Sund
Dette er bilane strilane vil ha
Nybilsalet i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy gjorde eit kjempehopp i fjor. Størst var utslaget for Tesla, som vart den nest mest selde bilen vest for Bergen i 2017.
fredag 12. januar Tunnelsyn
Gode resultat i gamal skule
Sund ungdomsskule hadde det høgaste karaktersnittet av skulane i region vest.
fredag 12. januar $ Vestnytt
Kommunen vil ha storproduksjon i sjøkanten på Golta
Sund kommune vil etablere et nytt, stort næringsområde i sjøkanten på Golta. - Rasering av naturen, mener kritikere.
torsdag 11. januar $ Vestnytt
Kunsten å rasera ei naturperle
Eller for å sei det på ein annan måte, kor langt er ein kommune villig til å gå for å skaffa seg ei handfull nye arbeidsplassar?
onsdag 10. januar $ Vestnytt
Flyplass(ering)en
Flyplasser legges, i sin alminnelighet, utenfor bysentra. Oslo har sin Gardermoen, Stockholm har Arlanda, København har Kastrup, Bergen har Flesland, Trondheim har Værnes, mens Bodø…
tirsdag 9. januar Avisa Nordland
«Mye har dessverre forsvunnet på Sund. Dette er den viktigste gjenværende bygningen»
– Væreieren på Sund skaffet i sin tid Lofoten den første dampskipskaia i Lofoten etter Svolvær.
tirsdag 9. januar $ Lofot-Tidende
Ekstramillionar til rusomsorg
Personar som står i fare for å utvikla, eller som alt har eit rusproblem skal få eit betre tilbod frå kommunane neste år.
30. desember 2017 Tunnelsyn
Sosialhjelpsmottakarar i Øygarden kjem best ut
Sosialhjelpsmottakarar i Askøy får vesentleg mindre utbetalt enn sosialklientar i andre kommunar i Hordaland.
27. desember 2017 Tunnelsyn
HORDALAND

Grønt gress hele året
– Dette vil gi ti ganger så mye brukstid.
22. desember 2017 $ Vestnytt
Likestillingssinker i vest
Kvinnene i kommunane vest for Bergen har høgare utdanning enn menn, men tenar likevel nærare 200.000 kroner mindre i året.
21. desember 2017 Tunnelsyn
Skygge-demokrati og rettssikkerhet i bodø
Skyggedemokrati er ikke en pen karakteristikk, men: finn en bedre, de som kan. I kjølvannet av det direktevalgte; altså Bystyret, skvalper de indirekte valgte…
19. desember 2017 Avisa Nordland
Hedret kulturfolket
«Arbeidsglede og nærvær. Inkluderende arbeidsliv og et godt og trygt arbeidsmiljø».
18. desember 2017 $ Vestnytt
Bygger skoleanlegg for 181 millioner
Politikerne gikk for full pakke i Spildepollen.
14. desember 2017 $ Vestnytt
Rimelegare å reisa langt med bussen
Til neste år kan du reisa med bussen overalt i Fjell, Sund og Øygarden for sentrumstakst.
13. desember 2017 Tunnelsyn
Arbeidsmiljøprisen 2017
I årgjekk Sund kommune sin arbeidsmiljøpristil kultureininga.
12. desember 2017 Sund kommune
Utsette behandling av søknad frå kyrkjeleg fellesnemnd
Fellesnemnda for Nye Øygarden vedtok på møtet i dag å utsetja behandling av søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd på 2,9 millionar kroner for 2018 og 2019
12. desember 2017 Sund kommune
Fellesnemnda gjekk «live»
Fellesnemdna har teke det digitale spranget. Frå i dag av kan innbyggjarane i Fjell, Sund og Øygarden overværa møtene i sanntid på internett.
11. desember 2017 Tunnelsyn
Fiskeavfall i full brann – sperret innfartsåren
Et vogntog full av plastkasser med lakseavfall sto i brann lørdag formiddag. – Det lammet trafikken.
9. desember 2017 Bergensavisen
Brosjyre til husstandane
Denne veka har innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden fått ei informasjonsbrosjyre i postkassen.
8. desember 2017 Sund kommune
Rådgjeving i ungdomskontoret
Ungdomskontoret tek imot ungdom og foreldre for å få rettleiing om vidare skulegang frå tysdag 28.11.17
8. desember 2017 Sund kommune
– Viktig med et godt tilbud i nærområdet
Sund-ordføreren mener det er bra at idrettslagene i kommunen har ambisjoner.
1. desember 2017 $ Vestnytt
…og desse tente mest
Av dei ti verksemdene i Fjell, Sund og Øygarden med høgast driftsresultat i 2016, satsar halvparten på fisk og havbruk.
29. november 2017 Tunnelsyn
Fisk slo olje – dette er dei største verksemdene i Nye Øygarden
Ei verksemd selde for meir enn ein milliard. Heile 24 av verksemdene i Fjell, Sund og Øygarden hadde meir enn 100 millionar i driftisinntekt i fjor.
29. november 2017 Tunnelsyn
Store planer i Skogsvåg
Skogsvåg IL har store planer for fremtiden.
28. november 2017 $ Vestnytt
Fekk brønn forureina frå bustadar utan bruksløyve
Pålegg om utbetring, stoppordre og førehandsvarsel om tvangsmulkter. Mykje ser ut til å ha gått gale for utbyggjarane i byggjefeltet Skuggen i Forlandsvågen.
27. november 2017 Tunnelsyn
Treng vi eit eldreopprør i Sund?
Medan millionane rullar ut til dei høgtropande ressurssterke, så sit vi her og ber om smular.
26. november 2017 $ Vestnytt
Pollen pusta letta ut
Elevar, foreldre og lærarar ved Pollen skule i Sund kunne sleppa skuldrene ned. I denne omgang. Skulen blei ikkje lagt ned - i 2003.
26. november 2017 $ Vestnytt
Folket i Øygarden
Han nektet høylytt for at barnet var hans. Presten beskyldte både smeden Amfinn og drengen Jens for å ha vært i seng med prestekonen.
25. november 2017 $ Bergens Tidende
Vil sikra ein god samanslåingsprosess
Fellesnemnda drøfta på møtet måndag denne veka korleis ein skal sikra ein god samanslåingsprosess for Nye Øygarden kommune.
20. november 2017 Sund kommune
Fellesnemnda skal velsigna kommunebudsjetta
Fellesnemnda for nye Øygarden skal uttala seg om budsjett- og økonomiplanane i Fjell, Sund og Øygarden for 2018.
20. november 2017 Tunnelsyn
Her kjem nye hurtigladestasjonar
Snart utplasserer Hordaland fylkeskommune tre nye hurtigladestasjonar i kommunane vest for Bergen.
15. november 2017 Tunnelsyn
Færre flyktningar, mindre pengar
Sund kommune la opp til å busetja 15 flyktningar kvart år, men får berre ti. Det betyr kutt i tenestetilbodet.
13. november 2017 $ Vestnytt
Seminar for pårørande
Det skal vere seminar for pårørande til rusmiddelavhengige hos Stiftelsen Bergensklinikkene 16. og 17. november.
9. november 2017 Sund kommune
HORDALAND

Kontordag - møte med planutval og administrasjon
Har du eit prosjekt du ønskjer å leggje fram for kommunen i samband med kommuneplanrulleringa, så er du velkommen til å bestille møtetid med oss. Vi arrangerer kontordag den 29. november 2017 kl 13:00-19:00 på kommunehuset i Sund.
8. november 2017 Sund kommune
Roger reiste fra andre sia jorda for å få reparert seilbåten: - Skjønner det er ulogisk
Da Roger Wallis fra Tasmania skulle ha den 75 fot store seilbåten «Abel Tasman" på slip så valgte han å seile til Sund i Lofoten.
7. november 2017 Nordlys
Roger seilte fra Australia til Lofoten for å få båten reparert
Da Roger Wallis fra Tasmania skulle ha den 75 fot store seilbåten «Abel Tasman" på slip så valgte han å seile til Sund i Lofoten.
7. november 2017 Lofotposten
Imponert over næringslivet i Fjell
Sjefrdaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv er imponert over vekstkrafta i næringslivet i Fjell. Heile 20 verksemder i kommunen kvalifiserte til gasellestatus i 2017. Sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv held tommelen opp for næringslivet i Fjell. Talet på...
2. november 2017 Tunnelsyn
Med morgonflyet til Paris
I eit kjellarlokale i Skogsvåg pakkar tre travle kvinner eksklusive delikatesser, klare til å sendast som flyfrakt til stjernepryda Michelin-restaurantar i europeiske storbyar. Travle hender. Marianne Iversen (th), Aina Hagenes og Inga Serepiniene pakkar eitt tonn med Nordsjøkreps for den...
2. november 2017 Tunnelsyn
Leiarvervet i fellesnemnda går på omgang
Dette innebr at Kari-Anne Landro vert leiar i perioden oktober 2017 mai 2018, ordførar Børge Haugetun perioden juni 2018 januar 2019, medan Fjell-ordførar Marianne Sandahl Bjorøy leiar fellesnemnda i perioden januar 2019 til september 2019.
31. oktober 2017 Sund kommune
Pant på plast
FjellVAR har saman med Norsk Gjenvinning og kommunane Fjell, Sund og Øygarden fått tilskot til eit større prosjekt for å halde oppe engasjementet kring strandrydding i regionen vår.
26. oktober 2017 Sund kommune
Kjenner du ein gründer som fortjener heder?
Norges Vels Grnderpris vert tildelt personar som har gjort ein spesiell innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift.
25. oktober 2017 Sund kommune
Endring i erstatningsordninga for avlingssvikt grovfôr
Etter endring i regelverkhar det no blitt aktuelt for fleire å søkje om erstatning etter avlingssvikt grovfr. Søknadsfrist 31. oktober!
25. oktober 2017 Sund kommune
Ein prosess som ikkje står seg
Ordførar Børge Haugetun tek sjølvkritikk for måten Marianne Sandahl Bjorøy vart fråteken leiarvervet i Fellesnemnda. Det at fleirtalet i Fellesnemnda ikkje i forkant signaliserte at dei ønska ein annan leiar enn Marianne Sandahl Bjorøy, skapte ein prosess som...
25. oktober 2017 Tunnelsyn
Stålkontroll på økonomien – føreslår å investera for 150 millionar
Ny skule i Spildepollen og omsorgsbustadar for eldre vert største postane på investerings-budsjettet i Sund i åra framover. Rådmann Rune Lid i Sund meinar han har full kontroll på økonomien, sjølv om skatteinntektene sviktar. Inntektsnivået i Sund har sunke siste...
24. oktober 2017 Tunnelsyn
Føreslår leiarverv av fellesnemnda på omgang
Ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden føreslår at dei tre ordførarane deler på leiarvervet for fellesnemnda fram til kommunevalet i september 2019.
24. oktober 2017 Sund kommune
Vil dela på leiarvervet
Ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden bør dela på vervet som leiar for Fellesnemnda fram mot kommunevalet hausten 2019. Føreslår å dela på leiarvervet: Børge Haugetun (Øygarden), Kari Anne Landro (Sund) og Marianne Sandahl Bjorøy (Fjell). Det...
24. oktober 2017 Tunnelsyn
Ekstramillionar frå fylkesmannen
Stryka barnevern, og tiltak mot barnefattigdom og høg arbeidsløyse. Fjell, Askøy og Sund får til saman 5,25 millionar i skjønsmidlar frå fylkesmannen på tampen av året. Askøy og Fjell får kvar 1,250 millionar kroner i tilskot til tiltak for ungar som...
23. oktober 2017 Tunnelsyn
La ned grunnsteinen for helsebygg på Straume
- Dette lokalmedisinske senteret vil representera eit fantastisk løft for regionen her vest og ikkje minst for Nye Øygarden kommune når han vert ein realitet i 2020, sa ordførar i FjellMarianne Sandalh Bjorøy,og retta ein stor takk til Helse Bergen som har vore svært positiv...
19. oktober 2017 Sund kommune
Kjempar for røntgen og høyresentral
Den endelege lista over helsetilbod i det nye lokalmedisinske senteret på Straume er enno ikkje spikra. Rådmann Steinar Nesse og helsesjef Terje Handal er på leit etter samarbeidspartnarar som kan tilby sotrastrilane røntgen og høyresentral. Her saman med omsorgssjef Line Barmen....
19. oktober 2017 Tunnelsyn
Lokalmedisinsk senter tek form
Åtte år tok det frå tanken på eit lokalmedisinsk senter på Sotra melde seg, og til ordførarane i Fjell, Sund og Øygarden i fellesskap kunne leggja ned grunnsteinen. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy får overrakt grunnsteinen av prosjektleiar Eirik Milde....
19. oktober 2017 Tunnelsyn
RULL midlar
RULL-midlane inneber tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanse for landbruket i Hordaland. Søknadsfrist 15. oktober
12. oktober 2017 Sund kommune
Kurs for nye og unge bønder
Hordaland Bondelag inviterer nye og unge bønder til kurs i Bergen 3.-4. november. Denne gongen er tema eigarskifte.
6. oktober 2017 Sund kommune
Strilen som skal samla Fjell, Sund og Øygarden
Inntil nyleg var Straume ein stad Paul J. Manger berre køyrde forbi, undervegs til friluftsopplevingar i Øygarden. No skal han samla Fjell, Sund og Øygarden til eitt rike, med Straume som kommunesenter. Paul J. Manger. Strilen som skal samla Fjell, Sund og Øygarden stortrivest når...
6. oktober 2017 Tunnelsyn
Spelemidlar 2018
Det er no tid for å søkje om spelemidlar for 2018. Søknadsfrist er 15. oktober 2017.
4. oktober 2017 Sund kommune
Leiar i fellesnemnda
Fellesnemnda for ny kommunehar valdSund-ordførar Kari-Anne Landro som leiar.
3. oktober 2017 Sund kommune
Klart for første møte i fellesnemnda
Konstituering, budsjett, overføring av møta i fellesnemnda på nett-TV og nedsetjing av utval er nokre av sakene på det første møtet i fellesnemnda.
29. september 2017 Sund kommune
Nausteigarar fekk mulkt som svir – Sund vil rydda i byggjesynder
12 nausteigarar i Tarlevika på Viksøy i Sund må betala til saman 1,1 millionar i tvangsmulkt for ulovlege byggjetiltak. Fleire tilsvarande saker kan vera under oppsegling. Ikkje heilt som omsøkt. Eit tilsyn elleve år ettar at naustrekkja vart godkjend avslørte fleire avvik,...
26. september 2017 Tunnelsyn
Open dag på Ågotnes brannstasjon
Laurdag 30.september vert det opendag på Ågotnes brannstasjon frå kl. 11.00 til 15.00
26. september 2017 Sund kommune
HORDALAND

Trafikkavvikling
Skal duut i trafikken kommande helg? Dåer det anbefalt åsjekke informasjon om trafikkavvikling grunna pågåandesykkel VM.
21. september 2017 Sund kommune
Boss vert henta i Sund trass i konkurs
RenoNorden meldte måndag kveld at selskapet er konkurs.Boss vert likevel henta av RenoNorden som normalt inntil BIR er einig med konkursboet om kva som skal skje vidare
19. september 2017 Sund kommune
Sund bygdebok til redusert pris
Frå 1. oktober kan du kjøpa bygdebøkene iSund til redusert pris.
12. september 2017 Sund kommune
Veljarane vil ha endring – politikken vert meir polarisert
Dei blåblå beheld fleirtalet, også i region Vest, mest takka vera FrP. Sp er den store valvinnaren. Ap går på ein skikkeleg smell. Ove Trellevik, Høgre sin 2. kandidat i Hordaland, sikra partiet 40,3 prosent av røystene i heimkommunen Sund. Når kring 95 prosent av...
12. september 2017 Tunnelsyn
Informasjon om sykkel VM
Den 11. september skal det etter planen liggja eit informasjonsblad om Sykkel-VM i alle postkassane til husstandane i Sund, Fjell og Øygarden.
11. september 2017 Sund kommune
Prosjektleiaren er i full gang
Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul J. Manger, hadde sin første arbeidsdag i lokala på Skjenet (Vestnyttbygget) på Straume den 1. september. Manger skal leia arbeidet med å danna ein ny kommune, samansett av Sund, Fjell og Øygarden, med verknad frå 1. januar 2020.
11. september 2017 Sund kommune
Eitt steg nærare fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy
Eit fastlandssamband for Lerøy og Bjelkarøy oppfyller krava i dei nye reglane for finansiering gjennom ferjeavløysingsmidlar. Ei bru over Åleknappsundet vil gje øybuane på Lerøy og Bjelkarøy vegsamband til Hjellestad, til avslasting for Sundferja. Det har...
6. september 2017 Tunnelsyn
Bygdebøker på julesal
Slektar du frå Sund, men manglar gards- og slektssogene? I haust kan du sikra eit bokkupp til glede for deg sjølv og etterslekta. Trass i mykje god omtale – salet av dei fem banda i ”Sund på Søre Sotra, gards- og slektssoge” har ikkje gått heilt som forventa. ...
5. september 2017 Tunnelsyn
9 av ti strilar er digitale
Dei digitale breibandsnetta i kommunane vest for Bergen vert stadig meir finmaska. Ni av ti strilar har no breibandsabonnement i heimen. Einast i Askøy heng utviklinga etter. Å sjå film på dataskjermen krev stor overføringskapasitet. Innbyggjarane vest for Bergen har likevel mindre...
4. september 2017 Tunnelsyn
Fleire fell utanfor
Situasjonen på arbeidsmarknaden er ikkje fullt så lys som NAV vil ha det til. 30 færre ledige i Fjell i august. Eit djupdykk i augusttala viser at stadig fleire arbeidssøkjarar ikkje lenger er heilt ledige, men går på tiltak. Tiltak er ikkje arbeid. Av dei 1906 hordlendingane som...
1. september 2017 Tunnelsyn
Den nasjonale bibliotekdagen
Fredag 1. september markerer Sund folkebibliotek Den nasjonale bibliotekdagen.
30. august 2017 Sund kommune
Datakurs for eldre
Ønskjer du å lære deg å bli fortruleg med Ipaden din og få litt kjennskap til kva tenester som fins på nett? Då kan du komme på kurs i biblioteket, Sund senter.
29. august 2017 Sund kommune
Utvida opningstider for førehandstemming
I innspurten mot stortings- og sametingsvalet 2017har vi utvida opningstid i servicekontoret i Skogsvåg følgjande dagar:
29. august 2017 Sund kommune
Eigedom for milliardar skifta eigar
Det vart omsett eigedom til ein samla verdi av 2 milliardar kroner i kommunane vest for Bergen i første halvår. Talet på eigedomar som har fått ny eigar, 2016 samanlikna med første halvår 2017, kommunevis fordeling. Redusert folkevekst har tydelegvis hatt liten innverknad...
28. august 2017 Tunnelsyn
Ynskjer du å røyste heime?
Valdagen for Stortings- og sametingsvalet er måndag 11. september. Dersom du ikkje kan møte fram i vallokalet på valdagen på grunn av sjukdom eller at du er ufør, kan du søkje valstyret om å få røysta heime eller der du oppheld deg.
25. august 2017 Sund kommune
Ønskjer samarbeid om kunnskapsklynge og kollektivtrafikk
Regionrådet Vest ønskjer å samarbeida med Hordaland fylkeskommune om kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune og kollektivtrafikk. Dette kom klart fram då styret i regionrådet var samla til møte i Sund i går. Sigmund Kvernes i Gode Sirklar og Tone-Merethe Aasen i...
23. august 2017 Sund kommune
Veks på tilflytting
I Askøy har dei lagt seg saman og gjort noko. I Fjell ser det ut til at dei er blitt flinkare til å halda på tilflyttarane.(Saka er oppdatert) Flyttelassa sikrar folkeauken i nye Øygarden. Det kom til 534 nye innbyggjarar i kommunane vest for Bergen i første halvår, tilsvarande...
21. august 2017 Tunnelsyn
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Bergen IT Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Vestfold Troms Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Oppland Aust Agder Båt
flere?
Rogaland Fotboll Buskerud Østfold Møre og Romsdal Mat Get-ligaen Jul Finnmark Kvinnherad Oslo Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Forsvar Landbruk Skåne Motor Fotball Blekinge Reise Kalmar Trav Russland Kultur Inrikes Osterøy Helse Östra Göinge Vær Risør Bærum Øvre Eiker Tinn Helsingborg Odds BK Vestby Haugesund Oskarshamn Håndball Kristiansand Näringsliv Tesla Svalbard Suldal Kunst Trondheim Indonesia Forskning Musikk Sigdal Malmö Game of Thrones Trysil Sarpsborg 08 Kongsvinger Drammen Kryptovaluta Porsgrunn Hammerfest Bodø Kristiansund Narvik Ringsaker Gjøvik Litteratur Kristianstad Kongelig Sykkel Hadsel Klippan Vestre Slidre Elverum Bamble Tingvoll Mote Moss Førde Askøy Hockey Stockholm Eliteserien Meland Karmøy Sørfold Nord-Korea Landskrona NHL Svelvik Seljord Løten Tromsø Fedje Tvedestrand Fauske Hemne Hamar Radøy Nannestad Kragerø Film Orkdal Sandefjord Brexit Polen Ås Tour de Ski Tønsberg Barn Evje og Hornnes Vaksdal OL Horten Sortland Lund Politikk Sandnes Kommunesammenslåing Jakt Os Masfjorden Trening Ishockey Ørsta Mandal Røros Holmestrand Hässleholm Bil Tour of Norway Hälsa Alta Kina Porsanger Alpint Våler Klima Friidrett Astronomi Lødingen Tour de France Vestvågøy Sjakk Spill Bil Nedre Eiker Langrenn Snowboard Poker Tromsø IL Salangen Sarpsborg Eidfjord FK Haugesund Askim Åsnes Andøy Lesja Dyr Skisport Foto Voss Lyngdal Gloppen World Series of Poker Farsund SK Brann Kongsberg Fet Bremanger Harry Potter Ullensvang Øygarden Valg Dovre Gjerstad Eidsberg Frankrike Steigen Selje Google Harstad Brønnøy Selbu Fjell Sund E-sport Re Fitjar Israel Skøyter Rosenborg BK Skiskyting Nesseby Finnøy Premier League Universet Fredrikstad Notodden Vinje Nissedal Modum Sverige Utsira Viking FK OBOS-ligaen Lier Eid Nybro Volda Filippinene Sør-Varanger Vietnam Vålerenga Telenorligaen Årdal Karlskrona Svalöv Frosta Resor Holtålen Emmaboda Frogn Bjørnefjorden Mercedes-Benz Alstahaug Vefsn Tydal Europa League Russ Romfart Evenes Flora Mörbylånga Båstad Sande Rana Åmot Klepp Lindesnes Tomelilla Streik La liga Kvinner Klatring Skurup Skellefteå Boksing Stord Staffanstorp Båt Teknik Nes Grue Hörby Ålesund Lindås Jølster Jobb Skien Eslöv Ulstein Menn Film Stavanger Målselv VM Larvik Rauma Motorsport Vitenskap Arendal Tynset Midsund Kampsport Stryn Røyken Tana Kvænangen Råde Asker Lenvik Svømming Musik Modalen Jevnaker Syria Halden Nore og Uvdal NM
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL