Suldal
FREDAG: Framleis ingen korona-smitte påvist i Suldal
Fredag ettermiddag ligg det føre 34 svar av totalt 35 prøvar som er tatt, og samtlege er negative. Dermed er det framleis ikkje påvist korona-…
fredag 16:17 Suldalsposten
Det ny-utvikla laboratoriet med robotar tar form
I fleire månadar har samarbeids- og pilotprosjektet rulla og gått mellom Norge og New Zealand. Utvikling, prøving, feiling, testing og optimal…
fredag 15:00 Suldalsposten
Spinnglatte forhold i april-snøen
April har starta ganske så vinterleg med snø, både i går og i dag. Tøft i Rødsliane Og i går var det tøffe forhold både i Rødsliane og and…
fredag 12:11 Suldalsposten
Kortreist og lokalprodusert smittevern-utstyr frå Sauda til Suldal
Denne veka fekk suldalstannlege Christiane Elmies-Jansky overlevert viktig naudhjelpsutstyr frå ein tidlegare kollega i Sauda.
fredag 10:08 Suldalsposten
Og der var Genco Columbia vel avgarde
Ikkje berre løya det over natta. I dag tidleg varta vêrgudane opp med det vakreste vintervêr for Genco Columbia, som i dag tidleg fekk ein fin…
fredag 10:07 Suldalsposten
Samlar kommunestyret digitalt i ettermiddag
Det var ikkje ordføraren sin plan opprinneleg, men etter at tidlegare varaordførar Kari Vaage Gjuvsland (Ap) bad om at alle dei folkevalde bli…
torsdag 15:40 Suldalsposten
Her er dei nye eigarane av Ryfylke Fjordhotel
Midt i ein knallhard pandemi som treff reiselivet som ein knyttneve, kjem nyhendet om at Ryfylke Fjordhotel har fått nye eigarar. Eigarane …
torsdag 14:42 Suldalsposten
Lastebåt i tøffe tak i dag
"Fyttigrisen, den er nær land!" skriv Siv Rørvig Speth i sms-en der ho deler bilda ho fekk tatt av båten som i dag strei hardt i den tøffe vin…
torsdag 10:07 Suldalsposten
ROGALAND

Det blir Korona med sukker og fløyte til sommaren
Det lovar Helge Gjerde, jordbærdyrkaren på Jelsa.
torsdag 10:00 Suldalsposten
LEIAR: Det er nye tider, men hjartet er det samme
Det var Sigrid Undset, den store forfattaren, som så meisterleg observerte det: «Sed og skikk forandres meget (..) Men menneskenes hjerter f…
onsdag 15:36 Suldalsposten
Håpar på 2-3 millionar i krisepakke-pengar til Suldal
Kommunen held tett dialog med næringslivet om permitterings-situasjonen i Suldal. Og nå skyv rådmannen fram mindre vedlikehaldsprosjekt for å …
onsdag 15:13 Suldalsposten
Kan Korona-krisa berga Rødsliane?
Rødsliane er ikkje prioritert av Statens vegvesen til neste NTP. Nå står håpet til krisepakke-effekten.
onsdag 14:19 Suldalsposten
Omsetting av eigedommar i Suldal komune
Bogsundvegen 132 (Gnr 149, bnr 1) er overdrege frå Olav Erfjord til Bengt Erfjord (03.03.2020) Overdraginga omfattar også del av Gnr 166, bnr…
onsdag 13:01 Suldalsposten
Suldal: Aukande tal på dagpenge-søknader ved permittering
Frå veke 11 og fram til og med måndag denne veka, er det i Suldal registrert 129 innsende søknader om dagpenger under permittering. 35 nye…
tirsdag 16:00 Suldalsposten
TYSDAG: Framleis ikkje påvist smitte i Suldal
I dag, tysdag ettermiddag, er status at det framleis ikkje er påvist Korona-smitte i Suldal. Så langt har kommunen fått 31 svar på prøvar som …
tirsdag 15:22 Suldalsposten
Fantastiske forhold på heia
Løypekøyrar Bjørn Egil Nerheim melder om fantastiske forhold i løypene på heia, men fortel at det er lite folk å sjå på ski.
tirsdag 10:34 Suldalsposten
Skadeverk, tjuveri og skot
Det skjer på Sand for tida. Natt til laurdag melde fleire frå til politiet om det dei meiner var skot i eit bustadfelt.
mandag 14:53 Suldalsposten
Natt til søndag stiller me klokka ein time fram
Heldigvis er nokre ting som før. Natt til søndag 29. mars er det tid for å stilla klokka ein time fram til sommartid.
lørdag 28. mars Suldalsposten
Politiet på ransaking laurdag etter nytt tjuveri
Nå, laurdag ettermiddag, er politiet på ransaking på Sand. Det skal gjelda ei privat adresse, men operasjonsleiar hjå politiet kunne ikkje i e…
lørdag 28. mars Suldalsposten
Suldal lettar på restriksjonane
Det var eit samrøystes formannskap som nå i ettermiddag vedtok rådmannens forslag om å lempa på innreise-restriksjonane Suldal har hatt sidan …
fredag 27. mars Suldalsposten
Hjarte til trøyst og glede
Suldalsdamer har tatt til pinnane. Det kan alle som bur og jobbar på sjukeheimen, legekontoret, Bjødnateigen og Vinjarheim gle seg over nå.
fredag 27. mars Suldalsposten
FREDAG: Framleis ingen påvist smitte i Suldal
Så langt har Suldal fått svar på 27 testar, og samtlege svar er negative. Dei siste analyse-svara kom til kommunen i går ettermiddag. Det fort…
fredag 27. mars Suldalsposten
Føreslår fortsatt restriksjonar for næringslivet, men ei mjukare linje overfor borgarane
Rådmannen viI forlata forbodslinja overfor den jamne suldøl, men ber formannskapet vedta at folk blir oppmoda om både å halda avstand og å han…
fredag 27. mars Suldalsposten
Køyrde i 96km/t i 80-sona
UP hadde fartskontroll med laser på Suldalsvegen i går, torsdag, mellom klokka 13.10 og klokka 15.15. Høgaste fart blei målt til 96 km/t i 80-…
fredag 27. mars Suldalsposten
50 mann i gang med utvask i kraftstasjonen
Etter brannen i Saurdal, er der nå ”feit sot” i store delar av kraftverket.
fredag 27. mars Suldalsposten
Uroa etter fleire ubehagelege episodar på Sand
Etter fleire episodar med nasking, tjuveri og det dei tilsette i butikkar har opplevd som trugande åtferd frå personar tilhøyrande rusmiljøet …
torsdag 26. mars Suldalsposten
Målprisen 2019 til Andrea Hebnes Tobekk
Rogaland Mållags Målpris 2019 går til Andrea Hebnes Tobekk frå Hebnes.
torsdag 26. mars Suldalsposten
LESARBREV: Framtidas eldreomsorg
Dette lesarbrevet er ved ein feil blitt liggjande i redaksjonen, det orsakar me og publiserer det nå. Redaktøren Vedtaket i kommunestyret …
torsdag 26. mars Suldalsposten
Trimvideo frå sauefjoset
Dei som saknar trening, kan nå få litt ekstra inspirasjon direkte frå sauefjoset på Hebnes.
torsdag 26. mars Suldalsposten
Suldal treng fleire frivillige hjelparar
Me treng fleire folk som melder seg til innsats, frå alle grendene, seier frivilligheits-koordinator Nenad Ignjatic i Suldal kommune.
torsdag 26. mars Suldalsposten
ONSDAG: Framleis ingen smitte påvist i Suldal
Nå i ettermiddag har kommunen fått nye svar på testar som blei tatt tidlegare i veka, og også desse er negative. Tar nye testar fortløpande…
onsdag 25. mars Suldalsposten
LEIAR: Meiningsbryting må til, også i krisetider
Krise og unntakstilstandar har mange sider ved seg. Ei av dei gode, er at me søkjer nærare kvarandre. Mange spelar på paradokset i at me nå tr…
onsdag 25. mars Suldalsposten
Veerle med online lunsjkonsert frå Suldalsosen
Kva gjer ein når Korona-viruset laga unoter også for distriktsmusikarane? Jo, då er online-konsert løysinga.
onsdag 25. mars Suldalsposten
ROGALAND

Suldalsposten permitterer tilsette
Korona-krisa får også store konsekvenser for lokalavisa. Stup i annonseinntekter er grunnen til grepa bedrifta nå tar.
onsdag 25. mars Suldalsposten
Fant tjuvgods og mindre mengder narkotika på fleire adresser
Etter at fleire butikkar på Sand har opplevd tjuveri og ubehageleg eller trugande oppførsel frå namngitte personar tilhøyrande rusmiljøet, aks…
tirsdag 24. mars Suldalsposten
Nær 100 dagpenge-søknader i Suldal grunna permittering
I dag, tysdag, er talet på dagpenge-søknader grunna permittering, oppe i 98 i Suldal kommune. I veke 11 var talet søknader fem, mot heile 78…
tirsdag 24. mars Suldalsposten
Framleis ingen Korona-smitte påvist lokalt
Det er framleis ikkje påvist koronoa-smitte i Suldal, og kommunen har ikkje i dag fått svar på nye prøvar som blei tatt i går. Det opplyser sm…
tirsdag 24. mars Suldalsposten
Mange følgde kommunens digitale folkemøte
På det meste følgde 300 kommunens første digitale folkemøte i går kveld, måndag.
tirsdag 24. mars Suldalsposten
Alle ballbingar i kommunen er nå stengde
Frå i dag av, måndag, stengjer Suldal kommune alle ballbingane rundt om i grendene. Elevar i grunnskulen i Suldal har fått melding om dette vi…
mandag 23. mars Suldalsposten
– Arbeidsdagen er heilt annleis nå, men heldigvis har me nettbrett
Som ein av mange suldalslærarar, styrer nå Kathrine Leverskjer Steindal undervisninga heimefrå.
mandag 23. mars Suldalsposten
MÅNDAG: Framleis ingen korona-smitte påvist i Suldal
Nå, måndag føremiddag, er det framleis ikkje påvist smitte i Suldal. Tatt totalt tjue prøvar Tjue av totalt tjue prøvar tatt lokalt, er al…
mandag 23. mars Suldalsposten
Møter folket via Facebook
I kveld, måndag, klokka 19.00, arrangerer kommunen folkemøte, og for første gong i historia blir det digitalt. Informera og motivera Ordfø…
mandag 23. mars Suldalsposten
Brannmannskap hjelper ambulansen
Grunnen til at det nå i ettermiddag blei utrykning med både helse- og brannmannskap, er at brannstasjonen på Sand er bedne om å bistå helseper…
søndag 22. mars Suldalsposten
Miljøstasjonen er stengt
Koronaviruset fører også til at miljøstasjonen på Sand er stengt. Torsdag beslutta IVAR IKS å stengja alle gjenvinningsstasjonane dei driftar …
lørdag 21. mars Suldalsposten
Trassar Folkehelseinstituttet-held fram med karantene-restriksjonane
Suldal går vidare med strenge karantenerestriksjonar, men lempar på jobbreiser og kontakt med alvorleg sjuke familiemedlemmer.
fredag 20. mars Suldalsposten
Før alt blei annleis, ein smak av leirlivets gleder
Førre veke var alle 7.-klassingane i kommunen samla på Gullingen leirskule. Lite ante dei at dette var deira siste dagar i full fridom på ei s…
fredag 20. mars Suldalsposten
Nykøyrde skispor til helga
Etter ei lita veke utan nykøyrde skispor i heia, startar i dag Gull-Spor opp løypemaskinen og lagar nye, fine låm.
fredag 20. mars Suldalsposten
Fredag: Framleis ingen smitte påvist i Suldal
Nå i fredag føremiddag fekk smittevernlege Stine Daldorff resultatet på den siste av dei seks prøvane som er tatt i Suldal etter dei to som bl…
fredag 20. mars Suldalsposten
83 nye dagpenge-søknader grunna permittering i Suldal
Berre denne veka har NAV registrert 78 dagpenge-søknader frå permitterte arbeidstakarar i kommunen.
fredag 20. mars Suldalsposten
Slik jobbar kommunens krisestab nå
– Me er sjølvsagt kjempeforsiktige når me er saman. Det seier rådmann Øyvind Valen om korleis krisestab-kvardagen på kommunehuset artar seg. …
fredag 20. mars Suldalsposten
– Viktig å halda hjula i gang, me har mykje å mista
– Ein veldig spesiell situasjon. Alle er vel meir eller mindre i sjokk. Mykje mindre handel Det seier Norunn N. Nerheim på Bustad as om k…
torsdag 19. mars Suldalsposten
Framleis inga avklaring på nye prøvar
Nå, torsdag ettermiddag, har endå ikkje kommunen fått svar på dei fire nye prøvane som blei tatt tysdag og i går. Meir trykk på analyse-ar…
torsdag 19. mars Suldalsposten
Produksjonen går som normalt på Norsk Stein, men karantenerestriksjonar gir utfordringar
– Me driv på som normalt, seier produksjonsdirektør Tor Helge Hilmarsen på spørsmål om korleis drifta ved Norsk Stein nå er påverka av korona…
torsdag 19. mars Suldalsposten
– Dei tilsette taklar situasjonen heilt fantastisk. Det er ein god tone på alle einingar og alle er innstilte på å gjera det som må gjerast.
Det svarer kommunalsjef for helse, Grethe Jæger Anglevik, på spørsmålet om korleis dei tilsette i helse nå har det i arbeidskvardagen med koro…
torsdag 19. mars Suldalsposten
Har testa ytterlegare fire siste døgn, ventar på svar
Så langt er det altså ikkje påvist Korona-smitte i Suldal, men siste døger har ytterlegare fire testar blitt tatt. Nå ventar smittevernlege St…
onsdag 18. mars Suldalsposten
– Folk i Suldal bryr seg om omverda også
Suldal er nesten heilt isolert, men folk i Suldal bryr seg om omverda òg: I løpet av eitt døgn har det kome inn meir enn ti tusen kroner i sul…
onsdag 18. mars Suldalsposten
Hytte-leiar Atle Moe trur hytteeigarar i Suldal forstår alvoret
Tidlegare suldalsprest Atle Moe er ein av dei mange hytteeigararane som nå er innstendig oppfordra om ikkje å komma til fristaden sin i Suldal…
onsdag 18. mars Suldalsposten
LEIAR: Me held avstand og står saman
Det er mykje å seia om ei krise som den som nå utspelar seg. Men eitt er sikkert; Den framkallar menneskenaturen som bilde blir framkalte i ei…
onsdag 18. mars Suldalsposten
ROGALAND

Sit du i telefon-kø til legekontoret? Her er svaret på nokre av spørsmåla suldølen stiller.
I ei tid med stor pågang på telefonen ved legekontoret, anbefalar smittevernlege Stine Daldorff folk å sjekka symptom digitalt. Her er også he…
onsdag 18. mars Suldalsposten
Kolumbus tar grep for å redusera korona-smitte
Skal ein reisa med buss, hurtigbåt eller ferje, må ein ta forholdsreglar. Reiseselskapa har nå innført strengare reglar og tiltak. Reisa me…
onsdag 18. mars Suldalsposten
Ekstremt krevjande for næringslivet
– Me prøver å få eit overblikk. Det seier dagleg leiar i Suldal Vekst, Laila Steine, måndag føremiddag på spørsmål om korleis situasjonen er …
tirsdag 17. mars Suldalsposten
Ber folk om ikkje å møta opp fysisk på legekontoret
Legekontoret gjer nå tiltak for å sikra både helsepersonellet der og suldølen mot korona-smitte. Folk som treng helsehjelp, skal få det De…
mandag 16. mars Suldalsposten
Ryfylke Fjordhotel stengjer på ubestemt tid
I dag blir alle dei 14 fast tilsette på hotellet permitterte inntil vidare.
mandag 16. mars Suldalsposten
Denne veka blir det ikkje papiravis
Me i Suldalsposten har avgjort at me ikkje gir ut avisa i papir denne veka. Men me skal sjølvsagt halda fram å gi suldølen siste nytt på netta…
mandag 16. mars Suldalsposten
– Gjer det me kan, men utan å lamma Suldal
Suldal kommune innfører nå strenge restriksjonar på innreise frå Rogaland og mange kommunar i fylket. Men Sauda, med fleire tilfelle av Korona…
søndag 15. mars Suldalsposten
Suldal innfører nå strenge karantene-reglar for folk som kjem inn i kommunen
Saman med Hjelmeland kommune, tar nå kommuneleiinga i Suldal sterke virkemiddel i bruk for å halda korona-smitten ute av Suldal. Per i dag er …
søndag 15. mars Suldalsposten
Har sendt heim flesteparten av mannskapa
Dei fleste mannskapa er nå sende heim frå Saurdal, mens eitt røykdykkarlag er på staden og hjelper til med utluftinga av anlegget. Politiet…
søndag 15. mars Suldalsposten
Brannen døydde ut av seg sjølv, utlufting pågår
Akkurat nå er det klart at brannen i eitt av Norges største kraftverk, som har kapasitet til å forsyna 50 000 husstander med straum, er stoppa…
søndag 15. mars Suldalsposten
Røykutvikling i Saurdal kraftstasjon
Oppdatert klokka 11 To røykdykkarlag er nå inne i ein sidetunnel i kraftstasjonen og arbeider med å lokalisera kor røyken kjem frå. Med høgsp…
søndag 15. mars Suldalsposten
Røykutvikling i Saurdal kraftstasjon
Det er meldt om røykutvikling i Saurdal kraftstasjon, og seksten brannmannskap er sendt dit frå stasjonanen på Suldalsosen og Sand. Gjer k…
søndag 15. mars Suldalsposten
Negative resultat på prøvane, Korona er ikkje påvist i Suldal
Nå i ettermiddag deler rådmann Øyvind Valen dei gode nyhenda i ein sms. Begge prøvane som blei tatt i Suldal i går, har negative resultat.
lørdag 14. mars Suldalsposten
Har tatt to prøvar, håpar på svar i løpet av helga
Så langt er det altså ingen påvist korona-smitte i Suldal, men i går blei det tatt to prøvar. Vil ikkje kommentera nærare om prøvane nå R…
lørdag 14. mars Suldalsposten
YTRING: Høg beredskap for å sikra straum og internett
Sikker straumforsyning og stabilt internett er avgjerande i krisesituasjonar. Haugaland Kraft har difor innført strenge beredskapstiltak som f…
lørdag 14. mars Suldalsposten
Ber hytteeigarar om ikkje å komma til Suldal
Per fredag ettermiddag har fremdeles ikkje Suldal påvist Korona-smitte, men nye pålegg regjeringa kom med i går, gjer at fleire nå er i karant…
fredag 13. mars Suldalsposten
Slik blir skule-opplegget framover
I går stengde alle skular og barnehagar fram til og med 26.mars. Spesifiserer nøkkelpersonell i dag Men barn opp til og med 4.klasse av fo…
fredag 13. mars Suldalsposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SULDAL

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL