Stranda
Isbader-Armann har ventet lenge på at den populære badeplassen skal bli fikset. Nå ser det slik ut
Den gamle trappa ved moloen på Ringshaug stranda tålte ikke vinterværet. Den ble slengt på land til isbadernes fortvilelse.
fredag 10:15 $ Tønsbergs Blad
Søknad som lærling i 2018
Våre medlemmer som er Ålesund, Giske, Skodje, Norddal, Stranda, Sykkylven og Sula kommuner, Kystverket, Acando Ålesund, Steinerskolen, Åse barnehage, Heimdalen barnehage, Barnas Hage Larsgårdenog Velledalen Naturbarnehage har ledige læreplasser Aktuelle lærefag er: ...
tirsdag 11:58 Stranda kommune
Stranda hamnevesen KF leitar etter ein engasjert medarbeider i 100 % stilling.
Stranda Hamnevesen KF sine oppgåver er å utføre kommunal hamnemynde, samt drift, planlegging og utvikling av offentlige hamnefunksjonar i Stranda kommune sitt sjøområde, som omfattar ein av Norges mest kjende cruisedestinasjonar Geirangerfjorden, Stranda, Hellesylt og Geiranger....
mandag 11:02 Stranda kommune
Trafikkregulering i samband med alperittet 2018
torsdag 15. februar Stranda kommune
Kontroll av brannsløkkingsapparat på Hellesylt brannstasjon
onsdag 14. februar Stranda kommune
Ungdomsmidlar 2018
mandag 12. februar Stranda kommune
Hovudopptak til barnehagar og skulefritidsordning
Opptak til barnehagar og skulefritidsordning (SFO) 2018/2019. Søknadsfrist 1.mars.
fredag 9. februar Stranda kommune
Informasjonsmøte om kulturminneplan for Stranda kommune
onsdag 7. februar Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kunngjering av konkurranse om veterinærtenester
onsdag 7. februar Stranda kommune
Ledig stilling som pedagogisk leiar i Tusenfryd barnehage
Ledig 100% vikariat som pededagogisk leiar i Tusenfryd barnehage frå 1. april 2018 - 30. juni 2019. Søknadsfrist 15.02.18. Les heile stillingsannonsa her
onsdag 7. februar Stranda kommune
Borgarleg vigsle i Stranda kommune
Frå 1. januar 2018 kan du gifte deg borgarleg i kommunen.
fredag 2. februar Stranda kommune
Endelege satsar for 2017 fastlagde for regionale miljøtilskot
mandag 29. januar Stranda kommune
Sunnylven omsorgssenter søkjer ferievikarar sommaren 2018
mandag 22. januar Stranda kommune
Informasjonsmøte om detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Ødegårds- og Langlovegen.
fredag 19. januar Stranda kommune
Møteserie om gjerding
Sjå vedlagt program
torsdag 18. januar Stranda kommune
Andelslandbruk
NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp...
torsdag 18. januar Stranda kommune
Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018
fredag 12. januar Stranda kommune
Båtførar og øvrig personell med arbeidsstad Hellesylt cruisekai i 2018
fredag 12. januar Stranda kommune
MRmat 14.-15. februar 2018
Sjå informajonsbrosyre om Fagdager lokalmat i Kristiansund
fredag 12. januar Stranda kommune
Treningstider Strandahallen 2018
Link til treningstider i Strandahallen vinter/vår 2018.
onsdag 10. januar Stranda kommune
Temamøte om lokalmat
Tid:Tysdag 16.01.2018kl 19:30 Stad: Berlihuset i Sykkylven (ved rådhuset) Invitasjon til temamøte om lokalmat
tirsdag 9. januar Stranda kommune
Vasslekkasje v/småbåthavna
Trykktap ogluft i rør iområdetHelsemvika/Kjølås.
tirsdag 9. januar Stranda kommune
Har du ein etablerer-idé om du ønskjer å få avklart før du bestemmer deg for å satse?
hoppid.no-kontoret (ved næringsavdelinga) disponerer såkalla avklaringsmidlar for etablerarar.
mandag 8. januar Stranda kommune
Varsel om ekstremvêr frå Fylkesmannen
Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslar om ekstremvr frå Meteorologisk institutt Møre og Romsdal: Tidleg søndag morgon auking til sørvest sterk storm utsette stader, søndag føremiddag dreiing til vestleg full og til dels sterk storm, seint om føremiddagen...
lørdag 6. januar Stranda kommune
Telefonundersøking om grensejustering av Liabygda
Tidsrom for oppringing er frå 15.01 - 27.01.18 Telefonnummeret det vert ringt frå er: 61 40 01 90 Informasjonsskriv norsk versjon Informasjonsskriv engelsk versjon Informasjon frå OPINION Les meir om grensejusteringar her
fredag 5. januar Stranda kommune
Bestill time - Næring og teknisk avdeling
På grunn av stor arbeidsmengde og høg aktivitet på Næring og teknisk vert døra inn til avdelinga i 3. etg. stengt. Publikum må ta kontakt med Servicekontoret for å gjere avtalar. Dette vert gjennomført for å få ein meir effektiv arbeidsdag for...
onsdag 3. januar Stranda kommune
Redusert vasstrykk og misfarga vatn
På grunn av vasslekkasje vert det i 1-3 dagar redusert vasstrykk og misfarga vatn frå Helsemvika ogutover.
tirsdag 2. januar Stranda kommune
Utforkjøring stoppet ikke turistene - gikk ned på stranda for å ta bilder
Torsdag formiddag i 14-tiden kjørte en finskregistrert bil av E10 ved Ramberg. Bilen stoppet i en bekk, skriver Lofotposten.- Ingen av de som var i…
28. desember 2017 Nordlys
Fv 63 - Nattestengt Eidsdal - Geiranger
Statens vegvesen stenger fv. 63 mellom Eidsdal og Geiranger klokka 20 i kveld fredag.
22. desember 2017 Stranda kommune
God jul frå vaksenopplæringa!
Elevar og lærarar ved vaksenopplæringa og introduksjonsprogrammet ønsker sambygdingar, frivillige og samarbeidspartnarar ei riktig god jul og eit godt nytt år!
21. desember 2017 Stranda kommune
EHF Faktura – faktura til bedrift
21. desember 2017 Stranda kommune
Opningstider jula 2017 for legekontoret
19. desember 2017 Stranda kommune
Søknadsskjema for tilskott til vassmiljøtiltak i 2018 er opna.
18. desember 2017 Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Opningstider på Servicekontoret - Jula 2017
22.12 kl.09:00 - 12:00 27.12.- 29.12 kl. 11.00 - 13.00 Ønskjer alle ei fin og fredfull jul!
18. desember 2017 Stranda kommune
Invitasjon,kadaverhundseminar
18. desember 2017 Stranda kommune
Høyring av forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2018
STRANDA HAMNEVESEN KF Formålet med foretaket, Stranda Hamnevesen KF, er å stå for planlegging, utbygging og drift av offentlige hamnefunksjonar i Stranda kommune, i tillegg til å utføre kommunal hamnemynde. Sjøområdet omfattar Stranda, Hellesylt og Geiranger.
5. desember 2017 Stranda kommune
Homlongvegen i Geiranger er stengt
Homlongvegen vert stengd i dag, måndag, frå kl. 1530 pga. rasfare. Vegen vert stengd på ubestemt tid.
5. desember 2017 Stranda kommune
Treningstider Strandahallen og Ringstad skule januar - juni 2018
Lag, organisasjonar og bedrifter som ynskjer å nytte Strandahallen eller gymsal/symjehall på Ringstad skule til trening, må sende søknad innan 31.12.2017.
5. desember 2017 Stranda kommune
Renovasjonskalendar 2018
Sjå lenke
5. desember 2017 Stranda kommune
Røykvarslardagen 1. desember
29. november 2017 Stranda kommune
Julekonsert i Geiranger kyrkje
9. Desember i Geiranger kyrkje kl. 17:00: O Nata Lux. Stemningsfull julekonsert med Ålesund kammerkor.
24. november 2017 Stranda kommune
I 2015 var han med på å godkjenne skandaleutbyggingen på Mostranda. Året etter ble han jaget bort fra området.
I 2015 var Per R. Gustavsen (Ap) med på å godkjenne den omstridte utbyggingen på Mostranda Camping. Året etter opplevde han å bli jaget fra friområdet ved stranda.
24. november 2017 $ Tønsbergs Blad
Starte bedrift i Norge?
23. november 2017 Stranda kommune
For deg som er interessert i å utnytte sol- og/eller vindkraft på gardsbruk
22. november 2017 Stranda kommune
Kurs for sertifisering av utføring av varme arbeid 08.12.17
Stranda kommune v/brannvernet gjennomfører kurs innan varme arbeid 08.12.17.
20. november 2017 Stranda kommune
Den Kulturelle Spaserstokken
13. november 2017 Stranda kommune
Detaljregulering for Dønheimgrenda - Offentleg ettersyn
8. november 2017 Stranda kommune
Innkalling til møte i kontrollutvalet 13.11.17
8. november 2017 Stranda kommune
Arkeologisk undersøking i Geiranger
7. november 2017 Stranda kommune
Hellesylt Hydrogen Hub (HHH) nytta som døme i høyring til Statsbusjettet 2018
1. november 2017 Stranda kommune
Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende 2017
27. oktober 2017 Stranda kommune
Ny utlysning av tilskot til utsiktsrydding
27. oktober 2017 Stranda kommune
Aksjonsveka mot rus
27. oktober 2017 Stranda kommune
Pressemelding om varslingstest
Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema, som er ein del av fjellskredberedskapen til kommunane.
25. oktober 2017 Stranda kommune
Bygdemøte i Liabygda 26.10.17
Stranda kommune vil med dette kalle inn til bygdemøte på ungdomshuset i Liabygda den 26. oktober kl. 19 15.
25. oktober 2017 Stranda kommune
Influensavaksine 2017
24. oktober 2017 Stranda kommune
Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid for Roalden hytteområde på Strandafjellet i Stranda kommune – deler av eiendommene Gnr/Bnr 52/1, 52/2 og 53/5.
23. oktober 2017 Stranda kommune
Informasjon om søknadsfrist for beitelag frå fylkesmannen
20. oktober 2017 Stranda kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kommunestyremøtet direkte på Web-TV
Følg kommunestyremøtedirekte på web-tvtorsdag 14.12.17 Sendinga startarkl 13:00 Sjå sendinga her
19. oktober 2017 Stranda kommune
Støttekonsert i Geiranger kyrkje laurdag 21. oktober kl. 15:00
17. oktober 2017 Stranda kommune
Fv 63 Stengt veg Geiranger - Langvatn
Fv. 63 Geiranger-Langvatn blir stengt fredag 06.10frå klokka 20.
6. oktober 2017 Stranda kommune
Sluttrapport for KLIMASATS-prosjektet Hellesylt Hydrogen HUB (HHH) ferdigstilt
4. oktober 2017 Stranda kommune
Folkemøte i Liabygda om kommunereforma
2. oktober 2017 Stranda kommune
Har du sett store rovdyr eller spor og tegn etter nokon av desse?
2. oktober 2017 Stranda kommune
Søkjer leilegheit
29. september 2017 Stranda kommune
Innovasjonsfestival på Åndalsnes 14.-16.november
29. september 2017 Stranda kommune
Ein triveleg dag på brannstasjonen
25. september 2017 Stranda kommune
Justeringar innan ordninga Investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-ordninga)
22. september 2017 Stranda kommune
Detaljregulering for skytebane på Stavseng - Offentleg ettersyn
22. september 2017 Stranda kommune
Kommunestyremøte torsdag 21.09.17
Følg kommunestyremøtetdirekte på web-tvi dag 21.09.17 Sendinga startarkl 16:00. Sjå sendinga her
21. september 2017 Stranda kommune
Open dag på Stranda brannstasjon
20. september 2017 Stranda kommune
Valresultat stortingsvalet 2017
12. september 2017 Stranda kommune
Opning av undervisningssenteret
8. september 2017 Stranda kommune
Her kan du røyste valdagen 11.09.17
1. september 2017 Stranda kommune
Laurdagsope på Kjølen
24. august 2017 Stranda kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STRANDA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Bergen Telemark IT Innenriks Hedmark Troms Odda Akershus Kjendis Vestfold Sarpsborg 08 Næringsliv Oppland Sport Båt Buskerud Kultur Trøndelag
flere?
Østfold Aust Agder Fotboll Nordland Rogaland Mat Vest Agder Møre og Romsdal Finnmark Kvinnherad Jul Oslo Sogn og Fjordane Forsvar Mobil Get-ligaen Fiske Bolig Blekinge Kalmar Skåne Økonomi Ringsaker Inrikes Russland Landbruk Fotball Sport Osterøy Haugesund Hammerfest Bodø Øvre Eiker Elverum Motor Oskarshamn Bærum Bamble Politikk Helsingborg Trav Vestby Forskning Östra Göinge Radøy Tromsø Kristiansand Reise Näringsliv Drammen Kryptovaluta Sigdal Odds BK Kultur OL Vær Kragerø Kongsvinger Lindås Tinn Indonesia Karmøy Sykkel Narvik Musikk Kristianstad Førde Risør Porsgrunn Suldal Kristiansund Stockholm Fauske Helse Tingvoll Landskrona Sandnes Trysil Nord-Korea Film Sørfold Kunst Nedre Eiker Salangen Meland Hadsel Horten Klippan Svelvik Lesja Gjøvik Eliteserien Malmö Rosenborg BK Sarpsborg Evje og Hornnes Svalbard Kongelig Forskning Løten Moss Vaksdal Tesla Hemne Sandefjord FK Haugesund Hamar Kommunesammenslåing Stavanger Game of Thrones Barn Askøy Trondheim Tolga Jobb Spill Masfjorden Håndball Eidsberg Orkdal Ås Asker Vefsn Tvedestrand Sortland Vestvågøy Mote Jakt Fjell Råde Askim Skien Hockey Tour de Ski Vestre Slidre Nannestad Nore og Uvdal Foto Bil Langrenn Dyr Jølster Tønsberg Karlskrona Snowboard Bil Larvik Gjerstad Lenvik Målselv Litteratur Drangedal Øygarden Mörbylånga Våler Lødingen Hvaler Ørsta Universet Stavanger Oilers Stryn Nybro Kongsberg Friidrett NHL Aurdal Harstad Re Klima Brønnøy Strand Åmot SK Brann Sande Røros Dovre Volda Skisport Hälsa Sund Steigen Notodden Tomelilla Tour of Norway Hurum Romfart Eid Eiker Selbu Vålerenga Utsira Finnøy Halloween Nesseby Brexit Meløy Frankrike Fet Teknik Alta Norway Cup Klepp E-sport Rana Vitenskap Frogn Google Hörby Mandal Aurskog-Høland Porsanger Tromsø IL Ski Hässleholm Lillesand Skjervøy Åsnes Stord Vinje Seljord Farsund Kvænangen Modum Nissedal Kina Voss Fredrikstad Mat Skøyter World Series of Poker Grue Tynset Andøy Ullensvang Lyngdal Nesset Syria Nesodden Rauma Enebakk Flora Leirfjord Årdal Resor Bromölla Tour de France Telenorligaen Sverige La liga Herøy Lindesnes Tydal Sande Bjørnefjorden Frosta Filippinene Eslöv Rendalen Skiskyting Lomma Træna VM Lier Vietnam Mönsterås Emmaboda Båt Fitjar Røyken Viking FK Måsøy Ulstein Kvinner Ishockey Bremanger Øksnes Eidfjord Poker Klatring Lund Menn Arendal Ålesund Alpint Modalen Svømming Motorsport Sør-Varanger Musik Åmli Jevnaker Evenes Alstahaug Halsa Austrheim Svalöv Sjakk Skedsmo Eurovision Skurup Fedje Nes Film Os Tana Båstad
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL