Rana
Innbyggerrekord i Rana kommune
​Antall innbyggere økte med 85 personer i løpet av 2018. Fødselsoverskuddet var positivt, men den største veksten kommer av tilflytting fra utlandet. Netto tilflytting fra utlandet var på 90 personer. Rana har positive tall sammenlignet med de fleste av våre nabokommuner. ...
12:55 Rana kommune
Rita Jørgensdatter konstitueres som kultursjef i Rana kommune
​-Vi er fornøyd med denne løsningen, og har tro på at dette er veien å gå i tiden framover, sier kommunaldirektør for oppvekst og kultur Lillian Nærem. Hun skal samarbeide nært med kommunaldirektør Lillian Nærem, og kulturskolerektor Kristine...
11:03 Rana kommune
Tilbud på brøyteroder
​Snørydding og sandstrøing på rodene:- Bordvedalen,Bergeng,Ravnådalen,Svartisdalen i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Skonseng/Gml. Nesnavei/Alternes/Snefjellå i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- G/S-veier og fortau Gruben-Hauknes i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Gruben syd i perioden:...
09:03 Rana kommune
Connie Slettan Olsen ny kommunikasjonssjef i Rana kommune
​-Vi er svært fornøyd med å få Connie (46) med på laget. Hun har akkurat den kompetansen og erfaringen vi er ute etter, sier rådmann Robert Pettersen. Olsen kommer fra jobben som kommunikasjonsrådgiver i Meløy kommune. Der har hun hatt ansvar for å bygge opp...
torsdag 10:31 Rana kommune
Barnehage - frist for å søke overføring
Hvis du ønsker å søke kan du gjøre det her. Trykk på «søk barnehageplass» og legg inn søknad. Du må logge deg inn med IDporten for å legge inn ny søknad. Hvis du allerede er registrert med søknad, men ønsker å...
onsdag 16:36 Rana kommune
Legevakta har flyttet
​Gleden var stor blant de ansatte da "nye" legevakta ble offisielt åpnet på Selfors tirsdag. Lokalene er ny oppusset og langt mer hensiktsmessige enn de tidligere lokalene i sykehuset. Totalt har den nye legevakta 350 kvadratmeter å arbeide på, det dobbelte av hva de hadde...
onsdag 14:34 Rana kommune
Vitensenter Nordland AS – nytt regionalt vitensenter for hele Nordland
​Bodø kommune har i dag signert intensjonsavtale med Vitensenter Nordland AS i Mo i Rana. -Avtalen er viktig for å gi barn og ungdom i Bodø tilgang til et nytt regionalt vitensenter som skal ha fokus på matematikk, naturvitenskap og teknologi, mener ordfører i Bodø kommune...
tirsdag 13:44 Rana kommune
Helgeland trenger fosterhjem!
​Dato: Mandag  04.mars kl. 17.00-18.30Sted: Rana; Barne- og Familietjenesten Hvis dere er nysgjerrige på om dette kan være noe for deg/dere, kom for en uforpliktende prat. Vi serverer kaffe. Se mer informasjon på vår webside: www.fosterhjemhelgeland.no   Dato for andre...
tirsdag 09:45 Rana kommune
NORDLAND

Nye lokaler for legevakta fra onsdag 20. februar
​- Vi flytter inn i nyoppussede og mer hensiktsmessige lokaler. Her får vi god plass til å ta imot ranværinger og hemnesværinger som trenger legetilsyn på kveld, natt og helg, forteller seksjonsleder for Rana interkommunale legevakt, Silje Røssvoll. På legevakta...
mandag 12:06 Rana kommune
Tilbud om gratis juridisk bistand fredag 22. februar
mandag 10:07 Rana kommune
Solide regnskapstall i Rana kommune
​Årsregnskapet for Rana kommune viser solide resultat med god kontroll på drifta. 20 millioner kroner er overført overskudd fra driften i 2017. Årsoppgjøret avdekket lavere pensjonsutgifter enn budsjettert noe som også bidrar til resultatet. Ellers er driftsresultatene for 3....
fredag 15. februar Rana kommune
Mer ekstremvær de nærmeste dagen
​Prognosene er fortsatt usikre på hvor sterk vinden blir og hvor den treffer mest. Fylkesmannen ber derfor om at kommunene følger nøye med på værvarselet fremover for eventuelle endringer. Varslet fra meteorologisk institutt er som følger: Vi har sendt ut farevarsel på...
torsdag 14. februar Rana kommune
Ekstremvær i vente - Hold vannveiene åpne
​Med bakgrunn i Fylkesmannens melding om ekstremvær i morgen torsdag 14.2. 2019, med påfølgende varsel om mye nedbør fredag 15.2., oppfordres alle beboere i Rana om å holde egne vannveier åpne (sluker, bekkintak mv.). På den måten bidrar man i størst mulig...
onsdag 13. februar Rana kommune
Varsel om stor snøskredfare
​Se www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer. Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231. ​  
onsdag 13. februar Rana kommune
Kulturarenaplan 2019
​Med en slik plan vet vi mye mer om hva som skjer, hvor det skjer, hvorfor det skjer og hvordan det skjer.  Kulturlivet i en kommune formes av et samarbeid mellom frivillige, private og kommunen. Dette er partene som skaper kulturlivet vårt. Et kulturliv som engasjerer ranværinger.   Hva...
tirsdag 12. februar Rana kommune
Rana beste Nordlandskommune i Forbrukerrådets test
​Rana scorer best på Helse med 90 av 100 poeng. Deretter får Tekniske tjenester 79/100, Barn og skole får 78/100, informasjonstjenester 61/100 og Pleie og omsorg 39/100. I sum får Rana 67,5 poeng, mens gjennomsnittet for landet og fylket er hhv 51,0 og 44,7 poeng. I Nordland kommer...
mandag 11. februar Rana kommune
Behandlingstid for dispensasjonssøknader for bruk av snøskuter
​Hva har Rana kommune gjort for å redusere behandlingstiden? Rana kommune har satt inn ekstraordinære tiltak for å redusere saksbehandlingstiden. Dette innebærer blant annet merarbeid for ansatte, som i perioden etter årsskiftet har jobbet lange dager og i helger.  I tillegg har...
onsdag 6. februar Rana kommune
Delta på markeringen av Samefolkets dag onsdag 6. februar
Markeringen starter kl. 11:00. Da vil ordfører Geir Waage og lederen av Raanen Saemieh, Marthe Olea Stupforsmo, heise det samiske flagget på rådhusplassen. Under flaggheisingen vil Ingá Márjá Sarre joike. Etterpå vil hun synge den samiske nasjonalsangen akkompagnert av...
tirsdag 5. februar Rana kommune
Har du husket å registrere brønnen din?
​Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer...
tirsdag 5. februar Rana kommune
Følg møte i kommunestyret direkte på Web-Tv
Møtet i kommunestyret starter kl. 10:00 tirsdag 12. februar. ​Møtet er åpent for publikum og finner sted på rådhuset, 2. etasje.   Trykk her for å se direktesendingen   Gikk du glipp av sendingen? På vår nettside kan du gå inn på...
tirsdag 5. februar Rana kommune
Problemer med ulovlig parkering ved Talvikparken bosenter
​Det er regulert inn parkeringsplasser til høyre for Talvikparken. Disse er skiltet med parkering tillatt. Dersom disse plassene er opptatt må man benytte plassene i Bekkedalsveien som ligger lengre ned.  Området på fremsiden av bosenteret ligger innenfor Sone parkering forbudt som er...
tirsdag 5. februar Rana kommune
VAKU Nordland 2019
​ Rana kommune som hovedarrangør har gleden av å invitere funksjonshemmede fra hele Nordland til vår regionale vinterkulturfestival. Nordland Fylkeskommune er vår hovedsponsor for 30.gang. Lokalt næringsliv følger opp som lokale sponsorer, og frivillige blir involvert....
mandag 4. februar Rana kommune
Onsdag er det samefolkets dag
​Etter flaggseremonien vil det bli anledning til å kjøpe samisk mat i kantina i rådhusets 5. etasje. Bakgrunn Dagen er felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen er valgt på grunn av at det første samiske landsmøtet ble arrangert 6. februar 1917 i...
lørdag 2. februar Rana kommune
Tilskudd kultur-, idrett og fritidsvirksomhet
Tilskudd kultur- og fritidsvirksomhet Tilskudd idrett og friluftsliv Lag og foreninger i Rana kommune kan søke aktivitets- og driftstilskudd. Kulturstipend Kunstnere og kulturarbeidere med bostedsadresse i Rana kommune kan søke til formål som skal stimulere til kunstnerisk utvikling og...
torsdag 31. januar Rana kommune
Eiendomsskatt 2019
​Disse sendes i hovedsak ut via digital postkasse (altinn, digipost o.l.). For de som har reservert seg mot digital post vil det sendes pr. post. Eiendomsskatten beregnes for ett år, og betales sammen med kommunale avgifter 2 ganger i året. I høyremargen finner du informasjon og forklaring...
torsdag 31. januar Rana kommune
Tilskudd til idrett, friluftsliv og lek/nærmiljø
​​Tilskudd til idrett friluftsliv og lek/nærmiljø Søkere som ønsker å fremme aktivitet i nærmiljøet kan være; foreldrelag, velforeninger, borettslageller kommunal institusjon i samarbeid med lokale organisasjoner Søknadsfrist: 15. mars Søknadsskjema...
torsdag 31. januar Rana kommune
Ungdom står samlet i et felles råd for Helgeland
Det vellykkede arrangementet var planlagt og ble gjennomført av ungdommen selv. - «Vi har hatt skolering og årsmøte sammen med 40 ungdommer fra kommuner fra hele Helgeland. Gjennom skoleringen får vi muligheten til å lære nye ting, bli kjent med andre fra regionen og erfaringer fra...
tirsdag 29. januar Rana kommune
Søknad om SFO plass fra høsten 2019
​Alle som søker SFO-plass, må søke elektronisk på kommunes SFO-portal. For å søke og følge saksgangen SFO plass må du logge deg på med IDporten. Søker registreres som betaler, og vil automatisk få fratrekk for innbetalt...
tirsdag 22. januar Rana kommune
Søknad om mudring, dumping og strandkantdeponi
​Om tiltaket Det søkes om å mudre ca. 135000 kubikkmeter sjøbunn over et areal på ca. 37000 kvadratmeter. Det skal utdypes ned til -18 meter. De forurensede massene (ca. 35000 kubikkmeter ) ønskes deponert i en såkalt cellespuntkai (strandkantdeponi) med 200 m...
mandag 21. januar Rana kommune
Arroganse og ignoranse
Helgelandssykehuset: Spesialisert helsepersonell og ressursgruppe-hets ¤ Hvor stort pasientgrunnlag må et sykehus ha for at spesialisert helsepersonell vil søke seg dit? ¤ Hva utenom arbeidsplassen på sykehuset skal til for at tilflyttere skal trives i en kommune? ¤ Er...
fredag 18. januar Helgelands Blad
Utvidet søknadsfrist for bostøtte i januar
​Det er for at bostøttemottaker med  endring i meldepliktig inntekt skal få tid til å melde inn endringene fra januar måned. Informasjon om dette ble sendt ut i vedtaksbrev for desember.
fredag 18. januar Rana kommune
test publisering
onsdag 16. januar Rana kommune
test publisering på dato
tirsdag 15. januar Rana kommune
NORDLAND

Problemer med innsynsløsningen på våre hjemmesider
mandag 14. januar Rana kommune
Utskarpen skole er stengt i dag fredag 11.01.2019
fredag 11. januar Rana kommune
Varsel om sterke vindkast og springflo
​Bydrift har skjerpet berdskap på veiavdelingen i forbindelse med uværet som er meldt i dag og i morgen.Det forventes vanskelige kjøreforhold pga glatte veier og sterk vind. I tillegg er det fremdeles stor rasfare i fjellene. Anbefaling: På grunn av sterk vind og springflo...
torsdag 10. januar Rana kommune
Rana har gitt opp sykehuset
I et leserbrev til Helgelands Blad, publisert på hblad.no tirsdag kveld, kommer Rana-ordfører Geir Waage med en oppsiktsvekkende innrømmelse: «Vårt mål er en balansert sykehus- og beredskapsstruktur som sikrer et best mulig behandlingstilbud og akuttberedskap for pasienter...
onsdag 9. januar Helgelands Blad
Drømmestipend 2019
onsdag 9. januar Rana kommune
Beredskapsdagen 2019
​Også i år samarbeider vi med Nord Universitet, og inviterer sykepleiestudentene som går siste året i Rana, til denne dagen. Målet med dagen er å styrke samarbeidet og få kunnskap om oppgaver, roller og planverk for nødetater, frivillige, private og andre...
onsdag 9. januar Rana kommune
Testing av tyfonvarsling
Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen. Sivilforsvaret prøver installasjonene to ganger i året, vanligvis andre onsdag i månedene januar og juni. Varslingsanleggene kan...
mandag 7. januar Rana kommune
Visma flyt skole - foresattapp er nå tilgjengelig
mandag 7. januar Rana kommune
Servicetorget stenger kl. 12.00 fredag 4. januar
torsdag 3. januar Rana kommune
Ordfører Geir Waage åpnet Nye Ranahallen
​- Kjære alle sammen! Velkommen til «Nye Ranahallen», Rana kommunes nye stolthet og storstue. Det skjer 40 år etter at hallen ble åpnet, innledet Rana-ordføreren.  - Åpningen av den nye hallen er riktig nok noe forsinket, men når vi ser hvor godt...
torsdag 3. januar Rana kommune
INNLEGG: Mangler penger til flyplass
Nytt år, nye muligheter og Mo i Rana mangler finansiering til gullfuglen, skriver Martin G. Jürgensen. Det fremkommer både fra reportasje i NRK Nordland og i Helgelendingen at Løvdahl prøver å samle kommunene imot at Rana Kommune finansierer flyplassen privat. Hadde det...
onsdag 2. januar Helgelands Blad
Nytt skredvarsel 2. januar 2019
onsdag 2. januar Rana kommune
Påminnelse om ny søkeportal for barnehageplass
31. desember 2018 Rana kommune
Fellesfyrverkeri Nyttårsaften
​Familiearrangementet på Havmannplassen er blitt en skikkelig fin tradisjon etter at man startet opp første gang i 2007 fra rådhuset. Hundrevis - kanskje tusenvis - samles nå hvert år kl. 18:00 på Havmannplassen for å få med seg fellesfyrverkeriet fra...
30. desember 2018 Rana kommune
Skredvarsel for Svartisen
​Her kan du lese mer om skredvarslet
28. desember 2018 Rana kommune
Vedtak - plan 5015 Detaljregulering for rensenlegg Røssvollhei avfallsdeponi
Fylkesmannen har stilt krav om rensing av sigevannet fra avfallsdeponiet på Røssvollhei før det slippes ut i Langvassåga. Etter en vurdering er det konkludert med at den beste plasseringen for å bygge renseanlegget er ved det eksisterende utslippspunktet. I tilknytning til renseanlegg...
23. desember 2018 Rana kommune
Presentasjon fra ordførerfrokost torsdag 20. desember
​        
20. desember 2018 Rana kommune
Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter
20. desember 2018 Rana kommune
Snøskuterløypen mellom Dalsgrenda og Nevertjønnlia
​Eiere av hytter i Nevertjønnlia med dispensasjon for kjøring med snøskuter fra Øverdal gis derfor tillatelse til å kjøre fra Umbukta etter etablert trasé. Vi understreker at denne tillatelsen kun gjelder til og med 13. januar. Da vil vi foreta en ny...
19. desember 2018 Rana kommune
Prisendringer barnehage og SFO
​Nye satser er gjeldende fra 01.01.2019 og du finner nye satser her.  
18. desember 2018 Rana kommune
Høring - rekreasjonsløyper for snøskuterkjøring
​Utvalg for miljø, plan og ressurs har vedtatt å legge forslag til endring av forskrift for rekreasjonsløyper for snøskuter ut til offentlig ettersyn. Hva betyr offentlig ettersyn? Offentlig ettersyn betyr at alle som blir berørt av forslaget kan si sin mening eller kommme...
14. desember 2018 Rana kommune
Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?
​Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet i Salten og Helgeland har i dag 45 meklere. Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og...
12. desember 2018 Rana kommune
Vil du være støttekontakt?
​Lønn etter gjeldende satser. Politiattest av nyere dato påkreves. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt på telefon 75 14 64 70
11. desember 2018 Rana kommune
Åpningstider i julen
​Rana interkommunale Legevakt Julaften 24.12: åpent fra kl 12.00 Første og andre juledag: åpent hele døgnet 27.12: kl 13.00 - 08.00 28.12: kl 13.00 - 08.00 Lørdag 29.12 og søndag 30.12: åpent hele døgnet 31.12: åpent fra kl 12.00 01.01.: hele...
11. desember 2018 Rana kommune
Kulturskolen åpnet kommunestyrets julemøte
​Tradisjonen tro åpnet Rana kulturskole kommunestyrets julemøte over to dager mandag 10. desember. Kulturskolens rektor, Kristine Rønning presenterte ett av skolens mange spennende prosjekter; Street art. Det er et prosjekt med utsmykking på større veggflater, både utvendig og...
10. desember 2018 Rana kommune
NORDLAND

Bygger ny avdeling for kunnskap og integrering
​Avdelingen ble etablert 1. september og består for tiden av 37 ansatte. Siv Bårdsen kom fra Bakeribygget, som hun hart vært leder for siden 2014. Hun skal bygge opp den nye avdelingen, som er er organisert under Oppekst og kultur. Kunnskap og integrering består av Flyktningetjenesten som...
7. desember 2018 Rana kommune
Varsel om nye satser ved Rana kulturskole fra 2019
​        Individuell undervisning: Elevkontingent for et semester (halvår): 30 minutter undervisning kr 184045 minutter undervisning kr 2760 60 minutter undervisning kr 3680 2 elever sammen = 45 minutter, kr 1840 per semester 3 elever sammen = 60 minutter, kr...
4. desember 2018 Rana kommune
Åpent møte om planforslag til Regional plan om vannkraft
3. desember 2018 Rana kommune
Brosjyre til alle landets husstander om egenberedskap
​Brosjyren inngår i kampanjen "Du er en del av Norges beredskap", som DSB har utarbeidet sammen med Oslo kommune. Målet er å styrke befolkningens bevissthet og kunnskap om å ivareta egen sikkerhet ved henvendelser og kriser som rammer kritisk infrastruktur. BakgrunnSelv om vi...
3. desember 2018 Rana kommune
Slik får du en sikker Jul
I desember er brannfarene mange. Det er stor aktivitet på kjøkkenet, vi fyrer mer i peisen og koser oss med levende lys og dekorasjoner. Her får du noen tips til enkle grep som reduserer brannfaren i julen (og ellers i året). Sjekk røykvarsleren Røykvarsleren vekker deg i...
30. november 2018 Rana kommune
Gode mestringsresultater i Ranaskolen
​Helt nye tall over mestringsnivå i lesing, regning og engelsk viser at Rana-elevene på 5. trinn er bedre enn snittet i Nordland, og dermed bidrar til å trekke fylkessnittet oppover. Det gjelder særlig regning og lesing, men i engelsk trenger Rana-elevene fortsatt litt mer trening. Det har...
29. november 2018 Rana kommune
Søknad om mudring, dumping og strandkantdeponi - RIT-kaia - Mo i Rana
Om tiltaket Det søkes om tillatelse til å mudre ca. 135000 kubikkmeter sjøbunn over et område på ca. 37000 kvadratmeter. Det skal mudres ned til 18 meter. De forurensede massene (ca. 35000 kubikkmeter) ønskes lagt i en cellespuntkai med 200 meter kaifront. En...
29. november 2018 Rana kommune
Julegrana klar til søndag
​Onsdag morgen var det duket for juletreshow i Åttringsveien på Båsmoen. Årets julegran skulle felles, og i Rana er det en ordføreroppgave. Klokka ni onsdag morgen startet Waage motorsaga. Bare så det er sagt, han er sertifisert for oppdraget. Rundt 30 barn fra Båsmo...
28. november 2018 Rana kommune
FrikultBarnehagen 25 år
​Travel juletid til tross; Dette er arrangementer som ordfører Geir Waage prioriterer. I dag kom han litt over lunsj - rett fra juletrefelling på Båsmoen - for å hylle 25-årsjubilanten: I dag skal vi feire bursdag! FrikultBarnehagen er 25 år i dag, og ikke lenger noe barn....
28. november 2018 Rana kommune
Navneforslag - ny gate - Lappheia
​MPR-utvalget er lokal navnemyndighet og vil fastsette navn etter at høringsfristen er ute. Skrivemåten fastsettes av Statens kartverk. Rana Kommune sitt forslag til nytt gatenavn: Lappheia. De nye tomtene samt en del av eksisterende vil få adresse til ny gate (se karvedlegg i...
28. november 2018 Rana kommune
Julegrantenning søndag
​Vi håper mange barn og familier blir med oss søndag 2. desember kl. 17:00. Da tennes nemlig julegrana i gågata i Mo sentrum. Det blir blant annet lansering av nyinnspilt julesang og video med Tor Petter Aanes.  Mo skolekorps og Hauknes skolekorps spiller julesanger. Det blir delt ut gratis...
27. november 2018 Rana kommune
Formannskapets innstilling til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 legges ut til alminnelig ettersyn
​Dokumentene med formannskapets innstilling er lagt ut på hjemmesiden under organisasjon/planer, budsjett og regnskap/budsjett. Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget. Budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 behandles i kommunestyret 11/12 2018
26. november 2018 Rana kommune
Høring - forslag til lokale retningslinjer for graving
Nærmere detaljer om arbeidet og forslag til retningslinjer følger av saksdokumentet som ligger vedlagt Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg som f.eks. vei, vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre...
26. november 2018 Rana kommune
Rana deltar i internasjonalt folkehelsearbeid
23. november 2018 Rana kommune
SLT på klassebesøk
​SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Rana kommune har gjennomført besøk hos alle 8 klasser i Rana kommune med 2 timers foredrag om nettvett, rus og seksuelle overgrep.  Det har vært 2 timers foreldremøter på hver ungdomsskole hvor temaene har vært...
22. november 2018 Rana kommune
Perioder med høy luftforurensning
22. november 2018 Rana kommune
Stenging av søkeportal, og bytte av fagsystem for barnehager
​De barna som har barnehageplass vil automatisk bli overført til det nye fagsystemet. Alle som ønsker barnehageplass må fra januar 2019 søke om plass i den nye søkeportalen. Dette gjelder også dere som allerede står på venteliste for barnehageplass. Dere...
22. november 2018 Rana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RANA KOMMUNE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL