Nissedal
Stor forskjell på elbil-satsinga i kommunane
Kviteseid har hatt elbilar i fleire år, Vinje har éin og Seljord har kvitta seg med sin eine. Dei andre tre kommunane i Vest-Telemark har berre langsiktige tankar om det.
02:04 Vest-Telemark blad
Det kan vera lurt å sjekke førarkortet
Nye føreskrifter for førarkort betyr at svært mange må skaffe seg nytt førarkort innan ei viss tid. Alle førarkort utferda mellom 24. april 1967 og 19. januar 2013 må nemleg bytast i ein nyare variant.
02:01 Vest-Telemark blad
Vinbyggjane gav mest – som vanleg
Telemark var det sjuande beste fylket i landet med meir enn 7,8 millionar kroner innsamla i TV-aksjonen. Ikkje overraskande toppa Vinje fylkesstatistikken i år igjen.
mandag 15:46 Vest-Telemark blad
Trenissens haustfest på Fjone
Laurdag viste 19 medlemmer i Trenissen 4H fram kva dei har arbeidd med på årets haustfest.
mandag 13:56 Vest-Telemark blad
Treunge gjer suksess med eige arkitektselskap
John Sanden (33) driv arkitektfirma saman med sambuaren. Gangbru i Treungen og høgskulecampus i Kristiansund er berre nokon av prosjekta dei har over heile landet.
fredag 02:50 Vest-Telemark blad
Ikkje kommunal støtte til heiveg
Kommunestyret i Nissedal vil ikkje at kommunen skal koste konsekvensanalyse for veg frå Tørdal til Kyrkjebygdheia. – Bruk heller pengar på å utgreie bru over Fjonesundet, sa Jørgen O. Nes (Frp).
fredag 02:10 Vest-Telemark blad
«Me bad om at saka blei lagt bort – så køyrer kommunen bare vidare»
Kven som eig grunnen der tømmerrenna til Jettegrytene står er blitt advokatmat for den eine og den andre – og dei kjem til ulike konklusjonar. Rådmannen ynskjer at renna skal bli gangbane til turistattraksjonen.
tirsdag 17. oktober Vest-Telemark blad
Nye vegprosjekt i Vest-Telemark
Dei neste åra vil Vegvesenet bruke millionar på vegen mellom Treungen og Vrådal, frå Århus til Seljord og Spjotsodd bru. Eit bompengeprosjekt skal syte for utbetring av to strekningar mellom Seljord og Bø.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
TELEMARK

Fotosamling etter Rikard Berge er digitalisert
Fotoarkivar Tor Kjetil Gardåsen kallar samlinga etter folkeminnesamlaren frå Rauland ein skatt.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
Kraftig kritikk til rådmannen
Nissedal kommune har tapt opp mot ein million kroner på dårlege rutinar for eigenbetaling på omsorgssenteret. Sp, H og Frp meiner rådmannen burde ha reagert for lenge sidan på kritikkverdige forhold.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
– Same leksa kvar gong
Regionordførar Erik Skjervagen ser på ny domstol-organisering som nok eit forsøk på å sentralisere.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
– Ei gladsak for bedriftene
Det seier stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) frå Telemark om at regjeringa vil fjerne eigedomsskatten på maskiner og utstyr.
torsdag 12. oktober Vest-Telemark blad
Oppvekstsenter kan få tilbygg
Aukande barnetal i Nissedal er ei utfordring for oppvekstsenteret i bygda.
mandag 9. oktober Vest-Telemark blad
Kraftlag blir delt i to selskap
Vest-Telemark kraftlag (VTK) må delast inn i to selskap; nettverksemd og produksjon av kraft. – Dette gjer det dyrare for VTK og straumkundane, seier styreleiar Erik Skjervagen i VTK.
fredag 6. oktober Vest-Telemark blad
Politiske bylgjer i bryggesak
Usemja kom skikkeleg fram då Nissedal formannskap skulle ta stilling til ein søknad om å flytte ei flytebrygge ved Vik camping.
fredag 6. oktober Vest-Telemark blad
Trur det er god folkehelse i regionen
Tal frå andre kvartal i år viser at legemeldt sjukefråvær i Nissedal og Kviteseid er ned i 3,9 prosent. Fyresdal har også eit lågt tal å vise til.
tirsdag 3. oktober Vest-Telemark blad
50 000 kroner til bakeri og kafé
Nissedal formannskap har gjeve tilskot på 50 000 kroner likt fordelt på bakeri og kafé i Treungen.
søndag 1. oktober Vest-Telemark blad
«Eg fekk mi fyrste fartsbot som 16-åring.»
Marie Kornmo Enger (38) er lensmann i Nissedal og Drangedal. Ho er mamma til tre gutar, har alltid mange ballar i lufta, og når ho skal kople av køyrer ho fort på motorsykkel.
fredag 29. september Vest-Telemark blad
Treungenbakar med dobbelt nordisk gull
Fredrik Lønne på bakeriet i Treungen stakk av med to gull i nordisk bakecup i Stockholm.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Opparbeider bygningsvernkompetanse på fritida
– For Telemark er det svært viktig med bygningsvernstudie, seier direktør Dag Rorgemoen ved Vest-Telemark museum. I helga har museet hatt 22 handverkarar frå heile landet som studerer for å bli endå betre på bygningsvern.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Feira godt veksande barnehage
Fem unge nytta tilbodet då Felle barnehage blei gjenopna i 2012. Nyleg blei det feira at tilbodet har vore i fem år. I haust er det 13 barn der, og alle foreldre i bygda med unge under skulealder nyttar tilbodet.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Fyrste flyktningane utanfor sentrum
Går det etter planen får Nissedal tre syriske flyktningfamiliar i november. To av dei skal inn i nybygde bustader i Kyrkjebygda. Barnehagen der er full, ei utfordring rådmannen ser optimistisk på å løyse.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Flinkast i landet på hjarte- og lungeredning
mandag 25. september Vest-Telemark blad
«Ein må eta 17 kilo med raud flugesopp før ein døyr av det.»
Nyleg arrangerte frivilligsentralen i Nissedal sopptur på Fjone. Soppkjennaren Eva M. Jensen frå Tønsberg gav ei innføring i kva ein kan plukke, og kva for sopp ein bør halde seg unna.
lørdag 23. september Vest-Telemark blad
Står på eittårsgrensa for barnehageplass
Politikarane i Nissedal opnar ikkje for at barn under eitt år kan nytte barnehagane. Dagens utfordring i kommunen er å klare å ta imot alle frå fylte eitt år som ynsker tilbodet.
fredag 22. september Vest-Telemark blad
Aasmundtveit ny regionrådsleiar
torsdag 21. september Vest-Telemark blad
Kappast for 17. gong
Det var dans, spel og god stemning då Seljordkappleiken lokka utøvarane til tevling på Granvin laurdag.
tirsdag 19. september Vest-Telemark blad
TELEMARK

Reinsjeger med hoggorm under jaktsekken
Jakta førre fredag blei ikkje heilt slik reinsjegeren hadde håpa på under jakta i Fyresdal. Det blei vilt – men ikkje på den måten han var ute etter.
lørdag 16. september Vest-Telemark blad
Snart kan ordførarane vie deg
Skal du gifte deg borgarleg i 2018? Då er det ikkje tingretten, men kommunepolitikarar som skal stå for vigselen.
fredag 15. september Vest-Telemark blad
«Kjære rektor – kan me på butikken?»
Dei eldste elevane i Nissedalskulen vil gjerne at ei ordning midt på dagen blir oppretthalde.
torsdag 14. september Vest-Telemark blad
«Snur seg til Sp for at me skal bidra for distriktet»
Dette meiner stortingsklare og telemarking Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er ei årsak til at partiet gjorde eit svært bra val i Vest-Telemark.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
Stor framgang for Senterpartiet i Vest-Telemark
Senterpartiet går fram med meir enn 10 prosent i alle kommunane i Vest-Telemark. Størst er framgangen i Vinje der partiet går fram 22,9 prosent samanlikna med valet for fire år sidan.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
Kamp om utjamningsmandatet
Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) ser ut til å overta stortingsplassen frå Christian Tynning Bjørnø (Ap), medan Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Ådne Naper (SV) kjempar om utjamningsmandatet i Telemark.
mandag 11. september Vest-Telemark blad
På jakt etter skogsreinen
Tvillingbrødre frå Treungen er blant dei som er glade i utfordringa med å jakte rein i Våmur-Roan villreinområde. Men den såkalla skogsreinen er ikkje alltid lett å finne, i alle fall ikkje i det lågaste jaktterrenget.
søndag 10. september Vest-Telemark blad
Vil ha regjeringsskifte
Sentralisering, skulepolitikk og ny regjering er stikkord for kva ein lærar frå Åmot og ein komande tannlege frå Lårdal ser på som viktigast.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Hugsar på distriktet i storbyen
Sjølv om dei har flytta frå Vest-Telemark er distriktspolitikk viktig for unge vesttelar i Oslo. Dei skal jo kanskje heim att ein gong.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
I tvil heilt til han gjekk i røystelokalet
Martin Listaul (23) frå Åmotsdal tenkjer mykje på Vest-Telemark når han skal røyste. Det endelege valet sit berre litt langt inne.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Debatt og val ved skulane
Ved skulevalet røysta flest elevar ved dei vidaregåande skulane på Dalen og Seljord på Arbeidarpartiet. På Kvitsund vann Kristeleg Folkeparti elevstøtta, medan Senterpartiet fekk flest ungdommar med seg i Høydalsmo.
torsdag 7. september Vest-Telemark blad
50-årsjubileum i Kyrkjebygda
I 1967 blei det bygd ny skule på Jasbergodden i Kyrkjebygda i Nissedal. I år feirar skulen 50 år.
tirsdag 5. september Vest-Telemark blad
Valde Nissedal framfor Lofoten og Romsdal
Satsar på årleg klatrefestival på Fjone. – Nissedal er unikt. Det er heilt der oppe med dei største klatredestinasjonane, seier Olav Tarjei Valebjørg.
fredag 1. september Vest-Telemark blad
Trur Vest-Telemark får svi framover
Sp-toppar i Telemark fryktar kommunane i Vest-Telemark blir slått saman med tvang, om dagens regjering får halde fram. – Ikkje kjem det meir politi på hjul i regionen, og kommunane i vest blir taparen når Telemark og Vestfold blir slått saman.
tirsdag 29. august Vest-Telemark blad
Solid tilskot ved busetjing
Folk som vil etablere seg i Åsen huskrull på Tjønnefoss i Nissedal kan få minst 300 000 kroner i byggjetilskot frå «Stiftelsen Gunnar Dybdahls legat».
fredag 25. august Vest-Telemark blad
Sju kilometer med asfalt
Asfalten kjem langvegs frå når det i desse dagar blir lagt nytt dekke på Rv41 i Nissedal.
torsdag 17. august Vest-Telemark blad
Far og son fekk skogpris i nabokommune
Nissedølane og vegbyggjarane Knut og Magne Haugsjå fekk skogpris på årsmøtet til Åmli skogeigarlag. Det skjedde 15 år etter at Knut fekk skogkulturprisen i heimkommunen.
tirsdag 15. august Vest-Telemark blad
Tapar ikkje noko på å melde frå om dyrepåkøyring
– Ein har plikt til å seie i frå til myndigheitene når ein køyrer på dyr, og ein tapar ikkje noko på det, seier Magne Skarprud.
tirsdag 15. august Vest-Telemark blad
Meiner regjeringa er distriktsfiendtleg
Dei seks Arbeidarparti-laga i Vest-Telemark er mektig leie det dei meiner er ein svært mangelfull distriktspolitikk frå regjeringspartia Høgre og Frp.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
TELEMARK

Frp går til motangrep
fredag 11. august Vest-Telemark blad
– Heime trur mange dei kan alt, her er dei meir læreviljuge
Slik skildrar sjefen for Jamie Carragher-akademiet, engelske James Olsen, forskjellen mellom britiske og norske fotballspirer. Denne veka var han og seks kollegaer frå akademiet på Eventyrøy i Seljord, som trenarar for 70 fotballskuledeltakarar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Barn i Vest-Telemark er på lesetoppen
500 barn i Vest-Telemark har lese meir enn 5 000 bøker med til saman 642 000 sider i sommar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Anna og Amalie er på lesetoppen
Det er stor leselyst hos barna i Kviteseid, det viser både resultat frå Kviteseid folkebibliotek og lesekampanjen Sommarles. I sommar har 500 barn i Vest-Telemark lese over 600 000 boksider. Anna (10) og Amalie (8) Rannestad frå Kviteseid har begge bidrege godt til statistikken.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
Born i Vest-Telemark er på lesetoppen
500 born i Vest-Telemark har lese meir enn 5 000 bøker med til saman 60 000 sider i sommar.
fredag 11. august Vest-Telemark blad
1275 frå Vest-Telemark i trussamfunn utanfor kyrkja
Kvar tiande vesttele var medlemmar i andre trusog livssynssamfunn enn Den norske kyrkje ved inngangen til 2017. Det viser ei ny oversikt frå statistisk sentralbyrå.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
Ingen gaupefrie område
Forvaltingsplanen for rovvilt dei neste åra viser at Telemark ikkje skal ha gaupefrie område der sau beiter. Det skal vere låg terskel for å gje skadefellingsløyve på fleire slag rovdyr.
tirsdag 8. august Vest-Telemark blad
26 000 på Treungenfestivalen
Maria Mena, Gabrielle, Ina Wroldsen og Dr Hook var blant artistane som treivst på scena under Treungenfestivalen. Lokale The Espelids og Rune Sanden hadde tusenvis av publikumarar laurdagskvelden. Ein god del tusen gjester var innom arrangementet.
mandag 7. august Vest-Telemark blad
Den yngste festivalstjerna
1 200 små og store gjester møtte fram då den 15. utgåva av Treungenfestivalen opna med rusfritt arrangement onsdag. Fyrst ut fekk dei lokale, unge artistane skine før artistar som Julie Bergan, Katastrofe og Freddy Kalas fekk publikum med på dans og allsong på...
fredag 4. august Vest-Telemark blad
På campingtur i eiga bygd
Treungar har i årevis valt det moroaste som er under bygdas festival – å bu på campingen med møblement og eit vanvitig musikkanlegg.
fredag 4. august Vest-Telemark blad
100 personar er utan arbeid
I Vinje er under éin prosent av arbeidsstyrken arbeidsledige.
fredag 4. august Vest-Telemark blad
Sommargjesten: Rebekka Lauvdal
onsdag 2. august Vest-Telemark blad
Unge talent opnar 15-årsjubileet
Det er ungdomen som står fyrst på scena når den femtande Treungenfestivalen opnar i morgon.
tirsdag 1. august Vest-Telemark blad
Sentral i storsiger
Ingerid Vadder (14) var i storslag då J16-laget til Kviteseid starta Norway Cup på best tenkeleg måte – med tre mål var ho sterkt delaktig i 6-1-sigeren mot Vanylvskameratane.
mandag 31. juli Vest-Telemark blad
Fest i «musikkbyen»
Langt fleire enn venta ville ha med seg konserten til Treungen Music City laurdagskvelden. Det var ikkje berre lokale artistar som stod på scena denne gongen.
tirsdag 25. juli Vest-Telemark blad
Køyrer eksosfritt gjennom Vest-Telemark
Det har nesten blitt dobbelt så mange elbilar i Telemark frå 2015 til 2016.
tirsdag 25. juli Vest-Telemark blad
Ny vri gav vellykka marknad
Nissedalsdagen er den viktigaste inntektskjelda til Treungen IL. Dei er godt nøgde med laurdagens nye måte å arrangere folkefest. For fyrste gong hadde dei veteranbiltevling.
tirsdag 25. juli Vest-Telemark blad
Rådet ser alvorleg på tenesteutflytting
Finansdepartementet er blant dei som får ei skarp uttale frå Vest-Telemarkrådet (VTR) fordi mangel på lokale tenester gjer det vanskeleg for verksemder og sesongarbeidarar.
fredag 21. juli Vest-Telemark blad
Dobla bompengane til Jettegrytene
For å klare å halde vegen til Jettegrytene i god nok stand kostar det i sommar 100 kroner å køyre på vegen.
fredag 21. juli Vest-Telemark blad
TELEMARK

Klart for folkefest i sentrum
I år blir marknadsdagen i Treungen arrangert to veker tidlegare enn før. Laurdag har Nissedalsdagen eit variert program, og etterpå er det konsert.
torsdag 20. juli Vest-Telemark blad
MC-fører sendt til sykehus etter utforkjøring
NISSEDAL: Én person er sendt til sykehus for sjekk etter å ha kjørt av veien.
onsdag 19. juli Telemarksavisa
I år satser de litt ekstra på hyttefolket
TREUNGEN: Datoen for Nissedalsdagen er flyttet for å skape ny blest om arrangementet.
tirsdag 18. juli $ Telemarksavisa
Opparbeidde stor festivalcamp på kort tid
På fem dagar blei eit skogterreng gjort om til eit stort og utvida campingområde for Treungenfestivalen.
tirsdag 18. juli Vest-Telemark blad
Hytta alle snakker om står endelig på vannet
NISSEDAL: - Hvor enn vi går snakker folk om hytta, forteller Åshild Reime. Fredag leier de ut den spesielle hytta for første gang. Og snart blir det innvielsesfest på Nisser.
torsdag 6. juli $ Telemarksavisa
Ein sportsleg møteplass
Det har aldri vore så mange på fotballskulen i Vrådal som denne veka.
torsdag 6. juli Vest-Telemark blad
Halvtanna år med bokarbeid
Pensjonist Olav Jakob Tveit frå Nissedal leigde helikopter for å ta bilde, og bruka 300 000 kroner på den innhaldsrike boka om Nisser med bygdene rundt.
tirsdag 4. juli Vest-Telemark blad
– Det har ikkje vore bakeri her sidan 1974
Lukta av fersk bakst sig gjennom gata i Treungen sentrum. Folk strøymer til det nye bakeriet, som held ope sju dagar i veka.
fredag 30. juni Vest-Telemark blad
– Det er noko ana enn Tusenfryd
13 år gamle Birk Svendsen frå Fjone brukte alle sparepengane på tur med paraglider på Vinsjedagane i fjor. I år fekk han prøve seg med miniskjerm – det gav meirsmak.
tirsdag 27. juni Vest-Telemark blad
Reagerer på svekka busstilbod
Vesla Hunemo (82) på Tjønnefoss i Nissedal undrar seg over alt snakket om å køyre kollektivt, når det på same tid blir dårlegare busstilbod.
tirsdag 27. juni Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NISSEDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Akershus Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Aust Agder Bergen Næringsliv Rogaland Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Troms Trøndelag Møre og Romsdal Østfold Sogn og Fjordane Skåne Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Økonomi Oskarshamn Kvinnherad Fotball Game of Thrones Grue Finnmark Helse Kalmar Svalbard Film Kultur Tesla Spill Båt Forskning Vær Helsingborg Inrikes Bil Mat VM Östra Göinge Landbruk Sverige Arendal Boksing Norway Cup Vestby Tour of Norway Malmö Hockey Masfjorden Hässleholm Russland Forsvar Kunst Ishockey Suldal Sykkel Molde Landskrona Risør Kongsvinger Litteratur Sport Musikk Sjakk Nedre Eiker Brexit Nord-Korea Jakt Tech Stavanger Lillesand NM Håndball Arctic Race Kongelig Agdenes Kristianstad Jobb Kristiansand Trondheim Verdal Mote Svømming Vestre Slidre Valg Stockholm Skellefteå Fjell Voss Odda Hammerfest Sørreisa Osterøy Motor Eidfjord Vinje Lund Musik Ylvis Ledare Tyskland Tingvoll SK Brann Kävlinge Bærum Menn Politikk Vellinge Emmaboda Dyr Langrenn Åsnes Olofström Vitenskap Radøy Holmestrand Odds BK Bolig Tvedestrand Narvik Austrheim Svedala Stord Android Nannestad Motorsport Eliteserien Fedje Måsøy Kvænangen Skien Hopp Evenes Tingsryd Mjölby Steinkjer Jul USA Klima Ålesund Volda Stavanger Oilers Vevelstad Strømsgodset Dovre Kommunesammenslåing Sarpsborg Aurdal Kragerø Trening Frankrike Tjøme Åstorp Ås Eslöv Mandal Askøy Lesja Barn Rauma Nybro Lyngdal Seljord Svelvik Friidrett Klatring Skiskyting Alpint Moss Andøy Karmøy
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL