Masfjorden
Masfjordtunnelen på E39 blei stengd etter melding om steinar på størrelse med fotballar i vegen
Tunnelen var stengt i rundt ein halvtime tysdag ettermiddag, etter melding om steinar i vegbana.
20:18 Avisa Nordhordland
Nordhordlandspakken på veg til Stortinget
Bompenge-innkreving frå 2018.
16:43 Strilen
Klare for teaterpremiere
Søndag 26. november har kulturskulen si teatergruppe premiere på familieforestillinga «Bryllup i eventyrland». Ta med heile familien til framsyninga på Nordbygda skule kl 18.       G M T     Detect
12:19 Masfjorden kommune
Dette tener kommunetoppane
Dette tener ordførarane og rådmennene i Nordhordland og Gulen.
07:10 Strilen
Bro over Masfjorden, «kjekt å ha»?
Næringslivet i Masfjorden blir stadig trukket fram når det skrives om Masfjordbroen, sist i en artikkel i NH, datert 20 november 2017, der det…
mandag 18:00 Avisa Nordhordland
Næringslivet i Masfjorden og Gulen ber på sine kne om at Masfjordbrua vert bygd
– Me ber på våre kne om at dei tek beslutningane høyrer på oss! Det seier Kenneth Birkeland i selskapet Johny Birkeland AS til…
mandag 06:00 Avisa Nordhordland
Seilmaker Iversen flytta butikken sin frå Sandviken til Mjåtveitflaten – Det har gått over all forventning
Det seier dagleg leiar Jon Iversen (54). Det var like over nyttår at familiebedrifta tok steget heilt ut og samlokaliserte butikk- og produksjonslokale i…
søndag 08:00 $ Avisa Nordhordland
- Arbeiderpartiet satsar på fiber i distrikta
Nkom, Nasjonal kommunikasjonsmyndiget (tidlegare Post- og teletilsynet) har sidan 2014 vore med å sørge for utbygging av digital infrastruktur i distriks-Norge, gjennom såkalla Nkom-midlar.…
lørdag 12:00 $ Avisa Nordhordland
HORDALAND

Offentleg ettersyn av årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021
Masfjorden kommune sitt årsbudsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 vert lagt ut til offentleg ettersyn fram til den til den 7. desember 2017.
fredag 13:57 Masfjorden kommune
Svak vekst i folketalet
Den sterke veksten i folketal har stansa opp, både lokalt og på landsbasis.
fredag 13:38 $ Strilen
Masfjordbrua må byggjast no!
Uttale frå årsmøtet i Lindås Senterparti.
fredag 11:28 $ Strilen
Gulen får ikkje pol denne gongen heller
Det har Vinmonopolet avgjort. Som avisa Nordhordland skreiv førre fredag søkte Gulen kommune i 2014 om å få Vinmonopol i Sløvåg, eit såkalla minipol.…
torsdag 16:19 $ Avisa Nordhordland
Gulen-firma skal oppgradera Masfjordtunnelen
Birkeland Entreprenørforretning startar arbeidet alt neste veke, og jobbar der til sommaren 2019.
torsdag 15:13 $ Strilen
No startar oppgraderinga av Masfjordtunnelen
Ein lokal entreprenør skal stå for arbeidet.
torsdag 12:58 $ Avisa Nordhordland
Bosset ditt kan verta 700 kroner dyrare dei neste åra
Her er kva det vil kosta deg å kasta bosset dei neste åra i Nordhordland
torsdag 06:00 $ Avisa Nordhordland
Status for arbeidet med Modalen – Mongstad prosjektet
På grunn av dårleg ver og at snøen har byrja leggja seg i høgfjellet, vil Dalekovod no starta arbeid i låglandet.
onsdag 10:03 Masfjorden kommune
Kjetland bru - melding om stenging
På grunn av vedlikehaldsarbeid blir Kjetland bru stengt for køyretøy i tida  20. - 24.11.2017
tirsdag 14. november Masfjorden kommune
Desse har starta nye føretak
Meland: Brakstadfisk Arnt Svein Brakstad Adresse: Grønlandsvegen 19, 5918 Frekhaug Selskapsform: Enkeltpersonforetak Stifta: 2017-10-28 Innført i foretaksregisteret: 2017-10-28 Dagleg leiar/innehavar: Arnt…
tirsdag 14. november $ Avisa Nordhordland
Opel målt til 130 km/t – bilen bak fekk skulda
Bilførar (56) måtte gjennom to rettssaker før han vart frikjent.
mandag 13. november $ Avisa Nordhordland
No blir det meir hurtiglading i Austrheim
Austrheim kommune har fått 400.000 kroner i støtte hjå Enova til bygging av to nye hurtigladarar.
mandag 13. november $ Strilen
Nærmar seg 50 millionar i omsetnad
Jostein Fjellby (49) frå Kvingo i Masfjorden begynte som løpegut og enda opp som både eigar og dagleg leiar i landbruksbutikken Eik-senteret i Åsane.
søndag 12. november $ Avisa Nordhordland
Sikra seg opprykk
2–2 heime var nok til å sikra opprykket.
lørdag 11. november $ Strilen
Takkar hjarteleg for pengegåvene
Etter å ha vurdert 973 nominasjonar, fekk åtte lokale lag og organisasjonar i går ein million kroner på deling av Sparebanken Vest.
fredag 10. november $ Strilen
Jobbmesse i Gulen og Masfjorden
Torsdag 23.11.17 arrangerer Gulen og Masfjorden Utvikling og NAV jobbmesse/Spydspiss på Vidsyn i Sløvåg.
fredag 10. november Masfjorden kommune
Raset får konsekvensar for folk i Gulen: – Det var heftig, med øydelagt naust og øydelagde båtar
50 skuleelevar kom seg ikkje på skulen i dag.
torsdag 9. november $ Firda
No må politimeisteren og den øvste leiinga levere det dei har lova
onsdag 8. november $ Avisa Nordhordland
Masfjord/Gulen vert tilkjent sigeren
Fotballkretsen har omgjort laurdagens 3-2 tap borte mot Flaktveit 2 til 3-0 siger til Masfjord/Gulen, i den i første av to opprykksmøte til 6. divisjon. Det viser seg at laget frå Åsane stilte med for mange førstelagsspelarar.
onsdag 8. november $ Strilen
Fleire bustader selde i Langheiane: Sjekk alle eigdommane som skifta eigar i oktober
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Desse eigedommane skifta eigar i Masfjorden i oktober
mandag 6. november Avisa Nordhordland
Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på høyring
Framlegg til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2017-2024 har høyringfrist 1. desember.
fredag 3. november Masfjorden kommune
Skal installere verdas djupaste 420 kV PEX sjøkabel i Fensfjorden
Bygging av 420 kV kraftleidning frå Steinsland i Modalen til Mongstad i Lindås går for fullt.
torsdag 2. november Masfjorden kommune
Legekontoret er stengt fredag 17. november
På grunn av kurs blir legekontoret stengt fredag 17. november.
onsdag 1. november Masfjorden kommune
Vinterpostar 2017/2018
På nytt vert det lagt ut vinterpostar på Sørsida. Det er lagt ut sju postar med grei tilkomst.
fredag 27. oktober Masfjorden kommune
HORDALAND

Informasjon om søknad på spelemidlar
Idrettslag og andre som vil søkja om spelemidlar for 2018 må søka til kommunen innan 1. desember 2017.
mandag 23. oktober Masfjorden kommune
Helikoptertrafikk i Stølsheimen på søndag
BKK Nett vil med dette orientere om at dei har opna for bruk av helikopter i Stølsheimen på førstkomande søndag.
fredag 20. oktober Masfjorden kommune
Stappfullt på folkemøte
Mange møtte opp på folkemøtet i kommunehuset om reguleringsplan for Masfjordbrua den 17. oktober.
torsdag 19. oktober Masfjorden kommune
Ny informasjon om ferjedrifta
Frå i morgon - torsdag 19.10.17 - vil fyrste avgang med kabelferja vere frå Duesund ferjekai kl 17.20.
onsdag 18. oktober Masfjorden kommune
Informasjon frå Heimevernet
HV gjennomfører øving 18.-23. oktober. Det vil i hovudsak innebera aktivitet i Gulen og Masfjorden kommune.
mandag 16. oktober Masfjorden kommune
Skyssbåten er no i rute
Dei tekniske problema på skyssbåten mellom Duesund og Masfjordnes er no tekne hand om.
mandag 16. oktober Masfjorden kommune
Ei lita påminning om folkemøtet
Interessert i arbeidet med å få bygd bru over Masfjorden ? Her kjem ei påminning om eit møte om saka.
søndag 15. oktober Masfjorden kommune
Eldreprisen til Lovise Matre
Heidringa vart kunngjort på eldredagen i Masfjorden, i samband med det årlege arrangementet på sjukeheimen.
fredag 13. oktober Masfjorden kommune
Oppdatert informasjon om innstilt ferjesamband
Tidsrommet for innstilling av ferjesambandet Masfjordnes - Duesund er no endra. Ferja vil vere attende i ordinær drift frå og med torsdag 19. oktober.
fredag 13. oktober Masfjorden kommune
Etablerersenteret med mange tilbod
Etablerersenteret tilbyr kurs i etablering, rettleiing/rådgjeving og nettverkstreff til gründere, entreprenører og oppstartsbedrifter i Hordaland. Tilbodet er både på norsk og engelsk.
torsdag 12. oktober Masfjorden kommune
Følg eit barn til skulen!
TV-aksjonen 2017 er tildelt UNICEF og skal gje utdanning og håp til barn der det er krig. Innsamlinga vert 22. oktober.
mandag 9. oktober Masfjorden kommune
Influensavaksine for sesongen 2017/2018
Nedunder kjem eit oversyn over tid og stad for influensavaksinering i Masfjorden. I år inneheld vaksinen beskyttelse både mot svineinfluensa og sesonginfluensa.
mandag 9. oktober Masfjorden kommune
Sjukeheimen sine spreke syklistar samla
Bebuarar og andre brukarar av Masfjorden sjukeheim har delteke i "Sykkel-VM for eldre" med eit imponerande resultat. Den slags innsats fortener ein skikkeleg fest. Og fest vart det !
torsdag 5. oktober Masfjorden kommune
Orientering til dei reisande om kabelferja
Grunna verkstadopphald og klassifisering vert ferjesambandet innstilt f.o.m. 16.10.17 t.o.m. 26.10.17.
onsdag 4. oktober Masfjorden kommune
Frukostmøte for bedrifter og arbeidsgjevarar
NAV Masfjorden og NAV Gulen ynskjer bedrifter og arbeidsgjevarar velkomne til frukostmøte på Vidsyn 19. oktober. Påmeldingsfrist 16. oktober.
tirsdag 3. oktober Masfjorden kommune
Vegstenging på grunn av filminnspeling
Truenorth Norway AS skal ha filminnspeling i området rundt Kjekallbrua 6. og 7. oktober.
fredag 29. september Masfjorden kommune
Informasjon om foreldrebetaling i barnehage
Det er to ordningar som gjeld redusert pris for barnehageplass: Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling
torsdag 28. september Masfjorden kommune
Utvida frist for spørjeundersøking om legetenesta i Masfjorden
Legetenesta i Masfjorden ønskjer gjennom ei spørjeundersøking å få tilbakemelding på våre tenester frå deg som innbyggjar. Svarfristen er utvida til 15.10.17.
torsdag 28. september Masfjorden kommune
Verdsdagen for lindrande behandling
Det vert markering av verdsdagen for lindrande behandling med stand på sjukeheimen tysdag 3. oktober.
tirsdag 26. september Masfjorden kommune
Strilesoga
Få med deg foredraget «Dar kjem dampen» - ei ny tid i emning - på Masfjorden folkebibliotek Hosteland tysdag 26.9 kl. 19.00.
torsdag 21. september Masfjorden kommune
Friperiode i Stølsheimen
BKK Nett vil orientera om at frå og med 22. september til og med 9. oktober har entreprenøren vår Dalekovod, planlagt å ha ein friperiode.
torsdag 21. september Masfjorden kommune
Stenging av Tangedalsvegen - arbeid på bru
Tangedalsvegen vert stengt torsdag 21. sept frå kl 08.30.
tirsdag 19. september Masfjorden kommune
Kva skjer med bosset vårt no ? Oppdatert informasjon
Som dei fleste no kanskje veit, har NGIR sin transportør av boss, RenoNorden AS, begjært seg konkurs. Kva konsekvensar det måtte ha for bosshentinga i Masfjorden, er enno ikkje klårt.
tirsdag 19. september Masfjorden kommune
Reguleringsplan for bru over Masfjorden - offentleg ettersyn
Formannskapet i Masfjorden kommune har i møte 12.09.2017, sak 072/2017, gjort vedtak om å leggje reguleringsplan for bru over Masfjorden ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.
fredag 15. september Masfjorden kommune
Stortingsvalresultatet for Masfjorden
Etter at 99,8% av stemmene er talde opp syner stortingvalresultatet for Masfjorden ein solid framgang for Sp på 9,3 %, med størst tilbakegang for Krf på -5,7 %.
mandag 11. september Masfjorden kommune
HORDALAND

Framlegg til reguleringsplan for bru over Masfjorden og illustrasjon av Masfjordbrua
ABO Plan & Arkitektur AS har no sendt framlegg til reguleringsplan for bru over Masfjorden over til kommunen.
mandag 11. september Masfjorden kommune
Høyring - Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om akvakultur av makroalgar i flytande anlegg
Søknaden frå Engesund Fiskeoppdrett AS gjeld lokalitet Duesund, AK 11. Høyringsfristen er sett til 9. oktober 2017.
mandag 11. september Masfjorden kommune
Støtte til førarkort med haldningsskapande kurs
Vil gje økonomisk støtte til sertifikat for ungdommar til handlingsskapande kurs. Påmeldingsfristen er 30. september.
fredag 8. september Masfjorden kommune
Eldredagen 2017 i Masfjorden
Eldredagen vert markert med festsamkome på Masfjorden sjukeheim 29. september. Påmelding innan 26. september.
fredag 8. september Masfjorden kommune
Helikopterflyging i Stølsheimen på søndag
BKK Nett AS har opna for at entreprenøren Dalekovod, kan arbeida og nytta helikopter i Stølsheimen på søndag 10. september.
fredag 8. september Masfjorden kommune
Nye reglar om elevane sitt skulemiljø
Meininga med endringane i regelverket er at elevar som ikkje har eit trygt og godt skulemiljø, skal få rask hjelp.
tirsdag 29. august Masfjorden kommune
Spørjeundersøking om legetenesta i Masfjorden
Legetenesta i Masfjorden ønskjer gjennom ei spørjeundersøking å få tilbakemelding på våre tenester frå deg som innbyggjar. Svarfristen er utvida til 15.10.17.
tirsdag 29. august Masfjorden kommune
Sjøleidning frå Masfjordnes til Duesund
Masfjorden kommune skal i gang med ny sjøleidning frå Masfjordnes til Duesund 29. til 31. august 2017.
mandag 28. august Masfjorden kommune
Engesund Fiskeoppdrett AS søker om løyve til utviding av anlegg for oppdrett i Duesund
Søknaden gjeld løyve til utviding av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure i Duesund. Uttalefristen er 15.09.2017
fredag 18. august Masfjorden kommune
Flott konsert i nothuset
Sundag 13. august var det endeleg tid for Sommarscena 2017.
fredag 18. august Masfjorden kommune
Vegstenging av Tangedalsvegen
Tangedalsvegen vert stengt i perioden 21.08. - 01.09.2017. Måndag fredag i tidsrommet 07.30 – 17.30
fredag 18. august Masfjorden kommune
Støttekonsert i Sandnes kyrkje
Støttegruppa for Baraka førskule i Kenya inviterer til konsert i Sandnes kyrkje i Masfjorden laurdag 16. september kl.17.00
fredag 18. august Masfjorden kommune
Vegstenging i Stordalen
Vegen mellom Stordalen skisenter og Stordalsstølen på Fv. 381 vert stengd frå 21. til 31. august 2017.
torsdag 17. august Masfjorden kommune
Stortings- og sametingsval 2017
Kunngjering av valting og førehandsrøysting. Valdagen er 11. september 2017
onsdag 16. august Masfjorden kommune
Velkommen til nytt kulturskuleår
Kulturskulen startar opp med ordinær undervisning måndag 21. august.
søndag 13. august Masfjorden kommune
Livsstilsendring-meistring av eiga helse
Kursstad: Nordhordlandshallen, Knarvik
onsdag 9. august Masfjorden kommune
Nytt skuleår startar
Fyrste skuledag for alle skulane i Masfjorden er torsdag 17. august.
tirsdag 8. august Masfjorden kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MASFJORDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

FAVORITTER

Hordaland IT Telemark Innenriks Utenriks Bergen Næringsliv Akershus Aust Agder Get-ligaen Kjendis Fotboll Rogaland Vestfold Båt Sport Nordland Hedmark Oppland Buskerud
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Kultur Troms Vest Agder Skåne Oslo Østfold Økonomi Fiske Mobil Halloween Kvinnherad Reise Mat Helse Game of Thrones Oskarshamn Kalmar Bolig Svalbard Finnmark Grue Landbruk Kultur Sport Tesla Fotball Vær Jul Östra Göinge Håndball Litteratur Film Inrikes Suldal Sverige Helsingborg Kunst Motor Forskning Spill Vestby Musikk Malmö Båt Odda Forsvar Boksing Ishockey Hockey Kongsvinger Hässleholm Trav Landskrona Masfjorden Trening Holmestrand Odds BK Arendal Bil Brexit Russland Mote Fedje Svelvik NM Valg Polen Stavanger Trondheim Lund Osterøy Askøy Sjakk Bærum Lillesand Risør Nord-Korea Tour of Norway Eidfjord Stockholm Barn Musik Mandal Jobb Kristianstad Seljord Langrenn VM Svømming Os Tjøme Karmøy Sykkel Fjell Verdal Molde Skiskyting Agdenes Tinn Øvre Eiker Vestre Slidre OL Sørreisa Astronomi Tyskland Skøyter Norway Cup Israel Kommunesammenslåing Kongelig Tour de France Fredrikstad OBOS-ligaen Evenes Selje Harry Potter Menn Ledare Kävlinge Politikk NHL Tønsberg Alta Premier League Gloppen Jakt Nedre Eiker Sandnes Poker Vellinge Vinje Stord Moss Emmaboda Skellefteå Tvedestrand Porsanger Frankrike Meland Røros Halden Ringsaker Ullensvang Tana Lenvik Aurdal Radøy Fitjar Snowboard Mercedes-Benz Kina Russ Holtålen Porsgrunn Streik Sund Kampsport Nybro Eidsberg Universet Nes Europa League Midsund Jevnaker Klima Tomelilla Hadsel Voss Motorsport Rauma Svedala Klatring Lier Nannestad Bremanger Kvænangen Volda Alpint Andøy Drammen Ås Eslöv Viking FK Android Dovre Gjøvik Trysil Steinkjer Narvik Rosenborg BK Tromsø IL Haugesund Näringsliv Åstorp USA Notodden Kristiansand Måsøy Vevelstad Nissedal Lyngdal Austrheim SK Brann Hopp
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL