Suldal
Kraftkommune byr på ny klatrepark til haustferien
Måndag 5. oktober opnar Suldal-ordførar Gerd Helen Bø den nye klatreparken på Sand.
18:15 Stavanger Aftenblad
Valen gir seg som rådmann i Suldal
Etter åtte år som rådmann i Suldal, har Øyvind Valen bestemt seg for å seia opp, og som 62-åring vel han nå å pensjonera seg. – God kommune…
tirsdag 19. mai Suldalsposten
Fritt behandlingsval blir oppheva fram til nyttår
Tysdag gjer Stortinget om ni koronaforskrifter til mellombelse lover. Ei av dei er å fjerne retten til fritt sjukehusval fram til årsskiftet. …
tirsdag 19. mai Suldalsposten
Storstilt snøbrøyting til Sandvatnet
Vøling av ei luke ved uttaket av Sandvatnet i øvre Suldal, er grunnen til at Hydro nå er i gang med brøyta vegen til heis.
tirsdag 19. mai Suldalsposten
LESARBREV: Invester i suldalsfremtida nå!
Covid-19 har skapt mørke skyer i horisonten for både norsk økonomi og økonomien i Suldal. Arbeidsledigheten i Suldal ligger på nivåer vi ikke …
mandag 18. mai Suldalsposten
FHI endrar vaskeråda for barn etter at mange får hudproblem
Legar har slått alarm om at barn no vaskar hendene så ofte at dei blir såre og utsette for infeksjonar. No endrar Folkehelseinstituttet vaskeråda.
mandag 18. mai Suldalsposten
LESARBREV: Når kroner talar
Regjeringa vil gi norsk språk lovfesta status og sterkare vern. Men framlegget til kulturministar Abid Raja vil ikkje gje språket det løftet n…
mandag 18. mai Suldalsposten
Ein annleis skuledag på Jelsa
Elevane ved Jelsa oppvekstsenter avdeling skule har gjennom fleire veker lese seg minutt for minutt tida det vil ta å «gå» frå Jelsa til Oslo.
mandag 18. mai Suldalsposten
ROGALAND

Stor bildekavalkade frå 17. mai-feiringa i Suldal
Suldalsposten er ei lokalavis i Ryfylke. Den kom ut første gang i 1976. Dekningsområdet for avisa er primært Suldal kommune.
mandag 18. mai Suldalsposten
Skuletilsette meiner koronakrisa har ført til auka belastning
Nær seks av ti tilsette i skulen meiner arbeidsbelastninga er større no enn før koronakrisa, ifølgje ei undersøking.
mandag 18. mai Suldalsposten
Veteranbilkortesje på nasjonaldagen
Om ikkje vêrgudane er alt for vrange, vil det på 17. mai bli gode gamle bil-glis å sjå i delar av Suldal.
lørdag 16. mai Suldalsposten
Spår milliardtap for oppdrettskommunar
I revidert nasjonalbudsjettet har regjeringa foreslått endringar i fordelinga av pengar frå Havbruksfondet. Fylkesordførar i Møre og Romsdal s…
fredag 15. mai Suldalsposten
HI: Færre lokalitetar kan redusere smittespreiing av lus
Forskarar ved Havforskingsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet har funne at ein kan oppnå både redusert dødelegheit og betre fiskevelferd …
fredag 15. mai Suldalsposten
Skuffa over departementet
Sauda-ordførar Asbjørn Birkland (Sp) er skuffa etter at departementet konkluderer med å vidareføra dagens finansieringsnøkkel.
fredag 15. mai Suldalsposten
Slik ser det ut når verdas lengste undersjøiske kabel blir lagt i Suldalsvatnet
Første kabellegging frå Hylsfjorden til Kvilldal er godt i gang.
torsdag 14. mai Suldalsposten
LESARBREV: Lokaldemokratiet i krisetider
Den siste tida har Suldal Arbeidarparti prøvd å løfta ein debatt om korleis lokaldemokratiet skal fungera i krisetider. Me har skrytt av b…
torsdag 14. mai Suldalsposten
Straumprisane halverte i vinter
Straumprisane var 51,4 prosent lågare i første kvartal i år enn i første kvartal i fjor.
torsdag 14. mai Suldalsposten
Bedrifter i Suldal om korona-krisa
Korona-pandemier rammar næringslivet i kommunen ulikt. Her fortel eit lite knippe lokale næringslivsleiarar om erfaringane så langt.
torsdag 14. mai Suldalsposten
Guide til sommerferie i Norge: Her får du tipsene
Er du klar for å finne feriestedet ditt i sommer? Her sorterer vi reisesakene våre etter kategorier, slik at du enkelt kan finne reisene du er mest interessert i.
onsdag 13. mai $ Aftenposten
Leiar: Til forsvar for flagg-kjærleiken
Dei som likar å følgja med på ordskiftet nasjonalt, kan neppe ha unngått å få med seg at ei ørlita nål har blitt opphav til ganske steile deba…
onsdag 13. mai Suldalsposten
Fjorten færre arbeidslause registrerte sist veke
Tal frå NAV viser fjorten færre registrerte suldøler frå 5. mai til i går 12. mai. Fjorten færre Sist tysdag var 149 registrerte hos NAV s…
onsdag 13. mai Suldalsposten
Spesiallaga fartøy i sving på Suldalsvatnet
Bit for bit er arbeidsplattforma blitt frakta sjøvegen og på bil til Strandaneset. Nå er farkosten klar til å leggja kabel frå Hylen til Kvilldal.
onsdag 13. mai Suldalsposten
Over 4 300 koronadødsfall i Norden
Etter 59 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet er talet på dødsfall som følgje av koronapandemien, i Norden onsdag morgon 4 353. Med ei…
onsdag 13. mai Suldalsposten
– Heilt utruleg at det er Husbanken som skal bestemma!
Kari Vaage Gjuvsland (Ap) og resten av formannskapet er mildt sagt frustrerte når det nå viser seg at dei fire omsorgsbustadene på Jelsa blir …
onsdag 13. mai Suldalsposten
Framleis ingen korona-smitte påvist i Suldal
Test-regimet er trappa opp, også i Suldal, men pågangen er på ingen måte overveldande. Smittevernlege Stine Daldorff seier ho hadde forventa s…
tirsdag 12. mai Suldalsposten
Permisjonsordninga foreslått forlengd
Regjeringa foreslår at permisjonsperioden blir forlengd ut oktober. Samtidig vil dei utvide perioden med arbeidsavklaringspengar tilsvarande.
tirsdag 12. mai Suldalsposten
LESARBREV: Går ordførar og rådmann på sjølvstyr? Kommentar til Ap sin kritikk.
Ser av Suldalsposten at Arbeiderpartiet er grundig lei av at rådmann og ordførar styrer åleine. Er usikker på kvifor dei vel å komma med slik …
tirsdag 12. mai Suldalsposten
Storfangst i Suldalsvatnet
Det blei eit ganske uvanleg fiske for BG Suldal i Suldalsvatnet i går. Meldt stolen i 2002 For mens arbeidet med å strekkja englandskabe…
mandag 11. mai Suldalsposten
Kledde for tann-ekspedisjonar
Det er ikkje fritt for at ho er litt låtten, Venke Olene Vaarvik, når ho beskriv stemninga som rår på tannlegekontoret om dagen. Tar akutte…
mandag 11. mai Suldalsposten
Bondelaget meiner kjøttkutt vil rasere næringa
På ti år blir det 8.900 færre gardsbruk og 300.000 færre beitedyr dersom kjøttforbruket blir redusert i trådd med Klimakur 2030-rapporten frå …
mandag 11. mai Suldalsposten
Drive in-gudsteneste i Erfjord
Desperate tider krev desperate tiltak, seier ordtaket, og søndag vart det skrive historie på Moane; Tidenes første drive in-gudsteneste i Suldal.
mandag 11. mai Suldalsposten
Ikkje heilt samstemte om Moria-opprop
Fleire parti lokalt har tatt til orde for at også Suldal må engasjera seg i lagnaden til dei einslege mindreårige som nå sit i Moria-leiren i …
fredag 8. mai Suldalsposten
Drive-in-gudsteneste i Erfjord
Søndag blir det ikkje gudsteneste i kyrkja i Hålandsosen, men ute i det fri på Moane.
fredag 8. mai Suldalsposten
ROGALAND

Eplekjekkas frå Erfjord med to bronse i NM
Frå rommet heime i Sandvik, har Håvard Sandvik denne veka deltatt i Norgesmeisterskap for ungdomsbedrifter. Bedrifta Eplekjekkasane vann to tr…
fredag 8. mai Suldalsposten
Ikkje alle elevane i Suldal kan starta måndag
Skyss er ein sentral faktor på mange av skulane i Suldal, og avklaringane som trengst rundt den, gjer at ikkje alle elevane kan starta måndag.…
fredag 8. mai Suldalsposten
Han var fem år under fredsdagane for 75 år sidan
– Flagget er 100 år. Det fekk far då han var gutunge.
fredag 8. mai Suldalsposten
På søndag kan du gå på kino i Suldal
Det er kulturhusleiar Hanne Mette Birkeland som kjem med godt nytt til alle som har venta på å gå på kino igjen.
torsdag 7. mai Suldalsposten
– Det ser ut til å gå relativt greitt, men det er lange vakter
Det seier sjukepleiar og hovudtillitsvalt i Norsk Sykepleierforbund Suldal, Irma Heidarsdottir, på spørsmål om korleis sjukepleiarane og dei a…
torsdag 7. mai Suldalsposten
Trøbbel i Suldal Bad igjen
Berre månader etter opninga av Suldal Bad, er nå alt vatnet tappa ut. Flise-problem Grunnen er det byggherren frykta før badet opna, at fl…
torsdag 7. mai Suldalsposten
Markerer frigjerings- og veterandagen
Også i Suldal skal 8. mai markerast fredag, men det er ikkje lagt opp til frammøte for folk.
torsdag 7. mai Suldalsposten
TV 2: Trafikkopplæringa blir teken opp att
Trafikkopplæringa på køyreskulane kan no takast opp att, stadfestar samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) overfor TV 2. Både køyretim…
torsdag 7. mai Suldalsposten
163 personar er heilt eller delvis arbeidsledige
Det er rekordhøge tal NAV presenterer frå arbeidsmarknaden for april.
torsdag 7. mai Suldalsposten
Venstre vil at også Suldal skal støtta opprop for barn i flyktningleirar
Når formannskapet i morgon møtest, kjem Nils Bjarne Vold frå Venstre til å be formannskapet om å støtta eit opprop som ber regjeringa om at o…
onsdag 6. mai Suldalsposten
Fotballen treng éi veke for å starte breiddeidretten
Barne- og ungdomsfotballen i Noreg kan vere i gang ei veke etter at dei får grønt lys frå styresmaktene, meiner fotballforbundet.
onsdag 6. mai Suldalsposten
Ap kritiserer ordføraren for åleinegang og krev at den politiske sirkelen blir utvida
Kritikken er kjem i kjølvatnet av debatten om Suldals innspel til krisekroner, som også Suldal Næringsforening er kritisk til.
onsdag 6. mai Suldalsposten
Slik blir 17. mai-feiringa rundt om i Suldal
Korona-epidemien set sitt preg på nasjonaldagsfeiringa i kommunen. Me har vore i kontakt med dei ulike komite-leiarane og fått del i planane s…
onsdag 6. mai Suldalsposten
Kyrkjene opnar att
Frå 10. mai kan norske kyrkjer gjennomføre gudstenester, bryllaup, dåp og gravferder att etter at bransjestandarden for smittevern no er klar.
onsdag 6. mai Suldalsposten
Hent sårbare barn og unge frå flyktningeleirar til kommune-Noreg!
I Stavanger har dei busett einslege mindreårige asylsøkarar sidan 1989. I 2019 blei deira busettingsmodell evaluert av NTNU samfunnsforsking. …
onsdag 6. mai Suldalsposten
Trappar opp testinga
Framleis er det ikkje påvist Korona-smitte i Suldal, men nå skal mange fleire testast. I Suldal blir det nå rigga til med drive-in telt for te…
tirsdag 5. mai Suldalsposten
71 koronasmitta innlagde på norske sjukehus – elleve færre enn måndag
71 personar er tysdag innlagde på norske sjukehus med koronaviruset. Samtidig er talet i respirator stabilt, viser ei oversikt frå Helsedirektoratet.
tirsdag 5. mai Suldalsposten
Det dreg ut med utbyggingsplanane til Coop
I januar håpa Trygve Vikse, regionsdirektør i Coop Sørvest, at Coop Marked Sand si planlagde utbygging kunne starta til våren.
tirsdag 5. mai Suldalsposten
Det blir ingen Jordbærfestival i år
Det er namnebroren til dei søte Korona-bæra, koronaviruset Covid19, som er årsaka til at komiteen for Jordbærfestivalen på Sand nå har avlyst …
tirsdag 5. mai Suldalsposten
Funn av narkotika, plagsom åtferd og falsk alarm
Som i resten av politidistriktet, har det også i Suldal vore utrykking til konfliktar og uro i heimar som mest sannsynleg kjem som følgje av k…
tirsdag 5. mai Suldalsposten
Omsetting av eigedomar i Suldal kommune
Omsetting av eigedomar i Suldal kommune Rota 35 (Gnr 5, bnr 1, fnr 22) er overdrege for kr 200.000 til Anne Brit Mikkelsen (31.03.2020) Suld…
mandag 4. mai Suldalsposten
Fleire vil byte fylke som følgje av vegplanar i Vestland
Torsdag røysta fylkesutvalet i Vestland nei til å prioritere vegprosjektet Hordfast. Fleire ordførarar i Sunnhordaland reagerer og opnar for f…
mandag 4. mai Suldalsposten
Konfirmasjonane utsette til hausten
I helga skulle dei første gruppene festpynta niandeklassingar stått konfirmant i Suldal. Nå er alt utsett til over sommaren.
mandag 4. mai Suldalsposten
LESARBREV: Gratulerer med dagen!
Årets 1. mai markering blir, naturleg nok, litt annleis denne våren. I solidaritet med dei mest sårbare av oss, er mykje av samfunnet stengd n…
fredag 1. mai Suldalsposten
Sandsfjordbrua måtte stengja i vinden, men er nå open igjen
For tredje gang i historia måtte Sandsfjordbrua i ettermiddag knela for naturkreftene. Då vinden drog på med 25 meter i sekundet klokka 16.45…
torsdag 30. april Suldalsposten
ROGALAND

Kornelius, Mina og Tara
Rett før Kornona-krisa var me med Kornelius Kjetilstad og Mina Lunde og hesten Tara ein fredagsettermiddag i februar. Her er det fine møtet me…
torsdag 30. april Suldalsposten
Ap krev svar om Suldals krisekrone-innspel
Suldals innspel til KS si oversikt over kva kommunane kan bruka statlege krise-kroner til, skaper bølger. Etterspør politisk medverknad I …
onsdag 29. april Suldalsposten
LEIAR: Respektlaus skule-behandling
Suldal er på mange måtar ein kommune litt i særklasse. Anten ein vel å fordjupa seg i kommuneøkonomien, eller ein kikkar på flatemål og avstan…
onsdag 29. april Suldalsposten
Krisepakke-pengar til ti bedrifter i Suldal
Statens kompensasjonsordning gir bedrifter med stort inntektsbortfall som følgje av korona-pandemien ein økonomisk kompensasjon.
onsdag 29. april Suldalsposten
Glade 4.klassingar feira skulestarten på Sand skule
På Eide starta skuleveka med flagget til topps for småskulen. Endeleg var det lov å gå på skulen igjen.
onsdag 29. april Suldalsposten
Steile frontar om krise-kroner
Mens nabokommunane melder inn såkalla «gryteklare» motkonjukturtiltak i hundremillionarsklassen, er summen frå Suldal sju millionar. Tannlaust…
onsdag 29. april Suldalsposten
Tiltalebeslutninga er klar
Det er snart tre år sidan politiet varetektsfengsla ein suldøl og sikta han for internettovergrep. Først nå er tiltalebeslutninga klar, og det…
onsdag 29. april Suldalsposten
Arild Vaage tilsett som prosjekt- og byggjeleiar
Vaage (56) er tilsett i den nyoppretta og faste prosjektleiarstillinga i Suldal kommune.
tirsdag 28. april Suldalsposten
MÅNDAG: Framleis ikkje påvist Korona-smitte i Suldal
Tre nye er testa sidan sist statusoppdatering, og dermed er totalt førti testa i Suldal, alle med negativt resultat. Vil testa fleire frå …
mandag 27. april Suldalsposten
Endeleg opna frisøren igjen
I dag kunne landet frisørar igjen opna dørene for klippe-og fargesugne kunder etter seks veker med stengde dører. Kjekt og hektisk Korona-…
mandag 27. april Suldalsposten
Kollisjon ved Lovraeid
To personar måtte få legetilsyn etter ein påkøyrsel bakfrå på riksveg 13 ved Lovraeid nå i kveld, rundt klokka 18.00. Ingen av dei skal vera a…
lørdag 25. april Suldalsposten
Fekk kontra-beskjed om småskulane ti på halv helg
Ti på halv fire i går ettermiddag fekk oppvekstsjef Ingebjørg Rullestad beskjeden om at dei minste skulane likevel kan opna for elevar opp til…
lørdag 25. april Suldalsposten
LAURDAG: Framleis ingen korona-smitte påvist i Suldal
Vel seks veker etter at Korona-viruset blei erklært ein pandemi 11.mars, er det framleis ikkje påvist smitte i Suldal. 37 testa 37 er så l…
lørdag 25. april Suldalsposten
Meir uteskule når dei minste begynner igjen måndag
Måndag opnar skulen dørene for 1.- 4-klassingane. Oppvekstsjef Ingebjørg Rullestad Gjerde skulle gjerne ha opna dei minste skulane for alle, m…
fredag 24. april Suldalsposten
Nye attraksjonar på veg i Ryfylke
Dette året skal rasteplassen på Ropeid stå ferdig, og den kjem altså i tillegg til ventebygget i glas, også eit Nasjonal Turistveg-tiltak. …
fredag 24. april Suldalsposten
Edle dråpar frå Hebnes
Dei er ikkje redde for å tenkja nytt, Toyni Tobekk og Arild Hebnes på Bakkjen gard. Frå før driv dei med gris, sau, poteter og kolonihytter ve…
torsdag 23. april Suldalsposten
Pengedryss frå Sparebankstiftelsen Sauda
Fem organisasjonar frå Suldal får til saman 200 000 kroner til gode tiltak frå stiftinga i 2020.
torsdag 23. april Suldalsposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

SULDAL

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL