Måsøy
Influensavaksiner
Måsøy kommune har fortsatt influensavaksiner igjen, dersom du er i risikogruppa og ikke har fått tatt vaksinen er det ikke for sent.
fredag 11:07 Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 30. oktober 2020
Fiskeripolitikken påvirker alltid kommunen vår, enten negativt eller positivt, og dermed er det viktig å lytte til både industrien og fiskerne. Når kommunene står sammen om å løfte frem saker, blir vi en viktig stemme inn til de som sitter i
fredag 11:01 Måsøy kommune
Kommunestyremøte 5. november 2020
Informasjon om kommunale tjenenester og ytelser fra Måsøy kommune
onsdag 13:19 Måsøy kommune
Følgende karanteneregler gjelder i Måsøy kommune pr. 27.10.2020:
Personer som kommer fra «røde» steder i Norge bes ta kontakt med lege for å vurdere karantene/testing. Bruk koronatelefonen 917 47 278 innenfor legekontorets åpningstider. Etter kontortid benyttes tlf. 116 117.
tirsdag 08:52 Måsøy kommune
Info 26.10.2020 vedr. korona-situasjonen i Måsøy kommune
mandag 15:13 Måsøy kommune
Info 23.10.2020 vedr. korona-situasjon i Måsøy kommune
Det er pr. i dag ikke påvist smitte i Måsøy kommune som følge av smitteutbruddet ved Hammerfest sykehus.
fredag 23. oktober Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 23. oktober 2020
Administrasjonen har sine behov, innbyggerne har sine ønsker, og politikerne har sine løfter.  Dette er utgangspunktet for den «tautrekkingen» som vi gjerne kan kalle det kommunale budsjettarbeidet for. I noen hektiske uker skal budsjettet for neste år
fredag 23. oktober Måsøy kommune
Sakspapirer og Møteprotokoller Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur
Her finner du sakspapirer og møteprotokoller for oppvekstkomite. Dokumentene er lagt ut i PDF-format, og kan fritt lastes ned.
onsdag 21. oktober Måsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Formannskapsmøte 27. oktober 2020
Informasjon om kommunale tjenenester og ytelser fra Måsøy kommune
tirsdag 20. oktober Måsøy kommune
Informasjon om koronasituasjonen i Måsøy kommune 20.10.2020
Beredskapsledelsen følger utviklingen på den økende smitten i fylket tett, og da spesielt situasjonen ved Hammerfest sykehus.
tirsdag 20. oktober Måsøy kommune
Karantenetiltak Covid-19
Har du vært på Hammerfest sykehus den 9. oktober 2020 eller senere, så skal du i 10 dagers karantene fra den dagen du besøkte sykehuset.
mandag 19. oktober Måsøy kommune
Offentlig høring - Søknad om å etablere forflåte og navneendring ved lokalitet 32797, i Ryggefjord Måsøy kommune
Cermaq Norway AS, org 961922976 har søkt om å etablere forflåte ved lokalitet og navneendring fra «Elvevika Ny» til «Elvevika» ved lokalitet 32797, i Ryggefjord Måsøy kommune.
fredag 16. oktober Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 16. oktober 2020
Når fiskebåter ligger fortøyd i kai, og kun måsene er å se på fiskemottakene, så tenker jeg på ukens viktige saker for politikere langs kysten. Jeg mener bestemt at fiskebåter ikke skal måtte ligge ved kai, fiskeindustrien skal kunne holde hjulene i
fredag 16. oktober Måsøy kommune
Måsøy folkebiliotek inviterer til forfatterforedrag ved Per Kristian Olsen
Måsøy folkebibliotek inviterer til forfatterforedrag ved Per Kristian Olsen, tirsdag 20. oktober kl. 19.00.
torsdag 15. oktober Måsøy kommune
Influensavaksinering i Måsøy kommune 2020
Influensavaksinering vil bli tilbudt i Havøysund uke 43 og 44.
onsdag 14. oktober Måsøy kommune
Fysioterapitjenesten er stengt
Det vil ikke være fysioterapi tilbud i Havøysund i perioden november/desember 2020.
onsdag 14. oktober Måsøy kommune
Miljøruta 2020
Miljøruten er et tilbud til distriktene hvor husholdninger gratis kan levere Farlig avfall og EE-Avfall. Hvitevarer kan og leveres mot et fraktgebyr på 150 kr pr. enhet men med forbehold om plassbegrensning på bilen. Også Glass og metallemballasje kan leveres på denne ruten. Vi vil...
fredag 9. oktober Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 9. oktober 2020
Denne uka startet med rimfrost på bakken, og det sier noe om den tiden vi går i møte. Jeg har hatt noen dager høstferie fra kontoret, men både telefonen og PC`en har vært flittig i bruk. Hurtigruta, kunstverk, vindmølleutbygging, kombibåt-kaia på Ingøy,...
fredag 9. oktober Måsøy kommune
Ledig stilling som renholder på Helsesenteret
Det er ledig stilling osm renholder på Havøysund helsesenter. Tiltredelse 1. november 2020 eller etter avtale. Søknadsfrist 26. oktober 2020.
torsdag 8. oktober Måsøy kommune
Besøkende til Helsesentret
Fra 05.10.20 vil vi åpne for besøk til beboerne etter FHIs anbefalinger. På grunn av krav om å holde avstand til pasient og personalet gjør størrelse på pasientrommene det slik at hver beboer kan ha 3 personer på besøk samtidig.
tirsdag 6. oktober Måsøy kommune
Måsøy kommune melder om periodevis stenging av veger i Havøysund.
I uke 41 og 42 vil det bli utført asfalteringsarbeider på kommunale veger i Havøysund. 
fredag 2. oktober Måsøy kommune
Offentlig høring - Forskrift om tømming av slamanlegg
Kommunestyret i Måsøy behandlet i møte 24.09.20, sak 52/20 - Forskrift om tømming av slamanlegg, vedtatt å legge forskriften om tømming av slamanlegg ut til offentlig høring.
fredag 2. oktober Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 2. oktober 2020
Som ordfører får jeg mange klager om veiene i kommunen, og jeg forstår at folk er utålmodige.  Nå gjør vi et løft for en del av de kommunale veiene i Havøysund, og jeg har også bedt administrasjonen om å finne og foreslå gjennomførbare...
fredag 2. oktober Måsøy kommune
Legedag på Gunnarnes tirsdag 6. oktober 2020
Timebestilling ved legekontoret i Havøysund, telefon 784 24 100
torsdag 1. oktober Måsøy kommune
Måsøy kommune inviterer til medvirkning
Kommuneplanens samfunnsdel er under arbeid, og i den forbindelse holdes det medvirkningsmøte med fokus på eldre i Måsøy.
torsdag 1. oktober Måsøy kommune
Ledige stillinger - Brannkonstabel deltid
Måsøy brannvesen har ledige stillinger som brannkonstabel deltid, stillingskode 7237. Søknadsfrist 11. oktober 2020
fredag 25. september Måsøy kommune
Har du busker og greiner som henger inn over veibanen?
Måsøy kommune henstiller alle som har busker og greiner hengende inn over veibanen om å fjerne disse.
fredag 25. september Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 25. september 2020
Du er verdensvant i Oslo, eller Tromsø førr den sak, men havne du i Havøysund da blir du heller spak, når alle vinterstormens kvite jævla flyg i hop førr å ta tak. Da merke du at mer enn bare markedskræftan rår, med alle veia stengt og bare Hurtigruta
fredag 25. september Måsøy kommune
"Kurs -Hvordan søke om spillemidler?"
«8. oktober 2020 kl 18.00-20.00 inviteres det til kurs - Hvordan søke spillemidler. Spillemidler kan søkes av lag, foreninger, grende-/bygdelag og kommunen. Har dere tanker om nærmiljøanlegg eller idrettsaktiviteter - kan et kurs hjelpe?
fredag 25. september Måsøy kommune
Offentlig høring - Politivedtekter
Formannskapet i Måsøy behandlet i møte 15.09.20, sak 58/20 - Politivedtekter med tilhørende forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter, vedtatt å legge politivedtektene ut til offentlig høring.
torsdag 24. september Måsøy kommune
Utdeling av fag-/svennebrev
Det er blitt en tradisjon at ordføreren foretar utdeling av fag-/svennebrev i kommunen, på vegne av fylkeskommunen.
mandag 21. september Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 18. september 2020
Tenk å være så heldig å bo i en kommune som er så rik på muligheter for friluftsliv og bolyst. Sist helg var jeg sammen med en gjeng gode kompiser på rypejakt Rolvsøy. Ei slik jakthelg, som fylles med historier og gode minner hvert år, er for meg
fredag 18. september Måsøy kommune
Informasjon om besøks-status ved Havøysund helsesenter
På grunn av Covid 19 vil Havøysund Helsesenter, i samråd med smittevernslege i Måsøy Kommune, opprettholde gjeldende besøksregler som ble satt 12.08.20.
fredag 18. september Måsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Kommunestyremøte 24. september 2020
Informasjon om kommunale tjenenester og ytelser fra Måsøy kommune
torsdag 17. september Måsøy kommune
Valgkretsmøtene i Repvåg Kraftlag SA må dessverre utsettes.
På grunn av korona epidemien og frykten for smitte blandt en del av våre kunder, samt at vi ikke får en oversikt over antall kunder som vil møte må vi dessverre utsette valgkretsmøtene i alle våre valgkretser i høst.
torsdag 17. september Måsøy kommune
Ledig stilling - Kirkeverge/Daglig leder
Måsøy sokn har ledig stilling som kirkeverge/Daglig leder. Søknadsfrist 6. oktober 2020
onsdag 16. september Måsøy kommune
Måsøy kommune inviterer til folkemøte - Medvirkning
Måsøy kommune reviderer kommuneplanen og søker innspill fra befolkningen.  Møtet er åpent for ALLE!
onsdag 16. september Måsøy kommune
Flaskeinnsamling tirsdag 15. september
10. klasse har flaskeinnsamling tirsdag 15. september fra kl. 16.45 til inntekt for klassetur.
mandag 14. september Måsøy kommune
Ledig stillling - Veileder NAV Måsøy
Måsøy kommune har ledig stilling som,  Veileder ved NAV Måsøy. Søknadsfrist: 02.10.20
fredag 11. september Måsøy kommune
Rødrev i Havøysund
I forbindelse med problematikk rundt pågående Rødrev i Havøysund har kommunen engasjert jegere for å redusere bestanden.
fredag 11. september Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 11. september 2020
Planlegging, vedlikehold, utvikling, lovpålagte oppgaver og kostnader er en balansekunst som må håndteres av både politikere og administrasjonen i tett samspill. Når man jobber langsiktig mot felles mål, er egentlig alt mulig. I Måsøy kommune skal vi
fredag 11. september Måsøy kommune
Ledig stilling - Assistent Høtten barnehage
Måsøy kommune har ledig stilling som,  assistent i Høtten barnehage
torsdag 10. september Måsøy kommune
Ledig stilling - Pedagogisk ledere Høtten barnehage
Måsøy kommune har ledig stilling som,  pedagogisk ledere i Høtten barnehage.  
torsdag 10. september Måsøy kommune
Informasjon fra FIMIL - Returpunkt Havøysund
Containere for papp blir idag tatt bort fra Returpunkt i Havøyssund. Årsak er at leverandør er blitt strengere på kvalitet på pappen som skal gjenvinnes.
tirsdag 8. september Måsøy kommune
Cafèmøte på Rolvsøy 15. september kl. 12.00
Måsøy kommune inviterer til Cafèmøte på Rolvsøy om kommneplanens arealdel, tirsdag 15. september kl. 12.00 på Gunnarnes skole.
mandag 7. september Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 4. september 2020
Vi har alle mange ønsker om ting som skulle vært gjort, og vi er alle utålmodige. Allikevel må vi lage strategier, legge planer og ikke minst følge disse. Det være seg strategisk næringsplan, kommuneplanens samfunnsdel, arealplanen, økonomiplan etc. Alt
fredag 4. september Måsøy kommune
Fysikalsk avdelig er steng onsdag 9. sep og torsdag 10. sep
Fysikalsk avdeling vil være stengt onsdag 9. september fra kl. 08.00 t.o.m torsdag 10. september kl. 14.00.
torsdag 3. september Måsøy kommune
Velkommen til oppstart i barnehage og skole
Her i Måsøy kommune er vi allerede godt i gang med oppstart i barnehagen og på skolen.
tirsdag 1. september Måsøy kommune
Redusert foreldrebetaling i SFO
Det er vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven om moderasjonsordninger i skolefritidsordningen. Endringene trådte i kraft 1. august 2020.
tirsdag 1. september Måsøy kommune
Fordeling av fondsmidler 2020, andre fordeling
Repvåg Kraftlag er et samvirkeforetak og har valg å utdele utbytte til medlemmene sine gjennom Fonds for Samfunnsnyttige formål og Fonds for nærings- og samfunnsutvikling. Formålet må være lokalisert i kraftlagets forsyningsområde.
tirsdag 1. september Måsøy kommune
Ordførertur torsdag 3. september 2020
Ordførertur torsdag 3.sept 2020 kl 17.00 fra Torget (Coopen plassen) Turen går til Storvika.
tirsdag 1. september Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 28. august 2020
Vi har straks lagt august bak oss, og vi er i full gang med politiske møter og saksbehandling. Kollektivtilbudet vårt er høyt oppe på ordførerens agenda, og denne uka har det handlet om både buss, hurtigbåt og Hurtigruta. Ordføreren har i tillegg vært i
fredag 28. august Måsøy kommune
2. gangs utlysning - Kommunalsjef samfunn og utvikling
Måsøy kommune har ledig stilling som,  Kommunalsjef samfunn og utvikling. Søknadsfrist 5. oktober 2020
tirsdag 25. august Måsøy kommune
Formannskapsmøte 25. august 2020 kl. 09.00
Informasjon om kommunale tjenenester og ytelser fra Måsøy kommune
fredag 21. august Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 14. august 2020
En sommer er på hell, og ordføreren er tilbake til hverdagens utfordringer og muligheter. Høsten er en tid hvor vi liksom våkner til hverdagen igjen; på jobb, skole og barnehage. Naturen endrer seg, og vi finner nye stier for både jakt, bærplukking og
fredag 14. august Måsøy kommune
Smittevern - private - feiringer og sammenkomster
Informasjon om kommunale tjenenester og ytelser fra Måsøy kommune
onsdag 5. august Måsøy kommune
Legedag på Gunnarnes tirsdag 04.08.20
Legedag på Gunnarnes v/turnuslege Hanne S. Lilleberg tirsdag 4. august 2020
mandag 27. juli Måsøy kommune
Lillekveita 1. august 2020
Da årets VM i kveitefiske ble avlyst førte dette også dessverre til at barnas fiskekonkurranse forsvant. I forbindelse med Kveitekos har vi derfor bestemt oss for å arrangere en tur-dag for hele familien på Storvannet, 1. august fra kl. 12.00 - 16.00. 
onsdag 22. juli Måsøy kommune
TROMS OG FINNMARK

Kokevarsel i Tufjord/Boil water advisory
Måsøy kommune v/teknisk etat melder om kokevarsel i Tufjord.   Teknisk etat anbefaler at vannet til drikke og matlaging fosskokes i et par-tre minutter slik at eventuelle smittestoffer i vannet drepes. Kokevarslet gjelder fram til ny vannprøve
fredag 17. juli Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 17. juli 2020
Sommerferien står for døren, og jeg drømmer om en sommer med sol og sval bris i gresset. Før jeg tar ferie vil jeg dele noen tanker med deg, om det å være ordfører i Måsøy kommune.
fredag 17. juli Måsøy kommune
Åpningstider laboratoriet sommer 2020
Laboratoriet har følgende åpningstider i sommer:
tirsdag 14. juli Måsøy kommune
Ingen renovasjon i dag 14. juli - Feil på renovasjonsbilen
Renovasjonsbilen har idag støtt på tekniske problemer ute i Havøyssund. sjåfør må dermed kjøre tilbake og på verksted. Vi vil kjøre denne ruten inn igjen denne uken men ny sms om hvilken dag det blir kommer på et senere tidspunkt. Dersom dunk blir full...
tirsdag 14. juli Måsøy kommune
Informasjon fra legekontoret
Vi minner om at dersom du har symptomer på Covid19, som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eler luktesans eller sår hals skal du holde deg hjemme til enhver tid. Kontakt legekontoret på telefon for testing eller råd.
mandag 13. juli Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 10. juli 2020
Det har værmessig vært langt mellom dagene med blå himmel i Måsøy kommune. I politikken har man også både gråvær og soldager, og det er viktig å følge med - uansett vær. Denne uka har det vært både Ingøy-tur, forberedelser...
fredag 10. juli Måsøy kommune
Åpningstider Fysioterapien
Fysio er tilstede disse tidene:
tirsdag 7. juli Måsøy kommune
Sprengningsarbeider pågår!
Denne uka starter vi opp med sprengningsarbeider på Havøygavlen. Nærmere informasjon om dette finnes på informasjonstavla vår, like innenfor porten ved riggområdet ved gravlunden. Her er et kart, og på kartet markeres det med gule trekanter hvor
fredag 3. juli Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 3. juli 2020
På sommerens hittil verste værdag kom NRK Sommerbilen sist fredag til Havøysund. Tåke, regn og vind gjorde at helikopteret ikke kunne fly, og som ordfører oppfatter jeg at folk uttrykker misnøye med programmet på sosiale media. Det kan jeg forstå, siden
fredag 3. juli Måsøy kommune
Perletur i Måsøy kommune
Alle fastboende har mottatt i posten informasjonsbrosjyre med kart over perleturene. I tillegg er det sendt ut materiell til butikker, så besøkende kan få tak i denne.
torsdag 2. juli Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 26. juni 2020
Båtruter og tilrettelegging for både fiskeri- og turistnæring i distriktet vil nok bli tema som ordføreren vil komme borti mange ganger i tiden fremover. Med Fylkeskommunens økonomi og prioriteringer, vil det bli utfordrende å få ting så stabilt og forutsigbart som...
fredag 26. juni Måsøy kommune
Ferieavvikling ved NAV Måsøy
På grunn av ferieavvikling vil NAV Måsøy være betjent fra rådhuset i perioden 29. juni til 16. august i åpningstiden onsdag kl. 11.00 - 14.00
torsdag 25. juni Måsøy kommune
Sommerbilen minutt for minutt
Fredag kommer Sommerbilen fra NRK på besøk til Havøysund, og flere har spurt om et program for dagen, og hvilke aktiviteter det er lagt opp til.
torsdag 25. juni Måsøy kommune
Ordførerens hjørne 19. juni 2020
Det ryddes i kommunen, og mange ønsker å bidra. Det ryddes langs veier, på kaier, i fjæra og rundt hus. En fantastisk dugnadsånd, som bidrar til bolyst.
fredag 19. juni Måsøy kommune
SpareBank 1 Nord-Norge kommer til Havøysund 18. juni 2020
Vi kommer til Havøysund Onsdag 18.06.20 kl 1000 - 1300. Du finner oss på rådhuset - Møterom oppvekst.
mandag 15. juni Måsøy kommune
Ledig stilling som lærer ved Gunnarnes skole
Måsøy kommune har ledige stillinger som lærer ved Gunnarnes skole. Søknadsfrist: 29.06.20  
fredag 12. juni Måsøy kommune
Ledige stillinger - Brannkonstabel deltid
Fra og med 1. september 2020 har Måsøy brannvesen følgende ledige stillinger som brannkonstabel deltid, stillingskode 7237.
fredag 12. juni Måsøy kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MÅSØY

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL