Øygarden
Storfint besøk under sykkel-VM på Rong
Statsminister Erna Solberg kom til Rong i Øygarden før start og kasta glans overden store dagen då eliten skulle avslutta Sykkel-VM.
12min Øygarden kommune
Glimt frå ein fantastisk VM- laurdag
Her er glimt frå Rong med innskriving av det norske laget, gangtunnelen som er blittVM- pynta og eit yrande liv avpublikum.Så gler me oss til i morgon til eliten kjem!! Og Øygardsfolket må gjera seg klar til ny folkefest!
lørdag 18:06 Øygarden kommune
Sykkelfesten
Etter 25 kilometer gjennom eitt flatt Øygards- og Sotralandskap leia Canada knapt framfor Kazakstan. Einsame i tet etter 25 kilometer. Canada knapt framfor Kazakstan. Sykkel VM nærmar seg klimaks. Med start på Rong er dagens fellesstart for menn junior opptakten til ein gigantisk sykkelfest for...
lørdag 10:59 Tunnelsyn
Biosfæreprosjektet på NRK Radio
Programmet Naturens verden sender komande søndag morgon frå Solendfjellet på Radøy. Temaet for programmet er Nordhordland som menneske- og bisofæreområde. Prosjektgruppa fekk bruke mesteparten av programmet til å fortelje om denne spennande satsinga i Nordhordland og fekk...
fredag 15:58 Øygarden kommune
Vinnarar av fotokonkurransen veke 37
Ikkje parker sykkelen etter Sykkel - VM - lat han berre kvile litt - slik ryttarane treng det etter at VM-helga i Øygarden er avslutta! Eit vakkert sykkelbilete som inspirerer og inviterar til ein sykkeltur, meiner juryen!
torsdag 19:05 Øygarden kommune
Kom og ver med på MOT-konsert på laurdag
Øygarden kommune inviterer heile regionentil Rong på MOT-arrangement laurdag kveld. Her er alle velkomne; frivillige, ungdommar, foreldre og tilreisande frå alle kommunane i vest: Fjell, Sund og Øygarden.
tirsdag 18:34 Øygarden kommune
Rådhuset og terapibasseng er stengt i helga
Under Sykkel-VM arrangementet på Rong i helga, laurdag 23.09. og søndag 24.09. er rådhuset stengt for publikum. Berre akkrediterte deltakarar av Sykkel-VM og tilsette som er på arbeid under arrangementet, har tilgang til rådhuset.
tirsdag 17:39 Øygarden kommune
RenoNorden AS er konkurs
informasjon om konsekvensar for kundane våre.RenoNorden AS meldte 18.09 at dei er konkurs. Selskapet hentar restavfall, papir og plast i Øygarden kommune. Henting av matavfall er ikkje omfatta av konkursen og går etter oppsett plan.
tirsdag 11:47 Øygarden kommune
HORDALAND

Vrakpant på mindre fritidsbåtar
Frå 1. oktober får du vrakpant for mindre fritidsbåtar ved innlevering til godkjent mottak.
tirsdag 11:17 Øygarden kommune
Klar til å ta i mot digital post?
Øygarden kommune har byrja å sende brev til den digitale postkassa di. Er du klar til å ta imot? Som privatperson kan du sjølv velje korleis du ønskjer å ta imot brev frå kommunen. Du kan velje mellom dei digitale postkassane Digipost og e-Boks, eller reservere deg og...
mandag 15:09 Øygarden kommune
Internasjonal kvinnegruppe
i Øygarden ynskjer velkommentil fellessamling på Øygarden Ungdomsskulen på onsdag 20. september kl. 19.00- 21.00
mandag 14:14 Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen i veke 36
Vinnarbiletet i veke36 har tittel: Sykkelparkering ved tur til Lamaskogen . Juryen likar motivet som syner at borna er ein god rollemodell - kanskje ikkje på måten dei har sett frå seg sykkelen på - men kombinasjonen sykkel - og gåtur er til å insprasjon og etterfølgelse....
fredag 15. september Øygarden kommune
Kjenner du ein gründar som fortener heder?
Norges Vel treng hjelp til å finne gode kandidatar til Grnderprisen 2018. Norges Vel sinGrnderpris tildelast personar som har gjort ein spesiell innsats i eige lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Det er ofte lokale eldsjeler og grndarar som bidrar til nødvendig vekst og utvikling i...
fredag 15. september Øygarden kommune
Oppdatert trafikkinformasjon - Sykkel-VM
Laurdag 23.og søndag 24. september går ritta frå Rong. Det vil vera store avgrensingarpå tilkomsten til området rundt rådhus, sjukeheim, ungdomsskule og Rong senter medan sykkeltraseen er stengt.
fredag 15. september Øygarden kommune
Kreativ ungdom laga grafittikunst
Elevar frå Øygarden ungdomsskule har boltra seg i fargar og laga vakker kunst til sykkel-VM. Kunstnaren Dino Dikic frå Bosnia har inspirert ungdomsskuleelevane og er imponert overkor intenst ungdommane har gått inn i kunstprosessen.
tirsdag 12. september Øygarden kommune
Veljarane vil ha endring – politikken vert meir polarisert
Dei blåblå beheld fleirtalet, også i region Vest, mest takka vera FrP. Sp er den store valvinnaren. Ap går på ein skikkeleg smell. Ove Trellevik, Høgre sin 2. kandidat i Hordaland, sikra partiet 40,3 prosent av røystene i heimkommunen Sund. Når kring 95 prosent av...
tirsdag 12. september Tunnelsyn
Endeleg valresultat
Endeleg valresultat frå Øygarden kommune ligg no føre. Høgre er vinnari Øygarden med 31,9 % av stemmane, medan Framstegspartiet fekk 25,5% og Arbeidarpartiet19,5%. Valdeltakinga var på 82,4%.
mandag 11. september Øygarden kommune
Valet er i gong - ordføraren har røysta
Ordføraren opna valet kl.12.00 i Rong krins, som er hans eigen krins. Her var god stemning og alt lagt til rette for å ta imot velgjarar fram til kl. 20.00 i kveld. Då Rong skule er under utbygging vert kulturhuset nytta som vallokale.
mandag 11. september Øygarden kommune
Informasjonsblad i alle postkassar
Den 11. september skal det etter planen liggja eit informasjonsblad om Sykkel-VM i alle postkassane til husstandane i Sund, Fjell og Øygarden.
fredag 8. september Øygarden kommune
Prosjektleiaren for nye Øygarden er i gang
Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune, Paul J. Manger, hadde sin første arbeidsdag i lokala på Skjenet (Vestnyttbygget) på Straume den 1. september. Manger skal leia arbeidet med å danna ein ny kommune, samansett av Sund, Fjell og Øygarden, med verknad frå 1. januar 2020
fredag 8. september Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen - veke 35
Vinnarbiletet i veke 35har tittel Del vegen Juryen applauderar fotografen og takkar for eit flott og viktig motiv! Nettopp å dela vegen, i desse Sykkel- VM tider, og ellers og, er dette ein særs viktig bodskap.Med flott perspektiv og djupne, balanse mellom harde og mjukare tarafikantar, er vinnarbiletet...
fredag 8. september Øygarden kommune
Bruk stemmeretten din på måndag
Måndag er det valdag. Gjer som Jens Martin Torsvik,(101 år) bruk stemmeretten din!
torsdag 7. september Øygarden kommune
Snart er det valdag!
På valdagen 11. september, må du stemme i den kommunen du er manntallsført i. Det vil seie der du var folkeregisteret som busett den 30. juni 2017. Du kan stemme i ein anna valkrets i kommunen enn den du tilhøyrer.
tirsdag 5. september Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen - veke 34
Vinnarbiletet i veke 34 har tittel Alt for seint... Juryen uttalar at dei synes dette er eit estetisk vakkert bilete som er godt å kvila augo på. Ja, sykkelen ser sliten og trøytt ut, men ikkje for sliten til å verta kasta på dunken. Fortsatt er det ein viss stolthet over han....
mandag 4. september Øygarden kommune
9 av ti strilar er digitale
Dei digitale breibandsnetta i kommunane vest for Bergen vert stadig meir finmaska. Ni av ti strilar har no breibandsabonnement i heimen. Einast i Askøy heng utviklinga etter. Å sjå film på dataskjermen krev stor overføringskapasitet. Innbyggjarane vest for Bergen har likevel mindre...
mandag 4. september Tunnelsyn
Laurdag 2. september kan du røysta
Velkommen til røysting på Servicetorget laurdag 2. september frå kl.10.00 - 14.00.
fredag 1. september Øygarden kommune
Fleire fell utanfor
Situasjonen på arbeidsmarknaden er ikkje fullt så lys som NAV vil ha det til. 30 færre ledige i Fjell i august. Eit djupdykk i augusttala viser at stadig fleire arbeidssøkjarar ikkje lenger er heilt ledige, men går på tiltak. Tiltak er ikkje arbeid. Av dei 1906 hordlendingane som...
fredag 1. september Tunnelsyn
HORDALAND

Øygarden kommune tek i bruk SvarUt
Øygarden kommune tek i bruk SvarUt frå september 2017. KS SvarUt er ei felles løysing for kommunar og fylkeskommunar for å formidla digital post til innbyggjarar, næringsliv, offentlege og private organ. Hensikta er å formidla dokument frå offentleg sektor rimeleg,...
onsdag 30. august Øygarden kommune
Endring i gebyrregulativet - vatn og avlaup
Ved utfakturering av kommunale gebyr dei to første kvartala i år er det for sjølvkostområda vatn og avlaup nytta feil gebyrgrunnlag. Dette har medført at både private - og industrikundar har fått lågare gebyr dei to første kvartala samanlikna med kva ein...
onsdag 30. august Øygarden kommune
Ein smak av sommaren
Øygarden kommune med nytt reiselivsmagasin.
onsdag 30. august Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen veke 33
Vinnarbiletet i veke 33 har ei utstråling som viser at sykkel er gøy, meiner juryen.
mandag 28. august Øygarden kommune
Eigedom for milliardar skifta eigar
Det vart omsett eigedom til ein samla verdi av 2 milliardar kroner i kommunane vest for Bergen i første halvår. Talet på eigedomar som har fått ny eigar, 2016 samanlikna med første halvår 2017, kommunevis fordeling. Redusert folkevekst har tydelegvis hatt liten innverknad...
mandag 28. august Tunnelsyn
Snus- eller røykfri? - Kurs
Tobakksfri eit sluttekurs for dei som ønskjer å bli snus- eller røykfri saman med andre.
fredag 25. august Øygarden kommune
Bading for tilsette
Det er tilbod om bading for tilsette i Øygarden kommunei terapibassenget slik: Tid: Onsdagarfrå kl. 16.00 til 17.00. Tilbodet er gratis.
fredag 25. august Øygarden kommune
Du kan førehandsstemma laurdag
Stortings- og sametingsvalet 2017 Kvifor ikkje nytta høve til å stemma når du først er på Rong i samband med Øygardsmila. Du kan førehandsstemma på Servicetorget på rådhusetlaurdag frå kl. 10.00 til 13.00.
fredag 25. august Øygarden kommune
Strilen i Irland - Kystmuseet 06.09
Foredrag, konsert og utstilling. Ivar Fjeld og John Bhaba Jeaic fortel om strilen i Irland. Det vert irsk folkemusikk og utstilling om strilane i Connamara. Tid: Onsdag6.september2017, kl. 19.00 Stad: Kystmuseet i Øygarden Billettar kostar 150kr og er i sal på museet.
fredag 25. august Øygarden kommune
Inspirerande oppvarming til Sykkel-VM
Torsdag kveld inspirertesykkelheltane Dag Otto Lauritsen og Thor Hushovd unge og vaksne gjennom foredrag på Kollsnes, deltaking i MOT- arrangemente Brudansen på Rongesundsbrua med Ungdomsklubben MOT og grilling i Ormhilleren seinar på kvelden.
torsdag 24. august Øygarden kommune
Informasjon om giftig plante
Ei rekke plantar avgjer safter som kan gje eksemreaksjoner når det det vert kombinert med sollys. Dette gjeld til dømes Kystbjørnekjeksen som er den verkeleg farlige planten blant bjørnekjeksartene, fordi den er så utbredt. Kystbjørnekjeks kan bli over to meter høg, og...
tirsdag 22. august Øygarden kommune
Samarbeid om kunnskapsklynge og kollektivtrafikk
Regionrådet Vest ønskjer å samarbeida med Hordaland fylkeskommune om kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune og kollektivtrafikk. Les meir om saka her.
tirsdag 22. august Øygarden kommune
Veks på tilflytting
I Askøy har dei lagt seg saman og gjort noko. I Fjell ser det ut til at dei er blitt flinkare til å halda på tilflyttarane.(Saka er oppdatert) Flyttelassa sikrar folkeauken i nye Øygarden. Det kom til 534 nye innbyggjarar i kommunane vest for Bergen i første halvår, tilsvarande...
mandag 21. august Tunnelsyn
Internasjonal Kvinnegruppe i Øygarden
Velkommen til nystarta møteplass for kvinner i Øygarden. Onsdag 23 august kl. 19.00-21.00 på Øygarden ungdomsskule.
mandag 21. august Øygarden kommune
Pårørande til nokon med demenssjukdom?
Har du erfaring som pårørande til nokon med demenssjukdom? Vil du vera med å utvikla framtidas tenester til personar med demenssjukdom og deira pårørande? Då treng vi dine innspel og erfaringar! Invitasjon til dialogmøte: 5. september kl. 17.00 - 19.00 Kultursalen,...
mandag 21. august Øygarden kommune
Røystestadar/opningstider på valdagen 11.09
Du har røysterett på valtinget 11. september vedStortingsvalet (2-1 i vallova) dersom du er norsk statsborgar, har fylt 18 år eller blir det innan utgangen av 2017, er innført i manntalet på valdagen og du er eller har vore registrert busett i Noreg.
mandag 21. august Øygarden kommune
Førehandsrøysting for sjuke og uføre
Valdagen i år er måndag den 11. september. Veljarar som av helsemessige grunnar ikkje kan møta fram i vallokalet eller førehandsrøysta på dei oppgjevne stadene i kommunane, kan be om å få røysta heime eller der dei oppheld seg.
mandag 21. august Øygarden kommune
Folketalsutvikling pr. 30.06.17
Tala om folketalsutviklinga pr 30.juni 2017vart offentleggjort på SSB (Statistisk Sentralbyrå) sine sider21. august2017.
mandag 21. august Øygarden kommune
Strileshow med Cato, Claus og Harald Dahlstrøm
Endeleg vert det Strileshow på Kystmuseet. Fredag 25.august tek Cato Jensen, Claus Sellevoll og Harald Dahlstrøm turen til Ovågen og museet.
fredag 18. august Øygarden kommune
HORDALAND

Få inspirasjon i Kollsneshallen onsdag 23. august
Statoil og Øygarden kommune inviterer til foredrag med Thor Hushovd og Dag Otto Lauritzen. Det vil også komme overraskande innslag frå scenen.Det skjerkl. 17.00 - 18.00 på onsdag. Hugs å melde deg på!
fredag 18. august Øygarden kommune
1. skuledagen i Øygarden
Torsdagstarta skulane i Øygarden. Det var mange spente, både små og store, som starta eit nytt skuleår. Ikkje minst var dei minste som byrja på skulen for første gong, ekstra spent.
fredag 18. august Øygarden kommune
Opning av bassenga for haustsesongen
Informasjon opning av terapibasseng og bassenget i kulturhuset for hausten.
torsdag 17. august Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen - veke 32
Silje Marie Malmedal Alden har levert eit bilete der utøvaren representerer styrke, meinar juryen.
torsdag 17. august Øygarden kommune
Kollektivtransport vert drøfta i Regionrådet Vest
På møtet i Regionrådet Vest den 21. august skal styret drøfta om det kan gjennomførast eit samlande kollektivprosjekt for Nye Øygarden kommune. Som grunnlag for drøftinga ligg det føre eit notat om dette med vekt på bestillingstranport.
tirsdag 15. august Øygarden kommune
Barnehagefaktura - fri månadsbetaling
Betalingsfri månad for barnehagane er augustmånad. Faktura som no er sendt ut med betaling pr.15.august er på etterskot forjuli månad: 01.7. - 31.07.2017. Det vil seia at det ikkje vert sendt ut faktura for august månad.
fredag 11. august Øygarden kommune
Mangfald i Kystsogevekene
Du kan velja mellom ei rekkje av kulturtilbod når Kystsogevekene vert offisielt opna den 12. august. I Fjell er det oppført fire arrangement i dei fire veker lange Kystsogevekene som vert avslutta den 17. september.
fredag 11. august Øygarden kommune
Nye etablerarkurs
Etablerersenteret har klar haustens kurskalender.
fredag 11. august Øygarden kommune
Første valdag i Øygarden
I dag opnaførehandsvaletsom varer fram til og med fredag 08 september. Førehandsvalet skjer på Servicetorget på rådhuset på Rong.
torsdag 10. august Øygarden kommune
Tapar posisjonar i Kommune-NM
Fjell kjem framleis best ut i vest, sjølv om alle kommunane i regionen sakkar akterut i NHO si kåring av dei mest attraktive kommunane i landet. NHO.sjef Kristin Skogen Lund har større kommunar som ei kampsak. Det gjer utslag for rangeringa av småkommunane i Kommune-NM. Foto: NHO....
torsdag 10. august Tunnelsyn
Skulestart for Øygardselevane
Det vert skulestart for elevar i grunnskulen i Øygardentorsdag 17. august slik:
onsdag 9. august Øygarden kommune
Vinnar av fotokonkurransen - veke 31
Ein viktig bodskap - sa juryen, då dei kåra vinnaren av fotokonkurranse i veke 31.
tirsdag 8. august Øygarden kommune
Ekstra avgangar på sommarbåtruta
Sommarbåtruta som vart oppretta mellom Øygarden og Fedje viser seg å vera ein stor suksess! Det har vore fullt belegg på samtlege avgangar. Etter planen skulle tilbodet avsluttast 19. august. På grunn av stor etterpurnad, vert det no sett opp to nye avgangar- onsdag 23. og laurdag...
mandag 7. august Øygarden kommune
NM i Triatlon i Øygarden 19. august
Den 19. august ønskjer Coastman Norway alle hjarteleg velkommen tilden årliege Triatlon i vakre Øygarden kommune.
mandag 7. august Øygarden kommune
Nybilsalet flatar ut
Massiv auke i nybilsalet i Sund sikra at regionen kom ut i pluss. Tok marknadsandelar i flat marknad. Lanseringa av elbilen Ioniq førte den koreanske produsenten Hyundai opp frå ein 13. plass til ein 4. plass i regionen. Salet av nye bilar i region vest flatar ut, ifølgje oversikten...
torsdag 3. august Tunnelsyn
4 millionar ekstra til infrastruktur
Fjell, Sund og Øygarden får fire millionar kroner ekstra frå Regjeringa i år i samband med den føreståande kommunesamanslåinga. Kommunal- og moderinseringsminister Jan Tore Sanner løyver 150 millionar ekstra til infrastrukturtiltak i kommunar som har vedteke...
torsdag 3. august Tunnelsyn
Vinnar av fotokonkurransen veke 30
Denne vesle, iherdige syklisten som øver seg i Blomvågen, sjarmerte juryen til å bli vekas vinnarav fotokonkurransenveke 30.
tirsdag 1. august Øygarden kommune
Oppfordrar arbeidslause til å flytta
Arbeidsløysa har bite seg fast i vest. Utviklinga på arbeidsmarknaden i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy gjekk motsett veg av utviklinga i resten av Hordaland i sommarmånaden. Bekymra for situasjonen i region vest. Assisterande fylkesdirektør Tommy Johansen i NAV. Det framkjem...
fredag 28. juli Tunnelsyn
Skatteinngangen heng etter
Ingen av kommunane vest for Bergen nådde ein skatteinngang på linje med den nasjonale utviklinga i første halvår. Rådmann Eystein Venneslan og Askøy kan visa til den mest positive utviklinga i skatteinntektene i region vest i første halvår. Skatterekneskapen for...
onsdag 26. juli Tunnelsyn
HORDALAND

28 lokale lag til Norges største fotballturnering
Sjekk hvilke lokale fotballklubber som sender lag til Norway Cup.
mandag 24. juli Vestnytt
Sommarpraten: Sjef i eige liv
For stort! For dyrt! hevda brukarorganisasjonane då Øygarden kommune ville samla funksjonshemma, psykisk utviklingshemma og eldre i Hjeltefjorden leilighetsenter. Anne-Karin Gørbitz var ei av dei som sørga for å køyra institusjonsplanane i grøfta. Anne-Karin...
mandag 24. juli Tunnelsyn
TVØ legg inn årene
Tverrpolitisk valliste for Øygarden (TVØ) avviklar seg sjølv når den nye storkommunen ser dagens lys.
lørdag 22. juli Vestnytt
– Vi oppfordrer folk til å låse dørene
Fleire har fått folk på dørene som spør om å få jobb og et glass vatn.
tirsdag 18. juli Vestnytt
Brannøvelse i Øygarden
Du trenger sannsynligvis ikke bekymre deg om du observerer røyk rundt Hanelen.
tirsdag 18. juli Vestnytt
Men bulkemispelen var ikkje død
Finn du bulkemispel i hagen, er det berre å finne fram saga. Faren for pærebrann er framleis til stades.
mandag 17. juli Vestnytt
Informasjon frå Øygarden legekontor.
mandag 17. juli Øygarden kommune
Foto- og videokonkurranse med tema - Sykkel
Knips vinnarbiletet eller videosnutt til sykkel-VM 2017 Konkurranse frå 15. juli 15. september. Del sommarens sykkelmotiv med oss og få bildet/videoen presentert under Sykkel-VM arrangementet i Øygarden laurdag 23.september og på sykkelivest.no
fredag 14. juli Øygarden kommune
Utlegging av manntal
Står du i manntalet? For å kunnestemme ved valet 11. september 2017 må du vere innført i manntalet. Dette kan du kontrollere når manntalslistene no er lagt ut for ettersyn fram til valdagen.
fredag 14. juli Øygarden kommune
Fire elevar delar ei datamaskin
Kan gratis programvare og skytenester bidra til like god undervisning, men til langt lågare kostnad, i barne- og ungdomsskulane? I så fall kan fleire elevar i nye Øygarden ha håp om å få disponera eiga datamaskin. Gratisprogramvare frå Google kan høyrast forlokkande...
torsdag 13. juli Tunnelsyn
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL