Samnanger
Bedrifter i Samnanger kan få lokal straumstøtte
Til formannskapsmøtet 9. februar la rådmannen fram forslag om at det vert sett av inntil 800.000 kroner til ei kommunal straumstøtteordning i 2023. Støtta
fredag 10. februar Samningen
I helga er det UKM på barneskulen
Kulturskulerektor Karianne Kayser fortel at det er meldt på ti innslag med totalt 18 deltakarar til årets UKM (Ung kultur møtest). Eitt av dei er det
fredag 10. februar Samningen
-Samnanger har ikkje kapasitet til å ta imot 30 nye flyktningar
Det var i slutten av november Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi) oppmoda Samnanger kommune om å busetja 30 flyktningar i 2023. No har rådmannen
onsdag 8. februar Samningen
Næring i Samnanger og litt til
Den største utfordringa framover blir nok politikarane i Samnanger. Etter at REGN Datacenters AS har brukt millionar på å leggja forholda til rette for
onsdag 8. februar Samningen
Eigedomssal i januar
Frøland 33 (Gnr 39, bnr 53) er overdrege for kr 2.400.000 frå Marit Solvang til Linda Sofie Frøland (03.01.2023). Kvitingsvegen 1187 (Gnr 32, bnr 58) er
mandag 6. februar Samningen
-Samnanger treng fleire uformelle møteplassar
– Eg tur det er uendeleg med moglegheiter her i Samnanger. Det er så mykje me kan få til rundt om i heile kommunen, seier Linda Eksund, som nyleg tok over
søndag 5. februar Samningen
Har vi fortsatt råd til flerbrukshall?
Vedtaket om å gå videre med planlegging av flerbrukshallen ble gjort i 2022, da kommunen sine inntekter fra konsesjonskraften var rekordhøye. Med et
lørdag 4. februar Samningen
Mange utan straum
I dag, fredag 3. februar, forsvann straumen i store delar av kommunen klokka 09.17. Då Samningen tok kontakt med BKK klokka 13.30 opplyste dei om at dei
fredag 3. februar Samningen
VESTLAND

Fryktar for framtida til forsamlingshuset
Vonheim vart bygt i 1913 og har seinare vore utvida og modernisert fleire gonger. Opprinneleg var bygget eigd av Tysse ungdomslag, Tysse Arbeiderforening,
torsdag 2. februar Samningen
8 av 10 samningar er kyrkjemedlemmer
Statistikk frå kyrkjekontoret viser at fem personar melde seg ut i fjor, medan to melde seg inn. Dei siste ti åra sett under eitt har det berre vore åtte
onsdag 1. februar Samningen
Buss køyrde av vegen ved Øpstebø
Det var 19 passasjerar i bussen då uhellet skjedde, hovudsakleg elevar frå vidaregåande skule på veg heim. Dei vart frakta til legekontoret på Haga for
tirsdag 31. januar Samningen
Over 1400 var utan straum
– Straumen vart borte kl. 11.24. Då var 1.412 kundar utan straum, opplyser pressevakt i BKK, Jarle Hodne, til Samningen. For dei fleste varte
tirsdag 31. januar Samningen
Fann ingen verneverdiar i utbyggingsområdet
I rapporten, som nyleg vart lagt fram, vert det vist til krava i kulturminnelova om å kartleggja mogelege konfliktar mellom planlagde tiltak og automatisk
mandag 30. januar Samningen
Håkon på utlånstoppen
I fjor vår gav Bodil Holst og Marijke Strømmen ut barneboka «Håkon frå Samnanger». Å få vera med på dei magiske kvardagsopplevingane til ein liten
søndag 29. januar Samningen
-Målet er å skapa nye arbeidsplassar
37-åringen frå Bergen er tilsett i eit treårig engasjement som næringsutviklar i Samnanger, og skal arbeida direkte under rådmannen. – Det vert spennande.
lørdag 28. januar Samningen
Har starta utbetring i Hagabakkane
Kommunen har inngått kontrakt med Hylland AS, som no er i gang med arbeidet. Det var fire entreprenørar som gav tilbod på prosjektet. – Arbeidet skal
fredag 27. januar Samningen
Reknar med å ha full bemanning i barnevernet i løpet av våren
Tysdag sende rådmannen ut informasjon til politikarane der han gjer greie for situasjonen i barnevernet etter at barnevernsleiar Carolina Mercadal gjekk
torsdag 26. januar Samningen
Klare for KM i langrenn
– Det me har bekymra oss mest for fram mot KM, er snøforholda. Akkurat no ser det ganske bra ut der oppe, sa Vigleik Tysseland, leiar i langrennsgruppa
torsdag 26. januar Samningen
Misser symjeundervisninga
Bassenget på ungdomsskulen vart bygd på 70-talet, og det har vore flittig brukt av både skule, barnehage og andre brukarar opp gjennom åra. Det at det no
onsdag 25. januar Samningen
Ein akvakulturplan for framtida
Frå naturen si side var Tysseelva (biletet) ein gong den største lakseførande elva i Midthordland. Tysse-laksen var smal og muskuløs. Med form som ein
onsdag 25. januar Samningen
Kommunen må betala for frivilligsentralen
Sidan Samnanger frivilligsentral starta opp i 2018, har kommunen motteke eit statleg tilskot til drifta på 450.000 kroner i året. Tilskotet har dekka ei
24. oktober 2022 Samningen
Sjømann og campingvert
– Du reiste til sjøs i svært ung alder. Kva var det som førte deg den vegen? – Ja, eg var berre 15 år, og sto for presten same året. Med unntak av seks år
23. oktober 2022 Samningen
Treng friskt blod i turlaget
– Me starta opp laget fordi me hadde lyst til å ha med våre eigne ungar ut på tur og prøva å gjera dei glade i friluftsliv, seier Evy Gjerde Urås. Åtte år
22. oktober 2022 Samningen
Treng feire bøsseberarar til TV-aksjonen på søndag
Søndag er det tid for årets TV-aksjon. Denne gongen er det altså Leger Uten Grenser som har fått aksjonen, og pengane som vert samla inn skal gå til deira
21. oktober 2022 Samningen
Her får ungdomane motivasjon til vidare skulegang
«Guttas Campus» er ein intensiv læringsleir for gutar som opplever skulen som utfordrande og lite gjevande, men som ønskjer å styrkja seg fagleg og
20. oktober 2022 Samningen
Krev 50-sone i Hisdalen
I august var senioringeniør Terje Vidar Hoel frå Vestland fylkeskommune og ordførar Knut Harald Frøland på synfaring i Hisdalen saman innbyggjarane Ottar
19. oktober 2022 Samningen
Ny europaveg kan hamna i Samnanger
– Eg vert ikkje overraska om kommunen vår vert tilrådd av dei som no greier ut prosjektet, seier ordførar Knut Harald Frøland etter informasjonsmøtet med
18. oktober 2022 Samningen
Hogst på kommunal grunn
– Samnanger kommune eig mykje skog. Går det an å kartleggja kvar folk kan få hogga gratis, spurde Lena Tveit (Bl) i formannskapet for ei veke sidan. Ho
17. oktober 2022 Samningen
Kommunen kjøper truleg Eviny-bygget
Sidan 2009 har Samnanger kommune leigd lokale i bygget til dei tilsette innan teknisk drift. Kontrakten gjekk ut i 2019. I og med at Eviny har ønskt å
16. oktober 2022 Samningen
– Straumstøtta må gå til dei som treng det mest
– Me er mange som ikkje har problem med å betala dei auka straumkostnadane. Difor synest eg det er rart å bruka 7,5 millionar kroner på ei ordning som
15. oktober 2022 Samningen
Klar til å rykka ut 365 dagar i året
Kven er det mest sannsynleg at kjem og reddar deg om du går deg vill eller skadar deg på tur? Jo, det er Røde Kors Hjelpekorps. Dei har om lag 6000
14. oktober 2022 Samningen
NVE rår til at oljeselskapa får henta straum i Samnanger til elektrifisering i Nordsjøen
Onsdag ettermiddag melde Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) at dei har vurdert om nettanlegga som Aker BP, LOTOS og Equinor har søkt om, er det
13. oktober 2022 Samningen
Stor skepsis til brannstasjon på Nesodden
I møtet vart det mellom anna peika på at arealet er lite, at plassen vert nytta til landing for ambulansehelikopter og at det vert lite parkeringsareal
12. oktober 2022 Samningen
VESTLAND

God sak å springa for
Inngangen til biblioteket var pynta med rosa ballongar, og innanfor var det stilt opp bord med rosa sløyfer og anna fint som folk kunne kjøpa for å støtta
11. oktober 2022 Samningen
Startar utbetring av vegen til Nyutløtræ
«Her er asfalten mange stader heilt vekke og ein har begynt å brøyta ned i massane under. Varamurar er fleire stader øydelagde og rasa ut», skreiv
10. oktober 2022 Samningen
 Tiårs-jubileum i Vassloppa
Ti år har gått sidan små og store i Nordbygda barnehage kunne ta med seg flyttelasset sitt og rusla ned bakken  til nyoppussa og romslege lokale i
9. oktober 2022 Samningen
SamZam-prosjektet har vakse seg stort
Sist søndag inviterte Samnanger sine representantar i The SamZam Project til Zambia-kveld i biblioteket på Bjørkheim. Ein god del møtte opp for å smaka
8. oktober 2022 Samningen
Berre 2 av 417 inviterte stilte på møte om fleirbrukshallen
– Eg vert nesten litt sint. Det folk stort sett snakkar om når ein møter dei, er denne fleirbrukshallen. Men ingen stiller opp når det gjeld, seier Anders
7. oktober 2022 Samningen
– Lokale bedrifter må koma på bana
– Dette var skuffande. Her burde det vore stappfullt, seier leiar i Samnanger Næringsforum, Knut Martin Bjørnås, etter møtet. I alt var rundt 20 personar
6. oktober 2022 Samningen
Planlegg ny brannstasjon på Nesodden
Til formannskapsmøtet i morgon, torsdag, ber rådmannen om mandat til å leggja noverande brannstasjon på Tysse ut for sal og å byggja ny ved fylkesveg 49
5. oktober 2022 Samningen
Butikk på Tyssekaien vert ikkje opna i år
  7. april vedtok fleirtalet i kommunestyret å gje éin million kroner i lån frå disposisjonsfondet til «støtte for automatisert driftsløysing og
8. juli 2022 Samningen
 – Eg tenkjer ofte: «Når rasar denne vegen ut?»
Bygdavegen strekkjer seg frå Nordbygda grendahus til Steintveit. Inger Gro Lien, som vaks opp i Samnanger og flytta tilbake til heimkommunen i 1995, bur i
7. juli 2022 Samningen
Vil ha billett til sjukeheimen for hundreåringar
– Samnanger har hatt og vil få nokre hundreåringar framover. Eg ønskjer at dei skal få ein billett til Samnangerheimen. Kommunestyret har gjort eit vedtak
6. juli 2022 Samningen
Høg arbeidsbelasting i barnevernet
– Det har vore ganske høg arbeidsbelasting over tid. Me har hatt ein del sjukefråvær, på det meste var to av tre tilsette sjukemelde. Difor har me leigd
5. juli 2022 Samningen
14 ukrainske flyktningar i Samnanger
– Det er to barnehageborn, tre på barneskulen og ni vaksne. Moglegvis kjem to til som ønskjer å koma til Samnanger, men dei har eigentleg fått tildelt ein
4. juli 2022 Samningen
Bjørkhaugen får gapahuk
På tomta er det allereie ein leikeplass som òg blir nytta som møteplass for folk i nabolaget og andre. Leikeplassen har disser, ei sklie, fotballmål,
3. juli 2022 Samningen
Vedtok ny legevakt for Samnanger utan dialog med kommunen
Samnanger inngjekk avtale med tidlegare Os kommune om felles legevakt på Moberg i 2009. I dag har Bjørnafjorden kommune to legevaktstasjonar: denne og
2. juli 2022 Samningen
Eviny skal reparera skadane i haust
Det var i november 2020 store vassmengder tok med seg delar av ein 90 meter lang tørrmur, og flytta steinmassane 100 – 250 meter nedover elveløpet. Eviny
1. juli 2022 Samningen
Saman for mangfald og eit inkluderande samfunn
Skytedramaet i Oslo natt til laurdag, der to personar vart drepne og over tjue skadde, førte til at alle arrangement i regi av Oslo Pride vart avlyste. I
30. juni 2022 Samningen
Vart nummer to i NM for skulekorps
Erlend Steinsland, leiar i skulemusikklaget, fortel at born og vaksne har hatt ein fin korpstur. I tillegg til å spela mykje, har dei besøkt Tusenfryd og
28. juni 2022 Samningen
Stortrivst på nye Skottabakken
Sist veke inviterte bebuarar og tilsette på Skottabakken til open dag. Etter to år med besøksrestriksjonar grunna Covid-19 kunne dei som ønskte det
24. juni 2022 Samningen
Dyr straum og skyhøge  transportkostnader går hardt ut over næringslivet 
Prisane på bensin og diesel svingar kraftig, og kan endra seg frå time til time. – Ein dag eg skulle fylla diesel, gjekk prisen opp med over fire kroner
23. juni 2022 Samningen
225.000 kroner til lokale lag
I alt er det delt ut 225.000 kroner til 16 lag og organisasjonar. Desse har fått tilskot: Samnanger skulemusikklag, kr. 30.000,- Antons kulturhistoriske
22. juni 2022 Samningen
Sjukeheimen får ikkje eige bårerom
No har kommuneadministrasjonen vurdert arealet på sjukeheimen, og kome fram til at det beste er å halda fram med noverande praksis. Det inneber at den
21. juni 2022 Samningen
Opna nytt kraftverk
Ordføraren sikta til utviklinga i kraftmarknaden og innteninga eigarane kan rekna med å få på investeringa dei har gjort på Jarland. – Straumprisane har
18. juni 2022 Samningen
Sa ja til å ta imot 30 flyktningar
Rett før påske vedtok eit samrøystes kommunestyre at Samnanger skal busetja 30 flyktningar frå Ukraina, i samsvar med oppmodinga frå Integrerings- og
23. april 2022 Samningen
Fullmånen påskeaftan
Då er ei flott påskehøgtid over. Denne gongen vart det både påskeaftan, klarvêr og fullmåne på same tid. Mange av oss fekk nok sett den fine månen.
21. april 2022 Samningen
– Me må ta vare på matjorda
– Med så lite landbruksjord som me har her i kommunen, kan me ikkje tillata at noko vert bygd ned. Det må gå an å finna anna areal både til kommunale
21. april 2022 Samningen
VESTLAND

Tok i bruk heisen på kommunehuset
I ein pause i kommunestyremøtet like før påske fekk Odd Arne Haga (Frp) æra av å opna den lenge etterlengta heisen på kommunehuset. Heissjakta har stått
20. april 2022 Samningen
Over to millionar til juridisk hjelp
I 2021 brukte Samnanger kommune 2,2 millionar kroner på kjøp av juridiske tenester. Nesten alt var knytt til pågåande rettssaker, opplyste økonomisjef
19. april 2022 Samningen
Uroleg for fedrelandet sitt
Juliia Moiseienko (38) er samning, men og ukrainar. Dag og natt følgjer ho med på kva som skjer i det vakre heimlandet.   Utdanna sjukepleiar Det er
16. april 2022 Samningen
-Her kan ei nesten usynleg utbygging gje straum til minst 7000 husstandar
Sidan 1986 har vassdraget som går mellom Eikedalen og Frølandsvatnet hatt varig vern. Dette betyr at det ikkje er lov å gjera større inngrep i elva og
11. april 2022 Samningen
Turglad hobbygartnar
– Kva førte deg til Samnanger? Opphavleg kjem du frå Davik i Nordfjord? – Ja! Davik er ei nydeleg lita bygd med om lag 250 innbyggjarar. Eg måtte flytta
10. april 2022 Samningen
No vert det butikk på Tyssekaien
Det var Odd Arne Haga (Frp) som først sette fram forslaget om å hjelpa Tysse-bygda med å få på plass den lenge planlagde butikken. Like etter leverte Anja
9. april 2022 Samningen
Samnanger sine beste langrennsløparar er kåra
Samnangermeisterskapen gjekk føre seg i fristil og under heftige snøbyer. Heile 46 små og store hadde funne vegen til Totræna, og dagens spenningsmoment
9. april 2022 Samningen
Stor vilje til å avvikla eigedomsskatten
Det var Frp som tok opp saka i ein interpellasjon. Men partiet fekk ikkje dei andre politikarane med seg på å fastslå allereie no at skatten skal
8. april 2022 Samningen
Mesta overtek tidlegare BKK-tilsette
Då Samningen skreiv om saka i juni i fjor, var leiinga i dåverande BKK i gang med å førebu avvikling av byggseksjonen i selskapet. Det skapte sterke
8. april 2022 Samningen
Meiner tida er inne for å fjerna eigedomsskatten
Når straumprisen går opp, er det ikkje berre kraftselskapa som tener meir pengar. Også staten og kraftkommunane håvar inn store summar. For Samnanger sin
7. april 2022 Samningen
Samningaveko i mindre format
Dei siste åra har Samningaveko vore sett på vent på grunn av koronapandemien. Heller ikkje denne sommaren vert det ei tradisjonell kulturveke i Samnanger.
6. april 2022 Samningen
Jobbar for legevakt i Indre Arna
Fredag var det møte mellom dei tre kommunane, der m.a. helsebyråd Beate Husa og ordførarane Lars Fjeldstad og Knut Harald Frøland deltok. Målet var å ta
5. april 2022 Samningen
Gav over 400.000 til lokale bedrifter
I desember mottok Samnanger kommune 424.000 kroner til utdeling i staten sin 6. tildelingsrunde av koronastøtte for 2021. Kommunen har fått midlar i fire
4. april 2022 Samningen
Nordlys over Samnanger
Me har nokre fine dagar og kalde netter bak oss. I Eikedalen har me hatt nede i ni minusgrader fleire netter. Dei fine nettene opnar for å kunna sjå
3. april 2022 Samningen
Samning nominert til Drømmestipendet
«Ein del av draumen min, enten eg vert profesjonell musikar eller ikkje, er å verta så god på instrumentet mitt at folk kan høyra meg og verta fascinerte,
2. februar 2022 Samningen
Her er eigedomane som fekk nye eigarar i januar
Ytre-Tysse 32 (Gnr 43, bnr 8) er overdrege for kr 3.700.000 frå Sverre Riise til Alexander Amundsen (03.01.2022). Salet omfattar også Gnr 43, bnr 33.
1. februar 2022 Samningen
Blåfall vil starta utbygging i Rolvsvåg til hausten
– Manglande nettilgang har ført til at utbygginga har vore utsett i lang tid. Statnett si utviding av kapasiteten i Samnanger transformatorstasjon i fjor,
31. januar 2022 Samningen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL