Naustdal
Rundt 4000 år gamle spor sikret i Naustdal
Arkeologer har gravd frem viktige forhistoriske spor av jordbruk og bosetting i Naustdal i Sogn og Fjordane og sikret dem før gruvedrift starter i området.
fredag 28. september $ Bergens Tidende
Sjeldan samling under hammaren
Huset var fullt av tusen bondeantikvitetar. – Pappa var estetikar og glad i ting som kunne fortelje ei historie.
mandag 23. juli $ Bergens Tidende
Politiet jobbar med å finne syndaren: – Kan vente seg ei skikkeleg bot om han blir tatt
NAUSTDAL: Politiet har hatt to kontrollar i utmarka i Naustdal etter meldingane om ulovleg køyring.
tirsdag 20. mars Firda
Biluhell på riksveg 5
TRAFIKK: Dekket på ein bil eksploderte.
mandag 19. mars Firda
Politiet rykka ut og stoppa sjåfør som køyrde vinglete
Men det er slett ikkje uvanleg at politiet får tips om sjåførar
mandag 19. mars Firda
Sjefen vil ha Stian til å jobbe internasjonalt
NAUSTDAL: Stian Grimseth har fått verv i det internasjonale vektløftarforbundet.
søndag 18. mars $ Firda
Får 50.000 til tursti-prosjekt, men må vente med spaden til neste år
NAUSTDAL: Stian Grimseth og Stavdalen grendelag får 50.000 kroner til å arbeide vidare med turstiprosjektet i Naustdal.
søndag 18. mars Firda
Vart kåra til årets 4H-klubb
NAUSTDAL: Nausta 4H frå Naustdal er Årets 4H-klubb i fylket 2017.
lørdag 17. mars Firda
SOGN OG FJORDANE

Trafikkuhell i Naustdal – politiet på staden
NAUSTDAL: Tre bilar involvert i trafikkuhell, men ingen personskade.
onsdag 14. mars Firda
Ulovleg ATV-køyring i utmarka i Naustdal
NAUSTDAL: – Dette er tullekøyring. Dei bør heller ta seg ein tur på Puls.
onsdag 14. mars $ Firda
Naustdal og Askvoll vil gjere stein til gull, men får ull til svar
POLITIKK: Askvoll og Naustdal tenkjer stort om å bygge mineralnæring i Sunnfjord. Fylkespolitikarane lovar så langt ikkje anna draghjelp enn rosande ord.
torsdag 8. mars $ Firda
Her har fem bilistar fått 6800 kroner kvar i bot på to kontrollar
FØRDE: For mange køyrer på raudt lys, sa politiet i slutten av januar. Det verkar å framleis vere tilfelle på rv. 5 ved Bergum.
mandag 5. mars $ Firda
UKM i «Sunnfjord»: Desse får reise til Høyanger
SUNNFJORD: Fredag kveld var det UKM-mønstring i Førdehuset for kommunane Jølster, Gaular, Naustdal og Førde.
lørdag 3. mars Firda
Naustdal
Sjå lista under og klikk deg rundt i kartet.
torsdag 1. mars $ Firda
Deponi gruveavfall
Magnar Aarseth. Set pris på di balanserte og fagleg funderte ytring m.o.t. potensielle skadeeffektar av det planlagde deponiet for gruveavfall i Førdefjorden! Kanskje det kan…
mandag 26. februar Firda
Ordføraren feilinformerer igjen
Det har falle ordføraren i Naustdal tungt for brystet at Førde AP har vedteke ei fråsegn om Engebø-prosjektet, ei fråsegn som kan stikke kjeppar i…
fredag 23. februar Firda
No vil alle bli beste plassen i nye Sunnfjord: – Engasjement utover det vi hadde venta
SUNNFJORD: Naustdal, Bygstad, Sande, Vassenden og Skei: Alle vil bli den mest attraktive bydelen i den nye storkommunen.
tirsdag 20. februar $ Firda
Eigedomskonge frå Naustdal slit – har 65 millionar i gjeld
NÆRINGSLIV: No er han i gong med å selje unna eigedommar for å kunne betale kreditorane.
mandag 12. februar $ Firda
Ine har vore PT i Dubai i to år, men for å konkurrere kjem ho «heim» til Naustdal
NAUSTDAL: For tredje meisterskap på rad er Ine Andersson kvalifisert til EM i vektløfting. Der får ho med klubbvenninna Marit Årdalsbakke.
søndag 11. februar $ Firda
Russ knekte nase på russ i Naustdal
POLITI: Slagsmål i Naustdal og ulydig mann i Førde
søndag 11. februar Firda
Nektar for at Venstre selde Førdefjorden – utelukkar ikkje nye vurderingar
POLITIKK: Statssekretær Atle Hamar (V) slår tilbake mot kritikarane – men seier at det kan bli nye vurderingar av Engebøprosjektet når driftskonsesjonen og konsesjonen for vassuttak skal handsamast.
lørdag 10. februar $ Firda
Klaga på maskiner på nabotomta. Fekk nytt avslag frå kommunen
NAUSTDAL: Naboane som klaga på at maskiner blei lagra på nabotomta på Horstad i Naustdal, fekk nytt avslag frå kommunen.
tirsdag 6. februar Firda
Fotgjengarar kvir seg for å krysse vegen. No kan fartsgrensa gjennom Naustdal bli endra
NAUSTDAL: Ny rapport slår fast at det er potensial for alvorlege ulykker på riksveg 5 i Naustdal. No kan fartsgrensa bli lågare.
tirsdag 6. februar $ Firda
Naustdal
Kalland nedre, gnr 135, bnr 2 er overdratt for kr 1.593.301 frå Magn Olav Stuhaug til Leif Erik Schei Stuhaug.Jaravegen 1 på Naustdal, gnr 99,…
mandag 5. februar $ Firda
Skal ikkje single folk få bu i Førde?
Nei, eg vil ikkje ha rekkehus frå 70-talet. Nei, eg vil ikkje ha fireroms til 4-5 millionar. Og nei, eg skal ikkje trenge å pendle…
søndag 4. februar $ Firda
Torje drøymer om sitt eige
Torje Haugsbø Herstad (22) har akkurat flytta heimefrå. No drøymer han om si eiga leiligheit.
søndag 4. februar $ Firda
Reiste verda rundt på 56 timar – sette ny Guinness-rekord
VERDSREKORD: Naustedølen Gunnar Garfors (42) har sett ny verdsrekord, denne gongen i å reise jorda rundt med rutefly.
søndag 4. februar Firda
– Kommunane må bli betre på å marknadsføre bumoglegheiter
EIGEDOM: Distriktsenteret har klare råd til korleis kommunane kan styrke bustadutviklinga og trekke til seg nye innbyggarar.
tirsdag 30. januar $ Firda
Skipar Sunnfjord Venstre
POLITIKK: Venste i den nye storkommunen i Sunnfjord går ilag. – Dette er ein merkedag i venstrelaga si historie
mandag 29. januar Firda
Vil byggje turløype til 1,2 millionar
NAUSTDAL: – Målet er at vi skal kome i gang med bygginga i år, seier Stian Grimseth, om turområdet som dei håpar skal gjere det lettare for folk å kome seg på ut tur i Naustdal - utan å løyse bilen.
torsdag 25. januar $ Firda
Sakshandsaming av lagringsplass på Reiakvam
Viser til reportasje i Firda 27/12 2017, om lagringsplass på gbnr. 104/2 på Reiakvam i Naustdal. Når eg les det som rådmann uttalar i forbindelse…
onsdag 24. januar Firda
Slik vil dei gjere butikken meir attraktiv
NAUSTDAL: – Vi satsar på å ruste opp kjøkkenet slik at vi blir meir attraktive for arrangement, seier styreleiar Elin Haugen i Dalen Næringssenter.
tirsdag 23. januar $ Firda
Tek ikkje Nordic Mining-gruva opp til ny vurdering
NAUSTDAL: Trass i at både driftsperioden på gruva og tal på sysselsette er justert ned, vil ikkje Miljødirektoratet sjå på saka på nytt.
tirsdag 23. januar $ Firda
SOGN OG FJORDANE

Dette er alternativa for vassleidning til Engebø-gruva
NAUSTDAL: Leidningen skal dekke eit vassbehov på 40 liter vatn i sekundet, og valet står no mellom to alternative trasear.
mandag 15. januar $ Firda
– Hardt slag mot Sogn og Fjordane
POST: Regjeringa sine tankar om post annakvar dag vil slå veldig negativt ut for mange i Sogn og Fjordane, meiner Sigbjørn Gjelsvik (Sp).
søndag 14. januar $ Firda
Venstre ville bruke «alle tenkjelege middel» for å stogge sjødeponiet. No er det blitt stillare
POLITIKK: Då KrF og SV onsdag sette sjødeponiet i Førdefjorden på dagsorden i Stortingets spørjetime, var Venstre blitt opptekne av plastposar i fjæra.
lørdag 13. januar $ Firda
Varsla leiteaksjon etter sakna 3-åring
NAUSTDAL: Kom raskt til rette.
torsdag 11. januar Firda
Laila synest politikarane selde prosjektet inn med store ord og lovnadar
NAUSTDAL: Fylkesdirektør for samferdsel, Dina Lefdal, trur ikkje planane for utbetring av fylkesveg 611 vil møte forventningane til innbyggarane i Vevring.
torsdag 11. januar $ Firda
– No blir det fest på Sanden likevel
Per Svein Reed er letta over at politiet snur kva gjeld russ og alkohol på opne arrangement.
torsdag 11. januar Firda
Engebøgruva: Undersøkingar rundt giftig tilsettingsstoff har ikkje kome i gang
NAUSTDAL: Nordic Mining har enno ikkje sett i gang pålagde undersøkingar rundt stoffet Flotinor SM15, som etter planen skal følgje avgangsmassane til sjødeponiet.
tirsdag 9. januar $ Firda
Gruveprosjektet: Etterlyser opplegget for lakseovervakinga
NAUSTDAL: Organisasjonen Norske Lakseelver tykkjer Nordic Mining er treige med å legge opp tiltaka som skal sikre smolten i Førdefjorden mot skadar frå gruvedrifta i Engebøfjellet.
søndag 7. januar $ Firda
Fantastiske fylke
I romjula kunne vi lesa eit innlegg i Firda av stortingskvinne Frida Melvær der ho lovprisa aktiviteten i Sogn og Fjordane fylke og let vel…
fredag 5. januar Firda
Saman skal dei styre norsk skiskyting
SKISKYTING: Frå nyttår skal glopparen Odd-Bjørn Hjelmeset og sunnfjordingen Knut Folkestad styre mykje av norsk skiskyting. Hjelmeset skal vere sportssjef, medan Folkestad er tilsett som salssjef i skiskyttarforbundet.
onsdag 3. januar $ Firda
Slutta etter to år som Engebøsjef
NAUSTDAL: – Ein draumejobb, sa Thomas Addison, då han vart tilsett som direktør for Engebøgruva. To år etter har han sagt opp.
onsdag 3. januar $ Firda
– Tippoldemor var ei sterk dame
– Dei fleste ville gått til grunne, men Inger Oline klarte å reise seg, seier Siri Nøstdal. Ho er tippoldebarn til kvinna som vart omtalt i den første krimsaka i Bergens Tidende.
onsdag 3. januar $ Bergens Tidende
Gruva får seksti færre arbeidsplassar, og 21 år kortare driftstid enn tenkt
ENGEBØ: Nordic Mining har skalert ned både levetida for Engebøgruva og talet på tilsette. Naustdal SV meiner dei samfunnsmessige sidene ved prosjektet no må vurderast på nytt.
tirsdag 2. januar $ Firda
Athina fekk møte far sin
– Det som gledde meg mest i 2018 var at eg fekk møte att far min etter mange år, seier Athina Alisøy Karipi frå Naustdal.
tirsdag 2. januar $ Firda
– Måten betente saker er handtert på er kritikkverdig
YTRING: Les europameister Stian Grimseth sitt juleoppgjer med idrettsleiarne
27. desember 2017 Firda
Slik såg Leon (3) ut etter to timar i snøen
NAUSTDAL: Det er ikkje berre enkelt å ferdast i kram snø når du er liten og har lang pels. Det fekk denne pusen frå Naustdal erfare førre helg.
18. desember 2017 Firda
Pipebrann spreidde seg - einebustad i brann i Naustdal
– Klokka 11.06 fekk vi inn melding om pipebrann i ein einebustad på Hukset i Naustdal. Det har truleg vore sprekk i pipene slik at…
16. desember 2017 Firda
Østenstad blir rådmann i storkommunen: – No skal eg bygge tillit
STORKOMMUNEN: Ole John Østenstad blei samrøystes vald til rådmann for Indre Sunnfjord.
15. desember 2017 $ Firda
15. desember: – Det var alltid onkel som kledde seg ut som nisse, og det gjer han enno
Bente er moderat julete, men veldig glad i julaftan.
15. desember 2017 $ Firda
Naustdal seier ja til Frisksenter og nei til sal av kraftaksjar
NAUSTDAL: – Dette fekk ein lykkeleg slutt, sa SV-politikar Åsmund Berthelsen frå talarstolen i torsdagens kommunestyremøte.
14. desember 2017 $ Firda
Trudde ordføraren inviterte ho på middag, så fekk ho denne prisen
NAUSTDAL: – Eg er audmjuk og rørt.
14. desember 2017 Firda
Svindlar frå «Microsoft» ringte Ove, svaret hans fekk svindlaren til å legge på
NAUSTDAL: Ove Indrekvam sa til svindlaren at han hadde politiet på tråden. – Oh my god, kom det frå andre enden.
26. november 2017 $ Firda
Håpar å opne att siste veka i november
NAUSTDAL: 3. november gjekk Dalen landhandel konkurs. Dei håpar å opne dørene att før månaden er omme.
19. november 2017 $ Firda
Indre Sunnfjord talar Kystveg-Flora midt imot
KYSTVEGEN: Naustdal og Førde stør fylkesrådmannen i at Kystvegen bør gå via Grov, når fylkespolitikarane fredag får innspel før handsaminga av Regional transportplan.
16. november 2017 $ Firda
BKK vil ha kontroll
– BKK har lyst på Sunnfjord Energi-aksjane for å bygge sterke einingar, seier informasjonsdirektør Tonny Nundal.
16. november 2017 $ Firda
SOGN OG FJORDANE

BKK snusar på Fjaler sin pengebinge
Fjaler sit på Sunnfjord Energi-aksjar som kan vere verdt over 100 millionar kroner. Kommunen vurderer å byte dei mot aksjar i BKK.
16. november 2017 $ Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NAUSTDAL

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL