Røros
+Turgåere har bedt om assistanse
Manskaper fra Røros Røde kors hjelpekorps er på vei inn i Femundsmarka, for å hente turgåere ut av området. Turgåerne tok kontakt med politiet, da de gikk seg litt vill. Vi har løpende kontakt med turgåerne, og har opplysninger om at de er i fin form. Vi har...
16min Rørosnytt
+ Etablerer teststasjon på Vauldalen
Røros kommune er i ferd med å bygge opp en teststasjon for Covid 19 på Vauldalen. Dette gjøres, for å imøtekomme kravene fra regjeringen om testing ved passering av grensa. Fra mandag 18. januar kl. 17.00 blir det obligatorisk å teste seg på grensen for personer som...
17:18 Rørosnytt
+ 115-årsjubileum i dag
Trygstad Bakeri og Konditori har forsynt rørosinger, hyttfolk og tilreisende med bakevarer siden 1906. I dag, 16. januar fyller bakeriet 115 år. Det var Edvard Nicolai Trygstad som startet opp bakeriet i 1906. Fortsatt er bakeriet i Trygstad-familien, i dag er det oldebarnet Anita Trygstad som er...
15:04 Rørosnytt
+ Stabilt lavt risikonivå på Røros
Røros ligger stabilt på risikonivå 1 i forhold til covid 19. Kommunen har varslet at det ikke vil bli sendt ut pressemeldinger om situasjonen. så lenge vi ligger stabilt på 1. Risikonivået i kommunene vurderes hele tiden, og det er satt opp kriterier for fem nivåer der en...
fredag 20:55 Rørosnytt
Får ikke komme fra utlandet til Femundløpet
Pressemelding fra Femundløpet Femundløpet tar Covid-19 på alvor og ser at nasjonale myndigheter har en frykt for importsmitte ved kryssing av landegrensen. Myndighetene varslet under pressekonferansen onsdag at de vil styrke fokuset for å redusere importsmitten. Ut fra dagens dialog og...
fredag 16:17 Rørosnytt
Femundløpet: Utlendinger som ikke allerede er i Norge kan ikke delta
Utenlandske deltakere som må krysse grensen inn til Norge etter 15. januar 2021, ikke kan delta.
fredag 15:25 Nea Radio
Kulturminneplan for Røros kommune er vedtatt
10. desember ble Kulturminneplan for Røros kommune vedtatt av kommunestyret. Det er en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven.
fredag 15:13 Røros kommune
Lag/forening søkes til å drifte utstyrssentral
Røros kommune søker et lag/ei forening til å drifte utstyrssentralen. Oppstart medio februar.
fredag 14:54 Røros kommune
TRØNDELAG

Villmarksløp med koronatiltak
Nærmere 150 mushere er påmeldte til vinterens Femundløp. I påvente av myndighetenes varslede pressekonferanse og covid-19 tiltak kommende mandag ser vi på endringene og tiltakene for årets løp. Daglig leder Jon Anders Kokkvoll og løpets egen Covid 19-koordinator Gro...
fredag 13:18 Rørosnytt
Rekordstort kjøpeutbytte i Coop Midt-Norge
Sterk omsetningsvekst i 2020 gir et rekordstort kjøpeutbytte til medlemmene i Coop
 Midt-Norge.
fredag 12:25 Nea Radio
Fornyelse av boligplaner – arbeidet med forslag til nye reguleringsplaner i Røros tettsted
Pressemelding fra Røros kommune I oktober startet vi arbeidet med å fornye 30 eldre boligplaner i Røros tettsted. Arbeidet omfatter reguleringsplanene for de 9 områdene; Langseth, Vola vest, Vola øst, Bull Akranns vei, Strømmehagaen, Sollihagaen øst, Øra og...
fredag 12:09 Rørosnytt
2,2 millioner til medlemmenes konto
Pressemelding fra Coop Midt-Norge Sterk omsetningsvekst i fjor gir et rekordstort kjøpeutbytte til medlemmene i CoopMidt-Norge. I disse dager utbetales det hele 254 millioner kroner i kjøpeutbytte ogmedlemsfordeler for 2020, en økning på hele 55 millioner kroner sammenlignet medåret...
fredag 08:22 Rørosnytt
+ Feiere blir brannforebyggere
Yrkestittelen feier er historie på Røros. Takenes herrer har fått en ny yrkestittel, som stemmer bedre med arbeidsoppgavene. Den nye tittelen er brannforebygger. Brannforebyggerne er frontkjemperne i det som kanskje er den aller viktigste oppgaven i den gamle trehusbebyggelsen i gatene:å...
fredag 07:50 Rørosnytt
Handelsåret 2020 på Røros
Året 2020 ble et ganske bra år i Røros Handelsstand til tross for nedstengning og dystre utsikter på vårparten.
fredag 07:00 Nea Radio
+ Takket ja til å bli vikar ved kulturskolen
Rune Aalberg Alstad har takket ja til vikariat som kulturskolelærer. Han skal jobbe som musikk/kulturskolelærer i 25 % stilling ved Røros kulturskole. Vikariatet varer fra 01.01.2021 til 31.07.2021. Kulturskolen på Røros har en rekke spennende tilbud, både innen musikk,...
torsdag 21:23 Rørosnytt
Stor avtale for Ren Røros Digital
Pressemelding fra Ren Røros Digital Kommunene Røros, Holtålen og Os har valgt Ren Røros Digital som samarbeidspartner om leveranser og drift av kommunenes digitale nettverk. Den femårige avtalen har en verdi på over seks millioner kroner og ble vunnet i hard konkurranse. IT-...
torsdag 20:13 Rørosnytt
+ 55 nye smittetilfeller på ei uke
Tall fra Folkhälsomyndigheten i Sverige viser at det er registrert 55 nye smittetilfeller i løpet av årets første uke i Härjedalen. Det er det klart største antallet som er registrert på sju dager, siden pandemien startet. Den nest høyest antall smittede registrert...
torsdag 19:34 Rørosnytt
Røros kommune: Forslag til fornyelse av boligplaner
Arbeidet med å fornye 30 eldre boligplaner i Røros kommune ble satt i gang høsten 2020. Nå er fristen for innspill passert, og planforslagene skal utarbeides.

torsdag 15:04 Nea Radio
Vaksinering av avgangselever ved Røros VGS
Avgangselevene ved de videregående skolene får hvert år tilbud om å ta vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. Dessverre så ser man en sammenheng mellom økonomi og antallet som vaksinerer seg.
torsdag 14:00 Nea Radio
Fornyelse av boligplaner – arbeidet med forslag til nye reguleringsplaner i Røros tettsted
Vi har fått innspill og jobber videre med forslag til nye reguleringsplaner i 9 områder i Røros tettsted. Les mer om prosjektet her.
torsdag 13:30 Røros kommune
+ Skihistorie på Malmplassen
Rørosmuseet har søkt Røros kommune om å få sette opp en midlertidig konstruksjon på Malmplassen i forbindelse med utstillingen "Skiboksen" fra Sverresborg museum. Utstillingen viser den trønderske skihistorien i en ubemannet container. I søknaden skriver...
torsdag 13:10 Rørosnytt
+ Du grønne glitrende restavfall
I dag er det innsamling av juletrær i Røros sentrum og boligområdene i Gjøsvika. De fleste har tatt ned julepynten, og lagt den i esker for å skinne igjen om ett år. Selve treet har skiftet status til restavfall. Det advares mot å brenne juletreet selv, fordi det kan...
torsdag 11:33 Rørosnytt
+ Rindal skimuseum inn i MiST
Generalforsamlingen i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) har vedtatt at Rindal skimuseum blir tatt inn i MiST med virkning fra 1. januar 2021. Det forutsettes at Rindal kommune som eier av bygg og samlinger fortsatt tar det økonomiske ansvaret for vedlikehold og investeringer i egne eiendommer og...
torsdag 10:20 Rørosnytt
Forlenger minimumstilbudet på fly
Pressemelding fra Regjeringen - Fly er viktig for næringslivet og for folk i et langstrakt land som Norge. Mange er avhengig av å fly for å komme seg til sykehus eller andre viktige avtaler, og det har derfor vært viktig for regjeringen å sikre et grunntilbud av flyruter i den...
torsdag 08:12 Rørosnytt
+ Tilskudd til tilstandsrapport
Byantikvaren har gitt Røros Brukt & Antik ved Gunn Heidi Kvernrød, tilsagn om tilskudd på inntil kr. 40 000,- til utarbeidelse av tilstandsrapport for forsamlingslokalet Solheim i Hitterdalen. Røros Brukt og Antik har søkt om tilskudd til utarbeidelse av tilstandsrapport med...
onsdag 20:35 Rørosnytt
+ Deltar ikke i etablering av felles kulturminneforvalter
I et brev til Røros kommune har Engerdal kommune varslet om at de ikke deltar i etablering av felles kulturminneforvalter i Røros Bergstad og Cirkumferensen. Formannskapet i Engerdal behandlet saken 17.11.20. Engerdal gjorde følgende vedtak: Engerdal kommune deltar ikke i etablering av felles...
onsdag 17:46 Rørosnytt
Røros kommune: Egen nettside for koronavaksinering
Røros kommune har opprettet en egen side for spørsmål angående koronavaksineringen.
onsdag 16:18 Nea Radio
+ Vil ha obligatorisk testing på grensen
På pressekonferansen i dag sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland at regjeringen har som mål å ha obligatorisk testing på grensen. De jobber nå med å styrke testkapasiteten og oppretter et nasjonalt telefonsenter som skal følge opp innreisende. Når dette...
onsdag 15:46 Rørosnytt
Måtte flytte inn på hotellet
Etter nye nedstengninger er reiselivsnæringen på nytt hardt rammet. Bergstadens Hotel er ikke noe unntak. Der har toppledelsen flyttet inn på hotellet med familiene sine for å holde hjulene i gang.
onsdag 15:42 Nea Radio
Falsk trusselmail i omløp
I morgentimene i dag har mange meldt fra til politiet i Trøndelag om at de har fått en e-post som inneholder en trussel , og krav om at det gjøres en innbetaling i Bitcoin via ei lenke. Trusselen går ut på at om pengene ikke blir overført, sendes en video med den som er...
onsdag 15:12 Rørosnytt
+ Pålagt å forbedre avtrekk
Arbeidstilsynet har gitt Røros dører og vinduer pålegg om tiltak for å redusere risiko for kjemisk helsefare. Pålegget gjelder å gjennomføre kartlegging og risikovurdering, tiltak for å redusere risiko og forbedre ventilasjon og prosessavsug. Bakgrunnen for...
onsdag 10:28 Rørosnytt
Holtålen: Innbyggerne inviteres til en spørreundersøkelse
Sammen med Distriktssenteret har kommunen laget en spørreundersøkelse om livet og fremtiden i Holtålen. Nå vil de ha svar fra innbyggere og alle som vurderer å flytte til til kommunen.
onsdag 07:00 Nea Radio
Gjør mer for de som sliter, Erna Solberg!
Leserinnlegg fra Hilde Danielsen: Norge er nedstengt på ny, og i et svært pressa arbeidsmarked er statsministerens løsning er å be folk søke nye jobber. Det holder ikke. Vi må ha en kraftfull ny sosial krisepakke. I Trøndelag fylke er det 6572 personer som i desember var...
tirsdag 20:15 Rørosnytt
TRØNDELAG

Planlegging av bomprosjekt på fv. 30 mellom Støren og Røros er i gang
Pressemelding fra Trøndelag fylkeskommun Trøndelag fylkeskommune starter nå arbeidet med reguleringsplaner for seks delstrekninger mellom Støren og Singsås i Midtre Gauldal kommune. Reguleringsplanleggingen er en del av forberedelsene til Trøndelag fylkeskommunes arbeid med...
tirsdag 19:48 Rørosnytt
Innsamling av juletrær
Torsdag 14. januar blir det innsamling av juletrær i Røros sentrum inludert boligområdene i Gjøsvika. Trærne må settes ved vei før kl 07.00.
tirsdag 18:55 Røros kommune
– Vi venter i spenning
Pressemelding fra Femundløpet Med omlag 140 påmeldte deltakere til årets Femundløp, venter vi nå bare på signaler fra sentrale myndigheter om løpet kan gå som planlagt. Senest søndag kveld var sjekkpunkter og administrasjon i møte om situasjonen, og...
tirsdag 10:35 Rørosnytt
Sesong for pipebrann
Med heftige kuldegrader og mye vedfyring er man nå inne i en periode hvor pipebrann kan oppstå. Dette kan få kraftige konsekvenser.
tirsdag 07:00 Nea Radio
Ønsker å redde serveringsbransjen
SV ønsker nå at det skal legges penger på bordet for å redde en hardt rammet serveringsbransje og deres ansatte. 

mandag 22:04 Nea Radio
Stor nedgang i passasjertallet ved Røros Lufthavn
Ned 85 prosent i desember.
mandag 20:10 Nea Radio
+ Avslag på optimal trasé
Femundløpet søkte Dovrefjell nasjonalparkstyre om dispensasjon til å ha en ny trasé inn og ut fra sjekkpunkt Orkelbogen i Knuthø landskapsvernområde, men fikk enstemmig avslag. - Jeg må være politisk korrekt og si at den beslutningen må vi ta til...
mandag 16:18 Rørosnytt
Vi skal skape verdier og arbeidsplasser
Leserinnlegg fra Ingvill Dalseg, fylkespolitiker for Høyre Høyere skatter og nei til EØS er ikke det vi trenger når vi skal skape nye arbeidsplasser etter at koronapandemien er bekjempet. Smitte og nødvendige smitteverntiltak påvirker næringslivet raskt, slik vi så...
mandag 14:49 Rørosnytt
+ Kjære Abid!
I 2002 åpnet Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland Vinterfestspill i Bergstaden. Siden da har både dronning og flere andre kulturministere gått i hennes fotspor som festspillåpnere. Valgjerd Svarstad Haugland, som nå har vært styreleder i Vinterfestspill i Bergstaden i siden...
mandag 14:22 Rørosnytt
+ Landets største nedgang i passasjertall
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
mandag 11:19 Rørosnytt
Regjeringen forlenger permitteringsperioden
Pressemelding fra Regjeringen Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også for alle dagpengemottakere, slik at de som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli. Bedrifter som når maksimal...
mandag 10:49 Rørosnytt
Nytt styre i Røros AUF
Røros AUF er klar for et aktivt valgår med nytt styre ved roret.
søndag 10. januar Nea Radio
Fortsetter som leder i Røros AUF
Pressemelding fra Røros AUF Onsdag 6. januar hadde Røros AUF et vellykket digitalt årsmøte, med underkant av 30 deltakere. Her fikk vi lagt frem et politisk program for 2021, som det ble en god debatt rundt. Vi fikk også valgt et nytt styre, som framover vil bestå av leder...
søndag 10. januar Rørosnytt
+ Sommer og vinter ved Quintusvollen
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
søndag 10. januar Rørosnytt
Varslet om dødsfall
Pressemelding fra Statsforvalteren i Trøndelag Lørdag fikk Statsforvalteren i Trøndelag beskjed om et dødsfall i forbindelse med koronavaksine. En eldre sykehjemspasient i fylket døde få dager etter å ha fått vaksine. Foreløpig dødsårsak gir...
lørdag 9. januar Rørosnytt
+ Langt fra normalt
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
lørdag 9. januar Rørosnytt
+ Januardag på Storwartz
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
fredag 8. januar Rørosnytt
Rundtur på solsnu
Hunden Lucky liker å gå på tur. Som navnet tilsier går det ofte hundens vei, for eieren Reidun Roland deler den samme interessen. De to har fast rute flere ganger om dagen. The post Rundtur på solsnu first appeared on Rørosnytt.no.
fredag 8. januar Rørosnytt
Lavt risikonivå på Røros
Kommunene må nå avgi ukentlig rapport til Statsforvalteren om smittesituasjonen.
fredag 8. januar Nea Radio
Holtålen: Anmelder viltpåkjørsel
Sjåfør unnlot å varsle etter påkjørsel av rådyr i Haltdalen.
fredag 8. januar Nea Radio
Risikonivå for smitte i Røros per 8. januar 2021
Pressemelding fra Røros kommune Fra januar skal kommunene ukentlig vurdere risikonivå i sin kommune, og rapportere dette til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Risikonivået danner grunnlag for hvordan situasjonen må håndteres videre – både i kommunen og i...
fredag 8. januar Rørosnytt
Risikonivå for smitte i Røros per 8. januar 2021
Status på risikonivået i Røros kommune per 8. januar 2021
fredag 8. januar Røros kommune
+ 22 nye smittetilfeller i Härjedalen
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
fredag 8. januar Rørosnytt
+ Norske Reindriftsamers landsforbund krever 41,7% økning
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
fredag 8. januar Rørosnytt
+ Lasskjørardram også uten Rørosmartnan
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
fredag 8. januar Rørosnytt
TRØNDELAG

SpareBank 1 SMN deler ut en million til midtnorske talent
Pressemelding fra SpareBank 1 SMN Nå ønsker SpareBank 1 SMN å dele ut en million kroner i stipend til unge talenter fra Midt-Norge. Banksjef Eivind Langseth mener det er ekstra viktig å heie på ungdommen, som virkelig rammes av koronapandemiens konsekvenser. Dette blir 24. gang...
fredag 8. januar Rørosnytt
+ Søkte om penger, fikk lykke til
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
fredag 8. januar Rørosnytt
Kunst i Bergstaden avlyst
Jubileet utsettes til 2022.
fredag 8. januar Nea Radio
Ålen Skisenter: Åpner i helga
Men store deler av anlegget har ennå alt for lite snø til å åpne.
torsdag 7. januar Nea Radio
+ Kaldt og vakkert
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
torsdag 7. januar Rørosnytt
+ Inne i viktig uke
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
torsdag 7. januar Rørosnytt
Tre besøkende på Røros har testet positiv på covid-19 i sin hjemkommune
Pressemelding fra Røros kommune Tre besøkende som var på Røros fra 30. til 31. desember i dag har testet positivt på covid-19. Smittesporing gjøres av personenes hjemkommune i henhold til rutinene for smittesporing. De smittede har ingen definerte nærkontakter...
torsdag 7. januar Rørosnytt
Tre besøkende på Røros har testet positiv på covid-19 i sin hjemkommune
ingen kjent smitte på Røros per 7. januar 2021
torsdag 7. januar Røros kommune
Haltdalen: Reddet fra elvebredden
Ambulanse er på stedet.
torsdag 7. januar Nea Radio
Røros: Vinterens kaldeste
Minus 30.3 grader ved Røros lufthavn.
torsdag 7. januar Nea Radio
Slik kan du lage nydelig kunst av kulda
Lillian Sandnes i Visit Røros er vandt med kulda, men nå som gradestokken kryper nærmere enn 30 minusgrader kan man skape nydelig kunst med litt vann. Se hvordan du kan lage disse nydelige snøkulene fra da hun var med direkte på God morgen Norge.
torsdag 7. januar TV 2
+ Årets første under -30
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
torsdag 7. januar Rørosnytt
Byggesak har åpent for publikum
Byggesak har åpent for publikum
torsdag 7. januar Røros kommune
+ Frontal skal inn i Trondheimsmarkedet
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
torsdag 7. januar Rørosnytt
+ Nybygg og ombygging ved Rørosmuseet
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
onsdag 6. januar Rørosnytt
+ Ny sjef klar for spennende utfordringer
Bli abonnent For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement. Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or...
onsdag 6. januar Rørosnytt
Nå kan du enkelt registrere dine nærkontakter hvis du tester positivt på koronatest
Pressemelding fra Røros kommune Vi har nå tatt i bruk en tjeneste for selvregistrering av nærkontakter. Det betyr at personer som tester positivt på covid-19, selv kan registrere sine nærkontakter via et elektronisk skjema. Smittesporingsteamet får da automatisk liste over...
onsdag 6. januar Rørosnytt
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RØROS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL