Sogndal
Vinbonden på Slinde: – Skjønte at det ikkje berre er å gå på samvirkelaget og kjøpa ein gjærpakke
Ei tilfeldig notis i New York Times enda opp med å spela ei avgjerande rolle for vinproduksjonen på Slinde.
18:16 Porten.no
Svensken skulle berre besøka ein kompis – flytta til Sogndal for å starta herrefrisør
Måndag opna David Rezo dørene til den nyoppussa salongen i Fjøra.
fredag 11:56 Porten.no
Brannsjefen ønskjer ny stasjon i Sogndal
Her er dei heitaste kandidatane til ny plassering.
torsdag 10:54 Porten.no
Sogndølene vil ha 20-åring frå Balestrand på fylkestinget til nye Vestland
Tjue år gamle Lise-May Sæle frå Balestrand blir løfta fram som den heitaste Høgre-kandidaten frå nye Sogndal kommune til fylkestingvalet i 2019. «Gamle» Sogndal har ingen på lista.
onsdag 18:57 Porten.no
Etter fire år hamnar vegstriden i Hodlekve i lagmannsretten
Kan få endeleg punktum i september.
onsdag 11:54 Porten.no
Sogndølen hanka inn medaljar på nordisk veteranmeisterskap i friidrett
Men norgesrekorden glapp akkurat.
tirsdag 17:00 Porten.no
Frida står på venteliste til påbygg i Årdal, men Fylkeskommunen ser helst at ho tek fagbrev
Etter eit politisk vedtak i fjor blei det bestemt at linja påbygging til generell studiekompetanse skulle reduserast for å få fleire som går yrkesfag til å ta fagbrev.
lørdag 7. juli Porten.no
Bergen kommune betalar for at Abenezer får bli i Sogndal
Den lange og opprivande saka fekk ein førebels lukkeleg utgang for den sterkt autistiske guten.
fredag 6. juli Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Loftesnesbrui kan vinna europeisk pris
I konkurranse med jarnbanebruer frå Tyskland, Sverige og Tsjekkia.
torsdag 5. juli Porten.no
BT: Melås Helse får saftig bot fordi dei passa for dårleg på Christer
Politimesteren i Vest politidistrikt har sikta Leikanger-selskapet for brot på Helsepersonellova, og gitt ei ei føretaksbot på 600.000 kroner.
torsdag 5. juli Porten.no
600.000 i bot til selskapet som skulle passa på Christer
Christer Flem Fretheim er aldri blitt funnen etter at han forsvann i Sogndal i 2016.
torsdag 5. juli $ Bergens Tidende
Kommunebarometeret 2018
På ein rangering blant 425 kommunar er dette eit godt resultat som vi er stolte over. Sogndal har over fleire år skåra svært bra på Kommunebarometeret, og resultata innanfor dei fleste områda er langt betre enn føresetnadene gjev grunnlag for.   Gratulasjon går...
torsdag 5. juli Sogndal kommune
Informasjon om skogbrannfare og bålforbod
  Generelt forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleik av skog og anna utmark, med unnatak av der det openbart ikkje kan medføre brann, mens i hagar, i parkar og anna innmark viser ein aktsemd.  Meir informasjon på Sogn brann og Redning IKS sine nettsider    
torsdag 5. juli Sogndal kommune
LO's sommarpatrulje: – Å gjera det betre for arbeidstakarar er løn nok
Det seier Roger Andre Humlestøl, som saman med 19 andre frivillige i LO's sommarpatrulje patruljerar Sogn og Fjordane i desse dagar.
onsdag 4. juli Porten.no
Ølglas frå Oslo-festival blir kompost i Sogn
Dei skulle redda miljøet, men dei nedbrytbare glasa enda med å skapa hovudbry for arrangørane. Det var før renovasjonsselskapet frå Sogn dukka opp med løysinga.
tirsdag 3. juli Porten.no
Inntaket til vidaregåande er klart - dei fleste kjem inn på fyrstevalet
Endå ein gong kan fylket tilby unge det opplæringstilbodet dei har som fyrsteprioritet.
tirsdag 3. juli Porten.no
Sogningen Gry var paradesjef for Pride Paraden i Oslo: – Det er viktig å bidra
Oslo/Sogndal: – Eg og assisterande paradesjef, Andreas Holmefjord, arrangerte Oslo Pride Parade saman med veldig mange andre frivillige, seier Gry Anh Holme, opprinneleg frå Sogndal.  Les òg: Olav Stedje ser fram til å spela på Jordeplerock. Ei politisk markering…
mandag 2. juli Porten.no
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
søndag 1. juli $ Bergens Tidende
Frank Løke angra på trusestuntet halvvegs i Jotunheimen Rundt: – Eg har gnagsår over alt
Etter å ha sykla 430 kilometer med ei stigning på 4609 meter kunne både Frank Løke og dei andre deltakarane sjå seg nøgd med Norges tøffaste sykkelritt.
søndag 1. juli Porten.no
Jotunheimen rundt - dei fyrste syklistane nærmar seg Sogndal
Norges tøffaste sykkelritt på heile 430 kilometer og ei stigning på 4609 meter, går frå Lærdal og rundt Jotunheimen før det endar i Sogndal.
lørdag 30. juni Porten.no
Statsrådbesøk i Sogndal
Torsdag 29.06 vitja forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø Sogndal. På dagsorden stod vitjing på Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal, Kyrkjebakken barnehage, Vestlandsforsking og bedriftsbesøk hjå nLink og Rocketfarm.
fredag 29. juni Sogndal kommune
Arbeidsulukke på Nortura: –Mannleg ansatt har mista ein del av fingeren
Kl. 11:20 melder Vest politidistrikt om ei arbeidsulukke i Sogndal, på sin twitterkonto fredag.  Dei opplyser at naudetatane er på veg.  Porten.no oppdaterer saka. Har du bilete eller tips? Send på tips@porten.no
fredag 29. juni Porten.no
Detaljreguleringsplan for fritidsbustader på Hagastrondi, Fimreite
Planforslaget legg til rette for 22 fritidsbustader. Ved spørsmål til plandokumenta eller vidare prosess, tek du kontakt med eining for plan og næring. Merknadar til planframlegget kan sendast skriftleg innan 17. august 2018 via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller til...
onsdag 27. juni Sogndal kommune
Filma elgar i full galopp på bilvegen
Hafslobygdingen skulle berre snappa om irriterande køar. Så kom denne duoen rasande forbi.
onsdag 27. juni Porten.no
Siste innspurt for Loftesnesbrui
Om ein månad skal ho vera heilt klar, men no er det berre asfaltering og finpussen som står att.
tirsdag 26. juni Porten.no
Reguleringsplan rv. 55 Bondeviki–Fardal
Føremålet med planen er å utbetre eksisterande rv. 55 for å få betre drenering og kurvatur langs denne strekninga. Vegen vil få litt breiare køyrebane. I tillegg vil og vegskuldrar bli breiare for å legge betre til rette for sykling langs strekninga. Plandokument...
mandag 25. juni Sogndal kommune
Slutt på Sogndal si sigersrekke
Sogndal held på 2.plassen, men det er slutt på sigersrekka.
søndag 24. juni Porten.no
Opna utstilling med bunader frå Sogn
Viser korleis dei har utvikla seg til slik me kjenner dei i dag. Sjå bilete frå opninga nedst i saka.
søndag 24. juni Porten.no
Detaljreguleringsplan for vegparsell på Kjørnesplatået
Planen legg til rette for ny veg mellom Kjørnesplatået og Tjødnali. Merknadar til planframlegget kan sendast skriftleg innan 17. august 2018 via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller til postboks 153, 6851 Sogndal. Plandokument: Saksframlegg Saksprotokoll Plankart ...
fredag 22. juni Sogndal kommune
Detaljreguleringsplan for Fosshagen Barnehage
Planområdet er lokalisert i Fosshagen og føremålet med planen er å leggja til rette for utbygging av barnehage med tilhøyrande funksjonar.  Tilkomstveg til planområdet skal løysast frå Dalavegen. Planen vart først vedteke i kommunestyret den...
fredag 22. juni Sogndal kommune
Framleis usikkert om innbyggjarane i  Øyragardane eller turfolket i Stedjeåsen blir råka av linjeflytting
Den nye linja kan vera i drift allereie i 2023.
fredag 22. juni Porten.no
Områdeplan Campus Sogndal
Hovudmålet med områdereguleringsplanen for Campus Sogndal er å knyte saman Fosshaugane Campus og Fjøra til eit samanhengande gang- og sykkelvenleg sentrumsområde. Det skal sikrast område for utbygging til undervisning/forsking, næring, bustad, idrett og aktivitet og gode...
fredag 22. juni Sogndal kommune
Planprogram for revisjon av arealdel til kommuneplan 2018-2028
Planprogrammet er utarbeida for å skildre korleis Sogndal kommune vil gjennomføre arbeidet med ny arealdel. Her vert det gjort greie for kva formål planen skal ha, kva tema som skal handsamast, korleis vi vil organisere arbeidet, korleis ein kan medverke i planarbeidet og framdriftsplan. ...
torsdag 21. juni Sogndal kommune
SOGN OG FJORDANE

Falkeblikk skal laga spektakulær panoramafilm for bremuseet
Det ferdige produktet skal bli synt fram på eitt av verdas største saumlause kinolerret. Budsjett: 10 millionar kroner.
torsdag 21. juni Porten.no
Til hausten startar bygginga av nærings- og handelspark til 200 millionar
Handelsbygg har store planar på Kaupanger. Dei trur plassmangel i Sogndal vil lokka store kjeder til industrifeltet.
onsdag 20. juni Porten.no
Kua sprang frå staden etter kollisjonen, bilen fekk store skader
Det har enno ikkje kome meldingar om korleis ho har klart seg, men du må vera litt av ei ku for å legga på sprang etter å ha havarert ein bil.
mandag 18. juni Porten.no
Anleggsarbeidet på Mannheller ferjekai er i gong
Bygger ny liggekai og straumforsyning for hybridferjer - eit prosjekt som skal stå ferdig 1. februar 2019.
søndag 17. juni Porten.no
Barnevernsleiaren orienterte om det høge sjukefråværet
– Sjukefråværet er på veg nedover, sa barnevernsleiar Hadle Blikra då han møtte politikarane i Sogndal for å orientera om stoda i barnvernet. Han forsikra òg om at fråværet som har vore ikkje er arbeidsrelatert.
søndag 17. juni Porten.no
Barnehagen er i rute, men manglar nokre millionar
Kommunen manglar tre til fem millionar kroner før den nye barnehagen er fullt ut finansiert. Rådmannen er likevel optimist.
fredag 15. juni Porten.no
Sogndalsfjøra kan få ei ansiktsløfting når desse planane blir realiserte
Kommunestyret i Sogndal gav torsdag grønt lys til ei ny stor utbygging i Sogndal sentrum. Sjekk planane her.
fredag 15. juni Porten.no
Verksemdene meiner det er for lite trykk i brannslangane – rådmannen ikkje einig
Det bryggar opp til ein brennheit debatt om sløkkevatn i Sogndal.
torsdag 14. juni Porten.no
Sogndal har fått ein etterlengta isbar: – Dei har veldig mykje utval
Per Sverre Mo og Audhild Mo har opna isbar, kaffibar, og salatbar i Sogndal. Det set innbyggjarane pris på.
onsdag 13. juni Porten.no
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
For begge ordningane gjeld det at føresette må søkja kommunen og leggja ved dokumentasjon. Les meir om ordningane Det må søkjast på nytt kvart år. Inntektsgrense f.o.m. 1. august 2018 er 533 500 kroner. Frist for å søkja om redusert foreldrebetaling med...
onsdag 13. juni Sogndal kommune
Områdeplan Hodlekve
Gjennom arbeidet vert det utarbeidd to planer. Områdereguleringsplan for Hodlekve (plan 1) og områdereguleringsplan Rindabotn – Kambafjellet (Plan 2). Norconsult AS gjennomfører planarbeidet for Sognefjorden Utvikling AS. Planprogram områdeplan Hodlekve Notat områdeplan...
onsdag 13. juni Sogndal kommune
Felles plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022
Føremålet med felles plan er å samla plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse for dei tre kommunane, som i 2020 vert Nye Sogndal kommune, med felles handlingsdel frå 2020. Alle anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv som det skal søkjast om spelemidlar til,...
onsdag 13. juni Sogndal kommune
Under press slit han med å finna dei rette orda
Jostein Haukås-Eide kan slita med å finna dei rette orda, spesielt under press. Det held på å knekka sjølvtilliten hans.
tirsdag 12. juni Porten.no
Sumarmoro 2018
Ungdomsavdelinga arrangerer Sumarmoro frå tysdag 26.juni til laurdag 30. juni.
mandag 11. juni Sogndal kommune
Kommunane i gang med å ta vassprøvar
I mai månad gjekk dei fleste av kommunane i Indre Sogn vassområde i gang med årets vassprøvetaking.
mandag 11. juni Sogndal kommune
Sogndal på opprykksplass etter seier mot Viking
Sigurd Haugen scoret kampens eneste mål.
lørdag 9. juni Dagbladet
Viking-chatten: Slik så Ingve Bøe Sogndal-kampen
Her er betrakningene hans underveis i kampen.
lørdag 9. juni $ Aftenposten
Plan for forvaltning av hjortevilt i Sogndal 2018 - 2020
Plan for forvaltning av hjortevilt i Sogndal 2018 – 2020 Planen ligg og tilgjengeleg i papirformat i ekspedisjonen i kommunehuset og på biblioteka i Sogndal og Fjærland. Uttale til planen skal vere skriftleg og sendast via skjema, per e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller til Sogndal...
torsdag 7. juni Sogndal kommune
Ikkje før dei hadde sløkt den første, kom meldinga om brann nummer to
Porten.no sin fotograf er på veg ut til brannen og kan sjå røyken stig opp frå skogen i nærleiken av bossplassen i festningdalen. Han kan melde at han blei passert av 3 brannbilar i uttrykning på veg dit.
onsdag 6. juni Porten.no
Den skulle gje færre kansellerte fly i Sogndal – kan bli stoppa av EØS-reglar
Bygginga av ein ny hangar på Sogndal lufthamn er sett på vent. Ordførar Jarle Aarvoll er oppgitt, men har ikkje mista trua.
onsdag 6. juni Porten.no
Orgelet skal bli innvia av verdskjend musikant
Det har kosta fem millionar, men er endeleg klart.
tirsdag 5. juni Porten.no
Arbeidsfolka her gler seg til storutbygging for 25 millionar
Eit utvida skadesenter og eit nytt stort dekkhotell er under bygging på Kaupanger. Dei tilsette ser fram til meir tumleplass og ein lettare arbeidskvardag.
tirsdag 5. juni Porten.no
Skogbrannen på Kaupanger er under kontroll
Politi og brannvesen rykkar til staden, melder Vest Politidistrikt på Twitter.
tirsdag 5. juni Porten.no
Sjekk dei spenstige planane i Fjærland
Krysset inn til Fjærland ved bremuseet skal få ei skikkeleg oppgradering. Museumsdirektøren håpar det vil lokka til seg enno fleire gjester.
tirsdag 5. juni Porten.no
Politikarane positive til nytt naturreservat i Sogndal
Sist gong naturreservat var tema vart det fullt spetakkel. Denne gongen er tonen berre positiv.
tirsdag 5. juni Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Tilskot til private vegar
Følgjande vilkår gjeld:  Vegen skal vera open for ålmenn ferdsel.  Søkjar må leggja fram dokumentasjon på vedlikehaldsutgifter. Private vegar der berre ein eigedom har heilårsbusetnad med lengde over 200 m og som vert nytta både til skuleskyss og...
tirsdag 5. juni Sogndal kommune
Her dansar ho på scena: – Det er eigentleg ikkje noko utfordring 
Sogndal Danseverkstad held to store framsyningar i Kulturhuset i Sogndal. Oda Drageset Ellingsen har ei ekstra utfordring då ho sit i rullestol. Eller er det eigentleg ei ekstra utfordring?
tirsdag 5. juni Porten.no
Bil har køyrt av vegen i Sogndal
Ein person har kome uskadd frå ei bilulukke ved Fardal i Sogndal kommune.
mandag 4. juni Porten.no
Agna og Rånni Pånni tok NM-gullet heim til Sogndal
– Det er vel det største eg har klart.
mandag 4. juni Porten.no
Han jublar for at Dampskipkaia får ei skikkeleg overhaling
Til no har det berre vore eit lager. No startar jobben med å skapa innhald i sukkerlageret på Dampskipkaia i Sogndal.
mandag 4. juni Porten.no
Gründerselskap snusar på fjordtomt: – Der kan du stå på vannski i matpausen
Teknologimiljøet i Sogndal har lokka med fjell og friluft for å rekruttera til seg smarte hovud. No håpar to av dei at plassering ved fjorden kan styrka den effekten.
søndag 3. juni Porten.no
Verdsnyheit i Sogndal - desse blir blant dei fyrste terrengsykkelguidane i landet
Terrengsykling i Noreg veks i stor fart og for å bidra til å auka både produktkvalitet og bærekraft er Noreg no i gong med lansering av den fyrste sertifiseringa for profesjonelle terrengsykkelguidar.
lørdag 2. juni Porten.no
To årdøler uttekne til talentleir i Porsgrunn
Sivert Heggheim Mannsverk og Leander Øy frå Årdal er blant spelarane landslagstrenarane trur kan vera blant «morgondagens heltar».
fredag 1. juni Porten.no
Sandnes Ulfs storscorer kan få jokerrolle mot Kongsvinger
Spiller spissesset Kent Håvard Eriksen fra avspark eller er han på benken når Sandnes Ulf tar imot Kongsvinger lørdag kveld?
fredag 1. juni $ Aftenposten
Kommunen satsar 18 millionar på å gje desse nevenyttige karane eit betre tilbod
Sogndal Ressurssenter frykta lenge at dei måtte flytta frå industrifeltet på Kaupanger. No går det mot oppussing for fleire millionar, pluss nye lokale i sentrum av Sogndal.
fredag 1. juni Porten.no
Dette skal vere dei mest populære turpostane i Sogndal
Me er inne i ei fin tid for å gå på tur og i Sogndal er endeleg turheftet klart.
fredag 1. juni Porten.no
Forbod mot vatning
Vi har no eit veldig høgt vassforbruk, og mykje skuldast forbruk til vatning. For å vere trygge på at vi klarar å levere tilstrekkeleg med drikkevatn, er det innført vatningsforbod for alle som er knytt til kommunale vassverk. Det er framleis meldt tørt og varmt vær...
torsdag 31. mai Sogndal kommune
Senterleiaren ser positivt på framtidas handel: – Men me må veksa i folketal
Fleire handelskjeder i Noreg og i utlandet er i fritt fall men senterleiar ved Amfi Sogningen, Wilhelm Fredrik Tangerud, er ikkje bekymra for Indre Sogn.
torsdag 31. mai Porten.no
Lokal veterinær åtvarar: – Betre at dyra blir att heima enn at du let dei vera i bilen
Dei siste vekene har vore varme og slik ser det ut til å halda fram ei stund til. I varmen er det lett å gløyma firbeinte vener noko mattilsynet ber folk vera obs på.
onsdag 30. mai Porten.no
Kompisgjeng vil syna at ein ikkje må til Chamonix - Jotunheimen har alt
Dei møttest gjennom studiar i Sogndal og hadde ski som felles interesse. No har dei reist til Raudal, Eidsbugard og Turtagrø for å syne fram stortslått natur og skikøyring på fiilm. SJÅ GALLERI NEDERST I SAKEN.
tirsdag 29. mai Porten.no
Utbygging av Vangestad vassverk (Kaupanger)
Velkomen til Sogndal kommune si nettside. Her finn du informasjon om tenestene Sogndal kommune yter, samt informasjon om statlege tenester.
mandag 28. mai Sogndal kommune
Kva i all verda driv piggsvina med her?
Me treng hjelp til å forstå den mystiske framferda. Har du peiling?
mandag 28. mai Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SOGNDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Næringsliv Karlskrona Oppland Båt Svedala Vestfold Bergen Hedmark Mobil Aust Agder Rogaland Sport
flere?
Kultur Østfold Fotboll Hässleholm Møre og Romsdal Kalmar Oslo Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Trøndelag Troms Forsvar Kristianstad Mat Menn Thailand Fiske Oskarshamn Rendalen Inrikes Kongelig Finnmark Sandnes Eslöv Tynset Molde FK Karmøy Kultur Vellinge Skien Mandal Stavanger USA Tinn Åstorp Musikk Fotball Kragerø VM Bolig Politikk Blekinge Malmö Sverige Trening Norway Cup Mote Fredrikstad Sport Tvedestrand Kunst Reise Aurskog-Høland Russland Vestby 17. mai Drangedal Trav IK Start Lillesand Spill Nittedal Sjakk Lund Turn Grane Lesja Barn Kristiansand Lyngdal Tesla Osterøy Risør Molde Sigdal Fauske Android Helse Håndball Salangen Bamble Askvoll Tomelilla Økonomi Hyllestad Røros Stord Lindås Stockholm Seljord Hälsa Båstad Nore og Uvdal Motor Jølster Suldal Hvaler Askøy Utrikes Film Vær Gausdal Stabæk Näringsliv Horten X-games Time Ringsaker Ronneby Sund Tranøy Steigen Nesodden FK Haugesund Vågan Kongsvinger Lund Andøy Moss Eurovision Alpint Friidrett Eidskog Porsgrunn Landbruk Landskrona Kommunesammenslåing Bremanger Nes Vadsø Fedje Øksnes Leirfjord Solund Vefsn Bodø/Glimt Kvinesdal Aurdal Ballangen Hemnes Alstahaug Nybro Karasjok Enebakk Helsingborg Meløy Strängnäs Grue Sogndal Høyanger Åmot Narvik Gjøvik Bil SK Brann Farsund Nordkapp Spania Stryn Bil Austrheim Lødingen Russ Mat Jönköping Dyr Hörby Staffanstorp Bromölla Trøgstad Tønsberg Liverpool Klima Rauma Frankrike Hole E-sport Tromsø IL Askim Arctic Race Kviteseid Odds BK Engerdal Voss Rygge Saltdal Hobøl Stavanger Oilers Gloppen Roing Nissedal Dovre Gjerstad Meland Skedsmo Interiør Østre Toten Nordre Land Ski Tysvær Flekkefjord Nord-Korea Stranda Friluftsliv Sandefjord Fotball Svelvik Polen Vitenskap Rælingen Moskenes Karlshamn Eidfjord World Series of Poker Tyrkia Øyer Radøy Øygarden Jevnaker Musik Masfjorden Kvinner Bundesliga Jakt Hamar Audnedal Israel Asker Mjölby Sola Vindafjord Målselv Ukraina Evenes Selje Kvæfjord Øystre Slidre La liga Sjöbo Re Råde Politik Eid Toyota Danmark Fildeling NM FA-cupen Skisport Giske Skånland Volvo Holtålen Champions League Mönsterås Skodje Norway Chess Mjøndalen IF Valle Mörbylånga Eliteserien Torsken Flakstad Sölvesborg Kampsport Flora Lillestrøm SK Utsira Rakkestad Forskning Lier Motorsport Hadsel Svalöv Svalbard Vestre Slidre Svømming Birkenes Værøy Tingvoll Film Hamarøy Aure Frogn Eidsberg Sortland Hockey Foto Hammerfest Åsnes Östra Göinge Olofström Båt Syria Bodø Sykkel Løten Boksing Nord-Odal Australia Berlevåg Kina Sandøy Teknik Arendal Poker Ulstein Rana Modum Kryptovaluta Sunndal Nannestad Grimstad Fjaler Tour of Norway Larvik Emmaboda Bømlo Ålesund Porsanger Skurup Tysfjord Ulvik Klatring Brønnøy Rennesøy Skiptvet Skiskyting Søgne Motorsport Jobb Litteratur Vinje Halden
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL