Sund
Vil auka sosialhjelpa i nye Øygarden
Samanlikna med sosialhjelpssatsane i Fjell vert satsane auka monaleg i den nye kommunen, viss formannskapet får gjennomslag.
lørdag 16:32 $ Vestnytt
Saksøker Sund kommune etter årelang byggestrid
Knappen Sjø vil sprenge vekk fjellet og planere ut. Sund kommune hevder at de kun har lov til å bygge vei. Mandag møtes partene i retten.
torsdag 07:14 $ Vestnytt
«Svært skuffande» at ferja ikkje vert bytta med veg
Dei såkalla ferjeavløysingsmidlane frå staten vert så små at håpet om fastlandssamband Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad er ute.
onsdag 6. november $ Vestnytt
Nye løyperekorder og stor stemning under Glesværløpet 2019
tirsdag 5. november $ Vestnytt
Desse politikarane tente best
Det er langt mellom politikarane på toppen av skattelistene for fjoråret. Nokre hadde likevel større grunn til å smila enn andre.
tirsdag 5. november Tunnelsyn
Kvinne på inntektstoppen i Sund
Einaste kvinna mellom dei 20 sundsokningane med høgast inntekt i fjor, finn vi øverst på lista.
tirsdag 5. november Tunnelsyn
Sund kommune: – Vi har svært begrenset kapasitet
Arealleder i Sund kommune, Ole-Karsten Midtgård, ser for seg at en opparbeidet lekeplass inneholder ulike lekeapparater og kanskje en liten fotballbane.
mandag 4. november $ Vestnytt
Festdag i Spildepollen
197 glade og utforskande elevar hadde i dag første skuledagen på splitter nye Spildepollen skule.
fredag 1. november Tunnelsyn
HORDALAND

Dette må du ha om krisen inntreffer
Du bør ha rikelig med havregryn og toalettpapir hjemme.
onsdag 30. oktober $ Vestnytt
– Striler er hardtarbeidende folk som jobber med det de har, der de er
Torsdag kveld var det debatt om strilekulturen på Sund bibliotek.
fredag 25. oktober $ Vestnytt
Ny utbetaling frå Havbruksfondet
Fjell, Sund og Øygarden får utbetalt 3,16 millionar kroner frå Havbruksfondet i år.
torsdag 24. oktober Tunnelsyn
Meiner storkommunen er i rute
Siste møte i fellesnemnda for Nye Øygarden er unnagjort og torsdag kjem kommunestyret i nye Øygarden saman for første gong.
onsdag 23. oktober $ Vestnytt
Landro vil ha ei orientering om Broch-saka
Ordførar Kari-Anne Landro i Sund har i dag bedt om å få ei orientering om kva som har skjedd ved fastsetjinga av festeavgifta til Roald Broch.
tirsdag 22. oktober Tunnelsyn
Forskjellsbehandling frå Sund kommune knekte Roald sin privatøkonomi
Då Sund kommune skrudde opp festavgifta på tomten til Roald Broch med 1.416 prosent, klarte han ikkje å betala rekninga. No vil kommunen selja heimen hans på tvangssal.
mandag 21. oktober Tunnelsyn
-Husk å sjekka kommuneplanen
-Husk å sjekka innhaldet i arealdelen til ny kommuneplan, oppfordrar leiar Svein Otto Jacobsen (FrP) i Sund.
onsdag 16. oktober Tunnelsyn
Vil minnast dei døde
Ved markeringa av 75 år sidan avslutninga av 2. verdskrigen skal minnestøttene i Sund stå og skina.
tirsdag 15. oktober Tunnelsyn
Forventar at Øygarden ikkje taper på samanslåing
– Statsbudsjettet løyser ingen økonomiske utfordringar for oss, seier påtroppande øygardsordførar Tom Georg Indrevik (H).
torsdag 10. oktober $ Vestnytt
Forsvarar pengebruken på «småskulane»
Politikarane i dagens Øygarden vil forsvara «utkantskulane» i den nye kommunen, sjølv om dei er dyrare i drift per elev.
onsdag 9. oktober $ Vestnytt
Lågbluss i kommunane, men hektisk med å få nye Øygarden på beina
Både i Fjell og Sund avlyser politikarane no møte grunna få saker, men i dagens Øygarden er aktiviteten høg.
mandag 7. oktober $ Vestnytt
Vil møta dei tilsette på heimebane
Kommunalsjefane for oppvekst, økonomi og organisasjon og digitalisering i nye Øygarden ønskjer tettare kontakt med dei tilsette i Fjell, Sund og Øygarden.
mandag 30. september Tunnelsyn
Sund-plan på ny høyring
Sund måtte trekka kommuneplanen grunna feil i plankartet. No skal feila vera retta og planen går ut på ny høyring.
mandag 30. september $ Vestnytt
Sund klar for ny utlegging av kommuneplanen
-No skal både fargar og funksjonell strandsone vera rett, hevdar leiar Svein Otto Jacobsen for planutvalet.
fredag 27. september Tunnelsyn
Sundsokningar får att ni millionar
Sund VA tappar ned fonda sine før samanslåinga i Øyvar. Det kjem abonnentane til gode.
tirsdag 24. september $ Vestnytt
Forståeleg at ytterkantane mobiliserer
søndag 22. september $ Vestnytt
– Jobbkartlegging avdekka store feil
Tilbakemeldingane frå tilsette i Fjell, Sund og Øygarden om jobb i storkommunen synte at kommunane mangla kontroll, seier Rune Lid.
onsdag 18. september $ Vestnytt
Vil legge ned barnehageavdelingen
Vil legge ned Klokkehagen og bygge ny utebarnehage ved Sund kyrkje. Formannskapet vil også oppgradere i Skogsvåg. Kommunestyret skal ta stilling til saken tirsdag ettermiddag.
tirsdag 17. september $ Vestnytt
Liten oppslutnad om kyrkjevalet
Svært få fekk med seg at det mandag også var kyrkjeval.
fredag 13. september Tunnelsyn
Tunnelsyn dekkar stemmeteljinga på rådhuset
Hektisk stemning på rådhuset i Fjell no litt før klokka 21.00.
mandag 9. september Tunnelsyn
Leverer historia om Sund før kommunen er borte
Då sjøen var vegen syda det av liv i Håkonsund og andre «kremmarleie» langs leia i Sund.
søndag 8. september $ Vestnytt
Sjukeheimane føl ikkje pålegg – mange eldre vert overmedisinert
I Fjell, Sund, Øygarden og Askøy er sjukeheimslækjarane lite flinke til å følgja opp pålegget om å kontrollera medisinbruken til pasientane.
tirsdag 3. september Tunnelsyn
Rokerer på sjukeheimssengene
Fjell kommune har sagt opp sjukeheimsplassane dei hittil har leigd i Øygarden.
mandag 26. august Tunnelsyn
Blått flertall kan ryke i nye Øygarden
Høyre er fortsatt størst i Øygarden, men de blå partiene har ikke lenger flertall alene. Det viser BTs ferske måling for den nye kommunen vest for Bergen.
mandag 26. august $ Bergens Tidende
Ressurssterke kvinnelege etablerarar
Det står langt sjeldnare kvinner bak når nye verksemder vert etablert i øykommunane vest for Bergen enn i resten av landet.
mandag 26. august Tunnelsyn
HORDALAND

Uroa over laber førehandsrøysting
Ordførarkandidat Tom Georg Indrevik (H) meiner tala frå første veke av førehandsrøystinga i nye Øygarden er urovekkande låge.
onsdag 21. august $ Vestnytt
Vestland overtek fiskerihamnane
Dei statlege fiskerihamnane i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy vert frå årskiftet overtekne av Vestland fylkeskommune.
fredag 16. august Tunnelsyn
Fekk oppmålingsgebyr redusert med 75 prosent
Det kan vera mykje å spara på å klaga på kommunen sitt påståtte «sjølvkost»-gebyr, har to grunneigarar på Hammersland fått erfara.
torsdag 15. august Tunnelsyn
Langt frå tilfeldig at fiskeriministeren kom til Sotra
Sotra har veldig mange utruleg spanande fiskeriverksemder, rosar fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP).
onsdag 14. august Tunnelsyn
Dataglipp førte til at kommuneplanen vart heilt feil
No må Sund kommune fiksa planen og leggja han ut på ny høyring.
mandag 12. august $ Vestnytt
Sund trekkjer arealdelen til kommuneplanen frå offentleg ettersyn
Kommuneplanen for Sund, som ligg ute på høyring, er ikkje i samsvar med det politikarane meinar dei vart samde om.
mandag 12. august Tunnelsyn
Fisk, offshore og byggjeverksemd
Øykommunane vest for Bergen er bygde på fisk, offshore og byggjeverksemd, og litt handel. 38 lokale verksemder passerte 100 millionar kroner i driftsinntekt i fjor. Samla omsette dei for 16 milliar…
fredag 9. august Tunnelsyn
Fotballeventyret i bilder
.
mandag 5. august $ Vestnytt
Meiner bedriftene bør vera kjende med reglane
Halvtanna år etter innføringa bør turistfiskebedriftene vera kjende med dei nye reglane.
mandag 5. august $ Vestnytt
Skogsskiftet skifter status fra kommunesenter til nærsenter
Sjekk om din bygd blir offisielt lokalsenter.
torsdag 25. juli $ Vestnytt
Her ønsker kommunen fremtidige boliger skal bygges
I løpet av de to siste årene er det bygget 44 nye boliger i Sund. De neste seks årene trenger kommunen minst ni ganger så mange.
torsdag 25. juli $ Vestnytt
– Sjekk om det kommer noen endringer der du bor
Anbefalingen fra planutvalgets leder er klar: Alle som eier bolig eller tomt i Sund bør sjekke den nye kommuneplanen.
torsdag 25. juli $ Vestnytt
Håper ny kommuneplan skal redusere behovet for dispensasjoner
Det skal fortsatt være god boligkapasitet i Sund i den nye kommuneplanen.
torsdag 25. juli $ Vestnytt
38 tilsette i kommunen fekk brev med to veker svarfrist. Viss dei ikkje svara innan fristen, kunne dei miste jobben.
– I strid med lova, seier advokat Vegard Lund.
onsdag 24. juli $ Bergens Tidende
Etterlyser gamle Sotra-åkle
Sotra hadde ein eigen tradisjon for veving av åkle. Har du noko slikt i tølene dine?
tirsdag 23. juli Tunnelsyn
Overtok tomt på Golta for en hundrelapp
Overdragelsene av tomter i Sund varierte mellom null og tolv tusen kroner i mai.
fredag 12. juli $ Vestnytt
Kampen om strandsona hardnar
Fjell er strengast med bygging i strandsona. Tre av fire søknadar siste fire åra har blitt innvilga.
fredag 12. juli Tunnelsyn
Ville ha nytt oppdrettsanlegg sør for Panorama, fikk nei av kommunen
Telavåg Fiskeoppdrett ønsker å utvide anleggene sine.
søndag 7. juli $ Vestnytt
Stoppa anleggsarbeid – vil sikra seg mot ureining av drikkevatnet
Frykt for ureining av den kommunale drikkevasskjelda Kørelen har fått Sund kommune til å krevja stopp i eit anleggsarbeid på Tveita.
fredag 5. juli Tunnelsyn
Kvar 10. stril er ufør
Talet på uføretrygda i kommunane vest for Bergen haldt fram med å auka i fjor. Verst var utviklinga i Fjell.
fredag 5. juli Tunnelsyn
Sund på ledighetstoppen
Medan talet på arbeidsledige synk jamt og trutt i dei fleste kommunane, held det seg stabilt høgt i Sund.
fredag 28. juni Tunnelsyn
Takk til alle som har jobba på Solhaug
mandag 17. juni $ Vestnytt
Alle kan ikkje rekna med å få behalda jobbane
I løpet av denne veka vert det klart kven av dei tilsette i Fjell, Sund og Øygarden kommunar som vil få jobb i nye Øygarden.
mandag 17. juni Tunnelsyn
Dramatisk auke i sjukefråværet i Fjell
Sjukefråværet i Fjell auka med 15 prosent i første kvartal samanlikna med same perioden i fjor.
onsdag 12. juni Tunnelsyn
Lama på rømmen
Ellinor og Kitty sørget for at matmor ikke slapp unna dagens trim.
onsdag 5. juni $ Vestnytt
HORDALAND

Sirkus ut til folket
Både Sund og Øygarden står på reiseruta til Cirkus Arnardo sin 70-årsturne.
tirsdag 28. mai Tunnelsyn
– Dette er bare trist. Naustene ramler ned og kystkulturen forsvinner.
Ny næringsvirksomhet i gamle sjøbuer er Sverre Sangolts våte drøm.
søndag 26. mai $ Bergens Tidende
– Ein ikkje bærekraftig økonomi
Den økonomiske situasjonen for nye Øygarden er ikkje bærekraftig, åtvarar prosjektrådmann Rune Lid.
søndag 12. mai Tunnelsyn
Gamle grøfter treng opprusting
Fleire gardbrukarar i regionen slit med gamal drenering som bryt saman. No kan bønder i Sund søkja tilskot til grøfting.
onsdag 8. mai $ Vestnytt
Heving av disse vrakene kan bli svindyrt
Om lag én million kroner ville det koste å berge de to vrakene i Tyrnevika. Nå kan regningen bli dobbelt så stor.
onsdag 8. mai $ Vestnytt
Trues med regning på tre millioner fra kommunen: – Jeg er personlig konkurs, men skal få hevet vrakene
Ingvar Finnesand kjempet i storm og høye bølger for å redde de to båtene sine fra å synke ved Tofterøy sør på Sotra.
tirsdag 7. mai $ Bergens Tidende
Snart kommer over 300 nye miljøbusser til Bergen og omegn
I løpet av sommeren skal over 300 nye miljøbusser være på plass.
mandag 6. mai $ Bergens Tidende
Høyre-topper vil utsette milliardavtale med staten
Høyres toppolitikere i bergensområdet mener forhandlingene med staten om kollektivmidler må legges på is. Men Høyre i regjering er uenig.
torsdag 2. mai $ Bergens Tidende
Held framdrifta gjennom Klokkarvik
Arbeidet med utbetringa av smale, kronglete Fv. 198 gjennom Klokkarvik er i rute.
mandag 29. april Tunnelsyn
Dagny (101) er glad når ho ser attende på livet
– Eg kunne ikkje hatt eit betre liv, seier Dagny Skodvin (101).
lørdag 27. april $ Vestnytt
– Monika hadde villet at jeg var sterk og gikk videre
– Jeg håper å få en baby, sier nyforlovede Kristina Sviglinskaja (36).
lørdag 27. april $ Bergens Tidende
Marsteinen satsa att
I 2004 ville Norlandia satsa nytt på Marsteinen hotell, etter fleire år med dårleg økonomi og konfliktar.
tirsdag 23. april $ Vestnytt
Ville laga strilefestival
– Voss har vossajazzen og Molde har moldejazzen, men vi har ingenting. Vi må få oss ein eigen festival, meinte Jan Utkilen i 2004.
søndag 21. april $ Vestnytt
Turglede frå Børnestangen via Liatårnet til Rubbegarnståna
Frå lengst søraust til lengst nordvest i den nye kommunen kan du no samla 30 turmål i eit felles Kystpass.
lørdag 13. april $ Vestnytt
– Kraftpengene kommer svært godt med
Fjell kan minke underskuddet. Øygarden får et større overskudd. Ekstra kraftpenger er gull verdt for kommunene.
fredag 12. april $ Vestnytt
I år kan du lesa Kystpasset på nett
«30 ramsalte turar i Fjell, Sund og Øygarden» er tittelen på årets Kystpass.
torsdag 11. april Tunnelsyn
Får 2,5 millionar til gang og sykkelveg
Elevane ved den nye skulen i Spildepollen skal få trygg skuleveg. Utval for miljø og samferdsle i Hordaland vedtok i dag å løyva 2,5 millionar kroner til gang og sykkelveg med veglys på fv. 202 på …
onsdag 10. april Tunnelsyn
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SUND

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL