Nissedal
Solgte luksus­hytta for ti millioner før året var omme
I januar kjøpte rederarvingen Andreas Ove Ugland luksushytta til den fallerte krafttraderen Einar Aas for 9,2 millioner kroner. Nå er den solgt igjen.
18. november 2019 Fædrelandsvennen
Vil samarbeide om flugeproblemet
Det byrja ampert, men enda bra då innbyggjarane i Haugsjåsund og pelsdyrbønder kom saman for å snakke om flugeplagene.
5. juni 2018 Vest-Telemark blad
Endå ein ordførar går for fire år til
Nissedalordførar Halvor Homme stiller likevel opp til ny valperiode neste haust. Han er den tredje Ap-ordføraren i Vest-Telemark som vil halde fram i politikken.
31. mai 2018 Vest-Telemark blad
Høyrde det knitra – kom seg ut
Torsdag morgon reagerte ein huseigar som var på soveromet sitt på ein lyd. Det viste seg at huset i Treungen stod i full fyr, eigaren kom seg ut og varsla brannvesenet. Dei stod på for at brannen ikkje skulle spreie seg til nabobygg.
31. mai 2018 Vest-Telemark blad
Fryktar brann – stoppar kantslåtten
30. mai 2018 Vest-Telemark blad
Melde fleire kommunetoppar til politiet
Frank E. Lien i Haugsjåsund melde i går rådmannen, landbruksrådgjevaren og ordføraren i Nissedal til politiet. Det skjer etter at han og andre innbyggjarar på ny blir plaga av fluger dei meiner kjem frå eit pelsdyrområde.
25. mai 2018 Vest-Telemark blad
Har fått inn meir enn 100 000 frå pantarar
3. mai 2018 Vest-Telemark blad
58 elevar opna ny småskule med spel og song
Alle elevane frå 1. til 4. klasse ved Tveit skule deltok i framføringa av Dyra i Hakkebakkeskogen då skuleutbygginga til 9,5 millionar kroner blei feira saman med mellom anna foreldre og lærarar.
27. april 2018 Vest-Telemark blad
VESTFOLD OG TELEMARK

Elevtalet aukar – skule blir tredelt
I to år frå 2010–2012 var det berre ti elevar ved Kyrkjebygda oppvekstsenter. Talet på elevar i skulen i Nissedal vil vere nesten 30 frå hausten av.
23. april 2018 Vest-Telemark blad
Færre reinsdyr enn på lenge
Våmur-Roan villreinlag si teljing i vinter viser eit dyretal som gjev forslag om nesten halvering av fellingskvoten til hausten. I halve villreinområdet blei det observert berre eitt dyr.
4. april 2018 Vest-Telemark blad
Målet er å leve av ølbrygging
Bente Levisen og Stijn Peeters på Fjone i Nissedal kommune er opptekne av at ølet dei lagar skal smake natur. Salet vil skje over internett, og bestilte varer kan hentast ved til dømes avfallsbodar nær hyttefelt.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kronerulling gav tråkkemaskin
God respons frå næringsliv og privatpersonar sikra at alpinbakken i Treungen fekk etterlengta tråkkemaskin. Mange barn brukar det 300 meter lange lågterskeltilbodet som også har taugtrekk.
27. mars 2018 Vest-Telemark blad
Tek over drifta av gjestgiveri
Gjestgiveriet i Treungen får ny drivar. Maren Nilsen skal leige lokalet framover.
26. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kritikk mot Vest-Telemarkrådet
Seljordpolitikarane Edvard Mæland og Gunnar Eilefstjønn sa rett ut kva dei meiner om Vest-Telemarkrådet og samarbeidet i regionen i kommunestyremøtet torsdag.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Seljord ynskjer felles Nav-kontor i Vest-Telemark
Med 19 mot 1 stemme vedtok kommunestyret i Seljord torsdag at dei vil vere med i eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vurderer å samarbeide om flyktningar
Dei økonomiske konsekvensane av å ikkje lenger ta imot flyktningar blir store for kommunane i Vest-Telemark. Eit interkommunalt samarbeid om flyktningtenesta kan bli løysinga.
9. mars 2018 Vest-Telemark blad
«Me er redd for at eit eventuelt Nav-vedtak i Seljord mot Midt-Telemark er starten på slutten for det gode samarbeidet i Vest-Telemark.»
7. mars 2018 Vest-Telemark blad
VTB har «mista» 39 lesarar
Vest-Telemark blad har no eit opplag på 5268. Det er 39 færre enn for eit år sidan, men lokalavisa er framleis den tredje største avisa i fylket.
7. mars 2018 Vest-Telemark blad
Kva vil det bety for samarbeidet i Vest-Telemark om Seljord går til Nav Midt-Telemark?
6. mars 2018 Vest-Telemark blad
Vurderer å overprøve sak om deling
Med tre mot to røyster vedtok Nissedal formannskap at fyresdølen Olav Inge Nordbø kan dele driftseininga si i to. Etter varsel til Fylkesmannen vil han nå vurdere heile saka før det kjem ei avgjerd frå den kanten.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Eldre ynskjer heimevaktmeister
Nissedal eldreråd ynskjer å få tilbake tenesta med heimevaktmeister, fordi det ikkje er alle oppgåvene mange eldre heimebuande kan klare sjølve.
2. mars 2018 Vest-Telemark blad
Nye hender ved roret rundt rådsbordet
Frå nyttår starta Anne Aasmundtveit i jobben som regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet. Etter fem veker har ho skrapa i overflata og blir framleis kjent med jobben. Kjeda seg har ho ikkje gjort eitt minutt.
10. februar 2018 Vest-Telemark blad
Nå blir denne skolen lagt ned
NISSEDAL: Formannskapet i Nissedal kommune har vedtatt å legge ned Fjone skule med virkning fra 1. august 2018.
8. februar 2018 $ Telemarksavisa
– Lyttar me ikkje til distrikta, gjer me ikkje jobben vår
– Eg har høyrd at Vest-Telemarkingane er bestemte og eigenrådige. Det er ikkje noko negativt, sa fylkesordførar i Vestfold, Rune Hogsnes på Vest-Telemarkkonferansen i Vrådal onsdag.
1. februar 2018 Vest-Telemark blad
Vil ikkje sende skuleelevane med ferja
Nissedal-rådmannen føreslår å leggje ned Fjone skule og flytte elevane til Treungen. Det er ikkje forsvarleg å satse på ferjeskyss for å kome til Kyrkjebygda skule, meiner han.
30. januar 2018 Vest-Telemark blad
Nå skal båten gå året rundt: – Det blir kortere vei til alt
NISSEDAL: Kommunestyret i Nissedal legger 60 000 kroner på bordet og sørger for helårsdrift av MF «Nissen». Lokalbefolkningen på Fjone er fornøyd. 
2. januar 2018 $ Telemarksavisa
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NISSEDAL

VESTFOLD OG TELEMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL