Skjervøy
Ledig stilling som Innsatsleder Brann
fredag 07:23 Skjervøy kommune
Møte i Skjervøy kommunestyre 11.12.2019
Hjem
onsdag 10:54 Skjervøy kommune
Beredskapsrute for Arnøya
Hjem
onsdag 09:55 Skjervøy kommune
80% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider
onsdag 08:00 Skjervøy kommune
Sykepleier i 100% vikariat
Hjem
tirsdag 14:33 Skjervøy kommune
3 stk. faste helgestillinger på 13,62%
Hjem
tirsdag 14:28 Skjervøy kommune
Nattevakt i 65% vikariat
Hjem
tirsdag 13:55 Skjervøy kommune
Sykepleier i 100% fast stilling
Hjem
tirsdag 13:49 Skjervøy kommune
TROMS

Sykepleier i 100% vikariat
Hjem
tirsdag 13:44 Skjervøy kommune
Ledige 100 % faste stillinger som pedagogisk leder i barnehagene
mandag 2. desember Skjervøy kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge
Hjem
fredag 29. november Skjervøy kommune
regulering av Storstein Ferjeleie
torsdag 28. november Skjervøy kommune
Høring: Budsjett og økonomiplanen 2020-2023
Dokumentene legges nå ut for offentlig ettersyn. Frist for innspill er onsdag 11. Desember kl 08.00
onsdag 27. november Skjervøy kommune
Røyvarsler dagen 1. desember
onsdag 27. november Skjervøy kommune
NAV Skjervøy stengt torsdag 28/11
Hjem
onsdag 27. november Skjervøy kommune
79,97% fast stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider
mandag 25. november Skjervøy kommune
Informasjonsmøte - oppstart av reguleringsplan for Storstein Ferjeleie
Hjem
onsdag 20. november Skjervøy kommune
Barnevernspedagog i 100% stilling
tirsdag 19. november Skjervøy kommune
Krysset Trollveien/Kirkegårdsveien er stengt torsdag 21. november fra kl. 7.00 til kl. 13.00
tirsdag 19. november Skjervøy kommune
Ny visjon for Skjervøy kommune
Hjem
torsdag 14. november Skjervøy kommune
Møte i Formannskap og administrasjonsutvalg 20.11.2019
Hjem
tirsdag 12. november Skjervøy kommune
Velkommen til friluftssamling i Troms
Hjem
tirsdag 12. november Skjervøy kommune
Leie av rådhuskantina
Hjem
fredag 8. november Skjervøy kommune
Nattevakt 65% stilling
Hjem
torsdag 7. november Skjervøy kommune
80% vikariat for hjelpepleier/helsefagarbeider
Hjem
torsdag 7. november Skjervøy kommune
Sykepleiere 2 x 100% faste stillinger
Hjem
torsdag 7. november Skjervøy kommune
46% stilling for hjelpepleier/helsefagarbeider
Hjem
torsdag 7. november Skjervøy kommune
2. gangs utlysning - Sykepleier i 100% stilling
Hjem
torsdag 7. november Skjervøy kommune
Ledige midlertidige stillinger i barnehagene fra 02.01.2020
Med forbehold om åpning av Solstua barnehage
tirsdag 5. november Skjervøy kommune
Plivo - øvelse onsdag 6. november
mandag 4. november Skjervøy kommune
Skattørsundbrua vil være nattestengt
mandag 4. november Skjervøy kommune
Markering av 75 år siden evakueringa av Nord-Troms
Hjem
tirsdag 29. oktober Skjervøy kommune
2. gangsutlysning - Saksbehandler i 100 % fast stilling, hovedsaklig etter Plan- og Bygningsloven
Hjem
tirsdag 29. oktober Skjervøy kommune
TROMS

Storstein Ferjeleie - varsel om oppstart av planarbeid
Hjem
onsdag 23. oktober Skjervøy kommune
Møte i formannskap og næringstuvalg 31.10.2019
Hjem
tirsdag 22. oktober Skjervøy kommune
Krysset Eideveien - Skoleveien er stengt i uke 44
Hjem
mandag 21. oktober Skjervøy kommune
Tourist info
On this page we have gathered some basic info for visitors and tourists. Welcome to Skjervøy!
mandag 21. oktober Skjervøy kommune
Vinnere av vintertrimmen 2018/19 er endelig klar!
mandag 21. oktober Skjervøy kommune
Id 189 – Konsulent/regnskapskontrollør for arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms
Stillingen lyses ut med forbehold om tilsetting. Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommune er i et interkommunalt samarbeid om å gjennomføre arbeidsgiverkontroller. Vedkommende som nå har stillingen går over i annen stilling og vi søker derfor hennes...
onsdag 16. oktober Skjervøy kommune
Ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved sykestua og sykehjemmet
Hjem
tirsdag 15. oktober Skjervøy kommune
Influensavaksinering 2019
Hjem
fredag 11. oktober Skjervøy kommune
Elektronisk søknad startlån og tilskudd
Hjem
fredag 11. oktober Skjervøy kommune
Ønsker du oppgradering av lekeplassen i ditt nærområde?
Hjem
mandag 7. oktober Skjervøy kommune
Konstituerende møte - Skjervøy kommunestyre 16.10.19
Hjem
torsdag 3. oktober Skjervøy kommune
Søknad om spillemidler - 2020
tirsdag 1. oktober Skjervøy kommune
Vidar melder overgang til Skjervøy Asvo
fredag 27. september Skjervøy kommune
Møte i formannskap 02.10.2019
Hjem
onsdag 25. september Skjervøy kommune
Informasjon om prosess for områderegulering - Skjervøy sentrum
Som resultat av økt fokus på prosess rundt områderegulering i Skjervøy sentrum, ser kommunen behov for å klargjøre hva som er gjort til nå, hva som planlegges i tiden fremover og samtidig påpeke at ingenting er vedtatt. Planbeskrivelse, plankart eller
fredag 20. september Skjervøy kommune
Ledig 50 % stilling ved biblioteket fra 01.11.19
onsdag 18. september Skjervøy kommune
Ledig et antall faste helgestillinger
Hjem
tirsdag 17. september Skjervøy kommune
Fast 50% stilling som sykepleier
Hjem
tirsdag 17. september Skjervøy kommune
Midlertidig stilling som miljøarbeider i 100%
Hjem
tirsdag 17. september Skjervøy kommune
Kultur og aktivitetsmidler høst-2019
mandag 16. september Skjervøy kommune
Timefordeling Idrettshall Høst-2019
fredag 13. september Skjervøy kommune
Videreformidling: Informasjon om feiing og tilsyn
Hver dag er vi i Nord-Troms brannvesen rundt i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune for å utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger, fritidsboliger, m.m. Vi møter mange trivelige mennesker på våre besøk. Mange slår av en
torsdag 12. september Skjervøy kommune
Informasjon om feiing og tilsyn
torsdag 12. september Skjervøy kommune
Åpent arrangement i BRANNVERNUKA
torsdag 12. september Skjervøy kommune
Endelig valgresultat for Skjervøy kommune
Her finner du det endelige valgresultatet for kommunevalget i Skjervøy kommune.
onsdag 11. september Skjervøy kommune
TROMS

Deler av Severin Steffensensvei er stengt
Hjem
onsdag 11. september Skjervøy kommune
Saksbehandler i 100 % fast stilling, hovedsaklig etter Plan- og Bygningsloven
Hjem
onsdag 11. september Skjervøy kommune
Planlegger 100 % fast stilling
Hjem
onsdag 11. september Skjervøy kommune
Redusert tilgjengelighet - Legekontoret uke 38
mandag 9. september Skjervøy kommune
Sykepleier 100% fast stilling
mandag 9. september Skjervøy kommune
Skjervøy kommune inviterer til FOLKEMØTE
Kommunen ønsker å videreutvikle Skjervøy sentrum til et velfungerende og attraktivt sentrum til beste for hele kommunen og Nord-Troms regionen, gjennom å fremme stedets særegenhet og bidra til økt verdiskapning i lokalmiljøet. En viktig del av arbeidet
fredag 6. september Skjervøy kommune
Treningstid i lille-gymsal Høst-2019
Hjem
fredag 6. september Skjervøy kommune
20 års jubileum - Feiring i dag torsdag 5/9
Helsestasjon for ungdom har 20-års jubileum i høst! Velkommen til åpen dag, i dag torsdag 5/9 fra kl. 12:00 til kaffe, kaker og smoothie! Hilsen Helsestasjonen
torsdag 5. september Skjervøy kommune
God deltakelse på folkemøte på Arnøya
onsdag 4. september Skjervøy kommune
Videreformidling: Stenging av Skattørabrua
Hjem
tirsdag 3. september Skjervøy kommune
Møte i formannskap 11.09.2019
Hjem
tirsdag 3. september Skjervøy kommune
Folkemøte - Arnøyhamn grendehus
Hvordan ønsker vi å ha det i 2030?
fredag 30. august Skjervøy kommune
Valg: Endring av åpningstider i Lauksletta stemmekrets
Hjem
torsdag 29. august Skjervøy kommune
Svømmehallen åpner Mandag 16.09.2019
Hjem
fredag 23. august Skjervøy kommune
Flere muligheter for å forhåndsstemme
Vi er nå inne i forhåndsstemmeperioden. Du kan stemme på Skjervøy rådhus mellom 09.00 og 15.00. I tillegg kan du benytte deg av følgende muligheter.
torsdag 22. august Skjervøy kommune
3. gangs utlysning Kommunepsykolog i 100% stilling
Hjem
tirsdag 20. august Skjervøy kommune
Åpning av Prestejorda barnehage
Hjem
tirsdag 20. august Skjervøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKJERVØY

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL