Rana
Flytter evakuerte pasienter til sykehjem
​Flyttingen er igangsatt og pasientene vil bli værende der til over helga for å gi den nødvendige ro og forutsigbarhet i mer egnede lokaler. Pårørende blir varslet fortløpende.
11:53 Rana kommune
Snøskuterløypen mellom Dalsgrenda og Nevertjønnlia
​Ved eventuell kontroll er gyldig løyve med kartbilag som viser kjøretrasé mellom Øverdal og Nevertjønnlia tilstrekkelig som bevis for tillatelse til kjøringen.​
10:02 Rana kommune
Pårørendetelefon er nå opprettet
01:18 Rana kommune
Evakuerer pasienter fra Ytteren sykehjem
00:20 Rana kommune
Sykehjem evakuert etter brann i Mo i Rana
30 personer er evakuert fra et sykehjem etter at det har brutt ut en brann på Ytteren skole i Mo i Rana.
torsdag 23:41 TV 2
Redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid og økte satser i barnehage fra 01.08.2019
​Mer informasjon om vilkår og hvordan du søker finner du her.   Som tidligere varselet endres betalingssatsene for barnehagene i Rana kommune fra 01.08.2019. Grensen for makspris er fastsatt av Stortinget. Mer informasjon om satsene finner du her.
torsdag 15:38 Rana kommune
Forlenget snøskutersesong til og med 5. mai
Motorferdselsnemnda bestemte i møte 9. april (sak 34/19)  å forlenge perioden for snøskuterkjøring til og med søndag 5. mai.  Utvidelsen gjelder ikke kjøring i rekreasjonsløypene. Disse stenges senest 25. april.
torsdag 12:47 Rana kommune
Husk frist for å svare på tilbud om barnehageplass - 25.04.2019
torsdag 08:51 Rana kommune
NORDLAND

"Digitale Helgeland" - tidenes digitaliseringssatsing på Helgeland
​ Unik satsing på Helgeland ­­- At så mange kommuner går sammen om et utviklingsprosjekt som er så avgjørende for utviklingen av Helgeland, må sies å være unikt. Digitalisering er fremtiden innen alle kommunenes tjenesteområder, men skal vi lykkes med...
onsdag 15:42 Rana kommune
Helgeland svekkes som region
onsdag 15:42 Rana kommune
Høring - forslag til lokale retningslinjer for graving
Nærmere detaljer om arbeidet og forslag til retningslinjer følger av saksdokumentet som ligger vedlagt Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg som f.eks. vei, vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre...
mandag 16:43 Rana kommune
Vedtak - plan 5015 Detaljregulering for rensenlegg Røssvollhei avfallsdeponi
Fylkesmannen har stilt krav om rensing av sigevannet fra avfallsdeponiet på Røssvollhei før det slippes ut i Langvassåga. Etter en vurdering er det konkludert med at den beste plasseringen for å bygge renseanlegget er ved det eksisterende utslippspunktet. I tilknytning til renseanlegg...
fredag 19. april Rana kommune
test publisering på dato
lørdag 13. april Rana kommune
Forlenget åpningstid for rekreasjonsløypene
​1. Vedr. Forlengelse av åpningstider for rekreasjonsløyper: «I medhold av lokal forskrift om rekreasjonsløyper i Rana utvides åpningstiden for løype 1: Umbukta - Riksgrensen løype 3: Østerdalen – Kvepsendalbukta fra 15 april til og med 25 april...
fredag 12. april Rana kommune
Ekstraordinært møte i motorferdselsnemnda fredag 12. april
Saksliste: Forlengelse av åpningstider for rekreasjonsløyper i Rana fra 15 til 25 april 2019 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot kjøring med snøskuter – Fylkesmannen i Nordland
torsdag 11. april Rana kommune
Flomvarslet opphevet i Rana-vassdraget
​Onsdag kveld gjennomførte Statskog en befaring i skredområdet i Stormdalen. På bakgrunn av opplysninger fra befaringen, har NVE opphevet farevarselet for flom i Ranavassdraget. Det var onsdag i forrige uke at Statskog under en rutinebefaring oppdaget at det hadde gått et snøskred i...
torsdag 11. april Rana kommune
Tilbud om barnehageplass er sendt ut til digital postkasse
torsdag 11. april Rana kommune
Gratulerer med nominasjonen til Havmannprisen!
​ Havmannprisen er en litteraturpris som skal ha som formål å fremme nordnorsk litteratur. Ved tildelingen skal det legges vekt på bøker med skjønnlitterær og fortellermessig kvalitet. Prisen skal gå til forfattere med markant nordnorsk tilknytning. Prisen tildeles den...
torsdag 11. april Rana kommune
Anbefaler å legge ned tingretter
Sorenskriver Rolf Selfors anbefaler at tingrettene på Helgeland samlokaliseres på Mo i Rana, i praksis nedleggelse av Alstahaug og Brønnøy tingrett. Rolf Selfors har i flere år ledet alle tre domstolene på Helgeland. Nå har han anbefalt at domstolene samles i én,...
onsdag 10. april Helgelands Blad
Tilskudd private veier
Kriterier som må oppfylles for å komme i betraktning:1. Den private veien må føre til fast bosetting2. Veilengden må være minimum 350 meter ​Kontakt ​Telefon ​Epost ​ ​ServiceTorget ​75 14 51 80 servicetorget@rana.kommune.no ​ ​Audun Gullesen 75 14 50...
tirsdag 9. april Rana kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan, Plan 8072 Detaljregulering for Åttringsveien 27
​Formålet med planen er å fastsette nye formålsgrenser mellom "bolig" og "friområde", slik at begge disse områdene kan utnyttes bedre enn hva som er mulig i dag. Planen legger til rette for bygging av en enebolig og en forbedring av kvaliteten på...
tirsdag 9. april Rana kommune
Åtte steg fra idé til ferdig søknad
mandag 8. april Rana kommune
Åpningstider i påsken
Rana bibliotek: Mandag kl. 10.00 - 16.00tirsdag kl. 09.00 - 19.00onsdag kl. 09.00 - 12.00   Moheia Bad: Mandag 15. april - onsdag 17. april: kl. 12.00 - 17.00Skjærtorsdag og langfredag: stengtPåskeaften 20. april: kl. 12.00 - 17.001. påskedag: stengt2. påskedag 22. april:...
mandag 8. april Rana kommune
Musikere fra Petrozavodsk til Mo i Rana
​Det blir både en samarbeidskonsert «Verdensrytmer med barentspianoorkester» på Kulturskoleuka 2019, opptredener på noen institusjoner og skoler, også en kulturkveld «Russisk musikkaften». Rana har gode kulturrelasjoner med vennskaps kommune Petrozavodsk....
fredag 5. april Rana kommune
Testing av tyfonvarsling
Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. Sivilforsvaret prøver installasjonene to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni. Varslingsanleggene kan...
fredag 5. april Rana kommune
Advarer mot å ferdes i Stormdalen og på og ved Ranelva
​Onsdag formiddag oppdaget Statskog under en rutinebefaring at det hadde gått et snøskred i Stormdalen, en sideelv til Ranaelva i Dunderlandsdalen. Bak skredet har det dannet seg en snø- og issjø på 6 km, og vannstanden i elva er 3-4 meter høyere enn normalt. Hvis denne...
torsdag 4. april Rana kommune
Ny bydriftsjef
​Hanne Alvsing er akkurat fylt 46 år. Hun er oppvokst i Dalsgrenda og flyttet hjem dit igjen i 2011. Hanne er gift med Jonas og har en datter på 9 år. I tillegg har hun tre voksne bonusdøtre som bor i Oslo. Hanne Alvsin har hovedfag i planlegging og lokalsamfunnsforskning fra...
onsdag 3. april Rana kommune
Kulturskoleuka 2019 8. - 12. april
Med en best mulig profesjonell ramme rundt arrangementene, ønsker vi å gi en best mulig musikalsk og kunstnerisk opplevelse for både elever og publikum. Målet med Kulturskoleuka er å synliggjøre noe av det mangfoldige arbeidet som elever og lærere legger ned i...
tirsdag 2. april Rana kommune
Søknad om hybel ved Nord Norsk student og elevheim i Oslo
mandag 1. april Rana kommune
Snøskuterløypen mellom Dalsgrenda og Nevertjønnlia
​Eiere av hytter i Nevertjønnlia med dispensasjon for kjøring med snøskuter fra Øverdal gis derfor tillatelse til å kjøre fra Umbukta etter etablert trasé. Vi understreker at denne tillatelsen kun gjelder til og med 1. april. Da vil vi foreta en ny...
mandag 1. april Rana kommune
Stor beredskapsøvelse onsdag
​«Øvelse Helgeland 2019» er en fullskalaøvelse initiert av Helgelandssykehuset som er pålagt å avholde beredskapsøvelse med masseskade. De har søkt samarbeid med politi, brann og redning, Heimevernet (HV14), Nord universitet og Rana kommune. Luftambulanse...
søndag 31. mars Rana kommune
Stor snøskredfare
søndag 31. mars Rana kommune
Hanne Nordgaard hovedtaler 17. mai
​Årets hovedtaler ved 17. mai-arrangementet i Mo i Rana er Hanne Nordgaard, administrerende direktør ved Helgeland Sparebank.  Årets arrangement vil stort følge tidligere tradisjoner. Minnemarkeringen ved 22. juli-monumentet på Havmannplassen er imidlertid tatt ut av...
torsdag 28. mars Rana kommune
NORDLAND

Slik får du en sikker Jul
I desember er brannfarene mange. Det er stor aktivitet på kjøkkenet, vi fyrer mer i peisen og koser oss med levende lys og dekorasjoner. Her får du noen tips til enkle grep som reduserer brannfaren i julen (og ellers i året). Sjekk røykvarsleren Røykvarsleren vekker deg i...
torsdag 28. mars Rana kommune
Befaringen i Lalia-området er avlyst
​I pressemelding av 4 mars varslet ordføreren en befaring i Laliaområdet for å avklare måleavstander til hyttene i området. I et møte med involverte parter kom det fram nye opplysninger. På bakgrunn av dette har administrasjonen vurdert saken på nytt. ...
onsdag 27. mars Rana kommune
Vi ønsker at flere skal flytte til Rana
​Saken er lagt ut til høring. Frist for å komme med innspill til Kommunedelplan tilflytting, mangfold og integrering er 9. mai 2019.  Her kan du lese mer om planen. 
onsdag 27. mars Rana kommune
Nye muligheter i Visma Flyt Skole
​Foresatte kan se klokkeslett for når barnet er sjekket inn på og ut fra SFO. Foresatte kan legge inn beskjeder til SFO og SFO-ansatte kan legge inn beskjeder til heimen. Se mer i veiledningene som er lagt ut nederst på denne siden:  Visma Flyt Skole.
tirsdag 26. mars Rana kommune
Stor snøskredfare
tirsdag 26. mars Rana kommune
Navneforslag - ny gate - Lappheia
​MPR-utvalget er lokal navnemyndighet og vil fastsette navn etter at høringsfristen er ute. Skrivemåten fastsettes av Statens kartverk. Rana Kommune sitt forslag til nytt gatenavn: Lappheia. De nye tomtene samt en del av eksisterende vil få adresse til ny gate (se karvedlegg i...
tirsdag 26. mars Rana kommune
Spansk Portugisisk aften
​Billetter selges i resepsjonen på Rana kulturskole. Mulig å reservere på forhånd på telefon: 751 45530Pris: 450,- som inkl. drikke, mat og konsert.Vi har ledige billetter igjen på lørdag.
mandag 25. mars Rana kommune
Tildelinger fra Rolv Dørums minnefond
​Rana kulturskole har den store glede å informere om at tre kandidater får stipend fra Rolv Dørums Minnefond. Tildelingen er gjort etter behandling i utvalget for oppvekst og kultur i Rana Kommune 20. mars 2019. Innstillingen er foretatt av en jury fra Rana kulturskole på bakgrunn av...
onsdag 20. mars Rana kommune
Nordens dag markeres også i Rana
​Stortinget vil heise alle de nordiske flaggene på Løvebakken, og Nordisk råd oppfordrer de øvrige nordiske parlamentene til å gjøre det samme.  I år feirer Foreningen Nordens sitt 100-årsjubileum. Opprettelsen av Foreningene Norden i 1919 utgjorde selve...
tirsdag 19. mars Rana kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027
​Alle kommuner skal ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal gi retning for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er kommunens viktigste plan, og skal legge føringer for alle andre planer i kommunen. Kommunen...
søndag 17. mars Rana kommune
Musikalsk sprudling og Barnehagekor 2019
​I barnehagekoret er det 230 "sangstruper" fordelt på de tre konsertene; Du og jeg og vi to! I Musikalsk sprudling finner vi 300 sangglade andreklassinger fordelt på de to konsertene; Da klokka klang! Vi har noen få billetter igjen, så har du enda ikke sikret deg...
fredag 15. mars Rana kommune
Ordfører Geir Waage støtter kreftaksjonen
torsdag 14. mars Rana kommune
Ønsker flere stolte medarbeidere til Rana kommune
​Rana kommune deltok på jobbmessa på Meyergården med representanter fra Helse og omsorg, Oppvekst og kultur, Tekniske tjenester og HR.  Her møtte vi mange jobbsøkere som var interessert i å høre om hva Rana kommune kan tilby som arbeidsplass. For tiden har vi utlyst...
onsdag 13. mars Rana kommune
VAKU åpnet med et smell
​Det var superkokk Svein Jæger Hansen som åpnet ballet da han ønsket deltakere, ledsagere, arrangører og gjester velkommen til åpningsmiddag. Han hadde ikke noe problem med å skape god stemning før forsamlingen lot seg friste av den gode maten Svein Jæger Hansen...
onsdag 13. mars Rana kommune
Belte i buss kampanjen
tirsdag 12. mars Rana kommune
Søknadsfrist for hovedopptak til barnehageplass 2019
​Søk elektronisk her.
tirsdag 12. mars Rana kommune
I dag feires barnehagedagen
​Med slagordet «jeg lurer på ...» handler det om å synliggjøre hvordan barnehagene jobber for å stimulere og ta vare på barns nysgjerrighet.  Varaordfører Linda Eide  har vært og besøkt en barnehage i Rana og sett på de...
tirsdag 12. mars Rana kommune
Vel gjennomført beredskapsdag 2019
​ Foredragene Ordfører Geir Waage ønsket velkommen og la vekt på felles øvelser og at samlingspunkt som denne dagen er viktige for å styrke beredskapsarbeidet. DSB ser i sin analyse av krisescenarioer for 2019 på en del viktige utviklingstrekk. Klima, digitalisering og...
onsdag 6. mars Rana kommune
testesen
onsdag 6. mars Rana kommune
Ingen er rammet av medisinmangelen i Rana
​Nyhetssaken om manglende medisin i multidoser gjelder ikke innbyggere i Rana kommune.  Rana kommune har innkjøpsavtale med Apo-kjeden for sine brukere av multidose. Det har vært kontakt med alle apotek-kjedene i Rana og beskjeden er at ingen i Rana kommune er rammet. Her kan du lese VGs oppslag...
tirsdag 5. mars Rana kommune
Kommunikasjon mellom hjem og skole
​For intern administrasjon innebærer dette at det ikke lenger er sekretær på de enkelte skolene, men de betjener skolene gjennom den nye stabsavdelingen. For eksterne brukere, foreldre/foresatte gjelder følgende: Kontakt med...
tirsdag 5. mars Rana kommune
Må opp til ny behandling i kommunestyret
​Kommunestyret behandlet 12. februar saken om «Hvordan skal bestemmelsen i § 5 bokstav C i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag forstås – tolkning og praksis». Saken var tidligere bestilt av kommunestyret.  Bestillingen til...
lørdag 2. mars Rana kommune
Velkommen til åpne informasjonsmøter om strandrydding 2019
fredag 1. mars Rana kommune
Eiendomsskattelister til offentlig gjennomsyn
​Skattelisten er lagt ut på servicekontoret i rådhuset i tillegg til her på vår hjemmeside. Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag...
fredag 1. mars Rana kommune
Høring - skolerute for Rana kommune for skoleåret 2019-2020
​Høringsutkastet kan leses på kommunens hjemmeside under Politikk – høringer.
torsdag 28. februar Rana kommune
NORDLAND

Perioder med dårlig luftkvalitet
torsdag 28. februar Rana kommune
Invitasjon til å skrive dikt om Havmannen
​Prosjektet var omstridt, både politisk og hos deler av lokalbefolkningen. Den evige diskusjonen om hva kommunens penger skal brukes på, svingte fram og tilbake. Det ble skrevet avisinnlegg og dikt, og diskusjonene gikk høylytt. I ettertid er det skrevet prolog til Havmannen, og den har...
torsdag 28. februar Rana kommune
Fem kandidater nominert til årets Drømmestipend
​De nominerte er Marte Nergård Thomassen (visuell kunst), Mathias Windseth (musikk), Anna Fritjofsen (musikk), Zandra Karola Hilstad (musikk), Sebastian Wie Murphy(teater) Rana kommune har hatt hele 11 vinnere av Drømmestipend siden 2008. Les mer om årets kandidater: Marte, Mathias, Anna,...
mandag 25. februar Rana kommune
Innbyggerrekord i Rana kommune
​Antall innbyggere økte med 85 personer i løpet av 2018. Fødselsoverskuddet var positivt, men den største veksten kommer av tilflytting fra utlandet. Netto tilflytting fra utlandet var på 90 personer. Rana har positive tall sammenlignet med de fleste av våre nabokommuner. ...
fredag 22. februar Rana kommune
Rita Jørgensdatter konstitueres som kultursjef i Rana kommune
​-Vi er fornøyd med denne løsningen, og har tro på at dette er veien å gå i tiden framover, sier kommunaldirektør for oppvekst og kultur Lillian Nærem. Hun skal samarbeide nært med kommunaldirektør Lillian Nærem, og kulturskolerektor Kristine...
fredag 22. februar Rana kommune
Tilbud på brøyteroder
​Snørydding og sandstrøing på rodene:- Bordvedalen,Bergeng,Ravnådalen,Svartisdalen i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Skonseng/Gml. Nesnavei/Alternes/Snefjellå i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- G/S-veier og fortau Gruben-Hauknes i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Gruben syd i perioden:...
fredag 22. februar Rana kommune
Barnehage - frist for å søke overføring
Hvis du ønsker å søke kan du gjøre det her. Trykk på «søk barnehageplass» og legg inn søknad. Du må logge deg inn med IDporten for å legge inn ny søknad. Hvis du allerede er registrert med søknad, men ønsker å...
onsdag 20. februar Rana kommune
Legevakta har flyttet
​Gleden var stor blant de ansatte da "nye" legevakta ble offisielt åpnet på Selfors tirsdag. Lokalene er ny oppusset og langt mer hensiktsmessige enn de tidligere lokalene i sykehuset. Totalt har den nye legevakta 350 kvadratmeter å arbeide på, det dobbelte av hva de hadde...
onsdag 20. februar Rana kommune
Vitensenter Nordland AS – nytt regionalt vitensenter for hele Nordland
​Bodø kommune har i dag signert intensjonsavtale med Vitensenter Nordland AS i Mo i Rana. -Avtalen er viktig for å gi barn og ungdom i Bodø tilgang til et nytt regionalt vitensenter som skal ha fokus på matematikk, naturvitenskap og teknologi, mener ordfører i Bodø kommune...
tirsdag 19. februar Rana kommune
Helgeland trenger fosterhjem!
​Dato: Mandag  04.mars kl. 17.00-18.30Sted: Rana; Barne- og Familietjenesten Hvis dere er nysgjerrige på om dette kan være noe for deg/dere, kom for en uforpliktende prat. Vi serverer kaffe. Se mer informasjon på vår webside: www.fosterhjemhelgeland.no   Dato for andre...
tirsdag 19. februar Rana kommune
Nye lokaler for legevakta fra onsdag 20. februar
​- Vi flytter inn i nyoppussede og mer hensiktsmessige lokaler. Her får vi god plass til å ta imot ranværinger og hemnesværinger som trenger legetilsyn på kveld, natt og helg, forteller seksjonsleder for Rana interkommunale legevakt, Silje Røssvoll. På legevakta...
mandag 18. februar Rana kommune
Tilbud om gratis juridisk bistand fredag 22. februar
mandag 18. februar Rana kommune
Solide regnskapstall i Rana kommune
​Årsregnskapet for Rana kommune viser solide resultat med god kontroll på drifta. 20 millioner kroner er overført overskudd fra driften i 2017. Årsoppgjøret avdekket lavere pensjonsutgifter enn budsjettert noe som også bidrar til resultatet. Ellers er driftsresultatene for 3....
fredag 15. februar Rana kommune
Mer ekstremvær de nærmeste dagen
​Prognosene er fortsatt usikre på hvor sterk vinden blir og hvor den treffer mest. Fylkesmannen ber derfor om at kommunene følger nøye med på værvarselet fremover for eventuelle endringer. Varslet fra meteorologisk institutt er som følger: Vi har sendt ut farevarsel på...
torsdag 14. februar Rana kommune
Ekstremvær i vente - Hold vannveiene åpne
​Med bakgrunn i Fylkesmannens melding om ekstremvær i morgen torsdag 14.2. 2019, med påfølgende varsel om mye nedbør fredag 15.2., oppfordres alle beboere i Rana om å holde egne vannveier åpne (sluker, bekkintak mv.). På den måten bidrar man i størst mulig...
onsdag 13. februar Rana kommune
Varsel om stor snøskredfare
​Se www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer. Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231. ​  
onsdag 13. februar Rana kommune
Kulturarenaplan 2019
​Med en slik plan vet vi mye mer om hva som skjer, hvor det skjer, hvorfor det skjer og hvordan det skjer.  Kulturlivet i en kommune formes av et samarbeid mellom frivillige, private og kommunen. Dette er partene som skaper kulturlivet vårt. Et kulturliv som engasjerer ranværinger.   Hva...
tirsdag 12. februar Rana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RANA KOMMUNE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL