Målselv
Åpen brannstasjon i Øverbygd - lørdag 22.september
Hjem
mandag 10:51 Målselv kommune
Arena Bardufoss - 19. september i Istindportalen
fredag 14. september Målselv kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering Rustahøgda
I medhold av plan- og bygningslovens §12-8, jamfør §12-3, meldes det om oppstart av detaljregulering av Rustahøgda, planident 1924 2018 003.
onsdag 12. september Målselv kommune
Se kommunestyremøte i dag 12.09.18 i opptak
onsdag 12. september Målselv kommune
Skogdag - gjødsling av skog
Det blir arrangert skogdag i grustaket på Alapmoen i morgen kl 09:30. Det blir servert bålkaffe.  
fredag 7. september Målselv kommune
Fagsamling for verneombudene
Onsdag 5. september ble det arrangert fagsamling for verneombudene i Målselv kommune.
onsdag 5. september Målselv kommune
LØKTA har ledig 50% stilling
Løkta er en interkommunal enhet for kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. Enheten er organisert innenfor styringsstrukturen til Midt-Troms regionråd med samarbeidskommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og
tirsdag 4. september Målselv kommune
Redusert bemanning på Økonomi- og IKT avdelinga på kommunehuset i dag
Ifbm interkommunalt samarbeidsprosjekt er det redusert bemanning i dag 04.09.18.
tirsdag 4. september Målselv kommune
TROMS

Høring - Vedtak av Forurensningsforskriftens kapittel 1 om nedgravde oljetanker
Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 50/2018 den 28.08.2018 å legge forslag til lokal forskrift for nedgravde oljetanker ut til høring og offentlig ettersyn.
tirsdag 4. september Målselv kommune
Høringsforslag - revidert forskrift for renovasjon i Målselv kommune
Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 49/2018 den 28.08.2018 å legge revidert forskrift for renovasjon i Målselv kommune ut for høring og offentlig ettersyn.
tirsdag 4. september Målselv kommune
Målselv er den første kommune i Troms med status som Trafikksikker kommune!
I dag, torsdag 30. august, ble det avholdt godkjenningsmøte med Trygg trafikk, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Målselv kommune på kommunehuset.
torsdag 30. august Målselv kommune
Behov for vikarer ved Målselvtunet sykehjem
Målselvtunet sykehjem har behov for vikarer.
torsdag 23. august Målselv kommune
Målselv blir den første kommunen i Troms som får status som Trafikksikker kommune!
Torsdag 30. august kl 10.00 blir det avholdt godkjenningsmøte der det kommer representanter fra Trygg Trafikk og Troms fylkeskommune for å overrekke kommunen det synlige bevis.
torsdag 23. august Målselv kommune
Tildeling av kompetansemidler gjennom «Kompetanseløftet» - 2018
Fylkesmannen tildeler årlig midler til kompetanseheving til ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse - og omsorgstjenesten i Målselv kommune.
tirsdag 21. august Målselv kommune
Nominer til prisen "Årets frivillighetskommune" 2018
KS og Frivillighet Norge lyser sammen ut prisen «Årets frivillighetskommune». Fristen for å nominere er 10. september 2018 og prisen vil bli delt ut på et arrangement i Oslo den 5. desember. Både kommuner og fylkeskommuner kan tildeles prisen.
mandag 20. august Målselv kommune
Snart skolestart i Troms
- Nå må skoleveien ryddes Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Trygg Trafikk ber huseierne klippe hekkene i god tid før skolestart.
mandag 13. august Målselv kommune
Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning
Raskere behandling av søknader: Den 15.august 2018 åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og...
mandag 13. august Målselv kommune
Ledig eldrebolig
Ledig eldrebolig for eldre og uføre på Bardufoss
fredag 10. august Målselv kommune
Landbruket må høyne brannberedskapen
Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående...
mandag 6. august Målselv kommune
Foredrag: MOT som universalverktøy 24/7
For ledere i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte voksne og ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge.
mandag 6. august Målselv kommune
NRK Sommeråpent og Fantorangen i Øverbygd
Onsdag 1. og torsdag 2. august kommer Fantorangen og NRK Sommeråpent på besøk til FilmCamp i forbindelse med innspillingen av "Monsen minutt for minutt".
fredag 27. juli Målselv kommune
Monsen minutt for minutt til Målselv!
Lars Monsen skal gå fire ukesturer i områdene Hardangervidda, Jotunheimen, Vesterålen og Indre Troms. 1. til 5. august går turen til Indre Troms med start i Målselv. NRK blir med for å filme det hele.  For å se rute i kart og praktisk informasjon se
fredag 27. juli Målselv kommune
Kystplan II Midt- og Sør-Troms - vedtatt planprogram
Planprogrammet for Kystplan II midt- og Sør-Troms ble vedtatt 25.06.2018.
onsdag 11. juli Målselv kommune
Søppeltømming forbudt på annen manns eiendom!
Målselv kommune har mottatt bekymringsmelding om at det er observert tømming av diverse hageavfall på kommuneeiendom - Øverli (Rakettveien).
mandag 9. juli Målselv kommune
Navneforslag ønskes!
Andslimoen og Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste slås sammen til èn tjeneste når nytt bygg («Bolig med tjenestetilknytning») står ferdig på Øverli høst/vinter 2019. I den forbindelse ønskes forslag til nytt navn på boligen som skal...
torsdag 5. juli Målselv kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
Troms fylkeskommune har bevilget inntil 500.000 kr til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms. Kommuner, organisasjoner og foreninger kan søke tilskudd under støtteordningen Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på...
onsdag 4. juli Målselv kommune
Psykisk helse for barn og unge i Målselv kommune
Om psykisk helsetjeneste for barn og unge Psykisk helse er noe alle har. Det handler om tankene og følelsene våre, og om hvordan vi egentlig har det.
mandag 2. juli Målselv kommune
Redusert foreldrebetaling for barnehageplass
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015.
fredag 29. juni Målselv kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
tirsdag 26. juni Målselv kommune
Tømming av private septiktanker 2018
Tømming av private septiktanker tilknyttet boliger, fritidsboliger og hytter, som er registret hos oss for tømming, starter i uke 28-2018.
tirsdag 26. juni Målselv kommune
Målselv kommune inviterer til skogdag på Alapmoen.
Tema: Gjødsling av skog som klimatiltak. Skog i god vekst binder effektivt CO2 Helikoptergjødsling, første gang i Nord Norge Torsdag 28. juni Kl. 12.00 Sted: Alapmoen, det er skiltet
tirsdag 26. juni Målselv kommune
Prosjekt Framtidas Rustahøgda
Prosjektet Framtidas Rustahøgda, relatert til ungdomsmiljøet på Rustahøgda er nå avsluttet, her finner du prosjektrapporten etter undersøkelsesarbeidet som er gjort
fredag 22. juni Målselv kommune
Vedtak av plan: Detaljregulering Øverli felt OT4 og G4
Kommunestyret i Målselv vedok i møte den 13.06.18, sak 63/2018, Detaljregulering Øverli felt OT4 og G4, planident 19242017001.
torsdag 21. juni Målselv kommune
TROMS

Utlevering av jordforbedringsmiddel med avløpsslam
Jordforbedringsmiddel med avløpsslam kan hentes ved Fossmoen slambehandlingsanlegg tirsdager og torsdager mellom klokken 09.00-14.00. Tilbudet gjelder fra 19.06.2018 og frem til det blir tomt.
tirsdag 19. juni Målselv kommune
Bardufoss sentrum skal blomstre.
Målselv kommune fornyer avtale med Montar om oppsett av blomsterkasser i sentrum, og inngår nå en 3-års avtale om vanning og blomstervedlikehold.
mandag 18. juni Målselv kommune
Høring og offentlig ettersyn Kommunedelplan avløp 2018-2030
Plan- og næringsutvalget la i sak 33/2018, den 05.06.2018, forslag til Kommunedelplan avløp 2018-2030 ut på høring og offentlig ettersyn.
fredag 15. juni Målselv kommune
1. gangsbehandling detaljregulering Sandbakken Fjelluttak
Plan- og næringsutvalget la i sak 36/2018, den 05.06.2018, forslag til revidert detaljregulering for Sandbakken steinbrudd ut på høring og offentlig ettersyn.
torsdag 14. juni Målselv kommune
Karlstad Musikkorps inviterer til fellestur med minikonsert
Bli med oss på tur! Karlstad Musikkorps inviterer til fellestur med minikonsert. Tid: Onsdag 20.juni kl 17.00 Oppmøte ved vegenden på Kjerresnes.
torsdag 14. juni Målselv kommune
Juletrekurs
Praktisk dyrking av juletre
onsdag 13. juni Målselv kommune
1. gangsbehandling detaljregulering Bygda - Målselv Fjellandsby
Plan- og næringsutvalget la i sak 35/2018, den 05.06.18, forslag til detaljregulering Bygda - Målselv Fjellandsby ut på høring og offentlig ettersyn.
onsdag 13. juni Målselv kommune
Se kommunestyremøte 13.06.18 i opptak
tirsdag 12. juni Målselv kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.
tirsdag 12. juni Målselv kommune
Aase Nordmo Løvberg - Velkommen heim
Gratulerer hjerteligst med dagen til alle som har bidratt til at Aase Nordmo Løvberg får sin heder her i Målselv.  
mandag 11. juni Målselv kommune
Målselv blir den første kommunen i Troms som får status som Trafikksikker kommune!
I følge Trygg Trafikk er Målselv kommune klar for godkjenning som den første kommunen i Troms, basert på den dokumentasjonen som er sendt inn. Den 30. august vil det bli avholdt godkjenningsmøte.
onsdag 6. juni Målselv kommune
Utspyling av vannledning
På grunn av utspyling av vannledningen, vil beboere i området Nylund, Fossmoen, Brandskognes og Årskog kunne merke variasjoner av vanntrykk, brunt vann og en del luft vil også kunne oppstå.   Arbeidet vil skje i tidsrommet 31.05.18 kl:23.00 til 01.06.18
torsdag 31. mai Målselv kommune
Aktivitetsdag for ungdom- Ung Kultur Møtes
Du får prøve bueskyting, smiing, spikking, brodering, pjåling, treskjæring, lage seljefløyte, strikking, hekling, toving m.m. Chevroleten er på plass. Og det blir det pølsegrilling, svelesteking, tautrekking, hesteskokasting. Velkommen til en herlig dag på...
fredag 25. mai Målselv kommune
Informasjon ang parkeringskort for forflytningshemmede
Ihht Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede er det opprettet et sentralt register over alle registrerte brukere av parkeringskort.
fredag 18. mai Målselv kommune
Høring av rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune
Etter plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 9. mai - 22. juni 2018.
onsdag 16. mai Målselv kommune
17. mai - Program for kommunen vår
Målselv kommune gratulerer alle med dagen. Her er program for 17. mai arrangementer i kommunen vår.
tirsdag 15. mai Målselv kommune
Kulturpris og ildsjelpris
Forslagsfrist for kandidater til årets Kulturpriser i Målselv er 1. juni.
onsdag 9. mai Målselv kommune
Ny prosjektleder/koordinator "Arena Bardufoss" tilsatt
Stig Magne Hagen tilsatt som Prosjektleder/koordinator Arena Bardufoss» (Kraftsenter Rustahøgda).
onsdag 9. mai Målselv kommune
Aktiv skogbrukskurs vindfallhogst
Målselv kommune og Skogkurs inviterer til kurs i praktisk vindfallhogst.
onsdag 9. mai Målselv kommune
Se kommunestyremøte 09.05.18, direkte her fra kl. 09:00
onsdag 9. mai Målselv kommune
Midt-Troms Golfklubb - kurs
Midt-Troms Golfklubb arrangerer kurs for de som har lyst å lære og spille golf.
onsdag 9. mai Målselv kommune
Fotoworkshop på Senja Sážžá
Fotokurs og workshop på Senja med fotograf Arnfinn Johansen 2. og 3. juni. Meld deg på innen 14. mai.
tirsdag 8. mai Målselv kommune
Ny kommunalsjef i Målselv!
Elin Aas har takket ja til stilling som kommunalsjef i Målselv.
tirsdag 8. mai Målselv kommune
Andslimoen barnehage søker vikarer
Andslimoen barnehage har behov for vikarer. Interesserte kan kontakte Ingunn Nilsen på telefon 92272977.
tirsdag 8. mai Målselv kommune
Nytilsettinger i Målselv kommuen
Ann-Eva Hanssen er ansatt som personal- og organisasjonssjef i Målselv kommune.
mandag 7. mai Målselv kommune
TROMS

Oversikt over lag og foreninger
Målselv kommune ønsker å ha en oppdatert oversikt over kommunens lag og foreninger, men vi trenger din hjelp til å holde denne oppdatert. For å holde oversikten er vi avhengige av å få inn meldinger ved endinger i kontaktinformasjon samt ved opphør og oppstart av...
fredag 4. mai Målselv kommune
Stenging av isfiskeløype - Høgskaret
Målselv kommune har i samråd med SNO og løypemannskapet besluttet å stenge isfiskeløypen Høgskardhus – Høgskardet – Sandelva. Årsak: Snømangel. Merking vil bli tatt ned så snart som mulig.
mandag 30. april Målselv kommune
Revidert forskrift for renovasjon i Målselv
Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 16. april 2018 å starte opp arbeidet med revisjon av kommunens forskrift for renovasjon, jamfør Forurensingslovens § 30.
mandag 30. april Målselv kommune
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.
mandag 30. april Målselv kommune
Gårdsbesøk for barnehager og skoleklasser:
Det går mot vår og vi er klare for og ta imot barnehager, skoleklasser og andre grupper for gårdsbesøk på dagtid og i helger.
fredag 27. april Målselv kommune
Byregionprogrammet Midt-Troms
Målet for Byregionprogrammet er å bygge tillit mellom kommuner og aktører i Midt-Troms. Ved å øke kunnskapen og samspillet mellom by og omland, skal en styrke den regionale vekstkraften.
torsdag 26. april Målselv kommune
Veterandagen 2018
Sørreisa, Bardu og Målselv kommune sammen med Forsvaret inviterer til arrangement på Frigjørings- og Veterandagen 8. mai 2018. Program for dagen finner du her, eller under dokumentet til høyre.
torsdag 26. april Målselv kommune
Vannlekkasje i målselv kommune
Oppdatert 27.4 kl 15.00 Vannlekkasjen er nå reparert og alle husstander har fått vannet tilbake. Abonnentene kan oppleve litt luft i rørene i starten. Det går over når vannet får renne litt.
onsdag 25. april Målselv kommune
Slutt på telefontimer hos fastlegen din
Fom. 1. mai vil det ikke lenger være mulighet for telefontime med fastlegen. Vi ber derfor våre pasienter bestille time eller bruke Eportal (besoklegen.no) for kommunikasjon med sin fastlege. Dette gjelder for Andslimoen legetjeneste.
tirsdag 24. april Målselv kommune
Motorferdsel i Indre Lappskardvatn/Beagasanjávri
Målselv kommune viser til generelle vilkår i alle innvilgede dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark i Målselv kommune: Sitat "All Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for...
mandag 23. april Målselv kommune
Reguleringsendring for «Bygda» i Målselv fjellandsby
Oppstartvarsel I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 meldes det om oppstart for reguleringsendring med detaljreguleringsplan for «Bygda» i Målselv fjellandsby planID 19242018001.
fredag 20. april Målselv kommune
Detaljreguleringsplan Øverli felt OT4 og G4
Plan- og næringsutvalget la i sak 22/2018 detaljreguleringsplan Øverli felt OT4 og G4 ut på offentlig høring og ettersyn.
torsdag 19. april Målselv kommune
Felles folkemøte om oppstart av Kystplanarbeid for Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy
I forbindelse med oppstart og høring av planprogram arrangeres det felles folkemøte på Finnsnes, Kunnskapsparken kl. 18:00 den 17. april for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
tirsdag 10. april Målselv kommune
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Kystplan Midt- og Sør-Troms
Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms varsler oppstart av planarbeid for å revidere interkommunal plan for sjøområdene i kommunene i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og...
tirsdag 10. april Målselv kommune
Høring om bredbåndsutbygging
Målselv kommune ønsker å realisere høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Derfor skal vi nå søke om statlig tilskudd til bredbåndsutbygging.  Konstruktive innspill fra innbyggere, organisasjoner og bedrifter bidrar til å utarbeide en sterk
tirsdag 10. april Målselv kommune
Program Reistadløpet 7. april
Her finner du programmet
fredag 6. april Målselv kommune
Folkemøte Kommunedelplan Avløp 2018-2030
Målselv kommune inviterer til folkemøte i forbindelse med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp 2018-2030. Tirsdag 17.4. kl. 18.00 på Bjørkeng skole Torsdag 19.4. kl. 18.00 på Kommunehuset
fredag 6. april Målselv kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MÅLSELV

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL