Sel
Influensavaksinering 2017/2018
Vi tilbyr influensavaksine til personer med fastlege ved Otta legekontor. Pasienter i risikogruppe, det vil si: gravide, overvektige, eldre over 65 år og mennesker med kroniske sykdommer og nedsatt immunforsvar anbefales å vaksinere seg. Personer utenom risikogruppen må ordne seg resept hos...
tirsdag 14:46 Sel kommune
Fadderordning for lærlinger i Sel
Som kjent er lærlinger/ fagarbeidere en av hjørnesteinene innen offentlig sektor. I går kveld (16.10.17) skrev medlemmene i Driftsutvalget i Sel under på fadderavtaler med de 10 lærlingene våre. Politikerne skal holde kontakten med hver sin lærling. På den måten...
tirsdag 14:36 Sel kommune
Den nasjonale refleksdagen markeres torsdag 19. oktober
Torsdag 19. oktober markeres Den nasjonale refleksdagen for 12. gang. Visste du at bare 4 av 10 voksne opplendinger bruker refleks? Dette viser en offisiell telling på 10 steder i Oppland i november 2015. Bakgrunnen for Refleksdagen er den nasjonale målsettingen om refleksbruk. Den sier at 40 prosent...
mandag 15:07 Sel kommune
Hvordan tørre å satse utradisjonelt i Gudbrandsdalen?
Frokostmøte tirsdag 17.10.17 kl. 8.30-10.00 Thon Otta Hotell
torsdag 12. oktober Sel kommune
Landbrukskafe med tema nydyrking
Landbrukskafe med fokus på nydyrking, i Sjårdalen torsdag 19. oktober kl 11.00 - 14.00. Det blir dyrka ein del areal i Vågå og Sel. Kommunane gir dyrkingstilskott på maksimalt kr. 30.000,-. Vi ønskjer å sette fokus på nydyrking gjennom ein landbrukskafé.
torsdag 12. oktober Sel kommune
Belysning på kornsiloen
Mange etterlyser den fine belysningen på kornsiloen på Otta. Det er en feil i det elektriske som er grunnen til manglende belysning. Elektrikere er nå på saken, og vi håper på en løsning i løpet av kort tid slik at kornsiloen igjen kan lyse opp i...
torsdag 12. oktober Sel kommune
Varsel om oppstart av planarbeid for Thoøya grunnvannsanlegg
Det varsles om oppstart av detaljregulering iht. plan- og bygningslovens § 12-8 for Thoøya grunnvannsanlegg, arealplan-ID 05170225. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging av nytt grunnvannsanlegg ved Thoøya som en supplerende grunnvannskilde for Otta vannverk.
fredag 6. oktober Sel kommune
Helsestasjonen er stengt fredag 6.10.
Helsestasjonen og Åpen helsestasjon (for spe- og småbarnsforeldre) er stengt fredag 6.10.
torsdag 5. oktober Sel kommune
OPPLAND

Invitasjon til åpning av prosjektene Mostugugata, Skolegata og Elvepromenaden
Sel kommune ønsker å invitere til offisiell åpning av prosjektene Mostugugata, Skolegata og Elvepromenaden torsdag 12.10.17 kl 18.30. Det vil bli fakkeltog langs Elvepromenaden og enkel servering på Solvang. Oppmøte ved Müllersgate 2. Vel møtt!
onsdag 4. oktober Sel kommune
Murudalsvegen åpnet for trafikk igjen
Murudalsvegen ble stengt ved Sundtjernbekken grunnet flom og ras på mandag, men etter sikringsarbeider er vegen nå åpnet for all trafikk igjen.
onsdag 4. oktober Sel kommune
Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet - høring
Ei arbeidsgruppe har siden januar jobbet med å revidere kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. Planen er kommunens styrende dokument for arbeid og tilrettelegging for idrett og fysisk aktivitet. Fra å være en tilnærmet anleggsplan har den nye planen fokus på aktivitet og...
onsdag 4. oktober Sel kommune
Søknad om spillemidler til anlegg
Fristen for å søke om spillemidler til anlegg er 23. oktober. Vi minner om at tidligere søknader må fornyes.
onsdag 4. oktober Sel kommune
Murudalsvegen stengt p.g.a. ras
Murudalsvegen er stengt ved Sundtjernbekken grunnet flom og ras.
mandag 2. oktober Sel kommune
Markering av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober
Årets tema er «Noe å glede seg over». I forbindelse med dette vil Otta Helsestasjon og Psykisk helsearbeid i Sel kommune stå på stand på Amfi Otta fra 12-15 og servere kaffe. Vi vil også ha med oss et tre, der det er mulighet for å henge på positive-lapper....
fredag 29. september Sel kommune
Temakveld "Husker du meg?" 12. oktober 2017
I samarbeid mellom Demensforeningene i Lom, Sel og Vågå inviterer vi til en gratis temakveld. – åpent for alle – AKTUELT FOR ALLE – bli med du også!
torsdag 28. september Sel kommune
Tilskudd til kultur- og naturbasert næringsutvikling 2018
Sel kommune definerer kultur- og naturbasert næringsutvikling som arrangement eller et publikums- og forbrukerrettet tilbud basert på kultur (inklusiv idrett) og/eller natur. Det forutsettes videre at arrangementet/tilbudet har som ambisjon og konsekvens at det skal genereres økonomiske...
torsdag 28. september Sel kommune
Manglende gatebelysning
Det er rapportert om manglende gatebelysning flere steder i kommunen. Dette skyldes jordfeil og/eller pærer som er ødelagte. Det gjelder Brattråket, Steindalsvegen, Dahle, Sandbumoen, Sel og Hjellum. Elektriker er bestilt og utbedring av feil blir igangsatt med det første.
tirsdag 26. september Sel kommune
Helsestasjonen informerer
Helsestasjonen er stengt onsdag 27.09. grunnet kurs. Helsestasjon for ungdom er stengt i høstferien, altså uke 40.
tirsdag 26. september Sel kommune
Elvepromenaden midlertidig stengt
Elvepromenaden må stenges noen dager. Grunnen er at det skal fundamenteres for oppsetting av mere rekkverk. Arbeidene er planlagt påbegynt i dag tirsdag 26.09.17.
tirsdag 26. september Sel kommune
Dokumenter i postlistene er nå tilgjengelige igjen
Pga en feil i systemet har ikke dokumenter i postlistene vært tilgjengelige noen dager, men nå skal alt fungere som normalt igjen.
fredag 22. september Sel kommune
Åpen brannstasjon lørdag 23. september
Vi minner om Åpen brannstasjon i morgen lørdag 23.september kl. 11.00 – 14.00. Sel Brann- og redningsvesen har åpent på begge sine stasjoner på Otta og i Heidal. Velkommen!
fredag 22. september Sel kommune
Sel kommune gratulerer Inger Lise Dahlen med fagbrev
Inger Lise Dahlen har vært kokkefaglærling i Sel kommune. Vi gratulerer med fullført og bestått fagbrev, og ønsker lykke til videre!
onsdag 20. september Sel kommune
Bli med på tur over Martnasråket !
Søndag 1. oktober er det igjen anledning til å bli med på turen over Martnasråket. Turen går fra Sæther i Øverbygda i Nedre Heidal. Det settes opp buss fra Otta skysstasjon og du kan også få skyss fra Thosetrene og ned til Otta.
lørdag 16. september Sel kommune
Graving av grøft ved NGLMS
Relacom planlegger å grave en grøft som krysser innkjøringen til LMS i morgen lørdag og på mandag. Grøfta vil graves i to etapper slik at fremkommelighet for ambulanser ivaretas. Vi ber om at det ikke parkeres i område mens arbeidene pågår, da dette vil skape...
fredag 15. september Sel kommune
Stolpejakten - noen justeringer
Nå er det to uker siden Stolpejakten startet i Sel. Mange er godt i gang, og det ser ut til at dette er et populært tiltakt for store og små. I underkant av 400 har registrert seg på Stolpejakten i Sel og ca 500 har besøkt stolper i Sel, uavhengig av hvilken kommune de tilhører....
mandag 11. september Sel kommune
Åpningstider ved valglokalene i Sel
Otta krets på Otta samfunnshus (krets nr. 01) Søndag 10.09 kl. 15.00-18.00 Mandag 11.09 kl. 12.00-19.00 Sel krets på Sel samfunnshus (krets nr. 02) Søndag 10.09 kl. 15.00-18.00 Mandag 11.09 kl. 12.00-18.00 Heidal krets i Heidalshallen (krets nr. 03) Søndag 10.09. kl. 15.00-18.00...
søndag 10. september Sel kommune
Sel kommune gratulerer Eivind Amundgård med fagbrev
Eivind Amundgård har vært kontorfaglærling i Sel kommune. Han har fullført og bestått fagprøven og er nå utdannet innen kontor- og administrasjonsfaget. Sel kommune gratulerer og ønsker lykke til videre! På bildet: Eivind Amundgård sammen med fagleder og...
fredag 8. september Sel kommune
OPPLAND

Invitasjon til 10-års jubileet for "Den kulturelle spaserstokken i Sel"
Sel Eldreråd og «Den kulturelle spaserstokken i Sel» inviterer til markering av 10 års jubileet for «Den kulturelle spaserstokken i Sel» og Eldredagen 2017 søndag 17. september kl 13.00 Det blir et tilbakeblikk på gode opplevelser og sosialt samvær gjennom 10...
tirsdag 5. september Sel kommune
Bassengtrening med fysioterapeut høsten 2017
Sted: Heidalshallen Tid: Mandager 16.00 – 17.00 Oppstart: 04.09.17 Ansvarlig: Sigrid Lyftingsmo Pris: 700 kr Maks 12 deltakere For informasjon og påmelding ring: 911 35158 eller 901 24678
torsdag 31. august Sel kommune
Kunngjøring om oppstart av planarbeid
Med hjemmel i plan og bygningsloven §11-13, har formannskapet i Sel kommune i møte 29.8.17 (sak 75/17), vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn. Det blir samtidig varslet om oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, med hjemmel i...
torsdag 31. august Sel kommune
Ledige barnehageplasser – 2017/18
Etter at hovedopptaket er avsluttet har vi flere ledige barnehageplasser i avd. Heggelund, Heggelund- og Sandbu barnehage og en ledig plass i Selsverket barnehage til barn over 3 år. Vennligst benytt elektronisk søknadsskjema for barnehageåret 2017/18. Søknadsfrist: 08.09.2017
tirsdag 29. august Sel kommune
Kulturhistorisk skilting i Otta sentrum – de blå skiltene
Som en del av prosjektet «Utvikling av Otta som by og regionsenter» skal Sel kommune sette opp 25 kulturhistoriske skilt i Otta sentrum. Hensikten er å synliggjøre kulturhistorien der tingene skjedde. De blå skiltene suppleres med egne QR-kode skilt som gir tilgang til nettsiden...
fredag 25. august Sel kommune
Kartlegging av fritidseiendommer i Sel
Brannvesenet i Sel kommune vil i løpet av dagen sende ut en tekstmelding til alle eiere av fritidsboliger i kommunen. Formålet med meldingen er å få kartlagt fritidseiendommene i kommunen, vi ber derfor om at de som har mulighet klikker inn på meldingen og fyller ut informasjon. De...
torsdag 24. august Sel kommune
Stortingsvalget 2017
Du kan forhåndsstemme på AMFI Otta under byfesten lørdag 26. august kl. 10:00 – 15:00. Husk legitimasjon!
onsdag 23. august Sel kommune
Smittevern i barnehager og skoler
Barnehager og skoler skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig. På denne siden finnes lenker til generell informasjon om smittevern i tillegg til informasjonsskriv utarbeidet i Nord-Gudbrandsdal.
onsdag 23. august Sel kommune
Otta læringssenter starter norskkurs
Otta læringssenter starter norskkurs både for nybegynnere og for elever på høyere nivå.
mandag 21. august Sel kommune
Velkommen til skulestart i Sel kommune
Skulane i Sel startar måndag 21. august.
torsdag 17. august Sel kommune
Mulighetsskisser for uteområder ved Elvebakken og Nyhusom
Sel kommune har utarbeidet noen skisser som viser hvordan uteområdene for ny sentrumsbarnehage og Otta skole samt Otta ungdomsskole kan bli seende ut. For å se en mer detaljert skisse kan du laste ned en pdf-versjon under hvert bilde
onsdag 16. august Sel kommune
Åpent møte mandag 21.august 2017
Kulturhuset på Otta kl. 18:00 – 21:30. Velkommen ved ordfører. 18.00 – 19.30: Presentasjon av utredning helse og eldreomsorg. Spørsmål og innspill fra salen. 19.30 – 19.45: Kaffe 19.45 – 21.15: Presentasjon av utredning oppvekst. Spørsmål og innspill fra...
onsdag 16. august Sel kommune
Nå kommer Stolpejakten til Sel!
Som en av de første i Gudbrandsdalen nord for Lillehammer starter Sel nå opp med Stolpejakten. Lanseringen blir 25. august i forbindelse med Byfesten. Det settes ut i alt 50 stolper rundt omkring i kommunen, med ulik vanskelighetsgrad og de plasseres på Sel, Otta og Selsverket, Mysusæter,...
tirsdag 15. august Sel kommune
Innspill til kulturkalender for Sel og Vågå - høst/vinter
Frist for å melde innspill til felles kulturkalender for Sel og Vågå er satt til 25. august. Kalenderen gjelder for perioden september - desember og arrangementet må være av allmenn interesse. Send innspill til eva.martinsen@sel.kommune.no. For spørsmål: kontakt...
mandag 14. august Sel kommune
Stortings- og Sametingsvalget 2017 Stemme hjemme
De som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan forhåndsstemme eller stemme på valgdagen, kan søke om å stemme hjemme. Send søknad til valgstyret i Sel kommune innen tirsdag 05. september.
tirsdag 8. august Sel kommune
Forhåndsstemming Stortings- og Sametingsvalget 2017
Stemmesteder/tider: Sel rådhus, Servicetorget - fra og med torsdag 10.august til og med fredag 08. september 2017, mandag - fredag kl. 08:00 - kl. 15:30. Amfi Otta, lørdag 26.08.17 kl. 10.00-15:00 og lørdag 02.09.17 kl. 10:00-15:00. Husk å ta med valgkort og gyldig legitimasjon. Om du ikke...
tirsdag 8. august Sel kommune
Skolestart og trafikksikkerhet
Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om to uker starter ungene på skolen igjen og vi i ønsker at flest mulig skal...
tirsdag 8. august Sel kommune
Nye internnummer i Sel kommune
Sel kommune faser nå ut de fleste fasttelefoner og erstatter disse med mobiltelefoner. Ansatte har derfor fått nye internnummer. Her finner du telefonnummer til ansatte i Sel kommune. Du kan også ringe sentralbordet 617 00 700 og be om å bli satt over til den du søker.
fredag 4. august Sel kommune
Ta omsyn til dei mjuke trafikantane
Vi nærmar oss oppstart for nytt skule- og barnehageår, og skuleveg og parkeringsplassar blir ekstra sårbare soner. Sel kommune er ei trafikksikker kommune, og oppmodar alle trafikantar – både tilsette, innbyggjarar, besøkjande og dei som er på gjennomreise - om å ta...
torsdag 3. august Sel kommune
OPPLAND

Nytt regelverk for skolemiljø og nytt til skolestart for grunnskolen
Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Det er laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde...
torsdag 3. august Sel kommune
Ny rammeplan for barnehagen trer i kraft i dag
I dag, tirsdag 1.august 2017, trer den nye rammeplanen for barnehagen i kraft. Sel kommune er godt i gang med å implementere rammeplanen i personalet, og skal jobbe med dette fremover. Nasjonalt senter for barnehager mener den nye planen vil føre til et merkbart løft landet rundt. Les mer om den...
tirsdag 1. august Sel kommune
Tildelingskontoret er stengt i uke 31 og 9.8.
Pga ferieavvikling er Tildelingskontoret stengt i uke 31 samt onsdag 9. august.
torsdag 27. juli Sel kommune
Renovasjonssekker for 2018
Frist for å endre på abonnementet for 2018 er 01.09.17 Det er 3 abonnement å velge mellom: Standard abonnement – 36 sekker, følger tømmeruta B – ab 48 sekker C - ab 24 sekker Skjema finner du under skjema A-Å
torsdag 27. juli Sel kommune
Vannmåleravlesing
Kort for avlesning av vannmåler for fritidseiendommer til utsendt i september, og avlesningskort for bolighus i november måned.
tirsdag 25. juli Sel kommune
Sendte urenset vann rett i grunnen
Tunnelvann fra Nedre Otta-utbyggingen gikk i flere måneder rett i grunnen uten rensing. Det kan true drikkevannskilder i området, mener Fylkesmannen, som reagerer kraftig.
mandag 24. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Foreldreopprør om skole og barnehage
Utredningen om ny skole- og barnehagestruktur i Sel er svært mangelfull, mener flere foreldre i Sel.
fredag 21. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Dansefest for 23.000
Festivalsjef for Dansefestivalen i Sel, Øystein Ulen, kan slå i bordet med rekordtal.
onsdag 19. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Sel kommune gratulerer Kristian Resset med fagbrev
Kristian Resset har vært IKT-lærling i Sel kommune i 2 år. Han har fullført og bestått fagprøven og er nå utdannet innen IKT-faget. Sel kommune gratulerer og ønsker lykke til videre !
mandag 17. juli Sel kommune
Hege sover med elger
«Krompen» er trolig den eneste elgkalven i verden som har «barnerom» med blå treseng og nattlampe.
lørdag 15. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
– Her er det mye religiøsitet
Dette må være enhver sogneprests store drøm; å holde preken for over 2.000 mennesker.
fredag 14. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Angående nye påmeldinger til Sel kulturskole
Har du sendt søknad om elevplass ved Sel kulturskole? Da håper jeg du kan sende en mail til virksomhetsleder/ rektor Jertru T Stallvik jertru.stallvik@sel.kommune.no Vi har dessverre en feil i elevsystemet vårt, så vi får ikke opp de nye søknadene som har kommet. Beklager dette!...
fredag 14. juli Sel kommune
Sel kommune støtter idretts- og kulturutøvere
Kommunestyret vedtok høsten 2016 å opprette en tilskuddsordning til idretts- og kulturutøvere på nasjonalt og internasjonalt nivå. Siden tilskuddsordningen ble innført, har Sel kommune fått inn 7 søknader med helt ulike satsninger, og det er svært gledelig...
fredag 14. juli Sel kommune
Sel kommune gratulerer Malin Frikstad med fagbrev
Malin Frikstad har vært lærling som barne- og ungdomsarbeider i Sel kommune i 2 år. Hun har fullført og bestått fagprøven og er nå utdannet barne- og ungdomsarbeider. Sel kommune gratulerer og ønsker lykke til videre !
fredag 14. juli Sel kommune
Her spiser de julebord i juli
Festivalmat kan være så mangt. Men fullskala julebord i juli tilhører sjeldenhetene.
onsdag 12. juli Gudbrandsdølen Dagningen
Robert spiller til noen drar ut kontakta
Dansefestivalen på Sel er i full gang. Og på campingen er noen mer ivrige enn andre...
tirsdag 11. juli Gudbrandsdølen Dagningen
Åpent møte om utredningsarbeidet innenfor oppvekst og helse
Det blir invitert til åpent møte om utredningsarbeidet mandag 21. august kl. 18:00 – 21:00 i Otta kulturhus. Rådmannen
tirsdag 11. juli Sel kommune
Informasjon om utredningsarbeidet innenfor oppvekst og helse
På bakgrunn av at tidslinjen for behandling i kommunestyret av utredningsarbeidet innenfor oppvekst og helse ble forskjøvet fra 19.juni til 18.september, vil behandlingene i andre utvalg og råd bli slik: 07. september – Driftsutvalg, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,...
tirsdag 11. juli Sel kommune
Venter på kunstner-besøk
Hannah Rosvoll og Erlend Dokken driver både gård og galleri. Nå forbereder de neste kunstprosjekt.
tirsdag 11. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
OPPLAND

Fylkesmannen bruker mer enn et halvt år på å behandle klagesaker
Over seks måneder bruker Fylkesmannen nå på å behandle klager på plan- og byggesaker. – Samfunnsutvikling og næringsutvikling stopper opp, mener ordfører i Sel.
mandag 10. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
«Dansegulv» på hjul for to millioner kroner
SEL: Gerd og Aage Larsen fra Troms var blant de aller første som ankom Dansefestivalen på Sel. De er danseparet som kanskje kjører aller…
mandag 10. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Her har drivstoffsalget økt med 400 prosent
I løpet av sommerukene etter at Knut Granli på Sjoa skiftet til nytt drivstoffselskap, har han økt salget av bensin og diesel med 400 prosent.
lørdag 8. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Tufskrøkjun og Mari Midtli vann gruppespel og sang
Mari Midtli frå Sel vann vokal klasse B for andre året på rad og er dermed A-klassing frå neste år, og Tufskrøkjun gjenvant tronen i gruppespel senior på landskappleiken på Røros.
fredag 7. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
Sanering av VA-anlegg og opprusting av Johan Nygårds gate
Sel Kommune innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om sanering av VA-anlegg og opprusting av Johan Nygårds gate. Konkurransen er kunngjort i veiledende kunngjøring på DOFFIN 31.05.17, kunngjøring nr. 157932. og legges ut i dag 7.7.2017 med fullstendig beskrivelse.
fredag 7. juli Sel kommune
Danseglede på veg mot Sel
Det har allerede begynt å rykke litt i tilhengerfester på mange biler. Snart kobles campingvogner til og telt pakkes. Danseglade er på veg mot Sel og Dansefestival.
torsdag 6. juli $ Gudbrandsdølen Dagningen
USHT - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
USHT er en nasjonal satsing for pleie og omsorgtjenster og hjemmetjenester. Visjon er "Utvikling gjennom kunnskap". Utviklingsenteret skal bidra til gode pleie- og omsorgstjeneste i kommunen. Understøtte gode lokale iniativ til kvalitetsforbedring og være et virkemiddel for implementering av...
onsdag 5. juli Sel kommune
Bestått fagbrev som helsefagarbeider
Sel kommune gratulerer Sara Ramezani med fullført og bestått fagbrev!
onsdag 5. juli Sel kommune
Verneplan for skog
Høringsforslaget omfatter ti skogområder i Oppland. På bakgrunn av tilbud om frivillig vern og naturfaglige registreringer ble formell oppstart for arbeidet med vern kunngjort 29. mars 2017. Alle områdene har regionale eller nasjonale verneverdier for skogvern. I Sel er det foreslåtte...
onsdag 5. juli Sel kommune
Ledige barnehageplasser – fra barnehageåret 2017/18
Disse barnehagene har ledige plasser fra høsten 2017: Selsverket barnehage Heggelund- og Sandbu barnehage, avd. Heggelund Vennligst benytt elektronisk søknadsskjema for barnehageåret 2017/18. Søknadsfrist: 24.07.2017
tirsdag 4. juli Sel kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SEL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
OPPLAND

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Oskarshamn Kvinnherad Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Helse Finnmark Kalmar Film Svalbard Tesla Kultur Spill Forskning Båt Inrikes Vær Helsingborg Bil Sverige VM Landbruk Östra Göinge Norway Cup Mat Arendal Russland Boksing Forsvar Malmö Hässleholm Masfjorden Tour of Norway Vestby Sjakk Ishockey Sykkel Brexit Landskrona Molde Risør Suldal Nedre Eiker Musikk Litteratur Hockey Sport Arctic Race Stavanger Jakt Lillesand Tech NM Håndball Fjell Kristiansand Kristianstad Jobb Trondheim Hammerfest Kongelig Agdenes Voss Svømming Sørreisa Stockholm Verdal Kongsvinger Motor Osterøy Mote Skellefteå Valg Menn Bærum Kunst Holmestrand Eidfjord Nord-Korea Kävlinge Politikk Emmaboda Odds BK Vellinge Ylvis Ledare Tingvoll SK Brann Lund Musik Vitenskap Langrenn Åsnes Vinje Dyr Olofström Radøy Tyskland Bolig Odda Tjøme Eliteserien Nannestad Svedala Stord Android Skien Kvænangen Austrheim Dovre Seljord Narvik Fedje Hopp Evenes Vevelstad Tingsryd Steinkjer Jul USA Mjölby Klima Volda Stavanger Oilers Strømsgodset Ålesund Kommunesammenslåing Motorsport Mandal Trening Sarpsborg Frankrike Vestre Slidre Kragerø Aurdal Ås Eslöv Tvedestrand Askøy Åstorp Lesja Barn Måsøy Klatring Svelvik Rauma Lyngdal Nybro Alpint Andøy Skiskyting Moss Friidrett Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL