Masfjorden
Personvernombod for Masfjorden kommune
Frå og med hausten 2018 har Masfjorden kommune inngått avtale med IKT-Nordhordland om personvernombod for kommunen.
fredag 11:37 Masfjorden kommune
Fekk teknisk trøbbel i Masfjordtunnelen
Vogntog-trøbbel på fredags-formiddagen.
fredag 10:03 Strilen
Storstilt ABBA show i Nordbygda
Nordbygda skulekorps feire musikkorpset sitt år med eit forrykande ABBA show. Heile 13 ABBA låte har Magne Rutle spesialarrangert til korpset som sjølvsagt stillar i 70-tals kle.
mandag 12. november $ Strilen
Invitasjon til livredningskurs
Årleg livredningskurs for skular, barnehagar og idrettslag er sett opp måndag 26. og tysdag 27. november og onsdag 5. desember.
mandag 12. november Masfjorden kommune
Kontakt med breibandstenesta
Korleis få kontakt med seljarkorpset til Telenor som no reiser rundt i utvalde prosjektområde?
mandag 12. november Masfjorden kommune
Tok Abba-låtane til nye høgder
På tvers av bygder og kommunar inviterte Nordbygda skulekorps til Abba-kveld saman med Ytre Sogn og Sundfjord Brassband (YSSBB) og fleire lokale aktørar i helga.
mandag 12. november $ Strilen
Stort oppmøte på fibermøte med Telenor
Det kom over 80 innbyggjarar på møtet til Telenor på kommunehuset den 8. november.
fredag 9. november Masfjorden kommune
Strøsand til eldre
Også denne vinteren vil Masfjorden kommune hjelpe til med å skaffe sekker med strøsand
fredag 9. november Masfjorden kommune
HORDALAND

Timestenging av Stordalsvegen
Stordalsvegen mellom E39 Matre og Sogn kan bli stengt i perodar på 1 time fram til 14. desember 2018.
fredag 9. november Masfjorden kommune
Vegstenging og kolonnekøyring i samband med tunellarbeid
Den 12. november startar Statens vegvesen opp med arbeid i tunnelane Matreberg og Trodal.
mandag 5. november Masfjorden kommune
Vinterpostar 2018/2019
På nytt vert det lagt ut vinterpostar for fjelltrimm på Sørsida.
fredag 2. november Masfjorden kommune
Testa samarbeidet i røyklagd tunnel
«Ein bil med tre personar er fastklemt i ei ulukke i Masfjordtunnelen, og tunnelen er full av røyk». Dette scenarioet fekk naudetatane i Gulen og Masfjorden bryna seg på førre veke.
fredag 2. november $ Strilen
Informasjonsmøte om vidare fiberutbygging i kommunen
Møtet vert på kommunehuset torsdag 8. november klokka 18.00
torsdag 1. november Masfjorden kommune
Jodtablettar ved atomulukker
Frå 1. november vil reseptfrie jodtablettar vere til sals på norske apotek. Jodtablettar står på lista over kva ein bør ha lagra heime.
onsdag 31. oktober Masfjorden kommune
NAV kontoret held stengt på torsdag 01.11.18
Dette på grunn av felles kurs for regionen.
tirsdag 30. oktober Masfjorden kommune
Kunngjering av godkjend reguleringsendring for Stordalshammaren
Masfjorden kommune har godkjend framlegg til reguleringsendring for Stordalshammaren i samsvar med plan- og bygningslova. Klagefristen er 21.11.2018.
tirsdag 30. oktober Masfjorden kommune
Skulesaka skal opp i desembermøte
Samanslåing av ungdomstrinna på Nordbygda og Sandnes skular vil koma opp i kommunestyret i desember.
tirsdag 30. oktober $ Strilen
Interessante forteljingar i skulestova
Eit gamalt og gjese skulehus,  to kunnskapsrike «lærarar», eit lydhørt og humørfylt publikum, ein kald og stjerneklår oktoberkveld.
mandag 29. oktober Masfjorden kommune
Sikrar seg kraftmidlar frå Matre
Masfjorden og Modalen sikrar midlar til fylkeskommunen.
fredag 26. oktober $ Strilen
Front mot front-ulykke på E39
Naudetatane er på veg til ulykke i tunnel.
torsdag 25. oktober Strilen
Feiing og tilsyn av fritidsbustader - kartlegging
I samband med registrering og utarbeiding av plan for feiing og tilsyn av fritidsbustader, treng me informasjon om fritidsbustaden din. Svarfrist 5.11.2018.
torsdag 25. oktober Masfjorden kommune
Ull og forteljingar på Sleire
Førstkomande laurdag inviterer Treskhuset, Sleire grendehus og Masfjorden kommune til kulturopplevingar på Sleire.
tirsdag 23. oktober Masfjorden kommune
Stor givarglede for TV-aksjonen
Årets TV-aksjon samla inn over 239 millioner på landsbasis. I Nordhordland var det Modalen som gjekk sigrande ut med høgast bidrag per innbyggjar.
mandag 22. oktober $ Strilen
Brannøving i Masfjordtunnelen
Masfjordtunnelen vert stengd onsdag 24. oktober mellom kl. 18.00 til kl. 19.30 på grunn av brannøving.
mandag 22. oktober Masfjorden kommune
Gjer deg synleg i trafikken
Ei oppmoding til alle innbyggjarar om å gjera seg synleg i mørket. Bruk refleks!
torsdag 18. oktober Masfjorden kommune
Ullveka i Kvamsdals fargeri
Søndag 21. oktober kl. 16.00 opnar utstillinga «Fiber Supplement» i Kvamsdal fargeri i Masfjorden, der Oda stiller ut saman med Håvard C.S. Kranstad og Søren Krag.
onsdag 17. oktober Masfjorden kommune
Mormor, mat og andakt på Sandnes
I høve Ullveka og utstillingsopning i Kvamsdals fargeri vert det boklansering og uroppføring av eit nytt musikkverk i Sandnes kyrkje sundag 21. oktober.
tirsdag 16. oktober $ Strilen
Opna evigheitsmaskin på Sandnes
Med dette småkraftverket i Sandneselva, kan grunneigarane levera kraft til 340 husstandar i året.
tirsdag 16. oktober $ Strilen
No startar bygginga
Fensfjordbygg skal vera klart til innflytting i mars 2020.
tirsdag 16. oktober $ Strilen
Mormor, mat og andakt
I høve Ullveka og utstillingsopning i Kvamsdals fargeri vert det boklansering og uroppføring av eit nytt musikkverk i Sandnes kyrkje sundag 21. oktober
mandag 15. oktober Masfjorden kommune
Kontrakten signert for Matreberg- og Trodaltunnelen
Statens vegvesen og AS Birkeland Entreprenørforretning har skrive kontrakt for neste steg i oppgraderinga av tunnelane på E39.
lørdag 13. oktober $ Strilen
Fleirtal på fylket mot vindkraftplan
Det er fleirtal i fylkestinget mot vindkraft-kartlegginga som det no vert jobba med. Men det same tinget fekk ikkje handsama saka.
onsdag 10. oktober $ Strilen
Vil bli stengt i periodar
Jernfjelltunnelen på E39 mellom Gulen og Masfjorden, vil i eit par timar framover bli stengt i små periodar på grunn av uføresett arbeid.
tirsdag 9. oktober Strilen
HORDALAND

BKK opna slusene
For å ha kapasitet i bassenga til regnet som var varsla, opna BKK tappeluka frå Stordalsvatnet i Masfjorden.
tirsdag 9. oktober $ Strilen
Kommunevegen i Solheimslia er open att for trafikk
Kommunevegen i Solheimslia var stengd for trafikk på grunn av rasfare fram til i dag og er no open att.
mandag 8. oktober Masfjorden kommune
Hypokonderlegen kjem til Masfjorden
Tysdag 23. oktober kjem Ingvar Wilhelmsen til Masfjorden med føredraget «Sjef i eget liv»
søndag 7. oktober $ Strilen
Vindkraftvandalar på villspor
Vindturbinar har av litt uforståelege grunnar i seinare år blitt styresmaktene sin favoritt når det skal byggjast ut meir grøn og miljøvenleg kraft her i landet.
fredag 5. oktober $ Strilen
Vandalar på villspor
Brått opplever eg at utbyggjarar utan varsel har fare over mine fjell og teikna inn nærare 30 vindturbinar på vår eigedom.
fredag 5. oktober $ Bergens Tidende
Dagny vart heidra på eldredagen
Nydeleg heimelaga mat, flott underhaldning og ein verdig prisvinnar stod på menyen på eldredagen i Masfjorden.
torsdag 4. oktober $ Strilen
Det skal vere (arbeids)plass for alle!
Er du utviklingshemma og bur i Hordaland er sjansen for ein varig tilrettelagt arbeidsplass liten.
torsdag 4. oktober $ Strilen
Klagane avvist: NVE-ja til vindkraft på Dalsbotnfjellet og ny kraftlinje til Frøyset
No går saka til Olje- og energidepartementet for endeleg avgjerd.
onsdag 3. oktober $ Strilen
Eldreprisen for 2018 til Dagny Brundtland Haugsvær
Heidringa vart kunngjort på eldredagen i Masfjorden, i samband med det årlege arrangementet på sjukeheimen.
tirsdag 2. oktober Masfjorden kommune
Det er tid for vaksinering
Det er no tid for å ta influensavaksine for sesongen 2018 / 2019. Også i år inneheld vaksinen vern både mot svineinfluensa og sesonginfluensa.
fredag 28. september Masfjorden kommune
Masfjorden kommune gjev kr. 10.000 til TV-aksjonen 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går av stabelen 21. oktober og går til Kirkens Bymisjon sitt arbeid for å skapa eit varmare og meir inkluderande samfunn.
torsdag 27. september Masfjorden kommune
Alt kan heklast!
Då Elisabeth stilte ut hekleprodukta sine på ei messe i heimkommunen, spurde den tidlegare lærarinna hennar kven det var som hadde laga dei fine tinga.
onsdag 26. september $ Strilen
– Feil å kartlegga vindkraft her
– Det er vert feil å bruka ressursar på å kartlegga eit område for vindkraft, når det heilt klart ikkje kan brukast.
tirsdag 25. september $ Strilen
Vil ha 300 vindmøller i Stølsheimen
Norsk Vind Energi AS sine planar omfattar fjellområde i Modalen, Lindås og Masfjorden.
mandag 24. september $ Strilen
Tre nye lotto-millionærar
To lindåsingar og ein masfjording hadde grunn til å feira i helga.
fredag 21. september $ Strilen
Framlegg til endring av reguleringsplan for Bjørkeneset
Formannskapet har gjort vedtak om å senda framlegg til reguleringsendring for Bjørkeneset ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 2.11.2018
mandag 17. september Masfjorden kommune
Tatt med lågpromille
Det var på hengjande håret, for ein bilførar som vart stoppa under ein trafikkontroll laurdag føremiddag.
mandag 17. september $ Strilen
Masfjord/Gulen med gåvepakke til Austrheim
Etter sigeren på Sotra fredag kveld er Masfjord/Gulen i ferd med å klatra ut av botnstriden, medan Sartor i praksis er hekta av i opprykkskampen med Austrheim og Skogsvåg/Sund 2.
lørdag 15. september $ Strilen
Forsiktige med havbruksmillionane
Pengane vert sette på bok.
fredag 14. september $ Strilen
– Brua har fått omfattande skader
Sprengningsuhell stenger fylkesveg 92.
torsdag 13. september Strilen
Samanslåing av ungdomsskulen
onsdag 12. september $ Strilen
Stor stein stenger fylkesveg 92
Blir ikkje opna i dag.
onsdag 12. september Strilen
Lukka anlegg på plass i Masfjorden
Engesund Fiskeoppdrett har fått på plass eit lukka anlegg ved Ådnekvam i Masfjorden.
tirsdag 11. september $ Strilen
87 millionar til Nordhordland og Gulen
Lokale kommunar får romslege utbetalingar frå havbruksfondet.
tirsdag 11. september $ Strilen
Ny sprintsuksess på Sandnes
Folk blei både sveitte og blide under sprintkonkurransen på Sandnes i helga.
mandag 10. september $ Strilen
HORDALAND

God framdrift for ny 420 Kv kraftleidning Modalen-Mongstad
Skogryddinga er no fullført langs traseen og mange av mastefundamenta i låglandet ferdig støypte.
mandag 10. september Masfjorden kommune
Dobbel nedbør i august
Jubelsommaren tok slutt i august. Mange stader kom det nesten dobbelt så mykje nedbør som normalt.
lørdag 8. september $ Strilen
Ektvedt og Alver inviterer til festkonsert
Byr på firhendig musikalsk oppleving.
fredag 7. september $ Strilen
– Buss og ferje må henga saman
– Ferje og buss må kunna venta på kvarandre, seier Masfjorden-ordførar Karstein Totland.
fredag 7. september $ Strilen
Orienteringsmøte om ny gåseplan for Masfjorden
Orientering om gås generelt og grågås spesielt og arbeidet med ny forvaltningsplan for gås i Masfjorden. Kommunehuset tysdag 11. september.
torsdag 6. september Masfjorden kommune
Utveksla strikkekultur
Med langt fleire sauer enn folk, er det ikkje rart folk på Shetland er glade i å strikka.
onsdag 5. september $ Strilen
Markerte motstand mot vindkraftutbygging
Full sal på Matre under folkemøte om vindkraft.
onsdag 5. september $ Strilen
Bitter strid om vindkraft i Nordhordland
– Jeg er vel like sta som eselet, sier Hans Magne Haukeland i Masfjorden.
tirsdag 4. september $ Bergens Tidende
Har du rett på redusert eigenbetaling?
Frå 1.august 2018 gjeld redusert foreldrebetaling i kulturskulen for hushald som har ei samla inntekt som er lågare enn 533 500 kroner per år.
fredag 31. august Masfjorden kommune
Gulen og Masfjorden i vindkraft-oversikt
NVE kartlegg kva område som er eigna for vindkraftutbygging, måndag vert det ope møte på Matre.
fredag 31. august $ Strilen
Klar for Sommarscena
Jon Solberg og Anders Røine fortset det gode samarbeidet på Sommarscena i Masfjorden i morgon. På søndag blir det japansk folkeeventyr for barn.
fredag 24. august $ Strilen
Bli med på Sommarscena
Sommarscena tilbyr mange flotte kulturopplevingar dei komande vekene. Kommunen oppmodar masfjordingane om å bli med på dei flotte kulturopplevingane som ventar.
fredag 24. august Masfjorden kommune
– Det er viktig å minnast
For min generasjon er krigen noko me lærte om på skulen og har høyrt besteforeldre fortelja om.
torsdag 23. august $ Strilen
Netflix-fest i Bryggjeslottet
Fredag 24. august vert det raud løpar, drinkar (alkoholfrie) og ballongar i Bryggjeslottet, med visning av to episoder av den nye Netflix-serien «The Innocents».
torsdag 23. august $ Strilen
Liten folkevekst
Veksten i folketal var beskjeden både på landsbasis og lokalt i 2. kvartal.
torsdag 23. august $ Strilen
Brannmannskap rykker langt oftere ut til akutte helseoppdrag enn til branner
Frivillige brannfolk kommer fram før ambulansen. Nå vil kommunene ha betalt for akutthjelperne.
søndag 19. august $ Bergens Tidende
Trodalstunnelen er stengt grunna bilberging
E39 Trodalstunnelen på Matre i Masfjorden er midlertidig stengt på grunn av bilberging.
lørdag 18. august $ Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MASFJORDEN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL