Nordreisa
Svømmehall åpner torsdag 1. oktober
Hjem
fredag 12:31 Nordreisa kommune
Forskningsdagene
Hjem
fredag 12:17 Nordreisa kommune
Ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond
Hjem
fredag 10:01 Nordreisa kommune
Velkommen til kommunestyremøte torsdag 24. september på direktesendt webTV fra kl 10:00
Hjem
onsdag 19:33 Nordreisa kommune
Gjennomslag for miljøfond og registrering av samiske kulturminner i Kvænangen og Nordreisa - Fondet er på en million kroner, fordelt på 500.000 kroner på hver av kommunene
Kongen i statsråd har vedtatt revisjon av konsesjonsvilkår av Ábojohka/Kvænangen vassdragsregulering i Kvænangen og Nordreisa kommuner. Sametinget har fått gjennomslag for to viktige punkter
onsdag 16. september Nordreisa kommune
Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)
Veilederen er oppdatert vedrørende bruk av offentlig transport ved innreisekarantene og smittekarantene.
onsdag 16. september Nordreisa kommune
Ordførerblogg 10.09.2020 - Stuora Mollešjavri - veiledningsprogram for barnevern og Nordreisa skolen - flyktninger - befaring i Kjellerskogen og verden første vielse under Mollisfossen
Hjem
fredag 11. september Nordreisa kommune
KIA Cerato, 2006 modell (FK 13239) Km-stand: 236 000 selges til høystbydende over kr 5 000,-
Hjem
torsdag 10. september Nordreisa kommune
TROMS OG FINNMARK

Alle kvinner i Nordreisa kommune som er født i perioden 1951-1970 er invitert til mammografi i perioden 21. september - 14. oktober 2020
Hjem
torsdag 10. september Nordreisa kommune
Onsdag 16. september er det møter i: driftsutvalget - helse og omsorgsutvalget og oppvekst og kulturutvalget Torsdag 17. september er det møter i: formannskapet og administrasjonsutvalget
onsdag 9. september Nordreisa kommune
Ordførerblogg 03.09.2020 - om vigsel, villakssenteret, folkevalgtopplæring, lærlingeløp, reiseliv, regionens butikk, nordnorsk bibliotekpris og flagging til ære for konfirmanter
fredag 4. september Nordreisa kommune
PRESSEMELDING - Markering av eldredagen 2020 avlyst
onsdag 2. september Nordreisa kommune
Til alle som reiser til Norge - alle reisende bes begrense risikoen for smitte med covid-19 til Norge
tirsdag 1. september Nordreisa kommune
Nordreisa bibliotek ved biblioteksjef Margrethe Haslund er vinner av den nordnorske bibliotekprisen 2019
tirsdag 1. september Nordreisa kommune
Pressemelding - Nordreisa kommune har tilsatt Angela Sodefjed (36 år) som ny sektorleder for helse og omsorg
Hjem
fredag 28. august Nordreisa kommune
Gratulerer til alle konfirmanter i kommunen
Hjem
fredag 28. august Nordreisa kommune
Det blir færre melkebruk i Troms og Finnmark, men hvert enkelt gårdsbruk blir større - og flere bønder satser på produksjon av sauekjøtt
torsdag 27. august Nordreisa kommune
Ordførerblogg 22.08.2020 - Det var en skikkelig gledelig nyhet at befolkningsutviklingen for 2. kvartal i år var positiv for Nordreisa med + 15 personer - Vi er nå 4863 innbyggere i kommunen
Hjem
tirsdag 25. august Nordreisa kommune
Tilkallingsvikarer søkes til Guleng Bofellesskap - både faglærte og ufaglærte
mandag 24. august Nordreisa kommune
Konfirmasjon, bryllup, selskap eller seminar?
Det er snart konfirmasjoner og påfølgende selskaper i Nordreisa. Om du arrangerer konfirmasjon, bryllup, møter eller andre samlinger er det viktig å huske på hvilke smittevernrådene som gjelder for ulike typer arrangementer.
fredag 21. august Nordreisa kommune
Grunnet gravearbeid vil Hansabakken bli stengt for gjennomkjøring i krysset Hansabakken - Muonioveien
fredag 21. august Nordreisa kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med...
torsdag 20. august Nordreisa kommune
Mandag 24. august er det planlagt asfaltering av Sonjatunveien
onsdag 19. august Nordreisa kommune
Ledige plasser på sykurs
Nordreisa kulturskole har ledige plasser på 10-ukers sykurs høsten 2020
mandag 17. august Nordreisa kommune
Kommunalt miljøfond - ny søknadsfrist 30. august 2020
Søknadsfrist for 2020 er satt til 30. august . Søknadene vil bli behandlet i møte i Driftsutvalget den 16.9.20.
fredag 14. august Nordreisa kommune
Besøk av sykehjemmene i kommunen
tirsdag 11. august Nordreisa kommune
Veilys langs kommunale veier
tirsdag 11. august Nordreisa kommune
Videoinvitasjon til ordførertur!
Ordførertur er blitt en årlig tradisjon i Nord-Troms og i år inviterer Hilde Anita Nyvoll for første gang alle som ønsker å bli med. Ordførerturen er lagt til søndag 13. septemer til ordførerens egne hjemtrakter, Oksfjord! I år blir det også et...
fredag 7. august Nordreisa kommune
Smittevernrådene er fortsatt viktige
fredag 7. august Nordreisa kommune
I dag åpner babydagene på helsestasjonen etter sommerferien
torsdag 6. august Nordreisa kommune
Barnehageåret 2020/2021 starter opp onsdag 5.august
fredag 31. juli Nordreisa kommune
Skolestart ved grunnskolene i Nordreisa skoleåret 2020/2021
torsdag 30. juli Nordreisa kommune
Søk om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage for barnehageåret 2020/2021
For å få reduksjonen fra og med 1. august, må søknaden være levert innen 15. august. Søknaden fylles ut og leveres elektronisk her. Familier (husholdninger) med samlet inntekt under 574 750 kroner kan søke om redusert betaling i barnehage. Gjelder også dersom det er...
tirsdag 21. juli Nordreisa kommune
TROMS OG FINNMARK

Dronning Sonja er på privat reise med Kongeskipet Norge i Nordreisa
tirsdag 14. juli Nordreisa kommune
Vi søker etter en dyktig sektorleder som får ansvaret for 190 årsverk (300 ansatte) og totalbudsjett på 150 millioner kroner - søknadsfrist 02.08.20
mandag 13. juli Nordreisa kommune
Vi søker etter en dyktig avdelingsleder til Sonjatun sykehjem, 100% vikariat med mulighet for fast tilsetting - søknadsfrist 27.07.2020
mandag 13. juli Nordreisa kommune
Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land
onsdag 8. juli Nordreisa kommune
Alle innbyggerne inviteres til å komme med innspill til revidert Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol for Nordreisa kommune - høringsfrist er satt til 7. august 2020
onsdag 8. juli Nordreisa kommune
Smittevern i serverings- og restaurantbransejen - Covid-19
onsdag 8. juli Nordreisa kommune
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har tatt opp med nasjonale myndigheter problemstillingen rundt utenlandske turister og fare for økt smittespredning
onsdag 8. juli Nordreisa kommune
En million til frivillig arbeid i Nordreisa
Nordreisa kommune har etablert et fond som skal støtte frivillige lag- og foreninger sitt arbeid innenfor kultur og idrett. Formålet er at midlene skal bidra til trivsel og vekst i Nordreisa. Vi inviterer til å søke om støtte til aktiviteter og tiltak.
mandag 6. juli Nordreisa kommune
Ekstraordinære midler Kommunalt næringsfond
Fylkesrådet i Troms og Finnmark har i dag tildelt 74,4 millioner kroner til kommunale næringsfond i fylket. Midlene er en del av regjeringens krisepakke rettet mot styrking av kommunale næringsfond og gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fordelingen mellom kommunene i fylket er gjort...
mandag 6. juli Nordreisa kommune
Revidert årsregnskap 2019
mandag 6. juli Nordreisa kommune
Åpen barnehage har stengt i fellesferien
Åpen barnehage holder stengt i perioden 3.juli til 5.august. Første dag etter ferien er torsdag 6.august.
torsdag 2. juli Nordreisa kommune
Pressemelding - Framtidens brann & redning
PRESSEMELDING_Framtidens brann redning.docx
torsdag 2. juli Nordreisa kommune
Kommunal planstrategi 2020-2023 - høring
onsdag 1. juli Nordreisa kommune
Direktesending på kommunes facebookside torsdag 2. juli kl 13:30 - tema: Koronapandemien
onsdag 1. juli Nordreisa kommune
Melding om planvedtak: Detaljregulering Myreng boligfelt - plan ID 54282017_003
Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 25. juni 2020 i sak 69/20 detaljregulering Myreng boligfelt - Plan ID: 54282017_003.
tirsdag 30. juni Nordreisa kommune
Nordreisa kommunes IA pris 2019
Hjem
torsdag 25. juni Nordreisa kommune
Kompetanseheving for helse- og omsorgstjenesten - tilskudd 2020
tirsdag 23. juni Nordreisa kommune
Folkemøte om utbygging Kvænangsfjellet 24.juni kl 18.00 på grendehuset i Oksfjord
tirsdag 23. juni Nordreisa kommune
Informasjon til skogeiere -meldeplikt ved hogst og måleplikt
mandag 22. juni Nordreisa kommune
Takk til Nordreisa Sanitetsforening for generøs pengegave
Hjem
fredag 19. juni Nordreisa kommune
Velkommen til kommunestyremøte - "live" på kommuneTV torsdag 25.06.20 kl 09:00
torsdag 18. juni Nordreisa kommune
Reisa villakssenter
torsdag 18. juni Nordreisa kommune
Reisa Villakssenter
onsdag 17. juni Nordreisa kommune
Ordførerblogg 12.06.20
tirsdag 16. juni Nordreisa kommune
Sonjatun omsorgssenter har fått nye telefonnummer
tirsdag 16. juni Nordreisa kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon om flomsituasjon: elva har øket noe siste døgn, men er ikke i nærheten av storflom - sannsynligheten for 50 års flom synker
mandag 15. juni Nordreisa kommune
Takk for lang og tro tjeneste i Nordreisa kommune og lykke til med pensjonisttilværelsen - Aud Hamnvik Hanssen ble i dag tildelt Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste etter 40 år som ansatt i kommunen
Hjem
fredag 12. juni Nordreisa kommune
Ledige plasser for instrumentopplæring skoleåret 20/21
Nordreisa kulturskole har ledige plasser i instrumentopplæring neste skoleår.
fredag 12. juni Nordreisa kommune
Formannskapet har vedtatt å gi kr 10.000,- i bidrag til årets TV-aksjon NRK 18. oktober - som går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet
Hjem
fredag 12. juni Nordreisa kommune
Til nye innbyggere i Nordreisa kommune
Hjem
fredag 12. juni Nordreisa kommune
Påmelding til humanistisk konfirmasjon våren 2021 er åpnet
Nå er påmelding til humanistisk konfirmasjon våren 2021 åpnet! Konfirmantene i Nord-Troms og Finnmark har fått et helt nytt tilbud.
fredag 12. juni Nordreisa kommune
NAV Nordreisa – kontorinformasjon
fredag 12. juni Nordreisa kommune
Badstua på Elvelandet er stengt - Reisaelva går i flom og Nordreisa kommune ønsker ikke å legge til rette for bading i elva - kreftene i elva er farlig og ikke er noe å leke med, trær, røtter og løsøre i stor fart kan skade folk og båter
Hjem
onsdag 10. juni Nordreisa kommune
Vis respekt for flomstor Reisaelv - uansett hvor stor vannføringen er gjennom dagene som kommer
Hjem
onsdag 10. juni Nordreisa kommune
Det er meldt varmere vær til helga, og det er fortsatt grunn til bekymring pga store mengder snø i fjellet - Vegen ved Anebekkelv, Krakenes ble gjenåpnet i går - det er risiko for ny stenging, og også stenging av andre veger kan skje
onsdag 10. juni Nordreisa kommune
Offentlig ettersyn - Valg av meddommere
tirsdag 9. juni Nordreisa kommune
Kaldere vær har medført til at vannstanden i Reisaelva har sunket siden i går - vegen til Anebakkelv er fortsatt stengt ved snuplassen på Krakenes
tirsdag 9. juni Nordreisa kommune
Direktesending på kommunens facebook side tirsdag 9. juni kl 09:30 - Informasjon om flomsituasjonen
mandag 8. juni Nordreisa kommune
Slik forbereder du deg på flom
mandag 8. juni Nordreisa kommune
Nordreisa kommune har satt beredskap jfr flomsituasjonen - og ber innbyggerne gjøre forberedelser for 50 års flom
Hjem
mandag 8. juni Nordreisa kommune
Flomvarselet for Troms og Finnmark oppjustert til oransje nivå
Hjem
lørdag 6. juni Nordreisa kommune
Ordførerblogg 4. juni 2020
fredag 5. juni Nordreisa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NORDREISA

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL