Storfjord
Kunngjøring av navnesak - kvensk navn på Lyngsalpan
Det er reist navnesak for kvensk navn på fjellområdet Lyngsalpan. Følgende foreløpige tilråding om fjellområdets kvenske navn er gitt: Yykeänkaisat
26min Storfjord kommune
31. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
tirsdag 17:05 Storfjord kommune
Vaktmestertjenester i påska 2020
Ved akutte hendelser knyttet til kommunalteknisk anlegg eller bygg, er vaktmestertjenesten i kommunen tilgjengelig. Se under for hvem som kan kontaktes.
tirsdag 09:52 Storfjord kommune
Ledige stillinger Storfjordskolen
Det er ledig et antall stillinger i grunnskolene fra 1.8.20. Søknadsfrist: 15.april.
tirsdag 09:11 Storfjord kommune
Økonomisk rådgivning - tips og råd fra NAV
Er du i en vanskelig økonomisk situasjon? Her er NAV sine tips og råd.
mandag 15:22 Storfjord kommune
30. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
mandag 14:58 Storfjord kommune
Midlertidig endring i virksomhet på psykisk helsetjeneste og rusomsorgen
I krevende tider kan det være fint å ha noen å snakke med om bekymringer og tanker som kan oppstå.
mandag 13:08 Storfjord kommune
Søk om driftstilskudd til lag og foreninger 2020
Det er igjen tid for å søke om driftstilskudd til lag og foreninger. Søknadsfristen er 30. april 2020.
mandag 10:38 Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

29. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
søndag 20:23 Storfjord kommune
I dag 28.3. markeres Earth Hour over hele verden.
Earth Hour er en internasjonal markeringsdag for klima og natur, og dagen markeres enkelt ved at man slukker lyset i hus og hjem i en time.
lørdag 19:01 Storfjord kommune
28. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
lørdag 16:45 Storfjord kommune
27. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
fredag 14:44 Storfjord kommune
26. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
torsdag 18:10 Storfjord kommune
Vedtak om stenging av campingplasser m.m
Det vises til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19, med hjemmel i LOV-1994-08-05-55-§1-2 av mars 2020.
torsdag 12:41 Storfjord kommune
Ledig stilling pedagogisk leder
Det er ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Oteren barnehage. Søknadsfrist:14.april 2020
onsdag 25. mars Storfjord kommune
Sakspapirer Formannskapet 1. april 2020
onsdag 25. mars Storfjord kommune
Sitter du i koronakarantene i Storfjord
Frivillig registrering av personer som sitter i koronakarantene i Storfjord
onsdag 25. mars Storfjord kommune
25. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
onsdag 25. mars Storfjord kommune
Møteprotokoll Formannskapet 17. mars 2020
onsdag 25. mars Storfjord kommune
Informasjon om koronavirus til barnehagene og skolene
Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:
tirsdag 24. mars Storfjord kommune
24. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
tirsdag 24. mars Storfjord kommune
23. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon
mandag 23. mars Storfjord kommune
Kommuneplanens Samfunnsdel
Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Miljø-, Plan og Driftsstyret i sak 11/20. Høringsfrist er satt til 08.05.2020
mandag 23. mars Storfjord kommune
22. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
søndag 22. mars Storfjord kommune
21. mars - Daglig oppdatering fra kommuneoverlegen / leder - Korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
lørdag 21. mars Storfjord kommune
Informasjon fra NAV 20.03.2020
Som følge av omfattende permitteringer, har søknader om dagpenger økt kraftig de siste dagene. NAV mobiliserer nå alle interne ressurser for å redusere saksbehandlingstid.  
fredag 20. mars Storfjord kommune
20. mars - daglig oppdatering fra kommuneoverlege / leder - korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.  
fredag 20. mars Storfjord kommune
Kjære innbygger
Informasjon angående koronatiltak og kontaktpunkt i vår kommune
fredag 20. mars Storfjord kommune
Møteprotokoll Miljø,- plan- og driftsstyret 20. mars 2020
fredag 20. mars Storfjord kommune
Kulturminnefondet ønsker søknader
Kulturminnefondet har god kapasitet til å svare på spørsmål og behandle søknader i disse dager. Det er ingen frist for å søke.
fredag 20. mars Storfjord kommune
Informasjon fra barnehagene
torsdag 19. mars Storfjord kommune
Saksbehandlingsdager i miljø-, plan- og driftsetaten
Saksbehandlingsdager i miljø, plan og driftsetaten gjelder ikke nå.
torsdag 19. mars Storfjord kommune
Gladmelding vedrørende utbygging av fiber
Det er nå sendt ut forespørsel om tilbud for å bygge ut fiber for de delene av Storfjord som ikke har dette i dag (unntatt Skibotndalen)
torsdag 19. mars Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Daglig oppdatering fra kommuneoverlege / leder - Corona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Corona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
torsdag 19. mars Storfjord kommune
Kontakt for barn og unge
Trenger du noen å snakke med i disse koronatider? Kommunepsykolog Håkon og ungdomskontakt Karoline er tilgjengelig på telefonen for barn og unge.
torsdag 19. mars Storfjord kommune
Melding fra KLP
Alderspensjonister kan jobbe med koronakrisen uten å tape pensjon
torsdag 19. mars Storfjord kommune
Trygge råd til foresatte
Hvordan får vi best mulige dager mens barnehager og skoler er stengt? Det gir både utfordringer og muligheter når familier skal være sammen hele tiden. 
torsdag 19. mars Storfjord kommune
Storfjord Frivilligsentral trenger frivillige
Det er behov frivillige som kan bidra med små hjelpetiltak til innbyggere
onsdag 18. mars Storfjord kommune
18. mars 2020: Oppdatering fra kommuneoverlege/leder - korona
Vi vil hver dag komme med oppdaterte tall og informasjon angående Korona, relevant for å beskrive utviklingen og for å betrygge befolkningen vår med informasjon.
onsdag 18. mars Storfjord kommune
Kontakt med helsestasjonen
Ved behov for kontakt med helsestasjonen ring 982 89 167, helsesykepleier Mona Willumsen.
onsdag 18. mars Storfjord kommune
Informasjon om kommunal fakturering
I forbindelse med situasjonen med Korona-viruset oppdaterer Økonomiavdelingen informasjon om kommunal fakturering jfr vedtak i Formannskapet 17.03.2020:
onsdag 18. mars Storfjord kommune
Møteinnkalling til telefonmøte for Miljø,- plan og driftsstyret 20. mars 2020
tirsdag 17. mars Storfjord kommune
Storfjord kommune har behov for personell med helsefaglig bakgrunn / utdannelse
Storfjord kommune oppfordrer alle som har helsefaglig utdannelse eller er i gang med helsefagutdanning til å ta kontakt .
tirsdag 17. mars Storfjord kommune
Informasjon vedrørende reiseforbud, fritidsreiser og møtevirksomhet
Personalavdelingen i Storfjord kommune informerer om reiseforbud for helsepersonell, oppfordring til å unngå fritidsreiser og møtevirksomhet
tirsdag 17. mars Storfjord kommune
Informasjon til ansatte i Storfjord kommune
Personalavdelingen informerer om endring i Storfjord kommunes rutiner for egenmelding i forbindelse med karantene knyttet til korona, samt informasjon om omsorgspenger
tirsdag 17. mars Storfjord kommune
Telefoner til Legekontoret
Vi trenger din hjelp for å unngå at hele systemet kollapser.
mandag 16. mars Storfjord kommune
Alarmtelefon for barn og unge 116111
Alarmtelefonen for barn og unge har nå døgnåpent. Ring 116111.
mandag 16. mars Storfjord kommune
Redusert drift ved Storfjord barneverntjeneste
Som en konsekvens av nasjonale råd for å begrense korona-utbruddet, er det bestemt at alle ansatte ved Storfjord barneverntjeneste skal ha hjemmekontor fra 16.03.20.
mandag 16. mars Storfjord kommune
Gappohytta og Goldahytta stenges
Troms Turlag ser seg nødt til å stenge sine ubetjente hytter for å sikre at de ikke bidrar til smittespredning av koronaviruset. Hyttene er låst med DNT-nøkkel, og kan kun brukes i nød.
mandag 16. mars Storfjord kommune
Til alle brukere av legetjenesten i Storfjord
Vi i legetjenesten strekker oss så langt vi kan for å sikre at våre brukere får så god helsehjelp som mulig.
mandag 16. mars Storfjord kommune
Skolehytta er stengt fra idag 16. mars
Kriseledelsen har bestemt at skolehytta stenges for all utleie, foreløpig til over påske.
mandag 16. mars Storfjord kommune
Styrket grensekontroll
Fra mandag 16.03.20 kl. 08.00 er det innført midlertidig styrket grensekontroll på grensen til Finland.
mandag 16. mars Storfjord kommune
Informasjon om grunnskole og hjemmeundervisning
Da kan vi melde at skolene i Storfjord har gjort en formidabel jobb for å få hjemmeundervisninga i gang.
mandag 16. mars Storfjord kommune
Snakk med barn og unge om koronaviruset
Kommunepsykologen oppfordrer alle foreldre/voksne i Storfjord kommune til å snakke med barn og unge om koronaviruset. Her er noen råd.
mandag 16. mars Storfjord kommune
Fysioterapiavdelinga er stengt
Fra og med i dag 16.03.20 og til og med 26. mars 2020 med muligheter for forlengelse.
mandag 16. mars Storfjord kommune
Styrket grensekontroll
Fra mandag 16.03.20 kl. 08.00 innføres det midlertidig styrket grensekontroll på grensen til Finland.
søndag 15. mars Storfjord kommune
Til alle brukere av legetjenesten i Storfjord
Vi er alle inne i en ekstraordinær tid, og vi i legetjenesten strekker oss så langt vi kan for å sikre at våre brukere får så god helsehjelp som mulig.
søndag 15. mars Storfjord kommune
Camping- og hyttegjester i Storfjord
Regjeringen har gitt nye retningslinjer for camping og hyttegjester
søndag 15. mars Storfjord kommune
TROMS OG FINNMARK

Angående helsepersonell fra Finland
Det har vært tvil om helsepersonell fra Finland kan jobbe i Storfjord kommune, som følge av reiseforbud for helsepersonell.
lørdag 14. mars Storfjord kommune
Informasjon fra Avfallsservice ang. koronaviruset
Avfallsservice vil informere om at de har iverksatt følgende tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset:
fredag 13. mars Storfjord kommune
Begrensninger i virksomhet på psykisk helsetjeneste og rusomsorgen
I krevende tider kan det være fint å ha noen å snakke med om bekymringer og tanker som kan oppstå.
fredag 13. mars Storfjord kommune
Storfjord-samfunnets tiltak for å forebygge spredning av koronavirus
En rekke tiltak for å forebygge spredning av koronavirus iverksettes fra og med fredag 13. mars 2020.
torsdag 12. mars Storfjord kommune
Informasjon fra NAV i forbindelse med koronautbrudd
Som følge av pandemi, må NAV prioritere hjelp i saker som handler om penger til livsopphold. Andre typer møter kan bli utsatt eller avlyst. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no.
torsdag 12. mars Storfjord kommune
Treningsrommet på helsehuset stenges
For å forhindre koronasmitte stenges treningsrommet på helsehuset midlertidig fra i dag.
torsdag 12. mars Storfjord kommune
Koronavirus og arrangementer: Råd og veiledning
Det er innført et nasjonalt forbud mot arrangement med flere enn 500 deltakere.
torsdag 12. mars Storfjord kommune
Folkebadet midlertidig stengt
For å hindre koronasmitte er folkebadet midlertidig stengt.
torsdag 12. mars Storfjord kommune
Sykehjemsavdelingen er stengt for besøkende
På bakgrunn av økt smittefare ser vi oss nødt til å stenge sykehjemsavdelingen for besøkende. Dette gjøres for å begrense smitte, samt trygge driften. Det presiseres at vi ikke har noen som er smittet med corona-viruset, tiltaket iverksettes som et forebyggende tiltak.
onsdag 11. mars Storfjord kommune
Fritidsklubbens planlagte Vårfest avlyses!
Storfjord Fritidsklubbers planlagte Vårfest skulle være fredag 27.mars. På grunn av Korona viruset, ser vi oss nødt til å avlyse arrangementet, da vi ville blitt over 100 personer på festen.
onsdag 11. mars Storfjord kommune
Besøkskontroll ved Sykehjemmet
Forebygging av Korona-viruset
onsdag 11. mars Storfjord kommune
UKM lokalmønstring avlyses i Storfjord
UKM lokalmønstring avlyses. Beslutninga om å avlyse er for å hindre smitte av korona-virus. Vi erstatter arrangementet med et digitalt UKM.
onsdag 11. mars Storfjord kommune
Corona: Oppdatering 10. mars 2020
Her finner du siste oppdatering vedrørende Corona-virus.
tirsdag 10. mars Storfjord kommune
Informasjon til barnehager og skoler
Storfjord kommune følger rådene fra nasjonale helsemyndigheter når det gjelder forebygging av smitte av Koronavirus. Kriseledelsen i Storfjord kommune foretar risiskovurdering fortløpende sammen med kommuneoverlege/smittevernlege. Det er satt i verk sterkere hygienetiltak i alle barnehager...
mandag 9. mars Storfjord kommune
Siste nytt ang. Koronavirus
Karantene gjelder nå for alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller
søndag 8. mars Storfjord kommune
Storfjord kommune vil i større eller mindre grad bli berørt av Forsvarets øvelse Cold Response.
For at vi skal holdes best mulig orientert om øvelsen har forsvaret laget et faktaark både på norsk, engelsk og nordsamisk.
fredag 6. mars Storfjord kommune
Har din forening fått ny kontaktperson?
I disse dager avholdes det årsmøter i lag og foreninger. Husk at både kommunen og Brønnøysundregistrene vil ha melding om endringer.
fredag 6. mars Storfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

STORFJORD

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL