Samnanger
-Det er vanskeleg å seia nei
– Du er «ansiktet» til kommunen utad. Kva er viktig for deg i jobben din? – Det er å møta alle på ein hyggeleg og god måte, med respekt. At uansett ærend
21. november 2021 Samningen
Takk til dei frivillige eldsjelene
  Me ønskjer å retta ei stor takk til alle dei som på frivillig basis så trufast har stått på – først med dagsturhytta i Tohaugen, og så med rydding,
20. november 2021 Samningen
Innfører påbod om bruk av munnbind
Samnanger er blant kommunane som innfører forskrifta som gjeld frå og med måndag 22. november til og med måndag 20. desember. Dei nye lokale tiltaka går
19. november 2021 Samningen
Suste til topps på tabellen
Trenar Magnus Fivelsdal Pedersen er naturleg nok godt nøgd med sesongen. Han fortel at dei heile tida har hatt fokus på å utvikla seg som eit lag, og at
19. november 2021 Samningen
Har nesten dobla smittetalet på tolv dagar
To av dei nye tilfella har tilknyting til utbrotet på barneskulen, men desse er høgst sannsynleg ikkje smitta på skulen, opplyser kommunen på heimesidene
18. november 2021 Samningen
Jublar for pol på Bjørkheim
  – Det er ikkje uvanleg at annan handel aukar med 10-20 prosent når me har etablert utsal ein stad. Det hender også at nye handelsnæringar etablerer
18. november 2021 Samningen
Leiken «historietime»
Samnanger var første stopp då Ryfylke Livsgnist la ut på vestlandsturné med framsyninga «Haugespor – skaparånd, spetakkel... og strikkepinnar». Måndag
17. november 2021 Samningen
Det største smitteutbrotet så langt
– Me har no det største utbrotet gjennom heile pandemien, seier kommuneoverlege Harald Ramm Salbu tysdag. Dei fleste tilfella er knytt til utbrotet på
16. november 2021 Samningen
VESTLAND

Lokale aksjeselskap selde mindre i fjor
Samla resultat for alle AS var på 9,3 prosent. Straumproduksjon og fiskeoppdrett er då ikkje med, sidan selskapa innan desse næringane er registrerte
15. november 2021 Samningen
Jakta på det svarte gullet
Den utsende landkrabben frå Samningen har fått vera med på fisketur i Samnangerfjorden med to som har halde på med teinefiske sidan dei var gutungar.
14. november 2021 Samningen
Kan risikera å stå utan helsesjukepleiarar
Det er framleis utfordrande å få søkjarar til ledige helsestillingar i Samnanger. Så langt er det ikkje tilsett ny kommuneoverlege. Det er også eit
13. november 2021 Samningen
Ny rådmann overtek neste år
Saka gjekk for lukka dører, og politikarane brukte over to timar på behandlinga. Etter det Samningen forstår stod eit skriv frå dei hovudtillitsvalde og
12. november 2021 Samningen
To nye elevar smitta
Utbrotet omfattar seks elevar på sjuande klassetrinn, ein på fjerde trinn, to nærkontaktar og to andre i tilknyting til desse. I tillegg er ein person
12. november 2021 Samningen
Pol på Bjørkheim neste år
Planen er å opna polutsal på Bjørkheim i 2022, så framt det finst eigna lokale i kommunen, presiserer Vinmonopolet i ei pressemelding. I ein kommentar til
11. november 2021 Samningen
Meiner at eigedomsskatten må opp dersom Samnanger skal byggja fleirbrukshall
I juni vedtok kommunestyret at det skal byggjast fleirbrukshall i Samnanger, enten ved barne- skulen på Gjerde eller ved idrettsanlegget i Hagabotnane.
11. november 2021 Samningen
Fleire nye smittetilfelle
Frå søndag 7. til måndag 8. november blei det påvist fem nye smittetilfelle i Samnanger. Det gjaldt tre elevar ved Samnanger barneskule, og ein vaksen og
10. november 2021 Samningen
Ove Sæbø vert ny rådmann
– Dette er i samsvar med tilrådinga frå bemanningsbyrået Garuda, som har hjelpt oss i prosessen, seier leiar i utvalet, Øyvind Røen (Sp).
8. november 2021 Samningen
– Bestefar er mitt idol
– Gjett om me gler oss! seier Solveig Vassenden, leiar i pensjonistlaget. Den 18. oktober kjem Samuel Massie og Arne Ulvolden, kjent frå TV -programma om
8. november 2021 Samningen
Er med i innspurten
– Me har hatt seks av kandidatane inne til intervju. Tre av dei gjekk vidare til ein avsluttande runde der dei fekk halda ein grundig presentasjon for
7. november 2021 Samningen
Vil gje det lokale landbruket ei vitamininnsprøyting
Det ønskjer landbrukskontoret å finna ut av med sitt nye prosjektet «100 dagar sjølvforsynt». Målet er at dei tre kommunane i regionen - Tysnes, Samnanger
6. november 2021 Samningen
Dette gjerdet skal stoppa ulovleg bossdumping
Your Content Goes Here Publisert 16.09.2021 kl. 05.00 Ved innkøyringslomma øvst i Ådlandsliane er det no kome opp eit to meter høgt og om lag 80 meter langt gjerde. Det skal stoppa folk frå å hiva boss i skråninga her.
16. september 2021 Samningen
Ho står åleine i samemanntalet
Your Content Goes Here Publisert 09.09.2021 kl. 05.00 – Borgarplikta er unnagjort, seier Monica Tjønna. Ho er den einaste i Samnanger som kan vera med å bestemma kven som skal sitja i Sametinget dei komande fire åra.
9. september 2021 Samningen
Aker BP og Equinor skal henta kraft i Samnanger
Your Content Goes Here Publisert 02.09.2021 kl. 05.00 Oljeselskapa Aker BP og Equinor har konkludert. Kollsnes i Øygarden og Gismarvik i Tysvær er ikkje lenger aktuelle stader å henta straum til oljefelta i Nordsjøen. Berre Samnanger-alternativet kan byggjast ut før felta Noa og...
2. september 2021 Samningen
Køyrde i 140 km/t gjennom Eikedalen
Your Content Goes Here Publisert 26.08.2021 kl. 05.00 Måndag hadde UP kontroll i 70-sona i Eikedalen. I løpet av dei fire timane dei var på plass, delte dei ut 12 forenkla førelegg for fart. 92 km/t  var høgste målte hastigheit blant desse. I tillegg fekk ein...
26. august 2021 Samningen
Fekk over 300.000 kroner til matprosjekt for eldre
Your Content Goes Here Publisert 19.08.2021 kl. 05.00 Mange heimebuande eldre saknar nokon å eta middag i lag med. Det ville frivilligsentralen og pensjonistlaget i Samnanger gjera noko med, og før sommarferien søkte dei Helsedirektoratet om støtte til eit...
19. august 2021 Samningen
Imponerte statsråden
Your Content Goes Here Publisert 12.08.2021 kl. 05.00 – Eg er imponert over at det er mogleg å få til så viktige handlingar frå ein liten kommune, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein frå KrF då han besøkte kyrkja på Haga tysdag. Prosjektet han skrytte...
12. august 2021 Samningen
Butikk-eventyr
Your Content Goes Here Publisert 05.08.2021 kl. 05.00 Annekset bruktbutikk på Bjørkheim har gått i pluss kvar månad sidan oppstarten før jul i fjor. Allereie no har dei begynt å dela ut av overskotet til gode formål rundt om i bygda.
5. august 2021 Samningen
Vil gjera Samnanger grønare
Your Content Goes Here Publisert 29.07.2021 kl. 05.00 Camilla Stavnes Hisdal startar opp «Bærekraftige liv» i Samnanger. Målet er å finna enkle måtar folk kan leva meir klimavenleg og redusera det økologiske fotavtrykket sitt på. – Samstundes som me vil...
29. juli 2021 Samningen
Vaksinerer over hundre samningar i veka
Your Content Goes Here Publisert 08.07.2021 kl. 05.00 Denne veka vil rundt 1.200 av innbyggjarane i Samnanger ha fått minst éin dose av koronavaksinen. Totalt er det sett om lag 2000 dosar. – No føler eg at det går på skinner, seier Ine Liøen, ein av dei to som tek...
8. juli 2021 Samningen
Trekkjer seg frå debattgruppe som ho sjølv starta
Your Content Goes Here Publisert 01.07.2021 kl. 05.00 Lokalpolitikar Monica Tjønna har trekt seg frå gruppa «For samningar: Ope politisk forum», som ho starta på Facebook i 2014. – Eg har fått nok av folk som vil vri og venda på alt – og tolkar alt i verste...
1. juli 2021 Samningen
Jobben vart for krevjande
Your Content Goes Here Publisert 24.06.2021 kl. 05.00 Harald Ramm Salbu trekkjer seg som kommuneoverlege i Samnanger. Stillinga er sagt opp. – Arbeidsmengda vart for stor, forklarar han.
24. juni 2021 Samningen
Denne almen er ein av dei største i landet
Your Content Goes Here Publisert 17.06.2021 kl. 05.00 Sist veke vart den ruvande almen på Steinsland målt til å vera 35 meter høg. Det er i toppskiktet i Noreg. No er treet trimma og stelt. Håpet er at det skal leva i minst hundre år til.
17. juni 2021 Samningen
-Ny brannstasjon hastar mest
Your Content Goes Here Publisert 10.06.2021 kl. 05.00 – Eg er ikkje imot at Samnanger skal få idrettshall, men tilhøva for brannmannskapa våre er så kritikkverdige at dei må ha førsteprioritet, meiner høgrepolitikaren Arild Røen.
10. juni 2021 Samningen
VESTLAND

Har mindre enn tre veker på å fjerna båthamna
Your Content Goes Here Publisert 03.06.2021 kl. 05.00 21. juni kjem Statnett sin nye, store transformator sjøvegen til Bjørkheim. Klubben båtlag trudde ikkje transporten skulle skje før i august. No har dei svært kort tid på seg til å finna ny plassering av...
3. juni 2021 Samningen
Legg ned minibanken på Bjørkheim
Your Content Goes Here Publisert 27.05.2021 kl. 05.00 Fredag neste veke vert minibanken på Bjørkheim lagt ned. Årsaka er at stadig færre nyttar seg av denne tenesta. No er det daglegvarebutikkane som overtek. Der kan du gjera både uttak og innskot. Biletet: T.v. butikksjefane...
27. mai 2021 Samningen
No er det lov å heisa Pride-flagget på kommunehuset
Your Content Goes Here Publisert 19.05.2021 kl. 15.14 Berre tolv dagar etter at fleirtalet i Samnanger kommunestyre vedtok å heisa regnbogeflagget på kommunehuset i strid med lova, godkjende Stortinget slik flagging. AV HALLVARD TYSSE – Det er artig at endringa av flagglova kom så raskt...
19. mai 2021 Samningen
Håpar at frivillige vil stå for tilsynet
Your Content Goes Here Publisert 14.05.2021 kl. 05.00 Dagsturhytta ved Kvernesvatnet er planlagt opna før sommarferien. Leiar for kultur, Kristoffer Kleiveland, fortel at kommunen no jobbar med å få på plass ei ordning for fast tilsyn med hytta.
14. mai 2021 Samningen
Samnanger får hundre tilflyttarar i året
Your Content Goes Here Publisert 06.05.2021 kl. 05.00 I perioden 2000 - 2019 flytta 1.986 personar til Samnanger. Mellom dei siste som har kome til kommunen er Ann-Mari Haukeland og Roger Solvang, som busette seg i Hisdalen i vinter. – Etter at me var ferdige med å ha mykje familie samla i eit stort...
6. mai 2021 Samningen
Får løyve til å setja opp matvogn
Your Content Goes Here Publisert 29.04.2021 kl. 05.00 Det er eitt år sidan Nathawan Svisdal først tok kontakt med Samnanger kommune for å høyra om ho kunne få starta sal av thaimat frå ei matvogn på Bjørkheim. No har kommunestyret instruert administrasjonen om...
29. april 2021 Samningen
Saknar bårerom på Samnangerheimen
Your Content Goes Here Publisert 15.04.2021 kl. 05.00 To av gravferdsbyråa som vert nytta i Samnanger har reagert på arbeidstilhøva i samband med dødsfall på sjukeheimen. Særleg saknar dei bårerom. 
22. april 2021 Samningen
Opnar kiosk ved Fossen Bratte
Your Content Goes Here Publisert 15.04.2021 kl. 05.00 Området ved Fossen Bratte eignar seg godt som utsalsstad retta mot turistar, meiner Nahid Ameri og Sigmund Dyrhovden. I mai startar dei opp kioskdrift ved turistattraksjonen, og håpar at det kan vera med på å setja Samnanger på...
15. april 2021 Samningen
Meiner at vegen til Os må utbetrast
Your Content Goes Here Publisert 08.04.2021 kl. 05.00 – Vegen mellom Hisdalen og Os har ein altfor dårleg standard. No må Samnanger og Bjørnafjorden pressa på for å få fylket til å prioritera utbetring, meiner Arild Røen (H) og ordførar Knut Harald...
8. april 2021 Samningen
Måtte avlysa gudstenestene
Your Content Goes Here Publisert 25.03.2021 kl. 05.00 Då det meste var klart for årets påskegudstenester, vart smittvernreglane endra og alle fysiske arrangement i kyrkja avlyste. Det har vore eit år med mykje logistikk, fortel dei tilsette på kyrkjekontoret, som nok ein gong...
25. mars 2021 Samningen
Vil ha tofeltsveg til idrettsanlegget
Your Content Goes Here Publisert 18.03.2021 kl. 05.00 – Me kan ikkje ha det slik at folk skal stå i lange bilkøar på veg til og frå treningar og idrettsarrangement, meiner Odd Arne Haga (Frp). Han føreslo nyleg å innhenta totalentreprise på tofeltsveg til...
18. mars 2021 Samningen
Oppryddinga har kosta over 300.000 kroner
Your Content Goes Here Publisert 11.03.2021 kl. 05.00 –Eg håpar samningane set pris på innsatsen. Me har brukt over 300.000 kroner på oppryddinga i Rolvsvåg, seier Sveinung Toppe i Bergen og omland friluftsråd.
11. mars 2021 Samningen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL