Rana
Rana kommune ønsker tilbud på vintervedlikehold
​Delkontrakt 1: Åga/Hauknes, gjelder for perioden 1.11.2019 – 1.4.2026. Delkontrakt 2: Mo sentrum, gjelder for perioden 1.11.2019 – 1.4.2026. Delkontrakt 3: Gruben/Hammeren, gjelder for perioden 1.11.2019 – 1.4.2026. Delkontrakt 4: G/S-veier Båsmo-Mo, gjelder for perioden 1.11.2019...
11:36 Rana kommune
Raskere og enklere tilgang til kart og arealplaner
Rana kommune er også svært fornøyd med å være en av de første kommunene i landet til å tilby innbyggerne eNabovarsel. Dette er en løsning hvor du gir naboene beskjed i Altinn. Når en nabo gir tilbakemelding kommer den også direkte inn i Altinn. Du...
11:35 Rana kommune
Har du behov for å kjøre snøskuter i vinter?
​Rana kommune mottar svært mange søknader om tillatelse til kjøring med snøskuter. I de mest hektiske periodene så mange at saksbehandlingstiden kan bli lang. For å forsøke å unngå at du kanskje må vente lenge på svar, oppfordrer vi deg til...
11:35 Rana kommune
MOment åpnet tirsdag
​En stolt museumsbestyrer Tormod Steen kunne ønske gjester fra Kulturdepartementet, Fylkestinget, Rana kommune, Helgeland Museum og andre velkommen til åpningen av det nye museumsbygget «Moment» ble åpnet tirsdag 18. juni. Det tidligere kjøpesenteret «Fjordsenteret»...
onsdag 00:21 Rana kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid, Plan 3079 - Saga og Revelneset
​Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for Saga og Revelneset. Planområdet på 26,6 daa ligger på Revelneset, avgrenset av Revelelva/Tverråga på tre sider. I kommunedelplanen for Mo og omegn er planområdet avsatt til friområde for...
tirsdag 15:55 Rana kommune
Sørlandsveien stengt uke 25
mandag 14:04 Rana kommune
Til deg med privat avløpsanlegg
I dokumentet "Sjekkliste for private avløpsanlegg" finner du informasjon og kontrollpunkter til å gjøre en tilstandsvurdering av ditt eget avløpsanlegg. Dette gir ingen fullstendig kontroll over anlegget, men kan gi deg en pekepinn på anleggets...
mandag 12:06 Rana kommune
Mandag 17. juni stenger Servicetorget kl.12.00
mandag 07:08 Rana kommune
NORDLAND

Åpnet samisk kultursti
​Sametinget hadde invitert til åpning av en ny "Drive-in-kultursti" ved Nasjonalparksenteret torsdag 13. juni. I alt er seks samiske lokaliteter langs E6 over Saltfjellet tilrettelag for besøkende og skiltet.  Området er først og fremst pitesamisk, men er samtidig et...
fredag 14. juni Rana kommune
Nye Båsmo skole
​Som en del av kommunens skoleløft skal det bygges en ny barneskole på Båsmo. Arbeidet skjer parallelt med planleggingen av ny skole på Gruben. Slik tar kommunen ut synergier som vil gi økt fremdrift og redusert ressursbruk. Gruben skole skal stå ferdig til skolestart...
torsdag 13. juni Rana kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027
​Alle kommuner skal ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal gi retning for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er kommunens viktigste plan, og skal legge føringer for alle andre planer i kommunen. Kommunen...
onsdag 12. juni Rana kommune
Fritidssentrene søker kreative folk
onsdag 12. juni Rana kommune
Informasjon om Rana ungdomsskole
​De bynære ungdomsskolene i Rana skal samlokaliseres fra høsten 2019. Fram til skolestart vil det være stor aktivitet på alle byggene som skal romme ungdomsskolen. Vi ønsker å gi deg et innblikk i denne prosessen og vil fortløpende gjennom sommeren legge ut...
tirsdag 11. juni Rana kommune
I dag feires barnehagedagen
​Med slagordet «jeg lurer på ...» handler det om å synliggjøre hvordan barnehagene jobber for å stimulere og ta vare på barns nysgjerrighet.  Varaordfører Linda Eide  har vært og besøkt en barnehage i Rana og sett på de...
tirsdag 11. juni Rana kommune
Kommunikasjon mellom hjem og skole
​For intern administrasjon innebærer dette at det ikke lenger er sekretær på de enkelte skolene, men de betjener skolene gjennom den nye stabsavdelingen. For eksterne brukere, foreldre/foresatte gjelder følgende: Kontakt med...
fredag 7. juni Rana kommune
Vegstengning Elias Blix gate - Nordlandsveien - Skolegata
​Elias Blix gate mellom Kirkegata og Nordlandsveien (i tidsrommet uke 21-30), Nordlandsveien mellom Per Helleviksgate og Lars Meyers gate og Skolegata mellom Nordlandsveien og Lars Meyers gate (fra uke 21) Krysset Kaialundveien/Skolegata (fra uke 21) Omkjøring vil bli skiltet og sikringsgjerder vil bli satt...
onsdag 5. juni Rana kommune
Kongens fortjenstmedalje til Bjørg Simonsen
​«Bjørg Simonsen (82) har gjennom en livslang og iherdig innsats bidratt på mange viktige samfunnsområder, frivillig arbeid, politisk arbeid, styreverv og en lang yrkeskarriere der hun har vist usedvanlig stor innovasjonsevne og gjennomføringskraft. Likestilling, lederutvikling,...
tirsdag 4. juni Rana kommune
Endring av parkeringsavgift ved Kirketunet
​Dette betyr at du må benytte takstgruppe 8101 på plassen eller betale på automat. Trafikk og parkering, Rana kommune.75145333 / 95254463
mandag 3. juni Rana kommune
Marte Nedregård Thomassen får Drømmestipendet
​Det er 16. gang at Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd samarbeider om å dele ut stipend til talentfulle ungdom i 100 kommuner over hele landet. Alle norske kommuner kan nominere personer innen dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet. Det er leder ved Rana kulturskole i et...
onsdag 29. mai Rana kommune
De nominerte
«De nominerte» er en festforestilling med vinnere og nominerte av Dørumstipendet og Drømmestipendet 2019. Både Dørum- og Drømmestipendet skal bidra til at talentfulle barn og unge i Rana får inspirasjon, verdifull synliggjøring og oppmuntring til å...
mandag 27. mai Rana kommune
Feier for egen dør
​Denne nyanskaffelsen skulle ha vært gjort for om lag 10 år siden, men da kom Terra for fullt og kommunen måtte sette feiebilen på vent – til nå. Derfor har den gamle feiebilen spylt og feiet etter beste evne siden 2005. Nå har den endelig fått en storebror. Mye vei ...
mandag 27. mai Rana kommune
test publisering på dato
mandag 27. mai Rana kommune
Stengning av adkomst fra Nygata og fra Vatnaveien til tursti, grillkåte badeplass Åga
​Gangadkomst til nedre badeplass vil være åpen. Kjøreadkomst til boliger i Nygata 3 og 5 vil bli åpnet så snart anleggsarbeidene har passert avkjørsler.
mandag 27. mai Rana kommune
Skal gi konkret anbefaling om tingrettene
Domstolkommisjonen skal tegne nytt kart over tingrettene i Norge. Det kan ha konsekvenser for Alstahaug og Brønnøy. Domstolkommisjonen ledes av sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett. Kommisjonen skal overlevere sin strukturrapport til Justisdepartementet 1. oktober i år. – Hvor...
fredag 24. mai Helgelands Blad
Ikke streik
​Det betyr at eksamen ved ungdomsskolene i Rana blir gjennomført som planlagt ved den enkelte skole. Vi ønsker alle elever lykke til!
torsdag 23. mai Rana kommune
Invitasjon til åpent høringsmøte om planprogram og hovedutfordringer i Nordland og Jan Mayen vannregion og Ranfjorden vannområde
torsdag 23. mai Rana kommune
Mulig streik fra fredag 24. mai
​Unio har varslet plassfratredelse for 83 medlemmer. 81 av disse er ansatte i ungdomsskolene i Rana. Skulle det bli streik, vil det ikke bli vanlig undervisning for de aller fleste ungdomsskoleelevene ved Båsmo ungdomsskole, Rana ungdomsskole og Selfors ungdomsskole fra i morgen. De som ikke blir rammet av...
torsdag 23. mai Rana kommune
Tilbud på brøyteroder
​Snørydding og sandstrøing på rodene:- Bordvedalen,Bergeng,Ravnådalen,Svartisdalen i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Skonseng/Gml. Nesnavei/Alternes/Snefjellå i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- G/S-veier og fortau Gruben-Hauknes i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Gruben syd i perioden:...
onsdag 22. mai Rana kommune
Elevrådsstipendet til Utskarpen
​Leder i Oppvekst- og kulturutvalget, Nils Notler, sa under utdelingen at elevrådet ved Utskarpen barne- og ungdomsskole er et svært aktivt elevråd. Dette skoleåret har medlemmene som alltid arbeidet med å skape et positivt miljø blant elevene på skolen. Hver høst...
onsdag 22. mai Rana kommune
Hvem kan foreta grunnundersøkelser og planlegging av infiltrasjonsanlegg?
​Foretak som foretar grunnundersøkelser og gir råd om valg av type renseløsning bør ha fokus på å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de naturgitte forutsetningene på den gitte eiendommen, miljø, brukerinteresser og økonomi, uavhengig...
onsdag 22. mai Rana kommune
Åpen dag 2019
Ta med barn, barnebarn, naboens barn eller bare deg selv og kom på oppdagelsesferd i kulturskolens mange tilbud! Arrangementet starter i Kammersalen. Her vil de fremmøtte få kort orientering om kulturskolen, og våre tilbud. Elever og lærere vil vise og fortelle om sine tilbud. ...
mandag 20. mai Rana kommune
Velkommen til grunnlovsfeiring 17. mai
​- Uansett hudfarge, religion, nasjonaldrakt eller flagg: Alle er hjertelig velkommen! Det er viktig at alle som deltar i feiringen av Norges grunnlov skal føle seg trygge og velkommen til arrangementene, understreker ordfører Geir Waage. Ikke heliumballonger eller konfettispray -...
torsdag 16. mai Rana kommune
Frist for innlevering av søknader om barmarkskjøring
Søknader om barmarkskjøring behandles av motorferdselsnemnda. Siste møte i nemnda før sommerferien er torsdag 13. juni. For å være sikker på at søknaden din blir klar til behandling på dette møtet, må du altså søke...
onsdag 15. mai Rana kommune
NORDLAND

17. mai 2019 i Rana
tirsdag 14. mai Rana kommune
Trusselsituasjonen mot Rana-skolen er oppklart
​Rana kommune mottok fredag kveld melding fra politiet om at personen som har skrevet trusselen mot Rana-skolen har meldt seg og tilstått.  Rana kommune er glad for at politiet har løst saken så raskt, og vi ser fram til å ta imot alle elevene og de ansatte mandag...
fredag 10. mai Rana kommune
Rana-elev har meldt seg
TRUSSEL: En ungdomsskoleelev fra Mo i Rana har meldt seg for politiet og erkjent å ha skrevet en melding på Wikipedia som ble oppfattet som en trussel. Gutten som har meldt seg fremstår som en angrende synder, og har avgitt en uforbeholden tilståelse, skriver politiet i Nordland på...
fredag 10. mai Helgelands Blad
Elev har meldt seg og erkjent trusselmelding i Rana
En ungdomsskoleelev fra Mo i Rana har meldt seg for politiet og erkjent å ha skrevet en melding på Wikipedia som ble oppfattet som en trussel.
fredag 10. mai $ Aftenposten
Gutt har meldt seg
En ungdomsskoleelev fra Mo i Rana har meldt seg for politiet og erkjent å ha skrevet meldingen på Wikipedia.
fredag 10. mai TV 2
Informasjon om trusselen mot Ranaskolen
​Kommunen ble av politiet sent torsdag kveld varslet om en vag trussel om mulig skoleskyting. Politiets vurdering var da at kommunen ikke skulle iverksette tiltak og undervisningen skulle gå som normalt. Da politiet valgte å gå offentlig gikk ut med informasjon fredag formiddag, skapte dette uro i...
fredag 10. mai Rana kommune
Takket ansatte og frivillige etter Ytterenbrannen
​Rundt 40 ansatte og frivillige var samlet i kvithuset på Ytteren da ordfører Geir Waage og distriktsleder Marit Sviggum takket for innsatsen. Begge kom inn på at det gikk bra under og etter dramaet som startet på kvelden onsdag 25. april. Mye takket være den gode innsatsen fra...
fredag 10. mai Rana kommune
Høring og offentlig ettersyn - Plan 2178 Detaljregulering for Vikaveien 11
​Utvalg for miljø, plan og ressurs (MPR) har vedtatt å legge ut "Plan 2178: Detaljregulering for Vikaveien 11" ut til offentlig ettersyn. Hva betyr offentlig ettersyn? Det betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme med opplysninger de mener har...
fredag 10. mai Rana kommune
Skoleelevene sendes hjem
fredag 10. mai Rana kommune
Har du innspill til ny plan for Lars Meyers gate 23 og 25
​ Har du innspill til ny plan for Lars Meyers gate 23 og 25? Utvalg for miljø, plan og ressurs (MPR) har vedtatt å legge ut «Plan 2157 Detaljregulering for Lars Meyers gate 23 og 25 til offentlig ettersyn. Hva betyr offentlig ettersyn? Det betyr at alle som er berørt av planforslaget...
fredag 10. mai Rana kommune
Alle skoleelever i Rana kommune sendes hjem etter trussel om skoleskyting
Skoleledelsen har fredag valgt å sende hjem alle skoleelever i Rana kommune i Nordland som følge av en trussel om skoleskyting. Artikkelen fortsetter under annonsen På grunn av vag og uavklart trussel mot skoler i Rana velger kommunen å avslutte skoledagen på samtlige skoler og sender...
fredag 10. mai Helgelands Blad
Alle skoleelever i Rana kommune sendes hjem etter trussel om skoleskyting
Skoleledelsen har fredag valgt å sende hjem alle skoleelever i Rana kommune i Nordland som følge av en trussel om skoleskyting.
fredag 10. mai $ Aftenposten
Veteranene ble hedret
Etter en flott kransnedleggelse ved krigsmonumentet over falne 1940 - 1945 ved Mo kirke var det samling i rådhuskantina med fortjent medaljedryss over FN-veteraner som har bidratt i internasjonale fredsbevarende operasjoner rundt omkring i verden. Under appellen ved krigsminnesmerket sa...
torsdag 9. mai Rana kommune
Legevakta har flyttet
​Gleden var stor blant de ansatte da "nye" legevakta ble offisielt åpnet på Selfors tirsdag. Lokalene er ny oppusset og langt mer hensiktsmessige enn de tidligere lokalene i sykehuset. Totalt har den nye legevakta 350 kvadratmeter å arbeide på, det dobbelte av hva de hadde...
torsdag 9. mai Rana kommune
Oppfordrer til å slutte opp om Frigjørings- og Veterandagen
​Tradisjonen tro arrangerer Rana kommune, i samarbeid med NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) og NROF (Norske Reserveoffiserers Forbund) og Mo heimevernsområde en markering av Frigjørings- og Veterandagen ved Mo kirke.  Programmet starter onsdag 8. mai kl. 18:00 ved...
tirsdag 7. mai Rana kommune
Følg møte i kommunestyret direkte på Web-Tv
Det vil bli avholdt møte i kommunestyret tirsdag 11. juni og onsdag 12. juni. Møtene starter kl. 10:00 begge dager. ​Møtene er åpne for publikum og finner sted på rådhuset, 2. etasje.   Trykk her for å se direktesendingen   Gikk du glipp av...
mandag 6. mai Rana kommune
Må kompensere for arbeidsplasser som forsvinner
​- Rana har gjennom de nasjonale funksjonene innenfor NAV, Nasjonalbiblioteket og Statens Innkrevingssentral store tunge kompetansemiljøer innenfor arkiv, digitalisering og innkreving. Rana kommunes krav er at man med utgangspunkt i de kompetansemiljøene vi har i Rana kan se på hvilke...
mandag 6. mai Rana kommune
Velkommen til mulighetenes kulturfestival for funksjonshemmede - SAKU Nordland 2019
​Vi er stolte av festivalen med glede og hjertevarme i sentrum. Dere er velkommen med spørsmål og påmeldinger. Prosjektleder SAKU Nordland : Liv Karin Rørvik tlf. 751 46 423, mobil 952 54 356 ​Invitasjonsprogram 2019 SAKU Nordland.pdf ​SAKU Nordland 2019 påmeldingsskjema.pdf  
mandag 6. mai Rana kommune
Har du rett til bostøtte
mandag 6. mai Rana kommune
Rana bibliotek lørdag 4.mai kl. 13:00 - 15:00 Havmannprisutdeling for bok utgitt i 2018
 
fredag 3. mai Rana kommune
Spyling i sentrum
torsdag 2. mai Rana kommune
Høring av planprogram for regional vannforvaltningsplan og hovedutfordringer for Nordland og Jan Mayen vannregion
tirsdag 30. april Rana kommune
17. mai - invitasjon til deltakelse i folketoget og underholdning i sentrum
Folketoget Avmarsj for folketoget er kl. 16.00 fra Ranahallen, oppmøte kl. 15.30. Det oppfordres sterkt til at organisasjonene i Rana bidrar med deltakelse i folketoget. Det hadde vært fantastisk med tidenes lengste folketog gjennom byen i år! Musikkorps/skolekorps - dagen blir liksom ikke helt...
mandag 29. april Rana kommune
Drikkevannsstudien - Undersøker hvor mange som blir syke av drikkevannet
​I Norge har vi godt og trygt drikkevann. Likevel får enkelte magesyke av å drikke vann fra springen -  med forbigående symptomer som diaré, kvalme og oppkast. Siden de færreste går til lege for dette, vet vi ikke hvor mange som blir syke av drikkevannet. For første...
mandag 29. april Rana kommune
Ikke påvist asbest i prøver etter brann
Rana kommune ser derfor ingen grunn til å opprettholde anbefalingen om at beboere innenfor sikkerhetssonen må holde seg innendørs og ta spesielle hensyn.  Vi henstiller publikum til å respektere sperringene på området. 
fredag 26. april Rana kommune
NORDLAND

Flytter evakuerte pasienter til sykehjem
​Flyttingen er igangsatt og pasientene vil bli værende der til over helga for å gi den nødvendige ro og forutsigbarhet i mer egnede lokaler. Pårørende blir varslet fortløpende.
fredag 26. april Rana kommune
Snøskuterløypen mellom Dalsgrenda og Nevertjønnlia
​Ved eventuell kontroll er gyldig løyve med kartbilag som viser kjøretrasé mellom Øverdal og Nevertjønnlia tilstrekkelig som bevis for tillatelse til kjøringen.​
fredag 26. april Rana kommune
Pårørendetelefon er nå opprettet
fredag 26. april Rana kommune
Evakuerer pasienter fra Ytteren sykehjem
fredag 26. april Rana kommune
Sykehjem evakuert etter brann i Mo i Rana
30 personer er evakuert fra et sykehjem etter at det har brutt ut en brann på Ytteren skole i Mo i Rana.
torsdag 25. april TV 2
Redusert foreldrebetaling, gratis kjernetid og økte satser i barnehage fra 01.08.2019
​Mer informasjon om vilkår og hvordan du søker finner du her.   Som tidligere varselet endres betalingssatsene for barnehagene i Rana kommune fra 01.08.2019. Grensen for makspris er fastsatt av Stortinget. Mer informasjon om satsene finner du her.
torsdag 25. april Rana kommune
Forlenget snøskutersesong til og med 5. mai
Motorferdselsnemnda bestemte i møte 9. april (sak 34/19)  å forlenge perioden for snøskuterkjøring til og med søndag 5. mai.  Utvidelsen gjelder ikke kjøring i rekreasjonsløypene. Disse stenges senest 25. april.
torsdag 25. april Rana kommune
Husk frist for å svare på tilbud om barnehageplass - 25.04.2019
torsdag 25. april Rana kommune
"Digitale Helgeland" - tidenes digitaliseringssatsing på Helgeland
​ Unik satsing på Helgeland ­­- At så mange kommuner går sammen om et utviklingsprosjekt som er så avgjørende for utviklingen av Helgeland, må sies å være unikt. Digitalisering er fremtiden innen alle kommunenes tjenesteområder, men skal vi lykkes med...
onsdag 24. april Rana kommune
Helgeland svekkes som region
onsdag 24. april Rana kommune
Høring - forslag til lokale retningslinjer for graving
Nærmere detaljer om arbeidet og forslag til retningslinjer følger av saksdokumentet som ligger vedlagt Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg som f.eks. vei, vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre...
mandag 22. april Rana kommune
Vedtak - plan 5015 Detaljregulering for rensenlegg Røssvollhei avfallsdeponi
Fylkesmannen har stilt krav om rensing av sigevannet fra avfallsdeponiet på Røssvollhei før det slippes ut i Langvassåga. Etter en vurdering er det konkludert med at den beste plasseringen for å bygge renseanlegget er ved det eksisterende utslippspunktet. I tilknytning til renseanlegg...
fredag 19. april Rana kommune
test publisering på dato
lørdag 13. april Rana kommune
Forlenget åpningstid for rekreasjonsløypene
​1. Vedr. Forlengelse av åpningstider for rekreasjonsløyper: «I medhold av lokal forskrift om rekreasjonsløyper i Rana utvides åpningstiden for løype 1: Umbukta - Riksgrensen løype 3: Østerdalen – Kvepsendalbukta fra 15 april til og med 25 april...
fredag 12. april Rana kommune
Ekstraordinært møte i motorferdselsnemnda fredag 12. april
Saksliste: Forlengelse av åpningstider for rekreasjonsløyper i Rana fra 15 til 25 april 2019 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot kjøring med snøskuter – Fylkesmannen i Nordland
torsdag 11. april Rana kommune
Flomvarslet opphevet i Rana-vassdraget
​Onsdag kveld gjennomførte Statskog en befaring i skredområdet i Stormdalen. På bakgrunn av opplysninger fra befaringen, har NVE opphevet farevarselet for flom i Ranavassdraget. Det var onsdag i forrige uke at Statskog under en rutinebefaring oppdaget at det hadde gått et snøskred i...
torsdag 11. april Rana kommune
Tilbud om barnehageplass er sendt ut til digital postkasse
torsdag 11. april Rana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RANA KOMMUNE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL