Målselv
Kystplan II Midt- og Sør-Troms - vedtatt planprogram
Planprogrammet for Kystplan II midt- og Sør-Troms ble vedtatt 25.06.2018.
onsdag 08:55 Målselv kommune
Søppeltømming forbudt på annen manns eiendom!
Målselv kommune har mottatt bekymringsmelding om at det er observert tømming av diverse hageavfall på kommuneeiendom - Øverli (Rakettveien).
mandag 12:37 Målselv kommune
Navneforslag ønskes!
Andslimoen og Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste slås sammen til èn tjeneste når nytt bygg («Bolig med tjenestetilknytning») står ferdig på Øverli høst/vinter 2019. I den forbindelse ønskes forslag til nytt navn på boligen som skal...
torsdag 5. juli Målselv kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
Troms fylkeskommune har bevilget inntil 500.000 kr til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms. Kommuner, organisasjoner og foreninger kan søke tilskudd under støtteordningen Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på...
onsdag 4. juli Målselv kommune
Psykisk helse for barn og unge i Målselv kommune
Om psykisk helsetjeneste for barn og unge Psykisk helse er noe alle har. Det handler om tankene og følelsene våre, og om hvordan vi egentlig har det.
mandag 2. juli Målselv kommune
Redusert foreldrebetaling for barnehageplass
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015.
fredag 29. juni Målselv kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
tirsdag 26. juni Målselv kommune
Tømming av private septiktanker 2018
Tømming av private septiktanker tilknyttet boliger, fritidsboliger og hytter, som er registret hos oss for tømming, starter i uke 28-2018.
tirsdag 26. juni Målselv kommune
TROMS

Målselv kommune inviterer til skogdag på Alapmoen.
Tema: Gjødsling av skog som klimatiltak. Skog i god vekst binder effektivt CO2 Helikoptergjødsling, første gang i Nord Norge Torsdag 28. juni Kl. 12.00 Sted: Alapmoen, det er skiltet
tirsdag 26. juni Målselv kommune
Prosjekt Framtidas Rustahøgda
Prosjektet Framtidas Rustahøgda, relatert til ungdomsmiljøet på Rustahøgda er nå avsluttet, her finner du prosjektrapporten etter undersøkelsesarbeidet som er gjort
fredag 22. juni Målselv kommune
Vedtak av plan: Detaljregulering Øverli felt OT4 og G4
Kommunestyret i Målselv vedok i møte den 13.06.18, sak 63/2018, Detaljregulering Øverli felt OT4 og G4, planident 19242017001.
torsdag 21. juni Målselv kommune
Utlevering av jordforbedringsmiddel med avløpsslam
Jordforbedringsmiddel med avløpsslam kan hentes ved Fossmoen slambehandlingsanlegg tirsdager og torsdager mellom klokken 09.00-14.00. Tilbudet gjelder fra 19.06.2018 og frem til det blir tomt.
tirsdag 19. juni Målselv kommune
Bardufoss sentrum skal blomstre.
Målselv kommune fornyer avtale med Montar om oppsett av blomsterkasser i sentrum, og inngår nå en 3-års avtale om vanning og blomstervedlikehold.
mandag 18. juni Målselv kommune
Høring og offentlig ettersyn Kommunedelplan avløp 2018-2030
Plan- og næringsutvalget la i sak 33/2018, den 05.06.2018, forslag til Kommunedelplan avløp 2018-2030 ut på høring og offentlig ettersyn.
fredag 15. juni Målselv kommune
1. gangsbehandling detaljregulering Sandbakken Fjelluttak
Plan- og næringsutvalget la i sak 36/2018, den 05.06.2018, forslag til revidert detaljregulering for Sandbakken steinbrudd ut på høring og offentlig ettersyn.
torsdag 14. juni Målselv kommune
Karlstad Musikkorps inviterer til fellestur med minikonsert
Bli med oss på tur! Karlstad Musikkorps inviterer til fellestur med minikonsert. Tid: Onsdag 20.juni kl 17.00 Oppmøte ved vegenden på Kjerresnes.
torsdag 14. juni Målselv kommune
Juletrekurs
Praktisk dyrking av juletre
onsdag 13. juni Målselv kommune
1. gangsbehandling detaljregulering Bygda - Målselv Fjellandsby
Plan- og næringsutvalget la i sak 35/2018, den 05.06.18, forslag til detaljregulering Bygda - Målselv Fjellandsby ut på høring og offentlig ettersyn.
onsdag 13. juni Målselv kommune
Se kommunestyremøte 13.06.18 i opptak
tirsdag 12. juni Målselv kommune
Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018
Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.
tirsdag 12. juni Målselv kommune
Aase Nordmo Løvberg - Velkommen heim
Gratulerer hjerteligst med dagen til alle som har bidratt til at Aase Nordmo Løvberg får sin heder her i Målselv.  
mandag 11. juni Målselv kommune
Målselv blir den første kommunen i Troms som får status som Trafikksikker kommune!
I følge Trygg Trafikk er Målselv kommune klar for godkjenning som den første kommunen i Troms, basert på den dokumentasjonen som er sendt inn. Den 30. august vil det bli avholdt godkjenningsmøte.
onsdag 6. juni Målselv kommune
Til topps i Målselv 2018
fredag 1. juni Målselv kommune
Utspyling av vannledning
På grunn av utspyling av vannledningen, vil beboere i området Nylund, Fossmoen, Brandskognes og Årskog kunne merke variasjoner av vanntrykk, brunt vann og en del luft vil også kunne oppstå.   Arbeidet vil skje i tidsrommet 31.05.18 kl:23.00 til 01.06.18
torsdag 31. mai Målselv kommune
Aktivitetsdag for ungdom- Ung Kultur Møtes
Du får prøve bueskyting, smiing, spikking, brodering, pjåling, treskjæring, lage seljefløyte, strikking, hekling, toving m.m. Chevroleten er på plass. Og det blir det pølsegrilling, svelesteking, tautrekking, hesteskokasting. Velkommen til en herlig dag på...
fredag 25. mai Målselv kommune
Vannet tilbake i Heggeliaområdet
Feilen skyldtes en vannlekkasje og den er nå stoppet. Dette vil bli rettet i løpet av onsdag 23.mai.
tirsdag 22. mai Målselv kommune
Informasjon ang parkeringskort for forflytningshemmede
Ihht Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede er det opprettet et sentralt register over alle registrerte brukere av parkeringskort.
fredag 18. mai Målselv kommune
Til topps i Målselv
Vi bruker å ha oppstart på tursesongen ca 10 juni – men tininga i år har gått rekordfort – og det er mange som er begynt å spørre om vi ikke straks er i gang.
fredag 18. mai Målselv kommune
Høring av rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune
Etter plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til rekreasjonsløyper for snøskuter i Målselv kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 9. mai - 22. juni 2018.
onsdag 16. mai Målselv kommune
17. mai - Program for kommunen vår
Målselv kommune gratulerer alle med dagen. Her er program for 17. mai arrangementer i kommunen vår.
tirsdag 15. mai Målselv kommune
Kulturpris og ildsjelpris
Forslagsfrist for kandidater til årets Kulturpriser i Målselv er 1. juni.
onsdag 9. mai Målselv kommune
Ny prosjektleder/koordinator "Arena Bardufoss" tilsatt
Stig Magne Hagen tilsatt som Prosjektleder/koordinator Arena Bardufoss» (Kraftsenter Rustahøgda).
onsdag 9. mai Målselv kommune
Aktiv skogbrukskurs vindfallhogst
Målselv kommune og Skogkurs inviterer til kurs i praktisk vindfallhogst.
onsdag 9. mai Målselv kommune
TROMS

Se kommunestyremøte 09.05.18, direkte her fra kl. 09:00
onsdag 9. mai Målselv kommune
Midt-Troms Golfklubb - kurs
Midt-Troms Golfklubb arrangerer kurs for de som har lyst å lære og spille golf.
onsdag 9. mai Målselv kommune
Fotoworkshop på Senja Sážžá
Fotokurs og workshop på Senja med fotograf Arnfinn Johansen 2. og 3. juni. Meld deg på innen 14. mai.
tirsdag 8. mai Målselv kommune
Ny kommunalsjef i Målselv!
Elin Aas har takket ja til stilling som kommunalsjef i Målselv.
tirsdag 8. mai Målselv kommune
Andslimoen barnehage søker vikarer
Andslimoen barnehage har behov for vikarer. Interesserte kan kontakte Ingunn Nilsen på telefon 92272977.
tirsdag 8. mai Målselv kommune
Nytilsettinger i Målselv kommuen
Ann-Eva Hanssen er ansatt som personal- og organisasjonssjef i Målselv kommune.
mandag 7. mai Målselv kommune
Oversikt over lag og foreninger
Målselv kommune ønsker å ha en oppdatert oversikt over kommunens lag og foreninger, men vi trenger din hjelp til å holde denne oppdatert. For å holde oversikten er vi avhengige av å få inn meldinger ved endinger i kontaktinformasjon samt ved opphør og oppstart av...
fredag 4. mai Målselv kommune
Stenging av isfiskeløype - Høgskaret
Målselv kommune har i samråd med SNO og løypemannskapet besluttet å stenge isfiskeløypen Høgskardhus – Høgskardet – Sandelva. Årsak: Snømangel. Merking vil bli tatt ned så snart som mulig.
mandag 30. april Målselv kommune
Revidert forskrift for renovasjon i Målselv
Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 16. april 2018 å starte opp arbeidet med revisjon av kommunens forskrift for renovasjon, jamfør Forurensingslovens § 30.
mandag 30. april Målselv kommune
Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres.
mandag 30. april Målselv kommune
Gårdsbesøk for barnehager og skoleklasser:
Det går mot vår og vi er klare for og ta imot barnehager, skoleklasser og andre grupper for gårdsbesøk på dagtid og i helger.
fredag 27. april Målselv kommune
Byregionprogrammet Midt-Troms
Målet for Byregionprogrammet er å bygge tillit mellom kommuner og aktører i Midt-Troms. Ved å øke kunnskapen og samspillet mellom by og omland, skal en styrke den regionale vekstkraften.
torsdag 26. april Målselv kommune
Veterandagen 2018
Sørreisa, Bardu og Målselv kommune sammen med Forsvaret inviterer til arrangement på Frigjørings- og Veterandagen 8. mai 2018. Program for dagen finner du her, eller under dokumentet til høyre.
torsdag 26. april Målselv kommune
Vannlekkasje i målselv kommune
Oppdatert 27.4 kl 15.00 Vannlekkasjen er nå reparert og alle husstander har fått vannet tilbake. Abonnentene kan oppleve litt luft i rørene i starten. Det går over når vannet får renne litt.
onsdag 25. april Målselv kommune
Slutt på telefontimer hos fastlegen din
Fom. 1. mai vil det ikke lenger være mulighet for telefontime med fastlegen. Vi ber derfor våre pasienter bestille time eller bruke Eportal (besoklegen.no) for kommunikasjon med sin fastlege. Dette gjelder for Andslimoen legetjeneste.
tirsdag 24. april Målselv kommune
Motorferdsel i Indre Lappskardvatn/Beagašanjávri
Målselv kommune viser til generelle vilkår i alle innvilgede dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark i Målselv kommune: Sitat "All Motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for...
mandag 23. april Målselv kommune
Reguleringsendring for «Bygda» i Målselv fjellandsby
Oppstartvarsel I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 meldes det om oppstart for reguleringsendring med detaljreguleringsplan for «Bygda» i Målselv fjellandsby planID 19242018001.
fredag 20. april Målselv kommune
Detaljreguleringsplan Øverli felt OT4 og G4
Plan- og næringsutvalget la i sak 22/2018 detaljreguleringsplan Øverli felt OT4 og G4 ut på offentlig høring og ettersyn.
torsdag 19. april Målselv kommune
Felles folkemøte om oppstart av Kystplanarbeid for Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy
I forbindelse med oppstart og høring av planprogram arrangeres det felles folkemøte på Finnsnes, Kunnskapsparken kl. 18:00 den 17. april for kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
tirsdag 10. april Målselv kommune
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for Kystplan Midt- og Sør-Troms
Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms varsler oppstart av planarbeid for å revidere interkommunal plan for sjøområdene i kommunene i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og...
tirsdag 10. april Målselv kommune
Høring om bredbåndsutbygging
Målselv kommune ønsker å realisere høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Derfor skal vi nå søke om statlig tilskudd til bredbåndsutbygging.  Konstruktive innspill fra innbyggere, organisasjoner og bedrifter bidrar til å utarbeide en sterk
tirsdag 10. april Målselv kommune
Program Reistadløpet 7. april
Her finner du programmet
fredag 6. april Målselv kommune
Folkemøte Kommunedelplan Avløp 2018-2030
Målselv kommune inviterer til folkemøte i forbindelse med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp 2018-2030. Tirsdag 17.4. kl. 18.00 på Bjørkeng skole Torsdag 19.4. kl. 18.00 på Kommunehuset
fredag 6. april Målselv kommune
Lær deg å benytte avtalegiro eller e-faktura når du skal betale kommunale regninger.
Onsdag 11. april 2018 planlegger Målselv kommune v/økonomiavdelingen å holde åpent hus på LHL Andselv fra kl 10.00 - 18.00. 
torsdag 5. april Målselv kommune
Bli med hele Norge på tur
26. april skal vi feire DNTs 150 års jubileum på den mest naturlige måten, ute på tur. Vi vil at alle skal være med. Derfor kan du gå denne turen akkurat som du vil, enten du vil sykle den, danse den eller løpe den.
torsdag 5. april Målselv kommune
TROMS

Vakkerhumprennet - Påskeaften 31. mars 2018
Vakkerhumprennet er et tur-, trim og familierenn i klassisk stil fra Karlstad til Sørreisa. Løypelengde ca 22 km. Familievennlig trasè.
torsdag 22. mars Målselv kommune
Se kommunestyremøte 21.03.18, direkte her fra kl. 13:00
onsdag 21. mars Målselv kommune
Utenlandsk statsborger tatt i 98 i 50-sone - bortvises fra Norge mandag morgen
En utenlandsk statsborger lørdag kveld målt til hele 98 km/t i en 50-sone på E6 i Heggelia i Målselv lørdag kveld. Vedkommende ble pågrepet og…
søndag 18. mars Fremover
Utenlandsk statsborger tatt i 98 i 50-sone - bortvises fra Norge mandag morgen
En utenlandsk statsborger lørdag kveld målt til hele 98 km/t i en 50-sone på E6 i Heggelia i Målselv lørdag kveld. Vedkommende ble pågrepet og…
søndag 18. mars Nordlys
Straffet for fyllekjøring fra Narvik til Tromsø. Skyldte på dårlig forbrenning
Tatt for promillekjøring for syvende gang – uten gyldig førerkort: Fyllekjørte med over to i promille i både Målselv og Tromsø. Mister førerkortet for alltid.
søndag 18. mars $ Fremover
Fyllekjørte to ganger med høy promille på under én måned – skyldte på dårlig forbrenning
Tatt for promillekjøring for syvende gang – uten gyldig førerkort: Fyllekjørte med over to i promille i både Målselv og Tromsø. Mister førerkortet for alltid.
søndag 18. mars $ Avisa Nordland
Fullstendig kaos natt til søndag
Vold, fyll og fanteri i Narvik og resten av Nord-Norge.
søndag 18. mars Fremover
Dette skjedde mens du sov - flere involverte i slagsmål i leilighet
Det har vært en travel natt for Troms politidistrikt.
søndag 18. mars Nordlys
Tatt i 101 i 80-sone på E6
UP stilte  seg fredag opp i 80-sonen på E6 i Takelvdalen i Målselv, og "skjøt" ni bilister som hadde det vel travelt. Ni fikk forenklede…
fredag 16. mars Nordlys
Påskeverksted og håndarbeidskveld på Målselv bibliotek
Tirsdag 20. mars inviteres du til påskeverksted og håndarbeidskveld på biblioteket for hele familien.
fredag 16. mars Målselv kommune
Overtok for én måned siden - nå skal det totalrenoveres: - Håper det får ringvirkninger for næringslivet
Kjøpsvik Eiendom AS overtok bygget for en drøy måned siden. Nå investeres det flere hundre tusen kroner i etableringer av hybler. – Det pågår…
onsdag 14. mars $ Avisa Nordland
Innspill til bygdebøker i Målselv
Bygdebokkomiteen trenger dine innspill i forbindelse med digitalisering og nytrykk av bygdebøker.
mandag 12. mars Målselv kommune
17 tatt i fartskontroll
Utrykningspolitiet gjennomførte fredag en fartskontroll i en 50-sone i Heggelia i Målselv. Det ble til sammen utskrevet 17 forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til…
fredag 9. mars Nordlys
Vedtak av friluftslivsområder i Målselv
Kommunestyret i Målselv vedtok i sak 11/2018 friluftslivskartleggingen. Kartleggingen er rent faglig fundert uten å være avveid mot øvrige arealinteresser. Informasjonen vil bli brukt i saksbehandling.
fredag 9. mars Målselv kommune
32-åring tatt i 102 km/t i 70-sone
En 32 år gammel mann bosatt i Evenes kommune er bøtelagt for 15.000 kroner av Finnsnes lensmanndistrikt. Årsaken er at han i september i fjor…
onsdag 7. mars Nordlys
Her stikker tyven av med verdier for 60.000 kroner
Pågrepet samme dag takket være gode videoovervåkningsbilder.
tirsdag 6. mars Fremover
Her stikker tyven av med verdier for 60.000 kroner
Pågrepet samme dag takket være gode videoovervåkningsbilder.
tirsdag 6. mars Nordlys
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MÅLSELV

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
TROMS

FAVORITTER

Hordaland IT Utenriks Innenriks Sarpsborg 08 Telemark Kjendis Nordland Næringsliv Karlskrona Oppland Båt Svedala Vestfold Bergen Hedmark Mobil Aust Agder Rogaland Sport
flere?
Kultur Østfold Fotboll Hässleholm Møre og Romsdal Kalmar Oslo Vest Agder Akershus Odda Kvinnherad Skåne Sogn og Fjordane Buskerud Trøndelag Troms Kristianstad Forsvar Mat Menn Fiske Thailand Oskarshamn Rendalen Inrikes Finnmark Kongelig Sandnes Eslöv Molde FK Tynset Kultur Karmøy Vellinge Skien Stavanger Mandal USA Tinn Åstorp Bolig VM Fotball Kragerø Musikk Trening Sverige Blekinge Malmö Politikk Norway Cup Sport Mote Fredrikstad Kunst Reise Aurskog-Høland Tvedestrand Spill Nittedal Drangedal Trav 17. mai Lillesand Russland Vestby IK Start Helse Osterøy Fauske Turn Sjakk Lesja Android Risør Kristiansand Molde Tesla Barn Lyngdal Lund Sigdal Grane Bamble Håndball Tomelilla Økonomi Stord Stockholm Lindås Hyllestad Salangen Askvoll Røros Tranøy Näringsliv Horten Båstad Seljord Steigen Ringsaker FK Haugesund X-games Suldal Staffanstorp Ronneby Nesodden Sund Hvaler Vågan Motor Vær Gausdal Film Hälsa Utrikes Askøy Nore og Uvdal Jølster Time Stabæk Grue Øksnes Kommunesammenslåing Helsingborg Meløy Friidrett Lund Andøy Landskrona Kongsvinger Alpint Karasjok Bremanger Strängnäs Kvinesdal SK Brann Bodø/Glimt Vefsn Alstahaug Gjøvik Nybro Åmot Leirfjord Moss Vadsø Aurdal Eurovision Enebakk Nes Sogndal Fedje Høyanger Narvik Hemnes Landbruk Porsgrunn Bil Eidskog Ballangen Solund Bromölla Stranda Tønsberg Rygge Øygarden Nordre Land Russ Tromsø IL Dyr Sandefjord Fotball Spania Trøgstad Klima Mat Austrheim Gloppen Farsund Liverpool Bil E-sport Rauma Dovre Hörby Bundesliga World Series of Poker Nord-Korea Hole Stryn Hobøl Odds BK Kviteseid Flekkefjord Nissedal Gjerstad Roing Kvinner Radøy Voss Meland Tysvær Ski Østre Toten Tyrkia Engerdal Saltdal Masfjorden Karlshamn Frankrike Lødingen Svelvik Friluftsliv Jevnaker Nordkapp Skedsmo Interiør Eidfjord Polen Vitenskap Stavanger Oilers Arctic Race Øyer Moskenes Musik Askim Jakt Rælingen Jönköping Kvæfjord Hamar Asker Valle Politik Råde La liga Toyota Eid Fildeling Mönsterås Champions League Sjöbo Re NM FA-cupen Australia Giske Skånland Skisport Volvo Holtålen Danmark Rakkestad Lillestrøm SK Kampsport Flora Utsira Forskning Vindafjord Evenes Målselv Torsken Mörbylånga Flakstad Øystre Slidre Sölvesborg Mjøndalen IF Norway Chess Sola Skodje Israel Nannestad Vestre Slidre Svømming Hockey Hadsel Tingvoll Litteratur Skiptvet Foto Løten Mjölby Östra Göinge Berlevåg Aure Sykkel Film Vinje Hamarøy Motorsport Jobb Bømlo Skiskyting Sunndal Emmaboda Larvik Ålesund Søgne Klatring Kina Brønnøy Ulvik Rennesøy Skurup Båt Olofström Tysfjord Porsanger Grimstad Sandøy Modum Frogn Eidsberg Halden Motorsport Audnedal Lier Ukraina Teknik Ulstein Kryptovaluta Sortland Værøy Syria Åsnes Boksing Hammerfest Selje Bodø Poker Fjaler Nord-Odal Tour of Norway Rana Birkenes Svalöv Arendal Svalbard Eliteserien
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL