Rælingen
Utvidelse av Nordbyvegen og etablering av fortau
Deler av Nordbyvegen skal utbedres etter at gang- og sykkelveien har rast ut. Det blir etablert ca 200 meter med to-veisregulert vei med fortau og nytt veilys, som sikrer trafikksikker ferdsel.
torsdag 14. mars Rælingen kommune
Marikollen bad er fortsatt stengt
Marikollen bad må desverre fortsatt holde stengt grunnet tekniske problemer, foreløpig frem til tordsag 21. mars.  Vi minner også om at det ikke blir lørdagsbad på Sandbekken 16. mars grunnet et svømmestevne. 
torsdag 14. mars Rælingen kommune
Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for sentralrenseanlegget på Strømmen
Forside
mandag 11. mars Rælingen kommune
Rælingen kommune dementerer gårdagens artikkel i Romerikets Blad vedrørende tilknytningsgebyrer
Rælingen kommune dementerer gårdagens artikkel i RB angående tilknytningsgebyrer for vann og avløp. I RBs eksempel blir prisen det dobbelte av hva den i realiteten er. En bolig på 200m2 vil i Rælingen kommune får en tilknytningsavgift på totalt 55.500,- og ikke...
torsdag 7. mars Rælingen kommune
Godkjent utbyggingsavtale for Hektneråsen nord
Utbyggingsavtale for Hektneråsen nord ble godkjent av kommunestyret 13.02.2019.
tirsdag 5. mars Rælingen kommune
Melding om vedtak av detaljreguleringsplan for Hektneråsen nord
Detaljreguleringsplan for Hekternåsen nord - område nord for Tristilvegen ble vedtatt av kommunestyret den 13.02.2019. 
tirsdag 5. mars Rælingen kommune
Melding om vedtak av detaljreguleringsplan for Del av Nedre Rælingsveg - undergang ved Myrvold sør
Detlajreguleringsplan for Del av Nedre Rælingsveg - undergang ved Myrvold sør ble vedtatt av kommunestyret den 13.02.2019.
tirsdag 5. mars Rælingen kommune
Melding om vedtak av detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skole
Detaljreguleringsplan for ny Fjerdingby skole ble vedtatt av kommunestyret den 13.02.2019.
mandag 4. mars Rælingen kommune
AKERSHUS

Invitasjon til Vårball 2019
Hvert år arrangeres det interkommunalt vårball for mennesker med psykisk utviklingshemming og andre utfordringer. Arrangementet går på rundgang mellom Rælingen, Skedsmo og Lørenskog - og denne gangen er det Skedsmo som inviterer til fest!
fredag 1. mars Rælingen kommune
Skolenes skoleruter
Skolerute for 2019-2020 for alle grunnskoler, SFO og barnehager i Rælingen er klar.  
torsdag 28. februar Rælingen kommune
Hun puttet 15 mål da Tertnes herjet hjemme
Madeleine Hilby har 55 mål fra syvmeteren for Tertnes denne sesongen. Det er nær en sjettedel av lagets mål totalt.
onsdag 27. februar $ Aftenposten
Ungdataundersøkelse
onsdag 27. februar Rælingen kommune
Faktura fra Rælingen kommune
Rælingen kommune ønsker å sende fakturaer til sine innbyggere elektronisk. På denne måten sparer vi miljøet for transport og papir, og kommunen sparer penger som vi i stedet kan benytte til å levere gode tjenester til våre innbyggere.
tirsdag 26. februar Rælingen kommune
18 161 innbyggere
1. januar 2019 var antall innbyggere i Rælingen kommune 287 flere enn for et år siden. Befolkningsvekten i 2018 var 1,6 prosent. Se mer fakta om Rælingen på nettsidene.  
tirsdag 26. februar Rælingen kommune
Selvhjelp til å endre helsevaner og livsstil
HelseNorge.no tilbyr nyttige verkøy og apper som du kan teste om du vil endre livsstil og lykkes med sunnere hverdagsvaner. Du kan for eksempel teste kroppens fysiske alder og komme i gang med gå-app.
tirsdag 26. februar Rælingen kommune
Vi søker etter valgmedarbeidere til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Kan du tenke deg å delta i arbeidet med valggjennomføring i Rælingen? Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avvikles i Rælingen over to dager, Søndag 8. september kl. 13.00 – 20.00 og mandag 9. september kl. 12.00 – 20.00.
tirsdag 19. februar Rælingen kommune
Økning i kommunale eiendomsgebyrer for 2019
Du vil snart motta faktura for kommunale eiendomsgebyrer (kommunale avgifter) for 1. halvår 2019. På denne fakturaen vil du se at det er en vesentlig økning enn ordinær prisstigning. 70% av økningen skyldes økte kostnader knyttet til kommunens kjøp av vann, avløp...
tirsdag 19. februar Rælingen kommune
Ledige stillinger i Rælingen kommune
Vi har lansert ny portal for ledige stillinger. Nå kan du lagre dine opplysninger og dele lenke til en stilling. Ta en titt.
fredag 15. februar Rælingen kommune
Protokoll og film fra kommunestyremøtet er klar
torsdag 14. februar Rælingen kommune
Rehabilitering av vannledning
Rælingen kommune er nå i gang med rehabilitering av vannledningen ved Hammarsvegen og opp til Kirkevegen ved Bygdetunet. Vannledningen som ble lagt 1962 er en 100mm støpejernsledning som vil bli oppgradert til 180mm PE. Dette gjøres om vinteren da jordet ikke er i bruk, og bygdetunet ikke...
torsdag 14. februar Rælingen kommune
Aktiviteter for barn i vinterferien
Rælingen bibliotek tilbyr aktiviteter i vinterferien. Se også informasjon om muligheter for aktiviteter under idrettsanlegg på nettsidene.
onsdag 13. februar Rælingen kommune
Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for område F5 på Hektneråsen
Planutvalget i Rælingen har i møte 05.02.2019, vedtatt at forslag til utbyggingsavtale for område F5 på Hektneråsen skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 15. mars 2019.
onsdag 13. februar Rælingen kommune
Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Strømsdalen
Planutvalget i Rælingen har i møte 05.02.2019, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Strømsdalen skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 27. mars 2019.
onsdag 13. februar Rælingen kommune
Har du lyst til å være meddommer?
Rælingen kommune har behov for flere personer som ønsker å stå på reservelisten vår. Er du født mellom 1950 og 1997 og kan tenke deg å være kandidat til ulike meddommerutvalg ved Nedre Romerike tingrett, Eidsivating lagmannsrett,...
mandag 11. februar Rælingen kommune
Rælingen på 4. plass i fylket i kommunetest
Rælingen kommune kom på 24. plass blant alle landets 422 kommuner i Forbrukerrådets omfattende test via e-post, telefon og nettsider.
mandag 11. februar Rælingen kommune
Veienmin.no - om du vil melde noe om brøyting og strøing
Veienmin.no er stedet om du vil melde noe om brøyting, strøing, vei, vann og avløp og annet du bør følge med på om dette.
fredag 8. februar Rælingen kommune
Program for Barnerekka våren 2019
Vårens program for Barnerekka er endelig her! Sjekk det ut HER
fredag 8. februar Rælingen kommune
Snørydding kommunale veier pågår
Mer om snørydding av kommunale veier denne uken og hva du må passe på kan du lese på veienmin.no. Det er også stedet om du vil melde noe om snøbrøyting, strøing, veilys og avløp.
onsdag 6. februar Rælingen kommune
Vis dovett!
Prøv dovettspillet!
tirsdag 5. februar Rælingen kommune
Kommunestyremøte 13. februar 2019
Innkalling og saksliste er klar. Se saker som skal behandles.
tirsdag 5. februar Rælingen kommune
Trenger du å låne sports- og fritidsutstyr?
BUA Rælingen i lokalene til Aktivum Rælingen AS i Øvre Rælingsveg 176 er en gratis utlånsordning av sport- og fritidsutstyr for Rælingen kommune sine innbyggere. Du kan låne splitter nytt vinterutstyr som ski, skøyter og mer i en uke - gratis. Alle er velkomne.
mandag 4. februar Rælingen kommune
Vil du melde inn saker om snøbrøyting eller strøing?
Veienmin.no er stedet om du vil melde inn saker som gjelder vei, vann, avløp, idrett og friluftsliv.
mandag 4. februar Rælingen kommune
Invitasjon til brukerdialog i PPT
Tid: Tirsdag 26. februar kl 18-19.30 Sted: Utsikten møterom- PPTs lokaler i 1 etasje på Fjerdingby omsorgssenter
mandag 4. februar Rælingen kommune
AKERSHUS

Vil du søke barnehageplass? Frist 1. mars!
Kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen har samordnet opptak til plass med oppstart august 2019. Søknad endrer og registrerer du på barnehageportalen.
tirsdag 29. januar Rælingen kommune
Gode forhold for vinteraktiviteter
Det er gode forhold på fire skøytebaner, en rekke skiløyper og alpinanlegg. Vi har også fotballbaner i Rælingen som er åpne hele året, om du vil være ute. Les mer om tilbud og planer under Idrettsanlegg og Natur og friluftsliv og se egen meldingsboks for status...
fredag 25. januar Rælingen kommune
Kjenner du til BUA Rælingen?
BUA Rælingen i lokalene til Aktivum Rælingen AS i Øvre Rælingsvei 176 er en gratis utlånsordning av sport og fritidsutstyr for Rælingen kommune sine innbyggere. Du kan låne splitter nytt vinterutstyr som ski, skøyter og mer i en uke - gratis. Alle er velkomne.
mandag 21. januar Rælingen kommune
Samordnet barnehageopptak 2019 - frist er 1. mars.
Kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen kommune har samordnet opptak til barnehageplasser med oppstart fra august 2019. Søknad registreres på barnehageportalen.  I barnehagebrosjyren  finner du all informasjon du trenger for å søke.
fredag 18. januar Rælingen kommune
Status skiløyper og skøytebaner
17. januar 2019: Det er fine forhold på alle skøytebanene. Banene sprøytes på kalde dager. Skøytebanene finner du på Løvenstad, i Blystadlia, bak Marikollen skole og innerst i Tristilvegen. Det er preparert med løypemaskin for klassisk og...
torsdag 17. januar Rælingen kommune
Om barnehageportalen
Barnehageportalen - Klikk på lenken for informasjon om alle kommunale og ikke-kommunale barnehager i Rælingen. Du kan søke, endre plass og se frister. Rælingen har samordnet opptak til alle barnehager i kommunen. Søknadsfrister vil bli også bli kunngjort på våre...
tirsdag 15. januar Rælingen kommune
Velkommen til festforestilling
Lørdag 19. januar kl. 19.00 kan du få oppleve smakebiter fra det rikholdige kulturlivet i Rælingen! Da er det igjen klart for Rælingskvelden - festforestillingen som er blitt en årlig tradisjon i Marikollen kultursal.
fredag 11. januar Rælingen kommune
Innskriving av elever i grunnskolen
Har du barn som skal starte i skolen til høsten? Elever som fyller 6 år i 2019 skal begynne i grunnskolen skoleåret 2019/2020. Vedtak om skoleplass sendes alle nybegynnere i Rælingen innen uke 8.
fredag 11. januar Rælingen kommune
Bygg- og anleggsprosjekter i Rælingen kommune
Ny Fjerdingby skole, Sentrumsutvikling Fjerdingby og utvidelse Smestad skole er noen av prosjektene som pågår og som du kan lese mer om under Bygg- og anleggsprosjekter.
torsdag 10. januar Rælingen kommune
Skal ditt parti stille liste ved kommunestyrevalget?
onsdag 9. januar Rælingen kommune
Familiebad på Marikollen våren 2019
Våren 2019 er det familiebad på Marikollen den 19/1, 6/2, 16/3 og 27/4 fra kl. 12.00-15.00. Velkommen!
onsdag 9. januar Rælingen kommune
Faktura fra Rælingen kommune
Rælingen kommune ønsker å sende fakturaer til sine innbyggere elektronisk. På denne måten sparer vi miljøet for transport og papir, og kommunen sparer penger som vi i stedet kan benytte til å levere gode tjenester til våre innbyggere.
tirsdag 8. januar Rælingen kommune
18 109 innbyggere i Rælingen
18 109 personer bodde i Rælingen kommune per 1. oktober 2018. Det er en vekst på 1,3 prosent. Statistisk sentralbyrå har statistisk oversikt over innbyggere og husstander.
mandag 7. januar Rælingen kommune
Stilling ledig - utilgjengelig 8. januar kl. 12-15
Oversikt og tilgang til ledige stillinger i Rælingen kommune vil dessverre være utilgjenglig tirsdag 8. januar fra kl. 12-15.
mandag 7. januar Rælingen kommune
Søknadsfrist barnehageplass er 1. februar og 1. mars 2019
Ønsker du overflytting til annen barnehage er søknadsfrist ved hovedopptak 1. februar. Søknadsfrist alle nye søknader er 1. mars 2019. Rælingen kommune har samordnet opptak for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Se barnehageportalen for mer
fredag 4. januar Rælingen kommune
Har du eller noen du kjenner utfordringer med rus?
Det arrangeres "Åpen informasjonsdag" med fokus på helse. Tid: Fredag 25.01.2019 mellom kl. 10 - 15. Sted: Ressurssenteret, Dovrebygget, Øvre Rælingsveg 176, Fjerdingby
fredag 4. januar Rælingen kommune
Ny tittel - helsesykepleier
Visste du at helsesøster fra 01.01.19 har fått ny tittel - helsesykepleier.
onsdag 2. januar Rælingen kommune
Åpningstider på rådhuset i romjulen
Våre åpningstider i forbindelse med jul og nyttår er: Julaften, 1. juledag og 2. juledag, stengt. Torsdag 27/12 og fredag 28/12 åpent kl. 0900 - 1400 Nyttårsaften og 1. nyttårsdag, stengt Biblioteket holder stengt hele romjulen. NAV har stengt torsdag den 27/12 med dropp inn...
19. desember 2018 Rælingen kommune
Møter i politiske styrer, råd og utvalg i 2019
Møteplanen kan du foreløpig hente her
19. desember 2018 Rælingen kommune
Åpningstider i romjulen
Forside
17. desember 2018 Rælingen kommune
Smestadtoppen blir kommunal barnehage
Kommunestyret vedtok onsdag 12. desember 2018 at Smestadtoppen barnehage overdras til Rælingen kommune med virkning fra 1. januar 2019. Enhetsleder for nye kommunale barnehagen er Siri Davidsen. Barnehagen har i underkant 90 barn og 24 ansatte.
17. desember 2018 Rælingen kommune
Slik jobber tilrettelagte tjenester
Se enhetens nye film og
14. desember 2018 Rælingen kommune
Kommunestyremøtet 12. desember
Opptak av behandlingen av sakene kan du nå se her . Protokoll fra møtet er tilgjengelig via eInnsyn.
13. desember 2018 Rælingen kommune
Vannmåleravlesning
Innbyggerne i Rælingen kan sende inn sin vannmåleravlesning på SMS. Det er bare å svare på meldingen med riktig målerstand, så er jobben gjort. Det er Norkart som leverer SMS-tjenesten til kommunen.
13. desember 2018 Rælingen kommune
Forslag til Handlingsprogram 2019-2022 og budsjett 2019 behandles av kommunestyret 12. desember
Frist for innspill er kl. 12.00. Se sakslisten og innkalling til kommunestyremøtet. Møtet sendes direkte via Kommune-TV.
12. desember 2018 Rælingen kommune
AKERSHUS

Vannlekkasje i området Aamodtterrassen
Det er en stor vannlekkasje i området Aamodtterrassen. Dette området er nå uten vann. Vi regner med at lekkasjen blir tettet, og vannet tilbake inne klokken 1600 i dag.
11. desember 2018 Rælingen kommune
Veienmin.no - om du vil melde om brøyting og strøing
Vi minner om vår meldetjeneste veienmin.no. Du kan registrere og følge saker om vei, vann, brøyting og strøing og mer.
10. desember 2018 Rælingen kommune
Status skiløyper og skøytebaner i Rælingen
Se informasjon i eget meldingsfelt under Natur og friluftsliv på våre hjemmesider. Når det gjelder preppestaus på skiløyper i Rælingen kan du følge med på våre løyper i Markadatabasen.
10. desember 2018 Rælingen kommune
Lørdagsbad i Marikollen stengt
På grunn av sykdom må vi dessverre avlyse lørdagsbadet i Marikollen i dag. Vi minner om at det også er lørdagsbad i Sandbekken bad, og dette går som normalt. 
8. desember 2018 Rælingen kommune
Teaterforestilling for store og små på bibioteket lørdag 8. desember
Barnerekka har siste arrangement før jul i Rælingen bibliotek i Bjørnholthagan 6, hovedinngang på rådhuset. Det blir to forestillinger av Askeladdens jul , kl. 12 og 13. Biblioteket er åpent kl. 11-15. Velkommen!
6. desember 2018 Rælingen kommune
Offentlig ettersyn av Utbyggingsavtale for Hektneråsen nord
Planutvalget i Rælingen har i møte 27.11.2018, vedtatt at forslag til Utbyggingsavtale for Hektneråsen nord skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 11. januar 2019.
6. desember 2018 Rælingen kommune
Velkommen til ICDP foreldreveiledningsgruppe.
International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har til mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot foresatte; deres omsorgskompetanse og samspill med barnet. ICDP har
6. desember 2018 Rælingen kommune
Nå selger Rælingen kommune tomter på Smestad
Seks tomter er lagt ut for salg. Visning er torsdag 6. desember. Pengene skal brukes til investeringsprosjekter i årene som kommer.
5. desember 2018 Rælingen kommune
Henting av avfall julen 2018
Alle får tømt avfallet sitt, men det blir endring i hentetider i juleukene. La beholderen stå fremme til den har blitt tømt.
5. desember 2018 Rælingen kommune
Forslag til Handlingsprogram 2019-2022 og budsjett 2019 - har du innspill før behandling 12. desember?
Kommunestyret behandler budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 - 2022 på møte 12. desember. Se hvordan du kan komme med innspill før kommunestyremøtet. Se også sakslisten og innkalling til kommunestyremøtet.
4. desember 2018 Rælingen kommune
Brukerundersøkelse - Har du vært på legevakta?
Rælingen kommune ønsker å vite mer om innbyggernes opplevelse av legevakten. Nedre Romerike legevakt holder til på Romerike helsebygg, og er et interkommunalt tilbud som brukes av innbyggere fra flere kommuner. Denne undersøkelsen er for innbyggere i
3. desember 2018 Rælingen kommune
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger på Øvre Aamodt
Rælingen kommune er nå i gang med rehabilitering av vann og avløpsledninger på Øvre Aamodt. Vi har nå startet opp nederst i Aamodtterrassen og jobber oss systematisk oppover. Området vi skal grave i er bratt og vinteren nærmer seg. Vi oppfordrer alle i den anledning...
21. november 2018 Rælingen kommune
Utvikling av idrett- og friluftslivsanlegg i Rælingen 2018
En liten oppdatering på årets prosjekter i kommunal regi
20. november 2018 Rælingen kommune
Testartikkel
Test
20. november 2018 Rælingen kommune
Rådmannens forslag - handlingsprogram 2019-2022 og budsjett 2019
Forslaget er tilgjengelig på våre hjemmesider. Det er behandlet i formannskapet 12. november, i komiteer, styrer, råd og utvalg og i formannskapet 26. november. Kommunestyret behandler budsjett 2019 og handlingsprogram 2019 - 2022 på møtet 12. desember. Se hvordan du kan komme med...
14. november 2018 Rælingen kommune
Akershus fylkeskommune inviterer til gratis seminar "Nytt liv i låven"
I arbeidet med Regional plan for kulturminner i Akershus, er landbrukets kulturminner et av temaene vi fokuserer på. Akershus fylkeskommune inviterer eiere, organisasjoner, landbrukslag, landbrukskontorene, kommunene og andre aktuelle, til
13. november 2018 Rælingen kommune
Fjerdingby sentrum - Vil du skape en attraktiv møteplass?
Rælingen kommune søker en samarbeidspartner, gjerne med et kafekonsept og "bakeri"-profil, som vil ha en viktig funksjon i videre planlegging av kommunens nye bygg med bibliotek, kulturlokaler, helsestasjon og mer. Send søknad innen 14. desember 2018. Bygget ventes ferdig i 2021 og vil...
13. november 2018 Rælingen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RÆLINGEN

AKERSHUS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL