Stranda
Stengt veg - Anleggsarbeid i Strandvegen
Vegstenginga gjeld for perioden 23. april kl. 07.30 til 5. juli 2019
torsdag 11. april Stranda kommune
Stranda legekontor - Opningstider påska 2019
mandag 8. april Stranda kommune
Strandvegen stengt onsdag 10.04.19.
Strandvegen vert stengt onsdag 10.04.19 i tida 07:30 - 15:30 Omkøyring frå Bygdavegen til Sjøvegen via Helsembrauta.
mandag 8. april Stranda kommune
Stikk UT! - sesongen 2019
fredag 5. april Stranda kommune
Ny kommunebrosjyre
torsdag 4. april Stranda kommune
Kunngjering
torsdag 4. april Stranda kommune
HLF på Stranda omsorgssenter
onsdag 3. april Stranda kommune
Frukostmøte med Griff Aviation og Digicat
tirsdag 2. april Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Sosialtenesta/ barneverntenesta søkjer etter besøksheim
mandag 1. april Stranda kommune
Tilskot til prosjektet Draumeplassen
tirsdag 26. mars Stranda kommune
Oppdatert status for arbeidet med nytt gjødselregelverk
mandag 25. mars Stranda kommune
Ope møte med Dag Jørund Lønning om Jordboka II
onsdag 20. mars Stranda kommune
Stranda vgs. hevda seg heilt i toppen
Stranda vgs. hevda seg heilt i toppen på Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter. Stranda kommune gratulerer med dei flotte plasseringane! Her er resultata
tirsdag 19. mars Stranda kommune
Tilbod om agronomutdanning for vaksne
fredag 15. mars Stranda kommune
Interpellasjon til kommunestyremøte 21.03.19
I kommunestyremøte 21. mars skalordføraren svare påinterpellasjon frå Stranda FrP v/gruppeleiar Frank Sve
torsdag 14. mars Stranda kommune
No startar arbeidet med utsleppsfri turist-sjøtransport i Geirangerfjorden
Møre og Romsdal fylkeskommune vurderer å gi ny konsesjon for turisttrafikk på strekninga Hellesylt - Geiranger i verdsarvfjorden frå 1. april 2022. Nasjonalt og regionalt er det vedtak om utsleppsfri sjøtransport. Korleis løyser vi dette i ny konsesjonsavtale? Det...
tirsdag 12. mars Stranda kommune
Fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg
tirsdag 12. mars Stranda kommune
Hogst av ungskog
Det er gode prisar på tømmeri 2019, men hogst av ungskoger dårleg økonomi for skogeigarar og dårleg for miljøet med bakgrunn i tap av co2 binding.
tirsdag 12. mars Stranda kommune
Ledige stillingar som prest og kyrkjelydpedagog/kateket
mandag 11. mars Stranda kommune
Frivillighetsprisen 2019
fredag 8. mars Stranda kommune
Informasjonsmøte Stranda Hamnevesen
mandag 4. mars Stranda kommune
Kommunalt næringsfond - Søknadsfrist 2019
mandag 4. mars Stranda kommune
Offentleg ettersyn - Skatteliste eigedomsskatt
Imedhald av Lov om eigedomsskatt skal eigedomsskattelister leggast ut til offentleg ettersyn. Listene vil ligge ute i perioden 28.02.19 -21.03.19
torsdag 28. februar Stranda kommune
Vasstenging på Hellesylt
tirsdag 26. februar Stranda kommune
Vasstenging på Hellesylt
tirsdag 26. februar Stranda kommune
Vasslekkasje
onsdag 20. februar Stranda kommune
Pressemelding frå Stranda kommune v/Næring og Teknisk
Gjennomgang av kommunale gebyr samanstilling mellom gebyrgrunnlag og matrikkeldata.Gjeld gebyr innan vatn, avløp, slam, renovasjon og feiing.
onsdag 20. februar Stranda kommune
Samfunnsplan 2019-2031 godkjent i kommunestyret
Kommunestyret iStrandavedtok i sak 010/19: Stranda kommune vedtek kommuneplanen sin samfunnsdel, sist revidert 12.12.18, og med endringar som kom frå i møtet 21.01.19 og i kommunestyret 13.02.19, i samsvar med plan- og bygningslova 11-15.
fredag 15. februar Stranda kommune
Høyring - Skulestruktur Stranda/Liabygda
fredag 15. februar Stranda kommune
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for framandspråklege vaksne
torsdag 14. februar Stranda kommune
Utlysing av prisinnhenting for tenester av offentleg ettersøk i Stranda kommune
onsdag 13. februar Stranda kommune
Homlungsvegen i Geiranger er stengt på grunn av ras
onsdag 13. februar Stranda kommune
Ungdomsmidlar
tirsdag 12. februar Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ungdomsmidlar
tirsdag 12. februar Stranda kommune
Nye rutinar for søknad om SMIL-midlar og til drenering
11.02.2019 var dei nye løysingane for elektronisk søknad og saksbehandling for ordningane Tilskott til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og Tilskott til drenering av jordbruksjord klare frå Landbruksdirektoratet si side. Med den nye løysinga kan du søkje elektronisk...
tirsdag 12. februar Stranda kommune
Interpellasjonar til kommunestyremøtet 13.02.19
I kommunestyremøtet 13. februar skalordføraren svare på to interpellasjonar frå Stranda Senterparti v/Petter Hjørungdal.
mandag 11. februar Stranda kommune
Vegstenging Fv 63 Indreeide - Geiranger
Fv. 63 mellomIndreeide ogGeirangerer stengt på grunn av rasfare. Ferje er sett inn i sambandet Hellesylt - Geiranger Trafikkmeldingar Statens Vegvesen FRAM
mandag 11. februar Stranda kommune
Komfyrvaktkampanje onsdag 13. februar
Brann- og feievesenet vil stå på butikkane på føremiddagen og besøke eldre på ettermiddagen. Stranda Energi er i år sponsor for årets kampanje med ein komfyrvakt.
mandag 11. februar Stranda kommune
Varsel om auka snøskredfare
Skredfaren ligg no på 3 - betydelig snøskredfare for region Sunnmøre
mandag 11. februar Stranda kommune
Søknad om godkjenning av skadefellingslag for store rovdyr i Stranda kommune
fredag 8. februar Stranda kommune
Vil du vere med på leksehjelp?
fredag 8. februar Stranda kommune
Transtastisk - Velkomen til open kveld!
fredag 8. februar Stranda kommune
Arbeidet med Strategisk næringsplan (SNP) i gang
fredag 8. februar Stranda kommune
Tilskot til tiltak i beiteområde
Føremålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremje fellestiltak i beiteområda.
fredag 8. februar Stranda kommune
Hovudopptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO)
Opptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO) 2019/2020. Søknadsfrist 1.mars.
onsdag 6. februar Stranda kommune
Berekn god tid på fv. 63 mellom Geiranger og Eidsdal
onsdag 6. februar Stranda kommune
Masteroppgåve om tettstadsutvikling av Hellesylt
Anna van der Zwaag og Tora Vollset er inne i sitt siste semester som arkitektstudentar ved NTNU. Dei har valt å busette seg på Hellesylt i ei periode for å arbeide med si masteroppgåve.
onsdag 6. februar Stranda kommune
Temadag om eigarskifte i Ørsta laurdag 16. mars
Nærmar det seg eigarskifte på garden? Då er temadag om eigarskifte i landbruket laurdag 16. mars 2019 kl 10.30 17.00 på Hotell Ivar Aasen i Ørsta eit nyttig kurs å delta på.
fredag 1. februar Stranda kommune
Ras og stengde vegar - Informasjonsmøte i Geiranger laurdag 2. februar
torsdag 31. januar Stranda kommune
Informasjon om farlege istappar
torsdag 31. januar Stranda kommune
Stranda hamnevesen KF søkjer etter båtførar og øvrig personell til Hellesylt cruisekai i 2019
tirsdag 29. januar Stranda kommune
Servicevarsling frå Stranda kommune
torsdag 24. januar Stranda kommune
Fv 63 mellom Eidsdal og Geiranger er stengt
Fv 63 mellom Eidsdal og Geiranger er igjen stengt på grunn av ras.
onsdag 23. januar Stranda kommune
Påmelding norskopplæring for fremmedspråklige – vårsemester 2019
Voksenopplæringa i Stranda kommune gir tilbud om norskopplæring (bokmål) for fremmedspråklige.
tirsdag 22. januar Stranda kommune
Bestandsutvikling for hjort i Stranda 2015-2018
Lenke til bestandsutvikling for hjort i Stranda kommune
fredag 18. januar Stranda kommune
Søk i ras avslutta uten funn - Snøras i Grandestranda i Geiranger
Kriseleiing er heva.
torsdag 17. januar Stranda kommune
Fv. 63 Eidsdal - Geiranger - Vegstenging - Oppdatert informasjon 22.01.19
Statens vegvesen har hatt synfaring med helikopter på fv. 63 mellom Indreeide og Geiranger i dag for å vurdere skredfaren. Vegen har vore stengt sidan torsdag og det har gått fleire skred på strekninga. Konklusjonen etter synfaringa i dag er at skredfaren er minkande. Med ekstra...
torsdag 17. januar Stranda kommune
Lysregulering i Strandvegen
På grunn av arbeid langs Strandvegen er deler av strekninga lysregulert. Ein må ta høgde for ventetid opptil 15 minutt.
torsdag 17. januar Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Stikk UT! skiturmål
No er vinteren her! Endeleg har vi fått nok snø dei fleste stader vi har Stikk UT! Skiturmål. Vi oppfordrer alle til finne fram skia og kome seg ut på tur, ein veit aldri kor lenge snøen blir liggande!
onsdag 16. januar Stranda kommune
Postevegseminar
tirsdag 15. januar Stranda kommune
Kva kulturminne er viktige i kommunen?
Kulturminnefondet har oppmoda kommunen å gjere følgjande informasjon kjent:
tirsdag 15. januar Stranda kommune
Rasferje 14.01.19 - Informasjon frå Statens Vegvesen
Avgang frå Hellesylt til Geiranger kl. 16.30 Avgang frå Geiranger til Hellesylt kl. 17.30
mandag 14. januar Stranda kommune
Fylkesveg 63 - oppdatert informasjon 15.01.19
Fylkesveg 63 mellom Geiranger og Eidsdal vil bli opna igjen kl. 14.00. Siste avgang med rasrute vert difor kl. 13.30 frå Geiranger til Hellesylt.
mandag 14. januar Stranda kommune
Varsel om STOR snøskredfare for Møre og Romsdal
mandag 14. januar Stranda kommune
Oppstart prosjekt Designvegen
torsdag 10. januar Stranda kommune
Jegerprøveopplæring 2019
Valldal JFF startar med jegerprøvekurs fredag 18. januar på Valldal Skule kl .18.00-21.00. Kurset er på 30 timar og kostar 2500 kr inkl. materiell.
fredag 4. januar Stranda kommune
Her kan det søkjast støtte til å rydde marint søppel
torsdag 3. januar Stranda kommune
Varsel om aukande snøskredfare i fylket
Det er kome varsel frå NVE om aukande snøskredfare i Møre og Romsdal.
torsdag 3. januar Stranda kommune
Pressemelding frå Stranda Hamnevesen KF
Bevilgning - regional kvalifiseringsstøtte frå Regionalt forskningsfond Midt-Norge til Big Data analyse av miljøkvalitet i Geiranger.
torsdag 3. januar Stranda kommune
Opningstider jula 2018 for servicekontoret
27.12.- 28.12 kl. 11.00 - 13.00 Ønskjer alle ei fin og fredfull jul!
17. desember 2018 Stranda kommune
Opningstider jula 2018 for legekontoret
17. desember 2018 Stranda kommune
Renovasjon i jula 2018
Les meir her om henting av avfall i jula. Kjølen gjenvinningsstasjon er stengt i romjula
17. desember 2018 Stranda kommune
Søknad på støtte til verdiskapsingsprosjekt innan kulturminnefeltet
13. desember 2018 Stranda kommune
Regionalt folkemøte om rovdyrpolitikk - Fokus på jerv
13. desember 2018 Stranda kommune
Helsembrauta stengt og Strandvegen vert opna.
På grunn av stort snøfall vert no Helsembrauta stengt for trafikk og Strandvegen vert opna.
4. desember 2018 Stranda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STRANDA

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL