Skiptvet
Tv-aksjonen 2019 - vil du være med?
Årets tv-aksjonskomité er i full gang med forberedelsene til årets TV-aksjon! TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine
fredag 10:31 Skiptvet kommune
NM U23 Landeveissykling Søndag 1. september
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
tirsdag 11:24 Skiptvet kommune
Ladies Tour of Norway i Skiptvet 24. august
Ladies Tour of Norway går av stabelen 22-25. august, og lørdag 24. august kommer rittet til Skiptvet.3. etappe starter i Moss og går via Mørk og Lundsveien til Skiptvet. Rytterne fortsetter så videre til Libru og Askim, og deretter videre til Halden.
torsdag 15. august Skiptvet kommune
Skolestart mandag 19. august
Vi ønsker alle elever hjertelig velkommen til skolestart mandag 19. august!
tirsdag 13. august Skiptvet kommune
Valg 2019 - manntall til offentlig ettersyn
Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Manntall for Skiptvet kommune er nå lagt ute til offentlig ettersyn på servicekontoret og i biblioteket. 
torsdag 11. juli Skiptvet kommune
Bygging i gang på Finlandsjordet
Nå er byggearbeidet i gang på Finlandsjordet. Finland Hageby legges om kort tid ut for salg. 30 leiligheter - 10 i første byggetrinn. 
tirsdag 9. juli Skiptvet kommune
25.06.2019: Vannlekkasje er reparert
Vannlekkasjen som oppsto mandag 24.06.2019 er nå reparert. Det kan ta noe tid før trykket er normalt igjen. 
mandag 24. juni Skiptvet kommune
Planvedtak for detaljplan for torget i meieribyen
Kommunestyret har i møte 18.06.2019 vedtatt detaljplan for Torget i Meieribyen med plannummer 20180001.
onsdag 19. juni Skiptvet kommune
ØSTFOLD

Direktesending fra kommunestyret 18.06.2019
torsdag 13. juni Skiptvet kommune
Kunngjøring av høring for detaljplan for Vesterås boligfelt – Storveien 40 Skiptvet
Formannskapet har behandlet saksframlegg for høring og offentlig gjennomsyn for detaljplan for Vesterås boligfelt, Storveien 40 Skiptvet, 20190001.Høringsfrist er fredag 09.08.2019 (9 uker på grunn av sommerferie)
onsdag 12. juni Skiptvet kommune
Nye priser på bygdebøkene - snart kommer bind 4!
Bind 4 av bygdebøkene om Skiptvet forventes å gis ut ved utgangen av 2019. Prisene på de tre første bindene er nå satt ned til kr 200 pr stk.
tirsdag 11. juni Skiptvet kommune
Rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023
tirsdag 11. juni Skiptvet kommune
Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023
fredag 7. juni Skiptvet kommune
Busstur og konsert lørdag 1.juni
I forbindelse med bygdedagen skjer det også spennende ting lørdag 1.juni!
torsdag 23. mai Skiptvet kommune
Program for bygdedagen i Skiptvet 2. juni 2019
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
torsdag 23. mai Skiptvet kommune
Ungdommens Kulturleir - tilbud til ungdom i Skiptvet
Er du mellom 13-17 år og interressert i låtmaking, teater, film, musikal, hip-hop eller tegneserietegning? Da er dette sommerleiren for deg!
tirsdag 21. mai Skiptvet kommune
Detaljregulering og illustrasjonsplan for Torget i Meieribyen
Kommunen inviterte til informasjonsmøte 15.05.2019 om regulering for Torget ved Koffeldveien i sentrum av Meieribyen. Det var stor interesse for sentrumsutvikling med cirka 40 deltakere.
torsdag 16. mai Skiptvet kommune
Skogbrannindeks er lavere
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
tirsdag 14. mai Skiptvet kommune
Miljøbilen i Skiptvet fredag 10. mai
Miljøbilen står ved Kiwi fredag 10. mai fra kl 10.00 - 19.00. 
tirsdag 7. mai Skiptvet kommune
Er vedfyring skadelig?
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
tirsdag 7. mai Skiptvet kommune
Påmelding til borgertoget 17. mai 2019
17.mai-komiteen oppfordrer alle lag og foreninger til å delta i årets borgertog. Gi beskjed til servicekontoret på tlf 69 80 60 00 eller send en e-post til servicekontoret@skiptvet.kommune.no innen 10. mai!
fredag 3. mai Skiptvet kommune
Skogbrannberedskap - møte mandag 06.05. kl 19:00
Skiptvet kommune og Indre Østfold brann og redning IKS inviterer til informasjonsmøte om skogbrannberedskapen.
torsdag 2. mai Skiptvet kommune
Ledig vikariat som feiersvenn hos Indre Østfold brann og redning IKS
torsdag 2. mai Skiptvet kommune
Skogbrannfare
Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann har brannsjefen I Indre Østfold besluttet å innføre totalforbud for bruk av ild i utmark. Dette vil også gjelde grilling og bruk av tilrettelagte bålplasser.
tirsdag 30. april Skiptvet kommune
Program for kongebesøk i Skiptvet 30. april
Hans Majestet Kong Harald vil besøke Skiptvet den 30. april. Skiptvet kommune ønsker alle hjertelig velkommen til bygdetunet sammen med Kongen! Lag og foreninger vil sammen med skolebarna lage en mini -bygdedag med liv og røre på tunet. Kongen vil
torsdag 25. april Skiptvet kommune
Vestgård skole trenger vikarer
Vestgård skole og SFO trenger nye vikarer omgående for resten av skoleåret. Både lærere og assistenter er aktuelle. For mer informasjon, ta kontakt med rektor Hege Brødholt tlf 920 21 054 eller inspektør Erik Ringstad tlf 928 97 810 snarest!
torsdag 25. april Skiptvet kommune
Mortenstua skole søker pedagoger, miljøterapeuter og fagarbeidere/assistenter fra neste skoleår
Mortenstua skole søker etter nye medarbeidere fra neste skoleår. Søknadsfrist er 1. mai 2019.
tirsdag 16. april Skiptvet kommune
Stor skogbrannfare i Indre Østfold
Som følge av stor fare for skog-, gress- og lyngbrann har brannsjefene i Mosseregionen, Follo, Sarpsborg, Fredrikstad, Rakkestad, Halden og Indre Østfold besluttet å inndra alle tillatelser til å gjøre opp ild utendørs. Søknader om nye tillatelser vil bli avslått.
tirsdag 16. april Skiptvet kommune
Innmelding grunnskole 1. trinn
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
fredag 12. april Skiptvet kommune
Kunngjøring av høring av Kommuneplanens Arealdel
Kommunestyret har behandlet saksframlegg for lett rullering av arealdel for Skiptvet kommune. Vedtak 19/023 og 19/024: Høringsutkast for kommuneplanens arealdel med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 05.03.2019 vedtas for høring og utlegging til offentlig gjennomsyn, jf. pbl § 5-2 og...
onsdag 10. april Skiptvet kommune
Samfunnsdel for Skiptvet kommune - vedtatt
Kommunestyret har behandlet saksframlegg for sluttbehandling av ny samfunnsdel for Skiptvet kommune i møte 09.04.2019. KS – Vedtak 19/022: Revidert samfunnsdel for Skiptvet kommune vedtas jf. pbl § 11-15. Tillegg / tilføyelse i planen: Det skal ivaretas og settes krav til utforming, kvalitet...
onsdag 10. april Skiptvet kommune
Planprogram for utarbeidelse av detajplan for Vamma miljøpark fastsatt
Formannskapet har behandlet saksframlegg for fastsetting av revidert planprogram for utarbeidelse av detaljplan for Vamma Miljøpark, 20180002.
onsdag 10. april Skiptvet kommune
Da startes det opp med slamtømming.
onsdag 10. april Skiptvet kommune
ØSTFOLD

Valglister for kommunestyrevalget 2019
Listene i Skiptvet kommune er nå godkjent av valgstyret. Godkjente lister til kommunestyrevalget 2019 Manntall for Skiptvet kommune ligger ute til ettersyn på servicekontoret og biblioteket.
fredag 5. april Skiptvet kommune
Folkebadet informerer.
onsdag 3. april Skiptvet kommune
Ny frist 7.5.2019 for innsending av kultur og motivasjonstipend søknader!
onsdag 3. april Skiptvet kommune
Kunngjøring av høring av detaljplan for Torget i Meieribyen
Formannskapet har behandlet saksframlegg for planforslag for detaljplan for Torget i Meieribyen, 20180001 og ettersendt vedlegg 6 om geoteknisk vurdering. Vedtak: Detaljregulering for Torget i Meieribyen, Gbnr. 55/24 m.fl., 20180001, med tilhørende
onsdag 3. april Skiptvet kommune
Ny frist 7.5.2019 for innsending av kultur og motivasjonsstipendsøknader!
Grunnet få søkere på tilskuddsordningene «Kultur og motivasjonsstipend» forlenger Skiptvet kommune nå søknadsfristen til den 7.5.2019. Opprinnelig frist er fast den 15.mars hvert år.
tirsdag 2. april Skiptvet kommune
Sykehuset og kommunene ønsker hjelp fra pasienter til samarbeidsprosjekt
Sykehuset Østfold og kommunene ønsker å bli bedre til å samarbeide rundt innleggelse av pasienter, under opphold og ved utskriving. Nå skal de spørre pasientene om hjelp. 90 pasienter som har vært innlagt i sykehuset, og som har hatt behov for kommunale
tirsdag 2. april Skiptvet kommune
Søker etter ettersøksekvipasje
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
torsdag 28. mars Skiptvet kommune
Salg av fyrverkeri 2019
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
onsdag 27. mars Skiptvet kommune
Foreldreveiledning - Circle of Security Parenting
mandag 25. mars Skiptvet kommune
Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Østfold i 2019
Kartverket Oslo vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2019: Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Skiptvet og Rakkestad. I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av
fredag 22. mars Skiptvet kommune
Invitasjon til informasjonsmøte om detaljplan for Vamma Miljøpark
På vegne av tiltakshaver Skolt Miljøpark AS, inviteres det til informasjonsmøte om fremtidig drift av Miljøparken, samt om den videre reguleringsplanprosessen. Planen har nummer 20180002. Torsdag 28 Mars 2019, kl. 17.30 i kommunestyresalen i Skiptvet
mandag 18. mars Skiptvet kommune
Kunngjøring av planoppstart for detaljplan for boligfelt øst for Karlsrudkrysset
På vegne av Vik Bygg og Eiendom AS, 1816 Skiptvet varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8 kjent igangsetting av planarbeid for Boligfelt øst for Karlsrudkrysset, arealplan-ID: 20190002. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor
mandag 11. mars Skiptvet kommune
Rovviltprosjektet inviterer til utmarkskveld 14.mars
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
tirsdag 5. mars Skiptvet kommune
Kunngjøring av planoppstart for detaljplan for Vesterås Boligfelt, Storveien 40
På vegne av Enersen Eiendom AS, Brekkåsen 17, 1816 Skiptvet varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 om igangsetting av detaljplanarbeid for boligfelt Vesterås, Gnr 54/Bnr 8, Storveien 40, arealplan-planID 20190001 Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Bernt Bekke...
fredag 8. februar Skiptvet kommune
Informasjon til foresatte med barn i barnehage og nye søkere på barnehageplass i Skiptvet
torsdag 7. februar Skiptvet kommune
Solhaug barnehage inviterer alle barn og foreldre som ikke har barnehageplass i Skiptvet til åpen dag fredag 8.februar kl 9.30.
mandag 28. januar Skiptvet kommune
Informasjon fra Indre Østfold Renovasjon angående nye henteintervaller
fredag 25. januar Skiptvet kommune
Nå er salget av billetter til det store kommuneslaget igang.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
fredag 18. januar Skiptvet kommune
Invitasjon årskonferansen 2019 - 8. februar, klokken 08.00 - 12.00
torsdag 17. januar Skiptvet kommune
Invitasjon til innbyggerundersøkelsen 2019 og folkemøte 23.01.19 om Samfunnsutvikling
Skiptvet kommune inviterer til å delta i innbyggerundersøkelsen 2019 og folkemøte onsdag 23.01.2019 kl. 18:30 i kommunehuset
onsdag 9. januar Skiptvet kommune
Henvendelser vedrørende vintervedlikehold av kommunale veier og plasser.
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
21. desember 2018 Skiptvet kommune
Planvedtak for detaljplan for Mørk Bergsjø
Kommunestyret har i møte 18.12.2018 vedtatt detaljplan for Mørk Bergsjø. Vedtak KS-18/104: Detaljregulering for Mørk Bergsjø med nummer 20160002 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 08.11.2018 vedtas, jf. § 12-12 i pbl.
20. desember 2018 Skiptvet kommune
Kunngjøring om oppstart av planarbeid for detaljplan for Vamma miljøpark
Detaljregulering for Gbnr. 72/2 m.fl., Vamnes, «Vamma Miljøpark» i Skiptvet kommune. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn/høring.
17. desember 2018 Skiptvet kommune
Konsulentselskap har tjent millioner på registrering av utviklingshemmede
ØYER/BJØRKELANGEN Et titalls norske kommuner har kjøpt hjelp til å registrere flere psykisk utviklingshemmede. Det har skapt milliongevinst for konsulentfirmaet Sødermann.
6. november 2018 VG
Kunngjøring av høring av Kommuneplanens Samfunnsdel 2018 -2030
Kommunestyret har behandlet saksframlegg for ny samfunnsdel for Skiptvet kommune i møte 30.10.2018. KS - Vedtak 18/073: Høringsutkast av kommuneplanens samfunnsdel for Skiptvet kommune datert 28.09.2018 sendes på høring og legges ut til offentlig
31. oktober 2018 Skiptvet kommune
ØSTFOLD

Kåring av årets Skjetving
23. oktober 2018 Skiptvet kommune
Orientering om Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030
Formannskapet og andre utvalg har behandlet saksframlegg for ny samfunnsdel for Skiptvet kommune. Administrasjonen skal gi orientering om samfunnsdelen. Alle er velkomne. Tirsdag 30.10.2018 kl. 18.00 – 18.30 Møterom Karlsrud i kommunehuset, Storveien 24, 1816 Skiptvet. Etter orientering fortsetter...
23. oktober 2018 Skiptvet kommune
Kunngjøring av oppstart med detajlplan for Torget i Meriebyen
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av reguleringsplanarbeid i Skiptvet kommune, med planID 20180001. Planen omfatter eiendommene Gnr/Bnr 55/132, 55/16, 55/34, 55/24, 55/28, 55/44 og 55/46. Samt deler av Gnr 55 / Bnr 2.
19. oktober 2018 Skiptvet kommune
Skiptvet kommune og psykisk utviklingshemmede - INFORMASJON
Skiptvet kommune viser til flere oppslag i pressen der VG har satt fokus på dette tema i norske kommuner; bl.a. den såkalte Tolgasaken . Nedenfor offentliggjøres svaret rådmannen har gitt på de spørsmål VG har stilt Skiptvet kommune. Som det framgår av
17. oktober 2018 Skiptvet kommune
Vannlekkasje nord for sentrum
Grunnet stor vannlekkasje nord for sentrum er det flere som ikke har vann. De som er uten vann nå, må dessverre belage seg på flere timer uten vann i dag.
15. oktober 2018 Skiptvet kommune
Forestilling "Skjørtet som falt ned fra himmelen"
vises i Kirkelund skoles aula onsdag 17. oktober 2018 kl. 19.00.
12. oktober 2018 Skiptvet kommune
Nå kan du søke om tilskudd til transport for funksjonshemmede 2019.
11. oktober 2018 Skiptvet kommune
Har du høye boutgifter eller lav inntekt? da kan du ha rett til bostøtte.
9. oktober 2018 Skiptvet kommune
Planprogram for plan for gang- og sykkelvei langs fylkesvei 115 fastsatt
Formannskapet har i møte 13.09.2018 behandlet mottatte uttalelser og fastsatt revidert planprogram. I tillegg ble traséanalysen vedtatt slik: I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 4-1, 5-1, 5-2 og 12-9 fastsetter Skiptvet kommune revidert planprogram og vedtar revidert traséanalyse,...
1. oktober 2018 Skiptvet kommune
Det er vannlekkasje i Vollveien. Vannet kan bli litt av og på, frem til det er reparert.
24. september 2018 Skiptvet kommune
Influensavaksine tilbys til risikogrupper på Anna-stua tirsdag 23/10 og torsdag 25/10 kl. 13.00 - 15.00
Skiptvet er en landbrukskommune med til sammen omlag 200 gårdsbruk. Det er lite industri og de fleste arbeidsplasser er innen kommunal og statlig virksomhet. Skiptvet har ett sentrum,
12. september 2018 Skiptvet kommune
Under årets TV-aksjon inviteres store og små, proffe og amatører til å delta i konkurranse om å lage årets TV-aksjonssuppe!
3. september 2018 Skiptvet kommune
Her kan du søke om redusert pris og gratis oppholdstid i barnehage
9. august 2018 Skiptvet kommune
Konsert med Bjørnar Spydevold og Kari Stokke torsdag 11. oktober
Det holdes konsert med Bjørnar Spydevold og Kari Stokke i Skiptvet kirke kl. 19.00 torsdag 11. oktober i forbindelse med TV-aksjonen
27. juli 2018 Skiptvet kommune
Melding fra Haslund Nett AS om strømbrudd i Skiptvet
Ordfører og rådmannen hadde med bakgrunn stadige strømbrudd Skiptvet, møte i går 26.07.2018 med Hafslund Nett AS som gir denne informasjonen: " Antall strømbrudd i Skiptvet kommune har dessverre vært alt for høyt og det må vi bare beklage. Som tidligere...
19. juli 2018 Skiptvet kommune
Vannlekkasje i Sundåsveien kan flere miste vannet i en periode.
17. juli 2018 Skiptvet kommune
Om du skulle trenge å rydde og kaste litt i ferien så holder IØR vanlig åpent.
13. juli 2018 Skiptvet kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SKIPTVET

ØSTFOLD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL