Storfjord
Tilskudd til aktiviteter - Friluftslivets uke 1-9 september
Planlegger ditt lag eller forening et arrangement i Friluftslivet uke er det mulig å søke tilskudd til dette.
09:51 Storfjord kommune
Kokepåbud for indre Storfjord vannverk
Tirsdag 24.04.18 På grunn av smeltingen i vassdragene får vi ikke god nok transmisjon(gjennomlysing) av vannet i vårt UV-anlegg i Tverrdalen. Dermed må vi innføre kokepåbud av vann som skal brukes til drikke og matlaging.
08:06 Storfjord kommune
Møteprotokoll Administrasjonsutvalget 20. april 2018
fredag 13:04 Storfjord kommune
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.
Viktig informasjon fra Mattilsynet!
fredag 11:08 Storfjord kommune
Kommunedelplan for Oppvekst
I løpet av 2018 skal det utarbeides en egen tverrfaglig kommunedelplan for Oppvekstområdet i kommunen. Planprogrammet legges nå ut på høring med frist for innspill 31.mai 2018.
fredag 08:00 Storfjord kommune
Skolerute og barnehagerute 2018-19
Da er skoleruta og barnehageruta (kommunale barnehager) 2018-19 klare. De er å finne som fast informasjon på kommunens nettsted under barnehage og skole.
torsdag 08:24 Storfjord kommune
Sakspapirer Kommunestyret 25. april 2018
onsdag 15:29 Storfjord kommune
Sakspapirer Administrasjonsutvalget 20. april 2018
onsdag 15:25 Storfjord kommune
TROMS

Kokepåbud ved Elvevoll/Rasteby vannverk 17.04.2018
Kommunen må innføre kokepåbud for vann til drikke og matlaging for abonnenter ved Elvevoll/Rasteby vannverk med umiddelbar virkning. UV-bestrålingen er ikke god nok.
tirsdag 17. april Storfjord kommune
Endring i tildeling av tilrettelagt transport- TT-kort
Fylkestinget har vedtatt følgende endringer i retningslinjer for tildeling av TT-kort.
tirsdag 17. april Storfjord kommune
Næringsfondet - neste søknadsfrist 10. mai
Etablerere, bedrifter med utviklings- og veksttiltak, samt organisasjoner som arbeider med trivlses- og stedsutviklingstiltak for innbyggerne i Storfjord kan søke om midler fra næringsfondet:
onsdag 11. april Storfjord kommune
Årets Hyttefest
Småtrinnet inviterer til Hyttefest tirsdag 24. april kl.18.00. De øver og øver - og satser på en fin forestilling i Flerbrukshallen. Velkommen.
tirsdag 10. april Storfjord kommune
Høring av Regional strategisk næringsplan 2018 - 2022
Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommune har samarbeidet om utarbeiding av «Regional strategisk næringsplan 2018 – 2022». Planen legges ut til offentlig ettersyn frem til 21. mai 2018
mandag 9. april Storfjord kommune
Øvelse i Lyngenlinja Heimevernsområde
Heimevernet skal gjennomføre øvelse i området fra Øvergård (Balsfjord) til Nordnes (Kåfjord) i perioden 22.04.18 til 27.04.18. Det vil være ca. 180 soldater involvert i øvelsen.  Det må dermed forventes en god del militær aktivitet i...
mandag 9. april Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 4. april 2018
fredag 6. april Storfjord kommune
Innbyggerundersøkelsen 2017 - 2018
Storfjord kommune gjennomførte innbyggerundersøkelsen i perioden 1. desember 2017 – 31. januar 2018.
fredag 6. april Storfjord kommune
9.april slokker vi gatelysene
Nå er det så mye naturlig lys ute at vi slukker gatelysene for sesongen.
onsdag 4. april Storfjord kommune
Hvem bør få kulturprisen 2018?
 I år skal kulturprisen deles ut for 17. gang, og vi håper på mange gode forslag til prisvinnere. Fristen er 1. november.
onsdag 4. april Storfjord kommune
Driftstilskudd til lag og foreninger 2018
Det er igjen tid for å søke om driftstilskudd til lag og foreninger. Søknadsfristen er 30. april 2018.
tirsdag 3. april Storfjord kommune
Er du mann og har lyst til å jobbe i Helse- og omsorg?
Nord-Troms Studiesenter har i samarbeid med Nord-Troms kommunene fått laget en rekrutteringsfilm for å få flere menn til å ta utdannelse og jobb innen helse- og omsorg.
tirsdag 3. april Storfjord kommune
Ledig stilling (2. gangs utlysning): Kirkegårdsarbeider
Storfjord fellesråd søker etter kirkegårdsarbeider i fast 50 % stilling fra 1. mai 2018. Søknadsfristen er 18. april.
tirsdag 3. april Storfjord kommune
Nord-Troms Studiesenter har laget en rekrutteringsfilm for helse- og omsorgsektoren
I samarbeid med nord-Troms kommunene har det blitt laget en film for å rekruttere flere menn til helse- og omsorgssektoren.
tirsdag 3. april Storfjord kommune
Ledig stilling: Tilkallingsvikar til Psykisk helse- og rusomsorgen
Har du interesse og/eller erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser og/eller rusutfordringer ser vi gjerne at du tar kontakt med oss for nærmere opplysninger.
tirsdag 3. april Storfjord kommune
Møteprotokoll Levekårsutvalget 22. mars 2018
onsdag 28. mars Storfjord kommune
Åpningstid Storfjord rådhus onsdag 28. mars
I dag 28. mars 2018 har rådhuset åpent fram til kl. 12.00. Dette gjelder også sentralbord.
onsdag 28. mars Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 4. april 2018
tirsdag 27. mars Storfjord kommune
1.gangs høring av reguleringsendring Skibotn Senter
Storfjord Plan- og driftsstyre har i sak 28/18 vedtatt å legge forslag til Reguleringsendring Skibotn Senter til 1.gangs høring i henhold til plan- og byngingslovens § 12-10. Reguleringsendringen gjelder tilrettelegging for etablering av omsorsgsboliger
tirsdag 27. mars Storfjord kommune
Høring og offentlig ettersyn av Hovedplan for kommunale veier 2018-2029
I henhold til vedtak i sak 27/18 i Storfjord Plan- og driftsstyre legges Hovedplan for kommunale veier 2018-2019 ut til offentlig ettersyn og høring frem til 16.05.18.
tirsdag 27. mars Storfjord kommune
Stenging av skuterløyper på grunn av snøskredfare
Store nysnømengder og vind gir omfattende ustabile forhold, naturlig utløste skred forventes. Unngå alt skredterreng.
mandag 26. mars Storfjord kommune
Møteprotokoll Storfjord ungdomsråd 20.03.18
mandag 26. mars Storfjord kommune
Møteprotokoll Kontrollutvalget 16. mars 2018
fredag 23. mars Storfjord kommune
Påskevakt 2018
Vaktmestertjenesten har påskevakt dersom det oppstår akutte situasjoner.
fredag 23. mars Storfjord kommune
Møteprotokoll Plan- og driftsstyret 23. mars 2018
fredag 23. mars Storfjord kommune
TROMS

UP stilte seg opp i veikanten på E8 i natt. Der fikk de mer enn nok å gjøre
Troms politidistrikt melder at Utrykningspolitiet i natt har hatt fartskontroll i Storfjord.Resultatet v kontrollen ble hele 12 forenklede forelegg.- Høyeste hastighet var 78 km/t i…
fredag 16. mars Nordlys
Storfjord og Balsfjord får fylkets første interkommunale NAV-kontor
21. februar 2018 ble det gjort endelig vedtak i kommunestyrene om at det skal etableres et interkommunalt NAV-kontor.
torsdag 15. mars Storfjord kommune
Sakspapirer Levekårsutvalget 22. mars 2018
onsdag 14. mars Storfjord kommune
Ledig stilling- leder dagsenter 80% ledig fra 01.08.18
ID-NR 256 80 % stilling – Leder dagsenter Storfjord kommune ønsker å legge til rette for at alle kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Vi utvider derfor tilbudet for hjemmeboende personer med demens med flere plasser på dagaktivitetssenteret. Dagaktivitetstilbud skal bidra til en...
onsdag 14. mars Storfjord kommune
Utstyrssentralen
Nytt utstyr er tilgjengelig for utlån
tirsdag 13. mars Storfjord kommune
Høring: Kommunale mål og retningslinjer for elgforvaltningen i Storfjord kommune
Storfjord kommune har utarbeidet et forslag til kommunale mål og retningslinjer for elgforvaltningen i Storfjord kommune. Forslaget er utarbeidet i hht. Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) – LOV-1981-05-29-38 og Forskrift om forvaltning av av hjortevilt (hjorteviltforskriften) –...
mandag 12. mars Storfjord kommune
Ledig stilling som leder for behandlende avdeling/helse og omsorg
Det er ledig 100 % stilling som leder for behandlende avdeling/helse og omsorg fra 01.05.18. Søknadsfrist 09.04.18
mandag 12. mars Storfjord kommune
Sakspapirer Storfjord ungdomsråd 20.03.2018
mandag 12. mars Storfjord kommune
Helse- og omsorg lyser ut 2 læreplasser i helsefagarbeiderfaget
Storfjord kommune ønsker å ta imot lærlinger og lyser ut to læreplasser med oppstart 01.09.18. Id-nr 254- 2 læreplasser i helsearbeiderfaget
mandag 12. mars Storfjord kommune
Stenging av vann i Skoleveien
I ettermiddag og utover kvelden kan vannet i Skoleveien i Skibotn bli stengt på uvisse tidspunkt.
fredag 9. mars Storfjord kommune
Markering av Kvenfolkets dag
16. mars Klokken 11.00- 14.00 foregår det markering av dagen i Læstadiusbua på Markedsplassen, Skibotn.
fredag 9. mars Storfjord kommune
Saksliste til møte i Kontrollutvalget 16. mars 2018
fredag 9. mars Storfjord kommune
Møteprotokoll Plan- og driftsstyremøte 07. mars 2018 - Skriftlig behandling
fredag 9. mars Storfjord kommune
Har du e-faktura?
eFaktura er den enkleste og sikreste måten å motta og administrere regninger. En eFaktura kommer ferdig utfylt og klar til betaling. Alt du trenger å gjøre er å godkjenne på nett. Om du ønsker, kan forfallsdato og beløp endres. Dine eFakturaer oppbevares
fredag 9. mars Storfjord kommune
Ledig stilling: Helse- og omsorgsetaten, Forebyggende avdeling
Med forbehold om kommunestyrets godkjenning lyses det ut id.nr-253 inntil 3 x 100 % faste stillinger som miljøterapeuter og/eller sykepleiere i Forebyggende avdeling, Psykisk helse- og rusomsorgen. Søknadsfrist: 28.03.18
onsdag 7. mars Storfjord kommune
Kommunene i Nord-Troms behøver familierådskoordinator
Hva er familieråd?
tirsdag 6. mars Storfjord kommune
Transporttjenesten for funksjonshemmede - TT-ordningen
Personer med varig funksjonshemming som er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler og av denne grunn har behov for TT-kort, kan søke om dette nå. Søknadsfrist: 01.05.18
tirsdag 6. mars Storfjord kommune
Vi trenger nye turbilder til et nytt turhefte
Det skal lages et helt nytt turhefte for alle trimsposkassene og toppturene i Storfjord. Til det trenger vi noen helt nye, fine turbilder.
tirsdag 6. mars Storfjord kommune
Språkkafé i flerbrukshallen
Etter en liten pause starter vi opp igjen med språkkafé i flerbrukshallen.
tirsdag 6. mars Storfjord kommune
Storfjord kommune har behov for ferievikarer til Skibotn avlastning
Storfjord kommune har behov for ferievikarer i Helse- og omsorgstjenesten i tidsrommet 25.06. – 02.09.18. Søknadsfrist: 21. mars 2018.
mandag 5. mars Storfjord kommune
Har din forening fått ny kontaktperson?
I disse dager avholdes det årsmøter i lag og foreninger. Husk at både kommunen og Brønnøysundregistrene vil ha melding om endringer.
fredag 2. mars Storfjord kommune
Kurs: Økt konkurransekraft og lønnsomhet
Nord-Troms Studiesenter inviterer til kurs i samarbeid med Halti Næringshage. Finn Steinar Heimly, Handelshøyskolen ved UiT holder kurs for bedrifter onsdag 14. mars kl 17-20 på Halti i Nordreisa.
fredag 2. mars Storfjord kommune
Is på fjorden for første gang på over 30 år
Den innerste delen av Storfjorden er islagt for første gang siden midten av 80-tallet. Mange har latt seg friste til å teste sjø-isen i det fine været vi har hatt i det siste, og har hatt en spesiell og sjelden naturopplevelse. For alt vi vet kan det bli mer enn 30 år til neste...
fredag 2. mars Storfjord kommune
Kunngjøring: Adressefastsettende veinavn
Nå er det vedtatt til sammen 10 nye veinavn i Storfjord. Hvilke kan du se overiskt over her.
onsdag 28. februar Storfjord kommune
Storfjord med positivt resultat i 2017
Kommunens regnskap for 2017 viser et overskudd på 6,75 mill.
onsdag 28. februar Storfjord kommune
TROMS

Eiendomsskatteliste 2018
Eiendomsskattelisten for 2018 ligger ute til offentlig ettersyn på kommunehuset på Hatteng fra onsdag 28. februar og i 3 uker framover.
onsdag 28. februar Storfjord kommune
Sakspapirer Levekårsutvalget 6. mars 2018
onsdag 28. februar Storfjord kommune
Møteprotokoll Kommunestyret 21. februar 2018
tirsdag 27. februar Storfjord kommune
Storfjord kommune vil at flere skal ta imot digital post
958 innbyggere i Storfjord har enda ikke tatt i bruk digital postkasse. Nå starter kommunen en kampanje for å få flere til å ta imot digital post fra kommunen.
tirsdag 27. februar Storfjord kommune
Melding om midlertidig vannavstegning
Gjelder området fra Elvevoll til og med Rasteby i morgen tirsdag 27.02.18 mellom klokken 11:30 og 15:30.
mandag 26. februar Storfjord kommune
Nybygg sykehjemsavdeling
Åsen sykehjem bygges nå ut for å gi plass til en ny demensavdeling. Byggetrinn 1 er godt i gang.
mandag 26. februar Storfjord kommune
Prosjektstilling Plan- og driftsetaten, 2. gangs utlysning
Vi søker etter en ingeniør eller en med tilsvarende kompetanse/realkompetanse i 100 % prosjektstilling for snarlig tiltredelse. Stillingens varighet er to år. Det kan være muligheter for fast stilling etter periodens utløp.
fredag 23. februar Storfjord kommune
Her er svaret: Derfor så mange et uvant lys på himmelen i kveld
Torsdag ettermiddag fikk Nordlys flere tips om et lysfenomen som var observert på himmelen over Troms.
torsdag 22. februar Nordlys
Se videoer av lyset på himmelen: - Jeg trodde først at det var månen, men den var lenger til venstre
Like før klokken 18.30 i kveld tok flere tipsere kontakt med Nordlys, etter at de har observert et sterkt lys på himmelen som beveget…
torsdag 22. februar $ Nordlys
Dette lyset på himmelen vekker oppsikt - sett fra både Tromsøya, Storfjord og Malangen
Nei, det er ikke månen. Men det er ikke helt lett å vite hva det er folk i hele Troms har sett på himmelen i kveld.
torsdag 22. februar Nordlys
Bil har kjørt av veien og havnet på taket på E6 i Storfjord
En bil bil har kjørt ut av veien og ligger på taket ved E6 i Storfjord. Det var to personer i bilen, passasjeren bringes til…
torsdag 22. februar Nordlys
Vi søker etter en brannkonstabel til Storfjord brann og redning
Storfjord kommune søker 1 brannkonstabl til Skibotn Brannstasjon. Søknadsfrist: 4. mars.2018
fredag 16. februar Storfjord kommune
Sakspapirer kommunestyret 21. februar 2018
onsdag 14. februar Storfjord kommune
Her ligger bilen etter utforkjøring på E6 i Storfjord
En personbil har kjørt av veien på E6 like sør for Slettnes camping i Storfjord kommune.
onsdag 14. februar Nordlys
Møteprotokoll Plan- og driftsstyret 9. februar 2018
onsdag 14. februar Storfjord kommune
Lurer du på hvem som skal i aksjon under UKM?
Detaljert program finner du på UKM Storfjord sine egne nettsider.
mandag 12. februar Storfjord kommune
I vinter har seks vogntog kjørt i grøfta på skoleveien: Bygda frykter for ungenes liv, men ingen har svaret på når veien skal utbedres
Tungtrafikken dundrer forbi skoleelevene når de går av bussen.
fredag 9. februar $ Nordlys
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORFJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark Utenriks Hedmark IT Innenriks Bergen Oppland Næringsliv Akershus Fotboll Kjendis Østfold Nordland Vestfold Mat Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Kultur Rogaland Troms Sport Odda Buskerud Skåne Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Mobil Oslo Finnmark Kalmar Fiske Get-ligaen Hässleholm Fotball Ringsaker Kvinnherad Molde Skien Karmøy Molde FK Fredrikstad Inrikes Blekinge Tinn Bodø Oskarshamn Karlskrona Bolig USA Kristianstad Sandnes Elverum Kongelig Økonomi Kongsvinger Stabæk Politikk Sunndal Haugesund Stavanger Lindås Malmö OL Bamble Kultur Drammen Kragerø Barn Svelvik Landskrona Motor Hammerfest Fauske Meløy Poker Näringsliv Tomelilla Radøy Tolga Drangedal Porsgrunn Askøy Stord Sørreisa Lillesand Svedala Forskning Sport Trav Helsingborg Eslöv Osterøy Nedre Eiker Dyr Landbruk Tvedestrand Reise Universet Vestvågøy Hvaler Steigen Sarpsborg Bil Tromsø Stockholm Håndball Hyllestad Langrenn Førde Svalbard Vær Eliteserien Risør Vestby Øvre Eiker Åsnes Aurskog-Høland Odds BK Kvænangen Vietnam Nord-Korea Sigdal Bil Android Salangen 17. mai Stavanger Oilers Ski Jakt Film Lier Båt Kunst Narvik Musikk Vefsn Forskning Horten Askim Notodden Eidskog Kryptovaluta Tesla Sverige Lesja Mörbylånga Lyngdal Larvik Råde Åmli Hälsa Trening Tingvoll Helse Hörby Moss Trysil Sykkel Vinje Staffanstorp Åmot Sande FK Haugesund Nordkapp Tynset Kristiansand Hadsel Klippan Øksnes Tana Kongsberg Eiker VM Jevnaker Friluftsliv Frogn Lenvik Rosenborg BK Filippinene Bærum Berlevåg OBOS-ligaen Nittedal Kommunesammenslåing Skiskyting Mat Øygarden Norway Cup Fitjar Lund Eidsberg Ålesund Grue Skurup Ballangen Fedje Jobb Masfjorden Asker Skjervøy Austrheim Lyngen Tønsberg Vålerenga Suldal Porsanger Modum Rana World Series of Poker Utrikes Sjakk Farsund Russland Fjell Vitenskap Eurovision Jølster Målselv Ronneby Kävlinge Nesodden Utsira Mandal Halsa Gjøvik Strand Hurum Sauherad Sölvesborg Time Ekonomi Hamar Bromölla Naustdal Nord-Odal Motorsport Sund Enebakk Skiptvet Teknik Halden Selje Rendalen Brønnøy Våler Re Sandøy Sørfold Nore og Uvdal Foto Andøy Svømming Skøyter Løten Grane Stryn Evenes Olofström Sandefjord Herøy Nes Gloppen Kristiansund Alpint Meland Turn Litteratur Herøy Rømskog Jönköping Karasjok Roing Hattfjelldal Leirfjord Ishockey Birkenes Åseral Snowboard Lomma Påske Game of Thrones Valle Trollhättan Voss Surnadal Kvæfjord Fræna Odal Östergötland Bundesliga Hole Karlshamn Jul Russ Spill Borgholm Aure Giske NHL Arvika FA-cupen Gausdal Forsand Romfart Alstahaug Mönsterås Harstad Ullensvang Viking FK Friidrett Polen Emmaboda Nissedal Gjerstad Nesset Hamarøy Vennesla Røyken Mote Kviteseid Arendal Modalen Måsøy Trøgstad Skedsmo Tromsø IL Eid E-sport Klepp Bodø/Glimt Nesna Kvinner Ås Træna Alta Vaksdal Musik Google Sande Froland Hemnes Tjeldsund Spania Klima Os Klatring Gran Dovre Årdal Svalöv
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL