Storfjord
Informasjonsmøte om spillemidler
Tirsdag 28. august kl. 18.00 avholder fylkeskommunen informasjonsmøte om spillemiddelordninga på Lyngskroa (Welcome Inn).
mandag 10:48 Storfjord kommune
Ledig stilling som sekretær
Det er ledig 40 % fast stilling som sekretær ved Skibotn skole. Søknadsfrist er 23. august.
torsdag 12:10 Storfjord kommune
Ledig stilling barnehagelærer
Det er ledig 100 % midlertidig stilling som barnehagelærer ved Oteren barnehage. Søknadsfrist: 20.august.
onsdag 09:02 Storfjord kommune
Skolerute 2018-19
Dette er elevenes skolerute for skoleåret 2018-19.
tirsdag 7. august Storfjord kommune
Ledig stilling: Kommunepsykolog 100% stilling, 3. gangs utlysning
Storfjord kommune lyser ut 100 % fast stilling som kommunepsykolog ID 277, med tiltredelse innen 01.10.18.  Søknadsfrist: 21.09.18
mandag 6. august Storfjord kommune
Skolestart Storfjordskolen
Elevene har sin første skoledag mandag 20.august.Skibotn skole kl.08:30, Hatteng skole kl.12:00. SFO åpner samme dag.Vel møtt !
mandag 6. august Storfjord kommune
Monsen minutt for minutt og Sommeråpent kommer til Storfjord
Monsen går Indre Troms 1. - 5. august. Fredag 3. august kommer Monsen til Storfjord
torsdag 2. august Storfjord kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
Troms fylkeskommune har bedt kommunen om å gjøre denne utlysningen kjent for lokale frivillige organisasjoner og lag som er interessert og engasjert i vannmiljøet, for eksempel elveeierlag, naturvernorganisasjoner, utviklingslag m.fl.
onsdag 25. juli Storfjord kommune
TROMS

Akutt vannstenging for deler av abonnentene ved Elvevoll/Rasteby vannverk fra i ettermiddag og ut på dagen i morgen 20.07.18.
torsdag 19. juli Storfjord kommune
Ledig stilling: fagarbeidere, psykisk helse og rusomsorgen
Vi har ledig faste stillinger som fagarbeidere med inntil 3,0 årsverk. Søknadsfrist 26. august 2018.
onsdag 18. juli Storfjord kommune
Søk etter vannlekkasje i nettet til Elvevoll/Rasteby vannverk 19.07.2018
Nyheter
onsdag 18. juli Storfjord kommune
Ledig stilling: miljøterapeuter og/eller sykepleiere
Vi har ledig faste stillinger som miljøterapeuter og/eller sykepleiere med inntil 3,5 årsverk. Søknadsfrist 26. august 2018.
onsdag 18. juli Storfjord kommune
Nasjonal veiviser ved vold og overgrep - dinutvei.no
Nyheter
onsdag 18. juli Storfjord kommune
Vannstenging Oteren 12.07.2018 fra kl. 16.00- 18.00
Gjelder området fra og med Otertun til krysset E6/Fv868 og Vaskeriveien. Vannet blir borte på grunn av vedlikehold av hovedvannledningen. Vi beklager de ulempene dette medfører.
torsdag 12. juli Storfjord kommune
Forsøksordning for finansiering av fellesgoder
Vi prøver ut ei ny forsøksordning for finansiering av drift av fellesgodene våre. Å ferdes ute i naturen er en viktig fritidsaktivitet for veldig mange, enten det er bare for å koble av eller for å være i fysisk aktivitet. Storfjord kommune har som mål å
torsdag 12. juli Storfjord kommune
Storfjord får sitt første statlig sikra friluftsområde
Sandørneset | Stállugárggunjárga blir det første statlig sikra friluftsområdet i Storfjord. Statlig sikring betyr at staten ved Miljødirektoratet har kjøpt opp området for at det skal kunne sikres for allmennhetens frie ferdsel. Sandørneset |
onsdag 11. juli Storfjord kommune
Høring: Adressefastsettende veinavn
Plan- og driftsstyret har vedtatt å legge tre nye forslag til veinavn ut på høring. Forslagene gjelder områder i hele kommunen.
tirsdag 10. juli Storfjord kommune
Ledig stilling: Offentlig godkjent ergoterapeut (80 %)
Vi har ledig fast stilling som ergoterapeut. Søknadsfrist 10. august 2018.  
mandag 9. juli Storfjord kommune
Viktig melding til næringsdrivende om postadresse
All korrespondanse fra det offentlige sendes til adressen som er registrert i Foretaksregisteret.  De fleste foretak i Storfjord har nå fått veiadresse, men dette blir ikke automatisk oppdatert i Foretaksregisteret.  
mandag 9. juli Storfjord kommune
Storfjord ungdomsråd (SUR)
Nyheter
mandag 9. juli Storfjord kommune
Årsberetning 2017
mandag 9. juli Storfjord kommune
Møteprotokoll ekstra Plan- og driftsstyremøte 26. juni 2018
fredag 6. juli Storfjord kommune
NRK skal sende fra Olderelv camping
NRK gleder seg til å komme til Skibotn i august. De har bestemt seg for å sende fra Olderelv camping alle tre dager. Det er lov å være til stede under sendingene, så har du lyst til å være med på å skape liv er du hjertelig velkommen!
torsdag 5. juli Storfjord kommune
Uvarslet stopp i vannleveranse, Hattengområdet
Test av sprinkleranlegg på Åsen Omsorgssenter i dag rett over klokken 13:00, medførte stopp i vannleveransen til noen av våre abonnenter i Hatteng-området. Vannet er tilbake nå, men det kan forekomme grums i vannet på grunn av hendelsen.
onsdag 4. juli Storfjord kommune
Gratis treningstid i kommunale bygg 2018/2019
Søknadsfristen for gratis treningstid i kommunale bygg og Skibotnhallen er 1. september. Her finner du retningslinjene for tildeling og informasjon om hvordan du søker. Nå er det endelig mulighet til å søke om treningstid på Vestersidasenteret igjen, og vi oppfordrer de...
onsdag 4. juli Storfjord kommune
Oppdatert oversikt over boligtomter og næringsarealer
Oversikten over boligtomter og næringsarealer er oppdatert. Vi har lagt til en ledig boligtomt i Johan Beck-veien og ajourført næringsarealer i Skibotn sentrum. De andre boligfeltene oppdateres også fortløpende.
onsdag 4. juli Storfjord kommune
Barnehagefaktura for august
På grunn av ferieavvikling så blir barnehagefaktura for august sendt ut, og får forfall 14 dager senere enn normalt. Håper dette ikke medfører noen problemer.
onsdag 4. juli Storfjord kommune
Tilsynsfører?
Storfjord kommune trenger fortsatt tilsynsfører for fosterhjem i kommunen. Ta kontakt via post@storfjord.kommune.no om du har spørsmål eller trenger andre avklaringer vedr.oppdrag som tilsynsfører.
mandag 2. juli Storfjord kommune
Møteprotokoll Råd for eldre og funksjonshemmede 25. juni 2018
torsdag 28. juni Storfjord kommune
Vedlikehold av vannledning i Gammelveien i Skibotn torsdag 28. juni 2018
Mellom kl. 09.00-11.00.
onsdag 27. juni Storfjord kommune
Søk etter vannlekkasje for deler av nettet til Indre Storfjord vannverk 27.06.2018
Nyheter
onsdag 27. juni Storfjord kommune
Møteprotokoll Kommunestyret 20. juni 2018
tirsdag 26. juni Storfjord kommune
Barnehagerute 2018-19
De kommunale barnehagene har fem kurs og planleggingsdager i barnehageåret og da er barnehagene stengt.
tirsdag 26. juni Storfjord kommune
TROMS

Spill- og kunstaktivitet for barn
Aktivitetene arrangeres i uke 27
tirsdag 26. juni Storfjord kommune
Kulturminnefondet innfører løpende søknadsfrist
Har du en gammel bygning som du kan tenke deg å sette i stand etter antikvariske prinsipper? Søk midler fra Kulturminnefondet!
tirsdag 26. juni Storfjord kommune
Ledig stilling: Tilkallingsvikarer Skibotn avlastning
Forebyggende avdeling, Skibotn avlastning søker tilkallingsvikarer.
mandag 25. juni Storfjord kommune
Nå har det blitt lettere å finne turløypene i Skibotn sentrum
Forrige uke kom det opp flere nye veivisere for turstier i Skibotn sentrum.
mandag 25. juni Storfjord kommune
38 gode grunner til å gå på tur
For to uker siden fikk alle husstander i Storfjord dette turheftet i postkassa. Ta godt vare på det!
fredag 22. juni Storfjord kommune
Melding fra Troms Kraft - utkobling av strøm - Furuly og Skibotn
Kunder på Furuly vil bli utkoblet mandag 25.06 fra kl. 09:00 til kl. 10:00 i forbindelse med arbeid i høyspentnettet. Kunder i Skibotn vil bli utkoblet manfag 25.06 fra kl. 11:00 til kl. 12:00 i forbindelse med arbeid i høyspentnettet.
onsdag 20. juni Storfjord kommune
Valmuen er stengt fram til august/september
På grunn av flytting fra midlertidige lokaler på Elvevoll til nytt bygg på Oteren er Valmuen midlertidig stengt fram til august/september.
onsdag 20. juni Storfjord kommune
Sakspapirer til ekstra Plan- og driftsstyremøte 26. juni 2018
onsdag 20. juni Storfjord kommune
Ledig stilling barnehagelærer
Det er ledig 100 % midlertidig barnehagelærerstilling i Oteren barnehage for barnehageåret 2018-19. Søknadsfrist: 28.juni.
onsdag 20. juni Storfjord kommune
Ledig stilling- Behandlende avdeling, sykehjemsavdelingen
I Behandlende avdeling er det ledig følgende stillinger på sykehjemsavdelingen fra og med: 01.09.2018 ID – NR 269: Off.godkjent sykepleier 100 % fast stilling Stillingen er p.t. plassert i somatisk langtidsenhet og inngår i to-delt turnus med arbeid hver 3.helg. Det kan være alternativ...
onsdag 20. juni Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 6. juni 2018
torsdag 14. juni Storfjord kommune
Sakspapirer kommunestyret 20. juni 2018
Nyheter
onsdag 13. juni Storfjord kommune
Reparasjon vannlekkasje i Gammelveien i morgen 14.06.18 kl. 10.00-12.00
Kommunen skal reparere vannlekkasje i Gammelveien. Vannet vil bli stengt i perioden 10.00-ca. 12.00 i området mellom Olderelv og LHL på Gammelveien. De som blir berørt av dette er varslet via UMS. Vi beklager de ulempene dette medfører for våre
onsdag 13. juni Storfjord kommune
Tre dager med Storfjord-TV
Som kjent skal NRK være i Storfjord over tre dager og flere TV-sendinger 3. - 5. august, og flere har spurt kommunen om hva vi vet og hva vi gjør. Her finner du informasjon om status per nå.
onsdag 13. juni Storfjord kommune
Søk om momskompensasjon til din forening
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018. Fristen for å søke er 1. september.
onsdag 13. juni Storfjord kommune
Storfjord fritidsklubber inviterer til sommeravslutning
Fredag 15.juni 2018, 17.00-20.00
tirsdag 12. juni Storfjord kommune
Hvem bør få kulturprisen 2018?
I år skal kulturprisen deles ut for 17. gang, og vi håper på mange gode forslag til prisvinnere. Fristen er 1. november.
mandag 11. juni Storfjord kommune
Stenging av vannleveranse i korte perioder fredag 8. juni 2018
Nyheter
torsdag 7. juni Storfjord kommune
Søk om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Planlegger din forening å bygge anlegg for idrett og fysisk aktivitet? Søknadsfristen er 1. oktober.
onsdag 6. juni Storfjord kommune
Ledig stilling: Direktør for Nord-Troms Museum (åremål)
Nord-Troms museum søker samfunnsengasjerte og resultatorienterte direktør. Søknadsfrist 15. juni 2018.
tirsdag 5. juni Storfjord kommune
Spillemidler til skyteanlegg og o-kart
Troms fylkeskommune har nå fordelt spillemidlene for 2018. Hele tre søknader fra Storfjord fikk midler.
tirsdag 5. juni Storfjord kommune
Stenging av vannleveransen i korte perioder
Gjelder Indre Storfjord Vannverk i morgen tirsdag 05.06.2018 mellom klokken 07:00 og 16:00
mandag 4. juni Storfjord kommune
Møteprotokoll Plan- og driftsstyremøte 1. juni 18
mandag 4. juni Storfjord kommune
Høring: Forslag til planprogram Helhetlig helse- og omsorgsplan 2019 - 2022
I løpet av 2018/2019 skal det utarbeides en helhetlig helse- og omsorgsplan for 2019 - 2022. Forslag til planprogram legges nå ut på høring med frist for innspill 15. juli 2018.
fredag 1. juni Storfjord kommune
Ordførertur 2018
Bli med på årets ordførertur søndag 10. juni. Turen går i år til Svarteberget.
fredag 1. juni Storfjord kommune
TROMS

Sakspapirer Formannskapet 6. juni 2018
onsdag 30. mai Storfjord kommune
Biblioteket på Hatteng stengt
Biblioteket på Hatteng er stengt i dag mandag 4. juni og i morgen 5. juni 2018. Vi beklager evt. ulemper dette medfører
tirsdag 29. mai Storfjord kommune
Ledig lærer- og assistentstilling
Det er ledig midlertidige lærerstillinger (vikariater) ved begge skolene og fast assistentstilling ved Skibotn skole. Søknadsfrist10. juni.
tirsdag 29. mai Storfjord kommune
Sakspapirer Plan- og driftsstyremøte 1. juni 2018
mandag 28. mai Storfjord kommune
Visit Lyngenfjord: Workshop om reiselivsstrategi
Storfjord kommune deltar på møtet, og vil bruke Visit Lyngenfjord sin reiselivs-strategi som del av vårt arbeid med ny strategisk næringsplan som vi starter arbeidet med i høst
søndag 27. mai Storfjord kommune
Møteprotokoll Levekårsutvalget 25. mai 2018
fredag 25. mai Storfjord kommune
2017 ga besøksrekord på Lulledalen skogsti
Opptelling i turboka på Lullestien viste svært hyggelige tall, og vi opplever ny besøksrekord.
tirsdag 22. mai Storfjord kommune
Sakspapirer Levekårsutvalget 25. mai 2018
fredag 18. mai Storfjord kommune
Ledig stilling: Sommerarbeidsplass ved Nord-Troms museum
Nord-Troms Museum lyser ut sommerarbeidsplass for serviceinnstilt ungdom. Søknadsfrist: 25. mai.
fredag 18. mai Storfjord kommune
Oppheving av kokepåbud for Indre Storfjord vannverk fra i morgen 17. mai kl. 08.00
Kokepåbud gitt 15.05.2018 kan oppheves fra i morgen 17. mai kl. 08.00.
onsdag 16. mai Storfjord kommune
Oppheving av kokepåbud Elvevoll/Rasteby vannverk gitt 03.05.2018
UV-bestrålingen er innenfor godkjent nivå. Vi kan dermed oppheve kokepåbudet med umiddelbar virkning.
onsdag 16. mai Storfjord kommune
Friluftsskole 2018
onsdag 16. mai Storfjord kommune
Hjemkomst til ei bygd prega av krig
Miner og piggtrådgjerder var vanlig flere steder i Storfjord etter krigen.
onsdag 16. mai Storfjord kommune
Kokepåbud for Indre Storfjord Vannverk 15.05.18
På grunn av antatt jordras er det mye grums i Tverrdalselva. Dette medfører at vi desverre må innføre kokepåbudet igjen.
tirsdag 15. mai Storfjord kommune
Hva bør Sommeråpent vise fra Storfjord?
3. - 5. august kommer Lars Monsen og Sommeråpent til Storfjord. Del dine beste Storfjord-tips med NRK!
tirsdag 15. mai Storfjord kommune
Kokepåbud oppheves for Indre Storfjord vannverk
Kokepåbudet gitt 03.05.18 oppheves. Gjennomstrålingen er nå god nok til at kommunen kan oppheve kokepåbudet.
tirsdag 15. mai Storfjord kommune
Ledig midlertidig 100% stilling som familieveileder - NAV Storfjord
NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. NAV Storfjord er lokalisert på Hatteng i Storfjord kommune, og betjener rundt 1900 innbyggere....
tirsdag 15. mai Storfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORFJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL