Skjervøy
Id 189 – Konsulent/regnskapskontrollør for arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms
Stillingen lyses ut med forbehold om tilsetting. Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord kommune er i et interkommunalt samarbeid om å gjennomføre arbeidsgiverkontroller. Vedkommende som nå har stillingen går over i annen stilling og vi søker derfor hennes...
onsdag 15:30 Skjervøy kommune
Ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved sykestua og sykehjemmet
Hjem
tirsdag 07:53 Skjervøy kommune
Influensavaksinering 2019
Hjem
fredag 11. oktober Skjervøy kommune
Elektronisk søknad startlån og tilskudd
Hjem
fredag 11. oktober Skjervøy kommune
Ønsker du oppgradering av lekeplassen i ditt nærområde?
Hjem
mandag 7. oktober Skjervøy kommune
Konstituerende møte - Skjervøy kommunestyre 16.10.19
Hjem
torsdag 3. oktober Skjervøy kommune
Søknad om spillemidler - 2020
tirsdag 1. oktober Skjervøy kommune
Vidar melder overgang til Skjervøy Asvo
fredag 27. september Skjervøy kommune
TROMS

Møte i formannskap 02.10.2019
Hjem
onsdag 25. september Skjervøy kommune
Informasjon om prosess for områderegulering - Skjervøy sentrum
Som resultat av økt fokus på prosess rundt områderegulering i Skjervøy sentrum, ser kommunen behov for å klargjøre hva som er gjort til nå, hva som planlegges i tiden fremover og samtidig påpeke at ingenting er vedtatt. Planbeskrivelse, plankart eller
fredag 20. september Skjervøy kommune
Ledig 50 % stilling ved biblioteket fra 01.11.19
onsdag 18. september Skjervøy kommune
Ledig et antall faste helgestillinger
Hjem
tirsdag 17. september Skjervøy kommune
Fast 50% stilling som sykepleier
Hjem
tirsdag 17. september Skjervøy kommune
Midlertidig stilling som miljøarbeider i 100%
Hjem
tirsdag 17. september Skjervøy kommune
Kultur og aktivitetsmidler høst-2019
mandag 16. september Skjervøy kommune
Timefordeling Idrettshall Høst-2019
fredag 13. september Skjervøy kommune
Videreformidling: Informasjon om feiing og tilsyn
Hver dag er vi i Nord-Troms brannvesen rundt i Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen kommune for å utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger, fritidsboliger, m.m. Vi møter mange trivelige mennesker på våre besøk. Mange slår av en
torsdag 12. september Skjervøy kommune
Informasjon om feiing og tilsyn
torsdag 12. september Skjervøy kommune
Åpent arrangement i BRANNVERNUKA
torsdag 12. september Skjervøy kommune
Endelig valgresultat for Skjervøy kommune
Her finner du det endelige valgresultatet for kommunevalget i Skjervøy kommune.
onsdag 11. september Skjervøy kommune
Deler av Severin Steffensensvei er stengt
Hjem
onsdag 11. september Skjervøy kommune
Saksbehandler i 100 % fast stilling, hovedsaklig etter Plan- og Bygningsloven
Hjem
onsdag 11. september Skjervøy kommune
Planlegger 100 % fast stilling
Hjem
onsdag 11. september Skjervøy kommune
Redusert tilgjengelighet - Legekontoret uke 38
mandag 9. september Skjervøy kommune
Sykepleier 100% fast stilling
mandag 9. september Skjervøy kommune
Skjervøy kommune inviterer til FOLKEMØTE
Kommunen ønsker å videreutvikle Skjervøy sentrum til et velfungerende og attraktivt sentrum til beste for hele kommunen og Nord-Troms regionen, gjennom å fremme stedets særegenhet og bidra til økt verdiskapning i lokalmiljøet. En viktig del av arbeidet
fredag 6. september Skjervøy kommune
Treningstid i lille-gymsal Høst-2019
Hjem
fredag 6. september Skjervøy kommune
20 års jubileum - Feiring i dag torsdag 5/9
Helsestasjon for ungdom har 20-års jubileum i høst! Velkommen til åpen dag, i dag torsdag 5/9 fra kl. 12:00 til kaffe, kaker og smoothie! Hilsen Helsestasjonen
torsdag 5. september Skjervøy kommune
God deltakelse på folkemøte på Arnøya
onsdag 4. september Skjervøy kommune
Videreformidling: Stenging av Skattørabrua
Hjem
tirsdag 3. september Skjervøy kommune
Møte i formannskap 11.09.2019
Hjem
tirsdag 3. september Skjervøy kommune
Folkemøte - Arnøyhamn grendehus
Hvordan ønsker vi å ha det i 2030?
fredag 30. august Skjervøy kommune
Valg: Endring av åpningstider i Lauksletta stemmekrets
Hjem
torsdag 29. august Skjervøy kommune
TROMS

Aktivitetsløype for barn i Kaffelunden
tirsdag 27. august Skjervøy kommune
Svømmehallen åpner Mandag 16.09.2019
Hjem
fredag 23. august Skjervøy kommune
Flere muligheter for å forhåndsstemme
Vi er nå inne i forhåndsstemmeperioden. Du kan stemme på Skjervøy rådhus mellom 09.00 og 15.00. I tillegg kan du benytte deg av følgende muligheter.
torsdag 22. august Skjervøy kommune
Invitasjon til møte ang. spillemidler
Bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
torsdag 22. august Skjervøy kommune
3. gangs utlysning Kommunepsykolog i 100% stilling
Hjem
tirsdag 20. august Skjervøy kommune
Åpning av Prestejorda barnehage
Hjem
tirsdag 20. august Skjervøy kommune
Ledige 65 % stillinger som nattevakt i hjemmetjenesten
Hjem
fredag 16. august Skjervøy kommune
Ledige stillinger i hjemmetjenesten
Hjem
fredag 16. august Skjervøy kommune
Ledig 100 % fast stilling som hjelpepleier / helsefagarbeider m/videreutdanning i psykisk helse og rus
torsdag 15. august Skjervøy kommune
Ledige stillinger i tjenesten for utviklingshemming (TU)
torsdag 15. august Skjervøy kommune
Brannkonstabel/sjåfør, inntil 2 stillinger vikariat med mulighet for fast.
Hjem
onsdag 14. august Skjervøy kommune
Omkjøring til Rådhuset
Vi bytter ut vannledningene, kloakkledningene og legger ny overvannsledning i Skoleveien. Det betyr at i denne uka så er den vanlige innkjøringen til Rådhuset, stengt. Dersom du trenger å kjøre bil til Rådhuset, så kan du kjøre opp Skoleveien fra
tirsdag 13. august Skjervøy kommune
2.gangs utlysning som PPT-rådgiver og Spesialpedagog i barnehage
Hjem
mandag 5. august Skjervøy kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2019
Hjem
onsdag 24. juli Skjervøy kommune
Forhåndsstemming fra 12 August
Det er mulig å forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fra og med 12. august til og med 6. september.
torsdag 18. juli Skjervøy kommune
Utlegging av manntall
Manntallet for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er nå lagt ut til gjennomsyn hos kommunen.
torsdag 18. juli Skjervøy kommune
Forskjønning av Sandvågen
Hjem
onsdag 17. juli Skjervøy kommune
Litterære turmål i Skjervøy
Hjem
tirsdag 16. juli Skjervøy kommune
Boligtilskudd
fredag 12. juli Skjervøy kommune
Sykepleier i 100% fast stilling
Hjem
fredag 28. juni Skjervøy kommune
2. gangs utlysning: Hjelpepleier/helsefagarbeider i 50% fast stilling i bolig på Arnøy
Hjem
fredag 28. juni Skjervøy kommune
Ledig et antall faste helgestillinger
Hjem
fredag 28. juni Skjervøy kommune
3. gangs utlysning: Sykepleier/vernepleier i 100% fast stilling
Hjem
fredag 28. juni Skjervøy kommune
Valg 2019: Tidligstemming
Velgere kan avgi stemme fra 1. juli innenriks, såkalt tidligstemme. Det skal være mulig å tidligstemme frem til og med 9. august, det vil si frem til den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 12. august
torsdag 27. juni Skjervøy kommune
Formannskapsmøte 26.06.19
onsdag 19. juni Skjervøy kommune
TROMS

Utstyrsbanken
fredag 14. juni Skjervøy kommune
Deler av Skoleveien stenges fra 17. juni
fredag 14. juni Skjervøy kommune
Velkommen til sommer-trimmen 2019
fredag 14. juni Skjervøy kommune
Velkommen til Folkehelseuka 2019
fredag 14. juni Skjervøy kommune
Ledig stilling som vaktmester i 100 % fast stilling
onsdag 12. juni Skjervøy kommune
Skjervøy kommune har ledig 100% midlertidig stilling som havnebetjent i inntil 4 måneder
fredag 7. juni Skjervøy kommune
Ledige faste stillinger som pedagogisk leder og barnehagelærer fra 05.08.19
Hjem
torsdag 6. juni Skjervøy kommune
Ledig stilling som PPT-rådgiver og spesialpedagog i barnehage
Hjem
torsdag 6. juni Skjervøy kommune
Ledige stillinger som elevassistenter i grunnskolen fra 01.august 2019
onsdag 5. juni Skjervøy kommune
Møte i Skjervøy kommunestyre 12.06.19
onsdag 5. juni Skjervøy kommune
Les for svingende 2019
Hjem
onsdag 5. juni Skjervøy kommune
Offentlig ettersyn: Godkjente valglister ved kommunestyrevalget 2019
Hjem
mandag 3. juni Skjervøy kommune
Oppstart av anleggsarbeider i Skoleveien, Eideveien og deler av Kirkegårdsveien
Hjem
onsdag 29. mai Skjervøy kommune
Troms Røde Kors: Ferie for alle 2019
På vegne av Røde kors Troms: Invitasjon til Ferie For Alle 2019 - Haraldvollen og Sappen Leirskole, Reisadalen.
fredag 24. mai Skjervøy kommune
Formannskapsmøte, næringsutvalg og valgstyre 29.05.2019
Hjem
onsdag 22. mai Skjervøy kommune
Salg av Toyota Hiace 4WD varebil - 2. gangs annonsering
tirsdag 21. mai Skjervøy kommune
Forsvaret øver på Skjervøy
Hjem
fredag 10. mai Skjervøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKJERVØY

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL