Namdalseid
Statland Vannverk - lekkasjesøk
fredag 08:12 Namdalseid kommune
Kunngjøring - reguleringsplan Storvassbukta hyttegrend
Nyheter
torsdag 14:59 Namdalseid kommune
Reguleringsplan Fv. 17 Berre-Fallet, gang- og sykkelveg - planutkast til høring og offentlig ettersyn
I medhold av plan- og bygningslovens (Pbl) § 12-10, jfr. delegert fullmakt, har Rådmannen 11.07.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Fv. 17 Berre – Fallet, gang- og sykkelveg, ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 22.08.2018. Planområdet ligger i
torsdag 13:14 Namdalseid kommune
Vedtak om forlenget fisketid fiskesesongen 2018, Bogna, Aursunda, Øysterelva , Årgårdselva, Ferga og Oksa
Den 5.7.2018 ble det avholdt møte i Lyngenfjorden lakseråd, en av sakene på møte var å foreta en midtveisevaluering av fiske og fiskeoppgang så langt i fiskesesongen 2018, i de elvene som er representert i rådet.
tirsdag 13:35 Namdalseid kommune
Oppstart av planarbeid
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for Simonsaunet, Gnr 68 bnr 1 i Namdalseid kommune.
fredag 6. juli Namdalseid kommune
Ann Evy Duun blir kommunalsjef for kultur og inkludering i nye Namsos kommune
tirsdag 3. juli Namdalseid kommune
Utsatt asfaltering Sjøtrøa, Statland
Vegprosjektet i Sjøtrøa blir ferdigstilt til 13. juli, med unntak av asfalteringen. Grunnet legging av trekkrør for fiberkabel er asfalteringen utsatt til 31. august. Fiber på Statland er tilknyttet kystfiberprosjektet i regi av Nye Namsos, og vil bety en stor forbedring av nettkapasiteten i
tirsdag 19. juni Namdalseid kommune
Nye Namsos: Nye kommunalsjefer innen helse og opplæring
To nye kommunalsjefer ble i dag presentert for politikerne i fellesnemnda i Nye Namsos. Gørhill Skogseth Andreassen er ansatt som kommunalsjef for helse og velferd, mens Roger Nilsen Sæthre blir kommunalsjef for opplæring og oppvekst.
fredag 15. juni Namdalseid kommune
TRØNDELAG

Vinnere av idékonkurransen - Nye Namsos
tirsdag 12. juni Namdalseid kommune
Åpningstider for Turistinformasjon Midtre Namdal 2018 - 13. juni - 12. august
mandag 11. juni Namdalseid kommune
Ny utlysning - Kommunalsjef strategi og samfunnsutvikling
Vil du være med å bygge en helt ny kommune? Vi ønsker oss en kommunalsjef som tenker modig og nytt og som har gjennomføringskraft og godt humør. Du vil være en del av den nye ledergruppa på ni som blir hovedmotoren i bygginga av en spennende kommune der byen og bygda skal...
tirsdag 5. juni Namdalseid kommune
Lund til Namsos kommune
Lund grendelag har i langt tid jobbet for å få endret sin kommunetilhørighet, fra Nærøy til Namsos kommune. Etter en grundig prosess har Fylkesmannen nå vedtatt at kommunegrensen skal justeres.
onsdag 30. mai Namdalseid kommune
Namdalseid legekontor avvikler dagens ordningen med Åpen time fra kl 11.00 til 12.00
onsdag 23. mai Namdalseid kommune
Nå starter reguleringa av nye Namsos sentrum
fredag 11. mai Namdalseid kommune
Nye Namsos søker kommunalsjefer
torsdag 26. april Namdalseid kommune
Namdalseid vannverk – mulig kloring av drikkevann
Det varsles om mulig kloring av drikkevannet ved Namdalseid vannverk onsdag den 25.04.2018 pga hovedservice på Rosset. Teknisk
tirsdag 24. april Namdalseid kommune
Sommerjobb til ungdom
torsdag 19. april Namdalseid kommune
Innspurt i idékonkurransen i Nye Namsos
tirsdag 17. april Namdalseid kommune
Deler du brønn med naboen? Na skal alle små vannforsyningssystem registreres
Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på www.mattilsynet.no
onsdag 4. april Namdalseid kommune
Reguleringsplan Langstrand hyttefelt PlanID 2017003 - planutkast til høring og offentlig ettersyn
Nyheter
tirsdag 27. mars Namdalseid kommune
Kunngjøring - reguleringsplan Bjørgan
Namdalseid kommunestyre har 15.03.2018 i sak 2/18 vedtatt utkast til reguleringsplan Bjørgan, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Reguleringsplanen består av en kartdel, planbeskrivelse og planbestemmelser.
fredag 23. mars Namdalseid kommune
Statland vannverk – Øvre Langvika
fredag 23. mars Namdalseid kommune
Norgeskjell AS - søknad om akvakulturtillatelse for blåskjell på ny lokalitet Geitaneset - høring
Norgesskjell as søker om godkjenning av ny lokalitet Geitaneset i Namsos og Namdalseid Kommuner: lokalisering: Geitaneset sør for Hoddøya, (64º27.219’N og 11º14.716’Ø) konsesjonstype: blåskjell anlegg: bøyestrekkanlegg
onsdag 7. mars Namdalseid kommune
Eiendomsskatt 2018 - offentlig ettersyn
Namdalseid kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 14. desember 2017 at det for 2018 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰ . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til...
onsdag 28. februar Namdalseid kommune
Byggeprosjekt Statland-Sjøtrøa
Nyheter
fredag 16. februar Namdalseid kommune
Kunngjøring - Søknad om tillatelse til akvakultur av blåskjell
Nyheter
fredag 16. februar Namdalseid kommune
Rønnaug Aaring blir assisterende rådmann i nye Namsos kommune
Rønnaug Aaring er ansatt som assisterende rådmann i Namsos kommune fra 01.01.20. En viktig brikke er dermed på plass i den nye kommunen.
fredag 9. februar Namdalseid kommune
eDialog - Send sikker digital post til oss
Vi har tatt i bruk eDialog. Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.
fredag 9. februar Namdalseid kommune
Snart kan du motta sikker digital post fra oss!
I løpet av februar/mars tar Namdalseid kommune i bruk KS SvarUt, så nå kan du motta dokumenter fra kommunen via en sikker kanal.
tirsdag 6. februar Namdalseid kommune
Søknad om barnehage- og SFO-plass 2018/2019
Søknadsfrist for NYE søknader om barnehageplass og plass i skolefritidsordningen for 2018/2019 er 1. mars 2018 (de som allerede har plass i barnehage eller SFO trenger ikke å søke på nytt, forutsett at dere ikke ønsker endringer).
onsdag 17. januar Namdalseid kommune
Hvorfor klor i drikkevannet?
tirsdag 16. januar Namdalseid kommune
Info vedr. søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
torsdag 11. januar Namdalseid kommune
Reguleringsplan Storvassbukta hyttegrend - planutkast til høring og offentlig ettersyn
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, jfr. delegert fullmakt, har Rådmannen 05.01.2018 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Storvassbukta hyttegrend ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 19.02.2018.
tirsdag 9. januar Namdalseid kommune
TRØNDELAG

Nytt kommunenummer fra 1.1.2018
Nyheter
torsdag 4. januar Namdalseid kommune
Early birds
\Fredag 5.januar starter vi opp med «Early Birds» på Namdalseid. \Oppmøte blir ved inngangen til servicekontoret, og vi er klar til å ta fatt på trimturen kl. 6.30 presis.\
onsdag 3. januar Namdalseid kommune
Vannmåleravlesning
For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger i hht reglementet, tar kommunen i bruk SMS-varsling. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer, eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.
21. desember 2017 Namdalseid kommune
Kunngjøring - vedtatt utkast til kommuneplanens arealdel
21. desember 2017 Namdalseid kommune
Gatelys opp til Dalaberget
14. desember 2017 Namdalseid kommune
Åpningtider jula 2017 for Namdalseid legekontor og servicekontoret/biblioteket
Nyheter
12. desember 2017 Namdalseid kommune
Forslag til planstrategi for nye Namsos til offentlig gjennomsyn
28. november 2017 Namdalseid kommune
Rådmannens forslag til eiendomsskattesats/betalingsregulativ 2018
Nyheter
24. november 2017 Namdalseid kommune
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2019
Nyheter
24. november 2017 Namdalseid kommune
Statland Vannverk-Øvre Langvika
Varsler stengning av vannforsyning for abbonenter fra Dille(langvika)til og med Saltbuodden torsdag 23.11.17, i tidsrommet 08.00-11.00 pga. utbedring av vannlekkasje. Mvh Teknisk
22. november 2017 Namdalseid kommune
Influensavaksinering
Namdalseid legekontor har influensavaksine på lager. Ønsker du å vaksinere deg, vennligst ta kontakt med legekontoret for bestilling av time. Med vennlig hilsen Namdalseid legekontor
22. november 2017 Namdalseid kommune
Tildeling av offisiell adresse
21. november 2017 Namdalseid kommune
Ingen lege tilstede
Ingen lege til stede fredag 27. oktober. Namdalseid legekontor
26. oktober 2017 Namdalseid kommune
Ingen lege tilstede
Ingen lege ved Namdalseid legekontor i perioden 18.10.17 til og med 24.10.17. Ved akutt hendelse ring legevakt 116117. Ring 113 ved livstruende tilstand. Namdalseid legekontor
18. oktober 2017 Namdalseid kommune
Kunngjøring - Retting i Matrikkelen
4. oktober 2017 Namdalseid kommune
Influensavaksinering utsatt
Den planlagte influensavaksinering den 05.10.17 vil den bli utsatt i ca 14 dager. Folkehelseinstituttet vil sende ut vaksiner i uke 42/43. Namdalseid legekontor
3. oktober 2017 Namdalseid kommune
Melding om vedtak - 2. gangs behandling av oppheving av reguleringsplaner i Namdalseid kommune
2. oktober 2017 Namdalseid kommune
Namdalseid vannverk – mulig kloring av drikkevann
Det varsles om mulig kloring av drikkevannet ved Namdalseid vannverk fredag den 22 september 2017 pga hovedservice på Rosset. Teknisk
20. september 2017 Namdalseid kommune
Midlertidig forskrift om frist for spreding av gjødselvarer av organisk opphav på eng i Midtre Namdal Samkommune
Hjemmel: Fastsatt av Midtre Namdal Samkommunestyre v/hasteutvalget 29. august 2017 med hjemmel i forskrift 4. juli 2003 nr. 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav § 23, jf. lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).
1. september 2017 Namdalseid kommune
Skolestart Namdalseid skole 2017/18
Nye og gamle elever ønskes velkommen til nytt skoleår 2017/2018 med skolestart onsdag 16. august Kl.08.30 for 2. – 10.klasse. Elever i 1.klasse starter kl.11.30.
11. august 2017 Namdalseid kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

NAMDALSEID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Karlskrona Næringsliv Oppland Båt Svedala Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Rogaland Kultur
flere?
Sport Østfold Hässleholm Møre og Romsdal Fotboll Oslo Kalmar Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Trøndelag Forsvar Troms Kristianstad Mat Menn Fiske Thailand Oskarshamn Rendalen Inrikes Kongelig Finnmark Sandnes Molde FK Tynset Eslöv Karmøy Vellinge Kultur Stavanger USA Skien Mandal Åstorp Politikk VM Bolig Fotball Musikk Tinn Kragerø Fredrikstad Sverige Blekinge Trening Malmö Mote Sport Norway Cup Kunst Aurskog-Høland Reise Tvedestrand Russland Nittedal Vestby Trav IK Start Lillesand Stockholm Grue 17. mai Spill Drangedal Barn Osterøy Android Turn Kristiansand Sigdal Grane Helse Risør Tesla Lyngdal Lesja Fauske Vær Sjakk Stord Håndball Økonomi Bamble Lund Motor Salangen Askvoll Lindås Hyllestad Røros Moss Film Steigen Utrikes Øksnes Näringsliv Gausdal Staffanstorp Sortland Seljord Hälsa Båstad Askøy Tomelilla X-games Suldal Nesodden Hvaler Sund Ronneby Time Ringsaker Vågan Nore og Uvdal Stabæk Jølster FK Haugesund Tranøy Horten Eidskog Nes Porsgrunn Landbruk Enebakk Bremanger Gjøvik Friidrett Landskrona Eurovision Kongsvinger SK Brann Alpint Andøy Bil Nybro Bodø/Glimt Fedje Hemnes Molde Ballangen Aurdal Kvinesdal Vefsn Vadsø Solund Strängnäs Åmot Kommunesammenslåing Karasjok Helsingborg Alstahaug Leirfjord Sogndal Lund Narvik Høyanger Meløy Kviteseid Musik Hobøl Lødingen Radøy Karlshamn Hörby Sandefjord Fotball Jönköping Saltdal Øygarden Frankrike Russ E-sport Gloppen Jakt Bromölla Engerdal Dovre Stranda Austrheim World Series of Poker Stavanger Oilers Arctic Race Nordre Land Interiør Polen Flekkefjord Øyer Bundesliga Nord-Korea Skedsmo Bil Rælingen Østre Toten Tønsberg Tyrkia Kvinner Tromsø IL Rygge Jevnaker Moskenes Hole Spania Farsund Gjerstad Voss Eidfjord Trøgstad Dyr Roing Mat Klima Stryn Svelvik Nordkapp Vitenskap Meland Nissedal Ski Rauma Liverpool Askim Tysvær Masfjorden Friluftsliv Norway Chess Flora Skånland Giske Torsken Brønnøy Mörbylånga Båt Kampsport Holtålen Valle Målselv Vindafjord Israel Australia Hamar Asker FA-cupen Evenes Utsira Volvo NM Bodø Lillestrøm SK Skisport Danmark Bømlo Forskning Ulvik Re La liga Jobb Politik Eid Mönsterås Champions League Östra Göinge Rakkestad Flakstad Øystre Slidre Mjøndalen IF Toyota Skodje Fildeling Sölvesborg Råde Sjöbo Olofström Motorsport Eliteserien Tysfjord Porsanger Nord-Odal Modum Sandøy Skurup Åsnes Odds BK Aure Tingvoll Teknik Motorsport Film Rana Eidsberg Tour of Norway Løten Svalbard Emmaboda Birkenes Svalöv Foto Værøy Hadsel Larvik Vestre Slidre Frogn Hockey Boksing Arendal Klatring Kina Skiskyting Hamarøy Halden Bærum Sykkel Ukraina Poker Kvæfjord Sola Audnedal Lier Søgne Kryptovaluta Nannestad Fjaler Selje Litteratur Mjölby Skiptvet Rennesøy Hammerfest Vinje Grimstad Syria Ulstein Berlevåg
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL