Øygarden
Løyver 1,5 millionar kroner til Gründerparken Vest
Fellesnemnda vedtok i dag å løyva 1,5 millionar kroner i tilskot til Grnderparken Vest for 2020. Formelt vart det vedteke å innarbeida beløpet i budsjettet for neste år.
18:26 Øygarden kommune
Hadde ikkje oppdaterte personallister
Prosjektrådmann Rune Lid fekk vondt i magen då det gjekk opp for han at kommunane ikkje hadde kontroll på kven som var fast tilsett og kva stillingsprosent dei hadde.
17:53 Tunnelsyn
Kuttar i barnevern, PPT og helsetenester
-Det vert forventa ei effektivisering.
17:43 Tunnelsyn
Velkommen til informasjonsmøte på Tednebakkane
Tid:17. september, kl. 12.00-13.00 Stad: Tednebakkane omsorgssenter Ergoterapeut- og frivilligkoordinator Alyce Levik ved Tednebakkane omsorgssenter ønskjer å skapa trivelege hyggjestunder saman med eldre og frivillige.
mandag 15:43 Øygarden kommune
Gründerparken får pusterom
Gründerparken Vest får behalda det kommunale tilskotet på 1,5 millionar kroner neste år.
mandag 11:57 Tunnelsyn
Nye adressenamn
I samband med kommunesamanslåinga har ein del vegar fått nye adressenamn. Dei nye namnaer ført i matrikkelen, og folkeregisteret blir oppdatert derifrå. Skilt med nytt namn ersett opp, og i Norgeskart kan det gjerast søk på det nye adressenamnet.
mandag 11:41 Øygarden kommune
Sjå møtet i fellesnemnda her
Klokka 09.00 går dei i gang, og skal mellom anna drøfta pensjon, økonomi og framtida til Gründerparken.
mandag 08:42 $ Vestnytt
Underteikna samarbeidsavtalen
Representantar for dei fem samarbeidspartia i nye Øygarden underteikna i dag avtalen som skal fungera som rettesnor for det borgarlege samarbeidet dei neste fire åra.
søndag 19:12 Tunnelsyn
HORDALAND

Berre tre Øygards-strilar på fylkestinget
På lista over dei 65 folkevalde til fylketinget i Vestland finn du berre tre namn frå nye Øygarden.
lørdag 18:00 Tunnelsyn
Gjestekommentar: De sier det går ikke an, men Erna har gjort det før!
For 18 år siden skjedde noe som har en del likheter med dagens situasjon i vår nye kommune.
lørdag 17:37 Tunnelsyn
Kraft frå land til Oseberg-feltet i Nordsjøen
NVE har motteke søknad frå Equinor om ein nye straumkabel frå Kollsnes i Øygarden kommune til Oseberg-feltet i Nordsjøen. Søknaden er no på høyring, med frist for uttale 11. oktober 2019.
fredag 17:08 Øygarden kommune
Samarbeidsavtale i 18 punkt
Ingen eigedomsskatt, strammare økonomi og auka satsing på frivillige lag og organisasjonar innan omsorg og kultur.
fredag 15:47 Tunnelsyn
Satsar på omsorg og skule på vestsida
Tom Georg Indrevik (H) meiner han har fått det styringsgrunnlaget han treng for å losa nye Øygarden gjennom sine fire første år.
fredag 14:07 $ Vestnytt
Oljetanker sto i brann ved Stureterminalen
I over to timer brant det i maskinrommet på båten «Dubai Harmony» som ligger ved Stureterminalen i Øygarden.
fredag 11:19 $ Bergens Tidende
Raud side er ikkje overraska over blått fleirtal
SV hadde naturleg nok ønska at fleire stemte raudgrønt, medan Raudt er glade for å ha kome inn i Øygarden kommunestyre.
torsdag 21:27 $ Vestnytt
Føreslår fast tilskot til Gründerparken Vest
Prosjektrådmannen føreslår at det vert gjeve eit fast årleg tilskot til Grnderparken Vest på 500 tusen kroner.
torsdag 16:29 Øygarden kommune
Følgjer opp ROS-analyse
Leiinga i Nye Øygarden kommune følgjer opp ein ROS-analyse som er gjennomført i samband med etableringa av den nye kommunen.
torsdag 16:24 Øygarden kommune
Underskotet aukar
Det samla underskotet for Fjell, Sund og Øygarden auka med 10 millionar kroner frå april til juli.
torsdag 16:22 Tunnelsyn
Vil kutta i gründerstøtta
Gründerparken Vest bør få kutta det årlege kommunale tilskotet med to tredelar, tilrår prosjektrådmann Rune Lid.
onsdag 20:18 Tunnelsyn
Gjestekommentar: Rykter, habilitet og tillit
Kjære lokalpolitikere i den nye koalisjonen mellom Høyre, Venstre, FrP, KrF og Sotralista.
onsdag 11:41 Tunnelsyn
Sykehjemstilsyn fant avvik på Tednebakkane
Sykehjemmet manglet rutiner for forebygging av smitte, og hadde god nok oversikt over risikoforhold, ifølge Miljørettet helsevern i Bergen.
onsdag 07:14 $ Vestnytt
Desse er valde inn i kommunestyret
Valstyret for Nye Øygarden kommune godkjende tysdag kveld møteboka med kandidatkåring av representantane i Øygarden kommunestyre.
tirsdag 10. september Øygarden kommune
Desse skal styra nye Øygarden
Namna på dei 44 som ordførar Tom Georg Indrevik får med seg som faste medlemmane i første kommunestyret i nye Øygarden er no klare.
tirsdag 10. september Tunnelsyn
Kven kjem inn i kommunestyret?
Nærare ein tredel av kandidatane til det nye kommunestyret er enno ukjende namn. Personrøyster og slengjarar vil avgjera den endelege personsaman-setjinga.
tirsdag 10. september Tunnelsyn
Forløpig valresultat
Grovresultatet av valet for Øygarden kommune viser atHøgre og Arbeidarpartiet vert dei største. Les meir om resultatet
tirsdag 10. september Øygarden kommune
Resultat etter førehandsrøystene
Resultatet av førehandsrøystinga for Øygarden kommune vart offentlegjort klokka 21. Høgre og Arbeidarpartiet er størst etter at 28,8 prosent av røystene (førehandsrøystene) er talde opp.
tirsdag 10. september Øygarden kommune
Øygarden er blå – eller?
Høgre og Tom Georg Indrevik haldt forspranget i dei folkerike krinsane på Litle Sotra.
tirsdag 10. september Tunnelsyn
– Ingen grunn til ikkje å smila
Sølvi Kobbeltvedt og Senterpartiet er ein av valvinnarane.
mandag 9. september Tunnelsyn
Spent stemning
Høgre har fått sitt 10 mandat, men Arbeiderpartiet tek innpå.
mandag 9. september Tunnelsyn
-Det endrar seg
Marianne Sandahl Bjorøy er framleis optimist.
mandag 9. september Tunnelsyn
Dei første resultata er klare
Når 5.800 førehandsrøyster er talt opp, ligg det an til store endringar i dei politiske makttilhøva i den nye kommunen.
mandag 9. september Tunnelsyn
Tunnelsyn dekkar stemmeteljinga på rådhuset
Hektisk stemning på rådhuset i Fjell no litt før klokka 21.00.
mandag 9. september Tunnelsyn
Bruk røysteretten din i dag!
Ordførar Børge Haugetun oppfordrar alletil å bruke røysteretten sin i dag!Det er ein historisk dag for kommunen med det siste kommunevalet for Øygarden kommmune.I føremiddag var han og røysta iHjeltefjorden arena.I den store salen er det kommune - og fylkeskommuneval....
mandag 9. september Øygarden kommune
HORDALAND

Budd på protestval i Øygarden
Både veljar Jostein Ågotnes og fjellordførar Marianne Bjorøy (Ap) trur mange vil ha synt si misnøye når stemmene er ferdig talte opp i kveld.
mandag 9. september $ Vestnytt
Slik røystar du på valdagen
På valdagen 9. september kan du røysta i den kommunen du er manntalsført.
mandag 9. september Øygarden kommune
Gjestekommentar: Verdig alderdom i Øygarden kommune
Det har vore lite snakk om dei eldre og deira levekår i denne valkampen.
søndag 8. september Tunnelsyn
Open dag på Ågotnes brannstasjon
Laurdag 21. september inviterer Øygarden brann og redning og Bjørnis til open dag på brannstasjonen på Ågotnes. Stasjonen vil vere open frå kl. 11-14.
fredag 6. september Øygarden kommune
Valkamp Nye Øygarden: Litt på kanten på tampen
Gode bladfyk! Etter dagens pliktløp på RV 555 har eg site med tedna i fjæresteinane og lese valprogram og lokalmedia. Her er mi tolkning av partia sine løfter og program:
torsdag 5. september Tunnelsyn
Også i juli ble det solgt hus på Veslevarden
torsdag 5. september $ Vestnytt
Trygghet, kvalitet og valgfrihet for barnefamiliene
Både familier og enslige i Øygarden skal være sikre på at de bor i en kommune som har plass til alle.
torsdag 5. september $ Vestnytt
Arbeidet med lokalisering er avhengig av god informasjon og godt samarbeid
Innan 30. oktober skal det avgjerast kvar administrasjon og tenester i Nye Øygarden kommune skal lokaliserast. Nokre tilsette vert meir berørte av dette enn andre. Både prosjektrådmann Rune Lid og hovudtillitsvald for Utdanningsforbundet, Nina Zandstra, meiner at samarbeid og involvering...
onsdag 4. september Øygarden kommune
Skolen vår
Økonomien skal aldri være til hinder for elevens beste, skriver Marianne Garlid Johannessen (Frp).
onsdag 4. september $ Vestnytt
Det fins ingen parti der me er einige i alt
Valet handler om verdiar og menneskesyn. Kva kommunen vår heiter, har absolutt ingenting å sei for innhaldet, skriv Therese Hellesøy Strand (KrF).
onsdag 4. september $ Vestnytt
Kjære velger, det er nå vi må bry oss om klima
Jeg trodde vi hadde kommet lenger. Jeg trodde det var en felles konsensus rundt det at vi i dag står overfor en klimakrise, skriver Maria Thomassen (MDG).
onsdag 4. september $ Vestnytt
Gjestekommentar: Jeg vil være din ombudsmann – ta ja-stempelet inn i den nye kommunen
Noe av det viktigste og mest givende med å være lokalpolitiker er alle de lokale sakene som behandles i hvert eneste politiske møte i kommunen.
onsdag 4. september Tunnelsyn
Gjestekommentar: Arbeid og velstand vs klimaspekulasjon og fattigdom
Partiet De Kristne ser at Fjell kommune har satset tungt på Straume slik mange interesser vil ha det, og det er bra!
onsdag 4. september Tunnelsyn
Sjukeheimane føl ikkje pålegg – mange eldre vert overmedisinert
I Fjell, Sund, Øygarden og Askøy er sjukeheimslækjarane lite flinke til å følgja opp pålegget om å kontrollera medisinbruken til pasientane.
tirsdag 3. september Tunnelsyn
Bompengepartiet nekter å svare på miljøspørsmål, og Frp har ingen planer om å kutte i klimagassutslippene
Hvilke politikere har ambisjoner for nye Øygarden kommune som klimakommune?
tirsdag 3. september $ Vestnytt
Regionrådet Vest rundar av
Måndag 2. september hadde Regionrådet Vest sitt siste møte. Ti år med regionalt samarbeid vart markert med kake på kommunehuset i Sund.
mandag 2. september Øygarden kommune
Ja til et aktivt næringsliv i nye Øygarden
Med nye Øygardens varierte næringsliv har vi alle muligheter for å lykkes. Det vi trenger nå er kommunepolitikere med en positiv Ja-holdning til næringslivet.
mandag 2. september $ Vestnytt
Ledige oppdrag som støttekontakt
Øygarden kommune v/pleie og omsorgstenesta har ledige oppdrag som støttekontakt for born, vaksne og eldre. Vi søkjer kvinner og menn i alle aldrar som kan ta på seg eitt eller fleire oppdrag på 3-4 timar per veke. Arbeidet som støttekontakt inneber å medverke til at...
mandag 2. september Øygarden kommune
Velkomen til temakafé
Onsdag 4. september kl. 17.00 - 19.00. Fjell Seniorsenter, 3. etg.ved Arkaden,Sartor Storsenter.
mandag 2. september Øygarden kommune
Bomkast sette ingen dempar på fiskefest i Kjereidet
La gå, ropte basen i Kjereidet sundag ettermiddag. Landnota gjekk i sjøen og karane frå Fjell Kystlag rodde det dei var gode for å få nota ut. Ingen pelagiske fiskesortar var å sjå då nota var dradd opp, men to berggylter er no meir enn ingenting.
mandag 2. september Øygarden kommune
Eit klimabrøl frå Øygarden
Sjetteklasse på Rong skule inviterte ordførar Børge Haugetun til klimadiskusjon.
lørdag 31. august $ Vestnytt
Ikke alle går for seier på Øygarden sykkelfestival
Fire syklister fra Cyckleklubben Sotra stilte i Stuerittet lørdag formiddag. Det var sprikende ambisjonsnivå før start.
lørdag 31. august $ Vestnytt
Håper kristenfolket tek «samling i bånn»
KrF er avhengige av at kristenfolket går til stemmeurnene, viss partiet igjen skal verta ein maktfaktor i Øygarden.
lørdag 31. august $ Vestnytt
Folketal pr. 30.06.19
Talafor folketalsutviklinga for 2. kvartal 2019 ligg no føre. Pr.30. juni 2019var folketalet i Øygarden 4.880. Folketalet harminka med17 personar sidan 31.03.19.
fredag 30. august Øygarden kommune
Valkamp for næringslivet
På Sartor Storsenter merkar dei aukande konkurranse. Får dei det nye kommunestyret med på århundrets eigedomshandel?
torsdag 29. august Tunnelsyn
HORDALAND

Enebolig sto i full fyr i Øygarden
Det er full fyr i taket på boligen som følge av lynnedslag, melder politiet.
onsdag 28. august $ Bergens Tidende
Stalltips: Høgre får ordføraren i Øygarden
Dersom augustmålinga slår til på valdagen, er det mest sannsynleg at Tom Georg Indrevik (H) blir ordførar, men Høgre kan få ein tung veg til fleirtal.
tirsdag 27. august $ Vestnytt
Gjestekommentar: Lokal tillitskrise
Ingen av partiene i det sittende kommunestyret som vil si at flere skoler skal nedlegges. Naturligvis, det er jo valg!
mandag 26. august Tunnelsyn
Fekk du med deg overraskinga i valdebatten på NRK?
Medan det i fleire mindre politiske parti har vore murra over å ikkje verta invitert til å delta i NRK sin valdebatt, var det eit av dei inviterte partia som valde å utebli i dag.
mandag 26. august Tunnelsyn
Slik vert den nye storklubben som skal erstatta Nest-Sotras topplag
– Me hadde ikkje gjort dette utan at me hadde tru på det.
mandag 26. august $ Aftenposten
Slik vert den nye storklubben som skal erstatta Nest-Sotras topplag
– Me hadde ikkje gjort dette utan at me hadde tru på det.
mandag 26. august $ Bergens Tidende
Slik vert den nye storklubben som skal erstatta Nest-Sotras topplag
– Me hadde ikkje gjort dette utan at me hadde tru på det.
mandag 26. august $ Aftenposten
Elitesatsingen Øygarden fotballklubb ser lyset i tunnelen
Etter en frierferd hos samtlige fotballag i nye Øygarden, er stemningen hos initiativtaker Toralf Rugland positiv.
mandag 26. august $ Vestnytt
Rokerer på sjukeheimssengene
Fjell kommune har sagt opp sjukeheimsplassane dei hittil har leigd i Øygarden.
mandag 26. august Tunnelsyn
Blått flertall kan ryke i nye Øygarden
Høyre er fortsatt størst i Øygarden, men de blå partiene har ikke lenger flertall alene. Det viser BTs ferske måling for den nye kommunen vest for Bergen.
mandag 26. august $ Bergens Tidende
Maktkameratane vert straffa i ny måling
Høgre går mest attende frå mai til august i ei ny måling for Øygarden. Men også Ap er i motvind.
mandag 26. august $ Vestnytt
Kystkulturkveld på biblioteket
Dato: Torsdag 29. august Stad: Øygarden bibliotek på Rong Tid: Kl. 19.00 - 20.30 Gratis inngang
mandag 26. august Øygarden kommune
Ressurssterke kvinnelege etablerarar
Det står langt sjeldnare kvinner bak når nye verksemder vert etablert i øykommunane vest for Bergen enn i resten av landet.
mandag 26. august Tunnelsyn
Vil ha bygdeutval i storkommunen
– Slik kan me få med bygdene og få innspel og kunnskap som kommunestyret ikkje har, seier Eva Aarskog (SV).
søndag 25. august $ Vestnytt
Slektstreff i Hengjo på Hellesøy
Statsråd Monica Mæland (H) har ei farmor frå Hjelme og legg ofte søndagsturen til Hellesøy. Der kan ho fort treffa tjukkaste slekta.
fredag 23. august $ Vestnytt
Øygarden FrP vil ha statleg finansiering av eldreomsorga
Deltaking i Regjeringa sitt prøveprosjekt med statleg finansiering av eldreomsorga stod på dagsorden då eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vitja Øygarden.
fredag 23. august Tunnelsyn
Se, så stilig!
Helt siden Gunnar Nilsen fikk sin øygardsgenser, har den vært flittig i bruk.
fredag 23. august $ Vestnytt
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL