Rana
Status Svartisdalsveien
​Mandag 20. januar ble Svartisdalveien stengt ved Asphaugmoen da masser under veien delvis hadde rast ut mot elva. Natt til 24. januar har grunnen under veien kollapset, og et stykke av veien ligger nå på et lavere nivå enn tidligere. Kommunen har sammen med NVE vært på...
fredag 15:35 Rana kommune
Bravo Bravissimo! En italiensk aften med KammeRana
​Onsdag 5. Februar, Torsdag 6. Februar og Fredag 7. Februar. Alle dager kl 20.00 – 22.00. Billetter kjøpes på www.nordlandteater.no Kun forhåndssalg. Bordreservasjon på tlf: 970 97 412. Velkommen!
fredag 09:01 Rana kommune
Hovedplan vannforsyning 2019- 2030 ute til høring
​Dokumentene er også tilgjengelige på: Servicetorget i Rådhusets 1. etasje Rana Bibliotek, Torggata 1A
torsdag 17:57 Rana kommune
Bostøtte
​ Hvem kan søke? Bostøtte er for personer og husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte. Boligen din må være godkjent helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og...
torsdag 15:05 Rana kommune
Vil ha nordlendinger med i undersøkelse
​I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, samt spørsmål om...
tirsdag 16:37 Rana kommune
Trafikkofrenes dag 22. januar 2020
I Nordland har 16 personer mistet livet, omlag 35 er blitt hardt skadet i trafikkulykker i 2019. I tillegg er det et stort antall mennesker som er blitt lettere skadet, men som lever med senskader i lang tid etter ulykken. ​I Rana kommune har det de siste fem årene (2014-2018) vært 102 trafikkulykker. I...
tirsdag 13:45 Rana kommune
Stor snø- og jordskredfare
​Det er ventet mye nedbør og mildt vær de neste dagene. NVE har derfor sendt ut farevarsel på faregrad 4, rødt nivå, for snøskred gjeldene for hele Nordland unntatt Lofoten og Vesterålen. Her kan du lese varslene for de ulike regionene. Det er i tillegg ute farevarsler...
søndag 19. januar Rana kommune
Temakafé for berørte av kreft
Temakafeen er en møteplass for alle som er berørt av kreft på en eller annen måte, og som ønsker å treffe andre mennesker som er kreftrammet, pårørende eller etterlatt. Gratis tilbudTemakafeen i Rana er et samarbeid mellom Pasientforeningene i Rana, Rana kommune...
fredag 17. januar Rana kommune
NORDLAND

Trafikksikkerhetsprisen 2019
​Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) skal dele ut trafikksikkerhetsprisen for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner og andre i Nordland kan nomineres.  Stimulere til engasjementPrisen deles ut for tiltak som er...
fredag 17. januar Rana kommune
Etablerer Newton-rom i Mo i Rana
Newton-rommet etableres som en del av Vitensenter Nordland. FIRST Scandinavia skal i samarbeid med Rana kommune og Vitensenter Nordland tilrettelegge tematiske undervisningsopplegg i Newton Mo i Rana innen naturvitenskap, matematikk og teknologi som er forankret i lærerplanen.  - Å etablere et...
fredag 17. januar Rana kommune
Rana kommune sender nå ut årets skattesedler for eiendomsskatt
Hva er en skatteseddel? Skatteseddelen inneholder informasjon om eiendommen din. Dette er grunnlaget for beregning av verdien på eiendommen din. Eiendommens markedsverdi er grunnlaget for beregning av eiendomsskatten. Du finner mer informasjon om eiendomsskatt her. Hvem sender vi skatteseddelen til? Eiere og...
onsdag 15. januar Rana kommune
Slik får du en sikker Jul
I desember er brannfarene mange. Det er stor aktivitet på kjøkkenet, vi fyrer mer i peisen og koser oss med levende lys og dekorasjoner. Her får du noen tips til enkle grep som reduserer brannfaren i julen (og ellers i året). Sjekk røykvarsleren Røykvarsleren vekker deg i...
onsdag 15. januar Rana kommune
Høring - forslag til lokale retningslinjer for graving
Nærmere detaljer om arbeidet og forslag til retningslinjer følger av saksdokumentet som ligger vedlagt Hensikten med disse retningslinjene er å sikre at kommunal vei, grunn og infrastrukturanlegg som f.eks. vei, vann- og avløpsanlegg, ikke blir påført skader eller andre...
onsdag 15. januar Rana kommune
Rana kommune digitaliserer utsendelse av faktura
​De som allerede har avtalegiro, Vipps eller e-faktura vil fortsatt motta faktura i denne kanalen. De som har en digital postkasse som f.eks Digipost vil eventuelt motta faktura til denne. Det vil kun bli utstedt papirfaktura til de som ikke er registrert med en digital kanal. Alle som har, men som ikke benytter seg...
mandag 13. januar Rana kommune
Barnehageopptaket 2020-2021 - SØKNADFRIST FOR OVERFØRING ER 01.MARS.2020
Innlogging via IDporten gjør du her.  Du går inn på Ny søknad (søknaden vil få status OVERFØRING om barnet allerede har en plass)         Mer informasjon om barnehagene i Rana finner du her. 
fredag 10. januar Rana kommune
BARNEHAGEOPPTAKET 2020-2021 – oppdatering av søknader
Innlogging via IDporten gjør du her.                    Andre frister i forbindelse med hovedopptaket er:  Barn med plass som ønsker overføring til annen barnehage: 01.mars 2020  Barn født...
fredag 10. januar Rana kommune
Beredskapsdagen 2020
Også i år samarbeider vi med Nord Universitet, og inviterer sykepleiestudentene som går siste året i Rana, til denne dagen. Målet med dagen er å styrke samarbeidet og få kunnskap om oppgaver, roller og planverk for nødetater, frivillige, private og andre...
torsdag 9. januar Rana kommune
Er du en engasjert person med ledig tid og lyst på nye utfordringer?
torsdag 9. januar Rana kommune
Offentlig ettersyn av plan 2172, detaljregulering for Torggata 7
​ Miljø-, plan- og ressursutvalget vedtok i møte den 20.09.2018 å legge «Plan 2172 Detaljregulering for Torggata 7» ut til offentlig ettersyn.   Hva betyr offentlig ettersyn? Offentlig ettersyn betyr at alle som er berørt av planforslaget kan si sin mening eller komme...
torsdag 9. januar Rana kommune
Godt nytt om Ranelva!
​Det er så langt ikke funnet gyro på røye fra Langvatnet. Det er heller ikke funnet gyro på laks fra den øvre delen av elva. Dette gir grunn til håp om at gyroen i Ranelva ikke kommer fra Langvatnet. Les mer
torsdag 9. januar Rana kommune
Landbrukskontoret informerer
​Link til landbruksinfo 2/2014 - mai 2014
torsdag 9. januar Rana kommune
Til deg med privat avløpsanlegg
I dokumentet "Sjekkliste for private avløpsanlegg" finner du informasjon og kontrollpunkter til å gjøre en tilstandsvurdering av ditt eget avløpsanlegg. Dette gir ingen fullstendig kontroll over anlegget, men kan gi deg en pekepinn på anleggets...
torsdag 9. januar Rana kommune
Rana kommune trenger deg til å være støttekontakt!
Seksjon psykisk helse og rus v/ Rana kommune har ansvaret for å skaffe støttekontakt til personer fra 18 år og oppover, etter vedtak fra tildelingskontoret til følgende grupper:  Til eldre med lite sosialt nettverk. Det gjelder i hovedsak eldre ensomme med lite eller...
onsdag 8. januar Rana kommune
Tester tyfonvarsling
​​Sivilforsvaret har sireneanlegg (tyfoner) for å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan slik varsling være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasin. I krig kan varslingsanleggene brukes ved fare for flyangrep. To ganger i året blir disse anleggene...
tirsdag 7. januar Rana kommune
Influensavaksinene er kommet
​Rana kommune har mottatt årets influensavaksine fra Folkehelseinstituttet og distribuert disse videre ut til legekontorene.  Tidligere vaksinering eller gjennomgått influensa beskytter ikke mot årets sesonginfluensa. Det tar to uker før vaksinen beskytter mot...
lørdag 4. januar Rana kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027
​Alle kommuner skal ha en kommuneplan som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen skal gi retning for utvikling av kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er kommunens viktigste plan, og skal legge føringer for alle andre planer i kommunen. Kommunen...
torsdag 2. januar Rana kommune
Kraftige vindkast og store nedbørsmengder
1. januar har Meteorologisk Institutt sendt ut varsel om mulige sterke vindkast, opptil 35 m/s, fredag ettermiddag. Faregraden er oransje. Varselet gjelder hele Nordland unntatt Vesterålen. ​Varselet om mye regn for Helgeland og Saltfjellet er fortsatt gjeldende frem til 3. januar kl....
31. desember 2019 Rana kommune
Svært store nedbørsmengder
​Stigende temperaturer og mye vind vil i tillegg føre til stor snøsmelting. Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting vil gi økende vannføring i mindre og mellomstore vassdrag, samt overvannsproblemer på veier og i urbane områder SørpeskredBratte...
27. desember 2019 Rana kommune
Leder: Nå er det jul, Waage
Kjære Geir Waage: Du er ikke sjef i Nord-Korea. Vi kjenner Rana-ordføreren som en ytterst jovial og trivelig kar. Men de siste ukene har Geir Waage framstått fra en hittil ukjent side. Såpass ytterliggående har en del medieutspill (om sykehus) vært, at sosiale medier for tiden...
21. desember 2019 Helgelands Blad
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan 2178 - detaljregulering for Vikaveien 11
Planen er et privat reguleringsforslag utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Zame AS. I dag består planområdet av formålsområder for bolig, friområde og deler av parkering, gang- og sykkelvei og kjørevei.  Formålet med planen er å regulere for...
20. desember 2019 Rana kommune
Nye satser i barnehage og SFO fra januar 2020
​​Du finner de nye satsene under priser og gebyrer på kommunens hjemmeside.
19. desember 2019 Rana kommune
Styret i Helse nord går inn for to sykehus på Helgeland
Et enstemmig styre i Helse nord går inn for sykehus både i Sandnessjøen og Rana. Sandnessjøen får hovedsykehuset.
18. desember 2019 $ Aftenposten
Nytt i skoleskyss fra neste skoleår
​ Du søker om skoleskyss ved å logge inn i Visma Flyt skole og velger søknader. Innlogging med IDporten. Om du ikke får logget inn kan du bruke søknadsskjema som du finner her.  Skjema for bomønster finner du her.   (kopi...
18. desember 2019 Rana kommune
NORDLAND

Open mic night @Koks
​Arrangementet er helt gratis både for deltakere og publikum. Sjekk ut arrangementet på vår hjemmeside: www.unghus.no.Ønsker du å være med? Send oss en mail til: odd.arne.berg@rana.kommune.no med navn og/eller artistnavn og litt om deg selv hvis du ønsker å bli...
17. desember 2019 Rana kommune
Høring og offentlig ettersyn av plan 2183 detaljregulering for Søndre gate 11
​Planforslagets formål er å legge til rette for elleve nye boenheter i eksisterende bygningsmasse i Søndre gate 11. Per i dag er det ti seksjonerte boenheter og to næringsseksjoner i bygget. Det er begge næringsseksjonene samt én boligseksjon som planlegges ombygd til elleve nye...
17. desember 2019 Rana kommune
Opprop fra 584 helsearbeidere
Til styret i Helse Nord. Fra 117 leger, 183 sykepleiere, 115 spesialsykepleiere, 8 psykologer og 161 annet relevant personell ved Helgelandssykehuset og
17. desember 2019 Helgelands Blad
Åpningstider i jula
​Moheia bad 23.- 24.- 25.-  og 26/12 - Stengt 27.- 28.- 29.- og 30/12 - Åpent fra kl.12.00 - kl. 16.30 31/12 - Stengt 1/1-2020 - Stengt Billettsalget stenger kl.16:00.2. og 3/1-2020 - Åpent fra kl.15.00 Rana bibliotek Biblioteket er stengt 24. - 25. og...
17. desember 2019 Rana kommune
Problemer med å ringe inn til Rana kommune?
16. desember 2019 Rana kommune
Adressenavn på Hammern
Begrunnet forslag sendes som epost til postmottak@rana.kommune.no eller som brev til Rana kommune, postboks 173, 8601 Mo i Rana. Kontaktperson er Trond Ø. Møllersen, tlf. 9130 2432, som f.t. ivaretar navnesaker i Rana kommune. Kartverket har ingen registrerte stedsnavn i det aktuelle...
16. desember 2019 Rana kommune
Lyser ut lærerutdanning på Mo, med samlinger også i Bodø
Det legges opp til syv fysiske samlinger i året i grunnskolelærerutdanninga på Mo. «Minst halvparten» av dem skal være på Mo. The post Lyser ut lærerutdanning på Mo, med samlinger også i Bodø appeared first on Helgelands Blad.
13. desember 2019 Helgelands Blad
Tilbud på brøyteroder
​Snørydding og sandstrøing på rodene:- Bordvedalen,Bergeng,Ravnådalen,Svartisdalen i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Skonseng/Gml. Nesnavei/Alternes/Snefjellå i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- G/S-veier og fortau Gruben-Hauknes i perioden: 1.11.2017-1.04.2022- Gruben syd i perioden:...
13. desember 2019 Rana kommune
Gjør det en forskjell om jeg ikke kommer på jobb
​Utgangspunktet er et høyt fravær. I 2017: 14,5 %, i 2018 redusert til 13,8 %. Håper på enda bedre resultat for 20 19 sier Cathrin Hansen Jakobsen, leder for renholdsavdelingen i Rana kommune. Det er gjennomført /gjennomføres en kampanje i samarbeid med NAV arbeidslivssenter....
12. desember 2019 Rana kommune
Den russiske generalkonsulen til Mo i Rana fredag 13. desember
​Han skal først ha lunsj med ordfører Geir Waage. Deretter legger de to ned krans ved det sovjetiske krigsgravmonumentet ved Mo kirkegård. Konygin skal også hente jord fra samtlige russiske krigsgraver i Norge til et stort minne-prosjekt i Moskva. Han får jord fra de russiske...
12. desember 2019 Rana kommune
Vigsel i Rana kommune
Vigsler finner sted i kontortiden på rådhuset, fredager kl. 14.00- 15.00 i formannskapssalen (event. annet lokale på rådhuset etter avtale). Mulighet for tilrettelegging: Kommunen vigsler på norsk, men kan også vigsle på engelsk. Hvis dere ikke forstår dette,...
12. desember 2019 Rana kommune
Her pågår verdenshistoriens største innsamling av en nasjonal kulturarv: – Det er helt unikt
MO I RANA : Hvis du legger alt som skal fylle de nye fjellhallene til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana i rekke, vil det strekke seg over ni mil.
11. desember 2019 $ Aftenposten
Dobbelt så høy lønnsvekst i Alstahaug som i Rana
Utviklingen i flere kommuner på Helgeland har vært klart bedre enn gjennomsnittet for landet. I Alstahaug er veksten nesten dobbelt så høy som i Rana. Medianinntekten; det er altså inntekten til den personen som ligger akkurat midt i haugen. Som har like mange personer over som under...
10. desember 2019 Helgelands Blad
Tid for vannmåleravlesning
Rana kommune benytter seg av et enkelt system som gjør at vannmålerstand kan rapporteres som svar på utsendt SMS. Hvis SMS ikke blir besvart innen fristen, vil det bli sendt ut et avlesningskort i posten. SMS blir sendt ut til eiendommens eierrepresentant, eventuelt registrert avleser, hvis...
9. desember 2019 Rana kommune
Endelig valgresultat i kveld
​Det som skjer i dag, tirsdag, er at sent innkomne forhåndsstemmer skal telles opp. Dette er stemmer som er sendt til oss fra andre kommuner. Kl. 18.00 i kveld møtes valgstyret for å godkjenne tellingen og ta stilling til eventuelle stemmesedler som må vurderes før de kan godkjennes...
9. desember 2019 Rana kommune
Undersøker gravemaskin-ulykke
Statens havarikommisjon for transport var søndag ettermiddag på ulykkesstedet i Rana der et tog kjørte på en gravemaskin, melder NRK.
8. desember 2019 TV 2
Havarikommisjonen undersøker ulykke i Rana
Statens havarikommisjon for transport var søndag ettermiddag på ulykkesstedet i Rana der et tog kjørte på en gravemaskin, melder NRK.
8. desember 2019 $ Aftenposten
Waage lover omkamp om Rana ikke får viljen sin
Ordfører Geir Waage lover omkamp dersom helseminister Bent Høies avgjørelse ikke gir et stort akuttsykehus i Rana. Tirsdag skal Rana formannskap behandle et vedtaksforslag om sykehusprosessen på Helgeland, og Rana kommunes holdning slik saka står i sluttfasen. Uka etter kommer...
6. desember 2019 Helgelands Blad
«Hvis Rana blir stående uten et stort akuttsykehus, kan vi garantere kamp helt fram til en eventuell byggestart»
Dette står skrevet i saksframlegget til politikerne i Rana fra tidligere sykehusdirektør, nå kommunaldirektør i Rana, Jan Erik Furunes. Dokumentet er en
4. desember 2019 Helgelands Blad
Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - plan 3080 detaljregulering for Stormoen
Arbeidet med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for battericellefabrikken er satt i gang, jf. plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9. Og med dette følger også at forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.  Forslag til...
4. desember 2019 Rana kommune
Varsel om snøskredfare
​Omslag til mildvær tirsdag formiddag vil føre til at snødekket fuktes opp av regn og milde temperaturer. Naturlig utløste, våte skred ventes langs kysten og opp til mildværsgrensen. Denne vil flyttes høyere til fjells iløpet av dagen.  Store...
3. desember 2019 Rana kommune
Leder: Industri og sykehus
Etter styrevedtaket i Helgelandssykehuset sist torsdag, falt sykehusdebatten tilbake i grøfta, som ved et trylleslag - takket være ranværingene.
2. desember 2019 Helgelands Blad
Temakafé for berørte av kreft
​Er du rammet av kreft, pårørende eller etterlatt? Da ønskes du velkommen til temakafé på Frivillighetens Hus i Sørlandsveien. Temakafeen skal være en møteplass for alle som er berørt av kreft og som ønsker å treffe andre mennesker i...
1. desember 2019 Rana kommune
Ranværingene slo ring om sykehuset
​Det ble tatt tusenvis av bilder med mobiler, fotokameraer og droner som viser hvordan ranværingene støttet sykehuset, for så til slutt å "omringe" sykehuset for å gi en klar og utvetydig beskjed til Nordland fylkesting, Helse Nord og helseminister Bent Høie; Rana...
1. desember 2019 Rana kommune
Frustrasjon og bitterhet preger de 106 ansatte ved NRKs lisenskontor i Mo i Rana
Mo i Rana : Fra nyttår står de uten arbeid. Nå beskylder de kulturministeren for løftebrudd.
29. november 2019 $ Aftenposten
NORDLAND

Fakkeltog – på Mo
Nesten på dagen ett år etter det historiske fakkeltoget i Sandnessjøen, blir det nytt fakkeltog, men denne gang i Mo i Rana. – Vi oppfordrer alle ranværinger til å komme til sykehuset. Vi skal vise fylkestinget, Helse Nord og statsråden at det er helt uakseptabelt at...
29. november 2019 Helgelands Blad
Stenger matrikkelen og grunnboka
Hvis du er i gang med en delings-, seksjonerings- eller sammenslåingssak, ønsker vi å gjøre deg oppmerksom på at matrikkelen og grunnboka stenger en kort periode ved slutten av året. Det vil kunne påvirke tidspunktet for matrikkelføring og tinglysing av...
28. november 2019 Rana kommune
Julen er reddet
27. november 2019 Rana kommune
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020
26. november 2019 Rana kommune
Velkommen til bokdagene 2019
Program: Torsdag 28.november  Lokal historie, tradisjon og kultur Kl. 15.00 Mingling, mat og kaffe Salg av krinalefse og flatbrød: Målfrid Bustnes Salg av rengakake, vannkringle og samiske mattradisjoner:  Anne Berit Sætermo Salg av kaffe: Munin Utstilling av en...
25. november 2019 Rana kommune
Julegavetips! Jubileumsbok for Havmannen
​Havmannen har fått en flott plassering i enden av aksen gjennom byen, og i ettertid har Rana kommune lagt ned mye arbeid i sjøfronten. Havmannen, havmannplassen, 22.julistatuen, promenaden med Laila Stiens dikt fra boka «Av jern», sjøfronten, for ikke å snakke om Moholmen...
25. november 2019 Rana kommune
Bokanmeldelse: Temperaturfattige familiehemmeligheter
Kristin Valla avdekker familiehemmeligheter i en litt ufokusert og temperaturfattig roman.
23. november 2019 $ Aftenposten
Nå rives Selfors ungdomsskole
​I løpet av januar skal rivingen være ferdig og området sanert. Det er Norsk saneringsservice (NSS) som har fått oppdraget.  På forhånd er samtlige elever ved Selfors barneskole informert om det som skal skje. De har fått en god forklaring på hvorfor de...
22. november 2019 Rana kommune
Hulda i stort intervju: Om nytt sykehus i Sandnessjøen, hvor akuttkirurgien havner, og rask slakt fra ordførere
Onsdag fikk verden endelig vite hva adm. dir. Hulda Gunnlaugsdóttir tenker om framtidas sykehus på Helgeland. Noen stikkord: Stort på Mo, lite i Sandnessjøen. Og et helt nytt sykehusbygg hos sistnevnte til 1,2 milliarder? AVSLØRING. Onsdag ettermiddag hadde tida endelig kommet:...
22. november 2019 Helgelands Blad
Julemesse på Mo aktivitetshus
​Med en 12 - 13 utstillere var det mye å velge i for interesserte, fortalte Hilde Eino, koordinator på Mo helsehus.  Alt fra duker, grytlapper, smykkeskrin, votter og bakverk til herretruser med snøttvarmer og bjelleklang. Løp og kjøp! Her er et knippe av dagens...
21. november 2019 Rana kommune
Varsel om vedtak av plan 2157 detaljregulering for Lars Meyers gate 25 og 27
​Reguleringsplanen legger til rette for å kunne bygge tre lavblokker i form av store rekkehus i lameller i Lars Meyers gate 23 og 25. Byggene kan ha en høyde på maks tre etasjer, og det tillates inntil 13 boenheter.
21. november 2019 Rana kommune
Høring Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023
​Forslaget skal behandles i kommunestyret 18. desember 2019. Frist for innspill er 17.12.2019, og sendes skriftlig til Rana kommune på:Epost: postmottak@rana.kommune.no eller sendes skriftlig til postadresse: Rana kommune Postboks 0173 8601  Mo i Rana Du kan også benytt  vårt...
19. november 2019 Rana kommune
Oppstart av reguleringsplan i Thomas Von Westens gate 10
​Naboeiendom i Petter Dass gate er Vallagården, som er regulert til bevaring. En viktig del av planarbeidet for Thomas von Westens gate 10 er å sørge for at ny bebyggelse tilpasser seg den verneverdige bebyggelsen i høyde, volum og formspråk.Planen skal sette bestemmelser for...
18. november 2019 Rana kommune
Varsel om nye satser i SFO fra 01.01.2020
Prisene justeres iht. gjeldende lokal vedtekt for skolefritidsordningen §17: «Prisøkning iverksettes 6 uker etter at skriftlig varsel er gitt. Nye satser kunngjøres i varsel til foresatte, i lokalavis og på kommunes hjemmeside. " Forslaget til prisøkning for...
15. november 2019 Rana kommune
Drivkraftkonferansen 29. - 30. august
​29. og 30. august inviterer Helgeland Sparebank i samarbeid med Helgeland Regionråd og Indre Helgeland Regionråd til Drivkraftkonferansen i Sandnessjøen. Årets konferanse tar for seg hvordan vi kan unytte digitaliseringen til vår fordel og forbedre rekrutteringen til regionen. ...
15. november 2019 Rana kommune
Byggeskikkprisen til Sansehagen ved Selfors sykehjem
​Vedtaket ble gjort i MPRs møte torsdag 14. november.  I vedtaket heter det:  «Sansehagen er godt tilpasset brukerne av sykehjemmet, med beplantning, installasjoner og sittebenker, og den gir en god mulighet til hvile, lett trim og rekreasjon for beboerne. Dette er noe som igjen gir...
14. november 2019 Rana kommune
Snøskuterløype mellom Dalsgrenda og Nevertjønnlia
​Eiere av hytter i Nevertjønnlia med dispensasjon for kjøring med snøskuter fra Øverdal gis derfor tillatelse til å kjøre fra Umbukta etter etablert trasé. Ved eventuell kontroll er gyldig løyve med kartbilag som viser kjøretrasé mellom...
12. november 2019 Rana kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RANA KOMMUNE

NORDLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL