Samnanger
-Ny brannstasjon hastar mest
Your Content Goes Here Publisert 10.06.2021 kl. 05.00 – Eg er ikkje imot at Samnanger skal få idrettshall, men tilhøva for brannmannskapa våre er så kritikkverdige at dei må ha førsteprioritet, meiner høgrepolitikaren Arild Røen.
torsdag 05:00 Samningen
Har mindre enn tre veker på å fjerna båthamna
Your Content Goes Here Publisert 03.06.2021 kl. 05.00 Denne veka fekk Klubben båtlag informasjon om at flytebryggja på Bjørkheim må flyttast på permanent basis før transformatortransporten til Statnett skal skje 21. juni. Laget trudde ikkje transporten skulle skje...
torsdag 3. juni Samningen
Legg ned minibanken på Bjørkheim
Your Content Goes Here Publisert 27.05.2021 kl. 05.00 Fredag neste veke vert minibanken på Bjørkheim lagt ned. Årsaka er at stadig færre nyttar seg av denne tenesta. No er det daglegvarebutikkane som overtek. Der kan du gjera både uttak og innskot. Biletet: T.v. butikksjefane...
torsdag 27. mai Samningen
No er det lov å heisa Pride-flagget på kommunehuset
Your Content Goes Here Publisert 19.05.2021 kl. 15.14 Berre tolv dagar etter at fleirtalet i Samnanger kommunestyre vedtok å heisa regnbogeflagget på kommunehuset i strid med lova, godkjende Stortinget slik flagging. AV HALLVARD TYSSE – Det er artig at endringa av flagglova kom så raskt...
onsdag 19. mai Samningen
Håpar at frivillige vil stå for tilsynet
Your Content Goes Here Publisert 14.05.2021 kl. 05.00 Dagsturhytta ved Kvernesvatnet er planlagt opna før sommarferien. Leiar for kultur, Kristoffer Kleiveland, fortel at kommunen no jobbar med å få på plass ei ordning for fast tilsyn med hytta.
fredag 14. mai Samningen
Samnanger får hundre tilflyttarar i året
Your Content Goes Here Publisert 06.05.2021 kl. 05.00 I perioden 2000 - 2019 flytta 1.986 personar til Samnanger. Mellom dei siste som har kome til kommunen er Ann-Mari Haukeland og Roger Solvang, som busette seg i Hisdalen i vinter. – Etter at me var ferdige med å ha mykje familie samla i eit stort...
torsdag 6. mai Samningen
Får løyve til å setja opp matvogn
Your Content Goes Here Publisert 29.04.2021 kl. 05.00 Det er eitt år sidan Nathawan Svisdal først tok kontakt med Samnanger kommune for å høyra om ho kunne få starta sal av thaimat frå ei matvogn på Bjørkheim. No har kommunestyret instruert administrasjonen om...
torsdag 29. april Samningen
Saknar bårerom på Samnangerheimen
Your Content Goes Here Publisert 15.04.2021 kl. 05.00 To av gravferdsbyråa som vert nytta i Samnanger har reagert på arbeidstilhøva i samband med dødsfall på sjukeheimen. Særleg saknar dei bårerom. 
torsdag 22. april Samningen
VESTLAND

Opnar kiosk ved Fossen Bratte
Your Content Goes Here Publisert 15.04.2021 kl. 05.00 Området ved Fossen Bratte eignar seg godt som utsalsstad retta mot turistar, meiner Nahid Ameri og Sigmund Dyrhovden. I mai startar dei opp kioskdrift ved turistattraksjonen, og håpar at det kan vera med på å setja Samnanger på...
torsdag 15. april Samningen
Meiner at vegen til Os må utbetrast
Your Content Goes Here Publisert 08.04.2021 kl. 05.00 – Vegen mellom Hisdalen og Os har ein altfor dårleg standard. No må Samnanger og Bjørnafjorden pressa på for å få fylket til å prioritera utbetring, meiner Arild Røen (H) og ordførar Knut Harald...
torsdag 8. april Samningen
Måtte avlysa gudstenestene
Your Content Goes Here Publisert 25.03.2021 kl. 05.00 Då det meste var klart for årets påskegudstenester, vart smittvernreglane endra og alle fysiske arrangement i kyrkja avlyste. Det har vore eit år med mykje logistikk, fortel dei tilsette på kyrkjekontoret, som nok ein gong...
torsdag 25. mars Samningen
Vil ha tofeltsveg til idrettsanlegget
Your Content Goes Here Publisert 18.03.2021 kl. 05.00 – Me kan ikkje ha det slik at folk skal stå i lange bilkøar på veg til og frå treningar og idrettsarrangement, meiner Odd Arne Haga (Frp). Han føreslo nyleg å innhenta totalentreprise på tofeltsveg til...
torsdag 18. mars Samningen
Oppryddinga har kosta over 300.000 kroner
Your Content Goes Here Publisert 11.03.2021 kl. 05.00 –Eg håpar samningane set pris på innsatsen. Me har brukt over 300.000 kroner på oppryddinga i Rolvsvåg, seier Sveinung Toppe i Bergen og omland friluftsråd.
torsdag 11. mars Samningen
Tapte kampen om å ha lekfolk i barnevernsutvalet
Your Content Goes Here Publisert 04.03.2021 kl. 05.00 Senterpartiet kjempa iherdig for at også andre enn fagpersonar skal få gje råd til det nye barnevernet, men fekk berre støtte frå Frp då saka var oppe i kommunestyret.
torsdag 4. mars Samningen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

SAMNANGER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL