Øygarden
Vender Rong mot Hjeltefjorden
Gjestehamn, fjordpark og ei blokk vendt mot sjøen skal bidra til at Rong vert ein fjordby.
06:43 $ Vestnytt
Sluttar som prosjektleiar
Paul J. Manger har slutta som prosjektleiar i Nye Øygarden kommune med verknad frå i dag
tirsdag 14:41 Øygarden kommune
Avklarar kommunal tenestepensjon
Fellesnemnda ber om at det i løpet av hausten 2018 vert lagt fram ei sak for fellesnemnda om kommunal tenestepensjon for den nye kommunen. Saka skal mellom anna ha bakgrunn i ei gjennomført kartlegging frå juni 2016 om noverande tenestepensjon i dei tre kommunane.
tirsdag 12:34 Øygarden kommune
– Uten løfte om jordmor hjem, hadde jeg blitt på KK
Kristin reiste hjem mindre enn et døgn etter at Ylva var født. Om fem år skal fire av ti kvinner gjøre det samme. Da må dobbelt så mange velge tidlig hjemreise, viser KKs egen statistikk.
tirsdag 06:36 $ Bergens Tidende
Strandrydding
FjellVAR har saman med Norsk Gjenvinning og kommunane Fjell, Sund og Øygarden fått tilskot til eit større prosjekt for å halde oppe engasjementet kring strandrydding i regionen vår.
mandag 13:49 Øygarden kommune
Presenterer framlegg til omstillingsavtale
Til møtet i partssamansett utval (PSU) den 22. mars ligg det føre framlegg til omstillingsavtale.
mandag 13:33 Øygarden kommune
Skreiv under avtale direkte på skjermen
Det var neppe nokon sensasjon at underteikninga på avtalen om regionalt samarbeid om digitalisering vart gjort på ein litt annan måte enn vanleg. I dag skreiv 10 ordførarar frå bergensregionen under på ein avtale om samordna regional digitalisering under ei markering på det...
mandag 13:22 Øygarden kommune
Dyrest i Rossnesvegen
Rossnesvegen 26 fikk høyeste pris i årets første måned.
søndag 12:21 $ Vestnytt
HORDALAND

Jan Utkilen stiller krav for å stilla som ordførarkandidat for Sotralista
Jan Utkilen stiller klare krav til seg sjølv og Sotralista for at det skal vera aktuelt å stilla til val i 2019.
lørdag 12:39 $ Vestnytt
SotraLista sparkar framleis
Årsmøtet 2018 vart eit skjebnemøte for SotraLista.
fredag 22:35 Tunnelsyn
300 omsorgsmedarbeidarar på fagdag
I løpet av to dagar i mars deltek om lag 550 medarbeidarar i omsorg i Sund, Fjell og Øygarden delta på felles fagdagar.
torsdag 11:36 Øygarden kommune
Øygarden sit fast i gamal avtale om vatn
Ein kostbar avtale om vatn frå 1969 vil følgja Øygarden inn i storkommunen.
onsdag 13:29 $ Vestnytt
Vellykka prosjekt i pleie og omsorg
Kartlegging av fall ved Tednebakkane omsorgssenter avslørte kva dagar brukarane fall mest. Dette har ført til nye måtar å jobba pågjennom deltaking idet nasjonale pasientsikkerhets-programmet I Trygge Hender 24 - 7.
onsdag 11:53 Øygarden kommune
Kvardagsrehabilitering - Kva er viktig for deg?
I Øygarden kommune er det etablert ei prosjektgruppe frå august 2016 august 2019 som arbeider med innføring av Kvardagsrehabilitering som teneste. Prosjektet er organisert i heimesjukepleien. Kvardagsrehabilitering er tidsavgrensa og intensiv rehabilitering i eigen heim og nærmiljø...
tirsdag 13. mars Øygarden kommune
Lokalt havbruk har fått vekstforbod
Kystområda kring Sotra er markert med raudt på fiskeriminister Per Sandberg sitt kart over område der lokale havbruksverksemder har forbod mot vekst.
tirsdag 13. mars Tunnelsyn
Føreslår analyse av kommunal tenestepensjon
Fellesnemnda skal på møtet den 19. mars ta stilling til prosjektleiar sitt forslag til oppfølging av val av leverandør for kommunal tenestepensjon.
tirsdag 13. mars Øygarden kommune
Vil be fellesnemnda tilrå tomt for ny vidaregåande skule
Regionrådet Vest drøfta på møtet på måndag eit notat der det er peika på seks alternative forslag til tomt for ein ny vidaregåande skule i regionen. Regionrådet drøfta ikkje dei konkrete tomtealternativa, men tok stilling til korleis saka skal behandlast...
tirsdag 13. mars Øygarden kommune
Tenk at noe så fint endte så stygt
KOMMENTAR: Aldri har svien vært surere og kløen søtere enn i tilfellet sykkel-VM.
tirsdag 13. mars $ Aftenposten
Informasjonsmøte-kommunedelplan/sentrumsplan Rong
Øygarden kommune har utarbeida kommunedelplan for Rongøy og plan for kommunesenterområdet på Rong. Planane vert presentertpå informasjonsmøte 22. mars, kl. 18.00 på Øygarden rådhus. Alle interesserte er velkomne.
mandag 12. mars Øygarden kommune
Offentleg ettersyn - Områderegulering - Rong senterområde
I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 vert områdereguleringsplan for Rong senterområde (planId 20020001) lagt ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i Utval for drift og samfunnsutvikling 15.02.18, sak 8/18. Det er gjort mindre justering av planmaterialet i...
mandag 12. mars Øygarden kommune
Høyring/offentleg ettersyn - kommunedelplan Rongøy
I samsvar med plan- og bygningslova 11-14 blir kommunedelplan for Rongøy (planID: 20120006) lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter andre gongs behandling i formannskapet 07.03.18, sak 018/18.
mandag 12. mars Øygarden kommune
Internasjonal kvinnegruppe
Internasjonal Kvinnegruppe i Øygarden inviterer til nytt treff: onsdag 14 mars kl. 19.00-21.00 på Øygarden Ungdomsskule.
torsdag 8. mars Øygarden kommune
Meld inn forslag til aktivitetar til Nye Øygarden
Øygarden 2020 - Innspel til arbeidsgruppe for lokaldemokrati og identitet Vi utfordrar lag og organisasjonar til å koma med forslag til aktivitetar som kan knytast opp mot arbeidet med å skapa ein identitet til den nye kommunen. Det kan vera klokt å byggja på aktivitetar laga og...
torsdag 8. mars Øygarden kommune
Tømmekalender 1. halvår
Renovasjonskalenderen med oversiktover første halvåret 2018 er no klar. Me seier oss leie for at det har tatt noko tid før den har blitt ferdigstilt.
torsdag 8. mars Øygarden kommune
Vil involvera dei frivillige
Arbeidsgruppa for lokaldemokrati og identitet i Nye Øygarden kommune møtte i går representantar for dei frivillige på frivilligsamling i Øygarden.
torsdag 8. mars Øygarden kommune
Drøftar tomt til ny vidaregåande skule
Regionrådet Vest skal på møtet den 12. mars drøfta eit notat der det er peika på seks alternative forslag til tomt for ein ny vidaregåande skule i regionen.
onsdag 7. mars Øygarden kommune
Ulovlege gebyr hos fastlege
Helsedirektoratet har mottatt ein del førespurnader om pasientbetaling for kontakt med fastlegekontoret ved bruk av SMS eller internett. Vurderinga til helsedirektoratet er at det ikkje er lov å pålegge pasientane denne typen ekstra eigenbetaling.
tirsdag 6. mars Øygarden kommune
Omsorgssenteret klart for innflytting
I mars 2003 var Tednebakkane Omsorgssenter endeleg klar til å ta imot bebuarane.
tirsdag 6. mars $ Vestnytt
Steinar leide ut huset sitt til NAV – fikk det tilbakelevert ramponert
Øygarden kommune vil ikke fikse skadene. – Som privatperson mot det mektige offentlige føler jeg meg helt hjelpeløs, sier Steinar Breivik.
tirsdag 6. mars $ Bergensavisen
Framleis mange utan arbeid
Framleis er 1493 personar i kommunane vest for Bergen utan arbeid.
fredag 2. mars Tunnelsyn
Bilbrann i Øygarden
– Bilen står i nærheten av et hus,opplyser politiet.
torsdag 1. mars Bergensavisen
Møtte leiarar i kommunale selskap
For to veker sidan møtte utval for eigarskapsmodellar for Nye Øygarden kommune representantar for kommunale selskap i dei tre kommunane i regionen.
torsdag 1. mars Øygarden kommune
Folketal pr. 01.01.18
Tala om folketalsutviklinga for 4. kvartal 2017 vart offentleggjort på SSB (Statistisk Sentralbyrå) sine sider fredag 23. februar 2018. Pr.01.01.18var folketalet i Øygarden 4877.
torsdag 1. mars Øygarden kommune
HORDALAND

Alver kommune tapar i kampen om innbyggarane – Meland har ikkje fått færre innbyggarar sidan 1994
Alle kommunar rundt Bergen hadde større folketalsvekst enn den nye Alver kommune i 2017. Sidan 1970 har kommunane vest og sør for Bergen hatt…
onsdag 28. februar $ Avisa Nordhordland
CO2-anlegg i Naturgassparken - Informasjonsmøte
Det vert invitert til informasjonsmøte der Statoil orienterer om planprogram for bygging av nasjonalt anlegg for håndtering av CO2 i Naturgassparken. Det vert g informert om revidert plan for Naturgassparken. Tid: 5. mars, kl. 18.00 Stad: Kystmuseet Alle interesserte er velkomne. Program for...
onsdag 28. februar Øygarden kommune
Kommunalministeren på vitjing
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte leiinga i Nye Øygarden kommune på Skjenet i dag. Statsråden opplever at kommunane i regionen arbeider godt saman om kommunereforma
mandag 26. februar Øygarden kommune
Eldreverstingen Fjell
Fjell er framleis den kommunen i regionen som har færrast sjukeheimsplassar i prosent av talet på innbyggjarar over 80 år.
mandag 26. februar Tunnelsyn
Bedehus slepp kommunale gebyr
Bedehus og andre forsamlingshus i Øygarden slepp VA-avgift og andre kommunale avgifter fram til kommunesamanslåinga.
søndag 25. februar $ Vestnytt
Millioner til lokale veteraner
I 2005 sto han ringside under Fjordsteam i Bergen. Når sjøens aldrende klenodier igjen samles på Vågen til sommeren, er Einar Geitanger selvsagt på plass. Nå med «egen båt», MS «Vestgar»!
torsdag 22. februar Bergensavisen
Denne forbikjøringen kunne gått fryktelig galt
Politiet reagerer på forbikjøringen i Øygarden: – Utsetter folk for livsfare.
torsdag 22. februar $ Bergensavisen
Søvnkurs - Barn 0-3 år
Har du barn i aldersgruppen 0-3 år med søvnvanskar? Kommunepsykologen held søvnkurs på helsestasjonen.
onsdag 21. februar Øygarden kommune
Høyring og offentleg ettersyn av detaljregulering for Kollsnes næringspark
I samsvar med plan- og bygningslova 12-10 blir detaljregulering for Kollsnes næringspark - 20150002 lagd ut til høyring og offentleg ettersyn etter første gongs behandling i utval for drift og samfunnsutvikling (UDS) 15.02.2018, sak 016/18.
tirsdag 20. februar Øygarden kommune
Temakveld for pårørande til psykisk sjuke
TEMA Betydningen av fysisk aktivitet og trening i behandling av psykisk lidelse
tirsdag 20. februar Øygarden kommune
Uroleg for det politiske sjølvstyret
Organisasjonsstrukturen med fire hovudutval er sjølve grunnfjellet i Intensjonsavtalen for nye Øygarden. Daniel Victor Sandvik (FrP) kan ikkje forstå at nokon i det heile kan vurdera å halvera tale…
mandag 19. februar Tunnelsyn
Samordnar gebyra for den nye kommunen
Fellesnemnda vedtok i dag å setja ned ei administrativ arbeidsgruppe som skal utarbeida et framlegg til nytt reglement og nye satsar for dei tekniske tenestene i den nye kommunen. Det vart også vedteke å setja ned ei politisk referansegruppe på seks medlemer, to frå kvar kommune.
mandag 19. februar Øygarden kommune
Fikk drømmeuke
Syv 9.-klassinger fra Øygarden Ungdomsskule har jobbet på Blom Fiskeoppdrett i arbeidsuken.
søndag 18. februar Bergensavisen
Sommarleir for ungdom
Frilynt Norge har gleden av å invitere ungdom fra hele landet til SplæshCamp - Nordens største sommerleir på teater, film kultur! Velkommen til Arendal 6.-11. august 2018!
fredag 16. februar Øygarden kommune
Årets musikal på Øygarden ungdomsskule
Øygarden Ungdomsskule skal for 19. året på rad sette opp musikal. Musikalen som vert sett opp i år er Me vil ha rock! Musikken er inspirert av 70-, 80- og 90- talet, og me kan lova eit forrykande show!
fredag 16. februar Øygarden kommune
Slik var møtet i fellesnemnda!
Måndag var det duka for nytt møte i fellesnemnda for Nye Øygarden.
fredag 16. februar Vestnytt
Full utrykning etter rop om hjelp – kan ha vært sauebrek
Hovedredningssentralen iverksatte et større søk i Øygarden etter melding om rop om hjelp fra vannet.
torsdag 15. februar Bergensavisen
Gjestekommentar: To hovedutvalg bedre enn fire?
Fundamentet for vår nye kommune er lagt i vedtakene i kommunestyrene i Sund, Fjell og Øygarden, hvor 79 folkevalgte representanter ga sin tilslutning til sammenslåing.
onsdag 14. februar Tunnelsyn
Ønskjer felles NAV-kontor
Fylkesdirektør i NAV Hordaland har i brev bedd om at det så raskt som mogleg vert starta eit prosjekt med sikte på å slå saman dei tre NAV-kontora i regionen. Til møtet i fellesnemnda den 19. februar ligg det føre forslag om å gje prosjektleiar og dei tre...
onsdag 14. februar Øygarden kommune
Folkemøte om karbonfangstmottak
Det vert folkemøte om det planlagte karbonfangstmottaket i Øygarden 5. mars.
onsdag 14. februar Tunnelsyn
Barnas vern i Øygarden
«Kommunen bruker mindre ressurser på barnevern enn andre sammenlignbare kommuner».
mandag 12. februar $ Vestnytt
76 kartlagte friluftslivområde i Øygarden
26 av dei 76 registrerte friluftslivområda i Øygarden vert vurderte som svært viktige.
mandag 12. februar Tunnelsyn
Detaljreguleringsplan for mottak, mellomlagring og eksportanlegg for CO2
OPPSTART AV PLANARBEID OG HØYRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM i FEDJE OG ØYGARDEN KOMMUNAR I medhald av plan- og bygningslova 12-8 blir det varsla oppstart av detaljregulering for mottak, mellomlagring og eksportanlegg for CO2 I medhald av plan- og bygningslova 12-9 vert forslag til planprogram i...
fredag 9. februar Øygarden kommune
Søknad om plass i skulefritidsordninga 2018/2019
Søknadsfrist for hovudopptaket i skulefritidsordninga (SFO) for skuleåret 2018/2019 er 31. mars. Det er fortløpande opptak elles i skuleåret.
onsdag 7. februar Øygarden kommune
Markerte etablering av Øygarden brann og redning IKS
Den 6. februar var det ei enkel markering av etableringa av Øygarden brann og redning IKS. Selskapet var operativt frå og med 1. januar 2018 og har om lag 70 tilsette.
onsdag 7. februar Øygarden kommune
HORDALAND

Strilene kan juble for mye billigere buss
I august blir det billigere å ta bussen til Bergen for beboere i Nordhordland, Osterøy, Øygarden og Os. Skyss vil tape 40 millioner kroner årlig på det nye sonekartet.
onsdag 7. februar $ Bergens Tidende
Leiarar på kafé i Sund
På måndag var 55leiarar og tillitsvalde i Sund, Fjell og Øygarden kommunar på kaf. Som ein del av arbeidet med administrativ organisering var dei på vandring i storsalen frå bord til bord på Panorama Hotell Resort for å drøfta fem hovudtema.
tirsdag 6. februar Øygarden kommune
Forsvarlege investeringar og identitet
mandag 5. februar $ Vestnytt
Den siste i Shetlandsgjengen
Mer enn 50 ganger var han med på den farlige ferden over Nordsjøen. Med motstandsfolk, våpen, ammunisjon og utstyr om bord.
lørdag 3. februar $ Bergensavisen
Søknad om barnehageplass - samordna opptak
Barnehagane i Øygarden vil i løpet av mars/april foreta opptak av barn for barnehageåret 2018/2019. Opptaket gjeld private barnehagar, familiebarnehagar og kommunale barnehagar.
onsdag 31. januar Øygarden kommune
Bra mat kurs
Bra Mat for betre helse er eit kursfor personar som kan ha nytte av å gjere ei endring i vanar knytta til kosthald
onsdag 31. januar Øygarden kommune
Ber Regjeringen vurdere gransking av sykkel-VM: – Arrangørene opptrer som profesjonelle konkursryttere
– Sykkel-VM-arrangørene opptrer som profesjonelle konkursryttere som nådeløst bruker andres penger uten engang å ha dårlig samvittighet for det, sier Kjersti Toppe (Sp).
tirsdag 30. januar $ Aftenposten
Internasjonal kvinnegruppe - vårprogram
Den internasjonale Kvinnegruppa i Øygarden er i gang med sitt program for sesongen. Vi ynskjer alle kvinner hjarteleg velkommen tilå vera med på aktivitetane våre.
tirsdag 30. januar Øygarden kommune
Vår nye kommune
mandag 29. januar $ Vestnytt
De tapte to millioner på drømmetomten
De kjøpte drømmetomten i Øygarden, men så la kommunen ned byggeforbud.
søndag 28. januar $ Vestnytt
Planlegg nytt fergesamband med knutepunkt på nordre Askøy
Mjølkevikvarden på nordre Askøy kan verta knutepunkt i eit nytt ferjesamband over Hjeltefjorden til Meland og over til Øygarden.
fredag 26. januar Tunnelsyn
Vil ha vekk na-endinga i øynamn
Stadnamna i Nye Øygarden må skrivast i samsvar med lokale og historisk tradisjonar.
fredag 26. januar Tunnelsyn
Venstre vil melda Lindås ut av Sambandet Vest
– Eg vil me skal melda oss ut snarast. Dette er eit milliardsamband som kjem til å enda opp i ein utkant på Askøy,…
torsdag 25. januar $ Avisa Nordhordland
Er du ein av dei som må få ny adresse?
Bur du i Dalen eller Nesvegen, eller har du ei anna adresse som det finst i fleire av kommunane her vest?
onsdag 24. januar Tunnelsyn
Nytt frå møte i Fellesnemda for Nye Øygarden
Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtokmåndag 22. januarå løyva 780 tusen kroner til kyrkjeleg fellesnemnd. Midlane skal gå til arbeidet med å slå saman og etablera ein ny kyrkjeleg fellesorganisasjon for Nye Øygarden kommune.
tirsdag 23. januar Øygarden kommune
Vil du søke drømmestipend?
Vil du søke drømmestipend? I år er stipendet auka til 15000 kroner, og som tidlegare blir 100 slike stipend delt ut i heile landet.
mandag 22. januar Øygarden kommune
64 konkursar i fjor
Talet på konkursopningar i kommunane vest for Bergen haldt seg stabilt i fjor.
mandag 22. januar Tunnelsyn
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Fotboll Mat Odda
flere?
Båt Buskerud Vest Agder Rogaland Kultur Aust Agder Sport Finnmark Møre og Romsdal Forsvar Mobil Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kalmar Skåne Fiske Kvinnherad Ringsaker Bolig Inrikes Elverum Bodø Fotball Haugesund Blekinge Oskarshamn Drammen Landbruk Kongsvinger Økonomi Sport Trav Karmøy Porsgrunn Bamble OL Kragerø Radøy Kryptovaluta Motor Reise Tinn Hammerfest Tromsø Lindås Sandnes Fredrikstad Risør Fauske Jul Svelvik Osterøy Kultur Vestvågøy Politikk Kristianstad Östra Göinge Landskrona Skien Bærum Horten Näringsliv Odds BK Nedre Eiker Dyr Vestby Stord Meløy Askøy Tolga Øvre Eiker Førde Narvik Musikk Film Helsingborg Tingvoll Nord-Korea Russland Forskning Salangen Karlskrona Vær Sørfold Kongsberg Sandefjord Sykkel Lier Forskning Stavanger Tvedestrand Stockholm Tesla Kristiansand Svedala Kvænangen Helse Tynset Game of Thrones Sarpsborg Kristiansund Kunst Eliteserien Håndball Hvaler Eslöv Evje og Hornnes Barn Drangedal Sigdal Suldal Kongelig Frogn Askim Rosenborg BK Filippinene Moss Grue Åmot Trysil Vefsn Svalbard Sørreisa Løten Nannestad Eidsberg Tour de Ski Gjøvik Sande Lesja Kommunesammenslåing Åsnes Øksnes Modum Asker Poker Re Hamar Lenvik FK Haugesund Råde Larvik Jakt Fjell Skøyter Vålerenga Friluftsliv Hadsel Meland Mote Jølster Bil Tønsberg Ålesund Jobb Malmö Bil Nore og Uvdal Vinje Målselv Notodden Klippan Klima Våler Hörby Vestre Slidre Aurdal Skiskyting Norway Cup Åmli Skjervøy Tomelilla Stryn Austrheim Ås Stavanger Oilers Halsa Google Friidrett Steigen Utsira Hemne Øygarden Hässleholm Gjerstad USA Vitenskap Mörbylånga Farsund Rana Vaksdal Masfjorden Romfart OBOS-ligaen Modalen Klepp Lødingen Brønnøy Svalöv Frankrike Halden Foto Lillesand Harstad Berlevåg Mat Eiker Motorsport Nittedal Spill Teknik Strand Herøy Nissedal World Series of Poker Dovre Båt Nesodden Brexit Mandal Fitjar Lyngen Sölvesborg NHL Fedje Langrenn Aurskog-Høland Eurovision Nesseby Porsanger Litteratur Grane Ski Hurum Kina VM Skisport Olofström Sortland Eidskog Universet Ekonomi Årdal Gran Herøy Halloween Sør-Varanger Påske Ballangen Odal Tour of Norway Bjørnefjorden Leirfjord Volda Karlshamn Træna Rendalen Ronneby Emmaboda Lomma Mönsterås Russ Birkenes Resor Östergötland Tydal Froland Åseral Vennesla Sande Enebakk Tana Vietnam Nesna Turn Sund Menn Andøy Viking FK Hälsa Kävlinge Hockey Ulstein Klatring Arendal Sverige Lund Seljord Syria Nordkapp Frosta Alpint Lyngdal Nes Voss Jevnaker Snowboard Os Gloppen Svømming Bremanger Røros Stabæk Fet 17. mai Polen Sjakk Bodø/Glimt Nybro E-sport Musik Evenes Måsøy Nesset Skedsmo Skurup Alta Ullensvang Sandøy Film Hemnes Eidfjord Tromsø IL Bromölla
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL