Sykkylven
Ønskjer å leige rimelege husvære i sentrum
På vegne av vikarbyrå for helse- og omsorgstenesta, ønsker Sykkylven kommune snarleg å kome i kontakt med utleigarar av rimelege husvære i sentrum.
torsdag 14. mars Sykkylven kommune
Jettegryta kafe
Er ope måndag - fredag kl. 10:00 - 14:30. Meny: Salat, baguett og sveler.
mandag 11. mars Sykkylven kommune
Søk om produksjonstilskot i jordbruket del 1. Frist: 15. mars 2019.
Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søkje om tilskot i mars. I søknaden fører du opp talet dyr du disponerer per 1. mars (teljedato).Les meir om korleis du søker om produksjonstilskot. Det er kommunen som handsamar alle søknadar og som svarar på...
fredag 1. mars Sykkylven kommune
Ferievikarar innan helse og omsorg
Søknadsfrist: 10. mars 2019. For meir informasjon sjå:
torsdag 28. februar Sykkylven kommune
Ruskonsulent NAV Sykkylven
Julianne Fauske er tilsett i prosjektstilling i eitt år som ruskonsulent ved NAV Sykkylven. 
onsdag 27. februar Sykkylven kommune
Utlegging eigedomsskatteliste 2019
Sykkylven kommune legg hermed ut eigedomsskattelista for år 2019
tirsdag 26. februar Sykkylven kommune
Utlegging eigedomsskatteliste 2019
Sykkylven kommune legg hermed ut eigedomsskattelista for år 2019
mandag 25. februar Sykkylven kommune
Batterijakten 2019
Miljøagentene arrangerer Batterijakten frå 11. til 31. mars 2019. Batterijakten er ein klassekonkurranse for alle fjerdeklassingane i heile Norge, der elevane skal samle inn brukte batterier og levere ti gjennvinning. Meir informasjon om kampanjen:
fredag 22. februar Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Bilete til bruk i marknadsføring av Sykkylven
Sykkylven kommune søkte for ei tid tilbake etter fine bilete frå Sykkylven som skal brukast til marknadsføring av Sykkylven i ulike samanhengar. Vi ønska særleg naturbilete, og gjerne med personar i aktivitet.
fredag 22. februar Sykkylven kommune
Vinterferie i Sykkylven
I guiden "Opplev Sykkylven Vinter 2019" får du tips og idear om kva du kan gjere i Sykkylven i vinterferien:
tirsdag 19. februar Sykkylven kommune
BUAS ope igjen for besøkande
Melding frå kommuneoverlegen - Frå og med måndag 18.02.2019 er BUAS ope for besøkande. Grunna omgangssjuke har BUAS vore stengt for besøkande.
mandag 18. februar Sykkylven kommune
Foredrag om MOT - ope for alle
Onsdag 6. mars 2019 kl. 19:00 på Sykkylven kulturhus.  Sykkylven ungdomsskule inviterer til foredraget "MOT som universalverktøy 24/7" med Bjørg-Elin Moen.
fredag 15. februar Sykkylven kommune
Skal du søke læreplass?
Søknadsfrist: 1. mars 2019
torsdag 14. februar Sykkylven kommune
Treng du meklarpakke eller kart- og eigedomsinformasjon?
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
fredag 8. februar Sykkylven kommune
Innskriving av 1. klassingar 2019/2020
Onsdag 20. februar 2019 kl. 17:00 blir det innskriving av komande 1. klasse på Aure, Sørestranda, Ullavik og Vik skule.
onsdag 6. februar Sykkylven kommune
Innskriving av 1. klassingar 2019/2020
Onsdag 20. februar 2019 kl. 17:00 blir det innskriving av komande 1. klasse på Aure, Sørestranda, Ullavik og Vik skule.
tirsdag 5. februar Sykkylven kommune
BUAS stengt for besøkande grunna omgangssjuke
Melding frå kommuneoverlegen -  grunna omgangssjuke blir avdelingane på BUAS stengt for besøkane inntil vidare.
fredag 1. februar Sykkylven kommune
Legetenesta i Sykkylven
Legetenesta i kommunane gjennomgår ei rivande utvikling. Endringar i lover, arbeidsoppgåver, arbeidstid, og ikkje minst endringar i nye legar sine ønskjer når dei søkjer arbeid, påverkar korleis kommunane må utvikle tenesta framover.
fredag 1. februar Sykkylven kommune
Saka om sparebankbygget
Det er stilt spørsmål om kvifor rådmannen tilrådde å kjøpe sparebankbygget. I desember 2018 kom det ei lita opning for at Sykkylven kommune, på visse vilkår kunne få kjøpe bygget. Sjølv med positivt svar var kommunen ikkje garantert å...
fredag 1. februar Sykkylven kommune
Tilbod om gratis buss for barnehagane
Barnehagane kan no ta med barna på  gratis reise med FRAM-bussane mellom klokka 09.00 og 13.00 alle kvardagar. Ordninga tok til å gjelde frå 1. januar. Vaksne betalar vanleg billett for bussen.
tirsdag 29. januar Sykkylven kommune
Påminning! - 1. februar er søknadsfrist for barnehageopptaket 2019/2020
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2019. NB: Søknadsfristen til hovudopptaket vert no flytta fram til 1. februar.
mandag 28. januar Sykkylven kommune
Landbrukskonferanse i Ørsta
Det vert landbrukskonferanse i Ørsta fredag 8. februar.  Tilskiparane for konferansen er faglaga i landbruket i samband med Ørsta Næringskontor og Landbrukskontoret Ørsta Volda.   Program:  
onsdag 23. januar Sykkylven kommune
Høyring – innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband
Trafikknemnda i Sykkylven ønskjer å gjere innbyggarane merksame på denne høyringa frå Møre og Romsdal fylkeskommune om innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband i fylket. Frå 01.01.2019 vart det opna for bruk av Autopass ferjekort.
tirsdag 22. januar Sykkylven kommune
Tilbod om PMTO-foreldrerådgjeving og PMTO-behandling i Sykkylven
Dei fleste småbarnsforeldre opplever stress og mangel på tid i periodar. Då kan det vere krevjande å oppretthalde eit godt samspelsmønster i familien. Foreldre kan oppleve å handtere situasjonar med borna på ein uheldig måte, som kanskje i neste omgang fører...
fredag 18. januar Sykkylven kommune
Bu og ReHabiliteringstenestene søkjer avlastningsheim
Vi søkjer nokon som har tid og lyst til å vere saman med ein gut på 5 år ei 1 helg pr mnd. Barnet har diagnosen autisme, og har behov for stabilitet og trygge rammer.
fredag 18. januar Sykkylven kommune
Bu og ReHabiliteringstenestene søkjer avlastningsheim
Vi søkjer nokon som har tid og lyst til å vere saman med eit gut på 5 år ei 1 helg pr mnd. Barnet har diagnosen autisme, og har behov for stabilitet og trygge rammer.
torsdag 17. januar Sykkylven kommune
1. februar er søknadsfrist for barnehageopptaket 2019/2020
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2019. NB: Søknadsfristen til hovudopptaket vert no flytta fram til 1. februar.
torsdag 17. januar Sykkylven kommune
Kommunale barnehagar inviterer til besøksdag
Måndag 21. januar inviterer alle dei fem kommunale barnehagane til besøksdag. Målet er at alle potensielle søkjarar skal få høve til å kome innom og gjere seg kjent med barnehagane. Søknadsfristen til hovudopptaket er 1. februar.
mandag 14. januar Sykkylven kommune
Høyring - Anleggsplan for idrett og friluftsliv
Levkårsutvalet har vedtatt at Anleggsplan for idrett og friluftsliiv 2019-2022 skal leggast ut på høyring. Høyringsfrist er 20.februar 2019.
fredag 11. januar Sykkylven kommune
Gratis gardsbesøk
Går du med planar om å starte opp med lokal mat eller gardsbaserte opplevingar? Sykkylven kommune tilbyr gratis gardsbesøk for å hjelpe deg i gong. Saman med deg kartlegg vi garden sine ressursar, dine visjonar, kjerneverdiar, idear og mål. Vi hjelper deg med å utarbeide...
torsdag 10. januar Sykkylven kommune
Kantsoner langs vassdrag
I 2001 vart kantvegetasjonen langs vassdrag verna gjennom vassressurslova, som seier at ein skal oppretthalde eit naturleg vegetasjonsbelte langs vassdrag med årssikker vassføring. Lovverket tillett skjøtsel så framt dei biologiske verdiane i kantsona ikkje vert reduserte. Kommunen har...
torsdag 10. januar Sykkylven kommune
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for rorbuområde i Tandstadfjøra, NA1 og RO1
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1,12-3 og 12-8 blir det varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for delar av eigedommane gnr./bnr. 21/1, 3, 29 -33 i Sykkylven kommune.
mandag 7. januar Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Mandag 07. januar 2019 Kl 15:00 Stad: Formanskapsalen
fredag 4. januar Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Treng du kart- og eigedomsinformasjon?
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
fredag 4. januar Sykkylven kommune
Infoland
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
fredag 4. januar Sykkylven kommune
Oppstart av BAPP-grupper i januar 2019
BAPP er eit førebyggande gruppetilbod (leike- og snakkegrupper) for barn i alderen 8-12 år der ein eller begge foreldre har psykiske problem og/eller avhengighetsproblematikk. Det er planar om oppstart av ny gruppe i januar 2019.
torsdag 3. januar Sykkylven kommune
Infoland
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
torsdag 3. januar Sykkylven kommune
Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P
Starter nytt kurs tysdag 29. januar 2019 kl. 17.00. Kursdatoar:  
onsdag 2. januar Sykkylven kommune
Barnevernvakten - jul og nyttår
Er tilgjengeleg heile døgnet frå 21.12.2018 kl. 15:30 til 02.01.2019 kl. 08:00 - tlf. 41 28 44 00.
21. desember 2018 Sykkylven kommune
Opningstider jula 2018 - Rådhuset/servicetorget. Barne- og familietenestene. Biblioteket
Rådhuset/servicetorget - fredag 21.12.2018 kl. 9:00 - 15:30. I romjula ope fredag 28.12.2018 kl. 10:00 - 14:00. Barne- og familietenestene:
21. desember 2018 Sykkylven kommune
Endra søknadsfrist for barnehageopptaket 2019/2020
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2019. NB: Søknadsfristen til hovudopptaket vert no flytta fram til 1. februar.
18. desember 2018 Sykkylven kommune
Arbeidsmiljøprisen 2018
Kommunen sin arbeidsmiljøpris for 2018 gjekk til personalgruppa ved Aure skule.
18. desember 2018 Sykkylven kommune
Leige av pensjonistane sitt tekniske utstyr i pensjonistsalen
kr 500 for leige av teknisk utstyr.  
14. desember 2018 Sykkylven kommune
Protokoll frå Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
Lenke til Offentleg protokoll Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
13. desember 2018 Sykkylven kommune
Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P
Starter nytt kurs tysdag 29. januar 2019 kl. 17.00. Kursdatoar:  
12. desember 2018 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 17.12.2018 kl. 13:00. Stad: Sykkylven kulturhus.
11. desember 2018 Sykkylven kommune
Sykkylven symjehall
Siste offentlege bading før jul vert fredag 14. desember 2018. Siste revmatikerbading vert måndag 17. desember 2018.
11. desember 2018 Sykkylven kommune
Protokoll frå Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
Lenke til Offentleg protokoll Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
7. desember 2018 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte 06.12.2018
Det vert kommunestyremøte 06.12.2018 kl. 17:00 på Sykkylven kulturhus.   Sakliste:  
5. desember 2018 Sykkylven kommune
Er du førebudd?
For å styrke beredskapen i samfunnet oppmoder DSB alle om å vere budd på å klare seg sjølv i tre dagar. Denne veka får du ei brosjyre i posten med konkrete forslag til kva du bør ha i hus.
3. desember 2018 Sykkylven kommune
Årsbudsjett år 2019 – Økonomiplan år 2019 – 2022
Årsbudsjett år 2019 og økonomiplan år 2019-2022 vert hermed lagt ut for offentleg gjennomsyn.
3. desember 2018 Sykkylven kommune
Aksjon bustadbrann - brannkontrollar
Branninspektør Kjetil Hanssen og Øyvind Mørch frå EL-tilsynet vil utføre brannkontrollar tysdag, onsdag og torsdag i veke 49. Det vert oppsøkande besøk og ikkje forhandsvarsla.
29. november 2018 Sykkylven kommune
Aksjon bustadbrann - røykvarslarens dag 1. desember
Aksjon bustadbrann er ein landsomfattande informasjonskampanje som blir arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige og Norsk brannvernforening. Den praktiske gjennomføringa lokalt er det Brannvernet, Sykkylven Energi og Elsikkerhet Møre som står for.
29. november 2018 Sykkylven kommune
Inkludering av barn i låginntektsfamiliar
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å delta på viktige sosiale arenaer som kultur- og fritidsaktivitetar , med minst éin fast organisert...
19. november 2018 Sykkylven kommune
Oppstart av kommunalt legesenter. Er DU ein av vår nye medarbeidarar?
Sykkylven kommunen styrkjer no den kurative legetenesta, og opprettar eit kommunalt legesenter frå 1.3.2019. Kommunen søkjer nye dyktige og serviceinnstilte medarbeidarar for å styrkje legetenesta og helsetilbodet til innbyggjarane og tenestområda ved det nye kommunale...
13. november 2018 Sykkylven kommune
Ledige stillingar i Bu- og ReHabiliteringstenesta
Ledig stilling som fagarbeidar, sjukepleiar og miljøterapeut. For meir informasjon sjå ledige stillinga ovanfor. 
13. november 2018 Sykkylven kommune
Kommunefysioterapeut
12. november 2018 Sykkylven kommune
Ledige stillingar i Bu- og ReHabiliteringstenesta
Ledig stilling som fagbarbeidar, sjukepleiar og miljøterapeut. For meir informasjon sjå ledige stillinga ovanfor. 
12. november 2018 Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Arkivdagen 2018
10. november 2018 kl. 12:00 - 15:00 Stad: Kirkegata 10B i Ålesund  
9. november 2018 Sykkylven kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
9. november 2018 Sykkylven kommune
Arkivdagen 2018
10. november 2018 kl. 12:00 - 15:00 Stad: Kirkegata 10B i Ålesund  
8. november 2018 Sykkylven kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
8. november 2018 Sykkylven kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
8. november 2018 Sykkylven kommune
Invitasjon til foreldremøte
22. november 2018 kl. 18:00 - 20:00. Korleis skule og heim saman kan skape gode og trygge oppvektsmiljø. På skule og i fritida. For meir info:
6. november 2018 Sykkylven kommune
Prosjektstilling som ruskonsulent
100 % prosjektstilling ved NAV Sykkylven. Stillinga er på 1 år med moglegheit for forlenging og overgang til fast stilling. Meir om stillinga:
31. oktober 2018 Sykkylven kommune
Kommunen har stengt dei kommunale nettverka for "mobbeappar"
Kommunen har valt å stenge dei kommunale nettverka for såkalla «mobbeappar» som Ask.fm, Tellonym og Jodel. Dette betyr at ein ikkje kan få tilgang til desse appane via kommunale nettverk.
30. oktober 2018 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 05.11.2018 kl. 16:00 på Sykkylven kulturhus. 
30. oktober 2018 Sykkylven kommune
Sykkylven ungdomsskule / opplæringssenter
Treng du å ta norskprøva eller statsborgarprøva i haust, ta kontakt med Sykkylven opplæringssenter
26. oktober 2018 Sykkylven kommune
Internasjonal spleisefest for alle
Kantina på ungdomsskulen. OBS! Ny dato tysdag 6. november kl. 18:00. For meir info sjå:
26. oktober 2018 Sykkylven kommune
Avslutningsfesten for årets «frå fjøre til fjells»
er fredag 26.oktober – kl. 17:00 på kulturhuset.    
25. oktober 2018 Sykkylven kommune
Leige ev. kjøp av kontorlokale til legesenter i Sykkylven kommune
Sykkylven kommune vurderer å leige, evt. kjøpe  400-600 kvm BTA til kontorlokale for eit kommunalt legesenter sentralt i Sykkylven, gjerne lokale med mulegheit for framtidig utviding.  Planlagt innflytting 1.3.2019.
25. oktober 2018 Sykkylven kommune
Vedtak i sak om oppretting av kommunalt legesenter
1.       Rådmannen får fullmakt til å opprette eit kommunalt legesenter med ledige legeheimlar. 2.       Etablering og drift av nytt kommunalt legesenter inkl. oppretting av nye fastlønna legestillingar og stillingar...
22. oktober 2018 Sykkylven kommune
Produksjonstilskot i jordbruket. Søknadsfrist: 29.10.2018
Søknadsfristen for produksjonstilskot del 2 er utvida til 29. oktober. Teljedato er 1. oktober. Dei som har gløymt å søkje på del 1 i mars får no også ein sjanse til og kan levere del 1 innan 29. oktober.
22. oktober 2018 Sykkylven kommune
Ledig stilling som organist i kyrkja - 20 %
Ynskjer du å lese meir - sjå kyrkja.no     
22. oktober 2018 Sykkylven kommune
Du er ein del av beredskapen i Noreg!
Har du tenkt på kva du kan gjere for å førebu deg for ulike hendingar. T.d verhendingar der vi kan bli utan straum, vatn, internett, telefonsamband, vegsamband osv. DSB lanserer kampanje for styrke eigenberedskapen i befolkninga.
19. oktober 2018 Sykkylven kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SYKKYLVEN

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL