Melhus
Vanningsforbud på Gåsbakken
Det er inntil videre forbudt å bruke hageslange, dryppslange, spreder og annet vanningsutstyr til vanning og vasking som krever større mengder vann. Vanning med kanne er lov.  Unntatt fra forbudet er de som livnærer seg av mat, dyr, planter, jordbruk og lignende. ...
tirsdag 09:56 Melhus kommune
Varsel om intens nedbør i Melhus
NB! Varselet er nå utvidet til også å gjelde torsdag 12. juli (ettermiddag og kveld). Sørg for å holde avløpsveier og dreneringsveier åpne!  Her finner du råd og tiltak til hva du kan gjøre selv for å være mest mulig...
onsdag 11. juli Melhus kommune
Detaljregulering Skjerdingstad næringspark - varsel om oppstart av planarbeid med planprogram og forhandlinger om utbygginsavtale
Frist for innspill: 22.08.18
mandag 9. juli Melhus kommune
Bli med på Friluftslivets uke
Målet er å få flere til å oppleve gleden ved å være ute i naturen. Det kan være en skogstur - padling langs et vann – en luftig topptur – bærplukking - fisketur – spikking for barn – en sykkeltur – eller rett og slett en trivelig samtale...
mandag 9. juli Melhus kommune
Utbyggingsavtale for Rønningan/Melhustunet
Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av området Rønningan (gnr./bnr. 91/108) i Melhus kommune. 
mandag 9. juli Melhus kommune
Oljeutslipp på Korsvegen
Oljeutslippet på Bøvra, Korsvegen, er nå lokalisert. En sugebil for rengjøring av bekk vil være på plass i morgen tidlig. Årsaken til utslippet er funnet, og vil bli utbedret.
torsdag 5. juli Melhus kommune
Nytt VA-anlegg på Lundamo
Prosjektet gjelder legging av nye vann- og avløpsledninger fra Lyngen høydebasseng og opp til bebyggelsen ovenfor. Hensikten er å forsyne boligene med både nok og godt drikkevann, samtidig som man får sanert flere gamle private avløpsanlegg. På turstien fra Stor-Tronds...
torsdag 5. juli Melhus kommune
Detaljregulering Bergljots veg 2- varsel om oppstart av planarbeid
Frist for innspill til planarbeidet: 07.09.18
onsdag 4. juli Melhus kommune
TRØNDELAG

Bebyggelsesplan for Gravråksmoen - kunngjøring av endring av reguleringsplan
Melhus formannskap vedtok i møte 26.06.2018, sak 73/18 endring av bebyggelsesplan for Gravråksmoen i område I/L6 og I/L8. Reguleringsplanen omfatter næringsområdet Hofstad næringspark. Endringen medfører endring av felt I/L6 og I/L8, FGA4 til et nytt byggemråde for...
onsdag 4. juli Melhus kommune
Detaljregulering Lykkja boligfelt, varsel om oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Lykkja boligfelt, Kvål. Det varsles også at det startes forhandling med Melhus kommune om utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 17. Planområdet er...
onsdag 4. juli Melhus kommune
Åpning av ny basestasjon i Melhus
I dag var det formell åpning av den nye basestasjonen ved Lian i Tømmesdalen.
tirsdag 3. juli Melhus kommune
Oppstart av Bortsvegen VPS på Ler
Aktuelt
mandag 2. juli Melhus kommune
Områderegulering Søberg Vest - planforslag på høring/offentlig ettersyn
Høringsfrist 24.08.18
mandag 2. juli Melhus kommune
Utskifting av vannmålere
Melhus kommune fortsetter utskiftingen av gamle vannmålere, slik at du som innbygger slipper den årlige innrapporteringen.
fredag 29. juni Melhus kommune
Detaljregulering Udduvoll vest - planforslag på høring/offentlig ettersyn
Høringsfrist 03.09.2018
fredag 29. juni Melhus kommune
Bebyggelsesplan for Gravråksmoen - kunngjøring av endring av reguleringsplan
Melhus formannskap vedtok i møte 05.06.18, sak 60/18 endring av bebyggelsesplan for Gravråksmoen. Reguleringsplanen omfatter næringsområdet Hofstad næringspark.Endringen innebærer flytting av grønnstruktur og endring av tomtegrenser. Planendringen kan ses her ...
onsdag 27. juni Melhus kommune
Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum - kunngjøring av endelig vedtatt plan
Klagefrist: 13.07.18
fredag 22. juni Melhus kommune
Etablererkurs i Melhus
Melhus har siden november 2017 hatt et samarbeid med Proneo AS knyttet til råd og veiledning overfor gründere og næringsdrivende i kommunen. Nå tilbyr vi kurs for deg som går med planer om å etablere egen bedrift. Etablererkurs Trøndelag har som mål å gi en kort...
onsdag 20. juni Melhus kommune
Utdeling av næringsprisen for 2017
Tirsdag 19. juni mottok Brødrene Flaarønning AS næringsprisen for 2017. Prisen ble utdelt av Melhus kommune. Næringsprisen er en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller...
onsdag 20. juni Melhus kommune
Sommerstengt ved Korsvegen legekontor
Hjem
tirsdag 19. juni Melhus kommune
Årsmelding for Melhus kommunes kraftfond og næringsfond
I løpet av 2017 har kommunen, ved Næringsutvalget, mottatt 12 søknader om næringsstøtte. 11 fikk søknaden innvilget. Støtten betyr mye for kommunens nyetablerere og næringsdrivende. Her kan du lese årsmeldingen for 2017 i sin helhet.
torsdag 14. juni Melhus kommune
Forhandling om utbyggingsavtale for Drammensvegen 64
Har du innspill, se kontaktinfo nederst i artikkelen.
tirsdag 12. juni Melhus kommune
Forhandling om utbyggingsavtale for Holtheflata
Hjem
tirsdag 12. juni Melhus kommune
Offentlig varslingsprøve
Onsdag 13. juni 2018 kl. 12.00 har sivilforsvaret offentlig varslingsprøve.
mandag 11. juni Melhus kommune
Varsling – vegarbeid kan medføre støy
Tidsrommet for vegarbeidet er mellom klokken 19.00 og 06.00.
fredag 8. juni Melhus kommune
Inngått utbyggingsavtale for Mosløkkja boligfelt på Lundamo
Kunngjøringen gjelder utbygging for området Mosløkkja boligfelt på Lundamo, reguleringsplan vedtatt i kommunestyret 20.1.2015 med planidentifikasjon 2013014. Siste revisjon av reguleringsbestemmelser er vedtatt i formannskapet 27.2.2018. Avtalen skal sikre effektiv gjennomføring og...
onsdag 6. juni Melhus kommune
Vi markerer Hva er viktig for deg?-dagen
Dette skjer for femte året på rad. I Melhus har vi gjennom prosjektet «100 år i eget hjem» jobbet systematisk for at våre tjenester skal ha hverdagsmestring som verdigrunnlag, tankesett og arbeidsmetode. Medvirkning og spørsmålet om hva som er viktig for den enkelte...
onsdag 6. juni Melhus kommune
Forbud mot bruk av ild utendørs i Melhus er opphevet
Dette er gjeldende fra 4. juni. Det generelle forbudet i skog og utmark gjelder fortsatt. Forbudet var gitt med bakgrunn i stor brannfare på grunn av svært tørre forhold utendørs. Illustrasjonsfoto: pixabay/Ylvers
mandag 4. juni Melhus kommune
Trafikkmeldinger Møstadalsvegen på Ler
På grunn av sikringsarbeider i elva Møsta og rekkverksarbeider kan det forekomme at Møstadalsvegen blir stengt i perioder. Informasjon om dette vil du finne øverst på denne siden. Ved vegstenging vil omkjøring være mulig via fylkesveg 6594 Fremovegen, videre...
mandag 4. juni Melhus kommune
Evaluerer Early birds
Melhus kommune har arrangert Early Birds siden september i 2017. Nå skal morgentrimtilbudet evalueres.
tirsdag 29. mai Melhus kommune
Kadaverhundkurs
Er du hundeeier og interessert i hvordan hunden kan brukes til å finne gjemte kadaver? Da kan du melde deg på kurs på Røros 22. til 24. juni 2018.
tirsdag 29. mai Melhus kommune
Er det gjengrodde turstier i nærmiljøet ditt?
Nå kan det søkes om kommunale midler til å rydde turstier i nærområdet. Skriv en søknad og fortell hvor stien er og hva dere ønsker å gjøre. Anslå kostnaden med arbeidet og husk grunneiers tillatelse. Søknaden sendes til...
tirsdag 29. mai Melhus kommune
Forbud mot bruk av ild utendørs i Melhus
Gauldal Brann og Redning IKS har fattet vedtak om forbud mot å gjøre opp ild og behandle brannfarlige gjenstander utendørs i Melhus kommune.
fredag 25. mai Melhus kommune
TRØNDELAG

Inngått utbyggingsavtale for Rønningstrøa
Kunngjøringen gjelder utbygging for området Rønningstrøa, gnr./bnr. 98/7 i Melhus kommune, reguleringsplan vedtatt i kommunestyret 22.6.2016 med planidentifikasjon 2015001 med endringer vedtatt 16.5.2017, sak 28/17. Avtalen skal sikre effektiv gjennomføring og forutsigbarhet for...
torsdag 24. mai Melhus kommune
Vannledningsbrudd på Lundamo
Det har oppstått et vannledningsbrudd i Lundadalen på Lundamo.
onsdag 23. mai Melhus kommune
Detaljregulering for Langland Nedre grustak - kunngjøring av endelig vedtatt plan
Ovennevnte detaljplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 15.05.2018, sak 29/18. Formålet med reguleringen er sikker utnyttelse av tilgjengelige grusressurser, deponi for rene masser, samt sikring av tilbakeføring av arealet etter endt drift. Planen...
onsdag 23. mai Melhus kommune
Detaljplan Rapbjørga - kunngjøring av endelig vedtatt plan
Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 15.05.2018, sak 30/18. Hensikten med planen er å tilrettelegge for masseuttak for å utnytte en steinressurs ved Rapbjørga. Planen kan ses her. Kommunestyrets vedtak kan...
onsdag 23. mai Melhus kommune
Detaljregulering Rambrauttunet/Arnvegen 2 - varsel om oppstart av planarbeid
Frist for innspill: 31.05.18
fredag 18. mai Melhus kommune
Detaljregulering Holtheflata - varsel om oppstart av planarbeid
Frist for innspill 11.06.18
mandag 14. mai Melhus kommune
17.mai-feiring i Melhus
Tradisjon tro arrangerer skolekretsene i Melhus 17.mai-feiringen. Nedenfor finner du en oversikt. Har du spørsmål til selve programmene må du kontakte 17.mai-komiteen ved den enkelte skole. Eid Flå Gåsbakken Hovin Kvål Lundamo Nedre Melhus:...
mandag 14. mai Melhus kommune
RBK kommer til Melhus
Torsdag 24. mai klokken 17.00 kommer Rosenborg ballklubb til Brekkåsen stadion på Gimse. Sammen med Gimse IL skal de lage et spennende show for innbyggerne i Melhus.
fredag 11. mai Melhus kommune
Næringsprisen 2017
Næringsprisen er en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en spesiell måte har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser i kommunen. Brødrene Flaarønning AS har utviklet seg til å bli en stor engros-bedrift som...
fredag 11. mai Melhus kommune
Asfaltering i Lykkjvegen
Fra tirsdag 8. mai og ut uken skal det asfalteres i Lykkjvegen på Ler.
mandag 7. mai Melhus kommune
Redusert fremkommelighet mellom Kvål og Ler
Bakgrunnen for arbeidet er at det skal gjennomføres inspeksjon av en ledning. Det benyttes kamera for å kartlegge tilstanden, og kartet viser foreløpige punkt for gravearbeid for å kunne foreta en såkalt TV-kontroll. Store deler av arbeidet vil pågå i uke 19.
mandag 7. mai Melhus kommune
Høringsinnspill bredbånd i Melhus kommune
Melhus kommune søker jevnlig om statlig tilskudd til utbygging av bredbånd. Statlig medvirkning krever imidlertid at visse kriterier følges. Kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder ordningen skal gjelde for, og alle interesserte parter må få anledning til...
fredag 4. mai Melhus kommune
Early Birds 4. mai
Etter endt tur var det loddtrekning og kaffe med banan og kjeks. Dette var siste gang Early Birds ble arrangert før avgjørelsen tas om hvorvidt Trondheim får VM på ski i 2018. Avgjørelsen tas på 17. mai. Mange har gitt uttrykk for at de ønsker at lignende arrangement...
fredag 4. mai Melhus kommune
Aktivitetsdag for hjemmeboende seniorer
8. mai kl. 10.00-14.00 arrangeres aktivitetsdag for hjemmeboende seniorer ved Buen omsorgssenter.
fredag 4. mai Melhus kommune
Inngått utbyggingsavtale for Energiparken
I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 tredje ledd kunngjør Melhus kommune at det er inngått utbyggingsavtale med Løvsetvegen 4 AS (org.nr. 912 575 543). Kunngjøringen gjelder utbygging for området Energiparken, gnr./bnr. 92/31 i Melhus kommune, reguleringsplan vedtatt i...
fredag 4. mai Melhus kommune
Ruller ut multidose
Multidose er maskinelt pakkede poser med tabletter, som skal bidra til riktigere og sikrere medisinering for de som synes det er utfordrende å holde oversikten over sine medikamenter. Posene er skreddersydd for den enkelte, og kan inneholde både legemidler, vitaminer og kosttilskudd. De er merket med...
mandag 30. april Melhus kommune
Offentlig ettersyn av fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Rønningan/Melhustunet
Frist for merknader er 30.5.2018   I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 17-4 andre ledd, jf. pbl. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Melhustunet AS til offentlig ettersyn. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av området...
fredag 27. april Melhus kommune
Serviceerklæring for sommerdrift og vedlikehold veg
Serviceerklæringen for sommerdrift og vedlikehold av veg forteller hva du som innbygger kan forvente av oss og hva vi forventer av deg som bruker tjenesten.
fredag 27. april Melhus kommune
Flere sentrumstiltak iverksettes allerede i år
Områdeplanen for Melhus sentrum er under arbeid. Noen tiltak vil imidlertid bli iverksatt allerede i år, og det er lagt spesiell vekt på tiltak som forbedrer gangforholdene i sentrum, samt tiltak for skolebarn.
tirsdag 24. april Melhus kommune
Trafikksikkerhetsplan
Melhus kommunes trafikksikkerhetsplan skal revideres. Frist for å komme med innspill er 22. april 2018.
onsdag 4. april Melhus kommune
Folkemøte og åpen kontordag om E6
Vi minner om folkemøte 4. april og åpen kontordag 12. april 2018, om forestående utbygging av E6.
tirsdag 3. april Melhus kommune
Byggesaksaksjonen 2018
Byggesakskontoret inviterer også i år innbyggerne i Melhus kommune til byggesaksaksjon.
tirsdag 3. april Melhus kommune
Skal du utvide eller bygge på fjøset?
Har du mindre enn 35 kyr, og vurderer ombygging eller nybygg av fjøs. Norsk Landbruksrådgiver, Tine Rådgiving og Grønt kompetansesenter inviterer til kurs 23. og 24. april 2018.
onsdag 28. mars Melhus kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

MELHUS

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TRØNDELAG

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Karlskrona Båt Næringsliv Oppland Svedala Bergen Vestfold Hedmark Aust Agder Mobil Sport Møre og Romsdal
flere?
Hässleholm Rogaland Kultur Oslo Østfold Fotboll Kalmar Vest Agder Akershus Kvinnherad Odda Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Troms Trøndelag Kristianstad Forsvar Mat Menn Oskarshamn Thailand Inrikes Rendalen Fiske Kongelig Finnmark Eslöv Tynset Molde FK Sandnes Vellinge Karmøy Skien USA Kultur Mandal Kragerø Vær Åstorp Bolig Sport Fotball Politikk Musikk Sverige Norway Cup Fredrikstad Tinn Malmö Blekinge Stavanger Trening VM Kunst Mote Grue Trav IK Start Stockholm Russland 17. mai Reise Spill Risør Osterøy Lyngdal Vestby Sigdal Android Lesja Helse Barn Grane Kristiansand Tesla Nittedal Turn Tvedestrand Fauske Håndball Stord Motor Lindås Sjakk Lund Økonomi Aurskog-Høland Lillesand Askvoll Røros Seljord Landbruk Hälsa Askøy Sortland Hyllestad Bamble Jølster Båstad Ringsaker Salangen Gausdal Hvaler Nesodden Tranøy X-games Sund Moss Horten Näringsliv Nore og Uvdal Utrikes Vågan Øksnes Ronneby Steigen Film Lund Friidrett Kommunesammenslåing Nybro Åmot SK Brann Eidskog Strängnäs Hemnes Alpint Kvinesdal Aurdal Eurovision Nes Bremanger Landskrona Kongsvinger Vefsn Helsingborg Stabæk Sogndal Alstahaug Karasjok Høyanger Narvik Enebakk Meløy Andøy Vadsø Suldal Drangedal Tomelilla Fedje Gjøvik Porsgrunn Bil Leirfjord Staffanstorp Bodø/Glimt Solund Russ Molde Hörby Boksing Klima Farsund Trøgstad Mat Liverpool Dyr Tønsberg Bil Eidfjord Bromölla Jönköping Spania Austrheim Lødingen Svelvik Bærum Øygarden Rygge Arctic Race Frankrike E-sport Polen Karlshamn Jevnaker Tysvær Hole Engerdal Nord-Korea Flekkefjord Hobøl Rælingen Interiør Meland Ski Gjerstad Skedsmo Nissedal Dovre Nordre Land Time Kviteseid Gloppen Roing Radøy Saltdal Voss Moskenes Ballangen Vitenskap Askim Stranda Østre Toten Friluftsliv Tyrkia Stryn World Series of Poker FK Haugesund Sandefjord Fotball Jakt Kvinner Masfjorden Musik Øyer Bundesliga Rauma Flora Audnedal Utsira Asker Kampsport Ukraina Eliteserien Halden Lier Målselv Hamar Israel Sola Sölvesborg Fildeling Danmark Lillestrøm SK Stavanger Oilers La liga Re Råde Mönsterås Volvo FA-cupen Skisport NM Giske Kvalsund Holtålen Lillehammer Toyota Mjøndalen IF Øystre Slidre Flakstad Valle Norway Chess Mörbylånga Skodje Rakkestad Sjöbo Skånland Politik Eid Champions League Evenes Forskning Torsken Bømlo Svalöv Vestre Slidre Ulvik Östra Göinge Svalbard Hadsel Odds BK Aure Frogn Film Vinje Eidsberg Søgne Værøy Hockey Foto Nord-Odal Syria Bodø Poker Tingvoll Nordkapp Hammerfest Australia Sykkel Birkenes Åsnes Olofström Berlevåg Løten Brønnøy Ulstein Båt Arendal Motorsport Rana Hamarøy Larvik Mjölby Grimstad Vindafjord Modum Kryptovaluta Nannestad Fjaler Tour of Norway Emmaboda Porsanger Litteratur Tysfjord Rennesøy Sandøy Skurup Jobb Klatring Skiskyting Skiptvet Teknik Motorsport Kina Tromsø IL
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL