Øygarden
Tre nye korona-smitta
Tre innbyggjarar i Øygarden har i dag fått bekrefta at dei har testa positivt for korona-virus.
20:55 Tunnelsyn
Ringer rusavhengige kvar veke
Einingsleiar Therese Helgesen og hjelpeapparatet i Øygarden er imponert over kor godt rusavhengige følgjer korona-reglane.
lørdag 10:06 $ Vestnytt
Held digitale møte så lenge det trengs
Sjølv om formannskapet i Øygarden har fått utvida fullmakt, vert det møte også i andre politiske organ framover.
fredag 20:10 $ Vestnytt
Dette er bransjene som er hardest rammet i Øygarden
Halvparten av øygardinger som jobber i hotell- og restaurantbransjen er permittert.
fredag 18:36 $ Vestnytt
Fleire ramma av korona
Ein person frå Øygarden er i dag lagt inn på Haukeland universitetssjukehus med korona.
fredag 18:29 Tunnelsyn
I denne bransjen er flest ramma
Talet på registrerte arbeidsledige i Øygarden auka med 222 prosent i mars.
fredag 12:40 Tunnelsyn
Gjestekommentar: Øygarden bør finne en løsning i lag med Broch
De aller fleste av oss ville opplevd en økning av festeavgiften fra 1.140 kroner til 17.970 kroner i løpet av ett år som urettferdig.
fredag 11:18 Tunnelsyn
SV føreslår sosial dumping
I ei tid der mykje plutseleg er snudd på hovudet, føreslår SV si Eva Aarskog like godt at Øygarden kommune bør driva sosial dumping.
torsdag 06:51 Tunnelsyn
VESTLAND

Tapar stort på korona-pandemien
Øygarden kommune ser ut til å villa tapa ein stad mellom 100 og 140 millionar kroner som følgje av korona-pandemien.
onsdag 22:39 Tunnelsyn
Varslar gruppesøksmål mot kommunen
På vegne av interesseorganisasjonen Tomtefestere på Klokkarvik varslar Roald Broch gruppesøksmål mot Øygarden kommune.
onsdag 22:09 Tunnelsyn
Tapar opp mot 140 millionar på koronapandemien
At nesten 2000 personar er permittert er noko av det som får kommunekassa til å skranta.
onsdag 20:57 $ Vestnytt
– Viktig CO2-signal frå Stortinget
Ordførar Tom Georg Indrevik (H) er glad for at eit fleirtal på Stortinget vil støtta ei investeringsavgjerd om fangt og lagring av CO2-utslepp.
onsdag 20:22 $ Vestnytt
Ope for påskekrim
Dei tre biblioteka i Øygarden er stengt for publikum. Saknar du påskekrim, eller annan litteratur, er det likevel råd å bestilla.
søndag 29. mars Tunnelsyn
30 lokale turforslag
Turalternativa i Øygarden er mangfaldige. Kystpasset 2020 gjev friluftsglade heile 30 ruter å velja mellom. Ta gjerne med fiskestonga.
søndag 29. mars Tunnelsyn
Sakna dynamikken som er i fysiske møte
Det videooverførte fjernmøtet i kommunestyret i Øygarden torsdag vert truleg det første og einaste – i alle fall på ei tid. Teknikken er noko av forklaringa.
søndag 29. mars Tunnelsyn
Gav makta til formannskapet
Formannskapet skal utgjera øverste politiske leiinga i Øygarden fram til sommaren.
søndag 29. mars Tunnelsyn
Me har tid til å ta vare på demokratiet
lørdag 28. mars $ Vestnytt
Stort fleirtal for å søkja om riksveg
Kommunestyret i Øygarden vil at vegen mellom Kolltveit og Ågotnes skal verta riksveg.
lørdag 28. mars $ Vestnytt
-Hald avstand og følg smitte-råda
Kriseleiinga i Øygarden kommune har stor forståing for dei som ønskjer å ta turen ut i naturen straks vêrgudane tillet det, men akkurat no kan det vera utrygt.
fredag 27. mars Tunnelsyn
Vil behandla korona-sjuke lokalt
Det er oppretta ein eigen avdeling for koronasjuke ved Øygarden lokalmedisinske senter.
fredag 27. mars Tunnelsyn
Tok forbehald mot bompengar på «vegstubben» frå Kolltveit til Ågotnes
Nei til bompengar og naturverdiar. Nyevegen frå Kolltveit til Ågotnes bør finansierast med statlege midlar.
fredag 27. mars Tunnelsyn
Åtvara om stopp i byggjebransjen
Leiar for planutvalet, Svein Otto Jacobsen (FrP), vert nedringt om dagen av håpefulle utbyggjarar som etterlyser framdrifta i plan- og byggjesøknadane sine.
fredag 27. mars Tunnelsyn
Minna med eitt minutt stillhet
Kommunestyret i Øygarden starta møtet med eit minutt stillhet til minne om Ranveig Frøiland.
torsdag 26. mars Tunnelsyn
«Skal noko til» før ordføraren kan ta styringa
Rune Lid ber kommunestyret om å gje formannskapet styringa til over sommaren og la ordførar Tom Georg Indrevik (H) avgjera hastesaker.
torsdag 26. mars $ Vestnytt
Fire øygardsstrilar innlagt
To nye øygardsstrilar har i dag hatt behov for innlegging på sjukehus på grunn av korona.
torsdag 26. mars Tunnelsyn
Gjenbruksstasjonen i Midtstegen er framleis open
Øyvar held gjenbruksstasjonen i Midtstegen open så lenge dei har friske tilsette på jobb og folk følgjer korona-reglane.
torsdag 26. mars $ Vestnytt
Fylkeskommunen tek grep om bustadbygginga
Med regionalt bustadprogram planlegg Vestland fylkeskommune å ta kontroll over bustadbygginga i Øygarden.
onsdag 25. mars Tunnelsyn
Føreslår å setja kommunestyret på sidelinja
Kommunestyrerepresentantane i Øygarden kan ta ferie. Formannskap og ordførar bør få krisefullmakt frå no og fram til september.
onsdag 25. mars Tunnelsyn
Politiske møte over telefon og video skal hindra smitte
Politikarane skal ta naudsynte, demokratiske avgjerder også under korona-krisa. Men ikkje ved fysisk oppmøte.
onsdag 25. mars $ Vestnytt
Meiner ordføraren vil ha for store fullmakter
Marianne Bjorøy (Ap) reagerer kraftig på at ordførar Tom Georg Indrevik (H) vil ha fullmakt til å vedta økonomi- og plansaker under korona-krisa.
onsdag 25. mars $ Vestnytt
Arbeidsløysa har passert 10 prosent
Heile 2.321 Øygardsstrilar er no utestengt frå arbeidslivet.
tirsdag 24. mars Tunnelsyn
Kvar tredje butikk held stengt
…men omsetninga på Sartor Storsenter har gått mindre ned enn reduksjonen i talet på butikkar skulle tilseia.
tirsdag 24. mars Tunnelsyn
Gjestekommentar: Korona – langt frå noko atombombe – ikkje skrem oss!
Symphorien Pombe kom til Norge som kvoteflyktning. Når SV-politikaren ser norske korona-tiltak i eit større perspektiv vert han uroleg for utøvinga av lokaldemokratiet.
tirsdag 24. mars Tunnelsyn
VESTLAND

Fem nye smitta
Fire nye personar busette i Øygarden har i dag fått påvist at dei er smitta av korona.
tirsdag 24. mars Tunnelsyn
Her søkjer dei etter nye medarbeidarar
I symjehallen i Hjeltefjorden Arena er fagarbeidarane i full aktivitet om dagen.
tirsdag 24. mars Tunnelsyn
Her overnatter Jahn Harald 50 netter i året
Når helgen nærmer seg, søker Jahn Harald tilflukt i teltet, året rundt.
mandag 23. mars $ Vestnytt
Skulane skal spara, men lyser etter folk
Andreas Kallekleiv (H) reagerer på at skulane i Øygarden lyser ut stillingar, samstundes som sektoren skal spara.
mandag 23. mars $ Vestnytt
Slutt på leiken – stengjer leikeplassar og idrettsanlegg
Leikeplassar og utanlegg ved barnehagar og skular i Øygarden vert no stengt. Det same gjeld uteområda ved idrettsanalegga.
mandag 23. mars Tunnelsyn
Første sjukehusinnlegginga
Den første øygardsstrilen med korona-smitte har no hatt behov for innlegging på Haukeland universitetssjukehus.
mandag 23. mars Tunnelsyn
To nye smittetilfelle
Øygarden kommune har i dag fått bekrefta at to nye innbyggjarar har fått påvist korona-smitte.
søndag 22. mars Tunnelsyn
Mobiliserer mot motorveg gjennom Midtmarka
«Nei til motorvei i Midtmarka» og «Midtmarkas venner» tek kampen opp mot gravemaskiner, vegutbygging og NTP.
søndag 22. mars Tunnelsyn
Legg ned Gode Sirklar i vår, startar Øygarden næring og utvikling til hausten
Viss ordføraren får med seg kommunestyret vert det eit kommunalt føretak som tek over som næringsselskapet til Øygarden.
søndag 22. mars $ Vestnytt
62-åring henta heim fire sølv i EM i styrkeløft
Sjølv om du byrjar å trena styrkeløft seint i livet, merkar du rask progresjon, seier Brith Ediassen (62) som nyleg henta heim fire sølv frå EM i styrkeløft for veteranar.
lørdag 21. mars Tunnelsyn
Meiner Øygarden ligg i framkant av korona-handteringa
Ordføraren både skrytte og fekk skryt då eit utvida formannskap hadde videomøte fredag.
lørdag 21. mars $ Vestnytt
Helge Ingstad-etterforskningen er over
Politiet har fullført sin etterforskning av fregattulykken i november 2018. Snart avgjør Riksadvokaten om noen skal straffeforfølges for fregattulykken.
fredag 20. mars $ Aftenposten
Start-up hentar 130 millionar i depressiv marknad
Oppstartselskapet ZEG Power AS som skal produsera hydrogen på Kollsnes, har henta 130 millionar i ein overteikna emisjon.
fredag 20. mars Tunnelsyn
Gir psykologhjelp i virtuelt behandlingsrom
Denne uken startet kommunepsykologene med virtuell behandling i Øygarden. Slik fungerer det.
fredag 20. mars $ Vestnytt
Samlar stadig meir makt
Endringane i smittevernlova tilfører ordførar Tom Georg Indrevik (H) svært mykje makt. No vil han be formannskapet om utvida fullmakter også over Plan og bygningslova.
torsdag 19. mars Tunnelsyn
Planlegg å avvikla politiske møte frå heimekontor
Kan informasjonsteknologi bidra til å oppretthalda lokaldemokratiet i koronaens tid? På rådhuset i Øygarden er dei villig til å prøva.
torsdag 19. mars Tunnelsyn
Krev betre svar om kommuneøkonomi
Politikarane er ikkje nøgde med svara frå Rune Lid på kvifor rekneskapen frå dei gamle kommunane er så kraftig forverra.
onsdag 18. mars $ Vestnytt
«Når ho kom med historiene sine, sat latteren laust hjå dei som lytta»
– Som person opplevde eg Ranveig som ein raus og tydeleg fjellsokning med ein god porsjon humor, skriv ordførar Tom Georg Indrevik i desse minneorda over Ranveig Frøiland.
onsdag 18. mars $ Vestnytt
Etablerer pandemi-legevakt
Etter at ti øygardsstrilar har testa positivt for korona-virus vert det no etablert ei eiga pandemi-legevakt i Sotra Arena.
onsdag 18. mars Tunnelsyn
No får butikkane utsetjing med husleiga
Sartor Storsenter er ein av dei arbeidsplassane i Øygarden som tydelegast får merka korona-effekten. No får kriseramma butikkar utsetjing med husleiga.
onsdag 18. mars Tunnelsyn
Korona-effekten lammar arbeidslivet
Korona-effekten har slege inn i det lokale arbeidslivet med full tyngde. 1.211 øygardsstrilar er no meldt arbeidsledige. Det er ein auke på 121 prosent berre siste veka, ifølgje NAV.
tirsdag 17. mars Tunnelsyn
– Kommunen kjem i andre rekkje
Ordførar Tom Georg Indrevik (H) er meir oppteken av korona-hjelp til bedrifter enn ein krisepakke til kommunane.
tirsdag 17. mars $ Vestnytt
Sotra legevakt er rett stad
Treng du eller nokon av dine pårørande legetilsyn på grunn av luftvegssymptom?
søndag 15. mars Tunnelsyn
NAV held ope
NAV Øygarden held ope for korona-ramma innbyggjarar, sjølv om NAV stengjer publikumsmottaka i Bergen kommune.
søndag 15. mars Tunnelsyn
Risikerer å mista hjelp til dusjing
Eldre og pleietrengjande som er avhengig av heimesjukepleie og heimehjelp risikerer å mista hjelpetilbod som følgje av korona-epidemien.
lørdag 14. mars Tunnelsyn
VESTLAND

Stor interesse for å bidra
Laurdag ettermiddag har heile 130 personar meld interesse for å ta på seg helse- og omsorgsrelaterte oppgåver i samband med korona-epidemien.
lørdag 14. mars Tunnelsyn
Har sparepengane i «trygg hamn»
Børsane stuper og oljeprisen er i fritt fall, men sparepengane til kommunen har så langt klart seg bra gjennom uroa kring koronaviruset.
lørdag 14. mars $ Vestnytt
Avlyser utvalsmøte
Øygarden kommune avlyser tre politiske utvalsmøte komande veke.
fredag 13. mars Tunnelsyn
Samferdselsministeren om OPS-kontrakten: -Ville vore ulønsamt å dela kontrakten
Hadde OPS-kontrakten på Sotrasambandet blitt delt inn i fleire mindre kontraktar, ville det vera uråd å oppnå effektiv og hensiktsmessig drift og vedlikehald.
fredag 13. mars Tunnelsyn
Ingen koronasjuke på sjukehus
Ingen av dei åtte korona-smitta i Øygarden er innlagt på sjukehus.
fredag 13. mars Tunnelsyn
Ber folk vera gode naboar i korona-dugnaden
Ordførar Tom Georg Indrevik lovar innsats frå Øygarden kommune og håpar innbyggarane vert med på dugnaden.
fredag 13. mars $ Vestnytt
Øygarden etterlyser helsepersonell
Øygarden kommune vil rekruttera personar med helsefagleg bakgrunn for å makta dei krevjande oppgåvene i helse- og omsorg.
fredag 13. mars Vestnytt
Sender formannskapet «live»
«Fleksibilitet» er stikkordet for kvardagen til folk flest om dagen. Så også for formannskapet i Øygarden.
fredag 13. mars Tunnelsyn
Øygarden opprettar servicetelefon
Eitt av tiltaka frå kriseleiinga i Øygarden er ein ny servicetelefon for innbyggarane.
torsdag 12. mars Vestnytt
– No er det lov å sitja åleine inne og spela data
Ordføraren er normalt ein varm tilhengar av at unge kjem saman for å driva til dømes idrett. Men korona er ingen normalsituasjon.
torsdag 12. mars $ Vestnytt
-Lid er habil
Den innleigde habilitetseksperten ser ingen juridiske hindre for at kommunedirektør Rune Lid i Øygarden ikkje kan behandla saker knytta til rammeavtaler i Sund.
onsdag 11. mars Tunnelsyn
Får pengar til dagsturhytte
Øygarden får 200.000 kroner frå Vestland fylkeskommune i tilskot til bygging av ei dagsturhytte i Foldnesmarka.
tirsdag 10. mars Tunnelsyn
Avviser at store forskjeller i tilbudspris skyldes misforståelser
Vinneranbudet er mer enn halvparten så billig som de andre tilbudene.
tirsdag 10. mars $ Vestnytt
Stort prisgap i anbud om riving av bedehus: Fra 145.000 kroner til 355.000 kroner
– Her bør kommunen undersøke hvordan leverandørene har kommet frem til prisen, mener anbudsekspert.
tirsdag 10. mars $ Vestnytt
Raudt Øygarden dobla
Lars Vassenden er valgt til ny leiar i Raudt Øygarden.
mandag 9. mars Tunnelsyn
Vil engasjera fleire ungdomar i politikken
Paintball bør kunna foreina samfunnsinteresserte ungdomar på tvers av partigrensene, tenkjer ungdomspartia på høgresida.
mandag 9. mars Tunnelsyn
Maria Thomassen inn i fylkesstyret
Maria Thomassen er valgt til første nestleiar i MDG Vestland.
søndag 8. mars Tunnelsyn
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL