Namdalseid
Skolestart Namdalseid skole 2017/18
Nye og gamle elever ønskes velkommen til nytt skoleår 2017/2018 med skolestart onsdag 16. august Kl.08.30 for 2. – 10.klasse. Elever i 1.klasse starter kl.11.30.
fredag 08:00 Namdalseid kommune
Tilskuddsordning til vedlikehold av private veger i Namdalseid
Det er en del spørsmål om tilskudd til vedlikehold av private veger...
onsdag 9. august Namdalseid kommune
Forhåndsstemmegivning i Namdalseid
Innenriks forhåndsstemmegivning skjer i perioden 10. august – 8. september, jf. valglovens § 8-1.
lørdag 5. august Namdalseid kommune
Forlenget fisketid fiskesesongen 2017 - Bogna, Aursunda, Øysterelva, Årgårdselva, Ferga og Oksa
Nyheter
onsdag 5. juli Namdalseid kommune
Forslag til oppheving av reguleringsplaner i Namdalseid kommune til offentlig ettersyn og høring
Nyheter
mandag 3. juli Namdalseid kommune
Forslag til kommuneplanens arealdel til offentlig ettersyn og høring
Nyheter
mandag 3. juli Namdalseid kommune
Står du i manntallet?
For å kunne stemme ved Stortingsvalget/Sametingsvalget 2017 må du stå i manntallet.
mandag 19. juni Namdalseid kommune
Stortings- og Sametingsvalget 2017
Nyheter
mandag 19. juni Namdalseid kommune
TRØNDELAG

Nye Namsos har fått egen hjemmeside
www.nyenamsos.no er klar!
mandag 19. juni Namdalseid kommune
Årets leseaksjon Sommerles er igang!
Nyheter
fredag 9. juni Namdalseid kommune
Inge Ryan skal lede Nye Namsos
Inge Ryan, fylkesmann i Nord-Trøndelag, blir prosjektleder og administrasjonssjef i Nye Namsos
torsdag 18. mai Namdalseid kommune
Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan - Namdalseid
onsdag 10. mai Namdalseid kommune
Forlenget påmeldingsfrist til kulturskolen
tirsdag 9. mai Namdalseid kommune
HØRING: Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim i Namdalseid kommune
Utkast til Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykeheim i Namdalseid kommune legges med dette ut på høring etter forvaltningsloven § 37. Høringsfrist er satt til 24.05.2017. Høringssvar sendes til Postmottak, Namdalseid kommune, 7750 Namdalseid eller pr. E-post til:...
mandag 8. mai Namdalseid kommune
Byggmesterforbundet vant i KOFA-sak
I sin kjennelse av 24. april konkluderte KOFA med at leiekontrakten var å anse som en bygge- og anleggskontrakt, og ut i fra kontraktens verdi skulle den vært kunngjort i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser. Da dette ikke var gjort fant KOFA at avtalen Namdalseid kommune inngikk med...
torsdag 4. mai Byggmesteren
Namdalseid kulturskole 2017-2018
fredag 28. april Namdalseid kommune
Kloring av vann fra Statland vannverk
På grunn av tekniske problem vil vannet fra Statland vannverk bli kloret torsdag 27. april. Teknisk
torsdag 27. april Namdalseid kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
torsdag 6. april Namdalseid kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

NAMDALSEID

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL