Rollag
Åpner ny luftveisklinikk på Kongsberg
Onsdag 1. april åpner luftveisklinikken på Kongsberg, som et tillegg til Kongsberg interkommunale legevakt. Målet er å bidra til å begrense spredning av koronaviruset. Klikk her for mer informasjon.
onsdag 1. april Rollag kommune
Ledig stilling som jordmor
Flesberg og Rollag kommuner søker Jordmor i fast 60 % stilling. Søknadsfrist 17. april.
tirsdag 31. mars Rollag kommune
COVID-19 og Næringslivet i Rollag
Situasjonen rundt COVID-19 har ført til store utfordringer for hele samfunnet. Det påvirker nasjonal og lokal økonomi og har for deler av næringslivet ført til at hele inntektsgrunnlaget forsvant over natten. Det er for tidlig å si effekten av dette, men det er tydelig at det...
tirsdag 31. mars Rollag kommune
Forskudd på dagpenger fra NAV
Permitterte og oppsagte kan nå søke om forskudd på dagpenger. Pengene kan utbetales før påske. Les mer på nettsiden til NAV.
mandag 30. mars Rollag kommune
Ledig stilling: Leder for plan og utvikling
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som leder for plan og utvikling. Søknadsfrist er 17.04.2020. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
fredag 27. mars Rollag kommune
Trenger du noen å snakke med?
Trenger du noen som har tid til lytte eller gi deg råd og informasjon? Her finner du en samling av alle hjelpetelefoner / hjelpetjenester.
tirsdag 24. mars Rollag kommune
Høring - Kulturhistoriske landskap i "Buskerud"
Riksantikvaren ønsker å registrere 16 landskap i "Buskerud" i registeret for Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i "Buskerud". Av landskap i Rollag er Rollag kirkebygd foreslått. Høringsfristen er satt til 01.april 2020. For mer informasjon om høringen...
fredag 20. mars Rollag kommune
Informasjon fra politiet
Nore og Uvdal lensmannskontor har dialog med Rollag kommune i forbindelse med korona-situasjonen. Politiet har egne føringer og retningslinjer for tjenesten som betyr at lensmannskontoret nå er stengt...
fredag 20. mars Rollag kommune
VIKEN

Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
Etter regjeringens pressekonferanse som ble avholdt torsdag 19.03.2020, samt forskriften som er oppdatert i henhold dette, er all overnatting på fritidseiendom i annen kommune enn den man er folkeregistrert i, nå forbudt. Klikk for mer informasjon.
fredag 20. mars Rollag kommune
Informasjon om legekontoret i Veggli
Legekontoret i Veggli er kun betjent av legesekretær mandager til og med torsdager kl. 09:00 - 15:00 inntil videre. Fastlegene har kontortid på Lampeland hvor de er tilgjengelige på telefon og videosamtaler. Ber om at henvendelser som ikke haster gjøres via e-portal da telefonlinjene...
fredag 20. mars Rollag kommune
Råd og informasjon til gårdbrukere med husdyr
I dette infoskrivet er det samlet en del informasjon og råd fra fagorganisasjoner, sentrale myndigheter og kommunen om generell beredskap på gården, avløsning ved sykdom, avløser tilskudd ved sykdom mv. i forbindelse med Korona –Covid -19 pandemien.
fredag 20. mars Rollag kommune
Frivillighet i Rollag kommune
Det er en krevende situasjon vi er i nå og det er viktig at vi hjelper hverandre på best mulig måte. Noen trenger hjelp og mange som vil hjelpe. Vil DU bidra med frivillig innsats? Klikk for mer informasjon
fredag 20. mars Rollag kommune
Telerestreksjoner våren 2020
Fra mandag 23.mars 2020 kan det bli satt ned til 6 tonn aksellast på kommunale veier i Rollag kommune. Det blir tatt en forløpende vurdering av veinettet. Følg med på skilting. Er det spørsmål kan dere ringe Lars Martin på 924 26 235.
torsdag 19. mars Rollag kommune
Informasjon fra veterinærtjenesten - Tlf: 32 74 51 50
Vi gjør tiltak for å begrense smittespredning mellom veterinærene og dyreeiere, og mellom dyreeiere. Akutthjelp til syke og skadde dyr, samt forhåndsbestilte timer gjennomføres med ekstra smitteverntiltak! Drop-in er ikke mulig nå. Hold til enhver tid minst 1 meters avstand til...
tirsdag 17. mars Rollag kommune
Informasjon til barn, ungdom og familier
Alle familier er forskjellige og i en krisesituasjon vil det være familier som har det vanskeligere enn andre. Barn og familier kan få hjelp ved å ta kontakt her. Klikk for mer informasjon
tirsdag 17. mars Rollag kommune
Hvilke barn kan møte på omsorgstilbud?
Her følger en oppdatering/presisering av hvilke barn som kan benytte seg av Rollag kommunes omsorgstilbud pr. nå.
mandag 16. mars Rollag kommune
Kjære innbyggere!
Takk for at dere møter opp til dugnad! Her er noen felles regler (som vi endrer hvis det trengs): Klikk for mer informasjon.
mandag 16. mars Rollag kommune
Ny koronatelefon for Kongsberg, Flesberg og Rollag
Har du spørsmål om koronasmitte, karantene, testing eller andre koronarelaterte ting? Ring 32 86 68 00. Telefonen er bemannet i dag fra 12 - 15, og fra i morgen og fremover er den betjent fra 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00.
mandag 16. mars Rollag kommune
Oppfordring til fritidsbeboere om å reise hjem
Rollag kommune henvendte seg i går til eiere av fritidsboliger, der vi henstilte til hyttefolket å forbli i bostedskommunen. Kommune registrerer at det er stor aktivitet i hyttefelt og også på spredt beliggende hytter. Vi gjør oppmerksom på at de sentrale myndighetenes...
lørdag 14. mars Rollag kommune
Oppfordring fra legekontoret
Det er svært stor pågang på legekontorene i disse dager pga. koronaviruset. Etter råd fra kommuneoverlegen ber vi om at henvendelser som ikke haster gjøres via e-portal da telefonlinjene må prioriteres til øyeblikkelig hjelp, hastetimer og saker relatert til koronaviruset....
fredag 13. mars Rollag kommune
Informasjon til våre fritidsbeboere og andre besøkende
Vi i Rollag er glad i hyttebefolkningen vår. Likevel ber vi nå alle tilreisende og fritidsbeboere i Rollag om å holde seg i sin hjemkommune. Dette i tråd med Helseminister Bent Høies uttalelse 12.03.20.: "Vi har en klar oppfordring til alle om å unngå enhver form for...
fredag 13. mars Rollag kommune
Innbyggervarsling
Rollag kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.
fredag 13. mars Rollag kommune
Stenging av skoler og barnehager i Rollag kommune
Med bakgrunn i beslutninger vedtatt av Regjeringen med underlagte direktorater 12.03.20 om tiltak for å begrense spredning av Corona-smitte, iverksettes følgende tiltak i Rollag fra og med 12.03.2020 kl. 18:00. Informasjonene nedenfor gjelder i forhold til regjeringens pålegg om stenging av skoler...
torsdag 12. mars Rollag kommune
Nye retningslinjer for smittebeskyttelse
Tirsdag 10. mars innførte FHI nye tiltak for å hindre spredning av koronasmitte i Norge. Det er et økende antall smittede der helsemyndighetene ikke klarer å finne smittekjeden, og epidemien går over i en ny fase.
onsdag 11. mars Rollag kommune
Strengere råd om karantene
Helsedirektoratet endret lørdag 07.03.2020 sine anbefalinger om hvem som skal være i karantene. Karantene gjelder nå for alle som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Samtidig er området som vurderes å ha vedvarende smitte utvidet til å omfatte...
mandag 9. mars Rollag kommune
Ledige sykepleierstillinger
Rollag kommune har to ledige sykepleierstillinger. Begge stillingene har søknadsfrist 31.03.2020. Klikk her for fullstendig utlysningstekst og lenke til søknadsskjema.
mandag 9. mars Rollag kommune
Ledig stilling: Spesialsykepleier psykisk helse og rus
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som spesialsykepleier innen psykisk helse og rus fra 01.06.2020. Søknadsfrist er 31.03.2020. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema
mandag 9. mars Rollag kommune
Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner
Utdanningsdirektoratet melder om at ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Klikk for mer informasjon.
torsdag 5. mars Rollag kommune
Nyhetsbrev fra landbruksforvaltningen
Her kan du laste ned nyhetsbrev 1/2020 fra landbruksforvaltningen i Rollag med informasjon om jordbruk, skogbruk og kurs og arrangementer.
tirsdag 3. mars Rollag kommune
Film om koronaviruset
Helsedirektoratet har laget en enkel og informativ film om koronaviruset. Den er laget til bruk i kommunikasjon med barn, men voksne kan også ha god nytte av å se denne.
tirsdag 3. mars Rollag kommune
Kulturmidler, -stipend og -pris
Vi har åpnet søknadsskjema for kulturmidler og kulturstipend 2020. Du kan også nominere kandidat til vinner av Kulturprisen 2020. Søknadsfrist er 15.april. Klikk her for mer informasjon og linker til søknadsskjema.
tirsdag 3. mars Rollag kommune
Eiendomsskatteliste 2020
I henhold til eiendomsskatteloven § 15 er eiendomsskatteliste for 2020 lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i tre uker fra 28.02.2020.
fredag 28. februar Rollag kommune
Oppdatert informasjon om koronavirus
Det er nå påvist et tilfelle av viruset i Norge. Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for spredning av sykdommen i Norge foreløpig er moderat. Rollag kommune øker sin beredskap og følger tett anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet.
torsdag 27. februar Rollag kommune
VIKEN

Daglig leder Responssenteret
Responssenteret har en ledig 100% fast stilling som daglig leder med snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 15.03.2020. Klikk for fullstendig utlysningstekst.
mandag 24. februar Rollag kommune
Sommervikarer Helse og Omsorg 2020
Helse og Omsorg søker sommervikarer til avdelingene Åpen omsorg, Hjemmetjenesten og Rollag Bygdeheim. Søknadsfristen er 22. mars 2020.
mandag 24. februar Rollag kommune
Hovedopptak 2020 - 2021 for barnehage og SFO
Søknadsfristen ved hovedopptaket for plass i barnehage og SFO er 1. mars. Søknad om opptak eller endring av plass i barnehage og SFO må gjøres elektronisk på kommunens søknadsportal. Les informasjonen på portalen før du søker.
fredag 21. februar Rollag kommune
Oppdatert handelsanalyse for Rollag kommune
Rollag kommune har fått en oppdatert handelsanalyse for kommunen. Den viser at det fortsatt er betydelig handelslekkasje og store muligheter for handelsnæringen i kommunen. Klikk for å lese rapporten.
mandag 17. februar Rollag kommune
Melding om fare for kraftige vindkast
Mandag ettermiddag (17.02) vil sørvestlig vind kunne lokalt gi kraftige vindkast på omkring 19 m/s i nordlige deler av Telemark og Viken samt i Oppland. Det er fare for at løse gjenstander kan blåse avgårde. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen...
mandag 17. februar Rollag kommune
Informasjon om SMIL-ordningen
Er du eier eller leier en landbrukseiendom med en tilskuddsberettiget produksjon og du er registrert i enhetsregisteret, kan du søke tilskudd til å gjennomføre gode tiltak som vil fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap. Søknadsfristen for å søke...
torsdag 13. februar Rollag kommune
Høring - strategisk plan for barn og unges oppvekst i Numedal
Strategisk plan for barn og unges oppvekst i Numedal sendes med dette ut på høring. Planen er utarbeidet av ei prosjektgruppe bestående av ledere innenfor oppvekstfeltet i de tre kommunene i Numedal. Medvirkning fra barn, unge, foresatte og ansatte har vært viktig underveis i arbeidet med...
mandag 10. februar Rollag kommune
Informasjon om coronavirus og smittevern
Coronaviruset sprer seg og vi får daglige meldinger i mediene om spredningen. Foreløpig er viruset ikke sikkert kommet til Norge og ikke til Rollag. Allikevel har det potensiale til også å komme til vår kommune. Til nå har det vært lite farlig for mennesker, mindre...
fredag 31. januar Rollag kommune
Ledig stilling som økonomisjef
Kommunene Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag har ledig stilling som økonomisjef for felles økonomifunksjon (FØNK). Kommunene dekker geografisk hele Numedal, har til sammen 6 700 innbyggere og grenser i syd mot Kongsberg og i nord mot Hol kommune. Vår nye økonomisjef får en...
fredag 24. januar Rollag kommune
Ledig stilling: Avdelingsleder Hjemmetjenesten
Rollag kommune har en 100% ledig fast stilling som avdelingsleder for Hjemmetjenesten med snarlig tiltredelse. Klikk her for fullstendig utlysningstekst.
fredag 10. januar Rollag kommune
Ledig stilling: Sykepleier
Rollag kommune har en ledig 80 til 100% fast sykepleierstilling ved Rollag bygdeheim med tiltredelse 01.02.2020.
mandag 6. januar Rollag kommune
Ledig stillinger: Miljøterapeut
Rollag kommune har en ledig 100% og en 88% fast stilling som miljøterapeut for utviklingshemmede med snarlig tiltredelse.
mandag 6. januar Rollag kommune
Samfunnshelse - interkommunal enhet
Fra 1. januar 2020 ble den interkommunale kommunelegefunksjonen med miljørettet helsevern i Samfunnshelse opprettet, med Kongsberg kommune som vertskommune. Den interkommunale enheten skal dekke samfunnsmedisinske oppgaver for de fem kommunene; Kongsberg, Øvre Eiker, Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg.
mandag 6. januar Rollag kommune
Midlertidig stilling: Kontormedarbeider
Rollag kommune ved Fellestjenesten er ute etter en kontormedarbeider i en midlertidig 60% stilling med snarlig tiltredelse. Varighet 3 måneder med mulighet for forlengelse. Klikk her for å lese mer.
fredag 3. januar Rollag kommune
Ledig stilling: Arkivleder
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som arkivleder med snarlig tiltredelse.
20. desember 2019 Rollag kommune
Åpningstider i romjula 2019
I romjula har vi reduserte åpningstider. De kommunale kontorene på kommunehuset har åpent fra kl. 09.00 – kl. 14.00 mandag 23., fredag 27. og mandag 30. desember. KommuneKari tar ikke fri og kan svare...
17. desember 2019 Rollag kommune
Avlyst grunneiermøte 16.12.2019 - Kommunedelplan Vegglifjell 2019-2023
Rollag kommune trenger mer tid til gjennomgang av kommunedelplan med Cowi for å se samlet på alle nye innspill. Vi vil derfor komme tilbake til ny dato for grunneiermøte på nyåret. Ønsker alle en riktig god førjulstid!
13. desember 2019 Rollag kommune
Vil du være besøkshjem, støttekontakt eller aktivitetskontakt?
Numedal Barneverntjeneste søker etter besøkshjem og støttekontakt/aktivitetskontakt til barn og unge.
10. desember 2019 Rollag kommune
Detaljreguleringsplan: Fossan Slamlagune
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 er ovennevnte detaljreguleringsplan utlagt til offentlig høring her og på Rollag kommunehus frem til 24.01.2020. Klikk for mer informasjon og plandokumenter.
9. desember 2019 Rollag kommune
Rollag får nytt kommunenummer
Rollag har i dag kommunenummer 0632. Fra 01.01.2020 endres det til 3051. Klikk her for å lese mer
6. desember 2019 Rollag kommune
Renovasjon - hentedager 2020
Lurer du på hvilken type avfall som hentes på hvilke dager? Du kan laste ned tømmekalenderen for 2020. Med appen Min Renovasjon får du oversikt over hentedager og varsel på mobilen din, men husk å oppdatere adressen din etter nyttår.
5. desember 2019 Rollag kommune
Under Varden
Julenummeret av Under Varden distribueres til husstander og fritidsbeboere i Rollag i disse dager. Bladet har mange gode nyheter fra kommunen vår. Klikk for å lese bladet.
29. november 2019 Rollag kommune
Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 og budsjettrammer 2020
Formannskapets forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 og budsjettrammer 2020 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunehuset. Formannskapets innstilling ligger ute til alminnelig ettersyn frem til kommunestyrets møte 13.desember 2019. Klikk for mer informasjon.
29. november 2019 Rollag kommune
Ledig stilling som økonomisjef
Kommunene Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag har ledig stilling som økonomisjef for felles økonomifunksjon (FØNK). Kommunene dekker geografisk hele Numedal, har til sammen 6 700 innbyggere og grenser i syd mot Kongsberg og i nord mot Hol kommune. Vår nye økonomisjef får en...
29. november 2019 Rollag kommune
Elektronisk søknad om Sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp
Det er nå mulig å søke elektronisk om økonomisk sosialhjelp på NAV.no for de som bor i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Klikk her for å lese mer om hva man kan søke m.m.
26. november 2019 Rollag kommune
VIKEN

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier for 2020
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter,...
26. november 2019 Rollag kommune
Høring - Etablering av felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Rollag kommunestyre skal behandle sak om etablering av felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse jfr forskrift om medvirkningsordningen § 4 annet ledd. Saken legges ut på høring før endelig behandling i kommunestyret. Svarfrist 13.12.2019. Klikk for mer informasjon
21. november 2019 Rollag kommune
Detaljreguleringsplan: Søre Vorsetvatn
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11 er ovennevnte detaljreguleringsplan utlagt til offentlig høring her og på Rollag kommunehus frem til 06.01.2020. Klikk for mer informasjon og plandokumenter.
15. november 2019 Rollag kommune
Reguleringsplan Årset - Votnedalen 2
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Rollag kommunestyre godkjent reguleringsplan for Årset-Votnedalen 2 - planID 2018003. Klikk her for mer informasjon og plandokumenter.
14. november 2019 Rollag kommune
Ledig stilling: Daglig leder for Rollag og Veggli Frivilligsentral
Rollag og Veggli frivillighetsentral har en ledig 100% vikariat stilling som daglig leder for frivilligsentralen med tiltredelse fra 01.01.2020.
12. november 2019 Rollag kommune
Økonomiplan 2020-2023
Rådmannen presenterte sitt forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 og budsjettrammer 2020 i kommunestyremøte den 07.11.2019. Formannskapet legger frem sitt forslag den 28.11.2019 og endelig behandling/vedtak gjøres av kommunestyret den 13.12.2019 kl. 10:00.
11. november 2019 Rollag kommune
Invitasjon til foredrag: Jakten på det digge livet - Velferdsteknologiens plass i "Leve hele livet"
Eldrerådet i Rollag kommune inviterer til foredrag om velferdsteknologi og den nye reformen "Leve hele livet" Mandag 25.november kl. 11:30 på Rollag kommunehus. Klikk her for å lese hele invitasjonen.
6. november 2019 Rollag kommune
Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020
Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge med den hensikt å redusere klimagassutslipp. Dersom du har eller har hatt oljefyringsanlegg bør du sette deg inn i kravene som følger med forbudet. Klikk her for...
5. november 2019 Rollag kommune
Ledig stilling: Politisk sekretær
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som politisk sekretær med snarlig tiltredelse.
5. november 2019 Rollag kommune
Ledig stilling: Vernepleier
Rollag kommune har en 100% fast stilling som vernepleier til tjenesten for utviklingshemmede. Søknadsfrist 01.12.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema
4. november 2019 Rollag kommune
Ledig stilling som økonomisjef
Kommunene Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag har ledig stilling som økonomisjef for felles økonomifunksjon (FØNK). Kommunene dekker geografisk hele Numedal, har til sammen 6 700 innbyggere og grenser i syd mot Kongsberg og i nord mot Hol kommune. Vår nye økonomisjef får en...
28. oktober 2019 Rollag kommune
Matrikkel og grunnbok stenges i forbindelse med skifte av kommunenummer
Rollag kommune skal i perioden desember til januar/februar skifte kommunenummer, som følge av at vi nå skal inn i Viken fylke. Dette vil blant annet påvirke deling av grunneiendom og planregisteret. Klikk for å lese mer.
21. oktober 2019 Rollag kommune
Asfaltarbeid på Kjommevegen
NB: Ny dato! Torsdag 24.10.2019 fra kl. 08:00 og utover kvelden vil det foregå asfaltering på Kjommevegen. Vegen stenges i lengre perioder mellom klokken 09:00 og 14:00. Mellom 14:00 og 15:30 stenges den i kortere perioder. Fra 15:30 og utover kvelden stenges den i lengre perioder til planlagt arbeid er...
21. oktober 2019 Rollag kommune
TV-aksjonen 20.oktober
Rollag ble nr. 2 i TV-aksjonen i Buskerud i 2018. Aksjonskomiteen, som i år består av Dag Christian Nygaard, Helena Hafthorsdottir Lindheim og ordfører, melder at de er klare til innsats nok en gang. Søndag mellom 15.00 og 18.00 vil vi komme på døra med bøsser.
11. oktober 2019 Rollag kommune
Oppsummering fra fagdag om "Barn i risiko"
220 ansatte fra Rollag og Nore og Uvdal kommuner møttes til fagdag om «Barn i risiko» i Numedalshallen. Fagdagen var for ansatte i barnehage, skole, helse, barnevern, NAV, flyktningetjenesten, kultur og politi samt frivillige lag og organisasjoner.
1. oktober 2019 Rollag kommune
Reguleringsplan: Veggli Camping
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 er ovennevnte reguleringsplan utlagt til offentlig ettersyn her og på Rollag kommunehus frem til 11.11.2019. Klikk for mer informasjon og plandokumenter
27. september 2019 Rollag kommune
Reguleringsplan: Skjerbrekka 2019004
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 er ovennevnte reguleringsplan utlagt til offentlig ettersyn her og på Rollag kommunehus frem til 01.11.2019. Klikk for mer informasjon og plandokumenter
26. september 2019 Rollag kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ROLLAG

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL