Rakkestad
Rockesokk 2019 - fokus på likeverd
De ansatte i BOAK (Bo- og Aktivitetstjenester) feirer verdensdagen for Downs syndrom 21. mars. Kampanjen Rockesokk setter likeverd og at vi alle er forskjellige​, på dagsorden. Kampanjen ønsker å løfte frem at alle mennesker har samme verdi, helt
torsdag 15:51 Rakkestad kommune
Varsel om oppstart endring av detaljreguleringsplan
Hjem
mandag 18. mars Rakkestad kommune
Tirsdag 26. mars 2019 holder biblioteket stengt
Rakkestad bibliotek holder stengt tirsdag 26. mars p.g.a. litterær påfylling for de ansatte. Vi beklager ulempene dette måtte medføre for brukerne våre. Husk at vi har meråpent alle dager!                          ...
mandag 18. mars Rakkestad kommune
Rakkerungene fremfører "Robin Hood"
Rakkerungene barne- og ungdomsteater setter opp Robin Hood! Kom å se denne humoristiske og musikalske oppsetningen i kinosalen i Rakkestad kulturhus. Passer alle aldre, så ta med barnebarn og barn og tanter og onkler og besteforeldre ! Det vil bli salg av billetter hos: Cirkle K Fru Blom billetto.no og i...
torsdag 14. mars Rakkestad kommune
Anita Hegerland
Velkommen til konsert med Anita Hegerland tirsdag 19.mars kl. 11.00 Skautun og 13.00 festsalen, Kulturhuset
torsdag 14. mars Rakkestad kommune
Pedagogisk leder og barnehageledere
Seksjon barnehage består av fem kommunale barnehager. Alle de kommunale barnehagene bygger på et felles verdigrunnlag og har stor innflytelse på eget arbeid. Kommunen har pedagogbemanning over lovfestet norm. Ser du barndommen som en egenverdi, er du
torsdag 14. mars Rakkestad kommune
Kun toalettpapir skal i toalettet!!
Seksjon teknikk, miljø og landbruk i Rakkestad kommune drifter 20 pumpestasjoner for kloakk i Rakkestad og Degernes sentrum. Dessverre oppstår det alt for ofte driftsproblemer med disse fordi det i toaletter kastes/brukes materialer som ikke løser seg opp i vann. Det er kun ordinært...
tirsdag 12. mars Rakkestad kommune
Enhetsleder/styrer ved Byggeklossen barnehage og Fladstad barnehage
Seksjon barnehage består av fem kommunale barnehager. Alle de kommunale barnehagene bygger på et felles verdigrunnlag og har stor innflytelse på eget arbeid. Kommunen har pedagogbemanning over lovfestet norm. Kort om stillingen Nå har DU mulighet til å søke styrerstilling i...
tirsdag 12. mars Rakkestad kommune
ØSTFOLD

Forkjørsregulering av div. fylkesveier i Rakkestad kommune
Vedtak V1 2 B - 201 9 Med hjemmel i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger av 7. oktober 2005 (skiltforskriften) §§ 27 og 30 vedtar Statens vegvesen at følgende fylkesveier i Rakkestad kommune skal forkjørsreguleres:
mandag 11. mars Rakkestad kommune
Fysioterapeut - 100% fast stilling
Fysioterapi- og ergoterapitjeneste er organisert som en kommunal enhet i seksjon Familiesenter sammen med Rus- og psykiatritjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, Barnevernstjenesten, Frivilligsentral og Helse- og velferdstjenester. Tjenesten består totalt av 5,95 hjemler. Kort om stillingen...
mandag 11. mars Rakkestad kommune
Sykepleiere - 100 % faste stillinger ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter
Skautun er det eneste sykehjemmet i Rakkestad. Vi har totalt 65 plasser, fordelt på langtidsavdelinger (33 plasser), en demensavdeling (10 plasser), korttidsavdelinger (22 plasser), miljøbase for hjemmeboende og vaskeri. Sykehjemmet har eget kjøkken og vi har innført fire faste...
mandag 11. mars Rakkestad kommune
Ledig stilling, fastlegehjemmel fra 01.06.2019
Bygdelegene i Rakkestad søker etter lege med langsiktig interesse for allmennmedisin. Den ledige listen har 1080 pasienter. I dag er det knyttet 7,5 timer til helsestasjons- og skolehelsetjenesten til hjemmelen, men det stilles ikke krav om det. Hjemmelen er ledig og med mulighet for tiltredelse fra...
torsdag 7. mars Rakkestad kommune
Kommunestyremøte 14. mars 2019
Les møteinnkallingen og sakspapirene her:
torsdag 7. mars Rakkestad kommune
Kulturstipend
Rakkestad kommune kan årlig dele ut kulturstipend til barn og ungdom i alderen 15 - 25 år. Stipendet er på inntil kr. 15.000 og kan deles på flere mottakere.
mandag 4. mars Rakkestad kommune
Tilskudd til kulturformål 2019
Det kan gis økonomisk støtte til lag, foreninger og andre som driver  kulturarbeid i Rakkestad kommune. Det gis ikke tilskudd til organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- og økonomiske interesser. Ved fordeling av økonomisk støtte
mandag 4. mars Rakkestad kommune
Rakkestad kommune avlegger regnskap for 2018 med overskudd
Rakkestad kommune avlegger regnskapet for 2018 med et overskudd på kr. 28.976.432,- i driftsregnskapet og balanse i investeringsregnskapet. I fjor var driftsoverskuddet på kr. 27.463.293,-. Investeringsregnskapet viste den gang - som en følge av et
mandag 4. mars Rakkestad kommune
Innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i. Frist for å levere listeforslaget er 1. april 2019 kl. 12.00.
torsdag 28. februar Rakkestad kommune
Eiendomsskatt - offentliggjøring av eiendomsskattelistene
Kommunestyret i Rakkestad vedtok første gang - i 2012 - at alle som eier eiendom i kommunen skal betale eiendomsskatt. Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal gjelde ved utskriving av
torsdag 28. februar Rakkestad kommune
Utlysning av legater 2019
ALF SVAES LEGAT ELLY OG ASBJØRN WEIBYES LEGAT LEGATET TIL BESTE FOR BARN OG UNGE I RAKKESTAD LEGATET TIL BESTE FOR ELDRE I RAKKESTAD LEGATET TIL BESTE FOR PRIMÆRHELSETJENESTEN I RAKKESTAD
onsdag 27. februar Rakkestad kommune
Skogbrukskurs
Det er mye penger å spare eller å tjene med rette tiltak til rett tid. Rakkestad rådhus – tirsdag 12. mars kl. 1830. Temaer: Grunnleggende kunnskap om skog Skogfondsordningen Skattlegging av skoginntekt Lønnsomhetsprinsipper ved ulike inngrep i skog. Avvirkningskvantum og skogbruksplan...
fredag 22. februar Rakkestad kommune
Gavetips fra Rakkestad kommune
Hos oss her i Rakkestad kommune har vi mange flotte gavetips, både til den de som liker å svømme, gå på kino eller å lese om bygdas historie.
torsdag 21. februar Rakkestad kommune
Kommunale gebyrer og eiendomsskatt 2019
torsdag 21. februar Rakkestad kommune
Velkommen til "Utlånsrommet" til Rakkestad Frivilligsentral
Frivilligsentralen har nå mye utstyr å låne ut fra sitt "Utlånsrom" på Familisenteret i Skogveien 9. Her kan alle låne utstyr gratis! Så skal du på vinterferie, dags- eller helgetur? Men mangler noe utstyr ? Titt innom "Utlånsrommet" her kan...
onsdag 13. februar Rakkestad kommune
Barnevernskonsulent - to 100% faste stillinger
Barneverntjenesten er organisert som en kommunal enhet i seksjon Familiesenter sammen med Psykisk helsearbeid og rustjeneste, Helsestasjon- og skolehelsetjeneste, Fysioterapi- og ergoterapitjeneste, Frivilligsentral og Helse- og velferdstjeneste. Barneverntjenesten er nå utvidet til 12 årsverk og er en...
tirsdag 12. februar Rakkestad kommune
Kjøp billetter - støtt Rakkestadkoret i Det siste Kommuneslaget 2019
Det siste kommuneslaget er en korkonkurranse mellom 9 kommunekor fra Indre Østfold, lørdag 23. mars i Askim Kulturhus. Kun 52 billetter til hver kommune. Flere kommuner er allerede utsolgt, i Rakkestad har vi noen igjen og nå trenger Rakkestadkoret all den støtten de kan få....
mandag 11. februar Rakkestad kommune
Kommunestyremøte 14. februar 2019
Les møteinnkallingen og sakspapirene her:
torsdag 7. februar Rakkestad kommune
Fristen for å søke barnehageplass er 1. mars
torsdag 7. februar Rakkestad kommune
Ledige lærerstillinger fra 1. august 2019
Rakkestadskolen består av 3 barneskoler og en ungdomsskole. Det vil fra 1. august 2019 være ledige lærerstillinger (faste og vikariater) både på barne- og ungdomstrinnet i Rakkestad kommune. Ønsker du å jobbe i Norges beste entreprenørskapskommune? Rakkestadskolen...
torsdag 7. februar Rakkestad kommune
Badet uke 8, vinterferien
Badet har åpent på dagtid mandag 18.02 og torsdag 21.02 kl. 10.00-15.00 begge dager. Dørene stenges kl. 14.00. Det er åpent som vanlig på kveldstid.
onsdag 6. februar Rakkestad kommune
Assisterende rektor Kirkeng skole
Det er fra 01.08.2019 ledig 100 % fast stilling som assisterende rektor i Rakkestadskolen.
onsdag 6. februar Rakkestad kommune
Tar sikkerheten på alvor
Kursleder Hans Ole Arnesen fra Norsk Skog kurset forrige uke 8 kommuneansatte i grunnleggende bruk av motorsag og hvordan man på en god og sikker måte kan drive vedlikehold. Hensikten med dette kurset er at de kommuneansatte som ferdes ute i vær og vind skal kunne fjerne vindfall over veien og...
mandag 4. februar Rakkestad kommune
Det er lov å være bli` med Kai-Robert
Fredag 1. februar 2019 Kl. 13.00 i Rakkestad Kulturhus, Festsalen
torsdag 31. januar Rakkestad kommune
Den kulturelle Spaserstokk våren 2019
Nå kan du få ett overblikk på vårens kulturelle øyeblikk fra Rakkestad kommunes kulturkontor. Velkommen på små og store arrangement i bygda vår! Det er arrangement for hele familien - kulturelle øyeblikk med bygdas egne entertainere til besøkende
mandag 28. januar Rakkestad kommune
ØSTFOLD

Hildringstimen
Tirsdag 12. februar 2019. Kl. 13.00 i Rakkestad Kulturhus, festsalen
mandag 28. januar Rakkestad kommune
Bassenget ved Rakkestad Ungdomsskole - stengt i kveld
Bassenget ved Rakkestad Ungdomsskole er stengt ikveld, fredag. Badstuen er åpen som vanlig.
fredag 25. januar Rakkestad kommune
Sykepleiere 100 % faste stillinger - Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter
Vi har ledig 100 % faste stillinger som sykepleier i turnus, med arbeid dag og kveld. Stillinger ledig på korttids-, langtids- og demensenheten. Ønsker du annen stillingsstørrelse kan dette imøtekommes.  
fredag 25. januar Rakkestad kommune
Jodtabletter i beredskap
Dagen trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt som tiltak ved atomhendelser over hele landet. Målgruppen er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at jodtablettene fra det sentrale lageret i Oslo forflyttes ut til kommunene. Rakkestad kommune...
torsdag 24. januar Rakkestad kommune
Jobbe som støttekontakt
Rakkestad kommune har behov for flere støttekontakter. En støttekontakt er en person uten krav om spesiell fagbakgrunn som hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Støttekontaktordningen skal bidra til å gi vedkommende en mer
mandag 21. januar Rakkestad kommune
Velkommen til felles foreldremøte for alle barnehagene
Onsdag 13. februar, kl. 18.00 i Festsalen, Kulturhuset Tema: Sammen forebygger vi mobbing! Mobbing er et sosialt hverdagsfenomen, og våre holdninger virker inn på mobbing blant barn.
mandag 21. januar Rakkestad kommune
Seniornett
Seniornett starter undervisning på Familiesenteret tirsdag 22. januar 2019 kl. 14.00
mandag 21. januar Rakkestad kommune
Varsel om oppstart av planarbeid
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 varsels igangsetting av arbeid med detaljregulering av eiendommer slik det fremgår av kartutsnittet.
torsdag 17. januar Rakkestad kommune
Ledige stillinger i hjembaserte tjenester
Seksjon Hjembaserte tjenester består av omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste fordelt på to tjenesteenheter. Seksjon Hjembaserte tjenester er i en spennende utvikling for å tilpasse tjenestene til morgendagens oppgaver. Gå til utlysningsteksten:
onsdag 16. januar Rakkestad kommune
Enhetsleder - 100 % fast stilling i Hjembaserte tjenester - hjemmesykepleien
Seksjon Hjembaserte tjenester består av omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste fordelt på to tjenesteenheter. Er du en engasjert leder som vil være med å videreutvikle en fremtidsrettet hjemmebasert omsorg i Rakkestad Kommune? Seksjon Hjembaserte tjenester er i en spennende...
onsdag 16. januar Rakkestad kommune
Det siste Kommuneslaget 2019
Det siste kommuneslaget går av stabelen lørdag 23. mars i Askim Kulturhus Billettene ligger nå ute for salg på servicekontoret - Rakkestad kommune. Det er KUN kontant betaling. Billettene koster kr. 500,- pr. stk. Vi har åpent mellom kl. 09.00 og 14.00 Her kan du innhente mer informasjon:
tirsdag 15. januar Rakkestad kommune
Velkommen til småbarnstreff for barn i alderen 0-3 år!
Ønsker du å finne på noe nytt med barnet ditt? Kunne du tenke deg å treffe andre foresatte med barn? Er du nysgjerrig på hvordan det kan se ut på en småbarns avdeling? Eller vil du bare komme deg litt ut?
mandag 14. januar Rakkestad kommune
Trening for å forebygge fall
To ganger i uka samles deltagerne til trening på familiesenteret. Her trener de under veiledning av fysioterapeutene June Natalie Fjelle og Therese Vaage Høyland. Aldersspennet er fra 73 til 90 år på deltagerne. Fellesnevneren er at de ønsker å være bedre rustet fysisk og...
torsdag 10. januar Rakkestad kommune
Gratis strøsand kan hentes i Televeien 6
Ikke fyll opp bøtter eller trillebårer fra sandkasser langs veier og i byggefelt for å strø i din egen gårdsplass. Hent heller sanden til eget bruk hos teknisk drift i Televeien 6.
mandag 7. januar Rakkestad kommune
Kommunale barnehager i Rakkestad er godkjent som helsefremmende
I dag markeres det at Bergenhus, Byggeklossen, Elle Melle, Fladstad og Kirkeng barnehage er godkjent som helsefremmende barnehager av Østfoldhelsa.
mandag 7. januar Rakkestad kommune
Hentetider husholdningsavfall 2019
Hentetidene husholdningsavfall for 2019 fortsetter i forlengelse av hentetidene fra 2018. Avfallet vil bli hentet samme dag som tidligere. Restavfall hentes hver uke. Plast og papp/papir vil bli hentet etter kalenderen under.  Plast: uke: 3, 7, 11, 15,
fredag 4. januar Rakkestad kommune
Tilkallingsvikar i kommunale barnehager
Seksjon barnehage består av fem kommunale barnehager. Alle de kommunale barnehagene bygger på et felles verdigrunnlag og har stor innflytelse på eget arbeid. Kommunen har pedagogbemanning over lovfestet norm. Les hele utlysningsteksten:
fredag 4. januar Rakkestad kommune
Årsrapport for Rakkestad Lokalsamling 2018
Rakkestad Lokalsamling har i år hatt følgende 8 frivillige medarbeidere: Roger Torper, Ragnar Kristiansen, Ragnhild Haug, Gerd Rud, Judith Hellerud Andersen, Asbjørn Tange, Anne Mari Holøs og Carsten Andersen. Leder er Eva Bjørnstad.
fredag 4. januar Rakkestad kommune
Svøm deg til Albania!!
Rakkestad kommunale bad inviterer til årets landsdekkende konkurranse "Svøm Langt". Hovedpremien er en ukestur til Albania. Konkurransen varer fra 1. januar til og med 31. mars.
onsdag 2. januar Rakkestad kommune
Nå kan du få varsel om avfallshenting rett på mobilen!
Renovasjonsappen «Min Renovasjon» er nå tilgjengelig for deg. Her kan du få full oversikt over hentetider ved din adresse, informasjon om hvilke avfallsfraksjoner som tømmes og varsel før tømming.
20. desember 2018 Rakkestad kommune
Første politiråd etter oppstart av nærpolitireformen
Onsdag var deltakerne i politirådet i Rakkestad samlet for første gang etter at nærpolitireformen trådte å kraft, som en del av samarbeidsavtalen mellom Rakkestad kommune og politidistrikt Øst. Denne avtalen ble godkjent av kommunestyret og signert 25.10.2018.
20. desember 2018 Rakkestad kommune
Ordføreren delte ut erkjentlighetsgaver
Ordfører Ellen Solbrække delte fredag ut erkjentlighetsgaver for lang og tro tjenetse til ansatte i Rakkestad kommune.
14. desember 2018 Rakkestad kommune
Detaljregulering for "Rv. 111 utbedring Tranga"
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12, 1. ledd har Rakkestad Kommunestyre i møte 06.12.2018 egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.
13. desember 2018 Rakkestad kommune
Åpningstider julen 2018
Rakkestad kommune ønsker alle innbyggere riktig god jul og et godt nytt år. Åpningstidene i forbindelse med julen 2018 er slik:
12. desember 2018 Rakkestad kommune
Hentetider husholdningsavfall julen 2018
Vi nærmer oss jul og høytid med flere helligdager. Mange har mye husholdningsavfall i denne perioden og det er ekstra viktig at avfallet blir hentet. Her finner du en oversikt over hentetidene i julen 2018. Husk at gavepapir sorteres som restavfall og at all glass og metallemballasje skal leveres til...
12. desember 2018 Rakkestad kommune
ØSTFOLD

Julekonsert - Rakkestad Kulturskole inviterer
10. desember 2018 Rakkestad kommune
KOFA gir Rakkestad kommune medhold i renovasjonssaken
KOFA (Klagenemd for Offenlige Anskaffelser) uttaler at Rakkestad kommune ikke har brutt regelverket om offentlige anskaffelser i saken om renovasjonstjenester.
7. desember 2018 Rakkestad kommune
Regnskaps- og økonomikonsulent - 100% stilling
Stabsenhet økonomi består per i dag av 7 ansatte med ansvar for kommunens regnskap, økonomioppfølging, budsjett, skatteinnkreving og arbeidsgiverkontroll. Rakkestad kommune benytter Visma Enterprise sitt økonomisystem, og vi er opptatt av å benytte digitale verktøy for...
7. desember 2018 Rakkestad kommune
Nedgravde oljetanker
7. desember 2018 Rakkestad kommune
Kommunestyremøte 13. desember 2018
Les møteinnkallingen og sakspapirene her:
7. desember 2018 Rakkestad kommune
Ledig stilling - pedagog med tegnspråkkompetanse
Rakkestad-skolen består av 3 barneskoler og en ungdomsskole. Det er for tiden ledig 100% fast lærerstilling for pedagog med tegnspråkkompetanse i Rakkestad kommune. Les hele utlysningen her:
4. desember 2018 Rakkestad kommune
Mørke gatelys fra Circle K ved Bergenhus til avkjøringen til Rakkestad kirke
Statens vegvesen skal f.o.m. mandag kveld utføre arbeider med gatelysene fra Circle K ved Bergenhus og ut til avkjøringen til Rakkestad kirke. Dette kan ta noen dager så i denne perioden blir det mørke gatelys denne strekningen. Kan bli mørkt i noen
3. desember 2018 Rakkestad kommune
Kommunestyremøte 6. desember 2018
Les møteinnkallingen og sakspapirene her:
29. november 2018 Rakkestad kommune
Varsel om oppstart detaljregulering
I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8, jfr §12-3, varsles det om oppstart av detaljregulering av Rådhusplassen, planident 20190001.
28. november 2018 Rakkestad kommune
Nå kan du lese post fra kommunen på "Min side"
27. november 2018 Rakkestad kommune
Brukerrådet i BOAK arrangerte nissefest
Tirsdag kveld arrangerte Brukerrådet i seksjon Bo- og aktivitetstjenester nissefest i Kulturhuset, og over 50 gjester deltok. Det ble servert grøt og pepperkaker, og det ble gått rundt juletre.
27. november 2018 Rakkestad kommune
Nok en raksting vant på Returkartonglotteriet
Berit Thorsen ble nylig trukket ut som vinner i Returkartonglotteriet, og kan nå feire en premie på 10.000 kroner. Berit er med dette årets andre vinner av returkartonglotteriet fra Rakkestad kommune
27. november 2018 Rakkestad kommune
Verdenspremiere i Rakkestad! Velkommen på danseforestilling
26. november 2018 Rakkestad kommune
Enhetsleder - 100 % fast stilling i Hjembaserte tjenester,hjemmesykepleien
Seksjon Hjembaserte tjenester består av omsorgsboliger, hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste fordelt på to tjenesteenheter. Les hele utlysningen her:
23. november 2018 Rakkestad kommune
Hjalp innbyggere med å fjerne trær - bruker de til juletrær
Både Hege Lindemark og Darius og Erika Rimkus benyttet anledningen til å kvitte seg med store trær da Rakkestad kommune kom og hugget de ned for å bruke de til juletrær på Rådhusplassen og Brandkassetorvet. Ola Rønsen i Rakkestad kommune syntes det er flott at...
23. november 2018 Rakkestad kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019
22. november 2018 Rakkestad kommune
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 - Rakkestad formannskaps innstilling til Rakkestad kommunestyre - alminnelig ettersyn
Rakkestad formannskaps innstilling til Rakkestad kommunestyre Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022 Vedlegg til budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022 Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll og tilsyn 2019
22. november 2018 Rakkestad kommune
Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad Rakkestad Avis Rakkestad Rakkestad kommune Sarpsborg Arbeiderblad Rakkestad Smaalenenes Avis Rakkestad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RAKKESTAD

ØSTFOLD

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL