Steinkjer
Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering Kulturhuskvartalet
Norcosult AS har på vegne av Steinkjer kommune fått i oppdrag å utarbeide detaljregulering for Kulturhuskvartalet. Se brev om oppstart av reguleringsarbeid i lenken nedenfor.
09:42 Steinkjer kommune
Åpent møte med fokus på demens sykdom
Møtet er onsdag 21.november kl 18.00 - 20.00 på rådhuset i Weidemannsalen (rådhussalen).
08:53 Steinkjer kommune
Delta i Folkestemmen 2018
Nå kan du påvirke hvordan Nye Steinkjer blir! Delta i Folkestemmen 2018.
fredag 10:04 Steinkjer kommune
Guldbergaunet bosenter offisielt åpnet
Mandag 12.11.18 ble bosenteret åpnet med brask og bram, og dette markerte en stor dag i avdeling omsorgs historie.
onsdag 10:00 Steinkjer kommune
Skolene i Steinkjer trenger tilkallingsvikarer
Er du fleksibel og kan stille opp på kort varsel? Skolene trenger nå tilkallingsvikarer. 
tirsdag 13. november Steinkjer kommune
Kulturstipend - forlenget søknadsfrist til 12. november
Hvert år deles det ut stipend til kulturutøvere i kommunen og kandidatene skal ha sin kulturelle aktivitet knyttet til kommunen.
onsdag 31. oktober Steinkjer kommune
Innskriving av elever til skolestart 2019
Har du en skolestarter i 2019? Nå er tiden inne for innskriving til skolen og fristen er 1.desember.
tirsdag 30. oktober Steinkjer kommune
Helsedirektoratet anbefaler hjemmelagring av jodtabletter
Dette gjelder i enkelte husstander (voksne under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn) for beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykke.
fredag 26. oktober Steinkjer kommune
TRØNDELAG

Gjenåpning av navnesak, Bjørnabettet - Bjønnabettet
fredag 26. oktober Steinkjer kommune
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Rådmann Torunn Austheim presenterer budsjettforslag 2019 og økonomiplan 2019-2022 for formannskapet, tillitsvalgte og tjenesteenhetsledere i møte 25.10.
torsdag 25. oktober Steinkjer kommune
Fellesnemndsmøte og kommunestyremøte 25.oktober - Direkte overføring
Fellesnemndas møte starter i Weidemannsalen kl 15.00 og kommunestyremøte kl 18.00
mandag 22. oktober Steinkjer kommune
Arbeid i Skjeftevegen og Infanterivegen - forskyvning av sluttfristen
Grunnet en del pålagte endringer og tillegg, har entreprenør bedt om ny sluttfrist mht. ferdigstillelse av Skjeftevegen og Infanterivegen. Sluttfristen forskyves derfor med 15 arbeidsdager.
torsdag 18. oktober Steinkjer kommune
Anleggsarbeid - Nedre Sannan
Uke 43 starter arbeid med separering av avløp fra boligblokker på Nedre Sannan.
torsdag 18. oktober Steinkjer kommune
Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag er tildelt frivillighetsprisen
Dyrebeskyttelsen er landets største og eldste dyrevernorganisasjon, siden 1859 har de jobbet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse.
onsdag 17. oktober Steinkjer kommune
Influensavaksine anbefales årlig til risikogrupper
Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.
onsdag 17. oktober Steinkjer kommune
Mulighetsstudie for etterbruk av Dampsaga
I forbindelse med kultursjefens presentasjon av prosjekt Jakob til hovedutvalgene i dag, - ble det også lagt fram en mulighetsstudie for etterbruk av Dampsaga.
tirsdag 16. oktober Steinkjer kommune
Kulturpris og kulturstipend
Fristen for å melde inn kandidater til kommunens kulturpris er 1.november. Samme frist er satt for å søke om kulturstipend.
fredag 12. oktober Steinkjer kommune
11-åring sugd inn i vannrør
Nathaniel (11) ble tvunget under vann etter han snublet og ble sugd inn i et 45 meter langt stikkrør. – Jeg visste ikke hvor langt dette røret var, så jeg gjorde opp mine siste tanker, sier han.
tirsdag 9. oktober VG
11-åring sugd inn i vannrør: – Trodde jeg skulle drukne
Nathaniel (11) ble tvunget under vann etter han snublet og ble sugd inn i et 45 meter langt stikkrør. – Jeg visste ikke hvor langt dette røret var, så jeg gjorde opp mine siste tanker, sier han.
tirsdag 9. oktober VG
Alkovett i livskriser
Som AV-OG-TIL-kommune ønsker vi å informere om kampanjen for alkovett i livskriser. Å ty til alkohol når det butter imot er en velkjent og til dels utbredt strategi.
mandag 8. oktober Steinkjer kommune
Ny renovasjonsleder
Carl Anders Kvistad blir ny leder for renovasjon i Steinkjer, Verran og Snåsa.
fredag 5. oktober Steinkjer kommune
Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober - Påminning om arrangement
Dagen markeres på rådhuset med en gratis temadag. Bindende påmelding. Forlenget påmeldingsfrist til 8.oktober.
torsdag 4. oktober Steinkjer kommune
Likemannsarbeid - forlenget søknadsfrist til 15.oktober
Likemannsarbeidet dreier seg om situasjoner hvor kronisk syke/ funksjonshemmede hjelper og støtter hverandre gjennom utveksling av egne erfaringer. Det kan være praktiske spørsmål man strever med, der likemann gir råd om hvordan og hvor en kan få hjelp.
tirsdag 2. oktober Steinkjer kommune
Den store flyttedagen
17 beboere fra Ogndal eldresenter ble i dag flyttet til nye Guldbergaunet bosenter. Vi fulgte med Turid Marie Høin (71) på flytteferden.
mandag 1. oktober Steinkjer kommune
Høyhus på O2- tomta- Hva mener du?
Steinkjer kommune har varslet oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser i reguleringsplan for eiendommen Ogndalsvegen 2.
fredag 28. september Steinkjer kommune
Vi trenger flere fosterhjem i Steinkjer
Over 200 barn i Midt-Norge trenger et fosterhjem nå. Vil du hjelpe?
torsdag 27. september Steinkjer kommune
Eldres dag markeres på rådhuset fredag 12.oktober
Invitasjon til markeringen av Eldres dag kl 17.00 den 12.oktober i Weidemannsalen. Det blir servert varm mat og det blir foredrag, musikk og dans.
onsdag 26. september Steinkjer kommune
E6 Åsen - Mære. Kommunedelplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 9.11.2018).
Formannskapet vedtok i møte 21.6.2018 at Kommunedelplan E6 Åsen nord - Mære legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planforslaget utreder 4 ulike alternativer på delstrekning Sparbu som vist på figuren over, og SVV anbefaler den vestlige traséen forbi Sparbu sentrum (benevnt...
onsdag 26. september Steinkjer kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid- Ogndalsvegen 2
Steinkjer kommune varsler oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser i reguleringsplan for eiendommen Ogndalsvegen 2.
tirsdag 18. september Steinkjer kommune
Reguleringsplan Jæktbyn uteservering - Utlegging til offentlig ettersyn
Formannskapet vedtok i møte 30.08.2018 å legge ut reguleringsplan for Jæktbyn uteservering til offentlig ettersyn i 6 uker. Formålet med planarbeidet er å avklare bruken av området (del av eiendom 192/632) til uteservering gjennom en
onsdag 12. september Steinkjer kommune
Returpunktet på Vegmo fjernes i løpet av september
Samtidig etableres eget punkt for hytterenovasjon på Henningvola. For husholdninger henvises til returpunkt ved butikken på Mære, og på Skarpnes.
mandag 10. september Steinkjer kommune
Kommunestyremøte onsdag 12.september - Direkte overføring
Kommunstyret skal behandle 12 saker og møtet er i Weidemannsalen på rådhuset kl 18.00.
mandag 10. september Steinkjer kommune
Asfaltering på Håkkadalsbrua
Tirsdag 11. september blir Håkkadalsbrua stengt pga asfaltering kl 07.00 - 12.00.
mandag 10. september Steinkjer kommune
TRØNDELAG

Rektor Svein Kåre Haugen - leder for både Steinkjer og Verran kulturskole
fredag 7. september Steinkjer kommune
Verdensdagen for psykisk helse 10.10.2018
Dagen markeres på rådhuset med en gratis temadag. Bindende påmelding innen 4.oktober. Det er plass til maks. 150 deltagere så her blir det først-til-mølla-prinsippet.
tirsdag 4. september Steinkjer kommune
Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel rullering 2018 ( Høringsperiode avsluttet)
Forslag til kommuneplanens arealdel er i formannskapets møte 08.03.18. lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 11.05.18
mandag 3. september Steinkjer kommune
Reguleringsplan Helgeshaug - Utlegging til offentlig ettersyn
Formannskapet vedtok i møte 16.08.2018. å legge ut reguleringsplan for Helgeshaug til offentlig ettersyn i 6 uker. Planen tilrettelegger for omdisponering av en landbrukseiendom til boligformål for å åpne opp for konsentrert småhusbebyggelse med inntil 8 boenheter.
onsdag 29. august Steinkjer kommune
Frivillighetsprisen 2018 - Frist 15. september
Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats?
tirsdag 28. august Steinkjer kommune
Kornprodusenter oppfordres til å ta vare på halmen
Kornhøsten starter nå for fullt i Steinkjer. For å bidra til å avhjelpe grovfôrkrisen både i Trøndelag og sørover i landet, oppfordrer landbrukskontoret altså kornprodusenter til å ta vare på halmen.  Det samme gjelder selvsagt også...
fredag 17. august Steinkjer kommune
9000 utlån på Bua Steinkjer
Bua i Steinkjer kan skilte med like mange utlån som Bua i Stavanger og i Oslo. - Det er blitt helt utrolig populært å låne, sier Frode Møller.
fredag 17. august Steinkjer kommune
Anleggsarbeid i Kirkegata
Mandag 20.august starter arbeidet med separering av avløpsanlegget i Kirkegata, fra krysset Svein Jarls gate og t.o.m Ogndalsvegen, samt asfaltering av vegen i etterkant. 
torsdag 16. august Steinkjer kommune
I dag starter ca. 500 nye studenter på Nord Universitet
Vi ønsker alle tilflyttede studenter velkommen til kommunen og ønsker samtlige lykke til med sine studier.
onsdag 15. august Steinkjer kommune
Vedtatt reguleringsplan for kryssområde E6 - Fv. 17 Asphaugen
Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møte den 20.06.2018 Reguleringsplan (detaljregulering) for Kryssområde E6 - Fv. 17 Asphaugen.
onsdag 15. august Steinkjer kommune
Steinkjer skole innfører iPad til alle elever
Etter å ha testet ut bruk av nettbrett i undervisning og hjemmelekser på to trinn de siste årene, går Steinkjer skole inn for å implementere nettbrett på alle trinn fra høsten av.
tirsdag 14. august Steinkjer kommune
Bli kjent med biblioteksjef Marianne
Visste du at Marianne Vanem ikke kunne et ord norsk da hun flyttet til Oslo som 9-åring? Eller at tanta hennes er en kjent forfatter? Bli bedre kjent med Steinkjers nye biblioteksjef du også.
fredag 10. august Steinkjer kommune
Velkommen til kommunens bod under Steinkjermartnan 9-11.august
De tradisjonelle kumvaflene og vann serveres også i år. Stikk også innom for å gi ditt forslag til byutviklingstiltak i sentrum samt delta på vår quiz om Nye Steinkjer
onsdag 8. august Steinkjer kommune
Bli med på nye kostholdskurs
Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner i forhold til matvarer og matvarevalg. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.
mandag 6. august Steinkjer kommune
Misfarget kommunalt drikkevann
Enkelte abonnenter kan ha registrert noe misfarge i fra det kommunale drikkevatnet de siste dagene. Feilårsak er kartlagt, og det jobbes med utbedring. Vannet er ikke farlig å drikke. Farget vann vil fases ut etter hvert.   Erling Overrein Enhetsleder
tirsdag 31. juli Steinkjer kommune
Skolestart skoleåret 2018 - 2019
Grunnskolene i Steinkjer kommune starter opp skoleåret 2018-2019 etter følgende plan:
onsdag 25. juli Steinkjer kommune
Tørt vær medfører økt skogbrannfare- vis aktsomhet!
Som kjent er det flere store skogbranner som pågår nå i Sverige, og også i Steinkjer er det registrert røyklukt fra disse. Meterologisk institutt melder om økende skogbrannfare ii Trøndelag og Steinkjer, siden varmt og tørt vær ser ut til å fortsette
fredag 20. juli Steinkjer kommune
Tenåringer truet beboer ved omsorgsbolig i Trøndelag
Politiet har beslaglagt kniver etter at flere ungdommer skal ha forsøkt å angripe en beboer ved en omsorgsbolig i Steinkjer. Fire personer er pågrepet.
lørdag 14. juli ABC Nyheter
Varsel om igangsatt detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale for Felleskjøpet, gnr 192 bnr 225
Norconsult AS varsler på vegne av oppdragsgiver Agri Eiendom AS oppstart av detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale ifbm utvidelse av Felleskjøpets anlegg i Steinkjer.
fredag 13. juli Steinkjer kommune
Ingen merknader til kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført tilsyn med Steinkjer kommune innen kommunal beredskapsplikt og helsesmessig- og sosial beredskap. Tilsynsrapporten foreligger nå, og det er ingen merknader til Steinkjer kommunes arbeid innen området.
onsdag 4. juli Steinkjer kommune
Kommunen ønsker innspill fra deg som leier ut privat bolig
Enten du eier leilighetsbygg eller hybel/sokkel har du kanskje meninger om boligmarkedet og kommunens rolle.
onsdag 4. juli Steinkjer kommune
Nå kan du bruke mobilen som urskive
På tidsbegrensede gratisplasser må du bruke urskive/parkeringsskive for å dokumentere parkeringstidspunktet. Nytt er at du nå også kan bruke mobilen som urskive.
mandag 2. juli Steinkjer kommune
Hele Steinkjer på RBK-kamp 7.juli
Trøndelag på kamp er et tilbud til barn i kommunen om å bli med på RBK-kamp og 7.juli er det Steinkjer som får muligheten. 
fredag 29. juni Steinkjer kommune
På omvisning i helsehuset
Ledergruppa for helseavdelingen har vært på omvisning i det som skal bli Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus. Det ble en positiv opplevelse.
onsdag 20. juni Steinkjer kommune
Gratis levering av herreløst avfall
Kommunen har satt av midler slik at alle kan levere herreløst avfall gratis på Tranamarka avfallsmottak.
mandag 18. juni Steinkjer kommune
TRØNDELAG

Spør innbyggerne om kommunevåpen
Denne uka og i neste blir et utvalg innbyggere i Steinkjer og Verran oppringt av Norfakta og spurt om kommunevåpen.
torsdag 14. juni Steinkjer kommune
HUNT4 - EN helse
Innbyggerne i Steinkjer og flere andre kommuner får tilbud om å delta i tilleggsprosjektet EN Helse med spørsmål om å avgi fæcesprøve (avføringsprøve).
onsdag 13. juni Steinkjer kommune
Misfarget drikkevann i området Ryggagrenda/Skarpnes
Etter arbeid på ledningsnettet 11.juni er det beklageligvis en del abonnenter i området Ryggagrenda/Skarpnes som opplever misfarget drikkevann.
tirsdag 12. juni Steinkjer kommune
Nye Steinkjer er på sosiale media
Du finner nå Nye Steinkjer på Facebook, Instagram og Snapchat. Følg oss gjerne.
mandag 11. juni Steinkjer kommune
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres og det skal gjøres innen 1.juli hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.
onsdag 6. juni Steinkjer kommune
O2-huset er stengt i dag mandag 4.juni grunnet branntilløp
Ingen av kontorene er derfor betjent i dag, men de ansatte kan kontaktes via telefon. Servicetorget på rådhuset kan også kontaktes på telefon 74 16 90 00.
mandag 4. juni Steinkjer kommune
Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus - samarbeid med frivillige
1.juni var lag og foreninger, brukerorganisasjoner, råd og andre i Inn-Trøndelagskommunene invitert sammen med leietakerne i bygget til en felles samling.
mandag 4. juni Steinkjer kommune
Alkovett på båtturen
Steinkjer er AV-OG-TIL kommune og skal jobbe målrettet med alkovett og bistår organisasjonen med å nå ut med informasjon til innbyggerne.
søndag 3. juni Steinkjer kommune
Kommunen kan tilby mer elektronisk overføring av fakturaer
Vi sender nå via Vipps og DigiPost i tillegg til eFaktura / Avtalegiro og EHF (firma).
onsdag 23. mai Steinkjer kommune
Fellesnemndsmøte og kommunestyremøte 23.mai - Direkte overføring
Fellesnemndas møte starter i Weidemannsalen kl 14.00.
tirsdag 22. mai Steinkjer kommune
Lærertilsettinger fra skoleåret 2018/2019
Tilsettingsnemnda for pedagogisk personale har foretatt tilsetting med virkning fra 01.08.18. Tilsettingsbrev sendes ut i uke 21-22.
onsdag 16. mai Steinkjer kommune
Rosenborg-spilleren har ikke spilt på 1,5 år: Slik bidrar han i «ny» rolle
TRONDHEIM Magnus Stamnestrø (26) har ikke spilt i Eliteserien siden oktober 2016. En kinkig kneskade har vært årsaken, men trønderen har brukt skadeavbrekket til å bidra for klubben på andre måter.
søndag 13. mai VG
17.maiprogrammet for hele kommunen
Vi ønsker alle en flott 17.maifeiring!
onsdag 9. mai Steinkjer kommune
Fin markering av den nasjonale frigjørings- og veterandagen 8.mai
Ordfører Bjørn Arild Gram ønsket alle de frammøtte velkommen i det fine sommerværet.
onsdag 9. mai Steinkjer kommune
Varsel om igangsatt reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for Ognabredden boligområde.
Tverrsnitt AS v/ Karl Moen har på vegne av OGV139 AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Ognabredden boligområde beliggende nordøst for Midjobrua. Se annonse om oppstart av reguleringsarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale i lenken
mandag 7. mai Steinkjer kommune
Mulig misfarget vann i Reinaområdet torsdag 26.april
Abonnenter i Reinaområdet kan oppleve misfarging av drikkevannet torsdag 26.april på grunn av anleggsarbeidet som foregår i Skjeftevegen.
onsdag 25. april Steinkjer kommune
Trøndelag på kamp
Tilbud til barn i kommunen om å bli med på RBK-kamp 7.juli og melde seg på ulike aktiviteter som småtroll, ballhentere, draktbærer, innmarsj, møt spiller etter kamp og selfie på indre bane.
onsdag 25. april Steinkjer kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STEINKJER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL