Radøy
"Naturens verden" frå Radøy søndag
Programmet 'Naturens verden' sender komande søndag morgon frå Solendfjellet på Radøy. Temaet for programmet er Nordhordland som menneske- og bisofæreområde. NRK P1 radio søndag kl 0803.
fredag 08:26 Radøy kommune
Fiberutbygginga snart ferdig
Storparten av fiberutbygginga på Radøy er ferdig. Telenor/Canal Digital Kabel rapporterer om stort engasjement og stor pågang rundt den pågåande fiberutbygginga i både Radøy og Austrheim.
torsdag 13:46 Radøy kommune
Bli med på eldrefest
Eldrerådet i Radøy inviterer til eldredags-fest på Smiths møte- og selskapslokale søndag 1. oktober kl. 15.00. Frist for påmelding er 25. september.
onsdag 12:25 Radøy kommune
Born som pårørande
Radøy kommune har utarbeida eiga prosedyre for born som pårørande.
onsdag 10:57 Radøy kommune
Haustferieaktivitetar for born og unge
Radøy kommune arrangerer i haustferieaktivitetar for born og ungdomar fødd mellom 1998 og 2008, og open hall og kino for alle!
onsdag 10:38 Radøy kommune
Nynorskdagane i Radøy
26.-30. september står nynorsken i sentrum i Radøy kommune. I løpet av desse dagane er det ei rekkje arrangement som rettar seg mot barnehagar, skular, tilsette og innbyggjarar i kommunen. Me håpar du vil ta del i nynorskdagane!
tirsdag 12:30 Radøy kommune
Bosset vert henta trass i konkurs
RenoNorden AS, selskapet som har bosstømminga i Nordhordland, melde i går at selskapet er opna konkurs. Bosset vert henta som normalt i dag, trass i konkursen.
tirsdag 09:08 Radøy kommune
Ønskjer du å forstå tenåringen din betre?
Kommunepsykologen i Radøy ønskjer velkomen til rettleiingskurs for tenåringsforeldre! TUNING IN TO TEENS er eit forskningsbasert kurs der du som forelder lærer å støtte tenåringen din gjennom det som kan vere ei utfordrande ungdomstid.
fredag 15. september Radøy kommune
HORDALAND

Kommunestyremøte med spørjetime
Det er møte i Radøy kommunestyre torsdag 21. september. Det er spørjetime før møtet tar til. For utfyllande svar må spørsmål vera på rådhuset seinast 48 timar før spørjetimen tar til. Siste frist for å melda inn...
torsdag 14. september Radøy kommune
Valresultatet i Radøy
81,2 % av radværingane nytta røysteretten ved stortingsvalet. No er 99,8 % av stemmene i Radøy talde opp. Sjå valresultatet på Valdirektoratet si nettside.
tirsdag 12. september Radøy kommune
Røysta på valdagen
Valdagen for Stortingsvalget 2017 er måndag 11. september.
søndag 10. september Radøy kommune
Kulturminneplanen på høyring
I formannskapsmøte 7. september vart det vedtatt å leggja kulturminneplan for Radøy kommune 2017-2027 ut på høyring og offentleg ettersyn i seks veker, i tråd med prosessreglane i plan- og bygningslova. Frist for å koma med innspel er sett til 22. oktober.
fredag 8. september Radøy kommune
Vil du delta på nattcup i volleyball i Radøyhallen?
​Klubbstyret i Radøy ungdomsklubb inviterer til nattcup i volleyball for 8. klasse og opp til 110 år fredag 15. september.
onsdag 6. september Radøy kommune
Kveldsope for førehands-veljarar
Frå tysdag til og med fredag kan du førehandsrøysta på rådhuset på Manger også på kveldstid. Sørvistorget er ope for røysting fram til kl. 19.00 desse dagane.
tirsdag 5. september Radøy kommune
Rådhuset utan straum
Rådhuset er utan straum grunna vedlikehaldsarbeid. Me veit ikkje når den kjem attende. Førebels har me straum til telefonnar og bærbare PC-ar slik at ein kan nå oss på telefon og førehandstemma, men me risikerer å gå to for batteristraum om kort tid, om ikkje...
mandag 4. september Radøy kommune
Feil på journalsystemet til Radøy legesenter
Torsdag 31.08.17 blei journalsystemet til Radøy legesenter oppdatert. Dette medførte dessverre ein uforutsett feil.
lørdag 2. september Radøy kommune
Klart for bading
Etter ein regntung sommar som ikkje har freista til bading i sjø og vatn, kan badefolket sjå fram til at bassenga i Radøyhallen opnar etter ferien. Første dag med offentleg bading er tysdag 5. september. Radøy kommune tilbyr også no gratis bading til elevar i 1. klasse saman...
tirsdag 29. august Radøy kommune
Radøy legesenter stengt torsdag 31. august
Radøy legesenter er stengt torsdag 31. august. Ved akutt sjukdom eller skade, ring 116117. Dersom det hastar og står om liv, ring 113.
mandag 28. august Radøy kommune
Tilskot til integrering- og inkluderingstiltak
Lag og organisasjonar kan søkje om midlar til inkluderings- og integreringstiltak i Radøy kommune.Tilskotsordninga har som føremål å stimulere til deltaking i kultur- og fritidsaktiviteter for menneske med særskilte behov, samt for flyktningar og innvandrarar, som har behov for...
mandag 21. august Radøy kommune
Kurs for pårørande til demente
Demens rammar stadig fleire - noko som kan snu opp-ned på kvardagen også for dei pårørande. I haust blir det gjennomført pårørandekurs på Manger for å gje meir kunnskap og forståing.
fredag 18. august Radøy kommune
Kurs i endring av livsstil for å meistra eiga helse
Dette er eit godt tilbod til deg som har eller står i fare for å utvikla livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.
torsdag 17. august Radøy kommune
Haustmøte om vilt og forvaltning
Det er igjen klart for det årlege haustmøte om vilt og forvaltning – eit høgdepunkt for jaktfolk og andre interesserte. Haustmøtet vert halde onsdag 23. august i kommunestyresalen på Manger.
tirsdag 15. august Radøy kommune
Telefonen stengd på rådhuset
På grunn av oppretting av tekniske feil på anlegget vil telefonen på rådhuset vera ute av drift i ein ti minuttars periode frå kl. 11.40 i dag, tysdag. Telefonen vil i denne perioden vera stengd både for inn- og utgåande samtalar.
tirsdag 15. august Radøy kommune
Nye reglar om elevane sitt skulemiljø
Elevar som ikkje har eit godt og trygt skulemiljø skal få rask hjelp. Dersom skulen ikkje følgjer opp ei melding innan ei veke, kan elevar og føresette ta direkte kontakt med Fylkesmannen. Regelverket for skulemiljøet til elevane er skildra i kapittel 9A i Opplæringslova. Dei...
torsdag 10. august Radøy kommune
Kulturprisen 2017
Radøy kommune deler kvar ut kulturpris til einskildpersonar, grupper, organisasjonar og lokale institusjonar for aktivt, frivillig kulturarbeid over lang tid. Profesjonelle kulturarbeidarar som driv kulturverksemd på nasjonalt nivå, eller som gjennom særs gode einskildprestasjonar har...
onsdag 9. august Radøy kommune
Vel møtt til skule og barnehage
Det er klart for nytt skule- og barnehageår. Barnehagane opnar dørene onsdag 16. august, medan første skuledag er torsdag 17. august. Barnehagane i Radøy ønskjer velkomen alle nye barnehageborn og deira føresette, og til alle «gamle» barnehageborn og...
tirsdag 8. august Radøy kommune
Førehandsrøysting i Radøy
Veljarar heimehøyrande i kommunen eller veljarar frå ein annan kommune kan førehandsrøysta i Radøy. På valdagen er det berre mogleg å røyste i den kommunen du er manntalsført i.
tirsdag 8. august Radøy kommune
HORDALAND

Radøy kommune sitt kulturminnefond har søknadsfrist 1. september
Radøy kommune sitt kulturminnefond skal nyttast til å ta vare på verdifulle og verneverdige bygningar, kulturmiljø og andre typar kulturminne i Radøy kommune. Ynskjer du å søkja midlar frå fondet, må du gjera det innan 1. september.
fredag 4. august Radøy kommune
Reiser tilbake i tid kvar søndag
Bogatunet har for første gong faste organiserte opningar denne sommaren, og søndag nytta fleire finværet til å reisa tilbake i tid.
tirsdag 25. juli Strilen
Politiet meiner bande står bak båtmotortjuveri
Tre austeuropearar i 30-åra er tiltalt for å ha stole åtte båtmotorar på Radøy, i Austrheim og på Askøy.
tirsdag 25. juli $ Avisa Nordhordland
Politiet: – Mobilspor feller dem
Tre østeuropeere i 30-årene er tiltalt for å ha stjålet åtte båtmotorer på Radøy, i Austrheim og på Askøy.
tirsdag 25. juli $ Bergensavisen
Får ikkje lenger bruke næringsbygg til hyblar
Sidan 2005 har RadøyGruppen fått lov til å bruke sine gamle kontorlokale på Olsvollstranda til hyblar. No seier kommunen og Fylkesmannen stopp.
søndag 23. juli $ Avisa Nordhordland
Driv framtidsretta med robotfjøs
– Me måtte anten gje oss eller byrja på nytt, seier Morten Christensen. No har dei 133 dyr og ny fjøs på Vågenes.
fredag 21. juli Strilen
Heilt topp med Ung jobb
- Heilt supert å få jobba og tena pengar. Det kjem godt med, seier Helene Madsen Taule, Maria Eikeseth Odland og Amanda Eikeseth Odland, tre av ungdomane som har fått arbeidsoppdrag gjennom Ung jobb i sommar.
fredag 21. juli Radøy kommune
Stengt på byggesak i veke 30
På grunn av ferieavvikling har byggesaksavdelinga stengt i veke 30. Til vanleg er det open publikumsdag på byggesak om torsdagane, men torsdagen i denne veka vil det ikkje vera nokon tilgjengeleg på avdelinga.
fredag 21. juli Radøy kommune
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
Fridykkar tok breiflabb-beist på 28 kilo
– Eg svømte rett på han, og fekk opp harpunen som i refleks.
tirsdag 18. juli Strilen
God vasskvalitet på badeplassane – med eitt unntak
Vasskvaliteten ved badeplassane er god – med eitt unntak. Miljøretta helsevern si andre prøvetaking av badeplassar i Nordhordland og Gulen har avdekka at vasskvaliteten er mindre god i Kuvågen i Radøy.
tirsdag 18. juli Radøy kommune
Har «historisk» sommarjobb der oldefaren vaks opp
Oldefar hans var den siste som budde her. Denne sommaren er Emil Andre Bauge ein av dei unge guidane på det søndagsopne tunet.
tirsdag 18. juli $ Avisa Nordhordland
Står du i manntalet?
Det er Storting- og Sametingsval måndag 11.september 2017. Du må stå i manntalet om du skal kunna røysta ved vala. Du kan kontrollera om du står i manntalet for din kommune. Manntalslistene er lagt ut på rådhuset og på biblioteket.
mandag 17. juli Radøy kommune
Har stengt legekontoret denne veka
Radøy legekontor er stengt denne veka.
mandag 17. juli Avisa Nordhordland
Får ikkje lov til å satse fullt
Idear og initiativ renn over hos dei nye eigarane på Brattetaule gard på Radøy. Spørsmålet er om dei kan innfri kommunen sine krav.
lørdag 15. juli $ Avisa Nordhordland
Radøy legesenter stengt veke 29
Start
fredag 14. juli Radøy kommune
I fjor campa dei i buss – i år kjøpte dei campingvogn
GLOPPEN: – Her inne kan vi ta oss ein liten siesta om vi treng, seier Hanne Angelskår.
fredag 14. juli $ Avisa Nordhordland
Betre planlegging - og raskare politikarar
fredag 14. juli Strilen
Stor aktivitet i sommercampen
Sommercampen for ungdom er godt i gang på Radøy, med mange aktivitetar for dei som skal opp i 8. klassingar og opp til 19 år.
torsdag 13. juli Radøy kommune
HORDALAND

Då Isak og Noah arrangerte turnering blei halve skulen hekta
Då friminutta byrja å bli kjedelege, fann elleveåringane ei løysing som gjorde over halve skulen hekta på sjakk.
onsdag 12. juli Avisa Nordhordland
Joggande politimann sniffa seg fram til hasjplantasje
– Me visste ingenting på førehand. Det var den velfungerande nasen til politimannen som sette oss på saka.
onsdag 12. juli Strilen
– Vegprosjekt må planleggast betre
Leiar for Nordhordlandspakken, Radøy-ordførar Jon Askeland, etterlyser grundigare planlegging av vegprosjekt.
tirsdag 11. juli Strilen
Politimann på joggetur snusa seg fram til hasjplantasje
Ein politimann på joggetur på Radøy fekk tilfeldigvis ferten av ein hasjplantasje med 150–200 plantar.
tirsdag 11. juli $ Avisa Nordhordland
Blå stolar har inntatt Manger sentrum
Mange blå stolar er plasserte i Manger sentrum i området ved rådhuset og gamle Prestegarden. Stolane er blitt ein «snakkis». Kva gjer dei der?
mandag 10. juli Avisa Nordhordland
Fysioterapien stengd denne veka - legekontoret stengd neste veke
Fysioterapi-tenesta på Helsehuset er stengd denne veka (veke 28). Legesenteret vil vera stengd i veke 29. Ved akutt sjukdom eller skade - kontakt Nordhordland legevakt på tlf 116117. Om det står om liv - ring 113.
mandag 10. juli Radøy kommune
Tittelforsvararane enda på fjerdeplass
Manger Musikklag vart nummer fire i VM for brassband i helga. Korpset har hatt ei flott, men intens veke med øving, konsertar og konkurransar i Nederland.
mandag 10. juli $ Avisa Nordhordland
Slik gjekk det med tittelforsvarar Manger i VM
På førehand hadde Manger Musikklag håpa å gjenta suksessen frå 2013 som regjerande verdsmeister i brass. Søndag kveld kom årets resultat.
søndag 9. juli Strilen
Blå stolar har inntatt Manger sentrumn
Mange blå stolar er plassert i Manger sentrum i området ved rådhuset og gamle Prestegarden. Stolane er blitt ein «snakkis». Kva gjer dei der?
lørdag 8. juli Radøy kommune
Teikn ditt forslag til kommunevåpen
Strilen inviterer alle leserane til å laga utkast til kommunevåpen for nye Alver kommune: Her får du grunnlaget du treng for å teikna - og vinna førstepremien.
fredag 7. juli Strilen
Radøy fornyar barnehagane
Nybygg på Bø skal saman med kjøp av den gamle sjukeheimen på Manger sikra plass til dei yngste radværingane.
fredag 7. juli Strilen
Sjekk kva eigedommar som blei selde i juni, og kva folk betalte for dei
Her får du oversikt over alle eigedommane som blei selde i Nordhordland i juni. Klikk deg inn på kvar kommune, og sjå kva eigedommane gjekk for, kven som selde dei, og kven som kjøpte dei.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Radøy
Listveitvegen 160 (Gnr 26, bnr 22) er solgt for kr 350.000 fra Arne Johan Haugland til Wenche Follesø og Bjarte Jensen (29.05.2017) …
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Tilbyr eitt av desse som nytt kommunevåpen for Alver
Designar har kontakta Lindås, Radøy og Meland med eige forslag til kommunevåpen for nye Alver kommune.
torsdag 6. juli Strilen
Får pengar til sentrumsutvikling
Tre lokale kommunar får fylkeskommunal støtte til forbetring av sentrumsområda sine.
torsdag 6. juli Strilen
Veterinærvakt i Nordhordland
Det er inngått avtale med tre veterinærar som deler på vakta i Nordhordland. Vakttenesta gjeld for akutt sjuke dyr alle dagar frå kl.16.00 til kl.08.00 dagen etter, i helgene og bevegelege heilagdagar.
torsdag 6. juli Radøy kommune
Dei krev omkamp om Nordhordlandspakken: – Ikkje aktuelt, svarar styreleiaren i pakken
– Ingen veit kva Nordhordlandspakken inneheld, per i dag. Det meiner Morten Klementsen frå Bygdelista Folkeviljen i Meland. – Politikarane har vore med på…
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Frå sjø til sjølvopplevde forteljingar
Rolf M. Jacobsen har lenge hatt ein tanke om å skriva bok. No er «Kysset i Maracaibo» ferdig, og har kome i bokhandelen.
onsdag 5. juli Strilen
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
HORDALAND

Nye gebyrsatsar for teknisk sektor og landbruk
Frå 1. juli er det innført nye satsar for gebyr- og eigenbetaling for tenester knytt til teknisk forvaltning i Radøy kommune. På denne lenka finn du forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste 2017
onsdag 5. juli Radøy kommune
RadøyGruppen har tapt 26 millionar kroner på to år
Raude tal frå 2015 heldt fram i 2016, viser rekneskapen til RadøyGruppen AS. Dagleg leiar, Lasse Ståløy, håpar 2017 vil gje balanse i budsjettet.
onsdag 5. juli $ Avisa Nordhordland
Carrol har reist til Sletta med fleire tusen norskamerikanarar
– Historia om Vestnorsk Utvandringssenter er rett og slett fantastisk. Det går stor respekt av den jobben som er gjort med å reisa dette anlegget.
mandag 3. juli $ Avisa Nordhordland
Dugnadsinnsatsen for senteret blei heidra: Oddmund blei utropt som dugnadsgeneral
Utvandringssenteret feira 20 år i helga. Der vart det gjort ære på dei mange som har jobba dugnad for senteret.
mandag 3. juli $ Avisa Nordhordland
Innbrot i hytte på Radøy
Hytta har stått tom sidan pinse, og politiet har ingen mistenkte i saka.
mandag 3. juli $ Avisa Nordhordland
Bildespesial: Livet på prærien på Sletta
I helga feira Vestnorsk utvandringssenter på Radøy 20 år. Då var det tid for ettertanke, og sjølvsagt pil og boge.
søndag 2. juli $ Avisa Nordhordland
Lindås samarbeider berre med vennene
Rådmannen ville etablera eit interkommunalt byggetilsyn med heile regionen.
søndag 2. juli Strilen
Rota rundt i hytte og naust
På Radøy vart det laurdag oppdaga innbrot i ei hytte.
søndag 2. juli Strilen
Gründeren bak Plastinvent: – Døy med minne, ikkje draumar
Rolf Jacobsen dreiv Plast-invent i 20 år før han pensjonerte seg, men hadde endå masse ugjort. No har han skrive bok om livet som sjømann, gründer og reiseglad pensjonist.
lørdag 1. juli $ Avisa Nordhordland
Marco inspirerte i stor stil
- Du har mange val kvar dag, sa Marco Elsafadi til ei lydhøyr forsamling av flyktningar og innfødde i eit svært inspirerande føredrag på rådhuset på Manger denne veka.
fredag 30. juni Radøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RADØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL