Rauma
Arbeid i Hjelviktunnelen 22.-23. mai og Måndalstunnelen 24.-25. mai
Tirsdag 22. mai og onsdag 23. mai blir det arbeid i Hjelviktunnelen fra kl. 18-06. Det blir ikke kontinuerlig kolonnekjøring, men kolonner tilpasset kolonnetidene i Innfjordtunnelen. Du bør møte opp ca. en halvtime før kolonnen du skal rekke gjennom Innfjordtunnelen. Det blir arbeid i...
fredag 14:43 Rauma kommune
Blir ikke arbeid i Innfjord- og Måndalstunnelen i kveld
Det blir ikke arbeid i Innfjord- og Måndalstunnelen i kveld og natt onsdag 16. mai. Tunnelene blir åpne til tirsdag 22. mai kl. 18.
onsdag 10:45 Rauma kommune
Reservebesteforeldre søkes!
Har du/dere tid og overskudd til et barn som trenger noen ekstra voksenpersoner å støtte seg til i hverdagen?
tirsdag 16:15 Rauma kommune
Vil du bli kvitt en gammel båt?
Nå kan du levere inn den gamle båten dinog faktisk få 1000 kroner for å gjøre det.
mandag 14. mai Rauma kommune
Kolonnekjøring i Innfjordtunnelen 12.-13. mai
fredag 11. mai Rauma kommune
Mange spennende stillinger er ledige i Rauma kommune
Det er nå lagt ut mange ledige stillinger i Rauma kommune.
mandag 7. mai Rauma kommune
Hjelp oss å få inn avfallet som er ryddet
Det er lagt ned en imponerende innsats i rydding av strendene i Rauma. Kommunen skal nå sørge for at avfallet blir hentet og behandlet videre. Derfor er det viktig at vi får vite hvor det oppsamlede avfallet er plassert. Avfallet hentes inn på ordinære renovasjonsrutedager. Derfor...
mandag 7. mai Rauma kommune
Vannavstenging - Storteigen
Vannet blit avstengt ca. 1 time pga. skade på ledningsnettet
torsdag 3. mai Rauma kommune
MØRE OG ROMSDAL

Fri ferdsel i Innfjord- og Måndalstunnelen 17.-22. mai
Det blir fri ferdsel i Innfjord- og Måndalstunnelen fra torsdag 17. mai kl. 06 til tirsdag 22. mai kl. 18. Det blir arbeid i tunnelene de andre fridagene i mai. Kontaktperson i Statens vegvesen: prosjektleder Halgeir Brudeseth, mobil 913 46 388
onsdag 2. mai Rauma kommune
Hus/leilighet ønskes leid
Hus/leilighet i området Åndalsnes og Isfjorden ønskes leid av nytilsatt lege i Rauma Kommune og samboer fra ca 23. juli. Det er ønskelig med minimum to soverom og ca 80kvm. Ta kontakt med Rauma Kommune ved Harald Digernes-Westby, tlf 94184990, harald.d-westby@rauma.kommune.no, om du har...
mandag 30. april Rauma kommune
Innkalling kommunestyre 08.05.18
Kommunestyret avholder møte den 08.05.18 ca kl. 14:00. Møtet vil starte så snartGeneralforsamlingen i Rauma Energi AS er ferdig. Den starter kl. 12:00.
mandag 30. april Rauma kommune
Kandidater til Tilgjengelighetsprisen 2018
Rauma kommune ber om kandidater til Tilgjengelighetsprisen 2018. Prisen skal deles ut til noen som har godt en spesiell innsats for funksjonshemmede i alle aldre.
mandag 30. april Rauma kommune
Presentasjon av Ungdataundersøkelsen i Rauma
9. mai presenteres resultatene fraUngdataundersøkelsen i Rauma. Vi oppfordrer alle interesserte til å stille opp og bidrai dialogen omveien videre.
mandag 30. april Rauma kommune
Rauma har lågast arbeidsløyse i Romsdal
Det siste året har Rauma hatt ei god utvikling italetarbeidslause. Det siste året har nedgangen vore heile 42 personer. Rauma har no den lågaste arbeidsløysaav romsdalskommunane.
fredag 27. april Rauma kommune
Flere kolonner i Innfjordtunnelen i helga
- Arbeidet i Innfjordtunnelen i helga gjør det mulig å ha flere kolonner gjennom tunnelen, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.
fredag 27. april Rauma kommune
Vårryddingsaksjon 2018 - hold Rauma rent
Aksjon gjennomføres over heile kommunen i perioden 25.april - 25.mai. Rauma kommune vil også i år gjennomføre en skikkelig ryddesjau i nærmiljøene våre. Alle skoler skal være med å rydde langs veger,offentlige plasser og andre friområder. På...
fredag 27. april Rauma kommune
Utlyst konkurranse for drift av HoppId i Rauma
Rauma kommune har utlyst konkurransen for drift av HoppId-kontor i Rauma kommune.
fredag 27. april Rauma kommune
Høring: Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging
Rauma kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging i kommunen og legger saken ut til offentlig høring fram til 24. mai 2018. Vi ønsker innspill som kan være vesentlige og styrke søknaden.
fredag 27. april Rauma kommune
Ikke fri ferdsel i Innfjordtunnelen i helga
-Entreprenøren trenger helga for å teste de nye elektrotekniske installasjonene i tunnelen, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth. I helga blir det derfor kolonnekjøring i Innfjordtunnelen fra kl. 18-06 som ellers i ukedagene, se kolonnetidene her. Kontaktperson i Statens vegvesen:...
torsdag 26. april Rauma kommune
Utkjøring av renovasjonssekker 2018
Nye renovasjonssekker kjøres ut i perioden 2. 25. mai. Det deles ut tobunter for husholdningsavfall og enbunt for plastemballasje for ett år fremover. Dersom sekker ikke mottas måServicetorget kontaktes innen 1. juli.Ekstra sekker for plastemballasje fås gratis i Servicetorget.
tirsdag 24. april Rauma kommune
Ledig stilling som spesialpedagog
Til tjenesteområde barnehage er det ledig 100% fast stilling som spesialpedagog fra 01.08.18.
tirsdag 24. april Rauma kommune
Ledig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver/spesialpedagog
I PPT er det ledig 100% fast stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver/spesialpedagog til spennende og utfordrende oppgaver.
tirsdag 24. april Rauma kommune
BAZAR - En kommunal pop up-butikk!
Flyktningetjenesten i Rauma kommune åpner i sommer en pop up-butikk i Åndalsnes sentrum. BAZAR blir å finne i Vollan 11 og åpner 12.mai.
mandag 23. april Rauma kommune
Reservebesteforelde søkes!
Har du/dere tid og overskudd til et barn som trenger noen ekstra voksenpersoner å støtte seg til i hverdagen?
mandag 23. april Rauma kommune
Ledig vikariat som konsulent lønn
Det er ledig vikariat i 50% stilling som konsulent lønn i stab/støtte med tiltredelse snarest og varighet ut juni 2019.
mandag 23. april Rauma kommune
Ledig stilling som avdelingsleder ved Helsestasjonen
Det erledig 100% fast stilling som avdelingsleder Helsestasjon.
mandag 23. april Rauma kommune
Veslemannen raste da Erna kom på besøk
Her får statsminister Erna Solberg høre om belastningen ved å bo under det ekstremt ustabile fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen. Hun fikk selv oppleve steinsprang.
søndag 22. april TV 2
Innkalling til Fellesrådet for eldre, funksjonshemmede og likestillingssaker 26.04.18
Fellesrådet for eldre, funksjonshemmede og likestillingssaker møtes 26.04.18 kl. 13:00. Se innkalling for detaljer om møtested.
fredag 20. april Rauma kommune
Årets Stikk UT!-turer
Første mai starter årets Stikk UT!-sesong, nedenfor ser du alle turene iRauma kommune. Det trykte Stikk UT!-kartet sendes til alle husstander i løpet av uke 17. Om du ikke får det i posten, kan du hente det på servicekontoret.
fredag 20. april Rauma kommune
Innkalling formannskapet 25.04.18
Formannskapet avholder møte 25.04.18 kl. 09:00 på møterom 515.
torsdag 19. april Rauma kommune
Innkalling viltnemnda 25.04.18
Viltnemnda avholder møte 25.04.18 kl. 16:00.
torsdag 19. april Rauma kommune
Melding om vedtak - Detaljregulering E136 Raudstøl - Stuguflåten
Kommunestyret har i møte 20.03.2018, saksnr 26/2018,godkjent detaljregulering for E136 Raudstøl - Stuguflåten.
torsdag 19. april Rauma kommune
Strandryddeaksjon - Hold Midt-Norge rent 2018
Norske strender og havbunnen vår er full avplastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, poser, tauverk, flasker og glasskår. Også i år kan du bidra til å redusere problemet - bli med å rydd en strand for søppel. Vi oppfordrer alle skoler, lag, foreninger, bedrifter og alle...
mandag 16. april Rauma kommune
MØRE OG ROMSDAL

Ledig fastlegehjemmel - 2.gangs utlysning
Ved Rauma legesenter er det ledig stilling som fastlege.
mandag 16. april Rauma kommune
Innkalling kraftfondet 19.04.18
Innkalling til kraftfondets møte 19.04.18 er utstendt.
torsdag 12. april Rauma kommune
Innkalling kontrollutvalget 19.04.18
Innkalling til kontrollutvalgets møte 18.04.18 er nå utsendt. Grunnet tekniske problemer får vi ikke publisert innkallingen i møtekalenderen. Innkallingen kan leses på kontrollutvalgssekreteriatets nettsider.
torsdag 12. april Rauma kommune
Innkalling til Utvalg for plan og forvaltning 16.04.18
Uvalg for Plan og forvaltning skal avholde møte 16.04.18 her kan du lese innkallingen.
mandag 9. april Rauma kommune
Overskot på 6 millionar kroner i 2017, men meirforbruk på tenesteområda
Rekneskapen for 2017 viser eit overskot på 6,1 millionar kroner etter avsetningar. Dette er noko lavare enn målet på sikt, men kommunen er meldt ut av ROBEK. Også målet om maksimum 4 % netto finansutgifter i 2017 vart nådd, med 3,1% av brutto driftsinntekter, tilsvarande 20...
mandag 9. april Rauma kommune
Informasjon om nye strømmålere i Rauma
Snart sipper du å lese av strømmåleren. Alle strømmmålere skal innen 1. januar 2019 være byttet ut med nye automatiske strømmålere nå har turen kommet til Rauma.
fredag 6. april Rauma kommune
Bra Mat kurs
Bra Mat kurs: Oppstart 24. april med påmeldingsfrist 17. april.
torsdag 5. april Rauma kommune
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres
Informasjon fra Mattilsynet. Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.
torsdag 5. april Rauma kommune
Invitasjon til fagkveld om skjøtsel og bruk av beite til sau og kjøttfe
Gjennom prosjektet Bedre og økt beiting i Møre og Romsdal arrangerer Landbruk Nordvest kveldsmøte med beite til sau og kjøttfe som tema. Fokuset vil være optimal bruk og skjøtsel av innmarksbeite og utmark. Hvordan en kan oppnå god beitekvalitet, arealbehov pr. dyr og...
tirsdag 3. april Rauma kommune
Temakveld om Søvn:
DATO / TID Torsdag 12.april 2018 kl.19.00 Rauma Helsehus, 1.etg PROGRAM Fakta om søvn Gode råd for bedre søvn Informasjon om Helsedirektoratets søvnkurs Sov godt og andre tilbud Gratis Velkommen til alle! Friskliv og Mestring i Rauma
tirsdag 3. april Rauma kommune
Postlista
Vi beklager atinnsyn i postlista ikke har vært oppdatert siden den 12. mars. Dette skyldes tekniske problemer.Det jobbes med saken.
mandag 26. mars Rauma kommune
Vannlekkasje på Setnesjordet palmesøndag
Det meldes om vannlekkasje på Setnesjordet søndag morgen.Berørt område er Frydenlund boligfelt. Vannforsyningen vil være ustabil i perioden utbedringen pågår.Området vil få vann fra tankbil i perioden.Arbeidene vil pågå ut over dagen.Varsling er...
søndag 25. mars Rauma kommune
Folkemøte Samfunnsplan RAUMA 2030
Hva er viktig for at Raumasamfunnet skal ha vekst og utvikling i åra som kommer? Vi inviterer deg til å gi dine innspill til arbeidet med samfunnsplana for Rauma. Vi byr også på kaffe og et kulturelt innslag. Hjertelig velkommen til Kulturhuset 5. april kl.18.00 Arrangør er...
fredag 23. mars Rauma kommune
Pressemelding: Veidekkesaken
Romsdal tingrett har i dag avgitt dom i erstatningssaken som Veidekke Entrepenør AS har reist mot Rauma kommune. Veidekkes påstand har vært at Hent feilaktig ble tildelt kontrakten på bygging av helsehuset, og at Veidekkes tap av fortjenesten på grunn av dette må erstattes. ...
onsdag 21. mars Rauma kommune
Ledig midlertidig stilling som barnehagelærer med tilleggsutdanning
Tjenesteområde barnehage søker etter barnehagelærer med tilleggsutdanning inntil 100% stilling.
tirsdag 20. mars Rauma kommune
Ledige stillinger som pedagogiske ledere
Ved de kommunale barnehagene i Rauma blir det ledige stillinger som pedagogiske ledere fra august 2018.
tirsdag 20. mars Rauma kommune
Ledige vikariater som helsesekretær
Rauma legesenter har ledige vikariater i 40% og 60% fra 20.04.18-31.12.18 med mulighet for forlengelse i vikariatet på 60%.
tirsdag 20. mars Rauma kommune
Ledig fastlegehjemmel
Ved Rauma legesenter er det ledig stilling som fastlege.
tirsdag 20. mars Rauma kommune
Kollisjon mellom bil og lastebil i Rauma
Politiet melder mandag kveld i 21.30-tiden at en bil og en lastebil skal ha kollidert på E136, i nærheten av Marstein i Rauma. Alle nødetater…
mandag 19. mars Tidens Krav
Snøskredfare - ta ingen sjanse!
NVE melder om betydelig snøskredfare i region Romsdal. Snøskredvarselet Abonner på snøskred varsel
onsdag 14. mars Rauma kommune
Barnehagedagen 2018
Tirsdag 13. mars ble Barnehagedagen 2018 arrangert. Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og tanker kan føre til utvikling av noe helt nytt. Årets tema er barnehagens arbeid med kunst, kultur og kreativitet under slagordet La meg skape!.
onsdag 14. mars Rauma kommune
Legesenteret stengt
Rauma Legesenter vil holde stengt fra kl 14.00, tirsdag 20. mars, på grunn av kurs. Ved behov for akutt legehjelp kontakt Legevaktsentralen 116117, evt ring 113 ved livstruende situasjon.
tirsdag 13. mars Rauma kommune
Velkommen til åpningsarrangement Rauma helsehus.
I forbindelse med åpningen avRauma helsehus den 20.03 er det flere arrangement åpent for for publikum.
fredag 9. mars Rauma kommune
Vannlekkasje - Sogge
Torsdag ettermiddag meldes det om vannlekkasje påSogge.Vannet kan bli borte ifm utbedringsarbeidene.
torsdag 8. mars Rauma kommune
Eiendomsskatt - offentlig ettersyn
Her finner du skatteliste for eiendomsskatt Skatteliste - offentlig ettersyn 2018 Skatteliste - offentlig ettersyn 5 Skatteliste - offentlig ettersyn 7
torsdag 8. mars Rauma kommune
MØRE OG ROMSDAL

20. mars åpnes helsehuset
20. mars åpner helseminister Bent Høie et av landets mest moderne helsehus i Rauma.
torsdag 8. mars Rauma kommune
Formannskapet 6. mars
Her er oversikt over noen av de viktigste vedtakene i formannskapet:
onsdag 7. mars Rauma kommune
Kunngjøring: Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler
I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, paragraf 17-4 første ledd varsles det at Rauma kommune vil starte opp forhandlinger om utbyggingsavtaler med følgende tiltakshavere: Java Holding AS om utbyggingsavtale for bruksendring av Vollan 3, gnr/bnr 26/187. Vollanprosjekt AS om...
tirsdag 6. mars Rauma kommune
Ledig stilling som regnskapssjef
Ved økonomiavdelingen er det ledig 100% fast stilling som regnskapssjef fra mai 2018.
mandag 5. mars Rauma kommune
E136 Romsdalen og Veblungsnes - informasjonsmøte
Rauma kommune held informasjonsmøte om komande utbyggingar på E136, måndag 5.mars kl.1800 i Rådhussalen. Statens vegvesen deltek og orienterer om pågåande planarbeid: Rødstøl-Stuguflåten Marstein-Flatmark Veblungsnes
fredag 2. mars Rauma kommune
Kina-tog på Raumabanen?
Utenlandske selskaper vil konkurrere på tog i Norge.
fredag 2. mars Tidens Krav
Eiendomsskatt - feil utregnet
Fakturaene som ble sendtut for 1. kvartalhar riktig utregnet beløp. Utsendte skattesedler for boliger og fritidseiendommer i Rauma kommune for 2018 viser feil utregnet skatt. Skattesedlene viser riktig skattegrunnlag og promillesats, men utregningen stemmer ikke, da den ikke er oppdatert i forhold til...
torsdag 1. mars Rauma kommune
Cruiseturistene strømmet på til Bjorli i sviende kulde
En sviende kulde slo mot et hav av båtpassasjerer som flommet over jernbaneperrongen på Bjorli onsdag.
onsdag 28. februar $ Gudbrandsdølen Dagningen
Eiendomsskattesedler på vei ut
Eiendomsskattesedlene er nå klare for utsending, og blir sendt til din digipost. For dem som ikke har digipost blir dokumentet sendt til Altinn. Dersom du ikke åpner dokumentet i Altinn vil det bli skrevet ut og sendt til din postkasse. I henhold til eiendomsskatteloven 19, settes klagefristen til 12....
onsdag 28. februar Rauma kommune
Seks personer tatt i snøskred i Rauma
Seks personer ble tatt av et snøskred i Nonstind i Rauma kommune onsdag formiddag. Alle kom seg velberget fra skredet. Også i Bergen har det…
onsdag 28. februar Gudbrandsdølen Dagningen
Ferievikarer hos kommunegartneren - sommer 2018
I perioden 22. mai til 8. september 2018 har kommunegartneren behov for sommerhjelp/ferievikarer.
onsdag 28. februar Rauma kommune
Grunnkurs nettbrett og datamaskin
Fire fredager i mars blir det grunnleggende kurs i bruk av nettbrett og datamaskin i Rauma Folkebibliotek. Biblioteksjef Sondre Mula Myhre og Kairith Fugledal Kvarsnes, leder for Frivilligsentralen, ønsker alle velkommen til et tilbud som er så lavterskel at du ikke trenger å ha rørt et...
onsdag 28. februar Rauma kommune
Vi minner om søknadsfrist produksjonstilskudd del I - frist 15. mars 2018
Vi minner om søknadsfrist for å søke produksjonstilskudd del I er 15. mars 2018. Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsing ved ferie og fritid for 2018 kan leveres fra og med 1. mars 2018, som er telledato. NB! Det er ikke mulig å...
onsdag 28. februar Rauma kommune
Advarer om snøskredfare – 200 meter langt skred i Rauma
Klokka 12.45 mandag ble det meldt om et snøras på Loftskardstinden i Rauma.Raset ble utløst på sørsiden, cirka 50–100 meter fra toppen, melder politiet på…
mandag 26. februar Tidens Krav
Kommunale gebyrer og eiendomsskatt sendes ut nå.
Fra og med 2018 vil kommunale avgifter/eiendomsskatt bli fakturert kvartalsvis. Det betyr at Rauma kommune sender ut faktura fire ganger i året istedenfor to som tidligere.Dermed kan kostnadene fordeles utover året. I løpet avuke 8 vil faktura for første kvartal sendes ut.
tirsdag 20. februar Rauma kommune
Næringskonferanse fredag 2. mars på Seilet i Molde
Konferansen er et samarbeid mellom begge faglaga i landbruket og Fylkesmannen. Vi ønsker å samle flest mulig bønder, rådgivere, forvaltning, politikere og andre som har et varmt hjerte for norsk landbruk. Hovedtema er klimapolitikk og med spesielt fokus på drøvtyggerne. Er...
fredag 16. februar Rauma kommune
Utsetter stenging av Innfjord- og Måndalstunnelen på grunn av vinterferien
Informasjon fra Statens vegvesen angåendeInnfjord- og Måndalstunnelen i forbindelse med vinter- og påskeferien.
mandag 12. februar Rauma kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RAUMA

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
MØRE OG ROMSDAL

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Kjendis Næringsliv Fotboll Østfold Akershus Vestfold Kultur Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Trøndelag Møre og Romsdal Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Kvinnherad Svedala Oskarshamn Molde FK Skien Molde Inrikes Kongelig Get-ligaen Fredrikstad Tinn Sandnes USA Karlskrona Stabæk Kultur Karmøy Rendalen Malmö Sunndal Stavanger Eslöv Bolig Bamble Musikk Blekinge Svelvik Askøy Motor Elverum Poker Barn Kragerø Sport Bodø Ringsaker Fauske Lyngdal Steigen Sørreisa Porsgrunn Näringsliv Kongsvinger Tesla Politikk Lillesand Bil Tvedestrand Vestby Sverige Osterøy Meløy Risør Stord Aurskog-Høland Haugesund Hyllestad Grane Dyr Hvaler Trav Tomelilla Nittedal Håndball Økonomi Kunst Åstorp Drangedal Tynset IK Start Trening Mörbylånga Sjakk Stockholm Vestvågøy Nesodden Landskrona Lund 17. mai Eliteserien Helsingborg Åsnes Drammen Mote Reise Narvik Mandal Båt Nordkapp Lier Eidskog Universet Kryptovaluta Android Øksnes Bil Salangen Kristiansand Vietnam Turn Vefsn Ballangen Nord-Korea Sund Utrikes Sigdal Forskning Odds BK Berlevåg Fedje Lindås Langrenn Klippan Hälsa Sarpsborg FK Haugesund Trysil Nedre Eiker Tolga Friluftsliv Kvænangen OBOS-ligaen Jølster OL Austrheim X-games Vinje Staffanstorp Førde Tromsø Filippinene Askim Vågan Øvre Eiker Tranøy Utsira Notodden Horten Grue Moss Spill Kävlinge VM Sande World Series of Poker Eurovision Sogndal Farsund Tønsberg Tingvoll Lesja Ronneby Jakt Sölvesborg Vær Menn Fjell Modum Aurdal Tana Russ Film Vitenskap Porsanger Karasjok Russland Hörby Larvik Suldal Fitjar Frogn Åmot Skurup Mat Hemnes Radøy Gjøvik Skiskyting Åmli Forskning Lyngen Ski Ålesund Kongsberg Sykkel Målselv Jevnaker Båstad Bromölla Svalbard Øygarden Meland Halden Skedsmo Øyer Skjervøy Masfjorden Hamar Bærum Gloppen Friidrett Stavanger Oilers Rauma Ekonomi Re Olofström Stranda Brønnøy Moskenes Selje Rana Naustdal Evenes Nord-Odal Jönköping Høyanger Sauherad Tromsø IL Alstahaug Våler Eiker Time Gausdal Enebakk Bodø/Glimt Hammerfest Stryn Skiptvet Hadsel Norway Cup Nes Kvinesdal Asker Andøy Helse Svømming Klatring SK Brann Sandøy Spania Valle Halsa Herøy Kviteseid Vålerenga Løten Litteratur Motorsport Skøyter Landbruk Kommunesammenslåing Bundesliga Trollhättan Kvæfjord Emmaboda Sola Interiør Odal Åseral Kvinner Nybro Påske Forsand Torsken Skånland Google Træna Mjøndalen IF La liga Årdal Flora NHL Surnadal Giske Askvoll Östergötland Fræna Karlshamn Volvo Borgholm Roing Romfart Østre Toten Skodje FA-cupen Fjaler Alpint Skisport Nesna Søgne Arvika Klima Kristiansund Tjeldsund Froland Værøy Svalöv Boksing E-sport Voss Sandefjord Råde Trøgstad Sørfold Ishockey Hockey Modalen Rosenborg BK Os Eidsberg Tour of Norway Leirfjord Vennesla Ås Syria Hamarøy Eid Hattfjelldal Dovre Birkenes Teknik Aure Hole Gran Rømskog Jobb Polen Viking FK Nissedal Flekkefjord Arendal Vaksdal Røyken Liverpool Lenvik Foto Tysvær
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL