Stryn
– Ikkje same sjokket i år
Sju ungdommar i Loen sørger for reine og fine toalett på Tjugen og Breng gjennom sommaren. Med tilsvarande sommarjobb i fjor føler dei at oppgåva går atskilleg lettare i år.
lørdag 18. juli Fjordingen
Lakkerte børsa til Johannes
- Det er vel ikkje til å legge skjul på at eg hadde litt prestasjonsangst, seier Laila Garlid
lørdag 18. juli Fjordingen
Realiserer barndomsdraumen
Etter mange år med ein stor draum, har Malin Yri saman med kjærasten Mika Mattsson endeleg kunne starta på noko dei håpar kan verte langvarig: Yri Outdoor.
lørdag 18. juli Fjordingen
– Ta heile fjorden i bruk
Visit Nordfjord vil gjere fleire tiltak for å forsøke å spreie turismen i heile Nordfjord. – Sosiale media påverkar kva plassar det strøymer mest folk til, seier dei.
lørdag 18. juli Fjordingen
Klage på forureining på Hoven
Det er klaga på kloakkstank og forureina vatn på Hoven i Loen.
lørdag 18. juli Fjordingen
Fredagspraten med Johannes Thingnes Bø, fritt for «Kva føler du no»-spørsmål
«Kva tenkte du då du stod der med gullmedaljen rundt halsen?» Eit spørsmål Johannes Thingnes Bø truleg er rimeleg lei av.
fredag 17. juli Fjordingen
Grenselause Nordfjord
fredag 17. juli Fjordingen
Difor deler Visit Nordfjord bilete frå Volda
fredag 17. juli Fjordingen
VESTLAND

Meiner reguleringsplan for gang- og sykkelveg bør ut på ny høyring
Grunneigarar i Innvik klagar på kommunen si eigengodkjenning av detaljreguleringa for gang- og sykkelvegen langs fv 60 i Hildastranda.
fredag 17. juli Fjordingen
Satsar på dei eldste kyrkjene
Stryn kyrkjelege fellesråd har fått innvilga eit rammetilskot på 900.000 kroner til vedlikehald og utbetring av Olden gamle kyrkje.
fredag 17. juli Fjordingen
Reidar er mekanikar med sjølvbygd verkstad
Reidar Eide i Olden ser ikkje skilnad på natt og dag, men treng nokon hjelp når traktoren streikar rettar han feilen med sikker hand.
fredag 17. juli Fjordingen
–Har gitt opp å jage vekk folk
Jarle og Målfrid Sæten er blant grunneigarane på Breng i Lodalen. Dei har gitt opp å jage vekk teltande turistar, og har meir tru på at tilrettelegging er vegen å gå. Natt til torsdag vart det telt 72 bilar ved Breng.
torsdag 16. juli Fjordingen
- Visste kva vi gjekk til
Det seier honndølen Sølve Kiviranta som fann den forulukka 2-åringen under ein særs krevjande redningsaksjon i Geiranger tysdag.
torsdag 16. juli Fjordingen
Nytt øl frå Hornindal
Med inspirasjon frå Hornindalsvatnet er eit nytt øl på veg opp i både lokale butikkhyller og tappekranar
torsdag 16. juli Fjordingen
Ber om fartsdumpar før skulestart
I påvente av ny veg i Morskogen i Innvik ber innbyggjarane om trafikktryggingstiltak.
torsdag 16. juli Fjordingen
Fleire kjendisar besøker Stryn (men Sommarbilen kjem ikkje)
torsdag 16. juli Fjordingen
Gudsteneste på Per Bolstad plass
Komande søndag arrangerer Nedstryn sokneråd utandørsgudsteneste på Per Bolstad plass i Stryn sentrum.
torsdag 16. juli Fjordingen
Tre av fire unge skal sove ute i sommar
torsdag 16. juli Fjordingen
Etablerer vestlandsk e-sportforbund
Vestlandet E-sport er etablert i eit unikt samarbeid mellom ulike aktørar på tvers av kommune- og fylkesgrenser.
torsdag 16. juli Fjordingen
Politiets sjøteneste fokuserer på promille, sikkerheit og åtferd i båt
Politiets sjøteneste bur seg på ein sommar med ekstra mykje småbåtaktivitet. – Promille, flyteutstyr og åtferd står i fokus, seier Leif E. Bergem-Ohr, leiar for sjøtenesta i Møre og Romsdal.
onsdag 15. juli Fjordingen
Spår vepsesommar
onsdag 15. juli Fjordingen
Mistenkt for ruskjøring i Volda
onsdag 15. juli Fjordingen
Snowboardlegenden er død
onsdag 15. juli Fjordingen
Vil ikkje ta rekninga for tett pumpestasjon
Kommunal avdeling i Volda kommune set ein tett pumpestasjon på Grodås i samband med utbygging av Løvland bustadfelt og meiner difor at avdelinga for samfunnsutvikling skal ta rekninga
onsdag 15. juli Fjordingen
Roset med dobbeltsiger i dragrace-stemne
Per Vidar Roset frå Stryn Amcar-klubb gjekk heilt til topps i to øvingar då han deltok i eit større dragrace-stemne i Aust-Agder.
onsdag 15. juli Fjordingen
Digital markering av frigjeringsdagen
torsdag 7. mai Fjordingen
– Anar nøktern optimisme
Det lokale beredskapsteamet, som skal hjelpe næringslivet under koronakrisa, melder om ein nøktern optimisme ute i bedriftene.
onsdag 6. mai Fjordingen
800.000 kr til Visit Nordfjord - berre Voss og Sognefjord får meir
Vestland fylkeskommune har løyvd 8,5 millionar kroner til destinasjonsselskap innan reiseliv for å dempe verknadene av koronapandemien.
onsdag 6. mai Fjordingen
Lite ny asfalt på fylkesvegar i Nordfjord
72 kilometer fylkesveg vil få nytt dekke i Vestland fylke i år. Men i Nordfjord blir det lite ny asfalt.
onsdag 6. mai Fjordingen
Henvisning skal bli enklare gjennom nytt prosjekt
Helseføretaket har søkt Innovasjon Norge om tilskot til effektiviseringsprosjekt
onsdag 6. mai Fjordingen
Fleire korps er i gang igjen etter ufrivillig «koronapause»
onsdag 6. mai Fjordingen
Bålbrenningsforbod: Kva og kvar kan ein brenne?
Brannsjef i Stryn, John Jatgeir Vinsrygg, oppmodar folk om å levere avfall til miljøstasjonen i staden for å brenne det sjølv.
onsdag 6. mai Fjordingen
Endeleg ny asfalt på E39
Tida med slaghol og djupe spor i køyrebana er forbi. Søndag kveld starta arbeidet med frese opp gammal asfalt og leggje nytt dekke på E39 nordover frå Grodås sentrum.
onsdag 6. mai Fjordingen
VESTLAND

Opnar for trafikkopplæring og oppkøyring i tunge køyretøy
onsdag 6. mai Fjordingen
Bakgards-turisme á la yt, flyt, nyt og skryt
Svein Ørjasæter ønskjer å byggje opp eit tilbod innan aktiv turisme med utgangspunkt i sin eigen bakgard. Ei spektakulær trehytte er allereie på plass og gjev ein smakebit på konseptet han ser føre seg.
tirsdag 5. mai Fjordingen
Fann campingdraumen i Stryn
Etter lang tid på venteliste har Robert Strømmen og familien akkurat kjøpt seg fast campingplass ved Oldevatn Camping i Stryn. – Dette er jo eit paradis, seier han.
tirsdag 5. mai Fjordingen
Frå Fjordingen-arkivet: Fotballrevy så lattertårene trilla
Rolf Kobberstad & co gjorde det igjen: Revyen «Tut og kjør» føyer seg inn i rekka av suksessrevyar i regi av fotballgruppa i Hornindal IL.
tirsdag 5. mai Fjordingen
1,1 mill. dyrare
Før spaden har gått i jorda har Grodås Aust-prosjektet ein prislapp på kr 7,1 mill.
tirsdag 5. mai Fjordingen
Ønskjer å opne raskt, men treng avklaringar
tirsdag 5. mai Fjordingen
Kyrkjene opnar att
tirsdag 5. mai Fjordingen
Mann i 20-åra mistenkt for ruskøyring
tirsdag 5. mai Fjordingen
Kongeørn tok lam på Bergset
Ei kongeørn har drepe to lam på Bergset, det blir stadfesta av Rein Arne Golf som er regional ansvarleg for rovviltforvaltninga.
tirsdag 5. mai Fjordingen
Verdien av norsk matproduksjon
tirsdag 5. mai Fjordingen
Bildeglimt frå bygdene
Lesarbilda strøymer inn!
tirsdag 5. mai Fjordingen
Skal blåse nytt liv i Grobygget
Planane er klare for det 1.000 kvadratmeter store industribygget på Grodås
mandag 4. mai Fjordingen
Flyplassen på Sandane opnar att 1. juni
Flyplassen på Sandane er ein av ni kortbaneflyplassar som blir opna att måndag 1. juni.
mandag 4. mai Fjordingen
Skremmande at koronaviruset smitta så lett!
Ein kort biltur og to personar som kanskje tok i same dørhandtak. Det var alt som skulle til for at koronaviruset skulle kome til Hjelledalen. – Skremmande at det skulle vere så lett å bli smitta. Det viser at ein ikkje må lette på smitteverntiltaka! seier Alvhild Tenden, som...
mandag 4. mai Fjordingen
Karrierestopp i 2026
mandag 4. mai Fjordingen
Stoppa to dagar på rad med 700 kilo overlast
mandag 4. mai Fjordingen
På kroken UB frå Stryn vgs deltek i NM denne veka
mandag 4. mai Fjordingen
Mann i varetekt etter beslag av amfetamin, hasj og piller i Stryn
Strynepolitiet fann nærare 90 gram amfetamin, ca 50 gram hasj og oppimot 500 beroligande tablettar i bustaden til ein mann busett i Stryn.
mandag 2. mars Fjordingen
Koronaviruset: Reiseråd frå Folkehelseinsitutttet
søndag 1. mars Fjordingen
Ungdomsskule og uteområde
søndag 1. mars Fjordingen
Strålande dag på Utvikfjellet
Har du eit vinterbilde å dele med Fjordingen sine lesarar? Send det til oss på redaksjon@fjordingen.no eller 40402140. Vi trekkjer flaxlodd mellom bidragsytarane!
søndag 1. mars Fjordingen
Endrar opningstidene på Grodås
søndag 1. mars Fjordingen
- Merka godt jordskjelvet!
søndag 1. mars Fjordingen
To ungdomsskular i Stryn
søndag 1. mars Fjordingen
– Eit verdival for meg
– Dette er eit verdival for meg, seier Anne Berit Støyva Emblem (46), som blir ny dagleg leiar i Sunnmøre friluftsråd.
søndag 1. mars Fjordingen
VESTLAND

– Skikkeleg sortering blir meir og meir viktig
Frå 1. mars innfører Nomil krav om levering av avfall i gjennomsiktige sekkar ved gjenbruksstasjonane i Nordfjord.
søndag 1. mars Fjordingen
Truls og Stella Birthe imponerte i UKM
lørdag 29. februar Fjordingen
I skiskyttartoppen som junior
Tor Ivar Kandal var på full fart mot juniortoppen. Så kom nedturen som gjorde vegen tilbake svært tøff.
lørdag 29. februar Fjordingen
Lærte matlaging av "besta" - var aldri i tvil om kva ho skulle bli
For Jorunn Tomasgard var det aldri tvil om kva ho skulle bli når ho vart vaksen. Med besta Astrid som læremeister hadde ho lært å lage mat frå grunnen av før ho var komen i skulealder. No brenn ho for å spreie kunnskap om norsk og kortreist mat.
lørdag 29. februar Fjordingen
Fleire gode plasseringar av Nordfjord Team
lørdag 29. februar Fjordingen
Ordføraren kutta snora med ljå
Det vanka mykje ros til både bygningsfolk og dugnadsarbeidarar då Hornindal Skisenter kunne nyopne varmestova laurdag.
lørdag 29. februar Fjordingen
Ein for alle, alle for ein
lørdag 29. februar Fjordingen
KM-sluttspel på Sandane
lørdag 29. februar Fjordingen
Stryn opp på andreplass
lørdag 29. februar Fjordingen
Helsedirektoratet opnar informasjonstelefon for spørsmål om koronavirus
Helsedirektoratet har oppretta ein virus-informasjonstelefonen for å avlaste medisinsk nødtelefon og andre delar av helsetenesta. Nummeret er 815 55 015.
lørdag 29. februar Fjordingen
Forskar på nettbrett i skulen
Høgskulelektor Lina Rebekka Kobberstad er med i eit forskingsprosjekt der ein ser på samanhengen mellom språk, skrift og bruk av nettbrett i skulen.
lørdag 29. februar Fjordingen
Original «snorklipping» då Byggtorget nyopna butikken i Stryn
Byggtorget Stryn har totalrenovert butikken. Fredag var det klart for høgtideleg nyopning.
lørdag 29. februar Fjordingen
Ein «fjellets mann»
fredag 28. februar Fjordingen
Feitetysdag i Loen – gammal tradisjon i «ny» drakt
fredag 28. februar Fjordingen
Hektisk sesongavslutning for Stryn
fredag 28. februar Fjordingen
Ann Kristin nummer fem
fredag 28. februar Fjordingen
– Nordfjord tala med ei samla røyst
– Eg opplever at vi har fått posisjonert Strynefjellet som viktig for heile Vestland fylke, seier Alfred Bjørlo.
fredag 28. februar Fjordingen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STRYN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL