Meland
Døra truleg lukka for omkamp om namn
Mykje tyder på at motstandarane av Alver som kommunenamn kan gje opp kampen om å få saka behandla på nytt.
fredag 19:54 Strilen
Freista med kortreist mat
I dag vart båtpendlarane overraska med kaffi og ein kortreist matbit frå Kjersti Toppe i Senterpartiet.
fredag 15:10 Strilen
– Med Alver kan folk retta ryggen
Claus Sellevoll var tidleg ute med å fronta Alver som kommunenamn. Han meiner namnet kan bli viktig for identiten i nyekommunen.
fredag 11:00 Strilen
Namnet vert Alver!
Namnet på den nye kommunen er no samrøystes vedteke i alle dei tre kommunestyra.
torsdag 14:10 Strilen
Strilen viser samanslåingsmøtet direkte
Frå klokka 12.00 kan du her på strilen.no sjå direktesending frå kommunestyremøtet der Lindås, Meland og Radøy skal vedta samanslåing.
torsdag 09:09 Strilen
I ambulansehelikopter etter ulukke
Ulukke i Meland onsdag kveld.
onsdag 20:45 Strilen
Alver vann namnedebatten i Lindås
Atten røyster for Alver, tretten for Nordhordland.
onsdag 13:34 Strilen
Politisk møteplan - hausten 2017
Sjå politisk møteplan hausten 2017 her
onsdag 11:18 Meland kommune
HORDALAND

Alle kommunar skal få politikontakt
Svein Arne Hatlevik meiner førebygging er ei av dei viktigaste oppgåvene politiet gjer. No skal han vera politikontakt for seks kommunar.
onsdag 09:32 Strilen
Ein historisk dag
Det vert både høgtid og fest når kommunane Lindås, Meland og Radøy samlast til fellesmøte torsdag 22. juni, leia av fylkesmann Lars Sponheim. ​Nedanfor kan du lesa einkommune.no sin omtale av det historiske møte.
onsdag 09:30 Meland kommune
Vil ha Tesla til sjøs
Sjøen er framtidas motorveg, og båtane bør gå på elektrisitet, meiner Arild Hermstad og Karina Garnes Reigstad i MDG.
tirsdag 20:33 Strilen
Kreftkoordinator i Nordhordland
Meland, Radøy, Lindås, Fedje og Modalen kommunar gjekk for 1 år sidan inn i samarbeid med Kreftforeninga om oppretting av stilling som kreftkoordinator i Nordhordland. Tilbodet er kjend for mange, men ikkje for alle.
tirsdag 10:07 Meland kommune
Nedetid KF- skjema
Det vert nedetid på KF- skjema, elektroniske skjema på heimesida, onsdag 21. juni frå kl. 15.45-17.15. Dette på grunn av vedlikehald hjå Kommuneforlaget.
mandag 09:11 Meland kommune
Sjå sommaraktivitetar for born i Meland
Dra med poden på padling, fjelltur eller golf.
lørdag 17. juni Strilen
To tatt i laserkontroll
Kontroll i Ådlandsvegen.
fredag 16. juni Strilen
Fylkespolitikarane kuttar sentralisering
Tonar ned planane om ei sterk satsing på regionsentra.
fredag 16. juni Strilen
Nyerådmannen er på plass
MELAND: Respekt, sannferd, rettferd og føreseielegheit er verdiar som Martin Kulid heldt høgt.
fredag 16. juni Strilen
Kunngjering av vedteken reguleringsplan
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Meland kommunestyre 14.06.2017, som sak 77/2017, vedtatt følgjande reguleringsplan: Endring områderegulering Frekhaug sentrum.
torsdag 15. juni Meland kommune
– Gjer me det ikkje no, får me aldri kyrkje- og kulturhus
Meland går vidare med planane om eit kombinert kyrkje- og kulturhus på Frekhaug.
torsdag 15. juni Strilen
Kunngjering av vedteken reguleringsplan
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Meland kommunestyre 14.06.2017, som sak 78/2017, vedtatt følgjande reguleringsplan: Reguleringsplan for Øvre Holsbergstien.
torsdag 15. juni Meland kommune
Meland går for «Alver»
Kommunestyret i Meland vil at nyekommunen skal heita Alver.
onsdag 14. juni Strilen
Sjå kommunestyret i Meland direkte
Her kan du onsdag ettermiddag frå klokka 17 sjå kommunestyremøtet på nett-tv.
onsdag 14. juni Strilen
Bekymra for storleiken på skuleplassen
Medan Sagstad skule vert større, minkar skuleplassen. Foreldre er bekymra, men kommunen håpar at dei skal få utvida leikearealet.
onsdag 14. juni Strilen
Ungdomsklubben på Frekhaug er i gang
Ungdomsklubben på Frekhaug i gang i midlertidige lokale, og om halvtanna år håpar dei å kunna flytta inn i andre etasje i meieriet.
tirsdag 13. juni Strilen
Kven er med, og kven er ute?
I Strilen tysdag kunne du lesa om skepsisen i Lindås formannskap til å gå inn i eit nytt interkommunalt samarbeid om byggetilsyn.
mandag 12. juni Strilen
Meland skal verta meir inkluderande
Meland sitt kommunale slagord er «Eit samfunn for alle». No legg dei handling bak orda.
lørdag 10. juni Strilen
Politiet etterforskar branntilløp på ungdomsskulen
Tre gongar dei siste vekene har nokon laga svimerke oppetter ein vegg på Meland ungdomsskule. - Frykteleg trist, seier rektor.
fredag 9. juni Strilen
HORDALAND

Det digitale radioskiftet er i gang !
21. juni skal NRK slutte med sendingane sine på FM i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei kommersielle riksdekkjande kanalane og einskilde lokalradioar følgjer etter med å avvikle sine sendingar på FM 15. september.
fredag 9. juni Meland kommune
Kunngjering av vedteken reguleringsplan
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Meland kommunestyre 10.05.2017, som sak 54/2017, vedtatt følgjande reguleringsplan: Reguleringsplan for Danielsen skule.
fredag 9. juni Meland kommune
Kunngjering av vedteken reguleringsplan
I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Meland kommunestyre 10.05.2017, som sak 53/2017, vedtatt følgjande reguleringsplan: Reguleringsendring Holme forretningsområde.
fredag 9. juni Meland kommune
Sykkelhjulet lausna, fryktar livsfarleg hærverk
13-åring måtte på legevakta og sy etter at framhjulet på sykkelen lausna i fart. Den lokale sportsbutikken har fått inn fleire syklar med same historie.
torsdag 8. juni Strilen
Sandsvalane er tilbake i Meland
Også i år har sandsvalar slått seg ned i med anleggsmaskiner som nærmaste nabo.
tirsdag 6. juni Strilen
Lindås-nei til nye samarbeid
Formannskapet i Lindås vil ikkje starta byggetilsyn med andre enn dei nærmaste friarane, Radøy og Meland.
tirsdag 6. juni Strilen
Saman for å kjempa mot mobbing
Rektorar, foreldre, politikarar og tilsette i Meland kommune var nyleg samla for å finna ut kva meir dei kan gjera for å hindra mobbing.
tirsdag 6. juni Strilen
Denne bryggja er noko for seg sjølv
Visste du at presten hadde si eiga bryggje på Husebø? No vert kulturminnet i Meland reparert slik at folk kan ha glede av det 100 år til.
mandag 5. juni Strilen
Første leigeavtale sikra for Helsehuset
Leigetakarane er på veg inn, byggestart er no venta å vera i mars/april 2018.
mandag 5. juni Strilen
Kontaktutval - Meland kommune og næringslivet
Meland formannskap gjorde i sak 52/17 i møte 3. mai, vedtak om eit forum for dialog og samarbeid mellom kommunen og representantar frå Meland kommune sitt næringsliv.
fredag 2. juni Meland kommune
Må ha ny trasé for Fløksand - Vikebø
Det er ikkje aktuelt å utbetra dagens trasé for fylkesveg 564 for strekket Fløksand – Vikebø.
fredag 2. juni Strilen
Varsel om vegstenging ved Leiro
På grunn av endra behov for drenering av grunn ved Leiro, må vegen stengast i samband med dette. Sjå kart. Arbeidet vil bli utført 30.05.17, kl. 22.00 til kl. 01.00. Utrykningskjørety vil bli prioritert. Me håpar på forståing for dette. Har du spørsmål ?
mandag 29. mai Meland kommune
Utlysing av Kulturstipend
No kan du søkje Kulturstipendet for Meland kommune! Stipendet skal stimulere til lokal kulturutvikling og lokale kulturopplevingar, og søknadsfrist er 15. juni.
fredag 26. mai Meland kommune
Badeplassundersøking 2017
I år har det blitt teke ut vassprøvar ved 57 badeplassar i Nordhordland og Gulen. Vasskvaliteten er mindre god ved Vågenes (Radøy), elles er vasskvaliteten god ved alle dei 56 andre badeplassane i Nordhordland og Gulen.
torsdag 18. mai Meland kommune
Hels på innbyggjar nr. 8000!
Meland kommune vil ønskje velkommen til innbyggjar nr. 8000 i kommunen, Lukas Berge Stusdal.
mandag 15. mai Meland kommune
Kartlegging av sykkelbruk - elektronisk spørjeundersøking
Meland, Lindås, Fjell og Os kommune gjennomfører ei spørjeundersøking for å kartlegga sykkelvanar og haldningar blant innbyggarar og eigne arbeidstakarar. Det har diverre vore tekniske problem knytt til spørjeundersøkinga om sykkelbruk denne veka. Problema skal no vera...
fredag 12. mai Meland kommune
Kommunal informasjon
Her kan du lese annonsa for kommunal informasjon for mai/juni, som også er å finna i lokalavisa 9. mai.
tirsdag 9. mai Meland kommune
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) – tilskot
Skogeigarar kan søkja om tilskot til fylgjande tiltak innan nærings- og miljøtiltak i skogbruket: skogkultur miljøtiltak i skog andre aktivitetsfremjande tiltak i skogbruket
mandag 8. mai Meland kommune
Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
Juni er søknadsfrist for SMIL– midlar for 2017. Meland kommune har fått tildelt kr. 250.000,- i 2017.
mandag 8. mai Meland kommune
HORDALAND

UngMeland
UngMeland er eit initiativ frå kulturtenesta for å auke aktivitet og tilbod for unge i Meland (Frå 8.-10. klasse)
mandag 8. mai Meland kommune
Spørjetime i kommunestyre 14. juni
Det blir spørjetime i kommunestyret onsdag 14.06.17, kl 17.00. Dei som ønskjer utfyllande svar må melde spørsmåla skriftleg til ordførar seinast 48 timar før møtet. Spørsmål kan sendast til postmottak@meland.kommune.no eller til Meland kommune, Pb...
mandag 8. mai Meland kommune
Inkluderingskontaktar
Idrettsrådet, Meland Frivilligsentral og tenesteområde kultur startar no eit felles prosjekt for å få alle klubbar i idrettslaga, grendalag, musikkkorps, ungdomsorganisasjonar og alle andre frivillige lag og organisasjoner i Meland til å peike ut ein eller fleire inkluderingskontaktar i...
onsdag 19. april Meland kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MELAND

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK 
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE