Nore og Uvdal
To personer til sykehus etter utforkjøring i Nore og Uvdal
En kvinne og en mann, begge i 60-årene, er fraktet til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Pålsbufjorden i Nore og Uvdal.
tirsdag 7. juli $ Aftenposten
Endring av betalingsordning for SFO plass
Kommunestyret har vedtatt ny betalingsordning for SFO-opphold gjeldende fra 01.01.2020.
23. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Næringsutviklingsmøte 22.01.2020
Vi inviterer til en god gammaldags arbeidsøkt, der vi sammen skal jobbe oss fram til viktige satsingsområder for næringsutviklingen fremover, og spesielt hva som bør ha fokus i 2020.
20. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Ny kommunalsjef helse og omsorg
Helse og omsorg har fått ny kommunalsjef. Hilde Heggelien, heter hun, og overtar etter Christianne Stroop. "Jeg ser fram til å bli skikkelig kjent med fagområdet og få ansvar for en helhetlig helse og omsorgstjeneste, og gleder meg til utvikling av tjenestene i samarbeid med andre",...
17. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Ny boligbygging på rødberg
Vi inviterer til åpent boligmøte torsdag 9. januar kl. 18.00 på Rødberg hotell. Skal vi få innbyggere trenger vi flere boliger i kommunen. Hva kan vi sammen gjøre for å få til dette?
17. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Ny informasjon fra Fretex
Fretex har jobbet med to løsninger siste uken og avventer endelig utfall på hvem de kommer til å samarbeide med videre. Det som er helt sikkert nå er at de ikke kommer til å legge ned ruten da de får på plass et lokalt samarbeid – noe vi ser på som veldig...
17. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Åpningstider romjula 2019
I romjula har vi reduserte åpningstider. De kommunale kontorene på kommunehuset har åpent fra kl. 09.00 – kl. 14.00 fredag 27. og mandag 30. desember. KommuneKari tar ikke fri og kan svare på spørsmål gjennom hele høytiden.
16. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Høring og offentlig ettersyn - Kommunedelplan for beitebruk 2019 - 2028
Forslag til  kommunedelplan for beitebruk 2019 – 2028 ble vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Formannskaps sak 58/2019 med hjemmel i plan – og bygningsloven &...
12. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
VIKEN

Vil du være besøkshjem, støttekontakt eller aktivitetskontakt?
Numedal Barneverntjeneste søker etter besøkshjem og støttekontakt/aktivitetskontakt til barn og unge.
10. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Leie av behandlingsbassenget
Søknadsfrist for å leie behandlingsbassenget for våren - 2020 er 15. desember.
10. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Høring på lokal forskrift om hundehold i Nore og Uvdal kommune.
Nore og Uvdal kommune gjennomfører høring på forslag til lokal forskrift om hundehold. Høringsdokumenter finnes
9. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Nore og Uvdal får nytt kommunenummer
Nore og Uvdal har i dag kommunenummer 0633. Fra 01.01.2020 endres det til 3052.
6. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Formannskapets innstilling
Formannskapets innstilling til kommunedirektørens forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2020 – 2023 og årsbudsjett for 2020 ligger tilgjengelig. Saken skal sluttbehandles i kommunestyret 16.12.2019. Eventuelle høringsuttalelser må være innkommet torsdag 12.12.2019.
4. desember 2019 Nore og Uvdal kommune
Elektronisk søknad om Sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp
Det er nå mulig å søke elektronisk om økonomisk sosialhjelp på NAV.no for de som bor i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Klikk her for å lese mer om hva man kan søke m.m.
29. november 2019 Nore og Uvdal kommune
Orientering om oppstart
Den 09.12.19 starter grunnarbeid for bygging av boliger på Skogenberget. Dette medfører noe støy i byggeperioden. Området blir avsperret for allmenn ferdsel av sikkerhetsmessige årsaker.
27. november 2019 Nore og Uvdal kommune
Søknader om løyve til motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark
Søknadene vil bli behandlet av nytt tilsynsutvalg på nyåret. Ved spesielle behov, kontakt sekretær.
19. november 2019 Nore og Uvdal kommune
Informasjon fra Fretex
Angående tøyinnsamling i Numedal. Vi i Fretex har behov for hjelp til innsamling av tekstiler og ønsker å kunne tilby en aktør/ idrettslag eller liknende denne oppgaven mot betaling. Vi har nå ryddet opp med å ta inn de minste punktene som vil spare oss for litt tid og...
14. november 2019 Nore og Uvdal kommune
DigiOrden, orden i eget digitalt hus
Kommunene i Kongsbergregionen har i samarbeid med kommunene i Telemark utviklet en digital løsning som nå blir en felles løsning for hele Kommune-Norge. Løsningen heter «DigiOrden» og skal bidra til at kommunene får bedre oversikt over hvilke digitale løsninger som...
11. november 2019 Nore og Uvdal kommune
Bjørnsrud bru stenges i inntil 3 uker
Bjørnsrud bru stenges i inntil 3 uker, fra mandag 11. november, grunnet vedlikeholdsarbeid. Det blir anledning for fotgjengere å krysse brua i forbindelse med skolestart- / slutt.
6. november 2019 Nore og Uvdal kommune
Ferie og fritid
Ferie og fritid er Nore og Uvdals informasjonsmagasin, som har eksistert siden 1994. Her samler vi kommunal informasjon, artikler, informasjon fra lag og foreninger samt annonser. Neste nummer utgis i februar 2020. Benytt denne anledningen til å nå fram til både hytteeiere og fastboende med din...
31. oktober 2019 Nore og Uvdal kommune
Kommunedirektørens forslag
Kommunedirektør Rune Antonsen la mandag 28. oktober frem sitt forslag til handlingsprogram og budsjett for perioden 2020-2023. Kommunedirektøren la vekt på at kommunen står foran utfordrende tider. Budsjettforslaget innebærer eiendomsskatt på all fast eiendom fra 2021. Samtidig...
29. oktober 2019 Nore og Uvdal kommune
Du er en del av Norges beredskap!
« Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn. Sammen er vi forberedt!...
28. oktober 2019 Nore og Uvdal kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2019 - 2030
Orientering om vedtak Kommunestyre i Nore og Uvdal vedtok i møte 16.09.2019 «Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2030 Nore og Uvdal kommune» med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.
24. oktober 2019 Nore og Uvdal kommune
Endring av telefontider for saksbehandlere PBO
På grunn av stor arbeidsmengde for saksbehandlere innen byggesak og reguleringsplan begrenses tilgjengeligheten på telefon for en periode f.o.m 28.10.19. Saksbehandler kan nås på mandag, onsdag og fredag, mens tirsdag og torsdag vil være telefonfrie dager inntil videre. Tilsvarende...
24. oktober 2019 Nore og Uvdal kommune
Innmelding til 1. klasse i grunnskolen skoleåret 2020/2021
Barn født i 2014 blir skolepliktige høsten 2020 og må meldes til skolen de sokner til. Dersom det søkes dispensasjon fra vanlig opptaksalder, må det likevel gis melding. Barn som har fått utsatt skolestart må meldes inn på nytt. Hvis du ikke har fått tilsendt...
16. oktober 2019 Nore og Uvdal kommune
Endring i møteplanen
Neste møte i Hovedutvalget for livsløp og kultur blir torsdag 31. oktober kl. 17:00 og torsdag 28. november kl. 15:00. Møtene som var satt opp 10. oktober og 21. november er begge avlyst.
14. oktober 2019 Nore og Uvdal kommune
Oppvekst Numedal
Kommunestyrene i Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal har vedtatt at kommunene skal samarbeide om å lage en plan for barn og unges oppvekst i Numedal. Planen skal vedtas i de tre kommunestyrene våren 2020 og vil gjelde fram til 2030. Det er satt ned en interkommunal prosjektgruppe som skal lage planen vi...
26. september 2019 Nore og Uvdal kommune
Nye priser
Kommunestyret vedtok i sitt møte 17.12.18 nye priser for tilbud i barnehage, kulturskole og SFO.
18. desember 2018 Nore og Uvdal kommune
Nytt opplag av bygdebøker
Bygdehistoria for Nore og Uvdal bind 1, Frå Harrang til Haugen – bind 4 (IV) og Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurvdalen – bind 5 (V). Bøkene skal nå være komplett, og de selges meget rimelig i servicekontoret i Nore og Uvdal kommune.
11. desember 2018 Nore og Uvdal kommune
Min Renovasjon
Lurer du på hvilken type avfall som hentes på hvilke dager? Nå kan du få varsel på mobilen din via appen Min Renovasjon.
7. desember 2018 Nore og Uvdal kommune
Erfaringskonferanse
Folkehelseprosjektet i Numedal ønsker alle representanter for lokalsamfunnet velkommen til erfaringskonferanse onsdag 9.januar 2019 i Kongsberg. Klikk for mer informasjon.
7. desember 2018 Nore og Uvdal kommune
Vannmålervarsling på SMS
Vi sender nå ut SMS-varsling for avlesing av vannmålere. Varselet sendes på SMS til din mobiltelefon dersom vi har registrert nummeret ditt eller du har registrert nummeret ditt i offentlige registre. Bedrifter må registrere nøkkelperson.
5. desember 2018 Nore og Uvdal kommune
Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og Budsjettrammer 2019
Formannskapets innstilling til rådmannens forslag til handlingsplan for 2019 – 2022 og budsjett for 2019 er nå lagt ut. Eventuelle innspill til denne bes være kommunen i hende innen 12.12.2018. Saken skal sluttbehandles i kommunestyret mandag 17.12.2018.
3. desember 2018 Nore og Uvdal kommune
VIKEN

Informasjon om brøyting ved Imingfjell
Informasjon vedrørende brøyting av parkeringsarealer ved Imingfjell / Brusetervegen / Iminglia.
2. desember 2018 Nore og Uvdal kommune
Vannforsyningssystem
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres hos Mattilsynet.
29. november 2018 Nore og Uvdal kommune
Reguleringsplan Sundbolien
Reguleringsplan ID 2016002 Sundbolien ble godkjent 11.10.2018 i NMK-sak 40/18. Reguleringsplanen omfatter 5 eksisterende og 25 nye tomter for fritidsbebyggelse og en ny boligtomt.
20. november 2018 Nore og Uvdal kommune
Vil bygge hyttegrend med over 100 hytter og leiligheter
To grunneiere planlegger å bygge en helt ny hyttegrend ved Halgrimsfjell vest for Tunhovd sentrum. Men ikke alle er begeistret.
18. mars 2018 $ Laagendalsposten
Akesuksessen: – Dette begynner å ligne en festival
Det var 69 deltakere i NM i rumpeakebrett i Uvdal lørdag. Det skulle vært enda flere, men noen begynte arrangementet litt for tidlig.
18. mars 2018 $ Laagendalsposten
Morten sa opp alle ansatte i bedriften – nå er han tilbake som speaker
Speakeren under NM i rumpeakebrett var inntil nylig styreleder i Uvdal skisenter, og sa da opp alle de ansatte i bedriften. Men nå er det nye og bedre tider, mener Morten Hansen.
18. mars 2018 $ Laagendalsposten
Hard kamp om håndverkerne i Numedal
Det hete hyttemarkedet i Numedal har skapt et voldsomt behov for håndverkere, og rekrutteringen klarer ikke holde følge.
18. mars 2018 $ Laagendalsposten
Økt sykefravær i Kongsberg og Numedal
Flere sykmeldte seg i Kongsberg og Rollag.
17. mars 2018 $ Laagendalsposten
Italiensk fotograf skal dokumentere Kongsberg og dalen
Ser du en mann på svart sykkel med mye bagasje er det trolig den italienske fotografen Luca Berti.
13. mars 2018 $ Laagendalsposten
Dobler omsetningen hvert eneste år
Hytteprodusenten Numehytta dobler igjen omsetningen og havner på over 20 millioner. Og selv tror de på en dobling neste år også.
12. mars 2018 $ Laagendalsposten
Kunsten å lede frivillige
– Fantastisk inspirerende, sa Tone Bjørnsrud fra Nore og Uvdal om første kurskveld med Oppmuntringstilsynet på Stevningsmogen og Lampeland.
6. mars 2018 Laagendalsposten
Bosatte færre flyktninger enn hva kommunene skulle ta imot
I Kongsberg og Numedal er det i 2017 bosatt 67 flyktninger. I utgangspunktet hadde kommunene vedtatt å ta imot 96.
1. mars 2018 Laagendalsposten
Nesten 2.000 dyr i samlet flokk: – Det er jo helt fantastisk!
1.961 villrein har i nesten hele februar vært samlet på Lufsjåtangen på vinterbeite. Det kan være 20 år siden sist det skjedde.
1. mars 2018 $ Laagendalsposten
Blant kommunene som mister flest innbyggere
Kun ti av landets 430 kommuner hadde en høyere prosentvis reduksjon i folketallet enn Nore og Uvdal.
24. februar 2018 $ Laagendalsposten
Den lille skolen med de store ambisjonene
Numedal videregående skole kommer nå med flere nye linjer, et internat med betjening hele døgnet og har dessuten et unikt samarbeid med Fagskolen Tinius Olsen på trappene. Det satses på Norefjord.
18. februar 2018 $ Laagendalsposten
Hyttetomter, drittkasting og sånt...
Eiendomsretten, eiendomslysten og mitt og ditt har ført til nær sagt episke og legendariske krangler så lenge mennesker har hatt vett til å tenke –…
17. februar 2018 Laagendalsposten
Kan bli tvunget til å slutte
Den tidligere rådmannen i Rollag og Nore og Uvdal kan bli tvunget til å gå av som rådmann i Kvænangen kommune.
15. februar 2018 $ Laagendalsposten
Ekstrasatsing på hyttekommuner
Fjellkommunenes egenart må ivaretas i en ny Viken fylkeskommune, mener Buskerud Høyre.
12. februar 2018 $ Laagendalsposten
Klar for klarvær?
Til alle som måker, småbanner og ønsker seg 3.000 kilometer sørover: Det blir to dagers pause!
12. februar 2018 $ Laagendalsposten
Må avlyse hvis ikke flere melder seg på
– Det koster så mye å kjøre dette arrangementet at vi må ha med flere for å kunne gjennomføre UKM, sier Solfrid Holtan.
7. februar 2018 $ Laagendalsposten
Sølv i fjor, kjører for gullet i rally-NM i år
Sandsværingen Mats Peder Hvambsahl har lysten på NM-gullet i nasjonalklassen i rally.
19. januar 2018 $ Laagendalsposten
Arbeidsledigheten i ingeniør- og ikt-fag halvert i 2017
Nedgang generelt i arbeidsledigheten i Buskerud sammenlignet med desember 2016.
2. januar 2018 Laagendalsposten
Sludd på Drekkedagsnatta, og en grå og våt julaften
I kveld kan det bli litt snø eller sludd, og til dels regn som fryser på bakken. Og det på selveste Drekkedagsnatta.
22. desember 2017 Laagendalsposten
Nå er du velkommen til språkkafé
Her møtes vi og prater norsk og tar en kopp kaffe/te sammen. Kafeen er åpen fra kl. 18.00 - 20.00. en gang i måneden. Første gang, torsdag 11. januar, på biblioteket.
22. desember 2017 Nore og Uvdal kommune
Over 2,1 millioner til lokale idrettslag
Over to millioner i spillemidler til idrettslag i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.
21. desember 2017 $ Laagendalsposten
VIKEN

Kommuneplan for beitebruk
Varsel om oppstart og høring av planprogram Nore og Uvdal kommune kunngjør med dette oppstart av arbeidet kommunedelplan for beitebruk i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 11-12.
20. desember 2017 Nore og Uvdal kommune
Åpent møte onsdag 10.01.2018
Det inviteres til åpent møte onsdag 10. januar kl. 18.00 på Rødberghallen med tema klima, miljø og energi. Les her for mer informasjon. Velkommen!
19. desember 2017 Nore og Uvdal kommune
Tjeneste foreløpig utilgjengelig
Nore og Uvdal kommune skal innføre et nytt administrativt system for barnehage, skole og SFO, og har i den forbindelse fjernet lenker til elektronisk søknadsskjema for barnehageplass og SFO-plass. Nye lenker til ny portal forventes å være klare innen 05.01.18.
19. desember 2017 Nore og Uvdal kommune
Søppeltømmekalender 2018
Finnes her for 2018.
13. desember 2017 Nore og Uvdal kommune
Leie av behandlingsbassenget
Søknadsfrist for å leie behandlingsbassenget på Bergtun for våren - 2018 er 15. desember.
4. desember 2017 Nore og Uvdal kommune
Nye åpningstider på kommunehuset
Fra og med mandag 4. desember gjelder nye åpningstider på Servicekontoret, fra kl. 09:00 - 15:00, alle hverdager. Lørdager og søndager stengt.
30. november 2017 Nore og Uvdal kommune
Høring av navneforslag for veger i Nore og Uvdal kommune
I henhold til saksbehandlingsreglene i Lov om Stadnamn, skal forslag til vegnavn på høring før navneforslagene legges fram for vedtak i kommunestyret. Etter høringen vil navneutvalget behandle de kommentarer / innspill som kommer inn, før saken legges fram for kommunestyret for...
29. november 2017 Nore og Uvdal kommune
Formannskapets innstilling til handlingsplan og budsjett
Rådmannens forslag til handlingsplan med økonomiplan for 2018 – 2021 og årsbudsjett for 2018 var oppe til behandling i formannskapet 27.11.2017. Deres innstilling foreligger nå og skal endelig behandles i kommunestyret 11.12.2017.
27. november 2017 Nore og Uvdal kommune
SMS-varsling av vannmålerstand
For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger ihht reglementet tar kommunen i bruk SMS-varsling.
22. november 2017 Nore og Uvdal kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VIKEN

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL