Storfjord
Delvis åpning av Hatteng svømmebasseng
Tilbudet om gratis treningstid er desverre påsvirket av covid-19-situasjonen, men nå åpnes svømmebassenget delvis med én dag per uke.
mandag 12:47 Storfjord kommune
Høring - Planprogram for kommunedelplan energi og klima, Nord-Troms
Kommunene i Nord-Troms samarbeider om revidering av kommunedelplan for energi og klima. Arbeidet utføres av Rambøll med Lyngen kommune som prosjektansvarlig. Høringsfrist er satt til 19.10.2020.
mandag 10:57 Storfjord kommune
Ekstraordinære midler til det kommunale næringsfondet
Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådet har vedtatt at midlene tildelt fylkeskommunen som del av krisepakke - fase 3 for 2020 (Covid-19) skal fordeles med påfyll til kommunalt næringsfond i hht. etablert fordelingsnøkkel.
fredag 12:58 Storfjord kommune
Møteprotokoll Kommunestyret 10. september 2020
fredag 12:03 Storfjord kommune
Tirsdag 22. september klokken 18-20 kan du komme innom Kultursalen på Halti i Nordreisa
Her kan du få med deg fire spennende foredrag
fredag 10:30 Storfjord kommune
NAV gjenåpner publikumsmottaket
Mandag 21. september gjenåpner NAV Balsfjord-Storfjord publikumsmottaket for henvendelser uten timeavtaler. Åpningstiden er mandag-onsdag-fredag kl. 12.00-14.00.
torsdag 13:00 Storfjord kommune
Nettkurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til nettkurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det legges opp til regionale kurs og anmoder lag og foreninger om å melde seg på i sin region. Som følge av restriksjoner i forbindelse med...
tirsdag 15. september Storfjord kommune
Forskningsdagene 2020 - Nord-Troms
Den fantastiske hjernen er temaet for årets Forskningsdager.
tirsdag 15. september Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Det blir ingen tradisjonell dør - til - dør aksjon i år
På grunn av koronapandemien blir årets TV-aksjon digital.
tirsdag 15. september Storfjord kommune
Moderasjonsordning foreldrebetaling SFO
Fra 1.8.2020 er det fastsatt to moderasjonsordninger i SFO.
mandag 14. september Storfjord kommune
Lørdagsuniversitet - Nord-Troms Studiesenter
Nord-Troms studiesenter har åpent lørdagsuniversitet 19. september
mandag 14. september Storfjord kommune
Delvis åpning av kommunale idrettsanlegg
Tilbudet om gratis treningstid er desverre påsvirket av covid-19-situasjonen, men nå åpnes byggene delvis med to dager per uke per bygg.
torsdag 10. september Storfjord kommune
Hvordan kan vi gjøre Storfjord enda triveligere?
Vi har allerede mottatt mange gode innspill, og lest dem alle, men vi ønsker oss enda flere: Hva er ditt innspill til hvordan vi kan gjøre Storfjord enda triveligere for oss som allerede bor her, eller inspirere flere til å flytte hit?
onsdag 9. september Storfjord kommune
9. september - Oppdatering Korona
onsdag 9. september Storfjord kommune
Møteprotokoll Miljø,- plan og driftsstyret 4. september 20
tirsdag 8. september Storfjord kommune
Skatteetaten overtar ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra 1. november 2020
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.
mandag 7. september Storfjord kommune
Søkerlister på våre utlyste stillinger
Her er en oversikt over søkere på stillingene som kommunalsjef Miljø, drift og beredskap, kommunalsjef Utvikling og Nærings- og utviklingsrådgiver.
mandag 7. september Storfjord kommune
Sakspapirer Kommunestyret 10. september 2020
mandag 7. september Storfjord kommune
Ledig stilling som biblioteksjef
Vi har ledig 80 % fast stilling som biblioteksjef. Søknadfrist 20.09.20
fredag 4. september Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 2. september 2020
fredag 4. september Storfjord kommune
Ledig stilling: Vernepleier 70 %
Vi har ledig fast stilling som vernepleier i helse- og omsorgsetaten, Skibotn avlastning. Søknadsfrist 20. september 2020
torsdag 3. september Storfjord kommune
Ledig stilling: Fagarbeider 70 %
Vi har ledig fast stilling som fagarbeider i helse- og omsorgsetaten, Skibotn avlastning. Søknadsfrist 20. september 2020
torsdag 3. september Storfjord kommune
Ledig stilling: fagarbeider 2 x 40 %
Vi har ledig to faste stillinger som fagarbeidere i helse- og omsorgsetaten på Skibotn avlastning. Søknadsfrist 20. september 2020
torsdag 3. september Storfjord kommune
Sakspapirer Kommunestyret 10. september
torsdag 3. september Storfjord kommune
Ny dugnadshelg for stibyggere 4. - 6. september
Det blir ny dugnadshelg med tilrettelegging på noen av de mest poulære stiene i Skibotn-området 4. - 6. september.
onsdag 2. september Storfjord kommune
1. september - oppdatering Korona
De siste syv dagene er det tatt nærmere 5 800 prøver i Troms og Finnmark, alle negativ for Troms. Det er sesong for forkjølelse, noe som innebærer mye testing for å være på den sikre siden.
tirsdag 1. september Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 2. september 2020
tirsdag 1. september Storfjord kommune
Hvordan kan vi gjøre Storfjord enda triveligere?
Hva er ditt innspill til hvordan vi kan gjøre Storfjord enda triveligere for oss som allerede bor her, eller inspirere flere til å flytte hit?
tirsdag 1. september Storfjord kommune
Møteinnkalling Miljø,- plan og driftsstyret 4. september 2020
fredag 28. august Storfjord kommune
Ledig stilling: Tjenesteleder sykehjem/hjemmetj. (vikariat 100 %)
Vikariat stilling ved sykehjemmet/hjemmetjeneste fra snarest og foreløpig til 31.12.20, med mulighet for forlengelse.
fredag 28. august Storfjord kommune
Søk om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Vurderer din forening å søke om spillemidler? Da er fristen 1. oktober viktig å merke seg. Det er aldri for tidlig å starte planlegginga. God planlegging sikrer enklere gjennomføring og rapporterting. Her er ei enkel "bruksanvisning" for søkeprosessen. Fra...
onsdag 26. august Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 2. september 2020
onsdag 26. august Storfjord kommune
Bestilling av bostedsattest
Har du behov for å skaffe deg bostedsattest?
tirsdag 25. august Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Barnehagerute 2020-21
De kommunale barnehagene har fem kurs og planleggingsdager i barnehageåret og da er barnehagene stengt.
mandag 24. august Storfjord kommune
Arrangementskomiteen for årets TV-aksjon har hatt sitt første møte
Og nå trenger vi at du melder deg som bøssebærer
fredag 21. august Storfjord kommune
Informasjon til pasienter som mottar helse og omsorgstjenester i hjemmet.
Forebyggende tiltak mot spredning av Corona virus for å beskytte både pasienter og ansatte.
onsdag 19. august Storfjord kommune
Økning i antall besøkende til toppturkasser i 2019
9 av 10 topper som inngår i 5 på toppkonkurransen i Storfjord hadde økning i antall besøkende i 2019.
tirsdag 18. august Storfjord kommune
Ledig lærerstilling
Det er ledig inntil 60 % lærerstilling ved Hatteng skole fra snarest og fram til 31.12.2020. Søknadsfrist: 25.8.
mandag 17. august Storfjord kommune
Hvem bør få kulturprisen 2020?
 I år skal kulturprisen deles ut for 17. gang, og vi håper på mange gode forslag til prisvinnere. Fristen er 1. november.
fredag 14. august Storfjord kommune
Oppdatert informasjon, Valmuen arbeids -og aktivitetssenter
Butikken holdes stengt inntil videre og redusert besøksaktivitet
mandag 10. august Storfjord kommune
Ny krisepakke for frivilligheten 
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Søknadsfristen er 15. september. 
mandag 10. august Storfjord kommune
Informasjonsmøte om reetableringsprosjekt i Skibotnregionen
Det blir folkemøter angående fiskebestanden i Skibotnregionen på Hatteng og Skibotn 18. og 19. august
fredag 7. august Storfjord kommune
Ledig 60% fast nattevaktstilling helsefagarbeider / hjelpepleier
Åsen sykehjem trenger en nattevakt
fredag 7. august Storfjord kommune
Våre retningslinjer for besøk på Åsen sykehjem
Nye retningslinjer for besøk ved Åsen sykehjem, gjeldene fra 06.08.20
torsdag 6. august Storfjord kommune
Vi har ledige stillinger innen næring, utvikling, miljø, drift og beredskap
Vi gjennomfører en organisasjonsjustering og vil ha flere ledige stillinger innen våre nye etater
tirsdag 21. juli Storfjord kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032
Kommunestyret har i møtet 17. juni 2020 vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2032.
fredag 17. juli Storfjord kommune
Ferieavvikling i miljø-, plan- og driftsetaten
Det er nå ferieavvikling også i miljø, plan og driftsetaten i Storfjord kommune.
fredag 17. juli Storfjord kommune
Besøk og henvendelser til kommunen
Hvis du vil besøke oss eller hvis du vil treffe en av våre saksbehandlere er vårt beste råd: Ta kontakt med saksbehandler og gjør en avtale først
onsdag 15. juli Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 2. juli 2020
mandag 13. juli Storfjord kommune
Dugnadshelg for stibyggere 24. - 25. juli
Det blir dugnadshelg med tilrettelegging på noen av de mest poulære stiene i Skibotn-området 24. - 25. juli.
fredag 10. juli Storfjord kommune
Jossigården blir ny med linoljemaling
I løpet av sommeren skal Jossigården få et lite ansiktsløft i form av ny maling. Huset - også kjent som Rastebyhuset - er ei av bygningene som utgjør miljøet på Skibotn markedsplass, og arbeidet er finansiert med tilskudd fra Sametinget. Ny trapp og ei infotavle...
torsdag 9. juli Storfjord kommune
Ledig stilling: Kommunalsjef helse og omsorg - 100 % fast stilling
Vi har ledig stilling som kommunalsjef for helse og omsorg fra 01.01.21. Søknadsfrist 30.07.20
onsdag 8. juli Storfjord kommune
Ledig stilling: sykepleier/vernepleier 70 % midlertidig stilling
Stillingen er i Hjemmetjenesten i perioden 01.10.20 - 31.03.21. Søknadsfrist 15. august 2020.
mandag 6. juli Storfjord kommune
Ledig stilling: Sykepleier 50 % fast stilling
Stillingen er i hjemmetjenesten, ønsket oppstart er 1. september 2020. Søknadsfrist 15. august 2020.
mandag 6. juli Storfjord kommune
Hvem bør få kulturprisen 2020?
I år skal kulturprisen deles ut for 17. gang, og vi håper på mange gode forslag til prisvinnere. Fristen er 1. november.
onsdag 1. juli Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 2. juli 2020
onsdag 1. juli Storfjord kommune
Møteprotokoll Kommunestyret 17. juni 2020
fredag 26. juni Storfjord kommune
Informasjon fra 3net til innbyggere i Storfjord om fiberutbygging
3net AS og Ymber Fiber AS har besluttet utbygging av fibernett i Storfjord kommune.
onsdag 24. juni Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Matombringing fra sykehjemsavdelinga
Det er dessverre ikke mulig for oss å tilby matombringing fra sykehjemsavdelinga.
onsdag 24. juni Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 2. juli 2020
tirsdag 23. juni Storfjord kommune
Friluftslivets uke 5 - 13 september 2020
Søk om penger til friluftsaktivietter. søknedsfrist 30. juni.
tirsdag 23. juni Storfjord kommune
Informasjon til skogeiere i Storfjord kommune
mandag 22. juni Storfjord kommune
Velkommen til kulturskolen 2020/21
Kulturskolen er åpen for påmelding for nye elever og vi ønsker akkurat deg velkommen som elev hos oss. Vi har ledige plasser på de fleste tilbud og vi har et bredt spekter å velge mellom.    Du kan lese mer om kulturskoletilbudet på kulturskolesida
mandag 22. juni Storfjord kommune
Siste nytt om gyroprosjektet
Prøvefiske og gytefisktellinger i regi av reetableringsprosjektet er utsatt til 2021. Veterinærinstituttet forventer ikke at gytemoden fisk med opprinnelse fra reetableringsprosjektet vandrer tilbake i år.
fredag 19. juni Storfjord kommune
Vannstenging i dag 18.6.20 mellom kl. 18.00-22.00 (OPPDATERT)
Gjelder abonnenter på ledningen fra Hattengveien 47 og mot Hatteng skole, Kvesmenes, Skolebakken, og Brennaområdet. Berørte abonneter skal ha mottatt telefon/sms - varsel.
torsdag 18. juni Storfjord kommune
Mulig vannstenging i morgen 18.6.20 mellom kl. 18.00-22.00
Gjelder abonnenter på ledningen fra Hattengveien 47 og mot Hatteng skole, Kvesmenes, Skolebakken, og Brennaområdet. Berørte abonneter skal ha mottatt telefon/sms - varsel.
onsdag 17. juni Storfjord kommune
Stenging av vann 18.06.2020 fra 12.00 Hatteng
Varslet gjelder for de som er tilkoblet vår vannledning fra Hattengveien 47 og nedover mot presteboligen og industriområdet på nedre Hatteng.
onsdag 17. juni Storfjord kommune
Reduksjon foreldrebetaling barnehageåret 2020/21
For husholdninger med lav inntekt, finnes det ordninger å søke på for å få redusert foreldrebetaling.
onsdag 17. juni Storfjord kommune
Sakspapirer Kommunestyret 17. juni 2020
tirsdag 16. juni Storfjord kommune
Husker du rotenonbehandlinga av vassdragene?
tirsdag 16. juni Storfjord kommune
Jobber sammen for bærekraftige sykkelstier
Antallet stisyklister i Storfjord har økt markert i de seinere år, etterhvert som kommunen har markert seg som en sykkeldestinasjon. Det attraktive stinettet i Skibotn er kjerneområdet for denne aktiviteten. Økt ferdsel gir økt slitasje, og nå er det
mandag 15. juni Storfjord kommune
Våre retningslinjer for besøk på Åsen sykehjem
Vi minner om retningslinjer for besøk ved Åsen sykehjem:
fredag 12. juni Storfjord kommune
Er du mellom 12-18 år og bor i Storfjord kommune?
Vi ønsker å komme i kontakt med deg
torsdag 11. juni Storfjord kommune
Møteprotokoll Miljø,- plan- og driftsstyret 29. mai 20
torsdag 11. juni Storfjord kommune
Sakspapirer Kommunestyret 17. juni 2020
onsdag 10. juni Storfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

STORFJORD

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL