Modalen
Listetoppane i Modalen er klare
Kristin Nåmdal og Linda Neset toppar kvar si valliste i Modalen. Med mindre det dukkar opp nye lister får Modalen kvinneleg ordførar for fyrste gong på nesten 30 år.
mandag 20. mars $ Avisa Nordhordland
Mo trekt fram som eksempel på mikrourbanisering
Mo i Modalen blir trekt fram som eit eksempel til etterfølging i ein ny rapport om korleis små bygder kan bli meir attraktive.
mandag 20. mars $ Avisa Nordhordland
Ventar betydeleg rasfare det neste døgnet
Fredagen blir ingen dag å ta turen til Nordhordlands-fjella. I Masfjorden er dei klare om det skjer ras.
torsdag 16. mars $ Avisa Nordhordland
Utvidar opningstider med badevakt, samstundes som dei evaluerer brikkeordninga
Samtidig som Modalen vurderer framtida for ordninga med tilgangsbrikke til svømmebassenget, utvidar dei opningstidene med badevakt til stades.
onsdag 8. mars $ Avisa Nordhordland
Nye naboar kjøpte dei dyraste eigedomane i februar
Dei to dyraste bustadane selde i Austrheim, Fedje, Masfjorden og Gulen i februar ligg vegg i vegg på Fonnes.
mandag 6. mars $ Avisa Nordhordland
Foreldre i Modalen ville ha fleire skuleval for barna sine: Det får dei no
Før jul sende bad foreldre og politikarar i Modalen om at ungdommane i bygda skal få større moglegheit til å kome inn på vidaregåande skule på Voss og i Bergen. Denne veka lytta politikarane.
fredag 17. februar $ Avisa Nordhordland
Obduksjonsrapport klar etter drukningsulykka: – Ingenting som tyder på noko kriminelt
Førre tysdag omkom ein gut etter ei drukningsulykke i svømmebassenget i Modalen. No er obduksjonsrapporten klar.
onsdag 15. februar Avisa Nordhordland
– Badeanlegg skal ha personell som held oppsikt
Kommunen og departementet ser ut til å ha tolka forskrift ulikt. No endrar Modalen kommune rutinar knytt til bading.
lørdag 11. februar $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Går gjennom rutinane på Bryggjeslottet etter dødsulukka
Etter at ein 15 år gammal gut omkom i ei ulukke i Modalen tysdag, skal kommunen no gå gjennom rutinar knytt til bruk av anlegget.
fredag 10. februar $ Avisa Nordhordland
Bryggjeslottet stengt fram til måndag
Aktivitetshuset i Modalen har vore stengt sidan dødsulykka tysdag. – Vi etterforskar saka og ventar på obduksjon, seier politistasjonssjef Kjell Idar Vangberg.
torsdag 9. februar Avisa Nordhordland
Politi, prest og helsesjukepleiar møtte lærarar og elevar på skulen i Modalen
Dagen etter den tragiske dødsulykka var pårørande samla på Mo skule. – Det er eit lokalsamfunn som er tydeleg prega, seier ordførar Kjetil Eikefet.
onsdag 8. februar Avisa Nordhordland
Gut døydde etter drukningsulykke i Modalen: – Frykteleg tragisk
Drukningsulykka skjedde i svømmebassenget i Bryggjeslottet. Guten vart frakta til Haukeland sjukehus, men det lukkast ikkje å redde livet hans.
tirsdag 7. februar Avisa Nordhordland
Tenåring døydde etter drukningsulykke
Klokka 16.20 fekk politiet melding om ei drukningsulykke i Modalen.
tirsdag 7. februar $ Avisa Nordhordland
Baste Tveito røper framtidsplanane
Då ein gammal kjenning ringde, vart det for freistande. No opnar Baste Tveito opp om kvifor han sluttar som dagleg leiar i Nordhordland næringslag.
mandag 6. februar $ Avisa Nordhordland
Tek imot 20 flyktningar – arbeid er den største utfordringa
Å få seg arbeid vil truleg vera den største bøygen for at flyktningane som har kome hit, vil halda fram med å bu her, meiner rådmannen.
søndag 5. februar $ Avisa Nordhordland
Alver er klimaverstingen i heile landet: Full produksjon på Mongstad gav auke i utsleppa
Nyleg la Miljødirektoratet fram tala for klimagassutslepp i kommunane for 2021. I Nordhordland finn ein både den beste og den verste utsleppskommunen i heile landet.
torsdag 2. februar $ Avisa Nordhordland
Vil ha strøyming av kommunale møte frå mai
Modalen og Masfjorden er dei einaste kommunane i Nordhordland som ikkje strøymer politiske møte.
onsdag 1. februar $ Avisa Nordhordland
Positiv til at den 150 år gamle butikken skal bli sjølvbetent
Sjølvbetente butikkar er redninga for mange bygder i utkantane. No kan Modalen òg få ein slik butikk.
tirsdag 31. januar $ Avisa Nordhordland
Latinamerikanarane Giovana og Andrea hamna i Modalen då dei skulle på utveksling
Valet var enkelt då Modalen fekk moglegheita til å ta imot to internasjonale medisinstudentar. For brasilianske Giovana og salvadoranske Andrea har møtet med den vesle kommunen bydd på mange overraskingar.
lørdag 28. januar $ Avisa Nordhordland
Ustabile snømassar i fjella etter skred: Vegen blei stengd over natta
Onsdag tilrådde geolog om å vente med opprydninga av vegen utanfor Modalstunnelen fordi det framleis låg lausmassar i fjellsida. Torsdag morgon var vegen framleis stengd.
onsdag 25. januar $ Avisa Nordhordland
Vegard Flatøy vert ny NH-redaktør: – Dette betyr noko ekstra for meg
Trass stor interesse for jobben, var det ikkje behov for å reisa langt for å finna den neste redaktøren i Nordhordland.
onsdag 25. januar Avisa Nordhordland
Kraftkommunen var utan straum – no eig alle innbyggjarane kraftaksjar
At det i det heile finst eit Modalen Kraftlag, er ikkje nokon sjølvsagd ting. Elektrisiteten kom seint til det som i dag er ein stor kraftkommune.
lørdag 21. januar $ Avisa Nordhordland
Nytt håp om betre veg i Modalen: – Må koma før E16-trafikken kjem til oss
– Eg meiner det er viktig at me no får gjort det me kan med vegen mellom Mo og Slottet. Det går ikkje lenge før dei byrjar stengja E16 mellom Bergen og Voss. Og då kan det bli mange bilar på vegen gjennom Modalen.
fredag 20. januar $ Avisa Nordhordland
Dei sel krafta billeg til innbyggjarane: Milliontap for kommunen, redninga for næringslivet
– Det er veldig enkelt: Utan den billege konsesjonskrafta frå Modalen kraftlag hadde det sett trasig ut for butikkane på Mo og på Øvre Helland. Konsesjonskrafta er veldig, veldig viktig for oss i ein vinter som byr på så mange utfordringar for utkantbutikkane.
torsdag 19. januar $ Avisa Nordhordland
Vert «tvinga» til å gå på vidaregåande i Knarvik
Dei aller fleste modalselevar flyttar på hybel når dei byrjar på vidaregåande skule, men sjølv om både nettverk og geografi ofte gjer det mest naturleg for mange å gå på skule på Voss eller i Bergen, er det Knarvik som vert valet.
mandag 16. januar $ Avisa Nordhordland
Desse eigedomane var dyrast i fjor – næring langs kysten og hytter på fjellet
Lengst sør og vest i regionen gjekk det store summar i kjøp og sal av næringseigedomar i fjor, men i Masfjorden gjorde hyttene reint bord. Me har sett på dei ti dyraste eigedomssala i alle kommunane i Nordhordland og Gulen.
onsdag 4. januar $ Avisa Nordhordland
Lise vart president – Helge slutta etter 44 år: Desse skifta jobb i 2022
Ein ny kommunedirektør, ein lokal fotballpresident og ny næringslivstopp på Mongstad. Her er nokre av dei som bytta jobb i 2022.
tirsdag 3. januar $ Avisa Nordhordland
Kristin Nåmdal øvst på Samlingslista
Kristin Nåmdal (55) står øvst på Samlingslista i Modalen til valet. Ho vil gjerne vera med å påverka utviklinga i kommunen.
søndag 1. januar $ Avisa Nordhordland
Utlendingane strøymer til Osterfjorden. Heile 14 nasjonar representerte på éin tur
Dagslyset er så vidt byrja å komma fram. På den smale kaien på Torget i Bergen står dei og ventar. 14 nasjonar er representerte på kaien denne morgonen. Og snart går båten!
30. desember 2022 Avisa Nordhordland
«Føriverda»: Fekk bryllaupsreise etter 53 år
Marie og Ragnar Mostraum i Modalen måtte venta svært lenge før dei fekk bryllaupsgåva dei vart lova under andre verdskrigen. Gåva kom til slutt, men dei måtte venta på ho i over 50 år.
28. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Foreldre og politikarar i Modalen meiner dagens reglar gjer Knarvik til einaste moglegheit – no vil dei ha fleire val for ungdommane
Nærskuleprinsippet for vidaregåande skule gir ungdommane i Modalen berre eitt reelt skuleval etter ungdomsskulen. Det vil både foreldre og politikarar i kommunen endre på.
27. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Gler seg over full momskompensasjon til frivillige organisasjonar
173 frivillige lag og organisasjonar i regionen mottek til saman nær 6,8 millionar kroner i momskompensasjon.
26. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Fleire farevarsel i Nordhordland: – Vurder broddar og berekn ekstra tid til transport
Meteorologane har sendt ut fleire farevarsel for Nordhordland 1. juledag.
25. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Her har du størst sjanse for å støta på ein millionær
Dei færraste innbyggjarane hamnar på topplistene over inntekt, formue og skatt. Her er svaret på kva ein typisk innbyggjar i Nordhordland tener.
21. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Fleire kvinner blant dei rikaste under 40
Det er stor mannsdominans på topplistene for formue, men blant dei under 40 år, er kjønnsbalansen langt betre.
7. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Dette tente kommunetoppane i fjor
Dei øvste leiarane i kommunen er ikkje dei som tenar mest. Kommunedirektørane hamnar stort sett på topp i Nordhordland og Gulen.
7. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Braanaas toppar skattelistene – to søskenpar frå Gulen og Modalen utmerker seg
Havbruksgründeren som melde flytting til Bø i Vesterålen var den som tente mest, hadde mest formue og betalte mest i skatt i Nordhordland og Gulen i 2021.
7. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Vil oppgradera bowlinganlegget på Bryggjeslottet
Forslaget til investeringsbudsjett i Modalen for neste år endar på vel fire millionar kroner, der største posten er nytt bowlinganlegg i Bryggjeslottet.
4. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Sirin vert ny kulturkonsulent
I februar neste år tek Siren Bruvik Øvre Helland (31) til som kulturkonsulent i Modalen.
26. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Håp om tryggare køyring og mykje mindre rygging på problemvegen langs fjorden
– Ein stad må me byrja, og eg håpar dette var starten på ein fin prosess når det gjeld betre og tryggare veg i Modalen. På eit par punkt tykkjer eg me kom veldig langt. Ja, det var ein bra dag.
1. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Ei bedrift i Modalen gav meir til TV-aksjonen enn heile næringslivet i Alver til saman
Berre 13 kommunar bidrog med mindre pengar per innbyggar enn Alver til årets TV-aksjon. Ingen kommunar i Vestland gav mindre målt mot folketalet.
24. oktober 2022 $ Avisa Nordhordland
Statnett skal forsterka straumnettet – storprosjekt på gang i Modalen
Det er venta stor vekst i straumforbruket i åra som kjem. No skal Statnett investera i milliardklassen i Modalen.
10. oktober 2022 $ Avisa Nordhordland
Stengjer brua inn til Modalen i ei veke: 140 kilometer omveg til naboen
– Me har førebudd oss godt på det me ser av mogelege eventualitetar. Folk kjem seg ikkje fram med bil, men elles skal me takla brustenginga godt.
7. oktober 2022 $ Avisa Nordhordland
Let seg lokka av nabokommunen – tek ikkje attval som ordførar
Kjetil Eikefet gjer seg ikkje heilt i politikken, men er klar til å lata nokon andre ta toppvervet i Modalen.
29. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Ordføraren nytta dobbeltrøysta for første gong
Kommunestyret i Modalen var splitta på midten då spørsmålet om regnbogeflagget kom opp. Då var det opp til ordføraren.
29. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Vil flagga for pride, kvinnedagen og eksamen
Neste år kan kvinnedagen og pride verta markerte med flagging i Modalen kommune.
27. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Kommunestyremøta i Modalen kan bli strøyma frå nyttår
Hordaland: Etter ein debatt i formannskapet ser det ut til å vera fleirtal der for å strøyma modalingane sine kommunestyremøte.
26. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Alle kommunane har blitt opnare – utanom den opnaste av dei alle
Alver lukta på botnen av openheitslista i fjor haust. No har både dei og fleire kommunar i regionen klatra høgt opp på barometeret.
25. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Stadig fleire trassar forbodet og bygger hytte i strandsona
Alver er blant kommunane i landet med flest fritidsbustader i strandsona. – Jo meir av strandsona som byggast ut, jo meir vert allemannsretten svekt, meiner generalsekretæren i Norsk Hyttelag.
22. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Svart asfalt og kvite striper halve dalen på langs - men gult gult drøymer dei ikkje om
– Me er eigentleg strålande godt nøgde. Ny asfalt der det trongst mest av alt. Og det var for så vidt heilt naudsynt at noko vart gjort no. Vegstandaren har ikkje vore god nok.
20. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Mann skal ha blitt trua inn i bilen med skytevåpen
Mannen skal ha frykta for eige liv.
15. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Ane og Ingvild skal vise ungdom vegen til arbeidslivet
Det tok ikkje lang tid før det ramla inn med unge som ønskte hjelp. Prosjektleiar Ane og ungdomslos Ingvild håpar at tilbodet kan bli verande.
14. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Politiaksjon i Modalen: – Alvorlege truslar
Politiet stoppa dei to andre mistenkte då dei køyrde mot Evanger. Alle involverte er kjenningar av politiet.
14. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Tre personar arresterte etter politiaksjon
Politiet i Nordhordland har tysdag ettermiddag arrestert tre personar etter ein politiaksjon i Modalen.
13. september 2022 $ Avisa Nordhordland
På det nye fotballaget er det ikkje skåringane som er viktige: No ser Tor-Eivind og Tommy etter spelarar
NBK og Nav samarbeider no om å starte opp eit gatelag i Nordhordland. Der er måla å gi fellesskap, rusfrie dagar og ein veg til arbeidslivet.
5. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Ngir må gjenvinna tilliten
Feil kan skje og feil skjer. Men når feilen først skjer må me kunna forventa langt meir av eit selskap som lever av gebyr kundane må betala anten dei vil eller ikkje.
4. september 2022 Avisa Nordhordland
Både hus, hytte og fjøs: Dette var dei dyraste bustadsala i juli
Austrheim toppar lista, men alle kommunane kom seg med blant dei dyraste eigedomssala førre månad.
9. august 2022 $ Avisa Nordhordland
MC-ulykke i Modalen
Like før klokka 18.00 onsdag kveld melder Vest Politidistrikt om ei trafikkulykke på Fv. 569, Grønhaug, i Modalen. Ulykka er ei singelulykke med motorsykkel, kor førar skal ha køyrd av vegen.
27. juli 2022 $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Organisasjonar i Nordhordland har fått 16 millionar i koronatilskot – desse har fått mest
Idrettsarrangement, konsertar og andre tilstellingar vart avlyst på løpande band under pandemien, og mange mista store inntekter.
14. juli 2022 $ Avisa Nordhordland
Varslar folkevekst i Nordhordland: Berre éin kommune går ned – ein annan veks mest i fylket
I Statistisk sentralbyrå si spådom for framtida, er det fleire innbyggjarar i Nordhordland. Austrheim er venta å ha den største veksten i Vestland fram mot 2050.
5. juli 2022 $ Avisa Nordhordland
Mona (50) er ny biblioteksjef i Modalen: – Eg har alltid likt det skrivne ord
Ho har alltid likt ord som gjev meining, og som fører til at ein får nye tankar og bilete for sitt indre.
27. juni 2022 Avisa Nordhordland
Modalsdagar heile helga: – Folk har vore så fantastisk glade
– Store og små; folk har vore så fantastisk glade. Alle eg har møtt desse tre dagane. Eg trur Modalsdagane har gjort oss godt.
26. juni 2022 $ Avisa Nordhordland
Bil køyrde av vegen i Modalen – sjåfør mistenkt for ruskøyring
Politiet rykte måndag morgon ut til Modalen etter melding om ein bil som hadde køyrd av vegen.
20. juni 2022 $ Avisa Nordhordland
Grunnen forsvinn under fylkesvegen - meterdjupt synkehol der trafikken går
Nok ein gong går alarmen om fylkesvegen gjennom Modalen. Onsdag blei det oppdaga eit stort synkehol i vegen like oppom Hellandsfossen, ved Neset. På kommunehuset har dei ikkje lenger tal på alle kontaktane dei har teke om å få sett vegen skikkeleg i stand.
10. juni 2022 $ Avisa Nordhordland
Jonathan (15) er 1,80 høg: Her gøymer han seg i holet i fylkesvegen
På vegen mellom Mo og Øvre Helland i Modalen fekk Jonathan Thorsen seg litt av ein støkk. Holet i fylkesvegen var så djupt at det ikkje var mogeleg å sjå botnen.
9. juni 2022 $ Avisa Nordhordland
Kan endeleg ynskja velkomen til Voss Cup. – Dette er heilt fantastisk
Turneringsleiar Hallgeir Finbråten gler seg til at Fbk Voss igjen held fotballfest for fleire tusen born. 51 lag frå Nordhordland deltek i den tradisjonsrike fotballfesten.
8. juni 2022 $ Avisa Nordhordland
Eit år etter steinraset: Ryddejobben kostar kvar innbyggjar 27.000 kroner
Raset som gjekk på Mo i Modalen sist vår, blir ei svært dyr historie for kommunen. Slik det ser ut no, blir sluttrekninga på oppunder ti millionar kroner. Og det må gå av sparepengane.
1. juni 2022 $ Avisa Nordhordland
Gjestar frå heile verda til Slottet i Modalen: Nordhordland er eit eksotisk reisemål
"Stunning! What a view!" For ei utsikt! Turguide Liv-Anne Aanesen smiler, ho har nok høyrt det før men gleder seg likevel over reaksjonen frå dei ho har med seg.
30. mai 2022 $ Avisa Nordhordland
Hurra for 17. mai!
Det er all grunn til å feira nasjonaldagen på tysdag. Måten folk i Nordhordland og Gulen feirar dagen på, er grunn nok i seg sjølv til å feira.
14. mai 2022 $ Avisa Nordhordland
Snart skal dei gi seksten bygder ein smak av gamle dagar
2. pinsedag kan folket langs Osterfjorden stille klokka 70 år tilbake i tid.
12. mai 2022 $ Avisa Nordhordland
Lin Tove Thomassen har fått ny jobb: – Rett å ta steget vidare
Lin Tove Thomassen er van med å pendla eit stykke. No går ho frå jobben som politisk sekretær i Vaksdal kommune til å verta leiar for kundetorget i Modalen.
9. mai 2022 $ Avisa Nordhordland
Astrid (78) og Jostein (80) har spreidd glede med blomar i 40 år: – Me er vel eigentleg for gamle til dette
Astrid og Jostein Farestveit har drive gartneri på Farestveit i Modalen i ein mannsalder. – Blomar gjer oss glade.
6. mai 2022 $ Avisa Nordhordland
Her har dei stor suksess med å få ungdom ut i arbeid
I Modalen kommune er alle mellom 16 og 23 år sikra jobb om sommaren.
25. april 2022 $ Avisa Nordhordland
Ordføraren ut mot Vestland fylke: – Vegen er snart ikkje køyrande
Ordførar Kjetil Eikefet i Modalen krev svar om vegane i kommunen. – Me har ikkje midlar, svarar fylkeskommunen.
20. april 2022 $ Avisa Nordhordland
Fastlegekrise? Sjukepleiarkrise? I denne kommunen har dei ordna seg
Det har kosta, men Jo Tømmerbakke slit ikkje med dei same utfordringane som andre kommunar når det kjem til legar og sjukepleiarar.
8. april 2022 $ Avisa Nordhordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL