Sogndal
2 nye positive prøvar men ingen nye smitta
Sogndal kommune har i kveld motteke 2 positive prøvesvar. 
18:51 Sogndal kommune
1 ny smitta
Vedkommande er smitta i ein annan kommune på Vestlandet, har såvidt vore innom Sogndal, teke test her og er reist heim. Dette tilfellet har ingen relasjon til smitteutbrotet i Sogndal. Det er ingen nærkontaktar i Sogndal. Smittesporing blir gjennomført i heimkommunen.
fredag 22:37 Sogndal kommune
Status smittesituasjon i Sogndal kommune pr. 30/7-21
Status smittesituasjon pr 30.07.21
fredag 15:15 Sogndal kommune
10 nye koronatilfelle, i seks ulike kommunar
Torsdag vart 328 koronaprøver analysert på laboratoriet til Helse Førde. Ti av desse var positive.
fredag 07:51 Firda
1 nytt smittetilfelle
Smittetilfellet er ikkje direkte knytt til det pågåande utbrotet men mogleg samanheng blir undersøkt. Den smitta er sett i isolasjon og smittesporing er iverksett. Nærkontaktar blir testa i morgon.   Til pressa: Sogndal kommune vil ikkje ha ytterlegare informasjon å kome med...
torsdag 22:31 Sogndal kommune
Gigaovergangen: Sivert (19) er éin av tidenes dyraste spelarar i norsk fotball
Sogndal får ikkje trøbbel med å betale rekningane den komande tida etter salet av Sivert Mannsverk (19).
torsdag 09:15 $ Firda
Fem nye smitta
Onsdag analyserte Helse Førde 315 koronaprøver. Fem av desse viste seg å vere positive.
torsdag 07:35 Firda
1 nytt smittetilfelle
Den smitta har vore på arrangementet på Askrova i Kinn kommune i helga og er sannsynlegvis blitt smitta der. Vedkommande har deretter opphalde seg nokre dagar i Sogndal, har teke test her og er reist vidare til heimkommunen som har fått melding og gjer smittesporing. Det skal ikkje vere...
onsdag 22:47 Sogndal kommune
VESTLAND

Kokepåbodet er oppheva for abonnentar som får vatn frå Stedje høgdebasseng
To separate vassprøvar utan bakteriar.
onsdag 13:14 Sogndal kommune
Molde har signert stortalent
Sivert Mannsverk forlater Sogndal til fordel for Molde.
onsdag 12:05 TV 2
Fullvaksinerte i Stryn og Sogndal blei koronasmitta
Onsdag kom det fram at det var sju nye koronasmitta i Helse Førde sitt område. 
onsdag 11:35 Firda
Framleis besøkrestriksjonar på sjukeheimane
Desse retningsliner gjeld no: Ein må ringja avdelinga på førehand for å avtala besøk  Besøk må vera på eige rom eller utandørs Inntil to besøkande på rommet, utandørs kan ein vera fleire. Hugs ein meters avstand...
onsdag 10:13 Sogndal kommune
Sju nye koronasmitta
Tysdag analyserte Helse Førde 458 koronaprøver. Sju av desse viste seg å vere positive.
onsdag 07:42 Firda
Status smittesituasjonen: 1 ny smitta
Sogndal kommune har fått melding om 1 ny smitta med relasjon til Meat Point-utbrotet. 
tirsdag 21:49 Sogndal kommune
To positive koronaprøver
Av dei 171 analyserte prøvene Helse Førde gjekk gjennom måndag, var to av dei positive.
tirsdag 07:56 Firda
Alle prøvane som vart tekne søndag er negative
Mikrobiologen melder no at alle prøvane som vart tekne søndag var negative. Dette var prøvar frå nærkontaktar.
mandag 22:18 Sogndal kommune
Meat Point-utbrotet: – Stadfesta at det dreiar seg om Delta-varianten
– Vi har hatt mistanke om dette ei god stund.
mandag 22:17 $ Firda
Stadfesting av Delta-varianten av koronaviruset
Det er i kveld komme svar på sekvensering for å fastslå virusvariant i Meat Point-utbrotet. 
mandag 20:23 Sogndal kommune
Status smittesituasjonen: 1 nytt smittetilfelle
Me har fått melding om ein ny smitta person i dag.
mandag 16:45 Sogndal kommune
Han trur dei har funne alle som vart smitta på Meat Point
Sogndal kommune har inntil vidare avslutta smittesporinga etter Meat Point-utbrotet. 70 personar skal innom til testing måndag, men dei har meldt seg sjølve.
mandag 13:35 $ Firda
Besøk Prestahagen, SHOS og Leikanger sjukeheim
Etter ny vurdering av besøksrestriksjonane, vert det frå og med i dag opna for besøk på institusjonane SHOS, Leikanger sjukeheim og Prestahagen med nokre restriksjonar.  
mandag 11:45 Sogndal kommune
Abonnentar som får vatn frå Stedje høgdebasseng må framleis koka vatnet - status 26.07.21
Positive prøveresultat: Vassprøvane som var tekne fredag viste ingen spor av bakteriar korkje i basseng eller leidningsnettet.   
mandag 09:08 Sogndal kommune
Tre nye koronasmitta
Av dei 206 analyserte prøvene Helse Førde gjekk gjennom søndag, var tre av dei positive.
mandag 07:43 Firda
1 ny smitta
Vedkommande hadde status som nærkontakt og var alt i karantene.   Me er letta over svært mange negative prøvar og oppmodar igjen om låg terskel for å bestille test på c19.no dersom du har symptom eller av andre årsaker mistenkjer at du kan vere smitta.   Det...
søndag 25. juli Sogndal kommune
Status for gjennomført testing
Sogndal kommune har i føremiddag gjennomført testing av nærkontaktar til smittetilfelle meldt i går kveld. 
søndag 25. juli Sogndal kommune
Åtte nye har testa positivt
Av dei 229 analyserte prøvene Helse Førde gjekk gjennom laurdag, var åtte av dei positive.
søndag 25. juli Firda
Sju nye personar er bekrefta smitta
Utbrotet i Sogndal har blitt større.
lørdag 24. juli $ Firda
Oppdatert status på prøvar
Sogndal kommune har i kveld fått 7 nye positive prøvar.
lørdag 24. juli Sogndal kommune
Smittevernlege slår alarm etter mange vaksinerte smittede i Sogndal
Flere av de smittede i utbruddet på nattklubben Meat Point i Sogndal sist helg, har fått minst én vaksinedose.
lørdag 24. juli ABC Nyheter
Utfordring med karantenereglane
Karantenereglane er no slik at nærkontaktar som er fullvaksinerte ikkje kan påleggast karantene. Nærkontaktar som er delvaksinerte med ein dose for meir enn 3 veker sidan kan ikkje påleggast karantene om dei tek PCR-test mellom dag 3 og dag 7 etter smitteeksponering. Alle andre skal...
lørdag 24. juli Sogndal kommune
Koronasmitta har vore i karantene sidan han kom til Sunnfjord
Det er ingen fare for vidare smitte frå det nye koronatilfellet i Sunnfjord kommune.
lørdag 24. juli $ Firda
Vaksinasjonsstatus blant dei smitta
Av dei 11 smitta:   3 er uvaksinerte 1 er fullvaksinert 6 har fått ein vaksinedose for meir enn 3 veker sidan 1 har fått 1 vaksinedose for mindre enn 3 veker sidan
lørdag 24. juli Sogndal kommune
Fire nye smittetilfelle
Det melder Helse Førde på sine nettsider.
lørdag 24. juli Firda
VESTLAND

Test deg ved minste teikn til symptom
Me ber difor dei som har vore på Meatpoint og nærkontaktar til smitta om å vere merksame på at sjukdommen kan bryte ut relativt lang tid etter smitte. Vaksine ser ut til å beskytte dårleg mot smitte. Test deg ved minste teikn til symptom.   Vanlege symptom: feber ...
lørdag 24. juli Sogndal kommune
Minst 17 smittet på bar i Sogndal
Totalt elleve personer bekreftet smittet i Sogndal etter et utbrudd på baren Meat Point lørdag 17. juli.
lørdag 24. juli ABC Nyheter
Status for smitteutbrot i Sogndal - ny informasjon
Me har i kveld fått informasjon om 2 nye smitta. Begge var på Meatpoint laurdag 17/7 og vart testa i går. Smittesporing er igangsett. Mikrobiologen har no svart ut alle prøvane for i kveld. Me ventar nye prøvesvar i morgon. Totalt antal smitta i Sogndal kommune med relasjon til...
fredag 23. juli Sogndal kommune
Abonnentar som får vatn frå Stedje høgdebasseng må framleis koka vatnet - status 23.07.21
Framleis spor av bakteriar i leidningnettet.  
fredag 23. juli Sogndal kommune
Smitten har spreidd seg til heimesjukepleia i Sogn
– Det er stadfesta koronasmitte blant dei tilsette i omsorgstenesta i Sogndal og Leikanger.
fredag 23. juli $ Firda
Koronasmitta i Gloppen hadde ikkje symptom
Fekk prøvesvaret i går kveld. I tillegg følger kommunen opp to nærkontaktar til smitteutbrotet i Sogn.
fredag 23. juli $ Firda
Stinn brakke, slåsting og koronautbrot. No får politiet kritikk, medan Meat Point kjenner seg urettvist behandla
Totalt 13 personar i Sogndal og Luster hadde fått påvist koronasmitte torsdag.
fredag 23. juli $ Firdaposten
Smitte i Gloppen
Nytt tilfelle i Gloppen.
fredag 23. juli Firda
Har du vore på fest? Ta ein test!
Ikkje vent til du får symptom. Når smitten vert påvist raskt er det større sjanse for at du ikkje rekk å smitta familie og vener.
fredag 23. juli Sogndal kommune
14 nye smittetilfelle
Det melder Helse Førde på heimesida si.
fredag 23. juli Firdaposten
Besøksforbod på sjukeheimar i Sogn
Det melder Sogndal kommune på heimesida si.
fredag 23. juli Firda
Besøksforbod på sjukeheimane inntil vidare
På grunn av det pågåande smitteutbrotet me har i kommunen, er det no innført besøksforbod på sjukeheimane i Leikanger, Sogndal og i Prestahagen fram til me får meir oversikt over situasjonen. Dette gjeld frå d.d.
fredag 23. juli Sogndal kommune
14 nye smittetilfelle
Det melder Helse Førde på heimesida si.
fredag 23. juli $ Firda
Seks nye smitta i Sogndal og Luster: – No er det eit stort utbrot
Både Sogndal og Luster har fått påvist tre nye smittetilfelle torsdag ettermiddag.
torsdag 22. juli $ Firda
Fem smitta og 69 nærkontaktar sett i karantene, men Tryti reknar med fleire positive testar i kveld: – Det tek til å bli mange
– Vi fekk beskjed om fem positive testar av dei vi tok i går, men reknar med vi får fleire i kveld.
torsdag 22. juli $ Firda
Informasjon til smitta og nærkontaktar
Viktig informasjon som gjeld isolasjon, nærkontakt, karantene og unntak frå karantenereglar.
torsdag 22. juli Sogndal kommune
Informasjon om pågåande smitteutbrot i Sogndal
I tillegg er det bekrefta smitta 1 i Vik og 5 i Luster med relasjon til same utbrotet. Alle kommunane har god kapasitet på testing og smittesporing og me har så langt god oversikt. Dersom det framleis finst folk som har vore på Meatpoint på laurdag 17. juli etter kl. 22 som ikkje har testa...
torsdag 22. juli Sogndal kommune
Fem nye smitta: – Det var dette vi frykta
– Eg har ikkje fått mykje informasjon enno, men eg veit dei er i full gang med å kartleggje nærkontaktar, seier varaordførar i Sogndal, Vibeke Johnsen.
torsdag 22. juli $ Firda
Fem positive etter utbrotet på Meat Point
Sogndal kommune har fått melding om fem positive PCR-testar som blei tekne i går i samband med utbrotet på Meat Point i Sogndal sentrum. Smittesporing er starta og blir truleg gjennomført i løpet av ettermiddagen. Kommunen kjem ikkje med ytterlegare opplysningar til pressa før...
torsdag 22. juli Firda
Sende prøvar med ekstratransport til Førde: – Då vinn vi seks timar
Dei 140 koronaprøvane som vart tekne i Sogndal i går vart sende med spesialtransport til Førde for å korta ned den nervepirrande ventetida.
torsdag 22. juli $ Firda
– Det var enormt med folk og inga form for smittevern
Gjester på utestaden Meat Point i Sogndal laurdag skildrar eit svært folketett lokale der smittevern ikkje var vektlagt. Kommunelegen seier videoen Sogn Avis har fått tilsendt frå køen viser klare brot på smittevernreglane.
torsdag 22. juli $ Firdaposten
Sogndal kunne scora haugevis, men heldt unna og tok krutsterk bortesiger!
Slo Raufoss 2–1.
onsdag 21. juli $ Firda
Sammendrag: Raufoss - Sogndal 1-2
onsdag 21. juli TV 2
Mål: Aanesland 1-1 (49)
onsdag 21. juli TV 2
Mål: Hoven 0-1 (25)
onsdag 21. juli TV 2
VESTLAND

Straffe: Adams 1-2 (68)
onsdag 21. juli TV 2
To smitta på Meat Point: – No er det stor fare for eit stort koronautbrot i Sogndal
Etter det kommunelege Jan Ove Tryti veit var det 72 personar innom utestaden Meat Point i Sogndalsfjøra på laurdag. To av dei har no fått påvist smitte, og han ber alle som var der om å teste seg.
onsdag 21. juli $ Firda
To smitta på Meat Point: – No er det stor fare for eit stort koronautbrot i Sogndal
Etter det kommunelege Jan Ove Tryti veit var det 72 personar innom utestaden Meat Point i Sogndalsfjøra på laurdag. To av dei har no fått påvist smitte, og han ber alle som var der om å testa seg.
onsdag 21. juli $ Firdaposten
Mistanke om koronasmitte på utestaden Meat Point i Sogndal
Begge personane er testa i etterkant i andre kommunar på grunn av lette luftvegssymptom.  Dersom du var på Meat Point etter kl. 22 den 17. juli og ikkje har fått testa deg: Bestill test på c19.no. Personar som oppheld seg andre stader kan ta kontakt med næraste...
onsdag 21. juli Sogndal kommune
Dei mista Margrethe, men klarte å gå vidare
Musikalsk, sprudlande og kunnskapsrik. Margrethe Bøyum Kløven var ei allsidig jente, som berre fekk leve i 16 år. Igjen sit familien på fire, som har valt å gå vidare med hjarta fulle av gode minne.
onsdag 21. juli $ Firda
Skyhøgt karakterkrav på kunst, design og arkitektur-linja ved Sygna vidaregåande skule
I førsteinntaket i juli låg karakterkravet ved kunst, design og arkitektur-linja (KDA) ved Sygna vidaregåande skule i Balestrand på 54,3 poeng. For Maia Wesenlund Hjønnevåg førte karakterkravet til at ho først kom på venteliste, sjølv om snittet hennar...
tirsdag 20. juli $ Firda
Plante stolen frå prestehagen
I fjor forsvann ein heil busk med rabarbra, no er ei praktspragle borte vekk.
lørdag 17. juli $ Firda
10-årsdagen for 22. juli. Markering i Sogndal kommune
I år er det ti år sidan terrorangrepa i regjeringskvartalet og på sommarleiren til AUF på Utøya. Til saman 77 menneske vart drepne, og mange vart hardt skadde. Mange lever med sorg og etterverknader etter terroren. Det var den verste terrorhandlinga i Noreg sidan andre...
torsdag 15. juli Sogndal kommune
Tre nye smittetilfelle i Helse Førde
Onsdag testa 247 personar seg for koronaviruset. Av desse var det tre som gav utslag på korona.
torsdag 15. juli Firda
Abonnentar som får vatn frå Stedje høgdebasseng må framleis koka vatnet - status 20.07.21
Kommunen har gjort tiltak og ventar svar på nye vassprøvar.
onsdag 14. juli Sogndal kommune
Står du i manntalet?
Manntalet er no lagt ut til offentleg ettersyn.
onsdag 14. juli Sogndal kommune
Abonnentar som får vatn frå Stedje høgdebasseng må framleis koka vatnet
Kommunen tek løpande prøvar, og jobbar med å løysa problemet.
mandag 12. juli Sogndal kommune
Vertar for kopla.no
Vertane som skal svara på spørsmål og hjelpa dei som treng det, er no på plass.
mandag 12. juli Sogndal kommune
Gut (17) vart køyrt heim til foreldra etter å ha slått ned ein anna utfor utestad
Natt til laurdag fekk politiet melding om amper stemning utfor ein utestad i Sogndal. 
lørdag 10. juli $ Firda
Ferietid ved Kjøsnestunnelen: – Entreprenøren held oppsett framdriftsplan
Arbeidet med å forlenge Støylsnestunnelen på riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden går etter planen. Etter gjennomslag ved årsskiftet, er vegbygging og innreiing av den 6,5 km lange nye tunneldelen kome langt.
torsdag 8. juli $ Firda
Politiet delte ut fem fartsbøter på ein halvtime
[SOGN AVIS]: I ein fartskontroll på riksveg 13 på Ylvisåker i Sogndal vart det onsdag kveld skrive ut fem forenkla førelegg.
torsdag 8. juli $ Firda
Funn av bakteriar i vassprøve
Abonnentar som får vatn frå Stedje høgdebasseng, må koka vatnet.
onsdag 7. juli Sogndal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SOGNDAL

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL