Namdalseid
Står du i manntallet?
mandag 11:40 Namdalseid kommune
Stortings- og Sametingsvalget 2017
mandag 11:37 Namdalseid kommune
Nye Namsos har fått egen hjemmeside
www.nyenamsos.no er klar!
mandag 11:26 Namdalseid kommune
Årets leseaksjon Sommerles er igang!
fredag 9. juni Namdalseid kommune
Inge Ryan skal lede Nye Namsos
Inge Ryan, fylkesmann i Nord-Trøndelag, blir prosjektleder og administrasjonssjef i Nye Namsos
torsdag 18. mai Namdalseid kommune
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan - Namdalseid
onsdag 10. mai Namdalseid kommune
TRØNDELAG

Forlenget påmeldingsfrist til kulturskolen
tirsdag 9. mai Namdalseid kommune
HØRING: Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim i Namdalseid kommune
Utkast til Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim i Namdalseid kommune legges med dette ut på høring etter forvaltningsloven § 37. Høringsfrist er satt til 24.05.2017. Høringssvar sendes til Postmottak, Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid eller pr. E-post til:...
mandag 8. mai Namdalseid kommune
Byggmesterforbundet vant i KOFA-sak
I sin kjennelse av 24. april konkluderte KOFA med at leiekontrakten var å anse som en bygge- og anleggskontrakt, og ut i fra kontraktens verdi skulle den vært kunngjort i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Da dette ikke var gjort fant KOFA at avtalen Namdalseid kommune inngikk med...
torsdag 4. mai Byggmesteren
Namdalseid kulturskole 2017-2018
fredag 28. april Namdalseid kommune
Kloring av vann fra Statland vannverk
På grunn av tekniske problem vil vannet fra Statland vannverk bli kloret torsdag 27. april. Teknisk
torsdag 27. april Namdalseid kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
torsdag 6. april Namdalseid kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NAMDALSEID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK 
FAVORITTER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE