Snillfjord
Strømutkobling: Stolpnessæter - Stålvika - Kverndal
Det vil bli strømutkobling på strekningen Stolpnessæter - Stålvika - Kverndal torsdag 19.09 fra ca kl 09.00 til ca kl 11.00 på grunn av arbeid på høyspentnettet.
onsdag 09:30 Snillfjord kommune
Aune bru - status
Anleggsarbeidene med ny midlertidig bru pågår utover formiddagen, men er nå mulig å passere med kjøretøy. Trafikkanter må påregne at det blir noe venting og puljevis overslipp på stedet. Følg anvisning fra entreprenør.  
onsdag 07:31 Snillfjord kommune
Flom ved Aune bru
Det er nå mulig å passere Aune bru for gående. Det arbeides videre med sikte på å kunne trafikkere brua med bil innen onsdag morgen.
tirsdag 21:43 Snillfjord kommune
Flom i Snilldalselva
Det er klartgjort plass for krana som skal settes inn vedr. arbeidet ved Aunebrua. Det forventes at krana er på plass kl. 11.00. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har noe nytt å melde.
tirsdag 08:33 Snillfjord kommune
Adkomstforhold til Aunlia boligområde
Kommunen har bestilt en mobil bro for å kunne reetablere kjøreadkomst over Snildalselva. Forberedende arbeider for montering av bru er igangsatt mandag, nærmere informasjon om ferdigstilling av denne vil vi kunne gi i løpet av tirsdag. Sivilforsvaret er engasjert for å holde vakt ved...
mandag 15:55 Snillfjord kommune
Flom i Snilldalselva
Det er nå etablert en merket gangsti fra øverste uteleiebolig i Aunlia og fram til Moa Gård. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om når kjøreadkomsten kan være klar.
mandag 13:48 Snillfjord kommune
Flom i Snilldalselva
Det jobbes med å etablere midlertidig gangbru over til Aune-sida.  Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi har noe nytt å melde.
mandag 10:27 Snillfjord kommune
Vegen til Aune, Aunlia og omsorgsenteret på Krokstadøra er stengt
På grunn av flom er veien til Aune, Aunlia og omsorgsenteret stengt inn til videre. Vi vil gi  fortløpende informasjon.
mandag 08:21 Snillfjord kommune
TRØNDELAG

Egengodkent reguleringsplan - Industri/næringsareal på gnr. 89 gnr. 3 bnr. 1 m/fl. - Skårilla
I hht. plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 39/19 vedtatt reguleringsplan for eiendommen gnr. 89 bnr. 3 fnr. 1 m/fl. på Skårilla.
fredag 13. september Snillfjord kommune
REKO-møte Hitra
Fredag 13. september kl. 16-18. Gratis inngang.
torsdag 12. september Snillfjord kommune
Rullerende opptak for ettåringer i Orkland kommune
Fra 1. januar 2020 blir Agdenes, Meldal Orkdal og deler av Snillfjord slått sammen til en kommune. Fellesnemnda i Orkland har vedtatt nye felles vedtekter for barnehagene i den nye kommunen. Frist for å søke om opptak til barnehageåret 2020/2021 er 1.
torsdag 12. september Snillfjord kommune
Høring - Endring i renovasjons- og slamforskrifter for ReMidt-kommunene
Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene...
fredag 6. september Snillfjord kommune
Strømutkobling Fætten - Tannvik - Hafsmo
Nettselskapet AS melder om strømutkobling på strekningen Fætten - Tannvik - Hafsmo torsdag 05.09 fra ca kl 09.00 til ca kl 12.00 på grunn av arbeid på høyspentnettet.
onsdag 4. september Snillfjord kommune
Åpent forhåndsstemmemottak
Idag 3. september er forhåndsstemmemottaket på rådhuset åpent mellom kl. 09.00 - 19.00. Det er også forhåndsstemmemottak på omsorgsenteret mellom kl. 10.00 - 12.30.
tirsdag 3. september Snillfjord kommune
Bokbad med forfatter Levi Henriksen
Snillfjord bibliotek inviterer til bokbad med forfatter Levi Henriksen, 12. september 2019 i biblioteket. Her skal forfatteren og bokbader Eivind Hofstad Evjemo snakke om novellesamlingen Jern & metall .
tirsdag 27. august Snillfjord kommune
Invitasjon til omsorgskonferansen 2019
Hjem
mandag 26. august Snillfjord kommune
Nytt Sinnemestringskurs starter 17 september 2019
Hjem
mandag 26. august Snillfjord kommune
Sprenging Snilldal
Trønderenergi melder at det vil bli en del sprenging mellom Snilldal tr.st. og Bjørnekammen ca uke 34-36 i forbindelse med bygging av ny høyspentlinje.
mandag 19. august Snillfjord kommune
Forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Snillfjord rådhus, servicekontoret,  er åpent for forhåndsstemming alle hverdager  fra 12.08. til 06.09,  mellom kl. 09.00  -  15.00. I tillegg har vi utvidet åpningstid fredag 23.08.og tirsdag  03.09. fra kl. 09.00  - 19.00. Forhåndsstemmemottaket er
fredag 16. august Snillfjord kommune
Trøndelag fylkeskommunes inkluderingspris
Trøndelag fylkeskommune deler ut pris for fremragende innsats for inkludering.
onsdag 14. august Snillfjord kommune
Her kommer det ny bru
onsdag 14. august Avisa Sør-Trøndelag
Sterk og stødig
Sterk og stødig Krokstadøra starter opp 23. august, kl. 9.30-10.30 i gymsalen på Aa skole.
onsdag 14. august Snillfjord kommune
Endelig tilbake
tirsdag 13. august Avisa Sør-Trøndelag
Båthengeren hoppet av kroken på bilen
tirsdag 13. august Avisa Sør-Trøndelag
Frist for neste Rådhuspost 1. september
Frist for å sende inn stoff til neste Rådhuspost er 1. september. Tekst sendes i word, og bilder som egen fil. OBS! Snapchatbilder har ofte dårlig kvalitet og blir kornete i trykk. Send stoff til rp@snillfjord.kommune.no.
tirsdag 13. august Snillfjord kommune
Uønska «russerlaks» tatt i snillfjordelver, frykter invasjon
lørdag 10. august Avisa Sør-Trøndelag
Vegstengning - Fenesveien og Moltuveien
På grunn av vedlikeholdsarbeid med bytte av stikk-renne ved Fenes, blir veien stengt, mandag 12. august fra kl. 10.00 til 13.00.
fredag 9. august Snillfjord kommune
Heldig bilde
onsdag 7. august Avisa Sør-Trøndelag
Idrettsstipend for ungdom
Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut Idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år.  
tirsdag 6. august Snillfjord kommune
Tilkallingsvikar, renhold
Hjem
onsdag 24. juli Snillfjord kommune
Snexit - kulturfestival
Snillfjord kommune arrangerer kulturfestival i september, spekkfullt av spennende kulturopplevelser!
fredag 19. juli Snillfjord kommune
Strømutkobling 18. juni
Sodvin melder at d et vil bli strømutkobling på strekningen Fætten - Heggstad - Hafsmo i morgen torsdag 18/7 fra ca. kl. 09.00 til ca. kl 15.00 pga arbeid på høyspentnett.
onsdag 17. juli Snillfjord kommune
En uønsket røver i elva
tirsdag 16. juli Avisa Sør-Trøndelag
TRØNDELAG

Piggsvinspinner og humlesvermer på sjeldent besøk i Snillfjord
tirsdag 16. juli Avisa Sør-Trøndelag
Traneunge i elva
tirsdag 16. juli Avisa Sør-Trøndelag
Snillfjord kommunes kulturpris
Minner om at 15. august er fristen for å komme med forslag på kandidater. Regelverket Skjema
torsdag 11. juli Snillfjord kommune
Kommune- og fylkestingsvalget 2019
Utleggingsmanntallet for Orkland kommune er nå tilgjengelig. I Snillfjord kan du henvende deg til servicekontoret på rådhuset for å sjekke om du står i manntallet.
onsdag 10. juli Snillfjord kommune
Svømmebassenget stenges fra 5. juli
På grunn av utbedringer som vil foregå i løpet av sommeren, vil kommunen komme tilbake med dato for åpning.
fredag 5. juli Snillfjord kommune
Søknad om endring av akvakulturtillatelse – smoltfiskanlegg på Skårilla
Lerøy Midt AS søker om å øke produksjonen på sitt akvakulturanlegg på lokalitet 13177 Skårilla fra dagens tillatte produksjon på 2 mill stk./50 tonn rognkjeks, til 3 mill.stk./ 100 tonn rognkjeks pr. år.  
torsdag 4. juli Snillfjord kommune
Arbeid med trafo - Aunliveien
På grunn av arbeid med ny trafo ved Snillfjord Omsorgssenter, må strømforsyningen til Omsorgssenteret kjøres på eget aggregatet hele dagen, torsdag 4 juli. Boligfeltet i Aunliveien og trygdeboliger i Aunliveien 98,100 og 102 vil bli forsynt med strøm via
onsdag 3. juli Snillfjord kommune
Høring av lokale forskrifter - Heim kommune
Forskriftene gjelder gebyrer gebyr knyttet til: * Bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering * Saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket * Vann/avløp Høringsfrist 01.10.19.
mandag 1. juli Snillfjord kommune
Høring av lokale forskrifter - Orkland kommune
* Byggesaker, plansaker, delesaker, forurensningssaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker 26.09.19. Og Høringsfrist 01.09.2019.
mandag 1. juli Snillfjord kommune
Nyhetsbrev til innbyggere fra Heim kommune
mandag 1. juli Snillfjord kommune
Sommer/høstaktivitet for barn i Snillfjord 2019
Påmelding til aktivitetene starter mandag 1. juli.2019 kl. 10:00 (Førstemann til mølla) Tlf. 476 34 959 eller e-post: bjornaage.garberg@snillfjord.kommune.no Spørsmål? Bare å ta kontakt!
mandag 1. juli Snillfjord kommune
Maurslukeren på Berg
lørdag 29. juni Avisa Sør-Trøndelag
Ungfuglene ligner ikke så mye på de voksne
lørdag 29. juni Avisa Sør-Trøndelag
Ikke bare tistelinvasjon …
lørdag 29. juni Avisa Sør-Trøndelag
Nøkkens blomster
lørdag 29. juni Avisa Sør-Trøndelag
Allmennlærer, 60 % faststilling
Hjem
fredag 28. juni Snillfjord kommune
Ped.leder, 100 % faststilling
Hjem
fredag 28. juni Snillfjord kommune
Første unge ute
fredag 28. juni Avisa Sør-Trøndelag
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Klikk  her og finn informasjon fra Nye Orkland
onsdag 26. juni Snillfjord kommune
Innvandrere fra varmere strøk
onsdag 26. juni Avisa Sør-Trøndelag
Ikke nødvendigvis blå, navnet til tross
tirsdag 25. juni Avisa Sør-Trøndelag
Melding om strømutkoblinger
Sodvin melder at det vil bli strømutkobling på strekningen Berg - Glashylla i Snillfjord onsdag 26.06 fra ca kl 09.00 til ca kl 15.00 på grunn av arbeid på høyspentnettet. D et vil også bli en strømutkobling på ca 1 minutt onsdag 26.06 på strekningen
tirsdag 25. juni Snillfjord kommune
Sivspurv i Snillfjord
fredag 21. juni Avisa Sør-Trøndelag
Gjøkeboom på Berg
fredag 21. juni Avisa Sør-Trøndelag
Se ned!
fredag 21. juni Avisa Sør-Trøndelag
TRØNDELAG

Søknad om nedsatt foreldrebetaling i barnehagen
Her finner du søknadsskjema for nedsatt foreldrebetaling, også kalt moderasjonsordningen for barnehage. Skjemaet gjelder skoleåret 2019/20.
fredag 21. juni Snillfjord kommune
Snillfjord kulturskole - Skoleåret 2019/20
Kulturskolen tilbyr undervisning innenfor følgende disipliner: ·       Gitar ·       Sang ·       Piano/keyboard ·       Saksofon             ...
fredag 21. juni Snillfjord kommune
Se politikerne danse
fredag 21. juni Avisa Sør-Trøndelag
Rådhusposten nr. 2 2019
torsdag 20. juni Snillfjord kommune
Den gule langs bekker og små elver
tirsdag 18. juni Avisa Sør-Trøndelag
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Her finner du litt informasjon om høstens valg.
mandag 17. juni Snillfjord kommune
Vannlekkasje - Krokstadøra
Det er registrert stort vannforbruk på Krokstadøra vannverk lørdag morgen 08.06.19, og det vil bli igansatt lekkasjesøk. Abonnentene må påregne korte avbrudd i forsyningen mens søk pågår. Abonnentene oppfordres til å sjekke sine installasjoner. Ved
lørdag 8. juni Snillfjord kommune
Den lille hvite
fredag 7. juni Avisa Sør-Trøndelag
Den magiske blå
fredag 7. juni Avisa Sør-Trøndelag
Høring - Ny forskrift om vann og avløpsgebyr for nye Hitra kommune
Fellesnemnda Hitra og Snillfjord vedtar å legge Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i  nyeHitra kommune ut på høring i Snillfjord kommune med frist til 01.07.2019.
fredag 7. juni Snillfjord kommune
Allmennlærer, 60 % faststilling
fredag 7. juni Snillfjord kommune
Ped.leder, 100 % faststilling
Hjem
fredag 7. juni Snillfjord kommune
Barne- og ungdomsarbeider, 30 % faststilling
Hjem
fredag 7. juni Snillfjord kommune
Melding om sprengning uke 24
Trønderenergi melder: Det vil bli noe sprenging mellom Bjørnekammen og motorcrossbanen på Krokstadøra i uke 24)fra tirsdag ettermiddag-fredag i forbindelse med bygging av ny høyspentlinje.
fredag 7. juni Snillfjord kommune
Søknadspott på 4 mill til kulturarrangement i Heim kommune
Søknadsfrist fortløpende. Søknader sendes Hemne kommune, se dokument for retningslinjer for søknad. Inntil 50% støtte for arrangement, der egeninnsats kan stå for de resterende 50%.
fredag 7. juni Snillfjord kommune
Strømutkoblinger
Følgende melding videreformidles fra Sodvin Nett: Det varsles om to strømutkoblinger tirsdag 11.06 2019: Det vil bli en kort strømutkobling på ca 2 minutt tirsdag 11.06 ca kl. 09.00 og ca kl 15.00 på Strekningen Berg - Slørdal - Mjønes - Mjønesaunet  -
tirsdag 4. juni Snillfjord kommune
Vannfonten ved rådhuset
På grunn av en stor vannlekkasje, må vannet på fontenen stoppes inn til videre.
tirsdag 28. mai Snillfjord kommune
Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord Tidens Krav Snillfjord Avisa Sør-Trøndelag Snillfjord
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SNILLFJORD

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL