Stordal
Nasjonal pårørandeundersøking
Det fins over 800 000 pårørande i Noreg. Dei tek vare på foreldre, barnet sitt, søsken eller andre. Likevel er det sjeldan at pårørande vert spurt korleis har du det eigentleg ? Eller Korleis kan vi gjere kvardagen din lettare? Pårørandeallianseni Noreg...
torsdag 12:19 Stordal kommune
Biblioteket er stengt på dagtid onsdag 17. januar
Biblioteket er stengt på dagtid onsdag 17. januar 2018 p.g.a. kurs.
mandag 09:47 Stordal kommune
Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 er no klart
Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedteke i KS-sak 069/17 den 13.12.17er no klart.
onsdag 10. januar Stordal kommune
Kulturkalender for januar t.o.m mars 2018
Tida flyg og brått har vi lagt ei ny julehøgtid bak oss. Vi kan sjå tilbake på ein ny, særs innhaldsrik periode for alt som har med kultur å gjere. No er det på høg tid åfå dennye kulturkalenderen utpå heimesidavår! Med denne på plass,...
tirsdag 9. januar Stordal kommune
Ny oversikt over trenings-, øvings- og opningstider klar
Då kan vipresentere ei ny oversikt over mange av tilboda innan kultur ogidrett i Stordal kommune ogdå også slik ein kan sjå når ein kanfådet med seg. Perioden vi er innei no opnar sjølvsagt også oppfor ekstra mange tilbod knytt til vinter og snø og som kjent...
torsdag 4. januar Stordal kommune
Fellesnemndsmøte, samt heildagssamling 25. januar 2018 om politisk og administrativ struktur.
Det vert med dette sendt ut varsel om endring av dato for neste fellesnemndsmøte som no er sett til 25.januar 2018 i Norddal. Saksdokument vert utsendt i veke 3. Samtidig vert det kalla inn til heildagssamling om framtidig politisk og administrativ struktur for Fjord kommune. Det er etter vedtak i...
torsdag 4. januar Stordal kommune
Eventyrleg flott jubileumsår for Stordalshallen!
Når vi no ergodt i gong med eit nytt år, er det på tidemed ei lita oppsummeringav det året vi har lagt bak oss. Å bruke omgrep som eventyrleg flott, når ein skal skildre noko, ernaturlegvis litt vågalt, men når det gjeld Stordalshallen -og alt det flotte somskjedde der...
torsdag 4. januar Stordal kommune
Luftige svev og mykje anna moro
Også denne romjula arrangerte Stordalshallen sokalla Open hall, med mange kjekke aktivitetar. Til liks med dei to foregåande åra, var det 5. juledag som var valgt ut og sjølv om om nok mangehadde lagtturentil fjells denne dagen, var det likvevel godt over 50 deltakande også denne...
onsdag 3. januar Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Nejaføringane til topps også i år
Det vart Nejaføringane som trekte det lengste strået, då dei møtte Vinjei finalen underGrendacupen, 2. juledag. Men det måtte spelforlenging til for at det heile skulle bli avgjort. Mykje flott spel fekk vi også sjå i turneringa for dei frå 5. t.o.m 8. klasse og...
onsdag 3. januar Stordal kommune
Barneverntenester i Romjula
Storfjorden barnevern har ope kontor i Skodje rådhus i romjula: 09:00 - 15:00 (ty-fr), med redusert bemanning.
22. desember 2017 Stordal kommune
Super juleavslutning, som vanleg!
Detknyter seg høge forventningar til Stordal skule sine juleavslutningar. Når det meste av stolar i Stordalshallen er fullsett, nær ein time før det heile startar, viser det kor populære desse arrangementa er. Og skulen leverte, nok ein gong!
21. desember 2017 Stordal kommune
Kunngjering
Oppstart av detaljregulering innanfor kommunedelplan for Nørdalen, gbnr 144/42 og 144/44 - Overøye - Stordal kommune. Høyringsfrist: 02. februar 2018
21. desember 2017 Stordal kommune
Ny, flott adventskonsert i kyrkja
Stordal skulekorps stod som arrangør av adventskonserten sist laurdag,ogogså årets utgåve vartveldig flott. Sjølv om det har voremange konsertar den sistetida, var det likevelgodt med folk i kyrkja og deifekk verkelegfine opplevingar.
19. desember 2017 Stordal kommune
Helsestasjonen i romjula
Helsesøster Monika Stavseng informerer om at helsestasjonen er stengt i romjula. Ta kontakt med legekontor ved behov, tlf. 70279150 eller kommunal legevakt, tlf. 70270300 / 116117. Vanlege opningstider på helsestasjonen i Stordal frå 2. januar 2018 med opning kvar måndag, tysdag og...
19. desember 2017 Stordal kommune
Ordførar si julehelsing
Ordføraren i Stordal si julehelsing 2017.
18. desember 2017 Stordal kommune
Kortreiste julegåver!
Då ertidakoma, der mange uroar seg for at dei ikkje skal klare å kome i målmedjulegåvehandelen. Då kan det vere greit å kjenne til at det på sørviskontoret vårt er mykje spanande. Dette kani høgste grad vertedet ein kan kalle for kortreiste...
15. desember 2017 Stordal kommune
Ingeniørar teknisk etat
Stordal og Norddal kommune ligg ved Storfjorden i Møre og Romsdal. Vi har ledig 2 faste stillingar i 100% som ingeniør ved felles teknisk etat. Hovudarbeidsstad er Stordal kommune. Frå 1.1.2020 blir kommunane slått saman til Fjord kommune. Kommunane byr på svært gode...
15. desember 2017 Stordal kommune
Informasjon frå Stordal bibliotek
Siste opningsdag på kveldstid i 2017er onsdag 20. desember. Siste opningstid på dagtid i 2017 er torsdag 21. desember. Fyrste opningsdag i 2018 ertysdag 2. januar.
15. desember 2017 Stordal kommune
Opningstider for legevakta i Jul og nyttår 2017
Legekontora er stengt julaftan og nyttårsaftan. Legekontora er open som vanleg frå 08.30-15.30 i romjula. Klikk les mer for å sjå oversikt over opningstider for legevakta.
15. desember 2017 Stordal kommune
Stordal skule si juleavslutning, onsdag 20. desember!
Det er nok ikkje få som går og gler seg til Stordal skule si juleavslutning, og onsdag den 20. desember er deialtså klare medei ny forestillingtil oss.Hovudoppsettingai år er Snødronningen av HC Andresen. I tillegg veit viat det vert mange flotte innslag frå scena, også...
14. desember 2017 Stordal kommune
Fin julegrantenning
Tradisjonen tru, vartjulegrana i Stordal sentrum tent, 1. søndagen i advent. Det var 9. klasse ved Stordal skule, som stod som arrangør, noko dei meistra med glans. Kjekt å sjå at oppslutninga var god, trass det litt sure veret.
8. desember 2017 Stordal kommune
Endeleg klart for juleshow med Maria, Big Odd Band og mange fleire!
Vi har tidlegare skrive om dei mange flotte konsertane i den periodenvi no er inne i.Ein av dei det definitivt er knytt store forventningar til, er den på komande søndag(10. desember),der vi får oppleve Maria Holand Tøsse, Trygve Sætre, Big Odd Band, Indre Strøk og Big Valley...
6. desember 2017 Stordal kommune
Kunngjering offentleg utlegging - Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021
I medhald av kommunelova 45 er Stordal formannskap sitt framlegg til budsjett for 2018, og økonomiplan for 2018- 2021 lagt ut til offentleg ettersyn fram til 13. desember 2017.
6. desember 2017 Stordal kommune
Felles kulturskulerektor for Norddal og Stordal kulturskule
Norddal og Stordal kommunar har ledig inntil 100% stilling som rektor for Norddal og Stordal kulturskule frå 01.02.2018. Inntil 50% av stillinga er knytt til administrasjon. Søknadsfrist: 15.12.2017
1. desember 2017 Stordal kommune
ÅRIM inviterer til eit informasjonsmøte måndag 11. desember 2017 kl. 1700 - 1900
Møtet blir i ÅRIM sine lokale i Langelandsvegen 1 på Moa i Ålesund og er open for alle interesserte. Tema er: ÅRIM sin strategi og konsekvensane av denne. Klikk her for å sjå program.
1. desember 2017 Stordal kommune
Stordal kommune sin kulturpris tildelt Stordal IL!
Stordal kommune sin kulturpris for 2017, vert tildelt Stordal IL. Grunngjevinga for pristildelinga er m.a. den store betydninga laget har hatt for stordalingar og stordalssamfunnet gjennom 100 år.
27. november 2017 Stordal kommune
Barnas juleprogram er klart!
Nårdet no er likefør vi skrivdesember månad ogei ny førjulstid står for tur, er det ogsåkjekt foross å kunne presentere eitt nytt og innhaldsrikt program med aktivitetarfor barn og unge i detvi kallar Barnas juleprogram.
27. november 2017 Stordal kommune
Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot. Søknadsfrist for tilskotsåret 2018 er 8. desember 2017
24. november 2017 Stordal kommune
Formannskapsmøte i dag - onsdag 22. november 2017
Det vert halde formannskapsmøte på kommunehuset i dag, onsdag 22.11.2017. Møtetidspunkt: kl. 17:00. Saksdokumenta kan du lese her.
22. november 2017 Stordal kommune
Big Valley Voices med førjulskonsert
Big Valley Voices inviterer til førjulskonsert i Stordal kyrkje, onsdag 29. november. Dei dyktige damene, med dirigent og leiar for koret, Solveig Maria Nedregård i spissen, har øvd inn mange av dei kjente og kjære julesongane og når deii tillegg har med seg Frank Iversen på...
21. november 2017 Stordal kommune
Julegrantenning i Stordal og på Dyrkorn
Tradisjonen tru, vert det julegrantenningogså i år. I Stordal skjer dette søndag 3. desember, medandet er på laurdagen markeringa finn stad på Dyrkorn.I Stordal er det også denne gongen9. klasse, som står somarrangør og ein startar naturlegvis ved julegrana på...
21. november 2017 Stordal kommune
Arbeidsgrupper for bygging av Fjord kommune.
Her er dei oppnemnte arbeidsgruppene i prosjektperioden for bygging av Fjord kommune. Arbeidet som vil verte lagt til arbeidsgruppene vil gå på å få oversikt og kartlegge dei ulike tenesteområda i kommunane. Organisering, planar, avtalar, interne reglement, samarbeidsavtalar,...
20. november 2017 Stordal kommune
Charis sin CD er klar!
Vi har tidlegare laga reportasjar om detstore CD-prosjektet til vokalgruppa Charis. No er CDn klar til å sleppast, noko som naturleg nok har fått stor merksemd ogsåimedia. Ikkje rart det, når ein veit kor profesjonelt det heile har vore og kordyktige desse ungdomane er. Søndag 26....
17. november 2017 Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

Nok ein flott konsert i regi av Stordal Hornmusikklag
Laurdag11. november inviterte Stordal Hornmusikklag til nok ein konsert i Stordalshallen. Denne gongen hadde deifått medseg Vatne Hornmusikklag og Stordal Skulekorps.I tillegg vart det også eit kjekt møte med fire nye aspirantar
17. november 2017 Stordal kommune
Stordal kommune avsluttar ordninga med skotpremie på rev og kråke.
Vedtak i formannskapsmøtet 1. november 2017 under sak 051/17. Det ligg ikkje føre nokon dokumentasjon på at desse to artane gjer skade av noe større betydning for næringsaktivitet i kommunen. Likeins finst det heller ingen dokumentasjon på at skotpremie har bidratt til...
17. november 2017 Stordal kommune
Avstenging av vasstilførsel for delar av Stordal måndag 27.11.17 mellom kl. 08.30 - 15.00
I samband med tilkobling av ny vassledning til bustadfelt og barnehage i Grigåsrøbbane, blir der avstenging av vasstilførsel for delar av Stordal måndag 27.11.17 kl.08.30 - 15.00. Midtbust-gardane, Vinjehjellane, Hovshjellane og Hovslia ovom Møllersvingen blir berørt av dette.
17. november 2017 Stordal kommune
Innkalling til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal kommunar 21.11.2017
Det vert med dette kalla inn til møte i Fellesnemnda for Norddal og Stordal tysdag den 21.11.2017 kl. 17:00 på rådhuset i Valldal.
16. november 2017 Stordal kommune
Biblioteket er stengd torsdag 23. november 2017
Biblioteket er stengt torsdag 23. november p.g.a møte.
15. november 2017 Stordal kommune
Kjempesuksess med Breidablikfest!
Initiativtakar, Kjell Nilsen, kunne konstatere at denne festen -til minne om det ærverdige ungdomshuset vårt og ungdomslaget -varblittså vellukka som ein knaptkunne våga håpe på. Festlyden talte over 250 og dei alle responderte med trampeklapp for å hylle dei om lag 50 som...
9. november 2017 Stordal kommune
Møte i Kommunestyret 08.11.2017
Møtestad: kommunestyresalen kl. 17:00 Sakliste: Ny barnehage - utbygging Bemanning / leiing etat for tekniske tenester, plan og utvikling Nordre Sunnmøre landbrukskontor -endring av avtale om interkommunalt samarbeid landbruk Referatsaker Orienteringssaker
6. november 2017 Stordal kommune
Verdendsdagen markert for 10. gong
Onsdag 18. oktober, var det klart for den årvisse markeringa av Verdensdagen for mental helse i Stordalshallen. Dette var 10. året på radein skipa tildette flotte arrangement og som vanleg vardet Mental Helse Stordal, biblioteket og frivilligsentralen, som stod bak. Denne gongen hadde dei...
31. oktober 2017 Stordal kommune
Telefon legekontoret
På grunn av feil i nettet kjem ein ikkje igjennom påtelefon til legekontoret. Det blir arbeidd med å rette opp i feilen. Legekontoret kan kontaktast via besøklegen.no eller tlf: 97 66 99 77.
31. oktober 2017 Stordal kommune
Ledig 50% fast stilling som helsesekretær ved Stordal legekontor
Ved Stordal legekontor er det frå 01.02.2018 ledig 50% fast stilling som helsesekretær. Søknadsfrist: 19. november 2017
30. oktober 2017 Stordal kommune
Testing av sireneanlegg i Stordal
Tysdag 31.oktoberi tida 15.00 - 16.00 vil Åknes Tafjord beredskap IKS teste ut befolkningsvarslingssystema i Stordal. Åknes Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste...
26. oktober 2017 Stordal kommune
Det er tid for den årlege influensavaksina
Ein ny influensasesong står for døra. Nær 1,5 million menneske i Noreg har auka risiko for komplikasjonar av influensasjukdom og vert tilrådd å ta influensavaksina kvart år.
24. oktober 2017 Stordal kommune
Utlysing kafèdrift Gudbrandsjuvet frå og med sesongen 2018
Statens Vegvesen søkjer vertskap til kaf og servicebygg på Gudbrandsjuvet frå sesongåpninga i 2018. Gudbrandsjuvet ligg langs nasjonal turistveg Geiranger- Trollstigen i Norddal kommune. Klikk på Les mer nedanfor for å lese konkurransegrunnlag og øvrige dokumentfor meir...
18. oktober 2017 Stordal kommune
Kommunestyremøte onsdag 18. oktober 2017
Det vert halde kommunestyremøte onsdag 18. oktober kl.17.00 på kommunehuset. Saksdokumenta kan du lese her
17. oktober 2017 Stordal kommune
Det vert fagdag om individuell plan i Ålesund 23.november!
Målsettinga med fagdagen er å informere om, og fremme bruken av individuell plan. Fagdagen er eit samhandlingsprosjekt og finn stad i bystyresalen på Ålesund Rådhus. Arrangementet er gratis. Brukarar, pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune...
2. oktober 2017 Stordal kommune
Ledige stillingar for helsepersonell frå 11.12.17
Stordal kommune har ledige stillingar for helsepersonell frå 11.12.2017: 100 % fast stilling innan heimetenesta og 140 % fast stilling innan institusjonstenesta. Søknadsfrist: 10. oktober 2017
2. oktober 2017 Stordal kommune
Helsestasjonen i Stordal blir stengt veke 41
Helsestasjonen blir stengt i haustferien, frå 09.10.17, til og med 13.10.17. Ved behov, ta kontakt med Stordal legekontor, tlf 70 27 91 50
2. oktober 2017 Stordal kommune
Siste kulturkalender for i år
Vi har lagt bak oss nok einperiode full av høgdepunkt ogflotte arrangement. No servi nye tre månader framover og dermed også ut året 2017.Vikani høgste grad konstatere at det erendå meirå gle seg til.
2. oktober 2017 Stordal kommune
Transporttenesta for funksjonshemma - revidert utgåve pr 01.08.2017
Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal har i møte 21.oktober 2015 vedteke nye retningsliner for transporttenesta for funksjonshemma i Møre og Romsdal. Frå 2018 vil EU si forordning for personvern, bli norsk lov. Det betyr at vi får nye reglar for personvern og databehandling i...
28. september 2017 Stordal kommune
Gatelys som ikkje lyser
Kommunen har registrert gatelys som ikkje lyser. Dette er blitt meldt til Nordvestnett som lovar å utbetre dette så snart som råd, truleg i løpet av onsdag 27.september.
26. september 2017 Stordal kommune
Tre medaljar under fylkesmesterskapen
Dei gjer det godt, ungdomane som er med i Storfjord NTN Taekwon-do. Sist helg var det fylkesmesterskap på Molde og då vart det ikkje mindre enn tre medaljar til våre.
26. september 2017 Stordal kommune
Markering av den internasjonale Eldredagen 2017
Stordal Eldreråd inviterer alle eldre i Stordal til festleg og sosialt samvær på Grendasalen i Stordalshallen, søndag 01.10.2017 kl.14.00
25. september 2017 Stordal kommune
Trenings-, øvings- og opningstider, hausten 2017
Det er på tide å presentere eit nytt oppsett, somomfattar mange av dei faste tilboda innankulturfronten i Stordal kommune. I tillegg til det som står idenne, er det sjølvsagt ogsåmykje anna som skjer. Då kan vi vise til eigen kulturkalender og til ei rad nettsider og sosiale media.
23. september 2017 Stordal kommune
Møte i Fellesnemnda Norddal og Stordal 26. september 2017
Det vert møte i Fellesnemda for Norddal og Stordal tysdag 26. september kl. 17:00 på rådhuset i Valldal. Møte er ope for alle. Klikk på les mer for sakliste.
22. september 2017 Stordal kommune
Breidablikfesten, laurdag 28. oktober
Det har ei tid blitt arbeidd med underhaldningsprosjektet Breidablikfesten, som har til føremål å vekkje til live minne om aktivitetar og hendingar på det ærverdige ungdomshuset vårt på Øvrebust og lagsarbeidet til Stordal Ungdomslag (1893 1989). Ein vil...
20. september 2017 Stordal kommune
MØRE OG ROMSDAL

God valoppslutning i Stordal kommune
Det var god oppslutning om valet i Stordal. 75,7%valdeltaking er den høgaste valoppslutninga på lang tid. 134 av dei 518som røysta, benytta seg av førehandsrøysting. Resultatet for alle stemmer frå Stordal kommune (inkl. seint innkomne førehandstrøyster) finn...
13. september 2017 Stordal kommune
Redusert opningstid på biblioteket i September
Biblioteket vert stengt på dagtid fem dagar i september. På kveldstid vil det vere opent som normalt.
7. september 2017 Stordal kommune
Ålesund strykekvartett med konsert i Stordal kyrkje, onsdag 20. september
Alt ligg til rette for ei flott musikalsk oppleving, når Ålesund strykekvartett inviterer til sesongåpning i Stordal kyrkje med Sæverud, Villa-Lobos og Beethoven på programmet.
5. september 2017 Stordal kommune
Lærerik fagdag i regi av fortidsminneforeninga
Fortidsminneforeningen avdeling Sunnmøre -med styreleiar JorunnMonrad i spissen - gjennomførte fagdagved Stordal bygdetun mandag 4. september.Ei gruppe med om lag 50 elevar frå Stordal skule, fekk lære mykje omså velRosekyrkja, om rosemåling og om matlaging i eldre tider.
5. september 2017 Stordal kommune
Super stølsdag i Jøsvollbotn!
Søndag 27. august var det stølsdagpå Botnastølenog med fullklaff vermessig og eit rikhaldig og flott program, vart dette verkeleg einsuper stølssøndag.
5. september 2017 Stordal kommune
Kommunesamanslåinga - samling for prosjektleiarar
Fredag 1. september var det prosjektleiarsamling i Valldal i Norddal kommune for alle prosjektleiarane i MR. Frå Fylkesmannen møtte ass. fylkesmann Rigmor Brøste, Vigdis R. Vestad innovasjon og samordning, Sissel Hoel seniorrådgiver økonomi, Frida Barstad jurist og Sveinung Dimmen...
4. september 2017 Stordal kommune
Super dugnadsinnsats av Ole Aasen
At OleAasener ein god mann for lokalsamfunnet vårt, det var vi klar over frå før. Men no har han fått stadfesta dette ytterlegare, ved å trekkje opp att sofaen i foajen i Stordalshallen på dugnad. Dermed er også sofaengod som ny den, til stor glede for alle oss som brukar...
4. september 2017 Stordal kommune
Eventyrvandring i Grigås natursti
Torsdag 24. august fekk vi ei ny flott vandring i Grigås natursti. Det var 70 vandrarar som gjekk turen og fekk møte 13 dyktige amatørar som dramatiserte snuttar frå folkeeventyra. Publikum var inndelt i puljar, og kvar pulje hadde med eigen vert.
4. september 2017 Stordal kommune
Stas å få besøk av Lekepatruljen!
I dag vardet Stordal som var stoppestadfor Lekepatruljenog i løpet av ein heil skuledag, fekkbarneskuleelevar og lærarar frå kommunane Ørskog, Norddal og Stordal lære ein heil haug med nye kjekke leikar og aktivitetar. Ikkje nok med det, Lekepatruljen med Stig Johansen i spissen,...
1. september 2017 Stordal kommune
Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skulemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skulemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skulen, som er avgjerande. Skulen skal sørgje...
31. august 2017 Stordal kommune
I vinden som aldri før!
Vihartidlegare i årmarkert at det er 20 år sidan Stordalshallen vartopna. Når vi no er godt ute i jubileumsåret, kan vi med glede konstatereat Stordalshallen- om mulig - eri vinden som aldri før.
31. august 2017 Stordal kommune
Stordalsamlinga i langrenn med 10 årsjubileum!
Det skjer mykjeflott i Stordalshallen kvart år og noko av det flottaste, må ein i høgstegrad seie at denne store samlinga tillangrennsgruppaer. Deltakarane, som er i alderen 11 til 16 år,kjem fråheile fylket og det er ikkje uvanleg at dei tel både 70 og 80.Ja, faktisk har ein...
30. august 2017 Stordal kommune
Kulturstipend 2017
Stordal kommune kan kvart år dele ut kulturstipend til einskildpersonar - born/ungdom frå Stordal kommune, i alderen 12 - 25 år. Tildeling kan skje til den som har eit særskilt talent, syner god kvalitativ utvikling og legg ned stor innsats for å utvikle sin dugleik innan ein sektor av...
23. august 2017 Stordal kommune
Kulturpris 2017
Stordal kommune har vedteke at det kan delast ut kulturpris annakvart år. Prisen vart sist delt ut i 2015 og dermed ynskjer ein no innspel på kandidat/kandidatar til Stordal kommune sin kulturpris for 2017.
23. august 2017 Stordal kommune
Ledige stillingar (vikariat) i Bustad for yngre tenestemottakarar
Bustad for yngre tenestemottakarar i Stordal kommunehar fleirevikarstillingar som helsefagarbeidar ledige. Alle vikariat varer til 01. desember 2017, med moglegheit for nytt engasjement. Tiltreding snarast. Søknadsfrist: 28.08.2017
15. august 2017 Stordal kommune
Tid for skulestart!
Stordal skule startar det nye året i Grendasalen mandag 21.august kl 08.30. Alle gamle elevar er hjarteleg velkomne - og nye førsteklassingar med foreldre er spesielt velkomne!
14. august 2017 Stordal kommune
Førehandsrøysting i Stordal kommune - Stortingsvalet 2017
I haust er det Stortingsval. Valdagen er sett til måndag 11. september. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagen kan du røyste på førehand f.o.m. torsdag 10. august t.o.m.fredag 8. september. Hugs å ta med legitimasjon, pass, førarkort eller...
10. august 2017 Stordal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Bergen IT Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Vestfold Troms Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Oppland Aust Agder Båt
flere?
Rogaland Fotboll Buskerud Østfold Møre og Romsdal Mat Get-ligaen Jul Finnmark Kvinnherad Vest Agder Oslo Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Forsvar Landbruk Fotball Reise Skåne Blekinge Motor Russland Trav Kalmar Kultur Inrikes Helse Osterøy Östra Göinge Vær Risør Øvre Eiker Bærum Helsingborg Haugesund Vestby Tinn Oskarshamn Odds BK Håndball Näringsliv Svalbard Kristiansand Suldal Tesla Indonesia Malmö Kunst Musikk Trondheim Forskning Game of Thrones Sigdal Drammen Trysil Porsgrunn Kongsvinger Kryptovaluta Sarpsborg 08 Litteratur Bodø Gjøvik Narvik Kristiansund Hammerfest Ringsaker Kristianstad Elverum Stockholm Tingvoll Hockey Klippan Hadsel Meland Bamble Sykkel Vestre Slidre Eliteserien Kongelig Moss Mote Askøy Førde Løten Seljord Sørfold Radøy NHL Landskrona Fauske Karmøy Svelvik Hamar Hemne Tvedestrand Nord-Korea Fedje Tromsø Ås Kragerø Lund Politikk Film Sandefjord Nannestad Os Brexit Jakt Sandnes Kommunesammenslåing Orkdal Barn OL Vaksdal Sortland Evje og Hornnes Horten Tønsberg Masfjorden Polen Tour de Ski Trening Ishockey Hässleholm Bil Ørsta Mandal Holmestrand Røros Sarpsborg Hälsa Kina Tour of Norway Porsanger Alpint Våler Alta Lødingen Sjakk Tour de France Astronomi Klima Friidrett Spill Bil Poker Langrenn Snowboard Tromsø IL Nedre Eiker Salangen Vestvågøy FK Haugesund Andøy Askim Åsnes Foto Eidfjord Lesja Skisport Dyr Voss Israel Eidsberg SK Brann Sund Skøyter Google Fjell Frankrike Farsund Dovre Gjerstad Skiskyting Bremanger Gloppen World Series of Poker Lyngdal Selbu Selje Eid Harry Potter Premier League Universet Nesseby Utsira Finnøy Fet Kongsberg Brønnøy Valg Harstad Steigen Re E-sport Øygarden Fitjar OBOS-ligaen Nissedal Fredrikstad Volda Sverige Viking FK Nybro Modum Rosenborg BK Lier Vinje Ullensvang Notodden Sande Lindås Jølster Mörbylånga Båstad Klepp Ulstein Målselv Stavanger Svalöv Emmaboda Flora Romfart Åmot Vålerenga Telenorligaen Eslöv Vefsn La liga Russ Europa League Streik Tydal Bjørnefjorden Skien Filippinene Vietnam Sør-Varanger Tomelilla Holtålen Evenes Rana Lindesnes Årdal Jobb Frogn Karlskrona Alstahaug Kampsport Nore og Uvdal Modalen Skellefteå Klatring Halden Boksing Stord Tana Kvænangen Musik Råde Larvik VM Båt Nes Svømming Grue Asker Lenvik Staffanstorp Syria Jevnaker Mercedes-Benz Stryn Menn Røyken Ålesund Teknik Film Frosta NM Midsund Tynset Kvinner Arendal Motorsport Skurup Vitenskap Rauma Hörby Resor
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL