Masfjorden
– Nei til vindmøller i Stølsheimen
Ei slik utbygging vil vere eit sterkt øydeleggjande naturinngrep, skriv Odd Inge Matre i dette innlegget.
tirsdag 20:55 $ Strilen
Svar på lesarbrev om skysstilbodet
Er det slik ein skal driva kollektivtrafikk i utkantane i 2019, spurde Alf Strand. Her er svaret frå Skyss.
tirsdag 17:16 $ Strilen
Visste ikkje om dei lokale ressursane
HRS svarer om leiteaksjonen etter Jan Rydheim.
tirsdag 06:00 $ Strilen
Stans på Masfjordnes-Duesund tysdag til torsdag
Nokre timar stopp tre dagar på rad.
mandag 17:20 Strilen
Fengjande instrumentalrock frå Masfjorden
Albumet «Varsleren» er innspelt og miksa i eit lite studio på Matre i Masfjorden.
søndag 17:43 $ Strilen
Har nokon tenkt på dei reisande?
Er det slik ein skal driva kollektivtrafikk i utkantane i 2019, spør Alf Strand i dette lesarbrevet.
fredag 11. januar Strilen
Håpar på snø kvar dag
Manglar framleis snø for sesongopning
torsdag 10. januar $ Strilen
Landets eldste seier takk for seg
Jon Hope (92) har sagt nei til å stilla til val til hausten.
torsdag 3. januar $ Strilen
HORDALAND

Over 2 000 utan straum i Nordhordland første nyttårsdag
– Vi har alt av mannskap ute, men det er enno krevande tilhøve med sterk vind, seier BKK.
tirsdag 1. januar Strilen
Stor interesse for historier frå gamle dagar
I Fjon frå fjell til fjord får ein historier om gamalt og nytt frå Masfjorden.
31. desember 2018 $ Strilen
Får raudt lys for barnevernstenestene
75 kommunar får raudt lys og 158 får gult lys på eit nytt trafikklyssystem som rangerer kommunar ut frå korleis dei oppfyller krav innan barnevernet.
19. desember 2018 $ Strilen
Brua tolte mindre enn dei trudde
Undersøkingar av den øydelagte brua i Stordalen viste at den mangla både armering og tilstrekkeleg betongoverdekking. No vert brua nedklassifisert.
19. desember 2018 $ Strilen
Håpar å dela på brukostnad
Om ikkje nabokommunen går med på delinga, vil brua stikke av med heile budsjettet til kommunale vegar i 2019.
18. desember 2018 $ Strilen
Stram budsjett, men straum i bakkant
Drifta i Masfjorden kommune held fram om lag som i år også neste år, men rammene er stramme. Auka kraftinntekter kan hjelpa på.
18. desember 2018 $ Strilen
Kan ikkje kasta folk på dør
Masfjorden skal få nytt reglement for kven som skal ha rett på omsorgsbustad.
17. desember 2018 $ Strilen
Fryktar for fisket her
Sognefjorden Vel meiner kraftutbygging i kommunane Høyanger og Masfjorden har påverka fisket i delar av Sognefjorden. No vil dei vurdering av utbyggingsvilkåra.
16. desember 2018 $ Strilen
Kraftig ut mot vindkraft
Stordalen Vel er svært negative til at det kan verta utbygging av vindkraft i Stølsheimen.
13. desember 2018 $ Strilen
Leif Rambjør står på for foreldrelause barn i Thailand
Ny runde med innsamling til barneheim i Pattaya.
11. desember 2018 $ Strilen
Nattstengd ferje
Grunna ombygging til batteridrift vert det naudsynt å ta kabelferja ut av beredskap to netter i veke 50. Dette vil då gjelde frå kl.23:00 tysdag 11. desember til onsdags morgon kl.06:00, samt onsdags kveld kl23:00 til torsdags morgon kl.06:00. A.Rødland, Wergeland A/S
10. desember 2018 Masfjorden kommune
Birger Wergeland fekk Frivilligprisen i Masfjorden
Ein rørt vinnar fekk prisen i Nordbygda samfunnshus.
9. desember 2018 $ Strilen
Ingen blir straffa etter dødsulykke i Masfjorden
Har konkludert med at mannen som omkom i Stordalen i mai kom utfor ei ulykke.
9. desember 2018 $ Strilen
Birger Wergeland tildelt Frivilligprisen 2018
Det kom som ei overrasking på prisvinnaren at han skulle motta Frivilligprisen 2018.
6. desember 2018 Masfjorden kommune
Kjekallevågen bru vert stengt om natta
Fv. 570 Kjekallevågen bru vert stengt for inspeksjon i tidsrommet mellom kl. 22.00 – 06.00 natt til den 5., 6. og 7. desember veke 49
4. desember 2018 Masfjorden kommune
Mann promillekjørte - hadde heller ikkje lappen
Politiet har oppretta sak etter at ein mann i slutten av førtiåra kjørte i ruspåverka tilstand på E39 natt til tysdag.
4. desember 2018 $ Strilen
Ynskjer du å få installert fiber i huset ditt?
Telenor og Masfjorden kommune samarbeider om trinn 2 i utbygging av fiber i kommunen.
3. desember 2018 Masfjorden kommune
Dansedag med MOT
23. november var alle ungdomsskuleelevane i kommunen samla til dansedag på Nordbygda skule i samband med markeringa av «MOT til å glede- dagen»
3. desember 2018 Masfjorden kommune
Julekonsertar i Masfjorden
Velkommen til julekonsertar i Masfjorden. Song- og musikkrefter i kommunen inviterer til konsertar i kyrkjene og på sjukeheimen. Bli med!
29. november 2018 Masfjorden kommune
Årsbudsjett 2019 med handlingsplan og økonomiplan for 2019 – 2022
Offentleg ettersyn av årsbudsjett 2019 med handlingsplan og økonomiplan 2019 – 2022 for Masfjorden kommune. Merknadsfristen er 13. desember 2018 kl. 09.00.
28. november 2018 Masfjorden kommune
Din kvardag tel
Kommunen vil frå januar 2019 starta opp med eit nytt gratis tilbod innan førebyggande helsearbeid.
28. november 2018 Masfjorden kommune
Utsett riving av fabrikk i Masfjorden
Vestnorsk Fisk AS har fått utsett frist med å riva den gamle sildefabrikken i Andvik.
27. november 2018 $ Strilen
NAV Masfjorden held stengt 29. og 30.11.18
NAV-kontoret held stengd på grunn av fellesmøter
22. november 2018 Masfjorden kommune
Stor skepsis til vindkraftutbygging
– Skal våre fjell ofrast for at alle skal ha kvar sin Tesla, var eit av spørsmåla politikarane og NVE måtte svara på under Vindkraft-debatten måndag kveld.
21. november 2018 $ Strilen
Folk flytter frå Nordhordland
For første gong på lenge gjekk det totale folketalet i Nordhordland ned siste kvartal.
21. november 2018 $ Strilen
HORDALAND

Opplæring i norsk for vaksne innvandrarar
Tilbod om opplæring i norsk for vaksne innvandrarar skuleåret 2018/19. Påmeldingsfrist innan 10.12.2018.
20. november 2018 Masfjorden kommune
Klar med bind nummer to av populær bok
Suksessen med boka «Gamle bilder frå Nordhordland» er mykje av grunnen til at fotograf og forfattar, Arne Årseth, gjekk i gang med bind nummer to.
20. november 2018 $ Strilen
Personvernombod for Masfjorden kommune
Frå og med hausten 2018 har Masfjorden kommune inngått avtale med IKT-Nordhordland om personvernombod for kommunen.
16. november 2018 Masfjorden kommune
Fekk teknisk trøbbel i Masfjordtunnelen
Vogntog-trøbbel på fredags-formiddagen.
16. november 2018 Strilen
Storstilt ABBA show i Nordbygda
Nordbygda skulekorps feire musikkorpset sitt år med eit forrykande ABBA show. Heile 13 ABBA låte har Magne Rutle spesialarrangert til korpset som sjølvsagt stillar i 70-tals kle.
12. november 2018 $ Strilen
Invitasjon til livredningskurs
Årleg livredningskurs for skular, barnehagar og idrettslag er sett opp måndag 26. og tysdag 27. november og onsdag 5. desember.
12. november 2018 Masfjorden kommune
Kontakt med breibandstenesta
Korleis få kontakt med seljarkorpset til Telenor som no reiser rundt i utvalde prosjektområde?
12. november 2018 Masfjorden kommune
Tok Abba-låtane til nye høgder
På tvers av bygder og kommunar inviterte Nordbygda skulekorps til Abba-kveld saman med Ytre Sogn og Sundfjord Brassband (YSSBB) og fleire lokale aktørar i helga.
12. november 2018 $ Strilen
Stort oppmøte på fibermøte med Telenor
Det kom over 80 innbyggjarar på møtet til Telenor på kommunehuset den 8. november.
9. november 2018 Masfjorden kommune
Strøsand til eldre
Også denne vinteren vil Masfjorden kommune hjelpe til med å skaffe sekker med strøsand
9. november 2018 Masfjorden kommune
Timestenging av Stordalsvegen
Stordalsvegen mellom E39 Matre og Sogn kan bli stengt i perodar på 1 time fram til 14. desember 2018.
9. november 2018 Masfjorden kommune
Vegstenging og kolonnekøyring i samband med tunellarbeid
Den 12. november startar Statens vegvesen opp med arbeid i tunnelane Matreberg og Trodal.
5. november 2018 Masfjorden kommune
Vinterpostar 2018/2019
På nytt vert det lagt ut vinterpostar for fjelltrimm på Sørsida.
2. november 2018 Masfjorden kommune
Testa samarbeidet i røyklagd tunnel
«Ein bil med tre personar er fastklemt i ei ulukke i Masfjordtunnelen, og tunnelen er full av røyk». Dette scenarioet fekk naudetatane i Gulen og Masfjorden bryna seg på førre veke.
2. november 2018 $ Strilen
Informasjonsmøte om vidare fiberutbygging i kommunen
Møtet vert på kommunehuset torsdag 8. november klokka 18.00
1. november 2018 Masfjorden kommune
Jodtablettar ved atomulukker
Frå 1. november vil reseptfrie jodtablettar vere til sals på norske apotek. Jodtablettar står på lista over kva ein bør ha lagra heime.
31. oktober 2018 Masfjorden kommune
NAV kontoret held stengt på torsdag 01.11.18
Dette på grunn av felles kurs for regionen.
30. oktober 2018 Masfjorden kommune
Kunngjering av godkjend reguleringsendring for Stordalshammaren
Masfjorden kommune har godkjend framlegg til reguleringsendring for Stordalshammaren i samsvar med plan- og bygningslova. Klagefristen er 21.11.2018.
30. oktober 2018 Masfjorden kommune
Skulesaka skal opp i desembermøte
Samanslåing av ungdomstrinna på Nordbygda og Sandnes skular vil koma opp i kommunestyret i desember.
30. oktober 2018 $ Strilen
Interessante forteljingar i skulestova
Eit gamalt og gjese skulehus,  to kunnskapsrike «lærarar», eit lydhørt og humørfylt publikum, ein kald og stjerneklår oktoberkveld.
29. oktober 2018 Masfjorden kommune
Sikrar seg kraftmidlar frå Matre
Masfjorden og Modalen sikrar midlar til fylkeskommunen.
26. oktober 2018 $ Strilen
Front mot front-ulykke på E39
Naudetatane er på veg til ulykke i tunnel.
25. oktober 2018 Strilen
Feiing og tilsyn av fritidsbustader - kartlegging
I samband med registrering og utarbeiding av plan for feiing og tilsyn av fritidsbustader, treng me informasjon om fritidsbustaden din. Svarfrist 5.11.2018.
25. oktober 2018 Masfjorden kommune
Ull og forteljingar på Sleire
Førstkomande laurdag inviterer Treskhuset, Sleire grendehus og Masfjorden kommune til kulturopplevingar på Sleire.
23. oktober 2018 Masfjorden kommune
Stor givarglede for TV-aksjonen
Årets TV-aksjon samla inn over 239 millioner på landsbasis. I Nordhordland var det Modalen som gjekk sigrande ut med høgast bidrag per innbyggjar.
22. oktober 2018 $ Strilen
HORDALAND

Brannøving i Masfjordtunnelen
Masfjordtunnelen vert stengd onsdag 24. oktober mellom kl. 18.00 til kl. 19.30 på grunn av brannøving.
22. oktober 2018 Masfjorden kommune
Gjer deg synleg i trafikken
Ei oppmoding til alle innbyggjarar om å gjera seg synleg i mørket. Bruk refleks!
18. oktober 2018 Masfjorden kommune
Ullveka i Kvamsdals fargeri
Søndag 21. oktober kl. 16.00 opnar utstillinga «Fiber Supplement» i Kvamsdal fargeri i Masfjorden, der Oda stiller ut saman med Håvard C.S. Kranstad og Søren Krag.
17. oktober 2018 Masfjorden kommune
Mormor, mat og andakt på Sandnes
I høve Ullveka og utstillingsopning i Kvamsdals fargeri vert det boklansering og uroppføring av eit nytt musikkverk i Sandnes kyrkje sundag 21. oktober.
16. oktober 2018 $ Strilen
Opna evigheitsmaskin på Sandnes
Med dette småkraftverket i Sandneselva, kan grunneigarane levera kraft til 340 husstandar i året.
16. oktober 2018 $ Strilen
No startar bygginga
Fensfjordbygg skal vera klart til innflytting i mars 2020.
16. oktober 2018 $ Strilen
Mormor, mat og andakt
I høve Ullveka og utstillingsopning i Kvamsdals fargeri vert det boklansering og uroppføring av eit nytt musikkverk i Sandnes kyrkje sundag 21. oktober
15. oktober 2018 Masfjorden kommune
Kontrakten signert for Matreberg- og Trodaltunnelen
Statens vegvesen og AS Birkeland Entreprenørforretning har skrive kontrakt for neste steg i oppgraderinga av tunnelane på E39.
13. oktober 2018 $ Strilen
Fleirtal på fylket mot vindkraftplan
Det er fleirtal i fylkestinget mot vindkraft-kartlegginga som det no vert jobba med. Men det same tinget fekk ikkje handsama saka.
10. oktober 2018 $ Strilen
Vil bli stengt i periodar
Jernfjelltunnelen på E39 mellom Gulen og Masfjorden, vil i eit par timar framover bli stengt i små periodar på grunn av uføresett arbeid.
9. oktober 2018 Strilen
BKK opna slusene
For å ha kapasitet i bassenga til regnet som var varsla, opna BKK tappeluka frå Stordalsvatnet i Masfjorden.
9. oktober 2018 $ Strilen
Kommunevegen i Solheimslia er open att for trafikk
Kommunevegen i Solheimslia var stengd for trafikk på grunn av rasfare fram til i dag og er no open att.
8. oktober 2018 Masfjorden kommune
Hypokonderlegen kjem til Masfjorden
Tysdag 23. oktober kjem Ingvar Wilhelmsen til Masfjorden med føredraget «Sjef i eget liv»
7. oktober 2018 $ Strilen
Vindkraftvandalar på villspor
Vindturbinar har av litt uforståelege grunnar i seinare år blitt styresmaktene sin favoritt når det skal byggjast ut meir grøn og miljøvenleg kraft her i landet.
5. oktober 2018 $ Strilen
Vandalar på villspor
Brått opplever eg at utbyggjarar utan varsel har fare over mine fjell og teikna inn nærare 30 vindturbinar på vår eigedom.
5. oktober 2018 $ Bergens Tidende
Dagny vart heidra på eldredagen
Nydeleg heimelaga mat, flott underhaldning og ein verdig prisvinnar stod på menyen på eldredagen i Masfjorden.
4. oktober 2018 $ Strilen
Det skal vere (arbeids)plass for alle!
Er du utviklingshemma og bur i Hordaland er sjansen for ein varig tilrettelagt arbeidsplass liten.
4. oktober 2018 $ Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MASFJORDEN

HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL