Overhalla
Bredbåndsutbygging Sørsida
Overhalla kommune satser på utbygging av bredbånd for å sikre næringsliv og husstander best mulig infrastruktur. Fra i høst blir det utbygging på store deler av Sørsida. Utbyggingen er et samarbeidsprosjekt med...
torsdag 15:20 Overhalla kommune
Vanningsforbud innført 19. juni oppheves fra i dag
Vanningsforbud ble innført på grunn av tørt og varmt vær over tid og stort behov for vann. I tillegg hadde kommunen en stor lekkasje på ledningsnettet som var utfordrende å lokalisere. Vannforbruket ble større enn produksjonen,
onsdag 08:30 Overhalla kommune
Stenging av veg
Onsdag 8. juli blir Hallvardmovegen stengt ved Heimtun.
tirsdag 15:19 Overhalla kommune
Søke støtte fra kommunalt næringsfond 2020
Overhalla kommune åpner nå for å ta i mot søknader om støtte fra nytt kommunalt næringsfond for 2020. Dette som følge av en nasjonal tiltakspakke for å styrke sysselsetting og verdiskaping i sammenheng med koronasituasjonen.
mandag 12:42 Overhalla kommune
Anbudskonkurranse uteområde OBUS
Overhalla kommune inviterer til anbudskonkurranse for uteområde ved Overhalla barne- og ungdomsskole.  
mandag 10:01 Overhalla kommune
Arrangementer, samlinger og aktiviteter
Fra og med 15. juni 2020 ble det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til
fredag 3. juli Overhalla kommune
Åpen vegkirke
Ranem kirke er åpen for publikum alle hverdager (man-fre) i tidsrommet 11.00 - 15.00 (gjelder fra uke 28-30).
fredag 3. juli Overhalla kommune
Årets TV-aksjon 2020 - Vil du være bøssebærer?
NRK har bestemt at TV-aksjonen for 2020 tildeles WWF Verdens naturfond. WWF ønsker å bekjempe plastproblemene i verdenshavene.
fredag 3. juli Overhalla kommune
TRØNDELAG

Valg av medlemmer til forliksråd og møtefullmektiger til forliksrådet
Det skal velges medlemmer til forliksråd og møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 1.1.21 til 31.12.2024.
torsdag 2. juli Overhalla kommune
Vanningsforbud i Overhalla kommune
Overhalla kommune har for tiden svært høyt forbruk av vann. Vi antar dette skyldes varmt vær og mye vanning. Som følge av dette har vi store utfordringer med å etterfylle høydebasseng, og disse tappes nå gradvis ned. Det er ikke kapasiteten til
fredag 19. juni Overhalla kommune
Overhalla - et helt eventyr i seg selv
Se video om hva du kan oppleve i Overhalla i sommer.
fredag 19. juni Overhalla kommune
FV 7040 forsterknings- og flomvernarbeider i juni 2020
Siste del av flomsikringsprosjektet langs FV 7040 ved Ranem Bru blir ferdigstilt med asfaltlegging fredag 26. juni og mandag 29. juni.
fredag 19. juni Overhalla kommune
Økende skogbrannfare!
Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærhet av skog og annen utmark.
fredag 19. juni Overhalla kommune
Formannskapsmøte 26. juni - Sakliste
Møte starter kl. 09.00 som Teams-møte.
torsdag 18. juni Overhalla kommune
Anbudskonkurranse nye Hunn skole
Anbudskonkurransen er nå kunngjort.
onsdag 17. juni Overhalla kommune
Direktesending av kommunestyremøte 16. juni
Møtet starter kl.12.00 på Eldhuset (Læmmen). Her finner du sakliste.
mandag 15. juni Overhalla kommune
Ny assisterende rektor ved Hunn skole
Tomas Lian er asisterende rektor ved Hunn skole fra 1. august.
fredag 12. juni Overhalla kommune
Marit Haugen ny styrer i Skage barnehage
1. september tar Marit over stafettpinnen etter Birgit Prestvik.
fredag 12. juni Overhalla kommune
Trøndersk matfestival på hjul i Namdalen
Viktig invitasjon til lokalmatprodusenter og serveringssteder i Overhalla. Søknadsfristen er 20. juni!
tirsdag 9. juni Overhalla kommune
Kommunestyremøte 16. juni - Sakliste
Møte starter kl.12.00 på Eldhuset (Læmmen).
tirsdag 9. juni Overhalla kommune
FV 7040 forsterknings- og flomvernarbeider i juni 2020
Vegbanen fra Ranem bru og i ca. 1300 meter mot Vibstad vil være helt stengt i tidsrommet 19.00-07.00 onsdag 10. juni til torsdag morgen, og torsdag 11. juni til fredag morgen.
fredag 5. juni Overhalla kommune
Viktig informasjon til beboere på Sørsiden av Namsen
På vegbanen fra Ranem bru og i ca. 1000 meter mot Vibstad vil det bli betydelig vegarbeid som vil betinge stenging av veg i perioder.
onsdag 3. juni Overhalla kommune
Informasjon fra MNA
Vi har gjenåpnet våre gjenvinningsstasjoner etter stengningen i forbindelse med koronasmitten som er i landet.
onsdag 3. juni Overhalla kommune
Revidert økonomiplan 2020-2023
Formannskapet har behandlet rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2020-2023.
tirsdag 2. juni Overhalla kommune
Offentlig ettersyn - Valg av meddommere for perioden 2021-2024
Formannskapet har i møte 2.6. fremmet forslag til kommunestyret på valg av skjønnsmedlemmer, meddommere til jordskifteretten, tingretten og lagmannsretten.
tirsdag 2. juni Overhalla kommune
NAV Overhalla - åpningstider og informasjon
For å kunne gi best mulig bistand ønsker vi at møter på NAV-kontoret i størst mulig grad skal være avtalt på forhånd.
tirsdag 2. juni Overhalla kommune
Sommerjobb for ungdom 2020
Er du i alderen 15-20 år, bosatt i Overhalla kommune og ønsker sommerjobb? Søknadsfrist 7. juni!
tirsdag 2. juni Overhalla kommune
Flomforebygging på Sørsivegen
Overhalla kommune har fått ekstraordinære midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for raskt å iverksette tiltak med flomforebygging. Kommunen har i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune fått vurdert hvilke tiltak som kan la seg gjennomføre relativt raskt og vi har...
torsdag 28. mai Overhalla kommune
Overhalla Sykeheim og omsorgsboliger på Laksvoll åpner opp for besøk
Regjeringen la frem en veileder 27.mai 2020 med anbefalinger om å gradvis gjenåpne helseinstitusjoner for besøk. I den forbindelse ønsker vi pårørende hjertelig velkommen tilbake på besøk, selv om det blir noe annerledes enn det var før
torsdag 28. mai Overhalla kommune
Møte i Eldrerådet 3. juni
Møte holdes på kommunestyresalen kl. 10.00.
onsdag 27. mai Overhalla kommune
Har dere behov for sommer-SFO?
Vi kartlegger behovet for sommer-SFO i uke 26-27.
onsdag 27. mai Overhalla kommune
Formannskapsmøte 2. juni - Sakliste
Møte starter kl.12.00 på kommunestyresalen.
tirsdag 26. mai Overhalla kommune
Åpningstider i barnehagene
Barnehagene i Overhalla vil fortsatt ha noe redusert åpningstid ut barnehageåret. Ordinær åpningstid er 08.00 - 15.30.
tirsdag 26. mai Overhalla kommune
TRØNDELAG

Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon
Søknadsfristen er 1.september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere.
onsdag 20. mai Overhalla kommune
Premiering og løsningsord etter 17. mai!
Her er vinnere og løsning på bilrebusen.
tirsdag 19. mai Overhalla kommune
Biblioteket åpner igjen
Biblioteket åpner igjen onsdag 20. mai!
fredag 15. mai Overhalla kommune
Høring / Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Sjåenget steinuttak - utvidelse
Høringsfrist 26.juni 2020.
fredag 15. mai Overhalla kommune
Kommunestyremøte 19. mai - Sakliste
Møte starter kl.12.00 på Eldhuset (Læmmen).
onsdag 13. mai Overhalla kommune
Lokal informasjon om gjenåpning av samfunnet
Regjeringen la 7. mai fram planen for videre håndtering av koronasituasjonen og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av uke 20 skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn. Den enkelte kommune
fredag 8. mai Overhalla kommune
Møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13. mai
Møte holdes som videomøte kl. 14.00.
torsdag 7. mai Overhalla kommune
Møte i Eldrerådet 13. mai
Møte holdes som videomøte kl. 10.00.
onsdag 6. mai Overhalla kommune
Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Overhalla kommune
Formannskapet behandlet forslag til forskrift i sitt møte i dag, 5. mai og legger med dette ut forslaget til høring, frem til 19.5.20.
tirsdag 5. mai Overhalla kommune
Program for 17. mai 2020
Her ser du programmet for årets 17. mai-feiring i Overhalla.
tirsdag 5. mai Overhalla kommune
Smittevern-veileder/sjekkliste for virksomheter som tilbyr tjenester innen turisme
Viktig informasjon vedrørende gradvis åpning for gjester. Oppdateres etter hvert som endringer kommer.
torsdag 30. april Overhalla kommune
Formannskapsmøte 5. mai - Sakliste
Møte starter kl.12.00 som videomøte (Teams).
tirsdag 28. april Overhalla kommune
Overhalla legekontor øker testkapasiteten
Kriteriene for testing av koronavirus (covid-19) er endret. 
tirsdag 28. april Overhalla kommune
Alle som har vært smittet i Overhalla er nå friskmeldt
Per 28. april kan vi meddele at alle de som har fått påvist koronavirus i Overhalla nå er friskmeldt.
tirsdag 28. april Overhalla kommune
Behov for tilbud når skolen er stengt
Tilbud når foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver, og tilbud til særlig sårbare barn mens skolen fortsatt er stengt.
mandag 27. april Overhalla kommune
Biblioteket tilbyr takeaway-bøker!
Fra uke 18 starter vi opp med utlån i svært regulerte former. Siden alle bøker og andre medier skal desinfiseres og settes i karantene, kan det føre til lengre ventetid. 
fredag 24. april Overhalla kommune
Styrer i Skage barnehage
Ledig 100% stilling som styrer. Søknadsfrist 10. mai. Se informasjonsvideo nederst i artikkelen.
fredag 24. april Overhalla kommune
Informasjon til foreldre om åpning av 1.-4. trinn
Mandag 27. april åpner skolene våre igjen. Skolene vil ha vanlige åpningstider. Vi skal sørge for en trygg og god hverdag for elevene. Nederst i artikkelen finner du en informasjonsfilm for barn og unge.
tirsdag 21. april Overhalla kommune
Informasjon til foreldre om barnehageåpning
Mandag 20. april åpner barnehagene våre igjen. Åpningstid vil inntil videre være 08.00-15.30. Vi skal sørge for en trygg og god hverdag for barna. Nederst i artikkelen finner du informasjonsfilmer til barn og voksne.
torsdag 16. april Overhalla kommune
Krisepakken for korona-avlyste, stengte og utsatte arrangement
Søknadsfrist 21. april.
onsdag 15. april Overhalla kommune
Helse og omsorg i påska, gradvis åpning barnehager/skoler m.v. etter påske
Nyttig informasjon om hvordan koronasituasjonen påvirker våre innbyggere i påska og om gradvis åpning av tjenester etter påske. Informasjonen er i tråd med regjeringens nye føringer for tiltak som skal endres og videreføres etter påske.
tirsdag 7. april Overhalla kommune
Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt
Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.
tirsdag 7. april Overhalla kommune
Pressemelding: Tre nye koronasmittede personer i Overhalla
Den 1. april har Overhalla kommune fått informasjon om at det er tre nye tilfeller med bekreftet smitte av koronavirus i Overhalla. Alle de tre personene er i nær familie med tidligere bekreftet smittede personer i kommunen.
onsdag 1. april Overhalla kommune
Pressemelding: To nye tilfeller av koronasmitte i Overhalla
Den 31. mars fikk kommunen informasjon om at ytterligere to personer i Overhalla er bekreftet smittet av koronavirus.
tirsdag 31. mars Overhalla kommune
Kan vi reise på påskeferie til familie og venner i år?
Mange familier ønsker å besøke hverandre i påskeferien, og lurer på om det går an. 
tirsdag 31. mars Overhalla kommune
TRØNDELAG

Besøksrestriksjoner og videobesøk ved Overhalla sykeheim og Laksvoll
Til alle pårørende og andre som ønsker å ha kontakt med sine, enten på Overhalla sykeheim eller i omsorgsboliger ved Laksvoll.
tirsdag 31. mars Overhalla kommune
Oppsatte kommunestyremøte 31. mars
Ordinært møte i kommunestyret er avlyst.
fredag 27. mars Overhalla kommune
Digital konsert lørdag 28. mars
Overhalla kulturskole & Lille Lerken har den store glede av å invitere til digital kafébord-konsert lørdag 28. mars kl. 12.
fredag 27. mars Overhalla kommune
Endringer vedrørende faktura fra kommunen
Dette er en oversikt over innbyggernes muligheter for å motta faktura elektronisk fra oss.
fredag 27. mars Overhalla kommune
NAV Overhalla er stengt - slik tar du kontakt med oss!
Publikumsmottaket ved NAV Overhalla er midlertidig stengt som et forebyggende tiltak mot spredning av koronasmitte.
fredag 27. mars Overhalla kommune
Skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst
Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.
onsdag 25. mars Overhalla kommune
Pressemelding: En av våre ansatte har fått påvist smitte av koronavirus
Hjem
onsdag 25. mars Overhalla kommune
Informasjon om tannhelsetjenesten
De offentlige tannklinikkene åpner nå gradvis for å ta imot pasienter igjen etter at Helsedirektoratet kom med nye anbefalinger for tannhelsetjenester.
tirsdag 24. mars Overhalla kommune
Overhalla legekontor tilbyr videokonsultasjon
Som et tiltak i å redusere fysisk kontakt og fare for smittespredning tilbyr Overhalla legekontor videokonsultasjoner. Nederst finner du en demonstrasjonsvideo.
mandag 23. mars Overhalla kommune
Pressemelding: Den første personen i Overhalla har fått påvist koronasmitte
søndag 22. mars Overhalla kommune
Beredskapsrådet i Overhalla
Kommunens ledelse har i dag hatt møte i Beredskapsrådet.
fredag 20. mars Overhalla kommune
Status registrert koronasmitte
Her kan du følge utviklingen i Overhalla kommune.
fredag 20. mars Overhalla kommune
Forslag til valg av meddommere, skjønnsmedlemmer og lagrettemedlemmer for perioden 2021-2024
Overhalla kommune er i gang med å forberede valg av jordskiftedommere, skjønnsmedlemmer, meddommere for tingretten og lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsrettssaker.
torsdag 19. mars Overhalla kommune
Fritak fra foreldrebetaling barnehage og SFO
Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tjenestene er stengt. 
onsdag 18. mars Overhalla kommune
Koronatelefonen i Overhalla kommune
Kommunen har opprettet et telefonnummer for henvendelser om Koronaviruset.
onsdag 18. mars Overhalla kommune
Midlertidig stenging av Moamarka barnehage for barnehageåret 2020/2021
Antall søkere til barnehageplasser ved Moamarka barnehage har gått ned de siste årene. Inneværende år er det 15 barn. Av disse er 8 skolestartere.
tirsdag 17. mars Overhalla kommune
Skoleskyss til barn med delt bosted
Foresatte må gi tilbakemelding til skolen innen 1. april 2020.
tirsdag 17. mars Overhalla kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

RANEMSLETTA

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL