Samnanger
Dette gjerdet skal stoppa ulovleg bossdumping
Your Content Goes Here Publisert 16.09.2021 kl. 05.00 Ved innkøyringslomma øvst i Ådlandsliane er det no kome opp eit to meter høgt og om lag 80 meter langt gjerde. Det skal stoppa folk frå å hiva boss i skråninga her.
torsdag 16. september Samningen
Ho står åleine i samemanntalet
Your Content Goes Here Publisert 09.09.2021 kl. 05.00 – Borgarplikta er unnagjort, seier Monica Tjønna. Ho er den einaste i Samnanger som kan vera med å bestemma kven som skal sitja i Sametinget dei komande fire åra.
torsdag 9. september Samningen
Aker BP og Equinor skal henta kraft i Samnanger
Your Content Goes Here Publisert 02.09.2021 kl. 05.00 Oljeselskapa Aker BP og Equinor har konkludert. Kollsnes i Øygarden og Gismarvik i Tysvær er ikkje lenger aktuelle stader å henta straum til oljefelta i Nordsjøen. Berre Samnanger-alternativet kan byggjast ut før felta Noa og...
torsdag 2. september Samningen
Køyrde i 140 km/t gjennom Eikedalen
Your Content Goes Here Publisert 26.08.2021 kl. 05.00 Måndag hadde UP kontroll i 70-sona i Eikedalen. I løpet av dei fire timane dei var på plass, delte dei ut 12 forenkla førelegg for fart. 92 km/t  var høgste målte hastigheit blant desse. I tillegg fekk ein...
torsdag 26. august Samningen
Fekk over 300.000 kroner til matprosjekt for eldre
Your Content Goes Here Publisert 19.08.2021 kl. 05.00 Mange heimebuande eldre saknar nokon å eta middag i lag med. Det ville frivilligsentralen og pensjonistlaget i Samnanger gjera noko med, og før sommarferien søkte dei Helsedirektoratet om støtte til eit...
torsdag 19. august Samningen
Imponerte statsråden
Your Content Goes Here Publisert 12.08.2021 kl. 05.00 – Eg er imponert over at det er mogleg å få til så viktige handlingar frå ein liten kommune, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein frå KrF då han besøkte kyrkja på Haga tysdag. Prosjektet han skrytte...
torsdag 12. august Samningen
Butikk-eventyr
Your Content Goes Here Publisert 05.08.2021 kl. 05.00 Annekset bruktbutikk på Bjørkheim har gått i pluss kvar månad sidan oppstarten før jul i fjor. Allereie no har dei begynt å dela ut av overskotet til gode formål rundt om i bygda.
torsdag 5. august Samningen
Vil gjera Samnanger grønare
Your Content Goes Here Publisert 29.07.2021 kl. 05.00 Camilla Stavnes Hisdal startar opp «Bærekraftige liv» i Samnanger. Målet er å finna enkle måtar folk kan leva meir klimavenleg og redusera det økologiske fotavtrykket sitt på. – Samstundes som me vil...
torsdag 29. juli Samningen
VESTLAND

Vaksinerer over hundre samningar i veka
Your Content Goes Here Publisert 08.07.2021 kl. 05.00 Denne veka vil rundt 1.200 av innbyggjarane i Samnanger ha fått minst éin dose av koronavaksinen. Totalt er det sett om lag 2000 dosar. – No føler eg at det går på skinner, seier Ine Liøen, ein av dei to som tek...
torsdag 8. juli Samningen
Trekkjer seg frå debattgruppe som ho sjølv starta
Your Content Goes Here Publisert 01.07.2021 kl. 05.00 Lokalpolitikar Monica Tjønna har trekt seg frå gruppa «For samningar: Ope politisk forum», som ho starta på Facebook i 2014. – Eg har fått nok av folk som vil vri og venda på alt – og tolkar alt i verste...
torsdag 1. juli Samningen
Jobben vart for krevjande
Your Content Goes Here Publisert 24.06.2021 kl. 05.00 Harald Ramm Salbu trekkjer seg som kommuneoverlege i Samnanger. Stillinga er sagt opp. – Arbeidsmengda vart for stor, forklarar han.
torsdag 24. juni Samningen
Denne almen er ein av dei største i landet
Your Content Goes Here Publisert 17.06.2021 kl. 05.00 Sist veke vart den ruvande almen på Steinsland målt til å vera 35 meter høg. Det er i toppskiktet i Noreg. No er treet trimma og stelt. Håpet er at det skal leva i minst hundre år til.
torsdag 17. juni Samningen
-Ny brannstasjon hastar mest
Your Content Goes Here Publisert 10.06.2021 kl. 05.00 – Eg er ikkje imot at Samnanger skal få idrettshall, men tilhøva for brannmannskapa våre er så kritikkverdige at dei må ha førsteprioritet, meiner høgrepolitikaren Arild Røen.
torsdag 10. juni Samningen
Har mindre enn tre veker på å fjerna båthamna
Your Content Goes Here Publisert 03.06.2021 kl. 05.00 21. juni kjem Statnett sin nye, store transformator sjøvegen til Bjørkheim. Klubben båtlag trudde ikkje transporten skulle skje før i august. No har dei svært kort tid på seg til å finna ny plassering av...
torsdag 3. juni Samningen
Legg ned minibanken på Bjørkheim
Your Content Goes Here Publisert 27.05.2021 kl. 05.00 Fredag neste veke vert minibanken på Bjørkheim lagt ned. Årsaka er at stadig færre nyttar seg av denne tenesta. No er det daglegvarebutikkane som overtek. Der kan du gjera både uttak og innskot. Biletet: T.v. butikksjefane...
torsdag 27. mai Samningen
No er det lov å heisa Pride-flagget på kommunehuset
Your Content Goes Here Publisert 19.05.2021 kl. 15.14 Berre tolv dagar etter at fleirtalet i Samnanger kommunestyre vedtok å heisa regnbogeflagget på kommunehuset i strid med lova, godkjende Stortinget slik flagging. AV HALLVARD TYSSE – Det er artig at endringa av flagglova kom så raskt...
onsdag 19. mai Samningen
Håpar at frivillige vil stå for tilsynet
Your Content Goes Here Publisert 14.05.2021 kl. 05.00 Dagsturhytta ved Kvernesvatnet er planlagt opna før sommarferien. Leiar for kultur, Kristoffer Kleiveland, fortel at kommunen no jobbar med å få på plass ei ordning for fast tilsyn med hytta.
fredag 14. mai Samningen
Samnanger får hundre tilflyttarar i året
Your Content Goes Here Publisert 06.05.2021 kl. 05.00 I perioden 2000 - 2019 flytta 1.986 personar til Samnanger. Mellom dei siste som har kome til kommunen er Ann-Mari Haukeland og Roger Solvang, som busette seg i Hisdalen i vinter. – Etter at me var ferdige med å ha mykje familie samla i eit stort...
torsdag 6. mai Samningen
Får løyve til å setja opp matvogn
Your Content Goes Here Publisert 29.04.2021 kl. 05.00 Det er eitt år sidan Nathawan Svisdal først tok kontakt med Samnanger kommune for å høyra om ho kunne få starta sal av thaimat frå ei matvogn på Bjørkheim. No har kommunestyret instruert administrasjonen om...
torsdag 29. april Samningen
Saknar bårerom på Samnangerheimen
Your Content Goes Here Publisert 15.04.2021 kl. 05.00 To av gravferdsbyråa som vert nytta i Samnanger har reagert på arbeidstilhøva i samband med dødsfall på sjukeheimen. Særleg saknar dei bårerom. 
torsdag 22. april Samningen
Opnar kiosk ved Fossen Bratte
Your Content Goes Here Publisert 15.04.2021 kl. 05.00 Området ved Fossen Bratte eignar seg godt som utsalsstad retta mot turistar, meiner Nahid Ameri og Sigmund Dyrhovden. I mai startar dei opp kioskdrift ved turistattraksjonen, og håpar at det kan vera med på å setja Samnanger på...
torsdag 15. april Samningen
Meiner at vegen til Os må utbetrast
Your Content Goes Here Publisert 08.04.2021 kl. 05.00 – Vegen mellom Hisdalen og Os har ein altfor dårleg standard. No må Samnanger og Bjørnafjorden pressa på for å få fylket til å prioritera utbetring, meiner Arild Røen (H) og ordførar Knut Harald...
torsdag 8. april Samningen
Måtte avlysa gudstenestene
Your Content Goes Here Publisert 25.03.2021 kl. 05.00 Då det meste var klart for årets påskegudstenester, vart smittvernreglane endra og alle fysiske arrangement i kyrkja avlyste. Det har vore eit år med mykje logistikk, fortel dei tilsette på kyrkjekontoret, som nok ein gong...
torsdag 25. mars Samningen
Vil ha tofeltsveg til idrettsanlegget
Your Content Goes Here Publisert 18.03.2021 kl. 05.00 – Me kan ikkje ha det slik at folk skal stå i lange bilkøar på veg til og frå treningar og idrettsarrangement, meiner Odd Arne Haga (Frp). Han føreslo nyleg å innhenta totalentreprise på tofeltsveg til...
torsdag 18. mars Samningen
Oppryddinga har kosta over 300.000 kroner
Your Content Goes Here Publisert 11.03.2021 kl. 05.00 –Eg håpar samningane set pris på innsatsen. Me har brukt over 300.000 kroner på oppryddinga i Rolvsvåg, seier Sveinung Toppe i Bergen og omland friluftsråd.
torsdag 11. mars Samningen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SAMNANGER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL