Røst
Valgresultater for kommunestyrevalget 2019
Her er sammensetningen for det nye kommunestyret i Røst kommune 2019 - 2023.
tirsdag 10. september Røst kommune
Røst blir stadig bedre på beredskapsarbeid
I følge DSB's kommuneundersøkelse ligger Røst på nest høyeste nivå i Nordland når det gjelder kommunal beredskap. Resultatet fra undersøkelsen viser at Røst har steget et nivå opp i...
fredag 6. september Røst kommune
Valg 2019
OBS : Forhåndsstemme lokalet stenger kl. 12.30 på torsdag 15 august 2019. Valglokalet vil ellers være åpent som vanlig fra kl 09.00 - 14.00 fra mandag til fredag frem til 6 september 2019.
onsdag 14. august Røst kommune
Ledig stilling
Det utlyses 100 % fast stilling ved offentlig servicekontor i Røst kommune, som servicemedarbeider og kultursekretær.
onsdag 24. juli Røst kommune
Oppdatert manntall
Nå kan du sjekke om du er registrert i manntallet i Røst kommune . Listen ligger i OSK . Er du ikke registrert ,men mener at du skulle vært der - ta kontakt med valgansvarlig Vigdis Jensen på økonomiavdelingen eller ta kontakt med henne ...
fredag 12. juli Røst kommune
Ingen avvik for vannverket
Mattilsynet hadde den 20. juni 2019 tilsyn ved Røst vannverk og det ble ikke avdekket avvik fra drikkevannsforskriften.
fredag 5. juli Røst kommune
Røst folkebibliotek stengt i perioden 1.juli til 1.september 2019
Røst folkebibliotek holder stengt
tirsdag 25. juni Røst kommune
Sommerjobb for ungdom på Røst helsesenter
Vi ønsker å engasjere ungdom i alderen 15-18 år ; de yngste gis prioritet. Se full utlysning til høyre
fredag 21. juni Røst kommune
NORDLAND

St. Hansbål er lov!
Det er lov å brenne St. Hansbål den 23. juni. Men husk at det er kun rent trevirke og papp/papir som er tillatt å brenne. Sjekk hva som er lov.
tirsdag 18. juni Røst kommune
Ny renovasjonsbil
Røst kommune har kjøpt ny renovasjonsbil. Den nye bilen er en Volvo 2016-modell og har hatt sitt tidligere virke i Trøndelag. Bilen er nå klar for å betjene røstværingene. Gratulerer til alle.
mandag 17. juni Røst kommune
Skolerute for skoleåret 2019-2020
Skolerute for skoleåret 2019-2020
torsdag 13. juni Røst kommune
Ledige lærerstillinger
Ledige lærerstillinger ved Røst barne- og ungdomsskole, skoleåret 2019-2020
torsdag 13. juni Røst kommune
Godkjente valglister til kommunevalget 2019
Jfr.valgloven § 6-7 ligger nå godkjente lister ute til gjennomsyn her på kommunens hjemmeside og på rådhuset. Valgloven § 6-8 fastsetter adgang til å klage innen 7 dager etter offentliggjøring, for dem som mener...
onsdag 5. juni Røst kommune
Tilskudd til tiltak i utvalgt kulturlandskap (UKL) Røst
Tilskuddsmidlene til tiltak i UKL i Røst skal bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer. De kan også brukes til planlegging av tiltak, tilrettelegging for ferdsel, formidling og andre tiltak som fremmer...
mandag 27. mai Røst kommune
Turistvert sommeren 2019
Røst kommune i samarbeid med reiselivsnæringen på Røst søker turistvert for snarlig tiltredelse. Turistverten vil blant annet ha ansvar for turistinformasjon, guiding og øvrig tilrettelegging.
onsdag 22. mai Røst kommune
17. mai 2019
Vi ønsker alle til lykke med dagen. Program for dagen se link
torsdag 16. mai Røst kommune
Ledig stilling som kokk
Røst helsesenter søker kokk. Ønsker du en liten stilling eller kanskje øke din nåværende, - da er dette noe for deg!
onsdag 15. mai Røst kommune
Bli en gründer på Røst? Har du nytte av å delta på et etablererkurs?
Start Opp Salten har gjennomført etablereropplæringer og kurssamlinger i mange år. Tilbakemeldingene fra deltakere er gode. Røst kommune har vært i kontakt med Start Opp Salten og deltar nå i samarbeidet. Det betyr at deltakere fra...
fredag 10. mai Røst kommune
Røst helsesenter trenger sommervikarer 2019
Vi trenger hjelpepleiere, sykepleiere , assistenter, kokk og hjemmehjelp. Se link for fullstendig utlysningstekst .
onsdag 8. mai Røst kommune
Utdanningsstipend 2018/2019
Røst kommune har også for skoleåret 2018 /2019 avsatt 25 000,-kr til utdanningsstipend for personer folkeregistrert i Røst . Full utlysningstekst se link/vedlegg. Søknadsfrist 11 juni 2019
onsdag 8. mai Røst kommune
Ryddeaksjon 2019
Våren er her og det er klart for den årlige ryddeaksjonen. Mannskaper fra teknisk enhet vil også i år samle inn avfall som er satt frem.
tirsdag 23. april Røst kommune
Veterinærtjenesten
Veterinærtjenesten kommer til Røst i løpet av våren. ( Dato usikkert enda) Bestilling av time kan gjøres på Lofoten veterinærsenter på tlf. 760 82 999.
torsdag 11. april Røst kommune
Valglister 2019
Røst kommune har mottatt følgende lister til kommunestyrevalget 2019.
tirsdag 2. april Røst kommune
Kunngjøring listeforslag
Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyrevalget 2019.
fredag 29. mars Røst kommune
Er du forberedt på kriser?
Vi har nettopp vært gjennom en krise med mangel på vann her på Røst og har fått en påminning om at samfunnet ikke alltid klarer å levere tjenester som forventet. Derfor er det viktig at alle har en egenberedskap for...
onsdag 27. mars Røst kommune
Røst skole har 2 ledige stillinger
Lyst på nye utfordringer? da er det bare å skrive en søknad til oss for vi trenger akkurat deg! Grunnskolen har ledig to 100% lærerstillinger med undervisning på både barne- og ungdomstrinn for skoleåret 2019/2020.
onsdag 27. mars Røst kommune
Stor vannlekkasje
Vi er i dag 25. mars 2019 rammet av en stor vannlekkasje. Lekkasjen er lokalisert til et lite gunstig område, noe som medfører at store deler av øya er fri for drikkevann.
mandag 25. mars Røst kommune
Faktura kommunale gebyrer/eiendomsskatt 1.kvartal 2019
Ved en feil har mange mottatt feil faktura i posten. Fakturaer med fakturadato 15.03.2019 kan kastes! Det vil komme ny faktura med fakturadato 18.03.2019 og dette er riktig faktura og skal betales. NB: Efaktura og autogiro har gått som normalt.
onsdag 20. mars Røst kommune
øymusikant-ordningen røst kommune
Øymusikant-ordningen ble startet av Røst kommune høsten 2018 for å skape mer aktivitet rundt kulturlivet på Røst, - både i kommunal og privat regi. Øymusikanten skal være en samarbeidspartner for frivillige...
tirsdag 5. mars Røst kommune
Utskriving av eiendomsskatt 2019
Eiendomsskatteliste for 2019 legges nå ut for offentlig ettersyn.
tirsdag 26. februar Røst kommune
Nytt oppvekstsenter
Kommunestyret har vedtatt bygging av nytt oppvekstsenter. Det nye bygget planlegges ferdigstilt i 2020/21 og har en kostnadsramme på 46 mill kroner.
fredag 8. februar Røst kommune
Ledig stilling 40% fagarbeiderstilling i rus og psykiatritjenesten
Røst kommune har opprettet en 40% stilling som fagarbeider i rus og psykiatritjenesten. Stillingen ønskes besatt av en fagarbeider med relevant utdanning. Søknadsfrist 25 januar 2019.
tirsdag 8. januar Røst kommune
Tannpleier til Røst 2019
I slutten av januar vil kontoret være betjent av en tannpleier.
fredag 4. januar Røst kommune
NORDLAND

Røst Ungdomsråd (RUR) 2016-2018
Røst Ungdomsråd (RUR) ble etablert i 2016 og består av 6 representanter. Ungdomsrådet har jobbet med mange saker, fått på plass vedtekter og lagd seg egen logo. De har deltatt på opplæring sammen med...
onsdag 2. januar Røst kommune
åpningstider i jule- og nyttårshelgen på rådhuset
Kommunen har reduserte åpningstider i jule og nyttårshelgen
21. desember 2018 Røst kommune
Åpningstider for miljøstasjonen i jula
Miljøstasjonen har redusert åpningstid i jule og nyttårshelga. Se åpningstidene her
20. desember 2018 Røst kommune
Ledig stilling ved Røst skole
Vi har en ledig stilling som lærer ytterst i havgapet. Har du ønske om en utfordring i det nye året så er dette muligheten du har ventet på!
12. desember 2018 Røst kommune
Ledig helsefagarbeider 83,3 % stilling - Røst helsesenter
Ledig 83.3 % fast helsefagarbeiderstilling - dag/aften/natt - ved Røst helsesenter fra 15. januar 2019 Se vedlegg:
10. desember 2018 Røst kommune
Samarbeidsavtale mellom Røst kommune og Nordland politidistrikt
Det er i forbindelse med gjennomføring av nærpolitireformen og etablering av ny struktur for lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Nordland politidistrikt, - det er bestemt at det skal inngås et mer forpliktende samarbeid mellom politi og den enkelte kommune. Det...
4. desember 2018 Røst kommune
Offentlig ettersyn - reguleringsendring Røst havn
Røst formannskap legger ut endring i reguleringsplanen for Røst havn til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader eller uttalelser er satt til 14. januar 2019.
30. november 2018 Røst kommune
Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 for Røst kommune
Rådmannens budsjettforslag har vært til 1. gangs behandling i Røst formannskap 26.11.18 og legges nå ut til offentlig ettersyn i 14 dager, i samsvar med kommunelovens § 45 nr. 3
27. november 2018 Røst kommune
TETT PÅ - Ungdom i fokus 30.November
Røst ungdomsråd kan stolt presentere en dag med fokus på forebyggende tiltak i forhold til rus og dette på oppdrag fra Røst kommune. Ungdomsrådet har jobbet med prosjektet i lang tid og har stort fokus på området. Rune Røbekk er sivilt ansatt i politiet og har...
26. november 2018 Røst kommune
70 er de nye 50
Solfrid Heier og Karl Sundby presenterer sanger og monologer, sketsjer og vitser om det å eldes. Har alderdommen gevinster? Ja, svarer vi i denne musikalske humorforestillingen som handler om å velge å se livet som en positiv reise. Det å bli eldre er intet hinder for...
21. november 2018 Røst kommune
MAMSEPAPSEN - En klovneforestilling for barn fra 3 år
I 2019 legger Karl Sundby for alvor ut på veien igjen med Mamsepapsen. MAMSEPAPSEN er en klovneforestilling nesten uten ord, med rik mimikk og et levende kroppsspråk. Pussig, komisk og gripende i samme stund. Forestillingen ble produsert i 1992 og vant Fond for lyd og bildes...
21. november 2018 Røst kommune
Ledig vikariat som badevakt
Røst kommune har ledig vikariat som badevakt i 10,7 % stilling fra 01.01.19
20. november 2018 Røst kommune
Ledig vikariat som enhetsleder for helse og omsorg
Røst kommune har ledig et års vikariat som enhetsleder for helse og omsorg i 100 % stilling fra 01.01.19
20. november 2018 Røst kommune
Strategisk næringsplan 2019-28 ute på høring
Kommunestyret vedtok planprogram for Strategisk næringsplan den 24.04.2018. Planprosessen har vært gjennomført slik den var planlagt. Dialogen med næringslivet har gjennomgående vært god, og innspill som er kommet i...
7. november 2018 Røst kommune
NY DATO: Ekstra vaksinasjonsdag torsdag 08.november
Folkehelseinstituttet sender ut SMS til alle eldre mellom 65 og 80 år med oppfordring om å vaksinere seg mot influensa.
2. november 2018 Røst kommune
Slamtømming 2018
Tømming av septiktanker vil bli utført i midten av november. Det vil komme slambil til Røst som tømmer tankene etter oppsatt plan.
24. oktober 2018 Røst kommune
Litteraturparkens dag søndag 21.oktober
Førstkommende søndag markeres litteraturparkenes dag, fra Sicilia i sør til Røst i Nord.
19. oktober 2018 Røst kommune
Alexander Skadberg kommer til Røst
I forlengelse av innsamlingsaksjonen til Kirkens bymisjon førstkommende søndag blir det mandag 22.oktober et arrangement med Alexander Skadberg på Røst, en ung foredragsholder som de siste fem årene har reist landet rundt for å snakke om...
17. oktober 2018 Røst kommune
Markering av Eldres dag
Vi inviterer til markering av FN`s Internasjonale Eldres dag.
16. oktober 2018 Røst kommune
Veterinærtjenesten
Veterinæren har planlagt tur til Røst 13 november 2018
16. oktober 2018 Røst kommune
Politiske møter uke 42
Det avholdes flere politiske møter i neste uke og som vanlig er alle møtene åpne møter, slik at alle som vil kan være tilhører.  
11. oktober 2018 Røst kommune
Stilling ledig
Vi har ledig fast kokkestilling 12.2 % dag/helg fra dags dato ved Røst helsesenter.
9. oktober 2018 Røst kommune
Folkehelseuka 2018
Røst kommune markerer folkehelseuka, fra 17. - 23. september.
16. september 2018 Røst kommune
Barneverntjenesten høsten 2018
Røst har samarbeid med Bodø kommune om barneverntjenester.
7. september 2018 Røst kommune
Tannlegetjenesten høst 2018
Alstad tannklinikk betjener Røst biklinikk og er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i nordland fylkeskommune.
28. august 2018 Røst kommune
NORDLAND

Informasjon om nye flyruter
Fra mandag 13.august er de nye flyrutene iverksatt og kommunikasjonen går nå via Bodø-Svolvær-Røst.
13. august 2018 Røst kommune
Skolerute 2018 - 2019
Skolerute for Røst barne- og ungdomsskole.
9. juli 2018 Røst kommune
Ledig stilling Røst barnehage
Røst barnehage er plassert midt på øya i nær tilknytning til både rådhus og allhall. Det er kort vei til turområder og tilgang til bruk av gapahuk.
6. juli 2018 Røst kommune
Røst har fått status som utvalgt kulturlandskap
Nyheten om at Røst og 8 andre områder nå har fått status som Utvalgt kulturlandskap i jordbruket ble i dag sluppet av de to statsrådene Jon Georg Dale og Ola Elvestuen på et arrangement i Sørkedalen ved Oslo.
22. juni 2018 Røst kommune
Politiske møter 18.06.18
Det avholdes både formannskap- og kommunestyremøte mandag 18. juni 2018.
13. juni 2018 Røst kommune
Ledig sommerjobb som Turistvert
Røst kommune søker i samarbeid med reiselivsnæringen på Røst - turistvert for snarlig tiltredelse.
5. juni 2018 Røst kommune
Kommunestyremøte 15.05.18
Innkalling og sakspapirer er nå tilgjengelig.
14. mai 2018 Røst kommune
Røst folkebibliotek informerer
Da er det ferietid på biblioteket.
27. april 2018 Røst kommune
Kommunestyremøte 24.04.18
Møteinnkalling og sakspapirer til kommunestyret er nå klare.
19. april 2018 Røst kommune
Invitasjon til TestLab Lofoten 19. april 2018
Turistliv i sanntid
12. april 2018 Røst kommune
Utlysning av kulturmidler 2019
Frist for søknad om kulturmidler er 1.april og midlene fordeles av Røst formannskap.
10. april 2018 Røst kommune
LFK-spiller klar for ny klubb: – Kostet en halv tørrfisk og et skjerf!
Tidligere Leknes FK-spiller, Øyvind Juliussen, har skrevet under for en ny klubb. En halv tørrfisk kostet det klubben.
19. mars 2018 $ Lofotposten
Ekstraavgang fra Røst mandag
Torghatten Nord AS informerer om at det er satt opp en ekstra avgang i sambandet mellom Bodø - Værøy- Røst og Moskenes i dag. Det…
19. mars 2018 Lofotposten
Torghatten kansellerer avganger
Torghatten Nord informerer om kansellering i sambandet Bodø-Røst-Værøy. Avgangen fra Bodø mandag morgen 04.45 er kansellert. Det samme gjelder avgangene fra Røst klokken 08.30 og…
19. mars 2018 Avisa Nordland
Kontrollerte 60 biler på øyene. Det var mange mangler.
Politi og vegvesen var onsdag poå Værøy og torsdag på Røst.Der gjennomførte etatene trafikkontroller.Operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt opplyser at totalt 60 biler ble…
16. mars 2018 Avisa Nordland
Gjennomførte kontroll - resultat: 13 gebyrer og to anmeldelser
Statens vegvesen gjennomførte onsdag og torsdag kontroller på Værøy og Røst. Totalt ble 60 biler kontrollert. To fikk gebyr for manglende bilbelte, ni kjøretøy hadde…
16. mars 2018 Lofotposten
Endrer IKKE på avgangene fra Værøy og Røst i dag
Lofotposten meldte tidligere i dag at MF Værøy legger om ruta i dag, men det stemmer ikke. Endringene som var meldt, gjaldt for tirsdag 13.…
14. mars 2018 Lofotposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RØST

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL