Suldal
Manglande avislevering i fleire grender
Grunna svikt i levering til Posten, vil fleire av abonnentane ikkje få avis i dag. Dette gjeld grendene Jelsa, Erfjord, Nesflaten, Kvilldal/Sa…
10:22 Suldalsposten
Bjarne Bråtveit skal leia det nye eldrerådet
Dei neste fire åra skal medlemmene i eldrerådet ha på bordet saker som gjeld dei eldre i kommunen. Denne veka samla eit nyvalt råd seg og tok …
10:10 Suldalsposten
– Ser ikkje lyst ut for Rødsliane
Som kjent har fylkesrådmannen i si innstilling vendt tommelen ned for at Rogaland fylkeskommune går inn med forskottering for å få fortgang i …
tirsdag 14:50 Suldalsposten
Betongelementprisen 2019 til Ostasteidn rasteplass
Betongelementprisen 2019 er tildelt KAP, Kontor for Arkitektur og Design, for deira arbeid med Ostasteidn rasteplass.
tirsdag 14:02 Suldalsposten
Driv Joker Jelsa på dugnad
– Ja, kva skal me elles driva tida med, me som er pensjonistar?, ler tre av butikkdriftarane på Jelsa, Monica Norman, Trond Eilertsen og Svein…
tirsdag 12:19 Suldalsposten
To suldalskvinner påkøyrde
To mjuke trafikantar blei nedkøyrde sist veke.
tirsdag 11:08 Suldalsposten
– Lat eldre heimebuande få maten frå private næringsdrivarar i si eiga grend!
Suldal Næringsforening og leiar Olav Lindseth meiner Suldal kommune kan spara seg ei storinvestering i nytt storkjøkken til fleire titals mill…
tirsdag 09:24 Suldalsposten
Politiet vil sjekka el-sparkesyklar
Folk i både Sauda og Suldal har meldt frå til politiet om ulovlege el-sparkesyklar. Nå vil politiet følgja opp tipsa.
mandag 15:33 Suldalsposten
ROGALAND

Testa landingsplassen
Ein skikkeleg landingsplass for luftambulansen har lenge vore eit ønske. Nå er den ferdig og laurdag blei den testa. Det er driftsavdelinga i…
mandag 13:27 Suldalsposten
LESARBREV: Feil om dugnad
I ei heilsides annonse frå SR-bank i siste Suldalsposten står det med store bokstavar: Legitimasjonsdugnad på Sand. Kva i alle dagar meiner b…
mandag 10:08 Suldalsposten
Stinn brakke på julemesse
Julemesse-sesongen er i gang, og laurdag var det ikkje akkurat romslege forhold på samfunnshuset på Suldalsosen.
mandag 08:20 Suldalsposten
Ny sjukeheim blir over tre millionar kroner billegare enn å vøla den gamle
Omega Areal samanliknar ei rehabilitering av den 40 år gamle sjukeheimen på Sand opp mot kostnadar for eit heilt nytt bygg. Onsdag blir rappor…
fredag 14:24 Suldalsposten
Pluss også for Suldalsposten
Årets mediestøtte føreligg, og ei klar føring i år, er at støtta til små lokale aviser aukar. Det kjem også Suldalsposten til gode, som for d…
fredag 13:25 Suldalsposten
Ny gigant-transport i dag
I dag blir den fjerde av dei i alt seks transformatorane som skal til Eiadalen i Kvilldal frakta opp frå Hylen til Eidalen. Etter planen star…
fredag 10:31 Suldalsposten
Serverer suldølen sauekjøt
– Måten sauekjøt blir snakka ned på, vil eg til livs.
fredag 08:33 Suldalsposten
Mennene stal showet på Damenes Aften
Onsdag stod champagneglasa igjen lina opp i Suldal Næringshage. Det etter kvart så rutinerte vertskapet frå handelsstanden på Sand var klar fo…
torsdag 15:34 Suldalsposten
Ordføraren er skuffa over innstillinga frå fylkesrådmannen
At Suldal kommune har dobla sin pott til seks millionar kroner årleg for å få til eit spleiselag for å fortgang på tunnelen i rasfarlege Rødsl…
torsdag 13:24 Suldalsposten
Fylkesrådmannen: Nei til å sikre Rogalands farligste vei
Fylkesrådmannen vil ikke være med på en forskutteringsavtale for Rødsliane, selv om Suldal er villig til å bidra med 6 millioner kroner årlig for å få fortgang på ny tunnel.
torsdag 14. november $ Stavanger Aftenblad
Ung suldøl på Ungdommens fylkesting i Rogaland
Arin Eirikssønn frå Sand var Suldal sin representant på helgas møte til Ungdommens fylkesting i Stavanger. Eirikssønn er første vara for med…
torsdag 14. november Suldalsposten
Nasjonal turistveg skal oppgradera på Ropeid kai
Samferdselsdepartementet har sett av 150 millionar kroner til Nasjonal Turistveg-prosjekt, der kaiområdet ved Ropeid er eitt av dei 161 prosj…
onsdag 13. november Suldalsposten
VEKAS LEIAR: Kreative løysingar, ja takk!
Det er ikkje til å leggja skjul på at det er hyggeleg for ei lokalavis å kunna bringa gode nyhende frå felt der det gjerne ofte går i moll. R…
onsdag 13. november Suldalsposten
Skjønar bygdeuro over rusmiljø
David Liland, dagleg leiar på Juvåsen ressurssenter og Petter Hoås, ruskonsulent hjå NAV, meiner rusmiljøet på Sand kunne vore mindre om lokal…
onsdag 13. november Suldalsposten
Omsetting av eigedomar i Suldal kommune
Del av Nordnes 18 (Gnr 137, bnr 28) er overdrege frå John Berge Knutson til Yvonne Knutson (01.10.2019) Del av Nordnes 18 (Gnr 137, bnr 28)…
onsdag 13. november Suldalsposten
Nå blir det bading
17 dagar før jul er det endeleg offisiell opning av Suldal Bad.
onsdag 13. november Suldalsposten
Haugaland Kraft har fått på plass den nye leiaren for Suldal og Sauda
Haugaland Kraft har offentleggjort kven som nå skal leia Indre Ryfylke.
tirsdag 12. november Suldalsposten
LESARBREV: «Handla lokalt» ?
Det gjeld vel alle oss innbyggjarar i Suldal kommune har eg tenkt og er takksam for oppmodinga frå handelsstanden. Vi treng å bli minte på kor…
tirsdag 12. november Suldalsposten
LESARBREV: Vi må aldri glemme!
Vi ser en stadig eksempler i vår tid på høyreekstremisten i Europa, men også i Norge. Det er derfor viktig, og et pedagogisk ansvar, at den op…
tirsdag 12. november Suldalsposten
Parkerer pensjonist-livet for å trø til på legekontoret
Seks år etter at han pensjonerte seg, er tidlegare kommunelege Bjarne Bråveit (71) tilbake på legekontoret for å hjelpa til ved eit hardt prøv…
mandag 11. november Suldalsposten
Rypefangsten redusert
Rypefangsten er redusert med opptil 90 prosent på jaktområda til Statskog. Den største reduksjonen er i Sør-Norge. Fagsjef for jakt og fiske i…
mandag 11. november Suldalsposten
Kva bør skje på Kulturhuset?
Kulturhuset i Suldal går nye vegar for å få folk til å slita ned dørstokken der. Og råda må gjerne komma frå dei som ikkje oftast er der.
mandag 11. november Suldalsposten
15 kjappe med Sveinung Skjerahaug
Namn: Sveinung Skjerahaug Alder: 37 år Bur: I Erfjord Jobb: Dagleg leiar i Suldal Økonomi og Rådgiving as
fredag 8. november Suldalsposten
Minneord Halldis Rørvik
I oktober gjekk Halldis Rørvik bort, og gravferda var 24.oktober 2019 i Sand kyrkje. Me har fått dette minneordet frå dei etterlatne og trykk…
fredag 8. november Suldalsposten
39 køyretøy stoppa i trafikk-kontroll ved Sand skule
Tysdag morgon, mellom klokka åtte og ni, hadde politiet ordinær trafikk-kontroll i 30-sona ved Sand skule. GDE-leiar Siri Fisketjøn Indrebø op…
fredag 8. november Suldalsposten
ROGALAND

– Det er nå det startar!
Det seier den nyvalte politikaren Harald Bjarne Hellesen (H). I går deltok han med resten av kommunestyrepolitikarane i Suldal og Sauda på sis…
torsdag 7. november Suldalsposten
Frø-gull frå Suldal
– Det er ein fantastisk god skog her. 90 prosent skurutbytte er uvanleg i planta skog.
torsdag 7. november Suldalsposten
Suldalsordførar med i massivt ordførar-opprop
Gerd Helen Bø og resten av landets kraft-ordførarar sit ikkje stille i båten etter kraftskatt-utvalets forslag om å gjera store kutt i kommuna…
torsdag 7. november Suldalsposten
LESARBREV: Kraftskattesaken må på rett spor
Rapporten fra Kraftskatteutvalget har sendt sjokkbølger gjennom hele vannkraft-Norge. Protestene mot forslagene fra utvalget er massive fra ko…
torsdag 7. november Suldalsposten
– Det som er arbeidsrelatert, må på bordet
Då kommunestyret blei presenterte for budsjettet, var det Kari Vaage Gjuvsland (Ap) som først og fremst målbar ei sterk uro for tilstanden. –…
onsdag 6. november Suldalsposten
Andre store investeringsprosjekt
87 millionar er sette av til opparbeiding av bustadfelt Suldalsosen/Klypetjørn, 30 millionar med forventa byggjestart vinteren 2020 Erfjord/…
onsdag 6. november Suldalsposten
Ingri Helena (14): – Har de gløymt brua vår?
Ingri Helena Havrevoll (14) på Nesflaten kan slå fast at brua mellom Nesflaten og Kilen er i ein sørgeleg forfatning og lurer på om kommune…
onsdag 6. november Suldalsposten
Pilt-Ola-prisen 2019 til Magnhild Meltveit Kleppa
"Magnhild har vore, og er, ein samfunnsbyggjar med kondisjon og styrke av Pilt-Ola-liknande dimensjonar. Ho har vore tru mot sine røter. Ho er…
onsdag 6. november Suldalsposten
Folketalet synk og sentraliseringa går også i Suldal
Det finst definitivt mørke økonomi-skyer, men heilt grunnleggjande er det det som handlar om folk, i brei forstand, som er hovudutfordringane …
onsdag 6. november Suldalsposten
Hotellsatsing som har imponert og inspirert – merkevarepris til Ryfylke Fjordhotel
”Det er stas å gje prisen til nokon som har vist vilje og mot i Ryfylke over så mange år. Vinnaren av prisen har vore stabile, våga å fornya s…
onsdag 6. november Suldalsposten
VEKAS LEIAR OM SJUKEFRÅVÆRET: Fokus er eit fint ord, men det har ikkje overnaturlege krefter
Med sine 434 årsverk, er Suldal kommune ei hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet vårt, og med ein desentralisert struktur, er kommunen både ein…
onsdag 6. november Suldalsposten
Gullkanta økonomi, men folketalet krympar og grendene minkar
Suldal er ikkje som andre kommunar, verken på godt eller vondt.
onsdag 6. november Suldalsposten
Klar for opningsfest
Etter den sure vente-svie, er det nå tid for den søte bade-kløe. Offisiell opning med sklie-moro I dag er det klart at Suldal Bad er opni…
tirsdag 5. november Suldalsposten
– Facebook-grupper hjelper ikkje politiet
Fleire suldøler har nå meldt tjuveri til politiet. Anmeldingane gjeld fleire syklar og pyntegjenstandar som er stolne frå tun og innkøyringar…
tirsdag 5. november Suldalsposten
Søkkrik forretningsadvokat skattet mest i Ryfylke
Schjødt-partner Erling Ueland betalte over 10 millioner kroner i skatt i fjor.
tirsdag 5. november $ Stavanger Aftenblad
– Viktig for oss å ha ein lokal leiar i indre Ryfylke
Haugaland Kraft er i gang med å rekruttera ein ny leiar for si avdeling i indre Ryfylke, altså Sauda og Suldal. I påvente av det, fungerer nå …
tirsdag 5. november Suldalsposten
Desse tre sakene var mest populære på nett i oktober
Suldalsposten er ei lokalavis i Ryfylke. Den kom ut første gang i 1976. Dekningsområdet for avisa er primært Suldal kommune.
tirsdag 5. november Suldalsposten
Kven toppar skattelistene i Suldal, mon tru?
Skattelistene for 2018 ligg klare, og me presenterer dei tre på toppen.
tirsdag 5. november Suldalsposten
Skattelistene: Se topplistene for din kommune
Skattelistene for 2018 er klare. Se hvem som topper skattelistene i din kommune.
tirsdag 5. november $ Stavanger Aftenblad
Kusj flyttar frå Gata til Garaneset
Etter tre månader i sørenden av Gata på Sand, flytta kjøpmann Abdelmuniem Hamza Hassan i dag butikken sin inn i Underbakke næringpark. Med det…
mandag 4. november Suldalsposten
Promillekontroll på Sand
Natt til søndag utførte politiet promillekontroll på Sand. Åtte bilistar blei kontrollerte mellom Sand sentrum og Bergekrossen. Politiet melde…
mandag 4. november Suldalsposten
Fest og basar på bedehuset i Jøsenfjorden
Ny vri på haustbasaren i Jøsenfjorden, gav 20 000 vedlikehaldskroner i kassa.
mandag 4. november Suldalsposten
Stor steinblokk rasa ned på Hebnesvegen
Laurdag morgon, rundt klokka 08.30, fekk Vegtrafikksentralen melding om at det låg store steinar i vegen på Hebnesvegen i Øvrabøbakken. Rassta…
mandag 4. november Suldalsposten
Nye kostar på snøbrøyting
– Me må tenka nytt, ikkje berre gå i det gamle, seier Lasse Eide på Trægården Maskinstasjon. Eide er nye i faget når det gjeld brøyting og spe…
mandag 4. november Suldalsposten
Nytt liv i gammel prestegård
Som ung lengtet hun bort. Men så fikk Maren Landsnes barn. - Jeg har ikke kjent på savnet av byen, sier hun.
søndag 3. november $ Aftenposten
ROGALAND

Nytt liv i gammel prestegård
Som ung lengtet hun bort. Men så fikk Maren Landsnes barn. - Jeg har ikke kjent på savnet av byen, sier hun.
søndag 3. november $ Stavanger Aftenblad
Klart hovud, varmt hjarte, flinke hender og god helsa
Suldal har 4H-klubb i kvar grend. Nå i oktober har alle klubbane, Bygdevon, Frisko, Vannlilja, Snøklokka, Grytenuten, Ørnen og Fjellbjørka, in…
lørdag 2. november Suldalsposten
Leigetakar ber om forlenging, kommunen seier nei
Det kroatiske linjefirmaet Dalekovod ønskjer at brakkeriggen i Bergekrossen blir ståande ut september 2021. Suldal kommune avslår søknaden.
fredag 1. november Suldalsposten
Lokal kraft-leiar er anmeldt for underslag mot Rogaland EL og IT
Mannen som er anmeldt av Rogaland EL og IT for underslag av det som skal vera fleire millionar kroner, er heimehøyrande i Suldal og har til de…
fredag 1. november Suldalsposten
Vegvesenet tok ansvar, nå er tilkomsten til Ostasteidn asfaltert
Suldalsposten skreiv sist veke om rasteplassen på Ostasteidn som mangla tilkomst for rullestolbrukarar. Nå har Statens vegvesen ordna opp.
fredag 1. november Suldalsposten
Radarpar I utakt
I ti år har radio-radarparet Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjævesland halde det gåande med innfall og utfall i beste P1-sendetid. Nå …
fredag 1. november Suldalsposten
Farmor Foldøy, bokdebutant på nær 90 år, samla eit fullt sanitetshus
Medlemmene i Suldal Mållag og Sand pensjonistforening fekk det travelt med å setja fram ekstra stolar i går kveld. Det enda med stinn brakke o…
torsdag 31. oktober Suldalsposten
Ryfylkeutstillinga i Suldal
Suldal er femte stopp på ryfylkerunden til den tradisjonsrike vandreutstillinga. Laurdag var det opning på Sand.
torsdag 31. oktober Suldalsposten
– Skuffande, men me må ha tillit til rådmannen
Gruppeleiar i Ap, Kari Vaage Gjuvsland, seier partiet ikkje var nøgde etter orienteringa i levekårsutvalet i august, men slår fast at dei er n…
torsdag 31. oktober Suldalsposten
VEKAS LEIAR OM LEGEKRISA: Ei varsla krise
Situasjonen ved helseavdelinga, som legane nå slår alarm om, er alvorleg og det finst ingen mirakel-kur. Situasjonen er samansett. Det hand…
onsdag 30. oktober Suldalsposten
LESARBREV: Kommentar til leiar i Suldalsposten 23. oktober
Ser av leiaren i Suldalsposten at underteikna med si erfaring og fartstid i politikken overkjører ferske politikarar. Dersom dette medfører ri…
onsdag 30. oktober Suldalsposten
Kommunalsjef Anglevik svarar på lege-kritikken
Då Henrik Halsne (Ap) i levekårsutvalet spurde kommuneleiinga om helsetilbodet i Suldal er forsvarleg, var svaret eit blankt ja. Her forklarer…
onsdag 30. oktober Suldalsposten
Legekrisa: – Suldal har fantastiske kvalitetar, men eg hadde aldri tid eller overskot til å nyta dei
Det seier ein av legane som har slutta i Suldal om legekrisa.
tirsdag 29. oktober Suldalsposten
Vil gi barnehage-garanti for å trekkja tilflyttarar
Når rådmannen i dag presenterer sitt budsjett-opplegg for dei neste fire åra, peikar dei fleste økonomiske piler ein veg; oppover. Sterk strau…
tirsdag 29. oktober Suldalsposten
Tjuveriraid i Suldal. Politiet ber folk om å melda frå
Svein Øystein Berge på Suldalsosen blei fråstole to syklar, til ein verdi av rundt 13 000 kroneri, natt til søndag. Han er langt frå åleine o…
tirsdag 29. oktober Suldalsposten
Distriktsmusikarane legg ut på barokkturné
Haustens store satsing handlar om barokkmusikk, fire musikarar og eit cembalo på vandring.
tirsdag 29. oktober Suldalsposten
Brødrene af Sand i jektefart igjen
I vakkert oktoberlys la Brødrene af Sand i dag tidleg ut frå Hydrokaien med tømmerlast om bord. Til Stavanger med stavkonstruksjon Første …
mandag 28. oktober Suldalsposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SULDAL

ROGALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL