Nesseby
Bovdehus ovdanbuktinčoahkkimii
Duorastaga njukčamánu 18. Beaivve tii. 18:00-20:00 Unjárgga ráđđevisttis. 
mandag 10:17 Nesseby kommune
Invitasjon til presentasjonsmøte
Torsdag 21. mars kl. 18.00-20.00 på Nesseby rådhus.
mandag 10:00 Nesseby kommune
Somá - Mii čierastallat
Goas: Maŋŋebárgga 19.03.19 tii 17.30 - 19.00 Gos: Oahppogáldu bajábealde/duogábealde, Vuonnabađas  Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat ja sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran NiFa grillavisttis.
mandag 01:00 Nesseby kommune
Ođđajogaláhttu giddejuvvo
Tromssa ja Finnmárkku Fylkkamánni ávžžuhusa mielde giddejuvvo Ođđajoga johtolatláhttu 11, dassá boahtá eará diehtu. Dan sivas go guovllus lea heajos ealáhat bohccuide.  
fredag 10:12 Nesseby kommune
Nyelvløypa stenges
På anmodning fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark stenges løype 11, Nyelvløypa for ferdsel inntil videre. Dette på grunn av vanskelige forhold for reinen i området.
tirsdag 12. mars Nesseby kommune
Unjárgga gieldda ođđa hálddahushoavda
Olaf Trosten lea váldán vuostá Unjárgga gieldda hálddahushoavdda virggi.
tirsdag 5. mars Nesseby kommune
Ny administrasjonssjef i Unjárgga/Nesseby kommune
Olaf Trosten har takket ja til stillingen som administrasjonssjef for Nesseby kommune.
tirsdag 5. mars Nesseby kommune
Rehkegiin lea boastto teaksta!
Gielddalaš divvagiid rehkegiin, mat leat sáddejuvvon ja main lea máksináigemearri 20.03.19, lea boasttu teaksta.    
mandag 4. mars Nesseby kommune
FINNMARK

Somá - Vi går på ski
Når: Tirsdag 05.03.19  kl 17.30 - 19.00 Hvor: På Nesseby skistadion Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Kveldsmat
torsdag 28. februar Nesseby kommune
Somá - Mii čuoigat
Goas: Maŋŋebárgga 05.03.19 tii 17.30 - 19.00 Gos: Unjárgga čuoiganstadionis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat Eahketborran
torsdag 28. februar Nesseby kommune
Feil på faktura!
Det er blitt feil på fakturateksten på kommunale avgifter med betalingsfrist 20.03.19
fredag 22. februar Nesseby kommune
Bevar den samiske Varangerdialekten!
John Samuel Nilsen viser gamle bilder fra Nesseby
fredag 22. februar Nesseby kommune
Ellos Várjjat-suomman!
Ságastallan dološ govaid birra maid John Samuel Nilsen čájeha.
fredag 22. februar Nesseby kommune
Njiđggunjálmme duolvačáhceeanaguovllu detálljaregulerenplána
Unjárgga ovdagoddi mearridii čoahkkimis 14.02.2019 sáddet gulaskuddamii evttohusa detálljareguleret Njiđggunjálmme duolvačáhceeanaguovllu. Evttohus lea biddjon almmolaš gulaskuddamii ja plána lea almmolaš dárkkistusas. 
fredag 22. februar Nesseby kommune
Rabas skohterláhtut Unjárggas gielddas
Åpne scooterløyper
fredag 22. februar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Mii tevdnet ja málet
Goas: Maŋŋebárgga 26.02.19 tii 17:30-19:00 Gos: Isak Saba guovddážis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
torsdag 21. februar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi tegner og maler
Tirsdag 26.02.19 kl. 17:30-19:00 Hvor: På Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Kveldsmat
torsdag 21. februar Nesseby kommune
Šaddet go ollu lastamáđut dan jagi?
Rabas beaivi dálkkádatdutkamiid birra Unjárggas. Jan Erik Knutsen muitala 3 ođđa dálkestašuvnnaid birra. Govva: Jon Aars  
onsdag 20. februar Nesseby kommune
Blir det mye lauvmakk i år?
Åpen dag om klimaforskninga i Nesseby. Jan Erik Knutsen forteller om de tre nye værstasjonene. Foto: Jon Aars  
onsdag 20. februar Nesseby kommune
Detaljreguleringsplan for Vesterelvnes avløpsområde
Nesseby formannskap vedtok i sitt møte 14.02.2019 å sende forslag til Detaljregulering for Vesterelvnes avløpssone på høring, og legge planen ut til offentlig ettersyn.
tirsdag 19. februar Nesseby kommune
Somá - Mii láibut
Goas: Maŋŋebárgga 19.02.19 tii 17.30 - 19.00 Gos: Isak Saba guovddážis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat Eahketborran
mandag 18. februar Nesseby kommune
Somá - Vi baker
Når: Tirsdag 19.02.19  kl 17.30 - 19.00 Hvor: På Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Kveldsmat
mandag 18. februar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Mii láibut
Goas: Maŋŋebárgga 12.02.19 tii 17.30. – 19.00 Gos: Isak Saba guovddážis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
fredag 8. februar Nesseby kommune
Kommunestyrevalget i Nesseby kommune 2019 - For partier og grupper
Frist for innlevering av listeforslag med vedlegg er 1. april 2019 kl. 12.00. Listeforslaget anses som innlevert når det har kommet inn til kommunen.
fredag 8. februar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi baker
Tirsdag 12.02.19 kl 17.30 – 19.00 Hvor: På Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Kveldsmat
torsdag 7. februar Nesseby kommune
Ovttas lea buoremus
Nationála áŋgiruššansuorggi 0-24 olis, leat giđđat 2018 jearran Unjárgga gieldda leat mállen/ovdagovvan eará gielddaide Finnmárkkus.
onsdag 6. februar Nesseby kommune
Guovvamánu 6.bv - Sámi álbmotbeaivi
Várjjat Sámi Musea lágida sámi álbmotbeaivvi doaluid. Searvva don ge ávvudoaluide ovttas bearrašiin!
onsdag 6. februar Nesseby kommune
Vannavstegning på Vesterelvneset
Vanntilførselen til Solengtunveien, Tangnesveien og Bergveien er åpnet.
tirsdag 5. februar Nesseby kommune
Samefolkets dag 6. februar
Samefolkets dag arrangeres på Varanger Samiske museum. Ta med familien å bli med på feiringen!
tirsdag 5. februar Nesseby kommune
Vannlekkasje i varangerbotn
GJELDER ALLE HUSSTANDER PÅ STREKNINGEN VARANGERBOTN-KARLEBOTN
mandag 4. februar Nesseby kommune
Ekstra søppelrunde i Nesseby
ØFAS vil prøve å få til en ekstra søppelrunde på mandag 4. februar.
fredag 1. februar Nesseby kommune
Best sammen
Nesseby kommune ble våren 2018 forespurt om å være modellkommune i Finnmark for den nasjonale 0-24 satsingen.
fredag 1. februar Nesseby kommune
Árval kandidáhta "Vuokko-bálkkášupmái" 2019
Nissonbeaivekomitea háliida gudnejahttit muhtin Unjárgga nissona. Danin dáhttut evttohusaid, geasa galgat geiget dán jagáš Vuokko-bálkkašumi.
tirsdag 29. januar Nesseby kommune
FINNMARK

Rabas skohterláhtut Unjárgga gielddas
Láhttu 6 – Luohkkejeaggeláhttu lea dihkkáduvvon ja rabas
tirsdag 29. januar Nesseby kommune
Årets Vuokko-pris
8 mars komiteen ønsker å hedre en av kommunens utmerkede kvinner og ber om forslag til kandidater til årets Vuokko-pris.
tirsdag 29. januar Nesseby kommune
Øfas info
På grunn av uvær vil det bli endringer i renovasjon. Rute R5 Nesseby kjøres mandag 28.01. (I dag)
mandag 28. januar Nesseby kommune
Se hvilke løyper som er åpne
Løype 9 – Elášjávriløypa (Leidnun) er merket og åpen.
fredag 25. januar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Mii stoahkat valáštallanlanjas Unjárggas
Goas: Maŋŋebárgga 29.01.19 tii 17.30. - 19.00 Gos:   Valáštallanlanjas Unjárggas Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
fredag 25. januar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi leker i gymsalen i Nesseby
Tirsdag 29.01.19  kl 17.30 - 19.00 Hvor: På gymsalen i Nesseby Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Kveldsmat
fredag 25. januar Nesseby kommune
Rabas klubbajođiheaddji virgi
Rabas virgi gielddalaš astoáiggeklubbas: 50% fásta virgi klubbajođiheaddjin.
torsdag 24. januar Nesseby kommune
Dikšun- ja fuolahanossodaga doaibmajođiheaddji virgi lea rabas
Gelddolaš doaibmajođiheaddjivirgi (100%) Unjárgga gielddas
torsdag 24. januar Nesseby kommune
Fáddábeaivve Unjárgga gávttiid birra!
Bures boahtin rabas beaivái prošeavtta “Gávttit áiggiid čađa” birra. Lávvardaga guovvamánu 2. beaivve diibmu 11. museas Vuonnabađas. Mii čájehit boares govaid ja gávttiid čoakkáldagas. Nuvttá guossuheapmi.
torsdag 24. januar Nesseby kommune
Forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter, unjárrga gielda/nesseby kommune
Høringer
torsdag 24. januar Nesseby kommune
Temadag om Nessebykofter!
Lørdag 2. februar kl. 11 på museet i Varangerbotn. Vi viser gamle bilder og kofter fra samlingen. Gratis servering.
onsdag 23. januar Nesseby kommune
Klubbleder Bakeriet Ungdomshus
Ledig stilling i kommunal fritidsklubb: Klubbleder fast 50 % stilling.
tirsdag 22. januar Nesseby kommune
Rabas skohterláhtut Unjárgga gielddas!
Láhttu 11 - Ođđajohtláhttu lea dál merkejuvvon ja lea rabas
mandag 21. januar Nesseby kommune
Somá - Vi spiller og planlegger våraktiviteter
Når: Tirsdag 22.01.19 kl 17.30 – 19.00 Hvor: På Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Kveldsmat
mandag 21. januar Nesseby kommune
Virksomhetsleder for Pleie- og omsorgsenheten
Spennende lederstilling (100%) i Unjàrgga gielda/ Nesseby Kommune
fredag 18. januar Nesseby kommune
Leago du/din joavkkus/searvvis/luohkás vejolašvuohta doallat kafea dán jagáš sámi álbmotbeaivvi doaluin?
Várjjat Sámi Musea ohcá joavkku/searvvi/luohká doallat kafea dán jagáš sámi álbmotbeaivvi doaluin, guovvamánu 6.bv 2019 tii. 15-19.30 Várjjat Sámi Museas.
tirsdag 15. januar Nesseby kommune
Kan din/ditt lag/forening/skoleklasse ta på seg kafèdrifta under årets 6. februar arrangement?
Varanger Samiske Museum søker etter et lag/forening/skoleklasse som kan ta på seg kafèdrifta under arrangementet fra kl 15-19.30 den 6. februar 2019 på VSM.
tirsdag 15. januar Nesseby kommune
čuoldinkursa / vevekurs
Bånd og belter
mandag 14. januar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Mii spillet, stoahkat ja plánet giđa doaimmaid
Goas: Maŋŋebárgga 15.01.19 tii 17.30. – 19.00 Gos: Isak Saba guovddážis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
fredag 11. januar Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi spiller, leker og planlegger vårens aktiviteter
Tirsdag 15.01.19 kl 17.30 – 19.00 Hvor: Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Kveldsmat
fredag 11. januar Nesseby kommune
Møteoversikt for dispensasjonsutvalget første halvår 2019
onsdag 2. januar Nesseby kommune
Reinmerke
Om du skal registrere nytt reinmerke eller overføre reinmerke i Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark reinbeiteområde, må du søke til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen 1. januar.
28. desember 2018 Nesseby kommune
Čoahkkingirji gielddastivrračoahkkimis 18.12.18
21. desember 2018 Nesseby kommune
Ledige stillinger ved hjelpetjenesten
Miljøterapeut med faglederansvar fast 100%
21. desember 2018 Nesseby kommune
Bušeahtta 2019
Bušeahtta 2019, man gielddastivra lea dohkkehan
21. desember 2018 Nesseby kommune
FINNMARK

Mánáidsuodjalanvákta unjárgga ja deanu gielddain
Mánáidsuodjalanvákta lea ortnet mii gullá mánáidsuodjalanbálvalusa akuhttagearggusvuhtii. Mánáidsuodjalanvávtta váldodoaibman lea veahkehit mánáid, nuoraid ja bearrašiid dalle go fáhkka gártet...
20. desember 2018 Nesseby kommune
Budsjett 2019
Budsjett 2019 vedtatt av kommunestyret
20. desember 2018 Nesseby kommune
Barnevernvakt nesseby og tana kommune
Barnevernvakten er barneverntjenestens akuttberedskap, der primæroppgavene til barnevernvakten er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.
20. desember 2018 Nesseby kommune
Rabas virgi - áššemeannudeaddji Unjárgga ja Deanu oktasaš mánáidsuodjalusbálvalusas
100 % fásta virgi Unjárgga ja Deanu gielddaid oktasaš mánáidsuodjalusbálvalusas.
18. desember 2018 Nesseby kommune
Saksbehandler Nesseby og Tana barnevernstjeneste
100 % fast stilling i Nesseby og Tana interkommunale barneverntjeneste.
18. desember 2018 Nesseby kommune
Rabas skohterláhtut Unjárgga gielddas
18. desember 2018 Nesseby kommune
Scoootersesongen er her!
Løype 11 - Nyelvløypa er nå merket og åpen
18. desember 2018 Nesseby kommune
Ráđđevistti rahpanáiggit juovllaid
Juovllaid áigge Unjárgga gieldda ráđđeviesus leat oaniduvvon rahpanáiggit.
17. desember 2018 Nesseby kommune
Åpningstider i jula på rådhuset
Nesseby kommune vil ha reduserte åpningstider på rådhuset i jula.
17. desember 2018 Nesseby kommune
Čáhcejohtolat Njiđggunjálmme dáluide orustahttojuvvo
Njiđggunjálmme čáhcerusttegii gullevaš dáluide ii boađe čáhci vuossárgga 17.12.18 gaskal tii. 10.00-15.00 čáhcejođđasiid divodemiid geažil.
14. desember 2018 Nesseby kommune
Vannavstegning på Vesterelvnesset
Det blir vannavstegning på Vesterelvnesset mandag 17.12.18 fra 10.00-15.00 på grunn av reperasjon på vannledningsnettet.
14. desember 2018 Nesseby kommune
ØFAS gurrenkaleandar 2019
Dás leat veahá rievdadusat vuodjinruvttuin ja maiddái makkár ruskkaid váldit mielde vuodjinruvttuin. Reastaduobbariid čohkket juohke goalmmát vahkus. Plastihkaid ja báhpáriid juohke njealját vahkus, ja biebmobázahusaid juohke nuppi vahkus. Mii...
11. desember 2018 Nesseby kommune
Ledige stillinger Nesseby oppvekstsenter
Guokte 100 % sámegieloahpaheaddji virggi. Biraspedagoga 100 % virgi.
10. desember 2018 Nesseby kommune
Ledige stillinger Nesseby oppvekstsenter
2 stillinger som samisklærere i 100 %. Vikariat 01.01.19-31.07.19. Miljøpedagog i 100 % stilling. Prosjektstilling 01.01.19 – 30.6.2020.
10. desember 2018 Nesseby kommune
Jos don geavahat gálddu earáguin, de galgá dan registreret
Buot čáhceboahtosystemat, sihke stuorra ja smávva, galget leat registrerejuvvon Borramušbearráigeahčus.
10. desember 2018 Nesseby kommune
Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små.
7. desember 2018 Nesseby kommune
Duhkoratta! - Mii vuodjit heasttain
Goas: Maŋŋebárgga 11.12.18 tii 17.30. - 19.00 Gos:   ”Stall Tussi” Sissel Røstgaarda stállja olggobealde Njiđggus Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
6. desember 2018 Nesseby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NESSEBY

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL