Stordal
Trenings-, øvings- og opningstider, hausten 2017
Det er på tide å presentere eit nytt oppsett, somomfattar mange av dei faste tilboda innankulturfronten i Stordal kommune. I tillegg til det som står idenne, er det sjølvsagt ogsåmykje anna som skjer. Då kan vi vise til eigen kulturkalender og til ei rad nettsider og sosiale media.
lørdag 14:46 Stordal kommune
Møte i Fellesnemnda Norddal og Stordal 26. september 2017
Det vert møte i Fellesnemda for Norddal og Stordal tysdag 26. september kl. 17:00 på rådhuset i Valldal. Møte er ope for alle. Klikk på les mer for sakliste.
fredag 11:42 Stordal kommune
Breidablikfesten, laurdag 28. oktober
Det har ei tid blitt arbeidd med underhaldningsprosjektet Breidablikfesten, som har til føremål å vekkje til live minne om aktivitetar og hendingar på det ærverdige ungdomshuset vårt på Øvrebust og lagsarbeidet til Stordal Ungdomslag (1893 1989). Ein vil...
onsdag 18:31 Stordal kommune
Gründerpris 2018
Norges Vel treng hjelp til å finne gode kandidatar til Grnderprisen 2018. Søknadsfrist for tildelinga i 2018 er 1. november 2017. Prisen vert tildelt personar som har gjort ein særskilt innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Det er ofte lokale eldsjeler og grndarar som bidreg til...
tirsdag 17:42 Stordal kommune
Juleshow med Maria, BOB og BVV, søndag 10. desember!
Søndag 10. desember står 30 musikarar på scena i Stordalshallen,når storbandet Big Odd Band, med dirigent Odd Fossum og vokalist Maria Holand Tøsse, gir deg kjente julesongar i storbandstil.I tillegg vilBig Valley Voices, med dirigent Solveig Maria Nedregård,gjesteopptresamanmed...
fredag 15. september Stordal kommune
God valoppslutning i Stordal kommune
Det var god oppslutning om valet i Stordal. 75,7%valdeltaking er den høgaste valoppslutninga på lang tid. 134 av dei 518som røysta, benytta seg av førehandsrøysting. Resultatet for alle stemmer frå Stordal kommune (inkl. seint innkomne førehandstrøyster) finn...
onsdag 13. september Stordal kommune
Redusert opningstid på biblioteket i September
Biblioteket vert stengt på dagtid fem dagar i september. På kveldstid vil det vere opent som normalt.
torsdag 7. september Stordal kommune
Ålesund strykekvartett med konsert i Stordal kyrkje, onsdag 20. september
Alt ligg til rette for ei flott musikalsk oppleving, når Ålesund strykekvartett inviterer til sesongåpning i Stordal kyrkje med Sæverud, Villa-Lobos og Beethoven på programmet.
tirsdag 5. september Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Lærerik fagdag i regi av fortidsminneforeninga
Fortidsminneforeningen avdeling Sunnmøre -med styreleiar JorunnMonrad i spissen - gjennomførte fagdagved Stordal bygdetun mandag 4. september.Ei gruppe med om lag 50 elevar frå Stordal skule, fekk lære mykje omså velRosekyrkja, om rosemåling og om matlaging i eldre tider.
tirsdag 5. september Stordal kommune
Super stølsdag i Jøsvollbotn!
Søndag 27. august var det stølsdagpå Botnastølenog med fullklaff vermessig og eit rikhaldig og flott program, vart dette verkeleg einsuper stølssøndag.
tirsdag 5. september Stordal kommune
Kommunesamanslåinga - samling for prosjektleiarar
Fredag 1. september var det prosjektleiarsamling i Valldal i Norddal kommune for alle prosjektleiarane i MR. Frå Fylkesmannen møtte ass. fylkesmann Rigmor Brøste, Vigdis R. Vestad innovasjon og samordning, Sissel Hoel seniorrådgiver økonomi, Frida Barstad jurist og Sveinung Dimmen...
mandag 4. september Stordal kommune
Super dugnadsinnsats av Ole Aasen
At OleAasener ein god mann for lokalsamfunnet vårt, det var vi klar over frå før. Men no har han fått stadfesta dette ytterlegare, ved å trekkje opp att sofaen i foajen i Stordalshallen på dugnad. Dermed er også sofaengod som ny den, til stor glede for alle oss som brukar...
mandag 4. september Stordal kommune
Eventyrvandring i Grigås natursti
Torsdag 24. august fekk vi ei ny flott vandring i Grigås natursti. Det var 70 vandrarar som gjekk turen og fekk møte 13 dyktige amatørar som dramatiserte snuttar frå folkeeventyra. Publikum var inndelt i puljar, og kvar pulje hadde med eigen vert.
mandag 4. september Stordal kommune
Stas å få besøk av Lekepatruljen!
I dag vardet Stordal som var stoppestadfor Lekepatruljenog i løpet av ein heil skuledag, fekkbarneskuleelevar og lærarar frå kommunane Ørskog, Norddal og Stordal lære ein heil haug med nye kjekke leikar og aktivitetar. Ikkje nok med det, Lekepatruljen med Stig Johansen i spissen,...
fredag 1. september Stordal kommune
Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen, som er avgjerande. Skulen skal sørgje...
torsdag 31. august Stordal kommune
I vinden som aldri før!
Vihartidlegare i årmarkert at det er 20 år sidan Stordalshallen vartopna. Når vi no er godt ute i jubileumsåret, kan vi med glede konstatereat Stordalshallen- om mulig - eri vinden som aldri før.
torsdag 31. august Stordal kommune
Stordalsamlinga i langrenn med 10 årsjubileum!
Det skjer mykjeflott i Stordalshallen kvart år og noko av det flottaste, må ein i høgstegrad seie at denne store samlinga tillangrennsgruppaer. Deltakarane, som er i alderen 11 til 16 år,kjem fråheile fylket og det er ikkje uvanleg at dei tel både 70 og 80.Ja, faktisk har ein...
onsdag 30. august Stordal kommune
Kulturstipend 2017
Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av...
onsdag 23. august Stordal kommune
Kulturpris 2017
Stordal kommune har vedteke at det kan delast ut kulturpris annakvart år. Prisen vart sist delt ut i 2015 og dermed ynskjer ein no innspel på kandidat/kandidatar til Stordal kommune sin kulturpris for 2017.
onsdag 23. august Stordal kommune
Skal du søkje spelemidlar?
Skal ein søkje spelemidlar i 2018, er det eit krav at tiltaket er med i kommunen sin delplan for idrett og fysisk aktivitet. Det er difor viktig å merke seg at fristen for å kome med innspel til denne planen, er sett til den 1. oktober 2017. I denne reportasjen finn ein meir om både dette og...
tirsdag 22. august Stordal kommune
Stølsdag i Jøsvollbotn, søndag 27. august
Detser ut til å bli ein rett så innhaldsrik dagi Jøsvollbotnen den 27. august, når Jøsvoll, Josætra og Jøsvollbotn vel inviterer til stølssøndag. På plakaten står det både opning av gapahukar, historisk vandring, eventyrstund, loddsal og...
fredag 18. august Stordal kommune
Felles kommunestyremøte for Norddal og Stordal 25. august 2017
I samband med samanslåinga av dei to kommunane vert det halde felles kommunestyremøte for Norddal og Stordal. Dato: 25. august 2017 Tid: kl. 15.00 - 17.00 Stad: Kultursalen i Martin Linge-huset i Valldal
fredag 18. august Stordal kommune
Pårørendeskulen i indre Storfjord
Det blir avholdt kurs for pårørande til personar med demens,hausten 2017 Arrangør: BYRG Kompetanse AS i samarbeid med kommunane Stranda, Sykkylven, Norddal, Stordal og Indre Storfjord Demensforening Påmelding: Innan 1. September 2017
fredag 18. august Stordal kommune
Ledige stillingar (vikariat) i Bustad for yngre tenestemottakarar
Bustad for yngre tenestemottakarar i Stordal kommunehar fleirevikarstillingar som helsefagarbeidar ledige. Alle vikariat varer til 01. desember 2017, med moglegheit for nytt engasjement. Tiltreding snarast. Søknadsfrist: 28.08.2017
tirsdag 15. august Stordal kommune
Tid for skulestart!
Stordal skule startar det nye året i Grendasalen mandag 21.august kl 08.30. Alle gamle elevar er hjarteleg velkomne - og nye førsteklassingar med foreldre er spesielt velkomne!
mandag 14. august Stordal kommune
Førehandsrøysting i Stordal kommune - Stortingsvalet 2017
I haust er det Stortingsval. Valdagen er sett til måndag 11. september. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagen kan du røyste på førehand f.o.m. torsdag 10. august t.o.m.fredag 8. september. Hugs å ta med legitimasjon, pass, førarkort eller...
torsdag 10. august Stordal kommune
Møte i fellesnemnda onsdag 9. august kl. 1700 på kommunehuset i Stordal
Det vert møte i fellesnemnda onsdag 9. augustkl. 17.00på kommunehuset i Stordal. Møtet er ope for alle. Klikk på les mer for å sjå sakliste.
tirsdag 8. august Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Naturspion - ein ny fin aktivitet i naturen vår!
Naturspion er ein ny, fin aktivitet i naturen. Det er folkehelsekoordinatoren vår som står bak.Naturspion passar både for småbarnsfamiliarog evtfor den som ynskjer gå åleine.Målet er å finne flest mulig gjenstandar som ikkje naturleg høyrer heime langs...
mandag 7. august Stordal kommune
Ledig 100% fast stilling som ingeniør ved felles teknisk etat i kommunane Stordal og Norddal
Stordal og Norddal kommune har ledig 100% fast stilling som ingeniør ved felles teknisk etat i kommunane Stordal og Norddal frå 1.oktober 2017. Hovudarbeidsstad er Stordal kommune. Søknadsfrist: 21. august 2017.
fredag 28. juli Stordal kommune
Ledig stilling som tilkallingsvikarar i omsorgssenteret
Stillingar som tilkallingsvikarar er ledig. Det kan søkjast heile året. Tilsetting etter behov og avhengig av kvalifikasjonar og personlege eigenskapar hjå søkjar. Opplæring vil bli gitt.
fredag 28. juli Stordal kommune
Høyring av reguleringsplan for del av 144/1 Stordal - Nygård
Det vart, under handsaming av forslag til reguleringsplan for hyttefelt på del av 144/1, gjort følgjande vedtak: FS-028/17 VEDTAK: Med heimel i plan og bygningslova 12-11 vedtek Stordal kommune å sende reguleringsplan for hyttefelt på 144/1 på høyring og offentleg ettersyn,...
torsdag 20. juli Stordal kommune
Planstrategi 2017-2020
Ny oppdatert planstrategi for Stordal kommune er no tilgjengeleg her: Planstrategi 2017-202
torsdag 20. juli Stordal kommune
Manntal
No ligg manntalet til Stortingsvalet ute til offentleg ettersyn på kommunehuset.
tirsdag 18. juli Stordal kommune
Søk på trenings- og/eller øvingstid ved Stordalshallen
Alle som ynskjer faste trenings- og øvingstider ved Stordalshallen fråmedio augustog fram til nyttår, må få sendt inn søknad om dette. Legg merke til at fristen for å søkje er sett til søndag den 20. august.
fredag 7. juli Stordal kommune
Hugs å søkje momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.
torsdag 6. juli Stordal kommune
Formidle info om arrangementet ditt, heilt gratis!
Det fins som kjent mange muligheitertil å formidle informasjon om kulturarrangement av ulikt slag og mykje av dette er heilt gratis. No minner vi om at Destinasjon Ålesund Sunnmøre har ein kulturkalender som heiter Kva Skjer?. Ja, eigentleg heiter den Whats on?, i og med at denne også er...
onsdag 5. juli Stordal kommune
Ny kulturkalender klar
Vi har lagt bak oss ein ny periode full av høgdepunkt ogflotte arrangement. No servi nye tre månader framover og kankonstatere at det erendå meirå gle seg til.
onsdag 5. juli Stordal kommune
Omsorgstenesta i Stordal kommune har ledig stilling:
Sjukepleiar80 - 100 % fast stilling i heimetenesta frå 01.09.17 Søknadsfrist 28.07.17
tirsdag 4. juli Stordal kommune
Meir restaurering av Rosekyrkja
Viregisterer medglede at Fortidsminneforeningen avd Sunnmøre er godti gongmed restaureringa avtakog veggar på Rosekyrkja. Takka vere dyktige handverkarar og ikkje minst ei gåve på kr 80.000 frå Sparebanken Møre er det no mulig å gjennomføre dette. Guidinga er...
søndag 2. juli Stordal kommune
Nye reklameskilt på plass
Det er stor stas å konstatere at det stadig kjem nye samarbeidspartnarar med på vinnarlaget vårt og nye reklameskilt vart også montert opp då vi hadde liften på plass, torsdag 29. juni.
søndag 2. juli Stordal kommune
Alt på stell, som vanleg.
Denne veka vart den årlege sertifiseringa ved Stordalshallengjennomført og også denne gongen kunne kontrollørane konstatere at alt var på stell. I tillegg til skilleveggar, topptaufeste, trosseriggog sveivetårn, vart også brannvarslingsanlegget sjekka og godkjent.Når...
søndag 2. juli Stordal kommune
Opningstider i sommar
Nedanfor får du oversikt over endra opningstiderved Stordal Bibliotek og StordalHelsestasjoni sommar
fredag 30. juni Stordal kommune
Kommunesamanslåinga Stordal og Norddal
Eva Hove, som er leiar i fellesnemnda for Norddal ogStordal, har laga eit informasjonsskriv om arbeidet med kommunesamanslåing. Namneforslagatil nytt kommunenamn er også systematisert og publisert. Informasjonsskriv Namneforslaga
torsdag 29. juni Stordal kommune
Tidlegrøysting Stortings- og sametingsvalet 2017 – 1. juli – 9. august
I haust er det Stortings- og sametingsval. Valdagen er måndag 11. september. Dersom du ikkje har høve til å stemme valdagen, eller i den ordinære perioden for førehandsstemmegjeving, kan du frå 1. juli t.o.m. 9. august røyste på servicekontoret, 1. etg. på...
onsdag 28. juni Stordal kommune
Stordal kommune har ledig 100% fast stilling som rektor ved Stordal skule
Stordal skule er den einaste skulen i Stordal kommune og omfattar 1.-10. klasse med ca 130 elevar, kulturskule med ca. 50 elevplassar, skulefritidsordning og vaksenopplæring. Rektor har øvste pedagogiske og administrative ansvar for alle desse avdelingane. Heile staben ved skulen består av ca....
fredag 23. juni Stordal kommune
Det nærmar seg jonsokfeiring
Ja, du las rett, sjølv omveretskulle tilseie at vi skriv oktober. Men vi får sjå det positive i det og konstatere at den store brannfaren, ser det i alle fallikkje ut til å bli.Såsatsar vi påveromslag, for detvertsjølvsagt lagt opp tilfeiring, både på Dyrkorn...
onsdag 21. juni Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ja, det vart folkefest i år og!
Den 37. utgåva av Stordalscup ervel i hamn og arrangøranehar verkeleg orda sine i behald, når dei omtalar dette arrangementet som ein folkefest. Årets utgåve samlafaktisk så mykje folk at ein kan lure på om detikkje nærmaseg rekord. Med heile 90 deltakande lag og med...
onsdag 21. juni Stordal kommune
Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter – 2017
Vi legg ut denne presiseringa/påminningavedr ordningasom omhandlartilskot av spelemidlar til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Merk at søknadsfristen her er sett til den 1. november 2017.
onsdag 21. juni Stordal kommune
Stordalscup 2017 opnar i dag!
Då er det endeleg klart forStordalscup 2017.Dette er, som tidlegare skrive, den 37. utgåva av det som etterkvart har utvikla seg til å bli ein einaste stor folkefest. Det startaraltså i dag med karnevalopptog frå sentrum og til stadion, med seriekamp for herrelagetog medflotteinnslag...
fredag 16. juni Stordal kommune
May Britt Haukås til Naturmøteplassen!
Onsdag 21. juni blir den siste dagen før ferien,med aktivitetpå Naturmøteplassen (i Rystene) i Stordal sentrum.Då kan du møte May Britt Haukås, kjend m.a. frå Naturtelefonen på NRK. Det er som vanleg mellom kl 12.00 og kl 14.00 det skjer.
onsdag 14. juni Stordal kommune
Big Valley Voices skapte "Disney-stemning"
Big Valley Voices hadde valgt musikk frå Disney-klassikarar som tema, til sommarkonserten sin fredag 9. juni. Vi kan trygt slåfast at dei klarteå skape ei rett flott Disney-stemning og vidare konstaterer vi atdet er høgt nivå på framføringa. I tillegg til atdamene...
mandag 12. juni Stordal kommune
Hurra for Gursken Skulekorps!
Denne helga var det Gursken Skulekorps som vitja Stordalshallen ogforeit korps dette var! Ikkje berre var dei mange, mednærare 50 musikantar og totalt nærare 60 personar, meni tillegg virka dei vere ein einaste stor familie.I tillegg til at det var tettpakka program vedStordalshallen, tok dei seg...
mandag 12. juni Stordal kommune
Høyring - forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnsteneste m.m
Stordal kommune sender på høyring forslag til lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnsteneste m.m Høyringsfristen er fredag 14. juli 2017. Eventuelle merknadar kan sendast til...
fredag 9. juni Stordal kommune
Utstilling om plastforsøpling i havet
Vandreutstillinga om plastforsøpling i havet er no på plass i Stordal bibliotek. Utstillinga skal vere i Stordal fram til 28. 06. 2017
torsdag 8. juni Stordal kommune
Møte i fellesnemnda i dag, torsdag 8.juni kl. 17.00
Det er møte i fellesnemnda for ny kommune Norddal og Stordal i dag, torsdag 8. juni kl. 17.00. Møtestad erkommunehuset i Stordal. Klikk her for sakliste
torsdag 8. juni Stordal kommune
Sommarles 2017
Saman med barn frå over 300 andre kommuner kan barn i Stordal også i år vere med på den kulaste lesekampen i Noreg. Sommarles er ein lesekampanje som varer frå 1.juni til 31.august. Alle elevar i 1. - 7. klasse kan delta, inkludert dei som skal begynne i 1. klasse til hausten og dei...
torsdag 8. juni Stordal kommune
Ola Stavseng med monument over møbelindustrien
Stordal sin eigen biletkunstnar, Ola Stavseng, har fått i oppdrag å utarbeide ei skisse til ein skulptur som skal vere eit monument over den sterke møbeltradisjonen i Stordal - frå den handverksmessige starten og fram til dagens moderne møbelindustri.
torsdag 8. juni Stordal kommune
Møte med viktig tema!
Det varnoko så viktig som korleis våre eigne born og unge har det, som var tema for møtet i Stordalshallen i går kveld. Rita Valkvæ, fråKompetansesenter Rus Midt-Norge, var på plass ogho kunne m.a. også presentereein del av resultata frå den store...
torsdag 8. juni Stordal kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering på Overøye
Jf. plan og bygningslova, 12-8 og 12-14 varslast det at det er starta opp privat reguleringsarbeid innanfor kommunedelplan for Nørdalen, gnr. 144, bnr. 6, 11 og 52 på Overøye, Stordal kommune. Frist for innspel: 30.06.17
onsdag 7. juni Stordal kommune
Programmet for Barnas supersommar 2017 er klart!
Sjølvsagt blir det supersommar også dette året! Stordal kommune er, som kjent,Barnas kommune og også denne sommarenbyr vipå mange kjekke aktivitetar for både små og store.
tirsdag 6. juni Stordal kommune
Storinnrykk frå Gursken Skulekorps komande helg!
Nårvi noer ifull gong med nedtellinga til Stordalscup 2017 og samtidig ser fram til eit nytt flott sommarshow med BigValleyVoices,kan vi også avsløre at Gursken Skulekorps legg turen hit til oss komande helg.Dei skal då gjennomføre øvingshelga sived Stordalshallen.Stordalingar...
tirsdag 6. juni Stordal kommune
Programmet klart! ..for ei helg dette blir!
I dagkan vi presentere programmet for Stordalscup 2017. Vi er så freidige at viomtalar Stordalscup som ein folkefest og meiner vi har grunnlagfor nettopp det. Ja, faktisk hevdar vi at dette erFolkefesten over alle folkefestar! Når vi ser på detteprogrammet, er det grunn til å hevde at vi...
torsdag 1. juni Stordal kommune
Temakveld med utgangspunkt i resultatet frå Ungdata-undersøkinga
I slutten av mars, deltok elevane på ungdomssteget i ei landsomfattande undersøking der målet var å finne ut korleis det er å vere tenåring, både i Stordal og i Noreg. No ligg resultata føre og på temakvelden - i Stordalshallen, onsdag 7. juni - vil m.a. desse...
torsdag 1. juni Stordal kommune
Årsmøte i Stordal frivilligsentral
Det vertårsmøte i Stordal frivilligsentral onsdag 31. mai kl. 16:30på kommunehuset. Etter vedtektene er det Stordal formannskap som er årsmøte i frivilligsentralen.
tirsdag 30. mai Stordal kommune
Mykje nytt og spennande på Stordalscup i år!
No startar vi for alvornedtellinga tilStordalscup. Nårein ser på alt det som skal skje denne gongen,kan vi medretteframleis kalle dette for folkefestenover alle folkefestar. Mykje nytt og spennande er på plass denne gongen og påmeldinga til fotballturneringahar også vore veldig god. Der...
mandag 29. mai Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Cirkus Arnardo kjem!
Når vitenkjer på sirkus, er det vel for deifleste avoss slik atdet er Cirkus Arnardosom først kjem opp.Det er nok elles også slik at detteallermest kjente sirkuset vårt, aldriharvore i Stordaltidlegare (i tilfellemå det vere veldig lenge sidan).Men no kan vi altså gle oss...
mandag 29. mai Stordal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL