Rollag
Anbud: Vedlikehold av kommunale veger i Rollag
Anbud for vedlikehold av kommunale veger i Rollag er nå lagt ut på Doffin.no
torsdag 12:36 Rollag kommune
Kunngjøring om forhåndsstemming
Innenriks velgere som ønsker å forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet 12. august til 6. september 2019. På Rollag Bygdeheim blir det forhåndsstemming tirsdag 3. september. Det er også anledning til å søke om hjemmestemmegivning for velgere som på...
fredag 9. august Rollag kommune
Reguleringsplan: Gverset-Svartlie 2018004
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 er ovennevnte reguleringsplan utlagt til offentlig ettersyn her og på Rollag kommunehus frem til 03.09.2019. Klikk for mer informasjon og plandokumenter
mandag 22. juli Rollag kommune
Ledig stilling: Ergoterapeut
Rollag kommune har en ledig 80% fast stilling som ergoterapeut fra 01.01.2020. Søknadsfrist er 30.08.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
torsdag 18. juli Rollag kommune
Står du i manntallet?
For å stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå innført i manntallet i en kommune. Du føres inn i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret den 30.juni. Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn t.o.m. 9.september.
fredag 12. juli Rollag kommune
Skoleruta 2019/2020
Skoleruta for Rollag 2019/2020 er nå tilgjengelig. 1.Klasse starter kl 09:30 første skoledag. Vi møtes ved flaggstanga. Øvrige klasser starter kl. 08:45. Vi møtes i gymsalen for MOT-samling. God sommer.
fredag 5. juli Rollag kommune
Generelt bålforbud
Rollag kommune minner om det generelle bålforbudet som varer fra 15.april til 15.september. I denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark. Det betyr at du ikke kan fyre opp bål, engangsgrill eller bålpanner i skog og utmark. Vi oppfordrer alle til...
mandag 1. juli Rollag kommune
Valg 2019 - forhåndsstemme?
Tidlig stemmegivning starter mandag 1.juli, mens ordinært forhåndsstemmegivning starter 12.august. Klikk for å lese mer.
fredag 28. juni Rollag kommune
BUSKERUD

Sommer i Numedal 2019
Besøk våre vakre bygdetun, se vårt rikholdige Middelalderukeprogram. Les mer om det som rører seg i Numedal i vårt varierte m...
torsdag 20. juni Rollag kommune
Ledige helgestillinger Helse og Omsorg
Rollag Bygdeheim og Hjemmetjenesten har nå flere ledige helgestillinger som helsefagarbeider med ønske om snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 17.7.2019. Klikk her for å lese utlysningen.
onsdag 19. juni Rollag kommune
"Oppdage Numedal" - Aktiviteter i sommerferien 2019.
Det er fortsatt ledige plasser på de ulike aktivitetstilbudene for sommeren 2019. Klikk her for å lese om du ulike programmene.
tirsdag 18. juni Rollag kommune
Kommunedelplan for Vegglifjell
Rollag kommune jobber med planen og ser at vi trenger en grundig medvirkning for å få en god plan for videre utvikling. Planen vil derfor ikke bli lagt ut på høring før sommeren. Vi ønsker å benytte sommeren til innspill og bearbeiding av planen og legge planen ut...
tirsdag 18. juni Rollag kommune
Endring av reguleringsplan for Årset - Votnedalen
Endringer av reguleringsplan for Årset - Votnedalen, 2014005 ble vedtatt i utvalget for næring, miljø og ressurs den 04.06.2019. Klikk her for mer informasjon.
tirsdag 18. juni Rollag kommune
Hvordan være en betydningsfull voksen for barn i ditt nærmiljø?
Ressursgruppa for BIR (barn i risiko) i Rollag og Nore og Uvdal kommune inviterer til temakveld på Numedalshallen, Norefjord - torsdag 15.08.19 kl. 18:00. Klikk her for mer informasjon om temakvelden....
tirsdag 18. juni Rollag kommune
Farevarsel - lokalt kraftige regn og tordenbyger
Varm og fuktig luft kommer inn over Sør-Norge. Det gir opphav til lokalt svært kraftige regn- og tordenbyger Østafjells fra torsdag ettermiddag. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 mm per time. Berørte områder vil...
torsdag 6. juni Rollag kommune
Døgnåpen vakttelefon
Fra 01.06.2019 har Numedal barneverntjeneste døgnåpen vakttelefon utenom kontorets åpningstid, nummeret er 90509766.
tirsdag 4. juni Rollag kommune
Innsamling landbruksplast 2019
Rollag kommune organiserer innsamling av landbruksplast som kan leveres gratis på søppelplassen i Veggli torsdag 13. juni. kl. 10 - 18
mandag 3. juni Rollag kommune
Hvordan skal fremtidens regionen se ut? Hva skal vi jobbe med og hvordan?
Kongsbergregionen reviderer sin strategi og Regionrådet har vedtatt å legge forslag til ny strategi ut på høring. Høringsfrist er satt til 1.juli 2019. Klikk her for mer informasjon.
onsdag 22. mai Rollag kommune
Melding om fare for styrtregn med flom- og skredfare
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timer. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann...
tirsdag 21. mai Rollag kommune
Madonnaen 10 år - velkommen til jubileet
mandag 20. mai Rollag kommune
Tid for å søke plass i kulturskolen
Nore og Uvdal kulturskole har nå lagt ut sine tilbud for skoleåret 2019/2020, med søknadsfrist 1. juni. Alle søknader skal gå via vårt elektroniske system SpeedAdmin.
mandag 20. mai Rollag kommune
Høring av Regional plan for Hardangervidda 2019 - 2035
På bakgrunn av forslag fra Hardangerviddarådet har fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland lagt ut planforslag for Regional plan for Hardangervidda 2019 - 2035 til høring og offentlig ettersyn med frist for høring 1. juli 2019. Klikk her for mer informasjon.
torsdag 16. mai Rollag kommune
Fastlegehjemmel
Flesberg og Rollag kommuner har ledig fastlegehjemmel. Søknadsfristen er 7. juni 2019.
onsdag 15. mai Rollag kommune
Ledig stilling ved Idrettsskolen
Idrettskolen har en 60% fast stilling som kontorleder. Søknadsfrist 31.05.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
mandag 13. mai Rollag kommune
17.mai-program for Rollag kommune
Årets 17.mai-komité ønsker hjertelig velkommen til feiring av 17.mai i Rollag kommune. Vel møtt!
mandag 13. mai Rollag kommune
Ledig stilling: Arkivleder
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som Arkivleder for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 28.05.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
torsdag 9. mai Rollag kommune
Vegglifjellvegen åpnet fredag 03.mai 2019 kl. 16:00
Inntil videre redusert akseltrykk 6 tonn
torsdag 9. mai Rollag kommune
Miljøgata i Veggli
Veggli Vel og Rollag kommune inviterer til offisiell åpningen av miljøgata i Veggli den 14.mai kl. 10:30. Klikk her for mer informasjon.
torsdag 9. mai Rollag kommune
Offentlig høring av reguleringsplan Årseth-Votnedalen 2
Reguleringsplan for Årseth-Votnedalen 2 er nå lagt ut til offentlig høring. Høringsfristen er 14.juni 2018. Klikk her for mer informasjon og sakens dokumenter.
torsdag 9. mai Rollag kommune
Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Numedal 2019
Kartverket Oslo vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2019: Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på...
torsdag 2. mai Rollag kommune
Dugnad i sansehagen, Rollag Bygdeheim
Det arrangeres dugnad i sansehagen torsdag 9.mai fra kl. 17:00. Klikk her for å lese mer.
tirsdag 30. april Rollag kommune
Nytt saksbehandling- og arkivsystem
Rollag kommune er i ferd med å implementere nytt saksbehandling- og arkivsystem.
mandag 29. april Rollag kommune
Farevarsel på nest høyest nivå - Flom- og skredfare
Det er ventet mye regn, opp mott 100 mm i løpet av lørdag 27.04 og søndag 28.04 i deler av Buskerud og Telemark. Høy temperatur vil opprettholde stor snøsmelting også i høyfjellet. Nedbørmengdene er usikre. Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting...
fredag 26. april Rollag kommune
BUSKERUD

Åpent møte i Rollag om kulturminneplan for Numedal
Onsdag 24.april kl. 19.00 er det et åpent møte i kommunestyresalen på Rollag kommunehus vedrørende ny kulturminneplan for Numedal. Klikk her for mer informasjon.
tirsdag 16. april Rollag kommune
Fra 15.april blir det forbudt å tenne bål i skog og utmark
Det «generelle bålforbudet» varer fra 15. april til 15. september, og i løpet av denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark. Klikk her for mer informasjon.
tirsdag 16. april Rollag kommune
Åpningstider i Påsken 2019
Påsken bringer med seg enkelte avvikende åpningstider. Klikk her for å se en oversikt.
fredag 12. april Rollag kommune
Ledige stillinger ved Idrettskolen
Idrettskolen har en 100% fast stilling som lærer innen Functional Fitness OCR og et ledig vikariat som Musikklærer i 56% stilling. Søknadsfrist 28.04.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning ...
onsdag 10. april Rollag kommune
Kulturminneplan for Numedal - høring
I samsvar med plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner for Numedal. Planprogrammet for arbeidet legges samtidig ut til høring, jf. Plan- og bygningslovens § 11-13. Høringsfristen er 23. mai 2019.
onsdag 10. april Rollag kommune
Høring - Planprogram for Fossan slamlagune
I medhold av Plan og bygningsloven § 12-11 legges Planprogrammet for Fossan slamlagune ut for offentlig ettersyn. Høringsfrist 07.mai.2019. Klikk her for mer informasjon og saksdokumenter.
tirsdag 9. april Rollag kommune
Filmteam kommer til Rollag kommune
Fredag 5.april kan man møte ett filmteam på Vegglisenteret. Hvorfor? Les mer her
onsdag 3. april Rollag kommune
Listeforslag ved kommunestyrevalget i Rollag
Her er samtlige listeforslag som er levert innen innleveringsfristen 1.april kl. 12:00
tirsdag 2. april Rollag kommune
Ledig stilling som veileder hos NAV
NAV Numedal har en ledig fast stilling som veileder. Søknadsfrist er 10.april. Klikk her for å finne utlysning og elektronisk søknadsskjema.
tirsdag 2. april Rollag kommune
Responssenteret - alltid i nærheten
Responssenteret starter opp sin virksomhet i Kongsbergregionen 2.mai og i løpet av de nærmeste ukene vil alle kommunene være tilkoblet det nye alarmmottaket. Responssenteret vil ivareta framtidige forventninger til en effektiv og kvalitetssikker oppfølging og utvikling av...
fredag 29. mars Rollag kommune
Teleløsning!
I forbindelse med teleløsning vil det bli innført 6 tonns akseltrykk på de fleste kommunale veiene. Veiene vil bli vurdert særskilt etter føreforholdene og skiltet uten andre forvarsel.
tirsdag 26. mars Rollag kommune
Høye strømregninger? Finn de rette energitiltakene for din bolig med kommunens energiportal
Mange opplever høye strømkostnader for tiden. Det kan lønne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak, for å få ned kostnadene. Klikk her for mer informasjon
tirsdag 19. mars Rollag kommune
Bli klar til byggesesongen!
Det nærmer seg vår og flere av dere har kanskje planer om å gjennomføre små eller store byggeprosjekter. Det er ikke alltid lett å vite hva du må søke om og Direktoratet for byggkvalitet har derfor lagd flere gode guider på hva du må huske på i en...
mandag 18. mars Rollag kommune
Sommer i Numedal - informasjonsmagasin
Driver du en bedrift, har du en spennende hobby, er du medlem i en forening du har lyst til å fortelle om eller har du et arrangement du ønsker å kunngjøre? Tips oss om saker og/eller bestill en annonse.
tirsdag 5. mars Rollag kommune
Eiendomsskatteliste 2019
I henhold til eiendomsskatteloven § 15 er eiendomsskatteliste for 2019 lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i tre uker fra 28.02.19.
torsdag 28. februar Rollag kommune
Ledig plass på hardingfele
Nore og Uvdal kulturskole har en ledig plass på hardingfele for barn og ungdom fra Rollag kommune. Undervisningen foregår på Veggli skole onsdager kl.17.10 – 17.40. Oppstart etter vinterferien. Lærer er Even Tråen, instrument kan leies av kulturskolen. Kontakt kulturskolen...
mandag 25. februar Rollag kommune
Kulturmidler, -stipend og -pris
Vi har åpnet søknadsskjema for kulturmidler og kulturstipend 2019. Du kan også nominere kandidat til vinner av Kulturprisen 2019. Søknadsfrist er 15.april. Klikk her for mer informasjon og linker til søknadsskjema.
fredag 22. februar Rollag kommune
Valg 2019 - listeforslag
Frist for innlevering av listeforslag ved 2019-valget er 1. april kl 12:00. Listeforslaget må ha kommet fram til kommunen innen fristen. Det er ikke nok at det er postlagt.
torsdag 21. februar Rollag kommune
Ledige stillinger: Lærere
Veggli skole i Rollag kommune har ledige lærerstillinger fra 01.08.2019. Søknadsfrist 10.03.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
torsdag 14. februar Rollag kommune
Baltic Youth Exchange 2019
Rollag kommune legger til rette for bedre ungdomsmedvirkning. Som del av det har vi samarbeid med ungkoordinator i Buskerud Fylkeskommune og inviterer til deltakelse på et arrangement 06.oktober - 13.oktober 2019 i nærheten av Hamburg i Tyskland. Klikk her for mer informasjon
mandag 11. februar Rollag kommune
Ledig stilling: Kommunefysioterapeut
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som kommunefysioterapeut fra 01.03.2019. Søknadsfrist er 28.02.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
fredag 8. februar Rollag kommune
Ledig stilling: Helsesykepleier
Rollag kommune har en ledig 50% fast stilling som helsesykepleier fra 01.04.2019. Søknadsfrist er 28.02.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
fredag 8. februar Rollag kommune
Hovedopptak 2019 - 2020 for barnehage og SFO
Søknadsfristen ved hovedopptaket for plass i barnehage og SFO er 1. mars. Søknad om opptak eller endring av plass i barnehage og SFO må gjøres elektronisk på kommunens søknadsportal. Les informasjonen...
torsdag 24. januar Rollag kommune
Ledig stilling: Vernepleier
Rollag kommune har en ledig 75% fast stilling som vernepleier til tjenesten for utviklingshemmede. Søknadfrist er 12.02.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
tirsdag 22. januar Rollag kommune
Sommervikarer Helse og Omsorg 2019
Helse og Omsorg søker sommervikarer til avdelingene Åpen omsorg, Hjemmetjenesten og Rollag Bygdeheim. Søknadsfristen er 01. mars 2019.
onsdag 16. januar Rollag kommune
BUSKERUD

Ledig stilling: Personalsjef
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som personalsjef for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 05.02.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
onsdag 16. januar Rollag kommune
Ledige sykepleierstillinger
Rollag kommune har tre ledige sykepleierstillinger. Alle stillingene har søknadsfrist 05.februar 2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
onsdag 16. januar Rollag kommune
Ledige stillinger: Brannkonstabler
Rollag brann- og redningstjeneste har to ledige faste stillinger som brannkonstabel deltid. Søkere bør bo i kommunen, helst i nærheten av brannstasjonen pga. utrykningstid. Søknadsfrist er 11.02.19. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
onsdag 16. januar Rollag kommune
Renovasjonskalender 2019
Renovasjonskalenderen viser når matavfall, papir, plast og restavfall blir hentet hos deg.
mandag 7. januar Rollag kommune
Nye priser 2019
Kommunestyret vedtok i sitt møte 14.12.2018 nye priser for tilbud i barnehage og SFO. Gebyrsatsene er også endret for renovasjon-, vann-, avløp- og feietjenester
mandag 7. januar Rollag kommune
Rekordtildeling til Norsk Kulturarv
Aksjonen "Ta et tak 2019/20" har fått tildelt 6,5 millioner kroner til årets formål, hvor fokusområdet er støtte til skadeforebyggende tiltak på både våningshus- og driftsbygninger over hele lander. For mer informasjon og søknadsskjema klikk her.
mandag 7. januar Rollag kommune
Trafikkofrenes dag i Buskerud
Søndag 13.januar kl. 16:00 arrangeres Trafikkofrenes dag i Buskerud ved Tranby kirke i Lier. Arrangementet er åpent for alle. Klikk her for å lese mer
mandag 7. januar Rollag kommune
Mitt Numedal - Folkehelse
Mitt Numedal har oppdatert sin hjemmeside og rapporter fra folkehelseprosjektet i Rollag kommune er nå tilgjengelig under "Aktiviteter - Rollag kommune. Klikk her for å besøke siden.
27. desember 2018 Rollag kommune
Åpningstider i romjula 2018
I romjula har vi reduserte åpningstider. De kommunale kontorene på kommunehuset har åpent fra kl. 09.00 – kl. 14.00 torsdag 27. og fredag 28. desember. KommuneKari tar ikke fri og kan svare på spørsmål gjennom hele høytiden.
21. desember 2018 Rollag kommune
Ledig faststilling som renholder
Rollag kommune har en 12 % ledig faststilling som renholder ved Veggli brannstasjon. Søknadsfrist 05.01.2019. Klikk her for fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema.
19. desember 2018 Rollag kommune
Nå kan du foreslå kandidater til Buskerud fylkeskommunes bevaringspris
Bevaringsprisen er en hederspris som vil løfte fram gode eksempler på istandsetting av kulturminner og nybygg i verneverdige kulturmiljøer. Fristen for å nominere kandidater er 31. desember 2018.
18. desember 2018 Rollag kommune
Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og Budsjettrammer 2019
Formannskapets forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 og budsjettrammer 2019 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunehuset. Formannskapets innstilling ligger ute til alminnelig ettersyn fram til kommunestyrets møte 14. desember 2018.
11. desember 2018 Rollag kommune
Erfaringskonferanse
Folkehelseprosjektet i Numedal ønsker alle representanter for lokalsamfunnet velkommen til erfaringskonferanse onsdag 9.januar 2019 i Kongsberg. Klikk for mer informasjon.
7. desember 2018 Rollag kommune
Vegen over Vegglifjell stenges
Vegglifjellvegen Veglag SA melder at vegen over Killingskaret stenges for vinteren, torsdag 06.12.18 kl. 12:00
4. desember 2018 Rollag kommune
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Klikk her for mer informasjon.
23. november 2018 Rollag kommune
Under Varden
Julenummeret av Under Varden distribueres til husstander og fritidsbeboere i Rollag i disse dager. Bladet har mange gode nyheter fra kommunen vår. Klikk for mer informasjon
21. november 2018 Rollag kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning 2019
I 2019 utlyses det midler for kr 291,985 millioner. Dette med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfrist for tilskudds-året 2019 er 10. desember 2018. Klikk her for mer...
21. november 2018 Rollag kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ROLLAG

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL