Skjervøy
Nye smitteverntiltak gjelder fra 19. januar
Idrettstilbudet åpnes delvis for barn og unge, skolene skal driftes etter gult nivå og du kan ha inntil fem personer på hjemmebesøk.
mandag 16:10 Skjervøy kommune
Prosjekt friluftsårets ferdselsårer
  Er du en frivillig som har lyst til å bidra? Nord-Troms friluftsråd arbeider med et prosjekt i samarbeid med kommunene Skjervøy, Kvenangen, Kåfjord og Nordreisa. Dette arbeidet er påbegynt i...
mandag 09:36 Skjervøy kommune
Tilskuddsordninger friluftslivs- og vilttiltak
Her følger info om relevante tilskuddsordninger, som fylkeskommunen forvalter, for friluftslivs- og vilttiltak med frister i januar og februar 2021.   Tilskudd til friluftsliv: Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder - søknadsfrist 15.
mandag 11. januar Skjervøy kommune
Alle reisende til Norge må registrere seg før ankomst
Alle reisende til Norge kan registrere seg på www.entrynorway.no. 
mandag 11. januar Skjervøy kommune
Varsel om oppstart av utvidelse av reguleringsplan for sandøra industriområde øst
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsarbeid for del av eiendommen gnr 69 bnr 1 på Sandøra i Skjervøy kommune som vist på kartutsnitt.
fredag 8. januar Skjervøy kommune
Kolonnekjøring i Maursundtunnelen FV 866
Troms og Finnmark fylkeskommune som byggherre og vegeier er nå i gang med utbedringen av Maursundtunnelen fra 5.januar.  
torsdag 7. januar Skjervøy kommune
Kolonnekjøring i Maursundtunnelen - FV866
Troms og Finnmark fylkeskommune som byggherre og vegeier er nå i gang med utbedringen av Maursundtunnelen.  Entreprenøren starter arbeidene i Maursundtunnelen i dag, 5. januar 2021.  De arbeider fra kl. 1800-0600. Det betyr at fra kl. 0600 - 1800 er det
tirsdag 5. januar Skjervøy kommune
Nye smitteverntiltak er innført fra 4. januar
Regjeringen har innført mer omfattende tiltak for å begrense ny økt smitte. Flere av tiltakene er regler vedtatt i forskrift, andre er anbefalinger. Skjervøy kommune følger anbefalingene, noe som vil påvirke flere av de kommunale tilbudene. Det kan komme
mandag 4. januar Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Ledig 100 % stilling som prosjektleder for prosjektet "Gode valg"
Hjem
18. desember 2020 Skjervøy kommune
Nytt regelverk for barnehagemiljøet
Fra 1. januar 2021, får barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye mobbeloven skal søreg for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 
18. desember 2020 Skjervøy kommune
Varsel om økning av barnehage og SFO priser fra 01.01.2021
Prisøkning.pdf
2. desember 2020 Skjervøy kommune
Offentlig ettersyn - Budsjett og økonomiplan 2021-2024
Formannskapet vedtok den 27.11.20 sin innstilling til budsjett og økonomiplan 2021-2024 for Skjervøy kommune.  Dokumentene er ute til offentlig ettersyn på kommunens nettsider og fysisk på kommunehuset fram til kommunestyrets behandling den 15.
2. desember 2020 Skjervøy kommune
Nord-Troms markerte seg sterkt i FIRST Lego League. Chip Dipp fra Skjervøy vant den Skandinaviske finalen i robot-kjøring!
First Lego League Challenge er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 10-16 år. Prosjektet strekker seg over en arbeidsperiode på 8 uker. Den har som mål å inspirere barn og unge i alderen 10-16 år til å bli
1. desember 2020 Skjervøy kommune
Ledig stilling: Sekretær for Kommunedirektørutvalget i Nord-Troms
Kommunedirektørutvalget (KDU) består av rådmenn/kommunedirektører i Nord-Troms og skal fremme samarbeidet mellom kommunene i regionen, og fungerer som styre for de flere interkommunale samarbeidsprosjekter som brann, innkjøp, IKT, helse m.m.  KDU har som
1. desember 2020 Skjervøy kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021
Hjem
23. november 2020 Skjervøy kommune
Vær oppmerksom - det er mye reinsdyr på Kågen!
Hjem
23. november 2020 Skjervøy kommune
Vann Hiit 2020
27. oktober 2020 Skjervøy kommune
Velkommen til digital friluftssamling i Troms og Finnmark
27. oktober 2020 Skjervøy kommune
Ny kulturhistorisk utstilling på Skjervøy kulturhus
Nå kan du se vår kulturhistorie gjennom tekst og bilder! Den første utstillingen handler om fangeleiren som var på Skjervøy under 2. verdenskrig.   
6. oktober 2020 Skjervøy kommune
Desentralisert sykpleierutdanning
Siste innspurt om du ønsker å søke på DSU
6. oktober 2020 Skjervøy kommune
Informasjonsmøter om fosterhjemsomsorg
Mange barn i Nord-Norge trenger et fosterhjem.
6. oktober 2020 Skjervøy kommune
Svømmehall / Idrettshall stengt torsdag 08.10.20 på grunn av stenging av vann
Vannet vil bli avstengt torsdag 08.10.2020 på grunn av gravearbeid i Klaus Dreyersvei / Strandveien. Det er derfor ikke mulig å bruke svømmehall / idrettshall denne dagen.      .
6. oktober 2020 Skjervøy kommune
Planprogram for kommunedelplan energi og klima i Nord Troms
Følgende er lagt ut på offentlig høring:
6. oktober 2020 Skjervøy kommune
Kokepåbudet opphevet
Viser til tidligere melding om kokepåbud. Etter to prøver uten avvik, er kokepåbudet opphevet fra i dag 5. oktober. Det er sendt ut sms om dette til befolkningen på Skjervøy tettsted. 
5. oktober 2020 Skjervøy kommune
Kultur- og aktivitetsmidler høst-2020
5. oktober 2020 Skjervøy kommune
Fortsatt kokepåbud!
Skjervøy kommune vil informere om at det ikke er påvist e-coli i vannprøven som ble tatt torsdag den 01.oktober kl. 0700. Det er imidlertid fortsatt påvist koliforme bakterier som betyr at vi opprettholder kokepåbudet på Skjervøy tettsted. 
2. oktober 2020 Skjervøy kommune
Friluftslivsamling i Troms og Finnmark 2020
30. september 2020 Skjervøy kommune
Program for Folkehelseuka 2020
7.-13. september arrangeres årets folkehelseuke. Temaet er friluftsliv for seniorer, aktivitet og trivsel i nærmiljøet.   
4. september 2020 Skjervøy kommune
Kolonnekjøring i Kågen- og Maursundtunnelen fra November
  Under rehabiliteringen vil det bli kolonnekjøring gjennom tunnelene. Utover kolonnekjøringene vil tunnelen være stengt for trafikk.  
4. september 2020 Skjervøy kommune
Tilskudd - Flere barn og unge i kulturlivet
Hjem
4. september 2020 Skjervøy kommune
Tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet
Skjervøy kommune er innvilget kr. 1,7 mill. til kommunalt næringsfond om en del av den nasjonale krisepakken - fase 3 - i forbindelse med covid-19-utbruddet.
9. juli 2020 Skjervøy kommune
Salg av Fiskenes 25 - Solstua Barnehage
Skjervøy kommune ønsker å selge Solstua barnehage, da denne ikke lenger er i drift.
9. juli 2020 Skjervøy kommune
Folkehelseuka 2020
7. juli 2020 Skjervøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Rahabilitering vann- og avløp i Kl. Dreyers vei
Skjervøy kommune skal i gang med rehabilitering av vann- og avløpsledningene i Klaus Dreyers vei og resten av Kirkegårdsveien.
7. juli 2020 Skjervøy kommune
Dugnad i Sandvågen Nærfriluftsområde
6. juli 2020 Skjervøy kommune
Anleggsarbeid i Klaus Dreyersvei og deler av Kirkegårdsveien
Hjem
12. juni 2020 Skjervøy kommune
Skjervøy rådhus åpent for publikum fra torsdag 11.06.2020
Fra torsdag 11. juni åpnes hoveddøren på Rådhuset for publikum. Åpningstiden er 08:00- 15:00. Vi oppfordrer fremdeles til at det bestilles time hos saksbehandler/ansatt på Rådhuset slik at dere er sikker på at dere får den hjelpen dere trenger når dere...
10. juni 2020 Skjervøy kommune
Ledige midlertidige stillinger som lærere i grunnskolen for skoleåret 2020/2021
9. juni 2020 Skjervøy kommune
Kirkegårdsveien stengt
9. juni 2020 Skjervøy kommune
Høring: Suppleringsvalg til råd og utvalg i Skjervøy kommune 2019-2023
Høring om suppleringsvalg til råd og utvalg i Skjervøy kommune for perioden 2019-2023. Høringsfrist er 14 dager og innspill må være kommet til Skjervøy kommune innen 29.mai.
15. mai 2020 Skjervøy kommune
Rådmannen får kritikk for brøytesaken: - Enten må hun rydde opp eller ta hatten sin og gå
Rådmann i Skjervøy kommune, Cissel Samuelsen, satte brøytesaken på vent da selskapet hvor den tidligere ordføreren er daglig leder, styreleder og medeier, klaget. Vidar Langeland (Frp) mener handteringen er i strid med kommunestyrets vedtak.
7. februar 2018 $ Nordlys
Troms fylkeskommune glemte tiden, Loppa-ordføreren satt værfast og kollegaen fra Kautokeino stemte feil
Ryddeaksjonen i Troms Kraft gikk ikke helt etter planen.
20. november 2017 Nordlys
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKJERVØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL