Storfjord
Protokoll, Storfjord ungdomsråd 5.12.18
torsdag 13:29 Storfjord kommune
Sakspapirer kommunestyret 12. desember 2018
onsdag 14:53 Storfjord kommune
Innføring av særskilt fartsgrense på Tverrdalsveien
Storfjord kommune har vedtatt særskilt fartsgrense 60 km/t på Tverrdalsveien. Skiltene blir satt opp 04.12.2018 og de nye fartsgrensene er gyldige fra denne datoen.
mandag 3. desember Storfjord kommune
37 branndøde i Troms siden år 2000
I perioden 2000 til 2017 var det 2 063 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 236 branner og desember med 199. Ingen har så langt i år omkommet i brann i Troms.
mandag 3. desember Storfjord kommune
Innmelding 1.klasse høst 2019
Foresatte til barn født i 2013, oppfordres til allerede nå å melde barnet inn til 1.klasse med skolestart aug. 2019.
mandag 3. desember Storfjord kommune
Møteprotokoll Administrasjonsutvalget 21. november 2018
torsdag 29. november Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 21. november 2018
onsdag 28. november Storfjord kommune
Over 50 sprekinger på FYSAK-premieutdeling
Godt over 50 sprekinger hadde møtt opp til kveldens premieutdeling for årets FYSAK-konkurranse.
tirsdag 27. november Storfjord kommune
TROMS

Rørbrudd på Selnes
Vannledningen til kommunen har brudd ved Selnes på Vestersida. Vi arbeider med å utbedre feilen.
tirsdag 27. november Storfjord kommune
Midlertidig vannstegning ved Dállu
Reparasjon av vannledning medfører stengt vannforsyning for et område på Vestersida i dag mellom klokken 09:00 og 14:00.
tirsdag 27. november Storfjord kommune
Sakspapirer Ungdomsrådet 05.12.18
mandag 26. november Storfjord kommune
Elvevoll- løypene er kåret til Troms fylkes beste turløype
Vestre Storfjord Lysløypelag mottok pris for tilrettelegging av Elvevoll- løypene.
torsdag 22. november Storfjord kommune
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022
Formannskapets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er her lagt ut til offentlig ettersyn
torsdag 22. november Storfjord kommune
Nye åpningstider i Nord-Troms lensmannsdistrikt
Gjelder for Storslett, Skibotn og Skjervøy
torsdag 22. november Storfjord kommune
Innflytting til ny avdeling på sykehjemmet
Sykehjemmet har nå tatt i bruk den nye demensavdelingen.
onsdag 21. november Storfjord kommune
Midlertidig stengning av vann på Hatteng
Vannet vil være stengt i morgen tirsdag 20.11.18 i tidsrommet mellom 09:00 og 10:00.
mandag 19. november Storfjord kommune
Sakspapirer Plan- og driftsstyremøte 16.november 2018
fredag 16. november Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 21. november 2018
onsdag 14. november Storfjord kommune
Sakspapirer Administrasjonsutvalget 21. november 2018
onsdag 14. november Storfjord kommune
NAV Balsfjord og NAV Storfjord får nytt kontorsted
I uke 49 flytter NAV Balsfjord og NAV Storfjord til Torgveien 6, Nordkjosbotn (Kuben). I forbindelse med flytting holder kontorene stengt mandag 3., tirsdag 4. og onsdag 5. desember 2018.
onsdag 14. november Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 7. november 2018
tirsdag 13. november Storfjord kommune
Møteprotokoll Levekårsutvalget 13. november 2018
tirsdag 13. november Storfjord kommune
Møteprotokoll Råd for eldre og funksjonshemmede 12. november 2018
mandag 12. november Storfjord kommune
Idémøte om Skibotn samfunnshus
Har du tanker om framtidig bruk og rehabiliteringsbehov for samfunnshuset? Kom på møte mandag 26. november.
mandag 12. november Storfjord kommune
Tuneldrift ved Kjeldalselva Kraftverk
A/S Bleikvassli Gruber har kommet med en uttalelse ang spregning på kveld/ natterstid.
mandag 12. november Storfjord kommune
Sakspapirer levekårsutvalget 13. november 2018
tirsdag 6. november Storfjord kommune
Forfatter Ellen Thorsdalen besøker Nordkalottsenteret
Lørdag 17. november kl. 13 kan du treffe forfatter Ellen Thorsdalen på Nordkalottsenteret.
tirsdag 6. november Storfjord kommune
Dovddut - følelser og sanser
Småbildeutstillingen Dovddut av Astrid Båhl er åpnet i Nordkalottsenteret i Skibotn. Du kan se utstillinga i perioden 5. november - 1. februar 2019.
mandag 5. november Storfjord kommune
Møteprotokoll Plan- og driftsstyret 26. oktober 2018
mandag 5. november Storfjord kommune
Premieutdeling - postkassetrim og 5 på topp
Vi inviterer alle årets spreke deltakere til premieutdeling tirsdag 27. november kl. 18.00, i møtesalen på Rådhuset.
fredag 2. november Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 7. november 2018
onsdag 31. oktober Storfjord kommune
Husk å levere inn konkurranseskjema!
Er du blant dem som har deltatt i postkassetrimmen eller 5 på topp i år? Eller kanskje begge?
tirsdag 30. oktober Storfjord kommune
Plan- og driftetaten søker tilkallingsvikarer i renhold
Storfjord kommune har behov for tilkallingsvikarer innenfor renhold.
mandag 29. oktober Storfjord kommune
TROMS

Bemanning ved legekontoret
Storfjord legesenter er underbemannet en tid framover.
fredag 26. oktober Storfjord kommune
Møteinnkalling Plan- og driftsstyret 26. oktober 2018
onsdag 24. oktober Storfjord kommune
Leie av hall og gymsal
Vi minner om reglementet for utleie av kommunale lokaler.
fredag 19. oktober Storfjord kommune
Sprenging Larsbergtunnelen
I forbindelse med oppgraderingen av Larsbergtunnelen, skal det sprenges i fjellsiden over tunnelen. Dette medfører stenging i perioden: 29.10.2018 kl. 12:00 - 14:00 30.10.2018 kl. 12:00 - 14:00 31.10.2018 kl. 12:00 - 14:00 Det vil som utgangspunkt ikke være mulig å passere i dette tidsrommet....
fredag 19. oktober Storfjord kommune
Oppheving av kokepåbud for Indre Storfjord vannverk fra i morgen 20. oktober klokken 12.00
Nyheter
fredag 19. oktober Storfjord kommune
Varsel om utvidelse av planområdet - reguleringsplan for Njallavuhppi reiselivsområde
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med detaljregulering for Njallavuhppi reiselivsområde i Skibotn, gnr. 46 bnr. 3.
fredag 19. oktober Storfjord kommune
Vis hensyn i Vassdalen
I Vassdalen opplever reinbeitedistriktet at porter står åpen og at gjerder er ødelagt hver gang det utføres tilsyn.
onsdag 17. oktober Storfjord kommune
Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget 21. september 2018
tirsdag 16. oktober Storfjord kommune
Sakspapirer Arbeidsmiljøutvalget 21. september 2018
tirsdag 16. oktober Storfjord kommune
Oppheving av kokepåbud gitt ved Elvevoll / Rasteby vannverk 10. oktober 2018
Oppheving av kokepåbud gitt ved Elvevoll / Rasteby vannverk 10. oktober 2018
mandag 15. oktober Storfjord kommune
HPV vaksine
Gratis HPV-vaksine for jenter som er født i 1991 eller senere.
mandag 15. oktober Storfjord kommune
Hvem bør få kulturprisen 2018?
I år skal kulturprisen deles ut for 17. gang, og vi håper på mange gode forslag til prisvinnere. Fristen er 1. november.
fredag 12. oktober Storfjord kommune
Møteprotokoll kommunestyret 3. oktober 2018
torsdag 11. oktober Storfjord kommune
Familieråd - en ressurs
Storfjord Barneverntjeneste tilbyr Familieråd til alle som kommer i kontakt med oss.
onsdag 10. oktober Storfjord kommune
Kokepåbud Elvevoll / Rasteby vannverk onsdag 10. oktober 2018
onsdag 10. oktober Storfjord kommune
Årets influensavaksine
Årets influensavaksinering er i gang.
mandag 8. oktober Storfjord kommune
Ledig assistentstilling
Det er ledig 100 % midlertidig assistentstilling ved Oteren barnehage fra 1.11.18- 14.08.19. Søknadsfrist: 15.10
mandag 8. oktober Storfjord kommune
Kokepåbud for vann fra Indre Storfjord vannverk fra mandag 8. oktober kl. 08:00.
På grunn av arbeider med utskifting av UV-anlegget ved Indre Storgjord vannverk iverksettes kokepåbud av vann.
fredag 5. oktober Storfjord kommune
Møteprotokoll Storfjord ungdomsråd 01.10.18
torsdag 4. oktober Storfjord kommune
Markering av verdensdagen 2018
Velkommen til årets markering med tema: "Vær raus"
onsdag 3. oktober Storfjord kommune
En aktiv høst og vinter - bli med!
Turn, fotball, dans, friidrett, innebandy og zumba er noen av aktivitetene som drives innendørs denne høsten og vinteren.
onsdag 3. oktober Storfjord kommune
Hverdagsrehabilitering - et prosjekt i Storfjord kommune
Et tilbud til deg har hatt fall i funksjonsnivå, og som ønsker å trene deg opp til å mestre disse igjen.
onsdag 3. oktober Storfjord kommune
Siste innspurt for postkassetrimmen og 5 på topp
Det er nå en knapp måned igjen av årets postkassesesong, og tid for å gjøre en siste innspurt før fristen for å skrive seg i ei turbok går ut mandag 31. oktober.
tirsdag 2. oktober Storfjord kommune
Oppheving av kokepåbud gitt ved Indre Storfjord Vannverk 27. september 2018
Oppheving av kokepåbud gitt ved Indre Storfjord Vannverk 27. september 2018
mandag 1. oktober Storfjord kommune
Fastsatt planprogram - Helhetlig helse- og omsorgsplan 2019-2022
Endelig planprogram er nå fastsatt, og den sendes nå ut som orientering til berørte instanser.
torsdag 27. september Storfjord kommune
TROMS

Oppheving av kokepåbud gitt ved Indre Storfjord Vannverk 24. september 2018
Kommunen opphever kokepåbudet gitt ved Indre Storfjord vannverk 24. september 2018. Vannet kan nå drikkes igjen. PS: Trykket kan være noe lavt hos enkelte, men vil ta seg opp utover kvelden/natten.
onsdag 26. september Storfjord kommune
Sakspapirer Kommunestyret 3. oktober 2018
onsdag 26. september Storfjord kommune
Møteprotokoll Råd for eldre og funksjonshemmede 25. september 2018
onsdag 26. september Storfjord kommune
Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd
SUR har møte 01.10.18, kl. 09.00-12.00. Rådhuset, møterom 2.
tirsdag 25. september Storfjord kommune
Varsel om oppstart og høring: Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
mandag 24. september Storfjord kommune
Reguleringsendring av reguleringsplan for Skibotn kai - nord
mandag 24. september Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 7. september 2018
mandag 17. september Storfjord kommune
NAV Storfjord bidrar til å styrke barneperspektivet i NAV
NAV Storfjord er valgt ut som ett av fem NAV-kontor i landet som skal bidra til å styrke barneperspektivet i NAV.
fredag 14. september Storfjord kommune
Ny mulighet for ICDP-foreldreveiledning i gruppe
Vi tilbyr igjen foreldreveiledning i gruppe (ICDP-veiledning). Denne gangen er tilbudet rettet mot alle foreldre/foresatte som har barn født i 2016 og 2017.
fredag 14. september Storfjord kommune
Ledig stilling: 2. gangs utlysning, miljøterapeuter og/eller sykepleiere
Vi har ledig faste stillinger som miljøterapeuter og/eller sykepleiere med inntil 3,5 årsverk. Søknadsfrist 30. september 2018.
fredag 14. september Storfjord kommune
Ledig stilling: 2. gangs utlysning, fagarbeidere, psykisk helse og rusomsorgen
Vi har ledig faste stillinger som fagarbeidere med inntil 3,0 årsverk. Søknadsfrist 30. september 2018.
fredag 14. september Storfjord kommune
Møteprotokoll Plan- og driftsstyret 7. september 2018
torsdag 13. september Storfjord kommune
Lyngen Veterinærsenter har nye åpningstider - for fôrsalg og enkle gjøremål
Mandag, onsdag og fredag kl. 09:00-10:00 og Torsdag kl. 18:00-19:00
torsdag 13. september Storfjord kommune
Ledig stilling: helsesekretær 100 % midlertidig stilling
Stillingen er ved Behandlende avd., Storfjord Legesenter. Søknadsfrist: 3. oktober 2018.
torsdag 13. september Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 5. september 2018
torsdag 13. september Storfjord kommune
Hvem bør få kulturprisen 2018?
I år skal kulturprisen deles ut for 17. gang, og vi håper på mange gode forslag til prisvinnere. Fristen er 1. november.
onsdag 12. september Storfjord kommune
Sakspapirer Levekårsutvalget 18. september 2018
tirsdag 11. september Storfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

STORFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL