Stryn
Unggut markerte seg i Høyanger
Statistikken tilsa strynesiger mot Høyang laurdag. Sist dei møttes vann Stryn 9–1, og har dessutan vunne dei fem siste oppgjera. Slik vart det også denne gong, med Stryn sitt nye fotballhåp, Ola Ørjasæter Holmlund (15) i startoppstillinga.
lørdag 15:53 Fjordingen
Smørblide svenskar avslutta kvelden i teltet
Det var det svenske bandet Donnez som landa den første av to dagar med dans og caravan i Stryn.
lørdag 10:00 Fjordingen
Fernando drog i gong dansehelga
Med vokalist Tone Merete Vik i spissen var det den lokale gruppa Fernando som drog i gong årets store dansehelg i Stryn.
fredag 22:02 Fjordingen
– Sats meir på Lodalen
Kjenndalstova er svært bekymra for logistikkutfordringane denne sesongen. Kjem ikkje turistane seg inn i dalen, kjem heller ikkje inntektene.
torsdag 18:00 Fjordingen
Fire har synt interesse for jobben som kulturskulerektor
Det er totalt fire som har søkt på stillinga som ny kulturskulerektor i Stryn. Alle fire er kvinner.
onsdag 05:00 Fjordingen
– Håpar på dårleg sommarvêr
«Blæst» opnar pop-up-butikk i Stryn sentrum
tirsdag 17:30 Fjordingen
Kapasitet- og kompetansemangel kostar i planarbeidet
I spørsmålsrunden i sist formannskapsmøte var konsulenttenester frå 3RW Arkitekter og Snøhetta tema. Til førstnemnde er det betalt ut nærare fem millionar i samband med planarbeid dei tre føregåande åra.
tirsdag 16:00 Fjordingen
Unge «mekkarar» må smørje seg med meir tolmod
Mekke- og motorinteressert ungdom i Stryn må smørje seg med meir tolmod når det gjeld lokale til møteplass. Saka skal truleg tilbake til kommuneadministrasjonen for vidare utreiing.
mandag 22. mai Fjordingen
VESTLAND

Her skal naturen kartleggast
Kartlegginga er ein del av ei nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur
mandag 22. mai Fjordingen
Fekk respons - vil gjerne ha fleire
Nyhende fra Stryn
søndag 21. mai Fjordingen
Utestader, trafikk og støy blir tema på folkemøte
Representantar frå utestadar, politi og kommune var sist veke samla til dialogmøte. Her vart det informert om at politiet og kommunen vil arrangere eit folkemøte i byrjinga av juni, der resultat frå ei innbyggjarundersøking skal presenterast. Tema i denne er blant anna støy i...
lørdag 20. mai Fjordingen
Han scora hat-trick
–Dette var viktig for sjølvtilliten, fastslår Stryn-trenaren etter bortekampen mot Studentspretten laurdag.
lørdag 20. mai Fjordingen
Takkar for seg i Stryn kommune
Til hausten takker Nils-Petter Hauge for seg, etter vel tre år i teneste for Stryn kommune.
lørdag 20. mai Fjordingen
– Det var ganske vondt der og då
Det såg dramatisk ut i andre omgang av 16. maikampen mot Eid, då Stryn sin «veteran» Emil Allesøe måtte berast vekk på båre.
fredag 19. mai Fjordingen
Godt nøgd etter første driftsår i basishallen
Leiaren i turngruppa, Arve Aaning, kan sjå tilbake på eit godt første driftsår i den nye basishallen. - Hjula går rundt, slår han fast.
fredag 19. mai Fjordingen
Bil har køyrd utfor i Stryn: Politi og brannvesen rykker ut
Det er ikkje meldt om personskade etter hendinga.
torsdag 18. mai Firda
MC-ulukke i Stryn: Mann i 50-åra flogen til sjukehus
Éin person var torsdag involvert i trafikkulukke på fv. 60 i Agjeldstunnelen i Stryn.
torsdag 18. mai Firda
Berre spenninga mangla
16. mai. Stryn-Eid. Full tribune. Temperatur på bana. Russen på plass og stor stemning. Berre ein ting mangla; spenninga.
tirsdag 16. mai Fjordingen
20 vil bli sakshandsamar
Totalt 20 kvinner og menn har meldt si interesse for stillinga som sakshandsamar i etat for Samfunnsutvikling i Stryn kommune. 15 av dei er kvinner.
tirsdag 16. mai Fjordingen
Kloakk-gass kan koste kommunen dyrt
Sommaren for snart to år sidan vart det oppdaga at giftige gassar frå kloakk hadde sive gjennom veggen frå eit kommunalt bygg i Grandevegen, og forårsaka store korrosjonsskadar i nabobygget. Forsikringsselskapet vil ikkje dekke skadane.
tirsdag 16. mai Fjordingen
Stryn kommune og opplæringskontoret tildelt pengar
Regjeringa deler ut midlar til inkludering og aktivitetar for barn og unge, og Stryn kommune får saman med Nordfjord Opplæringskontor over 700.000 kr av potten. - Viktig når mange merkar at økonomien blir strammare, seier ordførar Per Kjøllesdal.
søndag 14. mai Fjordingen
To friluftsskular i Stryn i sommar
Gjennom heile sommaren arrangerer Fjordane Friluftsråd Friluftsskulen. Dette er eit aktivitetsopplegg for born og unge i alderen 9-13 år. To av skulane er lagt til Stryn kommune.
søndag 14. mai Fjordingen
– Vi må ikkje stryke fylket for mykje med håra
Sikringstiltak i elvar var tema i formannskapet torsdag. Den fylkeskommunale brua over Storelva i Innvik har sett ein stoppar for tiltak der. Arnljot Sæternes (H) meiner det er viktig å legge press på fylket. - Vi må ikkje stryke dei for mykje med håra.
fredag 12. mai Fjordingen
Braut vikeplikta – støytte saman med bubil
Politiet rykte ut til Nordfjordvegen i Stryn like etter klokka 16 fredag ettermiddag.
fredag 12. mai Firda
Snøskred i Nordfjord
Klokka 12.53 melder Politiet om at det har gått eit snødskred i nærleiken av Skålavatnet i Nordfjord. Det er uvisst om det er eit nytt skred eller eit gammalt skred.
fredag 12. mai Firda
NVE trekkjer klagen
NVE slår kontra og trekk klagen på dispensasjon om tilbygg til bustadhus i Bruagrenda i Stryn. Årsaka er at dei ikkje hadde fått med seg at tiltaket var endra.
fredag 12. mai Fjordingen
Klatreparken opna etter to års nedetid
– Den har vore eit sakn for borna, så no er gleda stor, fastslår rektor
torsdag 11. mai Fjordingen
Mange møtte til mat og pengeprat
Sparebanken Sogn og Fjordane inviterte onsdag til frukostmøte i Låven på Visnes. Her fekk dei frammøtte ei grundig innføring i prosessen med å bli del av Sparebank1-alliansen. I tillegg vanka det både tips og ros til næringslivet i Stryn.
torsdag 11. mai Fjordingen
Plutseleg small det i bilen
Bilføraren køyrde seint, men plutseleg small det i bilen. Han hadde køyrt på ein fotgjengar som blei kasta opp i lufta og skadd.
onsdag 10. mai Fjordingen
– Hjelper eit anna menneske å få eit meir sosialt liv
– Vi er kontinuerleg ute etter støttekontakter. Om det er nokon som ønskjer å ta det på seg er det berre å ta kontakt, seier Åshild Heggdal, einingsleiar miljø og velferd i Stryn kommune.
mandag 8. mai Fjordingen
Klagar på klage om tilbygg i hage
Jan Egil Flo, gjennom advokat Erik Slotterøy, meiner klagen frå NVE på oppføring av tilbygg på eigedom 44/25 ved Stryneelva er tufta på feil grunnlag.
mandag 8. mai Fjordingen
Her kan det bli aktuelt med ny og større bru
Sikringstiltak skal gjerast i Sunndøla, men det kan bli aktuelt med ei ny og større bru på Grov.
mandag 8. mai Fjordingen
- Kommunane må hive seg rundt og søke
Kinn i nord og Sveio i sør er kommunane som får mest tilskot til verna kulturminne no i vår. Til saman 20 kommunar får tilskot. Men ingen kroner går til verna kulturminne i Stryn eller Stad.
søndag 7. mai Fjordingen
VESTLAND

Seier nei til filmproduksjonsselskap
Field Production AS har søkt Stryn kommune om løyve til å lande helikopter på sju ulike fjelltoppar i samband med kartlegging av lokasjonar til filminnspeling. Dei planane må skrinleggast.
søndag 7. mai Fjordingen
Held korta tett til brystet i høve omstrukturering
Stryn kommune er i gang med det dei kallar ein omstruktureringsprosess i administrasjonen. Men kva stillingar som vert råka ønskjer ikkje kommunedirektøren å seie noko om enno.
lørdag 6. mai Fjordingen
Lastebil køyrde i fjellveggen
Sjåføren sendt til Nordfjordeid for sjekk.
fredag 5. mai Fjordingen
– Storelva er eit vendepunkt når det gjeld flaumsikring
– Eg takkar folket i Innvik og i Stryn kommune for at dei held saka varm, og eg kan slå fast at Storelva bru er eit vendepunkt som vil endre norsk politikk når det gjeld flaumsikring, seier fylkesordførar Jon Askeland (Sp).
torsdag 4. mai Fjordingen
Potensiell flaum-propp er blitt systempropp
NVE har løyvd 85 millionar til flaumsikring av Storelva i Innvik. Men ei fylkeskommunal bru, som er ein potensiell propp ved flaum, er også blitt ein propp i systemet for at tiltaket blir sett i gang. NVE krev brua utskift før tiltak, men fylket manglar midlar og meiner staten bør ta...
torsdag 4. mai Fjordingen
Riksveg 15 «skrota» av vegvesenet, men ligg framleis i NTP
Det kan vera langt opp og fram til det blir ny veg mellom Skjåk og Stryn.
torsdag 4. mai Fjordingen
Har sagt sitt om den regionale og den nasjonale transportplanen
Stryn kommune baserer i stor grad sin uttale i høve den regionale- og nasjonale transportplanen, RTP og NTP, på fellesuttale frå Fjordane regionråd. Her blir E39 Byrkjelo-Grodås, Strynefjellstunnelen og rassikring i Oldedalen nemnd spesielt.
onsdag 3. mai Fjordingen
Slik kan den nye brannstasjonen bli
Stryn kommune og brannvesenet ser for seg ny brannstasjon i eit heilt nytt bygg på Visnes saman med Røde Kors og ambulansetenesta.
tirsdag 2. mai Fjordingen
Vil truleg koste to millionar kroner å reparere
Flaumråka Stauri bru vil truleg krevje ekstraløyvingar
tirsdag 2. mai Fjordingen
Fryktar relasjon til foreldre er til hinder for meldingar til barnevernet
Helse- og sosialutvalet hadde tilstandsrapporten frå Barneverntenesta på sakskartet torsdag. Få meldingar på dei yngste borna er noko som uroar tenesta.
tirsdag 2. mai Fjordingen
– Dette må de ikkje gjere, seier folk
I følgje Jarle Hessevik (Ap) er det mange som reagerer på utbyggingsplanane ved Stryn omsorgssenter. - Det er ikkje tvil om at skissa frå 2012 møter sterk motstand, sa Hessevik, då saka var oppe i helse- og sosialutvalet.
lørdag 29. april Fjordingen
Helikopterjakt etter storslått natur til spelefilm
Filmproduksjonsselskapet Field Productions søkjer Stryn kommune om løyve til å flyge helikopter på jakt etter lokasjonar til ny naturbasert spelefilm.
fredag 28. april Fjordingen
– I Stryn skal ingen born og unge stå utanfor fritidstilbod
Utfordringa med å få fleire born og ungdom til å vere med på fritidsaktivitetar, fylte Stryn Kulturhus tysdag.
torsdag 27. april Fjordingen
Stryn brukar under halvparten av snittet i Vestland på barnevern
Barnevernet i Stryn er ute med sin årvisse rapport. Igjen viser tala at kommunen brukar betydeleg mindre på drift av barnevernet samanlikna med både region- og landssnittet.
torsdag 27. april Fjordingen
Færre meldingar men fleire strevar i foreldrerolla
Barneverntenesta i Stryn har lagt fram sin årlege tilstandsrapport. Litt færre meldingar samanlikna med 2021, men auka åtferdsproblem blant unge og bekymring for foreldrerolla, er blant det som er omtala i rapporten.
torsdag 27. april Fjordingen
Positiv til utbygging men kritisk til måten det er tenkt
Torsdag startar den første politiske handsaminga av ei eventuell utbygging ved Stryn omsorgssenter. Ap meiner ein bør unngå å ofre hagen, slik den opphavlege utbyggingsplanen legg opp til.
onsdag 26. april Fjordingen
Her planlegg dei Rustediket næringsområde
Eit nytt næringsområde i Stryn er under planlegging, og første forslag til detaljregulering ligg føre. Rustediket næringsområde er namnet.
onsdag 26. april Fjordingen
Skal orientere om denne brua
Teknisk utval skal få ei orientering om pågåande arbeid på Stauri bru. Arbeidet vil koste minst 1,5 millionar kroner.
onsdag 26. april Fjordingen
Stadig nye kostar i den snart 80 år gamle bedrifta
På Visnes i Stryn ligg ei bedrift med snart fire tilsette, 15 millionar i omsetnad og med kundar over store deler av landet. Penselmesteren AS er ei verksemd truleg få stryningar kjenner så godt, trass røter frå 1946 og som i dag vert drive av tredje generasjon Hool.
mandag 24. april Fjordingen
Får kreve inn parkeringsavgift her
Stryn kommune har godkjent søknad om å kreve inn parkeringsavgift ved populært utfartsområde.
mandag 24. april Fjordingen
NVE har klaga på kommunen sin dispensasjon
NVE meiner Stryn formannskap sin dispensasjon til eit tilbygg ved Stryneelva ikkje er gyldig.
mandag 24. april Fjordingen
Kyrkjeverje utan løn, men med hjarte for Stryn
– Eg har hatt glede av arbeidet. Eg har kome i kontakt med mykje folk, og so e’ det no kjekt viss en har vore litt til nytte og, kjem det lunt frå Ola Berge som nyleg runda 90.
søndag 23. april Fjordingen
Skal montere skredvarslar på utsett strekning
Vestland fylkeskommune har fått løyve til plassering av ein radarinstallasjon for skredvarsling på Gytri i Oldedalen.
lørdag 22. april Fjordingen
«Masa» i nesten ti år -no har han sagt ja til jobben
Dei hadde «masa» på han i nærare ti år, og denne våren sa Peter Rukas Hallor endeleg ja til å bli kjøkkensjef ved Visnes Hotel.
torsdag 20. april Fjordingen
– Eg overlet ei bedrift med eit vanvittig potensial
Harold Wieldraaijer skulle eigentleg berre køyre i gang Vendanor som prosjektleiar, men vart dagleg leiar for det som er blitt ein nasjonal og internasjonal suksess. Ni år seinare har han sagt opp. Innimellom spør han seg sjølv kvifor.
torsdag 20. april Fjordingen
VESTLAND

Får ikkje måle opp parkeringsplassar
Sameiget nekta å merke opp eigne parkeringsplassar for kvar seksjon, og saka hamna i retten.
tirsdag 18. april Fjordingen
– Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp
Stryn helsestasjon og ambulansetenesta inviterer torsdag foreldre og andre interesserte vaksne til temadag om førstehjelp til barn.
mandag 17. april Fjordingen
Riven i rekordfart - no er dei klare til å reise ein ny
Den meir og mindre opprotna aktivitet- og skateparken ved Stryn stadion har blitt demontert og rydda i rekordfart. I løpet av to laurdagar er det no gjort klart til at ein ny kan reisast.
søndag 16. april Fjordingen
– Kjekt å vere tilbake på gamle trakter
Artisten Sissel Marie skulle vore på Visefestivalen for tre år sidan. Den gong vart det aldri festival. – Så då var det kjekt å få kome no, seier musikaren med sterk tilknyting til Stryn.
søndag 16. april Fjordingen
Kunne heve krykka i sesongopninga
Inge Arne Bø og dei andre strynesupporterane kunne saman med spelarane juble for siger i sesongopninga mot Jølster.
lørdag 15. april Fjordingen
Kafficruise for bilinteresserte
Måndag, 2. påskedag, samla «ein skokk» bilinteresserte seg til Cars & coffee i Stryn. Både ungdomar og godt vaksne kombinerte sosialt samvære med ein «cruise-runde» oppover strynebygda.
onsdag 12. april Fjordingen
Rekordpåske for fleire skisenter
Vêrmessig har påska 2023 vore sjeldan fin, og det viser att for skisentera i vårt område. Fleire av dei kan melde om nye besøksrekordar.
tirsdag 11. april Fjordingen
Ny mann nominert på topp hos Stryn Frp
Stryn framstegsparti har hatt nominasjonsmøte til kommunevalet denne hausten. Ein 54-åring har overteke Anders Magne Vik sin plass som toppkandidat.
tirsdag 11. april Fjordingen
Arbeidslause på påskefjellet
Stryn Røde Kors sitt hjelpekorps har lite å gjere, anna enn å nyte sola.
mandag 10. april Fjordingen
– Anna enn berre pengar som må til for å gjere det attraktivt å vere fastlege
Regjeringa si løysing på fastlegekrisa er ei ny ordning for basistilskot til legane, der ein vektlegg kor «krevjande» pasientlista er. Kommuneoverlege Marius Solbakken er tvilande til om dette løyser fastlegeutfordringane i ein kommune som Stryn. - Det er anna enn berre pengar som...
lørdag 8. april Fjordingen
Vedtok planen for «det viktigaste styringsdokumentet» til kommunen
Forslag til planprogram, eller «planen for planen», når det gjeld ny samfunnsdel til kommuneplanen 2023–2035 er vedteken. Men sjølve planen kjem seinare enn først tenkt.
fredag 7. april Fjordingen
Påskevandringar for alle
Det vert også i år høve til å gå påskevandring ved kyrkjene og rundt Kjeldevatnet i Stryn.
torsdag 6. april Fjordingen
Yter fem millionar til utvikling av fruktlageret
Stryn kommune har vedteke å løyve fem millionar kroner til utvikling av Innvik Fruktlager SA gjennom utviding av eksisterande anlegg. Dette skjer gjennom eit andelsinnskot i føretaket.
onsdag 5. april Fjordingen
Stryn har fått ein ny bank
Sparebank 1 har opna dørene i Stryn sentrum
tirsdag 4. april Fjordingen
Håkon og Adrian hospiterer på samisk skule i Karasjok
3. klassingen Håkon og 5. klassingen Adrian frå Stryn har veka før påske gått på skule i Karasjok.
tirsdag 4. april Fjordingen
Byr opp til Dans & Caravan på Per Bolstad plass
Den andre utgåva av Dans & Caravan i Stryn går av stabelen 26. og 27. mai. Denne gong er det Per Bolstad plass som blir arena for festivalen.
tirsdag 4. april Fjordingen
Handlar inn kommunale elbilar
Stryn kommune har handla inn elbilar til helsesektoren
mandag 3. april Fjordingen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL