Stranda
Skule og barnehagerute 2018-2019
mandag 11:59 Stranda kommune
Forskott – avlingssvikterstatning
fredag 10:08 Stranda kommune
Husk ferdselsreglane på veg til badestranda
torsdag 2. august Stranda kommune
Befaring på campingplassar
mandag 30. juli Stranda kommune
Informasjon om bålbrenning
tirsdag 24. juli Stranda kommune
Nye rutinar for søknad om avløysing ved sjukdom og fødsel
mandag 9. juli Stranda kommune
Hugs å melde inn endringar i areal (gardskartet) før neste søknadsomgang!!
mandag 9. juli Stranda kommune
Vegstenging på Stranda 03.07.18
mandag 2. juli Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Strandrydding sommaren 2018
mandag 2. juli Stranda kommune
Opningstider sommaren 2018
mandag 2. juli Stranda kommune
Vegstenging i Stranda kommune
torsdag 21. juni Stranda kommune
Oppheving om vedtak av forbod mot bruk av open eld
mandag 18. juni Stranda kommune
Stenging av kommunal veg
Fredag 15/6 og mandag 18/6 vert vegen stengd mellom krysset Ødegårdsvegen/Prestegardsvegen og Ødegårdsvegen/Fagerlivegen. Tirsdag 19/6, onsdag 20/6 og torsdag 21/6 vert vegen stengd mellom krysset Fagerlivegen/Ødegårdsvegen og krysset...
torsdag 14. juni Stranda kommune
Har du stort avlingstap på grunn av tørke denne sesongen?
torsdag 14. juni Stranda kommune
Varsel om kraftig vind
Vi oppfordrar alle til å stormsikrealle lause gjenstandar som kan bli tatt av vinden.
onsdag 13. juni Stranda kommune
Detaljregulering for gnr. 121. bnr. 52 på Gjørvahaugane i Geiranger
tirsdag 12. juni Stranda kommune
Stranda vassverk- vedlikehald
Tirsdag 12.06 kl. 08.00 til kl. 16.30 blir det omkopling av leidningsnettet på Hjellevegen Abonnentar ved Hjellevegen, Skogadalen, Lundevegen, Kjølåsvegen, Skaugum, Hagekleiva og deler av Bygdavegen., blir heilt utan vatn i perioden. Det kan førekome tilsmussing og missfarging på...
mandag 11. juni Stranda kommune
Ekstratildeling til drenering
Kommunen har no fått vite kor mykje Stranda får av ekstramidlar til drenering i 2018. Dei som melde inn behov for midlar til drenering, jf. SMS for ei tid tilbake, må sende inn konkrete søknader så snart råd. Følgjande skjema må fyllast ut: Søknad om...
torsdag 7. juni Stranda kommune
Forbod mot å gjere opp eld i Stranda kommune
onsdag 30. mai Stranda kommune
Opning av Lien høgdebasseng
Bider frå opning av Lienhøgdebasseng fredag 25. mai 2018. Foto: Svein Lunde
mandag 28. mai Stranda kommune
Stranda - endring av tømmerute 15. og 16. mai
tirsdag 15. mai Stranda kommune
Tunneløving tysdag 15. mai
Tysdag 15 mai kl. 18-20 er tunnelane mellom Stranda og Hellesylt stengd pga. øving.
mandag 14. mai Stranda kommune
17.mai-program Stranda tettstad 2018
onsdag 9. mai Stranda kommune
Avlingssvikt
mandag 7. mai Stranda kommune
Vil du vere støttekontakt?
onsdag 2. mai Stranda kommune
Strandrydding i veke 18
Så bra at du vil rydde ei strand! Før du ryddar er det viktig at du har ein plan om kva de skal gjere med avfallet de har rydda, slik at avfallet blir henta, og at ÅRIM får vite kvar avfallet står. Det er ÅRIM sine renovasjonsbilar som hentar avfallet. Dei hentar avfallet...
mandag 30. april Stranda kommune
Legevaktsordning frå 1. mai 2018
mandag 30. april Stranda kommune
Oppstart av barnevernvaktsamarbeid i Giske, Sula, Sykkylven og Stranda.
mandag 23. april Stranda kommune
Årets Stikk UT!-turar er klare!
mandag 23. april Stranda kommune
Test av sirene i Stranda sentrum, tysdag 24. april kl. 13:00
mandag 23. april Stranda kommune
Frivillighetsprisen 2018
onsdag 18. april Stranda kommune
Kommunalt næringsfond - Søknadsfrist 2018
Fristen for å søkje støtte frå det kommunale næringsfondet for Stranda kommune er fredag 4. mai.
onsdag 18. april Stranda kommune
Tilbod Stranda kulturskule skuleåret 2018/19
Søknadsfrist 10.05.2018
onsdag 18. april Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Tilskot til utsiktsrydding 2018
tirsdag 17. april Stranda kommune
Kva er dine ønskjer for stranda kommune og ditt nærmiljø si utvikling?
Vi ønskjer å høyre kva DU meiner er viktig for Stranda og di bygd si framtid, og korleis vi kan nå måla.
torsdag 12. april Stranda kommune
Test av beredskapsvarsling
torsdag 12. april Stranda kommune
Innovasjon Norge tilbyr kurs i «Frå Ide til Marknad» neste torsdag (19.04) kl. 10:00.
tirsdag 10. april Stranda kommune
Høyring - gjenopning av namnesak vedk. gardsnummer 90 - Rindalen i Stranda kommune
mandag 9. april Stranda kommune
Fagkveld om skjøtsel og bruk av beite til sau og kjøttfe
Gjennom prosjektet Betre og auka beiting i Møre og Romsdal arrangerer Landbruk Nordvest kveldsmøte med beite til sau og kjøttfe som tema. Fokuset vil vere optimal bruk og skjøtsel av innmarksbeite og utmark. Korleis kan ein oppnå god beitekvalitet, arealbehov pr. dyr og reetablere...
tirsdag 3. april Stranda kommune
Høyring – breibandsutbygging i Stranda kommune
onsdag 28. mars Stranda kommune
Kulturmidlar 2018
Lag og organisasjonar i Stranda kommune kan no søkje tilskot til kulturformål frå Stranda kommune. Årsmelding og rekneskap for 2017 skal sendast med søknaden, i tillegg til budsjett og medlemsliste. Søknadar som ikkje har med dette vil ikkje verte vurdert. Bruk elektronisk...
fredag 23. mars Stranda kommune
Ferievikar 2018 - Næring og teknisk
fredag 23. mars Stranda kommune
Legekontoret - Åpningstider i påskeveka 2018
fredag 23. mars Stranda kommune
Tilskot til grøfting/drenering 2018
onsdag 14. mars Stranda kommune
Lever inn jervebæsj til SNO!
Les meir her.
onsdag 14. mars Stranda kommune
– De har så økonomiske sterke muskler at de lett spiser oss
Søkkrike oppdrettskonger på Vestlandet og i Trøndelag har kjøpt opp storparten av villfisknæringen i Troms og Finnmark. – En skummel utvikling.
tirsdag 13. mars $ Nordlys
Interpellasjonar til kommunestyremøte 19.03.18.
mandag 12. mars Stranda kommune
SMIL-tilskot 2018
SMIL - tilskot til Spesielle Miljøtiltak I Jordbruket og organisert beitebruk - Søknadsfrist måndag 26. mars
mandag 5. mars Stranda kommune
Offentleg ettersyn - Skatteliste eigedomsskatt
Imedhald av Lov om eigedomsskatt skal eigedomsskattelister leggast ut til offentleg ettersyn. Listene vil ligge ute i perioden 28.02.18 -21.03.18
onsdag 28. februar Stranda kommune
Innsamling av miljøfarleg avfall for Liabygda
mandag 26. februar Stranda kommune
Trafikkregulering i samband med alperittet 2018
torsdag 15. februar Stranda kommune
Kontroll av brannsløkkingsapparat på Hellesylt brannstasjon
onsdag 14. februar Stranda kommune
Ungdomsmidlar 2018
mandag 12. februar Stranda kommune
Hovudopptak til barnehagar og skulefritidsordning
Opptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO) 2018/2019. Søknadsfrist 1.mars.
fredag 9. februar Stranda kommune
Informasjonsmøte om kulturminneplan for Stranda kommune
onsdag 7. februar Stranda kommune
Borgarleg vigsel i Stranda kommune
Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i kommunen.
fredag 2. februar Stranda kommune
Endelege satsar for 2017 fastlagde for regionale miljøtilskot
mandag 29. januar Stranda kommune
Sunnylven omsorgssenter søkjer ferievikarar sommaren 2018
mandag 22. januar Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Informasjonsmøte om detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Ødegårds- og Langlovegen.
fredag 19. januar Stranda kommune
Møteserie om gjerding
Sjå vedlagt program
torsdag 18. januar Stranda kommune
Andelslandbruk
NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp...
torsdag 18. januar Stranda kommune
Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018
fredag 12. januar Stranda kommune
Båtførar og øvrig personell med arbeidsstad Hellesylt cruisekai i 2018
fredag 12. januar Stranda kommune
MRmat 14.-15. februar 2018
Sjå informajonsbrosyre om Fagdager lokalmat i Kristiansund
fredag 12. januar Stranda kommune
Temamøte om lokalmat
Tid:Tysdag 16.01.2018kl 19:30 Stad: Berlihuset i Sykkylven (ved rådhuset) Invitasjon til temamøte om lokalmat
tirsdag 9. januar Stranda kommune
Vasslekkasje v/småbåthavna
Trykktap ogluft i rør iområdetHelsemvika/Kjølås.
tirsdag 9. januar Stranda kommune
Har du ein etablerer-idé om du ønskjer å få avklart før du bestemmer deg for å satse?
hoppid.no-kontoret (ved næringsavdelinga) disponerer såkalla avklaringsmidlar for etablerarar.
mandag 8. januar Stranda kommune
Varsel om ekstremvêr frå Fylkesmannen
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslar om ekstremvr frå Meteorologisk institutt Møre og Romsdal: Tidleg søndag morgon auking til sørvest sterk storm utsette stader, søndag føremiddag dreiing til vestleg full og til dels sterk storm, seint om føremiddagen...
lørdag 6. januar Stranda kommune
Telefonundersøking om grensejustering av Liabygda
Tidsrom for oppringing er frå 15.01 - 27.01.18 Telefonnummeret det vert ringt frå er: 61 40 01 90 Informasjonsskriv norsk versjon Informasjonsskriv engelsk versjon Informasjon frå OPINION Les meir om grensejusteringar her
fredag 5. januar Stranda kommune
Redusert vasstrykk og misfarga vatn
På grunn av vasslekkasje vert det i 1-3 dagar redusert vasstrykk og misfarga vatn frå Helsemvika ogutover.
tirsdag 2. januar Stranda kommune
Utforkjøring stoppet ikke turistene - gikk ned på stranda for å ta bilder
Torsdag formiddag i 14-tiden kjørte en finskregistrert bil av E10 ved Ramberg. Bilen stoppet i en bekk, skriver Lofotposten.- Ingen av de som var i…
28. desember 2017 Nordlys
Fv 63 - Nattestengt Eidsdal - Geiranger
Statens vegvesen stenger fv. 63 mellom Eidsdal og Geiranger klokka 20 i kveld fredag.
22. desember 2017 Stranda kommune
God jul frå vaksenopplæringa!
Elevar og lærarar ved vaksenopplæringa og introduksjonsprogrammet ønsker sambygdingar, frivillige og samarbeidspartnarar ei riktig god jul og eit godt nytt år!
21. desember 2017 Stranda kommune
EHF Faktura – faktura til bedrift
21. desember 2017 Stranda kommune
Opningstider jula 2017 for legekontoret
19. desember 2017 Stranda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STRANDA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL