Rollag
Vil du være besøkshjem, støttekontakt eller aktivitetskontakt?
Numedal Barneverntjeneste søker etter besøkshjem og støttekontakt/aktivitetskontakt til barn og unge.
tirsdag 13:33 Rollag kommune
Detaljreguleringsplan: Fossan Slamlagune
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 er ovennevnte detaljreguleringsplan utlagt til offentlig høring her og på Rollag kommunehus frem til 24.01.2020. Klikk for mer informasjon og plandokumenter.
mandag 14:10 Rollag kommune
Rollag får nytt kommunenummer
Rollag har i dag kommunenummer 0632. Fra 01.01.2020 endres det til 3051. Klikk her for å lese mer
fredag 14:06 Rollag kommune
Renovasjon - hentedager 2020
Lurer du på hvilken type avfall som hentes på hvilke dager? Du kan laste ned tømmekalenderen for 2020. Med appen Min Renovasjon får du oversikt over hentedager og varsel på mobilen din, men husk å oppdatere adressen din etter nyttår.
torsdag 5. desember Rollag kommune
Under Varden
Julenummeret av Under Varden distribueres til husstander og fritidsbeboere i Rollag i disse dager. Bladet har mange gode nyheter fra kommunen vår. Klikk for å lese bladet.
fredag 29. november Rollag kommune
Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 og budsjettrammer 2020
Formannskapets forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 og budsjettrammer 2020 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunehuset. Formannskapets innstilling ligger ute til alminnelig ettersyn frem til kommunestyrets møte 13.desember 2019. Klikk for mer informasjon.
fredag 29. november Rollag kommune
Ledig stilling som økonomisjef
Kommunene Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag har ledig stilling som økonomisjef for felles økonomifunksjon (FØNK). Kommunene dekker geografisk hele Numedal, har til sammen 6 700 innbyggere og grenser i syd mot Kongsberg og i nord mot Hol kommune. Vår nye økonomisjef får en...
fredag 29. november Rollag kommune
Elektronisk søknad om Sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp
Det er nå mulig å søke elektronisk om økonomisk sosialhjelp på NAV.no for de som bor i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Klikk her for å lese mer om hva man kan søke m.m.
tirsdag 26. november Rollag kommune
BUSKERUD

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier for 2020
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter,...
tirsdag 26. november Rollag kommune
Høring - Etablering av felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Rollag kommunestyre skal behandle sak om etablering av felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse jfr forskrift om medvirkningsordningen § 4 annet ledd. Saken legges ut på høring før endelig behandling i kommunestyret. Svarfrist 13.12.2019. Klikk for mer informasjon
torsdag 21. november Rollag kommune
Detaljreguleringsplan: Søre Vorsetvatn
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11 er ovennevnte detaljreguleringsplan utlagt til offentlig høring her og på Rollag kommunehus frem til 06.01.2020. Klikk for mer informasjon og plandokumenter.
fredag 15. november Rollag kommune
Reguleringsplan Årset - Votnedalen 2
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 har Rollag kommunestyre godkjent reguleringsplan for Årset-Votnedalen 2 - planID 2018003. Klikk her for mer informasjon og plandokumenter.
torsdag 14. november Rollag kommune
Ledig stilling: Daglig leder for Rollag og Veggli Frivilligsentral
Rollag og Veggli frivillighetsentral har en ledig 100% vikariat stilling som daglig leder for frivilligsentralen med tiltredelse fra 01.01.2020.
tirsdag 12. november Rollag kommune
Økonomiplan 2020-2023
Rådmannen presenterte sitt forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 og budsjettrammer 2020 i kommunestyremøte den 07.11.2019. Formannskapet legger frem sitt forslag den 28.11.2019 og endelig behandling/vedtak gjøres av kommunestyret den 13.12.2019 kl. 10:00.
mandag 11. november Rollag kommune
Invitasjon til foredrag: Jakten på det digge livet - Velferdsteknologiens plass i "Leve hele livet"
Eldrerådet i Rollag kommune inviterer til foredrag om velferdsteknologi og den nye reformen "Leve hele livet" Mandag 25.november kl. 11:30 på Rollag kommunehus. Klikk her for å lese hele invitasjonen.
onsdag 6. november Rollag kommune
Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020
Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med mineralolje (fossil fyringsolje og parafin) til oppvarming av bygninger i Norge med den hensikt å redusere klimagassutslipp. Dersom du har eller har hatt oljefyringsanlegg bør du sette deg inn i kravene som følger med forbudet. Klikk her for...
tirsdag 5. november Rollag kommune
Ledig stilling: Politisk sekretær
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som politisk sekretær med snarlig tiltredelse.
tirsdag 5. november Rollag kommune
Ledig stilling: Vernepleier
Rollag kommune har en 100% fast stilling som vernepleier til tjenesten for utviklingshemmede. Søknadsfrist 01.12.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema
mandag 4. november Rollag kommune
Ledig stilling som økonomisjef
Kommunene Nore og Uvdal, Flesberg og Rollag har ledig stilling som økonomisjef for felles økonomifunksjon (FØNK). Kommunene dekker geografisk hele Numedal, har til sammen 6 700 innbyggere og grenser i syd mot Kongsberg og i nord mot Hol kommune. Vår nye økonomisjef får en...
mandag 28. oktober Rollag kommune
Matrikkel og grunnbok stenges i forbindelse med skifte av kommunenummer
Rollag kommune skal i perioden desember til januar/februar skifte kommunenummer, som følge av at vi nå skal inn i Viken fylke. Dette vil blant annet påvirke deling av grunneiendom og planregisteret. Klikk for å lese mer.
mandag 21. oktober Rollag kommune
Asfaltarbeid på Kjommevegen
NB: Ny dato! Torsdag 24.10.2019 fra kl. 08:00 og utover kvelden vil det foregå asfaltering på Kjommevegen. Vegen stenges i lengre perioder mellom klokken 09:00 og 14:00. Mellom 14:00 og 15:30 stenges ...
mandag 21. oktober Rollag kommune
TV-aksjonen 20.oktober
Rollag ble nr. 2 i TV-aksjonen i Buskerud i 2018. Aksjonskomiteen, som i år består av Dag Christian Nygaard, Helena Hafthorsdottir Lindheim og ordfører, melder at de er klare til innsats nok en gang. Søndag mellom 15.00 og 18.00 vil vi komme på døra med bøsser.
fredag 11. oktober Rollag kommune
Oppsummering fra fagdag om "Barn i risiko"
220 ansatte fra Rollag og Nore og Uvdal kommuner møttes til fagdag om «Barn i risiko» i Numedalshallen. Fagdagen var for ansatte i barnehage, skole, helse, barnevern, NAV, flyktningetjenesten, kultur og politi samt frivillige lag og organisasjoner.
tirsdag 1. oktober Rollag kommune
Reguleringsplan: Veggli Camping
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 er ovennevnte reguleringsplan utlagt til offentlig ettersyn her og på Rollag kommunehus frem til 11.11.2019. Klikk for mer informasjon og plandokumenter
fredag 27. september Rollag kommune
Reguleringsplan: Skjerbrekka 2019004
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 er ovennevnte reguleringsplan utlagt til offentlig ettersyn her og på Rollag kommunehus frem til 01.11.2019. Klikk for mer informasjon og plandokumenter
torsdag 26. september Rollag kommune
Oppvekst Numedal
Kommunestyrene i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal har vedtatt at kommunene skal samarbeide om å lage en plan for barn og unges oppvekst i Numedal. Planen skal vedtas i de tre kommunestyrene våren 2020 og vil gjelde fram til 2030. Det er satt ned en interkommunal prosjektgruppe som skal lage planen vi...
torsdag 26. september Rollag kommune
Pressemelding: Livsstilsundersøkelse
Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030.Fra og med onsdag 25. september vil 1000 tilfeldig utvalgte personer i nye Viken fylke motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5...
onsdag 25. september Rollag kommune
Opprettelse av felles brukerråd for hjemmetjenester og sykehjem
Rollag kommune oppretter et felles brukerråd for hjemmetjenester og sykehjem. I den forbindelse ønskes tilbakemeldinger fra brukere og pårørende som er interessert i å delta i brukerrådet. Det er behov for en representant fra bruker/pårørende i Hjemmetjenesten og en...
onsdag 18. september Rollag kommune
Invitasjon til møte om vern, vedlikehold og utvikling av Numedalsbanen
Buskerud fylkeskommune og Bane NOR inviterer til møte om Numedalsbanen tirsdag 24.september 2019 kl. 10.00-14.00 på Veggli Vertshus. Møtet er åpen for alle aktuelle aktører, f. eks. næringsaktører, frivillige organisasjoner og lokale interesser. Påmeldingsfrist er...
mandag 16. september Rollag kommune
Valgresultater
Her kan du se resultatet av Kommunestyrevalget 2019, og hvilken sammensetning Kommunestyret får i kommende periode. Her kan du også se kandidatstemmetall pr parti.
tirsdag 10. september Rollag kommune
Her kan du stemme på valgdagen
På valgdagene må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Veggli bibliotek og Rollag bibliotek er valglokalene for velgere i Rollag kommune. Åpningstidene er søndag 8.september kl. 15:00 - kl. 19:00 og mandag 9.september kl. 13:00 til kl. 21:00.
onsdag 4. september Rollag kommune
Nyhetsbrev Landbruk 1/2019
Nyhetsbrevet for Landbruk 1/2019 er nå tilgjengelig. Her finner du masse nyttig informasjon. Klikk for å lese mer.
onsdag 21. august Rollag kommune
Anbud: Vedlikehold av kommunale veger i Rollag
Anbud for vedlikehold av kommunale veger i Rollag er nå lagt ut på Doffin.no
torsdag 15. august Rollag kommune
BUSKERUD

Kunngjøring om forhåndsstemming
Innenriks velgere som ønsker å forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet 12. august til 6. september 2019. På Rollag Bygdeheim blir det forhåndsstemming tirsdag 3. september. Det er også anledning til å søke om hjemmestemmegivning for velgere som på...
fredag 9. august Rollag kommune
Reguleringsplan: Gverset-Svartlie 2018004
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 er ovennevnte reguleringsplan utlagt til offentlig ettersyn her og på Rollag kommunehus frem til 03.09.2019. Klikk for mer informasjon og plandokumenter
mandag 22. juli Rollag kommune
Ledig stilling: Ergoterapeut
Rollag kommune har en ledig 80% fast stilling som ergoterapeut fra 01.01.2020. Søknadsfrist er 30.08.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
torsdag 18. juli Rollag kommune
Står du i manntallet?
For å stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå innført i manntallet i en kommune. Du føres inn i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret den 30.juni. Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn t.o.m. 9.september.
fredag 12. juli Rollag kommune
Skoleruta 2019/2020
Skoleruta for Rollag 2019/2020 er nå tilgjengelig. 1.Klasse starter kl 09:30 første skoledag. Vi møtes ved flaggstanga. Øvrige klasser starter kl. 08:45. Vi møtes i gymsalen for MOT-samling. God sommer.
fredag 5. juli Rollag kommune
Generelt bålforbud
Rollag kommune minner om det generelle bålforbudet som varer fra 15.april til 15.september. I denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark. Det betyr at du ikke kan fyre opp bål, engangsgrill eller bålpanner i skog og utmark. Vi oppfordrer alle til...
mandag 1. juli Rollag kommune
Valg 2019 - forhåndsstemme?
Tidlig stemmegivning starter mandag 1.juli, mens ordinært forhåndsstemmegivning starter 12.august. Klikk for å lese mer.
fredag 28. juni Rollag kommune
Sommer i Numedal 2019
Besøk våre vakre bygdetun, se vårt rikholdige Middelalderukeprogram. Les mer om det som rører seg i Numedal i vårt varierte m...
torsdag 20. juni Rollag kommune
Ledige helgestillinger Helse og Omsorg
Rollag Bygdeheim og Hjemmetjenesten har nå flere ledige helgestillinger som helsefagarbeider med ønske om snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 17.7.2019. Klikk her for å lese utlysningen.
onsdag 19. juni Rollag kommune
"Oppdage Numedal" - Aktiviteter i sommerferien 2019.
Det er fortsatt ledige plasser på de ulike aktivitetstilbudene for sommeren 2019. Klikk her for å lese om du ulike programmene.
tirsdag 18. juni Rollag kommune
Kommunedelplan for Vegglifjell
Rollag kommune jobber med planen og ser at vi trenger en grundig medvirkning for å få en god plan for videre utvikling. Planen vil derfor ikke bli lagt ut på høring før sommeren. Vi ønsker å benytte sommeren til innspill og bearbeiding av planen og legge planen ut...
tirsdag 18. juni Rollag kommune
Endring av reguleringsplan for Årset - Votnedalen
Endringer av reguleringsplan for Årset - Votnedalen, 2014005 ble vedtatt i utvalget for næring, miljø og ressurs den 04.06.2019. Klikk her for mer informasjon.
tirsdag 18. juni Rollag kommune
Hvordan være en betydningsfull voksen for barn i ditt nærmiljø?
Ressursgruppa for BIR (barn i risiko) i Rollag og Nore og Uvdal kommune inviterer til temakveld på Numedalshallen, Norefjord - torsdag 15.08.19 kl. 18:00. Klikk her for mer informasjon om temakvelden....
tirsdag 18. juni Rollag kommune
Farevarsel - lokalt kraftige regn og tordenbyger
Varm og fuktig luft kommer inn over Sør-Norge. Det gir opphav til lokalt svært kraftige regn- og tordenbyger Østafjells fra torsdag ettermiddag. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 mm per time. Berørte områder vil...
torsdag 6. juni Rollag kommune
Døgnåpen vakttelefon
Fra 01.06.2019 har Numedal barneverntjeneste døgnåpen vakttelefon utenom kontorets åpningstid, nummeret er 90509766.
tirsdag 4. juni Rollag kommune
Innsamling landbruksplast 2019
Rollag kommune organiserer innsamling av landbruksplast som kan leveres gratis på søppelplassen i Veggli torsdag 13. juni. kl. 10 - 18
mandag 3. juni Rollag kommune
Hvordan skal fremtidens regionen se ut? Hva skal vi jobbe med og hvordan?
Kongsbergregionen reviderer sin strategi og Regionrådet har vedtatt å legge forslag til ny strategi ut på høring. Høringsfrist er satt til 1.juli 2019. Klikk her for mer informasjon.
onsdag 22. mai Rollag kommune
Melding om fare for styrtregn med flom- og skredfare
Fra tirsdag kveld lokalt kraftige regnbyger, 15-20 mm/t, 30-50 mm/3t og omkring 100 mm i løpet av 18 timer. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann...
tirsdag 21. mai Rollag kommune
Madonnaen 10 år - velkommen til jubileet
mandag 20. mai Rollag kommune
Tid for å søke plass i kulturskolen
Nore og Uvdal kulturskole har nå lagt ut sine tilbud for skoleåret 2019/2020, med søknadsfrist 1. juni. Alle søknader skal gå via vårt elektroniske system SpeedAdmin.
mandag 20. mai Rollag kommune
Høring av Regional plan for Hardangervidda 2019 - 2035
På bakgrunn av forslag fra Hardangerviddarådet har fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland lagt ut planforslag for Regional plan for Hardangervidda 2019 - 2035 til høring og offentlig ettersyn med frist for høring 1. juli 2019. Klikk her for mer informasjon.
torsdag 16. mai Rollag kommune
Fastlegehjemmel
Flesberg og Rollag kommuner har ledig fastlegehjemmel. Søknadsfristen er 7. juni 2019.
onsdag 15. mai Rollag kommune
Ledig stilling ved Idrettsskolen
Idrettskolen har en 60% fast stilling som kontorleder. Søknadsfrist 31.05.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
mandag 13. mai Rollag kommune
17.mai-program for Rollag kommune
Årets 17.mai-komité ønsker hjertelig velkommen til feiring av 17.mai i Rollag kommune. Vel møtt!
mandag 13. mai Rollag kommune
Ledig stilling: Arkivleder
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som Arkivleder for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 28.05.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
torsdag 9. mai Rollag kommune
BUSKERUD

Vegglifjellvegen åpnet fredag 03.mai 2019 kl. 16:00
Inntil videre redusert akseltrykk 6 tonn
torsdag 9. mai Rollag kommune
Miljøgata i Veggli
Veggli Vel og Rollag kommune inviterer til offisiell åpningen av miljøgata i Veggli den 14.mai kl. 10:30. Klikk her for mer informasjon.
torsdag 9. mai Rollag kommune
Offentlig høring av reguleringsplan Årseth-Votnedalen 2
Reguleringsplan for Årseth-Votnedalen 2 er nå lagt ut til offentlig høring. Høringsfristen er 14.juni 2018. Klikk her for mer informasjon og sakens dokumenter.
torsdag 9. mai Rollag kommune
Oppmålings- og kartleggingsarbeid i Numedal 2019
Kartverket Oslo vil sammen med kommunene og andre samarbeidsparter utføre kartlegging i følgende kommuner i 2019: Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal. I den forbindelse er det nødvendig med landmålingsarbeider; nedsetting og måling av fastmerker og utlegging/maling av signaler på...
torsdag 2. mai Rollag kommune
Dugnad i sansehagen, Rollag Bygdeheim
Det arrangeres dugnad i sansehagen torsdag 9.mai fra kl. 17:00. Klikk her for å lese mer.
tirsdag 30. april Rollag kommune
Farevarsel på nest høyest nivå - Flom- og skredfare
Det er ventet mye regn, opp mott 100 mm i løpet av lørdag 27.04 og søndag 28.04 i deler av Buskerud og Telemark. Høy temperatur vil opprettholde stor snøsmelting også i høyfjellet. Nedbørmengdene er usikre. Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting...
fredag 26. april Rollag kommune
Åpent møte i Rollag om kulturminneplan for Numedal
Onsdag 24.april kl. 19.00 er det et åpent møte i kommunestyresalen på Rollag kommunehus vedrørende ny kulturminneplan for Numedal. Klikk her for mer informasjon.
tirsdag 16. april Rollag kommune
Fra 15.april blir det forbudt å tenne bål i skog og utmark
Det «generelle bålforbudet» varer fra 15. april til 15. september, og i løpet av denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark. Klikk her for mer informasjon.
tirsdag 16. april Rollag kommune
Kulturminneplan for Numedal - høring
I samsvar med plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det oppstart av arbeid med kommunedelplan for kulturminner for Numedal. Planprogrammet for arbeidet legges samtidig ut til høring, jf. Plan- og bygningslovens § 11-13. Høringsfristen er 23. mai 2019.
onsdag 10. april Rollag kommune
Høring - Planprogram for Fossan slamlagune
I medhold av Plan og bygningsloven § 12-11 legges Planprogrammet for Fossan slamlagune ut for offentlig ettersyn. Høringsfrist 07.mai.2019. Klikk her for mer informasjon og saksdokumenter.
tirsdag 9. april Rollag kommune
Filmteam kommer til Rollag kommune
Fredag 5.april kan man møte ett filmteam på Vegglisenteret. Hvorfor? Les mer her
onsdag 3. april Rollag kommune
Listeforslag ved kommunestyrevalget i Rollag
Her er samtlige listeforslag som er levert innen innleveringsfristen 1.april kl. 12:00
tirsdag 2. april Rollag kommune
Ledig stilling som veileder hos NAV
NAV Numedal har en ledig fast stilling som veileder. Søknadsfrist er 10.april. Klikk her for å finne utlysning og elektronisk søknadsskjema.
tirsdag 2. april Rollag kommune
Responssenteret - alltid i nærheten
Responssenteret starter opp sin virksomhet i Kongsbergregionen 2.mai og i løpet av de nærmeste ukene vil alle kommunene være tilkoblet det nye alarmmottaket. Responssenteret vil ivareta framtidige forventninger til en effektiv og kvalitetssikker oppfølging og utvikling av...
fredag 29. mars Rollag kommune
Teleløsning!
I forbindelse med teleløsning vil det bli innført 6 tonns akseltrykk på de fleste kommunale veiene. Veiene vil bli vurdert særskilt etter føreforholdene og skiltet uten andre forvarsel.
tirsdag 26. mars Rollag kommune
Høye strømregninger? Finn de rette energitiltakene for din bolig med kommunens energiportal
Mange opplever høye strømkostnader for tiden. Det kan lønne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak, for å få ned kostnadene. Klikk her for mer informasjon
tirsdag 19. mars Rollag kommune
Bli klar til byggesesongen!
Det nærmer seg vår og flere av dere har kanskje planer om å gjennomføre små eller store byggeprosjekter. Det er ikke alltid lett å vite hva du må søke om og Direktoratet for byggkvalitet har derfor lagd flere gode guider på hva du må huske på i en...
mandag 18. mars Rollag kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ROLLAG

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL