Storfjord
Friluftsskole 2020
13:45 Storfjord kommune
Bli med på årets ordførertur til Bjørnhumpen
Ordfører Geir Varvik åpner årets FYSAK sommerkonkurranse med den tradisjonelle ordførerturen torsdag 11. juni kl. 17.30.
tirsdag 09:45 Storfjord kommune
Kr. 50 000 til utredning av naturfarer
Storfjord kommune gir tilskudd til pålagt utredning av naturfarer på inntil 50 000 kroner for tomter til helårsbolig eller næringsformål i Storfjord kommune. Søknad sendes til post@storfjord.kommune.no. Retningslinjene for dette tilskuddet ble vedtatt i kommunestyre den...
tirsdag 08:10 Storfjord kommune
Åpningstider ved miljøstasjonene sommer 2020
fredag 11:26 Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 3. juni 2020
onsdag 27. mai Storfjord kommune
Sakspapirer Administrasjonsutvalget 3. juni 2020
onsdag 27. mai Storfjord kommune
Valg av meddommere - alminnelig ettersyn
Valgnemndas forslag til meddommere er lagt ut til alminnelig ettersyn på Storfjord rådhus og på kommunens hjemmeside. Evt. merknader må være kommunen i hende innen 9. juni 2020.
tirsdag 26. mai Storfjord kommune
25. mai - Oppdatering Korona
Det vil ikke være flere oppdateringer på Korona så lenge smittetall er lave / på tilbakegang.
mandag 25. mai Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Sommer-SFO
Nå er det klart for å søke om sommer-SFO i august 2020, uke 33 (10.-14.august.) Søknadsfrist: 10.juni.
mandag 25. mai Storfjord kommune
Møtereferat, Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 18. mai 2020
mandag 25. mai Storfjord kommune
Møteinnkalling Miljø,- plan og driftsstyret 29. mai 20
fredag 22. mai Storfjord kommune
Ledig stilling - Sommerjobb som gjeter
Storfjord kommune søker etter 4 friluftsinteresserte personer til sommerjobb som gjetere. Søknadsfrist 1. juni 2020
onsdag 20. mai Storfjord kommune
Møteprotokoll Ungdomsrådet 18.05.20
tirsdag 19. mai Storfjord kommune
Møteprotokoll Ungdomsrådet 11.03.20
tirsdag 19. mai Storfjord kommune
Ledig stilling barnehagelærer
Det er ledig 100 % fast barnehagelærerstilling i Furuslottet barnehage. Søknadsfrist: 5.juni 2020
tirsdag 19. mai Storfjord kommune
18. mai - Oppdatering Korona
Neste oppdatering kommer mandag 25.mai pga stabilt lave smitte-tall.
mandag 18. mai Storfjord kommune
Gratulerer med dagen! Lihkku beivviin! Onnea päiväle!
Det blir en annerledes 17. mai i kommunen vår i år. Dagen skal likevel feires, og her finner du det digitale programmet.
søndag 17. mai Storfjord kommune
Sakspapirer Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
fredag 15. mai Storfjord kommune
Forlenget åpning av snøskuterløype
Storfjord kommune har fått innvilget søknad om forlenget åpning av Parasløypa t.o.m. 17.mai. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har vedtatt forlenget åpning jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9 andre ledd.
fredag 15. mai Storfjord kommune
Stor flomfare
Vårflomanalysen fra NVE (14.05.20) tilsier at det er stor sannsynlighet for flom med stor ødeleggende kraft knyttet til vårsmeltinga i år. De store snømengdene i fjellet, og vedvarende lave temperaturer medfører at når varmen først slår til kan
torsdag 14. mai Storfjord kommune
Nå starter snart sommertrimsesongen!
Lørdag 1. juni starter sommerens trimpostkassesesong og 5 på topp opp igjen, og vi vet at mange gleder seg.
torsdag 14. mai Storfjord kommune
Smitteverntiltak campingplasser - ny vurdering pr. 14.05.20
Storfjord Levekårsutvalg har gjort følgende vedtak i møte 14.05.2020, sak 9/20:
torsdag 14. mai Storfjord kommune
Møteprotokoll Levekårsutvalget 14. mai 2020
torsdag 14. mai Storfjord kommune
Sakspapirer Levekårsutvalget 14. mai 2020
torsdag 14. mai Storfjord kommune
Satser på et friskt og aktivt Storfjord
Storfjord kommunestyre har vedtatt satsingsområder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for de kommende fire år.
onsdag 13. mai Storfjord kommune
Storfjord rådhus åpner for fysiske møter - retningslinjer for møter og besøk på rådhuset
Hele samfunnet begynner å ta steg for å lette på innførte restriksjoner, og vi gjør nå en endring i forhold til besøkende på rådhuset.
onsdag 13. mai Storfjord kommune
NAV Balsfjord-Storfjord åpner for fysiske møter
Dersom du har behov for et møte med NAV, kan vi tilby møteform tilpasset ditt behov. Det betyr at du kan møte oss i et videomøte, et telefonmøte eller i et fysisk møte. Vi har også lokale telefonnummer du kan ringe (se under). Fysiske møter hos NAV må
onsdag 13. mai Storfjord kommune
Ledig stilling: Sommerjobb for skoleungdom i Storfjord kommune
Storfjord kommune ved Miljø, plan- og driftsetaten vil i år som tidligere år koordinere våre sommerarbeidsplasser. Søknadsfrist: 12. juni
tirsdag 12. mai Storfjord kommune
Bli med på bygdeutvalgets søppeldugnad i Skibotn
Onsdag 13. mai kl. 18.00 organiserer Skibotn bygdeutvalg søppeldugnad. Oppmøte utenfor TK-bygget. Bli med!
tirsdag 12. mai Storfjord kommune
11. mai - Oppdatering Korona
Neste oppdatering blir om en uke; mandag 18.05.20 pga stabilt lave smitte-tall.
mandag 11. mai Storfjord kommune
Reinflokkene har ankommet Lyngenhalvøya
Nå har reinflokkene ankommet sommerbeitene på Lyngenhalvøya og kalvinga er også godt igang. Vis hensyn og husk båndtvang. Kontakt Henrik Gaup på 411 05 277 for å melde ifra om skadet rein, døde rein og dersom reinen er for nærgående ved hus og innmark.
mandag 11. mai Storfjord kommune
Møteprotokoll kommunestyret 6. mai 2020
fredag 8. mai Storfjord kommune
8. mai - Oppdatering Korona
Neste oppdatering kommer mandag 11. mai
fredag 8. mai Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

75 år siden frigjøringsdagen i 1945
Den 8. mai 2020 markerer vi at det er 75 år siden frigjøringsdagen den 8. mai 1945.    
fredag 8. mai Storfjord kommune
Skolene åpner for alle klasser
Regjeringa kunngjorde i dag at skolene kan åpne for alle klasser fra og med fk mandag 11.mai. Dette gjelder også Voksenopplæringa.
torsdag 7. mai Storfjord kommune
Avslag på søknad om forlenget åpning av skuterløyper
tirsdag 5. mai Storfjord kommune
Premietrekning og deltakerliste vinterfysak 2020
Verdenshistoriens første vinterfysak-konkurranse i Storfjord er over, og årets 32 deltakere kan klappe seg sjøl på skuldra over at de har oppnådd konkurransekravet. I denne konkurransen trekkes det premier i de tre klassene, og den digitale trekninga kan du følge med på...
tirsdag 5. mai Storfjord kommune
Er din bedrift berørt av covid 19?
Storfjord kommune inviterer bedrifter i Storfjord til et møte på Rådhuset tirsdag 12 mai, kl 17.00
tirsdag 5. mai Storfjord kommune
Gradvis åpning for besøk på Åsen sykehjem
Det er tatt følgende avgjørelse i samråd med smittevernoverlegen og ledelsen ved sykehjemsavdelingen:
tirsdag 5. mai Storfjord kommune
4. mai - Oppdatering Korona
Neste oppdatering kommer torsdag 7. mai
mandag 4. mai Storfjord kommune
Melding om oppstart - regodkjenning av snøskuterløyper
  Storfjord kommune har igangsatt arbeidet med å vedta skuterløypene jamfør § 4a i motorferdselloven og § 4 a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Motorferdselloven ble endret i 2015, og alle løyper må være...
torsdag 30. april Storfjord kommune
30. april - Oppdatering Korona
Neste oppdatering kommer mandag 4. mai
torsdag 30. april Storfjord kommune
Sakspapirer Kommunestyret 6. mai 2020
onsdag 29. april Storfjord kommune
Ledig finsklærerstilling
Det er ledig 100 % fast finsklærerstilling ved grunnskolene i Storfjord: søknadsfrist 15.mai.
onsdag 29. april Storfjord kommune
Tusen takk for hjelpa
Samfunnet vårt har i  mer eller mindre grad vært stengt ned de siste ukene. Dette har betydd at dere har måttet legge om hverdagslivet på mange måter.
tirsdag 28. april Storfjord kommune
27. april - Oppdatering Korona
Neste oppdatering kommer torsdag 30. april
tirsdag 28. april Storfjord kommune
Årets 17. mai-markering i Storfjord
Det blir en annerledes 17. mai i kommunen vår i år. Dagen skal likevel feires, blant annet med et digitalt program.
tirsdag 28. april Storfjord kommune
Høring: Forslag til lokal forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester i Storfjord kommune
Forslag til lokale forskrifter ligger til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 25. mai 2020.
mandag 27. april Storfjord kommune
Nybegynnerkurs i birøkt
Det arrangeres grunnleggende kurs i birøkt i Balsfjord. Det blir to dager med teori på nett i mai, og to utedager henholdsvis høsten 20 og våren 21.
lørdag 25. april Storfjord kommune
Gratis Webinar for næringslivet
Det har aldri vært så mange tilskuddsordninger til næringslivet som det er i dag - her må næringslivet kjenne sin besøkstid! Tromsøregionens næringsforening inviterer til webinar der de går gjennom de ulike tiltakspakkene #SøkNÅ
lørdag 25. april Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 23. april 2020
fredag 24. april Storfjord kommune
23. april - Oppdatering Korona
Neste oppdatering kommer mandag 27.april 
torsdag 23. april Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 23. april 2020
torsdag 23. april Storfjord kommune
Smitteforebygging ved drift av campingplasser og andre anlegg for caravan/bobil - koronasituasjonen 2020
Storfjord Levekårutvalg har gjort følgende vedtak i møte 21.04.2020, sak 8/20
onsdag 22. april Storfjord kommune
Møteprotokoll Levekårsutvalget 21. april 2020
onsdag 22. april Storfjord kommune
Sakspapirer levekårsutvalget 21. april 2020
tirsdag 21. april Storfjord kommune
21. april - Oppdatering Korona
Neste oppdatering kommer torsdag 23. april
tirsdag 21. april Storfjord kommune
Veileder for smittehåndtering i skoler
I dag er veilederen for smittehåndtering for alle skoleslag, lagt ut på Utdanningsdirektoratet sine sider. Veileder i smittevern  
mandag 20. april Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Tilskudd til bedriftsintern opplæring
Bedrifter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og stryke kompetansen til virksomhetens ansatte. Det kan gis tilskudd til...
fredag 17. april Storfjord kommune
Avfallsservice AS åpner miljøstasjonene i alle kommunene
Fra uke 17 åpner miljøstasjonene i alle kommunene på nytt. Alle vil ha normal åpningstid 1500-1800, Skjervøy 1300-1800. Unntak er Galsomelen, der vil de ha åpent fra 1000-1430 tirsdag og torsdag.
torsdag 16. april Storfjord kommune
16.april - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
På grunn av lave smittetall regionalt de siste 10 dagene er det ikke behov for daglig oppdatering: fremover vil det bli oppdatering smittetall hver mandag og torsdag. Ved spesielle hendelser vil kriseledelsen legge ut informasjon umiddelbart på
torsdag 16. april Storfjord kommune
Info fra kulturskolen om hjemmeskole, utsatt frist for innmelding, utmelding og re-registrering
Vi forholder oss til anbefalinger fra Norsk kulturskoleråd i samråd med KS. Anbefalingen er at kommunene venter med å åpne kulturskolene til skolene har gjenåpnet for alle elevene.
torsdag 16. april Storfjord kommune
Fysak - vinterkonkurranse
Siste innspurt for å sanke poeng i konkurransen. 
torsdag 16. april Storfjord kommune
15. april - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
onsdag 15. april Storfjord kommune
Lokal forskrift om forbud mot å oppholde seg i campingvogner, spikertelt, bobiler m.m, samt stenging av campingplasser
Storfjord Levekårutvalg har gjort følgende vedtak i møte 15.04.2020, sak 7/20:
onsdag 15. april Storfjord kommune
14. april - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
tirsdag 14. april Storfjord kommune
13. april - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
mandag 13. april Storfjord kommune
12. april - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
søndag 12. april Storfjord kommune
11. april - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
lørdag 11. april Storfjord kommune
10. april - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
fredag 10. april Storfjord kommune
9. april - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
torsdag 9. april Storfjord kommune
8. april - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
onsdag 8. april Storfjord kommune
Vis hensyn ovenfor reinsdyra
Beitekrisen har vart lenge og er en ekstrem påkjenning for reinsdyra. Reinen er svært sårbar og må få tilleggsfôr for å ikke sulte. La reinen få beite uforstyrret.
onsdag 8. april Storfjord kommune
Takk for imponerende innsats
Storfjord har enda null smittede, som en av få kommuner. Stor og god innsats fra innbyggerne i Storfjord har bidratt til dette, og vi er meget takknemlig for at dere har fulgt våre råd for å forebygge smitte.  
onsdag 8. april Storfjord kommune
God påske til dere alle
Påsken 2020 kommer til å bli husket i historiebøkene som den annerledes påsken. Påsken da vi ikke kunne reise på hytta eller tilbringe høytiden i campingvognen.
onsdag 8. april Storfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

STORFJORD

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL