Sogndal
(+) Formsterke Sogndal tok tre nye poeng
Ein målkåt vingback vart forskjellen på laga.
fredag 20:05 $ Porten.no
Stenger parkeringshus og veg på Campus
Det opplyser Sognahallen AS, og kjem med følgande informasjon: Måndag 28.9: Veg til varemottak vil vera stengd mellom klokka 07.00 og 14.00 grunna bygging av tak på klatrehallen. Det vil vera tilkomst til P-kjellarane, men trongt grunna monteringsarbeid og at mykje betong skal...
fredag 16:18 Sogndal kommune
Informasjon om varsla streik – konsekvens for skuleskyss frå måndag 28.09
Sogndal kommune har motteke følgjande informasjon frå Vestland fylkeskommune: "Streikevarselet omfatter alle organiserte bussjåførar i Vestland og vil etter det vi har informasjon om påvirke all busstrafikk inkludert skuleskyss med buss i fylket. Dette inneberer at...
fredag 10:06 Sogndal kommune
Møte i plan- og forvatningsutvalet 24. september
Møtet er i kommunestyresalen i Sogndal og startar klokka 09. Sakslista og sakspapira finn du her i møtekalenderen.
torsdag 08:46 Sogndal kommune
Stengjer mellom Haukareid bru og Notsete barnehage
Frå måndag 28.09.2020 klokka 07.00 til fredag 02.10.2020 vil vegen over Notsete i Sogndalsdalen vera stengd mellom Haukareid bru til Notsete barnehage grunna vegarbeid. Køyring til barnehagen må i denne perioden gå om Dalavegen.
onsdag 14:46 Sogndal kommune
Møte om framtidig skulestruktur i Sogndal sentrum
Onsdag 23. september inviterte Utdanningsforbundet i samarbeid med Sogndal kommune til eit informasjons- og debattmøte med tema framtidig skulestruktur i Sogndal sentrum. Skuleåret 22/23 vil det truleg vera fire parallellklassar på Trudvang. Sogndal kommunestyre har i økonomiplan...
mandag 21. september Sogndal kommune
Sogndølene får 750 000, sjå heile lista
Kulturhuset i Sogndal kan jubla over sårt tiltrengde midlar. Politikarane skulle gjerne ha gitt enno meir.
fredag 18. september Porten.no
(+) Sogndal hentar høgreist stoppar
Andreas Van Der Spa (21) har signert ein treårsavtale med Sogndal Fotball.
fredag 18. september $ Porten.no
VESTLAND

Sogndal kommune på topp tre
Sogndal kommune er rangert som nummer 3 av dei 43 kommunane i Vestland fylke og som nummer 1 blant kommunane i Sogn og Fjordane. Sogndal er også på topp 20-lista over alle kommunane i landet, der me ligg på 18. plass. Det er Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som...
onsdag 16. september Sogndal kommune
Stenging av parkeringshus på Campus
I samband med montering av betongelement vert Røyrgata ved nedkøyringa frå Ingafossen i Sogndal stengd, melder Sognahallen AS. Det betyr at parkeringshuset på Lines (under Idrettssenteret), på nordsida (under den vidaregåande skule) og vegen til varemottaket i...
tirsdag 15. september Sogndal kommune
Vestlandsforsking med gratis føredrag
Vestlandsforsking låner ut to forskarar under Forskingsdagane.
tirsdag 15. september Sogndal kommune
Alt dette hadde eg lyst å seie i Sogndal kommunestyre, men eg «feiga» ut
– Det er lett å gløyme alle dei me høyrer lite om, men som treng like mykje merksemd, skriv Laila Elisabeth WIgum (H) i dette innlegget.
tirsdag 15. september Porten.no
Beklagar lang ventetid for å koma fram til legesenteret på telefon
Nokre pasientar opplever no at det tek for lang tid å få svar når dei ringer Sogndal legesenter.
tirsdag 15. september Sogndal kommune
Møte i formannskapet 17. september
Møtet vart halde på Vesterland på Kaupanger. Møteprotokollen finn du her i møtekalenderen på nettsida til kommunen. Sogndal kommune sende møtet direkte i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i videoruta under:
mandag 14. september Sogndal kommune
Set søkjelys på parkering og trafikktryggleik i heile kommunen
Sogndal kommune fekk nyleg stadfesta frå Vegdirektoratet at kommunen har mynde til å handheva brot på parkeringsføresegnene i heile kommunen etter samanslåinga. Dette betyr at feilparkering vil bli kontrollert og kan bli bøtelagt dersom det er parkert i strid med gjeldande...
mandag 14. september Sogndal kommune
Bilbrann i Sogndalsdalen
Forbipasserande bistår med sløkking
fredag 11. september Porten.no
Rustar opp vass- og avløpsnettet
Sogndal kommune vil måndag 14. september starta arbeidet med opprusting av vass- og avløpsnettet frå Solhov til Navarstevegen 57 i Sogndal. 
fredag 11. september Sogndal kommune
Biskop Halvor Nordhaug om kvinnelege prestar og mangfaldet i kyrkja: – Ei gledeleg utvikling
Eg er samd med desse foreldra i at kvinner og menn skal ha lik tilgang på alle tenester og tillitsverv i kyrkja vår, skriv biskop Halvor Nordhaug.
fredag 11. september Porten.no
"Kjære NRK og alle mine venner som tror at jeg er gift med en kvinnehater"
"Jeg vil gjerne oppklare et par ting", skriv Ida Marie Bruun.
fredag 11. september Porten.no
Slo tilbake etter kneskade. No får Thea (20) storstipend
Etter ein fantastisk 2018-sesong kom den store nedturen i 2019. Etter kneoperasjon og eitt år på sidelinja er fotballspelar Thea Bjelde (20) endeleg tilbake for fullt – og no er sogndølen tildelt haustens første Furorestipend.
torsdag 10. september Porten.no
Stengt mellom Dalavegen og barnehagen
Vegen er stengd mellom Dalavegen og Notsete barnehage i Sogndalsdalen.
tirsdag 8. september Sogndal kommune
Vasstenging på Leite på Leikanger
Grunna arbeid på vassledningsnettet vil folk i dette området mista vatnet fra klokka 09 til klokka 21 torsdag 10. september. Kommunen beklagar ulempene dette medfører. Du kan lesa meir om arbeidet her
tirsdag 8. september Sogndal kommune
Ordinære opningstider på biblioteka
I veke 36 opna biblioteket på Leikanger. Meir informasjon om smittevernreglane som gjeld, kan du lesa i denne artikkelen på nettsida til bibliotektet. Opningstidene for alle dei tre bibliotekta og meir informasjon finn du i denne artikkelen frå bibliotektet. Det er framleis viktig å...
tirsdag 8. september Sogndal kommune
Opnar for småviltjakt i Leikanger 2020
Styret i Systrond Grunneigarlag fatta i august vedtak om ikkje å opna for jakt på rype, orrfugl, storfugl og hare i laget sitt område i 2020. Vedtaket vart fatta på grunnlag av dåverande observasjonar av fuglebestanden. Då styret no har fått fleire henvendingar frå...
tirsdag 8. september Sogndal kommune
«Bruun er ikkje problemet»
– Kyrkja er, skriv Eivind Ødegård frå Fjærland i dette lesarinnlegget.
søndag 6. september Porten.no
Per Magnus Steiring forlet Sogndal til fordel for Kongsvinger
Det skriv Sogndal Fotball.
fredag 4. september Porten.no
Startar arbeidet med bru over Sogndalselvi
Sogndal kommune startar 7. september arbeidet med å byggja ny gang- og sykkelbru over Sogndalselvi.
fredag 4. september Sogndal kommune
Møte i kommunestyret 10. september
Møtet fann stad på Fylkeshuset på Leikanger. Møteprotokollen finn du her i møteplanen på nettsida til kommunen. Sogndal kommune sende møtet direkte på nett-tv i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du sjå i opptak i...
fredag 4. september Sogndal kommune
Meiningar: – Det har ikkje hindra oss frå å stå saman om det viktigaste
– Det har ikkje hindra oss frå å stå saman om det viktigaste - frimod til å forkynne trua på Jesus Kristus, skriv dei tilsette i Sogndal kyrkje i ei uttale.
torsdag 3. september Porten.no
(+) Kyrkja i Sogndal: – Ei krevjande og trasig sak for oss
I ei felles uttale skriv dei tilsette at saka kring sokneprest Mikael Bruun er krevjande, men at ytringsfridomen skal stå sterkt.
torsdag 3. september Porten.no
Byter ut vass- og avløpsleidningane i Leitebakkane
Hausten 2020 og våren 2021 vil vass- og avløpsleidningane i Leitebakkane på Leikanger bli renoverte.
onsdag 2. september Sogndal kommune
Badevassprøvar i Sogndal kommune
Kommunen sjekkar badevasskvaliteten ved dei kommunale badeplassane i sommarsesongen. Prøvane vert vurderte etter EUs badevassdirektiv.
tirsdag 1. september Sogndal kommune
Undersøker sjøaureelvar i Vestland fylke
Vestland fylkeskommune har hyra inn konsulent for kartlegging av fysiske inngrep, habitatkartlegging, ungfiskundersøking og forslag på tiltak i eit utval elvar. Undersøkinga vil særleg handla om korleis sjøaure blir påverka, og kva grep som kan gjerast for å styrka...
tirsdag 1. september Sogndal kommune
VESTLAND

Sigrid Z. Heiberg blir fyrstekandidat for MDG i Sogn og Fjordane
Då Porten.no prata med Heiberg for to veker sidan var ho fast bestemt på at ho vil på Stortinget. No er ho eit steg nærmare målet.
mandag 31. august Porten.no
Gruppetimar hjå Frisklivssentralen
Frisklivssentralen
mandag 31. august Sogndal kommune
Møte i formannskapet 3. september
Møtet fann stad på Fylkeshuset på Leikanger. Møteprotokollen frå møtet i formannskapet kan du sjå her Sogndal kommune sende møtet i formannskapet direkte på nett-tv i samarbeid med Kent Fimreite i Hallo Sogn. Møtet kan du...
mandag 31. august Sogndal kommune
Enda mållaust mot Kongsvinger 
Reiser heim med eitt poeng i bagasjen.
søndag 30. august Porten.no
Marie (31) har kjempa mot vekta i over 10 år - endeleg går det rett veg
Dei siste 10 åra har Marie Madocs Moen kjempa ein lang og hard kamp mot vekta. Vegen har ikkje vore berre enkel, men i dag står Marie rak i ryggen med 63 kilo mindre på kroppen.
lørdag 29. august Porten.no
Vil vurdera å slutta som prest om han må jobba med kvinner
– Prestetenesta er øyremerkt menn. Når vi les Guds ord, så tenker vi at guds ord er evig, uforanderleg og står fast og kan ikkje endrast, seier Mikael Bruun.
fredag 28. august Porten.no
Sjekkar gatelys
Frå veke 36 og utover vert det sjekka og skifta gatelys i kommunen.
fredag 28. august Sogndal kommune
Direkte: Følg Øygardens tøffe bortekamp mot Sogndal
Følg Sogndal-Øygarden her fra kl. 18.00. NB! Kun målservice.
torsdag 27. august Aftenposten
Direkte: Følg Øygardens tøffe bortekamp mot Sogndal
Følg Sogndal-Øygarden her fra kl. 18.00. NB! Kun målservice.
torsdag 27. august Aftenposten
Stenging Notsetevegen
Frå veke 36 til 42 vil det pågå vegarbeid i Notsetevegen i Sogndalsdalen. Det vil føra til stenging av vegen.
onsdag 26. august Sogndal kommune
Val av medlemmar til forliksrådet
Er dette noko for deg? Meld di interesse innan 3. september.
tirsdag 25. august Sogndal kommune
Sogndal AP ynskjer at Henny-Kristin blir stortingskandidat
Det kjem fram i ei pressemelding.
lørdag 22. august Porten.no
Skogkveldar i Sogn
Her vil du som gardbrukar/skogeigar møte den kommunale skogforvaltninga, skogfaglege rettleiarar og dei som organiserer og omset tømmeret. Fokus på desse dagane vert mellom anna ungskogpleie og kva fordelar dette har for framtidsskogen gjeldande tilskotsordingar for skogbruket ...
fredag 21. august Sogndal kommune
(+) Sigrid (31) frå Kaupanger vil bli stortingsrepresentant for MDG
I dag er ho Utanrikspolitisk talsperson i MDG, og fylkesleiar i Oslo MDG. No er målet til  Sigrid Z. Heiberg å bli stortingsrepresentant for MDG Sogn og Fjordane.
fredag 21. august Porten.no
Støtte frå bygda er det viktigaste
Sogndal Fotball er inne i sin 44. sesong der klubben samanhengjande har spela toppfotball. Det kan me ikkje minst takka bygda og gode samarbeidspartnarar for.
torsdag 20. august Porten.no
Kongabergvegen stengt for gjennomkøyring i dag
I same tidsrom vert vassforsyninga til store deler av Leite i Sogndal stengt. Sjå kartutsnitt under. Bustader som vert råka av vasstenginga, skal vera varsla via SMS.
torsdag 20. august Sogndal kommune
Bil i fjellveggen mellom Sogndal og Hafslo
Føraren framstår som uskadd etter ulukka.
tirsdag 18. august Porten.no
Trimma moped i Sogndal - føraren meld og mopeden avregistrert
Det vart ein stusseleg kveld for føraren som var på køyretur med ein godt trimma moped i går.
tirsdag 18. august Porten.no
Sogndal overraska med 4-0 siger over Ranheim
Ranheim sendte Sogndal ned i OBOS-ligaen for tre år sidan, men i dag fekk Sogndal ein etterlengta siger mot same lag på heimebane.
mandag 17. august Porten.no
Klipp hekken før skulestart
Små born på skuleveg blir lett usynlege bak store hekkar og busker. Dette kan føra til farlege situasjonar i trafikken.
fredag 14. august Sogndal kommune
Her kan du ringa om du har spørsmål om korona
Nokre ringer fordi dei har generelle spørsmål knytt til korona, medan andre ringer fordi dei kjenner seg sjuke og ynskjer å bli testa. For å oppretthalda god kapasitet og hindra unødig venting for å koma fram på telefonen, er det viktig at du ringer rett stad for ditt...
torsdag 13. august Sogndal kommune
Skulestart 17. august
Sogndal kommune ynskjer alle elevar, føresette og tilsette velkomne til eit nytt skuleår. Her finn du informasjon om koronatiltak og oppstarten av grunnskulane i kommunen.
tirsdag 11. august Sogndal kommune
Statsråd opna ny barnehage
- Som ordførar er det ekstra kjekt å få vera med og opna ein ny barnehage, det betyr at denne kommunen er i vekst, sa ordførar Arnstein Menes i helsinga si på opningsdagen. Grunna koronasituasjonen var berre eit avgrensa tal gjester måndag inviterte til den nye barnehagen i...
tirsdag 11. august Sogndal kommune
Endeleg studiestart!
Sogndal er fin heile året, men studiestarten er særleg flott. Sola skin, studentane kjem til bygda, og alle me som bur her, gler oss litt ekstra. Me gler oss til å visa fram kommunen vår og til sprella de skal finna på. Eg ynskjer dykk ei god studietid i Sogndal! Ei studietid med...
mandag 10. august Sogndal kommune
No kan du kjøpa langtidsparkering med EasyPark
Det vert lagt ut eit mindre tal parkeringskort, med eit maks tal kort tilgjenge til ein kvar tid. Førstemann til mølla-prinsippet gjeld. Langtidsparkering er eiga takstgruppe, som du tastar inn i Easypark: Takstgruppe Stad Tal kort Pris pr mnd Pris pr 6 mnd Pris pr år 69031 ...
fredag 7. august Sogndal kommune
VESTLAND

Femti år sidan Ti i skuddet vitja Sogndal – feirer med jubileumssending
Programmet går framleis på radio, og programleiaren er heile åtti år.
fredag 7. august Porten.no
Sammendrag: Lillestrøm - Sogndal 0-2
tirsdag 4. august TV 2
Nok en nedtur for Lillestrøm
Det ble femte kamp på rad uten seier for Lillestrøm da de tapte 0-2 for Sogndal tirsdag. TV 2s fotballekspert mener klubben må slutte å tenke på 1. plassen nå.
tirsdag 4. august TV 2
- Hva er det som skjer?!
Lillestrøm er nå nærmere nedrykk til 2. divisjon enn en retur til Eliteserien.
tirsdag 4. august Dagbladet
No kan du søka om støtte frå kommunalt næringsfond
På nettsida til Sogn næring finn du meir informasjon om korleis du søker og kva du kan søka om midlar til. Søknadane vert handsama fortløpande
onsdag 29. juli Sogndal kommune
Sogndal audmjuka på bortebane
Eit defensivt Sogndal fekk fotballeksjon av KFUM. På sidelinja verka trenar Eirik Bakke å famla etter den rette oppskrifta.
mandag 27. juli Porten.no
Bil køyrde seg fast på støypekant, måtte ha hjelp for å koma ned
Fjærlandstunnelen er stengt på grunn av bilberging. Det er uvisst kor lenge stenginga vil vara.
torsdag 23. juli Porten.no
Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar
torsdag 23. juli Sogndal kommune
Ettersøksavtale for hjortejakta 2020
Sogndal ettersøkslag tilbyr avtalar for jakta 2020 til vald som er lista opp i vedlegget under.Oversikt over jaktvaldEttersøksavtale 2020
tirsdag 21. juli Sogndal kommune
Mannsverk & co gjekk på ny smell
Først etter fem byter vakna heimelaget. Men då var kampen allereie avgjort.
mandag 20. juli Porten.no
(+) Full fart på salet i Hodlekve: – Føler oss nesten som ein koronavinnar
Framtida til sydenferien er uviss, noko som får stadig fleire nordmenn til å vurdera hytteinvestering i heimlandet. Det har dei fått merka i Hodlekve i Sogndal.
torsdag 16. juli Porten.no
Vasstenging
I dag vert vatnet stengt i Kyrkjevegen, Rødstokken og deler av Stedjeåsen mellom klokka 09.30 og 14.00. Det vert utført vedlikeholdsarbeid på vassnettet. Barnehagen, ungdomsheimen og kyrkja vert og utan vatn.  Dei som vert utan vatn er varsla på UMS. 
onsdag 15. juli Sogndal kommune
Høgskulen skal bruka 6 millionar på å få fleire menn til å bli lærar for dei yngste
Kun éin av fire lærarar i grunnskulen er menn.
søndag 5. juli Porten.no
(+) No har Kjetil opna kaffibar i Førde
Sognefjord kaffibrenneri har kome på plass på Elvetorget i Førde, og laurdag hadde dei første dag.
lørdag 4. juli Porten.no
Folkemøte om planarbeid i Amla
Sogndal kommune inviterer til folkemøte på Quality Hotel Sogndal onsdag 12. august. Møtet blir sendt direkte på nett-tv.
fredag 3. juli Sogndal kommune
Sommarmoro for ungdom i Sogndal kommune
Ungdomsavdelingen i Sogndal kommune arrangerer ferieaktivitetar for ungdom frå 13-18 år (fyller i 2020) frå 10.-15. august. Her blir det workshops og aktivitetar. Oversikt over alt du kan melda deg på, finn du på facebooksida til ungdomsavdelingen. Påmelding må skje...
onsdag 1. juli Sogndal kommune
Fem år i minusgrader, no er han ordførar og seksbarnsfar
Elevane på 8. steget ved Leikanger ungdomsskule har jobba med intervju. Katja og Tuva intervjua ordførar Arnstein Menes.
onsdag 1. juli Sogndal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SOGNDAL

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL