Melhus
Kregnesvegen stenges onsdag til fredag i uke 47, kl. 8.00 og 14.00.
mandag 16:17 Melhus kommune
Arbeid på Møstadalsvegen på Ler
Vegen blir stengt ca. 500 meter fra E6. Omkjøring vil være mulig via Fylkesveg 712 Fremovegen, videre på Fylkesveg 724 Langlandsvegen og privat veg som til slutt leder til Møstadalsvegen. Arbeidene er en del av et større prosjekt som omfatter erosjonssikring av Møsta for...
mandag 15:33 Melhus kommune
Årets julegrantenning 2017
Klokken 11.00 samme dag åpner julemarkedet, og det blir underholdning og musikk fra Melhus skolekorps utover dagen. Klokken 15.00 og 18.00 er det familieforestilling i kultursalen. Kjøp billetter her eller ved rådhuset.
fredag 10:13 Melhus kommune
Vannledningsbrudd i Brekktrøa
Oppdatering lørdag 11. november, kl. 16:30 Vannet er tilbake i Brekktrøa. Gjenfylling og etterarbeid starter mandag 13.november. Spørsmål kan rettes til teknisk vakt, tlf: 478 02 222   Fredag 10. november Det er vannledningsbrudd i Brekktrøa. Vannet vil være...
fredag 10. november Melhus kommune
Stenging ved Lykkjvegen 6
Se bilde for detaljer.
torsdag 9. november Melhus kommune
Detaljregulering Litjskjeet - kunngjøring av endelig vedtatt plan
Detaljregulering Litjskjeet, planid 2015005, med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 24.10.2017, sak 76/17. Planen åpner opp for utbygging av et nytt boligområde på Ler. Planen og dens dokumenter kan ses her. Kommunestyrets vedtak kan påklages...
torsdag 9. november Melhus kommune
Det ene toget gjør suksess - det andre sliter
onsdag 8. november Avisa Nordland
Tilskudd til drenering - kampanje
Korn – eller grasjord   Om du ikke grøfter så vil avlingene bli mindre etter hvert! Fylkesmannen og kommunene minner om at grøftetilskuddet er doblet og du får nå kr 2000,- /daa for systematisk grøfting og kr 30,- pr. lm for enkeltgrøfter. Med...
onsdag 8. november Melhus kommune
TRØNDELAG

Utlyser konkurranse om bygging av utleieboliger
En tilvisningsavtale gir utbygger mulighet til gunstig finansiering med grunnlån i Husbanken. Avtalen gir kommunen rett til å tilvise boligsøkere i en andel av boligene. Kommunen tildeler boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, men vurderer også «leie før eie»...
onsdag 8. november Melhus kommune
Foreldreundersøkelsen i barnehage
Mellom 1. og 30. november 2017 får foreldre og foresatte muligheten til å si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Den enkelte barnehage vil sende ut SMS eller e-post med lenke til undersøkelsen. Her kan du se nasjonale resultater fra...
mandag 6. november Melhus kommune
Stenging ved Lykkjvegen 6
Se bilde for detaljer.
fredag 3. november Melhus kommune
Stenging av Kregnesvegen
Se bilde for detaljer.
fredag 3. november Melhus kommune
Early Birds i høstmørket!
Det har vært noe tvil om hvorvidt det skulle bli arrangement i november. Ut fra oppmøtet å dømme, er det nå stemning i Melhus for å gjennomføre Early Birds morgentrim første fredag i måneden året rundt. Etter dagens tur var det hyggelig stemning...
fredag 3. november Melhus kommune
Kurs i kassesalg av kjøtt
Tid: Onsdag 15.november kl. 9.30 til 15.30Sted: Mære landbruksskolePris: Egenandel pr. person kr 750. Person nr. 2 fra samme bedrift kr 450. Priser inkluderer kaffe og lunsj. Formålet med kurset er å få mer kunnskap om hvordan kassesalg kan markedsføres og utføres i praksis,...
torsdag 2. november Melhus kommune
Temamøte om lokalmat og Bondens marked
Tid: 9. november kl. 18.00Sted: Cafe Schei Jakobsen, Rådhusvegen 3, 7224 MelhusPåmelding: innen 6.november til mari@bondensmarked.no Agenda for møtet:• Smak og Opplev Melhus - Historien, samarbeidet og fremover v/ Hans Petter Øyen Kvam• Bondens Marked Norge - muligheter og...
torsdag 2. november Melhus kommune
Høring på lokal forskrift av lov om hundehold
Endringer i gjeldende forskrift er fremmet og vil blant annet gjelde båndtvang i preparerte skiløyper og lysløyper, samt båndtvang på Melhussletta turstier.  I høringsbrevet kan du lese flere detaljer om saken. Forslag til forskrift kan leses her. ...
mandag 30. oktober Melhus kommune
Vi forbereder oss til vinteren!
Melhus kommune forbereder vinteren med ny hjullaster og brøytestikksetter. Her finner du mer informasjon om vedlikehold av veger og vegene generelt i kommunen.
fredag 27. oktober Melhus kommune
Serviceerklæring for vinterdrift og vedlikehold av veg
Serviceerklæringen for vinterdrift og vedlikehold av veg forteller hva du som innbygger kan forvente av oss og hva vi forventer av deg som bruker tjenesten. Nyttige telefonnummer: Telefon, brøytevakt: 99 54 18 41 Telefon, teknisk vakt: 47 80 22 22  
fredag 27. oktober Melhus kommune
Vannavstengning på Ler
Vannet blir i den forbindelse avstengt for husstandene i boligområdet nord for Ler samfunnshus. Det blir satt ut vannvogner ved Lykkjvegen 2 og 38, slik at det blir mulig å hente vann for de som måtte ha behov for det i perioden.
torsdag 26. oktober Melhus kommune
Årets influensavaksine har kommet
De fleste tåler en influensa godt, men noen kan bli alvorlig syke. Kommuneoverlege Cecilie Hatlenes anbefaler at man tar vaksinen dersom man befinner seg i en såkalt risikogruppe, hvor en influensa potensielt kan gi alvorlige komplikasjoner: Beboere i omsorgsboliger og sykehjem Gravide i 2....
onsdag 25. oktober Melhus kommune
Lenavegen delvis stengt i en periode
Vegen åpnes igjen senest 13.november. Kartet over viser hvor vegen stenges.  
fredag 20. oktober Melhus kommune
Detaljregulering Aunåsen boligfelt - varsel om igangsatt planarbeid
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt detaljregulering av Aunåsen boligfelt. Reguleringsplanen omfatter deler av gnr/bnr 132/1 og 132/9 beliggende på Ler. Planområdet er på ca. 43 daa, hvor hensikten med planforslaget er å legge rette for...
onsdag 18. oktober Melhus kommune
Brukermøte om habilitering og rehabilitering
Alle som har hatt/har behov for habilitering eller rehabilitering er velkommen til brukermøte onsdag 18. oktober klokken 16.00 til 17.30. Møtet er i Peisestua ved Buen helse -og omsorgssenter.   Målet for møtet er å høre fra brukerne «hvor skoen trykker». ...
mandag 16. oktober Melhus kommune
Utvikling av Gåsbakken
Representanter for administrativ ledelse og politikere i Melhus kommune vil delta i møtet. Panelet vil holde en kort innledning, og det blir gode muligheter til å stille spørsmål og komme med innspill. Enkel servering. Bli med å bidra til framtidig utvikling av Gåsbakken! ...
mandag 16. oktober Melhus kommune
Statsskog gir penger til friluftstiltak
Informasjon og elektronis søknadsskjema finner du på Regjeringen sin hjemmeside.
torsdag 12. oktober Melhus kommune
Frist for levering av innspill til områdeplan for Melhus sentrum
Frist for levering av innspill til områdeplanarbeidet for Melhus sentrum er 20.november 2017. Innspill sendes postmottak@melhus.kommune.no Planforslag vil bli utarbeidet vår 2018.
onsdag 11. oktober Melhus kommune
Områdeplan Søberg vest - varsel om igangsatt planarbeid
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Sweco AS setter i gang arbeid med reguleringsplan for et område på Søberg i Melhus kommune, på vegne av Melhus kommune v/bygg og eiendom. Planen utarbeides som en områdeplan med detaljregulering for deler av området,...
onsdag 11. oktober Melhus kommune
Borgerlig vigsel - endringer i ekteskapsloven
Det vil si at borgerlige vielser gjøres fra nyttår i Melhus kommune for innbyggerne. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge. Vielsestilbudet er gratis.  Detaljer om hvor, når og forberedelser før en vielse kommer i løpet av kort tid. Les mer om...
tirsdag 10. oktober Melhus kommune
Livsgledesykehjem på Buen
Prosessen for å komme dit har pågått i ett og et halvt år og nå vises resultatene. Systematisk arbeid med planer og dokumentasjon er lagt frem for stiftelsen Livsglede, og Buen sykehjem besto eksamen. Bildet over viser stor glede blant de som har vært med under...
fredag 6. oktober Melhus kommune
- Vi er alle enere!
Mørke og litt regn var heller ikke til hinder for alle de 20 som stilte mannsterke opp fra Idrettsvegen Bofellesskap i Melhus kommune. Flere av dem var også med forrige gang det ble arrangert Early Birds, og det ga mersmak. Nå arrangerer de morgentur på egen hånd annen hver fredag....
fredag 6. oktober Melhus kommune
Behandling av prinsippsak
Kommunestyret skal 21.november 2017 behandle prinsippsak om eventuell inngåelse av avtaler om bruk av justeringsmodellen og/eller anleggsbidragsmodellen i forbindelse med utbyggingsavtaler. Saksfremlegg kan leses her eller fås ved henvendelse til servicesenteret, telefonnummer 72 85 80...
fredag 6. oktober Melhus kommune
Detaljregulering Lyngenvegen 54 - planforslag på høring/offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 22.08.2017, sak 109/17, vedtatt at Detaljregulering Lyngenvegen 54, planid 2017002 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring ihht. plan- og bygningslovens §12-10: Planen er utarbeidet av IKON Arkitekter As på vegne av tiltakshaver Aune Utvikling...
torsdag 5. oktober Melhus kommune
Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket
Utbetaling av tilskudd til regionale miljøtiltak skjer 7. mars 2018. Last ned veiledningsheftet og les om kriterier for de ulike tilskuddsorningene samt forskriften der tilskuddene er hjemlet.   På fylkesmannens hjemmesider kan du lese mer om ordningene. ...
onsdag 4. oktober Melhus kommune
TRØNDELAG

Behov for å leie bolig?
Boligene vil bli benyttet både til boligsosial bosetting og privat utleie.Dette er boligene som kommer til leie:Kvål: Bennavegen 6 Kvålsvegen 88 Losavegen 28 Lebergsvegen 289Lundamo: Grinnisvegen 139Hovin:Gylløyvegen 2 Fossvegen 81 Fossvegen 165 Fossvegen 177 Noen av boligene står...
fredag 29. september Melhus kommune
Åpent møte om ny E6
Det avholdes åpent folkemøte om ny E6, onsdag 4. oktober klokka 18.00 i kommunestyresalen i Melhus rådhus. Nye Veier orienterer om prosjektet. Det blir anledning til å stille spørsmål. Informasjon om utbygging av E6 finner du på Nye Veier sine hjemmesider og hos...
torsdag 28. september Melhus kommune
Early Birds i Melhus
Start og slutt er ved hovedinngangen på Melhus Rådhus. Alle som ikke har t-skjorte fra tidligere, får utdelt gratis Early Bird t-skjorte før oppstart.  Morgenløypen er inntegnet på kartet under.  Etter turen serveres gratis kaffe med noe godt til!   Ikke alle...
onsdag 27. september Melhus kommune
Hele sentrum danset
Arrangementet er del av NRK Super sin kampanje for omtanke og vennskap. Både på og foran scenen strålte barn og voksne om kapp med sola, og bidro til en fantastisk gjennomføring. Totalt deltok nesten 350.000 barn og unge over hele Norge og deler av verden forøvrig, da...
onsdag 27. september Melhus kommune
Anleggsarbeid i Lykkjvegen
I anleggsperioden er det behov for: • delvis vannavstengning, som varsles om på forhånd. Det legges opp til midlertidig drikkevannsforsyning til beboerne. På grunn av at stikkledninger til eiendommene har noe usikker plassering kan det være at entreprenøren blir nødt til...
mandag 18. september Melhus kommune
Detaljregulering gang/sykkelveg Hermanstad - planforslag på høring/offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 05.09.17, sak 120/17, vedtatt at "Detaljregulering gang/sykkelveg Hermanstad" planid 2017005 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i h.h.t plan- og bygningslovens § 12-10. Planen er utarbeidet av Asplan Viak As på vegne av Melhus...
fredag 15. september Melhus kommune
Detaljregulering for planovergang Sanden - planforslag på høring/offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 22.08.2017 sak 114/17, vedtatt at "Detaljregulering for planovergang Sanden Plan-ID 2014006 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i h.h.t plan- og bygningslovens § 12–10. Planen er utarbeidet av Multiconsult AS på vegne av Bane NOR....
tirsdag 12. september Melhus kommune
Statsborgerprøve 5.oktober
Ta kontakt med Berit Tofte Høvik: Tlf.: 951 36 789 E-post: beho@melhus.kommune.no
tirsdag 12. september Melhus kommune
Arbeid i Klemmets veg
Arbeidene består i å sette kantstein, samt ferdigstilling av tidligere påbegynt arbeid i Bjønnvegen. Det er ikke forventet at arbeidet vil påvirke trafikkavviklingen på stedet. Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Hans Magnus Johnsen, tlf: 72 85 81...
fredag 8. september Melhus kommune
Detaljregulering Nævsvegen gang- og sykkelveg - planforslag på høring/offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 22.08.2017, sak 110/17, fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til Detaljregulering av Nævsvegen Gang- og sykkelveg med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser datert 20.12.2016 ut til offentlig ettersyn og...
fredag 1. september Melhus kommune
Early Birds i Melhus
Turen går via den nye aktivtetsparken på nordsiden av Buen helse- og omsorgssenter. Ikke alle kommer like langt på 30 minutter, og folk oppfordres til å snu etter 15 minutter. Etter turen serveres gratis kaffe og banan i inngangshallen ved Rådhuset. Over 50 personer har så langt...
tirsdag 29. august Melhus kommune
Planlegger ny spillvannsledning mellom Ler og Kvål
Det er planlagt at spillvann fra Hovin og nordover, skal pumpes til Høvringen renseanlegg i Trondheim. Dette ble vedtatt i kommunestyret 22. september 2009. Alle kommunale avløpsrenseanlegg med utløp til Gaula skal på sikt legges ned. En av etappene for den nye hovedtraséen for ny...
onsdag 23. august Melhus kommune
I fellesskap er alt mulig!
I 2008 ble Idrettsveien bofellesskap åpnet og fem beboere flyttet inn. De som flyttet inn var folk som var rammet av psykiske lidelser og strevde seg gjennom hverdagen. I bofellesskapet fikk de hjelp og støtte, noe som ble redningen for mange. I oppstarten var det mye fokus på sykdom og...
tirsdag 22. august Melhus kommune
Klipp hekk og busker - trafikksikkerhet er også ditt ansvar
Kveldene begynner også å bli mørke og sikt i og rundt innkjørsler, kryss og fotgjengerkryssinger blir viktigere. Melhus kommune oppfordrer derfor alle til å ta en titt på trær, busker og hekker som kan være til hinder og trimme disse slik at det blir god sikt som gir...
mandag 21. august Melhus kommune
Hytta på åsen!
Det skal i framtiden muligens også bli anledning til å låne hytta i forbindelse med bursdagsfeiringer for elevene. Skolen er veldig fornøyd med hytta og gleder seg til å ta den i bruk. På kun to dager ble hytta satt opp av tre driftsledere, ferievikarer og elever i...
torsdag 17. august Melhus kommune
Fornyelse av spillvannsledning Ler sentrum
Eksisterende spillvannsledning er stedvis i dårlig stand, og det har vært problemer med tilbakeslag hos abonnenter. Melhus kommune skal derfor skifte ut og legge om deler av ledningen. Det vil foregå gravearbeid fra kum i gangfelt mot fylkesvei 712 Fremovegen, over gårdsplass gnr/bnr 137/6,...
torsdag 17. august Melhus kommune
Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for boliger og brannstasjon, Korsvegbotnan
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Korsvegbotnan i Melhus kommune. Plankontoret utarbeider reguleringsplanen på oppdrag fra Trebetong AS. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger på et areal som...
mandag 14. august Melhus kommune
Skolestart for grunnskolen 2017/2018
Skolestart: Alle grunnskolene i Melhus kommune har oppstart  torsdag 17. august. Hovin skole 1.trinn møter i skolegården kl. 09.00. 2. til 7. trinn møter i skolegården kl. 08.25. Lundamo skole Alle elevene starter kl. 08.30. Vanlig skoledag. Lundamo ungdomsskole Oppstart...
mandag 14. august Melhus kommune
Utyggingsavtale i forbindelse med Losjevegen 3, gnr. 92, bnr. 24
Melhus kommune har inngått utbyggingsavtale med Norgeshus AS (org. nr. 948 490 412) vedrørende utbygging av eiendommen Losjevegen 3 med gnr./bnr. 92/24 i Melhus kommune (jf. plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd) i henhold til reguleringsplan vedtatt i kommunestyret i sak...
mandag 10. juli Melhus kommune
Oppstart av oppgradering og utbedring av veg, vann og avløpsanlegg i Lykkjvegen
Forventet oppstart av anleggsarbeidet i Lykkjvegen er rundt månedsskiftet august/september. Nærmere detaljer om oppstart og anleggsarbeidet vil bli formidlet i august. Ved spørsmål ta kontakt med prosjektleder Hans Magnus Johnsen på telefon 728 58 181, eller utbyggingsavdelingen ved...
fredag 7. juli Melhus kommune
Detaljregulering Lyngenvegen fortau – endelig vedtatt plan
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av fortau langs en del av Lyngenvegen. Planen og dens dokumenter kan ses her. Kommunestyrets vedtak kan påklages etter plan- og bygningslovens § 1-9, jf. § 12-12. Eventuell klage sendes til: Melhus kommune, Aralforvaltning, 7224...
tirsdag 27. juni Melhus kommune
test
Hjem
mandag 26. juni Melhus kommune
Stedsanalyse og konsepter for fremtidens Melhus sentrum
Formannskapet i Melhus skal i møte den 27.6 velge ett konsept som skal videreutvikles i 3d og konkretiseres ytterligere. Trafikkanalyse, byromsutredning og andre analyser vil basere seg på valgt konsept.  Forslag til områdeplan skal legges frem rundt midten av 2018 jfr. fremdriftsplanen i...
mandag 26. juni Melhus kommune
Følger sønnen med bobil og GPS
Pappa Frode Asphaug stod i veikanten på Ler og fulgte sønnens første forsøk på Den store styrkeprøven.
lørdag 17. juni Adresseavisen
En av verdens beste sykkeljuniorer er fra Melhus
Nå jakter Idar Andersen (18) NM-gull på hjemmebane.
fredag 16. juni Aftenposten
TRØNDELAG

Forlenget saksbehandlingstid på byggesaker i sommermånedene
Komplette søknader vil bli prioritert i saksbehandlingen. Hva kan du som søker gjøre? - Sørg for at søknaden er komplett. Benytt muligheten til å bestille forhåndskonferanse med en byggesaksbehandler. Last ned søknadsskjema foir forhåndskonferanse...
onsdag 14. juni Melhus kommune
Er du rammet av en naturulykke?
Ny lov og ny ordning for å søke naturskadeerstatning Fra 1.januar 2017 gjelder ny lov om naturskadeerstatning. For den som er utsatt for skade betyr det at man på egenhånd kan søke erstatning raskt etter at skaden har skjedd, uten å måtte gå via lensmannen....
onsdag 14. juni Melhus kommune
Sivilforsvaret har offentlig varslingsprøve 14.juni kl.12.00.
onsdag 14. juni Melhus kommune
Trygt å reise hjem for alle evakuerte på Kvål
Politiets innsatsledelse evakuerte rundt 40 beboere. Det ble opprettet mottakssenter for evakuerte. De evakuerte som hadde behov for det ble tilbudt overnatting på hotell. Geotekniker har vært på stedet og vurdert situasjonen, og har klarert området som trygt. Ca. kl. 04.30 ble det klart at...
mandag 12. juni Melhus kommune
Sto og så på at det raste
- Vi tenkte bare, nå tar vi med ungene og drar, sier Anne Beate Ljøkjel.
mandag 12. juni Adresseavisen
Over 40 mennesker evakuert etter oversvømmelse på Kvål
Store vannmengder og leirskred setter hus i fare.
søndag 11. juni Adresseavisen
Folkemøte på Folkets hus på Kvål 13. juni
Temaet i folkemøtet er områdestabiliteten ved Rosmælen skole. Velkommen!
fredag 9. juni Melhus kommune
Verdt å diskutere hvordan Stiklestad har dominert trøndelagshistorien
Hvilket historisk sted i Trøndelag er viktigst? Se debatten om trøndelagshistorien i videoen nedenfor.
fredag 9. juni Adresseavisen
Aktivitetspark i Melhus sentrum – for en bedre folkehelse!
Melhus kommune satser på folkehelse og med apparatene som er satt opp i parken skal det være lettere for alle å være i mer aktivitet. Man kan stikke innom parken når man er på treningstur eller man kan gå direkte til parken for å ta hele trimøkten der. Med...
tirsdag 6. juni Melhus kommune
Det er inngått utbyggingsavtale for Korsveibotnan boligfelt
Kunngjøringen gjelder utbygging av området Korsveibotnan boligfelt i Melhus kommune i henhold til reguleringsplan vedtatt i kommunestyret 17.6.2014 med plan-id 2013016. Avtalen skal sikre effektiv gjennomføring og forutsigbarhet for alle parter i forbindelse med utbygging av området,...
tirsdag 6. juni Melhus kommune
Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale – Strandvegen 9, gnr./bnr. 30/34
Avtalen vil i hovedsak omhandle kvalitet og løsning for omlegging av offentlig VA-ledninger som kommunen skal drifte og vedlikeholde i ettertid og rettigheter til dette, samt kontantbidrag til fond for områdelekeplass. Avtalens formål er å sikre en effektiv gjennomføring og...
fredag 2. juni Melhus kommune
Forvaltningskontoret - én dør inn
Les mer om det nye forvaltningskontoret og hvilke tjenester som tilbys.
torsdag 1. juni Melhus kommune
Ditt nærmeste skattekontor
tirsdag 30. mai Melhus kommune
Bli med på ordførertur i Melhus
Trondheimsregionens Friluftsråd har i mer enn ti år utfordret ordførerne i regionen til å ta med seg innbyggerne på tur, for blant annet å sette fokus på betydningen av økt aktivitet og gleden med friluftsliv. I år går turen til et sentralt...
mandag 29. mai Melhus kommune
Beredskapsøvelse 23. mai 2017
tirsdag 23. mai Melhus kommune
Sagasus i Melhus!
Festivalprogrammet byr på mye spennende for både store og små. Åpningsforestillingen på Monsstuflata er et must å få med seg. Forestillingen er et samarbeidsprosjekt mellom alle 4. trinnselever i Melhus kommune. Festivalen byr også på interessante...
fredag 12. mai Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELHUS

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Kjendis Get-ligaen Fotboll Vestfold Rogaland Båt Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Troms Kultur Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Mobil Fiske Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Svalbard Finnmark Grue Bolig Fotball Kultur Landbruk Tesla Sport Vær Jul Östra Göinge Håndball Litteratur Film Inrikes Sverige Helsingborg Suldal Vestby Forskning Musikk Kunst Motor Malmö Båt Spill Forsvar Odda Boksing Kongsvinger Landskrona Ishockey Masfjorden Trav Hockey Hässleholm Odds BK Trening Bil Trondheim Russland Brexit Arendal Holmestrand Svelvik Fedje Mote Lund Lillesand Nord-Korea Risør Sjakk Osterøy Askøy Polen Valg Stavanger NM Bærum Tour of Norway OL Musik Fjell Os Astronomi Mandal Eidfjord Verdal Barn Sykkel Vestre Slidre Agdenes Tinn Stockholm Kristianstad VM Jobb Molde Karmøy Øvre Eiker Langrenn Tjøme Skiskyting Svømming Sørreisa Seljord Kongelig Vinje Skellefteå Jakt Norway Cup Gloppen Moss OBOS-ligaen Tour de France Stord Skøyter Evenes Israel Fredrikstad Alta Tyskland NHL Kävlinge Premier League Selje Kommunesammenslåing Poker Politikk Emmaboda Nedre Eiker Tønsberg Harry Potter Sandnes Vellinge Ledare Menn Tvedestrand Nissedal Narvik Aurdal Steinkjer Ringsaker Hopp Tromsø IL Jevnaker Sund Kampsport Midsund Streik Russ Holtålen Mercedes-Benz Kina Universet Europa League Halden Lenvik Meland Tomelilla Klima Hadsel Porsanger Eidsberg Fitjar Nannestad Rauma Eslöv Klatring Radøy Nes Näringsliv Dovre Rosenborg BK Voss Haugesund Ås Porsgrunn Snowboard Røros Tana Ullensvang Frankrike Nybro Åstorp Android Alpint Bremanger Kvænangen Måsøy Gjøvik Lyngdal Notodden Austrheim SK Brann Kristiansand Vevelstad Andøy Drammen Volda Viking FK Lier Trysil Motorsport Svedala USA
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL