Sykkylven
Bu og ReHabiliteringstenestene søkjer avlastningsheim
Vi søkjer nokon som har tid og lyst til å vere saman med ein gut på 5 år ei 1 helg pr mnd. Barnet har diagnosen autisme, og har behov for stabilitet og trygge rammer.
fredag 08:04 Sykkylven kommune
Bu og ReHabiliteringstenestene søkjer avlastningsheim
Vi søkjer nokon som har tid og lyst til å vere saman med eit gut på 5 år ei 1 helg pr mnd. Barnet har diagnosen autisme, og har behov for stabilitet og trygge rammer.
torsdag 14:05 Sykkylven kommune
1. februar er søknadsfrist for barnehageopptaket 2019/2020
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2019. NB: Søknadsfristen til hovudopptaket vert no flytta fram til 1. februar.
torsdag 09:54 Sykkylven kommune
Kommunale barnehagar inviterer til besøksdag
Måndag 21. januar inviterer alle dei fem kommunale barnehagane til besøksdag. Målet er at alle potensielle søkjarar skal få høve til å kome innom og gjere seg kjent med barnehagane. Søknadsfristen til hovudopptaket er 1. februar.
mandag 14:26 Sykkylven kommune
Høyring - Anleggsplan for idrett og friluftsliv
Levkårsutvalet har vedtatt at Anleggsplan for idrett og friluftsliiv 2019-2022 skal leggast ut på høyring. Høyringsfrist er 20.februar 2019.
fredag 11. januar Sykkylven kommune
Gratis gardsbesøk
Går du med planar om å starte opp med lokal mat eller gardsbaserte opplevingar? Sykkylven kommune tilbyr gratis gardsbesøk for å hjelpe deg i gong. Saman med deg kartlegg vi garden sine ressursar, dine visjonar, kjerneverdiar, idear og mål. Vi hjelper deg med å utarbeide...
torsdag 10. januar Sykkylven kommune
Kantsoner langs vassdrag
I 2001 vart kantvegetasjonen langs vassdrag verna gjennom vassressurslova, som seier at ein skal oppretthalde eit naturleg vegetasjonsbelte langs vassdrag med årssikker vassføring. Lovverket tillett skjøtsel så framt dei biologiske verdiane i kantsona ikkje vert reduserte. Kommunen har...
torsdag 10. januar Sykkylven kommune
Oppstart av planarbeid - Detaljregulering for rorbuområde i Tandstadfjøra, NA1 og RO1
I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1,12-3 og 12-8 blir det varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for delar av eigedommane gnr./bnr. 21/1, 3, 29 -33 i Sykkylven kommune.
mandag 7. januar Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Formannskapsmøte
Mandag 07. januar 2019 Kl 15:00 Stad: Formanskapsalen
fredag 4. januar Sykkylven kommune
Treng du kart- og eigedomsinformasjon?
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
fredag 4. januar Sykkylven kommune
Infoland
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
fredag 4. januar Sykkylven kommune
Oppstart av BAPP-grupper i januar 2019
BAPP er eit førebyggande gruppetilbod (leike- og snakkegrupper) for barn i alderen 8-12 år der ein eller begge foreldre har psykiske problem og/eller avhengighetsproblematikk. Det er planar om oppstart av ny gruppe i januar 2019.
torsdag 3. januar Sykkylven kommune
Infoland
Frå 1. januar 2019 har vi tatt i bruk Infoland for bestilling av planinformasjon, nabolister, matrikkelutskrifter, kart og meir. Infoland er ein bestillingsportal for kart- og eigedomsinformasjon for kommunar.
torsdag 3. januar Sykkylven kommune
Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P
Starter nytt kurs tysdag 29. januar 2019 kl. 17.00. Kursdatoar:  
onsdag 2. januar Sykkylven kommune
Barnevernvakten - jul og nyttår
Er tilgjengeleg heile døgnet frå 21.12.2018 kl. 15:30 til 02.01.2019 kl. 08:00 - tlf. 41 28 44 00.
21. desember 2018 Sykkylven kommune
Opningstider jula 2018 - Rådhuset/servicetorget. Barne- og familietenestene. Biblioteket
Rådhuset/servicetorget - fredag 21.12.2018 kl. 9:00 - 15:30. I romjula ope fredag 28.12.2018 kl. 10:00 - 14:00. Barne- og familietenestene:
21. desember 2018 Sykkylven kommune
Endra søknadsfrist for barnehageopptaket 2019/2020
Det kan no søkjast på ledige plassar i barnehagane i Sykkylven kommune for opptak hausten 2019. NB: Søknadsfristen til hovudopptaket vert no flytta fram til 1. februar.
18. desember 2018 Sykkylven kommune
Arbeidsmiljøprisen 2018
Kommunen sin arbeidsmiljøpris for 2018 gjekk til personalgruppa ved Aure skule.
18. desember 2018 Sykkylven kommune
Leige av pensjonistane sitt tekniske utstyr i pensjonistsalen
kr 500 for leige av teknisk utstyr.  
14. desember 2018 Sykkylven kommune
Protokoll frå Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
Lenke til Offentleg protokoll Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
13. desember 2018 Sykkylven kommune
Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P
Starter nytt kurs tysdag 29. januar 2019 kl. 17.00. Kursdatoar:  
12. desember 2018 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 17.12.2018 kl. 13:00. Stad: Sykkylven kulturhus.
11. desember 2018 Sykkylven kommune
Sykkylven symjehall
Siste offentlege bading før jul vert fredag 14. desember 2018. Siste revmatikerbading vert måndag 17. desember 2018.
11. desember 2018 Sykkylven kommune
Protokoll frå Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
Lenke til Offentleg protokoll Sykkylven kommunestyre 06.12.2018
7. desember 2018 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte 06.12.2018
Det vert kommunestyremøte 06.12.2018 kl. 17:00 på Sykkylven kulturhus.   Sakliste:  
5. desember 2018 Sykkylven kommune
Er du førebudd?
For å styrke beredskapen i samfunnet oppmoder DSB alle om å vere budd på å klare seg sjølv i tre dagar. Denne veka får du ei brosjyre i posten med konkrete forslag til kva du bør ha i hus.
3. desember 2018 Sykkylven kommune
Årsbudsjett år 2019 – Økonomiplan år 2019 – 2022
Årsbudsjett år 2019 og økonomiplan år 2019-2022 vert hermed lagt ut for offentleg gjennomsyn.
3. desember 2018 Sykkylven kommune
Aksjon bustadbrann - brannkontrollar
Branninspektør Kjetil Hanssen og Øyvind Mørch frå EL-tilsynet vil utføre brannkontrollar tysdag, onsdag og torsdag i veke 49. Det vert oppsøkande besøk og ikkje forhandsvarsla.
29. november 2018 Sykkylven kommune
Aksjon bustadbrann - røykvarslarens dag 1. desember
Aksjon bustadbrann er ein landsomfattande informasjonskampanje som blir arrangert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Gjensidige og Norsk brannvernforening. Den praktiske gjennomføringa lokalt er det Brannvernet, Sykkylven Energi og Elsikkerhet Møre som står for.
29. november 2018 Sykkylven kommune
Inkludering av barn i låginntektsfamiliar
Nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i låginntektsfamiliar skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal ha høve til å delta på viktige sosiale arenaer som kultur- og fritidsaktivitetar , med minst éin fast organisert...
19. november 2018 Sykkylven kommune
Oppstart av kommunalt legesenter. Er DU ein av vår nye medarbeidarar?
Sykkylven kommunen styrkjer no den kurative legetenesta, og opprettar eit kommunalt legesenter frå 1.3.2019. Kommunen søkjer nye dyktige og serviceinnstilte medarbeidarar for å styrkje legetenesta og helsetilbodet til innbyggjarane og tenestområda ved det nye kommunale...
13. november 2018 Sykkylven kommune
Ledige stillingar i Bu- og ReHabiliteringstenesta
Ledig stilling som fagarbeidar, sjukepleiar og miljøterapeut. For meir informasjon sjå ledige stillinga ovanfor. 
13. november 2018 Sykkylven kommune
Kommunefysioterapeut
12. november 2018 Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ledige stillingar i Bu- og ReHabiliteringstenesta
Ledig stilling som fagbarbeidar, sjukepleiar og miljøterapeut. For meir informasjon sjå ledige stillinga ovanfor. 
12. november 2018 Sykkylven kommune
Arkivdagen 2018
10. november 2018 kl. 12:00 - 15:00 Stad: Kirkegata 10B i Ålesund  
9. november 2018 Sykkylven kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
9. november 2018 Sykkylven kommune
Arkivdagen 2018
10. november 2018 kl. 12:00 - 15:00 Stad: Kirkegata 10B i Ålesund  
8. november 2018 Sykkylven kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
8. november 2018 Sykkylven kommune
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019
Rådmannen la 5. november framlegg til budsjett for kommunestyret:
8. november 2018 Sykkylven kommune
Invitasjon til foreldremøte
22. november 2018 kl. 18:00 - 20:00. Korleis skule og heim saman kan skape gode og trygge oppvektsmiljø. På skule og i fritida. For meir info:
6. november 2018 Sykkylven kommune
Prosjektstilling som ruskonsulent
100 % prosjektstilling ved NAV Sykkylven. Stillinga er på 1 år med moglegheit for forlenging og overgang til fast stilling. Meir om stillinga:
31. oktober 2018 Sykkylven kommune
Kommunen har stengt dei kommunale nettverka for "mobbeappar"
Kommunen har valt å stenge dei kommunale nettverka for såkalla «mobbeappar» som Ask.fm, Tellonym og Jodel. Dette betyr at ein ikkje kan få tilgang til desse appane via kommunale nettverk.
30. oktober 2018 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 05.11.2018 kl. 16:00 på Sykkylven kulturhus. 
30. oktober 2018 Sykkylven kommune
Sykkylven ungdomsskule / opplæringssenter
Treng du å ta norskprøva eller statsborgarprøva i haust, ta kontakt med Sykkylven opplæringssenter
26. oktober 2018 Sykkylven kommune
Internasjonal spleisefest for alle
Kantina på ungdomsskulen. OBS! Ny dato tysdag 6. november kl. 18:00. For meir info sjå:
26. oktober 2018 Sykkylven kommune
Avslutningsfesten for årets «frå fjøre til fjells»
er fredag 26.oktober – kl. 17:00 på kulturhuset.    
25. oktober 2018 Sykkylven kommune
Leige ev. kjøp av kontorlokale til legesenter i Sykkylven kommune
Sykkylven kommune vurderer å leige, evt. kjøpe  400-600 kvm BTA til kontorlokale for eit kommunalt legesenter sentralt i Sykkylven, gjerne lokale med mulegheit for framtidig utviding.  Planlagt innflytting 1.3.2019.
25. oktober 2018 Sykkylven kommune
Vedtak i sak om oppretting av kommunalt legesenter
1.       Rådmannen får fullmakt til å opprette eit kommunalt legesenter med ledige legeheimlar. 2.       Etablering og drift av nytt kommunalt legesenter inkl. oppretting av nye fastlønna legestillingar og stillingar...
22. oktober 2018 Sykkylven kommune
Produksjonstilskot i jordbruket. Søknadsfrist: 29.10.2018
Søknadsfristen for produksjonstilskot del 2 er utvida til 29. oktober. Teljedato er 1. oktober. Dei som har gløymt å søkje på del 1 i mars får no også ein sjanse til og kan levere del 1 innan 29. oktober.
22. oktober 2018 Sykkylven kommune
Ledig stilling som organist i kyrkja - 20 %
Ynskjer du å lese meir - sjå kyrkja.no     
22. oktober 2018 Sykkylven kommune
Du er ein del av beredskapen i Noreg!
Har du tenkt på kva du kan gjere for å førebu deg for ulike hendingar. T.d verhendingar der vi kan bli utan straum, vatn, internett, telefonsamband, vegsamband osv. DSB lanserer kampanje for styrke eigenberedskapen i befolkninga.
19. oktober 2018 Sykkylven kommune
Avslutningsfesten for årets «frå fjøre til fjells»
er fredag 26.oktober – kl 1700 på kulturhuset.    
16. oktober 2018 Sykkylven kommune
Næringsareal i ny kommunedelplan
Ny kommunedelplan for sentrum-Ikornnes sikrar utvidingsareal for eksisterande næring. Planen opnar også for naturtilpassa utleigehytter.
16. oktober 2018 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 22. oktober klokka 11:00 på formannskapssalen, rådhuset.
16. oktober 2018 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 22. oktober klokka 16:00 på Sykkylven kulturhus.
16. oktober 2018 Sykkylven kommune
Bli bøsseberar for TV-aksjonen 2018
Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 21. oktober.
11. oktober 2018 Sykkylven kommune
Ledige stillingar - sjukepleiar i heimetenestene
58,33 % fast stilling og 92,14 % vikariat.  For meir info:
10. oktober 2018 Sykkylven kommune
Verdensdagen for psykisk helse
Mange har i dag fått besøk av Irene Sundhom, Anne Turid Angell Vikstad og Terje Mikkel Mundal som delte ut kaffi/te, frukt og kjeks for å markere verdensdagen for psykisk helse.
10. oktober 2018 Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Sykkylven kommune søkjer senior utleiebustadar med sentral beliggenheit for tildelingsavtalar
Det vert vist til tidlegare kunngjering får Sykkylven kommune ref. Doffin 161992 2018/803. Ny utlysing gjeld berre endring av tal utleiebustadar frå opprinneleg 6-10 leilegheiter til 6-20 leiliegheiter, då kommunen ser eit større behov.  
3. oktober 2018 Sykkylven kommune
Nye bustadareal
Ny kommunedelplan for sentrum-Ikornnes foreslår 177 dekar til nye bustadareal.
3. oktober 2018 Sykkylven kommune
Kvikkleirekartlegging i Sykkylven
Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) startar boring for regional kartlegging av fare for store kvikkleireskred i Sykkylven kommune i veke 42.
2. oktober 2018 Sykkylven kommune
Detaljregulering industriområde Jarnes Aust - Kunngjering av eigengodkjenning
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente kommunestyret i Sykkylven kommune fremja planforslag, Detaljregulering for industriområde Jarnes Aust (planid 15282010007) den 19.09.2018, jamfør føresegner sist revidert 03.07.2018, plankart sist revidert 03.11.2017 og planomtale...
1. oktober 2018 Sykkylven kommune
Markering av utbetring av Sørestrandvegen
Det blir ei markering av oppgradering av Sørestrandvegen tysdag 2. oktober kl. 13:00 hjå L.P. Riksheim AS. Det vert servert kaffi og kake. Vel møtt!
1. oktober 2018 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 1. oktober 2018 kl. 15:30. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
28. september 2018 Sykkylven kommune
Ledig stilling - fagleiar / IKT-leiar
100 % fast stilling for snarleg tilsetting. Søknadsfrist 07.10.2018.
25. september 2018 Sykkylven kommune
Open brannstasjon laurdag 22.september 2018
Laurdag 22. september 2018 kl. 11.00-14.00. 
20. september 2018 Sykkylven kommune
Ledig stilling – Dagleg leiar frivilligsentralen
100 % fast stilling.      Søknadsfrist:  7.10.2018
17. september 2018 Sykkylven kommune
Høyring ny kommunedelplan sentrum-Ikornnes
Høyringsfrist er 29.oktober 2018.
13. september 2018 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Det blir ekstra møte onsdag 19.09.18 kl 14:30 på Kulturhuset
13. september 2018 Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Det blir ekstra møte Onsdag 19.09.18  14:30 ¨på Kulturhuset
12. september 2018 Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
onsdag 19. september 2018 kl. 16:00. Stad: Sykkylven kulturhus.    
12. september 2018 Sykkylven kommune
Møre og Romsdal røde kors - Haustferietur
Eit ferietilbod til barnefamilier med dårleg økonomi frå Røde kors i Møre og Romsdal. For meir informasjon:
10. september 2018 Sykkylven kommune
Sykkylven kommune skal fortsatt ha legevakt i kommunen
Legevaktordninga i kommunen skal ikkje avviklast. Det blir ei organisatorisk endring frå nyttår.  
10. september 2018 Sykkylven kommune
Nå hastar det om du vil ha gratis HPV-vaksine!
Kvinner fødd i 1991 eller seinare har frå 1.november 2016 tilbod om gratis HPV-vaksine.
7. september 2018 Sykkylven kommune
Felles øving for naudetatane tysdag 11. september kl. 17 - 21
Naudetatane politi, brannvern og ambulanse i Sykkylven vil ha felles øving tysdag 11. september mellom kl. 17 og 21 i området ute og inne på Tandstad skule.
5. september 2018 Sykkylven kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SYKKYLVEN

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL