Masfjorden
Strilesoga
Få med deg foredraget «Dar kjem dampen» - ei ny tid i emning - på Masfjorden folkebibliotek Hosteland tysdag 26.9 kl. 19.00.
torsdag 13:18 Masfjorden kommune
Friperiode i Stølsheimen
BKK Nett vil orientera om at frå og med 22. september til og med 9. oktober har entreprenøren vår Dalekovod, planlagt å ha ein friperiode.
torsdag 11:25 Masfjorden kommune
Stenging av Tangedalsvegen - arbeid på bru
Tangedalsvegen vert stengt torsdag 21. sept frå kl 08.30.
tirsdag 13:00 Masfjorden kommune
Kva skjer med bosset vårt no ? Oppdatert informasjon
Som dei fleste no kanskje veit, har NGIR sin transportør av boss, RenoNorden AS, begjært seg konkurs. Kva konsekvensar det måtte ha for bosshentinga i Masfjorden, er enno ikkje klårt.
tirsdag 09:22 Masfjorden kommune
Reguleringsplan for bru over Masfjorden - offentleg ettersyn
Formannskapet i Masfjorden kommune har i møte 12.09.2017, sak 072/2017, gjort vedtak om å leggje reguleringsplan for bru over Masfjorden ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova § 12-10.
fredag 15. september Masfjorden kommune
Stortingsvalresultatet for Masfjorden
Etter at 99,8% av stemmene er talde opp syner stortingvalresultatet for Masfjorden ein solid framgang for Sp på 9,3 %, med størst tilbakegang for Krf på -5,7 %.
mandag 11. september Masfjorden kommune
Framlegg til reguleringsplan for bru over Masfjorden og illustrasjon av Masfjordbrua
ABO Plan & Arkitektur AS har no sendt framlegg til reguleringsplan for bru over Masfjorden over til kommunen.
mandag 11. september Masfjorden kommune
Høyring - Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om akvakultur av makroalgar i flytande anlegg
Søknaden frå Engesund Fiskeoppdrett AS gjeld lokalitet Duesund, AK 11. Høyringsfristen er sett til 9. oktober 2017.
mandag 11. september Masfjorden kommune
HORDALAND

Støtte til førarkort med haldningsskapande kurs
Vil gje økonomisk støtte til sertifikat for ungdommar til handlingsskapande kurs. Påmeldingsfristen er 30. september.
fredag 8. september Masfjorden kommune
Eldredagen 2017 i Masfjorden
Eldredagen vert markert med festsamkome på Masfjorden sjukeheim 29. september. Påmelding innan 26. september.
fredag 8. september Masfjorden kommune
Helikopterflyging i Stølsheimen på søndag
BKK Nett AS har opna for at entreprenøren Dalekovod, kan arbeida og nytta helikopter i Stølsheimen på søndag 10. september.
fredag 8. september Masfjorden kommune
Nye reglar om elevane sitt skulemiljø
Meininga med endringane i regelverket er at elevar som ikkje har eit trygt og godt skulemiljø, skal få rask hjelp.
tirsdag 29. august Masfjorden kommune
Spørjeundersøking om legetenesta i Masfjorden
Legetenesta i Masfjorden ønskjer gjennom ei spørjeundersøking å få tilbakemelding på våre tenester frå deg som innbyggjar. Svarfristen er 01.10.17.
tirsdag 29. august Masfjorden kommune
Sjøleidning frå Masfjordnes til Duesund
Masfjorden kommune skal i gang med ny sjøleidning frå Masfjordnes til Duesund 29. til 31. august 2017.
mandag 28. august Masfjorden kommune
Vaksenopplæring for innvandrarar
Er du innvandrar og ønskjer å læra norsk? Hausten 2017 vert det kurs for nybegynnarar og vidarekomne, A1 og A2 dersom det er nok påmelde. Påmelding innan 01.09.17.
tirsdag 22. august Masfjorden kommune
Engesund Fiskeoppdrett AS søker om løyve til utviding av anlegg for oppdrett i Duesund
Søknaden gjeld løyve til utviding av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure i Duesund. Uttalefristen er 15.09.2017
fredag 18. august Masfjorden kommune
Flott konsert i nothuset
Sundag 13. august var det endeleg tid for Sommarscena 2017.
fredag 18. august Masfjorden kommune
Vegstenging av Tangedalsvegen
Tangedalsvegen vert stengt i perioden 21.08. - 01.09.2017. Måndag fredag i tidsrommet 07.30 – 17.30
fredag 18. august Masfjorden kommune
Støttekonsert i Sandnes kyrkje
Støttegruppa for Baraka førskule i Kenya inviterer til konsert i Sandnes kyrkje i Masfjorden laurdag 16. september kl.17.00
fredag 18. august Masfjorden kommune
Vegstenging i Stordalen
Vegen mellom Stordalen skisenter og Stordalsstølen på Fv. 381 vert stengd frå 21. til 31. august 2017.
torsdag 17. august Masfjorden kommune
Stortings- og sametingsval 2017
Kunngjering av valting og førehandsrøysting. Valdagen er 11. september 2017
onsdag 16. august Masfjorden kommune
Velkommen til nytt kulturskuleår
Kulturskulen startar opp med ordinær undervisning måndag 21. august.
søndag 13. august Masfjorden kommune
Livsstilsendring-meistring av eiga helse
Kursstad: Nordhordlandshallen, Knarvik
onsdag 9. august Masfjorden kommune
Nytt skuleår startar
Fyrste skuledag for alle skulane i Masfjorden er torsdag 17. august.
tirsdag 8. august Masfjorden kommune
Tilbod om opplæring i norsk for innvandrarar
Er du innvandrar og ønskjer å læra norsk vil det bli sett i gang opplæring så snart det er mange nok påmelde.
mandag 7. august Masfjorden kommune
Forbod mot brenning av avfall på bål
Brenning av avfall på bål er ikkje tillate i Masfjorden kommune. Bakgrunnen for dette er at ein ynskjer å forhindra forureining og helseproblem for innbyggjarane i kommunen som følge av brenning av avfall og andre ting som medfører røyk og lukt.
mandag 7. august Masfjorden kommune
Kjekt med arbeid i stadig utvikling
Helene Sæbjørnsen og Håvard Hustoft syns det er kjekt å følgja utviklinga mot stadig større utnytting av ressursane i sjøen.
onsdag 26. juli Strilen
HORDALAND

Samfunnskost og samfunnsnytte
mandag 24. juli Strilen
Bil med naudblink i Sandviktunnelen på E39
Vegtrafikksentralen melder klokka 15 søndag at det står ein bil med naudblink på i Sandviktunnelen i Masfjorden kommune.Sandviktunnelen ligg på E39 og er den nest…
søndag 23. juli Avisa Nordhordland
Skarp brukritikk til kommunen
Bebuarar etterlyser vurdering av fleire alternativ til Masfjordbrua.
søndag 23. juli Strilen
Blant ryper og storslått natur i Masfjorden
Når ein skal besøka høgste punkt i Masfjorden kommune, er ein nesten i Høyanger. Ein får likevel ei god kjensle av dei mektige Masfjord-fjella.
lørdag 22. juli Strilen
Hvorfor det ikke bør bli bro over Masfjorden
Når Hordaland fylkesting skal avgjøre om de skal gå inn for planen om å bygge bro over Masfjorden og få prosjektet inn på Regional…
lørdag 22. juli Avisa Nordhordland
Etterlyser eigarane av båtar
Politiet i Gulen, Masfjorden og Solund lensmannsdistrikt etterlyser eigarane av to båtar.
torsdag 20. juli Avisa Nordhordland
Etterlyser eigarane av desse båtane
Båtane har ikkje registreringsnummer.
torsdag 20. juli Strilen
Store skilnader i lokale skattar og avgifter
Bur du i «feil kommune», kan du spara nær 7.000 kroner i lokale avgifter og skatt om du flyttar til den rimelegaste kommunen i Nordhordland.
onsdag 19. juli Strilen
Samferdsle er nøkkelen
Fleire nordhordlendingar, og sikkert masfjordingane spesielt, fekk kaffien i vrangstrupen då dei las innlegget til Erling Gjelsvik om Masfjordbrua i forrige veke. BA-spaltisten har…
onsdag 19. juli Avisa Nordhordland
Ny utlysing av stilling som kyrkjeverje i Masfjorden
Stilling som kyrkjeverje er lyst ut. Søknadsfrist er sett til 31. juli.
mandag 17. juli Masfjorden kommune
Treng opplysningar etter tjuveri
To kajakkar og ein Tysse-tilhengar stole natt til søndag.
mandag 17. juli Strilen
Meiningslaust innlegg frå Gjelsvik
Gjelsvik har vore i sommarhuset sitt og skua utover Fensfjorden. Der har han i eit syn sett ei hengebru «i overgangen mellom Fensfjorden og…
søndag 16. juli Avisa Nordhordland
Knappen er Kjersti og Jarle sitt ferieparadis
– Vi vert aldri lei av den store fjorden og dei mektige fjella. Det er eit flott syn.
lørdag 15. juli $ Avisa Nordhordland
Heimesiger på fiskefestivalen
Desse to karane sikra at premien for både minste og største fisk heldt seg på Sandnes.
fredag 14. juli Strilen
Kjørte i grøfta i amfetaminrus
Då politiet kom til staden, fann dei i tillegg hasj i bilen.
fredag 14. juli Strilen
Betre planlegging - og raskare politikarar
fredag 14. juli Strilen
Bro over Masfjorden?
Er det slik at Hordaland Fylkeskommune vil gå inn for planene om å erstatte kabelfergen mellom Duesund og Masfjordnes med en hengebro? En kabelferge…
torsdag 13. juli Avisa Nordhordland
Hildegunn hadde ein draumejobb i tankane
Då Gulen og Masfjorden Næringshage hadde eit behov for ny forretningsutviklar, var Hildegunn Opdal (25) klar for utfordringa.
onsdag 12. juli Avisa Nordhordland
Sukkenes bro ligg i Venezia - ikkje i Masfjorden
Erling Gjelsvik er flink med ord, det skal han ha. Han veit kva språklege verkemiddel han skal nytte for å latterleggjere tiltak og initiativ…
onsdag 12. juli Avisa Nordhordland
HORDALAND

Fjon-M vert elektrisk
Frå neste kontraktperiode skal kabelferja ha elektrisk framdrift.
tirsdag 11. juli Strilen
Meningsløs bro over Masfjorden
Overivrige samferdselspolitikere er en trussel mot trivselen vår, skriver Erling Gjelsvik.
tirsdag 11. juli Avisa Nordhordland
Kraftprosjekt i Høyanger gjev ny linje til Stordalen
Utbygginga av Østerbø kraftverk betyr at det skal byggast ei ny kraftlinje til Stordalen.
lørdag 8. juli Strilen
Har tjuvstarta på politireforma: – Vi er meir ute og avdekker meir
Solund har tjuvstarta på politireforma, og lensmann Ivar Holmaas er storfornøgd.
lørdag 8. juli $ Avisa Nordhordland
Sjekk kva eigedommar som blei selde i juni, og kva folk betalte for dei
Her får du oversikt over alle eigedommane som blei selde i Nordhordland i juni. Klikk deg inn på kvar kommune, og sjå kva eigedommane gjekk for, kven som selde dei, og kven som kjøpte dei.
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Masfjorden
Haukelandsdalen 11 (Gnr 55, bnr 1, fnr 56) er overdratt fra Alfred Iden til Bjørg Sjøtun Iden (29.05.2017) Gnr 50, bnr…
torsdag 6. juli $ Avisa Nordhordland
Kunngjering om godkjent reguleringsplan for Skjelsundet naustområde
Kommunestyret i Masfjorden har i møte den 22. juni 2017, sak 045/17 godkjent endring av reguleringsplan for Skjelsundet naustområde. Klagefristen er 27.07.2017.
torsdag 6. juli Masfjorden kommune
Kaldt og vått i juni
Om du huskar juni som ein månad med elendig vêr, har du heilt rett.
onsdag 5. juli Strilen
Kunngjering om endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt
Kommunestyret i Masfjorden har i møte den 22. juni 2017, sak 032/17 godkjent endring av reguleringsplan for Einestrand bustadfelt. Klagefristen er 27.07.2017.
mandag 3. juli Masfjorden kommune
Brannvesenet rykka ut til omsorgsbustader
Brannalarm frå Haugsværlia i Masfjorden.
søndag 2. juli Avisa Nordhordland
Masfjorden kan få milliardbro
Det fraktes rundt 160 biler i døgnet på fergen Masfjordnes-Duesund. Nå jobbes det på spreng for å erstatte den med en bro til rundt én milliard kroner.
mandag 26. juni Bergens Tidende
Oppkoblingstidspunkt for breiband
Eltel Networks AS, som arbeider for Telenor med å få på plass fiber til alle dei definerte prosjektområda i Masfjorden kommune, melder om følgjande oppkoplingstidspunkt for breidband :
mandag 26. juni Masfjorden kommune
Tjuefemårs-jubilantar
Tysdag 13. juni var det markering av tilsette med 25 års tilsetting i Masfjorden kommune, på Stordalen fjellstove.
mandag 26. juni Masfjorden kommune
Lynet slo ned
Brannvernet rykka ut for å sjekka einebustad etter lynnedslag i Masfjorden
søndag 25. juni Strilen
Skogrydding for ny kraftlinje frå Modalen til Mongstad
Det vert frå BKK orientert om at arbeidet med å rydda skog for den nye 300 kV-linja mellom Modalen til Mongstad vil starta opp rundt 21. juni.
tirsdag 20. juni Masfjorden kommune
Kulturprisen for 2017 til Jon Martin Skauge
Den vart overrekt av ordførar Karstein Totland på Stordalen Fjellfestival laurdag 17. juni.
mandag 19. juni Masfjorden kommune
Kulturpris til Jon Martin Skauge
Han skulle til å gå, men fekk hint om å bli verande - heldigvis.
søndag 18. juni Strilen
Kom deg til fjells!
Stordalen Fjellfestival går helga 16. til 18. juni.
torsdag 15. juni Strilen
No må ein seia klart ja til bru
torsdag 15. juni Strilen
HORDALAND

Kulturprisutdeling på Stordalen Fjellfestival
Masfjorden kommune sin kulturpris for 2017 vil bli delt ut i samband med Stordalen Fjellfestival laurdag 17. juni.
torsdag 15. juni Masfjorden kommune
Sommarnytt frå biblioteket
Hugs å låne mange bøker før biblioteket stengjer i sommar. Siste opningsdag før ferien er: Sandnes måndag 26. juni, Hosteland tysdag 4. juli og Matre torsdag 6. juli.
torsdag 15. juni Masfjorden kommune
Ei veke att for NRK sine FM-kanalar
FM-kanalar vert kopla ut onsdag 21. juni.
onsdag 14. juni Strilen
Inspirerande kulturskuleturne
Etter ein hektisk «verdsturnedag» i Masfjorden, med tre konsertar på «løpande band», rigging, øving, framføring, nedrigging og køyring var konklusjonen etter siste tone på Matre-konserten eintydig: Dette var moro. Dette må me gjera meir av!
onsdag 14. juni Masfjorden kommune
Redusert fart på Andvikvegen
I perioden frå 13. juni 2017 til 31. desember 2017 vert det nedsett fart på Andvikvegen på grunn av omfattande anleggstrafikk.
onsdag 14. juni Masfjorden kommune
Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjonar
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.
tirsdag 13. juni Masfjorden kommune
Erlend er Masfjordens fjellkonge
Passerte 23 toppar på under 27 timar – utan søvn og kvile.
mandag 12. juni Strilen
Det digitale radioskiftet held fram
For deg som bur i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane, blir NRK sine radiokanalar sløkt på FM 21. juni.
mandag 12. juni Masfjorden kommune
Kunngjering om tilleggssøknad for justert trase for Dalsbotnfjellet vindkraftverk
NVE har sendt over tilleggssøknad frå Zephyr AS om endra trasé for ein ny kraftleidning frå Dalsbotnfjellet vindkraftverk til Frøyset transformatorstasjon. Uttale til søknaden innan 23. juni 2017
onsdag 7. juni Masfjorden kommune
Millionglede for Masfjordbrua
Ei avgjerd i kommunalkomiteen på Stortinget kan gje Masfjordbrua meir enn ti millionar ekstra til årleg drift.
onsdag 7. juni Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MASFJORDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
FAVORITTER

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL