Nordreisa
Sykehjemmene åpnes for besøkende etter forhåndsavtale
10:03 Nordreisa kommune
Rådhuset er åpnet for publikum fra fredag 29.05.2020 kl 08:00
torsdag 28. mai Nordreisa kommune
Formannskapet har i møte i dag vedtatt å oppheve lokalt vedtak om stengte offentlige bygg, kommunen forholder seg til sentrale regler og tilrådinger for smittevern
torsdag 28. mai Nordreisa kommune
Barn- og unges kommunestyre 05.06.2020
torsdag 28. mai Nordreisa kommune
Har du fylt 16 år og ønsker arbeid – da trenger vi deg!
onsdag 27. mai Nordreisa kommune
Koppelam Konrad og Johan sjarmerer alle på bo-og kultur
onsdag 27. mai Nordreisa kommune
Din pensjon og dine fordeler hos KLP
onsdag 27. mai Nordreisa kommune
Se regjeringens web-side for spørsmål og svar om korona
onsdag 27. mai Nordreisa kommune
TROMS OG FINNMARK

Informasjon om barnehageregningen for mai måned
Denne måneden ble fakturaene for barnehageplass sendt ut med feilaktig kort varsel. Ny frist for innbetaling settes til 31.mai. Kostpenger justers ved neste faktura. 
mandag 25. mai Nordreisa kommune
Ordførerblogg 22.05
mandag 25. mai Nordreisa kommune
Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet – Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram
Planlegging
mandag 25. mai Nordreisa kommune
Vennledningsbrudd Røyelen
Hjem
mandag 25. mai Nordreisa kommune
Stor sannsynlighet for stor vårflom. Flommen kan føre til alvorlige skader, varsler Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
Hjem
fredag 22. mai Nordreisa kommune
Melding om planvedtak: Detaljregulering Sørkjosen
Kommunestyret vedtok i møte 7. mai 2020 i sak 41/20 detaljregulering av Sørkjosen med planid. 54282015_001.
onsdag 20. mai Nordreisa kommune
Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet
onsdag 20. mai Nordreisa kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon
onsdag 20. mai Nordreisa kommune
Økonomiske problemer som følge av koronapandemien - Bostøtte og startlån
Hjem
tirsdag 19. mai Nordreisa kommune
Møte om markedsføringsinnsatsen som planlegges i forkant av årets sommersesong
mandag 18. mai Nordreisa kommune
Covid-19 retningslinjer for arrangører av samlinger på offentlig sted med inntil 50 personer
Hjem
mandag 18. mai Nordreisa kommune
Gratulerer så mye med nasjonaldagen vår! Selv om årets nasjonaldag blir annerledes, tror vi likevel det blir en 17. maidag mange av oss vil huske, og vi vil kjenne på noe ekstra denne dagen, fordi tiden vi lever i akkurat nå er så spesiell
lørdag 16. mai Nordreisa kommune
Ny sesong med Ut i NORD starter i dag!
Ut i NORD er er i gang, og vi håper på å gjenta suksessen fra tidligere år ved å få enda flere aktive brukere også i år! For å minimere smitterisikoen er det nytt av året at kodearkene er erstattet av kodeklistremerker. Det blir også lagt ut gavekort
fredag 15. mai Nordreisa kommune
Følgende snøskuterløyper er formelt gjenåpnet til og med 17. mai: Fra løypestart Gahperus til vannene Geatkkutjávrit og Geatkkutluoppal, og fra Sappen til løype 1 fra Gahperus, og fra Rotsundelv til Gievdnejávri, samt avstikker til Sikkajávri
Forlenget åpning av snøskuterløyper til og med 17. mai: Fra løypestart Gahperus til vannene Geatkkutjávrit og Geatkkutluoppal Fra Sappen til løype 1 fra Gahperus Fra Rotsundelv til Gievdnejávri, samt avstikker til Sikkajávri
fredag 15. mai Nordreisa kommune
Vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper til 17. mai: Fra løypestart Gahperus til vannene Geatkkutjávrit og Geatkkutluoppal, og fra Sappen til løype 1 fra Gahperus, og fra Rotsundelv til Gievdnejávri, samt avstikker til Sikkajávri
torsdag 14. mai Nordreisa kommune
Utvidet åpningstid for snøscooterløyper i Nord-Troms og Finnmark - nye føringer fra Det kongelige klima- og miljødepartement
torsdag 14. mai Nordreisa kommune
Formannskapet har i møte i dag vedtatt å oppheve lokalt vedtak om stengte dører på Haltibygget, kommunen forholder seg til sentrale regler og tilrådinger for smittevern
torsdag 14. mai Nordreisa kommune
Elisabeth Gulbrandsen er nytilsatt barnehage- skolefaglig rådgiver
torsdag 14. mai Nordreisa kommune
Informasjon om skoleskyss Sørkjosen –Storslett t/r for elever som hører til Moan- og Storslett skole
Busselskapene forholder seg til nasjonale retningslinjer ved smittevern skoleskyss. Dette fører blant annet til at skolebussene kjører med redusert kapasitet, og på strekningen Sørkjosen-Storslett t/r er det satt inn ekstra busser. Denne ordningen er gjeldende fra og med tirsdag 12.mai og...
mandag 11. mai Nordreisa kommune
Informasjon ved oppstart på Storslett skole 12.05.20
mandag 11. mai Nordreisa kommune
Kommunestyret har vedtatt at det kan flagges med pride-flagg ved rådhuset og andre kommunale bygg under Nord-Troms Pride 6. juni i år og ved senere års arrangement
Hjem
mandag 11. mai Nordreisa kommune
Interpellasjon vedtatt av Nordreisa kommunestyre - flyktningsituasjonen på de greske øyene - Hent barna ut av Moria nå!
Hjem
mandag 11. mai Nordreisa kommune
Straks ny sesong med Ut i NORD!
Ut i NORD er rett rundt hjørnet, og vi håper på å gjenta suksessen fra tidligere år ved å også få enda flere aktive brukere! For å minimere smitterisikoen så er det nytt av året at kodearkene er erstattet av kodeklistremerker. Det blir også...
mandag 11. mai Nordreisa kommune
Skoleskyss
mandag 11. mai Nordreisa kommune
Pressemelding - Framtidens brann & redning
fredag 8. mai Nordreisa kommune
TROMS OG FINNMARK

Ordførerblogg 07.05
fredag 8. mai Nordreisa kommune
Margit Hansen-Krone mottar Stakebåt, nål i sølv - kommunens høyeste utmerkelse på god innsats
fredag 8. mai Nordreisa kommune
Til sammen mistet 14 mennesker fra Nordreisa livet under 2. verdenskrig
fredag 8. mai Nordreisa kommune
Frigjøringsdagen 8.mai
fredag 8. mai Nordreisa kommune
Ambulanseberedskapen i Nord-Troms økes fra og med 18. mai 2020
torsdag 7. mai Nordreisa kommune
Direktesending på kommunens facebook fredag 8. mai fra kl.10 - kaffedate med Margit Hansen-Krone
Hjem
torsdag 7. mai Nordreisa kommune
Formannskapet har i møtet i dag vedtatt å oppheve lokalt vedtak om å forby sammenkomster og kommunen vil fra i dag forholde til sentrale regler og tilrådninger
torsdag 7. mai Nordreisa kommune
Praksis for forlenget åpning av snøskuterløyper - Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har publisert en artikkel om tidligere praksis for forlenget åpning av snøskuterløyper og hva som skjer videre
torsdag 7. mai Nordreisa kommune
Kommunestyret har møte i dag fra kl 10:00
torsdag 7. mai Nordreisa kommune
Invitasjon til Ferie for alle - sommeren 2020
onsdag 6. mai Nordreisa kommune
Åpning av NAV Nordreisa
Hjem
onsdag 6. mai Nordreisa kommune
En annerledes 17. mai-feiring i år - Direktesending Nordreisa minutt-for minutt på kommunens Facebook-side
onsdag 6. mai Nordreisa kommune
Høring og offentlig ettersyn: Detaljregulering Solbakkmelen boligfelt - planid: 54282019001
tirsdag 5. mai Nordreisa kommune
Høring - Forskrift om politivedtekt for Nordreisa kommue
Alle innbyggerne inviteres til å komme med innspill til revidert Forskrift om politivedtekt for Nordreisa kommune.
tirsdag 5. mai Nordreisa kommune
Høring: Helse- og omsorgsplan, 2020 - 2025 Nordreisa kommune - høringsfrist 29.05.2020
Hjem
tirsdag 5. mai Nordreisa kommune
Vi digitaliserer – Nordreisa kommune tar i bruk heldigital saksbehandlingsløsning for søknader om motorferdsel i utmark
Hjem
torsdag 30. april Nordreisa kommune
Formannskapet har i møtet i dag vedtatt lokale smitteverntiltak, jfr smittevernlovens § 4.1
torsdag 30. april Nordreisa kommune
Ny rektor på Rotsundelv skole
Ottar Remmen ble formelt tilsatt som rektor på Rotsundelv skole onsdag 29.april. Han starter i sin nye jobb 1.8.2020.
torsdag 30. april Nordreisa kommune
For næringsaktører som søker dispensasjon for bruk av vannjetaggregat.
Driftsutvalget har vedtatt at det ikke skal tildeles tillatelse for mer enn 18 vannjetaggregat for 2020-sesongen. Dispensasjoner vil ikke være gyldige i dager hvor vannstand over 1,9 høydemeter måles ved Svartfossberget, samt at det ikke dispenseres for
tirsdag 28. april Nordreisa kommune
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg - frist for innspill er 20.05.2020
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av 2017 – 2020 ble vedtatt av Nordreisa kommunestyre 20.12.2016 og sist rullert av Oppvekst- og kulturutvalget 26.11.2019.
mandag 27. april Nordreisa kommune
Viktig informasjon om skoleskyss fra mandag 27. april
Hjem
torsdag 23. april Nordreisa kommune
Formannskapet har i dagens møte vedtatt å ikke videreføre påbud om karantene ved innreise til Nordreisa og oppfordrer innbyggere i størst mulig grad begrense fritidsreiser, og særlig til områder med stor smitterisiko, eks Oslo
torsdag 23. april Nordreisa kommune
Åpen barnehage holder stengt
Åpen barnehage holder stengt ut april. Den vil bli vurdert åpnet i mai, da i samråd med kommuneoverlegen.
onsdag 22. april Nordreisa kommune
Hvem fortjener å bli Årets Pårørendekommune 2020?
tirsdag 21. april Nordreisa kommune
Nordreisa kommune takker Børre With for gaven av 20 korona-visir
Hjem
mandag 20. april Nordreisa kommune
TROMS OG FINNMARK

Rundskriv 1-5/2020 fra departementet - oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk og forståelsen av disse som følge av covid-19
Hjem
mandag 20. april Nordreisa kommune
Vil du være meddommer i rettssaker? Vi trenger 34 nye meddommer
mandag 20. april Nordreisa kommune
Informasjon om Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
fredag 17. april Nordreisa kommune
Direktesending på kommunes facebookside fredag 17. april kl 14:00 - tema: åpning av barnehager og skoler
Hjem
torsdag 16. april Nordreisa kommune
Ordførerblogg 15.04 - Formannskapet i Nordreisa hatt møte i dag og gjort nye vurderinger av "korona-restriksjonene" etter kommuneoverlegens anbefalinger
Hjem
onsdag 15. april Nordreisa kommune
Formannskapet har i dagens møte vedtatt forslag til nytt havneprosjekt i Sørkjosen med sikte på å gjøre Sørkjosen til en funksjonell utskipningshavn for tømmer og andre varer
Hjem
onsdag 15. april Nordreisa kommune
Formannskapet har i dag vedtatt bla. videreføring av stenging av campingplasser inkl. vintercamp og forbud mot sammenkomster
Hjem
onsdag 15. april Nordreisa kommune
Melding om planvedtak: Detaljregulering Rovdas gravlund - Plan ID: 19422018_003
Nordreisa kommunestyre vedtok i møte den 1. april 2020 i sak 31/20 detaljregulering av Rovdas gravlund - Plan ID: 19422018_003.
onsdag 15. april Nordreisa kommune
Formannskapet har møte i dag og skal bl.a avgjøre om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune skal videreført eller ikke
onsdag 15. april Nordreisa kommune
08.04.2020 kl 10:00 Vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune vedtatt videreført til 15. april 2020
onsdag 8. april Nordreisa kommune
Rent brukerutstyr til rus syke
Hjem
tirsdag 7. april Nordreisa kommune
Informasjon til ansatte i Nordreisa kommune
Hjem
tirsdag 7. april Nordreisa kommune
Poseutlån av bøker, nå er det mulig å låne bøker til påske
Nordreisa bibliotek starter opp med poseutlån av bøker fredag 03.04.
lørdag 4. april Nordreisa kommune
Poseutlån av bøker
Nordreisa bibliotek starter opp med poseutlån av bøker fredag 03.04.
fredag 3. april Nordreisa kommune
Kommunestyrets enstemmige vedtak fra møtet 01.04.2020 i PS 36/20 til uttalelse om ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune
fredag 3. april Nordreisa kommune
Kommunestyrets enstemmig vedtak fra møtet 01.04.2020 i PS 37/20 til uttalelse om statlige krisepakke Nord-Troms og Finnmark
fredag 3. april Nordreisa kommune
Direktesending på kommunens facebookside fredag 3. april kl 14:00 - intervju med kommuneoverlegen - relevante spørsmål og svar
Hjem
torsdag 2. april Nordreisa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NORDREISA

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL