Nordreisa
Nordreisa kommune disponerer et mindre tilskudd til etablering i bolig samt til utbedring/tilpasning av bolig
mandag 15:51 Nordreisa kommune
Enebolig brent ned
En bolig står i brann i Nordreisa kommune i Troms natt til torsdag. Beboerne er ikke gjort rede for.
torsdag 14. mars TV 2
Flere strekninger av scooterløypenettet er merket og åpnet
Løype Røyelen - Kautokeino: Løypa er merket fra Rakaskrysset og til reingjerdet ved Lankavarri. Løypa er merket fra Dorriskrysset og til Dorrisjavri. Løype Svartfoss - Kautokeino: Løypa er nå merket fra Svartfoss og helt til grensa til Kautokeino
tirsdag 12. mars Nordreisa kommune
Detaljreguleringsplan for E6 Storslett bru til offentlig ettersyn og høring
Frist for merknader er 5. mai 2019. Åpent infomøte torsdag 11. april kl. 18.00 på Halti kulturscene.
tirsdag 12. mars Nordreisa kommune
Gratulerer med 107 års dagen Alf Johansen - du er vår eldste innbygger
Hjem
mandag 11. mars Nordreisa kommune
Søk jobb hos oss - vi har pr 11.3.19 over 30 ledige stillinger - vi søker etter avdelingsleder, psykolog, lærere, inspektør, veterinær, helsefagarbeider, sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernpedagog mv.
Hjem
mandag 11. mars Nordreisa kommune
Lørdag 16.mars arrangeres det endelig lørdagsuniversitet igjen!
fredag 8. mars Nordreisa kommune
Gang og sykkelvei Storslett - Sørkjosen
Hjem
tirsdag 5. mars Nordreisa kommune
TROMS

Kafe Nordlys er åpent tirsdager og fredager fra kl. 11-15
Hjem
tirsdag 5. mars Nordreisa kommune
Har du fått regning fra Nordreisa kommune på Vipps?
Hjem
tirsdag 5. mars Nordreisa kommune
Offentlig gjennomsyn av eiendomsskattelister 2019 - klagefrist 10. april 2019
Hjem
fredag 1. mars Nordreisa kommune
KOSTRAdag for tillitsvalgte, verneombud, ledere og politikere i helse- og omsorg
Hjem
tirsdag 26. februar Nordreisa kommune
Eilin Storaas, fagleder for Rus- og psykisk helsetjeneste, forteller i et portrett intervjue i Sykepleien om sin jobb som psykiatrisk sykepleier
Hjem
tirsdag 26. februar Nordreisa kommune
På Oksfjord oppvekstsenter har de hatt internasjonal uke hvor de har lært mer om Thailand og Lativa
På Oksfjord oppvekstsenter har vi i uke 8 hatt internasjonal uke. Vi har valgt å lære mer om landene Thailand og Latvia, da vi har elever ved skolen som er fra de landene. Elevene har vært delt opp i grupper, der gruppene har jobbet med hvert sitt land. De har lagd veggavis, hatt...
mandag 25. februar Nordreisa kommune
Kyndig snørydding har gitt et fantastisk flott uteområdet i barnehagen
Hjem
torsdag 21. februar Nordreisa kommune
Fylkesmannen i Troms og Finnmark varsler om STOR snøskredfare i Troms
Hjem
torsdag 21. februar Nordreisa kommune
Vi melder om vannledningsbrudd i ditt område, Standveien, Lilleslett, Hansvoll, Hansabakken og Olderskogen
Hjem
torsdag 21. februar Nordreisa kommune
Nordreisa kommune bidrar med økonomisk støtte til innsamlingsaksjonen "Spleis til hjertekompesjonsmaskin på ambulanse i Nordreisa" - beløpet på bidraget vil bli vedtatt av formannskapet i møte 28.2.19
Hjem
torsdag 21. februar Nordreisa kommune
Nord-Troms barnevernvakt er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. Kontakt barnevernvakta på telefonnummer 417 06 140
mandag 18. februar Nordreisa kommune
Rekordlavt sykefravær ved Høgegga barnehage i 2018 - 0,99%
onsdag 13. februar Nordreisa kommune
Nordreisa kommune kom på 1. plass i fylket på kommunetsten fra forbrukerrådet - og på 13. plass nasjonalt
mandag 11. februar Nordreisa kommune
Vi digitaliserer - nå kan du betale med vipps på Servicetorget
fredag 8. februar Nordreisa kommune
Vi gir bort kinostolene fra gamle kinosalen i Nordreisahallen - først til mølla prinsippet gjelder!
fredag 8. februar Nordreisa kommune
Voksenopplæring videregående
Voksenopplæring ved Nord-Troms videregående skole Alle voksne som ikke har fullført videregående skole tidligere har rett til å få gratis utdanning på videregående skoles nivå, fra det året de fyller 25 år. Voksne som har videregående utdanning...
torsdag 7. februar Nordreisa kommune
Servicevarsling ved arbeid på vann og avløp
Har dere opplevd å ikke få beskjed når kommunen har jobbet på f.eks vann eller avløpsnettet, stengt en gatevei? Da kan det være registrert feilt hovednummer på deres husstand.
torsdag 7. februar Nordreisa kommune
Høring - forskrift omsorg+ - høringsfrist 4.3.19
onsdag 6. februar Nordreisa kommune
Støtte til store arrangementer, søknadsfrist 1.mars
onsdag 6. februar Nordreisa kommune
For første gang legges det frem en transportrapport for Nord-Troms
tirsdag 5. februar Nordreisa kommune
Frister det å jobbe med friluftsliv? Stilling ledig i Nord-Troms Friluftsråd
mandag 4. februar Nordreisa kommune
Vi digitaliserer - som 1. kommune i Nord-Troms har vi fått digital styring av veilys langs kommunale veier - lysene endres i styrke til ulike tider i døgnet og på ulike områder
fredag 1. februar Nordreisa kommune
Vi digitaliserer - I dag 1. februar er vi første kommune i landet til å sende ut automatisk forhåndsutfylt barnehagesøknad til våre innbyggere
fredag 1. februar Nordreisa kommune
Vi digitaliserer - nå har vi tatt i bruk multikanal som er en fleksibel løsning for utsending av faktura
torsdag 31. januar Nordreisa kommune
Rapporten for regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms
Hjem
tirsdag 29. januar Nordreisa kommune
TROMS

Oksfjord - Kautokeinoløypa - er videre merket og åpnet fra Svartfossløypa til Sivra og sløyfe Sivra - Gozzesjávri
Oksfjord - Kautokeino Åpnet fra parkeringsplassen ved E6, til krysset til Røyelløypa. Videre er den åpnet fra Svartfossløypa til Sivra og Gozzesjávri
tirsdag 29. januar Nordreisa kommune
Gratis ferietilbud for ungdom i Nordreisa i alderen 13-19 - "Aktiv vinter" - påmeldingsfrist 28.februar 2019
mandag 28. januar Nordreisa kommune
Vi inviterer til samisk lørdag 2. februar fra kl 11-15 på Halti
fredag 25. januar Nordreisa kommune
Vi inviterer til feiring av Samefolkets dag 6. februar fra kl 16.-19:00 på Halti
fredag 25. januar Nordreisa kommune
Barn og unges kommunestyremøte torsdag 7. februar 2019
fredag 25. januar Nordreisa kommune
Nord-Troms Brannvesen informerer
fredag 25. januar Nordreisa kommune
Vi digitaliserer - helse og omsorg har nå installert fullelektronisk arkiv og sender digital post
torsdag 24. januar Nordreisa kommune
Temakveld for gravide - onsdager i februar 6.2 - 13.2 og 20.2
torsdag 24. januar Nordreisa kommune
Innmelding av nye elever i de kommunale grunnskolene - frist 1. mars
Barn født i 2013 begynner i 1. klasse fra høsten 2019. Foresatte må melde inn barna i skolen. Frist for innmelding er 1. mars.
onsdag 23. januar Nordreisa kommune
Opptak til SFO - skolefritidsordningen 2019/2020
Søknadsfrist for opptak i SFO er 1. april. Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn, samt barn med spesielle behov i 1. til 10. trinn for elever i grunnskolen. Eleven må være bosatt i kommunen.
onsdag 23. januar Nordreisa kommune
Arbeid ved driftsforstyrrelser på private avløpsledninger
onsdag 23. januar Nordreisa kommune
Søknadsfristen til hovedopptaket barnehageåret 2019/2020 er 1. mars
Siste frist for søknad er fredag 1. mars 2019. Opptaket er samla for de kommunale og private barnehagene. Søkere som står på venteliste inneværende barnehageår, må søke på nytt til hovedopptaket.
onsdag 23. januar Nordreisa kommune
Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid - søknadsfrist 30. april 2019
Det er lovbestemt av ingen husholdning skal behøve å betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Etter søknadsfrist kan man innvilges reduksjon ved inntektsendring eller ved tildeling av ny plass i løpet av barnehageåret.
onsdag 23. januar Nordreisa kommune
Sammenbindingsløypa Geatkkuluoppal til Gáivuotna-Kåfjord grense er nå merket og åpnet
Åpne og stengte scooterløyper sesongen 2018/2019
mandag 21. januar Nordreisa kommune
Hele scooterløypa Rotsundelv - Sikkajávri - Gievdnejárvi er nå åpnet.
Rotsundelv - Sikkajávri - og til Gievdnejárvi er åpnet.19.1.19 Vært oppmerksom på at det stedvis kan være stein tett opp under snødekket langs traseen.
lørdag 19. januar Nordreisa kommune
Oksfjordløypa er merket og åpnet fra parkeringsplassen ved E6 til krysset til Røyelløypa
Vær obs på stein i og nært løypa, spesielt i Bjørnskaret. Kjør pent.
lørdag 19. januar Nordreisa kommune
Oksfjordløypa er merket videre og er åpnet fra Vassbotn til krysset til Røyelløypa
Vær obs på stein i og nært løypa, spesielt i Bjørnskaret. Kjør pent.
fredag 18. januar Nordreisa kommune
Åpning av scooterløype, Oksfjordløypa er merket og åpnet fra Vassbotn til Lilleelvdalen
Vær obs på stein i og nært løypa, spesielt i Bjørnskaret. Kjør pent.
torsdag 17. januar Nordreisa kommune
Økonomiplan 2019-2022 vedtatt av kommunestyret 20.12.18
torsdag 17. januar Nordreisa kommune
Sektor for drift og utvikling holder stengt torsdag 17. januar pga intern fagdag
Det vil si at dere ikke kan ringe eller besøke byggesaksbehandler, oppmålings- og landbrukskontor, planleggere, prosjektingeniører eller andre som har tilholdssted på samme gang i 2. etasje på kommunehuset.
onsdag 16. januar Nordreisa kommune
Det er mye elg langs veiene - vær oppmerksom og kjør pent
I dyp snø trekker elg til veiene der det er lettest å gå. Vær oppmerksom på at de kan komme fort der skavlene er høyest og det er mest uoversiktlig. Hvis du ser en elg, kommer det ofte flere. Vær ekstra oppmerksomme på dette spesielt tidlig om morgenen og seint...
tirsdag 15. januar Nordreisa kommune
Kommunenes sentralforbund har inngått samarbeid med NAV om prosjektet IA-ledelse 2.0
mandag 14. januar Nordreisa kommune
Klart det går! - Kurs på Storslett 29. januar
mandag 14. januar Nordreisa kommune
Gymsalen ved Storslett samfunnshus er klar til bruk fra mandag 28. januar.
fredag 11. januar Nordreisa kommune
Barnehagemyndighet i Nordreisa kommune
Jfr. Lov om barnehager § 8, er kommunen lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal påse at alle barnehager i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter, og ellers er forsvarlige. Kommunen har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn...
fredag 11. januar Nordreisa kommune
TROMS

Temakveld for gravide 16. og 23.1.19
Hjem
torsdag 10. januar Nordreisa kommune
Kurs for gründere i Nord-Troms
onsdag 9. januar Nordreisa kommune
Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling
65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!
onsdag 9. januar Nordreisa kommune
Nordreisa kulturskole har 10-ukers kurs i Kreativ skriving og fotokurs for nybegynnere
Hjem
tirsdag 8. januar Nordreisa kommune
Akuttberedskap utenom kontortid i barneverntjenesten i januar 2019
Hjem
mandag 7. januar Nordreisa kommune
Vannet stenges torsdag 3 januar
Torsdag 3 Januar vil vannet være stengt i området Strand bakken, Bærsletta, Fiskelvfaret, Bekkefaret . Fra klokken 09.30 til 12. Ved spørsmål kontakt 90 56 99 89, eller 91 16 73 37
torsdag 3. januar Nordreisa kommune
10-ukers kurs i keramikk
Hjem
onsdag 2. januar Nordreisa kommune
Stengte tjenester som følge av felles personaldag fredag 4.1.19 for alle ansatte i Nordreisa kommune
Hjem
onsdag 2. januar Nordreisa kommune
Scooterløypa Gahperus - Somájávri er nå merket og åpnet, kjør forsiktig og følg stikking
Det bes om at folk kjøre forsiktig og holder seg til stikkinga på grunn av at det stedvis er steiner tett under snødekket og inntil løypetrasseen. Det er tidligere opplyst at det er sørpe på Geatkkutjávri, men sikker is på vannet (20 cm).
onsdag 2. januar Nordreisa kommune
Sammenbindingsløype Svartfoss bru - Gahperus er merket og åpnet
tirsdag 1. januar Nordreisa kommune
Scooterløypa fra Svartfoss til Dorriskrysset er nå merket og åpnet
Det er satt opp løypesluttskilt. Det må vises forsiktighet da det stedvis kan være stein i løypa.
28. desember 2018 Nordreisa kommune
Scooterløypa Sappen - Ghaperus er merket og åpnet
Vær oppmerksom på stein i eller tett inntil treseen, kjør forsiktig.
22. desember 2018 Nordreisa kommune
Jule og nyttårs hilsen fra ordfører Øyvind Evanger
Hjem
21. desember 2018 Nordreisa kommune
Åpningstider julen 2018
Hjem
21. desember 2018 Nordreisa kommune
Spennende prosjektlederstilling for regionen Nord-Troms
Hjem
19. desember 2018 Nordreisa kommune
Se direktesendt på web-tv kommunestyrets møte i morgen 20.12.18 kl 10:00 på Halti
Hjem
19. desember 2018 Nordreisa kommune
Servicevarsling ved arbeid på vann og avløp.
Har dere opplevd å ikke få beskjed når kommunen har jobbet på f.eks vann eller avløpsnettet, stengt en gatevei? Da kan det være registrert feilt hovednummer på deres husstand.
18. desember 2018 Nordreisa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NORDREISA

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL