Masfjorden
Kåre-André og det norske landslaget tok gull i kokke-VM
Søndag gjekk det norske kokkelandslaget til topps i Culinary World Cup 2022.
tirsdag 10:55 $ Avisa Nordhordland
Lokalt næringsliv slit med å få tak i fagarbeidarar
Næringslivet vil få fram at yrkesfag er attraktivt, og at det finst gode jobbar i nærmiljøet. Behovet for arbeidskraft vil verta stort i åra som kjem.
mandag 21:01 $ Avisa Nordhordland
Anne opnar «eit lite stykke USA» i masfjordbygda
Etter to og eit halvt år på Stordalen Fjellstove, er Anne Kvellestad Klakegg klar for å finne fram cowboystøvlane og innta Hosteland, der ho skal opne ein country-kafé.
mandag 13:25 $ Avisa Nordhordland
Vekte bruprosjekt frå dvalen – no får ikkje fylket svar frå departementet
Før sommaren sørga mellom andre fylkespolitikar Trude Brosvik frå Gulen (KrF) for at planane om ei bru mellom Duesund og Masfjordnes blei henta fram att.
onsdag 23. november $ Avisa Nordhordland
Matrebergtunnelen på E39 er opna att
Mot slutten av dagens kolonnekøyring fekk eit køyretøy problem inne i Matrebergtunnelen og stod fast i motgåande køyrefelt rundt klokka 19:00.
mandag 21. november $ Avisa Nordhordland
Klør seg i hovudet over vegstengingar: – Forstår ikkje at det er mogeleg
Dei møtte vegarbeid etter vegarbeid. Prikken over i-en kom då dei måtte venta i nær tre timar. Einaste omkøyringsveg var vinterstengd.
søndag 20. november $ Avisa Nordhordland
Kviler ikkje i kampen mot vindkraft: Inviterte til kaffi, kaker og song
Sjølv om første slag er vunne, ønskte Folk for fjella å testa kampviljen.
lørdag 19. november $ Avisa Nordhordland
Me får vere glade for det som vart gjort – no kuttar regjeringa til dei som treng det mest
Eg er sjokkert over at valfridomen i helsetenestene skal reverserast.
onsdag 16. november $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Geologen om skredet: – Lite sannsynleg med nye, store flaumskred
Etter enorme nedbørsmengder gjekk eit større ras på Vågset i Masfjorden førre veke. No er geologen si akuttvurdering klar.
tirsdag 15. november $ Avisa Nordhordland
Legg opp til å bruke 3,6 millionar kroner på vegplanlegging i Nordhordland
Fylkesadministrasjonen ønsker å bruke 3,6 millionar kroner på å planlegge utbetringar på fylkesvegar i Nordhordland neste år.
tirsdag 15. november $ Avisa Nordhordland
Har starta oppryddingsarbeidet etter raset
Måndag morgon starta arbeidet med å fjerne om lag 700 kubikkmeter med stein etter raset på Vågset.
mandag 14. november $ Avisa Nordhordland
Stein- og jordskredfaren minkar: Betre vêr i vente
No som det sluttar å regne, byrjar jord- og steinskredfaren å forsvinne i Nordhordland. Men farevarselet ligg framleis ute.
lørdag 12. november $ Avisa Nordhordland
Raset knuste to bygninger: Anders er glad liv ikke gikk tapt
Det var sterke inntrykk som møtte familien Vågset da dagslyset kom til hjemmet deres i Masfjorden. Nå kan dee se resultatet av de brutale herjingene.
fredag 11. november $ Bergensavisen
Startar oppryddingsarbeidet måndag
Omtrent 700 kubikkmeter med stein må ryddast bort etter raset på Vågset ved Haugsværfjorden.
fredag 11. november $ Avisa Nordhordland
Raset knuste to bygningar: Anders er glad liv ikkje gjekk tapt
Det er sterke inntrykk som møter familien Vågset då dagslyset har komme til heimen deira i Masfjorden. No kan dei sjå resultatet av dei brutale herjingane.
fredag 11. november $ Avisa Nordhordland
Stor steinblokk blokkerer anleggsveg: – Auka beredskap i heile regionen
Natt til torsdag oppdaga arbeidsfolk frå Eviny ei stor steinblokk på anleggsvegen i Masfjorden.
fredag 11. november $ Avisa Nordhordland
Steinras tok med seg garasje og nøst
Kraftig regn og uvær natt til fredag førte til et større steinras på Vågset, innerst i Haugsværfjorden i Masfjorden.
fredag 11. november $ Bergensavisen
Steinras tok med seg garasje og naust
Kraftig regn og uvêr natt til fredag førte til eit større steinras på Vågset, inst i Haugsværfjorden.
fredag 11. november $ Avisa Nordhordland
Fri frå jobben - full rulle i Nordhordlandshallen
– Det gjekk bra, eg er fornøgd. Men det er mange stasjonar att enno.
fredag 4. november $ Avisa Nordhordland
Kvar står partia i vindkraftsaka? Me ber om svar
Neste kommune- og fylkestingsval nærmar seg, og vi ber om at dei politiske partia i Vestland gjer det klart kvar dei står i vindkraftsaka.
torsdag 3. november Avisa Nordhordland
Hyttene dominerer bustadsala i Nordhordland
Fem hytter og tre ubygde tomter fekk nye eigarar i oktober, men einebustaden i Austrheim slo alle i pris.
tirsdag 1. november $ Avisa Nordhordland
Bestefaren overlevde kampane i Matrefjella, men sleit resten av livet
Sjølv fortalde han ingenting. Men no vil Mette Mitchell fortelje historia om krigen og bestefar sin.
tirsdag 25. oktober $ Avisa Nordhordland
Ei bedrift i Modalen gav meir til TV-aksjonen enn heile næringslivet i Alver til saman
Berre 13 kommunar bidrog med mindre pengar per innbyggar enn Alver til årets TV-aksjon. Ingen kommunar i Vestland gav mindre målt mot folketalet.
mandag 24. oktober $ Avisa Nordhordland
Grethe fann slektshistorie i gamle brev: – Alt kom så nær meg, ei reise til mi eiga fortid
– Alt kom så nær meg. Menneska, tida, stadene og det som skjedde. For meg blei det ei reise i tid, gjennom lokal historie og til mine eigne røter.
mandag 17. oktober $ Avisa Nordhordland
Sputnik sjarmerte publikum på Kvingo: – Han har vel ikkje med seg truser?
Sputnik vart foreviga saman med mange damer. Publikum valfarta til Masfjorden for å oppleva den legendariske artisten, medan han enno turnerer.
søndag 16. oktober $ Avisa Nordhordland
Huset har verken varme eller stikkontaktar. Straumrekning: 50.000
Eivind Vaksdal har absolutt ingen planar verken om å betale rekninga eller vidareføre kundeforholdet hos Tibber.
torsdag 13. oktober $ Avisa Nordhordland
Labert eigedomssal i september – utanom i Austrheim
Masfjorden hosta opp éin eigedom til topplista førre månad. Resten av plasseringane stakk Austrheim av med.
tirsdag 4. oktober $ Avisa Nordhordland
Søknaden har lege i skuff i Oslo i fem år: – Skjer det ikkje no, skjer det aldri
I fem år har det ikkje skjedd noko med søknaden som vart levert i 2017. No gjer fylkesordføraren eit forsøk på å få vekt til live Masfjordbrua og fleire sovande bruprosjekt.
søndag 2. oktober $ Avisa Nordhordland
Slo alle opp Stoltzen: – Hadde aldri trudd eg skulle vinna
Syklisten Emma Dyrhovden frå Masfjorden vann kvinneklassen i Stoltzekleiven Opp med tida 10,29.
lørdag 1. oktober $ Avisa Nordhordland
Alle kommunane har blitt opnare – utanom den opnaste av dei alle
Alver lukta på botnen av openheitslista i fjor haust. No har både dei og fleire kommunar i regionen klatra høgt opp på barometeret.
søndag 25. september $ Avisa Nordhordland
Inviterte til dugnad på Masfjorden sjukeheim: – Trong eit skippertak
Fleire tilsette kom på jobb i hagen, sjølv om dei hadde fri. Slik at bebuarane kan få sjå Masfjordfjella att.
torsdag 22. september $ Avisa Nordhordland
Stadig fleire trassar forbodet og bygger hytte i strandsona
Alver er blant kommunane i landet med flest fritidsbustader i strandsona. – Jo meir av strandsona som byggast ut, jo meir vert allemannsretten svekt, meiner generalsekretæren i Norsk Hyttelag.
torsdag 22. september $ Avisa Nordhordland
Usikker framtid for tre eteplassar i Masfjorden: – Det er synd
Det er vanskeleg å finna nye som tør å satsa på ein liten plass. På Haugsvær, Hosteland og i Stordalen kan serveringstilboda forsvinna.
onsdag 21. september $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Motorsykkel velta i jernfjelltunnelen
Politiet og brannvesenet rykte fredag ettermiddag ut til Masfjorden etter meldingar om ei trafikkulykke.
fredag 16. september $ Avisa Nordhordland
Ane og Ingvild skal vise ungdom vegen til arbeidslivet
Det tok ikkje lang tid før det ramla inn med unge som ønskte hjelp. Prosjektleiar Ane og ungdomslos Ingvild håpar at tilbodet kan bli verande.
onsdag 14. september $ Avisa Nordhordland
Meinte han ikkje var trøtt då bilen spann rundt – vart ikkje trudd
Mannen hadde sove to timar det siste døgnet og køyrt i over åtte timar gjennom natta då han krasja. Lagmannsretten meiner han må ha vore trøtt.
onsdag 7. september $ Avisa Nordhordland
Sauer på tur i tunnel stengde E39
Masfjordtunnelen mellom Matre og Romarheim på E39 var stengd i eit kvarter tysdag ettermiddag fordi fleire sauer var på veg innover frå Romarheim-sida.
tirsdag 6. september Firda
Har jakta uønskte plantar i 20 år: I krig med plantesjukdom som nyleg er oppdaga i Masfjorden
– Der står det jammen ein til. Den tek eg med det same. Odd Bondevik har fått auge på «bytet» - ein einsleg bulkemispel oppe i ei bergskråning. Med ein spenst ein ikkje vanlegvis forbind med folk som er nærare dei 70 enn 60, smett han opp skråninga. Fram med...
mandag 5. september $ Avisa Nordhordland
På det nye fotballaget er det ikkje skåringane som er viktige: No ser Tor-Eivind og Tommy etter spelarar
NBK og Nav samarbeider no om å starte opp eit gatelag i Nordhordland. Der er måla å gi fellesskap, rusfrie dagar og ein veg til arbeidslivet.
mandag 5. september $ Avisa Nordhordland
Ngir må gjenvinna tilliten
Feil kan skje og feil skjer. Men når feilen først skjer må me kunna forventa langt meir av eit selskap som lever av gebyr kundane må betala anten dei vil eller ikkje.
søndag 4. september Avisa Nordhordland
Fleire fritidseigedomar blant dei dyraste
Sommaren har kanskje ikkje vore mykje å skryta av i år, men fleire kunne i det minste nyta den i nykjøpte hytter i august.
fredag 2. september $ Avisa Nordhordland
Masfjordtunnelen mellombels stengd
E39 Masfjordtunnelen er mellombels stengd, melder Statens vegvesen på Twitter.
søndag 28. august Firda
Erlend siktar på ordførarjobben
Når stemmene er talt i Masfjorden kommune neste haust, vil ein ny ordførar vera klar. No har Høgre klargjort kven dei ønskjer å ha på topp.
tirsdag 23. august $ Avisa Nordhordland
Avlyser den lengste varianten av «Bjørn West»-marsjen: – Vi risikerer ikkje sende folk opp i høgda i lyn- og torevêr
Det er meldt uvêr søndag føremiddag. Det medfører problem for «Bjørn West»-marsjen: – Det er synd, seier arrangøren.
lørdag 20. august $ Avisa Nordhordland
Hadde me vist det same motet som Narve?
Berre to veker før krigen var slutt, verva 19 år gamle Narve Tindeland seg til teneste for Bjørn West. Orda han skreiv før han reiste, viser kvifor me aldri må gløyma det som skjedde i Masfjordfjella.
lørdag 20. august Avisa Nordhordland
«Bjørn West» framleis i minne
Historia om 19 år gamle Narve Tindeland har vore med Sissel-Anny Hjelmtveit heile livet. Den unge mannen som hadde gått i dekning, men verva seg til kamp i «Bjørn West» berre to veker før krigen var over. Krigen i Ukraina fekk fram minna og historiene som aldri hadde slept taket...
lørdag 20. august $ Avisa Nordhordland
John (60) og åtte andre er lokale håp for Høgre
Blant nordhordlendingane er det John Torsvik som ligg best an til å representera Høgre på fylkestinget etter valet neste år.
fredag 19. august $ Avisa Nordhordland
Her har 474 turistar overnatta på under to månader
Den nye turisthytta ytst i Austrheim har trekt mange hundre turistar til skjergarden utanfor Nordhordland.
onsdag 17. august $ Avisa Nordhordland
I år marsjerer dei i solidaritet med Ukraina
– Det var ikkje vanskeleg å finne fargane på t-skjortene i år, seier leiar for Bjørn West-marsjen, Birger Wergeland.
onsdag 17. august $ Avisa Nordhordland
Både hus, hytte og fjøs: Dette var dei dyraste bustadsala i juli
Austrheim toppar lista, men alle kommunane kom seg med blant dei dyraste eigedomssala førre månad.
tirsdag 9. august $ Avisa Nordhordland
Frå jubel til frustrasjon: Norway cup handlar om ...
Pandemien hadde sytt for at mange av dei aldri hadde fått oppleva cupeventyret før. Sjølv om alle dei lokale laga var ute av turneringa torsdag kveld har dagane på Ekebergsletta sett spor. I alt 12 lokale lag tok del i fotballfesten i hovudstaden; sju lag frå NBK, to frå...
lørdag 6. august $ Avisa Nordhordland
Det enda med tårer: No er alle dei lokale laga ute
Etter heroisk innsats og siger på straffesparkkonkurranse, er Radøy sitt g-15 lag ute av Norway cup. Dermed er det berre to lokale håp igjen. Torsdag kveld var turneringa over for begge juniorlaga til NBK.
onsdag 3. august $ Avisa Nordhordland
Slik går det med dei tolv lokale laga i Norway cup
Nokre av dei lokale laga er allereie klare for a-sluttspelet, medan andre må vinna siste kamp for å greia det same. Oppdater deg på status for alle dei tolv laga frå Nordhordland som deltek i Norway cup.
mandag 1. august $ Avisa Nordhordland
Mann i 30-åra blei meldt sakna i Masfjorden
Torsdag blei ein mann meldt sakna i Masfjorden. No melder politiet at mannen er gjort greie for.
torsdag 21. juli Avisa Nordhordland
Mathilde og Sigurd spelar i ny psykologisk thriller – skal delta i internasjonal filmfestival
– Det er travelt, men det er ingenting som er betre enn det, seier Mathilde Austegård Ypsøy.
torsdag 21. juli $ Avisa Nordhordland
Som tenåring innsåg Lucas (22) at han var fødd i feil kropp
Kjønn og legning var ikkje eit tema då Lucas Sleire vaks opp. Masfjordingen håpar seksualitet blir mindre tabu i åra som kjem – også på bygda.
tirsdag 19. juli $ Avisa Nordhordland
Masfjorden sjukeheim stengjer grunna korona: – Beklagar
Neste veke kjem leiinga av sjukeheimen til å gjere ei ny vurdering.
mandag 18. juli $ Avisa Nordhordland
Tunnel open igjen
Masfjordtunnelen, på E39 i Masfjorden kommune, er stengd grunna ein buss og ein bil med campingvogn med stans.
søndag 17. juli Avisa Nordhordland
VESTLAND

Organisasjonar i Nordhordland har fått 16 millionar i koronatilskot – desse har fått mest
Idrettsarrangement, konsertar og andre tilstellingar vart avlyst på løpande band under pandemien, og mange mista store inntekter.
torsdag 14. juli $ Avisa Nordhordland
Bjørn West museet skal formidla «ukjend» krigshistorie
Kommunen aukar løyvingane til museet. No skal dei formidla meir enn motstandsrørsla oppe i fjella. – Det har vore to dramatiske historier her.
tirsdag 12. juli $ Avisa Nordhordland
Trafikkulykke i Masfjorden – ein frakta bort i luftambulanse
Ein bil med tre personar har hamna på sida ved Mjanger i Masfjorden. Ein person er frakta til sjukehus i luftambulanse.
mandag 11. juli $ Avisa Nordhordland
Isak (16) fekk synga Springsteen for heile landet
Masfjordingen gjekk kom seg heilt til landsfestivalen i UKM.
lørdag 9. juli $ Avisa Nordhordland
Klart for Bjørn West-marsjen for førtiande gong
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vert med på minnesmarsjen i Masfjordfjella. – Han ringde og ville ha guida tur.
lørdag 9. juli $ Avisa Nordhordland
Spår positiv vekst for fleire kommuner
For fleire av kommunane i Nordhordland og omegn viste ein ny befolkningsframskriving postiv vekst. Spesielt éin kommune kunne juble.
onsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Denne eigedomen auka nesten 4,7 millionar kroner i pris på to år
Fleire bustader gjekk for høge summar i Nordhordland førre månad, men ein bustad på Fedje tek kaka.
onsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Varslar folkevekst i Nordhordland: Berre éin kommune går ned – ein annan veks mest i fylket
I Statistisk sentralbyrå si spådom for framtida, er det fleire innbyggjarar i Nordhordland. Austrheim er venta å ha den største veksten i Vestland fram mot 2050.
tirsdag 5. juli $ Avisa Nordhordland
Møteulykke i Masfjorden – éin sendt til Haukeland
Bilane trefte kvarandre i sida. Politiet veit enno ikkje årsaka til ulykka.
fredag 1. juli $ Avisa Nordhordland
No er desse ferjeturane gratis: – Dette har me drøymt om lenge
Det er ikkje berre vêret som sørgjer for god stemning på Fedje fredag. No har innbyggjarane fått oppfylt den langvarige draumen om gratis ferje.
fredag 1. juli $ Avisa Nordhordland
Kjærleik er kjærleik
«Ved å heise flagget heiar me på mangfald, kjærleik og retten til å elska den ein vil».
onsdag 29. juni Avisa Nordhordland
Stordalen Fjellstove skal seljast: – Vert veldig vemodig
Etter sommar- og haustsesongen kjem fjellstova til sals. – Me vil prøva å få yngre krefter til å ta over.
tirsdag 28. juni $ Avisa Nordhordland
Pride i Masfjorden – kva er det?
«Eg håper at kommunen verkeleg kan synleggjere at dei meiner noko med å heise regnbogeflagget», skriv Inger Amundsen-Sleire.
tirsdag 28. juni Avisa Nordhordland
Til hausten kan dei stå utan det verdifulle tilbodet: – Det er litt kritisk no. Eg håper nokon vil melde seg
Kafèn på Hosteland har vore eit samlingspunkt i bygda og vore viktig for Fensfjordbygget.
torsdag 23. juni $ Avisa Nordhordland
Etterlyste satsing frå fylket på brua – no er den med
I heilt siste sving fekk Nordhordland nok ein siger for vegprosjekt dei komande åra. Masfjordbrua er lagt inn i planane.
onsdag 22. juni $ Avisa Nordhordland
Svein og Anne Marit har ofra nattesøvnen i over tretti år
I byrjinga bakte dei mykje kneipp og hotdogsbrød til ferjene. Store kjeder gjer det vanskelegare å overleva som eit lokalt bakeri. – Men eg har til smør på skjeva.
onsdag 22. juni $ Avisa Nordhordland
Burgarane vart rivne vekk: – Me lyt laga fleire
Han hadde ein heil frys full med grillmat til ein festival som vart avlyst. Så byrja svoltne avislesarar å ringa.
mandag 20. juni $ Avisa Nordhordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL