Modalen
Bibliotek
Biblioteket stengjer klokka 13.00 den 28.Mars
torsdag 14:59 Modalen kommune
Modalsdagane 2018.
Start
onsdag 08:25 Modalen kommune
Selskapet startet opp i to brakker i Modalen. Nå omsetter de for 100 millioner.
IT-selskapet Uni Micro i Modalen har firedoblet omsetningen på ti år. Selskapet har nå passert hundre ansatte og hundre millioner i omsetning.
lørdag 12:36 $ Bergens Tidende
Vil starta FM-radio i Nordhordland
Konsesjonssøknad er sendt til Medietilsynet.
onsdag 14. mars $ Strilen
Fiber til hytter og fritidsbustader
Modalen kommunestyre vedtek at fritidsboligar og hytter kan kople seg til eksisterande infrastruktur for fiberframføring i Modalen på følgjande vilkår:
mandag 5. mars Modalen kommune
Sommarjobb for skuleungdom
Modalen kommune kan tilby sommarjobb i tre veker til ungdom som er busett i Modalen. Aldersgrense er 16 – t.o.m. 23 år. Ungdom i Modalen har prioritet Tilbodet gjeld berre dei som har gjennomført 10.klasse i Modalen ​Kommunen vil sjå søkjarane opp mot eigne behov for sommarhjelp. For...
mandag 5. mars Modalen kommune
Program for helsesenteret
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl. 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13)
mandag 5. mars Modalen kommune
Då eigaren var stranda på ein holme måtte brannvesenet rykka ut og redda hunden frå ei fjellhylle
Tysdag denne veka fekk brannvesenet sin vakttelefon ei noko uvanleg oppringing. Ein kvalp sat fast på ei fjellhylle i Bjørndalen i Meland, medan eigaren…
torsdag 1. mars $ Avisa Nordhordland
HORDALAND

Skattelista for eigedomsskatt i Modalen kommune 2018
Skattelista for eigedomskatt i Modalen kommune vert lagt til offentleg ettersyn hos Coop Modalen på Mo og Øvre Helland, på bibliotek samt på kundetorget til Modalen kommune i 4 veker frå 01.mars 2018
tirsdag 27. februar Modalen kommune
Temakveld for nye skogeigarar
Landbrukskontora i Nordhordland og Bergen og Glade bønder arrangerer temakveld for nye skogeigarar torsdag 15.mars, kl. 18.30-21.00. Møtet skal vere i kantina i rådhuset på Frekhaug.
mandag 26. februar Modalen kommune
Stygge tal for Fedje og Gulen
Folketalet på Fedje gjekk ned med 26 i 2017. Det er nesten fem prosent. Også Gulen hadde kraftig nedgang.
søndag 25. februar $ Strilen
Årsmøte i Modalen Elveeigarlag
Det blir årsmøte i Modalen Elveeigarlag torsdag 08.03.2018 kl. 19:00 i konferanserommet på Mo.
onsdag 21. februar Modalen kommune
Ferievikarar pleie- og omsorg
Modalen kommune søkjer etter sjukepleiarar/sjukepleiestudentar/helsefagarbeidarar og assistentar innan Pleie- og omsorg til ferieavviklinga 2018.
mandag 19. februar Modalen kommune
Hyttefolk får kopla seg på fibernettet
Ikkje lenger eit gode berre for fastbuande.
lørdag 17. februar $ Strilen
Smaken av Nordhordland inviterer til samling
Smaken av Nordhordland inviterer til samling om mattryggleik og matproduksjon 22.februar,kl.18.30 - 21.00 Program.jpg
onsdag 14. februar Modalen kommune
Modalen kommune søkjer økonomisjef
Sjå utlysingstekst og Søk her
tirsdag 13. februar Modalen kommune
Helsepraten for Februar
Start
mandag 5. februar Modalen kommune
Velkomen til barna sin dag!
Laurdag 10. februar kl. 12.00 - 15.00 er det barna sin dag i Bryggjeslottet i Modalen Program  
torsdag 1. februar Modalen kommune
Kva skjer i Stølsheimen no når linjebygginga er i gong?
BKK Nett informerer på årsmøtet til Nordhordland turlag onsdag 31.1. Vi vandrar i fjellet av mange grunnar, på tur, til rekreasjon, på jakt med…
onsdag 31. januar Avisa Nordhordland
Vil krympa kommunehus
MODALEN: Det vert planlagt å byggja nytt nærings- og tenestesenter i Modalen, men kommunstyret tykte den seinaste framlegget var i dyraste laget.
søndag 28. januar $ Strilen
Ber om trafikkspegel på hovudvegen
Ein trafikkspegel i Romarheimsvegen vil gjera kvardagen tryggare for både bilistar og bussjåførar, meiner innbyggjar i Modalen.
søndag 28. januar $ Strilen
Får 12.000 mindre til brøyting
Fjellstølen og Kvanndalen velforening klagar på at dei får mykje mindre i brøytetilskot frå Modalen kommune no enn før.
torsdag 25. januar $ Strilen
Søknad om barnehageplass 2018/2019
Ynskjer de barnehageplass i Modalen barnehage? Då må de senda inn elektronisk søknad. Frist for hovudopptaket er 1. mars.
torsdag 25. januar Modalen kommune
Pleie- og omsorgseininga i Modalen
Representantar frå pleie- og omsorgseininga i Modalen kommune var torsdag 4. januar på arbeidsseminar på Matre. Her vart det arbeidd med temaet «velferdsteknologi».
mandag 8. januar Modalen kommune
Program for helsesenteret
  LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl. 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00  (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13) Tirsdag 16.januar er legekontoret stengt frå kl. 13.00.     Torsdag 18. januar er det ikkje
mandag 8. januar Modalen kommune
Kulturmidlar 2018.
Start
onsdag 3. januar Modalen kommune
Avviste prishopp i Modalen
MODALEN: Betalinga i barnehagen i Modalen aukar med fem prosent i 2018.
29. desember 2017 $ Strilen
Historisk hefte om sandfrakta
No er det laga eit eige hefte som fortel historia om sandnæringa i Modalen.
29. desember 2017 $ Strilen
Opningstid i romjula på kundetorget
Onsdag 27.12, torsdag 28.12 og fredag 29.12 17 er kundetorget ope frå kl.0900 til kl. 1400 God Jul og Godt Nyttår!
21. desember 2017 Modalen kommune
Modalen er hamna i britisk kalendar
– Det må vera første og siste gongen bygda Mo blir avbilda i ein britisk kalender, seier Helge Evensen.
21. desember 2017 $ Strilen
Historia om sandnæringa i Modalen
Pris. Kr 200.-
19. desember 2017 Modalen kommune
10 årsjubileum for Modalen barnehage
Start
15. desember 2017 Modalen kommune
NAV-kontoret er stengt 13.12.17
NAV-kontoret er stengt fredag 13.12.17 Du kan nå Lena Torslett på mobil 404 72 958 NAV-kontoret er ope 20.12 og 21.12 frå kl 09.00 - 15.00
13. desember 2017 Modalen kommune
HORDALAND

Vegstenging Helland
Vegen opp til Helland vert stengt frå kl 12.30 til 15.30 i dag 13.12.17 Det er vegen opp til kraftasjonen til Modalen kraftlag som vert stengd
13. desember 2017 Modalen kommune
Modalen-Eksingedalen Billag kjøper Osbuss
No tar dei sikte på å bli ein god nummer to i Hordaland.
13. desember 2017 Avisa Nordhordland
Julekonsert
Julekonserten Vinternatt i Bryggjeslottet 09.12.17 tek til kl. 17.00
7. desember 2017 Modalen kommune
Værforhold i Modalen
Status kl 1300 for Modalen kommune. Tilbakemelding frå BKK er at forholda for kommunen er tilfredsstillande.
7. desember 2017 Modalen kommune
Program for helsesenteret Desember 2017
Start
5. desember 2017 Modalen kommune
Nok ein våt månad
November vart våt, og Haukeland i Masfjorden vart den nest våtaste staden i landet.
2. desember 2017 $ Strilen
Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021
Formannskapet si tilråding til budsjett og økonomiplan 2018-2021 er frå 30.11.17 lagt ut til offentleg ettersyn på følgjande stader:    
30. november 2017 Modalen kommune
Ostereidet og Modalen får hurtigladestasjonar
Fylkeskommunen støttar etablering av nye ladepunkt for elbilar.
26. november 2017 $ Strilen
Velkommen til julemarknad i Modalen!
Laurdag 2. desember kl. 11.00 - 14.30 inviterer me til julemarknad i Bryggjeslottet på Mo. Trykk her for å sjå heile tilbodet!    
23. november 2017 Modalen kommune
Modalen nærings og tenestesenter
Skisseprosjekt utarbeidd av HRTB Arkitekter 2017
22. november 2017 Modalen kommune
Modalen må fram med sparekniven
Også kraftkommunen spara. Rådmannen føreslår blant anna at dei skal la stillinga som kultur- og næringsrådgjevar stå ledig.
22. november 2017 $ Strilen
Dette tener kommunetoppane
Dette tener ordførarane og rådmennene i Nordhordland og Gulen.
21. november 2017 $ Strilen
Svak vekst i folketalet
Den sterke veksten i folketal har stansa opp, både lokalt og på landsbasis.
17. november 2017 $ Strilen
Tolv kommunar har sagt nei til brannsamarbeid
Fleire kommunar droppar deltaking i den nye brann- og redningsalliansen på Vestlandet. Hittil har tolv kommunar takka nei.
15. november 2017 Avisa Nordhordland
Velkommen til inspirasjonssamling i Modalen!
Torsdag 30. november kl. 19.00 inviterer Modalen kommune og Smaken av Nordhordland til inspirasjonskveld i Bryggjeslottet.
13. november 2017 Modalen kommune
No må politimeisteren og den øvste leiinga levere det dei har lova
8. november 2017 $ Avisa Nordhordland
Lindås seier blankt nei til brannvernsamarbeid med Bergen – Legg press på Meland
Trass i sterke åtvaringar frå rådmannen, valde kommunestyret i Lindås å ikkje gå med i det nye brannsamarbeidet i fylket.
7. november 2017 Avisa Nordhordland
Fleire bustader selde i Langheiane: Sjekk alle eigdommane som skifta eigar i oktober
6. november 2017 Avisa Nordhordland
Desse eigedommane skifta eigar i Modalen i oktober
6. november 2017 Avisa Nordhordland
Utdanningsmessa 2017
i Nordhordlandshallen Knarvik, tysdag 28. og onsdag 29. nov. kl. 17.30 til 20.00 Sal av mat.  
6. november 2017 Modalen kommune
Julemarknad 2. desember
Start
3. november 2017 Modalen kommune
Program for helsesenteret November 2017
Start
3. november 2017 Modalen kommune
Problem med brikketilgang i Bryggjeslottet.
Låssystemet i Bryggjeslottet er ute av funksjon. Øydelagt del er bestilt og er forventa å komme innan førstkommande fredag. Det tyder at ein ikkje kan nytte brikke for å få tilgang i perioden 30. oktober og fram til fredag 3. november. Me vil ta vekk denne meldinga når...
30. oktober 2017 Modalen kommune
Etablerersenteret
Etablerersenteret er en av Hordaland fylkeskommune sine tjenester
26. oktober 2017 Modalen kommune
Kulturkalender for november og desember 2017
Kulturkalenderen har som føremål å synleggjere dei ulike kulturtilboda i Modalen dei kommande to månadane. Slik kan både innbyggjarar og besøkjande få ein oversikt over hendingar som finn stad.   Har du innspel til kulturkalender for jan-febr. 2018, så
26. oktober 2017 Modalen kommune
HORDALAND

Borgarleg vigsel i Modalen kommune
Frå 1. januar 2018 overtek kommunane ansvaret for borgarleg vigsel. Endringa inneber at innbyggjarar og andre kan vigslast i Modalen dersom dei ynskjer.  
25. oktober 2017 Modalen kommune
TV-aksjonen 2017
TV-aksjonen NRK 2017 går til Unicef sitt arbeid for å gi utdanning til barn ramma av krig og konflikt. Aksjonen går av stabelen søndag 22.oktober, og nytt av året i Modalen er at innsamlinga går frå klokka 16 til 18 som i resten av landet.
19. oktober 2017 Modalen kommune
Tilskot til kulturminnevern i Modalen
Modalen kommune løyver tilskot til restaurering av kulturminne og kulturmiljø som ligg innanfor kommunen sine grenser. Eigar eller brukar av desse kulturminna kan søkje om slikt tilskot. I retningslinene for tilskot kan du lese meir om ordninga.  
17. oktober 2017 Modalen kommune
Spelemidlar
Søknad om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet må sendast Modalen kommune innan 15.11.17. Dette gjeld både nye søknadar og søknadar som skal fornyast.
10. oktober 2017 Modalen kommune
Turfilm «Slottet»
Modalen kommune utarbeider i samarbeid med det lokale reiselivet og Nese Media filmar som skildrar turforslag i Modalen. Denne fyrste filmen presenterer Slottet og korleis dette kan vere eit aktuelt turmål for både innbyggjarar og besøkjande. Turen er
5. oktober 2017 Modalen kommune
Strategisk næringsplan og næringsfondsvedtekter
Kommunestyret vedtok 21. september nye reviderte utgåver at strategisk næringsplan og næringsfondsvedtekter. Nyt gjerne eit par minutt og sjå om dei nye utgåvene kan vere til hjelp for deg eller di verksemd. Modalen kommune tilbyr meir enn gjerne ein
4. oktober 2017 Modalen kommune
Råkjøring med båt vaskar ut strandsona
Båtførarar som ikkje respekterer forholda fører til skader på land.
25. juli 2017 Strilen
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
19. juli 2017 Strilen
Fire ja, tre nei til ny vasskraft i Modalen
NVE gjev fire løyve og tre avslag til ny vasskraftutbygging i Modalen.
8. juli 2017 Strilen
Skal opna gründerhus i Modalen
I Modalen skal Petter Arnesen og fire andre karar opna eit såkalla Hub-hus for folk som har lyst å starta småbedrifter.
6. juli 2017 Strilen
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
5. juli 2017 Strilen
Tømde Modalen for ender og potekaker
No er andeløpet i Modalen blitt like populært som potekakene til Sigrun, eller omvendt. Klikk på bildet og sjå bildeserie.
2. juli 2017 Strilen
Surrealistisk kunst i Modalen
I dag opnar norsk-islandske Lina Rut ei surrealistisk utstilling i Mobryggja.
30. juni 2017 Strilen
Modalsvegen stengt
Fv 569 mellom Romarheim og Modalen er steng på grunn av steinras.
9. juni 2017 Strilen
Halv nedbør i mai
Som første månad i år vart mai ein månad med mindre nedbør enn det normale på våre kantar. Enkelte stasjonar fekk berre halvparten av normalnedbør.
5. juni 2017 Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MODALEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland Telemark Utenriks Bergen IT Sarpsborg 08 Hedmark Innenriks Næringsliv Troms Akershus Oppland Kjendis Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Mat Fotboll Odda
flere?
Båt Vest Agder Buskerud Rogaland Aust Agder Kultur Sport Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Finnmark Oslo Forsvar Mobil Get-ligaen Skåne Kalmar Fiske Kvinnherad Ringsaker Bolig Elverum Fotball Bodø Inrikes Blekinge Oskarshamn Haugesund Drammen Landbruk Kongsvinger Sport Økonomi Karmøy Trav Porsgrunn Tinn Bamble Motor Kragerø Tromsø Reise OL Radøy Lindås Fredrikstad Skien Sandnes Politikk Hammerfest Risør Östra Göinge Fauske Näringsliv Kryptovaluta Kristianstad Svelvik Osterøy Bærum Jul Øvre Eiker Nedre Eiker Dyr Landskrona Vestby Odds BK Horten Narvik Kultur Film Askøy Tolga Stord Forskning Vestvågøy Meløy Malmö Førde Russland Helsingborg Nord-Korea Karlskrona Salangen Stockholm Tingvoll Vær Tesla Sandefjord Kongsberg Sykkel Kristiansand Stavanger Sørfold Sigdal Lier Forskning Tvedestrand Helse Svalbard Åmot Utsira Sarpsborg Rosenborg BK Eliteserien Eslöv Tynset Askim Kvænangen Hvaler Suldal Kristiansund Svedala Barn Drangedal Musikk Evje og Hornnes Kongelig Kunst Håndball Frogn Nannestad Mat Tana Eidsberg Lyngdal Vefsn Sørreisa Løten Kommunesammenslåing Vålerenga Trysil Filippinene Lenvik Poker Hadsel Friluftsliv Modum Bil Game of Thrones Tomelilla Larvik FK Haugesund Sande Våler Fjell Skøyter Jakt Grue Moss Åsnes Lesja Gjøvik Hamar Råde Re Asker Tour de Ski Øksnes Meland Målselv Jobb Staffanstorp Nore og Uvdal Tønsberg Jølster Notodden Bil Hässleholm Vinje Farsund Friidrett Aurdal Klima Vaksdal Skiskyting Norway Cup Stavanger Oilers Hörby Universet Ås Austrheim Åmli Halsa Steigen Vestre Slidre Stryn Hemne Øygarden Vitenskap Rana NHL USA Masfjorden Klippan Mörbylånga Skjervøy Gjerstad Teknik Fedje Nesodden Frankrike Nittedal Brønnøy OBOS-ligaen Klepp Båt Dovre Svalöv Modalen Herøy Eiker Strand Motorsport VM Spill Eidskog Nissedal Ålesund Harstad Berlevåg World Series of Poker Halden Lillesand Hurum Eurovision Lyngen Kina Foto Nesseby Litteratur Aurskog-Høland Langrenn Porsanger Grane Skisport Brexit Sölvesborg Fitjar Mandal Ekonomi Mote Ski Olofström Ronneby Frosta Lomma Odal Leirfjord Tour of Norway Nesna Trøgstad Russ Ballangen Volda Bromölla Hyllestad Årdal Bjørnefjorden Vennesla Påske Rømskog Tydal Resor Åseral Mönsterås Östergötland Romfart Karlshamn Enebakk Vietnam Emmaboda Rendalen Gran Herøy Træna Sande Froland Turn Birkenes Stabæk Viking FK Menn Sverige Google Andøy Hälsa Arendal Alta Svømming Klatring Sandøy Lund Syria Nordkapp Halloween Voss Alpint Kävlinge Os Jevnaker Snowboard Gloppen Seljord Sortland Bremanger Sjakk Røros 17. mai Evenes Musik E-sport Fet Ishockey Nybro Hattfjelldal Film Måsøy Skedsmo Ullensvang Skurup Hemnes Nes Nesset Sund Polen Tromsø IL Eidfjord Bodø/Glimt
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL