Rollag
Høye strømregninger? Finn de rette energitiltakene for din bolig med kommunens energiportal
Mange opplever høye strømkostnader for tiden. Det kan lønne seg å installere energitiltak, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering av tak, for å få ned kostnadene. Klikk her for mer informasjon
tirsdag 13:41 Rollag kommune
Bli klar til byggesesongen!
Det nærmer seg vår og flere av dere har kanskje planer om å gjennomføre små eller store byggeprosjekter. Det er ikke alltid lett å vite hva du må søke om og Direktoratet for byggkvalitet har derfor lagd flere gode guider på hva du må huske på i en...
mandag 12:13 Rollag kommune
Sommer i Numedal - informasjonsmagasin
Driver du en bedrift, har du en spennende hobby, er du medlem i en forening du har lyst til å fortelle om eller har du et arrangement du ønsker å kunngjøre? Tips oss om saker og/eller bestill en annonse.
tirsdag 5. mars Rollag kommune
Eiendomsskatteliste 2019
I henhold til eiendomsskatteloven § 15 er eiendomsskatteliste for 2019 lagt ut til offentlig gjennomsyn på kommunehuset i tre uker fra 28.02.19.
torsdag 28. februar Rollag kommune
Ledig plass på hardingfele
Nore og Uvdal kulturskole har en ledig plass på hardingfele for barn og ungdom fra Rollag kommune. Undervisningen foregår på Veggli skole onsdager kl.17.10 – 17.40. Oppstart etter vinterferien. Lærer er Even Tråen, instrument kan leies av kulturskolen. Kontakt kulturskolen...
mandag 25. februar Rollag kommune
Kulturmidler, -stipend og -pris
Vi har åpnet søknadsskjema for kulturmidler og kulturstipend 2019. Du kan også nominere kandidat til vinner av Kulturprisen 2019. Søknadsfrist er 15.april. Klikk her for mer informasjon og linker til søknadsskjema.
fredag 22. februar Rollag kommune
Kunngjøring listeforslag
Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen kl. 12 (dagtid) den 1.april 2019. Klikk her for ytterligere informasjon
torsdag 21. februar Rollag kommune
Ledige stillinger: Lærere
Veggli skole i Rollag kommune har ledige lærerstillinger fra 01.08.2019. Søknadsfrist 10.03.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
torsdag 14. februar Rollag kommune
BUSKERUD

Baltic Youth Exchange 2019
Rollag kommune legger til rette for bedre ungdomsmedvirkning. Som del av det har vi samarbeid med ungkoordinator i Buskerud Fylkeskommune og inviterer til deltakelse på et arrangement 06.oktober - 13.oktober 2019 i nærheten av Hamburg i Tyskland. Klikk her for mer informasjon
mandag 11. februar Rollag kommune
Ledig stilling: Kommunefysioterapeut
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som kommunefysioterapeut fra 01.03.2019. Søknadsfrist er 28.02.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
fredag 8. februar Rollag kommune
Ledig stilling: Helsesykepleier
Rollag kommune har en ledig 50% fast stilling som helsesykepleier fra 01.04.2019. Søknadsfrist er 28.02.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
fredag 8. februar Rollag kommune
Hovedopptak 2019 - 2020 for barnehage og SFO
Søknadsfristen ved hovedopptaket for plass i barnehage og SFO er 1. mars. Søknad om opptak eller endring av plass i barnehage og SFO må gjøres elektronisk på kommunens søknadsportal. Les informasjonen...
torsdag 24. januar Rollag kommune
Ledig stilling: Vernepleier
Rollag kommune har en ledig 75% fast stilling som vernepleier til tjenesten for utviklingshemmede. Søknadfrist er 12.02.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
tirsdag 22. januar Rollag kommune
Sommervikarer Helse og Omsorg 2019
Helse og Omsorg søker sommervikarer til avdelingene Åpen omsorg, Hjemmetjenesten og Rollag Bygdeheim. Søknadsfristen er 01. mars 2019.
onsdag 16. januar Rollag kommune
Ledig stilling: Personalsjef
Rollag kommune har en ledig 100% fast stilling som personalsjef for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist er 05.02.2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
onsdag 16. januar Rollag kommune
Ledige sykepleierstillinger
Rollag kommune har tre ledige sykepleierstillinger. Alle stillingene har søknadsfrist 05.februar 2019. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
onsdag 16. januar Rollag kommune
Ledige stillinger: Brannkonstabler
Rollag brann- og redningstjeneste har to ledige faste stillinger som brannkonstabel deltid. Søkere bør bo i kommunen, helst i nærheten av brannstasjonen pga. utrykningstid. Søknadsfrist er 11.02.19. Klikk her for å finne fullstendig utlysning og lenke til søknadsskjema.
onsdag 16. januar Rollag kommune
Renovasjonskalender 2019
Renovasjonskalenderen viser når matavfall, papir, plast og restavfall blir hentet hos deg.
mandag 7. januar Rollag kommune
Nye priser 2019
Kommunestyret vedtok i sitt møte 14.12.2018 nye priser for tilbud i barnehage og SFO. Gebyrsatsene er også endret for renovasjon-, vann-, avløp- og feietjenester
mandag 7. januar Rollag kommune
Rekordtildeling til Norsk Kulturarv
Aksjonen "Ta et tak 2019/20" har fått tildelt 6,5 millioner kroner til årets formål, hvor fokusområdet er støtte til skadeforebyggende tiltak på både våningshus- og driftsbygninger over hele lander. For mer informasjon og søknadsskjema klikk her.
mandag 7. januar Rollag kommune
Trafikkofrenes dag i Buskerud
Søndag 13.januar kl. 16:00 arrangeres Trafikkofrenes dag i Buskerud ved Tranby kirke i Lier. Arrangementet er åpent for alle. Klikk her for å lese mer
mandag 7. januar Rollag kommune
Mitt Numedal - Folkehelse
Mitt Numedal har oppdatert sin hjemmeside og rapporter fra folkehelseprosjektet i Rollag kommune er nå tilgjengelig under "Aktiviteter - Rollag kommune. Klikk her for å besøke siden.
27. desember 2018 Rollag kommune
Åpningstider i romjula 2018
I romjula har vi reduserte åpningstider. De kommunale kontorene på kommunehuset har åpent fra kl. 09.00 – kl. 14.00 torsdag 27. og fredag 28. desember. KommuneKari tar ikke fri og kan svare på spørsmål gjennom hele høytiden.
21. desember 2018 Rollag kommune
Ledig faststilling som renholder
Rollag kommune har en 12 % ledig faststilling som renholder ved Veggli brannstasjon. Søknadsfrist 05.01.2019. Klikk her for fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema.
19. desember 2018 Rollag kommune
Nå kan du foreslå kandidater til Buskerud fylkeskommunes bevaringspris
Bevaringsprisen er en hederspris som vil løfte fram gode eksempler på istandsetting av kulturminner og nybygg i verneverdige kulturmiljøer. Fristen for å nominere kandidater er 31. desember 2018.
18. desember 2018 Rollag kommune
Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og Budsjettrammer 2019
Formannskapets forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 og budsjettrammer 2019 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunehuset. Formannskapets innstilling ligger ute til alminnelig ettersyn fram til kommunestyrets møte 14. desember 2018.
11. desember 2018 Rollag kommune
Erfaringskonferanse
Folkehelseprosjektet i Numedal ønsker alle representanter for lokalsamfunnet velkommen til erfaringskonferanse onsdag 9.januar 2019 i Kongsberg. Klikk for mer informasjon.
7. desember 2018 Rollag kommune
Vegen over Vegglifjell stenges
Vegglifjellvegen Veglag SA melder at vegen over Killingskaret stenges for vinteren, torsdag 06.12.18 kl. 12:00
4. desember 2018 Rollag kommune
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Klikk her for mer informasjon.
23. november 2018 Rollag kommune
Under Varden
Julenummeret av Under Varden distribueres til husstander og fritidsbeboere i Rollag i disse dager. Bladet har mange gode nyheter fra kommunen vår. Klikk for mer informasjon
21. november 2018 Rollag kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning 2019
I 2019 utlyses det midler for kr 291,985 millioner. Dette med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfrist for tilskudds-året 2019 er 10. desember 2018. Klikk her for mer...
21. november 2018 Rollag kommune
Ledig stilling - enhetsleder/rektor
Fra 01.03.2019 har Rollag kommune en ledig stilling som enhetsleder/rektor ved Veggli skole. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe og rapporterer til rådmannen. Søknadsfrist er 05.12.2018. Klikk her for elektronisk søknadsskjema og mer informasjon om stillingen.
20. november 2018 Rollag kommune
Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og Budsjettrammer 2019
Formannskapets forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 og budsjettrammer 2019 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunehuset. Formannskapets innstilling ligger ute til alminnelig ett...
16. november 2018 Rollag kommune
BUSKERUD

Ledig stilling - byggesaksbehandler
Rollag kommune har en ledig prosjektstilling som saksbehandler for plan og byggesak. Søknadsfrist er 1.desember 2018. Klikk her for fullstendig utlysning og elektronisk søknadsskjema.
8. november 2018 Rollag kommune
Interkommunal kommunepsykolog
Numedalskommunene har ledig 100 % stilling som kommunepsykolog. Søknadsfristen er 26. november.
7. november 2018 Rollag kommune
Rollag og Veggli frivilligsentral
Frivilligsentralen har fått ny nettside hvor du blant annet kan finne oversikt over planlagte arrangementer og informasjon om hva Frivilligsentralen driver med. Klikk deg innom her for å ta en titt!
5. november 2018 Rollag kommune
Økonomiplan 2019 - 2022
Rådmannen presenterer sitt forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2019 – 2022 i kveldens kommunestyremøte.
31. oktober 2018 Rollag kommune
Kunsten å lede frivillige
NUMEDAL - mitt lokalsamfunn inviterer til inspirasjonskveld i samarbeid med Oppmuntringstilsynet, onsdag 07.11.2018 kl 18:00 på Rollag kommunehus. Klikk her for mer informasjon.
30. oktober 2018 Rollag kommune
Tegn vårt nye fylkesvåpen
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir Viken fylkeskommune fra 1.1.2020. Den nye fylkeskommunen trenger et fylkesvåpen. Alle innbyggere, men spesielt elever og ungdommer i kommunene, inviteres til å være med i konkurransen! Innleveringsfristen er 22. november.
29. oktober 2018 Rollag kommune
Informasjon om riktig sortering av plast
Da har vi holdt på med innsamling av plast i egen sekk i 8 år. Det er fremdeles mye feilsortering. Hovedregelen er plastemballasje fra husholdningen. Klikk her for å lese mer om riktig sortering av plastemballasje.
26. oktober 2018 Rollag kommune
Du er en del av Norges beredskap!
Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt! » Les...
22. oktober 2018 Rollag kommune
Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere
Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft. Klikk her for mer informasjon.
22. oktober 2018 Rollag kommune
Instruktørkurs "Sterk og stødig"
Helse og omsorg ønsker å etablere et nytt forebyggende treningstilbud til hjemmeboende i Rollag kommune. I dette tilbudet går vi i direkte samarbeid med ressurspersoner fra frivilligheten. Ressurspersoner få nå i uke 47 & 48 tilbud om å være med på...
22. oktober 2018 Rollag kommune
Ledig årsvikariat ved Veggli skole
Fra 01.01.19 og ut skoleåret har Veggli skole ledig et vikariat i 100 % stilling. Dersom søker er kvalifisert, kan vikariatet forlenges til ca. 1. november 2019. Søknadsfrist er 01.11.2018. Klikk her for fullstendig utlysning og elektronisk søknadsskjema.
17. oktober 2018 Rollag kommune
TV-Aksjonen 2018
Årets største dugnad nærmer seg med stormskritt – søndag 21. oktober kl. 15.00 sendes bøssebærerne ut for å samle inn penger til Kirkens Bymisjon – Mindre alene sammen.
16. oktober 2018 Rollag kommune
Refleksdagen 18. oktober 2018
Torsdag 18.oktober er det Refleksdag og vi ønsker å minne alle om at tida absolutt er inne for å ta fram refleksene!
15. oktober 2018 Rollag kommune
Informasjonsmøte om fosterhjem
For å rekruttere riktige hjem til barn som trenger et fosterhjem har Bufetat åpne informasjonsmøter. 17. oktober inviteres de som er nysgjerrige på hva et fosterhjem er og hvordan de kan bli det til et informasjonsmøte på Kongsberg. Klikk her for mer informasjon og...
11. oktober 2018 Rollag kommune
Skatt Sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivende høsten 2018
Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Klikk her for mer informasjon og...
3. oktober 2018 Rollag kommune
Hyttebrukerundersøkelse 2018
I høstferien sender Rollag Næringsforening og Vegglifjell Friluftslag ut Hyttebrukerundersøkelsen for Vegglifjell og Rollag. Svarene vil blant annet kunne benyttes som et grunnlag for fremtidig næringsutvikling og investeringer på fjellet.
3. oktober 2018 Rollag kommune
Varsel om oppstart - Vegglifjell resort
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 blir det med dette kunngjort oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Rollag kommune og Vegglifjell resort. Frist for innspill er 1.november 201...
3. oktober 2018 Rollag kommune
Ledig stilling som veileder hos NAV
NAV Numedal har en ledig fast stilling som veileder. Søknadsfrist er 5.oktober. Klikk her for å finne utlysning og elektronisk søknadsskjema.
26. september 2018 Rollag kommune
Eiendomsskattetakst - kontorjustering fra 2019
Kommunestyret i Rollag har vedtatt 10 % kontorjustering av eiendomsskattetakstene med virkning fra 2019
24. september 2018 Rollag kommune
Vi søker vikar til barnehagene
Rollag kommune trenger tilkallingsvikarer og sykevikarer i kortere og lengre perioder i barnehage. Vi søker etter deg som har mulighet for å komme på kort varsel når det er behov, og etter deg som kan være sykevikar på ubestemt tid.
11. september 2018 Rollag kommune
Farevarsel på nest høyest nivå - kraftig regn
Natt til lørdag 8.september kan det lokalt bli svært mye regn på få timer i Buskerud, Telemark, Vestfold. Totalt kan det komme 60-70 millimeter regn i løpet av tolv timer fra natt til lørdag. Av dette kan opptil 40-50 millimeter komme i løpet av tre timer i nattetimene....
7. september 2018 Rollag kommune
Bli med ut!
Friluftslivets uke arrangeres 1. - 9.september 2018. Delta på fiskekonkurranse, natt i naturen, guidet sopptur og flere andre spennende arrangementer! Klikk her for å se fullstendig program for uka.
31. august 2018 Rollag kommune
Åpent møte og workshop om friluftsområder i Rollag
Tirsdag 11.september arrangerer prosjektet Numedal Mitt Lokalsamfunn åpent møte og workshop for å se på mulige tiltak ved Natur- og kulturstien i Veggli sentrum og Badedammen i Veggli. Klikk her for å lese fullstendig program og informasjon om påmelding.
29. august 2018 Rollag kommune
Offentlig høring - revidering av politivedtekter
Kommunestyret vedtok 03.05.2018 forslag til nye politivedtekter for kommunen. Forslaget skal i medhold av forvaltningsloven § 37 legges ut til offentlig høring. Høringsfrist er 30.09.2018.
14. august 2018 Rollag kommune
Fagansvarlig vernepleier søkes!
Åpen omsorg, tjenesten for utviklingshemmede, søker fagansvarlig vernepleier til 100% fast stilling. Stillingen er ledig fra 01.09.2018. Søknadsfrist er 02.09.2018. Klikk her for å lese hele utlysningen.
14. august 2018 Rollag kommune
BUSKERUD

Avløsning fra Landbruksdirektoratet ved sykdom, fødsel etc.
Landbruksdirektoratet innfører fra 15.august 2018 elektronisk løsning for søknad og saksbehandling om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Klikk her for å lese mer på Landbruksdirektotatets nettsider.
13. august 2018 Rollag kommune
Skolestart
Mandag 20. august kl. 08.45 er det skolestart for alle elevene på Veggli skole. Skoleskyssen går som normalt.
13. august 2018 Rollag kommune
Nå kan du søke tilskudd fra Buskerud jordbruksfond
Det er også i år mulighet til å søke om tilskudd fra Buskerud jordbruksfond. Tilskuddet kan tildeles enkeltpersoner, som har dårlig økonomi og som er selveier eller har bruksrett på dyrka eller dyrkbar jord i minst 10 år, eller til fellestiltak av slike...
9. august 2018 Rollag kommune
Totalforbud mot åpen ild er opphevet - inntil videre!
Ettersom skogbrannindeksen for begge kommunene nå er nede på 0 og det faktum at det forventes mer nedbør, så opphever Flesberg og Rollag brannvesen nå totalforbudet mot åpen ild, inntil videre. Selv om forbudet inntil videre er opphevet, ber vi om at folk utviser stor grad av...
8. august 2018 Rollag kommune
Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomité
Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående...
7. august 2018 Rollag kommune
Vedtatte vegnavn i fjellet
Kommunestyret vedtok 21.06.2018 en rekke vegnavn i fjellet. Her finner du oversikt over vedtatte vegnavn og de forslagene som er sendt tilbake på høring.
6. august 2018 Rollag kommune
Pårørendeskolen i Numedal høsten 2018
Kurs for pårørende til personer med demens gjennomføres i Veggli denne høsten, fordelt på fem samlinger.
23. juli 2018 Rollag kommune
Information about fire restrictions in several languages
The local fire department has introduced restictions on campfires and barbeques due to the extremely dry weather. These are now translated into several languages, click here to read yours.
11. juli 2018 Rollag kommune
Vanningsrestriksjon
Rollag kommune viser til tidligere varsel (sendt som SMS 6. juni) om vanningsrestriksjoner for våre abonnenter. Restriksjonene videreføres på ubestemt tid på grunn av kapasitetsproblemer ved vannverkene ved intensiv vanning. Det er generelt vanningsforbud med unntak mellom kl. 18-22.
5. juli 2018 Rollag kommune
Totalforbud mot bruk av åpen ild gjeninnføres
Rollag og Flesberg brannvesen gjeninnfører totalforbud mot bruk av ild i eller i nærheten av skog og annen utmark inntil det kommer nedbør av betydelige mengder.
2. juli 2018 Rollag kommune
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søknadsfrist: 1. september
22. juni 2018 Rollag kommune
Sommermagasinet 2018
Snart blir Sommer i Numedal, program for bygdetunene og program for Middelalderuka levert til husstandene i Numedal. Inntil videre kan du ta en titt på de digitale utgavene og la deg bli inspirert av alt det flotte vi har å by på her i Rollag og Numedal.
20. juni 2018 Rollag kommune
Ledig stilling som sykepleier i hjemmetjensten
Rollag kommune søker en sykepleier til 100% fast stilling i hjemmetjenesten med tiltredelse er 1.september 2018. Søknadsfrist er 5.august 2018. Klikk her for mer informasjon og søknadsskjema.
14. juni 2018 Rollag kommune
Totalforbudet mot åpen ild er opphevet inntil videre
Selv om forbudet inntil videre er opphevet ber vi om at folk utviser stor grad av forsiktighet og er varsomme ved grilling og bruk av åpen ild. Brannvesenet minner samtidig om at det generelle bålforbudet mot å gjøre opp ild i skog og mark fremdeles gjelder. Dette regnes normalt som utenfor...
12. juni 2018 Rollag kommune
2.gangs utlysning: Rektor/daglig leder ved Idrettsskolen Numedal folkehøgskole
Idrettsskolen Numedal folkehøgskole søker en tydelig og målretta rektor, som har evne til å utvikle et godt team med fokus på elevenes læringsutbytte og personlig utvikling. Vi søker en rektor med gjennomføringskraft, relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner....
11. juni 2018 Rollag kommune
Invitasjon til dialogmøte
Rollag kommune inviterer alle frivillige, lag og foreninger i kommunen til dialogmøte torsdag 7.juni kl 17:30 på Veggli Vertshus. Tema for møtet er "Samspill og samarbeid mellom frivillige, lag og foreninger og kommunen". Velkommen! Klikk her for mer informasjon og program for kvelden.
30. mai 2018 Rollag kommune
Sommerjobb 2018
Rollag kommune ønsker sommervikarer til diverse vedlikeholdsoppdrag som plenklipping, beising m.m.
22. mai 2018 Rollag kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ROLLAG

BUSKERUD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL