Melhus
Vi åpner for at barn og unge kan konkurrere i Trondheim
Vi gjør det samme som Trondheim kommune, og åpner for kamp- og konkurranseaktivitet over kommunegrensene for de under 20 år. 
14:03 Melhus kommune
Forskrift om gebyrer for saksbehandling etter forurensingsforskriften
Frist for å komme med uttalelse er 1. april. 
torsdag 12:21 Melhus kommune
Nye vegnavn på høring
I forbindelse med tildeling av offisielle adresser oppretter Melhus kommune navnesak på flere nye vegnavn. Navneforslagene er satt opp under. Du kan gå inn på plankartet for det enkelte området som reguleres. Haugen, ved Lauvsetgardan, på Løvset: Forslag på veg nr....
torsdag 11:34 Melhus kommune
Unngå vaksinesvindel – slik vil Melhus kommune ta kontakt med deg
I forbindelse med koronavaksineringen kan det være aktører som forsøker å lure deg for penger eller informasjon. 
torsdag 10:10 Melhus kommune
Planprogram for kommunedelplan for miljø og naturmangfold
Frist for å komme med innspill er 10. mai 2021. 
tirsdag 16:31 Melhus kommune
Besøk i sykehjem – ingen tidsbegrensning
Det er ikke lenger begrenset med tid under besøkene på våre sykehjem. Vi understreker likevel hvor viktig det er å fortsatt følge smittevernreglene, slik at vi greier å holde smitten nede.
mandag 16:02 Melhus kommune
Varsel: Fare for jordskred de kommende dagene
Det er ventet opptil 40-50 millimeter regn de kommende dagene, og NVE har sendt ut varsl om jord-, sørpe- og flomskredfare fra mandag 1. mars frem til kveldstid onsdag 3. mars. 
mandag 14:23 Melhus kommune
Slik blir vaksineringen i uke 9
I uke 9 skal vi sette 370 vaksinedoser.
fredag 26. februar Melhus kommune
TRØNDELAG

Offentlig ettersyn for eiendomsskatten 2021
Kunngjøringer
tirsdag 23. februar Melhus kommune
Detaljregulering Melhusvegen 405 - varsel om oppstart av reguleringsplan og forhandlinger om utbyggingsavtale
Frist for innspill: 17.03.21
mandag 22. februar Melhus kommune
Slik blir vaksineringen neste uke
Torsdag fikk vi beskjed om at vi får levert AstraZeneca-vaksinen i uke 8. Folkehelseinstituttet melder at disse dosene skal gå til helsepersonell. Dette betyr at vi til sammen vil sette 310 doser i vinterferieuka. Vi vet foreløpig ikke hvor mange av denne vaksinetypen vi vil få i...
fredag 19. februar Melhus kommune
Vinterferien står for tur!
Det er mye moro som skjer i Melhus i vinterferieuka. Vi har samlet en oversikt, hvor du enkelt kan se noe av det som skjer i din kommune.
fredag 19. februar Melhus kommune
Koronaråd for vinterferien
Nasjonale myndigheter fraråder unødvendige innenlandsreiser, men sier at det er greit å reise på vinterferie i Norge.
fredag 19. februar Melhus kommune
Spørsmål og svar om E6 Gyllan-Kvål
Det var mange spørsmål og høyt engasjement i folkemøtet om E6-strekningen i forrige uke.
torsdag 18. februar Melhus kommune
Opphever lokal smittevernforskrift – går over til sterke anbefalinger
Vi går fra påbud til sterke anbefalinger, både når det gjelder munnbind og antall nærkontakter.
tirsdag 16. februar Melhus kommune
Status for vaksineringen i Melhus
Slik ligger vi an nå. 
tirsdag 16. februar Melhus kommune
Nærkontakt i Melhushallen fredag
En ansatt ved Melhushallen var på jobb fredag, og ble senere samme dag satt i karantene som nærkontakt. Ved en feil ble hallen midlertidig stengt lørdag kveld, og endel usikkerhet og rykter har oppstått i etterkant. 
tirsdag 16. februar Melhus kommune
Opptaksområder for skoler i Nedre Melhus - forskriftsendring
Frist for innspill: innen 3. mars 2021
tirsdag 16. februar Melhus kommune
Detaljreguleringsplan Sagtunet boliger - planforslag på høring og offentlig ettersyn
Formannskapet har i møte 09.02.21, sak 18/21, vedtatt å legge forslag til Detaljreguleringsplan Sagtunet boliger, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven § 5-2 og 12-10. ...
mandag 15. februar Melhus kommune
Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon - planforslag på 2.gangs høring og offentlig ettersyn
Bakgrunn Plankontoret har på vegne av Trebetong AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for Korsvegbotnan boliger og brannstasjon på Korsvegen. Hensikten med planforslaget er å omregulere tidligere barnehagetomt på Korsvegen til bolig med tilhørende parkering og lekeareal. Det...
mandag 15. februar Melhus kommune
Sjekk om du har oppgitt riktig kontaktinfo for vaksinering
Nå er det på tide å sjekke om du og dine står oppført med riktig kontaktinfo, slik at vi kan kontakte deg når det blir din tur til å få koronavaksine.
fredag 12. februar Melhus kommune
Besøk i våre sykehjem nå
Fortsatt åpnes det for opptil tre besøk per uke, men vi legger til noen presiseringer om antall pårørende, munnbind og fellesarealene i retningslinjene for besøk. 
torsdag 11. februar Melhus kommune
Strengere tiltak og anbefalinger gjelder nå
I likhet med Trondheim- og våre nabokommuner, forsterker Melhus nå tiltakene. Blant annet blir det mer munnbind, anbefaling om maks ti sosiale kontakter per husstand per uke, hjemmekontor og begrenset reisevirksomhet over kommunegrensene. 
torsdag 11. februar Melhus kommune
Kulturprisen og stipender er nå klare
Her kan du se hvem som vant kulturprisen og idretts- og kulturstipendet. 
torsdag 11. februar Melhus kommune
Komfyren stod for 186 utrykninger i Trøndelag i 2020
Brann- og redningsvesenet i Trøndelag rykket i 2020 ut til 186 branner og branntilløp på komfyren. I hovedsak tørrkokinger. En komfyrvakt kan løse problemet og bidra til å redde liv og verdier.
onsdag 10. februar Melhus kommune
Forlenger den lokale forskriften
Gjelder til og med tirsdag 23. februar. 
tirsdag 9. februar Melhus kommune
Nå starter vi med å vaksinere dere over 75 år
Drøye 240 doser skal settes denne uka, og vi går i gang med neste gruppe. Som tidligere tar vi kontakt per telefon. 
mandag 8. februar Melhus kommune
Vi er i gang med vaksineringen på Melhus bedehus
Denne uka har vi satt 270 doser, og har fått testet ut hvordan lokalet vi skal bruke fremover fungerer.
fredag 5. februar Melhus kommune
«Fra jord til bord» blir tema i årets utgave av Sagauka
Sagauka er en årlig kulturhistorisk festival som belyser Melhus sin unike tilstedeværelse i sagalitteraturen. Årets festival går av stabelen i perioden 1.-6. juni. - Av smittevernhensyn planlegger vi festivalen med flere mulige alternativer ettersom vi ikke vet hva vi vil ha mulighet til i...
onsdag 3. februar Melhus kommune
Nytt smittetilfelle tirsdag kveld
Et nytt tilfelle av importsmitte ble bekreftet 2. februar. 
onsdag 3. februar Melhus kommune
Vi åpner gradvis for mer besøk på sykehjemmene
   
tirsdag 2. februar Melhus kommune
Vi løsner på den lokale forskriften
Nå er det ikke lenger påbudt med munnbind i offentlige rom, men vi anbefaler å bruke det når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand. Hvis du ønsker å bruke munnbind på offentlige steder, er det selvfølgelig helt greit Det er fortsatt påbudt...
tirsdag 2. februar Melhus kommune
Folkemøte om E6 Gyllan-Kvål
Reguleringsarbeidet for E6 Gyllan-Kvål har startet, og forslag til planprogram er nå på høring. På møtet vil Nye Veier blant annet presentere prosjektet, informere om planarbeidet- og prosessen, og si litt om hvordan du kan medvirke. Les mer på nyeveier.no. Her...
tirsdag 2. februar Melhus kommune
TRØNDELAG

Jostein Rimol blant de første hjemmeboende som fikk vaksine
Denne uka har vi satt 172 vaksinedoser. 28 av dem gikk til personer over 85 år som bor hjemme, i området Horg og Flå. Neste uke får vi 210 doser, og enda flere hjemmeboende vil få tilbud om vaksine. Også denne gangen vil vi ta kontakt per telefon. 
fredag 29. januar Melhus kommune
Detaljregulering for E6 Gyllan - Kvål - varsel om oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-8 varsler Nye Veier oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E6 Gyllan - Kvål i Melhus kommune. Hensikten med planarbeidet Nye veier skal bygge ny E6 fra Gyllan til Kvål. Det planlegges for firefelts...
onsdag 13. januar Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

MELHUS

TRØNDELAG

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL