Masfjorden
Stordalen Fjellstove skal seljast: – Vert veldig vemodig
Etter sommar- og haustsesongen kjem fjellstova til sals. – Me vil prøva å få yngre krefter til å ta over.
tirsdag 13:02 $ Avisa Nordhordland
Pride i Masfjorden – kva er det?
«Eg håper at kommunen verkeleg kan synleggjere at dei meiner noko med å heise regnbogeflagget», skriv Inger Amundsen-Sleire.
tirsdag 10:00 Avisa Nordhordland
Til hausten kan dei stå utan det verdifulle tilbodet: – Det er litt kritisk no. Eg håper nokon vil melde seg
Kafèn på Hosteland har vore eit samlingspunkt i bygda og vore viktig for Fensfjordbygget.
torsdag 23. juni $ Avisa Nordhordland
Etterlyste satsing frå fylket på brua – no er den med
I heilt siste sving fekk Nordhordland nok ein siger for vegprosjekt dei komande åra. Masfjordbrua er lagt inn i planane.
onsdag 22. juni $ Avisa Nordhordland
Svein og Anne Marit har ofra nattesøvnen i over tretti år
I byrjinga bakte dei mykje kneipp og hotdogsbrød til ferjene. Store kjeder gjer det vanskelegare å overleva som eit lokalt bakeri. – Men eg har til smør på skjeva.
onsdag 22. juni $ Avisa Nordhordland
Burgarane vart rivne vekk: – Me lyt laga fleire
Han hadde ein heil frys full med grillmat til ein festival som vart avlyst. Så byrja svoltne avislesarar å ringa.
mandag 20. juni $ Avisa Nordhordland
Karstein Totland vil bli pensjonist: – På tide å gje seg
Etter mange år i politikken, er Karstein Totland klar for å roa ned. Neste år blir det ein ny person om får bera ordførarkjeda til Masfjorden.
mandag 20. juni $ Avisa Nordhordland
Famileverksemda Frøyseth gardsmat satsar stort
På garden i Masfjorden held dei på å bygga slakteri og ny butikk. Men først og fremst brenn dei inne med 500 hamburgarar, som gjerne skulle hatt ein grill.
lørdag 18. juni $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Alf og Anke Helland får kulturprisen i Masfjorden i 2022
Kommunen spanderte blomar og middag på bryllaupsdagen til ekteparet. Gåva var kulturprisen. – Eg hadde aldri trudd dette.
torsdag 16. juni $ Avisa Nordhordland
Stod klare til årets laksefiske: – Eg er fødd med fiskestong
Sportsfiskarane frå Sotra har teke seg fri for å reisa til Masfjorden og fiska ved slaget midnatt. – Me er dei ivrigaste.
onsdag 15. juni $ Avisa Nordhordland
Han vaks opp på turnébussen til Johnny Cash og har sete 10 år i fengsel. Laurdag tok han med historia si til Kvingo
Folk kom til Kvingo for å få ein bit av Johnny Cash og enda opp med å knyte band med ein spesiell mann og artist.
søndag 12. juni $ Avisa Nordhordland
Tunnel opna igjen etter bubiltrøbbel på E39 i Gulen
Vest politidistrikt melder om at Jernfjelltunnelen på E39 mellom Gulen kommune og Masfjorden kommune er stengd.
søndag 12. juni Firda
Ei tannhelsereform no!
Ei av dei viktigaste sakene SV fekk på plass til i budsjettforliket med regjeringa for 2022 var ei tannhelsereform. Det var på tide! Tannhelsetenestelova frå 1983/84 er utdatert og samsvarar ikkje med anna helselovverk. Kart og terreng stemmer ikkje, spesielt ikkje for ein del grupper, psykisk...
torsdag 9. juni $ Avisa Nordhordland
Fylket vil ikkje betale for beredskapsturar med ferja – ordføraren lurer på kva det betyr i praksis
Fylkespolitikarane har bestemt at det er kommunane og helseføretaka som må betale for ferjeturar som blir gjennomført som del av den medisinske beredskapen.
torsdag 9. juni $ Avisa Nordhordland
Kariann kasta seg rundt då barnebarnet til Johnny Cash tok kontakt
Kariann Ekren trur på levande bygder og kasta seg rundt då ho fekk ei melding frå USA.
onsdag 8. juni Avisa Nordhordland
Små og store gjekk, sprang og kraup Sleirsfjellet opp
lørdag 4. juni Avisa Nordhordland
Mjølkesyre, junisol og folkefest i bratt lende
Ein halv kilometer bratt oppover. Men likevel eit bakkeløp som passar til alle aldrar og dei fleste trimnivå.
lørdag 4. juni $ Avisa Nordhordland
Har undersøkt vatnet ved 43 badeplassar i Nordhordland og Gulen
Resultatet lovar bra for badesesongen.
lørdag 4. juni $ Avisa Nordhordland
Steiner i veien utenfor Eikefettunnelen: – Store som knyttnever og litt større
Entreprenør er på vei til stedet for å rydde opp.
torsdag 2. juni $ Bergensavisen
Steinar i vegen utanfor Eikefettunellen: – Store som knyttnevar og litt større
Entreprenør er på veg til staden for å rydde opp.
torsdag 2. juni $ Avisa Nordhordland
Har slite med å selja ferieøya i nesten to år - no har den fått nye eigarar
Det tok tid. Men no har seljaren innkassert 8,3 millionar.
torsdag 2. juni $ Avisa Nordhordland
Brosvik misnøgd med at brua blir svikta: – Det er horribelt
Trude Brosvik meiner regjeringa må blåsa nytt liv i Masfjordbrua, og at fylket må vera budde på bruka pengar for å få den bygd.
onsdag 25. mai $ Avisa Nordhordland
Stilleståande køyretøy stengte E39-tunnel
Masfjordtunnelen er opna att.
mandag 23. mai $ Avisa Nordhordland
Kommunen vil gi ukrainske flyktningar ein meir meiningsfull kvardag
Fleire familiar i Masfjorden har meldt seg som såkalla «vennefamiliar».
søndag 22. mai $ Avisa Nordhordland
Fylkesdirektøren vil løyva opp til 850 millionar til bruer i Nordhordland
Fylkesdirektøren i Vestland vil innfri Alver sitt største ønske til samferdselsprosjekt dei komande åra. Ny Alversund bru kan få oppstart før 2026.
fredag 20. mai $ Avisa Nordhordland
Sjå den store folkefesten på 17. mai
Årets nasjonaldag var prega av strålande sol, lange tog, flott korpsmusikk og breie smil. NH var til stades i fleire kommunar for å sjå korleis folk feira 17. mai. I denne bildeserien har vi plukka ut nokre av dei mest stemningsfulle bilda frå den store dagen.
torsdag 19. mai Avisa Nordhordland
Bodø tapte mot Nordland fylkeskommune. No må kanskje Masfjorden og Fedje betale
Vestland fylkeskommune vil ikkje lenger betale for ferjeturar som blir gjennomført som del av den medisinske beredskapen.
onsdag 18. mai $ Avisa Nordhordland
Kommunen pungar ut til dei tilsette, men kva med resten av innbyggarane?
Knut Tangedal frå Hosteland ber om svar frå ordføraren i Masfjorden, Karstein Totland (H).
mandag 16. mai $ Avisa Nordhordland
Hurra for 17. mai!
Det er all grunn til å feira nasjonaldagen på tysdag. Måten folk i Nordhordland og Gulen feirar dagen på, er grunn nok i seg sjølv til å feira.
lørdag 14. mai $ Avisa Nordhordland
Køyrde med høg promille – enda i grøfta etter éin kilometer
Mannen kom ikkje særleg langt før det gjekk gale. No er han dømd.
fredag 13. mai $ Avisa Nordhordland
Du har høyrt om raud- og blåruss, men har du sett denne sjeldne typen?
På ein utflukt for ungdomsskuleelevane i Masfjorden kunne ein merke seg noko litt spesielt blant dei – russ? Men desse var oransje.
onsdag 11. mai $ Avisa Nordhordland
Slik skal 17. mai feirast i Nordhordland og Gulen
Den store dagen nærmar seg. Sjekk kva som skjer der du bur.
onsdag 11. mai $ Avisa Nordhordland
Kommunen fikk penger til overs – deler ut tusenlapper til de ansatte
Ansatte i Masfjorden kommune får ekstra lommepenger etter at årsregnskapet for i fjor er gjort opp.
tirsdag 10. mai $ Bergensavisen
VESTLAND

Gulen gir klar beskjed til justisministeren: Vil ha fleire politifolk her
Beredskapen i distrikta har vorte svekka etter politireforma, meiner Gulen kommune. No ber dei justisministeren om fleire og meir synlege politifolk nord for sognefjorden.
tirsdag 10. mai $ Avisa Nordhordland
Ella var 14 då ho blei kasta i fangeleiren på Matre: Ville desse elevane gjort det same som henne?
Alle ungdomsskuleelevane i Masfjorden kommune var måndag, dagen etter frigjeringsdagen, invitert til Bjørn West Museet på Matre. Der blei dei stilt spørsmål om filosofi og krig.
mandag 9. mai $ Avisa Nordhordland
Stenger kaféen etter to travle år
Sambuarparet Kristine og James har bestemt seg for å legge ned kaféen på Hosteland. Håpet er at nokon andre skal føle kallet til å ta over drifta.
mandag 9. mai $ Avisa Nordhordland
– Det kjem ikkje til å stå på oss. Ferjene skal vera gratis frå 1. juli
Fylkesordførar Jon Askeland nærmast garanterer at Vestland fylkeskommune kjem til å følgja opp regjeringa sitt forslag. – Så sant regjeringa vert einige med SV, vert det gratis ferjer frå 1. juli.
mandag 9. mai $ Avisa Nordhordland
Det er vår tur no! Det er vår fordømde plikt å bera historiene vidare
Det er framleis nokon krigsheltar som ikkje har fått nokon bauta. Dei som i samtlege år etter krigen har banka inn i oss at me aldri må gløyma!
søndag 8. mai Avisa Nordhordland
No tyder alt på at desse ferjene vert gratis å reisa med: – Det er ei utruleg god nyheit
Fleire ferjesamband i Nordhordland og Gulen kan frå i sommar verta gratis å reisa med. Regjeringa vil løyva dei ekstra millionane som gjer at fylkeskommunane kan fjerna ferjebilletten.
søndag 8. mai $ Avisa Nordhordland
Kommunen fekk pengar til overs – deler ut tusenlappar til dei tilsette
Tilsette i Masfjorden kommune får ekstra lommepengar etter at årsrekneskapen for i fjor er gjort opp.
lørdag 7. mai $ Avisa Nordhordland
Denne tomta gjekk for 7,5 millionar kroner
Ei ubygd tomt på ei øy i Austrheim vart selt for mange millionar kroner førre månad.
tirsdag 3. mai $ Avisa Nordhordland
Deler ut utbytte frå kraftproduksjonen i 2021 – 40 millionar til kommunane i Nordhordland og Gulen
Styret i Eviny (tidlegare BKK) ønsker å gi eigarane utbytte på 916 millionar kroner for 2021. 40 av dei hamnar hos kommunane i Nordhordland og Gulen.
lørdag 30. april $ Avisa Nordhordland
Heimevernet skal ha øving i Gulen og Masfjorden
– Det kan innebera at militært personell er synleg til stades i lokalsamfunnet.
torsdag 28. april Avisa Nordhordland
Får ikkje tak i ny fastlege: Frå 1. mai vil legekontor stå tomt
Ved månadsskiftet er Masfjorden éin fastlege i manko. Etter to månader har jakta etter ein erstattar enno ikkje gitt resultat.
tirsdag 26. april $ Avisa Nordhordland
Pia Yvonne kan verta Noregs hyggelegaste kassadame
– Eg forventa ikkje noko sånn nominasjon, eg gjer berre jobben min. Men det er litt kult.
onsdag 20. april $ Avisa Nordhordland
Turtips i påska: – Kjekt å oppdaga perler ein ikkje visste om
Jane Britt kjem med tips til påsketurar i sjøkanten og på fjellet, med og utan ski. – Me har mange moglegheiter.
fredag 15. april $ Avisa Nordhordland
Audun og familien vart vitne til stygg forbikøyring: – Farleg, seier politiet
Både bilistar og politiet har auka trafikken på vegane denne påska. Mange har fått starta ferien med tusenvis av kroner i bøter.
onsdag 13. april $ Avisa Nordhordland
Har jobba med prosjektet i eit år - no er butikken offisielt døgnopen
Nærbutikken Kvingo i Masfjorden blir blant dei første nærbutikkane som er heilautomatiserte. Kundane kan handla døgnet rundt.
tirsdag 12. april $ Avisa Nordhordland
Hytta ved skisenteret toppa eigedomstatistikken for mars
Det var godt spenn blant overdragingane i Nordhordland og Gulen i mars. Både hytter, hus, næringseigedomar og ein gard toppa lista over dei dyraste.
mandag 4. april $ Avisa Nordhordland
Familie køyrde av vegen i Masfjorden
Naudetatane rykte søndag morgon ut til ei trafikkulykke ved Nordkvingo i Masfjorden.
søndag 3. april $ Avisa Nordhordland
Fleire ungdommar søkte om økonomisk støtte – då fekk det lokale kontoret ein idé
Nav Fensfjorden tok grep då dei såg at fleire unge søkte om økonomisk sosialhjelp.
torsdag 31. mars $ Avisa Nordhordland
Her må du gå for å sanke poeng i årets turkonkurranse
På fredag startar Fjelltrimmen 2022, og idrettslaget Bjørn West har lagt ut 28 ulike postar for store og små turgåarar.
onsdag 30. mars $ Avisa Nordhordland
Michelle sitt kunstprosjekt på Matre har skapt debatt
«Sløseriombudsmannen» kallar det tull å bada med laksen. – Mange kunstprosjekt har enkeltelement som kan takast ut av kontekst og karikerast, svarar direktøren i KORO.
søndag 27. mars $ Avisa Nordhordland
Her fekk James ugla laus
Torsdag kveld høyrde ein huseigar i Masfjorden kommune rare lydar frå pipa. Då ringde han brannvesenet.
fredag 25. mars $ Avisa Nordhordland
Kommunen vil nekta dei å svinga til venstre: – Heilt sprøtt
I Høgre-styrte Masfjorden vil kommunen hindra folk å svinga til venstre. – Eg trudde ikkje mine eigne auge.
fredag 25. mars $ Avisa Nordhordland
Stans drepinga av raudlista skarv i Masfjorden
«Dette er ein konflikt mellom natur og menneske der menneske har teke seg til rette utan omsyn til sjødyr, fuglar og fisk».
lørdag 19. mars $ Avisa Nordhordland
Kommunane sit på ei kraft dei ikkje brukar
Lokalpolitikarane har langt meir makt over norsk kraftproduksjon enn ein kan få inntrykk av. Det er på tide at kommunane tar eit større ansvar for å hindra at me hamnar i ei kraftkrise.
lørdag 19. mars $ Avisa Nordhordland
Den førre brannsjefen gav seg brått. No er Lars Jørgen (56) tilsett: – Veldig nøgde
Om nokre månader set den turglade nordlendingen kursen sørover, og startar i jobben som brannsjef. – Ryggsekken er lett, seier han.
onsdag 16. mars $ Avisa Nordhordland
VESTLAND

Desse unge talenta skal til fylkesfinalen i UKM
20 unge talent skal til Voss for å representere Nordhordland i fylkesfinalen av UKM i april.
tirsdag 15. mars $ Avisa Nordhordland
Har bada, dansa og snakka med fiskane på Skype – no er alt over
Frå ein europeisk metropol og den andre sida av jorda har Michelle-Marie hatt videosamtalar med fiskane på Matre. No har ho endeleg fullført det langvarige prosjektet.
mandag 7. mars $ Avisa Nordhordland
Duoen jobbar hardt på Stordalen Fjellstove: – Det kan fort verta 18 timars dagar
Vertinna Anne skulle berre montera ei kaffimaskin. Så vart ho verande. – Eg likar meg godt her, det er litt overraskande sidan eg er ein rastlaus person.
søndag 6. mars $ Avisa Nordhordland
Sjå tal frå din kommune: I Alver har det blitt 256 fleire innbyggarar på eitt år
I løpet av dei siste ti åra har den mest folkerike kommunen i Nordhordland fått nær 2 950 nye innbyggarar.
lørdag 5. mars $ Avisa Nordhordland
Så mange får plass i Nordhordland sitt einaste offentlege tilfluktsrom
I Nordhordland og Gulen finst det fleire tilfluktsrom, men berre eitt er meint til offentleg bruk.
torsdag 3. mars $ Avisa Nordhordland
Linn Benedikte (27) vart biblioteksjef i fjor. No kan biblioteket vinne gjev pris
Masfjorden folkebibliotek er nominert til Årets bibliotek.
torsdag 24. februar $ Avisa Nordhordland
BKK vart til Eviny: Høge straumprisar gav 1058 prosent større overskot
Kraftprodusenten sitt driftsresultat i 4. kvartal var 1,45 milliardar kroner høgare i 2021 enn året før.
fredag 18. februar $ Avisa Nordhordland
Ny smitterekord i Alver: Sjukehusa melder om fleire innlagde enn nokon gong under pandemien
Smitten stig både i Norge og i Nordhordland etter gjenopninga av landet. Samstundes når talet innlagde nye høgder.
torsdag 17. februar $ Avisa Nordhordland
Politiet etterforskar brann i buss
Fredag føremiddag rykte politiet ut til brann i ein buss. Politiet skal etterforske saka.
tirsdag 15. februar $ Avisa Nordhordland
I gang med ny tunneloppgradering til 210 millionar kroner på E39
Dei neste to åra skal Skrikebergtunnelen og Jernfjelltunnelen oppgraderast.
tirsdag 15. februar $ Avisa Nordhordland
Skal samla kreativ ungdom til UKM: – Berre fantasien set grenser
Unge som vil visa seg fram kan melda seg på. – Det er ikkje ein konkurranse kor det handlar om å vera best.
lørdag 12. februar $ Avisa Nordhordland
Ny smitterekord i Alver – 185 positive koronaprøver fredag
Det er rekordmange smitta i Alver kommune og eit aukande smittetrykk. Dessutan aukar smitten både på Fedje og i Gulen.
lørdag 12. februar $ Avisa Nordhordland
Endeleg kunne elevane spela teater for publikum: – Kjekt å visa fram det me har øvd på
Nordbygda skule i Masfjorden har ikkje hatt ei einaste oppsetting sidan jula 2019. 781 dagar seinare, var ungane klare med ein ny produksjon.
onsdag 9. februar $ Avisa Nordhordland
Engesund Fiskeoppdrett vil starte med tareproduksjon i Masfjorden
Selskapet har forsøkt å dyrke tare ved oppdrettsanlegg tidlegare. No har dei søkt om å få prøve igjen.
onsdag 9. februar $ Avisa Nordhordland
Ny smitterekord i Alver
Fredag registrerte FHI rekordhøge smittetal i Alver kommune.
lørdag 5. februar $ Avisa Nordhordland
Var ferdig som brannsjef i januar. No blir han rådgjevar i kommunen
Nyleg tredde Sigvald Kvinge ifrå som brannsjef i Masfjorden og Gulen. No skal han gje råd om tryggleik og beredskap
onsdag 2. februar $ Avisa Nordhordland
Sentral industritomt på Mongstad selt for 17,6 millionar
Fleire industrieigedomar og ei hytte på Fedje er blant dei dyraste eigedomssala i januar.
onsdag 2. februar $ Avisa Nordhordland
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL