Ringerike
Seriøsitetskrav
Ringerike kommune har nulltoleranse for sosial dumping, svart arbeid og arbeidslivskriminalitet. Kommunen har som mål at useriøse og kriminelle aktører ikke skal få tilgang til kommunens kontrakter.
fredag 11:24 Ringerike kommune
Deler av Rabbaveien stenges 9. oktober
I perioden 9.10. - 18.11 vil Rabbaveien være stengt for gjennomkjøring fra krysset ved Sagaveien og til Rundtom. Veistegningen vil bli skiltet.
onsdag 14:39 Ringerike kommune
Vannavstengning i Fåfangveien/Knestangveien
Torsdag 19.10. kl. 09.00 - 16.00 vil vannet i området Fåfangveien/Knestangveien være avstengt. Det er vannlekkasje i området, vannet stenges mens utbedringsarbeidet pågår.
onsdag 12:41 Ringerike kommune
Aktivitetsvenn – dobbel glede
Aktivitetsvenn skal gi personer med demens flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. Den frivillige aktivitetsvennen og personen med demens gjør hyggelige aktiviteter sammen. Kan du tenke deg å være aktivitetsvenn?
tirsdag 15:37 Ringerike kommune
Inspirasjonsdag for eldre over 75
10. november kl. 11.00 inviterer vi til inspirasjonsdag på Hverventunet. Er du over 75 år, bor hjemme og klarer deg uten omfattende helse- og omsorgsbehov? Tilbudet er gratis og det serveres lunsj.
tirsdag 15:10 Ringerike kommune
Veiarbeid i Gamleveien
I løpet av uke 43 vil Gamleveien få redusert gjennomkjøringsmulighet. Oppsitterne vil ha tilgang til og fra sine eiendommer. Unntaksvis kan veien bli helt stengt for gjennomkjøring i kortere perioder. Arbeidet avsluttes i uke 48.
onsdag 4. oktober Ringerike kommune
"Noe å glede seg til"
10. oktober er verdensdagen for psykisk helse og dette markeres med åpen dag på aktivitetshuset Regnbuen. Tema for dagen er "Noe å glede seg til" . Ta en tur innom Regnbuen mellom kl. 12 og kl. 16 – det er åpent for alle.
onsdag 4. oktober Ringerike kommune
"Hvis klær kunne fortelle"
I perioden 9. til 18. oktober kan du se utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» i Ringerike bibliotek. Utstillingen består av klær, dukker, bøker og andre gjenstander som har tilhørt barn som har vært utsatt for vold.
mandag 2. oktober Ringerike kommune
BUSKERUD

Nettsida utilgjengelig fra kl. 1300 i dag
På grunn av omlegging av kommunens nettverk vil nettsida vår være stengt fra kl. 1300. Den vi være tilbake som normalt fra kl. 1400.
torsdag 28. september Ringerike kommune
Brukerundersøkelser i helse- og omsorgssektoren
I høst gjennomføres det brukerundersøkelser i helse- og omsorgssektoren. De tjenesteområdene som skal delta i undersøkelsen er beboere på sykehjem, pårørende til beboere på sykehjem samt brukere av tjenestene praktisk bistand og hjemmesykepleie.
fredag 22. september Ringerike kommune
Bli med på Dansevandring!
Den 23. september kl. 13.00 vil Søndre park Hønefoss fylles opp med danserytmer, musikk og andre spennende aktiviteter. Ta med familie og venner og bli med på en dansevandring!
onsdag 20. september Ringerike kommune
Stortingsvalget 2017 - stem fra kl 09.00 i dag
Alle stemmelokaler åpner kl. 09.00 i dag. Alle ringerikinger kan avlegge stemme på det stemmestedet i de ønsker i kommunen. Valglokalene stenger kl. 21.00.
søndag 10. september Ringerike kommune
Utvidet båndtvang i Ringerike
Landbrukskontoret i Ringerike og Hole har utvidet båndtvangen til 30.09 i beiteområder. De viktigste beiteområdene er Ringkollen – Krokskogen, Holleia, Bergsjø – Brekkebygda og østsida i Ådalen.
fredag 8. september Ringerike kommune
Gratis busstur til åpne atelierer
I forbindelse med Spaserstokken og Kunst Rett Vest spanderer kulturenheten gratis buss på kunstinteresserte ringerikinger søndag 24. september.
fredag 8. september Ringerike kommune
SFO-tilbud i høstferien 2017
Høstferietilbudet på SFO blir på Ullerål skole og frist for påmelding er 21. september.
torsdag 7. september Ringerike kommune
Nasjonal bibliotekdag 1. september
1. september er det den nasjonale bibliotekdagen. Ringerike bibliotek markerer dagen med nye nettsider og bokloppemarked. Program for arrangementene i september og oktober presenteres også.
torsdag 31. august Ringerike kommune
Møt oss på Ringeriksdagen lørdag 2. september!
Kommunegata er lokalisert midt på Søndre Torv.
torsdag 31. august Ringerike kommune
Martine (1) døde i 2006 – nå er dagmammaen tiltalt
Etter at Cold Case-gruppen til Kripos gjenopptok etterforskningen av drapssaken i fjor, er det nå tatt ut tiltale i saken der ett år gamle Martine døde i 2006.
tirsdag 29. august TV 2
Vegarbeider i Norderhovsgate ved Kuben
Statens vegvesen skal, på vegne av Buskerud fylkeskommune, gjøre flere mindre tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved Kuben på fylkesveg 169, Norderhovsgate. Arbeidet starter i begynnelsen av september, og skal være ferdig i slutten av oktober.
tirsdag 29. august Ringerike kommune
Rekordmange forhåndsstemmer i Ringerike
Hele 6 344 har benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme da fristen gikk ut kl. 15 fredag 8. september. 5 633 ringerikinger har forhåndstemt, mens 711 innbyggere fra andre kommuner har benyttet muligheten til å avlegge stemme.
fredag 18. august Ringerike kommune
Hensveien stengt mellom nr. 211 og 244
I forbindelse med oppgraderingene i Hensveien vil strekningen Hensveien 211- 244 være stengt fra mandag 11. september. Dette påvirker skoleskyssordningen fra området og ordinære bussavganger.
torsdag 17. august Ringerike kommune
Språkkafe - Language Café
Lærer du norsk og vil snakke norsk med andre? Eller vil du prate med dem som gjør det? Bli med på bibliotekets språkkafé tirsdager kl. 11.00. ** Do you want to practice Norwegian? Tuesdays at 11 am you are welcome to join our Language café at the library.
torsdag 17. august Ringerike kommune
Deler av Dronning Åstas gate stenges 14. august
Deler av Dronning Åstas gate skal få ny asfalt og det skal utføres gravearbeider i området. Veien vil være stengt for trafikk fra mandag 14. august og omkjøring vil bli skiltet.
torsdag 10. august Ringerike kommune
Nå kan du forhåndsstemme
Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune de er manntallsført i, kan fra 10. august til 8. september avgi forhåndsstemme i Ringerike kommune. Du kan forhåndsstemme på Servicetorget fra 10. august og på biblioteket og Kuben fra 14. august.
torsdag 10. august Ringerike kommune
Areal-og byplankontoret inviterer til åpen kontordag
Vi inviterer til dialog og spørsmål om kommuneplanens arealdel og områderegulering Hønefoss.
fredag 28. juli Ringerike kommune
Kommuneplanens arealdel på høring og offentlig ettersyn
Plankartene kan du se på Ringerike Bibliotek.
fredag 28. juli Ringerike kommune
Områderegulering Hønefoss - varsel om oppstart og høring av planprogram
Planprogrammet for områderegulering Hønefoss er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 2 den 20.06.2017.
fredag 28. juli Ringerike kommune
BUSKERUD

Frykter at noen skal kjøre på denne buska
Har ligget i Randselva i flere uker.
tirsdag 25. juli Ringerikes Blad
Hundretusener til Hole og Ringerike, barnehager vinnere
Ringerike og Hole kommuner får til sammen over to millioner kroner mer fra staten, og mye av midlene er øremerket til barnehager.
mandag 24. juli $ Ringerikes Blad
Berith Hafnor: Er Ringerike kommune IA-bedrift?
Ja, vi må stille oss spørsmålet. Ringerike kommune er godkjent som en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), men vi har en helt annen erfaring. Min mann…
torsdag 20. juli Ringerikes Blad
178 studenter uten bolig på Ringerike
Etter førsteopptaket på høyere utdanning er det klart at 178 kommende studenter står på venteliste for bolig i Ringerike.
torsdag 20. juli Ringerikes Blad
Vårt vakre Ringerike bader i kveldslyset
Det har vært en værmessig urolig dag med regn, sol, regnbuer, vind og mange skyer. Kvelden kommer, men solen er fortsatt oppe. Så skjer…
onsdag 19. juli $ Ringerikes Blad
Så langt i år har politiet fått over 200 hundemeldinger
Og det er bare fra Ringerike, Hole og Jevnaker.
onsdag 19. juli Hadeland
Kulturskolen leter etter korpslærer(e)
Ringerike kulturskole har lyst ut en 50 prosent stilling som korpslærer. En lærer i 57 prosent stilling er allerede ansatt.
tirsdag 18. juli $ Ringerikes Blad
Stig og Geir Jørgensen: Ros til eldreomsorgen i Ringerike kommune
Etter å ha hatt syke foreldre i mange år, vil vi rette en stor takk til Hov Omsorgssenter 3. etg. og bestillerenheten i Ringerike kommune.Vi…
tirsdag 18. juli Ringerikes Blad
Zabrina Steiness: – Jeg har aldri opplevd så dårlig kjøreunderlag som i denne byen
I dette leserinnlegget fortviler Zabrina Steiness både over dårlige veier for syklister og dårlige kunnskaper hos bilister.
tirsdag 18. juli Ringerikes Blad
– Det gikk så forferdelig som det kunne gå
Trond Rikard og Sylvia Ensby fortviler. Borgarting lagmannsrett fastslår at deres lille sønn skal adopteres bort og at de ikke får se han mer, men foreldrene gir ikke opp.
mandag 17. juli $ Ringerikes Blad
Ole Martin Solberg: Hvor er lokalsamfunnet når man trenger det?
– Kanskje korpsleder Torunn Hovde heller hadde fortjent å få litt hjelp i stedet for å få kjeft for den jobben hun gjør for ungene på Sokna? skriver desksjef Ole Martin Solberg.
fredag 14. juli Ringerikes Blad
Her blir modne menn som smågutter igjen
Lokomotiv, vogner, skinner, sporvekslere, lyssignaler og stasjonsbygninger. Når voksne menn med glødende interesse for jernbane møter hverandre, blir de som seksåringer som får sommerens første is.
fredag 14. juli Ringerikes Blad
Kurs i depresjonsmestring (KiD)
I september starter nytt KID-kurs. Kurset er for voksne som i perioder føler seg nedstemte eller er deprimerte, på en slik måte at det går ut over livskvalitet eller evnen til å fungere i hverdagen.
fredag 7. juli Ringerike kommune
Vil du bli røyk- eller snusfri i år?
Frisklivssentralene i Ringerike, Hole og Jevnaker skal arrangere kurs for deg som vil bli røyk- eller snusfri. Det er lettere å slutte sammen med andre som er i lignende situasjon. Du trenger ikke å ha bestemt deg for å slutte på forhånd!
fredag 7. juli Ringerike kommune
To timers gratis parkering på kommunale parkeringsplasser for El- og hydrogendrevne biler
Mandag 3. juli starter ordningen med to timers gratis parkering EL- og hydrogenbiler på kommunale parkeringsplasser. For å kunne parkere gratis må alle ha en parkeringsskive synlig i vinduet. Etter to timers gratis parkering, betaler man parkeringsavgift.
fredag 30. juni Ringerike kommune
Varsel om supplerende grunnundersøkelser - Ringeriksbanen og E16
I forbindelse med planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil det bli foretatt supplerende grunnundersøkelser i Hole og på Ringerike. Bane NOR beklager at arbeidet i perioder vil medføre noe støy for de nærmeste naboene.
torsdag 29. juni Ringerike kommune
Biblioteket i sommer
Sommerlån med ekstra lang lånetid, Sommerles for barn og åpent bibliotek alle dager fra kl. 0900 til kl. 2100.
onsdag 28. juni Ringerike kommune
Fortsatt fine badevannsprøver fra Steinsfjorden
Temperaturen frister kanskje ikke til bading nå i oktober, men vannprøver tatt i Steinsfjorden 10. oktober viser lave verdier av blågrønnalger. Det er fortsatt helt trygt å bade i fjorden.
onsdag 28. juni Ringerike kommune
Skolestart høsten 2017
Ringerike kommune ønsker alle elever vel møtt til nytt skoleår. Første skoledag er mandag 21. august.
mandag 26. juni Ringerike kommune
BUSKERUD

Sommertoget kommer til Hønefoss 2. august!
NRKs Sommertoget kommer til Hønefoss og da blir det folkefest på Hønefoss stasjon 2.august 13.00-22.30.
torsdag 22. juni Ringerike kommune
Fastlegenes sommerferieavvikling 2017
Fastlegene i Ringerike tar sommerferie. Husk å fornye resepter hos din fastlege før sommerferien.
tirsdag 13. juni Ringerike kommune
Eie bolig i stedet for å leie?
Boligtjenesten inviterer til informasjonsmøte om startlån onsdag 21.6. kl. 16.30 til 17.30 i Rådhuset. Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer skal få mulighet til å kjøpe sin egen bolig.
tirsdag 13. juni Ringerike kommune
Driver din organisasjon aktiviteter som passer for nye innvandrere?
Onsdag 14. juni kl. 19.00 inviteres representanter for aktuelle organisasjoner og foreninger til møte på rådhuset. Her får du informasjon om kommunens arbeid med flyktninger og innvandrere og du får mulighet til å presentere ditt tilbud.
tirsdag 13. juni Ringerike kommune
Nå kan lag og foreninger søke momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Søknadsfristen er 1. september.
mandag 12. juni Ringerike kommune
Skal du ut å reise med små barn som ikke har tatt MMR-vaksine?
Folkehelseinstituttet anbefaler å fremskynde vaksineringen av uvaksinerte barn hvis de skal til i Europa i sommer. Årsaken er meslingutbrudd i en rekke land. Også barn i Norge er smittet.
onsdag 7. juni Ringerike kommune
Kommuneplanens arealdel - høring og offentlig ettersyn
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanen for Ringerike kommune ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Formannskapet 25.04.2017 behandling nr. 20/17.
tirsdag 30. mai Ringerike kommune
Røsholmstranda
Ringerike kommune har inngått avtale med Ringerike og Hole Røde kors om administrasjon av lån og leie av Røsholmstranda. Det er også inngått avtale med Tonys om utleie av kjøkken i kafé-bygget.
fredag 19. mai Ringerike kommune
Ungdata tallene for 2017
Den nylig gjennomførte undersøkelsen Ungdata 2017 viser at de aller fleste ungdommene i Ringerike kommune har det godt.
mandag 15. mai Ringerike kommune
Interkommunal barnevernvakt
Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal samarbeider om en interkommunal barnevernvakt som er en akuttberedskap for de som trenger hjelp utenfor den ordinære kontortiden.
onsdag 3. mai Ringerike kommune
Bli valgmedarbeider i Ringerike!
Søndag 10. og mandag 11. september 2017 er det stortingsvalg. I den anledning trenger vi flere valgmedarbeidere. Oppgavene kan være registrering i manntallet, stempling av stemmeseddel, urnevakt og hjelpe folk til rette i valglokalet.
onsdag 19. april Ringerike kommune
Livsglede-dager 2017
9.-11. mai inviteres eldre på Ringerike til å være med på Livsglededager. Det er et variert program med aktiviteter for enhver smak.
onsdag 19. april Ringerike kommune
Åpningstider i påsken
Mandag og tirsdag: kl 09.00-15.00, onsdag kl. 09.-12.00.
mandag 10. april Ringerike kommune
Fastlegene påsken 2017
Noen av legekontorene i Ringerike har redusert åpningstid i forbindelse med påsken. Legevakten holder åpent kl. 16-08 hverdager og hele døgnet på helgedagene.
torsdag 6. april Ringerike kommune
Har du lyst å være støttekontakt?
Vi trenger fortløpende flere støttekontakter som kan jobbe mellom en og ti timer i uka. Som støttekontakt bidrar du til at et annet menneske får et mer sosialt liv og aktiv fritid. Det er særlig behov for voksne kvinner som snakker godt norsk.
onsdag 5. april Ringerike kommune
De gåtefulle Osebergkvinnene
Tirsdag 4. 4. kl. 19 inviterer biblioteket til foredrag ved arkeolog Ellen Marie Næss. Oseberggraven er en av de rikeste og mest kjente vikingtidsgravene vi har i Norge. Hvem var de to kvinnene som ble funnet i graven og hvorfor ble de gravlagt sammen?
tirsdag 4. april Ringerike kommune
Sykle til jobben-aksjonen er i gang!
Kampanjen startet 19. april og varer til 17. juni. Det er ikke for seint å melde seg på - hvis du ikke har gjort det allerede. Bor eller jobber du i Ringerike kan du melde deg på gratis!
onsdag 22. mars Ringerike kommune
Kvinnedagen 8. mars markeres med fortellerteater på biblioteket
I anledning kvinnedagen 8. mars inviterer Ringerike bibliotek i samarbeid med Ringerike Soroptimistklubb til forestillingen «Valgt det…», et fortellerteater om menneskehandel. Forestillingen begynner kl. 19.
onsdag 1. mars Ringerike kommune
Biblioteket utvider åpningstidene - "Meråpent bibliotek"
Trenger du et sted å lese, gjøre lekser, finne informasjon, låne? – Fra onsdag 22. februar kan du få adgang til Ringerike bibliotek også utenom betjent åpningstid. Det vil si klokka 09.00 - 21.00 alle dager, hele året!
torsdag 16. februar Ringerike kommune
BUSKERUD

Drømmestipendet 2017
Er du kulturutøver under 20 år? Nå er det klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet! Søk innen 15.februar!
tirsdag 31. januar Ringerike kommune
SFO-tilbud i vinterferien 2017
Vinterferietilbudet på SFO blir på Vang skole og frist for påmelding er 1. februar. Påmelding gjøres via oppvekstportalen.
søndag 15. januar Ringerike kommune
Bibliotekets avdeling på Nes åpner igjen tirsdag
Tirsdag 17. januar kl. 16 åpner bibliotekets avdeling på Nes igjen etter oppussingen. Biblioteket er nå lokalisert i underetasjen i skolebygningen. Vi ønsker både ny og gamle kunder velkommen!
torsdag 12. januar Ringerike kommune
Trafikkofrenes dag
15. januar markeres Trafikkofrene dag. I Buskerud starter arrangementet kl 16.00 ved Åmot kirke i Modum. Dette er et åpent arrangement, vi håper at så mange som mulig deltar.
tirsdag 10. januar Ringerike kommune
Innskriving i 1. klasse
Alle barn i Ringerike kommune som fyller 6 år i 2017 og barn født i 2010 som har fått utsatt skolestart, skal høsten 2017 begynne på 1. årstrinn. Innskrivingen gjøres via oppvekstportalen og åpner 10. januar.
mandag 9. januar Ringerike kommune
Utvidet frist for å lese av vannmåleren
6. februar er siste frist for den årlige avlesningen av vannmåleren. Avlesningsskjemaet kom i posten i desember. Dersom du ikke registrerer avlesing innen fristen påløper det et purregebyr på kr. 625,-.
8. desember 2016 Ringerike kommune
Jul i Ringerike bibliotek
Følg med på Bokrevens julekalender eller ta turen innom hovedbiblioteket. Kanskje DU får åpne dagens luke i kalenderen. Vi skal også ha juleverksted og høytlesning med Bokreven i desember. Velkommen til en fin førjulstid hos oss!
1. desember 2016 Ringerike kommune
Skumringstime på biblioteket 14. november kl. 19.
Ringerike bibliotek og Foreningen Norden Ringerike har gleden av å ønske velkommen til høytlesningsstund i biblioteket mandag 14. november klokka 19. Elever ved musikklinjen ved Ringerike vgs spiller. Velkommen!
8. november 2016 Ringerike kommune
Spedbarnstreff - Meetingplace for infants's parents
Har du små barn som ikke går i barnehage? Ønsker du å møte andre fremmedspråklige foreldre? Bli med på spedbarnstreff på biblioteket tirsdager kl. 11. ***** Are you at home with small children? Join us at the library Tuesdays at 11am.
10. oktober 2016 Ringerike kommune
Varsel om bruarbeider i Strømsoddbygda og på Veme
I løpet av høsten 2016 vil Ringerike kommune foreta rehabilitering av kommunale veibruer i Strømsoddbygda. Arbeidene vil gjelde Aure bru, Åmot bru, Nye Huskebru og Frisvannsbrua. Oppstart vil tidligst skje i uke 42.
21. september 2016 Ringerike kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RINGERIKE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
BUSKERUD

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Get-ligaen Fotboll Buskerud Båt Næringsliv Bergen Akershus Aust Agder Rogaland Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Møre og Romsdal Trøndelag Troms Sogn og Fjordane Østfold Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Fotball Game of Thrones Økonomi Grue Kalmar Finnmark Helse Svalbard Film Tesla Kultur Båt Spill Forskning Inrikes Vær Bil Helsingborg Östra Göinge Landbruk Boksing Norway Cup VM Sverige Mat Arendal Hässleholm Masfjorden Tour of Norway Hockey Russland Vestby Malmö Forsvar Litteratur Suldal Ishockey Risør Molde Sykkel Landskrona Kongsvinger Sjakk Sport Brexit Musikk Nedre Eiker NM Arctic Race Stavanger Tech Lillesand Håndball Jakt Svømming Kristiansand Trondheim Fjell Jobb Kongelig Hammerfest Agdenes Vestre Slidre Kristianstad Voss Sørreisa Verdal Stockholm Osterøy Motor Valg Skellefteå Mote Eidfjord Bærum Menn Holmestrand Lund Olofström Emmaboda Odds BK Musik Politikk Kävlinge Tingvoll Ylvis Vellinge Kunst Radøy Åsnes Ledare Vinje Langrenn Vitenskap Nord-Korea Tyskland Dyr SK Brann Bolig Odda Tjøme Nannestad Skien Svedala Stord Android Kvænangen Måsøy Seljord Austrheim Narvik Fedje Eliteserien Hopp Evenes Tingsryd Mjölby Steinkjer Jul USA Klima Ålesund Volda Stavanger Oilers Vevelstad Strømsgodset Dovre Kommunesammenslåing Sarpsborg Aurdal Kragerø Trening Frankrike Mandal Tvedestrand Ås Eslöv Askøy Åstorp Lesja Barn Rauma Nybro Lyngdal Svelvik Motorsport Alpint Friidrett Andøy Skiskyting Moss Klatring Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL