Snillfjord
Høring om ny forskrift om folkevalgtes godtgjøring
Høringsfrist på notatet er 29.11.2019. Høringssvar leveres postmottak@orkdal.kommune.no
onsdag 6. november Snillfjord kommune
Frist SISTE Rådhuspost 1. desember
Fristen for å sende inn stoff til den aller siste utgaven av Rådhusposten er 1. desember 2019.  Tekst sendes i word-format, og bilder sendes som egne filer. NB! Snapchat-bilder har ofte dårlig kvalitet og blir kornete på trykk. Send til
onsdag 6. november Snillfjord kommune
Folkebadet åpner fredag 8. november
Svømmebassenget er klart fra 5. november. Folkebadet åpner 8. november. For mer informasjon, se Svømmebassenget.
tirsdag 5. november Snillfjord kommune
Offisiell åpning av nye Aune bru, torsdag 31.okt kl 13.30 til 14.30
Hjem
onsdag 30. oktober Snillfjord kommune
Strømutkobling Krokstadøra
Nettselskapet melder om at t orsdag 31. oktober blir det en planlagt strømutkobling i øverste del av boligfeltet på Krokstadøra. (Deler av trafostasjon nr 85 Helsehuset).  Varighet ca kl. 09.00 - 12.00.  
onsdag 30. oktober Snillfjord kommune
Snillfjord legekontor
Åpningstider Snillfjord Legekontor: Fra torsdag 10.10.19 er åpningstiden ved legekontoret på Krokstadøra endret til 08.00-12.00. Kontoret på Orkanger er åpent alle dager fra 08.00 til 15.30.
mandag 14. oktober Snillfjord kommune
Navnsetting av veier og gater
Komite - vegadresser - navnsetting av veger og gater innnstiller  til kommunestyret på at beboerne langs veistrekningen  Gamle FV-714 Strekningen Ålistolen-Berg får veiadressen  Krokstadøra. Forslaget legges herved ut på høring med høringsfrist 
mandag 14. oktober Snillfjord kommune
Støping av bru på «Lakseveien» påvirker busstilbudet
fredag 11. oktober Avisa Sør-Trøndelag
TRØNDELAG

Verdensdagen for psykisk helse
Markeres 10. oktober på torget ved Coop Marked Krokstadøra. Vafler m.m. Se verdensdagen.no for mer info om verdensdagen for psykisk helse.
torsdag 10. oktober Snillfjord kommune
Høring - forslag om nedsatt fartsgrense kommunal veg i Vingvågen
Trafikksikkerhetsutvalget i Snillfjord kommune behandlet i møte den 25.09.19 forslag om nedsetting av fartsgrense for kommunal veg i Vingvågen.
mandag 7. oktober Snillfjord kommune
Postjournaler
På grunn av dataproblemer vil vi ikke kunne offentliggjøre postjournaler på det nåværed tidspunkt.  De vil bli offentliggjort når systemet er oppe og går igjen.
mandag 7. oktober Snillfjord kommune
Problemer med mail til og fra kommunen
Kommunen kan ikke motta å sende epost for tiden. Vi kan nåes på snillfjordkommune@yahoo.com
lørdag 5. oktober Snillfjord kommune
HUNT - helseundersøkelsen i Trøndelag
Det foregår en kommunevis kamp om å få høyest svarprosent på HUNT og per 5. november ligger Snillfjord på 10-plass av 33 kommuner. Siste døgn gikk Agdenes forbi oss, men ellers ligger vi over de andre nabokommunene. I Snillfjord er det foreløpig 39,6 % som har svart...
fredag 4. oktober Snillfjord kommune
Svømmehallen er fortsatt stengt grunnet oppgradering av ventilasjonsanlegget
Åpnes i slutten av oktober.
torsdag 3. oktober Snillfjord kommune
Kokkekveld for barn og ungdom 16. oktober
Snillfjord friskliv inviterer til kurskveld med Unge kokker 16.oktober fra kl. 18.00 til kl. 21.00: Her vil barn og ungdom få opplæring i hva som er smart og sunn mat, hvorfor, hvordan man lager den og hvordan man kan lære det bort til andre man kjenner.
torsdag 3. oktober Snillfjord kommune
Dette er årsaken til at veien stenges
tirsdag 1. oktober Avisa Sør-Trøndelag
Saksliste til konstituerende møte i Heim kommunestyre
tirsdag 1. oktober Snillfjord kommune
Fylkesvei stenges i 18 timer
mandag 30. september Avisa Sør-Trøndelag
Kontakt ang Snexit
Kontakt ang parkeringsvakter og annet kan tas på tlf 72455555 eller tlf 95450141.
fredag 27. september Snillfjord kommune
Martin (23) er den fjerde i Norge som har dette fagbrevet
onsdag 25. september Avisa Sør-Trøndelag
Ny bru bygges i Snillfjord
tirsdag 24. september Avisa Sør-Trøndelag
Stenging av FV-714
Vi kunngjør følgende melding som vi har mottatt fra vegvesenet: Vil med dette informere om at Fv 714 vil bli stengt i Åstfjorden v/Mjønes, dette p.g.a av støpning av brudekke over fylkesveien. Tidspunktet er: Stenging Lørdag 12.oktober 2019 kl.07:00 Åpner Søndag...
fredag 20. september Snillfjord kommune
Snexit - tur til Gråurda
fredag 20. september Snillfjord kommune
Fryktet det verste, men berget bra
torsdag 19. september Avisa Sør-Trøndelag
Strømutkobling: Stolpnessæter - Stålvika - Kverndal
Det vil bli strømutkobling på strekningen Stolpnessæter - Stålvika - Kverndal torsdag 19.09 fra ca kl 09.00 til ca kl 11.00 på grunn av arbeid på høyspentnettet.
onsdag 18. september Snillfjord kommune
Aune bru - status
Anleggsarbeidene med ny midlertidig bru pågår utover formiddagen, men er nå mulig å passere med kjøretøy. Trafikkanter må påregne at det blir noe venting og puljevis overslipp på stedet. Følg anvisning fra entreprenør.  
onsdag 18. september Snillfjord kommune
Flom ved Aune bru
Det er nå mulig å passere Aune bru for gående. Det arbeides videre med sikte på å kunne trafikkere brua med bil innen onsdag morgen.
tirsdag 17. september Snillfjord kommune
Flom i Snilldalselva
Det er klartgjort plass for krana som skal settes inn vedr. arbeidet ved Aunebrua. Det forventes at krana er på plass kl. 11.00. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har noe nytt å melde.
tirsdag 17. september Snillfjord kommune
Adkomstforhold til Aunlia boligområde
Kommunen har bestilt en mobil bro for å kunne reetablere kjøreadkomst over Snildalselva. Forberedende arbeider for montering av bru er igangsatt mandag, nærmere informasjon om ferdigstilling av denne vil vi kunne gi i løpet av tirsdag. Sivilforsvaret er engasjert for å holde vakt ved...
mandag 16. september Snillfjord kommune
Se alle bildene fra flommen
mandag 16. september Avisa Sør-Trøndelag
Flom i Snilldalselva
Det er nå etablert en merket gangsti fra øverste uteleiebolig i Aunlia og fram til Moa Gård. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om når kjøreadkomsten kan være klar.
mandag 16. september Snillfjord kommune
Flom i Snilldalselva
Det jobbes med å etablere midlertidig gangbru over til Aune-sida.  Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi har noe nytt å melde.
mandag 16. september Snillfjord kommune
Vegen til Aune, Aunlia og omsorgsenteret på Krokstadøra er stengt
På grunn av flom er veien til Aune, Aunlia og omsorgsenteret stengt inn til videre. Vi vil gi  fortløpende informasjon.
mandag 16. september Snillfjord kommune
TRØNDELAG

Egengodkent reguleringsplan - Industri/næringsareal på gnr. 89 gnr. 3 bnr. 1 m/fl. - Skårilla
I hht. plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 39/19 vedtatt reguleringsplan for eiendommen gnr. 89 bnr. 3 fnr. 1 m/fl. på Skårilla.
fredag 13. september Snillfjord kommune
Fikk trøbbel ute på sjøen i dårlig vær
fredag 13. september Avisa Sør-Trøndelag
REKO-møte Hitra
Fredag 13. september kl. 16-18. Gratis inngang.
torsdag 12. september Snillfjord kommune
Rullerende opptak for ettåringer i Orkland kommune
Fra 1. januar 2020 blir Agdenes, Meldal Orkdal og deler av Snillfjord slått sammen til en kommune. Fellesnemnda i Orkland har vedtatt nye felles vedtekter for barnehagene i den nye kommunen. Frist for å søke om opptak til barnehageåret 2020/2021 er 1.
torsdag 12. september Snillfjord kommune
Høring - Endring i renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene
Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene...
fredag 6. september Snillfjord kommune
Strømutkobling Fætten - Tannvik - Hafsmo
Nettselskapet AS melder om strømutkobling på strekningen Fætten - Tannvik - Hafsmo torsdag 05.09 fra ca kl 09.00 til ca kl 12.00 på grunn av arbeid på høyspentnettet.
onsdag 4. september Snillfjord kommune
Åpent forhåndsstemmemottak
Idag 3. september er forhåndsstemmemottaket på rådhuset åpent mellom kl. 09.00 - 19.00. Det er også forhåndsstemmemottak på omsorgsenteret mellom kl. 10.00 - 12.30.
tirsdag 3. september Snillfjord kommune
Bokbad med forfatter Levi Henriksen
Snillfjord bibliotek inviterer til bokbad med forfatter Levi Henriksen, 12. september 2019 i biblioteket. Her skal forfatteren og bokbader Eivind Hofstad Evjemo snakke om novellesamlingen Jern & metall .
tirsdag 27. august Snillfjord kommune
Invitasjon til omsorgskonferansen 2019
Hjem
mandag 26. august Snillfjord kommune
Nytt Sinnemestringskurs starter 17 september 2019
Hjem
mandag 26. august Snillfjord kommune
Sprenging Snilldal
Trønderenergi melder at det vil bli en del sprenging mellom Snilldal tr.st. og Bjørnekammen ca uke 34-36 i forbindelse med bygging av ny høyspentlinje.
mandag 19. august Snillfjord kommune
Forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Snillfjord rådhus, servicekontoret,  er åpent for forhåndsstemming alle hverdager  fra 12.08. til 06.09,  mellom kl. 09.00  -  15.00. I tillegg har vi utvidet åpningstid fredag 23.08.og tirsdag  03.09. fra kl. 09.00  - 19.00. Forhåndsstemmemottaket er
fredag 16. august Snillfjord kommune
Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris
Trøndelag fylkeskommune deler ut pris for fremragende innsats for inkludering.
onsdag 14. august Snillfjord kommune
Her kommer det ny bru
onsdag 14. august Avisa Sør-Trøndelag
Sterk og stødig
Sterk og stødig Krokstadøra starter opp 23. august, kl. 9.30-10.30 i gymsalen på Aa skole.
onsdag 14. august Snillfjord kommune
Endelig tilbake
tirsdag 13. august Avisa Sør-Trøndelag
Båthengeren hoppet av kroken på bilen
tirsdag 13. august Avisa Sør-Trøndelag
Frist for neste Rådhuspost 1. september
Frist for å sende inn stoff til neste Rådhuspost er 1. september. Tekst sendes i word, og bilder som egen fil. OBS! Snapchatbilder har ofte dårlig kvalitet og blir kornete i trykk. Send stoff til rp@snillfjord.kommune.no.
tirsdag 13. august Snillfjord kommune
Uønska «russerlaks» tatt i snillfjordelver, frykter invasjon
lørdag 10. august Avisa Sør-Trøndelag
Vegstengning - Fenesveien og Moltuveien
På grunn av vedlikeholdsarbeid med bytte av stikk-renne ved Fenes, blir veien stengt, mandag 12. august fra kl. 10.00 til 13.00.
fredag 9. august Snillfjord kommune
Heldig bilde
onsdag 7. august Avisa Sør-Trøndelag
Idrettsstipend for ungdom
Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år.  
tirsdag 6. august Snillfjord kommune
Snexit - kulturfestival
Snillfjord kommune arrangerer kulturfestival i september, spekkfullt av spennende kulturopplevelser!
fredag 19. juli Snillfjord kommune
Strømutkobling 18. juni
Sodvin melder at d et vil bli strømutkobling på strekningen Fætten - Heggstad - Hafsmo i morgen torsdag 18/7 fra ca. kl. 09.00 til ca. kl 15.00 pga arbeid på høyspentnett.
onsdag 17. juli Snillfjord kommune
En uønsket røver i elva
tirsdag 16. juli Avisa Sør-Trøndelag
TRØNDELAG

Piggsvinspinner og humlesvermer på sjeldent besøk i Snillfjord
tirsdag 16. juli Avisa Sør-Trøndelag
Traneunge i elva
tirsdag 16. juli Avisa Sør-Trøndelag
Snillfjord kommunes kulturpris
Minner om at 15. august er fristen for å komme med forslag på kandidater. Regelverket Skjema
torsdag 11. juli Snillfjord kommune
Kommune- og fylkestingsvalget 2019
Utleggingsmanntallet for Orkland kommune er nå tilgjengelig. I Snillfjord kan du henvende deg til servicekontoret på rådhuset for å sjekke om du står i manntallet.
onsdag 10. juli Snillfjord kommune
Svømmebassenget stenges fra 5. juli
På grunn av utbedringer som vil foregå i løpet av sommeren, vil kommunen komme tilbake med dato for åpning.
fredag 5. juli Snillfjord kommune
Søknad om endring av akvakulturtillatelse – smoltfiskanlegg på Skårilla
Lerøy Midt AS søker om å øke produksjonen på sitt akvakulturanlegg på lokalitet 13177 Skårilla fra dagens tillatte produksjon på 2 mill stk./50 tonn rognkjeks, til 3 mill.stk./ 100 tonn rognkjeks pr. år.  
torsdag 4. juli Snillfjord kommune
Arbeid med trafo - Aunliveien
På grunn av arbeid med ny trafo ved Snillfjord Omsorgssenter, må strømforsyningen til Omsorgssenteret kjøres på eget aggregatet hele dagen, torsdag 4 juli. Boligfeltet i Aunliveien og trygdeboliger i Aunliveien 98,100 og 102 vil bli forsynt med strøm via
onsdag 3. juli Snillfjord kommune
Høring av lokale forskrifter - Heim kommune
Forskriftene gjelder gebyrer gebyr knyttet til: * Bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering * Saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket * Vann/avløp Høringsfrist 01.10.19.
mandag 1. juli Snillfjord kommune
Høring av lokale forskrifter - Orkland kommune
* Byggesaker, plansaker, delesaker, forurensningssaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker 26.09.19. Og Høringsfrist 01.09.2019.
mandag 1. juli Snillfjord kommune
Nyhetsbrev til innbyggere fra Heim kommune
mandag 1. juli Snillfjord kommune
Sommer/høstaktivitet for barn i Snillfjord 2019
Påmelding til aktivitetene starter mandag 1. juli.2019 kl. 10:00 (Førstemann til mølla) Tlf. 476 34 959 eller e-post: bjornaage.garberg@snillfjord.kommune.no Spørsmål? Bare å ta kontakt!
mandag 1. juli Snillfjord kommune
Maurslukeren på Berg
lørdag 29. juni Avisa Sør-Trøndelag
Ungfuglene ligner ikke så mye på de voksne
lørdag 29. juni Avisa Sør-Trøndelag
Ikke bare tistelinvasjon …
lørdag 29. juni Avisa Sør-Trøndelag
Nøkkens blomster
lørdag 29. juni Avisa Sør-Trøndelag
Allmennlærer, 60 % faststilling
Hjem
fredag 28. juni Snillfjord kommune
Ped.leder, 100 % faststilling
Hjem
fredag 28. juni Snillfjord kommune
Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SNILLFJORD

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL