Øygarden
Snakk om julegåve frå politikarane!
DEBATT: Når fellesnemnda gjer bort «ei gåvepakke» like før jul til KLP, syner dette at nemnda er prega av inkompetanse, skriv Bjarte Sangolt.
torsdag 11:48 $ Vestnytt
Ein krevjande økonomisk situasjon
Den økonomiske situasjonen i Nye Øygarden vil verta krevjande. Vi er nøydde til å ta ut nokre gevinstar.
torsdag 10:02 Tunnelsyn
Etterlyser modige leiarar
-Det vil verta ein del overtallige, sjølv om intensjonsavtalen sikrar alle jobb og løn.
torsdag 09:50 Tunnelsyn
Sjå felles-kommunestyremøtet her
Politikarane i Sund, Fjell og Øygarden har møte sammen. Sjå møtet på nett-tv.
torsdag 08:42 $ Vestnytt
Sotra legevakt flyttar 5. Februar
Tysdag 5. februar 2019 flyttar Sotra legevakt til nye lokale i Øygarden lokalmedisinske senter. Ny adresse er: Blombakkane 77, 5354 Straume.
onsdag 15:30 Øygarden kommune
Sjå felles kommunestyre på nett-TV
I dag er det felles kommunestyremøte for Sund, Fjell og Øygarden kommunar på Panorama Hotell Resort i Sund. Møtet vert overført på nett-TV.
tirsdag 13:54 Øygarden kommune
Forventar godt resultat for brukarane
Prosjektrådmann Rune Lid har stor tru på at arbeidet i dei fem hovudprosjekta og dei mange delprosjekta vil gje gode resultat. På måndag hadde han hadde samla nærare 60 deltakarar på arbeidsverkstad på Panorama Hotell Resort.
tirsdag 10:22 Øygarden kommune
Enorme mengder plastavfall kartlagt
Mellom 500 og 1000 tonn plastavfall forurenser kysten vest for Bergen, viser ny rapport.
tirsdag 05:31 $ Bergens Tidende
HORDALAND

Dei mest krevjande spørsmåla
Eit knapt år før kommunesamanslåinga skal vera eit faktum, er det omsider tid for politikarane i Fjell, Sund og Øygarden å setja seg ned og freista verta samde om dei verkeleg krevjande spørsmåla.…
søndag 16:20 Tunnelsyn
Sjokk og vantro i barnehagene
søndag 15:32 $ Vestnytt
Tysdag er terapibassenget stengt
Grunna vedlikehald må terapibassenget i rådhuset halda stengt tysdag 15. januar
fredag 11. januar Øygarden kommune
Workshop Nye Øygarden delprosjekt Skule
Måndag 07.01.19 var det workshop for Nye Øygarden delprosjekt Skule. 100 deltakarar frå dei tre kommunane Fjell, Sund og Øygarden var samla i kultursalen for å drøfte framtidige satsingsområde for skule, organisering av skulesektoren, beste praksis og lokalisering av...
fredag 11. januar Øygarden kommune
Workshop Nye Øygarden kommune – delprosjekt barnehage
Tysdag 08.01.19 var det workshop for Nye Øygarden delprosjekt Barnehage. 86 deltakarar frå dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden var samla i kultursalen for å drøfte framtidige satsingsområde for barnehage, organisering av barnehagesektoren, beste praksis og tverrfagleg...
fredag 11. januar Øygarden kommune
Første salve - Svanevågen gårds og friluftsbarnehage
8. januar vart første salve avfyrtpå arbeidet med bygging av Svanevågen gårds og friluftsbarnehage. OrdførarBørge Haugetun og barn frå Breivik barnehage fekk det ærefulle oppdraget. Barnehagen vert privat med Nordlandiabarnehagene som eigar. Barnehagen skal etter...
onsdag 9. januar Øygarden kommune
Konkursåret 2018
Oljeprisfallet byrjar no å for alvor å råka einskildpersonar. Fire av ti registrerte konkursopningar i region vest i fjor var einkeltpersonføretak.
onsdag 9. januar Tunnelsyn
Dårlig vær stanser KNM Helge Ingstad-berging
Værforholdene på havaristedet der KNM Helge Ingstad ligger er blitt så dårlige at arbeidet ble midlertidig stanset tirsdag.
tirsdag 8. januar $ Bergens Tidende
Fødselsførebuande kurs
Informasjon om Fødselsførebuande kurs I regi av Amathea Hordaland. Kursa er for gravide som vert aleine med omsuten for bornet eller som har eit uavklart forhold til barnefar. Kursa er gratis og går over 3-4 ganger. Dette inkluderer også omvisning på Kvinneklinikken. Vidare tilbys...
mandag 7. januar Øygarden kommune
Oppheving av kokevarsel - Alvheim vassverk
FjellVARmelder no om at drikkevatnet er friskmeldt.
mandag 7. januar Øygarden kommune
Sotralista stiller til valg i Nye Øygarden
Og de vil endre kommunenavnet heller enn partinavnet.
mandag 7. januar $ Vestnytt
SotraLista overlet avgjerda til veljarane
Årsmøtet i SotraLista tvilte seg til å stilla liste ved kommunevalet til hausten, trass i at dei ikkje har nådd målet om å henta tredelen av medlemmane frå Sund og Øygarden.
fredag 4. januar Tunnelsyn
Dette skjedde i Nye Øygarden 2. halvår
I løpet av 2. halvår 2018 er det tilsett rådmann og fire kommunalsjefar i Nye Øygarden kommune. Men det har skjedd mykje meir enn dette det siste halvåret.
onsdag 2. januar Øygarden kommune
Byråkrati kan drepe
La oss ha tillit til at prosjektrådmannen og fellesnemda gjennomfører denne krevende prosessen på best mulig måte, skriver Gunnar Buvik.
31. desember 2018 $ Vestnytt
Romsleg budsjett for ordførarkjede
Fellesnemnda set ei ramme på 200.000 kroner pluss moms for å få laga ordførarkjede til Nye Øygarden.
20. desember 2018 $ Vestnytt
Involvering av råd og utval i Nye Øygarden
20. desember 2018 $ Vestnytt
Eksperter spår et kjedelig og forutsigbart år på boligmarkedet
– Neste år vil vi nok få et marked uten de store overraskelsene. Det vil være enkelt for folk å forholde seg til boligmarkedet, sier Kurt Fridtjof Buck, leder for Norges Eiendomsmeglerforbund.
20. desember 2018 $ Bergens Tidende
Der sitter du, i slutten av 20-årene, i en campingstol i Øygarden. Og så er den der. Ørnen.
Havørn.
20. desember 2018 $ Bergens Tidende
Så du dette lyset i kveld? Her er forklaringen.
.
19. desember 2018 $ Bergens Tidende
Vedteken reguleringsplan - Vågsbotn bustadområde, Rong
Endring av detaljreguleringsplan. PlanID 125920080002 Øygarden kommunestyre vedtok i møte 12.12.2018, sak 085/18, å godkjenne endring av reguleringsplan for Vågsbotn bustadområde. Endringa opnar for oppføring av to firemannsbustadar nord i området i staden for 3...
19. desember 2018 Øygarden kommune
Gav tillitsvalde oppdatert informasjon
I dag gav prosjektrådmann Rune Lid 19 hovudtillitsvalde status for arbeidet med å byggja den nye kommunen. Det handlar om å ha eit kaldt hovud og eit varmt hjarta, sa Lid då han orienterte om skuggebudsjettet Nye Øygarden kommune.
19. desember 2018 Øygarden kommune
Kunngjering av vedteken reguleringsplan for Naturgassparken
Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2018, sak 084/18, detaljregulering for Naturgassparken, plan-ID: 20150002. Plan for Naturgassparken blei vedteke endra plannamn frå Kollsnes næringspark. Planvedtaket blir med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova 12-12.Den vedtekne...
19. desember 2018 Øygarden kommune
Kunngjering av vedteken detaljregulering for Kvernhusvika
Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2018, sak 089/18 detaljregulering for Kvernhusvika, plan-ID 20160005.
18. desember 2018 Øygarden kommune
Ny tømmekalender for renovasjon
Her den nye tømmekalenderen for våren 2019for renovasjon i Øygarden.
18. desember 2018 Øygarden kommune
Fellesnemnda vedtok pensjonsløysing med forsikra løysing i KLP
Fellesnemnda vedtok i dag samrøystes at dei tilsette i Nye Øygarden skal ha forsikra løysing i KLP.
17. desember 2018 Øygarden kommune
HORDALAND

Folketal pr. 30.09.18
Tala om folketalsutviklinga for 3. kvartal 2018 ligg no føre. Pr.30.09.18var folketalet i Øygarden 4919. Det gledelege for vår kommune er at folkeveksten held fram. Folketalet har auka med 22 personar i 3. kvartal.
17. desember 2018 Øygarden kommune
Tilskotsmidlar til lokal trafikksikringstiltak
Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikksikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid. Kommunar, skular, barnehagar, lag og organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av...
17. desember 2018 Øygarden kommune
Sjå fellesnemnd-møtet her
Live-sending frå fellesnemnda
17. desember 2018 $ Vestnytt
Vil utvida hamna på Hellesøy
To nye moloar ligg inne i planane for utviding av Hellesøy hamn. Her vil lokale krefter skapa eit turistmål for framtida.
16. desember 2018 $ Vestnytt
Prosjektrådmannens manglende gangsyn
Skal vi lykkes med sammenslåingen, er det absolutt nødvendig at våre ansatte, råd og utvalg er med på laget, skriver Georg Indrevik.
15. desember 2018 $ Vestnytt
Lyser ut stilling som kommunalsjef for Økonomi
Nye Øygarden kommune lyser ut stillinga som kommunalsjef for Økonomi.
14. desember 2018 Øygarden kommune
Julekonsert med MOT - opptak
Gledeleg nyheit til alle som ikkje hadde høve til å vera tilstades på Julekonsertenmed MOT i Hjeltefjorden arena 12 desember. Det ermogleg å sjå opptak av Julekonserten, via lenka under.
12. desember 2018 Øygarden kommune
Fellesnemnda avgjer pensjonsløysing på måndag
På møtet i fellesnemnda den 17. desember vert spørsmålet om framtidig pensjonsleverandør for dei tilsette i den nye kommunen avgjort. PSU gjekk på tysdag denne veka samla inn for innstillinga frå prosjektrådmannen om forsikra løysing i KLP.
12. desember 2018 Øygarden kommune
Toppar sjukefråværstatistikken
Kommunane vest for Bergen har teke eit krafttak for å få ned sjukefråværet siste året, men toppar framleis statistikken.
12. desember 2018 Tunnelsyn
Dei tilsette vil ha KLP
Vil politikarane i Fellesnemnda følja dei tilsette sitt råd om å velja KLP som pensjonsleverandør?
11. desember 2018 Tunnelsyn
Bedehuset mot straumen
Medan mange gamle bedehus har stengt dørene, fekk Vik bedehus eit luksusproblem. No er det løyst.
8. desember 2018 $ Bergens Tidende
Kommentar: ROS-analysen og Straumeplanen
ROS-analysen for nye Øygarden bør vurdera ytterlegare sentralisering i Straumeområdet som ein trussel mot folkehelsa.
7. desember 2018 Tunnelsyn
Her er kommunalsjefen for Organisasjon og digitalisering
Sissel Iren Nesse (50) er tilsett som kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune. Dermed er fire av kommunalsjefar for den nye kommunen avklart.
7. desember 2018 Øygarden kommune
Høyring/offentleg ettersyn - detaljregulering hytteområde Sprengsneset II
I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 vert detaljregulering for Sprengsneset II hytteområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i tråd med vedtak i utval for drift og samfunnsutvikling i møte 29.11.18, sak 137/18.
7. desember 2018 Øygarden kommune
Les informasjonshefte om Nye Øygarden kommune!
I sist veke fekk innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden eit informasjonshefte frå Nye Øygarden i postkassen.
5. desember 2018 Øygarden kommune
Tilrår KLP som pensjonsleverandør
Prosjektrådmannen går inn for ei forsikra løysing i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) for dei tilsette i Nye Øygarden kommune.
5. desember 2018 Øygarden kommune
Nye Øygarden kommune - kult!
New Mexico, New Orleans, New York, New Zealand og Nye Øygarden?
5. desember 2018 $ Vestnytt
Gjestekommentar: -Strilene sitter helt passive og venter på å betale bompenger
Nå som Sotra, Sund og Øygarden er på vei til å bli en kommune, er tiden inne for å presse Bergen på bomstasjoner og kanskje også godshavn. Av Arne Eriksen Dette er tiden for å sette fokus på proble…
3. desember 2018 Tunnelsyn
Tronge tider når tre skal bli ein
Det er no politikarane må visa at det finst stordriftsfordelar.
3. desember 2018 $ Vestnytt
Ei merkeleg politisk framsyning
Bjarte Sangolt reagerer på korleis møta i fellesnemnda artar seg.
2. desember 2018 $ Vestnytt
Ei samling merkelege utspel frå våre folkevalde
Er ein gensar betre kvalifisert for ei folkerøysting enn kommunenamnet, undrar Håkon Fjell.
1. desember 2018 $ Vestnytt
Tre kommunalsjefar er tilsette i Nye Øygarden kommune
Tre av søkjarane har i dag takka ja til å vera kommunalsjef i Nye Øygarden kommune. Line Barmen vert kommunalsjef for Helse og velferd, Anne-Merete Vabø Haugane vert kommunalsjef for Oppvekst, medan Råmund Skjold får stillinga som kommunalsjef for Kultur og samfunn.
30. november 2018 Øygarden kommune
Tre av fem kommunalsjefar er på plass
Rune Lid har valt å henta tre av dei fem første kommunalsjefane i nye Øygarden frå dagens organisasjonar.
30. november 2018 Tunnelsyn
Her er Ap sin ordførarkandidat
Arbeidarpartiet satsar på mangfald på lista.
29. november 2018 $ Vestnytt
Rosa regionen for handlekraft
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland rosa kommunane for handlekraft under oljekrisa, då ho var første føredragshaldar på Øygardenkonferansen i dag. Vel 200 deltakarar frå næringslivet, kommunane og andre aktørar er samla på Panorama Hotel...
29. november 2018 Øygarden kommune
HORDALAND

-Det viktigaste er at det er lys i vindauga på Rong etter klokka 15
PTA Eiendom AS og styreleiar Atle Ulveseth får truleg kjøpa kremtomten i sjøkanten på Rong betydeleg under takst.
29. november 2018 Tunnelsyn
Difor vil dei auka eigedomsskatten i Fjell
Eigedomsskatten i Fjell blir truleg auka allereie frå 1. januar 2019. – Auken kjem som ein følgje av regjeringa sin politikk, seier ordførar Marianne Bjorøy.
29. november 2018 $ Vestnytt
Ap, Sp og SV vil se begrunnelse for hemmelighold om fregatt-havariet
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) må legge fram det formelle grunnlaget for å holde tilbake informasjon om fregatt-ulykken, krever Ap, Sp og SV i et brev.
28. november 2018 $ Bergens Tidende
Avslutter sikringsarbeidet på grunn av dårlig vær
Kranlekteren forlater stedet onsdag morgen.
28. november 2018 $ Aftenposten
Vêret tvingar «Rambiz» til Hanøytangen
Grunna vêromslag avslutta kranlekteren «Rambiz» sikringsarbeidet ved fregatten no i morgontimane.
28. november 2018 $ Vestnytt
Slik håpar Fjell å oppretthalda mest mogeleg av inntektene frå eigedomsskatten
Formannskapet i Fjell håpar Stortinget vil endra forslaget til ny lov om eigedomsskatt, men tilrår samstundes at eigedomsskatten for 2019 aukar frå to til tre promille.
27. november 2018 Tunnelsyn
Forklaring til politiet: Hadde null sikt - kjørte i full fart rett i KNM «Olav Tryggvason»
De to karene i småbåten hadde god fart, men lav ettermiddagssol rett imot, og oppgir at de hadde null sikt da de braset rett inn i kystvaktskipet KNM «Olav Tryggvason» søndag.
26. november 2018 VG
Forklaring til politiet: Hadde null sikt – kjørte i full fart rett i KNM «Olav Tryggvason»
De to karene i småbåten hadde god fart, men lav ettermiddagssol rett imot, og oppgir at de hadde null sikt da de braset rett inn i kystvaktskipet KNM «Olav Tryggvason» søndag.
26. november 2018 VG
Kolliderte med marinefartøy: – Vi hadde sola imot
– Vi køyrde mot sola, og såg ikkje marinefartøyet før det var for seint. Det er forklaringa til mennene som søndag kolliderte med KNM «Olav Tryggvason».
26. november 2018 $ Bergens Tidende
Kjøpt og solgt i Øygarden
Se oversikten over omsatte eiendommer i Øygarden kommune i oktober.
25. november 2018 $ Vestnytt
Vedteken reguleringsplan - detaljregulering for Nyheimstunet, Toftøy
Kommunestyret vedtok i møte 31.10.2018, sak 068/18, detaljregulering for Nyheimstunet, plan-ID: 20170003.
23. november 2018 Øygarden kommune
Nye Øygarden kan tapa stort på eigedomsskatt
Reglar for eigedomsskatt skapar seriøs hovudbry.
23. november 2018 $ Vestnytt
Følg arbeidet på KNM «Helge Ingstad» direkte
Se direktebilder fra arbeidet med KNM «Helge Ingstad».
23. november 2018 $ Bergens Tidende
Gav råd om pensjonsløysing
Forsikringsmeklarføretaket AON Norge har på oppdrag frå prosjektrådmann utarbeid ein rapport med framlegg til kva løysing for val av pensjonsleverandør som er best for den nye kommunen. I går hadde AON orienteringsmøte for tilsette i Øygarden, Sund og Fjell...
23. november 2018 Øygarden kommune
Fryktar tøff start for Nye Øygarden
Kven må vika når Nye Øygarden skal spara?
23. november 2018 $ Vestnytt
Ny leiar for Forliksrådet
Kommunestyret i Fjell valde i går ny leiar for Forliksrådet.
23. november 2018 Tunnelsyn
-Kommunestyret skal ha siste ordet!
Kommunestyret i Fjell legg opp til full konfrontasjon med fylkesmannen i Hordaland i plansaker.
22. november 2018 Tunnelsyn
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL