Nesseby
Brua er bredere og sikrere enn forgjengeren, men én ting skal forandres
Naboene liker den nye broa i Nyelv. Innkjøringsvegen de fikk på kjøpet er mindre populær.
mandag 20:20 iFinnmark
'De tre små fisk' konsearta
Čájálmasas gullat lávluma, divttaid ja eará suohttasiid elliid birra! Dát čájálmas heive 3-7 jahkkásaččaide ja bistá sullii tiibmobeale.
mandag 10:15 Nesseby kommune
Konsert med 'De tre små fisk'
Førestillinga inneheld song, dikt og moro frå dyreverda! Det passer for dei mellom 3 og 7 år og varer ca. en halvtime.
mandag 10:00 Nesseby kommune
Bor du i Nesseby er sjansen størst for å bli skilt, bor du derimot i Berlevåg så er sjansen stor for at romantikken blomstrer
Nesseby troner på topp over skilsmisser i Finnmark, mens Berlevåg kommer best ut. Se oversikt for alle kommunene i Finnmark.
lørdag 19:29 $ iFinnmark
Somá - Mii ráhkadit juovlačiŋaid.
Goas: Maŋŋebárgga 21.11.17 tii 17.30. – 19.00 Gos: Isak Saba guovddáš Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat
torsdag 13:41 Nesseby kommune
SOMÁ! - Juleverksted, vi lager julepynt.
Når: Tirsdag 21.11.17 kl 17.30 – 19.00 Hvor: Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Kveldsmat
torsdag 13:40 Nesseby kommune
Ellos Várjjat-suopman !
Isak Saba guovddáš lea čohkken badjel 3000 Unjárgga báikenamaid. Boađe gullat mo Várjjagaččat namahit báikkiideaset.
torsdag 13:13 Nesseby kommune
Bevar den samiske Varanger-dialekten!
Isak Saba senteret har samlet over 3000 stedsnavn i Nesseby. Kom og hør hvordan Varanger-samene uttaler sine stedsnavn. Ill: Bent Johansen
torsdag 13:12 Nesseby kommune
FINNMARK

Kalender 2018
Dál lea 2018 kaleandar vuovdimassii Isak Saba guovddážis. Fáddán kaleandaris leat boares govat Unjárggas.
mandag 13. november Nesseby kommune
Kalender 2018
Isak Saba senteret selger nå kalender 2018. Temaet for kalenderen er gamle bilder fra Nesseby.
mandag 13. november Nesseby kommune
Dette skjedde mens du sov
Dette har politiet i Finnmark tvitret om natt til søndag.
søndag 12. november iFinnmark
Sjåføren skulle strø veien: – Ekkelt, og det skjer fort
Da han skulle strø veien i Båtsfjord fredag, skled hjullasteren ut av veien.
fredag 10. november $ iFinnmark
Duhkoratta! - Vi leker i gymsalen
Når: Tirsdag 14.11.17 kl 17.30 – 19.00 Hvor: På oppvekstsenteret i Varangerbotn, gymsalen Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Kveldsmat
torsdag 9. november Nesseby kommune
Duhkoratta - Mii stoahkat valáštallanlanjas
Goas: Maŋŋebárgga 14.11.17 tii 17.30. – 19.00 Gos: Oahppogálddus Vuonnabađas, Valáštallanlanjas Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
torsdag 9. november Nesseby kommune
Bálvalusmáksoregulatiiva 2018
Bálvalusmávssuid ođđa hattit leat mearriduvvon gielddastivračoahkkimis 02.11.17
tirsdag 7. november Nesseby kommune
Gulaskuddan - Riddoguolástaneari geavaheapmi dorskebivddus
Guolástandirektoráhtas lea riddoguolástanearri, mas 3000 tonna dorski várrejuvvo jahkásaččat fatnasiidda, mat leat rabas luohkás. Dát bargu čuovvola Riddoguolástanlávdegotti barggu. Unjárgga gielda dáhttu Unjárgga...
tirsdag 7. november Nesseby kommune
Gebyrregulativ 2018
Nye gebyrsatser vedtatt i kommunestyret 02.11.17
tirsdag 7. november Nesseby kommune
Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket
Fiskeridirektoratet har kystfiskekvoten som omhandler de 3000 tonn torsk som årlig avsettes til fartøy i åpen gruppe og er en oppfølging av Kystfiskeutvalgets arbeid. Nesseby kommune ber fiskerne i Nesseby komme med innspill i saken til kommunenes høringsuttalelse.
tirsdag 7. november Nesseby kommune
Tilskuddsportalen.no
Tilskuddsportalen.no galleda Unjárgga gieldda, ráđđevistti ihttin maŋŋebárgga tii. 18:00. Mii doaivut gieldda lihtut ja searvvit bohtet guldalit sin.
mandag 6. november Nesseby kommune
Tilskuddsportalen.no
Tilskuddsportalen.no besøker Nesseby kommune på rådhuset i dag tirsdag kl. 18:00. Vi håper kommunens lag og foreninger har mulighet til å stille.
mandag 6. november Nesseby kommune
John Samuel ledet jubileumslaget gjennom nesten alle dets 30 år: – Kanskje er det sunt å skifte litt oftere
Varanger Ballklubb feiret sine første 30 år lørdag. John Samuel Nilsen ble æret for å ha ledet klubben i 26 av dem.
søndag 5. november iFinnmark
SOMÁ! - Vi baker brødkaker
Når: Tirsdag 7.11.17 kl 17.30 – 19.00 Hvor: Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Kveldsmat
fredag 3. november Nesseby kommune
Somá - Mii láibut láibegáhkuid
Goas: Maŋŋebárgga 7.11.17 tii 17.30. – 19.00 Gos: Isak Saba guovddáš Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat
fredag 3. november Nesseby kommune
Øystein Nilsen logaldallá Unjárgga báikenamaid birra.
Gean birra lea sáhka go gullat nama Sárá Máhte guolbba ? Ja gii lei Ánna Piera gii attii inspirášuvnna Ánná Per balssat báikenammii?
onsdag 1. november Nesseby kommune
Direktevra
Deanu ja Várjjat Museasiidda vuođđudus ohcá bargi direktevravirgái 01.01.2018 rájes. Vuođđudeami hálddahusa ja direktevrra kánturbáiki lea Vuonnabađas Várjjat Sámi Museas.
onsdag 1. november Nesseby kommune
Direktør
Stiftelsen Tana og Varanger Museumssiida har stilling ledig som direktør f.o.m. 01.01.2018. Stiftelsens administrasjon og kontorsted for direktøren er lagt til Varanger Samiske Museum i Varangerbotn.
onsdag 1. november Nesseby kommune
Stedsnavn i Nesseby v/Øystein Nilsen
Hvem er denne Sárá Máhte som har gitt navn til stedet Sárá Máhte guolbba? Og hvem er det som har vært inspirasjonen til stedsnavnet Ánná Per balssat?
onsdag 1. november Nesseby kommune
Kollektiivvaguovddášsadji Vuonnabahta – čuvgehusčoahkkin
Skábmamánu 2.b. tii. 10.00-14.00 lea vejolaš Stáhta Geaidnodoaimmahaga ovddasteddjiin oažžut kollektiivvaguovddášsaji plána birra čuvgehusaid ja mielváikkuheami vejolašvuođaid birra. Čoahkkin dollojuvvo lohkanguovddáš...
onsdag 1. november Nesseby kommune
Kollektivknutepunkt Varangerbotn – orienteringsmøte
2. nov kl. 10.00-14.00 vil det være anledning til å møte representanter for Statens Vegvesen for å få en orientering om planen og mulighetene for medvirkning. Møtet avholdes på studiesenteret, rådhuset.
tirsdag 31. oktober Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi joiker
Når: Tirsdag 31.10.17 kl 17.30 – 19.00 Hvor: På Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena. Kveldsmat
mandag 30. oktober Nesseby kommune
Duhkoratta - Mii juoigat
Goas: Maŋŋebárgga 31.10.17 tii 17.30. – 19.00 Gos: Isak Saba guovddážis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat. Eahketborran
mandag 30. oktober Nesseby kommune
Influensaboahkuheapmi Unjárggas
mandag 30. oktober Nesseby kommune
Gulaskuddan - reguleren ja gonagasreappá lohpi bivdit 2018
Guolástandirektoráhtta lea 4.10.17 sádden čuovvovaš guláskuddama; Gulaskuddan - reguleren ja lohpi bivdit gonagasreappá 2018. Unjárgga gielda áigu sáddet gulaskuddancealkámuša ovttas eará Nuorta - Finnmárkku gielddaiguin.
onsdag 25. oktober Nesseby kommune
FINNMARK

Influensavaksinering i nesseby
Innfluensasesongen nærmer seg og det er tid for influensavaksinering i nesseby.
onsdag 25. oktober Nesseby kommune
Høring - regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018
Fiskeridirektoratet har den 4.10.17 sendt ut følgende høring; Høring - regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018. Nesseby kommune vil sende høringsuttalelse sammen med andre kommuner i Øst-Finnmark.
onsdag 25. oktober Nesseby kommune
Unjárgga Dearvvašvuođaguovddáš ohcá olbmuid goahka ja gievkkanveahki virggiide
Unjárgga Dearvvašvuođaguovddážis leat rabas virggit: okta 50% bistevaš goahkavirgi, masa dárbbašuvvo fágareivve. Nubbi lea 50% gievkkanveahkkevirgi. Goappáge virgái gullá bargat juohke goalmmát vahkkoloahpa.
onsdag 25. oktober Nesseby kommune
Vánhendeaivvadeapmi lágiduvvo Davvi-Norggas
Mii lágidit skábmamánus deaivvadeami vánhemiidda, geaid mánáin leat erenomášdárbbut oahpaheami ektui.
onsdag 25. oktober Nesseby kommune
Čoahkkingirji gielddastivrračoahkkimis 19.10.2017
onsdag 25. oktober Nesseby kommune
Kokk med fagbrev og kjøkkenassistent ved Nesseby Helsesenter
Det er ledig en 50 % fast stilling som kokk med fagbrev, og en 50% stilling som kjøkkenassistent ved Nesseby Helsesenter. Begge stillingene har arbeid hver 3 helg.
onsdag 25. oktober Nesseby kommune
Foreldresamling i Nord-Norge
I november arrangerer vi foreldresamling for foreldre til barn med særskilte opplæringsbehov.
tirsdag 24. oktober Nesseby kommune
Vuonnabađa kollektiivaguovddášsaji detáljareguleren ja Unjárgga gieldda ealáhusguovllu plánat leat biddjon almmolaš dárkkistussii
Stáhta Luoddadoaimmahat lea ovttas Unjárgga gielddain dahkan evttohusa regulerenplánii ásahit kollektiivajohtolaga guovddášsaji ja ealáhusguovllu Vuonnabađas. Ovdagoddi lea mearridan bidjat plána almmolaš gulaskuddamii/gehččui.
tirsdag 24. oktober Nesseby kommune
Ii boađe čáhci vuossárgga 23/10-17
Njiđggunjálmmes, Soltunveiena ja Tangnesveiena dáluide ii boađe čáhci gaskal tii 10:00 ja 13:00 dan botta go ohcet feailla, gokko golgá čáhci čáhcebohccis.
mandag 23. oktober Nesseby kommune
Reguleringsplan for kollektivknutepunkt Varangerbotn og næringsområde Varangerbotn til offentlig ettersyn
Statens Vegvesen har i samarbeid med Nesseby kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for kollektivknutepunkt og næringsområde i Varangerbotn. Formannskapet har vedtatt å legge ut planen til offentlig ettersyn.
fredag 20. oktober Nesseby kommune
Vannavstenging mandag 23/10-17
På Vesterelvnesset i Soltunveien og Tangnesveien blir vannet borte fra kl 10:00 til kl 13:00 i forbindelse med lekkasjesøking.
fredag 20. oktober Nesseby kommune
Somá - Duhkuraddat Unjárggas valáštallanlánjas
Goas: Maŋŋebárgga 24.10.17 tii 17.30. – 19.00 Gos: Unjárggas valáštallanlánjas Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat
torsdag 19. oktober Nesseby kommune
SOMÁ! - Vi leker i Gymsalen i Nesseby
Når: Tirsdag 24.10.17 kl 17.30 – 19.00 Hvor: gymsalen i Nesseby Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk Kveldsmat
torsdag 19. oktober Nesseby kommune
Diehtojuohkin doavttirfáktaortnega birra ja oktavuođadiehtu
Buot gielddain Norggas lea fáhkkabuhcciid várás doavttirfáktaortnet olles jándora.
mandag 16. oktober Nesseby kommune
Duhkoratta - Mii duhkoraddat, spillet ja láibut
Goas: Maŋŋebárgga 17.10.17 tii 17:30 – 19.00 Gos: Isak Saba guovddážis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat.
fredag 13. oktober Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi leker, spiller og baker
Når: Tirsdag 17.10.17 kl 17:30 – 19.00 Hvor: På Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena.
fredag 13. oktober Nesseby kommune
Vi mangler bøssebærere til 3 roder i Nesseby 22. oktober
TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør Sudan skal gjennom aksjonen gis tilgang på læring.
fredag 13. oktober Nesseby kommune
Informasjon om legevaktordningen med kontaktinformasjon
Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.
torsdag 12. oktober Nesseby kommune
Unjárgga gieldda sámi giellaplána 2018 - 2021
Unjárgga gieldda gielddastivra lea 20.9.2016 meannudan 2016 - 19 plánastrategiija. Plánastrategiijas leat mearridan ođasmahttit gieldda sámi giellaplána. Giellaplána 2018 – 2021 evttohus sáddejuvvo dál gulaskuddamii.
onsdag 11. oktober Nesseby kommune
Samisk språkplan for nesseby kommune 2018 - 2021
I kommunal planstrategi 2016 – 2019 har kommunestyret 20.9.2016 vedtatt at Samisk språkplan skal rulleres. Samisk språkplan 2018 – 2021 sendes med dette på høring.
onsdag 11. oktober Nesseby kommune
Várret ahte álggahuvvojit Njiđggu duolvačáze-/kloáhkkaavádagas, Vuonnabađas, Unjárgga gielddas, detáljjareguleren barggut.
Plána- ja huksenlága § 12-8 vuođul dieđihat dás ahte Unjárgga gielda lea álggahan duolvačáze-/kloahkkaávadaga plánabárgguid Njiđggunjárgga kloáhkkaavádagas Vuonnabađas.
onsdag 11. oktober Nesseby kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering for Vesterelv avløpssone i Varangerbotn, Nesseby kommune
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Nesseby kommune har igangsatt planarbeid for Vesterelvnes avløpssone i Varangerbotn.
tirsdag 10. oktober Nesseby kommune
SOMÁ! - Vi leker og synger
Pga heimevernøvelse på Nyborgmoen blir det ikke hundekjøring på tirsdag 10.10. Vi møtes på Isak Saba senteret hvor vi leker og synger. Når: Tirsdag 10.10. Kl. 17:30 – 19:00 Hvor: Isak Saba senteret Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk
mandag 9. oktober Nesseby kommune
Márkanaš Bajásšaddanguovddážis
Kaféa, vuorbevuovdin ja - geassin, adnongálvomárkanaš, ja dás beasat maid deaivvadit guoibmás olbmuiguin ja singuin háleštit. :-)
mandag 9. oktober Nesseby kommune
Minimarked på Oppvekstsenteret
Kafé, med lodd- og åresalg, minibruktmarked og trivelig prat med trivelige folk :-)
mandag 9. oktober Nesseby kommune
FINNMARK

SOMÁ! - Vi kjører med hunder
Når: Tirsdag 10.10. Kl. 17:30 – 19:00 Hvor: Nyborgmoen Hvem: Alle barn som ønsker å lære samisk
torsdag 5. oktober Nesseby kommune
Somá - Mii duhkoraddat ja lávlut
ii šatta Goas: Maŋŋebárgga 10.10. Tii. 17:30 – 19:00 Gos: Isak Saba guovddážis Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat
torsdag 5. oktober Nesseby kommune
Astoáiggefatnasiid ruovttoluottaortnet
Jos áiggut doalvut astoáiggefatnasat doappargieđahallamii, de lea dál ásahuvvon ruhtadoarjjaortnet gos stáhta máksá fánaseaiggádii kr. 1000, juohke astoáiggefatnasis.
onsdag 4. oktober Nesseby kommune
Returordning på fritidsbåter
Det er innført en tilskuddsordning hvor staten betaler båteier kr. 1000,- per fritidsbåt, for å levere den til avfallsbehandling.
tirsdag 3. oktober Nesseby kommune
Innkalling til administrasjonsutvalgsmøte
mandag 2. oktober Nesseby kommune
Duhkoratta - Mii čiekčat spáppa ja duhkoraddat
Goas: Maŋŋebárgga 03.10.17 tii. 17:30. – 19:00 Gos: Unjárggas, boares skuvlla šiljus Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat.Eahketborran Váldde fárrui oaivelivtta jus dus lea
fredag 29. september Nesseby kommune
Duhkoratta! - Vi sparker ball og leker
Når: Tirsdag 03.10.17 kl 17.30 – 19.00 Hvor: Lekeplassen utenfor gamle Nesseby skole Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena.Kveldsmat
fredag 29. september Nesseby kommune
Gründáriidda kursa, dahje dutnje geas leat buorit fuomášumit/ideat
Sápmi næringshage lágiida ovttas Innovasjon Norgein kurssa gründáriidda dahje dutnje geas leat buorit ideat, ja háliidat ásahit fitnodaga. Gaskavahkku, golggotmánu 25.b. tii. 12:00-14:00 Báiki: Sámediggi, Kárášjohka
torsdag 28. september Nesseby kommune
Kurs for gründere eller deg som har en god ide
Sápmi næringshage arrangerer i samarbeid med Innovasjon Norge kurs for gründere eller deg som har en god ide og ønsker å starte din egen bedrift. Onsdag 25 Oktober 12:00-14:00 Sted: Sametinget Karasjok
torsdag 28. september Nesseby kommune
Gielddastipeanda
Unjárgga gielda juohká stipeandda nuoraide geat leat joaŧkaskuvla- dahje allaskuvlaoahpus cakčat 2017.
torsdag 28. september Nesseby kommune
Kommunestipend
Unjárgga gielda/Nesseby kommune deler ut stipend til ungdom som tar videregående og høyere utdanning høsthalvåret 2017.
torsdag 28. september Nesseby kommune
Lekkasje i Karlebotn
Vannet i Karlebotn var borte i dag på grunn av reparasjon av lekkasje.
onsdag 27. september Nesseby kommune
Kulturmuittut gielddas
Gielda lea mearridan ráhkadit kultumuittoplána ja lea ožžon prošeaktaruđaid Riksantikvarenis dán bargui.
tirsdag 26. september Nesseby kommune
6. februar- og 17. mai-arrangementene for de neste tre årene skal avtales
Alle lag og foreninger inviteres til arrangementsplanlegging på rådhuset 26. september kl. 18.00
tirsdag 26. september Nesseby kommune
Lohkandeaivvadeamit gottákáfiin!
Lohkandeaivvadeapmi ​lea fálaldat nuvttá dutnje gii leat sámegielhálli.
tirsdag 26. september Nesseby kommune
Samisk lesetreff
Samisk lesetreff er et gratis tilbud for deg som snakker samisk.
tirsdag 26. september Nesseby kommune
Geahččalit čuoldingirjji mielde čuoldit!
Mii leat ráhkadeamen čuoldingirjji, ja mii ohcat dál olbmuid geat háliidit čuoldingirjji mielde geahččalit čuoldit.
tirsdag 26. september Nesseby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NESSEBY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FINNMARK

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Kultur Troms Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Mobil Fiske Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Grue Svalbard Finnmark Tesla Landbruk Kultur Fotball Sport Vær Jul Östra Göinge Håndball Litteratur Film Inrikes Suldal Helsingborg Sverige Kunst Musikk Forskning Motor Vestby Malmö Spill Båt Odda Forsvar Boksing Kongsvinger Ishockey Landskrona Hässleholm Hockey Trav Masfjorden Odds BK Russland Holmestrand Arendal Trening Bil Svelvik Brexit Mote Fedje Trondheim Askøy Sjakk Bærum Polen Stavanger NM Osterøy Nord-Korea Tour of Norway Lillesand Lund Risør Valg Musik Barn Sykkel Os Eidfjord Langrenn Svømming Karmøy Mandal VM Jobb Seljord Tjøme Kristianstad Stockholm Fjell Tinn Sørreisa Molde Astronomi OL Skiskyting Vestre Slidre Agdenes Verdal Øvre Eiker Premier League Fredrikstad Kongelig Tour de France Kävlinge Alta Selje NHL Politikk Harry Potter Israel Tønsberg OBOS-ligaen Gloppen Norway Cup Tyskland Skøyter Ledare Menn Kommunesammenslåing Evenes Emmaboda Jakt Moss Nedre Eiker Vellinge Sandnes Tvedestrand Vinje Stord Poker Skellefteå Russ Aurdal Ringsaker Steinkjer Kina Hopp Kampsport Tromsø IL Porsgrunn Holtålen Mercedes-Benz Hadsel Streik Europa League Midsund Halden Universet Meland Jevnaker Tomelilla Eidsberg Klima Lenvik Porsanger Fitjar Nannestad Haugesund Åstorp Rosenborg BK Voss Klatring Rauma Eslöv Volda Alpint Näringsliv Ås Røros Ullensvang Sund Snowboard Nybro Frankrike Nes Tana Radøy Drammen Andøy Narvik Vevelstad Kristiansand Trysil Nissedal Lyngdal Notodden Austrheim SK Brann Gjøvik Bremanger Android Dovre Viking FK Svedala Motorsport Kvænangen Måsøy Lier USA
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL