Samnanger
Ønskjer dagsturhytte ved Totræna
Your Content Goes Here Publisert 02.07.2020 kl. 05.00 Samnanger turlag går inn for at den planlagde dagsturhytta skal plasserast i eit etablert turområde der me får vist fram mykje av den flotte naturen i kommunen vår. Samstundes er det ein fordel at hytta er tilgjengeleg frå skule,...
torsdag 05:00 Samningen
Politiet gjorde storfangst
Your Content Goes Here Publisert 25.06.2020 kl. 05.00 Politiet trur det vert ekstra mykje trafikk på vegane i sommar, og kjem til å ha hyppige kontrollar. Den siste veka har 31 sjåførar vorte bøtlagde for å ha køyrt for fort i Samnanger. Høgaste fart vart...
torsdag 25. juni Samningen
Tok eit oppgjer med den politiske debatten
Your Content Goes Here Publisert 18.06.2020 kl. 05.00 Martin Haugen (Bygdalista) reagerer sterkt på måten lokalpolitikarar og andre ordlegg seg i debattforum på nettet.  AV HALLVARD TYSSE Det har vore stor aktivitet i Facebookgruppa "For samningar: Ope politisk forum" dei to...
torsdag 18. juni Samningen
Stort fleirtal for å gå vidare med barnevernssaka
Your Content Goes Here Publisert 11.06.2020 kl. 16.00 Med 13 mot 8 røyster vedtok Samnanger kommunestyre i dag å be om utgreiing av grunnlaget for å gå til erstatningssak mot tidlegare barnevernsleiar. AV HALLVARD TYSSE Både Bygdalista og Miljøpartiet Dei Grøne delte...
torsdag 11. juni Samningen
Ida konkurrerer med ungdom frå heile Europa
Your Content Goes Here Publisert 10.06.2020 kl. 13.50 17 år gamle Ida Haugen Skulstad er i vinden for tida. Denne veka leverte ho og to medelevar frå Kvam vidaregåande skule inn bidraget sitt til den europeiske statistikk-konkurransen ESC2020. Sist veke kunngjorde Samnanger idrettslag at Ida...
torsdag 11. juni Samningen
Ikkje plass til publikum under kommunestyremøte
Your Content Goes Here Publisert 09.06.2020 kl. 11.25 Som følgje av smitteverntiltak vert det ikkje plass til publikum i møterommet på biblioteket komande torsdag, 11. juni, melder kommunen på nettsida si. Kommunestyremøtet vert overført direkte på internett, og alle...
tirsdag 9. juni Samningen
Varslingssaka vert dyrare
Your Content Goes Here Publisert 04.06.2020 kl. 05.00 Kontrollutvalet har søkt om tilleggsløyving på 130.000 kroner i samband med varslingssaka som no vert granska, opplyste ordføraren i sist formannskapsmøte. AV HALLVARD TYSSE Det er revisjonsselskapet Deloitte som er i gang...
torsdag 4. juni Samningen
Fleirtal for å vurdera sak mot tidlegare barnevernsleiar
Your Content Goes Here Publisert 28.05.2020 kl. 17.55 Med fem mot fire røyster vedtok Samnanger formannskap torsdag ettermiddag at Advokatfirmaet Elden skal utarbeida underlag for stemning mot den tidlegare barnevernsleiaren i kommunen. AV HALLVARD TYSSE Slik lyder vedtaket som vart sett fram av Knut...
torsdag 28. mai Samningen
VESTLAND

Endeleg kan dei eldre få besøk att
Your Content Goes Here Publisert 28.05.2020 kl. 05.00 På Samnangerheimen har bebuarar den siste veka kunna ta imot besøkjande i sansehagen. Éin pårørande har fått lov å koma om gongen, etter å ha gjort avtale i forkant. I og med at det er lite koronasmitte i...
torsdag 28. mai Samningen
Statnett i gang med storprosjekt i Børdalen
Your Content Goes Here Publisert 22.05.2020 kl. 05.00 Det er ei svært etterlengta oppgradering Statnett no er i gang med i Børdalen. Ein ny 300 kV-transformator skal vera i drift i oktober neste år og sikra at ny kraft kan koma ut til forbrukarane. Dermed vil lokale småkraftverk endeleg...
fredag 22. mai Samningen
Glad for at Fylkesmannen trekkjer kravet om lovlegkontroll
Your Content Goes Here Publisert 14.05.2020 kl. 11.57 – Me kan alle føreta feilvurderingar, seier ordførar Knut Harald Frøland (biletet). Han meiner det står respekt av at Fylkesmannen no har trekt varselet om lovlegkontroll knytt til offentleggjeringa av barnevernsrapporten. AV...
torsdag 14. mai Samningen
Kamp om teieplikt og personvern
Your Content Goes Here Publisert 14.05.2020 kl. 05.00 Fylkesmannen vil vita om personvernet og teieplikta er godt nok ivaretekne til at den nye barnevernsrapporten kan liggja tilgjengeleg på kommunen si nettside. Tysdag svara advokat John Christian Elden, saman med granskarane Geir Kjell Andersland...
torsdag 14. mai Samningen
Kyrkja opnar att
Your Content Goes Here Publisert 07.05.2020 kl. 05.00 AV MARIANNE A. REISTAD Denne veka vart det bestemt at også kyrkjene skal opna gradvis. Frå og med i dag er det tillate med opptil 50 personar på gudstenester, i bryllaup og gravferder. Første gudsteneste i Samnanger vert på...
torsdag 7. mai Samningen
Begynte å skada seg etter overgrep og tvang
Your Content Goes Here Publisert 30.04.2020 kl. 05.00 Allereie dagen etter at den tolv år gamle jenta hamna på barnevernsinstitusjon, vart ho utsett for tvang. I periodar vart ho nesten dagleg lagt i bakken og halde nede på ein slik måte at personalet var nøydd til å...
torsdag 30. april Samningen
Ungdomslaget taper 60.000 kroner på to og ein halv månad
Your Content Goes Here Publisert 23.04.2020 kl. 05.00 Koronakrisa betyr stillstand og tapte inntekter for fleire frivillige lag og organisasjonar. – Det må berre gå sin gang, men dette er ein katastrofe for oss med tanke på tilskipingar og utleige av grendahuset, seier leiar i Nordbygda...
torsdag 23. april Samningen
Samnanger opnar barnehagane 22. april
Your Content Goes Here Publisert 16.04.2020 kl. 20.05 Etter ein lang debatt vedtok formannskapet torsdag kveld at barnehagane i Samnanger skal opna onsdag 22.april. Småskulen og SFO opnar 27. april. AV HALLVARD TYSSE Før møtet hadde ordføraren teke sterkt til orde for å halda...
torsdag 16. april Samningen
Kontrollutvalet går tungt inn i varslingssak
Your Content Goes Here Publisert 16.04.2020 kl. 05.00 Kontrollutvalet har engasjert revisjonsfirmaet Deloitte AS til å undersøkja ei varslingssak om arbeidstilhøve i Samnanger kommune. Granskinga skal vera sluttført i midten av mai. Det er ikkje offentleg kjent kva varselet gjeld, eller...
torsdag 16. april Samningen
Forsiktig optimisme i det lokale næringslivet
Your Content Goes Here Publisert 02.04.2020 kl. 05.00 Sjølv om fleire lokale bedrifter har permittert tilsette som følgje av koronakrisa, har enkelte bransjar framleis godt med arbeid. – Dei fleste medlemsbedriftene våre er optimistiske, og har tru på at dette vil gå sin...
torsdag 2. april Samningen
Stor pågang hos Nav
Your Content Goes Here Publisert 26.03.2020 kl. 05.00 Tiltaka mot koronaviruset har ramma mange verksemder og innbyggjarar også i Samnanger. På to veker har arbeidsløysa lokalt auka frå 1,7 til 11,2 prosent. Dei fleste er tilsette som har vorte permitterte, andre er oppsagde og nokre er...
torsdag 26. mars Samningen
Styrer nesten heilt tom skule
Your Content Goes Here Publisert 19.03.2020 kl. 05.00 På skulane i Samnanger står så godt som kvart einaste klasserom tomt. Korona-epidemien har skapt unntakstilstand for både lærarar og elevar. Rektor Inge Aasgaard (biletet) på barneskulen rosar staben sin for måten dei...
torsdag 19. mars Samningen
Forbod mot alle kultur- og idrettsarrangement
Your Content Goes Here Publisert 12.03.2020 kl. 15.15 Frå i dag kl. 18.00 og to veker framover skal alle kultur- og idrettsarrangement avlysast. Dette er eitt av mange påbod regjeringa no kjem med i kampen mot koronaviruset. AV HALLVARD TYSSE Stenginga av barnehagar og skular, som Samnanger kommune...
torsdag 12. mars Samningen
Avlyser kyrkjejubileum på grunn av virusfrykt
Your Content Goes Here Publisert 12.03.2020 kl. 11.13 Endra 13.03.2020 kl. 16.50 – No når heile bygda er i kriseberedskap, kan me ikkje jubilera, seier kyrkjeverje Britt Haukanes til Samningen. 25-årsjubileet for kyrkja på Haga vert mest sannsynleg utsett til hausten. AV HALLVARD...
torsdag 12. mars Samningen
Stengjer skular og barnehagar i Samnanger
Your Content Goes Here Publisert 12.03.2020 kl. 07.58 – Som følgje av fare for ukontrollerbar smitte av koronaviruset vil Samnanger kommune frå i dag, 12. mars 2020, stengja ned begge skulane. Alle foreldre som kan, må halda ungane sine heime frå barnehagane, opplyser...
torsdag 12. mars Samningen
Kommunen har sett krisestab
Your Content Goes Here – Innbyggjarar som får luftvegssymptom og lurer på om det kan dreia seg om koronaviruset, må ta kontakt med helsetunet på telefon. Dei skal ikkje sitja på venterommet i lag med andre pasientar, seier kommuneoverlege Harald Ramm Salbu. Tysdag sette...
torsdag 12. mars Samningen
Tolv søkjarar vil overta etter Anne-Lise
Your Content Goes Here Anne-Lise Nesteby Tøsse (t.v.), som har vore musikk- og kulturskulerektor i Samnanger i «ein mannsalder», skal slutta etter sommarferien i år. Heile tolv personar, seks menn og seks kvinner, har søkt på den utlyste stillinga som kulturskulerektor....
torsdag 5. mars Samningen
Samnanger-jente arbeider som frivillig i flyktningleir
Your Content Goes Here Tusenvis av menneske er stua saman i flyktningleiren Vial på den greske ferieøya Chios. Ida Johanne Aadland (21) frå Samnanger er mellom dei frivillige som driv hjelpearbeid i leiren. «Have a pleasant stay, sa dei til meg då eg landa på flyplassen for...
torsdag 27. februar Samningen
Ber kommunestyret løyva pengar til uteområdet
Your Content Goes Here – Det er ingen tvil om at uteområdet ved barneskulen er kommunen sitt ansvar. Me arbeider no for å finna ei løysing, slik at nye leikeapparat kjem på plass seinast i mai, seier rådmann Charlotte Hageberg. Ho set pris på foreldra sitt engasjement,...
torsdag 20. februar Samningen
Gjekk til topps i brass-NM på første forsøk
Your Content Goes Here – Dette var stor stas, seier samningen Joar Haugen Lemme (22) etter å ha vore med og sikra Stavanger Brass Band kongepokalen i NM. Trombonisten har aldri spelt med korpset tidlegare. I helga vart konkurrentane Eikanger-Bjørsvik musikklag og Manger musikklag sette...
torsdag 13. februar Samningen
Snart i mål med nye Skottabakken
Your Content Goes Here Om fire veker skal dei nye omsorgsbustadane på Skottabakken stå ferdige. For brukarane, som flytta mellombels til Samnangerheimen i 2017, har ventetida vore lang. – Men dei får ein fantastisk stad å bu, seier prosjektleiar Bjarte Rasmussen om bygget dei snart...
torsdag 6. februar Samningen
Tømmer butikklokala
Your Content Goes Here Før veka er omme skal Tysse Landhandleri AS vera ute av bygget på Tyssekaien. Selskapet gjekk med nytt stort underskot i fjor, og skrinlegg no planane om å flytta til eit anna lokale. – Me fekk ikkje inn nok kapital til å driva vidare, seier styreleiar...
torsdag 30. januar Samningen
Bjørkheim veks som bustadområde
Your Content Goes Here Stadig fleire vil få adresse Bjørkheim i tida som kjem. Bjørkheim Eiendom AS er i ferd med å byggja to nye hus med i alt fire leilegheiter i området ovanfor parken, og meir er under planlegging. På sikt kan også halvøya «Klubben»...
torsdag 23. januar Samningen
Vil driva for seg sjølv når ho vert pensjonist
Your Content Goes Here – Eg har lyst til å arbeida så lenge eg kan. Neste år fyller eg 67, men eg har framleis mykje å gje – og håpar å kunna vera yrkesaktiv i mange år framover, seier Liv Berit Kvernes Befring. Ho er ein av dei 22 som registrerte nye...
torsdag 16. januar Samningen
Er innstilt på at Tysse framleis skal ha butikk
Your Content Goes Here Då Tysse Landhandleri stengde dørene nyttårsaftan, gjorde dei det for siste gong i noverande lokale. Styreleiar Ove-Henning Bjørsvik opplyser at butikken planlegg å flytta til eit anna bygg i nærleiken for å spara pengar.  Selskapet har hatt...
torsdag 9. januar Samningen
VESTLAND

BKK planlegg nye store inngrep i Samnanger
Your Content Goes Here BKK vurderer å byggja ei ny kraftlinje gjennom det mest brukte turterrenget i Samnanger for å forsyna oljeinstallasjonane i Nordsjøen med straum. – Dei kunne ikkje ha funne ein verre trasé, meiner ordførar Knut Harald Frøland, som har bede...
19. desember 2019 Samningen
Eigedomsskatten vert ikkje redusert likevel
Your Content Goes Here Kommunestyret har omgjort formannskapet sitt vedtak om å kutta i eigedomsskatten neste år. Ordføraren meiner fleirtalet i formannskapet ikkje forstod at det å halda fram med same skattesats som i 2019 ville føra til nedgang i kommunen sine inntekter.
12. desember 2019 Samningen
-Mange fleire bør ta influensavaksine
Your Content Goes Here Det nasjonale målet er at 75 prosent av innbyggjarane over 65 år skal ta vaksine mot sesonginfluensa. I Samnanger har ein knapt kome halvvegs. – Dette er altfor lågt, meiner kommuneoverlege Harald Ramm Salbu.
4. desember 2019 Samningen
Meiner beredskapen kostar for mykje
Your Content Goes Here Dei rykkjer ut til både trafikkulukker og akutt sjukdom, fordi Samnanger manglar eigen ambulanse. Men no meiner kommuneadministrasjonen og politikarane at ordninga med «first responder» er for dyr, og at kostnaden må ned. Koordinator for akuttberedskapen i kommunen,...
28. november 2019 Samningen
Samningen 28. november 2019
28. november 2019 Samningen
Skal byggja opp ny laksestamme i elva
Prøver å finna areal til trelasthandel Allereie til våren kan det verta sett ut befrukta rogn frå etnelaksen i Tyssevassdraget. – Me arbeider for å byggja opp ei ny laksestamme, slik at det på sikt skal gå an å starta fiske att i Tysseelva, Storelva og...
21. november 2019 Samningen
Samningen 21. november 2019
21. november 2019 Samningen
Politiet har stoppa tre festar i Nordborg
Prøver å finna areal til trelasthandel I haust har politiet avslutta tre privatfestar i ungdomshuset Nordborg. Rusa mindreårige og manglande skjenkeløyve er mellom årsakene. – Det ingen tvil om at dette ikkje har vore lukka arrangement, seier politikontakt Anders Opsal....
14. november 2019 Samningen
Samningen 14. november 2019
14. november 2019 Samningen
Tek grep for å løysa sjukepleiarmangel
Prøver å finna areal til trelasthandel I fleire år har kommunen slite med å skaffa fagutdanna arbeidstakarar til Samnangerheimen og heimetenesta. No tek pleie og omsorg grep for å gjera det meir attraktivt å søkja jobb her. – Me legg om turnusen, slik at...
7. november 2019 Samningen
Samningen 7. november 2019
7. november 2019 Samningen
Får fire nye år i ordførarstolen
Prøver å finna areal til trelasthandel Med støtte frå to tredelar av kommunestyret er Knut Harald Frøland attvald som ordførar. – Eg vil arbeida for at me har eit kommunestyre med takhøgd, slik at me toler både semje og usemje, sa han då han...
31. oktober 2019 Samningen
Har stått til teneste for veljarane «halve livet»
Prøver å finna areal til trelasthandel Sture Tveit og Gunnar Bruvik takka for seg i lokalpolitikken då det gamle kommunestyret hadde sitt aller siste møte førre torsdag. Til saman har dei vore folkevalde i 52 år.
24. oktober 2019 Samningen
Samningen 24. oktober 2019
24. oktober 2019 Samningen
Prøver å finna areal til trelasthandel
Prøver å finna areal til trelasthandel Samnanger kommune manglar areal til plasskrevjande handel. Ein aktør skal vera interessert i å starta med sal av byggjevarer, og treng tomt ved Fv 49 mellom Bjørkheim og Frøland. – For ein slik forretning vil nok...
17. oktober 2019 Samningen
Samningen 17. oktober 2019
17. oktober 2019 Samningen
300 gjekk til Botnahytta
300 gjekk til Botnahytta Det kom mykje meir folk enn me hadde drøymt om. 75-års-markeringa vart ein kjempesuksess, seier Bjarne Øvredal i Os Sogelag. På søndag var det reine folkevandringa til Botnahytta ovanfor Rolvsvåg. Foto: Ole vidar Søviknes
10. oktober 2019 Samningen
Samningen 10. oktober 2019
10. oktober 2019 Samningen
Kan verta like stort som Ikea i Åsane
Kan verta like stort som Ikea i Åsane Tysdag sa eit samrøystes naturutval ja til reguleringsplanen for det planlagte datasenteret i Børdalen. Gjer også kommunestyret positivt vedtak, har utbyggjaren lov til å etablera ein bygningsmasse på inntil 38.000 kvadratmeter i...
3. oktober 2019 Samningen
Samningen 3. oktober 2019
3. oktober 2019 Samningen
Samningen 26. september 2018
26. september 2019 Samningen
Samningen 12. september 2019
12. september 2019 Samningen
Samningen 5. september 2019
5. september 2019 Samningen
Samningen 29. august 2019
29. august 2019 Samningen
Samningen 22. august 2019
22. august 2019 Samningen
VESTLAND

Samningen 15. august 2019
15. august 2019 Samningen
Samningen 8. august 2019
8. august 2019 Samningen
Samningen 27. juni 2019
27. juni 2019 Samningen
Samningen 20. juni 2019
20. juni 2019 Samningen
Samningen 13. juni 2019
13. juni 2019 Samningen
Samningen 6. juni 2019
6. juni 2019 Samningen
Samningen 31. mai 2019
31. mai 2019 Samningen
Samningen 23. mai 2019
23. mai 2019 Samningen
Samningen 9. mai 2019
9. mai 2019 Samningen
Samningen 3. mai 2019
3. mai 2019 Samningen
Samningen 11. april 2019
11. april 2019 Samningen
Samningen 4. april 2019
4. april 2019 Samningen
Samningen 28. mars 2019
28. mars 2019 Samningen
Samningen 21. mars
21. mars 2019 Samningen
Samningen 14. mars 2019
14. mars 2019 Samningen
Samningen 7. mars 2019
7. mars 2019 Samningen
Samningen 28. februar 2019
28. februar 2019 Samningen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SAMNANGER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL