Seljord
Opparbeider bygningsvernkompetanse på fritida
– For Telemark er det svært viktig med bygningsvernstudie, seier direktør Dag Rorgemoen ved Vest-Telemark museum. I helga har museet hatt 22 handverkarar frå heile landet som studerer for å bli endå betre på bygningsvern.
02:16 Vest-Telemark blad
Samla til bålkos
Fleirbrukshuset øvst i Svartdal har blitt ein møtestad for bygdefolket. Laurdag kom små og store saman kring bålpanna.
mandag 18:11 Vest-Telemark blad
Flinkast i landet på hjarte- og lungeredning
mandag 17:23 Vest-Telemark blad
Aasmundtveit ny regionrådsleiar
torsdag 18:00 Vest-Telemark blad
Dagens vesttele
Namn: Solveig Marie Lie Alder: Nærmar meg åtti Bur: På Moen i Seljord Kva gjer du: Les, strikkar og ser på fjernsyn. Om sommaren steller eg i hagen.
torsdag 16:52 Vest-Telemark blad
Her kjem det pengar til breiband
Seljord og Tokke får tilskot for å bygge ut breibanddekninga, men Fyresdal får ikkje midlar.
onsdag 17:48 Vest-Telemark blad
Tre kampar att – men serien er vunnen
Ynsket var å byggje eit godt lag – og det har Seljord/Kviteseid-damene verkeleg klart. Alt nå kan dei juble over at dei er serievinnarar.
tirsdag 19. september Vest-Telemark blad
Kappast for 17. gong
Det var dans, spel og god stemning då Seljordkappleiken lokka utøvarane til tevling på Granvin laurdag.
tirsdag 19. september Vest-Telemark blad
TELEMARK

Forklara seg om utgiftene til rådmannstilsetting
Ordførar i Seljord, Halfdan Haugan (Ap), forklara pengebruk knytt til tilsetjing av ny rådmann i Seljord. – Me løyvde inntil 150 000, men bruka 152 077 kroner, uttala han.
mandag 18. september Vest-Telemark blad
Sakna mann funnen død
Sundag blei ein mann i 40-åra funnen død i Flatdal. Mellom 40 og 50 menneske tok del i leiteaksjonen etter mannen som blei meldt sakna laurdag kveld.
søndag 17. september Vest-Telemark blad
Leiteaksjon etter mann i Flatdal
Mannskap frå politi, Røde kors, Sivilforsvaret, brannvesenet og Norske redningshundar leitar etter ein sakna mann i 40-åra i Flatdal.
søndag 17. september Vest-Telemark blad
Anne Marie jaktar bondekjærleik på fjernsynet
Måndag blir seljordingen Anne Marie Smeland å sjå i fjernsynsruta. Ho er ein av ti friarar som skal sjarmere kornbonden Rolf frå Vestby.
søndag 17. september Vest-Telemark blad
Snart kan ordførarane vie deg
Skal du gifte deg borgarleg i 2018? Då er det ikkje tingretten, men kommunepolitikarar som skal stå for vigselen.
fredag 15. september Vest-Telemark blad
Går saman for ein samlande møtestad
Røde kors og folkehøgskulen i Seljord går saman for å vidareutvikle kulturmøta som blei starta i fjor. – Saman ynskjer me å skape ein møtestad der folk som ikkje kjenner kvarandre kan bli kjent.
fredag 15. september Vest-Telemark blad
Tov frå Seljord var midt i Florida-orkanen
Tov Vestgården har budd 20 år i Florida, i helga måtte han evakuere frå huset for fyrste gong. Saman med dottera flykta han frå orkanen Irma.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
«Snur seg til Sp for at me skal bidra for distriktet»
Dette meiner stortingsklare og telemarking Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er ei årsak til at partiet gjorde eit svært bra val i Vest-Telemark.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
Stor framgang for Senterpartiet i Vest-Telemark
Senterpartiet går fram med meir enn 10 prosent i alle kommunane i Vest-Telemark. Størst er framgangen i Vinje der partiet går fram 22,9 prosent samanlikna med valet for fire år sidan.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
Kamp om utjamningsmandatet
Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) ser ut til å overta stortingsplassen frå Christian Tynning Bjørnø (Ap), medan Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Ådne Naper (SV) kjempar om utjamningsmandatet i Telemark.
mandag 11. september Vest-Telemark blad
På laurdag var det fleire her enn det er innbyggjarar i Tromsø
Dyrsku’n knuser stadig nye rekordar. Dagleg leiar Geir Helge Espedalen er storfornøgd, men trur ikkje det er plass til så mange fleire på Dyrskuplassen.
mandag 11. september Vest-Telemark blad
Ny besøksrekord på Dyrsku'n
Heile 38.316 personar var innanfor portane på Dyrskuplassen laurdag. Men trafikkproblema kunne vore handtert betre, seier dyrskusjefen.
lørdag 9. september Vest-Telemark blad
Over 21.000 trassa regnet
Opninga av Dyrsku'n inneheldt mellom anna Bård Tufte Johansen, kranglevorne landbrukspolitikarar og ein god del regn. Likevel var over 21.000 personar innanfor portane på Dyrskuplassen.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
På tur til Dyrsku'n
Mange har støytt på ekvipasjen etter vegane. Som så mange gonger før har Anne-Marie Duaas også i år teke turen frå Gauset i Tinn til Seljordsdyrskuen.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Vil ha regjeringsskifte
Sentralisering, skulepolitikk og ny regjering er stikkord for kva ein lærar frå Åmot og ein komande tannlege frå Lårdal ser på som viktigast.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Hugsar på distriktet i storbyen
Sjølv om dei har flytta frå Vest-Telemark er distriktspolitikk viktig for unge vesttelar i Oslo. Dei skal jo kanskje heim att ein gong.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
I tvil heilt til han gjekk i røystelokalet
Martin Listaul (23) frå Åmotsdal tenkjer mykje på Vest-Telemark når han skal røyste. Det endelege valet sit berre litt langt inne.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Debatt og val ved skulane
Ved skulevalet røysta flest elevar ved dei vidaregåande skulane på Dalen og Seljord på Arbeidarpartiet. På Kvitsund vann Kristeleg Folkeparti elevstøtta, medan Senterpartiet fekk flest ungdommar med seg i Høydalsmo.
torsdag 7. september Vest-Telemark blad
Landbruksministeren: Utmarka er ein viktig kvalitet i landbruket
– Det ligg store ubrukte ressursar i utmarka seier, landbruks- og mat minister Jon Georg Dale (Frp).
onsdag 6. september Vest-Telemark blad
TELEMARK

Lanserer ny miljøteknologi
Telemark Technologies og Høgskulen i Søraust-Noreg har saman utvikla ny miljøteknologi. Fredag lanserer dei den nye teknologien som viser at vatn er den nye olja.
tirsdag 5. september Vest-Telemark blad
«Publikum kjem for mangfaldet – og det skal små og store få»
Mat og dyr blir meir og meir viktig på Dyrskuplassen, meiner gjestene. Med auka kunnskap som mål opnar dyrskuportane fredag.
tirsdag 5. september Vest-Telemark blad
Nå er utbygginga av Songa-dammen i gang
Ein halv million kubikk massar, 300 millionar kroner i budsjett og på det meste 50 personar i sving. Anleggsarbeidet på 970 meters høgde har byrja.
fredag 1. september Vest-Telemark blad
Besøkte suksessverksemder
Sweco og Aspit er to verksemder som begge skal utvide i Seljord. Formannskapet tok turen for å finne ut kva dei gjer rett.
fredag 1. september Vest-Telemark blad
Oppgang i hogstnæringa
Etter nokre labre år, blir det no hogd meir tømmer i Seljord og Kviteseid.
tirsdag 29. august Vest-Telemark blad
Trur Vest-Telemark får svi framover
Sp-toppar i Telemark fryktar kommunane i Vest-Telemark blir slått saman med tvang, om dagens regjering får halde fram. – Ikkje kjem det meir politi på hjul i regionen, og kommunane i vest blir taparen når Telemark og Vestfold blir slått saman.
tirsdag 29. august Vest-Telemark blad
Naudhjelp som nyttar
Då ein kamerat av Roar Gjessing bestemte seg for å slutte med hønsedrift i Brunkeberg fekk han ein idé. No har hønsehuset frå Vest Telemark fått eit nytt liv – i Tanzania.
fredag 25. august Vest-Telemark blad
Dyrt å få ny rådmann i Seljord
Det har kosta Seljord kommune nesten ein halv million kroner å skaffe ny rådmann. Det er tre gonger så mykje som kommunestyret i februar vedtok å bruke.
fredag 25. august Vest-Telemark blad
Vann kampen om tannlegestillinga
Seksten søkjarar konkurrerte om å bli tannlege i Seljord. Nyutdanna Maria Anita Ståland drog det lengste strået.
onsdag 23. august Vest-Telemark blad
Ynsker meir politiressursar
Seljordlensmann Else Eilefstjønn seier politiet har for lågt budsjett i driftseininga Midt-Vest, og meiner det burde vore sett av meir pengar til nærpolitirefirma.
tirsdag 22. august Vest-Telemark blad
Fryktar for domstolane i Vest-Telemark
Ein kommisjon skal no vurdere domstolane i Noreg. Innstillinga deira lovar dårleg for både tingretten og jordskifteretten i Vest-Telemark.
tirsdag 22. august Vest-Telemark blad
Spesialiserer seg på dei som er redde
Mange har tannlegeskrekk. No skal eitt av teama ved Seljord tannlegekontor spesialisere seg på dei som har angst for tannlegen.
tirsdag 22. august Vest-Telemark blad
Ingen vil lufte dei skrale gamle
Meir enn hundre personar deltek kvar veke i aktivitetane til Seljord frivilligsentral. Men ingen vil ta dei skrøpelege gamle med på sykkeltur.
fredag 18. august Vest-Telemark blad
Siloen er full – verksemda må flytte
– Nå er det slutt på å leike butikk, ler Bjørg Heggtveit. Straks flyttar ho og Ida Marie Susort Heggtveit verksemda Siloen frå låven i Åsgrend til Meåsbui i Nordbygdi.
fredag 18. august Vest-Telemark blad
Vann kampen om tannlegestillinga
Seksten søkjarar konkurrerte om å bli tannlege i Seljord. Nyutdanna Maria Anita Ståland drog det lengste strået.
torsdag 17. august Vest-Telemark blad
Tapar ikkje noko på å melde frå om dyrepåkøyring
– Ein har plikt til å seie i frå til myndigheitene når ein køyrer på dyr, og ein tapar ikkje noko på det, seier Magne Skarprud.
tirsdag 15. august Vest-Telemark blad
Lærerikt NM
mandag 14. august Vest-Telemark blad
Meiner regjeringa er distriktsfiendtleg
Dei seks Arbeidarparti-laga i Vest-Telemark er mektig leie det dei meiner er ein svært mangelfull distriktspolitikk frå regjeringspartia Høgre og Frp.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Kjenner seg ikkje att
fredag 11. august Vest-Telemark blad
TELEMARK

– Heime trur mange dei kan alt, her er dei meir læreviljuge
Slik skildrar sjefen for Jamie Carragher-akademiet, engelske James Olsen, forskjellen mellom britiske og norske fotballspirer. Denne veka var han og seks kollegaer frå akademiet på Eventyrøy i Seljord, som trenarar for 70 fotballskuledeltakarar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Barn i Vest-Telemark er på lesetoppen
500 barn i Vest-Telemark har lese meir enn 5 000 bøker med til saman 642 000 sider i sommar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Anna og Amalie er på lesetoppen
Det er stor leselyst hos barna i Kviteseid, det viser både resultat frå Kviteseid folkebibliotek og lesekampanjen Sommarles. I sommar har 500 barn i Vest-Telemark lese over 600 000 boksider. Anna (10) og Amalie (8) Rannestad frå Kviteseid har begge bidrege godt til statistikken.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Born i Vest-Telemark er på lesetoppen
500 born i Vest-Telemark har lese meir enn 5 000 bøker med til saman 60 000 sider i sommar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Stor interesse for villreinjakt, trass nye pålegg omkring skrantesjuke.
Alle vaksne reinsdyr som blir felt, skal testast og analyserast.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
1275 frå Vest-Telemark i trussamfunn utanfor kyrkja
Kvar tiande vesttele var medlemmar i andre trusog livssynssamfunn enn Den norske kyrkje ved inngangen til 2017. Det viser ei ny oversikt frå statistisk sentralbyrå.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Ny fart på friidretten
Det kom så mange unge løparar at det ikkje var nok medaljar då startskotet gjekk laurdag for at det igjen var friidrettsstemne i Seljord. Sist gong var på 1980-talet.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Ingen gaupefrie område
Forvaltingsplanen for rovvilt dei neste åra viser at Telemark ikkje skal ha gaupefrie område der sau beiter. Det skal vere låg terskel for å gje skadefellingsløyve på fleire slag rovdyr.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Musikalsk magi på heimebane
Etter eit kraftig regnskyll fredag kveld letta vêret og Sigrid Aase og resten av Hajk haldt ein fantastisk konsert på heimebane.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Seljording til junior-NM
Julie Noraberg Nilsen ser fram til å kaste kule og diskos mot dei beste i landet mellom 15-19 år.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Frå to til 41 tilsette
Aspit har tilsette i Arendal, Gøteborg, Vietnam – og snart i Philadelphia. Men hovudkontoret ligg i Seljord.
fredag 4. august Vest-Telemark blad
Landbruk på gamlemåten
Siv og Per Helge Seltveit skal vere ved «Saupstøyl» i Fyresdal fem veker i sommar. Her skal dei mjølke, yste og realisere draumen om stølsdrift på fulltid.
fredag 4. august Vest-Telemark blad
100 personar er utan arbeid
I Vinje er under éin prosent av arbeidsstyrken arbeidsledige.
fredag 4. august Vest-Telemark blad
Til A-sluttspelet, men så var det stopp
16-årsjentene til både Kviteseid og Seljord gjekk vidare til A-sluttspelet i Norway cup, men båe måtte reise heim etter tap i 16-delsfinalen onsdag.
onsdag 2. august Vest-Telemark blad
Sommargjesten: Rebekka Lauvdal
onsdag 2. august Vest-Telemark blad
Skriv om den moderne familien
Helga Flatland frå Flatdal er ute med ny roman. Denne gongen tek ho for seg familierelasjonar, og korleis eit samlivsbrot kan påverke vaksne born.
tirsdag 1. august Vest-Telemark blad
Nok ein countrysuksess i Seljord
Gjestene har rulla saman soveposen og pakka bort cowboybootsa. Mengder med musikkanlegg er slått av og eit titals artistar har pakka gitaren og reist heim. Den 19. Countryfestivalen i Seljord er over, og arrangørane kan nok ein gong smile nøgd.
mandag 31. juli Vest-Telemark blad
Sentral i storsiger
Ingerid Vadder (14) var i storslag då J16-laget til Kviteseid starta Norway Cup på best tenkeleg måte – med tre mål var ho sterkt delaktig i 6-1-sigeren mot Vanylvskameratane.
mandag 31. juli Vest-Telemark blad
Knusande dom i lagmannsretten
Renovest IKS finn det for tidleg å kommentere ein fersk dom i lagmannsretten der selskapet er dømd til å betale godt over fem millionar kroner til Sunde renovasjon og gjenvinning AS på Akkerhaugen.
fredag 28. juli Vest-Telemark blad
TELEMARK

Siktar mot Landsskyttarstemnet
Olav Brennemo Eriksen (11) er ein av 31 skyttarar frå Vest-Telemark skyttarsamlag som reiser til Førde for å sanke flest moglege poeng i helga og den komande veka. – Eg gler meg, smiler rekrutten frå Seljordshei.
fredag 28. juli Vest-Telemark blad
Deler sine eigne tankar og refleksjonar
Kjetil Flatland trivst når han er i nærleiken av den vesle lafta tømra på Mælefjell.
fredag 28. juli Vest-Telemark blad
Internasjonalt arbeidslag restaurerer stove
For å verne Torvetjønnstoga har Riksantikvaren hyra inn krefter frå Telemark, Danmark, Tyskland og Russland.
fredag 28. juli Vest-Telemark blad
– Fyrst må me rigge – så drikk me øl
Ikkje mange sekund etter klokka tikka 08.00 og portane inn til countryfestival-campen opna onsdag, strøymde glade gjester inn på plassen. Gjengen frå Haukeli var nokre av dei 3000 som raskt fann seg godt til rette.
torsdag 27. juli Vest-Telemark blad
Kan bli utsolgt for første gang – verdensstjerne drar folk
SELJORD: Fredag entrer det amerikanske country-ikonet Brad Paisley den spesialbygde 600 kvadratmeter store scenen. For første gang i historien så forventer arrangørene utsolgt og at 10 000 personer er innenfor portene.
tirsdag 25. juli $ Telen
Kan bli utsolgt for første gang – verdensstjerne drar folk
SELJORD: Fredag entrer det amerikanske country-ikonet Brad Paisley den spesialbygde 600 kvadratmeter store scenen. For første gang i historien så forventer arrangørene utsolgt og at 10 000 personer er innenfor portene.
tirsdag 25. juli $ Telemarksavisa
Trur Paisley syter for rekordbesøk
Onsdag får countryfolket sleppe inn på campingområdet for å rigge seg klare for ei langhelg med festivalliv, dans, motorshow, utstillingar og konsertar frå tett på 30 artistar. Den største stjerna går på scenen fredag kveld, og arrangørane ventar fullt hus.
tirsdag 25. juli Vest-Telemark blad
Køyrer eksosfritt gjennom Vest-Telemark
Det har nesten blitt dobbelt så mange elbilar i Telemark frå 2015 til 2016.
tirsdag 25. juli Vest-Telemark blad
Vurderer å ta saka til domstolen
Matvarehuset AS ynskjer framleis å levere mat til dei eldre i Seljord kommune. Bedrifta vurderer å ta saka til domstolen og krevje erstatning om kommunen står på sitt.
fredag 21. juli Vest-Telemark blad
Ny kafé på Fristadsenteret
Aasmundsens Bakeri opnar utsal i Åmot til hausten.
fredag 21. juli Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SELJORD

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL