Snillfjord
Hevder reformprosessen er lovstridig
Ordføreren tilbakeviser påstandene.
fredag 16:03 $ Avisa Sør-Trøndelag
Nettsted for naturbilder styres fra Snillfjord
— Alt er blitt en realitet takket være Facebook.
fredag 11:41 $ Avisa Sør-Trøndelag
Rydder skog i veitraseen
fredag 11:36 $ Avisa Sør-Trøndelag
Klar for siste og største etappe
Starter brubygginga om ca. ett år.
fredag 11:35 Avisa Sør-Trøndelag
Rådhusposten nr. 3 - Høstnummer 2017
Du kan lese utgaven her
tirsdag 13:36 Snillfjord kommune
Markering av Eldres dag
28.09.17 markerer vi Eldres dag i Snillfjord. Arrangementet er lagt til Snillfjord omsorgsenter og vi starter kl. 15.00. Du finn mer informasjon her.
tirsdag 13:30 Snillfjord kommune
Strømutkobling Vorpneset
Hjem
tirsdag 07:39 Snillfjord kommune
Vikarer ved Hemnskjela- og Ven oppvekstsenter
mandag 18. september Snillfjord kommune
TRØNDELAG

Hva skal Hemne, Halsa og Snillfjord hete?
26 forslag på navn er innsendt. Se dem – og døm selv.
onsdag 13. september $ Avisa Sør-Trøndelag
Stortingsvalget 2017 - resultater fra Snillfjord
Valget er ferdig, folket har talt og her kommer endelig resultat fra Snillfjord. Vi har telt samlet sentralt og får resultatet sammenlagt for alle kretsene. Du kan se valgdeltakelsen og partifordelingen her.
onsdag 13. september Snillfjord kommune
Valgresultatet i Snillfjord
tirsdag 12. september Avisa Sør-Trøndelag
Ekstra feierunde 25 - 29.09.17
Feietjenesten opplyser at for det vil bli tatt en oppsamlingsrunde for feiing i perioden 25. - 29.09.17.
mandag 11. september Snillfjord kommune
Etablererkurs
Kurs for deg som ønsker å starte egen bedrift. Les mer "Etablererkurs" Profilering - Profilering - etablererkurs Orkdal
mandag 11. september Snillfjord kommune
Stortings- og sametingsvalget 2017
Valgdagen er 11. september 2017 På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du er folkeregisterført pr. 30.06. i valgåret. Husk å ta med legitimasjon. Valglokalene i Snillfjord kommune er åpne mellom kl. 09.00 og 18.00. Vi har tre stemmesteder: Aa-krets: Kommunestyresalen,...
fredag 8. september Snillfjord kommune
Vikarer innen renhold
fredag 8. september Snillfjord kommune
Pedagogiskleder, 100 % fast
Hjem
fredag 8. september Snillfjord kommune
Avdelingssykepleier, 100 % fast stilling
Hjem
fredag 8. september Snillfjord kommune
Har du ikke forhåndsstemt enda ?
Fredag 8. september er siste åpningsdag for forhåndsstemming. Servicekontoret på rådhuset er åpent for stemmemottak mellom kl. 09.00 og 15.00.
torsdag 7. september Snillfjord kommune
Har du ledig husrom ?
«Kommunen ønsker å få oversikt over ledige hus/husrom, i forbindelse med utbygging av Fv714 og de andre store prosjekter som pågår og kommer i kommunen. Meld inn ledige hus og husrom til kommunen på mail eller telefon. E-post: postmottak@snillfjord.kommune.no Tlf: 724 55...
torsdag 7. september Snillfjord kommune
Besøk av skogens jeger
tirsdag 5. september Avisa Sør-Trøndelag
Offentlig ettersyn og høring
Søknad om endret plassering av flåte på lokaliteten Ringholmen. Saksdokumentene legges hverved ut til offentlig høring i perioden 04.09. - 04.10.2017. Eventuelle merknader sendes Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord innen 04.10.2017. Trykk her og finn saksdokumentene.
mandag 4. september Snillfjord kommune
«En vital jubilant»
Snillfjord helselag 90 år
fredag 1. september Avisa Sør-Trøndelag
TV-aksjonen NRK 2017 - bli med på dugnaden
Inntekten går i år til UNICEF. Aksjonsdagen er 22.10. Bli med på årest store dugnad -- bli bøssebærer. Her i Snillfjord kan du melde deg på ved å ringe kommunen 724 55 555, sende e-post til postmottak@snillfjord.kommune.no eller stikke innom servicekontoret på...
onsdag 30. august Snillfjord kommune
DistriktForsk - hva er det ?
DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes nye regionale satsing for å styrke og utvikle distriktsnæringslivet i fylket.
onsdag 30. august Snillfjord kommune
Opptatt på valgdagen 11.09. - da kan du forhåndsstemme
Det er åpent forhåndsstemmemottak på Servicekontoret på rådhuset alle hverdager unntatt lørdag mellom kl. 09.00 og 15.00. Idag 30.08. er det utvidet åpningstid frem til kl. 18.00. Onsdag 06.09. er det også åpent frem til kl. 18.00. Bruk stemmeretten !!
onsdag 30. august Snillfjord kommune
Selvmordsforebygging - åpent foreldremøte 30.08.2017 kl. 18.30
Informasjon
tirsdag 29. august Snillfjord kommune
Høring - reguleringsplan for Våberget småbåthavn, gnr. 50 bnr. 4
I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 legger Snillfjord kommune ut forslag til reguleringsplan for Våberget småbåthavn, del av gnr. 50 bnr. 4 Bystingen i perioden 18.08 – 02.10.17.1 Planbeskrivelse.pdf
fredag 18. august Snillfjord kommune
TRØNDELAG

Vil fortsatt ha folkeavstemming
Fellesmøtet for kommunestyrene i Halsa, Hemne og Snillfjord ble ikke helt den formelle plankekjøringen fylkesmannen hadde planlagt.
torsdag 17. august Avisa Sør-Trøndelag
Idrettsstipend fra fylkeskommunen
onsdag 16. august Snillfjord kommune
Sannsynligvis fra steinalder/bronsealder
Gjenstanden blir en det av Vitenskapsmuseets samlinger.
tirsdag 15. august Avisa Sør-Trøndelag
Jakttid og trening
mandag 14. august Avisa Sør-Trøndelag
Høring
av søknad fra Statens vegvesen om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø etter forurensningsloven, i forbindelse med etablering av bru over Åstfjorden. Saken ligger ut på høring til 04.09.2017. Saksdokumentene finner du her: Høringsbrev - Søknad -...
torsdag 10. august Snillfjord kommune
Info fra Næringshagen i Orkdalsregionen
26.08.17 - En kveld i Thamsriket. Du finn mer info her.
torsdag 10. august Snillfjord kommune
Skolestart 2017
onsdag 9. august Snillfjord kommune
Slik blir skogen «voksen» flere tiår tidligere
Over 40 skogeiere i tre kommuner benyttet seg av tilbudet.
fredag 4. august Avisa Sør-Trøndelag
Stortings- og sametingsvalget 2017
Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august.
tirsdag 1. august Snillfjord kommune
Lagerutleie
Telenor skal oppgradere fra 3g til 4g i Snillfjord. I den forbindelse søker utførende firma lagerplass fra midten av august. Finner du dette av interesse, kontakt firmaet direkte, jfr. vedlegg.
mandag 31. juli Snillfjord kommune
Endring av dato for formannskapsmøte
Planlagt formannskapsmøte 16.08.17 fremflyttes til 15.08.17.
mandag 31. juli Snillfjord kommune
Strømutboling på Tannvikhalvøya 27.07.17 kl. 11.30- 15.00
Hjem
onsdag 26. juli Snillfjord kommune
Møteplan 2. halvår 2017
Trykk her og finn møteplana for 2. halvår 2017.
onsdag 26. juli Snillfjord kommune
Lekne unger
mandag 24. juli Avisa Sør-Trøndelag
Trailer har veltet
fredag 14. juli Avisa Sør-Trøndelag
Fjelldronninga i Snillfjord
torsdag 13. juli Avisa Sør-Trøndelag
Kunngjøring - utlegging av manntallet for Storingsvalget 2017
Manntallet er lagt ut i Servicekontoret, rådhuset. Les mer info om manntallet.
onsdag 12. juli Snillfjord kommune
Ledig stilling som Rådgiver - byggesak, 100 % faststilling
tirsdag 11. juli Snillfjord kommune
Ledig stilling som Allemennlærer, 100 % vikarstilling
tirsdag 11. juli Snillfjord kommune
TRØNDELAG

Forskrift om interkommunal skolekrets
Herved kunngjøres at Snillfjord kommunestyre i møte 27.06.2017 K-sak 42/17 har vedtatt Forskrift om interkommunal skolekrets for Vågan krets i Snillfjord kommune og skolekretser i Hitra kommune.
mandag 10. juli Snillfjord kommune
Ny rådmann ansatt i Snillfjord
Birger Hellan er ansatt som rådmann i Snillfjord. Han tiltrer stillingen medio september. Fram til den nye rådmannen tiltrer er Roar Arne Reinhaug konstituert rådmann.
mandag 10. juli Snillfjord kommune
Reguleringsplan for Fv714 Melvatnet – Storvasshammertunnelen – offentlig ettersyn
Statens vegvesen har i medhold av plan- og bygningsloven § 3-7 og 12-10 lagt ut forslag til reguleringsplan for Fv714, parsell Melvatnet – Storvasshammertunnelen til høring. Plandokumentene kan ses på Statens vegvesen sine hjemmeside under vegprosjekter. Høringsfrist er satt til...
mandag 10. juli Snillfjord kommune
Boligprosjekt Hyllberget under ferdigstilling
G-bygg AS har vært engasjert av Snillfjord kommune for oppføring av ny utleiebolig i Hyllberget boligfelt. Arbeidene er under sluttføring, og det ble derfor onsdag 05.07.17 avholdt en sluttbefaring av de bygningsmessige arbeidene.
torsdag 6. juli Snillfjord kommune
Sunde vannverk - redusert vannkvalitet - oppdatering 06.07.17
Vannrenseanlegget i Slåttavika VBH er nå i full drift, og har levert rentvann på nett siden onsdag formiddag. Noe farge på vann i ledningsnett må fortsatt kunne påregnes, men kokeanbefaling oppheves.
torsdag 6. juli Snillfjord kommune
— Vi er omringet av meldalinger
onsdag 5. juli Avisa Sør-Trøndelag
Vil du være med å arrangere UKM i Snillfjord
For informasjon
mandag 3. juli Snillfjord kommune
Ledig fastlegehjemmel, vikariat
Hjem
fredag 30. juni Snillfjord kommune
Ledige stillinger som renholder, 60 % vikariat
Hjem
fredag 30. juni Snillfjord kommune
Endelig dekning
torsdag 29. juni Avisa Sør-Trøndelag
Sunde vannverk - redusert vannkvalitet - oppdaterting 05.07.17
Etter strømbrudd 28.06.17 har en ikke fått startet opp renseprosessen ved Sunde vannverk. Vannkvaliteten vil derfor være redusert, med høyt fargetall og smak inntil feil ved anlegget er lokalisert og utbedret. Det anbefales at vann til drikke og matlaging kokes. Det er satt ut vanntanker...
torsdag 29. juni Snillfjord kommune
Ledig stilling som ped.leder, 100 % fast
Hjem
tirsdag 27. juni Snillfjord kommune
Ledig stilling som allmennlærer, 100 % fast
Hjem
tirsdag 27. juni Snillfjord kommune
Sterk og stødig
Hjem
mandag 26. juni Snillfjord kommune
Snillfjord omsorgssenter - fasttelefon er ute av drift mandag 26. juni 2017
Hjem
mandag 26. juni Snillfjord kommune
Ledige stillinger
fredag 23. juni Snillfjord kommune
— Ingenting er skjedd på snart fem år
Eirik Vaslag bor ti meter unna og har ingen vakker utsikt fra kjøkkenvinduet sitt.
onsdag 21. juni Avisa Sør-Trøndelag
Stortingsvalget - og sametingsvalget 2017
Tidligstemmegivning - starter 1.juli og frem til 9.august.
tirsdag 20. juni Snillfjord kommune
Fellingstillatelser rådyr - hjort - elg
Formannskapet behandlet fellingstillatelsene i møte 07.06.17. Fellingstillatelsene skulle vært sendt ut idag, men på grunn av at vi ikke har mottatt kjevelappene, vil utsendelsen bli forsinket. Så snart vi har mottatt kjevelappene, vil tillatelsene bli utsendt. Vedtakene fra formannskapet...
fredag 16. juni Snillfjord kommune
TRØNDELAG

Noen som savner denne tilhengeren?
onsdag 14. juni Avisa Sør-Trøndelag
Fikk kongen på frokostbesøk
mandag 12. juni Avisa Sør-Trøndelag
Var med da Orkland ble «født»
fredag 9. juni Avisa Sør-Trøndelag
Allmennlærer 100 % stilling
onsdag 7. juni Snillfjord kommune
Søkerliste - Rådmannsstilling Snillfjord kommune
Offentlig søkerliste for rådmannsstillingen.
onsdag 7. juni Snillfjord kommune
Her skal det skytes storvilt
Formannskapet skal bestemme kvotene.
tirsdag 6. juni $ Avisa Sør-Trøndelag
Pressemelding fra ny kommune Halsa, Hemne, Snillfjord
Fellesnemnda har i møte 01.06.2017 har vedtatt å ansette Torgeir Årvåg som prosjektleder i ny kommune Halsa, Hemne, Snillfjord.
tirsdag 6. juni Snillfjord kommune
Gratis elevflytting til Hemne - Hitra tar betalt
Hvorfor er det slik?
mandag 5. juni Avisa Sør-Trøndelag
Folkemøte på Hemnskjela
Etter første møte i Fellesnemnda Hitra-Snillfjord den 29.05.17 ble det holdt et åpent folkemøte på Hemnsjela oppvekstsenter om sammenslåingen av Hitra og deler av Snillfjord kommune. Ordfører John Lernes og Ole Haugen deltok med orienteringer. Ellers var det deltakere...
fredag 2. juni Snillfjord kommune
Denne tilhørte kong Olav V
— Den brukes nok mest i spesielle anledninger, sier eierne fra Snillfjord.
onsdag 31. mai Avisa Sør-Trøndelag
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SNILLFJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL