Rælingen
Ny gang- og sykkelveg Strømsdalen
Rælingen kommune bygger ny gang- og sykkelveg i Strømsdalen fra Løkkevegen til Øvre Rælingsveg. Gang- og sykkelvegen på ca 850 meter blir asfaltert og det blir anlagt veilys. Gang- og sykkelvegen vil sikre trafikksikker ferdsel i området.
mandag 14:41 Rælingen kommune
Årsberetning 2019 og 1. tertialrapport 2020
Dokumentene ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 17. juni 2020. Årsberetning for 2019 oppsummerer året som har gått og 1. tertialrapport 2020 viser en foreløpig status hittil i år. Sammen med tilstandsrapportene som ble vedtatt i samme møte er dette dokumenter som danner et...
torsdag 2. juli Rælingen kommune
Til alle innbyggere i Rælingen
Vi har vært gjennom en krevende vår og forsommer preget av koronasituasjonen. I Rælingen kommune har vi registrert totalt 42 smittede, 38 av disse er friskmeldt og én person er død. Det er registrert sporadiske smitteutbrudd i nærmiljøet siste måned, og lokal...
torsdag 2. juli Rælingen kommune
Ny adkomst til Marikollhallen fra 1. august
1. august starter byggingen av Marikollen torg. I den anledning vil adkomst til Marikollhallen bli endret. Se informasjon og bilde som viser endringene  i artikkelen.  
torsdag 2. juli Rælingen kommune
Forskrift om forebygging av koronasmitte ved sammenkomster er opphevet
Formannskapet har vedtatt at forskriften om forebyggintg av koronasmitte ved visse private sammenkomster i Rælingen kommune, er opphevet fra 22. juni 2020. Forskriften var gjeldende fra fra 8. april 2020, men gjelder altså ikke lenger.
onsdag 1. juli Rælingen kommune
Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd
Rapporten er basert på en revisjon av Helse- omsorgs- og velferdsplanen ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2020
onsdag 1. juli Rælingen kommune
Tilstandsrapport grunnskolen
Rapporten som er basert på et bred anallysegrunnlag og tallgrunnlag fra 2019, ble vedtatt av kommunsetyret 17. juni 2020.
tirsdag 30. juni Rælingen kommune
Fjerdingby helsestasjon er åpen i sommer
Løvenstad helsestasjon er sommerstengt fra 29. juni til og med. 14. august (uke 27 - 33). Fjerdingby helsestasjon er åpen og vi utfører konsultasjoner der. På grunn av Covid-19 situasjonen har vi fortsatt ikke åpent for drop in. Ta kontakt på telefon for å avtale time til...
torsdag 25. juni Rælingen kommune
VIKEN

TV-aksjonen 2020 - WWF - Et hav av muligheter
Formannskapet i Rælingen vedtok i møte 22.06.2020 å støtte TV-aksjonen som denne gangen går til organisasjonen WWF og deres arbeid for å bekjempe plast i havet. TV-aksjonen NRK 2020 (TV-aksjonens hjemmeside) Lurer du på hva vi samlet inn totalt i Rælingen kommune? -...
onsdag 24. juni Rælingen kommune
Reparasjon av vannledning ved Rud skole.
Rælingen kommune har oppdaget lekkasje på en vannledning ved Rud skole. Vannlednngen vil bli reparert med oppstart 23. juni, og arbeidet er forventet ferdig i løpet av juli. En kjørebane vil være stengt i arbeidsperioden.
tirsdag 23. juni Rælingen kommune
Helsestasjonen for ungdom i sommer
Vi kan dessverre ikke tilby drop--in i sommer og har noen redusert åpningstid, men du kan sende oss en sms og få avtale. Telefonnummer er:  991 13 758. Helsestasjon for ungdom holder til i Rælingen rådhus, Bjørnholthagan 6, inngang C. Vi ønsker alle en
tirsdag 23. juni Rælingen kommune
Tilstandsrapport for kommunale barnehager 2020
For andre gang er det utarbeidet tilstandsrapport for kommunale barnehager. I rapporten ser vi på tall fra kalenderåret 2019. Tallene gjennomgås og vurderes slik at vi kan se hva statusen er, og hva det er smart og riktig å jobbe med fremover.
mandag 22. juni Rælingen kommune
Klima og landbruk
Iinformasjon fra Regionkontor landbruk for Lørenskog, Oslo og Rælingen har klima i fokus. Les om ungskogpleie, beite, drenering og håndtering av husdyrgjødsel og mer. .
mandag 22. juni Rælingen kommune
Smitte i barnehage
Det er påvist koronavirus (Covid19) hos en ansatt i Østre Strøm FUS barnehage torsdag 18. juni. Barnehagen og kommuneoverlegen har gjort smitteoppsporing og iverksatt nødvendige tiltak for å hindre videre spredning.
fredag 19. juni Rælingen kommune
Kommunal planstrategi 2020-2023 - Melding om vedtak
fredag 19. juni Rælingen kommune
Kommuneplanen 2022-2033 - Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram
fredag 19. juni Rælingen kommune
Årets turbokommune er Rælingen kommune
Ung kultur møtes (UKM) har vært gjennomført på en god og nyskapende måte i Rælingen kommune. Sandbekken fritidsklubb og Aamodt ungdomssklubb har derfor fått prisen Årets turbokommune på vegne av kommunen. Vi gratulerer!
torsdag 18. juni Rælingen kommune
Mailand vgs.: Informasjon om testing og oppfølging for elever som bor i Rælingen
En elev ved Mailand videregående skole i Lørenskog kommune har testet positiv på covid19. Er du elev og bor i Rælingen og skal testes eller følges opp, kontakt din fastlege for henvisning til testing. Alle som blir henvist blir kontaktet fortløpende av
torsdag 18. juni Rælingen kommune
Helsestasjonen holder stengt fredag 19. juni
Helsestasjonene er stengt fredag 19. juni. Det er åpent som vanlig mandag den 22. juni.
torsdag 18. juni Rælingen kommune
Kommunestyremøte 17. juni
Møtet starter kl. 15.00. På sakslisten denne gang er blant annet Høringsinnspill planstrategi, Parkering Myrdammen, Covid19-koronavirus status i kommunens krisearbeid per mai, Årsberetning 2019, 1. tertial, Tilstandsrapporter for grunnskole, barnehager,
onsdag 17. juni Rælingen kommune
Samhandlingsarena for Fjerdingby sentrum
Vi har avholdt et første møte i møtearena Fjerdingby sentrum - vår aktive møteplass onsdag 15. juni i kommunestyresalen i rådhuset. Inviterte var de som har en interesse i utviklingen av Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettspark. Hensikten med møtet var å...
tirsdag 16. juni Rælingen kommune
Igjen god badevannkvalitet på Myrdammen
Etter at det tidligere denne uken ble målt for høye bakterieverdier i vannet, viser analyse fra nye vannprøver at badevannkvaliteten på Myrdannen nå er tilbake til normalen.
lørdag 13. juni Rælingen kommune
Bading i Myrdammen frarådes
På grunn av høyt bakterieinnhold i badevannet, anmoder vi om å ikke bade inntil videre. Vi jobber med å få svar på nye vannprøver og håper at badevannet bedrer seg snart. Vi oppdaterer på Facebook og nettsidene når det er endringer.
torsdag 11. juni Rælingen kommune
Rehabilitering av veier på Øvre Aamodt
Kommunalteknikk skal rehabilitere vei og veilys på Øvre Aamodt. Dette gjelder veiene Aamodtterrassen, Hans Rustadsveg og Mor Smes veg. Rehabilitering av vann- og avløp er i sluttfasen. Arbeidet er planlagt og forankret i kommunens hovedplan for vei og
onsdag 10. juni Rælingen kommune
Covid19-dødsfall
En av våre innbyggere døde i dag på Ahus etter å ha blitt lagt inn med Covid19. - Jeg ønsker på vegne av kommunen å uttrykke min medfølelse med de pårørende. Innbyggeren var en eldre hjemmeboende person som har vært innlagt på Ahus i flere...
tirsdag 9. juni Rælingen kommune
Sivilforsvaret tester tyfonene 10. juni
Onsdag 10. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.
tirsdag 9. juni Rælingen kommune
Hva er viktig for deg? dagen 9. juni 2020
Hva er viktig for deg?-dagen er en mulighet til å stoppe opp og tenke litt over hvordan vi lytter, hvem vi lytter for og hva vi gjør med svarene vi får. I Rælingen tenker vi at dette er viktig for alle som jobber med mennesker.
tirsdag 9. juni Rælingen kommune
Utviklingen i antall arbeidsledige i Rælingen
- Tallet på arbeidsledige eksploderte i Rælingen etter koronautbruddet. Per 3. mars var det 202 helt ledige personer, noe som utgjorde 2 prosent av arbeidsstyrken. Tre uker senere var tallet 1301 personer, eller 13 prosent av arbeidsstyrken. Nye tall viser en solid nedgang i antallet helt ledige, men en...
torsdag 4. juni Rælingen kommune
Barnehagenes åpningstid utvides fra 8. juni
Rælingen kommune følger ny revidert veileder for smittevern fra Folkehelseinstiuttet og åpningstiden i kommuale barnehager utvides. De nye åpningstidene vil være kl. 07.30 - 16.30 fra 8. juni til og med 14. august 2020.
onsdag 3. juni Rælingen kommune
Ingen videre smitte ved Løvenstad skole
Karantenetid for elever er ferdig og det er ikke påvist flere smittetilfeller blant noen av de berørte. Elever og lærere kan komme tilbake til skolen fra 2. juni.
tirsdag 2. juni Rælingen kommune
Informasjon til foresatte i barnehager
Informasjonen i artikkelen her er sendt til foresatte i kommunale barnehager i Rælingen. Det gjelder revidert veileder for smittevern. I dag, 29.05, kommer ny revidert veileder (se lenke under). I Rælingen vil vi nå bruke tid sammen med barnehagelederne og kommuneoverlegen til å gå...
fredag 29. mai Rælingen kommune
Informasjon til foresatte i skolen i Rælingen
Informasjonen nedenfor er sendt til foresatte i skoler i Rælingen 29. mai. Det kommer i dag ny revidert veileder for smittevern i skole. I Rælingen vil vi nå bruke tid sammen med skolene og kommuneoverlegen til å gå gjennom veilederen og se på hvordan vi kan få til et...
fredag 29. mai Rælingen kommune
Oppdatering fra smittevernkontoret om testing og smittesporing i Rælingen
Testing og smittesporing er en svært viktig for å sikre en tryggest mulig gjenåpning av samfunnet. Vi må regne med at det vil være noe smitte også framover. Ved å teste for å finne smittede og spore om andre som kan være smittede utfra det så er målet...
fredag 29. mai Rælingen kommune
VIKEN

Ny smitteveileder kommer
Kunnskapsdepartementet varslet 27. mai 2020 at det kommer nye reviderte veiledere for smittevern i skoler og barnehager. Veilederne kommer i løpet av fredag 29. mai. Når veilederne foreligger vil disse bli gjennomgått av barnehager og skoler i samarbeid med kommuneoverlegen, og det planlegges...
torsdag 28. mai Rælingen kommune
Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Gangvei Borgensberget - Nyland
Planutvalget i Rælingen har i møte 25.05.2020, vedtatt at forslag til detaljreguleringsplan for Gangvei Borgensberget - Nyland skal legges ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 6. august 2020.
torsdag 28. mai Rælingen kommune
Badetemperatur på badeplassene
Badetemperaturen måles hver dag. Tallene oppdateres når vi måler endringer. Myrdammen Badetemperatur målt 14.07.2020: 18oC Åmotdammen Badetemperatur målt 14.07.2020: 16oC Det tas ukentlige vannprøver av badevannskvaliteten. Bli med ut i Rælingsmarka! Friluftsliv
onsdag 27. mai Rælingen kommune
Her kommer Fjerdingby skole
Kontraktsignering med HENT AS og Rælingen kommune ble gjort i skogkanten i tomten bak Rælingen rådhus tirsdag 26. mars 2020. Skolebygget har høye miljøambisjoner. På våre hjemmesider vil du kunne følge utviklingen av skolebygget som ventes ferdig i løpet av...
onsdag 27. mai Rælingen kommune
Vi er uten telefonforbindelse
Vår samarbeidspartner på telefoni har driftsproblemer. Ønsker du alikevel å komme i kontakt med oss, kan du gjøre dette via e-post på: servicetorget@ralingen.kommune.no så vil vi svare deg i løpet av morgendagen. Vi har dessverre ingen...
tirsdag 26. mai Rælingen kommune
Bli med ut i Rælingsmarka!
Stadig flere bruker naturen til rekreasjon - både til trening, og som et sted man kan finne ro og pusterom. Vi har fått være med en Rælingsfamilie på tur. Elin Rhonda Misund, Eirik N. Fotland og døtrene Tiril-Marie og Aurora Emilie bruker skogen aktivt, og trives i Rælingen...
mandag 25. mai Rælingen kommune
Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Orrevegen
Rælingen kommune starter opp rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Orrevegen i uke 22.
mandag 25. mai Rælingen kommune
Påvist Covid19 hos elev ved Løvenstad skole
mandag 25. mai Rælingen kommune
Ny skole i Fjerdingby krets
Sak om oppstart barneskole i Fjerdingby krets er det største byggeprosjektet Rælingen kommune har igangsatt Her kan du lese mer om saken kommunestyret behandlet i kommunestyremøtet tirsdag19. mai . Nederst i artikkelen ser du hele saksfremlegget. Der finner du også saksprotokoll med...
onsdag 20. mai Rælingen kommune
Planlegger du sankthansbål?
I år er fristen for å søke/melde om sankthansbål fredag 5. juni klokka 8. Kommer søknaden/meldingen til oss etter fristen, vil den ikke bli behandlet. Hvis du får godkjenning, må bålet være ferdig oppsatt og klart for inspeksjon innen torsdag 18. juni klokka 8.
onsdag 20. mai Rælingen kommune
Dette kan NAV gjøre for deg som arbeidsgiver
onsdag 20. mai Rælingen kommune
Kommunestyremøte tirsdag 19. mai kl. 18.00
Nye Fjerdingby skole - oppstart gjenomomføringsfase, Reguleringsplan Brudalen inkludert Fjerdingbydammen, Avgift for parkering og lading, Folkehelseoversikt mars 2020, Revidering av retningslinjer for kulturtilsudd, Kompetanseplan for kommunale barnehager og Nedklassering gang og sykkelvei Nordbyvegen og...
mandag 18. mai Rælingen kommune
Ny skole Fjerdingby krets
Sak om oppstart barneskole i Fjerdingby krets er det største byggeprosjektet Rælingen kommune har igangsatt Her kan du lese mer om saken kommunestyret behandlet i kommunestyremøtet tirsdag19. mai . Nederst i artikkelen ser du hele saksfremlegget. Der finner du også saksprotokoll med...
mandag 18. mai Rælingen kommune
17. mai-arrangementene - se opptak
mandag 18. mai Rælingen kommune
Tale fra ordfører Ståle Grøtte til barna i Rælingen 17. mai
søndag 17. mai Rælingen kommune
17-Mai-stream
Her ligger hele streamen fra 17. mai. Det er en del pauser mellom arrangementene, men du kan spole deg frem og tilbake for å finne det du er interessert i. 
fredag 15. mai Rælingen kommune
Helsestasjon for ungdom 13 - 23 år
Vi har ikke drop-in, men ta kontakt på telefon/sms for samtale eller ønske om avtale på HFU: Telefon 481 67 516 onsdager kl 12.15 - 18.00
onsdag 13. mai Rælingen kommune
Ny skole Fjerdingby krets behandles 19. mai
onsdag 13. mai Rælingen kommune
Kunngjøring valg av meddommere
Personene på vedlagte liste er innstilt som kandidater til verv som meddommere i Nedre Romerike tingrett, lagrettemedlemmer/meddommere til Eidsivating lagmannsrett, Jordskiftedommere og skjønnsmenn for perioden 2021-2024. Endelig valg foretas av kommunestyret i møte 19.05.2020
onsdag 13. mai Rælingen kommune
Vårryddeaksjonen 2020 i uke 20
Tiden er inne for å rydde i nærmiljøet før 17. mai. Fjern papir, rask og rusk i nærmiljø, langs kommunale veier og gater. Borettslag, velforeninger, barnehager og skoler oppfordres til å gjøre en jobb i sitt nærmiljø.
onsdag 13. mai Rælingen kommune
Handlingsplan 2019-2023 Råd for mennesker med nedsatt funksjonevne i Rælingen kommune
Planen omhandler hva rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er. Hvordan rådet kan medvirke, Rådets overordnede mål og en arbeidsplan for perioden 2019-2023 Planen kan du lese ved å trykke her
onsdag 13. mai Rælingen kommune
5 DAGER til 17. MAI - se programmet
tirsdag 12. mai Rælingen kommune
6 dager til 17. mai - se programmet
mandag 11. mai Rælingen kommune
7 dager til 17. mai
søndag 10. mai Rælingen kommune
9 dager til 17. mai
fredag 8. mai Rælingen kommune
VIKEN

Markering av veterandagen 8. mai 2020
Det er i år 75 år siden krigens slutt og vi markerer i dag både frigjøringen og våre militære veteraner. I Rælingen ble dagen markert ved bautaen til minne om Knut Thorstensen, der ordfører Ståle Grøtte holdt en tale og la ned krans. Ordførerens...
fredag 8. mai Rælingen kommune
Informasjon om åpning av skolene fra uke 20
Her er informasjon til foresatte om åpning av skolene.
fredag 8. mai Rælingen kommune
Informasjon om covid19-smitte Rud skole
To ansatte og 14 elever ble tirsdag 5.mari 2020 satt i karantene etter at en ansatt ved Rud skole testet positivt for Covid19. En av elevene har også testet positivt. Siden eleven var på skolen mandag og tirsdag denne uken, og en ikke kan utelukke at eleven var smittsom da, har smittevernkontoret utvidet...
torsdag 7. mai Rælingen kommune
Personbil har kjørt i husvegg
Ulykken skjedde i Fjerdingby i Viken onsdag ettermiddag.
onsdag 6. mai TV 2
Informasjon fra kontoret for miljørettet helsevern
Arbeidet med miljørettet helsevern forvaltes av kommuneoverlege og helsesykepleier, og er en oppgave delegert fra kommunestyret.
onsdag 6. mai Rælingen kommune
Rælingen kommune flagger for sykepleiere og jordmødre den 12. mai ved Fjerdingby Helsetun og på Løvenstadtunet
WHO har vedtatt at 2020 skal være den internasjonale sykepleier- og jordmor-året i forhold til å nå målet «Helse for alle» innen 2030 som er en del av FNs bærekraftsmål.
onsdag 6. mai Rælingen kommune
Stolpejakten i Rælingen
Stolpejakten er et gratis aktivitetstilbud for alle, uansett aktivitetsnivå, og går ut på å finne stolper plassert i kommunen.  40 stolper er plassert ut i 2020, finner du alle?
tirsdag 5. mai Rælingen kommune
En ansatt ved Rud skole har fått påvist Covid-19
Elever og ansatte som har vært i nærkontakt blir satt i karantene etter beskjed fra smittevernkontoret i Rælingen. Smittevernkontoret har allerede oversikt over hvem som er berørt, og disse er kontaktet nå i ettermiddag. De som ikke er berørt skal møte på skolen som...
tirsdag 5. mai Rælingen kommune
Rammer og rutiner for fjernundervisning i Rælingen kommune våren 2020
Se hvordan vi jobber med fjernundervisning til elevene.
tirsdag 5. mai Rælingen kommune
Utvidet testing for korona/covid-19 i Rælingen
Vi tester for korona/covid-19 på rådhuset i Rælingen. Per i dag er det få som har symptomer på luftveisinfeksjoner og testes, og så langt er det få positive prøver. Testkriteriene er endret og det åpnes nå for testing av flere som har symptomer. Vi vil
torsdag 30. april Rælingen kommune
Ravinen skal bygges i Fjerdingby sentrum
Kommunestyret vedtok mandag 27. april 2020 å starte byggingen av Ravinen familie- og kultursenter. Det er en viktig beslutning for sentrumsutviklingen og for en aktiv møteplass for Rælingen kommunes innbyggere og besøkende. Byggestart ventes til
torsdag 30. april Rælingen kommune
Opptak og protokoll fra kommunestyrets møte 27.04.2020
Kommunestyremøtet ble avholdt som et webinar. Vi ønsker å gi de som ønsker, en mulighet til å høre behandlingen av sakene i ettertid mulighet til det. På grunn av filstørrelse har vi måttet dele møtet opp i mindre sekvenser. Under følger...
onsdag 29. april Rælingen kommune
Gjenvinningstasjoner åpner
Fra denne uken åpner gjenvinningsstasjonene i Lørenskog, Sørum og Aurskog-Høland. Fra 6. mai er alle gjenvinningsstasjoner åpne, melder ROAF. Ettersom det er stor pågang og ROAF opprettholder helsemyndighetenes krav til avstand og grupper, vil det kunne være køer...
mandag 27. april Rælingen kommune
Ramadan og koronaviruset
Dette er råd som kommer fra Folkehelseinstituttet og Islams Råd Norge om ramadan og hvordan du skal forholde deg til smittevernreglene også under ramadan.
fredag 24. april Rælingen kommune
Informasjon til foresatte før åpning av 1.- 4. trinn og SFO ved skolene 27. april
Her kan du se informasjonen som sendes til foresatte. Foresatte vil også få informasjon fra nærskolen om oppstart, rammer og nye rutiner før skolen starter mandag 27. april 2020.
onsdag 22. april Rælingen kommune
Myrdammenvegen rehabiliteres
Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med veien.
onsdag 22. april Rælingen kommune
Kommunestyremøte 27. april
Møtet arrangeres denne gang som fjernmøte for hensyn til smittevern, mandag 27. april kl. 18.00. I tillegg til flere saker relatert til koronapandemien, skal det behandles sak om forslag til ny kommunal planstrategi. Gjennomføring av byggeprosjekt Ravinen familie- og kultursenter er også...
tirsdag 21. april Rælingen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RÆLINGEN

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL