Stord
Virusutbrotet i Kina rammar norsk sjømateksport
Eksporten av fersk laks til Kina har falle med 31 prosent så langt i år. Nedgangen kjem av effekten av koronaviruset. – Det største fallet har vore dei siste tre vekene. Målt i verdi har nedgangen likevel vore lågare, 1 prosent, som følgje av høge prisar på...
20:17 Stord24
Brann i lagerbygning hos Kværner, lynnedslag mogleg årsak
Både politi og brannvesen rykka ut til brann i eit industribygg på Eldøyane næringspark søndag. Det blei tidleg klart at det ikkje befant seg folk i bygninga, meldte Sørvest politidistrikt like etter klokka 13 søndag. Brannen oppsto i det såkalla Servicesenteret,...
20:09 Stord24
Arrestert for vald mot politiet på Fitjar
Etter å ha plukka opp ein utagerande mann etter einn konsert på Fitjar i natt, blei politifolka utsett for vald. Det var i 01.10-tida natt til laurdag at ein politipatrulje måtte rykke ut for til å handtere ein utagerande gjest under eit arrangement på Fitjar. – Ein 20 år...
lørdag 09:08 Stord24
Slampoeten Oda (24) er aseksuell og aromantisk: – Diktskrivinga gir utløp for kjenslene mine
- Når eg har skrive om noko som er vanskeleg, og eg er nøgd med det eg har skrive, har dei vanskelege kjenslene vore godt for noko, fortel stordabuen Oda Nysæter. Nysæter er lærarstudent ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), og ein skrivarspire som nyttar poesi som...
fredag 17:34 Stord24
Byggefirma med ni tilsette har gått konkurs
Det er ved Sunnhordland tingrett opna konkurs i buet til Byggmesterfirma Vinterland & Presthaug AS. Byggefirmaet som held til i Sæ på Leirvik vart stifta i juni 2018. No er det opna konkurs i buet. Ifølgje deira nettstad har firmaet ni tilsette. Det var gjennom Byggmesterfirma Vinterland...
fredag 14:27 Stord24
Kværner fekk pålegg av Arbeidstilsynet: Utstyr stansa på staden
Under eit tilsyn i slutten av januar fekk Kværner beskjed om å stanse bruken av ein luftvinkelsliper med aluminiumsblad. - Under befaringa ute i produksjonen observerte me ein "Atlas luftvinkelslipar" påmontert aluminiumsblad, skriv Arbeidstilsynet, som la ned bruksforbod på...
fredag 14:08 Stord24
Vedtok kaiutviding på Eldøyane mot sterke protestar frå Senterpartiet
Eit stort fleirtal i kommuenstyret gav løyve til at Stord hamnestell får ta opp eit lån på 50 millionar kroner for finansiere storutviding av kaien på Eldøayne. - Me må sjå menneska som bur her òg. Det er på grensa til frekt korleis naboane blir omtalt i...
fredag 10:20 Stord24
Print og Ramme Rammeverksted
- Print og Ramme er staden dersom du treng innramming av bilete eller objekt. Me hjelper deg også med print. Me har lang erfaring, og samarbeider med fleire galleri. Rammeverkstad Fototapet Print på aluminium Mobilbilete i stort format Fotoutskrift Digitalisering og repro Døme på ting som...
fredag 09:16 Stord24
VESTLAND

Familien til brannsikta 19-åring får ubehagelege kommentarar: – Han er ikkje dømt, påpeikar forsvarar
Forsvararen til 19-åringen som er sikta for tre ildpåsetjingar i Haga, minner om at alle er uskuldige fram til det motsette er bevist. Advokat Siri Øvstebø forte til Stord24 at både familie og vener av 19-åringen, som sit varetektsfengsla for brannane, har opplevd ein del...
fredag 08:38 Stord24
Satsar på andelslandbruk på Fitjar: Møt Rånni, Gråfrid og Brunhild
Har du lyst å eiga ein kvart gris, eller kanskje eitt lam? Då er Osternes Andelslandbruk noko for deg. Ekteparet Sigrid Fangel og Nils-Andreas Brekke har i mange år drive med landbruk, men med full jobb på begge to såg dei at dei kunne hatt god hjelp i nokre hender til i arbeid. -...
fredag 08:18 Stord24
Vestland seier nei til omstridd straumkabel
Vestland vil ikkje tilrå staten å leggje til rette for straumkabel frå Noreg til Skottland Komiteen for næring, naturressursar og innovasjon i Vestland fylkeskommune bestemde torsdag å seie nei til utanlandskabelen North Connect. Kabelen skal gå frå Eidfjord til Skottland...
fredag 05:31 Stord24
Leverte ny fødetavle til Stord sjukehus
Ein diamant for kvar fødsel på Stord sjukehus i år. Elevane på design og handverk ved Fitjar vidaregåande fekk i oppdrag å laga ei fødetavle til føden på Stord sjukehus. - Elevane byrja på oppdraget før jul. Dei jobba i grupper og lagde to...
torsdag 17:16 Stord24
Bømlafjordtunnelen vart stengt grunna vassdamp
Årsaka er at det kjem røyk og damp ut av tunnelen. - Det er kome røyk og damp ut av tunnelen i heile dag. Det er det same no, fortel operasjonsleiar Thomas Nordvik i Sørvest politidistrikt. Han opplyser at Vegtrafikksentralen nyleg har bestemt å stenge tunnelen grunna dette. Det er...
torsdag 15:04 Stord24
Reddar dei kommunale barnehagane, men legg opp til kraftige kutt
- Eg er veldig glad for at me klarar å bevare dei kommunale barnehagane, seier Katrin Ankervold i Stord Ap. Det var knytt stor debatt til utfallet av kommunestyret sin handsaming av barnehagesaka. Tidleg i møte vart det klart at koalisjonen, Høgre og Frp har kome fram til å ikkje leggje ned...
torsdag 14:34 Stord24
Stor leigeavtale signert med Borggata Futurum AS
Stord kommune har signert avtale med det nye helsehuset i Borggata, og skal med det flytte helsestasjonen i Myro inn i det som vert Stord Helsepark AS. Det var i november i fjor at kommunestyret, som ein del av budsjettvedtaket, vedtok at helsestasjonen i Leirvik sentrum skal flytta inn i den ko ...
torsdag 14:10 Stord24
– Skal ein drive butikk på Leirvik trur eg at ein må tenke litt annleis
Frå barberkveldar til bokbad: Print og Ramme i Leirvik sentrum har starta med arrangement for å trekkje til seg folk. Omreisande barberarar er eit døme på arrangement som Print og Ramme har fått i gang den siste tida. Barberaren Benjamin Dowling, som tidlegare hadde sine...
torsdag 11:03 Stord24
Dei rår politikarane til å røysta nei til kaiutviding på Eldøyane
Etableringa av kontainerhamn på Eldøyane vil føre til 11 trailertransportar dagleg. Kommunelege Lars Helge Sørheim meiner konskevensane av dette ikkje er godt nok utgreidd. Torsdag skal kommunestyret ta stilling til om Stord Hamnestell skal få ta opp eit lån på 50...
torsdag 10:44 Stord24
Bil hamna på taket, politiet åtvarar mot glatte vegar
Det er glatte vegar i distriktet og torsdag morgen gjekk det galt for ein sjåfør på Bømlo. Ein bil hamna på taket og sperra køyrefeltet etter at føraren mista kontrollen på det glatte føret. Politiet fekk melding om hendinga klokka 06:49 torsdag morgon. -...
torsdag 09:58 Stord24
Sjå kven som vil bli den nye rektoren på Hystad skule
Etter fleire tiår i rektorstolen nærmar Liv Skjønberg seg pensjonsalder, og vil gå av som rektor til hausten. Stord kommune har no lyst ut stillinga som hennar etterfølgjer, og fristen for å søkje på jobben gjekk ut på onsdag denne veka. Søkjarlista...
torsdag 05:57 Stord24
Fyllekøyrte utan lappen med paintballpistol og foldekniv i lomma
Ein 38 år gammal mann frå Stord blei stansa av politiet i fjor haust. Det resulterte i fire lovbrot. Stordabuen tok seg ein tur til Sagvåg i september i 2019, då han vart stansa av politiet. Han hadde kome køyrande på ein moped, utan at han hadde gyldig førarkort for...
torsdag 05:37 Stord24
– Mange trur ikkje at dei har det ille nok til å kontakte oss
Krisesenter Vest IKS får mange henvendingar frå personar som lever i valdelege relasjonar, men opplever også at mange har for høg terskel for å ta kontakt. - "Eg er ikkje i livsfare", er det nok mange som tenker, men alle er velkomen til å ta kontakt, og det kan gjerast...
onsdag 14:45 Stord24
Sikta 19-åring vil bli framstilt for ny fengsling: – Ingenting tyder på at det er andre mistenkte
Fredag skal det avgjerast om stordabuen skal sitje varetektsfensla i fire nye veker. Det er snart ein månad sidan ein 19-åring frå Stord blei varetektsfengsla, sikta for tre av dei dramatiske garasjebrannane i Nordbygdo i desember og i januar. Fredag skal han framstillast for ein ny fengslingspe ...
onsdag 13:52 Stord24
Kritiserte bruken av innleigd arbeidskraft ved Kværner på Stord
Ap-leiar Jonas Gahr Støre konfronterte statsministeren med den høge delen innleigde på Kværner sitt verft på Stord under stortingets spørretime torsdag. I ein debatt om norske løns- og arbeidsvilkår på Stortinget, blei situasjonen på Stord trekt fram...
onsdag 12:26 Stord24
Leirvik AS tek del i eit heilt nytt industrikonsern
Oppkjøpsfondet Hitecvision stanser alle sal og lanserer i staden eit milliardkonsern med 20 selskaper, inkludert Leirvik AS. Sidan oppstarten til det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet i 2002, har strategien deira vore å anten kjøpe opp eller starte selskap som dei så har utvikla og...
onsdag 11:09 Stord24
Frykter for søkjartala til kommunale barnehagar dersom politikarane utset vedtak
Med mindre enn tre veker igjen til fristen for å søkje barnehageplass til hausten, er det framleis heilt uklart kva som blir utfallet av dei varsla barnehagekutta. Kommuenstyremøtet på torsdag er nok eit møte mange på Stord fryktar utfallet av, både tilsette og foreldre....
onsdag 08:26 Stord24
Utbyttefest i Kværner trass dårlege utsikter for 2020
Det blir betalt ut 134 millionar kroner i utbytte til Kværner sine aksjonærar. Det utgjer vel halvparten av det Kværner oppnådde i resultat for 2019. - Men den føreslåtte utbetalinga etter 2019, vil det utbyttet som totalt er fordelt sidan dagens Kværner blei...
onsdag 08:22 Stord24
Føreslår ferjekai på Huglo som ny løysing på ferjefloken mellom Stord og Kvinnherad
Stord-ordføraren har saman med Leirvik AS drøfta eit heilt nytt forslag for å gjere reisetida mot Kvinnherad kortare. – Dette er neste kapittel for Kvinnherad–Stord-sambandet, seier fungerande ordførar i Kvinnherad, Hilde Enstad (Ap) til Kvinnheringen. Avisa skriv tysdag kveld...
onsdag 05:30 Stord24
Må kutte fleire titals politistillingar i Sørvest politidistrikt
Januar i fjor var det 1.263 tilsette i Sørvest politidistrikt. Ifølgje Stavanger Aftenblad melder fleire kjelder i politiet at talet tilsette i politidistriktet skal ned til 1.155. Politimeister Hans Vik vil ikkje bekrefte talet, men legg ikkje skjul på at det må kuttast i talet tilsette....
tirsdag 14:43 Stord24
– Vedtak om å leggje ned Furuly kan bli vurdert ulovleg
Controller i Stord kommune, Iren Dyrseth, åtvarar politikarane om å gjere eit hastevedtak om reduksjon av barnehageplassar. - Om kommunestyret går for innstillinga om å avvikle barnehageplassar ved Furuly, slik den står no, meiner eg vedtaket står lagleg til for ein...
tirsdag 13:07 Stord24
Får refs etter å ha levert førstehjelpsutstyr med feil utlaupsdato
Apotek 1 på Stord merka førstehjelpsutstyret dei leverte med bruksdato som var seinare enn kva som var tilfelle. Det britiske selskapet Survitec Norway leverer tryggleiksutstyr til norske passasjerfartøy og offshore-fartøy, og leverte også utstyr til Johan Sverdrup-plattforma. No har...
tirsdag 10:58 Stord24
Fekk pålegg om sikring i fjor: No skal industribygget rivast
Med rivingsløyve i orden, forsvinn den gamle trevarefabrikken i Koløyo. Folk likte ikkje at kven som helst kunne koma seg inn i det farlege bygget. Foto: Fitjar kommune Fleire uroa innbyggjarar kontakta kommunen om bygget, og meinte bygningen med knuste vindauge og veggplater i full oppløysing u...
tirsdag 09:57 Stord24
«Elsa» sat fleire bygningar på prøve. På Fitjar måtte redningsmenn berge innhaldet i eit naust.
Ekstremvêret "Elsa" med si rekordhøge vasstand førte til uttrykking i Sandvikvåg der ein nausteigar trong assistanse. Teknisk sjef i Fitjar Kommune, Randi Karin Habbestad, fortel at flaumen gav utfordringar for ein nausteigar i 00:30-tida natt til tysdag. - Eg har snakka med dei...
tirsdag 08:22 Stord24
– Eg har budd her i over 50 år, og har aldri sett vatnet så høgt oppe
Jan Magnus Magnussen hadde huset sitt ved kaien i Sagvåg omkransa av vatn under storflaumen ved midnatt. - No er det 20 centimeter før vatnet hadde kome inn i huset. Golvet ligg litt høgare enn matta her, seier Magnussen og peikar med ein meterstokk. Han fortel at han har budd i den gamle landha ...
tirsdag 11. februar Stord24
VESTLAND

– Eg har budd her i over 50 år, og har aldri sett vatnet så høgt oppe
Jan Magnus Magnussen hadde huset sitt ved kaien i Sagvåg omkransa av vatn under storflaumen ved midnatt. - No er det 20 centimeter før vatnet hadde kome inn i huset. Golvet ligg litt høgare enn matta her, seier Magnussen og peikar med ein meterstokk. Han fortel at han har budd i den gamle landha ...
tirsdag 11. februar Stord24
Ekstremvêret Elsa: Bileigarar bedne om å hente bilane sine
Det blir venta rekordhøg vasstand langs kysten i Sør-Noreg måndag og tysdag. I Trondheim har folk måtta flytte bilane sine frå ein overfløymd parkeringsplass. Som følgje av ekstremvêret Elsa, steig vatnet på Piren i Trondheim måndag ettermiddag slik at...
mandag 10. februar Stord24
Raudt farevarsel for flaum: – Sjekk båtfortøyingar
Ekstremværet Elsa gir høg vasstand på vestlandet, spesielt natt til tysdag. - Sjå etter lause ting som ligg langs kaier og sjekk båtfortøyingar, er oppmodinga frå kommunalsjef Knut J. Gram. - Det er sendt ut raudt farevarsel for høg vasstand på Stord...
mandag 10. februar Stord24
Bustadmarknaden på Stord vakna til live igjen: – Markant betring
Bustadmarknaden på Stord vart omtala som treig i fjor. DNB Eiendom har kikka på tala på finn.no og melder om ein markant betring etter årets første månad. - I januar 2020 vart det seld 23 bruktbustader på Stord, mot fjorårets 12 bruktbustader, inkludert siste dag i...
mandag 10. februar Stord24
– Me kan ikkje vere eit slags politi
Politikarane i Plan og utval meinte det var feil at dei skulle ha ansvar for å gi ut lovbrotsgebyr dei dei som bryt plan- og bygningslova. Torsdag fekk utvalet saka om innføring av lovbrotsgebyr i Stord kommune på bordet. Som Stord24 tidlegare har skrive, ønskjer rådmannen no å...
mandag 10. februar Stord24
Ny rapport: For dårleg kommunikasjon intern i kommunen
I følgje ein ny rapport bestilt av kontrollutvalet, er det for dårleg kommunikasjon mellom byggjesaksavdelinga og Stord kommunalteknikk. Kontrollutvalet har bestilt ein forvaltningsrapport av byggjesaksavdelinga (RBO) i Stord kommune i oktober i fjor. No er rapporten publisert. For det meste for ...
mandag 10. februar Stord24
Spenning og jubel for liten og stor under Haugaland Kraft Cup
Den 20. innecupen i Fitjar kultur- og idrettsbygg blei på mange måtar ein siger for ungdommen, dei var klart best både i dame- og eliteklassen, medan arrangørstaben er av den gamle, stødige sorten, som har halde koken heilt sidan starten i 2001. Av: Kjetil Rydland Det var berre i open...
mandag 10. februar Stord24
Realitykjendisar besøkte Stord: – Me ser ikkje på dette som ein jobb
Dei er kjend frå TV-programma «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel». Fredag kveld festa dei med Stord-ungdommar på Samson. Av: Anne Merete Spissøy Sørensen Samson På Kaien stilte fredag kveld i stand eit arrangement både for dei som likar utelivet og for...
søndag 9. februar Stord24
Stord24 blei heidra for barnevernsreportasje
"Dette bidraget går opp forteljinga om ein øydelagt barndom på ein sterk og medrivande måte", skriv juryen. Under vinterkonferansen til Haugesund journalistlag i helga blei det delt ut prisar i tre kategoriar for den beste journalistikken i Haugaland og Sunnhordland som blei...
søndag 9. februar Stord24
Takboks blåste av på Bømlabrua og hamna på sjøen
Stiv kuling på Bømlabrua førte til ein dramatisk situasjon søndag morgon. Rett etter klokka 9 søndag, meldte Sørvest politidistrikt at ein takboks blåste av ein bil på Bømlabrua. - Takboksen heng fast i rekkverket på brua. Takboksen er...
søndag 9. februar Stord24
Noreg kan tena ein halv milliard på Airbnb-utleige: Fitjar kan få sin del av potten
Fitjarbu og Airbnb-vert Martin Nysæther er svært positiv til dei nye reglane. Nye reglar gjer at tidlegare tapte skatteinntekter frå Airbnb-utleige kjem inn til norske styresmakter. Det vil ogso kunna gje pengar i kommunekassen til Fitjar. Airbnb er ein marknadsplass der kven som helst kan leiga ...
lørdag 8. februar Stord24
Inviterer til forlik om kommunale barnehagar
– Me har hatt eit felles ynskje om å koma til ei god løysing, skriv opposisjonspartia SV, Raudt, Venstre og MDG. Pressemelding frå Stord SV, Stord Raudt, Stord Venstre og Stord MDG Opposisjonspartia Venstre, SV, Raudt og Miljøpartiet dei grøne har jobba i lag for å...
lørdag 8. februar Stord24
Ein person henta av ambulanse etter utforkøyring
Ein bil køyrde ut av vegen ved Skjersholmane fredag kveld. Rett etter klokka 18 meldte politiet om trafikkuhellet på vegen mot Skjersholmane på Stord. - Bilen har køyrt ut i ein skarp høgresving. Det var to personar i bilen, melder Sørvest politidistrikt. Ein person vart...
fredag 7. februar Stord24
Har vore byggjesakshandsamar i 35 år: No blir Ove Jarle Skaar pensjonist
Blei takka for lang og tru teneste av kommunalsjefen under utvalsmøte torsdag. - Me har vore veldig takksam for å ha Ove Jarle i staben så lenge. Han starta hos oss før den førre plan- og bygningslov blei sett i verk, og har jobba seg gjennom seg heile lova, og no ein ny plan- og...
fredag 7. februar Stord24
Avviser behovet for hastevedtak på Eldøyane: – Me har tid til å vente litt
Forretningsutviklar Martin Torkelsen i North Sea Container Line avviser at selskapet har så stort hastverk med å få på plass avtala med Stord kommune som hamnesjefen gav uttrykk for. Fredag skreiv Stord24 om den politiske handsaminga av den planlagde kaiutvidinga på Eldøyane....
fredag 7. februar Stord24
17. mai-feiringa enda med trugslar om å skyte politiet. No må stordabuen gjere opp for seg.
Ein mann i 50-åra frå Stord må møte i retten tiltalt for trugslar og brot på våpenlova. Det var natt til 18. mai i fjor at den rusa mannen i 50-åra blei sendt i arresten etter at han ikkje respekterte eit pålegg om å halde seg vekke frå Leirvik sentrum....
fredag 7. februar Stord24
Sjåfør politimeldt etter manglande lastsikring
Ein sjåfør i 50-åra blei politimeldt etter å ha blitt stansa av utrykkingspolitiet fredag. Sørvest politidistrikt melder i 12.30-tida fredag at utrykkingspolitiet stansa sjåfør i 50-åra på Ådland bru på Stord. - Føraren blei stansa etter...
fredag 7. februar Stord24
– Eg tenkjer med gru på kva som skjer dersom det oppstår ein vasslekkasje
I eit års tid har to huseigarar i Kleivane krangla med Stord kommune om ein vassleidning. Huseigarane meiner den er kommunal, kommunen hevdar den er privat. I Kleivane på Haga bur Kasper Olsen og Kjell Arne Møklebust i kvar sin bustad, begge bygd tidleg på 70-talet. Det var Stord kommune som...
fredag 7. februar Stord24
Åtvarte politikarane: – Eg blir veeeeldig skuffa om de seier nei
Hamnesjef Inge Espenes seier at det hastar veldig å få på plass eit positivt vedtak om kaiutbygginga på Eldøyane. Om ikkje kan storplanane om kontainertransport frå Stord ryke. - Stoppar de det no, kan dette renne ut i sanden. Det var den klare beskjeden som politikarane i utval...
fredag 7. februar Stord24
Lasersveisa bru kan bety store innsparingar på ferjefri E39
Tysdag signerte Statens vegvesen ei kontrakt om å produsere ei lasersveisa gang- og sykkelbru. Brua blir den første av denne typen i verda og om metoden fungerer vil Vegvesenet nytte metoden på fleire store prosjekt, mellom anna ferjefri E39. Det skriv Teknisk Ukeblad (TU). – Bruer krev...
fredag 7. februar Stord24
Eit hjertesukk frå dei tilsette i Skogatufto barnehage: «Lat oss alle få vera i fred!»
DEBATT: Me kan ikkje sjå og forstå at å planlegge for oppbrot i barn sit liv kan føra til noko økonomisk vinning på sikt? Av: Dei tilsette i Skogtufto barnehage Som tilsette i kommunal barnehage kjenner me på ei stor uro rundt at kommunen vil skrenka inn det kommunale...
torsdag 6. februar Stord24
Lyspunkt for Intersport på Heiane: Mange vil drive kjeda vidare
Bustyraren for Gresvigs konkursbu har brukt mykje tid på å tryggje dei tilsette. No opplyser han at det er fleire aktørar som ønskjer å halde fram drifta. – Det er mange som har tatt kontakt, alt frå dei som ønskjer å kjøpe litt av eller heile...
torsdag 6. februar Stord24
Fargerike ansikt og flagrande kostymer. Stord Teaterlag nærmar seg premiereklar.
Kjellaren i Stord Kulturhus byr ikkje til vanleg på eit rikt dyreliv. Unntaket er når 38 barn gjer seg klare til teaterstykket Ulven og geitekillingane. - Eg skal vere eit av lamma, fortel Eirinn Heimdal (7) frå stolen ho sit i, medan mor hennar malar ho i ansiktet. Ho er ein av dei yngste medle ...
torsdag 6. februar Stord24
Rykte ut etter melding om trugslar i sentrum
Politiet fann gasspistol utanfor leilegheita til den mistenkte. Politiet rykte torsdag ettermidag i 16.30-tida ut til ein adresse i Borggata i Leirvik sentrum, etter melding om at nokon hadde blitt truga. - Me har kontroll på staden og snakkar med dei involverte, skriv politiet på Twitter. Det v ...
torsdag 6. februar Stord24
Hard kritikk mot ønskje om ekspropriasjon: – Sterkt beklageleg av kommunen
Utval for plan og utvikling røysta samrøystes for å ikkje eksprorpriere frå eigendomen til bebuaren i Podlen i samband med ny veg til Grunnavågen. Stord24 skreiv om saka i førre veke, der gravemaskinane står og ventar utanfor eigedomen i Podlen i Sagvåg, der...
torsdag 6. februar Stord24
VESTLAND

– Politikarane på Stord må slutta å skapa uro, frustrasjon og sorg
DEBATT: Dei vala politikarane skal ta i februar 2020 vil få store konsekvensar for barnehagepolitikken i fleire år framover i Stord. Av: Mona Vaage, dagleg leiar i Naustvågen barnehage,og Hildegunn Grundvold, dagleg leiar i Valvatna FUS barnehage Det er med stor uro me les i avisa om kva tankar ...
torsdag 6. februar Stord24
Mann vart medvitslaus etter arbeidsulukke på Bømlo
Fekk eit lass med takplatar over seg. Klokka 11 fekk naudetatane melding om ei arbeidsulukke på Sakseid på Bømlo. - Ein arbeidar har fått eit lass med takplater over seg, opplyser Sørvest politidistrikt. Politiet skriv at mannen vart medvitslaus etter ulukka, men at han vakna igjen...
torsdag 6. februar Stord24
Ber Stord kommune redde hjelpeorganisasjon frå nedlegging
- Eg ser at Stord kommune vil lide eit tap ved at denne gruppa innstiller drifta, og vil anta at belastninga på eit allereie hardt belasta NAV vil bli konsekvensen, skriv Fredrik Litleskare (H). Stord24 snakka i førre veke med dei frivillige bak organisasjonen "Klær og utstyr", som sam ...
torsdag 6. februar Stord24
Foreldrepar frikjent for mishandling mot sine fem born
Barnevernstenesta politimeldte begge foreldra for vald mot deira born mai i fjor. No har Sunnhordland tingrett frikjent dei. Eit ektepar i 40-åra, måtte førre veke møte i Sunnhordland tingrett, tiltalt for mishandling mot alle deira fem born. Stord24 har tidlegare omtalt barnevernssaka,...
torsdag 6. februar Stord24
Gir seg som øvste leiar på Stord sjukehus
Reidun Rasmussen Mjør går over i ny jobb som samhandlingssjef i Helse Fonna. Mjør har vore tilsett som direktør ved somatisk klinikk på Stord sjukehus sidan stillinga vart oppretta i 2013. No er det klart at ho går over i ein ny toppjobb i Helse Fonna, som samhandlingssjef....
torsdag 6. februar Stord24
Må ut med 10.000 kroner for ulovleg veg
Politikarane og administrasjonen i Fitjar er einige, og skriv ut pålegg til G. Strand Entreprenør AS for brot på plan- og bygningslova. Det var under synfaring at kommunen oppdaga ein ulovleg tilkomstveg til ein bustadtomt. Vegen gjekk delvis på anna manns grunn, og over areal regulert til...
onsdag 5. februar Stord24
Tredobla inntektene, men framleis langt unna å gå i pluss: – Det er ein tøff marknad
The Switch i Grunnavågen stangar hovudet mot 100 millionar kroner i omsetnad. Fjoråret vart eit godt år på inntektssida for bedrifta The Switch på Stord. Frå ei omsetnad på 35 millionar i 2018, klarte dei i fjor å auke til heile 95,8 millionar kroner i inntekter. Det...
onsdag 5. februar Stord24
Frå Kansas til Stord for å dirigere lokalt korps til NM: «I have a good feeling»
Etter fleire intense øvingar med gjestedirigent flydd inn frå USA, er Sagvåg Musikklag til helga klare for scena under NM brass i Bergen. - Korpset si spreiing i alder, evne og bakgrunn er det som gjer dei sterke. Det er fleire familiemedlemmer og venskap i korpset, som bidrar til målet om...
onsdag 5. februar Stord24
Sikta for ulovleg væpning etter opptrinn på pub i Sagvåg
Mannen i slutten av 30-åra som vart arrestert etter å ha hatt med seg ein replika av eit automatvåpen på ein utestad i Sagvåg er no sikta. Det var på søndag at væpna politi rykka ut til utestaden Mona Lisa i Sagvåg sentrum, etter at dei tilsette meldte frå...
onsdag 5. februar Stord24
Peikar på drastisk reduksjon av Skogatufto barnehage som ei tredje kuttløysing
- Dette er ikkje ei tilrådeleg løysing, meiner kommuneadministrasjonen. På bestilling frå utval for oppvekst og utdanning, har Stord kommune laga eit skriv der dei vurderer om det finst andre løysingar på dei planlagde innsparingane i barnehagesektoren enn å leggje ned...
onsdag 5. februar Stord24
Fylkesordføraren i Vestland augnar løysing for ferjeopprøret
Fylkesordførar Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune har håp om at fylka saman med staten skal koma fram til ei løysing rundt ferjeopprøret. – Eg augnar eit håp fordi statsministeren sist torsdag sa at ho var villig til å sjå dei fylka som hadde signert...
onsdag 5. februar Stord24
Mann funnen omkomen i utbrent båt
Det var ein mann om bord i båten som brann i ein hage i Lysefjorden i Os tysdag. Av: Kjetil Vasby Bruarøy, Midtsiden Tysdag klokka 10.26 kom det melding om brann i ein båt i Lysefjorden. Båten sto i opplag ved ein einebustad på Nesjaryggen. Båten var overtent, men blei raskt...
tirsdag 4. februar Stord24
Januar 2020 vart den våtaste nokosinne
Året fekk ein våt start, med ei nedbørsmengd på 195 prosent av normalen for januar. Den gamle rekorden er frå 2005 og låg på 185 prosent. Det melder Meteorologisk institutt. Dei har allereie slått fast at januar 2020 òg vart den nest varmaste nokosinne. Det...
tirsdag 4. februar Stord24
Datatilsynet reagerer på fotopraksis på Sagvåg skule: – Framstår veldig merkeleg
- Eg håpa eg aldri skulle få brukt denne setninga i mitt yrkesliv, men no gjer eg det: Eg legg meg flat, seier rektor ved Sagvåg skule, Lars Bakka. Ein gjennomgang Stord24 har gjort av heimesidene til Sagvåg skule, viser at fleire tusen bilete av skuleelevar gjennom mange år tilbake...
tirsdag 4. februar Stord24
Vil ikkje gi dispensasjon til planlagt aktivitetspark i Borggarden
Roy-Sverre Amundsen i Stord kommunalteknikk vil ikkje gi dispensasjon for den planlagde aktivitetsparken i Borggarden. - Det vert ikkje gjeve dispensasjon frå avstandskravet på fire meter frå VA-leidningar til byggverk og bygningar slik det er søkt om i søknaden, skriv Amundsen i ein...
tirsdag 4. februar Stord24
Etterforskar bilbrannen: – Vi har gode vitneobservasjonar
Brannen i bilen som vart fullstendig utbrent måndag kveld, kan kanskje knyttast opp mot det elektriske anlegget i bilen, ifølgje politiet. Like før midnatt måndag fekk politiet melding om at ein personbil sto i brann på Årskog i Fitjar. Alle branner skal etterforskast, men...
tirsdag 4. februar Stord24
Nye millionar til forsøk med fritidskort for barn
Kommunar over heile landa har no knappe to veker på seg til å søke om pengar og bli med i prøveprosjektet til regjeringa med fritidskort for barn. – Målet er at alle skal kunne delta i fritidsaktivitetar, og at ikkje barn og unge skal oppleve å stå utanfor, seier...
tirsdag 4. februar Stord24
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORD

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL