Røros
Glimt fra miljødagen
Røros Handelsstand og Røros Kommune arrangerte i dag Barnas lørdag og miljødag for hele familien. Og både små og store deltok på arrangementet. Her er noen glimt fra dagen. Husflidslaget viste kreativt bruk av restegarn og stoffbiter. Foto: Tove...
lørdag 16:08 Rørosnytt
Støtter ikke Vinje-senteret
Røros kommune har avslått en søknad fra Vinje kommune om støtte til Vinje-senteret. Avslaget er begrunnet med at søknaden faller utenfor retningslinjene til Røros kommune når det gjelder tilskudd innenfor kulturområdet. Retningslinjene krever at søker...
lørdag 00:29 Rørosnytt
Kurs: grunnleggende norskopplæring – med fokus på arbeids- og samfunnsliv
I høst arrangeres det to ulike kurs i grunnleggende norskopplæring, med fokus på arbeids- og samfunnsliv. Kurs nivå A1 Kurset er for deg som ikke kan norsk eller kan litt norsk fra før og ønsker å bli flinkere i å snakke, skrive og lese norsk, samt styrke...
fredag 11:55 Røros kommune
Fikk toppkarakter fra Riksantikvaren likevel
15 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner. Røros kommune er likevel blant kommunene som fikk toppkarakter. I en pressemelding som ble sendt ut i går om Riksantikvarens kommunerangering fikk Røros 6 poeng og var et stykke ned på listen. I en...
torsdag 17:00 Rørosnytt
Internasjonal dag for eldre – bli med på markeringa!
Røros Eldreråd og Den kulturelle spaserstokken Røros markerer Den internasjonale eldredagen 1. oktober.  Her på Røros gjør vi dette gjennom å invitere til kulturmønstring på Storstuggu – hvor seniorer fra 55 år og oppover har meldt seg...
onsdag 23:52 Røros kommune
Fikk toppkarakter fra Riksantikvaren likevel
15 kommuner får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner. Røros kommune er blant kommunene som fikk toppkarakter. Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk...
onsdag 15:44 Rørosnytt
Spredning av husdyrgjødsel
Minner om at det i perioden 1. september til 1. november kun er tillatt å spre husdyrgjødsel dersom den pløyes ned innen 18 timer. Det skal aldri spres på snødekt eller frossen mark. Her finner du Forskrift om organisk gjødsel. Innlegget Spredning av husdyrgjødsel...
onsdag 13. september Røros kommune
Varsku her!
I år er det 40 år siden Røros Kobberverk (1644–1977) ble nedlagt etter 333 års drift. Rørosverket var i sin tid Norges største kobberverk og landets nest største arbeidsplass innen bergverk. Dette markeres med minner og mimring fra verkets siste driftstid. ...
tirsdag 12. september Røros kommune
TRØNDELAG

Satser på Røros
Fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik sier han vil satse på videregående skole på Røros fremover. Sandvik var i dag på Rørosbesøk sammen med Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen. Ved Røros Videregående skole fikk Tore...
torsdag 7. september Rørosnytt
Ikke Norges musikkommune
Røros ble ikke Norges musikkommune. Røros var sammen med ni andre kommuner nominert til Norges musikkommune 2017. Norsk musikkråd har hvert år siden 2013 kåret en norsk kommune som har utmerket seg i arbeidet med å tilrettelegge for lokalt musikkliv. Gloppen er Norges...
torsdag 7. september Rørosnytt
Innstiller på at Røros innlemmes i det samisk forvaltningsområdet
Regjeringen sender i dag søknaden fra Røros kommune om å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk på høring. Dette ble offentliggjort i en pressemelding på Kommunal- og moderniserinsdepartementet i dag. Statsråd Sanner er glad for at Røros har...
onsdag 6. september Røros kommune
Vedtak om rotenonbehandling av Gjettjønna
Miljødepartementet (MD) har gjort vedtak om å tillate bruk av rotenon i Gjettjønna. Rotenonbehandlingen vil foregå 13. og 14. september. MD har i vedtaket satt vilkår for gjennomføringen av tiltaket, og med bakgrunn i disse vilkåra er det blant annet gitt anledning til...
onsdag 6. september Røros kommune
Etablereropplæring høsten 2017
Ønsker du å starte bedrift? Har du drevet ei stund og trenger påfyll? Har du en idé du gjerne skulle testet ut? Da kan du delta på etablererkurs fra 18. oktober. Hedmark Fylkeskommune og AB Utvikling, i samarbeid med Rådhuset Vingelen holder i høst nytt etablererkurs for...
onsdag 6. september Røros kommune
Valglokaler og åpningstider
Valgdagen for stortings- og sametingsvalg er satt til mandag 11. september 2017. Her kan du stemme på valgdagen 11 september 2017: Verket Røros / Røros gymnastikkbygg kl. 09.00-20.00. Brekken samfunnshus kl. 12.00-19.00. Glåmos samfunnshus kl. 12.00-19.00. På valgdagen 11....
onsdag 6. september Røros kommune
Jansen og Sletten | Verdensarven i lokalsamfunnet
På hvilken måte kan verdensarvstatus være en ressurs for lokalsamfunnet og hvilken betydning har det? Kom og hør Sigrid M. Jansen, daglig leder av Rørosregionen Næringshage og Odd Sletten, direktør ved MiST Rørosmuseet og verdensarvsenter for Røros bergstad...
tirsdag 5. september Røros kommune
Kartlegger demens
Hukommelsesteamet i Røros kommune ble startet opp i september i fjor. Jobben med kartlegging startet på nyåret 2017. Teamet består av personer med utdanning innenfor fagfeltet demens. Alle i teamet har taushetsplikt og omsorgstjenesten involveres ikke før det er behov for det. ...
tirsdag 5. september Rørosnytt
Hvem fortjener å få årets frivillighetspris?
I Røros kommune har vi en stor og aktiv frivillighet. Den frivillige innsatsen som legges ned er svært viktig for samfunnet vårt. For å rette ekstra oppmerksomhet, og hedre enkeltpersoner og/eller lag/organisasjoner som utfører en særlig frivillig innsats og engasjement til...
fredag 1. september Røros kommune
Ønsker kandidater til Frivillighetsprisen
Røros kommune ønsker kandidater til Frivillighetsprisen 2017. Her er en pressemelding som Røros kommune har sendt ut i dag: I Røros kommune har vi en stor og aktiv frivillighet. Den frivillige innsatsen som legges ned er svært viktig for samfunnet vårt. For å rette...
fredag 1. september Rørosnytt
Fylkesmannen anbefaler ROBEK-utmelding
Fylkesmannen orienterte i kveld Kommunestyret om at har de har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å melde Røros kommune ut av ROBEK-lista. Formelt sett er ikke Røros kommune ute av ROBEK-lista før KMD besvarer denne henvendelsen. Likevel fremhevet Fylkesmannen at...
torsdag 31. august Røros kommune
Rørosprosjektet: – Ny akuttbil løfter helsetilbudet på Røros
Fra og med mandag 4. september blir en akuttbil/legevaktsbil fast stasjonert på Røros. Akuttbilen vil være bemannet alle hverdager mellom kl. 10.00 – 22.00 og tilgjengelig for den interkommunale legevakta 24 timer i døgnet. Rørosprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom...
torsdag 31. august Røros kommune
Spyling av vannledninger
Røros kommune varsler om spyling av vannledninger. Spylingene vil foregå tirsdag den 5/9 og 7/9. Alle abonnenter tilkoblet Røros vannverk og som har beliggenhet lavere enn An-Magritsveien, kan i perioder bli berørt med trykkfall og i verste fall bli uten vann. Spylingene vil...
tirsdag 29. august Rørosnytt
Valg 2017 – forhåndsstemming
Forhåndsstemmeperioden er nå godt i gang og varer frem til fredag 8 september. Du kan forhåndsstemme på kommunens servicetorg, Bergmannsgata 23, fra kl. 08.00-15.00 alle hverdager. Utvidet åpningstid Tirsdag 5. september og onsdag 6. september har Servictorget åpent til kl....
tirsdag 29. august Røros kommune
Kvitsanden barnehage
Hovedtrekkene i rapporten fra miljøkartlegginga viser ingen funn av asbestpartikler i innelufta eller i noen luftekanaler. Målsetningen er å gjenoppta drift i Eggabygget, etter at nødvendige tiltak er utført og arbeidstilsynet har gitt sin godkjenning. Et eksternt firma kartlegger...
tirsdag 29. august Røros kommune
Fokus på klima
Torsdag kveld sparkes Røros kommunes klimadager i gang med et foredrag av miljøpioner Ragnhild Hammer på kommunestyret. Deretter går det slag i slag gjennom hele september. Her er en pressemelding som er sendt ut om Røros kommunes klimadager: Røros kommune skal bidra til at...
mandag 28. august Rørosnytt
8 grunner til hvorfor DU bør få med deg kommunens klimadager!
Røros kommune skal bidra til at Norge blir et lavutslippssamfunn, og vi trenger DIN hjelp. Røros kommune er i år i gang med å revidere klima og energiplanen. At små tettsteder som Røros lykkes i klimaarbeidet er helt avgjørende for at vi lykkes med de globale...
fredag 25. august Røros kommune
Ny forside på Røros kommune sin nettside
Arbeidet med våre nettsider tar hele tiden nye steg, og vi utvider nå løsningen ytterligere. Forsiden vil nå inneholde mer av funksjonaliteten som vi ser brukes oftest. Blant annet løfter vi frem nyheter og en del snarveier som gjør at nettløsningen får mer...
fredag 25. august Røros kommune
Fagdag – rydding av beiter
Hvordan rydde områder i utmark slik at en får gode beiter, og hvordan vedlikeholde disse? Velkommen på fagdagi Vangrøftdalen i Os kommune fredag 1. september! Gode utmarksbeiter er en svært viktig ressurs for landbruket. Gjengroing av utmarksbeiter er en stor utfordring i hele fylket....
fredag 25. august Røros kommune
TRØNDELAG

Kulturmønstring for seniorer 1. oktober
I år som i fjor inviterer Røros Eldreråd i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken Røros til markering av Den internasjonale eldredagen. Den internasjonale eldredagen er en FN-dag – hvor målet er å rette oppmerksomhet mot forskjellige temaer og problemområder i...
onsdag 23. august Røros kommune
Prøvefiske i Gjettjønna
Studenter fra Høgskolen på Evenstad (HINN) skal denne uka undersøke fiskesamfunnet i Gjettjønna, før den planlagte rotenonbehandlingen i september. Arbeidet vil pågå fra onsdag til fredag. Det er knyttet spenning til om arbeidet vil avdekke flere individer av...
tirsdag 22. august Røros kommune
Ny lov om skolemiljø – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Den nye loven skal sikre nulltoleranse mot mobbing og sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er...
tirsdag 15. august Røros kommune
Tar vare på fjelltradisjonene
Fra å være en liten protestaksjon, har lille Rørosmeieriet blitt stor på mat laget på tradisjoner og lokale råvarer.
søndag 6. august Nationen
- Reklamer og skilt skaper et levende sentrum
Miljøpartiet de grønne (MDG) sitt forslag om å renske Rørosgatene for reklame og forstyrrende elementer, skaper reaksjon hos butikkeiere i Kjerkgata.
tirsdag 25. juli Arbeidets Rett
Gammel brannpumpe fra Røros har havnet på auksjon i Hodalen
Klenodier på olsokauksjon.
tirsdag 25. juli Arbeidets Rett
Femundløpet utvider staben og vil sikre tv-dekning men først må pengene på plass
Med forbehold om formell godkjenning av finansiering, søker Femundløpet AS en person med tæl og vilje til å videreutvikle et løpet, som er ett av…
tirsdag 25. juli Arbeidets Rett
Evy/Maren åpner "Elden-utstillingen" tirsdag kveld
Det nærmer seg premiere på Elden, og kvelden før kvelden tjuvstarter galleristene Ellen Kristine Klemmetvold og Sigrid M. Jansen i Kunst og kaos.
tirsdag 25. juli Arbeidets Rett
Jo Bjørner spiller fortelleren
Gjennom 23 år i Elden har Jo Bjørner Haugom vært innom en haug med roller. I år står en ny rolle for tur.
tirsdag 25. juli Arbeidets Rett
I gang med midlertidig paviljong
Sør-Trøndelag fylkeskommune sa i 2015 ja til å pusse opp og bygge på Røros videregående skole. Arbeidet er nå satt i gang med å bygge en midlertidig paviljong som vil romme 4 klasserom og kontor til skolens administrasjon. Her vil deler av den...
mandag 24. juli Rørosnytt
Havnet på midtrabatten
Noen vogntog fra Latvia fikk problemer da de skulle svinge av fra Johan Falkbergets vei og inn på Sundveien i 1-tiden i dag. Vogntogene viste seg å være for brede og lange og kjørte derfor inn i midtrabatten. Hendelsen førte til noe skader på fundamentet på midtrabatten...
mandag 24. juli Rørosnytt
Hørt om lastebilene som var litt for lange for dette krysset?
Sjåførene skrudde ned veiskilt for å klare svingen. Politiet: – Tanken var god, men ...
mandag 24. juli $ Arbeidets Rett
Hvem eier disse hestene?
Hestene ble gjenforent med eieren mandag kveld, melder Røros lensmannskontor.
mandag 24. juli Arbeidets Rett
Innblikk i seks kulturminner
Med Kulturminnefondets nyeste bok «Innblikk», gir fotograf og rørosing Tom Gustavsen leserne visuelle historier fra seks av prosjektene Kulturminnefondet har støttet. Dette skriver Kulturminnefondet i en pressemelding. Siden i fjor høst har Gustavsen reist rundt til de seks ulike...
mandag 24. juli Rørosnytt
Etterlyser eier
Politiet har fått inn melding om at disse to hestene savner eieren sin. De de ble i dag funnet gående løs på Røros. – Hestene ble funnet ved Femundsveien og ble tatt hånd om av noen private som bragte de til en stall. Begge ser ut til å ha det godt. Det er ikke...
mandag 24. juli Rørosnytt
Bane Nor: – Bittert at vi ikke fikk midlene vi ba om
Bane Nors støtte til å sikre planoverganger på Rørosbanen ble kuttet fra rundt 100 millioner kroner i fjor til 44 millioner i år.
mandag 24. juli Østlendingen
4 000 kroner skiller dyreste og billigste kommune
SSB (Statistisk sentralbyrå) utfører årlig en undersøkelse av kommunale avgifter for Huseiernes Landsforbund. Undersøkelsen avdekker store sprik i hvor mye man må betale i kommunale avgifter og eiendomsskatt i de forskjellige kommunene i Norge. I følge...
søndag 23. juli Rørosnytt
Frekk tyv stjal fra klestativ i gata
Med sola kom trafikken og folk i gata på Røros. Butikkene viser fram det de har av klær og salgsvarer også utenfor butikkdøra, og fredag…
søndag 23. juli Arbeidets Rett
- Man må bare forsone seg med snødeponiet
Langs Hitterelva, en kort spasertur unna Slegghaugan, har Røros kommune et deponi for snøen som legger seg i sentrumsgatene om vinteren. Etterhvert som snøen tiner…
søndag 23. juli Arbeidets Rett
TRØNDELAG

Tilbake til Ålen
Å prestere i den nye jobben er blant det viktigste i Bjørn Flagestads liv akkurat nå.
søndag 23. juli $ Arbeidets Rett
Bort med reklamebukker - inn med felles skiltstolper i Rørosgatene.
Trondheim og Oslo har allerede gjort det- nå har Miljøpartiet de grønne latt seg inspirere, og vil gjøre det samme i gatene på Røros. De vil også fjerne alt som både sperrer og sjenerer fortauet i gatene.
søndag 23. juli $ Arbeidets Rett
Badetur endte med søppelplukking
I går ettermiddag var familien Ryen/Holthe på tur til Rundtjønna for å bade. Alt var da i skjønneste orden ved badeplassen, men slik var det ikke 4 timer senere. To av jentene i familien, Emma Ryen og Åshild Holthe, dro på kvelden tilbake til badeplassen for å ta en...
lørdag 22. juli Rørosnytt
Torsdagskveld med fokus på blodmat
I sommersessongen arrangerer Rørosmuseet Torsdagskveld I Sleggveien, et gratis arrangement med focus på kultur og tradisjoner. I dag var det blodmat som sto på planen og Brekken Kvinne- og Familielag var på plass i Sleggveien med blodpudding og blodhyllkake, samt vanlig hyllkake. ...
torsdag 20. juli Rørosnytt
Bris og Garmin skal redde folk fra nød og krise
Sammen med eier Anne Kathrine Dille holder de kurs på hjemmebane.
torsdag 20. juli $ Arbeidets Rett
Endelig skinner sola på Staa!
24 liter softis og over 20 grader i sola
torsdag 20. juli $ Arbeidets Rett
Av veien i Falunveien
En varebil har delvis kjørt av veien vis a vis Rema 1000 i Falunveien. Nå rundt klokka fem har den stått på veiskuldra i over…
torsdag 20. juli Arbeidets Rett
Unni Ryen er tilbake
Etter to år borte fra Eldenscena skal Unni Ryen tilbake.
torsdag 20. juli $ Arbeidets Rett
Dyrk – Fra Telneset til Røros, AVLYST
Røros Delikatesse skulle i morgen få besøk av innehaver av Dyrk Mølle, Ingrid Gardseth, og inviterte i den forbindelse til hyggelig matprat. De ser seg nå nødt til å avlyse matpraten da Gardseth er blitt syk og kan av den grunn ikke komme. Daglig leder ved...
torsdag 20. juli Rørosnytt
Flammer i Trevarefabrikken
Tirsdag kveld åpner skuespiller Evy Kasseth Røsten kunstutstillingen FLAMMER i galleriet KUNST & KAOS i Trevarefabrikken på Røros. Utstillingen er kunstneren Ståle Gerhardsens første separatutstilling i Bergstaden, men rørosingene har allerede fått en smakebit...
torsdag 20. juli Rørosnytt
Svært viktig for flyplassen
– En underkommunisert ting i Røros-samfunnet er at vi har hatt en av Norges mest aktive flyskoler de siste 30 årene. Tor Sandnes har drevet…
torsdag 20. juli $ Arbeidets Rett
Rimelighetens grenser
Røros: Da-tiden. Da avisskribenter var regnet blant samfunnets intellektuelle og byråkrati var lovnader på folkemunne. Da en vannpost ikke var en kosmetisk gjenstand markert…
torsdag 20. juli $ Arbeidets Rett
Vil at Rørosfly består
Tor Agne Wahl Sandnes' flyskole har i lang tid regjert i luftrommet over Røros. Han vil gjøre sitt for at selskapet og aktiviteten vedvarer.
torsdag 20. juli $ Arbeidets Rett
Dyrk – Fra Telneset til Røros
Røros Delikatesse er en av svært få utsalgssteder for melet til Dyrk Mølle på Telneset i Tynset kommune. Sammen med Bakeriet Røros er vi derfor en stor kunde hos Dyrk. Det gleder oss å ønske Dyrk velkommen til Røros Delikatesse for å fortelle om sitt...
torsdag 20. juli Rørosnytt
Leighgården skal males
Arbeidet med tilbakeføring til Leighgårdens 50-tallsfarger er nå begynt og man kan vente å se stillas i Bergmannsgata. Fargene skal tilbakeføres til da fasaden ble bygget om i 1950, og byggets restaurerte våpenskjold skal også monteres.
torsdag 20. juli $ Arbeidets Rett
Kjører kurs for frivillige i Elden
Skuespilleren Joakim Nätterqvist arrangerer i år to kurs i skuespillerteknikk for frivillige aktører i musikkspelet Elden. Han er en dreven skuespiller med flere filmer og TV-serier bak seg. Selv har han rollen som soldaten, Niklas, i spelet som har premiere 26. juli. Det første kurset ble...
onsdag 19. juli Rørosnytt
Ny tiltakspakke vil gjøre det lettere å felle ulv
Regjeringen varslet på torsdag om en ny tiltakspakke som vil gjøre det enklere og raskere å felle ulv som befinner seg i beiteprioriterte områder. Tiltakene vil tre i kraft så raskt som praktisk mulig. Dette skriver Klima- og miljødepartementet i ei pressemelding. Tiltakene...
onsdag 19. juli Rørosnytt
Bli kjent med karolinerne
26. juli var det premiere på Elden 2017, og i dag er siste forestilling. Over 100 personer har deltatt på scenen i både små og store roller. Vi har pratet med flere av de frivillige som har vært med under årets Elden, og du kan treffe dem her.
onsdag 19. juli $ Arbeidets Rett
Øvelse med Sea King og redningshunder
Et Sea King Helikopter fra Ørlandet har i dag trent sammen med Norske Redningshunder (NHR) i forbindelse med NHRs Hovedkurs Ettersøking Midt-Norge på Røros. – Øvelsen vi har drevet med i dag med helikopteret er veldig viktig i forhold til tilvenning både for hund og...
onsdag 19. juli Rørosnytt
TRØNDELAG

Rørosmeieriet kan bli Årets lokalmatgründer
Rørosmeieriet er utropt til en av 6 finalister i Årets lokalmatgründer 2017. Kåringen er et samarbeid mellom Hanen, Nationen og Norgesgruppen. Målet deres er å finne den beste gründeren innen lokalmat og entreprenørskap. Da Rørosmeieriet ble stiftet i...
onsdag 19. juli Rørosnytt
Glåmosing flytter fra Stavanger for å bli installasjonssjef på Røros
Erik Gerber fra Glåmos er ansatt som installasjonssjef ved Røros E-verk. Han flytter dermed tilbake til hjemlige trakter etter 14 år i Stavanger.
onsdag 19. juli $ Arbeidets Rett
Redningshelikopteret som landet på Røros øver med Norske Redningshunder
Rørosingene og andre i regionen har vent seg til helikopterlyd over hodene gjennom helga, da NRK og Sommertoget har fartet på kryss og tvers…
onsdag 19. juli Arbeidets Rett
Endret soneinndeling for driftstilskudd
Driftstilskudd for melkeproduksjon og driftstilskudd for spesialisert kjøttfeproduksjon har geografisk differensierte satser. Den geografiske soneinndelingen ble endret for disse tilskuddene i sist jordbruksoppgjør. Nå er det sonene for arealtilskudd som blir brukt. Det er to soner for...
onsdag 19. juli Rørosnytt
Femundløpet endrer løpsreglementet for å øke fokuset på dyrevelferden
Arrangøren ønsker at deltakerne sjøl skal få bestemme mer av hvor mye og når de skal hvile.
onsdag 19. juli Arbeidets Rett
Daniel Mortenson (f. 1860)
Leserinnlegg av Merika Kroik Jonassen: Jeg viser til Anne Severinsens leserinnlegg i rorosnytt.no som er et motinnlegg til min kronikk om Daniel Mortensson som erklært samehøvding. Leserinnlegget til Anne Severinsen bringer dessverre ikke inn nye momenter av betydning. Det offentlige brukte...
onsdag 19. juli Rørosnytt
Reagerer på Helse Midt-Norges vedtak
Ordfører Hans Vintervold har sendt et åpent brev til helse og omsorgsminister, Bent Høie, etter det ble kjent at LHL-klinikkene Røros tapte 16 døgnplasser etter anbudskonkurransen tidligere i sommer. I brevet ber Vintervold helse og omsorgsminister vurdere anbudsprosessen i Helse...
tirsdag 18. juli Rørosnytt
SV: – Alle som spør bør få et rungende ja på søknad om barnehageplass
SV vil garantere full barnehagedekning i Røros. – Dette er uhyre viktig omdømmebygging, sier Bjørn Salvesen.
tirsdag 18. juli $ Arbeidets Rett
Feiret 60 år med fly
I dag er det 60 år siden det første passasjerflyet, ”Per”, landet på Røros lufthavn. Lufthavnen ble bygget i rekordfart, men det var ikke bare enkelt a få en flyplass til Røros i 1957. Blant annet var det stor konkurranse med Tynset som også ønsket...
tirsdag 18. juli Rørosnytt
Bobiler kan parkere på Øra i sommer
Røros Idrettslag gir parkeringstilbudet til bobiler på Øra stadion i et toårig prosjekt.
tirsdag 18. juli $ Arbeidets Rett
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RØROS

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL