Skjervøy
Nye testlokaler og nytt smittesporingsteam
Etter en rolig sommer i Norge har smittesituasjonen dessverre blitt gradvis mer alvorlig. Ikke bare ute i Europa, men også her hjemme
fredag 12:21 Skjervøy kommune
Behandling av skatt flyttes fra kommunen
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. 
torsdag 10:16 Skjervøy kommune
Vann Hiit 2020
tirsdag 13:29 Skjervøy kommune
Velkommen til digital friluftssamling i Troms og Finnmark
tirsdag 11:59 Skjervøy kommune
Tilskuddsordninger
    Nye retningslinjer for tilskudd til festivaler i Troms og Finnmark - frist 1.12.2020 søknadsportal åpnes snart   Utlysning av To toårige Arbeidsstipend til Filmarbeidere i Troms og Finnmark - Frist 1.12.2020 søknadsportal åpnes snart
fredag 23. oktober Skjervøy kommune
Vaksinering mot influensa og pneumokokksykdom
Vaksinasjoner på Arnøya 30. oktober og Skjervøy 16. og 17. November
torsdag 22. oktober Skjervøy kommune
På utkikk etter jobb?
NAV Troms og Finnmark arrangerer i år digital jobbmesse den 22. oktober!
fredag 16. oktober Skjervøy kommune
NY link - Varslinger på SMS fra Skjervøy kommune
De som ønsker å få meldinger på SMS fra Skjervøy kommune, ved hendelser på Vann og Avløp, har nå mulighet til  selv å registrere seg i datasystemet.
fredag 16. oktober Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Lauksletta boligfelt.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Skjervøy formannskap enstemmig i møte den 22,09,2020 sak 53/20 at forslag til reguleringsplan for Lauksletta boligfelt skal legges ut til offentlig ettersyn.
tirsdag 13. oktober Skjervøy kommune
Detaljreguleringsplan for fv. 8690 Storstein fergeleie
Detaljreguleringsplan for fv. 8690 Storstein fergeleie ligger ute til offentlig ettersyn. Eventuelle merknader må meldes inn innen 20. november 2020.
fredag 9. oktober Skjervøy kommune
Varslinger på sms fra skjervøy kommune
I forbindelse med varslingene som ble sendt ut i uke 40, er det stilt en del spørsmål, om hvem som får/ikke får, varsler på SMS.  Vi vil derfor prøve å gi en redegjørelse for dette.
fredag 9. oktober Skjervøy kommune
NAV - Publikumsmottaket åpner på mandager
Fra 12. oktober skal NAV Skjervøy ha åpent hver mandag fra kl.12.00 - 14.00.
onsdag 7. oktober Skjervøy kommune
Ny kulturhistorisk utstilling på Skjervøy kulturhus
Nå kan du se vår kulturhistorie gjennom tekst og bilder! Den første utstillingen handler om fangeleiren som var på Skjervøy under 2. verdenskrig.   
tirsdag 6. oktober Skjervøy kommune
Desentralisert sykpleierutdanning
Siste innspurt om du ønsker å søke på DSU
tirsdag 6. oktober Skjervøy kommune
Informasjonsmøter om fosterhjemsomsorg
Mange barn i Nord-Norge trenger et fosterhjem.
tirsdag 6. oktober Skjervøy kommune
Svømmehall / Idrettshall stengt torsdag 08.10.20 på grunn av stenging av vann
Vannet vil bli avstengt torsdag 08.10.2020 på grunn av gravearbeid i Klaus Dreyersvei / Strandveien. Det er derfor ikke mulig å bruke svømmehall / idrettshall denne dagen.      .
tirsdag 6. oktober Skjervøy kommune
Planprogram for kommunedelplan energi og klima i Nord Troms
Følgende er lagt ut på offentlig høring:
tirsdag 6. oktober Skjervøy kommune
Kokepåbudet opphevet
Viser til tidligere melding om kokepåbud. Etter to prøver uten avvik, er kokepåbudet opphevet fra i dag 5. oktober. Det er sendt ut sms om dette til befolkningen på Skjervøy tettsted. 
mandag 5. oktober Skjervøy kommune
Kultur- og aktivitetsmidler høst-2020
mandag 5. oktober Skjervøy kommune
Fortsatt kokepåbud!
Skjervøy kommune vil informere om at det ikke er påvist e-coli i vannprøven som ble tatt torsdag den 01.oktober kl. 0700. Det er imidlertid fortsatt påvist koliforme bakterier som betyr at vi opprettholder kokepåbudet på Skjervøy tettsted. 
fredag 2. oktober Skjervøy kommune
E-COLI i drikkevannet på Skjervøy tettsted
Skjervøy kommune arbeider med å finne ut hvilke typer av E. coli bakterier som er funnet i drikkevannet, og vil komme tilbake med mer informasjon når denne foreligger. Inntil videre er det kokepåbud på drikkevann.
torsdag 1. oktober Skjervøy kommune
Varsling på SMS
Får du ikke SMS varlinger fra Skjervøy kommune?
torsdag 1. oktober Skjervøy kommune
Pressemelding
Hjem
onsdag 30. september Skjervøy kommune
Spørsmål og svar om bakterier i drikkevannet
Vi har fått en del henvendelser angående funn av  bakterier i drikkevannet i Skjervøy. Svar på de spørsmålene som oftest går igjen finner du her.
onsdag 30. september Skjervøy kommune
Kokepåbud på skjervøy tettsted
DET ER INNFØRT KOKEPÅBUD AV VANNET PÅ HELE SKJERVØYA.
onsdag 30. september Skjervøy kommune
Friluftslivsamling i Troms og Finnmark 2020
onsdag 30. september Skjervøy kommune
Driftsforstyrrelser på vann
Det vil være varierende og til dels dårlig trykk på vannet fra fredag 25. til tirsdag 29.september 2020.
fredag 25. september Skjervøy kommune
Støttekontakter og besøkshjem
Skjervøy kommune ved sosialtjenesten og barnevernstjenesten søker etter besøkshjem og støttekontakt for barn, ungdom og voksne.
fredag 25. september Skjervøy kommune
Kurs om spillemidler
Har laget ditt planer om å bygge anlegg, eller ønsker å få mer informasjon om spillemiddelordningen? Benytt muligheten! Skjervøy kommunes lag og foreninger inviteres til kurs om spillemidler.
onsdag 23. september Skjervøy kommune
Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer
Når skal de være hjemme fra barnehage/skole, og når skal de testes for covid-19? Se link
tirsdag 22. september Skjervøy kommune
Tilkallingsvikarer på renhold.
Vi søker etter personer som kan stille opp som vikar på kort varsel, ved ferier, sykdom osv.
tirsdag 22. september Skjervøy kommune
Svømmehall åpner Mandag 21.09.2020
mandag 21. september Skjervøy kommune
Driftsforstyrrelser på vei og vann
Det er satt i gang rehabilitering i kum og utskifting av vannsluer i krysset Alheimveien/Myrveien.
tirsdag 15. september Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Til alle kvinner født 1951-1970
Dere inviteres til mammografiundersøkelse fra 21. september - 14. oktober. Undersøkelsene vil bli gjort i mammografibussen utenfor Sonjatun Helsesenter på Storslett.
torsdag 10. september Skjervøy kommune
Driftsforstyrrelser på vei og vann
Det er satt i gang rehabilitering av kum og utskifting av vannsluser i krysset Severin Steffensens vei/ Alfheimveien.
onsdag 9. september Skjervøy kommune
Vedlikehold av gapahuk og skolehytte
tirsdag 8. september Skjervøy kommune
Program for Folkehelseuka 2020
7.-13. september arrangeres årets folkehelseuke. Temaet er friluftsliv for seniorer, aktivitet og trivsel i nærmiljøet.   
fredag 4. september Skjervøy kommune
Kolonnekjøring i Kågen- og Maursundtunnelen fra November
  Under rehabiliteringen vil det bli kolonnekjøring gjennom tunnelene. Utover kolonnekjøringene vil tunnelen være stengt for trafikk.  
fredag 4. september Skjervøy kommune
Tilskudd - Flere barn og unge i kulturlivet
Hjem
fredag 4. september Skjervøy kommune
Økt ventetid på legekontoret
Legekontoret på Skjervøy har de siste ukene hatt en stor økning i antall henvendelser. Dette har ført til at mange opplever kø og lang ventetid. Skjervøy Kommune beklager ventetiden mange opplever.
onsdag 2. september Skjervøy kommune
Boligtilskudd
Boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig
torsdag 27. august Skjervøy kommune
Offentlig ettersyn av søknad om ny lokalitet for lakseoppdrett i skjervøy kommune
Etablering av ny lokalitet - Vorterøyskagen.
onsdag 19. august Skjervøy kommune
Søknad om treningstid i idrettshall, gymsal og svømmehall høst-2020
Hjem
onsdag 19. august Skjervøy kommune
Takseringsarbeid
Skjervøy kommune utarbeider nytt eiendomsskattegrunnlag.
mandag 17. august Skjervøy kommune
Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen
"Trafikklys" viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene.
mandag 17. august Skjervøy kommune
Tilbake til 50-tallet
  En tidsreise til Skjervøy anno 1958. Lokal kunsthistorie har tatt veien fra Fredrikstad til Skjervøy via Ole Fredrik Lund, sønnen til en tidligere distriktslege som holdt til på øya. 
fredag 14. august Skjervøy kommune
Skolestart Skjervøy ungdomsskole 2020/2021
Lærerne starter mandag 17/8 og elevene på onsdag 19/8 kl. 08.30.
torsdag 13. august Skjervøy kommune
Skolestart Skjervøy barneskole 2020/2021
Elevene begynner på skolen igjen onsdag 19.august kl.08.30. Sfo åpner mandag 10.august.
mandag 10. august Skjervøy kommune
Årsvikariat for sykepleier med mulighet for forlengelse
Helse- og omsorgsetatens legekontor har ledig årsvikariat for sykepleier med mulighet for forlengelse. Tiltredelse så raskt som mulig.
tirsdag 4. august Skjervøy kommune
Ny konsulent på rådhuset
I stillingen som tidligere var kjent som formannskapssekretær er det nå tilsatt en ny person. Karstein Alvestad Skogseth (25) har flyttet til Skjervøy fra Holmlia i Oslo.
fredag 31. juli Skjervøy kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
tirsdag 21. juli Skjervøy kommune
Råd til reisende
Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, men fra 15. juli er det gjort unntak for flere europeiske land. Dette er land og regioner som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekriterier. Unntakene fra
mandag 13. juli Skjervøy kommune
Tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet
Skjervøy kommune er innvilget kr. 1,7 mill. til kommunalt næringsfond om en del av den nasjonale krisepakken - fase 3 - i forbindelse med covid-19-utbruddet.
torsdag 9. juli Skjervøy kommune
Salg av Fiskenes 25 - Solstua Barnehage
Skjervøy kommune ønsker å selge Solstua barnehage, da denne ikke lenger er i drift.
torsdag 9. juli Skjervøy kommune
Forespørsel om kjøp av bolig
Skjervøy kommune er inne i en fase der en ønsker å gå til innkjøp av ny bolig.
onsdag 8. juli Skjervøy kommune
Folkehelseuka 2020
tirsdag 7. juli Skjervøy kommune
Rahabilitering vann- og avløp i Kl. Dreyers vei
Skjervøy kommune skal i gang med rehabilitering av vann- og avløpsledningene i Klaus Dreyers vei og resten av Kirkegårdsveien.
tirsdag 7. juli Skjervøy kommune
Dugnad i Sandvågen Nærfriluftsområde
mandag 6. juli Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Tilkallingsvikar på renhold
Skjervøy kommune, Teknisk etat, søker etter tilkallingsvikar på Renhold.
onsdag 1. juli Skjervøy kommune
Informasjon til skogeiere i Skjervøy kommune
Meldeplikt på hogst av virke for salg skal meldes inn til kommunen
fredag 26. juni Skjervøy kommune
Pressemelding: Framtidens brann og redning
Nord-Troms Brannvesen er ifra 01012020 gått over i historiens rekke.
torsdag 25. juni Skjervøy kommune
LANSERING: Ny hjemmeside for Skjervøy kommune
Skjervøy kommune sine nye nettsider er nå publisert. Vi håper våre innbyggere, besøkende og samarbeidspartnere finner siden oversiktlig og brukervennlig.
tirsdag 23. juni Skjervøy kommune
Ekstra møte i Skjervøy kommunestyre 30.06.2020
Hjem
mandag 22. juni Skjervøy kommune
Møte i formannskap 25.06.2020
onsdag 17. juni Skjervøy kommune
Ledig 66 % midlertidig stilling som lærer i voksenopplæringa fra 01.08.20 - 31.07.21
onsdag 17. juni Skjervøy kommune
Ledig stilling som kulturskolelærer i inntil 100 % fast stilling fra 01.08.2020
mandag 15. juni Skjervøy kommune
Anleggsarbeid i Klaus Dreyersvei og deler av Kirkegårdsveien
Hjem
fredag 12. juni Skjervøy kommune
Informasjon ang testing for corona av barn og unge
De siste ukene har man merket en økning av sykdom hos barn og unge, noe som er forventet etter gjenåpninger og at man er tettere på hverandre. Symptomer som hoste, feber og tett nese er rapportert. Det anbefales at foreldre og foresatte ser an situasjonen et par dager og holder barna hjemme. Om...
fredag 12. juni Skjervøy kommune
Skjervøy rådhus åpent for publikum fra torsdag 11.06.2020
Fra torsdag 11. juni åpnes hoveddøren på Rådhuset for publikum. Åpningstiden er 08:00- 15:00. Vi oppfordrer fremdeles til at det bestilles time hos saksbehandler/ansatt på Rådhuset slik at dere er sikker på at dere får den hjelpen dere trenger når dere...
onsdag 10. juni Skjervøy kommune
Ledige midlertidige stillinger som lærere i grunnskolen for skoleåret 2020/2021
tirsdag 9. juni Skjervøy kommune
Kirkegårdsveien stengt
tirsdag 9. juni Skjervøy kommune
Besøk på helse- og omsorgsinstitusjoner i Skjervøy kommune
onsdag 3. juni Skjervøy kommune
Møte i Skjervøy kommunestyre 09.06.2020
Hjem
tirsdag 2. juni Skjervøy kommune
Høring kommunale vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) og barnehagene i Skjervøy kommune
tirsdag 2. juni Skjervøy kommune
Undersøkelse om cruiseturisme og invitasjon til folkemøte
Bør Skjervøy satse på cruise eller ikke? Visit Lyngenfjord har, sammen med kommunene Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen, satt igang et forprosjekt, der både plusser og minuser ved en satsing på cruiseturisme til Lyngenfjorden skal belyses.
fredag 29. mai Skjervøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKJERVØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL