Skodje
Flytebrygge ved Skodje Dampskipskai
I samarbeid med Sunnmøre Friluftsråd har Skodje kommune lagt ut ny flytebrygge ved Skodje Dampskipskai. Etter avtale med grunneigarane v/Harald Skodje kan kai med flytebrygge nyttast av ålmenta til opphald, bading og gjestebrygge for båtar. Som gjestebrygge er det sett ei grense på...
mandag 14:02 Skodje kommune
Badeplass på Fylling
Den offentlege badeplassen på Fylling har fått skikkeleg oppgradering i samband med etablering av anlegg forkrisevassforsyning. Det er rydda, påkjørt sand og etablert ein liten vør for utsetjing av kano og kajakk. I tillegg er det tilgang på toalett (ta med papir for å...
mandag 12:40 Skodje kommune
Bålforbodet er oppheva
Totalforbodet mot bruk av open eld utandørs er oppheva frå i dag, fredag 15. juni.
fredag 15:08 Skodje kommune
Nyløa fekk torvtak
I dag hadde elevar frå valfaget Levande kulturarv invitert resten av 10.trinnet til torvtakdugnad på den nye grindløa dei har bygd ved sidan av Gomerløa.
onsdag 21:06 Skodje kommune
Ver merksam! Det er meldt sterk vind og nedbør.
Det er venta svært kraftig vind! Vi ber alle om å vere merksam og følgje med på værmeldinga. Meteorologisk institutt har sendt ut obsvarsel for Møre og Romsdal. Torsdag 14. juni vert det venta full storm langs kysten av Norge. Vinden er meldt til å vere på mellom...
onsdag 19:36 Skodje kommune
Høyring av forslag til Ruspolitisk handlingsplan 2018-2019
Skodje formannskap gjorde i møte 29.05.2018, sak 51/18, slikt vedtak: Skodje formannskap legg Ruspolitisk handlingsplan 2018 -2019 ut på offentleg høyring. Frist for merknader og innspel er sett til 01.08.2018. Merknader skal sendast til magne.fylling@skodje.kommune.no. Forslag til...
fredag 1. juni Skodje kommune
Forbod mot hagevatning i Skodje kommune inntil vidare
Stort vassforbruk medfører at abonnentar i høgareliggande område kan verte utan vatn, samt at høgdebassenga vert tappa tomme. Dette medfører at det vert forbod mot vatning av plenar som fører til stor forbruk av vatn.
mandag 28. mai Skodje kommune
Brannvesenet innfører totalforbud mot bruk av open eld utandørs
Brannvesenet innfører totalforbud mot å gjere opp eld utandørs i Skodje kommune. Forbodet gjeld frå og med måndag 28. mai 2018 og inntil det kjem tilstrekkeleg nedbør.
mandag 28. mai Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kunngjering om offentleg høyring av forslag til kommuneplan
Video/animasjon: Nanseth Media Meir informasjon om kommuneplanen.
tirsdag 22. mai Skodje kommune
Har de prosjekt som kan finansierast av spelemidlar?
Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar lista er lang over kva det kan søkjast spelemidlar til. Idrettslag, skyttarlag, kommunar m.fl. kan søkje spelemidlar til både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Burettslag og...
onsdag 16. mai Skodje kommune
Kunngjering av reguleringsvedtak
I medhald av plan- og bygningslova 12-12 stadfesta Skodje kommunestyre, 03.05.18, reguleringsplan for Digernes vest - soningssenter m.m, K-sak 24/18. Planområdet ligg nord for Europaveg 39 og vest for riksveg 661 på Digernes, og utgjer eit samla areal på ca. 270 dekar. Planområdet omfattar...
mandag 14. mai Skodje kommune
Søknad om opptak til kulturskulen 2018/19
Kulturskulen tilbyr skuleåret 2018/2019 slik musikkundervisning: piano, song, messinginstrument og trommer. I tillegg er det råd å søke om opptak på teikne-/malekurs. Her søkjer du! NB! Berre dei som ynskjer nytt tilbod skal søkje. Elevar som har tilbod og vil halde...
mandag 14. mai Skodje kommune
Søknad om fast leige av Gomerhuset august 2018 - juni 2019
Det skal søkjast påDigitale søknadsskjema Frivillege lag får leige rom på Gomerhuset utan å måtte betale husleige. Vilkåret er at brukarane set seg inn i og følgjer rammer og reglar for bruk og branninstruks samttek del i tilsyn og generell orden. Skrivne...
mandag 14. mai Skodje kommune
Ny vasstenging Porsevegen/Austlivegen TORSDAG 3. mai kl. 09.00
Vatnet vert stengt i området Porsevegen/Austlivegen TORSDAG 3. mai frå kl. 09.00 for fullføring reparasjon av vasslekkasje. Vatnet vert påsett utan nærare varsel når arbeidet er utført. Kartet viser omtrentleg område som vert omfatta av stenginga.
onsdag 2. mai Skodje kommune
Frukostmøte 4. juni kl. 08.30-10.00 på Skodje rådhus
Møtet er fordeg somarbeider med barn og unge eller som er frivillig i aktivitetar for barn og unge. Opplever du som frivillig i idrett, korps eller andre aktivitetar behov for meir kunnskap om korleis vere ein trygg vaksen i møte barn og unge som har det vanskeleg? Velkommen til uhøgtideleg...
onsdag 2. mai Skodje kommune
Vasstenging Porsevegen/Austlivegen onsdag 2. mai kl. 09.00
Vatnet vert stengt i området Porsevegen/Austlivegen onsdag 2. mai frå kl. 09.00 p.g.a. reparasjon av vasslekkasje. Vatnet vert påsett utan nærare varsel når arbeidet er utført. Kartet viser omtrentleg område som vert omfatta av stenginga.
mandag 30. april Skodje kommune
Endring av skrivemåten Niusvegen til Nihusvegen
Formannskapet - 31/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka: 1.Vegparsellen Niusvegen får endra skrivemåte til Nihusvegen. Grunngjevinga er at Stadnamnstenesta i merknad dat 25.09.2018 presiserer at fjellet som dannar føreledd til vegnamnet, skal skrivast Nihusen i offisielle...
mandag 30. april Skodje kommune
Vedtak av tre vegnamn i områda Håem og Tøssebru
Formannskapet - 33/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka: 1. Vegnettet på næringsområdet på Håem får namnet Håem næringsområde. Vegparsellen på Håem får namnet Karlvikvegen. Vegparsellen på Tøssebru får namnet...
mandag 30. april Skodje kommune
Tildeling av adresser til bygg på øyar i Skodje kommune
Formannskapet - 32/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka: 1. Vemøya og Dyrøya i Ellingsøyfjorden får status som adresseparsellar. Fritidsbustadene på Buholmen, Jensvikholmen, Ytste og Inste Mørkesetholmen skal ha adresse knytt til nærmaste veg....
mandag 30. april Skodje kommune
Kommunereform – nye namn på 16 vegar i Skodje kommune
Formannskapet - 34/18: Det er gjort følgjande vedtak i saka: 1. Dei 16 vegane i Skodje kommune som må endre namn pga av kommunesamanslåinga, får slike nye namn: Bergsvegenblir Bergsbakken Einevegenblir Einebærvegen Fjellvegen blirNihusvegen Gamlevegen blirGrindvikvegen ...
mandag 30. april Skodje kommune
Skuletur til Berlin og Krakow
Etter ei åtte døgn lang danningsreise til Berlin og Krakow, kom elevane på 10.trinnet tilbake til Skodje ungdomsskule onsdag kveld. Skuleturen var særs vellukka og føyer seg fint inn i rekka av flotte turar til Tyskland og Polen - som har vore det primære reisemålet for...
torsdag 26. april Skodje kommune
Exit lokaldemokrati?
Nye Ålesund inviterer innbyggarar, næringsliv, lag og foreningar til å diskutere korleis vi saman kan utvikle lokalsamfunna i den nye kommunen. Vi inviterer til møte 2. mai kl. 18.30 - 21.00 på Gomerhuset, Skodje.
onsdag 25. april Skodje kommune
Ledig kommunal bustad i Ådalsbakken 4
Skodje kommune har ledig bustad i Ådalsbakken 4. Bustaden har 1 soverom. Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 16. mai 2018.
fredag 20. april Skodje kommune
Tettstadutvikling - Korleis skape attraktive tettstader?
Skodje næringsforening går saman med Ørskog næringsforening om felles næringsforeining og inviterer til Ope møte tysdag 24. april kl. 18.00 på Gomerhuset Tema for møtet er tettstadutvikling korleis vi kan skape attraktive tettstader. Det blir innlegg av Ingunn...
fredag 20. april Skodje kommune
Informasjonsmøte om nytt tilbod til personar med demens.
Det er no snart klart for åpning av det nye dagtilbodet til deg som har demens og bur heime. Vi inviterer alle som er interessert i å høyre om den nye tilbodet, til informasjonsmøte på jentekolonien: 15. mai 2018 kl 18.00 - 19.00
torsdag 19. april Skodje kommune
Går saman for ein sunn sjø
Ålesundregionen og nye Ålesund tar grep om plastproblematikken og går saman med næringa, akademia og organisasjoner for å redusere mengda plast i havet. Laurdag 21. april arrangerer Norad nattevandring til Fjellstua under konferansefestivalen The North West. Nattevandringa markerer at...
tirsdag 17. april Skodje kommune
Høyring om breibandsutbygging
Nye Ålesund skal søkje om pengar for å bygge ut breiband der dei kommersielle aktørane ikkje finn det lønsamt å byggje ut, og ønsker innspel frå innbyggarar, organisasjonar og verksemder om kva område søknaden bør omfatte. Fristen for innspel er...
tirsdag 10. april Skodje kommune
Bålforbodet er oppheva
Bålforbodet som vart innført 29. mars er oppheva.
onsdag 4. april Skodje kommune
Bekymra for eit barn eller ungdom i påska ?
Storfjorden barnevern har døgnopen beredskap på telefon 91 91 19 66 ​Du kan også ringe alarmtelefonen 116 111 dersom du opplever ein situasjon som er vanskleg eller du opplever at andre kan ha det vanskeleg ​Her får du råd og veiledning frå fagperson, heile døgnet.
fredag 30. mars Skodje kommune
Bålforbod frå 29. mars
Brannsjefen har vedteke forbod mot å gjere opp eld utandørs i Skodje kommune. Forbodet gjeld frå 29. mars 2018 kl. 19.00 og inntil situasjonen endrar seg.
torsdag 29. mars Skodje kommune
Opningstider påskeveka
Skodje Rådhus, ekspedisjon og telefon: Måndag og tysdag er det vanleg opningstidkl. 9.00-14.00. Onsdag 28.03.2018 held vi stengd. Då fleire tilsettehar fri denne veka er det ein fordel å gjere avtale på førehand om du ynskjer å treffe ein av sakshandsamarane desse...
torsdag 22. mars Skodje kommune
Earth Our - laurdag 24.mars kl.20.30
Earth Hour er ei enkel id som har utvikla seg til å bli eit globalt fenomen. I fjor deltok så mange som 187 land og territorium i feiringa avv WWFs Earth Hour. Ikkje mindre enn 3100 landemerke og ikon - frå Eiffeltårnet til Big Ben og Tokyo Tower - sløkte lyset i ein time for å...
torsdag 22. mars Skodje kommune
Kartkonferanse - kan vi stole på offentlege kart?
torsdag 15. mars Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ordfører Dag Olav Tennfjord opnar Europris på Digernes
Torsdag 15.mars 2018 held Skodje-ordfører Dag Olav Tennfjord opningstalen når den nye Europris-butikken på Digernes innvies. Denne butikken som er nummer 252 i den landsomfattende Europris-kjeden, er den fjerde som er åpnet i regionen det siste halvåret og alt i alt butikk nummer 19 i...
onsdag 14. mars Skodje kommune
Administrativ organisering av nye Ålesund
Den overordna administrative strukturen til nye Ålesund skal ut på høyring. Arbeidet med å organisere nye Ålesund vil skje i fleire fasar. I første omgang skal vi få på plass nokre overordna prinsipp for organiseringa. Dette gjeld tema som kva prinsipp som skal...
tirsdag 13. mars Skodje kommune
Ny i nye Ålesund
Bente Glomset Vikhagen er tilsett som assisterande prosjektleiar i prosjektorganisasjonen for å bygge nye Ålesund, etter intern utlysing. Bente Glomset Vikhagen er rådmann i Skodje kommune og tiltrer i stillinga som assisterande prosjektleiar 1. april.2018. Det er viktig å ha ein person...
mandag 12. mars Skodje kommune
Idekafe om frivilligheit
Vi gjentek suksessen, og inviterer til idekaf på Gomerhuset 15.03.2018 klokka 19:00. Nytt av året er sal av kaffi og vaflar i samarbeid med Handball J16. Så ta med pengar! Engasjement, dugnad og samskaping har gitt resultat i form av ungdomsklubb, opprusting av Fjellvegen, badeplass på...
tirsdag 6. mars Skodje kommune
Mobil miljøstasjon
Tid for opprydding! Finn fram gamle målingsboksar, sprayflasker, kjemikaliar, mobiltelefonar, skjermar og leidningar. Kom med ditt miljøfarlege avfall til ÅRIM sin mobile miljøstasjon. ÅRIM sørger for at avfallet vert sendt til gjenvinning. 6. mars kl. 18.30 - 20.00:...
torsdag 1. mars Skodje kommune
Glitrande Grand Prix 2018
Det vart ein strålande kveld i Gomerhuset torsdag, då Skodje ungdomsskule arrangerte Grand Prix for 23. gong. Mange flotte innslag gav fullt trøkk i salen, og etter ein heilaften med to sceneshow stod 10A att som årets vinnarar med det dagsaktuelle innslagetMøreaksen. Det smakte...
fredag 16. februar Skodje kommune
Biblioteket stengt i vinterferien
Biblioteket er stengt i veke 8 når skulane har vinterferie. Første opningsdag etter ferien er måndag 26. februar.
torsdag 15. februar Skodje kommune
UKM-representantar på fylkesmønstringa
UKM Skodje 2018 blei arrangert søndag 28. januar. Publikum fekk sjå og høyre åtte glitrande sceneinnslag, flott presentert av programleiarane Lena Maria Adriana Van Weert og Amanda Rånes Ludvigsen. Desse deltakarane har takka ja til å representere Skodje under...
torsdag 8. februar Skodje kommune
Besøk av "Barnevernproffene" på Ørskog samfunnshus
torsdag 8. februar Skodje kommune
Innskriving Skodje grunnskule 12.-15. februar
Skule Dag Dato Klokka Frå barnehage Innskriving grunnskule i Skodje 2018 Skodje Måndag 12. 08.30-10.30 Plassebakken Valle Tysdag 13. 09.00-11.00 Valle Skodje Onsdag 14. 08.30-10.30 Stette og Skodje Skodje Torsdag 15. 08.30-10.30 Prestemarka
onsdag 7. februar Skodje kommune
Internasjonal kafe på Gomerhuset
Laurdag 10. februar kl. 13-15 Alle er velkomne til god mat og triveleg prat i lag med nye og gamle sambygdingar!
onsdag 7. februar Skodje kommune
Feiring av samefolkets dag!
I dag hadde Valle barnehage invitert ordføraren på besøk. 6. februar er samane sin nasjonaldag og samisk kultur og mat var temaet. Det var sett opp ein liten lavvo, og borna teikna flagg og kasta lasso.Til lunch var det Bidos som er ei kjøttsuppe og Gahkko som er små brød...
tirsdag 6. februar Skodje kommune
Snart klart for Grand Prix!
Skodje ungdomsskule arrangerer Grand Prix i Gomerhusettorsdag 15.februar. Det vert som vanleg to forestillingar. Den første startar kl.17.30 og den andre kl.19.15.Kåringa foregår under den andre forestillinga. Dørene opnar kl.17.00, og det vert kaf og tombola både i kantina og i...
mandag 5. februar Skodje kommune
Skodje - eit meir demensvenleg samfunn
Skodje kommune har oppretta ei arbeidsgruppe som skal gjennomføre slike opplæringstiltak retta mot offentleg og privat servicenæring. Vi går no ut til servicenæringane i Skodje og tilbyr 1 times opplæring i korleis vi kan bli betre på å yte service til personar med...
fredag 2. februar Skodje kommune
16 vegar må endre namn
Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for 16 adresseparsellar i Skodje kommune. Det gjeld endring av vedtekne vegnamn med namnelikskap i kommunane som skal slå seg saman og bli Ålesund kommune frå 01.01.20.
fredag 2. februar Skodje kommune
Niusvegen blir endra til Nihusvegen?
Stadnamnstenesta har i brev 25.09.17 presisert at fjellet som dannar føreledd til vegnamnet skal skrivast Nihusen i offisielle samanhengar, etter vedtak 16. juni 1992. Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for å endre skrivemåten av adresseparsellen Niusvegen til...
fredag 2. februar Skodje kommune
Nye vegnamn på Håem og Tøssebru
I brev dat 05.01.18 frå Klagenemd for stadnamnssaker får vi ei endeleg avgjerd på to namnesaker som har pågått i fleire år. Det blir slått fast at skrivemåten skal vere Håem, Håemsvik, Tøssebru, Tøssebruvåg og Tøssebruneset. ...
fredag 2. februar Skodje kommune
Vassleidningsbrot
Vasslekkasjen er lokalisert og vil bli reparert. Alle abonnentar vil foråpentlegvis ha normalt vasstrykk i løpet av kort tid.
tirsdag 23. januar Skodje kommune
Søk barnehageplass 2018 / 2019
Skodje kommune har samordna opptak for dei fem barnehagane i kommunen Skodje, Prestemarka, Stette, Valle og Plassebakken. Fristen for å søkje barnehageplass ved hovudopptak for komande barnehageår, med oppstart 15.august er: 1. mars 2018. Ved ledig kapasitet vert nye søknader handsama...
torsdag 18. januar Skodje kommune
Kurs i andelslandbruk
NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp...
onsdag 17. januar Skodje kommune
Strøsand
Treng du å strø vegen din? Det er glatt ute for tida. Skodje kommune har meir enn 60 kasser med strøsandplassert rundt omkring i kommuen. Det er lov for innbyggjarane åhente seg sand der til å strø oppkjørselen sin med. Og skulle ein av kassane vere tomme så gje...
onsdag 17. januar Skodje kommune
Her er forslaga til gatenamn
Mange har nytta sjansen til å sende inn forslag til gatenam i nye Ålesund. Fristen for å sende inn forslag gjekk ut 31. desember og her får du ei oversikt over forslaga.
mandag 15. januar Skodje kommune
Folkemøte om Møreaksen 23.01.2018 kl 18:00 på Gomerhuset
Statens Vegvesen har no kome med si utgreiing om trasval for Møreaksen. Skodje Kommune og Ørskog Kommune ønsker difor velkommen til eit ope møte der alle interesserte kan få informasjon direkte og høve til å stille spørsmål.
onsdag 10. januar Skodje kommune
Temakveld om mobbing i barnehage
Barnehagane og skulane i Skodje er saman om satsinga Inkluderande barnehage og skulemiljø. Barnehagane er også midtveis i det tre-årige prosjektet Ringar i vatn. Tema for dette prosjektet er barns psykiske og fysiske helse. Vi inviterar foreldre med barn i barnehage til temakveld om Mobbing i...
mandag 8. januar Skodje kommune
UKM (Ung Kultur Møtest) på Skodje søndag 28. januar kl. 17
Likar du å synge, danse, spele piano, gitar eller fiolin? Eller fortelje vitsar, sjonglere med ballar, trylle eller turne? Eller kanskje er du av dei som likar å lage ting teikne, ta bilde, lage film, sy, male eller snekre? Tenkjer du av og til på at det kunne vere kjekt å la andre...
mandag 8. januar Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ekstremværet "Cora"
Søndag 7. januar er det meldt at ekstremvært Cora vil treffe Møre og Romsdal. Det er venta vindkast mellom 35-40 m/s. Ta naudsynte omsyn og fest lause gjenstanderrundt husa. Skulle situasjonen krevje det og du treng hjelp så ta kontakt med naudetatanebrann 110, politi 112 ellerambulanse...
lørdag 6. januar Skodje kommune
Region Ålesund møtte Mørebenken
Ordførarar og administrasjonar i sunnmørskommunane møtte torsdag 4. januar Mørebenken for å løfte fram viktige tema til stortingspolitikarane frå fylket. Vertsskap for møtet med Mørebenken var Sunnmøre regionråd og nesten alle...
fredag 5. januar Skodje kommune
Opningstider på Helsestasjonen i romjula
Onsdag 27/12 kl. 10.00-14.00 Torsdag 28/12 kl. 10.00-14.00
22. desember 2017 Skodje kommune
Barneverntenester i romjula
Storfjorden barnevern har ope kontor i Skodje Rådhus i romjula: kl. 09.00 15.00. (ons- fred), med redusert bemanning. Det er ønskeleg at den som treng kontoravtale, gjer avtale på førehand ettersom tilsette kan verei møter utanfor rådhuset og fordi ytterdøra er stengd. ...
22. desember 2017 Skodje kommune
Opningstider på Rådhuset i romjula
Sentralbordet er ope kl. 11.00-14.00 alle kvardagar i romjula. Ekspedisjonen er stengt, men ein kan gjere avtale med sakshandsamar på førehand. Skodje kommune ynskjer alle eigod julehøgtid.
22. desember 2017 Skodje kommune
NAV Storfjorden - opningstider veke 52
NAV Storfjorden, Skodje er stengt onsdag 27.12. Kontoret er opent fredag 29.12 kl. 10.00 14.00. Elles har NAV Storfjorden følgjande opningstider: NAV Storfjorden, Ørskog: onsdag 27.12 kl. 10.00 14.00 NAV Storfjorden, Norddal: onsdag 27.12 kl. 10.00 14.00 NAV Kontaktsenter har opent alle dagar i...
21. desember 2017 Skodje kommune
Ledig stilling med viltettersøk for Skodje og Ørskog kommune
Vi søkjer etter personell som kan utføre det lovpålagte viltettersøket for Skodje og Ørskog kommune. Stillinga er ledig frå 1.februar 2018.
15. desember 2017 Skodje kommune
Tid for avlesing av vassmålaren
Varsel om avlesing av vassmålar vert sendt ut på SMS til alle vassmålarabonnentar som vi har registrert eit mobiltelefonnummer på. Du svarar på meldinga med berre målarstanden. Send inn avlesinga innan 17. desember.
12. desember 2017 Skodje kommune
"Lys i mørketida"
GODE FORELDRE Som de alle er godt kjende med, har vi morgon og ettermiddag eit svært krevjande trafikkbilete kringsentrumsskulane. Gjentekne reflekskampanjar og stadige oppmodingar til heimane om at flest mogleg av elevanebør gå til skulen,må vi ha trua på harpositiv effekt. Eg vil...
27. november 2017 Skodje kommune
Endra telefon- og ekspedisjonstid på legekontoret
Frå 22. november vil ekspedisjon og telefon på legekontoret bli opna først kl. 09.00 på onsdagar. Dette grunna møte/undervisning. Akuttlinja er open som før.
23. november 2017 Skodje kommune
Invitasjon til å foreslå gatenamn
Innbyggjarane i Skodje kommune vert invitert til å kome med forslag til aktuelle namn på dei gatene/vegane som må skifte namn. Fristen er sett til 31.12.2017. (Les meir om dette ved å trykke på overskrifta. )
21. november 2017 Skodje kommune
Verdas jordverndag 2017: Jordverndag på Sunnmøre Museum
I samband med Verdas jordverndag 2017 vert detein temadag på Sunnmøre Museum, Ålesund Tysdag 5. desember 2017. Påmelding innan fredag 1. desember på tlf 90 95 47 87 eller på moreogromsdal@jordvern.no
20. november 2017 Skodje kommune
Kva gjer vi med forslaga frå folkemøtet «Ung i Skodje»?
Folkemøtet Ung i Skodje kom med mange forslag til kva vi kan gjere saman for å skape eit godt oppvekstmiljø i Skodje. I eining for kultur, folkehelse og frivillegheit vil vi kommentere/ta forslaga vidare slik:
16. november 2017 Skodje kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Formannskapet sitt framlegg er 16.november 2017 kl.12.00 lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og du finn det her:Budsjett 2018 ogøkonomiplan 2018-2021 Frist for høyring er torsdag 30. november2017 kl.12.00
16. november 2017 Skodje kommune
Reint vatn
Dei siste prøveresultata viser at samtlege vassprøver frå det kommunale vassverket er fine.
28. oktober 2017 Skodje kommune
Korleis er det å vere ung i Skodje?
Velkomen til folkemøte torsdag 9. november. Ungdomsrådet inviterer alle til å snakke om det å vere ung i Skodje. Stad: Gomerhuset, kultursalen Tid: Tors 9. nov kl 1800-2030 På saklista: Presentasjon: Hovudfunn frå årets Ungdata-undersøking Idedugnad: Kva...
27. oktober 2017 Skodje kommune
Arbeidsgivar eller næringsdrivande?
I desember er det informasjonsdag som fokuserer på lønnsområdet ved a-melding, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
26. oktober 2017 Skodje kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

SKODJE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland Sarpsborg 08 Telemark Utenriks IT Innenriks Kjendis Hedmark Nordland Oppland Næringsliv Bergen Aust Agder Båt Vestfold Fotboll Karlskrona Østfold Mobil Rogaland
flere?
Sport Kultur Vest Agder Akershus Troms Møre og Romsdal Hässleholm Skåne Svedala Oslo Odda Kalmar Sogn og Fjordane Buskerud Mat Forsvar Trøndelag Kristianstad Kvinnherad Fiske Molde FK Molde Skien Inrikes Oskarshamn Menn Fotball Sandnes Kongelig Rendalen Tinn Tynset USA Malmö Kultur Finnmark Stavanger Stabæk Eslöv Sport Kragerø Trening Sunndal Politikk Fredrikstad Åstorp Karmøy Barn Mandal Musikk Sverige Blekinge Lyngdal VM Hyllestad Lillesand Aurskog-Høland Steigen Håndball Lund Kunst Sigdal Mote Hälsa IK Start Reise Vestby Tomelilla Drangedal Android Poker Stockholm Nittedal Bolig Osterøy Sjakk Landskrona Tesla Grane Motor Tvedestrand 17. mai Russland Øygarden Lindås Vefsn Helse Vietnam Risør Sund Sørreisa Fauske Universet Kristiansand Askøy Spill Helsingborg Bil Salangen Stord Trav Näringsliv Nesodden Hörby Masfjorden Meløy Alpint Eliteserien Narvik Hvaler Friidrett X-games Utrikes Ski Vellinge Bil Suldal Nordkapp Båt Jakt Klippan Horten Turn Fedje Staffanstorp Åsnes Langrenn Lesja Kryptovaluta Mat Karasjok Vågan Get-ligaen Enebakk Jølster Trysil Mörbylånga Time Ballangen Tranøy Ringsaker Jevnaker Kommunesammenslåing Gausdal World Series of Poker Hemnes Kongsvinger Bamble Tana Brønnøy Sogndal Leirfjord Skiptvet Spania Eidskog Førde Åmot Film Askvoll Alstahaug Ronneby Solund Skurup Aurdal Vadsø Grue Bromölla Nore og Uvdal Porsanger Vær Utsira Målselv Økonomi Gloppen FK Haugesund Båstad Kävlinge Kviteseid Stranda OBOS-ligaen Sarpsborg Notodden E-sport Teknik Våler Berlevåg Larvik Sandøy Emmaboda Svalbard Porsgrunn Nissedal Meland Radøy Skiskyting Tyrkia Litteratur Voss Eiker Roing Østre Toten Selje Bremanger Lund Stavanger Oilers Eid Interiør Valle Kvinesdal Øyer Nord-Korea Bundesliga Skedsmo Trøgstad Askim Moskenes Forskning Fitjar Naustdal Sauherad Nord-Odal Høyanger Nybro Frankrike Saltdal Vitenskap Moss Liverpool Flekkefjord Svelvik Vinje SK Brann Jönköping Landbruk Gjøvik Farsund Øksnes Nes Tromsø IL Austrheim Klima Andøy Arendal Norway Cup Eurovision Eidfjord Rauma Russ Engerdal Filippinene Surnadal Norway Chess NHL Tysvær Klatring Sykkel Rana Rygge Rakkestad Friluftsliv Israel Östra Göinge Lyngen Rennesøy Sjöbo Øvre Eiker Syria Politik Audnedal Aure Rælingen Skisport Kvæfjord Skånland Lillestrøm SK Trollhättan Volvo FA-cupen Arvika Kina La liga Re Forskning Torsken Skodje Bodø/Glimt Lier Forsand Sölvesborg Øystre Slidre Giske Hockey Sola Flora Polen Kristiansund Musik Foto Tønsberg Motorsport Åmli Mönsterås Viking FK Tysfjord Asker Dovre Råde Jobb Ishockey Boksing Tour of Norway Bodø Evenes Løten Rømskog Olofström Hamarøy Tjeldsund Seljord Sortland Tingvoll Ålesund Røyken Kvænangen Fjaler Hole Svømming Årdal Halden Flakstad Borgholm Odds BK Tolga Dyr Eidsberg Ulstein Kvinner Ulvik Drammen Film Søgne Værøy Hattfjelldal Mjölby Ukraina Fræna Mjøndalen IF
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL