Suldal
På tur til Bleskestadmoen
På ein frodig stølsvoll 711 meter over havet, omkransa av fjell og bjørkeskog, ligg Bleskestadmoen. Stavanger Turistforening si eldste turisthytte.
fredag 15:00 Suldalsposten
Vanvikfestival for 31. gong
I morgon, laurdag, er det klart for årets Vanvik-festival. Festivalgeneral Amund Fattnes, rapporterer i dag frå toppen av Hustveitsåta at alt …
fredag 13:36 Suldalsposten
Betre vasskvalitet i Økstrafjorden enn Bogsfjorden
I juli i fjor var Fishguard Miljø i Suldal, på oppdrag frå Ryfylke vassområde, for å sjekka vasskvaliteten i ein innsjø og to terskelfjordar i…
fredag 08:00 Suldalsposten
Laksedød etter utslepp av betong i Hålandselva
Døde laks og lakseyngel flaut nedover Hålandselva i dag, etter eit utslepp av betong lenger oppe i elva.
torsdag 20:12 Suldalsposten
Tar ansvar for stranda på Sand
Me bøyer oss i sanda for dei to karane som har teke på seg ansvaret med å gjera stranda på Neset endå betre for alle oss andre.
torsdag 15:26 Suldalsposten
Løvefest på Sand
På Torjå på Sand i dag vrimlar det i små, smilande løve-ungar.
torsdag 14:25 Suldalsposten
– Kjekt å driva camping
Vert John Hallgeir Johansen på campingplassen på Suldalsosen tar imot gjestar frå alle verdshjørne.
torsdag 09:35 Suldalsposten
– Kan vera ei negativ belastning for kronisk sjuke
Kommuneoverlege i Suldal, Harald Bjarne Hellesen er klar på at med fleire legar som sluttar på same tid, kan det bli ei negativ belastning, sæ…
torsdag 08:04 Suldalsposten
ROGALAND

Laksefisket har starta
10. juli opna laksefisket i Sandsfossen, og fem dagar seinare fekk kilenotfiskarane i Sandsfjorden opna nøtene sine.
onsdag 11:20 Suldalsposten
Manglar to legar, men har gode vikarar
I tillegg til dei to legane ved legekontoret, har også sjukeheimslegen sagt opp stillinga si.
onsdag 08:00 Suldalsposten
20 sommarspørsmål
Daniel Grov (82) har nyleg flytta frå heimgarden på Grov i Sandsbygda saman med kona Guri til Svendsasvingen i Gata.
tirsdag 18:00 Suldalsposten
– Gjer det me kan
Det seier varaordførar i Sauda, Asle Rafdal (Ap), om nedlegginga av trafikkstasjonen. Nyleg sende han inn brev til både fylkeskommunen og Samf…
tirsdag 15:05 Suldalsposten
Lekter-hjelp i Økstrafjorden
Det blei dramatikk i Økstrafjorden fredag. Eit tau i propellen laga bråstopp for båtgjesten som skulle på helgetur til Foreneset.
tirsdag 11:58 Suldalsposten
Suldal til topps i kommunetrappa
I fleire år har Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DBS) sendt ut ei kommuneundersøking, utan eigentleg å bruka den.
tirsdag 08:00 Suldalsposten
Sette skandinavisk rekord i Suldalsporten
Martin Gravdal (27) klarte rekorden på andre forsøket på lina over Suldalsvatnet, laurdag kveld.
mandag 15:10 Suldalsposten
Leiar verdsrankinga med over 1400 poeng
Dei tidlegare Toppvolley-elevane Anders Mol og Christian Sørum er nærast ustoppelege om dagen. Etter bronsa i Hamburg 7. juli, stod femstjerne…
mandag 15. juli Suldalsposten
God stemning på Sommarmarknad i Marvik
Ellen Iversen i Marvik Båtforening er strålande nøgd med årets Sommarmarknad. Laurdag samla det seg godt med folk frå heile kommunen, i till…
mandag 15. juli Suldalsposten
Sommaropne kyrkjer i Suldal
Ut juli er Sand kyrkje og Suldal kyrkje open for publikum frå onsdag til søndag kvar veke.
fredag 12. juli Suldalsposten
Gravdal går for rekordforsøk i Suldal
I kveld riggar dei, og i morgon laurdag er Martin Gravdal klar for å setja ny skandinavisk slakk line-rekord.
fredag 12. juli Suldalsposten
Tre land på fem dagar
På parkeringsplassen utanfor Suldal Hotel står ein fargerik Passat med store høgtalarar på taket.
torsdag 11. juli Suldalsposten
Valfri stemmekommune for hytteeigarar?
Norsk Hyttelag føreslår at landets 600 000 hytte-eigarar sjølv skal kunna velja om dei vil stemma i heimkommunen eller i hyttekommunen. – Man…
torsdag 11. juli Suldalsposten
LESARBREV: Frivillig innsats gir sterke lokalsamfunn!
Samfunnet vert best når det vert bygd nedanfrå og opp, ikkje ovanfrå og ned. I dette viktige arbeidet har dei frivillige fellesskapa, foreinin…
onsdag 10. juli Suldalsposten
Bypass-operasjon i eitt av Norges viktigaste vassveg-kryss
Djupt inn i fjellet ved Saurdal kraftstastjon er det full aktivitet. Det har det vore sidan februar. For å gjera siste del av bypass-operasjo…
onsdag 10. juli Suldalsposten
20 sommarspørsmål
Bo Gaustad jobbar som frilansar, skriv og teiknar. Ho bur mykje av året på Ropeidhalvøya, og har gløymt ut kor gammal ho er. Denne sommaren ha…
onsdag 10. juli Suldalsposten
Stolar ikkje lenger på Sand Taxi
Tilsette og pårørande til bebuarane ved Suldal bu- og aktivitetstiltak på Suldalsosen lit ikkje lenger på drosjen. Dei har komme ut av telj…
onsdag 10. juli Suldalsposten
Det gode ferieliv på fjorden
Tre flotte skøyter la sist veke til kai ved Torjå på Sand. Fredag morgon inviterer gjestfrie rennesøybuar bladfyken om bord.
tirsdag 9. juli Suldalsposten
Enn så lenge får ein naudpass i Sauda
Då det endå ikkje er klart kva tid ordninga med nye pass og ID-dokumenter trer i kraft neste år, vil fleire av lensmannskontora i Sør-Vest pol…
tirsdag 9. juli Suldalsposten
Nye einingsleiarar i Suldal kommune
Rainer Speth blir ny einingsleiar/rektor ved introsenteret i Suldal, ut året. Linda Skaar har takka ja til å bli einingsleiar for Indre Ryfylk…
tirsdag 9. juli Suldalsposten
Klart for tidlegstemming
På kommunehuset står val-urna til haustens kommune- og fylkestingsval klar for dei som treng å stemma før valdagen 9. september.
mandag 8. juli Suldalsposten
Halvøydag i Vatlandsvåg
For 14. året på rad samla Joker Vatlandsvåg i saman troppene og skipa til Halvøydag. Sjølv om véret ikkje viste seg heilt frå si beste side de…
mandag 8. juli Suldalsposten
Hydrogenselskap er konkurs
Haugaland tingrett har opna konkurs i boet til Perison as, tidlegare Norsk H2. Selskapet har jobba med planar om å starta hydrogenfabrikk i lo…
fredag 5. juli Suldalsposten
Trafovelten: Kvilldalsvegen opna for fri ferdsel
– Vegen blir opna akkurat nå, seiar byggjeleiar Magne Vestvik, North Sea Link fredag klokka 12.45 på telefon frå Helganes.
fredag 5. juli Suldalsposten
NVE skjerpar vindkraftkrav
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som melder at dei nå skjerpar krava til korleis konsesjonærane skal involvera kommunane og andre …
fredag 5. juli Suldalsposten
ROGALAND

Anne Mo blir ny biblioteksjef
Etter snart tre år utan fast tilsett biblioteksjef, er det ein nøgd kultursjef Aud Marit Hauge som nå kan presentera Mo i stillinga.
fredag 5. juli Suldalsposten
Håpar å opna vegen til Kvilldal innan søndag
I kveld er det nytt folkemøte i Kvilldal. Om alt går etter planen blir vegen opna for fri ferdsel seinast søndag.
torsdag 4. juli Suldalsposten
– Dette er eit merkeleg system
Det vart meir bal enn Gunnar Aas hadde sett føre seg, då han skulle levera fleire pallar med asbesthaldige eternitplater på miljøstasjonen i G…
torsdag 4. juli Suldalsposten
LESARBREV: Trygge vegar handlar om verdiar!
Rogaland er eit mangfaldig fylke. Det er vertskap for nokon av landet sine aller største og aller minste kommunar. Vi må ferdast med ulike tr…
torsdag 4. juli Suldalsposten
LESARBREV: Demokrati og likeverd
Suldalsposten omtala Suldal SV sitt arbeidsprogram i avisa som kom ut onsdag 19. juni. Me i Suldal SV vil gjerne få fram punktet «Demokrati o…
torsdag 4. juli Suldalsposten
Norge rundt i bil
For familien Führlich er det første tur til Norge. Då avisa møter mor, far og son, har dei vore innom laksestudioet. Dei bur på Mo laksegard. …
torsdag 4. juli Suldalsposten
20 sommarspørsmål
Bård Austarå (20) avtener førstegangstenesta i hæren i Skjold militærleir, like nord for Bardufoss. Der er han ferdig i slutten av juli ette…
onsdag 3. juli Suldalsposten
LESARBREV: Politiet prioriterer ikkje mellom by og bygd
Onsdag 26. juni kom Suldalsposten med ein leiar med overskrifta ”Elendig signal”. Leiaren tek tak i to saker som åleine dannar grunnlag for å …
onsdag 3. juli Suldalsposten
Her er Suldal Venstre sitt program
Suldalsposten presenterer kva dei ulike partia har å by på i sine program. Nå er det Suldal Venstre sin tur. Tidlegare har me presentert Arbei…
onsdag 3. juli Suldalsposten
Bygging og oppussing i fleire sentrumsbygg
Fleire bygg i Gata på Sand er i endring, både innomhus og utvending.
onsdag 3. juli Suldalsposten
Krydrar kvardagen
– Her har me det fint, smiler Odd Inge Utbjoa og inviterer inn i urtehagen framfor Bjødnateigen på Sand.
tirsdag 2. juli Suldalsposten
Bønder i Kvilldal er bekymra
Dei 80 innbyggjarane i Kvilldal, Slagstad og på Kjetilstad har ulike utfordringar med stengt veg inn til bygda.
tirsdag 2. juli Suldalsposten
Her er Suldal SV sitt program
Suldalsposten presenterer kva dei ulike partia har å by på i sine program. Nå er det Suldal SV sin tur. Tidlegare har me presentert Arbeiderpa…
tirsdag 2. juli Suldalsposten
LESARBREV: Blir Suldal legekontor friskmeldt noen gang?
Vi leser gang på gang i Suldalsposten om situasjonen ved Suldal legekontor. Nå sist onsdag 15 mai 2019. Lengre ventetid enn vi skulle ønsk…
tirsdag 2. juli Suldalsposten
Suldalsleikane har vakna til liv att
Etter 20 års pause var det i helga igjen klart for Suldalsleikane. Stemneleiar Torleiv Hølland håpar det blir leikar neste år også.
mandag 1. juli Suldalsposten
Usikkert når vegen kan opna for fri ferdsel
Det blir nå jobba for fullt med å sikra transformatoren som blokkerer vegen og for å få vegen opna slik at større køyretøy kan passera.
mandag 1. juli Suldalsposten
BILDEGALLERI: Jubalong med jordbær i juni
Årets første Jordbærfestival i Suldal trekte mykje folk laurdag. Håpet er at festivalen er komen for å bli.
mandag 1. juli Suldalsposten
Vogntog med transformator havnet i grøfta i Suldal
Statnett sitt vogntog med transformator for North Sea Link-prosjektet havnet i grøfta mellom Helganes og Kvilldal i Suldal.
fredag 28. juni $ Stavanger Aftenblad
Stor trafo-transport velta
Ingen kom til skade i velten, og på staden er det nå passasje for personbilar.
fredag 28. juni Suldalsposten
50 000 fondskroner sparka i gang diskusjonen
Evalueringsrapporten om næringsutviklingsarbeidet føreslår ein grundig diskusjon om bruken av fondet. Sist veke varma fondsstyret opp.
fredag 28. juni Suldalsposten
Frå byliv til norsk fjellheim
Det er nå ti år sidan Rasa Paskeviciute og Tomas Nenius flytta til Norge. – Eg var villig til å gi det éin månad, smiler Rasa. Ho var ikkje så…
torsdag 27. juni Suldalsposten
20 sommarspørsmål
Hege Hiim Steine (36 år) jobbar som lærar på Vinjar skule og har nettopp rydda pulten sin. Nå ser ho fram til ein lang og god sommarferie sam…
torsdag 27. juni Suldalsposten
Fosterforeldre meiner seg dårleg behandla, kommunalsjefen svarer på kritikken
Dei reagerer på kontraktane dei nå er tilbydde, som dei meiner skapar alt anna enn føreseielege og trygge rammer for barna dei har ansvaret og…
torsdag 27. juni Suldalsposten
Elendig signal
I ei politiverd der mord, overgrep og organisert kriminalitet er kvardagen, er det lett å førestilla seg at litt hærverk på ein liten og elles…
onsdag 26. juni Suldalsposten
Slår til med utvida opningstider i sommar
Sand Sport og Fargeriet har gått saman om å halda ope utover vanleg opningstid i sommarvekene.
onsdag 26. juni Suldalsposten
ROGALAND

På biltur i Norge
Halvor Stensen og Jorun Didriksen frå Stjørdal er på biltur i Norge og for første gong i Suldal. Dei har sjekka inn på Ryfylke Fjordhotel, og …
tirsdag 25. juni Suldalsposten
Samanstøyt ved Tyssesvingen
Det danna seg lange køar ved Tyssesvingen på rv. 13 etter eit trafikkuhell i føremiddag, men nå skal bergingsbil vera på veg. Lange køar …
tirsdag 25. juni Suldalsposten
Bjørn Eidsvåg har kjøpt nytt helikopter
Bjørn Eidsvåg (65) har startet et nytt helikopterselskap sammen med en drosjesjåfør fra Sand, skriver Dagens Næringsliv.
tirsdag 25. juni $ Stavanger Aftenblad
Etterlengta opprydding
Sandbuar med fjordutsikt vil i dag truleg ha observert hektisk aktivitet på fjorden utanfor Einarsneset, og det som skjer, er ei lenge etterle…
tirsdag 25. juni Suldalsposten
Det blir ikkje sentralkjøkken på sjukeheimen
I kommunestyremøte sist tysdag serverte rådmannen ei lita kjøkken-bombe. Takhøgda på sjukeheim- kjøkkenet er for låg til å romma eit sentralkjøkken.
tirsdag 25. juni Suldalsposten
Fiskefestival i Jøsenfjorden
Midtsommaren er over oss, og i Jøsenfjorden feira dei med både fiskekonkurranse og bål.
mandag 24. juni Suldalsposten
Stort behov for logoped i Suldal
Etter fleire år utan, ligg det nå an til logopedstilling i Suldal. – Veldig viktig, seier PPT-leiar Jorunn Hoås.
mandag 24. juni Suldalsposten
Brødrene klappa til kai i Bodø
Etter nær tre vekers seglas frå Sand, ligg nå Brødrene trygt til kais framfor kulturhuset Stormen i Bodø.
lørdag 22. juni Suldalsposten
Feira sommaren i Erfjord
Tradisjonen tru vart det også i år feira St.Hans på Vik i Erfjord, kombinert med markering av skuleslutt på Erfjord skule. Dette samarbeidet e…
fredag 21. juni Suldalsposten
Tre felt av lyn på Sand
Fredag var store krefter i sving, då eit torevêr sveipa over Sand. Så kraftig var Tors krefter at lynet slo ned i eit tre ikkje langt frå Bust…
fredag 21. juni Suldalsposten
BILDESERIE: Suldal Bad på oppløpssida
Om prosjektet Suldal Bad har vore på djupt vatn meir enn ein gong og om det framleis ventar eit oppgjer om overskridingar og arbeidskvalitet e…
fredag 21. juni Suldalsposten
To søkjarar til stillinga som einingsleiar ved Indre Ryfylke PPT
Leiar i det interkommunale PPT- samarbeidet mellom Suldal og Sauda, Jorunn Hoås har takka ja til stillinga som rektor ved Sand skule, og leiar…
fredag 21. juni Suldalsposten
Grovknusaren knelte på Norsk Stein
Fire mobile knuseverk frå entreprenørbedrifter i regionen bergar det grøvste av situasjonen, men dei fire kan berre hamla opp med totredelar a…
fredag 21. juni Suldalsposten
Desse vil vikariera som rektor ved introsenteret
Suldal kommune har lyst etter leiar ved introsenteret frå snarast og fram til nyttår, i Ingeborg S. Oluka sin permisjon. To kvinner og ein man…
fredag 21. juni Suldalsposten
Fleirtalet gjekk mot sal av eldrebustadar
Formannskapspolitikarar, tillitsvalde og rådmannens folk føreslo i innsparings-prosessen å selja ein eller to av servicebustadane i Erfjord. S…
torsdag 20. juni Suldalsposten
Opna Suldal avlastning
I dag klippa ordførar Gerd Helen Bø snora og erklærte Suldal avlastning for opna.
torsdag 20. juni Suldalsposten
Desse vil bli sjef på Vinjar bu- og omsorgssenter
Vinjar bu- og omsorgssenter, som i Framtidas omsorg skal heita Suldal omsorgssenter og vera eit demens-senter, søkjer etter einingsleiar frå 1…
torsdag 20. juni Suldalsposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SULDAL

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL