Skodje
Endring av opningstid i veke 8-11 NAV Storfjorden, Skodje
Kontoret på Skodje har stengt publikumsmottak onsdagar i denne perioden. Publikumsmottaket er ope måndag og fredag kl. 10.00 15.00. Avtalar med rettleiar kan verte gjennomført utanom opningstidene. Vi vil oppmode brukarar av NAV sine tenester til å nytte heimesida, www.nav.no/dittnav Her...
tirsdag 15:26 Skodje kommune
Eldrekafé
Skodje frivillige aktivitetssenterinnbyr til Eldrekaf i storstova på omsorgssenteret tirsdagar frå kl. 11.00 til kl. 14.00. Her får du triveleg samvær og god lunsj,i tillegg til å spele bingo. Du er velkomen!
tirsdag 15:20 Skodje kommune
Glitrande Grand Prix 2018
Det vart ein strålande kveld i Gomerhuset torsdag, då Skodje ungdomsskule arrangerte Grand Prix for 23. gong. Mange flotte innslag gav fullt trøkk i salen, og etter ein heilaften med to sceneshow stod 10A att som årets vinnarar med det dagsaktuelle innslagetMøreaksen. Det smakte...
fredag 16. februar Skodje kommune
Biblioteket stengt i vinterferien
Biblioteket er stengt i veke 8 når skulane har vinterferie. Første opningsdag etter ferien er måndag 26. februar.
torsdag 15. februar Skodje kommune
UKM-representantar på fylkesmønstringa
UKM Skodje 2018 blei arrangert søndag 28. januar. Publikum fekk sjå og høyre åtte glitrande sceneinnslag, flott presentert av programleiarane Lena Maria Adriana Van Weert og Amanda Rånes Ludvigsen. Desse deltakarane har takka ja til å representere Skodje under...
torsdag 8. februar Skodje kommune
Besøk av "Barnevernproffene" på Ørskog samfunnshus
torsdag 8. februar Skodje kommune
Innskriving Skodje grunnskule 12.-15. februar
Skule Dag Dato Klokka Frå barnehage Innskriving grunnskule i Skodje 2018 Skodje Måndag 12. 08.30-10.30 Plassebakken Valle Tysdag 13. 09.00-11.00 Valle Skodje Onsdag 14. 08.30-10.30 Stette og Skodje Skodje Torsdag 15. 08.30-10.30 Prestemarka
onsdag 7. februar Skodje kommune
Internasjonal kafe på Gomerhuset
Laurdag 10. februar kl. 13-15 Alle er velkomne til god mat og triveleg prat i lag med nye og gamle sambygdingar!
onsdag 7. februar Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Feiring av samefolkets dag!
I dag hadde Valle barnehage invitert ordføraren på besøk. 6. februar er samane sin nasjonaldag og samisk kultur og mat var temaet. Det var sett opp ein liten lavvo, og borna teikna flagg og kasta lasso.Til lunch var det Bidos som er ei kjøttsuppe og Gahkko som er små brød...
tirsdag 6. februar Skodje kommune
Snart klart for Grand Prix!
Skodje ungdomsskule arrangerer Grand Prix i Gomerhusettorsdag 15.februar. Det vert som vanleg to forestillingar. Den første startar kl.17.30 og den andre kl.19.15.Kåringa foregår under den andre forestillinga. Dørene opnar kl.17.00, og det vert kaf og tombola både i kantina og i...
mandag 5. februar Skodje kommune
Skodje - eit meir demensvenleg samfunn
Skodje kommune har oppretta ei arbeidsgruppe som skal gjennomføre slike opplæringstiltak retta mot offentleg og privat servicenæring. Vi går no ut til servicenæringane i Skodje og tilbyr 1 times opplæring i korleis vi kan bli betre på å yte service til personar med...
fredag 2. februar Skodje kommune
16 vegar må endre namn
Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for 16 adresseparsellar i Skodje kommune. Det gjeld endring av vedtekne vegnamn med namnelikskap i kommunane som skal slå seg saman og bli Ålesund kommune frå 01.01.20.
fredag 2. februar Skodje kommune
Niusvegen blir endra til Nihusvegen?
Stadnamnstenesta har i brev 25.09.17 presisert at fjellet som dannar føreledd til vegnamnet skal skrivast Nihusen i offisielle samanhengar, etter vedtak 16. juni 1992. Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for å endre skrivemåten av adresseparsellen Niusvegen til...
fredag 2. februar Skodje kommune
Nye vegnamn på Håem og Tøssebru
I brev dat 05.01.18 frå Klagenemd for stadnamnssaker får vi ei endeleg avgjerd på to namnesaker som har pågått i fleire år. Det blir slått fast at skrivemåten skal vere Håem, Håemsvik, Tøssebru, Tøssebruvåg og Tøssebruneset. ...
fredag 2. februar Skodje kommune
Vassleidningsbrot
Vasslekkasjen er lokalisert og vil bli reparert. Alle abonnentar vil foråpentlegvis ha normalt vasstrykk i løpet av kort tid.
tirsdag 23. januar Skodje kommune
Ledig kommunal bustad i Ådalsbakken 4
Skodje kommune har ledig bustad i Ådalsbakken 4. Bustaden har 1 soverom. Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 7. februar 2018.
mandag 22. januar Skodje kommune
Søk barnehageplass 2018 / 2019
Skodje kommune har samordna opptak for dei fem barnehagane i kommunen Skodje, Prestemarka, Stette, Valle og Plassebakken. Fristen for å søkje barnehageplass ved hovudopptak for komande barnehageår, med oppstart 15.august er: 1. mars 2018. Ved ledig kapasitet vert nye søknader handsama...
torsdag 18. januar Skodje kommune
Kurs i andelslandbruk
NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp...
onsdag 17. januar Skodje kommune
Strøsand
Treng du å strø vegen din? Det er glatt ute for tida. Skodje kommune har meir enn 60 kasser med strøsandplassert rundt omkring i kommuen. Det er lov for innbyggjarane åhente seg sand der til å strø oppkjørselen sin med. Og skulle ein av kassane vere tomme så gje...
onsdag 17. januar Skodje kommune
Her er forslaga til gatenamn
Mange har nytta sjansen til å sende inn forslag til gatenam i nye Ålesund. Fristen for å sende inn forslag gjekk ut 31. desember og her får du ei oversikt over forslaga.
mandag 15. januar Skodje kommune
Folkemøte om Møreaksen 23.01.2018 kl 18:00 på Gomerhuset
Statens Vegvesen har no kome med si utgreiing om trasval for Møreaksen. Skodje Kommune og Ørskog Kommune ønsker difor velkommen til eit ope møte der alle interesserte kan få informasjon direkte og høve til å stille spørsmål.
onsdag 10. januar Skodje kommune
Temakveld om mobbing i barnehage
Barnehagane og skulane i Skodje er saman om satsinga Inkluderande barnehage og skulemiljø. Barnehagane er også midtveis i det tre-årige prosjektet Ringar i vatn. Tema for dette prosjektet er barns psykiske og fysiske helse. Vi inviterar foreldre med barn i barnehage til temakveld om Mobbing i...
mandag 8. januar Skodje kommune
UKM (Ung Kultur Møtest) på Skodje søndag 28. januar kl. 17
Likar du å synge, danse, spele piano, gitar eller fiolin? Eller fortelje vitsar, sjonglere med ballar, trylle eller turne? Eller kanskje er du av dei som likar å lage ting teikne, ta bilde, lage film, sy, male eller snekre? Tenkjer du av og til på at det kunne vere kjekt å la andre...
mandag 8. januar Skodje kommune
Ekstremværet "Cora"
Søndag 7. januar er det meldt at ekstremvært Cora vil treffe Møre og Romsdal. Det er venta vindkast mellom 35-40 m/s. Ta naudsynte omsyn og fest lause gjenstanderrundt husa. Skulle situasjonen krevje det og du treng hjelp så ta kontakt med naudetatanebrann 110, politi 112 ellerambulanse...
lørdag 6. januar Skodje kommune
Region Ålesund møtte Mørebenken
Ordførarar og administrasjonar i sunnmørskommunane møtte torsdag 4. januar Mørebenken for å løfte fram viktige tema til stortingspolitikarane frå fylket. Vertsskap for møtet med Mørebenken var Sunnmøre regionråd og nesten alle...
fredag 5. januar Skodje kommune
Borgarleg vigsel i Skodje
Frå 1. januar 2018 vart ansvaret for gjennomføring av borgarleg vigsel overført frå Tingretten til kommunane. Her kan du lese meir om korleis dette vil bli i Skodje kommune.
torsdag 4. januar Skodje kommune
Opningstider på Helsestasjonen i romjula
Onsdag 27/12 kl. 10.00-14.00 Torsdag 28/12 kl. 10.00-14.00
22. desember 2017 Skodje kommune
Barneverntenester i romjula
Storfjorden barnevern har ope kontor i Skodje Rådhus i romjula: kl. 09.00 15.00. (ons- fred), med redusert bemanning. Det er ønskeleg at den som treng kontoravtale, gjer avtale på førehand ettersom tilsette kan verei møter utanfor rådhuset og fordi ytterdøra er stengd. ...
22. desember 2017 Skodje kommune
Opningstider på Rådhuset i romjula
Sentralbordet er ope kl. 11.00-14.00 alle kvardagar i romjula. Ekspedisjonen er stengt, men ein kan gjere avtale med sakshandsamar på førehand. Skodje kommune ynskjer alle eigod julehøgtid.
22. desember 2017 Skodje kommune
NAV Storfjorden - opningstider veke 52
NAV Storfjorden, Skodje er stengt onsdag 27.12. Kontoret er opent fredag 29.12 kl. 10.00 14.00. Elles har NAV Storfjorden følgjande opningstider: NAV Storfjorden, Ørskog: onsdag 27.12 kl. 10.00 14.00 NAV Storfjorden, Norddal: onsdag 27.12 kl. 10.00 14.00 NAV Kontaktsenter har opent alle dagar i...
21. desember 2017 Skodje kommune
Ledig stilling med viltettersøk for Skodje og Ørskog kommune
Vi søkjer etter personell som kan utføre det lovpålagte viltettersøket for Skodje og Ørskog kommune. Stillinga er ledig frå 1.februar 2018.
15. desember 2017 Skodje kommune
Tid for avlesing av vassmålaren
Varsel om avlesing av vassmålar vert sendt ut på SMS til alle vassmålarabonnentar som vi har registrert eit mobiltelefonnummer på. Du svarar på meldinga med berre målarstanden. Send inn avlesinga innan 17. desember.
12. desember 2017 Skodje kommune
"Lys i mørketida"
GODE FORELDRE Som de alle er godt kjende med, har vi morgon og ettermiddag eit svært krevjande trafikkbilete kringsentrumsskulane. Gjentekne reflekskampanjar og stadige oppmodingar til heimane om at flest mogleg av elevanebør gå til skulen,må vi ha trua på harpositiv effekt. Eg vil...
27. november 2017 Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Endra telefon- og ekspedisjonstid på legekontoret
Frå 22. november vil ekspedisjon og telefon på legekontoret bli opna først kl. 09.00 på onsdagar. Dette grunna møte/undervisning. Akuttlinja er open som før.
23. november 2017 Skodje kommune
Invitasjon til å foreslå gatenamn
Innbyggjarane i Skodje kommune vert invitert til å kome med forslag til aktuelle namn på dei gatene/vegane som må skifte namn. Fristen er sett til 31.12.2017. (Les meir om dette ved å trykke på overskrifta. )
21. november 2017 Skodje kommune
Verdas jordverndag 2017: Jordverndag på Sunnmøre Museum
I samband med Verdas jordverndag 2017 vert detein temadag på Sunnmøre Museum, Ålesund Tysdag 5. desember 2017. Påmelding innan fredag 1. desember på tlf 90 95 47 87 eller på moreogromsdal@jordvern.no
20. november 2017 Skodje kommune
Kva gjer vi med forslaga frå folkemøtet «Ung i Skodje»?
Folkemøtet Ung i Skodje kom med mange forslag til kva vi kan gjere saman for å skape eit godt oppvekstmiljø i Skodje. I eining for kultur, folkehelse og frivillegheit vil vi kommentere/ta forslaga vidare slik:
16. november 2017 Skodje kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Formannskapet sitt framlegg er 16.november 2017 kl.12.00 lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og du finn det her:Budsjett 2018 ogøkonomiplan 2018-2021 Frist for høyring er torsdag 30. november2017 kl.12.00
16. november 2017 Skodje kommune
Brannøving på Skodje Rådhus
Denne veka harordførar og tilsette på Rådhuset og Helsesenteretgjennomført brannøving.
2. november 2017 Skodje kommune
The North West har ansatt daglig leder
Maria Carmona er ansatt som daglig leder i The North West. Carmona begynner i jobben mandag 6. november.
2. november 2017 Skodje kommune
Reint vatn
Dei siste prøveresultata viser at samtlege vassprøver frå det kommunale vassverket er fine.
28. oktober 2017 Skodje kommune
Korleis er det å vere ung i Skodje?
Velkomen til folkemøte torsdag 9. november. Ungdomsrådet inviterer alle til å snakke om det å vere ung i Skodje. Stad: Gomerhuset, kultursalen Tid: Tors 9. nov kl 1800-2030 På saklista: Presentasjon: Hovudfunn frå årets Ungdata-undersøking Idedugnad: Kva...
27. oktober 2017 Skodje kommune
Skodje omsorgssenter: Små mengder koliforme bakteriar
Nye vassprøver viser ei svært lita mengde koliforme bakteriar i vatnet til ein del av Skodje omsorgssenter. Drikkevatnet i kjøkkenavdelinga ved omsorgssenteret har ingen bakteriar. Det er gjort ei utspyling, og nye vassprøver er tekne i dag. Resultatet av desse vil liggje føre i...
27. oktober 2017 Skodje kommune
Koliforme bakteriar påvist i drikkevatnet på Skodje omsorgssenter
Det er påvist koliforme bakteriar i vassprøver som er tekne på Skodje omsorgssenter. Det er innført kokepåbod ved omsorgssenteret. Kommunelegen er informert. Det er berre prøvene frå Skodje omsorgssenter som viser førekomst av koliforme bakteriar. Det er tatt...
27. oktober 2017 Skodje kommune
Arbeidsgivar eller næringsdrivande?
I desember er det informasjonsdag som fokuserer på lønnsområdet ved a-melding, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
26. oktober 2017 Skodje kommune
Informasjon om høve til å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage
Det er innført to nasjonale ordningar for redusert foreldrebetalingi barnehage, som føresette kan søke på.
21. oktober 2017 Skodje kommune
Program for Kulturveka 2017
Laur 21.10. kl 13-15: Internasjonal kafe på Gomerhuset. Søn 22.10. kl 18: Handballkamp i idrettshallen på Gomerhuset Tys 24.10. kl 19: Strikkekveld på biblioteket, Gomerhuset Ons 25.10. kl 17: Syng med oss på Skodje omsorgssenter, med Asgeir Berg, trekkspel, og Thor Ivar...
19. oktober 2017 Skodje kommune
Influensavaksinasjon 2017
Årets influensavaksine er venta i midten av veke 43. Skodje Helsesenter vil ha ein vaksinasjonskveld torsdag 26.10.17 mellom kl.16.30 og 19.00. I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha eit så godt vern som mogleg. ...
18. oktober 2017 Skodje kommune
Markering av den internasjonale eldredagen
Den internasjonale eldredagen vert og markert i Skodje. Skodje Eldreråd og Skodje pensjonistlag inviterer! Les invitasjonen her. Hjarteleg velkomne!
28. september 2017 Skodje kommune
Møte for tilsynsførarar for barn i fosterheim
Deter møte på Skodje Rådhus for tilsynsførarartil barn i fosterheim, ​onsdag 27. september kl 17.00.Hovedinngangen er stengt, sådøra til høgre merka personal og politikarinngang må nyttast.
26. september 2017 Skodje kommune
Hugs å røyste i dag
I dag kan du bruke røysteretten din! Røystelokale og opningstider i Skodje kommune: Krins Røystestad Opningstid Brusdal Brusdal skule Kl. 15.00 - 20.00 Engesetdal Misjonshuset, Engesetdal Kl. 15.00 - 20.00 Glomset Glomset bedehus Kl. 15.00 - 20.00 Skodje Skodje...
11. september 2017 Skodje kommune
Interessert i kva som skjer i bygginga av ny kommune?
Dersomduser etter informasjon knytt til bygging av nye Ålesund kommune,så finndu dette ved å gå inn på www.nyealesund.no
4. september 2017 Skodje kommune
Høyring av namnesaker i Skodje kommune
Skodje namnenemd vedtok i møte 31.08.17 å starte namnesak for fire adresseparsellar i Skodje kommune på Svortahaugen, og i planområda Gyrihaugen i Utvika, Storbakken i Skodje sentrumogsoningssenterpå Digernes.
1. september 2017 Skodje kommune
Dei første avgjerdene i fellesnemnda
Fellesnemnda hadde sitt første møte 24. august. Fellesnemnda valde medlemmar til det partsammensette utvalet, prosjektstyringsverktøy og overordna styringsdokument.
25. august 2017 Skodje kommune
Følg fellesnemnda sitt møte direkte
Fellesnemdna i nye Ålesund har sitt første møte i dag, 24. august, klokka 12.00. Du kan følge møtet på nett-tv.
24. august 2017 Skodje kommune
Vasslekkasje - Håhjem
Det har oppstått ein lekkasje på ei vassleidning i området Verslehøgda/Håhjem. Abonnentar i området kan oppleve lavt vasstrykk eller bli utan vatn i periodar. Arbeidet med å reparere lekkasjen er i gang, og vil truleg bli fullført i løpet av...
24. august 2017 Skodje kommune
Fellesnemnda møtast for første gong
24. august er første møte i fellesnemnda for nye Ålesund kommune og blant sakene er konstituering, val av skybasert prosjektstyringsverktøy og risikoanalyse.
21. august 2017 Skodje kommune
Fire søkjarar til stilling som rådmann i nye Ålesund kommune
Søknadsfristen for rådmann til nye Ålesund kommune var 15. august og det er kome inn fire søkarar.
21. august 2017 Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Møte i haust
Nye Ålesund kommune har ei rekkje møte i haust, og 24. august er det første møtet i Fellesnemnda. Sjå oversikt og kva som skjer i haust.
14. august 2017 Skodje kommune
Postlistene vert ikkje oppdatert i veke 30 og 31
Postliste for Skodje kommune vert ikkje oppdatert i veke 30 og 31 grunna ferieavvikling. God sommar!
20. juli 2017 Skodje kommune
Alle bostøttemottakarar får nytt vedtak i juli
Alle bostøttemottakarar får nytt vedtak i juli. Eventuelle endringar i vedtaket frå juli kan skuldast nye satsar, feriepengar og nytt skatteoppgjer. Les vedtaksbrevet frå Husbanken ved å gå inn på Les digital post og logg inn med elektronisk identifikasjon. I...
19. juli 2017 Skodje kommune
NAV Storfjorden, Skodje er stengt i veke 29 og 30
Publikumsmottaket heldstengt i veke 29 og 30. Sjå på: www.nav.no/dittnav eller Ring: NAV Kontaktsenter Telefon 55 55 33 33 Det er ope alle kvardagar: 08.00 15.30 eller Kontakt: NAV Storfjorden, Ørskog. Her er ope publikumsmottak i veke 29 og 30 måndag kl. 10.00 15.00 onsdag...
14. juli 2017 Skodje kommune
Interessert i klimavenleg planlegging?
Region Ålesund har ledig eitårig engasjement som prosjektkoordinator for forprosjektet for klimavenleg areal- og transportplanlegging. Det er muleg at stillinga varigheit vil bli forlenga.
13. juli 2017 Skodje kommune
Manntal i Skodje kommune
For å kunne røyste ved Stortingsvalet og Sametingsvalet måndag 11. september, må du stå i manntalet i kommunen. Du vert innført i manntalet i den kommunen Folkeregisteret har registrert deg som busett per 30. juni i år. Manntaleterlagt ut til offentleg ettersyn i...
10. juli 2017 Skodje kommune
Røyste heime?
Dersom du på grunn av sjukdom eller andre årsaker ikkje kan kome til røystelokalet, kan du søkje om å få førehandsrøyste der du bur (ambulerande røysting). Søknaden må vere valstyret i hende innan tysdag 5. september kl.15.00. Søknad...
3. juli 2017 Skodje kommune
Tid og stad for førehandsrøysting
Frå 10. august til 11. september skal det haldast førehandsrøysting ved rådhuset. Opningstidene er: Måndag, tysdag, torsdag og fredag 09.00 - 14.00 Onsdag 10.00 - 14.00 Utvida opningstid: Torsdag 31. august 09.00 - 19.00 Torsdag 7. september 09.00 - 19.00
3. juli 2017 Skodje kommune
Historisk møte for nye Ålesund
Onsdag 21. juni samles de fem kommunene til sitt første felles kommunestyremøte. I gamle Ålesund.
14. juni 2017 Sunnmørsposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKODJE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Bergen Telemark IT Innenriks Hedmark Troms Odda Akershus Kjendis Vestfold Sarpsborg 08 Næringsliv Oppland Båt Sport Buskerud Kultur Trøndelag
flere?
Østfold Aust Agder Fotboll Nordland Rogaland Mat Møre og Romsdal Vest Agder Finnmark Kvinnherad Jul Sogn og Fjordane Oslo Get-ligaen Mobil Forsvar Fiske Skåne Blekinge Bolig Kalmar Økonomi Ringsaker Inrikes Landbruk Fotball Russland Sport Haugesund Hammerfest Osterøy Trav Motor Bodø Øvre Eiker Elverum Bærum Oskarshamn Bamble Helsingborg Politikk Reise Forskning Näringsliv Kristiansand Tromsø Drammen Radøy Vestby Östra Göinge Kryptovaluta Sigdal Odds BK Vær Kragerø Kultur OL Indonesia Tinn Kongsvinger Karmøy Lindås Kristianstad Risør Narvik Førde Sykkel Suldal Musikk Porsgrunn Stockholm Tingvoll Kristiansund Trysil Fauske Landskrona Helse Salangen Sandnes Hadsel Eliteserien Sørfold Meland Gjøvik Klippan Horten Lesja Kunst Nord-Korea Svelvik Film Nedre Eiker Sarpsborg Løten Askøy Kommunesammenslåing Evje og Hornnes Hemne Forskning Svalbard Kongelig Moss Malmö Sandefjord Rosenborg BK Hamar Trondheim Tolga Game of Thrones FK Haugesund Vaksdal Barn Tesla Stavanger Vestre Slidre Masfjorden Askim Eidsberg Asker Nannestad Jobb Råde Ås Vestvågøy Sortland Hockey Vefsn Fjell Håndball Spill Tour de Ski Orkdal Skien Jakt Mote Nore og Uvdal Karlskrona Kongsberg Lødingen Bil Tvedestrand Dyr Langrenn NHL Drangedal Alpint Våler Snowboard Larvik Friidrett Lenvik Jølster Tønsberg Foto Litteratur Nybro Re Ørsta Målselv Stavanger Oilers Universet Harstad Gjerstad Øygarden Aurdal Stryn Bil Klima Åsnes Notodden Andøy Hälsa Skisport Stord Porsanger Vitenskap Frogn Fet Klepp Google E-sport Norway Cup Tour of Norway Brønnøy Åmot Strand Hörby Alta Rana Frankrike Nesseby Brexit Utsira Finnøy Halloween Eiker Vålerenga Selbu Meløy Eid Hurum Romfart Tomelilla Sund Skjervøy Grue Farsund Kvænangen Tromsø IL Aurskog-Høland Mat Hässleholm Voss Fredrikstad Seljord Modum Tynset Ski Kina SK Brann World Series of Poker Mandal Sande Steigen Røros Dovre Ullensvang Skøyter Teknik Lillesand Volda Vinje Sverige Halsa Enebakk Leirfjord Alstahaug Båstad Træna Mörbylånga Tour de France Årdal Fitjar Sjakk Tana Austrheim Hvaler Svalöv Musik Åmli Lomma Telenorligaen Rendalen Vietnam Mönsterås Lindesnes Bjørnefjorden Sande Frosta Tydal La liga Bromölla Resor Emmaboda Nesodden Nesset Herøy Flora Evenes Sør-Varanger VM Eslöv Filippinene Skiskyting Syria Nissedal Jevnaker Lier Lyngdal Båt Lund Poker Ålesund Menn Arendal Skurup Ulstein Rauma Fedje Modalen Viking FK Måsøy Eurovision Skedsmo Svømming Kvinner Øksnes Røyken Bremanger Ishockey Motorsport Film Nes Os Eidfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL