Seljord
19 snøscootere ble stoppet under kontroll
VINJE/SELJORD: For enkelte av dem, ble det en kostbar affære.
søndag 19:20 Telemarksavisa
Lojale kundar gav inspirasjon til å satse vidare
Dei har stor tru på ei god framtid i heimbygda ekteparet Mia Søndrål og Olav Prestårhus, og satsar 6 millionar kroner i butikkbygget som nå vil romme meir enn daglegvarer.
fredag 01:20 Vest-Telemark blad
Nytt godt hogstår i regionen
Som i 2016 blei det i Vest-Telemark i fjor hogd over 160 000 kubikkmeter tømmer levert gjennom AT Skog. Den store interessa for hogst i regionen held fram utover denne vinteren og våren.
fredag 01:14 Vest-Telemark blad
Bilethoggarar stiller ut saman
To kunstnarar frå Vest-Telemark, Philipp Dommen og Gunnar Torvund, stiller ut skulpturar i Kunsthall Grenland i Porsgrunn.
fredag 01:04 Vest-Telemark blad
– Må finne ei løysing på distribusjonen
Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) stør forslaget om færre omdelingsdagar av post, men at ein då må finne ei ordning der papiravisene kjem ut som før.
torsdag 15:26 Vest-Telemark blad
– Eg vil ikkje gje opp eit Nav-samarbeid i Vest-Telemark
Fleire av dei folkevalte i formannskapet i Seljord var positive til eit framtidig Nav-samarbeid med Midt-Telemark, men utsette saka for å sjå mot vest før den endelege avgjerda blir teken i februar.
torsdag 14:15 Vest-Telemark blad
Betydeleg skredfare i Vest-Telemark
Den ferske fokksnøen som kom frå måndag til tysdag treng tid for å stabilisere seg, og Varsom.no melder om betydeleg skredfare i heile regionen.
tirsdag 14:00 Vest-Telemark blad
– Dette er særs dramatisk
Telemark Senterpartis fylkesleiar Olav Urbø meiner at regjeringas forslag om å gå ned til postombering annankvar dag kan bety slutten for papiravisene.
tirsdag 01:12 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Inkluderingspris til dei frivillige
Under nyttårskonserten i Seljord vart inkluderingsprisen for 2017 delt ut til dei frivillige ved frivilligsentralen.
tirsdag 01:11 Vest-Telemark blad
Hage får økonomisk støtte
Foreininga Seljord økologiske hage får 325 000 kroner av Sparebankstiftinga DNB og 200 000 kroner av Seljord kommune for å etablere ein open hage i Seljord sentrum.
tirsdag 01:10 Vest-Telemark blad
– Året i Seljord sette meg på rett spor
Morten Joachim (43) er teatersjef ved Haugesund teater. Mykje på grunn av eit år på Seljord folkehøgskule og lærar Vidar Ytre-Arne.
tirsdag 01:08 Vest-Telemark blad
Vadder blei krinsmeister – fleire gode plasseringar for vesttelane
I helga var det både cup- og krinsrenn i langrenn. Vesttelane beit godt i frå seg, og Ingerid Vadder vann likegodt båe renna. I NM på Gåsbu var det også enkelte gode plasseringar av vesttelane.
mandag 19:21 Vest-Telemark blad
Reagerer på Bystrøms ultimatum i Vest-Telemark
Finn Arild Bystrøm sa at et nytt felles Nav-kontor for Vest-Telemark måtte legges til Seljord. Kommunestyrerepresentant Kristian Espeland (KrF) mener rådmannen har kommet med solutspill som bryter med viktige prinsipp i kommuneloven.
lørdag 13. januar $ Rjukan Arbeiderblad
Reagerer på rådmannens soloutspill
SELJORD: Finn Arild Bystrøm sa at et nytt felles Nav-kontor for Vest-Telemark måtte legges til Seljord. Kommunestyrerepresentant Kristian Espeland (KrF) mener rådmannen har kommet med solutspill som bryter med viktige prinsipp i kommuneloven.
fredag 12. januar Telemarksavisa
– Det handlar om å unne kvarandre
Orda kjem frå prostidiakon Eilev Erikstein, og han siktar til det traude samarbeidet mellom dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Ho har ført Vest-Telemark inn i samhandlingsreforma
Sissel Bitustøyl har vore limet mellom sjukehuset i Telemark og kommunane i Vest-Telemark dei siste åra. Til våren går ho av med pensjon. Dei fyrste seks vekene som pensjonist skal ho vera på hytta på Møsstrond medan isen bryt opp.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Meir enn dobbelt så mykje til fylkesvegane
I fjor blei det bruka 75 millionar kroner til asfalt på fylkesvegane i Telemark. I år blir summen 170 millionar. Av dei går 30 millionar til Vest-Telemark og oppgradering av mellom anna Fiskestigen i Vinje.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Nabo forhindret storbrann hos eldre kvinne
SELJORD: En nabo sørget for at skadene ble begrenset da det begynte å brenne i en enebolig i Flatdal onsdag kveld.
onsdag 10. januar $ Telemarksavisa
Nav-samarbeid: Seljord-rådmannen meiner Midt-Telemark er det beste alternativet
Rådmannen i Seljord argumenterer med at eit Nav-samarbeid med kommunane i Midt-Telemark vil gjera at kommunen får vera med i eit fagmiljø som det blir satsa på.
onsdag 10. januar Vest-Telemark blad
Vesttelar nominerte til Spellemann
Sigrid Aase frå Flatdal og Eivind Øygarden frå Vinje, betre kjend som Ivan Ave, er nominerte til Spellemannsprisen.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Reagerer på ultimatum i Nav-saka
Seljord-rådmann Finn-Arild Bystrøm sitt klare standpunkt om plasseringa av eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark skapar reaksjonar på heimebane.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
«Å drive pokerspel med sine venner i ein region er veldig uheldig»
Nissedalordførar Hallvor Homme (Ap) reagerer på strategien frå Seljord-hald i saka om felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Kraftig nedgang i søknader om erstatning for tap av sau
Fylkesmannen i Telemark fekk 36 søknader om erstatning for tap av sau til freda rovvilt i fjor, medan i 2013 var det heile 115 søknader. I fylket blei det gjeve mest erstatning for dyretap i Fyresdal og Tokke i 2017.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Har auka medvitet om å handle lokalt
Før jol starta handelstanden ein kampanje for å auke den lokale handelen. Ifølgje butikkar i Kviteseid og Seljord har kampanjen auka medvitet til kundane om kvar dei legg att pengane.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Lokale bøker under flest joletre
Når folk i Vest-Telemark kjøper bøker som jolegåver, går det mest i lokallitteratur. Slik også i år, med eitt unntak – årets roman frå Helga Flatland.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Trettandedagstradisjon i Torvetjønnstoga
47 vers på rams – utanboks. Kvedaren Ingebjørg Lognvik Reinholdt tok folket i den tettpakka Torvetjønnstoga på Neset i Rauland med på ferda gjennom dødsriket.
mandag 8. januar Vest-Telemark blad
– Me føler oss som ein kasteball
Det seier Harald Hansen og Sveinung Haugen i Seljordsvatnets grunneigarlag. Dei siktar til det dei opplever som ignorering frå både Fylkesmannen og Skagerak Energi når det kjem til å betre forholda for storauren i Seljordsvatnet.
fredag 5. januar Vest-Telemark blad
«Eg er ikkje så opptatt av kvar kontoret skal ligge, men dykk bør gå saman.»
Det var beskjeden fylkesdirektør i Nav, Terje Tønnesen, hadde til rådmannsutvalet då dei onsdag diskuterte felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Seljord-rådmannen var klar på at eit eventuelt kontor må ligge i Seljord.
fredag 5. januar Vest-Telemark blad
«Eit eventyr på godt og vondt»
Arkitektstudenten Ola Mo (24) frå Seljord gjennomførte i haust eit spennande masterkurs der studentane måtte vere med på alt frå å teikne eit skulebygg til å byggje eit klasserom og bibliotek i Kenya.
fredag 5. januar Vest-Telemark blad
Fiskesprell i vinterkulda
Dei tilsette ved skulefritidsordninga (SFO) i Seljord og Flatdal var tysdag på kurs for å lære og lage mat med fisk og sjømat utandørs.
fredag 5. januar Vest-Telemark blad
Ujamne innbyggjartal
Nissedal kan vere mest nøgd med folketalsutviklinga dei siste fem åra. Men forskar spår vekstnedgang i alle kommunane i Vest- Telemark.
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Jolefred for nedskytinga av rein
Rett før jol var det felt ein tredel av alle reinsdyra som var att etter jakta i Nordfjella i haust. Det er til nå funne ti tilfelle av skratesjuke dyr i området.
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Takksame mottakarar
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
TELEMARK

Får fire millioner til eventyrlig prosjekt
SELJORD: Kulturdepartementet støtter Seljord kommunes planlagte aktivitetslabyrint med fire millioner kroner. Går alt som det skal starter bygginga etter sommeren i 2018.
29. desember 2017 $ Telemarksavisa
Ein av dei som alltid stiller opp
I alle lokalsamfunn er det nokon som alltid stiller opp, og som jobbar i det stille for at andre skal ha det bra. Terje Øverland i Seljord blir omtala som den lune, snille og inkluderande trenaren som alltid har kontroll og er klar. Han er fyrstemann på plass i Raudkleiv og sistemann heim.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
– Eg føler meg meir som vesttele enn bøhering
Slik omtalar Kjell Gunnar Heggenes (67) seg sjølv. Årsaka er at han har bruka 40 år av sitt yrkesaktive liv i Vest-Telemark, og til å arbeide for regionens beste.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
Får fire millionar til aktivitetslabyrint på Eventyrøy
Kulturdepartementet stør aktivitetslabyrinten til Seljord kommune. Nå startar arbeidet med å finne fire lokale millionar kroner slik at byggjeprosjektet på Eventyrøy kan bli realisert alt i 2018.
28. desember 2017 Vest-Telemark blad
Jol i gamalt sogelende
Anny Fosse (76) er fødd, oppvaksen og busett i Trollebotn på Seljordshei. Ho har teke vare på mykje gamalt, både av den materielle og immaterielle kulturarven, og kan fortelje mykje om joleskikkar heilt tilbake til bestemor Kari Øverland (1863–1950) sin barndom.
22. desember 2017 Vest-Telemark blad
150 kilometer rør er koblet inne i fjellet mellom Hjartdal og Seljord
To år igjen til Mælefjelltunnellen i Hjartdal skal være ferdig. Gvammen er nå koblet til Århus. 150 000 meter rør er bygd inn i tunnelen
21. desember 2017 $ Rjukan Arbeiderblad
Morgedal Entreprenør skal byggje meir veg
Denne veka skreiv dagleg leiar Rune Landsverk i Morgedal Entreprenør under kontrakten om å byggje fire kilometer veg på E134 mellom Mostøyl og Høydalsmo.
21. desember 2017 Vest-Telemark blad
Vil gjera busstilbodet meir synleg
21. desember 2017 Vest-Telemark blad
Århus og Gvammen er kopla saman
21. desember 2017 Vest-Telemark blad
Filmet livsfarlig forbikjøring – Bjørn- Vidar (31) reddet av busslomme
- Kanskje videoen kan være til skrekk og advarsel, sier den snartenkte yrkessjåføren
20. desember 2017 TV 2
Bjørn Vidar filmet livsfarlig forbikjøring
Bjørn Vidar Eek (31) hadde en skremmende start på arbeidsdagen på vei til Seljord tirsdag morgen.
19. desember 2017 TV 2
Skapte jolestemning med song og skrøner
Ingebjørg Lognvik Reinholdt frå Seljord har nytta førjolstida til å skape jolestemning med songen sin rundt om i landet. Laurdag var det Årestoga på Rauland som stod for tur.
19. desember 2017 Vest-Telemark blad
Snille folk på handletur
I mange matbutikkar står handlekorger der kundane kan gje varer til vanskelegstilte. Varene blir samla inn og fordelte til dei som spør om hjelp.
18. desember 2017 Vest-Telemark blad
Seljords nye matkonsept – samme kjøkken, utstyr og kokker: – Det er en vesentlig forskjell
SELJORD: 1. januar er Seljord kommunes nye matsatsing for de eldre i gang. Maten skal lages av de samme folkene på det samme stedet som tidligere. – Det blir helt annerledes, sier ordføreren.
17. desember 2017 $ Telemarksavisa
Kjørte av veien – fører uskadd
SELJORD: En bil kjørte av veien ved Flatsjå lørdag formiddag. Føreren kom seg uskadd ut av bilen.
16. desember 2017 Telemarksavisa
Trening som er tilpassa tidsklemma
Gründerane Agnes Sciubak og Arek Smich introduserer nytt tilbod i Seljord – trening med elektrisk muskelstimulering.
15. desember 2017 Vest-Telemark blad
Det blir ikkje eigedomsskatt i Seljord kommune
Basert på auka inntekter til Seljord kommune unngår innbyggjarane innføring av generell eigedomsskatt.
14. desember 2017 Vest-Telemark blad
– Kan ikke utelukke eiendomsskatt
SELJORD: Rådmannen vil innføre eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og næring i Seljord kommune. - Jeg kan ikke love noen ting, sier ordfører Halfdan Haugan.
13. desember 2017 $ Telemarksavisa
Aanund Gangsei – ein fredlaus i Vest-Telemark
10. desember 2017 Vest-Telemark blad
Fleirtalet er positive til felles Nav-kontor
Ordførarane i Seljord, Nissedal, Kviteseid og Tokke uttrykte alle interesse for å samle seg om eitt felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Vinje-ordførar Jon Rikard Kleven ville vente med å uttale seg, medan Erik Skjervagen i Fyresdal ikkje lika utspelet frå Seljord-ordførar...
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Halvparten av dei som var arbeidsledige har fått jobb
Talet på arbeidslause i Vest-Telemark er lågt. I Vinje er berre 0,7 prosent av dei arbeidsføre utan arbeid. Det er ei halvering samanlikna med fjoråret.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Eigarane sender saka til øvste hald
Eigarane vil at generalforsamlinga i Vest-Telemark kraftlag skal bestemme om VTK skal gje frå seg driftssentralen til Skagerak Nett.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Krevjande økonomiske tider
Administrasjonen i Seljord ser eigedomsskatt som einaste løysing for å sikre kommuneøkonomien, og kuttar i eigne tenester for å spare pengar.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
– Telemark må få språk inn i samanslåingsavtalen
5. desember 2017 Vest-Telemark blad
Helsesenteret i Seljord med i nasjonalt prosjekt
5. desember 2017 Vest-Telemark blad
TELEMARK

– Eg har halde på med det kreative heile vegen
I Posthusbakken i Seljord vegg i vegg med huset sitt har Hans Inge Hagen eit seksti kvadratmeter stort kontor. Her lagar han mellom anna appar, nettsider, trykksakar, logoar og redigerer film. Arbeidskollegane hans sit rundt omkring i heile Sør-Noreg, og dei to medarbeidarane bur i India.
2. desember 2017 Vest-Telemark blad
Betalar meir for lokalprodusert mat
Formannskapet i Seljord sa torsdag ja til at kommunale kokkar skal produsere mat til eldre frå Dyrsku-kjøkkenet. Det vil koste kommunen 1,2 millionar ekstra kroner.
1. desember 2017 Vest-Telemark blad
Fylg meg, lokkar låma
I mange av bygdene våre er friviljuge no i gang med å gjera skilåmene klare for bruk – slik dei gjer kvar vinter.
1. desember 2017 Vest-Telemark blad
Seljord Personal blir ein del av Idea på Notodden
Måndag blei det halde ekstraordinær generalforsamling i Seljord Personal AS. Der fekk styret mandat til å fusjonere selskapet med Idea Kompetanse på Notodden.
30. november 2017 Vest-Telemark blad
Fekk pris for god språkføring
Anne Lognvik i NRK Telemark mottok i går årets kringkastingspris. Den fekk ho for god språkføring.
30. november 2017 Vest-Telemark blad
Stillingar hjå Dyrsku’n arrangement AS kan bli kommunale
For å unngå anbodskonkurranse må Seljord kommune produsere mat i eigen regi. Det kan koma til å skje ved at to kokkestillingar på Dyrskuplassen blir kommunale.
28. november 2017 Vest-Telemark blad
Avviser ikkje eigedomsskatt
Peter Fjågesund (Miljøpartiet dei grøne) vil ikkje utan vidare seie nei til eigedomsskatt i Seljord.
28. november 2017 Vest-Telemark blad
– Noreg har veldig mykje å seie i FN
Ein månad på FNs generalforsamling i New York har gjeve Solveig Sundbø Abrahamsen mykje.
28. november 2017 Vest-Telemark blad
Kjempeselskap etablerer seg i Seljord
SELJORD: Rådgivningsbedriften Norconsult – med 3250 medarbeidere – etablerer seg i Seljord.
27. november 2017 $ Telemarksavisa
Seljord har fått Nav-invitasjon frå Midt-Telemark, men vil helst ha eitt kontor i Vest-Telemark.
Politikarane i Seljord vil at Vest-Telemarktinget skal drøfte om det er mogleg med eitt felles Nav-kontor i regionen.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
«I stordomstida til Drillo var det stort sett bygdegutar på laget»
– Eg kjem frå ei lita bygd. Det har ikkje noko å seie kor ein kjem frå om ein skal bli god fotballspelar, sa Kjetil Rekdal i sitt foredrag på Vinjehuset.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
Katarina vil møte single bønder frå Vest-Telemark
Med far frå Flatdal og mor frå Notodden er det ingen tvil om kvar Katarina Flatland helst vil jakte på kjærleiken for nye single bønder.
24. november 2017 Vest-Telemark blad
Helga Flatland fekk Bokhandlarprisen
23. november 2017 Vest-Telemark blad
Forbud mot medbrakt, kan ta livet av festivalene
Til høsten må ølboksen byttes ut med brus, om du skal ha med deg noe å drikke på festivalcampen.
22. november 2017 $ Telen
Heidra ein god ven, kollega og sambygding
Fredagens sjøormkonsert på Granvin i Seljord var ein hyllest til Kjell Oskar Selman – lyrikaren og musikaren. Publikum blei med på ei feiande flott musikalsk og lyrisk reise gjennom delar av livet hans.
21. november 2017 Vest-Telemark blad
Der låtten sat laust
Mange gjekk heim med støle magamusklar etter Lugar-kvelden på Seljordshei grendehus.
21. november 2017 Vest-Telemark blad
Bekymra for rettstryggleiken
Lene Vågslid (Ap), stortingsrepresentant frå Telemark og leiar i justiskomiteen, seier forslaget til regjeringa om statsbudsjett 2018 gjev kutt i løyvingane til både politi, påtale og domstolar.
21. november 2017 Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SELJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Hordaland Bergen IT Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Oppland Båt Aust Agder
flere?
Rogaland Fotboll Buskerud Østfold Møre og Romsdal Mat Finnmark Jul Get-ligaen Vest Agder Kvinnherad Oslo Sogn og Fjordane Mobil Bolig Økonomi Halloween Sport Fiske Forsvar Landbruk Blekinge Motor Fotball Reise Skåne Kalmar Russland Trav Osterøy Inrikes Östra Göinge Kultur Helse Vær Risør Øvre Eiker Bærum Oskarshamn Vestby Tinn Håndball Sarpsborg 08 Helsingborg Haugesund Odds BK Forskning Tesla Kryptovaluta Svalbard Suldal Kristiansand Näringsliv Game of Thrones Trondheim Musikk Kunst Sigdal Indonesia Ringsaker Malmö Porsgrunn Drammen Trysil Gjøvik Bodø Kristianstad Narvik Kristiansund Hammerfest Litteratur Klippan Elverum Bamble Førde Stockholm Kongelig Askøy Meland Mote Moss Kongsvinger Hadsel Eliteserien Sykkel Tingvoll Fauske Hockey Radøy Sørfold Tromsø Landskrona Fedje Løten Svelvik Evje og Hornnes Seljord Hemne Karmøy Tvedestrand Nord-Korea Hamar NHL Brexit Sandnes Orkdal Ås Kommunesammenslåing Barn Nannestad Tønsberg Film Polen Os Lund Horten Sortland OL Masfjorden Vaksdal Trening Sandefjord Tour de Ski Vestre Slidre Kragerø Jakt Politikk Holmestrand Hälsa Røros Snowboard Ørsta Ishockey Bil Hässleholm Poker Nedre Eiker Alpint Mandal Langrenn Bil Aurdal Tour of Norway Sarpsborg Vestvågøy Porsanger Salangen Spill Skøyter Tour de France Lødingen Friidrett Alta Sjakk Kina Klima Astronomi Våler Tromsø IL Åsnes FK Haugesund Andøy Askim Dyr Skiskyting Bremanger Eidfjord Dovre Lyngdal Eidsberg Re E-sport Skisport Israel SK Brann Frankrike World Series of Poker Gloppen Farsund Kongsberg Sund Fjell Asker Fredrikstad Valg Premier League Sverige Nybro Notodden Nissedal Lier OBOS-ligaen Nesseby Vinje Voss Utsira Universet Modum Brønnøy Finnøy Harstad Fitjar Viking FK Foto Selbu Rosenborg BK Fet Harry Potter Lesja Google Gjerstad Øygarden Ullensvang Steigen Volda Selje Eid Stryn Mercedes-Benz Telenorligaen Romfart Flora Svalöv Rana Streik Europa League Sør-Varanger Frogn Tomelilla La liga Tydal Frosta Filippinene Vietnam Bjørnefjorden Årdal Karlskrona Russ Mörbylånga Klepp Båstad Sande Åmot Alstahaug Lindesnes Vefsn Evenes Emmaboda Vålerenga Jevnaker Teknik Nes Grue Staffanstorp Båt Lindås Skurup Svømming Ålesund VM Klatring Skellefteå Arendal Ulstein Målselv Stavanger Jølster Eslöv Skien Hörby Jobb Menn Stord Lenvik Kvinner Rauma Vitenskap Tynset Midsund Resor NM Kampsport Røyken Motorsport Film Modalen Musik Råde Larvik Nore og Uvdal Halden Syria Tana Kvænangen Holtålen
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL