Øygarden
Namn og identitet
Når storhallen på Rong vert kalla Hjeltefjorden arena, er det ei påminning om kva kommunen burde ha blitt kalla ved førre endring, skriv Egil Sæle.
torsdag 16:31 $ Vestnytt
Lerøy Vest – Søknad om endra anleggsutforming - Sauøy
Lerøy Vest Søknad om endra anleggsutforming ved lok. 11758 Sauøy Øygarden kommune til rammefortøying med 8 stk. 157m ringar fordelt på to parallelle rekkjer.
tirsdag 14:50 Øygarden kommune
Gebyr og brukarbetaling 2018
Gebyr og brukarbetaling for budsjettåret 2018 er no tilgjengelig for alle.
tirsdag 11:36 Øygarden kommune
Må samordna adressenamn i Nye Øygarden kommune
Ved kommunesamanslåingar er det lovkrav om at adressesystema vert samordna der det er fleire adressenamn som er doble/heilt eller svært like. Prosjektleiar for Nye Øygarden kommune føreslår at det vert sett i gang eit arbeid med å få avklart kva namn som må endrast.
tirsdag 10:30 Øygarden kommune
Krever tydelige svar på seks spørsmål for å la være å slå sykkel-VM konkurs
– Vi har ingen tillit til at Bergen 2017 vil klare å rydde opp i situasjonen etter sykkel-VM, sier en av de store kreditorene.
mandag 17:59 $ Aftenposten
Kulturprisen 2017
To verdige vinnarar vart overraska med Kulturprisen 2018 under Frivilligfesten på Kystmuseet torsdag 11. januar.
mandag 16:09 Øygarden kommune
Forhasta hestehandel mellom politikarane
At våre kommunetoppar ikkje kunne finne på eit nytt og samlande kommunenamn, men måtte bruke eit av dei gamle, vitnar om ein forhasta hestehandel og at dei hadde trengt litt hjelp frå folket.
mandag 15:13 $ Vestnytt
Pappas prosjekt er verdens høyeste fjell
Cato Risløw har med familiens velsignelse vært på seks fjelltopper. En gjenstår. Verdens høyeste fjell.
søndag 12:01 $ Bergensavisen
HORDALAND

Nye Nothengjo klar til sommaren 2019
Lokale entusiastar, kommunen og fylket har gått saman i ein stor dugnad for å gjera forfall om til ny bruk på Hellesøy.
søndag 10:00 $ Vestnytt
Dette er bilane strilane vil ha
Nybilsalet i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy gjorde eit kjempehopp i fjor. Størst var utslaget for Tesla, som vart den nest mest selde bilen vest for Bergen i 2017.
fredag 12. januar Tunnelsyn
Søknad om løyve for oppdrett av matfisk av laks og aure
Salmo Terra AS, org.nr. 919 073 373, har søkt om å få etablera eit nytt landbasert anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet Eikeilen i Øygarden kommune.
torsdag 11. januar Øygarden kommune
Renovasjonskalender 1. halvår 2018
Øygarden kommune seier seg lei for at renovasjonskalenderen er noko forseinka. Her finn du oversikt over dei tre første månadane dette halvåret.
torsdag 11. januar Øygarden kommune
Frå måndag av vert det fleire politifolk på vegane i Nordhordland – Men lensmannen fryktar færre saker vert løyst
– Frå og med måndag av vil me alltid ha to patruljar ute på hjul mellom sju om morgonen og 23 på kvelden, seier…
torsdag 11. januar $ Avisa Nordhordland
Kunnskapsløyse å blanda «ødegård» med «øygard»
«Det er feil at namnet «Øygarden» først dukka opp i 1964», skriv Kjell Alvheim.
onsdag 10. januar $ Vestnytt
Har du planar om å gifte deg borgarleg?
Frå1. januar 2018 kan dufå borgarleg vigsel i Øygarden kommune då kommunane no har ansvar for gjennomføring av borgarlege vigsel i Noreg. Ordførar og varaordførar har mynde til å vigsle brudepar. I tillegg kan kommunestyret gje vigselsmynde til personar som er...
tirsdag 9. januar Øygarden kommune
Frivilligfest og kulturpris 2018
Velkommen til vår årlege fest for alle frivillige og til utdeling av kulturprisen, torsdag 11.januar kl 18.00 på Kystmuseet. Påmeldding til kulturkontoret@oygarde.kommune.no
mandag 8. januar Øygarden kommune
Krisemidlar reddar Hjelme gamle kyrkje
Fire millionar kroner i vedlikehaldspengar frå regjeringa Solberg bidreg sterkt til at gamlekyrkja no vert vøla.
mandag 8. januar $ Vestnytt
Vil gjerne via likekjønna i Øygarden
Aud Karin Oen (SV) lanserte seg sjølv då kommunestyret peika ut «seremonimeistrar» til borgarlege giftarmål.
søndag 7. januar $ Vestnytt
Steller til fest på Hengjo
Den gamle nothengjo på Hellesøy skal verta festlokale og kulturhus.
torsdag 4. januar Tunnelsyn
Ingen kommunal ekteskapstvang
Politikarar som ikkje ønskjer å vigsle folk bør sleppe.
torsdag 4. januar $ Bergens Tidende
Kommunepolitikere vil ikke vie brudepar
– Av etiske grunner vil jeg ikke være den som vier noen, sier Frp-politiker Remi Oen i Øygarden.
onsdag 3. januar $ Aftenposten
Politikere vil ikke vie brudepar
– Av etiske grunner vil jeg ikke være den som vier noen, sier Frp-politiker Remi Oen i Øygarden.
tirsdag 2. januar $ Bergens Tidende
Her vil politikarane leggja om vegen
Vil sjå om det er mogeleg å leggja hovudvegen utanom Dale bru.
tirsdag 2. januar $ Vestnytt
Symjehallen er ute på anbod
Øygarden kommune ber om tilbod frå firma som vil byggja symjehall i Hjeltefjorden Arena.
mandag 1. januar $ Vestnytt
Krasj, hjerneslag og fengsel: – 2015 var et annus horribilis
– Jeg tar på meg mental leppestift, så føler jeg meg bra, sier Chriss Martin Knappen.
31. desember 2017 $ Bergensavisen
Ekstramillionar til rusomsorg
Personar som står i fare for å utvikla, eller som alt har eit rusproblem skal få eit betre tilbod frå kommunane neste år.
30. desember 2017 Tunnelsyn
Sosialhjelpsmottakarar i Øygarden kjem best ut
Sosialhjelpsmottakarar i Askøy får vesentleg mindre utbetalt enn sosialklientar i andre kommunar i Hordaland.
27. desember 2017 Tunnelsyn
Budsjettet i Øygarden og dei som sit nedst ved bordet
26. desember 2017 $ Vestnytt
Kjøper kortreist stein til fjordpark
Øygarden kommune kjøper steinen som vert sprengt ut for å gje plass til utvidinga av Rong senter.
24. desember 2017 $ Vestnytt
Sprengte seg til betre sikt
Sikta i rundkøyringa har blitt betre etter at kommunen fekk sprengt bort ein knaus.
23. desember 2017 $ Vestnytt
Likestillingssinker i vest
Kvinnene i kommunane vest for Bergen har høgare utdanning enn menn, men tenar likevel nærare 200.000 kroner mindre i året.
21. desember 2017 Tunnelsyn
Meld frå om du byter mobilnummer
Legekontoret ber om at pasientar melder frå om dei byter mobilnummer.
21. desember 2017 Øygarden kommune
Julehelsing til innbyggjarane
Viynskjer alle innbyggjarane våre ei God Jul og eit Godt NyttÅr
21. desember 2017 Øygarden kommune
HORDALAND

Utbetring av sikt rundkøyring Tjeldstø
Øygarden kommune har ein vedteken trafikksikringsplan. Kommunen søkte i 2017 Hordaland fylkeskommune om midlar til punktutbetringar der tiltaket var forankra i denne planen.Me fekk tildelt midlar. Kommunen har ein eigenandel på 30 % av kostnaden. Dette gjeld rundkjøringa på...
20. desember 2017 Øygarden kommune
Fastset Øygarden som namn på den nye kommunen
I dag fekk 23 nye kommunar fastsett kommunenamn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift avgjort atden nye kommunen samansett av Sund, Fjell og Øygarden frå 2020, skal ha namnet Øygarden kommune.
19. desember 2017 Øygarden kommune
Trainee i Nye Øygarden kommune - noko for deg?
Nye Øygarden kommmune søkjer etter ein trainee som skal bidra til å styrkja og komplettera det eksisterande arbeidet med digitalisering i samband med å byggja Nye Øygarden kommune.
19. desember 2017 Øygarden kommune
Drakamp i Nordsjøen
Drakamp om utbyggingsløysinga for ei rekkje mindre oljefunn sør for Oseberg-feltet i Nordsjøen kan enda med at 400 millionar fat olje vert ført i land til Stureterminalen.
19. desember 2017 Tunnelsyn
Eventbyrå nær konkurs på grunn av sykkel-VM. Ti personer kan miste jobben
Nå er advokat Dag Steinfeld hyret inn av Possibility for å håndtere det som beskrives som en «katastrofe».
18. desember 2017 $ Aftenposten
Siri fyller 60
Rådmann i Øygarden Siri Fahlvik Pettersen, fyller 60 år i dag.
18. desember 2017 Tunnelsyn
Nok pengar til nesten alle
Berre SV stemte mot då kommunestyret i Øygarden samla seg om eit budsjett for 2018.
17. desember 2017 $ Vestnytt
Prioriterte asfalt framfor barnevern
I innspurten i budsjettdebatten såg kommunestyret i Øygarden seg råd til både rehabilitering av Hengjo på Hellesøy og utviding av båtruta frå Hellesøy til Fedje.
15. desember 2017 Tunnelsyn
Straume gjenbruksstasjon - opningstider i julehelga
Gjenbruksstasjonen på Straume er stengd jule- og nyttårsaftan. Her finn du oversikt over opningstider i jule og nyårshelga. Gratis levering av juleemballasje og juletre.
13. desember 2017 Øygarden kommune
Lucia-song for kommunestyret
Kommunestyret i Øygarden fekk overraskande besøk av syngjande born frå Terna barnehage under dagens møte.
13. desember 2017 Tunnelsyn
Vil ha kortreist stein til fjordpark
Kommunestyret i Øygarden forkotterer den komande diskusjonen om sentrumsplanen for Rong. Sør for rådhuset skal kortreist stein verta fjordpark.
13. desember 2017 Tunnelsyn
Rimelegare å reisa langt med bussen
Til neste år kan du reisa med bussen overalt i Fjell, Sund og Øygarden for sentrumstakst.
13. desember 2017 Tunnelsyn
Offentleg digitalisering utan politisk styring
No må kommunepolitikarane koma på banen! Digitaliseringa vil påverka kvardagen til både innbyggjarane og kommunane. Til no har digitaliseringa likevel funne stad på sida av dei formelle beslutnings…
12. desember 2017 Tunnelsyn
Utsette behandling av søknad frå kyrkjeleg fellesnemnd
Fellesnemnda for Nye Øygarden vedtok på møtet i dag å utsetja behandling av søknaden frå kyrkjeleg fellesnemnd på 2,9 millionar kroner for 2018 og 2019.
12. desember 2017 Øygarden kommune
Fellesnemnda gjekk «live»
Fellesnemdna har teke det digitale spranget. Frå i dag av kan innbyggjarane i Fjell, Sund og Øygarden overværa møtene i sanntid på internett.
11. desember 2017 Tunnelsyn
Livsstilskurs - Vanar for livet
Eit familiebasert livsstilskurs for familiar som har barn i alder 5-10 år med overvekt eller fedme. Familien må ønskje, og sjå behov for endringar i kosthald og fysisk aktivitet. Kurset består av samtalegrupper, praktiske øvingar, fysisk aktivitet og bevegelsesglede og...
11. desember 2017 Øygarden kommune
Stormen har allerede kuttet strømmen på flere steder – BKK regner med at flere rammes
Totalt 1235 BKK-kunder var berørt av strømbrudd.
7. desember 2017 $ Bergens Tidende
Skule/barnehagerute for 2018-2019
Øygarden kommune si skulerute for neste skuleårvart vedtekeavUtval for Levekår 04.12.17. Her finn du rettleiande skulerute og planleggingsdagar for kommunale grunnskular og barnehagar. Skulerutene finn du her: Skulerute for skuleåret 2017 - 2018 Skulerute for skuleåret 2018 - 2019
6. desember 2017 Øygarden kommune
Informasjonsfaldar til husstandane
Denne veka har innbyggjarane i Sund, Fjell og Øygarden fått ein informasjonsfaldar i postkassen.
6. desember 2017 Øygarden kommune
Registreringsplikt for sal av tobakk og tobakkssurrogat
Alle som sel tobakk og tobakkssurrogat, som for eksempel e-sigarettar, MÅ registrere seg innan 31. desember 2017. Registeret vart opna 1. november. Kommunane skal føre tilsyn med tobakkssalet.
5. desember 2017 Øygarden kommune
Behandlar budsjett for fellesnemnda
På det siste møtet i fellesnemnda før jul, ligg det føre forslag til budsjett for 2018 og 2019. Det er også presentert årsprognose for 2017. Møtet i fellesnemnda den 11. desember vert overført direkte på nett-TV.
5. desember 2017 Øygarden kommune
Gir full gass for meir turisme
Det blir hevda at det aldri har vore så mykje folk på Fedje som sommaren 2017. No går dei for heilårsturisme.
2. desember 2017 $ Strilen
Sykkel-VM-arrangørene må klare seg selv
Skattebetalerne har allerede stilt opp for sykkelfesten. Bergen 2017 kan ikke kreve mer.
2. desember 2017 $ Bergens Tidende
De har hjulpet 500 familier gjennom «En ekstra hånd»
Nå utvikler gruppen en mobilapp for å hjelpe enda flere.
30. november 2017 $ Bergensavisen
…og desse tente mest
Av dei ti verksemdene i Fjell, Sund og Øygarden med høgast driftsresultat i 2016, satsar halvparten på fisk og havbruk.
29. november 2017 Tunnelsyn
HORDALAND

Fisk slo olje – dette er dei største verksemdene i Nye Øygarden
Ei verksemd selde for meir enn ein milliard. Heile 24 av verksemdene i Fjell, Sund og Øygarden hadde meir enn 100 millionar i driftisinntekt i fjor.
29. november 2017 Tunnelsyn
Vil involvera innbyggjarane
Tysdag denne veka var arbeidsgruppa som skal arbeida med lokaldemokrati og identitet, samla til sitt første møte. Arbeidsgruppa konstituerte seg med Tom Georg Indrevik som leiar og Christel Møvik-Olsen som nestleiar.
28. november 2017 Øygarden kommune
Vil realisera prosjekt om kunnskapsby
Regionrådet Vest konkluderte på møtet måndag med at prosjektet Framtidas kunnskapsby i Nye Øygarden kommune skal vidareførst. I tillegg skal det utarbeidast eit notat som skisserer aktuelle lokaliseringar av ein nye vidaregåande skule i Straume-området.
28. november 2017 Øygarden kommune
Folket i Øygarden
Han nektet høylytt for at barnet var hans. Presten beskyldte både smeden Amfinn og drengen Jens for å ha vært i seng med prestekonen.
25. november 2017 $ Bergens Tidende
Statoil får likevel bore i gytefelt
Havforskere advarer mot boring vest for Øygarden.
23. november 2017 $ Bergens Tidende
Ønskjer avklaring om kompensasjon for tillitsvalde
På det første møtet i partsamansett utval (PSU) drøfta dei 15 medlemene partsforhold og struktur for arbeidsgruppene. PSU var samla til møte på Skjenet tysdag denne veka.
22. november 2017 Øygarden kommune
Politimeisteren om nærpolitireforma: – Me skiftar dekk medan bilen er i bevegelse
Politiet i Nordhordland opplever store endringar i desse dagar. Mellom anna får lensmann Kjell Idar Vangberg ny jobb.
21. november 2017 $ Avisa Nordhordland
Folketalet i region vest pr. 30.09.17
Tala om folketalsutviklinga pr 30.september 2017vart offentleggjort på SSB (Statistisk Sentralbyrå) sine sider17. november 2017.
21. november 2017 Øygarden kommune
Vil sikra ein god samanslåingsprosess
Fellesnemnda drøfta på møtet måndag denne veka korleis ein skal sikra ein god samanslåingsprosess for Nye Øygarden kommune.
20. november 2017 Øygarden kommune
Arven etter Sykkel-VM
Heile Øygarden syklar! Oppfordringa frå før Sykkel-VM gjeld fortsatt, proklamererdesse trespreke damene som utfordrartilsette til å sykla til oppdrag kring i kommunen. Lat bilen stå og tenk at all aktivitet er nyttig for helsa!
20. november 2017 Øygarden kommune
Eit siste år utan pengesorger
2018 er det nest siste året dagens Øygarden budsjetterer for, og siste år utan kutt i inntektene frå eigedomsskatt.
20. november 2017 $ Vestnytt
Fellesnemnda skal velsigna kommunebudsjetta
Fellesnemnda for nye Øygarden skal uttala seg om budsjett- og økonomiplanane i Fjell, Sund og Øygarden for 2018.
20. november 2017 Tunnelsyn
Båttyver tatt på fersken
To menn er pågrepet etter å ha stjålet en båt på Nautnes i Øygarden lørdag kveld.
19. november 2017 Bergensavisen
Budsjett/økonomiplan - Allment ettersyn
Øygarden formannskap sitt framlegg til Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er lagt ut til offentleg gjennomsyn på servicetorget på rådhuset og her på nettsida i tida 18.11.17 til 08.12.17.
17. november 2017 Øygarden kommune
Fem punkt sykkel-VM må løse for å unngå konkurs
Bergen 2017 har hentet inn erfaren gjeldsforhandler for å løse sine problemer.
17. november 2017 $ Aftenposten
No kjem trafikklysa ved Nautnes bru
Varaordførar Atle Dåvøy (KrF) håpar at utbetringane ikkje stoppar der.
16. november 2017 $ Vestnytt
Peparkakeutstilling - blir du med?
Vil du vera med å sette ditt preg på årets peparkakeutstilling? Kulturkontoret inviterer både store og små til peparkakebaking.
16. november 2017 Øygarden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYGARDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Bergen Utenriks Innenriks Telemark Hedmark Akershus Næringsliv Troms Vestfold Kjendis Odda Kultur Nordland Trøndelag Sport Aust Agder Oppland Båt
flere?
Rogaland Fotboll Østfold Buskerud Møre og Romsdal Jul Get-ligaen Finnmark Mat Oslo Kvinnherad Vest Agder Sogn og Fjordane Mobil Økonomi Bolig Halloween Sport Fiske Fotball Forsvar Russland Blekinge Skåne Reise Motor Kalmar Trav Landbruk Helse Kultur Osterøy Inrikes Östra Göinge Vær Risør Øvre Eiker Oskarshamn Bærum Odds BK Vestby Helsingborg Tinn Tesla Svalbard Musikk Näringsliv Håndball Suldal Kristiansand Haugesund Forskning Indonesia Malmö Kunst Game of Thrones Sigdal Trondheim Porsgrunn Trysil Sarpsborg 08 Kryptovaluta Kongsvinger Gjøvik Spill Drammen Ringsaker Kristiansund Bodø Kristianstad Narvik Litteratur Hammerfest Stockholm Førde Kongelig Hadsel Tingvoll Eliteserien Moss Elverum Sykkel Bamble Meland Vestre Slidre Hockey Mote Klippan Askøy Fauske Løten Sørfold Svelvik Radøy Nord-Korea Landskrona Fedje Tvedestrand Hemne NHL Hamar Tromsø Seljord Os Ås Nannestad Lund Film Barn Brexit Evje og Hornnes Sandefjord Kommunesammenslåing Tour de Ski Orkdal Masfjorden Tønsberg Kragerø Sortland Vaksdal Politikk Horten Karmøy Polen OL Trening Hässleholm Hälsa Ishockey Mandal Røros Boksing Bil Porsanger Ørsta Klima Poker Alta Kina Snowboard Jakt Sjakk Sandnes Nedre Eiker Friidrett Tour de France Våler Holmestrand Lødingen Bil Alpint Langrenn Salangen Tour of Norway Astronomi Tromsø IL Sarpsborg Vestvågøy Åsnes Eidfjord Foto Skisport Dyr Askim FK Haugesund Andøy Lesja Skiskyting Valg Brønnøy Harstad Google Selje Skøyter Israel Eidsberg Selbu Sund Steigen E-sport Eid Nesseby Finnøy Utsira Harry Potter Premier League Re Kongsberg Fet Universet Fitjar Fjell Lier Nybro Viking FK Volda OBOS-ligaen Fredrikstad Notodden Nissedal Modum Sverige Rosenborg BK Voss World Series of Poker Farsund Frankrike SK Brann Gloppen Bremanger Ullensvang Dovre Øygarden Lyngdal Vinje Jølster Telenorligaen Romfart Flora Vålerenga Tynset Mörbylånga Båstad Sande Røyken Svalöv Midsund NM Rauma Mercedes-Benz Kampsport Emmaboda Holtålen Resor Tydal Åmot Europa League Streik Klepp La liga Russ Filippinene Vietnam Bjørnefjorden Sør-Varanger Tomelilla Evenes Rana Alstahaug Vefsn Lindesnes Frogn Karlskrona Årdal Stryn Frosta Staffanstorp Stavanger Film Menn Svømming Klatring Skellefteå Hörby Målselv Ålesund Lindås Stord Arendal Skien Ulstein Eslöv Jobb Grue Nes Kvænangen Tana Halden Syria Jevnaker Vitenskap Kvinner Motorsport Modalen Nore og Uvdal VM Båt Teknik Larvik Lenvik Musik Råde Asker Skurup
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL