Rana
Justering av den øverste administrative ledelsen i kommunen
​ Det skal gjennomføres interne prosesser i underliggende strukturer/avdelinger for å tilpasse disse den nye organisasjonen.Rådmannens nye ledergruppe er: Rådmann - Robert Pettersen Kommunaldirektør stab - Hege Nygård Kommunaldirektør tekniske tjenester – Jan...
torsdag 20:33 Rana kommune
Vigsel i Rana kommune
​Rana kommune vil behandle saken om tilrettelegging for kommunale vigsler i kommunestyret i løpet av oktober. Dessverre vil vi ikke kunne gi noe mer informasjon om hvilke tilbud vi vil gi, før saken har blitt behandlet og vedtatt. Vi kommer med mer informasjon så snart som mulig. Inntil videre...
onsdag 12:34 Rana kommune
Årets influensavaksine er kommet til Rana lokalmedisinske senter
​Vaksine mot sesonginfluensa beskytter mot flere ulike typer influensavirus og har en varighet på 1 år pga at influensaviruset endrer seg. Ønsker du mer informasjon? Spør gjerne legen din. Se også Folkeinstituttets nettsider www.fhi.no/influensavaksine  eller du kan laste ned...
tirsdag 14:29 Rana kommune
Plan 2170 Detaljregulering for Rana industri- og intermodale terminal
​Viser til tidligere varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan med høring og offentlig ettersyn av planprogram i januar 2017 og Rana kommunes utsending av planforslag til høring og offentlig ettersyn i august 2017. Multiconsult varsler med dette at planområdet utvides inn på...
torsdag 14. september Rana kommune
Åpent møte om høringsutkast av Kommuneplanens samfunnsdel 2017 2027
​​Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel har vært gjennomført en rekke medvirkningsprosesser. Planprosessen er nå inne i sluttfasen og planen er sendt på høring.
onsdag 13. september Rana kommune
Vedtatt - Plan 2166 Detaljregulering for Thora Meyers gate 9
​Byggets størrelse vil forbli uendret, men det vil bli noen mindre fasadeendringer, hovedsakelig balkonger for boligene mot vest. Kommunestyret vedtok planen i møte den 5. september 2017 i sak 78/17. Dokumentene i saken ligger i høyremargen.   Kommunestyrets vedtak kan...
tirsdag 12. september Rana kommune
Kulturnatta ved Rana bibliotek
​Dette foregår på Rana bibliotek. 14. sept 11.30 – Dukketeater med Gorgon dukketeater 12.30 – Eventyrstund med Mette Røbergeng 13.00 – Asbjørn Straumfors leser fra sin bok «Casa Appelsin» 14.00 – Trekkspillkonsert (nærmere info...
tirsdag 12. september Rana kommune
Er du spent valgresultatet?
​​Prognoser og foreløpige resultater vil publiseres på www.valgresultat.no fortløpende etter sperrefristen utløper 11. september kl. 21.00.
mandag 11. september Rana kommune
NORDLAND

11. september er også en skoledag
Valglokalene er ofte gymsaler, samfunnshus o.l. som ligger tett opp mot skolene der det forventes mange barn. I tillegg er veien til valglokalet skolevei for våre barn og unge På forhånd takk og godt valg!
mandag 11. september Rana kommune
Rådhuset er stengt på valgdagen 11. september
Rådhuset vil være stengt på valgdagen da de ansatte vil være opptatt med å jobbe med valget. Sentralbordet vil være betjent som normalt mellom kl. 09.00 - 15.00​
fredag 8. september Rana kommune
Forhåndstemming frem til kl 15 i dag fredag 08.09.17
​I dag er det siste mulighet for å forhåndstemme til valget 2017. Vi tar i mot din stemme fra kl. 08.00 til 15.00 på Servicetorget.
fredag 8. september Rana kommune
Valglokaler og åpningstider valgdagen
Valglokaler og åpningstid på valgdagen mandag 11. september: kl. 10.00 - 21.00 Mo krets, Mo samfunnshus kl. 10.00-21.00 Gruben krets, Gruben barneskole gymsal kl. 10.00-21.00 kl. 11.00 - 19.00 Åga/ Hauknes krets, gymsalen kl. 11.00-19:00 Selfors krets, gymsalen kl....
fredag 8. september Rana kommune
Oppfordring til å forhåndsstemme
​​Avlukker og bemanning er økt, og vi håper alle bruker stemmeretten sin og tar turen innom. Velgere fra andre kommuner anbefales å stemme før torsdag, slik at vi er sikker på at stemmen kommer frem i rett tid.TA MED LEGITIMASJON OG GJERNE VALGKORT.Godt Valg!
mandag 4. september Rana kommune
Kvinne funnet etter leteaksjon
En kvinne i 70-årene meldes å være oppegående etter å ha blitt funnet av letemannskaper i Rana kommune i Nordland. Kvinnen ble meldt savnet i Grønfjelldalen søndag kveld.
mandag 4. september TV 2
Høring av Kommuneplanens samfunnsdel 2017 2027
​Kommuneplanens samfunnsdel er komm​unens øverste styringsdokument. Planen angir retning og prioriterer hvilke satsingsområder og strategier som skal bidra til ønsket utvikling og samtidig møte kommunens utfordringer som samfunn og som organisasjon. Kommuneplanens...
torsdag 31. august Rana kommune
Kommunale kultur- og miljøpriser
​Byggeskikkprisen kan gå til alle typer bygninger, og til nybygg, restaureringer eller tilbygg, som ved utforming og miljøtilpasning bidrar til å heve almen byggeskikk i Rana. Prisen går til huseier eller byggherre. Brødrene Einar og Alfred Hansens ærespris tildeles...
torsdag 31. august Rana kommune
Ønsker du å være støttekontakt?
​Aktuelle aktiviteter kan være kino, bowling og turer ut. Lønn etter gjeldende satser. Politiattest av nyere dato påkreves.Ta kontakt på telefon 75 14 64 70 for nærmere informasjon.
onsdag 30. august Rana kommune
Følg møte i formannskapet direkte på nett
​Med overføring av lyd og bilde fra kommunestyre- og formannskapsmøtene kan du nå følge den politiske debatten direkte. Dette for at du skal kunne følge den politiske debatten der du er – selv hjemme i din egen stue. Trykk her for å se direktesendingen. Gikk du...
tirsdag 29. august Rana kommune
2. gangs høring og offentlig ettersyn av Plan 2168 Detaljregulering for fortau i Toranesgata
​«Detaljregulering for fortau i Toranesgata er utarbeidet i to alternative planforslag, hvorav det ene har vært på høring tidligere. Det ikke er tatt endelig stilling til hvilket av planforslagene som vurderes å gi den beste fortausløsningen. Forslagene er å betrakte som...
onsdag 23. august Rana kommune
Høring av forslag til Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2017-2030
Hovedplan for avløp og vannmiljø er utarbeidet som en kommunedelplan iht. Plan- og bygningsloven og omhandler blant annet:  Situasjons- og tilstandsbeskrivelse for kommunale avløpsanlegg  Rammebetingelser  Vannmiljøtilstand  Målsetninger  Tiltak og handlingsprogram...
tirsdag 22. august Rana kommune
Forhåndsstemme i annen kommune eller annet fylke
​Studerer du utenbys, eller av andre årsaker ikke oppholder deg i din hjemkommune på valgdagen, må du huske å forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i din studiekommune eller i hvilken som helst annen av landets kommuner.  Du er selv ansvarlig for å stemme så...
mandag 21. august Rana kommune
Høring og offentlig ettersyn - Plan 2170 Detaljregulering for Rana Industri- og Intermodale terminal
​Reguleringsplanen er utløst av rekkefølgekrav om direkte adkomst til E6 samt endret arealbehov til jernbaneterminal. Forslagsstiller ønsker i samme omgang å regulere for utvidet fylling i sjøen til industri-/havneformål, mindre bunden bruk av arealene på...
mandag 21. august Rana kommune
Fastsatt - Planprogram til plan 2174 Detaljregulering for Nordlandsparken
​Utvalg for miljø, plan og ressurs har i møte 17.08.2017 (sak 62/17) fastsatt planprogrammet til Plan 2174: Detaljregulering for Nordlandsparken.Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, da fastsetting av utredningsplikten er en...
lørdag 19. august Rana kommune
Skolestart høsten 2017
​Elevene må ta med matpakke og drikke. Tidspunkt for fremmøte på den enkelte skole er slik: ​Skole Klasse​ ​kl.slett ​Annen info ​Alteren skole ​2. - 7.klasse1.klasse ​08:30 09:00 ​SFO åpner kl 07:00 ​Båsmo barneskole ​2. - 7.klasse1.klasse ​08:3009:00 ​SFO er stengt 16.,...
mandag 14. august Rana kommune
Behov for vikarer og tilkallingsvikarer i grunnskolen
Interesserte søkere kan ta kontakt med Rana kommune v/ skoleavdelingen: britt.haugen@rana.kommune.no eller tlf. 75 14 50 66/ 48000997   - cv, evt. vitnemål og attester vedlegges - den enkelte skole kan evt. kontaktes direkte
fredag 11. august Rana kommune
Nå kan du forhåndsstemme
​Åpningstid for forhåndsstemming følger Servicetorgets åpningstider. Mandag til torsdag i uke 36 vil åpningtiden være forlenget til kl. 18.00. ​Ved stortingsvalget og sametingsvalget i 2017 vil det bli avholdt forhåndsstemming på følgende institusjon: 29....
torsdag 10. august Rana kommune
Drikkevann i Dalselv og Øverdal er friskmeldt
Gjelder Dal​selv og Øverdalen tilknyttet kommunalt vannverk. Resultat fra drikkevannsprøver viser at det er trygt å drikke vannet. Koking av drikkevannet er ikke nødvendig.
fredag 4. august Rana kommune
NORDLAND

Invitasjon til mammografiundersøkelse
​Invitasjonen sendes i post eller i Digipost ut over høsten. Du får invitasjonen ca 2-3 uker før du har timen. Hvor foregår undersøkelsen og eventuelle tilleggsundersøkelser? Kvinnene vil bli invitert i forhold til bildetakningstidspunktet ved siste oppmøte. Nye...
tirsdag 1. august Rana kommune
Drikkevann i Dalsgrenda og Øverdalen må fortsatt kokes
​Dette gjelder husstander som er tilknyttet det kommunale vannverket​.
tirsdag 1. august Rana kommune
Vertsfamilie søkes for gutt på 16 år
​Han har behov for noe oppfølging i hverdagen i forhold til praktiske gjøremål.Ved interesse eller ved behov for ytterligere informasjon ta kontakt med Mats Pedersen på tlf.nr 95253562 eller Anne Skar Gabrielsen på tlf.nr 95 25 44 68
mandag 31. juli Rana kommune
Drikkevann i Dalsgrenda og Øverdalen
Dette gjelder husstander i Dalsgrenda og Øverdalen som er tilknyttet kommunalt vannverk: det er funnet bakterier i drikkevannet. Vannet må kokes inntil ny beskjed kommer.​
fredag 28. juli Rana kommune
Fantastisk
​Det nærmer seg skolestart, og det arbeides for fullt for å bli ferdig til skolestart. Så langt går alt som planlagt. Skolen har et bruttoareal på 5 150 kvm og er dimensjonert for 350 elever. Skolen har et amfi med plass til 350 personer. Den er tegnet av Espen Aursand arkitektkontor...
fredag 28. juli Rana kommune
Hans Majestet Kongens Garde til Mo
​3. gardekompani er Gardens mest synlige kompani. Dette er kompaniet som reiser rundt i både inn- og utland og driver norgesreklame i form av musikk og eksersis i verdensklasse. For Ola Nordmann er de kanskje best kjent fra tattooer i Edingburgh og Oslo, samt 17. mai, så klart. Rana kommune og Mo...
torsdag 27. juli Rana kommune
Steinfeld kommer til Mo for å snakke om den russiske mannen, Trump og Putin
Få kjenner Russland og Balkan så godt som journalist, historiker, forfatter, program- leder og tidligere NRK-korrespondent, Hans-Wilhelm Steinfeld.
onsdag 26. juli $ Rana Blad
Flere tusen bilister blir berørt når O.T. Olsens gate stenger
Når vann- og avløpssystemet i O.T. Olsens gate skal skiftes ut, påvirkes trafikkavviklinga i sentrum i mange måneder framover.
tirsdag 25. juli $ Rana Blad
Sunniva Steiro har sommerjobb på Bredek for tredje år på rad. I år skal hun være der noen dager helt alene. Det syns hun er litt skummelt.
Til den gamle fjellgården Bredek finner mange turister veien i sommermånedene. I seks uker er gården bebodd av verter som bytter på skiftene. Dette…
mandag 24. juli $ Rana Blad
Endringer i Rana HK
Irene Hølmo gir seg, men Camilla Juvik fortsetter som trener. Det er en av flere forandringer foran neste håndballsesong.
mandag 24. juli $ Rana Blad
Giftige blåskjell i Bodø
(Rana Blad) Lofoten og i Steigen er det ikke funnet gift i blåskjellene, men det er det på Helgeland og i Vesterålen.Ved Måløyvær i Steigen…
mandag 24. juli Avisa Nordland
Innbrudd på utested på Mo
Klokka 03:10 ble politiet varslet av et vaktselskap om at to personer hadde tatt seg inn på et utested i Mo i Rana. Innbruddsalarmen…
mandag 24. juli Rana Blad
Martine fra Mo dro til Australia og satset på fitness - Nå er den gamle Grand-spilleren tilbake i Norge
[Avisa Nordland] Martine Westvik (29) brukte å herje med backene i fotball. Nå markerer hun seg i en helt annen sport. Det har blitt…
søndag 23. juli $ Rana Blad
Rana filmklubb og Kinoteateret inngår samarbeid. Åpner med å vise årets Gullpalme-vinner
En Gullpalme-vinner er første film når Rana Filmklubb prøver seg på storskjerm på Kino- teateret.
søndag 23. juli $ Rana Blad
Ingrid fra Rana kom gjennom nåløyet og fikk drømmejobben på P3 i år igjen
Ingrid Haugen Nonskar fra Mo i Rana har ifølge egne utsagn fått drømme sommerjobben for andre året på rad.
søndag 23. juli $ Rana Blad
Marie Antoinette er Norges eldste kvinne, nå har hun blitt tipptippoldemor
Ulrik Skevik Larsen (2 måneder) er en av få som er så heldig å ha en tipptippoldemor. Marie Antoinette Andersen fra Tomma, er 107 år.
søndag 23. juli $ Helgelendingen
Marie Antoinette er Norges eldste kvinne, nå har hun blitt tipptippoldemor
Ulrik Skevik Larsen (2 måneder) er en av få som er så heldig å ha en tipptippoldemor. Marie Antoinette Andersen fra Tomma, er 107 år.
søndag 23. juli $ Rana Blad
Ble bortvist fra sentrum
En mann ble natt til søndag gikk pålegg og ble bortvist fra sentrum av en politipatrulje. Dette etter å ha vært kranglete og aggresiv på…
søndag 23. juli Rana Blad
Reindrifta frykter konsekvensene av kvartsgruva på Nasafjellet
Norske Samers Riksforbund er bekymret for konsekvensene av Elkems planer om kvartsgruve på Nasafjellet.
lørdag 22. juli Helgelendingen
NORDLAND

Reindrifta frykter konsekvensene av kvartsgruva på Nasafjellet
Norske Samers Riksforbund er bekymret for konsekvensene av Elkems planer om kvartsgruve på Nasafjellet.
lørdag 22. juli Rana Blad
Legg merke til at jeg ikke nevner kjønn eller alder, men jeg kan si så mye som at sjåføren ofte pleier å ha hatt på seg
Journalist Karina Solheim skriver om hva som frustrerer henne i sommertrafikken, i Ke det går?
lørdag 22. juli Rana Blad
Litt fyll, men ellers en stille sommernatt
Det har i det store vært en stille natt for politiet i vårt distrikt.På twitter melder politiet i Nordland at de i løpet av natten…
lørdag 22. juli Rana Blad
Her har det vært fem ulykker med personskader. Fortsatt er ikke noe gjort: – Det føles ikke spesielt trygt å gå her
Forslaget om å forbedre avkjørselen til Hauknesodden er ute på høring. Flere mener det er på høy tid at en sikrere avkjørsel kommer på plass.
lørdag 22. juli $ Avisa Nordland
UDI løste saken på få timer: – Det er det råeste. Vi er så glade
UDI gir Franca og Ole Morten muligheten til å søke om nytt forlovelsesvisum, og Franca slipper å dra ut av landet. Snart blir det bryllup.
lørdag 22. juli $ Helgelendingen
Fulle samboere plaget alarmsentralen - fikk kjeft
Et samboerpar i Yttervik, beskrevet av politiet som godt beruset, har fredag plaget AMK med unødvendige oppringninger.Politiet i Nordland skriver på twitter i 20-tiden at…
fredag 21. juli Rana Blad
Løste saken på få timer: – Det er det råeste!
UDI gir Franca og Ole Morten muligheten til å søke om nytt forlovelses-visum, og Franca slipper å dra ut av landet. Snart blir det bryllup.
fredag 21. juli $ Avisa Nordland
UDI løste saken på få timer: – Det er det råeste. Vi er så glade
UDI gir Franca og Ole Morten muligheten til å søke om nytt forlovelses-visum, og Franca slipper å dra ut av landet. Snart blir det bryllup.
fredag 21. juli $ Rana Blad
Her har det vært fem ulykker med personskader. Fortsatt er ikke noe gjort: – Det føles ikke spesielt trygt å gå her
Forslaget om å forbedre avkjørselen til Hauknesodden er ute på høring. Flere mener det er på høy tid at en sikrere avkjørsel kommer på plass.
fredag 21. juli $ Rana Blad
Stjal diesel på Mo i natt - tatt på fersken etter tips fra publikum
(Rana Blad): Det er politiet i Nordland som melder på Twitter litt før klokken 0600 fredag morgen at de har pågrepet en mann i Mo…
fredag 21. juli Helgelendingen
Stjal diesel på Mo i natt - tatt på fersken etter tips fra publikum
Det er politiet i Nordland som melder på Twitter litt før klokken 0600 fredag morgen at de har pågrepet en mann i Mo i Rana.Mannen…
fredag 21. juli Rana Blad
En mann pågrepet av politiet etter tips fra publikum
En mann i 30-årene ble pågrepet av politiet i femtiden natt til fredag, etter at han stjal diesel fra kjøretøy uten for en bedrift i…
fredag 21. juli Avisa Nordland
Kinopremièrene ruller over lerretet hele sommeren
Sommerens kinofilmer består av oppfølgere og tidlige verk. Imidlertid er det unntak som bekrefter regelen.
torsdag 20. juli $ Rana Blad
Skatteetaten innrømmet feil, likevel får ikke Ole Morten og Franca gifte seg
Franca og Ole Morten får ikke gifte seg, selv om norske myndigheter nå har innrømmet at de har gjort en saksbehandlingsfeil. Helt siden 2012…
torsdag 20. juli $ Avisa Nordland
Skatteetaten innrømmet feil, likevel får ikke Ole Morten og Franca gifte seg. Gutten på to kan miste mora si på ubestemt tid
Franca og Ole Morten får ikke gifte seg, selv om norske myndigheter nå har innrømmet at de har gjort en saksbehandlingsfeil.
torsdag 20. juli $ Rana Blad
Rana kommune om Fjelloven: – Allemannsretten er førsteprioritet
At Statskog fortsetter å forvalte utmarka i kommunen, gjør det lettvint for folk å ferdes i naturen. Det sier varaordfører Linda Eide. – Vi…
torsdag 20. juli $ Rana Blad
Bever påkjørt i Utskarpen
Gjør observasjoner av bever over hele Rana: – Tyder på mange flere enn vi antok.
torsdag 20. juli Helgelendingen
Bever påkjørt i Utskarpen
Gjør observasjoner av bever over hele Rana: - Tyder på mange flere enn vi antok.
torsdag 20. juli Rana Blad
Tonje starter egen bedrift på Mo - skal rådgive lokale bedrifter om Facebook og Instagram
– Strategi og planlegging på sosiale medier er noe mange bedrifter trenger hjelp til, sier Tonje Ødegård Strifeldt. Hun har sammen med Ida Moss…
torsdag 20. juli $ Rana Blad
NORDLAND

Rørene har stått urørt siden 50-tallet: - Gjør vi feil, kan det få konsekvenser for 136 familier
Avløpsrørene i Sentrum borettslag har stått så å si urørte siden 50-tallet. Nå skal 800 meter med rør renoveres. – Vi renoverer alle avløpsrørene…
torsdag 20. juli $ Avisa Nordland
Avløpsrørene har stått urørte siden 50-tallet, nå skal de bytte ut 800 meter: – Gjør vi feil, kan det få konsekvenser for 136 familier
Avløpsrørene i Sentrum borettslag har stått så å si urørte siden 50-tallet. Nå skal 800 meter med rør renoveres. – Vi renoverer alle avløpsrørene…
torsdag 20. juli $ Rana Blad
– Fotballen har vært livet mitt
I nesten 50 år har Lauritz Westgaard vært fotballdommer, og han er klar for nye kamper til høsten.
onsdag 19. juli $ Rana Blad
Solgt for 10.5 millioner: – Det vil ikke bli de store forandringene
PR Holding har kjøpt bygget i Selforsveien 18–22 for 10,5 millioner kroner.– Det vil ikke bli de store forandringene, sier Ørjan Pedersen som er daglig…
onsdag 19. juli $ Rana Blad
Får fire nye ansatte i Bodø - det kan gagne avdelingen lenger sør i fylket
(Rana Blad) Med fire nye ansatte ved Statens barnehus Bodø håper seniorrådgiverne Trond Karlsen og Jørn Thomas Martinsen at avdelingen i Mosjøen blir ytterligere prioritert.–…
onsdag 19. juli $ Avisa Nordland
Sommerferie betyr flere barn på biblioteket: - Vi har lest litt bøker, og lekt litt
Maryam Sayed Nourahmed Adam (8) er en av mange unge som bruker sommerferien på biblioteket.
onsdag 19. juli $ Rana Blad
Tenåringsgutter fikk politiet på døra etter brann ved Gruben ungdomsskole
Politi og brannvesenet rykket tirsdag kveld ved 1900-tiden ut til Gruben ungdomsskole etter at det ble meldt om brann i noen paller utenfor skolen. …
onsdag 19. juli Rana Blad
To redningsaksjoner i Hemavan tirsdag kveld
Det er Västerbottens-Kuriren som melder om redningsaksjonene tirsdag kveld, skriver Rana Blad.Først var det en kvinne på vei fra Syterstugan mot Hemavan som fikk problemer…
onsdag 19. juli Avisa Nordland
Kameratene brygger egne øltyper - alle med et ranværingsuttrykk som navn
Per Ivar og Ronny brygger sitt eget øl: - Bæmmel og Harlkjæft er navnene på noen av dem.
onsdag 19. juli $ Rana Blad
Legger hinder i veien for kundene – gir god effekt
Hos Circle K i Korgen har de sett seg lei på nestenulykker utenfor butikkdørene. Nå har de tatt to små grep, som har fått stor effekt for sikkerheten til kundene.
tirsdag 18. juli Avisa Nordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RANA KOMMUNE

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL