Stordal
Ny administrasjonssjef i Fjord kommune
Fellesnemnda har tilsett fungerande rådmann i Norddal kommune, Karl Andre Birkhol, som administrasjonssjef i Fjord kommune. Birkhol vilframleis fungere som rådmann i Norddal kommunei ein overgangsperiode medgradvis opptrapping i Fjord kommune.
fredag 10:57 Stordal kommune
Ved Stordal skule er det frå 01.08.2018 ledig 2 x 100% fast stilling som lærar
Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 135 elevar. Vi ynskjer å få tilsett personar med gode evner til pedagogisk leiing og kollegialt samarbeid. Søknadsfrist: 27.03.2018.
onsdag 17:15 Stordal kommune
Ferie for alle i Møre og Romsdal
Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi. Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få ei kjekk ferieoppleving saman,...
onsdag 09:43 Stordal kommune
Ledig 50% fast stilling som helsesekretær ved Stordal legekontor
Ved Stordal legekontor er det frå 01.05.2018 ledig 50% fast stilling som helsesekretær. Søknadsfrist: 15.04.2018
tirsdag 13:01 Stordal kommune
Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal 13.03.2018
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal. Tirsdag 13. mars kl. 13:00 (merk tida!) på rådhuset i Valldal. Innkalling til møte Sakspapir
torsdag 8. mars Stordal kommune
Invitasjon til folkemøte - Rullering av arealdelplan for Nørdalen
Kva meiner DU om Nørdalen? Vi inviterer no til folkemøte for å informere om prosessen og å oppmuntre til diskusjon av viktige moment i rulleringa av planen. Møtet er åpent for alle og vert arrangert på Frivilligsentralen 5. mars 2018 kl 19.00.
torsdag 1. mars Stordal kommune
Krafttak mot kreft - innsamlingsaksjon i Stordal kommune
Krafttak mot Kreft er Kreftforeningen sin årlege, landsdekkande innsamlingsaksjon. I Stordal kommune blir det dør til dør- aksjon tysdag 6. mars. Aksjonen tek til kl. 17:00.
onsdag 28. februar Stordal kommune
Innkalling til ekstraordinært møte i fellesnemnda 28.2.2018
Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i fellesnemnda for Norddal og Stordal onsdag den 28.02.2018 kl.17:00 på kommunehuset i Stordal. Sakliste
tirsdag 27. februar Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Terningkast seks!
Etter å har fått delta på den21. Årsfesten forStordalshallenpå laurdag, er detvanskeleg å finnesuperlativ gode nok til å beskrive det heile.Vinjegrenda har imponert oss tidlegare og det er liten tvil om at også årets fest verkeleg fortjener høgaste...
mandag 26. februar Stordal kommune
Inspirasjonskveld
Tysdag 27. februar blir det inspirasjonskveld på frivilligsentralen, med besøk av prosjektleiar for demensvennleg samfunn i Ålesund kommune, Siv Katrin Ulla.
mandag 26. februar Stordal kommune
Sommarleir 2018
For tredje år på rad arrangerast ein landsdekkjande sommarleir for barn under 18 år som har ein pappa eller mamma med demens. For meir informasjon klikk her.
mandag 26. februar Stordal kommune
Digitalisering og innbyggjarfokus i nye Fjord kommune
Nærmare 30 tilsette deltok på workshop med PwC i samband med oppstart av prosjekt digitalisering Fjord kommune 2020. Vi er allereie godt i gang med m.a. velferdsteknologi innan helse og omsorg, bruk av smarte tavler i undervisninga, beredskapsApp og fleire elektroniske søknadsprosessar,...
mandag 26. februar Stordal kommune
Namnet blir Fjord kommune
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har22.02.19 fastsett forskrift om samanslåinga av Norddal og Stordal kommunar frå 01.01.2020. Namnet på den nye kommunen er Fjord kommune. Les forskrifta her.
mandag 26. februar Stordal kommune
No kan vi presentere dei som får representere Stordal
No kan vi presentere dei som får representere Stordal kommune under fylkesfestivalen av UKM, siste helga i april. Juryen hadde inga enkel oppgåve, med så mange flotte innslag og inntrykk og lat det vere sagt med ein gong; om du no er ein av dei som ikkje gjekk vidare, skal du vite at du uansett...
fredag 23. februar Stordal kommune
Protokoll - Fellesnemda for Norddal og Stordal 13. februar 2018
Protokoll - Fellesnemda for Norddal og Stordal 13. februar 2018 Klikk her
onsdag 21. februar Stordal kommune
Strålande lokalmønstring!
10. klasse ved Stordal skule, kan definitivt verefornøgde med innsatsen, etter atei ny suveren lokalmønstring ergjennomført. Prikkfri gjennomføring frå A til Å og publikum kunne verkeleg også glede seg over alt det flotte dei om lag 30 deltakarane hadde å by på.
tirsdag 20. februar Stordal kommune
Informasjon og søknadsskjema - for SFO året 2018-2019
Informasjonsskjema og søknadsskjema for SFO året 2018-2019 klikk her Skuleruta 2018-2019
mandag 19. februar Stordal kommune
I vinterferien er biblioteket ope berre på kveldstid:
Opningstid i vinterferien. Mandag 19. februar frå kl. 17.00 -19.30 Onsdag 21. februar frå kl. 17.00 - 19.30
fredag 16. februar Stordal kommune
Lokalmønstring av UKM, førstkomande søndag!
Etterå ha lagtbak oss eit forrykande jubileumsår, har 2018starta - om mogleg - endå argare! Vi har alt hatt mange flotte arrangement og i tillegg ei rad kjekke besøk. Dei to neste helganevertidrettshallen omgjort til konsert-, revy- og festarena, når viførst får...
onsdag 14. februar Stordal kommune
Varsel om oppstart - rullering av arealdelplan for Nørdalen - Stordal kommune
Arealdelen av kommuneplanen legg juridisk bindande føringar for kva dei ulike areala skal nyttast til, og arealdelplan for Nørdalen skal no rullerast. Frist for å kome med innspel er: 30. mars 2018.
mandag 12. februar Stordal kommune
Kun to veker att!
I skrivande stund er det berre to veker att til årets store begivenheit for mange, nemleg Årsfest for Stordalshallen. I år er det grenda Vinje, som har regien og for alle oss som hugsar Årsfestanei 2004 og i 2011, veit vi at det er all grunn til å gle seg. Som alltid er det altså...
torsdag 8. februar Stordal kommune
Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal kommunar 13.02.18
Vedlagt følgjer innkalling til møte i fellesnemnda 13.02.2018 kl. 14.15 på kommunehuset i Stordal. Innkalling til møte 13.02.18 Sakspapir
onsdag 7. februar Stordal kommune
Stordal kommune har ledig stilling som kommuneoverlege
Vi søkjer etter lege i 100% fast stilling som kommuneoverlege ved legekontoret i Stordal kommune frå 01.07.2018 - Søknadsfrist 01. mars 2018
tirsdag 6. februar Stordal kommune
Barnehageinntak 2018 - 2019
Søknadsfrister for barnehage 2018-2019 For alle nye barn: 15. mars 2018 For dei som allereie har plass og ønskjer å endre tilbodet: 1. mars 2018
fredag 2. februar Stordal kommune
Omsorgstenesta i Stordal kommune søkjar ferievikar/tilkallingsvikar
Du er velkommen til å søkje på stilling som ferievikar (veke 25-32) og/eller tilkallingsvikar dersom du har interesse for (helse)fagleg arbeid innan: Eldreomsorg institusjonsteneste (Stordalstunet) Open omsorg (yngre brukarar med spesielle behov/heimetenesta) Miljøterapi -...
fredag 2. februar Stordal kommune
Snart klart for lokalmønstringa av UKM!
Søndag 18. februar er det klart for ei ny, flott lokalmønstring av UKM i Stordalshallen. Som tidlegare år, er det 10. klasse ved Stordal skule, som har teke på seg oppdraget med å stå som arrangør. I år kan vi gle oss over at også deltakarne frå...
torsdag 1. februar Stordal kommune
Protokoll - Fellesnemda for Norddal og Stordal 25. januar 2018
Protokoll frå møte i Fellesnemda for Norddal og Stordal 25. januar 2018 Klikk her
torsdag 1. februar Stordal kommune
Informasjon januar 2018 frå prosjektleiar for Fjord kommune
Til alle tilsette i Stordal og Norddal kommunar. Som prosjektleiar for bygging av Fjord kommune, vil eg sende ut informasjon til alle tilsette. Eg heiter Hilde Dyrkorn, og har sidan 1991 vore sjølvstendig næringsdrivande, og i periodar vore tilsett hjå andre. Klikk: les meir
mandag 29. januar Stordal kommune
Våre vinteridrettsutøvarar imponerer stadig!
Vihar hattmange reportasjar om flotte prestasjonar i skiløypene dei siste 10-12 åra og sjølv om det ikkje er like tett mellom dei no, betyr ikkje det at prestasjonane har uteblitt. Vi kan nemleg både lese om - og sjå -den eine suverene prestasjonen etter den andre. Martine jagar...
tirsdag 23. januar Stordal kommune
Kurs i andelslandbruk 2018
NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp...
mandag 22. januar Stordal kommune
Administrasjonssjef (rådmann) i Nye Fjord kommune
Norddal og Stordal har vedtatt å slå seg saman og vil frå 01.01.2020 bli Fjord kommune. Arbeidet med å bygge den nye kommunen er godt i gang. Vi søkjer no etter ein administrativ leiar som kan tre inn i denne prosessen, og som kan ha den overordna administrative styringa med dette...
mandag 22. januar Stordal kommune
Nasjonal pårørandeundersøking
Det fins over 800 000 pårørande i Noreg. Dei tek vare på foreldre, barnet sitt, søsken eller andre. Likevel er det sjeldan at pårørande vert spurt korleis har du det eigentleg ? Eller Korleis kan vi gjere kvardagen din lettare? Pårørandeallianseni Noreg...
torsdag 18. januar Stordal kommune
Biblioteket er stengt på dagtid onsdag 17. januar
Biblioteket er stengt på dagtid onsdag 17. januar 2018 p.g.a. kurs.
mandag 15. januar Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 er no klart
Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedteke i KS-sak 069/17 den 13.12.17er no klart.
onsdag 10. januar Stordal kommune
Kulturkalender for januar t.o.m mars 2018
Tida flyg og brått har vi lagt ei ny julehøgtid bak oss. Vi kan sjå tilbake på ein ny, særs innhaldsrik periode for alt som har med kultur å gjere. No er det på høg tid åfå dennye kulturkalenderen utpå heimesidavår! Med denne på plass,...
tirsdag 9. januar Stordal kommune
Ny oversikt over trenings-, øvings- og opningstider klar
Då kan vipresentere ei ny oversikt over mange av tilboda innan kultur ogidrett i Stordal kommune ogdå også slik ein kan sjå når ein kanfådet med seg. Perioden vi er innei no opnar sjølvsagt også oppfor ekstra mange tilbod knytt til vinter og snø og som kjent...
torsdag 4. januar Stordal kommune
Fellesnemndsmøte, samt heildagssamling 25. januar 2018 om politisk og administrativ struktur.
Det vert med dette sendt ut varsel om endring av dato for neste fellesnemndsmøte som no er sett til 25.januar 2018 i Norddal. Saksdokument vert utsendt i veke 3. Samtidig vert det kalla inn til heildagssamling om framtidig politisk og administrativ struktur for Fjord kommune. Det er etter vedtak i...
torsdag 4. januar Stordal kommune
Eventyrleg flott jubileumsår for Stordalshallen!
Når vi no ergodt i gong med eit nytt år, er det på tidemed ei lita oppsummeringav det året vi har lagt bak oss. Å bruke omgrep som eventyrleg flott, når ein skal skildre noko, ernaturlegvis litt vågalt, men når det gjeld Stordalshallen -og alt det flotte somskjedde der...
torsdag 4. januar Stordal kommune
Luftige svev og mykje anna moro
Også denne romjula arrangerte Stordalshallen sokalla Open hall, med mange kjekke aktivitetar. Til liks med dei to foregåande åra, var det 5. juledag som var valgt ut og sjølv om om nok mangehadde lagtturentil fjells denne dagen, var det likvevel godt over 50 deltakande også denne...
onsdag 3. januar Stordal kommune
Nejaføringane til topps også i år
Det vart Nejaføringane som trekte det lengste strået, då dei møtte Vinjei finalen underGrendacupen, 2. juledag. Men det måtte spelforlenging til for at det heile skulle bli avgjort. Mykje flott spel fekk vi også sjå i turneringa for dei frå 5. t.o.m 8. klasse og...
onsdag 3. januar Stordal kommune
Barneverntenester i Romjula
Storfjorden barnevern har ope kontor i Skodje rådhus i romjula: 09:00 - 15:00 (ty-fr), med redusert bemanning.
22. desember 2017 Stordal kommune
Super juleavslutning, som vanleg!
Detknyter seg høge forventningar til Stordal skule sine juleavslutningar. Når det meste av stolar i Stordalshallen er fullsett, nær ein time før det heile startar, viser det kor populære desse arrangementa er. Og skulen leverte, nok ein gong!
21. desember 2017 Stordal kommune
Kunngjering
Oppstart av detaljregulering innanfor kommunedelplan for Nørdalen, gbnr 144/42 og 144/44 - Overøye - Stordal kommune. Høyringsfrist: 02. februar 2018
21. desember 2017 Stordal kommune
Ny, flott adventskonsert i kyrkja
Stordal skulekorps stod som arrangør av adventskonserten sist laurdag,ogogså årets utgåve vartveldig flott. Sjølv om det har voremange konsertar den sistetida, var det likevelgodt med folk i kyrkja og deifekk verkelegfine opplevingar.
19. desember 2017 Stordal kommune
Helsestasjonen i romjula
Helsesøster Monika Stavseng informerer om at helsestasjonen er stengt i romjula. Ta kontakt med legekontor ved behov, tlf. 70279150 eller kommunal legevakt, tlf. 70270300 / 116117. Vanlege opningstider på helsestasjonen i Stordal frå 2. januar 2018 med opning kvar måndag, tysdag og...
19. desember 2017 Stordal kommune
Ordførar si julehelsing
Ordføraren i Stordal si julehelsing 2017.
18. desember 2017 Stordal kommune
Kortreiste julegåver!
Då ertidakoma, der mange uroar seg for at dei ikkje skal klare å kome i målmedjulegåvehandelen. Då kan det vere greit å kjenne til at det på sørviskontoret vårt er mykje spanande. Dette kani høgste grad vertedet ein kan kalle for kortreiste...
15. desember 2017 Stordal kommune
Ingeniørar teknisk etat
Stordal og Norddal kommune ligg ved Storfjorden i Møre og Romsdal. Vi har ledig 2 faste stillingar i 100% som ingeniør ved felles teknisk etat. Hovudarbeidsstad er Stordal kommune. Frå 1.1.2020 blir kommunane slått saman til Fjord kommune. Kommunane byr på svært gode...
15. desember 2017 Stordal kommune
Informasjon frå Stordal bibliotek
Siste opningsdag på kveldstid i 2017er onsdag 20. desember. Siste opningstid på dagtid i 2017 er torsdag 21. desember. Fyrste opningsdag i 2018 ertysdag 2. januar.
15. desember 2017 Stordal kommune
Opningstider for legevakta i Jul og nyttår 2017
Legekontora er stengt julaftan og nyttårsaftan. Legekontora er open som vanleg frå 08.30-15.30 i romjula. Klikk les mer for å sjå oversikt over opningstider for legevakta.
15. desember 2017 Stordal kommune
Stordal skule si juleavslutning, onsdag 20. desember!
Det er nok ikkje få som går og gler seg til Stordal skule si juleavslutning, og onsdag den 20. desember er deialtså klare medei ny forestillingtil oss.Hovudoppsettingai år er Snødronningen av HC Andresen. I tillegg veit viat det vert mange flotte innslag frå scena, også...
14. desember 2017 Stordal kommune
Fin julegrantenning
Tradisjonen tru, vartjulegrana i Stordal sentrum tent, 1. søndagen i advent. Det var 9. klasse ved Stordal skule, som stod som arrangør, noko dei meistra med glans. Kjekt å sjå at oppslutninga var god, trass det litt sure veret.
8. desember 2017 Stordal kommune
Endeleg klart for juleshow med Maria, Big Odd Band og mange fleire!
Vi har tidlegare skrive om dei mange flotte konsertane i den periodenvi no er inne i.Ein av dei det definitivt er knytt store forventningar til, er den på komande søndag(10. desember),der vi får oppleve Maria Holand Tøsse, Trygve Sætre, Big Odd Band, Indre Strøk og Big Valley...
6. desember 2017 Stordal kommune
Kunngjering offentleg utlegging - Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021
I medhald av kommunelova 45 er Stordal formannskap sitt framlegg til budsjett for 2018, og økonomiplan for 2018- 2021 lagt ut til offentleg ettersyn fram til 13. desember 2017.
6. desember 2017 Stordal kommune
Felles kulturskulerektor for Norddal og Stordal kulturskule
Norddal og Stordal kommunar har ledig inntil 100% stilling som rektor for Norddal og Stordal kulturskule frå 01.02.2018. Inntil 50% av stillinga er knytt til administrasjon. Søknadsfrist: 15.12.2017
1. desember 2017 Stordal kommune
ÅRIM inviterer til eit informasjonsmøte måndag 11. desember 2017 kl. 1700 - 1900
Møtet blir i ÅRIM sine lokale i Langelandsvegen 1 på Moa i Ålesund og er open for alle interesserte. Tema er: ÅRIM sin strategi og konsekvensane av denne. Klikk her for å sjå program.
1. desember 2017 Stordal kommune
Stordal kommune sin kulturpris tildelt Stordal IL!
Stordal kommune sin kulturpris for 2017, vert tildelt Stordal IL. Grunngjevinga for pristildelinga er m.a. den store betydninga laget har hatt for stordalingar og stordalssamfunnet gjennom 100 år.
27. november 2017 Stordal kommune
Barnas juleprogram er klart!
Nårdet no er likefør vi skrivdesember månad ogei ny førjulstid står for tur, er det ogsåkjekt foross å kunne presentere eitt nytt og innhaldsrikt program med aktivitetarfor barn og unge i detvi kallar Barnas juleprogram.
27. november 2017 Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot. Søknadsfrist for tilskotsåret 2018 er 8. desember 2017
24. november 2017 Stordal kommune
Formannskapsmøte i dag - onsdag 22. november 2017
Det vert halde formannskapsmøte på kommunehuset i dag, onsdag 22.11.2017. Møtetidspunkt: kl. 17:00. Saksdokumenta kan du lese her.
22. november 2017 Stordal kommune
Big Valley Voices med førjulskonsert
Big Valley Voices inviterer til førjulskonsert i Stordal kyrkje, onsdag 29. november. Dei dyktige damene, med dirigent og leiar for koret, Solveig Maria Nedregård i spissen, har øvd inn mange av dei kjente og kjære julesongane og når deii tillegg har med seg Frank Iversen på...
21. november 2017 Stordal kommune
Julegrantenning i Stordal og på Dyrkorn
Tradisjonen tru, vert det julegrantenningogså i år. I Stordal skjer dette søndag 3. desember, medandet er på laurdagen markeringa finn stad på Dyrkorn.I Stordal er det også denne gongen9. klasse, som står somarrangør og ein startar naturlegvis ved julegrana på...
21. november 2017 Stordal kommune
Arbeidsgrupper for bygging av Fjord kommune.
Her er dei oppnemnte arbeidsgruppene i prosjektperioden for bygging av Fjord kommune. Arbeidet som vil verte lagt til arbeidsgruppene vil gå på å få oversikt og kartlegge dei ulike tenesteområda i kommunane. Organisering, planar, avtalar, interne reglement, samarbeidsavtalar,...
20. november 2017 Stordal kommune
Charis sin CD er klar!
Vi har tidlegare laga reportasjar om detstore CD-prosjektet til vokalgruppa Charis. No er CDn klar til å sleppast, noko som naturleg nok har fått stor merksemd ogsåimedia. Ikkje rart det, når ein veit kor profesjonelt det heile har vore og kordyktige desse ungdomane er. Søndag 26....
17. november 2017 Stordal kommune
Nok ein flott konsert i regi av Stordal Hornmusikklag
Laurdag11. november inviterte Stordal Hornmusikklag til nok ein konsert i Stordalshallen. Denne gongen hadde deifått medseg Vatne Hornmusikklag og Stordal Skulekorps.I tillegg vart det også eit kjekt møte med fire nye aspirantar
17. november 2017 Stordal kommune
Stordal kommune avsluttar ordninga med skotpremie på rev og kråke.
Vedtak i formannskapsmøtet 1. november 2017 under sak 051/17. Det ligg ikkje føre nokon dokumentasjon på at desse to artane gjer skade av noe større betydning for næringsaktivitet i kommunen. Likeins finst det heller ingen dokumentasjon på at skotpremie har bidratt til...
17. november 2017 Stordal kommune
Avstenging av vasstilførsel for delar av Stordal måndag 27.11.17 mellom kl. 08.30 - 15.00
I samband med tilkobling av ny vassledning til bustadfelt og barnehage i Grigåsrøbbane, blir der avstenging av vasstilførsel for delar av Stordal måndag 27.11.17 kl.08.30 - 15.00. Midtbust-gardane, Vinjehjellane, Hovshjellane og Hovslia ovom Møllersvingen blir berørt av dette.
17. november 2017 Stordal kommune
Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal kommunar 21.11.2017
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal tysdag den 21.11.2017 kl. 17:00 på rådhuset i Valldal.
16. november 2017 Stordal kommune
Biblioteket er stengd torsdag 23. november 2017
Biblioteket er stengt torsdag 23. november p.g.a møte.
15. november 2017 Stordal kommune
Kjempesuksess med Breidablikfest!
Initiativtakar, Kjell Nilsen, kunne konstatere at denne festen -til minne om det ærverdige ungdomshuset vårt og ungdomslaget -varblittså vellukka som ein knaptkunne våga håpe på. Festlyden talte over 250 og dei alle responderte med trampeklapp for å hylle dei om lag 50 som...
9. november 2017 Stordal kommune
Møte i Kommunestyret 08.11.2017
Møtestad: kommunestyresalen kl. 17:00 Sakliste: Ny barnehage - utbygging Bemanning / leiing etat for tekniske tenester, plan og utvikling Nordre Sunnmøre landbrukskontor -endring av avtale om interkommunalt samarbeid landbruk Referatsaker Orienteringssaker
6. november 2017 Stordal kommune
Verdendsdagen markert for 10. gong
Onsdag 18. oktober, var det klart for den årvisse markeringa av Verdensdagen for mental helse i Stordalshallen. Dette var 10. året på radein skipa tildette flotte arrangement og som vanleg vardet Mental Helse Stordal, biblioteket og frivilligsentralen, som stod bak. Denne gongen hadde dei...
31. oktober 2017 Stordal kommune
Telefon legekontoret
På grunn av feil i nettet kjem ein ikkje igjennom påtelefon til legekontoret. Det blir arbeidd med å rette opp i feilen. Legekontoret kan kontaktast via besøklegen.no eller tlf: 97 66 99 77.
31. oktober 2017 Stordal kommune
Ledig 50% fast stilling som helsesekretær ved Stordal legekontor
Ved Stordal legekontor er det frå 01.02.2018 ledig 50% fast stilling som helsesekretær. Søknadsfrist: 19. november 2017
30. oktober 2017 Stordal kommune
Testing av sireneanlegg i Stordal
Tysdag 31.oktoberi tida 15.00 - 16.00 vil Åknes Tafjord beredskap IKS teste ut befolkningsvarslingssystema i Stordal. Åknes Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste...
26. oktober 2017 Stordal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark IT Bergen Innenriks Sarpsborg 08 Hedmark Næringsliv Troms Akershus Kjendis Oppland Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Odda Fotboll Mat
flere?
Båt Kultur Vest Agder Buskerud Rogaland Aust Agder Sport Møre og Romsdal Finnmark Mobil Forsvar Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kvinnherad Kalmar Fiske Skåne Ringsaker Bolig Inrikes Blekinge Elverum Bodø Oskarshamn Haugesund Drammen Fotball Økonomi Landbruk Kongsvinger Porsgrunn Karmøy Bamble Trav Sport Motor Radøy Kryptovaluta OL Reise Odds BK Tromsø Tinn Hammerfest Kragerø Sandnes Jul Fredrikstad Vestby Lindås Östra Göinge Svelvik Kultur Risør Osterøy Vestvågøy Politikk Näringsliv Kristianstad Landskrona Fauske Bærum Dyr Horten Askøy Stord Musikk Øvre Eiker Russland Film Tolga Meløy Tingvoll Narvik Kristiansand Helsingborg Forskning Nord-Korea Salangen Førde Karlskrona Eliteserien Tvedestrand Tesla Sandefjord Vær Håndball Kongsberg Stavanger Lier Nedre Eiker Sarpsborg Forskning Stockholm Sykkel Skien Eslöv Frogn Askim Kunst Suldal Barn Helse Sigdal Rosenborg BK Kristiansund Kongelig Sørfold Kvænangen Drangedal Evje og Hornnes Game of Thrones Trysil Nannestad Jakt Eidsberg Lenvik Løten Bil Hadsel Re Tynset Grue Sørreisa Hamar Friluftsliv Vefsn Vålerenga Tour de Ski Moss Filippinene Asker Kommunesammenslåing Sande Råde Larvik FK Haugesund Åsnes Meland Lesja Modum Skøyter Fjell Mote Gjøvik Svalbard Åmot Utsira Jølster Klima Aurdal Steigen Porsanger Åmli Nore og Uvdal Vinje Ås Stryn Google Tønsberg Rana Hemne Vitenskap Halsa Austrheim Bil Malmö Mörbylånga Vestre Slidre Hvaler Våler Harstad Vaksdal Ålesund Notodden Friidrett Hörby Farsund Målselv Øksnes Jobb Skjervøy Masfjorden Stavanger Oilers Klippan Øygarden Tomelilla Foto Gjerstad Ekonomi Dovre Lyngen Mat VM Motorsport Teknik Litteratur Aurskog-Høland Romfart Olofström Halden Nissedal Spill Herøy Skisport Hurum Strand Nesodden Eiker Poker Norway Cup Frankrike Eurovision Sölvesborg Modalen Fedje Brønnøy Svedala Brexit Mandal Sortland NHL Lødingen Nesseby Klepp Fitjar Ski Svalöv Båt Kina OBOS-ligaen Hässleholm Grane Universet World Series of Poker Lillesand Langrenn Nesna Sør-Varanger Leirfjord Frosta Froland Fet Herøy Volda Bjørnefjorden Enebakk Åseral Birkenes Vietnam Resor Emmaboda Ronneby Odal Eidskog Vennesla Östergötland Tydal Sande Gran Trondheim Tour of Norway Stabæk Mönsterås Påske Rendalen Træna Lomma Karlshamn Tana Skedsmo Ullensvang Menn Ulstein Viking FK Seljord Sverige Andøy Skiskyting Svømming Lund Hockey Snowboard Nes Gloppen Halloween Skurup Syria Lyngdal Tromsø IL Nordkapp Jevnaker Alpint Voss Arendal Alta Bremanger Røros Nybro E-sport Musik 17. mai Bromölla Årdal Polen Film Nittedal Sjakk Kvinner Eidfjord Os Klatring Nesset Måsøy Sandøy Hemnes Sund Bodø/Glimt Evenes Ballangen
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL