Stord
Opnar barnehagane att den 20. april
Regjeringa lanserte i dag 7 framlegg til gradvis oppheving av smitteverntiltaka ein har innført for å slå ned koronasmitten. Statsminister Erna Solberg opna dagens pressekonferanse med å takka folket for tolmoda dei har vist. - Me har opplevd at alle vil vera med på dugnaden! Tusen...
22:55 Stord24
Her gjer Norsk Folkehjelp påsken til Najwa (13) litt kjekkare
Då Norsk Folkehjelp Sunnhordland ikkje kunne stelle i stand ein felles samling for bebuarane på Stord Mottakssenter, måtte dei bli kreative. Resultatet vart teiknekonkurranse og turmatpakkar. - Det er ein veldig kjekk ting å gjere i desse kjedelege koronatidene. Eg saknar skulen, det er...
17:49 Stord24
Han trur årets påske faktisk kan bli lettare enn vanleg for nokon av dei som slit psykisk
- Nokon kan faktisk få det betre av at det ikkje blir stilt så store krav til at ein skal vere saman med storfamilien og ha det veldig, veldig koseleg, seier leiar i Mental helse Stord/Fitjar, Stein Solvoll. Måndag skreiv Stord24 om 21 år gamle Simona Gundersen, som fortalte om kor vanskeleg...
tirsdag 15:17 Stord24
Difor meldte ho seg ut av Stord Ap
Bente Bjelland avviser gruppeleiar i Ap, Marita Vassnes, sitt utsegn om at utmeldingane handlar om posisjonar og ikkje politiske saker. Måndag vart det kjent at dei profilerte Ap-politikarane Bente Bjelland og Katrin Innvær Ankervold bryt ut av partiet og blir uavhengige representantar. Bjelland ...
tirsdag 14:22 Stord24
– Effekten av å komma seg ut og nytta sansane er utruleg verdifull
Korleis kan me skapa lyspunkt og variasjon i dagane som kanskje glir over i kvarandre? Eg har eitt konkret råd; Oppsøk naturen! Bryt opp kvardagen. Av: Mette Rydjord, StordIdrettspedagog og friluftsentusiast Er du ein av mange som har erfart og sitja langt inne i skogen rundt eit bål, veit du ko ...
tirsdag 11:03 Stord24
Slik reagerer opposisjonen: – Ein svært lei situasjon for koalisjonen
- Eg synest dette er ein uting. Det er noko som heiter å belite seg, som betyr at du må akseptere at du av og til tapar, seier Sigbjørn Framnes (Frp) om Ap sine utmeldingar. Måndag vart det klart at to av Arbeidarpartiet sine kommunestyrerepresentantar bryt ut av partiet. Dermed mister den...
tirsdag 10:25 Stord24
Nytt chattetilbod for sårbare barn og unge
Regjeringa vil forsterke arbeidet for sårbare barn med ei 24-timars chatteteneste underlagt Alarmtelefonen for barn og unge. Tenesta opnar tysdag og skal vere tilgjengeleg gjennom heile påsken. Alarmtelefonen for barn kan òg brukast, både av barn og vaksne, heile døgnet gjennom. Han...
tirsdag 08:35 Stord24
– Eg blei overraska. Eg følte dei sto fjellstøtt på Ap sin politikk.
Fungerande ordførar Jakob Bjelland (Sp) hadde ikkje venta at dei to profilerte Ap-politikarane Bente Bjelland og Katrin Ankervold skulle melde seg ut av partiet. Mindre enn to veker etter at Jakob Bjelland tok over ordførarkontoret til Gaute Epland (Ap), som er i pappaperm fram til sommaren, ver ...
mandag 22:03 Stord24
VESTLAND

SISTE: Dei melder seg ut av Stord Ap – koalisjonen mister fleirtalet
Tidlegare leiar av Stord Ap, Katrin Innvær Ankervold, og kommuenstyrepolitikar Bente Bjelland, melder seg begge ut av partiet. Dette kjem fram i ei pressemelding frå Stord Arbeidarparti måndag kveld. Begge politikarane kjem til å halde fram i kommunestyret på Stord, men vil då...
mandag 21:26 Stord24
Spar-kjøpmann Odd Sverre Larsen smitta av korona
Fekk beskjed søndag at han er den sjuande personen som er smitta av koronaviruset i Fitjar. Av: Kjetil Rydland Larsen fortel på Facebook-sida si måndag at han har fått konstatert koronasmitte. Det var i går den lokale kjøpmannen vår fekk påvist smitta. Etter...
mandag 20:20 Stord24
Simona (21) frå Stord prøvde å få behandling i to veker. Først då ho hamna på intensiven fekk ho hjelp.
- Sjølv om det er korona blir ikkje psykiske lidingar sett på pause, det blir heller forsterka. 21 år gamle Simona Gundersen frå Stord gjekk inntil nyleg på folkehøgskule i Fredrikstad. Men grunna koronasituasjonen blei skulen stengt, og dei trygge rammene ho trengte for å...
mandag 16:28 Stord24
Nesten 17 gradar på Stord i dag. Men meteorologen har dårleg nytt for påsken.
- I dag kom sommaren til Stord lufthamn. Temperaturen viste 16,7 varmegrader klokka 13.30, melder flyplassen. - Det vil diverre ikkje vare, seier statsmeteorologen. Det bles godt ute, men sola skin frå blå himmel og vinden er av sørleg opphav. Stord Lufthamn bader i solstrålane og...
mandag 14:24 Stord24
Stordabuen Ole Alexander (25) er tilsett som journalist i Aftenposten: – Så nær ein draumejobb eg kan kome
Utan økonomisk bakgrunn og med eit opphavleg ønskje om å skrive om sport, var det ikkje gitt at det var økonomi- og næringslivsjournalist det skulle bli av Ole Alexander Saue. - Økonomi og næringsliv er blant saksfelta eg har måtta kaste meg rundt og lære...
mandag 12:22 Stord24
No har Fitjar nest flest koronasmitta per innbyggjar på heile vestlandet: – Trur det vil utjamne seg
- Eg har ikkje sett nokon faktorar i Fitjar som skulle tilseie at ein skulle få meir smittespreiing her enn andre stadar, seier smittevernlegen Det er no sju personar som har fått påvist koronasmitte i Fitjar kommune, som er høgast i Sunnhordland. Med sine dryge 3100 innbyggjarar har Fitjar...
mandag 11:47 Stord24
Held store deler av søkjarlista til leiarjobb i Samarbeidsrådet hemmeleg
Av 16 søkjarar til den ledige stillinga som dagleg leiar i Sararbeidsrådet i Sunnhordland er det berre ti namn offentlegheita får innsyn i. Mangeårig leiar i Samarbeidsrådet, Gro Jensen Gjerde, skal snart gå av med pensjon. Rekrutteringsfirmaet Madsen & Brekke har no lyst ut...
mandag 09:06 Stord24
Har du vore frista til å ta denne snarvegen? No blir den fysisk stengt.
Den gamle innkøyringa til Sagvåg sentrum har vore open for varetransport, men har blitt misbrukt av mange. Vestland fylkeskommune melder i eit brev at dei har bestemt seg for å stenge avkøyringa mot Kiwi-butikken i Sagvåg sentrum. - For nokre år sidan vart denne...
mandag 08:44 Stord24
Ukjent kor mange barn som faktisk går på skulen
Tre veker etter at skulane stengde, finst det inga oversikt over kor mange som faktisk nyttar seg av tilbodet som finst for mange barn. 1,1 million barn vart råka då skular og barnehagar stengde for tre veker sidan. Barn med foreldre i samfunnskritiske jobbar skulle derimot få halde fram. Men og ...
mandag 08:13 Stord24
Piggdekkfristen er utsett til 1. mai
På grunn av koronviruset har Statens vegvesen utsett fristen for å ta av piggdekka til 1. mai. Av: Kjetil Rydland – Vi oppfordrar folk til å skifta ut piggdekka så raskt som mogleg, men ser samtidig mange praktiske utfordringar i desse koronatidene, seier Ingrid Heggebø...
mandag 07:21 Stord24
Påskehelsing frå prosten i ei underleg tid
Midt i krevjande tider kjem påska. Det er tid for ei annleis påskefeiring. Av: Svein Arne Theodorsen,Prost i Sunnhordland Det er ei underleg tid. Koronapandemien legg eit mørke over heile verda. Eg fylgjer med på utviklinga både i verdssamfunnet, i landet vårt og her hos oss....
søndag 18:51 Stord24
Ein far mista tre born på ein natt: Slik herja den siste store pandemien på Stord
Minst 61 personar i Stord lækjardistrikt døydde av Spanskesjuka for over 100 år sidan. Spanskesjuka er blant dei verste pandemiane som har herja verda i løpet av dei siste hundreråa. Interessa rundt denne sjukdomen har naturleg nok blitt stor sidan me no, drygt hundre år etter,...
søndag 12:41 Stord24
Ingen påske utan påskekrim på skjermen – her er den komplette guiden
TV 2 og NRK vartar tradisjonen tru opp med krimseriar på løpande band. Ikkje minst kjem britiske kjenningar tilbake til skjermane og kjempar om tida di. Påskehøgtida nærmar seg, og ho blir ekstra lang og spesiell i år. Men ein ting kan vi stole på: Det blir påskekrim...
søndag 10:12 Stord24
Hald deg i heimkommunen i påsken
- Alle kommunane i Sunnhordland oppmodar innbyggjarar om å halda seg i heimkommune heile påskeveka. Dette gjeld også ved bruk av campingvogn, bubil og fritidsbåt. Informasjonen kjem i siste nytt frå kriseleiinga i Fitjar kommune. Dei rår deg heller til å ta i bruk...
lørdag 11:20 Stord24
Gladmelding frå Turlaget: – lanserer trimpoeng på Stord/Fitjar
Turlaget ynskjer at folk skal nytta naturen, og lanserer Trimpoeng-"konkurranse" for alle, ogso dei som ikkje er medlem i Turlaget. - Det meste av turlaget sitt program ligg nede for tida, men me kan ikkje gi opp det å inspirera folk til å komma seg ut på tur. Me trur det er viktigare ...
lørdag 11:19 Stord24
No opnar SIM miljøsentralane igjen
Etter å ha vore stengt i fleire veker grunna smittesituasjonen, har SIM no avgjort å opne opp miljøsentralane i distriktet. Dette vil vere gjeldande frå og med måndag 6. januar, opplyser SIM i ei melding. Dermed vil alle dei som har nytta veker i karantene og permisjon til oppussing,...
fredag 15:50 Stord24
Daglegvarebutikkane praktiserar smittevern ulikt, men alle meiner at tiltaka er tilfredsstillande
Der éin butikk manglar både pleksiglass i kassen og moglegheit for å desinfisere handlevognene før handelen, har ein annan bestilt hjelp frå Norges Røde Kors til å "handheve" smittevern. Alle daglegvarekjedene har innført tiltak for å avgrense...
fredag 13:22 Stord24
Kan bli behov for meir enn dobbelt så mange koronaplassar på Stord sjukehus. Slik er Helse Fonna sin kriseplan.
Vil ha kapsitet til å auke sengeplassar på Stord sjukehus, men å sikre naudsynt bemanning blir "ei stor utfordring". I Folkehelseinstituttet sin analyse frå 24. mars er det skissert behov for maksimalt 4500 sengeplassar for koronapasientar i Norge når epidemien er på...
fredag 13:16 Stord24
Kven skal stå i fronten å kjempa mot sjukdom dersom me som har kompetanse til det ikkje held ut?
Debatt: Eg har stått på vaktrommet med tårer i augo i rein frustrasjon og fortviling over korleis eg skal kunna rekkja over alle oppgåvene. Av: Sunniva Hovland Sande, Stord I desse krevjande tider har eg registrert fleire godord om oss helsepersonell. Me vert klappa for, me vert...
fredag 10:08 Stord24
Sport Outlet inngår samarbeid med lokale taxiselskap
Sport Outlet og Sport Norge inngår avtale med taxinæringa som eit tiltak for å halde omsetnaden oppe i den vanskelege tida. - Saman prøver vi å hjelpe kvarandre gjennom ei vanskeleg tid, seier Tor André Skeie, leiar av Sport Outlet og Sport Norge i ei pressemelding. Avtalen...
fredag 09:00 Stord24
Vil vurdere å halde skulane og barnehagane opne i påsken
Barn av tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar og barn i sårbare og utsette situasjonar skal få eit tilbod også i påsken. Regjeringa og partane i arbeidslivet oppfordrar barnehagar og skular om å halda ope i påsken, også heilagdagane. Dette for å sikre at barna til...
fredag 08:27 Stord24
Norsk Folkehjelp: – Ver klar over at beredskapen er dårlegare enn vanleg
Hytteforbodet fører ikkje berre til mindre folk, men også lågare beredskap i fjellet. Norsk Folkehjelp åtvarar dei som vurderer lengre dagsturar. – Det er framleis vinter mange stader. Vel ein å reise på lengre dagsturar, må ein vere klar over at beredskapen er...
fredag 08:19 Stord24
– Det er større sjanse for at dei utanlandske arbeidarane blir smitta av fitjarfolk enn omvendt
Det var tidvis høg temperatur mellom ordførar Harald Rydland (Krf) i Fitjar og direktør for Fitjar Mekaniske Verkstad, Hugo Strand. Det har vore svært stort engasjement i lokalsamfunnet etter at Stord24 først skreiv om at Fitjar Mekaniske planla å ta inn 100 nye polske...
torsdag 22:06 Stord24
Salome (34) har vore jobbsøkjar i snart eitt år. Midt i koronakrisa fekk ho napp
- Eg sympatiserar med dei som har mista jobben og håper at dei held seg positive og motiverte, slik eg har, på jakt etter arbeid, fortel Salome Cerda-Vargas som nyleg vart tilsett i Rema 1000. Arbeidsløysa ein no ser i Norge som følgje av koronakrisa har ikkje vore høgare sidan 2....
torsdag 14:00 Stord24
Debatt: Forventar å sleppe å få servert slikt lavmål i avisa
Eg kvir meg ikkje med å omtale dette som offentleg trakassering av ein lokalpolitikar, skriv Signe Ekeland om påskenovella i bladet Sunnhordland. I onsdagsutgåva av bladet Sunnhordland (01.04.2020) vart lesarane presentert for teksten «Lektorlauget». Her var det tydeleg at nokon hadde...
torsdag 13:59 Stord24
VESTLAND

Storkontrakt til Wärtsilä: Skal designe den største og mest effektive trålaren i verda
Wärtsilä har inngått ein ny kontrakt for design av ein ny og moderne krilltrålar for kinesiske Shanghai Chonghe Marine Industry (CMI). Skipsdesignarane i Wärtsilä er no blitt ein integrert del av moderselskapet, og melder torsdag at dei har sikra seg ein storkontrakt. Den 140 meter...
torsdag 13:38 Stord24
Bil med hengar køyrde i autovernet på Stordabrua
Klokka 12.40 fekk politiet melding om at ein bil med hengar hadde køyrd i autovernet på Stordbrua. Føraren opplyste til politiet at han mista kontrollen som følgje av sterk vind. Ingen vart skada i uhellet. - Meldinga gjekk ut på at bil og hengar blokkerte begge køyrefelta....
torsdag 13:24 Stord24
Salome (34) har vore jobbsøkjar i snart eitt år. Midt i koronakrisa fekk ho napp
- Eg sympatiserar med dei som har mista jobben og håper at dei held seg positive og motiverte, slik eg har, på jakt etter arbeid, fortel Salome Cerda-Vargas som nyleg vart tilsett i Rema 1000. Arbeidsløysa ein no ser i Norge som følgje av koronakrisa har ikkje vore høgare sidan 2....
torsdag 13:07 Stord24
Vil at kommunen legg 50.000 på bordet til ein kampanje for å handle lokalt
Øyvind Kyvik i Stord Høgre ønskjer at Stord kommune må kome på banen for å støtte opp om ei lokal handelsnæring som slit. Under gårsdagens formannskapsmøte over Sype, la Øyvind Kyvik (H) fram ei rekkje tiltak for å hjelpe det lokale...
torsdag 08:59 Stord24
Dette skal til for at styresmaktene lettar på koronatiltaka
Utviklinga i talet på smitta blir viktig for om koronatiltaka blir vidareførte. Men auka testing og ny teknologi speler òg inn. Neste veke avgjer regjeringa kva som skal skje med dei inngripande koronatiltaka som i denne omgangen varer frå 12. mars til 13. april. – Mange er spente...
torsdag 08:43 Stord24
Må løyve 8 millionar ekstra fordi administrasjonen hadde rekna feil
- Det er berre å beklage, sa rådmannen. Kommunestyret må no løyve 8 millionar kroner ekstra til omsorgsbustadane og dagaktivitetssenteret som er under bygging i Bandadalen. I fjor vinter vedtok kommunestyret at det skulle løyvast 71,6 millionar kroner til bygging av blokka på...
torsdag 08:37 Stord24
I rute med å gjere den nye vegen mellom Os og Bergen ferdig til sommaren
Held farten oppe på E39-bygginga mellom Os og Bergen. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden.no I vinter møttest Veidekke og Statens vegvesen i retten, grunna usemje om leveringsfrist og dagbøter. Vegvesenet vann, Veidekke anka, og anken skal truleg opp på nyåret i 2021. I...
torsdag 08:23 Stord24
Fylkesmannen ueinig med kommunen: – Internt vakthald er godt nok
Fylkesmannen opphevar vedtaket til Fitjar kommune, meiner det er for inngripande å leiga inn vakt- og reinhaldsselskap på Fitjar Mekaniske si rekning. I går skreiv me om striden mellom kommunen og Fitjar Mekaniske Verksted om ekstern reinhald- og vaktsselskap er naudsynt på brakkene i...
onsdag 1. april Stord24
Femte smitta på Fitjar
Talet på koronasmitta stig i Fitjar, og kommunen har no fem personar som har fått påvist koronasmitte. - Det er til no fem personar i Fitjar som har fått påvist koronasmitte etter testing. Gjennom smittesporing er det konstatert kvar smitten kjem frå, melder ordførar Harald...
onsdag 1. april Stord24
– Ein mann kom i båt frå Tysnes for å hente visirar, då må vi klare å få desse levert til Stord
Øystein Oen frå Bjørnafjorden har nytta 3D-printaren sin til å produsere potensielt livbergande smittevernutstyr. Stord Legesenter har bestilt fem visirar, og Oen håper på litt dugnadshjelp for å få dei frakta. Over heile landet sit det personar med interesse for...
onsdag 1. april Stord24
Takka dei tilsette ved Fitjar bu- og behandlingssenter
Ordførar Harald Rydland og rådmann Olaug Haugen ville i dag gje stor heider til dei som arbeider på Fitjar bu- og behandlingssenter, for å ha vist handlekraft i ein krevjande situasjon. Det vart den 20.03. oppdaga smitte av koronavirus hos ein tilsett på sjukeheimen. Alle dei 10 som...
onsdag 1. april Stord24
Ny koronapasient innlagt på Stord sjukehus
Talet på pasientar med påvist Covid-19 har no auka til to. Det melder Helse Fonna onsdag i sin daglege oppdatering for status koronapasientar i helseføretaket. På Haugesund sjukehus er det no sju koronapasientar, to av desse får intensivbehandling. Det er ingen på Odda sjukehus....
onsdag 1. april Stord24
– Dette er ikkje anna enn direkte utdriting av ein god venn av meg
Forfattar og SV-politikar Atle Hansen reagerer sterkt på seksualisert framstilling av ein partikollega i påskekrimmen til Sunnhordland. Den nye Sunnhordland-redaktøren legg seg flat. Avisa Sunnhordland har onsdag på trykk ei påskekrimforteljing som får hard kritikk i sosiale...
onsdag 1. april Stord24
Personalsjef i LOS-gruppen innstilt som kommunedirektør i Bømlo
Etterfølgjaren til Geir Aga, som brått gjekk bort i fjor haust, ligg ann til å bli 41 år gamle Kjetil Aga Gjøsæter. Det kom som eit sjokk for mange då mangeårig rådmann på Bømlo, Geir Aga, brått døde etter at han blei råka av...
onsdag 1. april Stord24
Lågaste straumpris på 27 år
Mildt vêr med mykje nedbør har fylt opp vassmagasina og sørger for låge straumprisar over heile landet. I hovudstaden er prisen den lågaste i mars sidan 1993. Straumprisen i Oslo vart i mars 9 øre per kilowattime (kWh), utan moms og påslag. I mars i fjor var snittprisen...
onsdag 1. april Stord24
Lokale bønder fryktar for drifta dersom dei vert smitta av koronaviruset: – Det vil vere kritisk
Koronakrisa har førebels ikkje påverka bøndene på Stord og Fitjar negativt, men det kan raskt bli kritisk dersom nokon vert sjuke. - Vi er heldiggrisane oppi all galskapen akkurat no, men det er små marginer og vi lever i spenning. Vi er redde for å bli sjuke sjølv sidan...
onsdag 1. april Stord24
Har samfunnet egentlig lov til å snu ryggen til om det ser forhold som truer barn?
DEBATT: Selv om det ikke snakkes høyt om det, foregår det overgrep og mishandling av barn i samfunnet. Hvor mye av denne volden går "under radaren" nå under koronakrisen? Av: Wenche E. Meinich-Bache,Sosialpedagog I disse coronatider er det mye som er endret. Barnehager er stengte....
onsdag 1. april Stord24
Trassa koronakrisa: Ti nye selskap starta på Stord i mars
Frå legetenester til pizzamaskinar: Spennviddet er stort blant dei nye selskapa som blei stifta i førre månad. Koronakrisa har slettes ikkje lagt noko dempar på skaparkraften i Stord-samfunnet så langt. 10 nye selskap i mars er meir enn normalt, og er kanskje eit teikn på at...
onsdag 1. april Stord24
Ho blir første kvinnelege redaktør i Sunnhordland si 118 år lange historie
Hilde Vormedal Nybø (47) blir ny ansvarleg redaktør i Bladet Sunnhordland. Det har vore knytt mykje spenning til kven som skal bli avtroppande redaktør Magne Kydland sin etterfølgjar. Allereie i romjula vart det klart at Kydland fekk ny toppjobb som kommunikasjonssjef i Helse Fonna. No er...
tirsdag 31. mars Stord24
Stord-investorar vil etablere næringshage i Palfinger-bygget i Kvinnherad
Investorane Kurt Arne Tyse og Magne Jostein Mikkelson frå Stord har kjøpt Palfingerbygget på Seimsfoss i Kvinnherad. Palfinger la bygget ut for sal i desember i fjor, med eit ønskje om å få leige tilbake eit visst areal med kontor og servicehall etter nærmere avtale. Avisa...
tirsdag 31. mars Stord24
Reklamebransjen hardt råka: – Det er eigentleg bom stopp
- Det er heiltsvart på ein måte, men så står me jo her i møkka heile gjengen. Det er mykje moglegheiter i dette dugnadsaspektet, seier Oddvard Hårde i Zpirit. Dei to større reklame- og profileringsbyråa på Stord, Zpirit og Byrået Sydvest, er begge...
tirsdag 31. mars Stord24
Femte smittetilfelle på Stord
I løpet av det siste døgeret er det meldt om nye smittetilfelle både på Stord, Fitjar og Bømlo. Dermed er smittetalet på Stord no oppe i fem, og fire i Fitjar og tre på Bømlo. Det er førebels ikkje kjent kva opphav den nye smitta på Stord har. På...
tirsdag 31. mars Stord24
Cluster beståande av Kværner og Unitech får 280 mill. frå EU til havvind-testing
EU gir omfattande økonomisk støtte til testinga av ein vindturbin festa på eit flytande understell av betong utanfor Karmøy. Bak prosjektet står fleire norske verksemder, som Kværner, Unitech og DNV GL, samt fleire internasjonale aktørar, skriv E24. Desse dannar saman...
tirsdag 31. mars Stord24
Vil oppheve karantene ved Fitjar bu- og behandlingssenter: – Ingen har symptom
- Ingen ser ut til å vere smitta. Bebuarane har det fint og har ingen symptom, fortel Fitjar kommune sin nye smittevernlege, Odd Jarl Kvamme. Dei ti bebuarane på somatisk avdeling ved Fitjar bu- og behandlingssenter har sidan 20. mars vore i karantene grunna påvist koronasmitta hos ein av dei ti ...
tirsdag 31. mars Stord24
Stor oversikt: Desse verksemdene på Stord har permittert
Koronakrisa får store ringverknader i Stord-samfunnet. Her kan du sjå kva verksemder som er blitt hardast råka. I denne saka vil me forsøke å gi ei løpande oversikt over kva bedrifter på Stord som har permittert tilsette. Saka vil bli halden oppdatert så lenge...
tirsdag 31. mars Stord24
VESTLAND

Slik får du mer balanse og indre ro under koronatiden
LESERBREV: Ta vare på helsen med mine seks tips. Av: Christin Kalve,Dagleg leiar, Sport-Treff Jeg håper du og familien din har det godt og trygt under disse tøffe koronatider. Jeg vil gjerne dele noen oppgave  av min egen praksis med med deg for å få mer avslapning og ro i...
mandag 30. mars Stord24
Fjerde koronasmitta i Fitjar
Ordførar Harald Rydland melder om at endå ein person har testa positivt for Covid-19 i Fitjar. Etter ei roleg helg utan nye påviste smittetilfeller, kom det i kveld melding frå kriseleiinga i Fitjar om nytt smittetilfelle. Til saman har no 4 personar i kommunen testa positivt for...
mandag 30. mars Stord24
Det eine hotellet måtte stengje. Det andre går over all forventning.
Koronakrisa slår svært forskjellig ut for hotella på øya. Datoen kunne iallfall ikkje vore meir passande. Fredag den 13. mars sendte Fitjar Fjordhotell permitteringsvarsel til alle dei tilsette utanom vaktmeisteren. Dagen etter blei hotellet stengt ned. - Heile den veka var alle telefonar...
mandag 30. mars Stord24
Barnevernet opplever mindre pågang etter skulestenginga: – Dei vaksne ser ikkje barna utanfor heimen sin
- Det er få barn som har tilbod utanfor heimen, i skule og barnehage, og det er ofte dei vaksne på skulen og i barnehagen som melder om saker til oss. Leiar i Sunnhordland Interkommunale Barnevern (SIB), Jørund Tvedt, fortel til Stord24 at dei no under koronakrisa får færre...
mandag 30. mars Stord24
Stor oversikt: Desse verksemdene på Stord har permittert
Koronakrisa får store ringverknader i Stord-samfunnet. Her kan du sjå kva verksemder som er blitt hardast råka. I denne saka vil me forsøke å gi ei løpande oversikt over kva bedrifter på Stord som har permittert tilsette. Saka vil bli halden oppdatert så lenge...
mandag 30. mars Stord24
Stord Lufthamn forlenger perioden med kanselleringar og avlyser Stord Airshow
Alle flygingar mellom Stord og Oslo er kansellert til 26. april. I midten av mars stoppa Stord Lufthamn alle sine flygingar til Oslo, som følgje av virusutbrotet. Det vart då opplyst om at kanselleringane skulle gjelde til 5. april. No utvidar dei perioden med kansellerte flygingar. - Vi melder ...
mandag 30. mars Stord24
«Jentespranget» lagt ut for sal: – Heilt unik eigedom
For 6,5 millionar kan du sikre deg to bustadar, stall og dobbel garasje i idylliske omgjevnader på Vatna på Stord. Tidlegare i år vart det klart at barnevernsinstitusjonen Jentespranget avviklar drifta på Stord, etter mange år i drift. Jentespranget hadde bustadar spreidt rundt på...
mandag 30. mars Stord24
Johan Sverdrup-feltet aukar produksjonen raskare enn venta
Johan Sverdrup-feltet har større produksjon tidlegare enn venta og utvidar kapasiteten. Dermed blir platåproduksjonen auka frå 440.000 til 470.000 fat per dag. Det blir forventa at platåproduksjonen blir nådd tidleg i mai, i motsetning til i løpet av sommaren som tidlegare...
mandag 30. mars Stord24
Fylket seier nei til å kjøpe energi frå skeisebanen: – Vil vere brot på lova
Sal av overskotsenergi frå skeisebanen skulle vere ein viktig del av inntekta for det nystifta driftsseselskapet VIDRIVE AS. No seier fylket nei. Tidlegare i år tok det private selskapet VIDRIVE AS (Vikahaugane Drift og Vedlikehald) over drifta av skeisebanen på Vikahaugane, for å sikre at...
mandag 30. mars Stord24
Ferja mellom Langevåg og Buavåg gjekk på land
Ei ferje med sju passasjerar om bord måtte tauast til land søndag kveld. Klokka 22.30 søndag kveld fekk Hovudredningssentralen på Sola melding om at ferja MF "Bømlafjord" hadde grunnstøtt. Mannskapet om bord meldte at dei hadde behov for slepehjelp....
mandag 30. mars Stord24
Debatt: No står me midt i ei global krise. Den råkar rusavhengige hardt.
- Me meiner dette er eit svært dårleg tidspunkt å handsama ei sak om kutt i den kommunale rusomsorga. Av: Tore Roth Blokhus, Stord Raudt ogHilde Hildal Hauglid, Stord SV I utval for rehabilitering, helse og omsorg (RHO) 11. mars gjekk fleirtalet inn for at tilbodet på Maris skal verta...
søndag 29. mars Stord24
God plass i fjellet – men skriv deg ikkje inn i turbøkene!
Under det vindfulle, men fine turvêret i går var Fitjarfjellet så å seia folketomt i området sør for vindmølleparken og nord for kommunegrensa til Stord. Av: Kjetil Rydland I dette området er det nok meir fredeleg til vanleg også, enn i området som me...
søndag 29. mars Stord24
Koronapasient innlagt på Stord sjukehus
Helse Fonna melder søndag at Stord sjukehus har fått sin andre koronapasient. Den første pasienten med koronasmitte var innlagt på sjukehus for ei veke sidan, men vart skriven ut etter få dagar. No har pasient nummer to med påvist Covid-19 blitt lagt inn på Stord sjukehus....
søndag 29. mars Stord24
Ekspertgruppe skal vurdere om elevar kan vende tilbake til skulen
Regjeringa har sett ned ei ekspertgruppe som skal fremje forslag til vidare tiltak i barnehagar og skular under koronakrisa. Forslaga skal kunne inngå som ein del av avgjerdsgrunnlaget til regjeringa for vidare tiltak under den pågåande viruspandemien. – Målet mitt er at vi kan opne...
søndag 29. mars Stord24
Nytt smittetilfelle på Stord
Av 186 personar testa har fire personar i Stord kommune no testa positivt for koronaviruset. Talet på koronasmitta aukar raskt i Norge, og er no oppe i eit tal på 4107 personar ved midnatt laurdag. Dette er ei auke på 262 tilfelle det siste døgeret. På Stord har det ikkje vore snakk om...
søndag 29. mars Stord24
Katamaranen «Fjordjarl» levert frå Oma Baatbyggeri
Alle katamaranane som skal gå i trafikk mellom tre byar i Troms er no sendt nordover frå Stord. Oma Baatbyggeri og Norled signerte kontrakt for tre 39 meter lange passasjer-katamaranar i 2018. Alle tre med kapasitet for 296 passasjerer. Den første blei levert 15. oktober, den andre 10. desember, ...
lørdag 28. mars Stord24
Ber om krisepakke frå kommunen
Koronapandemien går hardt ut over kultur- og idrettsorganisasjonen på Fitjar. No etterspør dei informasjon frå kommunen om det eksisterer tiltakspakker for å hindra store økonomiske tap. I eit brev til Fitjar kommune skriv dagleg leiar i Fitjar kultur- og idrettsbygg(FKIB), Ole...
lørdag 28. mars Stord24
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORD

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL