Måsøy
Kunngjøring – Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for vegareal til nytt område for forretningsbygg – Reguleringsendring Havøysund sentrum torget.
Iht. plan og bygningslovens §17-4 andre ledd varsles det at Måsøy kommune har behandlet forslag til utbyggingsavtale med Elvesletten A/S vedrørende utbygging av vegareal fra FV889 og ned til kaifront og flytebrygge, i forbindelse med oppføring av nytt
torsdag 15:01 Måsøy kommune
Helse og omsorgstjenesten i Måsøy kommune har behov for ferievikarer
Vi trenger ferievikarer til hjemmetjenesten, sykehjemmet, institusjonskjøkken og legekontoret (resepsjon og laboratoriet). Sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretær, kokk og assistenter. Oppgi i søknaden hvor du helst vil jobbe og i hvilken periode.
torsdag 14:50 Måsøy kommune
Coop cup - 3. skirenn 14.03.18 kl. 18.00
Havøysund skiklubb inviterer til Coop cup - 3. skirenn
onsdag 08:38 Måsøy kommune
Bibliotekene i Finnmark har fått felles profilside
Fredag 16.mars fra kl 12 – 15.30 viser vi profilsiden på lerret. D e første 20 besøkende får en liten overraskelse
tirsdag 13:38 Måsøy kommune
Barnehagedagen 2018
13. mars er det åpen dag i barnehagen! Alle er hjertelig velkommen innom på besøk. Ulike aktiviteter vil skje ute og inne mellom kl 09.30 -12.00. Håper vi sees.
mandag 11:22 Måsøy kommune
Seminar om Finnmarksbyen i Troms Fre 4. til søn 6.mai 2018
Fre 4. til søn 6.mai 2018 på Havøysund hotell og rorbuer, Havøysund Troms historielag har arbeidet med et prosjekt om gjenreisningsleirene etter krigen. Trondenesleiren var den største av 7 samlingsleirer for finnmarkinger som ikke hadde noen steder å bo
mandag 11:13 Måsøy kommune
Henstilling til trafikanter fra Måsøy kommune
Måsøy kommune og politiet har i den siste tiden fått flere henvendelser om feilparkerte biler på fortau og på veier i Havøysund, Måsøy kommune henstiller trafikantene til å overholde trafikkreglene og skilting. Dette gjør det enklere for
fredag 9. mars Måsøy kommune
Folkemøte om småviltjakt i Måsøy kommune 8. mars kl. 18.00
Hvordan vil du at småviltjakt skal foregå i Måsøy kommune, og ellers i Finnmark? Fortell dine ønsker og meninger på folkemøte i Samfunnsalen m.kl. 18.00-20.00.
torsdag 8. mars Måsøy kommune
FINNMARK

Formannskapsmøte 13. mars 2018
onsdag 7. mars Måsøy kommune
Coop cup - 2. skirenn 7. mars 2018
Havøsysund Skiklubb inviterer til Coop Cup - 2. skirenn 7. mars 2018 kl. 18.00
tirsdag 6. mars Måsøy kommune
Legedag på Rolvsøy 13. mars 2018
Timebestilling ved legekontoret i Havøysund, tlf 784 24 100
mandag 5. mars Måsøy kommune
Informasjon om eiendomsskatt 2018
Kommunestyret vedtok i møte den 07.12.2017 å videreføre eiendomsskatt i Måsøy kommune f.o.m. 01.01.2018. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018.
fredag 2. mars Måsøy kommune
17. mai arrangement 2018
Lag og foreninger som ønsker å arrangere aktiviteter 17. mai kan søke kommunene om tilskudd til dette. Tilskuddet følger egne retningslinjer og midlene fordeles etter søknad. Søknadsfrist er 15.03.17
onsdag 28. februar Måsøy kommune
Det vil bli tatt ut mink (Neovison vison) på Hjelmsøya i Måsøy kommune i løpet av våren og sommeren 2018.
For å bevare fuglefjellet på Hjelmsøya er det nødvendig å ta ut mink. Hjelmsøya naturreservat ble opprettet for å bevare et viktig fuglefjell, med tilhørende planter, fugleliv og annet dyreliv. Men det nytter ikke å ta ut mink kun i og nær...
tirsdag 27. februar Måsøy kommune
Hovedopptak i Høtten barnehage, søknadsfrist 1. mars 2018
Minner på fristen 01.mars om å søke barnehageplass i Høtten barnehage, da med oppstart fra 20. august 2018. Barn som fyller ett år i løpet av august det året det søkes om plass, har rett på plass innen utgangen av august.
mandag 26. februar Måsøy kommune
Forestilling 13. mars - Hvordan nordlyset fikk sine farger
Gunnarnes skole presenterer Hvordan nordlyset fikk sine farger.
fredag 23. februar Måsøy kommune
Legekontoret er stengt tirsdag 6. mars og onsdag 7. mars
Legekontoret er stengt på omlegging til nytt datasystem.
torsdag 22. februar Måsøy kommune
Stor spenning knyttet til dagens folkemøte på Ingøy: «Politikerne sitter i båten på tur hit nå»
Lokalbåten med stortingspolitikerne er på tur mot et Ingøy badet i vintersol. Ved kaia ligger fiskebåtene i ro og i Storstua på skolen er forventningsfulle beboere i ferd med å fylle salen. – Så langt har ingen flyttet fra øya, men dette er et være eller...
tirsdag 20. februar $ iFinnmark
Coop Cup - 1. skirenn onsdag 21. februar kl. 18.00
Coop Cup - 1. skirenn onsdag 21. februar kl. 18.00
tirsdag 20. februar Måsøy kommune
Ingalill gir ikke Wenche P. noen reprimande for «nyttig idiot»-uttalelsen
Men mener det er en grense for hva man kan finne på å si, selv når man er engasjert. 
lørdag 17. februar $ iFinnmark
Hva med Måsøydagan? Idedugnad 28. feb kl. 19.00
Måsøy kommune har 3 flotte festivaler Dansegalla 1-3 juni, Kveitefestival/VM i kveitefiske 2-4 august og Moltafestivalen 16-19 august. Enn hva med Måsøydagan, når skal det være og hva skal være innholdet?
fredag 16. februar Måsøy kommune
Folkemøte om Ingøybruket og Ingøys fremtid som fiskevær den 20.02.18
Måsøy kommune arrangerer folkemøte den 20.02.18 på Ingøy storstue kl. 11.30, der tema blir Ingøys fremtid som fiskevær
torsdag 15. februar Måsøy kommune
UKM Måsøy 2018 10. mars kl. 19.00
UKM Måsøy 2018 10. mars kl. 19.00 på samfunnsalen
fredag 9. februar Måsøy kommune
Høring - Forslag til ny kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet
Forslag til ny kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - Høringsfrist 20. februar 2018. Forslag til ny kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er lagt ut på Måsøy kommune ved servicekontoret på rådhuset i Havøysund. Eventuelle innspill fremmes skriftlig til...
fredag 9. februar Måsøy kommune
Kunngjøring av konkurranse, vintervedlikehold på Måsøya 2018 - 2022
onsdag 7. februar Måsøy kommune
Kunngjøring av konkurranse, vintervedlikehold på Rolvsøya 2018-2022 .
onsdag 7. februar Måsøy kommune
Kunngjøring av konkurranse, vintervedlikehold på Ingøya 2018 – 2020
onsdag 7. februar Måsøy kommune
Hovedopptak i Høtten Barnehage 2018
Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 01.mars 2018, med oppstart fra 20. august 2018. Fristen er endelig, og søknaden må være sendt innen søknadsfristen. De som allerede har barnehageplass, trenger ikke å søke på nytt for å beholde...
mandag 5. februar Måsøy kommune
Hovedopptak i Høtten Barnehage 2018
Frist for å søke barnehageplass til hovedopptaket er 01.mars 2018, med oppstart fra 20. august 2018. Fristen er endelig, og søknaden må være sendt innen søknadsfristen. De som allerede har barnehageplass, trenger ikke å søke på nytt for å beholde plassen.
mandag 5. februar Måsøy kommune
Samefolkets dag 5. og 6. Februar
Program Samefolkets dag. Velkommen. Bures Boahtin
torsdag 1. februar Måsøy kommune
Kick -Off middag for næringslivet i Måsøy
Meld deg på årets kick-off middag for næringslivet 8. mars 2018 kl 18.00
torsdag 1. februar Måsøy kommune
Utlysning av tilskudd - Kulturmidler 2018
Kommunen har avsatt 50.000,- som skal stimulere til kulturelle tiltak i kommunen. Av disse reserveres kr. 12.000,- til arrangementer 17. mai. Midlene er ment å være en støtte og motivasjon for lag, foreninger og enkeltpersoner som vil drive aktivitet som virker til trivsel og fellesskap i...
tirsdag 30. januar Måsøy kommune
Coop Cup - 1. skirenn onsdag 31. januar kl. 18.00
Havøysund Skiklubb arrangerer Coop cup, Onsdag 31. januar kl. 18.00.
tirsdag 30. januar Måsøy kommune
FINNMARK

Minirunde - Innebandyturnering for junior 3. februar 2018
Havøysund IL har gleden av å være arrangør for sesongens første minirunde
mandag 29. januar Måsøy kommune
Dansegalla 2. juni i Polarhallen i Havøysund.
For 10-ende år på rad gjør Havøysund Skiklubb klar for Dansegalla på 71 °Nord 2. juni i år. I jubileumsåret er det dansebandene Callinaz og Christiania som vil spille topp dansemusikk hele kvelden i Polarhallen.
fredag 19. januar Måsøy kommune
Ledig stilling - Vikariat som fagarbeider/assistent i Høtten Barnehage
Fra 01.03.18-30.06.18 har vi ledig vikariat som fagarbeider/ assistent med mulig for forlengelse. Vi ønsker oss en kollega som liker utfordringer og vil være med på barnehagebasert utvikling!
torsdag 18. januar Måsøy kommune
Legedag på Rolvsøy 6. februar 2018
Tirsdag 6. februar 2018 er det legedag på Rolvsøy v/turnuslege Henning Ramm
torsdag 18. januar Måsøy kommune
Høring - Forslag til ny kommunal renovasjonsforskrift for Måsøy kommune
Måsøy kommune sender på vegne av FIMIL ut forslag til ny kommunal renovasjonsforskrift på høring - høringsfrist 12. februar 2018. Forslag til ny renovasjonsforskrift er lagt ut på Måsøy kommune ved servicekontoret på rådhuset i Havøysund....
tirsdag 16. januar Måsøy kommune
Havøysund Havnevesen Måsøy KF inviterer til åpent møte tirsdag 23. januar 2018 kl. 19.00
Havøysund havnevesen fikk i 2002 godkjent av kommunestyret en egen havneplan. Havneplanen er ikke er justert eller rullert senere. Utviklingen i lokalsamfunnene, i regionen, utviklingen nasjonalt og ikke minst internasjonalt tilsier at det til enhver tid vil være nødvendig å ha et oppdatert...
tirsdag 16. januar Måsøy kommune
Vår nye ordfører presenterer seg selv
Da er vi gått over i 2018 og det er gått akkurat to og en halv måned siden jeg ble tiltrådte som ordfører i Måsøy kommune. Da jeg flyttet tilbake til Havøysund etter 27 år kunne jeg ikke forestille meg at jeg nå skulle sitte med et slikt verv. Men det er
fredag 12. januar Måsøy kommune
Hvem fortjener Kulturprisen Måsøy 2018?
Har du et forslag på en person som har gjort en særegen innsats for å skape glede og trivsel i kommunen.
torsdag 4. januar Måsøy kommune
Oversikt over åpne scooterløyper i Måsøy kommune pr. 13.02.18
Åpne scooterløyper i Måsøy kommune 2018.
onsdag 3. januar Måsøy kommune
Spørreundersøkelse Havna som samfunnsutvikler
Havøysund havnevesen Måsøy KF (heretter kalt Havøysund havnevesen) har vedtatt å starte arbeidet med ny plan for Havøysund havnevesen der samfunnsperspektivet vil være et vesentlig element. Styret for Havøysund havnevesen har en intensjon om i tillegg til en...
onsdag 3. januar Måsøy kommune
Nærradio Lille julaften
Nærradio lille julaften kl. 21.00, FM 102
23. desember 2017 Måsøy kommune
Julehilsen fra ordføreren
21. desember 2017 Måsøy kommune
Måsøy kommune har behov for Avlastning, besøkshjem
Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets...
21. desember 2017 Måsøy kommune
Kunngjøring fyrverkeritillatelse
Det opplyses med dette at det er innvilget tillatelse til å fyre opp bakkefyrverkeri i forbindelse med tradisjonsarrangement på natotoppen (Kvalvikfjellet). Tillatelsen gjelder søndag 31. desember mellom kl. 12.00 - 12.15
21. desember 2017 Måsøy kommune
Havøysund miljøstasjon er stengt i dag.
Grunnet fortsatt sterk vind i dag holder Havøysund miljøstasjon stengt 20. Desember
20. desember 2017 Måsøy kommune
Renovasjon og åpningstider Jul og nyttår
Måsøy Tirsdagsruten (26.12) kjøres på torsdag 28.12. Havøyssund miljøstasjon holder stengt i romjulen.
18. desember 2017 Måsøy kommune
Havøysund Musikkforening m/gjester presenterer gode gamle låter fra UNIT FIVE
15. desember 2017 Måsøy kommune
Bredbåndsutbygging
13. desember 2017 Måsøy kommune
Tusen takk Sigurd
På vegne av styret og administrasjonen i Måsøy i Vekst (MiV) ønsker jeg å takke Sigurd Larsen for den fabelaktige innsatsen som er blitt gjort i MiV siden 2013.
11. desember 2017 Måsøy kommune
Slik sikrer du en fin julefeiring for barna ved samlivsbrudd
Omtrent halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse og julefeiringen kan være tøff for skilte foreldre. Uansett er julen barnas høytid, de voksnes behov må komme i andre rekke. Bufetat ved familievernet har laget «Juleråd til skilte foreldre» om hvordan håndtere...
11. desember 2017 Måsøy kommune
Det digitale radioskiftet kommer til deg
For deg som bor i Troms og Finnmark, slukker de riksdekkende radiokanalene sine sendinger på FM 13. desember. Med dette er radioskiftet i Norge gjennomført. Alle lokalradioene i disse fylkene kan fortsette på FM.
5. desember 2017 Måsøy kommune
Gløggfest på helsesenteret 7 desember klokka 16.30
Invitasjon til beboere med familie. Gløggfest på helsesenteret 7 desember klokka 16.30, 2 etasje – i storstua
4. desember 2017 Måsøy kommune
Trygg og Kristine skal kjempe for Norge under Barents Winter Games
Havøysund IL gratulerer Trygg Rølsåsen og Kristine Kuivalainen med uttakelse til å representere Norge under BWG i Luleå 16 - 18. mars 2018. Vi nominerte 4 stk til uttakssamlingene og to er tatt ut.
4. desember 2017 Måsøy kommune
Kommunestyremøte 7. desember 2017
Informasjon om kommunale tjenenester og ytelser fra Måsøy kommune
1. desember 2017 Måsøy kommune
Legedag på Rolvsøy tirsdag 5.12.17
30. november 2017 Måsøy kommune
FINNMARK

Fra glamping til camping i Havøysund
Aslak Lango og Børre Stabell har planer om å etablere campingplass i Måsøy kommune.
29. november 2017 $ iFinnmark
Julegrantenning
Tenning av årets julegran skjer utenfor rådhuset av ordfører Reidun Mortensen søndag 3. desember klokka 18.00.
29. november 2017 Måsøy kommune
Velkommen på kveldsåpent
Velkommen på kveldsåpen i Havøysund fredag 1. desember
29. november 2017 Måsøy kommune
Her vil rådmannen kutte 11,5 årsverk
Frykter å havne i ROBEK i løpet av få år om ikke noe gjøres.
28. november 2017 $ iFinnmark
Digital sykmelding for arbeidstakere i åtte fylker
Fra 1. november skal du som jobber i ett av disse åtte fylkene bruke den digitale sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger.
28. november 2017 Måsøy kommune
Barnas dag 3. desember
9. klasse ved Havøysund skole inviterer barn og voksne til førjulaktiviteter på Havøysund skole søndag den 3. desember fra kl. 12.00 - 14.00
28. november 2017 Måsøy kommune
Kunngjøring fyrverkeritillatelse
Det opplyses med dette at det er innvilget tillatelse til å fyre opp bakkefyrverkeri i forbindelse med arrangement - kveldsåpent i Havøysund, lokalitet Coop Havøysund. Tillatelsen gjelder førstkommende fredag 1. desember mellom kl. 18.00 og 18.15
28. november 2017 Måsøy kommune
Trykk av Espolin Johnson i resepsjonen på rådhuset
Ordfører Reidun Mortensen ønsker kommunens befolkning hjertelig velkommen til å komme å se trykk av den kjente billedkunstneren Espolin Johnson.
28. november 2017 Måsøy kommune
Bli med på Julesprek!
Hva er Julesprek? Julesprek 2017 er Finnmarks Friluftsråds egen "adventskalender". I hele desember kan du besøke 4 utvalgte turer i området rundt Havøysund.
27. november 2017 Måsøy kommune
Måsøy kommunes årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Formannskapet har i møte 21.11.2017 behandlet årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2018-2021 for Måsøy kommune. Dokumentet legges med dette ut til offentlig ettersyn ifølge kommunelovens § 44 og 45. Budsjettet skal behandles av kommunestyret 7. desember
23. november 2017 Måsøy kommune
Onsdag 22. november kl. 18.00 blir det spøkelseshistorier på Måsøy folkebibliotek.
Det blir et innblikk i det uforklarlige Nord-Norge ved forfatter Roald Larsen. Velkommen!
21. november 2017 Måsøy kommune
Salg av juletrær
Vi tar imot bestilling på dansk edelgran. Tlf. 78424900 (kontortid) eller mail: laila@haagensentrading.no Kr 400,- pr. stk. Salget kunngjøres senere. HARALD HAAGENSEN TRADING AS
20. november 2017 Måsøy kommune
De kjemper om en plass på det norske barentslaget
Selv om det ikke er et serietilbud til Havøysund IL-spillerne, så stopper det dem ikke fra å spille innebandy med flagget på brystet.
15. november 2017 iFinnmark
Formannskapsmøte 21. november 2017
Informasjon om kommunale tjenenester og ytelser fra Måsøy kommune
14. november 2017 Måsøy kommune
Måsøy kommune søker Sektorleder for Oppvekst - 2. gangs utlysning
Måsøy kommune har ledig stilling som Sektorleder for Oppvekst, 100 % fast stilling. Søknadsfrist 30. november 2017
3. november 2017 Måsøy kommune
Takk for meg
Det er ei tid for alt. Tid for å komme, tid for å gå. Etter 3 trivelige år i ordførerstolen ble det slik at jeg måtte prioritere egen helse og dermed ta farvel med et politisk verv som dere velgere har gitt meg og som jeg har gledet meg til å utføre hver eneste dag.
27. oktober 2017 Måsøy kommune
Jobbe som tilsynsfører?
Barnevnetjenesten i Måsøy mangler tilsynsførere. Alle barn som bor i fosterhjem, skal ha en tilsynsfører. Dette er lovpålagt igjennom www.lov.om.barneverntjenester.no Tilsynsføreren skal være barnets / ungdommens talsperson, og påse at dennes livssituasjon i...
26. oktober 2017 Måsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MÅSØY

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FINNMARK

FAVORITTER

Hordaland Utenriks Telemark IT Bergen Innenriks Sarpsborg 08 Hedmark Næringsliv Troms Akershus Kjendis Oppland Østfold Nordland Vestfold Trøndelag Odda Fotboll Mat
flere?
Båt Kultur Vest Agder Buskerud Rogaland Aust Agder Sport Møre og Romsdal Finnmark Mobil Forsvar Oslo Sogn og Fjordane Get-ligaen Kvinnherad Kalmar Fiske Skåne Ringsaker Bolig Inrikes Blekinge Elverum Bodø Oskarshamn Haugesund Fotball Drammen Økonomi Landbruk Kongsvinger Karmøy Trav Porsgrunn Bamble Sport Kragerø Kryptovaluta Motor Tromsø OL Hammerfest Tinn Reise Odds BK Radøy Lindås Sandnes Fredrikstad Vestby Jul Osterøy Näringsliv Östra Göinge Risør Kultur Politikk Svelvik Vestvågøy Kristianstad Dyr Bærum Horten Landskrona Fauske Øvre Eiker Russland Musikk Tolga Tingvoll Stord Narvik Meløy Helsingborg Film Kristiansand Askøy Forskning Karlskrona Nord-Korea Førde Salangen Tesla Stockholm Sandefjord Vær Lier Sykkel Nedre Eiker Stavanger Forskning Kongsberg Tvedestrand Håndball Eliteserien Skien Sarpsborg Kongelig Suldal Kristiansund Askim Barn Rosenborg BK Kvænangen Kunst Helse Drangedal Eslöv Game of Thrones Frogn Evje og Hornnes Sigdal Sørfold Gjøvik Sande Bil Svalbard Grue Larvik Råde FK Haugesund Åsnes Asker Lesja Moss Meland Tynset Hadsel Nannestad Trysil Eidsberg Jakt Løten Sørreisa Hamar Lenvik Fjell Modum Åmot Friluftsliv Kommunesammenslåing Tour de Ski Vefsn Filippinene Vålerenga Skøyter Re Mote Notodden Ålesund Vinje Vaksdal Google Vestre Slidre Nore og Uvdal Våler Åmli Klima Tomelilla Foto Øksnes Øygarden Gjerstad Hörby Jølster Ås Steigen Stavanger Oilers Stryn Utsira Tønsberg Friidrett Aurdal Harstad Porsanger Masfjorden Rana Malmö Halsa Skjervøy Vitenskap Målselv Farsund Austrheim Bil Mörbylånga Hemne Hvaler Jobb Klippan Motorsport Frankrike Lødingen Dovre Teknik Mandal Eiker Romfart Herøy Spill Mat Halden Strand Norway Cup Eurovision Svalöv Poker Ekonomi Hurum Klepp Nesodden Brønnøy Båt Sölvesborg World Series of Poker VM Universet Langrenn Olofström Brexit Sortland Grane OBOS-ligaen Kina Nesseby Aurskog-Høland Skisport Hässleholm Litteratur Fitjar Lillesand Ski Lyngen Svedala Modalen Nissedal NHL Fedje Tydal Enebakk Sande Nesna Tana Halloween Rendalen Karlshamn Træna Åseral Vietnam Sør-Varanger Stabæk Lomma Fet Froland Volda Påske Mönsterås Resor Odal Herøy Birkenes Bjørnefjorden Eidskog Frosta Östergötland Vennesla Tour of Norway Trondheim Leirfjord Emmaboda Ronneby Ullensvang Seljord Ulstein Snowboard Alpint Alta Skurup Menn Lund Hockey Andøy Sverige Voss Bremanger Os Viking FK Jevnaker Syria Skiskyting Gran Nes Nordkapp Gloppen Lyngdal Tromsø IL Arendal Nittedal Film Bromölla 17. mai Røros Kvinner Sjakk Årdal Polen E-sport Musik Nybro Måsøy Skedsmo Klatring Nesset Svømming Eidfjord Sandøy Hemnes Sund Bodø/Glimt Evenes Ballangen
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL