Stordal
Kommunefrukost
Stordal torsdag 24. mai kl. 09.00 I dagsenteret på Stordalstunet. Valldal tysdag 29. mai kl. 09.00 I dagsenteret på sjukeheimen. Ein stad der politikarar, administrasjon og innbyggjarar møtast til ein uformell prat. Velkomen!
onsdag 16:03 Stordal kommune
Hageavfall kan leverast kvar dag på Vinjesanden
På Vinjesanden kan du levere hageavfall kvar dag frå kl. 07:30 til 15:30. NB! Berre hageavfall Om bommen er nede er den likevel ikkje låst, berre pass på å lukke den igjen etter deg. Miljøfarleg avfall (den raude boksen) leverast på den mobile miljøstasjonen...
tirsdag 16:52 Stordal kommune
Ytste Skotet har opna!
Kirsi Rty er, som kjent,avdelingsleierfor Ytste Skotet. Fjellgarden som også er eit levande museum i heile sommarhalvåret. Ho kan no melde at dei har opna for sesongen. Sjå meir omkva ho skriv om dette. Det er ikkje reint lite som skal skje framover!
mandag 14. mai Stordal kommune
Vasslekkasje Vinjehjellane
Det har oppstått lekkasje på hovudvassleidninga til Vinjehjellane. Kommunen er i gang med å reparere skaden. Vinjehjellane, Hovshjellane og Hovslia ovom Møllersvingen, vil bli utan vatn utover ettermiddag/kveld søndag 13. mai. Vegen til Vinjehjellane kan bli stengt medan arbeidet...
søndag 13. mai Stordal kommune
Nedtellinga til Stordalscup 2018 har starta!
Vi nærmar oss nasjonaldagsfeiringrundt om og dermed er detogså slik atdet straks berre er fire vekeratttil ein annan stor folkefest, nemleg Stordalscup.For alle som veit kor suverent dette arrangementet er, blir det no m.a. også viktig å forsikre seg om atalle har fått ordna med...
fredag 11. mai Stordal kommune
Møte i fellesnemnda for Norddal og Stordal tysdag 22. mai 2018
Neste møtet i fellesnemnda for Norddal og Stordal vert tysdag 22. mai kl.15.00 (merk at tidspunktet er endra!) på rådhuset i Valldal. Møte er ope for alle. Klikk her for møtedokument.
fredag 11. mai Stordal kommune
Klart for nasjonaldagsfeiring både på Dyrkorn og i Stordal
Feiringa av 17. mai er eit av årets store høgdepunkt for både store og små og vi kan med rette hevde at markeringane er flotte, ogsåi vår kommune. Både på Dyrkorn og i Stordal er det på ny klart for storstilt feiring og begge stadar fyl ein malen frå...
fredag 11. mai Stordal kommune
Denita Music tilsett som helsesekretær ved Stordal legekontor
Denita Music er tilsett som helsesekretær ved Stordal legekontor.
onsdag 9. mai Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Feil i telenettet Stordal kommune
Vi opplever for tiden en feil i telenettet som fører til at anrop både inn og ut til kommunen feiler. Telenor arbeider med å rette opp feilen. Ved krise/nød: bruk nødnummer: 113
mandag 7. mai Stordal kommune
Kulturmidlar 2018
Stordal kommune ynskjer også i 2018 å løyve midlar, som kan stø opp om det frivillige kulturarbeidet. Lag og organisasjonar kan difor søkje på kulturmidlar. Merk søknadsfristen, som også dette året er sett til 1. juni.
mandag 7. mai Stordal kommune
Vil du vere med i Stordal brannkorps?
Frå juni 2018 har vi ledige stilling som brannkonstabel på deltid. Stillingsprosenten er 2,05 i praksis inneber det 6 øvingar og ca. 15 utrykkingar pr.år. Søknadsfrist innan 23. mai 2018
fredag 4. mai Stordal kommune
Vakker konsert med Stordal Hornmusikklag m/gjestar
Søndag den 22. april var det duka for ein ny super konsert i regi avStordal Hornmusikklag. Denne gongen med Jenny Marita Sørås og Elias Haslesom songsolistar og med Solveig Maria ogJosef Nedregårdpå piano. Som vanleg var det også eit nært samarbeid med skulekorpset og...
fredag 4. mai Stordal kommune
God oppslutning trass noko surt ver
Den 43. utgåva av Sykkeltrimmen gjekk av stabelen sist tysdag og det seier ikkje lite om oppsutninga denne har, når nesten 200 deltok også denne gongen. Det var nemleg ganske så sterk vind og ikkje alt for mange varmegradene i lufta 1. mai.
torsdag 3. mai Stordal kommune
Innfridde på heimebane!
Stordal kommune var sjølvsagt også godtrepresentert, blant dei om lag 350 deltakarane frå heile Møre og Romsdal, under fylkesfestivalensist helg.For dei vart det i høgst grad heimebane denne gongen og både film og kunstverka hausta lovord og på scena imponerteandre...
torsdag 3. mai Stordal kommune
Ubeskriveleg flott fylkesfestival!
Stordalssamfunnet har nok ein gong vist at det er fullt ut muligå fåutretta store ting, sjølv om ein ikkje tel meir enn rundt 1000innbyggjarar. Sist helgs fylkesfestival vart gjennomført på strak arm og det prikkfritt -i lagmed UKM MR og Møre og Romsdal musikkråd -takka...
onsdag 2. mai Stordal kommune
Sjukepleiar/Helsefagarbeidar/Vernepleiar (ferievikar) i omsorgstenesta - Stordal kommune
Omsorgstenesta i Stordal kommune søkjar sjukepleiarar, helsefagarbeidararog/eller vernepleiararsom ønskjer å jobbe som ferievikar i perioden veke 25 32. - Søknadsfrist: 10.05.2018
mandag 30. april Stordal kommune
Vilma Lygnugariene - vikar som psykisk helsarbeider i Stordal kommune
Vilma Lygnugariene er i mai vikar som 50 % psykisk helsarbeider i Stordal kommune. Ho er også psykisk helsarbeider i Norddal kommune. Kven vi er her for: Alle, unge og voksne, som har behov for hjelp når livet er vanskeleg. Personarmed psykisk liding som over tid treng bistand til å meistre...
torsdag 26. april Stordal kommune
Endeleg klart for fylkesfestival av UKM 2018!
Iskrivande stund er det berrre eindag att til vifår ynskje om lag 400 gjestar frå heile Møre og Romsdal velkomen hit til Stordal kommune og til fylkesfestivalen av UKM 2018. Vi både håper og trur at dei kjem til å få flotte opplevingar her og vi ynskjer dei velkomen, alle...
torsdag 26. april Stordal kommune
Sykkeltrim 1. mai
Tradisjonen tru, vert det sykkeltrim1. mai og då, somvanleg,medlangrennsgruppa som arrangør og somalltidinært samarbeid medmedlemmane vedMoe bedehus.
onsdag 25. april Stordal kommune
Terje Holen - Politikontakt for Stordal kommune
Kvar kommune skal etter Politireforma ha sin eigen politikontakt. Politikontakten skal ha eit særleg ansvar for det førebyggande arbeidet og skal vere lett tilgjengeleg for kommunen. Terje Holen er vår politikontakt og han var nyleg innom kommunehuset for å helse på og gjere seg...
onsdag 25. april Stordal kommune
Stordal kommune - Ferievikar (100%) - uteavdeling Teknisk Etat
Ved uteavdelinga i Teknisk Etat i Stordal kommune, er det ledig stilling som ferievikar (100%) i perioden 04.06.2018-24.08.2018. Søknadsfrist: 08. mai 2018
onsdag 25. april Stordal kommune
Kunngjering - godkjent reguleringsplan for Blåtind hyttefelt, H38 Ekre
Stordal kommune melder hermedomvedteken reguleringsplan og trekt motsegn for Blåtind hyttefelt, H38 Ekre. Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast med heimel i plan- og bygningslova 12-12 og 1-9 Forvaltningslova kap. VI. innan 3 veker frå dato for denne kunngjeringa.
tirsdag 24. april Stordal kommune
Slutt på trykte rutehefte frå 1. mai
Frå og med 1. mai i år vil det ikkje lenger bli produsert trykte rutehefte for kollektivtilbodet. Trykte rutehefter blir fort utdaterte, men med digtal ruteinformasjon vil du alltid kunne holde deg oppdatert til ei kvar tid. Meir informasjon her
mandag 23. april Stordal kommune
Berre ei veke att til heile fylket kjem på besøk!
Fredag 27. april er det endeleg klart for opning avUKM Fylkesfestival2018. Det er naturlegvis stor stas for oss at det er nettopp her i Stordal kommunedet skal skje denne gongen og vi gledar oss veldig til å ta imot dei hundrevis av unge frå heile Møre og Romsdal. I tillegg til deltakarar, kjem...
torsdag 19. april Stordal kommune
Innkalling til møte i fellesnemnda 24.04.2018
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal tysdag 24.04.2018 kl.16:30 på kommunehuset i Stordal. Møte er ope for alle. Innkalling Sakspapir
torsdag 19. april Stordal kommune
Klart for nye, flotte konsertopplevingar!
Deterfilm - og musikalmusikk som er temanår Stordal Hornmusikklag, Stordal Skulekorps og Vatne Hornmusikklag inviterer til konsert i Stordalshallenpå søndag. I tillegg til alledei flottemusikantanefår vi også opplevedugande songsolistar.Når Nick Ost og Co inviterer til konsert,...
torsdag 19. april Stordal kommune
Ryddeaksjon 26.- 29. april 2018
Nyleg fekk eg besøk på kontoret av ein gut i andre klasse som ville ha hjelp til å organisere ein ryddeaksjon i Stordal kommune. Guten heiter Sondre, og han meinte at dersom alle rydda rundt der dei bur, så ville det bli fint og ryddig. Eg synest dette er eit fint initiativ, og lova at eg...
tirsdag 17. april Stordal kommune
Pressemelding - Test av befolkningsvarsling Åknes/Tafjord Beredskap torsdag 19. april kl. 15.00-15.30
NB: hugs å gi tilbakmelding om gjennomføringa av befolkningsvarslinga gjennom spørjeundersøkinga. Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste...
mandag 16. april Stordal kommune
Offentleg kunngjering - minstearealet for hjortejakta i Stordal
Sjå offentleg kunngjering frå Nordre Sunnmøre Landbrukskontorom minsterarealet for hjortejakta iStordal nedanfor ved å klikke på Frist for innspel / synspunkt: innan 31. mai 2018
mandag 16. april Stordal kommune
Kjetil T. Heggem tilsett som omsorgsleiar for open omsorg
Kjetil Heggem er tilsett som omsorgsleiar for Open Omsorg i Stordal kommune, og hadde fyrste arbeidsdag torsdag 1. mars.
mandag 16. april Stordal kommune
No skal alle små vassforsyngingssytem registrerast
Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjonher:
mandag 16. april Stordal kommune
Ledig fast 100% stilling som lærar ved Stordal skule
Ved Stordal skule er det frå 01.08.2018 ledig 1 x 100% fast stilling som lærar. Søknadsfrist: 29.04.2018
fredag 13. april Stordal kommune
Strålande dugnadsinnsats nok ein gong!
Den siste tida er det utført mykje bra vedlikehaldsarbeid ved Stordalshallen. Det ein har prioritert denne gongen, er nedvask og maling av kjøkken, grendasal og toalett/garderobar.
torsdag 12. april Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Endå meir kultur!
Når vi no ergodtigong med april månad, erdetpå høg tid åpresentere ei oversikt overarrangementvi kan få oppleve framover. Kalenderen no, strekkjer seg fram t.o.m juni månad og som vanleg er det mykje å sjå fram til.
torsdag 12. april Stordal kommune
Ledig 50% avtaleheimel for privatpraktiserande fysioterapeut frå 01.08.18
Stordal kommune har ledig 50% avtaleheimel for privatpraktiserande fysioterapeut frå 01.08.2018. Søknadsfrist: 8. mai 2018
onsdag 11. april Stordal kommune
Berre 20 dagar att!
I skrivande stund er det berre 20 dagaratt til fokuset verkeleg vert rettamotStordal kommune generelt og til Stordalshallen spesielt.Fredag den 27. april, nærare bestemt kl 20.00,erdet nemleg klart for høgtidleg opning avårets Fylkesfestival av UKM her.
fredag 6. april Stordal kommune
Rekord i år igjen!
Mykje tyder på at det vart sett rekordogså denne gongen. Vi snakkar sjølvsagtom helselagsbasaren avvikla i Stordalshallen i kveld. Arrangørane fortel at dei trudde dei hadde sett ut rikeleg medbord og stolar, men like fullt måtte dei til med å beretil endå meir, etterkvart...
fredag 6. april Stordal kommune
Helselagsbasar nr 105!
Ja, du lasrett! Det er faktisk den 105.helselagsbasaren som går av stabelenno! Nærare bestemt i morgon, fredag 6. april, kl 18.00.Dei siste 20 åra, og vel så det, har helselagsbasaren vore arrangert i Stordalshallen og som alltid tidlegare, er det første fredagen etter påske som...
torsdag 5. april Stordal kommune
Opningstider legevakt påska 2018
fredag 23. mars Stordal kommune
Ny administrasjonssjef i Fjord kommune
Fellesnemnda har tilsett fungerande rådmann i Norddal kommune, Karl Andre Birkhol, som administrasjonssjef i Fjord kommune. Birkhol vilframleis fungere som rådmann i Norddal kommunei ein overgangsperiode medgradvis opptrapping i Fjord kommune.
fredag 16. mars Stordal kommune
Ved Stordal skule er det frå 01.08.2018 ledig 2 x 100% fast stilling som lærar
Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 135 elevar. Vi ynskjer å få tilsett personar med gode evner til pedagogisk leiing og kollegialt samarbeid. Søknadsfrist: 27.03.2018.
onsdag 14. mars Stordal kommune
Ferie for alle i Møre og Romsdal
Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi. Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familien skal få ei kjekk ferieoppleving saman,...
onsdag 14. mars Stordal kommune
Ledig 50% fast stilling som helsesekretær ved Stordal legekontor
Ved Stordal legekontor er det frå 01.05.2018 ledig 50% fast stilling som helsesekretær. Søknadsfrist: 15.04.2018
tirsdag 13. mars Stordal kommune
Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal 13.03.2018
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal. Tirsdag 13. mars kl. 13:00 (merk tida!) på rådhuset i Valldal. Innkalling til møte Sakspapir
torsdag 8. mars Stordal kommune
Invitasjon til folkemøte - Rullering av arealdelplan for Nørdalen
Kva meiner DU om Nørdalen? Vi inviterer no til folkemøte for å informere om prosessen og å oppmuntre til diskusjon av viktige moment i rulleringa av planen. Møtet er åpent for alle og vert arrangert på Frivilligsentralen 5. mars 2018 kl 19.00.
torsdag 1. mars Stordal kommune
Krafttak mot kreft - innsamlingsaksjon i Stordal kommune
Krafttak mot Kreft er Kreftforeningen sin årlege, landsdekkande innsamlingsaksjon. I Stordal kommune blir det dør til dør- aksjon tysdag 6. mars. Aksjonen tek til kl. 17:00.
onsdag 28. februar Stordal kommune
No kan vi presentere dei som får representere Stordal
No kan vi presentere dei som får representere Stordal kommune under fylkesfestivalen av UKM, siste helga i april. Juryen hadde inga enkel oppgåve, med så mange flotte innslag og inntrykk og lat det vere sagt med ein gong; om du no er ein av dei som ikkje gjekk vidare, skal du vite at du uansett...
fredag 23. februar Stordal kommune
Informasjon og søknadsskjema - for SFO året 2018-2019
Informasjonsskjema og søknadsskjema for SFO året 2018-2019 klikk her Skuleruta 2018-2019
mandag 19. februar Stordal kommune
I vinterferien er biblioteket ope berre på kveldstid:
Opningstid i vinterferien. Mandag 19. februar frå kl. 17.00 -19.30 Onsdag 21. februar frå kl. 17.00 - 19.30
fredag 16. februar Stordal kommune
Lokalmønstring av UKM, førstkomande søndag!
Etterå ha lagtbak oss eit forrykande jubileumsår, har 2018starta - om mogleg - endå argare! Vi har alt hatt mange flotte arrangement og i tillegg ei rad kjekke besøk. Dei to neste helganevertidrettshallen omgjort til konsert-, revy- og festarena, når viførst får...
onsdag 14. februar Stordal kommune
Kun to veker att!
I skrivande stund er det berre to veker att til årets store begivenheit for mange, nemleg Årsfest for Stordalshallen. I år er det grenda Vinje, som har regien og for alle oss som hugsar Årsfestanei 2004 og i 2011, veit vi at det er all grunn til å gle seg. Som alltid er det altså...
torsdag 8. februar Stordal kommune
Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal kommunar 13.02.18
Vedlagt følgjer innkalling til møte i fellesnemnda 13.02.2018 kl. 14.15 på kommunehuset i Stordal. Innkalling til møte 13.02.18 Sakspapir
onsdag 7. februar Stordal kommune
Stordal kommune har ledig stilling som kommuneoverlege
Vi søkjer etter lege i 100% fast stilling som kommuneoverlege ved legekontoret i Stordal kommune frå 01.07.2018 - Søknadsfrist 01. mars 2018
tirsdag 6. februar Stordal kommune
Barnehageinntak 2018 - 2019
Søknadsfrister for barnehage 2018-2019 For alle nye barn: 15. mars 2018 For dei som allereie har plass og ønskjer å endre tilbodet: 1. mars 2018
fredag 2. februar Stordal kommune
Omsorgstenesta i Stordal kommune søkjar ferievikar/tilkallingsvikar
Du er velkommen til å søkje på stilling som ferievikar (veke 25-32) og/eller tilkallingsvikar dersom du har interesse for (helse)fagleg arbeid innan: Eldreomsorg institusjonsteneste (Stordalstunet) Open omsorg (yngre brukarar med spesielle behov/heimetenesta) Miljøterapi -...
fredag 2. februar Stordal kommune
Nasjonal pårørandeundersøking
Det fins over 800 000 pårørande i Noreg. Dei tek vare på foreldre, barnet sitt, søsken eller andre. Likevel er det sjeldan at pårørande vert spurt korleis har du det eigentleg ? Eller Korleis kan vi gjere kvardagen din lettare? Pårørandeallianseni Noreg...
torsdag 18. januar Stordal kommune
Biblioteket er stengt på dagtid onsdag 17. januar
Biblioteket er stengt på dagtid onsdag 17. januar 2018 p.g.a. kurs.
mandag 15. januar Stordal kommune
Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 er no klart
Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedteke i KS-sak 069/17 den 13.12.17er no klart.
onsdag 10. januar Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kulturkalender for januar t.o.m mars 2018
Tida flyg og brått har vi lagt ei ny julehøgtid bak oss. Vi kan sjå tilbake på ein ny, særs innhaldsrik periode for alt som har med kultur å gjere. No er det på høg tid åfå dennye kulturkalenderen utpå heimesidavår! Med denne på plass,...
tirsdag 9. januar Stordal kommune
Ny oversikt over trenings-, øvings- og opningstider klar
Då kan vipresentere ei ny oversikt over mange av tilboda innan kultur ogidrett i Stordal kommune ogdå også slik ein kan sjå når ein kanfådet med seg. Perioden vi er innei no opnar sjølvsagt også oppfor ekstra mange tilbod knytt til vinter og snø og som kjent...
torsdag 4. januar Stordal kommune
Luftige svev og mykje anna moro
Også denne romjula arrangerte Stordalshallen sokalla Open hall, med mange kjekke aktivitetar. Til liks med dei to foregåande åra, var det 5. juledag som var valgt ut og sjølv om om nok mangehadde lagtturentil fjells denne dagen, var det likvevel godt over 50 deltakande også denne...
onsdag 3. januar Stordal kommune
Nejaføringane til topps også i år
Det vart Nejaføringane som trekte det lengste strået, då dei møtte Vinjei finalen underGrendacupen, 2. juledag. Men det måtte spelforlenging til for at det heile skulle bli avgjort. Mykje flott spel fekk vi også sjå i turneringa for dei frå 5. t.o.m 8. klasse og...
onsdag 3. januar Stordal kommune
Barneverntenester i Romjula
Storfjorden barnevern har ope kontor i Skodje rådhus i romjula: 09:00 - 15:00 (ty-fr), med redusert bemanning.
22. desember 2017 Stordal kommune
Super juleavslutning, som vanleg!
Detknyter seg høge forventningar til Stordal skule sine juleavslutningar. Når det meste av stolar i Stordalshallen er fullsett, nær ein time før det heile startar, viser det kor populære desse arrangementa er. Og skulen leverte, nok ein gong!
21. desember 2017 Stordal kommune
Kunngjering
Oppstart av detaljregulering innanfor kommunedelplan for Nørdalen, gbnr 144/42 og 144/44 - Overøye - Stordal kommune. Høyringsfrist: 02. februar 2018
21. desember 2017 Stordal kommune
Ny, flott adventskonsert i kyrkja
Stordal skulekorps stod som arrangør av adventskonserten sist laurdag,ogogså årets utgåve vartveldig flott. Sjølv om det har voremange konsertar den sistetida, var det likevelgodt med folk i kyrkja og deifekk verkelegfine opplevingar.
19. desember 2017 Stordal kommune
Helsestasjonen i romjula
Helsesøster Monika Stavseng informerer om at helsestasjonen er stengt i romjula. Ta kontakt med legekontor ved behov, tlf. 70279150 eller kommunal legevakt, tlf. 70270300 / 116117. Vanlege opningstider på helsestasjonen i Stordal frå 2. januar 2018 med opning kvar måndag, tysdag og...
19. desember 2017 Stordal kommune
Ordførar si julehelsing
Ordføraren i Stordal si julehelsing 2017.
18. desember 2017 Stordal kommune
Kortreiste julegåver!
Då ertidakoma, der mange uroar seg for at dei ikkje skal klare å kome i målmedjulegåvehandelen. Då kan det vere greit å kjenne til at det på sørviskontoret vårt er mykje spanande. Dette kani høgste grad vertedet ein kan kalle for kortreiste...
15. desember 2017 Stordal kommune
Ledig stillingar - Ingeniørar teknisk etat
Stordal og Norddal kommune ligg ved Storfjorden i Møre og Romsdal. Vi har ledig 2 faste stillingar i 100% som ingeniør ved felles teknisk etat. Hovudarbeidsstad er Stordal kommune. Frå 1.1.2020 blir kommunane slått saman til Fjord kommune. Kommunane byr på svært gode...
15. desember 2017 Stordal kommune
Informasjon frå Stordal bibliotek
Siste opningsdag på kveldstid i 2017er onsdag 20. desember. Siste opningstid på dagtid i 2017 er torsdag 21. desember. Fyrste opningsdag i 2018 ertysdag 2. januar.
15. desember 2017 Stordal kommune
Opningstider for legevakta i Jul og nyttår 2017
Legekontora er stengt julaftan og nyttårsaftan. Legekontora er open som vanleg frå 08.30-15.30 i romjula. Klikk les mer for å sjå oversikt over opningstider for legevakta.
15. desember 2017 Stordal kommune
Stordal skule si juleavslutning, onsdag 20. desember!
Det er nok ikkje få som går og gler seg til Stordal skule si juleavslutning, og onsdag den 20. desember er deialtså klare medei ny forestillingtil oss.Hovudoppsettingai år er Snødronningen av HC Andresen. I tillegg veit viat det vert mange flotte innslag frå scena, også...
14. desember 2017 Stordal kommune
Fin julegrantenning
Tradisjonen tru, vartjulegrana i Stordal sentrum tent, 1. søndagen i advent. Det var 9. klasse ved Stordal skule, som stod som arrangør, noko dei meistra med glans. Kjekt å sjå at oppslutninga var god, trass det litt sure veret.
8. desember 2017 Stordal kommune
Endeleg klart for juleshow med Maria, Big Odd Band og mange fleire!
Vi har tidlegare skrive om dei mange flotte konsertane i den periodenvi no er inne i.Ein av dei det definitivt er knytt store forventningar til, er den på komande søndag(10. desember),der vi får oppleve Maria Holand Tøsse, Trygve Sætre, Big Odd Band, Indre Strøk og Big Valley...
6. desember 2017 Stordal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Kjendis Næringsliv Fotboll Østfold Akershus Vestfold Kultur Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Møre og Romsdal Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Svedala Kvinnherad Oskarshamn Molde FK Skien Molde Inrikes Fredrikstad Get-ligaen Kongelig Tinn Sandnes Karlskrona USA Stabæk Kultur Karmøy Rendalen Malmö Sunndal Stavanger Bamble Eslöv Musikk Blekinge Bolig Svelvik Barn Askøy Motor Kragerø Sport Poker Elverum Fauske Tesla Steigen Ringsaker Sørreisa Bodø Lyngdal Porsgrunn Lillesand Kongsvinger Näringsliv Politikk Tvedestrand Risør Stord Bil Vestby Sverige Osterøy Haugesund Aurskog-Høland Meløy Hyllestad Trav Tomelilla Nittedal Åstorp Dyr Økonomi Grane Drangedal Hvaler Kunst Tynset Håndball Lund Mote Helsingborg Narvik Sjakk Vestvågøy Trening Stockholm 17. mai Eliteserien Mörbylånga Drammen Nesodden Åsnes Reise IK Start Landskrona Vietnam Universet Eidskog Lier Båt Kristiansand Nordkapp Android Kryptovaluta Øksnes Salangen Bil Mandal Turn Ballangen Vefsn Nord-Korea Hälsa OL Klippan Vinje Tolga OBOS-ligaen Sigdal Langrenn Odds BK Berlevåg Utrikes Kvænangen Trysil Nedre Eiker Friluftsliv Austrheim FK Haugesund Forskning Sund Sarpsborg Jølster Lindås Fedje Staffanstorp Førde X-games Tromsø Vågan Filippinene Tranøy Øvre Eiker Utsira Horten Notodden Askim Grue Moss Sölvesborg Lesja Jakt Spill Ronneby Sande Tana Tingvoll Kävlinge Russ Tønsberg Farsund Sogndal Jevnaker Larvik Menn Film Vitenskap Fjell Modum Aurdal Hörby Eurovision World Series of Poker Porsanger Vær Karasjok Russland VM Suldal Radøy Øygarden Båstad Bromölla Skiskyting Åmot Ålesund Frogn Gjøvik Skurup Lyngen Kongsberg Forskning Mat Ski Hemnes Meland Fitjar Åmli Målselv Sykkel Svalbard Friidrett Gloppen Stranda Landbruk Time Valle Rauma Masfjorden Halsa Våler Bærum Naustdal Skjervøy Nes Skøyter Nord-Odal Herøy Tromsø IL Gausdal Sauherad Høyanger Evenes Eiker Stavanger Oilers Jönköping Enebakk Rana Hamar Alstahaug Litteratur Halden Skedsmo Løten Hammerfest Asker Re Bodø/Glimt Andøy Svømming Brønnøy Sandøy Olofström Kvinesdal Moskenes Helse Øyer Klatring Ekonomi Kommunesammenslåing Skiptvet Stryn Spania SK Brann Vålerenga Selje Motorsport Kviteseid Norway Cup Hadsel Dovre Fræna Åseral Hole Aure Östergötland Roing Teknik Arvika Odal Østre Toten Borgholm Askvoll Interiør Træna Klima Kvæfjord FA-cupen Trollhättan Nybro Volvo Skånland La liga Påske Hamarøy Giske Romfart Skodje Torsken Mjøndalen IF Surnadal Sola Flora Bundesliga NHL Forsand Værøy Alpint Kristiansund Nesna Karlshamn Søgne Skisport Google Tjeldsund Froland Svalöv E-sport Trøgstad Boksing Sandefjord Voss Råde Sørfold Ishockey Os Eidsberg Modalen Hockey Rosenborg BK Tour of Norway Leirfjord Jobb Ås Vennesla Polen Nissedal Hattfjelldal Birkenes Emmaboda Foto Årdal Tysvær Syria Eid Liverpool Fjaler Viking FK Flekkefjord Vaksdal Lenvik Gran Rømskog Arendal Røyken Kvinner
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL