Steinkjer
Vedtatt reguleringsplan for Fergeland veg
08:00 Steinkjer kommune
Vedtatt reguleringsplan for Mære bru og vegkryss
Kommunestyret i Steinkjer vedtok i møtet den 15.11.2017 reguleringsplan (detaljregulering) for Mære bru og vegkryss - elektrifisering av Trønderbanen. Planen tilrettelegger for nytt toplanskryss på Mære med ny bru over jernbane og E6.
00:15 Steinkjer kommune
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Nå kan offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner søke om midler gjennom ordningen "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom" gjennom Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir).
torsdag 09:00 Steinkjer kommune
Kommunestyremøte 15.november - Direkte overføring
Møtet starter kl 18.00 i Weidemannsalen på rådhuset og du kan følge den direkte overføringen.
mandag 13. november Steinkjer kommune
Fagsamling for ledere og tillitsvalgte i Steinkjer og Verran
Lederne og tillitsvalgte i begge kommuner var samlet på Steinkjer Rådhus 8.november og temaet var "Kommunesammenslåing - hvordan gjør vi det og hvordan kommuniserer vi det?"
torsdag 9. november Steinkjer kommune
Kenneth Arntzen - ny oppvekstsjef i Steinkjer og Verran
Kenneth har de siste 6 årene vært enhetsleder for PPT-tjenesten i kommunen og ble ansatt i stillingen som oppvekstsjef fra 1.november.
onsdag 8. november Steinkjer kommune
Jobbsjansen - en vei ut i arbeidslivet
Mange innvandrere har vanskeligheter med å komme ut i arbeidslivet. Prosjektet "Jobbsjansen" skal støtte hjemmeværende innvandrerkvinner og deltakere i introduksjonsprogram.
tirsdag 7. november Steinkjer kommune
Tekstilaksjon 2017
fredag 3. november Steinkjer kommune
TRØNDELAG

Tildeling av frivillighetsprisen 2017
Årets pris tildeles Mari Sandstad og Lisbeth Saursaunet.
onsdag 1. november Steinkjer kommune
Temmelig urent trav
Hestehandel kan være fint. Politisk hestehandel er sjelden vakkert. Ei heller gjelder det regjeringens beslutning om å splitte Landbruksdirektoratet opp i tre lokaliseringer, skriver forbundsleder Dagfinn S. Hatløy i Naturviterne.
tirsdag 31. oktober Nationen
Hospitering hos DMS Inn-Trøndelag
I uke 42 og 43 har DMS Inn-Trøndelag vært kompetansebase for 10 sykepleiere ved Hjemmetjenesten sør.
mandag 30. oktober Steinkjer kommune
Borgerlig vielse
Fra 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen.
mandag 30. oktober Steinkjer kommune
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Rådmann Torunn Austheim presenterer budsjettforslag 2018 og økonomiplan 2018-2021 for formannskapet, tillitsvalgte og tjenesteenhetsledere i møte 26.10. Her er budsjettforslaget. I nettversjonen kan du søke og enkelt navigere deg fram til foreslåtte endringer på drift og...
torsdag 26. oktober Steinkjer kommune
Midt-Norsk Tekstilkampanje 2017
fredag 20. oktober Steinkjer kommune
Kostholdskurs
Bra Mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner i forhold til matvarer og matvarevalg. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.
torsdag 19. oktober Steinkjer kommune
Innskriving av elever til skolestart 2018
Har du en skolestarter i 2018? Nå er tiden inne for innskriving av skolestartere.
onsdag 18. oktober Steinkjer kommune
– Nå trenger jeg å bare være med familien
Seks måneder etter at norske myndigheter kastet Leila Bayat ut av landet, er hun nå gjenforent med sønnen og samboeren i Norge.
fredag 13. oktober TV 2
Varsel om skyting i Giskås skytefelt
Forsvaret varsler innbyggerne i kommunen om at det vil bli skyting og sprengningsøvelser i oktober og november på følgende dager:
torsdag 12. oktober Steinkjer kommune
Jakttid på elg og hjort
I henhold til nasjonal forskrift er jakttiden på elg og hjort fra 25.09 til og med 23.12. Valdene i Steinkjer har valgt å innskrenke dette:
onsdag 11. oktober Steinkjer kommune
Vedtatt reguleringsplan for Henning skole med nærområder
Presentasjon av kommunale nyheter
onsdag 11. oktober Steinkjer kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Fv. 17 Dyrstad - Østvik
Statens vegvesen og Nord-Trøndelag fylkeskommune skal i samarbeid med Steinkjer kommune i gang med å lage detaljreguleringsplaner for strekningene Fv. 17 Dyrstad - Kvarving og Fv. 17 Kvarving - Østvik. De ber i den forbindelse om innspill til arbeidet.
mandag 9. oktober Steinkjer kommune
Administrasjonssenteret Steinkjer
Fra 2018 er vi et Trøndelag og Steinkjer skal være administrasjonssenteret.
fredag 6. oktober Steinkjer kommune
– Det hadde ikke blitt noe av dette uten meg
Venstres André Skjelstad tar æren for at Steinkjer fikk Landbruksdirektoratet-jobbene. Han avviser likevel at det er gjort en hestehandel med regjeringen.
torsdag 5. oktober Nationen
Dale forsvarar utflytting av direktoratjobbar i strid med faglege råd
Landbruksministeren trekk fram distriktspolitiske omsyn som grunn til å flytte ut direktorat-jobbar i strid med faglege råd. Han håper at prisen blir overkomeleg.
torsdag 5. oktober Nationen
Hva er FriskLIV Steinkjer?
Det er en kommunal helsetjeneste med gruppebaserte lavterskel kurs- og treningstilbud til hjelp for å endre levevaner.
onsdag 4. oktober Steinkjer kommune
Vannavstenging langs Tranaskogvegen torsdag 5/10
Vannabonnenter langs Tranaskogvegen fra Infanterivegen mot Tranamarka blir uten vann torsdag 5/10 fra kl.08.00-16.00 pga anleggsarbeid.
onsdag 4. oktober Steinkjer kommune
– Regjeringens takk til Venstre for støtte i jordbruksoppgjøret
Hamar ble rangert som det beste alternativet for Landbruksdirektoratet, men tapte kampen. – Her har hestehandler avgjort, sier Hamar-ordfører Einar Busterud.
tirsdag 3. oktober Nationen
Et takk for sist til Venstre?
Så ble det kjent, Landbruksdirektoratet flyttes til Steinkjer. Det vil si: Deler av direktoratet, nærmere bestemt 30 av over 200 stillinger.
tirsdag 3. oktober Nationen
Deler av Landbruksdirektoratet flytter til Steinkjer
Rundt 30 årsverk i Landbruksdirektoratet flyttes til Steinkjer, melder Trønder-Avisa. 
tirsdag 3. oktober Nationen
Offentlig ettersyn: Reguleringsendring bestemmelser eiendommen Bomvn 7 mfl.
Formannskapet har i møte 28.09.17 lagt ut forslag til reguleringsendring av bestemmelser til offentlig ettersyn
mandag 2. oktober Steinkjer kommune
Vegstenging - Reinavegen-Movegen
Krysset Reinavegen-Movegen vil bli stengt fra mandag morgen 02.oktober kl 0900.
fredag 29. september Steinkjer kommune
Innlevering av kasserte fritidsbåter
Har du en kassert fritidsbåt du gjerne skulle hatt vekk? Fra 1.oktober i år kan du levere den til en godkjent gjenvinningsstasjon og få kr 1000,- i «vrakpant» fra Miljødirektoratet.
onsdag 27. september Steinkjer kommune
Familietilbud i helgene i Steinkjerhallen
Ta med barna i Steinkjerhallen i helgene og benytt dere av tilbudene "Morgenbarna" og "Lek og moro".
onsdag 27. september Steinkjer kommune
TRØNDELAG

Se Ibsens skuespill "Gjengangere" på Dampsaga kulturhus
Lørdag 30. september kl 19.00 kan du se Ibsens kanskje aller skarpeste og samtidig mest gripende skuespill.
tirsdag 26. september Steinkjer kommune
Pårørendeskole - demens
Kommunen ønsker å legge til rette for personer med hukommelsessvikt/demenssykdom og deres pårørende og inviterer til pårørendeskole.
tirsdag 26. september Steinkjer kommune
Kulturpris - Frist for å melde på kandidater er 01.11.2017
Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats som kunstner, utøver eller formidler på kulturfeltet.
tirsdag 26. september Steinkjer kommune
Kulturstipend - Søknadsfrist 01.11.2017
tirsdag 26. september Steinkjer kommune
Nekter straffskyld for drap
En 25 år gammel mann nekter straffskyld for drapet på sin egen far i mars i år. Mandag startet rettssaken i Inntrøndelag tingrett. Sakkyndige mener tiltalte var psykotisk.
mandag 25. september TV 2
Eldres dag markeres på rådhuset fredag 6.oktober
Invitasjon til markeringen av Eldres dag kl 17.00 i Weidemannsalen. Det blir servert varm mat og det blir foredrag, musikk og dans.
mandag 25. september Steinkjer kommune
Kommunedelplan barnehage og skole 2018-2021 - Offentlig ettersyn
Formannskapet i Steinkjer vedtok i møte 14.09.2017 å legge forslag til Kommunedelplan barnehage og skole ut på offentlig ettersyn.
fredag 22. september Steinkjer kommune
Bystranda er friskmeldt
Da har kommunen mottatt svar på de siste badevannsprøvene og de viser "utmerket kvalitet".
torsdag 21. september Steinkjer kommune
Fylkeskommunen informerer om nye tilskuddsordninger
Nye tilskuddsordninger og retningslinjer for kulturtilskudd er vedtatt i Fellesnemnda for Trøndelag fylkeskommune.
onsdag 20. september Steinkjer kommune
Kommunestyremøte 20.september - Direkte overføring
Møtet starer kl 18.00 i Weidemannsalen på rådhuset og du kan følge den direkte overføringen.
mandag 18. september Steinkjer kommune
Fagdag - seneffekter og kreftrehabilitering
Helsepersonell, pasienter og pårørende i Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer inviteres til fagdag 15.september.
tirsdag 12. september Steinkjer kommune
Valgresultater
Her er en oversikt over valgresultatene.
tirsdag 12. september Steinkjer kommune
Stemmesteder Stortings- og sametingsvalget 2017
Her er oversikten over alle valglokalene og åpningstidene. Husk å ta med legitimasjon med bilde! Ta gjerne med valgkort, men du får stemme uten dette.
søndag 10. september Steinkjer kommune
Stenging av Bystranda
På grunn av for høyt bakterieantall i vannet på Bystranda er det nå badeforbud der.
fredag 8. september Steinkjer kommune
Digitaliseringsprosjektet (Digin) for Inderøy, Snåsa, Verran og Steinkjer er nå i gang
Ansatte, tillitsvalgte og ledelse fra Inderøy, Snåsa, Verran og Steinkjer hadde 06.09.2017 fagdag sammen med PA Consulting.
torsdag 7. september Steinkjer kommune
Vil dere bli fosterforeldre?
Bufetat er i gang med fosterhjemskampanje for å rekruttere flere fosterhjem. Møt dem på stand 7.september og på informasjonsmøte 12.september.
tirsdag 5. september Steinkjer kommune
Telefonforbindelsen til rådhuset er nå i orden
Sentralbordet har vært ute av drift fra kl 08.00 - 09.30, men nå er feilen funnet og tlf 74169000 kan benyttes igjen.
tirsdag 5. september Steinkjer kommune
Tilskuddskurs for lag og foreninger
Kommunen inviterer frivillige lag og foreninger til kurs for å få tips om hvordan søke tilskudd via Tilskuddsportalen.
fredag 1. september Steinkjer kommune
Vannlekkasje i område Otto Sverdrup
Vil gjelde for flere boliger i Skjefte-området, Tranavegen og Brannhaugvegen. På grunn av en lekkasje som har oppstått i forbindelse med anleggsarbeid vil noen bli uten vann nå i ettermiddag onsdag 30.08 og fram til lekkasjen er utbedret. Dette skjer så raskt som mulig. Vi belager...
onsdag 30. august Steinkjer kommune
Anleggsarbeid i Reinaområdet/Guldbergaunet
Kommunen starter med anleggsarbeid i forbindelse med rehabilitering av veg-, vann- og avløpsanlegg i ovennevnte område.
onsdag 30. august Steinkjer kommune
Båndtvang i Steinkjer kommune
Båndtvang i Steinkjer kommune er i henhold til Hundelovens§ 6 i tiden fra og med 1. april til og med 20.august. Hunden skal da bli holdt i bånd eller forsvarlig innegjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder...
mandag 28. august Steinkjer kommune
Kartlegging av friluftsliv
Steinkjer kommune er i ferd med å oppdatere sin kartlegging av friluftsliv i kommunen. I den forbindelse kontaktes lag og foreninger for å kunne komme med innspill. Vi ønsker en best mulig kartlegging. Derfor er det viktig at lag og foreninger medvirker i prosessen gjennom tilbakemeldinger. Dette...
mandag 28. august Steinkjer kommune
Varsel om oppstart av planarbeid
Lyngstad Arkitekter AS har på vegne av Jæktbyn AS startet opp arbeid med privat reguleringsendringsforslag på eiendommen 192/ 632, Molovegen 9, ved Jæktbyn i Steinkjer.
lørdag 26. august Steinkjer kommune
Informasjon om skadedyret skjeggkre
Skjeggkre har blitt vanlig innendørs de siste årene, også i Steinkjer, og kommuneoverlegen har den siste tiden fått flere spørsmål vedrørende dette skadedyret.
fredag 25. august Steinkjer kommune
Markering av kulturminnedagene
Flere arrangementer er planlagt i september.
torsdag 24. august Steinkjer kommune
TRØNDELAG

Torsdagsbading for kr 30,-
Første torsdag i måneden kan barn og ungdom med foresatte bruke Dampsaga Bad for en rimelig penge. Se tidspunkt og priser for de forskjellige alderskategoriene.
onsdag 23. august Steinkjer kommune
Kommunestyremøte og fellesnemndsmøte
Onsdag 23.08 blir en historisk dag på Steinkjer. For første gang møtes kommunestyrene i Verran og Steinkjer i et og samme møte.
fredag 18. august Steinkjer kommune
Kurs i lokal samfunnsutvikling
Steinkjer kommune og Steinkjer Næringsselskap tilbyr kurs i lokal samfunnsutvikling høsten 2017. Målgruppe er innbyggere og fagpersoner ansatt i kommunen.
torsdag 17. august Steinkjer kommune
Aktivitetstilskudd samfunnshus - Søknadsfrist 01.09.2017
Oversikt over lag/foreningsregister hvor vi har samlet alle lag og foreninger i kommunen. Kulturmidler og søknadsfrister. Søaknadsskjema for å søke om mildler til kulturformål. Søknadsskjema for å søke om tilskudd til kulturarrangementer. Tilskudd
tirsdag 15. august Steinkjer kommune
Frivillighetsprisen 2017 - Frist 1. september
Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats?
tirsdag 15. august Steinkjer kommune
Martnasquiz - fasit
Vi takker alle som besøkte kommunens bod og som deltok på quizen. Her er fasiten, så nå kan dere som deltok sjekke hvordan det gikk.
tirsdag 15. august Steinkjer kommune
Stimuleringsmidler til aktivitetstiltak for barn og unge
Kommunen ønsker med dette å stimulere til aktivitet blant barn og unge. Fristen for å søke er 15.september 2017.
tirsdag 15. august Steinkjer kommune
Er du pårørende til personer med demens?
Kommunens demenskoordinator ønsker å orientere om samlingen for pårørende til personer med frontallappdemens som skal være i Trondheim 29. august.
mandag 14. august Steinkjer kommune
Parkering i Skolegata sør blir bussholdeplass
Dette trer i kraft fra og med 16. august 2017.
mandag 14. august Steinkjer kommune
Likemannsarbeid - Søknadsfrist 01.09.2017 (ny utlysning)
Kulturtilskudd
mandag 14. august Steinkjer kommune
Sommerhuze 2017 hadde avslutning fredag 11.august
Årets uke med Sommerhuze er over og fredag 11.august viste gutter og jenter i alderen 10 – 16 år fram hva de har lært og vært med på å lage, i løpet av uka
mandag 14. august Steinkjer kommune
Rismelen aktivitetspark offisielt åpnet
I dag 11.august ble første del av vår nye, sosiale aktivitetspark offisielt åpnet av varaordfører Øystein Geving Bjørnes med hjelp av noen barn.
fredag 11. august Steinkjer kommune
Velkommen til kommunens bod under Steinkjermartnan 10.-12. august
De tradisjonelle kumvaflene og vann serveres også i år. Stikk også innom for å se presentasjoner av fem store byggeprosjekter.
onsdag 9. august Steinkjer kommune
Nettsiden "nyesteinkjer" er lansert
På den nye nettsiden finner du informasjon om prosessen fram til den nye kommunen er etablert 01.01.2020.
onsdag 9. august Steinkjer kommune
Forhåndsstemming - Stortings- og sametingsvalget 2017
Du kan forhåndsstemme i servicetorget på rådhuset, 1.etg og på Steinkjer bibliotek til og med 8.september. Du må vise legitimasjon. Ta gjerne med valgkortet, men du får stemme uten dette.
tirsdag 8. august Steinkjer kommune
Skolestart - skoleåret 2017 - 2018
Grunnskolene i Steinkjer kommune starter opp skoleåret etter følgende plan:
mandag 31. juli Steinkjer kommune
Ledige plasser for filminteressert ungdom
Huze arrangerer 2.og 3.august filmkurs for ungdom mellom 14 - 20 år
torsdag 27. juli Steinkjer kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STEINKJER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Kjendis Aust Agder Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Kultur Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Finnmark Grue Landbruk Tesla Kultur Fotball Sport Svalbard Jul Vær Håndball Östra Göinge Film Litteratur Inrikes Sverige Suldal Helsingborg Forskning Båt Vestby Motor Kunst Malmö Spill Odda Forsvar Boksing Kongsvinger Trav Ishockey Hässleholm Musikk Landskrona Hockey Masfjorden Arendal Russland Trening Brexit Odds BK Holmestrand Svelvik Fedje Trondheim Mote Bil Askøy Stavanger Valg Osterøy Sjakk Lillesand Polen Tour of Norway Lund Nord-Korea NM Risør Bærum Verdal Langrenn Eidfjord Seljord Molde Fjell Musik Os Astronomi Sykkel Barn Tjøme Tinn Skiskyting Agdenes Sørreisa Mandal Karmøy VM Stockholm Jobb Kristianstad Vestre Slidre Svømming Øvre Eiker Moss OL Skellefteå Kongelig Premier League NHL Evenes Tour de France Jakt Skøyter Selje Sandnes Vellinge Politikk Alta Fredrikstad Tønsberg Israel Poker Kävlinge OBOS-ligaen Ledare Kommunesammenslåing Tyskland Emmaboda Stord Harry Potter Nedre Eiker Menn Norway Cup Vinje Tvedestrand Gloppen Narvik SK Brann Austrheim Nissedal USA Lenvik Notodden Meland Fitjar Steinkjer Jevnaker Kampsport Europa League Ringsaker Aurdal Sund Russ Mercedes-Benz Kina Streik Hadsel Porsanger Porsgrunn Midsund Hopp Universet Lyngdal Klima Eidsberg Tomelilla Halden Trysil Frankrike Haugesund Nybro Radøy Rosenborg BK Nes Rauma Klatring Tana Eslöv Hälsa Tromsø IL Åstorp Ås Snowboard Røros Holtålen Ullensvang Voss Näringsliv Svedala Vevelstad Kristiansand Måsøy Kvænangen Nannestad Bremanger Sarpsborg 08 Lier Motorsport Android Dovre Viking FK Volda Alpint Drammen Andøy Gjøvik
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL