Melhus
Modell for finansiering av felles infrastruktur mv. i h.h til rekkefølgebestemmelser Melhus sentrum - høring
Formannskapet vedtok den 13.11 sak PS 119/8 følgende: Melhus kommune viderefører tidligere vedtak i sak 51/15 og i medhold av Pbl § 17-2 at det ved utbygging innenfor områdeplan Melhus sentrum legges til grunn en områdemodell som omtalt i punkt 1, 2. ledd i vedtaket. Dette...
tirsdag 10:13 Melhus kommune
Dere kan søke om tilskudd slik at alle barn kan være med
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte, på vegne av barn og unge i lavinntektsfamilier. Et eksempel kan være et idrettslag som søker om støtte på vegne av ett eller flere barn i sin krets, slik at de barna kan...
fredag 15:53 Melhus kommune
Områdeplan for Melhus sentrum - planforslag på høring og til offentlig ettersyn
Formannskapet vedtok den 13.11.2018 i sak PS 121/18 følgende: Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 legges forslag til områdeplan for Melhus sentrum med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS analyse samt vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på...
fredag 13:57 Melhus kommune
Detaljregulering Furuhaugen - varsel om oppstart av planarbeid
I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av privat reguleringsplan "Detaljregulering Furuhaugen". Planen omfatter gnr/bnr 90/9, 100/2, 108/1, 109/1 og 109/4, og ligger på Løvset i Nedre Melhus. Hensikten med planen er å tilrettelegge...
fredag 09:00 Melhus kommune
Rådmannens forslag til budsjett
Her kan du lese mer om hvilke prioriteringer rådmannen har anbefalt for de neste årene: Rådmannens budsjettforslagØkonomi- og handlingsplan Budsjett Et budsjett er en oversikt over hvilke inntekter og utgifter en virksomhet forventer påfølgende år. Et godt gjennomtenkt...
torsdag 13:56 Melhus kommune
Prosjekt har ført til mindre mobbing
To skoler i Melhus kommune har vært med på et prosjekt for å bekjempe mobbing, som har gitt gode resultater. Nå skal resten av skolene i kommunen vår følge på. 
onsdag 7. november Melhus kommune
Sunt alkovett – også i julebordsesongen
De jobber for at vi skal ha sunt alkovett, og med julebordsesongen rett rundt hjørnet drar de i gang en fokusuke på arbeidsliv og konsekvensene av alkoholbruk.  De stiller spørsmål som:«Er du bekymret for en ansatt?» «Hva kan du gjøre om kollegaen din...
tirsdag 6. november Melhus kommune
Detaljregulering av Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3 - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Høringsfrist 21.12.18
fredag 2. november Melhus kommune
TRØNDELAG

Offentlig ettersyn av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Strandvegen 9 gnr./bnr. 30/34
I samsvar med plan- og bygningsloven (pbl.) § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med HV utbygging AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av området Strandvegen 9, gnr./bnr. 30/34. Reguleringsplanen...
onsdag 31. oktober Melhus kommune
Tar prøver i Lundesokna
Tar i bruk fargeprøver for å avdekke overvannsløp i elva. 
mandag 29. oktober Melhus kommune
Velkommen til den store kinodagen!
Program for kinodagen: Kl. 10.30 – KutoppenKl. 12.15 – Månelyst i FlåklypaKl. 14.00 – SmallfootKl. 16.30 – Nøtteknekkeren og de fire kongerikeneKl. 18.45 - Bohemian Rhapsody Alle filmene kjøres i 2D.   Trykk her for å kjøpe billettene...
mandag 29. oktober Melhus kommune
Detaljregulering Skjerdingstad steinbrudd
Frist for innspill: 10.12.18
lørdag 27. oktober Melhus kommune
Vedlikehold av veger i Melhus kommune
Noe av arbeidet skaper mye støy og kan bli forstyrrende og muligens hindre nattesøvn for nabo av veien. Arbeides kan forskyves på grunn av nedbør eller andre uforutsette hendelser. Vedlikeholdet utføres av Veidekke Industri. Har du spørsmål til arbeidet kan du...
fredag 26. oktober Melhus kommune
Du er en del av Norges beredskap
På www.sikkerhverdag.no finner du oppdaterte råd og konkrete forlag til hva man alltid bør ha i hjemmet sitt. For å styrke vår beredskap gjennomføres i disse dager kampanjen «Du er en del av Norges beredskap». Den er utviklet...
tirsdag 23. oktober Melhus kommune
Legevakta inn i nye lokaler
Nærmere 250.000 innbyggere i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim får dermed en legevakt som tilfredsstiller moderne krav, og som kan vokse og tilpasse seg fremtidige behov.  Ring først Publikum skal fortsatt ringe på telefonnummer 116117 ved henvendelser til...
mandag 22. oktober Melhus kommune
Person døde i frontkollisjon i Trøndelag
En person er bekreftet død etter at en personbil fronkolliderrte med en lastebil på E6 sør for Ler i Melhus søndag morgen.
søndag 21. oktober $ Aftenposten
test
Ingress
fredag 19. oktober Melhus kommune
Informasjonsmøte om ny gravemeldingstjeneste
Melhus kommune inviterer til informasjonsmøte om ny gravemeldingstjeneste. Med Digweb skal det bli enklere å søke om gravemelding og arbeidsvarsling på kommunal veg.
onsdag 17. oktober Melhus kommune
Trøndelag har fått mobbeombud
1. september startet Gitte Franck Sehm i jobben som mobbeombud i Trøndelag.  Mobbeombudet skal være en ressursperson for barn og unge og deres foreldre i hele fylket.  Alle barn og elever har rett til en trygg og mobbefri hverdag, både i barnehagen og på...
onsdag 17. oktober Melhus kommune
Tok turen fra Os for å prøve ut aktivitetsparken
Det var representanter fra Os eldreråd som for noen uker siden tok kontakt med Melhus kommune, for å høre om de kunne komme på besøk til Melhus for å se på aktivitetsparken, som ligger rett ved Buen sykehjem, midt i Melhus sentrum. Eldrerådet i Os har store planer om...
tirsdag 16. oktober Melhus kommune
Influensavaksinen har kommet
Vaksinering redder liv, gir færre sykehusinnleggelser og beskytter mot komplikasjoner og varig svekket helse. Dette er en enkel og effektiv måte å beskytte både seg selv og andre på. Hvem bør vaksinere seg? Nærmere 1,6 millioner mennesker i Norge tilhører gruppen...
tirsdag 16. oktober Melhus kommune
Buen bad må holde stengt
På grunn av vedlikehold, har Buen bad nå stengt dørene.  Det er ikke klart når badet igjen kan åpne, det er sannsynlig at det vil være stengt ut 2018. 
mandag 15. oktober Melhus kommune
Serverte boller og kaffe
Onsdag 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse, som markeres over hele landet og i over 150 land verden over. Idrettsveien bofellesskap tok med seg både boller og kaffe på rådhuset, hvor de bød ansatte på godsakene ved lunsjtiden. Ordfører Gunnar Krogstad,...
onsdag 10. oktober Melhus kommune
Detaljregulering Ã…saringen 7 - varsel om oppstart av planarbeid
Frist for innspill 05.11.2018
onsdag 10. oktober Melhus kommune
Inn på tunet - Arbeidsverksted
Inn-på-tunet (IPT)-verkstedet er for  IPT-tilbydere, kommende IPT-tilbydere og andre interesserte. Her kan du laste ned Fylkesmannens invitasjon.
mandag 8. oktober Melhus kommune
Gimse bru stenges for biler
Vi skal sette opp vegbelysning over Gimse bru. Derfor må vi stenge brua for biltrafikk for å ivareta sikkerheten for gående, syklister og de som skal montere belysningen. I utgangspunktet er det disse tre dagene vi må holde stengt, men vi tar forbehold om at brua også kan bli stengt...
fredag 5. oktober Melhus kommune
Stenger vannet på Gåsbakken
Vannet stenges på Gåsbakken torsdag 4. oktober fra klokken 08 og utover dagen.
onsdag 3. oktober Melhus kommune
Detaljregulering Lyngenvegen 54 - kunngjøring av endelig vedtatt plan
Melhus kommunestyre vedtok i møte 18.09.18, sak 48/18 Detaljregulering Lyngenvegen 54, planid 2017002, med tilhørende bestemmelser. Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse i form av en 6-mannsbolig i to etasjer på eiendommen gnr/bnr...
onsdag 3. oktober Melhus kommune
Melhus går inn i nasjonalt samarbeid for alkovett
AV-OG-TIL er en organisasjon som driver holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet. Viktig folkehelsetiltak Melhus er den andre trønderske kommunen som tar del i samarbeidet. Deltakelsen er politisk initiert, og ordfører Gunnar Krogstad er glad for at temaet nå blir løftet...
onsdag 3. oktober Melhus kommune
Ny maksgrense for Kregnesbakkan
Det er Statens vegvesen som reviderer Veglister for fylkes- og kommunale veger to ganger hvert år. Den siste revideringen kom 1. oktober.   For Melhus kommunes del er det en stor endring. Og det gjelder Kregnesbakkan på Kvål, som nå kan kjøres etter kriteriet...
onsdag 3. oktober Melhus kommune
Detaljregulering gang- og sykkleveg Hermanstad - kunngjøring av endelig vedtatt plan
Melhus kommunestyre vedtok i møte 18.09.18, sak 49/18 Detaljregulering gang- og sykkelveg Hermanstad, planid 2017005, med tilhørende bestemmelser. Hensikten med planen er å tilrettelegge for gang- og sykkelveg langs del av Fv6590 Bennavegen, i henhold til Melhus kommunes...
onsdag 3. oktober Melhus kommune
Asfaltering av veger i Melhus
Det må påregnes noe redusert framkommelighet og venting. De som bor slik at de kan bli berørt er varslet ved hjelp av SMS. Det vil i uke 41 bli asfaltert på følgende veger. Åsaringen Søreggen GS-veg Loddgårdstrøa-Løvsetvegen Åkervegen ...
fredag 28. september Melhus kommune
Åpnet gapahuk på Buen
 Det var ansatte i Livsgledegruppa på sykehjemmet, som ønsket en gapahuk ute i sansehagen. De tok kontakt med Frivilligsentralen, og deretter den frivillige organisasjonen Melhus Lions. 300 dugnadstimer Paul Rusten hører til det de selv kaller pensjonistsnekkerne i Frivilligsentralen, som...
torsdag 27. september Melhus kommune
TRØNDELAG

Varsel om flomfare, jord- og flomskredfare for Melhus
Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Det er varslet store nedbørsmengder de neste dagene (40-60 mm, enkelte steder opp mot 80 mm), og NVE har derfor sendt ut varsel om flomfare, samt varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå,
fredag 21. september Melhus kommune
Alle var med på BlimE!
Det var fullt trøkk utenfor Melhus rådhus fredag, da hundrevis av barn sang og danset om vennskap, inkludering og det å bry seg. Se alle bildene her.
fredag 21. september Melhus kommune
Fikk kaffe og boller på morgenkvisten
Som en takk til alle de som reiser med buss og tog, serverte ordføreren og varaordføreren kaffe og boller tidlig onsdag morgen. Se alle bildene fra Melhus stasjon.
onsdag 19. september Melhus kommune
Stenger vannet på Ler
Årsaken er at vi setter opp ny vannpumpestasjon i Bortsvegen. Vannet stenges av fra klokka 08.30 og utover dagen. Når vannet kommer tilbake: tapp vann fra den vannkranen som er på det laveste punktet i huset. Luft og misfarget vann må påberegnes.
mandag 17. september Melhus kommune
Neste fredag danser alle elevene i Melhus
Det årlige BlimE!-arrangementet skjer fredag 21. september. Her ser du hvilke planer de ulike skolene har.
torsdag 13. september Melhus kommune
Mobilitetsuke i Melhus 2018
Onsdag 19. september fra kl. 06:30 blir det markering av Europeisk mobilitetsuke ved Melhus skysstasjon. Ordfører Gunnar Krogstad, varaordfører Stine Estenstad og representanter fra kommunen står for servering av kaffe og boller til kollektivreisende med tog og buss! I tillegg...
onsdag 12. september Melhus kommune
God start på etablererkurs
Paul Sverre Røe fra Proneo AS ønsket velkommen. Ordfører Gunnar Krogstad innledet kurset, og la vekt på at kommunen setter pris på alle gode initiativ for å skape ny virksomhet og nye arbeidsplasser. Han orienterte også om kommunens næringspolitisk mål, og hva...
torsdag 6. september Melhus kommune
Folk i form-løypa er 25 år
Trimavdelingen i Melhus idrettslag markerer at det er 25 år siden Folk i form-løypa ble åpnet. Dette markerer de med en felles marsj onsdag 5. september. Oppmøte og registrering er ved Melhus brannstasjon i Søreggen fra klokka 18. Løypa er 4,8 kilometer lang, men...
onsdag 5. september Melhus kommune
Øvelse Trident Juncture
Antall personell på Gåsbakken vil være ca. 1000, og på Fremo ca. 500-600 Praktisk informasjon Se Forsvaret sine hjemmesider. Trident Juncture er NATOs største øvelse, og samler rundt 40.000 soldater fra over 30 land. Målet er å forsterke samarbeidet...
tirsdag 4. september Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELHUS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL