Stordal
Invitasjon til informasjonsmøte med Innovasjon Norge 1. oktober kl. 10:00 i Stordalshallen
Sjå programher
mandag 15:54 Stordal kommune
Møte i Fellesnemnda 17.09.19 på rådhuset i Valldal
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Fjord kommune 17.09.19 på rådhuset i Valldal. Klikk her for sakliste.
torsdag 16:45 Stordal kommune
Høyring - Dispensasjon frå kommuneplan for etablering av fiskeoppdrett ved Smineset og Urdaneset i Stordal kommune
Norsk Sjømat Oppdrett AS søker Stordal kommune om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for å kunne etablere akvakulturanlegg. Det gjeld Smineset ved Dyrkorn og Urdaneset (ved Knurrestøa). Høyringsfrist: 2. oktober 2019 Klikk på Les mer for å sjå heile...
torsdag 16:19 Stordal kommune
Vi går mot Fjord kommune - ny dato: søndag 22. september 2019
Bli med på fellestur! NB! Ny dato: Søndag 22. september er du invitert på fjelltur frå Langsætrane i Stordal til Valldalssetra i Valldal. NB! På grunn av dårlege vermeldingar for laurdag 14. september er turen utsett til søndag 22. september.
torsdag 16:18 Stordal kommune
Høyring - Reguleringsplan for hyttefelt på Lien, Dyrkorn Stordal kommune
Stordal kommune har vedtatt å leggje reguleringsplanforslaget ut til offentlegettersyn no når at tiltakshavar har svart ut deo punkta som vart påpeikt under 1. gongs handsaming. Planforslaget legg opp til eit utbyggingsområde for om lag 30 fritidsbustader på Lien. Frist for å...
torsdag 13:45 Stordal kommune
Trenings-, øvings- og opningstider hausten 2019
Vi kan no presentere ei samla oversikt over mykje av det som skjer av faste aktivitetar frå veke til veke. Her finn ein ikkje minst også informasjon om når dette skjer og kven som er kontaktpersonar for aktivitetane.
torsdag 11:32 Stordal kommune
Valde representantar til Fjord kommunestyre 2019-2023
Faste representantar er merka med 2 stjerner, vararepresentantar er merka med 1 stjerne. Fjord kommunestyre 2019-2023 Les møteprotokollen til valstyret her.
tirsdag 10. september Stordal kommune
Opningstider vallokala i Fjord kommune
Valldal - rådhuset kl. 10.00 - 20.00 Stordal - Stordalshallen kl. 10.00- 20.00 Eidsdal - omsorgsbustaden kl. 12.00 - 18.00 Godt val.
mandag 9. september Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ny helsefagarbeidar
Nina Hauglid bestod tidlegare i vår fagprøva i helsefagarbeidarfaget, og mottok gratulasjonar og ei blomsterhelsing frå Stordal kommune på sist personalmøte. Nina arbeider i dag både i Open omsorg og på Stordalstunet. Fullført fagbrev og styrka kompetane i tenesta...
mandag 9. september Stordal kommune
Full fart, som vanleg!
På Møre og Romsdal Skikrets si side, kan vi lese at langrennsgruppa i Stordal IL, på ny inviterer til samling første helga i haustferien. Det er Stordalshallen som er base for samlinga og denne 12. utgåva kan stå som eitgodt døme på kor populært det er å...
mandag 9. september Stordal kommune
Mellombels flytting legekontor og interkommunal legevakt i Ørskog frå fredag 13. september
NB! Legekontoret og interkommunal legevakt i Ørskog kommune flyttar til midlertidige lokalar frå fredag 13. september 2019 kl. 15.30. Grunna legging av nytt golvbelegg på legekontor og legevakt blir drifta midlertidig flytta opp ein etasje til fløy B ved Ørskog omsorgssenter...
mandag 9. september Stordal kommune
Stengt legekontor onsdag 11. september
Onsdag 11. september blirlegekontoret i Stordal stengt på grunn av omlegging av datasystem. Norddal har legevakt for Stordal på dagtid, tlf. 70 25 89 00. Ved akutte hendingar, ring 113.
torsdag 5. september Stordal kommune
Høyring - Forslag til nye gebyrforskrifter innan teknisk sektor for Fjord kommune
Forslag til nye gebyrforskrifter for sjølvkostområda inna teknisk sektor for Fjord kommune er no utarbeidd. Desse blir lagt ut på høyring, før dei skal vedtakast av det nye kommunestyret for Fjord. Høyringsfrist er sett til 31.10.2019. Klikk på Les mer for å...
mandag 2. september Stordal kommune
Inspirasjonskveld for frivillige lag, organisasjonar og andre interesserte
Frivilligsentralen i Norddal og Stordal frivilligsentral inviterer til inspirasjonskveld i Martin Linge- huset, tysdag 24. september kl. 18:30.
torsdag 29. august Stordal kommune
Ferie for alle - eit GRATIS ferietilbod til barnefamiliar med svak økonomi
Røde kors i Møre og Romsdal arrangerar ferietur for barnefamiliar som har dårleg økonomi, og ein vanskeleg livssituasjon. Målet med turen er at familiar skal få ei ferieoppleving saman. Eit pusterom i kvardagen utan at dei treng å bekymre seg for økonomien, og for...
tirsdag 27. august Stordal kommune
Førehandsrøysting for kommune- fylkestingvalet 2019
Førehandsrøyster for kommune- fylkestingvalet 2019 takast imot ved servicekontoret på kommunehuset i Stordal frå kl. 09:00 - 15:00, i perioden 12. august t.o.m. 6. september 2019. Du finn meir informasjon om valet påFjord kommune sine nettsider. Talet på mottekne...
mandag 26. august Stordal kommune
Stikk UT! - maraton i Friluftslivets Veke 31. august - 8. september
Friluftslivets Veke vert markert med ei rad flotte arrangement over heile landet og vert sparka i gong med den landsdekkjande sove-ute-aksjonen#nattinaturen laurdag31. august. Friluftsråda i fylket vårt satsar stort på å vise resten av landet kor glade vi er til å kome oss ut på...
mandag 19. august Stordal kommune
Viktig og flott MOT-foredrag med Stein Bratseth
Dei rundt 40 som hadde teke turen tilStordalshallensist onsdag,angra nok ikkjepå at dei gjorde akkuratdet. Viktigare tema finnast knapt og når foredragshaldaren heiter Stein Bratseth, ja då blir det enkelt og greitbra.
fredag 16. august Stordal kommune
Møte i fellesnemnda tysdag 20. august kl. 17:00
Det vert med dette kalla inn til møte i fellesnemnda den 20.08.2019 kl. 17.00 i kommunehuset i Stordal. Klikkherfor å sjå saksdokumenta
torsdag 15. august Stordal kommune
Open konferanse om det gode liv for eldre
Eldreråda i Norddal og Stordal inviterer til spennande konferanse i Stordalshallen måndag 26. august kl 1200- 1530. Enkel servering. Alle er velkomne.Sjå plakat her Klikk les mer
onsdag 14. august Stordal kommune
Vekas turar
Bli med til Hegguraksla! Måndag 19. august kan du få god oversikt over Norddal kommune om du blir med på vekas tur til Hegguraksla. Herifra har du vidt utsyn til bygdene våre. Klikk les mer
onsdag 14. august Stordal kommune
Frå måndag er det muleg å førehandsrøyste
Førehandsrøyster for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 vert tatt imot ved servicetorget i rådhuset i Valldal og ved servicekontoret i kommunehuset i Stordal frå kl. 09.00-15.00, i perioden 12. august t.o.m 6. september 2019. Klikk les mer
fredag 9. august Stordal kommune
Ledig stilling - Sjukepleiarar - Stordal kommune
Stordal kommune har ledige stillingar som sjukepleiar: 140% stilling knytt til heimetenesta - dag og aften 125% stilling knytt til institusjon/sjukeheim Stordalstunet - natt Søknadsfrist 25.08.2019. Klikk les mer
fredag 9. august Stordal kommune
Kulturkalender nr 3 - 2019
Ein ny haust står for tur ogsom vanleg då medmykje kjekt å få med seg på kulturfronten. Den tredje kulturkalenderen tek føre seg månadane juli t.o.m september.
onsdag 7. august Stordal kommune
Stordal skule opnar det nye skuleåret i Stordalshallen.
Måndag 19.august kl. 08.30 i grendasalen. Alle gamle elevar er hjarteleg velkomne og nye førsteklassingar m/foreldre er spesielt velkomne J
onsdag 7. august Stordal kommune
Bli med til Turrnausa
Vekas tur i Fjord kommunestartar på att etter sommarferien med ein utsiktstur i nyrydda rås til fjellet Turrnausa i Stordal torsdag 8. august. Turrnausa har også StikkUT-post.
tirsdag 6. august Stordal kommune
No fordeler vi trenings- og øvingstidene ved Stordalshallen
Alle som ynskjer faste trenings- og øvingstider ved Stordalshallen fråmedio augustog fram til nyttår, må få sendt inn søknad om dette. Fristen for å søkje vert sett til søndag den 18. august.
mandag 5. august Stordal kommune
Redusert kapasitet på legekontoret
Grunna redusert kapasitet er legekontoret utan lege mellom kl. 08.00 og 10.00, frå tysdag 20.08.19 til og med torsdag 22.08.19. Legekontoret vil halde ope som normalt frå kl. 08.00, og ved behov for umiddlebar hjelp kan ein ta kontakt frå samme tid.
torsdag 25. juli Stordal kommune
Kyrkjehola Kulturbeite inviterer til konsert også denne sommaren
I snart 20 år har vihatt gledaav å delta på konsertar og andre kulturarrangement i regi av Kyrkjehola Kulturbeite. Deisiste åra har det rett nokikkje vore like mangearrangement somtidlegare, men i fjor sommar var det også ein fin konsert og også den gongen - som no...
mandag 15. juli Stordal kommune
Oppstart av klagesak Ødegård / Øygarden i Stordal kommune
Eigar på gnr 121 bnr 1 i Stordal kommune reiser klagesak på skrivemåten av gardsnamnet. Saka gjeld følgjande namn: Øygarden Ødegård Øggarden - gard, gardsnummer 121 Øygarden Ødegård Øggarden - bruk, bnr. 121/1 ...
torsdag 4. juli Stordal kommune
MOT 24/7 – korleis du kan bidra til eit varmt og trygt samfunn
For leiarar i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, komande foreldre, foreldre, interesserte vaksne og tilsette i kommunen som arbeider med barn og unge. Dato : ONSDAG 14.AUGUST Tid : KL. 18:00 Stad : GRENDASALEN, STORDALSHALLEN
onsdag 3. juli Stordal kommune
Bli med ordføraren på tur til Vikahornet!
Torsdag 4. juli går turen til Vikahornet på Dyrkorn. Dette er ein kort, men fin tur med start frå Dyrkornvatnet kl 1800.
onsdag 3. juli Stordal kommune
Slåttekurs på Ytste Skotet med Mats Rosengren (9.-11. August)
Kom og lær bruken av ljå og orv, slåtteteknikk, bryning og tynsling m.m. i vakre omgivelser på fjellhyllegården Ytste Skotet.
tirsdag 2. juli Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kjekt besøk av Audun Myskja
Torsdag 13. juni fekk vi besøk av Audun Myskja. Lege, forfattar og musikar Audun Myskja var på ein liten rundtur i den nye Fjord kommune, i regi av Stordal frivilligsentral i samarbeid med frivilligsentralen i Norddal.
tirsdag 2. juli Stordal kommune
Sommartid på biblioteket
I skuleferien er biblioteket ope berre på kveldstid måndagar og onsdagar. Bilblioteket er stengt i veke 28, 29, 30 og 31. I veke 26 og 27 er bilblioteket ope måndag og onsdag frå kl. 17.00 - 19.30.
mandag 1. juli Stordal kommune
Sjukepleiarar - Stordal kommune
Stordal kommune har fleire ledige stillingar som sjukepleiar inntil 340% stilling. Det er ledige stillingar både på institusjon/sjukeheim (Stordalstunet) og i heimetenesta. Søknadsfrist 21.07.2019. Klikk les mer
torsdag 27. juni Stordal kommune
Kulturstipend til Lone
Stordal IL har opp gjennom åra fått fram det eine idrettstalentet, etter det andre og Lone Lorgen Øvrebust føyer seg definitivt inn i rekkja. Ho legg ned ein enorminnsats i arbeidetfor å blibest mulig og resultata harheller ikkje latt vente på seg, sjølv om ho konkurrerer...
torsdag 27. juni Stordal kommune
FERIE / stengt helsestasjon
Helsesjukepleiar har ferie: måndag 1.juli og tirsdag 2.juli ( veke 27 ) og 15.juli t.o.m. 2.august ( veke 29-30-31)
torsdag 27. juni Stordal kommune
Stordal kommune sin kulturpris til Anna Margrethe Drægebø Moe
Stordal kommune har sidan 1993 delt utkulturpris annakvart år. Årets mottakarfår denne takka vere sinstore og vedvarande innsats mellom anna innan Stordal IL og Mental Helse Stordal og deter liten tvil om at hofortener ein slik pris.
torsdag 27. juni Stordal kommune
Barnas kommune inviterer til opplevingar!
Stordal kommune har fått tilskot frå Barne- ungdoms- og familiedirektoratet til å arrangere gratis opplevingsturar i nærområdet!
onsdag 26. juni Stordal kommune
NAV Storfjorden har endra opningstider i sommar
NAV Storfjorden har endra opningstider i veke 28-33 i sommar: Klikk les mer
onsdag 26. juni Stordal kommune
Den 39. utgåva av Stordalscup, vel i hamn
Nok ein Stordalscup er tilbakelagt og etter det vi har grunn til å tru ertilbakemeldinganeogså denne gongen udelt positive. Kampavviklinga og anna, gjekk som smurt og det var godt med folk som besøkte dei rekordmange standane/utstillarane, både i og utanfor Stordalshallen.
tirsdag 25. juni Stordal kommune
Klart for folkefest! ..igjen!
I skrivande stund, er det berre todagar att til folkefestenover alle folkefestar startar opp. Vi tenkjer naturlegvis på Stordalscup og som tidlegare peika på, er dette den 39. utgåva! Også denne gongen kanarrangørane gle seg overgod deltaking på fotballturneringa og i tillegg...
onsdag 19. juni Stordal kommune
Møte i Fellesnemnda - Fjord kommune - 18. juni kl. 17.00 i Stordal
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda - Fjord kommunepå kommunehuset i Stordal tysdag 18.06.19 kl. 17.00. Møte er ope for alle. Klikk her for sakliste.
fredag 14. juni Stordal kommune
Programmet klart!
I skrivande stundvert programmetforden 39. utgåva av Stordalscup, sendt tiltrykking. Det er no berre 9 dagar att til detbrakar laus. Noko av alt det som skjer då, er den store fotballturneringa for aldersbestemte lag. Om det er lag som enno ikkje har fått meldt seg på, kan det vere greit...
onsdag 12. juni Stordal kommune
Bli med til Vikasetra!
Torsdag 6. juni gå vekas tur til Vikasetra i Fjørå. Setra ligg på sørsida av av Tafjorden, og det blir organisert båtskyss (påmelding). Nytt høvet til å kome deg dit! Klikk les mer
onsdag 5. juni Stordal kommune
Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019. Her finn du viktig informasjon vi har motteke frå tilsynet, som vi gjerne deler.
tirsdag 4. juni Stordal kommune
Per Christian Ellefsen til Stordal i september!
Vi har nettopp annonsert at vi er så heldige å få besøk av Audun Myskja, i veke 24. No kan vi - i tillegg -gle oss over at Mental Helse Stordal har fått ja frå Per Christian Ellefsen, m.a. kjent fråfilmtriologien om Elling. Han vilhalde foredrag i Stordalshallen i...
fredag 31. mai Stordal kommune
Tilbod ny veg til langhaugen
Etter rashending på eksisterande veg til Langhaugen, blir det vurdert bygging av ny veg etter annan trase. Ny veg er planlagd bygd som privat skogsbilveg kl.3 med offentleg tilskot Stordal kommune bistår grunneigar med innhenting av pristilbod. Klikk les mer
fredag 31. mai Stordal kommune
Berre tre veker att!
Siste dagenav mai er komenog dermed er det kun treveker att til den årvissefolkefesten her i Stordal. Jonsokhelga går nemleg den 39. utgåva av Stordalscup av stabelen og då veit alle at det blir masse liv og røre frå fredag ettermiddag til langt ut på søndagen. Eit...
fredag 31. mai Stordal kommune
Bli med på bygdevandring på Dyrkorn!
Måndag 3. juni er det vekas tur att. Oppmøte på Dyrkorn kl 18. Turen startar frå kaia og går langs bygdevegen til gamleskulen. Den ligg på om lag 150 moh. og blir brukt til grendahus.
onsdag 29. mai Stordal kommune
Alle til topps på Ruggå
Torsdag 30. mai er vekas tur ein del av Fjørå Helselag sinHjartemarsj til Ruggå. Parkering og start frå parkeringsplassen på Hauge, øvst i Fjørå, kl 12-13.
tirsdag 28. mai Stordal kommune
Vekas tur til Kjellsura
No er det vekas tur på måndag også. Måndag 27. mai kan du bli med på ei spennande kulturhistorisk vandring til ura som har vore boltreplassen for barn i Dale i generasjonar. Oppmøte ved prestegarden i Norddal kl 1800. Kjellsura er også StikkUT!- turmål.
mandag 27. mai Stordal kommune
Redusert kapasitet på legekontoret 27. mai
På grunn av kurs blir det redusert kapasitet på legekontoret frå kl 1330 måndag 27. mai. Då er det kun ope for øyeblikkeleg hjelp.
fredag 24. mai Stordal kommune
Audun Myskja til Stordalshallen!
Torsdag 13. juni invitererfrivilligsentralen til ope arrangement med lege, forfattar og musikar Audun Myskja i Stordalshallen.
fredag 24. mai Stordal kommune
Strålande 17. mai!
Det vart ei flott feiring avnasjonaldagen vår, både på Dyrkorn ogiStordal.Det nydelege veret og einsuper innsatsfrå Dyrkorn vel oggrenda Hovslia gjer atvi kan sjåtilbake pådagen med stor glede.
torsdag 23. mai Stordal kommune
Bli med til Vardefjellet
Torsdag 23. mai går Vekas tur i Fjord kommune til Vardefjellet i Valldal. Her er det flott utsyn til fjord og fjell, frå Tafjordfjella i aust til Slogen og Sunnmørsalpane i vest. Oppmøte på Klovset kl 1800.
onsdag 22. mai Stordal kommune
Godkjente vallister
Fjord valstyre har i møte 21.05.19 godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet 2019 Klikk les mer
onsdag 22. mai Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Dekkelegging i Stordalstunellen
Veidekke Industri, Distrikt Møre melder om dekkelegging i Stordalstunellen i veke 21 og 22. Klikk les mer for oversikt over tidsrom
onsdag 22. mai Stordal kommune
Stordal kommune har ledig 1x100% fast stilling, 1x100% og inntil 1x50% årsvikariat som lærar ved Stordal skule frå 01.08.2019.
Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 131 elevar. Vi ynskjer å få tilsett personar med gode evner til pedagogisk leiing og kollegialt samarbeid. Søknadsfrist 02.06.2019. Merk søknaden med stilling A, B eller C.
tirsdag 21. mai Stordal kommune
Skulerute Stordal skule 2019- 2020
* Administrasjonen skal kartlegge behovet for SFO-tilbod på fredag 27.12 og måndag 30.12 i romjula. Dette vil vere kjøpeplass, og om det er færre enn 3 barn som ønskjer tilbodet blir SFO stengt. * *Administrasjonen skal kartlegge behovet for SFO-tilbod på måndag og...
mandag 20. mai Stordal kommune
Møte i Fellesnemnda 21.05.2019 på rådhuset i Valldal.
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda 21.05.2019 på rådhuset i Valldal. Klikkherfor sakliste
torsdag 16. mai Stordal kommune
Vekas tur på Linge
Torsdag 16. mai er det vekas tur att. denne gongen ein rundtur mellom frukttre på Linge. Bli med på tur og nytt høvet til å gjere deg kjent i bygdene i nye Fjord kommune!
onsdag 15. mai Stordal kommune
SFO- og skulerute for 2018 - 2019
På grunn av at UDIR har lagt eksamen i matematikk for 10.kl. til torsdag 16. mai, har vi gjort endringar i skuleruta for våren 2019. Samarbeidsutvalet og skulen har bestemt at vi flyttar fridagen 16. mai til fredag 21. juni. Dvs at siste skuledag for elevane i vår blir torsdag 20. juni. Klikk...
onsdag 15. mai Stordal kommune
Stordal kommune godt representert på UKM-fylkesfestivalen
Frå fredag 3. t.o.m søndag 5. mai, gjekk årets UKM-fylkesfestival av stabelen i Kristiansund kommune og som alltid -nårdet er fylkesfestival -med god og flottrepresentasjon frå Stordal.
tirsdag 14. mai Stordal kommune
Stordal Turlag sesongopnar!
I morgon, onsdag 15.mai,er det klart for første tur for Stordal Turlag, når dei legg opp til å besøkje Klebergsætra i Liabygda. Så har dei ei rad flotte turar på programmet sitt framover, heilt framtil slutten av september.
tirsdag 14. mai Stordal kommune
Fridagar i mai gjer at Årim hentar avfall på andre dagar
Sjå i utsendt kalender eller last ned app-en Min Renovasjon for informasjon om hentedagar.
mandag 13. mai Stordal kommune
Innsamling av «skrapmetall».
Det lokale Bondelaget og Landbruk Nordvest samarbeider om å legge til rette for at landbruksnæringa skal få levere inn skrapmetall. No står ein container klar til å ta imot metall frå dei som har noko dei ynskjer å kvitte seg med. Bruk denne sjansen!  Containaren er...
mandag 13. mai Stordal kommune
Folkefesten nærmar seg!
I skrivande stund er det berre 42 dagar att til folkefesten over alle folkefestar, nemleg Stordalscup. Dette blir den 39. utgåvaog sjølv om det er fotballgruppa i Stordal IL som har vorearrangøralle desse åra, er det nok rett å hevde at det ereit heilt lokalsamfunn som er klare til...
fredag 10. mai Stordal kommune
Bli med på årets første vekas tur!
No er vi i gang med Vekas tur i Fjord kommune - og første tur går til Løsetnakken, øvst i Stordal, torsdag 9. mai. Nytt høvet til å gjere deg kjent i bygdene våre. Torsdag 9. mai kl 1800 går turen til Løsetnakken. Oppmøte og parkering på...
onsdag 8. mai Stordal kommune
Anbod innleige av anleggsmaskiner for Norddal og Stordal
Norddal og Stordal kommune ynskjer tilbod på innleige av anleggsmaskiner og utstyr m/fører for perioden 01.06.2019 til 31.12.2021. Sjå www.doffin.no Frist for innlevering av tilbod: måndag 13.05.2019 kl.10. Det blir halde lukka opning.
mandag 29. april Stordal kommune
Levering av hageavfall på Vinjesanden
Det er opent for levering av hageavfall på Vinjesanden, kvardager frå kl. 07.30 - 15.30 Om du har behov for å levere hageavfall utanom opningstid, ta kontakt for avtale på tlf: 70 27 91 00 Det er kun anledning til å levere hageavfall på Vinjesanden.
fredag 26. april Stordal kommune
Kulturmidlar 2019
Stordal kommune ynskjer også i 2019 å løyve midlar, som kan stø opp om det frivillige kulturarbeidet. Lag og organisasjonar kan difor søkje på kulturmidlar. Merk søknadsfristen, som også dette året er sett til 1. juni.
fredag 26. april Stordal kommune
Blir det ny rekord dette året og?
Like sikkert som at påska kjem kvart år -sjølv om ikkje allehar vore like suverene som denvi no har lagt bak oss - er det at det er helselagsbasarførste fredagen etterpå.Noko anna som nærast har vore like sikkert, er at det dugande helselaget vårt har klart åsette...
torsdag 25. april Stordal kommune
Tilbakemelding om testen av befolkningsvarsling Åknes/Tafjord Beredskap torsdag 02. mai
I går testa Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) befolkningsvarslingssystemetved ei eventuell fjellskredhending. Det er moglegheit for å gi ÅTB tilbakemelding om testen gjennom ei spørjeundersøking. Denne finn du på www.aknes.no, ellerklikk her. ÅTB...
tirsdag 23. april Stordal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORDAL

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL