Øygarden
Mønster til barnegenser er på plass
No er det mogleg å få kjøpt mønster til Øygardsgenseren i storleikar for barn.
15:19 Øygarden kommune
– Nye Øygarden er i rute
– Eg trur storkommunen er i ferd med å verta eit prosjekt for innbyggarane, ikkje berre for politikarar og tilsette, seier Ove Trellevik.
onsdag 21:40 $ Vestnytt
Søknad om plass i skulefritidsordninga 2019/2020
Søknadsfrist for hovudopptaket i skulefritidsordninga (SFO) for skuleåret 2019/2020 er 31. mars. Det er fortløpande opptak elles i skuleåret.
onsdag 16:17 Øygarden kommune
Klimaveke på Øygarden bibliotek
Plast og matsvinn er to av dei største trugsmåla mot klima i verda. I heile veke 14 set biblioteket fokus på klima og miljø og peikar på kva me sjølv kan gjera. Kom på biblioteket og lær litt om kva du kan gjere for å redde verda for våre etterkommarar.
onsdag 13:31 Øygarden kommune
På topp i sjukefråvær
Innbyggjarane i kommunane vest for Bergen ligg framleis i topp i fylket når det kjem til sjuefråvær, sjølv om utviklinga går rette vegen.
onsdag 12:11 Tunnelsyn
Gjestekommentar: Korleis kan dette gå føre seg, ordførar?
Kommunen kan som offentleg instans i utgangspunktet selja fast eigedom til den dei vil, til og med til underpris/under takst og utan «budrunder».
tirsdag 09:48 Tunnelsyn
Informasjon om kommunale gebyr for 2019
Kommunen har fått nokre hendvendingar om storleiken på kommunale gebyr og kvifor desse har auka for 2019.Dette gjeld spesielt for vatn, avlaup, renovasjon og feiing.
mandag 14:53 Øygarden kommune
Kommunal gåvepakke til privat utbyggjar
Formannskapet i Øygarden har ingen innvendingar mot at PTA Eiendom AS og styreleiar Atle Ulveset får kjøpa den kommunale kremtomten i sjøkanten på Rong for 44 prosent av takst.
søndag 09:04 Tunnelsyn
HORDALAND

Val 2019 - Listeforslag
Alle parti og grupper som ønskjer å stille til val, må levere listeforslag til valstyret i kommunen eller fylkeskommunen dei ønskjer å stille til val i. Frist for å levere listeforslag er måndag 1. april 2019, kl 12.00.
fredag 15. mars Øygarden kommune
Ledige oppdrag som støttekontakt
Øygarden kommune v/pleie og omsorgstenesta har ledige oppdrag som støttekontakt for born, unge vaksne og eldre. Vi søkjer kvinner og menn i alle aldrar som kan ta på seg eit oppdrag på 3-4 timar per veke. Arbeidet som støttekontakt inneber å medverke til at personar...
torsdag 14. mars Øygarden kommune
Seniortrim
Er du pensjonist og vil halde deg i god fysisk form? I regi av Friklivssentralen i kommunen har vi seniortrening tysdagar og onsdagar kl 11.00 -12.30 Her er det trening, godt humør, og sosialt.
torsdag 14. mars Øygarden kommune
Finalebilletten glapp med minst mulig margin
Øygarden-elevene måtte ut i «ekstraomganger».
onsdag 13. mars $ Vestnytt
Miljøpunktet på Tjeldstø er no ope til kl. 18.00
Etter stort ynskje frå innbyggjarane i Øygarden utvidar vi opningstida til miljøpunktet på Tjeldstø. Miljøpunktet er betjent onsdagar frå 10.00 til 18.00, frå og med 13. mars 2019. Sjå oversikt over kva som kan leverast under.
tirsdag 12. mars Øygarden kommune
Nye gebyr og brukarbetalingar frå 2019
Det er vedteke nye kommunale gebyrog brukarbetalingar gjeldande frå 01.01.19.
tirsdag 12. mars Øygarden kommune
Øygarden ungdomskule i fylkesfinalen i klassequizen.
Tre av elevane ved Øygarden ungdomskule skal til fylkesfinalen i Klassequizen på NRK Hordaland. Fylkesfinalen går av stabelen onsdag 13.03.19
tirsdag 12. mars Øygarden kommune
Velkommen til internasjonal kvinnegruppe 27. mars
tirsdag 12. mars Øygarden kommune
Her er kommunalsjefen for Økonomi
Anne Erdal (54) er tilsett som kommunalsjef for Økonomi i Nye Øygarden kommune.
mandag 11. mars Øygarden kommune
Brei semje om administrativ organisering
Prosjektrådmann Rune Lid hausta mykje ros då saka om administrativ organisering av Nye Øygarden kommune stod på sakskartet i fellesnemnda i dag.
mandag 11. mars Øygarden kommune
Fekk mykje støtte for arbeidet med administrativ organisering
Partssamansett utval (PSU) behandla i dag prosjektrådmannen sitt forslag til administrativ organisering av Nye Øygarden kommune. Prosjektrådmannen fekk brei støtte frå politikarane for framlegget til den framtidige organiseringa av den nye kommunen.
mandag 11. mars Øygarden kommune
Sjå fellesnemnd-møtet her
Fellesnemnda som styrer samanslåinga av Fjell, Sund og Øygarden har møte i dag. Møtet byrjar klokka 09.00.
mandag 11. mars $ Vestnytt
Legg fram sak om administrativ organisering
Partssamansett utval (PSU) skal fredag den 8. mars behandla prosjektrådmannen sitt framlegg til administrativ organisering nivå en og to. Han rår både PSU og fellesnemnda, som har saka på bordet måndag den 11. mars, til å ta saka til orientering.
onsdag 6. mars Øygarden kommune
Får meir parkering og ladepunkt, men elbilane må betala
Det blir truleg slutt på gratis straum for elbil-eigarar i Øygarden.
tirsdag 5. mars $ Vestnytt
Utsette namnedebatten
Fylkestinget i Hordaland er ikkje klar til å setja namn på den nye samanslegne vidaregåande skulen på Sotra.
tirsdag 5. mars Tunnelsyn
Tilbyr å kjøpa kommunal kremtomt for 44 prosent av takst
PTA Eiendom AS har no varsla Øygarden kommune om kva dei er villig til å betala for kremtomten i sjøkanten på Rong.
tirsdag 5. mars Tunnelsyn
Konsert i Blomvåg kyrkje
Velkommen til folketonar i ny drakt, søndag 10. januar kl 1900. Billettar kr 200,- ( kan bruke Vipps)
mandag 4. mars Øygarden kommune
Inn i styret for Vestland Arbeidarparti
Marianne Sandahl Bjorøy tapte kampen om kommunal sjølvråderett i bustadutviklinga i Bergensområdet under stiftingsmøtet i Vestland Arbeidarparti. No lovar ho å føra kampen vidare internt i styret.…
søndag 3. mars Tunnelsyn
Kvinne funnet død i bolig
Flere vitner er avhørt etter dødsfall på Nautnes i Øygarden.
lørdag 2. mars $ Bergens Tidende
Fleire søkjer arbeid
I Sund flyttar dei vekk. I Fjell vert dei uføretrygda, likevel er 58 fleire nye øygardsstrilar registrerte som arbeidssøkjarar no enn for eit halvt år sidan.
fredag 1. mars Tunnelsyn
Høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering for Northern Lights
Høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering for Northern Lights - mottak, mellomlagring og eksportanlegg for CO2 (planID: 20180001). I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 blir detaljregulering for Northern Lights - 20180001 lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs...
torsdag 28. februar Øygarden kommune
Toler ikkje byråkratane ein halvtimes pendling?
Nye Øygarden er ikkje Modalen eller Fedje. Eit bergenskontor bør vera unødvendig.
onsdag 27. februar $ Vestnytt
Presenterer høyringsdokument om adm. organisering nivå to
Prosjektrådmannen presenterer no høyringsdokumentet for administrativ organisering på nivå to.
onsdag 27. februar Øygarden kommune
Eigedomsskatt for 2019
I samsvar med eigedomsskattelova sin 15, og pkt. 6.3 i Vedtekter for eigedomsskattetakst i Øygarden kommune, vert skattelista for 2019 lagt ut til offentleg ettersyn på Servicetorget i Øygarden rådhus i 3 tre veker frå 27.02.2019.
tirsdag 26. februar Øygarden kommune
Invitasjon til møte - tilskotsordningar 2019
Du er hjarteleg velkomen til møte vedkomande tilskotsordningane 2019: DATO: 6. mars TID: kl. 17.30 19.30 STAD: Biblioteket på Rong Senter Målgruppa er lag og organisasjonar i Øygarden.
mandag 25. februar Øygarden kommune
HORDALAND

Drøfta framtida for regionråda
Leiar av Regionrådet Vest, Kari-Anne Landro (ordførar i Sund) og ordførar i Øygarden, Børge Haugetun, deltok på eit erfaringsseminar i Førde den 15. februar. Temaet var grunnlaget for utvikling av regionråda.
mandag 25. februar Øygarden kommune
– Populistisk slakt av bergenskontor
Nye Øygarden Ap sin kritikk av bergenskontor fell Nye Øygarden Høgre tungt for brystet.
mandag 25. februar $ Vestnytt
Noe av det verste Tor vet er når folk ringer og truer: «Kommer dere ikke og henter båten min, havner den på bålet.»
Da blir håndverkeren på Kystmuseet lei seg.
søndag 24. februar $ Vestnytt
Gjer døra høg og porten vid
Politikarane i Øygarden vil gjera det enklare å halda større arrangement i Hjeltefjorden Arena.
søndag 24. februar $ Vestnytt
Strikkekafé med tema Øygardsgenseren
Det var stor suksess med strikkekaf på biblioteket på Rong torsdag ettermiddag. Mellom 20 og 30 personar var innom for å sikre seg strikkepakke eller sjå nøyare på genseren som vann strikkekonkurransen.
fredag 22. februar Øygarden kommune
Så mange øygardsstrilar er vi no
Statistikken over folketalsutviklinga i 2018 i kommunane som snart vert nye Øygarden er klar.
fredag 22. februar Tunnelsyn
Hoppa i havet
Elevane på Tjeldstø skule hadde ein kald, men gøyal skuledag på torsdag, då ei blanda elevgruppe frå 4. 5. og 7. klassen hoppa i sjøen ved skulen.
fredag 22. februar Øygarden kommune
– Det er heilt rett at folk er meir opplyste, utdanna og kvalifiserte i byar enn i distriktet
Høgast er nivået i Oslo, litt lågare er det i Bergen, men nivået er truleg tilfredstillande på Straume no etter at dei vart «kystby», skriv sundsokningen Jarle Sælensminde.
fredag 22. februar $ Vestnytt
Kollisjon mellom vasskuterar
Ein person skal vera skadd etter kollisjon mellom to vasskuterar i Øygarden.
torsdag 21. februar $ Vestnytt
Kulturprisen 2018 til Øygarden symjeklubb
HelgeDjupevåg bleibåderørtog overraska dåhan fekk tildelt Øygarden kommune sin kulturpris 2018 i kommunestyremøte onsdag 20. februar.Det var utvalsleiar for Komite for levekår, Remi Oen, som med rosande ord hadde gleda av å dela ut prisen.
torsdag 21. februar Øygarden kommune
– I heiane, dette er stort!
Leiar Helge Djupevåg i Øygarden symjeklubb set verkeleg pris på kulturprisen frå Øygarden kommune.
onsdag 20. februar $ Vestnytt
Stor interesse for å strikka Øygardsgenseren
Det var godt oppmøte på den første strikkekafen der Øygardsgenseren var det store temaet. Leiar i fellesnemnda, Marianne Sandahl Bjorøy, er oppglødd etter kafbesøk med prat, kaffi og strikking på Fjell folkeboksamling tysdag ettermiddag.
onsdag 20. februar Øygarden kommune
Tok Mamma Mia til Øygarden
Liker du Mamma Mia-filmene? Da vil du elske denne musikalen, som spilles i Øygarden denne uken.
onsdag 20. februar $ Vestnytt
Tobakksfri - eit sluttekurs for å bli snus eller røykfri
7. mars startar Frisklivsentralen sluttekurs for dei som ønskjer å bli snus eller røykfri. Kurset går over seks samlingar.
tirsdag 19. februar Øygarden kommune
Ynskjer du å kome i gang med trening saman med andre?
Ny fysioterapeut (vikar) i Frisklivssentralen starter opp treningsgruppe på Peak Fitness måndagar kl 14.00 f.o.m 4 mars. Det vert 60 min med styrke og kondisjon i sal. Det vil være trening i alt 10 gangar, t.o.m 20. mai.
tirsdag 19. februar Øygarden kommune
Video: Øygarden i all si prakt
Halvtanna år brukte Geir Jensen på å dronefilma Øygarden. Sjå resultatet her!
søndag 17. februar $ Vestnytt
Stolt av eige språk også i Alver
Styrking av dialekt og nynorsk språk er ein viktig del av identiteten vår og må stå sentralt også i bygginga av Alver kommune.
lørdag 16. februar $ Strilen
Øygardsgenseren - kjøp garnpakke på strikkekafe´
Strikkekafen held til på Øygarden bibliotek, Rong senter torsdag 21 februar kl. 15 - 17.30
fredag 15. februar Øygarden kommune
Vil la byråkrater slippe pendlingen: Nye Øygarden kan få bergenskontor
Rong og Skogsvåg skaper hodebry. Vil heller ha bykontor.
fredag 15. februar $ Vestnytt
Her aukar talet på uføre mest
Oljenedturen gjer utslag også i talet på uføre. I Fjell aukar talet mest.
torsdag 14. februar Tunnelsyn
Prioriterte mellom søknader om skjønsmidlar
Regionrådet vest prioriterte på møtet på måndag denne veka mellom fire søknader om skjønsmidlar frå Fylkesmannen for 2019. Totalt vert det søkt om 7,1 millionar kroner.
onsdag 13. februar Øygarden kommune
Eingongstiltak og investeringar gjev svekka driftsbudsjett
Samla driftsbudsjett for dei tre kommunane Sund, Fjell og Øygarden for 2019 er svekka samanlikna med tidlegare år som følgje av eingongstiltak og store investeringar. Det går fram av uttalen fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok på møtet i dag.
mandag 11. februar Øygarden kommune
Kunngjering av vedteke planprogram for områderegulering Blomvåg vest
Plan-ID: 20170001 Utval for drift og samfunnsutvikling vedtok i møte 24.01.2019, sak 004/19, planprogram for områderegulering Blomvåg vest, plan-ID: 20170001.
mandag 11. februar Øygarden kommune
Sjå fellesnemnd-møtet her
Skal mellom anna drøfta økonomi og lokaldemokrati. Følg møtet direkte her!
mandag 11. februar $ Vestnytt
Endring av adressenamn i "Nye Øygarden kommune"
I samband med endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune vert dei nye aktuelle adressenamna, som Stadnamn - tenesta på Vestlandet har tilrådd, lagt ut på høyring.
fredag 8. februar Øygarden kommune
HORDALAND

Forvirring om hva som skal granskes etter fregatthavariet
Forsvarsministeren og Havarikommisjonen har helt ulikt syn på hva som faktisk skal granskes etter forliset av KNM «Helge Ingstad».
tirsdag 5. februar $ Bergens Tidende
Nordhordland - Norge sitt første biosfæreområde
Klima og miljøminister Ola Elvestuen har no formelt sendt søknad til UNESCO om anerkjenning av Region Nordhordland som Norge sitt første biosfæreområde. Dette er ein status som UNESCO gir til kvalifiserte område som vil forplikte seg til å satse på berekraftig...
tirsdag 5. februar Øygarden kommune
Nødvendig med stram økonomisk prioritering
Fellesnemnda skal på møtet den 11. februar gje uttale til budsjett og økonomiplan for dei tre kommunane, Sund, Fjell og Øygarden. Prosjektrådmannen meiner at det samla driftsbudsjettet for 2019 er svekka samanlikna med tidlegare år som følgje av eingongstiltak og store...
tirsdag 5. februar Øygarden kommune
Fylkesreforma: Optimistiske fylkesordførarar
Måndag kveld var rundt hundre personar samla på eitt av flaggskipa til fylkeskommunen, Amalie Skram videregående skole. Arbeidsutvalet til fellesnemnda for nye Vestland fylke hadde invitert til ope møte. Mellom anna var Regionrådet Vest med dei tre ordførarane i regionen...
tirsdag 5. februar Øygarden kommune
Velkomen til temakafé
Onsdag 6. februar kl 17.00 - 19.00. Fjell Seniorsenter, 3. etg.ved Arkaden,Sartor Storsenter.
mandag 4. februar Øygarden kommune
– Eit kjempeløft for Fjell
Eit topp moderne helsebygg til 320 millionar kroner står klart til bruk på Straume. – Juvelen i krona, kallar rådmannen i Fjell det lokalmedisinske senteret.
lørdag 2. februar $ Bergens Tidende
Marianne Sandahl Bjorøy overtek leiarvervet
I dag overtek Fjell-ordførar, Marianne Sandahl Bjorøy, vervet som leiar av fellesnemnda. Dermed kunne ordførar i Øygarden, Børge Haugetun levera stafettpinnen til den nye leiaren. Denne gongen var det den raude nynorskstafettpinnen som vart brukt.
fredag 1. februar Øygarden kommune
No kan du lesa rapportane
Rapportane frå dei fem hovudprosjekta og dei om lag 35 delprosjektrapportane er no publiserte.
torsdag 31. januar Øygarden kommune
Ledig stilling - Friskliv- og meistringskoordinator
Det er ledig 100% fast stilling som Friskliv- og Meistringskoordinatorved Ergo- og fysioterapitenesta Er du vår nye interkommunale friskliv og meistringskoordinator?
onsdag 30. januar Øygarden kommune
Forteljarkveld på Kystmuseet
Onsdag30. januar, kl. 19.00 Tema for kvelden er flystyrten i Instetjørna 27. desember 1941. Dei to flyta var ein del av skvadronen som bomba flyplassen på Herla i et forsøk på å hindra tyske fly i å skape vanskar under Operation Archery. Seks britiske flygarar omkom i styrten.
tirsdag 29. januar Øygarden kommune
Ny rektor ved Fjell ungdomsskule
Alt fredag startar Anne-Merete Vabø Haugane å jobba for fullt med oppvekstavdelinga i Nye Øygarden. Det betyr at to skular umiddelbart får nye rektorar.
tirsdag 29. januar $ Vestnytt
Skule- og barnehagerute for 2019-2020
Øygarden kommune siskule- og barnehagerutefor neste skuleårvart vedtekeavUtval for Levekår 28.01.19. Denne er lik for Fjell, Sund og Øygarden.
tirsdag 29. januar Øygarden kommune
Set av meir pengar til molo på Rong
Kommunestyret vil auka budsjettet for 2019 med 15 millionar kroner.
søndag 27. januar $ Vestnytt
Store planar for oppdrett i Parisvatnet
Geir Nordahl-Pedersen går frå olje til fisk.
søndag 27. januar $ Vestnytt
Nytt frå ekstraordinært kommunestyre
Det vart halde ekstraordinært kommunestyre 23.01.19.
onsdag 23. januar Øygarden kommune
Søknad om løyve - oppdrett i Svartevika
Søknad om løyve til oppdrett av settefisk og stamfisk av berggylt og rognkjeks på lokalitet Svartevika i Øygarden kommune Scalpro AS søkjer om nyetablering av anlegg for ein årleg planlagd produksjon av inntil 30 tonn biomasse i eit nytt anlegg ved næringsområdet...
tirsdag 22. januar Øygarden kommune
– Det er ein folkerett å ikkje bu i by
Eilert Hellesøy (KrF) meiner avstanden frå Straume til Hellesøy er mykje større enn motsett veg.
tirsdag 22. januar $ Vestnytt
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ØYGARDEN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL