Modalen
Tok diskusjonen om korleis alle skal få plass i arbeidslivet
Korleis skape eit arbeidsliv med plass til alle? Det var det overhengande spørsmålet som blei det stilt då det denne veka blei arrangert folkehelse- og arbeidslivsseminar i Nordhordland.
fredag 22. september $ Avisa Nordhordland
Redningsbåten sokk i juli. No treng brannvesenet ny
I sommar sokk brannbåten på Mastrevikane. Torsdag måtte politikarane i Alver ta stilling til om dei vil kjøpe ein ny.
torsdag 21. september $ Avisa Nordhordland
Linda Neset blir ny ordførar i Modalen: – Det var spenning til siste slutt
Samlingslista i Modalen hadde til slutt ei røyst meir enn Solrenningslista, likevel får sistnemnde fleirtal i det nye kommunestyret.
onsdag 13. september $ Avisa Nordhordland
Små marginar i Modalen – Linda leiar an
Dei to listene i Modalen ser ut til å byta plass. Det er ikkje meir enn ei handfull røyster som skil ordførarkandidatane.
mandag 11. september $ Avisa Nordhordland
Siste nytt om valet
Valdagen er her. Få siste nytt om valet i Nordhordland og Gulen her.
mandag 11. september $ Avisa Nordhordland
Katt funnen med kraftig felle rundt beinet
– Slikt er ulovleg, seier politioverbetjent Kurt Inge Hordvik.
mandag 28. august $ Avisa Nordhordland
Stal vedsekkar for nokon tusenlappar frå garasjen
Politiet ventar på at saka blir meldt til dei.
mandag 14. august $ Avisa Nordhordland
Bilbrann i Alversund og MC-uhell i Modalen
Med unnatak av ein brann og eit trafikkuhell, var det ei relativt roleg helg for politiet i Nordhordland.
mandag 24. juli $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Her kan du oppleve ein viktig del av historia vår
I Matrefjella i Masfjorden føregjekk nokre av dei aller siste kamphandlingane i Europa under andre verdskrig.
søndag 23. juli $ Avisa Nordhordland
Gardsmatgründerar: Laila og Bjørn kastar seg ut i nytt eventyr i Modalen
Ut med mikrochips, rekneark og it-løysingar. Inn med spikepølser, honning, sylteflesk og lutefisk. Og mykje meir til.
torsdag 29. juni $ Avisa Nordhordland
MC-ulykke i Modalen: Mann i 50-åra frakta til sjukehus med luftambulanse
Mannen var medviten, men skadd då naudetatane kom på staden.
onsdag 28. juni $ Avisa Nordhordland
Bålforbodet er oppheva
Det ekstraordinære forbodet som vart innført førre veke er fredag morgon oppheva.
fredag 23. juni $ Avisa Nordhordland
Mo handelslag fyller 150 år
Samvirket har halde ut union og to verdskrigar. Heile kommunen skal feira verksemda, det som både unge og gamle modølar meiner er navet i lokalsamfunnet.
fredag 23. juni $ Avisa Nordhordland
Vurderer ny teknologi for å sikra Modalsvegen mot farlege ras
Avanserte rasoverbygg som no er under utvikling her til lands, kan vera løysinga for å sikra fylksvegen til Modalen mot nye ras. Måndag var fylket og kommunen på ny synfaring i det rasfarlege området ved Mofjorden.
mandag 19. juni $ Avisa Nordhordland
Innfører ekstraordinært forbod i tre kommunar
Grunna svært stor brannfare ser brannsjefen seg nøydd til å innføre totalforbod mot bruk av eld utandørs.
fredag 16. juni Avisa Nordhordland
Treng 20 fleire som Maria og Andreas
Brannvesenet treng fleire folk. No håpar dei å lokke dei som aldri har tenkt tanken.
tirsdag 6. juni $ Avisa Nordhordland
Her gjekk det varmt for både hus og hytter i mai
Éin tettstad skilde seg spesielt ut på lista over dyraste eigedomsoverdragingar i mai.
lørdag 3. juni $ Avisa Nordhordland
Tolmodet slutt: No krev ordføraren handling for å sikra den rasutsette vegen
Etter raset som sist veke stengde Modalsvegen i fem dagar, bed ordførar Kjetil Eikefet om eit nytt møte med Vestland fylkeskommune. Kva skal gjerast med den rasutsette vegstrekkja?
onsdag 24. mai $ Avisa Nordhordland
Modalsvegen - opnar truleg ikkje før måndag etter raset
Modalsvegen vert truleg ikkje opna att før måndag, etter stein- og jordraset som gjekk 17. mai om ettermiddagen. Det opplyser Vegtrafikksentralen fredag ettermiddag.
fredag 19. mai $ Avisa Nordhordland
Slik blir 17. mai i bygda di
08:00 Salutt og flaggheising
mandag 15. mai $ Avisa Nordhordland
Desse stiller til val i Modalen til hausten
Lurer du på kven som stiller til val i Masfjorden til hausten? Her kan du finna alt om vallistene.
søndag 14. mai $ Avisa Nordhordland
Desse står på Samlingslista i Modalen til hausten
Samlingslista i Modalen har fylt lista si med 13 kandidatar før valet til hausten. Dei tre øvste er kumulerte, og får tilleggsstemmer.
fredag 12. mai $ Avisa Nordhordland
Desse står på Solrenningslista i Modalen til hausten
Solrenningslista har samla 12 kandidatar til vallista si i Modalen. Ingen av kandidatane er kumulerte, og det er dermed heller ingen som får tilleggsstemmer.
fredag 12. mai $ Avisa Nordhordland
Få eigedomsoverdragingar førre månad
I fleire av kommunane i Nordhordland var april ein laber månad for eigedomssal.
torsdag 4. mai $ Avisa Nordhordland
Konkurrerer på same ruta
Når «Rygertroll» legg frå kai, kjem «Sogndal» til syne. Kvarteret seinare gjer «sogningen» det same. Målet for begge er Mostraumen tur/retur. Konkurransen er i full gang!
fredag 14. april $ Avisa Nordhordland
Lars Ørjan lagar nettsider for 100-årsjubileet til Wembley Stadium
Lars Ørjan Nese fekk eit litt uvanleg jobboppdrag av sjølve FA, det engelske fotballforbundet.
torsdag 13. april $ Avisa Nordhordland
Får ikkje ha TikTok og Telegram på jobbtelefonar
IKT Nordhordland forbyr dei omstridde appane for tilsette i elleve kommunar.
torsdag 30. mars $ Avisa Nordhordland
Listetoppane i Modalen er klare
Kristin Nåmdal og Linda Neset toppar kvar si valliste i Modalen. Med mindre det dukkar opp nye lister får Modalen kvinneleg ordførar for fyrste gong på nesten 30 år.
mandag 20. mars $ Avisa Nordhordland
Mo trekt fram som eksempel på mikrourbanisering
Mo i Modalen blir trekt fram som eit eksempel til etterfølging i ein ny rapport om korleis små bygder kan bli meir attraktive.
mandag 20. mars $ Avisa Nordhordland
Ventar betydeleg rasfare det neste døgnet
Fredagen blir ingen dag å ta turen til Nordhordlands-fjella. I Masfjorden er dei klare om det skjer ras.
torsdag 16. mars $ Avisa Nordhordland
Utvidar opningstider med badevakt, samstundes som dei evaluerer brikkeordninga
Samtidig som Modalen vurderer framtida for ordninga med tilgangsbrikke til svømmebassenget, utvidar dei opningstidene med badevakt til stades.
onsdag 8. mars $ Avisa Nordhordland
Nye naboar kjøpte dei dyraste eigedomane i februar
Dei to dyraste bustadane selde i Austrheim, Fedje, Masfjorden og Gulen i februar ligg vegg i vegg på Fonnes.
mandag 6. mars $ Avisa Nordhordland
Foreldre i Modalen ville ha fleire skuleval for barna sine: Det får dei no
Før jul sende bad foreldre og politikarar i Modalen om at ungdommane i bygda skal få større moglegheit til å kome inn på vidaregåande skule på Voss og i Bergen. Denne veka lytta politikarane.
fredag 17. februar $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Obduksjonsrapport klar etter drukningsulykka: – Ingenting som tyder på noko kriminelt
Førre tysdag omkom ein gut etter ei drukningsulykke i svømmebassenget i Modalen. No er obduksjonsrapporten klar.
onsdag 15. februar Avisa Nordhordland
– Badeanlegg skal ha personell som held oppsikt
Kommunen og departementet ser ut til å ha tolka forskrift ulikt. No endrar Modalen kommune rutinar knytt til bading.
lørdag 11. februar $ Avisa Nordhordland
Går gjennom rutinane på Bryggjeslottet etter dødsulukka
Etter at ein 15 år gammal gut omkom i ei ulukke i Modalen tysdag, skal kommunen no gå gjennom rutinar knytt til bruk av anlegget.
fredag 10. februar $ Avisa Nordhordland
Bryggjeslottet stengt fram til måndag
Aktivitetshuset i Modalen har vore stengt sidan dødsulykka tysdag. – Vi etterforskar saka og ventar på obduksjon, seier politistasjonssjef Kjell Idar Vangberg.
torsdag 9. februar Avisa Nordhordland
Politi, prest og helsesjukepleiar møtte lærarar og elevar på skulen i Modalen
Dagen etter den tragiske dødsulykka var pårørande samla på Mo skule. – Det er eit lokalsamfunn som er tydeleg prega, seier ordførar Kjetil Eikefet.
onsdag 8. februar Avisa Nordhordland
Gut døydde etter drukningsulykke i Modalen: – Frykteleg tragisk
Drukningsulykka skjedde i svømmebassenget i Bryggjeslottet. Guten vart frakta til Haukeland sjukehus, men det lukkast ikkje å redde livet hans.
tirsdag 7. februar Avisa Nordhordland
Tenåring døydde etter drukningsulykke
Klokka 16.20 fekk politiet melding om ei drukningsulykke i Modalen.
tirsdag 7. februar $ Avisa Nordhordland
Baste Tveito røper framtidsplanane
Då ein gammal kjenning ringde, vart det for freistande. No opnar Baste Tveito opp om kvifor han sluttar som dagleg leiar i Nordhordland næringslag.
mandag 6. februar $ Avisa Nordhordland
Tek imot 20 flyktningar – arbeid er den største utfordringa
Å få seg arbeid vil truleg vera den største bøygen for at flyktningane som har kome hit, vil halda fram med å bu her, meiner rådmannen.
søndag 5. februar $ Avisa Nordhordland
Alver er klimaverstingen i heile landet: Full produksjon på Mongstad gav auke i utsleppa
Nyleg la Miljødirektoratet fram tala for klimagassutslepp i kommunane for 2021. I Nordhordland finn ein både den beste og den verste utsleppskommunen i heile landet.
torsdag 2. februar $ Avisa Nordhordland
Vil ha strøyming av kommunale møte frå mai
Modalen og Masfjorden er dei einaste kommunane i Nordhordland som ikkje strøymer politiske møte.
onsdag 1. februar $ Avisa Nordhordland
Positiv til at den 150 år gamle butikken skal bli sjølvbetent
Sjølvbetente butikkar er redninga for mange bygder i utkantane. No kan Modalen òg få ein slik butikk.
tirsdag 31. januar $ Avisa Nordhordland
Latinamerikanarane Giovana og Andrea hamna i Modalen då dei skulle på utveksling
Valet var enkelt då Modalen fekk moglegheita til å ta imot to internasjonale medisinstudentar. For brasilianske Giovana og salvadoranske Andrea har møtet med den vesle kommunen bydd på mange overraskingar.
lørdag 28. januar $ Avisa Nordhordland
Ustabile snømassar i fjella etter skred: Vegen blei stengd over natta
Onsdag tilrådde geolog om å vente med opprydninga av vegen utanfor Modalstunnelen fordi det framleis låg lausmassar i fjellsida. Torsdag morgon var vegen framleis stengd.
onsdag 25. januar $ Avisa Nordhordland
Vegard Flatøy vert ny NH-redaktør: – Dette betyr noko ekstra for meg
Trass stor interesse for jobben, var det ikkje behov for å reisa langt for å finna den neste redaktøren i Nordhordland.
onsdag 25. januar Avisa Nordhordland
Kraftkommunen var utan straum – no eig alle innbyggjarane kraftaksjar
At det i det heile finst eit Modalen Kraftlag, er ikkje nokon sjølvsagd ting. Elektrisiteten kom seint til det som i dag er ein stor kraftkommune.
lørdag 21. januar $ Avisa Nordhordland
Nytt håp om betre veg i Modalen: – Må koma før E16-trafikken kjem til oss
– Eg meiner det er viktig at me no får gjort det me kan med vegen mellom Mo og Slottet. Det går ikkje lenge før dei byrjar stengja E16 mellom Bergen og Voss. Og då kan det bli mange bilar på vegen gjennom Modalen.
fredag 20. januar $ Avisa Nordhordland
Dei sel krafta billeg til innbyggjarane: Milliontap for kommunen, redninga for næringslivet
– Det er veldig enkelt: Utan den billege konsesjonskrafta frå Modalen kraftlag hadde det sett trasig ut for butikkane på Mo og på Øvre Helland. Konsesjonskrafta er veldig, veldig viktig for oss i ein vinter som byr på så mange utfordringar for utkantbutikkane.
torsdag 19. januar $ Avisa Nordhordland
Vert «tvinga» til å gå på vidaregåande i Knarvik
Dei aller fleste modalselevar flyttar på hybel når dei byrjar på vidaregåande skule, men sjølv om både nettverk og geografi ofte gjer det mest naturleg for mange å gå på skule på Voss eller i Bergen, er det Knarvik som vert valet.
mandag 16. januar $ Avisa Nordhordland
Desse eigedomane var dyrast i fjor – næring langs kysten og hytter på fjellet
Lengst sør og vest i regionen gjekk det store summar i kjøp og sal av næringseigedomar i fjor, men i Masfjorden gjorde hyttene reint bord. Me har sett på dei ti dyraste eigedomssala i alle kommunane i Nordhordland og Gulen.
onsdag 4. januar $ Avisa Nordhordland
Lise vart president – Helge slutta etter 44 år: Desse skifta jobb i 2022
Ein ny kommunedirektør, ein lokal fotballpresident og ny næringslivstopp på Mongstad. Her er nokre av dei som bytta jobb i 2022.
tirsdag 3. januar $ Avisa Nordhordland
Kristin Nåmdal øvst på Samlingslista
Kristin Nåmdal (55) står øvst på Samlingslista i Modalen til valet. Ho vil gjerne vera med å påverka utviklinga i kommunen.
søndag 1. januar $ Avisa Nordhordland
Utlendingane strøymer til Osterfjorden. Heile 14 nasjonar representerte på éin tur
Dagslyset er så vidt byrja å komma fram. På den smale kaien på Torget i Bergen står dei og ventar. 14 nasjonar er representerte på kaien denne morgonen. Og snart går båten!
30. desember 2022 Avisa Nordhordland
«Føriverda»: Fekk bryllaupsreise etter 53 år
Marie og Ragnar Mostraum i Modalen måtte venta svært lenge før dei fekk bryllaupsgåva dei vart lova under andre verdskrigen. Gåva kom til slutt, men dei måtte venta på ho i over 50 år.
28. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Foreldre og politikarar i Modalen meiner dagens reglar gjer Knarvik til einaste moglegheit – no vil dei ha fleire val for ungdommane
Nærskuleprinsippet for vidaregåande skule gir ungdommane i Modalen berre eitt reelt skuleval etter ungdomsskulen. Det vil både foreldre og politikarar i kommunen endre på.
27. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Gler seg over full momskompensasjon til frivillige organisasjonar
173 frivillige lag og organisasjonar i regionen mottek til saman nær 6,8 millionar kroner i momskompensasjon.
26. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Fleire farevarsel i Nordhordland: – Vurder broddar og berekn ekstra tid til transport
Meteorologane har sendt ut fleire farevarsel for Nordhordland 1. juledag.
25. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Her har du størst sjanse for å støta på ein millionær
Dei færraste innbyggjarane hamnar på topplistene over inntekt, formue og skatt. Her er svaret på kva ein typisk innbyggjar i Nordhordland tener.
21. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Fleire kvinner blant dei rikaste under 40
Det er stor mannsdominans på topplistene for formue, men blant dei under 40 år, er kjønnsbalansen langt betre.
7. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Dette tente kommunetoppane i fjor
Dei øvste leiarane i kommunen er ikkje dei som tenar mest. Kommunedirektørane hamnar stort sett på topp i Nordhordland og Gulen.
7. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Braanaas toppar skattelistene – to søskenpar frå Gulen og Modalen utmerker seg
Havbruksgründeren som melde flytting til Bø i Vesterålen var den som tente mest, hadde mest formue og betalte mest i skatt i Nordhordland og Gulen i 2021.
7. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Vil oppgradera bowlinganlegget på Bryggjeslottet
Forslaget til investeringsbudsjett i Modalen for neste år endar på vel fire millionar kroner, der største posten er nytt bowlinganlegg i Bryggjeslottet.
4. desember 2022 $ Avisa Nordhordland
Sirin vert ny kulturkonsulent
I februar neste år tek Siren Bruvik Øvre Helland (31) til som kulturkonsulent i Modalen.
26. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Håp om tryggare køyring og mykje mindre rygging på problemvegen langs fjorden
– Ein stad må me byrja, og eg håpar dette var starten på ein fin prosess når det gjeld betre og tryggare veg i Modalen. På eit par punkt tykkjer eg me kom veldig langt. Ja, det var ein bra dag.
1. november 2022 $ Avisa Nordhordland
Ei bedrift i Modalen gav meir til TV-aksjonen enn heile næringslivet i Alver til saman
Berre 13 kommunar bidrog med mindre pengar per innbyggar enn Alver til årets TV-aksjon. Ingen kommunar i Vestland gav mindre målt mot folketalet.
24. oktober 2022 $ Avisa Nordhordland
Stengjer brua inn til Modalen i ei veke: 140 kilometer omveg til naboen
– Me har førebudd oss godt på det me ser av mogelege eventualitetar. Folk kjem seg ikkje fram med bil, men elles skal me takla brustenginga godt.
7. oktober 2022 $ Avisa Nordhordland
Let seg lokka av nabokommunen – tek ikkje attval som ordførar
Kjetil Eikefet gjer seg ikkje heilt i politikken, men er klar til å lata nokon andre ta toppvervet i Modalen.
29. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Ordføraren nytta dobbeltrøysta for første gong
Kommunestyret i Modalen var splitta på midten då spørsmålet om regnbogeflagget kom opp. Då var det opp til ordføraren.
29. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Vil flagga for pride, kvinnedagen og eksamen
Neste år kan kvinnedagen og pride verta markerte med flagging i Modalen kommune.
27. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Kommunestyremøta i Modalen kan bli strøyma frå nyttår
Hordaland: Etter ein debatt i formannskapet ser det ut til å vera fleirtal der for å strøyma modalingane sine kommunestyremøte.
26. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Alle kommunane har blitt opnare – utanom den opnaste av dei alle
Alver lukta på botnen av openheitslista i fjor haust. No har både dei og fleire kommunar i regionen klatra høgt opp på barometeret.
25. september 2022 $ Avisa Nordhordland
Stadig fleire trassar forbodet og bygger hytte i strandsona
Alver er blant kommunane i landet med flest fritidsbustader i strandsona. – Jo meir av strandsona som byggast ut, jo meir vert allemannsretten svekt, meiner generalsekretæren i Norsk Hyttelag.
22. september 2022 $ Avisa Nordhordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL