Melhus
En jul med smitteverntiltak
Tiltakene som ble innført i starten av november videreføres, men det gjøres et unntak for julefeiringen. Onsdag 2. desember kom regjeringen med følgende råd, basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet: Du må fortsatt begrense det totale antallet...
onsdag 13:59 Melhus kommune
Vi tar i bruk trafikklysmodell for besøk i sykehjem
Retningslinjene deles nå inn etter beredskapsnivå. Det gjør at vi enkelt og raskt kan justere hvor mye besøk vi kan ta imot, basert på smittesituasjonen rundt oss. 
tirsdag 15:46 Melhus kommune
Detaljreguleringsplan Brekktrøa boligfelt gnr/bnr. 36/8 m.fl - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 24.11.20, sak 152/20, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan Brekktrøa boligfelt gnr/bnr. 36/8 m.fl, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og...
mandag 15:24 Melhus kommune
Fortsatt ingen nye smittede
Alle nærkontaktene er testet, etter én person fikk påvist koronasmitte tidligere denne uka. 
fredag 15:31 Melhus kommune
Budsjettforslag til Økonomi- og handlingsplan 2021-2024
Frist for å komme med innspill er 11. desember 2020. 
fredag 13:25 Melhus kommune
Vannet borte i Drammensvegen
Fredags morgen starter vi arbeidet med å rette dette, og forhåpentlig vil det være i orden i løpet av formiddagen. Vi har satt ut vannvogn ved Idrettsvegen 25 og beklager ulempene mangelen medfører. La vannet renne noen minutter når det er tilbake for å bli kvitt luft...
torsdag 26. november Melhus kommune
Oppdatering på smittetilfellet tirsdag
Foreløpig er det ikke flere enn de 14 nærkontaktene som er i karantene. 
onsdag 25. november Melhus kommune
Årets kulturpris er delt ut!
I dag mottok endelig Ivar Elias Gafseth det synlige beviset på prisen han ble tildelt tidligere i år.
onsdag 25. november Melhus kommune
TRØNDELAG

Nytt smittetilfelle tirsdag kveld
Personen som har testet positivt er etter alt å dømme ikke smittet i Melhus, men oppholder seg i kommunen. Vedkommende er satt i isolasjon. Så langt har vi fått oversikt over 14 nærkontakter, som alle blir satt i karantene. Vi har god testkapasitet, og oppfordrer alle med symptomer...
onsdag 25. november Melhus kommune
Melhus gjør store klyv på kommunestigen
- Det er veldig gledelig. Dette forteller oss at vi gir gode tjenester innen de største områdene, sier en glad rådmann Katrine Lereggen. Dette er den beste plasseringen vi har oppnådd i barometeret. Særlig vektlegges det at vi har forbedret oss innen følgende...
fredag 20. november Melhus kommune
Kvålsbrua blir stengt denne helga
Brua blir stengt fra klokka 20.00 fredag 20. november til klokka 06.00 mandag 23. november. Gående og syklende trafikanter kan krysse brua.  Følg E6-prosjektet på Nye Veiers E6-Trøndelag-sider.   
torsdag 19. november Melhus kommune
Serviceerklæringen for vinterdrift og vedlikehold av veg
Serviceerklæringen for vinterdrift og vedlikehold av vei forteller hva du som innbygger kan forvente av oss og hva vi forventer av deg som bruker tjenesten. Noen av veiene i Melhus er private eller eies av Statens vegvesen og blir tatt hånd om av dem.  Bruk gjerne vår kartportal for...
onsdag 18. november Melhus kommune
Anbefaler å følge rådet om munnbind
Trondheim kommune vedtok tirsdag påbud om å bruke munnbind i rushtrafikken. Melhus kommune oppfordrer alle til å følge vedtaket.
onsdag 18. november Melhus kommune
Mentorordning i landbruket
Dette innebærer at du som ny gårdbruker gjør en formell avtale med en erfaren kollega. Vedkommende vil bistå som en diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbakemeldingene har vært veldig gode, ifølge Norsk landbruksrådgivning (NLR), som står bak ordningen...
onsdag 18. november Melhus kommune
Bonden som bedriftsleder og byggherre
Kursrekka startet mandag denne uka, men du kan fortsatt få med deg nyttig kunnskap i denne webinarserien. Foredragene holdes av Norsk landbruksrådgivning Trøndelag og Innovasjon Norge. Dette er kursene som gjenstår: Onsdag 18. november: Det handler om penger Mandag 23. november:...
onsdag 18. november Melhus kommune
Smittevernråd ved reiser i Norge
Folkehelseinstituttet anbefaler at disse forholdsreglene følges: Redusere antall kontakter Hold minst to meters avstand til personer i risikogruppene Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene Vær særlig oppmerksom på symptomer Ha lav terskel for å...
tirsdag 17. november Melhus kommune
Påbud om munnbind i kollektivtrafikken
Tar du buss, trikk eller båt i rushtiden må du bruke munnbind. Det gjelder også i drosjer, både for passasjerer og sjåfører. 
tirsdag 17. november Melhus kommune
Ingen endring etter smittetilfellet før helga
- Det er ingen nye positive prøvesvar. Vi ser hvor viktig det er at smittesporingsteamet kommer tidlig inn. Og vi opplever at folk følger opp karantene på en god måte. Godt samarbeid Det sier enhetsleder Monica Brækken mandag ettermiddag. Hun skryter av samarbeidet med både...
mandag 16. november Melhus kommune
Løvset barnehage kan åpne på mandag
Nærkontakten som var knyttet til barnehagen har testet negativt. I tillegg har flere andre har fått negative prøvesvar i løpet av lørdag. 
lørdag 14. november Melhus kommune
Foreløpig ingen nye smittetilfeller
Lørdag ettermiddag er situasjonen lik, men vi venter flere prøvesvar i løpet av helga.
lørdag 14. november Melhus kommune
Status fredag ettermiddag
Foreløpig er det ingen nye smittetilfeller, etter en person testet positivt torsdag kveld. 
fredag 13. november Melhus kommune
Innreise til Norge, karanteneregler og karantenehotell
Reglene for alle som kommer inn til landet er oppdatert fra 9. november. 
fredag 13. november Melhus kommune
Rekreasjonsløyper for snøscooter
Formannskapet vedtok 10.11.2020 i sak 146/20 følgende: Formannskapet legger forslag til forskrift med oversiktskart og tilhørende konsekvensutredning ut på høring. Høringen varer i minimum seks uker i tråd med forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark §...
fredag 13. november Melhus kommune
Oppstart av planarbeid – Rullering av kommunedelplan for grustak, steinbrudd og deponi
Formannskapet vedtok i møte 10.11.2020 sak 145/20 følgende: I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 sendes forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi på høring, og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. I medhold av plan- og...
fredag 13. november Melhus kommune
Nytt smittetilfelle i Melhus
Personen har én nærkontakt med symptomer i Løvset barnehage. 
fredag 13. november Melhus kommune
Nye Eid barnehage er tatt i bruk
Mandag morgen troppet spente barn og ansatte opp til en splitter ny barnehage på Korsvegen.
torsdag 12. november Melhus kommune
E6 forbi Melhus sentrum blir stengt
Det er strekningen fra Brubakken til rett sør for sentrum som blir stengt mellom klokka 20.00 lørdag 14. november til klokka 06.00 mandag 16. november.  Det skal støpes ny gang- og sykkelbru.  Du kan følge prosjektet E6 Trøndelag på Nye Veiers sider. 
torsdag 12. november Melhus kommune
Detaljregulering Brekkåsen snuplass - varsel om oppstart av planarbeid
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune planoppstart for Detaljregulering Brekkåsen snuplass i Melhus kommune.  Planarbeidet utføres av Trøndelag Fylkeskommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for snuplass og...
torsdag 12. november Melhus kommune
Smittetilfelle nummer ni knyttet til utbruddet
Det er en nærkontakt, som har vært i karantene siden vi fikk det første tilfellet i Humla familiebarnehage før helgen. Vedkommende sitter nå i isolasjon. Personen testet seg på mandag. Størsteparten av smittesporingen ble tatt tirsdag kveld, og siste rest gjøres...
onsdag 11. november Melhus kommune
Status mandag ettermiddag
- Vi har satt nærkontaktene i karantene. De er testet, og vi har ikke fått nye smittetilfeller siden lørdag kveld. Men vi er fortsatt beredt, og klar til å fortsette smittesporing hvis det kommer nye tilfeller, sier enhetsleder Monica Brækken. 100 personer er kontaktet Totalt har vi...
mandag 9. november Melhus kommune
Midler skal gå til å inkludere de yngste
Ordningen skal bidra til å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom. Både private aktører, frivillige organisasjoner og offentlige instanser kan søke på vegne av barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. 
mandag 9. november Melhus kommune
Status søndag kveld
- Vi har jobbet med smittesporing gjennom hele helgen, og vi har kommet gjennom alle de vi skal kontakte. Vi er à jour per nå, sier enhetsleder Monica Brækken søndag kveld. Smitteutbruddet knyttet til Humla familiebarnehage: Åtte personer har testet positivt på koronaviruset...
søndag 8. november Melhus kommune
Seks nye tilfeller lørdag kveld
- Vi jobber med smittesporing også rundt disse fem, sier enhetsleder Monica Brækken. Det sjette smittetilfellet er søndag formiddag foreløpig ukjent. Vi jobber med å få kartlagt også dette. Til nå er det totalt åtte tilfeller knyttet til smitten i...
søndag 8. november Melhus kommune
TRØNDELAG

Et tredje smittetilfelle er bekreftet
Det er en nærkontakt til det første smittetilfellet. - Lørdag har vi testet 90 personer. 30 sitter i karantene, og smittesporingen fortsetter videre, sier enhetsleder Monica Brækken. Fortsatt er det usikkert hva som er smittekilden. Vi jobber med å finne ut av...
lørdag 7. november Melhus kommune
Smittetilfelle nummer to
Enda en person har fått bekreftet positiv koronatest etter utbruddet i Humla familiebarnehage. 
fredag 6. november Melhus kommune
Besøk i sykehjem – vi strammer inn
Når vi opplever økt smitte både i Melhus og områdene rundt oss, setter vi noen flere begrensninger på besøk i våre helseinstitusjoner. 
fredag 6. november Melhus kommune
Status på smittetilfelle – vi ber deg være oppmerksom hvis du har vært her
Fredag 30.10.2020 kl. 14.50-15.10: Rema 1000 Torg Mandag 2.11.2020 kl. 18.00-20.00: Gimse ungdomsskole (foreldremøte)   Mandag 2.11.2020 kl. 19.45-21.30: 3T Melhus Tirsdag 3.11.2020 kl. 18.00-19.00: 3T Melhus Får du symptomer, ber vi deg ta en test. Den bestiller du på...
fredag 6. november Melhus kommune
Nytt smittetilfelle i Melhus
En ansatt ved Humla familiebarnehage i Melhus har testet positivt for koronaviruset. Alle ansatte, barn og deres foreldre og foresatte er satt i karantene, og vi er i gang med smittesporing. 
fredag 6. november Melhus kommune
- Hold dere hjemme, ha minst mulig kontakt
- Min beskjed til det norske folk er: Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre. Sammen kan vi snu den skumle utviklingen i smittetallene, men det krever at vi alle er med på en skikkelig dugnad de neste ukene, sier statsminister Erna Solberg torsdag 5. november. Les om de nye...
torsdag 5. november Melhus kommune
Oppretter trillegruppe
Melhus helsestasjon arrangerer tilbudet. 4. november er første gang, og det blir trilletur annenhver onsdag. To ansatte fra helsestasjonen blir med på turen. Oppmøtested er på gårdsplassen ved Melhus rådhus klokka 12:30. Turen vil vare i omtrent en time. Gode sko er...
tirsdag 3. november Melhus kommune
Reglene for nærkontakter er skjerpet inn
- En betydelig andel av smitten skjer mellom de som bor sammen. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har derfor anbefalt tre tiltak for å hindre ytterligere smittespredning. Regjeringen har fulgt anbefalingene, som trådte i kraft fredag 30. oktober, sier helse- og omsorgsminister Bent...
mandag 2. november Melhus kommune
Vi viser fire filmer på den store kinodagen
Filmene som går er: Brillebjørn feirer jul (klokka 11:00) Jul på KuToppen (klokka 13:00) Dragevokterens jul (klokka 15:00) Børning 3 (klokka 17:30) Billetter bestiller du på www.melhuskulturen.no. Gode smittevernrutiner Det skal være trygt å gå på kino,...
mandag 2. november Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELHUS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL