Stord
Vil flytta 14 pasientar frå Knutsaåsen for å kunna pussa opp
Romma på Knutsaåsen har ikkje blitt pussa opp sidan dei sto ferdige i 1986. Rådmannen ønskjer å bruka åtte millionar kroner på ein stor oppussingsjobb på Knutsaåsen omsorgssenter til neste år. - Avdeling 2 på Knutsaåsen med 20 bebuarrom er...
14:00 Stord24
Her kan dei endeleg gle seg til fortau om få år
Rådmannen føreslår å løyva millionar til to fortauprosjekt på Stord. Deretter står eit endå større prosjekt for tur. Innbyggjarar på Ådland og i Horneland/Kårevik-området har grunn til å gle seg over rådmannen sitt...
14:00 Stord24
Vil byggja ny brannstasjon på Vabakkjen og leggja ned i Sagvåg
Brannstasjonen i Sagvåg vil bli nedlagt frå 1. desember 2022 dersom rådmannen får det som han vil. Det er same dag som hovudbrannstasjonen på Vabakkjen blir gjort om til såkalla dagkasernering. Den føreslegne nedlegginga av brannstasjonen i Sagvåg har allereie skapt...
14:00 Stord24
Legg opp til langvarig køkaos i Borggata: – Kjem til å bli veldig utfordrande
Hugsar du køkaoset i Skrivarvegen for nokre år sidan? No blir det ein ny runde. Det er neppe nyheita dei som bur "nordom bekkjen" blir mest glade for å lesa. Men det er berre å førebu seg: til neste år kjem det til å bli svært trøblete å koma...
13:00 Stord24
– Har vore ein lang, keisam og tidkrevjande prosess
Salt Ship Design skal møta til ein ny runde i High Court i London i januar. Tidlegare i oktober kunne Stord24 melda at Salt Ship Design vann fram i ei rettssak mot kabelleggjar-giganten Prysmian i High Court i London. Det italienske selskapet vart dømt for «ulovleg konspirasjon» etter...
11:09 Stord24
Gaute med bøn til ny regjering: – Stadig meir vanskeleg å løysa oppgåvene våre
Stord-ordføraren inviterer kommunal- og distriktsministeren til Stord, og ber om at inntektssystemet til kommunane blir lagt om. - Etter 8 år med stadig strammare kommuneøkonomi i mange av landets kommunar er me mange som ser fram til ny politikk på dette området. Slik opnar Gaute...
09:23 Stord24
Glass & Låsservice kjøpt opp av storaktør
Dei tre eigarane på Stord har sikra seg medeigarskap i konsernet som har kjøpt dei opp. Det er konsernet Låssenteret som måndag melde at dei har kjøpt opp Glas & Låsservice AS, som held til på Heiane. - Dette er vårt tredje oppkjøp på berre kort tid...
08:32 Stord24
Brannvesenet var på plass etter berre fem minuttar. Det kan ha redda huset.
Det oppsto brann i ein einebustad i Siggjarvåg på Bømlo måndag. Like etter klokka 16 måndag gjekk brannalarmen på Bømlo. Meldinga gjekk ut på røykutvikling frå ein einebustad i Siggjarvågen. - Me fekk melding om ein husbran og då var...
mandag 18:46 Stord24
VESTLAND

Kvinne køyrde ut av vegen ved Svartasmoget
Ho blir politimeld for aktlaus køyring. Måndag ettermiddag i 15.40-tida fekk politiet melding om eit trafikkuhell ved avkøyrsla til Svartasmoget i Fitjar på fylkesveg 545. - Eit einsleg køyretøy har køyrd ut av vegbanen. Det er ikkje meld om personskade, melde politiet...
mandag 17:35 Stord24
Fryktar for barna på denne strekka: – Det er ein del unge sjåførar som køyrer veldig fort
Ei uroa bestemor ber Stord kommune innføre forbod mot gjennnomkøyring på Vikanesvegen. Med bakgrunn i nylege trafikkulukker på Vikanesvegen og eit endra trafikkbilete over dei siste åra, uttrykker Ingunn Vikanes Sørheim bekymring for barna i området. Ho viser til at...
mandag 14:54 Stord24
Fallande fiskeprisar gjekk hardt ut over Engesund i Fitjar
Engesund Fiskeoppdrett tapte over 13 millionar kroner i 2020. Koronaåret 2020 blei eit tøft år for Fitjar-bedrifta, som driv med oppdett av laks og aure i Fitjar, Masfjorden og i Solund. Omsetnaden på 249 millionar, eller nær ein kvart milliard kroner, var det ingen ting å seia...
mandag 10:03 Stord24
Allereie fredag står lokalprodusert julebrus i butikkhyllene
Denne veka går startskotet for brusproduksjonen til Ole Vaagen Mineralvannfabrikk på Stord. - Om lag 70 år etter at Ole Vaagen Mineralvannfabrikk la ned drifta på Stord, startar produksjonen av lokalbrus opp igjen. Først ut er “Julabrus”, som snart vil ver3...
mandag 08:49 Stord24
Har fått nok av somling: No vil dei vurdera å gi tvangsmulkt til Stord kommune
Etter gjentekne purringar har NVE no fått nok av somlinga. Som tidlegare omtalt skal Stord kommune no i gang med hastetiltak i det vesle vatnet "Vannverket" i Lønningsåsen, då den over 100 demninga utgjer ein alvorleg samfunnsrisiko. Norges Vassdrag- og energidirektorat (NVE) har i...
mandag 07:58 Stord24
Forsking: Sprøytemiddel i mat kan skade kjønnsorgan hos gutefoster
Sprøytemiddel frå matproduksjon kan føre til misdanningar på kjønnsorgana til gutar i svangerskapet, viser ny forsking. Dette skjer sjølv når mengda sprøytemiddel ligg under fastsette grenseverdiar, ifølgje ein fersk studie på rotter. Rottene vart...
mandag 07:11 Stord24
Dei vil ikkje la seg vaksinere: – Eg har blitt kalla ein mordar
Kring ni prosent av den vaksne befolkinga er framleis uvaksinerte mot covid-19. Aina, Marielle og Børge fortel kvifor dei seier nei. Av: Cassandra G. Jespersen og Anja Austlid/Stord24 - For det første meiner eg at det ikkje var behov for vaksine mot dette viruset i utgangspunktet. Forsking og st ...
søndag 12:48 Stord24
Berre éin søkjar til fast dommarstilling på Stord
Sunnhordland og Haugaland tingrett har lyst ut stilling som tingrettsdommar på Stord. Den lokale tingretten har eit ledig embete som tingrettsdommar, med fast kontorstad på Stord. Då søknadsfristen gjekk ut før helga, var det berre éin person som hadde søkt på...
søndag 10:52 Stord24
Fitjarfamilie pussar opp sitt eige landsbyhotell: – Her trivst me ekstremt godt
Ingen i familien Thomassen har erfaring med hotell- og restaurantdrift, men det hindra dei ikkje i å slå til då stamplassen deira kom for sal. - Dette er veldig spennande, seier Tor Ivar Thomassen på telefon frå Sauveterre de Rouergue i Sør-Frankrike. Sidan 2003 har familien...
lørdag 15:43 Stord24
Nokon har sabotert Amund sin karpejakt i Vannverket
No avsluttar Amund Litlabø koikarpefangsten, iallfall inntil vidare. - Då var havteina teken på land igjen av nokon som ønsker å sabotera forsøket med å berga karpane. Vitale deler er fjerna frå teina, så ho kan ikkje brukast. Det skriv Amund Litlabø...
lørdag 15:26 Stord24
Jubilanten i Aslaksvikjo vann årets næringspris
Hjørnesteinbedrift blir heidra med Stord sin næringspris. - Me er takksame! svarar Leirvik AS. I sterk konkurranse med Elie Verkstad og Engevik Byggsenter, var det Leirvik AS, ved direktør Helge Gjøsæter, som trekte det lengste strået under utdelinga av årets...
lørdag 08:39 Stord24
Bakeriet Frugård med solid overskot etter koronaen: – Ligg i korta at me har gjort store grep
Inntektene fall markant for Bakeriet Frugård i 2020. Men då utgiftene blei kutta endå meir, enda fjoråret med eit solid overskot. - Me hadde ein veldig god sommar, og det sto nok for halvparten av omsetnaden. Det redda året, for viss ikkje hadde me ikkje gått med overskot, fortel...
fredag 21:18 Stord24
– Dette blir den første skikkelege bygdafesten i Fitjar etter korona
Dei har måtta flykta frå masseslagsmål foran scena og spela "unplugged" for Fitjar Bygdekvinnelag. No inviterer "The Revivals" til jubileumskonsert. På laurdag inviterer dei til jubileumskonsert i Fitjar kultur- og idrettsbygg, der dei stiller mannsterke med dei faste...
fredag 15:11 Stord24
– Det er mange, mange år sidan eg har sett så bra horisont som me har i dag
Klubbleiar ved Aker Solutions på Stord, Amram Hadida, har all mogleg grunn til å vera nøgd. No håper han ungdommen trår til. Dei siste par dagane har det kome to svært positive nyhende for verftet på Stord: Onsdag kom meldinga om at Aker Solutions inngår ein...
fredag 12:39 Stord24
Selma si ferske bok får internasjonal merksemd
Det franske forlaget Gallimard har sikra seg rettane til Stord-forfattar Selma Lønning Aarø sin ferske roman, "Privatlivets fred". Boka er også selt for utgjeving i Danmark, opplyser forlaget. «Privatlivets fred» er ei historie om familieliv og venskap, og den kjem innom det...
fredag 08:24 Stord24
Hastar med å bygga nytt, men det har vist seg å ikkje vera enkelt
No får dei hjelp av Stortingsrepresentant. Krisesenter Vest IKS, som har avdelingar i Haugesund og Stord, arbeider med planar for nytt bygg. Dei har i fleire år klagd over for tronge og lite formålstenlege bygg. - Per i dag er det slik at krisesenteret ikkje kan gje tilbod til alle brukargrupper ...
fredag 08:07 Stord24
Fitjar kommune «finn det underleg» at dei kan ha vore i god tru
Administrasjonen beklagar manglande oppfølging av saka, men vil framleis ikkje la ekteparet Folgerø behalda kaien i Avløypet. Fitjarposten har tidlegare omtala fleire saker der ulovlege byggetiltak som som vart avdekte tilbake i 2008 i samband med «Aksjon strandsone», no vert tekne...
torsdag 15:25 Stord24
Castberg kjem til Stord over nyttår – blir betydeleg meir arbeid enn planlagt
Ifølgje bransjeavisa Upstream har omfanget av Aker Solutions sin jobb knytt til Johan Castberg-prosjektet auka frå 350.000 til heile 2,5 millionar timar. Pressekontakt i Equinor, Lise Andreassen Hagir, stadfestar overfor Stord24 at det no er bestemt at skroget til produksjonsskipet Johan Castber ...
torsdag 14:04 Stord24
Har samla inn over 200.000 for å redda Stord-prosjekt: – Veldig mange er frustrerte
Leiaren i Landsforeninga mot fordøyelsessjukdommer melder om eit massivt engasjement. Som du tidlegare har kunna lesa i Stord24, står tarmforskingsprosjektet ved Stord sjukehus i fare for å bli avslytta. Dette trass i svært gode resultat. Prosjektet har gått ut på å...
torsdag 11:55 Stord24
Dei vil byggja penjonist-paradis i strandsona i Hardangerfjorden
Men rådmann-kollegaen til Magnus Mjør i Voss herad er negativ. Denne veka skal politikarane i Voss herad ta stilling til ein søknad frå Stord-rådmann Magnus Mjør og kona og tidlegare klinikkdirektør i Stord sjukehus, Reidun Rasmussen Mjør. Ekteparet opplyser til...
torsdag 10:57 Stord24
Statens vegvesen rykkjer ut til oljesøl ved Skjersholmane – Køyr varsamt
torsdag 09:35 Stord24
Vil satse på alt frå burgar til cocktails på Bytunet: – Me har lyst til å få til ein slags utestad
Snart slepp stordabuar å køyre til Sveio for burgarane som har teke sunnhordlendingane med storm. Vel eitt år har gått sidan The Strand starta opp i Sveio. Den vesle, raude vogna på gardstunet til ekteparet Kristine og Dominic Bhargava har hatt mange svoltne gjester sidan den gong. -...
torsdag 07:59 Stord24
Storkontrakt for Aker Solutions
Har inngått ein såkalla FEED-kontrakt for utvikling av Wisting-feltet i Barentshavet. - Wisting er eitt av dei største komande industriprosjekta i Noreg. Me ser fram til å halda fram vårt langvarige samarbeid med Equinor med denne betydelege feltutviklinga, og til å modna...
onsdag 20:57 Stord24
Halvor kan framleis kjenna på suget i magen frå då han køyrde frå Stord til Odda
Journalist, musikar og forfattar, Halvor Folgerø frå Stord, gir ut bok om livsfarlege vegstrekningar på Vestlandet. - Ingen hadde akseptert at det vart bygd slike vegar i dag. I si nye bok tek Halvor Folgerø oss med på ei reise tilbake i tid og på utsida av tunnellane, til...
onsdag 19:20 Stord24
Dette synet møtte turgåaren på veg opp til midtfjellet
TURGÅAR FEKK EIN ALT ANNA ENN TRIVELEG START PÅ MORGONTUREN: – EG FORSTÅR IKKJE KORLEIS FOLK FÅR SEG TIL Å GJERA NOKO SLIKT. Det var litt av eit syn som møtte ein turgåar på veg opp til Midtfjellet onsdag morgon. – Eg kom gåande oppover langs gamle...
onsdag 20. oktober Stord24
VESTLAND

Planlegg å selja seg heilt ut av Renevo: – Blir ikkje børsnotering i mi tid
Jan Kåre Pedersen har inngått intensjonsavtale med selskapet Gassnor om å selja alle aksjane sine når biogassproduksjonen er komen vel i gang. Som mange andre aktørar i næringslivet etter koronaen, slit også Renevo med forsinkingar. - Me har mista mykje tid på grunn...
onsdag 20. oktober Stord24
Denne mannen vil Fitjar ha som kommunedirektør
Er innstilt som einaste kandidat: - Av dei søkjarane som vart plukka ut til å gå vidare i prosessen er det Gjermund Hagesæter som peikar seg ut som den beste kandidaten. I sommar kom nyheita om at Olaug Haugen hadde sagt opp si stilling som rådmann i Fitjar kommune, og i haust vart...
onsdag 20. oktober Stord24
– Fører til mindre tid per pasient, kortare pausar og lengre arbeidsdagar
Stord Sjukehus har store vanskar med å tilsetja fast radiolog. Det får konsekvensar. Røntgentenestene i Helse Fonna er samorganisert til ei felles radiologisk avdeling, då der ikkje er fast tilsett radiolog ved einingane i Odda eller på Stord. I fleire tiår har radiologien...
onsdag 20. oktober Stord24
Jubelår for Geir på Hageland: Har aldri vore i nærleiken av like godt sal
Med ei omsetnad på nær 29 millionar kroner i fjor kunne eigarane ta seg råd til utbyte for første gong. Det populære hagesenteret på Heiane vart blant dei store vinnarane blant butikkane på Stord i fjor, i eit år der sydenturar blei bytta ut med oppussing og...
onsdag 20. oktober Stord24
Espen frå Stord gjer suksess som hobbyinvestor: – Ein lønsam versjon av detektivarbeid
Han er tobarnsfar og politimann på fulltid. På fritida plukkar han den eine vinnaraksjen etter den andre. No skal han halde føredrag i Danmark. Espen Teigland (36) vaks opp i Sagvåg og var ein ivrig spelar for Solid sitt fotballag gjennom 18 år. Kvar laurdag gjennom sitt unge, vaksne...
tirsdag 19. oktober Stord24
– Sjølv for meg med 25 års erfaring er dette ei veldig spesiell sak
Kjendisadvokat Brynjar Meling forsvarar Pavol Forisch, som fryktar for livet sitt etter å ha blitt arrestert frå Heiane mottak. Stord24 har skrive fleire saker om den slovakiske asylsøkjaren Pavol Forisch, som blei arrestert på Heiane mottak i slutten av august. Forsvararen hans opplyste til...
tirsdag 19. oktober Stord24
Koikarpene let seg ikkje lura: – Eg må innrømma at dette byrjer å gå hardt ut over sjølvtilliten
I snart 14 dagar har Amund Litlabø forsøkt å fanga koikarpene i vannverket: - Folk sender meg bilete av at koikarpene ligg og sym rundt teina. Stord24 har skrive fleire saker om den snart 100 år gamle demninga Vannverket på Stord, som står i fare for å briste ettersom...
tirsdag 19. oktober Stord24
Slo kunde på Matkroken – stordabu sendt i arresten
Ein 46 år gammal mann frå Stord skal ha fått ein mogleg rusutløyst psykose, og blei valdeleg i Leirvik sentrum. Tysdag morgon i 10-tida blei naudetatane tilkalla til Leirvik sentrum etter ein valdshending mot ein tilsett på Matkroken på Bytunet. - Han har utøvd vald mot...
tirsdag 19. oktober Stord24
Fryktar Vestlandet vil mista samferdsleprosjekt med ny regjering
Leiande politikarar på Vestlandet fryktar at ein austlending som samferdsleminister vil bety farvel til store ferjefriprosjekt i Vest, og meir pengar til jernbaneutbygging på Austlandet. Det har vore ein tradisjon i mange år at samferdsleministeren kjem frå Vestlandet, men no er det Jon-Ivar...
tirsdag 19. oktober Stord24
Espen frå Stord gjer suksess som hobbyinvestor: – Ein lønsam versjon av detektivarbeid
Han er tobarnsfar og politimann på fulltid. På fritida plukkar han den eine vinnaraksjen etter den andre. No skal han halde føredrag i Danmark. Espen Teigland (36) vaks opp i Sagvåg og var ein ivrig spelar for Solid sitt fotballag gjennom 18 år. Kvar laurdag gjennom sitt unge, vaksne...
tirsdag 19. oktober Stord24
Har brote lova i 13 år: Kan framleis ikkje dokumentera kloakkreinsing
Medan politikarane vil skyva på investeringane vert det stadig avdekkja lovbrot. Fire avvik. Det er resultatet etter ein nyleg inspeksjon av avlaupsreinseanlegga i Stord kommune. To av avvika må seiast å vera gjengagarar. Avvika har nemleg vore kjend for kommunen heilt sidan 2008. Då gjekk...
tirsdag 19. oktober Stord24
Seladon gjer «comeback» i Fitjar. Men Einar treng hjelp.
No er dei på jakt etter fleire hender som kan vera med å bidra. - Me har lyst til å halda fram med å ha med oss ungdomar og med å formidla kunnskap og historie. Tidlegare i år var ein epoke over då seglskuta "Seladon" forlot Fitjar kommune. I juni i år sette...
mandag 18. oktober Stord24
Magne går inn i styret i Stord lufthamn
Kort tid etter at Magne Rommetveit gir seg på Stortinget har han no fått eit nytt verv. Den erfarne stortingspolitikaren frå Ap har vore sentral i å kjempa for eksistensgrunnlaget til Stord lufthamn Sørstokken. Særleg etter at koronapandemien braut ut, og der den avgåtte...
mandag 18. oktober Stord24
No må racketidrettane betala for seg etter å ha trent gratis i 30 år
Femårig avtale med Stord kommune har gått ut. I 2016 gjekk racketidrettane på Stord, som beestår av tennisklubben, badmingtonklubben og bordtennisklubben, til søksmål mot Stord kommune etter usemje rundt bruken av rackethallen på Vikahaugane. Klubbane meinte innsatsen dei...
mandag 18. oktober Stord24
Bil hamna i autovernet på Bømlo
Bilførar framstår uskada. Måndag føremiddag hamna ein bil i autovernet på Bremnesvegen på Bømlo. Det melder Politiet i Sør-Vest på Twitter like etter klokka tolv. - Førar blir ivareteken av helse, framstår uskada, skriv politiet. Operasjonsleiar...
mandag 18. oktober Stord24
Slik vil dei realisera Stord Klatresenter på Nysæter
Ber politikarane hastegodkjenna bygginga av ny klatrehall før ungdmosskulen blir ferdigstilt. Då Nysæter ungdomsskule blei vedteke bygd i 2020 vart ikkje klatrehall ein del av "pakken", men det blei opna for at hallen kunne bli bygd på eit seinare tidspunkt, gjennom ein opsjon....
mandag 18. oktober Stord24
Ulykke på Stord – bil begynte å brenne
TRAFIKK: Klokken 06.22 mandag morgen fikk politiet melding om at to biler hadde vært involvert i en ulykke på E 39 på Stord noen kilometer før fergekaien i Sandvikvåg.
mandag 18. oktober $ Haugesunds Avis
Bil stod i brann etter kollisjon med hjort
To køyretøy er involverte i påkøyrsle av hjort på Stord. Det melder Politiet i Sør-Vest på Twitter klokka 06:33 måndag morgon. Hendinga vart meldt klokka 06:22. - Skadar på begge bilar og det eine køyretøyet har byrja å brenne. Naudetatane...
mandag 18. oktober Stord24
Forsøkte å stela ein bil rett framføre augene til eigaren
Ein mann i 40-åra, som er ein kjenning av politiet, blei frakta til arresten. I 22-tida laurdag kveld fekk politiet ei melding om at nokon forsøkte å stela bilen til ein bileigar i Sagneset-området. - Biltjuven forsøkte å flytta bilen over på ein hengar. Han blei skremt...
søndag 17. oktober Stord24
Stort utbyte til eigarane etter nok eit rekordår for Salt Ship Design
Skipsdesignarane på Sunnhordlandskaien hadde ei omsetnad på 154 millionar i 2020. Koronapandemien sette ingen tydelgege bremsar på den eventyrlege veksten for Salt Ship Design. Stord-selskapet har hatt ein svært solid vekst i omsetnaden dei fire åra. 2020 vart nok eit rekordår,...
lørdag 16. oktober Stord24
Ung mann frå Stord omkom i trafikkulukke i Spania
Ulukka skjedde tidleg torsdag morgon utanfor Marbella i Spania. Ein 20 år gammal mann er stadfesta omkome i ei trafikkulukke i Spania torsdag morgon. - Me kan stadfesta at ein norsk statsborgar er omkomen i Spania, opplyser Ane Lunde, pressetalspersom i Utanriksdepartementet til Stord24. Ho fort ...
lørdag 16. oktober Stord24
Fann 21 avvik etter tilsyn med Stord lufthamn
- Ikkje noko unormalt i det, seier lufthamnsjef Jan Morten Myklebust. Relativt store steiner i rullebanen, ikkje-oppdaterte prosedyrar, revisjonsprogram som ikkje vart følgt, manglande beredskapsøvingar og manglande dokumentasjon på opplæring. Dette er nokre av avvika som vart funne 7. - 9....
fredag 15. oktober Stord24
TIX gjester Tysnesfest 2022: – No ser me opp og fram, seier festivalsjefen
- Me gler oss heilt enormt til å kunne sleppe tusenvis av nydelege gjester inn på vår fantastiske og heilt nyoppussa arena i juli 2022. Det skriv Øystein Vaage i Stiftinga Tysnesfest i ei pressemelding fredag. - Med vind i segla, full fart framover og stø kurs mot ein koronafri...
fredag 15. oktober Stord24
Fryktar TV-sendte møte vil føra til sceneskrekk for unge politikarar
Formannskapet meiner likevel at fordelane er større enn ulempene. Frå no av blir alle politiske møte direktesendt. Fram til no har det berre vore mogleg å strømma kommunestyremøtene på Stord kommune sine heimesider. Unntaket var under koronapandemien, då...
fredag 15. oktober Stord24
Klar beskjed frå Stord-lærarane: – Me vil ha bøkene tilbake
Utdanningsforbundet på Stord er svært kritisk til at digitaliseringa av Stord-skulen går ut over fysiske lærebøker. - Bøker til læring i stordskulane har vorte kraftig nedprioritert dei siste to åra. Skulane har brukt pengar på digitale læremiddel og...
fredag 15. oktober Stord24
VESTLAND

Nedslåande svar for Solveig
Får ikkje midlar til å etablere hovudkontor for Sunnhordland sanitetsforening. - Sjølv om det er eit spennande tiltak, vart det diverre ikkje funne midlar til å stette søknaden, skriv kommunalsjef Knut J. Gram i eit svar til Solveig Hetleflåt, leiaren av Sunnhordland...
fredag 15. oktober Stord24
KrF-ordføraren opna Vinmonopolet – men sjølv gjekk han for alkoholfritt
Ordførar Harald Rydland gav Vinmonopolet ei kjærleikserklæring då han stod for den offisielle opninga i dag. KrF-ordføraren understreka at eit polutsal styrkjer Fitjar og er noko ein i dag forventar i eit handelssentrum. Eit hundretals fitjarbuar og hyttefolk hadde funne vegen til...
torsdag 14. oktober Stord24
Hans Inge Myrvold går inn på Stortinget
No treng Kvinnherad ny ordførar. Torsdag morgon presenterte påtroppande statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) si nye regjering. Det vart etter dette klart at Kjersti Toppe (Sp) blir ny barne- og familieminister. Kvinnherad-ordførar Hans Inge Myrvold rykkar difor opp som fast vikar for Toppe...
torsdag 14. oktober Stord24
Nora (24) frå Bømlo er teken ut til historisk VM: – Det har ikkje gått heilt opp for meg
- Det var jo blitt sagt at eg var aktuell, men eg tenkte at eg blir nok ikkje teken ut. Eg er for ny i dette. Det seier det unge friidrettstalentet Nora Markhus til Stord24 torsdag føremiddag. Nyleg fekk ho vite at ho er blant ni nordmenn teken ut til å representere Noreg under eit historisk ver ...
torsdag 14. oktober Stord24
Fredrik (7) er redd for at venene skal bli påkøyrde
No har han skrive brev til kommunen. Stord24 skreiv tidlegare denne veka om åtteåringen Dennis som vart påkøyrd på Litlabø for nokre veker sidan. I saka kan ein mellom anna lesa at FAU ved Litlabø skule har sendt ei uromelding til Stord kommune. I meldinga uttrykker FAU...
torsdag 14. oktober Stord24
UDI skjerma Pavol (42) sin asylsøknad etter at slovakisk agent blei sendt til Noreg
Slovakaren Pavol Forisch blei arrestert frå Stord mottak i slutten av august. Framleis sit han varetektsfengsla i Haugesund. I slutten av august kunne du i Stord24 lesa om arrestasjonen av den slovakiske statsborgaren Pavol Forisch, som har søkt politisk asyl i Norge. Politiet arresterte han der ...
torsdag 14. oktober Stord24
I dag kan Sponavik Camping ta i mot 20 bubilar. No vil eigaren tredobla kapasiteten.
Tek iniativ til omfattande fornying av campingplassen. Dagleg leiar i Sponavik Camping, Per Ivar Ingebrigtsen, har i eit brev til Stord kommune varsla at dei vil starta opp arbeidet med ein reguleringsplan for området. Føremålet er å utvida det sentrale campingområdet like utanfor...
torsdag 14. oktober Stord24
Opnar for å løyse opp Troms og Finnmark og Viken – men ikkje Vestland
Vestland fylke må sjølv vedta å løyse opp fylkeskommunen ifølgje den nye regjeringsplattforma til Arbeidarpartiet og Senterpartiet. Den påtroppande Sp-Ap-regjeringa opnar opp for å løyse opp Troms og Finnmark og Viken, men det blir verken folkerøysting eller...
torsdag 14. oktober Stord24
Slik svarte politikarane på bønen til Elite Foto, Huldrafjell og Miti
Fire av politikarane i formannskapet røysta for å gi pengar til dei fire bedriftene som Atheno ikkje ville prioritera, medan like mange røysta nei. Som du har kunna lesa i Stord24 valde Atheno å gi avslag på søknadane til butikkane butikkane Miti, Irgens og Elite Foto i Leirvik...
torsdag 14. oktober Stord24
Endeleg slepp Tone (48) å fera på bygda for å koka
Hogste gardsmat, med Tone Koløen i spissen, vil auka produksjonen: - me er klare for å setta i sving for fullt. Sidan 2014 har Tone Koløen produsert kortreist, heimelaga gardsmat med fokus på kvalitet og god smak under merkenamnet Hogste Gardsmat. No har ho fått sitt eige...
onsdag 13. oktober Stord24
Klare til å ta i mot sommarturistar i gruvene: – Eit stort potensiale
Til neste år skal gruvene på Litlabø halda ope for turistar i sommarsesongen. - Me prøvar no å finna ut korleis me kan leggja til rette for å ha ope neste sommar, med betalte guidar og faste opningstider. Det fortalte Geir Magne Hamnes i Venelaget for Gruo til formannskapet, som...
onsdag 13. oktober Stord24
Lukkast med Aktiv-satsing på Vestlandet. Dag har trua på endå fleire kontor.
Lokale aktørar driv no fire Aktiv-kontor i gamle Hordaland. Det er no fire år sidan Aktiv Eigedomsmekling opna dørene på Stord. Styreleiar Dag Sandstå, som også er banksjef i Tysnes Sparebank, er godt nøgd med etableringa. Men det som kanskje ikkje så mange er klar...
onsdag 13. oktober Stord24
Hund og katt er CO2-verstingar, men ingen snakkar om det
Produksjon av fôr til hund og katt krev mykje ressursar og bidreg til store klimagassutslepp, ifølgje professor. Han meiner meir merksemd om problemet ville fått ned utsleppa. – Det går fram av internasjonale studiar at klimaavtrykket knytt til tørrfôr for hund og katt...
onsdag 13. oktober Stord24
Store skjer i sjøen for planane om bustadbygging på denne tomta
Kjøparen av ein sentral strandtomt i Kårevik ønskjer å byggja bustadar. Det viser seg å vera vanskeleg å få til. Sidan 1950-talet har Statoil hatt ståande tankanlegg på den naturskjøne tomta på Krenkjelsesneset, like ved Sæbø...
onsdag 13. oktober Stord24
Langtidsskada Agdestein har fått jobb i AaFK: – Eg er veldig takksam
Stord-spissen Torbjørn Agdestein har vore svært uheldig med skadar etter at han starta i Aalesund. No skal han over i ein ny jobb i klubben ut året. - Eg ser på dette som ein unik moglegheit til å få erfaring og kompetanse i område eg ønskjer å kunna halda fram...
tirsdag 12. oktober Stord24
Stordabu beit politimann i leggen på nasjonaldagen
25-åringen er tiltalt for vald mot offentleg tenestemann. Stordabuen feira 17. mai i år i Bergen, og hadde innteke ein bar i Bergen sentrum på ettermiddagen. I 15-tida på ettermiddagen blei politiet tilkalla grunna ordensforstyrring, og ein patrulje var i ferd med å pågripa...
tirsdag 12. oktober Stord24
Hege (52) får toppjobb i Helse Fonna: – Dette blir veldig spennande
Etter 16 år i Stord kommune har økonomisjef Hege Etterlid takka ja til ny jobb. Helse Fonna melder tysdag at Etterlid startar som økonomi- og finansdirektør 1. februar neste år. – Eg er veldig glad for å ha fått jobben, og dette blir veldig spennande, seier Etterlid...
tirsdag 12. oktober Stord24
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORD

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL