Nordreisa
Oksfjordløypa er merket videre og er åpnet fra Vassbotn til krysset til Røyelløypa
Vær obs på stein i og nært løypa, spesielt i Bjørnskaret. Kjør pent.
17:56 Nordreisa kommune
Åpning av scooterløype, Oksfjordløypa er merket og åpnet fra Vassbotn til Lilleelvdalen
Vær obs på stein i og nært løypa, spesielt i Bjørnskaret. Kjør pent.
torsdag 12:09 Nordreisa kommune
Økonomiplan 2019-2022 vedtatt av kommunestyret 20.12.18
torsdag 12:08 Nordreisa kommune
Sektor for drift og utvikling holder stengt torsdag 17. januar pga intern fagdag
Det vil si at dere ikke kan ringe eller besøke byggesaksbehandler, oppmålings- og landbrukskontor, planleggere, prosjektingeniører eller andre som har tilholdssted på samme gang i 2. etasje på kommunehuset.
onsdag 08:00 Nordreisa kommune
Det er mye elg langs veiene - vær oppmerksom og kjør pent
I dyp snø trekker elg til veiene der det er lettest å gå. Vær oppmerksom på at de kan komme fort der skavlene er høyest og det er mest uoversiktlig. Hvis du ser en elg, kommer det ofte flere. Vær ekstra oppmerksomme på dette spesielt tidlig om morgenen og seint...
tirsdag 09:18 Nordreisa kommune
Kommunenes sentralforbund har inngått samarbeid med NAV om prosjektet IA-ledelse 2.0
mandag 15:35 Nordreisa kommune
Klart det går! - Kurs på Storslett 29. januar
mandag 10:00 Nordreisa kommune
Gymsalen ved Storslett samfunnshus er klar til bruk fra mandag 28. januar.
fredag 11. januar Nordreisa kommune
TROMS

Barnehagemyndighet i Nordreisa kommune
Jfr. Lov om barnehager § 8, er kommunen lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal påse at alle barnehager i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter, og ellers er forsvarlige. Kommunen har et overordnet ansvar for å sikre at alle barn...
fredag 11. januar Nordreisa kommune
Temakveld for gravide 16. og 23.1.19
Hjem
torsdag 10. januar Nordreisa kommune
Kurs for gründere i Nord-Troms
onsdag 9. januar Nordreisa kommune
Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling
65 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!
onsdag 9. januar Nordreisa kommune
Nordreisa kulturskole har 10-ukers kurs i Kreativ skriving og fotokurs for nybegynnere
Hjem
tirsdag 8. januar Nordreisa kommune
Akuttberedskap utenom kontortid i barneverntjenesten i januar 2019
Hjem
mandag 7. januar Nordreisa kommune
Vannet stenges torsdag 3 januar
Torsdag 3 Januar vil vannet være stengt i området Strand bakken, Bærsletta, Fiskelvfaret, Bekkefaret . Fra klokken 09.30 til 12. Ved spørsmål kontakt 90 56 99 89, eller 91 16 73 37
torsdag 3. januar Nordreisa kommune
10-ukers kurs i keramikk
Hjem
onsdag 2. januar Nordreisa kommune
Stengte tjenester som følge av felles personaldag fredag 4.1.19 for alle ansatte i Nordreisa kommune
Hjem
onsdag 2. januar Nordreisa kommune
Scooterløypa Gahperus - Somájávri er nå merket og åpnet, kjør forsiktig og følg stikking
Det bes om at folk kjøre forsiktig og holder seg til stikkinga på grunn av at det stedvis er steiner tett under snødekket og inntil løypetrasseen. Det er tidligere opplyst at det er sørpe på Geatkkutjávri, men sikker is på vannet (20 cm).
onsdag 2. januar Nordreisa kommune
Sammenbindingsløype Svartfoss bru - Gahperus er merket og åpnet
tirsdag 1. januar Nordreisa kommune
Scooterløypa fra Svartfoss til Dorriskrysset er nå merket og åpnet
Det er satt opp løypesluttskilt. Det må vises forsiktighet da det stedvis kan være stein i løypa.
28. desember 2018 Nordreisa kommune
Scooterløypa Sappen - Ghaperus er merket og åpnet
Vær oppmerksom på stein i eller tett inntil treseen, kjør forsiktig.
22. desember 2018 Nordreisa kommune
Jule og nyttårs hilsen fra ordfører Øyvind Evanger
Hjem
21. desember 2018 Nordreisa kommune
Åpningstider julen 2018
Hjem
21. desember 2018 Nordreisa kommune
Spennende prosjektlederstilling for regionen Nord-Troms
Hjem
19. desember 2018 Nordreisa kommune
Se direktesendt på web-tv kommunestyrets møte i morgen 20.12.18 kl 10:00 på Halti
Hjem
19. desember 2018 Nordreisa kommune
Servicevarsling ved arbeid på vann og avløp.
Har dere opplevd å ikke få beskjed når kommunen har jobbet på f.eks vann eller avløpsnettet, stengt en gatevei? Da kan det være registrert feilt hovednummer på deres husstand.
18. desember 2018 Nordreisa kommune
Røyelløypa er åpnet fra løypestart til Ràgaskrysset og videre til vannkanten ved Ràgasjàvri, følg stikking.
Det bes om at folk kjører forsiktig og holder seg til stikkinga på grunn av at det stedvis er steiner tett under snødekket inntil løypetrasseen.
17. desember 2018 Nordreisa kommune
Nord Troms brannvesen vil på nyåret ta i bruk digitale løsninger
13. desember 2018 Nordreisa kommune
Kommunestyret har møte 20.12.18 kl 10:00 på Halti
12. desember 2018 Nordreisa kommune
Nordreisa kulturskole har 10-ukers kurs i kunstfag
12. desember 2018 Nordreisa kommune
Scooterløypa Gahperus - Geatkkutjávri er nå merket og åpnet, kjør forsiktig og følg stikking
Det bes om at folk kjøre forsiktig og holder seg til stikkinga på grunn av at det stedvis er steiner tett under snødekket og inntil løypetrasseen. Det er opplyst at det er sørpe på Geatkkutjávri, men sikker is på vannet (20 cm).
11. desember 2018 Nordreisa kommune
Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 – 2022
6. desember 2018 Nordreisa kommune
Nordreisa kommune har startet opp et OU-prosjekt innenfor helse- og omsorg
6. desember 2018 Nordreisa kommune
TROMS

Skuterløype Rotsundelv - Sikkajávri - og til stoppskilt mot Gievdnejárvi er nå åpnet. Vær oppmerksom på stein og følg stikking.
Rotsundelv - Sikkajávri - og til stoppskilt mot Gievdnejárvi er åpnet i dag 06.12.2018. Vært oppmerksom på at det stedvis kan være stein tett opp under snødekket langs traseen.
6. desember 2018 Nordreisa kommune
Innvitisjon til en anneledes julefeiring
Hjem
5. desember 2018 Nordreisa kommune
Rekruttering av sektorleder og lokale lønnsforhandlinger for sektorledere
Hjem
5. desember 2018 Nordreisa kommune
Julesprek 2018 - Kan du ta med kodeskilt ut på tur?
Julesprek 2018 nærmer seg med stormskritt, og vi trenger frivillige til å ta med kodeskiltene ut til turmålene. For uten frivillige ben å gå på kommer ikke skiltene dit de skal. Det slippes 3 turer hver fredag fra 30. november til 21. desember. Status for kodeskilt er som...
27. november 2018 Nordreisa kommune
Storslett samfunnshus er stengt fra 16.11.-10.12.18 på grunn av renovering
16. november 2018 Nordreisa kommune
Svømmehallen er stengt fra 21. desember 2018 til 7.januar 2019 pga manglende vannbehandling i perioden
16. november 2018 Nordreisa kommune
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019
15. november 2018 Nordreisa kommune
Veilys fra Bussveien (Bohus) til Nordkjoskrysset var mørke i går og i dag tidlig. Entreprenør er kontaktet i går onsdag og vi regner med at feilen er fikset i løpet av dagen i dag torsdag.
15. november 2018 Nordreisa kommune
Kunngjøring fra Troms Fylkeskommune ang TT-kort- Transporttjenesten for funksjonshemmede
14. november 2018 Nordreisa kommune
Legekontoret har stengt fredag 16/11 - Kun Øyeblikkelig hjelp
13. november 2018 Nordreisa kommune
NAV Nordreisa har stengt publikumsmottaket torsdag 22/11-18
13. november 2018 Nordreisa kommune
Åpent møte tirsdag 13. november kl. 18.00 om Rovdas gravlund
Vi minner på om det åpne møtet som skal avholdes på kommunehuset i kommunestyresalen tirsdag 13. november kl. 18.00 om detaljregulering Rovdas gravlund. Mer informasjon finnes på kommunens hjemmeside her.
13. november 2018 Nordreisa kommune
Treffsted med fokus på kreftsykdom
12. november 2018 Nordreisa kommune
På onsdager fra klokken 12-15 i perioden 14.11 til 12.12.18 er Doktorgården åpen for alle som ønsker å være sosial
Hjem
8. november 2018 Nordreisa kommune
Takk for oppmøte på åpning/åpen dag på nye doktorgården
6. november 2018 Nordreisa kommune
Advarsel - Falske branninspektører opptrer i Nordreisa
6. november 2018 Nordreisa kommune
Varsel om oppstart: Detaljregulering Rovdas gravlund
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering Rovdas gravlund med plan ID 19422018_003.
5. november 2018 Nordreisa kommune
Varsel om oppstart detaljregulering Havnnes utleiehytter gnr. 80 bnr. 1
I henhold til Plan- bygningslovens §12-8 varsles det herved oppstart av planarbeid vedr. reguleringsplan for Havnnes utleiehytter på eiendommen gbnr. 80/1 i Nordreisa kommune.
1. november 2018 Nordreisa kommune
Vannet stenges i område Lundejordet og Sonjatunveien
Hjem
31. oktober 2018 Nordreisa kommune
Velkommen til åpen dag på nye doktorgården fredag 2.11.18 fra kl 10-14
29. oktober 2018 Nordreisa kommune
Har du høye boutgifter, men lav inntekt? da kan du ha rett til bostøtte!
23. oktober 2018 Nordreisa kommune
Influensavaksine 2018 - Nordreisa helsestasjon fredag 9.11 og fredag 23.11.18 fra kl 9-14:00 - ingen timebestilling
23. oktober 2018 Nordreisa kommune
Kurs i jordbærdyrking - Mandag 5. november klokka 19.30 - 22.00 i kommunestyresalen
Mandag 5. november klokka 19.30 - 22.00 i kommunestyresalen, Storslett.
22. oktober 2018 Nordreisa kommune
Nedgrave oljetanker
Stortinget vedtok i 2017 Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 . Forbudet trer i kraft 1. januar 2020, og kan ha stor betydning for deg som har en oljetank tilknyttet boligen.
15. oktober 2018 Nordreisa kommune
Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste er stengt for ordinær drift fra 15. oktober til og med 22. oktober. Ved akuttmeldinger kan barneverntjenesten kontaktes på telefon 97962001, mellom kl. 08.00-15.00
15. oktober 2018 Nordreisa kommune
TROMS

Nordreisa Kommune har en del betongelementer fra gamle kummer som vi nå gir bort gratis.
12. oktober 2018 Nordreisa kommune
Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem 18. Oktober kl 19.-21.00
10. oktober 2018 Nordreisa kommune
«Lettvekter» fra Kristiansand er Norges nest sterkeste
116 kilo lette Nils Kjetil Sande hadde bare 145 kilo tunge Ole Martin Kristiansen foran seg på resultatlista i helgas mesterskap.
9. oktober 2018 $ Aftenposten
Etterforsker mishandling av rein
Politiet mistenker at ett eller flere reinsdyr er blitt skutt på med rifle på sommerbeite i Nordreisa. Ett av dyrene har lidd mye etter at kjeven var knust.
9. oktober 2018 TV 2
Ombygging av samfunnshuset
9. oktober 2018 Nordreisa kommune
Hvem fortjenter Friluftslivets Ildsjelpris i 2018?
Det er de fire friluftsrådene i Troms og Forum for natur og friluftsliv i Troms som har etablert ildsjelprisen. Den skal i år deles ut for fjerde gang. De tre første årene har prisen gått til dyktige i ildsjeler fra Skånland, Torsken og Tromsø. Kanskje ligger det an til at...
9. oktober 2018 Nordreisa kommune
Denne uken vil lekestativene som er i Trekanten ved Storslett sentrum bli demontert og fjernet
2. oktober 2018 Nordreisa kommune
Regler for dronebruk i verneområdene i Troms fylke
1. oktober 2018 Nordreisa kommune
Svømmehallen stengt 1. oktober på grunn av livreddingskurs - Offentlig svømming åpner igjen torsdag 4. oktober
1. oktober 2018 Nordreisa kommune
Helsestasjonen informerer om at influensavaksinering 2018 tilbys fredag 9. november og fredag 23. november
28. september 2018 Nordreisa kommune
Friluftslivssamling i Troms 2018 – Sett av 22. november! «Hvordan få ut de som sitter inne?» - med hovedfokus på barn og unge
26. september 2018 Nordreisa kommune
Ferie for alle - Haraldvollen 2018
Hjem
25. september 2018 Nordreisa kommune
Virksomheten for renhold har behov for tilkallingsvikar på Sonjatun helsesenter
Hjem
25. september 2018 Nordreisa kommune
Nordreisa kulturskole informerer - kurs i duodji og låtskriverkurs - søknadsfrist 28.9.18
Hjem
25. september 2018 Nordreisa kommune
Kan du være klatreinstruktør noen timer for ungdommer i høstferien, 4 og 5 oktober?
Hjem
25. september 2018 Nordreisa kommune
Markering av internasjonal dag for eldre fredag 28. september kl 17:00
Hjem
25. september 2018 Nordreisa kommune
Storslett svømmehall åpner mandag 1. oktober
Hjem
21. september 2018 Nordreisa kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NORDREISA

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL