Stordal
Informasjon og søknadsskjema - for SFO året 2019-2020
Informasjonsskjema og søknadsskjema for SFO året 2019-2029 klikk her Skuleruta 2019-2020
fredag 12:13 Stordal kommune
Høyring: Reguleringsplan for fortetting av hyttefelt H5 ved Overøye (144/42 og 44)
Stordal kommune har vedtatt å leggje reguleringsplanforslaget ut til offentleg ettersyn, med krav om at talet på nye tomter vert redusert til 7 og med oppmoding om at det vert gjort nye vurderingar knytt til vegføring.
onsdag 17:01 Stordal kommune
Stordal kommune søkjer støttekontakt til ein vaksen mann
Stordal kommune søkjer støttekontakt/aktivitetskontakt til ein vaksen mann, 2-3 timar per veke. Om du er interessert i å medverke til at ein person skal få oppleve tryggleik ogmeiningsfulle fritidsaktivitetar er du velkomen som søkjar. Opplæring vil bli gitt.
tirsdag 19. mars Stordal kommune
Høyring av planforslag Arealdelplan for Nørdalen (Øvre Stordal)
Stordal kommune ønsker dine innspel til planforslaget som omfattar forvaltninga av området frå brua mellom Mo og Vad, fram dalføret mot alpinanlegget ved Overøye og vidare ut til kommunegrensa. Frist for innspel er 03.05.19 og sendast skriftleg til postmottak@stordal.kommune.no
mandag 18. mars Stordal kommune
Kommunalsjef Oppvekst og Kultur - Fjord kommune (Norddal og Stordal)
Fjord kommune søkjer etter kommunalsjef for oppvekst og kultur frå 2019. Vår nye kommunalsjef vil ha eit heilskapleg leiaransvar, inkludert fag-, økonomi-, personal-og utviklingsansvar for sin sektor. Kommunalsjef oppvekst og kultur inngår i administrasjonssjefen sitt leiarteam. ...
mandag 18. mars Stordal kommune
Møte i fellesnemnda 19. mars kl. 17.00 på rådhuset i Valldal.
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda 19. mars kl. 17.00 på rådhuset i Valldal. Møte er open for alle. Klikk her forsaksliste.
torsdag 14. mars Stordal kommune
Helsesekretær/Sjukepleiar i deltidsstilling - Interkommunal legevakt i Ørskog kommune
Interkommunale legevakt for kommunane Norddal, Stordal, Vestnes og Ørskog har ledige deltidsstillingar som helsesekretær/sjukepleiar frå 1. september 2019. Legevakta skal bemanne opp med helsepersonell på vakt i helgane og på heilagdagar frå kl. 0800 til kl. 2200. Vi har derfor...
torsdag 14. mars Stordal kommune
Ta i bruk digital postkasse
Mange innbyggjarar har enno ikkje tatt i bruk digital postkasse. Vi ønskjer å informere om tilbodet slik at fleire kan ta imot digital post frå kommunen.
torsdag 14. mars Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kulturstipend 2019
Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av...
tirsdag 12. mars Stordal kommune
Kulturpris 2019
Stordal kommune har vedteke at det kan delast ut kulturpris annakvart år. Prisen vart sist delt ut i 2017 (bildet)og dermed ynskjer ein no innspel på kandidat/kandidatar til Stordal kommune sin kulturpris for 2019.Merk at frist for innspel på kandidatar i år er sett til 1. mai. .
tirsdag 12. mars Stordal kommune
Lokal datahjelp - Ein arena for deg som har spørsmål om data
Digiveke veke 12 Gratis tilbod for innbyggjarar i Norddal og Stordal. Tysdag 19, onsdag 20. og fredag 22. mars kl. 1400 - 1700 på biblioteket i Valldal
fredag 8. mars Stordal kommune
Ferie for alle i Møre og Romsdal
Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi.Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få ei ferieoppleving saman. Gi dei...
fredag 8. mars Stordal kommune
Ledig stilling - Sjukepleiar/vernepleiar og helsefagarbeidar i helgestilling – Open omsorg - heimetenesta
For tida har vi følgjande mellombelse helgestillingar ledig i Stordal kommune Heimetenesta: Stilling 1: 14.08% med arbeid i turnusveke 3 og 6 til 22.09.2019 Stilling 2: 14.08% med arbeid i turnusveke 1 og 4 til 22.09.2019 Stilling 3: 17.61% med arbeid i turnusveke 2 og 6 til 22.09.2019 ...
torsdag 7. mars Stordal kommune
Listeforslag til kommunestyrevalet 2019
I hht.Valglovens 6-1 er fristen for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget31. marskl. 12.00i valgåret. Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er fristen forskjøvet til1. april2019 kl. 12.00.
onsdag 6. mars Stordal kommune
Tilsettingar i Fjord kommune
Tilsettingsutvalet for Fjord kommune har gjort tilsetting på fleire sentrale stillingar. Klikk på
tirsdag 5. mars Stordal kommune
Dyrkornbygdarane imponerte igjen!
Den 22. Årsfesten er vel i hamn og det takka vere knappe 40 entusiastiske dyrkornbygdarar. Grenda fekk til fulle vist at det absolutt er mulig å få til ein super Årsfest, sjølv om ein ikkje er så mange i utgangspunktet. Men så er det verkeleg også på sin plass...
tirsdag 5. mars Stordal kommune
No kan vi avsløre kven som får representere Stordal under Fylkesfestivalen av UKM
No kan vi presentere dei som får representere Stordal kommune under fylkesfestivalen av UKM, i Kristiansund, første helga i mai. Juryen hadde inga enkel oppgåve, med så mange flotte innslag og inntrykk og lat det vere sagt med ein gong; om du no er ein av dei som ikkje gjekk vidare, skal du...
fredag 1. mars Stordal kommune
Variert og flott lokalmønstring
Det vart verkeleg ei ny flott kulturmønstring i Stordalshallen denne helga.Vi fekk 11 flotte innslag frå scena,der varheile 20 objekt med iutstillinga, der var musikkomposisjonar, film og framifrå programleiing. Prikkfritt levertogså frå10. klasse ved Stordal skule, som arrangør.
mandag 25. februar Stordal kommune
Andershaugen barnehage
Stordal kommune har ein kommunal barnehage, med to avdelingar: Andershaugen barnehage. Stordal kommune har full barnehagedekning. Søknadsskjemaer for barnehageåret 2019/2020 og redusert foreldrebetaling, samt retningsliner og vedtekter finn du via lenkene nedanfor.
fredag 22. februar Stordal kommune
Gull og sølv til Martine i NM!
Stordal IL sine vinteridrettsutøvarar held fram med å markere seg rundt om og topplasseringane er så mange at det mest er uråd å få med seg alt.
mandag 18. februar Stordal kommune
Omsorgstenesta i Stordal kommune søkjer ferievikar/tilkallingsvikar
Du er velkommen til å søkje på stilling som ferievikar (veke 26 tom 33) og/eller tilkallingsvikar dersom du har interesse for (helse)fagleg arbeid innan: Stordalstunet - institusjonsteneste Stordalstunet - kjøkkenteneste Stordalstunet - reinhald Open omsorg - heimeteneste Open...
fredag 15. februar Stordal kommune
Det blir rekordstor deltaking på årets lokalmønstring av UKM!
Når det no stundar mot helg på ny, er det faktisk berre vel ei veke att til det erklart forei nok ei, fantastisk kulturmønstring i Stordalshallen.Som vanleg erpåmeldinga veldiggod og publikum kan gle seg til å få oppleverekordmangeungdomar frå både Norddal og Stordal...
fredag 15. februar Stordal kommune
Skal du bestille time eller fornye resept på legekontoret?
Som pasient ved Stordal legekontor kan du bestille time og fornye resept på nettsida besøklegen.no. Følg link for å opprette brukar. Oppfordrar alle pasientar til å ta dette i bruk.
fredag 15. februar Stordal kommune
Møte i fellesnemnda Fjord kommune - 19. februar kl. 17.00 på kommunehuset i Stordal
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda tysdag 19.02.19 kl. 17:00 på kommunehuset i Stordal. Møte er open for alle. Klikk her for saklista.
torsdag 14. februar Stordal kommune
Nedtellinga til årsfesten kan starte!
I skrivande stunder det berre fire laurdagar att til det på ny er klart for Årsfest for Stordalshallen. Dette blir då den 22. utgåva av denne festen som alle berre må ha med seg, nærast uansett.I år er det grenda Dyrkorn sominviterer og deter berre å gle seg.
tirsdag 5. februar Stordal kommune
UKM Workshop
Stordal ungdomsråd/ungdomsklubb inviterer til stor workshop i forkant av UKM lokalmønstring for Stordal og Norddal!Ungdom i alderen 10 (5. klasse) til 20 år er velkomne til å melde seg på!
onsdag 23. januar Stordal kommune
Har du lyst og tid til å bidra litt ekstra for ein familie i nærmiljøet ?
Storfjorden barnevern er i kontakt med familiar i Norddal, Stordal, Ørskog og Skodje som av ulike årsakar har hjelpebehov i ein periode.
mandag 21. januar Stordal kommune
MOT-opplæring
Då har dei blide representantane på dette bildet gjennomført MOT-utdanning.
fredag 18. januar Stordal kommune
Stordal bibliotek inviterer til Eventyrstund laurdag 19. januar 2019
Laurdag den 19. januar kl. 16.00 inviterer Stordal bibliotek til eventyrstund. Bokåret 2019 startar med ein nasjonal høgtlesingdag som vert markert over heile landet, og her i Stordal vert det eventyrstund ved biblioteksjef Bjørg Moltu.
tirsdag 15. januar Stordal kommune
Vellukka "Fjordafest"
Fjord kommune nærmar seg ogdei tilsette i Stordal og Norddal kommune erinvolvert i byggeprosessen. Som ein del av dette, vart det på fredag 11. januar også arrangert ein fest for tilsette i begge dei to kommunane, rett og slett for å verte betre kjende med kvarandre.
mandag 14. januar Stordal kommune
Kulturkalender nr 1 - 2019
Her finn du kulturkalenderen for perioden fram til og med mars månad. I tillegg til arrangementa lista opp her, er det naturlegvis mykje anna som skjer. Dette finn ein meir info om i oversikta over dei faste aktivitetane frå veke til veke.
mandag 14. januar Stordal kommune
Møte i fellesnemnda 15. januar kl. 17.00 på rådhuset i Valldal
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda tysdag 15.01.19 kl. 17:00 på rådhuset i Valldal. Møte er open for alle. Klikk her for saksliste.
torsdag 10. januar Stordal kommune
Kulturbyggingsfond for 2018 og 2019
Norddal og Stordal kommunar skal fram til 01.01.2020 bygge ein ny kommune. For at lag/organisasjonar, institusjonar og bedrifter i dei to kommunane skal bli betre kjent, har fellesnemda for Fjord kommune oppretta eit kulturbyggingsfond for 2018 og 2019. Klikk her for meir informasjon
tirsdag 8. januar Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Jegerprøveopplæring 2019
Valldal JFF startar med jegerprøvekurs fredag 18. januar på Valldal Skule kl .18.00-21.00. Kurset er på 30 timar og kostar 2500 kr inkl. materiell. Du kan melde deg på kurset innan torsdag 10. januar. Klikk her for meir informasjon
mandag 7. januar Stordal kommune
Regionalt folkemøte om rovdyrpolitikk
Kommunane Norddal, Stranda, Rauma, Nesset, Sunndal og Surnadal inviterar til folkemøte på Martin Linge-huset i Valldal, måndag 14. januar kl. 10:30 - 15:00
mandag 7. januar Stordal kommune
Kjempepopulært med "Open hall" 5. juledag
Open hall er kanskje ikkje den beste tittelen på aktivitetsopplegget, som er blitt eiårviss romjulshending i Stordalshallen, då det er ganske så stor aktivitet i Stordalshallen også elles i året. Men nok om det.Interessa for å få dette tilbodetmed seg eri alle...
torsdag 3. januar Stordal kommune
Vinje til topps under Grendacup 2018!
Tradisjonen tru, gjekk Grendacupen av stabelen 2. juledag og denne gongen kan vifaktisk hevde at det vart dobbeltseier tilgrenda Vinje. Ikkjeberre stod deibakeit prikkfritt arrangement,der dei også hadde kafdrift denne dagen,men i tillegg tok dei like godt og vann heile turneringa! Dette var det 23. året...
onsdag 2. januar Stordal kommune
Ledig stilling ingeniør
Vi har ledig fast stilling i 100% som ingeniør ved felles teknisk etat. Hovudarbeidsstad er Stordal kommune. Søknadsfrist: 20.01.2018
21. desember 2018 Stordal kommune
Opningstider jula 2018
Kommunehuset: Torsdag 27.12 ogfredag 28.12 kl. 10.00 - 14.00 Jul- og nyttårsaftan stengt. Teknisk uteavdeling: Beredskap/vakttelefon: 468 88 598 Brøytevakt (ring beredskap/vakttelefon): Bjørn Holmelid Helge Busengdal Klikk les mer for opningstiderhelsestasjon og Stordal bibliotek.
21. desember 2018 Stordal kommune
Opningstid NAV Storfjorden jula 2018
Publikumsmottak i Ørskog og Skodje er stengt 24.12 og 31.12. NAV Kontaktsenter har følgjande opningstid: NAV Kontaktsenter - telefon 55553333 24.12.18 08.00-12.00 27.12.18 10.00-15.30 28.12.18 10.00-15.30 31.12.18 10.00-12.00 Publikumsmottak i Skodje er ope for drop-in fredag...
21. desember 2018 Stordal kommune
Henting av avfall i jula
I samanheng med jul og nyttår blir avfallet henta på andre dagar enn normalt. Det kan også hende vi kjem til andre tider på døgnet. Om det blir glatt og snør, set vi stor pris på om du måkar og strør slik at renovatørane kjem seg trygt fram til dunken...
21. desember 2018 Stordal kommune
Opningstider i Jul og nyttår 2018 for legevakta i Stordal, Norddal, Vestnes og Ørskog
Legekontora i Stordal, Norddal, Vestnes og Ørskog er stengt julaftan og nyttårsaftan. Legekontora er open som vanleg frå 08.30-15.30 i romjula. Klikk les mer for å sjå oversikt over opningstider for legevakta (lokalisert ved Ørskog interkommunal legevakt)
21. desember 2018 Stordal kommune
Romjulstur til Mosætra
27. desember(3. juledag) arrangerer hovudkomiteen i Stordal IL,romjuls-tur til Mosætra. Dette blir ei siste markering av 100-åringen på tampen av 2018.
19. desember 2018 Stordal kommune
Stikk UT Ski er i gong folkens!
Stikk UT! er blitt ein stor suksessmed ei enormoppslutning rundt omi heile fylket vårt. Nytt no, erdetogså at ein satsarpåeivinterutgåve avdenneLandetsbeste turtrim!Her i Stordal er to kasser plasserte ut og rundt om i fylket finn du nærare 30 andre turmål. Så no er det...
18. desember 2018 Stordal kommune
Grendacup 2018
Itidlegare reportasjar harvi annonsert at det sjølvsagt blir Grendacupdenne romjula og. Dette blir dåden 23. utgåva av det tradisjonsrike arrangementet.Til liks med tidlegare, er det 2. juledag det skjer og arrangørgrenda Vinje står klare til å ta imot publikum der det...
18. desember 2018 Stordal kommune
Trenings- og øvingstidene etter nyttår er klare
Fristen for å melde tilbake vedr ynskje om trenings- og øvingstidi Stordalshallen etter nyttår, gjekkut i går og dermed kan vi nopresentere eioversikt.Det er ikkje dei heilt store endringane, men både barneidretten og leik for dei yngste barna er på plass attno.
17. desember 2018 Stordal kommune
Vakre adventskonsertar
Torsdag 13. desember gjekk den tradisjonsrike adventskonserten i Stordal kyrkje av stabelen. Som såofte tidlegare var det Stordal Hornmusikklag som stod som arrangør og med song- og musikkrefter fråStordal kommune med. I tillegg har Big Valley Voices gjennomført to flotte konsertar og Maria...
17. desember 2018 Stordal kommune
Klart for "Open hall" att, 5. juledag.
At det eropenhall 5. juledag, betyr slett ikkje atdet ikkje skjer noko i Stordalshallen,sånn elles. Deifleste har fått med seg at det vekslar mellom flottearrangement og kjekke besøk der, heileåretrundt. Men dei tre siste åra har vi altså sett av 5. juledag til å ta imot...
14. desember 2018 Stordal kommune
Møte i fellesnemnda 18. desember kl. 17:00 på kommunehuset i Stordal.
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda 18.12.2018 kl. 17:00 på kommunehuset i Stordal. Møte er open for alle. Klikk her for saksliste.
13. desember 2018 Stordal kommune
Ny ingeniør på plass
Sæmund Vattøy er no på plass på teknisk sektor for Norddal og Stordal der hani hovudsak skal arbeide innafor kart og byggesakshandsaming.
13. desember 2018 Stordal kommune
Kortreiste julegåver i år og!
Då ertidakoma, der mange uroar seg for at dei ikkje skal klare å kome i målmedjulegåvehandelen. Då kan det vere greit å kjenne til at det på sørviskontoret vårt er mykje spanande. Dette kani høgste grad vertedet ein kan kalle for kortreiste...
11. desember 2018 Stordal kommune
Maciek Kaniecki tildelt Stordal kommune sitt kulturstipend 2018!
Stordal kommune har, mest utan unntak,kvart årsidan 2002, delt ut kulturstipend.Ser ein på oversikta over dei som har motteke dette, er det liten tvil om at dette er ei utmerking som heng høgt. At også tildelinga detteåret er høgst fortjent, er det liten tvil i.
10. desember 2018 Stordal kommune
Godt oppmøte på julegrantenninga
Søndag 1. desember gjekk julegrantenninga av stabelen i Stordal sentrum og dåetter mal frå tidlegare år. Det vert meldt om godt oppmøte både ved den flotte grana på Almenningen og ved frivilligsentralen etterpå. Det var niande klasse også i år, som stod...
10. desember 2018 Stordal kommune
Vellukka brukarmøte med ekstra fokus på livreddande førstehjelp
Tysdag 4. desembervart det obligatoriske møtet for alle gruppene som nyttar Stordalshallen i det daglege, gjennomført. Hovudtema dennegongen var livreddande førstehjelp og bruken av hjertestartar. Heile19 personar deltokog i løpet av dei2 timane Ronald Båtnes frå Simcare hadde...
7. desember 2018 Stordal kommune
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda 11. des kl. 15.00 på rådhuset i Valldal.
Møte i fellesnemnda tysdag 11. desember 2018, 15.00 - 19.00 på rådhuset i Valldal - Klikk her for sakliste Møte er open for alle.
6. desember 2018 Stordal kommune
Utlysing av konkurranse - kommunevåpen og ordførarkjede
Det vert lyst ut open konkurranse for kommunevåpen og ordførar kjede til Fjord kommune.Frist for innsending av forslag er fredag 1. mars 2019. Les meir her
6. desember 2018 Stordal kommune
Landbruk Nordvest informerar om Mentorordning for nye bønder i Møre og Romsdal.
Landbruk Nordvest informerer om Mentorordning for nye bønder i Møre og Romsdal. Les meir her - Søknadsfrist 10. desmeber 2018
6. desember 2018 Stordal kommune
Trenings- og øvingstidene etter nyttår
Eit nytt år er snart omme og vi må få fordelt trenings- og øvingstidene, slik alt er klart til vi startar opp 2019 om kun fire veker. Normalt er det ikkje dei heilt store endringane frå dei tidene som gjaldt forhausten 2018, menenkelteblir det. Ber diforom at alle som ynskjer fast...
4. desember 2018 Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

To ledige stillingar som sjukepleiar 100% i Stordal kommune
Stordal kommune har ledig følgjande stillingar på institusjon (Stordalstunet): 1. Sjukepleiar 100% fast stilling dag/kveld med arbeid 3. kvar helg 2. Sjukepleiar 100% fast stilling dag/kveld med arbeid 3. kvar helg Søknadsfrist 12.12.2018.
30. november 2018 Stordal kommune
Mange flotte arrangement som vanleg
Til liks med tidlegare, byr også den siste månaden av dette åretpå ei rad flotte kulturarrangement. Først ute er julemessa i morgon (1. des) såer detjulegrantenningpå søndag (2. des), julekonsert med Big Valley Voices neste fredag (7. des), både...
30. november 2018 Stordal kommune
Offentleg ettersyn - Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022
I medhald av kommunelova 45 er Stordal formannskap sitt framlegg til budsjett for 2019, og økonomiplan for 2019- 2022 lagt ut til offentleg ettersyn fram til 12. desember 2018. Framlegget til budsjett for 2019, og økonomiplan 2019-2022 kan g lesast på servicekontoret på kommunehuset.
30. november 2018 Stordal kommune
Julemesse på Stordal frivilligsentral
Laurdag 1. desember frå kl 12:00-15:00 er det klart for ny julemesse på frivilligsentralen. Her blir det mange og varierte utstillarar, kaf og lotteri!
23. november 2018 Stordal kommune
Tilskot til inkludering av barn i låginntektsfamiliar
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utlyser no Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamilier. Søknadsfristen er 10. desember.
23. november 2018 Stordal kommune
Ny sesong og nye topplasseringar!
Ein nyskisesong er i gong ogforalleoss som fyl ekstra godt medpå utøvarane frå 100 årsjubilanten Stordal IL, betyr det at vi kangleossover den eine flotte prestasjonen, etter den andre. Denne helga varbåde Petter og Martine i aksjon på Beitostølen og gjorde sine saker...
22. november 2018 Stordal kommune
Renovasjonskalender 2019 for Stordal kommune
ÅRIMhar sendt ut renovasjonskalender for 2019 til alle husstandar i kommunen. Du finn den også her. Avfallskalenderen 2019 gir deg oversikt over avfallsleveringa i kommunen. Restavfall, papir-og plast, miljøstasjonen, glas og metall.
22. november 2018 Stordal kommune
Utgreiing av helse- og sosialetenestene
Fellesnemnda har bedt om eksterne analysar og råd som kan vere til hjelp når vi skal planlegge framtidige helse- og omsorgstenester i Fjord kommune. Vurderingane skulle mellom anna bygge på kjende lovkrav og ta omsyn til forventa befolkningsutvikling, og vurdere forhold knytt til rekruttering av...
21. november 2018 Stordal kommune
Innkalling til møte i fellesnemnda 20.11.2018 kl. 17.00 i kommunehuset i Stordal.
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda 20.11.2018 kl. 17.00 i kommunehuset i Stordal. Møte er open for alle Klikk er for sakliste
16. november 2018 Stordal kommune
Ny, flott konsert i regi av Stordal hornmusikklag
Stordal hornmusikklag har lagt nok ein super konsert bak seg og også denne gongen kunne arrangøraneby på gjestemusikarar av ypperste klasse. Den belgiske fløytisten, Inge Smedts, var tilbake i Stordalshallen og då ho var med forrige gong (i 2013) vart konserten den gongen av mange...
14. november 2018 Stordal kommune
Julegrantenning søndag 2. desember kl 17.00
Sjølvsagt blir det julegrantenning på Almenningen (Stordal sentrum)også i år og sjølvsagt er det 9. klasse ved Stordal skule som inviterer.
13. november 2018 Stordal kommune
Invitasjon til Kick-off for nytt verdiskapingsprogram
Bli med på å jobbe for at kulturturisme skal bli heilårsnæring i Møre og Romsdal!
13. november 2018 Stordal kommune
Obligatorisk brukarmøte tysdag 4. desember
Stordalshallenrunda 20 år i fjor ogdeter vanskeleg å sjå føre seg lokalsamfunnetvårt utan denne storstova vår.Av mange rosande ord utanfrå, i tillegg til at den er så rikt utrusta og at det skjer så mykje her, høyrer vi også stadigatden er...
8. november 2018 Stordal kommune
Høysensitive barn - hvem er de og hvordan møte dem?
Foredrag med Birte Svatun i Stordalshallen tysdag 20. november kl. 19.00. Arrangementet er gratis.
7. november 2018 Stordal kommune
Kulturstipend 2018
Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av...
2. november 2018 Stordal kommune
Jodtablettar
Frå 1. november kan du kjøpe jodtablettar på apoteket. Myndigheitene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande barn kjøper tablettarsom ein har på lagerheime.
30. oktober 2018 Stordal kommune
Kvardagsberedskap
Kva gjer du om straumen forsvinn over fleire dagar, mobilnettet sluttar å virke eller det ikkje er vatn i kranen? Denne veka lanserer DSB kampanjen Du er en del av Norges beredskap for å styrke bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga.
26. oktober 2018 Stordal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORDAL

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL