Svalbard
Synger mørketiden inn
Kristin Cecilie Meyer-Skottun kom til Svalbard for tre år siden. Noe som var hennes manns drøm, har nå også blitt hennes egen.
12:00 Svalbardposten
Svalbard-penger slår an over hele verden: Med digitale mynter til USA-konferanse
Svalbardpengene brer om seg. Nyslåtte mynter skal friste samlere fra hele verden. Men de kommer aldri til å klirre i noens lomme.
07:00 Svalbardposten
Første idrettsutveksling etter pandemien: Mannsterke fra Barentsburg
Lørdag gikk den første idrettsutvekslingen etter pandemien av stabelen i Longyearbyen. To helikopterflyvinger med totalt 38 personer fra Barentsburg kom for å ta del i lekene.
lørdag 17:00 Svalbardposten
Rykket ut på to hendelser
Politiet måtte bistå da en person hadde tatt seg inn i feil leilighet.
lørdag 14:28 Svalbardposten
Vil gjøre Svalbard til et kulinarisk krabbemekka
Krabbe kan bli en av de store næringene på Svalbard i fremtiden. Nå jobber forskere og næringsliv sammen for å realisere målet.
lørdag 12:00 Svalbardposten
Leserbrev: Polfarersamarbeidet – en historie fra kulissene i det politiske Longyearbyen
Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum forhandler i skrivende stund om regjeringsmakt. Viktige nasjonale spørsmål avklares. For to år siden var det politiske forhandlinger om makt og posisjoner i mange kommuner i Norges land. Inkludert i Longyearbyen.
lørdag 07:00 Svalbardposten
Leserinnlegg: Velkommen til Svalbardminister Mehl!
Visit Svalbard ønsker reguleringer som understøtter seriøse bedrifter, som følger lover og regler, som er organisert og som tar felles ansvar for en helhetlig utvikling.
fredag 16:00 Svalbardposten
Siktet for ulovlig reinjakt
Fire personer er siktet for ulovlig reinjakt på Svalbard. Alle er hjemmehørende i øyriket, bekrefter assisterende sysselmester Sølvi Elvedahl til Svalbardposten. Siktelsen er lik for alle de fire. Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil ett år.
fredag 14:53 NRK
TROMS OG FINNMARK

Fire siktet for ulovlig reinjakt
Fire personer er under politi-etterforskning, siktet for ulovlig jakt på svalbardrein.
fredag 11:00 Svalbardposten
Ble ikke enige om stemmerett for utlendinger
Flertallet blant våre folkevalgte vil ikke innskrenke utenlandske statsborgeres muligheter til lokal stemmerett og mulighet til å bli innvalgt i lokalstyret. Meningene er delte innad i de største partiene.
fredag 06:00 Svalbardposten
Filmet villrein med kjøkkenkrakk i geviret
På geviret til svalbardreinen sitter en krakk fast. Oddgeir Sagerup fanget det triste synet på film.
torsdag 20:38 NRK
Hun er ny Svalbard-minister
Emilie Enger Mehl (28) er i dag utnevnt til Justis- og beredskapsminister. Det innebærer også ansvaret for Svalbard.
torsdag 13:52 Svalbardposten
Kommentar: Klipp og lim om Svalbard
Det er ingen grunn til å bli optimist etter å ha lest Hurdalsplattformen.
torsdag 13:00 Svalbardposten
På reise med en morderisk psykopat
Serien «The North Water», som ble filmet på Svalbard, vises gratis på Longyearbyen kino.
torsdag 11:00 Svalbardposten
Mea Lux: Vil gå i gang med fjerning
I et brev til Unis skriver Nærings- og fiskeridepartementet at de nå vil gå i gang med å planlegge fjerning av Mea Lux, båtvraket som har ligget på Hotellneset siden sommeren 2018.
torsdag 06:00 Svalbardposten
Sysselmesteren sier nei: Sjokk-beskjed om barnehage
Sysselmesteren godkjenner den nye barnehageavdelingen i det tidligere ungdomshuset. Men bare i fire år. Nå blir det klagebehandling og krisemøter om 15-millioners prosjektet.
onsdag 16:00 Svalbardposten
Vil gjøre Svalbard til verdens nordligste kulinarisk matdestinasjon
Forskere og næringsliv jobber sammen med mål om å gjøre Svalbard til verdens nordligste kulinarisk matdestinasjon basert på småskala fiskeri. Delikatessene kongekrabbe og snøkrabbe skal spille hovedrollen. 
onsdag 13:19 ABC Nyheter
Minneord: Karl Fredheim (1945–2021)
«Æ angre’ på ein ting: at æ fløtta frå Svalbard.» Du kom til øya i 1965 og var med på reisen fra Company Town til turistmål.
onsdag 11:52 Svalbardposten
Får 1 million mer til Framsenteret
Positivt, men ikke nok, sier leder i styringsgruppa i Framsenteret, Bo Andersen. Han sier den lille økningen ikke er nok til å videreutvikle forskningssamarbeidet ved senteret i riktig retning. Totalt forelsås det 54,3 millioner kroner til senteret.
onsdag 09:32 NRK
Forventer helikoptre til Bardufoss
Hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund i Hæren, Pål B. Nygaard, at den nye regjeringa vil sørge for seks hærhelikoptre til Bardufoss. I forslaget til statsbudsjett gjøres det ingen endringer i helikopterkapasiteten på Bardufoss.
onsdag 09:28 NRK
Nytt botidskrav møter motstand
Flertallet i Longyearbyen lokalstyre stiller seg ikke bak justisdepartementets forslaget om å endre lokalstyreforskriften. De vil beholde dagens ordning der alle med botid over 3 år i Longyearbyen har stemmerett og er valgbare.
onsdag 07:36 NRK
– For lite penger til fylkesvei
Troms og Finnmark får 34 millioner kroner til fylkesveiene i forslag til statsbudsjett. – Ikke på langt nær nok, sier fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen fra Ap. Hun sier at vedlikeholdsetterslepet i Troms alene er på 8 milliarder kroner.
onsdag 06:15 NRK
Nav-skandalen på Svalbard: 2,6 millioner til 47 personer
Nav måtte etterbetale 2,6 millioner kroner i dagpenger til 47 personer som siden 2003 har fått avslag på grunn av feil tolking av regelverket.
onsdag 06:00 Svalbardposten
Lokalstyret enstemmig: En halv million ekstra korkpenger
Et enstemmig lokalstyre vedtok tirsdag å dele ut mer korkpenger enn først foreslått.
tirsdag 21:39 Svalbardposten
Byens Beste-kåringen: Trippel pris for Kroa
Smak Svalbard-festivalen ble en suksess. Kroa ble hyllet for å være «byens beste» i tre kategorier.
tirsdag 16:28 Svalbardposten
Nesten 300 000 mer enn i fjor
Kvensk språk og kultur får 11,1 mill. kroner i årets statsbudsjettforslag over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Dette er i underkant av 300 000 kroner mer enn året før. Flere av tiltakene i målretta plan for kvensk språk skal videreføres, som...
tirsdag 12:35 NRK
UiT-rektor ut mot budsjettkutt
Rektor Dag Rune Olsen mener regjeringens budsjettkutt på 56 millioner til UiT er en «kritisk nedbygging av kompetansen i nord». – Vi får en reell nedgang i våre budsjetter, ingen av våre større prosjekter får støtte, og vi mister studieplasser. Det er...
tirsdag 12:22 NRK
Statlig kjøp av regionale flyruter
Regjeringa foreslår å bevilge 826,6 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2022. De fleste flyrutene innad i Finnmark er omfattet av ordninga. Det er lyst ut en ny anbudskonkurranse for disse rutene for perioden fra 1. april 2022.
tirsdag 11:51 NRK
Hovedpunktene fra Svalbardbudsjettet: Statsbygg overtar LLs boliger
Justis- og beredskapsdepartementet har innledet dialog med Longyearbyen lokalstyre om statlig kjøp av LLs boliger. Da legges det til grunn at LL ikke skal selge boligene sine til private aktører.
tirsdag 11:39 Svalbardposten
9 millioner kroner til Alta kommune
Regjeringa foreslår 9 millioner kroner i en engangsbevilgning til Alta i 2022. Kommunen har deltatt i en forsøksordning med økt kommunalt ansvar for barnevernet. Kommunens inntekter blir redusert når forsøket er over og barnevernsreformen trer i kraft.
tirsdag 11:18 NRK
Noen av budsjett-høydepunktene:
tirsdag 11:13 NRK
Vil gi penger til Visit Svalbard
Regjeringen foreslår å bevilge 3,2 millioner kroner neste år til Visit Svalbard. Målet er å sette de i stand til å gjennomføre aktiviteter som bidrar til gjenoppbygging og utvikling av reiselivsnæringen.
tirsdag 11:07 NRK
Vil bøte på fastlegekrisen
Solberg-regjeringen vil gi allmennlegetjenesten 300 millioner kroner ekstra i 2022. Norge står overfor en fastlegekrise, der utfordringen er størst i Nord-Norge. Her mangler mer enn 30.000 personer fastlege.
tirsdag 11:01 NRK
TROMS OG FINNMARK

Satser på ungdomsfiske
Det foreslås å gi 2 millioner kroner til en nasjonal ungdomsfiskeordning i neste års statsbudsjett. Ordninga følger Gamvik-modellen, hvor kommuner kan søke om midler for leie av fiskebåt og skipper. Det gir ungdommer mulighet til å ha fiske som sommerjobb.
tirsdag 11:01 NRK
Sluttføring av skredsikring
Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner for å sluttføre skredsikringen under fjellet Sukkertoppen i 2022. Det gikk et skred fra fjellet i 2015, som tok to menneskeliv. Skredsikringen skal sikre at det går ant å bo på øygruppen i framtiden.
tirsdag 10:56 NRK
Dekker underskudd i Gruve 7
Tegjeringen foreslår å bevilge 51 millioner kroner for å dekke det anslåtte driftsunderskuddet i Gruve 7 i 2022. Gruva skal stenges 25. september 2023, men fram til da skal energiverket forsyne Longyearbyen med strøm.
tirsdag 10:50 NRK
559,6 mill. til Sametinget
– Sametinget vil ifølge budsjettforslaget forvalte omlag 560 mill. kroner i 2022. Dette er en økning på cirka 21 mill. kroner (3,9 prosent) fra 2021, skriver regjeringen i forslaget til neste år statsbudsjett. Økningen som regjeringen viser til er 7,3 mill. kr til dekning av...
tirsdag 10:42 NRK
Satser mot hav og Arktis
Senter for hav og Arktis i Tromsø foreslås et tilskudd på 5,4 millioner kroner fra regjeringen. De jobber for bærekraftig utvikling av havnæringene, og tilrettelegger for tettere samarbeid mellom relevante kompetansemiljø. Senteret vil i 2022 bli en del av UiT Norges arktiske...
tirsdag 10:39 NRK
Utviklingsmidler i nord
Regjeringen foreslår å bevilge 177,4 millioner kroner til Troms og Finnmark fylkeskommune. I dette inngår 46,9 millioner kroner til Arktis 2030.
tirsdag 10:36 NRK
Vil ha opplæringskontor permanent
Regjeringen foreslår å gjøre opplæringskontoret for lærlinget i statlige virksomheter i Harstad permanent. Derfor vil de bevilge 9,2 millioner kroner til kontoret.
tirsdag 10:34 NRK
Tilskudd til genteknologi
Regjeringen ønsker å sikre uavhengig forskning på genteknologi på lang sikt, og å bevare fagmiljøet i Tromsø. Derfor foreslår de å gi et tilskudd på 5,4 millioner kroner til GenØk, et kompetansesenter på genteknologi i forskningsselskapet...
tirsdag 10:32 NRK
Få svar om statsbudsjettet
tirsdag 10:31 NRK
Fritidskort i fire store byer
Regjeringen foreslår å starte en nasjonal utrulling av fritidskortet fra høstne 2022. Alta, Kautokeino, Tromsø og Vadsø er blant kommunene som skal deltar i oppstarten. Den totale rammen for fritidskortordningen er 225 millioner kroner.
tirsdag 10:24 NRK
Ruster opp Garnisonen i Porsanger
Regjeringen foreslår å gi penger til å ruste opp på Garnisonen i Porsanger. Det skal bygges eller skaffes boliger til soldatene, i tillegg til opprustning av andre bygninger samt skyte- og øvingsfelt.Totalt foreslår regjeringen å bruke 800 millioner kroner på bygg og...
tirsdag 10:24 NRK
Mer skred- og flomsikring i nord
445 millioner kroner av det totale 660 millioner kroner skal gå til Troms og Finnmark for å forebygge, kartlegge og gjennomføre sikringstiltak mot flom og skred. Dette er et prioritert område for regjeringen i 2022, skriver de i sitt forslag til statsbudsjett.
tirsdag 10:22 NRK
Statsbudsjettet: – LL ansvarlig for etablering av nytt energiverk
I forbindelse med svalbardbudsjettet ber regjeringen Longyearbyen lokalstyre (LL) om å utarbeide en konkret energiplan for Longyearbyen innen 2022.
tirsdag 10:19 Svalbardposten
Øker tilskudd til flylinje i nord
Bardufoss videregående skole foreslås å få bevilget 1,5 millioner kroner til å utvide den landsomfattende linja i flyfag.
tirsdag 10:16 NRK
4 mill. til fiskeforvaltning i Tana
Regjeringa foreslår å sette av inntil 4 millioner kroner i tilskudd til Tanavassdragets fiskeforvaltning. Det kan utbetales dersom det ikke blir åpnet for fiske etter laks i Tanavassdraget neste år. Tilskuddet skal dekke for tapte inntekter fra salg av fiskekort.
tirsdag 10:16 NRK
Kommunene skal få vindkraft-avgift
Kommuner med vindkraftanlegg skal tjene penger på produksjonen, forslår regjeringen. De vil ha en avgift på landbasert vindkraft på 1 øre per KWh. Avgiften tas inn av staten, men fordeles til kommunene. Avgiften vil gi omtrent 165 millioner i 2022.
tirsdag 10:14 NRK
Vil bekjempe pukkellaksen
Regjeringen foreslår å gi 15,3 millioner kroner til tiltak mot pukkellaksen. Siden 2017 har det vært en urovekkende trend i vekst av antall pukkellaks i norske vassdrag, særlig i Øst-Finnmark.
tirsdag 10:12 NRK
Sykkelritt får 15 millioner kroner
Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til Arctic Race of Norway. Sykkelrittet arrangeres normalt i de to nordligste fylkene i landet.
tirsdag 10:10 NRK
42 millioner til senter i Alta
Regjeringen foreslår å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med 42 millioner kroner, til opprettelse av et nytt arbeidslivskriminalitetssenter i Troms og Finnmark, lokalisert i Alta. Dette signaliserte Erna Solberg da hun beslkte Alta tidligere i høst.
tirsdag 10:06 NRK
Kvænangsfjellet får penger
Regjeringen foreslår å bevilge 5,9 milliarder kroner til Nye Veier i 2022. Pengene er ment til å bidra med fortsettelsen av utbyggingen av Kvænangsfjellet, som startet i år. Prosjektet omfatter to tunneler, som skal gjøre fjellovergangen mer forutsigbar vinterstid. Prosjektet...
tirsdag 10:06 NRK
Tre millioner til kunstmuseum
Regjeringen foreslår å gi tre millioner kroner i økt driftstilskudd til Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kunst i nord er pekt ut som et viktig satsingsområde.
tirsdag 10:03 NRK
Byggestart for ny E8
I statsbudsjettet for 2022 legger regjeringen opp til at prosjektet E8 i Ramfjord starter opp. Det omfatter bygging av ny tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Traseen vil gå på vestsiden av Ramfjord.
tirsdag 10:02 NRK
Bakke-Jensen presenterer budsjett
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen presenterer statsbudsjettet med vekt på Nord-Norge og forsvarssektoren på en pressekonferanse i Tromsø tirsdag kl. 12.
tirsdag 08:59 NRK
Milliardløft til barn og unge
tirsdag 08:54 NRK
Vil bruke mindre oljepenger
tirsdag 08:17 NRK
TROMS OG FINNMARK

30 000 pasienter uten fastlege
Både KS og legeforeningen krever løsning på fastlegekrisen når forslaget til statsbudsjett legges fram av regjeringa i dag. Utfordringen er størst i Nord-Norge, hvor vel 30 000 pasienter mangler fastlege.
tirsdag 07:59 NRK
Storøvelsen: – Ting går ikke alltid sømløst
Øvingsleder og sysselmesterførstebetjent Espen Olsen er godt fornøyd med fredagens AMRO-øvelse.
tirsdag 06:00 Svalbardposten
Kampen om hva som er Svalbards høyeste fjell
Newtontoppen er Svalbards høyeste fjell. Men slik har det ikke alltid vært.
mandag 16:00 Svalbardposten
Her blir flyet evakuert på Tromsø lufthavn: – Alle måtte gjennom ny kontroll
SAS-flyet til Longyearbyen mandag ble forsinket etter et sikkerhetsbrudd.
mandag 11. oktober $ Nordlys
Minneord: Professor Chris Hall (1953-2021)
Det er med tungt hjerte at vi kan meddele at vår kjære kollega professor Chris Hall gikk bort den 9. august 2021.
mandag 11. oktober Svalbardposten
Banket ned hvelvet i Statens Hus
Alt blir nytt i post- og bankbygget. Nå er også bankhvelvet revet. Men marmorgulvet blir liggende i nye Statens Hus.
mandag 11. oktober Svalbardposten
Kvinne måtte i fyllearresten
Kvinnen var for beruset til å ta vare på seg selv.
søndag 10. oktober Svalbardposten
– Unngå uvettig kjøring
Politiet oppfordrer til trafikk-vett etter melding om ubehagelig møte mellom bil og syklist.
søndag 10. oktober Svalbardposten
Tar sats i Nybyen
Kunstnere har overtatt driften av kunstsenteret i Nybyen. Om noen dager åpner den første festivalen i tidligere Galleri Svalbard.
søndag 10. oktober Svalbardposten
Båt måtte slepes til havn
Båt mistet motorkraften og ble slept trygt i havn i Barentsburg.
lørdag 9. oktober Svalbardposten
Døden i Adventdalen
Rotne kadaver kan vere eit makabert syn i naturen. Men dei kan og vere ei rein gåve for artsmangfaldet.
lørdag 9. oktober Svalbardposten
Dette er verdens nordligste supporterklubb
Denne helgen feirer verdens nordligste supporterklubb, Liverbirds Svalbard, 10 års jubileum.
lørdag 9. oktober TV 2
Isbjørnangrepet ved campingplassen: Sysselmesteren henlegger
Sysselmesterem henlegger etterforskningen av det dødelige isbjørnangrepet ved campingplassen.
lørdag 9. oktober Svalbardposten
Sysselmesteren henlegger sak etter isbjørndrap på Svalbard
Sysselmesteren på Svalbard henlegger saken mot campingplassen utenfor Longyearbyen hvor en mann ble drept av en isbjørn i august 2020.
lørdag 9. oktober ABC Nyheter
Isbjørnangrep-sak lagt vekk
Sysselmeisteren på Svalbard legg bort saka der ein mann blei drepen av isbjørn i Longyearbyen i fjor. Den 38 år gamle mannen døydde då isbjørnen gjekk til åtak på teltet hans på campingplassen i Longyearbyen. Både Arbeidstilsynet og Sysselmeisteren...
lørdag 9. oktober NRK
Kollegaen ble drept av isbjørn da han sov i teltet – sikrer campingplassen mot nye angrep
To år forsinket er et elektrisk gjerde rundt campingplassen i Longyearbyen endelig på plass. Men ikke alle i lokalsamfunnet tror det vil være nok til å holde sultne isbjørner borte.
lørdag 9. oktober NRK
Leder: Det blir et stort innhogg i befolkningen
Mest sannsynlig vil Longyearbyen oppleve en krasj i 2023 når Gruve 7 blir lagt ned og byggevirksomheten er ferdig.
lørdag 9. oktober Svalbardposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SVALBARD

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL