Storfjord
Lulledalen skogsti har fått nye klopper
Lulledalen skogsti har fått en liten sommergave i form av nye klopper i starten av løypa.
tirsdag 21:11 Storfjord kommune
Ledig stilling: Sykepleier/vernepleier, 70 % midlertidig stilling
Stillingen er i Hjemmetjenesten i perioden 20.08.19 - 07.01.20. Søknadsfrist 20. juli 2019.
tirsdag 08:54 Storfjord kommune
Ledig stilling: Miljøterapeut 75 % fast stilling, 2. gangs utlysning
Stillingen er på Skibotn avlastning, turnusarbeid, i hovedsak nattevakter. Søknadsfrist 7. juli 2019.
mandag 15:01 Storfjord kommune
Møtereferat Råd for eldre og funksjonshemmede 14. juni 2019
mandag 10:28 Storfjord kommune
Sakspapirer kommunestyret 19. juni 2019
fredag 14. juni Storfjord kommune
Formannskapets forslag til nye politivedtekter for Storfjord kommune - høring
Bakgrunnen for nye vedtekter er at det i løpet av de siste årene er skjedd en del lovendringer som følge av nye og endrede samfunnsforhold.
torsdag 13. juni Storfjord kommune
Møteprotokoll formannskapet 5. juni 2019
torsdag 13. juni Storfjord kommune
Møteprotokoll administrasjonsutvalget 5. juni 2019
torsdag 13. juni Storfjord kommune
TROMS

Ledig stilling: To legestillinger fra 1. september 2019
Er du klar for et eventyr i naturskjønne Storfjord? Søknadsfrist 1. juli 2019.
onsdag 12. juni Storfjord kommune
Påmeldinga til Storfjord LAN er åpnet!
Nå kan du melde deg på Storfjord LAN! Siste frist er torsdag 20. juni kl. 23.59.
tirsdag 11. juni Storfjord kommune
Reduksjon foreldrebetaling barnehageåret 2019/20
For husholdninger med lav inntekt, finnes det ordninger å søke på for å få redusert foreldrebetaling.
tirsdag 11. juni Storfjord kommune
Fortsatt ledige sommerjobber.
Storfjord kommune har gjort en avtale med Origo om sommerjobber for ungdom. Jobben går ut på å plukke plast og papir rundt anlegget til Origo i Skibotndalen, i tillegg kan det bli gitt andre lettere oppgaver inne på anlegget ved behov.
fredag 7. juni Storfjord kommune
Sommeravslutning -Fritidsklubbene
fredag 7. juni Storfjord kommune
Tildeling av tilskudd til utredning av naturfarer i Storfjord kommune
Nyheter
fredag 7. juni Storfjord kommune
Friluftsskole 2019 -arrangeres for femte år på rad
torsdag 6. juni Storfjord kommune
Hopp trygt i vannet- livredderkurs i basseng
torsdag 6. juni Storfjord kommune
Møteprotokoll Levekårsutvalget 2. mai 2019
torsdag 6. juni Storfjord kommune
Medvirkning Samfunnsplanen
Denne runden for medvirkning slutter på fredags morgen.
onsdag 5. juni Storfjord kommune
Ordførertur 2019 - Lulledalen skogsti
Årets ordførertur går til Lulledalen skogsti søndag 16. juni kl. 12.00. Velkommen!
onsdag 5. juni Storfjord kommune
Hva er viktig for deg? - dagen 6. juni
Torsdag 6. juni markerer helsepersonell over hele landet - og internasjonalt Hva er viktig for deg?- dagen.
onsdag 5. juni Storfjord kommune
Ledig stilling : Renholder 100% fast
Storfjord kommune har ledig stilling som renholder inntil 100 % fast stilling, oppstart etter nærmere avtale. Søknadsfrist 26.06.19
onsdag 5. juni Storfjord kommune
Kom tettere på Skibotn markedsplass
Fredag 14. juni og lørdag 15. juni har du anledning til å ta en nærmere titt på arkeologiske undersøkelser som skal foregå på den eldste fasen av markedsplassen i Skibotn
onsdag 5. juni Storfjord kommune
Skiltene langs Bollmanns-/Russeveien blir nye
Arbeidet med å erstatte slitte skilt langs Bollmanns-/Russeveien med nye er endelig i gang.
tirsdag 4. juni Storfjord kommune
Barnehagerute 2019-20 kommunale barnehager
Barnehageruta for de kommunale barnehagene er fastsatt.
tirsdag 4. juni Storfjord kommune
Sommerjobb som gjeter
Storfjord kommune har i samarbeid med beitenæringa og Fylkesmannen planlagt flere tiltak for å redusere tap av sau til rovdyr. Et av tiltakene er å ansette gjetere som skal gå i beiteområdet og lete opp sau og observere aktivitet av fugler og spor. Vi
tirsdag 4. juni Storfjord kommune
Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019
Valgstyret i Storfjord har godkjent følgende 6 valglister til kommunestyrevalget 2019:
fredag 31. mai Storfjord kommune
Har dere anleggsplaner de kommende fire år?
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2020 - 2023 - Et friskt og aktivt Storfjord! skal revideres for fire nye år. Plandokumentet vil ha fokus på tilrettelegging for fysisk aktivitet, friluftsliv og idretts- og nærmiljøanlegg.
fredag 31. mai Storfjord kommune
Driveplikt
Visste du at du som eier av en jordbrukseiendom har driveplikt?
fredag 31. mai Storfjord kommune
Faktura på Vipps
Storfjord kommune har i vår startet med å sende ut faktura på VIPPS.
onsdag 29. mai Storfjord kommune
Sakspapirer administrasjonsutvalget 5. juni 2019
onsdag 29. mai Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 5. juni 2019
onsdag 29. mai Storfjord kommune
Høring planprogram og varsel om planoppstart: Kommunedelplan for kulturminner
Høringsfrist: 11. juli 2019.
mandag 27. mai Storfjord kommune
Møteprotokoll Plan- og driftsstyret 24. mai 2019
fredag 24. mai Storfjord kommune
TROMS

Kommunepsykolog på plass i Storfjord kommune
Håkon Coucheron Fredhammer er på plass i nyopprettet stilling som kommunepsykolog i Storfjord kommune.
onsdag 22. mai Storfjord kommune
Ledig stilling Kirkeverge - Storfjord kirkelige fellesråd
Det er ledig en 80 % fast stilling som kirkeverge i Storfjord fellesråd, med forventet tiltredelse oktober 2019.
onsdag 22. mai Storfjord kommune
Hva sa folkemøtene om Samfunnsutviklinga?
Rå-notater er nå tilgjengelig på våre nettsider.
onsdag 22. mai Storfjord kommune
Møteinnkalling Plan- og driftsstyret 24. mai 2019
tirsdag 21. mai Storfjord kommune
Møteprotokoll Plan- og driftsstyremøte 10. mai 2019
tirsdag 21. mai Storfjord kommune
Kulturskolene i Storfjord, Balsfjord og Lyngen med felles strategiplan
Kulturskolene i Storfjord, Balsfjord og Lyngen har i samarbeid utarbeidet en strategiplan for våre kulturskoler. 
tirsdag 21. mai Storfjord kommune
Kunngjøring av planvedtak - Reguleringsplan for Elvevoll Settefisk AS
Nyheter
tirsdag 21. mai Storfjord kommune
Bli med i FYSAK Storfjord sin turgruppe
Det er ikke alle som er like godt kjent overalt, eller har faste turkamerater. Andre er godt kjent, og kan gjerne tenke seg å gå sammen med andre. Etter ønske fra flere av dere som har deltatt i brukerundersøkelsen har vi oppretta ei åpen Facebook-gruppe
mandag 20. mai Storfjord kommune
Skulle dette brevet egentlig til din forening?
De siste dagene har vi fått et tjuetalls brev til lag og foreninger i retur med påskriften "utilstrekkelig adresse".
onsdag 15. mai Storfjord kommune
Info om miljøstasjonen og levering av avfall
Infoside for miljsøstasjonene til Avfallservice AS, inkludert prisliste.
onsdag 15. mai Storfjord kommune
Folkemøtet i skibotn i dag utsettes
Folkemøtet i Skibotn angående samfunnsplanen utsettes til neste uke, tirsdag 21.05.19.
tirsdag 14. mai Storfjord kommune
Endring av forskrift om politivedtekt – Storfjord kommune
Det skal foretas en endring av kommunens politivedtekt som ble vedtatt i 2011. I løpet av de siste årene har det skjedd en del endringer som innebærer at nye bestemmelser er tatt inn i Normalpolitivedtekten for kommunene.
tirsdag 14. mai Storfjord kommune
Ledig stilling: sykepleier/vernepleier 70 % fast stilling ved hjemmetjenesten
Stillingen er ledig fra 1. juli 2019. Søknadsfrist 10. juni 2019.
tirsdag 14. mai Storfjord kommune
Ledig stilling: Helsesekretær 100 % fast stilling ved legesenteret
Stillingen er ledig fra 1. august 2019. Søknadsfrist 20. juni 2019.
tirsdag 14. mai Storfjord kommune
17.mai program Skibotn
Nyheter
mandag 13. mai Storfjord kommune
Nå starter snart trimsesongen!
Lørdag 1. juni starter årets trimpostkassesesong og 5 på topp opp igjen, og vi vet at det har begynt å klø under føttene til mange allerede.
mandag 13. mai Storfjord kommune
Ledig assistentstilling inntil 90 %
Det er ledig inntil 90 % fast assistentstilling med foreløpig arbeidssted Hatteng skole. Søknadsfrist 30.5 2019.
mandag 13. mai Storfjord kommune
Hva er bra? Hva må endres? Hva må innføres?
Kommuneplanens samfunnsdel (Samfunnsplanen) er under revidering. Det er nå alle har mulighet til å påvirke styringen og de store linjene i utviklinga av Storfjord kommune.
fredag 10. mai Storfjord kommune
17.mai program Hatteng
Nyheter
fredag 10. mai Storfjord kommune
Oppsummering kulturskolens brukerundersøkelse
Kulturskolen har gjennomført brukerundersøkelse og kan oppsummere at de aller fleste er fornøyde med kulturskoletilbudet, synes elevene lærer det de ønsker å lære, at det er god nok informasjon og at de vet mye eller noe om hva undervisningstilbudet
torsdag 9. mai Storfjord kommune
Folkebadet åpner lørdag 11. mai
Folkebadet er et dugnadsbasert tiltak med gratis inngang. Man ønsker å åpne bassenget for innbyggerne. Alle de frivillige badevaktene har livreddende sikkerhetskurs.
tirsdag 7. mai Storfjord kommune
Møteinnkalling Plan- og driftsstyret 3. mai 2019
fredag 3. mai Storfjord kommune
Brannøvelse i Oldersletta 9 på Hatteng - mandag 6. mai 2019
Røyk og aske - Midlertidig stenging av vei: Oldersletta - Dårlig vanntykk
fredag 3. mai Storfjord kommune
Ledig stilling: Museumsvert (sommerjobb)
Nord-Troms museum lyser ut sommerarbeidsplass for serviceinnstilt ungdom ved Markedsplassen på Skibotn. Søknadsfrist 19. mai.
fredag 3. mai Storfjord kommune
Reparasjon av vannlekkasje (vannavstengning) i morgen 30.4.19 fra kl. 08.00 -deler av Elvevoll/Rasteby vannverk
Nyheter
mandag 29. april Storfjord kommune
TROMS

Ledig stilling: Sykepleier i 100 % fast stilling på Legesenteret, 2. gangs utlysning
Ny søknadsfrist 20. mai 2019.
mandag 29. april Storfjord kommune
Kunngjøring av navnevedtak i sak Larsberget m.fl.
Kartverket gjorde 23.04.2018 vedtak om skrivemåten til flere navn i tilknytning til blant annet Larsberget.
fredag 26. april Storfjord kommune
Ledig Stilling: Renholder 50% fast stilling
Nyheter
torsdag 25. april Storfjord kommune
Mange fornøyde turgåere, men alltid rom for forbedring
I mars gjennomførte vi en spørreundersøkelse om tilrettelegging for fysisk aktivitet i friluft. Vi jobber for å tilrettelegge best mulig for at flest mulig skal kunne være fysisk aktiv ute i naturen, og målet med undersøkelsen var å finne ut hva som
onsdag 24. april Storfjord kommune
Tryggere til beins
Hold deg på beina med enkle grep. Bli med i treningsgruppe for 65+
onsdag 24. april Storfjord kommune
Bli med på strandryddeuka 2019
Årets strandryddeuke er 29. april - 5. mai. Har du lyst til å være med, kan du registrere en aksjon for å få avfallet henta gratis.
onsdag 24. april Storfjord kommune
Kokepåbud Indre Storfjord
kokepåbud opphevet 21.04.19
onsdag 17. april Storfjord kommune
1.gangs høring av detaljregulering for Nálluvuohpi Reiselivsområde
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Nálluvuohppi Reiselivsområde, PlanID 19392015001 ut til høring og offentlig ettersyn etter ny 1.gangs behandling i Storfjord plan- og driftsstyre 15.03.19 sak 24/19.
tirsdag 16. april Storfjord kommune
Framskaffelse av utleieboliger med tilvisningsavtale
Storfjord kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale knyttet til utleie av boliger med en boligbygger/utleier i Skibotn.  Avtalen gir Storfjord kommune rett å tilvise boligsøkere for leie av boligene som omfattes av avtalen. Det ønskelig med 4-6 stk.
mandag 15. april Storfjord kommune
Sakspapirer levkårsutvalget 25. april 2019
fredag 12. april Storfjord kommune
Ledig stilling som rådmann
Vår rådmann skal pensjonere seg 1. februar 2020, og vi søker derfor etter ny rådmann. Søknadsfrist 10.05.19.
fredag 12. april Storfjord kommune
Påskevakt 2019
Vaktmestertjenesten har påskevakt dersom det oppstår akutte situasjoner.
fredag 12. april Storfjord kommune
Åpningstider hos NAV i påsken
NAV Balsfjord-Storfjord sitt publikumsmottak er åpent mandag 15. april kl. 12.00 - 14.00. Onsdag 17. april holder publikumsmottaket stengt. Timeavtaler går som normalt. Ved behov for kontakt med NAV, kan du ringe NAV sitt hovednummer: 55 55 33 33. Fra
torsdag 11. april Storfjord kommune
Høring om bredbånd i Storfjord kommune
Høring i forbindelse med søknad om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til utbygging av bredbånd i Storfjord kommune
torsdag 11. april Storfjord kommune
79 år siden den tyske invasjonen av Norge
I dag er det 79 år siden den tyske invasjonen av Norge. Mange storfjordinger deltok i den påfølgende frihetskampen, og i 1988 fikk sju av dem sine deltakermedaljer under en seremoni i Brennfjell leir.
tirsdag 9. april Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 3. april 2019
tirsdag 9. april Storfjord kommune
Møteprotokoll Plan- og driftsstyremøte 03. april 2019
torsdag 4. april Storfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL