Øygarden
+49
Fødselsoverskotet i Fjell berga folkeveksten i Nye Øygarden i 3. kvartal.
10:13 Tunnelsyn
Droppa anbod, konkurrentane reagerer
To entreprenørar reagerer, men kommunen meiner dei kan droppe utlysing av anbod på ei rekkje prosjekt.
07:14 $ Vestnytt
Presenterer hovudlinjene i budsjettet
På kommunestyremøtet på torsdag den 21. november skal prosjektrådmann Rune Lid presentera hovudlinjene i budsjettet for 2020 for den nye kommunen. Budsjettet med detaljar vert sendt ut måndag 25. november.
tirsdag 16:50 Øygarden kommune
Klubben som ikke finnes signerer sin aller første spiller
Fana-kaptein Fabian Rimestad er på vei til Øygarden FK. Men klubber som ikke eksisterer, har vanskelig for å betale. Ennå.
tirsdag 15:37 $ Aftenposten
Klubben som ikke finnes signerer sin aller første spiller
Fana-kaptein Fabian Rimestad er på vei til Øygarden FK. Men klubber som ikke eksisterer, har vanskelig for å betale. Ennå.
tirsdag 15:37 $ Aftenposten
Her er de nye lederne i nye Øygarden
En er fast ansatt, og en er midlertidig frem til neste høst.
mandag 12:54 $ Vestnytt
Vi
fredag 21:00 $ Vestnytt
Folkevald vert sjef for 500 utleigebustadar
Nina Glesnes (57) er tilsett som dagleg leiar i Øygarden Eigedomsutvikling KF.
fredag 15:16 Tunnelsyn
HORDALAND

Dagleg leiar tilsett
Øygarden eigedomsutvikling har tilsettNina Glesnes som dagleg leiar i Øygarden Eigedomsutvikling. Glesnes er 57 år gamal og bur på Glesvær i Sund.
fredag 11:21 Øygarden kommune
"Når tre blir til eín" - Nye Øygarden kommune
Det var stinn brakke på Brattholmen skule då sju-åtte hundre personar vandra rundtpåskuleanlegget torsdag kveld. Då varforeldre, elevar og andre interesserte inviterte til presentasjon av elevarbeidet i Annleisveka. Her blei detvist fram arbeid med temaom fortid, notid og framtid.
fredag 10:58 Øygarden kommune
Tankar om framtida denne veka
Høyr Nora, Emma og Aurora forteljeom kva dei er opptatt av og kva som betyr noko i liva deira nett no.
torsdag 14. november Øygarden kommune
Vil vurdera eige krisesenter
Rådmannen rår til at nye Øygarden leiger krisesentertilbod hjå Bergen, men politikarane vil vurdera eige tilbod.
onsdag 13. november $ Vestnytt
Knivskarp plantekappleik
Konkurransen om å få erteblomsten til å veksa raskast og lengst skjerpar seg. Det er no knappe tre veker igjen før konkurransen vert avslutta. Landro skule er ivrig deltakar.
onsdag 13. november Øygarden kommune
Klasseturene må fortsette
tirsdag 12. november $ Vestnytt
Kulturprisen 2019
Kom med forslagtil gode kandidatar! Frist for åsenda inn forslag tilein verdig vinnar er torsdag 28.november.
tirsdag 12. november Øygarden kommune
Økonomien frå vondt til verre for den nye kommunen
Nye Øygarden må kutta kostnadane eller auka inntektene med 116 millionar kroner for ikkje å gå i minus neste år.
tirsdag 12. november $ Vestnytt
Barnevernets plass i nye Øygarden kommune
mandag 11. november $ Vestnytt
Her rydder de et truet naturområde i Øygarden
24 frivillige møtte opp på dugnaden.
søndag 10. november $ Vestnytt
Også nye Øygarden skal bruka nynorsk
Nynorsk vert administrasjonsspråk i storkommunen vest for Sotrabrua.
søndag 10. november $ Vestnytt
Vil auka sosialhjelpa i nye Øygarden
Samanlikna med sosialhjelpssatsane i Fjell vert satsane auka monaleg i den nye kommunen, viss formannskapet får gjennomslag.
lørdag 9. november $ Vestnytt
Krev at rådmannen lyttar om barnevernet
– Når me sender kraftige politiske signal om å halda barneverntenesta samla på ein stad forventar eg at rådmannen lyttar, seier Nils Kåre Skoge (H).
fredag 8. november $ Vestnytt
Skepsis til byvekst, men Øygarden vil forhandla
Politikarane fryktar at dei må gje frå seg lokal makt, men vil likevel forhandla om byvekstavtale. Gulrota er 410 millionar over ti år.
torsdag 7. november $ Vestnytt
Krev programvare på nynorsk
Nye Øygarden bør verta ein nynorskkommune.
torsdag 7. november Tunnelsyn
Tilrår å godkjenna språkbruksplan
Utval for tenester og levekår (UTL) rår kommunestyret til å godkjenna framlegget til språkbruksplan for Nye Øygarden slik han ligg føre. I dag var det også møte i utval for samfunnsutvikling og utval for plan. I desse to utvala var det orienteringar.
onsdag 6. november Øygarden kommune
Tankar om framtida denne veka
Her kjem tre nye videoar i serien Tankar om framtida der elevar i dei tre kommunane fortel kva dei tenkjer om framtida i den nye kommunen.
onsdag 6. november Øygarden kommune
Tilrår satsar for økonomisk sosialhjelp
Formannskapet for den nye kommunen går inn for å harmonisera satsane for økonomisk sosialhjelp. På møtet i dag gav formannskapet tilråding til satsar for 2020. Dette var det første formannskapsmøtet i Nye Øygarden kommune.
onsdag 6. november Øygarden kommune
Krisemelding frå brannvesenet
Nye oppgåver kombinert med gammalt materiell fekk leiinga for Øygarden brann og redning til å varsla «krise» då formannskapet i Nye Øygarden samlast til sitt første møte.
onsdag 6. november Tunnelsyn
Tenkte på ungane
Sosialsatsane i Nye Øygarden bør følgja staten sine satsar også når det kjem til barnetillegg, tilrår formannskapet.
onsdag 6. november Tunnelsyn
Desse politikarane tente best
Det er langt mellom politikarane på toppen av skattelistene for fjoråret. Nokre hadde likevel større grunn til å smila enn andre.
tirsdag 5. november Tunnelsyn
Desse tente best i Øygarden
Øygarden er den av kommunane i nye Øygarden med størst likhet mellom dei som tenar mest og «folk flest».
tirsdag 5. november Tunnelsyn
Velkomen til temakafé
Onsdag 6. november kl. 17.00 - 19.00. Fjell Seniorsenter, 3. etg.ved Arkaden,Sartor Storsenter.
mandag 4. november Øygarden kommune
Ingen plass til Børge i formannskap eller utval
Børge Haugetun (V) må nøya seg med kommunestyreplass, men vert styreleiar i det kommunale selskapet Øyvar.
søndag 3. november $ Vestnytt
– Håper dei skjønar følgjene
Anita Garlid Johannessen (Frp) minner om at det vert mindre att til fellesprosjekt i nye Øygarden etter ekstraløyvinga på Rong.
søndag 3. november $ Vestnytt
HORDALAND

Kostnadssprekk på nær ni millionar
Lekkasjar i taket og uventa kostnader ved å bygga basseng om til skytehall gjer kulturhuset på Rong 8,75 millionar kroner dyrare.
søndag 3. november $ Vestnytt
Driv du på med noko folk flest bør vita om?
Planlegg du ei tilstelling som du trur fleire vil vera interessert i å delta på?
lørdag 2. november Tunnelsyn
Formannskap og tre utvalsmøte i neste veke
Formannskapet i Nye Øygarden kommune har sitt første møte den 5. november. Alle dei tre utvala i den nye kommunen er kalla inn til møte på onsdag 6. november. I utval for plan og utval for samfunnsutvikling er det ikkje saker til behandling, men orienteringar.
fredag 1. november Øygarden kommune
Slik vert lokaliseringa av administrasjon og tenester
Prosjektrådmann Rune Lid presenterer no korleis administrasjon og tenester skal organiserast i Nye Øygarden kommune. Konklusjonen er teken etter at høyringsnotatet har vore på høyring og at det er gjennomført ei grundig drøfting i overordna styringsgruppe.
fredag 1. november Øygarden kommune
Tyverier av påhengsmotorer i Øygarden
– Folk må passe på båtene sine og ta forhåndsregler, sier lensmann Kjell Bjørn Heggøy.
fredag 1. november $ Vestnytt
Hjemmetjenesten sone nord forblir på Rong
Torsdag kveld presenterte prosjektrådmann Rune Lid lokaliseringsplanen for den nye kommunen.
torsdag 31. oktober $ Vestnytt
Treff i internasjonal kvinnegruppe
Velkomen til nytt treff i Internasjonal kvinnegruppe i Øygarden onsdag 6. november kl. 19.00-21.00 i kantina på Øygarden rådhus.
torsdag 31. oktober Øygarden kommune
Øydelagt kraftverk vert kulturminne
Øygarden er sist ute med kulturminneplan vest for Sotrabrua og nokre minne i planen vert det knytt sterke meiningar til.
torsdag 31. oktober $ Vestnytt
Tankar om framtida denne veka
Fram til nyttår presenterer skuleprosjektet Elev i Nye Øygarden kvar onsdag tre videoar der elevar i Sund, Fjell og Øygarden fortel kva dei tenkjer om framtida her vest. I dag kan du sjå og høyra Gabriel Sæle, Ingrid Nakken og Kelsie Nesse.
onsdag 30. oktober Øygarden kommune
Klubbane på Sotra og i Øygarden møttest for fyrste gong: – Fantastisk mogelegheit
No skal eit utkast tilbake til klubbane før representantane møtest igjen.
onsdag 30. oktober $ Aftenposten
Klubbane på Sotra og i Øygarden møttest for fyrste gong: – Fantastisk mogelegheit
No skal eit utkast tilbake til klubbane før representantane møtest igjen.
onsdag 30. oktober $ Aftenposten
«Mannepartiet» FNB redda av samarbeid
Berre eit valteknisk samarbeid med Ap og resten av opposisjonen gjer at Bompengelista kan stilla ulike folk i råd og utval i nye Øygarden.
onsdag 30. oktober $ Vestnytt
Barnehagene er kritisk til avtale med kommunen
Opprør blant de private barnehagene omkring samarbeidsavtale med nye Øygarden kommune.
tirsdag 29. oktober $ Vestnytt
Høyring - Lokale forskrifter for vatn og avlaup i nye Øygarden kommune
Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok 21.10.2019 å leggja lokale forskrifter for vatn og avløp på høyring/offentleg ettersyn.
tirsdag 29. oktober Øygarden kommune
– Det de sparer penger på nå, blir ikke nødvendigvis billigere i lengden
Ved å legge ned rettleiarteamet vil problemer blant barnehage-barn få utvikle seg til store utfordringer for den nye kommunen, frykter barnehagestyrere.
mandag 28. oktober $ Vestnytt
70 år, snart 40 «i kommunen»
Ottar Vik fekk både blomehelsingar og applaus då kommunestyret markerte rund dag for den politiske ringreven.
mandag 28. oktober $ Vestnytt
Brei politisk semje om oppdrettsprosjekt
Det «landbaserte» oppdrettsanlegget i Parisvatnet på Nautnes er eitt steg nærare realisering.
søndag 27. oktober $ Vestnytt
Nye Øygarden kommune til krig mot private barnehagar
Var tilsetjingskabalen i storkommunen viktigare enn ungane, spør Hans Lauvik.
søndag 27. oktober $ Vestnytt
Nå er kirken ferdig restaurert
For elleve millioner kroner har Gamle Hjelme kyrkje fått ny prakt.
fredag 25. oktober $ Vestnytt
Informasjonsmøte om ny vegtrase Blom - Naturgassparken
Øygarden kommune inviterer til informasjonsmøte om ny vegtrase Blom - Naturgassparken slik: Tid: Onsdag 30.10.2019, klokka 18.30 Stad:Kantina på rådhuset
fredag 25. oktober Øygarden kommune
No startar serien Tankar om framtida
Fram til nyttår vil elevar frå skulane i Sund, Fjell og Øygarden presentera tankane sine om framtida og den nye kommunen. I dag presenterer vi dei tre første elevane som på video formidlar tankane sine om framtida her vest.
fredag 25. oktober Øygarden kommune
Her blir det bustader til utviklingshemma
-
fredag 25. oktober $ Vestnytt
Strilakulturen i endring
Strilakulturen er lokal og mangfaldig. Han har rom i seg for både rap og importerte krydder.
fredag 25. oktober Tunnelsyn
Tom Georg Indrevik vald som ordførar i Øygarden
I dag vart Tom Georg Indrevik (H) vald som ordførar i den nye kommunen. Varaordførar vert Torill Selsvold Nyborg (KrF). Eg vil gjera mitt beste for at dykk, alle tilsette og alle andre innbyggjarar i vår nye kommune skal sjå på meg som sin ordførar, sa Indrevik til...
torsdag 24. oktober Øygarden kommune
Høyring om lokalisering av administrasjon og tenester
Prosjektleiinga i Nye Øygarden kommune presenterer no høyringsnotat om lokalisering av administrasjon og tenester.
torsdag 24. oktober Øygarden kommune
HORDALAND

No er han ordførar
KrF og FrP braut ut og fremma eigne representantar då det første kommunestyret i nye Øygarden i valgte medlemmar til formannskapet.
torsdag 24. oktober Tunnelsyn
Her er Indrevik historisk
No er Tom Georg Indrevik (H) ordførar i nye Øygarden. Torill Selsvold Nyborg (KrF) blir varaordførar.
torsdag 24. oktober $ Vestnytt
I dag blir Indrevik ordførar. Sjå møtet her
Følg med på direktesendinga frå det første kommunestyremøtet i nye Øygarden. Møtet startar klokka 14 torsdag.
torsdag 24. oktober $ Vestnytt
Ny utbetaling frå Havbruksfondet
Fjell, Sund og Øygarden får utbetalt 3,16 millionar kroner frå Havbruksfondet i år.
torsdag 24. oktober Tunnelsyn
Meiner storkommunen er i rute
Siste møte i fellesnemnda for Nye Øygarden er unnagjort og torsdag kjem kommunestyret i nye Øygarden saman for første gong.
onsdag 23. oktober $ Vestnytt
Landro vil ha ei orientering om Broch-saka
Ordførar Kari-Anne Landro i Sund har i dag bedt om å få ei orientering om kva som har skjedd ved fastsetjinga av festeavgifta til Roald Broch.
tirsdag 22. oktober Tunnelsyn
Indrevik nyanserer kritikken mot MDG-Thomassen
Påtroppande ordførar Tom Georg Indrevik (H) nyanserer kritikken mot MDG-representanten Maria Thomassen som «ekstrem».
tirsdag 22. oktober Tunnelsyn
Folkevald for MDG reagerer på å verta kalla «ekstrem»
Maria Thomassen (MDG) mislikar at påtroppande ordførar Tom Georg Indrevik (H) under debatten om samferdsel sist veke kom til å kalla meiningane hennar for «ekstreme».
tirsdag 22. oktober Tunnelsyn
Nei til lågare fartsgrense
Planpolitikarane sa ja til å gå frå 80 til 60 kilometer i timen på Rongesletta, men formannskapet seier nei.
tirsdag 22. oktober $ Vestnytt
Kva betyr vakante stillingar for tenestetilbodet?
100 vakante stillingar i Fjell sparar tilsynelatande kroner på lønsbudsjettet, men kva betyr det for tenestetilbodet? Prosjektrådmann Rune Lid i nye Øygarden vil gjerne vita meir. Kva stillingar er…
mandag 21. oktober Tunnelsyn
Krevjande jobb fram mot nyttår
Prosjektrådmann Rune Lid orienterte fellesnemnda i dag om kva som må prioriterast fram mot at den nye kommunen er eit faktum frå nyttår. Prioriterte oppgåver er mellom anna budsjett, lokalisering, delegasjonsreglement (administrativt og politisk) og nye IKT-system. Arbeidet er i rute,...
mandag 21. oktober Øygarden kommune
Gjervargleda har passert ein million
Klokka 22.00 søndag kveld har resultatet for TV-aksjonen i nye Øygarden såvidt passert ein million kroner.
søndag 20. oktober Tunnelsyn
Legg ned pensjonskassa i Fjell
Fjell kommunale pensjonskasse har tent dei tilsette og kommunen godt, men ved nyttår er det slutt. Det skaper politisk «krangel».
søndag 20. oktober $ Vestnytt
– Kven hadde vel trudd at me skulle få akademi i Breivik
OL-vinnar og styreleiar Olaf Tufte tok turen då Dale Oen Experience skreiv under overtakingsavtale på Breivik skule.
lørdag 19. oktober $ Vestnytt
-Same kva vi i MDG seier, så er svaret meir veg
På 1970-talet gjekk det snøggbåt frå Rong til Bergen. Den gongen tok reisa frå Hellesøy til Bergen ein time. Etter at brua kom tek det dobbelt så lenge med buss.
torsdag 17. oktober Tunnelsyn
Nytt korslag på den store samlingsfesten
Suksessen med korslaget frå 2018 vert henta fram att når nye Øygarden har opningsfest 4. januar.
torsdag 17. oktober $ Vestnytt
Konstituerande kommunestyremøte for Øygarden kommune
Den 24. oktober skal det konstituerande kommunestyret i (Nye) Øygarden velja formannskap, ordførar, varaordførar og fleire utval for perioden 2019 til 2023. Nokre dagar i forkant, den 21. oktober er det kalla inn til det siste møtet i fellesnemnda.
torsdag 17. oktober Øygarden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ØYGARDEN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL