Storfjord
Ledig stilling utviklingsveileder/regionkoordinator
Det er ledig 100 % fast stilling som utviklingsveileder/regionkontakt for område oppvekst. Søknadsfrist: 15.mars.
fredag 08:16 Storfjord kommune
Høring planprogram og varsel om planoppstart: Hatteng sentrumsplan
  Plan- og driftsstyret vedtok i sak 08/19 å legge forslag til planprogram for Hatteng sentrumsplan ut til offentlig ettersyn iht. PBL § 11-12. Høringsfrist: 08.04.2019
torsdag 09:15 Storfjord kommune
Sakspapirer kommunestyret 27. februar 2019
onsdag 20:00 Storfjord kommune
Bibliotekfilial på Skibotn stengt 21. februar
Bibliotekfilialen på Skibotn er dessverre stengt torsdag 21. februar.
onsdag 13:57 Storfjord kommune
Ledig stilling: helsesekretær 100 % fast stilling
Stillingen er ledig fra 1. juni 2019. Søknadsfrist 15. mars 2019.
onsdag 09:43 Storfjord kommune
Møteprotokoll Plan- og driftsstyret 8. februar 2019
onsdag 08:50 Storfjord kommune
Ledig stilling: hjelpepleier/helsefagarbeider
Hjemmetjenesten har ledig 85 % midlertidig stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider fra 01.03.19 til 05.01.20. Søknadsfrist 28. februar 2019.
tirsdag 14:19 Storfjord kommune
Parasløypa åpen
Parasløypa er nå merket og åpen for trafikk til Veltvannet.
tirsdag 09:23 Storfjord kommune
TROMS

Ledig stilling: Leder dagsenter, 80 % vikariat
Vårt dagaktivitetstilbud skal bidra til en meningsfull hverdag for hjemmeboende personer med demens. Stillingen er ledig for tiltredelse. Søknadsfrist 10. mars 2019.
tirsdag 09:16 Storfjord kommune
Ledig stilling: Tjenesteleder 100 % fast stilling
Ved avdeling for Helse er det ledig 100 % fast stilling som tjenesteleder. Søknadsfrist 4. mars 2019.
mandag 08:45 Storfjord kommune
Ledige lærerstillinger
Det vil bli ledig et antall lærerstillinger i kommunen fra 1. august 2019. Søknadsfrist: 10. mars 2019.
fredag 15. februar Storfjord kommune
Folkemøte angående elg-problematikk avholdt på Skibotn
20 stykker møtte på folkemøtet på Skibotn som var arrangert av Skibotn bygdeutvalg og Storfjord kommune.
fredag 15. februar Storfjord kommune
Nå er prosjektstilling som ungdomskontakt i gang
Karoline Steinvik er ansatt i 100 % stilling, med varighet inntil 4 år.
torsdag 14. februar Storfjord kommune
Glede og nytte av de gammelnorske korthalesauene
Kursserie med en av landets fremste innen drift og stell av villsau, Hilde Buer.
onsdag 13. februar Storfjord kommune
Høring: 1. gangs høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Elvevoll Settefisk
Storfjord plan- og driftsstyret har i sak 15/19 vedtatt at reguleringsplanforslag for Elvevoll Settefisk skal legges ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn. Dette gjøres i henhold til Plan og bygningsloven §12-10.
onsdag 13. februar Storfjord kommune
Søk om gratis treningstid i svømmebassenget på Hatteng
Vi har åpnet for at lag og foreninger kan benytte svømmebassenget for svømmeaktiviteter utenom skoletid. Søknadsfristen er 28. februar.
tirsdag 12. februar Storfjord kommune
Høring: Områdeadresser
Styret for plan og drift har vedtatt å sende åtte områdeadresser på høring.
mandag 11. februar Storfjord kommune
Høring: Adressefastsettende veinavn
Styret for plan og drift har vedtatt å sende tre veinavn på høring: Kavelnesveien, Hansenskogen og Lavkaveien.
mandag 11. februar Storfjord kommune
Høring planprogram og varsel om planoppstart: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv
Høringsfrist: 31. mars 2019.
fredag 8. februar Storfjord kommune
Informasjon til deg som vil melde deg på UKM Storfjord
Her er litt nyttig informasjon til deg som vil melde deg på årets UKM lokalmønstring 16. mars.
fredag 8. februar Storfjord kommune
Folkemøte i Skibotn om sentrumsnær elg
torsdag 7. februar Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 13. februar 2019
onsdag 6. februar Storfjord kommune
Kitdalsløypa åpen
Kitdalsløypa er nå merket og åpen for trafikk.
onsdag 6. februar Storfjord kommune
Smil
Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
onsdag 6. februar Storfjord kommune
Varsel om oppstart av arbeid med lokal forskrift om båndtvang for hunder
I.h.h.t Forvaltningslovens §37 forhåndsvarsles med dette oppstart av arbeid med lokal forskrift om båndtang for hunder i Storfjord kommune.
onsdag 6. februar Storfjord kommune
Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!
Gratulerer med Samefolkets dag. Lihkku Sámi álbmotbeivviin!
onsdag 6. februar Storfjord kommune
Fagmøte gjerding
Velkommen til Fagmøter med tema Gjerding til sau, geit og storfe
tirsdag 5. februar Storfjord kommune
Ledig stilling: Byggesaksbehandler 2.gangs utlysning
Storfjord kommune ved plan- og driftsetaten søker etter ingeniør i 100 % fast stilling for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 8.mars 19.
tirsdag 5. februar Storfjord kommune
Landbrukskafê
Invitasjon til landbrukskafê for gårdbrukere og aktuelle gårdbrukere i Storfjord
mandag 4. februar Storfjord kommune
Møteinnkalling Plan- og driftsstyret 8. februar 2019
mandag 4. februar Storfjord kommune
Melding om vannforsyning
Samlemelding om planlagt brudd i vannforsyning for alle tre vannverk
fredag 1. februar Storfjord kommune
Ledig stilling: tilkallingsvikarer hjemmetjenesten og BPA
Hjemmetjenesten og BPA (Brukerstyrt Personlig Assistent) har behov for tilkallingsvikarer.
onsdag 30. januar Storfjord kommune
Innlevering av listeforslag ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Listeforslag må være fysisk kommet fram til kommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00. 
tirsdag 29. januar Storfjord kommune
TROMS

Nytt liv på Vestersidasenteret
Et nykonstituert husstyre jobber nå sammen med kommunen for å skape nytt liv på Vestersidasenteret.
mandag 28. januar Storfjord kommune
Få hjelp til å sette i stand ditt kulturminne
Gjennom Kulturminnefondet kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Du kan søke hele året.
mandag 28. januar Storfjord kommune
Ledig stilling: Daglig leder Frivilligsentralen, vikariat 30 %, ID 309
Stillingen er ledig fra snarest til 31.08.19, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist 18. februar 2019.
torsdag 24. januar Storfjord kommune
Ledig stilling: Ferievikarer 2019 i Helse- og omsorgstjenesten, søknadsfrist 28. februar 2019
Storfjord kommune har behov for ferievikarer i Helse- og omsorgstjenesten i tidsrommet 24.06. - 01.09.19.
torsdag 24. januar Storfjord kommune
Ny bruk av gamle landbruksbygg
Nytt liv i gamle fjøs - Inspirasjonsseminar i Tromsø
mandag 21. januar Storfjord kommune
Ta et tak for uthus i nord
Norsk kulturarv fordeler i år ekstra midler til istandsetting av landbruksbygg i nord. Søknadsfrist 15. februar.
mandag 21. januar Storfjord kommune
Mastehavari i Nordland
Statnett melder om et mastehavari i nordland som gir mer sårbar karftforsyning i de tre nordligst fylkene.
fredag 18. januar Storfjord kommune
Flere skuterløyper åpner
Deler av Skibotnløypa og Parasløypa er nå meldt klare til bruk.
torsdag 17. januar Storfjord kommune
Første løypeåpning for sesongen
Skuterløypa fra Lyngskroa til Paras (Mortendalsløypa) er nå merket og åpen for trafikk.
onsdag 16. januar Storfjord kommune
Ledig stilling: Daglig leder for Tornedalsrådet
Tornedalsrådet søker etter daglig leder. Søknadsfrist 4. februar 2019
mandag 14. januar Storfjord kommune
Ledig stilling: prosjektleder helseteknologi/velferdsteknologi til Nord-Tromsregionen
Det er ledig 100 % vikariat som prosjektleder til Nord-Tromsregionen, vikariat inntil ut 2019. Søknadsfrist 28.01.2019
mandag 14. januar Storfjord kommune
Samfunnhuset skal bli "nytt"
Tre arbeidsgrupper er i gang med planene for å gi Skibotn samfunnhus litt sårt tiltrengt oppgradering.
fredag 11. januar Storfjord kommune
Barnehageplass, SFO plass og innmelding skole
1.mars er fristen for å søke om barnehageplass, SFO-plass i skoleåret og innmelding til 1.klasse høst 2019.
onsdag 9. januar Storfjord kommune
Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling
65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!
onsdag 9. januar Storfjord kommune
Ledig stilling: hjelpepleier/helsefagarbeider, renholder/kjøkkenassistent, sykepleier
Ved Sykehjemsavdelingen er det flere ledige stillinger. Søknadsfrist 4. februar 2019.
onsdag 9. januar Storfjord kommune
Mobbeombudet
Troms fylke har mobbeombud som foreldre og andre kan kontakte.
tirsdag 8. januar Storfjord kommune
Ledig stilling: Vaktmester
Storfjord kommune lyser ut en 25 % fast stilling som vaktmester for snarlig tiltredelse
tirsdag 8. januar Storfjord kommune
Søk om spillemidler til kulturarenaer
Eiere av samfunnshus og grendehus kan nå søke tilskudd til rehabilitering. Fristen er 1. februar.
mandag 7. januar Storfjord kommune
Lyngsalpan Vekst søker etter arbeidsleder
Lyngsalpan Vekst AS søker etter arbeidsleder i 100% fast stilling på avdelingen på Oteren. Søknadsfrist 25.01.19
mandag 7. januar Storfjord kommune
Søk om tilskudd til friluftslivsaktiviteter
Det kan være organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og liknende. Fristen er 1. februar.
mandag 7. januar Storfjord kommune
Ledig stilling: 30 % fagarbeider/assistent
Det er ledig 30 % midlertidig stilling som fagarbeider/assistent med arbeidssted Oteren barnehage. Søknadsfrist er 17.januar.
fredag 4. januar Storfjord kommune
Søk om tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv
Gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper, rasteplasser, fiskeplasser og utsiktspunkt. Fristen er 15. januar.
fredag 4. januar Storfjord kommune
Akuttberedskap barnevern
Fra 1.1. 2019 har Storfjord kommune inngått samarbeidsavtale med Tromsø kommune om akuttberedskap i barnevernet for barn som er i krise.Telefonnummeret til barnevernvakta i Tromsø er: 951 95240.
torsdag 3. januar Storfjord kommune
Søk midler til å sette i stand din gamle fjøs
15. januar går fristen ut for å søke om tilskudd til istandsetting av kulturminner, og i år har mange tilskuddsytere fokus på driftsbygninger.
onsdag 2. januar Storfjord kommune
Oppstart av navnesak for Bulldoserveien/Bulldosarveien
Kartverket har reist navnesak for å få fastsatt skrivemåten for Bulldoserveien/Bulldosarveien i Skibotndalen.
27. desember 2018 Storfjord kommune
TROMS

Jule- og nyttårshilsen fra ordføreren
Kjære alle i Storfjord!
21. desember 2018 Storfjord kommune
Storfjord rådhus - åpningstider julen 2018
Romjulen åpent 27. - 28. desember fra kl. 10.00 - 14.00. Vi holder stengt julaften og nyttårsaften.
20. desember 2018 Storfjord kommune
Vaktordning for vaktmestertjenester i jula 2018
Denne vaktordningen gjelder kun ved akutte situasjoner, og det vil vurderes om henvendelsen er av så alvorlig karakter at den må håndteres i høytiden. Alle situasjoner som kan løses innen for den normale arbeidstiden, vil bli utsatt til over nyttår.
20. desember 2018 Storfjord kommune
Møteprotokoll Kommunestyret 12. desember 2018
19. desember 2018 Storfjord kommune
Musikalsk julehilsen til deg
4. klasse ved Hatteng skole synger "Mitt hjerte alltid vanker" på norsk, samisk og kvensk. Kulturskolelev Beate Moldstad på piano.
19. desember 2018 Storfjord kommune
Spennende Prosjektlederstilling for regionen Nord-Troms
Drivkraft Nord-Troms, samskaping skaper vekst
19. desember 2018 Storfjord kommune
Ledig stilling: Byggesaksbehandler
Storfjord kommune ved plan- og driftsetaten søker etter ingeniør i 100 % fast stilling for snarlig tiltredelse.
19. desember 2018 Storfjord kommune
Bassenget på Hatteng åpner torsdag 20. desember kl.12:00
Endelig er ventetida over og bassenget er klar til bruk. Dette skal markeres på torsdag 20. desember kl.12:00 med at selveste ordføreren skal ta et bad med noen elever fra Hatteng skole og det vil også bli en servering i all enkelhet i følge ordfører Knut Jentoft.
18. desember 2018 Storfjord kommune
Nå er det mulig å søke på Tornedalsrådets kulturstipend 2019
Formålet med stipendet/tilskuddsordninga er å fremme forskning og kultursatsinger i Tornedalen.
18. desember 2018 Storfjord kommune
Møteprotokoll ekstra Plan- og driftsstyremøte 14. desember 2018
17. desember 2018 Storfjord kommune
Åpningstider NAV Balsfjord-Storfjord i julen
Her finner du en oversikt over åpningstidene hos NAV Balsfjord-Storfjord i julen.
17. desember 2018 Storfjord kommune
Årets kulturpris til Skibotn husflidslag
I ettermiddag mottok Anne-Lise Karlsen og Nina Nilsen årets kulturpris på vegne av Skibotn husflidslag. Prisen blei delt ut av ordføreren under kommunestyrets juleavslutning.
12. desember 2018 Storfjord kommune
Uregelmessigheter i vannforsyning for Skibotn vannverk onsdag 12.12.18
Nyheter
11. desember 2018 Storfjord kommune
Møteinnkalling ekstra Plan- og driftsstyremøte 14.desember 2018
10. desember 2018 Storfjord kommune
Protokoll, Storfjord ungdomsråd 5.12.18
6. desember 2018 Storfjord kommune
Sakspapirer kommunestyret 12. desember 2018
5. desember 2018 Storfjord kommune
Innføring av særskilt fartsgrense på Tverrdalsveien
Storfjord kommune har vedtatt særskilt fartsgrense 60 km/t på Tverrdalsveien. Skiltene blir satt opp 04.12.2018 og de nye fartsgrensene er gyldige fra denne datoen.
3. desember 2018 Storfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORFJORD

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL