Nissedal
Dei minste kommunane har fått fleire innbyggjarar, men alt i alt har me blitt 60 færre
Ved årsskiftet var det 14 110 innbyggjarar totalt i dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 12:08 Vest-Telemark blad
Ingen kafé verken her eller der
Innbyggjarar, turistar og hyttefolk på vinterferie i Nissedal kan droppe forsøk på å finne kafétilbod i kommunen.
fredag 01:18 Vest-Telemark blad
Jublar over enorm vegsum
Nissedalordførar Halvor Homme er i gledesrus etter at Vegvesenet foreslår 130 millionar kroner til Rv41 frå Treungen til Vrådal komande seks år.
fredag 01:16 Vest-Telemark blad
– 9 av 10 elevar frå Nissedal fullførde vidaregåande
– Det er ein god kultur i Nissedal for å fullføre vidaregåande skule fortalde, Sissel Bronken, einingsleiar for skule i Nissedal kommune.
fredag 01:02 Vest-Telemark blad
Slik køyrer du kolonne
Mange har vinterferie neste veke og om ein skal køyre bil over fjellet, er det viktig å vere budd på vanskeleg køyreforhold.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
– Det som blir tagd ihel er umogleg å endre
Det seier leiar for barnevernet i Vest-Telemark, Gunn Annie Hellestad. Barnevernet får fleire bekymringsmeldingar nå enn før, men ho trur ikkje årsaka er at det føregår meir vald og overgrep mot barn.
fredag 16. februar Vest-Telemark blad
Langfingret 44-åring tilsto det meste i retten
SKIEN: TA meldte i august i fjor om villmannskjøring med en stjålet hjullaster i Nissedal. Nå er en 44 år gammel skiensmann dømt for dette og en rekke andre tyverier fra flere bedrifter.
onsdag 14. februar $ Telemarksavisa
No blir det opp til politikarane
Fire av ordførarane i Vest-Telemark vil ha Nav-kontoret. Men ein av kommunane fekk likevel fleire røyster enn dei andre. No må kommunestyra prøve å avgjere lokaliseringsdebatten.
tirsdag 13. februar Vest-Telemark blad
TELEMARK

Kommunestyra skal avgjere lokalisering
Oppdatert 15.02.18 klokka 13.15: Det er rift om å vere vertskommune for eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Fire av kommunane har meldt interesse, i Vest-Telemarkrådet samla alle seks kommunane seg om Tokke.
tirsdag 13. februar Vest-Telemark blad
Nye hender ved roret rundt rådsbordet
Frå nyttår starta Anne Aasmundtveit i jobben som regionrådsleiar i Vest-Telemarkrådet. Etter fem veker har ho skrapa i overflata og blir framleis kjent med jobben. Kjeda seg har ho ikkje gjort eitt minutt.
lørdag 10. februar Vest-Telemark blad
– Ferja er eit kjærkome tilbod for oss
Trass mørke ruter i butikken og nedlagt skule frå hausten, har innbyggjarane på Fjone tru på bygda si. – Det er tilflytting, barnetalet aukar og fleire unge flyttar heim for å etablere seg i bygda, seier Sondre Heimdal som sjølv har kome heimatt til Fjone. –...
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Styrets ja - for å arbeide vidare med avtale
- Men me sa ikkje ja til å flytte driftssentralen. Me sa ja til å få alle opplysningar på bordet slik at me kan vurdere kva innstilling me vil kome med overfor generalforsamlinga, seier styreleiar Erik Skjervagen.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Ikkje noko lokaliseringsråd frå rådmennene
Rådmennene i dei seks Vest-Telemarkkommunane meiner både Kviteseid, Tokke, Vinje og Seljord er gode val som vertskommunar, og er klare på at politikarane no må bestemme kvar eit felles Nav-kontor bør liggje.
fredag 9. februar Vest-Telemark blad
Nå blir denne skolen lagt ned
NISSEDAL: Formannskapet i Nissedal kommune har vedtatt å legge ned Fjone skule med virkning fra 1. august 2018.
torsdag 8. februar $ Telemarksavisa
Fleirtal for å dele driftseining
I Nissedal formannskap sytte KrF og Ap for at fyresdølen Olav Inge Nordbø får dele ei driftseining i to. Nordbø skal behalde den eine eigedomen.
onsdag 7. februar Vest-Telemark blad
Det er forbode å fôre hjortevilt
Fôringsplassar nær hus stressar dyra. Oppmodinga frå viltkonsulenten er klar: La dyra vere mest mogleg i fred.
tirsdag 6. februar Vest-Telemark blad
Blir ikkje skuleskyss med Fjoneferga
Framlegget frå Høgre og Senterpartiet om å legge elevane frå Fjone under skulekrinsen til Kyrkjebygda skule fekk berre opposisjonens røyster, og fall.
tirsdag 6. februar Vest-Telemark blad
Unge handballspelarar på turnering
Handballjentene på Seljord J8 tok laurdag turen til Notodden for turneringsspel saman med maskoten «Brum-Brum».
tirsdag 6. februar Vest-Telemark blad
Espeland – ny samhandlingskoordinator
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
«Ein balanse mellom kjønna i leiinga er positivt»
I toppleiinga i Seljord kommune er det i dag fire kvinner og tre menn.
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
1 av 3 i kommunestyra er kvinner
Det er flest menn i alle kommunestyra i Vest-Telemark. Denne perioden er seks av seks ordførarar menn. Har ikkje kvinnene funne vegen til lokalpolitikken, slepp dei ikkje inn eller vil dei ikkje vera med?
fredag 2. februar Vest-Telemark blad
– Lyttar me ikkje til distrikta, gjer me ikkje jobben vår
– Eg har høyrd at Vest-Telemarkingane er bestemte og eigenrådige. Det er ikkje noko negativt, sa fylkesordførar i Vestfold, Rune Hogsnes på Vest-Telemarkkonferansen i Vrådal onsdag.
torsdag 1. februar Vest-Telemark blad
Vil ikkje sende skuleelevane med ferja
Nissedal-rådmannen føreslår å leggje ned Fjone skule og flytte elevane til Treungen. Det er ikkje forsvarleg å satse på ferjeskyss for å kome til Kyrkjebygda skule, meiner han.
tirsdag 30. januar Vest-Telemark blad
Brannfolka må ut og bera
Blir du sjuk og ikkje i stand til å koma deg ut i ambulansen sjølv, kan det skje at brannvesenet må rykke ut for å hjelpe deg.
fredag 26. januar Vest-Telemark blad
Blir sjef for nok ein festival
Når Jørgen Solberg pustar ut etter Treungenfestivalen fyrste helga i august er det berre tre veker til han debuterer som sjef for Kartfestivalen som etter eitt års pause er tilbake på festivalkartet.
torsdag 25. januar Vest-Telemark blad
Solberg overtek Kartfestivalen
Jørgen Solberg blir ny festivalleiar på Kartfestivalen.
onsdag 24. januar Vest-Telemark blad
Straumtrøbbel: – Skal vere i orden dei fleste stadene no
Nettsjef Gunnar Snarteland i Vest-Telemark kraftlag seier at det har vore travelt dei siste par-tre vekene, men at det ikkje skil seg spesielt frå tidlegare år.
onsdag 24. januar Vest-Telemark blad
Startar og avsluttar skuledagen med ski på beina
Ikkje mange av oss kan skilte med nokre kilometer med ski på beina før ein tek fatt på arbeidsdagen, men det kan elevane på Kyrkjebygda oppvekstsenter i Nissedal. Dei spenner på seg skia så fort dei kjem på skulen, og går så langt som mogleg før klokka...
tirsdag 23. januar Vest-Telemark blad
Regional møteplass for femtande gong
Framtidas arbeidsplassar er overskrifta når det for femtande gong blir invitert til Vest-Telemark-konferansen i Vrådal.
tirsdag 23. januar Vest-Telemark blad
Legens beskjed til Cecilie: - Gå ti toppturar!
NISSEDAL: Gå ti toppturar, var medisinen legen gav til Cecilie Vee Hansen. Sammen med søstera Runa Vee Tveit har dei to sett Nissedal med nye augo i sommar.
lørdag 20. januar $ Telemarksavisa
Nytt godt hogstår i regionen
Som i 2016 blei det i Vest-Telemark i fjor hogd over 160 000 kubikkmeter tømmer levert gjennom AT Skog. Den store interessa for hogst i regionen held fram utover denne vinteren og våren.
fredag 19. januar Vest-Telemark blad
Forbod mot pelsdyr – eit slag i trynet
Nissedøl Arnt Erik Evja og kona kjøpte i 2013 gard med pelsdyr som eit yrke å leve av. Når det blir forbode å drive med pelsdyr, står Evja utan jobb og med fem millionar kroner i gjeld.
fredag 19. januar Vest-Telemark blad
– Må finne ei løysing på distribusjonen
Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) stør forslaget om færre omdelingsdagar av post, men at ein då må finne ei ordning der papiravisene kjem ut som før.
torsdag 18. januar Vest-Telemark blad
TELEMARK

– Nå snur de seg vel rundt for å finne en annen bransje å legge ned
NISSEDAL: Pelsdyrbonde Arnt Erik Evja er ikke overrasket over Noahs feiring etter nedleggelsen av pelsbransjen.
torsdag 18. januar $ Telemarksavisa
Betydeleg skredfare i Vest-Telemark
Den ferske fokksnøen som kom frå måndag til tysdag treng tid for å stabilisere seg, og Varsom.no melder om betydeleg skredfare i heile regionen.
tirsdag 16. januar Vest-Telemark blad
– Dette er særs dramatisk
Telemark Senterpartis fylkesleiar Olav Urbø meiner at regjeringas forslag om å gå ned til postombering annankvar dag kan bety slutten for papiravisene.
tirsdag 16. januar Vest-Telemark blad
Vadder blei krinsmeister – fleire gode plasseringar for vesttelane
I helga var det både cup- og krinsrenn i langrenn. Vesttelane beit godt i frå seg, og Ingerid Vadder vann likegodt båe renna. I NM på Gåsbu var det også enkelte gode plasseringar av vesttelane.
mandag 15. januar Vest-Telemark blad
Pelsdyrbransjen i sjokk etter avviklingsforslag: – Nesten så jeg vil si det er skandaløst
NISSEDAL: Det er fire pelsdyrprodusenter igjen i Telemark – alle i Nissedal. Nå ser det ut til at alle må legge ned innen 2025. – En skandale, sier Arnt Erik Evja.
mandag 15. januar $ Telemarksavisa
Familiekulturhuset
Heile familien Espelid på fem i Treungen har stor interesse for musikk. Natt til joleftan var det igjen øving i eigen bustad. Mia (12), Jon (18) og Tov (21) ynskjer å kunne leve av musikken.
lørdag 13. januar Vest-Telemark blad
– Det handlar om å unne kvarandre
Orda kjem frå prostidiakon Eilev Erikstein, og han siktar til det traude samarbeidet mellom dei seks kommunane i Vest-Telemark.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Ho har ført Vest-Telemark inn i samhandlingsreforma
Sissel Bitustøyl har vore limet mellom sjukehuset i Telemark og kommunane i Vest-Telemark dei siste åra. Til våren går ho av med pensjon. Dei fyrste seks vekene som pensjonist skal ho vera på hytta på Møsstrond medan isen bryt opp.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Meir enn dobbelt så mykje til fylkesvegane
I fjor blei det bruka 75 millionar kroner til asfalt på fylkesvegane i Telemark. I år blir summen 170 millionar. Av dei går 30 millionar til Vest-Telemark og oppgradering av mellom anna Fiskestigen i Vinje.
fredag 12. januar Vest-Telemark blad
Nav-samarbeid: Seljord-rådmannen meiner Midt-Telemark er det beste alternativet
Rådmannen i Seljord argumenterer med at eit Nav-samarbeid med kommunane i Midt-Telemark vil gjera at kommunen får vera med i eit fagmiljø som det blir satsa på.
onsdag 10. januar Vest-Telemark blad
Tilrår å leggje ned Fjone skule
Familiar på Fjone har fått godkjent søknader om at fire elevar frå hausten av får gå på skule i Treungen. Med bare fem elevar att ved grendeskulen etter sommaren tilrår skulesjefen å leggje ned skulen.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Reagerer på ultimatum i Nav-saka
Seljord-rådmann Finn-Arild Bystrøm sitt klare standpunkt om plasseringa av eit felles Nav-kontor i Vest-Telemark skapar reaksjonar på heimebane.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
«Å drive pokerspel med sine venner i ein region er veldig uheldig»
Nissedalordførar Hallvor Homme (Ap) reagerer på strategien frå Seljord-hald i saka om felles Nav-kontor i Vest-Telemark.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
Kraftig nedgang i søknader om erstatning for tap av sau
Fylkesmannen i Telemark fekk 36 søknader om erstatning for tap av sau til freda rovvilt i fjor, medan i 2013 var det heile 115 søknader. I fylket blei det gjeve mest erstatning for dyretap i Fyresdal og Tokke i 2017.
tirsdag 9. januar Vest-Telemark blad
«Eg er ikkje så opptatt av kvar kontoret skal ligge, men dykk bør gå saman.»
Det var beskjeden fylkesdirektør i Nav, Terje Tønnesen, hadde til rådmannsutvalet då dei onsdag diskuterte felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Seljord-rådmannen var klar på at eit eventuelt kontor må ligge i Seljord.
fredag 5. januar Vest-Telemark blad
Vil gjerne ha nytt konsertområde
Jørgen Solberg ynskjer seg eit nytt område for konsertane på Treungenfestivalen. Arrangementet vil få fleire endringar framover. Det blir mellom anna eigen festival for dei unge to veker tidlegare enn før.
fredag 5. januar Vest-Telemark blad
Treungenspelar på jobb i Las Vegas
Tidlegare Treungen- og landslagsspelar Jan Gunnar Solli satsar på å leve av musikk. I fylgje Bergensavisen har han blitt einig med Hakkasan Group om spelejobb i Las Vegas tredje helga i januar.
torsdag 4. januar Vest-Telemark blad
Ujamne innbyggjartal
Nissedal kan vere mest nøgd med folketalsutviklinga dei siste fem åra. Men forskar spår vekstnedgang i alle kommunane i Vest- Telemark.
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Aktivitetspark ved oppvekstsenteret
Initiativtakar Nissedal IL har fått kommunestyret med på å byggje aktivitetspark ved Kyrkjebygda oppvekstsenter. Det skal vere elleve ulike apparat i anlegget, ei investering på nesten 800 000 kroner.
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Takksame mottakarar
onsdag 3. januar Vest-Telemark blad
Nå skal båten gå året rundt: – Det blir kortere vei til alt
NISSEDAL: Kommunestyret i Nissedal legger 60 000 kroner på bordet og sørger for helårsdrift av MF «Nissen». Lokalbefolkningen på Fjone er fornøyd. 
tirsdag 2. januar $ Telemarksavisa
Eit ubetalt arbeid som gjev stor verdi
Nissedølen Helge Reinholt (50) har i årevis stilt opp med hektisk dugnadsaktivitet, til dømes i idrettslaget, på to noregsmeisterskap i bygda og for å lage trivelege turstiar.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
«Skulen er ikkje så gratis som ein skal ha det til»
Ein fortvila forelder har sendt eining for skule i Nissedal eit brev om at det ikkje er like lett for alle å ut med pengar i skulesamanheng. – Tenk å føle at ein ikkje har råd til å sjå joleavsluttinga til eigen unge, skriv personen.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
– Eg føler meg meir som vesttele enn bøhering
Slik omtalar Kjell Gunnar Heggenes (67) seg sjølv. Årsaka er at han har bruka 40 år av sitt yrkesaktive liv i Vest-Telemark, og til å arbeide for regionens beste.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
Utvidar det interkommunale samarbeidet
Kommunestyra i Kviteseid og Nissedal har vedteke å slå saman Nav-kontora i dei to kommunane innan 1. januar 2019. Kontoret skal ligge i Kviteseid.
29. desember 2017 Vest-Telemark blad
TELEMARK

Tok taket til tusenårsstaden
På veslejoleftan og under den svært kraftige vinden som kom nedover Nisser, gjekk det galt med nesten halve taket
28. desember 2017 Vest-Telemark blad
36 konsertinnslag frå unge nissedølar
Kulturskulen i Nissedal hadde i år så mange innslag på jolekonserten at dei blei fordelt på to arrangement. Gaute (11) levde seg verkeleg inn i bass-spelet på scena.
22. desember 2017 Vest-Telemark blad
Bekymra over datamangelen i skulen
I budsjettdebatten i Nissedal kommunestyre sa Bjarne Reime (KrF) klart ifrå at nå må det bli skikkeleg datautstyr og opplæring i skulen i kommunen. Ein ny IKT-plan skal avsløre kva behovet er.
21. desember 2017 Vest-Telemark blad
Vil gjera busstilbodet meir synleg
21. desember 2017 Vest-Telemark blad
Amper stemning i saka om heilårsferje
Nissedal Sp var ikkje fornøgd med rådmannens jobb i saka om heilårsferje på Nisser. Ordføraren minna partiet om at ein ikkje må blande rollene. Kanskje blir det ferjedrift også frå nyttår av.
19. desember 2017 Vest-Telemark blad
Gautefall-hytte gikk for 205.000 over prisantydningen etter heftig budrunde
NISSEDAL: Det gikk som mekleren spådde - det ble en heftig budrunde blant interessentene som ønsket å sikre seg den tidligere firmahytta på Gautefall.
18. desember 2017 $ Telemarksavisa
På jegerpost i fire dagar
17 fyresdølar, nissedølar og drangedølar var nyleg på firedagars jakttur til Polen, nokon for tredje gongen. Det blir garantert nye turar på mange av dei til landet med langt fleire villdyr å sjå og kunne felle enn ved å jakte i Noreg.
16. desember 2017 Vest-Telemark blad
Aanund Gangsei – ein fredlaus i Vest-Telemark
10. desember 2017 Vest-Telemark blad
Fleirtalet er positive til felles Nav-kontor
Ordførarane i Seljord, Nissedal, Kviteseid og Tokke uttrykte alle interesse for å samle seg om eitt felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Vinje-ordførar Jon Rikard Kleven ville vente med å uttale seg, medan Erik Skjervagen i Fyresdal ikkje lika utspelet frå Seljord-ordførar...
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Halvparten av dei som var arbeidsledige har fått jobb
Talet på arbeidslause i Vest-Telemark er lågt. I Vinje er berre 0,7 prosent av dei arbeidsføre utan arbeid. Det er ei halvering samanlikna med fjoråret.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Eigarane sender saka til øvste hald
Eigarane vil at generalforsamlinga i Vest-Telemark kraftlag skal bestemme om VTK skal gje frå seg driftssentralen til Skagerak Nett.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
Jolemessa i frikyrkja gav rekordinntekter
Det blei lagt att 130 000 kroner på den 37. jolemessa i Treungen frikyrkje. Mange var på plass i kafeteriaen i frikyrkja før jolemessa eigentleg skulle opne.
8. desember 2017 Vest-Telemark blad
– Telemark må få språk inn i samanslåingsavtalen
5. desember 2017 Vest-Telemark blad
Vil ha ferjedrift heile året
Folk på Fjone meiner både store og små i bygda får det lettare om ferja til Nissedal er i drift også dei fire fyrste månadene i året. Nå blir kommunestyret oppmoda om å seie ja til vinterveg på Nisser.
5. desember 2017 Vest-Telemark blad
Snurr film – kvar kveld og natt
Nissedølen John Oddvar Jermansen får 150 bygdefolk på besøk når han etter kvar jolegateopning i Treungen viser eigenprodusert animasjonsfilm over heile garasjeveggen og - taket. Etterpå surrar og går filmen ut året når det er mørkt.
4. desember 2017 Vest-Telemark blad
Joleturnè utanom allfarveg
– Eg likar dei små og koselege kyrkjene. Dei passar eit lite ensemble som oss, seier Emil Solli-Tangen.
1. desember 2017 Vest-Telemark blad
Opprørt over nei til heilårsferje
Ian Parry-Jones (Sp) er svært skuffa over at Ap i Nissedal formannskap røysta imot heilårsdrift av Fjoneferja.
1. desember 2017 Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NISSEDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Bergen Telemark IT Innenriks Hedmark Troms Odda Akershus Kjendis Vestfold Sarpsborg 08 Næringsliv Oppland Sport Buskerud Båt Kultur Trøndelag
flere?
Østfold Aust Agder Nordland Fotboll Rogaland Mat Vest Agder Møre og Romsdal Finnmark Kvinnherad Jul Oslo Sogn og Fjordane Forsvar Mobil Get-ligaen Fiske Blekinge Kalmar Bolig Skåne Økonomi Ringsaker Inrikes Fotball Russland Landbruk Sport Hammerfest Osterøy Haugesund Elverum Bodø Øvre Eiker Motor Oskarshamn Bærum Helsingborg Bamble Trav Politikk Kryptovaluta Drammen Näringsliv Kristiansand Forskning Radøy Vestby Östra Göinge Tromsø Reise Vær Sigdal OL Odds BK Kultur Kragerø Karmøy Kongsvinger Indonesia Lindås Tinn Førde Risør Suldal Musikk Kristianstad Sykkel Porsgrunn Narvik Kristiansund Stockholm Fauske Sandnes Tingvoll Helse Landskrona Trysil Sørfold Klippan Nord-Korea Svelvik Gjøvik Hadsel Film Eliteserien Kunst Horten Lesja Nedre Eiker Salangen Meland Løten Kongelig Tesla Sandefjord Hamar Stavanger Svalbard Sarpsborg Hemne Barn Game of Thrones Tolga Malmö Moss Askøy Evje og Hornnes FK Haugesund Kommunesammenslåing Trondheim Forskning Rosenborg BK Vaksdal Fjell Vestre Slidre Orkdal Råde Tvedestrand Asker Tour de Ski Ås Hockey Håndball Jobb Eidsberg Masfjorden Spill Vefsn Skien Mote Vestvågøy Askim Jakt Nannestad Sortland Bil Drangedal Tønsberg Jølster Våler NHL Nybro Foto Dyr Stavanger Oilers Karlskrona Friidrett Lenvik Klima Snowboard Langrenn Universet Målselv Re Larvik Stryn Gjerstad Mörbylånga Bil Lødingen Øygarden Ørsta Hvaler Harstad Litteratur Kongsberg Nore og Uvdal Aurdal Røros Frankrike Hälsa Fet Meløy SK Brann Google Lillesand E-sport Klepp Dovre Teknik Brexit Hörby Volda Norway Cup Tour of Norway Mandal Finnøy Skisport Alta Rana Nesseby Notodden Vitenskap Steigen Frogn Halloween Tomelilla Voss Romfart Seljord Vålerenga World Series of Poker Hurum Eid Vinje Ski Tromsø IL Strand Aurskog-Høland Modum Skjervøy Farsund Porsanger Kvænangen Tynset Utsira Hässleholm Nissedal Mat Grue Sande Fredrikstad Ullensvang Sund Eiker Stord Åsnes Andøy Brønnøy Åmot Kina Skøyter Selbu Båstad Sande Resor Bromölla Rendalen Filippinene Alstahaug Enebakk Nesodden Telenorligaen Halsa Flora La liga Tydal Mönsterås Nesset Lomma Herøy Frosta Årdal Træna Emmaboda Lindesnes Vietnam Tour de France Leirfjord Ulstein Skiskyting Syria Jevnaker Rauma VM Bjørnefjorden Lyngdal Båt Sverige Eslöv Lier Bremanger Røyken Klatring Viking FK Ishockey Motorsport Film Os Nes Fedje Modalen Øksnes Evenes Sør-Varanger Skedsmo Eurovision Austrheim Tana Musik Åmli Svalöv Sjakk Svømming Kvinner Menn Alpint Skurup Måsøy Arendal Lund Eidfjord Ålesund Poker Fitjar
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL