Øyer
Søke kulturskolen?
Da er tiden kommet for å søke plass i kulturskolen. Trykk på denne linken, Kulturskolen, så kommer du direkte til kulturskolens hjemmeside. Her vil du finne informasjon om hva du kan søke på og søknadsskjema. Lykke til!
onsdag 12:13 Øyer kommune
Oppheving av aksellastrestriksjoner
Gjelder KV 4150 Bjørnstadvegen
onsdag 09:07 Øyer kommune
Vannet stiger i bekker og vassdrag
Det er ventet økende temperaturer fremover og dette fører til økt snøsmelting og mer vann.
mandag 13:36 Øyer kommune
Velkommen inn på biblioteket igjen!
Åpningstider i fra denne uken og fram til sommerferien.
mandag 11:36 Øyer kommune
Smittevern i frivillige organisasjoner
Frivillighet Norge og LNU har laget en veileder spesielt for aktivitet i frivillige organisasjoner. Vi ser at mange har kommet godt i gang med aktivitetene sine, noen starter litt forsiktig, og noen holder igjen på grunn av deltakere eller frivillige i risikogrupper. Vi håper flest mulig klarer å...
mandag 08:35 Øyer kommune
17.mai-feiring i Helse- og omsorgstjenesten
Til tross for litt spesielle omstendigheter rundt 17.mai-feiringen i år, ble det en fin dag for både pasienter/brukere og ansatte på jobb. Her får dere et lite innblikk i noe av det dagen inneholdt i helse- og omsorgstjenesten.
onsdag 20. mai Øyer kommune
Vinnere av 17. maikonkurransene
Takk til alle som deltok! Totalt 290 innsendte svar viser at dette var en suksess. Riktig svar på løsningsordet er GRUNNLOVSDAG.
onsdag 20. mai Øyer kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon
Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon. Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist...
onsdag 20. mai Øyer kommune
INNLANDET

Bostøtte
Som følge av koronapandemien har Stortinget besluttet å øke bostøtten i perioden april til oktober 2020.
tirsdag 19. mai Øyer kommune
Webinar og digitalt sommerkurs for nye fosterforeldre
Fosterhjemstjenesten ønsker velkommen til et uforpliktende nettmøte om fosterhjem onsdag 3. juni kl. 20.00.
tirsdag 19. mai Øyer kommune
Filmkonkurranse for unge mellom 15 og 25 år.
Hva drømmer du om? Er du mellom 15 og 25 år er du invitert med på Østnorsk filmsenters filmkonkurranse. Temaet for konkurransen er DRØMMER, og DU kan vinne 10 000 kroner!
torsdag 14. mai Øyer kommune
Velkommen til stiftelsesmøte av nytt husflidslag i Øyer kommune!
Møtet holdes utendørs på Norsk vegmuseum onsdag 27. mai kl. 19.30. Det blir merket fra parkeringsplassen til møtestedet. Møtet er åpent for alle.
onsdag 13. mai Øyer kommune
Oppheving av aksellastrestriksjoner
Oppheving f.o.m. 18.5.
onsdag 13. mai Øyer kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Søknadsfrist for nytt barnehageår er 1. juni.
tirsdag 12. mai Øyer kommune
Regional arrangementsstrategi for Lillehammerregionen. Høring - Forslag til kriterier for bærekraftige arrangement
Lillehammer interkommunale råd arbeider med å utvikle kriterier for bærekraftige arrangement. I arbeidet er det innhentet erfaringer utenfra og innspill etter kontakt med arrangementsmiljøer, arenaeiere og forvaltning. I arbeidet har det vært nært samarbeid med Visit...
tirsdag 12. mai Øyer kommune
17. maiprogram!
Her er programmet for årets 17. maifeiring i Øyer kommune!
mandag 11. mai Øyer kommune
Ringing med kirkeklokker
Tretten kirke 8.mai kl. 10.55-11.00
torsdag 7. mai Øyer kommune
Til våre deltidsinnbyggere
Forbudet mot å oppholde seg på fritidseiendom i annen kommune enn bostedskommunen ble opphevet fra 20. april, og vi ønsker velkommen tilbake. Samtidig vil vi minne om Folkehelseinstituttet sin påpekning av at det å redusere fritidsreiser for å unngå smittespredning mellom...
torsdag 30. april Øyer kommune
Tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid
Kommuner og frivillige organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd
onsdag 29. april Øyer kommune
Tips for å ivareta den psykiske helsen i koronatider
Øyer kommune nettside: Her finner du informasjon om kommunale tjenester for innbyggere og gjester.
tirsdag 28. april Øyer kommune
Ledig leilighet i Klokkertun Borettslag
Forbeholdt pensjonister og pleietrengende.
tirsdag 28. april Øyer kommune
Digitalt folkemøte om E6 Storhove – Øyer
Det blir avholdt digitalt informasjonsmøte om reguleringsplanforslaget for E6 Storhove – Øyer tirsdag 28. april kl. 19.00. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål til de som jobber med prosjektet.
mandag 27. april Øyer kommune
Trysil, Øyer og Hemsedal ber regjering og storting om hjelp!
Med blant annet dette som utgangspunkt utfordrer de tre ordførererne nå regjering og storting til å stille opp med økonomiske virkemidler. Reiseliv og reiselivsrelatert virksomhet er svært viktig for verdiskaping og sysselsetting i de tre kommunene. Nedstengte samfunn, fravær...
mandag 27. april Øyer kommune
17. maifeiring
17. maikomiteen mener å ha laget et annerledes, men spennende program for årets 17. maifeiring i Øyer kommune. Noe blir som før, og noe er nytt. Det vil blant annet bli arrangert bilrebusløp, med premiering både for løsningsord og til finest pynta bil.
fredag 24. april Øyer kommune
Oppstart for 1. - 4. klasse og SFO mandag 27.april
De ansatte i skolene forbereder seg nå for å få en god og trygg oppstart for 1- 4.klasse og for SFO på mandag 27.04.20
onsdag 22. april Øyer kommune
Hentebibliotek
Fra og med onsdag 22.april blir det hentebibliotek hver onsdag kl. 14-18 på Øyer Folkebibliotek
mandag 20. april Øyer kommune
Foreldrebetaling når barnehagene og SFO åpner igjen.
Barnehagene åpner igjen tirsdag 21.april og SFO åpner igjen mandag 27.april.
fredag 17. april Øyer kommune
Kommunale barnehager åpner igjen tirsdag 21.april med noe redusert åpningstid
Denne uken jobber vi sammen om å gjøre alt klart til en trygg og god gjenåpning av barnehagene våre.
torsdag 16. april Øyer kommune
Feiing av veger
Det våres fort og kommunen har startet med feiing av veger etter vinterens høyst nødvendige strøing. Vi har en del henvendelser med spørsmål om når vi kommer til den enkelte veg. Vi gjør oss i løpet av inneværende uke (uke 16) ferdig på...
torsdag 16. april Øyer kommune
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
Frivillige lag/organisasjoner og arrangører i kultursektoren kan nå søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.
onsdag 15. april Øyer kommune
Påskehilsen fra Helse og omsorg
Vår lille påskehilsen til dere kommer i form av bilder fra den siste tiden. Vi håper alle får en god og fredfull påske. Vi skal ta godt vare på de som har behov for bistand fra oss!
onsdag 8. april Øyer kommune
Informasjon om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.
onsdag 8. april Øyer kommune
Påskehilsen fra kommuneoverlege Anders
Vi er forberedt på en annerledes påskefeiring enn hva vi er vant med. Annerledes fordi vi kanskje ikke kan gjøre det vi vanligvis gjør, dra dit vi pleier i påska, eller å møte de vi ellers tilbringer tid med i ferier. Selv om det er synd, er det viktig at alle fortsetter...
onsdag 8. april Øyer kommune
INNLANDET

Barnehager og skoler åpnes gradvis
Barnehagene i Øyer åpner igjen 20.april. Skolen gjenåpnes for 1.- 4. klasse fra 27. april. Det samme gjelder SFO.
tirsdag 7. april Øyer kommune
Ny teknologi testes ut i Øyer
I Øyer pågår det utprøving av en teknologisk løsning for kommunikasjon mellom brukere i hjemmetjenesten og pårørende. Løsningen kan brukes til meldinger, videooverføring og bildedeling.
mandag 6. april Øyer kommune
Flomfare: Sjekk at stikkrenner er åpne!
Nå er tida inne for å være forberedt på stor snøsmelting. Det er spådd varmere vær, en god del sol og lite nedbør. Det gjør også at skogbrannfaren øker.
mandag 6. april Øyer kommune
Lokal støtte Gudbrandsdal Energi Holding
Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til vekst og trivsel i lokalsamfunnet, ved å støtte aktiviteter i lag og foreninger i eierkommunene. Dette gjelder spesielt aktiviteter rettet mot barn og unge. Lag og foreninger oppfordres til å søke økonomisk støtte.
mandag 6. april Øyer kommune
Hilsen til innbyggerne fra Kommunes ordfører
Øyers ordfører Jon Halvor Midtmageli ønsker å takke for innbyggernes innsats så langt under koronapandemien!
fredag 3. april Øyer kommune
Den norske kirke - Øyer og Tretten menigheter informerer
  Alle gudstjenester i kirkene våre er avlyst til og med 13.april, men Den Norske Kirke er tilstede på nett:  www.kirken.no - og på Facebook. Her finner du digitale linker til andakter, gudstjenester og sangstunder. Menighetene i Øyer og Tretten har sin side på Facebook,...
fredag 3. april Øyer kommune
Hjemmekontor i Øvregate og Tunfaret bofellesskap
Øyer arbeidssenter er i henhold til nasjonale retningslinjer stengt inntil videre på grunn av korona-situasjonen. Men flere av de som jobber der til vanlig lar seg ikke stoppe av det, de har hjemmekontor i bofellesskapene.
torsdag 2. april Øyer kommune
Tilbud til barn i påsken
Formannskapet i Øyer ønsker å følge oppfordringen fra regjeringen om å holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn og unge får et tilbud. Har du behov for tilbud...
torsdag 2. april Øyer kommune
Har du helsefaglig bakgrunn/eller erfaring? Er du student? Har du lyst til å bidra?
Det kan bli behov for ekstra hender i helsesektoren fremover og Øyer kommune ønsker å komme i kontakt med deg som ønsker å bidra. Vi ber om at du registrerer deg. Vi gjør oppmerksom på at dette er en foreløpig kartlegging. Vi tar kontakt med deg dersom vi...
onsdag 1. april Øyer kommune
Gode råd!
Å være i hjemmekarantene eller isolasjon kan være en stressende situasjon. Det er ikke uvanlig å føle seg engstelig, anspent, irritert, ha vansker med å konsentrere seg, eller slite med å sove. Her kommer du direkte til Nasjonalt kunnskapssenter sin side om...
onsdag 1. april Øyer kommune
Gi eller få hjelp
Koronaviruset påvirker hverdagen til hele befolkningen, og gjør at samfunnet må organiseres annerledes. Blant annet vil mennesker i hjemmekarantene eller isolasjon være helt avhengige av frivillige for å få hverdagen til å gå rundt. Øyer-Tretten...
tirsdag 31. mars Øyer kommune
En liten hilsen fra Øyer helsehus
Som alle andre steder er det litt annerledes dager ved Øyer helsehus. Vi gjør det beste ut av situasjonen. Her kommer en liten hilsen fra oss.
tirsdag 31. mars Øyer kommune
Aksellastrestriksjoner i Øyer kommune
Gjelder fra torsdag 6.4.20 kl. 07.00
mandag 30. mars Øyer kommune
Kontakt med venner for barn og unge
Nå som barnehager og skoler er stengt kommer det mange spørsmål om hvilke retningslinjer som gjelder for kontakt med venner for barn og unge. Her kommer de:
mandag 30. mars Øyer kommune
Til lånerne på biblioteket
Øyer kommune nettside: Her finner du informasjon om kommunale tjenester for innbyggere og gjester.
mandag 30. mars Øyer kommune
Ingen må tenke at de er til bry for legene
Han ber de som eventuelt har andre sympomer enn de som er knyttet til korona, om å kontakte lege i alle sammenhenger der de til vanlig ville gjort det.
fredag 27. mars Øyer kommune
Lokal onsdagsklubb i Tunfaret bofellesskap
Vanligvis reiser beboerne i Tunfaret bofellesskap til Lillehammer og deltar på klubb der hver onsdag. Nå i disse koronatider er klubben stengt, men da arrangerer personalet i Tunfaret egen klubb hjemme.
fredag 27. mars Øyer kommune
Trygge råd til foreldre i korona-hverdagen
Få gode råd og tips på foreldrehverdag.no
fredag 27. mars Øyer kommune
Vi kan hjelpe deg!
torsdag 26. mars Øyer kommune
Eksamen avlyses for 10.trinn
Alle eksamener for 10.trinn og skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.
onsdag 25. mars Øyer kommune
Alle koronatiltak forlenget til over påske
Regjeringen informerer om at alle tiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronaepidemien er forlenget fram til 13. april 2020.
tirsdag 24. mars Øyer kommune
Dagens påminnelse fra kommuneoverlegen
Hei! Det er nå over hundre nordmenn som er innlagt i sykehus pga. corona. Det viktige framover er at sjukehusene ikke overbelastes. Det alle kan bidra med er å hindre smittespredning. Da må vi lære oss til å følge hygienerådene. Det tar litt tid å bli vant til det....
tirsdag 24. mars Øyer kommune
Det kan bli behov for deg!
Samfunnet vil trenge arbeidskraft med viktig kompetanse. Lag en CV og legg inn jobbønskene i jobbprofilen. Da kan arbeidsgivere finne deg.
mandag 23. mars Øyer kommune
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte personer
Øyer kommune nettside: Her finner du informasjon om kommunale tjenester for innbyggere og gjester.
mandag 23. mars Øyer kommune
Tjuvstarter 10-trimmen
I år tjuvstarter vi 10-trimmen med en nyhet: SjekkUT!
mandag 23. mars Øyer kommune
INNLANDET

Meld fra ved mistanke om koronavirus
Nå kan du melde fra om du har symptomer på koronavirus. Folkehelseinstituttet har i dag sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å...
søndag 22. mars Øyer kommune
"Vask hendene!" sier kommuneoverlegen
"Vask hendene!" sier kommuneoverlegen
fredag 20. mars Øyer kommune
Forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.
Øyer kommune har vært i kontakt med Fylkesmannen i Innlandet fordi vi har fått mange spørsmål rundt den nye forskriften.
fredag 20. mars Øyer kommune
Kulturminnefondet ønsker søknader!
Private eiere av verneverdige kulturminner og frivillige lag og organisasjoner, kan søke Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne, som for eksempel: hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og kulturlandskap.
torsdag 19. mars Øyer kommune
Ordføreren takker
Det er krevende tider, men jeg håper dere alle etter forholdene har det bra!  Vi har en fantastisk flink kommuneoverlege og en krisestab som så alvoret fra første stund. Det er gjort og gjøres fortsatt en kjempejobb fra alle ansatte i kommunen for å gjøre kommunen og...
onsdag 18. mars Øyer kommune
Kontakttelefon for barn og unge
Alle barn i Innlandet som er bekymra eller har spørsmål som følge av koronakrisen, kan ringe til den felles kontakttelefonen for barn og unge som nå er opprettet.
onsdag 18. mars Øyer kommune
Midlertidig reduserte åpningstider på apoteket
I første omgang gjelder dette til 28. mars.
tirsdag 17. mars Øyer kommune
Øyer helsestasjon stengt
Øyer helsestasjon er stengt på grunn av coronastituasjonen. I henhold til anbefalinger fra Helsedirektoratet, vil det gjennomføres vaksinasjon, oppfølging av nyfødte og 6 ukers konsultasjoner. Det gjøres også individuelle vurderinger av behov for konsultasjoner.
mandag 16. mars Øyer kommune
Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet.
Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Allerede tilsendt faktura for barnehage og SFO skal betales. Det vil bli en avkorting på senere fakturar for de dagene barnehage og SFO har vært/blir stengt. Barnehager og skoler er...
mandag 16. mars Øyer kommune
Pressemelding fra Øyer kommune
For å begrense ytterligere spredningen av koronaviruset innfører kommuneoverlege Anders Brabrand en forskrift som gjelder for Nord-Fron, Sør-Fron, Øyer og Gausdal kommuner.
lørdag 14. mars Øyer kommune
Omsorgstilbud når barnehagen og barneskolen er stengt
Enslige forsørgere med jobb innenfor kritiske samfunnsfunksjoner, og barn der begge foresatte jobber innenfor de nevnte gruppene, kan ved behov for et omsorgstilbud kontakte barnehagen og/eller skolen. Dette gjelder bare de som ikke har annen mulighet for ivaretakelse av barna.
fredag 13. mars Øyer kommune
Viktig melding om karantene!
Hvis du har vært utenfor Norden de siste 14 dagene, skal du være i hjemmekarantene med tilbakevirkende kraft. Dette gjelder enkeltpersoner, og ikke resten av husstanden. Se www.oyer.kommune.no for mer info. Med ønske om en god helg! Hilsen ordfører Jon Halvor Midtmageli
fredag 13. mars Øyer kommune
Informasjon fra Øyer og Tretten kirkelige råd
Avlysning av gudstjenester/begrensninger ved gravferdsseremonier
fredag 13. mars Øyer kommune
Begrenset adgang Øyer kommune
Grunnet Korona/Covid19 begrenses adgangen til rådhuset fra mandag 16.3.20
fredag 13. mars Øyer kommune
Stenging for besøkende
Informasjon fra Helse og omsorg
fredag 13. mars Øyer kommune
Alle politiske møter avlyses inntil videre.
Øyer kommune nettside: Her finner du informasjon om kommunale tjenester for innbyggere og gjester.
fredag 13. mars Øyer kommune
Biblioteket stenger fra kl.12.00
Øyer folkebibliotek holder stengt inntil videre.
fredag 13. mars Øyer kommune
Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer Avisa Nordland Øyer Gudbrandsdølen Dagningen Øyer
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

ØYER

INNLANDET

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL