Sund
Trafikkavvikling
Skal duut i trafikken kommande helg? Dåer det anbefalt åsjekke informasjon om trafikkavvikling grunna pågåandesykkel VM.
torsdag 13:02 Sund kommune
Boss vert henta i Sund trass i konkurs
RenoNorden meldte måndag kveld at selskapet er konkurs.Boss vert likevel henta av RenoNorden som normalt inntil BIR er einig med konkursboet om kva som skal skje vidare
tirsdag 15:44 Sund kommune
Sund bygdebok til redusert pris
Frå 1. oktober kan du kjøpa bygdebøkene iSund til redusert pris.
tirsdag 12. september Sund kommune
Veljarane vil ha endring – politikken vert meir polarisert
Dei blåblå beheld fleirtalet, også i region Vest, mest takka vera FrP. Sp er den store valvinnaren. Ap går på ein skikkeleg smell. Ove Trellevik, Høgre sin 2. kandidat i Hordaland, sikra partiet 40,3 prosent av røystene i heimkommunen Sund. Når kring 95 prosent av...
tirsdag 12. september Tunnelsyn
Informasjon om sykkel VM
Den 11. september skal det etter planen liggja eit informasjonsblad om Sykkel-VM i alle postkassane til husstandane i Sund, Fjell og Øygarden.
mandag 11. september Sund kommune
Prosjektleiaren er i full gang
Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul J. Manger, hadde sin første arbeidsdag i lokala på Skjenet (Vestnyttbygget) på Straume den 1. september. Manger skal leia arbeidet med å danna ein ny kommune, samansett av Sund, Fjell og Øygarden, med verknad frå 1. januar 2020.
mandag 11. september Sund kommune
Eitt steg nærare fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy
Eit fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy oppfyller krava i dei nye reglane for finansiering gjennom ferjeavløysingsmidlar. Ei bru over Åleknappsundet vil gje øybuane på Lerøy og Bjelkarøy vegsamband til Hjellestad, til avslasting for Sundferja. Det har...
onsdag 6. september Tunnelsyn
Bygdebøker på julesal
Slektar du frå Sund, men manglar gards- og slektssogene? I haust kan du sikra eit bokkupp til glede for deg sjølv og etterslekta. Trass i mykje god omtale – salet av dei fem banda i ”Sund på Søre Sotra, gards- og slektssoge” har ikkje gått heilt som forventa. ...
tirsdag 5. september Tunnelsyn
HORDALAND

9 av ti strilar er digitale
Dei digitale breibandsnetta i kommunane vest for Bergen vert stadig meir finmaska. Ni av ti strilar har no breibandsabonnement i heimen. Einast i Askøy heng utviklinga etter. Å sjå film på dataskjermen krev stor overføringskapasitet. Innbyggjarane vest for Bergen har likevel mindre...
mandag 4. september Tunnelsyn
Fleire fell utanfor
Situasjonen på arbeidsmarknaden er ikkje fullt så lys som NAV vil ha det til. 30 færre ledige i Fjell i august. Eit djupdykk i augusttala viser at stadig fleire arbeidssøkjarar ikkje lenger er heilt ledige, men går på tiltak. Tiltak er ikkje arbeid. Av dei 1906 hordlendingane som...
fredag 1. september Tunnelsyn
Den nasjonale bibliotekdagen
Fredag 1. september markerer Sund folkebibliotek Den nasjonale bibliotekdagen.
onsdag 30. august Sund kommune
Datakurs for eldre
Ønskjer du å lære deg å bli fortruleg med Ipaden din og få litt kjennskap til kva tenester som fins på nett? Då kan du komme på kurs i biblioteket, Sund senter.
tirsdag 29. august Sund kommune
Utvida opningstider for førehandstemming
I innspurten mot stortings- og sametingsvalet 2017har vi utvida opningstid i servicekontoret i Skogsvåg følgjande dagar:
tirsdag 29. august Sund kommune
Eigedom for milliardar skifta eigar
Det vart omsett eigedom til ein samla verdi av 2 milliardar kroner i kommunane vest for Bergen i første halvår. Talet på eigedomar som har fått ny eigar, 2016 samanlikna med første halvår 2017, kommunevis fordeling. Redusert folkevekst har tydelegvis hatt liten innverknad...
mandag 28. august Tunnelsyn
Ynskjer du å røyste heime?
Valdagen for Stortings- og sametingsvalet er måndag 11. september. Dersom du ikkje kan møte fram i vallokalet på valdagen på grunn av sjukdom eller at du er ufør, kan du søkje valstyret om å få røysta heime eller der du oppheld deg.
fredag 25. august Sund kommune
Ønskjer samarbeid om kunnskapsklynge og kollektivtrafikk
Regionrådet Vest ønskjer å samarbeida med Hordaland fylkeskommune om kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune og kollektivtrafikk. Dette kom klart fram då styret i regionrådet var samla til møte i Sund i går. Sigmund Kvernes i Gode Sirklar og Tone-Merethe Aasen i...
onsdag 23. august Sund kommune
Veks på tilflytting
I Askøy har dei lagt seg saman og gjort noko. I Fjell ser det ut til at dei er blitt flinkare til å halda på tilflyttarane.(Saka er oppdatert) Flyttelassa sikrar folkeauken i nye Øygarden. Det kom til 534 nye innbyggjarar i kommunane vest for Bergen i første halvår, tilsvarande...
mandag 21. august Tunnelsyn
Sotra brannvern har fått ny maskot
Ønskjer du å helse på Bjørnis? 24. august kl. 1030inviterer Sotra Brannvernbarnehagar og andre interesserte til å ta imot og helse på Bjørnis på Ågotnes brannstasjon. Sotra Brannvern vart tildelt ein Bjørnis bamse etter søknad til Det store...
mandag 21. august Sund kommune
Foredrag senioruniversitetet
Det vert foredragtysdag 22. august kl. 12.00 i Sotra Arena.
mandag 21. august Sund kommune
Tapar posisjonar i Kommune-NM
Fjell kjem framleis best ut i vest, sjølv om alle kommunane i regionen sakkar akterut i NHO si kåring av dei mest attraktive kommunane i landet. NHO.sjef Kristin Skogen Lund har større kommunar som ei kampsak. Det gjer utslag for rangeringa av småkommunane i Kommune-NM. Foto: NHO....
torsdag 10. august Tunnelsyn
Skulestart 2017/2018
Første skuledag for elevane er torsdag 17. august.
torsdag 3. august Sund kommune
Kantklipping på kommunale vegar
Sund kommune tek til med kantklipping langs kommunale vegar.
torsdag 3. august Sund kommune
Nybilsalet flatar ut
Massiv auke i nybilsalet i Sund sikra at regionen kom ut i pluss. Tok marknadsandelar i flat marknad. Lanseringa av elbilen Ioniq førte den koreanske produsenten Hyundai opp frå ein 13. plass til ein 4. plass i regionen. Salet av nye bilar i region vest flatar ut, ifølgje oversikten...
torsdag 3. august Tunnelsyn
4 millionar ekstra til infrastruktur
Fjell, Sund og Øygarden får fire millionar kroner ekstra frå Regjeringa i år i samband med den føreståande kommunesamanslåinga. Kommunal- og moderinseringsminister Jan Tore Sanner løyver 150 millionar ekstra til infrastrukturtiltak i kommunar som har vedteke...
torsdag 3. august Tunnelsyn
Oppfordrar arbeidslause til å flytta
Arbeidsløysa har bite seg fast i vest. Utviklinga på arbeidsmarknaden i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy gjekk motsett veg av utviklinga i resten av Hordaland i sommarmånaden. Bekymra for situasjonen i region vest. Assisterande fylkesdirektør Tommy Johansen i NAV. Det framkjem...
fredag 28. juli Tunnelsyn
Skatteinngangen heng etter
Ingen av kommunane vest for Bergen nådde ein skatteinngang på linje med den nasjonale utviklinga i første halvår. Rådmann Eystein Venneslan og Askøy kan visa til den mest positive utviklinga i skatteinntektene i region vest i første halvår. Skatterekneskapen for...
onsdag 26. juli Tunnelsyn
28 lokale lag til Norges største fotballturnering
Sjekk hvilke lokale fotballklubber som sender lag til Norway Cup.
mandag 24. juli Vestnytt
HORDALAND

Nærmiljøpolitikk i lukket rom ?
Utskrift av SMS-korrespondanse (beregnet på det lukkede rom?)«MDG: Hei, Inge. Synes det er unødvendig å gå løs på hverandre i avisa. Kommentarene mine på nett…
mandag 24. juli Avisa Nordland
Ring meg, Inge!
I kommentarfeltet under ANs «sommerprat» med meg foreslår Inge Sund et tiltak han mener kan gjøre nabolaget sitt tryggere. Jeg er på ferie, men skriver…
mandag 24. juli Avisa Nordland
Minnesmarkering
Det blir ei enkel minnesmarkeringved statua ved Stranda skule der ordførar Kari-Anne Landro legg ned blomar. Markeringa blir på laurdag 22. juli kl. 10.30
onsdag 19. juli Sund kommune
Representasjonsdemokratiet – bodø bystyre
I anledning argurktiden, blir partienes gruppeledere o.a. nå intervjuet av avisen(e) - også i Bodø. Det er ikke de personlige egenskaper, bare det politiske…
onsdag 19. juli Avisa Nordland
Meteorologen med dårlige nyheter
Helgen begynner brukbart, men så blir det bare verre.
torsdag 13. juli Vestnytt
Må vente til etter sommeren for DAB-signal
Tre uker etter at FM-nettet ble stengt, sliter befolkningen på Sotra fortsatt med sviktende DAB-signal.
torsdag 13. juli Bergens Tidende
Nye etablerarkurs
Etablerersenteret har klar haustens kurskalender.
onsdag 12. juli Sund kommune
Utlegging av manntalet - Stortingsval 2017
For å kunna røysta ved valet den 11. september, må du vera innført i manntalet. Du kan kontrollere dette når manntalslista for Sund kommune no er utlagd til gjennomsyn, fram til valdagen.
tirsdag 11. juli Sund kommune
Sommarstengt bibliotek
Biblioteket har sommarstengt frå måndag 17.juli til måndag 31.juli
tirsdag 11. juli Sund kommune
Putrefesten avblåst - men det blir konsert
Dårleg førehandssal av billettar gjer at Putrefesten blir langt mindre enn planlagd.
onsdag 5. juli Vestnytt
19 nye verksemder i Sund
Restaurantdrift, eigedomsinvesteringar, nettsal av overraskingar til ungar og velvære. Dette er berre nokre av forretningsideane bak dei 19 nye verksemdene som såg dagens lys i Sund i første halvår. Fuzzy Dize AS, diner og bar etter amerikansk førebilete, og med sherriffen parkert...
mandag 3. juli Tunnelsyn
Forskrift om frist for spreiing av gjødselvarer
Den 20.06.2017 har kommunestyret i Sund, gjort vedtak om at følgjande lokale forskrift skal gjelde i Sund kommune: Forskrift om frist for spreiing av gjødselvare mv. av organisk opphav
mandag 26. juni Sund kommune
Video frå felles kommunestyremøte
Det handla mellom anna om namn på den nye kommunen, talet på medlemer i kommunestyret og samansetjinga av fellesnemnda då Lars Sponheim hadde kalla inn til felles kommunestyremøte på Panorama Hotell Resort i Sund onsdag 21. juni.
lørdag 24. juni Sund kommune
No er det endeleg: Navnet vert Øygarden
Breie smil hos tre dei tre ordførarane og hos fylkesmann Lars Sponheim etter dei tre siste og avgjerande kommunestyra. No er alle avgjerder i tilknyting til kommunesamanslåinga formelt vedtekne. Breie, og letta smil hos Marianne Sandahl Bjorøy, Kari Anne Landro og Børge Haugetun....
onsdag 21. juni Tunnelsyn
Havstrilane si munnlege historie skal bevarast
12.juni 2017 starta det andre offentlege intervjuskudioet i Hordaland. Frå no og dei næraste vekene kan alle innbyggarane i Sund ta med seg slektningar, naboar, arbeidskameratar eller kven det no enn er som har forteljingar det er verd å ta vare på. Viss erfaringane vert gode, vurderer...
tirsdag 20. juni Sund kommune
Hentar prosjektleiar frå Os
Tung erfaring frå leiarstillingar innan kommunal og fylkeskommunal verksemd er utslagsgjevande for valet av Paul J. Manger som prosjektleiaren som skal losa samanslåinga av Fjell, Sund og Øygarden i havn. (Saka er oppdatert) Ein kar vi vil få sjå mykje til. Paul J. Manger er innstilt...
fredag 16. juni Tunnelsyn
Digital radio
IHordalandblir NRK sine radiokanalar sløkt på FM 21. juni.Dei kommersielle riksdekkjande kanalane og einskilde lokalradioar følgjer etter med å avvikle sine sendingar på FM 15. september.
fredag 9. juni Sund kommune
Mistar heimane for R555 Kolltveit – Austefjorden
Eigarane av tre – fire einebustadar må belaga seg på å mista heimane sine når Statens vegvesen startar arbeidet med ny R555 Kolltveit – Austefjorden. Verst vil det gå ut over Trengereid. – Vi hadde helst sett vi kunne unngått det. At vi kunna ha mekka det til...
onsdag 7. juni Tunnelsyn
Søkje SMIL- og grøftemidlar?
Det er høve til å søkje midlar til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlar) og tilskot til drenering av jordbruksjord for 2017. Søknadsfristen er 20. august.
tirsdag 6. juni Sund kommune
HORDALAND

NAV juksar med arbeidsløysetala
Heile 43 prosent av dei registrerte arbeidslause i Hordaland fell no utanfor NAV sin offisielle statistikk. Berre heilt ledige inngår i NAV sine offisielle tal over arbeidslause. Personar på tiltak og delvis ledige vert ikkje rekna med. Resultatet er at berre 57 prosent av dei registrerte arbeidslause i...
fredag 2. juni Tunnelsyn
Stønadskutt trugar fastlandssambandet til Lerøy og Bjelkarøy
Det hastar med å få avgarde ein søknad om ferjeavløysingsmidlar for brusambandet frå Lerøy og Bjelkarøy til Hjellestad. Om søknaden ikkje vert sendt i år, risikerer øybuane at kutt i statstilskotet set planane om eit fastlandssamband i...
mandag 29. mai Tunnelsyn
Arbeidsinnvandringa tørkar inn – folkeveksten flatar ut
SSB sine ferskaste tal for folketalsutvikling i kommunane vest for Bergen er lite oppmuntrande lesnad for dei som planlegg for storsal av nye bustadar. Den årlege veksten i folketalet i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy for 2010 – 2017. 2017-tala omfattar berre 1. kvartal, men gjev likevel ein...
mandag 22. mai Tunnelsyn
Trafikkavvikling Sykkel VM 2017
Dei to dagane det vert sykkelritt i Øygarden og Fjell vert hovudtrasen for ritta stengd i tre timar. Vestsidevegen og Bildøyvegen vert regulerte.
tirsdag 16. mai Sund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL