Øygarden
Lokalpolitikere: Full tiltro til at ingen skal miste jobben
De siste ukene har vi hørt fra tillitsvalgte som er urolige over overdragelsesprosessen i Nye Øygarden kommune, og snakket med prosjektledere som prøver å berolige. Men hva sier lokalpolitikerne?
torsdag 07:05 $ Vestnytt
90 prosent av de ansatte har svart innen fristen
I slutten av juni ble 2775 brev sendt ut. To uker senere var 90 prosent av brevene besvart.
onsdag 20:41 $ Vestnytt
Delta-rådgiver: – Man kan ikke tolke brevene på noen annen måte
Nye Øygarden kommune driver med dobbeltkommunikasjon, mener seniorrådgiver for fagforeningen Delta.
tirsdag 20:07 $ Vestnytt
Omsatte eiendommer for 26 millioner kroner
I løpet av mai måned ble det omsatt eiendommer for 26 millioner kroner i Øygarden kommune.
tirsdag 17:53 $ Vestnytt
Dale Oen-senteret frastjålet utstyr for flere hundre tusen
Innbrudd på Dale Oen-senteret
fredag 12. juli $ Bergens Tidende
Kampen om strandsona hardnar
Fjell er strengast med bygging i strandsona. Tre av fire søknadar siste fire åra har blitt innvilga.
fredag 12. juli Tunnelsyn
Nye Øygardens juridiske rådgiver: De overtallige har samme stillingsvern som alle andre
Ansettelsesprosessene er gjennomført i tråd med arbeidsmiljøloven, forsikrer Nye Øygarden kommune sin juridiske rådgiver.
torsdag 11. juli $ Vestnytt
Omstilling er krevjande, men nødvendig
I samband med kommunesamanslåinga har Vestnytt følgd prosessen gjennom ei rekkje artiklar og omtalar. Dei siste dagane har det frå enkelte tillitsvalde kome kritikk mot gjennomføringa av prosessen.
onsdag 10. juli Øygarden kommune
HORDALAND

Sarpsborg 08 vil hjelpe elitesatsingen i Nye Øygarden: – De er på rett vei
Sarpsborg 08 har erfaring med sammenslåing. Nå tilbyr klubben seg å hjelpe Nest-Sotra og Sotra i oppstarten av den nye elitesatsingen.
mandag 8. juli $ Aftenposten
Sarpsborg 08 vil hjelpe elitesatsingen i Nye Øygarden: – De er på rett vei
Sarpsborg 08 har erfaring med sammenslåing. Nå tilbyr klubben seg å hjelpe Nest-Sotra og Sotra i oppstarten av den nye elitesatsingen.
mandag 8. juli $ Bergens Tidende
Sarpsborg 08 vil hjelpe elitesatsingen i Nye Øygarden: – De er på rett vei
Sarpsborg 08 har erfaring med sammenslåing. Nå tilbyr klubben seg å hjelpe Nest-Sotra og Sotra i oppstarten av den nye elitesatsingen.
mandag 8. juli $ Aftenposten
Kven vedtok at det skulle heita Øygarden lokalmedisinske senter?
Namnet Øygarden lokalmedisinske senter er svært misvisande. Det skulle heita Straume lokalmedisinske senter, skriv Svein Bergh i dette debattinnlegget.
søndag 7. juli $ Vestnytt
Vi må samordna rus-hjelpa og styrka førebyggjande tiltak for ungdom
Auka rusmisbruk og eit ungdomsmiljø som bagatelliserer risikoen med rus, er urovekkjande, skriv Dag Reidmar Pettersen i dette innlegget.
søndag 7. juli $ Vestnytt
Jogeir Sognnæs har sagt opp for å bli etatsleder i Bergen
Leder for PPT i Fjell og Nye Øygarden, Jogeir Sognnæs, går til Bergen.
lørdag 6. juli $ Vestnytt
Gir ingen garantier til de overtallige
– Vi opprettet ressursgruppen for overtallige fordi det er noen som faktisk blir overtallige, sier prosjektrådmann Rune Lid.
fredag 5. juli $ Vestnytt
Kvar 10. stril er ufør
Talet på uføretrygda i kommunane vest for Bergen haldt fram med å auka i fjor. Verst var utviklinga i Fjell.
fredag 5. juli Tunnelsyn
Nest ønsker ny storklubb på Sotra: Dette kan de lære av fusjonen i Fyllingsdalen
Ni år etter at en klubbsammenslåing skapte FK Fyllingsdalen, kan det på ny oppstå et stort fusjonslag i Hordaland. – Det ligner på situasjonen den gangen, sier Tom Mangersnes.
fredag 5. juli $ Aftenposten
Nest ønsker ny storklubb på Sotra: Dette kan de lære av fusjonen i Fyllingsdalen
Ni år etter at en klubbsammenslåing skapte FK Fyllingsdalen, kan det på ny oppstå et stort fusjonslag i Hordaland. – Det ligner på situasjonen den gangen, sier Tom Mangersnes.
fredag 5. juli $ Bergens Tidende
Nest ønsker ny storklubb på Sotra: Dette kan de lære av fusjonen i Fyllingsdalen
Ni år etter at en klubbsammenslåing skapte FK Fyllingsdalen, kan det på ny oppstå et stort fusjonslag i Hordaland. – Det ligner på situasjonen den gangen, sier Tom Mangersnes.
fredag 5. juli $ Aftenposten
Ledelsen bryter loven, hevder fagforeningene
Det er ulovlig å flytte fast ansatte til midlertidige stillinger ved en kommunesammenslåing, mener de tillitsvalgte.
torsdag 4. juli $ Vestnytt
Sommarpraten: Kommunalsjef med bigesjeft
Det er ei tid for alt, tenkjer Råmund Skjold (52).
torsdag 4. juli Tunnelsyn
Prosjektrådmannen: Vi har gitt ansatte grundig informasjon
At kommunene skal slå seg sammen, har vært kjent i tre år, påpeker prosjektrådmann Rune Lid i Nye Øygarden kommune.
tirsdag 2. juli $ Vestnytt
Bare flaks gjorde at Kjersti fikk takket ja til jobb i Nye Øygarden
Varsel fra kollega og ID-brikke med på ferie gjorde at Kjersti Hansen fikk sagt ja til fortsatt jobb i Nye Øygarden kommune.
mandag 1. juli $ Vestnytt
Får kompensasjon for tap av eigedomsskatt
Øygarden kommune får kompensasjon frå Regjeringa for noko av tapet av eigedomsskatt på verk og bruk.
mandag 1. juli Tunnelsyn
Korleis kan ein få barnet si stemme inn i møter som omhandlar barnet, og kva effektar gir det?
Dette er ei av problemstillingane tilsette i Sund, Fjell og Øygarden har jobba med dei siste vekene. Rundt 30 tilsette i dei tre kommunane har delteke i seks eksperiment som har testa ut ulike måtar å samhandla på i møte med brukarane. Eksperimenta er ein del av StimuLab-prosjektet.
mandag 1. juli Øygarden kommune
Fire spørsmål og noen svar
søndag 30. juni $ Vestnytt
Sund på ledighetstoppen
Medan talet på arbeidsledige synk jamt og trutt i dei fleste kommunane, held det seg stabilt høgt i Sund.
fredag 28. juni Tunnelsyn
Gjestekommentar: Øygarden lokalmedisinske senter
Kven var det som gav navnet til vårt nye lokalmedisinske senter på Straume, Øygarden Lokalmedisinske senter?
torsdag 27. juni Tunnelsyn
Endra opningstider på bobilplassen i sommar
På grunn av anleggsarbeidhar bobilplassen på Ronginnskrenkaopningstid i sommar.
onsdag 26. juni Øygarden kommune
Fekk oppdatering om Nye Øygarden kommune
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland møtte den administrative og politiske leiinga i Nye Øygarden kommune i dag og fekk informasjon om arbeidet med å byggja den nye kommunen. Statsråden understreka at det er viktig å stå støtt i denne omstillinga.
mandag 24. juni Øygarden kommune
Færre tilsette i den nye kommunen
Nye Øygarden treng 40 til 50 færre tilsette enn i dagens tre kommunar.
mandag 24. juni $ Vestnytt
Politikarane vil sikra tenester i heile kommunen
Når tenestene i Nye Øygarden skal lokaliserast vil dei folkevalde ha ei tyngre hand på rattet.
søndag 23. juni $ Vestnytt
FjellVAR vert leverandør av renovasjonstenester
Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok imøte 17.06at FjellVAR AS (og rettsetterfølgjaren ØyVAR) skal vera renovasjonsleverandør frå 2020. Dette var eitt av mange vedtak på det siste møtet i fellesnemnda før ferien.
tirsdag 18. juni Øygarden kommune
HORDALAND

Gjestekommentar: Valg – ikke bare bompenger
Et kommunevalg handler om mye mer enn bare bompenger.
mandag 17. juni Tunnelsyn
Alle kan ikkje rekna med å få behalda jobbane
I løpet av denne veka vert det klart kven av dei tilsette i Fjell, Sund og Øygarden kommunar som vil få jobb i nye Øygarden.
mandag 17. juni Tunnelsyn
Sjå fellesnemnd-møtet her
I dag hadde fellesnemnda for Nye Øygarden heildagsmøte. Her kan du sjå opptak av møtet.
mandag 17. juni $ Vestnytt
Skapar kommunal bustadgigant
Gjennom Øygarden bustadutvikling KF vert det offentlege største bustadaktøren i nye Øygarden.
søndag 16. juni Tunnelsyn
Kongen av Hjartøy
Vert Anders Hjartøy (22) den yngste folkevalde i kommunestyret i nye Øygarden?
søndag 16. juni Tunnelsyn
Redusert kapasitet ved Øygarden legekontor
På grunn av ferieavvikling for alle tilsette, samt at fleire av legane er i permisjon, vil det i sommar vera redusert kapasitet ved Øygarden legekontor.
fredag 14. juni Øygarden kommune
Nå skal de lære av Marta
Målet med prosjektet er at psykisk syke i Nye Øygarden og Askøy skal få raskere og bedre hjelp.
fredag 14. juni $ Vestnytt
Kunngjering av vedteken detaljregulering for Dalekletten
Kommunestyret vedtok i møte 22.05.2019, sak 029/19, detaljregulering for Dalekletten, planID: 20170004.
torsdag 13. juni Øygarden kommune
Dramatisk auke i sjukefråværet i Fjell
Sjukefråværet i Fjell auka med 15 prosent i første kvartal samanlikna med same perioden i fjor.
onsdag 12. juni Tunnelsyn
Organisering av Nye Øygarden kommune
Leiinga i Nye Øygarden kommune har no konkludert med korleis den Nye Øygarden kommune skal organiserast administrativt.
tirsdag 11. juni Øygarden kommune
Seks av ti har forsont seg med Øygarden-namnet
Debatten om namnet Øygarden har vist seg å vera seig. Vi ville finna ut kor stor motstanden eigentleg er.
mandag 10. juni $ Vestnytt
Gjestekommentar: Valgfrihet for familien
Familie er for de fleste av oss selve livet. Familien er vår trygge havn fra vugge til grav.
mandag 10. juni Tunnelsyn
Familien må selv bestemme
søndag 9. juni $ Vestnytt
Me har fått nok
lørdag 8. juni $ Vestnytt
Høyringsframlegg - Kulturminneplan
Kommunedelplan - Kulturminneplan for Øygarden kommune 2019-2023 Med heimel i 5-2 i Plan- og bygningslova vert planframlegget lagt ut til høyring.
fredag 7. juni Øygarden kommune
Dagens sleivspark: Folkeveksten stoppar – kva med å trekkja bompengane inn i forklaringsmodellen?
Folkeveksten i Askøy, Fjell, Sund og Øygarden har fått ein bråstopp. Tilbake sit politikarane og freistar vekkforklara utviklinga.
onsdag 5. juni Tunnelsyn
Analyserer havbruksnæringa
Arbeidet med havroms- og moglegheitsanalyse for havbruksnæringa i Sund, Fjell og Øygarden er venta avslutta til nyttår. Det opplyste prosjektleiar Arnt-Ivar Kverndal på møtet i Regionrådet Vest i dag (3. juni).
tirsdag 4. juni Øygarden kommune
Etiske retningslinjer er klare for sluttbehandling
Partssamansett utval (PSU) gav i dag innstilling på dei etiske retningslinjene for Nye Øygarden kommune. Etter at retningslinjene har vore ute på ei ny høyring etter behandlinga i PSU i april, tok PSU i dag stilling til ei rekkje forslag til endringar av retningslinjene. Saka går til...
tirsdag 4. juni Øygarden kommune
Godkjente vallister - kommunestyre/fylkestingsvalet
I samsvar med vallova 6-7 kunngjer valstyret i (nye) Øygarden kommune at vallister for følgjande parti er godkjent ved kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:
mandag 3. juni Øygarden kommune
Gjennomfører anbodskonkurranse for val av pensjonsleverandør
På møtet i partssamansett utval (PSU) den 4. juni, ligg det føre orienteringssak om anbodsprosessen knytt til pensjonsleverandør. Etter at det er gjennomført ei intensjonskunngjering, har prosjektleiinga konkludert med at det skal gjennomførast anbodskonkurranse.
mandag 3. juni Øygarden kommune
Freistande, ferske, friske, norske bringebær
Når sotrastrilane i år kunne kjøpa norskproduserte bringebær på butikken i alt i mai, ligg det ein omfattande innovasjonsprosess bak.
søndag 2. juni Tunnelsyn
Difor står ikkje bompengelista like sterkt i Øygarden
KOMMENTAR: Veljarane på Sotra og i Øygarden er truleg meir lei av å stå i kø enn dei mislikar bompengar.
fredag 31. mai $ Vestnytt
Sjekk den første målinga for Nye Øygarden: Bompengelista slår mindre hardt i vest
Folkeaksjonen Nei til meir Bompengar ligg an til å bli tredje største parti i Øygarden kommune. Eitt parti er danka heilt ut.
torsdag 30. mai $ Vestnytt
Blå vind i nye Øygarden
Høyre er klart størst i den nye storkommunen Øygarden, viser ny meningsmåling. Bompengelisten kommer også som en kule.
torsdag 30. mai $ Bergens Tidende
Det skal bli godt å bu i nye Øygarden kommune
torsdag 30. mai $ Vestnytt
HORDALAND

Klar for ny tilsetjingsrunde
Det er no klart kven som har søkt på dei siste fire leiarstillingane i nye Øygarden kommune.
tirsdag 28. mai Tunnelsyn
Søkjarlister til einingsleiarstillingar klar
Her er søkjarlistene til stillingane som einingsleiar byggjesak, einingsleiar heimetenesta, einingsleiar flyktningtenesta og leiar stabsavdeling.
tirsdag 28. mai Øygarden kommune
Sirkus ut til folket
Både Sund og Øygarden står på reiseruta til Cirkus Arnardo sin 70-årsturne.
tirsdag 28. mai Tunnelsyn
Endring av adressenamn i Nye Øygarden kommune
Fellesnemnda i Nye Øygarden kommune har, i sak PS 26/19, vedteke nye adressenamn. Huseigarar som får ny adresse vil få eiga melding om dette og tidspunkt for når adresseendringa skal tre i kraft.
tirsdag 28. mai Øygarden kommune
Vil riva bedehus for å betra sikten
Øygarden brukar kommunale pengar på betre sikt i krysset mellom ein privat veg og fylkesvegen. Gudshuset som må vike, er i bruk kvar veke.
tirsdag 28. mai $ Vestnytt
Folketal pr. 31.03.19
Talafor folketalsutviklinga for 1. kvartal 2019 ligg no føre. Pr.31. mars 2019var folketalet i Øygarden 4.897. Folketalet har auka med8 personar sidan 01.01.19.
mandag 27. mai Øygarden kommune
Startar arbeidet med å innplassera tilsette
På fredag (24. mai) vart det sendt ut eit informasjonsskriv til alle tilsette i Sund, Fjell og Øygarden. I skrivet vert det gjeve informasjon om arbeidet med å innplassera dei tilsette i dei tre kommunane i Nye Øygarden kommune.
mandag 27. mai Øygarden kommune
Sikrar siste bit av skulevegen
Like sør for Toftøy skule manglar det fortau på eit stykke av fylkesvegen. No vil Øygarden overta heile vegen og fiksa siste biten.
lørdag 25. mai $ Vestnytt
Tok opp spørsmålet om opphavet til «Øygarden»-namnet
Stein Lund har lenge freista få innsyn i prosessen kring valet av namn på det lokalmedisinske senteret på Straume. No må ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A) svara.
torsdag 23. mai Tunnelsyn
Velkommen til Hellesøydagen 2019!
Vi feirer Hellesøydagen for tiende gang den 22.juni 2019 på Hellesøy. Dette er et arrangement for alle med aktiviteter for barn og voksne.
onsdag 22. mai Øygarden kommune
35 nye øygardstrilar
No er også Fjell råka av stagnasjonen i folkeveksten.
tirsdag 21. mai Tunnelsyn
Ungdom i Øygarden bruker mye mer tid på skjermer enn andre norske ungdommer
Synes du ungdommen i huset bruker mye tid på på mobiltelefon og andre skjermer? Her er fasiten.
torsdag 16. mai $ Vestnytt
Gjenbruksdag i Øygarden
Fredag 24. mai frå kl 09.00 til 21.00 er det open gjenbruksdag i Kollsnes næringspark for husstandar og fritidsbustader i Øygarden kommune. For å levere må ein ha med kundekort for renovasjon. Det vert IKKJE mogleg for næringsdrivande å levere avfall.
onsdag 15. mai Øygarden kommune
Digital transformasjon
Vi skal gjennom ein digital transformasjon. Digitalisering omfattar heile den offentlege sektoren. Dette sa kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, då ho på tysdag ønskte 35 medarbeidarar i Sund, Fjell og Øygarden velkomen til...
onsdag 15. mai Øygarden kommune
Føreslår å seinka innslagspunktet for veksttilskot
Nye Øygarden tapar økonomisk på kommunesamanslåinga.
tirsdag 14. mai Tunnelsyn
Forsvaret tek ikkje fiskerekning etter fregattforliset
Forsvaret nektar å betale for flyttinga av 220.000 regnbogeaurar.
tirsdag 14. mai $ Bergens Tidende
Krevjande økonomi
Dei tre kommunane i vest skal laga ein økonomisk prognose for årsresultatet for 2019. Dette vert lagt fram på ein budsjettkonferanse i juni. Det vedtok fellesnemnda i dag.
mandag 13. mai Øygarden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL