Samnanger
Slik var fjoråret for det lokale nærlingslivet
Your Content Goes Here Publisert 26.11.2020 kl. 05.00 Av rundt 60 selskap med forretningsadresse i Samnanger gjekk 39 med overskot i fjor. Størst omsetnad hadde Kiwi-butikken på Bjørkheim (biletet). Safa kom hakk i hel.
torsdag 05:00 Samningen
Formannskapet vedtok kuttforslaga
Your Content Goes Here Publisert 19.11.2020 kl. 05.00 Politikarane i formannskapet gjorde ingen endringar i rådmannen sine rammer for skulane neste år. Det kan bety store kutt frå hausten 2021. No er det opp til kommunestyret å avgjera saka.
torsdag 19. november Samningen
Fryktar ikkje at smitten skal koma ut av kontroll
Your Content Goes Here Publisert 12.11.2020 kl. 05.00 Hittil er to personar i Samnanger registrerte med koronasmitte. Mange samningar har også vore i karantene som følgje av covid-19-utbrot i Bergen. Kommuneoverlegen er likevel ikkje redd for noko stor og ukontrollerbar smittebølgje.
torsdag 12. november Samningen
I Samnanger kan det vera ti personar på private samankomstar
Your Content Goes Here Publisert 07.11.2020 kl. 18.20 Kommunestyret har laurdag ettermiddag vedteke ei smittevernforskrift som tillet at det kan vera inntil ti personar på private samankomstar, ikkje fem som i Bergen. AV HALLVARD TYSSE På grunn av den aukande korona-smitten har alle nabokommunane...
lørdag 7. november Samningen
Strenge smittevernreglar fører til ny avlysing av kyrkjejubileet
Your Content Goes Here Publisert 06.11.2020 kl. 16.20 Dei nye koronatiltaka som Bergen og omlandskommunane gjennomfører frå i morgon, laurdag 7. november, inneber at den planlagde 25-årsmarkeringa i Haga kyrkje må avlysast – igjen. Også i vår måtte kyrkjekontoret...
fredag 6. november Samningen
Vil tilby elevane varm skulelunsj
Your Content Goes Here Publisert 05.11.2020 kl. 06.00 Rådmann Ingebjørg Vamråk vil ikkje berre kutta i skulebudsjettet. Ho ønskjer også gje noko tilbake. Eit prøveprosjekt med varm skulelunsj både på barneskulen og ungdomsskulen ligg inne i budsjettforslaget som...
torsdag 5. november Samningen
No er det avgjort kvar dagsturhytta skal plasserast
Your Content Goes Here Publisert 29.10.2020 kl. 13.10 Med stort fleirtal vedtok kommunestyret i går at dagsturhytta skal byggjast ved Kvernesvatnet. Men det vert ikkje løyvd pengar til å utbetra Prestavegen. AV HALLVARD TYSSE Då saka var oppe 16. september, vedtok politikarane å...
torsdag 29. oktober Samningen
Her er dei nye smittevernråda for Samnanger
Your Content Goes Here Publisert 29.10.2020 kl. 10.56 Bergen har innført eigne korona-tiltak for å handtere smitteutbrotet i kommunen. Tiltaka gjeld frå 29. oktober til 26. november. Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden har tett...
torsdag 29. oktober Samningen
VESTLAND

Høgspentkabelen låg ikkje djupt nok
Your Content Goes Here Publisert 29.10.2020 kl. 05.00 Straumstansen som ramma det meste av Samnanger for tre veker sidan, skuldast ein høgspentkabel som var lagt for grunt i terrenget. Då fylkeskommunen sette ut brøytestikker i same traseen, gjekk det gale. (Foto: BKK)
torsdag 29. oktober Samningen
Vil starta bruktbutikk på Bjørkheim før jul
Your Content Goes Here Publisert 22.10.2020 kl. 05.00 Som eit ledd i å skapa meir aktivitet på Bjørkheim, ønskjer frivillige å dra i gang bruktbutikk. – Målet i første omgang er å halda ope tre dagar i veka, seier Eva Hellevang, Birte Liøen og...
torsdag 22. oktober Samningen
-Dette er både farleg og skjemmande
Your Content Goes Here Publisert 15.10.2020 kl. 05.00 Like nedanfor ungdomsskulen på Tysse står fleire bygningar til nedfalls tett inntil ein kommunal gangveg. – Her er det rett og slett farleg å gå, meiner nestleiar i naturutvalet, Linda Haug Kollbotn.
torsdag 15. oktober Samningen
-Å stengja denne vegen er brot på allemannsretten
Your Content Goes Here Publisert 08.10.2020 kl. 05.00 Samnanger kommune meiner at stenginga av tilkomsten til friluftsområdet Sandvikasanden er i strid med reglane i friluftslova. At ein må gå over innmark for å koma til stranda, gjev ikkje grunneigaren rett til å hindra ferdsel...
torsdag 8. oktober Samningen
Bussane er i gang att frå kl. 12
Your Content Goes Here Publisert 01.10.2020 kl. 10.50 Partane i busstreiken vart samde om ein ny avtale i dag tidleg, etter å ha forhandla heile natta. Det er venta at dei første bussane er i gang frå klokka 12, melder Yrkestrafikkforbundet i ei pressemelding. Til bt.no opplyser ruteselskapet...
torsdag 1. oktober Samningen
Håpar at busstreiken ikkje vert langvarig
Your Content Goes Here Publisert 01.10.2020 kl. 05.00 Plasstillitsvald Steinar Gjerde (t.v.) i Yrkestrafikkforbundet meiner bussjåførane har vorte hengjande etter i lønsutviklinga. Difor støttar både han og dei andre bussjåførane i Samnanger streiken. Gjerde la...
torsdag 1. oktober Samningen
Kommunen kan koma til å flytta frå BKK-bygget
Your Content Goes Here Publisert 24.09.2020 kl. 05.00 Samnanger kommune si avdeling for teknisk drift kan vera på veg ut av BKK-bygget på Frøland. Den nye rådmannen meiner at dei tilsette i staden kan ha basen sin i den gamle barnehagen i Nordbygda, som kommunen sjølv eig.
torsdag 24. september Samningen
Rår samningane til å venta med byturar
Your Content Goes Here Publisert 17.09.2020 kl. 05.00 I Bergen har koronasmitten breidd om seg dei siste vekene. I Samnanger er det framleis ikkje påvist covid-19. – Reiser til Bergen som ikkje er viktige bør utsetjast, meiner smittevernlege Harald Ramm Salbu.
torsdag 17. september Samningen
Sterk usemje om heis på kommunehuset
Your Content Goes Here Publisert 10.09.2020 kl. 05.00 – Skal me bruka kommunehuset, må bygget ha heis. Det er eit krav, argumenterte Odd Arne Haga (Frp). Likevel tilrådde formannskapet med knappast mogleg fleirtal at prosjektet ikkje skal gjennomførast i år.
torsdag 10. september Samningen
God vekst i sommarhandelen
Your Content Goes Here Publisert 03.09.2020 kl. 05.00 Sommarsesongen har vore godt over normalen for dei næringsdrivande på Bjørkheim. Daglegvarebutikkane har hatt 20-25 prosent auke i kundemassen, og Safautsalet har teke att det dei tapte på å halda stengt under...
torsdag 3. september Samningen
Tjuvfiskarar tekne med villaks i båten
Your Content Goes Here Publisert 27.08.2020 kl. 05.00 Søndag vart Statens naturoppsyn tilkalla då to personar dreiv tjuviske utanfor elveosen på Tysse. Dei vart tekne med både villfisk og oppdrettsfisk i båten innanfor fredingssona. Foto: Hartvig Haugen
torsdag 27. august Samningen
Her har grunnen rasa ut under Kvitingsvegen
Your Content Goes Here Publisert 20.08.2020 kl. 05.00 I dag vert fylkesvegen til Kvitingen heilt stengt i fire timar. Årsaka er at fundamentet under ein del av vegen mellom Grønsdalen og Kleivane har rasa ut. Vegen må reparerast og sikrast.
torsdag 20. august Samningen
Ingebjørg Vamråk overtek som Samnanger-rådmann
Your Content Goes Here Publisert 13.08.2020 kl. 20.20 Tidlegare rådmann på Fedje, Ingebjørg Vamråk (49), skal leia kommuneadministrasjonen i Samnanger frå 1. september. Ho vert vikar medan formannskapet leitar etter ein ny fast toppleiar. AV HALLVARD TYSSE Det var eit...
torsdag 13. august Samningen
Færre camping-gjestar enn vanleg
Your Content Goes Here Publisert 13.08.2020 kl. 05.00 På Samnangers einaste campingplass, som ligg vakkert til på Gaupholm, har det vore rolegare enn vanleg denne sommaren. Eigar Bjarne Solberg reknar ikkje med å koma opp i meir enn 50% av omsetnaden frå i fjor. – Men det tok seg opp...
torsdag 13. august Samningen
God start på fiskesesongen
Your Content Goes Here Publisert 06.08.2020 kl. 05.00 Måndag deltok Anna Wærdahl Tveiterås for første gong på laksefiske i elveosen på Tysse. Etter kort tid drog ho i land ein laks på 4,2 kilo. Leiar i fiskenemnda til Samnanger jeger- og fiskerlag, Thor-Olav...
torsdag 6. august Samningen
-Det har vore tre krevjande år
Your Content Goes Here Publisert 30.07.2020 kl. 05.00 13.juli sende rådmannen e-post til ordførar Knut Harald Frøland der ho sa opp stillinga si og ba om å få gå av snarast mogeleg. – Det er krevjande å sitja i ei slik leiarstilling. Du må vera 200 prosent...
torsdag 30. juli Samningen
Varaordføraren om den nye barnevernstenesta
Your Content Goes Here Publisert 09.07.2020 kl. 05.00 Til hausten startar for alvor førebuinga av kommunen si nye barnevernsteneste. Meir samarbeid med andre instansar som arbeider med born, slik som PPT, legekontoret og kommunepsykologen, er noko av det ein vil leggja vekt på i den nye tenesta,...
torsdag 9. juli Samningen
Ønskjer dagsturhytte ved Totræna
Your Content Goes Here Publisert 02.07.2020 kl. 05.00 Samnanger turlag går inn for at den planlagde dagsturhytta skal plasserast i eit etablert turområde der me får vist fram mykje av den flotte naturen i kommunen vår. Samstundes er det ein fordel at hytta er tilgjengeleg frå skule,...
torsdag 2. juli Samningen
Politiet gjorde storfangst
Your Content Goes Here Publisert 25.06.2020 kl. 05.00 Politiet trur det vert ekstra mykje trafikk på vegane i sommar, og kjem til å ha hyppige kontrollar. Den siste veka har 31 sjåførar vorte bøtlagde for å ha køyrt for fort i Samnanger. Høgaste fart vart...
torsdag 25. juni Samningen
Tok eit oppgjer med den politiske debatten
Your Content Goes Here Publisert 18.06.2020 kl. 05.00 Martin Haugen (Bygdalista) reagerer sterkt på måten lokalpolitikarar og andre ordlegg seg i debattforum på nettet.  AV HALLVARD TYSSE Det har vore stor aktivitet i Facebookgruppa "For samningar: Ope politisk forum" dei to...
torsdag 18. juni Samningen
Stort fleirtal for å gå vidare med barnevernssaka
Your Content Goes Here Publisert 11.06.2020 kl. 16.00 Med 13 mot 8 røyster vedtok Samnanger kommunestyre i dag å be om utgreiing av grunnlaget for å gå til erstatningssak mot tidlegare barnevernsleiar. AV HALLVARD TYSSE Både Bygdalista og Miljøpartiet Dei Grøne delte...
torsdag 11. juni Samningen
Ida konkurrerer med ungdom frå heile Europa
Your Content Goes Here Publisert 11.06.2020 kl. 05.00 17 år gamle Ida Haugen Skulstad er i vinden for tida. Denne veka leverte ho og to medelevar frå Kvam vidaregåande skule inn bidraget sitt til den europeiske statistikk-konkurransen ESC2020. Sist veke kunngjorde Samnanger idrettslag at Ida...
torsdag 11. juni Samningen
Ikkje plass til publikum under kommunestyremøte
Your Content Goes Here Publisert 09.06.2020 kl. 11.25 Som følgje av smitteverntiltak vert det ikkje plass til publikum i møterommet på biblioteket komande torsdag, 11. juni, melder kommunen på nettsida si. Kommunestyremøtet vert overført direkte på internett, og alle...
tirsdag 9. juni Samningen
Varslingssaka vert dyrare
Your Content Goes Here Publisert 04.06.2020 kl. 05.00 Kontrollutvalet har søkt om tilleggsløyving på 130.000 kroner i samband med varslingssaka som no vert granska, opplyste ordføraren i sist formannskapsmøte. AV HALLVARD TYSSE Det er revisjonsselskapet Deloitte som er i gang...
torsdag 4. juni Samningen
Fleirtal for å vurdera sak mot tidlegare barnevernsleiar
Your Content Goes Here Publisert 28.05.2020 kl. 17.55 Med fem mot fire røyster vedtok Samnanger formannskap torsdag ettermiddag at Advokatfirmaet Elden skal utarbeida underlag for stemning mot den tidlegare barnevernsleiaren i kommunen. AV HALLVARD TYSSE Slik lyder vedtaket som vart sett fram av Knut...
torsdag 28. mai Samningen
VESTLAND

Endeleg kan dei eldre få besøk att
Your Content Goes Here Publisert 28.05.2020 kl. 05.00 På Samnangerheimen har bebuarar den siste veka kunna ta imot besøkjande i sansehagen. Éin pårørande har fått lov å koma om gongen, etter å ha gjort avtale i forkant. I og med at det er lite koronasmitte i...
torsdag 28. mai Samningen
Statnett i gang med storprosjekt i Børdalen
Your Content Goes Here Publisert 22.05.2020 kl. 05.00 Det er ei svært etterlengta oppgradering Statnett no er i gang med i Børdalen. Ein ny 300 kV-transformator skal vera i drift i oktober neste år og sikra at ny kraft kan koma ut til forbrukarane. Dermed vil lokale småkraftverk endeleg...
fredag 22. mai Samningen
Glad for at Fylkesmannen trekkjer kravet om lovlegkontroll
Your Content Goes Here Publisert 14.05.2020 kl. 11.57 – Me kan alle føreta feilvurderingar, seier ordførar Knut Harald Frøland (biletet). Han meiner det står respekt av at Fylkesmannen no har trekt varselet om lovlegkontroll knytt til offentleggjeringa av barnevernsrapporten. AV...
torsdag 14. mai Samningen
Kamp om teieplikt og personvern
Your Content Goes Here Publisert 14.05.2020 kl. 05.00 Fylkesmannen vil vita om personvernet og teieplikta er godt nok ivaretekne til at den nye barnevernsrapporten kan liggja tilgjengeleg på kommunen si nettside. Tysdag svara advokat John Christian Elden, saman med granskarane Geir Kjell Andersland...
torsdag 14. mai Samningen
Kyrkja opnar att
Your Content Goes Here Publisert 07.05.2020 kl. 05.00 AV MARIANNE A. REISTAD Denne veka vart det bestemt at også kyrkjene skal opna gradvis. Frå og med i dag er det tillate med opptil 50 personar på gudstenester, i bryllaup og gravferder. Første gudsteneste i Samnanger vert på...
torsdag 7. mai Samningen
Begynte å skada seg etter overgrep og tvang
Your Content Goes Here Publisert 30.04.2020 kl. 05.00 Allereie dagen etter at den tolv år gamle jenta hamna på barnevernsinstitusjon, vart ho utsett for tvang. I periodar vart ho nesten dagleg lagt i bakken og halde nede på ein slik måte at personalet var nøydd til å...
torsdag 30. april Samningen
Ungdomslaget taper 60.000 kroner på to og ein halv månad
Your Content Goes Here Publisert 23.04.2020 kl. 05.00 Koronakrisa betyr stillstand og tapte inntekter for fleire frivillige lag og organisasjonar. – Det må berre gå sin gang, men dette er ein katastrofe for oss med tanke på tilskipingar og utleige av grendahuset, seier leiar i Nordbygda...
torsdag 23. april Samningen
Samnanger opnar barnehagane 22. april
Your Content Goes Here Publisert 16.04.2020 kl. 20.05 Etter ein lang debatt vedtok formannskapet torsdag kveld at barnehagane i Samnanger skal opna onsdag 22.april. Småskulen og SFO opnar 27. april. AV HALLVARD TYSSE Før møtet hadde ordføraren teke sterkt til orde for å halda...
torsdag 16. april Samningen
Kontrollutvalet går tungt inn i varslingssak
Your Content Goes Here Publisert 16.04.2020 kl. 05.00 Kontrollutvalet har engasjert revisjonsfirmaet Deloitte AS til å undersøkja ei varslingssak om arbeidstilhøve i Samnanger kommune. Granskinga skal vera sluttført i midten av mai. Det er ikkje offentleg kjent kva varselet gjeld, eller...
torsdag 16. april Samningen
Forsiktig optimisme i det lokale næringslivet
Your Content Goes Here Publisert 02.04.2020 kl. 05.00 Sjølv om fleire lokale bedrifter har permittert tilsette som følgje av koronakrisa, har enkelte bransjar framleis godt med arbeid. – Dei fleste medlemsbedriftene våre er optimistiske, og har tru på at dette vil gå sin...
torsdag 2. april Samningen
Stor pågang hos Nav
Your Content Goes Here Publisert 26.03.2020 kl. 05.00 Tiltaka mot koronaviruset har ramma mange verksemder og innbyggjarar også i Samnanger. På to veker har arbeidsløysa lokalt auka frå 1,7 til 11,2 prosent. Dei fleste er tilsette som har vorte permitterte, andre er oppsagde og nokre er...
torsdag 26. mars Samningen
Styrer nesten heilt tom skule
Your Content Goes Here Publisert 19.03.2020 kl. 05.00 På skulane i Samnanger står så godt som kvart einaste klasserom tomt. Korona-epidemien har skapt unntakstilstand for både lærarar og elevar. Rektor Inge Aasgaard (biletet) på barneskulen rosar staben sin for måten dei...
torsdag 19. mars Samningen
Forbod mot alle kultur- og idrettsarrangement
Your Content Goes Here Publisert 12.03.2020 kl. 15.15 Frå i dag kl. 18.00 og to veker framover skal alle kultur- og idrettsarrangement avlysast. Dette er eitt av mange påbod regjeringa no kjem med i kampen mot koronaviruset. AV HALLVARD TYSSE Stenginga av barnehagar og skular, som Samnanger kommune...
torsdag 12. mars Samningen
Avlyser kyrkjejubileum på grunn av virusfrykt
Your Content Goes Here Publisert 12.03.2020 kl. 11.13 Endra 13.03.2020 kl. 16.50 – No når heile bygda er i kriseberedskap, kan me ikkje jubilera, seier kyrkjeverje Britt Haukanes til Samningen. 25-årsjubileet for kyrkja på Haga vert mest sannsynleg utsett til hausten. AV HALLVARD...
torsdag 12. mars Samningen
Stengjer skular og barnehagar i Samnanger
Your Content Goes Here Publisert 12.03.2020 kl. 07.58 – Som følgje av fare for ukontrollerbar smitte av koronaviruset vil Samnanger kommune frå i dag, 12. mars 2020, stengja ned begge skulane. Alle foreldre som kan, må halda ungane sine heime frå barnehagane, opplyser...
torsdag 12. mars Samningen
Kommunen har sett krisestab
Your Content Goes Here – Innbyggjarar som får luftvegssymptom og lurer på om det kan dreia seg om koronaviruset, må ta kontakt med helsetunet på telefon. Dei skal ikkje sitja på venterommet i lag med andre pasientar, seier kommuneoverlege Harald Ramm Salbu. Tysdag sette...
torsdag 12. mars Samningen
Tolv søkjarar vil overta etter Anne-Lise
Your Content Goes Here Anne-Lise Nesteby Tøsse (t.v.), som har vore musikk- og kulturskulerektor i Samnanger i «ein mannsalder», skal slutta etter sommarferien i år. Heile tolv personar, seks menn og seks kvinner, har søkt på den utlyste stillinga som kulturskulerektor....
torsdag 5. mars Samningen
Samnanger-jente arbeider som frivillig i flyktningleir
Your Content Goes Here Tusenvis av menneske er stua saman i flyktningleiren Vial på den greske ferieøya Chios. Ida Johanne Aadland (21) frå Samnanger er mellom dei frivillige som driv hjelpearbeid i leiren. «Have a pleasant stay, sa dei til meg då eg landa på flyplassen for...
torsdag 27. februar Samningen
Ber kommunestyret løyva pengar til uteområdet
Your Content Goes Here – Det er ingen tvil om at uteområdet ved barneskulen er kommunen sitt ansvar. Me arbeider no for å finna ei løysing, slik at nye leikeapparat kjem på plass seinast i mai, seier rådmann Charlotte Hageberg. Ho set pris på foreldra sitt engasjement,...
torsdag 20. februar Samningen
Gjekk til topps i brass-NM på første forsøk
Your Content Goes Here – Dette var stor stas, seier samningen Joar Haugen Lemme (22) etter å ha vore med og sikra Stavanger Brass Band kongepokalen i NM. Trombonisten har aldri spelt med korpset tidlegare. I helga vart konkurrentane Eikanger-Bjørsvik musikklag og Manger musikklag sette...
torsdag 13. februar Samningen
Snart i mål med nye Skottabakken
Your Content Goes Here Om fire veker skal dei nye omsorgsbustadane på Skottabakken stå ferdige. For brukarane, som flytta mellombels til Samnangerheimen i 2017, har ventetida vore lang. – Men dei får ein fantastisk stad å bu, seier prosjektleiar Bjarte Rasmussen om bygget dei snart...
torsdag 6. februar Samningen
Tømmer butikklokala
Your Content Goes Here Før veka er omme skal Tysse Landhandleri AS vera ute av bygget på Tyssekaien. Selskapet gjekk med nytt stort underskot i fjor, og skrinlegg no planane om å flytta til eit anna lokale. – Me fekk ikkje inn nok kapital til å driva vidare, seier styreleiar...
torsdag 30. januar Samningen
Bjørkheim veks som bustadområde
Your Content Goes Here Stadig fleire vil få adresse Bjørkheim i tida som kjem. Bjørkheim Eiendom AS er i ferd med å byggja to nye hus med i alt fire leilegheiter i området ovanfor parken, og meir er under planlegging. På sikt kan også halvøya «Klubben»...
torsdag 23. januar Samningen
Vil driva for seg sjølv når ho vert pensjonist
Your Content Goes Here – Eg har lyst til å arbeida så lenge eg kan. Neste år fyller eg 67, men eg har framleis mykje å gje – og håpar å kunna vera yrkesaktiv i mange år framover, seier Liv Berit Kvernes Befring. Ho er ein av dei 22 som registrerte nye...
torsdag 16. januar Samningen
Er innstilt på at Tysse framleis skal ha butikk
Your Content Goes Here Då Tysse Landhandleri stengde dørene nyttårsaftan, gjorde dei det for siste gong i noverande lokale. Styreleiar Ove-Henning Bjørsvik opplyser at butikken planlegg å flytta til eit anna bygg i nærleiken for å spara pengar.  Selskapet har hatt...
torsdag 9. januar Samningen
VESTLAND

BKK planlegg nye store inngrep i Samnanger
Your Content Goes Here BKK vurderer å byggja ei ny kraftlinje gjennom det mest brukte turterrenget i Samnanger for å forsyna oljeinstallasjonane i Nordsjøen med straum. – Dei kunne ikkje ha funne ein verre trasé, meiner ordførar Knut Harald Frøland, som har bede...
19. desember 2019 Samningen
Eigedomsskatten vert ikkje redusert likevel
Your Content Goes Here Kommunestyret har omgjort formannskapet sitt vedtak om å kutta i eigedomsskatten neste år. Ordføraren meiner fleirtalet i formannskapet ikkje forstod at det å halda fram med same skattesats som i 2019 ville føra til nedgang i kommunen sine inntekter.
12. desember 2019 Samningen
-Mange fleire bør ta influensavaksine
Your Content Goes Here Det nasjonale målet er at 75 prosent av innbyggjarane over 65 år skal ta vaksine mot sesonginfluensa. I Samnanger har ein knapt kome halvvegs. – Dette er altfor lågt, meiner kommuneoverlege Harald Ramm Salbu.
4. desember 2019 Samningen
Meiner beredskapen kostar for mykje
Your Content Goes Here Dei rykkjer ut til både trafikkulukker og akutt sjukdom, fordi Samnanger manglar eigen ambulanse. Men no meiner kommuneadministrasjonen og politikarane at ordninga med «first responder» er for dyr, og at kostnaden må ned. Koordinator for akuttberedskapen i kommunen,...
28. november 2019 Samningen
Samningen 28. november 2019
28. november 2019 Samningen
Skal byggja opp ny laksestamme i elva
Prøver å finna areal til trelasthandel Allereie til våren kan det verta sett ut befrukta rogn frå etnelaksen i Tyssevassdraget. – Me arbeider for å byggja opp ei ny laksestamme, slik at det på sikt skal gå an å starta fiske att i Tysseelva, Storelva og...
21. november 2019 Samningen
Samningen 21. november 2019
21. november 2019 Samningen
Politiet har stoppa tre festar i Nordborg
Prøver å finna areal til trelasthandel I haust har politiet avslutta tre privatfestar i ungdomshuset Nordborg. Rusa mindreårige og manglande skjenkeløyve er mellom årsakene. – Det ingen tvil om at dette ikkje har vore lukka arrangement, seier politikontakt Anders Opsal....
14. november 2019 Samningen
Samningen 14. november 2019
14. november 2019 Samningen
Tek grep for å løysa sjukepleiarmangel
Prøver å finna areal til trelasthandel I fleire år har kommunen slite med å skaffa fagutdanna arbeidstakarar til Samnangerheimen og heimetenesta. No tek pleie og omsorg grep for å gjera det meir attraktivt å søkja jobb her. – Me legg om turnusen, slik at...
7. november 2019 Samningen
Samningen 7. november 2019
7. november 2019 Samningen
Får fire nye år i ordførarstolen
Prøver å finna areal til trelasthandel Med støtte frå to tredelar av kommunestyret er Knut Harald Frøland attvald som ordførar. – Eg vil arbeida for at me har eit kommunestyre med takhøgd, slik at me toler både semje og usemje, sa han då han...
31. oktober 2019 Samningen
Har stått til teneste for veljarane «halve livet»
Prøver å finna areal til trelasthandel Sture Tveit og Gunnar Bruvik takka for seg i lokalpolitikken då det gamle kommunestyret hadde sitt aller siste møte førre torsdag. Til saman har dei vore folkevalde i 52 år.
24. oktober 2019 Samningen
Samningen 24. oktober 2019
24. oktober 2019 Samningen
Prøver å finna areal til trelasthandel
Prøver å finna areal til trelasthandel Samnanger kommune manglar areal til plasskrevjande handel. Ein aktør skal vera interessert i å starta med sal av byggjevarer, og treng tomt ved Fv 49 mellom Bjørkheim og Frøland. – For ein slik forretning vil nok...
17. oktober 2019 Samningen
Samningen 17. oktober 2019
17. oktober 2019 Samningen
300 gjekk til Botnahytta
300 gjekk til Botnahytta Det kom mykje meir folk enn me hadde drøymt om. 75-års-markeringa vart ein kjempesuksess, seier Bjarne Øvredal i Os Sogelag. På søndag var det reine folkevandringa til Botnahytta ovanfor Rolvsvåg. Foto: Ole vidar Søviknes
10. oktober 2019 Samningen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SAMNANGER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL