Melhus
Forsiktig og gradvis åpning av samfunnet
Regjeringen letter på flere tiltak, men smittevernreglene må opprettholdes.
16:33 Melhus kommune
Elin har sydd 120 munnbind
- Jeg synes det var helt supert å få dette oppdraget, sier Elin Krogstad. Symaskina har gått varm Hun har de siste dagene produsert intet mindre enn 120 munnbind i sin egen stue. Krogstad anslår hun har brukt rundt halvtimen per stykk, og at det har gått med nærmere 50 timer...
tirsdag 14:55 Melhus kommune
Søker frivillige til landbruket
Melhus fortsetter å utnytte potensialet i Nyby. Denne gangen er det bøndene i kommunen som får muligheten til å be om hjelp fra frivillige via appen.
mandag 16:47 Melhus kommune
Våre åpningstider i påska
Her får du oversikt over når du når oss på telefon i påskeuka. Rådhuset er stengt for fysisk oppmøte for å hindre smitte av koronaviruset.
mandag 10:15 Melhus kommune
Flere vaksinerer barna sine i Melhus enn ellers i landet
- Når vi har en så god dekning er barna i Melhus kommune godt beskyttet mot barnesykdommer. Av disse er meslinger fortsatt en av de mest smittsomme som finnes, sier Jorunn Lervik som er fagleder ved helsestasjon og skolehelsetjenesten i Melhus. Viktig å nå ut med budskapet 98 prosent av...
fredag 13:56 Melhus kommune
Forsinket papirfaktura
Opprinnelig utsendelse var planlagt i uke 14. Behov for betalingsutsettelse? Med den særskilte situasjonen mange står i for tiden, er vi behjelpelig med både oppdeling og betalingsutsettelse. Det er viktig at du kontakter oss dersom dette gjelder deg! Kontakt økonomiavdelingen, så...
fredag 08:32 Melhus kommune
Åpner for bruk av utendørsanlegg
Det er en forutsetning at all aktivitet må gjennomføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av personer og samling i gruppe overholdes. Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet innendørs og utendørs hvor personer fysisk...
torsdag 18:11 Melhus kommune
Revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringer i Lundesokna og Holta
Konsesjonsvilkårene for reguleringer i Lundesokna og Holta skal gjennomgås. Du har i den forbindelse anledning til å komme med innspill. En lang uttalelse kan med fordel inkludere et sammendrag.
torsdag 15:35 Melhus kommune
TRØNDELAG

Tilbud i barnehage og skole i påskeuken
Tilbudet gjelder innenfor ordinær åpningstid, og følger myndighetens allerede oppgitte retningslinjer. Det vil si at det begrenset til å gjelde barn under 12 år hvor det ikke finnes andre muligheter for barnepass. Begge foresatte må ha kritiske samfunnsfunksjoner og/eller har...
torsdag 13:29 Melhus kommune
Bygging av gang- og sykkelundergang
Dette området skal benyttes av entreprenøren i anleggsperioden. Arbeidet under selve jernbanesporet skal skje 6. og 7. juni 2020. Jobben varer fram til sensommeren, og i denne tiden mister derfor Melhus Skysstasjon AS over 50 parkeringsplasser. Parkeringsplassen (grusplassen) ved Rema på...
torsdag 11:15 Melhus kommune
Tiltak for næringslivet grunnet koronasituasjonen
Melhus kommune har en rammeavtale med Proneo AS som blant annet innbefatter førstelinje og hjelp til oppstartsbedrifter og eksisterende næringsliv. Nåværende situasjon gjør at vi nå benytter oss av denne muligheten. Tilbudet er skissert i to trinn: 1.
onsdag 1. april Melhus kommune
Melhus kommune har gått over til digital melding om dødsfall
Løsningen har blitt gradvis introdusert, men i forbindelse med den pågående COVID-19-pandemien har sentrale myndigheter bedt om at innføringen forseres. Forenkling Kommunene, ved sykehjemmene, melder inn de fleste dødsfallene i Norge, og er de viktigste produsentene av denne typen...
onsdag 1. april Melhus kommune
Alle grupper skal ivaretas
Uavhengig av alle tiltak kan vi dessverre oppleve at vi får smittetilfeller i våre helseinstitusjoner. Når sykehjem over hele landet nå likevel forbereder seg på å ta imot koronasmittede, er det fordi det for de fleste kommuner vil være det best egnede stedet å...
onsdag 1. april Melhus kommune
NAV Melhus - Åpningstider i påsken
Hjem
tirsdag 31. mars Melhus kommune
Følg politiske møter på nett
Formannskapsmøtet 31. mars 2020 kan du som vanlig følge via KommuneTV.  Se møtekalender og finn sakspapirer
tirsdag 31. mars Melhus kommune
Kommunalt tilskudd til private veger i 2020
Melhus kommune skal fordele kr. 300 000 som tilskudd til vedlikehold av private veger for 2020.  Søknadsfrist er 1. mai.
mandag 30. mars Melhus kommune
NAV øker tilgjengeligheten til sosiale tjenester
Fra 30. mars åpner NAV en midlertidig, digital kanal på nav.no for kommunikasjon med brukere av sosiale tjenester.
mandag 30. mars Melhus kommune
Digitale løsninger gir kontakt med pårørende
Mindre nærkontakt med pårørende og nærmeste familie har for mange blitt en direkte konsekvens av koronautbrudd og besøksforbud ved helseinstitusjonene. Intensivert arbeid Gjennom prosjektet Smartere Melhus har digitalisering og velferdsteknologi vært et satsingsområde...
mandag 30. mars Melhus kommune
Begrensninger på Kregnesvegen
Dette gjelder fra krysset Hollumsvegen/Letesvegen til toppen av Kregnesbakkene. Tillatt aksellast er åtte tonn, tillatt totalvekt er 32 tonn.  Strekningen blir skiltet, og vi vurderer fortløpende om begrensningen kan avsluttes tidligere.
mandag 30. mars Melhus kommune
Hjelp, vi trenger smittevernutstyr!
En nylig utarbeidet modell fra Folkehelseinstituttet med de ulike fasene for covid-19-epidemien i Norge, viser at smittefaren vil øke. Belastningen på våre tjenester vil øke i takt med dette, og den potensielle konsekvensen ved smitte hos helsepersonell vil være stor. I Melhus har vi...
fredag 27. mars Melhus kommune
Er du barn eller ungdom og trenger noen å snakke med?
Det er naturlig å bli engstelig for konsekvensene av pandemien som nå preget samfunnet vårt, og det kan være greit å snakke om det. Koronatelefonen i Melhus – også for barn og unge Dersom du har behov for det, kan du ta direkte kontakt med oss via telefontjenesten...
fredag 27. mars Melhus kommune
Sammen i Melhus - Se filmen!
Se filmen som viser at vi står sammen i Melhus! #sammeniMelhus #hverdagentilbakeTusen takk for alle bidrag🙏
fredag 27. mars Melhus kommune
Detaljregulering Bergljots veg 2, gnr./bnr. 36/147 - varsel om endret planavgrensning
Viser til tidligere kunngjøring og varselbrev om ingangsetting av detaljreguleringsplan for Bergljots veg 2, datert 04.07.2018. Bakgrunnen for utvidet planområde er å lage en opptstillingsplass for renovasjon. Utvidet planområde er på 120 m2 og er en utvidelse av planområde i...
fredag 27. mars Melhus kommune
Detaljregulering Skjerdingstad næringspark - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 17.03.20, sak 29/20, vedtatt å legge forslag til "Detaljregulering Skjerdingstad næringspark! plan-id 2018005 med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg, ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planen er...
fredag 27. mars Melhus kommune
Nyttig informasjon til deg med barn i skolen
Tirsdag 24. mars bestemte norske myndigheter seg for å videreføre tiltakene som skal bidra til å begrense spredning av koronaviruset. Det innebærer blant annet at skoler og barnehager i Melhus fremdeles holder stengt. Foreløpig gjelder dette frem til 13. april, men det kan bli lenger....
fredag 27. mars Melhus kommune
Fysioterapi til barn og unge i Melhus
Fysioterapeutene i Melhus tar imot henvendelser knyttet til barn og unge som tidligere. 
torsdag 26. mars Melhus kommune
Nye rapporter fra FHI og Folkehelseinstituttet
Beskriver to mulige strategier Folkehelseinstituttet har laget et notat på risiko, prognose og respons i Norge etter uke 12. De beskriver to mulige strategier, kalt Brems og Undertrykk, og ser på utfordringer og fordeler med hver av dem. Les hele notatet fra Folkehelseinstituttet (PDF) Mål om...
torsdag 26. mars Melhus kommune
Oppdatert informasjon om foreldrebetaling
Allerede utsendte faktura for mars betales som vanlig. Innbetalte beløp blir deretter trukket fra på den neste, som kommer når det blir en avklaring rundt videre stenging av skoler og barnehager. Trenger du videre utsettelse på mars-faktura? Ta kontakt...
torsdag 26. mars Melhus kommune
Poster for turregistrering kan være potensielle smittesteder
Tur- og trimposter motiverer mange til å komme seg ut i naturen, og er et viktig folkehelsetiltak. I dagens situasjon oppfordres det imidlertid ikke til å skrive seg inn i turbøkene som ligger rundt omkring i regionen vår.
onsdag 25. mars Melhus kommune
Nytt påvist tilfelle av koronasmitte
I løpet av onsdag 25. mars er ytterligere en person konstatert smittet med koronavirus i Melhus. Totalt gir dette tre bekreftede tilfeller i kommunen.
onsdag 25. mars Melhus kommune
Gimsebu bofellesskap omdisponeres for å håndtere smittede
Den fasen vi nå er inne i betyr økt press på sykehusene og økt behov for samhandling mellom kommunene og St. Olavs Hospital. Helt konkret betyr dette at Melhus kommune må lage en plan for å ta imot smittede personer som av ulike grunner ikke kan være på sykehuset og...
onsdag 25. mars Melhus kommune
Regjeringens tiltak mot koronavirus videreføres
Virkemidlene er de sterkeste og mest inngripende vi har hatt i Norge i fredstid, og blant de viktigste er: De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken. Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en...
tirsdag 24. mars Melhus kommune
Støtter næringslivet i en vanskelig periode
Innovasjon Norge har iverksatt en rekke tiltak for å avhjelpe trønderske bedrifter som står i en vanskelig situasjon som følge av koronaviruset. Et av virkemidlene er utsettelse på avdrag.  
tirsdag 24. mars Melhus kommune
TRØNDELAG

Informasjon om tannhelsetjenesten
Har du behov for behandling må du ringe din lokale tannklinikk. Her får du vite hvor du skal henvende deg videre. Akuttilbud i Trøndelag Landets fylkeskommuner har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å opprette et akuttilbud for hele befolkningen. Flere klinikker i Trøndelag...
tirsdag 24. mars Melhus kommune
Informasjon fra ReMidt om avfallshåndtering
I forbindelse med den pågående situasjonen med spredning av koronavirus, vil ReMidt IKS forholde seg til de oppfordringer og pålegg som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene. 
tirsdag 24. mars Melhus kommune
Kommunale avgifter og betalingsutsettelse
eFaktura kommer rett i nettbanken så fort den sendes ut. Papirversjon kommer i uke 14. Betalingsfrist er mandag 27. april. Kommunale avgifter og betalingsutsettelse Faktura for kommunale avgifter går ut som vanlig. Melhus kommune åpner i dagens situasjon opp for at de som har behov for det...
tirsdag 24. mars Melhus kommune
Korona og tiltak i kollektivtrafikken
På AtB sine hjemmesider finner du oppdatert informasjon om billettering, rutetilbud og øvrige hensyn når man reiser kollektivt. Ofte stilte spørsmål og svar Selskapet har også opprettet en artikkel med det som går igjen av spørsmål til...
mandag 23. mars Melhus kommune
- De mest sårbare barna kan gå en tung tid i møte
– Barns behov for trygge voksne er særlig stort nå som landet er inne i en krisesituasjon. Med stengte skoler og barnehager mister de mest utsatte en viktig del av sikkerhetsnettet sitt. De mest sårbare barna kan gå en tung tid i møte, sier Randi Hagen Eriksrud,...
mandag 23. mars Melhus kommune
Sammen i Melhus - Vi ønsker ditt bidrag!
Ordfører Jorid Jagtøyen i Melhus kommune har tatt initiativ til en digital fellesskapsaksjon. 
fredag 20. mars Melhus kommune
Vi koordinerer frivilligheten gjennom Nyby
Vi opplever stor pågang fra personer som ønsker å melde seg som helseressurs og frivillig, men trenger fremdeles flere, særlig innen helse.
fredag 20. mars Melhus kommune
Første tilfelle av koronasmitte i Melhus
En innbygger i Melhus kommune har testet positivt på covid-19.
fredag 20. mars Melhus kommune
Informasjon fra personal og organisasjon
Der er det nå opprettet en egen side hvor alle ansatte finner nyttig informasjon fra arbeidsgiver og Kommunenes Sentralforbund (KS). Denne oppdateres fortløpende, og alle ansatte oppfordres til å følge godt med både her og på generelle råd fra norske...
fredag 20. mars Melhus kommune
Gjør midlertidige endringer i helse- og omsorgstjenestene
– Våre innbyggere skal føle seg trygge på at samfunnskritiske funksjoner fungerer. Alle skal få den hjelpen de trenger, men den prekære situasjonen vi står oppe i betyr at vi må gjøre noen vurderinger og omprioriteringer for å sikre akkurat dette,...
torsdag 19. mars Melhus kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale om utbygging av Lykkja boligfelt på Kvål
Melhus kommune og Agedeim Holding AS skal starte forhandlinger om utbyggingsavtale. Frist for å sende inn merknader er 20. april 2020. 
torsdag 19. mars Melhus kommune
NAV Melhus - endringer i forbindelse med koronavirus
Vi vil hjelpe alle som trenger det, men for å unngå smittespredning må publikum i størst mulig grad benytte seg av våre digitale tjenester. Her finne du ytterligere informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset. Dersom du har akutt behov for hjelp fra NAV, eller ikke klarer...
onsdag 18. mars Melhus kommune
Tilskudd lag og foreninger 2020 - endringer med bakgrunn i koronavirus
Med bakgrunn i situasjonen rundt koronaviruset har Melhus kommune besluttet at lag og foreninger ikke trenger å søke om tilskudd (grunn- og aktivitetstilskudd og driftstilskudd) innen tidligere oppgitte frist (15.4.2020).
onsdag 18. mars Melhus kommune
Person bosatt i Melhus har vært smittet av koronavirus
Melhus kommune bekrefter at en person med bostedsadresse i kommunen har vært i utlandet og blitt smittet av korona. Vedkommende ble smittet og hadde symptomer kun under oppholdet i utlandet, men var frisk og symptomfri ved ankomst til Norge.
onsdag 18. mars Melhus kommune
Startlån og bostøtte - Info fra NAV Melhus
StartlånHar du startlån og er bekymret for økonomien din? Boliglånet er for mange den største faste utgiften i husholdningen. Er du berørt av situasjonen med koronaviruset tilbyr vi nå avdragsfrihet på startlån fra Melhus kommune. Avdragsutsettelse i inntil...
onsdag 18. mars Melhus kommune
Psykisk helse og rus jobber proaktivt i krisetider
Enkelte situasjoner krever at vi er løsningsorienterte. Psykisk helse og rus i Melhus kommune tenker nytt og finner nye måter å jobbe på.
onsdag 18. mars Melhus kommune
Foreldre slipper å betale for SFO og barnehage
Les pressemeldingen på regjeringen sine hjemmesider. Allerede utsendte faktura for mars betales som vanlig. Innbetalte beløp blir deretter trukket fra på neste faktura. Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter...
onsdag 18. mars Melhus kommune
Avlyser innskriving av skoleelever i mars
Bakgrunnen for beslutningen er regjeringens vedtak fra 12.03.2020 og smittefare ved møtevirksomhet. De skolene som har planlagt innskriving i april og mai avventer foreløpig utviklingen. Foreldre og foresatte vil få informasjon fra den enkelte skolen.   Kommunikasjon mellom hjem og...
tirsdag 17. mars Melhus kommune
Foreldrebetaling
Disse tilbudene ble stengt i Melhus kommune 12. mars 2020, basert på regjeringens vedtak. Detaljene rundt foreldrebetaling må avklares i dialog med nasjonale myndigheter. Nærmere beskjed vil bli gitt fra kommunen så snart som mulig. Inntil videre skal utsendte fakturaer betales...
tirsdag 17. mars Melhus kommune
NAV oppfordrer til kontakt via digital løsninger
– Vi vil hjelpe alle som trenger det, men for å unngå smittespredning må publikum i størst mulig grad benytte seg av våre digitale tjenester, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag. Redusert tilgjengelighet på NAV-kontorene   I tråd...
tirsdag 17. mars Melhus kommune
Formannskapsmøte 17.03.20
For å begrense smitte av koronaviruset er alle politiske møter med fysisk oppmøte avlyst.
mandag 16. mars Melhus kommune
Alle som skal testes for koronavirus skal henvises av lege
Melhus kommune har skolert et eget test-team for å bistå fastlegene. Vi opplever allerede stor pågang fra publikum, og det er derfor behov for å presisere at publikum ikke kan ta direkte kontakt. Det er fremdeles lege som skal avgjøre testing og henvise
mandag 16. mars Melhus kommune
Informasjon fra sektor Helse og velferd (pr. 16.03.2020)
1. Besøksforbud på helse og omsorgsinstitusjoner • I tråd med myndighetens bestemmelser fra 12. mars 2020 ble helse og omsorgssentrene i Melhus kommune stengt for besøkende, inkludert nærmeste pårørende. • Sistnevnte kan etter avtale med den enkelte avdeling...
mandag 16. mars Melhus kommune
Hvordan bør vi snakke med barna om koronaviruset?
Hverdagen vår er plutselig endret, ikke minst for de minste blant oss. Helsepersonell har samlet utfyllende og gode tips vi kan bruke når vi kommuniserer med de små om koronaviruset.
mandag 16. mars Melhus kommune
Informasjon fra sektor oppvekst og kultur (pr. 16. mars 2020)
Status på sektoren pr. 16. mars 2020
mandag 16. mars Melhus kommune
TRØNDELAG

Detaljregulering for felt S5 gnr/bnr 94/178 og 94/179 - varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger utbyggingsavtale
I hht. Plan- og bygningslovens §12.8 varsles det herved om oppstart av detaljregulering for felt S5, gnr/bnr 94/178 og 94/179 i Melhus kommune Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Melhus kommune. Oppstart av...
mandag 16. mars Melhus kommune
Har du spørsmål om karantene og isolasjon?
Regjeringens tiltak for å bekjempe koronaviruset er omfattende, og innebærer strenge tiltak. Mange sitter med spørsmål rundt karantene og isolasjon, og hva disse tiltakene faktisk innebærer. Rådene endrer seg raskt, men vi ber alle følge med på nettsidene til...
mandag 16. mars Melhus kommune
Søker frivillige til helse- og omsorgsoppgaver
Last ned Nyby og søk opp gruppen «koronadugnad helsepersonell» for å melde din interesse For å vite hvem vi kan kontakte og hva den enkelte kan bidra med, oppretter vi nå en base hvor alle som har helsefaglig bakgrunn eller erfaring kan registrere seg som frivillig. I...
søndag 15. mars Melhus kommune
Rådhuset stenger for publikumsbesøk
Telefonnummeret til sentralbordet er 72 85 80 00, og kan nås mellom klokka 8-15 mandag til fredag. Beslutningen tas i tråd med anbefalinger fra offentlige myndigheter. Vi er anmodet om å holde møtevirksomheten ned på et minimum, og oppfordrer alle til å ta kontakt med oss per...
søndag 15. mars Melhus kommune
Korsvegen legekontor stenges midlertidig
Kontoret har normalt åpent på onsdager. Pasientene har tilbud om legetjenester ved de øvrige legesentrene i kommunen, og de som allerede har timeavtale blir nå kontaktet.
lørdag 14. mars Melhus kommune
Er du frisk og vil bidra som frivillig?
Er du frisk og ønsker å bidra? Last ned appen Nyby og meld deg inn i gruppen Melhus frivilligsentral . 
lørdag 14. mars Melhus kommune
Helse- og omsorgssenter i Melhus stenges for besøk
Sistnevnte kan etter avtale med den enkelte avdeling få komme på besøk, dersom det er snakk om døende eller særlige tilfeller som bør imøtekommes. Nærmeste pårørende defineres som «den pasienten eller brukeren oppgir som pårørende og...
fredag 13. mars Melhus kommune
Informasjon knyttet til tjenester levert av enhetene Arealforvaltning og Teknisk drift (pr. 13. mars 2020)
Alle ansatte på tjenester levert av Arealforvaltning og Teknisk drift er per 13. mars 2020 på hjemmekontor. Unntaket er enhetslederne. Kapasiteten vil være noe redusert inntil videre. 
fredag 13. mars Melhus kommune
Informasjon fra helsestasjon og skolehelsetjenesten (pr. 13. mars 2020)
Lundamo helsestasjon er stengt. All virksomhet vil utøves fra våre lokaler på Rådhuset. Dette omfatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.
fredag 13. mars Melhus kommune
Oppretter koronatelefon og prøvetakingsteam
Telefontjenesten åpner for å ta direkte kontakt, og vil bemannes av fagpersoner som kan svare på lokal smittesituasjon eller andre generelle spørsmål fra innbyggerne. Henvendelser kan rettes til oss på: e-post: korona@melhus.kommune.no telefon: 906 18 260 ...
fredag 13. mars Melhus kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og IK Lykke Eiendom AS
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom ovennevnte parter i forbindelse med utbygging av Bergljots veg 2 på Gimse. Avtalen gjelder utbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med...
fredag 13. mars Melhus kommune
Regjeringens tiltak for å bekjempe koronaviruset - pressekonferanse 12. mars
Vedtaket gjelder fra 12. mars 2020 kl 18.00, og foreløpig ut april 2020. Tiltakene innebærer blant annet: Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner fra 12. mars 2020 (tilbudet opprettholdes til visse grupper) Svømmehaller, treningssenter og idrettshaller...
torsdag 12. mars Melhus kommune
Melhus kommune stenger alle skoler og barnehager
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet fattet vedtak om stenging av:  Barnehager  Barneskoler  Ungdomsskoler  Hjemmeskole  Skolene planlegger for at elever kan jobbe hjemmefra, og...
torsdag 12. mars Melhus kommune
Gauldal brann og redning iverksetter koronatiltak
Gauldal brann og redning vurderer fortløpende hvordan beredskapsevnen best mulig skal opprettholdes.  Brannberedskapen er basert på deltidsansatte, som dermed kan unngå å møtes. Alle øvelser, kurs, møter etc., utsettes. Gjennom disse tiltakene...
torsdag 12. mars Melhus kommune
Begrenser besøk til kommunale helseinstitusjoner
Restriksjonene omfatter de tre helse- og omsorgssenter (Buen, Hølonda, Horg) og kommunens bofellesskap, og vil påvirke både pårørende og de som bruker bygningene til andre aktiviteter. Eksterne aktiviteter utgår Besøk til beboerne på sykehjemmene begrenses til...
tirsdag 10. mars Melhus kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Melhus kommune og Ler utvikling AS
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom ovennevnte parter i forbindelse med utbygging av Gråbakken Hageby i Ler sentrum.  Avtalen gjelder utbygging av nødvendig infrastruktur i forbindelse med...
mandag 9. mars Melhus kommune
Oppdatert informasjon om koronavirus (coronavirus) i Melhus
Utbruddet av koronaviruset følges nøye av norske helsemyndigheter. I Melhus arbeider vi forebyggende og forbereder oss i henhold til kommunens beredskapsplan for å håndtere eventuelle smittetilfeller.  Koronaviruset (SARS-CoV-2) er et tidligere ukjent virus, og...
torsdag 27. februar Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELHUS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL