Sogn og Fjordane
To nye koronasmitta i Sunnfjord – sjekk din kommune her
I Helse Førde sitt område er det til saman 43 tilfelle av covid-19.
14min Firda
Norge under epidemien: Kva skjer med idretten?
Sjå pressekonferanse med Idrettspresident Berit Kjøll og helsedirektør Bjørn Guldvog her:
18min $ Firda
Idrett under koronaepidemien
Pressekonferanse med idrettspresident Berit Kjøll og helsedirektør Bjørn Guldvog.
19min $ Firda
Harselerer med koronakrisen, hytteforbud og «sosial isolasjon»
Her kan du høre sangruppen Rolls Voice harselerer med koronakrisen, hytteforbud og «sosial isolasjon»
19min Fjordenes Tidende
Falske nyheiter i ei krisetid
I dag viser kalendaren 1. april. Vi skal berre få år tilbake i tid, til noko som likevel kan kjennast som ei fjern fortid,…
20min $ Firdaposten
To nye smitta i Sunnfjord
Til saman 13
46min Firda Tidend
Stor snøskredfare i indre
I morgon er farenivået satt til raudt.
09:41 Firda Tidend
– Regjeringa kan drive motkonjunkturpolitikk ved å løyve midlar til bygging av tunnelen
Fylkesordførar i Vestland sit i styringsgruppa for Stad skipstunnel og meiner at prosjektet bør byggast som ein krisepakke for bygg- og anleggsbransjen.
09:30 Fjordenes Tidende
VESTLAND

Ingen omkom i trafikken i fylket i første kvartal
Ingen omkom i trafikken i Vestland fylke i første kvartal, medan éin person mista livet i trafikkulykker i Rogaland. I fjor mista to personar livet i trafikken på same tid.
09:30 Fjordenes Tidende
Nav har sett behandling av dagpengesøknader på vent
Nav har ikkje starta behandlinga av dei nesten 320.000 dagpengesøknadene som er komne inn, etter at dei omfattande koronatiltaka frå regjeringa vart innførte 12. mars.
09:29 Firda
Klar melding til eldre: – Ikkje nøl med å ta kontakt om du treng hjelp
Så langt ser eldre folk i Sunnfjord kommune ut til å klare seg godt, med hjelp frå familie og naboar.
09:23 $ Firda
Korona stoppar ikkje takstfolka. Synfaring for ny eigedomsskatt startar i mai
Etter påske skal 15 personar starte arbeidet med å taksere rundt 7500 bustader, fritidsbustader og bustadhus på landbrukseigedommar i Sunnfjord kommune.
09:18 $ Firda
Sterkt press for å opne skulane igjen
– I alle fall for dei yngste barna.
08:52 Firda Tidend
- Eg er ikkje spesielt vis, men vil likevel prøve meg med nokre visdomsord
08:30 Fjordenes Tidende
Jan Lem
08:27 Fjordenes Tidende
Mikroplast fra vindkraft
Utslipp av mikroplast har fått stor oppmerksomhet de siste årene, og det med god grunn. Bare i Norge slipper man ut ca. 10.000 tonn med…
08:02 Firda
Påska blir annleis – både på land og sjø
– Ikkje noko vi får gjort noko med.
07:58 Firda Tidend
Fruktprodusentar letta over at sesongarbeidarar kan kome til landet
Produsentar av frukt, grønt og bær er letta over at sesongarbeidarar frå EØS-landa kan kome til Noreg.
07:54 NRK
Åtte av ti vil få igjen på skatten
2,8 millionar skattytarar vil få tilbake til saman 33,7 milliardar kroner på skatten, viser den foreløpige skatteutrekninga. Det vil seie at åtte av ti har…
07:53 Firdaposten
Meiner stengde skular ikkje er bra i lengda: – Dette er ikkje tida for det største læringstrykket
– Dei aller fleste elevane vil tole dette godt, men nokre vil ikkje tole det like godt, seier høgskulelektor Linda Moen Rebni ved lærarutdanninga i Sogndal.
07:40 $ Firda
– Regjeringa kan drive motkonjunkturpolitikk ved å løyve midlar til byggjing av tunnelen
Fylkesordførar i Vestland sit i styringsgruppa for Stad skipstunnel og meiner at prosjektet bør byggjas som ein krisepakke for bygg- og anleggsbransjen.
07:30 Fjordenes Tidende
Her har Levi (3) fått pakke av barnehagen på døra – og han er ikkje den einaste
Dei tilsette i Vassenden barnehage går nye vegar for å gjere overgangen mellom heimen og barnehagen enklare for barna når dei ein dag får kome tilbake.
07:13 $ Firda
Over 51.000 har meldt inn mulige korona-symptomer
På en drøy uke har over 51.000 nordmenn meldt inn mulige symptomer på koronasmitte. Men trolig er under fem prosent av disse reelt smittet.
07:07 NRK
SFE med rekordoverskot- men vil ikkje ta ut utbytte enno
Sogn og Fjordane Energi (SFE) leverte sitt beste resultat nokon gong i 2019, med eit resultat på 433 millionar etter skatt.
07:02 Firda
(+) Norsk Vind ber om å få vindkraft på Sandøy inn i ny plan
Administrasjonen i Gulen kommune tilrår å ikkje bandleggje areal til vindkraft, heller ikkje på Sandøy. Norsk Vind meiner få plassar i Noreg er betre eigna til vindkraft enn Sandøy.
07:02 $ Porten.no
Drifta rakna i saumane over natta
Flybransjen er ein stor del av Uniformpartner i Selje si kundemasse, i tillegg tilhotell- og reiseliv. Når pandemien slo til for fullt, såg ikkje avdelingsleiar Geir Årvik ein annan utveg enn å permittere.
07:00 Fjordenes Tidende
(+) Ekteparet satsa alt på eiga verksemd, no kjempar dei for å ikkje mista alt
Etter år med investeringar og blodslit hadde dei endeleg råd til å tilsetta folk. Så forsvann heile inntektsgrunnlaget, omtrent over natta.
06:10 Porten.no
Kommuneoverlegen med ny lokal forskrift – avgrensar bruken av campingplassar og gjestehamner
Kommuneoverlegen i Stad kommune har tysdag fatta vedtak om ei ny lokal forskrift for å hindre spreiing av covid-19 og bidra til å halde i hevd nødvendige helse- og omsorgstenester.
06:00 Fjordenes Tidende
Nabokommunene har korona, men denne øyen har ingen bekreftede tilfeller
Over 100 kommuner i Norge er foreløpig fri for påvist koronasmitte. Ikke alle vil gjøre som kommuner i Nord-Norge. – Samfunnet kan ikke stoppe opp heller, sier Osterøy-ordfører.
05:21 NRK
SJÅ VIDEO: Her stel kunden antibac frå restauranten
Venezia restaurant klarer å halde hjula i gang i koronakrisa. Men dagleg leiar Amir Goran reagerer på antibac-tjuveri.
05:10 $ Firda
Går varelageret til Frode av moten, vil det koste han svært dyrt
Klesbutikken auka inntektene og kunne tilsette nye i fjor. No fryktar Frode Sevaldrud at heile varelageret går ut på dato.
05:00 $ Firda
Vil setje ned fartsgrensa til 30 km/t gjennom sentrum
– Det er positivt med utvikling, men det kan gjere noko med trafikktryggleiken, meiner Askvoll Vel.
04:55 $ Firda
Sigrid og lagvenninna går nye vegar
– Vi har fått mange positive tilbakemeldingar.
04:09 Firda Tidend
VESTLAND

Frank Willy har fått seg jobb i Måløy
FLORØ: Frank Willy Djuvik er ny prosjektansvarleg i Måløy Vekst.
00:14 $ Firdaposten
Firdaposten lanserer ny app - no kan du skreddarsy di eiga nettavis
FLORØ: No kan du gjere lokalavisa di endå meir di. I Firdaposten sin nyoppussa nyheitsapp kan du no prioritere kva nyheiter du ønskjer skal dukke opp på di framsida - og bli varsla om det når det skjer.
23:30 $ Firdaposten
Festivalstyret planlegg at Jordeplerock 2020 skal kunne gjennomførast
Det kjem fram i ein pressemelding frå Jordeplerock.
23:17 Porten.no
Reagerer på regjeringens nødrespirator-bestilling: «Kunnskapsløshet forkledd som handlekraft»
Lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, er ikke nådig i sin kritikk av det statsminister Erna Solberg presenterte som en gladnyhet tirsdag.
23:15 NRK
Felleskjøpet lanserer kraftfor utan soya og palmefeitt
Lyttar til tydelege signal frå næringa.
tirsdag 22:48 Firda Tidend
Skulen treng rehabilitering for 100 millionar – fryktar koronakrisa kan stanse planane
Sande skule i Sunnfjord kommune treng rehabilitering. Foreldra fryktar koronakrisa kostar så mykje at prosjektet blir utsett.
tirsdag 22:33 NRK
Terese og Terje har turnus i kritiske jobbar – pluss heimeskule og heimebarnehage
– Dagane går i eitt, seier Terese Meland (37) i Naustdal.
tirsdag 22:26 $ Firdaposten
Tre nye smittetilfelle i regionen
Etter to dagar utan positive koronatestar i Helse Førde-regionen er det tysdag kveld meldt om tre nye tilfelle.
tirsdag 22:21 Fjordenes Tidende
Ingen dødsulukker på vegane i Vestland
Ingen omkom i trafikken i Vestland fylke i første kvartal av 2020, viser Statens vegvesen sin førebelse gjennomgang av dødsulukkene. 
tirsdag 22:05 Firdaposten
Viebøen barnehage legg opp til aktivitetar på nett: – Vi tenker veldig på borna som må vere heime
Til vanleg brukar Viebøen ein app til å halde kontakt med foreldre. No brukar dei den òg til å dele aktivitet og moro med borna.
tirsdag 21:55 $ Firda
Landstreff er avlyst – russen får ikkje pengar igjen
Avgangselevane kjempar no for å få pengane att.
tirsdag 21:50 $ Firda
Denne taklasta vekte oppsikt på motorvegen
Køyrde rundt med kisteliknande last på biltaket. – Det såg heilt absurd ut.
tirsdag 21:45 $ Firda
– Alle kjenner vi på at Norge har vore stengd ned i over to veker
tirsdag 21:30 Fjordenes Tidende
Transportkuvøse sikrar luftambulansen mot koronasmitte. I Bergen har dei valt å la ho ligge
Fare for smitte av koronaviruset gir luftambulansepersonellet i Noreg eit dilemma. I Bergen har dei førebels valt å ikkje bruke transportkuvøse på akutte oppdrag.
tirsdag 21:14 NRK
– Å setje Halbrendslia på vent er ein skandale. No trengst det eit vegopprør
Vegvesenets framlegg om å setje av smular og småpengar til opprustinga av E39 nord for Bergen, fører til mobilisering. No vil Arne Nistad, Jenny Følling og Jon Askeland ha eit vegopprør frå vest.
tirsdag 21:06 $ Firda
Har du bestilt ferie? Eller bryllaup? Dette har du rett på om du må avbestille
Betaler du noko på førehand no til nokon som går konkurs, har du truleg tapt dei pengane.
tirsdag 21:02 Firda
No er saka sendt vidare til klagenemnda
Andor Hovden AS fekk ikkje medhald då dei klaga til Stad kommune på tildelinga av kontrakt på bygging av nye omsorgsbustadar på Myroldhaug. No har verksemda sendt saka til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.
tirsdag 20:30 Fjordenes Tidende
Inge (98) synest at dagane går fort. Er takksam for all omsorga han møter
Inge Eiksund er 98 år og bur åleine i kårhuset på garden. Han legg vekt på å leve eit mest mogleg normalt liv med den vanlege døgnrytmen.
tirsdag 20:15 $ Firda
Ei lita helsing frå grasrota. 98-åring fortel om livet under korona-krisa
«Risikogruppe kan bli syke av stresset» skriv ei riksavis. Korleis er det å vere gammal i Sunnfjord under korona-krisa.
tirsdag 20:14 Firda
(+) For stjerneskotet Sindre har pila peika raskt oppover: – I 2021 kjem albumet mitt
Det heile starta den dagen The Voice ringe og ville ha han med i programmet, og sidan har ballen berre rulla for den unge artisten frå Fortun.
tirsdag 20:00 $ Porten.no
Har vore dei drivande kreftene
  – Eg har alltid likt å vere med på dugnad.
tirsdag 19:43 Firda Tidend
Kjerstin (22) valde Byåsen
Handballklubben i Trondheim ser fram til at Dale-jenta blir ein del av laget dei neste to åra.
tirsdag 19:40 $ Firda
Var du med i dette toget?
Dei komande dagane vil Fjordenes Tidende presentere nokre av videoane frå TV Måløy-arkivet for å bidra til å gje lesarane våre nokre kjærkomne avbrekk.
tirsdag 19:30 Fjordenes Tidende
Tre nye personar er testa i Gloppen
Framleis berre eitt positivt prøvesvar.
tirsdag 19:24 Firda Tidend
Meiner stengde skular ikkje er bra i lengda: – Dette er ikkje tida for det største læringstrykket
– Dei aller fleste elevane vil tola dette godt, men nokre vil ikkje tola det like godt, seier høgskulelektor Linda Moen Rebni ved lærarutdanninga i Sogndal.
tirsdag 19:18 $ Firdaposten
VESTLAND

Skade øydela proffdraumen – Kjerstin Boge Solås vender heim utan speleminutt
Overgangen til ungarsk topphandball skulle vere draumen som gjekk i oppfylling. No er landslagsback Kjerstin Boge Solås tilbake i Noreg etter eit uforløyst proffopphald.
tirsdag 19:15 NRK
Massiv korona-krisepakke med milliardar til kommunane
Stortinget jekkar opp krisepakken frå regjeringa med ein tosifra milliardsum. Målet er å sikre dei kommunale tenestene og bidra til auka aktivitet etter krisa.
tirsdag 19:10 $ Firdaposten
Kristina (26) er dørvakt på sjukehuset. Dette må du svare før du kjem forbi ho
Koronakrisa har gitt Securitas fleire ekstra jobbar, mellom anna å sile besøkande på helseinstitusjonar.
tirsdag 19:04 $ Firda
Solid resultatforbetring for Coop Nordvest
– For å vere vårt første heile driftsår, må vi seie oss nøgde med resultatet.
tirsdag 18:48 Firda Tidend
E16 Gudvanga-tunnelen er opna att
Tunnelen stengde grunna uhell – blei kjapt fiksa.
tirsdag 18:47 Firda
Sigrid og Henrik hadde ein kjekk dag med kunst og handverk på timeplanen
Vi fram ditt beste motiv!
tirsdag 18:30 Fjordenes Tidende
Halvor Solheim-Olsen tilbake i Florø Fotball
FLORØ: Korona-krisa fekk eit positivt utfall for Florø Fotball. Skulen til Halvor Solheim-Olsen i Bergen vart korona-stengt og opnar ikkje før til hausten. Dermed flytta han heim og signerte ny kontrakt med Florø Fotball.
tirsdag 18:00 $ Firdaposten
Får frist på å flytte til Gloppen
Fylkesmannen meiner huset ikkje er ubrukeleg.
tirsdag 17:48 Firda Tidend
– Heilt ærleg, gler eg meg til at alt dette maset er over
Kvardagen er ikkje slik den brukte å vere. Vi har vore ute og snakka med folket i Førde om kva dei gler seg til når koronakrisa er over.
tirsdag 17:47 $ Firda
«Kamelen» tiltalt for ran og trusler: – Truet til seg mobiltelefon med kniv
Bergensrapper Marcus Kabelo Møll Mosele risikerer lang fengselsstraff som kan sette hele karrieren på vent.
tirsdag 17:35 NRK
Hadde tenkt å starte ein heilt ny øyfestival, no må planane utsettast eitt år
2020 var året då Sildadagane for første gang skulle gå av stabelen på Silda i Kinn kommune. Men no innser komiteen at uvissa rundt koronasituasjonen gjer at festivalen må vente til 2021.
tirsdag 17:30 Fjordenes Tidende
Kraftige reaksjonar på korona-vedtak: Vindkraftarbeidarar får innreise
«Overtramp», «lite gjennomtenkt», «misbruk av tillit». Reaksjonane er sterke på at regjeringa tillèt innreise av EØS-borgarar som skal jobbe med utbygging av vindkraft.
tirsdag 17:28 NRK
No er det så få som flyg at Bringeland-passasjerar får taxi til og frå Florø
Ingenting er likt seg, konstaterer Avinor-sjef Siv Merete Stadheim ved Florø lufthamn. No er det i praksis offshoretrafikken som utgjer heile passasjergrunnlaget ved fylkets største flyplass.
tirsdag 17:09 $ Firda
Massiv pakke skal dempe koronakrisa
Kva pakken totalt sett kostar, er uklart.
tirsdag 17:08 Firda Tidend
(+) Fleire nyregistrerte føretak og fusjonar
Sjå kva som har skjedd i næringslivet i Ytre Sogn den siste tida.
tirsdag 17:03 $ Porten.no
Mæland: Greitt at studentar reiser heim på påskeferie om dei er friske
Mange studentar bruker å reise heim til familien i påska. Justisminister Monica Mæland (H) seier at det framleis er mogleg.
tirsdag 17:00 Firda
– Vi pårørande sit jo litt på sidelinja desse dagar, og tankane går til dei «der inne»
Utan besøk er det lange dagar på Førde Helsetun. Pårørande Else Berit Feet trur det kan hjelpe med gamle TV-klipp.
tirsdag 16:45 $ Firda
Mållaget foreslår todelt landsmøte
Vurderer å dele landsmøtet i ein elektronisk del og ein fysisk del.
tirsdag 16:44 Firda Tidend
«Nye klimatider krev moderne transportpolitikk»
SV i Sogndal meiner trafikken må ned på vegane. Både fordi miljøet krev det, men óg fordi ny teknologi gjer det mogleg.
tirsdag 16:41 Porten.no
Regjeringa bestiller 1.000 nødrespiratorar
Regjeringa bestiller 1.000 nødrespiratorar som dei norske bedriftene Laerdal Medical og Servi har utvikla saman med Forsvarets forskingsinstitutt (FFI).
tirsdag 16:31 Firda
«Vi gjev ikkje opp kampen om Stadtfjellet!»
tirsdag 16:30 Fjordenes Tidende
Ferjeprisane går ned
Del av ny krisepakke.
tirsdag 16:15 Firda Tidend
Sjå Michael Krohn frå Sentralen direkte klokka 21.00
MUSIKK: Raga Rockers-legenda leverer gamle klassikarar og andre godbitar frå scena på Sentralen i ein sjeldan konsertframføring Direkte på Firdaposten tysdag kveld.
tirsdag 16:14 Firdaposten
Kronprinsen takkar reinhaldarane
Kronprins Haakon rettar ei varm takk til alle reinhaldarane i landet for jobben dei gjer. – De gir oss betre kontroll over situasjonen, seier han.
tirsdag 16:14 Firda
SFE med rekordresultat
Det beste nokon gong.
tirsdag 16:10 Firda Tidend
VESTLAND

No er det så få som flyg at Bringeland-passasjerar får taxi til og frå Florø
FLORØ: Ingenting er likt seg, konstaterer Avinor-sjef Siv Merete Stadheim ved Florø lufthamn. No er det i praksis offshoretrafikken som utgjer heile passasjergrunnlaget ved fylkets største flyplass.
tirsdag 16:00 $ Firdaposten
– Vegvesenet får kritikk på feil grunnlag
Viser til eit heilt nytt opplegg.
tirsdag 15:59 Firda Tidend
Bestiller 1000 nødrespiratorer – dobler kapasiteten
Regjeringen bestiller 1000 respiratorer fra norske bedrifter. Respiratorene skal leveres i løpet av de neste to månedene, noe som vil doble kapasiteten på norske sykehus.
tirsdag 15:59 NRK
– E39 i fylket sett heilt til side
– Det er svært skuffande.
tirsdag 15:56 Firda Tidend
– No hastar det med å få utbetra desse flaskehalsane
Reagerer sterkt på vegvesenet si prioritering.
tirsdag 15:43 Firda Tidend
Pressekonferanse med statsministeren og helsedirektøren
tirsdag 15:39 Firda
Hald hjula i gang! Det er no det gjeld
Hald hjula i gang, det er no vi treng det! Dess fleire bedrifter og prosjekt vi klarer å halde i aktivitet, dess større er sjansane…
tirsdag 15:36 $ Firdaposten
– Eg føler at partiet mitt er i politisk karantene
Nils Olav Moen i Helsepartiet i Vanylven reagerer på at formannskapet, der partiet hans ikkje er representert, har møte over telefon. Ordføraren seier at formannskapsmedlemmane har vore i dialog, men møte vil ikkje Lena Landsverk Sande (V) kalle det. 
tirsdag 15:30 Fjordenes Tidende
Nordic Mining utset byggestart på Engebø
Koronasituasjonen påverkar etterspurnaden for mineral og metallprodukt.
tirsdag 15:12 Firda Tidend
Firda permitterer – ni blir ramma
Koronasmitten får konsekvensar også for Firda Media.
tirsdag 15:11 $ Firda
Wagner satsar på Skei
Mat og klede under same tak
tirsdag 14:51 Firda Tidend
Kyrkja rår imot utsette gravferder
– Behov for gravlegging tett opp til dødsfallet.
tirsdag 14:41 Firda Tidend
«Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon»
tirsdag 14:30 Fjordenes Tidende
Firda sender nettmøte om koronakrisa: Still spørsmåla dine no!
Onsdag klokka 18 stiller tre personar frå kriseleiinga i Sunnfjord for å svare på dine spørsmål.
tirsdag 14:11 Firda
Krisepakke 3
Sjå pressekonferansen her
tirsdag 13:58 Firdaposten
Nordic Mining utset byggestart på grunn av korona
VEVRING: Målet var byggestart på Engebø ved årsskiftet. No fører koronakrisa til utsetting, men drifta skal vere finansiert godt inn i neste år.
tirsdag 13:50 $ Firdaposten
Over 50 elevar igjen på skulen: – Ikkje den verste plassen å vere i isolat
Av dei meir enn 200 elevane ved UWC i Flekke, er det no 54 igjen på campus. Skulekvardagen held stort sett fram – men nokre av elevane opplever ei kjensle av å ha falle mellom to stolar.
tirsdag 13:45 $ Firda
Storehaug viste til problema i Kinn, då Stortinget løyvde 150 millionar ekstra til breiband i distrikta
FLORØ: Tysdag la Stortinget fram Krisepakke 3.
tirsdag 13:43 $ Firdaposten
Stor snøskredfare i indre
I morgon er farenivået satt til raudt.
tirsdag 13:41 Firda Tidend
Stortinget krev monopol for Statnett på framtidige utanlandskablar
Stortingsfleirtalet går inn for at alle framtidige utanlandskablar må eigast og drivast av Statnett. Det set i praksis ein stoppar for NorthConnect.
tirsdag 13:27 NRK
Terje (76) måtte vente seks dagar på at medisin skulle komme frå Askvoll til Fjaler: – Kunne vore livsviktig
Då Terje Møller kom heim til Guddalen etter eit lengre sjukehusopphald i Spania, brukte medisinen han trong nesten ei veke i posten frå Askvoll.
tirsdag 13:22 $ Firda
Viste seg at båten har lege opp ned sidan før helga
Redningsdykkarar var på veg til Hornindalsvatnet der ein båt var observert liggande med kjølen i vêret. No er utrykkinga avblåst.
tirsdag 13:18 Fjordenes Tidende
Store tap for fylkeskommunale kollektivselskap
– Talet på reisande med ferje i Vestland har gått drastisk ned.
tirsdag 13:15 Firda Tidend
Snøskredfare mange stader i landet no
Mykje vind og mildare ver gjev auka snøskredfare i store delar av landet. I delar av Nordland og Sogn og Fjordane er det no raudt varsel for stor snøskredfare.
tirsdag 13:02 NRK
Noreg går glipp cruiseturistane
– Årets sesong blir ikkje som forventa.
tirsdag 12:31 Firda Tidend
VESTLAND

Opnar pengesekken på nytt - vil hjelpe lag og organisasjonar i korona-krise
På grunn av koronakrisa kan lag og organisasjonar i Sogn og Fjordane på nytt søke om pengar frå overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane.
tirsdag 12:31 Firda
– Det å sette folk sammen, det funker
Daglig leder Pål Anders Kårstad i Peak Sunnfjord jobber med å få realisert et kontorfellesskap for bedrifter i Måløy etter vellykkede satsinger i Førde og Florø.
tirsdag 12:30 Fjordenes Tidende
(+) Sogn Grønt og Lærdal Golfbane blant nytilskota i veka som gjekk
Sjekk kva som har skjedd i næringslivet i Indre Sogn den siste veka.
tirsdag 12:11 $ Porten.no
Færre innlagde på sjukehusa i Helse Vest
Siste nytt om koronasituasjonen i Vestland.
tirsdag 12:03 NRK
Elevar kan bli krisehjelp i våronna
– Trur skuleelevar kan vere ein viktig ressurs for bønder,
tirsdag 11:39 Firda Tidend
Etterlengta krisehjelp til studentar
Norske studentar var rasande etter at regjeringa berre ville hjelpe dei med meir lån og forskotsutbetaling av stønad. No har Stortinget teke grep.
tirsdag 11:36 Firda
– Vi må være forberedt på flom
Med mye snø i fjellet, er det alltid en viss spenning knyttet til vårflommen. Vi må sørge for å være godt forberedt.
tirsdag 11:30 Fjordenes Tidende
Regjeringa opnar for utanlandske sesongarbeidarar. Det reddar bærsesongen, trur John Elling
Måndag vart det klart: Regjeringar opnar grensene for utanlandske sesongarbeidarar med arbeidsavtale og ein stad å bu i Norge.
tirsdag 11:26 $ Firda
Krev kraftige krisepakkar – ønsker mellom anna midlar til å legge fiber til bygdene
FLORØ: I løpet av den kommande tida vil Stortinget legge fram sin nye krisepakke for kommunane.
tirsdag 11:23 $ Firdaposten
To koronadødsfall på sykehjem i Vestland
En beboer på et sykehjem har mistet livet etter å ha vært syk av viruset, skriver kommunen i en pressemelding.
tirsdag 11:03 NRK
Gry klarte ikkje å kjøpe tilbake familiebedrifta
No er Værlandet gjestehamn lagt ut for sal. – Vi vart ikkje einig med banken og bustyrar, seier Gry Leite.
tirsdag 11:00 $ Firda
Set opp ekstraordinær søknadsrunde
Sparebanken Sogn og Fjordane vil hjelpe lag og organisasjonar.
tirsdag 10:59 Firda Tidend
Landet i krise - kva gjer styresmaktene no?
Sjå pressekonferanse frå Stortinget her:
tirsdag 10:57 $ Firda
Krisepakke 3
Sjå pressekonferansen her
tirsdag 10:56 $ Firda
Kollektivtrafikken kan bli svekka om dei ikkje får krisepakke
– Viss inntektstapet blir for stort kan det få store konsekvensar.
tirsdag 10:48 $ Firda
Får 18 millionar til 59 studenthyblar i Vieåsen
Sju studentsamskipnader rundt om i landet, og dessutan éi bustadstifting, får til saman 726 millionar kroner for å byggje til saman 2.000 nye studentbustader.
tirsdag 10:23 Firda
Nordic Mining utset byggestart på grunn av korona
Målet var byggestart på Engebø ved årsskifte. No fører koronakrisa til utsetting, men drifta skal vere finansiert godt inn i neste år.
tirsdag 10:15 $ Firda
Dagbladet Sogn og Fjordane NRK Sogn og Fjordane Måløy24 Firda Tidend Firda Sogn Avis NETT NO Fjordenes Tidende Avisa Nordhordland Sogn og Fjordane Fjordabladet Statens vegvesen Trafikkmeldinger Sogn og Fjordane Porten.no Sogn og Fjordane Porten.no Firdaposten Fjordingen Dagbladet Sogn og Fjordane NRK Sogn og Fjordane Måløy24 Firda Tidend Firda Sogn Avis NETT NO Fjordenes Tidende Avisa Nordhordland Sogn og Fjordane Fjordabladet Statens vegvesen Trafikkmeldinger Sogn og Fjordane Porten.no Sogn og Fjordane Porten.no Firdaposten Fjordingen Dagbladet Sogn og Fjordane NRK Sogn og Fjordane Måløy24 Firda Tidend Firda Sogn Avis NETT NO Fjordenes Tidende Avisa Nordhordland Sogn og Fjordane Fjordabladet Statens vegvesen Trafikkmeldinger Sogn og Fjordane Porten.no Sogn og Fjordane Porten.no Firdaposten Fjordingen Dagbladet Sogn og Fjordane NRK Sogn og Fjordane Måløy24 Firda Tidend Firda Sogn Avis NETT NO Fjordenes Tidende Avisa Nordhordland Sogn og Fjordane Fjordabladet Statens vegvesen Trafikkmeldinger Sogn og Fjordane Porten.no Sogn og Fjordane Porten.no Firdaposten Fjordingen Dagbladet Sogn og Fjordane NRK Sogn og Fjordane Måløy24 Firda Tidend Firda Sogn Avis NETT NO Fjordenes Tidende Avisa Nordhordland Sogn og Fjordane Fjordabladet Statens vegvesen Trafikkmeldinger Sogn og Fjordane Porten.no Sogn og Fjordane Porten.no Firdaposten Fjordingen Dagbladet Sogn og Fjordane NRK Sogn og Fjordane Måløy24 Firda Tidend Firda Sogn Avis NETT NO Fjordenes Tidende Avisa Nordhordland Sogn og Fjordane Fjordabladet Statens vegvesen Trafikkmeldinger Sogn og Fjordane Porten.no Sogn og Fjordane Porten.no Firdaposten Fjordingen Dagbladet Sogn og Fjordane NRK Sogn og Fjordane Måløy24 Firda Tidend Firda Sogn Avis NETT NO
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL