Modalen
– Nei til vindmøller i Stølsheimen
Ei slik utbygging vil vere eit sterkt øydeleggjande naturinngrep, skriv Odd Inge Matre i dette innlegget.
tirsdag 20:55 $ Strilen
Modalen går nye vegar i omsorga
For å sikra ei god rekruttering av sjukepleiarar ønskjer Modalen å gå over til medlevarturnus på Modalstunet.
onsdag 2. januar $ Strilen
Søskenpar skal driva Mobryggja
Dei to søskena i slutten av 30-åra, med røter frå Nøttveit i Modalen, bur på Ågotnes. Men no vil dei gjera modølingar av seg.
6. desember 2018 $ Strilen
Viktig prosjekt skal vurderast på nytt
Tilbodet med kreftkoordinator i Nordhordland har vore eit treårig prosjekt med støtte frå kreftforeningen. No skal det opp til ny vurdering.
30. november 2018 $ Strilen
Stor skepsis til vindkraftutbygging
– Skal våre fjell ofrast for at alle skal ha kvar sin Tesla, var eit av spørsmåla politikarane og NVE måtte svara på under Vindkraft-debatten måndag kveld.
21. november 2018 $ Strilen
Folk flytter frå Nordhordland
For første gong på lenge gjekk det totale folketalet i Nordhordland ned siste kvartal.
21. november 2018 $ Strilen
Fire kommunar fekk nye nettsider i går
Kommunane i regionen ønskjer å setje innbyggjarane i stand til å hjelpe seg sjølv. Difor lanserer dei no heilt nye nettsider med enklare tekstar og «Min side».
15. november 2018 $ Strilen
Ikkje ta det lokale for gitt!
Gløymer me kor me kjem frå, er det lett å bli sitjande att med skjegget i postkassen.
13. november 2018 $ Strilen
HORDALAND

Kraftline mellom Modalen og Mongstad snart i sjøen
For tida pågår det arbeid på den nye kraftlina Modalen-Mongstad mange stader på strekninga. I Iledalsvågen i Gulen er arbeidet i gang med siste strekkja før lina går i sjøen.
13. november 2018 $ Strilen
Nav kontor stengd
Nav kontoret er stengd torsdag 15. november.
12. november 2018 Modalen kommune
Ledig stilling som kyrkjetenar
Søknadsfrist er 10. desember. For meir informasjon om stillinga, og korleis søkje trykk her.
7. november 2018 Modalen kommune
Program for helsesenteret
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl. 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13. Tysdag 13. november er legekontoret stengt.
5. november 2018 Modalen kommune
Fv 569 Slottsporttunnelen - Fuglebergtunnelen
Slottsportentunnelen - Fuglebergtunnelen, på strekningen Dalseid - Romarheim Hordaland Manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Mandag til onsdag fra 07:00 til 20:00. Vent på ledebil. Gjelder fra: 29.10.18 kl. 07:00 Gjelder til: 28.11.18 kl. 20:00 Fv 569 Otterstad - Mo,...
1. november 2018 Modalen kommune
Fortvilar over dårleg veg i Modalen
Folk i Modalen er fortvila over den dårlege standarden på fylkesvegen frå Mo til Øvre-Helland. No har ein fått beskjed om at det ikkje vert utbetring i år likevel.
31. oktober 2018 $ Strilen
NAV-kontoret er stengt 01.11.18
NAV-kontoret er stengt torsdag 01.11.18. Dette grunna kurs for heile regionen.
31. oktober 2018 Modalen kommune
Brøyting til eldre og funksjonshemma
Kommunestyret har vedteke ei ordning som medfører at eldre og funksjonshemma sjølve lyt ordna med privat brøyteavtale, men for dei med låg inntekt gjev kommunen eit tilskot til brøyting.
30. oktober 2018 Modalen kommune
Vil leggja reservekabel i Fensfjorden
BKK Nett AS har fått løyve til å leggja ein reservekabel i Fensfjorden i samband med den nye kraftlina Modalen- Mongstad.
27. oktober 2018 $ Strilen
Sikrar seg kraftmidlar frå Matre
Masfjorden og Modalen sikrar midlar til fylkeskommunen.
26. oktober 2018 $ Strilen
Endring i opningstider Bryggjeslottet
Laurdag 27. oktober stengjer bowling og basseng kl. 16:00, grunna framsyning av revy.
24. oktober 2018 Modalen kommune
Stor givarglede for TV-aksjonen
Årets TV-aksjon samla inn over 239 millioner på landsbasis. I Nordhordland var det Modalen som gjekk sigrande ut med høgast bidrag per innbyggjar.
22. oktober 2018 $ Strilen
Utleige i Modalen frå første dag
Ikkje før hadde Monica og Vidar Skjelanger Reknes overteke tidlegare Modalen Logde, før gjestene stod på døra.
21. oktober 2018 $ Strilen
Ladestasjon på veg til Modalen
Om ikkje så lenge skal det koma ladestasjon for el-bilar i Mo sentrum. Monteringsarbeidet er i gang.
20. oktober 2018 $ Strilen
Ny revy i Modalen
Revygjengen i Modalen er klar med ny revy laurdag 27. oktober.
19. oktober 2018 $ Strilen
Tilskotsmidlar - kulturminnevern
Modalen kommune løyver tilskot til restaurering av kulturminne og kulturmiljø som ligg innanfor kommunen sine grenser. Eigar eller brukar av desse kulturminna kan søkje om slikt tilskot.
17. oktober 2018 Modalen kommune
Influensavaksinering
Det er satt av tid til vaksinering ved Modalen legekontor: Tysdag 6. november kl. 08.30 – 11.30 Torsdag 8. november kl. 13-00- 15.00 Prisar: Influensavaksine: 150,- Vaksine mot lungebetennelse: 260,-
15. oktober 2018 Modalen kommune
Stengte veger grunna flaum
Kratig uvêr og regn har ført til stengte veger i helga.
14. oktober 2018 $ Strilen
Fv 345 opna etter flaum
Kan stenges igjen på kort varsel!
13. oktober 2018 Modalen kommune
Fv 345 stengt grunna flaum
Fv 345 er stengt ved Hugnastad grunna flaum.
13. oktober 2018 Modalen kommune
Fare for flaum
På grunn av mykje nedbør og fare for flaum er det fare for at fv 345 blir stengt ved Hugnastad på kort varsel.
13. oktober 2018 Modalen kommune
Skulle hylla brannvesenet - måtte sjølv rykka ut på bustadbrann
Det er ikkje berre berre å vera ordførar og frivillig i brannkorpset.
12. oktober 2018 $ Strilen
Kurs for storfehaldarar
Det vert kurs for storfehaldarar laurdag 20.oktober kl 10:00 på Meland Rådhus. For meir informasjon og påmelding, klikk her.
10. oktober 2018 Modalen kommune
Fleirtal på fylket mot vindkraftplan
Det er fleirtal i fylkestinget mot vindkraft-kartlegginga som det no vert jobba med. Men det same tinget fekk ikkje handsama saka.
10. oktober 2018 $ Strilen
Program for helsesenteret
LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl. 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13 Torsdag 11. oktober er legekontoret stengt. Tirsdag 23.oktober er det ikkje lege på kontoret.
2. oktober 2018 Modalen kommune
HORDALAND

– Feil å kartlegga vindkraft her
– Det er vert feil å bruka ressursar på å kartlegga eit område for vindkraft, når det heilt klart ikkje kan brukast.
25. september 2018 $ Strilen
Vil ha 300 vindmøller i Stølsheimen
Norsk Vind Energi AS sine planar omfattar fjellområde i Modalen, Lindås og Masfjorden.
24. september 2018 $ Strilen
Vegarbeid i Modalen
Fv 345 ved Farestveit stengd måndag - fredag kl 10:00 - 13:30 Info telefon: 175
18. september 2018 Modalen kommune
Turistar fast i fjellet - henta med helikopter
Måtte bergast i Modalen.
18. september 2018 Strilen
Ledig stilling som kontorfagarbeidar
Kundetorget har ledig 100 % fast stilling frå 3. desember. Her vert du ein del av eit lite og oversiktleg team som skal levere tenester både til tilsette, innbyggjarar og andre. Som tilsett vert du ein del av eit særs godt arbeidsmiljø. Hyggjelege
17. september 2018 Modalen kommune
Hollywood-stjernen Guy Pearce måtte pugge norsk til rollen i «The Innocents»
Netflix har fått øynene opp for norsk natur og norske skuespillere.
11. september 2018 $ Bergens Tidende
Dobbel nedbør i august
Jubelsommaren tok slutt i august. Mange stader kom det nesten dobbelt så mykje nedbør som normalt.
8. september 2018 $ Strilen
Invitasjon til VP-serien i bowling
Lokalavisa VaksalPosten og Bryggjeslottet på Mo har gleda av å innby til VP-serien i bowling i bowling for bedrifter i Modalen, Vaksdal og Nordhordland. Dette er eit godt og miljøfremjande tiltak for lokale bedriftar. Trykk her for å sjå invitasjonen!
7. september 2018 Modalen kommune
Program for helsesenteret September
*LEGEKONTOR: Telefon: 56 59 90 40 Opningstider: Måndag, tysdag, torsdag: kl. 08.30-15.00. Telefontid: Kl.08.30-15.00 (Me ynskjer ikkje telefonar i tida 12-13 Torsdag 27. september er det ikkje lege på kontoret.
6. september 2018 Modalen kommune
Markerte motstand mot vindkraftutbygging
Full sal på Matre under folkemøte om vindkraft.
5. september 2018 $ Strilen
Jaktar breitt etter nye drivarar
Styret i Modalen Næringsbygg AS har leigd inn headhuntarar for å finna rette folka til å driva Mobryggja vidare.
2. september 2018 $ Strilen
Steinras
Tysdag 28.august gjekk det eit større steinras rett bak kunstgrassbana ved Mo skule. Det kom noko stein inn på bana. Ingen personar oppholdt seg der. Geolog har vore på staden i dag, 29.08.18. Området må undersøkjast nærmare og kan ikkje takast i
29. august 2018 Modalen kommune
Nye opningstider i biblioteket
Måndag: 10-15 Tysdag: 14-21 Onsdag: 10-15 Fredag: 9-14
28. august 2018 Modalen kommune
Mobbeombodet i Hordaland
Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg. Ho rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, barnets rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon (404 01 557) eller e-post (mobbeombod@hfk.no). Du kan...
28. august 2018 Modalen kommune
2. september kl. 14.30 kjem Oster til Mo.
Det vert høve til å reisa med veteranbussen oppover dalen og frå Vikanes. Låvebakeriet i Sognafloren er ope frå 14.00-17.00.
27. august 2018 Modalen kommune
Gully og Egill gir seg på Mobryggja
Etter ti år i Modalen er det på tide å leggja ut på ny eventyr, meiner det spenstige paret.
26. august 2018 $ Strilen
Sauer påkøyrt - ligg daude i tunnelen
Saueier, politi og entreprenør er på veg til staden.
26. august 2018 Strilen
Oppdag Nordhordland!
Det er noko som heiter å vere turist i eigen by. Eg vil omskriva det til å vere turist i eigen region.
25. august 2018 $ Strilen
Netflix-fest i Bryggjeslottet
Fredag 24. august vert det raud løpar, drinkar (alkoholfrie) og ballongar i Bryggjeslottet, med visning av to episoder av den nye Netflix-serien «The Innocents».
23. august 2018 $ Strilen
Liten folkevekst
Veksten i folketal var beskjeden både på landsbasis og lokalt i 2. kvartal.
23. august 2018 $ Strilen
Deltakarrekord i vått Nedstavatnet opp
Mange sprekingar var på plass for å springa beint opp i Modalen.
20. august 2018 $ Strilen
Kjørte i narkorus med born i bilen
«Skulle berre» kjøra frå Modalen til Romarheim for å henta nokre folk.
10. august 2018 $ Strilen
Treng 50 prosent meir regn enn normalt for å nå normalen
Etter den kraftige sommartørken må det regne meir i haust enn på 100 år for å nå vanleg fyllingsnivå i norske vassmagasin.
10. august 2018 $ Strilen
Skavlabu turisthytte 20 år
Me feirar Skavlabu 20 år! Velkomen til fest i Stølsheimen 12 august. Program
6. august 2018 Modalen kommune
Varsel om sprenging
2. august 2018 Modalen kommune
HORDALAND

Vassmangel stoppar kraftverk i Nordhordland
Den tørre våren og sommaren har ført til at om lag halvparten av BKK sine kraftverk er tekne ut av produksjon.
27. juli 2018 $ Strilen
Brannsjef: – Det er ikke vanlig på Vestlandet å bli nedringt av folk som trenger vann
Brannvesenet har sitt fulle hyre med å sørge for at folk ikke skal gå tom for brønnvann.
19. juli 2018 $ Bergens Tidende
Bålforbodet står trass litt regn
– Det hadde ikkje komme mange dråpane før telefonane kom om løyve til å brenna bål.
19. juli 2018 $ Strilen
Godt samarbeid på hektisk brann-dag
Fire brannvern måtte samarbeida for å løysa oppdraga i Lindås og Meland måndag.
17. juli 2018 $ Strilen
Nytt totalforbod mot å gjera opp eld utandørs
Grunna hendingar dei siste dagane og det fine været dei siste vekene har brannsjefane på nytt innført totalforbod mot å gjera opp eld utandørs! Brannsjefane i Austerheim, Radøy, Lindås, Meland og Modalen innfører totalforbod mot å gjera opp eld utandørs
17. juli 2018 Modalen kommune
No er det bålforbod igjen
Nytt totalforbod mot å gjera opp eld utandørs, i Austrheim, Radøy, Lindås, Meland og Modalen.
17. juli 2018 Strilen
Store planar for Modalen
Med slagorda «jordnær og magisk» vil nyoppstarta iModalen AS visa og gjera tilgjengeleg alt Modalen kan by på.
11. juli 2018 $ Strilen
Livsstilsendringskurs haust 2018
For deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom.
9. juli 2018 Modalen kommune
Tom for bollar og brød på to timar
– Dette har vore ein draum i over 20 år, seier Kristin Nåmdal. Førre helg opna ho bakeri i Sognafloren i Modalen.
8. juli 2018 $ Strilen
Setter inn helikoptre for å slukke skogbrann i Lindås
Brannvesenet har hentet inn to helikoptre for å slukke skogbrannen i Lindås.
7. juli 2018 $ Bergens Tidende
Modalsdagar i høgt og lågt tempo
Frå torsdag til søndag fylte Modalsdagane bygda med liv og aktivitet, med unntak av andeløpet, som var i motvind.
4. juli 2018 $ Strilen
Stipend til elevar i vidaregåande skule
Modalen kommune har stipendordning til elevar i vidaregåande skule som har foreldra/heimen sin i Modalen. Stipendet for skuleåret 2018/2019 er fastsett til kr.28.700,-, delt på 10 månader frå og med september til og med juni. Det er eigne reglar for stipendordninga. Søknadsfrist:...
2. juli 2018 Modalen kommune
– Vindkraft er katastrofe for Dyrkolbotn
Vindturbinar vil vera katastrofe for leirskuledrifta, skriv Signhild Dyrkolbotn.
2. juli 2018 $ Strilen
Bygden som truer med å melde seg ut
– Det eneste vi har fått, er seks fartshumper.
1. juli 2018 $ Bergens Tidende
Modalen skal få nytt kommunehus
Heile 12 av 13 representantar i kommunestyret røysta torsdag for at det skal byggjast eit nytt nærings-og servicesenter på Mo.
22. juni 2018 $ Strilen
Bålbrenning på Sankthans!
I Lindås, Meland og Modalen kommmune treng du ikkje søkja brannvesenet om lov til å brenna bål på Sankthans. Det er tillat å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogområder, vegetasjon og anna brennbart materiale. All bål
22. juni 2018 Modalen kommune
Må eg søkja for å brenna St. Hansbål?
Det nærmar seg Sankthans, men må du eigentleg søkja om å få brenna bål denne dagen?
20. juni 2018 Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MODALEN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL