Snillfjord
Høring - Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann. Søknad om flytting av lokaliteten 19115 Fugløya S.
torsdag 15:10 Snillfjord kommune
Boksamtale med Thor Gotaas og Oddvar Brå
Onsdag 6. februar kl 19 inviterer Snillfjord bibliotek og Krokstadøra idrettslag til boksamtale med Thor Gotaas og Oddvar Brå i gymsalen på Aa skole.
onsdag 12:09 Snillfjord kommune
Sommervikar Renholdsavdelingen
mandag 12:46 Snillfjord kommune
Sommervikar Snillfjord omsorgsenter, hjemmetjenesten og kjøkkenet
mandag 12:43 Snillfjord kommune
Gebyrregulativ og budsjett 2019
GEBYRREGULATIV 2019 BUDSJETT 2019
mandag 10:31 Snillfjord kommune
Servicekontorets telefon midlertidig ute av drift
Servicekontorets telefon (72455555) er dessverre midlertidig ute av drift idag 11. januar 2019. Vi jobber med saken.
torsdag 10. januar Snillfjord kommune
Fantastiske lysforhold
mandag 7. januar Avisa Sør-Trøndelag
Hønsehauk i siktet
mandag 7. januar Avisa Sør-Trøndelag
TRØNDELAG

Innlevering av listeforslag, kommunestyrevalget 2019
Informasjonen angår politiske parti i Heim kommune som ønsker å stille listeforslag til kommunestyrevalget i Heim kommune høsten 2019.
mandag 7. januar Snillfjord kommune
Vår minste ugle
fredag 4. januar Avisa Sør-Trøndelag
Ledig vikarstilling som lærer
Hjem
fredag 4. januar Snillfjord kommune
Ledig vikarstilling som miljøterapeut
Hjem
fredag 4. januar Snillfjord kommune
Minner om at siste frist for levering av jaktrapporter er søndag 6.1. 2019.
Jamfør § 32 i forskrift om forvaltning av hjortevilt er siste frist for rapportering av jakta er 14 dager etter endt jakt.  Dette må overholdes.   § 32.Rapportering For elg, hjort, rådyr og villrein skal valdansvarlig representant rapportere årlig
fredag 4. januar Snillfjord kommune
Høring - Nye veinavn i Snillfjord kommune
Høringsuttalelser sendes til postmottak@snillfjord.kommune.no innen 31.1.2019. Papirversjon ligger til gjennomsyn ved servicekontoret.
fredag 4. januar Snillfjord kommune
Snillfjordsmykket
torsdag 3. januar Snillfjord kommune
Sammen om legevakt
St.Olavs hospital overtar driften av interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp fra 01.01.2019
31. desember 2018 Snillfjord kommune
Ledig stilling som daglig leder i Orkdalsregionen
Se utlysning og hvordan søke på orkdalsregionen.no/dagligleder
31. desember 2018 Snillfjord kommune
Kjørte så sakte at han ble stoppet av UP
29. desember 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Snillfjord legekontor vil være åpent torsdag 27.12.18 kl. 9-12
Hjem
24. desember 2018 Snillfjord kommune
Høring: Overgangsforskrift for adressering i Meldal, Snillfjord, Agdenes og Orkdal kommune frem mot etablering av Orkland kommune
Høringsfrist 28. januar 2019.
19. desember 2018 Snillfjord kommune
Snillfjord kommune gratulerer
Snillfjord kommune gratulerer Snillfjord motorklubb med gaven fra gjensidige på kr. 100 000,-
18. desember 2018 Snillfjord kommune
Langåpent bibliotek torsdag 10. januar avlyses
Hjem
18. desember 2018 Snillfjord kommune
Veiåpning
Fredag 21. desember kl. 10.00 ble ny FV714 over Å-myrene åpnet. Det var en enkel markering ved nedkjøringa til Krokstadøra (serviceområdet). Foto: John Øystein Berg
18. desember 2018 Snillfjord kommune
Vannavstenging - Stranden - Leiknes
På grunn av arbeid i vannkum blir det vannavstening i området Stranden - Leiknes i dag mandag 17.12.18 fra kl. 09.00. Vannforsyning forventes tilbake innen kl. 13.00.
17. desember 2018 Snillfjord kommune
Denne skapningen er ikke så sjelden likevel
14. desember 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Søk Drømmestipendet!
Har du et talent, eller kjenner du noen som har et talent innenfor: Da kan du søke Drømmestipendet, eller foreslå kandidater til Drømmestipendet!
13. desember 2018 Snillfjord kommune
Asbjørn (79) fikk en sjelden fisk i garnet
13. desember 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Fant parkert bil med tjuvgods
13. desember 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Biblioteket stenger kl 15.00 torsdag 13. desember
13. desember 2018 Snillfjord kommune
Det vil bli strømutkobling på strekningen Rottemsaunet – Rottem i Snillfjord kommune Torsdag 13.12 fra ca kl 10.00 til ca kl 13.00
Hjem
12. desember 2018 Snillfjord kommune
Sunde vann og renseanlegg er i normal drift og friskmeldt
Hjem
10. desember 2018 Snillfjord kommune
Det vil bli sporadiske strømutkoblinger på strekningen Rottemsaunet – Rottem Tirsdag 11.12 fra ca kl 09.00 til ca kl 15.00.
Hjem
10. desember 2018 Snillfjord kommune
«Lakseveien» var stengt på grunn av bilbeging
6. desember 2018 Avisa Sør-Trøndelag
TRØNDELAG

Vannabonnenter på Sunde vann- og renseanlegg
På grunn av utbedringer i prosessanlegget ved Sunde vann og renseanlegg, blir vannet kloret, farge og smak må påregnes i perioder. Koking anbefales til ny beskjed gis, men er ikke påbudt.
6. desember 2018 Snillfjord kommune
Savnet elghund
6. desember 2018 Avisa Sør-Trøndelag
- Jeg blir litt deprimert av dem som vil ha vindmøller i Snillfjord
5. desember 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Krokstadøra vannverk - forsinket påkopling 05.12.18
Arbeider med skifte av vannkum som skulle vært ferdigstilt kl. 06.00 er forsinket, og området ved Snillfjord kirke og Trøbakkan er derfor uten vann. Entreprenør antar at vann vil bli påkoplet ca. kl. 09.00.
5. desember 2018 Snillfjord kommune
Vårstemning på Berg
4. desember 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Vannavstenging - Krokstadøra vannverk - 04.12.18
Tirsdag 04.12.18 kl. 23 blir det vannavstenging i områdene Rønningan (brakkeriggen) - Snillfjord kirke og Trøbakkan som følge av skifte av vannkum. Vannforsyningen forventes gjenopprettet innen onsdag kl. 06.00. Vannforsyning til Ågjerdet og Krokstad er planlagt opprettholdt, men...
4. desember 2018 Snillfjord kommune
Følte seg elendig på fredag - viste kanonform på søndag
3. desember 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Skogens sukkerspinn
30. november 2018 Avisa Sør-Trøndelag
– Jeg tror fødselsattesten min er feil
29. november 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Frist Rådhusposten 1. desember
1. desember er det frist for å sende inn stoff til Rådhuspost nr. 4 2018 (julenummeret). Send tekst i word-format og bilder separat i egne filer til rp@snillfjord.kommune.no.
27. november 2018 Snillfjord kommune
Svømmebassenget på Krokstadøra åpner igjen mandag 26. november
Hjem
26. november 2018 Snillfjord kommune
En kaie dukket opp
20. november 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Vannavstenging Sunde 20.-21. nov
På grunn av pågående vedlikeholdsarbeid på vannledningsnettet, blir det vannavstenging i nedre del av Sunde boligfelt, fra tirsdag 20. nov kl. 23.00 til onsdag 21. nov kl. 06.00. FDV-avdelingen
20. november 2018 Snillfjord kommune
Den magiske jagetiden
19. november 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Jodtabletter ved atomulykker
Jodtabletter selges nå reseptfritt i Norge, og man oppfordres til å ha jodtabletter hjemme i tilfelle atomulykke. Her er mer informasjon fra kommuneoverlegen.
19. november 2018 Snillfjord kommune
Svømmebassenget stengt midlertidig
Svømmebassenget på Krokstadøra stenger midlertidig på grunn av dårlig vannkvalitet.
19. november 2018 Snillfjord kommune
Store «fugler» i lufta
19. november 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Gebyrregulativ og budsjett 2019 til offentlig ettersyn
19. november 2018 Snillfjord kommune
Legekontoret stengt torsdag 15.11 og 22.11
Pga ferieavvikling.
16. november 2018 Snillfjord kommune
Bil kjørte i grøfta
14. november 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Vannavstenging Trøbakken, Ågjerdet og Krokstad
På grunn av pågående vedlikeholdsarbeid på vannledningsnettet, vil vannet bli avstengt i Trøbakkan, Ågjerdet og Krokstad tirsdag kl. 23.00 til onsdag kl. 06.00. FDV-avdelingen
13. november 2018 Snillfjord kommune
Vannavstengning Krokstadøra vannverk 13.11.18
På grunn av skifte av vannkum blir det vannavstenging i områdene Ågjerdet, Trøbakkan og Krokstad tirsdag 13.11.18 fra kl. 23.00. Normal vannforsyning forventes reetablert innen onsdag 14.11.18 kl. 06.00. Abonnentene oppfordres til å tappe opp vann til forbruk gjennom natten.
13. november 2018 Snillfjord kommune
Vannavstening - Krokstadøra vannverk
På grunn av vedlikeholdsarbeider blir det vannavstening for abonneter tilknyttet Krokstadøra vannverk tirsdag 13.11.18 kl. 23.00, i områdene Ågjerde, Trøbakkan og Krokstad. Ordinær vannforrsyning forvetes etablert innen onsdag kl. 05.30.
12. november 2018 Snillfjord kommune
Vannavstening - Sundan vannverk
På grunn av skifte av vannkum ved Røvika på Sundan, blir abonnenter tilknyttet Sunde kommunal vannverk, strekningen Røvika - Slåttavika, uten vannforsyning tirsdag 13.11.18 mellom kl. 11.00 - 16.00. Abonnenter i område oppfordres til å tappe opp vann for forbruk gjennom...
12. november 2018 Snillfjord kommune
Går inn i Orkland med investeringslyst
9. november 2018 Avisa Sør-Trøndelag
TRØNDELAG

Hyggekvelder med Pers Spellmenn
Per Olaf Green på piano og trekkspill og Øyvind Arnesen på sang og gitar har hyggekvelder i Snillfjord følgende datoer:
9. november 2018 Snillfjord kommune
Ledig midlertidigstilling som Arkivmedarbeider
Hjem
8. november 2018 Snillfjord kommune
Nærbutikk med store endringer i vente
— Vi er veldig spent!
6. november 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Folkemøte på Hemnskjela
Onsdag 14. november kl. 19.00 Kommunereform samt at det blir lagt opp til gruppearbeid rundt spørsmålet Enkel servering. Vel møtt! Ordføreren
6. november 2018 Snillfjord kommune
Dette er folkets ønskeliste
2. november 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Gir bort rundt 15 millioner kroner
Snillfjord alene greier ikke å bruke opp pengene de fikk fra Havbruksfondet.
2. november 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Ledig stilling som Styrer og ped.leder, vikariat 100 %
Hjem
30. oktober 2018 Snillfjord kommune
Europas minste fugl
30. oktober 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Slik tenker hun å bruke rådhusene i Orkland
30. oktober 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Bostøtte
Har du lav inntekt og høye boinntekter kan du ha rett til bostøtte. Sjekk om du kan få støtte og søk elektronisk på husbanken.no/bostotte/.
29. oktober 2018 Snillfjord kommune
Folkemøte på Krokstadøra
Snillfjord kommune arrangerer folkemøte i gymsalen på Krokstadøra, Tirsdag 6. november kl. 19.00 Aktuelle saker som blir berørt er: Kommunereform Stedsutvikling Krokstadøra Det blir også gitt en orientering om prosjekter som er i gang i kretsen, samt at det blir lagt opp til...
29. oktober 2018 Snillfjord kommune
Revestreker på morningen
26. oktober 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Den mystiske ravnen
25. oktober 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Vannavstenging - Hemnskjela 25.10.18 kl. 22.30
Som følge av skifte av vannkum ved Stranden på Hemnskjela torsdag 25.10.18 kl. 22.30, vil det bli vannavstenging i for abonnenter på strekningen fra Standen til Vollan. Dette inkluderer abonnenter i som forsynes fra hovedledningen på strekningen, herunder Klakken boligområde,...
24. oktober 2018 Snillfjord kommune
Bak skyene …
… er himmelen alltid blå.
24. oktober 2018 Avisa Sør-Trøndelag
Strømutkobling Rotnesli – Åstvik – Kobbugen torsdag 25.okt
Sodvin melder: Det vil bli strømutkobling på strekningen Rotnesli – Åstvik – Kobbugen torsdag 25.10 fra ca kl 10.00 til ca kl 12.00 på grunn av arbeid på høyspentnettet.
24. oktober 2018 Snillfjord kommune
Ledige stillinger som renholder; 70 % fast, og 80 % vikarit
22. oktober 2018 Snillfjord kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SNILLFJORD

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL