Øygarden
Gjenbruksdag i Øygarden 25. mai
Fredag 25. mai frå kl. 09.00 til 21.00 er det open gjenbruksdag i Kollsnes næringspark for alle husstandar og fritidsbustadar i Øygarden kommune. For å levere må ein ha med kundekort for renovasjon. Det vert IKKJE mogleg for næringsdrivande å levere avfall.
onsdag 15:59 Øygarden kommune
Historisk vedtak for Sotrasambandet
Tysdag kveld klokka 21.18 vedtok Stortinget at Sotrasambandet skal realiserast som eit OPS-prosjekt (OPS: Offentleg Privat Samarbeid).
onsdag 15:49 Øygarden kommune
Leiarane i kommunane ønskjer to-nivåmodell
Administrativ organiseing - Leiarane i kommunane ønskjer to-nivåmodell 30 leiarar og tillitsvalde i dei tre kommunane har denne veka vore samla på leiarsamling for å drøfta den overordna administrative organiseringa av Nye Øygarden kommune. Det er semje om at den nye kommunen...
onsdag 14:57 Øygarden kommune
FjellVAR tek over drift av vatn, avløp og renovasjon i Øygarden
tirsdag 18:31 Øygarden kommune
Optimistisk prosjektrådmann
Når eg høyrer kva kompetanse som er representert rundt bordet her i dag, er eg trygg på at dette vil gå bra. Det sa prosjektleiar Rune Lid då han ønskte knapt 30 leiarar og tillitsvalde frå dei tre kommunane på ei leiarsamling i dag. Samlinga vert avslutta tysdag.
tirsdag 13:01 Øygarden kommune
Planlegg oppdrett på land ved kvalstasjonen
Salmo Terra vil driva oppdrett av laks og aure på land ved den gamle kvalstasjonen i Øygarden. Slik vil dei bidra til å løysa miljøproblema.
mandag 14. mai $ Vestnytt
Varslar pengar til Co2-reinsing
søndag 13. mai $ Vestnytt
Slepp senda søknad
Fartøyet som brakte store mengde plast og anna avfall i land under plastryddeaksjonen i Øygarden tidlegare i mai bør få dekka drivstoffutgiftene.
fredag 11. mai Tunnelsyn
HORDALAND

Hastig med blokkbygging på Rong
Formannskapet i Øygarden er positive til å selja finaste bustadtomten i sjøkanten på Rong.
torsdag 10. mai Tunnelsyn
Storstilt strandrydding på Rong
For 3. året på rad var Rong grendalag på lørdag 5. mai med på strandryddedag. Dei 2 foregående på eget initiativ, i år med for Hold Norge Rent og Dennasjonale strandryddedagen.
mandag 7. mai Øygarden kommune
Terapibassenget er stengt
onsdag 9. mai samt lørdag 12. og søndag 13. mai, grunna vedlikehaldsarbeid.
mandag 7. mai Øygarden kommune
Blir dobbelt så dyr
Politikarane sette av 4,5 millionar kroner til ny parkeringsplass ved kulturhuset på Rong. No har dei auka løyvinga til 9,5 millionar.
fredag 4. mai $ Vestnytt
Gjestekommentar: Fellesnemnda og politisk lapskaus
Om Fellesnemda av ulike grunnar vil endra noko enkeltpunkt i intensjonsavtalen, kunne dei be dei tre kommunestyra om å reforhandla intensjonsavtalen.
fredag 4. mai Tunnelsyn
Oversikt - strandryddeaksjon i Øygarden
Her er foreløpig oversikt over ryddeaksjoner i Øygarden kommune mai 2018. Sjå BOF sitt kart over den enkelte lokasjon og Uni Research sitt varmekart 1 og varmekart 2. Les og meir om rydding av strender på Bergen og Omland si heimeside: BOF.no
torsdag 3. mai Øygarden kommune
4. mai - Legekontoret stengt frå kl 12
Fredag 4. mai. Det er berre ope forøyeblikkeleg hjelp fram til kl 15.00.
onsdag 2. mai Øygarden kommune
Slår på stortromma for storstova
Når Hjeltefjorden Arena opnar i august skal det feirast ei veke til endes.
tirsdag 1. mai $ Vestnytt
– No gjeld det å gjera dei rette prioriteringane
Under Bergen City Marathon avslørte Rune Lid seg som ein habil stafettløpar. Det mange no spør seg er korvidt den nytilsette assisterande rådmannen i Nye Øygarden vil freista å avansera til den adm…
mandag 30. april Tunnelsyn
IKT er i godt gjenge
IKT- avdelingane i dei tre kommunane har jamlege møte seg imellom. Sidan 2016 har avdelingane prøvd å koordinera aktiviteten så mykje som mogleg.
mandag 30. april Øygarden kommune
Øygarden og Fjell framleis raud sone hos NAV
Arbeidsløysa går ned, men Øygarden og Fjell toppar framleis NAV sin ledighetsstatistikk i Hordaland.
fredag 27. april Tunnelsyn
Her kommer det norske prestisjeanlegget
De tror på stor knoppskyting, også lokalt, som følge av miljø-satsingen.
torsdag 26. april $ Vestnytt
Langt fram for private barnehagar
Fleirtalet i Øygarden kommunestyre vil ha private barnehagar i Blomvåg og Svanevågen.
torsdag 26. april $ Vestnytt
Datakurs for seniorar
Torsdag 19. og fredag 20. april inntok 15 seniorar kommunestyresalen på rådhuset for ålæra om bruk av datamaskinar, nettbrett og smarttelefonar.
onsdag 25. april Øygarden kommune
Detaljreguleringsplan - Storhaugen bustadområde
PlanID 2014 0005 - Godkjend plan Øygarden kommunestyre vedtok i møte 18.04.18, sak 19/18 å godkjenne detaljreguleringsplan for Storhaug bustadområde på Torsvik.
onsdag 25. april Øygarden kommune
På denne øyen har plasten fått hope seg opp over flere tiår. Resultatet sjokkerer forskerne.
«Skrekkøyen» skal brukes til å forske på skadevirkningen av plastforurensning.
tirsdag 24. april $ Bergens Tidende
Nytt frå kommunestyret
Onsdag 18. april var det kommunestyremøte i Øygarden. Her kjeminformasjon om ein del av det som vart drøfta ogvedtatt.
tirsdag 24. april Øygarden kommune
Høyring/offentleg ettersyn - detaljreguleringsplan Nyheimstunet bustadområde, Toftøy
PLANID2017 0003 I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 vert privat forslag til detaljreguleringsplan for Nyheimstunet bustadområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 10.04.18, sak 38/18.
mandag 23. april Øygarden kommune
Inviterer til Kystsogevekene
Det er veteranbåtfestivalen Fjordsteam i Bergen som vert ramma for opninga av Kystsogevekene 2018. Opninga går av stabelen den 4. august. Det heile vert avrunda i september i Rosendal i Kvinnherad.
mandag 23. april Øygarden kommune
Frigjeringsdag og nasjonal veterandag 8. mai
I samband med frigjeringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. maivert det markering og kransenedlegging slik: Blomvåg kyrkje, kl. 09.00 Gamle Hjelme kyrkje, kl. 10.00
mandag 23. april Øygarden kommune
103 organisasjonar skal bli 32 – AP protesterer mot nye AS
Gjennom samanslåingar, avvikling og sal skal 103 kommunale organisasjonar, samarbeid og partnarskap i Fjell, Sund og Øygarden bli 32 i Nye Øygarden.
mandag 23. april Tunnelsyn
Vik bedehus får ikkje særhandsaming
KrF ville støtta oppussing av Vik bedehus med ein halv million kroner, men hyppig bruk gjev ikkje bedehuset særhandsaming.
søndag 22. april $ Vestnytt
Bli med på strandryddedagen 5. mai
Strandryddedagen er Noregs største kollektive ryddedugnad. Vi oppfordrer alle grendalag, velforeninger, lag, organisasjonar, familier, venner om å gå saman, ta med hanskar, bossekkar og registreringsskjema. Saman rydder vi Øygarden! I år går Strandryddedagen av stabelen...
fredag 20. april Øygarden kommune
Internasjonal kvinnegruppe
Onsdag 25. april kl. 19.00-21.00,inviterer Internasjonal Kvinnegruppe i Øygarden til nytt treff på Øygarden ungdomsskule.
fredag 20. april Øygarden kommune
Invitasjon til å delta i forskning
Har du mista eit familiemedlem eller ein nær ven i narkotikarelatert død? Institutt for velferd og deltakingved Høgskulen på Vestlandet ønskjer å rekruttere deltakarar til forksningsprosjekt med dette som tema.
onsdag 18. april Øygarden kommune
HORDALAND

Vedtok omstillingsavtale
Partssamansett utval (PSU) vedtok17.04.18 omstillingsavtale for kommunane Sund, Fjell og Øygarden.
onsdag 18. april Øygarden kommune
– Har ikke annet valg enn å kjøre tidligere hjemmefra for å unngå køen
Jobbpendlere i Øygarden og Sund mener at de er «ofret» for å få til en bedre flyt i trafikken på Sotra.
onsdag 18. april $ Bergens Tidende
Kommunestyra skal gje uttale til politisk styringsstruktur
På møtet i fellesnemnda i dag vart det vedteke å leggja sluttrapport for politisk styringsstruktur ut på høyring til kommunestyra i Sund, Fjell og Øygarden. Det må setjast ein frist som gjer det mogleg å rekkja tilbake med sak til fellesnemnda den 18. juni.
tirsdag 17. april Øygarden kommune
Gjestekommentar: Vil fellesnemnda lura seg sjølv?
Det er positivt at Fellesnemda no endeleg har sett seg inn i, og forstått, kva Intensjonsavtalen pkt. 6 inneheld OG ikkje minst kva Inndelingslova seier om dette som eit overordna ramme for kommune…
tirsdag 17. april Tunnelsyn
Rune Lid tilsett i Nye Øygarden
Rune Lid er tilsett som prosjektrådmann i Nye Øygarden kommune.
tirsdag 17. april $ Vestnytt
Mandatbrot vert sak for kommunestyra
Kommunestyra i Fjell, Sund og Øygarden skal få lov å seia kva dei meinar om forslaget til brot på intensjonsavtalen om å kutta talet på hovudutval i Nye Øygarden frå fire til to eller tre, før avgj…
mandag 16. april Tunnelsyn
– Dette bør politikerne reversere om det ikke går seg til
– Dette var ingen god start på omleggingen av trafikkmønsteret på Sotra-veiene, sier Mats H. Blomvågnes, selvstendig næringsdrivende i Øygarden.
mandag 16. april $ Bergens Tidende
Desse vegane vil Øygarden overta
Tek på seg utgifter der andre kommunar skuggar unna.
lørdag 14. april $ Vestnytt
Høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering for Ulvøy næringsområde
I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 blir detaljregulering for Ulvøy næringsområde lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i utval for drift og samfunnsutvikling 10.april 2018 , sak 037/18.
fredag 13. april Øygarden kommune
Kommunestyret har møte 18. april
Møtet vert halde på Øygarden rådhus og startar kl. 09.00. Utforming av Hjeltefjorden fjordpark, kultur og idrettsveke i Hjeltefjorden Arena, detaljregulering for Storhaug bustadområde, satsar for økonomisk sosialhjelper nokon av sakene som skal behandlast i møtet.
torsdag 12. april Øygarden kommune
Tiltak for betre trafikkflyt
Frå og med den 16. april vert det gjennomført eindel tiltak for å få betre trafikkflyt mellom Sotra/Øygarden og Bergen. Desse trafikkomleggingane kan få konsekvensar for deg som trafikant.
torsdag 12. april Øygarden kommune
Tre ungar er nok
Barnerike familiar i Øygarden skal ikkje lenger kunna få sosialstønad for meir enn tre ungar.
torsdag 12. april Tunnelsyn
Søk om SMIL-midlar og tilskot til drenering
Det er høve til å søkje midlar til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlar) og tilskot til drenering av jordbruksjord for 2018. Søknadsfristen er 31. mai.
torsdag 12. april Øygarden kommune
Vil støtta oppussing av Vik bedehus
Vik bedehus er så viktig for det kristne miljøet i Øygarden at formannskapet innstiller på å løyva 500.000 til oppussing av bygget.
onsdag 11. april Tunnelsyn
Bestill legetime og resept på nett
Øygarden legesenter har tilbod om bestillingav legetime og resept på nett. Bruk lenka under for bestilling. Du kan ogsålasta ned ein app for legetenestene i Øygarden. Bestill legetime eller resept her
tirsdag 10. april Øygarden kommune
Vert assisterande rådmann – om han vil
Rune Lid, rådmann i Sund, er den einaste aktuelle interne kandidaten til stillinga som rådmann i Nye Øygarden.
tirsdag 10. april Tunnelsyn
Føreslår Rune Lid som prosjektrådmann
Rådmann i Sund, Rune Lid, er føreslått som prosjektrådmann for Nye Øygarden kommune fram til utgangen av 2018. Det er leiargruppa, samansett av dei tre ordførarane i Sund, Fjell og Øygarden, som i samråd med rådmennene har utarbeidd ei mellombels...
mandag 9. april Øygarden kommune
Folkehelseundersøkinga 2018
Den største folkehelseundersøkinga nokon gong Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde om i den største folkehelseundersøkinga som er gjennomført i Hordaland.
mandag 9. april Øygarden kommune
Treng venefamiliar for einslege mindreårige flyktningar
Det kan vera utfordrande å vera einsleg mindreårig flyktning i Noreg. I Bergen har Raudekrossen fleire aktivitetar for denne gruppa. No vert det sett inn ressursar til eit betre tilbod også i regionen vår.
mandag 9. april Øygarden kommune
– Først reagerte jeg med stor overraskelse. Deretter følte jeg bare vemmelse.
Torsken var slett ikke gyteklar. Den hadde slukt en plastflaske.
søndag 8. april $ Aftenposten
Satsar på ny vår i Nye Øygarden
Senterpartiet vil tilbake etter mange års fråver i nord.
torsdag 5. april $ Vestnytt
Overtek Nye Øygarden den offentlege tannhelsetenesta?
Fylkesmannen oppfordrar Nye Øygarden om å verta pilotkommune for å overta ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta frå fylkeskommunen.
torsdag 5. april Tunnelsyn
Vert han første rådmann i Nye Øygarden?
Første rådmannen i Nye Øygarden bør vera på plass innan årsskiftet, er ambisjonen til leiartrioen i Fellesnemnda for Nye Øygarden.
onsdag 4. april Tunnelsyn
Forteljarkveld Kystmuseet 11. april
Forteljarkveld på Kystmuseet onsdag 11. april, kl. 19.00 Kystmuseet syner Norsk Oljemuseum sin nye film Oljeunge. Filmen fortel om den sosiale delen av den norske oljehistoria. Kva har dei store omveltingane oljeindustrien førde med seg i arbeidsliv, familieliv, ja heile samfunnet gjort med oss som...
onsdag 4. april Øygarden kommune
Retningsliner for bruk av drone
Her finn dureglar og retningsliner for droneleik.
onsdag 4. april Øygarden kommune
HORDALAND

Barneverntenesta treng støttepersonar
Barneverntenesta i Øygarden har no behov for fleire støttepersoner. Vi har born som treng ein heim der dei kan kome på overnatting ei eller to helger i månaden. Kanskje også bu i avlastningsheimar noko i vekedagane. Vi har også behov for støttepersonar som kan hjelpe i...
onsdag 4. april Øygarden kommune
Gjer klar til handballfest i Sotra Arena
Det er berre nokre dagar til du kan oppleva handball i Sotra Arena i verdsklasse. Deltakarane i firenasjonarsturneringa utanom Noreg er regjerande olympisk meister Danmark, regjerande verdsmeister Frankrike og våre gode vener i vest, Island. I Gjensidige Cup 5. 8. april vert det seks landskampar med...
tirsdag 3. april Øygarden kommune
– Nå skal vi gå i land på en holme, grille og kose oss
Øygarden lokker med påskesol og null snø
søndag 1. april $ Bergens Tidende
Strammar inn sosialhjelpa
Øygarden strammar inn sosialhjelpa for å gje særleg innvandrarkvinner ein dytt til å koma seg ut i arbeidslivet.
fredag 30. mars $ Vestnytt
Langt fleire strilar avhengig av sosialhjelp
Langt fleire strilar måtte i fjor søkja økonomisk naudhjelp hos NAV. I Askøy og i Sund eksploderte det.
fredag 23. mars Tunnelsyn
Vil betala «berre» 300.000 for banevedlikehald
Etter ein lang prosess er det 50.000 kroner som skil oppdragsgjevar Øygarden kommune og tilbydarane i idrettslaga.
torsdag 22. mars $ Vestnytt
Vender Rong mot Hjeltefjorden
Gjestehamn, fjordpark og ei blokk vendt mot sjøen skal bidra til at Rong vert ein fjordby.
onsdag 21. mars $ Vestnytt
Sluttar som prosjektleiar
Paul J. Manger har slutta som prosjektleiar i Nye Øygarden kommune med verknad frå i dag
tirsdag 20. mars Øygarden kommune
Avklarar kommunal tenestepensjon
Fellesnemnda ber om at det i løpet av hausten 2018 vert lagt fram ei sak for fellesnemnda om kommunal tenestepensjon for den nye kommunen. Saka skal mellom anna ha bakgrunn i ei gjennomført kartlegging frå juni 2016 om noverande tenestepensjon i dei tre kommunane.
tirsdag 20. mars Øygarden kommune
– Uten løfte om jordmor hjem, hadde jeg blitt på KK
Kristin reiste hjem mindre enn et døgn etter at Ylva var født. Om fem år skal fire av ti kvinner gjøre det samme. Da må dobbelt så mange velge tidlig hjemreise, viser KKs egen statistikk.
tirsdag 20. mars $ Bergens Tidende
Dyrest i Rossnesvegen
Rossnesvegen 26 fikk høyeste pris i årets første måned.
søndag 18. mars $ Vestnytt
Jan Utkilen stiller krav for å stilla som ordførarkandidat for Sotralista
Jan Utkilen stiller klare krav til seg sjølv og Sotralista for at det skal vera aktuelt å stilla til val i 2019.
lørdag 17. mars $ Vestnytt
SotraLista sparkar framleis
Årsmøtet 2018 vart eit skjebnemøte for SotraLista.
fredag 16. mars Tunnelsyn
300 omsorgsmedarbeidarar på fagdag
I løpet av to dagar i mars deltek om lag 550 medarbeidarar i omsorg i Sund, Fjell og Øygarden delta på felles fagdagar.
torsdag 15. mars Øygarden kommune
Øygarden sit fast i gamal avtale om vatn
Ein kostbar avtale om vatn frå 1969 vil følgja Øygarden inn i storkommunen.
onsdag 14. mars $ Vestnytt
Vellykka prosjekt i pleie og omsorg
Kartlegging av fall ved Tednebakkane omsorgssenter avslørte kva dagar brukarane fall mest. Dette har ført til nye måtar å jobba pågjennom deltaking idet nasjonale pasientsikkerhets-programmet I Trygge Hender 24 - 7.
onsdag 14. mars Øygarden kommune
Kvardagsrehabilitering - Kva er viktig for deg?
I Øygarden kommune er det etablert ei prosjektgruppe frå august 2016 august 2019 som arbeider med innføring av Kvardagsrehabilitering som teneste. Prosjektet er organisert i heimesjukepleien. Kvardagsrehabilitering er tidsavgrensa og intensiv rehabilitering i eigen heim og nærmiljø...
tirsdag 13. mars Øygarden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Nordland Kjendis Næringsliv Fotboll Østfold Akershus Vestfold Kultur Aust Agder Båt Vest Agder
flere?
Rogaland Mat Troms Mobil Skåne Hässleholm Sport Oslo Buskerud Trøndelag Møre og Romsdal Forsvar Sogn og Fjordane Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Fotball Kvinnherad Svedala Oskarshamn Molde FK Skien Molde Inrikes Kongelig Get-ligaen Fredrikstad Tinn Sandnes USA Karlskrona Stabæk Kultur Karmøy Rendalen Malmö Sunndal Stavanger Eslöv Bolig Bamble Musikk Blekinge Svelvik Askøy Motor Elverum Poker Barn Kragerø Sport Bodø Ringsaker Fauske Lyngdal Steigen Sørreisa Porsgrunn Näringsliv Kongsvinger Tesla Politikk Lillesand Bil Tvedestrand Vestby Sverige Osterøy Meløy Risør Stord Aurskog-Høland Haugesund Hyllestad Grane Dyr Hvaler Trav Tomelilla Nittedal Håndball Økonomi Kunst Åstorp Drangedal Tynset IK Start Trening Mörbylånga Sjakk Stockholm Vestvågøy Nesodden Landskrona Eliteserien Helsingborg Lund Åsnes 17. mai Mote Narvik Reise Drammen Universet Mandal Eidskog Båt Nordkapp Lier Vietnam Android Kryptovaluta Salangen Øksnes Kristiansand Bil Turn Vefsn Nord-Korea Ballangen Øvre Eiker Austrheim Lindås Tolga Berlevåg Nedre Eiker X-games Kvænangen Fedje Vinje Klippan Sigdal Sarpsborg OBOS-ligaen Jølster Utrikes Sund Odds BK Hälsa Forskning Langrenn Moss Horten Askim FK Haugesund Vågan Friluftsliv Tranøy OL Utsira Førde Staffanstorp Grue Tromsø Notodden Trysil Filippinene Sogndal Farsund Tingvoll Russ Kävlinge Jakt Sande Larvik Lesja Fjell Karasjok Aurdal Porsanger Ronneby World Series of Poker Sölvesborg Spill VM Tana Film Modum Menn Vær Vitenskap Eurovision Hörby Tønsberg Russland Suldal Fitjar Radøy Lyngen Bromölla Forskning Mat Åmot Meland Skiskyting Ski Øygarden Målselv Skurup Båstad Hemnes Gjøvik Ålesund Frogn Kongsberg Svalbard Jevnaker Sykkel Åmli Olofström Selje Skjervøy Brønnøy Rana Gloppen Valle Hamar Masfjorden Moskenes Øyer Bærum Friidrett Halden Alstahaug Våler Tromsø IL Time Eiker Naustdal Evenes Ekonomi Stavanger Oilers Nord-Odal Gausdal Skedsmo Re Sauherad Rauma Jönköping Høyanger Stranda Enebakk Svømming Kviteseid Sandøy Asker Klatring Hammerfest Spania Kvinesdal Helse Litteratur Herøy Landbruk Løten Stryn Nes Bodø/Glimt Andøy Hadsel Kommunesammenslåing Norway Cup Skøyter Vålerenga Skiptvet Motorsport SK Brann Halsa Kvinner Påske Bundesliga FA-cupen Kvæfjord Emmaboda Interiør Flora Sola Odal Nybro Surnadal NHL La liga Trollhättan Romfart Skodje Borgholm Torsken Giske Træna Klima Askvoll Mjøndalen IF Årdal Östergötland Volvo Skånland Karlshamn Fræna Forsand Østre Toten Roing Åseral Fjaler Alpint Skisport Nesna Søgne Arvika Kristiansund Svalöv Tour of Norway Tjeldsund Froland Værøy Boksing E-sport Voss Sandefjord Råde Trøgstad Sørfold Hockey Ishockey Modalen Rosenborg BK Os Eidsberg Leirfjord Viking FK Google Ås Vennesla Hamarøy Syria Hattfjelldal Dovre Birkenes Teknik Aure Hole Eid Gran Foto Jobb Polen Nissedal Flekkefjord Arendal Liverpool Rømskog Røyken Lenvik Vaksdal Tysvær
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL