Namsos
Borgelig vielse i Namsos
Fra 1. januar 2018 overføres borgerlig vielse fra tingretten til kommunen.Vi har startet forberedelsene med å tilrettelegge for hvor og når ekteskapsinngåelse kan finne sted og kommer tilbake med mer informasjon så snart vi har det klart. Namsos kommunen ønsker å...
torsdag 12:58 Namsos kommune
Kan vi nå deg? SMS-varsling
For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger ihht reglementet tar kommunen i bruk SMS-varsling.
torsdag 12:15 Namsos kommune
Det skal nytte å si ifra!
Fra 1. august 2017 er opplæringslovens kap. 9A, som omhandler elevenes skolemiljø, endret. Elevenes rettigheter er styrket. Det er ikke noe nytt at mobbing og forebygging av mobbing har hatt stor vektlegging ved alle skoler. Det nye lovverket er imidlertid blitt mer tydelig og styrker rettighetene til...
torsdag 11:09 Namsos kommune
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og...
torsdag 10:35 Namsos kommune
Offentlig ettersyn - Privat forslag til reguleringsplan "Larsheimen, boligtomt gnr. 17 bnr. 1 fnr. 123
Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 08.11.17 å legge privat forslag til reguleringsplan for "Larsheimen, ny boligtomt gnr. 17 bnr. 1 fnr 123" datert 20.05.16 med bestemmelser av samme dato ut til offentlig ettersyn i perioden 15.11.17 - 27.12.17. Frist for å komme...
tirsdag 14. november Namsos kommune
Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2019
Rådmann Ketil Sørvigs budsjettforslag for 2018 er klart. Her kan du lese hvordan pengene i Namsos kommune foreslås brukt de neste år. Se vår nye budsjetthjemmeside med alle tall og budsjettet på 1-2-3
mandag 13. november Namsos kommune
Endret åpningstid på biblioteket torsdag 16.11.
Biblioteket er åpent kl. 15.00-19.00 torsdag 16. november. Åpningstiden er endret pga. kurs. Informasjon om Namsos folkebibliotek
mandag 13. november Namsos kommune
Nye Namsos superturné 2017-2018
fredag 3. november Namsos kommune
TRØNDELAG

Offisiell åpning av Otterøy oppvekstsenter
Torsdag 9. november er det offisiell åpning av Otterøy oppvekstsenter. Vi feirer samtidig at skolen er 50 år! Arrangementet er åpent for alle!
fredag 3. november Namsos kommune
Hvem fortjener å få tildelt kulturprisen i 2017?
Namsos Kommune kan hvert år dele ut en kommunal kulturpris. Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen, og den skal tjene som en honnør for særlig innsats til beste for kulturlivet i kommunen.
fredag 3. november Namsos kommune
Vedtatt reguleringsplan "Del av Gammelsaga - Pinavegen 6, utvidet planområde etter vedtak i PBT
onsdag 1. november Namsos kommune
Vedtatt reguleringsplan "Norske skog - Østre bydel, område I2
onsdag 1. november Namsos kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - Ramsvika hytteområde, endring av reguleringsplan
onsdag 1. november Namsos kommune
Direkteoverføring av kommunestyremøte torsdag 26. oktober kl. 18.30
                                               
tirsdag 24. oktober Namsos kommune
En stor takk! - TV-aksjonen 2017
Tusen takk til alle bøssebærere, andre frivillige og givere! Unicef har fått 223 millioner kroner av det norske folk.
tirsdag 24. oktober Namsos kommune
Trenger du influensavaksine?
Vaksinen får du ved å ta kontakt med ditt legekontor. Bakklandet legekontor, Robrygga legekontor og Namsen legesenter vaksinerer i vanlig åpningstid. Namsen legesenter har i tillegg åpent for drop-in vaksinering torsdag 26. oktober kl 14.30–18.00 Vaksine tilbys til beboere ved bo - og...
torsdag 19. oktober Namsos kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - Strømsneset
VARSEL OM REGULERING - Strømsneset I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Gnr: 34 Bnr: 6, Strømsneset, Namsos kommune.
mandag 16. oktober Namsos kommune
Nå kan du søke om halltid i fotballhallen!
torsdag 5. oktober Namsos kommune
Vannavstengning - Seterdalen 04.10.2017
På grunn av arbeid med en hovedvannledning i nærområdet vil det bli helt eller delvis vannavstengning i Seterdalen 04.10. fra kl. 08.30 til kl. 15.00.
onsdag 4. oktober Namsos kommune
Direkteoverføring av kommunestyremøte torsdag 28. september kl. 18.30
torsdag 28. september Namsos kommune
Offentlig ettersyn - privat forslag til reguleringsplan "Øvre byåsen" i Namsos kommune
Namsos plan, byggesak og teknisk drift vedtok i møte den 20.09.17 å legge forslag til reguleringsplan for "Øvre byåsen" datert 16.01.17 rev. 09.08.17 med bestemmelser av samme dato ut til offentlig ettersyn i perioden 27.09.17 - 08.11.17. Frist for å komme med uttalelse er...
tirsdag 26. september Namsos kommune
Informasjonsmøte om spillemidler 05.10.
Det vil bli avholdt informasjonsmøte om spillemidler i kommunestyresalen på Namsos samfunnshus torsdag 05.10. Kl. 19.00-21.00. Møteplikt for alle som skal søke.
tirsdag 26. september Namsos kommune
Vannledningsbrudd på Fosslandsosen
Nyheter
mandag 25. september Namsos kommune
Vannlekkasje i Navarvegen på Spillum
Nyheter
fredag 22. september Namsos kommune
Brukerkontoret får ny besøksadresse
Ny adresse gjelder fra mandag 25.09.2017
torsdag 21. september Namsos kommune
Oppdatering torsdag 21.09 kl. 16.37: Røykutvikling ved Namsos ungdomsskole
Det har vært et branntilløp ved Namsos ungdomsskole. Innsatsleder i brannvesenet bekrefter at brannen er slukket, og situasjonen under kontroll. Alle elever og ansatte er trygge og ingen er skadet. Elevene blir sendt hjem etter hvert grunnet røykutvikling. Oppdatering torsdag 21.09 kl. 16.37:...
torsdag 21. september Namsos kommune
Se konserten med Kronprinsparet her!
Nyheter
onsdag 20. september Namsos kommune
Sentrale prosjektmedarbeidere på plass i Nye Namsos
tirsdag 19. september Namsos kommune
Hvem fortjener Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris for 2017?
Nord-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Nord-Trøndelag. Nominer din kandidat her​ Prisen er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for kulturlivet i fylket....
tirsdag 12. september Namsos kommune
Varsel om oppstart av planarbeid - Solsiden boligområde B3, Vestre havn
Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering for området Regulering: Solsiden i Namsos kommune.
tirsdag 12. september Namsos kommune
Varsel om vannkvalitet - oppdatering
torsdag 7. september Namsos kommune
Høring om lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt
Namsos kommune ønsker innbyggernes synspunkter på ny lokal forskrift om tilsyn i brannobjekt. Forskriften legges ut til åpen høring. Ref. 17/6156 bes oppgitt ved henvendelse.
torsdag 7. september Namsos kommune
Varsling til innbyggerne via SMS/talemelding/e-post
Kommunen bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.
tirsdag 5. september Namsos kommune
TRØNDELAG

Fortsatt bakterier i drikkevannet
mandag 4. september Namsos kommune
Vannavstenging - Engvegen uke 36
Kommunalteknikk og eiendom melder om helt eller delvis vannavstenging i Engvegen i uke 36. Dette gjelder hverdager fra kl. 08.00 til kl. 15.00 på grunn av arbeid med en hovedvannledning i nærområdet. Nødvendig vann til egen husholdning bør tas ut før varsles avstenging. Noe...
mandag 4. september Namsos kommune
Koliforme bakterier i drikkevannet
søndag 3. september Namsos kommune
Status riving av bygninger i CG23
Kunngjøringer
onsdag 30. august Namsos kommune
Spyling av hovedvannledninger i området Larsheimen torsdag 17.08
Torsdag 17.08 i tidsrommet 08:00 til 15:00 er det spyling av hovedvannledninger i området Larsheimen i Namsos
torsdag 17. august Namsos kommune
Stortingsvalget 2017
Valgdagen for stortingsvalget er 11. september 2017 i Namsos Åpningstider på valgdagen: Namsos krets, NTE Arena, kl. 09.00 - 20.00 Bangsund krets, Bangsund samfunnshus, kl. 13.00 - 19.00 Otterøy krets, Otterøy skole, kl. 13.00 - 19.00 Sørenget krets, Sørenget skole, kl. 13.00...
mandag 14. august Namsos kommune
Forhåndsstemming til stortings- og sametingsvalget 2017
Fra torsdag 10. august kan du forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2017. Du kan forhåndsstemme på Servicetorget, Namsos samfunnshus alle hverdager mellom kl. 08.30 og 15.00. Onsdag 6. og torsdag 7. september har vi åpent til kl. 18.00. Det blir også mulig å stemme...
onsdag 9. august Namsos kommune
Gullvikmoen og Gullholmstranda uten vann
Nyheter
lørdag 29. juli Namsos kommune
God badevannskvalitet ved friluftsbadeplassene i Namsos
Det ble tatt prøver av vannet ved de fire friluftsbadeplassene Kalvøya på Bangsund, Kulpen på Spillum, Gullholmstranda og Høknesøra 19. juli. Kvalitetsnormen fukuserer mest på bakterier og har tre kvalitetsklasser: god, mindre god og ikke akseptabel. Alle unntatt...
mandag 24. juli Namsos kommune
Skolestart høsten 2017
Velkommen til nytt skoleår! Grunnskolene i Namsos starter skoleåret 2017/2018 slik: Lærere og assistenter starter 10.-11.august og 14.-15.august med planleggingsdager Lærere møter ved sin skole kl 08.00 - hvis ingen annen informasjon er gitt. Skolestart for elevene er onsdag 16. august:
torsdag 13. juli Namsos kommune
Høring - søknad om arealutvidelse etter akvakulturloven - Barøya og Saltkjelvika i Namsos og Fosnes Kommuner
Salmar Farming as søker om arealutvidelse av matfiskanlegg for oppdrett av laks og ørret ved Barøya og Saltkjelvika øst på Otterøya i Namsos og Fosnes Kommuner. Kommunene har tidligere gitt nødvendig dispensasjoner etter plan- og bygningsloven. Vår ref....
tirsdag 11. juli Namsos kommune
Teller for turgåere er satt opp på Fuglmyra i Fossbrenna!
I samarbeid med Fylkeskommunen har Namsos kommune og Bymarkas Venner nå fått satt opp en teller for turgåere i Bymarka. Den vil i år stå på Fuglmyra i Fossbrenna. Ved å gå i på linken nedenfor så vil dere se antall passerende hver dag, gjennomsnitt og totalt.
torsdag 6. juli Namsos kommune
Klipp hekker og busker - redd liv!
Har du husket å klippe hekken? Det er sommer, og hekker og busker vokser i rekordfart. Enkelte steder har hekkene vokst ut i vegbanen. På gang- og sykkelveger ser vi at det enkelte steder er vanskelig for en syklist å passere gående. Hekkene har rett og slett vokst så langt ut i vegen,...
torsdag 6. juli Namsos kommune
Fv.464 ved Avløyftin - Duna vil være stengt onsdag 5.juli
Statens vegvesen varsler at fylkesveg 464, ved Avløyftin, ca. 1 km før Duna i Botnan, vil bli stengt for all trafikk i perioden 05.07.16 fra kl. 08.00 – 19.00. grunnet skifte av stikkrenne. Nødetater vil ikke kunne passere i perioden, men det vil bli satt opp biler på begge sider av...
mandag 3. juli Namsos kommune
Spillemidler 2018
Til lag og foreninger som har planer om å søke spillemidler 2018 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2018 Departementet har i år et helt nytt elektronisk søknads-system for søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk...
fredag 30. juni Namsos kommune
Utbrudd av salmonella i Otterøy barnehage
Oppdatert informasjon 4. juli: Vi har ved videre undersøkelser ved Folkehelseinstituttet kartlagt den aktuelle Salmonella bakterien. Utbruddet skyldes Salmonella typhimurium. Dette er den vanligste årsak til Salmonella smitte. Denne er ofte assosiert med smitte fra fugler. De fleste av de syke er i ferd...
fredag 23. juni Namsos kommune
Delte ikke ut stipend
onsdag 21. juni Namdalsavisa
Feriestenging av legekontor
Robrygga legekontor har stengt uke 29 og 30 Bakklandet legekontor har stengt uke 31 og 32 Legene vikarierer for hverandre ved behov for øyeblikkelig hjelp. Legene anbefaler at pasientene husker å få utskrevet resepter med mer, samt ta planlagte prøver i god tid før legen tar ferie.
mandag 19. juni Namsos kommune
DDE-allsang i Murmansk
Namsos-bandet feiret med champagne etter konserten i Murmansk.
lørdag 17. juni Adresseavisen
Dame i 50-årene mistenkt for promillekjøring
En dame i 50-årene er innbrakt til politistasjonen i Namsos etter vinglete kjøring.
fredag 16. juni Namdalsavisa
Valgte ny varaordfører
Fra 1. august er det to kvinner som skal lede politikken i Namsos kommune.
torsdag 15. juni Namdalsavisa
Ikke alle tvinges
For egen regning
torsdag 15. juni Namdalsavisa
Otto Moe AS klatret til topps
Både Ford og Volvo har kåret Otto Moe AS til årets forhandler for 2016 i Norge.
torsdag 15. juni Namdalsavisa
Direkteoverføring av kommunestyremøte torsdag 15. juni
torsdag 15. juni Namsos kommune
Kulturmidler 2017 - NY søknadsfrist, 1. august 2017
Lag og foreninger som har tilhørighet i Namsos Kommune og som IKKE har søkt i år kan nå søke om tildeling av kulturmidler. NY søknadsfrist er 1. august 2017. Det er viktig at du søker i riktig gruppe: Barn og ungdom Velforeninger Sang og musikk Idrett og anlegg...
tirsdag 13. juni Namsos kommune
TRØNDELAG

Se bildeserie fra danseforestilling i Namsos
Se bilder fra Kulturskolens danseforestilling i Namsos Kulturhus lørdag ettermiddag.
lørdag 10. juni Namdalsavisa
Stengt - byggesak, kart og oppmåling
Byggesak, kart og oppmåling holder stengt mandag 12.06 og tirsdag 13.06 på grunn av flytting til CG7 (Carl Gulbransonsgate 7).
fredag 9. juni Namsos kommune
Skal du ut å kjøre vannscooter? Informasjon om regler du må følge
Totalforbudet mot vannskuter er opphevet, og salget har tatt seg opp de siste årene. Informasjon om regler du må følge, og hvilke hensyn du må ta til natur- og friluftsinteressene, ferdsel mm.: Informasjon om regelverk, krav og restriksjoner Regulering av fart og bruk av farvann, elver og...
fredag 9. juni Namsos kommune
Opprettet straffesak etter trafikkuhell
En kvinne i 80-årene ble sendt til Sykehuset Namsos for sjekk etter et trafikkuhell torsdag.
torsdag 8. juni Namdalsavisa
Beruset mann nektet å holde seg heime
onsdag 7. juni Namdalsavisa
20 millioner til kompensasjon til kommunene
Kommuner som bygde opp apparat for å bosette mindreårige asylsøkere etter anmodning fra staten, får delvis kompensasjon for utgiftene i revidert nasjonalbudsjett.
onsdag 7. juni Namdalsavisa
Vil lage sykkelvei til 200 millioner kroner
Overhalla kommune vil gi syklister egen vei helt til Namsos.
onsdag 7. juni Adresseavisen
Påstand: Fengsel i 20 måneder
Aktor Kåre Jostein Svepstad la ned påstand om fengsel i ett år og åtte måneder for namsosmannen som denne uka har stått tiltalt for flere overtredelser av både straffeloven og vegtrafikkloven.
fredag 2. juni Namdalsavisa
Slet seg opp bakken
Ei drøy uke før Steinfjellstafetten ble det arrangert motbakkeløp opp Steinfjellet.
fredag 2. juni Namdalsavisa
Innbrudd hos restaurant i Namsos
Brøt opp dør - og stjal øl og kontanter.
torsdag 1. juni Namdalsavisa
Kollisjon på Malm
Nødetater er på tur til stedet.
torsdag 1. juni Namdalsavisa
Stygt tap mot effektivt bunnlag
Namsos-trener Jonas Lian Hansen syntes synd på publikum som kom for å se kampen mot bunnlaget Strindheim 2 i Kleppen onsdag kveld.
onsdag 31. mai Namdalsavisa
Den nye og krevende skolehverdagen
Færre fag å velge mellom, ansettelsesstopp, lengre reiseveg for elevene og mye mindre penger til de videregående skolene. Det blir hverdagen framover. Men ingen tror at skoler i Namdalen vil bli lagt ned.
onsdag 31. mai Namdalsavisa
Opptrer under Kolvereiddagene
onsdag 31. mai Namdalsavisa
Avisa er forsinka flere plasser
mandag 29. mai Namdalsavisa
Uavgjort for Rørvik lørdag ettermiddag
Spilte 3-3 mot Vestbyen i en kamp de burde ha vunnet.
lørdag 27. mai Namdalsavisa
Utforkjøring på Rosendal
Politiet melder om utforkjøring på Rosendal nå i ettermiddag.
fredag 26. mai Namdalsavisa
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NAMSOS

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Oppland Hedmark Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Mobil Fiske Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Grue Svalbard Finnmark Tesla Landbruk Sport Kultur Fotball Jul Vær Östra Göinge Håndball Litteratur Film Inrikes Suldal Sverige Helsingborg Musikk Kunst Spill Motor Vestby Malmö Forskning Båt Odda Forsvar Boksing Kongsvinger Ishockey Landskrona Hässleholm Hockey Trav Masfjorden Odds BK Russland Holmestrand Arendal Trening Bil Svelvik Brexit Fedje Mote Askøy Stavanger Polen Bærum Valg Sjakk NM Trondheim Nord-Korea Osterøy Tour of Norway Risør Lillesand Lund Musik Barn Sykkel Os Eidfjord Langrenn Svømming Karmøy Mandal VM Jobb Seljord Tjøme Kristianstad Stockholm Fjell Astronomi Vestre Slidre Øvre Eiker OL Molde Sørreisa Tinn Agdenes Skiskyting Verdal Kommunesammenslåing Tour de France Kävlinge Fredrikstad Kongelig Selje Alta NHL Politikk Harry Potter Israel Tønsberg OBOS-ligaen Gloppen Menn Premier League Skøyter Ledare Norway Cup Tyskland Evenes Jakt Moss Nedre Eiker Tvedestrand Vellinge Emmaboda Stord Sandnes Vinje Skellefteå Poker Streik Porsgrunn Kampsport Holtålen Tromsø IL Ringsaker Mercedes-Benz Kina Russ Hopp Tomelilla Meland Fitjar Eidsberg Europa League Hadsel Steinkjer Universet Aurdal Porsanger Lenvik Jevnaker Midsund Halden Klima Nannestad Haugesund Ås Åstorp Rosenborg BK Klatring Rauma Eslöv Volda Alpint Voss Näringsliv Røros Ullensvang Sund Snowboard Nybro Frankrike Nes Tana Radøy Drammen Andøy Narvik Vevelstad Kristiansand Trysil Nissedal Lyngdal Notodden Austrheim SK Brann Gjøvik Bremanger Android Dovre Viking FK Svedala Motorsport Kvænangen Måsøy Lier USA
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL