Masfjorden
– Feil å kartlegga vindkraft her
– Det er vert feil å bruka ressursar på å kartlegga eit område for vindkraft, når det heilt klart ikkje kan brukast.
tirsdag 08:23 $ Strilen
Vil ha 300 vindmøller i Stølsheimen
Norsk Vind Energi AS sine planar omfattar fjellområde i Modalen, Lindås og Masfjorden.
mandag 09:48 $ Strilen
Tre nye lotto-millionærar
To lindåsingar og ein masfjording hadde grunn til å feira i helga.
fredag 08:27 $ Strilen
Her planlegges Europas største vindkraftverk
Planene vekker sterke reaksjoner.
torsdag 16:14 $ Bergens Tidende
Tre ramlar over vegar og fleire tusen manglar straum
BKK melder om straumstans mange stader i Nordhordland.
onsdag 19. september Strilen
Framlegg til endring av reguleringsplan for Bjørkeneset
Formannskapet har gjort vedtak om å senda framlegg til reguleringsendring for Bjørkeneset ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 2.11.2018
mandag 17. september Masfjorden kommune
Tatt med lågpromille
Det var på hengjande håret, for ein bilførar som vart stoppa under ein trafikkontroll laurdag føremiddag.
mandag 17. september $ Strilen
Masfjord/Gulen med gåvepakke til Austrheim
Etter sigeren på Sotra fredag kveld er Masfjord/Gulen i ferd med å klatra ut av botnstriden, medan Sartor i praksis er hekta av i opprykkskampen med Austrheim og Skogsvåg/Sund 2.
lørdag 15. september $ Strilen
HORDALAND

Forsiktige med havbruksmillionane
Pengane vert sette på bok.
fredag 14. september $ Strilen
– Brua har fått omfattande skader
Sprengningsuhell stenger fylkesveg 92.
torsdag 13. september Strilen
Samanslåing av ungdomsskulen
onsdag 12. september $ Strilen
Stor stein stenger fylkesveg 92
Blir ikkje opna i dag.
onsdag 12. september Strilen
Lukka anlegg på plass i Masfjorden
Engesund Fiskeoppdrett har fått på plass eit lukka anlegg ved Ådnekvam i Masfjorden.
tirsdag 11. september $ Strilen
87 millionar til Nordhordland og Gulen
Lokale kommunar får romslege utbetalingar frå havbruksfondet.
tirsdag 11. september $ Strilen
Ny sprintsuksess på Sandnes
Folk blei både sveitte og blide under sprintkonkurransen på Sandnes i helga.
mandag 10. september $ Strilen
God framdrift for ny 420 Kv kraftleidning Modalen-Mongstad
Skogryddinga er no fullført langs traseen og mange av mastefundamenta i låglandet ferdig støypte.
mandag 10. september Masfjorden kommune
Dobbel nedbør i august
Jubelsommaren tok slutt i august. Mange stader kom det nesten dobbelt så mykje nedbør som normalt.
lørdag 8. september $ Strilen
Ektvedt og Alver inviterer til festkonsert
Byr på firhendig musikalsk oppleving.
fredag 7. september $ Strilen
– Buss og ferje må henga saman
– Ferje og buss må kunna venta på kvarandre, seier Masfjorden-ordførar Karstein Totland.
fredag 7. september $ Strilen
Orienteringsmøte om ny gåseplan for Masfjorden
Orientering om gås generelt og grågås spesielt og arbeidet med ny forvaltningsplan for gås i Masfjorden. Kommunehuset tysdag 11. september.
torsdag 6. september Masfjorden kommune
Utveksla strikkekultur
Med langt fleire sauer enn folk, er det ikkje rart folk på Shetland er glade i å strikka.
onsdag 5. september $ Strilen
Markerte motstand mot vindkraftutbygging
Full sal på Matre under folkemøte om vindkraft.
onsdag 5. september $ Strilen
Bitter strid om vindkraft i Nordhordland
– Jeg er vel like sta som eselet, sier Hans Magne Haukeland i Masfjorden.
tirsdag 4. september $ Bergens Tidende
Nye ferjer og færre avgangar
fredag 31. august $ Strilen
Har du rett på redusert eigenbetaling?
Frå 1.august 2018 gjeld redusert foreldrebetaling i kulturskulen for hushald som har ei samla inntekt som er lågare enn 533 500 kroner per år.
fredag 31. august Masfjorden kommune
Gulen og Masfjorden i vindkraft-oversikt
NVE kartlegg kva område som er eigna for vindkraftutbygging, måndag vert det ope møte på Matre.
fredag 31. august $ Strilen
Ferje-ordførarane protesterer mot ferjekutt
Fylkesadministrasjonen har sett i gang undersøkingar om kva ferjekutt kan gje av innsparingar. Kommunane som kan verta råka protesterer.
fredag 31. august $ Strilen
Dalsbotnfjellet-vindkraft til departementet i haust
NVE har gjort unna si synfaring, og skal no vurdera klagene på vindkraftanlegget på Dalsbotnfjellet og kraftlinja sørover til Masfjorden.
torsdag 30. august $ Strilen
Endra møtedato for kommunestyret og kontrollutvalet
Kommunestyremøtet er flytta frå den 6. september til 20 september. Møtestart klokka 16.00. Stad: Kommunehuset
torsdag 30. august Masfjorden kommune
Mobbeombodet i Hordaland, nytt tilbod til barn og unge
Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.
mandag 27. august Masfjorden kommune
Kan verta færre avgangar til Fedje og i Fensfjorden
Fylket må spara pengar, og ser på moglege ferjekutt. Kutt av siste rundtur er eitt alternativ.
mandag 27. august $ Strilen
Klar for Sommarscena
Jon Solberg og Anders Røine fortset det gode samarbeidet på Sommarscena i Masfjorden i morgon. På søndag blir det japansk folkeeventyr for barn.
fredag 24. august $ Strilen
Bli med på Sommarscena
Sommarscena tilbyr mange flotte kulturopplevingar dei komande vekene. Kommunen oppmodar masfjordingane om å bli med på dei flotte kulturopplevingane som ventar.
fredag 24. august Masfjorden kommune
HORDALAND

Engasjerande besøk frå Shetland
Ei gruppe på 30 handverkarar og musikarar frå Shetland vitja onsdag Masfjorden i regi av Sommarakademiet. Besøket vart avslutta med ein kulturkveld heilt utanom det vanlege.
fredag 24. august Masfjorden kommune
– Det er viktig å minnast
For min generasjon er krigen noko me lærte om på skulen og har høyrt besteforeldre fortelja om.
torsdag 23. august $ Strilen
Netflix-fest i Bryggjeslottet
Fredag 24. august vert det raud løpar, drinkar (alkoholfrie) og ballongar i Bryggjeslottet, med visning av to episoder av den nye Netflix-serien «The Innocents».
torsdag 23. august $ Strilen
Liten folkevekst
Veksten i folketal var beskjeden både på landsbasis og lokalt i 2. kvartal.
torsdag 23. august $ Strilen
Timestenging av Stordalsvegen
Matre – Sogn gjennom Stordalen vert timestengt mellom 22. august og 31. oktober
onsdag 22. august Masfjorden kommune
Triatlon på Matre laurdag
Lørdag 25. august er det klart for årets Bjørn West Triatlon.
tirsdag 21. august $ Strilen
Informasjon til foreldre ved Matre skule
Som de heilt sikkert har høyrt er den gamle brua over Matreselva no teken vekk. Arbeid med ei ny bru er i gang.
mandag 20. august Masfjorden kommune
Brannmannskap rykker langt oftere ut til akutte helseoppdrag enn til branner
Frivillige brannfolk kommer fram før ambulansen. Nå vil kommunene ha betalt for akutthjelperne.
søndag 19. august $ Bergens Tidende
Trodalstunnelen er stengt grunna bilberging
E39 Trodalstunnelen på Matre i Masfjorden er midlertidig stengt på grunn av bilberging.
lørdag 18. august $ Strilen
Samanslåing av ungdomsskular - høyring
Kommunestyret har vedteke å sende spørsmålet om framtidig skulestruktur i Masfjorden ut på ei brei høring der der alle innbyggjarar og organisasjonar vert invitert til å seia si meining. Høyringsfristen er sett til 1. oktober 2018.
onsdag 15. august Masfjorden kommune
To ferjeavgangar går ut fredag den 17. august
Kabelferja skal skifte wire fyrstkomande fredag difor vil to avgangar gå ut
onsdag 15. august Masfjorden kommune
Kulturprisen 2018 til Odd Helge Birkestrand
Masfjorden kommune sin kulturpris for året 2018 går til Odd Helge Birkestrand.
tirsdag 14. august Masfjorden kommune
Frå Shetland til Sandneskaféen
Onsdag 22. august inviterer me deg til å bli med på ein kulturkveld heilt utanom det vanlege. Ei gruppe på kring 30 personar frå Shetland vitjar Masfjorden i regi av Sommarakademiet.
mandag 13. august Masfjorden kommune
Nye opningstider for politikontoret
Politikontoret i Masfjorden vert opent 3 dagar i veka frå 1. september
mandag 13. august Masfjorden kommune
NAV Masfjorden etterlyser fritidskontaktar
Har du overskot? Engasjement? Omsorg for andre? Me har bruk for deg!
mandag 13. august Masfjorden kommune
Veterinærvakt i Gulen og Masfjorden kommunar
Vakttelefonnummeret er 57 78 46 68
mandag 13. august Masfjorden kommune
Skulestart måndag 20. august
Fyrste skuledag for alle klassar i det nye skuleåret er måndag 20. august.
mandag 13. august Masfjorden kommune
Treng 50 prosent meir regn enn normalt for å nå normalen
Etter den kraftige sommartørken må det regne meir i haust enn på 100 år for å nå vanleg fyllingsnivå i norske vassmagasin.
fredag 10. august $ Strilen
Konsert med STOPP og kulturprisutdeling i Nothuset
Laurdag er det igjen konsert med STOPP i Nothuset og utdeling av kulturprisen for 2018
tirsdag 7. august Masfjorden kommune
Matre har fått ny gangbru
Ei ny gangbru er no på plass på Matre. Den gamle køyrebrua vert riven neste veke.
tirsdag 7. august $ Strilen
Fullt hus for fleire lokale skyttarar
Fleire unge skyttarar frå Oppedal/Brekke skyttarlag har skote fullt hus og er klare for finalar på landskyttarstemnet i Stjørdal.
mandag 6. august $ Strilen
Oppdaterer gåseplan i Masfjorden
Masfjorden er ein av få kommunar som har plan for forvaltninga av gåsebestanden. No skal det lagast ein ny plan.
lørdag 4. august $ Strilen
Even Andvik med andreplass i NM i akrobatikk-paragliding
Even Andvik frå Masfjorden tok andreplass i akrobatikk-paraglider-NM.
fredag 3. august $ Strilen
Tunnelen mellom Gulen og Masfjorden stengt
Jernfjelltunnelen stengt på grunn av oppryddingsarbeid.
torsdag 2. august Strilen
Her vil dei verna hummaren
Det er kome framlegg om å oppretta ei vernesone for hummar i Kjekallvågen og området rundt i Austfjorden.
tirsdag 31. juli $ Strilen
HORDALAND

Vassmangel stoppar kraftverk i Nordhordland
Den tørre våren og sommaren har ført til at om lag halvparten av BKK sine kraftverk er tekne ut av produksjon.
fredag 27. juli $ Strilen
Gulen vurderer skulekutt
Ser på ei samling av ungdomsskulane.
onsdag 25. juli $ Strilen
No har denne vegen fått nye asfaltflekkar
Nye asfalt og litt betre veg, er kommen på plass på fylkesvegen mellom Masfjorden og Lindås.
tirsdag 24. juli $ Strilen
Pallplassering i kokke-VM for Kåre-André
Kåre-André Hjartholm frå Masfjorden tok tredjeplassen i kokke-VM i Malaysia.
torsdag 19. juli $ Strilen
Masfjord-gutar til topps i dansk sommarturnering
Masfjord sitt G14-lag gjekk heilt til topps i No. 1 cup i Frederikshavn.
tirsdag 17. juli $ Strilen
Motorsyklist kjørte i kjegle i Masfjordtunnelen – velta
Fekk motorsykkelen bortpå kjegle inne i tunnelen måndag.
tirsdag 17. juli $ Strilen
Kritisk til ambulanse-beredskapen
Er Gulen-ambulansen på oppdrag, er beredskapen borte i minst seks timar.
mandag 16. juli $ Strilen
Fingrane av vindfatet!
Norsk Vind Energi er på friarferd til grunneigarar og kommunar i Nordhordland.
torsdag 12. juli $ Strilen
Offentleg ettersyn og høyring om kommuneplanen sin arealdel for 2018 - 2030
Kommuneplanen for Masfjorden kommune med vedlegg er no lagt ut til høyring. Påminning om at merknadsfristen er 6. september.
onsdag 11. juli Masfjorden kommune
Skal driva næringsarbeid i Solund
Nordhordland Næringshage har fått tilslag på å driva næringsarbeidet i Solund kommune.
tirsdag 10. juli $ Strilen
Brannen i Lindås: – Jeg er fortvilet
Oddbjørg Woods var én av de seks som ble evakuert fra brannen i Lindås.
lørdag 7. juli $ Bergens Tidende
Setter inn helikoptre for å slukke skogbrann i Lindås
Brannvesenet har hentet inn to helikoptre for å slukke skogbrannen i Lindås.
lørdag 7. juli $ Bergens Tidende
– Det er blitt veldig vanskelig å være liten
Seks av ti ordførere i Vestland fylke mener de er i ferd med å sultefores til sammenslåing. – Det kommer til å skje ting, sier Masfjorden-ordfører Karstein Totland (H).
lørdag 7. juli $ Bergens Tidende
Sjeldan fugl på besøk
Då Willy Borge la ut bilde av fuglen på Facebook, gjekk det ikkje mange timane før dei første entusiastane var på plass.
onsdag 4. juli $ Strilen
Foreslår 250 meter høye vindmøller i Stølsheimen
Selskapet Norsk Vind Energi AS undersøker muligheten for å bygge 250 meter høye vindmøller i Stølsheimen. De oppfordrer grunneiere om å tenke litt «utenfor boksen».
mandag 2. juli $ Bergens Tidende
– Vindkraft er katastrofe for Dyrkolbotn
Vindturbinar vil vera katastrofe for leirskuledrifta, skriv Signhild Dyrkolbotn.
mandag 2. juli $ Strilen
Spennande overgang i Stordalen Fjellstove
Laila Bolstad og Bjørn Eikefet frå Eksingedalen har overteke drifta av Stordalen Fjellstove, etter Arne Berg.
fredag 29. juni $ Strilen
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MASFJORDEN

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
HORDALAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL