Stordal
Familiekveldstur med friluftsrådet
Friluftsrådet arrangerer ein spennande kveldstur for familier i kvar medlemskommune i november! Bli med oss på tur! Alle turane startar kl 1800
fredag 1. november Stordal kommune
Eigenberedskapsveka 2019
Har du alt du treng til å klare deg sjølv i tre døgn om vatn og straum plutseleg blir vekk? Måndag 28. oktober startar ei landsdekkande veke med fokus på eigenberedskap. Målet er å auke kunnskapen om eigenberedskap slik at fleire gjer fornuftige førebuingar. DSB...
mandag 28. oktober Stordal kommune
Stordal Barnehage
Barnehagen er ein kommunal avdelingsbarnehage som ligg fint til i Stordal og er heilt ny. Den vart ferdigstilt og tatt i bruk måndag 19 september 2019 og er bygd for 3 avdelingar. Hausten 2019 har vi to avdelinger i gang og likevel full barnehagedekning i Stordal.Rådyrskogen er avdeling for barn 3 6...
mandag 28. oktober Stordal kommune
Teamleiar bu- og habilitering i Stordal
Formålet med stillinga er åivareta bu- og habiliteringstenesta i kommunen i Stordal. Teamleiar skal saman med Leiar forFjord Bu- og Habiliteringsikre ein god og forsvarleg arbeidsplass for tilsette og gode tenestar forpasientar, brukarar og pårørande i Fjord kommune. Søknadsfrist: 8....
fredag 25. oktober Stordal kommune
Det er tid for den årlege influensavaksina
Ein ny influensasesong står for døra. Nær 1,6 million menneske i Noreg har auka risiko for komplikasjonar av influensasjukdom og vert tilrådd å ta influensavaksina kvart år.
onsdag 23. oktober Stordal kommune
Tusen takk for alle bidrag og flott innsats til årets TV-aksjon
Stor givarglede og flott oppmøte av 9. klasse ved Stordal skule og kommunestyrerepresentantane/varareprentantane med bøssebering og innsamling for TV-aksjonen i går. TV-aksjonen NRK 2019 og CARE ønskjer å takke kvar enkelt i Stordal kommune for sitt bidrag. Kr. 48734 har så...
mandag 21. oktober Stordal kommune
Stordal brannvesen skal ha røykdykkerøving onsdag 23. oktober
Onsdag 23. oktober skal Stordal brannvesen ha røykdykkerøving i den gamle barnehagen frå kl. 17:00. Det vertikkjebenytta røyk eller vatn. Dette til informasjon.
mandag 21. oktober Stordal kommune
Val på medlemmer til tillitsverv i Fjord kommune 2019 - 2020
Valnemnda i Fjord kommune skal gi innstilling til kommunestyret på val av medlemmer til styre, råd og utval i Fjord kommune. Klikk les mer
mandag 21. oktober Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ordførar og varaordførar i Fjord kommune
Fjord kommune har hatt sitt konstituerande kommunestyremøte, der Eva Hove vart vald til ordførar og Viktor Valdal til varaordførar. Klikk les mer for å sjå heile kommunestyret og formannskapet
fredag 18. oktober Stordal kommune
Markering av Den internasjonale eldredagen 2019
StordalEldreråd inviterer til festleg og sosialt samvær i Stordalshallen påGrendasalen torsdag 17. oktober kl. 16.00. Sjå vedlagt invitasjon. Alle er hjarteleg velkomne! Treng du skyss? RingStordal kommune på tlf. 70 27 91 00.
tirsdag 15. oktober Stordal kommune
Ledig stilling - Sjukepleiarar - Stordal kommune
Stordal kommune har ledige stillingar som sjukepleiar: 100% fast stilling knytt til heimetenesta - dag og aften 100% fast stilling knytt til institusjon/sjukeheim Stordalstunet - dag og aften Søknadsfrist 27.10.2019. Klikk les mer
onsdag 9. oktober Stordal kommune
Nasjonal spørjeundersøking om helse og sjukdom
Nasjonalt senter for e-helseforskning melder om følgjande i ei pressemelding 6. oktober 2019: Innbyggjarane i Møre og Romsdal fylkedeltek i ny, nasjonal undersøking om helse og sjukdom. Frå og med laurdag 5. oktober 2019vil tilfeldig utvalde personar i Møre og Romsdal fylke motta...
tirsdag 8. oktober Stordal kommune
Helsestasjonen er stengt - onsdag 9.oktober t.o.m. fredag 11.oktober
Helsestasjonen er stengt frå onsdag 9.oktober t.o.m. fredag 11.oktober pga ferieavvikling.
torsdag 3. oktober Stordal kommune
Kulturkalender nr 4 - 2019
Sjølv om vi sit med eit inntrykk av at vi nettopp har presenterteiny oversikt overkomande kulturarrangement har altsåtre nye månadar gått og vigjer oss diforklare til åta fatt på dei tre siste for 2019 sin del.
onsdag 2. oktober Stordal kommune
Alt klart for den 12. utgåva av Stordalssamlinga i langrenn
Like sikkert som at haustferien kjem, kvart einaste år, er det at unge langrennsløparar frå heile fylket vårt møtast til samling i Stordal då.
onsdag 2. oktober Stordal kommune
Årets influensavaksine er forseinka frå produsent
Årets influensavaksine er forseinka frå produsenten. Forventa oppstart av vaksinering vil skje frå onsdag 23. oktober 2019(veke 43).
onsdag 2. oktober Stordal kommune
Per Christian Ellefsen fyllte grendasalen
Sist søndag var detflott markering avVerdensdagen for psykisk helse i Stordalshallen. Det var Mental Helse Stordal, frivilligsentralen og biblioteket, somstod som arrangør også denne gongen og trekkplasteret varingen ringare ennskodespelar Per Christian Ellefsen.Sjølv om det plar vere bra...
tirsdag 1. oktober Stordal kommune
Eldsjelsamling til MOT
Fjord kommune harhatt ein delegasjonpå eldsjelsamlinga til MOT på Hell. MOT samarbeider med 300 skular i Norge for å bygge robust ungdom. På eldsjelsamlinga treffast alle involverte skular, instruktørar og ambassadørar for fagleg påfyll, inspirasjon og utveksling av...
fredag 27. september Stordal kommune
Ope møte om merking og skilting av turstiar
Torsdag 26. septemberkan du få med deg eit ope møte om tilrettelegging for trygg ferdsel i naturen. Møtet blir på rådhuset i Valldal fråkl 19.30 til kl 21.15. Det er Norddal kommune og Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv, som inviterer.
torsdag 26. september Stordal kommune
Utbetring vasslekkasje øvst i Hovslia
Øvst i Hovslia vart det oppdaga vasslekkasje. I dag, onsdag 25. september 2019, vert det sett i gang gravearbeid for å reparere skaden.Vegen vert stengt frå Hovslia nr. 74 og 111 ogoppoverutover dagen og kvelden. Abonnentar frå Møllersvingen og oppover vil bli utan vatn ut på...
tirsdag 24. september Stordal kommune
Velkommen til open dag i Stordal Barnehage
Det er ei stor glede å kunne invitere alle til open dag i den nye barnehagen i Stordal,laurdag 28. september frå kl. 12:00 til 14:00
mandag 23. september Stordal kommune
Ungdomsklubben til klatreparken
Ungdomsklubben i Valldal har invitert Stordal ungdomsklubb til å joine i Valldal aktivitetspark, onsdag 2. oktober!
mandag 23. september Stordal kommune
Verdig prismottakar
Under gårsdagens møte i kommunestyret, vartStordal kommune sin kulturpris for 2019,delt ut. Det var, som kjent, Anna Margrethe Drægebø Moe som var mottakar og bakgrunnen for tildelinga var m.a. den store innsatsen ho har lagt ned (og framleis legg ned) både for Stordal IL og Mental...
fredag 20. september Stordal kommune
Korleis ønsker du at Møre og Romsdal skal vere i framtida?
Møre og Romsdal fylkeskommunehar publisert ei spørjeundersøking, kalla Mitt Møre og Romsdal, dervi innbyggjaranefårhøve til å komme medvåre innspel om framtida til fylket. Det er viktig å fortelje korleis du ønsker å ha det i Møre og...
torsdag 19. september Stordal kommune
lnformasjonsmøte med Innovasjon Norge, tysdag 1. oktober
InnovasjonNorgehar utfordra landbruksforvaltninga her lokalt, til å haldedette informasjonsmøtetog det er liten tvil om at både tema og innleiarar er særs interessante. Møtet er kome kome i stand takka vere eit samarbeid mellom Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven og det re Stordal...
onsdag 18. september Stordal kommune
Skodespelar Per Christian Ellefsen til markeringa av Verdensdagen, den 29. september
Skodespelar Per Christian Ellefsen, for mange kjent for rolla si som Elling, kjem til Stordal på markeringa av Verdensdagen for psykisk helse. Dette skjeri Stordalshallen,søndag den 29. september, med oppstart kl 16.00.
tirsdag 17. september Stordal kommune
Invitasjon til informasjonsmøte med Innovasjon Norge 1. oktober kl. 10:00 i Stordalshallen
Sjå programher
mandag 16. september Stordal kommune
Møte i Fellesnemnda 17.09.19 på rådhuset i Valldal
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Fjord kommune 17.09.19 på rådhuset i Valldal. Klikk her for sakliste.
torsdag 12. september Stordal kommune
Høyring - Dispensasjon frå kommuneplan for etablering av fiskeoppdrett ved Smineset og Urdaneset i Stordal kommune
Norsk Sjømat Oppdrett AS søker Stordal kommune om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for å kunne etablere akvakulturanlegg. Det gjeld Smineset ved Dyrkorn og Urdaneset (ved Knurrestøa). Høyringsfrist: 2. oktober 2019 Klikk på Les mer for å sjå heile...
torsdag 12. september Stordal kommune
Vi går mot Fjord kommune - ny dato: søndag 22. september 2019
Bli med på fellestur! NB! Ny dato: Søndag 22. september er du invitert på fjelltur frå Langsætrane i Stordal til Valldalssetra i Valldal. NB! På grunn av dårlege vermeldingar for laurdag 14. september er turen utsett til søndag 22. september.
torsdag 12. september Stordal kommune
Høyring - Reguleringsplan for hyttefelt på Lien, Dyrkorn Stordal kommune
Stordal kommune har vedtatt å leggje reguleringsplanforslaget ut til offentlegettersyn no når at tiltakshavar har svart ut deo punkta som vart påpeikt under 1. gongs handsaming. Planforslaget legg opp til eit utbyggingsområde for om lag 30 fritidsbustader på Lien. Frist for å...
torsdag 12. september Stordal kommune
Trenings-, øvings- og opningstider hausten 2019
Vi kan no presentere ei samla oversikt over mykje av det som skjer av faste aktivitetar frå veke til veke. Her finn ein ikkje minst også informasjon om når dette skjer og kven som er kontaktpersonar for aktivitetane.
torsdag 12. september Stordal kommune
Valde representantar til Fjord kommunestyre 2019-2023
Faste representantar er merka med 2 stjerner, vararepresentantar er merka med 1 stjerne. Fjord kommunestyre 2019-2023 Les møteprotokollen til valstyret her.
tirsdag 10. september Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Opningstider vallokala i Fjord kommune
Valldal - rådhuset kl. 10.00 - 20.00 Stordal - Stordalshallen kl. 10.00- 20.00 Eidsdal - omsorgsbustaden kl. 12.00 - 18.00 Godt val.
mandag 9. september Stordal kommune
Ny helsefagarbeidar
Nina Hauglid bestod tidlegare i vår fagprøva i helsefagarbeidarfaget, og mottok gratulasjonar og ei blomsterhelsing frå Stordal kommune på sist personalmøte. Nina arbeider i dag både i Open omsorg og på Stordalstunet. Fullført fagbrev og styrka kompetane i tenesta...
mandag 9. september Stordal kommune
Full fart, som vanleg!
På Møre og Romsdal Skikrets si side, kan vi lese at langrennsgruppa i Stordal IL, på ny inviterer til samling første helga i haustferien. Det er Stordalshallen som er base for samlinga og denne 12. utgåva kan stå som eitgodt døme på kor populært det er å...
mandag 9. september Stordal kommune
Mellombels flytting legekontor og interkommunal legevakt i Ørskog frå fredag 13. september
NB! Legekontoret og interkommunal legevakt i Ørskog kommune flyttar til midlertidige lokalar frå fredag 13. september 2019 kl. 15.30. Grunna legging av nytt golvbelegg på legekontor og legevakt blir drifta midlertidig flytta opp ein etasje til fløy B ved Ørskog omsorgssenter...
mandag 9. september Stordal kommune
Stengt legekontor onsdag 11. september
Onsdag 11. september blirlegekontoret i Stordal stengt på grunn av omlegging av datasystem. Norddal har legevakt for Stordal på dagtid, tlf. 70 25 89 00. Ved akutte hendingar, ring 113.
torsdag 5. september Stordal kommune
Høyring - Forslag til nye gebyrforskrifter innan teknisk sektor for Fjord kommune
Forslag til nye gebyrforskrifter for sjølvkostområda inna teknisk sektor for Fjord kommune er no utarbeidd. Desse blir lagt ut på høyring, før dei skal vedtakast av det nye kommunestyret for Fjord. Høyringsfrist er sett til 31.10.2019. Klikk på Les mer for å...
mandag 2. september Stordal kommune
Inspirasjonskveld for frivillige lag, organisasjonar og andre interesserte
Frivilligsentralen i Norddal og Stordal frivilligsentral inviterer til inspirasjonskveld i Martin Linge- huset, tysdag 24. september kl. 18:30.
torsdag 29. august Stordal kommune
Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi
Røde kors i Møre og Romsdal arrangerar ferietur for barnefamiliar som har dårleg økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familiar skal få ei ferieoppleving saman. Eit pusterom i kvardagen utan at dei treng å bekymre seg for økonomien, og for...
tirsdag 27. august Stordal kommune
Førehandsrøysting for kommune- fylkestingvalet 2019
Førehandsrøyster for kommune- fylkestingvalet 2019 takast imot ved servicekontoret på kommunehuset i Stordal frå kl. 09:00 - 15:00, i perioden 12. august t.o.m. 6. september 2019. Du finn meir informasjon om valet påFjord kommune sine nettsider. Talet på mottekne...
mandag 26. august Stordal kommune
Stikk UT! - maraton i Friluftslivets Veke 31. august - 8. september
Friluftslivets Veke vert markert med ei rad flotte arrangement over heile landet og vert sparka i gong med den landsdekkjande sove-ute-aksjonen#nattinaturen laurdag31. august. Friluftsråda i fylket vårt satsar stort på å vise resten av landet kor glade vi er til å kome oss ut på...
mandag 19. august Stordal kommune
Viktig og flott MOT-foredrag med Stein Bratseth
Dei rundt 40 som hadde teke turen tilStordalshallensist onsdag,angra nok ikkjepå at dei gjorde akkuratdet. Viktigare tema finnast knapt og når foredragshaldaren heiter Stein Bratseth, ja då blir det enkelt og greitbra.
fredag 16. august Stordal kommune
Møte i fellesnemnda tysdag 20. august kl. 17:00
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda den 20.08.2019 kl. 17.00 i kommunehuset i Stordal. Klikkherfor å sjå saksdokumenta
torsdag 15. august Stordal kommune
Open konferanse om det gode liv for eldre
Eldreråda i Norddal og Stordal inviterer til spennande konferanse i Stordalshallen måndag 26. august kl 1200- 1530. Enkel servering. Alle er velkomne.Sjå plakat her Klikk les mer
onsdag 14. august Stordal kommune
Vekas turar
Bli med til Hegguraksla! Måndag 19. august kan du få god oversikt over Norddal kommune om du blir med på vekas tur til Hegguraksla. Herifra har du vidt utsyn til bygdene våre. Klikk les mer
onsdag 14. august Stordal kommune
Frå måndag er det muleg å førehandsrøyste
Førehandsrøyster for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 vert tatt imot ved servicetorget i rådhuset i Valldal og ved servicekontoret i kommunehuset i Stordal frå kl. 09.00-15.00, i perioden 12. august t.o.m 6. september 2019. Klikk les mer
fredag 9. august Stordal kommune
Ledig stilling - Sjukepleiarar - Stordal kommune
Stordal kommune har ledige stillingar som sjukepleiar: 140% stilling knytt til heimetenesta - dag og aften 125% stilling knytt til institusjon/sjukeheim Stordalstunet - natt Søknadsfrist 25.08.2019. Klikk les mer
fredag 9. august Stordal kommune
Kulturkalender nr 3 - 2019
Ein ny haust står for tur ogsom vanleg då medmykje kjekt å få med seg på kulturfronten. Den tredje kulturkalenderen tek føre seg månadane juli t.o.m september.
onsdag 7. august Stordal kommune
Stordal skule opnar det nye skuleåret i Stordalshallen.
Måndag 19.august kl. 08.30 i grendasalen. Alle gamle elevar er hjarteleg velkomne og nye førsteklassingar m/foreldre er spesielt velkomne J
onsdag 7. august Stordal kommune
Bli med til Turrnausa
Vekas tur i Fjord kommunestartar på att etter sommarferien med ein utsiktstur i nyrydda rås til fjellet Turrnausa i Stordal torsdag 8. august. Turrnausa har også StikkUT-post.
tirsdag 6. august Stordal kommune
No fordeler vi trenings- og øvingstidene ved Stordalshallen
Alle som ynskjer faste trenings- og øvingstider ved Stordalshallen fråmedio augustog fram til nyttår, må få sendt inn søknad om dette. Fristen for å søkje vert sett til søndag den 18. august.
mandag 5. august Stordal kommune
Redusert kapasitet på legekontoret
Grunna redusert kapasitet er legekontoret utan lege mellom kl. 08.00 og 10.00, frå tysdag 20.08.19 til og med torsdag 22.08.19. Legekontoret vil halde ope som normalt frå kl. 08.00, og ved behov for umiddlebar hjelp kan ein ta kontakt frå samme tid.
torsdag 25. juli Stordal kommune
Kyrkjehola Kulturbeite inviterer til konsert også denne sommaren
I snart 20 år har vihatt gledaav å delta på konsertar og andre kulturarrangement i regi av Kyrkjehola Kulturbeite. Deisiste åra har det rett nokikkje vore like mangearrangement somtidlegare, men i fjor sommar var det også ein fin konsert og også den gongen - som no...
mandag 15. juli Stordal kommune
Oppstart av klagesak Ødegård / Øygarden i Stordal kommune
Eigar på gnr 121 bnr 1 i Stordal kommune reiser klagesak på skrivemåten av gardsnamnet. Saka gjeld følgjande namn: Øygarden Ødegård Øggarden - gard, gardsnummer 121 Øygarden Ødegård Øggarden - bruk, bnr. 121/1 ...
torsdag 4. juli Stordal kommune
MOT 24/7 – korleis du kan bidra til eit varmt og trygt samfunn
For leiarar i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, komande foreldre, foreldre, interesserte vaksne og tilsette i kommunen som arbeider med barn og unge. Dato : ONSDAG 14.AUGUST Tid : KL. 18:00 Stad : GRENDASALEN, STORDALSHALLEN
onsdag 3. juli Stordal kommune
Bli med ordføraren på tur til Vikahornet!
Torsdag 4. juli går turen til Vikahornet på Dyrkorn. Dette er ein kort, men fin tur med start frå Dyrkornvatnet kl 1800.
onsdag 3. juli Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Slåttekurs på Ytste Skotet med Mats Rosengren (9.-11. August)
Kom og lær bruken av ljå og orv, slåtteteknikk, bryning og tynsling m.m. i vakre omgivelser på fjellhyllegården Ytste Skotet.
tirsdag 2. juli Stordal kommune
Kjekt besøk av Audun Myskja
Torsdag 13. juni fekk vi besøk av Audun Myskja. Lege, forfattar og musikar Audun Myskja var på ein liten rundtur i den nye Fjord kommune, i regi av Stordal frivilligsentral i samarbeid med frivilligsentralen i Norddal.
tirsdag 2. juli Stordal kommune
Sommartid på biblioteket
I skuleferien er biblioteket ope berre på kveldstid måndagar og onsdagar. Bilblioteket er stengt i veke 28, 29, 30 og 31. I veke 26 og 27 er bilblioteket ope måndag og onsdag frå kl. 17.00 - 19.30.
mandag 1. juli Stordal kommune
Sjukepleiarar - Stordal kommune
Stordal kommune har fleire ledige stillingar som sjukepleiar inntil 340% stilling. Det er ledige stillingar både på institusjon/sjukeheim (Stordalstunet) og i heimetenesta. Søknadsfrist 21.07.2019. Klikk les mer
torsdag 27. juni Stordal kommune
Kulturstipend til Lone
Stordal IL har opp gjennom åra fått fram det eine idrettstalentet, etter det andre og Lone Lorgen Øvrebust føyer seg definitivt inn i rekkja. Ho legg ned ein enorminnsats i arbeidetfor å blibest mulig og resultata harheller ikkje latt vente på seg, sjølv om ho konkurrerer...
torsdag 27. juni Stordal kommune
FERIE / stengt helsestasjon
Helsesjukepleiar har ferie: måndag 1.juli og tirsdag 2.juli ( veke 27 ) og 15.juli t.o.m. 2.august ( veke 29-30-31)
torsdag 27. juni Stordal kommune
Stordal kommune sin kulturpris til Anna Margrethe Drægebø Moe
Stordal kommune har sidan 1993 delt utkulturpris annakvart år. Årets mottakarfår denne takka vere sinstore og vedvarande innsats mellom anna innan Stordal IL og Mental Helse Stordal og deter liten tvil om at hofortener ein slik pris.
torsdag 27. juni Stordal kommune
Barnas kommune inviterer til opplevingar!
Stordal kommune har fått tilskot frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet til å arrangere gratis opplevingsturar i nærområdet!
onsdag 26. juni Stordal kommune
NAV Storfjorden har endra opningstider i sommar
NAV Storfjorden har endra opningstider i veke 28-33 i sommar: Klikk les mer
onsdag 26. juni Stordal kommune
Klart for folkefest! ..igjen!
I skrivande stund, er det berre todagar att til folkefestenover alle folkefestar startar opp. Vi tenkjer naturlegvis på Stordalscup og som tidlegare peika på, er dette den 39. utgåva! Også denne gongen kanarrangørane gle seg overgod deltaking på fotballturneringa og i tillegg...
onsdag 19. juni Stordal kommune
Møte i Fellesnemnda - Fjord kommune - 18. juni kl. 17.00 i Stordal
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda - Fjord kommunepå kommunehuset i Stordal tysdag 18.06.19 kl. 17.00. Møte er ope for alle. Klikk her for sakliste.
fredag 14. juni Stordal kommune
Programmet klart!
I skrivande stundvert programmetforden 39. utgåva av Stordalscup, sendt tiltrykking. Det er no berre 9 dagar att til detbrakar laus. Noko av alt det som skjer då, er den store fotballturneringa for aldersbestemte lag. Om det er lag som enno ikkje har fått meldt seg på, kan det vere greit...
onsdag 12. juni Stordal kommune
Bli med til Vikasetra!
Torsdag 6. juni gå vekas tur til Vikasetra i Fjørå. Setra ligg på sørsida av av Tafjorden, og det blir organisert båtskyss (påmelding). Nytt høvet til å kome deg dit! Klikk les mer
onsdag 5. juni Stordal kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019. Her finn du viktig informasjon vi har motteke frå tilsynet, som vi gjerne deler.
tirsdag 4. juni Stordal kommune
Per Christian Ellefsen til Stordal i september!
Vi har nettopp annonsert at vi er så heldige å få besøk av Audun Myskja, i veke 24. No kan vi - i tillegg -gle oss over at Mental Helse Stordal har fått ja frå Per Christian Ellefsen, m.a. kjent fråfilmtriologien om Elling. Han vilhalde foredrag i Stordalshallen i...
fredag 31. mai Stordal kommune
Tilbod ny veg til langhaugen
Etter rashending på eksisterande veg til Langhaugen, blir det vurdert bygging av ny veg etter annan trase. Ny veg er planlagd bygd som privat skogsbilveg kl.3 med offentleg tilskot Stordal kommune bistår grunneigar med innhenting av pristilbod. Klikk les mer
fredag 31. mai Stordal kommune
Berre tre veker att!
Siste dagenav mai er komenog dermed er det kun treveker att til den årvissefolkefesten her i Stordal. Jonsokhelga går nemleg den 39. utgåva av Stordalscup av stabelen og då veit alle at det blir masse liv og røre frå fredag ettermiddag til langt ut på søndagen. Eit...
fredag 31. mai Stordal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

STORDAL

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL