Melhus
Innfører brukerbetaling på trygghetsalarmer
Fra 1. april 2020 må de som har trygghetsalarm i Melhus kommune betale en egenandel. Nye, digitale alarmer vil gi økt trygghet og mulighet for en mer aktiv hverdag.
fredag 15:30 Melhus kommune
Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale SVS Melhuset
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom SVS Melhuset AS og Melhus kommune.  Avtalen gjelder oppfylling av vilkår gitt i dispensasjon gitt 27.8.19. Vilkårene er knytta til oppfylling av...
fredag 12:33 Melhus kommune
Kunngjøring av oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale Søberg Midtre
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Trebetong AS  og Melhus kommune.  Avtalen gjelder oppfylling av rekkefølgebestemmelser for gjennomføring av reguleringsplan for Søberg Midtre PlanID...
torsdag 11:56 Melhus kommune
Detaljregulering Meraftasåsen steinbrudd og deponi - varsel om oppstart av planarbeid med planprogram
Frist for innspill: 21.02.20
torsdag 05:00 Melhus kommune
Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Klagefrist: 31.01.20
torsdag 9. januar Melhus kommune
Detaljregulering Søberg Midtre - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
torsdag 9. januar Melhus kommune
Er du mann og kan tenke deg en helsejobb?
Er du mann og tenker på å skifte beite? Kanskje kan prosjektet "Menn i helse" være noe å se nærmere på?  Informasjonsmøte i Trondheim  28. januar klokka 12-14:30 holder "Menn i helse Trøndelag" informasjonsmøte. Her får...
tirsdag 7. januar Melhus kommune
Sivilforsvaret gjennomfører offentlig varslingsprøve
Onsdag 8. januar kjøres det en teknisk prøve av Sivilforsvaret. 
fredag 3. januar Melhus kommune
TRØNDELAG

Pårørendeskole
Første kveld kommer overlege ved geriatrisk avdeling ved St.Olavs Hospital, Ingrid Wiig. Her kan du laste ned program for de fire kurskveldene. Arrangør er hukommelsesteamet i Melhus og Gauldal demensforening.
27. desember 2019 Melhus kommune
Vigilo, digital meldebok
Last ned Vigilo Foresatt app i App Store eller Google Play.  Se hvordan du enkelt kan bruke Vigilo her Vigilo er en app, et nettsted, en søkeportal for plass i barnehage og SFO, og et system for skoler og barnehager for å håndtere blant annet innskriving, fravær, karakterer og...
23. desember 2019 Melhus kommune
Gjør du en innsats for folkehelsa?
Nå kan du søke om tilskudd til den helsefremmende og forebyggende jobben du gjør.  
20. desember 2019 Melhus kommune
Gjennomførte promillekontroll med politiet
Lovens lange arm stilte villig opp da rustjenesten ønsket å gjennomføre ruskontroll i Melhus sentrum. 
20. desember 2019 Melhus kommune
Detaljreguleringsplan Håen/Samsjølia hyttefelt - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Klagefrist: 17.01.2020
20. desember 2019 Melhus kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale Per Bortens veg 1 og 3
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres herved oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Norgeshus AS  og Melhus kommune.  Avtalen gjelder innbetaling av anleggsbidrag til felles infrastruktur i Melhus sentrum i forbindelse med etablering av ny 4. etasje...
19. desember 2019 Melhus kommune
Åpningstider i jula
Her finner du en oversikt over åpningstidene til rådhuset, biblioteket, legesentrene, helse- og velferdskontoret og kemnerkontoret i jula. Rådhuset 24. til 26. desember: Stengt 27. og 30. desember: 9-14 31. desember: Stengt 1. januar: Stengt Biblioteket 23. desember: 10-16 24....
19. desember 2019 Melhus kommune
ReMidt IKS er det nye renovasjonsselskapet ditt
Fra nyttår får du nytt renovasjonsselskap. De tre interkommunale selskapene Envina IKS, Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS slår seg sammen, og blir miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner med til sammen 130 000 innbyggere....
16. desember 2019 Melhus kommune
Avlesning av vannmålere 2019
Nå er det på tide å lese av vannmåleren din. Frist for innrapportering er 31. desember 2019. Registrer din vannmåleravlesning her!   Bakgrunn Hvert år sender kommunen ut et avlesningskort (post, e-post eller SMS) til alle som har vannmåler, slik at man
13. desember 2019 Melhus kommune
Oversikt over skolestart og SFO etter jul
Vi har laget en oversikt over når skolene og SFO-tilbudet på alle skolene våre starter opp igjen på nyåret.  Eid skole:  Skolestart: Mandag 6. januar SFO holder åpent 2. og 3. januar Flå skole:  Skolestart: Mandag 6. januar SFO holder åpent 2. og...
12. desember 2019 Melhus kommune
Kunngjøring av oppstart – reforhandling av utbyggingsavtale Melhustunet
På bakgrunn av at det foreligger ny områdeplan for Melhus sentrum ønsker partene Melhus kommune og Melhustunet AS (org.nr. 91800472) å reforhandle gjeldende utbyggingsavtale mellom partene. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 1. ledd kunngjøres derfor oppstart av nye...
4. desember 2019 Melhus kommune
Vi brøyter og strør!
Brøyting og strøing Vårt brøytemannskap er ute og rydder vegene og sørger for at det er strødd godt der det er behov. Brøyting og strøing av sentrumsområder, skoleområder, gang- og sykkelveger prioriteres. Boligområder blir tatt...
2. desember 2019 Melhus kommune
Jord-, sørpe- og flomskredfare
Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som har sendt ut varselet (gult nivå), hvor det meldes 30-60 mm regn i Midt-Norge. Her kan du lese NVE sitt varsel for Melhus (3. desember 2019) i sin helhet. Gjør det du kan for å begrense skader Det er svært viktig at sluk, kummer og...
2. desember 2019 Melhus kommune
Vi leser av de elektroniske vannmålere nå
I uke 49 vil Melhus kommune starte å lese av elektroniske vannmålere.
2. desember 2019 Melhus kommune
Offentlig ettersyn av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Litjskjeet (Ler)
I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Block Watne AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av boligområdet Litjskeet på Ler. Avtalen tar utgangspunkt i...
29. november 2019 Melhus kommune
Har du tid og plass til en ungdom i livet ditt?
Som hybelvert leier du ut en hybel/leilighet, og vil i dette tilfellet få et ekstra ansvar for oppfølging av en omgjengelig og godt likt ungdom. Gutten kom til Norge i 2015, og flyttet til Melhus i 2017. Her går han på videregående skole, her har han sine venner og her har han...
28. november 2019 Melhus kommune
Budsjettforslag til økonomi- og handlingsplan 2020-2023
Formannskapet behandlet budsjett/Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, sak 153/19, i møte 26. november 2019. Formannskapets vedtak legges herved ut på høring. Les saksdokumenter og saksprotokoll her. Forslagene til budsjettet kan du lese her: - Rådmannens...
28. november 2019 Melhus kommune
Husk å bytte batteriene i røykvarslerne
1. desember er røykvarslerdagen. Benytt anledningen til å få det gjort, du også! 
28. november 2019 Melhus kommune
Evakuerte får flytte hjem
Flere av beboerne i Løvsetvegen ble evakuert etter et jordras i begynnelsen av oktober. Disse kan nå flytte hjem.
27. november 2019 Melhus kommune
Lyser ut midler for å inkludere alle barn og unge
310 millioner kroner er satt av til en ordning som har mål om å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. 
26. november 2019 Melhus kommune
Detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka - kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
26. november 2019 Melhus kommune
Send inn dine forslag til årets priser og stipender
Året nærmer seg slutten, og året skal oppsummeres. Det gjelder også prestasjoner og innsats innen næringslivet, kulturen og idretten i Melhus kommune. Nå kan du sende inn dine forslag til kandidater til følgende priser og stipender i Melhus kommune: Næringsprisen ...
22. november 2019 Melhus kommune
Støyende nattarbeid ved Ler
Arbeidet for å lage nye kryssingsspor ved Ler stasjon fortsetter. I perioden mellom 22.-26. november blir det støyende nattarbeid ved stasjonen
22. november 2019 Melhus kommune
Detaljregulering Sagtunet - varsel om oppstart av planarbeid
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Midttømme Entreprenør AS varsles det oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 164/25 på Gåsbakken i Melhus kommune. Plankonsulent er Ikon Arkitekt & Ingeniør AS. Planområdet...
22. november 2019 Melhus kommune
Offentlig ettersyn av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Mølleråsen 4a og 6b på Hovin
I samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Norgeshus Gauldal Bygg AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av Mølleråsen 4a og 6b på Hovin. Avtalen tar...
21. november 2019 Melhus kommune
TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELHUS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL