Solund
Solund brannvern - kontroll av brannslokkingsapparat
Nortronik AS utfører kontrollar for Solund Brannvern på Hardbakke Brannstasjon tysdag 28. november frå kl. 09.00 – 13.00 .   Eigarar og brukarar til bustader og fritidshus kan i dette tidsrommet få utført kontroll av private brannslokkingsapparat. Det vert òg...
08:28 Solund kommune
Uvêr bremsa lysfesten
Lysfestivalen i Solund leid i går under at uvêret herja så hardt at ferjene og hurtigbåtane vart innstilt.
lørdag 17:50 $ Firda
Møte Solund kontrollutval 20.11.2017
Måndag 20.11.2017 kl. 11.00 er det møte i Solund kontrollutval. Møtestad erSolund kommune sitt møterom. Saklista finn du her.
lørdag 15:31 Solund kommune
Ambulansebåten får leve i to år til
ASKVOLL: Administrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ei mellombels avtale om båtambulanse for dei neste to åra i Askvoll.
fredag 17:13 Firda
– Nytt at dei forhandlar med Fjaler
– BKK har lenge prøvd å få tak i Sunnfjord Energi-aksjar. Det nye no er at dei sit i konkrete forhandlingar med Fjaler, seier Sunnfjord Energi-sjef Fredrik Behrens.
torsdag 18:56 $ Firda
Informasjonsmøte om reguleringsplan for Ytre Steinsund bru og Revisjon av kommuneplan for Solund kommune
Onsdag 22.november kl 18:15 er alle velkomen til informasjonsmøte på Solund grendahus. Prosjektleiar Ingar Hals frå Statens Vegvesen vil presentere detalreguleringsplan for fv. 606 Ytre Steinsund bru. Det vert høve til å stille spørsmål. ...
onsdag 16:32 Solund kommune
Formannskapsmøte 16.11.2017
Innkalling og sakliste til formannskapet sitt møtetorsdag 16.11.2017 kl. 09.00 finn ein her. Tilleggsinnkalling.
tirsdag 14. november Solund kommune
HAFS Utvikling og dei hemmelege tenestene
Innbyggjarane i HAFS-kommunane har dei siste vekene vore vitne til ein underleg, løyndomsfull prosess kring nedlegginga av det offentleg eigde selskapet HAFS Utvikling. For min…
mandag 13. november Firda
SOGN OG FJORDANE

Knusande dom over HAFS Utvikling AS
NÆRINGSLIV: I den mykje omsnakka og tidlegare hemmlegstempla rapporten etter evalueringa av HAFS Utvikling, kjem det fram knallhard kritikk mot mellom anna oppstartsprosess, strategiar og dagleg leiar i selskapet.
fredag 10. november $ Firda
Møte i felles eldreråd og råd for funksjonshemma 13.11.17
Her kan de lese innkalling og sakliste til møtet. Dokument til møtet: Oppstart budsjett 2018 med økonomiplan 2018 - 2021 Drøftingsnotat Tabelloppsett budsjett og økonomiplan Rundskriv frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane
fredag 3. november Solund kommune
Sakskart Solund Administrasjonsutval og Solund Formannskap 02.11.2017
Her kan du sjå sakskart til Solund Administrasjonsutval og saker til handsaming i Solund Formannskap sitt møtetorsdag 2. november.
onsdag 1. november Solund kommune
Gratis HPV-vaksine.
Alle kvinner født 1991 og seinarefår frå hausten 2016tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefalast til unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaka...
onsdag 1. november Solund kommune
Kunngjering godkjent endring for reguleringsplan Solnes
Solund formannskap har i møte 31.08.2017 godkjent mindre endring av reguleringsplan Solnes i fsak-056/17. Ein kan påklage formannskapet sitt vedtak innan tre-3-veker frå denne kunngjeringa, jamfør 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova jf. kap. VI i forvaltningslova. Klagen må vere...
onsdag 1. november Solund kommune
Offentleg høyring - Eide Kråkenes
Solund formannskap har i sak 073/17 gjort fylgjande vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 12-10 og 12-11 finn Solund formannskap å kunne godkjenne at framlegg til privat reguleringsplan veg Eide Kråkenes planId 2016002 vert lagd ut på offentleg høyring.
tirsdag 31. oktober Solund kommune
Offentleg høyring - Fv 606 Ytre Steinsund bru
Solund formannskap har i sak 075/17 gjort fylgjande vedtak: Solund formanskap finn, i medhald av plan og bygningslova 12-10, å kunne legge framlegg til reguleringsplan for fv.606 Ytre Steinsund bru planID 1412-201702 ut på offentleg høyring.
tirsdag 31. oktober Solund kommune
Fagdag i Solund - påmeldingsfrist 01. november
30.november 2017 vert det arrangert interkommunal fagdag i Solund - i samarbeid med NAPHA (Nasjonalt Kompetansesenter for psykisk helsearbeid). NAPHA har oppdrag frå Helsedirektoratet, og har som mål å gjere deira helsepolitikk praktisk tilgjengeleg i kommunane.
tirsdag 31. oktober Solund kommune
Aktiv på dagtid - bassenget er opna.
Solund kommune er den minste kommunen i Sogn og Fjordane og den einaste kommunen i fylket som berre ligg på øyar. Yts i Sognefjorden vert kommunen vår den vestlegaste kommunen i landet med Utvær fyr som det vestlegaste punktet.
mandag 30. oktober Solund kommune
Influensavaksine 2017/2018.
Ynskjer du influensavaksine? Kontakt Solund legekontor på tlf 57 78 62 80 for time. Kvar onsdag kan du komme utan timebestilling. Meir informasjon finn du her.
onsdag 25. oktober Solund kommune
No får du digital post frå oss
Solund kommune vil i løpet av november gå over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om du ikkje har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn.Dokument som ikkje er opna i Altinn...
mandag 23. oktober Solund kommune
Følg Solund i TV-aksjonen
Har du lyst å sjå kor mykje pengar som vert samla inn til TV-aksjonen i Solund? Du kan følgje innsamlinga på www.givarstafett.no. Her finn dug mykje anna informasjon om innsamlinga.
torsdag 19. oktober Solund kommune
Dyrlegen kjem 21.10.17
Dyrlege Neringa Pabreziene kjem til Solund laurdag 21. oktober. Ta kontakt på tlf 41 58 89 30 i god tid.
torsdag 19. oktober Solund kommune
Nokon er glad i deg - bruk refleks!
Blir du sett i trafikken? Torsdag 19. oktober er den nasjonale refleksdagen. Bruk 5 minutt på Refleksdagen til å putte reflekser på alle jakker og vesker så er det gjort. Då er du mykje tryggare i mørket. Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med...
tirsdag 17. oktober Solund kommune
Sakskart Solund kommunestyre 19.10.2017
Saker til handsaming i Solund kommunestyre sitt møte torsdag 19. oktober finn du her.
mandag 16. oktober Solund kommune
Høyring - planprogram for Regional plan for kultur
Sogn og Fjordane fylkeskommune har no lagt planprogram for regional plan for kultur. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017. Planprogrammet er ein plan for det vidare arbeidet med regional plan for kultur, med framlegg til mål, plantema, organisering og framdrift....
onsdag 4. oktober Solund kommune
Tannlegekontoret ut året
Informasjon om dagar kontoret er ope ut dette året. 10/10-17 Tannpleiar 18/10-17 Tannlege 24/10-17 Tannpleiar 31/10-17 Tannlege og tannpleiar 14/11-17 Tannpleiar 15/11-17 Tannlege 21/11-17 Tannpleiar 22/11-17 Tannlege 28/11-17 Tannlege 29/11-17 Tannlege 12/12-17 Tannpleiar 13/12-17...
onsdag 4. oktober Solund kommune
Norskprøve for vaksne innvandrarar (privatistar)
I perioden 27.november - 8. desember vert det høve til å ta skriftleg og munnleg norskprøve i Solund Kommune. For påmelding og meir informasjon om gjennomføring av prøva ta kontakt med Vaksenopplæringa i Solund. Epost: jolanta.gasvaer@solund.kommune.no Telefon:...
onsdag 4. oktober Solund kommune
Trivselsleiarkurs på den nye grasbana.
Trivselsleiarane på skulen har ansvar for aktivitetar i friminuttet. To gonger i løpet av skuleåret blir ein gruppe elevar frå 4-10.klasse valt som trivselsleiarar. Dei får opplæring i nye aktivitetar som dei skal leie i friminutta på skulen. På opplæring...
mandag 2. oktober Solund kommune
Sakskart til Solund formannskap 02.10.2017
Solund formannskap vert innkalla til møte måndag 02.10.2017. Innkallinga med sakskart finn ein her. Noter at sak 058/17 ikkje er ferdig ogsaka vil bli oppdatert i løpet av helga.
fredag 29. september Solund kommune
Sakskart til Solund formannskap 09.10.2017
Saker til handsaming i formannskapet 09.10.2017 kan de lese her
fredag 29. september Solund kommune
Nytt frå arbeidet med bru til Ytre Solund
Onsdag 27.09.17kom det melding om at Samferdsledepartementet har førehandsgodkjendt ferjeavløysingsprosjektet Ytre Steinsund og Atløysambandet. Dette er eit viktig steg i prosessen fram mot endeleg søknad. For Ytre Steinsund vil det vere gunstig om Fylkeskommunen kan sende...
torsdag 28. september Solund kommune
Eivindvik lensmannskontor vert stengt
Lensmannskontoret i Eivindvik vert stengt for publikum fom 1.10.2017. Frå same dato vert kontoret i Duesund i Masfjorden ope 3 dagar i veka måndag, onsdag og fredag kl. 0830 1500. Kontoret i Masfjorden har ikkje passboks og publikum må bestille time via www.politiet.no.
torsdag 28. september Solund kommune
Fotokonkurranse - klimaomstilling - vinn 5000 kroner
Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til fotokonkurranse med klimaomstilling som tema. Fristen for å sende inn bilete er 6. november. Dei innsende bileta skal syne eitt eller fleire motiv ein meiner fortel noko om korleis vi best bur oss på dei klimatiske endringane som kan kome. Korleis vi kan...
torsdag 28. september Solund kommune
Møte/verkstad om uteområdet ved skulen onsdag 4.oktober kl 16.30-19:00 på Kantina ved Solund ungdomsskule.
Tema for møtet: Generell informasjon om minimumskrav og finansieringsmoglegheiter i spelemiddel ordninga. Anleggstypar for skuleområde. Det vert vist til ulike dømer på anlegg. Tildelingskriterium Presentasjon av planskisser - ny ungdomsskule Gruppeoppgåver Korleis vil vi...
tirsdag 26. september Solund kommune
SOGN OG FJORDANE

Ledig stilling som klokkar ved Solund kyrkje
Solund sokn har ledig 7 % fast stilling som klokkar ved Solund kyrkje. Tiltreding snarast. Hovudarbeidsoppgåver: Praktisk førebuing og deltaking ved gudstenester/kyrkjelege handlingar Kvalifikasjonar Engasjement for kyrkjeleg arbeid Beherske norsk muntlig og skriftlig Må være...
mandag 25. september Solund kommune
Mottok Helsedirektoratet sin Dine30-gullmedalje
Helsedirektoratet ynskte i år å heidre eldsjeler, tilsette eller andre i landet, som la ein særskild innsats i å aktivisere folk flest. Dette har m.a. Anne Kristine Dyrdal og Hilde Marit Nikolaisen Trovåg i Solund klart. I anledning Solunddagane 26. august i år, mottok båe...
fredag 22. september Solund kommune
Årsmøte for Solund Sokn
Solund kommune er den minste kommunen i Sogn og Fjordane og den einaste kommunen i fylket som berre ligg på øyar. Yts i Sognefjorden vert kommunen vår den vestlegaste kommunen i landet med Utvær fyr som det vestlegaste punktet.
fredag 22. september Solund kommune
Offisiell opning av Solund idrettspark laurdag 23. september 2017
Solund idrettslag og Solund kommune inviterer alle til å vere med og markere opninga avvår nye Solund Idrettspark laurdag 23.september. Per Ravn Omdal kjem til Solund for å stå for den offisielle opninga, dette skjer kl 15:00. Det vert opplegg for barn og ungefrå kl 12. Vi ynskjer...
torsdag 21. september Solund kommune
Bosshenting i Solund etter konkurs i RenoNorden AS
NGIR melde21. septemberat dei har fått på plassein avtale med konkursbuet i RenoNorden. Bosshentinga i Solund vil difor gå som normalt frå i dag, med unntak av rute 751 som vert køyrt laurdag. Sjå meirpå NGIR sine heimesider
tirsdag 19. september Solund kommune
Verdensdagen for Psykisk helse 2017
Velkommen til foredraget God nok medTrond Haukedal Stad: Solund Leilighetshotell Tid: 25.09. kl. 18.30. Tema for verdensdagen i år er: Noe å glede seg over. Bilett kr. 50,- inkl. kaffi og kake Ledsager til personer med følgekort deltek gratis
mandag 18. september Solund kommune
Varsel om start av reguleringsarbeid Fv 606 Ytre Steinsund bru
fredag 15. september Solund kommune
Rydding av marint herrelaust avfall
Det er ytt tilskot frå Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no til strandrydding/tiltak mot marint avfall. Fjordkysten Friluftsråd, som er eit interkommualt friluftsråd med Flora, Askvoll og Solund som medlemer, vil etter rapport og dokumenterte utgifter yte tilskot til strandrydding i...
torsdag 14. september Solund kommune
Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og tilskot til drenering 2017
Gardbrukarar som driv landbruksproduksjon som stettar krava for produksjonstilskot kan søka på SMIL-midlar. Nytt av året er at dei som leiger ut areal til gardbrukaren også kan søka. Fylkesmannen løyver for 2017 kr 120000 i SMIL-midlar og kr 50000 til dreneringstiltak i Solund....
onsdag 13. september Solund kommune
Her kan du røyste valdagen måndag 11. september
Kvar kan eg røyste? I Solund er det to krinsar, Hardbakke og Ytrøy. Du kan røyste på følgjande stadar: Hardbakke krins: Solund Grendahus på Hardbakke, kl. 10.00-17.00 Ytrøy krins: Tidlegare Havsula barnehage i Ytrøy, kl. 12.00-17.00 Kven kan...
torsdag 7. september Solund kommune
Aktiv på dagtid hausten 2017
Solund kommune er den minste kommunen i Sogn og Fjordane og den einaste kommunen i fylket som berre ligg på øyar. Yts i Sognefjorden vert kommunen vår den vestlegaste kommunen i landet med Utvær fyr som det vestlegaste punktet.
onsdag 6. september Solund kommune
Førehandsrøysting veke 36
Solund kommune vil arrangere førehandsrøysting på følgjande stadar og datoar i veke 36: Onsdag 06. september Solundheimen Kl. 11.00-12.00 Torsdag 07. september Båtruta i Nord-Solund Båtruta går frå Hersvikbygda kl. 08.15 og det vil vere mogeleg å...
fredag 1. september Solund kommune
Stor aktivitet på kunstgrasbana
Etter mange år har innbyggjarane i Solund endeleg fått ei kunstgrasbane. Bana på Solund Idrettspark er allereie ein populær møteplass for folk i alle aldrar og det har skapt mykje positiv aktivitet i samfunnet.
fredag 1. september Solund kommune
Høyringsmøte om Regional transportplan 2018-2027
Song og Fjordane fylkeskommune arrangererhøyringsmøte omRegional transportplan 2018-2027. Møtet vert arrangert i på Scandic Sunnfjord Hotell Spa i Førde onsdag 13. september kl. 10.00.
torsdag 31. august Solund kommune
Kurs i kosthald
Treng du litt hjelp for å ete og leve sunnare og samtidig gå ned i vekt? No har du mogelegheit å delta på eit Roede-kursder du bl.a.vil få hjelp med åplanlegge eit godt kosthald.
torsdag 31. august Solund kommune
Lusesjekk veke 35
Veke 35 deltar Solund barnehage og Solund barne- og ungdomsskule i Folkehelseinstittutet sin kampanje mot hovudlus. Helga 2.-3. september skal alle foreldre til barn i barnehagen og skulen sjekke heile familien for lus. Dersom ein finn lus må ein informere barnehagen eller skulen så fort som mogeleg.
torsdag 31. august Solund kommune
Formannskapet 31.08.2017 - tilleggsinnkalling
Dette er ei tilleggsinnkalling til formannskapet sitt møte torsdag 31.08.2017 kl. 12.30 på Solund kommune sitt møterom. Opphavleg innkalling finn ein her.
tirsdag 29. august Solund kommune
Formannskapsmøte 31.08.2017
Formannskapet vert innkalla til møte torsdag 31. august 2017 kl. 12.30på Solund kommune sitt møterom. Innkallinga og sakslista finn ein her.
mandag 28. august Solund kommune
Soppkontroll søndag 10.09
Søndag 10. september kan du få kontrollert soppkorga di av ein soppsakkyndig. Ein representant frå Sunnfjord Sopp og Nyttevekstforening er tilstade på Næingsbygget på Hardbakke kl. 12.00-14.00. Les meir på www.soppognyttevekster.no.
lørdag 19. august Solund kommune
Småbarnstreff 06.09.2017 - ny dato!
Onsdag 06. september 2017 kl. 11.00-12.00 vert det småbarnstreff på Solund helsestasjon. Tema: Korleis leggje til rette for godmotorisk utvikling hos sped- og småbarn.
torsdag 17. august Solund kommune
Innspel til rutetilbodet
Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer kommunar og andre interesserte å kome med innspel til rutetilbodet som skal gjelde frå 25. juni 2018.
tirsdag 15. august Solund kommune
Ruteendringar frå 21. august
I samband med ny ruteperiode frå 21. august er det gjort enkelte endringar i rutetilbodet i Sogn og Fjordane. Sjekk om det er endringar for di reise på kringom.no. Ruteopplysning får du på kringom.no eller telefon 177. Treng du nye utskrifter av tabellar kan dette tingast på telefon...
mandag 14. august Solund kommune
Førehandsrøysting stortingsvalet
Stortingsvalet 2017 Førehandsrøysting Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen måndag 11. september kan du førehandsrøyste i perioden 10. august til 08. september. I denne perioden kan du røyste i alle kommunar i Noreg, dvs. du treng...
onsdag 9. august Solund kommune
Ledig husvære på Hardbakke
Solund Bustadstifting har ledig husvære i Sildevika på Hardbakke. Sildevika 10, leiligheit nr. 4 1 stk 4-roms husvære (3 soverom) til leige, delvis møblert. Husleige kr. 8 225 pr. mnd + kommunale avgifter kr. 895 (totalt kr. 9 120 pr. mnd) Depositum 3 mnd. husleige (kr. 24 675) ...
tirsdag 8. august Solund kommune
Manntalslister til stortingsvalet
I 2017 er det stortingsval måndag 11. september. For å røyste i Solund på valdagen må du ha stemmerett og vere innført i manntalet i Solund kommune. Manntalslistene ligg no ute til offentleg ettersyn i resepsjonen på kommunehuset fram til valdagen.
mandag 24. juli Solund kommune
SOGN OG FJORDANE

– Det første året har vore krevjande
Gründar Evy Skogen trivst som eigen sjef trass mange utfordringar i oppstarten.
mandag 17. juli $ Firda
No kan du gå på tur med guiden i lomma
TEKNOLOGI: Dagens teknologi er i stadig endring, no er også den personlege guiden bytt ut med mobilen. FjordKysten har utvikla ei nettside der ein får høyre spennande historier knytt til ni kulturvandringsløyper i fylket.
mandag 17. juli Firda
Kjem til Utvær og Geita
Heretter skal du få vite meir når du besøkjer dei freda fyrstasjonane.
søndag 16. juli Firda
Kasta flaskepost på sjøen for seks år sidan, no har Åsne besøk av brevvennen frå Tyskland
SOLUND: Nærmare eit år etter at Åsne Hauge (13) sende ein flaskepost på Solund, dukka det opp eit brev frå Tyskland i postkassa.
fredag 14. juli Firda
Formannskapsmøte 10.07.2017
Formannskapet vertinnkalla til møte måndag 10.07.2017 kl. 09.00 på Solund kommune sitt møterom. Innkallinga og saklista finn ein her.
fredag 7. juli Solund kommune
Stortingsvalet 2017
Måndag 11. september er det stortingsval i Noreg. Norske statsborgar som er, eller har vore, folkeregistrert i Noreg har røysterett. Du må g ha fylt 18 år innan utgangen av 2017.
onsdag 5. juli Solund kommune
Ledige stillingar ved vaksenopplæringa
Solund kommune harto ledige stillingar ved vaksenopplæringa. Delar av den eine stillinga vil vere administrativ, og difor kombinasjonsstilling mellom administrasjon og undervisning. Vekting mellom administrasjon og undervisning ønskjer vi å drøfte med den som vert tilsett. Det kan...
onsdag 5. juli Solund kommune
Tannhelsetenesta
Tannpleiar er på tannklinikken tysdag 4/7-17 Tannlegen vil vere på tannklinikken onsdag 5/7-17 Tannklinikken i Eivindvik er sommarstengt frå 20/7-14/8, og Hardbakke har sommarstengt frå 6/7-29/8. Ved behov for tannlegehjelp i sommar, ta kontakt med naboklinikkar. Ved...
onsdag 28. juni Solund kommune
Tilskotsordning til utsiktsrydding
Til de som er interesserte i å rydda fram att utsikta til jordbruket sitt kulturlandskap i kommunen. Informasjon om tilskotsordning til utsiktsrydding: 1) Ryddinga skal vera langsmed ein sti eller ein veg som er tilgjengeleg for ålmenta. I Solund vil ein spesielt ha folkus på å rydda vekk...
onsdag 28. juni Solund kommune
Kommuneplan - Oppstart av planarbeid og offentleg ettersyn av planprogram
Solund kommune er i gang med å revidere kommuneplan sin samfunnsdel og arealdel. Kommunen har utarbeidd eit framlegg til planprogram som seier litt om føremål, planprosess, medverknad, tema og utgreiingar, og ynskjer dine innspel til planprogrammet og innhald i planen. Framlegg til planprogram...
fredag 16. juni Solund kommune
Detaljreguleringsplan for Fiskerihamn Nåra
Utlegging for 1.gangs høyring I medhald av Plan og bygningslova 12-10 har Solund formannskap i møte 02.06.2017 sak 038/17 vedteke å legge framlegg til detaljreguleringsplan Fiskerihamn Nåra ut på 1. gangs høyring. Framlegget vert kunngjord i avisa Firda 14.06.2017 samt...
onsdag 14. juni Solund kommune
Detaljreguleringsplan for Djupevika Losna
Utlegging for 1.gangs høyring I medhald av Plan og bygningslova 12-10 har Solund formannskap i møte 02.06.2017 sak 039/17 vedteke å legge framlegg til detaljreguleringsplan Djupevika Losna, oppdrettsanlegg på land ut på 1. gangs høyring. Framlegget vert kunngjord i avisa...
onsdag 14. juni Solund kommune
Kunngjering start reguleringsarbeid Hardbakke hamn/sentrum
Det vert med dette kunngjort start av arbeid med reguleringsplan for Hardbakke hamn/sentrum, jf. Plan og bygningslova 12-3 m.fl. Grunneigarar, naboar og andre som kan ha interesse av planarbeidet vert varsla med brev. I planområdet er det pr. i dag etablert fleire aktivitetar, servicebygg, kai for...
tirsdag 16. mai Solund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SOLUND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Kultur Troms Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Svalbard Finnmark Grue Tesla Landbruk Kultur Sport Fotball Jul Vær Östra Göinge Håndball Film Inrikes Litteratur Suldal Helsingborg Sverige Musikk Kunst Spill Forskning Motor Malmö Vestby Båt Odda Forsvar Boksing Landskrona Trav Hockey Kongsvinger Ishockey Masfjorden Hässleholm Mote Bil Russland Trening Holmestrand Brexit Fedje Odds BK Svelvik Arendal Trondheim Sjakk Stavanger Valg Polen Askøy Lillesand Nord-Korea Tour of Norway Bærum Osterøy Risør NM Lund Barn Musik Sykkel Eidfjord Os Langrenn Svømming Karmøy Mandal VM Jobb Seljord Tjøme Kristianstad Stockholm Fjell OL Molde Astronomi Øvre Eiker Tinn Vestre Slidre Skiskyting Agdenes Verdal Sørreisa Selje OBOS-ligaen Alta Kongelig Stord Israel Kävlinge Tour de France Fredrikstad Premier League Ledare Menn Norway Cup Gloppen NHL Tyskland Tønsberg Kommunesammenslåing Skøyter Politikk Harry Potter Evenes Jakt Moss Nedre Eiker Vellinge Sandnes Tvedestrand Vinje Emmaboda Skellefteå Poker Mercedes-Benz Aurdal Ringsaker Hadsel Hopp Holtålen Steinkjer Tromsø IL Sund Kampsport Porsgrunn Kina Universet Midsund Halden Europa League Meland Jevnaker Tomelilla Russ Eidsberg Lenvik Porsanger Klima Fitjar Nannestad Klatring Åstorp Rosenborg BK Voss Haugesund Rauma Drammen Eslöv Volda Ås Näringsliv Røros Nybro Snowboard Streik Frankrike Radøy Nes Ullensvang Tana Andøy Viking FK Narvik Vevelstad Kristiansand Trysil Nissedal Lyngdal Notodden Austrheim SK Brann Gjøvik Bremanger Alpint Android Dovre Svedala Motorsport Kvænangen Måsøy Lier USA
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL