Rauma
Ledige stillinger som helsefagarbeider
Vollatun og Voll omsorgssenter har ledige stillinger som helsefagarbeider i både fast deltidsstilling og vikariat deltidsstillinger.
mandag 16:10 Rauma kommune
Svømmehallen stengt
Svømmehallen på Åndalsnes samfunnshus er stengt med øyeblikkelig virkning p.g.a. teknisk svikt. Den er åpen igjensom vanlig fra mandag 12.november.
fredag 14:26 Rauma kommune
Næringsprisen for 2018 i tildeles Edmund Meyer
Et enstemmig styre i Rauma kraftfond har valgt Edmund Meyer til vinner av Næringsprisen for 2018.
torsdag 16:00 Rauma kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Måndalen barnehage
På vegne av Rauma kommune har Arkitektene bbw varslet oppstart av arbeid med detaljregulering av Måndalen barnehage.
fredag 2. november Rauma kommune
Ledig prosjektstilling som aktivitetsleder i Friskliv om Mestring
Friskliv og Mestring har ledig 40% prosjektstilling som aktivitetsleder. Oppstart snarlig.
tirsdag 30. oktober Rauma kommune
Renset vannbasseng på Åfarnes - klorlukt
Vi har renset bassenget på Åfarnes i helgen, og etter det har noen abonnenter opplevd klorlukt av drikkevannet.
tirsdag 30. oktober Rauma kommune
Kurs for deg med diabetes- type 2 og pårørende
Dette er i hovedsak et startkurs for de med nyoppdaget type 2 diabetes, men kan også være aktuelt for de som har pre-diabetes. Det vil si de som er på god vei til å utvikle diabetes-type 2, men som ved å gjøre grep innenfor livsstil og kosthold, fortsatt har muligheter for...
mandag 29. oktober Rauma kommune
Kommunevegen mellom Skorgen bru og Skorgen sandtak er stengt grunnet utrasing
Kommunevegen mellom Skorgen bru og Skorgen sandtak er stengt grunnet utrasing.
søndag 28. oktober Rauma kommune
MØRE OG ROMSDAL

Kurs i motorsag og enkel hogsteknikk
Rauma Skogeigarlag arrangerer et 2 dagers kurs i Innfjorden fredag 26. oktober 2018kl 17.00 til ca. kl 21.30 og lørdag 27. oktober kl 09.00til ca. kl 16.00. Ungdom 15 - 18 år gratis. Voksne kr. 2.160,- (landbruk)Voksne kr. 3.240,- (utenom landbruk). KUN 4 ledige plasser igjen. Påmelding...
mandag 22. oktober Rauma kommune
Møre og Romsdal Bondelag inviterer til temadag om eigarskifte i landbruket
Laurdag 17. november 2018 kl 10.30 17.00 på Skarstua, Fræna/Molde Tilsvarande samlingar siste åra har vore så populære at MR Bondelag på nytt inviterer til samling med tema Eigarskifte i landbruket.
mandag 22. oktober Rauma kommune
Ledig lærervikariat
Isfjorden skole har lediginntil 100% vikariat som lærer fram til 31. mars 2019. Det er mulighet for forlengelse ut skoleåret 2018/2019.
torsdag 18. oktober Rauma kommune
Svømmehallen åpner igjen fredag
Vannlekkasjen i kjelleren er nå utbedret og svømehallen åpner igjen som planlagt fredag morgen. Velkommen!
torsdag 18. oktober Rauma kommune
Budsjett og økonomiplan 2019-2022
Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022.
mandag 15. oktober Rauma kommune
Steinmassene ville ha fylt hele Ullevaal stadion
Det går stadig steinsprang fra Veslemannen. Det siste døgnet har fjellpartiet flyttet seg en halvmeter.
fredag 12. oktober TV 2
Fortsatt farenivå rødt
Bevegelsene er fremdeles høye og det går jevnlige steinsprang, ifølge NVE.
torsdag 11. oktober TV 2
Her går det ras på Mannen
TV 2s nattkamera fanget opp et større ras på Mannen onsdag kveld. Se video!
onsdag 10. oktober TV 2
Holder farenivået på rødt
Selv om det kommer mange små ras nå, kan vi ikke utelukke et større ras.
onsdag 10. oktober rbnett.no
Varme arbeider-kurs
Rauma Brann-og redningstjeneste arrangerer kurs i varmearbeider i månedsskifte okt./nov.
tirsdag 9. oktober Rauma kommune
Høring: Rullering samfunnsplan 2019-2030
Ny versjon av Rauma kommunes samfunnsplan for perioden 2019-2030legges nå ut til offentlig ettersyn.
torsdag 4. oktober Rauma kommune
Velkommen til markering av Verdensdagen for psykisk helse
torsdag 4. oktober Rauma kommune
NVE startar boring for regional kartlegging av fare for store kvikkleireskred i Rauma
NVE gjennomfører no kartlegging av større områder med moglege kvikkleireførekomstar i kommunane Molde, Rauma, Giske, Ålesund, Sula, Sykkylven, Eid, Gloppen, Stryn, Naustdal og Førde.I Rauma kommunestartar boringa i veke 42. På bakgrunn av kartlegginga vurderer NVE bla....
tirsdag 2. oktober Rauma kommune
Ledig stilling ved Rauma Kulturhus
Rauma kulturhus har ledig stilling som tilkallingsvikar.
torsdag 27. september Rauma kommune
Husk søknad om produksjonstilskudd (del 2) - frist 15. oktober 2018
onsdag 26. september Rauma kommune
Bli med på kurs i De Utrolige Årene!
De Utrolige Årene (DUÅ)- Et gratis universalkurs for foreldre med barn i alderen 2 - 6 år.
mandag 24. september Rauma kommune
Norskkurs
Rauma voksenopplæring starter opp med A1 nybegynnerkurs i uke 42, med forbehold om nok påmeldte.
mandag 24. september Rauma kommune
– Kan komme et mindre skred
NVE opprettholder rødt farenivå ved fjellpartiet Mannen.
søndag 23. september TV 2
Åpen brannstasjon 22. september
54 prosent av alle familier har ikke avtalt møtested ute og ellers hva man skal gjøre i tilfelle brann, ifølge en ny undersøkelse. Brannsikkerhet i boliger står i fokus når brannvesen over hele landet inviterer til åpen brannstasjon i forbindelse med Brannvernuka.Ta...
fredag 14. september Rauma kommune
Senker farenivået for Veslemannen til gult
NVE varsler rødt farenivå for Veslemannen på bakgrunn av værvarsel om store nedbørsmengder fra i kveld og at fjellpartiet nå er svært sensitiv for vanntilførsel.
onsdag 12. september Rauma kommune
Adresseprosjektet - straks i mål!
Det har flere ganger vært signalisert at adresseprosjektet har vært helt på oppløpssiden.Det har for så vidt vært riktig, men pågrunn av diverse tekniske utfordringer har oppløpssiden blitt lengre enn vi hadde planlagt. Nå skal disse utfordringene være...
tirsdag 11. september Rauma kommune
Utsatt frist for spreiing av husdyrgjødsel 2018 - Rauma kommune
I medhald av 23 og 31 i Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav gir Rauma kommune bønder som har behov for det utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel utan nedmolding frå 1. til 20. september 2018.
torsdag 6. september Rauma kommune
Tilgjengelighetsprisen for 2018 tildeles Kjell Peder Gyldenskog
Kjell Peder Gyldenskog tildeles Tilgjengelighetsprisen for 2018 for sitt arbeid for ungdom over mange år.
onsdag 5. september Rauma kommune
Ledige stillinger som tilkallingsvikarer i skole, SFO og kommunale barnehager
Rauma kommunale barnehager og grunnskolen har behov for tilkallingsvikarer som kan dekke korttidsfravær for ansatte for inneværende barnehage-/skoleår 2018-2019.
mandag 3. september Rauma kommune
Ledig stilling som sykepleier i Hjemmebasert omsorg
Hjemmebasert omsorg har ledig 100% fast stilling som sykepleier.
torsdag 30. august Rauma kommune
MØRE OG ROMSDAL

Næringsprisen 2018: Har du forslag til kandidatar?
Rauma kommune sin næringspris skal vere ei påskjønning til person, bedrift eller organisasjon som har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplassar i kommunen.
onsdag 22. august Rauma kommune
Søk barnehageplass for våren 2019 nå!
Har du behov for barnehageplass fra våren 2019? Søknadsfrist 15. september for oppstart fra januar.
onsdag 22. august Rauma kommune
Pårørendeskolen i Rauma
Kurs for pårørende til personer med demens høsten 2018.
torsdag 16. august Rauma kommune
Ledige stillinger i helse og omsorg
Rauma kommune har ledigevikariater innenfor drift/kjøkken på helsehuset og stillinger ibotjenesten.
torsdag 16. august Rauma kommune
Ledige stillinger i Flyktningetjenesten
Rauma kommune har ledige stillinger som Miljøarbeider50 % engasjementi Flyktningetjenesten og Veileder 60 % engasjement i den kommunale butikkafeen Bazar på Åndalsnes.
torsdag 16. august Rauma kommune
Se dine kommunale fakturaer
Ved å logge inn i fakturainnsyn får du enkelt oversikt over dine kommunale fakturaer, både ubetalte, betalte og detaljer om hva du har betalt for.Se video for beskrivelse av tjenesten.
onsdag 15. august Rauma kommune
Deler av Viktoria leies ut til NATO
Østlige del av Viktoria-området (markert blått) er leid ut fom 18. august og ut året til NATO-øvelsen (unntatt uke 38Romsdalsmartnaen de vil disponere hele området).
tirsdag 14. august Rauma kommune
Oppstart av ny Bapp-gruppe
Til alle barn i familier der familiemedlemmer er eller har vært psykisk syk eller avhengig av rus.Rauma kommune starter snart opp igjen med ungdomsgruppe, dvs 12-16 år. Oppstart i begynnelsen av september på onsdager fra kl 15-17.
tirsdag 14. august Rauma kommune
Nato-øvelsen Trident Juncture – dette skjer i Rauma
mandag 13. august Rauma kommune
Åfarnes vannverk: vannet er friskmeldt
Vannprøvene som ble tatt mandag og tirsdag fra Åfarnes vannverk viser at vannet er rent, og derfor oppheves kokepåbudet.
søndag 12. august Rauma kommune
Avblåser ekstrem rasfare ved Mannen
NVE har nedjustert faregraden for at Veslemannen i Rauma skal rase til gul.
lørdag 11. august TV 2
Rødt farenivå for Veslemannen
Store bevegelser og stor sensitivitet for regnet som er varslet gjør at NVE nå hever farenivået for Velsemannen til rødt.
fredag 10. august TV 2
Øker farenivået ved Mannen
NVE har utstedt oransje farenivå ved det rasfarlige fjellpartiet Mannen i Rauma. Det gjøres forberedelser for å evakuere beboerne i området.
fredag 10. august TV 2
Åfarnes vannverk - Varsel om koking av drikkevann
Kommunen har varslet abonnentene via SMS og telefon om at drikkevannet ved Åfarnes vannverk må kokes før det blir brukt til drikke og matlaging. Bakgrunnen for dette er funn av bakterier i vannprøver tatt ut i vannbassenget.
torsdag 9. august Rauma kommune
Barnehagesøknad fungerer igjen
Vi har hattproblemer med registrering av barnehagesøknader på kommunens hjemmeside grunnet tekniske problemer. Disse feilene er nå ordnet og vi er klare til å ta imot søknader.
onsdag 8. august Rauma kommune
Internasjonal dag i Åndalsnes sentrum 11. august
Innflyttere fra mange land, flyktningetjenesten i Rauma og Bazarsamarbeider om internasjonal dag som arrangeres i Åndalsnes sentrum 11. august.
onsdag 8. august Rauma kommune
Velkommen til skolestart!
Velkommen til et nyttog spennende skoleår - både til nye og gamle elever! Her finner du informasjon om oppstarten på første skoledag - mandag 20. august.
onsdag 8. august Rauma kommune
Setter ned farenivået til gult på Veslemannen
På bakgrunn av avtagende bevegelser i Veslemannen og oppholdsvær de kommende dagene har NVE besluttet å sette ned farenivået til gult.
lørdag 4. august Rauma kommune
Husk ferdselsreglane på veg til badestranda
Fleire plassar trakkar badegjestar og solhungrige rett over sårbar innmark i søket etter ei bra badestrand i sommarvarmen. Dette er det ikkje lov. Fylkesmannen i Møre og Romsdal og politiet minner om gjeldande ferdselsreglar.
onsdag 1. august Rauma kommune
Ledig stilling som miljøterapaut psykisk helse og rus
Rehabiliterings- og stabiliseringsteamet for psykisk helse og rus (ROS team) har behov for miljøterapaut i 100% fast stilling.
mandag 23. juli Rauma kommune
Ledig stilling som BPA
Rauma kommune har ledig fast stilling som brukerstyrt personlig assistent (BPA), 13 timer per uke.
mandag 23. juli Rauma kommune
Informasjonsmøte grovfôrproduksjon i en tørr sommer
Informasjonsmøte om grovfrproduksjon i en tørr sommer Sommeren 2018 har til nå gitt utfordringer med langvarig tørke som igjen har resultert i lavere grovfravlinger og dårligere gjenvekst enn normalt. Særlig utfordrende er det for de som driver areal på sandjord. Det...
onsdag 18. juli Rauma kommune
Romsdalseggen – parkering, toalett, buss.
onsdag 18. juli Rauma kommune
Hagevanningsforbud - Torvik vannverk
Kommunen innfører hagevanningsforbud for abonnentene ved Torvik vannverk. Forbudet gjelder vanning med vannspreder. Det henstilles også til å redusere vannforbruket generelt. Forbudet gjelder inntil videre.
tirsdag 17. juli Rauma kommune
Nytt elektronisk system for søknad om tilskudd til sjukdomsavløsing
Landbruksdirektoratet utvikler for tiden ei ny elektronisk system for søknad om og saksbehandling av tilskudd til avløsing ved sjukdom og fødsel mv. Systemet skal etter planen være klart 15. august 2018. ​​Foretak må registrere søknad om tilskudd i Altinn.no. Kvittering for...
torsdag 12. juli Rauma kommune
MØRE OG ROMSDAL

Avlingssvikt - fôrmangelsituasjonen i Rauma
Tørken fortsetter og landbruksavdelinga får meldinger fra bekymrede bønder om at førsteslåtten ga små avlinger og nå er det stagnasjon i gjenveksten. Rauma har en hel del tørkesvak jord og er blant de hardest rammede kommunene i fylket. Det kan se ut som om mange...
tirsdag 10. juli Rauma kommune
Tilskudd til frivillige organisasjoner innen helse, omsorg og sosial
Her finner du retningslinjene for kommunalt tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse-, omsorg- og sosialområdet i Rauma kommune.
torsdag 5. juli Rauma kommune
Ledig stilling som behandler psykisk helse
Iavdelingen for Psykisk Helse Mestring er det ledig 100% fast stilling som behandler. Ønsket bakgrunn: psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk vernepleier eller klinisk sosionom.
tirsdag 3. juli Rauma kommune
Ledig prosjektstilling som teamkoordinator tverrfaglig rusteam
2.gangs utlysning: Rauma kommune har ledig prosjektstilling som teamkoordinator tverrfaglig rusteam for ruskonsulent, psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk vernepleier, klinisk sosionom eller annen relevant utdanning innenfor rus.
onsdag 27. juni Rauma kommune
Fri ferdsel i Innfjordtunnelen i helga
Det blir fri ferdsel i Innfjordtunnelen fra fredag 22. juni kl. 06.00 til søndag 24. juni kl. 20.00. Vi er ferdig med å frese vekk betongdekket i tunnelen, og på søndag starter vi å asfaltere i tunnelen, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth. Fra søndag 24. juni blir...
torsdag 21. juni Rauma kommune
Rødven blir utbyggingssjef
Tom Erik Rødven (51) er ansatt som utbyggingssjef i Rauma. Rødven overtar etterHeidi Skaug18. august.
onsdag 20. juni Rauma kommune
Opphever totalforbud mot bruk av åpen ild
Grunnet værvarsel og nedbør er brannfaren i skog og mark såpass redusert at totalforbudet mot bruk av ild utendørs oppheves. Til tross for værskiftet vil det være lokale forskjeller og Meterologisk institutt opprettholder varsel om lokal fare for skogbrann.
fredag 15. juni Rauma kommune
Opphever hagevanningsforbud
Så kom vannet! Kommunen opphever derforhagevanningsforbudet i Isfjorden og på Åndalsnes, fra i dag av, fredag 15.06.
fredag 15. juni Rauma kommune
Aina Øyen Henden blir Raumas neste skolesjef
Aina Øyen Henden (48) er ansatt som Rauma kommunes nye skolesjef. Hun overtar etter Kåre Straume i midten av september.
torsdag 7. juni Rauma kommune
Ledig stilling som lærer ved Åndalsnes barneskole
Fra 1.august 2018 er det ledig inntil100% faststillingsom lærer ved Åndalsnes barneskole.
tirsdag 5. juni Rauma kommune
Slutt på kolonnekjøring til faste tider i Innfjordtunnelen
tirsdag 5. juni Rauma kommune
Ledig stilling som avdelingsleder Helsestasjon
2.gangs utlysning: Det er ledig 100% fast stilling som avdelingsleder Helsestasjon (Ledende helsesøster)
tirsdag 5. juni Rauma kommune
Vegstengning i Skorgen
Kommunevegen mellomSkorgen bruog Skorgen sandtak vil bli stengt fra 4. juni og noen uker ifm. bygging av kraftverk
mandag 4. juni Rauma kommune
Ledig stilling som programveileder til Flyktningtjenesten
2.gangs utlysning: Det er ledig 80% midlertidig stilling som programveileder i Flyktingtjenesten.
torsdag 24. mai Rauma kommune
Møre og Romsdals beste drikkevann!
Åndalsnes og Isfjorden vannverkgikk til topps ikonkuransen om ha det bestedrikkevannet i fylket, i katergorien grunnvann. Nå venter landsfinalen.
torsdag 24. mai Rauma kommune
Ledig stilling som behandler psykisk helse
I avdelingen for Psykisk Helse Mestringer detledig 100% fast stilling som behandler med ønsket bakgrunn som psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk vernepleier eller klinisk sosionom.
torsdag 24. mai Rauma kommune
Arbeid i Hjelviktunnelen 22.-23. mai og Måndalstunnelen 24.-25. mai
Tirsdag 22. mai og onsdag 23. mai blir det arbeid i Hjelviktunnelen fra kl. 18-06. Det blir ikke kontinuerlig kolonnekjøring, men kolonner tilpasset kolonnetidene i Innfjordtunnelen. Du bør møte opp ca. en halvtime før kolonnen du skal rekke gjennom Innfjordtunnelen. Det blir arbeid i...
fredag 18. mai Rauma kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RAUMA

MØRE OG ROMSDAL

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL