Storfjord
Ledig stilling: Miljøterapeut 100 % fast og psykisk helsearbeider 80 % vikariat
Vi har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut og 80 % vikariat som psykisk helsearbeider i Forebyggende avdeling ved psykisk helsetjeneste og rusomsorgen. Søknadsfrist 10. februar 2020.
10:19 Storfjord kommune
Åpning av skuterløype
Hele Skibotnløypa er nå merket og åpnet.  
lørdag 18:10 Storfjord kommune
Ny familieveileder er på plass
Marita Tråsdahl Kullstad er nyansatt familieveileder hos NAV Balsfjord-Storfjord.
fredag 19:30 Storfjord kommune
Nå er årsberetning 2018 for Storfjord kommune klar
Nyheter
onsdag 10:56 Storfjord kommune
Sakspapirer Kontrollutvalgsmøte 21. januar 2020
Nyheter
onsdag 09:26 Storfjord kommune
Vannområdekoordinator, vikariat 6 mnd
Nordreisa kommune søker en vannområdekoordinator for vannområdene Balsfjord-Karlsøy, Lyngen-Skjervøy og Nordreisa-Kvænangen. Vannområdene omfattes av kommunene Tromsø, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy og Skjervøy,...
tirsdag 14. januar Storfjord kommune
Åpning av skuterløype
Kitdalsløypa er nå ferdig merket og åpen fra Hatteng til Veltvannet, sideløypa til Allibergvannene er stengt .
tirsdag 14. januar Storfjord kommune
Utlysning av friluftsmidler
Utlysning av tilskudd til friluftsaktiviteter og fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Søknadsfrist 1. februar.
onsdag 8. januar Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Ledig 30% fast stilling Renhold
Storfjord kommune har ledig stilling som renholder inntil 30 % fast stilling, foreløpig arbeidssted er Valmuen, oppstart snarlig/ etter nærmere avtale. Søknadsfrist fredag 31. januar 20.
onsdag 8. januar Storfjord kommune
Ledig stilling: Avdelingsleder/ mellomleder 100% fast stilling
Storfjord kommune ved miljø, plan- og driftsetaten søker etter en avdelingsleder 100 % fast stilling. Søknadsfrist fredag 31. januar.
onsdag 8. januar Storfjord kommune
Ledig midlertidig stilling barnevernet
Det er ledig 80 % midlertidig stilling i barnevernet med søknadsfrist 20.1.20
onsdag 8. januar Storfjord kommune
Søk om redningsplanke-midler til verneverdige bygg
Fylkeskommunen har midler til strakstiltak for vedlikehold av verneverdige bygninger. Søknadsfristen er 15. januar 2020.
onsdag 8. januar Storfjord kommune
Kommunedelplan for Oppvekst
Storfjord kommune har nå en kommunedelplan for Oppvekst, vedtatt i kommunestyret 12.12.2019. Planen gir overordnede politiske føringer og retning med en egen handlingsdel for hvordan barn/unges oppvekst i kommunen skal bli best mulig.
tirsdag 7. januar Storfjord kommune
Velkommen til JobbIn, en mulighetskonferanse
Torsdag 23. januar kl. 10.00-15.00 arrangeres det en spennende konferanse for arbeidsgivere i Balsfjord, Storfjord og Lyngen på samfunnshuset i Nordkjosbotn.
mandag 6. januar Storfjord kommune
Åpning av skuterløype
Parasløypa er nå ferdig merket og åpen fra Paras til Veltvannet.
mandag 6. januar Storfjord kommune
Nye åpningstider telefon og luke på Storfjord legesenter
De nye åpningstidene er gjeldende fra 06.01.20.
fredag 3. januar Storfjord kommune
Jule- og nyttårshilsen fra ordfører
Kjære Storfjordinger, Med 2019 på hell og et nytt tiår like fremfor oss er jeg veldig heldig som får muligheten til å skrive noen ord fra meg til alle dere.
23. desember 2019 Storfjord kommune
Åpning av skuterløyper
Parasløypa og Kitdalsløypa er delvis åpen fra og med lørdag 21. desember.  
20. desember 2019 Storfjord kommune
Åpningstider NAV Balsfjord-Storfjord i julen
NAV Balsfjord-Storfjord har endrede åpningstider i forbindelse med jul og nyttår.
20. desember 2019 Storfjord kommune
Åpningstider julen 2019 - Storfjord rådhus
Lillejulaften 23. desember åpent fra kl. 08.00 - 14.00.
20. desember 2019 Storfjord kommune
Møteprotokoll Miljø,- plan og driftsstyret 19. desember 2019
19. desember 2019 Storfjord kommune
Utsatt: Vannstenging den 18.12.19 i tidsrommet 15.00- 19.00
Den varslede vannavstengingen 18.12.19 blir utsatt til begynnelsen av januar 2020
18. desember 2019 Storfjord kommune
Vannstenging den 18.12.19 i tidsrommet 15.00- 19.00
Gjelder området Hatteng nord for Kitdalselva, Brenna, Skolebakken og ut mot Kvesmenes.
17. desember 2019 Storfjord kommune
Møteinnkalling Miljø,- plan- og driftsstyret 19. desember 2019
16. desember 2019 Storfjord kommune
Åpning av skuterløype
Deler av skuterløypa i Skibotn er nå merket og åpnet.
16. desember 2019 Storfjord kommune
Ungdommens kulturpris 2019 tildelt xxx
I dag fikk en overrasket xxx overrakt Ungdommens kulturpris 2019 av ordfører Geir Varvik under kommunestyrets juleavslutning.
12. desember 2019 Storfjord kommune
Ungdommens kulturpris 2019 tildelt Tine Rognli
I dag fikk en overrasket Tine Rognli overrakt Ungdommens kulturpris 2019 av ordfører Geir Varvik under kommunestyrets juleavslutning.
11. desember 2019 Storfjord kommune
Informasjon ombygging Sykehjemsavdelingen
Fremdriften går som planlagt, og entreprenøren Nysted AS gjør en fantastisk jobb.
11. desember 2019 Storfjord kommune
Valmuen er stengt fredag 3. januar 2020
På grunn av intern møtevirksomhet holder Valmuen stengt fredag 3. januar 2020. Ta gjerne kontakt på telefon 400 288 40 ved spørsmål. Vi beklager ulempene dette kan føre til.
11. desember 2019 Storfjord kommune
Valmuen er stengt torsdag 12. desember
Ta gjerne kontakt på telefon 400 288 40 ved spørsmål. Vi beklager ulempene dette kan føre til.
11. desember 2019 Storfjord kommune
Åpningstider Valmuen arbeids- og aktivitetssenter jula 2019
Valmuen har siste åpningsdag før jul på torsdag den 19. desember.
10. desember 2019 Storfjord kommune
Ferieavvikling ved fysioterapiavdelingen
Fysioterapiavdelingen holder stengt i perioden 16. desember - 5. januar p.g.a. ferieavvikling. Privatpraktiserende fysioterapeut vil være tilbake 20. januar.
10. desember 2019 Storfjord kommune
Ledig stilling: Tilkallingsvikarer Valmuen arbeids- og aktivitetssenter
Valmuen arbeids- og aktivitetssenter har behov for tilkallingsvikarer.
9. desember 2019 Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Nå kommer vinterkonkurransen i FYSAK!
Om drøye tre uker er det premiere for vår helt nye vinterkonkurranse! Les alt du trenger å vite her.
9. desember 2019 Storfjord kommune
Kunngjøring: Områdeadresser
Kommunestyret har vedtatt åtte områdeadresser i Storfjord: Gappohyttene, Goldahyttene, Loassumuvra, Roggejohka, Márttavággi, Signalhøgda, Markos-Malla og Lomvatnet.
9. desember 2019 Storfjord kommune
Kunngjøring: Adressefastsettende veinavn
Kommunestyret har vedtatt tre nye veinavn: Kavelnesveien, Hansenskogen og Lavkaveien.
9. desember 2019 Storfjord kommune
Nå er det mulig å søke på Tornedalsrådets kulturstipend 2020
Formålet med stipendet/tilskuddsordninga er å fremme forskning og kultursatsinger i Tornedalen.
6. desember 2019 Storfjord kommune
Nye kommunenummer fra 2020
Flere fylker og kommuner får nye nummer fra 1.1.20: I forbindelse med kommune og regionsendringer fra 2020 får også Storfjord nytt kommunenummer.
4. desember 2019 Storfjord kommune
Nye regler for innrapportering boligutleie
Det er kanskje flere som leier ut boliger eller hytter via f.eks. AirBnB i Storfjord. Da kan det være nyttig å være klar over den nye regelendringen og hvilke nye plikter man har fra 1.1.2020 Skatteetaten har samlet alt av informasjon på denne
4. desember 2019 Storfjord kommune
FYSAK-premiene for 2019 delt ut
Takk til alle som kom på kveldens premieutdeling for årets FYSAK-konkurranse. Det er alltid trivelig å dele ut velfortjente deltakerpremier.
3. desember 2019 Storfjord kommune
Sakspapirer kommunestyret 11. desember 2019
3. desember 2019 Storfjord kommune
Ledig lærerstilling
Det er ledig inntil 80 % lærerstilling med arbeidsstad Hatteng skole. Søknadsfrist: 13.des.
2. desember 2019 Storfjord kommune
Forslag til planprogram- offentlig ettersyn
Områderegulering for Oteren, Storfjord kommune, ligger ute frem til 6. desember 2019
29. november 2019 Storfjord kommune
Ledig stilling som biblioteksjef
Vi har ledig fast 80 % stilling som biblioteksjef med tiltredelse 01.03.2020. Søknadsfrist 22.12.2019
29. november 2019 Storfjord kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020
28. november 2019 Storfjord kommune
Møteprotokoll Råd for eldre og funksjonshemmede
28. november 2019 Storfjord kommune
Innkalling og sakspapirer til Kontrollutvalgsmøte 2. desember 2019
27. november 2019 Storfjord kommune
Møteprotokoll Ungdomsrådet 20.11.19
26. november 2019 Storfjord kommune
Reviderte lokale forskrifter til alkoholloven – salg og skjenkebevillinger – Storfjord kommune - høring
Bakgrunnen for revisjon av kommunens forskrifter, er at det i løpet av de siste årene har skjedd en del endringer i alkoholloven. I formannskapets forslag til reviderte forskrifter gjelder i utgangspunktet de samme bestemmelsene som i dagens forskrift
26. november 2019 Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 20. november 2019
22. november 2019 Storfjord kommune
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 er her lagt ut til offentlig ettersyn Forslaget er også lagt ut i resepsjonen på Storfjord rådhus.
22. november 2019 Storfjord kommune
Vannavstenging Stubbeng - Tømmernes
Mandag 25. november kl. 09:00 - 12:00.
22. november 2019 Storfjord kommune
Møteprotokoll Miljø,- plan- og driftsstyret 15.november 2019
20. november 2019 Storfjord kommune
Møteprotokoll Kommunestyret 13. november 2019
20. november 2019 Storfjord kommune
Julemarked
Valmuen arbeids- og aktivitetssenter og Lyngsalpan Vekst har julemarked torsdag 5. desember fra kl. 12.00 til kl. 17.00.
18. november 2019 Storfjord kommune
Premieutdeling postkassetrim og 5 på topp
FYSAK Storfjord inviterer til premieutdeling tirsdag 3. desember 2019 kl. 18.00 i 2. etg. på Rådhuset.
18. november 2019 Storfjord kommune
Ledig stilling: Off. godkjent sykepleier 100 % fast stilling
Stillingen er på Sykehjemsavdelinga, og er ledig fra 1. mai 2020. Søknadsfrist 8. desember 2019.
18. november 2019 Storfjord kommune
Høring: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Kommunedelplanen skal legge føringer for kommunens arbeid på dette feltet de kommende fire år. Høringsfrist: 10. januar 2020.
15. november 2019 Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Miljø,- plan- og driftsstyret 15. november 2019 med ekstrasaker
15. november 2019 Storfjord kommune
Ledig stilling: 80 % stilling miljøarbeider (midlertidig)
Det er ledig 80 % miljøarbeider inntil videre tilknyttet grunnskole. Søknadsfrist 26.11.19
14. november 2019 Storfjord kommune
Møtereferat Råd for eldre og funksjonshemmede 12. november 2019
13. november 2019 Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 20. november 2019
13. november 2019 Storfjord kommune
Endelig er Arctic Race of Norway tilbake i Storfjord
Etappe 2 som starter i Balsfjord og ender opp i Kilpisjävri vil gå gjennom ca 75 km av vår kommune.
12. november 2019 Storfjord kommune
Foredragskveld: 75 år siden evakueringa
Nord-Troms museum og Storfjord kommune inviterer til foredragskveld tirsdag 19. november kl. 18.00.
11. november 2019 Storfjord kommune
Ledig stilling 50 % miljøarbeider
Det er ledig midlertidig 50 % miljøarbeiderstilling i prosjektet "Folkehelse- til beste for barn og unge". Søknadsfrist: 24.11.19
11. november 2019 Storfjord kommune
Kommunale avgifter er forsinket
Regninger for 3. termin 2019, kommunale avgifter er forsinket og sendes ut i uke 48.
8. november 2019 Storfjord kommune
åpent folkemøte på otertun
Torsdag 14.11.2019 kl. 1800 Områderegulering for Oteren, Storfjord kommune
8. november 2019 Storfjord kommune
Møteinnkalling Miljø,- Plan- og driftsstyret 15. november 2019
8. november 2019 Storfjord kommune
Lokal forskrift båndtvang for hunder - Høring.
Plan og driftsstyret vedtok i sak 33/19 å legge forslag "Lokal forskrift båndtvang for hunder" ut på høring.
7. november 2019 Storfjord kommune
Ledig stilling: 2. gangs utlysning, Leder for dagsenter for personer med demenssykdom, 60 % fast stilling
Stillingen er ledig fra snarest. Ny søknadsfrist 24. november 2019.
7. november 2019 Storfjord kommune
Invitasjon til folkemøte angående Hatteng sentrumsplan
25. november kl. 17:00-19:00 på rådhuset
7. november 2019 Storfjord kommune
Rapport ekstern skolevurdering Skibotn skole h.2019
Skibotn skole har valgt ekstern skolevurdering som verktøy for skoleutvikling for å sikre kvalitet i det ordinære opplæringstilbudet ved skolen.Tema har vært tilpasset opplæring i det ordinære skoletilbudet.
5. november 2019 Storfjord kommune
Ledig stilling: Tilkallingsvikar Renhold
Oppstart snarlig.
1. november 2019 Storfjord kommune
Siste frist for å levere inn konkurranseskjema!
Dersom du har deltatt i årets FYSAK-konkurranse, er det siste frist for å levere inn konkurranseskjema eller registrere på telltur.no i dag 1. november.
1. november 2019 Storfjord kommune
2. gangs høring - Reguleringsplan for Nàllouvohppi reiselivsområde
Nyheter
28. oktober 2019 Storfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORFJORD

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL