Øygarden
Sikrar siste bit av skulevegen
Like sør for Toftøy skule manglar det fortau på eit stykke av fylkesvegen. No vil Øygarden overta heile vegen og fiksa siste biten.
lørdag 09:04 $ Vestnytt
Tok opp spørsmålet om opphavet til «Øygarden»-namnet
Stein Lund har lenge freista få innsyn i prosessen kring valet av namn på det lokalmedisinske senteret på Straume. No må ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A) svara.
torsdag 15:53 Tunnelsyn
Velkommen til Hellesøydagen 2019!
Vi feirer Hellesøydagen for tiende gang den 22.juni 2019 på Hellesøy. Dette er et arrangement for alle med aktiviteter for barn og voksne.
onsdag 13:44 Øygarden kommune
35 nye øygardstrilar
No er også Fjell råka av stagnasjonen i folkeveksten.
tirsdag 09:15 Tunnelsyn
Ungdom i Øygarden bruker mye mer tid på skjermer enn andre norske ungdommer
Synes du ungdommen i huset bruker mye tid på på mobiltelefon og andre skjermer? Her er fasiten.
torsdag 16. mai $ Vestnytt
Gjenbruksdag i Øygarden
Fredag 24. mai frå kl 09.00 til 21.00 er det open gjenbruksdag i Kollsnes næringspark for husstandar og fritidsbustader i Øygarden kommune. For å levere må ein ha med kundekort for renovasjon. Det vert IKKJE mogleg for næringsdrivande å levere avfall.
onsdag 15. mai Øygarden kommune
Digital transformasjon
Vi skal gjennom ein digital transformasjon. Digitalisering omfattar heile den offentlege sektoren. Dette sa kommunalsjef for Organisasjon og digitalisering i Nye Øygarden kommune, Sissel Iren Nesse, då ho på tysdag ønskte 35 medarbeidarar i Sund, Fjell og Øygarden velkomen til...
onsdag 15. mai Øygarden kommune
Føreslår å seinka innslagspunktet for veksttilskot
Nye Øygarden tapar økonomisk på kommunesamanslåinga.
tirsdag 14. mai Tunnelsyn
HORDALAND

Forsvaret tek ikkje fiskerekning etter fregattforliset
Forsvaret nektar å betale for flyttinga av 220.000 regnbogeaurar.
tirsdag 14. mai $ Bergens Tidende
Krevjande økonomi
Dei tre kommunane i vest skal laga ein økonomisk prognose for årsresultatet for 2019. Dette vert lagt fram på ein budsjettkonferanse i juni. Det vedtok fellesnemnda i dag.
mandag 13. mai Øygarden kommune
Sjå fellesnemnd-møtet her
Møtet byrjar klokka 09.00.
mandag 13. mai $ Vestnytt
– Ein ikkje bærekraftig økonomi
Den økonomiske situasjonen for nye Øygarden er ikkje bærekraftig, åtvarar prosjektrådmann Rune Lid.
søndag 12. mai Tunnelsyn
Vil du vere valmedarbeidar i (nye) Øygarden kommune?
Kommune- og fylkestingsvalet 2019 skal gjennomførast som om Fjell, Sund og Øygarden alt er slått saman til (nye) Øygarden kommune. Vi treng fleire samfunnsengasjerte personar til å delta i valgjennomføringa på valdagen. Har du lyst til å vere med?
fredag 10. mai Øygarden kommune
Er vedfyring skadeleg? - Sei di meining!
Bruk av vedomn er et hett tema fleire stadar i Norge. Dette er spanande fordi det berører noko som hos mange sit djupt i den norske folkesjela. En student ved UiS har sett fokus på denne problemstillinga i si masteroppgave, og har laga ei spørreundersøking for å finne ut kva folk...
fredag 10. mai Øygarden kommune
Kjempar om byvekstavtalen
Å verta invitert inn i ein eksisterande avtale er ikkje einkelt, har ordførar Marianne Sandahl Bjorøy (A) fått erfara i forhandlingane om korvidt Fjell skal vera med i ein byvekstavtale for Bergens…
torsdag 9. mai Tunnelsyn
…og nokon seier takk for seg
Samstundes som nye leiarar gjer seg klare til å innta rådhuset på Straume, er det andre som førebur seg på å ta farvel.
torsdag 9. mai Tunnelsyn
Desse 29 har fått leiarjobbar
Sjå kven som skal ha styringa i Nye Øygarden.
torsdag 9. mai $ Vestnytt
Desse skal halda styr på nye Øygarden
Det er avgjort kven som vert tilsett i 29 mellomleiarstillingar i nye Øygarden.
onsdag 8. mai Tunnelsyn
Tilsetjing i leiarstillingar Nye Øygarden kommune
Fem tilsetjingsutval har gjort tilsetjing i 29 stillingar som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar av stab i Nye Øygarden kommune.
onsdag 8. mai Øygarden kommune
Vedteken detaljregulering - Ulvøy næringsområde
Kommunestyret vedtok i møte 24.04.2019, sak 020/19, detaljregulering for Ulvøy næringsområde, planID: 20140003.
onsdag 8. mai Øygarden kommune
Utfordrande økonomisk situasjon
Økonomirapporten basert på økonomiske rapportar frå Sund, Fjell og Øygarden viser eit negativt avvik på 15,9 millionar kroner etter første kvartal 2019.
onsdag 8. mai Øygarden kommune
Hekta på blomar
Lege Stig Guntveit si blomesamling vart utstilt på Kystmuseet i Øygarden i 2004.
tirsdag 7. mai $ Vestnytt
Vi feirer Nye Øygarden kommune
Nye Øygarden kommune inviterer lag og organisasjonar til å delta i feiringa av at Sund, Fjell og Øygarden vert ein ny kommune frå januar 2020
tirsdag 7. mai Øygarden kommune
Snart kommer over 300 nye miljøbusser til Bergen og omegn
I løpet av sommeren skal over 300 nye miljøbusser være på plass.
mandag 6. mai $ Bergens Tidende
Velkomen til temakafé
Onsdag 8.mai kl 17.00 - 19.00. Fjell Seniorsenter, 3. etg.ved Arkaden,Sartor Storsenter.
mandag 6. mai Øygarden kommune
Bli med på strandrydding
Strandryddedagen er Noregs største kollektive ryddedugnad. Vi oppfordrer alle grendalag, velforeninger, lag, organisasjonar, familier, venner om å gå saman, ta med hanskar, bossekkar og registreringsskjema. Saman rydder vi Øygarden! I år går Strandryddedagen av stabelen...
fredag 3. mai Øygarden kommune
Bergen Havn vert aksjeselskap
Den 1. mai vart Bergen og Omland havnevesen omdanna til eit aksjeselskap med namnet Bergen og Omland Havn AS.
fredag 3. mai Øygarden kommune
Gratis for lag og organisasjonar
Gratisprinsippet skal gjelda for fleire enn idretten i Hjeltefjorden Arena og det gamle kulturhuset på Rong.
fredag 3. mai $ Vestnytt
Verdig minnemarkering etter helikopterulukka
Tysdag ettermiddag var pårørande, lokalbefolkninga og mange andre samla til minnemarkering etter helikopterulukka ved Turøyna den 29. april 2016. Det var då på dagen tre år sidan helikopteret styrta og 13 personar omkom.
fredag 3. mai Øygarden kommune
Skal heimen bli sjukeheim?
fredag 3. mai $ Vestnytt
Talent viste seg fram på MOT-fest
Dommarpanelet og deltakarane på MOT-fest 2019 i Sotra Arena hadde ei krevjande oppgåve då dei skulle velja mellom 15 flotte Idol-innslag på scena på tysdag.
fredag 3. mai Øygarden kommune
Meld deg på Skjærgårdsrittet!
Dersom du har høve til det, er tida inne for å melda seg på til Skjærgårdsrittet. Vanlegvis vert rittet arrangert 2. pinsedag. Skjærgårdsrittet vert arrangert for 40. gong, og i jubileumsåret går rittet av stabelen allereie sundag den 26. mai.
fredag 3. mai Øygarden kommune
Høyre-topper vil utsette milliardavtale med staten
Høyres toppolitikere i bergensområdet mener forhandlingene med staten om kollektivmidler må legges på is. Men Høyre i regjering er uenig.
torsdag 2. mai $ Bergens Tidende
HORDALAND

Kjempar mot «Øygarden» på mange frontar
Stein Lund vert nekta innsyn i prosessen om korleis det lokalmedisinske senteret på Straume fekk namnet «Øygarden lokalmedisinske senter».
torsdag 2. mai Tunnelsyn
Et bærekraftig arbeidsliv for den nye storkommunen
mandag 29. april $ Vestnytt
Familier og pårørende minnet sine kjære etter Turøy-ulykken
Markerte treårsdagen for helikopterulykken ved Turøy.
mandag 29. april $ Bergens Tidende
Lanserer nettside for Elev i Nye Øygarden
I dag lanserer vi nettsida for tiltaket Elev i Nye Øygarden. På denne sida finn du informasjon om korleis grunnskuleelevane i Sund, Fjell og Øygarden kan engasjera seg i bygginga av den nye kommunen.
mandag 29. april Øygarden kommune
Kommunen tek VA-kostnad for privat barnehage
Øygarden kommune legg ut to millionar kroner ekstra for å få vatn og avlaup heilt fram til nye Svanevågen barnehage.
mandag 29. april $ Vestnytt
– Vassretten må sikrast ein gong for alle
Også i lagmannsretten tapte Øygarden kommune på alle punkt mot grunneigarane kring vasskjelda Steinsvatnet. No går det mot oreigning.
søndag 28. april $ Vestnytt
Kommentar: Billige tomtar, steindyr stein
Aldri har eigedomsspekulasjon vore eit større risikoprosjekt i nye Øygarden enn no.
lørdag 27. april Tunnelsyn
Kritisk til ny stilling i gammal kommune
Andreas Kallekleiv (H) er skeptisk til at dagens Øygarden dreg på seg nye stillingar og driftskostnader eit halvt år før kommunesamanslåinga.
lørdag 27. april $ Vestnytt
Må representere alle
onsdag 24. april $ Vestnytt
Vil engasjera elevane for Nye Øygarden kommune
I dag var 90 elevrådsrepresentantar og vaksenkontaktar på alle skulane i Sund, Fjell og Øygarden samla på Fjell rådhus for å inspirera kvarandre til engasjement for den nye kommunen. Samlinga i dag var startskotet for tiltaket Elev i Nye Øygarden.
onsdag 24. april Øygarden kommune
For dårleg lys ved fotgjengarfelt i Øygarden
Trafikksikringsplanen for Øygarden er klar på kva som står øvst på prioriteringslista.
onsdag 24. april $ Vestnytt
Utsette behandling av etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune
Partssamansett utval (PSU) utsette i dag behandlinga av etiske retningslinjer for Nye Øygarden kommune. Representantar frå tillitsvalde sakna at høyringsfråsegnene ikkje følgde saksdokumenta.
onsdag 24. april Øygarden kommune
Generelt bålforbod
Vi minner om det generelle bålforbodet som gjeld i skog og annan utmark frå 15.april til 15.september.
onsdag 24. april Øygarden kommune
Helgeturen: Vegen kom aldri til Saltskohavn…
men turlaget har oppdaga den søvnige idyllen på nordaust-sida av Litle Sotra.
mandag 22. april Tunnelsyn
Ville laga strilefestival
– Voss har vossajazzen og Molde har moldejazzen, men vi har ingenting. Vi må få oss ein eigen festival, meinte Jan Utkilen i 2004.
søndag 21. april $ Vestnytt
Stein og pengar for fjordtomt
I tillegg til stein får Øygarden kommune fire millionar kroner for denne blokktomta ved fjorden på Rong. Det er halvparten av takst.
lørdag 20. april $ Vestnytt
Takk, Håkon
fredag 19. april $ Vestnytt
Av plast er du komen
Naturen i ferd med å slukja gamal plast som folk har slengd frå seg. Men vekke vert han aldri.
torsdag 18. april $ Bergens Tidende
Stolleik på rådhuset
Kven vert tilsett i mellomleiarstillingane i den nye kommunen?
torsdag 18. april Tunnelsyn
– Fjordbyen er krona på verket for TVØ
Med båthamn og fjordpark set dagens Øygarden kommune prikken over i-en på Rong.
mandag 15. april $ Vestnytt
Ekteparet som fekk ein bauta av takksemd frå folket på Rong
Ikkje alle set spor etter seg i landskapet. Folk på Rong sytte for at Elise og Hans Dethloff alltid vil bli hugsa, i takksemd.
søndag 14. april $ Vestnytt
Vil få historia om Elise Dethloff fram i lyset
Pensjonert lege Kristina H. Johannessen meiner både bautaen og Elise Dethloff bør få meir merksemd.
søndag 14. april $ Vestnytt
Turglede frå Børnestangen via Liatårnet til Rubbegarnståna
Frå lengst søraust til lengst nordvest i den nye kommunen kan du no samla 30 turmål i eit felles Kystpass.
lørdag 13. april $ Vestnytt
– Kraftpengene kommer svært godt med
Fjell kan minke underskuddet. Øygarden får et større overskudd. Ekstra kraftpenger er gull verdt for kommunene.
fredag 12. april $ Vestnytt
Sendte ut flaskepost for 3 år sidan
3. klasse ved Tjeldstø skule sendte for snart 3 år sidan ut ein flaskepost somi går vart funnen på Kjerringøy i Bodø kommune.
fredag 12. april Øygarden kommune
HORDALAND

Open hall - Hjeltefjorden arena
Velkommen til open hall i fleirbrukshallen Hjeltefjorden arena. Open hall er eit gratis aktivitetstilbod for bornog barnefamiliar. Detvert settfram diverse aktivitetsutstyr som: rockeringer, ballar, hoppematte, trampettar og anna småutstyr. Sjå i kalenderen på www.aktivivest.no, søk...
fredag 12. april Øygarden kommune
Søkjarlister til fleire stillingar i Nye Øygarden kommune
No er søkjarlistene til stillingane som assisterande kommunalsjefar, einingsleiarar og leiarar for stab klare. Etter planen skal tilsetjingane vera på plass den 7. mai.
fredag 12. april Øygarden kommune
Lanserte felles kystpass
Rundt 60 personar hadde funne vegen til Stranda skule og Gitaren i dag. Ordførar i Sund, Kari-Anne Landro kunne erklæra lanseringa av felles kystpass. Dette er første gongen at dei tre kommunane står saman om felles kystpass og totalt 30 turmål.
fredag 12. april Øygarden kommune
Frigjeringsdag og nasjonal veterandag 8. mai
I samband med frigjeringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. maivert det markering og kransenedlegging denne dagen slik: Blomvåg kyrkje, kl. 09.00 Gamle Hjelme kyrkje, kl. 10.00
fredag 12. april Øygarden kommune
I år kan du lesa Kystpasset på nett
«30 ramsalte turar i Fjell, Sund og Øygarden» er tittelen på årets Kystpass.
torsdag 11. april Tunnelsyn
Val 2019
Ved kommunestyre- og fylkestingsval skal det veljast representantar til kommunestyre og fylkesting i Noreg. Vala vert helde kvart fjerde år og neste val er måndag 9. september 2019. Frå 01.01.2020 skal kommunane Fjell, Sund og Øygarden slå seg saman til ein kommune. Val 2019 vert...
onsdag 10. april Øygarden kommune
Dagsturhytte på Skogsøy - Bli med i namnekonkurranse
Skogsøytuva er rekna for å vere ein av dei beste plassane for å observere fugl på trekk langs kysten.
tirsdag 9. april Øygarden kommune
Annankvar stril fekk stønad frå NAV
Strilane vest for Bergen fekk utbetalt til saman 5,2 milliardar kroner frå NAV i fjor.
tirsdag 9. april Tunnelsyn
Undersøkjer marknaden for pensjonsleveranse
Fellesnemnda for Nye Øygarden kommune vedtok samrøystes i dag at det skal gjennomførast ei intensjonskunngjering for å få klarlagt om det kan gjerast ei direkte anskaffing i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) eller om val av pensjonsløysing må ut på anbod.
mandag 8. april Øygarden kommune
Tilskotsordning - Ferietur funksjonshemma
Øygarden kommune har ei ordning med tilskot til følgjepersonar på ferietur gjeldande for personar med funksjonshemming som ikkje kan dra omsorg for seg sjølv, eller som er heilt avhengig av praktisk og personleg hjelp for å greie dagleglivets gjeremål etter Helse- og...
mandag 8. april Øygarden kommune
Kommentar: Ein ny kommune – tre nye bompengesoner?
Ovanfor NRK Hordaland freistar ordførar Marianne Sandahl Bjorøy å framstilla det at «Folkeaksjonen mot meir bompengar» stiller liste til kommunevalet i nye Øygarden som eit forsøk på å få til ein o…
søndag 7. april Tunnelsyn
Ternholmen er straks landfast
Det er mykje byggeaktivitet i Rong-området. Arbeidet med Hjeltefjorden båthamn er i gong. Her vert det båthamn og flytande molo. Dagens arbeid viser at Ternholmensom ligg på nedsida av rådhuset, straks er landfast. Når prosjektet er ferdig vil dettegjere Ternholmen tilgjengeleg...
fredag 5. april Øygarden kommune
Gjenoppvekkjer FpU
Ungdomspartiet til FrP har valt Sotra-namnet framfor Øygarden.
fredag 5. april Tunnelsyn
Søk om SMIL-midlar
Kommunen løyver tilskot til spesiellemiljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremje natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, samt redusere ureining frå jordbruket utanom det ein kan forvente gjennom vanleg landbruksdrift. For 2019 har Landbruksdirektoratet gitt Hordaland ei...
fredag 5. april Øygarden kommune
Søk om tilskot til grøfting/drenering
Føremålet med drenering er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord til fordel for både avlingar og miljø. For planerte areal kan det frå 2016 og bli gjeve tilskot til areal som ikkje tidlegare er grøfta. For 2019 har Landbruksdirektoratet...
fredag 5. april Øygarden kommune
Vil du mønstra på seglskip-eventyret?
Strusshamn er cruise in company-havn når Tall Ships Races kjem til Vestlandet 19 - 21. juli. No inviterer kommunane Askøy, Sund, Fjell og Øygarden i interkommunalt kultursamarbeid ungdommar mellom 15 og 26 år med på ei oppleving utanom det vanlege.Fire ungdommar frå regionen vil...
fredag 5. april Øygarden kommune
Vanar for livet - eit familiebasert livsstilskurs
Over 12 samlingar får barn og foreldre erfaringar rundt gode, sunne levevanar gjennom samtale, erfaringsutveksling, praktiske øvingar og heimeoppgåver. Målet med kurset er å gi praktiske verktøy å nytte i kvardagen.
fredag 5. april Øygarden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

ØYGARDEN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL