Skodje
Ledig kommunal bustad i Ådalsbakken 4
Skodje kommune har ledig bustad i Ådalsbakken 4. Bustaden har 1 soverom. Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 16. mai 2018.
fredag 12:26 Skodje kommune
Tettstadutvikling - Korleis skape attraktive tettstader?
Skodje næringsforening går saman med Ørskog næringsforening om felles næringsforeining og inviterer til Ope møte tysdag 24. april kl. 18.00 på Gomerhuset Tema for møtet er tettstadutvikling korleis vi kan skape attraktive tettstader. Det blir innlegg av Ingunn...
fredag 10:42 Skodje kommune
Informasjonsmøte om nytt tilbod til personar med demens.
Det er no snart klart for åpning av det nye dagtilbodet til deg som har demens og bur heime. Vi inviterer alle som er interessert i å høyre om den nye tilbodet, til informasjonsmøte på jentekolonien: 15. mai 2018 kl 18.00 - 19.00
torsdag 17:53 Skodje kommune
Går saman for ein sunn sjø
Ålesundregionen og nye Ålesund tar grep om plastproblematikken og går saman med næringa, akademia og organisasjoner for å redusere mengda plast i havet. Laurdag 21. april arrangerer Norad nattevandring til Fjellstua under konferansefestivalen The North West. Nattevandringa markerer at...
tirsdag 17. april Skodje kommune
Høyring om breibandsutbygging
Nye Ålesund skal søkje om pengar for å bygge ut breiband der dei kommersielle aktørane ikkje finn det lønsamt å byggje ut, og ønsker innspel frå innbyggarar, organisasjonar og verksemder om kva område søknaden bør omfatte. Fristen for innspel er...
tirsdag 10. april Skodje kommune
Bålforbodet er oppheva
Bålforbodet som vart innført 29. mars er oppheva.
onsdag 4. april Skodje kommune
Bekymra for eit barn eller ungdom i påska ?
Storfjorden barnevern har døgnopen beredskap på telefon 91 91 19 66 ​Du kan også ringe alarmtelefonen 116 111 dersom du opplever ein situasjon som er vanskleg eller du opplever at andre kan ha det vanskeleg ​Her får du råd og veiledning frå fagperson, heile døgnet.
fredag 30. mars Skodje kommune
Bålforbod frå 29. mars
Brannsjefen har vedteke forbod mot å gjere opp eld utandørs i Skodje kommune. Forbodet gjeld frå 29. mars 2018 kl. 19.00 og inntil situasjonen endrar seg.
torsdag 29. mars Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Opningstider påskeveka
Skodje Rådhus, ekspedisjon og telefon: Måndag og tysdag er det vanleg opningstidkl. 9.00-14.00. Onsdag 28.03.2018 held vi stengd. Då fleire tilsettehar fri denne veka er det ein fordel å gjere avtale på førehand om du ynskjer å treffe ein av sakshandsamarane desse...
torsdag 22. mars Skodje kommune
Earth Our - laurdag 24.mars kl.20.30
Earth Hour er ei enkel id som har utvikla seg til å bli eit globalt fenomen. I fjor deltok så mange som 187 land og territorium i feiringa avv WWFs Earth Hour. Ikkje mindre enn 3100 landemerke og ikon - frå Eiffeltårnet til Big Ben og Tokyo Tower - sløkte lyset i ein time for å...
torsdag 22. mars Skodje kommune
Kartkonferanse - kan vi stole på offentlege kart?
torsdag 15. mars Skodje kommune
Ordfører Dag Olav Tennfjord opnar Europris på Digernes
Torsdag 15.mars 2018 held Skodje-ordfører Dag Olav Tennfjord opningstalen når den nye Europris-butikken på Digernes innvies. Denne butikken som er nummer 252 i den landsomfattende Europris-kjeden, er den fjerde som er åpnet i regionen det siste halvåret og alt i alt butikk nummer 19 i...
onsdag 14. mars Skodje kommune
Administrativ organisering av nye Ålesund
Den overordna administrative strukturen til nye Ålesund skal ut på høyring. Arbeidet med å organisere nye Ålesund vil skje i fleire fasar. I første omgang skal vi få på plass nokre overordna prinsipp for organiseringa. Dette gjeld tema som kva prinsipp som skal...
tirsdag 13. mars Skodje kommune
Ny i nye Ålesund
Bente Glomset Vikhagen er tilsett som assisterande prosjektleiar i prosjektorganisasjonen for å bygge nye Ålesund, etter intern utlysing. Bente Glomset Vikhagen er rådmann i Skodje kommune og tiltrer i stillinga som assisterande prosjektleiar 1. april.2018. Det er viktig å ha ein person...
mandag 12. mars Skodje kommune
Idekafe om frivilligheit
Vi gjentek suksessen, og inviterer til idekaf på Gomerhuset 15.03.2018 klokka 19:00. Nytt av året er sal av kaffi og vaflar i samarbeid med Handball J16. Så ta med pengar! Engasjement, dugnad og samskaping har gitt resultat i form av ungdomsklubb, opprusting av Fjellvegen, badeplass på...
tirsdag 6. mars Skodje kommune
Eigedomsskatt 2018
Brev med informasjon om takst og skatt er sendt ut til alle skattytarar. Skattelister med informasjon om takst og skatt for alle skattepliktige eigedomar er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset fram til 28. mars. Listene er g tilgjengelege her: Skatteliste 2018 Fritaksliste 2018 ...
fredag 2. mars Skodje kommune
Mobil miljøstasjon
Tid for opprydding! Finn fram gamle målingsboksar, sprayflasker, kjemikaliar, mobiltelefonar, skjermar og leidningar. Kom med ditt miljøfarlege avfall til ÅRIM sin mobile miljøstasjon. ÅRIM sørger for at avfallet vert sendt til gjenvinning. 6. mars kl. 18.30 - 20.00:...
torsdag 1. mars Skodje kommune
Runnane
Har du lagt merke til at bygginga av døgnbemanna omsorgsbustader er godt i gang på Runnane? Våren 2019 står 24 nye leiligheter klare til å ta i mot personar med behov for heildøgns helse- og sosialtenester. Bustadene skal vere eit tilbod på nivå mellom heimebasert...
mandag 26. februar Skodje kommune
Glitrande Grand Prix 2018
Det vart ein strålande kveld i Gomerhuset torsdag, då Skodje ungdomsskule arrangerte Grand Prix for 23. gong. Mange flotte innslag gav fullt trøkk i salen, og etter ein heilaften med to sceneshow stod 10A att som årets vinnarar med det dagsaktuelle innslagetMøreaksen. Det smakte...
fredag 16. februar Skodje kommune
Biblioteket stengt i vinterferien
Biblioteket er stengt i veke 8 når skulane har vinterferie. Første opningsdag etter ferien er måndag 26. februar.
torsdag 15. februar Skodje kommune
UKM-representantar på fylkesmønstringa
UKM Skodje 2018 blei arrangert søndag 28. januar. Publikum fekk sjå og høyre åtte glitrande sceneinnslag, flott presentert av programleiarane Lena Maria Adriana Van Weert og Amanda Rånes Ludvigsen. Desse deltakarane har takka ja til å representere Skodje under...
torsdag 8. februar Skodje kommune
Besøk av "Barnevernproffene" på Ørskog samfunnshus
torsdag 8. februar Skodje kommune
Innskriving Skodje grunnskule 12.-15. februar
Skule Dag Dato Klokka Frå barnehage Innskriving grunnskule i Skodje 2018 Skodje Måndag 12. 08.30-10.30 Plassebakken Valle Tysdag 13. 09.00-11.00 Valle Skodje Onsdag 14. 08.30-10.30 Stette og Skodje Skodje Torsdag 15. 08.30-10.30 Prestemarka
onsdag 7. februar Skodje kommune
Internasjonal kafe på Gomerhuset
Laurdag 10. februar kl. 13-15 Alle er velkomne til god mat og triveleg prat i lag med nye og gamle sambygdingar!
onsdag 7. februar Skodje kommune
Feiring av samefolkets dag!
I dag hadde Valle barnehage invitert ordføraren på besøk. 6. februar er samane sin nasjonaldag og samisk kultur og mat var temaet. Det var sett opp ein liten lavvo, og borna teikna flagg og kasta lasso.Til lunch var det Bidos som er ei kjøttsuppe og Gahkko som er små brød...
tirsdag 6. februar Skodje kommune
Snart klart for Grand Prix!
Skodje ungdomsskule arrangerer Grand Prix i Gomerhusettorsdag 15.februar. Det vert som vanleg to forestillingar. Den første startar kl.17.30 og den andre kl.19.15.Kåringa foregår under den andre forestillinga. Dørene opnar kl.17.00, og det vert kaf og tombola både i kantina og i...
mandag 5. februar Skodje kommune
Skodje - eit meir demensvenleg samfunn
Skodje kommune har oppretta ei arbeidsgruppe som skal gjennomføre slike opplæringstiltak retta mot offentleg og privat servicenæring. Vi går no ut til servicenæringane i Skodje og tilbyr 1 times opplæring i korleis vi kan bli betre på å yte service til personar med...
fredag 2. februar Skodje kommune
16 vegar må endre namn
Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for 16 adresseparsellar i Skodje kommune. Det gjeld endring av vedtekne vegnamn med namnelikskap i kommunane som skal slå seg saman og bli Ålesund kommune frå 01.01.20.
fredag 2. februar Skodje kommune
Niusvegen blir endra til Nihusvegen?
Stadnamnstenesta har i brev 25.09.17 presisert at fjellet som dannar føreledd til vegnamnet skal skrivast Nihusen i offisielle samanhengar, etter vedtak 16. juni 1992. Skodje namnenemd vedtok i møte 24.01.18 å starte namnesak for å endre skrivemåten av adresseparsellen Niusvegen til...
fredag 2. februar Skodje kommune
Nye vegnamn på Håem og Tøssebru
I brev dat 05.01.18 frå Klagenemd for stadnamnssaker får vi ei endeleg avgjerd på to namnesaker som har pågått i fleire år. Det blir slått fast at skrivemåten skal vere Håem, Håemsvik, Tøssebru, Tøssebruvåg og Tøssebruneset. ...
fredag 2. februar Skodje kommune
Vassleidningsbrot
Vasslekkasjen er lokalisert og vil bli reparert. Alle abonnentar vil foråpentlegvis ha normalt vasstrykk i løpet av kort tid.
tirsdag 23. januar Skodje kommune
Søk barnehageplass 2018 / 2019
Skodje kommune har samordna opptak for dei fem barnehagane i kommunen Skodje, Prestemarka, Stette, Valle og Plassebakken. Fristen for å søkje barnehageplass ved hovudopptak for komande barnehageår, med oppstart 15.august er: 1. mars 2018. Ved ledig kapasitet vert nye søknader handsama...
torsdag 18. januar Skodje kommune
Kurs i andelslandbruk
NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp...
onsdag 17. januar Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Strøsand
Treng du å strø vegen din? Det er glatt ute for tida. Skodje kommune har meir enn 60 kasser med strøsandplassert rundt omkring i kommuen. Det er lov for innbyggjarane åhente seg sand der til å strø oppkjørselen sin med. Og skulle ein av kassane vere tomme så gje...
onsdag 17. januar Skodje kommune
Her er forslaga til gatenamn
Mange har nytta sjansen til å sende inn forslag til gatenam i nye Ålesund. Fristen for å sende inn forslag gjekk ut 31. desember og her får du ei oversikt over forslaga.
mandag 15. januar Skodje kommune
Folkemøte om Møreaksen 23.01.2018 kl 18:00 på Gomerhuset
Statens Vegvesen har no kome med si utgreiing om trasval for Møreaksen. Skodje Kommune og Ørskog Kommune ønsker difor velkommen til eit ope møte der alle interesserte kan få informasjon direkte og høve til å stille spørsmål.
onsdag 10. januar Skodje kommune
Temakveld om mobbing i barnehage
Barnehagane og skulane i Skodje er saman om satsinga Inkluderande barnehage og skulemiljø. Barnehagane er også midtveis i det tre-årige prosjektet Ringar i vatn. Tema for dette prosjektet er barns psykiske og fysiske helse. Vi inviterar foreldre med barn i barnehage til temakveld om Mobbing i...
mandag 8. januar Skodje kommune
UKM (Ung Kultur Møtest) på Skodje søndag 28. januar kl. 17
Likar du å synge, danse, spele piano, gitar eller fiolin? Eller fortelje vitsar, sjonglere med ballar, trylle eller turne? Eller kanskje er du av dei som likar å lage ting teikne, ta bilde, lage film, sy, male eller snekre? Tenkjer du av og til på at det kunne vere kjekt å la andre...
mandag 8. januar Skodje kommune
Ekstremværet "Cora"
Søndag 7. januar er det meldt at ekstremvært Cora vil treffe Møre og Romsdal. Det er venta vindkast mellom 35-40 m/s. Ta naudsynte omsyn og fest lause gjenstanderrundt husa. Skulle situasjonen krevje det og du treng hjelp så ta kontakt med naudetatanebrann 110, politi 112 ellerambulanse...
lørdag 6. januar Skodje kommune
Region Ålesund møtte Mørebenken
Ordførarar og administrasjonar i sunnmørskommunane møtte torsdag 4. januar Mørebenken for å løfte fram viktige tema til stortingspolitikarane frå fylket. Vertsskap for møtet med Mørebenken var Sunnmøre regionråd og nesten alle...
fredag 5. januar Skodje kommune
Borgarleg vigsel i Skodje
Frå 1. januar 2018 vart ansvaret for gjennomføring av borgarleg vigsel overført frå Tingretten til kommunane. Her kan du lese meir om korleis dette vil bli i Skodje kommune.
torsdag 4. januar Skodje kommune
Opningstider på Helsestasjonen i romjula
Onsdag 27/12 kl. 10.00-14.00 Torsdag 28/12 kl. 10.00-14.00
22. desember 2017 Skodje kommune
Barneverntenester i romjula
Storfjorden barnevern har ope kontor i Skodje Rådhus i romjula: kl. 09.00 15.00. (ons- fred), med redusert bemanning. Det er ønskeleg at den som treng kontoravtale, gjer avtale på førehand ettersom tilsette kan verei møter utanfor rådhuset og fordi ytterdøra er stengd. ...
22. desember 2017 Skodje kommune
Opningstider på Rådhuset i romjula
Sentralbordet er ope kl. 11.00-14.00 alle kvardagar i romjula. Ekspedisjonen er stengt, men ein kan gjere avtale med sakshandsamar på førehand. Skodje kommune ynskjer alle eigod julehøgtid.
22. desember 2017 Skodje kommune
NAV Storfjorden - opningstider veke 52
NAV Storfjorden, Skodje er stengt onsdag 27.12. Kontoret er opent fredag 29.12 kl. 10.00 14.00. Elles har NAV Storfjorden følgjande opningstider: NAV Storfjorden, Ørskog: onsdag 27.12 kl. 10.00 14.00 NAV Storfjorden, Norddal: onsdag 27.12 kl. 10.00 14.00 NAV Kontaktsenter har opent alle dagar i...
21. desember 2017 Skodje kommune
Ledig stilling med viltettersøk for Skodje og Ørskog kommune
Vi søkjer etter personell som kan utføre det lovpålagte viltettersøket for Skodje og Ørskog kommune. Stillinga er ledig frå 1.februar 2018.
15. desember 2017 Skodje kommune
Tid for avlesing av vassmålaren
Varsel om avlesing av vassmålar vert sendt ut på SMS til alle vassmålarabonnentar som vi har registrert eit mobiltelefonnummer på. Du svarar på meldinga med berre målarstanden. Send inn avlesinga innan 17. desember.
12. desember 2017 Skodje kommune
"Lys i mørketida"
GODE FORELDRE Som de alle er godt kjende med, har vi morgon og ettermiddag eit svært krevjande trafikkbilete kringsentrumsskulane. Gjentekne reflekskampanjar og stadige oppmodingar til heimane om at flest mogleg av elevanebør gå til skulen,må vi ha trua på harpositiv effekt. Eg vil...
27. november 2017 Skodje kommune
Endra telefon- og ekspedisjonstid på legekontoret
Frå 22. november vil ekspedisjon og telefon på legekontoret bli opna først kl. 09.00 på onsdagar. Dette grunna møte/undervisning. Akuttlinja er open som før.
23. november 2017 Skodje kommune
Invitasjon til å foreslå gatenamn
Innbyggjarane i Skodje kommune vert invitert til å kome med forslag til aktuelle namn på dei gatene/vegane som må skifte namn. Fristen er sett til 31.12.2017. (Les meir om dette ved å trykke på overskrifta. )
21. november 2017 Skodje kommune
Verdas jordverndag 2017: Jordverndag på Sunnmøre Museum
I samband med Verdas jordverndag 2017 vert detein temadag på Sunnmøre Museum, Ålesund Tysdag 5. desember 2017. Påmelding innan fredag 1. desember på tlf 90 95 47 87 eller på moreogromsdal@jordvern.no
20. november 2017 Skodje kommune
Kva gjer vi med forslaga frå folkemøtet «Ung i Skodje»?
Folkemøtet Ung i Skodje kom med mange forslag til kva vi kan gjere saman for å skape eit godt oppvekstmiljø i Skodje. I eining for kultur, folkehelse og frivillegheit vil vi kommentere/ta forslaga vidare slik:
16. november 2017 Skodje kommune
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Formannskapet sitt framlegg er 16.november 2017 kl.12.00 lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og du finn det her:Budsjett 2018 ogøkonomiplan 2018-2021 Frist for høyring er torsdag 30. november2017 kl.12.00
16. november 2017 Skodje kommune
Brannøving på Skodje Rådhus
Denne veka harordførar og tilsette på Rådhuset og Helsesenteretgjennomført brannøving.
2. november 2017 Skodje kommune
The North West har ansatt daglig leder
Maria Carmona er ansatt som daglig leder i The North West. Carmona begynner i jobben mandag 6. november.
2. november 2017 Skodje kommune
Reint vatn
Dei siste prøveresultata viser at samtlege vassprøver frå det kommunale vassverket er fine.
28. oktober 2017 Skodje kommune
Korleis er det å vere ung i Skodje?
Velkomen til folkemøte torsdag 9. november. Ungdomsrådet inviterer alle til å snakke om det å vere ung i Skodje. Stad: Gomerhuset, kultursalen Tid: Tors 9. nov kl 1800-2030 På saklista: Presentasjon: Hovudfunn frå årets Ungdata-undersøking Idedugnad: Kva...
27. oktober 2017 Skodje kommune
Arbeidsgivar eller næringsdrivande?
I desember er det informasjonsdag som fokuserer på lønnsområdet ved a-melding, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
26. oktober 2017 Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Informasjon om høve til å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage
Det er innført to nasjonale ordningar for redusert foreldrebetalingi barnehage, som føresette kan søke på.
21. oktober 2017 Skodje kommune
Program for Kulturveka 2017
Laur 21.10. kl 13-15: Internasjonal kafe på Gomerhuset. Søn 22.10. kl 18: Handballkamp i idrettshallen på Gomerhuset Tys 24.10. kl 19: Strikkekveld på biblioteket, Gomerhuset Ons 25.10. kl 17: Syng med oss på Skodje omsorgssenter, med Asgeir Berg, trekkspel, og Thor Ivar...
19. oktober 2017 Skodje kommune
Influensavaksinasjon 2017
Årets influensavaksine er venta i midten av veke 43. Skodje Helsesenter vil ha ein vaksinasjonskveld torsdag 26.10.17 mellom kl.16.30 og 19.00. I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha eit så godt vern som mogleg. ...
18. oktober 2017 Skodje kommune
Markering av den internasjonale eldredagen
Den internasjonale eldredagen vert og markert i Skodje. Skodje Eldreråd og Skodje pensjonistlag inviterer! Les invitasjonen her. Hjarteleg velkomne!
28. september 2017 Skodje kommune
Møte for tilsynsførarar for barn i fosterheim
Deter møte på Skodje Rådhus for tilsynsførarartil barn i fosterheim, ​onsdag 27. september kl 17.00.Hovedinngangen er stengt, sådøra til høgre merka personal og politikarinngang må nyttast.
26. september 2017 Skodje kommune
Hugs å røyste i dag
I dag kan du bruke røysteretten din! Røystelokale og opningstider i Skodje kommune: Krins Røystestad Opningstid Brusdal Brusdal skule Kl. 15.00 - 20.00 Engesetdal Misjonshuset, Engesetdal Kl. 15.00 - 20.00 Glomset Glomset bedehus Kl. 15.00 - 20.00 Skodje Skodje...
11. september 2017 Skodje kommune
Interessert i kva som skjer i bygginga av ny kommune?
Dersomduser etter informasjon knytt til bygging av nye Ålesund kommune,så finndu dette ved å gå inn på www.nyealesund.no
4. september 2017 Skodje kommune
Høyring av namnesaker i Skodje kommune
Skodje namnenemd vedtok i møte 31.08.17 å starte namnesak for fire adresseparsellar i Skodje kommune på Svortahaugen, og i planområda Gyrihaugen i Utvika, Storbakken i Skodje sentrumogsoningssenterpå Digernes.
1. september 2017 Skodje kommune
Dei første avgjerdene i fellesnemnda
Fellesnemnda hadde sitt første møte 24. august. Fellesnemnda valde medlemmar til det partsammensette utvalet, prosjektstyringsverktøy og overordna styringsdokument.
25. august 2017 Skodje kommune
Følg fellesnemnda sitt møte direkte
Fellesnemdna i nye Ålesund har sitt første møte i dag, 24. august, klokka 12.00. Du kan følge møtet på nett-tv.
24. august 2017 Skodje kommune
Vasslekkasje - Håhjem
Det har oppstått ein lekkasje på ei vassleidning i området Verslehøgda/Håhjem. Abonnentar i området kan oppleve lavt vasstrykk eller bli utan vatn i periodar. Arbeidet med å reparere lekkasjen er i gang, og vil truleg bli fullført i løpet av...
24. august 2017 Skodje kommune
Fellesnemnda møtast for første gong
24. august er første møte i fellesnemnda for nye Ålesund kommune og blant sakene er konstituering, val av skybasert prosjektstyringsverktøy og risikoanalyse.
21. august 2017 Skodje kommune
Fire søkjarar til stilling som rådmann i nye Ålesund kommune
Søknadsfristen for rådmann til nye Ålesund kommune var 15. august og det er kome inn fire søkarar.
21. august 2017 Skodje kommune
Møte i haust
Nye Ålesund kommune har ei rekkje møte i haust, og 24. august er det første møtet i Fellesnemnda. Sjå oversikt og kva som skjer i haust.
14. august 2017 Skodje kommune
Postlistene vert ikkje oppdatert i veke 30 og 31
Postliste for Skodje kommune vert ikkje oppdatert i veke 30 og 31 grunna ferieavvikling. God sommar!
20. juli 2017 Skodje kommune
Alle bostøttemottakarar får nytt vedtak i juli
Alle bostøttemottakarar får nytt vedtak i juli. Eventuelle endringar i vedtaket frå juli kan skuldast nye satsar, feriepengar og nytt skatteoppgjer. Les vedtaksbrevet frå Husbanken ved å gå inn på Les digital post og logg inn med elektronisk identifikasjon. I...
19. juli 2017 Skodje kommune
NAV Storfjorden, Skodje er stengt i veke 29 og 30
Publikumsmottaket heldstengt i veke 29 og 30. Sjå på: www.nav.no/dittnav eller Ring: NAV Kontaktsenter Telefon 55 55 33 33 Det er ope alle kvardagar: 08.00 15.30 eller Kontakt: NAV Storfjorden, Ørskog. Her er ope publikumsmottak i veke 29 og 30 måndag kl. 10.00 15.00 onsdag...
14. juli 2017 Skodje kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKODJE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark Utenriks Hedmark Innenriks IT Bergen Oppland Næringsliv Akershus Fotboll Kjendis Østfold Nordland Vestfold Mat Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Kultur Rogaland Troms Sport Odda Buskerud Skåne Trøndelag Forsvar Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Mobil Oslo Finnmark Kalmar Fiske Get-ligaen Hässleholm Fotball Kvinnherad Ringsaker Molde FK Molde Skien Karmøy Inrikes Fredrikstad Blekinge Tinn Karlskrona USA Bolig Bodø Kristianstad Oskarshamn Sandnes Kongelig Elverum Økonomi Kongsvinger Stabæk Stavanger Sunndal Lindås Politikk Haugesund Drammen Kragerø Bamble Barn Kultur OL Malmö Landskrona Fauske Motor Svelvik Meløy Hammerfest Stord Näringsliv Porsgrunn Radøy Tomelilla Sørreisa Drangedal Tolga Lillesand Poker Askøy Trav Dyr Nedre Eiker Osterøy Forskning Sport Eslöv Helsingborg Svedala Universet Tromsø Steigen Vestvågøy Hvaler Reise Stockholm Landbruk Bil Sarpsborg Tvedestrand Øvre Eiker Vestby Risør Håndball Svalbard Hyllestad Førde Langrenn Vær Eliteserien Lesja Tesla Nord-Korea Askim 17. mai Vietnam Lyngdal Jakt Lier Sigdal Ski Salangen Åsnes Android Forskning Odds BK Narvik Stavanger Oilers Aurskog-Høland Mörbylånga Kvænangen Film Båt Musikk Bil Kryptovaluta Kunst Eidskog Vefsn Horten Sverige Larvik Notodden Åmli FK Haugesund Skiskyting Sande Sykkel Trysil Klippan Øygarden VM Mat Eiker Moss Nittedal Norway Cup Hörby Helse Tana Friluftsliv Hälsa Tingvoll Filippinene Trening Vinje Lenvik Kongsberg Kommunesammenslåing Frogn Råde Rosenborg BK Tynset Jevnaker Øksnes Åmot OBOS-ligaen Hadsel Berlevåg Bærum Staffanstorp Nordkapp Kristiansand Nesodden Asker Mandal Lund Lyngen Fitjar Modum Fedje Skjervøy Jobb Fjell Austrheim Porsanger Vålerenga Utrikes Vitenskap Ronneby World Series of Poker Rendalen Ballangen Utsira Eidsberg Skurup Farsund Kävlinge Eurovision Jølster Sjakk Tønsberg Suldal Masfjorden Halsa Rana Ålesund Målselv Grue Russland Gjøvik Kristiansund Grane Halden Motorsport Sund Våler Re Hamar Olofström Turn Bromölla Ekonomi Enebakk Løten Naustdal Time Sauherad Sölvesborg Selje Strand Teknik Nord-Odal Brønnøy Hurum Foto Skiptvet Meland Nes Andøy Stryn Skøyter Herøy Sandøy Gloppen Nore og Uvdal Sørfold Sandefjord Svømming Litteratur Alpint Evenes Odal Herøy Giske Jul Östergötland Bundesliga Påske Jönköping Arvika Ishockey Roing Voss Birkenes Træna Åseral Musik Alstahaug Rømskog Karasjok Romfart Lomma FA-cupen Aure Borgholm Surnadal Karlshamn Spill Gausdal Hole NHL Game of Thrones Kvæfjord Forsand Valle Trollhättan Hattfjelldal Fræna Sande Arendal Os Hemnes Måsøy Klatring Trøgstad Nesset Polen Mönsterås Modalen Mote Røyken Gjerstad Friidrett Vennesla Hamarøy Skedsmo Tromsø IL Kviteseid Google Viking FK Alta Snowboard Dovre Årdal Ås Klepp Gran Froland Russ Svalöv Vaksdal Ullensvang Bodø/Glimt Nesna Klima E-sport Eid Harstad Spania Tjeldsund Kvinner Emmaboda Nissedal Leirfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL