Seljord
Nokon stiller opp att – andre har ikkje bestemt seg
To ordførarar i Vest-Telemark seier ja til å stille også ved kommunestyrevalet neste haust. Kanskje gjer dei fire andre det også.
tirsdag 01:13 Vest-Telemark blad
Snøen har ført til skader for fem millionar
Ein snørik vinter har ført til store skader på bygningar, og tal frå Gjensidige viser at Telemark er eit av fylka der snøen har gjort størst skade.
tirsdag 01:05 Vest-Telemark blad
Raske vesttelar
Vesttelane beit godt ifrå seg i helgas avslutningsrenn i Nordea TV-cup i Larvik. Det blei arrangert ein minitour med tre renn i løpet av helga, og til slutt blei samanlagtvinnarane av cupen kåra.
mandag 15:02 Vest-Telemark blad
Dette skjedde mens du sov
TELEMARK: Til sammen tre personer overnattet i arresten hos politiet i Telemark natt til søndag. En av dem hadde kommet med trusler overfor politiet.
søndag 08:19 Telemarksavisa
Mæland blir ikkje fyrstekandidat for Sp
lørdag 12:34 Vest-Telemark blad
Tek ulovleg SMS-gebyr ved timebestilling
Alt på vårparten i 2016 blei alle landets fastlegekontor informert om reglane for pasientbetaling. Helsedirektoratet trekte mellom anna fram gebyr på SMS som eit døme på ulovleg eigenbetaling. Likefullt held legekontoret i mellom anna Tokke fram med praksisen.
fredag 01:16 Vest-Telemark blad
Svarar på kritikken mot rådet
Regionordførar Jon Rikard Kleven kjenner seg ikkje att i kritikken to seljordpolitikarar retta mot Vest-Telemarkrådet.
fredag 01:14 Vest-Telemark blad
Vil førebels ikkje samarbeide om flyktningar
I 2018 er det sett ei grense på 5000 innbyggjarar for at ein kommune kan ta imot flyktningar. Det betyr at ingen av kommunane i Vest-Telemark blir rekna som store nok for oppgåva.
fredag 01:12 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Treffsikkert dobbeltrenn i sol og snø
Skiskyttarane fekk testa korleis det er å gå renn i både strålande sol og skikkeleg snøvêr då Fyresdal skiskyttarlag arrangerte det årlege todagarsrennet på Veum i helga.
torsdag 15:15 Vest-Telemark blad
Varma opp til musikalkonsert med basar
Skulemusikken i Seljord fylte gamlesalen på Granvin laurdag då dei inviterte til den årvisse basaren. Sundag stod musikalframsyning saman med Kviteseid hornmusikk for tur.
torsdag 14:46 Vest-Telemark blad
Landa si største kontrakt
Skorve Entreprenør skal bygge Vestsiden skole og 165 studenthyblar på Kongsberg. Kontrakten er på om lag 340 millionar kroner, og er den største verksemda nokon gong har fått.
onsdag 14. mars Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Valgte Nav i Vest-Telemark, men tordna mot samarbeidsforholdet
SELJORD: Det var knyttet stor spenning til om Seljord ville gå til det nye Nav-kontoret i Bø eller på Dalen. Etter en lang og god debatt var alle unntatt én enige om at Vest-Telemark var veien å gå.
fredag 9. mars Telemarksavisa
Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Regjeringa vil ha ny og kortare E134
Nå har regjeringa bestemt seg for kva E134-trasé dei vil satse på gjennom Vest-Telemark i framtida.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Går for skule kvar dag for elevane
Frå hausten skal alle småskuleelevar i Seljord gå på skulen fem dagar kvar veke – tre korte og to vanlege skuledagar. Men på kortdagane er det berre elevane med skuleskyss som får gratis SFO ut skuledagen.
fredag 9. mars Vest-Telemark blad
Ordføreren i Seljord lovte Bystrøm mer enn han hadde lov til: – Jeg skulle ha vært tydeligere
Finn-Arild Bystrøm er ikke i tvil om at ordføreren tilbydde han fri bolig.–Jeg var uklar, sier Halfdan Haugan som ikke blir trodd av kontrollutvalget.
torsdag 8. mars $ Rjukan Arbeiderblad
Krever støtten kuttet fordi de ikke skriver nynorsk
SELJORD: Seljord kommune støtter Møtestad Seljord med 440 000 kroner. Nå ber mållaget kommunen om å revurdere støtten med mindre reiselivsselskapet skifter fra bokmål til nynorsk.
torsdag 8. mars $ Telemarksavisa
Seljord gjekk for felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Spenninga var stor om Seljord ville gå for ei etablering av felles Nav-kontor i Vest- eller Midt-Telemark torsdag.
torsdag 8. mars Vest-Telemark blad
Fire har søkt på topplederjobb
SELJORD: Fire personer ønsker å bli ny kommunalsjef for helse og omsorg i Seljord. Intervjurunden er allerede i gang.
torsdag 8. mars $ Telemarksavisa
Ordføreren lovte mer enn han hadde lov til: – Jeg skulle ha vært tydeligere
SELJORD: Finn-Arild Bystrøm er ikke i tvil om at ordføreren tilbydde han fri bolig.–Jeg var uklar, sier Halfdan Haugan som ikke blir trodd av kontrollutvalget.
torsdag 8. mars $ Telemarksavisa
Hadde ikkje takka ja til rådmannsjobben utan fri bustad
Kontrollutvalet i Seljord meiner det er grunn til å tru at ordførar Halfdan Haugan (Ap) gjekk ut over sitt mandat då han tilbydde rådmann Finn-Arild Bystrøm fri bustad. Likevel ønskjer ikkje utvalet å gå vidare med saka.
torsdag 8. mars Vest-Telemark blad
Dei unge har fått ei idrettsstemme
For å inkludere dei unge aktive utøvarane i idretten har Seljord IL eige ungdomsstyre med ni representantar mellom 12 og 16 år.
torsdag 8. mars Vest-Telemark blad
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
VTB har mista 39 abonnentar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
onsdag 7. mars Vest-Telemark blad
Kva vil det bety for samarbeidet i Vest-Telemark om Seljord går til Nav Midt-Telemark?
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Sjuandeplass i hovudlandsrennet
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
Sjarmerande jubileumskappleik
Årets jubileumsutgåve av sjokoladekappleiken i Seljord, den tjuande i rekka, baud på færre deltakarar enn året før, men samstundes var det god kvalitet. Det borgar godt for framtida.
tirsdag 6. mars Vest-Telemark blad
– Bekymra for ordførerens vingling
– Jeg er alvorlig bekymra for vinglinga til ordføreren. Han er i ferd med å ødelegge samarbeidet med Vest-Telemark, sier Marie Beate Dahl Eide (Sp). – Hun skyter langt over det målet hun sikter på, svarer Halfdan Haugan (Ap).
lørdag 3. mars $ Telemarksavisa
Utsette Nav-kontorplasseringa
– Me treng ei fullstendig saksutgreiing der begge alternativ er tekne omsyn til, uttala opposisjonspolitikarane og fekk eit samla formannskap med på å utsette avgjerda om framtidig Nav-kontorplassering.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Fekk meir tid på seg til å vurdere framtida
Det har ei tid vore klart at fleirtalet i styret i Renovest ynskjer at det interkommunale selskapet sjølv skal stå for avfallstransporten. Dagleg leiar i selskapet, Toralf Orekåsa, er ikkje samd.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
Beste lammekvalitet i fylket
På onsdagens krinsmøte i Nortura blei seks sauebønder frå Vest-Telemark heidra for framifrå slaktekvalitet på lamma dei leverte i 2017.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
TELEMARK

Hjartevarmt om plasseguten
Heimsleg, nært og gripande fortalde Anne T. Romtveit soga om den store diktaren og bladmannen Aasmund Olavsson Vinje på biblioteket i Seljord denne veka.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
18 dyr hadde skrantesjuke
Sundag blei den siste kjente reinsflokken i Nordfjella avliva. Det er til nå funne 18 rein med den dødelege skrantesjuken, men ein manglar å analysere 200 prøver.
fredag 2. mars Vest-Telemark blad
To til legevakt etter trafikkuhell
SELJORD: Det har vært en trafikkulykke på E134
torsdag 1. mars Telemarksavisa
– Ei opplæring i kultur
– Konkurransen kjem i andre rekke. Det fine er at me kan opptre med det me likar best sjølv, seier Symre Taugbøl Bang som deltek for fjerde år på rad i UKM.
torsdag 1. mars Vest-Telemark blad
Rui-jentene blir teater
Historia om dei to små systrene Ingerine og Gurine Schevenius frå Rui på Dalen blir no teater. Hæge Manheim frå Seljord skal spele Ingerine.
torsdag 1. mars Vest-Telemark blad
Heidra eldsjeler i idrettslaget
Tor Reiten blei måndag kveld heidra med æresmedlemskap i Seljord IL. Ole Tufte fekk tildelt innsatskrus.
onsdag 28. februar Vest-Telemark blad
– Umogleg å tilrå plassering av NAV-kontor
For tredje gong skal formannskapet i Seljord torsdag ta stilling til kvar dei ynskjer å plassere eit framtidig Nav-kontor. – Saka har blitt tilnærma umogleg å løyse administrativt ved å gje eit råd som samlar både dei administrative tilrådingane og ein til dels...
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Har blitt 111 fleire på 10 år
For ti år sidan var det tre innbyggjarar fleire i Nissedal enn i nabokommunen Fyresdal. Ved årsskiftet var skilnaden 169 i favør Nissedal.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Gubbane tok sats
Laurdag var det tid for det årlege gubberennet. 44 modige menn spente på seg hoppskia og sette utfor i Hegnabakken i Kviteseid. Om ikkje alle landa like langt over kulen eller alle nedslaga var like elegante, var stemninga på topp og innsatsen upåklageleg.
tirsdag 27. februar Vest-Telemark blad
Dei minste kommunane har fått fleire innbyggjarar, men alt i alt har me blitt 60 færre
Ved årsskiftet var det 14 110 innbyggjarar totalt i dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
– men omsorgsbustadar står tome
Kapasiteten på omsorgsbustadar i Seljord er god. Men det er ikkje eit slikt tilbod det er størst trong for. Kommunen har stor mangel på sjukeheimsplassar.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Tilskot til trafikksikringstiltak
Fylket har nå delt ut midlar til trafikktryggleikstiltak. Vinje, Seljord, Fyresdal og Tokke får støtte til ulike prosjekt.
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Vårknipe heile året
fredag 23. februar Vest-Telemark blad
Når skredalarmen går tel kvart minutt
I helga var meir enn 100 personar frå Røde Kors, politiet og ambulansetenesta samla i Tuddal for å øve på effektiv livredning i skred.
torsdag 22. februar Vest-Telemark blad
Slik køyrer du kolonne
Mange har vinterferie neste veke og om ein skal køyre bil over fjellet, er det viktig å vere budd på vanskeleg køyreforhold.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
Kniver om statlige arbeidsplasser
BØ: Mattilsynets kontorer i Bø og Seljord skal slås sammen. Vest-Telemarkrådet kjemper for å få det til Seljord mens Midt-Telemarkrådet vil ha det i Bø.
fredag 16. februar $ Telemarksavisa
– Det som blir tagd ihel er umogleg å endre
Det seier leiar for barnevernet i Vest-Telemark, Gunn Annie Hellestad. Barnevernet får fleire bekymringsmeldingar nå enn før, men ho trur ikkje årsaka er at det føregår meir vald og overgrep mot barn.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
Mattilsynet kuttar anten Bø eller Seljord
I byrjinga av mars avgjer Mattilsynet kontorstrukturen i Øvre Telemark. Dagens kontor i Bø og Seljord blir slegne saman, og argumenta er gode for at det fortsatt bør liggje i Seljord.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
Debuterer med diktsamling
Svanhild Amdal Telnes (23) frå Seljord gjev i desse dagar ut diktsamlinga «Om nettene brukar mor dråpeteljar». Å gje ut bok har ho hatt lyst til sidan ho gjekk på ungdomsskulen.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
No blir det opp til politikarane
Fire av ordførarane i Vest-Telemark vil ha Nav-kontoret. Men ein av kommunane fekk likevel fleire røyster enn dei andre. No må kommunestyra prøve å avgjere lokaliseringsdebatten.
tirsdag 13. februar Vest-Telemark blad
Kommunestyra skal avgjere lokalisering
Oppdatert 15.02.18 klokka 13.15: Det er rift om å vere vertskommune for eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Fire av kommunane har meldt interesse, i Vest-Telemarkrådet samla alle seks kommunane seg om Tokke.
tirsdag 13. februar Vest-Telemark blad
Rekrutteringa kan bli forsinka av kommunestyrevedtak
Alle ledige stillingar, med unntak av skule, barnehage og turnus, skal vurderast av administrasjonsutvalet før dei eventuelt blir lyst ut. Det kan skape utfordringar.
tirsdag 13. februar Vest-Telemark blad
Varebil og lastebil kolliderte
SELJORD: Politiet måtte dirigere trafikken etter en kollisjon mellom en varebil og en lastebil på E134.
mandag 12. februar Telemarksavisa
To biler har kjørt i grøfta
BØ/SELJORD: To person biler endte kjøreturen i grøfta på grunn av føret.
søndag 11. februar Telemarksavisa
Nye hender ved roret rundt rådsbordet
Frå nyttår starta Anne Aasmundtveit i jobben som regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet. Etter fem veker har ho skrapa i overflata og blir framleis kjent med jobben. Kjeda seg har ho ikkje gjort eitt minutt.
lørdag 10. februar Vest-Telemark blad
TELEMARK

Hausta beste grasavlinga
– Det er moro at me i Vest-Telemark kan hevde oss, seier Ottar Flatland som er ein av tre bønder i Skorve samdrift i Flatdal som vann Grovfôrkampen for 2017.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Styrets ja - for å arbeide vidare med avtale
- Men me sa ikkje ja til å flytte driftssentralen. Me sa ja til å få alle opplysningar på bordet slik at me kan vurdere kva innstilling me vil kome med overfor generalforsamlinga, seier styreleiar Erik Skjervagen.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Ikkje noko lokaliseringsråd frå rådmennene
Rådmennene i dei seks Vest-Telemarkkommunane meiner både Kviteseid, Tokke, Vinje og Seljord er gode val som vertskommunar, og er klare på at politikarane no må bestemme kvar eit felles Nav-kontor bør liggje.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Vil gje unge talent ein scene på senteret
Fire laurdagar i februar og mars blir barn mellom 6 og 12 år inviterte til talentiade på Telesenteret i Seljord.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Ordfører lovet rådmannen fri bolig uten ryggdekning: – Har en jobb å gjøre for å gjenopprette tilliten
SELJORD: Da Halfdan Haugan drev med lønnsforhandlinger med Finn-Arild Bystrøm lovet han rådmannskandidaten gratis bopel. Det hadde han ikke fullmakt til å gjøre.
torsdag 8. februar $ Telemarksavisa
Med glade strofer gjennom fredagskvelden
I ei årrekkje har «Songtreff i Flatdal» blitt annonsert i VTB, ja faktisk heilt sidan 2004. Men kva skjer eigentleg på desse treffa som så mange har lang tradisjon i å møte på.
torsdag 8. februar Vest-Telemark blad
Bølger om hybelen til Bystrøm
Tildelingen av pendlerbolig til rådmann Finn-Arild Bystrøm skaper splid i Seljord.
onsdag 7. februar Rjukan Arbeiderblad
Det er forbode å fôre hjortevilt
Fôringsplassar nær hus stressar dyra. Oppmodinga frå viltkonsulenten er klar: La dyra vere mest mogleg i fred.
tirsdag 6. februar Vest-Telemark blad
Lova rådmannen fri bustad utan politisk ryggdekning
Administrasjonsutvalet ber no kontrollutvalet sjå om ordførar Halfdan Haugan (Ap) gjekk utover fullmaktene sine, slik utvalet har "grunn til å tru", i forhandlingane med Finn-Arild Bystrøm om jobben som ny rådmann.
tirsdag 6. februar Vest-Telemark blad
Unge handballspelarar på turnering
Handballjentene på Seljord J8 tok laurdag turen til Notodden for turneringsspel saman med maskoten «Brum-Brum».
tirsdag 6. februar Vest-Telemark blad
Nekter å sitte i bankens stoler - har med egen kjøkkenstol
BØ: Sparebanken din i Bø pusset nylig opp både ut og inne. Kunde Olav Sæther savner den gamle sofaen og nekter å sitte i de nye stolene.
søndag 4. februar $ Telemarksavisa
Espeland – ny samhandlingskoordinator
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
Nevrologen frå Seljord
Hilde Karen Ofte (40) tok i fjor haust doktorgrad innan klasehovudpine. Nevrologen som i dag er busett i Bodø har ein draum om at pasientar med kroniske sjukdommar skal få ei meir tverfagleg oppfylging i framtida.
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
«Ein balanse mellom kjønna i leiinga er positivt»
I toppleiinga i Seljord kommune er det i dag fire kvinner og tre menn.
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
1 av 3 i kommunestyra er kvinner
Det er flest menn i alle kommunestyra i Vest-Telemark. Denne perioden er seks av seks ordførarar menn. Har ikkje kvinnene funne vegen til lokalpolitikken, slepp dei ikkje inn eller vil dei ikkje vera med?
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
– Lyttar me ikkje til distrikta, gjer me ikkje jobben vår
– Eg har høyrd at Vest-Telemarkingane er bestemte og eigenrådige. Det er ikkje noko negativt, sa fylkesordførar i Vestfold, Rune Hogsnes på Vest-Telemarkkonferansen i Vrådal onsdag.
torsdag 1. februar Vest-Telemark blad
Omsette for 160 millionar på senteret
Aldri før har fleire vore innom, og aldri har det blitt omsett for meir på Telesenteret enn i 2017.
tirsdag 30. januar Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SELJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Hordaland Telemark Utenriks Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Fotboll Mat Odda
flere?
Vest Agder Båt Buskerud Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Oslo Forsvar Mobil Get-ligaen Skåne Kalmar Fiske Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Fotball Bodø Blekinge Haugesund Oskarshamn Drammen Landbruk Kongsvinger Økonomi Sport Porsgrunn Trav Tinn Bamble Karmøy Motor OL Tromsø Hammerfest Reise Radøy Kragerø Fredrikstad Sandnes Lindås Östra Göinge Osterøy Kryptovaluta Svelvik Risør Fauske Kristianstad Politikk Näringsliv Bærum Landskrona Dyr Nedre Eiker Vestby Horten Odds BK Jul Skien Øvre Eiker Vestvågøy Stord Meløy Kultur Narvik Forskning Film Førde Tolga Askøy Malmö Helsingborg Russland Salangen Karlskrona Tingvoll Nord-Korea Sykkel Kongsberg Tesla Vær Sandefjord Lier Sørfold Forskning Tvedestrand Stockholm Kristiansand Stavanger Tynset Eliteserien Musikk Sarpsborg Håndball Frogn Kunst Hvaler Eslöv Sigdal Evje og Hornnes Kongelig Rosenborg BK Åmot Askim Suldal Kvænangen Utsira Kristiansund Helse Barn Svedala Drangedal Tana Løten Larvik Svalbard Gjøvik Øksnes Moss Modum Hadsel Sørreisa Filippinene Kommunesammenslåing Lyngdal Hamar Trysil Nannestad Mat Re Eidsberg Poker Grue Råde Asker Meland Jakt Lesja Friluftsliv FK Haugesund Fjell Skøyter Vefsn Game of Thrones Tour de Ski Åsnes Sande Lenvik Vålerenga Bil Ålesund Bil Nore og Uvdal Målselv Jølster Vinje Jobb Hässleholm Tønsberg Notodden Masfjorden Austrheim Tomelilla Ås Stavanger Oilers Halsa Steigen Skiskyting Universet Stryn Våler Åmli Vestre Slidre Mörbylånga Rana Hemne Vitenskap Vaksdal Friidrett Hörby Aurdal Klima Øygarden Norway Cup Gjerstad Klippan Skjervøy USA Staffanstorp Farsund World Series of Poker Strand Grane Motorsport Skisport Nissedal VM Nesodden Langrenn Nittedal Båt Harstad Herøy Dovre Teknik Ekonomi Eidskog Hurum Nesseby Brexit NHL Sölvesborg Eiker Romfart Berlevåg Svalöv OBOS-ligaen Lødingen Klepp Frankrike Brønnøy Halden Spill Litteratur Aurskog-Høland Ski Mote Fitjar Lyngen Porsanger Mandal Olofström Eurovision Kina Lillesand Sortland Foto Modalen Fedje Enebakk Andøy Froland Nesna Resor Trøgstad Birkenes Påske Herøy Leirfjord Syria Tour of Norway Bromölla Vennesla Hyllestad Sør-Varanger Volda Mönsterås Tydal Vietnam Ronneby Karlshamn Åseral Frosta Bjørnefjorden Rømskog Odal Turn Ballangen Viking FK Træna Emmaboda Rendalen Östergötland Gran Snowboard Sande Lomma Fet Svømming Tromsø IL Alpint Arendal Nesset Sund Nordkapp Hälsa Stabæk Eidfjord Hemnes Gloppen Sandøy Skurup Halloween Bremanger Ullensvang Os Skedsmo Alta Nes Google Måsøy Jevnaker Musik Nybro Hattfjelldal Sjakk E-sport Menn Seljord Russ Bodø/Glimt Ishockey Røros Kävlinge Sverige Film Voss Evenes 17. mai Ulstein Lund Polen Klatring Årdal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL