Melhus
Samtinget lyser ut tilskuddsmidler for 2020
Sametinget har nå utlyst tilskuddsmidler for 2020 gjennom ordningen "Freda samiske bygninger i privat eie".  Følgende kan søke om tilskudd:  Private eiere av fredet Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger eller anlegg i kystlandskap ...
fredag 15:10 Melhus kommune
Jobbskygging i Tyskland og Skottland
Gruppa av ledere er delt i 2 reiseteam. I Berlin, Tyskland, 21. – 25.oktober, er besøket konsentrert om en helt spesiell ungdomsskole Evangelische Schule Berlin Zentrum  som er kjent for elevenes sterke medvirkning i læring, med fokus på tverrfaglighet og  livsmestring. Visjonen...
fredag 09:54 Melhus kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
Kunngjøringer
tirsdag 14:36 Melhus kommune
Melhus kommune gir 32 000 kroner til årets TV-aksjon
Allerede i møte 21. mai bestemte formannskapet i Melhus kommune for å gi 32 000 kroner til årets TV-aksjon. Det skjer i år søndag 20. oktober, og pengene skal spesielt gå til fattige kvinner: Alle kvinner skal få tjene sine egne penger, bestemme over...
tirsdag 12:28 Melhus kommune
Økologisk hønseproduksjon er tema på Mære
Blant annet kommer det folk fra Holte Gård i Drangedal. De produserer kjøtt og egg fra kylling, and og gås på sin familiedrevne gård. "Holtekylling" har blitt et begrep blant kokker og matglade forbrukere, og nå kan du altså få høre litt om hvordan og...
mandag 14:08 Melhus kommune
Områdeplan for Melhus sentrum er vedtatt
Melhus kommunestyre vedtok områdeplan for Melhus sentrum i møte 24. september 2019. 
mandag 10:22 Melhus kommune
Vannet stenges i Varmbu
Her kan du se kartskisse over området som blir berørt. Det er sendt ut varsel via SMS til berørte husstander. Har du ikke fått varsel kan det være fordi det er feil telefonnummer som er registrert på din adresse, eller fordi du har reservert deg mot slik varsling...
torsdag 10. oktober Melhus kommune
Må stenge vannet onsdag
Vannet stenges av onsdag 9. oktober fra klokka 9-16 i områdene Ekrengrenda og Løkkenhaugen.  Teknisk drift skal utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid, og derfor må vannet stenges av i denne perioden.  Det blir sendt ut SMS til berørte husstander, så fremt du...
tirsdag 8. oktober Melhus kommune
TRØNDELAG

Reguleringsplan Rønningstrøa 98/7 m. flr. - kunngjøring av vedtatt endring av reguleringsplan
Klagefrist: 01.11.19
tirsdag 8. oktober Melhus kommune
Reguleringsplan Gaudalen Hovin - kunngjøring av vedtatt endring av reguleringsplan
tirsdag 8. oktober Melhus kommune
Saksbehandlingstiden får toppkarakter!
Avdelingen plan- og byggesak har fått toppkarakter i saksbehandlingstid i den siste undersøkelsen kommunebarometer 2019. Karakteren går fra 1-6, hvor Melhus kommune er blant de som har fått toppkarakteren 6. Karakteren er satt på kategorien «Behandlingstid saker med tre ukers...
mandag 7. oktober Melhus kommune
Omtaksering av eiendom fra 2020
Melhus kommune har siden 2010 hatt alminnelig eiendomsskatt. Den omfatter alle eiendommer, og inntektene går i sin helhet til å finansiere de tjenestene vi leverer til våre innbyggere. Nå skal det gjennomføres en omtaksering.
mandag 7. oktober Melhus kommune
Områdeplan for Melhus sentrum er vedtatt
Områdeplanen er kommunens reguleringsform. Her kan du se den. 
mandag 7. oktober Melhus kommune
Ingen planer for høstferien?
Det er masse å finne på også for deg som skal være hjemme i ferien. 
fredag 4. oktober Melhus kommune
Detaljregulering Gimse barneskole og parkeringsanlegg - varsel om oppstart av planarbeid
Frist for innspill: 01.11.19
fredag 4. oktober Melhus kommune
Etablererkurs i Melhus
I november 2019 arrangerer Melhus kommune og Proneo kurs for gründere og næringsdrivende.
fredag 4. oktober Melhus kommune
Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum - forslag til endring på høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 01.10.19, vedtatt å legge forslag til endring av "Detaljregulering E6 Kvål - Melhus sentrum" planid 2017016 ut på høring og offentlig ettersyn. Endringsforslaget består av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart med tilhørende...
fredag 4. oktober Melhus kommune
Influensavaksinen kommer i uke 42
Legesentrene i Melhus vil få årets influensavaksine i slutten av uke 42. 
torsdag 3. oktober Melhus kommune
Ny runde med Early Birds Melhus
Fredag 4. oktober ønsker vi alle morgenfugler velkommen til høstens første morgentrim fra kl. 07:00-07:30.
torsdag 3. oktober Melhus kommune
Melhus kommune inviterer til gratis foredrag om brukermedvirkning
Tid og sted: Kultursalen, Melhus Rådhus, 24. oktober, kl. 14-16.  Målgruppen for dagen er brukerorganisasjoner og alle andre med interesser for temaet. Foredragsholder er Marit By Rise, som er professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap på NTNU. Med temaet «Brukermedvirkning...
tirsdag 1. oktober Melhus kommune
Bli med på en av verdens største helseundersøkelser
Her finner du spørsmål og svar, samt kontaktinformasjon til HUNT. Trenger du bistand? Les mer om hvordan du kan få hjelp til å gjennomføre undersøkelsen. Hvordan blir jeg med i undersøkelsen? 17. oktober 2019 vil du motta en SMS-invitasjon, med link til...
mandag 30. september Melhus kommune
Detaljregulering Gartnerihagen - varsel om endret planavgrensning
Frist for innspill 23.10.2019
lørdag 28. september Melhus kommune
Stenger vannet på Søberg
Mellom klokka 8 og 15 blir vannet stengt av på Søberg mandag 30. september. Se hvilke eiendommer dette gjelder her. 
fredag 27. september Melhus kommune
Er du bonde og går med byggeplaner?
Det er Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag som tilbyr kurset, som holdes på Skjetlein videregående skole 22. og 23. oktober, og på Mære landbruksskole 29. og 30. oktober.  Her kan du lese mer om kurset, og melde deg på.  Kurset skal gi et godt grunnlag for...
fredag 27. september Melhus kommune
Vedtatt planprogram for områdeplan på Brekkåsen
Formannskapet i Melhus vedtok i møte 17.09.2019, sak PS 110/19, som er planprogram for områdeplan Brekkåsen.  Hensikten med planprogrammet er å legge til rette for ny boligutbygging, med vekt på småhusbebyggelse samtidig som viktig landbruksareal skal ivaretas.  ...
torsdag 26. september Melhus kommune
Faktura for kommunale avgifter er på vei
I uke 39 sendes fakturaen for kommunale avgifter ut til alle som har papirfaktura. Har du eFaktura har du allerede mottatt den i nettbanken din. Betalingsfrist er torsdag 17. oktober.
tirsdag 24. september Melhus kommune
Idrett står i fokus hos Av-og-til i høst
Fremhever idretten som en viktig arena for barn og unge som ikke alltid har det like greit hjemme. 
torsdag 19. september Melhus kommune
Vil du være Sterk og stødig-instruktør?
Liker du å være i aktivitet og bidra til at andre holder seg spreke og friske? Da kan du bli Sterk og stødig-instruktør til vår treningsgruppe på Hølonda. 
torsdag 19. september Melhus kommune
Mary og Angela jobber på helsestasjonen
De to sykepleierne startet på helsestasjon på Melhus familiesenter for et par uker siden, etter å ha jobbet på Melhus arbeidssenter og Rådhusvegen bofellesskap i fem måneder. De har allerede vært med på flere helseundersøkelser for små barn, og deltatt...
mandag 16. september Melhus kommune
Melhus blir Jobbvinner-pilot
Melhus kommune blir del av et nasjonalt prosjekt, med mål om å rekruttere og beholde sykepleiere.
mandag 16. september Melhus kommune
Starter opp med bassenggruppe på Korsvegen igjen
Det er fortsatt ledige plasser på bassenggruppa på Eid svømmehall i høst. 
fredag 13. september Melhus kommune
Lærte om prøvetaking i kommunestyresalen
Årets beste tid for mange er ikke langt unna. Melhus Storviltforvaltning holdt nylig et førjaktmøte, hvor jegerne blant annet lærte om prøvetaking på elg og hjort. 
torsdag 5. september Melhus kommune
På fredag blir alle med i dansen
Skoler og barnehager over hele Norge deltar i det som har blitt en årlig tradisjon, initiert av NRK Super. Skolene i Melhus deltar også.  Her kan du lese om fjorårets BlimE i Melhus.  Samles foran rådhuset  I Melhus sentrum samles de tre skolene Høyeggen,...
torsdag 5. september Melhus kommune
TRØNDELAG

Detaljregulering for Fagerheim øst - varsel om oppstart av planarbeid
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av igangsatt reguleringsarbeid for "Detaljregulering for Fagerheim øst" på Søberg i Melhus kommune. Planområdet ligger vest for Melhusvegen, ca. 2,5 km sør for Melhus sentrum, mellom E6 og jernbanen....
tirsdag 3. september Melhus kommune
Vannet stenges av på Søberg
Tirsdag 3. september kommer vannet bort på Søberg mellom klokka 12 og 13. 
mandag 2. september Melhus kommune
Støyende arbeid ved Ler stasjon
Helga 14.-16. september blir det både byggearbeid og utbedring av det elektriske anlegget ved Ler stasjon. 
mandag 2. september Melhus kommune
Over 400 melhuselever deltok på oppfinnerfestival
Femte- og sjetteklassinger fra Melhus har vært på spennende teknologifestival i Trondheim. Se flere bilder nederst i saken!
fredag 30. august Melhus kommune
Gikk du glipp av folkemøtet?
Her kan du se presentasjonene som ble vist frem på folkemøtet som ble holdt på rådhuset mandag 26. august.
fredag 30. august Melhus kommune
Detaljregulering Kregnesbakken
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det oppstart av igangsatt reguleringsarbeid for "Detaljregulering for Kregnesbakken" på Høgmælan i Melhus kommune. Planen berører eiendommene gnr/bnr 50/5 og gnr/bnr 48/7 mfl. Plankonsulent Multiconsult utarbeider planen...
fredag 30. august Melhus kommune
Detaljregulering Øysand Vest næringsområde, gnr. 1, bnr. 8 - varsel om oppstart av planarbeid
Frist for innspill: 01.10.2019
fredag 30. august Melhus kommune
I helga sykler Idrettsveien bofellesskap Birkebeinerrittet
Et halvår med trening, samhold og mestring skal krones med Birken på lørdag. 
torsdag 29. august Melhus kommune
Redusert legeressurs på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten
Aktuelt
torsdag 29. august Melhus kommune
Samtaler rundt kollektivsystem
Omleggingen av busstilbudet i Trondheim og omegn har skapt reaksjoner i Melhus. Denne uken har det vært konstruktive samtaler mellom kommunen og AtB, som er selskapet som planlegger, anskaffer, drifter og utvikler tilbudet. 
onsdag 28. august Melhus kommune
Offentlig ettersyn av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Lerslykkja, gnr./bnr. 135/4
Frist for merknader er 27.9.2019
tirsdag 27. august Melhus kommune
Detaljregulering Åsaringen, gnr/bnr 238/37
Fomannskapet har i møte 20.08.19, vedtatt å legge forslag til "Detaljreguleringsplan for Åsaringen, gnr/bnr 238/7", planID 2018013, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  ...
mandag 26. august Melhus kommune
Vannet stenges av i Strandvegen mandag
Dette skjer på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vannet blir stengt fra klokka 11.30 til klokka 15. Bildet viser området hvor vannet stenges av. 
mandag 26. august Melhus kommune
Faglig påfyll for deg som driver Inn på tunet-tilbud
Det blir fagsamling for Inn på tunet-tilbydere på Stjørdal 15. og 16. oktober. 
fredag 23. august Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELHUS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL