Namdalseid
Vedlikeholdsarbeider ved Namdalseid vannverk Rosset
Pga skifting av rensemembraner på Rosset vannverk vil det fra tirsdag, 13.11.2018, til og med fredag 16.11.2018, bli kjørt klorert råvann til abonnenter. Farge på vannet må påregnes. Ved spørsmål kontaktes teknisk. På forhånd takk.
søndag 12:03 Namdalseid kommune
Arbeid på Rosset vannverk
Nyheter
mandag 22. oktober Namdalseid kommune
Støtt årets TV-aksjon "Mindre alene sammen"
onsdag 17. oktober Namdalseid kommune
Melding om vedtak – Reguleringsplan Fv.17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg
Nyheter
onsdag 3. oktober Namdalseid kommune
Barna i fokus på Fremtidsverkstedet
mandag 1. oktober Namdalseid kommune
Militær transport i Trøndelag
Det vil gjennomføres større eller mindre militære transporter i hele Trøndelag fra uke 38 tom 43. Noe materiell tas ut fra lager i Trøndelag og noe materiell ankommer sjøveien til trønderske havner for deretter å fraktes videre. Under selve feltøvelsen som fo
torsdag 27. september Namdalseid kommune
Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Her kan du lese litt mer om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage. Det er også lagt ut info ved begge barnehagene i kommunen.
torsdag 20. september Namdalseid kommune
Vannkvalitet på Namdalseid
torsdag 20. september Namdalseid kommune
TRØNDELAG

Leilighetsbygg i Gløttvegen 3.
Nyheter
onsdag 19. september Namdalseid kommune
Misjon Visjon
fredag 7. september Namdalseid kommune
Nye Namsos kommer til deg
Prosjektledelsen i Nye Namsos skal ut å besøke grender i hele kommunen, første stopp blir Salsnes/Lund søndag 9. september. Deretter går det slag i slag. Det vil bli direktesendinger fra steder tilknyttet alle grendene i Nye Namsos, og hvert besøk avsluttes med et...
torsdag 6. september Namdalseid kommune
Offentlig høring - Sørsamisk i navnet til Namsos kommune fra 01.01.2020
tirsdag 4. september Namdalseid kommune
Asfaltering på Statland
Det asfalteres fra 28.-29.8.2018 Sjøtrøa og g/s-veien på Statland. I forbindelse med asfalteringen blir veiene stengt. Utrykningskjøretøy kan passere. Omkjøringer vil bli dirigert.Vi takker for deres tålmodighet.
mandag 27. august Namdalseid kommune
Det skal nytte å si ifra!
Fra 1. august 2017 er opplæringslovens kap. 9A, som omhandler elevenes skolemiljø, endret. Elevenes rettigheter er styrket. Det er ikke noe nytt at mobbing og forebygging av mobbing har hatt stor vektlegging ved alle skoler. Det nye lovverket er imidlertid blitt mer tydelig og styrker rettighetene til...
torsdag 23. august Namdalseid kommune
Statland Vannverk - lekkasjesøk
fredag 13. juli Namdalseid kommune
Kunngjøring - reguleringsplan Storvassbukta hyttegrend
Nyheter
torsdag 12. juli Namdalseid kommune
Reguleringsplan Fv. 17 Berre-Fallet, gang- og sykkelveg - planutkast til høring og offentlig ettersyn
I medhold av plan- og bygningslovens (Pbl) § 12-10, jfr. delegert fullmakt, har Rådmannen 11.07.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Fv. 17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg, ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 22.08.2018. Planområdet ligger i
torsdag 12. juli Namdalseid kommune
Vedtak om forlenget fisketid fiskesesongen 2018, Bogna, Aursunda, Øysterelva , Årgårdselva, Ferga og Oksa
Den 5.7.2018 ble det avholdt møte i Lyngenfjorden lakseråd, en av sakene på møte var å foreta en midtveisevaluering av fiske og fiskeoppgang så langt i fiskesesongen 2018, i de elvene som er representert i rådet.
tirsdag 10. juli Namdalseid kommune
Oppstart av planarbeid
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for Simonsaunet, Gnr 68 bnr 1 i Namdalseid kommune.
fredag 6. juli Namdalseid kommune
Ann Evy Duun blir kommunalsjef for kultur og inkludering i nye Namsos kommune
tirsdag 3. juli Namdalseid kommune
Utsatt asfaltering Sjøtrøa, Statland
Vegprosjektet i Sjøtrøa blir ferdigstilt til 13. juli, med unntak av asfalteringen. Grunnet legging av trekkrør for fiberkabel er asfalteringen utsatt til 31. august. Fiber på Statland er tilknyttet kystfiberprosjektet i regi av Nye Namsos, og vil bety en stor forbedring av nettkapasiteten i
tirsdag 19. juni Namdalseid kommune
Nye Namsos: Nye kommunalsjefer innen helse og opplæring
To nye kommunalsjefer ble i dag presentert for politikerne i fellesnemnda i Nye Namsos. Gørhill Skogseth Andreassen er ansatt som kommunalsjef for helse og velferd, mens Roger Nilsen Sæthre blir kommunalsjef for opplæring og oppvekst.
fredag 15. juni Namdalseid kommune
Vinnere av idékonkurransen - Nye Namsos
tirsdag 12. juni Namdalseid kommune
Åpningstider for Turistinformasjon Midtre Namdal 2018 - 13. juni - 12. august
mandag 11. juni Namdalseid kommune
Nå starter reguleringa av nye Namsos sentrum
fredag 11. mai Namdalseid kommune
Sommerjobb til ungdom
torsdag 19. april Namdalseid kommune
Reguleringsplan Langstrand hyttefelt PlanID 2017003 - planutkast til høring og offentlig ettersyn
Nyheter
tirsdag 27. mars Namdalseid kommune
Kunngjøring - reguleringsplan Bjørgan
Namdalseid kommunestyre har 15.03.2018 i sak 2/18 vedtatt utkast til reguleringsplan Bjørgan, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Reguleringsplanen består av en kartdel, planbeskrivelse og planbestemmelser.
fredag 23. mars Namdalseid kommune
Statland vannverk – Øvre Langvika
fredag 23. mars Namdalseid kommune
Eiendomsskatt 2018 - offentlig ettersyn
Namdalseid kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 14. desember 2017 at det for 2018 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰ . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til...
onsdag 28. februar Namdalseid kommune
Byggeprosjekt Statland-Sjøtrøa
Nyheter
fredag 16. februar Namdalseid kommune
Kunngjøring - Søknad om tillatelse til akvakultur av blåskjell
Nyheter
fredag 16. februar Namdalseid kommune
Søknad om barnehage- og SFO-plass 2018/2019
Søknadsfrist for NYE søknader om barnehageplass og plass i skolefritidsordningen for 2018/2019 er 1. mars 2018 (de som allerede har plass i barnehage eller SFO trenger ikke å søke på nytt, forutsett at dere ikke ønsker endringer).
onsdag 17. januar Namdalseid kommune
TRØNDELAG

Hvorfor klor i drikkevannet?
tirsdag 16. januar Namdalseid kommune
Nytt kommunenummer fra 1.1.2018
Nyheter
torsdag 4. januar Namdalseid kommune
Early birds
\Fredag 5.januar starter vi opp med «Early Birds» på Namdalseid. \Oppmøte blir ved inngangen til servicekontoret, og vi er klar til å ta fatt på trimturen kl. 6.30 presis.\
onsdag 3. januar Namdalseid kommune
Vannmåleravlesning
For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger i hht reglementet, tar kommunen i bruk SMS-varsling. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer, eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.
21. desember 2017 Namdalseid kommune
Kunngjøring - vedtatt utkast til kommuneplanens arealdel
21. desember 2017 Namdalseid kommune
Forslag til planstrategi for nye Namsos til offentlig gjennomsyn
28. november 2017 Namdalseid kommune
Rådmannens forslag til eiendomsskattesats/betalingsregulativ 2018
Nyheter
24. november 2017 Namdalseid kommune
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2019
Nyheter
24. november 2017 Namdalseid kommune
Statland Vannverk-Øvre Langvika
Varsler stengning av vannforsyning for abbonenter fra Dille(langvika)til og med Saltbuodden torsdag 23.11.17, i tidsrommet 08.00-11.00 pga. utbedring av vannlekkasje. Mvh Teknisk
22. november 2017 Namdalseid kommune
Influensavaksinering
Namdalseid legekontor har influensavaksine på lager. Ønsker du å vaksinere deg, vennligst ta kontakt med legekontoret for bestilling av time. Med vennlig hilsen Namdalseid legekontor
22. november 2017 Namdalseid kommune
Tildeling av offisiell adresse
21. november 2017 Namdalseid kommune
Ingen lege tilstede
Ingen lege til stede fredag 27. oktober. Namdalseid legekontor
26. oktober 2017 Namdalseid kommune
Ingen lege tilstede
Ingen lege ved Namdalseid legekontor i perioden 18.10.17 til og med 24.10.17. Ved akutt hendelse ring legevakt 116117. Ring 113 ved livstruende tilstand. Namdalseid legekontor
18. oktober 2017 Namdalseid kommune
Kunngjøring - Retting i Matrikkelen
4. oktober 2017 Namdalseid kommune
Influensavaksinering utsatt
Den planlagte influensavaksinering den 05.10.17 vil den bli utsatt i ca 14 dager. Folkehelseinstituttet vil sende ut vaksiner i uke 42/43. Namdalseid legekontor
3. oktober 2017 Namdalseid kommune
Melding om vedtak - 2. gangs behandling av oppheving av reguleringsplaner i Namdalseid kommune
2. oktober 2017 Namdalseid kommune
Midlertidig forskrift om frist for spreding av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Midtre Namdal Samkommune
Hjemmel: Fastsatt av Midtre Namdal Samkommunestyre v/hasteutvalget 29. august 2017 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).
1. september 2017 Namdalseid kommune
Skolestart Namdalseid skole 2017/18
Nye og gamle elever ønskes velkommen til nytt skoleår 2017/2018 med skolestart onsdag 16. august Kl.08.30 for 2. – 10.klasse. Elever i 1.klasse starter kl.11.30.
11. august 2017 Namdalseid kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NAMDALSEID

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL