Nissedal
Fryktar for domstolane i Vest-Telemark
Ein kommisjon skal no vurdere domstolane i Noreg. Innstillinga deira lovar dårleg for både tingretten og jordskifteretten i Vest-Telemark.
tirsdag 02:11 Vest-Telemark blad
«– Det er ikkje lov å prompe i klasserommet, eller å ha føtene på bordet. Då kjem ein til rektor, og han er veldig stor og streng, opplyser dei fire nye fyrsteklassingane ved Kyrkjebygda oppvekstsenter i Nissedal».
tirsdag 02:07 Vest-Telemark blad
Sju kilometer med asfalt
Asfalten kjem langvegs frå når det i desse dagar blir lagt nytt dekke på Rv41 i Nissedal.
torsdag 16:45 Vest-Telemark blad
Far og son fekk skogpris i nabokommune
Nissedølane og vegbyggjarane Knut og Magne Haugsjå fekk skogpris på årsmøtet til Åmli skogeigarlag. Det skjedde 15 år etter at Knut fekk skogkulturprisen i heimkommunen.
tirsdag 15. august Vest-Telemark blad
Tapar ikkje noko på å melde frå om dyrepåkøyring
– Ein har plikt til å seie i frå til myndigheitene når ein køyrer på dyr, og ein tapar ikkje noko på det, seier Magne Skarprud.
tirsdag 15. august Vest-Telemark blad
Meiner regjeringa er distriktsfiendtleg
Dei seks Arbeidarparti-laga i Vest-Telemark er mektig leie det dei meiner er ein svært mangelfull distriktspolitikk frå regjeringspartia Høgre og Frp.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Frp går til motangrep
fredag 11. august Vest-Telemark blad
– Heime trur mange dei kan alt, her er dei meir læreviljuge
Slik skildrar sjefen for Jamie Carragher-akademiet, engelske James Olsen, forskjellen mellom britiske og norske fotballspirer. Denne veka var han og seks kollegaer frå akademiet på Eventyrøy i Seljord, som trenarar for 70 fotballskuledeltakarar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
TELEMARK

Barn i Vest-Telemark er på lesetoppen
500 barn i Vest-Telemark har lese meir enn 5 000 bøker med til saman 642 000 sider i sommar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Anna og Amalie er på lesetoppen
Det er stor leselyst hos barna i Kviteseid, det viser både resultat frå Kviteseid folkebibliotek og lesekampanjen Sommarles. I sommar har 500 barn i Vest-Telemark lese over 600 000 boksider. Anna (10) og Amalie (8) Rannestad frå Kviteseid har begge bidrege godt til statistikken.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Born i Vest-Telemark er på lesetoppen
500 born i Vest-Telemark har lese meir enn 5 000 bøker med til saman 60 000 sider i sommar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
1275 frå Vest-Telemark i trussamfunn utanfor kyrkja
Kvar tiande vesttele var medlemmar i andre trusog livssynssamfunn enn Den norske kyrkje ved inngangen til 2017. Det viser ei ny oversikt frå statistisk sentralbyrå.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Ingen gaupefrie område
Forvaltingsplanen for rovvilt dei neste åra viser at Telemark ikkje skal ha gaupefrie område der sau beiter. Det skal vere låg terskel for å gje skadefellingsløyve på fleire slag rovdyr.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
26 000 på Treungenfestivalen
Maria Mena, Gabrielle, Ina Wroldsen og Dr Hook var blant artistane som treivst på scena under Treungenfestivalen. Lokale The Espelids og Rune Sanden hadde tusenvis av publikumarar laurdagskvelden. Ein god del tusen gjester var innom arrangementet.
mandag 7. august Vest-Telemark blad
Den yngste festivalstjerna
1 200 små og store gjester møtte fram då den 15. utgåva av Treungenfestivalen opna med rusfritt arrangement onsdag. Fyrst ut fekk dei lokale, unge artistane skine før artistar som Julie Bergan, Katastrofe og Freddy Kalas fekk publikum med på dans og allsong på...
fredag 4. august Vest-Telemark blad
På campingtur i eiga bygd
Treungar har i årevis valt det moroaste som er under bygdas festival – å bu på campingen med møblement og eit vanvitig musikkanlegg.
fredag 4. august Vest-Telemark blad
100 personar er utan arbeid
I Vinje er under éin prosent av arbeidsstyrken arbeidsledige.
fredag 4. august Vest-Telemark blad
Sommargjesten: Rebekka Lauvdal
onsdag 2. august Vest-Telemark blad
Unge talent opnar 15-årsjubileet
Det er ungdomen som står fyrst på scena når den femtande Treungenfestivalen opnar i morgon.
tirsdag 1. august Vest-Telemark blad
Sentral i storsiger
Ingerid Vadder (14) var i storslag då J16-laget til Kviteseid starta Norway Cup på best tenkeleg måte – med tre mål var ho sterkt delaktig i 6-1-sigeren mot Vanylvskameratane.
mandag 31. juli Vest-Telemark blad
Fest i «musikkbyen»
Langt fleire enn venta ville ha med seg konserten til Treungen Music City laurdagskvelden. Det var ikkje berre lokale artistar som stod på scena denne gongen.
tirsdag 25. juli Vest-Telemark blad
Køyrer eksosfritt gjennom Vest-Telemark
Det har nesten blitt dobbelt så mange elbilar i Telemark frå 2015 til 2016.
tirsdag 25. juli Vest-Telemark blad
Ny vri gav vellykka marknad
Nissedalsdagen er den viktigaste inntektskjelda til Treungen IL. Dei er godt nøgde med laurdagens nye måte å arrangere folkefest. For fyrste gong hadde dei veteranbiltevling.
tirsdag 25. juli Vest-Telemark blad
Rådet ser alvorleg på tenesteutflytting
Finansdepartementet er blant dei som får ei skarp uttale frå Vest-Telemarkrådet (VTR) fordi mangel på lokale tenester gjer det vanskeleg for verksemder og sesongarbeidarar.
fredag 21. juli Vest-Telemark blad
Dobla bompengane til Jettegrytene
For å klare å halde vegen til Jettegrytene i god nok stand kostar det i sommar 100 kroner å køyre på vegen.
fredag 21. juli Vest-Telemark blad
Klart for folkefest i sentrum
I år blir marknadsdagen i Treungen arrangert to veker tidlegare enn før. Laurdag har Nissedalsdagen eit variert program, og etterpå er det konsert.
torsdag 20. juli Vest-Telemark blad
MC-fører sendt til sykehus etter utforkjøring
NISSEDAL: Én person er sendt til sykehus for sjekk etter å ha kjørt av veien.
onsdag 19. juli Telemarksavisa
TELEMARK

I år satser de litt ekstra på hyttefolket
TREUNGEN: Datoen for Nissedalsdagen er flyttet for å skape ny blest om arrangementet.
tirsdag 18. juli $ Telemarksavisa
Opparbeidde stor festivalcamp på kort tid
På fem dagar blei eit skogterreng gjort om til eit stort og utvida campingområde for Treungenfestivalen.
tirsdag 18. juli Vest-Telemark blad
Hytta alle snakker om står endelig på vannet
NISSEDAL: - Hvor enn vi går snakker folk om hytta, forteller Åshild Reime. Fredag leier de ut den spesielle hytta for første gang. Og snart blir det innvielsesfest på Nisser.
torsdag 6. juli $ Telemarksavisa
Ein sportsleg møteplass
Det har aldri vore så mange på fotballskulen i Vrådal som denne veka.
torsdag 6. juli Vest-Telemark blad
Halvtanna år med bokarbeid
Pensjonist Olav Jakob Tveit frå Nissedal leigde helikopter for å ta bilde, og bruka 300 000 kroner på den innhaldsrike boka om Nisser med bygdene rundt.
tirsdag 4. juli Vest-Telemark blad
– Det har ikkje vore bakeri her sidan 1974
Lukta av fersk bakst sig gjennom gata i Treungen sentrum. Folk strøymer til det nye bakeriet, som held ope sju dagar i veka.
fredag 30. juni Vest-Telemark blad
– Det er noko ana enn Tusenfryd
13 år gamle Birk Svendsen frå Fjone brukte alle sparepengane på tur med paraglider på Vinsjedagane i fjor. I år fekk han prøve seg med miniskjerm – det gav meirsmak.
tirsdag 27. juni Vest-Telemark blad
Reagerer på svekka busstilbod
Vesla Hunemo (82) på Tjønnefoss i Nissedal undrar seg over alt snakket om å køyre kollektivt, når det på same tid blir dårlegare busstilbod.
tirsdag 27. juni Vest-Telemark blad
Skulebehandling til kontrollutvalet
Nissedal Sp har fått heile kommunestyret med på at kontrollutvalet må sjå på all administrativ handsaming av saka om utbygging av småskulen i Treungen.
fredag 23. juni Vest-Telemark blad
Utviklar kreativitet og venskap med musikal
I april neste år skal jenter frå Vest-Telemark og Liverpool vise resultatet av eit kreativt samarbeidsprosjekt i musikalen «Scousewegian». Døropnaren til satsinga er fotballen.
fredag 23. juni Vest-Telemark blad
Seks vil bli ny regionrådsleiar
Mangeårig leiar i Vest-Telemarkrådet (VTR) Kjell Gunnar Heggenes, sluttar ved nyttår. Seks personar har søkt på jobben som blir ledig.
tirsdag 20. juni Vest-Telemark blad
Vraka alle samarbeidsforslag
Forslaga om interkommunale samarbeid mellom Nissedal, Kviteseid og Fyresdal fall ikkje i god jord hos fyresdølane.
tirsdag 20. juni Vest-Telemark blad
Positive til ungdomsråd – med ein føresetnad
Niandeklassingane i Åmot svarte stort sett positivt på spørjeundersøkinga til Gunhild Kvålseth. Men dei er ikkje villige til å ofre andre fritidsaktivitetar for eit felles ungdomsråd i Vest-Telemark.
tirsdag 20. juni Vest-Telemark blad
Storkosa seg på kunstkafé
Elevane ved Tveit skule i Treungen kosa seg med vakker kunst, saft og kjeks på kafé.
fredag 16. juni Vest-Telemark blad
Vesttelen
Arne Roar Rygh er ikkje redd for å prøve.
torsdag 15. juni Vest-Telemark blad
Ynskjer tre felles kommunale kontor
Ordførarane og rådmennene i Nissedal, Kviteseid og Fyresdal tilrår eit historisk samarbeid – både felles landbrukskontor, plankontor og rekneskapskontor.
tirsdag 13. juni Vest-Telemark blad
Seinare middag gjev helsegevinstar
På Kviteseid omsorgssenter har brukarane fått middag 15.30 den siste månaden. Det har gjeve betre nattesøvn og auka snittvekt. Den same endringa har Nissedal og Seljord gjort. Tokke er på trappene, men i Fyresdal og Vinje serverer dei framleis middag rundt klokka 13.00.
fredag 9. juni Vest-Telemark blad
Når alt blir som i gamle dagar
Å kome inn i andre etasje på garasjen til nissedølen Lars Eriksen er som å reise tilbake til gamle tider – i Vest-Telemark.
fredag 9. juni Vest-Telemark blad
35 vesttelar mindre – fleire i Nissedal og Fyresdal
Av dei seks kommunane i Vest-Telemark var det berre dei to minste som hadde ein auke i folketal i fyrste kvartal av 2017.
fredag 9. juni Vest-Telemark blad
TELEMARK

Skal ta ut heile villreinsstamma i Nordfjella for å unngå spreiing av skrantesjuke til Hardangervidda
Før 1. mai neste år skal heile villreinstamma på 2000 dyr i Nordfjella avlivast for å unngå at skrantesjuken spreier seg, mellom anna til den største villreinstamma på Hardangervidda.
onsdag 7. juni Vest-Telemark blad
Reagerer på næringsplanar i myrområde
Fleire nissedølar reagerer kraftig på at Torvmyrane i Treungen skal opparbeidast til næringsaktivitet. Folk ynsker å samle inn pengar for å få ein miljørevisjon av området som i 30 år har vore regulert til industri.
onsdag 7. juni Vest-Telemark blad
– No satsar me for fullt
Rune Sanden frå Treungen gjev i desse dagar ut sitt fyrste album på norsk – albumet «Til Jakt På Lykka» er laga heime i kjellaren.
onsdag 7. juni Vest-Telemark blad
Seier nei til meir skulebyggpengar
I Nissedal er det vedteke ei ramme på åtte millionar kroner til å byggje større småskule i Treungen. Sp vil ikkje gje ytterlegare 1,6 millionar til prosjektet. Partiets Ian Parry-Jones reagerer kraftig på den store sprekken og behandlinga av saka.
mandag 5. juni Vest-Telemark blad
Ikkje rør og hald hunden i band
Rådyrkjea blir fødd i desse dagar, og ligg ofte og gøymer seg i graset. Ved å halde hunden i band og ikkje røre rådyrkjea, får dei nyfødde dyra ein tryggare start på livet.
søndag 4. juni Vest-Telemark blad
– Me skal prøve å slå rekorden vår
Elevane på Tokke skule gler seg til Sommarles 2017. I fjor var dei best i Telemark. I år ser dei fram til ein skikkeleg intern-konkurranse med nabokommunane.
fredag 2. juni Vest-Telemark blad
Skogeigarane kan tene på biofabrikk
Dagens etablering av eit tomteselskap i Åmli med 55 millionar kroner i kapital kan gjere at det blir bygd ein biodrivstoffabrikk på arealet ved Noregs største sagbruk. –Å få denne fabrikken vil vere utruleg viktig for skogeigarane i Vest-Telemark, seier direktør Johan...
tirsdag 30. mai Vest-Telemark blad
Kommunetrio kan få tre felles kontor
Snart kan Nissedal, Kviteseid og Fyresdal ha samarbeid innan landbruk, plan og økonomi. Og kanskje kjem det eit miljø for kraftkompetanse i Åmot, der kraftkommunane i Telemark og Odda kommune er med i samarbeidet.
tirsdag 30. mai Vest-Telemark blad
500 sprang opp Skuggenatten
Årets styrkeprøve opp Skuggenatten i Treungen blei ei ekstrem utfordring i varmen.
tirsdag 30. mai Vest-Telemark blad
Søker vertsfamiliar i Vest-Telemark
Ei gruppe med utvekslingselevar frå heile verda kjem til Noreg i haust.
mandag 29. mai Vest-Telemark blad
«No kjem mordarsniglane krypande»
Er du plaga med sniglar i hagen? Er du redd for å få dei blant blomar og tre? Eva Versto (76) i Vinje gjev deg tips til korleis du kan undersøkje om sniglane bur hos deg – og kva du kan gjere for å bli kvitt dei.
fredag 26. mai Vest-Telemark blad
– Hos oss er det inga pass-ventetid
onsdag 24. mai Vest-Telemark blad
Gratis skulemat blei politisk godbit
Skal ein innføre gratis mat til ungdomsskuleelevane i Nissedal? Det blei saka som skapte mest debatt i sist kommunestyremøte.
tirsdag 23. mai Vest-Telemark blad
No får du nynorsk tastatur på iPhonen
No slepp iPhone-brukarane å irritere seg over at mobiltelefonen rettar språket til bokmål.
mandag 22. mai Vest-Telemark blad
Søkjeljos på bygg i tre
Tre skal erstatte bygg av betong og stål i Vest-Telemark.
fredag 19. mai Vest-Telemark blad
Gjev frå seg friluftsområde
Telemark fylkeskommune kjem høgst truleg til å la Nissedal kommune overta Vikodden med 175 mål friluftsområde.
fredag 19. mai Vest-Telemark blad
Bøndene i traktorkolonne
Bøndene i traktorkolonne I dag køyrde bønder traktorkolonne både i Skien sentrum og Bø, etter at det blei brot med staten i jordbruksforhandlingane.
torsdag 18. mai Vest-Telemark blad
– Utan frivillige stoppar Noreg
Strålande ver, tog, norske flagg, korpsmusikk, song, bunad, pølser, is, leikar, familie, vener, og store smil. Dette er noko av det både store og små, unge og gamle vesttelar koste seg med på nasjonaldagen.
onsdag 17. mai Vest-Telemark blad
Brot i jordbruksforhandlingane
Etter åtte dagar med forhandlingar måtte partane i jordbruksforhandlingane i dag innsjå at det ikkje var mogleg å bli einige.
tirsdag 16. mai Vest-Telemark blad
TELEMARK

Byggjer hytte på stolpar i Nisser
Åshild Reime og Michael Berggren har måtta lagt planane om tretopphytter og hyttelandsby på Nisser i skuffen. Ekteparet på Fjone satsar nå på ei hytte på pålar ute i innsjøen for å lokke turistar.
tirsdag 16. mai Vest-Telemark blad
Fekk anonymt brev om å la industritomt vere i fred
Nissedal formannskap har vedteke å selje eit industriområde til Kjell Asbjørn Solberg AS. Nå har både firmaet og eigaren fått anonyme brev om å tenkje seg om og ikkje etablere seg på arealet.
tirsdag 16. mai Vest-Telemark blad
Engasjerte kaffikameratar
Ein gjeng med mannfolk møtest kvar tysdag på frivilligsentralen i Treungen, og løyser «verdsproblema».
lørdag 13. mai Vest-Telemark blad
Møt russepresidentane her
Kva meiner russepresidentane på Dalen, i Seljord, på Kvitsund og i Bø om russetida, knutar og framtida?
fredag 12. mai Vest-Telemark blad
Ladar opp til siste helga som russ
Om få dagar vert russedress og rulling bytta ut med vanlege jeans og eksamensnervar. Gjengen på Club Penguin er unisone i at siste helga som russ skal fyllast med latter, rulling og lydanlegg fullasta med russelåtar.
fredag 12. mai Vest-Telemark blad
Museum overtok gruveutstillinga
I sin sjette sesong er Z-museum i Treungen på hogget med nye innslag. Sidan det ikkje lenger er opplevingstilbod ved Søftestad gruver, er utstillinga plassert på museet lenger sør.
fredag 12. mai Vest-Telemark blad
I berre trusa stoppa han tjuvane
Litt over klokka sju ein sundagsmorgon tok Torgeir Aarak i Treungen i berre trusa opp jakta på dei han såg stal frå garasjen til alarmselskapet sitt.
tirsdag 9. mai Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NISSEDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL