Stordal
Big Valley Voices med førjulskonsert
Big Valley Voices inviterer til førjulskonsert i Stordal kyrkje, onsdag 29. november. Dei dyktige damene, med dirigent og leiar for koret, Solveig Maria Nedregård i spissen, har øvd inn mange av dei kjente og kjære julesongane og når deii tillegg har med seg Frank Iversen på...
12:28 Stordal kommune
Julegrantenning i Stordal og på Dyrkorn
Tradisjonen tru, vert det julegrantenningogså i år. I Stordal skjer dette søndag 3. desember, medandet er på laurdagen markeringa finn stad på Dyrkorn.I Stordal er det også denne gongen9. klasse, som står somarrangør og ein startar naturlegvis ved julegrana på...
10:07 Stordal kommune
Arbeidsgrupper for bygging av Fjord kommune.
Her er dei oppnemnte arbeidsgruppene i prosjektperioden for bygging av Fjord kommune. Arbeidet som vil verte lagt til arbeidsgruppene vil gå på å få oversikt og kartlegge dei ulike tenesteområda i kommunane. Organisering, planar, avtalar, interne reglement, samarbeidsavtalar,...
mandag 10:56 Stordal kommune
Charis sin CD er klar!
Vi har tidlegare laga reportasjar om detstore CD-prosjektet til vokalgruppa Charis. No er CDn klar til å sleppast, noko som naturleg nok har fått stor merksemd ogsåimedia. Ikkje rart det, når ein veit kor profesjonelt det heile har vore og kordyktige desse ungdomane er. Søndag 26....
fredag 17:23 Stordal kommune
Nok ein flott konsert i regi av Stordal Hornmusikklag
Laurdag11. november inviterte Stordal Hornmusikklag til nok ein konsert i Stordalshallen. Denne gongen hadde deifått medseg Vatne Hornmusikklag og Stordal Skulekorps.I tillegg vart det også eit kjekt møte med fire nye aspirantar
fredag 15:42 Stordal kommune
Stordal kommune avsluttar ordninga med skotpremie på rev og kråke.
Vedtak i formannskapsmøtet 1. november 2017 under sak 051/17. Det ligg ikkje føre nokon dokumentasjon på at desse to artane gjer skade av noe større betydning for næringsaktivitet i kommunen. Likeins finst det heller ingen dokumentasjon på at skotpremie har bidratt til...
fredag 12:40 Stordal kommune
Avstenging av vasstilførsel for delar av Stordal måndag 20.11.17 mellom kl.10 - 18.
I samband med tilkobling av ny vassledning til bustadfelt og barnehage i Grigåsrøbbane, blir der avstenging av vasstilførsel for delar av Stordal måndag 20.11.17 kl.10 - 18. Vinjehjellane, Hovshjellane og Hovslia ovom Møllersvingen blir berørt av dette.
fredag 12:11 Stordal kommune
Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal kommunar 21.11.2017
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal tysdag den 21.11.2017 kl. 17:00 på rådhuset i Valldal.
torsdag 10:19 Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Biblioteket er stengd torsdag 23. november 2017
Biblioteket er stengt torsdag 23. november p.g.a møte.
onsdag 14:17 Stordal kommune
Kjempesuksess med Breidablikfest!
Initiativtakar, Kjell Nilsen, kunne konstatere at denne festen -til minne om det ærverdige ungdomshuset vårt og ungdomslaget -varblittså vellukka som ein knaptkunne våga håpe på. Festlyden talte over 250 og dei alle responderte med trampeklapp for å hylle dei om lag 50 som...
torsdag 9. november Stordal kommune
Snart kjem feiaren på besøk!
Vi har i dag fått meldingom at det vert starta tilsyn frå feiaren i Stordal kommune i veke 46. Han vil starte på Ekre og fortsette nedover til Øvrebust. Det vil kome lapp i postkassa frå han 2 dagar før han kjem. Ta kontakt med feiaren direkte om tidspunktet må endrast.
tirsdag 7. november Stordal kommune
Ledig stilling - Helsefagarbeidarar (fast) open omsorg
Innan eininga open omsorg har kommunen følgjande ledige helsefagarbeidarstillingar (fast): Søknadsfrist: 19.11.2017 - Tiltreding 11. desember 2017
mandag 6. november Stordal kommune
Møte i Kommunestyret 08.11.2017
Møtestad: kommunestyresalen kl. 17:00 Sakliste: Ny barnehage - utbygging Bemanning / leiing etat for tekniske tenester, plan og utvikling Nordre Sunnmøre landbrukskontor -endring av avtale om interkommunalt samarbeid landbruk Referatsaker Orienteringssaker
mandag 6. november Stordal kommune
Verdendsdagen markert for 10. gong
Onsdag 18. oktober, var det klart for den årvisse markeringa av Verdensdagen for mental helse i Stordalshallen. Dette var 10. året på radein skipa tildette flotte arrangement og som vanleg vardet Mental Helse Stordal, biblioteket og frivilligsentralen, som stod bak. Denne gongen hadde dei...
tirsdag 31. oktober Stordal kommune
Telefon legekontoret
På grunn av feil i nettet kjem ein ikkje igjennom påtelefon til legekontoret. Det blir arbeidd med å rette opp i feilen. Legekontoret kan kontaktast via besøklegen.no eller tlf: 97 66 99 77.
tirsdag 31. oktober Stordal kommune
Ledig 50% fast stilling som helsesekretær ved Stordal legekontor
Ved Stordal legekontor er det frå 01.02.2018 ledig 50% fast stilling som helsesekretær. Søknadsfrist: 19. november 2017
mandag 30. oktober Stordal kommune
Testing av sireneanlegg i Stordal
Tysdag 31.oktoberi tida 15.00 - 16.00 vil Åknes Tafjord beredskap IKS teste ut befolkningsvarslingssystema i Stordal. Åknes Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste...
torsdag 26. oktober Stordal kommune
Det er tid for den årlege influensavaksina
Ein ny influensasesong står for døra. Nær 1,5 million menneske i Noreg har auka risiko for komplikasjonar av influensasjukdom og vert tilrådd å ta influensavaksina kvart år.
tirsdag 24. oktober Stordal kommune
Utlysing kafèdrift Gudbrandsjuvet frå og med sesongen 2018
Statens Vegvesen søkjer vertskap til kaf og servicebygg på Gudbrandsjuvet frå sesongåpninga i 2018. Gudbrandsjuvet ligg langs nasjonal turistveg Geiranger- Trollstigen i Norddal kommune. Klikk på Les mer nedanfor for å lese konkurransegrunnlag og øvrige dokumentfor meir...
onsdag 18. oktober Stordal kommune
Kommunestyremøte onsdag 18. oktober 2017
Det vert halde kommunestyremøte onsdag 18. oktober kl.17.00 på kommunehuset. Saksdokumenta kan du lese her
tirsdag 17. oktober Stordal kommune
Fylkesmønstringa 2018 til Stordal!
Stordal kommuneertildelt neste års UKM fylkesmønstring!Vi blir dermed medarrangør på lik line med Møre og Romsdal musikkråd og det er ikkje til å legge skjul på at viser pådettesom ei stor ære. I løpet av helga frå den 27. t.o.m den 29....
mandag 16. oktober Stordal kommune
Påmeldingane strøymer på!
Kjell Nilsen og JohanVinje harhatt nokrehektiskedagar i telefonen, etter at det vart opna opp for påmelding til Breidablikfesten.Det er altsåpå laurdag den28. oktoberdet skal skje og med berre todagar att til påmeldingsfristen går ut no vert det nok ikkje mindre hektisk for dei to. Det...
mandag 16. oktober Stordal kommune
Årets influensavaksine er forsinka frå produsent.
Årets influensavaksine er forsinka frå produsenten. Forventa oppstart av vaksinering vil skje frå veke 44.
mandag 16. oktober Stordal kommune
Stordal kommune har ledig 100% fast stilling som leiar innan open omsorg.
Stordal kommune er inne i ein omstillingsprosess og har ledig nyoppretta leiarstilling for autorisert sjukepleiar. Vernepleiar er og velkommen til å søkje. Eininga open omsorg vil i den nye strukturen bestå av heimetenesta og butenesta. Søknadsfrist: 31 oktober
mandag 16. oktober Stordal kommune
50% vikariat som lærar ved Stordal skule
Stordal skule er ein 1-10 skule med ca. 130 elevar. Undervisninga ligg på fleire årssteg i grunnskulen i inntil 50% stilling fordelt på fire dagar. Alle fag kan vere aktuelle, herunder samfunnsfag på ungdomssteget. Søknadsfrist 01.11. 2017. Vi ynskjer å få tilsett ein...
onsdag 11. oktober Stordal kommune
Nytt og forbetra fagsystem knytta til spelemiddelordninga
Kulturdepartementet lanserte den 2. oktober nytt fagsystem,nye nettsider og søknadsskjema for tilskotsordningane til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Målet er naturlegvis m.a.å oppnå eit forbetring og forenkling i høve til det gamle.
tirsdag 10. oktober Stordal kommune
Breidabliks venner melder om god respons
Det er i skrivande stund 19 dagar til Breidablikfesten 28. oktober 2017 og arrangørane melderom god respons frå såvel bygdafolk som andre.Det er tydeleg at det ermange som vil ha med seg denne festen,der det er ærverdigeBreidablik og Stordal Ungdomslag, som skalstå i fokus.
mandag 9. oktober Stordal kommune
Vinnarane av konkurransen Naturspion er klare
I høve Barnas supersommar kunne ein i haust vere naturspion. Langs vegen til Stikk UT-måla Kokarsteinen, Elvaforbygninga og Grigås natursti kunne ein finne ting som ikkje høyrer til i naturen. Tinga låg på same plassane nokre dagar, for så å verte bytta ut med jamne...
mandag 9. oktober Stordal kommune
Vellukka jubileumssamling!
Stordalshelga i langrenn vartarrangert for 10. året på rad,dennehelga. På programmet stod, ikkje mindre ennfem treningsøkter, der det bådevar styrke og koordinasjoniStordalshallen,samt barmark og rulleskii nærområdet rundt. På søndagen var det som vanleg tid...
mandag 9. oktober Stordal kommune
Stordal legekontor på nett
Du kan no som pasient ved Stordal legekontor bestille time og fornye resept på nettsida besøklegen.no. Følg link for å opprette brukar. Oppfordrar alle pasientar til å ta dette i bruk. Legetimar for bestilling på nett er tilgjengeleg f.o.m 16. oktober, ved behov for legetime...
torsdag 5. oktober Stordal kommune
He du haurt det før?
I november - for fem år sidan -kunne vi med glede opplyse om atogså eit fjerdehistorisk hefte var klart for sal. Serien hadde som kjent fått tittelen: He du haurt det før?og det var brødreneKarl Eliasog Martin R Moe, som stod bak. Heftetsom kom uti 2012,måtteMartin...
tirsdag 3. oktober Stordal kommune
Det vert fagdag om individuell plan i Ålesund 23.november!
Målsettinga med fagdagen er å informere om, og fremme bruken av individuell plan. Fagdagen er eit samhandlingsprosjekt og finn stad i bystyresalen på Ålesund Rådhus. Arrangementet er gratis. Brukarar, pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune...
mandag 2. oktober Stordal kommune
Ledige stillingar for helsepersonell frå 11.12.17
Stordal kommune har ledige stillingar for helsepersonell frå 11.12.2017: 100 % fast stilling innan heimetenesta og 140 % fast stilling innan institusjonstenesta. Søknadsfrist: 10. oktober 2017
mandag 2. oktober Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Helsestasjonen i Stordal blir stengt veke 41
Helsestasjonen blir stengt i haustferien, frå 09.10.17, til og med 13.10.17. Ved behov, ta kontakt med Stordal legekontor, tlf 70 27 91 50
mandag 2. oktober Stordal kommune
Siste kulturkalender for i år
Vi har lagt bak oss nok einperiode full av høgdepunkt ogflotte arrangement. No servi nye tre månader framover og dermed også ut året 2017.Vikani høgste grad konstatere at det erendå meirå gle seg til.
mandag 2. oktober Stordal kommune
Transporttenesta for funksjonshemma - revidert utgåve pr 01.08.2017
Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal har i møte 21.oktober 2015 vedteke nye retningsliner for transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal. Frå 2018 vil EU si forordning for personvern, bli norsk lov. Det betyr at vi får nye reglar for personvern og databehandling i...
torsdag 28. september Stordal kommune
Gatelys som ikkje lyser
Kommunen har registrert gatelys som ikkje lyser. Dette er blitt meldt til Nordvestnett som lovar å utbetre dette så snart som råd, truleg i løpet av onsdag 27.september.
tirsdag 26. september Stordal kommune
Tre medaljar under fylkesmesterskapen
Dei gjer det godt, ungdomane som er med i Storfjord NTN Taekwon-do. Sist helg var det fylkesmesterskap på Molde og då vart det ikkje mindre enn tre medaljar til våre.
tirsdag 26. september Stordal kommune
Markering av den internasjonale Eldredagen 2017
Stordal Eldreråd inviterer alle eldre i Stordal til festleg og sosialt samvær på Grendasalen i Stordalshallen, søndag 01.10.2017 kl.14.00
mandag 25. september Stordal kommune
Trenings-, øvings- og opningstider, hausten 2017
Det er på tide å presentere eit nytt oppsett, somomfattar mange av dei faste tilboda innankulturfronten i Stordal kommune. I tillegg til det som står idenne, er det sjølvsagt ogsåmykje anna som skjer. Då kan vi vise til eigen kulturkalender og til ei rad nettsider og sosiale media.
lørdag 23. september Stordal kommune
Møte i Fellesnemnda Norddal og Stordal 26. september 2017
Det vert møte i Fellesnemda for Norddal og Stordal tysdag 26. september kl. 17:00 på rådhuset i Valldal. Møte er ope for alle. Klikk på les mer for sakliste.
fredag 22. september Stordal kommune
Breidablikfesten, laurdag 28. oktober
Det har ei tid blitt arbeidd med underhaldningsprosjektet Breidablikfesten, som har til føremål å vekkje til live minne om aktivitetar og hendingar på det ærverdige ungdomshuset vårt på Øvrebust og lagsarbeidet til Stordal Ungdomslag (1893 1989). Ein vil...
onsdag 20. september Stordal kommune
Juleshow med Maria, BOB og BVV, søndag 10. desember!
Søndag 10. desember står 30 musikarar på scena i Stordalshallen,når storbandet Big Odd Band, med dirigent Odd Fossum og vokalist Maria Holand Tøsse, gir deg kjente julesongar i storbandstil.I tillegg vilBig Valley Voices, med dirigent Solveig Maria Nedregård,gjesteopptresamanmed...
fredag 15. september Stordal kommune
God valoppslutning i Stordal kommune
Det var god oppslutning om valet i Stordal. 75,7%valdeltaking er den høgaste valoppslutninga på lang tid. 134 av dei 518som røysta, benytta seg av førehandsrøysting. Resultatet for alle stemmer frå Stordal kommune (inkl. seint innkomne førehandstrøyster) finn...
onsdag 13. september Stordal kommune
Redusert opningstid på biblioteket i September
Biblioteket vert stengt på dagtid fem dagar i september. På kveldstid vil det vere opent som normalt.
torsdag 7. september Stordal kommune
Ålesund strykekvartett med konsert i Stordal kyrkje, onsdag 20. september
Alt ligg til rette for ei flott musikalsk oppleving, når Ålesund strykekvartett inviterer til sesongåpning i Stordal kyrkje med Sæverud, Villa-Lobos og Beethoven på programmet.
tirsdag 5. september Stordal kommune
Lærerik fagdag i regi av fortidsminneforeninga
Fortidsminneforeningen avdeling Sunnmøre -med styreleiar JorunnMonrad i spissen - gjennomførte fagdagved Stordal bygdetun mandag 4. september.Ei gruppe med om lag 50 elevar frå Stordal skule, fekk lære mykje omså velRosekyrkja, om rosemåling og om matlaging i eldre tider.
tirsdag 5. september Stordal kommune
Super stølsdag i Jøsvollbotn!
Søndag 27. august var det stølsdagpå Botnastølenog med fullklaff vermessig og eit rikhaldig og flott program, vart dette verkeleg einsuper stølssøndag.
tirsdag 5. september Stordal kommune
Kommunesamanslåinga - samling for prosjektleiarar
Fredag 1. september var det prosjektleiarsamling i Valldal i Norddal kommune for alle prosjektleiarane i MR. Frå Fylkesmannen møtte ass. fylkesmann Rigmor Brøste, Vigdis R. Vestad innovasjon og samordning, Sissel Hoel seniorrådgiver økonomi, Frida Barstad jurist og Sveinung Dimmen...
mandag 4. september Stordal kommune
Super dugnadsinnsats av Ole Aasen
At OleAasener ein god mann for lokalsamfunnet vårt, det var vi klar over frå før. Men no har han fått stadfesta dette ytterlegare, ved å trekkje opp att sofaen i foajen i Stordalshallen på dugnad. Dermed er også sofaengod som ny den, til stor glede for alle oss som brukar...
mandag 4. september Stordal kommune
Eventyrvandring i Grigås natursti
Torsdag 24. august fekk vi ei ny flott vandring i Grigås natursti. Det var 70 vandrarar som gjekk turen og fekk møte 13 dyktige amatørar som dramatiserte snuttar frå folkeeventyra. Publikum var inndelt i puljar, og kvar pulje hadde med eigen vert.
mandag 4. september Stordal kommune
Stas å få besøk av Lekepatruljen!
I dag vardet Stordal som var stoppestadfor Lekepatruljenog i løpet av ein heil skuledag, fekkbarneskuleelevar og lærarar frå kommunane Ørskog, Norddal og Stordal lære ein heil haug med nye kjekke leikar og aktivitetar. Ikkje nok med det, Lekepatruljen med Stig Johansen i spissen,...
fredag 1. september Stordal kommune
Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen, som er avgjerande. Skulen skal sørgje...
torsdag 31. august Stordal kommune
I vinden som aldri før!
Vihartidlegare i årmarkert at det er 20 år sidan Stordalshallen vartopna. Når vi no er godt ute i jubileumsåret, kan vi med glede konstatereat Stordalshallen- om mulig - eri vinden som aldri før.
torsdag 31. august Stordal kommune
Stordalsamlinga i langrenn med 10 årsjubileum!
Det skjer mykjeflott i Stordalshallen kvart år og noko av det flottaste, må ein i høgstegrad seie at denne store samlinga tillangrennsgruppaer. Deltakarane, som er i alderen 11 til 16 år,kjem fråheile fylket og det er ikkje uvanleg at dei tel både 70 og 80.Ja, faktisk har ein...
onsdag 30. august Stordal kommune
Kulturstipend 2017
Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av...
onsdag 23. august Stordal kommune
Kulturpris 2017
Stordal kommune har vedteke at det kan delast ut kulturpris annakvart år. Prisen vart sist delt ut i 2015 og dermed ynskjer ein no innspel på kandidat/kandidatar til Stordal kommune sin kulturpris for 2017.
onsdag 23. august Stordal kommune
Stølsdag i Jøsvollbotn, søndag 27. august
Detser ut til å bli ein rett så innhaldsrik dagi Jøsvollbotnen den 27. august, når Jøsvoll, Josætra og Jøsvollbotn vel inviterer til stølssøndag. På plakaten står det både opning av gapahukar, historisk vandring, eventyrstund, loddsal og...
fredag 18. august Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Pårørendeskulen i indre Storfjord
Det blir avholdt kurs for pårørande til personar med demens,hausten 2017 Arrangør: BYRG Kompetanse AS i samarbeid med kommunane Stranda, Sykkylven, Norddal, Stordal og Indre Storfjord Demensforening Påmelding: Innan 1. September 2017
fredag 18. august Stordal kommune
Ledige stillingar (vikariat) i Bustad for yngre tenestemottakarar
Bustad for yngre tenestemottakarar i Stordal kommunehar fleirevikarstillingar som helsefagarbeidar ledige. Alle vikariat varer til 01. desember 2017, med moglegheit for nytt engasjement. Tiltreding snarast. Søknadsfrist: 28.08.2017
tirsdag 15. august Stordal kommune
Tid for skulestart!
Stordal skule startar det nye året i Grendasalen mandag 21.august kl 08.30. Alle gamle elevar er hjarteleg velkomne - og nye førsteklassingar med foreldre er spesielt velkomne!
mandag 14. august Stordal kommune
Førehandsrøysting i Stordal kommune - Stortingsvalet 2017
I haust er det Stortingsval. Valdagen er sett til måndag 11. september. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagen kan du røyste på førehand f.o.m. torsdag 10. august t.o.m.fredag 8. september. Hugs å ta med legitimasjon, pass, førarkort eller...
torsdag 10. august Stordal kommune
Møte i fellesnemnda onsdag 9. august kl. 1700 på kommunehuset i Stordal
Det vert møte i fellesnemnda onsdag 9. augustkl. 17.00på kommunehuset i Stordal. Møtet er ope for alle. Klikk på les mer for å sjå sakliste.
tirsdag 8. august Stordal kommune
Naturspion - ein ny fin aktivitet i naturen vår!
Naturspion er ein ny, fin aktivitet i naturen. Det er folkehelsekoordinatoren vår som står bak.Naturspion passar både for småbarnsfamiliarog evtfor den som ynskjer gå åleine.Målet er å finne flest mulig gjenstandar som ikkje naturleg høyrer heime langs...
mandag 7. august Stordal kommune
Ledig 100% fast stilling som ingeniør ved felles teknisk etat i kommunane Stordal og Norddal
Stordal og Norddal kommune har ledig 100% fast stilling som ingeniør ved felles teknisk etat i kommunane Stordal og Norddal frå 1.oktober 2017. Hovudarbeidsstad er Stordal kommune. Søknadsfrist: 21. august 2017.
fredag 28. juli Stordal kommune
Ledig stilling som tilkallingsvikarar i omsorgssenteret
Stillingar som tilkallingsvikarar er ledig. Det kan søkjast heile året. Tilsetting etter behov og avhengig av kvalifikasjonar og personlege eigenskapar hjå søkjar. Opplæring vil bli gitt.
fredag 28. juli Stordal kommune
Høyring av reguleringsplan for del av 144/1 Stordal - Nygård
Det vart, under handsaming av forslag til reguleringsplan for hyttefelt på del av 144/1, gjort følgjande vedtak: FS-028/17 VEDTAK: Med heimel i plan og bygningslova 12-11 vedtek Stordal kommune å sende reguleringsplan for hyttefelt på 144/1 på høyring og offentleg ettersyn,...
torsdag 20. juli Stordal kommune
Planstrategi 2017-2020
Ny oppdatert planstrategi for Stordal kommune er no tilgjengeleg her: Planstrategi 2017-202
torsdag 20. juli Stordal kommune
Manntal
No ligg manntalet til Stortingsvalet ute til offentleg ettersyn på kommunehuset.
tirsdag 18. juli Stordal kommune
Søk på trenings- og/eller øvingstid ved Stordalshallen
Alle som ynskjer faste trenings- og øvingstider ved Stordalshallen fråmedio augustog fram til nyttår, må få sendt inn søknad om dette. Legg merke til at fristen for å søkje er sett til søndag den 20. august.
fredag 7. juli Stordal kommune
Hugs å søkje momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.
torsdag 6. juli Stordal kommune
Formidle info om arrangementet ditt, heilt gratis!
Det fins som kjent mange muligheitertil å formidle informasjon om kulturarrangement av ulikt slag og mykje av dette er heilt gratis. No minner vi om at Destinasjon Ålesund Sunnmøre har ein kulturkalender som heiter Kva Skjer?. Ja, eigentleg heiter den Whats on?, i og med at denne også er...
onsdag 5. juli Stordal kommune
Ny kulturkalender klar
Vi har lagt bak oss ein ny periode full av høgdepunkt ogflotte arrangement. No servi nye tre månader framover og kankonstatere at det erendå meirå gle seg til.
onsdag 5. juli Stordal kommune
Omsorgstenesta i Stordal kommune har ledig stilling:
Sjukepleiar80 - 100 % fast stilling i heimetenesta frå 01.09.17 Søknadsfrist 28.07.17
tirsdag 4. juli Stordal kommune
Meir restaurering av Rosekyrkja
Viregisterer medglede at Fortidsminneforeningen avd Sunnmøre er godti gongmed restaureringa avtakog veggar på Rosekyrkja. Takka vere dyktige handverkarar og ikkje minst ei gåve på kr 80.000 frå Sparebanken Møre er det no mulig å gjennomføre dette. Guidinga er...
søndag 2. juli Stordal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Get-ligaen Kjendis Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Kultur Troms Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Helse Mat Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Svalbard Bolig Grue Finnmark Landbruk Kultur Sport Tesla Fotball Vær Jul Håndball Östra Göinge Litteratur Film Inrikes Sverige Helsingborg Suldal Kunst Musikk Forskning Spill Motor Vestby Båt Malmö Forsvar Boksing Odda Trav Masfjorden Ishockey Landskrona Kongsvinger Hockey Hässleholm Holmestrand Odds BK Svelvik Fedje Bil Trening Brexit Mote Russland Arendal Valg NM Polen Stavanger Osterøy Trondheim Askøy Lillesand Lund Risør Bærum Nord-Korea Tour of Norway Sjakk Musik Stockholm Eidfjord Barn Os Langrenn Tjøme Seljord Kristianstad Jobb Karmøy Svømming VM Sykkel Fjell Molde Øvre Eiker Skiskyting Verdal Agdenes Vestre Slidre Tinn OL Sørreisa Astronomi Mandal Norway Cup Tyskland Israel Tour de France Kongelig Fredrikstad Kommunesammenslåing OBOS-ligaen Skøyter Selje Harry Potter Menn Ledare Alta Politikk Evenes Tønsberg NHL Premier League Gloppen Jakt Poker Vinje Emmaboda Nedre Eiker Tvedestrand Vellinge Sandnes Stord Moss Skellefteå Kävlinge Drammen Meland Fitjar Haugesund Hadsel Porsanger Snowboard Røros Aurdal Lenvik Tana Eslöv Viking FK Andøy Radøy Halden Europa League Universet Holtålen Mercedes-Benz Kina Porsgrunn Kampsport Streik Sund Russ Nybro Midsund Ringsaker Jevnaker Tomelilla Eidsberg Klima Frankrike Nes Nannestad Bremanger Kvænangen Gjøvik Trysil Måsøy Vevelstad Lier Klatring Svedala Volda Android Motorsport Dovre Rauma Kristiansand Nissedal Åstorp Ås Tromsø IL Voss Näringsliv Alpint Hopp Steinkjer Narvik SK Brann Lyngdal Austrheim Notodden Rosenborg BK USA Ullensvang
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL