Melhus
Detaljregulering snuplass for buss Losavegen/Lebergsvegen - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Klagefrist: 02.08.2019
fredag 07:00 Melhus kommune
Høysesong for mat- og vannbårne infeksjoner
Ved å følge noen enkle råd kan du nemlig redusere risikoen for å bli smittet med typiske «sommerbakterier». Disse finne du på Folkehelseinstituttets hjemmesider. 
mandag 8. juli Melhus kommune
Melhus tilbyr økonomikurs til flyktninger
Sammen med 40 andre kommuner har Melhus tatt i bruk et kurs i personlig økonomi. 
fredag 5. juli Melhus kommune
Detaljregulering Rønningen panorama - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Klagefrist: 26.07.2019
fredag 5. juli Melhus kommune
Detaljregulering Brekktrøa- varsel om oppstart av planarbeid
I henhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av "Detaljregulering Brekktrøa" i Melhus kommune. Planforslaget omfatter gnr. 36, bnr. 8 m.fl. Plankonsulent er Norgeshus AS. Formålet med planen. Formålet med planen er å legge til rette for oppføring...
onsdag 3. juli Melhus kommune
Korsvegen legekontor har sommerstengt
Åpner igjen onsdag 7. august. 
tirsdag 2. juli Melhus kommune
Rett før VM-kvartfinalen trengte landets nye fotballstjerne «overnaturlige krefter». Da sendte hun melding til denne jenta.
Ingrid Syrstad Engen er Trøndelags store fotballkomet. En av grunnene til det, er Trondheims-Ørns Maiken Bakke.
fredag 28. juni $ Aftenposten
Rett før VM-kvartfinalen trengte landets nye fotballstjerne «overnaturlige krefter». Da sendte hun melding til denne jenta.
Ingrid Syrstad Engen er Trøndelags store fotballkomet. En av grunnene til det, er Trondheims-Ørns Maiken Bakke.
fredag 28. juni $ Aftenposten
TRØNDELAG

Felles løft for laks og sjøørret i Gaula
Fram til 2028 planlegges flere tiltak i Gaulavassdraget, samt sideelver og bekker for å øke bestanden av laks og sjøørret. 
torsdag 27. juni Melhus kommune
Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum - varsel om oppstart av endring av reguleringsplan
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varseles det oppstart og forslag til  endring av reguleringsplan for "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", planid 2017016. Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i Melhus kommune 19.06.18. Tidligfaseprosjektering av E6...
onsdag 26. juni Melhus kommune
Detaljregulering for Sagmoen, Gåsbakken - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Høringsfrist 24.08.19
onsdag 26. juni Melhus kommune
Melhus-jentene følger med på én spesiell spiller under VM
Landslagsspiller Ingrid Syrstad Engen satte det avgjørende straffesparket mot Australia sist lørdag. Det inspirerer yngre Melhus-spillere.
mandag 24. juni $ Aftenposten
Melhus-jentene følger med på én spesiell spiller under VM
Landslagsspiller Ingrid Syrstad Engen satte det avgjørende straffesparket mot Australia sist lørdag. Det inspirerer yngre Melhus-spillere.
mandag 24. juni $ Aftenposten
Forskrift om nedgravde oljetanker - høring
Komite for teknikk og miljø vedtok i sak 40/19, den 06.06.19, at forslag til lokal forskrift for nedgravde oljetanker legges ut til offentlig ettersyn. Les forslaget til lokal forskrift her . Les det samlede saksfremlegget her. Klimaforliket i Stortinget fastsetter at det i 2020 skal innføres et...
torsdag 20. juni Melhus kommune
Utskifting av gamle vannmålere
Det er vannmålere som er over ti år gamle som i hovedsak byttes ut. Forbruket på de nye vannmålerne leses av automatisk og sikrer avdekking av blant annet eventuelle lekkasjer og rørbrudd. Dette gjør at vanntapet minimeres, noe som igjen er en fordel for både...
torsdag 20. juni Melhus kommune
Årlig samarbeidsarena
Tirsdag 18. juni arrangerte rådmannen i Melhus strategikonferanse, hvor kommunens ledergruppe og kommunestyret startet opptakten til budsjettforhandlingene.
tirsdag 18. juni Melhus kommune
Begrenset høring- områdeplan for Melhus sentrum - gjelder gnr/bnr 30/116, Helsport
  Formannskapet har i møte 11.06.19 vedtatt at det skal foretas en begrenset høring til naboer og myndigheter angående område BK2 innenfor forslaget til områdeplan for Melhus sentrum. Området ligger innenfor eiendommen gnr/bnr 30/116, (Helsport). Formannskapet vedtok...
torsdag 13. juni Melhus kommune
Begenset høring - områdeplan for Melhus sentrum- gjelder gnr/bnr 91/108 Melhustunet
Kunngjøringer
torsdag 13. juni Melhus kommune
Vil du skape filmmagi i sommer?
Interessert i film? Mellom 13-20 år? Filmbussen er det du leter etter.  
onsdag 12. juni Melhus kommune
Flyr lavt med helikopter for å undersøke grunnen
Nye Veier geoskanner med helikopter på områder hvor det skal bygges ny E6. 
tirsdag 11. juni Melhus kommune
Vi har ledige barnehageplasser!
Både kommunale og private barnehager i Melhus har ledig kapasitet fra høsten. Følgende har ledige plasser:  Tambartun barnehage Presttrøa barnehage Flå barnehage Humla familiebarnehage Buan familiebarnehage Trolltoppen familiebarnehage   Vi har ledige plasser...
fredag 7. juni Melhus kommune
Early Birds i sommervarme
Ni spreke fikk en fin tur i sommervarmen fredag morgen. 
fredag 7. juni Melhus kommune
Leo Ajkic snakket om integrering til melhusungdommen
Tirsdag kveld holdt Leo Ajkic sitt foredrag om integrering under Sagauka i Melhus. Tirsdag og onsdag på dagtid er det elever i ungdomsskolene i kommunen som får høre NRK-kjendisen snakke om temaet.  Var selv flyktning Ajkic har brukt sin egen historie og erfaring som flyktning fra...
tirsdag 4. juni Melhus kommune
Ordføreren inviterer på tur
I år går turen til Mælberget på Gåsbakken. 
tirsdag 4. juni Melhus kommune
Helse- og velferdskontoret holder stengt torsdag
Torsdag 6. juni holder helse- og velferdskontoret stengt på grunn av fagdag. 
mandag 3. juni Melhus kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon
Lokale og regionale frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon. Du kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2019 på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet. For å kunne motta kompensasjon må laget/organisasjonen være registrert...
onsdag 29. mai Melhus kommune
Partilistene er klare til valget i september
Valgdagen er 9. september, og 11 listeforslag er godkjent. Godkjennelsen skjedde i valgstyrets møte 21. mai. Alle partilistene ser du her.  Følgende partier stiller liste:  Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Melhuslista –...
tirsdag 28. mai Melhus kommune
Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra - varsel om endret planavgrensning
Høringsfrist: 17.06.19
tirsdag 28. mai Melhus kommune
Tar i bruk digital minnebok på sykehjem
Beboere på Buen og Horg helse- og omsorgssenter har nå tatt i bruk en digital minnebok, som heter Memoria.  Blir bedre kjent med hverandre Her kan de legge inn både bilder og tekst, og på den måten fortelle mer om hvem de er, deres bakgrunn, interesser og by på glimt fra...
mandag 27. mai Melhus kommune
Detaljregulering Lerslykkja - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Klagefrist: 14.06.2019
fredag 24. mai Melhus kommune
Flomvarsel for Melhus, 23. mai 2019
Snøsmelting og nedbør har ført til mye vann i enkelte vassdrag. Dette betyr flomvarsel på gult nivå for Melhus i dag, torsdag 23. mai.
torsdag 23. mai Melhus kommune
Detaljregulering Øyvegen del av gnr./bnr. 1/7 - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Klagefrist: 14.06.19
onsdag 22. mai Melhus kommune
Detaljregulering Løvsetvegen 346, gnr. 99, bnr. 30 m/fl - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Klagefrist: 14.06.19
onsdag 22. mai Melhus kommune
TRØNDELAG

Målinger fra helikopter i lav høyde
Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden 23. mai til 20. juni 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av Melhus, samt Selbu, Midtre Gauldal og Holtålen.
tirsdag 21. mai Melhus kommune
Omtaksering av eiendom fra 2020
Skatten skrives ut etter reglene i ”lov om eiendomsskatt til kommunene”. Skattegrunnlaget fastsettes ved takst, og står fast i en periode på ti år. For Melhus kommune sin del betyr det at det må gjennomføres en omtaksering i 2020. Dette ble vedtatt av kommunestyret 2....
mandag 20. mai Melhus kommune
Åpent møte om områdemodell Melhus sentrum
Områdemodellen skal avklare størrelsen på anleggsbidrag fra utbyggere, som skal gå til fellestiltak som vei, gang- og sykkelveger,  vann/avløp, torg, parker og lekeplasser mv. Mandag 20. mai kl. 14:00 Kommunestyresalen, Melhus rådhus
torsdag 16. mai Melhus kommune
Næringsdag for kommunestyret i Melhus
Gjennom den årlige temadagen får politikere, administrasjon og næringsforeningen et verdifullt innblikk i det som skjer av nyetableringer og næringsvirksomhet rundt omkring i Melhus. Dagen startet med bedriftspresentasjon på Auto’n på Korsvegen. De gamle lokalene til...
torsdag 16. mai Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELHUS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL