Stranda
Her får du Norges beste pudderkjøring
Norge har mange skianlegg med muligheter for god frikjøring. Et anlegg stikker seg likevel ut som pudder-favoritten.
torsdag 2. januar $ Aftenposten
Stengt veg - Anleggsarbeid i Strandvegen
Vegstenginga gjeld for perioden 23. april kl. 07.30 til 5. juli 2019
11. april 2019 Stranda kommune
Stranda legekontor - Opningstider påska 2019
8. april 2019 Stranda kommune
Strandvegen stengt onsdag 10.04.19.
Strandvegen vert stengt onsdag 10.04.19 i tida 07:30 - 15:30 Omkøyring frå Bygdavegen til Sjøvegen via Helsembrauta.
8. april 2019 Stranda kommune
Stikk UT! - sesongen 2019
5. april 2019 Stranda kommune
Ny kommunebrosjyre
4. april 2019 Stranda kommune
Kunngjering
4. april 2019 Stranda kommune
HLF på Stranda omsorgssenter
3. april 2019 Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Frukostmøte med Griff Aviation og Digicat
2. april 2019 Stranda kommune
Sosialtenesta/ barneverntenesta søkjer etter besøksheim
1. april 2019 Stranda kommune
Tilskot til prosjektet Draumeplassen
26. mars 2019 Stranda kommune
Oppdatert status for arbeidet med nytt gjødselregelverk
25. mars 2019 Stranda kommune
Ope møte med Dag Jørund Lønning om Jordboka II
20. mars 2019 Stranda kommune
Stranda vgs. hevda seg heilt i toppen
Stranda vgs. hevda seg heilt i toppen på Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter. Stranda kommune gratulerer med dei flotte plasseringane! Her er resultata
19. mars 2019 Stranda kommune
Tilbod om agronomutdanning for vaksne
15. mars 2019 Stranda kommune
Interpellasjon til kommunestyremøte 21.03.19
I kommunestyremøte 21. mars skalordføraren svare påinterpellasjon frå Stranda FrP v/gruppeleiar Frank Sve
14. mars 2019 Stranda kommune
No startar arbeidet med utsleppsfri turist-sjøtransport i Geirangerfjorden
Møre og Romsdal fylkeskommune vurderer å gi ny konsesjon for turisttrafikk på strekninga Hellesylt - Geiranger i verdsarvfjorden frå 1. april 2022. Nasjonalt og regionalt er det vedtak om utsleppsfri sjøtransport. Korleis løyser vi dette i ny konsesjonsavtale? Det...
12. mars 2019 Stranda kommune
Fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg
12. mars 2019 Stranda kommune
Hogst av ungskog
Det er gode prisar på tømmeri 2019, men hogst av ungskoger dårleg økonomi for skogeigarar og dårleg for miljøet med bakgrunn i tap av co2 binding.
12. mars 2019 Stranda kommune
Ledige stillingar som prest og kyrkjelydpedagog/kateket
11. mars 2019 Stranda kommune
Informasjonsmøte Stranda Hamnevesen
4. mars 2019 Stranda kommune
Kommunalt næringsfond - Søknadsfrist 2019
4. mars 2019 Stranda kommune
Offentleg ettersyn - Skatteliste eigedomsskatt
Imedhald av Lov om eigedomsskatt skal eigedomsskattelister leggast ut til offentleg ettersyn. Listene vil ligge ute i perioden 28.02.19 -21.03.19
28. februar 2019 Stranda kommune
Vasstenging på Hellesylt
26. februar 2019 Stranda kommune
Vasstenging på Hellesylt
26. februar 2019 Stranda kommune
Vasslekkasje
20. februar 2019 Stranda kommune
Pressemelding frå Stranda kommune v/Næring og Teknisk
Gjennomgang av kommunale gebyr samanstilling mellom gebyrgrunnlag og matrikkeldata.Gjeld gebyr innan vatn, avløp, slam, renovasjon og feiing.
20. februar 2019 Stranda kommune
Samfunnsplan 2019-2031 godkjent i kommunestyret
Kommunestyret iStrandavedtok i sak 010/19: Stranda kommune vedtek kommuneplanen sin samfunnsdel, sist revidert 12.12.18, og med endringar som kom frå i møtet 21.01.19 og i kommunestyret 13.02.19, i samsvar med plan- og bygningslova 11-15.
15. februar 2019 Stranda kommune
Høyring - Skulestruktur Stranda/Liabygda
15. februar 2019 Stranda kommune
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for framandspråklege vaksne
14. februar 2019 Stranda kommune
Utlysing av prisinnhenting for tenester av offentleg ettersøk i Stranda kommune
13. februar 2019 Stranda kommune
Homlungsvegen i Geiranger er stengt på grunn av ras
13. februar 2019 Stranda kommune
Ungdomsmidlar
12. februar 2019 Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ungdomsmidlar
12. februar 2019 Stranda kommune
Interpellasjonar til kommunestyremøtet 13.02.19
I kommunestyremøtet 13. februar skalordføraren svare på to interpellasjonar frå Stranda Senterparti v/Petter Hjørungdal.
11. februar 2019 Stranda kommune
Vegstenging Fv 63 Indreeide - Geiranger
Fv. 63 mellomIndreeide ogGeirangerer stengt på grunn av rasfare. Ferje er sett inn i sambandet Hellesylt - Geiranger Trafikkmeldingar Statens Vegvesen FRAM
11. februar 2019 Stranda kommune
Komfyrvaktkampanje onsdag 13. februar
Brann- og feievesenet vil stå på butikkane på føremiddagen og besøke eldre på ettermiddagen. Stranda Energi er i år sponsor for årets kampanje med ein komfyrvakt.
11. februar 2019 Stranda kommune
Varsel om auka snøskredfare
Skredfaren ligg no på 3 - betydelig snøskredfare for region Sunnmøre
11. februar 2019 Stranda kommune
Hovudopptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO)
Opptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO) 2019/2020. Søknadsfrist 1.mars.
6. februar 2019 Stranda kommune
Berekn god tid på fv. 63 mellom Geiranger og Eidsdal
6. februar 2019 Stranda kommune
Masteroppgåve om tettstadsutvikling av Hellesylt
Anna van der Zwaag og Tora Vollset er inne i sitt siste semester som arkitektstudentar ved NTNU. Dei har valt å busette seg på Hellesylt i ei periode for å arbeide med si masteroppgåve.
6. februar 2019 Stranda kommune
Informasjon om farlege istappar
31. januar 2019 Stranda kommune
Stranda hamnevesen KF søkjer etter båtførar og øvrig personell til Hellesylt cruisekai i 2019
29. januar 2019 Stranda kommune
Servicevarsling frå Stranda kommune
24. januar 2019 Stranda kommune
Fv 63 mellom Eidsdal og Geiranger er stengt
Fv 63 mellom Eidsdal og Geiranger er igjen stengt på grunn av ras.
23. januar 2019 Stranda kommune
Påmelding norskopplæring for fremmedspråklige – vårsemester 2019
Voksenopplæringa i Stranda kommune gir tilbud om norskopplæring (bokmål) for fremmedspråklige.
22. januar 2019 Stranda kommune
Bestandsutvikling for hjort i Stranda 2015-2018
Lenke til bestandsutvikling for hjort i Stranda kommune
18. januar 2019 Stranda kommune
Søk i ras avslutta uten funn - Snøras i Grandestranda i Geiranger
Kriseleiing er heva.
17. januar 2019 Stranda kommune
Fv. 63 Eidsdal - Geiranger - Vegstenging - Oppdatert informasjon 22.01.19
Statens vegvesen har hatt synfaring med helikopter på fv. 63 mellom Indreeide og Geiranger i dag for å vurdere skredfaren. Vegen har vore stengt sidan torsdag og det har gått fleire skred på strekninga. Konklusjonen etter synfaringa i dag er at skredfaren er minkande. Med ekstra...
17. januar 2019 Stranda kommune
Lysregulering i Strandvegen
På grunn av arbeid langs Strandvegen er deler av strekninga lysregulert. Ein må ta høgde for ventetid opptil 15 minutt.
17. januar 2019 Stranda kommune
Stikk UT! skiturmål
No er vinteren her! Endeleg har vi fått nok snø dei fleste stader vi har Stikk UT! Skiturmål. Vi oppfordrer alle til finne fram skia og kome seg ut på tur, ein veit aldri kor lenge snøen blir liggande!
16. januar 2019 Stranda kommune
Postevegseminar
15. januar 2019 Stranda kommune
Kva kulturminne er viktige i kommunen?
Kulturminnefondet har oppmoda kommunen å gjere følgjande informasjon kjent:
15. januar 2019 Stranda kommune
Rasferje 14.01.19 - Informasjon frå Statens Vegvesen
Avgang frå Hellesylt til Geiranger kl. 16.30 Avgang frå Geiranger til Hellesylt kl. 17.30
14. januar 2019 Stranda kommune
Fylkesveg 63 - oppdatert informasjon 15.01.19
Fylkesveg 63 mellom Geiranger og Eidsdal vil bli opna igjen kl. 14.00. Siste avgang med rasrute vert difor kl. 13.30 frå Geiranger til Hellesylt.
14. januar 2019 Stranda kommune
Varsel om STOR snøskredfare for Møre og Romsdal
14. januar 2019 Stranda kommune
Opningstider jula 2018 for servicekontoret
27.12.- 28.12 kl. 11.00 - 13.00 Ønskjer alle ei fin og fredfull jul!
17. desember 2018 Stranda kommune
Opningstider jula 2018 for legekontoret
17. desember 2018 Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Renovasjon i jula 2018
Les meir her om henting av avfall i jula. Kjølen gjenvinningsstasjon er stengt i romjula
17. desember 2018 Stranda kommune
Helsembrauta stengt og Strandvegen vert opna.
På grunn av stort snøfall vert no Helsembrauta stengt for trafikk og Strandvegen vert opna.
4. desember 2018 Stranda kommune
Treningstid i Strandahallen frå januar-juni 2019
4. desember 2018 Stranda kommune
Brosjyre om eigenberedskap til alle husstandar i landet
3. desember 2018 Stranda kommune
Velkomen til hyggeleg familiekveld ute
Sunnmørefriluftsråd inviterar til utekveld 06.12.18 kl. 18:00-19:30 i Barlia. Les meir her.
30. november 2018 Stranda kommune
1. desember er det røykvarslarens dag
Husk og bytte batteri som har god kvalitet og test røykvarslaren. Husk å gje alle du er glad i ei påminning om å gjere det samme. Tidleg varsel er eit av dei viktigaste kriteria for å unngå personskadar ved brann.
28. november 2018 Stranda kommune
Legekontoret stengt til kl 12:30 torsdag 29. november
Stranda legekontor er stengttorsdag 29.novemberfram til kl.12:30pga. akuttkurs.
28. november 2018 Stranda kommune
Mentorordning for nye bønder i Møre og Romsdal
27. november 2018 Stranda kommune
Offentleg utlegg - Budsjett 2019 / Økonomiplan 2019 - 2022
Kommunestyret i Stranda skal i møte 14. desember 2018 vedta budsjett 2019 med økonomiplan
27. november 2018 Stranda kommune
HPV-vaksine til unge kvinner
Ta kontakt innan 12.12.18 om du ønsker å starte HPV-vaksine.
21. november 2018 Stranda kommune
Kurs for sertifisering av utføring av varme arbeid 07.12.18
Stranda kommune v/brannvernet gjennomfører kurs innan varme arbeid 07.12.18.
21. november 2018 Stranda kommune
Invitasjon - Seminar om Inn på tunet
15. november 2018 Stranda kommune
Avspark for arbeidet med Strategisk næringsplan for Stranda kommune
12. november 2018 Stranda kommune
Samling i Nettverk for berekraftige bygg i Møre og Romsdal er lagt til Stranda
12. november 2018 Stranda kommune
Har du hugsa å registrere brønnen din?
6. november 2018 Stranda kommune
Orientering om nytt system for SMIL og drenering av tidlegare grøfta jordbruksareal
5. november 2018 Stranda kommune
Kurs i regi av Landbruk Nordvest nov-des 2018
30. oktober 2018 Stranda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STRANDA

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL