Øygarden
Vil opna ei dør inn til heile kommunen
Frå august av skal innbyggjarane i Øygarden kunna stikka innom biblioteka for å få utført dei fleste av ærenda sine hos kommuneadministrasjonen.
24. juni 2020 Tunnelsyn
Sommarruter er ståtid på bussen
No må du rekna med å måtta stå på bussen. Denne veka byrja Skyss med sommarruter.
23. juni 2020 Tunnelsyn
Helgeturen: Krabbakeila
Ein svalande bris er første varsel om havskodda som kan møta ein sveitt turgåar i Krabbakeila.
20. juni 2020 Tunnelsyn
Stemte mot eigen utvalsleiar
Torgeir Benjamin Nyborg, FrP sin leiar for gebyrutvalet, hadde ikkje klarert forslaget til satsar for tvungen VA-påkopling med partigruppa på førehand.
20. juni 2020 Tunnelsyn
No kan det verta kostbart med privat VA-løysing
Kommunestyret stemte ned alle forslaga som kunne ha redusert kostnadane ved tvangstilkopling til det offentlege VA-nettet i Øygarden.
18. juni 2020 Tunnelsyn
Gjestekommentar: Fysioterapi, VA-tilkopling, sjukefråvær og kommunal saksgang
FNB Øygard har mye de ønskjer å si i kommunestyret i morgen.
17. juni 2020 Tunnelsyn
«Kva gjer du her? Du må reise tilbake, neger»
Folk har kalla Symphorien «neger» og bedt han reise tilbake til landet han kjem frå. - Vi må ta rasismen på alvor, seier han.
12. juni 2020 $ Vestnytt
– Innkjøps­avdelingen i kommunen var ikke involvert
Øygarden returnerer smittevernutstyr for 278.000 kroner.
11. juni 2020 $ Vestnytt
VESTLAND

Hun startet i barnevernet da hun var 18. 30 år senere leder hun Øygardens nye barnevernstjeneste
Det har stormet rundt barnevernet i Øygarden. Men nå løyer det, ifølge Laila Grønn-Jensen.
11. juni 2020 $ Vestnytt
Irriterar seg over feile stadnamn
– Korleis skal det gå når etterkommarane våre lurar på kvifor ein plass heiter noko, også er det heilt feil? spør Oddvar Søreide.
10. juni 2020 $ Vestnytt
Betre lokalveg må truleg venta på Sotrasambandet
Det vert neppe opprusting av vegen over Bildøy, eller fullverdig løysing for Straumssundet bru, før etter at den nye hovudvegen står ferdig.
7. juni 2020 $ Vestnytt
Refleksjoner om politikk
– Som folkevalgt blir en veldig klar over at endringer ikke er lett å få til dersom flertallet i kommunestyret mener noe annet, skriver Per Reidar Asheim.
6. juni 2020 $ Vestnytt
Neste år kan du søkje ly i denne hytta
Ei dagsturhytte med peisvarme og bibliotek vil snart vera eit nytt tilbod til dei mange turgåarane i Foldnesmarka.
6. juni 2020 $ Vestnytt
Åtte bruer er i alvorleg dårleg stand
Sjå kva bruer det gjeld!
4. juni 2020 $ Vestnytt
Lagar ny plan for å gjera Vestsidevegen breiare
Øygarden kommune skal regulera strekninga Møvika-Skålvika på nytt, for å ha grunnlag til å oreigna areal til utbetring av Vestsidevegen.
4. juni 2020 $ Vestnytt
Koronaen har kostet kommunen 17,5 millioner kroner
Over 10.000 vikar- overtids og ekstrahjelptimer er registrert.
4. juni 2020 $ Vestnytt
Vurderer å bevara steinalderbuplassar på Rongøy
Arkeologar har funne 17 eineståande, inntil 12.000 år gamle steinalderbuplassar på eit avgrensa område i Vikane på Rongøy.
3. juni 2020 Tunnelsyn
Berre eitt løp går som normalt i sommar
Mellom juni og august brukar det vanlegvis å vere fleire store sportsarrangement i Øygarden. I år er det berre eitt som går som normalt. - Eg håpar folk ser kor viktige desse møteplassane er og heller kjem tilbake neste år, seier kulturleiar Christel Møvik-Olsen.
3. juni 2020 $ Vestnytt
Et helt nytt byggefelt: Noen får flytte inn, andre ikke
I enden av Skuggen boligfelt på Forland står en tomannsbolig klar, og venter på at de nye eierne skal få lov til å flytte inn.
3. juni 2020 $ Vestnytt
Her står sengene tomme
Ti prosent av heildøgns omsorgsplassane i Øygarden er ikkje i bruk. Og slik kan det verta i fleire år framover. Kommunen manglar pengar til løn.
2. juni 2020 Tunnelsyn
Gjestekommentar: Refleksjoner om politikk
Øygarden kommune er et fyrtårn i vest for næringslivet. Hva kommunen skal være for innbyggerne er mer uklart.
29. mai 2020 Tunnelsyn
Vil ha Stortinget til å endra reglane for ferjeavløysingsmidlar
Alle dei reelle kostnadane med ferjedrifta må inn i reknestykket når ferjeavløysingsmidlar for eit nytt fastlandsamband skal reknast ut.
26. mai 2020 Tunnelsyn
Folkeveksten er klar
Øygarden var den av nabokommunane til Bergen som hadde sterkaste folkeveksten i første kvartal 2020.
25. mai 2020 Tunnelsyn
Søndag opnar kyrkjene
For første gong på tre månadar vert det førstkomande søndag gudsteneste i kyrkjene i Øygarden.
22. mai 2020 Tunnelsyn
– Eg skjønar ikkje kva folk er laga av, som kastar bos frå seg på denne måten
Etter solfylte helgar flaumar parkeringsplassen på Tyssøy over av søppel. - Det er fint at folk brukar øya vår, men det er ikkje kjekt at dei sleng søppelet frå seg, seier Elin-Marie Tyssøy. No er løysinga på veg.
15. mai 2020 $ Vestnytt
Frå Nav til innovasjonslab i rådhuskjellaren
Utviklingsleiar Lennart Fjell i Øygarden vil krona verket for den nye kommunen med eit senter for berekraftig utvikling og innovasjon.
15. mai 2020 $ Vestnytt
Permittert Øygarden-spiller har terminert kontrakta - går til konkurrent: – Håpar han har snakka sant til oss
Permitterte Daniel Arrocha har terminert kontrakta si i Øygarden.
15. mai 2020 $ Aftenposten
Permittert spelar gjekk til konkurrent: Me er blitt lurt, seier Øygarden.
Permitterte Daniel Arrocha har terminert kontrakten si i Øygarden.
15. mai 2020 $ Aftenposten
Permittert Øygarden-spiller har terminert kontrakta og går til konkurrent: – Håpar han har snakka sant til oss
Permitterte Daniel Arrocha har terminert kontrakta si i Øygarden.
15. mai 2020 $ Aftenposten
– Nest-metoden var ikkje berekraftig i lengda
Styreleiar Marianne Bjorøy meiner oppseiinga til Arve Haukeland syner at Øygarden FK ikkje kan jobba slik Nest-Sotra gjorde.
14. mai 2020 $ Vestnytt
Øygarden vil samarbeida i aust og vest
Kommunen vil føra vidare Sund sitt samarbeid med Shetland og Fjell sitt samarbeid med Krosno i Polen.
14. mai 2020 $ Vestnytt
– I ein større klubb må fleire dela ansvaret
Styreleiar Marianne Bjorøy håper dugnaden vil halda fram i Øygarden FK, også utan sportssjef Arve Haukeland.
13. mai 2020 $ Vestnytt
Frykter at byggeprosjekter skrinlegges eller flyttes til andre kommuner
Treg saksbehandling og fristbrudd kom ikke med koronaen. Slik har det vært en stund, fortviler lederen for Vest Næringsråd.
11. mai 2020 $ Vestnytt
VESTLAND

Nedgang i antall helt arbeidsledige
Flere har returnert tilbake til jobbene de siste to ukene.
9. mai 2020 $ Vestnytt
Merkar større nedgang for aure enn laks
Blom fiskeoppdrett merkar størst nedgang i etterspurnad etter aure, som følgje av korona og stengte grenser.
7. mai 2020 $ Vestnytt
Flere av bedriftene i kommunen har fått penger fra regjeringens krisepakke
Både større og mindre bedrifter i kommunen får kontantstøtte fra staten.
7. mai 2020 $ Vestnytt
Slik ser det ut - Øyvar aukar bemanninga
– Vi har høgare bemanning enn vanleg. Det er veldig mykje søppel rundt omkring, seier fagsjef for renovasjon i ØyVAR Espen Eldstad.
6. mai 2020 $ Vestnytt
Mobiliserer til kamp for FAU
Foreldreutvala ved skulane spelar ei altfor viktig rolle til at ordninga kan avviklast.
1. mai 2020 Tunnelsyn
Diskuterte eldrepolitikk
Dei tre pensjonistlaga vestom Sotrabrua møtte ordførar for den nye kommunen, Tom Georg Indrevik, til drøfting av kommunal eldrepolitikk på onsdag. Dialogen var positiv, seier Tom Georg Indrevik etter møtet.
18. desember 2019 Øygarden kommune
Ordførarane tek beina fatt på opningsfestdagen
Ordførar for den nye kommunen, Tom Georg Indrevik, har fått med seg ordførarane i dei tre kommunane i vest og stiller opp i idrettsklede på sjølvaste opningsfestdagen laurdag 4. januar. Om føremiddagen handlar det om Nøkkelløpet der fire ordførarar deltek...
18. desember 2019 Øygarden kommune
Gav innstilling på budsjettet
Formannskapet gav i dag tilråding på budsjettet for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Det vart røysta over fire forslag.
18. desember 2019 Øygarden kommune
Konsekvensar av kommunesamanslåinga
I tida fram mot nyttår vert nokre funksjonar/tilbod reduserte som følgje av at dei tre kommunane i vest skal verta ein ny kommune frå 1. januar.
18. desember 2019 Øygarden kommune
Til alle leverandørar av varer og tenester til Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune
Som ein del av kommunereforma vert Fjell kommune, Sund kommune og Øygarden kommune slått saman til Øygarden kommune frå 01.01.2020. Som følgje av denne samanslåinga vil den nye kommunen, dersom anna ikkje vert avtalt, overta alle kontraktar, leverandøravtaler, plikter...
18. desember 2019 Øygarden kommune
Elevane får nye vener
Dei siste to vekene har fleire skuleklassar i dei tre kommunane besøkt kvarandre. Tilbakemeldingane viser at dette set elevane pris på. Dei vil gjerne pleia venskapet vidare.
16. desember 2019 Øygarden kommune
Her er stabsleiaren for service
Kenneth Sangolt (38) er tilsett som stabsleiar for service i Nye Øygarden kommune. Dermed har kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering, Sissel Iren Nesse, fått den siste av dei fire leiarane på plass i sitt kommunalsjefområde.
16. desember 2019 Øygarden kommune
Kemnaren flyttar
Kemnerkontoret held stengt onsdag 18. desember og torsdag 19. desember, på grunn av flytting frå Skjenet 11 til 4 etasje på rådhuset på Straume.
16. desember 2019 Øygarden kommune
Skyss korter reisetiden Knarvik-Bergen
Nå skal det bli fem til syv minutter raskere å komme seg til Bergen sentrum fra Knarvik, melder Skyss. Ikke alle er like fornøyde.
26. juni 2018 $ Bergens Tidende
De har hjulpet 500 familier gjennom «En ekstra hånd»
Nå utvikler gruppen en mobilapp for å hjelpe enda flere.
30. november 2017 $ Bergensavisen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL