Stordal
Sjukepleiar i Stordal kommune
Stordal kommune har ledig følgjande stillingar (fast) i sjukeheimen (Stordalstunet). A. Sjukepleiar (100%; dag/aften) B. Sjukepleiar (75%; natt) - Søknadsfrist 12.08.2018
fredag 16:00 Stordal kommune
Biblioteket er stengt i veke 28, 29, 30 og 31
Veke 32: Biblioteket er ope måndag 6. august og onsdag 8. august frå kl. 17.00 -19.30. Veke 33: Biblioteket er ope måndag 13. august og Onsdag 15. august frå kl. 17.00 -19.30. Frå mandag 20 august har Stordal bibliotek vanleg opningstid, men i tida frå 4. - 6. september er...
mandag 15:57 Stordal kommune
Pressemelding om strandrydding i sommar
Sol, sommar og reine strender! Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre!
mandag 15:33 Stordal kommune
Stordal kommune vurderer å fjerne «kailageret» i Stordal sentrum
Bygget vert vurdert gitt bort til eventuelle interessentar som kan tenke seg å overta bygget mot rivekostnaden. Tilbod må vere innkomme til Stordal kommune innan onsdag 20.08.2018 kl.10.00 Klikk les mer
torsdag 5. juli Stordal kommune
Opningstider helsestasjon Stordal
Helsestasjon i Stordal held stengt måndag 2. juli og tysdag 3. juli (veke 27). Opent fredag 6. juli (veke 27). Sommarstengt i veke 29, 30 og 31 (16. juli til og med 3. august 2018. Vanlege opningstider fråog med veke 32: måndag, tysdag og fredag.
fredag 29. juni Stordal kommune
Endra opningstider NAV Stordal sommar 2018
NAVStorfjorden har endra opningstider i veke 27 - 33 i sommar. NAV Norddal: stengt i veke 28, 29, 30 og 31 NAV Ørskog: opent veke 27, 29, 30 og 33: måndag og onsdag kl. 10.00 - 14.00 stengt i veke 28, 31, 32 og onsdag 15.08 i veke 33 NAV Skodje: opent veke 27, 28, 31, 32 og 33: måndag,...
fredag 29. juni Stordal kommune
Søk på trenings- og øvingstider ved Stordalshallen
Alle som ynskjer faste trenings- og øvingstider ved Stordalshallen fråmedio augustog fram til nyttår, må få sendt inn søknad om dette. Legg merke til at fristen for å søkje er sett til søndag den 19. august.
fredag 29. juni Stordal kommune
Frå måndag 25. juni 2018 innfører Skatteetaten timesbestilling for veiledning på alle skattekontor
Dette betyr at publikum må førehandsbestille tid hos Skatteetaten for å få personleg veiledning i skranke. Time kan bestillast på skatteetaten.no, via telefon (800 80 000) eller ved å henvende seg personleg på skattekontoret. Klikk les mer
torsdag 28. juni Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Den tredje kulturkalenderen klar
Vi nærmar ossno fellesferien med stormsteg og det er påtide å presentere ei ny oversikt over komande arrangement. Juli er normalt einrelativt roleg periode på arrangementsfronten.Dette ereigentleg naturleg det, forlitt ferie må ivrigeog dyktige arrangørarinnankulturlivet...
tirsdag 26. juni Stordal kommune
1,4 milliard i momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon. Søknadsfristen er 1. september.
fredag 22. juni Stordal kommune
Snart kjem feiaren på besøk
Ålesund brannvesen startar feiing i Stordal kommune frå onsdag 27. juni 2018. Klikk les mer
fredag 22. juni Stordal kommune
Oppstart av namnesak Ødegård / Øygarden i Stordal kommune
Eigar på gnr 121 bnr 1 i Stordal kommune reiser namnesak på skrivemåten av gardsnamnet. Det er 2 godkjende skrivemåtar i offentleg bruk: matrikkelen har Ødegård medan Sentralt stadnamnregister (SSR) har skrivemåten Øygarden som prioritert skrivemåte.
torsdag 21. juni Stordal kommune
Norddal kommunestyre inviterer til sommartreff på Yste Smoge
Viss du har lyst til å vere med Norddal kommunestyre på tur til Smoge, har du høve til det torsdag 28. juni. Klikk her for meir informasjon.
torsdag 21. juni Stordal kommune
Gøril Vidhammer, ny kulturskulerektor
Det har nyleg vore flotte sommaravslutningar ved kulturskulane både i Norddal ogi Stordal. Vår nye kulturskulerektor har dermed alt fått høve til å møteelevane og oppleve dei iaksjon påscena.
torsdag 21. juni Stordal kommune
Ferievikar (reinhald) - Stordal kommune
Stordal kommune søkjer etter ein ferievikar (reinhald) i perioden 09.07.2018-17.08.2018.
onsdag 20. juni Stordal kommune
Jonsok i Stordal laurdag 23. juni 2018
Fantetog kl 18:00 - Sentrum Sal av graut, kake og kaffi Tombola Moglegheit for å grille. Ved dårleg vr blir arrangementet flytta til frivilligsentralen.
onsdag 20. juni Stordal kommune
Totalforbodet er oppheva!
Forbodet mot bruk av open eld og grill er oppheva i Stordal kommune. Ein vil likevel be om at ein viser varsemd ved bruk av open eld, samtidig som ein minnar om det generelle forbodet med open eld i skog og mark frå 15. april til 15.september. Kos dykk ute, men vis omsyn!
onsdag 20. juni Stordal kommune
Vellukka Stordalscup igjen!
Den 38. utgåva av Stordalscup, er veli hamn og vi kan slåfast at også denne vart særs vellukka. Masse folk, stor aktivitet og god stemning, prega cuphelga.
mandag 18. juni Stordal kommune
Avstenging av vasstilførsel for delar av Stordal måndag 18. juni frå ca kl. 10:00 - 10:30
Det vert avstenging av vasstilførsel for delar av Stordal måndag 18. juni frå ca kl.10:00 - 10:30 p.g.a. utbetring av vassleidning. Abonnentar i Stordal sentrum og Hovsstranda vert berørt av dette.
mandag 18. juni Stordal kommune
Protokoll - Fellesnemda for Norddal og Stordal 28.februar 2018
Protokoll frå møte i Fellesnemnda 12. juni 2018 Klikk her
fredag 15. juni Stordal kommune
Då er det endeleg klart for ny folkefest!
Endeleg er dagen komen og heile Stordalssamfunnet kan ynskje gjestar frå fjern og nær, velkomen til den 38. utgåva av Stordalscup! No er detikkje før i morgon det skikkelege cupveret kjem og difor er Maria H Tøsse sinfamiliekveld med allsong, samt song- og musikkprogrammet i regi...
fredag 15. juni Stordal kommune
Innkalling til møte i fellesnemnda tirsdag 12. juni
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda tirsdag den 12. juni kl. 17.00 på kommunehuset i Stordal. Møte er open for alle Klikk les mer for å innkalling og sakspapir.
onsdag 6. juni Stordal kommune
Programmet for Stordalscup 2018 er klart!
I skrivande stund er detberre 8dagar att til folkefesten over alle folkefestar! Vi snakkar sjølvsagt om Stordalscup og i dag kunne arrangørane i fotballgruppa til Stordal IL også presentere programmet for årets utgåve. Dette er den 38. utgåva av Stordalscup folkens! Enkelt og...
onsdag 6. juni Stordal kommune
Barnas Supersommar 2018
Ein ny sommar er i fullgong og det er sisteinnspurtpå skulanerundt om. Tradisjonen tru,presenterer viei oversikt over ein del av dei mange aktivitetstilboda og arrangementa framover, underfana: Barnas Supersommar.
onsdag 6. juni Stordal kommune
Sommarles 2018
Frå 1. juni til 31. august kan alle som går i 1-7 klasse delta på Sommarles 2018. Alle elevar i 1. til 7. klasse kan delta, inkludert dei som skal begynne i 1. klasse til hausten og dei som går ut 7. klasse ved kampanjestart.
tirsdag 5. juni Stordal kommune
Høyring av reguleringsplan for hyttefelt H60 ved Overøye og Kvitlane
Med heimel i pbl. 12-10 har Stordal kommune vedtatt å leggje reguleringsplanforslag for H60 ut til offentleg ettersyn. Det er opent for innspel og merknader til planen. Planforslaget legg opp til bygging av opp til 67 nye fritidsbustadeiningar sør for stølen Kvitlane og skal ta stilling til m.a....
torsdag 31. mai Stordal kommune
Asfaltarbeid gangfelt Vinjehjellane - onsdag 31. mai og torsdag 1. juni
Det vert asfaltering av gang- og sykkelfelt til ny barnehagei dag torsdag 31. mai og i morgen fredag1. juni. Vegen på Vinjehjellane vil verte stengt frå Stordal skule til og med avkøyringa til den nye barnehagen. Bebuarar og andre vert bedne om å benytte seg av gangfeltet på...
torsdag 31. mai Stordal kommune
Kulturskulekonsert tysdag 12. juni
Rektor ved Stordal kulturskule, Gøril Vidhammer, melderat det vertavslutningskonsert forkulturskulen i Stordalshallen, tysdag den 12. juni.
onsdag 30. mai Stordal kommune
Forbod mot bruk av open eld og grillar av alle slag utandørs
Brannfaren er storgrunna langvarig tørke og vedvarende vind. Difor er det FORBOD MOT BRUK AV OPEN ELD OG GRILLAR AV ALLE SLAG UTANDØRS I STORDAL KOMMUNE. Forbodet er heimla i Brannvernlovens 5 og 14 og gjeld inntil vidare. Dette melder rådmannen. Eventuelle spørsmål kan...
tirsdag 29. mai Stordal kommune
Hurra for den 17. mai!
Det vart nokreflotte feiringar av nasjonaldagen vår,både på Dyrkornogi Stordal. Strålande sol og akkurat passevarmt - ikkje minstfor dei mange bunadskledde -bidrog også til at dette vart ein suverendag. Også arrangementsmessig, gjekk alt som det skulle og dermed kan alle sjå...
onsdag 23. mai Stordal kommune
Kommunefrukost
Stordal torsdag 24. mai kl. 09.00 I dagsenteret på Stordalstunet. Valldal tysdag 29. mai kl. 09.00 I dagsenteret på sjukeheimen. Ein stad der politikarar, administrasjon og innbyggjarar møtast til ein uformell prat. Velkomen!
onsdag 16. mai Stordal kommune
Hageavfall kan leverast kvar dag på Vinjesanden
På Vinjesanden kan du levere hageavfall kvar dag frå kl. 07:30 til 15:30. NB! Berre hageavfall Om bommen er nede er den likevel ikkje låst, berre pass på å lukke den igjen etter deg. Miljøfarleg avfall (den raude boksen) leverast på den mobile miljøstasjonen...
tirsdag 15. mai Stordal kommune
Ytste Skotet har opna!
Kirsi Rty er, som kjent,avdelingsleierfor Ytste Skotet. Fjellgarden som også er eit levande museum i heile sommarhalvåret. Ho kan no melde at dei har opna for sesongen. Sjå meir omkva ho skriv om dette. Det er ikkje reint lite som skal skje framover!
mandag 14. mai Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Vasslekkasje Vinjehjellane
Det har oppstått lekkasje på hovudvassleidninga til Vinjehjellane. Kommunen er i gang med å reparere skaden. Vinjehjellane, Hovshjellane og Hovslia ovom Møllersvingen, vil bli utan vatn utover ettermiddag/kveld søndag 13. mai. Vegen til Vinjehjellane kan bli stengt medan arbeidet...
søndag 13. mai Stordal kommune
Nedtellinga til Stordalscup 2018 har starta!
Vi nærmar oss nasjonaldagsfeiringrundt om og dermed er detogså slik atdet straks berre er fire vekeratttil ein annan stor folkefest, nemleg Stordalscup.For alle som veit kor suverent dette arrangementet er, blir det no m.a. også viktig å forsikre seg om atalle har fått ordna med...
fredag 11. mai Stordal kommune
Møte i fellesnemnda for Norddal og Stordal tysdag 22. mai 2018
Neste møtet i fellesnemnda for Norddal og Stordal vert tysdag 22. mai kl.15.00 (merk at tidspunktet er endra!) på rådhuset i Valldal. Møte er ope for alle. Klikk her for møtedokument.
fredag 11. mai Stordal kommune
Klart for nasjonaldagsfeiring både på Dyrkorn og i Stordal
Feiringa av 17. mai er eit av årets store høgdepunkt for både store og små og vi kan med rette hevde at markeringane er flotte, ogsåi vår kommune. Både på Dyrkorn og i Stordal er det på ny klart for storstilt feiring og begge stadar fyl ein malen frå...
fredag 11. mai Stordal kommune
Denita Music tilsett som helsesekretær ved Stordal legekontor
Denita Music er tilsett som helsesekretær ved Stordal legekontor.
onsdag 9. mai Stordal kommune
Feil i telenettet Stordal kommune
Vi opplever for tiden en feil i telenettet som fører til at anrop både inn og ut til kommunen feiler. Telenor arbeider med å rette opp feilen. Ved krise/nød: bruk nødnummer: 113
mandag 7. mai Stordal kommune
Kulturmidlar 2018
Stordal kommune ynskjer også i 2018 å løyve midlar, som kan stø opp om det frivillige kulturarbeidet. Lag og organisasjonar kan difor søkje på kulturmidlar. Merk søknadsfristen, som også dette året er sett til 1. juni.
mandag 7. mai Stordal kommune
Vil du vere med i Stordal brannkorps?
Frå juni 2018 har vi ledige stilling som brannkonstabel på deltid. Stillingsprosenten er 2,05 i praksis inneber det 6 øvingar og ca. 15 utrykkingar pr.år. Søknadsfrist innan 23. mai 2018
fredag 4. mai Stordal kommune
Vakker konsert med Stordal Hornmusikklag m/gjestar
Søndag den 22. april var det duka for ein ny super konsert i regi avStordal Hornmusikklag. Denne gongen med Jenny Marita Sørås og Elias Haslesom songsolistar og med Solveig Maria ogJosef Nedregårdpå piano. Som vanleg var det også eit nært samarbeid med skulekorpset og...
fredag 4. mai Stordal kommune
God oppslutning trass noko surt ver
Den 43. utgåva av Sykkeltrimmen gjekk av stabelen sist tysdag og det seier ikkje lite om oppsutninga denne har, når nesten 200 deltok også denne gongen. Det var nemleg ganske så sterk vind og ikkje alt for mange varmegradene i lufta 1. mai.
torsdag 3. mai Stordal kommune
Innfridde på heimebane!
Stordal kommune var sjølvsagt også godtrepresentert, blant dei om lag 350 deltakarane frå heile Møre og Romsdal, under fylkesfestivalensist helg.For dei vart det i høgst grad heimebane denne gongen og både film og kunstverka hausta lovord og på scena imponerteandre...
torsdag 3. mai Stordal kommune
Ubeskriveleg flott fylkesfestival!
Stordalssamfunnet har nok ein gong vist at det er fullt ut muligå fåutretta store ting, sjølv om ein ikkje tel meir enn rundt 1000innbyggjarar. Sist helgs fylkesfestival vart gjennomført på strak arm og det prikkfritt -i lagmed UKM MR og Møre og Romsdal musikkråd -takka...
onsdag 2. mai Stordal kommune
Sjukepleiar/Helsefagarbeidar/Vernepleiar (ferievikar) i omsorgstenesta - Stordal kommune
Omsorgstenesta i Stordal kommune søkjar sjukepleiarar, helsefagarbeidararog/eller vernepleiararsom ønskjer å jobbe som ferievikar i perioden veke 25 32. - Søknadsfrist: 10.05.2018
mandag 30. april Stordal kommune
Vilma Lygnugariene - vikar som psykisk helsarbeider i Stordal kommune
Vilma Lygnugariene er i mai vikar som 50 % psykisk helsarbeider i Stordal kommune. Ho er også psykisk helsarbeider i Norddal kommune. Kven vi er her for: Alle, unge og voksne, som har behov for hjelp når livet er vanskeleg. Personarmed psykisk liding som over tid treng bistand til å meistre...
torsdag 26. april Stordal kommune
Endeleg klart for fylkesfestival av UKM 2018!
Iskrivande stund er det berrre eindag att til vifår ynskje om lag 400 gjestar frå heile Møre og Romsdal velkomen hit til Stordal kommune og til fylkesfestivalen av UKM 2018. Vi både håper og trur at dei kjem til å få flotte opplevingar her og vi ynskjer dei velkomen, alle...
torsdag 26. april Stordal kommune
Sykkeltrim 1. mai
Tradisjonen tru, vert det sykkeltrim1. mai og då, somvanleg,medlangrennsgruppa som arrangør og somalltidinært samarbeid medmedlemmane vedMoe bedehus.
onsdag 25. april Stordal kommune
Terje Holen - Politikontakt for Stordal kommune
Kvar kommune skal etter Politireforma ha sin eigen politikontakt. Politikontakten skal ha eit særleg ansvar for det førebyggande arbeidet og skal vere lett tilgjengeleg for kommunen. Terje Holen er vår politikontakt og han var nyleg innom kommunehuset for å helse på og gjere seg...
onsdag 25. april Stordal kommune
Stordal kommune - Ferievikar (100%) - uteavdeling Teknisk Etat
Ved uteavdelinga i Teknisk Etat i Stordal kommune, er det ledig stilling som ferievikar (100%) i perioden 04.06.2018-24.08.2018. Søknadsfrist: 08. mai 2018
onsdag 25. april Stordal kommune
Kunngjering - godkjent reguleringsplan for Blåtind hyttefelt, H38 Ekre
Stordal kommune melder hermedomvedteken reguleringsplan og trekt motsegn for Blåtind hyttefelt, H38 Ekre. Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast med heimel i plan- og bygningslova 12-12 og 1-9 Forvaltningslova kap. VI. innan 3 veker frå dato for denne kunngjeringa.
tirsdag 24. april Stordal kommune
Slutt på trykte rutehefte frå 1. mai
Frå og med 1. mai i år vil det ikkje lenger bli produsert trykte rutehefte for kollektivtilbodet. Trykte rutehefter blir fort utdaterte, men med digtal ruteinformasjon vil du alltid kunne holde deg oppdatert til ei kvar tid. Meir informasjon her
mandag 23. april Stordal kommune
Berre ei veke att til heile fylket kjem på besøk!
Fredag 27. april er det endeleg klart for opning avUKM Fylkesfestival2018. Det er naturlegvis stor stas for oss at det er nettopp her i Stordal kommunedet skal skje denne gongen og vi gledar oss veldig til å ta imot dei hundrevis av unge frå heile Møre og Romsdal. I tillegg til deltakarar, kjem...
torsdag 19. april Stordal kommune
Innkalling til møte i fellesnemnda 24.04.2018
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal tysdag 24.04.2018 kl.16:30 på kommunehuset i Stordal. Møte er ope for alle. Innkalling Sakspapir
torsdag 19. april Stordal kommune
Klart for nye, flotte konsertopplevingar!
Deterfilm - og musikalmusikk som er temanår Stordal Hornmusikklag, Stordal Skulekorps og Vatne Hornmusikklag inviterer til konsert i Stordalshallenpå søndag. I tillegg til alledei flottemusikantanefår vi også opplevedugande songsolistar.Når Nick Ost og Co inviterer til konsert,...
torsdag 19. april Stordal kommune
Ryddeaksjon 26.- 29. april 2018
Nyleg fekk eg besøk på kontoret av ein gut i andre klasse som ville ha hjelp til å organisere ein ryddeaksjon i Stordal kommune. Guten heiter Sondre, og han meinte at dersom alle rydda rundt der dei bur, så ville det bli fint og ryddig. Eg synest dette er eit fint initiativ, og lova at eg...
tirsdag 17. april Stordal kommune
Pressemelding - Test av befolkningsvarsling Åknes/Tafjord Beredskap torsdag 19. april kl. 15.00-15.30
NB: hugs å gi tilbakmelding om gjennomføringa av befolkningsvarslinga gjennom spørjeundersøkinga. Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste...
mandag 16. april Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Offentleg kunngjering - minstearealet for hjortejakta i Stordal
Sjå offentleg kunngjering frå Nordre Sunnmøre Landbrukskontorom minsterarealet for hjortejakta iStordal nedanfor ved å klikke på Frist for innspel / synspunkt: innan 31. mai 2018
mandag 16. april Stordal kommune
Kjetil T. Heggem tilsett som omsorgsleiar for open omsorg
Kjetil Heggem er tilsett som omsorgsleiar for Open Omsorg i Stordal kommune, og hadde fyrste arbeidsdag torsdag 1. mars.
mandag 16. april Stordal kommune
No skal alle små vassforsyngingssytem registrerast
Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon her:
mandag 16. april Stordal kommune
Ledig fast 100% stilling som lærar ved Stordal skule
Ved Stordal skule er det frå 01.08.2018 ledig 1 x 100% fast stilling som lærar. Søknadsfrist: 29.04.2018
fredag 13. april Stordal kommune
Strålande dugnadsinnsats nok ein gong!
Den siste tida er det utført mykje bra vedlikehaldsarbeid ved Stordalshallen. Det ein har prioritert denne gongen, er nedvask og maling av kjøkken, grendasal og toalett/garderobar.
torsdag 12. april Stordal kommune
Endå meir kultur!
Når vi no ergodtigong med april månad, erdetpå høg tid åpresentere ei oversikt overarrangementvi kan få oppleve framover. Kalenderen no, strekkjer seg fram t.o.m juni månad og som vanleg er det mykje å sjå fram til.
torsdag 12. april Stordal kommune
Ledig 50% avtaleheimel for privatpraktiserande fysioterapeut frå 01.08.18
Stordal kommune har ledig 50% avtaleheimel for privatpraktiserande fysioterapeut frå 01.08.2018. Søknadsfrist: 8. mai 2018
onsdag 11. april Stordal kommune
Berre 20 dagar att!
I skrivande stund er det berre 20 dagaratt til fokuset verkeleg vert rettamotStordal kommune generelt og til Stordalshallen spesielt.Fredag den 27. april, nærare bestemt kl 20.00,erdet nemleg klart for høgtidleg opning avårets Fylkesfestival av UKM her.
fredag 6. april Stordal kommune
Rekord i år igjen!
Mykje tyder på at det vart sett rekordogså denne gongen. Vi snakkar sjølvsagtom helselagsbasaren avvikla i Stordalshallen i kveld. Arrangørane fortel at dei trudde dei hadde sett ut rikeleg medbord og stolar, men like fullt måtte dei til med å beretil endå meir, etterkvart...
fredag 6. april Stordal kommune
Helselagsbasar nr 105!
Ja, du lasrett! Det er faktisk den 105.helselagsbasaren som går av stabelenno! Nærare bestemt i morgon, fredag 6. april, kl 18.00.Dei siste 20 åra, og vel så det, har helselagsbasaren vore arrangert i Stordalshallen og som alltid tidlegare, er det første fredagen etter påske som...
torsdag 5. april Stordal kommune
Opningstider legevakt påska 2018
fredag 23. mars Stordal kommune
Ny administrasjonssjef i Fjord kommune
Fellesnemnda har tilsett fungerande rådmann i Norddal kommune, Karl Andre Birkhol, som administrasjonssjef i Fjord kommune. Birkhol vilframleis fungere som rådmann i Norddal kommunei ein overgangsperiode medgradvis opptrapping i Fjord kommune.
fredag 16. mars Stordal kommune
Ved Stordal skule er det frå 01.08.2018 ledig 2 x 100% fast stilling som lærar
Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 135 elevar. Vi ynskjer å få tilsett personar med gode evner til pedagogisk leiing og kollegialt samarbeid. Søknadsfrist: 27.03.2018.
onsdag 14. mars Stordal kommune
Ferie for alle i Møre og Romsdal
Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi. Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få ei kjekk ferieoppleving saman,...
onsdag 14. mars Stordal kommune
Ledig 50% fast stilling som helsesekretær ved Stordal legekontor
Ved Stordal legekontor er det frå 01.05.2018 ledig 50% fast stilling som helsesekretær. Søknadsfrist: 15.04.2018
tirsdag 13. mars Stordal kommune
Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal 13.03.2018
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal. Tirsdag 13. mars kl. 13:00 (merk tida!) på rådhuset i Valldal. Innkalling til møte Sakspapir
torsdag 8. mars Stordal kommune
Invitasjon til folkemøte - Rullering av arealdelplan for Nørdalen
Kva meiner DU om Nørdalen? Vi inviterer no til folkemøte for å informere om prosessen og å oppmuntre til diskusjon av viktige moment i rulleringa av planen. Møtet er åpent for alle og vert arrangert på Frivilligsentralen 5. mars 2018 kl 19.00.
torsdag 1. mars Stordal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

STORDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Næringsliv Karlskrona Oppland Båt Svedala Vestfold Bergen Hedmark Mobil Aust Agder Rogaland Sport
flere?
Kultur Østfold Fotboll Hässleholm Møre og Romsdal Kalmar Oslo Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Trøndelag Troms Forsvar Kristianstad Mat Menn Thailand Fiske Oskarshamn Rendalen Inrikes Finnmark Kongelig Sandnes Eslöv Tynset Molde FK Karmøy Kultur Vellinge Skien Mandal Stavanger USA Tinn Åstorp Musikk Fotball Bolig VM Kragerø Blekinge Politikk Sverige Malmö Trening Mote Sport Fredrikstad Norway Cup Aurskog-Høland Reise Kunst Tvedestrand Drangedal Nittedal 17. mai Lillesand Russland IK Start Vestby Spill Trav Kristiansand Android Helse Lesja Fauske Turn Sigdal Lyngdal Grane Risør Osterøy Lund Barn Tesla Molde Sjakk Økonomi Stockholm Håndball Stord Askvoll Bamble Tomelilla Røros Hyllestad Salangen Lindås Horten Seljord Jølster Näringsliv Stabæk Motor X-games Båstad Vågan Hälsa Staffanstorp Askøy Sund FK Haugesund Nesodden Time Hvaler Steigen Ronneby Vær Nore og Uvdal Suldal Ringsaker Film Utrikes Gausdal Tranøy Moss Eidskog Lund Landbruk Landskrona Andøy Porsgrunn Friidrett Kongsvinger Alpint Kommunesammenslåing Eurovision Bremanger Alstahaug Fedje Øksnes Leirfjord Nes Vadsø Vefsn Kvinesdal Aurdal Ballangen Hemnes Karasjok Bodø/Glimt Nybro Enebakk Helsingborg Strängnäs Bil SK Brann Meløy Sogndal Åmot Narvik Høyanger Grue Solund Gjøvik Nordkapp Liverpool Farsund Bil Lødingen Spania Austrheim Russ Dyr Mat Klima Jönköping Bromölla Tønsberg Trøgstad Hörby Rauma E-sport Hole Arctic Race Stavanger Oilers Gloppen Askim Kviteseid Odds BK Engerdal Jevnaker Frankrike Saltdal Hobøl Rygge Tromsø IL Gjerstad Roing Dovre Nordre Land Meland Voss Nissedal Skedsmo Ski World Series of Poker Tysvær Interiør Flekkefjord Nord-Korea Stranda Karlshamn Radøy Svelvik Polen Vitenskap Friluftsliv Rælingen Eidfjord Østre Toten Moskenes Tyrkia Sandefjord Fotball Jakt Øyer Masfjorden Bundesliga Øygarden Stryn Musik Kvinner Vindafjord Asker Eliteserien Hamar Målselv Kvæfjord Mjölby Sola Israel Lier Audnedal Evenes Flakstad Sjöbo Re Danmark La liga Råde Toyota Politik Fildeling Volvo FA-cupen Skisport Australia NM Giske Holtålen Skånland Eid Champions League Skodje Norway Chess Mjøndalen IF Valle Mörbylånga Flora Torsken Øystre Slidre Sölvesborg Kampsport Mönsterås Lillestrøm SK Utsira Rakkestad Forskning Ukraina Motorsport Hadsel Svalöv Svalbard Vestre Slidre Svømming Birkenes Værøy Tingvoll Film Hamarøy Aure Frogn Eidsberg Sortland Hockey Foto Östra Göinge Hammerfest Åsnes Båt Olofström Poker Syria Sykkel Løten Boksing Berlevåg Bodø Nord-Odal Kina Sandøy Kryptovaluta Arendal Teknik Ulstein Rana Modum Sunndal Larvik Nannestad Grimstad Fjaler Selje Emmaboda Tour of Norway Bømlo Ålesund Porsanger Skurup Tysfjord Ulvik Klatring Brønnøy Rennesøy Skiptvet Skiskyting Søgne Motorsport Jobb Litteratur Vinje Halden
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL