Radøy
Kurs for pårørande til demente
Demens rammar stadig fleire - noko som kan snu opp-ned på kvardagen også for dei pårørande. I haust blir det gjennomført pårørandekurs på Manger for å gje meir kunnskap og forståing.
fredag 14:25 Radøy kommune
Kurs i endring av livsstil for å meistra eiga helse
Dette er eit godt tilbod til deg som har eller står i fare for å utvikla livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.
torsdag 15:00 Radøy kommune
Haustmøte om vilt og forvaltning
Det er igjen klart for det årlege haustmøte om vilt og forvaltning – eit høgdepunkt for jaktfolk og andre interesserte. Haustmøtet vert halde onsdag 23. august i kommunestyresalen på Manger.
tirsdag 14:50 Radøy kommune
Telefonen stengd på rådhuset
På grunn av oppretting av tekniske feil på anlegget vil telefonen på rådhuset vera ute av drift i ein ti minuttars periode frå kl. 11.40 i dag, tysdag. Telefonen vil i denne perioden vera stengd både for inn- og utgåande samtalar.
tirsdag 11:36 Radøy kommune
Nye reglar om elevane sitt skulemiljø
Elevar som ikkje har eit godt og trygt skulemiljø skal få rask hjelp. Dersom skulen ikkje følgjer opp ei melding innan ei veke, kan elevar og føresette ta direkte kontakt med Fylkesmannen. Regelverket for skulemiljøet til elevane er skildra i kapittel 9A i Opplæringslova. Dei...
torsdag 10. august Radøy kommune
Kulturprisen 2017
Radøy kommune deler kvar ut kulturpris til einskildpersonar, grupper, organisasjonar og lokale institusjonar for aktivt, frivillig kulturarbeid over lang tid. Profesjonelle kulturarbeidarar som driv kulturverksemd på nasjonalt nivå, eller som gjennom særs gode einskildprestasjonar har...
onsdag 9. august Radøy kommune
Vel møtt til skule og barnehage
Det er klart for nytt skule- og barnehageår. Barnehagane opnar dørene onsdag 16. august, medan første skuledag er torsdag 17. august. Barnehagane i Radøy ønskjer velkomen alle nye barnehageborn og deira føresette, og til alle «gamle» barnehageborn og...
tirsdag 8. august Radøy kommune
Førehandsrøysting i Radøy
Veljarar heimehøyrande i kommunen eller veljarar frå ein annan kommune kan førehandsrøysta i Radøy. På valdagen er det berre mogleg å røyste i den kommunen du er manntalsført i.
tirsdag 8. august Radøy kommune
HORDALAND

Radøy kommune sitt kulturminnefond har søknadsfrist 1. september
Radøy kommune sitt kulturminnefond skal nyttast til å ta vare på verdifulle og verneverdige bygningar, kulturmiljø og andre typar kulturminne i Radøy kommune. Ynskjer du å søkja midlar frå fondet, må du gjera det innan 1. september.
fredag 4. august Radøy kommune
Reiser tilbake i tid kvar søndag
Bogatunet har for første gong faste organiserte opningar denne sommaren, og søndag nytta fleire finværet til å reisa tilbake i tid.
tirsdag 25. juli Strilen
Politiet meiner bande står bak båtmotortjuveri
Tre austeuropearar i 30-åra er tiltalt for å ha stole åtte båtmotorar på Radøy, i Austrheim og på Askøy.
tirsdag 25. juli $ Avisa Nordhordland
Politiet: – Mobilspor feller dem
Tre østeuropeere i 30-årene er tiltalt for å ha stjålet åtte båtmotorer på Radøy, i Austrheim og på Askøy.
tirsdag 25. juli $ Bergensavisen
Får ikkje lenger bruke næringsbygg til hyblar
Sidan 2005 har RadøyGruppen fått lov til å bruke sine gamle kontorlokale på Olsvollstranda til hyblar. No seier kommunen og Fylkesmannen stopp.
søndag 23. juli $ Avisa Nordhordland
Driv framtidsretta med robotfjøs
– Me måtte anten gje oss eller byrja på nytt, seier Morten Christensen. No har dei 133 dyr og ny fjøs på Vågenes.
fredag 21. juli Strilen
Heilt topp med Ung jobb
- Heilt supert å få jobba og tena pengar. Det kjem godt med, seier Helene Madsen Taule, Maria Eikeseth Odland og Amanda Eikeseth Odland, tre av ungdomane som har fått arbeidsoppdrag gjennom Ung jobb i sommar.
fredag 21. juli Radøy kommune
Stengt på byggesak i veke 30
På grunn av ferieavvikling har byggesaksavdelinga stengt i veke 30. Til vanleg er det open publikumsdag på byggesak om torsdagane, men torsdagen i denne veka vil det ikkje vera nokon tilgjengeleg på avdelinga.
fredag 21. juli Radøy kommune
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
Fridykkar tok breiflabb-beist på 28 kilo
– Eg svømte rett på han, og fekk opp harpunen som i refleks.
tirsdag 18. juli Strilen
God vasskvalitet på badeplassane – med eitt unntak
Vasskvaliteten ved badeplassane er god – med eitt unntak. Miljøretta helsevern si andre prøvetaking av badeplassar i Nordhordland og Gulen har avdekka at vasskvaliteten er mindre god i Kuvågen i Radøy.
tirsdag 18. juli Radøy kommune
Har «historisk» sommarjobb der oldefaren vaks opp
Oldefar hans var den siste som budde her. Denne sommaren er Emil Andre Bauge ein av dei unge guidane på det søndagsopne tunet.
tirsdag 18. juli $ Avisa Nordhordland
Står du i manntalet?
Det er Storting- og Sametingsval måndag 11.september 2017. Du må stå i manntalet om du skal kunna røysta ved vala. Du kan kontrollera om du står i manntalet for din kommune. Manntalslistene er lagt ut på rådhuset og på biblioteket.
mandag 17. juli Radøy kommune
Har stengt legekontoret denne veka
Radøy legekontor er stengt denne veka.
mandag 17. juli Avisa Nordhordland
Får ikkje lov til å satse fullt
Idear og initiativ renn over hos dei nye eigarane på Brattetaule gard på Radøy. Spørsmålet er om dei kan innfri kommunen sine krav.
lørdag 15. juli $ Avisa Nordhordland
Radøy legesenter stengt veke 29
Start
fredag 14. juli Radøy kommune
I fjor campa dei i buss – i år kjøpte dei campingvogn
GLOPPEN: – Her inne kan vi ta oss ein liten siesta om vi treng, seier Hanne Angelskår.
fredag 14. juli $ Avisa Nordhordland
Betre planlegging - og raskare politikarar
fredag 14. juli Strilen
Stor aktivitet i sommercampen
Sommercampen for ungdom er godt i gang på Radøy, med mange aktivitetar for dei som skal opp i 8. klassingar og opp til 19 år.
torsdag 13. juli Radøy kommune
HORDALAND

Då Isak og Noah arrangerte turnering blei halve skulen hekta
Då friminutta byrja å bli kjedelege, fann elleveåringane ei løysing som gjorde over halve skulen hekta på sjakk.
onsdag 12. juli Avisa Nordhordland
Joggande politimann sniffa seg fram til hasjplantasje
– Me visste ingenting på førehand. Det var den velfungerande nasen til politimannen som sette oss på saka.
onsdag 12. juli Strilen
– Vegprosjekt må planleggast betre
Leiar for Nordhordlandspakken, Radøy-ordførar Jon Askeland, etterlyser grundigare planlegging av vegprosjekt.
tirsdag 11. juli Strilen
Politimann på joggetur snusa seg fram til hasjplantasje
Ein politimann på joggetur på Radøy fekk tilfeldigvis ferten av ein hasjplantasje med 150–200 plantar.
tirsdag 11. juli $ Avisa Nordhordland
Blå stolar har inntatt Manger sentrum
Mange blå stolar er plasserte i Manger sentrum i området ved rådhuset og gamle Prestegarden. Stolane er blitt ein «snakkis». Kva gjer dei der?
mandag 10. juli Avisa Nordhordland
Fysioterapien stengd denne veka - legekontoret stengd neste veke
Fysioterapi-tenesta på Helsehuset er stengd denne veka (veke 28). Legesenteret vil vera stengd i veke 29. Ved akutt sjukdom eller skade - kontakt Nordhordland legevakt på tlf 116117. Om det står om liv - ring 113.
mandag 10. juli Radøy kommune
Tittelforsvararane enda på fjerdeplass
Manger Musikklag vart nummer fire i VM for brassband i helga. Korpset har hatt ei flott, men intens veke med øving, konsertar og konkurransar i Nederland.
mandag 10. juli $ Avisa Nordhordland
Slik gjekk det med tittelforsvarar Manger i VM
På førehand hadde Manger Musikklag håpa å gjenta suksessen frå 2013 som regjerande verdsmeister i brass. Søndag kveld kom årets resultat.
søndag 9. juli Strilen
Blå stolar har inntatt Manger sentrumn
Mange blå stolar er plassert i Manger sentrum i området ved rådhuset og gamle Prestegarden. Stolane er blitt ein «snakkis». Kva gjer dei der?
lørdag 8. juli Radøy kommune
Teikn ditt forslag til kommunevåpen
Strilen inviterer alle leserane til å laga utkast til kommunevåpen for nye Alver kommune: Her får du grunnlaget du treng for å teikna - og vinna førstepremien.
fredag 7. juli Strilen
Radøy fornyar barnehagane
Nybygg på Bø skal saman med kjøp av den gamle sjukeheimen på Manger sikra plass til dei yngste radværingane.
fredag 7. juli Strilen
Sjekk kva eigedommar som blei selde i juni, og kva folk betalte for dei
Her får du oversikt over alle eigedommane som blei selde i Nordhordland i juni. Klikk deg inn på kvar kommune, og sjå kva eigedommane gjekk for, kven som selde dei, og kven som kjøpte dei.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Radøy
Listveitvegen 160 (Gnr 26, bnr 22) er solgt for kr 350.000 fra Arne Johan Haugland til Wenche Follesø og Bjarte Jensen (29.05.2017) …
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Tilbyr eitt av desse som nytt kommunevåpen for Alver
Designar har kontakta Lindås, Radøy og Meland med eige forslag til kommunevåpen for nye Alver kommune.
torsdag 6. juli Strilen
Får pengar til sentrumsutvikling
Tre lokale kommunar får fylkeskommunal støtte til forbetring av sentrumsområda sine.
torsdag 6. juli Strilen
Veterinærvakt i Nordhordland
Det er inngått avtale med tre veterinærar som deler på vakta i Nordhordland. Vakttenesta gjeld for akutt sjuke dyr alle dagar frå kl.16.00 til kl.08.00 dagen etter, i helgene og bevegelege heilagdagar.
torsdag 6. juli Radøy kommune
Dei krev omkamp om Nordhordlandspakken: – Ikkje aktuelt, svarar styreleiaren i pakken
– Ingen veit kva Nordhordlandspakken inneheld, per i dag. Det meiner Morten Klementsen frå Bygdelista Folkeviljen i Meland. – Politikarane har vore med på…
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Frå sjø til sjølvopplevde forteljingar
Rolf M. Jacobsen har lenge hatt ein tanke om å skriva bok. No er «Kysset i Maracaibo» ferdig, og har kome i bokhandelen.
onsdag 5. juli Strilen
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
HORDALAND

Nye gebyrsatsar for teknisk sektor og landbruk
Frå 1. juli er det innført nye satsar for gebyr- og eigenbetaling for tenester knytt til teknisk forvaltning i Radøy kommune. På denne lenka finn du forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste 2017
onsdag 5. juli Radøy kommune
RadøyGruppen har tapt 26 millionar kroner på to år
Raude tal frå 2015 heldt fram i 2016, viser rekneskapen til RadøyGruppen AS. Dagleg leiar, Lasse Ståløy, håpar 2017 vil gje balanse i budsjettet.
onsdag 5. juli $ Avisa Nordhordland
Carrol har reist til Sletta med fleire tusen norskamerikanarar
– Historia om Vestnorsk Utvandringssenter er rett og slett fantastisk. Det går stor respekt av den jobben som er gjort med å reisa dette anlegget.
mandag 3. juli $ Avisa Nordhordland
Dugnadsinnsatsen for senteret blei heidra: Oddmund blei utropt som dugnadsgeneral
Utvandringssenteret feira 20 år i helga. Der vart det gjort ære på dei mange som har jobba dugnad for senteret.
mandag 3. juli $ Avisa Nordhordland
Innbrot i hytte på Radøy
Hytta har stått tom sidan pinse, og politiet har ingen mistenkte i saka.
mandag 3. juli $ Avisa Nordhordland
Bildespesial: Livet på prærien på Sletta
I helga feira Vestnorsk utvandringssenter på Radøy 20 år. Då var det tid for ettertanke, og sjølvsagt pil og boge.
søndag 2. juli $ Avisa Nordhordland
Lindås samarbeider berre med vennene
Rådmannen ville etablera eit interkommunalt byggetilsyn med heile regionen.
søndag 2. juli Strilen
Rota rundt i hytte og naust
På Radøy vart det laurdag oppdaga innbrot i ei hytte.
søndag 2. juli Strilen
Gründeren bak Plastinvent: – Døy med minne, ikkje draumar
Rolf Jacobsen dreiv Plast-invent i 20 år før han pensjonerte seg, men hadde endå masse ugjort. No har han skrive bok om livet som sjømann, gründer og reiseglad pensjonist.
lørdag 1. juli $ Avisa Nordhordland
Marco inspirerte i stor stil
- Du har mange val kvar dag, sa Marco Elsafadi til ei lydhøyr forsamling av flyktningar og innfødde i eit svært inspirerande føredrag på rådhuset på Manger denne veka.
fredag 30. juni Radøy kommune
Skal gi Hareide gode råd på fulltid
Emil André Erstad har fått jobb som Knut Arild Hareide sin rådgivar på Stortinget.
fredag 30. juni Strilen
Magne fekk tidenes bursdagspresang
Magne Vaktskjold Hamre kjem aldri til å gløyma åtteårsdagen sin. Klikk på bildet og sjå bildeserie frå Brann-feberen på Grønålen stadion.
torsdag 29. juni Strilen
No startar arbeidet
torsdag 29. juni Strilen
Lokal forskrift om rett til sjukheimsplass
Radøy kommune har fått på plass ei lokal forskrift om retten til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstilsyn.
onsdag 28. juni Radøy kommune
Skal du vera på Radøy i sommar?
Me har laga ei oversikt over ein del attraksjonar og aktivitetar.
onsdag 28. juni Radøy kommune
Høyring planprogram kommunedelplan helse og omsorg
I samsvar med planstrategi har Radøy kommune starta opp arbeidet med å utarbeida kommuneplan for helse og omsorg. Planprogrammet skal liggja til grunn for utarbeiding av planforslag kommunedelplan helse og omsorg.
tirsdag 27. juni Radøy kommune
Utvandringsfestival, vikingdag, fiskefestival, og folkefest på Mo
Har du ingen planar for helga? Her er litt av det som skjer.
tirsdag 27. juni Strilen
Meir asfalt på fylkesvegen
Det blir meir asfaltering på fylkesvegen over Radøy enn først planlagt.
mandag 26. juni Radøy kommune
Manger blei nummer 5
Tertnes og Manger har dominert 1. divisjon for skulekorps. I år nådde ingen av dei heilt opp.
lørdag 24. juni Strilen
HORDALAND

Radøy/Manger tar ferie i toppen
Etter 7-1 sigeren over Hasunds Hund har opprykkplasserte Radøy/Manger skaffa seg ei god luke til laga bak på tabellen.
lørdag 24. juni Strilen
Døra truleg lukka for omkamp om namn
Mykje tyder på at motstandarane av Alver som kommunenamn kan gje opp kampen om å få saka behandla på nytt.
fredag 23. juni Strilen
Sa ja i Tjorehagen
Silje Ottesen Nesse og Håvard Trygve Stevnebø hadde open himmel over seg og ei grøn ramme rundt seg då dei sa ja til kvarandre. Under ser du den romantiske videoen der brura finn sin mann til vakker song.
fredag 23. juni Strilen
Kreftkoordinator i Radøy kommune
Har du eller ein av dine næraste fått ein kreftdiagnose? Då kan det vere godt å få hjelp til informasjon, råd og rettleiing om diagnose, behandling, rehabilitering og lindring. Anne-Britt Hauge er kreftkoordinator for Lindås, Meland, Radøy, Fedje og Modalen, og er til...
fredag 23. juni Radøy kommune
– Med Alver kan folk retta ryggen
Claus Sellevoll var tidleg ute med å fronta Alver som kommunenamn. Han meiner namnet kan bli viktig for identiten i nyekommunen.
fredag 23. juni Strilen
Velkomen til Bogatunet i sommar!
Bogatunet opnar dørene kvar søndag i sommar frå 12.00-15.00 og byr på mange spennande aktivitetar. -Ta sommargjestane på tur til Bogatunet, seier ordførar Jon Askeland i ein begeistra kommentar til opplegget for Bogatunet i sommar.
fredag 23. juni Radøy kommune
Bogatunet byr på spennande historie i sommar
Bogatunet på Radøy opnar dørene kvar søndag i sommar, og byr på mange spennande aktivitetar.
fredag 23. juni Strilen
– Spennande å få med seg
Kirsten Ånneland og Ingvar Myking var publikum på møtet. Dei fekk eit godt inntrykk av politikarane.
torsdag 22. juni Strilen
Namnet vert Alver!
Namnet på den nye kommunen er no samrøystes vedteke i alle dei tre kommunestyra.
torsdag 22. juni Strilen
Innbrot på skulen
Nokon har brote seg inn på barneskulen på Manger.
torsdag 22. juni Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RADØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL