Rana
Enslige asylsøker-barn dreper hverandre i Trondheim, gjengproblemer i Oslo og knivran i Mo i Rana
Vest-Europa virker paralysert. Hvert fjerde år får de samme venstreorienterte, rødgrønne og høyre-light partiene majoriteten av stemmene. Det skjedde sist
tirsdag 17:45 Frieord
Endringer i vedtektene for de kommunale barnehagene
Vi viser til møteinnkallingen og møteprotokollen for kommunestyrets møte 4. september 2018. Du finner saksfremlegget i møteinnkallingen, mens vedtaket finnes i møteprotokollen. Administrasjonens forslag til endringer i vedtektene ble forelagt samarbeidsutvalgene i samtlige...
tirsdag 16:49 Rana kommune
Vedtatt plan 8068 (Bergmannsveien , Båsmoen 133/74, 133/1 og 133/72)
​ Saken gjelder et privat planforslag til endret regulering, hvor både arealformål, utnyttingsgrad, byggehøyder og kjøreadkomst er sentrale tema.   Arealformål endres fra åpen boligbebyggelse til boligbebyggelse-blokkbebyggelse. Utnyttingsgrad BYA kan være inntil 55%...
fredag 18:31 Rana kommune
Rana skal bidra til Estlands nye folkehelselov
​Gro Sæten reiser sammen med Helsedirektoratet til Tallinn 13.- og 14. september for å fortelle hvordan folkehelsearbeid kan systematiseres, og hvordan Rana kommune bruker plansystemet og egne tjenester (som tekniske tjenester, kultur, skole, barnehage, omsorg og andre oppgaver) i arbeidet med å...
mandag 10. september Rana kommune
Veistegning Kvartal 48
​På grunn av anleggsarbeider vil vegen foran Kvartal 48 (Nordlandsveien 4-10) bli stengt f.o.m. uke 37-2018 og i ca 1 ukes tid fremover. Gangatkomst opprettholdes. Omkjøring vil bli skiltet. Bydriftssjefen
fredag 7. september Rana kommune
Tirsdag 18. september blir det Lytring på Rana bibliotek med tema "Frihet til å velge?"
Til Lytring på Rana bibliotek har vi satt sammen et spennende knippe med personer som skal diskutere temaet Frihet til å velge ? med Erik Wold - kjent fra nyhetsredaksjonen i NRK som ordstyrer.   • Sven Henriksen – Blogger og en markant stemme i offentligheten • Geir Staib -...
torsdag 6. september Rana kommune
Rådmannen redegjorde for kostnadsutviklingen i Ranaskolen i kommunestyremøtet
​Presentasjonen viser hvordan kostnads- og elevtallsutvikling både driftsmessig og i investeringer. Oversikten viser også hvor mye skole, barnehage, helse- og omsorg og andre sektorer utgjør for hele Rana kommunes budsjett.
onsdag 5. september Rana kommune
Alle barnehager og nesten alle grunnskoler i Rana er i mål og nå kvalifisert som helsefremmende
tirsdag 4. september Rana kommune
NORDLAND

Høring - Ny forskrift om feie- og tilsynsavgift for Rana
Høringsutkast er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider, og saksdokumentene vil også være tilgjengelige for publikum på kommunens servicetorg. Alle som ønsker å uttale seg i saken kan sende høringsuttalelse. Høringsuttalelser sendes...
mandag 3. september Rana kommune
Støtter krav om ekstern gjennomgang av ambulansetall
​- Fagmiljøet ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana reiser berettiget tvil om at beslutningen om ny struktur for ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset er fattet på et holdbart grunnlag. Det viser tilsvaret de utarbeidet til rapporten fra Enhet for prehospitale tjenester om pasienttransporter. Det...
lørdag 1. september Rana kommune
Servicetorget er stengt 30. og 31. august
onsdag 29. august Rana kommune
Invitasjon til urpremiere på Stor-Stina 8. september
onsdag 29. august Rana kommune
Rana kommunes tap på og gjeninnhenting av tapt kapital etter Terra-saken
​Rana kommune tapte 222,7 millioner kroner på investeringene i Terrasaken i årene 2007/2008.  I perioden 2007-2018 har det påløpt kostnader til advokater og konsulenter på 11,2 millioner kroner. Renter og markedsverdi på gjeld har i perioden påløpt med 65...
tirsdag 28. august Rana kommune
Servicetorget er stengt torsdag 30.8 og fredag 31.8
mandag 27. august Rana kommune
Startlån - begrenset med midler til utlån for 2018
​Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å kjøpe og bli boende i nøktern og gode boliger i Rana kommune. I henhold til forskrift og retningslinjer er startlån en behovsprøvd ordning og Rana kommune prioriterer de mest...
torsdag 23. august Rana kommune
Sjøfronten 2 åpnes torsdag
Åpningen skal foregå på Havmannplassen. De to etappene har i alt kostet 28 millioner kroner og området er mye i bruk, både av ranværinger og turister.  I etappe 2 er gangveien forlenget med 200 meter sørover. Det er anlagt en egen lekeplass ved...
onsdag 22. august Rana kommune
1. august fikk Nordland sitt eget mobbeombud
mandag 20. august Rana kommune
Skoleskyss fra skolestart høsten 2018
​Informasjon om skoleskyss fra skolestart høsten 2018 finner du her
onsdag 15. august Rana kommune
Skoleskyssen fra skolestart høsten 2018
​Informasjon om skoleskyss fra skolestart høsten 2018 finner du her.
onsdag 15. august Rana kommune
Trampeklapp for unge russiske musikere
​De unge russiske musikerne fikk trampeklapp da de holt lunsjkonsert i Mo kirke tirsdag. Korsang, solosang og piano trollbandt en ganske godt besøkt konsert.  De hadde også konsert i Kammersalen mandag kveld.  Det er Gruben barnekor og Rana Pianoforening, med elever fra Rana kulturskole, som...
tirsdag 14. august Rana kommune
Bli med på aksjon Strandrydding 2018
mandag 13. august Rana kommune
Slik får du en sikker Jul
I desember er brannfarene mange. Det er stor aktivitet på kjøkkenet, vi fyrer mer i peisen og koser oss med levende lys og dekorasjoner. Her får du noen tips til enkle grep som reduserer brannfaren i julen (og ellers i året). Sjekk røykvarsleren Røykvarsleren vekker deg i...
tirsdag 7. august Rana kommune
Pølsefest på Ytteren
​Den 1. august inviterte brukerne av turgruppa/dagenheten beboerne fra korttidsavdelingen og Ytteren sykehjem 1. etasje til spontan pølsefest. Nange droppert kveldsmaten til fordel for pølser, brød, kakao og en pitteliten likør. Fint vær og god stemning. Bålpannen, som...
mandag 6. august Rana kommune
Badevann Revelneset
​Prøvene datert 02.08.2018 viser : Revelneset oppstrøm, ved betongfundament transportband: E. Coli : 460 /ml Revelneset: E.coli: 820 /ml
mandag 6. august Rana kommune
Eiendomsskatt 2018
Disse sendes i hovedsak ut via digital postkasse (altinn, digipost o.l). For de som har reservert seg mot digital post vil det sendes pr. post. Eiendomsskatten beregnes for et år, men betales sammen med kommunal avgifter 2 ganger i året.  I høyremargen finnes du informasjon og...
mandag 6. august Rana kommune
Badevannskvalitet i Mo i Rana og omegn
​Alteren badestrand – god kvalitet Hauknes badestrand – god kvalitet Badebukta Rauvatnet – god kvalitet Klokkerhagen – god kvalitet Revelneset – dårlig kvalitet, bading anbefales ikke!   Det blir fulgt opp med nye målinger. Det legges ut ny informasjon så...
onsdag 1. august Rana kommune
Vedtak - plan 5015 Detaljregulering for rensenlegg Røssvollhei avfallsdeponi
Fylkesmannen har stilt krav om rensing av sigevannet fra avfallsdeponiet på Røssvollhei før det slippes ut i Langvassåga. Etter en vurdering er det konkludert med at den beste plasseringen for å bygge renseanlegget er ved det eksisterende utslippspunktet. I tilknytning til renseanlegg...
tirsdag 31. juli Rana kommune
Høring - forslag til lokale retningslinjer for graving
Nærmere detaljer om arbeidet og forslag til retningslinjer følger av saksdokumentet som ligger vedlagt Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg som f.eks. vei, vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre...
tirsdag 31. juli Rana kommune
Niåring til sykehus
En ni år gammel jente ble søndag kveld fløyet til sykehus i Tromsø etter en drukningsulykke i Mo i Rana i Nordland.
mandag 23. juli TV 2
Mo aktivitethus søker etter kafèverter
​Det er ønskelig at du tar på deg minimum en uke pr. måned. Det vil bli laget en rulleringsplan for de kafévertene som skal jobbe ved senteret. Som kafévert vil du ha et tett samarbeid med prosjektlederen for Mo aktivitetshus. Du er selvstendig næringsdrivende og står...
søndag 22. juli Rana kommune
Drone-info for turister
​ Her finner du de 5 viktigste reglene for flyging med hobbydrone.: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder Ikke fly nærmere enn 5 km. fra lufthavner med mindre annet er avtalt Ikke fly høyere enn 120 meter over...
søndag 22. juli Rana kommune
Kommunale kultur- og miljøpriser 2018
​Byggeskikkprisen tildeles byggherre/tiltakshaver og kan gis til: Bebyggelse; nybygg, tilbygg, påbygg, restaurering-/ombyggingsprosjekter, utbyggingsfelt o.l. Uteanlegg; parker/ byrom, samferdselsanlegg, skolegårder, idrettsanlegg, uteareal i forbindelse med bedrift/ kontor/ forretning/ industribygg/...
mandag 16. juli Rana kommune
Mo i Rana blomstrer
​Blomsterpikene i Rana er blitt en institusjon - kjent langt utenfor Ranas grenser, for ikke å si utenfor Norges grenser! De skal plante ut rundt 33 000 blomster fra kommunens gartneri og er kommet godt igang med de fast ansatte og sesongarbeiderne. Rana kommune ønsker alle en riktig god sommer, og...
mandag 9. juli Rana kommune
NORDLAND

Treffpunkt Mo i Rana inviterer til familiedag på Stall Vilden
​Program:Velkommen og informasjon om Treffpunkt – møteplass for barn som pårørende til alvorlig syke, aldersgruppe 6-16 år Besøk i stallen hvor det er hester, ponnier, mohairgeit og andre dyr.  Servering av pizza. Spørsmål og påmelding Treffpunkt Mo...
mandag 9. juli Rana kommune
Flott minnemarkering etter Dunerlandsulykken
​Ved minnestøtta ble det lagt ned kranser fra Hattfjelldal, Hemnes og Rana kommuner. Det ble lagt ned blomster fra Saemien Sijte og fra private. Tom Lifjell holdt en tale på vegne av NRL (Norske reindriftsamers Landsforbund).  Kaja-Regine Bientie fremførte vakker joik ved...
fredag 6. juli Rana kommune
Pass på landbruksplasten
​Fylkesmannen har lagt ut informasjon om landbruksplasten og tips for håndtering. I tillegg viser de til forurensingsloven og kommunens myndighet til å avkorte produksjonstilskuddet om gårdbrukeren bryter bestemmelsene om avfallshåndtering.
torsdag 5. juli Rana kommune
Treffpunkt
​På Treffpunkt vil du møte andre barn og ungdom, som opplever det samme som deg. Vi har ulike morsomme aktiviteter, spiser sammen og snakker om det som opptar deg. Tilbudet er gratis. Før du starter, inviteres du og dine til en familiesamtale. Annenhver onsdag kl. 17.00–19.00 Sted:...
torsdag 5. juli Rana kommune
Navneforslag - ny gate - Lappheia
​MPR-utvalget er lokal navnemyndighet og vil fastsette navn etter at høringsfristen er ute. Skrivemåten fastsettes av Statens kartverk. Rana Kommune sitt forslag til nytt gatenavn: Lappheia. De nye tomtene samt en del av eksisterende vil få adresse til ny gate (se karvedlegg i...
torsdag 5. juli Rana kommune
720 pølser til lunsj
​Onsdag var den andre store dagen i Klokkerhagen. Torsdag er det samling på Toraneskaia. Her skal deltakerne få seg en tur på Ranfjorden med tre havraftere fra Seløy kystferie. Har de ikke fått vind i håret før på årets SAKU, så er mulighetene ihvertfall...
torsdag 5. juli Rana kommune
Møteplass for barn og unge søker etter frivillige
​De vi søker er over 18 år som liker å snakke med barn og unge. På møteplassen legges det til rette for et måltid, aktiviteter og samtaler. Oppstart er i september og det er møteplass hver 14. dag - på onsdager i lik uke. Har du erfaring fra arbeid med...
onsdag 4. juli Rana kommune
PRESSEMELDING Millionerstatning til Rana og sju andre kommuner
​Hattfjelldal kommune i Nordland er tilkjent saksomkostninger i saken på vegne av de åtte kommunene. Gitt samme fordeling som i tilsvarende saker tidligere vil de åtte kommunene få fordelt erstatningen inkludert forsinkelsesrentene slik: Kommune Mill kr....
onsdag 4. juli Rana kommune
SAKU godt igang
​SAKU Nordland fyller 18 år i år. "Mulighetenes kulturfestival", av enkelte også kalt Rana kommunes flaggskip, vil vi ikke gi slipp på. Nordland fylkeskommune har vært med som hovedsponsor helt siden starten. I år deltar 220 deltakere fra 14 Nordlandskommuner....
tirsdag 3. juli Rana kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027
​Alle kommuner skal ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal gi retning for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er kommunens viktigste plan, og skal legge føringer for alle andre planer i kommunen. Kommunen...
mandag 2. juli Rana kommune
WSP-rapport om Rana ungdomsskole overlevert til kommunen
​Rapporten fra WSP-Norge skal sammen med innspillene fra den enkelte skole gå videre til SPINN arkitekter som skal tegne det nye skoleanlegget. Målet har vært: Lage tilrettelegging for god pedagogikk Innrede den nye skolen på en variert og mer spennende enn tradisjonell måte Få...
lørdag 30. juni Rana kommune
Få med deg flyplassshowet lørdag
​Mo i Rana lufthavn åpnet 30. juni 1968. Sammen med Brønnøy, Namsos og Stokka ble Røssvoll en del av det første kortbanenettet i Norge. På dagen 50 år senere, lørdag 30. juni, ønsker vi å feire dette med åpen dag. PROGRAM LØRDAG 30.JUNI ...
fredag 29. juni Rana kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Plan 2165 Detaljregulering for Fridtjof Nansens gate 10, 12 og Kirkegata 7
​Saken gjelder et privat forslag til endret regulering, hvor både arealformål, utnyttingsgrad, byggehøyder og kjøreadkomst er sentrale tema.  Arealformål endres fra kontor/forretning til bolig/forretning/tjenesteyting. Utnyttingsgrad BYA kan være inntil 100% ....
fredag 29. juni Rana kommune
Sommerskole teater 2018
​Bilder fra forestillinga ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
fredag 29. juni Rana kommune
Nordlandsveien stenges
torsdag 28. juni Rana kommune
PRESSEMELDING Klimamidler til Moheiakvartalet i Mo i Rana
​Det gir midler blant annet til å etablere flere sykkelparkeringer. Det er særlig viktig å få gode sykkelstativ ved skolebygningene for den nye Rana ungdomsskole. Flere elever vil kunne sykle til skolen og færre bli kjørt med bedre sykkel- og gangvei. Når deler av...
onsdag 27. juni Rana kommune
Sommer i Ranenget!
  Fritidsklubbene tilbyr en sosial og morsom møteplass for barn og unge i sommerferien. På Ranenget motorsenter kan man bare komme innom for å spille bordtennis, fussball, høre på musikk eller bare «henge» sammen med andre unge eller...
mandag 25. juni Rana kommune
Kommuneregnskapet enkelt forklart
mandag 25. juni Rana kommune
Reguleringsplan for E6 krokstrand-Bolna til offentlig ettersyn (til revidering)
mandag 25. juni Rana kommune
St. Hans-bål kom ut av kontroll i Rana – mann skadet
En mann pådro seg brannskader da et St. Hans-bål kom ut av kontroll i Rana i Nordland.
søndag 24. juni $ Aftenposten
Høring - Søknad om tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med bygging av av Nedre Leiråga kraftverk
Det vil bygges en 400 meter lang overføringstunnel med et tverrsnitt på 12-14 m². Renset prosessvann vil føres til Leiråga. Det er anslått at utslippet vil utgjøre maksimalt 400 liter/minutt i ca 200 timer over de 3 månedene tunneldrivingen varer. Vannet vil renses...
onsdag 20. juni Rana kommune
Straumsnesveien stenges torsdag 28. juni
​Torsdag 28. juni stenges Straumsnesveien ved Storbekken på grunn av utskifting av kulvert og stikkrenne. Veien åpnes så snart som mulig. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre. Ved spørsmål; ring 901 81 631 ​  
tirsdag 19. juni Rana kommune
Kari Edvardsen blir prosjektleder og ledende rektor ved Rana ungdomsskole
​- Jeg er veldig fornøyd med å ha fått på plass Kari. Hun er en stor pedagogisk kapasitet og har vist seg som en pådriver i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Det er det som skjer i skolen, i klasserommet og i møte mellom lærer og elev, som er viktigst for henne. Det...
tirsdag 19. juni Rana kommune
70-års minnemarkering etter Dunderlandsulykken
​Torsdag 5. juli er det 70 år siden Norgeshistoriens største bussulykke skjedde. Da omkom 16 sydsamer på tur hjem fra Tromsø og stiftelsesmøtet for norske reindriftsamers Landsforbund. Fire mil nord for Mo i Rana punkterte venstre forhjul. Bussen skjenet ut og rullet ned en 8 –...
mandag 18. juni Rana kommune
Tid for å lese av vannmåleren
mandag 18. juni Rana kommune
NORDLAND

Servicetorget er stengt torsdag 14. juni
tirsdag 12. juni Rana kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
​Vi ønsker å nå flere Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og...
tirsdag 12. juni Rana kommune
Kun e-faktura(EHF-format) fra 1. juli
Rana kommune har nå kun elektronisk fakturamottak. Formatet på faktura til Rana kommune er EHF. Vår elektroniske adresse er 872 418 032. Papirfakturaer vil bli returnert leverandøren.
mandag 11. juni Rana kommune
Pressemelding Ny kostnadsramme for Rana ungdomsskole etter anbud og brukertilpasning
​Økningen finansieres med restbeløp fra Ytteren skole og Hauknes skole med 36 millioner kroner, og fire millioner kroner fra budsjettet for skoleinvesteringer. Byggearbeidene  skal starte opp så snart som mulig. Kommunen vil med dette strekke seg langt for få få til en god...
torsdag 7. juni Rana kommune
Buvikveien stenges onsdag 6. juni
​Det blir omkjøring via Dalosveien. Vi beklager eventuelle ulemper det måtte medføre ​  
onsdag 6. juni Rana kommune
Selger kraft med gevinst
​Etter at prisen på kontrakter i 2019 mot slutten av mai måned steg til over 30 øre pr kilowattime (KWh) har Rana kommune besluttet å selge 159,0841gigawatttimer (GWh) elektrisk kraft til 34,722 øre/KWh. Dette ligger langt over prisen 25-26 øre/KWh på begynnelsen av 2018...
mandag 4. juni Rana kommune
Veistegning Nordåsveien på Båsmoen
​Nordåsveien stenges ved Tiurveien og Faringsveien på grunn av veiarbeid. Omkjøring vil bli skiltet. Buss-stoppene opp til Skillevollen vil ikke bli betjent i denne perioden. Sjekk 177 Nordland for mer informasjon. ​  
fredag 1. juni Rana kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – Plan 2179 Detaljregulering for Vallagården
​ Vallagården reguleres til bevaring. Bestemmelsene til planen setter føringer for hva som kan gjøres med de verneverdige bygningene på tomta. Planen åpner for at det skal være mulig å omdisponere bruken av bygningene, samtidig som verneverdiene sikres gjennom...
onsdag 30. mai Rana kommune
De nominerte
​De nominerte og vinnere av stipendene er:    Olaf Andreas Strand (piano) – Drømmestipendvinner  Even Andre Jonassen (visuell kunst) – Drømmestipendvinner Håkon Dahl Mathisen (kornett) – nominert til Drømmestipend Høydeskrækk (gruppe)...
onsdag 30. mai Rana kommune
Vannkvalitet
Områder som forsynes fra Mo vannverk er Alterneset, Båsmoen, Ytteren, Selfors, Gruben, Steinbekkhaugen, Brennåsen, Hammeren, Mjølan, Mo og Langneset.  
mandag 28. mai Rana kommune
Følg møte i kommunestyret direkte på nett
​Med overføring av lyd og bilde fra kommunestyre- og formannskapsmøtene kan du nå følge den politiske debatten direkte. Dette for at du skal kunne følge den politiske debatten der du er – selv hjemme i din egen stue. Trykk her for å se direktesendingen. Gikk du...
tirsdag 8. mai Rana kommune
Helgeland Kraft med sin største kontrakt noensinne: – Vi er stolt over å kunne levere rein lokal kraft til ei slik etablering
(Rana Blad) – Dette er bare begynnelsen, Valery Vavilov, adm.dir. i Bitfury Group. Tirsdag åpnet han Norges største datasenter i Mo i Rana. Gjennom…
tirsdag 20. mars $ Helgelendingen
Adm. dir. i Bitfury: - Dette er bare starten. Kanskje skjer det mer allerede mot slutten av året
– Dette er bare begynnelsen, Valery Vavilov, adm.dir. i Bitfury Group. Tirsdag åpnet han Norges største datasenter i Mo i Rana. Gjennom etableringen har…
tirsdag 20. mars $ Rana Blad
Stenger E6 for all trafikk i natt og natt til fredag
Det er Statens vegvesen som melder at E6 vil stenges for all trafikk mellom Mo i Rana og Messingslett i natt fra midnatt til klokken…
tirsdag 20. mars Rana Blad
E6 stenges tre timer i natt
Natt til i morgen og natt til fredag, i tidsrommet 00:00–03:00, er E6 stengt mellom Mo i Rana og Messingslett, i forbindelse med transport av…
tirsdag 20. mars Avisa Nordland
SE DIREKTE: Norges største datasenter åpner på Mo
Tirsdag 20. mars er det duket for pressekonferanse i forbindelse med etableringen av Norges største datasenter. Det er Bitfury, et av verdens ledende blokkjede-selskaper,…
tirsdag 20. mars $ Avisa Nordland
Ronan Keating klar for Mo i Rana. Blir headliner på ny festival
Ronan Keating er klar for midtsommerfeiring i Mo i Rana.
tirsdag 20. mars Rana Blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RANA KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL