Radøy
Tidenes fyrste krinsmeistrar for NBK
Det har truleg aldri skjedd før i klubbens historie. Og om det har skjedd må ein truleg gå langt tilbake i tid. Men søndag…
tirsdag 18:47 Avisa Nordhordland
Nordhordlandspakken på veg til Stortinget
Bompenge-innkreving frå 2018.
tirsdag 16:43 Strilen
Dette tener kommunetoppane
Dette tener ordførarane og rådmennene i Nordhordland og Gulen.
tirsdag 07:10 Strilen
2017 blei ein opptur for lokalfotballen vår
Fotballsesongen 2017 blei ganske bra for herrelaga i Nordhordland. Fire opprykk, og ingen lag som måtte den andre vegen nedover i seriesystemet, blei…
mandag 11:50 Avisa Nordhordland
Hausttakkefest på «prærien»
Vestnorsk utvandringssenter inviterer til Thanksgiving Day i prærielandsbyen på Sletta.
mandag 10:59 Strilen
Bassenga i Radøyhallen stengt 11. desember-7. januar
På grunn av oppussing av garderobar i Radøyhallen vert både symjehallen og terapibassenget stengt frå 11. desember til 7. januar. 
mandag 10:23 Radøy kommune
Haldningane er problemet
– Synest folk verkeleg at det er OK å dumpa sofaen på annan manns grunn?
søndag 13:03 $ Strilen
Lastebil sperra vegen på Radøy
Det var glatt på vegane i Nordhordland i morgontimane søndag. Det fekk ein lastebil på Radøy merka. I 11-tida, søndag føremiddag, sendte den glatte…
søndag 12:43 Avisa Nordhordland
HORDALAND

Bokbåten kjem til Radøy
Bokbåten kjem til Radøy 22., 23. og 28. november. Den legg til kai i Bøvågen, Nordangervåg, ved Toska og Sletta.
lørdag 17:00 Radøy kommune
- Arbeiderpartiet satsar på fiber i distrikta
Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndiget (tidlegare Post- og teletilsynet) har sidan 2014 vore med å sørge for utbygging av digital infrastruktur i distriks-Norge, gjennom såkalla Nkom-midlar.…
lørdag 12:00 $ Avisa Nordhordland
Med hjarta i 4H
Dei har hjarta sitt i 4H. Kva kunne passa betre enn at Bjørg Konglevoll Lunde og Grethe Frotjold Valdersnes fekk kvart sitt spesiallaga hjartesmykke som takk for super innsats i 4H-klubben på Marås i mange år.
fredag 17:00 $ Avisa Nordhordland
Svak vekst i folketalet
Den sterke veksten i folketal har stansa opp, både lokalt og på landsbasis.
fredag 13:38 $ Strilen
God folkevekst i Radøy
Folketalet har aldri vore høgare i Radøy enn no. Ved utgangen av september (3. kvartal) talde vi 5143 hovud i kommunen, viser folkestals-oversikta frå SSB.
fredag 13:09 Radøy kommune
Fylkesmannen vil verna Lurefjorden
Men Lindås kommune er ikkje heilt positive enno.
fredag 09:00 $ Avisa Nordhordland
Bosset ditt kan verta 700 kroner dyrare dei neste åra
Her er kva det vil kosta deg å kasta bosset dei neste åra i Nordhordland
torsdag 06:00 $ Avisa Nordhordland
– Det er ganske surt å ikkje ha opplevd jordskjelv sjølv!
Ho er ein av byens fremste jordskjelvkjennarar, men seismolog og overingeniør Berit Marie Storheim har aldri opplevd jordskjelv sjølv.
onsdag 17:14 $ Avisa Nordhordland
Bønder søker støtte etter regnsommar
Råka av avlingssvikt etter den regnfulle 2017-sommaren.
onsdag 15. november $ Strilen
Stort behov for frivillige til lekseverkstad
Det er stort behov for fleire radværingar som kan vera med å hjelpa våre nye landsmenn med norskopplæringa. Bli med på lekseverkstad på Manger.
onsdag 15. november Radøy kommune
Tilskotsordning mot barnefattigdom
Målet med ordninga er å motverka eller dempa konsekvensane av fattigdom blant barn og unge. Er dette noko for deg eller laget ditt? Då kan de søkja støtte frå Bufdir innan 8. desember.
onsdag 15. november Radøy kommune
– Det er ganske surt å ikkje ha opplevd jordskjelv sjølv!
Ho er ein av byens fremste jordskjelvkjennarar, men seismolog og overingeniør Berit Marie Storheim har aldri opplevd jordskjelv sjølv.
onsdag 15. november $ Avisa Nordhordland
Radøy-rådmann vil bli rådmann på Voss
Jarle Landås er på lista over søkarar til jobben som rådmann for nye Voss herad.
onsdag 15. november $ Strilen
Tolv kommunar har sagt nei til brannsamarbeid
Fleire kommunar droppar deltaking i den nye brann- og redningsalliansen på Vestlandet. Hittil har tolv kommunar takka nei.
onsdag 15. november Avisa Nordhordland
NBK må tre turar til Sunnhordland neste år – Kvernbit får spela lokaloppgjer
Dei nye avdelingane for lokalfotballen vart klar tysdag. Her får du ein oversikt over motstandarane til NBK, Kvernbit og Radøy/Manger. 4. divisjon fotball menn…
tirsdag 14. november Avisa Nordhordland
Dette er laga NBK, Radøy/Manger og Kvernbit skal spela mot
Fotballkretsen er klar med avdelingsoppsettet for 4. og 5. divisjon i 2018.
tirsdag 14. november $ Strilen
Desse har starta nye føretak
Meland: Brakstadfisk Arnt Svein Brakstad Adresse: Grønlandsvegen 19, 5918 Frekhaug Selskapsform: Enkeltpersonforetak Stifta: 2017-10-28 Innført i foretaksregisteret: 2017-10-28 Dagleg leiar/innehavar: Arnt…
tirsdag 14. november $ Avisa Nordhordland
Radøy stenger vatnet
I samband med legging av ny vassleidning mellom Litlavatnet og Sæbøvågen, blir vassforsyninga stengd til abonnentane i området tysdag 14. november mellom kl. 9.00…
tirsdag 14. november Avisa Nordhordland
Raser over symjetilbodet i Lindås
Kommunen må skjerpa seg når det gjeld å tilby det dei er pålagt, meiner ein innringjar.
mandag 13. november $ Strilen
Stenger vatnet tirsdag
I samband med legging av ny vassleidning mellom Litlavatnet og Sæbøvågen, blir vassforsyninga stengd til abonnentane i området tysdag 14. november mellom kl. 9.00 og 14.00.
mandag 13. november Radøy kommune
Kan ikkje lenger drive Tjorehagen på dugnad
Tjorehagen søker Radøy kommune om 350.000 kroner i eingongsstønad og 70.000 årleg i driftstilskot.
mandag 13. november $ Avisa Nordhordland
33 kontrollerte for promille
Ifølge Politiets operasjonssentral har det vore ei roleg helg i Nordhordland.
søndag 12. november Avisa Nordhordland
Rekordmange bønder søker erstatning etter svekket avling
64 bønder som dyrker grovfôr i Hordaland, har søkt Fylkesmannen om erstatning for tapt eller ødelagt avling. En dyvåt sommer er årsaken.
lørdag 11. november $ Bergens Tidende
Tommy til topps i Spania etter storspel
Slo kinesisk verdenseinar i semifinalen.
fredag 10. november Avisa Nordhordland
Lindås sitt brann-nei stenger også døra for Radøy
Etter at Lindås kommune stemte nei til å verte med i Vest brann- og redningsregion har dei to andre samanslåingskommunane vorte tvungne til å endre sitt standpunkt i saka.
fredag 10. november $ Avisa Nordhordland
HORDALAND

Regnvatn flyttar gudsteneste
Kraftig regn og flaumvatn gjer at kyrkjeverja ikkje vågar å ha gudsteneste som planlagt søndag.
fredag 10. november $ Strilen
Me treng frivillige til lekseverkstad
Lekseverkstad startar opp for introduksjonsdeltakarar i Radøy kommune måndag 13. november. Lekseverkstaden vil vere open kvar måndag og tysdag frå 10.00-12.00 og vil vere på Nav på Manger. Me treng frivillige til å vere med og snakke norsk og hjelpe deltakarane med...
torsdag 9. november Radøy kommune
No må politimeisteren og den øvste leiinga levere det dei har lova
onsdag 8. november $ Avisa Nordhordland
Deler ut to ungdomsprisar
Ungdomsrådet i Radøy skal dela ut prisar til ungdom som har utmerka seg i lokalmiljøet. No kan du koma med forslag på kandidatar til beste motivator og beste organisator. Fristen er 3. desember
onsdag 8. november Radøy kommune
I gang med bygdebok for Alversund
Går frå dør til dør for å samla inn personopplysningar til ny bygdebok.
onsdag 8. november Avisa Nordhordland
Takkar nei til brannsamarbeidet
Verken Fedje eller Austrheim vil vera med i Vest brann- og redningsregion.
tirsdag 7. november $ Strilen
Søker nye folk til Mangerøy-satsinga
Radøygruppen er ute med utlysingar etter produksjonssjef og innkjøpsleiar.
tirsdag 7. november Strilen
Lindås seier blankt nei til brannvernsamarbeid med Bergen – Legg press på Meland
Trass i sterke åtvaringar frå rådmannen, valde kommunestyret i Lindås å ikkje gå med i det nye brannsamarbeidet i fylket.
tirsdag 7. november Avisa Nordhordland
Fleire bustader selde i Langheiane: Sjekk alle eigdommane som skifta eigar i oktober
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Hoppa i sjøen i protest mot oljeboring
Nordhordland Sosialistisk Ungdom hoppa i iskaldt vatn i protest mot oljeboring i Nord-Noreg.
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Desse eigedommane skifta eigar i Radøy i oktober
Andel av Radøyvegen 3005 (Gnr 16, bnr 36) er overdratt fra Odd Dagfin Pedersen til Lilly Rosenlund Pedersen (28.09.2017)Radøyvegen 3005 (Gnr 16, bnr 36) er…
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Ørjan Raknes Forthun vert rådmann i Alver
Fellesnemnda for den nye kommunen har tilsett Ørjan Raknes Forthun som rådmann i den nye kommunen.
mandag 6. november Strilen
Raknes Forthun programansvarleg og rådmann i Alver kommune
Fellesnemnda har i dag innplassert dei tre rådmennene i nye stillingar i Alver kommune. Rådmann i Lindås kommune, Ørjan Raknes Forthun blir programansvarleg i perioden fram til 31.12.2019 og rådmann i Alver kommune frå 1.1.2020.
mandag 6. november Radøy kommune
Ørjan Raknes Forthun vert rådmann i Alver kommune
Det kom fram i eit møte i Fellesnemnda, måndag ettermiddag. Den nye rådmannen vert den øvste administrative leiaren for ein kommune med 29.000 innbyggarar og…
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Dette er BT-lesernes skrekkveier
Halvparten av fylkesveiene i Hordaland er i dårlig stand. Her er noen av dem.
mandag 6. november Bergens Tidende
Til fiberkundar i Austrheim og Radøy!
Fiberkundar i Radøy og Austrheim som har bestilt berre breiband og ikkje TV, skal no få dette i orden. Enkelte fiberkundar i dei to kommunane har opplevd å få feilinformasjon frå kundesenteret hjå Canal Digital Kabel om at dei må teikna avtale også på TV for...
tirsdag 31. oktober Radøy kommune
Lågt trykk i vassforsyninga
Feil på overvakinga av vassverket har ført til lågt nivå i høgdebassenget. Det er årsaka til det låge trykket på vassforsyninga i Manger-området og nordover. Teknisk drift opplyser at det ikkje vil vera normalt trykk igjen før utover ettermiddagen og...
tirsdag 31. oktober Radøy kommune
Kulturprisen til eldsjel i Bø-sokna
- Me har å gjera med ein primus motor som er godt planta i Bø-sokna, sa ordførar Jon Askeland då han overrekte Radøy kommune sin kulturpris til Frode Myking i Hordabøhallen.
mandag 30. oktober Radøy kommune
Tilskot til verna kulturminne i Hordaland
Tilskotsordninga "Tilskot til verna kulturminne i Hordaland" tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. Eigarar av verna...
fredag 27. oktober Radøy kommune
Radøyhallen er open igjen
Radøyhallen er opna igjen etter at det i løpet av dagen er gjort reparasjonsarbeid i ventilasjonsanlegget. Aktivitetane i hallen kan dermed gå som planlagt i ettermiddag og kveld.
torsdag 26. oktober Radøy kommune
Radøyhallen stengt inntil vidare
Arbeidet med å reparera skadane i ventilasjonsanlegget i Radøyhallen er i ferd med å bli utbetra. Onsdag kveld var det ein feil på ventilasjonsanlegget som førte til røyk- og luktutvikling i idrettshallen. På grunn av dette vert Radøyhallen, både...
onsdag 25. oktober Radøy kommune
Kulturpris-utdeling i musikalsk show
Radøy kommune sin kulturpris skal overrekkast i Hordabøhallen søndag 29. oktober. Det skjer under Hordabø skulemusikklag sitt storslagne show, «A night at the Opera» kl.17.00.
onsdag 25. oktober Radøy kommune
Forteljingar frå okkupasjonstida i Radøy
Kva har dei som opplevde krigen i Radøy fortalt, og kva vert gjort for at forteljingane deira skal bli tekne vare på for framtida? Det er tema på eit møte i Radøy bibliotek måndag kveld kl.20.00.
mandag 23. oktober Radøy kommune
Kommunestyre med spørjetime torsdag 26. okt.
Førstkomande torsdag har kommunestyret i Radøy møte. Før sjølve møtet vert det spørjetime kl. 18.00. Her kan publikum, presse og politikarar stilla spørsmål. For utfyllande svar må spørsmål vera på rådhuset seinast 48 timar...
fredag 20. oktober Radøy kommune
Bli sett, bruk refleks!
Torsdag 19. oktober er den nasjonale refleksdagen og me nyttar høvet til å oppfordra alle innbyggjarar om å bruka refleks i haust- og vintermørket. Kvart år vert meir enn 600 fotgjengarar påkøyrde og skada i trafikken, og kring 25 personar døyr av skadane. Refleks...
torsdag 19. oktober Radøy kommune
HORDALAND

Fest for fibermontørane
Dei har bokstaveleg talt sett spor etter seg, dei 50-tals montørane som har lagt fiber til fleire tusen husstandar i Radøy og Austrheim. No nærmar arbeidet seg slutten, og ordførarane i dei to kommunane inviterte montørane til norsk kakefeiring for å visa at dei set stor pris...
onsdag 18. oktober Radøy kommune
Tilbod om vaksinering mot sesong-influensa
Det er snart tid for å vaksinera seg mot sesonginfluensa. Manger helsestasjon tilbyr vaksinering i veke 43, og har i første omgang sett av tysdag 24. okt. (kl.14.00-17.00) og fredag 27. okt. (kl 08.30-12.00). Er du i ei av risikogruppene som er nemnt nedanfor, blir du tilrådd å ta...
mandag 16. oktober Radøy kommune
Moglegstudie for Manger
Det er utarbeidd ein moglegstudie for rådhuset, gamle prestegarden og tilhøyrande område. Og Arkitekter har laga ein rapport som skal danna grunnlaget for ei drøfting om potensialet for å oppretthalda aktivitet i rådhuset og i gamle prestegarden etter at Radøy er blitt...
onsdag 11. oktober Radøy kommune
Kven bør få Radøy kommune sin frivilligpris 2017?
Frivilligsentralen i Radøy skal dela ut Frivilligprisen på frivilligsentralen sin julefest i desember. Frivilligprisen skal gå til ein initiativrik person som gjennom sitt frivillige engasjement har betra trivsel og livskvalitet for andre innbyggjarar i kommunen.
onsdag 11. oktober Radøy kommune
Sissel skal leia felles barnevern
Sissel Mary Frotjold (46) har fått jobben med å leia prosessen med å samkjøra eit felles barnevern for Lindås, Meland og Radøy.
mandag 9. oktober Radøy kommune
Open hall og filmkveld i haustferien
Radøy ungdomsklubb tilbyr ei rekkje aktivitetar for barn og unge i haustferien – alt frå Open hall til filmkveld og tur til Vannkanten.
fredag 6. oktober Radøy kommune
Laurdagsstengt på biblioteket
Radøy bibliotek kjem til å halda stengt laurdag 7. oktober.
torsdag 5. oktober Radøy kommune
Spelemidlar
Frist for å søkja spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er sett til 1. november i Radøy kommune. Dette gjeld både nye søknader og søknader som skal fornyast.
onsdag 4. oktober Radøy kommune
Språkdirektøren imponert over nynorsk-feiring
- Flott å feira nynorsken på denne måten, seier Åse Wetås, direktør i Språkrådet. Ho var på Radøy i samband med nynorskdagane denne veka. Språkdirektøren har røtene sine frå Vetås, og besøkte for første gong...
fredag 29. september Radøy kommune
Høyringsmøte kulturminneplanen
I samband med at kulturminneplan for Radøy kommune er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn, inviterer me til høyringsmøte tysdag 3. oktober kl. 19.00 i kommunestyresalen.
fredag 29. september Radøy kommune
Bilete- og korttekstkonkurranse
Under nynorskdagane har me ein bilete- og korttekstkonkurranse for ungdom med temaet "ung i Radøy".
torsdag 28. september Radøy kommune
Legekontoret har problem med telefonen
Leverandøren jobbar med saka.
torsdag 28. september Radøy kommune
Rockepoeten Tom Roger Aadland opnar Nynorskdagane
Nynorskdagane i Radøy vert offisielt opna med konsert med Tom Roger Aadland i Emigrantkyrkja på Sletta tysdag 26. september kl. 19.00.
tirsdag 26. september Radøy kommune
Ein av desse blir rådmann i Alver kommune
Ein av dagens tre administrative toppsjefar vert rådmann i Alver kommune. Anten heiter den nye rådmannen Jarle Landås, rådmann i Radøy i dag, Martin Kulild, rådmann i Meland eller Ørjan Raknes Forthun, rådmann i Lindås.
tirsdag 26. september Radøy kommune
Fysioterapien på Helsehuset er stengt tysdag 26. september
Start
mandag 25. september Radøy kommune
"Naturens verden" frå Radøy søndag
Programmet 'Naturens verden' sender komande søndag morgon frå Solendfjellet på Radøy. Temaet for programmet er Nordhordland som menneske- og bisofæreområde. NRK P1 radio søndag kl 0803.
fredag 22. september Radøy kommune
Fiberutbygginga snart ferdig
Storparten av fiberutbygginga på Radøy er ferdig. Telenor/Canal Digital Kabel rapporterer om stort engasjement og stor pågang rundt den pågåande fiberutbygginga i både Radøy og Austrheim.
torsdag 21. september Radøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

RADØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Kjendis Aust Agder Get-ligaen Fotboll Rogaland Båt Vestfold Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Kultur Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Finnmark Grue Svalbard Landbruk Tesla Sport Fotball Kultur Vær Jul Östra Göinge Håndball Litteratur Inrikes Film Suldal Sverige Helsingborg Vestby Forskning Kunst Båt Motor Spill Malmö Forsvar Odda Boksing Trav Landskrona Masfjorden Ishockey Musikk Hässleholm Kongsvinger Hockey Brexit Svelvik Russland Holmestrand Odds BK Trening Arendal Mote Fedje Trondheim Bil Sjakk Polen Osterøy Valg Nord-Korea Lund Tour of Norway Askøy Stavanger Lillesand Risør NM Bærum Kristianstad VM Os Barn Jobb Fjell Musik Mandal Eidfjord Tjøme Stockholm Langrenn Karmøy Svømming Seljord Sykkel Moss Molde Skiskyting OL Øvre Eiker Astronomi Tinn Sørreisa Vestre Slidre Agdenes Verdal Ledare Evenes Kongelig NHL Israel Skellefteå Alta Kävlinge Menn Selje Tyskland Premier League Politikk Tønsberg Kommunesammenslåing Harry Potter Fredrikstad OBOS-ligaen Gloppen Skøyter Nedre Eiker Tour de France Sandnes Vinje Vellinge Jakt Norway Cup Poker Tvedestrand Emmaboda Stord Holtålen Ringsaker Sund Streik Tromsø IL Narvik Russ Sarpsborg 08 Kampsport Hopp Aurdal Mercedes-Benz Universet Jevnaker Porsanger Hadsel Midsund Porsgrunn Tomelilla Lenvik Europa League Halden Klima Eidsberg Meland Fitjar Steinkjer Måsøy Rauma Klatring Rosenborg BK Ås Nes Andøy Haugesund Motorsport Drammen Radøy Näringsliv Ullensvang Hälsa Kina Snowboard Tana Nybro Åstorp Voss Frankrike Eslöv Viking FK Nissedal Nannestad Bremanger Kvænangen Kristiansand Lyngdal USA Austrheim SK Brann Røros Trysil Volda Android Dovre Alpint Lier Gjøvik Svedala Vevelstad Notodden
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL