Nesseby
Kurs i nordsamisk – Samisk som fremmedspråk – 10 stp
Isak Saba senteret starter samisk som fremmedspråk kurs, lytting og muntlig kommunikasjon høsten 2019. Kurset er på 65 timer og har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer.
08:57 Nesseby kommune
Ođđa dieđut Unjárgga čáhcebohciid vahága birra
Mii leat ain ohcamin gokko čáhcebohcit suđđet Unjárgga girkobáikkes, máttabealde E-75 . Mii luoitit čázi bohciide dan botta go mii ohcat gokko čáhcebohcit suđđet. Go leat gávdnan feailla, de giddet čáhcebohciid dan boddii go divvut
mandag 13:36 Nesseby kommune
Ássanmoktabivdu
Mii ávžžuhit joavkkuid- ja servviid evttohit doaimmaid ja lágidemiid dán vahkkui. Mii sávvat lágidemiid, maidda olles Unjárgga gieldda ássit sáhttet searvat, juoidá buot ahkkásaččaide ja áinnas lágidemiid, mat
mandag 13:19 Nesseby kommune
Háliidatgo searvat dán gease olgunastinskuvlii?
Háliidatgo bargt geasseluomus juoidá mii lea gelddolaš, oahppat eanet olgoáibmodoaimmaid ja geahččaladdat iešguđetlágan aktivitehtaid? Leatgo dasa lassin gaskal 10 ja 14 jagi? Jus nu, de olgunastinskuvla heive justa fal dutnje!
mandag 13:05 Nesseby kommune
Jakten på Bolyst
Vi oppfordrer lag- og foreninger til å bidra med et eller flere arrangement til uka. Vi ønsker oss arrangementer som omfavner hele befolkningen i kommunen, noe for alle aldre og veldig gjerne arrangementer som går på formiddagene.
mandag 11:05 Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi sykler
Når: Tirsdag 21.05.19 kl. 17:30–19:00 Hvor: Uteområde på Varanger Samiske Museum Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Velkommen
mandag 09:40 Nesseby kommune
Duhkoratta - Mii sihkkelastit
Goas: Maŋŋebárgga 07.05.19 tii. 17:30-19:00 Gos: Várjjat Sámi Musea šilljus Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
mandag 09:38 Nesseby kommune
Oppdatering - Vannlekkasje i Nesseby
Det drives nå lekkasjesøk på vannledningen sør for E-75 på Nesseby kirkested. Vannet vil bli åpnet mens lekkasjesøket pågår. Når lekkasjen er funnet vil vannet bli avstengt mens reparasjonen pågår.
mandag 09:30 Nesseby kommune
FINNMARK

Blir du med på friluftsskole i sommer?
Har du lyst til å fylle sommerferien med noe spennende, lære mer om friluftsliv og prøve forskjellige aktiviteter? Er du i tillegg mellom 10 og 14 år? Da er i så fall friluftsskolen midt i blinken for deg!
torsdag 10:35 Nesseby kommune
Legestasjonene i Tana og Nesseby har delvis stengt mandag 13. mai, og helt stengt 14. mai.
Disse dagene kan det ikke sendes resepter og sykemeldinger fra legekontoret.
mandag 13. mai Nesseby kommune
Deanu ja Unjárgga doavttirguovddáš lea belohahkii gitta vuossárgga 13.5 ja ollesáigge gitta 14.5
Dán guovtti beaivvis eai sáhte sáddet buohccindieđihemiid dahje reseapttaid doavttirguovddážis.
mandag 13. mai Nesseby kommune
Miessemánu 17. beaivvi prográmma
Nesseby kommune ønsker alle en flott 17. mai.
søndag 12. mai Nesseby kommune
Ellos Várjjat-suomman!
Ságastallan dološ govaid birra maid John Samuel Nilsen čájeha.
torsdag 9. mai Nesseby kommune
Sommerjobb for ungdom 2019
Skoleungdom fra Nesseby kommune som er født i 2003 eller eldre, kan søke på sommerjobb i perioden juni – august 2019.
mandag 6. mai Nesseby kommune
Nuoraide geassebargu 2019
Unjárgga gieldda skuvlanuorat geat leat riegádan jagi 2003 dahje ovdal sáhttet ohcat geassebarggu áigodagas gaskal geassemánu ja borgemánu 2019.
mandag 6. mai Nesseby kommune
Rabas skohterláhtut Unjárgga gielddas
2 - Unjárláhttu 3 - Skálvejárláhttu Eará skohterláhtut leat giddejuvvon
torsdag 2. mai Nesseby kommune
Duhkoratta! - Hesteridning og kjøring
Når: Tirsdag 07.05.19 kl. 17:30–19:00 Hvor: Stall Tussi i Vesterelv Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena.
torsdag 2. mai Nesseby kommune
Vuonnabahtii huksejuvvo ođđa fitnodatguovddáš
Mietinen Maskin AS álggaha farggamusat ordnet golbma huksensaji fitnodagaide E6 báldii Vuonnabađas. Govva: Bent Johansen
tirsdag 30. april Nesseby kommune
Ledige stillinger Nesseby oppvekstsenter
Vi har følgende ledige stillinger: 3 barnehagelærer, 3 grunnskolelærer 2 miljøterapeut.
fredag 26. april Nesseby kommune
Åpne scooterløyper i Nesseby kommune
Alle løyper er stengt etter 5. mai.
torsdag 25. april Nesseby kommune
Varangerbotn får nytt næringssenter
Mietinen Maskin AS starter snart arbeidene med å opparbeide tre næringstomter langs E6 i Varangerbotn. Foto: Bent Johansen
torsdag 25. april Nesseby kommune
Somá - Stoahkan Isak Saba guovddáža šiljus
Goas: Maŋŋebárgga 30.04.19 tii. 17:30-19:00  Gos: Isak Saba guovddáža šilljus, Vuonnabađas  Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat ja sámegielat birrasis duhkoraddat.  
torsdag 25. april Nesseby kommune
Recover etablerer seg i Varangerbotn
Recover er spesialister på opprydding og gjenoppbygging etter brann- vann- og miljøskader. Foto: Bent Johansen
onsdag 24. april Nesseby kommune
Čoahkkingirji gielddastivrračoahkkimis 04.04.19
Hjem
onsdag 24. april Nesseby kommune
Åpne scooterløyper i Nesseby kommune
ÅPNE LØYPER: 2 - Nessebyløypa 3 - Skalvejávreløypa 4 - Nyborgløypa
onsdag 24. april Nesseby kommune
Løype 1 stenges - Klubbvikløypa
Ny meny 2012
tirsdag 23. april Nesseby kommune
Løype 5 stenges mellom Varangerbotn og Karlebotn
Hjem
mandag 15. april Nesseby kommune
Duhkoratta! - Mii stoahkat Isak Saba guovddážis
Goas: Maŋŋebárgga 23.04.19 kl 17.30 – 19.00 Gos: Isak Saba guovddážis, Vuonnabađas Hvem: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Ovttas.no boahtá guossái muitalit ođđa sámegielat áppaid birra, ávžžuhat...
fredag 12. april Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi leker på Isak Saba senteret
Når: Tirsdag 23.04.19 kl. 17.30 – 19.00 Hvor: Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Ovttas.no kommer på besøk for å fortelle om de nye samiske appene, vi oppfordrer foreldre til å komme og lytte på de. :)
fredag 12. april Nesseby kommune
Dikšun- ja fuolahanossodat ohcá luopmosadjásaččaid
Unjárgga gielda - dikšun- ja fuolahanossodat dárbbaša luopmosadjásaččaid áigodahkii 24.06.2019 – 18.08. 2019 (vahkut 26 – 33).
fredag 12. april Nesseby kommune
Sadjásaš virgi - Áššemeannudeaddji mánáidsuodjalusas
60 % virgi mánáidgárdekonsuleantan/máná oktavuođaolmmožin, sadjásaš virgi. Bargui álgin farggamusat ja bargu bistá gitta 30.11.19 rádjai. Lea vejolaš ahte bargu bistá guhkit áigge.
torsdag 11. april Nesseby kommune
Ođđajohtláhttu rahppojuvvo
Fylkkamánni lea mearridan cuoŋománu 12. bv. rájes rahpat láhttu nr. 11 Ođđajohtláhttu gitta Sáppenjávrái. Olles láhttu rahppojuvvo cuoŋománu 18.bv rájes. Vuodjinlobit mat leat gaskaboddosaččat orustahttojuvvon bissot ain gitta,...
torsdag 11. april Nesseby kommune
Saksbehandler Barneverntjenesten- vikariat
60 % stilling som barnevernskonsulent/ barnets kontaktperson, vikariat med tiltredelse snarest og til og med 30.11.19 med muligheter for forlengelse.
torsdag 11. april Nesseby kommune
FINNMARK

Nyelvløypa åpen
Fylkesmannen har vedtatt å åpne løype 11 Nyelvløypa, til Sáppenjávri fra 12. april og hele løypa fra 18. april. Området hvor dispensasjoner til motorferdsel er midlertidig trukket tilbake jf. Fylkesmannens vedtak av 14. mars 2019, opprettholdes inntil
torsdag 11. april Nesseby kommune
Kommunestipend
Unjárgga gielda/Nesseby kommune deler ut stipend til ungdom som tar videregående og høyere utdanning våren 2019.
tirsdag 9. april Nesseby kommune
Gielddastipeanda
Unjárgga gielda juohká stipeandda nuoraide geat váldet joatkkaskuvlla- dahje alitoahpu giđa 2019.
tirsdag 9. april Nesseby kommune
Ođđajohtláhttu lea ain gitta
Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni ásahii mohtorjohtolatgildosa Ođđajohtláhttui ja dakko birrasiid njukčamánu 14.bv rájes ja das ovddosguvlui. Dát dan dihtii go dán guovllus bohccuin lea fuones ealáhat.
mandag 8. april Nesseby kommune
Nyelvløypa fortsatt stengt
Fylkesmannen i Troms og Finnmark innførte motorferdselforbud for Nyelvløypa og tilstøtende områder fra 14.mars og inntil videre. Dette på grunn av vanskelige forhold for reinen i området.
fredag 5. april Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi fisker
Når: Tirsdag 09.04.19 kl. 16.00 - 19.00 (MERK TIDEN) Hvor: Niibereahpen (ca 27 km fra Varangerbotn mot Kirkenes) Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Ferdig mat fra kl. 16:00. Ta med fiskeutstyr!
torsdag 4. april Nesseby kommune
Listaevttohusat biddjojit dárkkistussii – Gielddastivraválga 2019
Buot listaevttohusat mat leat dieđihuvvon Unjárgga gielddastivraválgii 2019, válgastivrra bidjá válgalága mielde §6-6 (1) dárkkistussii čuovvovaš sajiide: Unjárgga ráđđevisti Unjárgga gieldda ruovttusiidu
onsdag 3. april Nesseby kommune
Sykepleiere Nesseby kommune
Ledige stillinger i sykeavdelingen: 1. Sykepleier 100% fast stilling, snarlig tiltredelse. 2. Sykepleier 100% fast stilling, fra og med 1.juli 2019.
onsdag 3. april Nesseby kommune
Utlegging av listeforslag til ettersyn – Kommunestyrevalget 2019
I medhold av valglovens §6-6 (1) legger valgstyret innkomne listeforslag for kommunestyrevalget 2019 i Nesseby ut til ettersyn følgende steder: Nesseby rådhus Nesseby kommunes hjemmeside
tirsdag 2. april Nesseby kommune
Álbmotčoahkkin Unjárggas - Du vuoigatvuođat meahcis
Dus leat vuoigatvuođat Finnmárkku luonddu buriide go orut dáppe. Dát geatnegahttá FeFo eananeaiggádin. Movt sáhttit mii buoremusat áimmahuššat dáid? FeFo háliida gullat du evttohusaid. Bures boahtin.
tirsdag 2. april Nesseby kommune
Somá - Vi fisker
Når: Tirsdag 02.04.19 kl 16:00 - 19.00 (MERK TIDEN) Hvor: Rovvevann, Seidafjellet Hvem: Alle barn som ønsker å lære seg samisk og en samisk lekearena. Ferdig mat fra kl. 16:00. Ta med fiskeutstyr. 
torsdag 28. mars Nesseby kommune
Unjárgga gieldda kulturmuittuid ja kulturbirrasa oasseplána
Áigumuš plánain lea addit ollislaš gova gieldda kulturmuittuin ja kulturbirrasis, mo buoremus lági mielde sáhttá čuovvulit ja sihkkarastit daid.
onsdag 27. mars Nesseby kommune
Få med deg verdensmesterskapet i kiting på Varangerhalvøya!
2.-7. april beveger 70 fargerike kiter seg rundt på Varangerhalvøya for å prøve å komme først fra Berlevåg til Vardø. Det står om verdensmestertittelen i langdistanse kiting! Foto: Ingerid Jordal
tirsdag 26. mars Nesseby kommune
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i nesseby kommune
Formålet med planen å gi en oversikt over hva som finnes av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen, hvordan man på best mulig måte kan følge dem opp og drive sikring og skjøtsel.
mandag 25. mars Nesseby kommune
Duhkoratta! - Mii čierastallat
Goas: Maŋŋebárgga 26.03.19  kl 17.30 - 19.00 Gos: Oahppogáldu bajábealde/duogábealde, Vuonnabađas  Hvem: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran NIFa grillavisttis. Váldde...
fredag 22. mars Nesseby kommune
Bovdehus ovdanbuktinčoahkkimii
Duorastaga njukčamánu 18. Beaivve tii. 18:00-20:00 Unjárgga ráđđevisttis. 
mandag 18. mars Nesseby kommune
Invitasjon til presentasjonsmøte
Torsdag 21. mars kl. 18.00-20.00 på Nesseby rådhus.
mandag 18. mars Nesseby kommune
Somá - Mii čierastallat
Goas: Maŋŋebárgga 19.03.19 tii 17.30 - 19.00 Gos: Oahppogáldu bajábealde/duogábealde, Vuonnabađas  Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat ja sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran NiFa grillavisttis.
mandag 18. mars Nesseby kommune
Ođđajogaláhttu giddejuvvo
Tromssa ja Finnmárkku Fylkkamánni ávžžuhusa mielde giddejuvvo Ođđajoga johtolatláhttu 11, dassá boahtá eará diehtu. Dan sivas go guovllus lea heajos ealáhat bohccuide.  
fredag 15. mars Nesseby kommune
Nyelvløypa stenges
På anmodning fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark stenges løype 11, Nyelvløypa for ferdsel inntil videre. Dette på grunn av vanskelige forhold for reinen i området.
tirsdag 12. mars Nesseby kommune
Dispensasjonsutvalgsmøtet flyttes
Dispensasjonsutvalgsmøtet planlagt til 20. mars, flyttes til 29. mars.
tirsdag 12. mars Nesseby kommune
Unjárgga gieldda ođđa hálddahushoavda
Olaf Trosten lea váldán vuostá Unjárgga gieldda hálddahushoavdda virggi.
tirsdag 5. mars Nesseby kommune
Ny administrasjonssjef i Unjárgga/Nesseby kommune
Olaf Trosten har takket ja til stillingen som administrasjonssjef for Nesseby kommune.
tirsdag 5. mars Nesseby kommune
Rehkegiin lea boastto teaksta!
Gielddalaš divvagiid rehkegiin, mat leat sáddejuvvon ja main lea máksináigemearri 20.03.19, lea boasttu teaksta.    
mandag 4. mars Nesseby kommune
Somá - Vi går på ski
Når: Tirsdag 05.03.19  kl 17.30 - 19.00 Hvor: På Nesseby skistadion Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Kveldsmat
torsdag 28. februar Nesseby kommune
FINNMARK

Somá - Mii čuoigat
Goas: Maŋŋebárgga 05.03.19 tii 17.30 - 19.00 Gos: Unjárgga čuoiganstadionis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat Eahketborran
torsdag 28. februar Nesseby kommune
Feil på faktura!
Det er blitt feil på fakturateksten på kommunale avgifter med betalingsfrist 20.03.19
fredag 22. februar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Mii tevdnet ja málet
Goas: Maŋŋebárgga 26.02.19 tii 17:30-19:00 Gos: Isak Saba guovddážis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
torsdag 21. februar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi tegner og maler
Tirsdag 26.02.19 kl. 17:30-19:00 Hvor: På Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Kveldsmat
torsdag 21. februar Nesseby kommune
Šaddet go ollu lastamáđut dan jagi?
Rabas beaivi dálkkádatdutkamiid birra Unjárggas. Jan Erik Knutsen muitala 3 ođđa dálkestašuvnnaid birra. Govva: Jon Aars  
onsdag 20. februar Nesseby kommune
Blir det mye lauvmakk i år?
Åpen dag om klimaforskninga i Nesseby. Jan Erik Knutsen forteller om de tre nye værstasjonene. Foto: Jon Aars  
onsdag 20. februar Nesseby kommune
Se hvilke løyper som er åpne
Åpne scooterløyper
onsdag 20. februar Nesseby kommune
Somá - Mii láibut
Goas: Maŋŋebárgga 19.02.19 tii 17.30 - 19.00 Gos: Isak Saba guovddážis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat Eahketborran
mandag 18. februar Nesseby kommune
Somá - Vi baker
Når: Tirsdag 19.02.19  kl 17.30 - 19.00 Hvor: På Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Kveldsmat
mandag 18. februar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Mii láibut
Goas: Maŋŋebárgga 12.02.19 tii 17.30. – 19.00 Gos: Isak Saba guovddážis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
fredag 8. februar Nesseby kommune
Kommunestyrevalget i Nesseby kommune 2019 - For partier og grupper
Frist for innlevering av listeforslag med vedlegg er 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslaget anses som innlevert når det har kommet inn til kommunen.
fredag 8. februar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi baker
Tirsdag 12.02.19 kl 17.30 – 19.00 Hvor: På Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Kveldsmat
torsdag 7. februar Nesseby kommune
Ovttas lea buoremus
Nationála áŋgiruššansuorggi 0-24 olis, leat giđđat 2018 jearran Unjárgga gieldda leat mállen/ovdagovvan eará gielddaide Finnmárkkus.
onsdag 6. februar Nesseby kommune
Guovvamánu 6.bv - Sámi álbmotbeaivi
Várjjat Sámi Musea lágida sámi álbmotbeaivvi doaluid. Searvva don ge ávvudoaluide ovttas bearrašiin!
onsdag 6. februar Nesseby kommune
Vannavstegning på Vesterelvneset
Vanntilførselen til Solengtunveien, Tangnesveien og Bergveien er åpnet.
tirsdag 5. februar Nesseby kommune
Samefolkets dag 6. februar
Samefolkets dag arrangeres på Varanger Samiske museum. Ta med familien å bli med på feiringen!
tirsdag 5. februar Nesseby kommune
Vannlekkasje i varangerbotn
GJELDER ALLE HUSSTANDER PÅ STREKNINGEN VARANGERBOTN-KARLEBOTN
mandag 4. februar Nesseby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NESSEBY

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL