Solund
Denne veka er lærarane alt anna enn lærarar i Solund: – Kom opp som ein spontan idé
Då lærarane skulle på studietur til Spania, vart det om å gjere å finne ei løysing. Nokre ord frå ordføraren fekk ballen til å rulle.
17:32 $ Firda
Nær ein million skilde dei to dyraste Førde-sala. Begge vart grusa av denne einebustaden
Ein av einebustadane i eit bustadfelt i Florø, trona soleklart høgst på eigedomslistene for september.
06:05 $ Firda
Eigedomssalet i Solund i september
Hersvikvegen 114 (Gnr 55, bnr 22) er overdratt frå Odd Sveinung Hersvik til Magnhild Olaug Hersvik
06:05 $ Firda
Oppstartsbonanza i Førde. Fem nye selskap har sett dagens lys
Her er næringslivsloggen til og med fredag 22. september 2023.
fredag 22. september $ Firda
Berre 4 av 18 ordførarar i gamlefylket er kvinner
Kvinnene har sjefsplassane i både den største og den minste kommunen i Sogn og Fjordane.
onsdag 20. september $ Firda
Øyvind (26) frå Solund har omsett for 150 millionar: Sjekk kunsten titals reiste frå utlandet for å sjå
I 2021 starta han å selje kunst for første gong. Sidan då har han omsett for 150 millionar, jobba med verdskjende namn, og vorte Norges mestseljande kunstnar. Likevel har nesten ingen i Oslo høyrt om Oslo-bebuaren.
lørdag 16. september $ Firda
Fjorten trafikkmeldingar: Slik er stoda på vegane
Det føregår arbeid på mange vegar i regionen vår. Vegvesenet melder kortare stengingar fleire stader.
fredag 15. september $ Firda
Kjem ikkje hit likevel
Kongehuset annonserte tidlegare i september at kronprinsparet la sin årlege fylkestur til Vestland.
torsdag 14. september $ Firda
VESTLAND

Flest førehandsstemde i Hyllestad, færrast i Høyanger
Nær ein tredjedel av oss har stemt før valdagen.
mandag 11. september $ Firda
Når du skal til fotografen kan du ta inspirasjon frå han her
Er det oter eller havørn som har lagt igjen denne?
søndag 10. september $ Firda
Moglegheiter for alle i Solund!
Solund er ein unik kommune på mange måtar. Solund Høgre ser på det som si oppgåve at innbyggjarane i Solund skal leve gode liv som gir moglegheiter for alle, uansett utgangspunkt. Solund skal vere ein god plass å bu, arbeide og vekse opp. Det er innbyggjarane våre vi...
fredag 8. september Firda
Julie er ei av fleire som startar nytt selskap
Her er sommarens siste næringslivslogg. Notisane er registrert til og med torsdag 31. august 2023.
lørdag 2. september $ Firda
Kjem snart til Høyanger og Solund
Kronprinsparet vitjar fem kommunar i slutten av september.
tirsdag 29. august Firda
Ordførarkandidaten søkjer fritak grunna studium: – Eg får litt vondt i magen
Han vil studere medan han framleis er ung og rask. Kumulert andrekandidat, Signe Bjorøy (som også er ung), tar over.
fredag 25. august $ Firda
Erlend har starta selskap. Det har også seks andre
Her er næringslivsloggen til og med 10. august.
søndag 13. august $ Firda
Toppleilegheit og Bygstad-hus toppa listene. Prisskilnaden var nær 3,5 millionar
Eigedomslistene for juli månad er klare. Ei toppleilegheit i Lindhagen i Førde låg suverent på pristoppen. Her kan du også sjå dei fulle listene for kvar kommune.
lørdag 5. august $ Firda
Eigedomssalet i Solund kommune for juli
Her kan du sjå kva eigedommar som skifta eigar denne månaden. Eller nærare sagt: Kva eigedom som skifta eigar.
lørdag 5. august $ Firda
Lina har tatt over sjefsstolen i fiskerikonsernet
Her er næringslivsloggen til og med 27. juli 2023.
tirsdag 1. august $ Firda
Lokale Teo (17) spelar hovudrolle i NRK-serie
Teo Tomczuk frå Solund spelar ei av hovudrollene i ungdomsserien «Rykter», og har fått fleire hundre tusen avspelingar av musikken sin på Spotify.
fredag 7. juli $ Firda
Anne Marit reiste frå Solund til Førde sentralsjukehus. Det vart dyrare enn venta
Nye reglar for pasientreiser skapar frustrasjon.
onsdag 5. juli $ Firda
Splitter ny skute er på plass: – Yrket er ikkje som før i tida
Akkurat kor mykje verksemda måtte ut med for den nye skuta vil ikkje Andreas Færøy Gåsvær røpe for mykje om.
mandag 3. juli $ Firda
No er kontrakten underskriven. Om tre år kan du køyre ferjefritt gjennom Solund
Skanska AS og Vestland fylkeskommune har signert kontrakt for bygging av Ytre Steinsund bru i Solund. På slutten av 2026 skal ho stå ferdig.
fredag 30. juni $ Firdaposten
No er kontrakten underskriven. Om tre år kan du køyre ferjefritt gjennom Solund
Skanska AS og Vestland fylkeskommune har signert kontrakt for bygging av Ytre Steinsund bru i Solund. På slutten av 2026 skal ho stå ferdig.
torsdag 29. juni $ Firda
Skogbrannfaren aukar på Vestlandet
Tørken held fram, og skogbrannfaren er stor. I fleire område på Vestlandet aukar faren frå gult til oransje nivå.
onsdag 14. juni Firda
To nye selskap i Sunnfjord. Eitt av dei skal utvikle hytter
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 8. juni 2023.
fredag 9. juni $ Firda
Vestland skal redusere ferjeutslepp med opptil 95 prosent
Fylkesutvalet i Vestland har høge ambisjonar for dei nye ferjekontraktane i Sogn og Fjordane: Utsleppa skal reduserast med inntil 95 prosent.
torsdag 8. juni Firda
Her var kommunen kjøpar. Pris: Nær 13 millionar
Eit eigedomskjøp på Slåtten i Førde vart den dyraste eigedomsoverdraginga i Sunnfjord i mai.
søndag 4. juni $ Firda
Eigedomssalet i Solund for mai
Sildevika 15 (Gnr 24, bnr 55) er seld for kr 2.320.000 frå Line Tordal Førde til Rikke Alma Heldal Hope
søndag 4. juni $ Firda
Konkurs i Førde og nytt selskap på Vassenden
Her er næringslivsloggen til og med måndag 22. mai 2023.
tirsdag 23. mai $ Firda
Dette seier meteorologen om helgevêret – og 17. mai
No byrjar prognosane for nasjonaldagen å bli sikrare.
fredag 12. mai $ Firda
Ti selskap står i fare for å bli tvangsoppløyste
Her er næringslivsloggen til og med måndag 20. mars 2023.
tirsdag 21. mars $ Firda
Thea (28) er klistra på kinolerret over heile landet: – Rart å sjå seg sjølv på skjermen
Lærarane på Firda vidaregåande viste at det var mogleg. Stjerneskotet frå Solund greip sjansen med begge hender.
lørdag 18. mars $ Firda
Mann funnen død i sjøen på Vestlandet kom truleg frå utlandet
Politiet i Nordhordland jobbar med å finne ut av kven som vart funnen død i sjøen i februar 2023. Mannen er ikkje i det norske saknaregisteret.
torsdag 9. mars Firdaposten
VESTLAND

BT: Likfunnet i Solund har ikkje samanheng med norske sakna
I starten av februar blei det gjort funn av ein død person i sjøen i Solund.
torsdag 9. mars Firda
Nordic Mining sikra seg eigedom. Det vart Sunnfjords dyraste kjøp
Men om ein ser på totalen, var det ein Førde-entreprenør som handla for mest i februar. Her kan du sjå eigedomslistene for kvar enkelt kommune.
mandag 6. mars $ Firda
Eigedomssalet i Solund for februar
Losna 23 (Gnr 64, bnr 8) er overdrege frå Bjarne Alf Netteland til Inger Marie Netteland
mandag 6. mars $ Firda
Vil vise fram moglegheitene i Solund: – Vi har god kontroll på turismen, no må bulysta satsast på
Kommunen har fleire spennande jobbar og hus til folk. No vil dei tilsette ein kommunikasjons-trainee til å fortelje om dette.
søndag 5. mars $ Firda
Symjeturen over Sognefjorden
Sist det var vatn i bassenget på skulen i Eivindvik, var ikkje elevane fødde. Rektor meiner det er frustrerande å måtta senda dei vekk.
søndag 5. mars $ Avisa Nordhordland
Fem selskap har sett dagens lys
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 2. mars 2023.
fredag 3. mars $ Firda
Samarbeider med Interpol om likfunnet i Solund
Politiet ser utover landegrensene i håp om å klara å identifisera mannen som vart funnen i fjøresteinane.
tirsdag 28. februar $ Avisa Nordhordland
Ho har starta to selskap som skal drive med mineral
Her er næringslivsloggen til og med måndag 27. februar 2023.
tirsdag 28. februar $ Firda
Likfunnet i Solund: Foreløpig ikkje DNA-treff
Ein har foreløpig ikkje funne nokon DNA-match i arkivet, på mannen som vart funnen død i fjøresteinane i Solund
tirsdag 14. februar $ Avisa Nordhordland
Mellombels internettløysing på plass i Hyllestad
Seint måndag kveld kunne Enivest fortelje at den mellombelse internettløysinga er oppe og går for kundane i Hyllestad som vart råka av fiberbrotet i helga.
tirsdag 14. februar Firda
Likfunnet i Solund: Ingen treff i DNA-registeret
Politiet veit ikkje kven mannen som blei funnet død i sjøen i Solund kommune er.
mandag 13. februar $ Firdaposten
Likfunnet i Solund: Ingen treff i DNA-registeret
Politiet veit ikkje kven mannen som blei funnet død i sjøen i Solund kommune er.
mandag 13. februar $ Firda
I denne bygda er fire nye selskap oppretta
Her er næringslivsloggen til og med måndag 6. februar 2023.
tirsdag 7. februar $ Firda
Fann død person i Solund: – Vi går gjennom saknasaker i eit stort område
Nordhordland politistasjonsdistrikt leiar etterforskinga etter at ein død person vart funnen i fjøresteinane i Solund.
tirsdag 7. februar $ Firda
Fann død person i Solund: – Vi går gjennom saknasaker i eit stort område
Nordhordland politistasjonsdistrikt leiar etterforskinga etter at ein død person vart funnen i fjøresteinane i Solund.
tirsdag 7. februar $ Avisa Nordhordland
Gjorde likfunn i Ytre Sogn
Funnet kan ikkje knytast til noko sakna-sak på noverande tidspunkt, opplyser politiet.
mandag 6. februar Avisa Nordhordland
Funn av lik i sjøen i Solund
Vart funne tilfeldig av personar i området.
mandag 6. februar Firda
Selde bankbygget. Dette var kjøpssummen
Lista over eigedomsoverdragingar for januar 2023 er klare. På toppen av lista finn ein salet av bankbygget på Sandane.
lørdag 4. februar $ Firda
Jordmora ville gjere noko nytt, og starta transportselskap. No aukar ho kapitalen
Her er næringslivsloggen til og med måndag 30. januar 2023.
tirsdag 31. januar $ Firda
Lasteskipet fekk skadar på roret. Skal ha teke inn litt vatn
Lasteskipet som grunnstøytte onsdag morgon er no på slep til Solund for å få sett på skadane.
onsdag 25. januar $ Firdaposten
Lasteskipet fekk skadar på roret. Skal ha teke inn litt vatn
Lasteskipet som grunnstøytte onsdag morgon er no på slep til Solund for å få sett på skadane.
onsdag 25. januar $ Firda
Reiarlaget: – Ingen skadar på mannskapet
«KV Sortland» er framme og held på å assistere skipet til verkstad.
onsdag 25. januar $ Firda
Lasteskip har grunnstøytt sør for Bulandet
Eit lasteskip skal onsdag morgon ha grunnstøytt ved Buefjorden, eit havstykke mellom Askvoll og Solund.
onsdag 25. januar Firda
Sterk vind i Sognesjøen: Ferjesamband kansellerer stopp
Vegtrafikksentralen melder måndag klokka 16.00 at anløp på Losna er kansellert inntil vidare grunna sterk vind.
mandag 23. januar Firda
Dødsfall registrert i veke 52 og i veke 1
Sogn og Fjordane tingrett registrerte til saman 52 dødsfall desse vekene.
fredag 13. januar $ Firda
VESTLAND

Ragnhild (38) startar investeringsselskap
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 5. januar 2022.
søndag 8. januar $ Firda
Han tar på seg nytt leiarverv
Her er næringslivsloggen til og med måndag 2. januar 2022.
tirsdag 3. januar $ Firda
Eigedomssalet i Solund i desember
Andel av Gnr 54, bnr 7 er overdrege frå Helge Elias Flaterås til Kirsten Irene Flaterås
tirsdag 3. januar $ Firda
Denne Førde-bustaden gjekk for 6,5 millionar. Eit anna kjøp trona øvst, til to millionar meir
Her finn du alle eigedommane som vart selde i desember. Klikk deg inn på kvar av linkane for å sjå oversikta for kvar kommune.
tirsdag 3. januar $ Firda
Distrikta slit med fastlegekrise. I Solund gjorde dei eit uvanleg grep
235.000 nordmenn står utan fastlege. Aller verst er det i Distrikts-Noreg kor fleire kommunar har innført såkalla nordsjø-turnus for å sikre tilgang på lege.
23. desember 2022 Firda
Ho skal vere med å utvikle kompetanse for utdanning og næringsliv
Her er næringslivsloggen til og med måndag 19. desember 2022.
21. desember 2022 $ Firda
Lastebil sperrar veg – Hans må bli ein ekstra dag i Solund
Ein liten lastebil med hengar sperrar fv. 606 i Solund kommune. Hans Ringdal og kollegaen var ein av mange som måtte snu.
14. desember 2022 $ Firda
Dette bergingsoppdraget synte seg å verte vanskeleg
Bilbergar måtte onsdag kveld jobbe iherdig med å få fjerna ein lastebil med hengar etter ei fastkøyring på fv. 606.
14. desember 2022 Firda
Eigedomssalet i Solund i november
Internatvegen 5 A (Gnr 26, bnr 112) er seld for kr 2.900.000 frå Kent Inge Strand til Øyvind Lending
3. desember 2022 $ Firda
Denne bustaden trona suverent på pristoppen
Her finn du alle eigedommane som vart selde i november. Klikk deg inn på kvar av linkane for å sjå oversikta for kvar kommune.
3. desember 2022 $ Firda
Simo satsar på eigedom, utleige og tømrartenester
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 1. desember 2022.
2. desember 2022 $ Firda
Linn vil utvikle næringslivet i Gulen
Linn Dyveke Wilberg har starta og drifta fleire selskap. No vil ho gje råd til andre.
28. november 2022 $ Firda
Så mange har tatt fjerde oppfriskingsdose i din kommune
– Pågangen er ikkje så høg som den var før, seier kommune- og smittevernelege Øystein Furnes i Sunnfjord kommune.
24. november 2022 $ Firda
Nytt dekkselskap starta opp i Dale
Her er næringslivsloggen til og med torsdag 17. november 2022.
18. november 2022 $ Firda
Ho har starta nytt selskap
Her er næringslivsloggen til og med måndag 7. november 2022.
8. november 2022 $ Firda
Mykje av slåtten vart øydelagd av regnet. Søker erstatning: – Det var så vått at eg ikkje kom utpå marka
Svein Egil er ein av 18 bønder i Sunnfjord kommune som søker om erstatning etter ein forferdeleg sommar.
4. november 2022 $ Firda
Eigedomssalet i Solund i oktober
Klubben 16 (Gnr 26, bnr 149) er seld for kr 388.000 frå Solund Kommune til Kent Inge Strand og Signe Bjorøy.
3. november 2022 $ Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL