Stord
– Eg har respekt for administrasjonen si vurdering
Ordførar Gaute Epland svarar nei på oppmodinga frå Stord kristne skule om å skjære gjennom for å sikre skuledrift neste veke. Etter at administrasjonen i dag plutseleg trekte tilbake den ekstraordinære handsaminga i forvaltningsstyret om godkjenning av Stord kristne skule,...
19:56 Stord24
Vasstenging i området Bjellandsvegen
Vasstenging onsdag 27.9 frå kl. 09.00
16:38 Stord kommune
Kommunen ser ingen fleire løysingar for skulestart for Stord kristne skule
Geir Martin Økland i Stord kristne skule appellerer no til ordførar Gaute Epland om å skjære gjennom saka, for å gi grønt lys til skulestart neste veke. Tysdag skjedde ein dramatisk vending i saka om godkjenning av Stord kristne skule. Etter at sakspapira vart sendt ut...
16:35 Stord24
Eidesvik hanker inn sin fjerde vindkontrakt
Konstruksjonsfartøyet Viking Neptun får jobb i fornybarmarkedet gjennom vintersesongen. Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.no Eidesvik-fartøyet Viking Neptun startet i midten opp en fem måneder lang kontrakt med Awden i markedet for offshore vind. Jobben som...
15:49 Stord24
Verdsdagen for psykisk helse
28. september er det verdsdagen for psykisk helse. Den offisielle FN dagen vert markert med ulike arrangement.
15:34 Stord kommune
Språkkafe onsdag
Onsdag 27. september kl. 13.30 -15.15 vert det språkkafe att i hovudbiblioteket.
15:15 Stord kommune
Kritisk for Kværner Verdal: må ha nye kontraktar før jul
Sjølv om det går for fulle maskinar på Kværner Stord, kan situasjonen snart bli ein heilt annan ved Kværner sitt andre verft i Verdal. Det er det ruvande understellet til Johan Sverdrup-plattforma som no pregar aktiviteten ved Kværner sitt verft i Verdal. Men til sommaren tek...
11:39 Stord24
Eldredagen 2017
Stord eldreråd ønskjer velkomen til eldredagen laurdag 30.september kl 11.00
11:18 Stord kommune
HORDALAND

Pensjonistkino fredag 29.09
Penesjonistkino denne fredagen er Jordmoren.
09:50 Stord kommune
Jakob Bjelland: – Me har plikt til å ta dei næringsdrivande på alvor
DEBATT: I staden for å delta i ein reell debatt om Miljøgata, veljer Statens Vegvesen heller å bruka hersketeknikkar ved å ty til personangrep, skriv Jakob Bjelland. Av: Jakob Bjellandvaraordførar, Stord Senterparti Som politikar i Stord kommune ynskjer eg eit godt...
07:59 Stord24
Museumsdirektøren forventar at kommunen pungar ut
Sunnhordland Museum søkjer om totalt 820.000 kroner frå Stord kommune i 2018-budsjettet. Kampen om neste års budsjettmidlar frå Stord kommune er i full gang, og museumsdirektør Håvard Tvedte er blant dei som no seier tydeleg frå om behovet for kommunalt tilskot. 600.000...
07:49 Stord24
Attgløymde klede i kulturhuset
Eig du noko av dette?
mandag 16:48 Stord kommune
Vasstenging i området Åsringen
Vasstenging tysdag 26.9 frå kl. 09.00
mandag 16:40 Stord kommune
Vasstenging i området Rødkleiv
Vasstenging tysdag 26.9 frå kl. 09.00
mandag 15:29 Stord kommune
Stord-kvinne (23) risikerer fleire år i fengsel for oppbevaring av 200 gram amfetamin
Kvinna må møte i Sunnhordland tingrett etter å ha henta 200 gram amfetamin på eit postkontor på Stord. Det var i november i fjor at den 23 år gamle kvinna frå Stord henta ein forsending ved postkontoret på Heiane på Stord. Pakken besto av 200 gram...
mandag 14:24 Stord24
Vasslekkasje i Bjellandsvegen
Det er vassleidningsbrot i området Bjellandsvegen. Vatnet vil vera borte fram til arbeidet med lekkasjen er utført.
mandag 13:43 Stord kommune
Stord kommune har flytta inn i toppetasjen på SKL-bygget
Lønsmedarbeidarane i Stord kommune har flytta frå Heiane og inn i SKL sitt hovudkontor i Leirvik sentrum, og blir samlokalisert med personalgruppa. Rådmannen har bestemt at at lønsmedarbeidarane på tidlegare Eining for rekneskap og løn saman med...
mandag 13:05 Stord24
Vegstenging i Sjonarvegen
Sjonarvegen vert stengt frå tysdag 26. september, grunna arbeid med leidningsnettet. Omkøyring via Brurabrotet.
mandag 11:22 Stord kommune
Vegstenging i Kårevikvegen
Kårevikvegen er stengt for gjennomkøyring. Omkøyring via Haugavegen og Kårevikmarkjo.
mandag 10:53 Stord kommune
Aasta Hansteen-undestellet evakuert etter bombetrugsel
Laurdag kveld blei arbeidarane ved Aasta Hansteen-understellet i Digernessundet evakuert då det vart oppdaga at nokon hadde skrive at det var ein bombe om bord på riggen. Rundt 160 arbeidarar blei evakuert etter at politiet fekk kjennskap til trugselen. Bakgrunnen var at ein av arbeidarane hadde...
mandag 10:50 Stord24
Her er den nye SIM-sjefen
Ole Johannes Støle er tilsett som ny dagleg leiar i SIM. Støle kjem frå Tysens, er 37 år gammal, gift og har tre born. Han kjem frå stillinga som dagleg leiar i Tysnes Industri. Støle vil starte i den nye stillinga 1. januar 2018, og tek over jobben frå Terje Gilje som...
mandag 09:28 Stord24
Politiet etterlyste stolen båt, fekk umiddelbart svar
Ein Askeladden-båt er blitt stolen i løpet av dei siste vekene i Leirvik hamn. Kort tid etter at politiet i helga spurte om tips i saka, blei saka oppklart. Det var søndag kveld at politiet skreiv på Twiter at ein båt av typen Askeladden 525 XL er blitt stolen i Leirvik hamn i...
mandag 08:30 Stord24
Gram Økland skal leia RHO-komiteen
Tek over leiarstolen etter at Gaute Epland vart ordførar. I kommunestyremøtet før helga gjorde politikarane ein god del omrokkeringar i kommuestyret, både som eit resultat av at Gaute Epland (Ap) er blitt ordførar, og etter søknadar om fritak frå verv. Som...
mandag 08:09 Stord24
Sjekk ut den ferske musikkvideoen til Familieforetaket
Stord-bandet Familieforetaket lanserte denne helga ein rykande fersk musikkvideo til låten «Horses». Musikkvideoen er filma på Huglo av utflytta Halsnøybu Oda Hveem. På lerretet finn ein frontfigur i Familieforetaket Cecilie Anna, Marie Biringer, hesten...
søndag 20:37 Stord24
Framleis ingen spor i bosbrann-saka
Politiet har ikkje noko noko lenger i jakten på gjerningsmannen bak dei dramatiske brannane i bosdunkane i Ås-området. Etterforskingsleiar Nils Blikra. Foto: Politiet – Det er nok ingen utvikling i saka. Me har fått nokre tips men har ikkje funne nokon gjerningsperson, seier...
lørdag 11:05 Stord24
Dette kan du finne på i helga
Eit breidt musikalsk tilbod står og ventar på deg denne helga, og for dei som kjenner seg sporty blir det ikkje mangel på fysiske utfordringar.  Kulturhelga startar fredag kveld klokka 18 med familiekonsert med Sagvåg musikklag i konsertsalen på Stord...
fredag 12:42 Stord24
Skal avgjere kristenskule-saka tre dagar før fristen
Forvaltningsstyret har sagt ja til å handsame søknaden til Stord kristne skule, som må på plass før skulen skal starte opp neste veke. – Me har sagt at me må ha saka klar frå administrasjonen på måndag for at me skal ha tid til å handsame...
fredag 12:24 Stord24
HORDALAND

Sjå opptak frå kommunestyret 21. september
Opptaket frå møtet i kommunestyret er no tilgjengeleg i vårt videoarkiv.
fredag 11:31 Stord kommune
Vegvesenet svarar om Osen-krysset: – Me kjem ikkje til å fire på krava
Det går mot klagerunde etter at eit nær samla kommunestyret gjekk i mot Statens Vegvesen sine åtvaringar om å halde Osen-krysset ope for trafikk. I går gjorde kommunestyret endeleg vedtak om miljøgateplanane gjennom Leirvik sentrum. Men det var berre Geir...
fredag 09:38 Stord24
Gir sjukehusa kunst for fleire hundre tusen kroner
Alvorleg sjuke ved Stord sjukehus og dei andre sjukehusa i Helse Fonna vil få vakker kunst å sjå på, etter at Naturkraft på Kårstø skal rydde i lokala sine. Fleire hundre tusen kroner er den verdt, kunsten som no blir delt ut til sjukehusa i Haugesund, Odda og...
fredag 08:40 Stord24
– Eg vart skremt av brevet frå Statens Vegvesen
Kommunestyret vedtok i dag å gå vidare med miljøgateplanane, men fleire retta skarp kritikk mot måten Statens Vegvesen uttrykte seg i forkant av handsaminga. I dag tok den lange debatten om miljøgata gjennom Leirvik sentrum endeleg slutt. Kommunestyret vedtok planen,...
torsdag 15:36 Stord24
Tek over Borggata Futurum, vil skape attraktive kontorlokale i sentrum
Kurt Arne Tyse frå Fronta og den Larvik-baserte investoren Tore Liverød går saman om å gjere kontorbygga i nedre Borggata til attraktive kntorlokale. Det byrjar å bli nokre år sidan Borggata Futurum presenterte storslåtte planar om opprusting av kontorbygga i...
torsdag 13:25 Stord24
Inviterer til venskapleg tevling for å markere fredsdagen
Ei rekkje lag og organisasjonar og begge asylmottaka i byen stiller opp på Leirvik Torg i kveld for å markere den internasjonale fredsdagen med leik og moro. I dag, 21. september, vert FN sin internasjonale fredsdag feira verda over. Tradisjonen tru skipar CISV Sunnhordland til eit arrangement...
torsdag 11:46 Stord24
Haugaland Kraft blir majoritetseigarar i SKL
Finnås Kraftlag bytar aksjane sine i SKL med aksjar i Haugaland kraft. Dermed blir Haugaland Kraftlag majoritetseigar i SKL. – Me er oppteken av at kompetansearbeidsplassane blir i Sunnhordland, og at dette ikkje forvitrar. Difor har me i dette tilfellet, saman med Finnås kraftlag, teke ein...
torsdag 11:11 Stord24
Vegvesenet aksepterer ikkje opning av Osen-krysset
Forvaltningsstyret bestemte seg for å halde Osen-kvartalet ope for å kome næringslivet i Leirvik i møte. Dette vil ikkje Statens Vegvesen akseptere. I eit brev til kommunen berre få dagar før endeleg handsaming av miljøgata skal opp i kommunestyret, uttaler Statens...
torsdag 08:51 Stord24
19-åring dømt for grovt skadeverk etter å ha kutta hovudet på Fartein Valen-statuen i Sveio
Retten meiner mannen ikkje burde klandrast for å ha skjønt at hovudet ville falle av som følgje av steinkastet. Det var i midten av mai i år at Fartein Valen-statuen i Sveio blei så ramponert at det ikkje ville vere mogleg å reparere den. Statuen som kosta 1,5 millionar...
torsdag 08:32 Stord24
Syner fram 1000 år med galskap på Sunnhordland museum
Onsdag kveld kan du bli med på ei reise gjennom galskapens rettshistorie, fram til dagens debatt om behandlinga av psykisk sjuke kriminelle.  – Jørn Øyrehagen Sunde, opphavleg frå Kvinnherad, er ein av dei leiande jussprofessorane i Noreg, og kjent for vera ein suveren...
onsdag 16:00 Stord24
– Me er dei første etter Nikola Tesla som overfører så store effektar trådlaust
Verdas første ferje med trådlaus lading er no sett i regulær drift på ferjesambandet mellom Stord og Tysnes.  For to dagar sidan skjedde det som må kallast ein verdshistorisk sensasjon ved Jektevik på Stord. Den batteridrivne ferja MF Folgefonn, som går til...
onsdag 13:47 Stord24
Treng mange millionar frå kommunen til rehabilitering av kyrkja
Taket held på å ramle ned, orgelet må totalrenoverast og golvet må skiftast. Innspelsrunden til neste års kommunebudsjett er i gang. Stord Kyrkjelege Fellesråd har allereie kome med innspel, der dei gjer det klart at kommunen må punge ut for omfattande rehabiliteringsarbeid...
onsdag 09:00 Stord24
Manglar engasjement frå Nordbygdo i det nye Ungdomsrådet
Eit nytt Ungdomsråd er i ferd med å konstituerast, men ungdommane frå Nordbygdo glimrar med fråveret sitt. Ein engasjert gjeng er klar er klar for å ta fatt på det nye Ungdomsrådet, som skal starte opp i november. Rådet skal snakke ungdommane si sak for...
onsdag 08:15 Stord24
Nok eit vellukka Sunnhordlandstreff
Ungdomar frå Stord og andre stader i regionen vart 13. september ynskja velkomen ombord på M/S Sunnhordland
tirsdag 19. september Stord kommune
Full fyr berre meter frå barnehage og museet
Politiet ser alvorleg på dei fire søppelcontainar-brannane på morgonkvisten i dag, men er førebels utan spor. Det var eit trist syn som venta tilsette og barn ved Sæ barnehage i dag tidleg. Deler av gjerdet ved barnehagen vart heilt øydelagt i ein av dei fire...
tirsdag 19. september Stord24
Ettermiddag på Leirvik fyr 20.09
Medlemmer og alle som vil er velkomne til å tilbringe ein ettermiddag på Leirvik fyr.
tirsdag 19. september Stord kommune
Her vart bussjåføren stoppa av politiet
Politiet måtte stoppe den utanlandske bussjåføren på Halhjem etter at han ignorerte kontroll på Vabakken.  Det var måndag ettermiddag at Statens Vegvesen hadde skilta kontroll på Vabakken, der fokuset var bilbelte i buss. At det svarar seg å stanse når...
tirsdag 19. september Stord24
Leiter etter brannstiftar etter fleire brannar på Ås i natt
Brannvesenet og politiet måtte rykke ut på morgonkvisten etter at fleire bosdunkar vart sett fyr på. Det var i 4-tida i natt at politi og brannvesen rykte ut til Ås ved Leirvik, etter at ein forbipasserande fekk auge på brann i ein bosdunk. Då naudetatane kom til staden fann dei...
tirsdag 19. september Stord24
Fleire nye kontraktar skaper optimisme i Advantec
Advantec kan hauste fruktene etter at dei vart kjøpt opp av oljegiganten Baker Hughes. No går det mot nye tilsettingar på Stord. I fabrikasjonshallane til Advantec på Eldøyane står høgteknologiske containarar på rekkje og rad. Dei såkalla «workover...
tirsdag 19. september Stord24
HORDALAND

– Vi tror at nye taubåter vil avhenge mer og mer av batteri
Wärtsilä lanserer en ny serie hybriddrevne slepebåter. Av: Susanne Rislå Andersen, Sysla.no Wärtsilä kommer med en ny designserie på mer miljøvennlige slepebåter. Fordi taubåter vanligvis opererer i eller nær havner og bebygde områder, er...
mandag 18. september Stord24
Dette kan bli Høgre sin nye ordførarkandidat
Trass i lite politisk erfaring har Øyvind Kyvik (29) store ambisjonar for Stord Høgre, og utelukkar ikkje kamp om ordførarkjedet i 2019. Førre veke vart det klart at Liv Kari Eskeland (H) går ut av Stord-politikken til fast varaplass på Stortinget, og vil...
mandag 18. september Stord24
Comalapakveld i biblioteket
Comalapakveld tysdag 19. september
mandag 18. september Stord kommune
Stord kommune går mot dobbel barnehagesmell
Regjeringa sitt forslag bemanningsnorm i barnehagen vil koste Stord kommune 15 millionar kroner ekstra i året. Det kjem på toppen av kraftig utgiftsauke for private barnehagar. Førre veke skreiv Stord24 om korleis Stord kommune ligg an til ein kraftig auke i neste års...
mandag 18. september Stord24
Vil bygge videre på Stord sitt særpreg som studiested
– Vi håper at vi sammen kan være kreative og utfordre hverandre på hvordan HVL best kan være med å utvikle regionen, skriver Høgskulen på Vestlandet. Av: Berit Rokne, rektor, Høgskulen på Vestlandet og Liv Reidun Grimstvedt, Prorektor for...
mandag 18. september Stord24
No blir det lettare å fly frå Stord for rullestolbrukarar
Stord Lufthamn Sørstokken har gått til innkjøp av ein heilt ny ombordstigningsrampe for dei som ikkje kan gå. – Flytrappa kan være utfordrande for rullestolbrukarar og folk med redusert mobilitet. Som eit ledd i arbeidet med universell utforming har me søkt råd av...
mandag 18. september Stord24
Slik blir årets Falturiltu-festival
PRESSEMELDING: Med alt frå språkmoro med Linda Eide til konsert med Stein Torleif Bjella, er det klart at barnebokfestivalen Falturiltu i år byr på eit svært rikt program – også for dei vaksne. Kaldestad treff ein gjennom heile veka, først på den store...
søndag 17. september Stord24
Søte, salige små gleder
STORD: For kaffe for de gode, gamle husmødrene betyr gjerne med noe kvitt i, og gjerne lefser, pannekaker, eplekake eller kanelboller til.  Journalist Ingvild Sjo har hatt verdens mest smakfulle og farlige jobb i år. Hun har reist Sunnhordland rundt og smakt på bakverket til åtte...
lørdag 16. september Hnytt
– Denne kontrakten er veldig viktig for oss
Oma Baatbyggeri AS har sikra seg ein ny kontrakt på bygging av eit farty for Offshore Windservice A/S. Laurdag kom gladmeldinga om at Oma Baatbyggeri AS og Offshore Windservice A/S har signert kontrakt for levering av ein 32 Meter SWATH Crew Transfer Vessel. Kontrakten er inngått med...
lørdag 16. september Stord24
Mann i 30-åra alvorleg skada etter fallulukke
Ein mann er alvorleg skada etter ei fallulukke på Stord natt til laurdag. Haukeland sjukehus opplyser i ei pressemalding at mannen, som er i starten av 30-åra, blei alvorleg skada etter ein fallulukke på Stord kl. 00.15 natt til laurdag. Ifølgje Hnytt.no vert ulukka etterforska av...
lørdag 16. september Stord24
Du tror det ikke før du smaker dem
HELG: I Helg skal vi til Sunnhordland og spise pannekaker. De er ikke som andre pannekaker, nei, disse er tynne, stekt på takke og smaker som de gjorde i din bestemors kjøkken. Gled deg til å møte Herdis og andre sunnhordlendinger som holder fast på de gode, gamle tradisjonene...
fredag 15. september Hnytt
Dette kan du finne på i helga
Jazzkonsert, bruktmarknad, kunstutstilling, dance-party og gratis juridisk hjelp er noko av den varierte helgemenyen du kan forsyne deg av på Stord. Bruktmarknad Er du småbarnsforelder og har klede du ønskjer å selje, eller treng poden klede til vinteren? Då kan det vere verdt...
fredag 15. september Stord24
Kommunen opnar buss-slusa i Kårevik for gjennomkøyring
Vegarbeidet med nytt fortau i Kårevikvegen har gjort det svært trøblete for lokalbefolkinga. No tek kommunen grep. Bebuarane i Kårevik fekk i dag ei tekstmelding frå Stord kommunalteknikk om at buss-slusa i Moldmyrvegen ved Kåreviksmarkjo barnehage blir opna for...
fredag 15. september Stord24
Vegstenging i Sveinslio
Det vert vegstenging i Sveinslio i samband med pågåande prosjekt i Kårevik (Stord kommune), frå måndag 18. september og ut veka.
fredag 15. september Stord kommune
Endra køyremønster i Kårevik
Informasjon om køyremønster i samband med pågåande prosjekt i Kårevik.
fredag 15. september Stord kommune
Open brannstasjon 23.9
Tre av fire familiar har aldri hatt brannøving heime, ifølge ei ny undersøking. Branntryggleik i heimen er hovudtema når brannvesen over hele landet inviterer til Open brannstasjon under Brannvernveka laurdag 23. september.
fredag 15. september Stord kommune
Sjå Johan Sverdrup-monteringa på under to minuttar
Femten farty og tre modular. Her er eit innblikk i samanstillinga som skjedde utanfor Stord i byrjinga av september. Johan Sverdrup-utbygginga er no nærare 60 prosent fullført, og er framføre plan og under budsjett ifølgje Statoil. I byrjinga av september blei dei tre modulane som utgjer...
fredag 15. september Stord24
Stord Maritime Museum søkjer om millionstøtte frå kommunen
Den maritime samlinga har laga ein alternativ driftsmodell, men ønskjer likevel at Stord kommune skal støtte dei med 1 million kroner dei neste tre åra. Stord Maritime Museum har hatt frist på seg til oktober for å kome fram til ei ny driftsløysing, etter at kommunestyret...
fredag 15. september Stord24
Stord kristne skule manglar godkjenning frå kommunen, er avhengig av politikarhjelp
Styreleiar i Stord kristne skule trudde alt var i orden før skulestart. No viser det seg at skulen ikkje har søkt om bruksendring for bygget på Heiane.  Førre veke pusta styreleiar Geir Martin Økland i Stord kristne skule letta ut, då han trudde alt endeleg var...
torsdag 14. september Stord24
HORDALAND

Stordabu må i fengsel for å ha køyrd i 137 km/t i 80-sona
Ein 24 år gammal mann frå Stord må i fengsel i 14 dagar for råkøyring i ein tunnel. Det var i juli i år at politiet 24-åringen køyrde i 137 kilometer i timen i 80-sona i eit forbikøyringsfelt i ein tunnel. Sunnhordland tingrett har idømt...
torsdag 14. september Stord24
– Uheldig dersom det berre blir eldre folk i Leirvik
Forfattar og framtidsforskar Ståle Økland meiner Stord har potensiale til å vere ein attraktiv småby i framtida, men åtvarar om at det kjem ikkje kjem av seg sjølv. Det var om bord på veteranskipet MS Sunnhordland på veg til sunnhordlandstreff i Bergen,...
torsdag 14. september Stord24
Stordabu må i fengsel for å ha køyrd i 137 km/t i 80-sona
Ein 24 år gammal mann frå Stord må i fengsel i 14 dagar for råkøyring i ein tunnel. Det var i juli i år at politiet 24-åringen køyrde i 137 kilometer i timen i 80-sona i eit forbikøyringsfelt i ein tunnel. Sunnhordland tingrett har idømt...
torsdag 14. september Stord24
Bekymra for fådelt Sagvåg skule, vil utvide krinsgrensene
FAU ved Sagvåg skule ønskjer å innlemme bustadfelta Buneset og Smette Terasse i Sagvåg skule sin krins. Medan elevsituasjonen er heilt sprengt ved Langeland skule er situasjonen heilt anna i Sagvåg. Ved skulestart i år var det berre 17 elevar som byrja i 1. klasse på...
torsdag 14. september Stord24
Fitjar kommune søkjer rådmann
Fitjar kommune søkjer ein nytenkjande og inkluderande rådmann, som kan leia kommunen vidare gjennom tydeleg samfunnsutvikling, økonomistyring og smart tenesteyting.  Rådmannen er øvste leiar for den samla kommunale administrasjonen, med ansvar for samordna utøving av...
torsdag 14. september Stord24
– Dette har me gledd oss i hjel til
Det var svært god stemning då BUA Stord endeleg opna dørene for gratis utleige av utstyr for born og unge. Sjå videoreportasje øvst i saka.
onsdag 13. september Stord24
Kari Veiteberg frå Stord ny biskop i Oslo
Bymisjonsprest Kari Veiteberg frå Stord blei valt til ny biskop i Oslo med 15 mot 11 røyster. Veiteberg, som vaks opp på Rommetveit på Stord skal starte i den nye jobben i desember, skriv Vårt Land. Trass i at 56-åringen lenge har vore favoritt til jobben, så fortel ho...
onsdag 13. september Stord24
Vasstenging i Sponavikdalen
Det er planlagt arbeid på vassleidningsnettet torsdag 14. september frå klokka 09.30 og vatnet blir vekke klokka 09.30, fram til arbeidet er utført.
onsdag 13. september Stord kommune
Litlabø filial opnar att
Litlabø filial opnar att
onsdag 13. september Stord kommune
Bestilling av vigsel
Det er bestemt at kommunane skal overta ansvaret for borgarleg vigsel frå 1. januar 2018. Me ventar likevel på nærare retningsliner frå departementet og har derfor ikkje alle detaljar klare.
onsdag 13. september Stord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL