Stordal
Redusert kapasitet på legekontoret 27. mai
På grunn av kurs blir det redusert kapasitet på legekontoret frå kl 1330 måndag 27. mai. Då er det kun ope for øyeblikkeleg hjelp.
fredag 14:19 Stordal kommune
Audun Myskja til Stordalshallen!
Torsdag 13. juni invitererfrivilligsentralen til ope arrangement med lege, forfattar og musikar Audun Myskja i Stordalshallen.
fredag 11:27 Stordal kommune
Strålande 17. mai!
Det vart ei flott feiring avnasjonaldagen vår, både på Dyrkorn ogiStordal.Det nydelege veret og einsuper innsatsfrå Dyrkorn vel oggrenda Hovslia gjer atvi kan sjåtilbake pådagen med stor glede.
torsdag 12:57 Stordal kommune
Bli med til Vardefjellet
Torsdag 23. mai går Vekas tur i Fjord kommune til Vardefjellet i Valldal. Her er det flott utsyn til fjord og fjell, frå Tafjordfjella i aust til Slogen og Sunnmørsalpane i vest. Oppmøte på Klovset kl 1800.
onsdag 15:40 Stordal kommune
Godkjente vallister
Fjord valstyre har i møte 21.05.19 godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet 2019 Klikk les mer
onsdag 13:56 Stordal kommune
Dekkelegging i Stordalstunellen
Veidekke Industri, Distrikt Møre melder om dekkelegging i Stordalstunellen i veke 21 og 22. Klikk les mer for oversikt over tidsrom
onsdag 11:35 Stordal kommune
Stordal kommune har ledig 1x100% fast stilling, 1x100% og inntil 1x50% årsvikariat som lærar ved Stordal skule frå 01.08.2019.
Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 131 elevar. Vi ynskjer å få tilsett personar med gode evner til pedagogisk leiing og kollegialt samarbeid. Søknadsfrist 02.06.2019. Merk søknaden med stilling A, B eller C.
tirsdag 12:03 Stordal kommune
Skulerute Stordal skule 2019- 2020
* Administrasjonen skal kartlegge behovet for SFO-tilbod på fredag 27.12 og måndag 30.12 i romjula. Dette vil vere kjøpeplass, og om det er færre enn 3 barn som ønskjer tilbodet blir SFO stengt. * *Administrasjonen skal kartlegge behovet for SFO-tilbod på måndag og...
mandag 20. mai Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Møte i Fellesnemnda 21.05.2019 på rådhuset i Valldal.
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda 21.05.2019 på rådhuset i Valldal. Klikkherfor sakliste
torsdag 16. mai Stordal kommune
Vekas tur på Linge
Torsdag 16. mai er det vekas tur att. denne gongen ein rundtur mellom frukttre på Linge. Bli med på tur og nytt høvet til å gjere deg kjent i bygdene i nye Fjord kommune!
onsdag 15. mai Stordal kommune
SFO- og skulerute for 2018 - 2019
På grunn av at UDIR har lagt eksamen i matematikk for 10.kl. til torsdag 16. mai, har vi gjort endringar i skuleruta for våren 2019. Samarbeidsutvalet og skulen har bestemt at vi flyttar fridagen 16. mai til fredag 21. juni. Dvs at siste skuledag for elevane i vår blir torsdag 20. juni. Klikk...
onsdag 15. mai Stordal kommune
Stordal kommune godt representert på UKM-fylkesfestivalen
Frå fredag 3. t.o.m søndag 5. mai, gjekk årets UKM-fylkesfestival av stabelen i Kristiansund kommune og som alltid -nårdet er fylkesfestival -med god og flottrepresentasjon frå Stordal.
tirsdag 14. mai Stordal kommune
Stordal Turlag sesongopnar!
I morgon, onsdag 15.mai,er det klart for første tur for Stordal Turlag, når dei legg opp til å besøkje Klebergsætra i Liabygda. Så har dei ei rad flotte turar på programmet sitt framover, heilt framtil slutten av september.
tirsdag 14. mai Stordal kommune
Fridagar i mai gjer at Årim hentar avfall på andre dagar
Sjå i utsendt kalender eller last ned app-en Min Renovasjon for informasjon om hentedagar.
mandag 13. mai Stordal kommune
Innsamling av «skrapmetall».
Det lokale Bondelaget og Landbruk Nordvest samarbeider om å legge til rette for at landbruksnæringa skal få levere inn skrapmetall. No står ein container klar til å ta imot metall frå dei som har noko dei ynskjer å kvitte seg med. Bruk denne sjansen!  Containaren er...
mandag 13. mai Stordal kommune
Folkefesten nærmar seg!
I skrivande stund er det berre 42 dagar att til folkefesten over alle folkefestar, nemleg Stordalscup. Dette blir den 39. utgåvaog sjølv om det er fotballgruppa i Stordal IL som har vorearrangøralle desse åra, er det nok rett å hevde at det ereit heilt lokalsamfunn som er klare til...
fredag 10. mai Stordal kommune
Bli med på årets første vekas tur!
No er vi i gang med Vekas tur i Fjord kommune - og første tur går til Løsetnakken, øvst i Stordal, torsdag 9. mai. Nytt høvet til å gjere deg kjent i bygdene våre. Torsdag 9. mai kl 1800 går turen til Løsetnakken. Oppmøte og parkering på...
onsdag 8. mai Stordal kommune
Anbod innleige av anleggsmaskiner for Norddal og Stordal
Norddal og Stordal kommune ynskjer tilbod på innleige av anleggsmaskiner og utstyr m/fører for perioden 01.06.2019 til 31.12.2021. Sjå www.doffin.no Frist for innlevering av tilbod: måndag 13.05.2019 kl.10. Det blir halde lukka opning.
mandag 29. april Stordal kommune
Levering av hageavfall på Vinjesanden
Det er opent for levering av hageavfall på Vinjesanden, kvardager frå kl. 07.30 - 15.30 Om du har behov for å levere hageavfall utanom opningstid, ta kontakt for avtale på tlf: 70 27 91 00 Det er kun anledning til å levere hageavfall på Vinjesanden.
fredag 26. april Stordal kommune
Kulturmidlar 2019
Stordal kommune ynskjer også i 2019 å løyve midlar, som kan stø opp om det frivillige kulturarbeidet. Lag og organisasjonar kan difor søkje på kulturmidlar. Merk søknadsfristen, som også dette året er sett til 1. juni.
fredag 26. april Stordal kommune
Blir det ny rekord dette året og?
Like sikkert som at påska kjem kvart år -sjølv om ikkje allehar vore like suverene som denvi no har lagt bak oss - er det at det er helselagsbasarførste fredagen etterpå.Noko anna som nærast har vore like sikkert, er at det dugande helselaget vårt har klart åsette...
torsdag 25. april Stordal kommune
Tilbakemelding om testen av befolkningsvarsling Åknes/Tafjord Beredskap torsdag 02. mai
I går testa Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) befolkningsvarslingssystemetved ei eventuell fjellskredhending. Det er moglegheit for å gi ÅTB tilbakemelding om testen gjennom ei spørjeundersøking. Denne finn du på www.aknes.no, ellerklikk her. ÅTB...
tirsdag 23. april Stordal kommune
Stikk UT! Bedrift - ein god reiskap for å skape trivsel, samhald og glede på arbeidsplassen!
Stikk UT! 2019, startar opp1. mai. Dette er eitkonsept som er blitt veldig godt motteke, der heile 10% avbefolkninga i Møre og Romsdaler med. Men var du klar over at det også er mulig for verksemder å delta? Det er alt nærare 30 verksemder som har meldt seg på. Noko å vurdere...
tirsdag 23. april Stordal kommune
Stordal kommune søker ferievikar (100%) - uteavdeling Teknisk Etat
Ved uteavdelinga i Teknisk Etat i Stordal kommune, er det ledig stilling som ferievikar (100%) i perioden 01.06.2019 - 01.09.2019. Søknadsfrist: 01. mai 2019
fredag 12. april Stordal kommune
Biblioteksjef Fjord kommune
Fjord kommune søkjer etter biblioteksjef frå 01.07.2019. Vår nye biblioteksjef vil ha det faglege og administrative ansvaret for bibliotektenesta i kommunen. For meir informasjon,klikk her
fredag 12. april Stordal kommune
Opningstider for legevakt påska 2019
Legekontora I Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog stenger onsdag 17 april kl.1200. Lege ved interkommunal legevakt I Ørskog kommune har vakt lørdag/søndag og helligdager kl. 08.00-22.00. Telefon nr.: 70270300 eller 116117 Legevakta er bemanna med helsesekretær mellom...
fredag 12. april Stordal kommune
Henting av avfall i påska 2019
Endra hentedagar av avfall i påska. For Stordal: tysdag 23. april - matavfall Sjå vedlagt plakat.
fredag 12. april Stordal kommune
Forsterka ekom i Stordal
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit melder at området rundt kommunehuset i Stordal har forsterka ekom. Her skal kommunens kriseleiing og befolkninga elles kunne bruke mobiltelefon og mobilt breiband under og etter ekstremver, sjølv om straumen skulle vere borte over lengre tid.
torsdag 11. april Stordal kommune
Bålbrenning
Brannsjefen melder om at det no er fare for skogbrann i området her. Det er bålforbod i utmark mellom 15. april og 15. september, men grunna faren, vert det anmoda om at det allereie vert iverksett frå og med i dag.
torsdag 11. april Stordal kommune
1. mai er det klart for ein ny sesong med Stikk UT!
Turkonkurransen Stikk UT! har blitt ein kjempesuksess rundt om, der heile 10% av alle innbyggjarane i Møre og Romsdalfaktisk deltok i fjor. I år kanvi gle oss til åvelje mellom heile 398 turmål rundt om i 30 forskjellige kommunar.Startskotetgår,som vanleg, 1. mai.
tirsdag 9. april Stordal kommune
Kartlegging og verdsetjing av friluftsområde
Norddal og Stordalhar gjennomført ei kartlegging og verdsetjing av friluftsområda i kommunane. Dette er ein del av eit nasjonalt mål om å sikre friluftslivet for framtida. Resultatet skal bli tilgjengeleg i Naturbase, ein nettstad driftaav Miljødirektoratet. Formålet med...
tirsdag 9. april Stordal kommune
Styrar Syltebøen Barnehage - Norddal kommune
Norddal kommune har ledig 100% stilling i Syltebøen barnehage som styrar frå 01.08.2019. Søknadsfrist: 28.04.2019 For meir informasjon,klikk her
tirsdag 9. april Stordal kommune
Kulturkalender nr 2 - 2019
Vi har lagt bak oss dei tre første månandane av året og det erdiforpå tide med ei ny oversikt over kulturarrangement vi kan sjåfram til.Mange vil hevde at den tida vi nogår inn i, er det finaste også når det kjem tilaktivitetar i friluft. Framleis er muligheitenerike...
tirsdag 9. april Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Stordalshallen ei suksesshistorie!
No kunne dette godt vore vår eigen beskrivelse, men det er altså Jarle Mordal i Sunnmørsposten somslårdette fasti ein flott reportasje der temaeter den godeanleggssituasjonen i Møre og Romsdal Idrettskrets. Nårtittelen på reportasjen er; Sjå tilStordal!, er...
mandag 8. april Stordal kommune
Møte i fellesnemnda 9. april 2019 kl. 17:00 på kommunehuset i Stordal
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda for Fjord kommune 09.04.19 kl. 17:00 på kommunehuset i Stordal. Møte er open for alle. Klikk her for saksliste.
fredag 5. april Stordal kommune
Informasjonsskriv mars 2019 fra prosjektleiar for Fjord kommune
Arbeid med bygging av Fjord kommune er godt igang. Fellesnemnda har hatt fleire møter enn planlagt denne våren, og dei har kome fram til at det skal vere legedagar i Valldal fem dagar i veka, og i Eidsdal som no, med to dagar i månaden. Hovdkontor for helse ligg som tidlegare beskrive i...
tirsdag 2. april Stordal kommune
Omsorgstenesta i Stordal kommune søkjer etter sjukepleiarar/vernepleiarar og helsefagarbeidarar til ferievikariat
Du er velkommen til å søkje på stilling som ferievikar for vekene 26-33, innan desse tenesteområda: 1. Stordalstunet - institusjonsteneste 2. Open omsorg - heimeteneste 3. Open omsorg - bu -og habiliteringsteneste Søknadsfrist: 14.04.2019
tirsdag 2. april Stordal kommune
Ope møte - Organisering av viltarbeidet i Fjord kommune
Organisering av viltarbeidet i den nye kommunen er eit tema som engasjerer mange.Det vil bli korte innlegg og deretter diskusjon om temaet. Møtet blir på rådhuset i Valldal onsdag 3. april kl 20.00. Vi håper at valdsansvarlege, grunneigarar og andre interesserte kan møte. ...
fredag 29. mars Stordal kommune
Opptak til Stordal Kulturskule, skuleåret 2019/2020
Frist for påmelding til skuleåret2019/2020 er 17. april.Fyll ut søknadsskjema elektronisk. Har du spørsmål - takontakt med kulturskulerektor Gøril Vidhammer, tlf. 916 99 939. Klikk les mer
torsdag 28. mars Stordal kommune
Tilkallingsvikar i Andershaugen barnehage
Er det nokon i Stordal eller i nærleiken som ikkje har full jobb og som evt kan tenke seg å være tilkallingsvikar i barnehagen? Må kunne godt norsk. Ta kontakt med Diana Helland, styrar Andershaugen barnehage.
torsdag 28. mars Stordal kommune
Undervisningsinspektør og lærarar ved Stordal skule
Stordal kommune har ledig stilling som undervisningsinspektør, samt 1x100% stilling (fast) og 1x100% (årsvikariat) som lærar ved Stordal skule frå 01.08.2019. Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 131 elevar. Vi ynskjer å få tilsett personar med gode evner til pedagogisk...
onsdag 27. mars Stordal kommune
Fjordafest
Sist torsdag var pensjonistar frå heile (komande)Fjordkommune (og vel så det) samla til fest iStordalshallen.Det var faktisk over 140 deltakarar med på festen og det var eit rett så omfattande og innhaldsrikt program arrangørane hadde fått på plass.
tirsdag 26. mars Stordal kommune
Informasjon og søknadsskjema - for SFO året 2019-2020
Informasjonsskjema og søknadsskjema for SFO året 2019-2029 klikk her Skuleruta 2019-2020
fredag 22. mars Stordal kommune
Høyring: Reguleringsplan for fortetting av hyttefelt H5 ved Overøye (144/42 og 44)
Stordal kommune har vedtatt å leggje reguleringsplanforslaget ut til offentleg ettersyn, med krav om at talet på nye tomter vert redusert til 7 og med oppmoding om at det vert gjort nye vurderingar knytt til vegføring.
onsdag 20. mars Stordal kommune
Stordal kommune søkjer støttekontakt til ein vaksen mann
Stordal kommune søkjer støttekontakt/aktivitetskontakt til ein vaksen mann, 2-3 timar per veke. Om du er interessert i å medverke til at ein person skal få oppleve tryggleik ogmeiningsfulle fritidsaktivitetar er du velkomen som søkjar. Opplæring vil bli gitt.
tirsdag 19. mars Stordal kommune
Høyring av planforslag Arealdelplan for Nørdalen (Øvre Stordal)
Stordal kommune ønsker dine innspel til planforslaget som omfattar forvaltninga av området frå brua mellom Mo og Vad, fram dalføret mot alpinanlegget ved Overøye og vidare ut til kommunegrensa. Frist for innspel er 03.05.19 og sendast skriftleg til postmottak@stordal.kommune.no
mandag 18. mars Stordal kommune
Kommunalsjef Oppvekst og Kultur - Fjord kommune (Norddal og Stordal)
Fjord kommune søkjer etter kommunalsjef for oppvekst og kultur frå 2019. Vår nye kommunalsjef vil ha eit heilskapleg leiaransvar, inkludert fag-, økonomi-, personal-og utviklingsansvar for sin sektor. Kommunalsjef oppvekst og kultur inngår i administrasjonssjefen sitt leiarteam. ...
mandag 18. mars Stordal kommune
Møte i fellesnemnda 19. mars kl. 17.00 på rådhuset i Valldal.
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda 19. mars kl. 17.00 på rådhuset i Valldal. Møte er open for alle. Klikk her forsaksliste.
torsdag 14. mars Stordal kommune
Helsesekretær/Sjukepleiar i deltidsstilling - Interkommunal legevakt i Ørskog kommune
Interkommunale legevakt for kommunane Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog har ledige deltidsstillingar som helsesekretær/sjukepleiar frå 1. september 2019. Legevakta skal bemanne opp med helsepersonell på vakt i helgane og på heilagdagar frå kl. 0800 til kl. 2200. Vi har derfor...
torsdag 14. mars Stordal kommune
Ta i bruk digital postkasse
Mange innbyggjarar har enno ikkje tatt i bruk digital postkasse. Vi ønskjer å informere om tilbodet slik at fleire kan ta imot digital post frå kommunen.
torsdag 14. mars Stordal kommune
Kulturstipend 2019
Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av...
tirsdag 12. mars Stordal kommune
Kulturpris 2019
Stordal kommune har vedteke at det kan delast ut kulturpris annakvart år. Prisen vart sist delt ut i 2017 (bildet)og dermed ynskjer ein no innspel på kandidat/kandidatar til Stordal kommune sin kulturpris for 2019.Merk at frist for innspel på kandidatar i år er sett til 1. mai. .
tirsdag 12. mars Stordal kommune
Lokal datahjelp - Ein arena for deg som har spørsmål om data
Digiveke veke 12 Gratis tilbod for innbyggjarar i Norddal og Stordal. Tysdag 19, onsdag 20. og fredag 22. mars kl. 1400 - 1700 på biblioteket i Valldal
fredag 8. mars Stordal kommune
Ferie for alle i Møre og Romsdal
Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi.Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få ei ferieoppleving saman. Gi dei...
fredag 8. mars Stordal kommune
Ledig stilling - Sjukepleiar/vernepleiar og helsefagarbeidar i helgestilling – Open omsorg - heimetenesta
For tida har vi følgjande mellombelse helgestillingar ledig i Stordal kommune Heimetenesta: Stilling 1: 14.08% med arbeid i turnusveke 3 og 6 til 22.09.2019 Stilling 2: 14.08% med arbeid i turnusveke 1 og 4 til 22.09.2019 Stilling 3: 17.61% med arbeid i turnusveke 2 og 6 til 22.09.2019 ...
torsdag 7. mars Stordal kommune
Listeforslag til kommunestyrevalet 2019
I hht.Valglovens 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget31. marskl. 12.00i valgåret. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til1. april2019 kl. 12.00.
onsdag 6. mars Stordal kommune
Tilsettingar i Fjord kommune
Tilsettingsutvalet for Fjord kommune har gjort tilsetting på fleire sentrale stillingar. Klikk på
tirsdag 5. mars Stordal kommune
Dyrkornbygdarane imponerte igjen!
Den 22. Årsfesten er vel i hamn og det takka vere knappe 40 entusiastiske dyrkornbygdarar. Grenda fekk til fulle vist at det absolutt er mulig å få til ein super Årsfest, sjølv om ein ikkje er så mange i utgangspunktet. Men så er det verkeleg også på sin plass...
tirsdag 5. mars Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

No kan vi avsløre kven som får representere Stordal under Fylkesfestivalen av UKM
No kan vi presentere dei som får representere Stordal kommune under fylkesfestivalen av UKM, i Kristiansund, første helga i mai. Juryen hadde inga enkel oppgåve, med så mange flotte innslag og inntrykk og lat det vere sagt med ein gong; om du no er ein av dei som ikkje gjekk vidare, skal du...
fredag 1. mars Stordal kommune
Variert og flott lokalmønstring
Det vart verkeleg ei ny flott kulturmønstring i Stordalshallen denne helga.Vi fekk 11 flotte innslag frå scena,der varheile 20 objekt med iutstillinga, der var musikkomposisjonar, film og framifrå programleiing. Prikkfritt levertogså frå10. klasse ved Stordal skule, som arrangør.
mandag 25. februar Stordal kommune
Andershaugen barnehage
Stordal kommune har ein kommunal barnehage, med to avdelingar: Andershaugen barnehage. Stordal kommune har full barnehagedekning. Søknadsskjemaer for barnehageåret 2019/2020 og redusert foreldrebetaling, samt retningsliner og vedtekter finn du via lenkene nedanfor.
fredag 22. februar Stordal kommune
Omsorgstenesta i Stordal kommune søkjer ferievikar/tilkallingsvikar
Du er velkommen til å søkje på stilling som ferievikar (veke 26 tom 33) og/eller tilkallingsvikar dersom du har interesse for (helse)fagleg arbeid innan: Stordalstunet - institusjonsteneste Stordalstunet - kjøkkenteneste Stordalstunet - reinhald Open omsorg - heimeteneste Open...
fredag 15. februar Stordal kommune
Det blir rekordstor deltaking på årets lokalmønstring av UKM!
Når det no stundar mot helg på ny, er det faktisk berre vel ei veke att til det erklart forei nok ei, fantastisk kulturmønstring i Stordalshallen.Som vanleg erpåmeldinga veldiggod og publikum kan gle seg til å få oppleverekordmangeungdomar frå både Norddal og Stordal...
fredag 15. februar Stordal kommune
Skal du bestille time eller fornye resept på legekontoret?
Som pasient ved Stordal legekontor kan du bestille time og fornye resept på nettsida besøklegen.no. Følg link for å opprette brukar. Oppfordrar alle pasientar til å ta dette i bruk.
fredag 15. februar Stordal kommune
Møte i fellesnemnda Fjord kommune - 19. februar kl. 17.00 på kommunehuset i Stordal
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda tysdag 19.02.19 kl. 17:00 på kommunehuset i Stordal. Møte er open for alle. Klikk her for saklista.
torsdag 14. februar Stordal kommune
Nedtellinga til årsfesten kan starte!
I skrivande stunder det berre fire laurdagar att til det på ny er klart for Årsfest for Stordalshallen. Dette blir då den 22. utgåva av denne festen som alle berre må ha med seg, nærast uansett.I år er det grenda Dyrkorn sominviterer og deter berre å gle seg.
tirsdag 5. februar Stordal kommune
UKM Workshop
Stordal ungdomsråd/ungdomsklubb inviterer til stor workshop i forkant av UKM lokalmønstring for Stordal og Norddal!Ungdom i alderen 10 (5. klasse) til 20 år er velkomne til å melde seg på!
onsdag 23. januar Stordal kommune
MOT-opplæring
Då har dei blide representantane på dette bildet gjennomført MOT-utdanning.
fredag 18. januar Stordal kommune
Stordal bibliotek inviterer til Eventyrstund laurdag 19. januar 2019
Laurdag den 19. januar kl. 16.00 inviterer Stordal bibliotek til eventyrstund. Bokåret 2019 startar med ein nasjonal høgtlesingdag som vert markert over heile landet, og her i Stordal vert det eventyrstund ved biblioteksjef Bjørg Moltu.
tirsdag 15. januar Stordal kommune
Vellukka "Fjordafest"
Fjord kommune nærmar seg ogdei tilsette i Stordal og Norddal kommune erinvolvert i byggeprosessen. Som ein del av dette, vart det på fredag 11. januar også arrangert ein fest for tilsette i begge dei to kommunane, rett og slett for å verte betre kjende med kvarandre.
mandag 14. januar Stordal kommune
Kulturkalender nr 1 - 2019
Her finn du kulturkalenderen for perioden fram til og med mars månad. I tillegg til arrangementa lista opp her, er det naturlegvis mykje anna som skjer. Dette finn ein meir info om i oversikta over dei faste aktivitetane frå veke til veke.
mandag 14. januar Stordal kommune
Møte i fellesnemnda 15. januar kl. 17.00 på rådhuset i Valldal
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda tysdag 15.01.19 kl. 17:00 på rådhuset i Valldal. Møte er open for alle. Klikk her for saksliste.
torsdag 10. januar Stordal kommune
Kulturbyggingsfond for 2018 og 2019
Norddal og Stordal kommunar skal fram til 01.01.2020 bygge ein ny kommune. For at lag/organisasjonar, institusjonar og bedrifter i dei to kommunane skal bli betre kjent, har fellesnemda for Fjord kommune oppretta eit kulturbyggingsfond for 2018 og 2019. Klikk her for meir informasjon
tirsdag 8. januar Stordal kommune
Jegerprøveopplæring 2019
Valldal JFF startar med jegerprøvekurs fredag 18. januar på Valldal Skule kl .18.00-21.00. Kurset er på 30 timar og kostar 2500 kr inkl. materiell. Du kan melde deg på kurset innan torsdag 10. januar. Klikk her for meir informasjon
mandag 7. januar Stordal kommune
Regionalt folkemøte om rovdyrpolitikk
Kommunane Norddal, Stranda, Rauma, Nesset, Sunndal og Surnadal inviterar til folkemøte på Martin Linge-huset i Valldal, måndag 14. januar kl. 10:30 - 15:00
mandag 7. januar Stordal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

STORDAL

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL