Skjervøy
Røde Kors Troms: Ferie for alle 2020
På vegne av Røde kors Troms: Invitasjon til Ferie For Alle 2020
mandag 15:33 Skjervøy kommune
Møteplan 2020
mandag 12:06 Skjervøy kommune
Høring: Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030
Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
onsdag 15. januar Skjervøy kommune
Ledig stilling i Brannvesenet som konstabel/brannbilsjåfør
onsdag 15. januar Skjervøy kommune
WorkShop med Nord-Troms Friluftsliv
Formålet med samlingen er å drøfte hvordan arbeidet med friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser kan forsterkes i kommunen og på tvers av kommunegrensene. Dette for å oppnå bedre helse og økt livskvalitet. Eldrereformen «Leve hele livet» inngår i...
onsdag 8. januar Skjervøy kommune
Møte i formannskap og næringstuvalg 14.01.2020
Hjem
tirsdag 7. januar Skjervøy kommune
VannHiit - 2020
27. desember 2019 Skjervøy kommune
Vinnere av Fysak sommertrim - 2019
19. desember 2019 Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Internettkafé på biblioteket
19. desember 2019 Skjervøy kommune
Romjulsbad 30.12.19
Hjem
18. desember 2019 Skjervøy kommune
2. gangs utlysning av 100 % faste stillinger som pedagogiske ledere i barnehagene
Hjem
17. desember 2019 Skjervøy kommune
NAV: Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt
Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no...
16. desember 2019 Skjervøy kommune
Vikarer i Prestejorda barnehage
13. desember 2019 Skjervøy kommune
Åpen scooterløype i Arnøyhamn
13. desember 2019 Skjervøy kommune
Ledig 50 % stilling som lærer i voksenopplæring og 50 % stilling som miljøarbeider/konsulent
Hjem
11. desember 2019 Skjervøy kommune
Drikkevannsstudiet
Hjem
11. desember 2019 Skjervøy kommune
Åpen scooterløype i Uløybukt
Hjem
11. desember 2019 Skjervøy kommune
50% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider
9. desember 2019 Skjervøy kommune
Ledig stilling som Innsatsleder Brann
6. desember 2019 Skjervøy kommune
Møte i Skjervøy kommunestyre 11.12.2019
Hjem
4. desember 2019 Skjervøy kommune
Beredskapsrute for Arnøya
Hjem
4. desember 2019 Skjervøy kommune
80% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider
4. desember 2019 Skjervøy kommune
Sykepleier i 100% vikariat
Hjem
3. desember 2019 Skjervøy kommune
3 stk. faste helgestillinger på 13,62%
Hjem
3. desember 2019 Skjervøy kommune
Nattevakt i 65% vikariat
Hjem
3. desember 2019 Skjervøy kommune
Sykepleier i 100% fast stilling
Hjem
3. desember 2019 Skjervøy kommune
Sykepleier i 100% vikariat
Hjem
3. desember 2019 Skjervøy kommune
Ledige 100 % faste stillinger som pedagogisk leder i barnehagene
2. desember 2019 Skjervøy kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Hjem
29. november 2019 Skjervøy kommune
regulering av Storstein Ferjeleie
28. november 2019 Skjervøy kommune
Høring: Budsjett og økonomiplanen 2020-2023
Dokumentene legges nå ut for offentlig ettersyn. Frist for innspill er onsdag 11. Desember kl 08.00
27. november 2019 Skjervøy kommune
Røyvarsler dagen 1. desember
27. november 2019 Skjervøy kommune
NAV Skjervøy stengt torsdag 28/11
Hjem
27. november 2019 Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

79,97% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider
25. november 2019 Skjervøy kommune
Informasjonsmøte - oppstart av reguleringsplan for Storstein Ferjeleie
Hjem
20. november 2019 Skjervøy kommune
Barnevernspedagog i 100% stilling
19. november 2019 Skjervøy kommune
Krysset Trollveien/Kirkegårdsveien er stengt torsdag 21. november fra kl. 7.00 til kl. 13.00
19. november 2019 Skjervøy kommune
Ny visjon for Skjervøy kommune
Hjem
14. november 2019 Skjervøy kommune
Møte i Formannskap og administrasjonsutvalg 20.11.2019
Hjem
12. november 2019 Skjervøy kommune
Velkommen til friluftssamling i Troms
Hjem
12. november 2019 Skjervøy kommune
Leie av rådhuskantina
Hjem
8. november 2019 Skjervøy kommune
Nattevakt 65% stilling
Hjem
7. november 2019 Skjervøy kommune
80% vikariat for hjelpepleier/helsefagarbeider
Hjem
7. november 2019 Skjervøy kommune
Sykepleiere 2 x 100% faste stillinger
Hjem
7. november 2019 Skjervøy kommune
46% stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider
Hjem
7. november 2019 Skjervøy kommune
2. gangs utlysning - Sykepleier i 100% stilling
Hjem
7. november 2019 Skjervøy kommune
Ledige midlertidige stillinger i barnehagene fra 02.01.2020
Med forbehold om åpning av Solstua barnehage
5. november 2019 Skjervøy kommune
Plivo - øvelse onsdag 6. november
4. november 2019 Skjervøy kommune
Skattørsundbrua vil være nattestengt
4. november 2019 Skjervøy kommune
Markering av 75 år siden evakueringa av Nord-Troms
Hjem
29. oktober 2019 Skjervøy kommune
2. gangsutlysning - Saksbehandler i 100 % fast stilling, hovedsaklig etter Plan- og Bygningsloven
Hjem
29. oktober 2019 Skjervøy kommune
Storstein Ferjeleie - varsel om oppstart av planarbeid
Hjem
23. oktober 2019 Skjervøy kommune
Møte i formannskap og næringstuvalg 31.10.2019
Hjem
22. oktober 2019 Skjervøy kommune
Krysset Eideveien - Skoleveien er stengt i uke 44
Hjem
21. oktober 2019 Skjervøy kommune
Tourist info
On this page we have gathered some basic info for visitors and tourists. Welcome to Skjervøy!
21. oktober 2019 Skjervøy kommune
Vinnere av vintertrimmen 2018/19 er endelig klar!
21. oktober 2019 Skjervøy kommune
Id 189 – Konsulent/regnskapskontrollør for arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms
Stillingen lyses ut med forbehold om tilsetting. Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommune er i et interkommunalt samarbeid om å gjennomføre arbeidsgiverkontroller. Vedkommende som nå har stillingen går over i annen stilling og vi søker derfor hennes...
16. oktober 2019 Skjervøy kommune
Ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved sykestua og sykehjemmet
Hjem
15. oktober 2019 Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Influensavaksinering 2019
Hjem
11. oktober 2019 Skjervøy kommune
Elektronisk søknad startlån og tilskudd
Hjem
11. oktober 2019 Skjervøy kommune
Ønsker du oppgradering av lekeplassen i ditt nærområde?
Hjem
7. oktober 2019 Skjervøy kommune
Konstituerende møte - Skjervøy kommunestyre 16.10.19
Hjem
3. oktober 2019 Skjervøy kommune
Søknad om spillemidler - 2020
1. oktober 2019 Skjervøy kommune
Vidar melder overgang til Skjervøy Asvo
27. september 2019 Skjervøy kommune
Møte i formannskap 02.10.2019
Hjem
25. september 2019 Skjervøy kommune
Informasjon om prosess for områderegulering - Skjervøy sentrum
Som resultat av økt fokus på prosess rundt områderegulering i Skjervøy sentrum, ser kommunen behov for å klargjøre hva som er gjort til nå, hva som planlegges i tiden fremover og samtidig påpeke at ingenting er vedtatt. Planbeskrivelse, plankart eller
20. september 2019 Skjervøy kommune
Ledig 50 % stilling ved biblioteket fra 01.11.19
18. september 2019 Skjervøy kommune
Ledig et antall faste helgestillinger
Hjem
17. september 2019 Skjervøy kommune
Fast 50% stilling som sykepleier
Hjem
17. september 2019 Skjervøy kommune
Midlertidig stilling som miljøarbeider i 100%
Hjem
17. september 2019 Skjervøy kommune
Kultur og aktivitetsmidler høst-2019
16. september 2019 Skjervøy kommune
Timefordeling Idrettshall Høst-2019
13. september 2019 Skjervøy kommune
Videreformidling: Informasjon om feiing og tilsyn
Hver dag er vi i Nord-Troms brannvesen rundt i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune for å utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger, fritidsboliger, m.m. Vi møter mange trivelige mennesker på våre besøk. Mange slår av en
12. september 2019 Skjervøy kommune
Informasjon om feiing og tilsyn
12. september 2019 Skjervøy kommune
Åpent arrangement i BRANNVERNUKA
12. september 2019 Skjervøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKJERVØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL