Skjervøy
Ny konsulent på rådhuset
I stillingen som tidligere var kjent som formannskapssekretær er det nå tilsatt en ny person. Karstein Alvestad Skogseth (25) har flyttet til Skjervøy fra Holmlia i Oslo.
fredag 31. juli Skjervøy kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
tirsdag 21. juli Skjervøy kommune
Råd til reisende
Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, men fra 15. juli er det gjort unntak for flere europeiske land. Dette er land og regioner som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekriterier. Unntakene fra
mandag 13. juli Skjervøy kommune
Tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet
Skjervøy kommune er innvilget kr. 1,7 mill. til kommunalt næringsfond om en del av den nasjonale krisepakken - fase 3 - i forbindelse med covid-19-utbruddet.
torsdag 9. juli Skjervøy kommune
Salg av Fiskenes 25 - Solstua Barnehage
Skjervøy kommune ønsker å selge Solstua barnehage, da denne ikke lenger er i drift.
torsdag 9. juli Skjervøy kommune
Forespørsel om kjøp av bolig
Skjervøy kommune er inne i en fase der en ønsker å gå til innkjøp av ny bolig.
onsdag 8. juli Skjervøy kommune
Folkehelseuka 2020
tirsdag 7. juli Skjervøy kommune
Rahabilitering vann- og avløp i Kl. Dreyers vei
Skjervøy kommune skal i gang med rehabilitering av vann- og avløpsledningene i Klaus Dreyers vei og resten av Kirkegårdsveien.
tirsdag 7. juli Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Dugnad i Sandvågen Nærfriluftsområde
mandag 6. juli Skjervøy kommune
Tilkallingsvikar på renhold
Skjervøy kommune, Teknisk etat, søker etter tilkallingsvikar på Renhold.
onsdag 1. juli Skjervøy kommune
Informasjon til skogeiere i Skjervøy kommune
Meldeplikt på hogst av virke for salg skal meldes inn til kommunen
fredag 26. juni Skjervøy kommune
Pressemelding: Framtidens brann og redning
Nord-Troms Brannvesen er ifra 01012020 gått over i historiens rekke.
torsdag 25. juni Skjervøy kommune
LANSERING: Ny hjemmeside for Skjervøy kommune
Skjervøy kommune sine nye nettsider er nå publisert. Vi håper våre innbyggere, besøkende og samarbeidspartnere finner siden oversiktlig og brukervennlig.
tirsdag 23. juni Skjervøy kommune
Ekstra møte i Skjervøy kommunestyre 30.06.2020
Hjem
mandag 22. juni Skjervøy kommune
Møte i formannskap 25.06.2020
onsdag 17. juni Skjervøy kommune
Ledig 66 % midlertidig stilling som lærer i voksenopplæringa fra 01.08.20 - 31.07.21
onsdag 17. juni Skjervøy kommune
Ledig stilling som kulturskolelærer i inntil 100 % fast stilling fra 01.08.2020
mandag 15. juni Skjervøy kommune
Anleggsarbeid i Klaus Dreyersvei og deler av Kirkegårdsveien
Hjem
fredag 12. juni Skjervøy kommune
Informasjon ang testing for corona av barn og unge
De siste ukene har man merket en økning av sykdom hos barn og unge, noe som er forventet etter gjenåpninger og at man er tettere på hverandre. Symptomer som hoste, feber og tett nese er rapportert. Det anbefales at foreldre og foresatte ser an situasjonen et par dager og holder barna hjemme. Om...
fredag 12. juni Skjervøy kommune
Skjervøy rådhus åpent for publikum fra torsdag 11.06.2020
Fra torsdag 11. juni åpnes hoveddøren på Rådhuset for publikum. Åpningstiden er 08:00- 15:00. Vi oppfordrer fremdeles til at det bestilles time hos saksbehandler/ansatt på Rådhuset slik at dere er sikker på at dere får den hjelpen dere trenger når dere...
onsdag 10. juni Skjervøy kommune
Ledige midlertidige stillinger som lærere i grunnskolen for skoleåret 2020/2021
tirsdag 9. juni Skjervøy kommune
Kirkegårdsveien stengt
tirsdag 9. juni Skjervøy kommune
Besøk på helse- og omsorgsinstitusjoner i Skjervøy kommune
onsdag 3. juni Skjervøy kommune
Møte i Skjervøy kommunestyre 09.06.2020
Hjem
tirsdag 2. juni Skjervøy kommune
Høring kommunale vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) og barnehagene i Skjervøy kommune
tirsdag 2. juni Skjervøy kommune
Undersøkelse om cruiseturisme og invitasjon til folkemøte
Bør Skjervøy satse på cruise eller ikke? Visit Lyngenfjord har, sammen med kommunene Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord, Storfjord og Lyngen, satt igang et forprosjekt, der både plusser og minuser ved en satsing på cruiseturisme til Lyngenfjorden skal belyses.
fredag 29. mai Skjervøy kommune
Ledige stillinger som Fagarbeider/elevassistent i grunnskolen fra 1.august - 2020
Hjem
torsdag 28. mai Skjervøy kommune
Ekstern stillingsannonse: Daglig leder, Skjervøy Arbeidssamvirke AS
Skjervøy Arbeidssamvirke AS er heleid av Skjervøy kommune, men drives som en egen juridisk enhet. Formålet med bedriften er menneskelig vekst og utvikling, og vår visjon er”for alle i Skjervøy". Fokuset er på våre arbeidstakere som av forskjellige årsaker...
onsdag 27. mai Skjervøy kommune
Frluftslivets uke 2020 og utlysning av midler
tirsdag 26. mai Skjervøy kommune
Stenging av vei til St.Hanshaugen 25. mai
onsdag 20. mai Skjervøy kommune
Covid 19 - Informasjon om arrangement på offentlig sted
Vi får noen henvendelser angående arrangement på offentlig sted. Dette gjelder både private arrangement og arrangement i regi av lag, foreninger, menigheter mfl. Nasjonale retningslinjer gjelder, og vi vil her tydeliggjøre rammebetingelsene:
onsdag 20. mai Skjervøy kommune
Levering av hageavfall
onsdag 20. mai Skjervøy kommune
Opprusting av lekeplasser
onsdag 20. mai Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Varsel om høring av områderegulering for Skjervøy sentrum
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10, kunngjøres det at høringsforslaget til områdeplan for Skjervøy sentrum etter vedtak i Skjervøy kommunestyre 12.05.2020, legges ut til høring. Høringsutkastet legges ut på kommunenes nettside, samt publiseres...
tirsdag 19. mai Skjervøy kommune
Ledig stillinger som Fagarbeider/elevassistent i grunnskolen fra 01.08.20 og ut skoleåret
tirsdag 19. mai Skjervøy kommune
Bostøtte - vi ønsker flere søkere
mandag 18. mai Skjervøy kommune
Høring: Suppleringsvalg til råd og utvalg i Skjervøy kommune 2019-2023
Høring om suppleringsvalg til råd og utvalg i Skjervøy kommune for perioden 2019-2023. Høringsfrist er 14 dager og innspill må være kommet til Skjervøy kommune innen 29.mai.
fredag 15. mai Skjervøy kommune
Brosjyre for å inspirere eldre og seniorer til aktivitet og trivsel i nærmiljøet
torsdag 14. mai Skjervøy kommune
50% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider
Hjem
onsdag 13. mai Skjervøy kommune
50% vikariat for hjelpepleier/helsefagarbeider
Hjem
onsdag 13. mai Skjervøy kommune
Besøk på helseinstitusjoner i Skjervøy kommune
Hjem
tirsdag 12. mai Skjervøy kommune
Blir du med på friluftsskole i sommer?
tirsdag 12. mai Skjervøy kommune
Møte i formannskap 19.05.2020
mandag 11. mai Skjervøy kommune
Åpner opp for innendørs og utendørs idrettsanlegg for organisert idrett
mandag 11. mai Skjervøy kommune
17. mai program 2020
mandag 11. mai Skjervøy kommune
Framtidens brann & redning
mandag 11. mai Skjervøy kommune
Høring: Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024
Høring og offentlig ettersyn av alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024. Høringsfrist er 29.05.2020. Det bemerkes at forelagt plan er en delplan i rusmiddelpolitisk handlingsplan som er under utvikling.
fredag 8. mai Skjervøy kommune
Skjervøy voksenopplæring åpner i uke 20
fredag 8. mai Skjervøy kommune
Gradvis gjenåpning - Skjervøy kommune informerer.
fredag 8. mai Skjervøy kommune
8. mai - Vi må ikke glemme
fredag 8. mai Skjervøy kommune
100% stilling som feiersvenn
torsdag 7. mai Skjervøy kommune
Hilsen fra kommuneoverlegen uke 19
onsdag 6. mai Skjervøy kommune
Hilsen fra kommuneoverlegen uke 19
onsdag 6. mai Skjervøy kommune
Biblioteket og forsiktig gjenåpning
Hjem
tirsdag 5. mai Skjervøy kommune
Fysak og Ut i NORD
Hjem
tirsdag 5. mai Skjervøy kommune
UT i NORD 2020
tirsdag 5. mai Skjervøy kommune
Møte i Skjervøy kommunestyre 12.05.2020
mandag 4. mai Skjervøy kommune
UT i NORD 2020
mandag 4. mai Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

44% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider
torsdag 30. april Skjervøy kommune
50% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider
torsdag 30. april Skjervøy kommune
65% fast stilling som nattevakt
torsdag 30. april Skjervøy kommune
Vernepleier i 100% fast stilling
torsdag 30. april Skjervøy kommune
Kommuneoverlege i 100% stilling
torsdag 30. april Skjervøy kommune
Innmelding skole og sfo skoleåret 2020/2021
torsdag 30. april Skjervøy kommune
Delvis åpning av Skjervøy rådhus fra mandag 04.05.2020
Fra og med mandag 04.05.2020 åpner Skjervøy rådhus for timebestilling hos saksbehandlere og andre. Om du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan tilbudet ikke benyttes. Det er viktig å bemerke seg at det er åpent for timebestilling,
onsdag 29. april Skjervøy kommune
Ledig stilling: Konsulent i 100% stilling ved politisk sekretariat, arkiv og informasjon
Hjem
tirsdag 28. april Skjervøy kommune
Egg - plukkere
Hjem
mandag 27. april Skjervøy kommune
Kunngjøring av navnesak
Hjem
torsdag 23. april Skjervøy kommune
Tilskuddsportal for Lag- og foreninger i Skjervøy kommune
torsdag 23. april Skjervøy kommune
Ledig stilling som lærer i grunnskolen fra skoleåret 2020/21
Hjem
onsdag 22. april Skjervøy kommune
Informasjon til foreldre som har barn som begynner på skolen igjen
I Skjervøy kommune åpner våre skoler for elever på 1.-4.trinn fra mandag 27.april. For å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Det betyr at vi alle må gjøre en innsats og...
onsdag 22. april Skjervøy kommune
Poseutlån av bøker
Hjem
tirsdag 21. april Skjervøy kommune
2. gangs utlysning av ledige faste stillinger i barnehagene med oppstart 3. august
Hjem
tirsdag 21. april Skjervøy kommune
Hilsen fra kommuneoverlegen uke 17
mandag 20. april Skjervøy kommune
Åpner opp for bruk av utendørs idrettsanlegg for organisert idrett
mandag 20. april Skjervøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKJERVØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL