Skodje
Invitasjon til å foreslå gatenamn
Innbyggjarane i Skodje kommune vert invitert til å kome med forslag til aktuelle namn på dei gatene/vegane som må skifte namn. Fristen er sett til 31.12.2017. (Les meir om dette ved å trykke på overskrifta. )
17:54 Skodje kommune
Verdas jordverndag 2017: Jordverndag på Sunnmøre Museum
I samband med Verdas jordverndag 2017 vert detein temadag på Sunnmøre Museum, Ålesund Tysdag 5. desember 2017. Påmelding innan fredag 1. desember på tlf 90 95 47 87 eller på moreogromsdal@jordvern.no
mandag 13:56 Skodje kommune
Kva gjer vi med forslaga frå folkemøtet «Ung i Skodje»?
Folkemøtet Ung i Skodje kom med mange forslag til kva vi kan gjere saman for å skape eit godt oppvekstmiljø i Skodje. I eining for kultur, folkehelse og frivillegheit vil vi kommentere/ta forslaga vidare slik:
torsdag 17:04 Skodje kommune
Budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2021
Formannskapet sitt framlegg er 16.november 2017 kl.12.00 lagt ut til gjennomsyn på rådhuset og du finn det her:Budsjett 2018 ogøkonomiplan 2018-2021 Frist for høyring er torsdag 30. november2017 kl.12.00
torsdag 12:34 Skodje kommune
Brannøving på Skodje Rådhus
Denne veka harordførar og tilsette på Rådhuset og Helsesenteretgjennomført brannøving.
torsdag 2. november Skodje kommune
The North West har ansatt daglig leder
Maria Carmona er ansatt som daglig leder i The North West. Carmona begynner i jobben mandag 6. november.
torsdag 2. november Skodje kommune
Reint vatn
Dei siste prøveresultata viser at samtlege vassprøver frå det kommunale vassverket er fine.
lørdag 28. oktober Skodje kommune
Korleis er det å vere ung i Skodje?
Velkomen til folkemøte torsdag 9. november. Ungdomsrådet inviterer alle til å snakke om det å vere ung i Skodje. Stad: Gomerhuset, kultursalen Tid: Tors 9. nov kl 1800-2030 På saklista: Presentasjon: Hovudfunn frå årets Ungdata-undersøking Idedugnad: Kva...
fredag 27. oktober Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

Skodje omsorgssenter: Små mengder koliforme bakteriar
Nye vassprøver viser ei svært lita mengde koliforme bakteriar i vatnet til ein del av Skodje omsorgssenter. Drikkevatnet i kjøkkenavdelinga ved omsorgssenteret har ingen bakteriar. Det er gjort ei utspyling, og nye vassprøver er tekne i dag. Resultatet av desse vil liggje føre i...
fredag 27. oktober Skodje kommune
Koliforme bakteriar påvist i drikkevatnet på Skodje omsorgssenter
Det er påvist koliforme bakteriar i vassprøver som er tekne på Skodje omsorgssenter. Det er innført kokepåbod ved omsorgssenteret. Kommunelegen er informert. Det er berre prøvene frå Skodje omsorgssenter som viser førekomst av koliforme bakteriar. Det er tatt...
fredag 27. oktober Skodje kommune
Arbeidsgivar eller næringsdrivande?
I desember er det informasjonsdag som fokuserer på lønnsområdet ved a-melding, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
torsdag 26. oktober Skodje kommune
Informasjon om høve til å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage
Det er innført to nasjonale ordningar for redusert foreldrebetalingi barnehage, som føresette kan søke på.
lørdag 21. oktober Skodje kommune
Program for Kulturveka 2017
Laur 21.10. kl 13-15: Internasjonal kafe på Gomerhuset. Søn 22.10. kl 18: Handballkamp i idrettshallen på Gomerhuset Tys 24.10. kl 19: Strikkekveld på biblioteket, Gomerhuset Ons 25.10. kl 17: Syng med oss på Skodje omsorgssenter, med Asgeir Berg, trekkspel, og Thor Ivar...
torsdag 19. oktober Skodje kommune
Influensavaksinasjon 2017
Årets influensavaksine er venta i midten av veke 43. Skodje Helsesenter vil ha ein vaksinasjonskveld torsdag 26.10.17 mellom kl.16.30 og 19.00. I Noreg varer influensasesongen vanlegvis frå november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha eit så godt vern som mogleg. ...
onsdag 18. oktober Skodje kommune
Vrakpant på glasfiberbåtar
Fritidsbåtar under 15 fot kan leverast til ÅRIM sine miljøstasjonar. Det er gratis å levere, og du kan søkje Miljødirektoratet om å få utbetalt kr 1 000,- i pant for levering. Motor må vere avmontert ved levering.
fredag 13. oktober Skodje kommune
Kommunale bustader
Skodje kommune har 2 ledige bustader i Ådalsbakken, og 1 ledig bustad i Vangen. Alle har 1 soverom. Ta kontakt med Skodje kommune for meir informasjon. Elektronisk søknad (krev innlogging via MinID, BankID e.l.) Søknadsfrist: 25. oktober 2017.
onsdag 4. oktober Skodje kommune
Kommunedelplan for fysisk aktivitet - offentleg høyring av handlingsprogram for perioden 2018-2021
Skodje kommunegjer med dette kjent atHandlingsprogram for fysisk aktivitet 2018 2021, er lagt ut til offentleg høyring. Innspel og merknader til handlingsplanen skal vere skriftelege, og sendast på epost til magne.fylling@skodje.kommune.no, eller i brev til Skodje kommune, Rådhuset, 6260 Skodje,...
fredag 29. september Skodje kommune
Markering av den internasjonale eldredagen
Den internasjonale eldredagen vert og markert i Skodje. Skodje Eldreråd og Skodje pensjonistlag inviterer! Les invitasjonen her. Hjarteleg velkomne!
torsdag 28. september Skodje kommune
Møte for tilsynsførarar for barn i fosterheim
Deter møte på Skodje Rådhus for tilsynsførarartil barn i fosterheim, ​onsdag 27. september kl 17.00.Hovedinngangen er stengt, sådøra til høgre merka personal og politikarinngang må nyttast.
tirsdag 26. september Skodje kommune
Kurs og informasjonsmøter for fosterheimar
fredag 22. september Skodje kommune
Val til ungdomsrådet
Onsdag 20.september er det val til ungdomsrådet i Skodje kommune. Aktuelle kandidatar møter i kultursalen i Gomerhuset kl.09.00 til ei informasjonsøkt, medan sjølve valet går av stabelen mellom kl.10.00-11.00. I år skal det veljast fire nye representantar til...
mandag 18. september Skodje kommune
Hugs å røyste i dag
I dag kan du bruke røysteretten din! Røystelokale og opningstider i Skodje kommune: Krins Røystestad Opningstid Brusdal Brusdal skule Kl. 15.00 - 20.00 Engesetdal Misjonshuset, Engesetdal Kl. 15.00 - 20.00 Glomset Glomset bedehus Kl. 15.00 - 20.00 Skodje Skodje...
mandag 11. september Skodje kommune
Interessert i kva som skjer i bygginga av ny kommune?
Dersomduser etter informasjon knytt til bygging av nye Ålesund kommune,så finndu dette ved å gå inn på www.nyealesund.no
mandag 4. september Skodje kommune
Høyring av namnesaker i Skodje kommune
Skodje namnenemd vedtok i møte 31.08.17 å starte namnesak for fire adresseparsellar i Skodje kommune på Svortahaugen, og i planområda Gyrihaugen i Utvika, Storbakken i Skodje sentrumogsoningssenterpå Digernes.
fredag 1. september Skodje kommune
Dei første avgjerdene i fellesnemnda
Fellesnemnda hadde sitt første møte 24. august. Fellesnemnda valde medlemmar til det partsammensette utvalet, prosjektstyringsverktøy og overordna styringsdokument.
fredag 25. august Skodje kommune
Følg fellesnemnda sitt møte direkte
Fellesnemdna i nye Ålesund har sitt første møte i dag, 24. august, klokka 12.00. Du kan følge møtet på nett-tv.
torsdag 24. august Skodje kommune
Vasslekkasje - Håhjem
Det har oppstått ein lekkasje på ei vassleidning i området Verslehøgda/Håhjem. Abonnentar i området kan oppleve lavt vasstrykk eller bli utan vatn i periodar. Arbeidet med å reparere lekkasjen er i gang, og vil truleg bli fullført i løpet av...
torsdag 24. august Skodje kommune
Fellesnemnda møtast for første gong
24. august er første møte i fellesnemnda for nye Ålesund kommune og blant sakene er konstituering, val av skybasert prosjektstyringsverktøy og risikoanalyse.
mandag 21. august Skodje kommune
Fire søkjarar til stilling som rådmann i nye Ålesund kommune
Søknadsfristen for rådmann til nye Ålesund kommune var 15. august og det er kome inn fire søkarar.
mandag 21. august Skodje kommune
Vi ønsker mange kandidatar til kultur- og eldsjelpris 2017
I år vil Skodje kommune tildele både kulturpris og eldsjelpris. Utan frivillege lag og dugnadsinnsats ville det sett annaleis ut i både bygd og by. Kor, korps, idrettslag, teaterlag, ungdomslag, speidar, barneforeiningar, velforeiningarogmange andrelegg til rette for sosiale og kulturelle...
tirsdag 15. august Skodje kommune
Møte i haust
Nye Ålesund kommune har ei rekkje møte i haust, og 24. august er det første møtet i Fellesnemnda. Sjå oversikt og kva som skjer i haust.
mandag 14. august Skodje kommune
Postlistene vert ikkje oppdatert i veke 30 og 31
Postliste for Skodje kommune vert ikkje oppdatert i veke 30 og 31 grunna ferieavvikling. God sommar!
torsdag 20. juli Skodje kommune
Alle bostøttemottakarar får nytt vedtak i juli
Alle bostøttemottakarar får nytt vedtak i juli. Eventuelle endringar i vedtaket frå juli kan skuldast nye satsar, feriepengar og nytt skatteoppgjer. Les vedtaksbrevet frå Husbanken ved å gå inn på Les digital post og logg inn med elektronisk identifikasjon. I...
onsdag 19. juli Skodje kommune
MØRE OG ROMSDAL

NAV Storfjorden, Skodje er stengt i veke 29 og 30
Publikumsmottaket heldstengt i veke 29 og 30. Sjå på: www.nav.no/dittnav eller Ring: NAV Kontaktsenter Telefon 55 55 33 33 Det er ope alle kvardagar: 08.00 15.30 eller Kontakt: NAV Storfjorden, Ørskog. Her er ope publikumsmottak i veke 29 og 30 måndag kl. 10.00 15.00 onsdag...
fredag 14. juli Skodje kommune
Interessert i klimavenleg planlegging?
Region Ålesund har ledig eitårig engasjement som prosjektkoordinator for forprosjektet for klimavenleg areal- og transportplanlegging. Det er muleg at stillinga varigheit vil bli forlenga.
torsdag 13. juli Skodje kommune
Manntal i Skodje kommune
For å kunne røyste ved Stortingsvalet og Sametingsvalet måndag 11. september, må du stå i manntalet i kommunen. Du vert innført i manntalet i den kommunen Folkeregisteret har registrert deg som busett per 30. juni i år. Manntaleterlagt ut til offentleg ettersyn i...
mandag 10. juli Skodje kommune
Røyste heime?
Dersom du på grunn av sjukdom eller andre årsaker ikkje kan kome til røystelokalet, kan du søkje om å få førehandsrøyste der du bur (ambulerande røysting). Søknaden må vere valstyret i hende innan tysdag 5. september kl.15.00. Søknad...
mandag 3. juli Skodje kommune
Tid og stad for førehandsrøysting
Frå 10. august til 11. september skal det haldast førehandsrøysting ved rådhuset. Opningstidene er: Måndag, tysdag, torsdag og fredag 09.00 - 14.00 Onsdag 10.00 - 14.00 Utvida opningstid: Torsdag 31. august 09.00 - 19.00 Torsdag 7. september 09.00 - 19.00
mandag 3. juli Skodje kommune
Historisk møte for nye Ålesund
Onsdag 21. juni samles de fem kommunene til sitt første felles kommunestyremøte. I gamle Ålesund.
onsdag 14. juni Sunnmørsposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKODJE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Kultur Troms Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Svalbard Finnmark Grue Tesla Landbruk Kultur Sport Fotball Jul Vær Östra Göinge Håndball Film Inrikes Litteratur Suldal Helsingborg Sverige Musikk Kunst Spill Forskning Motor Malmö Vestby Båt Odda Forsvar Boksing Landskrona Trav Hockey Kongsvinger Ishockey Masfjorden Hässleholm Mote Bil Russland Trening Holmestrand Brexit Fedje Odds BK Svelvik Arendal Trondheim Sjakk Stavanger Valg Polen Askøy Lillesand Nord-Korea Tour of Norway Bærum Osterøy Risør NM Lund Barn Musik Sykkel Eidfjord Os Langrenn Svømming Karmøy Mandal VM Jobb Seljord Tjøme Kristianstad Stockholm Fjell OL Molde Astronomi Øvre Eiker Tinn Vestre Slidre Skiskyting Agdenes Verdal Sørreisa Selje OBOS-ligaen Alta Kongelig Stord Israel Kävlinge Tour de France Fredrikstad Premier League Ledare Menn Norway Cup Gloppen NHL Tyskland Tønsberg Kommunesammenslåing Skøyter Politikk Harry Potter Evenes Jakt Moss Nedre Eiker Vellinge Sandnes Tvedestrand Vinje Emmaboda Skellefteå Poker Mercedes-Benz Aurdal Ringsaker Hadsel Hopp Holtålen Steinkjer Tromsø IL Sund Kampsport Porsgrunn Kina Universet Midsund Halden Europa League Meland Jevnaker Tomelilla Russ Eidsberg Lenvik Porsanger Klima Fitjar Nannestad Klatring Åstorp Rosenborg BK Voss Haugesund Rauma Drammen Eslöv Volda Ås Näringsliv Røros Nybro Snowboard Streik Frankrike Radøy Nes Ullensvang Tana Andøy Viking FK Narvik Vevelstad Kristiansand Trysil Nissedal Lyngdal Notodden Austrheim SK Brann Gjøvik Bremanger Alpint Android Dovre Svedala Motorsport Kvænangen Måsøy Lier USA
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL