Steinkjer
Ønsker du hjelp til å sette i stand ditt kulturminne?
Gjennom Kulturminnefondet, som er en statlig tilskuddsordning, kan private eiere få støtte til tiltak for å bevare sine verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.
torsdag 10:28 Steinkjer kommune
Steinkjer får to millioner til sykkelparkering
Statens Vegvesen har tildelt støtte til tiltak som gir mer sykling og gåing i kommunene. Steinkjer får 2 millioner av totalt 2,5 millioner kroner tildelt Trøndelag.
onsdag 12:36 Steinkjer kommune
Misfarget vann i enkelte områder
Enkelte innbyggere vil kunne oppleve misfarget vann onsdag 15.januar og torsdag formiddag i områdene Nordsia - Nordsileiret, Sørsia - Sørsileiret og Sannan. Årsaken er arbeid på vannledningsnettet. Det er ingen helsefare med å bruke vannet.
onsdag 10:20 Steinkjer kommune
Kandidater til likestillings- og mangfoldsprisen 2019
Steinkjer kommune ønsker å dele ut prisen for godt utført likestillings- og mangfoldsarbeid også i 2019. Frist for forslag er 31.01.19.
tirsdag 08:29 Steinkjer kommune
Returpunktet ved Lisetrøa er avviklet.
mandag 14:14 Steinkjer kommune
Prosjekt Jakob - politisk behandling
Prosjekt Jacob, som består av nytt kulturhus på Atleten-tomta og ombygging av samfunnshuset til kulturskole mm., skal behandles i hovedutvalg for oppvekst og kultur og i formannskapet torsdag 17.januar. Det skal tas en beslutning om byggeprosjektet og innstilles til kommunestyrets møte 30.januar i...
mandag 01:00 Steinkjer kommune
Vi minner om invitasjonen til idedugnad - Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging
Velkommen på idedugnad 18. jan 2019. Påmeldingsfristen er 14.januar. Vi ønsker gode diskusjoner med ansatte i kommunen som jobber direkte eller indirekte med målgruppa, foreldrerepresentanter, politikere, ungdomsråd og andre frivillige foreninger som brenner for, og ønsker...
fredag 11. januar Steinkjer kommune
Foreldreveiledning i grupper
Presentasjon av kommunale nyheter
torsdag 10. januar Steinkjer kommune
TRØNDELAG

Endring i plastrute - Sentrum - 2019
Tidligere har alle eiendommer med tilknytning til renovasjonsruter i Steinkjer Sentrum hatt plasthenting på tirsdager. Ifra 01.01.2019 vil disse eiendommene sør for Steinkjerelva (inkludert Byafossen) ha plasthenting på torsdager.  
torsdag 10. januar Steinkjer kommune
Mulig misfarget vann tirsdag / onsdag i enkelte områder
Dette gjelder for områdene Nordsia - Nordsileiret, Sørsia - Sørsileiret og Sannan i perioden tirsdag 8.januar på ettermiddag/kveld og onsdag formiddag. Årsaken er at det skal utføres arbeid på vannledningsnettet. Det er ingen helsefare med å bruke
mandag 7. januar Steinkjer kommune
Er du MATsmart?
Årlig kaster en gjennomsnittlig nordmann over 40 kilo mat som kunne ha vært spist. Kommunens enheter Renovasjon og Ernæring (tidligere Sentralkjøkkenet) har utarbeidet en nettside for å øke matsmartheten blant oss innbyggere.
fredag 4. januar Steinkjer kommune
Vedtatt reguleringsplan og utbyggingsavtale for boligområdet Sannan Privaten
Kommunestyret vedtok i møte den 19.12.2018 reguleringsplan (detaljregulering) for Sannan Privaten boligområde med tilhørende utbyggingsavtale. Reguleringsplanen tilrettelegger for bygging av et leilighetskompleks med inntil 59 boenheter.
27. desember 2018 Steinkjer kommune
Offentlig ettersyn: Detaljregulering Fylkesveg 17 Kvarving- Østvik. Høringsfrist 16.02.19
Forslag til detaljregulering av Fylkesveg 17 på strekningen Kvarving- Østvik er lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
27. desember 2018 Steinkjer kommune
Ferievikar / sommerjobb - helse og omsorg - søknadsfrist 1. mars 2019
Presentasjon av kommunale nyheter
27. desember 2018 Steinkjer kommune
Fastsatt planprogram for regulering av Sprova steinbrudd
21. desember 2018 Steinkjer kommune
Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag 2019
Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2019!
20. desember 2018 Steinkjer kommune
Vi ønsker alle god jul og godt nyttår! Se åpningstider og vakttelefoner.
ÅPNINGSTIDER I JULA: Rådhuset har åpent julaften kl 08.00-12.00, nyttårsaften 10.00-12.00 og 27.-28.12: kl 10.00 - 14.00. For vakttelefoner, legekontorer, Tranamarka, biblioteket og NAV, se følgende oversikt:
20. desember 2018 Steinkjer kommune
Rørt Ida Jenshus fikk kulturpris
- Det var på høy tid vil mange med rette si, uttalte ordfører Bjørn Arild Gram da han hyllet Steinkjer kommunes kulturprisvinner 2018 - Ida Jenshus.
19. desember 2018 Steinkjer kommune
Invitasjon til idedugnad - Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging
Velkommen på idedugnad 18. jan 2019. Vi ønsker gode diskusjoner med ansatte i kommunen som jobber direkte eller indirekte med målgruppa, foreldrerepresentanter, politikere, ungdomsråd og andre frivillige foreninger som brenner for, og ønsker å jobbe med temaet.
18. desember 2018 Steinkjer kommune
Oppfriskningsvaksiner
Det er av stor betydning å ha høy vaksinasjonsdekning i alle aldersgrupper slik at smittsomme sykdommer vi i dag har kontroll over (som polio og difteri) ikke kommer tilbake.
17. desember 2018 Steinkjer kommune
Vannmåleravlesning - litt forsinket pga teknisk feil
Vi beklager at dere ikke får registrert vannmålertallet, men det jobbes med å finne feilen og vi håper å ha dette på plass så fort som mulig.
14. desember 2018 Steinkjer kommune
Foreldreveiledning i gruppe (ICDP)
13. desember 2018 Steinkjer kommune
Steinkjer kommune nominert til Bosettings- og integreringspris
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har nominert Steinkjer kommune til IMDis Bosettings- og integreringspris 2018.
7. desember 2018 Steinkjer kommune
Anleggsarbeid Strandvegen
Denne uka (uke 49) starter arbeid med separering av avløp fra de de nordligste boligblokkene på Nedre Sannan. 
3. desember 2018 Steinkjer kommune
Å hei, og hei, og hei, og hå!
Cupfinalen er kanskje ikke det den en gang var, men i dag er det fest. Ikke minst for oss trøndere i frivillig eksil.
2. desember 2018 VG
Vold i nære relasjoner
Ikke alle hemmeligheter skal holdes.
30. november 2018 Steinkjer kommune
Nærgående elgku med kalv er felt i dag
Da er elgku med kalv som har frekventert Lundflata, Søndre Egge, Kvamsenget, Nordre Kvam, Heggesåsen og Bogen felt. Viltvakta felte elgen i samarbeid med tilhørende jaktfelt i Egge fredag morgen (30.11.18) nede ved sjøen ved Lundleiret.
30. november 2018 Steinkjer kommune
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Formannskapet innstiller i dag 29.11 budsjett for 2019 og økonomiplan 2019-2022.
29. november 2018 Steinkjer kommune
Dampsaga legesenter stengt 4.desember
Årsaken er at datasystemet skal oppgraderes. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp må ringe legevakta på tlf 116117.
28. november 2018 Steinkjer kommune
Kommunens kulturpris og kulturstipend er tildelt
Kulturprisen for 2018 tildeles Ida Jenshus og kulturstipendet tildeles Veronica Nilsen.
28. november 2018 Steinkjer kommune
Informasjonsmøte - Planleggingsarbeidet for Fv. 17 Dyrstad - Østvik
Presentasjon av kommunale nyheter
28. november 2018 Steinkjer kommune
Misfarget kommunalt drikkevann
Vannabonnenter vil i noen tilfeller oppleve noe misfarging av drikkevannet denne uka.
27. november 2018 Steinkjer kommune
Kommunen har oppdatert nettsiden i dag
Vi har i dag lansert en ny oppdatert nettside og jobber fortsatt med å få alt på plass, så det kan være at det er noe du ikke finner i første omgang. Lurer du på noe, så ta kontakt med Lillian Høisæther på mail lillian.hoisether@steinkjer.kommune.no.
27. november 2018 Steinkjer kommune
TRØNDELAG

Ønsker du juridisk bistand kostnadsfritt?
Da kan du møte opp i servicetorget på rådhuset fredag 30.november kl 09.30 - 12.00 og få gratis bistand fra Jushjelpa i Midt-Norge. De stiller med tre personer i et saksmottak.
26. november 2018 Steinkjer kommune
Vanlige spørsmål rundt anonymitet i Folkestemmen
Garanterer deltakelse i «Folkestemmen» for anonymitet, og hvorfor mottok jeg SMS fra Steinkjer kommune med en underlig link?
26. november 2018 Steinkjer kommune
Felleskjøpet Steinkjer- Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn (høringsfrist 19.12.2018).
Formannskapet har i møte 8.11.2018 vedtatt at utbyggingsavtale mellom Agri Eiendom AS og Steinkjer kommune legges ut til offentlig ettersyn.
21. november 2018 Steinkjer kommune
Detaljregulering Felleskjøpet- Utlegging til offentlig ettersyn (høringsfrist 02.01.19)
Formannskapet vedtok i møte 08.11.2018 å legge ut reguleringsplan (detaljregulering) for Felleskjøpet til offentlig ettersyn (høringsfrist 02.01.19). Bakgrunnen for planarbeidet er ønske om nybygg for Felleskjøpet på Steinkjer. Hensikten med planarbeidet er å...
21. november 2018 Steinkjer kommune
Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering Kulturhuskvartalet
Norcosult AS har på vegne av Steinkjer kommune fått i oppdrag å utarbeide detaljregulering for Kulturhuskvartalet. Se brev om oppstart av reguleringsarbeid i lenken nedenfor.
19. november 2018 Steinkjer kommune
Åpent møte med fokus på demens sykdom
Møtet er onsdag 21.november kl 18.00 - 20.00 på rådhuset i Weidemannsalen (rådhussalen).
19. november 2018 Steinkjer kommune
Delta i Folkestemmen 2018
Nå kan du påvirke hvordan Nye Steinkjer blir! Delta i Folkestemmen 2018.
16. november 2018 Steinkjer kommune
Guldbergaunet bosenter offisielt åpnet
Mandag 12.11.18 ble bosenteret åpnet med brask og bram, og dette markerte en stor dag i avdeling omsorgs historie.
14. november 2018 Steinkjer kommune
Skolene i Steinkjer trenger tilkallingsvikarer
Er du fleksibel og kan stille opp på kort varsel? Skolene trenger nå tilkallingsvikarer. 
13. november 2018 Steinkjer kommune
Kulturstipend - forlenget søknadsfrist til 12. november
Hvert år deles det ut stipend til kulturutøvere i kommunen og kandidatene skal ha sin kulturelle aktivitet knyttet til kommunen.
31. oktober 2018 Steinkjer kommune
Innskriving av elever til skolestart 2019
Har du en skolestarter i 2019? Nå er tiden inne for innskriving til skolen og fristen er 1.desember.
30. oktober 2018 Steinkjer kommune
Helsedirektoratet anbefaler hjemmelagring av jodtabletter
Dette gjelder i enkelte husstander (voksne under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn) for beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykke.
26. oktober 2018 Steinkjer kommune
Gjenåpning av navnesak, Bjørnabettet - Bjønnabettet
26. oktober 2018 Steinkjer kommune
Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Rådmann Torunn Austheim presenterer budsjettforslag 2019 og økonomiplan 2019-2022 for formannskapet, tillitsvalgte og tjenesteenhetsledere i møte 25.10.
25. oktober 2018 Steinkjer kommune
Fellesnemndsmøte og kommunestyremøte 25.oktober - Direkte overføring
Fellesnemndas møte starter i Weidemannsalen kl 15.00 og kommunestyremøte kl 18.00
22. oktober 2018 Steinkjer kommune
Arbeid i Skjeftevegen og Infanterivegen - forskyvning av sluttfristen
Grunnet en del pålagte endringer og tillegg, har entreprenør bedt om ny sluttfrist mht. ferdigstillelse av Skjeftevegen og Infanterivegen. Sluttfristen forskyves derfor med 15 arbeidsdager.
18. oktober 2018 Steinkjer kommune
Anleggsarbeid - Nedre Sannan
Uke 43 starter arbeid med separering av avløp fra boligblokker på Nedre Sannan.
18. oktober 2018 Steinkjer kommune
Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag er tildelt frivillighetsprisen
Dyrebeskyttelsen er landets største og eldste dyrevernorganisasjon, siden 1859 har de jobbet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse.
17. oktober 2018 Steinkjer kommune
Influensavaksine anbefales årlig til risikogrupper
Helsegevinsten kan være stor om du vaksinerer deg. Personer i risikogruppene bør ta influensavaksine årlig.
17. oktober 2018 Steinkjer kommune
Mulighetsstudie for etterbruk av Dampsaga
I forbindelse med kultursjefens presentasjon av prosjekt Jakob til hovedutvalgene i dag, - ble det også lagt fram en mulighetsstudie for etterbruk av Dampsaga.
16. oktober 2018 Steinkjer kommune
Kulturpris og kulturstipend
Fristen for å melde inn kandidater til kommunens kulturpris er 1.november. Samme frist er satt for å søke om kulturstipend.
12. oktober 2018 Steinkjer kommune
11-åring sugd inn i vannrør
Nathaniel (11) ble tvunget under vann etter han snublet og ble sugd inn i et 45 meter langt stikkrør. – Jeg visste ikke hvor langt dette røret var, så jeg gjorde opp mine siste tanker, sier han.
9. oktober 2018 VG
11-åring sugd inn i vannrør: – Trodde jeg skulle drukne
Nathaniel (11) ble tvunget under vann etter han snublet og ble sugd inn i et 45 meter langt stikkrør. – Jeg visste ikke hvor langt dette røret var, så jeg gjorde opp mine siste tanker, sier han.
9. oktober 2018 VG
Alkovett i livskriser
Som AV-OG-TIL-kommune ønsker vi å informere om kampanjen for alkovett i livskriser. Å ty til alkohol når det butter imot er en velkjent og til dels utbredt strategi.
8. oktober 2018 Steinkjer kommune
Ny renovasjonsleder
Carl Anders Kvistad blir ny leder for renovasjon i Steinkjer, Verran og Snåsa.
5. oktober 2018 Steinkjer kommune
TRØNDELAG

Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober - Påminning om arrangement
Dagen markeres på rådhuset med en gratis temadag. Bindende påmelding. Forlenget påmeldingsfrist til 8.oktober.
4. oktober 2018 Steinkjer kommune
Likemannsarbeid - forlenget søknadsfrist til 15.oktober
Likemannsarbeidet dreier seg om situasjoner hvor kronisk syke/ funksjonshemmede hjelper og støtter hverandre gjennom utveksling av egne erfaringer. Det kan være praktiske spørsmål man strever med, der likemann gir råd om hvordan og hvor en kan få hjelp.
2. oktober 2018 Steinkjer kommune
Den store flyttedagen
17 beboere fra Ogndal eldresenter ble i dag flyttet til nye Guldbergaunet bosenter. Vi fulgte med Turid Marie Høin (71) på flytteferden.
1. oktober 2018 Steinkjer kommune
Høyhus på O2- tomta- Hva mener du?
Steinkjer kommune har varslet oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser i reguleringsplan for eiendommen Ogndalsvegen 2.
28. september 2018 Steinkjer kommune
Vi trenger flere fosterhjem i Steinkjer
Over 200 barn i Midt-Norge trenger et fosterhjem nå. Vil du hjelpe?
27. september 2018 Steinkjer kommune
Eldres dag markeres på rådhuset fredag 12.oktober
Invitasjon til markeringen av Eldres dag kl 17.00 den 12.oktober i Weidemannsalen. Det blir servert varm mat og det blir foredrag, musikk og dans.
26. september 2018 Steinkjer kommune
E6 Åsen - Mære. Kommunedelplan til offentlig ettersyn (høringsfrist 9.11.2018).
Formannskapet vedtok i møte 21.6.2018 at Kommunedelplan E6 Åsen nord - Mære legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planforslaget utreder 4 ulike alternativer på delstrekning Sparbu som vist på figuren over, og SVV anbefaler den vestlige traséen forbi Sparbu sentrum (benevnt...
26. september 2018 Steinkjer kommune
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid- Ogndalsvegen 2
Steinkjer kommune varsler oppstart av reguleringsplanarbeid- endring av bestemmelser i reguleringsplan for eiendommen Ogndalsvegen 2.
18. september 2018 Steinkjer kommune
Reguleringsplan Jæktbyn uteservering - Utlegging til offentlig ettersyn
Formannskapet vedtok i møte 30.08.2018 å legge ut reguleringsplan for Jæktbyn uteservering til offentlig ettersyn i 6 uker. Formålet med planarbeidet er å avklare bruken av området (del av eiendom 192/632) til uteservering gjennom en
12. september 2018 Steinkjer kommune
Returpunktet på Vegmo fjernes i løpet av september
Samtidig etableres eget punkt for hytterenovasjon på Henningvola. For husholdninger henvises til returpunkt ved butikken på Mære, og på Skarpnes.
10. september 2018 Steinkjer kommune
Kommunestyremøte onsdag 12.september - Direkte overføring
Kommunstyret skal behandle 12 saker og møtet er i Weidemannsalen på rådhuset kl 18.00.
10. september 2018 Steinkjer kommune
Asfaltering på Håkkadalsbrua
Tirsdag 11. september blir Håkkadalsbrua stengt pga asfaltering kl 07.00 - 12.00.
10. september 2018 Steinkjer kommune
Rektor Svein Kåre Haugen - leder for både Steinkjer og Verran kulturskole
7. september 2018 Steinkjer kommune
Verdensdagen for psykisk helse 10.10.2018
Dagen markeres på rådhuset med en gratis temadag. Bindende påmelding innen 4.oktober. Det er plass til maks. 150 deltagere så her blir det først-til-mølla-prinsippet.
4. september 2018 Steinkjer kommune
Offentlig ettersyn. Kommuneplanens arealdel rullering 2018 ( Høringsperiode avsluttet)
Forslag til kommuneplanens arealdel er i formannskapets møte 08.03.18. lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 11.05.18
3. september 2018 Steinkjer kommune
Reguleringsplan Helgeshaug - Utlegging til offentlig ettersyn
Formannskapet vedtok i møte 16.08.2018. å legge ut reguleringsplan for Helgeshaug til offentlig ettersyn i 6 uker. Planen tilrettelegger for omdisponering av en landbrukseiendom til boligformål for å åpne opp for konsentrert småhusbebyggelse med inntil 8 boenheter.
29. august 2018 Steinkjer kommune
Frivillighetsprisen 2018 - Frist 15. september
Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats?
28. august 2018 Steinkjer kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

STEINKJER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL