Solund
Brønnbåt på grunn i Solund
Redningsskøyte bistår.
8. september 2019 $ Bergens Tidende
Når brua kjem
Skolebarna fikk aldri nok av store bølger på fergeturen. Helt til det plutselig ble for mye.
11. mars 2019 $ Bergens Tidende
Elevene med havet som skolevei
Bare noen få ganger i året er været for dårlig. Resten av tiden frakter MS «Solvik» Vuk Denicic og de andre elevene på en av landets tøffeste ruter til skolen.
24. juni 2018 $ Bergens Tidende
Stor gressbrann i Solund - har ikke kontroll
Brannvesenet ber om hjelp fra helikopter for å slukke brannen i Solund.
4. juni 2018 $ Bergens Tidende
Livet bortanfor tidsklemma
I 20 år har Roar Moe levd åleine på Litle Færøyna i Solund. No blir det bok om mannen og livet hans på den vesle øya.
25. mai 2018 $ Bergens Tidende
Eide Fjordbruk kjøper 70 prosent av Solund-bedrift
NÆRINGSLIV: Fiskeselskap frå Hordaland har kjøpt opp aksjar i settefiskprodusenten Lialaks AS i Solund.
13. mars 2018 Firda
Fiskarbonde og voggemakar fyller 90
HYLLESTAD: Anders H. Sætevik (90) vaks opp i veglause Sætevik i Hyllestad. Han er eldst av åtte søsken, bonde, fiskar og hendig snikkar, og «alle» har vogge frå han.
6. mars 2018 $ Firda
Solund
Andel av Strand, gnr 30, bnr 1 er overdratt frå Alf Magnar Strand, Anne R. Strand Hoddevik, Arne Jostein Strand, Gunnvor Espeland og Ingebjørg Aslaug…
1. mars 2018 $ Firda
VESTLAND

Nettleige
Kvifor er det helt stille om utjevning av nettleige? Er det for att det skal roe seg ned. Synest det har gått så lang tid…
26. februar 2018 Firda
Folketalet har stige i alle fylka bortsett frå Sogn og Fjordane
FOLKETAL: Landet har hatt den svakaste folkeveksten sidan 2005. Folketalet vaks i alle fylka utanom i Sogn og Fjordane.
23. februar 2018 Firda
Hovudopptak Solund barnehage 2018
Søknadsfrist for hovudopptak ved Solund barnehage er 1. mars 2018. Oppstart vert frå 16.08.2018. Søknad sendast elektronisk via heimesida til Solund kommune: solund.kommune.no.   Ved spørsmål, ta kontakt med styrar på e-post:...
15. februar 2018 Solund kommune
Komfyrvaktkampanjen 2018
Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet rykka ut til 22 komfyrbrannar i Sogn og Fjordane i 2017. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.   Brannvesenet rykka i fjor ut til 3 344 bustadbrannar i Noreg, heile 1 516 av desse var brannar eller...
14. februar 2018 Solund kommune
Den nye prosten i Nordhordland er klar
– Eg har ikkje formelt sagt ja til jobben, men vi får tru at det endar sånn.
8. februar 2018 $ Avisa Nordhordland
Morsmålsdagen 21/2
I forbindelse med markering av morsmålsdagen den 21. har biblioteket motteke div. bøker i div. alder og sjangere på div. språk. Bøkene står no utstilt og er til utlån ut mars. Forøvrig har biblioteket masse bøker av nyare dato og tidsskrifter til sals (norske)
5. februar 2018 Solund kommune
Arbeid med kommuneplan Solund 2018 - 2030
Solund kommune jobbar med ny kommuneplan. Kommuneplanen skal synlegjere utfordringar, mål og strategiar for Solundsamfunnet og setje retning på framtidige satsing og planlegging. Den skal vere ein visjon for Solund, som viser kva slag samfunn vi vil vere.
2. februar 2018 Solund kommune
Kommuneplan Solund 2018 - 2030
Solund kommune jobbar med ny kommuneplan. Kommuneplanen skal synleggjere utfordringar, mål og strategiar for Solundsamfunnet og setje retning på framtidige satsing og planlegging. Denskal vere einvisjon for Solund, som viser kva slag samfunn vi vil vere. Kva skjer no? Arbeidsverkstader Det vert i...
1. februar 2018 Solund kommune
Ledig kontorlokale i Solund Næringsbygg
Solund Næringsbygg har ledig kontorlokale om 13 m2 (og 7,5 m2 fellesareal). Lokalet er ledig frå 15.05.2018, eller etter avtale. Pris pr. månad: kr 2.200 + moms. Totalt inkl. moms, kr 2.750. Leigesummen inkluderer leige, straum, reinhald og felleskostnader. Open søknadsfrist.  
1. februar 2018 Solund kommune
Tenner nytt håp om HAF-kommune
POLITIKK: Halvtanna år etter at kommunestyret i Hyllestad vedtok å trekke seg frå kommunereformarbeidet, vedtok dei førre veke å ta initiativ til auka Hafs-samarbeid – og eventuelt ei samanslåing.
24. januar 2018 $ Firda
Tannklinikken veke 5 - 11 2018
Tannklinikken på Hardbakke har fylgjande opningstider opningstider i vekene framover:
24. januar 2018 Solund kommune
Offentleg ettersyn - søknad om løyve til taredyrking ved Hegrenesvika i Solund kommune
Seaweed AS har søkt om løyve til å etablere og drive akvakultur av makroalger i flytande anlegg på lokaliteten Hegrenesvika på nordvestsida av Steinsundøyna i Solund. Søknaden gjeld løyve til ny lokalitet for dyrking av fleire artar makroalger, sukkertare,...
18. januar 2018 Solund kommune
Offentleg ettersyn - etablering av ny oppdrettslokalitet ved Kverhelleskjeret i Solund
Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om klarering av ny akvakulturlokalitet ved Kverhelleskjeret i Solund kommune. Området der det vert søkt om etablering ligg innanfor akvakulturområde i gjeldande kommuneplan for Solund kommune 2008-2020.
18. januar 2018 Solund kommune
Midlar til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap 2018
Både fastbuande og turistar ønskjer vel å sjå meir enn sitkagran når dei køyrer på vegane eller går på stiar i Solund? No kan ein søka på midlar til fjerning av vegetasjon som stenger for utsikt frå vegar og stiar til landbruket sitt...
18. januar 2018 Solund kommune
Satsar på negler og augebryn
SOLUND: Line Tordal Førde (31) har starta salongen Førde Negler og velvære i Solund.
14. januar 2018 $ Firda
Kunngjering godkjent detaljreguleringsplan Fiskerihamn Nåra
Solund kommunestyre har i sak 065/17 gjort fylgjande vedtak: Solund kommunestyre godkjenner, i samsvar med Plan og bygningsloven 12-12, detaljreguleringsplan for Fiskerihamn Nåra plan ID 1412-2016003 med mindre endring av ytre plangrense. Klagerett: I plan og bygningslova 12-12 tredje ledd viser det til...
12. januar 2018 Solund kommune
Kunngjering godkjent reguleringsplan veg Eide-Kråkenes
Solund kommunestyre har i sak 067/17 gjort fylgjande vedtak : Solund kommunestyre godkjenner, i medhald av plan- og bygningslova 12-12, privat reguleringsplan veg Eide Kråkenes planid 2016002 med fylgjande endringar i planføresegnene: Pkt. 3.1 bokstav b: I hekkeperioden mars-mai skal det ikkje...
12. januar 2018 Solund kommune
Solund
Marstig, gnr 29, bnr 5 er seld for kr 1.250.000 frå Odd Erik Maurstig og Allan Andre Maurstig til Rune Skaftun.Salet omfatter også Marstig, gnr…
10. januar 2018 $ Firda
Bru til 700 mill. kroner – for 150 bilar i døgeret
SOLUND: Fylkeskommunen søkjer om ferjeavløysingsmidlar til brua over Ytre Steinsund, utan at det er laga trafikkprognose for prosjektet. I søknaden ser fylkesrådmannen føre seg ein årsdøgntrafikk på 150 bilar.
30. desember 2017 $ Firda
Sogn og Fjordane har hatt 153 strandryddingar i år
KLIMA: Dette er ei auke på 800 prosent sidan 2016.
29. desember 2017 Firdaposten
Julehelsing i frå ordførar
Me nærmar oss slutten på eit år der mykje spennande har skjedd i kommunen vår.
22. desember 2017 Solund kommune
Serviceskyss 2018
Det vert nye ruter for serviceskyssen i Solund i 2018. Klikk på biletet for detaljert informasjon. 
20. desember 2017 Solund kommune
Jul- og nyttårshelga 2017 - Solund legekontor
Solund legekontor har ope kontor 27.- 29.12 frå kl. 09-14 Utanom kontortid kan ein nå lege via Legevaktnummer 116 117 Solund helsestasjon har same opningstid som legekontoret.
14. desember 2017 Solund kommune
Jul- og nyttårshelga 2017 - Solund legekontor
Solund legekontor har ope kontor 27.- 29.12 frå kl. 09-14   Utanom kontortid kan ein nå lege via Legevaktnummer 116 117
14. desember 2017 Solund kommune
Her får Solund ja til brua si
POLITIKK: Fylkestinget sa tysdag ettermiddag samrøystes ja til å sende søknad om ferjeavløysingsmidlar for bruprosjektet Ytre Steinsund i Solund. Fleirtalet vil også legge 228 millionar fylkeskommunale kroner til brua inn i økonomiplanen allereie no.
5. desember 2017 Firda
VESTLAND

Ap vil ha vegsatsing på kysten – nord for Florø
Arbeidarpartiet ønskjer å få fylkestinget med på å bygge kystvegtunnel for 690 millionar kroner i Bremanger. Partiet vil om nødvendig droppe brua over Ytre Steinsund i Solund, for å få dette til.
5. desember 2017 $ Firdaposten
Innkalling Solund Formannskap 07.12.17
Saker til handsaming i Solund Formannskap sitt møte 7. desember 2017 (PDF, 6 MB) kan de lese her. 
4. desember 2017 Solund kommune
Innkalling og sakliste Solund kommunestyre 07.12.17.
Saker til handsaming i Solund kommunestyre sitt møte torsdag 7. desember (PDF, 17 MB) 2017 kl. 11.00 finn de her.
4. desember 2017 Solund kommune
Mest sjukepengar og arbeidsavklaringspengar i Solund
ARBEIDSLIV: Solund er øvst på fylkeslista over utbetalingar av sjukepengar og arbeidsavklaringspengar per innbyggar.
3. desember 2017 $ Firda
Dette har ingen kvinner gjort før henne
SKYTING: Hildegunn Strand presterte unike 350 poeng i helga.
27. november 2017 Firda
– Fann ikkje ny ambulansebåt som var god nok
HELSE: Styret i Helse Førde stadfesta fredag at Askvoll får to års utsetting av den omstridde ambulansebåtomlegginga. Men endringa som skapte storm er ikkje lagt til side.
25. november 2017 $ Firda
Treng hjelp frå Stortinget til å greie ferjeavløysingsprosjekta
POLITIKK: Går Stortinget med på at ferjeavløysingsordninga også kan nyttast til å dekke kapitalkostnadar, er Ytre Steinsund og Atløysambandet problemfrie. Viss ikkje, heng uvissa over dei to prosjekta.
22. november 2017 $ Firda
Volontørprosjektet 2017/2018
Kvart år harSolund teke imot to ungdommar som er her i eit år, hovudsakeleg ein gut og ei jente, men i år er det to jenter. Iryna Illiukhina og Myriam Konst kom til Solund 12. septemberog har såleis vore her i litt over to månader.
22. november 2017 Solund kommune
Solund brannvern - kontroll av brannslokkingsapparat
Nortronik AS utfører kontrollar for Solund Brannvern på Hardbakke Brannstasjon tysdag 28. november frå kl. 09.00 13.00 . Eigarar og brukarar til bustader og fritidshus kan i dette tidsrommet få utført kontroll av private brannslokkingsapparat. Det vert g høve til å...
21. november 2017 Solund kommune
Møte Solund kontrollutval 20.11.2017
Måndag 20.11.2017 kl. 11.00 er det møte i Solund kontrollutval. Møtestad erSolund kommune sitt møterom. Saklista finn du her.
18. november 2017 Solund kommune
Ambulansebåten får leve i to år til
ASKVOLL: Administrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ei mellombels avtale om båtambulanse for dei neste to åra i Askvoll.
17. november 2017 Firda
– Nytt at dei forhandlar med Fjaler
– BKK har lenge prøvd å få tak i Sunnfjord Energi-aksjar. Det nye no er at dei sit i konkrete forhandlingar med Fjaler, seier Sunnfjord Energi-sjef Fredrik Behrens.
16. november 2017 $ Firda
Informasjonsmøte om reguleringsplan for Ytre Steinsund bru og Revisjon av kommuneplan for Solund kommune
Onsdag 22.november kl 18:15 er alle velkomen til informasjonsmøte på Solund grendahus. Prosjektleiar Ingar Hals frå Statens Vegvesen vil presentere detalreguleringsplan for fv. 606 Ytre Steinsund bru. Det vert høve til å stille spørsmål. ...
15. november 2017 Solund kommune
Formannskapsmøte 16.11.2017
Innkalling og sakliste til formannskapet sitt møte torsdag 16.11.2017 kl. 09.00 finn ein her (PDF, 8 MB).  Tilleggsinnkalling (PDF, 5 MB).
14. november 2017 Solund kommune
Møte i felles eldreråd og råd for funksjonshemma 13.11.17
Her kan de lese innkalling og sakliste til møtet. Dokument til møtet: Oppstart budsjett 2018 med økonomiplan 2018 - 2021 Drøftingsnotat Tabelloppsett budsjett og økonomiplan Rundskriv frå fylkesmannen i Sogn og Fjordane
3. november 2017 Solund kommune
Offentleg høyring - Eide Kråkenes
Solund formannskap har i sak 073/17 gjort fylgjande vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 12-10 og 12-11 finn Solund formannskap å kunne godkjenne at framlegg til privat reguleringsplan veg Eide Kråkenes planId 2016002 vert lagd ut på offentleg høyring.
31. oktober 2017 Solund kommune
Influensavaksine 2017/2018.
Ynskjer du influensavaksine? Kontakt Solund legekontor på tlf 57 78 62 80 for time. Kvar onsdag kan du komme utan timebestilling. Meir informasjon finn du her.
25. oktober 2017 Solund kommune
Følg Solund i TV-aksjonen
Har du lyst å sjå kor mykje pengar som vert samla inn til TV-aksjonen i Solund? Du kan følgje innsamlinga på www.givarstafett.no. Her finn dug mykje anna informasjon om innsamlinga.
19. oktober 2017 Solund kommune
Dyrlegen kjem 21.10.17
Dyrlege Neringa Pabreziene kjem til Solund laurdag 21. oktober. Ta kontakt på tlf 41 58 89 30 i god tid.
19. oktober 2017 Solund kommune
Nokon er glad i deg - bruk refleks!
Blir du sett i trafikken? Torsdag 19. oktober er den nasjonale refleksdagen. Bruk 5 minutt på Refleksdagen til å putte reflekser på alle jakker og vesker så er det gjort. Då er du mykje tryggare i mørket. Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med...
17. oktober 2017 Solund kommune
Møte/verkstad om uteområdet ved skulen onsdag 4.oktober kl 16.30-19:00 på Kantina ved Solund ungdomsskule.
Tema for møtet: Generell informasjon om minimumskrav og finansieringsmoglegheiter i spelemiddel ordninga. Anleggstypar for skuleområde. Det vert vist til ulike dømer på anlegg. Tildelingskriterium Presentasjon av planskisser - ny ungdomsskule Gruppeoppgåver Korleis vil vi...
26. september 2017 Solund kommune
Årsmøte for Solund Sokn
Solund kommune er den minste kommunen i Sogn og Fjordane og den einaste kommunen i fylket som berre ligg på øyar. Yts i Sognefjorden vert kommunen vår den vestlegaste kommunen i landet med Utvær fyr som det vestlegaste punktet.
22. september 2017 Solund kommune
Offisiell opning av Solund idrettspark laurdag 23. september 2017
Solund idrettslag og Solund kommune inviterer alle til å vere med og markere opninga avvår nye Solund Idrettspark laurdag 23.september. Per Ravn Omdal kjem til Solund for å stå for den offisielle opninga, dette skjer kl 15:00. Det vert opplegg for barn og ungefrå kl 12. Vi ynskjer...
21. september 2017 Solund kommune
Bosshenting i Solund etter konkurs i RenoNorden AS
NGIR melde21. septemberat dei har fått på plassein avtale med konkursbuet i RenoNorden. Bosshentinga i Solund vil difor gå som normalt frå i dag, med unntak av rute 751 som vert køyrt laurdag. Sjå meirpå NGIR sine heimesider
19. september 2017 Solund kommune
Verdensdagen for Psykisk helse 2017
Velkommen til foredraget God nok medTrond Haukedal Stad: Solund Leilighetshotell Tid: 25.09. kl. 18.30. Tema for verdensdagen i år er: Noe å glede seg over. Bilett kr. 50,- inkl. kaffi og kake Ledsager til personer med følgekort deltek gratis
18. september 2017 Solund kommune
VESTLAND

Formannskapet 31.08.2017 - tilleggsinnkalling
Dette er ei tilleggsinnkalling til formannskapet sitt møte torsdag 31.08.2017 kl. 12.30 på Solund kommune sitt møterom. Opphavleg innkalling finn ein her.
29. august 2017 Solund kommune
Formannskapsmøte 31.08.2017
Formannskapet vert innkalla til møte torsdag 31. august 2017 kl. 12.30på Solund kommune sitt møterom. Innkallinga og sakslista finn ein her.
28. august 2017 Solund kommune
Manntalslister til stortingsvalet
I 2017 er det stortingsval måndag 11. september. For å røyste i Solund på valdagen må du ha stemmerett og vere innført i manntalet i Solund kommune. Manntalslistene ligg no ute til offentleg ettersyn i resepsjonen på kommunehuset fram til valdagen.
24. juli 2017 Solund kommune
No kan du gå på tur med guiden i lomma
TEKNOLOGI: Dagens teknologi er i stadig endring, no er også den personlege guiden bytt ut med mobilen. FjordKysten har utvikla ei nettside der ein får høyre spennande historier knytt til ni kulturvandringsløyper i fylket.
17. juli 2017 Firda
Kjem til Utvær og Geita
Heretter skal du få vite meir når du besøkjer dei freda fyrstasjonane.
16. juli 2017 Firda
Kasta flaskepost på sjøen for seks år sidan, no har Åsne besøk av brevvennen frå Tyskland
SOLUND: Nærmare eit år etter at Åsne Hauge (13) sende ein flaskepost på Solund, dukka det opp eit brev frå Tyskland i postkassa.
14. juli 2017 Firda
Formannskapsmøte 10.07.2017
Formannskapet vertinnkalla til møte måndag 10.07.2017 kl. 09.00 på Solund kommune sitt møterom. Innkallinga og saklista finn ein her.
7. juli 2017 Solund kommune
Stortingsvalet 2017
Måndag 11. september er det stortingsval i Noreg. Norske statsborgar som er, eller har vore, folkeregistrert i Noreg har røysterett. Du må g ha fylt 18 år innan utgangen av 2017.
5. juli 2017 Solund kommune
Ledige stillingar ved vaksenopplæringa
Solund kommune harto ledige stillingar ved vaksenopplæringa. Delar av den eine stillinga vil vere administrativ, og difor kombinasjonsstilling mellom administrasjon og undervisning. Vekting mellom administrasjon og undervisning ønskjer vi å drøfte med den som vert tilsett. Det kan...
5. juli 2017 Solund kommune
Tannhelsetenesta
Tannpleiar er på tannklinikken tysdag 4/7-17 Tannlegen vil vere på tannklinikken onsdag 5/7-17 Tannklinikken i Eivindvik er sommarstengt frå 20/7-14/8, og Hardbakke har sommarstengt frå 6/7-29/8. Ved behov for tannlegehjelp i sommar, ta kontakt med naboklinikkar. Ved...
28. juni 2017 Solund kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SOLUND

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL