Sykkylven
Ledig stilling – Dagleg leiar frivilligsentralen
100 % fast stilling.      Søknadsfrist:  7.10.2018
mandag 09:49 Sykkylven kommune
Høyring ny kommunedelplan sentrum-Ikornnes
Høyringsfrist er 29.oktober 2018.
torsdag 13. september Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Det blir ekstra møte onsdag 19.09.18 kl 14:30 på Kulturhuset
torsdag 13. september Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Det blir ekstra møte Onsdag 19.09.18  14:30 ¨på Kulturhuset
onsdag 12. september Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
onsdag 19. september 2018 kl. 16:00. Stad: Sykkylven kulturhus.    
onsdag 12. september Sykkylven kommune
Møre og Romsdal røde kors - Haustferietur
Eit ferietilbod til barnefamilier med dårleg økonomi frå Røde kors i Møre og Romsdal. For meir informasjon:
mandag 10. september Sykkylven kommune
Sykkylven kommune skal fortsatt ha legevakt i kommunen
Legevaktordninga i kommunen skal ikkje avviklast. Det blir ei organisatorisk endring frå nyttår.  
mandag 10. september Sykkylven kommune
Nå hastar det om du vil ha gratis HPV-vaksine!
Kvinner fødd i 1991 eller seinare har frå 1.november 2016 tilbod om gratis HPV-vaksine.
fredag 7. september Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Felles øving for naudetatane tysdag 11. september kl. 17 - 21
Naudetatane politi, brannvern og ambulanse i Sykkylven vil ha felles øving tysdag 11. september mellom kl. 17 og 21 i området ute og inne på Tandstad skule.
onsdag 5. september Sykkylven kommune
Open storhall treng fleire frivillige
Open storhall driv med ungdomsarbeid i storhallen på fredagskveldar. Vi treng fleire vaksne som har lyst og bidra til at ungdommen vår får ein trygg og kjekk fredagskveld.
mandag 3. september Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 03.09.2018 kl. 15:30. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
mandag 3. september Sykkylven kommune
Kurs i PMTO-foreldrerådgjeving for Sykkylven og Ålesund
Tysdag, onsdag og torsdag denne veka har 15 kursdeltakarar frå Sykkylven og Ålesund halde til på Brannstasjonen i Sykkylven.
mandag 3. september Sykkylven kommune
Kurs i PMTO-foreldrerådgjeving for Sykkylven og Ålesund
Tysdag, onsdag og torsdag denne veka har 15 kursdeltakarar frå Sykkylven og Ålesund halde til på Brannstasjonen i Sykkylven.
fredag 31. august Sykkylven kommune
Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P
Start torsdag 27. september 2018 kl. 17.00. Kursdatoar:  
onsdag 29. august Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Måndag 03.09.2018 kl. 15:30. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
onsdag 29. august Sykkylven kommune
Språkkafe på Fønix
Språkkafe starter opp 10. september på Fønix frå kl. 18.00 til 19.30.  Alle som treng å øve seg på å snakke norsk er velkomne.  
mandag 27. august Sykkylven kommune
Flaggheising - regnbogeflagget
Det er offisiell opning av Ålesund Pride tysdag 28. august. Som mange andre kommunar i regionen, ønskjer Sykkylven å heise regnbogeflagget for å markere eit lokalsamfunn som møter menneske med respekt og toleranse. Det blir flaggheising ved Sykkylven kulturhus tysdag 28. august kl....
mandag 27. august Sykkylven kommune
Ledig stilling - psykomotorisk fysioterapeut
50 % avtaleheimel ledig frå 1.1.2019.  For meir info sjå ledige stillingar ovanfor.
fredag 24. august Sykkylven kommune
Møte i levekårsutvalet
Tysdag 28.08.2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
onsdag 22. august Sykkylven kommune
Kommunestyremøte
Måndag 27.08.2018 kl. 16:00. Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus.
onsdag 22. august Sykkylven kommune
Møte i levekårsutvalet
Tysdag 28. august 2018 kl. 16:00. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
tirsdag 21. august Sykkylven kommune
Regionale miljøtilskot - utsett frist tidlegspreiing av husdyrgjødsel
Det har vore ein veldig tørr og varm sommar som m.a. har ført til låge grasavlingar både på første- og andreslåtten. Mange tek sikte på ein tredjeslått for å bøte på fôrsituasjonen.  På bakgrunn av...
onsdag 15. august Sykkylven kommune
Erstatning for klimabetinget avlingstap
Har du stort avlingstap på grunn av tørke denne sesongen? Kommunen øsnkjer å gjere merksam på at ein kan søkje om erstatning ved avlingssvikt av klimatiske årsaker. Søknadsfristen er 31. oktober.
onsdag 15. august Sykkylven kommune
Sykkylven symjehallen - opnar veke 36
Sykkylven symjehall opnar for skular og offentleg bading i veke 36. Måndag 3. september 2018 er det og revmatikerbading.
onsdag 15. august Sykkylven kommune
Øving helikopter - redning
Alpine redningsgruppa melder om at det blir ein del helikopter trafikk i dag - onsdag 15. august - grunna øving.
onsdag 15. august Sykkylven kommune
Velkommen til foreldrekurs i trygghetssirkelen COS-P
Start torsdag 27. september 2018 kl. 17.00. Kursdatoar:  
fredag 10. august Sykkylven kommune
Norskkurs - Sykkylven ungdomsskule/opplæringssenteret hausten 2018
Treng du å lære norsk?  
onsdag 8. august Sykkylven kommune
Skulestart 2018/2019 - kommunale skular
Nedanfor finn du oversikt over skulestart måndag 20.august 2018:
onsdag 8. august Sykkylven kommune
Viktig informasjon til våre leverandørar - elektroniske fakturaer frå 01.09.2018
Frå 1.1.2015 vart kommunane pålagt av Staten å ta imot faktura elektronisk i standardformatet Elektronisk handelsformat (EHF)   Frå regjeringa si pressemelding 19.03.2013: …. og leverandørene på sin side blir pålagt å sende sine elektroniske...
torsdag 2. august Sykkylven kommune
Sykkylven kommune søkjer senior utleiebustadar med sentral beliggenheit for tildelingsavtalar
Sykkylven kommune ønsker i samarbeid med Husbanken å kunne inngå tildelingsavtalar på nye bustadprosjekt  for seniorar med ein eller fleire profesjonelle utleigeaktørar. Bustadprosjektet må ha sentral beliggenheit i Sykkylven.
torsdag 26. juli Sykkylven kommune
Sjukepleiarstilling 100 % fast
Blir lagt ut i august, ledig frå 01.09.2018, men mogeleg å begynne før. Ta direkte kontakt med: ·         Astrid Strømme 95947361, astrid.stromme@sykkylven.kommune.no ·         Wenche Oldeide...
tirsdag 17. juli Sykkylven kommune
Søkjar avlastningsfamilie til barn med samansette behov
Bu-og ReHabiliteringstenestene har behov for avlastningsfamilie til barn med samansatte behov og ulik grad av funksjonshemming. Oppdraget vil følgje vedtaket til tenestemottakar.
mandag 16. juli Sykkylven kommune
Ny Tynesveg
I august, rett over fellesferien, startar vi med anleggsarbeid i og langs med  Tynesvegen for strekninga fram til  Ekornesfabrikken, avd. Tynes.
fredag 13. juli Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Brannen på gjenvinningsanlegget på Jarnes
Det vil vere ein del røyk frå anlegget utover dagen idag. Brannvesenet oppmoder framleis å halde dører og vindauge lukka, og ikkje opphalde seg der ein kjenner det er røyk.
tirsdag 10. juli Sykkylven kommune
Brannen på gjenvinningsanlegget på Jarnes
Det vil vere ein del røyk frå anlegget utover dagen idag. Brannvesenet oppmoder framleis å halde dører og vindauge lukka, og ikkje opphalde seg der ein kjenner det er røyk.
tirsdag 10. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Aukande skogbrannfare
Tørke fører med seg betydeleg auka fare for brann i skog og anna utmark. Difor er det eit generelt forbod mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, på fjellet, i fjøra, og ved naturområde som ikkje er innmark.
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
fredag 6. juli Sykkylven kommune
Sommar i Sykkylven 2018
Når ferien startar kan ein oppleve at bygda stilnar i takt med kvilepulsen, og innbyggjarane spør seg – kva skjer eigentleg i Sykkylven? Ein treng heldigvis ikkje reise langt for å få ein sommar full av flotte minne i heimbygda. Både museum og kunst, friluftsliv frå fjord...
torsdag 5. juli Sykkylven kommune
Autismeforeininge i Møre og Romsdal - informasjonskveld i Sykkylven
Autismeforeiningen i Møre og Romsdal inviterer til informajsonskveld i Sykkylven 17 september 2018.  For meir informasjon:
torsdag 5. juli Sykkylven kommune
Høyring: forslag til nye politivedtekter for Sykkylven kommune
Formannskapet har vedtatt forslag til ny forskrift om politivedtekt for Sykkylven kommune. Høyringsfrist 1. august 2018.
torsdag 5. juli Sykkylven kommune
Opningstider i fellesferien
(frå og med 9. juli - til og med 3. august 2018) Servicetorget/rådhuset   Ope måndag - fredag kl. 10.00 - 14.00. Barne- og familietenestene    Ope måndag - fredag kl. 10.00 - 14.00  Biblioteket  Ope måndag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 15.00
onsdag 4. juli Sykkylven kommune
Vedkomande krav om lovlegkontroll - Nedlegging av Tandstad skule
Fylkesmannen har gjennomført ein lovlegkontroll av kommunestyret sitt vedtak i PS 25/18.  Fylkesmannen finn at vedtaket er lovleg og klaga har såleis ikkje ført fram.
mandag 2. juli Sykkylven kommune
Kunngjering - Oppstart av detaljretulering for fjellsetra, del av gbnr. 29/1, 29/2 og 29/4 med fleire
Jf. plan- og bygningslova §12-8 og §12-14 gjøres det kjent at det er startet opp privat detaljreguleringsarbeid for del av gbnr. 29/1, 29/2 og 29/4 med flere i Sykkylven kommune.
fredag 29. juni Sykkylven kommune
Søkjar avlastningsfamilie til barn med samansette behov
Bu-og ReHabiliteringstenestene har behov for avlastningsfamilie til barn med samansatte behov og ulik grad av funksjonshemming. Oppdraget vil følgje vedtaket til tenestemottakar.
fredag 29. juni Sykkylven kommune
Erlend Eide sluttar som rektor ved Sykkylven kulturskule
Han tek til i ny jobb i Sogn og Fjordane 1. august.   Åge Frøystad blir konstituert som ny rektor i kulturskulen frå 1.juli. Drifta av kulturskulen vil gå som vanleg og med oppstart tysdag 21.august.     
torsdag 28. juni Sykkylven kommune
Foreldrekurs - trygghetssirkelen (COS-P). Oppstart veke 39
Barne- og familietenesta tilbyr foreldrekurs i trygghetssirkelen (COS-P) i haust. Meir informasjon om tid og stad kjem over sumaren.
onsdag 27. juni Sykkylven kommune
Ekstra formannskapsmøte
 Torsdag 05.07.2018 kl. 15:30 i formannskapssalen, Sykkylven rådhus.
onsdag 27. juni Sykkylven kommune
Frå måndag 25. juni 2018 innfører Skatteetaten timebestilling
Fra 25. juni innfører Skatteetaten timebestilling for veiledning på alle skattekontor. Dette betyr at publikum må forhåndsbestille tid hos Skatteetaten for å få personlig veiledning i skranke.
mandag 25. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatteseddel på papir
Frå 7. februar 2014 er digital kommunikasjon hovudregelen når forvaltinga kommuniserer med andre. Forvaltningslova og eForvaltningsforskrifta vart endra i 2014 for å legge til rette for dette. Regelverksendringane som vart gjort, gjeld for heile offentleg sektor, både stat, kommune og...
fredag 22. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatt år 2018
 Det er eigedomsskatt i år 2018
fredag 22. juni Sykkylven kommune
Sykkylven kommune søkjer senior utleiebustadar med sentral beliggenheit for tildelingsavtalar
Sykkylven kommune ønsker i samarbeid med Husbanken å kunne inngå tildelingsavtalar på nye bustadprosjekt  for seniorar med ein eller fleire profesjonelle utleigeaktørar. Bustadprosjektet må ha sentral beliggenheit i Sykkylven.
fredag 22. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatteseddel på papir
Frå 7. februar 2014 er digital kommunikasjon hovudregelen når forvaltinga kommuniserer med andre. Forvaltningslova og eForvaltningsforskrifta vart endra i 2014 for å legge til rette for dette. Regelverksendringane som vart gjort, gjeld for heile offentleg sektor, både stat, kommune og...
fredag 22. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatt år 2018
  Kommunestyret har innført eigedomsskatt att.
fredag 22. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatteseddel på papir
Frå 7. februar 2014 er digital kommunikasjon hovudregelen når forvaltinga kommuniserer med andre. Forvaltningslova og eForvaltningsforskrifta vart endra i 2014 for å legge til rette for dette. Regelverksendringane som vart gjort, gjeld for heile offentleg sektor, både stat, kommune og...
torsdag 21. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatteseddel på papir
Nokre av dei som har samtykka til å få dokument frå det offentlege i elektronisk form, ber no  om å få skatteseteddelen på papir.   Det går fram av meldinga ein får frå Altinn at dersom ein ikkje opnar dokumentet, vert det sendt på papir etter...
torsdag 21. juni Sykkylven kommune
Eigedomsskatt år 2018
Som sak 80/17 – 12. desember 2017, gjorde kommunestyret slikt vedtak:    Det vert innført eigedomsskatt for år 2018.      Heimel for vedtaket er eigedomskattelova §§ 2 og 3.   I medhald av eigedomsskattelova § 3 skal følgjande...
onsdag 20. juni Sykkylven kommune
MØRE OG ROMSDAL

Høve til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Redusert foreldrebetaling: Familiar som har ei samla årsinntekt (brutto) som er lavare enn 533 500 kroner kan søkje om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2018/2019. Gratis kjernetid: Familiar med samla årsinntekt (brutto) lavare enn 533 500 kroner kan i tillegg søkje om 20...
fredag 15. juni Sykkylven kommune
Oppheving av forbod mot bruk av open eld i Sykkylven kommune
Nedbøren som har kome siste dagane har redusert faren for brann og totalforbudet mot bruk av open eld vert oppheva f.o.m. fredag 15.juni 2018.
fredag 15. juni Sykkylven kommune
Oppstart av barnevernvaktsamarbeid i Giske, Sula, Sykkylven og Stranda
Eit viktig samarbeid over kommunegrensene.     Barneverntenesta skal etter Barnevernloven «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid». Gjennom samarbeidet kring barnevernvakt skal no fire...
fredag 15. juni Sykkylven kommune
Vennskapsbybesøk
Sykkylven kommune hadde besøk frå vennskapsbyen Lukow (Polen) frå 8. til 10. juni.
tirsdag 12. juni Sykkylven kommune
Varsel om kraftig vind!
Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på oransje nivå for Møre og Romsdal for torsdag 14.6.18. Kraftig vind, med svært kraftige vindkast på 25-35 m/s.
tirsdag 12. juni Sykkylven kommune
Kommunestyremøte med generalforsamlingar
Måndag 18.06.2018. Kommunestyremøte startar kl. 09:00. Stad: Vestibylen, Sykkylven kulturhus. Det blir generalforsamlingar i Sykkylven Energi AS, Sykkylven bustadselskap AS og Storfjordterminalen AS kl. 12:00 - 14:15.
tirsdag 12. juni Sykkylven kommune
Møte i ungdomsrådet
Torsdag 14. juni 2018 kl. 15:00. Stad: Formannskapssalen, Sykkylven rådhus. Møteinnkalling:
tirsdag 12. juni Sykkylven kommune
Pris til Sykkylvselevar - Verdas finaste berepose
Verdas finaste berepose EB, frå Sykkylven ungdomsskule, er vinnarar av innovasjonskonkurransen til FN-sambandet og Ungt Entrepenørskap Norge!Noah Suorza Kleiven, Emilie Kalstad, Maja Kvingedal, Benedicte Vangen Værnes og Johanne Hjortdal har saman utvikla ideen i valfaget Produksjon av varer og...
fredag 8. juni Sykkylven kommune
"Kva er viktig for deg" - dagen 6. juni
Både nasjonalt og internasjonalt blei «Kva er viktig for deg»-dagen  markert i går, 6. juni.
torsdag 7. juni Sykkylven kommune
Klipp hekk og buskar
Tenk trafikksikkerhet i lokalmiljøet. Tida er inne for å klippe hekk og buskar:
tirsdag 5. juni Sykkylven kommune
Detaljregulering av tidlegare Jarnes skule - 1. gongs høyring og offentleg ettersyn
I medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 28.05.2018 å leggje planforslaget Detaljregulering for tidlegare Jarnes skule ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn.  
tirsdag 5. juni Sykkylven kommune
Barnehagane med felles kampanje for bedre sikring av barn i bil
Dei ni barnehagane i Sykkylven vil i perioden 4.-15. juni køyre ein felles kampanje for betre sikring av barn i bil. Aksjonen er retta mot foreldre/føresette, og vert gjennomført i samarbeid med Trygg Trafikk og politiet.
mandag 4. juni Sykkylven kommune
Spørjeundersøking om lokalmat og landbruksbasert reiseliv
I samband med lokalmatsatsinga i Sykkylven ønskjer kommunen å kartlegge produsentar og tilbydarar av lokalmat, inkl. vilt og fiske, samt å skaffe kunnskap om ulike problemstillingar i etableringsfasen og utfordringar i produksjonen. 
mandag 4. juni Sykkylven kommune
Formannskapsmøte
Onsdag 6. juni 2018 kl. 15:00. Stad: Formannskapssalen Sykkylven rådhus.
torsdag 31. mai Sykkylven kommune
Sykkylven legesenter - ferieoversikt 2018
Oversikt:
torsdag 31. mai Sykkylven kommune
Klart for sommarles 2018!
No er det klart for den digitale lesekampanjen Sommarles. Saman med barn frå over 370 andre kommuner kan alle barn i  1.-7. klasse i Sykkylven  frå  1. juni være med på Noregs kulaste lesekampanje!
torsdag 31. mai Sykkylven kommune
Forbod mot bruk av open eld i Sykkylven kommune
onsdag 30. mai Sykkylven kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SYKKYLVEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL