Melhus
Siste frist for innmelding av vannmåleravlesning
I uke 7 er det sendt ut purring i postkassa til de som enda ikke har rapportert inn vannforbruket. Siste mulighet for innregistrering er 24. februar 2020.
torsdag 15:54 Melhus kommune
Inngått utbyggingsavtale for gang- og sykkelveg langs Bennavegen
I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjør Melhus kommune at det er inngått likelydende utbyggingsavtale med flere grunneiere til nye boligfelt som er knyttet til Bennavegen.  Avtalen legger opp til at kommunen skal opparbeide og forskuttere en forenklet gang- og...
torsdag 09:21 Melhus kommune
Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum - kunngjøring av vedtatt endring av reguleringsplan
tirsdag 08:55 Melhus kommune
Kontrollutvalget
Sakspapirer er lagt ut på Konsek sine hjemmesider. Møtested: Melhus rådhus
mandag 10. februar Melhus kommune
Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale Litjskjeet
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 3.ledd kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Block Watne AS. Dette gjelder utbyggingen av boligområdet Litjskjeet på Ler angående opparbeidelse av teknisk infrastruktur og...
mandag 10. februar Melhus kommune
Kunngjøring om inngått utbyggingsavtale Mølleråsen 4 a og 6 b
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 3.ledd kunngjøres herved at det er inngått utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Norgeshus Gauldal bygg AS. Dette gjelder utbyggingen av Tomtene Mølleråsen 4 a og 6 b på Hovin angående opparbeidelse av teknisk infrastruktur...
mandag 10. februar Melhus kommune
Områderegulering Søberg vest - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
fredag 7. februar Melhus kommune
Planstrategi 2020-2023
Kommunestyret har i møte 28.1.2020, sak 5/20, fattet følgende vedtak:  1. Melhus kommune vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 10-1 at fremlagte forslag til planstrategi for 2020-2023 gjøres offentlig i minimum 30 dager, og med følgende endring:   Gul...
fredag 7. februar Melhus kommune
TRØNDELAG

Bollandsmoen motorsportbane - varsel om oppstart av reguleringsendring
I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 gis det varsel om endring av reguleringsplan for Bollandsmoen Motorsportbane (PlanID: 1996002) i Melhus kommune Det søkes om å endre planens bestemmelser pkt. 1.2 vedrørende støy slik at bestemmelsene samsvarer med gjeldende retningslinje...
fredag 7. februar Melhus kommune
Landslagsprofilens brutale møte med profflivet: – Mamma måtte mate meg
Fotballprofilen Ingrid Syrstad Engen fikk sjokk av det tøffe treningsregimet som møtte henne etter overgangen fra LSK til tyske Wolfsburg.
onsdag 5. februar $ Aftenposten
Trønderens brutale møte med profflivet: – Mamma måtte mate meg
Fotballprofilen Ingrid Syrstad Engen fikk sjokk av det tøffe treningsregimet som møtte henne etter overgangen fra LSK til tyske Wolfsburg.
onsdag 5. februar $ Aftenposten
Varsel om flom-, snø- og jordskredfare for Melhus
Det ventes opp mot 100 mm nedbør i løpet av de to neste to dagene. Nedbøren vil komme som regn under ca. 1000 moh. Samtidig vil relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.
onsdag 5. februar Melhus kommune
Åsvegen blir stengt
En kulvert skal skiftes ut, og dermed blir veien stengt i uke sju, åtte og ni. 
tirsdag 4. februar Melhus kommune
Næringsprisen går til Trøndertun Folkehøgskole
Tirsdag ble det bestemt av formannskapet: Melhus kommune hedrer 100-årsjubilanten.
tirsdag 4. februar Melhus kommune
Detaljregulering for E6 Kvål -Melhus sentrum - nytt plankart R04 på høring/offentlig ettersyn
Kommunestyret har i møte 28.01.20, sak PS 4/20, vedtatt at plankart R04 av "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", plan-id 2017016, legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i h.h.t. plan- og bygningsloven § 12-10. Plankart R04 omhandler strekningen...
fredag 31. januar Melhus kommune
Nye tilskudd for skogbruket i Melhus
Melhus kommune samarbeider med kommunene Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal om å tilpasse tilskuddene til vår region. Nye tilskudd Tilskuddene skal «stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold,...
torsdag 30. januar Melhus kommune
Siste frist for innmelding av vannmåleravlesning
For at vi skal få registrert det nøyaktige forbruket ditt er det viktig at du leser av vannmåleren din og gir en tilbakemelding til oss. Mottar vi ikke måleravlesningen må vi beregne bruken din fra tidligere innrapporteringer eller arealet på boligen. Vi oppfordrer også...
onsdag 29. januar Melhus kommune
Mat på Mære
Fylkesmannen i Trøndelag og Matnavet på Mære arrangerer fagdager om lokal mat og drikke 11. - 12. februar 2020.
mandag 27. januar Melhus kommune
Inviterer foreldre og andre voksne til seksualundervisning
Da de i fjor inviterte alle elevene på ungdomsskolene i Melhus til et ærlig og direkte møte med sexolog Beate Alstad, fikk ungdomsrådet mye oppmerksomhet. Her kan du lese om fjorårets arrangement på våre hjemmesider. Vil ha ny og forbedret seksualundervisning Mandag...
torsdag 23. januar Melhus kommune
Offentlig ettersyn av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for eiendommen 94/175
I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Idegården AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av 4. etasje på eiendommen 94/175, Per Bortens veg 3. Avtalen...
onsdag 22. januar Melhus kommune
Innfører brukerbetaling på trygghetsalarmer
Vedtaket om betaling ble gjort i kommunestyret i 2019, og innføres andre kvartal 2020. Hvorfor innføres det egenandel? Bakgrunnen er at de tradisjonelle analoge løsningene vil slutte å fungere etter hvert som nettet for fasttelefoni kuttes. De nye digitale trygghetsalarmene er...
fredag 17. januar Melhus kommune
Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale SVS Melhuset
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom SVS Melhuset AS og Melhus kommune.  Avtalen gjelder oppfylling av vilkår gitt i dispensasjon gitt 27.8.19. Vilkårene er knytta til oppfylling av...
fredag 17. januar Melhus kommune
Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale Søberg Midtre
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Trebetong AS  og Melhus kommune.  Avtalen gjelder oppfylling av rekkefølgebestemmelser for gjennomføring av reguleringsplan for Søberg Midtre PlanID...
torsdag 16. januar Melhus kommune
Detaljregulering Meraftasåsen steinbrudd og deponi - varsel om oppstart av planarbeid med planprogram
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-3, 12-8 og 14-2, samt forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av "Detaljregulering Meraftasåsen steinbrudd og deponi" i Melhus kommune, samt reguleringsforslagets planprogram. Planen berører deler av eiendommene gnr/bnr 63/1 og...
torsdag 16. januar Melhus kommune
Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
torsdag 9. januar Melhus kommune
Detaljregulering Søberg Midtre - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
torsdag 9. januar Melhus kommune
Er du mann og kan tenke deg en helsejobb?
Er du mann og tenker på å skifte beite? Kanskje kan prosjektet "Menn i helse" være noe å se nærmere på?  Informasjonsmøte i Trondheim  28. januar klokka 12-14:30 holder "Menn i helse Trøndelag" informasjonsmøte. Her får...
tirsdag 7. januar Melhus kommune
Sivilforsvaret gjennomfører offentlig varslingsprøve
Onsdag 8. januar kjøres det en teknisk prøve av Sivilforsvaret. 
fredag 3. januar Melhus kommune
Pårørendeskole
Første kveld kommer overlege ved geriatrisk avdeling ved St.Olavs Hospital, Ingrid Wiig. Her kan du laste ned program for de fire kurskveldene. Arrangør er hukommelsesteamet i Melhus og Gauldal demensforening.
27. desember 2019 Melhus kommune
Vigilo, digital meldebok
Last ned Vigilo Foresatt app i App Store eller Google Play.  Se hvordan du enkelt kan bruke Vigilo her Vigilo er en app, et nettsted, en søkeportal for plass i barnehage og SFO, og et system for skoler og barnehager for å håndtere blant annet innskriving, fravær, karakterer og...
23. desember 2019 Melhus kommune
Gjør du en innsats for folkehelsa?
Nå kan du søke om tilskudd til den helsefremmende og forebyggende jobben du gjør.  
20. desember 2019 Melhus kommune
Gjennomførte promillekontroll med politiet
Kontrollen ble avholdt fredag 20. desember. Initiativet kom fra rus- og tiltakstjenesten, via samarbeidet Melhus kommune har med alkovettorganisasjonen Av-og-til.  - Høyere alkoholkonsum - Grunnen til at vi gjør dette er at vi vet det er et høyere alkoholkonsum nå i desember, og...
20. desember 2019 Melhus kommune
Detaljreguleringsplan Håen/Samsjølia hyttefelt - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Melhus kommunestyret vedtok i møte 17.12.2019, sak 123/19, reguleringsplan "Detaljreguleringsplan for Håen/Samsjølia hyttefelt" , planid 2013017, med tilhørende bestemmelser og plankart. Planen skal resultere i en bedre utnytting av dagens hytteområde med en...
20. desember 2019 Melhus kommune
TRØNDELAG

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale Per Bortens veg 1 og 3
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Norgeshus AS  og Melhus kommune.  Avtalen gjelder innbetaling av anleggsbidrag til felles infrastruktur i Melhus sentrum i forbindelse med etablering av ny 4. etasje...
19. desember 2019 Melhus kommune
Åpningstider i jula
Her finner du en oversikt over åpningstidene til rådhuset, biblioteket, legesentrene, helse- og velferdskontoret og kemnerkontoret i jula. Rådhuset 24. til 26. desember: Stengt 27. og 30. desember: 9-14 31. desember: Stengt 1. januar: Stengt Biblioteket 23. desember: 10-16 24....
19. desember 2019 Melhus kommune
ReMidt IKS er det nye renovasjonsselskapet ditt
Fra nyttår får du nytt renovasjonsselskap. De tre interkommunale selskapene Envina IKS, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS slår seg sammen, og blir miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner med til sammen 130 000 innbyggere....
16. desember 2019 Melhus kommune
Avlesning av vannmålere 2019
Nå er det på tide å lese av vannmåleren din. Frist for innrapportering er 31. desember 2019. Registrer din vannmåleravlesning her!   Bakgrunn Hvert år sender kommunen ut et avlesningskort (post, e-post eller SMS) til alle som har vannmåler, slik at man
13. desember 2019 Melhus kommune
Oversikt over skolestart og SFO etter jul
Vi har laget en oversikt over når skolene og SFO-tilbudet på alle skolene våre starter opp igjen på nyåret.  Eid skole:  Skolestart: Mandag 6. januar SFO holder åpent 2. og 3. januar Flå skole:  Skolestart: Mandag 6. januar SFO holder åpent 2. og...
12. desember 2019 Melhus kommune
Kunngjøring av oppstart – reforhandling av utbyggingsavtale Melhustunet
På bakgrunn av at det foreligger ny områdeplan for Melhus sentrum ønsker partene Melhus kommune og Melhustunet AS (org.nr. 91800472) å reforhandle gjeldende utbyggingsavtale mellom partene. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres derfor oppstart av nye...
4. desember 2019 Melhus kommune
Vi brøyter og strør!
Brøyting og strøing Vårt brøytemannskap er ute og rydder vegene og sørger for at det er strødd godt der det er behov. Brøyting og strøing av sentrumsområder, skoleområder, gang- og sykkelveger prioriteres. Boligområder blir tatt...
2. desember 2019 Melhus kommune
Jord-, sørpe- og flomskredfare
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som har sendt ut varselet (gult nivå), hvor det meldes 30-60 mm regn i Midt-Norge. Her kan du lese NVE sitt varsel for Melhus (3. desember 2019) i sin helhet. Gjør det du kan for å begrense skader Det er svært viktig at sluk, kummer og...
2. desember 2019 Melhus kommune
Vi leser av de elektroniske vannmålere nå
I uke 49 vil Melhus kommune starte å lese av elektroniske vannmålere.
2. desember 2019 Melhus kommune
Offentlig ettersyn av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Litjskjeet (Ler)
I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Block Watne AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av boligområdet Litjskeet på Ler. Avtalen tar utgangspunkt i...
29. november 2019 Melhus kommune
Har du tid og plass til en ungdom i livet ditt?
Som hybelvert leier du ut en hybel/leilighet, og vil i dette tilfellet få et ekstra ansvar for oppfølging av en omgjengelig og godt likt ungdom. Gutten kom til Norge i 2015, og flyttet til Melhus i 2017. Her går han på videregående skole, her har han sine venner og her har han...
28. november 2019 Melhus kommune
Budsjettforslag til økonomi- og handlingsplan 2020-2023
Formannskapet behandlet budsjett/Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, sak 153/19, i møte 26. november 2019. Formannskapets vedtak legges herved ut på høring. Les saksdokumenter og saksprotokoll her. Forslagene til budsjettet kan du lese her: - Rådmannens...
28. november 2019 Melhus kommune
Husk å bytte batteriene i røykvarslerne
1. desember er røykvarslerdagen. Benytt anledningen til å få det gjort, du også! 
28. november 2019 Melhus kommune
Evakuerte får flytte hjem
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført avlastning av rasområdet, og har stabilisert skråningen slik at sikkerheten er ivaretatt. Det vil fremdeles pågå arbeid i tiden fremover, noe som betyr at området nærmest skredet må betraktes som et...
27. november 2019 Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELHUS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL