Øystre Slidre
Same høgd, riv stølen
Reguleringsplanen for Beitostølen sentrum står ved lag. Fylkesmannen overprøver ikkje kommunen sitt vedtak. Dermed blir høgda på leilegheitsbygga den same og Bekkelundstølen blir reven.
14. mars 2018 $ Avisa Valdres
- Beitostølen vil ikke stagnere
Erik Grønoilen har vært sentral i drift og utvikling på Beitostølen et langt liv. Han har nå solgt seg ut av det meste, men følger…
14. mars 2018 $ Avisa Valdres
Sølv i Finnmarksløpet
– Det var ikkje meininga å gjera det så bra, seier den garva hundekøyraren frå Beitostølen.
14. mars 2018 $ Avisa Valdres
Anne Grethe elsker utfordringer
Anne Grethe Saxegård Olsen har mistet begge beina. Nå deltar hun på Ridderuka på Beitostølen
14. mars 2018 $ Avisa Valdres
Skattesjokk for reiselivet
Eiendomsskatten som nå blir skrevet ut for Øystre Slidre gir sterke utslag for reiselivet. – Med våre driftsmarginer må vi selge for mange millioner for å dekke inn dette, sier Atle Hovi i Beitostølen Resort.
13. mars 2018 $ Oppland Arbeiderblad
2400 biler per døgn gjennom Heggenes
– Eg meiner trafikken på fylkesveg 51 er stor og difor var det viktig å få konkrete tal å vise til med tanke på trafikksikring og utbetring av vegen, seier ordførar Kjell Berge Melbybråten.
13. mars 2018 $ Avisa Valdres
Gjekk Øystre Slidre på langs
Onsdag 7. mars la elevane ved Øystre Slidre ungdomsskule i veg på den tradisjonelle Øystre på langs-turen.
12. mars 2018 Avisa Valdres
Barnevennlige politikere i Øystre Slidre
 En god barndom varer hele livet. Grunnlaget for personlig vekst og læring legges i barnehagealder. Ingen annen periode i livet, er så viktig for utviklingen…
12. mars 2018 $ Oppland Arbeiderblad
INNLANDET

Et spektakulært syn på Beitostølen
President i skiforbundet i Harbin i Kina, Hanyu Kang, ble med på snøskuteren opp i alpinbakken sammen representantene fra Valdres. En ny vinterlig attraksjon er på plass på Beitostølen.
9. mars 2018 $ Avisa Valdres
Driftsresultat langt over budsjett
Rådmann Øivind Langseth i Øystre Slidre kommune seier i en pressemelding at han er imponert over budsjettkulturen som er innarbeidd så vel politisk som administrativt…
8. mars 2018 $ Avisa Valdres
Vurderer å selge hytta i Garlislette
– Kommunen gir blaffen i eksisterende hytteeiere og lar utbyggerne gjøre som de vil på billigste måte, sier Marius Flaaten som har hytte i Garlislette, rett nord for Beitostølen.
8. mars 2018 $ Avisa Valdres
Barnevennlige politikere i øystre slidre
En god barndom varer hele livet. Grunnlaget for personlig vekst og læring legges i barnehagealder. Ingen annen periode i livet, er så viktig for utviklingen…
8. mars 2018 Oppland Arbeiderblad
Fett-redaktøren maner til kamp
– Det er ikke full likestilling i Norge. Vi har fortsatt mye å kjempe for, sier ansvarlig redaktør av feministtidsskriftet Fett, Hedda Lingaas Fossum.
8. mars 2018 $ Avisa Valdres
Garlislette Veilag nekter utbyggerne å bruke vegen
Garlislette Veilag har sendt brev til Øystre Slidre kommune, der de protesterer på byggetillatelsen som er gitt til utbyggerne Hytteplan AS og Norske Fjellhytter AS.
7. mars 2018 $ Avisa Valdres
Bygdin-vedtak sommaren 2019
Fylkespolitikarane skal ta endeleg standpunkt til vinterbrøyting på fv. 51 sommaren 2019.
7. mars 2018 $ Avisa Valdres
91 år og elsker slalåm
Han er 91 år og har arrangert turer for skiglade dansker til Grønolen fjellgard i over tretti år.
7. mars 2018 $ Avisa Valdres
Ingvild og Mari videre i Drammen
Både Ingvild Flugstad Østberg og Mari eide gikk greit videre fra prologen på dagens verdenscupsprint i langrenn i Drammen.
7. mars 2018 Oppland Arbeiderblad
Finnmarksløpet presenterer Vinterdans
Marit Beate Kasin med handlere og hunder har satt kursen nordover. Snart starter Finnmarksløpet.
5. mars 2018 Avisa Valdres
Ronja har tatt kjempesteg
Det er få lokale langrennsløpere som har hatt en så bratt og fin utviklingskurve som Ronja Håkenstad Evertsen i vinter. Beitostølen-jenta gikk også fort i junior-NM i Steinkjer i helga.
5. mars 2018 $ Avisa Valdres
Måtte gjerde inn fôrhekken
Kjell Trandokken har måtte gjerde inn fôrhekken sin i Rogne, for at kyrne hans skal få eta i fred for elgen.
5. mars 2018 $ Avisa Valdres
Klarte å dempe boligbrann til brannvesenet kom
Brannvesenet rosar huseigarane i Dalsbygda i Øystre Slidre og naboane deira, for at dei klarte å halde ein boligbrann seint fredag kveld i sjakk til brannvesenet kom.
3. mars 2018 $ Avisa Valdres
Departementet vil ha mer info om kommunegrenser og Skjelgrenda
I et brev til Fylkesmannen ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om mer informasjon og ber "Fylkesmannen konsultere initiativtakerne om det kan være aktuelt med en mindre grensejustering enn forslagene som foreligger, og i så fall hvordan en slik ny grense kan trekkes.
16. februar 2018 $ Avisa Valdres
Stilte spørsmål om klage frå Garlislette Veilag
Svein Erik Lunde (V) gjekk på talarstolen i kommunestyremøtet torsdag og stilte spørsmål om kva som skjer i høve til klagene frå hytteeigarane i Garlislette Veilag.
16. februar 2018 $ Avisa Valdres
No er det klart for tomtesal i Robølshøvda
– Dette var vi veldige nøgde med, sa Ove Brenden og dei andre utbyggjarane i Robølshøvda i Øystre Slidre, etter at eit samrøystes kommunestyre vedtok utbyggingsavtala og reguleringsplanen.
16. februar 2018 $ Avisa Valdres
– Grensa er nådd
Det var mange kritiske røyster mot korleis prosjektet «Flye 1389» har vorte gjennomført, men politikarane i Øystre Slidre vart likevel med på å gje ytterlegare tre millionar kroner.
16. februar 2018 $ Avisa Valdres
– Uenig i tolkinga til advokat Frode Lauareid
Kommunerevisjon IKS tilbakeviser Frode Lauareid sin tolkning av virksomhetsplanen (VPL), som er vedtatt av eierorganet. Det skriver revisjonssjef Åge Sandsengen i en e-post til avisa Valdres. E-posten har han sendt på vegne av styreleder Finn Hesselberg.
16. februar 2018 $ Avisa Valdres
Eventyrlege skiforhold
Mykje av Valdres er det mellom ein og to meter snø no i februar, i alle fall på stader der snøen har fått ligge i ro. Det har skapt ideelle tilhøve både i skiløyper og alpinbakkar - og utanfor, .
15. februar 2018 $ Avisa Valdres
Far og sønn Hetland på scenen
Jostein Hetland og sønnen Jakob fra Beito spiller begge i Birkebeinerspelet, som har premiere fredag.
15. februar 2018 $ Avisa Valdres
Øystre Slidre med vurdering av kontroll- og tilsynsorganet
Det er ei «tung sak» kommunestyret i Øystre Slidre har bedt om, der føringar og vurderingar for kontroll- og tilsynsorganet skal vurderast. No har dei henta inn svar frå KS-advokat Frode Lauareid til dette.
14. februar 2018 $ Avisa Valdres
Dialektbok for Øystre Slidre
Ei gruppe i Øystre Slidre historielag samlar stoff til ei ny bok som handlar om dialekten i kommunen.
14. februar 2018 $ Avisa Valdres
Fikk dispensasjon fra ekstraordinær båndtvang
Øystre Slidre innførte 1. februar ekstraordinær båndtvang.
14. februar 2018 $ Avisa Valdres
Shuttlebuss på Beitostølen skal avhjelpe i anleggsperioden
Beitostølen: Rådmannen legger fram en sak om shuttlebuss på Beitostølen for politikerne i kommunestyret torsdag. Dette er et treårig prøveprosjekt, som da vil…
13. februar 2018 $ Avisa Valdres
Usikkert for Tufteparken
I 2014 var det åpning av Tufteparken på Beitostølen Resort, etter initiativ fra Kristine Granli, som tok lån for å realisere drømmen. Nå er leiekontrakten sagt opp og hun frykter at treningsparken må flyttes.
13. februar 2018 $ Avisa Valdres
INNLANDET

Fylkesmannen tilrår ikke grensejustering
Fylkesmannen tilrår ikke grensejustering mellom Øystre Slidre og Vestre Slidre kommune, som innbyggerne i Skjelgrenda ønsker seg. Saka er nå oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak.
13. februar 2018 $ Avisa Valdres
Vatn og avløp blir gravd ned i Heggenes
12. februar 2018 Avisa Valdres
Vatn og avløp skal fram i Øystre Slidre
– Det er nødvendig og vi har råd til det, seier rådmann Øivind Langseth om alle kilometrane med vatn- og avløpsleidningar som Øystre Slidre kommune grev ned i bakken.
12. februar 2018 Avisa Valdres
Slik blir helsetunet i Heggenes sjåande ut
Det var ein nøgd rådmann som fredag kunne publisere tredimensjonale bilete av det komande nye helsetunet i Heggnes. Du kan sjå fleire bilete på avisa Valdres si nettside.
12. februar 2018 $ Avisa Valdres
Ekstraordinær bandtvang i Øystre Slidre
Øystre Slidre: Ekstraordinære snøtilhøve tilseier at ekstraordinær bandtvang blir innført for å verne hjorteviltet. Fleire og fleire kommunar innfører nå ekstraordinær bandtvang. Nord–Aurdal…
12. februar 2018 Avisa Valdres
Ope til Bygdin frå måndag
Klokka åtte måndag morgon opnar bommen ved Garli nord for Beitostølen, dersom vêrtilhøva er gode nok.
10. februar 2018 $ Avisa Valdres
Grensejustering ved Skjel?
I 2016 søkte nokre av dei fastbuande i Skjelgrenda Fylkesmannen om ei grensejustering for å bli overført frå Vestre Slidre til Øystre Slidre kommune. No har departementet teke initiativ i saka.
10. februar 2018 $ Avisa Valdres
VYRK med aksjemajoritet i Trysil Interiørtre
Ved å tilegne seg 66 prosent av andelene i Trysil Interiørtre AS vil Valdres-baserte VYRK ha fokus på virksomhetens markedsføring, sikre arbeidsplassene, oppgradere utstyr og maskiner og øke bemanningen.
9. februar 2018 $ Avisa Valdres
Tre biler i ulykke i Øystre Slidre
Tre personbiler smalt sammen på Fylkesveg 51 ved Moane i Øystre Slidre i formiddag. Til sammen befant det seg åtte personer i kjøretøyene.– En av…
9. februar 2018 Oppland Arbeiderblad
Møteulykke ved Moane i Øystre Slidre
Tre kjøretøy og åtte personer involvert. Én person ble sendt til legevakt, men var kun mørbanket og hadde ikke større skader.
9. februar 2018 Avisa Valdres
Mørk humor og høg spenning
Krimromanen "Selvmordet" kjem 16. februar. Det er ein lidenskapleg og spent forfattar som står bak.
7. februar 2018 $ Avisa Valdres
– Må se mulighetene på Flye, og ikke begrensningene
Reiselivsrådgiver Bjørn B. Jacobsen håper de ansvarlige sørger for at bygget blir spektakulært, og ikke ender som et mageplask.
7. februar 2018 $ Avisa Valdres
Ja eller nei til Valdresfly-bygg
Fylkesutvalet i Oppland tek i dag stilling til ei muleg ekstraløyving på 4,5 millionar kroner for å kunne få realisert eit kafe- og sørvisbygg på toppen av Valdresflye.
6. februar 2018 $ Avisa Valdres
Øystre Slidre jublet for tidlig-legestilling må lyses ut på nytt
6.desember i fjor meldte avisa Valdres at Anders Sørfonden skulle gå inn som privatpraktiserende fastlege i et godt innarbeidet og stabilt legefelleskap på Heggenes.…
2. februar 2018 $ Avisa Valdres
Sølv og bronse til Hedda
Gjøvik: Hedda Nyhagen, Rogne IL, leverte ein sterk innsats under KM i langrenn på Gjøvik i helga.
31. januar 2018 $ Avisa Valdres
Må ha 15 mill. ekstra til "Flye 1389"
Statens vegvesen lyste i fjor ut turistanlegget på Valdresflye på anbod, men ingen entreprenørar melde seg.
30. januar 2018 $ Avisa Valdres
10 år med gyngesau
2500 gyngesauer har det blitt på Rainer og Inger Norunn Solhaug, siden de overtok produksjonen for ti år siden. Nå har sauen fått nytt fjøs.
30. januar 2018 $ Avisa Valdres
Populært med strikkepøbb
Bryggeristogo i Valdres Gardsbryggeri var lørdag ettermiddag stedet for en litt uvanlig pøbbopplevelse.
30. januar 2018 $ Avisa Valdres
20 reiselivsbedrifter i spleiselag om Leirin?
Eit nettverk av vel 20 reiselivsbedrifter vurderer å ta over drifta av Fagernes lufthamn, Leirin.
17. januar 2018 $ Avisa Valdres
Valdrescupen i skyting
I helga er det innandørs skytestevne fire stader i Valdres, i alt 400 - 500 skyttarar konkurrerer om hovudpremien, eit helgeopphald hjå Beitostølen Resort.
11. januar 2018 $ Avisa Valdres
Bra vinterbooking på Bygdin
Tor Oxhovd Svalesen, ein av dei nye eigarane av det tradisjonsrike hotellet, er optimist før vintersesongen som er heilt frå 15. februar til 2. mai.
10. januar 2018 $ Avisa Valdres
Ope til Bygdin frå februar
Nytt elles er open fylkesveg 51 inn til Bygdin i jule- og nyttårshelga. Bommen ved Garli vart i år stengt fyrst 3. januar.
8. januar 2018 $ Avisa Valdres
Valdres kunne ikkje få i både pose og sekk
«Jeg skjønner ikke hva’n Åge tuller med». Åge i denne sammenhengen var vestreslidring og tidlegare stortingsrepresentant Åge Hovengen, og replikken stammar frå tidlegare samferdselsminister Kjell Borgen.
25. juli 2017 $ Avisa Valdres
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL