Radøy
Kurs for deg som ynskjer å bli treningskontakt
Kurset gjev deg kompetansen du treng for å verta treningskontakt, og inneheld mellom anna ei innføring i praktisk og teoretisk tilrettelegging av fysisk aktivitet og ein introduksjon i emna psykiatri og rusfagleg forståing. Det vert tre samlingar med oppstart 3. desember kl. 17.30. Bindande...
mandag 10:08 Radøy kommune
Kristina først med fagbrev i reinhald
Det var ein stor dag for Kristina Bernotione då ho fekk overrekt fagbrev som reinhaldsoperatør, som den aller første i Radøy kommune.
fredag 15:41 Radøy kommune
Får ros for forbetringsprosjekt
Radøy kommune har fått svært gode tilbakemeldingar etter å ha delteke på den nasjonale Pasientsikkerheits-konferanse 2018. Karianne Pedersen, som jobbar som vernepleiar i bufellesskap for menneske med utviklingshemming i Radøy, presenterte eit prosjekt
fredag 14:59 Radøy kommune
Bil køyrde utfor vegen
Trafikkuhell på Radøy fredag morgon.
fredag 07:48 Strilen
Følgjer situasjonen etter ulukka i Øygarden
Radøy kommune følgjer aktivt situasjonen i samband med ulukka i Øygarden, der ein fregatt og eit tankskip har kollidert, og fregatten har grunnstøytt. For vår del er det særleg dieselutsleppet som har fokus pr no. Vind og havstraumane viser at
torsdag 11:44 Radøy kommune
Kollisjonen i Hjeltefjorden: Sjå bileta
Klikk på biletet over og sjå bileteserie.
torsdag 11:28 $ Strilen
Tankskip og fregatt har kollidert i Hjeltefjorden - 127 evakuert
Sju personar er meldt skadd.
torsdag 06:26 Strilen
Vil skapa aktivitet i Alver
Er du kulturaktør i Lindås, Meland eller Radøy? Då inviterer vi deg til å bli med på å laga kulturprogram fram mot nye Alver kommune.
onsdag 20:14 Radøy kommune
HORDALAND

Mange manglar lys i haustmørket
Både personbilar og vogntog slurvar med lyset.
onsdag 7. november $ Strilen
– Bygg Fv-565 Soltveit – Marås no!
Ein skikkeleg ringveg i Nordhordland vil vera svært viktig for nærings- og samfunnsutviklinga i heile regionen.
tirsdag 6. november $ Strilen
Skandalekamp på Bø - dommaren måtte avbryta kampen
Det som skulle vera ein ordinær KM-kamp enda i ein ellevill farse då Hordabø møtte Bergkrystall.
mandag 5. november $ Strilen
Informasjonsmøte for deg som vurderer å bli treningskontakt
Radøy kommune, Radøy idrettsråd og Hordaland idrettskret arrangerer informasjonsmøte for deg som vurderer å verta treningskontakt. Informasjonsmøtet vert onsdag 7. november kl. 18.30 på rådhuset.
mandag 5. november Radøy kommune
Jodtablettar ved atomulukker
Er du under 40 år, gravid, ammande eller har heimebuande barn? Då rår Helsedirektoratet deg til å ha jodtablettar heime. Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal berre takast etter råd frå myndigheitene.
mandag 5. november Radøy kommune
Siddis-Suksess: – Dette har me venta lenge på
Endeleg var det Manger sin tur til å vinna.
søndag 4. november $ Strilen
– Bli treningskontakt – og få gode opplevingar
Positive opplevingar, fysisk aktivitet og meiningsfull jobb. Dette er eit kinderegg for dei som vil bli treningskontakt, skriv Radøy kommune.
lørdag 3. november $ Strilen
Frivilligprisen 2018
Frivilligsentralen i Radøy skal dela ut Frivilligprisen på Frivilligsentralen sin årsfest i desember 2018. Frivilligprisen skal gå til ein initiativrik person som gjennom sitt frivillige engasjement har betra trivsel og livskvalitet for andre
fredag 2. november Radøy kommune
Manger-elevar samla inn over 20.000 til barneby
Heile skulen var i sving då Manger skule samla inn pengar til bistandsprosjekt.
fredag 2. november $ Strilen
Rykker ut på trafikkulykke på Manger
Skadeomfanget er ikkje kjent.
torsdag 1. november Strilen
25 til 30 hus evakueres etter brann i løe med gassflasker i Austrheim
Det er ennå usikkert hvor mange personer som må forlate boligene sine i kveld.
mandag 29. oktober $ Bergens Tidende
NAV Radøy er stengt fredag 2. november
NAV Radøy held stengt fredag 2. november på grunn av intern opplæring.
mandag 29. oktober Radøy kommune
Behov for tospråklege assistentar med polsk og litauisk som morsmål
Hordabø skule søkjer tospråklege assistentar med polsk og litauisk som morsmål, med tilsetjing snarast. For ytterlegare spørsmål, ta kontakt med rektor Ståle Villanger: Stale.villanger@radoy.kommune.no eller telefon 56346272.
fredag 26. oktober Radøy kommune
Fekk endeleg fiksa linjene etter stormen
Stormen i midten av september sette BKK-mannskapa på prøve. I oktober var det framleis arbeid att å gjera.
torsdag 25. oktober $ Strilen
Syden-tur neste år
Kvar skal Frivilligsentralen sin Sydentur gå neste år. Planlegginga er så smått i gang, og dagleg leiar Rune Rydland inviterer no til informasjonsmøte i kinosalen på Manger førstkomande fredag kl. 12.00. Frivilligsentralen har gjort det til tradisjon med
onsdag 24. oktober Radøy kommune
Inviterer næringslivet til frukostmøte
Onsdag 7.november inviterer NAV, i samarbeid med Nordhordland Næringshage og Karriere Hordaland avdeling Knarvik til frukostmøte for bedrifter i Radøy.
onsdag 24. oktober Radøy kommune
Utleigebustadar søkjast til tilvisingsavtale med kommunen og finansiering gjennom husbanken
Radøy kommune ønskjer samarbeid med profesjonelle utleigarar om framskaffing av gode utleigebustader som eit supplement til kommunens eigne utleigebustader. Aktuelle bebuarar for tilvising av bustad vil primert vera vanskelegstilte på bustadmarknaden.
tirsdag 23. oktober Radøy kommune
Influensavaksinering 2018
Kommunen har tilbod om influensavaksinering for personar i risikogruppene. På vaksinedagane er personar i risikogruppene velkomne til å møte utan timeavtale. Tilbodet gjeld innbyggjarar i Radøy kommune. Oppmøte: Manger helsestasjon, Helsehuset, følgjande
tirsdag 23. oktober Radøy kommune
«Det hastar å få ein ringveg i Nordhordland»
– Det er med stor undring me no ser at FV 565 skal byggjast berre på strekkja Soltveit – Snekkevika, og at det med det framleis vil stå att om lag 2 km med svært dårleg veg på «ringvegen» i Nordhordland.
tirsdag 23. oktober $ Strilen
Stor givarglede for TV-aksjonen
Årets TV-aksjon samla inn over 239 millioner på landsbasis. I Nordhordland var det Modalen som gjekk sigrande ut med høgast bidrag per innbyggjar.
mandag 22. oktober $ Strilen
Opprykksjubel for Hordabø
Neste år vert Hordabø og Radøy/Manger slått saman til Radøy IL. Då passa det perfekt å avslutta som serievinnar i 7. divisjon for Hordabø søndag kveld.
mandag 22. oktober $ Strilen
Nedrykkskamp og lokaloppgjer i siste serierunde
Ein kan trygt seia at det skjedde mykje i lokalfotballen laurdag. I NBK-kampen fekk dei som ville sjå mange mål verkeleg valuta for pengane.
søndag 21. oktober $ Strilen
Urhaug til VM-semifinale
Cruisar vidare i VM-konkurransen.
fredag 19. oktober $ Strilen
Kliner til med eiga utstilling
Hilde Marøy har alltid visst at ho før eller seinare måtte gi kunsten større plass i livet sitt.
fredag 19. oktober $ Strilen
Spelar Lund i Emigrantkyrkja
Rune Alver spelar søndag musikk laga av den norske komponisten Signe Lund.
fredag 19. oktober $ Strilen
HORDALAND

Ny Radøy-veg må byggjast i eitt!
Vegstrekninga frå Marås til Soltveit må byggjast samstundes med ein felles kombinert gang og sykkelveg og landbruksveg frå Soltveit til Kjeset.
fredag 19. oktober $ Strilen
Idrettshallen stengt onsdag 17.oktober - laurdag 20.oktober
Det vert montert nye skiljeveggar i idrettshallen i Radøyhallen. Dette betyr at hallen vil verte stengt f.o.m onsdag 17.oktober t.o.m laurdag 20.oktober, så all aktivitet i hallen i dette tidsrommet må difor gå ut. Hallen opnar og kan nyttast som normalt søndag 21.oktober.
tirsdag 16. oktober Radøy kommune
Mundal Subsea er tilbake etter brannen
Jobben med å komma tilbake, starta medan fabrikklokala framleis stod i flammer.
tirsdag 16. oktober $ Strilen
Kjørte i baken på bil – mista lappen
Trafikkuhell på Radøy måndag morgon.
mandag 15. oktober Strilen
Kommunestyremøte med spørjetime 18. oktober
Radøy kommunestyre har møte torsdag 18. oktober i rådhuset på Manger. Møtet startar med spørjetime kl.18.00. For utfyllande svar må spørsmål vera på rådhuset seinast 48 timar før spørjetimen tar til. Siste frist for å melda...
fredag 12. oktober Radøy kommune
Pangopning for Radøys nye pub
Over 250 var innom i opningshelga.
fredag 12. oktober $ Strilen
Inviterer alle Alver-korpsa til «digital korpsstafett»
Alle korpsa i dei tre Alver-kommunane skal prøva seg på den nye vignetten.
torsdag 11. oktober $ Strilen
Vasstenging i Sæbø-området i dag
Ein del abonnentar i Sæbø-området vert utan vassforsyning i dag. Vasstenginga skuldast reperasjonar på leidningsnettet. Arbeidet vil starta kl. 9.00 og skal vera avslutta innan kl. 14.00. Når vassforsyninga er tilbake, vil vatnet vera brunfarga, og då bør du la det renna i...
torsdag 11. oktober Radøy kommune
Parkering og trafikksituasjon ved Solhall og Helsehuset
I samband med byggjearbeida ved Solhall har me nokre utfordringar knytt til trafikksituasjonen i området.
tirsdag 9. oktober Radøy kommune
Revidering av retningsliner for kulturmidlar - høyring
Rådmannen legg ut utkast til reviderte retningsliner for kulturmidlar på høyring. Frist for å koma med innspel er 5. november.
tirsdag 9. oktober Radøy kommune
– Ein risikerer at det står att 2 km som blir kolossalt utfordrande for trafikkflyten
– Eg er i aller høgaste grad einig med Asbjørn Nagell Toft sitt innlegg om å byggja heile prosjektet fra Soltveit til Marås under eitt.
mandag 8. oktober $ Strilen
– Ei overskriding her, vil gå utover andre prosjekt i vegpakken
Utfordringa for prosjektet Marås-Soltveit er at det er sett av kr 371 mill. til prosjektet, medan prislappen har enda på kr 641 mill, skriv Øyvind Oddekalv.
torsdag 4. oktober $ Strilen
Bading, paintball og open hall i haustferien
Det er mykje spennande for barn og ungdom å vera med på i haustferien. Mellom anna står bading, paintball og open hall på programmet. 
torsdag 4. oktober Radøy kommune
Søk tilskot til verna kulturminne!
Eigarar av verneverdige kulturminne i Hordaland fylke kan no søkja tilskot frå fylkeskommunen til vernetiltak på bygg og anlegg. Søknaden skal sendast Radøy kommune innan 1. desember.
torsdag 4. oktober Radøy kommune
Det skal vere (arbeids)plass for alle!
Er du utviklingshemma og bur i Hordaland er sjansen for ein varig tilrettelagt arbeidsplass liten.
torsdag 4. oktober $ Strilen
Dette er Alver sitt kommunevåpen
Etter dei siste justeringane vart kommunevåpenet for Alver endeleg vedteke måndag.
mandag 1. oktober Strilen
Radøy-vegen må byggjast i eitt!
– Vegstrekninga frå Marås til Soltveit på fylkesveg 565 over Radøy må byggjast i eit byggjesteg.
fredag 28. september $ Strilen
Advarer Hareide mot Ap-samarbeid
– Jeg vet ikke om det blir stilt en KrF-liste til kommunevalget dersom det går mot venstre.
fredag 28. september $ Bergens Tidende
Dei har flykta frå krig og uro. No fortel dei historia si digitalt
– Flott og personleg, sa publikum om dei digitale forteljingane som skildrar reiser frå krig, naud og undertrykking til tryggleik på Radøy.
tirsdag 25. september $ Strilen
Gratis bading for 1.- og 2. klassingane
Radøy kommune har vidareført ordninga me gratis bading for elevane i 1. klasse. Dette skuleåret får også 2. klassingane frikort til bassenget saman med ein vaksen.
tirsdag 25. september Radøy kommune
Nybygg sikrar arbeid for Mundal Båt
Skal bygga fiskebåt for Svolvær-selskap.
tirsdag 25. september $ Strilen
– Kom og jobb for oss!
Mundal Båt på Radøy ønskjer seg fleire som vil læra å bygga båt.
tirsdag 25. september $ Strilen
Du kan framleis melda deg på eldredags-festen
Du kan framleis melda deg på eldredags-festen i Radøy, men det hastar. Samankomsten er på Smith´s møte- og selskapslokale 1. oktober.
tirsdag 25. september Radøy kommune
Viktig å ha toppane med vidare
tirsdag 25. september $ Strilen
Radøy bibliotek opnar 8. oktober
Radøy bibliotek, som har vore stengt sidan 24. september, opnar 8. oktober. Velkomen til biblioteket!
mandag 24. september Radøy kommune
HORDALAND

Tok sølv og publikumsprisen i NM
I helga vart hundekjeks, høymole, visne blad, blomar og strå omgjort til dei mest fantastiske kreasjonar.
mandag 24. september $ Strilen
Vil evaluera kaosdagen i Radøy-trafikken
Verken ordførar eller lensmann likte trafikkaoset som oppstod rundt Sæbø.
fredag 21. september $ Strilen
Midlar til inkluderings- og integreringstiltak
Lag og organisasjonar kan søkja om midlar til inkluderings- og integreringstiltak i Radøy kommune.Tilskotsordninga har som føremål å stimulera til deltaking i kultur- og fritidsaktiviteter for menneske med særskilte behov, samt for flyktningar og innvandrarar, som har behov for...
fredag 21. september Radøy kommune
Meir sterk vind i vente
Det er meir sterk vind i vente også i vårt område i kveld og natt til laurdag. Sjølv om det ikkje skal blåsa like mykje som onsdag kveld, er det grunn til å passa på å få lause gjenstandar surra eller innomhus.
fredag 21. september Radøy kommune
Bilist kjørte utfor vegen på Radøy
Skal ha svinga unna hjort.
fredag 21. september Strilen
Fylkesveg på Radøy stengt på grunn av trefall
torsdag 20. september Radøy kommune
– Svekket tillit til lokaldemokratiet
Skremmende lesing om tillit til politikerne.
onsdag 19. september $ Strilen
Astrid Byrknes stiller som KrF sin Alver-kandidat
Lindås-ordføraren er med vidare inn i den nye kommunen.
tirsdag 18. september $ Strilen
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Frist for å søkja spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er sett til 1. november i Radøy kommune. Dette gjeld både nye søknader og søknader som skal fornyast.
mandag 17. september Radøy kommune
Større enn Støre
Trygve Slagsvold Vedum surfer på en medgangsbølge. Ett år før valget ligger Senterpartiet an til å knuse Ap i ordførerkampen.
mandag 17. september $ Bergens Tidende
Marås-Soltveit har blitt til Snekkevika-Soltveit
Prosjektet med ny fylkesveg 565 over Radøy vert kortare og kortare.
lørdag 15. september $ Strilen
Forsiktige med havbruksmillionane
Pengane vert sette på bok.
fredag 14. september $ Strilen
Askeland på topp for Alver Sp
Radøy-ordførar Jon Askeland toppar Sp-lista til det første kommunevalet i Alver.
torsdag 13. september $ Strilen
Har fått eventyrleg oppussing i smia
Dei søkte om hjelp til oppussing av ei leilegheit. Men så oppdaga Halvor Bakke og TV-teamet den gamle «smio».
onsdag 12. september $ Strilen
Meld deg som bøsseberar til årets TV-aksjon
Årets TV-aksjon går til Kirkens bymisjon som jobbar for å gje fleire mennesker eit sårt treng og livsviktig fellesskap. Med TV-aksjonen ønskjer Kirkens bymisjon å skapa 700 000 nye møter mellom folk som på ein eller annan måte er utanfor.
onsdag 12. september Radøy kommune
Dette laget får Aadland med seg
Alver Høgre har banka kommunevalslista for første kommunestyreperiode i Alver.
onsdag 12. september $ Strilen
Rykker ut til trafikkulykke på Radøy
Uhell ved Sletta tysdag ettermiddag.
tirsdag 11. september Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RADØY

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL