Skiptvet
Program for kongebesøk i Skiptvet 30. april
Hans Majestet Kong Harald vil besøke Skiptvet den 30. april. Skiptvet kommune ønsker alle hjertelig velkommen til bygdetunet sammen med Kongen! Lag og foreninger vil sammen med skolebarna lage en mini -bygdedag med liv og røre på tunet. Kongen vil
torsdag 14:12 Skiptvet kommune
Vestgård skole trenger vikarer
Vestgård skole og SFO trenger nye vikarer omgående for resten av skoleåret. Både lærere og assistenter er aktuelle. For mer informasjon, ta kontakt med rektor Hege Brødholt tlf 920 21 054 eller inspektør Erik Ringstad tlf 928 97 810 snarest!
torsdag 10:36 Skiptvet kommune
Mortenstua skole søker pedagoger, miljøterapeuter og fagarbeidere/assistenter fra neste skoleår
Mortenstua skole søker etter nye medarbeidere fra neste skoleår. Søknadsfrist er 1. mai 2019.
tirsdag 16. april Skiptvet kommune
Stor skogbrannfare i Indre Østfold
Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden og Indre Østfold besluttet å inndra alle tillatelser til å gjøre opp ild utendørs. Søknader om nye tillatelser vil bli avslått.
tirsdag 16. april Skiptvet kommune
Innmelding grunnskole 1. trinn
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
fredag 12. april Skiptvet kommune
Kunngjøring av høring av Kommuneplanens Arealdel
Kommunestyret har behandlet saksframlegg for lett rullering av arealdel for Skiptvet kommune. Vedtak 19/023 og 19/024: Høringsutkast for kommuneplanens arealdel med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.03.2019 vedtas for høring og utlegging til offentlig gjennomsyn, jf. pbl § 5-2 og...
onsdag 10. april Skiptvet kommune
Samfunnsdel for Skiptvet kommune - vedtatt
Kommunestyret har behandlet saksframlegg for sluttbehandling av ny samfunnsdel for Skiptvet kommune i møte 09.04.2019. KS – Vedtak 19/022: Revidert samfunnsdel for Skiptvet kommune vedtas jf. pbl § 11-15. Tillegg / tilføyelse i planen: Det skal ivaretas og settes krav til utforming, kvalitet...
onsdag 10. april Skiptvet kommune
Planprogram for utarbeidelse av detajplan for Vamma miljøpark fastsatt
Formannskapet har behandlet saksframlegg for fastsetting av revidert planprogram for utarbeidelse av detaljplan for Vamma Miljøpark, 20180002.
onsdag 10. april Skiptvet kommune
ØSTFOLD

Da startes det opp med slamtømming.
onsdag 10. april Skiptvet kommune
Valglister for kommunestyrevalget 2019
Partienes listeforslag kan du se her: Listeforslag for kommunestyret i Skiptvet i 2019
fredag 5. april Skiptvet kommune
Folkebadet informerer.
onsdag 3. april Skiptvet kommune
Ny frist 7.5.2019 for innsending av kultur og motivasjonstipend søknader!
onsdag 3. april Skiptvet kommune
Kunngjøring av høring av detaljplan for Torget i Meieribyen
Formannskapet har behandlet saksframlegg for planforslag for detaljplan for Torget i Meieribyen, 20180001 og ettersendt vedlegg 6 om geoteknisk vurdering. Vedtak: Detaljregulering for Torget i Meieribyen, Gbnr. 55/24 m.fl., 20180001, med tilhørende
onsdag 3. april Skiptvet kommune
Ny frist 7.5.2019 for innsending av kultur og motivasjonsstipendsøknader!
Grunnet få søkere på tilskuddsordningene «Kultur og motivasjonsstipend» forlenger Skiptvet kommune nå søknadsfristen til den 7.5.2019. Opprinnelig frist er fast den 15.mars hvert år.
tirsdag 2. april Skiptvet kommune
Sykehuset og kommunene ønsker hjelp fra pasienter til samarbeidsprosjekt
Sykehuset Østfold og kommunene ønsker å bli bedre til å samarbeide rundt innleggelse av pasienter, under opphold og ved utskriving. Nå skal de spørre pasientene om hjelp. 90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale
tirsdag 2. april Skiptvet kommune
Søker etter ettersøksekvipasje
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
torsdag 28. mars Skiptvet kommune
Salg av fyrverkeri 2019
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
onsdag 27. mars Skiptvet kommune
Foreldreveiledning - Circle of Security Parenting
mandag 25. mars Skiptvet kommune
Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Østfold i 2019
Kartverket Oslo vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2019: Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Skiptvet og Rakkestad. I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av
fredag 22. mars Skiptvet kommune
Invitasjon til informasjonsmøte om detaljplan for Vamma Miljøpark
På vegne av tiltakshaver Skolt Miljøpark AS, inviteres det til informasjonsmøte om fremtidig drift av Miljøparken, samt om den videre reguleringsplanprosessen. Planen har nummer 20180002. Torsdag 28 Mars 2019, kl. 17.30 i kommunestyresalen i Skiptvet
mandag 18. mars Skiptvet kommune
Kunngjøring av planoppstart for detaljplan for boligfelt øst for Karlsrudkrysset
På vegne av Vik Bygg og Eiendom AS, 1816 Skiptvet varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kjent igangsetting av planarbeid for Boligfelt øst for Karlsrudkrysset, arealplan-ID: 20190002. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor
mandag 11. mars Skiptvet kommune
Rovviltprosjektet inviterer til utmarkskveld 14.mars
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
tirsdag 5. mars Skiptvet kommune
Kunngjøring av planoppstart for detaljplan for Vesterås Boligfelt, Storveien 40
På vegne av Enersen Eiendom AS, Brekkåsen 17, 1816 Skiptvet varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 om igangsetting av detaljplanarbeid for boligfelt Vesterås, Gnr 54/Bnr 8, Storveien 40, arealplan-planID 20190001 Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Bernt Bekke...
fredag 8. februar Skiptvet kommune
Informasjon til foresatte med barn i barnehage og nye søkere på barnehageplass i Skiptvet
torsdag 7. februar Skiptvet kommune
Solhaug barnehage inviterer alle barn og foreldre som ikke har barnehageplass i Skiptvet til åpen dag fredag 8.februar kl 9.30.
mandag 28. januar Skiptvet kommune
Informasjon fra Indre Østfold Renovasjon angående nye henteintervaller
fredag 25. januar Skiptvet kommune
Nå er salget av billetter til det store kommuneslaget igang.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
fredag 18. januar Skiptvet kommune
Invitasjon årskonferansen 2019 - 8. februar, klokken 08.00 - 12.00
torsdag 17. januar Skiptvet kommune
Invitasjon til innbyggerundersøkelsen 2019 og folkemøte 23.01.19 om Samfunnsutvikling
Skiptvet kommune inviterer til å delta i innbyggerundersøkelsen 2019 og folkemøte onsdag 23.01.2019 kl. 18:30 i kommunehuset
onsdag 9. januar Skiptvet kommune
Henvendelser vedrørende vintervedlikehold av kommunale veier og plasser.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
21. desember 2018 Skiptvet kommune
Planvedtak for detaljplan for Mørk Bergsjø
Kommunestyret har i møte 18.12.2018 vedtatt detaljplan for Mørk Bergsjø. Vedtak KS-18/104: Detaljregulering for Mørk Bergsjø med nummer 20160002 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 08.11.2018 vedtas, jf. § 12-12 i pbl.
20. desember 2018 Skiptvet kommune
Kunngjøring om oppstart av planarbeid for detaljplan for Vamma miljøpark
Detaljregulering for Gbnr. 72/2 m.fl., Vamnes, «Vamma Miljøpark» i Skiptvet kommune. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn/høring.
17. desember 2018 Skiptvet kommune
Konsulentselskap har tjent millioner på registrering av utviklingshemmede
ØYER/BJØRKELANGEN Et titalls norske kommuner har kjøpt hjelp til å registrere flere psykisk utviklingshemmede. Det har skapt milliongevinst for konsulentfirmaet Sødermann.
6. november 2018 VG
ØSTFOLD

Kunngjøring av høring av Kommuneplanens Samfunnsdel 2018 -2030
Kommunestyret har behandlet saksframlegg for ny samfunnsdel for Skiptvet kommune i møte 30.10.2018. KS - Vedtak 18/073: Høringsutkast av kommuneplanens samfunnsdel for Skiptvet kommune datert 28.09.2018 sendes på høring og legges ut til offentlig
31. oktober 2018 Skiptvet kommune
Kåring av årets Skjetving
23. oktober 2018 Skiptvet kommune
Orientering om Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030
Formannskapet og andre utvalg har behandlet saksframlegg for ny samfunnsdel for Skiptvet kommune. Administrasjonen skal gi orientering om samfunnsdelen. Alle er velkomne. Tirsdag 30.10.2018 kl. 18.00 – 18.30 Møterom Karlsrud i kommunehuset, Storveien 24, 1816 Skiptvet. Etter orientering fortsetter...
23. oktober 2018 Skiptvet kommune
Kunngjøring av oppstart med detajlplan for Torget i Meriebyen
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av reguleringsplanarbeid i Skiptvet kommune, med planID 20180001. Planen omfatter eiendommene Gnr/Bnr 55/132, 55/16, 55/34, 55/24, 55/28, 55/44 og 55/46. Samt deler av Gnr 55 / Bnr 2.
19. oktober 2018 Skiptvet kommune
Skiptvet kommune og psykisk utviklingshemmede - INFORMASJON
Skiptvet kommune viser til flere oppslag i pressen der VG har satt fokus på dette tema i norske kommuner; bl.a. den såkalte Tolgasaken . Nedenfor offentliggjøres svaret rådmannen har gitt på de spørsmål VG har stilt Skiptvet kommune. Som det framgår av
17. oktober 2018 Skiptvet kommune
Vannlekkasje nord for sentrum
Grunnet stor vannlekkasje nord for sentrum er det flere som ikke har vann. De som er uten vann nå, må dessverre belage seg på flere timer uten vann i dag.
15. oktober 2018 Skiptvet kommune
Forestilling "Skjørtet som falt ned fra himmelen"
vises i Kirkelund skoles aula onsdag 17. oktober 2018 kl. 19.00.
12. oktober 2018 Skiptvet kommune
Nå kan du søke om tilskudd til transport for funksjonshemmede 2019.
11. oktober 2018 Skiptvet kommune
Har du høye boutgifter eller lav inntekt? da kan du ha rett til bostøtte.
9. oktober 2018 Skiptvet kommune
Planprogram for plan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115 fastsatt
Formannskapet har i møte 13.09.2018 behandlet mottatte uttalelser og fastsatt revidert planprogram. I tillegg ble traséanalysen vedtatt slik: I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 5-1, 5-2 og 12-9 fastsetter Skiptvet kommune revidert planprogram og vedtar revidert traséanalyse,...
1. oktober 2018 Skiptvet kommune
Det er vannlekkasje i Vollveien. Vannet kan bli litt av og på, frem til det er reparert.
24. september 2018 Skiptvet kommune
Influensavaksine tilbys til risikogrupper på Anna-stua tirsdag 23/10 og torsdag 25/10 kl. 13.00 - 15.00
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
12. september 2018 Skiptvet kommune
Under årets TV-aksjon inviteres store og små, proffe og amatører til å delta i konkurranse om å lage årets TV-aksjonssuppe!
3. september 2018 Skiptvet kommune
Her kan du søke om redusert pris og gratis oppholdstid i barnehage
9. august 2018 Skiptvet kommune
Konsert med Bjørnar Spydevold og Kari Stokke torsdag 11. oktober
Det holdes konsert med Bjørnar Spydevold og Kari Stokke i Skiptvet kirke kl. 19.00 torsdag 11. oktober i forbindelse med TV-aksjonen
27. juli 2018 Skiptvet kommune
Melding fra Haslund Nett AS om strømbrudd i Skiptvet
Ordfører og rådmannen hadde med bakgrunn stadige strømbrudd Skiptvet, møte i går 26.07.2018 med Hafslund Nett AS som gir denne informasjonen: " Antall strømbrudd i Skiptvet kommune har dessverre vært alt for høyt og det må vi bare beklage. Som tidligere...
19. juli 2018 Skiptvet kommune
Vannlekkasje i Sundåsveien kan flere miste vannet i en periode.
17. juli 2018 Skiptvet kommune
Om du skulle trenge å rydde og kaste litt i ferien så holder IØR vanlig åpent.
13. juli 2018 Skiptvet kommune
Olsokfeiring i Skiptvet 29.07
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
11. juli 2018 Skiptvet kommune
Arrangørkurs i Skiptvet 22.9.2018!
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
11. juli 2018 Skiptvet kommune
Strømbrudd i Skiptvet kommune
Rådmann Per Egil Pedersen har bedt om informasjon ang strømbrudd og tiltak for å finne problemet fra Hafslund nett AS.
9. juli 2018 Skiptvet kommune
Lørdag 4. august er det arrangement for små og store barn på bygdetunet, før det er duket for den tradisjonelle bygdefesten på kvelden!
6. juli 2018 Skiptvet kommune
Helsestasjon er stengt mandag 25 juni.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
22. juni 2018 Skiptvet kommune
Momskompensasjon for lag og foreninger 2018
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
21. juni 2018 Skiptvet kommune
NB! Unngå bruk av vannspredere og svetteslanger
NB! Det er for tiden svært stort vannforbruk og vi oppfordrer til å vise hensyn ved å unngå å bruke spredere og svetteslanger.  Det er like viktig at det ikke vannes på natten som på dagtid, for sikre at vi har nok vann dersom det skulle oppstå
25. mai 2018 Skiptvet kommune
ØSTFOLD

Bygdedagen 3. juni 2018
24. mai 2018 Skiptvet kommune
Åpent informasjonsmøte om økonomiplan, interkommunale selskaper (IKS) og samarbeid, torsdag 24.05!
18. mai 2018 Skiptvet kommune
Gjennomført planoppstartsmøte for Gang- og sykkevei
Kommunen inviterte grunneiere og interessenter til informasjonsmøte 25.04.2018. ​Mer enn 40 deltakere i møtet ble orientert om planprogrammet og traséanalysen.
26. april 2018 Skiptvet kommune
Sommerferieaktiviteter
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
18. april 2018 Skiptvet kommune
Kommunedelplan for sentrum - mindre endring Vestgård skole
Kommunen har behandlet endring i kommunedelplan for sentrum ved Vestgård skole som mindre endring etter forelegging i regionalt planmøte 16.01.18. FS vedtak 018/046: Forslag til endring av arealformålgrense nord og øst for Vestgård skole, Gbnr. 56/3,
16. april 2018 Skiptvet kommune
Norge Digitalt årsmøte Indre Østfold
Skiptvet kommune er vert for årsmøte 04.04.2018 i Norge Digitalt - Indre Østfold. se mer på hjemmeside av Kartverket. Møte er bare til deltakere i Norge Digitalt.
26. mars 2018 Skiptvet kommune
Junioren Oline (19) tok to bronse i senior-NM i svømming
Oline Koolen Bjerketvedt (19) perset på både 100 og 200 meter butterfly under senior-NM i svømming. Det holdt til bronse på begge øvelser.
19. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Rørleggere satser frisk i nyoppussede lokaler i Skiptvet
Rørlegger Safin Nerwai (26) fra Rakkestad satser frisk i nyoppussede lokaler i Skiptvet med kollega Ronny Lenhardt Hagen (40).
19. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Priset Skiptvet for å vise landbruket fra en god side
Skiptvet ble kåret årets lokallag av Østfold bondelag.
18. mars 2018 Smaalenenes Avis
Politiet etter innbrudd: – Flere burde sjekke hyttene sine
SKIPTVET: Lørdag ettermiddag klokken tre fikk politiet melding om et innbrudd i en garasje ved Glennetangen.– En ATV er stjålet fra en garasje. Når vi…
17. mars 2018 Smaalenenes Avis
Holder døra på gløtt for enda større opprusting av Trøsken-forbindelsen
Trøskenforbindelsen er prioritert, understreker Olav Moe (KrF), leder for samferdselskomiteen i Østfold. – Dette ble mulig gjennom forhandlinger mellom Ap og KrF for noen…
16. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Denne anleggsgartneren flytter tonnevis med snø fra sentrums- og villagater
Selv om snøen ligger halvmeterdyp er det alt annet enn slappe dager for anleggsgartnerfirmaet til Tore Rafoss (44). Med syv gravemaskiner står oppgavene i kø også i vinterhalvåret
16. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Trafikkulykke i Skiptvet
SKIPTVET: To biler kolliderte fredag ettermiddag i Langliveien. – Begge førerne var alene i bilene. Vi vet foreløpig ikke noe om skadeomfanget, men…
16. mars 2018 Smaalenenes Avis
Grunneiere jubler – fikk medhold i reguleringsklage
Fylkesmannen har opphevet Skiptvet kommunes vedtak i reguleringssaken på Holstadåsen.
15. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Magnus Berg entrer scenen i Mysen helt alene: – Man kan ikke skjule feilene sine bak andre
Skjetvingen høster skryt i et av verdens største blues-magasin.
15. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Passer på ungdommene: – Skal lære bort hvordan man avslører narkotikabruk
Natteravnene i Skiptvet har skilt lag med frivillighetssentralen etter mange år. Nå inviterer de til foredrag med forebyggingsenheten fra politiet.
14. mars 2018 $ Smaalenenes Avis
Juliane (19) ble norgesmester som senior: – Utrolig stolt av hva jeg har fått til på ett år
– Jeg er stolt over ikke bare å ha tatt NM-gull, men to, sier Juliane Buer Tupsjøen.
14. mars 2018 Smaalenenes Avis
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKIPTVET

ØSTFOLD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL