Meland
Frå storbrann til katteberging
Det er stort spenn mellom ein brannmanns ulike oppgåver.
fredag 19:29 $ Strilen
Utviding og endring av plangrensa – avgrensa varsling
I medhald av plan og bygningslova (pbl) § 12-2, 12-8 og 12-14 vart det varsla i brev av 16.10.17 om at det skulle setjast i gong arbeid med områderegulering for Dalstø - Mjåtveitstø gnr./bnr. 18/1, 19/67, 22/254, 22/255 m.fl. i Meland kommune.
torsdag 18:06 Meland kommune
30 centimeter ekstra her kan kosta 1,2 millionar
Senteret og kommunen er leie av kø i Frekhaug-krysset og ber Statens vegvesen om å utvida eit kjørefelt med 30 cm. – For dyrt, svarar vegvesenet.
tirsdag 16:24 $ Strilen
Dette er Venstre i Alver
Venstre førebur seg på den nye kommunen, og har skipa nytt felles partilag.
tirsdag 13:19 $ Strilen
Arkeologar skal grava på Frekhaug i sommar
Vegkrysset ved Frekhaug senter skal utbetrast og byggast om til rundkjøring, men først må det gjerast arkeologiske undersøkingar.
søndag 8. juli $ Strilen
Leiteaksjon i Meland: 22-åring forsvann kun iført badeshorts
Politi og redningsmannskap leiter etter ein mann i 20-åra som forsvann frå Melandsvegen i natt.
lørdag 7. juli Strilen
Vasstenging torsdag 05. juli 2018 kl. 09.00 – 15.00
Grunna omkopling av vassleidning vert vatnet i området frå Sagstadvegen 94 - 182 og området rundt Øvre Fosse vekke i perioden torsdag 5. juli 2018 klokka 09.00 - 15.00.
onsdag 4. juli Meland kommune
Kolos legg ned Meland-avdelinga
Tjue tilsette i Kolos Inspection på Frekhaug misser jobben når kontoret vert flytta til Rogaland.
onsdag 4. juli $ Strilen
HORDALAND

No er også den andre båttjuven pågripen
Mannen som i helga vart pågripen, mistenkt for å ha stole sju båtar, er no fengsla for fire veker. I dag blei også kompisen pågripen.
tirsdag 3. juli $ Strilen
Når sola skin blir det svært varmt inne på sjukeheimen
Ein dag vart det målt 31 grader inne på kjøkkenet klokka sju om morgonen, og det var før matlaginga starta og omnane vart slått på.
tirsdag 3. juli $ Strilen
Designkonkurranse på nytt kommunevåpen
Fleire hundre innspel har blitt til to tema. No inviterer politikarane til designkonkurranse på nytt kommunevåpen med bru eller robåt.
fredag 29. juni Meland kommune
Stenging av Frekhaug kai
Frekhaug kai vert stengt for parkering og biltrafikk frå måndag 2. juli til og med fredag 6. juli på grunn av asfaltering og ny oppmerking av parkeringsplassar/veglinje.
onsdag 27. juni Meland kommune
Skyss korter reisetiden Knarvik-Bergen
Nå skal det bli fem til syv minutter raskere å komme seg til Bergen sentrum fra Knarvik, melder Skyss. Ikke alle er like fornøyde.
tirsdag 26. juni $ Bergens Tidende
Nina Øvreås toppkandidat for Alver Frp
Nominasjonskomiteen klar med sitt framlegg før kommunevalet i 2019.
tirsdag 26. juni $ Strilen
400 deltok under helgas golfturnering i Meland
Tradisjonen tru møtte mange opp då Meland Golklubb inviterte til stor turneringshelg.
mandag 25. juni $ Strilen
Vil investera 230 millionar meir enn rådmannen
Kommunestyret seier ja til å starta på Osterhallen i 2019, ny barnehage på Lindås i 2019, og ny Eikanger skule i 2020.
mandag 25. juni $ Strilen
Meland musikklag er på medlemsjakt
Korps er ikkje berre brass. Meland Musikklag vil gjerne ha fleire med på å spela i janitsjar.
lørdag 23. juni $ Strilen
Nyepresten er på plass i Meland
Søndag 24. juni vert det innsetjing av Bjørn Tore Sæle, den nye soknepresten i Meland.
fredag 22. juni $ Strilen
Kulturskulelærar får stipend
Katarzyna Julia Leikvoll får Meland kommune sitt kulturstipend.
fredag 22. juni $ Strilen
– Behald kyrkja, utsett heller gymsal og basseng
Det er det klare rådet frå fleirtalet av politikarane i Meland.
fredag 22. juni $ Strilen
Magne er femte generasjons seglmakar
Seilmaker Iversen kan feira 150 år i bransjen. I lokala på Frekhaug jobbar fjerde og femte generasjon seglmakarar side om side.
torsdag 21. juni $ Strilen
Meland får 4,1 millionar til breibandsutbygging
Det vert delt ut 8,3 millioner kroner i breibandstøtte til kommunar i Hordaland i år. Meland får omtrent halvparten.
torsdag 21. juni $ Strilen
Fann nokre ekstra kroner til barnehagane
Private barnehagar i Meland seier at dei står i fare for å gå konkurs. Onsdag bestemte politikarane seg for å gje dei eit ekstratilskot på 3 millioner kroner.
torsdag 21. juni $ Strilen
Runar er eit talent som inspirerer andre
Runar Sudmann satsar i motocross. No får han idrettsstipend av kommunen som skal brukast på nye syklar.
torsdag 21. juni $ Strilen
Selde liljekonvallar for ei god sak
Meland Sp plukka og selde liljekonvollar for at kvinner i Tanzania skal sleppa å bruka helsefarlege kullkomfyrar.
torsdag 21. juni $ Strilen
Må eg søkja for å brenna St. Hansbål?
Det nærmar seg Sankthans, men må du eigentleg søkja om å få brenna bål denne dagen?
onsdag 20. juni Strilen
Her finn du Nordhordland og Gulens beste turtips
Det manglar ikkje på turbøker og kart med tips til kor du kan gå, sykla eller padla på tur i Nordhordland og Gulen. Her er ein smakebit.
onsdag 20. juni $ Strilen
Tildeling av Kulturstipend og Idrettsstipend 2018 for Meland kommune
Katarzyna Julia Leikvoll får Kulturstipendet på 30 000 kroner til prosjektet Grunnleggande komponering for begynnarar med piano som hovudinstrument og Runar Sudmann får Idrettsstipenet på 30 000 kroner for å delfinansiere nye motocrossyklar og nytt sikkerheitsutstyr.
onsdag 20. juni Meland kommune
Bålbrenning på Sankthans
I Lindås, Meland og Modalen kommunar treng du ikkje å søkja brannvesenet om lov til å brenna bål på Sankthans. Det er tillat å tenne opp sankthansbål så lenge det er i god avstand til bygningar, skogområder, vegetasjon og anna brennbart materiale. All...
onsdag 20. juni Meland kommune
Barnehage i Meland støtter barnehage i Zimbabwe
Store og små i Espira Marthahaugen i Meland arrangerte solsikkefest og samlet inn penger til barnehage i Zimbabwe.
tirsdag 19. juni $ Strilen
Vatn til drikke og vatn til sløkking
Så spørs det då, om politikarane vil tenkja på vatnet i brannbilane, når brann- og redningssamarbeidet skal avgjerast.
tirsdag 19. juni $ Strilen
Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Kv. 1133 Myrvollane til Hestdal, PlanId 1256 2018 0003
I medhald av plan- og bygningslova vert det varsla oppstart av arbeid med detaljregulering for Meland vassbehandlingsanlegg og Håtuftvegen mellom anlegget og krysset med Fylkesveg 246 Melandsvegen. Forslagsstillar er Meland kommune, Norconsult AS er plankonsulent. Meland formannskap har slutta seg til oppstart...
fredag 15. juni Meland kommune
Meland bibliotek - opningstider sommar 2018
Her finn du biblioteket sine opningstider i perioden 15. juni - 15. august.
fredag 15. juni Meland kommune
HORDALAND

Kyrkja kan bli utsett igjen
Meland har ikkje råd til alle utbyggingane dei planlegg. Politikarane har fått tre alternativ: Nedbemanning, kutt i planane for ny ungdomsskule eller å utsetta kyrkja.
fredag 15. juni $ Strilen
Ja til Osterhallen, Eikanger skule og ny barnehage på Lindås
Fleirtalet i Lindås-politikken tar inn igjen mesteparten av det rådmannen ville kutta.
fredag 15. juni $ Strilen
Folkeauken i Meland har stoppa opp
På det meste har Meland hatt ein folkeauke på over 200 personar per år, så langt i år har dei berre 3 personar i pluss. Det får store konsekvensar for kommunen.
torsdag 14. juni $ Strilen
Vil kjøpa skulebygget
Bygdelaget er interessert i å kjøpa Flatøy skule, og kommunen er positiv.
torsdag 14. juni $ Strilen
Seks kvinner vil bli lege i Meland
Meland har eit ledig vikariat som lege i 100 prosent stilling. Alle søkjarane på stillinga er kvinner.
tirsdag 12. juni $ Strilen
Ein barnehage som er 10 år må sjølvsagt feirast skikkeleg
Torsdag var det spennande utstillingar og ei kjempestor bursdagskrone i Blåklokka barnehage.
mandag 11. juni $ Strilen
Krev at Alver-kommunane får forhandla om byvekstavtale
Berre «ein tredjedel» av Alver kommune er med i forhandlingane med staten om ein ny byvekstavtale. Det likar ikkje Lindås-ordføraren.
søndag 10. juni $ Strilen
Endå fleire kommunar med forbod
No ser også Masfjorden og Radøy kommune seg nøydde til å spara på vatnet.
lørdag 9. juni $ Strilen
Sagstad skule har fått eit skikkeleg ansiktsløft
Sagstad skule er blitt større. Elevrådet synest det er kjempeflott at dei endeleg har fått meir plass og eigne rom til musikk og naturfag.
fredag 8. juni $ Strilen
Alvorleg bekymra for elevtalet på Rossland
Medan skulane sør i kommunen stadig må utvidast, går elevtalet på Rossland stadig ned.
tirsdag 5. juni $ Strilen
Gras- og lyngbrann i Radøy
Brannvernet har rykt ut til ein gras- og lyngbrann i Radøy.
mandag 4. juni $ Strilen
Ber bøndene om hjelp
Bønder over heile landet fyller no opp tankvognene sine med vatn for å vera i beredskap i tilfelle brann
mandag 4. juni $ Strilen
Vassleidningsbrot
Hovudleidningen til Frekhaug som går frå Meland kyrkje og ned dalen er broten. Vi kjører vatn frå alternative ruter, men dette medfører betydeleg mindre kapasitet på vassleveringa, så me oppfordrar alle husstandar frå Dale ungdomshus og heile Frekhaug til å...
søndag 3. juni Meland kommune
Mann medvitslaus etter slåsting på badeplassen
Fleire personar innblanda i bråk i Meland, ifølge politiet.
lørdag 2. juni Strilen
Badeplassundersøking 2018
Kommunehelsetenesta har i mai 2018 undersøkt vasskvaliteten ved badeplassane i Meland. Bakterologiske undersøkinger viser at vasskvaliteten er god ved dei stadene som er undersøkt.
fredag 1. juni Meland kommune
Militær øving
Sjøkrigsskolen vil i perioden tysdag 5. juni - torsdag 14. juni 2018 gjennomføre ei øving i Meland kommune. Øvinga vil i stor grad føregå på sjøen, med bruk av mindre fartøy.
fredag 1. juni Meland kommune
Oppmoding til alle bønder
Utøvarane i landbruket er viktige  beredskapsaktørar. I desse brannfarlege dagar treng Brannvesenet dykkar hjelp. På bakgrunn av dette sender landbrukskontoret no ut ei oppmoding til alle bønder som har tankvogn om å fylle opp vogna med vatn å ha den
fredag 1. juni Meland kommune
– Verdsarv er truga i Meland
– Skal Meland kunne forvalte sitt verdsansvar betre enn til no, må reinseparken og Kloppedalselva sikrast.
fredag 1. juni $ Strilen
Hjelper bønder med vatn
No tilbyr Meland kommune hjelp til bønder som treng vatn til avlingane sine.
torsdag 31. mai $ Strilen
Bompengar er privatisering av offentlege oppgåver
SYNSPUNKT: Og bompengar er dessutan usosialt.
onsdag 30. mai $ Strilen
Oppfølging av Bukken og havresekken
Det er mange som ønskjer seg ein bit av dei pengane som er bevilga til kommunesamanslåinga.
onsdag 30. mai $ Strilen
Du kan framleis betale rekningane dine med brevgiro
Ønskjer du å framleis betale rekningane dine med brevgiro? Då kan du fortsetje med det.
onsdag 30. mai Meland kommune
Oppheving av forbod mot skyting på og utanfor skytebaner
Nedbør den siste tida har ført til at det no er opna for skyting på og utanfor skytebaner. Dette gjeld for kommunane Austrheim, Radøy, Meland, Modalen og Lindås. Totalforbodet mot å gjere opp eld utandørs gjeld framleis. ​Brannsjef Lindås,...
onsdag 30. mai Meland kommune
Delar av parkering ved Frekhaug kai stengt frå 4. juni 2018
Meland kommune stenger det skraverte området for parkering frå og med måndag 4. juni 2018. Bilistar bes nytta den nye parkeringsplassen ved Varnappen.
onsdag 30. mai Meland kommune
Er det olje i Herdlafjorden?
I helga lurte folk i Meland på om det var starta oljeleiting i Herdlafjorden.
onsdag 30. mai $ Strilen
HORDALAND

Nei til gang- og sykkelveg på «gamlevegen» mellom Fløksand og Vikebø
Vegvesenet inviterte til folkemøte om den nye fylkesvegen i Meland.
onsdag 30. mai $ Strilen
Jonas drøymer om å kjøra VM-gokart i Brasil
Han er allereie i norgestoppen, men ambisjonane til gokart-føraren er større.
tirsdag 29. mai $ Strilen
Må bada i vatnet, og ikkje i hageslange-dusjen
Først kom det forbod mot grilling og bål, no er det forbod mot å bruka vatn.
mandag 28. mai Strilen
Endra regelverk for transportordninga for funksjonshemma i Hordaland
Samferdselsavdelinga i fylkeskommunen overtek no all sakshandsaming av tt-kort. I Meland kommune vil dette gjelde frå 1. juni. Det betyr at frå denne dato skal alle søknader om tt-kort sendast til: Hordaland fylkeskommune, Samferdselsavdelinga, Pb 7900,
mandag 28. mai Meland kommune
Vatningsforbod
Det vert innført vatningsforbod i Meland kommune frå måndag 28.05.18. Forbodet gjeld også oppfylling av private basseng (også små plaskebasseng), vatning med hageslange og liknande. Årsaka er at det høge forbruket gjer at høgdebassenga vert tappa så...
mandag 28. mai Meland kommune
Totalforbod mot å gjera opp eld
Det fine været den siste tida har ført til at det er svært tørt i fleire områder i regionen vår. Brannsjefane i Austrheim, Radøy, Lindås, Meland og Modalen innfører derfor totalforbod mot å gjera opp eld utandørs frå og med 27. mai 2018 kl....
mandag 28. mai Meland kommune
Folk treng grøne lunger
Det trengst meir enn leiligheiter, parkeringsplassar og busstilbod for å skapa gode bumiljø.
mandag 28. mai $ Strilen
Totalforbod mot å gjera opp eld!
Grilling kun i eigen hage, og under kontroll.
søndag 27. mai Strilen
Meland har kjøpt inn jodtablettar
Kommunen har skaffa seg jodtablettar som skal delast ut til innbyggjarane dersom det skjer ei atomulykke.
torsdag 24. mai $ Strilen
Gulen skrumpar
Medan Gulen for eit par år sidan hadde folkeauke, er trenden no snudd. Ingen kommune i Sogn og Fjordane går prosentvis så mykje tilbake første kvartal.
torsdag 24. mai $ Strilen
– Dette er rett og slett hærverk. Eg har ikkje ord
Frode Tufte har lagt ned tallause dugnadstimar på Mjåtveit. No er ein boks med elvemuslingar forsvunne frå elva, og området er forandra etter skogshogst.
onsdag 23. mai $ Strilen
Ber folk spara på vatnet
Meland kommune ber folk begrensa vassbruken og tenkja seg om før dei fyller opp private basseng og vatnar plenen.
onsdag 23. mai $ Strilen
Oppmoding om å begrense vassforbruk
Vi oppmodar alle innbyggjarar til å begrense oppfylling av private basseng og vatning av plenar osv. Årsaka er at det høge forbruket gjer at høgdebassenga vert tappa så kraftig ned på dagtid, at kommunen ikkje klarar å fylle dei opp att om natta. Det er
tirsdag 22. mai Meland kommune
Vil forhandla, men er usikker på potten
Lindås kommune vil gjerne forhandla om byvekstavtale. Men det er litt uklart om det er noko pengar att å forhandla om.
lørdag 19. mai $ Strilen
Fjerdeklassingar drog på «tidsreise» til Gaustad skule
Elevar i Meland fekk prøva seg i naturkunne og bibelsoga.
fredag 18. mai $ Strilen
Kom med din idé til fylkesvåpen for det nye storfylket
Hordaland og Sogn og Fjordane skal bli eitt fylke - og då treng dei eit nytt kommunevåpen. Men korleis skal det sjå ut? No kan du teikne og forklare slik du vil ha det!
tirsdag 15. mai Meland kommune
Innsamling av landbruksplast
Landbruksplasten kan leverast i tidsrommet 23. mai – 30. mai 2018.
tirsdag 15. mai Meland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELAND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Næringsliv Karlskrona Oppland Båt Svedala Vestfold Bergen Hedmark Mobil Aust Agder Rogaland Sport
flere?
Kultur Østfold Fotboll Hässleholm Møre og Romsdal Kalmar Oslo Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Trøndelag Troms Forsvar Kristianstad Mat Menn Fiske Thailand Oskarshamn Rendalen Inrikes Finnmark Kongelig Sandnes Eslöv Tynset Molde FK Karmøy Kultur Skien Vellinge USA Stavanger Mandal Åstorp Tinn VM Fotball Bolig Kragerø Musikk Politikk Sverige Trening Blekinge Malmö Mote Sport Fredrikstad Norway Cup Aurskog-Høland Kunst Tvedestrand Reise 17. mai Russland Vestby Nittedal Trav Spill Drangedal Lillesand IK Start Android Risør Sjakk Helse Turn Sigdal Fauske Lesja Grane Osterøy Lyngdal Kristiansand Tesla Barn Molde Lund Salangen Bamble Lindås Håndball Stord Askvoll Stockholm Røros Hyllestad Økonomi Tomelilla Sund Ronneby Hälsa X-games Nore og Uvdal Utrikes Hvaler Askøy Nesodden Ringsaker Stabæk Horten Vågan Film Näringsliv Time Suldal Motor Staffanstorp FK Haugesund Tranøy Gausdal Seljord Båstad Vær Steigen Jølster Friidrett Landskrona Kongsvinger Landbruk Helsingborg Strängnäs Bil Øksnes Grue Åmot Leirfjord Andøy Eurovision Eidskog Fedje Porsgrunn Alpint Lund Sogndal Bremanger Hemnes Gjøvik Nybro SK Brann Moss Vadsø Karasjok Vefsn Høyanger Nes Narvik Enebakk Meløy Ballangen Alstahaug Kommunesammenslåing Solund Bodø/Glimt Aurdal Kvinesdal Lødingen Gloppen Russ Ski Tysvær Nissedal Roing Tønsberg Meland Øygarden E-sport Voss Austrheim Bromölla Hörby Stavanger Oilers Arctic Race Tromsø IL Rygge Bil Skedsmo Interiør Bundesliga Nord-Korea Polen Øyer Jevnaker Kvinner Gjerstad Tyrkia Jönköping Stranda Rælingen Sandefjord Fotball Nordre Land Østre Toten World Series of Poker Moskenes Frankrike Radøy Eidfjord Hole Kviteseid Odds BK Friluftsliv Dovre Klima Nordkapp Stryn Karlshamn Saltdal Jakt Askim Musik Vitenskap Svelvik Masfjorden Rauma Engerdal Mat Hobøl Dyr Spania Flekkefjord Liverpool Trøgstad Farsund Vestre Slidre Forskning Hadsel Skurup Rakkestad Utsira Lillestrøm SK Svømming Mörbylånga Torsken Flora Kampsport Sölvesborg Svalöv Asker Hamar NM Kvæfjord Australia Birkenes Giske Berlevåg Vindafjord Israel Skånland Valle Aure Champions League Sykkel Mönsterås Fildeling Holtålen Eid Toyota Foto Skisport FA-cupen Løten Politik Danmark Svalbard Norway Chess Mjøndalen IF Sola Skodje Film Flakstad Øystre Slidre Re Sjöbo La liga Råde Volvo Lier Frogn Kina Tour of Norway Klatring Jobb Hockey Hamarøy Rana Poker Litteratur Sortland Vinje Modum Emmaboda Larvik Skiskyting Hammerfest Brønnøy Sandøy Motorsport Tysfjord Porsanger Arendal Sunndal Boksing Syria Åsnes Motorsport Teknik Halden Grimstad Nord-Odal Værøy Ålesund Søgne Evenes Audnedal Eidsberg Ukraina Målselv Tingvoll Nannestad Fjaler Bodø Olofström Ulstein Rennesøy Skiptvet Bømlo Båt Selje Ulvik Östra Göinge Kryptovaluta Mjölby Eliteserien
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL