Stranda
Oppstart av barnevernvaktsamarbeid i Giske, Sula, Sykkylven og Stranda.
mandag 16:26 Stranda kommune
Årets Stikk UT!-turar er klare!
mandag 15:13 Stranda kommune
Test av sirene i Stranda sentrum, tysdag 24. april kl. 13:00
mandag 12:23 Stranda kommune
Frivillighetsprisen 2018
onsdag 16:00 Stranda kommune
Kommunalt næringsfond - Søknadsfrist 2018
Fristen for å søkje støtte frå det kommunale næringsfondet for Stranda kommune er fredag 4. mai.
onsdag 14:27 Stranda kommune
Tilbod Stranda kulturskule skuleåret 2018/19
Søknadsfrist 10.05.2018
onsdag 13:02 Stranda kommune
Tilskot til utsiktsrydding 2018
tirsdag 17. april Stranda kommune
Kva er dine ønskjer for stranda kommune og ditt nærmiljø si utvikling?
Vi ønskjer å høyre kva DU meiner er viktig for Stranda og di bygd si framtid, og korleis vi kan nå måla.
torsdag 12. april Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Test av beredskapsvarsling
torsdag 12. april Stranda kommune
Innovasjon Norge tilbyr kurs i «Frå Ide til Marknad» neste torsdag (19.04) kl. 10:00.
tirsdag 10. april Stranda kommune
Høyring - gjenopning av namnesak vedk. gardsnummer 90 - Rindalen i Stranda kommune
mandag 9. april Stranda kommune
Fagkveld om skjøtsel og bruk av beite til sau og kjøttfe
Gjennom prosjektet Betre og auka beiting i Møre og Romsdal arrangerer Landbruk Nordvest kveldsmøte med beite til sau og kjøttfe som tema. Fokuset vil vere optimal bruk og skjøtsel av innmarksbeite og utmark. Korleis kan ein oppnå god beitekvalitet, arealbehov pr. dyr og reetablere...
tirsdag 3. april Stranda kommune
Høyring – breibandsutbygging i Stranda kommune
onsdag 28. mars Stranda kommune
Kulturmidlar 2018
Lag og organisasjonar i Stranda kommune kan no søkje tilskot til kulturformål frå Stranda kommune. Årsmelding og rekneskap for 2017 skal sendast med søknaden, i tillegg til budsjett og medlemsliste. Søknadar som ikkje har med dette vil ikkje verte vurdert. Bruk elektronisk...
fredag 23. mars Stranda kommune
Ferievikar 2018 - Næring og teknisk
fredag 23. mars Stranda kommune
Legekontoret - Åpningstider i påskeveka 2018
fredag 23. mars Stranda kommune
Tilskot til grøfting/drenering 2018
onsdag 14. mars Stranda kommune
Lever inn jervebæsj til SNO!
Les meir her.
onsdag 14. mars Stranda kommune
– De har så økonomiske sterke muskler at de lett spiser oss
Søkkrike oppdrettskonger på Vestlandet og i Trøndelag har kjøpt opp storparten av villfisknæringen i Troms og Finnmark. – En skummel utvikling.
tirsdag 13. mars $ Nordlys
Interpellasjonar til kommunestyremøte 19.03.18.
mandag 12. mars Stranda kommune
Gratulerer med dagen!
På undervisningsenteret vart vi i dag møtt av Soma som delte ut røde roser til alle kvinner. Kvinnedagen betyr mykje for Soma. I Soma sitt heimland er det ikkje lov å markere denne dagen. Då betyr det ekstra mykje å kunne gje denne dagen ekstra merksemd.
torsdag 8. mars Stranda kommune
SMIL-tilskot 2018
SMIL - tilskot til Spesielle Miljøtiltak I Jordbruket og organisert beitebruk - Søknadsfrist måndag 26. mars
mandag 5. mars Stranda kommune
Offentleg ettersyn - Skatteliste eigedomsskatt
Imedhald av Lov om eigedomsskatt skal eigedomsskattelister leggast ut til offentleg ettersyn. Listene vil ligge ute i perioden 28.02.18 -21.03.18
onsdag 28. februar Stranda kommune
Problem med sentralbordet
Stranda kommune og legekontoret har for tida problem med sentralbordet. Om noko hastar ring: Stranda kommune 464 11 010 Stranda legekontor 464 11 088 (eventuelt 116 117) Telia arbeider medå løyse problemet.
mandag 26. februar Stranda kommune
Innsamling av miljøfarleg avfall for Liabygda
mandag 26. februar Stranda kommune
Trafikkregulering i samband med alperittet 2018
torsdag 15. februar Stranda kommune
Kontroll av brannsløkkingsapparat på Hellesylt brannstasjon
onsdag 14. februar Stranda kommune
Ungdomsmidlar 2018
mandag 12. februar Stranda kommune
Hovudopptak til barnehagar og skulefritidsordning
Opptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO) 2018/2019. Søknadsfrist 1.mars.
fredag 9. februar Stranda kommune
Informasjonsmøte om kulturminneplan for Stranda kommune
onsdag 7. februar Stranda kommune
Kunngjering av konkurranse om veterinærtenester
onsdag 7. februar Stranda kommune
Ledig stilling som pedagogisk leiar i Tusenfryd barnehage
Ledig 100% vikariat som pededagogisk leiar i Tusenfryd barnehage frå 1. april 2018 - 30. juni 2019. Søknadsfrist 15.02.18. Les heile stillingsannonsa her
onsdag 7. februar Stranda kommune
Borgarleg vigsle i Stranda kommune
Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i kommunen.
fredag 2. februar Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Endelege satsar for 2017 fastlagde for regionale miljøtilskot
mandag 29. januar Stranda kommune
Sunnylven omsorgssenter søkjer ferievikarar sommaren 2018
mandag 22. januar Stranda kommune
Informasjonsmøte om detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Ødegårds- og Langlovegen.
fredag 19. januar Stranda kommune
Møteserie om gjerding
Sjå vedlagt program
torsdag 18. januar Stranda kommune
Andelslandbruk
NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp...
torsdag 18. januar Stranda kommune
Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018
fredag 12. januar Stranda kommune
Båtførar og øvrig personell med arbeidsstad Hellesylt cruisekai i 2018
fredag 12. januar Stranda kommune
MRmat 14.-15. februar 2018
Sjå informajonsbrosyre om Fagdager lokalmat i Kristiansund
fredag 12. januar Stranda kommune
Treningstider Strandahallen 2018
Link til treningstider i Strandahallen vinter/vår 2018.
onsdag 10. januar Stranda kommune
Temamøte om lokalmat
Tid:Tysdag 16.01.2018kl 19:30 Stad: Berlihuset i Sykkylven (ved rådhuset) Invitasjon til temamøte om lokalmat
tirsdag 9. januar Stranda kommune
Vasslekkasje v/småbåthavna
Trykktap ogluft i rør iområdetHelsemvika/Kjølås.
tirsdag 9. januar Stranda kommune
Har du ein etablerer-idé om du ønskjer å få avklart før du bestemmer deg for å satse?
hoppid.no-kontoret (ved næringsavdelinga) disponerer såkalla avklaringsmidlar for etablerarar.
mandag 8. januar Stranda kommune
Varsel om ekstremvêr frå Fylkesmannen
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslar om ekstremvr frå Meteorologisk institutt Møre og Romsdal: Tidleg søndag morgon auking til sørvest sterk storm utsette stader, søndag føremiddag dreiing til vestleg full og til dels sterk storm, seint om føremiddagen...
lørdag 6. januar Stranda kommune
Telefonundersøking om grensejustering av Liabygda
Tidsrom for oppringing er frå 15.01 - 27.01.18 Telefonnummeret det vert ringt frå er: 61 40 01 90 Informasjonsskriv norsk versjon Informasjonsskriv engelsk versjon Informasjon frå OPINION Les meir om grensejusteringar her
fredag 5. januar Stranda kommune
Bestill time - Næring og teknisk avdeling
På grunn av stor arbeidsmengde og høg aktivitet på Næring og teknisk vert døra inn til avdelinga i 3. etg. stengt. Publikum må ta kontakt med Servicekontoret for å gjere avtalar. Dette vert gjennomført for å få ein meir effektiv arbeidsdag for...
onsdag 3. januar Stranda kommune
Redusert vasstrykk og misfarga vatn
På grunn av vasslekkasje vert det i 1-3 dagar redusert vasstrykk og misfarga vatn frå Helsemvika ogutover.
tirsdag 2. januar Stranda kommune
Utforkjøring stoppet ikke turistene - gikk ned på stranda for å ta bilder
Torsdag formiddag i 14-tiden kjørte en finskregistrert bil av E10 ved Ramberg. Bilen stoppet i en bekk, skriver Lofotposten.- Ingen av de som var i…
28. desember 2017 Nordlys
Fv 63 - Nattestengt Eidsdal - Geiranger
Statens vegvesen stenger fv. 63 mellom Eidsdal og Geiranger klokka 20 i kveld fredag.
22. desember 2017 Stranda kommune
God jul frå vaksenopplæringa!
Elevar og lærarar ved vaksenopplæringa og introduksjonsprogrammet ønsker sambygdingar, frivillige og samarbeidspartnarar ei riktig god jul og eit godt nytt år!
21. desember 2017 Stranda kommune
EHF Faktura – faktura til bedrift
21. desember 2017 Stranda kommune
Opningstider jula 2017 for legekontoret
19. desember 2017 Stranda kommune
Søknadsskjema for tilskott til vassmiljøtiltak i 2018 er opna.
18. desember 2017 Stranda kommune
Opningstider på Servicekontoret - Jula 2017
22.12 kl.09:00 - 12:00 27.12.- 29.12 kl. 11.00 - 13.00 Ønskjer alle ei fin og fredfull jul!
18. desember 2017 Stranda kommune
Invitasjon,kadaverhundseminar
18. desember 2017 Stranda kommune
Høyring av forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2018
STRANDA HAMNEVESEN KF Formålet med foretaket, Stranda Hamnevesen KF, er å stå for planlegging, utbygging og drift av offentlige hamnefunksjonar i Stranda kommune, i tillegg til å utføre kommunal hamnemynde. Sjøområdet omfattar Stranda, Hellesylt og Geiranger.
5. desember 2017 Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Homlongvegen i Geiranger er stengt
Homlongvegen vert stengd i dag, måndag, frå kl. 1530 pga. rasfare. Vegen vert stengd på ubestemt tid.
5. desember 2017 Stranda kommune
Treningstider Strandahallen og Ringstad skule januar - juni 2018
Lag, organisasjonar og bedrifter som ynskjer å nytte Strandahallen eller gymsal/symjehall på Ringstad skule til trening, må sende søknad innan 31.12.2017.
5. desember 2017 Stranda kommune
Renovasjonskalendar 2018
Sjå lenke
5. desember 2017 Stranda kommune
Røykvarslardagen 1. desember
29. november 2017 Stranda kommune
I 2015 var han med på å godkjenne skandaleutbyggingen på Mostranda. Året etter ble han jaget bort fra området.
I 2015 var Per R. Gustavsen (Ap) med på å godkjenne den omstridte utbyggingen på Mostranda Camping. Året etter opplevde han å bli jaget fra friområdet ved stranda.
24. november 2017 $ Tønsbergs Blad
Starte bedrift i Norge?
23. november 2017 Stranda kommune
For deg som er interessert i å utnytte sol- og/eller vindkraft på gardsbruk
22. november 2017 Stranda kommune
Kurs for sertifisering av utføring av varme arbeid 08.12.17
Stranda kommune v/brannvernet gjennomfører kurs innan varme arbeid 08.12.17.
20. november 2017 Stranda kommune
Den Kulturelle Spaserstokken
13. november 2017 Stranda kommune
Detaljregulering for Dønheimgrenda - Offentleg ettersyn
8. november 2017 Stranda kommune
Innkalling til møte i kontrollutvalet 13.11.17
8. november 2017 Stranda kommune
Arkeologisk undersøking i Geiranger
7. november 2017 Stranda kommune
Hellesylt Hydrogen Hub (HHH) nytta som døme i høyring til Statsbusjettet 2018
1. november 2017 Stranda kommune
Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende 2017
27. oktober 2017 Stranda kommune
Pressemelding om varslingstest
Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema, som er ein del av fjellskredberedskapen til kommunane.
25. oktober 2017 Stranda kommune
Influensavaksine 2017
24. oktober 2017 Stranda kommune
Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Roalden hytteområde på Strandafjellet i Stranda kommune – deler av eiendommene Gnr/Bnr 52/1, 52/2 og 53/5.
23. oktober 2017 Stranda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STRANDA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark Utenriks Hedmark IT Innenriks Bergen Oppland Næringsliv Akershus Fotboll Kjendis Østfold Nordland Vestfold Mat Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Kultur Rogaland Troms Sport Odda Buskerud Skåne Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Mobil Oslo Finnmark Kalmar Fiske Get-ligaen Hässleholm Fotball Ringsaker Kvinnherad Molde Skien Karmøy Molde FK Fredrikstad Inrikes Blekinge Tinn Bodø Oskarshamn Karlskrona Bolig USA Kristianstad Sandnes Elverum Kongelig Økonomi Kongsvinger Stabæk Politikk Sunndal Stavanger Lindås Haugesund Bamble OL Barn Kultur Malmö Drammen Kragerø Meløy Hammerfest Svelvik Landskrona Fauske Motor Lillesand Stord Radøy Näringsliv Drangedal Askøy Poker Tomelilla Tolga Porsgrunn Sørreisa Helsingborg Forskning Sport Nedre Eiker Eslöv Svedala Trav Osterøy Dyr Landbruk Tromsø Hvaler Steigen Sarpsborg Reise Tvedestrand Bil Stockholm Universet Vestvågøy Langrenn Førde Eliteserien Vær Svalbard Vestby Hyllestad Øvre Eiker Håndball Risør Kvænangen Nord-Korea Åsnes Ski Sigdal Odds BK Android 17. mai Stavanger Oilers Bil Vietnam Salangen Aurskog-Høland Jakt Mörbylånga Kryptovaluta Kunst Musikk Tesla Båt Narvik Lier Eidskog Lyngdal Forskning Askim Film Vefsn Horten Notodden Larvik Lesja Sverige Åmli Trening Moss Trysil Sykkel Råde Hadsel Tingvoll Hälsa Helse Vinje Sande Tynset Staffanstorp Hörby Nordkapp Kristiansand Åmot FK Haugesund Klippan Berlevåg Bærum Kommunesammenslåing Rosenborg BK Frogn Øksnes Jevnaker Mat Norway Cup Friluftsliv Lenvik Filippinene Tana Eiker Nittedal VM Kongsberg OBOS-ligaen Øygarden Skiskyting Asker Skjervøy Tønsberg Suldal Fitjar Jobb Porsanger Modum Fedje Eurovision Austrheim Kävlinge Grue World Series of Poker Ronneby Masfjorden Utsira Vitenskap Ballangen Eidsberg Ålesund Gjøvik Vålerenga Utrikes Lyngen Fjell Sjakk Farsund Russland Rana Mandal Skurup Jølster Nesodden Halsa Målselv Lund Halden Motorsport Grane Naustdal Nore og Uvdal Sandefjord Ekonomi Bromölla Hamar Re Evenes Sund Enebakk Nes Nord-Odal Brønnøy Herøy Rendalen Teknik Selje Hurum Strand Turn Skiptvet Meland Våler Sauherad Gloppen Svømming Andøy Stryn Foto Olofström Alpint Sandøy Løten Sölvesborg Skøyter Sørfold Time Litteratur Kristiansund Kvæfjord Fræna Trollhättan Bundesliga Åseral Karasjok Påske Valle Hattfjelldal Roing Hole Leirfjord Birkenes Ishockey Russ Rømskog Giske Game of Thrones Romfart Arvika NHL Forsand FA-cupen Lomma Spill Borgholm Karlshamn Jönköping Surnadal Svalöv Aure Jul Odal Östergötland Herøy Trøgstad Google Mote Viking FK Tromsø IL Arendal Kviteseid Modalen Voss Måsøy Røyken Skedsmo Vennesla Klatring Alta Snowboard Gausdal Os Hemnes Hamarøy Ullensvang Friidrett Gjerstad Harstad Mönsterås Ås Klepp Bodø/Glimt Nesna Årdal Dovre Musik Alstahaug Træna Gran Kvinner Sande Eid Emmaboda Nesset Polen E-sport Klima Froland Nissedal Tjeldsund Spania Vaksdal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL