Målselv
Kortere stenging av kommunale veier på grunn av snørydding
I forbindelse med snørydding langs kommunale veger  i boligfelt i Krokbekkenområde vil enkelte veger bli stengt i korte perioder. Dette kan også bli aktuelt i andre boligfelt. Vi ber trafikanter tas hensyn til dette og benytte mulige omkjøringsveier.
11:17 Målselv kommune
28.03.20 Hæren har tatt i bruk paragraf 20 i Forsvarsloven - sak fra Nordlys
Hjem
lørdag 14:14 Målselv kommune
27.03.20 Målselv kommune - Informasjon til ansatte i forbindelse med coronavirus
På tampen av uka kan det ofte være nyttig å løfte blikket litt og se over hva som egentlig har skjedd de siste dagene.
fredag 19:15 Målselv kommune
27.03.20 Oppdatering fra ordføreren om koronasituasjonen i Målselv kommune
Inn mot helgen ønsker jeg som ordfører å redegjøre for koronasituasjonen vi har vært i den siste tiden.
fredag 15:16 Målselv kommune
27.03.20 Regjeringen åpner for forskuttering av dagpenger
Regjeringens pressemelding 27.03.20 Regjeringen åpner for at NAV skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet.
fredag 14:22 Målselv kommune
27.03.20 Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet
Regjeringens pressemelding 27.03.20 I dag har regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet.
fredag 13:39 Målselv kommune
27.03.20 Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen
Regjeringens pressemelding 27.03.20 Mange norske virksomheter opplever nå en akutt likviditetskrise som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen foreslår en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til...
fredag 13:30 Målselv kommune
27.03.20 Ny forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien
Regjeringens pressemelding 27.03.20 Regjeringen fastsatte i dag en midlertidig forskrift som skal bidra til å at sikre at Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronaepidemien. - Vi må sørge for at Forsvaret har bevegelsesfriheten de trenger for å...
fredag 13:23 Målselv kommune
TROMS OG FINNMARK

27.03.20 - Informasjon fra helse- og omsorgstjenesten
fredag 12:37 Målselv kommune
Digitale bibliotektilbud
Nordland fylkesbibliotek har oppretta nettstedet Karanteket med lenker til bøker, podcaster, filmer, aviser og andre tilbud på nett. Troms fylkesbibliotek bidrar med nytt innhold sammen med flere andre bibliotek, og Karanteket oppdateres hver dag. Her finnes også oversikt over...
torsdag 15:36 Målselv kommune
En felles kamp mot en usynlig fiende
Av: Statsminister Erna Solberg, Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Finansminister Jan Tore Sanner (Innlegg i Aftenposten, 26. mars 2020)
torsdag 09:30 Målselv kommune
Brudd på vannledningen til Høgtun og Hestesenteret
Vi har brudd på vannledningen som går fra Nye Troms til Høgtun og Hestesenteret. Ledningen er avstengt og vi jobber med å lokalisere bruddet. Vi vet pt ikke hvor lang tid det vil ta til bruddet er reparert.
torsdag 09:00 Målselv kommune
26.03.20 Alle trenger FASTLEGEN sin
Bent Høye kom med en liten oppfordring på pressekonferansen sin i går.   På pressekonferansen hadde jeg på meg et litt annet jakkemerke enn jeg vanligvis har. Der står det Alle trenger fastlegen .
torsdag 08:11 Målselv kommune
25.03.20 Målselv kommune - Informasjon til ansatte i forbindelse med coronavirus
Vi holder god trykk og fokus på corona situasjonen. Samtidig arbeides det med saker for å ivareta den daglige driften.
onsdag 19:36 Målselv kommune
25.03.20 Kryssing av grenser for reindriftssamer i grenseområder
Reindriftssamer som har rein i grenseområdene vil kunne krysse grensene i forbindelse med dette arbeidet uten å få karanteneplikt. Dette med bakgrunn i unntak for personer som reiser mellom bolig og arbeidssted, jfr. ankomstforskriften § 2 første ledd som lyder: "Personer som...
onsdag 12:08 Målselv kommune
25.03.20 Til foresatte i barnehager og SFO - Betaling for barnehage- og SFO-plass
Som en følge av koronaepidemien ble barnehagen og skolene (SFO) stengt torsdag 12. mars. Som vi har informert om, skal dere ikke betale noe for det tidsrommet de er stengt.
onsdag 10:53 Målselv kommune
25.03.20 Har koronasituasjonen gjort deg utrygg eller engstelig?
Eller er du usikker på hvordan du kan snakke med barnet ditt om det som skjer? Barne‐ og ungdomspsykiatrisk avdeling og Habilitering for barn og unge har lansert en Skype‐poliklinikk. Her kan barn og unge (0‐18 år) eller deres foreldre ta kontakt for råd og veiledning knyttet til koronasituasjonen....
onsdag 10:12 Målselv kommune
24.03.20 Oppdatert informasjon om stenging av skoler og barnehager i Målselv kommune
For å begrense koronasmitten, er alle skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stengt fra torsdag 12. mars klokken 18.00. Stengingen er forlenget og gjelder til og med 13. april.
tirsdag 19:22 Målselv kommune
24.03.20 Regjeringen viderefører tiltakene mot koronavirus
Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. For mer informasjon se pressemelding
tirsdag 16:23 Målselv kommune
24.03.20 Forskrift om karantene og Innhenting av informasjon om de som ankommer Norge - Ny oppdatering
Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.
tirsdag 16:10 Målselv kommune
24.03.20 - Bidra til kartlegging av koronasmitte
Gjennom å melde fra til Folkehelseinstituttet om symptomer, kan du bidra til å kartlegge hvor mange i Norge som kan være smittet av koronaviruset.
tirsdag 24. mars Målselv kommune
24.03.20 - Pårørendelinjen - En hjelpetelefon for pårørende i alle aldre
Pårørendelinjen er tilgjengelig på chat, telefon og e-post. Våre ansatte har helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt.
tirsdag 24. mars Målselv kommune
Utdanningsmuligheter lokalt
mandag 23. mars Målselv kommune
23.03.20 - Vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i
mandag 23. mars Målselv kommune
23.03.20 - Tips til aktiviteter for og med barna
Nå som hverdagen er spesiell for barn og unge er det viktig å finne på noe positivt å gjøre.
mandag 23. mars Målselv kommune
23.03.20 - Informasjon fra helse om covid-19 fra FHI
Folkehelseinstituttet (FHI) jobber døgnet rundt for å gi så raske, entydige og koordinerte råd i alle kanaler. Ny kunnskap, nye forskrifter og påfølgende endringer kommer i et forrykende tempo. Endringer på ett felt påvirker andre felt. FHI orientere nå
mandag 23. mars Målselv kommune
21.03.20 Målselv kommune - Spørsmål til koronatelefonen
Koronatelefonen kan IKKE svare på henvendelser om hytteforbud og lignende generelle spørsmål. Slike henvendelser sendes til postmottak@malselv.kommune.no. Nummeret til korona-telefonen er 4888 0200 og her besvares helserelaterte spørsmål som: Trenger jeg
lørdag 21. mars Målselv kommune
20.03.20 - Nyhet - Legetjenesten i Målselv tilbyr nå videotime med legene
Trenger du å komme i kontakt med fastlegen din, men ikke har behov for å møte opp fysisk?
fredag 20. mars Målselv kommune
20.03.20 Ny oppdatering - Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor hjemkommune
Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen innfører derfor et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Her er forskriften: §5 i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv i
fredag 20. mars Målselv kommune
20.03.20 Sykemelding, permittering - informasjon fra NAV
fredag 20. mars Målselv kommune
19.03.20 - Informasjon til barn i korona-tider
Mange barn og unge er bekymret for koronavirus. Du lurer kanskje på om du kan bli syk eller hvordan du kan unngå å bli smittet. De fleste barn ser ut til å tåle sykdom med koronavirus bedre enn eldre, men de kan smitte andre.
torsdag 19. mars Målselv kommune
18.03.20 Målselv kommune - Informasjon til ansatte i forbindelse med coronavirus
Dagens oppdatering har utgangspunkt i det vi har gjort de siste dagene.
onsdag 18. mars Målselv kommune
18.03.20 - Frivillighetssentralen i Målselv ønsker å hjelpe enslige og de som sitter i hjemmekarantene
Har du behov for hjelp til matleveraner, eller andre tjenester mens du er sitter i karantene, eller er enslig?
onsdag 18. mars Målselv kommune
TROMS OG FINNMARK

18.03.20 Målselv kommune oppretter en egen koronatelefon fra og med torsdag 19.03.20.
Nummer til korona-telefonen er: 4888 0200 Koronatelefonen gir svar på helserelaterte spørsmål som: Trenger jeg kontakte lege? Trenger jeg koronaprøve? Trenger jeg karantene? Korona-telefonen er åpen i tidsrommet 9-12 man-fre.
onsdag 18. mars Målselv kommune
18.03.20 Målselv kommune - FHI presiserer råd om sosial distansering ifm korona
FHI har kommet ut med presiseringer og råd for hvordan vi skal forholde oss til: Hjemmekarantene Hjemmeisolering I tillegg har de tatt med informasjon om tiltak som gjelder befolkningen generelt. Vi anbefaler alle til å sette seg inn i rådene fra FHI. Samtidig vil vi legge ekstra vekt på et...
onsdag 18. mars Målselv kommune
Stenging av gang- og sykkelveg ved Olsborg skole 18. og 19. mars
Gang- og sykkelvegen ved Olsborg skole vil være stengt fra Nye Troms og helt opp til Olsborg skole onsdag 18. og torsdag 19. mars på grunn av gravearbeid.
onsdag 18. mars Målselv kommune
17.03.20 - Informasjon fra Krisesenteret i Midt-Troms
Krisesenteret i Midt-Troms har innført smittevernrutiner i henhold til nasjonale retningslinjer, i tillegg til interne rutiner for desinfisering.
tirsdag 17. mars Målselv kommune
17.03.20 Målselv kommune - Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge
Karanteneplikt Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.
tirsdag 17. mars Målselv kommune
16.03.20 Målselv kommune - Informasjon til ansatte i forbindelse med coronavirus
Mandag 16. mars har overordnet sett vært preget av to forhold: Oppfølgning av tiltak vi har iverksatt Informasjonsarbeid
mandag 16. mars Målselv kommune
16.03.20 Målselv kommune - Til alle brukere av legetjenesten i Målselv
Vi er alle inne i en ekstraordinær tid, og vi i legetjenesten strekker oss så langt vi kan for å sikre at våre brukere får så god helsehjelp som mulig. 
mandag 16. mars Målselv kommune
16.03.20 Målselv kommune - Angående betaling av barnehage og SFO når de er stengt.
Viser til tidligere oppslag hvor Barne og familieministeren slår fast at kommunene ikke kan ta betalt når det ikke gis et tilbud.
mandag 16. mars Målselv kommune
15.03.20 Adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner
For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv.
søndag 15. mars Målselv kommune
15.03.20 Målselv kommune - Informasjon til ansatte i forbindelse med coronavirus
I dag søndag den 15 mars har vi startet dagen med møte i staben. Vi arbeider nå primært med planer i forhold til å håndtere en situasjon der smitten kan spre seg og bli langvarig. Dette er et scenario vi håper ikke vil skje, men vi planlegger for
søndag 15. mars Målselv kommune
15.03.20 Målselv kommune - Til ansatte - Informasjon om endring i Målselv kommunes rutiner knyttet til egenmelding, i forbindelse med karantene knyttet til korona
I forbindelse med IA (Inkluderende arbeidsliv), har Målselv kommune normalt sett en ordning om å kunne bruke 24 egenmeldingsdager innenfor siste 12 måneder til enhver tid, herunder 8 dager sammenhengende bruk av egenmelding, før den ansatte må gå til
søndag 15. mars Målselv kommune
14.03.20 Målselv kommune - Til ansatte - Innhenting av informasjon om reiser utenfor Norden etter 27. februar
Alle som kommer fra reise utenom norden, skal i karantene, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.
søndag 15. mars Målselv kommune
15.03.20 - Målselv kommune - Til ansatte - Innhenting av informasjon om reiser utenfor Norden etter 27. februar
Alle som kommer fra reise utenom norden, skal i karantene, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.
søndag 15. mars Målselv kommune
15.03.20 Målselv kommune - Oppdatert angående bruk av hytte og fritidsbolig
Oppdatering 15.03.20: §5 i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv i anledning utbrudd Covid-19 er oppdatert
lørdag 14. mars Målselv kommune
14.03.20 Målselv kommune - Innhenting av informasjon om reiser utenfor Norden etter 27. februar - Ny oppdatering
Alle som kommer fra reise utenom norden, skal i karantene, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. Merk oppdatering 14.03.20: Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til...
lørdag 14. mars Målselv kommune
14.03.20 Målselv kommune - Ofte stilte spørsmål om korona
Lurer du på noe om koronaviruset, hvordan du kan forebygge at du og andre blir syke, og hva som gjøres i samfunnet for å hindre spredningen? Du finner det meste du trenger av informasjon fra våre nasjonale helsemyndigheter.
lørdag 14. mars Målselv kommune
14.03.20 Målselv kommune - Innhenting av informasjon om reiser utenfor Norden etter 27. februar
Alle som kommer fra reise utenom norden, skal i karantene, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.
lørdag 14. mars Målselv kommune
14.03.20 Målselv kommune - Informasjon om reiser og koronavirus
Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.  
lørdag 14. mars Målselv kommune
Innkjøp av dagligvarer
Målselv kommunes innbyggerne kan forholde seg til normale rutiner for innkjøp av dagligvarer, det er ingen fare at butikkene skal gå tom for varer. Det vil komme dagligvarer inn til Målselv kommune som normalt. Vi oppfordrer sterkt om å ikke hamstre. Det er ingenting som tyder på...
fredag 13. mars Målselv kommune
13.03.20 Målselv kommune - Informasjon til ansatte i forbindelse med koronavirus
I går ble det som dere kjenner til iverksatt meget omfattende statlige tiltak for å begrense og stanse viruset. I den forbindelsen la vi i Målselv en plan for å iverksette disse tiltakene så raskt som praktisk mulig.
fredag 13. mars Målselv kommune
13.03.20 - Målselv kommune informasjon om korona - ny redigert versjon kl. 22:00
Her finner du informasjon om kommunens håndtering av koronasituasjonen, og hvem du kan kontakte hvis du trenger helsehjelp eller info. 
fredag 13. mars Målselv kommune
Kontakt med saksbehandler samt postleveranse til kommunehuset
På grunn av tiltak knyttet til å hindre spredning av korona virus, er det mange saksbehandlere som i tiden fremover vil jobbe på hjemmekontorløsning med sine oppgaver.
fredag 13. mars Målselv kommune
Beredskapsrådet er innkalt til informasjonsmøte
I forbindelse med koronasituasjonen har Målselv kommune invitert beredskapsrådet til møte på kommunehuset, tirsdag 17. mars kl. 10:00.
fredag 13. mars Målselv kommune
Planlagt møte kl 1200 i dag med overnattings-/og serveringsbedriftene er avlyst
Viser til tidligere innkalling til møte i dag kl 1200 på kommunehuset vedr. Coronavirus og status m.v. er avlyst.
fredag 13. mars Målselv kommune
Målselv kommune 12.03.20 - Informasjon til ansatte i forbindelse med koronavirus
torsdag 12. mars Målselv kommune
TROMS OG FINNMARK

Helseinstitusjoner stenges for besøkende i Målselv kommune
Helseinstitusjoner i kommunen er fra og med i dag stengt for besøkene i henhold til restriksjoner fra Helsedirektoratet. Unntak fra dette kan gjøres i særlige tilfeller som i forkant er avklart med avdelingsleder ved aktuell helseinstitusjon. Helsedirektoratet har videre iverksatt tiltak om at...
torsdag 12. mars Målselv kommune
Til bedrifter, næringsliv, lag og foreninger – Presisering rundt stenging av arrangementer og tilbud
I tillegg til kommunal virksomhet har helsemyndighetenes vedtak betydning for næringsliv og frivillig sektor. Vi ber derfor om at de deler som rammes av forbud eller stenging, følger vedtaket.
torsdag 12. mars Målselv kommune
Nye strenge tiltak fra nasjonale myndigheter
torsdag 12. mars Målselv kommune
Oppdatert informasjon om stenging av skoler og barneahger i Målselv kommune
For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har Helsedirektoratet vedtatt at alle barnehager og skoler skal stenge fra fredag 13. mars til torsdag 26. mars.
torsdag 12. mars Målselv kommune
Målselv kommune 11.03.20 - Informasjon til ansatte i forbindelse med korona-virus
Det er fortsatt kun ett tilfelle (Makustadmoen leir i Øverbygd) som har testet positivt for koronaviruset i Målselv kommune. Prøver som er tatt av andre personer har så langt vært negative. Helsetjenesten i Målselv kommune har oppfølging av 15 innbyggere
onsdag 11. mars Målselv kommune
Se kommunestyremøte 12.03.20 kl. 10:00 direkte her
Kommunestyermøte 12.03.20, direkte her Dere velger kamera selv.
onsdag 11. mars Målselv kommune
Målselv kommune 11.03.20 - Informasjon vedrørende koronavirus
onsdag 11. mars Målselv kommune
Råd for arrangementer og samlinger med mange mennesker
Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet strammes det inn på gjennomføringer av alle arrangementer i Målselv kommune.
onsdag 11. mars Målselv kommune
Målselv kommune 10.03.20 - Informasjon vedrørende koronavirus
tirsdag 10. mars Målselv kommune
Målselv kommune 10.03.20 - Informasjon til ansatte i forbindelse med koronavirus
Det er fortsatt bare ett tilfelle (Makustadmoen leir i Øverbygd) som har testet positivt for koronaviruset i Målselv kommune. Prøver som er tatt av andre personer har så langt vært negative.
tirsdag 10. mars Målselv kommune
Informasjon vedrørende behandling av dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
Mange innbyggere i Målselv kommune opplever at de får avslag eller endra omsøkt søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Vi ønsker å tydeliggjøre årsaken til dette, fordi saksbehandlingen kan oppfattes som innskrenkende i forhold til...
tirsdag 10. mars Målselv kommune
Målselv kommune 09.03.20 - Informasjon fra forsvaret ang korona
Målselv Kommune er mandag kveld blitt informert om at alle prøver tatt i etterkant av smittetilfelle Corona ved Skjold leir er negative. Dette innebærer at det gjøres en nedgradering av risiko nivået for smitte til lokalsamfunnet.  
mandag 9. mars Målselv kommune
Målselv kommune 09.03.20 - Informasjon til ansatte i forbindelse med koronavirus
Målselv kommune vil gjennom kommende uke opprettholde beredskap for å følge utviklingen i forhold til koronaviruset.
mandag 9. mars Målselv kommune
Målselv kommune 09.03.20 - Informasjon vedrørende koronavirus
Som kjent er det påvist koronasmitte i Maukstadmoen leir i Øverbygd, Målselv kommune. Det er etablert samarbeid med Forsvaret. Kommuneledelsen og smittevernlege følger opp situasjonen med koronaviruset fortløpende og holder seg oppdatert etter
mandag 9. mars Målselv kommune
Vinterøvelsen Cold Response 2020
mandag 9. mars Målselv kommune
Målselv kommune 08.03.20 - Informasjon til ansatte i forbindelse med koronavirus
Målselv kommune satte stab på fredag 6. mars som følge av den lokale situasjonen i forhold til coronaviruset. Vi har fulgt situasjonen tett i helga og finner det riktig å gi ut oppdatert informasjon til alle ansatte per mail (mailens innhold gjengis med
søndag 8. mars Målselv kommune
Målselv kommune 08.03.20 - Informasjon vedrørende koronavirus
Som kjent er det påvist koronasmitte i Maukstadmoen leir i Øverbygd, Målselv kommune.
søndag 8. mars Målselv kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MÅLSELV

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL