Naustdal
Ordføraren feilinformerer igjen
Det har falle ordføraren i Naustdal tungt for brystet at Førde AP har vedteke ei fråsegn om Engebø-prosjektet, ei fråsegn som kan stikke kjeppar i…
fredag 15:11 Firda
Nordic Mining jobbar med å finne ut kor mykje plast som kan hamne i sjøen
FØRDEFJORDEN: Nordic Mining veit ikkje kor mykje plast som eventuelt kan hamne i sjøen frå Engebø-prosjektet. No jobbar dei med å finne ut av det.
tirsdag 17:16 $ Firda
No vil alle bli beste plassen i nye Sunnfjord: – Engasjement utover det vi hadde venta
SUNNFJORD: Naustdal, Bygstad, Sande, Vassenden og Skei: Alle vil bli den mest attraktive bydelen i den nye storkommunen.
tirsdag 14:56 $ Firda
Dei har hus i Vevring og hytte i Førde: – Det er nesten som å vere på hotell
EIGEDOM: Medan dei fleste kjøper hytte på fjellet eller ved sjøen, har familien Claussen Thingnes kjøpt seg hytte midt i Førde sentrum.
tirsdag 11:12 $ Firda
Tambarskjelvar tok sju medaljar på éi helg
NAUSTDAL: Sindre Rørstadbotnen tok NM-gull, og seks andre frå Tambarskjelvar tok medalje.
søndag 12:52 Firda
I dag fekk Styrk Oliver (3 mnd.) sjå far sin løfte til gull
NAUSTDAL: Sindre Rørstadbotnen tok gull på heimebane i dag. Heime sat Stine Marie og Styrk Oliver og heia.
søndag 12:30 $ Firda
Sandra tok bronse på heimebane
NAUSTDAL: Sandra Instefjord Trædal (25) måtte trene seg opp frå grunnen av etter ryggskade. I dag sette ho to persar og tok NM-bronse på heimebane.
lørdag 16:00 $ Firda
Etterlyser tryggare vegar: – Utrygt å gå til sentrum med små ungar
NAUSTDAL: Småbarnsmor Kjersti Instebø Garfors trur fleire ville valt å gå til og frå skule og barnehage – om det blir lagt til rette for det.
fredag 16. februar $ Firda
SOGN OG FJORDANE

Vil ha badeland, kafé og restaurant på Sanden: – Ein må tenke stort nok
NAUSTDAL: Naustedølane meiner området rundt Sanden må oppgraderast og utviklast for å gjere Naustdal meir attraktivt.
fredag 16. februar $ Firda
For tre år sidan stod barnehagen ferdig. Først no er dei einige om prislappen
NAUSTDAL: Norgeshus Naustdal Bygg AS får no ein million mindre enn dei kravde: – Det er mykje pengar for ei lita bedrift.
onsdag 14. februar $ Firda
Naustedølar saknar møteplassar: Må til Førde for å møte naboane på kafé
NAUSTDAL: Kyrkjelydshuset, bensinstasjonen og to benkar på Coop. Det er ikkje nok til halde naustedølane i Naustdal, når dei skal møtast.
onsdag 14. februar $ Firda
Eigedomskonge frå Naustdal slit – har 65 millionar i gjeld
NÆRINGSLIV: No er han i gong med å selje unna eigedommar for å kunne betale kreditorane.
mandag 12. februar $ Firda
Ine har vore PT i Dubai i to år, men for å konkurrere kjem ho «heim» til Naustdal
NAUSTDAL: For tredje meisterskap på rad er Ine Andersson kvalifisert til EM i vektløfting. Der får ho med klubbvenninna Marit Årdalsbakke.
søndag 11. februar $ Firda
Russ knekte nase på russ i Naustdal
POLITI: Slagsmål i Naustdal og ulydig mann i Førde
søndag 11. februar Firda
Nektar for at Venstre selde Førdefjorden – utelukkar ikkje nye vurderingar
POLITIKK: Statssekretær Atle Hamar (V) slår tilbake mot kritikarane – men seier at det kan bli nye vurderingar av Engebøprosjektet når driftskonsesjonen og konsesjonen for vassuttak skal handsamast.
lørdag 10. februar $ Firda
Klaga på maskiner på nabotomta. Fekk nytt avslag frå kommunen
NAUSTDAL: Naboane som klaga på at maskiner blei lagra på nabotomta på Horstad i Naustdal, fekk nytt avslag frå kommunen.
tirsdag 6. februar Firda
Fotgjengarar kvir seg for å krysse vegen. No kan fartsgrensa gjennom Naustdal bli endra
NAUSTDAL: Ny rapport slår fast at det er potensial for alvorlege ulykker på riksveg 5 i Naustdal. No kan fartsgrensa bli lågare.
tirsdag 6. februar $ Firda
Naustdal
Kalland nedre, gnr 135, bnr 2 er overdratt for kr 1.593.301 frå Magn Olav Stuhaug til Leif Erik Schei Stuhaug.Jaravegen 1 på Naustdal, gnr 99,…
mandag 5. februar $ Firda
Skal ikkje single folk få bu i Førde?
Nei, eg vil ikkje ha rekkehus frå 70-talet. Nei, eg vil ikkje ha fireroms til 4-5 millionar. Og nei, eg skal ikkje trenge å pendle…
søndag 4. februar $ Firda
Torje drøymer om sitt eige
Torje Haugsbø Herstad (22) har akkurat flytta heimefrå. No drøymer han om si eiga leiligheit.
søndag 4. februar $ Firda
Reiste verda rundt på 56 timar – sette ny Guinness-rekord
VERDSREKORD: Naustedølen Gunnar Garfors (42) har sett ny verdsrekord, denne gongen i å reise jorda rundt med rutefly.
søndag 4. februar Firda
96 døgn ned til det djupaste mørket
Denne historia handlar om 17 år gamle Amalie Os Mallasvik. Om frykta for å døy og for å bli gløymt. Og om alle dei…
fredag 2. februar $ Firda
Naudetatane rykte ut etter melding om brann i bustadhus
NAUSTDAL: Brannvesenet har fått kontroll på brannen.
fredag 2. februar Firda
– Kommunane må bli betre på å marknadsføre bumoglegheiter
EIGEDOM: Distriktsenteret har klare råd til korleis kommunane kan styrke bustadutviklinga og trekke til seg nye innbyggarar.
tirsdag 30. januar $ Firda
Skipar Sunnfjord Venstre
POLITIKK: Venste i den nye storkommunen i Sunnfjord går ilag. – Dette er ein merkedag i venstrelaga si historie
mandag 29. januar Firda
På sitt tyngste var Marita 167 kilo. Slankeoperasjonen snudde livet hennar
NAUSTDAL/FØRDE: No er Marita (29) 90 kilo lettare. – Livet er veldig mykje betre enn for fem år sidan.
lørdag 27. januar $ Firda
Lars Gunnar er ein multibonde – slike vil Naustdal ha fleire av
NAUSTDAL: Lars Gunnar Thingnes tok over garden etter foreldra, men kvitta seg med kyrne og tenkte heilt nytt.
fredag 26. januar $ Firda
Kva er ti milliardar mellom vener?
Det finst fleire grunnar til å stoppe Engebøprosjektet i Vevring, men den einaste grunnen til å gje løyve til prosjektet var dei samfunnsøkonomiske ringverknadane. No…
fredag 26. januar Firda
Vil byggje turløype til 1,2 millionar
NAUSTDAL: – Målet er at vi skal kome i gang med bygginga i år, seier Stian Grimseth, om turområdet som dei håpar skal gjere det lettare for folk å kome seg på ut tur i Naustdal - utan å løyse bilen.
torsdag 25. januar $ Firda
Sakshandsaming av lagringsplass på Reiakvam
Viser til reportasje i Firda 27/12 2017, om lagringsplass på gbnr. 104/2 på Reiakvam i Naustdal. Når eg les det som rådmann uttalar i forbindelse…
onsdag 24. januar Firda
Slik vil dei gjere butikken meir attraktiv
NAUSTDAL: – Vi satsar på å ruste opp kjøkkenet slik at vi blir meir attraktive for arrangement, seier styreleiar Elin Haugen i Dalen Næringssenter.
tirsdag 23. januar $ Firda
Tek ikkje Nordic Mining-gruva opp til ny vurdering
NAUSTDAL: Trass i at både driftsperioden på gruva og tal på sysselsette er justert ned, vil ikkje Miljødirektoratet sjå på saka på nytt.
tirsdag 23. januar $ Firda
Bildet av Naustdal-familien har begynt å leve sitt eige liv
NAUSTDAL: Familien Leikanger-Taule sitt bilde hamnar øvst på Google-søk og blei delt av fleire tusen på Facebook, utan deira samtykke.
tirsdag 23. januar Firda
SOGN OG FJORDANE

To bilar i trafikkulykke i Naustdal
NAUSTDAL: To bilar har kollidert på rv. 5. i Naustdal sentrum. Fire personar skal vere involvert.
tirsdag 23. januar Firda
Spøtekjendisen kom til sine eigne
HANDARBEID: Han har 13.500 følgjarar på Instagram og stjernestatus i husflidlaga. Torsdag møtte superstrikkaren Birger Berge andre med same lidenskap heime i Sunnfjord.
søndag 21. januar $ Firda
Løfta seg til topps i helga, no ventar NM
VEKTLØFTING: Fleire ungdommar frå fylket hevda seg i Vestlandsmeisterskapen i vektløfting.
søndag 21. januar Firda
Politiet stenger turområde ved skadd radiomast
FLORA: Lause bardunar og leidningar gjer at brannvesenet sperrar av område ved tursti.
lørdag 20. januar Firda
Hjørnestensbedrift med høy samfunnsnytte
En hjørnestensbedrift som mineralvirksomheten på Engebø vil ha positive effekter og ringvirkninger både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I årene fremover vil Norge ha…
fredag 19. januar Firda
SV i Stortinget: Foreslår ny behandling av Engebøsaka
POLITIKK: – Prosjektet har endra seg. Det er ikkje sikkert det trengst sjødeponi i det heile, seier Lars Haltbrekken (SV).
torsdag 18. januar $ Firda
Den nye miljøstatsråden stadfestar: Stoggar ikkje sjødeponiet
POLITIKK: Deponimotstandar Ola Elvestuen (V) kjem ikkje til å stogge utsleppet av gruveavfall i Førdefjorden, som landets nye miljøminister.
onsdag 17. januar $ Firda
No kjem det bok om søsken til evig tid
NAUSTDAL. Gjennom filmane «Søsken til evig tid» og «Søsken til evig tid: Amerikareisa» blei heile Norge kjende med søskena Oddny og Magnar Kleiva frå Naustdal i Sogn og Fjordane. No kjem boka om dei to.
tirsdag 16. januar $ Firda
Dette er alternativa for vassleidning til Engebø-gruva
NAUSTDAL: Leidningen skal dekke eit vassbehov på 40 liter vatn i sekundet, og valet står no mellom to alternative trasear.
mandag 15. januar $ Firda
– Hardt slag mot Sogn og Fjordane
POST: Regjeringa sine tankar om post annakvar dag vil slå veldig negativt ut for mange i Sogn og Fjordane, meiner Sigbjørn Gjelsvik (Sp).
søndag 14. januar $ Firda
Venstre ville bruke «alle tenkjelege middel» for å stogge sjødeponiet. No er det blitt stillare
POLITIKK: Då KrF og SV onsdag sette sjødeponiet i Førdefjorden på dagsorden i Stortingets spørjetime, var Venstre blitt opptekne av plastposar i fjæra.
lørdag 13. januar $ Firda
Varsla leiteaksjon etter sakna 3-åring
NAUSTDAL: Kom raskt til rette.
torsdag 11. januar Firda
Laila synest politikarane selde prosjektet inn med store ord og lovnadar
NAUSTDAL: Fylkesdirektør for samferdsel, Dina Lefdal, trur ikkje planane for utbetring av fylkesveg 611 vil møte forventningane til innbyggarane i Vevring.
torsdag 11. januar $ Firda
– No blir det fest på Sanden likevel
Per Svein Reed er letta over at politiet snur kva gjeld russ og alkohol på opne arrangement.
torsdag 11. januar Firda
Naustdal
Andel av Apneset, gnr 23, bnr 26 er overdratt frå Jorunn Fosse til Rune Fardal.Andel av Russenes, gnr 39, bnr 17 er overdratt frå Kjell…
onsdag 10. januar $ Firda
Engebøgruva: Undersøkingar rundt giftig tilsettingsstoff har ikkje kome i gang
NAUSTDAL: Nordic Mining har enno ikkje sett i gang pålagde undersøkingar rundt stoffet Flotinor SM15, som etter planen skal følgje avgangsmassane til sjødeponiet.
tirsdag 9. januar $ Firda
Gruveprosjektet: Etterlyser opplegget for lakseovervakinga
NAUSTDAL: Organisasjonen Norske Lakseelver tykkjer Nordic Mining er treige med å legge opp tiltaka som skal sikre smolten i Førdefjorden mot skadar frå gruvedrifta i Engebøfjellet.
søndag 7. januar $ Firda
Fantastiske fylke
I romjula kunne vi lesa eit innlegg i Firda av stortingskvinne Frida Melvær der ho lovprisa aktiviteten i Sogn og Fjordane fylke og let vel…
fredag 5. januar Firda
Saman skal dei styre norsk skiskyting
SKISKYTING: Frå nyttår skal glopparen Odd-Bjørn Hjelmeset og sunnfjordingen Knut Folkestad styre mykje av norsk skiskyting. Hjelmeset skal vere sportssjef, medan Folkestad er tilsett som salssjef i skiskyttarforbundet.
onsdag 3. januar $ Firda
Slutta etter to år som Engebøsjef
NAUSTDAL: – Ein draumejobb, sa Thomas Addison, då han vart tilsett som direktør for Engebøgruva. To år etter har han sagt opp.
onsdag 3. januar $ Firda
– Tippoldemor var ei sterk dame
– Dei fleste ville gått til grunne, men Inger Oline klarte å reise seg, seier Siri Nøstdal. Ho er tippoldebarn til kvinna som vart omtalt i den første krimsaka i Bergens Tidende.
onsdag 3. januar $ Bergens Tidende
Gruva får seksti færre arbeidsplassar, og 21 år kortare driftstid enn tenkt
ENGEBØ: Nordic Mining har skalert ned både levetida for Engebøgruva og talet på tilsette. Naustdal SV meiner dei samfunnsmessige sidene ved prosjektet no må vurderast på nytt.
tirsdag 2. januar $ Firda
Athina fekk møte far sin
– Det som gledde meg mest i 2018 var at eg fekk møte att far min etter mange år, seier Athina Alisøy Karipi frå Naustdal.
tirsdag 2. januar $ Firda
– Måten betente saker er handtert på er kritikkverdig
YTRING: Les europameister Stian Grimseth sitt juleoppgjer med idrettsleiarne
27. desember 2017 Firda
Føler seg overkøyrde av kommune og utbyggar
NAUSTDAL: Fleire naboar reagerer på at maskiner var lagra utan løyve på eigedommen til Frank Reiakvam. Dei hevdar det øydela både utsikta, nattesøvnen og freden. Men det hjelpte ikkje å klage til kommunen, for no får maskinene stå.
23. desember 2017 $ Firda
SOGN OG FJORDANE

Bil har køyrt av vegen nord for Naustdalstunnelen
NAUSTDAL: Det er ikkje meldt om personskader.
21. desember 2017 Firda
Naustdal
Svoen, gnr 122, bnr 12 er seld for kr 70.000 frå Ragnhild Bertine Svoen, Normund Rolleiv Svoen og Bodil Helen Svoen til Svein Hopland.Teigen, gnr…
20. desember 2017 $ Firda
– Å gå rundt juletreet er den viktigaste juletradisjonen
Det har Anne Marit vore vand med sidan ho var lita.
19. desember 2017 Firda
Tre nye kommunenavn er klare
Språkrådet protesterte, men ble ikke hørt.
19. desember 2017 $ Bergens Tidende
Slik såg Leon (3) ut etter to timar i snøen
NAUSTDAL: Det er ikkje berre enkelt å ferdast i kram snø når du er liten og har lang pels. Det fekk denne pusen frå Naustdal erfare førre helg.
18. desember 2017 Firda
Pipebrann spreidde seg - einebustad i brann i Naustdal
– Klokka 11.06 fekk vi inn melding om pipebrann i ein einebustad på Hukset i Naustdal. Det har truleg vore sprekk i pipene slik at…
16. desember 2017 Firda
Østenstad blir rådmann i storkommunen: – No skal eg bygge tillit
STORKOMMUNEN: Ole John Østenstad blei samrøystes vald til rådmann for Indre Sunnfjord.
15. desember 2017 $ Firda
15. desember: – Det var alltid onkel som kledde seg ut som nisse, og det gjer han enno
Bente er moderat julete, men veldig glad i julaftan.
15. desember 2017 $ Firda
Naustdal seier ja til Frisksenter og nei til sal av kraftaksjar
NAUSTDAL: – Dette fekk ein lykkeleg slutt, sa SV-politikar Åsmund Berthelsen frå talarstolen i torsdagens kommunestyremøte.
14. desember 2017 $ Firda
Trudde ordføraren inviterte ho på middag, så fekk ho denne prisen
NAUSTDAL: – Eg er audmjuk og rørt.
14. desember 2017 Firda
Dørene opna ein månad etter konkursen – no er det opp til bygda å halde dei opne
NAUSTDAL: I starten av november gjekk Joker-butikken på Kalland konkurs, no seier dagleg leiar at det er opp til bygda å halde liv i bygget.
1. desember 2017 $ Firda
Går imot sal av aksjar i Sunnfjord Energi
NAUSTDAL: Eit samrøystes formannskap i Naustdal set foten ned for aksjesal til kraftgigant.
1. desember 2017 $ Firda
Terese (26) har jobba nesten kvar jul etter at ho vart sjukepleiar
– For meg gir jula meg sjansen til å kunne gjere dagen litt betre for nokon som må tilbringe den på sjukehuset.
30. november 2017 $ Firda
Bergum-bebuarane irriterer seg. – Kvifor kan ikkje vi få eit lyskryss her?
FØRDE: Bilar som kjem frå Bergum og skal inn på rv. 5 har ingen klare signal for kor tid dei kan køyre. Dette skapar irritasjon blant bilistane.
30. november 2017 $ Firda
Svindlar frå «Microsoft» ringte Ove, svaret hans fekk svindlaren til å legge på
NAUSTDAL: Ove Indrekvam sa til svindlaren at han hadde politiet på tråden. – Oh my god, kom det frå andre enden.
26. november 2017 $ Firda
Kjedekollisjon i tunnel
FØRDE: Fem bilar er involverte i ein kjedekollisjon i Klettatunnelen.
24. november 2017 Firda
No kan du gjere røvarkjøp hjå politiet
FØRDE: Førde og Naustdal lensmannskontor auksjonerer vekk eigarlause syklar. Startprisen er ti kroner.
23. november 2017 $ Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NAUSTDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Bergen Telemark IT Innenriks Hedmark Troms Odda Akershus Kjendis Vestfold Sarpsborg 08 Næringsliv Oppland Sport Båt Buskerud Kultur Trøndelag
flere?
Østfold Fotboll Aust Agder Nordland Rogaland Mat Møre og Romsdal Vest Agder Finnmark Kvinnherad Jul Oslo Sogn og Fjordane Mobil Get-ligaen Forsvar Fiske Skåne Bolig Blekinge Kalmar Økonomi Ringsaker Inrikes Landbruk Fotball Russland Sport Hammerfest Haugesund Osterøy Trav Øvre Eiker Bodø Elverum Motor Oskarshamn Bærum Helsingborg Politikk Bamble Näringsliv Radøy Kryptovaluta Reise Forskning Drammen Östra Göinge Tromsø Vestby Kristiansand Odds BK Kragerø Vær Sigdal Kultur OL Tinn Karmøy Kongsvinger Indonesia Lindås Risør Narvik Suldal Sykkel Kristianstad Musikk Førde Porsgrunn Helse Trysil Stockholm Fauske Kristiansund Landskrona Tingvoll Salangen Eliteserien Hadsel Nord-Korea Film Sandnes Lesja Klippan Gjøvik Nedre Eiker Horten Meland Sørfold Svelvik Kunst Askøy Barn Evje og Hornnes Moss Sarpsborg Stavanger Sandefjord Trondheim Løten FK Haugesund Forskning Kongelig Svalbard Rosenborg BK Tolga Malmö Kommunesammenslåing Hemne Game of Thrones Hamar Tesla Vaksdal Nannestad Orkdal Vestre Slidre Ås Råde Hockey Masfjorden Askim Asker Eidsberg Vestvågøy Jakt Tour de Ski Skien Sortland Fjell Vefsn Håndball Spill Mote Jobb Alpint Dyr Langrenn Målselv Nore og Uvdal Larvik Bil Gjerstad Tvedestrand Harstad Stavanger Oilers Klima Aurdal Jølster Stryn Lødingen Karlskrona Kongsberg Våler Friidrett Universet Foto Tønsberg Nybro Lenvik Drangedal Øygarden Litteratur NHL Bil Ørsta Re Snowboard Skisport Andøy Hälsa Stord Notodden Åsnes Kvænangen Vitenskap Frogn Fet Klepp Google E-sport Tour of Norway Alta Tomelilla Sund Åmot Norway Cup Hörby Rana Frankrike Brexit Utsira Nesseby Finnøy Halloween Eiker Vålerenga Selbu Meløy Eid Hurum Romfart Steigen Strand Farsund Mat Skjervøy Porsanger Tromsø IL Aurskog-Høland Hässleholm Tynset Voss Fredrikstad Seljord Modum Grue Ski World Series of Poker Sande Røros SK Brann Mandal Brønnøy Dovre Volda Skøyter Kina Ullensvang Teknik Lillesand Vinje Sverige Årdal Mörbylånga Tour de France Leirfjord Enebakk Flora Alstahaug Halsa Båstad Musik Tana Austrheim Evenes Sjakk Hvaler Åmli Svalöv Træna Lomma Tydal La liga Herøy Mönsterås Filippinene Frosta Bjørnefjorden Lindesnes Rendalen Resor Emmaboda Telenorligaen Bromölla Nesodden Vietnam Nesset Sør-Varanger Fitjar VM Eslöv Sande Skiskyting Syria Jevnaker Lier Rauma Båt Lyngdal Lund Poker Ålesund Menn Arendal Skurup Ulstein Nissedal Os Viking FK Måsøy Øksnes Svømming Eurovision Kvinner Skedsmo Modalen Røyken Motorsport Fedje Nes Ishockey Bremanger Film Eidfjord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL