Rollag
Farevarsel på nest høyeste nivå - sterk vind
Meteorologisk institutt har sendt ut varsel på oransje aktsomhetsnivå (nest høyeste aktsomhetsnivå), gjeldende fra ettermiddagen fredag 21.september. De sterkeste vindkastene ventes nær kysten og i fjellet. Natt til lørdag vil det også bli kraftige vindkast i innlandet. Vi...
torsdag 16:13 Rollag kommune
Vi søker vikar til barnehagene
Rollag kommune trenger tilkallingsvikarer og sykevikarer i kortere og lengre perioder i barnehage. Vi søker etter deg som har mulighet for å komme på kort varsel når det er behov, og etter deg som kan være sykevikar på ubestemt tid.
tirsdag 11. september Rollag kommune
Farevarsel på nest høyest nivå - kraftig regn
Natt til lørdag 8.september kan det lokalt bli svært mye regn på få timer i Buskerud, Telemark, Vestfold. Totalt kan det komme 60-70 millimeter regn i løpet av tolv timer fra natt til lørdag. Av dette kan opptil 40-50 millimeter komme i løpet av tre timer i nattetimene....
fredag 7. september Rollag kommune
Ledige stillinger: brannkonstabler
Rollag brann- og redningstjenste har en ledig fast stilling og et vikariat som brannkonstabel deltid. Søkere bør bo i kommunen, helst i nærheten av brannstasjonen pga. utrykningstid. Søknadsfrist er 12.09 for vikariatet og 28.09 for den faste stillingen. Klikk her for å finne...
fredag 31. august Rollag kommune
Ledig stilling: byggesaksbehandler
Rollag kommune har ledig vikariat som konsulent - byggesaksbehandler i 100% stilling. Søknadsfrist er 14.09.2018. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til elektronisk søknadsskjema.
fredag 31. august Rollag kommune
Bli med ut!
Friluftslivets uke arrangeres 1. - 9.september 2018. Delta på fiskekonkurranse, natt i naturen, guidet sopptur og flere andre spennende arrangementer! Klikk her for å se fullstendig program for uka.
fredag 31. august Rollag kommune
Åpent møte og workshop om friluftsområder i Rollag
Tirsdag 11.september arrangerer prosjektet Numedal Mitt Lokalsamfunn åpent møte og workshop for å se på mulige tiltak ved Natur- og kulturstien i Veggli sentrum og Badedammen i Veggli. Klikk her for å lese fullstendig program og informasjon om påmelding.
onsdag 29. august Rollag kommune
Offentlig høring - revidering av politivedtekter
Kommunestyret vedtok 03.05.2018 forslag til nye politivedtekter for kommunen. Forslaget skal i medhold av forvaltningsloven § 37 legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er 30.09.2018.
tirsdag 14. august Rollag kommune
BUSKERUD

Fagansvarlig vernepleier søkes!
Åpen omsorg, tjenesten for utviklingshemmede, søker fagansvarlig vernepleier til 100% fast stilling. Stillingen er ledig fra 01.09.2018. Søknadsfrist er 02.09.2018. Klikk her for å lese hele utlysningen.
tirsdag 14. august Rollag kommune
Avløsning fra Landbruksdirektoratet ved sykdom, fødsel etc.
Landbruksdirektoratet innfører fra 15.august 2018 elektronisk løsning for søknad og saksbehandling om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Klikk her for å lese mer på Landbruksdirektotatets nettsider.
mandag 13. august Rollag kommune
Skolestart
Mandag 20. august kl. 08.45 er det skolestart for alle elevene på Veggli skole. Skoleskyssen går som normalt.
mandag 13. august Rollag kommune
Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond
Det er også i år mulighet til å søke om tilskudd fra Buskerud jordbruksfond. Tilskuddet kan tildeles enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike...
torsdag 9. august Rollag kommune
Totalforbud mot åpen ild er opphevet - inntil videre!
Ettersom skogbrannindeksen for begge kommunene nå er nede på 0 og det faktum at det forventes mer nedbør, så opphever Flesberg og Rollag brannvesen nå totalforbudet mot åpen ild, inntil videre. Selv om forbudet inntil videre er opphevet, ber vi om at folk utviser stor grad av...
onsdag 8. august Rollag kommune
Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité
Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående...
tirsdag 7. august Rollag kommune
Vedtatte vegnavn i fjellet
Kommunestyret vedtok 21.06.2018 en rekke vegnavn i fjellet. Her finner du oversikt over vedtatte vegnavn og de forslagene som er sendt tilbake på høring.
mandag 6. august Rollag kommune
Pårørendeskolen i Numedal høsten 2018
Kurs for pårørende til personer med demens gjennomføres i Veggli denne høsten, fordelt på fem samlinger.
mandag 23. juli Rollag kommune
Information about fire restrictions in several languages
The local fire department has introduced restictions on campfires and barbeques due to the extremely dry weather. These are now translated into several languages, click here to read yours.
onsdag 11. juli Rollag kommune
Vanningsrestriksjon
Rollag kommune viser til tidligere varsel (sendt som SMS 6. juni) om vanningsrestriksjoner for våre abonnenter. Restriksjonene videreføres på ubestemt tid på grunn av kapasitetsproblemer ved vannverkene ved intensiv vanning. Det er generelt vanningsforbud med unntak mellom kl. 18-22.
torsdag 5. juli Rollag kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild gjeninnføres
Rollag og Flesberg brannvesen gjeninnfører totalforbud mot bruk av ild i eller i nærheten av skog og annen utmark inntil det kommer nedbør av betydelige mengder.
mandag 2. juli Rollag kommune
Responssenteret pilottester responssenterløsningen
Responssenteret er bindeleddet som knytter ny teknologi sammen med den medmenneskelige omsorgstjenesten. Målet er å hjelpe kommunene med implementering av velferdsteknologi. Nylig gjennomgikk to opera...
fredag 29. juni Rollag kommune
Sykling uten alder
Fredag 29.juni inviterer Rollag og Veggli Helselag i samarbeid med Rollag kommune til oppstart av prosjektet "Sykling uten alder" ved å gi opplæring i bruk av el-sykkel. Møtet starter kl. 11:00 på Rollag Bygdeheim. Velkommen!
onsdag 27. juni Rollag kommune
Planlegger dere bryllup?
Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.
mandag 25. juni Rollag kommune
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søknadsfrist: 1. september
fredag 22. juni Rollag kommune
Sommermagasinet 2018
Snart blir Sommer i Numedal, program for bygdetunene og program for Middelalderuka levert til husstandene i Numedal. Inntil videre kan du ta en titt på de digitale utgavene og la deg bli inspirert av alt det flotte vi har å by på her i Rollag og Numedal.
onsdag 20. juni Rollag kommune
Ledig vikariat som politisk sekretær
Fellestjenesten har et ledig 100% svangerskapsvikariat som konsulent for politisk sekretæriat. OBS kort søknadsfrist: 01.07.2018. Klikk her for søknadsskjema og mer informasjon om stillingen.
torsdag 14. juni Rollag kommune
Ledig stilling som sykepleier i hjemmetjensten
Rollag kommune søker en sykepleier til 100% fast stilling i hjemmetjenesten med tiltredelse er 1.september 2018. Søknadsfrist er 5.august 2018. Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema.
torsdag 14. juni Rollag kommune
Totalforbudet mot åpen ild er opphevet inntil videre
Selv om forbudet inntil videre er opphevet ber vi om at folk utviser stor grad av forsiktighet og er varsomme ved grilling og bruk av åpen ild. Brannvesenet minner samtidig om at det generelle bålforbudet mot å gjøre opp ild i skog og mark fremdeles gjelder. Dette regnes normalt som utenfor...
tirsdag 12. juni Rollag kommune
2.gangs utlysning: Rektor/daglig leder ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole
Idrettsskolen Numedal folkehøgskole søker en tydelig og målretta rektor, som har evne til å utvikle et godt team med fokus på elevenes læringsutbytte og personlig utvikling. Vi søker en rektor med gjennomføringskraft, relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner....
mandag 11. juni Rollag kommune
Inspektør Veggli skole
Fra 1.august har Veggli skole en ledig stilling som inspektør. I utgangspunktet er 80% av stillingen administrativ og de resterende 20% er undervisning. OBS: Kort søknadsfrist: 19.juni 2018. Klikk her for å komme til søknadsskjema og utlysningstekst.
tirsdag 5. juni Rollag kommune
Ekstra stor skogbrannfare
All bruk av ild i eller i eller i nærheten av skog eller annen utmark er forbudt! Den minste gnist kan få store konsekvenser. Alle oppfordres til å ta ansvar. Ring umiddelbart 110 hvis du oppdager brann. Ikke parker slik at du hindrer utrykningskjøretøy.
mandag 4. juni Rollag kommune
2.gangs utlysning Rollag barnehage
Rollag kommunale barnehage har fra august to ledige stillinger som pedagogisk leder: et 100% svangerskapsvikariat og en 60% fast stilling. OBS: kort søknadsfrist, 12.juni 2018. Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema.
torsdag 31. mai Rollag kommune
Invitasjon til dialogmøte
Rollag kommune inviterer alle frivillige, lag og foreninger i kommunen til dialogmøte torsdag 7.juni kl 17:30 på Veggli Vertshus. Tema for møtet er "Samspill og samarbeid mellom frivillige, lag og foreninger og kommunen". Velkommen! Klikk her for mer informasjon og program for kvelden.
onsdag 30. mai Rollag kommune
Orientering om fyringsanlegg
Forebyggende avdeling ved Rollag og Flesberg brannvesen har laget et informasjonsskriv om fyringsanlegg. I både Rollag og Flesberg kommuner har brannvesenet dessverre kommet over en del fyringsanlegg som ikke er montert etter forskriftene, som ikke fungerer tilfredstillende eller fyringsanlegg kommunen ikke...
mandag 28. mai Rollag kommune
BUSKERUD

Sommerjobb 2018
Rollag kommune ønsker sommervikarer til diverse vedlikeholdsoppdrag som plenklipping, beising m.m.
tirsdag 22. mai Rollag kommune
Stor skogbrannfare i Rollag og Flesberg
Skogbrannfare på rødt nivå. Nå er det forbud mot all bruk av engangsgriller og åpen ild i Rollag og Flesberg kommuner.
tirsdag 22. mai Rollag kommune
Påmelding Kulturskoleåret 18/19
Nå kan det søkes om plass på kulturskolen for skoleåret 18/19. Søknadsfrist er 1.juni 2018. Klikk her for å komme til søknadsskjemaene og årets brosjyre.
onsdag 16. mai Rollag kommune
Ny jobb til høsten?
NAV Numedal søker etter ny veileder for å bistå personer med nedsatt arbeidsevne (tilbake) ut i jobb eller kvalifisering. Stillingen omfatter hele Numedal, med hovedkontor i Rollag. Søknadsfrist er 1.juni 2018.
tirsdag 15. mai Rollag kommune
Sommertid på Kommunehuset
I perioden 15.mai til 14.september har kontorene på Kommunehuset sommertid. Åpningstiden er 08:00 - 15:15. Sentralbordets åpningstider er uendret, 09:00 - 15:00.
tirsdag 15. mai Rollag kommune
17.mai-program for Rollag kommune
Årets 17.mai-komité ønsker hjertelig velkommen til feiring av 17.mai i Rollag kommune. Alle bes merke seg at underholdningen som har pleid å være utenfor Bygdeheimen i år er flyttet til Vegglitunet. Vel møtt!
onsdag 9. mai Rollag kommune
Innsamling landbruksplast 2018
Rollag kommune organiserer innsamling av landbruksplast som kan leveres gratis på søppelplassen i Veggli torsdag 31. mai. kl. 10 - 18
onsdag 9. mai Rollag kommune
Oppfølgingssamtalen - Numedal
NAV inviterer til kurset Oppfølgingssamtalen torsdag 14. juni kl 09:00 - kl 12:00 på kommunestyresalen i Rollag. Påmeldingsfristen er 3. juni.
tirsdag 8. mai Rollag kommune
Invitasjon til frokostmøte om hyttebygging
Rollag Næringsforening og Rollag kommune inviterer til åpent frokostmøte om hyttebygging i Rollag kommune. Møtet finner sted onsdag 16.mai 2018 kl. 08-10 på Veggli vertshus. Påmelding innen 15.mai kl 12:00.
onsdag 2. mai Rollag kommune
Ledig lærerstilling ved Idrettsskolen
Fra 1. august 2018 er det en ledig lærerstilling ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole. Stillingen er et 56% vikariat med hovedvekt på musikk. Klikk her for å lese fullstendig utlysning på Idrettsskolens nettside.
onsdag 2. mai Rollag kommune
Offentlig gjennomsyn av reguleringsplan Vegglifjell resort
Reguleringsplan for Vegglifjell resort er nå lagt ut til offentlig høring. Høringsfristen er 7.juni 2018. Klikk her for mer informasjon og sakens dokumenter.
fredag 27. april Rollag kommune
Ledige helgestillinger Helse og omsorg
Rollag Bygdeheim og Åpen omsorg har nå ledig flere helgestillinger med ønske om snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 14.mai 2018. Klikk her for å lese utlysningen.
fredag 27. april Rollag kommune
Ledig stilling på Idrettsskolen
Fra 2.november 2018 er det ledig stilling som rektor/daglig leder ved Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole. Søknadsfrist er 25.mai 2018. Klikk her for å se fullstendig utlysning på Idrettsskolens nettside.
torsdag 26. april Rollag kommune
Ledige sykepleierstillinger
Rollag kommune har tre ledige sykepleierstillinger. Alle stillingene har søknadsfrist 1. juni 2018.
fredag 20. april Rollag kommune
Foredrag med polfarer Steffen Dahl
Idrettsskolen og "NUMEDAL mitt lokalsamfunn" inviterer til foredrag med polfarer og tankemester Steffen Dahl. Foredraget holdes på Idrettsskolen den 18.april 2018 kl 18:00. Velkommen!
fredag 13. april Rollag kommune
Felles sentralbord i Numedalskommunene
Som et resultat av effektivisering og den generelle samfunnsutviklingen som gir oss nye teknologiske muligheter, blir det fra mandag 16. april felles sentralbord i de tre Numedalskommunene, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Sentralbordet vil være betjent fra kl 09:00 til kl 15:00 alle hverdager.
torsdag 12. april Rollag kommune
Rollag vil bli barnevennlig kommune
I prosjektet «Barnevennlige kommuner» har UNICEF Norge samarbeidet med kommunene i Kongsbergregionen for å lære om barns oppvekstsvilkår. Som oppfølging av dette ønsker Rollag kommune å inngå et mer forpliktende samarbeid med UNICEF Norge, med intensjon om at...
onsdag 11. april Rollag kommune
Vegnavn i fjellet
Prosessen med å fastsette vegnavn i fjellet er godt i gang. Oversikt over navnene som har vært ute på høring finner du her. Foto: Svein Raste
fredag 6. april Rollag kommune
Visningsdag for velferdsteknologi
Er du nysgjerrig på hvordan helse- og omsorgstjenesten vil bli organisert framover? Lurer du på hva du kan gjøre selv for å mestre din egen hverdag? 17.april er det visningsdag for velferdsteknologi på Vegglitunet mellom kl 14 og 18. Vel møtt!
torsdag 5. april Rollag kommune
Ledig vikariat som helsefagarbeider
Rollag kommune har et ledig 60 % vikariat som helsefagarbeider. Stillingen er ledig fra dags dato og frem til 14.januar 2019. Søknadsfrist er 23.april 2018.
torsdag 5. april Rollag kommune
NVE's - analyse viser mulig stor vårflom;
Basert på årets snømengder (30-50 % mer snø enn normalt) er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom spesielt i lavereliggende områder på Sør- og Østlandet, og særlig hvis det skulle bli mye nedbør kombinert med varme. NVE...
tirsdag 3. april Rollag kommune
Kulturpris og kulturstipend 2018
Hvert år deler Rollag kommune ut kulturpris og kulturstipend. Søknadsfrist er 1.mai 2018.
tirsdag 3. april Rollag kommune
Under Varden påsken 2018
Påskens utgave av Under Varden skal nå ha dumpet ned i postkassene til både hyttefolk og innbyggere. Ønsker du å lese bladet på skjerm, kan du klikke her for å finne lenke til både denne og tidligere utgaver helt tilbake til 2006.
onsdag 28. mars Rollag kommune
Kommunene i Kongsbergregionen prøver ut chat-robot
Kan jeg bygge en bod uten å søke? Hvordan søker jeg barnehageplass? Hva er søppelavgifta? Når er neste møte i kommunestyret? Dette er spørsmål som chat-roboten Kommune-Kari kan hjelpe deg å finne svaret på.
fredag 23. mars Rollag kommune
Rekruttering i Responssenteret
Responssenteret for velferdsteknologi har ansatt ny Fagrådgiver og to nye Helsefaglige Operatører. Klikk her for å lese artikkelen.
fredag 23. mars Rollag kommune
BUSKERUD

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og len...
torsdag 22. mars Rollag kommune
Anmodning om å ta hensyn til villrein i påskefjellet
Fylkesmannen i Buskerud ønsker god påske og anmoder om å ta hensyn til villrein i påskefjellet. Klikk her for å se Fylkesmannens hjemmeside for mer informasjon.
torsdag 22. mars Rollag kommune
Hard kamp om håndverkerne i Numedal
Det hete hyttemarkedet i Numedal har skapt et voldsomt behov for håndverkere, og rekrutteringen klarer ikke holde følge.
søndag 18. mars $ Laagendalsposten
Økt sykefravær i Kongsberg og Numedal
Flere sykmeldte seg i Kongsberg og Rollag.
lørdag 17. mars $ Laagendalsposten
Liv ble årets Gla'bonde
Liv Berven fra Veggli og Numedal vant pris under årsmøtet til Buskerud Bondelag.
fredag 16. mars Laagendalsposten
Italiensk fotograf skal dokumentere Kongsberg og dalen
Ser du en mann på svart sykkel med mye bagasje er det trolig den italienske fotografen Luca Berti.
tirsdag 13. mars $ Laagendalsposten
Bestill annonse i Sommermagasinet
Med annonse i sommermagasinet får du ditt budskap ut til alle hytteeiere og husstander i hele Numedal! Frist for bestilling er 23. mars 2018.
tirsdag 13. mars Rollag kommune
Utviklingsfondet for Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal
Styret for Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal har besluttet å utsette kunngjøring av midler til nye prosjekter for 2018. Dette skyldes blant annet at den årlige avkastningen av fondet har vært lavere enn forventet. Ved utlysning av midler vil dette bli kunngjort i...
mandag 12. mars Rollag kommune
Dobler omsetningen hvert eneste år
Hytteprodusenten Numehytta dobler igjen omsetningen og havner på over 20 millioner. Og selv tror de på en dobling neste år også.
mandag 12. mars $ Laagendalsposten
Rådyr påkjørt på Fv 40
Lørdag kveld ble t rådyr påkjørt på Fv 40 ved Numedal kro i Rollag.
søndag 11. mars Laagendalsposten
Rekordår for Folkehøgskolene: 137 søkere til Idrettsskolen
Aldri før har det vært mer populært å gå på folkehøgskole. Det merkes også i Numedal.
torsdag 8. mars $ Laagendalsposten
Kunsten å lede frivillige
– Fantastisk inspirerende, sa Tone Bjørnsrud fra Nore og Uvdal om første kurskveld med Oppmuntringstilsynet på Stevningsmogen og Lampeland.
tirsdag 6. mars Laagendalsposten
69 færre arbeidsledige i Kongsberg enn for ett år siden
324 er arbeidsledige totalt i kommunen.
mandag 5. mars $ Laagendalsposten
Kjøpesenter til himmels: Har økt med 37 prosent
Etter bare tre måneders drift i det sylferske Vegglisenteret går Lindas matbutikk mot en solid omsetningsrekord.
lørdag 3. mars $ Laagendalsposten
Bosatte færre flyktninger enn hva kommunene skulle ta imot
I Kongsberg og Numedal er det i 2017 bosatt 67 flyktninger. I utgangspunktet hadde kommunene vedtatt å ta imot 96.
torsdag 1. mars Laagendalsposten
Nesten 2.000 dyr i samlet flokk: – Det er jo helt fantastisk!
1.961 villrein har i nesten hele februar vært samlet på Lufsjåtangen på vinterbeite. Det kan være 20 år siden sist det skjedde.
torsdag 1. mars $ Laagendalsposten
Flotte løyper, men pass deg for kulda
FØREMELDING: Det meldes om flotte løyper, men husk å kle deg etter forholdene!
torsdag 1. mars $ Laagendalsposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ROLLAG

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL