Meland
Planprogram for rullering av kommuneplanen sin arealdel på deltema
Planstrategi for Meland kommune 2016-2020 vart vedteke i kommunestyre 09.11.2016. Der er det slått fast at arealdelen til kommuneplan skal rullerast på deltema. Utarbeiding av planprogram er første fase i arbeidet med rullering av arealdelen.
38min Meland kommune
Rullering av Temaplan for idrett, folkehelse og friluftsliv 2014-2019 på deltema parkeringsplassar, rasteplassar og utsiktspunkt - offentleg ettersyn
Rulleringa har bakgrunn i interpellasjonssak i kommunestyret den 15.6.2016, KS-64/2016, om Rasteplassar og parkeringsplassar ved mykje brukte turområde.
10:50 Meland kommune
"Naturens verden" frå Radøy søndag
Programmet "Naturens verden" sender komande søndag morgon frå Solendfjellet på Radøy. Temaet for programmet er Nordhordland som menneske- og bisofæreområde. NRK P1 radio, søndag kl. 08.03.
fredag 12:10 Meland kommune
FRAMO Holsnøy søkjer om løyve for overflatebehandling
Verksemda søkjar om løyve etter forureiningslova for prosessar med kjemisk overflatebehandling.
fredag 11:29 Meland kommune
Oppstart av reguleringsplanarbeid - Fv. 564 Frekhaugkrysset, inkl. utbetring av fv. 244
Etter plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla at Statens vegvesen og vegeigar Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Meland kommune startar arbeid med Detaljregulering fv. 564 Frekhaugkrysset, inkl. utbetring av fv. 244, plan ID 1256 2017 0003.
fredag 08:59 Meland kommune
Telefonvarsling frå kommunen - sjekk om du er registrert
Meland kommune har for ei tid tilbake teke i bruk telefonvarsling til innbyggjarar. Telefonvarsling vert brukt ved f.eks planlagt vedlikehald av leidningsnettet for vatn, uventa vass-stans eller i andre situasjoner der det er viktig å få ut informasjon på ein hurtig og effektiv måte....
torsdag 08:30 Meland kommune
Kva kan gjera regionsentera Straume, Osøyro og Knarvik-Frekhaug meir attraktivt som buområde for barne- og ungdomsfamiliar?
Denne veka vil ca. 8000 husstandar som bur i eller har flytta frå kommunane Fjell, Os, Lindås og Meland, få ein SMS med spørsmål om å delta i ei undersøking om bustads- og bumiljøpreferansar. Undersøkinga skal gi kommunane meir kunnskap om korleis barne- og...
onsdag 11:00 Meland kommune
Vassprøvane er ok
På grunn av ein teknisk feil ved høgdebassenget ved Vollo, vart vassforsyninga til delar av kommunen automatisk stengd ei stund mandag ettermiddag. Svar på vassprøvane er motteke i dag og er meldt ok !
onsdag 10:16 Meland kommune
HORDALAND

Melding om vassleidningsbrot i Elvavegen
Mannskap er ute for å reparere skaden/feilen.
tirsdag 10:42 Meland kommune
Bosset vert henta trass konkurs
RenoNorden AS, selskapet som har bosstømminga i Nordhordland, har gått konkurs. Dersom du ikkje får anna melding frå NGIR, blir bosset ditt henta som normalt.
tirsdag 09:25 Meland kommune
Teknisk feil ved høgdebassenget ved Vollo
På grunn av ein teknisk feil ved høgdebassenget ved Vollo, vart vassforsyninga til delar av kommunen automatisk stengd ei stund mandag ettermiddag.
mandag 17:15 Meland kommune
Inspirasjonssamling og kreativitetskurs med "Humørbonden" Geir Styve
"Humørbonden" Geir Styve heldt inspirasjonssamling og kreativitetskurs for gründerar/bønder, folk som har lyst til å "starta opp med noko", og andre interesserte.
mandag 18. september Meland kommune
Influensavaksinering 2017
Kommunen har tilbod om influensavaksinering for personar i risikogruppene. På vaksinedagane er personar i risikogruppene velkomne til å møte utan timeavtale. Tilbodet gjeld innbyggjarar i Meland kommune.
mandag 18. september Meland kommune
Starte og drive bedrift-dag
Tysdag 26. september arrangerer Brønnøysundregistrera, Næringshagane og fleire andre etatar til gratis "Starte og drive bedrift-dag".
mandag 18. september Meland kommune
Markering av 20 års jubileum - Vestbygd skule
14. september markerte Vestbygd skule sitt 20 års jubileum saman med elevar, tilsette og føresette.
fredag 15. september Meland kommune
Invitasjon til grunneigarar
Grunneigarar vert invitert til å delta i pilotprosjektet "Heilskapleg forvaltning av landskapet", som er ein del av biosfæreprosjektet i Nordhordland.
fredag 15. september Meland kommune
Stortings- og sametingsvalet 2017 - Resultat
Resultatet frå årets Stortingsval for Meland kommune og resten av landet finn du på valresultat.no. Kl. 23.15 i går var 91,5% av stemmene talt opp. Frammøteprosenten var på 81,3% av dei stemmeberettiga i Meland.
tirsdag 12. september Meland kommune
Temamøte 13. september; "Kva vil vi med Kystsogevekene?"
Kulturkontora i Meland, Lindås og Radøy, samt dagleg leiar i Kystsogevekene, inviterer til temamøte vegen vidare for Kystsogevekene. «Kva vil vi med Kystsogevekene?» finn stad på Mølla på Litlebergen onsdag 13.9 kl. 18:00.
onsdag 6. september Meland kommune
Valdagen er her!
På valdagen 11. september, må du stemme i den kommunen du er mantallsført i. Det vil sei der du var folkeregistrert som busett den 30. juni 2017. Kommunen informerer om vallokala og opningtider.
tirsdag 5. september Meland kommune
Kulturrosa 2017
Vi gratulerer Johannes Lyngset og Sigurd Knudsen med Kulturrosa! Tildelinga fann stad under Kystsogedagane på Holmeknappen i helga.
onsdag 30. august Meland kommune
Reguleringsplan for Mjåtveitstø - Offentleg ettersyn
I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 har Utval for drift og utvikling 25.04.2017, som sak 34/2017, gjort vedtak om å leggja planframlegg ut til høyring og offentleg ettersyn.
mandag 28. august Meland kommune
Informasjon frå UngMeland
Ung Meland er eit initiativ frå kulturtenesta i Meland kommune for å auke aktivitet og tilbod for unge i Meland. Følg oss på Facebook for meir informasjon
fredag 25. august Meland kommune
Informasjon frå kultur, Frivilligsentralen og Meland bibliotek
Start
fredag 25. august Meland kommune
Frivilligforum 31. august 2017 - Workshop Meieriet
Frivilligsentralen og kulturtenesta i Meland kommune inviterer til nytt Frivilligforum, med workshop om Meieribygget på Frekhaug som hovudtema. Bygget skal rehabiliterast i 2018, og vi treng endå fleire gode innspel og korrigeringar frå alle som skal kunne bruke bygget – nemleg de i...
torsdag 24. august Meland kommune
Resultat Ungdata 2017
Resultat frå ungdataundersøkinga som vart gjennomført blant ungdomsskuleelevar i Meland 2017 er no klare
fredag 18. august Meland kommune
Meland sjukeheim startar sykkel VM !
Meland sjukeheim er påmeldt sykkel VM for eldre og startskuddet går mandag 21. august kl. 10.00 på Dagsenteret. Då vert det offisiell opning med ordførar og presse tilstades.
torsdag 17. august Meland kommune
Frivillige lag og organisasjoner kan no søkje om momskompensasjon
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017. Fristen er sett til 01.09.2017.
onsdag 16. august Meland kommune
HORDALAND

Marihøna barnehage feirar 30 år !
Har du gått i barnehagen vår, eller kanskje vore lærling eller jobba hjå oss? Har du hatt barn i Marihøna eller vurderer du å søkje plass til barnet ditt? Kanskje er du berre nysgjerrig på korleis vi har det og korleis vi jobbar?
onsdag 16. august Meland kommune
Best på digital postkasse i Nordhordland
I Meland har 39,3 % av innbyggjarane over 15 år har skaffa seg og teke i bruk digital postkasse. Det er den høgste prosentandelen av kommunane i Nordhordland.
tirsdag 15. august Meland kommune
Meland bibliotek med fleire, utan forbindelse
Meland bibliotek, Meland kyrkjekontor og Gløde AS er framleis utan telefon- og nettverksforbindelse. Det vert arbeidd med å ordne feilen.
mandag 14. august Meland kommune
No kan du førehandsrøyste!
Måndag 11. september er det stortings- og sametingsval. Du kan førehandsrøyste frå og med torsdag 10.august til og med fredag 8. september.
torsdag 10. august Meland kommune
Nye reglar om elevane sitt skulemiljø
Elevar som ikkje har eit godt og trygt skulemiljø skal få rask hjelp. Dersom skulen, etter å ha blitt varsla, ikkje føl opp saka innan ei veke, kan elevar og føresette ta direkte kontakt med Fylkesmannen.
onsdag 9. august Meland kommune
Skulestart torsdag 17. august!
Skulestart 2017/2018 for grunnskulen i Meland er torsdag 17. august.
mandag 7. august Meland kommune
Fekk tre over seg
Ein mann vart sendt til lege etter å ha skada seg under trefelling i Meland.
tirsdag 25. juli Strilen
Mann fekk tre over seg og knakk ankelen
Det stadfestar politiet, måndag ettermiddag. Det var i Beitingen på Frekhaug eit firma dreiv på med noko trefelling, uhellet skjedde i 15-tida. – Det…
mandag 24. juli Avisa Nordhordland
Mista lappen i Rosslandsvegen
Bilist kjørte i 87 km/t i 60-sona.
mandag 24. juli Strilen
Ein mista lappen, og to blei tatt for å ha køyrt utan
I helga tok politiet i Nordhordland to personar for å ha køyrd utan gyldig førarkort. – Den eine blei stoppa på Mongstad søndag ettermiddag,…
mandag 24. juli Avisa Nordhordland
Ein smak av Syria - på Frekhaug
Det vert sagt at vegen til mannens hjarte går gjennom magen. For familien Layous på Frekhaug, kan norske magar verte vegen til statens hjarte.
fredag 21. juli $ Avisa Nordhordland
Blir tvinga til å ta inn turnuslegar
Kommunelegen meiner dette vil ta pengar frå andre helsetenester.
torsdag 20. juli Strilen
Kor finn du Nordhordlands flottaste badeplass?
Ei strand får terningkast seks i Strilen sin høgst uoffisielle test av badeplassar.
onsdag 19. juli Strilen
Nedturen held fram for Framo Flatøy
Trass i store nedbemanningar i 2016, enda Framo Flatøy AS berre så vidt i pluss. Av alle verksemdene i Framo-konsernet på norsk grunn, er det på Flatøy det går dårlegast.
onsdag 19. juli $ Avisa Nordhordland
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
– Eit resultat av tussekjøring
Politiet meiner at ulukka på Flatøy tysdag kveld blei forårsaka av såkalla tussekjøring.
onsdag 19. juli Strilen
– Tussekøyring! seier lensmann etter at bil krasja i autovernet
Ein bil har køyrt i autovernet like ved Framo tysdag kveld.
tirsdag 18. juli Avisa Nordhordland
71-åring knuste sykkelkonkurrentane
Arne Kalvik frå Frekhaug slo nestemann i sin klasse med over tre timar under Jotunheimen rundt.
mandag 17. juli Strilen
Kollisjon i helga: Førar skulda på katt i vegen
Fredga kveld klokka 23.50 fekk politiet i Hordaland melding om eit trafikkuhell på Flatøy i Meland. Det fortel lensmann Kjell Idar Vangberg måndag morgon. …
mandag 17. juli Avisa Nordhordland
HORDALAND

Tre vil bli ny fastlege
To lokale kvinner har søkt utlyst stilling som fastlege.
lørdag 15. juli Strilen
Betre planlegging - og raskare politikarar
fredag 14. juli Strilen
Bra for lommeboka og miljøet
Torstein Tveiten reknar med å spara minst 50.000 i året på å bruka el-sykkel framfor bil.
torsdag 13. juli Strilen
Oppdaga mengder av daud fisk i elva
Meland kommune skal ta vassprøver. – For tidleg å sei noko om kva som er grunnen til dette.
tirsdag 11. juli $ Avisa Nordhordland
Jakter fortvilet på sykepleiere og vernepleiere
– Vi har for få vernepleiere i forhold til hva vi trenger for å levere optimale tjenester.
mandag 10. juli $ Bergensavisen
Svein (50) persa og tok tredjeplass i EM i triatlon
Men allereie på første runden i Frankfurt bestemte han seg for at han ikkje vil delta i VM i Hawaii.
mandag 10. juli $ Avisa Nordhordland
Livsstilsendring - meistring av eiga helse
Har du, eller står du i fare for å utvikle livsstilssjukdom som til dømes diabetes type 2, overvekt eller hjarte-/ karsjukdom ? Meir informasjon og kursdatoar for hausten 2017 finn du her
mandag 10. juli Meland kommune
Kommunen slit med å få folk til ledige stillingar
Meland kommune slit med å få tak i vernepleiarar. Det gir dårlegare tilbod for brukarane, og stort press på dei tilsette i heimetenesta.
søndag 9. juli $ Avisa Nordhordland
Turid og Bjørn Tore brukar golf som (par)terapi
Og så skadar det jo ikkje at dei går ned fire-fem kilo kvar sommar.
lørdag 8. juli $ Avisa Nordhordland
Svein (50) er rå på triatlon: No er han klar for EM
Han likar fysiske utfordringar og har spesialisert seg på triatlon. Den snart 50 år gamle «jernmannen» frå Frekhaug har EM i Frankfurt som sitt store mål. Går det slik Svein Glomnes håpar blir det også Hawaii-VM.
fredag 7. juli $ Avisa Nordhordland
Teikn ditt forslag til kommunevåpen
Strilen inviterer alle leserane til å laga utkast til kommunevåpen for nye Alver kommune: Her får du grunnlaget du treng for å teikna - og vinna førstepremien.
fredag 7. juli Strilen
Postliste - Innsyn
Det vert p.g.a ferieavvikling, ikkje kjørt postliste/innsyn i veke 30.
fredag 7. juli Meland kommune
Sjekk kva eigedommar som blei selde i juni, og kva folk betalte for dei
Her får du oversikt over alle eigedommane som blei selde i Nordhordland i juni. Klikk deg inn på kvar kommune, og sjå kva eigedommane gjekk for, kven som selde dei, og kven som kjøpte dei.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Meland
Ievegen 133 (Gnr 49, bnr 26) er overdratt fra Alfred Iden til Bjørg Sjøtun Iden (29.05.2017). Overdragelsen omfatter også Gnr 49, bnr…
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Tilbyr eitt av desse som nytt kommunevåpen for Alver
Designar har kontakta Lindås, Radøy og Meland med eige forslag til kommunevåpen for nye Alver kommune.
torsdag 6. juli Strilen
Dei krev omkamp om Nordhordlandspakken: – Ikkje aktuelt, svarar styreleiaren i pakken
– Ingen veit kva Nordhordlandspakken inneheld, per i dag. Det meiner Morten Klementsen frå Bygdelista Folkeviljen i Meland. – Politikarane har vore med på…
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare
Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, fekk frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. Programmet starta opp i november 2016 og vil vare ut november 2018. Etter dette vil ein måtte betale for vaksinen....
onsdag 5. juli Meland kommune
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
Veterinærvakt
Kommunane har ansvar for at det finst eit tilbod om akuttvakt for sjuke dyr utanom vanleg arbeidstid. Nordhordland vaktdistrikt består av kommunene Austrheim, Fedje, Lindås, Meland og Radøy.
tirsdag 4. juli Meland kommune
HORDALAND

Reguleringsendring Fossemyra Idrettsanlegg - offentleg ettersyn
I medhald av plan- og bygningslova §12-10 har Utval for drift og utvikling 20.06.2017, som sak 69/2017, gjort vedtak om å leggja planframlegg ut til offentleg ettersyn.
tirsdag 4. juli Meland kommune
Bæsjet på gulvet og tørket seg i duken
Har du et hus som står tomt i Meland, kan det være lurt å sjekke tilstanden.
tirsdag 4. juli $ Bergensavisen
Dreit på golvet og tørka seg med duken
Har du hus som står tomt i Meland, kan det vere lurt å sjekke tilstanden.
mandag 3. juli $ Avisa Nordhordland
Lindås samarbeider berre med vennene
Rådmannen ville etablera eit interkommunalt byggetilsyn med heile regionen.
søndag 2. juli Strilen
Ute av syne – ute av sinn
I laurdagens utgåve av avisa Nordhordland kan me lesa om bonden Magnar Askeland på Frekhaug som omtrent dagleg må gå og plukka opp aluminiumsboksar…
lørdag 1. juli Avisa Nordhordland
Når du kastar brusboksar ute, lir dyra ein sakte og smertefull død
Kyr må avlivast fordi brusboksar hamnar i fôret. – Det er brutalt å sjå dei lide, det må vere grufullt, seier bonde.
fredag 30. juni $ Avisa Nordhordland
Bøndene jobbar dag og natt – Regnvêret seinka slåtten og gjev dårleg for
Gjev næringsfattig fôr til dyra, og ekstra kostnader for bøndene. No ber dei folket om tolmod.
torsdag 29. juni $ Avisa Nordhordland
No startar arbeidet
torsdag 29. juni Strilen
Bil på taket, førar var forsvunnen
Politiet måtte tilkalla hundepatrulje. Mistenkjer promillekjøring.
torsdag 29. juni Strilen
– Dette er årets høgdepunkt
Det skal meir enn sipregn og haglbyger for å øydeleggja spelegleda på Meland golf. Tjalve Morken og Mona Røsseland deltok på alt som var muleg å delta på denne helga. (Klikk på bildet for å sjå fleire)
tirsdag 27. juni Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELAND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL