Skodje
Brøyting kommunale vegar
Skodje kommune har brøyteentreprenørar til kommunale vegar i desse grendene: Skodjebygda: Halvar Skodje, tlf. 918 50 735 Håhjem, Valle, Glomset, Brusdal, Utvika: Lars Kristian Valde, tlf. 950 47 915 Engesetdal: Oddbjørn Døving, tlf. 918 59 240 Fylling: Oddbjørn...
torsdag 11:45 Skodje kommune
Bli med i kommunedelsutval
I eit kommunedelsutval møtest politikarar, innbyggarar, næringsliv og frivillige frå lag og organisasjonar for å saman arbeide for eit godt lokalmiljø. Kommunedelsutvalet skal vere initiativtakar til - og talerøyr og lyttepost for - saker innbyggarane og...
tirsdag 26. november Skodje kommune
Tilskot frå Bufdir til Barne- og ungdomstiltak
Søknadsfrist for å søke tilskudd frå Bufdir er 13. desember. Lag, foreiningar og andre kan søke pengar til opne møteplassar for barn og unge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har no ute ei tilskotsordning til barn og unge i alderen 10 til 20 år, utsette...
tirsdag 26. november Skodje kommune
Har du fakturaavtale med kommunen?
Det vil vere ei rekke tenester som blir berørt av overgangen til nye kommunar. Viss du har avtalegiro eller e-faktura for dei kommunale avgiftene kan du sjekke kva du må gjere. Her kan du lese om tidlegare informasjon gitt om eigedomsinformasjon og kart Har du avtalegiro og/eller e-fakturaavtaler...
mandag 25. november Skodje kommune
Nordre Sunnmøre landbrukskontor flyttar
No flyttar Nordre Sunnmøre landbrukskontor til Brattvåg. Frå 20.11 2019 vert vi å finne på tenestehuset i Brattvåg. Kontaktinformasjon for post er fortsatt: landbrukskontoret@orskog.kommune.no eller Nordre Sunnmøre Landbrukskontor, Øyravegen 11, 6240...
mandag 18. november Skodje kommune
Publikumsmottaket ved NAV Skodje held stengt onsdag 20.11.201
Dette grunna felles kontormøte med NAV Ålesund. Viser elles til artikkelen Viktig informasjon om NAV Storfjorden nedanfor.
mandag 18. november Skodje kommune
Kva meiner du om den nye kommunen sin økonomi og planstrategi
Formannskapet si innstilling til handlings- og økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020 er ute på offentleg høyring fram til 1. desember. Du kan sei di meining om kommunens økonomi og planstrategi! Nye Ålesund kommune oppfordrar innbyggarane til å sei si meining gjennom...
mandag 11. november Skodje kommune
Viktig informasjon om NAV Storfjorden
Grunna kommunesamanslåingar vert NAV Storfjorden avvikla ved årsskiftet. NAV sine tenester vil frå 1. januar 2020 verte ytt av nye NAV Ålesund. ​Dette gjeld for dei kommunane som i dag har tenester frå NAV Storfjorden: Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal. Les resten av...
mandag 11. november Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

På veg mot ein ny kommune
Det vil vere ei rekke tenester som blir berørt av overgangen til ny kommune. Her kjem informasjon om stenging av eigedomsregisteret og grunnboka, og om nye gardsnummer. Her på nye Ålesund sine sider vil du til ei kvar tid finne opplysningar som er oppdaterte om dette.
fredag 8. november Skodje kommune
Vassleidningsbrot Stige
Det har oppstått eit vassleidningsbrot i området Stigefeltet i Engsetdalen. Utbetringsarbeidet er i gang.
onsdag 6. november Skodje kommune
Vassleidningsbrot Stette
OPPDATERING kl. 15.00 Brotet er no utbetra. Det har oppstått eit brot på ei vassleidning på Stette. Utbetringsarbeidet er i gang. Vi oppmodar abonnentar i området som framleis har vatn, om å ikkje bruke meir enn nødvendig inntil brotet er reparert.
tirsdag 5. november Skodje kommune
FIRST® LEGO® League 2019
600 spente elevar frå nye Ålesund er klare for FIRST LEGO League 2019 9. november. Du finn meir informasjon om arrangementet her.
mandag 4. november Skodje kommune
Familietur med friluftsrådet
Friluftsrådet arrangerer ein spennande kveldstur for familier i kvar medlemskommune i november! Bli med oss på tur! Alle turane startar kl 1800 Det startar i Ålesund og Tueneset tysdag 05.11 og veka etter tysdag 12.11 er det Skodje og ved Utløa på veg mot Apalviksætra. Du finn...
mandag 4. november Skodje kommune
Opplæring i beskjæring av frukttre
Prestemarka inviterer til opplæring i beskjæring av frukttre onsdag 30. oktober.
fredag 25. oktober Skodje kommune
Informasjon om øvre aldersgrense for verjer
Det er Fylkesmannen som oppnevner fast verje og dei ynskjer å gje informasjon om øvre aldersgrense sett for faste verjer frå 01.01.2020. Du kan lese meir om dette her.
fredag 25. oktober Skodje kommune
Vassleidningsbrot
På grunn av eit vassleidningsbrot er vatnet stengt for abonnentar i området Grindvikgjerdet. Utbetringsarbeid er i gang, og når arbeidet er utført vert vatnet sett på igjen utan nærare varsel. Også for andre abonnentar i området Straumen - Grindvika kan...
tirsdag 22. oktober Skodje kommune
Ledig kommunal bustad
Skodje kommune har ein ledig kommunal bustad i Ådalsbakken 4. Bustaden har 1 soverom. Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 11. november 2019.
tirsdag 22. oktober Skodje kommune
Kunngjering - Endeleg godkjenning av reguleringsplan for ny trafikkavvikling
Skodje kommunestyre godkjente i sak 58/19 i møte 2.10.2019 forslag til detaljregulering for ny trafikkavvikling ved skuleområdet i Skodje sentrum. Frist for klage er sett til 7.11.2019.
torsdag 17. oktober Skodje kommune
Endring i avlesing av vassmålar
På grunn av kommunesamanslåinga, vil avlesinga av vassmålarar for 2019 vere i januar i staden for i desember. Dette gjeld alle innbyggjarane i nye Ålesund kommune. Det vil difor ikkje bli sendt ut avlesingskort før i januar 2020, og avrekninga for vassmålarane blir gjort i...
onsdag 16. oktober Skodje kommune
Vil du vere med på tur?
Vi har starta opp ei frivillig turgruppe for personer med demens i Skodje og omegn, og vi vil ha med oss fleire på tur. Har du demens og slit med å kome deg ut aleine? Då kan ei turgruppe vera noko for deg. Vi treng og flere frivillige. Vi går tur i lett terreng som passar for dei fleste,...
mandag 14. oktober Skodje kommune
Årets dugnadsinnsats - bli bøssebærar du og!
mandag 14. oktober Skodje kommune
Ledig stilling som assisterande rektor
Det er ledig stilling som assisterande rektor ved Skodje ungdomsskule f.o.m. 01.01.2020. Stillinga har om lag 75% administrasjonsressurs og 25% undervisning.Søknadsfrist: 25.10.2019. Les heile utlysningstekstenher.
søndag 13. oktober Skodje kommune
Influensavaksinasjon 2019
Årets influensavaksine er venta i slutten av veke 43. Skodje helsesenter vil ha ein vaksinasjonskveld måndag 28. oktober 2019 mellom kl.16.30 og 19.00. Alle i målgruppa er velkomne.
torsdag 10. oktober Skodje kommune
Spørjeundersøking om helse og sjukdom
Innbyggjarar i Møre og Romsdal er valde ut til å vere mottakarar av ei ny, digital spørjeundersøking om helse og sjukdom. Det er Nasjonalt senter for e-helseforskning som har ansvar for undersøkinga, som foregår via mobiltelefon/SMS.
mandag 7. oktober Skodje kommune
Skodje-gutt tatt ut på afrikansk landslag
Parfait Bizoza er tatt ut i troppen til den burundiske landslaget.
fredag 4. oktober $ Stavanger Aftenblad
Informasjon om drosjetransport på helg.
Samferdselsdepartementet har gjeve Skodje taxi, ved Harald Egil Nilsen, fritak frå kjøreplikt i helgane. Bestilte turar for helseforetaket (pasienttransport), legevaktkjøring og transport ved akutt hjelp vert utført som i dag. Ut over dettemå transport som er ønska...
tirsdag 1. oktober Skodje kommune
Eldsjelprisen 2019 til Norunn og Modolf Hareide
Eldsjelprisen for 2019 blir tildelt Norunn og Modolf Hareide. Det avgjorde Skodje formannskap i møte 24. september. Norunn og Modolf har gjennom fleire tiår lagt ned stort frivillig arbeid på mange område, som t.d. innan idrett, friluftsliv og korpsrørsla. Den formelle seremonien...
tirsdag 1. oktober Skodje kommune
Kulturprisen 2019 til Hallgeir Øvrebust
Kulturprisen for 2019 blir tildelt Hallgeir Øvrebust. Det avgjorde Skodje formannskap i møte 24. september. Hallgeir har som styreleiar vore svært sentral i berekraftig utvikling av Fjord Cadenza-festivalen siste åra. Den formelle seremonien med overrekking av prisbeløp og bilde...
tirsdag 1. oktober Skodje kommune
Høyring om forskrifter
Fire forskrifter blir no lagt ut til høyring i kommunane i nye Ålesund. Det gjeld gebyr for saker som gjeld forureirng, brenning av avfall, nedgravne oljetankar og feitthaldig avløpsvatn i avløp. Høyringsfristen er 11. november. Høyringsinnspel kan sendast til Nye...
fredag 27. september Skodje kommune
Vold i nær relasjon: Ikkje ei privatsak
Er du, i arbeid eller fritid, i kontakt med andre mennesker? Har du lyst å kunne mer om vold i nær relasjon? Krisesenter for Sunnmøre inviterer til gratis fagdag hvor du er hjertelig velkommen. Fagdagen er 4. november i Bystyresalen i Ålesund og 5. november i Kulturhuset Ørsta ...
onsdag 25. september Skodje kommune
Invitasjon til informasjonsmøte om fiber
Skodje kommune og Telenor inviterer til folkemøte der Telenor vil gje informasjon og kva planar dei har for fiberutbygging i fleire områder i Skodje. Møtet vert tirsdag 1. oktober kl. 17.30 på Valle skule og kl. 20.00 på Stette Montesorriskule. Vi oppmodar deg til å kome...
onsdag 25. september Skodje kommune
Varsel om oppstart - Reguleringsplan for naustområde på gnr. 8 bnr. 1
I samsvar med Plan- og bygningslova 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av detaljplanlegging for naustområde på gnr. 8 bnr. 1.
onsdag 25. september Skodje kommune
Ope møte om demens 23.10.2019 kl. 18.00 ID-huset Brattvåg
Det er Ålesund omg omegn demensforening somarrangerer og dei vilorientere om aktuelle tiltak i regi av foreninga, som Pårørendeskule og Samtalegrupper. Begge deler begge som samarbeidsprosjekt med noværande Ålesund kommune. Det vil bli orientert om et samarbeidstiltak for personer med...
mandag 23. september Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Helsestasjonen stengt 17.-19. september
Helsestasjonen er stengt frå og med tysdag 17. september til og med torsdag 19. september 2019.
mandag 16. september Skodje kommune
Delta i vår undersøking om Smartare Transport!
Ålesund er med i prosjektet Smartare Transport og vil no kartlegge korleis innbyggarane i Ålesund brukar transport til og frå jobb/skole. Vil du delta i spørjeundersøkinga vårom dine reisevanar? Resultata frå undersøkinga vil bli brukt til å utarbeide...
fredag 13. september Skodje kommune
TV-aksjonen 20. oktober 2019
Årets TV-aksjon skal skape eit betre liv for kvinner i nokre av dei mest sårbare områder i verda. Kvinner skal få høve til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få stemma si hørt. Aksjonsmidlane skal gå til CARE sitt arbeid i ni land: Niger,...
fredag 13. september Skodje kommune
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2023 - høyring med frist 12. nov
Det faste planutvalet hadde møte 03.09.2019. I sak 46/19 blei det gjort slikt vedtak: Det faste planutvalet vedtek å legge forslag til Handlingsprogram for fysisk aktivitet 2020-2023 ut på offentleg høyring. Merknadsfristen blir sett til 12. november 2019. Det er råd å...
torsdag 5. september Skodje kommune
Ope møte om innbyggartorg
Nye Ålesund inviterer innbyggarar, næringsliv, frivillige organisasjonar, politikarar, diverse råd og andre interesserte til ope møte om innbyggartorg. Det er arbeidsgruppene for innbyggartorg i dei ulike kommunedelane som arrangerer møta, og tema vil mellom anna vere styrkane som...
mandag 2. september Skodje kommune
Stikk UT! –maraton 31.08.-08.09.
Friluftsråda i Møre og Romsdal ønskjer å vere med på den landsomfattande markeringa av Friluftslivets veke, 31. august - 8. september. Det gjer vi ved å invitere nye og gamle Stikk UT! -deltakarar til å vere med på ei spennande utfordring, Stikk UT!-maraton! Kor...
fredag 30. august Skodje kommune
NRK skal ha valsending frå Gomerhuset
NRKvil bruke lokale på Gomerhuset til valsending måndag 2. september kl 1745-1900. Politiske gjestar er inviterte, og alle er velkomne til å vere publikum.
onsdag 28. august Skodje kommune
Ledig kommunal bustad
Skodje kommune har ein ledig kommunal bustad i Vangen 22. Bustaden har 1 soverom. Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 19. september 2019.
onsdag 28. august Skodje kommune
Nytt telefonnummer til skulen
Skodje barneskule avdeling Skodje og Skodje ungdomsskule har begge fått nye telefonnummer. Skodje barneskule, avd Skodje 916 40 744 Skodje ungdomsskule 469 36 147 Dei gamlenummene tildesse skulanesom begynner med 70 24 4... er ikkje lenger i drift. Vi oppmodara føresettesom har behov for å...
tirsdag 27. august Skodje kommune
Framtidsretta fagdag på Gomerhuset
Glitrende engasjement og fysisk aktivitet sto på agendaen for ansatte i både skule og barnehage då Skodje SLT, Skodje barneskole og Storfjorden barnevern inviterte til tverrfaglig fagdag, 14. august. Barn sin sosiale kompetanse og psykiske helse sto i fokus, men både kurshalderane og...
fredag 16. august Skodje kommune
Skulestart barneskulen i Skodje
No er det skulestart for deg som går på barneskulen vår. Både avdeling Skodje og avdeling Valle startar måndag 19. august kl. 08.30. Vel møtt til eit nytt skuleår.
torsdag 15. august Skodje kommune
Tverrfagleg fagdag om SMART oppvekst
Mykje av dagens fokus går ut på å løyse born og unge sine problem, eller reparere feil eller manglar. SMART handlar om å tenne gnisten, skape engasjement, pågangsmot, livsglede og håp. Kva vil kunne skje om born lærer seg ferdigheita i å kunne sjå alt som...
tirsdag 13. august Skodje kommune
Velkomen til skulestart på ungdomsskulen
Vi vil med dette ønskje alle elevane ved Skodje ungdomsskule velkomne til skulestart måndag 19.august!Dagen startar med fellesfrukost i kantina 08.35 (matservering frå kl.08.15), før det blir samling i kultursalen kl.09.15. Etterpå går vi klassevis og held fram oppstarten i...
mandag 12. august Skodje kommune
Vi ønskjer mange kandidatar til kultur- og eldsjelpris 2019
I år vil Skodje kommune tildele både kulturpris og eldsjelpris. Utan frivillege lag og dugnadsinnsats ville det sett annaleis ut i både bygd og by. Kor, korps, idrettslag, teaterlag, ungdomslag, speidar, barneforeiningar, velforeiningar og mange andre legg til rette for sosiale og kulturelle...
torsdag 8. august Skodje kommune
Mellombels forbod mot hagevatning i Skodje kommune oppheva.
No er det mellombelse forbodet oppheva, men vi oppmodar om at ein ikkje vatnar meir enn naudsynt om det no vert finver igjen ein periode. Stort vassforbruk medfører at abonnentar i enkelte område kan verte utan vatn, samt at høgdebassenga vert tappa ned. Det å vatne med kanne eit...
mandag 29. juli Skodje kommune
Vasstenging fredag 5. juli kl. 23
Vatnet vert stengt i området Lia - Bakkevegen fredag 5. juli kl. 23, p.g.a. omkopling til nytt høgdebasseng i Lia. Vatnet vert sett på att utan nærare varsel når arbeidet er utført.
fredag 5. juli Skodje kommune
Sommarstengt ved Skodje bibliotek
Biblioteket har sommarstengt i perioden:1. juli t.o.m. 13. august.Velkomen tilbake til vanlig opningstid frå 14. august. Skodje bibliotek ønsker deg ein riktig god sommar!
onsdag 26. juni Skodje kommune
Klima-, areal- og transportplan for region Ålesund – varsel om oppstart og høyring av planprogram
Ålesundsregionen er i sterk vekst og utvikling, og folk i regionen bur, arbeider og nytter fritidstilbod uavhengig av kommunegrensene. Klima-, areal- og transportplanen skal sjå utbyggingsareal og transportsystem på tvers av kommunegrensene, og stake ut ein felles, langsiktig og berekraftig kurs...
mandag 24. juni Skodje kommune
Ledige kommunale bustader
Skodje kommune har ledige kommunal bustader i Vangen 18, 20 og 22, alle med 1 soverom. Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 10. juli 2019.
mandag 24. juni Skodje kommune
Sommar og ferieavvikling
Ekspedisjonen på Rådhuset og sentralbordet er i frå 24.juni - 9.august ope mandag-fredag frå kl. 10.00-14.00. På grunn av ferieavvikling så vil ein måtte pårekne noko lengre sakshandsamingstid i sommar. Om du treng å snakke med ein sakshandsamar så...
mandag 24. juni Skodje kommune
Foreståande byggeprosess Skodje barneskule
Hausten 2019 er vi i gang med nybygg og fornying av Skodje barneskule, samt fornying av uteområdet. Innan april 2021 skal heile prosjektet vere i hamn. Skodje barneskule blir i.løpet av dei neste to åra utvida frå to- til tre-parallell, altså med med mellom anna tre klasserom per...
onsdag 19. juni Skodje kommune
Kunngjering - godkjenning av område BN1 i ny arealdel til kommuneplan
Skodje kommunestyre vedtok kommuneplanen sin arealdel for Skodje 2019 - 2029 i møte 14.3.2019. Delområde i den nye arealplanen vart unnateke rettsverknad i påvente av avklaring med fagmyndigheiter. Dette omfatta mellom anna del av område på Digernes (BN1). Kommunestyret vedtok i...
torsdag 13. juni Skodje kommune
Kunngjering - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg frå Skodje kyrkje til Olmanngjerdet
Kommunestyret godkjente i PS-sak 36/19 i møte 11.6.2019 reguleringsplan for gang- og sykkelveg frå Skodje kyrkje til Olmanngjerdet, datert 2.5.2019.
torsdag 13. juni Skodje kommune
Kunngjering - Revidert trafikktryggingsplan med handlingsplan
I møte 11.6.2019 i PS-sak 34/19 godkjente kommunestyret ny trafikktryggingsplan for Skodje kommune med handlingsplan. Dette er ein temaplan, og den har ikkje juridisk binding.
fredag 24. mai Skodje kommune
Har de prosjekt som kan delfinansierast av spelemidlar?
Turstiar, turløyper, ballbingar, klubbhus, motorsportanlegg, skianlegg, trimparkar lista er lang over kva det kan søkjast spelemidlar til. Skodje kommune inviterer med dette idrettslag, skyttarlag, burettslag, velforeiningar og andre til å melde inn prosjekt.
onsdag 22. mai Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Lysløypa i Skodje sentrum skal fornyast!
Fornying/opprusting av lysløypa på Skodje startar om få dagar. Arbeidet skal vere ferdig seinast første veka i oktober. Opprustinga består i å legge nye og fleire stikkrenner, gjere grøftrensk, legge berelag og toppdekke, breidde 3 3,5 m. I tillegg utskifting av...
tirsdag 21. mai Skodje kommune
Reguleringsplan for trafikkavvikling ved skuleområdet i Skodje sentrum - offentleg ettersyn
I møte 14.5.2019 i PS-sak 33/19 vedtok det faste planutvalet å legge reguleringsplan for trafikkavvikling for skuleområdet i Skodje sentrum ut til offentleg ettersyn.
mandag 20. mai Skodje kommune
Informasjon om høve til å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage
Det er innført to nasjonale ordningar for redusert foreldrebetalingi barnehage, som føresette kan søke på.
mandag 20. mai Skodje kommune
Open dag i Ådalen allé 28.05.2019 kl. 18.00-20.00
Skodje kommune inviterer til open dag i dei nye omsorgsbustadane i Ådalen all. Alle som ynskjer det kan denne dagen kome og sjå kor fint og praktisk bygget har vorte.
onsdag 15. mai Skodje kommune
Renovasjon i mai
Fridagar i mai gjer at avfallet vert henta på andre dagar. Sjå utsendt renovasjonskalender, eller last ned appen Min Renovasjon for informasjon om hentedagar.
mandag 13. mai Skodje kommune
Forbod mot open eld er oppheva
Det har vore mykje regn dei siste dagane og på bakgrunn av dette, og redusert skogbrannindeks, opphevar Skodje kommune det særskilte forbodet mot open eld frå torsdag 2. mai kl.09.00. Frå 15. april til 15. september gjeld det generelle bålforbudet i utmark. Du kan grille i eigen hage...
torsdag 2. mai Skodje kommune
Ledige lærarstillingar
Vi har ledige årsvikariat i inntil 200% f.o.m. 01.08.2019 ved Skodje ungdomsskule. Delar av stillingane kan bli faste.Søknadsfrist:15.mai 2019. Sjå heile utlysningstekstenher.
onsdag 1. mai Skodje kommune
Søknad Skodje kulturskule 2019-2020
torsdag 25. april Skodje kommune
Bålforbod
Brannsjefen har vedteke forbod mot å gjere opp eld utandørs i Skodje kommune. Forbodet gjeld frå 12. april 2019 kl. 18.00 og inntil situasjonen endrar seg og ny beskjed er gjeven.
fredag 12. april Skodje kommune
Renovasjon - endra hentedagar i påska
fredag 12. april Skodje kommune
Redusert vasstrykk i Lia - torsdag 11. april
. På grunn av arbeid med tilkopling av ny hovudvassleidning i Lia, kan det torsdag 11. april mellom kl. 09.00 og 14.00 bli redusert vasstrykk, eller bortfall av vatn. Når arbeidet er fullført vert vatnet sett på igjen utan nærare varsel. Markeringa i kartet viser omtrentleg...
onsdag 10. april Skodje kommune
Vårrydding i kommunen vår
Våren er i anmarsj, og det er behov for utandørs opprydning. Skodje kommune vil også i år legge til rette for ein fellesdugnad, og oppmodar både frivillige lag og innbyggarar elles til å delta. Ta kontakt med magne.fylling@skodje.kommune.no (tlf 48300559)om kva måte du...
tirsdag 9. april Skodje kommune
Vasstenging onsdag 10. april kl. 09.00
Vatnet vert stengt onsdag 10. april i området Sjøvegen/Sjøbakken frå kl. 09.00 og i ca. 6 timar, p.g.a. reparasjon av vassleidning. Når arbeidet er utført vert vatnet sett på igjen utan nærare varsel. Markeringa i kartet viser omtrentleg område som vert...
mandag 8. april Skodje kommune
Kommuneplan 2019 - 2029 - Kunngjering om endeleg vedtak
Skodje kommunestyre vedtokkommuneplanen sin arealdel for Skodje 2019 - 2029 i møte 14.3.2019. Kommunestyret sitt vedtak er bindande for nye tiltak eller utviding av eksisterande tiltak,jf. plan- og bygningslova 1-6. Vedtaket vert kunngjorti tråd med plan- og bygningslova 11-15
tirsdag 2. april Skodje kommune
Tilskot til etablering og tilpasning av bustad.
Skodje kommune har fått midlar til vidarefordeling frå Husbanken til etablering og til tilpassing av bustad.
mandag 1. april Skodje kommune
Earth Hour 2019
Kvart år i slutten av mars slukker folk over heile verda lyset i ein time for klimaet.Denne fellesdugnaden er ei symbolsk handling for å markere at verdan står saman mot klimaendringane. Bli med på dugnaden! Earth Hour 2019
lørdag 30. mars Skodje kommune
Moteshow i Gomerhuset
8.trinnet ved Skodje ungdomsskule arrangerer moteshow i Gomerhuset, torsdag 28.mars kl.18.00. Kafeen er open frå kl. 17.00 Elevar og foreldre stiller som mannekengar, og vil vise klede frå mange kjende butikkar frå både Moa, Ålesund og Skodje.Itillegg vert det underhaldningsinnslag...
onsdag 27. mars Skodje kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKODJE

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL