Sørreisa
Tidligstemming
Du kan avgi din stemme fra 1. juli.
torsdag 4. juli Sørreisa kommune
Nye nettsider
Målsetningen bak omleggingen er å fornye sidene til en mer moderne struktur for å skape ett nettsted som er mer informativt og lettere å finne frem på.   
tirsdag 25. juni Sørreisa kommune
4 nye tilbud i Sørreisa Kulturskole
torsdag 20. juni Sørreisa kommune
Dyrøy og Sørreisa Legekontor
Forside
onsdag 19. juni Sørreisa kommune
Søknadskjema kulturskolen 2019
onsdag 12. juni Sørreisa kommune
Brannøvelse mandag 27. mai kl 18.00
Sørreisa Brannvesen kjører brannøvelse mandag 27. mai fra kl 18.00. Abbonenter i Langhaugen, Brekka og Toppen Nedre vil merke redusert trykk på vannet.
mandag 27. mai Sørreisa kommune
Ka Skjer nr 2 2019
Siste utgave av Ka skjer 2.19 nett.pdf
torsdag 23. mai Sørreisa kommune
Program 17. mai
Forside
mandag 13. mai Sørreisa kommune
TROMS

Veterandagen 8. mai 2019
Forside
fredag 3. mai Sørreisa kommune
Veterandagen 8. mai 2019
Forside
fredag 3. mai Sørreisa kommune
Høring av kystsoneplan
Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms har i møte 24.4.2019 vedtatt å legge forslag til Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms datert 24.4.2019, ut til offentlig ettersyn og høring.
onsdag 24. april Sørreisa kommune
Monica
Dette er en test.
tirsdag 23. april Sørreisa kommune
Åpningstider Dyrøy og Sørreisa legekontor
Forside
fredag 12. april Sørreisa kommune
Valglister til kommunevalget i Sørreisa 2019
Forside
fredag 5. april Sørreisa kommune
HUSK FOLKEMØTE – ny helse og omsorgsplan
Hva er viktig for deg? Tirsdag 26. mars kl 18.00-20.15 i kulturhuset.
torsdag 21. mars Sørreisa kommune
Camp Reistad Vinterleir
Lørdag 6. april 2019, kl. 9 - 14 på Storlømyra i Bardu. Les mer her!
torsdag 21. mars Sørreisa kommune
Vannavstegning Gottesjord
mandag 18. mars Sørreisa kommune
Kulturuka 2019
Her er kulturukeprogrammet - merk Lysglimt-arrangement flyttet fra 15.mars til 22.mars
torsdag 14. mars Sørreisa kommune
Pårørendeskolen
Forside
fredag 22. februar Sørreisa kommune
Lekkasje i vannforedelingsnettet.
torsdag 21. februar Sørreisa kommune
Søknad om barnehageplass 2019/2020
Søknadsfristen for hovedopptak til barnehageplasser i Sørreisa er 1. mars. De private og kommunale barnehager samordner opptaket.
tirsdag 12. februar Sørreisa kommune
Festeansvar for graver på gravplasser
torsdag 7. februar Sørreisa kommune
Innmelding av elever til grunnskolen 2019
fredag 18. januar Sørreisa kommune
Interkommunal barnevernvakt
torsdag 17. januar Sørreisa kommune
Vannavstenging hemmingsjordlia
pga. arbeider på vannledningen vil abb. bli uten vann torsdag 17. januar fra kl 09.00 og utover dagen. teknisk etat
onsdag 16. januar Sørreisa kommune
Fyllartikkel - ikke slett
Forside
torsdag 3. januar Sørreisa kommune
Frisklivssentralen opp igjen med treninger
onsdag 2. januar Sørreisa kommune
Er du forberedt?
For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.  
4. desember 2018 Sørreisa kommune
Kokeanbefaling Reinelv vannverk
Det er påvist E.coli i vannet, og vi anbefaler å koke det før det drikkes. Anbefalingen gjelder til den oppheves.
22. november 2018 Sørreisa kommune
Offentlig ettersyn av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Forside
22. november 2018 Sørreisa kommune
Inkludering av barn i lavinntektstfamilier
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)
19. november 2018 Sørreisa kommune
Hogst i vernskog
Sørreisa kommune minner om at all hogst i vernskog, ut over ved til husbehov, skal meldes til kommunen før hogst kan starte. Dette i tråd med Vernskogbestemmelsene for kommunene. All skog i Troms er definert som vernskog. Det betyr at skogen er vern mot naturskader o.a. Har kommunen ikke gitt...
13. november 2018 Sørreisa kommune
Øvelse Northern Screen
Informasjon om militærøvelse og påvirkning på trafikk.
8. november 2018 Sørreisa kommune
TROMS

Sorteringsguide Senja Avfall
2. november 2018 Sørreisa kommune
Bokloppemarked
2. november 2018 Sørreisa kommune
Mammografibussen besøker Finnsnes
Mammografibussen står ved Omsorgssenteret på Finnsnes og vil være der frem til 6.desember.
1. november 2018 Sørreisa kommune
Hemmingsjordlia
23. oktober 2018 Sørreisa kommune
Stenging av Skoleveien
Pga. fresing/asfaltering stenges Skoleveien fra mandag 19. oktober kl 19.00. Teknisk etat
19. oktober 2018 Sørreisa kommune
Morten Karolius til Dyrøy
Tirsdag 23. oktober er Frisklivssentralen i Sørreisa og Dyrøy så heldig å få Morten Karolius til Dyrøy. Han er coach fra Fenomental og skal ha tematimer for oss om motivasjon og mestring. Morten utfordrer, bevisstgjør og støtter på en måte som treffer...
16. oktober 2018 Sørreisa kommune
Fresing av Bonhaugveien
Tirsdag 16.oktober begynenr kommunen med fresing av Bonhaugveien. Området vil bli stengt der arbeidet pågår, og omkjøring er skiltet ved anleggsområdet. Fresingen starter fra fylkesveien ved Brekka.
15. oktober 2018 Sørreisa kommune
Blott en dag
Maria Solheim tolker salmer av Lina Sandell. Forhåndssalg av billettter på servicekontoret på kommunehuset.
10. oktober 2018 Sørreisa kommune
Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen (kommunestyrevalg) eller fylkeskommunen (fylkestingsvalg) de ønsker å stille til valg i.  Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal og leveres
4. oktober 2018 Sørreisa kommune
Kommer feieren i år?
28. september 2018 Sørreisa kommune
BØSSEBÆRERE til TV-AKSJONEN 2018
Søndag 21. oktober 2018
28. september 2018 Sørreisa kommune
Kokepåbud Lyshaugveien mv.
Vi har fått påvist en E.Coli-bakterie i vannet. Vi anbefaler derfor at alle koker vann som skal drikkes eller brukes til mat. Dette gjelder Lyshaugveien fra Vendingselvdalen og oppover, samt Skarveien. Tiltak er igangsatt, men det vil dessverre ta noen dager før vi kan friskmelde vannet. Teknisk etat
26. september 2018 Sørreisa kommune
Influensavaksine i Sørreisa
Personer i risikogruppene tilbys nå influensavaksine ved helsestasjonen i Sørreisa.
20. september 2018 Sørreisa kommune
Pårørendeskolen/ Kurset i Sørreisa
Kurs for pårørende til personer med psykiske helseutfordringer. 25.september, 9 og 16. oktober 2018. N.B. På grunn av få påmeldte vil disse kursene IKKE bli avholdt.
14. september 2018 Sørreisa kommune
Temakveld om demens
tirsdag 18. september 2018 kl 18.00
13. september 2018 Sørreisa kommune
Ladestasjon ved Folkehelseparken
4. september 2018 Sørreisa kommune
Invitasjon til foredrag - JAKTEN PÅ DET DIGGE LIV
Tirsdag 25.09.18 kl. 12-15 Sted: Kommunehuset i Bardu - kommunestyresal Ved spørsmål kontakt Hege Hammer Bech - 975 00 871 eller Ernst Hansen 952 03 031 Enkel bevertning
28. august 2018 Sørreisa kommune
SFO Ruten for 2018/ 2019
27. august 2018 Sørreisa kommune
RVTS Nord - Nyhetsbrev
Les nyhetsbrevet her
23. august 2018 Sørreisa kommune
Snart skolestart i Troms
Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Trygg Trafikk ber huseierne klippe hekkene i god tid før skolestart.
13. august 2018 Sørreisa kommune
Kraftige avgiftsforskjeller: Sjekk din kommune
Den årlige oversikten over kommunale avgifter og eiendomsskatt viser meget store forskjeller mellom kommuner. I dag kan du trykke på kartet og sjekke din kommune opp mot nabokommunene.
4. juli 2018 VG
Vedtatt planprogram
25.06.2018 ble det vedtatt planprogram for Kystplan II Midt- og Sør-Troms
2. juli 2018 Sørreisa kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
Planen ble vedtatt 03/05/18 og kan leses her
28. juni 2018 Sørreisa kommune
Feiring av St.Hans og bålbrenning.
Det er lange tradisjoner for St.Hans bål i Norge. En tradisjon der grendelag, naboer og familier samles til felles aktiviteter med bålkos, mat og drikke.
15. juni 2018 Sørreisa kommune
Brannfarlig vifte
Nå trekker produsenten dem tilbake på grunn av mulig brannfare. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen
14. juni 2018 Sørreisa kommune
TROMS

Drenneringstilskudd
Det settes en søknadsfrist til 20 juni for første gangs behandling av drenneringstilskudd.
11. juni 2018 Sørreisa kommune
Vannlekkasje
I dag, 15. mai kan det bli redusert trykk/uten trykk pga. søk etter vannlekkasje som har oppstått på vannledningsnettet(gjelder hele kommunen som er tilknyttet kommunal vannledning). Teknisk etat
15. mai 2018 Sørreisa kommune
Dugnadsoppdrag
Sørreisa sentralskole - rydding av kjeller. Lørdag 23. juni og Søndag 24. juni skal det ryddes i kjeller på sentralskolen. Gjenstander som er lagret i lokalene skal fraktes ut til containere. Demontering og sortering til ulike containere inngåår. Det utbetales kr. 30.000,- til...
14. mai 2018 Sørreisa kommune
Gutten som ble til et insekt
Flott og kritikerrost barneforestilling som passer for store og små fra 6 år og oppover. 
25. april 2018 Sørreisa kommune
Folkemøte Kystsoneplanarbeid
Ordfører Jan-Eirik Nordahl og leder av TAU Paul Dahlø, som er Sørreisa representant i Plangruppa, inviterer til en orientering ONSDAG 9.Mai, kl. 18.00 i Møterom 1 på Kommunehuset. To år etter at prosjektet "Kystplan Midt- og Sør-Troms" gav oppdaterte...
6. april 2018 Sørreisa kommune
Hemmingsjordlia boligfelt
Her vil vi fortløpende legge ut informasjon om salg av Hemmingsjordlia boligfelt. Nederst på siden ligger det tabell med detaljoversikt av info for hver enkelt tomt. Klikk på bildet til venstre for å gå til kommunekart, det er da mulig å legge på digitalt tomtekart...
20. mars 2018 Sørreisa kommune
Sjåfør mistet kontroll over bilen og kjørte i autovernet før ferden endte i grøfta på andre siden av veien. Så gjorde sjåføren en stor tabbe
En natt tidlig i september i fjor mistet den 18-åringe sjåføren kontroll over bilen i en sving i Sørreisa, krysset vegen og traff autovernet før…
16. mars 2018 $ Nordlys
Kulturuka 2018 i Sørreisa
Last ned fullstendig program om årets kulturuke her!
13. mars 2018 Sørreisa kommune
Ett felt stengt etter kollisjon i Lavangen
Statens vegvesen melder om kolisjon på fylkesveg 84 Laberget - Soløy, på strekningen Fossbakken - Sørreisa i Lavangen kommune.Det er manuell dirigering på stedet, ett…
9. mars 2018 Nordlys
Pårørende skolen i Sørreisa
Kurset holdes over 5 samlinger på dagsenteret, Sørreisa omsorgssenter fra kl 17.30 til kl 20.00 på følgende datoer: 21. mars, 4. april, 11. april, 18. april og 25. april.
28. februar 2018 Sørreisa kommune
Nå er Lars drittlei. Les hans ville oppgjør med sløve hundeeiere som «driter i at plysjdotten tømmer tarmen langs de hvite vegkantene»
Etterlatt hundeskit får mange til å se rødt.
24. februar 2018 $ Nordlys
Erik fra Troms på pallen i Skandinavisk cup!
Erik Valnes fra Sørreisa i Troms ble nummer to i sprint under Skandinavisk Cup i Trondheim fredag, bare slått av Sindre Bjørnstad Skar.23-åringen viste stor…
23. februar 2018 Nordlys
Her er svaret: Derfor så mange et uvant lys på himmelen i kveld
Torsdag ettermiddag fikk Nordlys flere tips om et lysfenomen som var observert på himmelen over Troms.
22. februar 2018 Nordlys
Tenåring kjørte 14 km/t for fort - mistet førerkortet
En gutt i tenårene i Sørreisa ble tatt av politiet i 74 km/t i en 60-sone.Han mistet lappen. Grunnen er at han hadde for mange…
16. februar 2018 Nordlys
Odd Richard så flyvende ildkule: - Den var så nær, kanskje bare hundre meter over bakken
Odd Richard Olsen (36) forteller om en spektakulær observasjon av det han mener var en meteoritt som falt ned i Sørreisa.
5. februar 2018 $ Nordlys
Slik ble Erik (21) fra Sørreisa verdensmester: – Kan godt steke seg en «grandis»
Forrige mandag ble Erik Valnes fra Sørreisa verdensmester på sprinten i U-23 VM i Sveits. Sørreisagutten er ikke som alle andre.
4. februar 2018 $ Nordlys
Brann i Sørreisa - enebolig er overtent
Alle har kommet seg ut av huset, opplyser politiet.
2. februar 2018 Nordlys
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SØRREISA

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL