Rana
Fortsatt flere isolerte
​Kriseledelsen hadde statusmøte kl. 08.00 i morges. Status er følgende:Vannstanden har gått ned siden i går kveld. Været har bedret seg, men når vannstanden går ned øker faren for ras. Folk bør derfor holde seg unna elvene.Første prioritet for...
09:59 Rana kommune
Invitasjon til pårørendeskole
​Program:13. oktober: Undervisning om demenssykdom, symptomer og behandling. Foreleser: geriater Dag Ole Aanderbakk20. oktober: Undervisning demenssykdom, symptomer og behandling fortsetter. Foreleser: geriater Dag Ole Aanderbakk27. oktober: Undervisning om kommunikasjon. Foreleser:...
08:27 Rana kommune
Uten strøm- og mobildekning
​Innbyggere i Rana bosatt i Grønnfjelldalen og Dunderlandsdalen, nord for Storforshei, kan bli uten strøm- og mobildekning iløpet av kvelden. Det jobbes med å finne alternative løsninger. Kommunen oppfordrer berørte innbyggere til å se til sine naboer i tilfelle noen...
mandag 20:07 Rana kommune
Personer isolert og veier, ferger og Nordlandsbanen stengt av uværet Sally
Restene av den tropiske stormen Sally herjer kysten av Nordland. Farevarselet er oppgradert til oransje nivå og i Rana kommune er 1.200 personer isolert.
mandag 19:07 Aftenposten
1200 personer isolert i Nordland
Rana kommune opplyser på sine hjemmesider at 1200 innbyggere er isolerte som følge av uværet.
mandag 18:49 TV 2
1200 isolerte i Rana
Rana kommune satte krisestab kl. 16.00 i dag.  Kriseledelsen har jobbet, og jobber fortsatt med å skaffe oversikt over situasjonen. Per nå er ca. 1200 innbyggere isolerte. Liv og helse- Hovedfokus er liv og helse. Vi jobber med å skaffe oss en oversikt over hvem som mottar...
mandag 18:35 Rana kommune
Har du fått vann inn i kjelleren?
​ Vann i kjeller, brannskade, pulverskade, andre akutte skader på bygning. RVR yter førstehjelp.​  Bestill RVR:​​110-Sentralen i Bodø75 54 68 50​   Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen. Tjenestens mål er...
mandag 13:02 Rana kommune
Varsel om flomfare, orange nivå for hele Nordland
mandag 12:14 Rana kommune
NORDLAND

Hei, vil du være avlaster?
Gutt 13 år, trenger avlastningshjem ei helg per måned (48 timer). Det er et ønske at avlaster har barn på samme alder, og at familien liker å gjøre ting som ungdom trives med. Det må være plass til å benytte rullestol innendørs. Lønn...
mandag 08:15 Rana kommune
Informasjon til foreldre, foresatte og ansatte i skoler og barnehager i Rana kommune
​Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er samfunnskritisk funksjon:Styring og kriseledelseForsvarLov og ordenHelse og omsorgRedningstjenesteIKT-sikkerhet i sivil sektorNatur og miljøForsyningssikkerhetVann og avløpFinansielle tjenesterKraftforsyningElektroniske...
søndag 00:24 Rana kommune
Bostøtte
​ Hvem kan søke? Bostøtte er for personer og husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte. Boligen din må være godkjent helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og...
søndag 00:24 Rana kommune
Førstehjelp ved vannskade
​Brann- og redningstjenestens RVR tjeneste kan hjelpe deg med å begrense skaden og redde verdier dersom uhellet er ute. Oppsuging av brannslukningspulver, avfukting og utlufting etter brann er andre eksempel på tjenester fra RVR. Tjenesten inngår i husforsikringen og medfører ingen ekstra...
søndag 00:24 Rana kommune
Fastsatt planprogram for plan 6035 Områderegulering for Storforshei og plan 6036 Detaljregulering for Ørtfjellområdet
​For alle planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det bli utarbeidet et planprogram. Planprogrammet skal utgjøre grunnlaget for det videre planarbeidet. Det skal også gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning,...
fredag 14:00 Rana kommune
Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner
​Det kan søkes om:  Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).   Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene,...
fredag 14:00 Rana kommune
Testkjører ny vannforsyning Åga/Hauknes
​Vi har startet testkjøring av den nye vannforsyningen til deler av Åga og Hauknes. I forbindelse med omleggingen vil det i perioder kunne oppstå mindre variasjoner i trykk, og det vil kunne bli litt farge på vannet. Etter hvert vil den nye vannforsyningen fra Akersvatn...
fredag 13:15 Rana kommune
Det nye skolebygget på Gruben reiser seg
​Gruben barneskole blir en 1.-7. skole med 450 elever og 57 ansatte fordelt på 50 årsverk. Skolen er lokalisert 4 km øst for sentrum av Mo i Rana.  Gruben skolekrets omfatter følgende områder: Gruben Nedre, Revelheia, Vestvikheia, Svalbardgata, Øvre...
fredag 00:54 Rana kommune
To smittetilfeller i Rana
​Smitten har skjedd i utlandet, og begge var del av samme reisefølge. De smittede er isolerte og alle kjente nærkontakter er i karantene. Foreløpig kartlegging har avdekket få nærkontakter. Begge har god allmenntilstand. Testene ble utført ved testklinikken på Mo....
torsdag 10:15 Rana kommune
Kulturminnevernplan - utsatt frist for innspill
​Formålet med en kommunal kulturminnevernplan er å få en oversikt over kulturminner i kommunen.Kulturminnevernplanen utarbeides som en temaplan i kommuneplanen og er en rullering av «Verneplan for Rana, kommunedelplan for kulturminner, bygninger og andre anlegg» fra 2002. Planarbeidet...
tirsdag 15. september Rana kommune
Livesending erstatter åpen dag på brannstasjonen
tirsdag 15. september Rana kommune
Stokka som hovedflyplass
Nå som Sentralsykehuset for Helgeland blir lagt til ytre strøk må det være logisk å mene at Stokka flyplass har styrket sin status og faktisk kunne
fredag 11. september Helgelands Blad
Søknader om tillatelse til kjøring med snøskuter
På forsommeren sendte Klima- og miljødepartementet forslag til endringer i motorferdselsregelverket på høring. Høringsfristen var 1. august, og de jobber nå med en eventuell endring av loven. Det er foreslått flere endringer. Én av disse, er at det ikke lenger skal...
fredag 11. september Rana kommune
Følg pressekonferansen om skjerpet reisevirksomhet kl 1800
​Du kan følge pressekonferansen her
fredag 11. september Rana kommune
Storflyplass i Rana og avisa Nordlys
Den 23. juli hadde Nordnorsk Debatt en lederartikkel som uten antydning til saklig begrunnelse påstår at ny flyplass i Mo i Rana er av stor betydning for
onsdag 9. september Helgelands Blad
Hjemmekarantene - Rana kommune
​Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det omfatter å:ikke gå på jobb eller skole unngå reiser og ikke ta offentlig transport unngå andre steder der man lett kommer nær andre Vi ser at denne...
tirsdag 8. september Rana kommune
Ingen bekreftet koronasmitte i Rana foreløpig
​Vi har fått svar på 11 tester for coronavirus tatt i Rana. Ni prøver er negative, en prøve er ikke analysert da det ikke er indikasjon for analyse og en person er testet på nytt pga usikkert prøvesvar. Det er altså ingen bekreftede tilfeller i Rana så langt....
mandag 7. september Rana kommune
Informasjon fra Rana kino om kino i koronatid.
​Vi selger billettene spredt i begge saleneVi forsterker renholdet og har ekstra tilgang på hånddesinfeksjonsmidlerVi begrenser antall solgte billetter i tråd med anbefalinger fra helsemyndigheterVåre gjester må følge råd fra Folkehelseinstituttet for håndhygiene og...
mandag 7. september Rana kommune
Åpnet Lions-parken
​- Det er en glede for meg å åpne den nye Lions-parken. Vi har fått den i gave fra Lions Club Mo i Rana. Tusen, tusen takk! Dette viser tydelig hva frivillighet kan utrette, innledet ordfører Geir Waage.  - Jeg har sagt det mange ganger før; Rana er flink på...
søndag 6. september Rana kommune
Endret kjøremønster i Nygata fra 13. juli
​Rana kommune skal legge ny hovedvannledning og rehabilitere va-nett i Nygata fra Nygata 3 til kryss Nygata-Bjerkalléen. Prosjektet er en del av tredje anleggsetappe for ny vannforsyning til Åga. Prosjektet omfatter:graving, legging og utskifting av ca. 190 meter vann- og...
søndag 6. september Rana kommune
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan, Plan 2183 - Søndre gate 11
Formålet med planforslaget er å legge til rette for 11 nye boenheter i eksisterende bygg i Søndre gate 11. I dag eksisterer det 10 seksjonerte boenheter og 2 næringsseksjoner i bygget og planområdet er regulert til kontor/hotell. Planforslaget legger opp til totalt 20 boenheter i...
fredag 4. september Rana kommune
Fra 7.9 - 20.9 stenges Saltfjellveien ved gamle Røssvoll bru
fredag 4. september Rana kommune
Kaialundveien studentboliger åpnet
​- Det er en glede for meg å – endelig – få være med på å åpne de nye studentboligene, midt i Mo i Rana, innledet Geir Waage med i sin tale til Student i Nord. - 20. august i 2013 åpnet daværende kunnskapsminister, Kristin Halvorsen, Campus Helgeland. Det...
torsdag 3. september Rana kommune
Økt ventetid på testklinikken
​Det ble sist uke tatt 358 nye tester, og vi venter 119 testsvar. Totalt er det tatt 2934 tester i Rana. Det er så langt ikke registrert nye positive prøvesvar. Stor pågangPå grunn av stor pågang på testing har ventetiden økt. Rana kommune har en målsetning om...
torsdag 3. september Rana kommune
Kunngjøring av lokal forskrift om tildeling av bolig
​Vedtak er gjort med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §6. Forskriften omhandler saksbehandlingsregler og kriterier ved søknad om kommunalt disponerte omsorgsboliger og gjennomgangsboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.  Forskriften er...
torsdag 3. september Rana kommune
NORDLAND

Tilbud på brøyteroder
​Snørydding og sandstrøing på rodene:- Bordvedalen,Bergeng,Ravnådalen,Svartisdalen i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Skonseng/Gml. Nesnavei/Alternes/Snefjellå i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- G/S-veier og fortau Gruben-Hauknes i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Gruben syd i perioden:...
torsdag 3. september Rana kommune
Utvider åpningstidene i de kommunale barnehagene fra torsdag 3. september
​Åpningstidene vil være fra kl. 07.15 – 15.45. Hver enkelt barnehage vil gjennom en kartlegging av foreldrenes behov legge til rette for gode løsninger slik at hente- og bringesituasjonen blir ivaretatt på best mulig måte. Utvider kohortene Det var et enstemmig kommunestyre som...
onsdag 2. september Rana kommune
Verdens overdosedag, mandag 31. august
mandag 31. august Rana kommune
Møtet i formannskapet er flyttet til torsdag 24. september
Trykk her for å se direktesendingen Gikk du glipp av sendingen? På vår nettside kan du gå inn på tidligere møter og se de sakene du ønsker. 
fredag 28. august Rana kommune
«Jesus» på rømmen i Rana
Alpakkaen Jesus er på rømmen langs E6 i Dunderlandsdalen i Rana. Ifølge politiet er det langt fra første gang at Jesus er ute på vift. Politiet i Nordland fikk torsdag melding om at alpakkaen løper langs E6 i Dunderlandsdalen. Bilister i området bes om å være...
torsdag 27. august Helgelands Blad
Toften på Gruben stenges 31.8 - 4.9
torsdag 27. august Rana kommune
KammeRanas høstprogram 2020
​KammeRanas høstprogram 2020
torsdag 27. august Rana kommune
Fritidsklubbene går online
onsdag 26. august Rana kommune
Asfaltering i sentrum mandag 31. august
​Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre. 
onsdag 26. august Rana kommune
Ny seksjonsleder for samferdsel, park og idrett
​Nordtømme er bosatt på Båsmoen. Han har kone, tre barn og ett barnebarn og er diplomøkonom av utdannelse.  De siste ni og et halvt årene har han arbeidet som avdelingssjef for Eltel Networks AS sine avdelinger på Helgeland. Før det arbeidet han som controller i...
onsdag 26. august Rana kommune
Gamle Nesnavei stenges torsdag 27. august
​Årsak til stengingen er bytte av stikkrenne. Har du spørsmål, ta kontakt med seksjon samferdsel, park og idrett ved Stig Engelsjord 901 81 631.
onsdag 26. august Rana kommune
Høring - forslag til lokale retningslinjer for graving
Nærmere detaljer om arbeidet og forslag til retningslinjer følger av saksdokumentet som ligger vedlagt Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg som f.eks. vei, vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre...
onsdag 26. august Rana kommune
Rana kommune inviterer lag og foreninger til innspillsmøte - samskapning og aktiviteter i skolefritidsordningen
tirsdag 25. august Rana kommune
Informasjonstelefon om koronavirus
​Det er Folkehelseinstituttet som har opprettet informasjonstelefonen. Telefonnummeret er 815 55 015. Her vil du få svar på generelle spørsmål om koronaviruset. Har du mistanke om at du selv er smittet, må du kontakte legevakta på telefon 116 117. Les tidligere...
tirsdag 25. august Rana kommune
Iuliia skal bli lærer – en av to fra ytre Helgeland
Åpnet studieåret for nye lærerstudenter på Mo. The post Iuliia skal bli lærer – en av to fra ytre Helgeland appeared first on Helgelands Blad.
tirsdag 25. august Helgelands Blad
Vedtak - plan 5015 Detaljregulering for rensenlegg Røssvollhei avfallsdeponi
Fylkesmannen har stilt krav om rensing av sigevannet fra avfallsdeponiet på Røssvollhei før det slippes ut i Langvassåga. Etter en vurdering er det konkludert med at den beste plasseringen for å bygge renseanlegget er ved det eksisterende utslippspunktet. I tilknytning til renseanlegg...
mandag 24. august Rana kommune
Barnehagedrift i Rana kommune i koronasituasjonen
​Alternative løsninger for videre drift For videre barnehagedrift legger kommunen frem fem alternativer. Alternativene har vært presentert for utvalg for oppvekst og kultur, og skal videre presenteres for formannskapet og sluttbehandles i kommunestyret. Alternativene vil ha ulike konsekvenser og...
fredag 21. august Rana kommune
Varsel om utvidet planområde for Langvassheia grustak
​Da reguleringsplanen var ute på høring og offentlig ettersyn på vårparten i år ble det gitt innsigelse til planen fra Fylkesmannen og NVE. Innsigelsene gikk på flyttlei for rein og geoteknisk vurdering av området.  Forslagsstiller har...
fredag 21. august Rana kommune
Vil du hjelpe oss slik at flere i Rana kommune blir digitale innbyggere
fredag 21. august Rana kommune
Åpnet Kirkens Bymisjon Mo i Rana
​- Det er en stor glede for meg å åpne Kirkens Bymisjon Helgeland, Mo i Rana. Etableringen på Helgeland er et resultat av TV-aksjonen 2018, som ble en kjempesuksess, innledet ordføreren. - Vefsn og Rana utpekte seg ganske snart som aktuelle etableringer, både på grunn av et...
fredag 21. august Rana kommune
Tilskudd
​Utgiftsdekning jervjakt i RanaRana kommune har et mindre beløp til utgiftsdekning for lisensjakt på jerv. Søknad om tilskudd må inneholde opplysninger om lisensinnehaver, når og hvor det er jaktet, observasjoner av spor og dyr og om resultatet av jakta. Søknadsfrist 15....
torsdag 20. august Rana kommune
Tilbud om leirskole for elever i Rana kommune
​-Vi er svært fornøyd med at vi nå kan signere en 2-årig avtale med Basecamp Helgeland AS som tilbyr sitt leirskoletilbud i Sørfjorden i Rødøy kommune. Leirskoleoppholdet skal være pedagogisk tilrettelagt i tråd med gjeldene læreplanverk for...
torsdag 20. august Rana kommune
Skal du feire bursdag, konfirmasjon eller ha andre sammenkomster? Her er smittevernrådene
​Hvor mange kan være sammen når vi har arrangementer, feiringer og sammenkomster, hvordan man skal gjennomføre matservering og om besteforeldre kan være sammen med barnebarn?På helsenorge.no er det oppsummert råd og svar på noen av de spørsmålene som du...
onsdag 19. august Rana kommune
Klart for Prisvinnern
​Miljøvernprisen Rana kommunes miljøvernpris for 2018 tildeles BUA Mo i Rana AS for sitt bidrag til å utvikle kommunen som lavutslippssamfunn. BUA Mo i Rana er med på å redusere kjøp og salg av utstyr og bidrar til at det kastes mindre brukbart utstyr. Dette...
mandag 17. august Rana kommune
Kommunale kultur- og miljøpriser
Byggeskikkprisen  kan gå til alle typer bygninger, og til nybygg, restaureringer eller tilbygg, som ved utforming og miljøtilpasning bidrar til å heve almen byggeskikk i Rana. Prisen går til huseier eller byggherre. Brødrene Einar og Alfred Hansens ærespris tildeles...
mandag 17. august Rana kommune
NORDLAND

Forskrift om kulturmidler for Rana kommune
​De søknadene om kulturmidler, prosjektmidler og driftsmidler som er utsatt på grunn av koronapandemien, vil bli behandlet etter de gamle reglene for tildeling av kulturmidler. Disse vil bli politisk behandlet i møte i oppvekst- og kulturutvalget den 18.august 2020.
mandag 17. august Rana kommune
Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021 – 2030 til høring
​Planen har endret status fra Kommunedelplan til Temaplan etter vedtak i Kommunestyret Sak 214/19 der Kommunestyret gjorde slikt vedtak:• Kommunedelplan idrett og friluftsliv endrer status fra kommunedelplan til temaplan. Nytt navn blir Temaplan idrett og friluftsliv 2021-2030.Planen er utformet slik at den...
fredag 14. august Rana kommune
Perioder med moderat luftkvalitet på Moheia målestasjon skyldes trolig anleggsarbeid
Det kan imidlertid være perioder omkring anleggsområdene hvor svevestøvkonsentrasjonen er høyere enn normalt da det er mye anleggstrafikk.  Luftkvalitetsdata for målestasjonen på Moheia er tilgjengelig på www.luftkvalitet.info.  Entreprenør er informert og...
torsdag 13. august Rana kommune
Gå sammen med barnet ditt til skolen de første dagene
​Plis, kan du ikke kjøre meg til skolen i dag?  Du skal jo samme vei, det regner, alle andre blir kjørt.Hvor mange ganger har man ikke fått spørsmål om skyss til og fra skolen. Og siden man drar hjemmefra til samme tid eller skal samme veg kjører man barna frem til skolen...
torsdag 13. august Rana kommune
Varsel om vegstengning - Toranesgata
torsdag 13. august Rana kommune
Informasjon om vegstengning i Nygata
​Nygata fra Bjerkalléen til Hestgjerdet vil fortsatt være stengt ifbm anleggsarbeider,  og bussen til/fra sentrum vil gå via Kveldssolgata t.o.m. 11.september 2020.Vi beklager ulempene som angleggsarbeidene medfører.
torsdag 13. august Rana kommune
Rana bibliotek innfører restriksjoner
torsdag 13. august Rana kommune
Smittevernråd for høstens sosiale arrangement
onsdag 12. august Rana kommune
Parktraktor og flytebrygger til salgs
Alle salgsobjekter selges som de er uten noe garanti.Besiktigelse kan skje på avdeling bydrift, mjølan etter avtale.​​​Salgsobjekt nummer 1    John Deere 955 parktraktor 1996 modell Med klippepadde og oppsamler. Gått ca 1500 timer Starter og går men noe...
onsdag 12. august Rana kommune
Hvordan bestille time til testing
​Dette gjøres via sms slik:  Send en sms til 2097Start meldingen med RILSkriv navn, fødsels- og personnummer, hvilke symptomer du har, når de startet, og navnet på din fastlege. Du vil få en sms med oppmøtetid og sted.  Svaret kommer etter 1-3 dager. Du finner...
tirsdag 11. august Rana kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. Regnskapsåret 2019 er grunnlaget for søknaden i 2020.Fra og med...
tirsdag 11. august Rana kommune
Elevrådsprisen til Selfors barneskole og Ytteren skole
​I forbindelse med tildelingen av elevrådsprisen sa ordfører Waage at alle i dagens skole har et felles ansvar for å skape et godt læringsmiljø preget av omtanke for andres behov og respekt for læring. - Det finnes imidlertid ingen enkle veier for å få dette til. Et...
tirsdag 11. august Rana kommune
Informasjon om anleggsarbeid i Nordlandsveien, skoleplass og Talvikparken i 2020
​Prosjektet omfatter: Masseutskifting og etablering av gang- og sykkelvegtraseer og veg Overvannsarbeider og fordrøyningsanleggOpparbeidelse av grøntanlegg Etablering av ny belysningBygging av aktivitetsanleggDet er Magne Opland AS som skal utføre arbeidet for Rana...
tirsdag 11. august Rana kommune
Reiseråd til helsepersonell ansatt i Rana kommune
Anbefaling fra folkehelseinstituttet «Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne» områder), bør...
fredag 7. august Rana kommune
Informasjon om anleggsarbeid i Nygata - Del 2 Nygata på strekningen Bjerkalléen - Hestgjerdet
Prosjektet omfatter: - Graving, legging og utskifting av ca 190 meter vann- og avløpsledninger - Utbedring av eksisterende veg og fortau (masseutskifting, overvannsarbeid) - AsfalteringDet er OSPAS AS som skal utføre arbeidet for Rana kommune. Trafikkavvikling under...
torsdag 6. august Rana kommune
Tiltak for forebyggende smittevern i Rana-skolen
​Tiltak for forebyggende smittevern i Rana-skolen – skolestart 2020Beredskap for smittevern i Rana skolen Rana kommune tar smittevernet på alvor, og har laget overordnede beredskapsplaner for de tre ulike smittenivåene, grønt gult og rødt. Skolen skal med de erfaringer de har fra...
onsdag 5. august Rana kommune
SMS varsling ute av drift
Dette har pågått en stund og vi beklager derfor at enkelte ikke har fått tilsendt oppsatte timer. Er dere usikre på timer ta kontakt. Det jobbes med å finne ut av feilen. Nærmere informasjon kommer så fort vi har funnet problemet.
onsdag 5. august Rana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RANA KOMMUNE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL