Melhus
Avlesning av vannmålere 2019
Hvert år sender kommunen ut et avlesningskort i posten til alle som har vannmåler, slik at man kan innrapportere årets forbruk. Unntaket er de husstandene som har montert Kamstrups elektroniske vannmåler. Her er det ikke behov for manuell innrapportering. Vannmålere som ikke blir...
14:22 Melhus kommune
Oversikt over skolestart og SFO etter jul
Vi har laget en oversikt over når skolene og SFO-tilbudet på alle skolene våre starter opp igjen på nyåret.  Eid skole:  Skolestart: Mandag 6. januar SFO holder åpent 2. og 3. januar Flå skole:  Skolestart: Mandag 6. januar SFO holder åpent 2. og...
torsdag 07:23 Melhus kommune
Kunngjøring av oppstart – reforhandling av utbyggingsavtale Melhustunet
På bakgrunn av at det foreligger ny områdeplan for Melhus sentrum ønsker partene Melhus kommune og Melhustunet AS (org.nr. 91800472) å reforhandle gjeldende utbyggingsavtale mellom partene. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres derfor oppstart av nye...
onsdag 4. desember Melhus kommune
Vi brøyter og strør!
Brøyting og strøing Vårt brøytemannskap er ute og rydder vegene og sørger for at det er strødd godt der det er behov. Brøyting og strøing av sentrumsområder, skoleområder, gang- og sykkelveger prioriteres. Boligområder blir tatt...
mandag 2. desember Melhus kommune
Jord-, sørpe- og flomskredfare
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som har sendt ut varselet (gult nivå), hvor det meldes 30-60 mm regn i Midt-Norge. Her kan du lese NVE sitt varsel for Melhus (3. desember 2019) i sin helhet. Gjør det du kan for å begrense skader Det er svært viktig at sluk, kummer og...
mandag 2. desember Melhus kommune
Vi leser av de elektroniske vannmålere nå
I uke 49 vil Melhus kommune starte å lese av elektroniske vannmålere.
mandag 2. desember Melhus kommune
Offentlig ettersyn av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Litjskjeet (Ler)
I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Block Watne AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av boligområdet Litjskeet på Ler. Avtalen tar utgangspunkt i...
fredag 29. november Melhus kommune
Har du tid og plass til en ungdom i livet ditt?
Som hybelvert leier du ut en hybel/leilighet, og vil i dette tilfellet få et ekstra ansvar for oppfølging av en omgjengelig og godt likt ungdom. Gutten kom til Norge i 2015, og flyttet til Melhus i 2017. Her går han på videregående skole, her har han sine venner og her har han...
torsdag 28. november Melhus kommune
TRØNDELAG

Budsjettforslag til økonomi- og handlingsplan 2020-2023
Formannskapet behandlet budsjett/Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, sak 153/19, i møte 26. november 2019. Formannskapets vedtak legges herved ut på høring. Les saksdokumenter og saksprotokoll her. Forslagene til budsjettet kan du lese her: - Rådmannens...
torsdag 28. november Melhus kommune
Husk å bytte batteriene i røykvarslerne
1. desember er røykvarslerdagen. Benytt anledningen til å få det gjort, du også! 
torsdag 28. november Melhus kommune
Evakuerte får flytte hjem
Flere av beboerne i Løvsetvegen ble evakuert etter et jordras i begynnelsen av oktober. Disse kan nå flytte hjem.
onsdag 27. november Melhus kommune
Lyser ut midler for å inkludere alle barn og unge
310 millioner kroner er satt av til en ordning som har mål om å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. 
tirsdag 26. november Melhus kommune
Detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
tirsdag 26. november Melhus kommune
Send inn dine forslag til årets priser og stipender
Året nærmer seg slutten, og året skal oppsummeres. Det gjelder også prestasjoner og innsats innen næringslivet, kulturen og idretten i Melhus kommune. Nå kan du sende inn dine forslag til kandidater til følgende priser og stipender i Melhus kommune: Næringsprisen ...
fredag 22. november Melhus kommune
Støyende nattarbeid ved Ler
Arbeidet for å lage nye kryssingsspor ved Ler stasjon fortsetter. I perioden mellom 22.-26. november blir det støyende nattarbeid ved stasjonen
fredag 22. november Melhus kommune
Detaljregulering Sagtunet - varsel om oppstart av planarbeid
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Midttømme Entreprenør AS varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 164/25 på Gåsbakken i Melhus kommune. Plankonsulent er Ikon Arkitekt & Ingeniør AS. Planområdet...
fredag 22. november Melhus kommune
Offentlig ettersyn av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Mølleråsen 4a og 6b på Hovin
I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Norgeshus Gauldal Bygg AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av Mølleråsen 4a og 6b på Hovin. Avtalen tar...
torsdag 21. november Melhus kommune
Navnesak Litjskjeet
  Navnesak på et nytt boligområde på Ler legges nå ut til høring. Høringsbrevet kan du lese her. Plankartet kan du se her.  Planområdet ligger langs Nyhusvegen i Ler sentrum.  Følgende navn foreslås:  Veg 78 Litjskjeet ...
tirsdag 19. november Melhus kommune
Navnesak Bøveråsvegen/Bøveråspynten
Frist: 5. desember Navnesak på et nytt boligområde på Korsvegen legges nå ut til høring.Høringsbrevet kan du lese her.Se kart over området her.  Planområdet ligger på Bøveråsen, rett nord for Korsvegen sentrum i Melhus kommune.  ...
tirsdag 19. november Melhus kommune
Arrangerer seminar om urfe i desember
Gårdsbesøk og seminar på Lian restaurant står på programmet. 
mandag 18. november Melhus kommune
Inngått utbyggingsavtale for Lerslykkja
Kunngjøringer
onsdag 13. november Melhus kommune
Informasjon fra Gaula legesenter - Ny fastlege
Hjem
tirsdag 12. november Melhus kommune
Økonomi- og handlingsplan for Melhus kommune
Her kan du lese mer om hvilke prioriteringer rådmannen har anbefalt for de neste årene: Rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan 2020-2023 (PDF)   Kortversjon av økonomi- og handlingsplan 2020-2023 med budsjett 2020 (PDF)  Her finner du en oversikt...
fredag 8. november Melhus kommune
Detaljregulering Kregnesbakken - varsel om endret planavgrensning
Viser til tidligere kunngjøring og varselbrev om igangsetting av detaljreguleringsplan for Kregnesbakken, kv. 2016, datert 28.08.2019. Bakgrunnen for utvidet planområde er at geotekniske vurderinger som utføres i forbindelse med planarbeidet viser behov for tiltak utenfor varslet...
fredag 8. november Melhus kommune
Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 05.11.2019, sak 131/19, vedtatt å legge forslag til "Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra" planid 2013009 med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg, ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Planen...
torsdag 7. november Melhus kommune
Husker du de gamle flyfotoene?
tirsdag 5. november Melhus kommune
Mobiliserer frivillige gjennom ny app
Gjennom programmet Smartere Melhus skal vi bidra til å gjøre hverdagen enklere. Med appen Nyby blir det mer lettvint enn noen gang å bidra som frivillig.
mandag 4. november Melhus kommune
Ny runde med brukerundersøkelser
De gjennomføres både på papir og via løsningen bedrekommune.no, og de som blir invitert til å delta vil bli kontaktet i løpet av november 2019. Melhus kommune har også tidligere gjennomført slike undersøkelser. Disse gjentas over tid, noe som gjør...
fredag 1. november Melhus kommune
Ordføreren takker for seg
Og dermed var det over. Det har vært fire fantastiske år, og jeg vil gjerne takke alle for den tida vi har hatt sammen! 
tirsdag 29. oktober Melhus kommune
Detaljregulering næringsområde Øysand gnr/bnr 1/140 og 1/7 - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 22.10.2019, sak 124/19, vedtatt å legge forslag til "Detaljregulering næringsområde Øysand gnr/bnr 1/140 og 1/7", planid 2016028, med planbeskrivelse, konsekvensutredning, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg ut til offentlig...
tirsdag 29. oktober Melhus kommune
Egenberedskapsuka 2019
Fra 28. oktober til 3. november inviterer DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) befolkningen til en landsomfattende uke om egenberedskap. 
mandag 28. oktober Melhus kommune
Åpen temakveld om søvn til sped- og småbarnsforeldre
Vi ser i vårt arbeid på helsestasjonen at stadig flere foreldre strever med å få sine sped- og småbarn til å sove. Søvn er svært viktig for barns helse og utvikling. Vi ønsker nå å tilby en åpen temakveld til alle foreldre med småbarn om...
fredag 25. oktober Melhus kommune
Korsvegen legekontor holder stengt i uke 43
Legekontoret på Korsvegen, som holder til på Hølonda helse- og omsorgssenter, holder stengt tirsdag 22. og onsdag 23 oktober. 
tirsdag 22. oktober Melhus kommune
TRØNDELAG

Samtinget lyser ut tilskuddsmidler for 2020
Følgende kan søke om tilskudd:  Private eiere av freda samiske bygninger Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger eller anlegg i kystlandskap Arrangører av kurs og opplæring i antikvarisk istandsetting Støtte gis til tiltak som gjennomføres i...
fredag 18. oktober Melhus kommune
Jobbskygging i Tyskland og Skottland
Gruppa av ledere er delt i 2 reiseteam. I Berlin, Tyskland, 21. – 25.oktober, er besøket konsentrert om en helt spesiell ungdomsskole Evangelische Schule Berlin Zentrum  som er kjent for elevenes sterke medvirkning i læring, med fokus på tverrfaglighet og  livsmestring. Visjonen...
fredag 18. oktober Melhus kommune
Melhus kommune gir 32 000 kroner til årets TV-aksjon
Verdens største innsamlingsaksjon går i år til organisasjonen Care Norge.
tirsdag 15. oktober Melhus kommune
Økologisk hønseproduksjon er tema på Mære
Blant annet kommer det folk fra Holte Gård i Drangedal. De produserer kjøtt og egg fra kylling, and og gås på sin familiedrevne gård. "Holtekylling" har blitt et begrep blant kokker og matglade forbrukere, og nå kan du altså få høre litt om hvordan og...
mandag 14. oktober Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

MELHUS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL