Øygarden
Fisken skal fram – her vert dei oppfordra til å konkurrera om statsstøtte
Fylkesveg 555 frå krysset ved Beinastaden til Skogsskiftet og vidare til Eide er ein av 18 vegstrekkjer i landet som kan søkja om å ekstra midlar til utbetring av vanskelege parti.
fredag 17. juli Tunnelsyn
Koronastøtte til næringslivet
Vestland fylkeskommune deler ut krisemidlar for å stimulera næringslivet i kommunane.
torsdag 16. juli Tunnelsyn
Veteranfamiliane byggjer samhald
Å ha ein far eller ei mor som har tenestegjort i Forsvaret skapar ei eiga samkjensle og fellesskap, også mellom ungane.
lørdag 11. juli Tunnelsyn
Får Enova-millionar til utsleppsfri hydrogenproduksjon
CCB og ZEG Power har fått 77 millionar frå Enova til eit pilotanlegg for produksjon av hydrogen frå gass med integrert karbonfangst på CCB Energy Park på Kollsnes.
torsdag 9. juli Tunnelsyn
Framleis mange permitterte
Talet på registrerte arbeidssøkjarar var ved utgangen av juni redusert med ein tredel samanlikna med krisesituasjonen i midten av april.
søndag 5. juli Tunnelsyn
Kommunen handlar lokalt
Lokale handtverksverksemder har fått tildelt rammeavtaler med Øygarden kommune til ein samla, årleg verdi på 30 millionar kroner.
onsdag 1. juli Tunnelsyn
Drøymer om båt som kan ta folk på øyhopping mellom Øygarden og Gulen
Ordføraren i Fedje drøymer om ein sommarbåt ikkje berre mellom Hellesøy og Fedje, men også vidare til øyer i Austrheim og Gulen. - Ein svært god ide, meiner ordføraren i Øygarden.
tirsdag 30. juni $ Vestnytt
Saknar sommarruta frå Hellesøy til Fedje
I tre år kunne folk ta rutebåt om sommaren mellom Hellesøy og Fedje. No er det stopp. Fleire håpar ruta startar opp att.
tirsdag 30. juni $ Vestnytt
VESTLAND

Forureining i Øygarden inspirerte Paulina (19) til prisvinnande artikkel
Paulina Majkowska (19) vann over 90 andre bidrag i skrivekonkurranse. - Eg trudde ikkje at eg kom til å vinne, seier ho.
søndag 28. juni $ Vestnytt
Kva er ditt beste sommartips?
Toftøy, Kystpasseet eller gokartsenter? Her er folk sine anbefalingar til kva du kan gjere i sommar.
lørdag 27. juni $ Vestnytt
Ingen er sikre på kvar dette gullet kjem frå
Eit gullaktig belegg er funne på fleire svaberg i Øygarden, men ingen veit kva det kan vere. – Ser snodig ut, seier forskar Øyvind Breivk.
fredag 26. juni $ Vestnytt
Skal CO2-handtering løna seg må kvoteprisen tidoblast
Dei totale kostnadane med eit fullskala pilotprosjekt for CO2-handtering kan koma til å enda ein stad kring 25 milliardar kroner.
torsdag 25. juni Tunnelsyn
Brukte heimekontortida til å plukke søppel
– Det er veldig trist. Eg kunne nok ha plukka ein pose med søppel kvar dag
torsdag 25. juni $ Vestnytt
Daglig ser Drude uvettig kjøring mellom Øygarden og Askøy
Drude Herdlevær kjører fra Rong til Storebotn hver dag og er rystet over det hun ser i trafikken. Politiet oppfordrer trafikanter om å melde fra.
torsdag 25. juni $ Vestnytt
Vil opna ei dør inn til heile kommunen
Frå august av skal innbyggjarane i Øygarden kunna stikka innom biblioteka for å få utført dei fleste av ærenda sine hos kommuneadministrasjonen.
onsdag 24. juni Tunnelsyn
Sommarruter er ståtid på bussen
No må du rekna med å måtta stå på bussen. Denne veka byrja Skyss med sommarruter.
tirsdag 23. juni Tunnelsyn
Strid kring Øygarden Næringsutvikling
Det nye styret i Øygarden Næringsutvikling er valt mot 16 røyster.
tirsdag 23. juni $ Vestnytt
Felles innsats mot mobbing i Øygarden
Kvar elev, barnehage og skule skal ikkje overlatast til seg sjølv i kampen mot mobbing.
mandag 22. juni $ Vestnytt
Humpar i vegen for Peder sin turveg
Tursti eller turveg? Prosjektet på Lie kan uansett namn møta nokre hinder på vegen.
mandag 22. juni $ Vestnytt
Helgeturen: Krabbakeila
Ein svalande bris er første varsel om havskodda som kan møta ein sveitt turgåar i Krabbakeila.
lørdag 20. juni Tunnelsyn
Stemte mot eigen utvalsleiar
Torgeir Benjamin Nyborg, FrP sin leiar for gebyrutvalet, hadde ikkje klarert forslaget til satsar for tvungen VA-påkopling med partigruppa på førehand.
lørdag 20. juni Tunnelsyn
No kan det verta kostbart med privat VA-løysing
Kommunestyret stemte ned alle forslaga som kunne ha redusert kostnadane ved tvangstilkopling til det offentlege VA-nettet i Øygarden.
torsdag 18. juni Tunnelsyn
Kuttar pessimismen med 50 prosent
Medan kommunedirektøren fryktar skattetap på 50 millionar kroner grunna korona, trur politikarane at Øygarden kjem unna med halvparten.
torsdag 18. juni $ Vestnytt
Gjestekommentar: Fysioterapi, VA-tilkopling, sjukefråvær og kommunal saksgang
FNB Øygard har mye de ønskjer å si i kommunestyret i morgen.
onsdag 17. juni Tunnelsyn
Håper nettet vil halda sjølv når vinden bles
Verutsette øysamfunn og «grisgrendte» delar av Øygarden kan få breiband neste år.
onsdag 17. juni $ Vestnytt
Denne plasten har dukka opp fleire stadar
– Det kan vere farleg dersom du kjem køyrande om natta og får det i motoren, seier Tore Hansen. Han er ein av fleire som har funne over 100 kilo med blå plastremser i sjøen.
onsdag 17. juni $ Vestnytt
– Øygarden treng vekstområde på vestsida
Vern av område som Vindeneskvarven gjer blågrønn vekst i område som er sett av til næring endå viktigare.
tirsdag 16. juni $ Vestnytt
Her kan det kome 3.500 arbeidsplassar
Namnet Eide vil i framtida gje deg heilt andre assosiasjonar enn bossanlegg, viss Asbjørn Algrøy får gjennomført visjonen om nærings- og innovasjonspark.
mandag 15. juni $ Vestnytt
Gjestekommentar: Kan ikke forsvare at folk med dårlig råd skal få det mye verre
Vi må ta hensyn til at mange sliter ekstra økonomisk på grunn av konsekvensene av Covid19.
mandag 15. juni Tunnelsyn
Kommentar: Umusikalsk frå gebyrutvalet
Mange øygardsstrilar opplever for tida stor utryggleik om framtidig jobb og inntekt. Ved å senda dei ei ekstrarekning på oppimot 250.000 kroner kan Øygarden kommune koma til å leggja grunnlag for p…
søndag 14. juni Tunnelsyn
Risikerer å få ekstrarekning på 250.000 kroner frå kommunen
Innbyggjarar i Øygarden risikerer å måtta ut med inntil 250.000 for tvungen tilkopling til Øyvar sitt vatn- og avløpsnett.
søndag 14. juni Tunnelsyn
«Kva gjer du her? Du må reise tilbake, neger»
Folk har kalla Symphorien «neger» og bedt han reise tilbake til landet han kjem frå. - Vi må ta rasismen på alvor, seier han.
fredag 12. juni $ Vestnytt
– Innkjøps­avdelingen i kommunen var ikke involvert
Øygarden returnerer smittevernutstyr for 278.000 kroner.
torsdag 11. juni $ Vestnytt
VESTLAND

Hun startet i barnevernet da hun var 18. 30 år senere leder hun Øygardens nye barnevernstjeneste
Det har stormet rundt barnevernet i Øygarden. Men nå løyer det, ifølge Laila Grønn-Jensen.
torsdag 11. juni $ Vestnytt
Gjestekommentar: Det ligg pengar i ein stengd Kolltveittunnel
I en lokalavis kan en lese at Kolltveittunnelen ønskes gjenmurt. Om dette er så smart, kan en selvfølgelig spørre seg om?
onsdag 10. juni Tunnelsyn
Irriterar seg over feile stadnamn
– Korleis skal det gå når etterkommarane våre lurar på kvifor ein plass heiter noko, også er det heilt feil? spør Oddvar Søreide.
onsdag 10. juni $ Vestnytt
Desse får spelemidlar
Øygarden er den kommunen nest etter Bergen som får mest i spelemidlar til nye idretts- og nærmiljøanlegg i Vestland fylke denne våren.
tirsdag 9. juni Tunnelsyn
Får ikkje pengar til dagsturhytte
Det kan verta ei stund å venta på dagsturhytta ved Larslivatnet.
tirsdag 9. juni Tunnelsyn
Betre lokalveg må truleg venta på Sotrasambandet
Det vert neppe opprusting av vegen over Bildøy, eller fullverdig løysing for Straumssundet bru, før etter at den nye hovudvegen står ferdig.
søndag 7. juni $ Vestnytt
Refleksjoner om politikk
– Som folkevalgt blir en veldig klar over at endringer ikke er lett å få til dersom flertallet i kommunestyret mener noe annet, skriver Per Reidar Asheim.
lørdag 6. juni $ Vestnytt
Neste år kan du søkje ly i denne hytta
Ei dagsturhytte med peisvarme og bibliotek vil snart vera eit nytt tilbod til dei mange turgåarane i Foldnesmarka.
lørdag 6. juni $ Vestnytt
Åtte bruer er i alvorleg dårleg stand
Sjå kva bruer det gjeld!
torsdag 4. juni $ Vestnytt
Lagar ny plan for å gjera Vestsidevegen breiare
Øygarden kommune skal regulera strekninga Møvika-Skålvika på nytt, for å ha grunnlag til å oreigna areal til utbetring av Vestsidevegen.
torsdag 4. juni $ Vestnytt
Koronaen har kostet kommunen 17,5 millioner kroner
Over 10.000 vikar- overtids og ekstrahjelptimer er registrert.
torsdag 4. juni $ Vestnytt
Vurderer å bevara steinalderbuplassar på Rongøy
Arkeologar har funne 17 eineståande, inntil 12.000 år gamle steinalderbuplassar på eit avgrensa område i Vikane på Rongøy.
onsdag 3. juni Tunnelsyn
Berre eitt løp går som normalt i sommar
Mellom juni og august brukar det vanlegvis å vere fleire store sportsarrangement i Øygarden. I år er det berre eitt som går som normalt. - Eg håpar folk ser kor viktige desse møteplassane er og heller kjem tilbake neste år, seier kulturleiar Christel Møvik-Olsen.
onsdag 3. juni $ Vestnytt
Et helt nytt byggefelt: Noen får flytte inn, andre ikke
I enden av Skuggen boligfelt på Forland står en tomannsbolig klar, og venter på at de nye eierne skal få lov til å flytte inn.
onsdag 3. juni $ Vestnytt
OBOS-klubb henter Liverpool-legende
Den mangeårige Liverpool-keeperen Bruce Grobbelaar (62) skal jobbe som konsulent og keepertrener i 1. divisjonsklubben Øygarden, melder Bergensavisen.
tirsdag 2. juni Dagbladet
Her står sengene tomme
Ti prosent av heildøgns omsorgsplassane i Øygarden er ikkje i bruk. Og slik kan det verta i fleire år framover. Kommunen manglar pengar til løn.
tirsdag 2. juni Tunnelsyn
Odin Prosjekt skal gi kommunen råd i innkjøpssaker
Selskapet som ga råd til rammeavtalene i gamle Øygarden og Sund kommuner, skal gi råd til den nye kommunen.
mandag 1. juni $ Vestnytt
Øygarden regner med å bruke 188 millioner kroner de neste fire årene
– At kommunen lyser ut rammeavtaler gir muligheter for offentlige oppdrag i en vanskelig tid for næringslivet, sier Marius Flesland Sylta.
mandag 1. juni $ Vestnytt
Krev lovlegkontroll etter «vengeklypping»
Marianne Bjorøy (Ap) varslar lovlegkontroll, då opposisjonen meiner fleirtalet detaljstyrer kommunedirektøren.
mandag 1. juni $ Vestnytt
Søstrene mista sommarjobben – starta eige selskap
Då det vart klart at amerikanarane ikkje kjem på ferie til Øygarden i år, trudde Ronja (15) og Rowena Risløw (14) at dei sto utan sommarjobb. Men dei hadde ein idé.
lørdag 30. mai $ Vestnytt
Gjestekommentar: Refleksjoner om politikk
Øygarden kommune er et fyrtårn i vest for næringslivet. Hva kommunen skal være for innbyggerne er mer uklart.
fredag 29. mai Tunnelsyn
Mot ei gradvis normalisering i arbeidslivet
Deltid pregar det lokale arbeidslivet etter korona.
fredag 29. mai Tunnelsyn
Sleit med å få nok smittevernutstyr
Øygarden kommune sette på meir folk til innkjøp av smittevernutstyr då korona-krisa tømte marknaden.
torsdag 28. mai $ Vestnytt
Kommunestyret tek inn på hotell
Øygarden legg kommunestyremøtet torsdag til Panorama, for å ha plass til å følgja smittevernreglane.
torsdag 28. mai $ Vestnytt
Fyller Øyvar-styret med leiande politikarar
Medan styra i Fjellvar og Sund VA var prega av tidlegare politikarar, er det aktive politikarar som skal fylla styret i Øyvar.
onsdag 27. mai $ Vestnytt
VESTLAND

Ønskjer gebyr frå vegvesenet for Sotrasambandet
Politikarane i gebyrutvalet vil undersøkja om Øygarden kan kreva gebyr frå Statens vegvesen for reguleringsarbeid på Sotrasambandet.
tirsdag 26. mai $ Vestnytt
Vil ha Stortinget til å endra reglane for ferjeavløysingsmidlar
Alle dei reelle kostnadane med ferjedrifta må inn i reknestykket når ferjeavløysingsmidlar for eit nytt fastlandsamband skal reknast ut.
tirsdag 26. mai Tunnelsyn
«No eller aldri» for CO2-fangst via Naturgassparken
Allereie frå starten av kan fangst og lagring av CO2 i Noreg spara kloden for utslepp tilsvarande 400.000 bilar.
mandag 25. mai $ Vestnytt
Folkeveksten er klar
Øygarden var den av nabokommunane til Bergen som hadde sterkaste folkeveksten i første kvartal 2020.
mandag 25. mai Tunnelsyn
Frigraver skal vera gratis dei første 20 åra
Gebyrutvalet i Øygarden slår fast at graver som ikkje er festa skal vera gratis for kommunen sine innbyggarar i fredningstida.
søndag 24. mai $ Vestnytt
Søndag opnar kyrkjene
For første gong på tre månadar vert det førstkomande søndag gudsteneste i kyrkjene i Øygarden.
fredag 22. mai Tunnelsyn
Øygarden vil samarbeida i aust og vest
Kommunen vil føra vidare Sund sitt samarbeid med Shetland og Fjell sitt samarbeid med Krosno i Polen.
onsdag 20. mai $ Vestnytt
Fryktar langtidsverknadar for olje og gass
Hausten kan verta hard for dei tilsette i offshoreindustrien i Bergensområdet, fryktar konserndirektør Linda Litlekalsøy Aase i Aker Solutions.
onsdag 20. mai Tunnelsyn
Takkar alle som handlar lokalt
Kutt ned på handelen i utanlandske nettbutikkar og ta næringslivet og handelsstanden i regionen meir i bruk.
tirsdag 19. mai $ Vestnytt
Vil at vi skal handla meir lokalt
Startar haldningskampanje for å få Øygardsstrilane til å handla meir lokalt.
tirsdag 19. mai Tunnelsyn
Bilkortesjane sin dag – glimt frå markeringa
Utrykningskøyretøy, veteranbilar og lastebilar. Nasjonaldagen i Øygarden vart bilkortesjane sin dag.
søndag 17. mai Tunnelsyn
I år vert nasjonaldagen digital
 «Kringkastingssjef» Svein Ekrem skal sørgja for at øygardsstrilane får ein digital 17. mai vi ikkje vil gløyma.
lørdag 16. mai Tunnelsyn
– Eg skjønar ikkje kva folk er laga av, som kastar bos frå seg på denne måten
Etter solfylte helgar flaumar parkeringsplassen på Tyssøy over av søppel. - Det er fint at folk brukar øya vår, men det er ikkje kjekt at dei sleng søppelet frå seg, seier Elin-Marie Tyssøy. No er løysinga på veg.
fredag 15. mai $ Vestnytt
CO2-plan til 6,9 milliardar
Olje- og energidepartementet har starta behandlinga av utbyggingsplanen for CO2-lagringsprosjektet Northern Light på Kollsnes.
fredag 15. mai Tunnelsyn
Frå Nav til innovasjonslab i rådhuskjellaren
Utviklingsleiar Lennart Fjell i Øygarden vil krona verket for den nye kommunen med eit senter for berekraftig utvikling og innovasjon.
fredag 15. mai $ Vestnytt
Permittert Øygarden-spiller har terminert kontrakta - går til konkurrent: – Håpar han har snakka sant til oss
Permitterte Daniel Arrocha har terminert kontrakta si i Øygarden.
fredag 15. mai $ Aftenposten
Permittert spelar gjekk til konkurrent: Me er blitt lurt, seier Øygarden.
Permitterte Daniel Arrocha har terminert kontrakten si i Øygarden.
fredag 15. mai $ Aftenposten
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ØYGARDEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL