Nesseby
Doarjjaruđat - Ráfáidahttojuvvon sámi visttit priváhta oamastusas
Sámediggi dieđiha ahte leat almmuhan jagi 2020 Sámedikki doarjjaruđaid ordnegii - Ráfáidahttojuvvon sámi visttit priváhta oamastusas.
torsdag 09:28 Nesseby kommune
Tilskudd til freda samiske bygninger i privat eie
Sametinget informerer om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie.
tirsdag 13:45 Nesseby kommune
Somá - Vi kaster lasso og leker
Når: Tirsdag 15.10.19 kl. 17:30-19:00 Hvor: I Nesseby ved Ilar sin grillstue   Hvem: Alle barn som ønsker å lære seg samisk og en samisk lekearena
mandag 10:32 Nesseby kommune
Somá - Mii njoarostit ja duhkoraddat
Goas: Maŋŋebárgga 15.10.19 tii. 17:30-19:00  Gos: Unjárggas Ilara grillavistti luhtte  Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat ja sámegielat birrasis duhkoraddat.
mandag 10:31 Nesseby kommune
Giellavahku prográmma/Program for språkuka
fredag 11. oktober Nesseby kommune
Mii guhte báziimet – 1944 gálgan
Mari-Ann Nilssen muitala mii dáhpáhuvai 800 Unjárgga 1200 ássin geat eai báhtaran buollinčavčča 1944is. Gosa čiehkádedje sii, mii geavai go duiskkut vulge ja mo sii dalle elle viidásat?
mandag 7. oktober Nesseby kommune
Vi som ble igjen – Frigjøringa 1944
Mari-Ann Nilssen innleder til temaet om hva som skjedde med de 800 av Nessebys 1200 innbyggere som ikke ble evakuert brannhøsten 1944. Hvor gjorde de av seg, hva skjedde når tyskerne var dratt, hvordan levde folk videre?
fredag 4. oktober Nesseby kommune
Frøydis Betten - Dán jagáš pensionistta 2019
Unjárgga gielda sávvá ollu lihkku! Govva: Mari-Ann Nilssen
torsdag 3. oktober Nesseby kommune
FINNMARK

Frøydis Betten - Årets pensjonist 2019
Nesseby kommune gratulerer! Foto: Mari-Ann Nilssen
torsdag 3. oktober Nesseby kommune
Čalmmustit ONa riikkaidgaskasaš vuorrasiidbeaivvi ja dán jagáš pensionista nammadeapmi
Diakoniijalávdegoddi ja Unjárgga vuorrasiidráđđi bovde ONa riikkaidgaskasaš vuorrasiidbeaivve 2019 čalmmustahttimii.
mandag 30. september Nesseby kommune
Markering av FNs Internasjonale Eldredag og kåring av årets pensjonist
Diakoniutvalget og Nesseby eldreråd inviterer til markering av FNs Internasjonale Eldredag 2019.
mandag 30. september Nesseby kommune
Giellavahku prográmma/Program for språkuka
onsdag 25. september Nesseby kommune
Samisk språkuke
Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet. Nettopp denne uka skal de samiske språkene høres og synes over alt.
onsdag 25. september Nesseby kommune
Giellavahkku
Sámi giellavahkku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis.
onsdag 25. september Nesseby kommune
Geaidnočuovggaid lonuheapmi
Varanger Kraft Entreprenører lonuhišgoahtá dál geaidnočuovggaid Unjárgga girkobáikkes. Čuovvovaš vahkuid áigge sii bidjet ođđa LED-čuovgadolliid čuovgastoalppuide.
tirsdag 24. september Nesseby kommune
Dás sáhtát lohkat eanet dieđuid maid mii bargat Suovvejoga čáhcerusttegiin
Mii dahkkojuvvo?
tirsdag 24. september Nesseby kommune
Bures boahtin oassálastit Sámiráđi čállingilvui!
Sámiráđđi háliida hástit ja movttiidahttit nuoraid čállit iežaset sámegielain. Danin lágidat čállingilvvu mánáide ja nuoraide ON riikkaidgaskasaš álgoálbmogiid gielaid jagi gudnin.
tirsdag 24. september Nesseby kommune
Info om Bergeby Vannverk
Hva blir gjort? 
mandag 23. september Nesseby kommune
Tvibitstigen
Leat go vuollil 31 jagi, orut Nordlánddas, Tromssas, Finnmárkkus dahje Svalbarddas ja háliidivččet kultuvrralaš dahje hutkás doaimma doibmet? 
mandag 23. september Nesseby kommune
Søk om spillemidler!
Ønsker du å bygge eller rehabilitere et idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller friluftslivsanlegg? 
fredag 20. september Nesseby kommune
Utskifting av gatelys
Varanger Kraft Entreprenører skal begynne å skifte ut gatelysene på Nesseby kirkested med nye LED-armaturer i de kommende ukene.
torsdag 19. september Nesseby kommune
Duhkoratta - Vi kaster lasso og leker
Når: Tirsdag 24.09.19 kl. 17:30–19:00 Hvor: ​Nesseby, utenfor Ilar sin grillstua Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena
torsdag 19. september Nesseby kommune
Duhkoratta - Mii njoarostit ja duhkoraddat
Goas: Maŋŋebárgga 24.09.19 tii. 17:30-19:00 Gos: ​Unjárggas, Ilara grillavistti luhtte Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat
torsdag 19. september Nesseby kommune
Tvibitstigen
Er du under 31 år, bor i Nordland, Troms, Finnmark eller på Svalbard og ønsker å gjøre noe kulturelt eller kreativt?
torsdag 19. september Nesseby kommune
Hás don álggát min ođđa sámegieloahpaheaddjin?
Mis lea rabas 100% sámegieloahpaheaddjevirgi. Bargui álgin farggamusat!
tirsdag 17. september Nesseby kommune
Er du vår nye samisklærer?
Vi har100 % fast stilling som samisklærer ledig. Tiltredelse snarest!
tirsdag 17. september Nesseby kommune
Somá - Fotball og lek
Når: Tirsdag 17.09.19 kl. 17:30–19:00 Hvor: Karlebotn ballbinge Hvem: Alle barn som ønsker å lære seg samisk og en samisk lekearena
torsdag 12. september Nesseby kommune
Somá - Mii čiekčat spáppa ja duhkoraddat
Goas: Maŋŋebárgga 17.09.19 tii. 17:30-19:00  Gos: Stuorravuona spábbačiekčanšilljus  Geat: Buot mánát geat háliidit sámegiela oahppat ja sámegielat birrasis duhkoraddat.
torsdag 12. september Nesseby kommune
Unjárgga gieldda válgaboađus
Iežamet gielddas lei válgaoasálastin 78%  
torsdag 12. september Nesseby kommune
Valgresultatet for Nesseby kommune
Valgdeltakelsen var 78 % i vår kommune.
onsdag 11. september Nesseby kommune
Háliidat go iežat nuoraidprošektii doarjaga?
Áigumuš ruhtadoarjagiin lea hásttuhit nuoraid gaskal 13-23 jagi searvat aktivitehtaide, ovdánahttit attáldagaid, searvat kultur- ja ávkkálaš surggiide.
mandag 9. september Nesseby kommune
Vil du ha støtte til ditt ungdomsprosjekt?
Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere ungdom i alderen 13-23 år til aktivitet, utvikling av ferdigheter og deltakelse innenfor kulturfeltet og allmennyttige formål. Både privatpersoner og organisasjoner kan søke om midler.
fredag 6. september Nesseby kommune
Árval Sámedikki giellaloktenbálkkašumi vuoiti!
Sámediggi juohká bálkkašumi vuosttaš geardde 2019:s Sámi giellavahku ja Riikkaidgaskasaš eamiálbmotgielaid jagi 2019 oktavuođas.
torsdag 5. september Nesseby kommune
FINNMARK

Foreslå vinner til Sametingets språkløftepris!
Prisen blir for første gang delt ut i 2019 i forbindelse med Samisk språkuke og det internasjonale urfolksspråkåret 2019.
torsdag 5. september Nesseby kommune
Duhkoratta - Fotball og lek
Når: Tirsdag 10.09.19 kl. 17:30–19:00 Hvor: Karlebotn ballbinge Hvem: Alle barn som ønsker en samisk lekearena
torsdag 5. september Nesseby kommune
Duhkoratta - Mii čiekčat spáppa
Goas: Maŋŋebárgga 10.09.19 tii. 17:30-19:00 Gos: Stuorravuona spábbačiekčanšilljus Geat: Buot mánát geat háliidit sámegielat birrasis duhkoraddat
torsdag 5. september Nesseby kommune
Dáppe sáhtát jienastit
Vuossárgga čakčamánu 9. Beaivve (muhton báikkiin sotnabeaivve čakčamánu 8. Beaivve) lea gieldda- ja fylkkadiggeválga.
torsdag 5. september Nesseby kommune
Forhåndsstemmegivningen starter 12. august
Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
tirsdag 3. september Nesseby kommune
Her kan du stemme
Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.
tirsdag 3. september Nesseby kommune
Ildskjelkveld
Bolystuka inviterer til Ildskjelkveld. Det vil bli underholdning middag og sosialt samvær.
mandag 2. september Nesseby kommune
Bolystuka i Nesseby er igang - Se programmet!
Fire innholdsrike dager med blant annet bolystfrokost, ildsjelkveld, Fair Play-kamp, sykkelløp, redningsøvelse, ungdomsmøte, næringslivsseminar, folkefest og mye, mye mer!
mandag 2. september Nesseby kommune
Næringslivseminar
Næringsliv og kommunen inviteres til et spennende seminar
mandag 2. september Nesseby kommune
Ruhtadoarjja gokčat gielddalaš divvagiid
Gielddastivra lea várren ruđa ruhtadoarjagiidda boarrásiidda ja bargonávccahis olbmuide, geat ožžot unnimusmeari penšuvdnaboađu. Sii sáhttet ohcat ruhtadoarjaga gokčat oasi gielddalaš divvagiin.
fredag 30. august Nesseby kommune
Tannlegekontoret er stengt!
På grunn av oppussing har tannlegekontoret stengt fra og med 6. september - 17. oktober.
fredag 30. august Nesseby kommune
Tilskudd til minstepensjonister/dekning av kommunale avgifter
Kommunestyret har avsatt midler til delvis dekning av kommunale avgifter for eldre og uføre med minstepensjon.
onsdag 28. august Nesseby kommune
Sannhets- og forsoningskommisjonen
Bearjadaga čakčamánu 6.b. dii. 10:30 -11:45 sávvá Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna buresboahtima káffii ja ságastallamii Várjjat Sámi Museai.
onsdag 28. august Nesseby kommune
Sannhets- og forsoningskommisjonen
Sannhets- og forsoningskommisjonen ønsker velkommen til kaffe og samtale på Várjjat Sámi Musea fredag 6. september fra 10:30 til 11:45.
onsdag 28. august Nesseby kommune
Mestringskurs for pårørende
Å stå nær noen som sliter med psykisk sykdom eller rusavhengighet gir livet noen ekstra utfordringer - følelsesmessige og praktiske. På dette kurset ønsker vi derfor å fokusere på deg som er pårørende.
tirsdag 27. august Nesseby kommune
Vannet er tilbake!
Da ser det ut som om problemet med vanntilførselen på Nesseby kirkested er løst. Noen husstander kan fremdeles ha dårlig trykk, men det vil sannsynligvis forbedre seg i løpet av kort tid.
tirsdag 27. august Nesseby kommune
Gávttehasat sáhttet fasket ruhtavuoittu Vuonnamárkaniin
Isak Saba guovddážis lea gáktevuorbádeapmi ja bálkkaša lihkkoš gávttehasaid Vuonnamárkaniin.
tirsdag 27. august Nesseby kommune
Koftekledde kan vinne pengepremie under Vuonnamárkanat
Isak Saba senteret har koftekonkurranse der heldige koftekledde kan stikke av med pengepremier under Vuonnamárkanat.
tirsdag 27. august Nesseby kommune
Nammadit dán jagáš pensionista
Unjárgga vuorrasiidráđđi meannudii 2017:is ahte áigut jahkásaččat geiget “Dán jagáš pensionista” bálkkašumi dakkárii guhte leamaš dahje lea aktiiva kultuvrralaččat, sosiálalaččat ja humánatáralaččat. Govva:...
onsdag 21. august Nesseby kommune
Háliidat go ohcat spealloruhtadoarjaga?
Kulturdepartemeantta namas juohká Finnmárkku fylkkagieldda spealloruhtadoarjaga mii juohke jagi várrejuvvo huksemii ođđa faláštallan dahje fysihkalaš doaimmaid ráhkadusaide, nu maiddái kulturvisttiide.
onsdag 21. august Nesseby kommune
Konsertkveld med Suõmmkar
I forbindelse med lansering av Isak Sabas egne bok arrangeres det konsertkveld med musikkgruppen Suõmmkar.
tirsdag 20. august Nesseby kommune
Suõmmkar konseartaeahket
Isak Saba girjealmmuheami oktavuođas lágiduvvo konsearta Suõmmkar jovkkuin.
tirsdag 20. august Nesseby kommune
Girjealmmuheapmi – Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat
Isak Saba, guhte lei sámiid vuosttaš stuorradiggeáirras, maiddái čohkkii álbmotmuittuid. 1900 logu álggus jođii Várjjagis, Njávdámis ja Boris Glebas ja čohkkii máidnasiid, luđiid ja leuddaid. Čohkkejuvvon čállosiid son attii...
tirsdag 20. august Nesseby kommune
Boklansering - Isak Sabas folkeminnesamling
Isak Saba, som var den første samiske stortingsrepresentanten, var også folkeminnesamler. I begynnelsen av 1900 - tallet reiste han rundt i Varanger, Neiden og Boris Gleb og samlet inn fortellinger, joiker og lauder. Det innsamlede materialet leverte han
tirsdag 20. august Nesseby kommune
Vil du søke spillemidler?
Finnmark fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg.
torsdag 15. august Nesseby kommune
FINNMARK

Kåring av årets pensjonist
Nesseby eldreråd vedtok i 2017 å innføre innføre en årlig pris kalt «Årets Pensjonist» «Årets Pensjonist» skal være en person som har vært/er aktiv kulturelt, sosial og humanitært før og etter pensjonsalderen. Foto: Eva...
onsdag 14. august Nesseby kommune
Ordinær forhåndsstemming innenriks
Ordinær forhåndsstemming gjennomføres i perioden 10. august - 6. september 2019. I og med at 10. august faller på en lørdag vil det i Nesseby kommune bli forhåndsstemming først fra mandag 12. august.
mandag 12. august Nesseby kommune
Møtet i dispensasjonsutvalget er utsatt til 15.august
Pga uforutsette hendelser må det planlagte møtet utsettes til uken etter den planlagte dato. Søknader i forbindelse med elgjakt behandles i møte satt til 11.september.
fredag 9. august Nesseby kommune
Kokk ved Nesseby helsesenter
Vi søker 2 kokker i faste stillinger: 1. 100% stilling med fagbrev. 2. 50% stilling kokkeassistent uten krav om fagbrev.
tirsdag 6. august Nesseby kommune
Sykepleiere
Ledige stillinger i sykeavdelingen: 1. Sykepleier 100% fast stilling, snarlig tiltredelse. 2. Sykepleier 50% fast stilling, fra 1. oktober 2019.
tirsdag 6. august Nesseby kommune
Lag og foreninger oppfordres til å søke om kommuale kulturmidler
Søknadsfrist 19.august.
torsdag 1. august Nesseby kommune
Står du i manntallet?
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 STÅR DU I MANNTALLET?
mandag 15. juli Nesseby kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Tidligstemmegivning
mandag 8. juli Nesseby kommune
Åpner barmarksløype 2 for motorferdsel
Barmarksløype nr. 2 i Nesseby kommune åpnes for motorferdsel fredag 5 juli kl 18:00. Bruen ved første overgang over Galbajohka må benyttes slik at drikkevannskilden ikke forurenses.
fredag 5. juli Nesseby kommune
Loga dás dieđuid joddatableahtaid birra
Leatgo don vuollel 40 jagi, leatgo áhpeheapmi, njamatatgo njuoratmáná dahje leatgo dus mánát geat orrot ruovttus? Mii ávžžuhit du skáhppot joddatableahtaid nu ahte dus leat dat ruovttus. 
tirsdag 25. juni Nesseby kommune
Mohtorjohtolatgielddus ja láhtu nr. 2 Gorkŋetak maŋiduvvon rahpan
Mii maŋidit láhtu rahpama Gorkŋetaga juhkančáhcegálddu geažil.
tirsdag 25. juni Nesseby kommune
Informasjon om jodtabletter
Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. 
torsdag 20. juni Nesseby kommune
Motorferdselforbud og utsatt åpning av barmarksløype nr. 2 i Gornitak
Dette gjøres av hensyn til drikkevannskilde for Gornitak.
torsdag 20. juni Nesseby kommune
Gielddastivračoahkkin
Gielddastivračoahkkimis lea gažadanboddu, goas olbmuin lea vejolašvuohta jearrat áššiid sátnejođiheaddjis.
tirsdag 11. juni Nesseby kommune
Dál sáhttet eaktodáhtolaš searvvit ja organisašuvnnat ohcat lassiárvodivatbuhtadusa
Jagis 2019 áigu lotteriija- ja vuođđudusbearráigeahčču juohkit 1,6 milliardda ruvnnu lassiárvodivatbuhtadusas eaktodáhtolaš servviide ja organisašuvnnaide.
mandag 3. juni Nesseby kommune
Unjárgga gieldda dohkkehuvvon válgalisttut 2019
Miessemánu 24.bv 2019 čoahkkimis lea Unjárgga gieldda Válgastivra dohkkehan guhtta válgalisttu jagi 2019 gielddastivraválggaide.  
mandag 3. juni Nesseby kommune
Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019
Valgstyret i Nesseby kommune har i møte 24. mai 2019 godkjent 6 valglister til kommunestyrevalget 2019. 
onsdag 29. mai Nesseby kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NESSEBY

FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL