Stryn
Meld til politiet etter kontroll. Dette vil Vegvesenet at du hugsar
Tysdag ettermiddag gjennomførte Statens vegvesen kontroll i Førde og på Nordfjordeid. Der oppdaga dei mange feil.
21:49 $ Firda
Vinterstenger etter tidenes hotell-sommar
– Rekord i talet på overnattingar. Og rekordomsetning. Rune Nygård er godt fornøgd med sin første sommarsesong som hotelldirektør ved Olden Fjordhotel i Stryn.
20:00 Fjordingen
Lokaloppgjer, høljeregn, ein dritball og ein bil med sjenerande fjernlys
Høljeregn og 10 grader. Nest siste serierunde. Det var klart for «Kampen om indre Nordfjord» på Loen stadion tysdag.
18:00 Fjordingen
Oppljostunnelen måtte stenge fordi trailer fekk havari
Litt før klokka 17.30 melde Vegtrafikksentralen at ein trailer har fått havari inne i Oppljostunnelen på rv. 15 på Strynefjellet.
17:33 Firda
Krev vedtak oppheva - over tre månader for seint
Statsforvaltaren krev at vedtak om dispensasjon til plassering av telt og toalettvogn ved Stryn Gastrobar blir oppheva. Dette tre månader etter at dei aktuelle arrangementa er avslutta.
onsdag 14:00 Fjordingen
Desse feila gjekk igjen då vegvesenet hadde kontroll fleire plassar i Nordfjord
Tysdag hadde Statens vegvesen kontroll ei rekkje stader i indre Nordfjord.
onsdag 13:33 Fjordingen
– Dei grovaste sakene står stryningar for
Tysdag vart det arrangert fagdag om vald og overgrep i nære relasjonar. - At det skjer i Stryn, det er tilfelle, kunne barnevernsleiar Rita S. Veamyhr fortelje. Oppdragarvald blant arbeidsinnvandrarar er ei utfordring, men dei grovaste sakene er det «innbarka» stryningar som står for.
tirsdag 14:00 Fjordingen
– Det er ikkje ei uttale, men eit krav
Stryn kommune presiserer i brev til Nordfjordhus, at det er eit krav, og ikkje ein uttale, at tømmertransport vert lagt utanom bustadfelt når grunneigar skal hente ut tømmer frå Tonningskamben.
tirsdag 10:00 Fjordingen
VESTLAND

Vinterstenger etter tidenes hotell-sommar
– Rekord i talet på overnattingar. Og rekordomsetning. Rune Nygård er godt fornøgd med sin første sommarsesong som hotelldirektør ved Olden Fjordhotel i Stryn.
mandag 19:22 Sunnmørsposten
Kommunalt eigarskap vil bety tap av ti millionar
Det er ikkje opning for at Stryn kommune overtek Arena Stryn-bygget, utan at idrettslaget mister momskompensasjonen på ca. ti millionar. Det er den klare meldinga frå departement og Lotteri- og stiftelsestilsynet.
mandag 18:00 Fjordingen
Ny trepoengar glapp på overtid
Stryn måtte for andre kamp på rad sjå tre poeng glippe på overtid i Kretsligaen.
lørdag 19:16 Fjordingen
Stryn såg seg ikkje tilbake etter perlescoring
Då 4. divisjonskampen stod og vippa halvvegs ut i andre omgang tok dei eldste tak og fekk roa ned lagvenninnene. Det hjalp, og dei siste ti minutta var Stryn totalt overlegne mot Jotun.
lørdag 19:04 Fjordingen
20 år med vinmonopol i Stryn
Fredag markerte Vinmonopolet i Stryn 20 år.
lørdag 14:00 Fjordingen
Både Stad og Volda er opnare enn Stryn kommune
I Nordfjord er det Stad kommune som er best på openheit.
fredag 14:00 Fjordingen
I full sving med vaksinering igjen
Stryn kommune sitt vaksinasjonsteam er no i gang med drop in-vaksinering både i Stryn og Innvik.
fredag 10:00 Fjordingen
– Vi har forståing for utfordringane
- Trafikktryggleik er viktig for alle trafikantgrupper, og vi har forståing for utfordringane naboane har, som følgje av å bu tett på ein trafikkert riksveg, fortel Torun Emma Torheim i Statens vegvesen.
torsdag 29. september Fjordingen
No blir anlegget drive på gass døgnet rundt
Nærvarmeanlegget er under reparasjon og blir førebels drive på gass.
torsdag 29. september Fjordingen
Har vore sjølvforsynt med straum i september
– Å følge med på straumproduksjonen frå taket og forbruket har nesten blitt ein ny hobby, seier Lars Hunnes (65) som fekk lagt solcellepanel på taket i sommar.
onsdag 28. september Sunnmørsposten
Skuleungdom satsar på fjøsstell
Tolv engasjerte elevar ved ungdomskulen i Hornindal er i ferd å gjennomføre eit avløysarkurs for nybyrjarar, og etter jul blir det sett i gong liknande kurs ved ungdomsskulen i Stryn.
tirsdag 27. september Fjordingen
Full støtte til full stilling som kommuneoverlege
Også kommunestyret har gått inn for å utvide stillinga som kommuneoverlege, frå 50 til 100 prosent.
tirsdag 27. september Fjordingen
Har vore sjølvforsynt med straum i september
– Å følge med på straumproduksjonen frå taket og forbruket har nesten blitt ein ny hobby, seier Lars Hunnes (65) som fekk lagt solcellepanel på taket i sommar.
mandag 26. september Fjordingen
Oppstartsmøte for ny strynefjellstunnel
Torsdag denne veka vert det arrangert oppstartsmøte for planlegging av ny strynefjellstunnel.
mandag 26. september Fjordingen
Futt og fart med miniputt
Søndag var det tid for sesongen si siste miniputt- og Kongleriket-turnering. Flott gjennomført av både spelarar og arrangør.
mandag 26. september Fjordingen
Lystig Lystrup overraska korfolket
Under øving til ein samarbeidskonsert mellom fleire kor i området, dukka visesongaren Geirr Lystrup opp på overraskingsbesøk. Han har omsett tekstane som skal nyttast i konserten.
søndag 25. september Fjordingen
Populært med open dag på brannstasjonen
Det var mange barn og foreldre som møtte til open dag på brannstasjonen i Stryn på laurdag.
søndag 25. september Fjordingen
Trengte ein omgang til å spele av seg nervøsiteten
Stryn sitt damelag i handball sesongdebuterte søndag med heimekamp mot naborivalen Eid. Det unge laget byrja «småruske» men avslutta sterkt.
søndag 25. september Fjordingen
Vil dra betre nytte av nasjonalpark-statusen
Stryn kommunestyre vedtok sist veke å søkje medlemskap i Norges nasjonalparkkommuner. - Vi må bli flinkare til å dra nytte av statusen nasjonalpark gjev, sa Rune Myklebust (Sp)
søndag 25. september Fjordingen
Bygda som drog ilag for basishall
Laurdag hadde Stryn basishall, eller turnhallen, si offisielle opning. Leiar i turngruppa, Arve Aaning, skildra realiseringa av hallen som «ei månelanding av dimensjonar».
lørdag 24. september Fjordingen
– Uaktuelt med tømmertransport gjennom byggjefeltet
Når tømmeret frå Tonningskamben skal hentast ut, set kommunen foten ned for bruk av andre vegar enn Setrevegen.
lørdag 24. september Fjordingen
Kvivsvegen: – Regionbygging på sitt beste
– Kvivsvegen er ei soge om visjonar og idealisme med seigt og tolmodig arbeid gjennom mange tiår, realisert av breitt folkeleg engasjement og godt politisk handverk
fredag 23. september Fjordingen
Fleire klagar på røyk og lukt frå nærvarmeanlegget
– Slik kan vi ikkje ha det lenger, seier styrar ved Stryn Bedriftsbarnehage som ønskjer eksternt tilsyn av nærvarmeanlegget og utsleppet.
torsdag 22. september Fjordingen
Vil ha ein meir framtidsretta skule og barnehage
Eit lesarinnlegg av høgrepolitikar Ellen Hilde Hauge, om utfordringar knytt til opningstider, ferieavvikling og organisering av skule- og barnehagetilbodet i kommunen, har skapt mange reaksjonar. No krev Hauge at grep blir gjort.
torsdag 22. september Fjordingen
Kjedekollisjon på rv 15
Nyhende fra Stryn
tirsdag 20. september Fjordingen
VESTLAND

Fire bilar i bilulykke i Stryn
Naudetatar er på veg til staden etter melding om ei trafikkulykke på Rv. 15 Strynevegen.
tirsdag 20. september Firda
Over og ut for fjelltrimmen?
Dersom ingen vil ta over etter Alf Lefdalsnes så kan over 40 år med fjelltrim i Stryn vere historie frå og med 1. oktober.
søndag 18. september Fjordingen
– Ingen politisaker
Oktoberfesthelga har gått greitt føre seg, seier politiet. – Det er ikkje oppretta nokon saker. Men det kan kome anmeldelsar i ettertid, seier politioverbetjent Vidar Stavik.
søndag 18. september Fjordingen
Her ljomar En godt stekt pizza ut i haustkvelden - syng med!
Nyhende fra Stryn
søndag 18. september Fjordingen
Tullebingo med seriøs undertone
«Tullebingoen» under Oktoberfesten er viden kjend. Her stokkar det seg med både tal og namn, men tanken er god.
lørdag 17. september Fjordingen
Glimt frå teltlivet
Sjå bildeglimt frå livet i «Lisjeteltet» til Oktoberfest Stryn laurdag ettermiddag. Dette er ope arrangement for alle som vil ta turen innom og få musikk, allsong og stemning.
lørdag 17. september Fjordingen
Skryt til dei frivillige bak festivalane i Stryn
– Ein bischen Frieden, ein bischen Sonne, siterte burgermeisterin Anne-Margrete Tonning i samband med den offisielle opninga av Oktoberfest Stryn. – Måtte det bli meir av fred, sol, glede og optimisme!
lørdag 17. september Fjordingen
Vil ikkje det skal vere «eit snev av tvil» ved cruisekai-utgreiing
Nordfjord Havn IKS har tilbydd seg å koste, og gjennomføre kartleggingsarbeidet, med tanke på ei cruisekai nummer to i Stryn. Kommunestyrefleirtalet ønskjer derimot at kommunen sjølv tek del i utgreiingsarbeidet.
lørdag 17. september Fjordingen
Oscar-vinnande film på Alzheimerdagen
Hukommelsesteamet i Stryn inviterer på nytt til markering av Alzheimerdagen. Denne gongen med den oscarvinnande kinofilmen The Father.
fredag 16. september Fjordingen
Kan få automatisk varsling - vil helst ha permanent skredsikring
Utbetring av veg og skredsikring i Oldedalen og Lodalen var fokusområde då samferdsleutvalet i Vestland var i Loen onsdag og torsdag.
torsdag 15. september Fjordingen
– Brannstasjon er ein samfunnskritisk funksjon som "trumfar" det meste
Fungerande kommunalsjef i Stryn kommune, Geirmund Dvergsdal, seier det var eit mål å få til både brannstasjon og plasskrevjande handel i Skjolden, men at det er Statsforvaltaren som har lagt ned motsegn mot det siste. Han er klar på at området uansett må detaljregulerast, og...
torsdag 15. september Fjordingen
Tillet ikkje tripling av storleiken på fritidseigedom
Å utvide ein fritidseigedom til ca. fire mål, og der tilleggsarealet på ca. 2,6 mål vert henta frå område regulert til landbruk og friluftsliv, vert for mykje for fleirtalet i formannskapet.
torsdag 15. september Fjordingen
Daniel Kvammen til Strynemessa
Laurdag under Strynemessa blir det norsk pop på sitt beste, når artisten og fjorårets Kompani Lauritzen-deltakar, Daniel Kvammen, held konsert.
onsdag 14. september Fjordingen
Ber om støtte til leige av kulturhuset
Stryn Musikklag og Stryn Blandakor ønskjer reduksjon i husleiga av Stryn kulturhus i samband med fellesøvingar og konsert.
onsdag 14. september Fjordingen
Meiner kommunen kan takke seg sjølv for mange av konfliktane med Statsforvaltar
Arnljot Sæternes (H) meiner kommunen og politikarane i stor grad kan takke seg sjølve for at Statsforvaltaren ofte blandar seg inn og set foten ned i ulike saker.
onsdag 14. september Fjordingen
Går sakte framover for gangvegane i Loen og Olden
I Olden er det framleis uavklart når det gjeld dispensasjon til fylling i sjø, og i Loen står det att noko grunninnløysing før ein kan ta fatt på arbeidet med gangvegen.
tirsdag 13. september Fjordingen
Ny brannstasjon
Nyhende fra Stryn
tirsdag 13. september Fjordingen
Undrande til kommunen si «kuvending»
Grunneigar i Skjolden, Astrid R. Bø Hunvik, likar dårleg planane kommunen har lagt for hennar eigedom. Frå å vere i ein positiv dialog om å etablere plasskrevjande handel på eigedomen, opplever ho at kommunen har teke ei «kuvending» når dei no planlegg...
mandag 12. september Fjordingen
Kona slutta i jobben for å arbeide på gard: – Sjølv med all moderniseringa, vert det ikkje mindre arbeid
Å drive eit gardsbruk er noko ekteparet Jørgen Helset og Lisbeth Lervik Helset kjenner godt til. Sistnemnde slutta i gamlejobben for å jobbe fulltid på garden.
mandag 12. september Sunnmørsposten
Vendanor veks ut av lokala: - Snart doblar vi arealet vårt
Lokala har vore for små lenge. No smiler dagleg leiar Harold Wieldraaijer og dei tilsette i Vendanor i Stryn over endeleg å få større plass.
mandag 12. september Fjordingen
Arrangerar oktoberfest for born og ungdom
Vil at oppveksande generasjonar skal få eit forhold til festivalen
mandag 12. september Fjordingen
Klar for dette igjen?
Etter to ompafrie år er Oktoberfesten i Stryn endeleg tilbake, for fullt.
mandag 12. september Fjordingen
For reiselivssjefen er bulyst like viktig som besøkslyst
– Reiselivsutvikling er også samfunnsutvikling, seier leiar i Visit Nordfjord, Marita Lindvik. For henne er det viktig at det som vert utvikla innan reiselivet også skal ha ein verdi for innbyggjarane i lokalsamfunnet. Slik kan reiselivsnæringa ikkje berre bidra til auka besøkslyst,...
søndag 11. september Fjordingen
Varslar strengare treningskultur etter nytt tap
Opprykkskandidaten Årdal vart for sterke heime for raudtrøyene frå Stryn
søndag 11. september Fjordingen
Publikum svikta ikkje roadshow i Stryn
Nesten 800 publikummarar besøkte roadshowet i Stryn der ein verdsmeister i drifting stod for noko av underhaldninga.
søndag 11. september Fjordingen
VESTLAND

Må finne inndekking for ca. 20 millionar
Økonomisjef i Stryn kommune, Eivind Hopland, gav i formannskapet ei kort orientering om budsjettprosessen som er starta opp, og korleis bildet ser ut førebels. Det fortel om store innsparingsbehov.
søndag 11. september Fjordingen
Her blir det svidd gummi og svidde pølser
Får besøk av ein verdsmeister i «drifting»
lørdag 10. september Fjordingen
Hardt ut mot «stammespråk» og dårleg saksframstilling
Arnljot Sæternes (H) var ikkje nådig i sin kritikk til administrasjonen då han i starten av formannskapsmøtet bad om ordet. Høgrepolitikaren opplever at sakene dei skal handsame ofte er krevjande å skjøne, på grunn av vanskeleg språk og det han meiner er...
lørdag 10. september Fjordingen
Vareteljing for Hesjedal
Lista over spelarar som ikkje er tilgjengelege blir berre lengre og lengre for Stryn sin trenar Øystein Hesjedal. Laurdag ventar den suverene serieleiaren Årdal FK i Kretsligaen.
fredag 9. september Fjordingen
Prinsippsak for KrF - gladsak for Høgre og Venstre
Torsdag var Torheim gard i Hjelledalen sin søknad om å produsere og selje cider sterkare enn 4,7 prosent til handsaming i formannskapet. KrF-representant Muri var åleine om å ville avvise søknaden.
torsdag 8. september Fjordingen
Kaffikoppen som resulterte i nye vindauge
Denne veka kunne tilsette og brukarar ved Stryn Arbeidssenter sjå resultatet av at ein freidig danske inviterte ein lokal husentreprenør på kaffi. No får det gamle bygget nye vindauge til ein verdi av fleire hundre tusen kroner.
torsdag 8. september Fjordingen
Tilrår at kommuneoverlegestillinga blir fulltid
Kommunedirektøren tilrår at kommuneoverlegestillinga i Stryn kommune blir hundre prosent på permanent basis.
onsdag 7. september Fjordingen
Vil fremme yoga i skule, barnehage og SFO
Norsk Yogalærerforbund, ved Margaret Heldor og Silje Indreeide, arrangerte denne helga yogakurs på Melkevoll Bretun i Oldedalen. – Hensikta med kurset er å inspirere til at folk som jobbar i skule, barnehage og SFO fremmar yoga på barns kvardagsarenaer, fortel Heldor.
tirsdag 6. september Fjordingen
No har denne brua fått namn
Det stod mellom «Lundabrua» og «Lunde bru»
tirsdag 6. september Fjordingen
Fem tatt i laserkontroll på Kjøs
Den høgste farta som var målt var 93 kilometer i timen. Alle fem fekk bot på 3700 kroner.
mandag 5. september $ Firda
Presten som ville bli fotballproff
Han skulle bli fotballproff. Spelte i 2. divisjon som 15-åring, vart speida på av talentspeidarar frå England. Men kroppen sa stopp. I staden vart han prest. Og no er han i Stryn.
mandag 5. september Fjordingen
– Vi kan ikkje ha det sånn i mange år
Den store auken i budsjettposten «kjøpte vikartenester» fekk mest merksemd då helse- og sosialutvalet handsama administrasjonen sine framlegg til budsjettendringar.
mandag 5. september Fjordingen
Tilrår utgreiing av ei cruisekai nummer to
Kommunedirektøren tilrår at Nordfjord Havn IKS får i oppdrag å utgreie alternativ for etablering av ei cruisekai nummer to i Stryn kommune.
mandag 5. september Fjordingen
På turrydding med friluftsrådet langs Oppstrynsvatnet
Onsdag ettermiddag inviterte Fjordane Friluftsråd til turrydding ved Oppstrynsvatnet ved Strynsvatn camping.
søndag 4. september Fjordingen
Ny tunnel vil gje enorme steinmassar: Ein ressurs og ei utfordring
Skal det byggast ny tunnel på riksveg 15, er 2033 det absolutt tidlegaste året for opning. Truleg vil det gå lengre tid. Og – prosjektet er langt frå vedteke.
søndag 4. september Fjordingen
Sjå bildeglimt frå sidelinja på stadion
Høg temperatur både på og utanfor bana under lokaloppgjeret mellom Stryn og Eid laurdag:
lørdag 3. september Fjordingen
Major Flo med frivillig retrett frå lokalpolitikken
For tre år sidan var Sven Flo klokkeklar på at han skulle tilbake i ordførarstolen. No rustar majoren frå Forsvaret ned i lokalpolitikken og vil heller bruke tid på friluftsliv og frivillig arbeid.
lørdag 3. september Fjordingen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL