Nissedal
Aanund Gangsei – ein fredlaus i Vest-Telemark
søndag 01:01 Vest-Telemark blad
Fleirtalet er positive til felles Nav-kontor
Ordførarane i Seljord, Nissedal, Kviteseid og Tokke uttrykte alle interesse for å samle seg om eitt felles Nav-kontor i Vest-Telemark. Vinje-ordførar Jon Rikard Kleven ville vente med å uttale seg, medan Erik Skjervagen i Fyresdal ikkje lika utspelet frå Seljord-ordførar...
fredag 01:14 Vest-Telemark blad
Halvparten av dei som var arbeidsledige har fått jobb
Talet på arbeidslause i Vest-Telemark er lågt. I Vinje er berre 0,7 prosent av dei arbeidsføre utan arbeid. Det er ei halvering samanlikna med fjoråret.
fredag 01:13 Vest-Telemark blad
Eigarane sender saka til øvste hald
Eigarane vil at generalforsamlinga i Vest-Telemark kraftlag skal bestemme om VTK skal gje frå seg driftssentralen til Skagerak Nett.
fredag 01:12 Vest-Telemark blad
Jolemessa i frikyrkja gav rekordinntekter
Det blei lagt att 130 000 kroner på den 37. jolemessa i Treungen frikyrkje. Mange var på plass i kafeteriaen i frikyrkja før jolemessa eigentleg skulle opne.
fredag 01:04 Vest-Telemark blad
– Telemark må få språk inn i samanslåingsavtalen
tirsdag 08:24 Vest-Telemark blad
Vil ha ferjedrift heile året
Folk på Fjone meiner både store og små i bygda får det lettare om ferja til Nissedal er i drift også dei fire fyrste månadene i året. Nå blir kommunestyret oppmoda om å seie ja til vinterveg på Nisser.
tirsdag 01:14 Vest-Telemark blad
Snurr film – kvar kveld og natt
Nissedølen John Oddvar Jermansen får 150 bygdefolk på besøk når han etter kvar jolegateopning i Treungen viser eigenprodusert animasjonsfilm over heile garasjeveggen og - taket. Etterpå surrar og går filmen ut året når det er mørkt.
mandag 4. desember Vest-Telemark blad
TELEMARK

Joleturnè utanom allfarveg
– Eg likar dei små og koselege kyrkjene. Dei passar eit lite ensemble som oss, seier Emil Solli-Tangen.
fredag 1. desember Vest-Telemark blad
Opprørt over nei til heilårsferje
Ian Parry-Jones (Sp) er svært skuffa over at Ap i Nissedal formannskap røysta imot heilårsdrift av Fjoneferja.
fredag 1. desember Vest-Telemark blad
Heidra ein engasjert, stille kulturberar av ypparste klasse
Under kulturkvelden i Nissedal blei heile bygdas songar, Bjørn Dagfinn Tveit (50), kalla fram for å ta imot kommunens kulturpris. – Tveit er eit menneske som gjev mykje av seg sjølv – ein som aldri seier nei – og ein som betyr svært mykje for mange menneske i kommunen...
tirsdag 28. november Vest-Telemark blad
Aktivitetssenter i tjue år
Terje Holmbakken og Roger Homme er blant dei som trivst på dagsenteret i Treungen, tilbodet som har vore for nissedølar i 20 år.
tirsdag 28. november Vest-Telemark blad
Seljord har fått Nav-invitasjon frå Midt-Telemark, men vil helst ha eitt kontor i Vest-Telemark.
Politikarane i Seljord vil at Vest-Telemarktinget skal drøfte om det er mogleg med eitt felles Nav-kontor i regionen.
fredag 24. november Vest-Telemark blad
«I stordomstida til Drillo var det stort sett bygdegutar på laget»
– Eg kjem frå ei lita bygd. Det har ikkje noko å seie kor ein kjem frå om ein skal bli god fotballspelar, sa Kjetil Rekdal i sitt foredrag på Vinjehuset.
fredag 24. november Vest-Telemark blad
Katarina vil møte single bønder frå Vest-Telemark
Med far frå Flatdal og mor frå Notodden er det ingen tvil om kvar Katarina Flatland helst vil jakte på kjærleiken for nye single bønder.
fredag 24. november Vest-Telemark blad
Der låtten sat laust
Mange gjekk heim med støle magamusklar etter Lugar-kvelden på Seljordshei grendehus.
tirsdag 21. november Vest-Telemark blad
Kan kome stortomter i bygda
Kanskje vil stortomter på 3-4 mål bli opparbeidd for sal sør i Treungen.
tirsdag 21. november Vest-Telemark blad
Tok seg inn på byggeplass og stjal toaletter
NISSEDAL: Tyver tok med seg både byggevarer og toaletter da de tok seg inn på en byggeplass i Nissedal.
mandag 20. november Telemarksavisa
Kan bli ferjedrift heile året
Nissedalpolitikarane skal snart ta stilling til eit forslag om drift av Fjoneferja også i månadene frå januar og fram til 1.mai.
fredag 17. november Vest-Telemark blad
Abrahamsen: – Blei litt sjokkert
Ordførarane i Vest-Telemark la spesielt vekt på responstida i den nye nærpolitireforma då dei møtte Telemarksbenken. Stortingspolitikarane blei uroa av det dei høyrde.
fredag 17. november Vest-Telemark blad
Vil investere 760 000 ved kyrkja
Nissedalrådmannen tilrår å kjøpe meir gravplassareal og auke talet på parkeringsplassar ved Treungen kyrkje. Mellom kyrkja og bedehuset er det fare for liv og helse ved ulike arrangement. Nå skal 150 000 kroner gå til ein plan med tanke på trafikktryggleiken.
fredag 17. november Vest-Telemark blad
Må utsetje skuleopning
Det blir likevel ikkje slik at elevane i 1.–4. klasse i Treungen skal tilbake til småskulebygget frå nyttår.
mandag 13. november Vest-Telemark blad
«Eg skriv eigentleg om eit samfunn ute av balanse»
Nissedal og Vest-Telemark har hamna på det litterære kartet. I Tellemarck reiser me til ein apokalyptisk, westernversjon av bygda. I Norge om våren har ein solstorm ført bygda inn i ei post-apokalyptisk tid. Ein forfattar som likar å tråkke folk på tærne står bak.
fredag 10. november Vest-Telemark blad
Ikkje kvotejakt på gaupe i 2018
torsdag 9. november Vest-Telemark blad
Nå kan ein lade bilen på høgfjellet
I morgon opnar ladestasjon for elbilar på Haukeliseter fjellstue.
torsdag 9. november Vest-Telemark blad
Vil ha OL til Telemark og servere IOC-toppane vaflar
torsdag 2. november Vest-Telemark blad
Familie på tur fekk jakthagl på seg
Ei bestemor, dottera og barnebarnet blei vettskremte då det kom jakthagl på to av dei ein folksam dag på Kyrkjebygdheia. Ein grunneigar trur det har vore tjuvjakt i området.
tirsdag 31. oktober Vest-Telemark blad
Politimann blir storbonde
Nissedølen Thomas Rekvik og kona Sigrun vil kjøpe den store garden til mjølkebonde Halvor Skjulestad på Sitje søndre i Fyresdal.
tirsdag 31. oktober Vest-Telemark blad
Hyttefelteigarar må byggje ny veg
Jordskifteretten krev at tre grunneigarar på Bakkebufjellet (624 hyttetomter) i Nissedal må byggje ny veg til 4,2 millionar kroner innan tre år. Skjer ikkje det har dei ikkje rett til å nytte Grimstveitvegen og Heivegen til Kyrkjebygdheia.
tirsdag 31. oktober Vest-Telemark blad
Bruk av fond for å gå i null
Trass i at Nissedal er kommunen i Telemark som regjeringa vil gje mest i auka overføring i 2018, meiner rådmannen ein må bruke fondspengar for å kome i hamn.
tirsdag 31. oktober Vest-Telemark blad
Interkommunal næringsfiskar
Kanskje går Nissedal og Fyresdal saman om ei felles stilling som omhandlar næringsarbeid.
tirsdag 31. oktober Vest-Telemark blad
Ambulansestasjon i Treungen
Tor Gunnar Bø Homme skal etablere ambulansestasjon like ved riksveg 41 litt sør for Tveitsundbrua.
søndag 29. oktober Vest-Telemark blad
Vil behalde tømmerrenna
Nissedalordførar Halvor Homme (Ap) vil jobbe hardt for at tømmerrenna til turistmagneten Jettegrytene blir ståande. Det viktigaste for han er ikkje kven som eig grunnen, men om det er greitt at kommunen overtek bruksretten.
fredag 27. oktober Vest-Telemark blad
TELEMARK

Stenger brua i fem månader
Frå starten av desember 2018 til mai 2019 vil Rv41 Spjotsodd bru vere stengt for køyretøy over 3,5 tonn.
onsdag 25. oktober Vest-Telemark blad
Stor forskjell på elbil-satsinga i kommunane
Kviteseid har hatt elbilar i fleire år, Vinje har éin og Seljord har kvitta seg med sin eine. Dei andre tre kommunane i Vest-Telemark har berre langsiktige tankar om det.
tirsdag 24. oktober Vest-Telemark blad
Det kan vera lurt å sjekke førarkortet
Nye føreskrifter for førarkort betyr at svært mange må skaffe seg nytt førarkort innan ei viss tid. Alle førarkort utferda mellom 24. april 1967 og 19. januar 2013 må nemleg bytast i ein nyare variant.
tirsdag 24. oktober Vest-Telemark blad
Vinbyggjane gav mest – som vanleg
Telemark var det sjuande beste fylket i landet med meir enn 7,8 millionar kroner innsamla i TV-aksjonen. Ikkje overraskande toppa Vinje fylkesstatistikken i år igjen.
mandag 23. oktober Vest-Telemark blad
Trenissens haustfest på Fjone
Laurdag viste 19 medlemmer i Trenissen 4H fram kva dei har arbeidd med på årets haustfest.
mandag 23. oktober Vest-Telemark blad
Treunge gjer suksess med eige arkitektselskap
John Sanden (33) driv arkitektfirma saman med sambuaren. Gangbru i Treungen og høgskulecampus i Kristiansund er berre nokon av prosjekta dei har over heile landet.
fredag 20. oktober Vest-Telemark blad
Ikkje kommunal støtte til heiveg
Kommunestyret i Nissedal vil ikkje at kommunen skal koste konsekvensanalyse for veg frå Tørdal til Kyrkjebygdheia. – Bruk heller pengar på å utgreie bru over Fjonesundet, sa Jørgen O. Nes (Frp).
fredag 20. oktober Vest-Telemark blad
«Me bad om at saka blei lagt bort – så køyrer kommunen bare vidare»
Kven som eig grunnen der tømmerrenna til Jettegrytene står er blitt advokatmat for den eine og den andre – og dei kjem til ulike konklusjonar. Rådmannen ynskjer at renna skal bli gangbane til turistattraksjonen.
tirsdag 17. oktober Vest-Telemark blad
Nye vegprosjekt i Vest-Telemark
Dei neste åra vil Vegvesenet bruke millionar på vegen mellom Treungen og Vrådal, frå Århus til Seljord og Spjotsodd bru. Eit bompengeprosjekt skal syte for utbetring av to strekningar mellom Seljord og Bø.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
Fotosamling etter Rikard Berge er digitalisert
Fotoarkivar Tor Kjetil Gardåsen kallar samlinga etter folkeminnesamlaren frå Rauland ein skatt.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
Kraftig kritikk til rådmannen
Nissedal kommune har tapt opp mot ein million kroner på dårlege rutinar for eigenbetaling på omsorgssenteret. Sp, H og Frp meiner rådmannen burde ha reagert for lenge sidan på kritikkverdige forhold.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
– Same leksa kvar gong
Regionordførar Erik Skjervagen ser på ny domstol-organisering som nok eit forsøk på å sentralisere.
fredag 13. oktober Vest-Telemark blad
– Ei gladsak for bedriftene
Det seier stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) frå Telemark om at regjeringa vil fjerne eigedomsskatten på maskiner og utstyr.
torsdag 12. oktober Vest-Telemark blad
Oppvekstsenter kan få tilbygg
Aukande barnetal i Nissedal er ei utfordring for oppvekstsenteret i bygda.
mandag 9. oktober Vest-Telemark blad
Kraftlag blir delt i to selskap
Vest-Telemark kraftlag (VTK) må delast inn i to selskap; nettverksemd og produksjon av kraft. – Dette gjer det dyrare for VTK og straumkundane, seier styreleiar Erik Skjervagen i VTK.
fredag 6. oktober Vest-Telemark blad
Politiske bylgjer i bryggesak
Usemja kom skikkeleg fram då Nissedal formannskap skulle ta stilling til ein søknad om å flytte ei flytebrygge ved Vik camping.
fredag 6. oktober Vest-Telemark blad
Trur det er god folkehelse i regionen
Tal frå andre kvartal i år viser at legemeldt sjukefråvær i Nissedal og Kviteseid er ned i 3,9 prosent. Fyresdal har også eit lågt tal å vise til.
tirsdag 3. oktober Vest-Telemark blad
50 000 kroner til bakeri og kafé
Nissedal formannskap har gjeve tilskot på 50 000 kroner likt fordelt på bakeri og kafé i Treungen.
søndag 1. oktober Vest-Telemark blad
«Eg fekk mi fyrste fartsbot som 16-åring.»
Marie Kornmo Enger (38) er lensmann i Nissedal og Drangedal. Ho er mamma til tre gutar, har alltid mange ballar i lufta, og når ho skal kople av køyrer ho fort på motorsykkel.
fredag 29. september Vest-Telemark blad
Treungenbakar med dobbelt nordisk gull
Fredrik Lønne på bakeriet i Treungen stakk av med to gull i nordisk bakecup i Stockholm.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Opparbeider bygningsvernkompetanse på fritida
– For Telemark er det svært viktig med bygningsvernstudie, seier direktør Dag Rorgemoen ved Vest-Telemark museum. I helga har museet hatt 22 handverkarar frå heile landet som studerer for å bli endå betre på bygningsvern.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Feira godt veksande barnehage
Fem unge nytta tilbodet då Felle barnehage blei gjenopna i 2012. Nyleg blei det feira at tilbodet har vore i fem år. I haust er det 13 barn der, og alle foreldre i bygda med unge under skulealder nyttar tilbodet.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Fyrste flyktningane utanfor sentrum
Går det etter planen får Nissedal tre syriske flyktningfamiliar i november. To av dei skal inn i nybygde bustader i Kyrkjebygda. Barnehagen der er full, ei utfordring rådmannen ser optimistisk på å løyse.
tirsdag 26. september Vest-Telemark blad
Flinkast i landet på hjarte- og lungeredning
mandag 25. september Vest-Telemark blad
«Ein må eta 17 kilo med raud flugesopp før ein døyr av det.»
Nyleg arrangerte frivilligsentralen i Nissedal sopptur på Fjone. Soppkjennaren Eva M. Jensen frå Tønsberg gav ei innføring i kva ein kan plukke, og kva for sopp ein bør halde seg unna.
lørdag 23. september Vest-Telemark blad
TELEMARK

Står på eittårsgrensa for barnehageplass
Politikarane i Nissedal opnar ikkje for at barn under eitt år kan nytte barnehagane. Dagens utfordring i kommunen er å klare å ta imot alle frå fylte eitt år som ynsker tilbodet.
fredag 22. september Vest-Telemark blad
Aasmundtveit ny regionrådsleiar
torsdag 21. september Vest-Telemark blad
Kappast for 17. gong
Det var dans, spel og god stemning då Seljordkappleiken lokka utøvarane til tevling på Granvin laurdag.
tirsdag 19. september Vest-Telemark blad
Reinsjeger med hoggorm under jaktsekken
Jakta førre fredag blei ikkje heilt slik reinsjegeren hadde håpa på under jakta i Fyresdal. Det blei vilt – men ikkje på den måten han var ute etter.
lørdag 16. september Vest-Telemark blad
Snart kan ordførarane vie deg
Skal du gifte deg borgarleg i 2018? Då er det ikkje tingretten, men kommunepolitikarar som skal stå for vigselen.
fredag 15. september Vest-Telemark blad
«Kjære rektor – kan me på butikken?»
Dei eldste elevane i Nissedalskulen vil gjerne at ei ordning midt på dagen blir oppretthalde.
torsdag 14. september Vest-Telemark blad
«Snur seg til Sp for at me skal bidra for distriktet»
Dette meiner stortingsklare og telemarking Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) er ei årsak til at partiet gjorde eit svært bra val i Vest-Telemark.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
Stor framgang for Senterpartiet i Vest-Telemark
Senterpartiet går fram med meir enn 10 prosent i alle kommunane i Vest-Telemark. Størst er framgangen i Vinje der partiet går fram 22,9 prosent samanlikna med valet for fire år sidan.
tirsdag 12. september Vest-Telemark blad
Kamp om utjamningsmandatet
Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) ser ut til å overta stortingsplassen frå Christian Tynning Bjørnø (Ap), medan Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Ådne Naper (SV) kjempar om utjamningsmandatet i Telemark.
mandag 11. september Vest-Telemark blad
På jakt etter skogsreinen
Tvillingbrødre frå Treungen er blant dei som er glade i utfordringa med å jakte rein i Våmur-Roan villreinområde. Men den såkalla skogsreinen er ikkje alltid lett å finne, i alle fall ikkje i det lågaste jaktterrenget.
søndag 10. september Vest-Telemark blad
Vil ha regjeringsskifte
Sentralisering, skulepolitikk og ny regjering er stikkord for kva ein lærar frå Åmot og ein komande tannlege frå Lårdal ser på som viktigast.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Hugsar på distriktet i storbyen
Sjølv om dei har flytta frå Vest-Telemark er distriktspolitikk viktig for unge vesttelar i Oslo. Dei skal jo kanskje heim att ein gong.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
I tvil heilt til han gjekk i røystelokalet
Martin Listaul (23) frå Åmotsdal tenkjer mykje på Vest-Telemark når han skal røyste. Det endelege valet sit berre litt langt inne.
fredag 8. september Vest-Telemark blad
Debatt og val ved skulane
Ved skulevalet røysta flest elevar ved dei vidaregåande skulane på Dalen og Seljord på Arbeidarpartiet. På Kvitsund vann Kristeleg Folkeparti elevstøtta, medan Senterpartiet fekk flest ungdommar med seg i Høydalsmo.
torsdag 7. september Vest-Telemark blad
50-årsjubileum i Kyrkjebygda
I 1967 blei det bygd ny skule på Jasbergodden i Kyrkjebygda i Nissedal. I år feirar skulen 50 år.
tirsdag 5. september Vest-Telemark blad
Valde Nissedal framfor Lofoten og Romsdal
Satsar på årleg klatrefestival på Fjone. – Nissedal er unikt. Det er heilt der oppe med dei største klatredestinasjonane, seier Olav Tarjei Valebjørg.
fredag 1. september Vest-Telemark blad
Trur Vest-Telemark får svi framover
Sp-toppar i Telemark fryktar kommunane i Vest-Telemark blir slått saman med tvang, om dagens regjering får halde fram. – Ikkje kjem det meir politi på hjul i regionen, og kommunane i vest blir taparen når Telemark og Vestfold blir slått saman.
tirsdag 29. august Vest-Telemark blad
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NISSEDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TELEMARK

FAVORITTER

Hordaland IT Innenriks Telemark Utenriks Bergen Akershus Næringsliv Vestfold Kjendis Fotboll Aust Agder Båt Get-ligaen Sport Hedmark Nordland Rogaland Buskerud Kultur
flere?
Trøndelag Oppland Odda Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Troms Østfold Vest Agder Økonomi Oslo Jul Skåne Kvinnherad Mat Halloween Fiske Finnmark Mobil Reise Bolig Helse Svalbard Game of Thrones Grue Russland Forskning Vær Fotball Kalmar Sport Tesla Östra Göinge Oskarshamn Trav Helsingborg Håndball Osterøy Trondheim Kultur Litteratur Malmö Landbruk Motor Kunst Risør Bærum Hockey Indonesia Forsvar Suldal Kongsvinger Inrikes Øvre Eiker Vestby Moss Näringsliv Båt Ishockey Landskrona Askøy Hadsel Kristiansand Boksing Spill Stockholm Fedje Odds BK Stavanger Hammerfest Nord-Korea Svelvik Haugesund Musikk Hässleholm Sykkel Lund Trysil Tvedestrand Trening Bil Jobb Seljord Brexit Kongelig Masfjorden Polen Langrenn Os Nedre Eiker Orkdal Tour of Norway Mote Tønsberg Holmestrand Barn NHL Tinn Musik Hälsa Blekinge Ørsta Sverige Valg Gjøvik Astronomi Vestre Slidre Porsgrunn Alpint Sandnes Eidfjord Ringsaker Karmøy Vinje Sjakk Hamar Verdal OL Skiskyting Bil Klippan Molde Røros Finnøy Premier League Snowboard Fauske Poker Gloppen OBOS-ligaen Notodden Skøyter VM Mandal Narvik Israel Dovre Emmaboda Hemne Fredrikstad Tjøme Sund Ås Sørreisa Svømming Volda Kävlinge Drammen Harry Potter Selje Førde Motorsport Tromsø IL Kristiansund Sortland Tingvoll SK Brann Alta Selbu Stord Kristianstad Vellinge Kommunesammenslåing Jakt Nybro Tour de France Norway Cup Meland Tyskland Eid Film Foto Sørfold Fitjar Aurdal Elverum Steigen Eidsberg Båstad Lenvik USA Hopp Lyngdal NM Jevnaker Stryn Ledare Steinkjer Kina Sande Streik Klima Asker Russ Mercedes-Benz Holtålen Kampsport Fet Porsanger Evenes La liga Europa League Universet Nøtterøy Midsund Røyken Løten Lillesand Radøy Lier Nes Modum Kragerø Klatring Frankrike Politikk Tomelilla Skellefteå Lindås Eslöv Arendal Svedala Skien Ullensvang Vevelstad Bamble Bremanger Sarpsborg 08 Kvænangen Andøy Tana Halden Viking FK Måsøy Android Sarpsborg Voss Nissedal Rosenborg BK Austrheim Fjell Staffanstorp
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL