Sykkylven
Inkludering av barn i låginntektsfamiliar
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å delta på viktige sosiale arenaer som kultur- og fritidsaktivitetar , med minst éin fast organisert...
mandag 10:27 Sykkylven kommune
Oppstart av kommunalt legesenter. Er DU ein av vår nye medarbeidarar?
Sykkylven kommunen styrkjer no den kurative legetenesta, og opprettar eit kommunalt legesenter frå 1.3.2019. Kommunen søkjer nye dyktige og serviceinnstilte medarbeidarar for å styrkje legetenesta og helsetilbodet til innbyggjarane og tenestområda ved det nye kommunale...
tirsdag 13. november Sykkylven kommune
Ledige stillingar i Bu- og ReHabiliteringstenesta
Ledig stilling som fagarbeidar, sjukepleiar og miljøterapeut. For meir informasjon sjå ledige stillinga ovanfor. 
tirsdag 13. november Sykkylven kommune
Kommunefysioterapeut
mandag 12. november Sykkylven kommune
Ledige stillingar i Bu- og ReHabiliteringstenesta
Ledig stilling som fagbarbeidar, sjukepleiar og miljøterapeut. For meir informasjon sjå ledige stillinga ovanfor. 
mandag 12. november Sykkylven kommune
Arkivdagen 2018
10. november 2018 kl. 12:00 - 15:00 Stad: Kirkegata 10B i Ålesund  
fredag 9. november Sykkylven kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
fredag 9. november Sykkylven kommune
Arkivdagen 2018
10. november 2018 kl. 12:00 - 15:00 Stad: Kirkegata 10B i Ålesund  
torsdag 8. november Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
torsdag 8. november Sykkylven kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
torsdag 8. november Sykkylven kommune
Invitasjon til foreldremøte
22. november 2018 kl. 18:00 - 20:00. Korleis skule og heim saman kan skape gode og trygge oppvektsmiljø. På skule og i fritida. For meir info:
tirsdag 6. november Sykkylven kommune
Prosjektstilling som ruskonsulent
100 % prosjektstilling ved NAV Sykkylven. Stillinga er på 1 år med moglegheit for forlenging og overgang til fast stilling. Meir om stillinga:
onsdag 31. oktober Sykkylven kommune
Kommunen har stengt dei kommunale nettverka for "mobbeappar"
Kommunen har valt å stenge dei kommunale nettverka for såkalla «mobbeappar» som Ask.fm, Tellonym og Jodel. Dette betyr at ein ikkje kan få tilgang til desse appane via kommunale nettverk.
tirsdag 30. oktober Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 05.11.2018 kl. 16:00 på Sykkylven kulturhus. 
tirsdag 30. oktober Sykkylven kommune
Sykkylven ungdomsskule / opplæringssenter
Treng du å ta norskprøva eller statsborgarprøva i haust, ta kontakt med Sykkylven opplæringssenter
fredag 26. oktober Sykkylven kommune
Internasjonal spleisefest for alle
Kantina på ungdomsskulen. OBS! Ny dato tysdag 6. november kl. 18:00. For meir info sjå:
fredag 26. oktober Sykkylven kommune
Avslutningsfesten for årets «frå fjøre til fjells»
er fredag 26.oktober – kl. 17:00 på kulturhuset.    
torsdag 25. oktober Sykkylven kommune
Leige ev. kjøp av kontorlokale til legesenter i Sykkylven kommune
Sykkylven kommune vurderer å leige, evt. kjøpe  400-600 kvm BTA til kontorlokale for eit kommunalt legesenter sentralt i Sykkylven, gjerne lokale med mulegheit for framtidig utviding.  Planlagt innflytting 1.3.2019.
torsdag 25. oktober Sykkylven kommune
Vedtak i sak om oppretting av kommunalt legesenter
1.       Rådmannen får fullmakt til å opprette eit kommunalt legesenter med ledige legeheimlar. 2.       Etablering og drift av nytt kommunalt legesenter inkl. oppretting av nye fastlønna legestillingar og stillingar...
mandag 22. oktober Sykkylven kommune
Produksjonstilskot i jordbruket. Søknadsfrist: 29.10.2018
Søknadsfristen for produksjonstilskot del 2 er utvida til 29. oktober. Teljedato er 1. oktober. Dei som har gløymt å søkje på del 1 i mars får no også ein sjanse til og kan levere del 1 innan 29. oktober.
mandag 22. oktober Sykkylven kommune
Ledig stilling som organist i kyrkja - 20 %
Ynskjer du å lese meir - sjå kyrkja.no     
mandag 22. oktober Sykkylven kommune
Du er ein del av beredskapen i Noreg!
Har du tenkt på kva du kan gjere for å førebu deg for ulike hendingar. T.d verhendingar der vi kan bli utan straum, vatn, internett, telefonsamband, vegsamband osv. DSB lanserer kampanje for styrke eigenberedskapen i befolkninga.
fredag 19. oktober Sykkylven kommune
Avslutningsfesten for årets «frå fjøre til fjells»
er fredag 26.oktober – kl 1700 på kulturhuset.    
tirsdag 16. oktober Sykkylven kommune
Næringsareal i ny kommunedelplan
Ny kommunedelplan for sentrum-Ikornnes sikrar utvidingsareal for eksisterande næring. Planen opnar også for naturtilpassa utleigehytter.
tirsdag 16. oktober Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 22. oktober klokka 11:00 på formannskapssalen, rådhuset.
tirsdag 16. oktober Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 22. oktober klokka 16:00 på Sykkylven kulturhus.
tirsdag 16. oktober Sykkylven kommune
Bli bøsseberar for TV-aksjonen 2018
Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 21. oktober.
torsdag 11. oktober Sykkylven kommune
Ledige stillingar - sjukepleiar i heimetenestene
58,33 % fast stilling og 92,14 % vikariat.  For meir info:
onsdag 10. oktober Sykkylven kommune
Verdensdagen for psykisk helse
Mange har i dag fått besøk av Irene Sundhom, Anne Turid Angell Vikstad og Terje Mikkel Mundal som delte ut kaffi/te, frukt og kjeks for å markere verdensdagen for psykisk helse.
onsdag 10. oktober Sykkylven kommune
Sykkylven kommune søkjer senior utleiebustadar med sentral beliggenheit for tildelingsavtalar
Det vert vist til tidlegare kunngjering får Sykkylven kommune ref. Doffin 161992 2018/803. Ny utlysing gjeld berre endring av tal utleiebustadar frå opprinneleg 6-10 leilegheiter til 6-20 leiliegheiter, då kommunen ser eit større behov.  
onsdag 3. oktober Sykkylven kommune
Nye bustadareal
Ny kommunedelplan for sentrum-Ikornnes foreslår 177 dekar til nye bustadareal.
onsdag 3. oktober Sykkylven kommune
Kvikkleirekartlegging i Sykkylven
Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) startar boring for regional kartlegging av fare for store kvikkleireskred i Sykkylven kommune i veke 42.
tirsdag 2. oktober Sykkylven kommune
Detaljregulering industriområde Jarnes Aust - Kunngjering av eigengodkjenning
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag, Detaljregulering for industriområde Jarnes Aust (planid 15282010007) den 19.09.2018, jamfør føresegner sist revidert 03.07.2018, plankart sist revidert 03.11.2017 og planomtale...
mandag 1. oktober Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Markering av utbetring av Sørestrandvegen
Det blir ei markering av oppgradering av Sørestrandvegen tysdag 2. oktober kl. 13:00 hjå L.P. Riksheim AS. Det vert servert kaffi og kake. Vel møtt!
mandag 1. oktober Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 1. oktober 2018 kl. 15:30. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
fredag 28. september Sykkylven kommune
Ledig stilling - fagleiar / IKT-leiar
100 % fast stilling for snarleg tilsetting. Søknadsfrist 07.10.2018.
tirsdag 25. september Sykkylven kommune
Open brannstasjon laurdag 22.september 2018
Laurdag 22. september 2018 kl. 11.00-14.00. 
torsdag 20. september Sykkylven kommune
Ledig stilling – Dagleg leiar frivilligsentralen
100 % fast stilling.      Søknadsfrist:  7.10.2018
mandag 17. september Sykkylven kommune
Høyring ny kommunedelplan sentrum-Ikornnes
Høyringsfrist er 29.oktober 2018.
torsdag 13. september Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Det blir ekstra møte onsdag 19.09.18 kl 14:30 på Kulturhuset
torsdag 13. september Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Det blir ekstra møte Onsdag 19.09.18  14:30 ¨på Kulturhuset
onsdag 12. september Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
onsdag 19. september 2018 kl. 16:00. Stad: Sykkylven kulturhus.    
onsdag 12. september Sykkylven kommune
Møre og Romsdal røde kors - Haustferietur
Eit ferietilbod til barnefamilier med dårleg økonomi frå Røde kors i Møre og Romsdal. For meir informasjon:
mandag 10. september Sykkylven kommune
Sykkylven kommune skal fortsatt ha legevakt i kommunen
Legevaktordninga i kommunen skal ikkje avviklast. Det blir ei organisatorisk endring frå nyttår.  
mandag 10. september Sykkylven kommune
Nå hastar det om du vil ha gratis HPV-vaksine!
Kvinner fødd i 1991 eller seinare har frå 1.november 2016 tilbod om gratis HPV-vaksine.
fredag 7. september Sykkylven kommune
Felles øving for naudetatane tysdag 11. september kl. 17 - 21
Naudetatane politi, brannvern og ambulanse i Sykkylven vil ha felles øving tysdag 11. september mellom kl. 17 og 21 i området ute og inne på Tandstad skule.
onsdag 5. september Sykkylven kommune
Open storhall treng fleire frivillige
Open storhall driv med ungdomsarbeid i storhallen på fredagskveldar. Vi treng fleire vaksne som har lyst og bidra til at ungdommen vår får ein trygg og kjekk fredagskveld.
mandag 3. september Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 03.09.2018 kl. 15:30. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
mandag 3. september Sykkylven kommune
Kurs i PMTO-foreldrerådgjeving for Sykkylven og Ålesund
Tysdag, onsdag og torsdag denne veka har 15 kursdeltakarar frå Sykkylven og Ålesund halde til på Brannstasjonen i Sykkylven.
mandag 3. september Sykkylven kommune
Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P
Start torsdag 27. september 2018 kl. 17.00. Kursdatoar:  
onsdag 29. august Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 03.09.2018 kl. 15:30. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
onsdag 29. august Sykkylven kommune
Språkkafe på Fønix
Språkkafe starter opp 10. september på Fønix frå kl. 18.00 til 19.30.  Alle som treng å øve seg på å snakke norsk er velkomne.  
mandag 27. august Sykkylven kommune
Flaggheising - regnbogeflagget
Det er offisiell opning av Ålesund Pride tysdag 28. august. Som mange andre kommunar i regionen, ønskjer Sykkylven å heise regnbogeflagget for å markere eit lokalsamfunn som møter menneske med respekt og toleranse. Det blir flaggheising ved Sykkylven kulturhus tysdag 28. august kl....
mandag 27. august Sykkylven kommune
Møte i levekårsutvalet
Tysdag 28.08.2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
onsdag 22. august Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 27.08.2018 kl. 16:00. Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus.
onsdag 22. august Sykkylven kommune
Møte i levekårsutvalet
Tysdag 28. august 2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
tirsdag 21. august Sykkylven kommune
Regionale miljøtilskot - utsett frist tidlegspreiing av husdyrgjødsel
Det har vore ein veldig tørr og varm sommar som m.a. har ført til låge grasavlingar både på første- og andreslåtten. Mange tek sikte på ein tredjeslått for å bøte på fôrsituasjonen.  På bakgrunn av...
onsdag 15. august Sykkylven kommune
Erstatning for klimabetinget avlingstap
Har du stort avlingstap på grunn av tørke denne sesongen? Kommunen øsnkjer å gjere merksam på at ein kan søkje om erstatning ved avlingssvikt av klimatiske årsaker. Søknadsfristen er 31. oktober.
onsdag 15. august Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Sykkylven symjehallen - opnar veke 36
Sykkylven symjehall opnar for skular og offentleg bading i veke 36. Måndag 3. september 2018 er det og revmatikerbading.
onsdag 15. august Sykkylven kommune
Øving helikopter - redning
Alpine redningsgruppa melder om at det blir ein del helikopter trafikk i dag - onsdag 15. august - grunna øving.
onsdag 15. august Sykkylven kommune
Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P
Start torsdag 27. september 2018 kl. 17.00. Kursdatoar:  
fredag 10. august Sykkylven kommune
Norskkurs - Sykkylven ungdomsskule/opplæringssenteret hausten 2018
Treng du å lære norsk?  
onsdag 8. august Sykkylven kommune
Skulestart 2018/2019 - kommunale skular
Nedanfor finn du oversikt over skulestart måndag 20.august 2018:
onsdag 8. august Sykkylven kommune
Viktig informasjon til våre leverandørar - elektroniske fakturaer frå 01.09.2018
Frå 1.1.2015 vart kommunane pålagt av Staten å ta imot faktura elektronisk i standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF)   Frå regjeringa si pressemelding 19.03.2013: …. og leverandørene på sin side blir pålagt å sende sine elektroniske...
torsdag 2. august Sykkylven kommune
Sjukepleiarstilling 100 % fast
Blir lagt ut i august, ledig frå 01.09.2018, men mogeleg å begynne før. Ta direkte kontakt med: ·         Astrid Strømme 95947361, astrid.stromme@sykkylven.kommune.no ·         Wenche Oldeide...
tirsdag 17. juli Sykkylven kommune
Søkjar avlastningsfamilie til barn med samansette behov
Bu-og ReHabiliteringstenestene har behov for avlastningsfamilie til barn med samansatte behov og ulik grad av funksjonshemming. Oppdraget vil følgje vedtaket til tenestemottakar.
mandag 16. juli Sykkylven kommune
Ny Tynesveg
I august, rett over fellesferien, startar vi med anleggsarbeid i og langs med  Tynesvegen for strekninga fram til  Ekornesfabrikken, avd. Tynes.
fredag 13. juli Sykkylven kommune
Brannen på gjenvinningsanlegget på Jarnes
Det vil vere ein del røyk frå anlegget utover dagen idag. Brannvesenet oppmoder framleis å halde dører og vindauge lukka, og ikkje opphalde seg der ein kjenner det er røyk.
tirsdag 10. juli Sykkylven kommune
Brannen på gjenvinningsanlegget på Jarnes
Det vil vere ein del røyk frå anlegget utover dagen idag. Brannvesenet oppmoder framleis å halde dører og vindauge lukka, og ikkje opphalde seg der ein kjenner det er røyk.
tirsdag 10. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Aukande skogbrannfare
Tørke fører med seg betydeleg auka fare for brann i skog og anna utmark. Difor er det eit generelt forbod mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, på fjellet, i fjøra, og ved naturområde som ikkje er innmark.
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
torsdag 5. juli Sykkylven kommune
Autismeforeininge i Møre og Romsdal - informasjonskveld i Sykkylven
Autismeforeiningen i Møre og Romsdal inviterer til informajsonskveld i Sykkylven 17 september 2018.  For meir informasjon:
torsdag 5. juli Sykkylven kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SYKKYLVEN

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL