Sande
Pedagog/spesialpedagog 40-100 %
Engasjement med arbeidsstad f.t. Larsnes oppvekstsenter.Arbeidsområde/oppgåver:Oppfølging av born med særskilde behov i førskulealder og grunnskulealder.Vikararbeid
fredag 02:00 Sande kommune på Sunnmøre
Vil du / de vere besøksheim ?
Barneverntenesta i Sande kommune gir tilbod om besøksheim til familiar som av ulike årsaker treng avlastning. Vi treng nye besøksheimar!
tirsdag 16:27 Sande kommune på Sunnmøre
Sande kommune asfalterer - skal du asfaltere?
Sande kommune skal gjennomføre ein del asfalteringsarbeid etter ferien. I samband med dette, kan innbyggjarane nytte seg av same asfaltfirma – NCC. Sande kommune skal i år asfaltere på Larsnes, Sandshamn, Gursken og i Gjerdsvika.For innbyggjarar som har planar om asfaltering kan ein kontakte...
tirsdag 15:20 Sande kommune på Sunnmøre
Sande kommune - Årsmelding og rekneskap 2016
Sande kommune si årsmelding 2016 og rekneskapen for 2016 blir lagt fram på kommunestyremøte 20.06.2017. Du finn desse dokumenta her.
mandag 13:09 Sande kommune på Sunnmøre
Kommunestyremøte
Innkalling og sakspapir til møtet i kommunestyret, tysdag 20. juni kl 13.45 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.
torsdag 15. juni Sande kommune på Sunnmøre
BRANNKONSTABEL, 1,54 % st
Kommunen sitt brannvern er kommunen sin tekniske redningsredskap som skal iverksette redingsinnsats når brann og ulukker oppstår. Brannvernet har no ledig deltidsstilling som brannkonstabel. Arb.stad f.t. Larsnes brannstasjon.
onsdag 14. juni Sande kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Vasslekkasje på Hakallestranda
Ny info kl 1015:Vasslekkasja er no ferdig utbetra og Bergsnev vassverk produserer no som normalt.Ny info kl 0815:Vasslekkasja er funne i Kobbevika, vi antar no at vi har fått utbedra feilen til kl 1200.I natt ca kl 0200 oppsto det vasslekkasje på Hakallestranda. Vi har stengt av forsyninga til Larsnes,...
tirsdag 13. juni Sande kommune på Sunnmøre
Møte i formannskapet 14.06.17
Innkalling og sakspapir til møtet i formannskapet onsdag 14. juni kl 13.45 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.
fredag 9. juni Sande kommune på Sunnmøre
Omlegging av vassleidning ved Bergsnev - Sandviksvatnet vassverk
Bergsnev vassverk har vasskjelde frå Sandvikvatnet på Hakallestranda og forsyner Rønnestad, Hakallestranda, Åram, Kvamsøy, Sandsøy og Larsnes.Sande kommune legg no om vassleidninga ved Bergsnev vassverk slik at denne vert lagt ved vegen forbi hyttefeltet som ligg nedanfor...
torsdag 8. juni Sande kommune på Sunnmøre
Ny helsefagarbeidar på Sandetun
Sande kommune gratulerer Maren J. Bjørneset med greidd fagprøve og ønskjer henne lykke til som helsefagarbeida ! Maren startar i arbeid på sjukeheimen etter læretida si.
tirsdag 6. juni Sande kommune på Sunnmøre
Jonsokbål i Sande kommune
Sande kommune vil ha inn melding om du skal lage til jonsokbål.Det skal meldast til Sande kommune sin vakttelefon 70029176. Før innmelding skal ein ha tenkt gjennom det som kjem fram i lista under, då det er desse forutsetningane som gjeld for løyvet.
tirsdag 6. juni Sande kommune på Sunnmøre
Fagseminar med Norsk Villsaulag
I samband med årsmøtet i Norsk Villsaulag vert alle interesserte inviterte til fagdel på Thon Hotel, Fosnavåg, laurdag 10. juni 2017 og søndag 11.juni i Kvalsvika.
fredag 2. juni Sande kommune på Sunnmøre
Ambu, pendlarrute - årleg vedlikehald
Ambu skal på årleg vedlikehald i veke 26 (26.06 - 02.07.17) og pendlarruta vert dermed innstilt denne veka.
fredag 2. juni Sande kommune på Sunnmøre
Brannøving på Voksa måndag 29 mai
Sande brannvern hadde brannøving med trafikkulykke og hurtigfrigjering som tema.Brannmannskap frå hovedstasjonen på Larsnes saman med mannskap frå depota på Kvamsøy og Sandsøy deltok.
onsdag 31. mai Sande kommune på Sunnmøre
Næring, teknisk og miljøutval
Innkalling og sakspapir til møtet i Nærings-, teknisk- og miljøutvalet, onsdag 7. juni kl 16.00 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.
onsdag 31. mai Sande kommune på Sunnmøre
Helse- og oppvekst utval
Innkalling og sakspapir til møtet i Helse- og oppvekstutvalet, onsdag 7. juni kl 16.00 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.
onsdag 31. mai Sande kommune på Sunnmøre
eDialog med Sande kommune
Sande kommune har teke i bruk eDialog.Med den kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk sjølv om dei er unnateke offentlegheit.
tirsdag 30. mai Sande kommune på Sunnmøre
Pedagogisk leiar 100 %
Arbeidsstad f.t. Kvamsøy oppvekstsenter, barnehagen.Stillinga er ledig frå 01.08.17.
tirsdag 30. mai Sande kommune på Sunnmøre
Hva skal vår nabo i nord hete?
NAVN-ULTIMATUM: Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) satte som et krav i sammenslåingen med Hof at det nye kommunenavnet ble Holmestrand. Fra 1.1. 2020 kommer Sande med og navnedebatten er godt i gang igjen. Foto: Stian Ormestad. HOLMESTRAND/HOF/SANDE: Dødt løp mellom...
onsdag 24. mai ReAvisa
Sommarkonsert i kulturskulen med Beatles på programmet
1.juni er det klart for Sande kulturskule sin sommarkonsert. Du kan glede deg !
onsdag 24. mai Sande kommune på Sunnmøre
Nye opningstider på NAV Sande
Dei nye opningstidene er: mandag, onsdag og fredag frå kl 10 – 12, frå i dag 22.05.17
mandag 22. mai Sande kommune på Sunnmøre
Minikonsert med Bror Magnus på Øya fredag 19.juni kl 13.00
Minikonsert for brukarar, pasientar og pårørande med tenor Bror Magnus Tødenes på « Øya» Sandetun omsorgssenter, fredag 19.mai. kl. 13. ( merk tida) Han har med seg sopran Ida Katrine H. Johansen og pianist Olav Egge Brandal. Vel møtt!
torsdag 18. mai Sande kommune på Sunnmøre
Her kan du røyste!
Oversikt over røystestadar og røystetider på valdagen 14. september.Alle vallokala er ope frå kl 12.00 - 19.00 på valdagenGjerdsvika røystekrins: Gjerdsvika Oppvekstsenter, skulenGursken røystekrins: Gursken Oppvekstsenter, skulenLarsnes røystekrins: Larsnes...
tirsdag 16. mai Sande kommune på Sunnmøre
Står du i manntalet?
For å kunne røyste ved kommunestyre- og fylkestingsvalet må du stå i manntalet. Manntalet for Sande kommune vert lagt ut i veke 29 på Sande Rådhus. Manntalet vert liggande til ettersyn til og med valdagen.
tirsdag 16. mai Sande kommune på Sunnmøre
Informasjon om aktivitetar i Helse- og omsorgssektoren på facebook.
På facebook finn du no ei side som heiter «Øya». På denne sida finn du fyrst og fremst oversikt og små innlegg frå aktivtar som skjer på Øya (dagtilbod), men etter kvart vil der og kunne kome innlegg knytt til andre aktivitetar i sektoren.
mandag 15. mai Sande kommune på Sunnmøre
MØRE OG ROMSDAL

Vil du jobbe med helse- og omsorg i Sande kommune?
Heimetenesta i Sande treng kanskje deg i to ledige stillingar i Eining for heimetenesta.Er du sjukepleiar, kan du søkje!
mandag 15. mai Sande kommune på Sunnmøre
Ledig stilling som rektor/ einingsleiar ved Larsnes oppvekstsenter
Det er ledig einingsleiarstilling ved Larsnes oppvekstsenter frå hausten 2017.Dette er ein spennande og utfordrande jobb i eit kreativt og utviklande miljø! Er du interessert?
mandag 15. mai Sande kommune på Sunnmøre
Rostein døypte brønnbåt – og bestiller ny
Feira dåp og annonserte meir jobb for Larsnes Mek Verksted i Sande.
søndag 14. mai Sunnmørsposten
Hjorteteljing 2017
Det blir gjennomført vårteljing av hjort i kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven , Volda og Ørsta på desse tidspunkta: 22.04.17 kl 00:00- 06:00 06.05.17. kl 00:00- 06:00
fredag 12. mai Sande kommune på Sunnmøre
EININGSLEIAR/REKTOR 100 % 2. gongs utlysing
Frå 1.8.2017 er det ledig 100% fast stilling som einingsleiar/rektor ved Larsnes oppvekstsenter. Skulen ligg på Larsnes, som er kommunesenteret i Sande kommune, og er ein barneskule (1.-7.) med om lag 85 elevar. Eininga har grunnskule 1.-7. (femdelt) og SFO (1.-4.). Inntil vidare er også team for...
fredag 12. mai Sande kommune på Sunnmøre
Skal du bygge? ….og må du søkje?
Kommunane på søre Sunnmøre kjem her med ei pressemelding - Skal du byggje og må du søke?Her finn du aktuell informasjon for deg som går med byggeplanar.
torsdag 11. mai Sande kommune på Sunnmøre
Kommunestyret
Innkalling og sakspapir til møtet i Sande kommunestyre, 23. mai 2017 kl 16.00 er no lagt ut på innsynsportalen eInnsyn.
torsdag 11. mai Sande kommune på Sunnmøre
Ruteendringsprosessen 2018 - ferje, hurtigbåt og bussruter
Sande kommune er bedne om å kome med innspel til Møre og Romsdal Fylkeskommune på ferje-, hurtigbåt- og bussruter gjeldande frå 1. mai 2018. Innspel gjeld også for julerutene for jula 2018.Frist for innspel frå lag, organisasjonar og privatpersonar vert sett til 29. mai 2017
mandag 8. mai Sande kommune på Sunnmøre
Markering av frigjeringsdagen i Gjerdsvika
Det fyrste elevane gjorde då dei kom til skulen i dag, var å vere i lag når flagget vart heist. Så song elevane "Ja vi elsker dette landet."Etterpå samtala lærar Petra Hauge Husøy med elevane om kvifor vi flagga over heile landet i dag.
mandag 8. mai Sande kommune på Sunnmøre
Brannsjefen i Sande minner om den aukande skogbrannfaren.
Frå 15. april til 15. september er det generelt bålforbod i Norge. I denne perioden er det på grunn av fare for skog-, gras- og lyngbrannar ikkje lov å tenne bål i skog og mark utan løyve frå den lokale brannsjefen. Dette gjeld også grillbål og engongs grillar...
torsdag 4. mai Sande kommune på Sunnmøre
Køyrde i 77 i 50-sone - fråtatt lappen
Trafikkontroll i Gursken tysdag.
tirsdag 25. april Sunnmørsposten
TILKALLINGSVIKARAR og evt ledige stillingar i skule og barnehage
Vi søkjer etter personar som kan vikariera som lærar, barnehagelærar, assistent og anna i skule- og barnehage.
fredag 3. februar Sande kommune på Sunnmøre
Her går en god nabo gjennom 179 år over i historien
ANDEBU KOMMUNE ER HISTORIE: Det var folksomt foran herredshuset i Andebu da et digert fyrverkeri gikk av i anledning sammenslåingen med Stokke og Sandefjord. Nå grenser Re for første gang til Sandefjord. Foto: Stian Ormestad. VESTFOLD: Ha det bra, Andebu. Ha det bra, Stokke. Hei...
31. desember 2016 ReAvisa
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SANDE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK 
FAVORITTER

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE