Øygarden
Oppdatert informasjon om feil i tømmekalender
Har du satt ut papir og plast denne veka i sone 3, 4 og 5,er dette feil. Rett tidspunkt for alle soner er veke 30 ( om 14 dagar) Så husk at du ikkje skal setje ut plast og papir i sone 1 fredag 13. juli.
onsdag 16:22 Øygarden kommune
Samordning av adressesystem i Nye Øygarden kommune - endring av adressenamn
I samband med samanslåing av Sund-, Fjell- og Øygarden kommunar må adressesystemet samordnast for å få eit eintydig adressesystem i Nye Øygarden kommune. På bakgrunn av dette føreslår prosjektrådmannen at totalt 64 adressenamn vert endra. Saka er...
onsdag 15:38 Øygarden kommune
Eit tilbakeblikk på halvåret som ligg bak
Administrativ organisering, politisk styringsstruktur, omstillingsavtale for tilsette, endring i prosjektleiinga og eigarskapsmodellar er nokre av dei sakene og hendingane som har prega arbeidet med å byggja Nye Øygarden kommune dei seks første månadene i år.
mandag 18:13 Øygarden kommune
– Håpar vi får svar på kva som gjekk gale
Anny Britt Telle mista mannen sin i Turøy-ulykka for to år sidan. Torsdag legg Havarikommisjonen fram sin endelege rapport om helikopterstyrten.
onsdag 4. juli $ Bergens Tidende
Klare for tiårsjubileum med Hellesøydagen
Hellesøydagen vart ein så stor suksess at gjengen bak allereie har bestemt seg for å halda tiårsjubileum i 2019.
tirsdag 3. juli $ Vestnytt
Tømmekalender - renovasjon
Renovasjonskalenderen/tømmekalenderfor andrehalvår 2018 finn du her.
mandag 2. juli Øygarden kommune
Rune Lid kommunalsjef for økonomi i Nye Øygarden kommune
Rådmann i Sund, Rune Lid, er tilsett som kommunalsjef for økonomi i Nye Øygarden kommune. Det har tilsetjingsutvalet avgjort. Rune Lid, som sidan 16. april også har vore prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune, har takka ja til stillinga som kommunalsjef.
mandag 2. juli Øygarden kommune
Skyss korter reisetiden Knarvik-Bergen
Nå skal det bli fem til syv minutter raskere å komme seg til Bergen sentrum fra Knarvik, melder Skyss. Ikke alle er like fornøyde.
tirsdag 26. juni $ Bergens Tidende
HORDALAND

Terapibassenget og svømmehallen er stengt
Terapibassenget på rådhuset og svømmehallenpå Kulturhuset er no stengt for sommaren.
tirsdag 26. juni Øygarden kommune
Behov for besøkheimar, støttekontaktar og fosterforeldre
Øygarden kommune harbehov for besøksheimar, støttekontaktar, og fosterforeldre. Barneverntenesta er i kontakt med born,i ulike aldrar som treng gode, trygge vaksne hjelparar og omsorgspersonar. Du kan bli den eine som gjer forskjell i kvardagen til born. Dei kan få oppleve tryggleik og...
fredag 22. juni Øygarden kommune
Kunne Bergen stoppet Messi?
Her er enn VM-tropp med 23 spillere fra Bergen og omegn. Kunne de gjort som Island og stoppet Lionel Messi?
fredag 22. juni $ Aftenposten
Her oppsummerer Børge Haugetun møtet i fellesnemnda
Det handla mellom anna om politisk og administrativ organisering, eigarskapsmodellar og lokalisering av ny vidaregåande skule då fellesnemnda for Nye Øygarden kommune på måndag hadde sitt siste møte dette halvåret.
torsdag 21. juni Øygarden kommune
Ønskjer dialog om to tomtealternativ for ny vidaregåande skule
Etter ein lang debatt på fellesnemnda i dag om lokalisering av ny vidaregåande skule på Straume/Bildøyna, samla politikarane seg om to aktuelle tomtealternativ i fråsegna som vert oversendt til Hordaland fylkeskommune. I fråsegna heiter det at både Bildøytangen (tomt...
tirsdag 19. juni Øygarden kommune
Brannvesenet skal feie 3000 hytter og fritidsboliger
Regningen kan havne hos eierne.
tirsdag 19. juni $ Vestnytt
Alle tiders hagekonsert
I regi av Sotra Hagelag og Folkeakademiet var det søndag 3. juni duka til flott hagekonsert i Rhodohagen til Randi og Harald Kårtveit på Kårtveit, der ein nok ein gong fekk gleda av full sol.
mandag 18. juni Øygarden kommune
Svanevågen detaljreguleringsplan - Kunngjering av vedtak
PLANID 2016 0007 Øygarden kommunestyre vedtok i møte 13.06.18, sak 43/18, å godkjenne den del av detaljreguleringsplanen for Svanevågen som det ikkje er retta motsegn mot. Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningslova 12-12 og 12-13.
mandag 18. juni Øygarden kommune
Føreslår at 64 adressenamn vert endra
Prosjektrådmannen føreslår at 64 adressenamn i Sund, Fjell og Øygarden vert endra. Grunnen til dette er at samanslåing av kommunar normalt fører til at det må gjennomførst endringar eller tilpassingar i nokre adressenamn. Saka skal til behandling i fellesnemnda den...
mandag 18. juni Øygarden kommune
Spesialgruppe har etterforsket ferdig 140 voldtektssaker. Nå ønsker politiet å bruke metoden deres i stor skala.
– Uten tvil en suksess.
mandag 18. juni $ Bergens Tidende
Nytt turkart skal samle den nye kommunen til ett friluftsrike
– Et nytt felles turkart er kjempeviktig for at folk skal se hvor mange fine turmuligheter som fins i hele den nye kommunen, sier Linn-Christin Torgersen.
søndag 17. juni $ Vestnytt
Detaljregulering Hjartøy - plan ID20170002
Endeleg vedtak av reguleringsplan Øygarden kommunestyre vedtok i møte 13.06.18, sak 044/18 å godkjenne detaljregulering for Hjartøy plan ID 20170002.
fredag 15. juni Øygarden kommune
Klare for storinnrykk på Hellesøy
Butikken på Hellesøy får kommunal støtte for å rådgi turister og sørge for rent toalett. Når sommerbåten starter om en uke, venter de storinnrykk.
fredag 15. juni $ Vestnytt
Fellesnemnda tek stilling til eigarstruktur og administrativ og politisk organisering
Det ligg mange store saker på bordet til fellesnemnda den 18. juni. Det øvste politiske organet i Nye Øygarden kommune skal ta stilling til sluttrapporten frå utval for eigarskapsmodellar. Her ligg det føre framlegg til organisasjonsmodellar, eigarskap og representasjon.
fredag 15. juni Øygarden kommune
Livsmeistringskurs hausten 2018
Ynskjer du å ta vare på helsa di? Frisklivssentralen i Øygardentilbyr kurs forvåren 2018med fokus på trening, mestring og kunnskap om helse. Dette er eit kurs for menneske som for tida er ute av jobb / utdanning, og som vil komme i gang med trening, oppleve meistring og få...
fredag 15. juni Øygarden kommune
Oppheving av totalforbod mot bruk av eld utandørs
Totalforbod mot å gjera opp eld utandørs blir oppheva frå fredag 15.06.18 kl 08:00! Nedbør den siste tida gjer at brann og redningssjefen i Øygarden brann og redning IKS opphevar totalforbodet mot å gjera opp eld utandørs med verknad frå fredag 15 juni kl 08:00.
fredag 15. juni Øygarden kommune
– Nye fordelingsnøkler får kulturlivet til å blomstre
Over tjue lag og organisasjoner i Øygarden får til sammen 138.000 kroner. Se hvilke!
onsdag 13. juni $ Vestnytt
Strilar tett i tett
Strilane må bu tettare. Sverre Bungum er skeptisk.
onsdag 13. juni $ Bergens Tidende
Etter 60 år blir det lys på Nautnes bru til høsten
– Det er svært viktig at vi endelig har fått trafikklys på plass, sier ordfører Børge Haugetun (TVØ).
tirsdag 12. juni $ Vestnytt
PSU tilrår godkjenning av administrativ organisering
Partssamansett utval (PSU) rår til at den overordna administrative organiseringa i Nye Øygarden kommune vert samansett av rådmann og fem kommunalsjefar; tre for tenesteområda og to for stab- og støttefunksjonar. Dei tre tenesteområda er 1) oppvekst, 2) helse og velferd og 3)...
tirsdag 12. juni Øygarden kommune
Vil la Skjergard drifte Hjeltefjorden Arena
Både levekårsutvalget og formannskapet i Øygarden vil la Skjergard drifte den nye hallen. Kafédriften skal lyses ut.
tirsdag 12. juni $ Vestnytt
70.000 til rusforebygging
Tre frivillige lag får penger til rusforebyggende tiltak i Øygarden.
tirsdag 12. juni $ Vestnytt
Svømmeklubb krever 300.000 mer fra kommunen
De vil ha mer penger for å stille med badevakter, og sikre seg badevaktordningen i Nye Øygarden.
mandag 11. juni $ Vestnytt
På tokt med «Haakon Haakonson»
Sjå stor bildeserie av små og store vikingar.
mandag 11. juni $ Vestnytt
Gjennomfører undersøking om lokaldemokrati og identitet
Tysdag den 12. juni vil innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden via SMS få invitasjon til å delta i ei nettbasert undersøking om lokal identitet.
mandag 11. juni Øygarden kommune
HORDALAND

Dobbelt så mange søker om nærmiljømidler
Se hvem som får penger og hva de skal brukes til. Finner du ditt lag på listen?
mandag 11. juni $ Vestnytt
Vikingskipet kom til Kystmuseet
Søndag 10. juni var det vikingskip i havnen og vikingleker på land på Kystmuseet.
lørdag 9. juni $ Vestnytt
Storslagen opning av fleirbrukshallen 24. august
Øygarden kommune feirar opninga av fleirbrukshallen med storslagen Ylvis konsert
fredag 8. juni Øygarden kommune
Forbod mot hagevatning og anna vatning utandørs
torsdag 7. juni Øygarden kommune
Ylvis til Øygarden
TV-profilene skal åpne Øygardens nye storstue.
onsdag 6. juni $ Vestnytt
Start på båtruta mellom Hellesøy og Fedje
I perioden frå 16. junitil og med25. august vilbåtruta mellom Hellesøy og Fedje gå kvar tysdag, onsdag og laurdag. Tilbodet er eit samarbeidsprosjekt mellom kommunane Øygarden, Fedje og Austrheim som saman med Hordaland fylkeskommune finansierer drift av ruta.
onsdag 6. juni Øygarden kommune
Strileopprør mot nullvekst i biltrafikken
Regjeringens plan for å stoppe biltrafikken får ordførerne i Bergens nabokommuner til å se rødt. – De må ta innover seg at vi ikke er noen by, sier Marie Bruarøy (H) fra Os.
onsdag 6. juni $ Bergens Tidende
Presenterte opplæringsprogram innan folkehelse
Den 23.Mai vitja Sturla Ditlefsen Øygarden kommune, og haddeinnlegg i kommunestyretom folkehelse. Sturla Ditlefsener folkehelsekoordiantor og leiar for barne- og familiesentereti Brønnøy kommune, og representerte her Sunne kommuner. Sturla tok utgangspunkt i politikeropplæringaTa vare...
tirsdag 5. juni Øygarden kommune
Samarbeider om friluftsliv
Nærare 30 personar møtte opp på friluftslivsforum i lokala til RAN Seilforening måndag kveld. Arrangementet vart gjennomført som eit samarbeid mellom Bergen og Omegn Friluftsråd (BOB) og dei tre kommunane i regionen.
tirsdag 5. juni Øygarden kommune
Treff for Internasjonal kvinnegruppe
Siste treff i Internasjonal Kvinnegruppe i Øygarden før sommarferien vert 6 juni.
tirsdag 5. juni Øygarden kommune
Moglegheitsstudie for oppdrettsnæringa
Oppdrettsselskapa i regionen helsar ei moglegheitsstudie for oppdrettsnæringa velkomen. Det kom klart fram då Regionrådet Vest inviterte oppdrettsselskapa i Sund, Fjell og Øygarden til felles møte på måndag for å drøfta utfordringane med at våre tre...
tirsdag 5. juni Øygarden kommune
Pusser opp kjøkkenet på ungdomsskolen
Øygarden kommune brukte 4,6 millioner kroner mindre enn budsjettert i fjor. Pengene som er til overs skal blant annet gå til nytt kjøkken på Øygarden ungdomsskule.
lørdag 2. juni $ Vestnytt
Tilskotsordning - Ferietur funksjonshemma
Øygarden kommune har ei ordning med tilskot til følgjepersonar på ferietur gjeldande for personar med funksjonshemming som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv, eller som er heilt avhengig av praktisk og personleg hjelp for å greie dagleglivets gjeremål etter Helse- og...
fredag 1. juni Øygarden kommune
Første vigsel i Øygarden
18. mai var første vigsel i Øygardenetterat kommunane frå 1. januar 2018 fekk ansvaret for borgarleg vigsel. Brureparet var Ina Kastsiuchenka og Axel Koop. Han er opprinnelig frå Tyskland, men er godt etablert i Øygarden. Ina Kastsiuchenka kjem frå Hviterussland.
fredag 1. juni Øygarden kommune
Nå er det forbudt å grille med kull
Brannvesenet utvider totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs til å gjelde grilling med kull.
fredag 1. juni $ Vestnytt
Fellesprosjekt får statleg støtte
Fjell, Sund og Øygarden som skal slå seg saman til Nye Øygarden kommune er mellom dei fire prosjekta som får støtte fra Difis StimuLab etter første søknadsrunde.
fredag 1. juni Øygarden kommune
Deler du brønn med naboen?
Nå skal alle små vannforsyningssystem registrerast. Innen 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem væee registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og de isom er små, ftil dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til...
fredag 1. juni Øygarden kommune
Leverte stafettpinnen til Børge Haugetun
I dag (1. juni) overlt Sund-ordførar Kari-Anne Landro leiarvervet i fellesnemnda for Nye Øygarden kommune til ordførar i Øygarden, Børge Haugetun.
fredag 1. juni Øygarden kommune
Føregangsland i digital helse
Danmark ligg heilt i verdstoppen når det gjeld digital helse. Det fekk fellesnemnda for Nye Øygarden erfara på studieturen til Danmark denne veka.
onsdag 30. mai Øygarden kommune
Folketal pr. 31.03.18
Tala om folketalsutviklinga for 1. kvartal 2018 vart offentleggjort på SSB (Statistisk Sentralbyrå) sine sider måndag 22. mai 2018. Pr.31.01.18var folketalet i Øygarden 4877.
tirsdag 29. mai Øygarden kommune
Fellesnemnda på studietur til Danmark
Fellesnemda for Nye Øygarden kommune vitja måndag 28. mai Gentofte kommune like sør for København som harengasjert innbyggjarane i forskjellige oppgåveutval. Gentofte kommunenerein av tre-fire kommunar i Danmark som har innført slike oppgåveutval. Desse mellombelse...
tirsdag 29. mai Øygarden kommune
Totalforbod mot utandørs brenning
Brann- og redningssjefen i Øygarden brann og redning har frå 27. mai av lagt ned totalforbod mot brenning utandørs.
mandag 28. mai Øygarden kommune
Høyring om administrativ organisering
I sist veke sende rådmennene i dei tre kommunane framlegg til overordna administrativ organisering ut til høyring.
mandag 28. mai Øygarden kommune
Folkeveksten stagnerer
SSB sin oversikt over folkeveksten i første kvartal er dyster lesnad for kommuneøkonomane vest for Bergen.
onsdag 23. mai Tunnelsyn
Fjellvar overtek i Øygarden
Frå og med denne månaden er det Fjellvar som styrer vatn, avlaup og innhenting av boss også i Øygarden.
tirsdag 22. mai $ Vestnytt
HORDALAND

Gjenbruksdag i Øygarden 25. mai
Fredag 25. mai frå kl. 09.00 til 21.00 er det open gjenbruksdag i Kollsnes næringspark for alle husstandar og fritidsbustadar i Øygarden kommune. For å levere må ein ha med kundekort for renovasjon. Det vert IKKJE mogleg for næringsdrivande å levere avfall.
onsdag 16. mai Øygarden kommune
Historisk vedtak for Sotrasambandet
Tysdag kveld klokka 21.18 vedtok Stortinget at Sotrasambandet skal realiserast som eit OPS-prosjekt (OPS: Offentleg Privat Samarbeid).
onsdag 16. mai Øygarden kommune
Leiarane i kommunane ønskjer to-nivåmodell
Administrativ organiseing - Leiarane i kommunane ønskjer to-nivåmodell 30 leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane har denne veka vore samla på leiarsamling for å drøfta den overordna administrative organiseringa av Nye Øygarden kommune. Det er semje om at den nye kommunen...
onsdag 16. mai Øygarden kommune
FjellVAR tek over drift av vatn, avløp og renovasjon i Øygarden
tirsdag 15. mai Øygarden kommune
Optimistisk prosjektrådmann
Når eg høyrer kva kompetanse som er representert rundt bordet her i dag, er eg trygg på at dette vil gå bra. Det sa prosjektleiar Rune Lid då han ønskte knapt 30 leiarar og tillitsvalde frå dei tre kommunane på ei leiarsamling i dag. Samlinga vert avslutta tysdag.
tirsdag 15. mai Øygarden kommune
Planlegg oppdrett på land ved kvalstasjonen
Salmo Terra vil driva oppdrett av laks og aure på land ved den gamle kvalstasjonen i Øygarden. Slik vil dei bidra til å løysa miljøproblema.
mandag 14. mai $ Vestnytt
Varslar pengar til Co2-reinsing
søndag 13. mai $ Vestnytt
Slepp senda søknad
Fartøyet som brakte store mengde plast og anna avfall i land under plastryddeaksjonen i Øygarden tidlegare i mai bør få dekka drivstoffutgiftene.
fredag 11. mai Tunnelsyn
Hastig med blokkbygging på Rong
Formannskapet i Øygarden er positive til å selja finaste bustadtomten i sjøkanten på Rong.
torsdag 10. mai Tunnelsyn
Storstilt strandrydding på Rong
For 3. året på rad var Rong grendalag på lørdag 5. mai med på strandryddedag. Dei 2 foregående på eget initiativ, i år med for Hold Norge Rent og Dennasjonale strandryddedagen.
mandag 7. mai Øygarden kommune
Terapibassenget er stengt
onsdag 9. mai samt lørdag 12. og søndag 13. mai, grunna vedlikehaldsarbeid.
mandag 7. mai Øygarden kommune
Blir dobbelt så dyr
Politikarane sette av 4,5 millionar kroner til ny parkeringsplass ved kulturhuset på Rong. No har dei auka løyvinga til 9,5 millionar.
fredag 4. mai $ Vestnytt
Oversikt - strandryddeaksjon i Øygarden
Her er foreløpig oversikt over ryddeaksjoner i Øygarden kommune mai 2018. Sjå BOF sitt kart over den enkelte lokasjon og Uni Research sitt varmekart 1 og varmekart 2. Les og meir om rydding av strender på Bergen og Omland si heimeside: BOF.no
torsdag 3. mai Øygarden kommune
4. mai - Legekontoret stengt frå kl 12
Fredag 4. mai. Det er berre ope forøyeblikkeleg hjelp fram til kl 15.00.
onsdag 2. mai Øygarden kommune
Slår på stortromma for storstova
Når Hjeltefjorden Arena opnar i august skal det feirast ei veke til endes.
tirsdag 1. mai $ Vestnytt
– No gjeld det å gjera dei rette prioriteringane
Under Bergen City Marathon avslørte Rune Lid seg som ein habil stafettløpar. Det mange no spør seg er korvidt den nytilsette assisterande rådmannen i Nye Øygarden vil freista å avansera til den adm…
mandag 30. april Tunnelsyn
IKT er i godt gjenge
IKT- avdelingane i dei tre kommunane har jamlege møte seg imellom. Sidan 2016 har avdelingane prøvd å koordinera aktiviteten så mykje som mogleg.
mandag 30. april Øygarden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Næringsliv Karlskrona Oppland Båt Svedala Vestfold Bergen Hedmark Mobil Aust Agder Rogaland Sport
flere?
Kultur Østfold Hässleholm Fotboll Møre og Romsdal Kalmar Oslo Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Trøndelag Troms Kristianstad Forsvar Mat Menn Fiske Oskarshamn Thailand Rendalen Inrikes Kongelig Finnmark Sandnes Eslöv Molde FK Tynset Karmøy Kultur USA Stavanger Vellinge Skien Mandal Åstorp Tinn Bolig Fotball VM Kragerø Musikk Politikk Sverige Malmö Trening Blekinge Sport Fredrikstad Norway Cup Mote Reise Kunst Aurskog-Høland Tvedestrand Trav Nittedal Russland Lillesand 17. mai Vestby Spill Drangedal IK Start Lund Android Osterøy Sjakk Fauske Risør Sigdal Lesja Lyngdal Kristiansand Barn Grane Molde Helse Turn Tesla Lindås Røros Bamble Tomelilla Stockholm Stord Håndball Askvoll Salangen Økonomi Hyllestad Motor Gausdal Vær Jølster Sund Hälsa Hvaler Nesodden Seljord Båstad FK Haugesund Utrikes Horten Steigen Ronneby Näringsliv Tranøy Vågan Time Askøy Nore og Uvdal X-games Stabæk Film Suldal Ringsaker Kommunesammenslåing Porsgrunn Kvinesdal Landbruk Eidskog Vefsn Hemnes Nybro Bodø/Glimt Friidrett Landskrona Andøy Alstahaug Vadsø Fedje Lund Karasjok Leirfjord Øksnes Bil Strängnäs Meløy Kongsvinger Enebakk Eurovision Grue Gjøvik SK Brann Solund Ballangen Helsingborg Alpint Åmot Moss Nes Narvik Høyanger Aurdal Bremanger Sogndal Bil Tønsberg Austrheim Hörby Jönköping Lødingen Bromölla Russ Staffanstorp Dyr Trøgstad Mat Farsund Spania Liverpool Klima Masfjorden Gloppen Ski Tysvær E-sport Nordkapp Radøy Øygarden Stranda Nissedal Roing Flekkefjord Hole Kviteseid Dovre Meland Gjerstad Voss Sandefjord Fotball Moskenes Stavanger Oilers Interiør Skedsmo Arctic Race Nord-Korea Polen Øyer Bundesliga Nordre Land Tromsø IL Tyrkia Østre Toten World Series of Poker Rælingen Kvinner Rygge Jevnaker Odds BK Frankrike Jakt Stryn Karlshamn Engerdal Askim Eidfjord Musik Vitenskap Friluftsliv Saltdal Rauma Hobøl Svelvik Mörbylånga Torsken Kvæfjord Flora Eliteserien Valle Norway Chess Skodje Hammerfest Östra Göinge Kampsport Målselv Mjøndalen IF Hamar Vindafjord Israel Evenes Sola Asker Syria Åsnes Sölvesborg Poker Fildeling Danmark Re La liga Sjöbo Volvo Holtålen Skisport Australia FA-cupen NM Skånland Giske Råde Bodø Forskning Utsira Båt Rakkestad Øystre Slidre Lier Lillestrøm SK Mönsterås Toyota Politik Eid Olofström Champions League Flakstad Boksing Litteratur Vinje Skiptvet Rennesøy Tingvoll Skurup Bømlo Jobb Skiskyting Vestre Slidre Birkenes Motorsport Hadsel Porsanger Tysfjord Frogn Aure Sortland Eidsberg Værøy Film Hamarøy Brønnøy Ulvik Klatring Sandøy Kina Svalöv Svømming Mjölby Selje Emmaboda Larvik Arendal Sunndal Fjaler Nannestad Nord-Odal Ukraina Halden Berlevåg Grimstad Kryptovaluta Teknik Ålesund Tour of Norway Søgne Hockey Svalbard Foto Rana Sykkel Motorsport Ulstein Løten Modum Audnedal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL