Rana
Høring Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
​Forslaget skal behandles i kommunestyret 18. desember 2019. Frist for innspill er 17.12.2019, og sendes skriftlig til Rana kommune på:Epost: postmottak@rana.kommune.no eller sendes skriftlig til postadresse: Rana kommune Postboks 0173 8601  Mo i Rana Du kan også benytt  vårt...
tirsdag 14:57 Rana kommune
Oppstart av reguleringsplan i Thomas Von Westens gate 10
​Naboeiendom i Petter Dass gate er Vallagården, som er regulert til bevaring. En viktig del av planarbeidet for Thomas von Westens gate 10 er å sørge for at ny bebyggelse tilpasser seg den verneverdige bebyggelsen i høyde, volum og formspråk.Planen skal sette bestemmelser for...
mandag 12:57 Rana kommune
Varsel om nye satser i SFO fra 01.01.2020
Prisene justeres iht. gjeldende lokal vedtekt for skolefritidsordningen §17: «Prisøkning iverksettes 6 uker etter at skriftlig varsel er gitt. Nye satser kunngjøres i varsel til foresatte, i lokalavis og på kommunes hjemmeside. " Forslaget til prisøkning for...
fredag 10:05 Rana kommune
Drivkraftkonferansen 29. - 30. august
​29. og 30. august inviterer Helgeland Sparebank i samarbeid med Helgeland Regionråd og Indre Helgeland Regionråd til Drivkraftkonferansen i Sandnessjøen. Årets konferanse tar for seg hvordan vi kan unytte digitaliseringen til vår fordel og forbedre rekrutteringen til regionen. ...
fredag 10:05 Rana kommune
Byggeskikkprisen til Sansehagen ved Selfors sykehjem
​Vedtaket ble gjort i MPRs møte torsdag 14. november.  I vedtaket heter det:  «Sansehagen er godt tilpasset brukerne av sykehjemmet, med beplantning, installasjoner og sittebenker, og den gir en god mulighet til hvile, lett trim og rekreasjon for beboerne. Dette er noe som igjen gir...
torsdag 17:52 Rana kommune
Snøskuterløype mellom Dalsgrenda og Nevertjønnlia
​Eiere av hytter i Nevertjønnlia med dispensasjon for kjøring med snøskuter fra Øverdal gis derfor tillatelse til å kjøre fra Umbukta etter etablert trasé. Ved eventuell kontroll er gyldig løyve med kartbilag som viser kjøretrasé mellom...
tirsdag 12. november Rana kommune
Vedtak - plan 5015 Detaljregulering for rensenlegg Røssvollhei avfallsdeponi
Fylkesmannen har stilt krav om rensing av sigevannet fra avfallsdeponiet på Røssvollhei før det slippes ut i Langvassåga. Etter en vurdering er det konkludert med at den beste plasseringen for å bygge renseanlegget er ved det eksisterende utslippspunktet. I tilknytning til renseanlegg...
mandag 11. november Rana kommune
Rana ble Årets kommuneadministrator
Rana kommune byttet leverandør av digitalt barnehagesystem til Visma Flyt Barnehage fra 01.01.2019. Dette systemet ble brukt under hovedopptaket til barnehageåret 2019-2020 og tok seg i første rekke av søknadsbehandling, digital utsending av tilbud om barnehageplass og digitale svar fra...
fredag 8. november Rana kommune
NORDLAND

Rana kommunestyre ber fylkestinget vedta bedre studietilbud
​I høringsuttalelsen fra Rana kommunestyre heter det: "Polarsirkelen videregående skole er Nordlands nest største skole med over 1000 elever og rekrutterer først og fremst fra egen kommune, men får også elever fra nabokommuner som ikke er vertskommuner for...
fredag 8. november Rana kommune
Varsel om nye satser i kommunale barnehager fra 2020
​Disse betalingssatsene er foresått fra 01.01.2020 Oppholdstid Sats pr. mnd. (full pris) ​30 % søskenmod. Barn 2 50 % søskenmod. Barn 3,4,5… Kost pr. mnd.  (full pris) 1 dag 1 446 1 013 723 177 2 dager 1 916 1 341 958 236 3 dager 2 386 1 670 1 193 292 4 dager 3 013 2 109 1...
fredag 8. november Rana kommune
En invitasjon til samarbeid
Vi viser til Bunadsgeriljaens svar på vårt innlegg. De har ikke tolket vår oppfordring om en samlende sykehusløsning for Helgeland i beste mening. Vi og
torsdag 7. november Helgelands Blad
Det klare fine været kan føre til perioder med dårlig luftkvalitet
torsdag 7. november Rana kommune
Åpningstider Servicetorget fredag 8.11.2019
​Servicetorget åpner kl. 10.00 fredag 8.11.2019. Sentralbordet er betjent som vanlig.
torsdag 7. november Rana kommune
Meddommer 2021-2024
onsdag 6. november Rana kommune
Vedtatt plan for veteraner i Rana
​Det er utarbeidet en kommunal handlingsplan for veteraner i Rana kommune på bestilling fra Rana kommunestyre. I Regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» (2014) blir norske kommuner oppfordret til å utvikle kommunale eller interkommunale veteranplaner som skal sikre at...
tirsdag 5. november Rana kommune
test publisering på dato
mandag 4. november Rana kommune
Har du rett til bostøtte
fredag 1. november Rana kommune
Møllerveien på Gruben stenges
​På grunn av anleggsarbeider med vann- og avløpsledninger stenges deler av Møllerveien på Gruben i tidsrommet 5. august 2019 til 30. november 2019.  Omkjøring vil bli skiltet.
fredag 1. november Rana kommune
The Show Must Go On - Rana kulturskoles høstkonsert 2019
​Billetter selges ved inngang.
fredag 1. november Rana kommune
Oppstart av detaljreguleringsplan for Nordahl Griegs gate 10. i Rana kommune
Etter plan-og bygningsloven § 12-8, varsler Sima rådgivning AS, på vegne av Nordahl Griegs gate 10 AS, om oppstart av planarbeid for Nordahl Griegs gate 10 i Rana kommune. 
torsdag 31. oktober Rana kommune
Søndag er det forsvarets minnedag
​Dagen er innstiftet for å hedre personell som har omkommet i tjeneste. Minnedagen er fastsatt til den første søndagen i november. Markeringen fant første gang sted i 2007. Hovedarrangementet finner sted på Akershus festning i Oslo, men også andre steder i landet har...
onsdag 30. oktober Rana kommune
Kinobilletter til halv pris førstkommende lørdag!
​Rana kino åpner dagen kl. 08.00 med vaffel- og bollefrokost før filmene «Brillebjørn på ferie» og premierefilmen «Familien Addams» drar det hele i gang. Program "Den store kinodagen 2019" - lørdag 2. november: kl. 08.45   (M)...
tirsdag 29. oktober Rana kommune
Optimisme preger Rana-budsjettet
​Rådmann Robert Pettersens forslag til budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023 er en ambisiøs plan for å sikre at Rana også i framtida skal være en god kommune å bo i. Samtidig betyr satsingen en strammere økonomi. Endringer i demografi utfordrer...
tirsdag 29. oktober Rana kommune
Ungdomskonferansen 2019
​Hva er du opptatt av? Skole, busstilbud, fritidstilbud, helse? Vi trenger DEG til å fortelle oss noe om hvordan det er å være ung i Rana og hva du synes man bør gjøre for å få det enda bedre. Dette er dagen du kan hjelpe Rana Ungdomsråd med innspill til hva de skal...
mandag 28. oktober Rana kommune
Følg rådmannens presentasjon av budsjettet
Rådmann Robert Pettersen vil presentere sitt forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2020-2023 to ganger denne dagen. Den første presentasjonen skjer i formannskapsmøtet kl. 10.00. Deretter vil Pettersen legge fram sitt forslag i et åpent møte i...
mandag 28. oktober Rana kommune
Hovedplan vannforsyning 2019- 2030 ute til høring
​Dokumentene er også tilgjengelige på: Servicetorget i Rådhusets 1. etasje Rana Bibliotek, Torggata 1A
mandag 28. oktober Rana kommune
Mandag 28. oktober starter 8.klasse-prosjektet i Rana
​Førstkommende mandag starter 8. klasseprosjektet i Rana kommune. Det ble gjennomført første gang i fjor og er også i år et samarbeidsprosjekt mellom politiet, utekontakten, familietjenesten og SLT. Prosjektet gjennomføres på den måten at alle 8. klasser i...
søndag 27. oktober Rana kommune
Tre av fire vinnere til Prisvinnern er klare
​Oppvekst- og kulturutvalget i Rana kommune har tildelt Rana kommunes kulturpris for 2019 til Rana kunstforening. Rana kunstforening tildeles kulturprisen for sitt utrettelige arbeid med å fremme billedkunst i Rana. Kunstforeningens visjon er å styrke sin profil som en av Ranas viktigste...
fredag 25. oktober Rana kommune
Salg av utstyr
​ Rana kommune Bydrift, ved avdeling samferdsel selger diverse utstyr for vegvedlikehold. Ploger, strøere og skjær til fast pris,se vedlagt liste. Utstyret kan besiktiges i Nesnaveien 30. Kontakt Raymond for mer info, mobil 958 19 669.Salg av utstyr 2019.pdf OBS! Prisene er eks.mva
fredag 25. oktober Rana kommune
Egenberedskapsuka 2019
Målet med Egenberedskapsuka 2019, som varer fra 28. oktober til 3. november, er å øke folks kunnskap om egenberedskap slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Myndighetene anbefaler nemlig at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egen beredskap. DSB...
fredag 25. oktober Rana kommune
Rana kommunes kulturpris 2019 tildelt Rana kunstforening
​Rana kunstforening er en viktig og spennende aktør i kulturlivet i Mo i Rana. De er profesjonelle kulturformidlere som både overrasker og engasjerer publikum. Deres visjon er å styrke sin profil som en av Ranas viktigste samtidskunstinstitusjon. Rana kunstforening er blitt lagt merke til...
torsdag 24. oktober Rana kommune
FN-dagen torsdag 24. oktober
​FN-pakten er avtalen som etablerte verdensorganisasjonen De forente nasjoner (FN). I Norge er det FN-sambandet som har ansvar for mye av aktivitetene rundt dagen. Dagen er en del av FN-uka som varer fra 20 – 26. oktober. FN-dagen feires på skoler og i barnehager over hele landet for å markere det...
onsdag 23. oktober Rana kommune
Dialogkonferanse om musikkbasert miljøbehandling
​Rana kulturskole er i dag med i et kompetansebyggende pilotprosjekt som omfatter temaet Musikkbasert miljøbehandling. Dette faller seg sammen med at Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg ved Nord universitet ønsker et nærmere samarbeid med Norsk kulturskoleråd for å...
onsdag 23. oktober Rana kommune
NORDLAND

Rana kommune får nesten 4,3 millioner kroner i Klimasats-støtte
Kommunene i Nordland inkludert Nordland fylkeskommune får totalt tildelt nesten 8,9 millioner kroner til ulike tiltak. Av disse får altså Rana nesten halvparten. Dette er vi veldig fornøyde med.  Rana søkte i år om støtte til totalt 12 tiltak og fikk støtte...
tirsdag 22. oktober Rana kommune
Følg møte i formannskapet direkte på nett
Tirsdag 19.11.2019  sendes møte i formannskapet direkte på nett. Møtet starter kl. 10:00.   Møtet er åpent for alle.     Her kan du følge sendingen på nettet:Møte i formannskapet   Her er finner du sakslisten til møtet ...
mandag 21. oktober Rana kommune
Varsel om svært kraftige vindkast på Helgeland
​Varselet er oransje for Helgeland og gult for Trøndelag, Salten og deler av Lofoten. Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil...
mandag 21. oktober Rana kommune
Slik får du en sikker Jul
I desember er brannfarene mange. Det er stor aktivitet på kjøkkenet, vi fyrer mer i peisen og koser oss med levende lys og dekorasjoner. Her får du noen tips til enkle grep som reduserer brannfaren i julen (og ellers i året). Sjekk røykvarsleren Røykvarsleren vekker deg i...
søndag 20. oktober Rana kommune
Høring - forslag til lokale retningslinjer for graving
Nærmere detaljer om arbeidet og forslag til retningslinjer følger av saksdokumentet som ligger vedlagt Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg som f.eks. vei, vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre...
søndag 20. oktober Rana kommune
Restaureringen har startet
​Tor Reinhagli i BG Entreprenør har startet restaureringsarbeidet med det sovjetiske krigsgravmonumentet på Mo kirkegård. Det er satt opp et eget hus rundt monumentet slik at man få varme og godt lys til arbeidet. Monumentet er unikt. Her ligger det 90 døde sovjetisk krigsfanger. I...
fredag 18. oktober Rana kommune
Rana kommune digitaliserer utsendelse av faktura
​De som allerede har avtalegiro, Vipps eller e-faktura vil fortsatt motta faktura i denne kanalen. De som har en digital postkasse som f.eks Digipost vil eventuelt motta faktura til denne. Det vil kun bli utstedt papirfaktura til de som ikke er registrert med en digital kanal. Alle som har, men som ikke benytter seg...
tirsdag 15. oktober Rana kommune
Søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie
tirsdag 15. oktober Rana kommune
Årets blomstersesong er avsluttet
​Lise Gruben og Kristine Masterdalshei har brukt de første vinterdagene til å rydde i bedene i Mo i Rana. Snøfillene som dalte ned tirsdag minnet oss på at det nå snart blir vinter i Polarsirkelbyen, og da trives ikke sommerblomstene ute i bedene.  En av de siste plantene som...
tirsdag 15. oktober Rana kommune
Har du behov for å kjøre snøskuter i vinter?
​Rana kommune mottar svært mange søknader om tillatelse til kjøring med snøskuter. I de mest hektiske periodene så mange at saksbehandlingstiden kan bli lang. For å forsøke å unngå at du kanskje må vente lenge på svar, oppfordrer vi deg til...
mandag 14. oktober Rana kommune
Landbrukskontoret informerer
​Link til landbruksinfo 2/2014 - mai 2014
søndag 13. oktober Rana kommune
Til deg med privat avløpsanlegg
I dokumentet "Sjekkliste for private avløpsanlegg" finner du informasjon og kontrollpunkter til å gjøre en tilstandsvurdering av ditt eget avløpsanlegg. Dette gir ingen fullstendig kontroll over anlegget, men kan gi deg en pekepinn på anleggets...
søndag 13. oktober Rana kommune
En mann omkom etter kollisjon
Det har vært en alvorlig trafikkulykke ved Flostrand i Rana. En personbil med henger og et vogntog har kollidert. Politiet ber folk holde seg unna stedet.
torsdag 10. oktober TV 2
Fremmede planter er en trussel mot norsk natur
​Mange er harmløse, men noen sprer seg raskt fra eksempelvis hagen og ut i naturen, og kan gjøre stor skade.  Rana kommune har søkt om midler for å kartlegge og bekjempe spredning av disse fremmede artene. Denne kartleggingen trenger vi hjelp til, og vil komme tilbake med...
onsdag 9. oktober Rana kommune
Influensavaksinene er kommet
​Rana kommune har mottatt årets influensavaksine fra Folkehelseinstituttet og distribuert disse videre ut til legekontorene.  Tidligere vaksinering eller gjennomgått influensa beskytter ikke mot årets sesonginfluensa. Det tar to uker før vaksinen beskytter mot...
tirsdag 8. oktober Rana kommune
Nye Båsmo skole
​Som en del av kommunens skoleløft skal det bygges en ny barneskole på Båsmo. Arbeidet skjer parallelt med planleggingen av ny skole på Gruben. Slik tar kommunen ut synergier som vil gi økt fremdrift og redusert ressursbruk. Gruben skole skal stå ferdig til skolestart...
tirsdag 8. oktober Rana kommune
Følg den politiske debatten direkte på web-TV
Trykk her for å se direktesendingen. Gikk du glipp av sendingen? På vår nettside kan du gå inn på tidligere møter og se de sakene du ønsker. 
tirsdag 8. oktober Rana kommune
Advokater varsler kamp for tingrettene
Advokat Arne Johansen mener rettssikkerheten er i fare dersom forslaget om samling av tingrettene til Mo går igjennom. Advokat Kristine Baadstø kaller forslaget en «katastrofe». Tirsdag i forrige uke la Domstolkommisjonen fram sin anbefaling om å legge ned 38 av 60 tingretter i Norge....
tirsdag 8. oktober Helgelands Blad
Nasjonalbibliotekaren:– Digitaliseringssatsingen er unik i verdenssammenheng
Alt fra historiske lydopptak, konserter og fotografier til pasientjournaler, private arkiver, eiendomsregistre og informasjon om din egen skolegang blir nå gjort tilgjengelig digitalt.
mandag 7. oktober $ Aftenposten
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027
​Alle kommuner skal ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal gi retning for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er kommunens viktigste plan, og skal legge føringer for alle andre planer i kommunen. Kommunen...
mandag 7. oktober Rana kommune
Miljøfyrtårnsertifikat til Haaland AS
​Haaland AS er et av kommunens 24 miljøfyrtårn. Etter en grundig gjennomgang av miljøkravene og status, kunne Haaland AS endelig motta sitt velfortjente miljøfyrtårnsertifikat. Under utdelingen av sertifikatet ble bedriftens arbeid mot sertifiseringen rost av ordfører Kai...
mandag 7. oktober Rana kommune
Informasjon om Rana ungdomsskole
​De bynære ungdomsskolene i Rana skal samlokaliseres fra høsten 2019. Fram til skolestart vil det være stor aktivitet på alle byggene som skal romme ungdomsskolen. Vi ønsker å gi deg et innblikk i denne prosessen og vil fortløpende gjennom sommeren legge ut...
mandag 7. oktober Rana kommune
Høstferie med fritidsklubbene!
Fritidsklubbene har aktiviteter hver dag i høstferien. Alle aktivitetene er gratis og krever påmelding.  Klubbene holder som vanlig åpent fire kvelder i uken, også i høstferien. Mandag og torsdag for junior (4. -7. trinn) og tirsdag og fredag for senior (fra 8. trinn tom 17...
tirsdag 1. oktober Rana kommune
Bli med å utform vår nye hjemmeside
​Vår hjemmeside rana.kommune.no har behov oppgradering og mangler mye av det vi ønsker å tilby deg som bruker. Har du synspunkter på hvordan en kommunal hjemmeside bør være, hva den bør inneholde, eller ideer til hvordan den kan utformes? Hvilke behov har du? ...
tirsdag 1. oktober Rana kommune
Vegstengning Elias Blix gate - Nordlandsveien - Skolegata
​Elias Blix gate mellom Kirkegata og Nordlandsveien (i tidsrommet uke 21-30), Nordlandsveien mellom Per Helleviksgate og Lars Meyers gate og Skolegata mellom Nordlandsveien og Lars Meyers gate (fra uke 21) Krysset Kaialundveien/Skolegata (fra uke 21) Omkjøring vil bli skiltet og sikringsgjerder vil bli satt...
mandag 30. september Rana kommune
NORDLAND

Stenging av veier på Gruben.
​Fairbanksveien På grunn av anleggsarbeider med vann- og avløpsledninger, vil deler av Fairbanksveien på Gruben bli stengt fra 1.10.2019-10.1.2020. Omkjøring vil bli skiltet. Thomas Hågensens vei På grunn av anleggsarbeider med vann- og avløpsledninger, vil deler av...
fredag 27. september Rana kommune
Tilskudd private veier
Kriterier som må oppfylles for å komme i betraktning:1. Den private veien må føre til fast bosetting2. Veilengden må være minimum 350 meter ​Kontakt ​Telefon ​Epost ​ ​ServiceTorget ​75 14 51 80 servicetorget@rana.kommune.no ​ ​Audun Gullesen 75 14 50...
fredag 27. september Rana kommune
Den kulturelle spaserstokken - DKSS høst 2019
​Den Kulturelle spaserstokken besøker både de enkelte institusjoner og inviterer til åpne konserter på ettermiddagstid. Kormakeriet presenterer Evert Taube for byens pensjonister både på Gruben sykehjem og i Rana kulturskoles Kammersal. Konsertene er åpen og gratis for alle...
torsdag 26. september Rana kommune
SLT-koordinatoren på plass
​- En vesentlig del av min jobb blir å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Rana. Derfor anser jeg det som svært viktig å komme i gang med faste møter med alle samarbeidende etater, forteller Rune Bang.  Han understreker at det er viktig å jobbe...
onsdag 25. september Rana kommune
Jusshjelpa kommer til rådhuset fredag 1. november
​SAKSOMRÅDER Sosialrett, Trygderett, Ekteskapsrett, Gjeldssaker, Arverett, Barnerett, Fengselsrett, Arbeidsrett, Utlendingsrett, Husleierett, Ugift samliv, Pengekravsrett  Vi tar også inn nye saker pr telefon på følgende tider:Mandag – Torsdag kl 10:00 – 14:00Tlf: 776...
onsdag 25. september Rana kommune
Kurs for pårørende til personer med demens
​ Tema for kurset: 8. oktober:  undervisning i demenssykdom, symptomer og behandling 15. oktober:  undervisning om demenssykdom, symptomer og behandling 22. oktober:  undervisning i kommunikasjon til personer med demens 29. oktober:  informasjon om kommunens tilbud og aktuelt...
onsdag 25. september Rana kommune
Nye omsorgsboliger på Storforshei
tirsdag 24. september Rana kommune
Jusshjelpa kommer til rådhuset fredag 1. november
​SAKSOMRÅDER Sosialrett, Trygderett, Ekteskapsrett, Gjeldssaker, Barnerett, Fengselsrett, Arbeidsrett, Utlendingsrett, Husleierett, Ugift samliv  Vi tar også inn nye saker pr telefon på følgende tider:Mandag – Torsdag kl 10:00 – 14:00Tlf: 776 44 559Sak kan også...
mandag 23. september Rana kommune
Gutt med funksjonsnedsettelse trenger avlastere
​Politiattest av nyere dato påkreves.  Lønn etter avtale.  For nærmere informasjon, ta kontakt på tlf: 75 14 64 70 
mandag 23. september Rana kommune
Nødetatene har øvd PLIVO i sentrum
​I 4 dager har nødetatene i Rana kommune øvd ca 150 personer i Plivoforskriften. Øvelsen har gått på skinner og for første gang har de øvd midt i sentrum, på Mo samfunnshus.Nødetatene er pålagt å årlig øve forskriften. ...
fredag 20. september Rana kommune
Open mic night @Koks
​Arrangementet er helt gratis både for deltakere og publikum. Sjekk ut arrangementet på vår hjemmeside: www.unghus.no.Ønsker du å være med? Send oss en mail til: odd.arne.berg@rana.kommune.no med navn og/eller artistnavn og litt om deg selv hvis du ønsker å bli...
fredag 20. september Rana kommune
Støttekontakter til unge menn
​Oppgavene vil være følge til fritidsaktiviteter ca. en gang pr. uke.  Politiattest av nyere dato kreves. Lønn etter egen avtale for støttekontakter.  For nærmere informasjon, ta kontakt på tlf: 75 14 64 70
onsdag 18. september Rana kommune
Tilbud på brøyteroder
​Snørydding og sandstrøing på rodene:- Bordvedalen,Bergeng,Ravnådalen,Svartisdalen i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Skonseng/Gml. Nesnavei/Alternes/Snefjellå i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- G/S-veier og fortau Gruben-Hauknes i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Gruben syd i perioden:...
tirsdag 17. september Rana kommune
Åpen dag på Brannstasjonen
mandag 16. september Rana kommune
Øvelse for nødetatene i uke 38
​Nødetatene v/politi, brann og ambulanse skal i uke 38 gjennomføre en øvelse på Mo samfunnshus. Øvingsdagene er satt til tirsdag 17., onsdag 18. og torsdag 19. september 2019. Det meste av aktivitet vil foregå mellom kl. 11.00 - 15.00. Øvelsesområdet vil bli...
fredag 13. september Rana kommune
Høring - Forskrift om tildeling av kulturmidler, Rana kommune
​Kommunen foreslår å erstatte gjeldende retningslinjer med en ny forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål. Den foreslåtte forskriften vil i stor grad videreføre reglene slik de er etter gjeldende retningslinjer, men med bedre struktur og i tråd med...
onsdag 11. september Rana kommune
Velkommen til Kulturmøte - 30. september kl 18.00 på Rana bibliotek
​Saksliste: Forskrift for kulturmidler - høring /Rita Jørgensdatter Kulturnatta /Mona Henriksen Kulturråd /Kristine Rønning Kulturminneplan /Rita Jørgensdatter /Tormod Steen Havmannjubileum /Rita Jørgensdatter Kulturkalender/kulturforum/facebook /Kristine Rønning
onsdag 11. september Rana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RANA KOMMUNE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL