Målselv
Informasjonsmøter - Nytt kull desentralisert sykepleierutdanning
Det skal gjennomføres informasjonsmøter i forbindelse med nytt opptak på desentralisert sykepleie.
mandag 09:53 Målselv kommune
Midt-Troms på Karrieredagen ved UiT 2020
Kommunene har i samarbeid med Forsvaret, reiseliv og sjømatnæringa laget en film for å vise noe av arbeidsmarkedet i Midt-Troms regionen. Filmen er laget av Backdrop v/Stein Erik Simonsen på oppdrag for personalnettverket i Midt-Troms kommunene. Her kan
fredag 11. september Målselv kommune
Vil du lære nord-samisk?
Hjem
onsdag 9. september Målselv kommune
Kommunestyremøte 09. september
Se kommunestyremøte direkte her fra kl. 09:00
tirsdag 8. september Målselv kommune
Målselv Kommunesyre
Målselv kommunestyre er innkalt til møte onsdag 09.09.20, kl. 09:00 - se Målselv kommunes hjemmeside. Saksdokumenter legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside. Se www.malselv.kommune.no.   På grunn av koronasituasjonen vil det ikke være
tirsdag 8. september Målselv kommune
Orientering ang. rett til redusert foreldrebetaling på SFO
Fra 1. august 2020 ble det tatt inn en ny bestemmelse i forskrift til opplæringslova hvor det gis rett til redusert foreldrebetaling på SFO for barn i 1. og 2. klasse. For å kunne få reduksjon kreves: Foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn
mandag 7. september Målselv kommune
Møt Midt-Troms på Karrieredagen
10. september kan du møte Midt-Troms på Karrieredagen ved UiT Norges arktiske universitet. Klikk her for å melde deg på Se video her:    
mandag 7. september Målselv kommune
Krysset Industriveien - Fleskmoveien stenges for asfaltering
Krysset mellom Industriveien og Fleskmoveien blir stengt onsdag 26.8. på grunn av asfaltering. Veien forventes å være åpen for ordinær trafikk torsdag 27.8.
tirsdag 25. august Målselv kommune
TROMS OG FINNMARK

24.08.20 - Koronatesttelefon til Målselv kommune
Ønsker du å TESTE deg for corona i Målselv kommune? Ring koronatesttelefon på 77 83 25 28. Telefonen er åpen mandag-fredag mellom 0830-1100, torsdager 0900-1100. For andre spørsmål om corona, sjekk FHI.no, Helsenorge.no eller informasjonstelefon FHI 815 55 015.
mandag 24. august Målselv kommune
Veien til Målselv fjellandsby er nå åpen
mandag 24. august Målselv kommune
Tildeling av Fylkesmannens kompetansemidler 2020 for Helse- og omsorgstjenesten i Målselv
Fylkesmannen tildeler årlig midler til kompetanseheving til ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse - og omsorgstjenesten i Målselv kommune.
torsdag 20. august Målselv kommune
14.08.20 Informasjon om barnehage- og skolestart i Målselv kommune
Hjem
fredag 14. august Målselv kommune
07.08.20 Oppdatert korona informasjon fra regjeringens pressekonferanse
På pressekonferansen 07.08.20 informerte regjeringen om følgende endringer og anbefalinger knyttet til korona:
fredag 7. august Målselv kommune
06.08.20 Korona - Smittevern, private feiringer og sammenkomster
I tiden fremover står konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper for døren. Vi ønsker derfor å minne om følgende:
torsdag 6. august Målselv kommune
04.08.20 Oppdatert - Endringer i besøksrutiner ved kommunens sykehjem
Her finner du oppdatert informasjon om endringer i besøksrutiner ved kommunens sykehjem.
tirsdag 4. august Målselv kommune
Søknadskjema for søskenmoderasjon både i barnehage og sfo
Kommunestyret har vedtatt at søskenmoderasjonen i barnehagen og SFO skal koordineres. Dvs at elever som går i SFO og har søsken i barnehagen vil ha rett på redusert betaling. Søsken blir her definert som barn som bor fast på samme adresse (i
tirsdag 4. august Målselv kommune
Ny krisepakke for frivillige lag og organsiasjonar er klar - Sjekk om du kan søke
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av
torsdag 23. juli Målselv kommune
Oppfordring til testing mot covid 19 ved symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon
Selv om vi nå er inne i en tid med lite smitte både lokalt og nasjonalt, er det viktig at vi alle holder oppe bevisstheten om at nye utbrudd kan komme. En av de viktigste faktorene for å kunne slå ned utbrudd lokalt så fort som mulig, er at vi oppdager
fredag 10. juli Målselv kommune
Sangerinnen Aase Nordmo Løvberg f. 10. juni 1923, d. 25. januar 2013
Aase Nordmo Løvberg var en av Norges mest fremtredende sangere gjennom siste del av 1900-tallet. Hun ble født og vokste opp på Nordmo gård i Målselv. Historien om hvordan hennes sangtalent ble oppdaget, er både dramatisk og rørende; Den norske generalstaben hadde på...
tirsdag 7. juli Målselv kommune
1,7 million kroner til næringsfondet i Målselv
Gledelig sommerhilsen til næringsaktører i Målselv og kommunen. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt en ekstraordinær tildeling til kommunale næringsfond og Målselv kommune får tilført 1,7 millioner kroner.
mandag 6. juli Målselv kommune
Informasjon om pågående og planlagte bredbåndsutbyggingsprosjekt i Målselv kommune
Målselv kommune jobber jevnt og trutt med å stimulere til bredbåndsutbygging i kommunen. Vi har tidligere fått til en utbygging i nedre del av bygda på strekningene Olsborg-Karlstad-Senja grense, Karlstad og Målsnes/Navaren.
fredag 3. juli Målselv kommune
Møteplass for unge
På bakgrunn av lite oppmøte avvikler vi møteplass for ungdom. Framover vil kommunen rette fokuset mot ungdom og deres behov. Hvis noen ungdom skulle ha et behov for å snakke med noen er det mulig å ta kontakt med kommunepsykologen, kommunale rus- og psykiatritjenesten eller fastlege....
onsdag 1. juli Målselv kommune
Direktesendt kommunestyremøte 29.06.20 kl. 13:00
Hjem
mandag 29. juni Målselv kommune
Telefon- og møtetider i utviklingsavdelingen tilhørende teknisk enhet
Utviklingsavdelingen tilhørende teknisk enhet, vil fra og med uke 27 være organisert slik at de besvarer telefoner og setter opp møtebookinger hver mandag, onsdag og fredag.
fredag 26. juni Målselv kommune
Vi ønsker å komme i kontakt med studenter i forbindelse med Karrieredagene 2020 ved UiT, Norges arktiske universitet
fredag 26. juni Målselv kommune
Møteplass for ungdommen
Med bakgrunn i den senere tids hendelser vil kommunen skape en møteplass for ungdom nå i ferietiden. Kommunepsykologen og annet fagpersonale vil være tilstede. Dette er et lavterskeltilbud uten påmelding, men ungdommen vil måtte registrere seg ved hvert møte pga evt...
fredag 26. juni Målselv kommune
Jordforbedringsmiddel/ferdigbehandlet slam
Jordforbedringsmiddel/ferdigbehandlet slam kan hentes ut gratis på Fossmoen slambehandlingsanlegg fra uke 28 og utover sommeren så lenge lageret varer. Slambehandlingsanlegget er åpent tirsdager og torsdager i tidsrommet 09.00-14.00.
fredag 19. juni Målselv kommune
Stenging av E6 mellom Bardufoss sentrum og Andslimoen
I tidsrommet 23. - 25.6 vil E6 være stengt mellom Bardufoss sentrum og Andslimoen. Omkjøring via Fagerlidal (gamle E6). Stengingen skyldes massutskifting ved Nordli og veien blir stengt hele perioden.
fredag 19. juni Målselv kommune
Til topps i Målselv 2020
tirsdag 16. juni Målselv kommune
Flomberedskap
Flom oppdatering 12.06.20: Dagens flyrekognosering viste at det er lite snø igjen i de indre områdene (grensetraktene) i nedslagsfeltet til Målselv vassdraget. Men det er noen lokale områder med mye snø. I de ytre (kyst nære) områdene derimot er det fortsatt mye...
mandag 15. juni Målselv kommune
Ferieavvikling byggesakskontoret
Byggesakskontoret er stengt i uke 28, 29 og 30 pga ferieavvikling. Skal du ha byggesak behandlet før dette er siste frist onsdag 24. juni.
onsdag 10. juni Målselv kommune
Direktesendt kommunestyremøte 10.06.20
Her kan du se direktesendt kommunestyremøte 10.06.20.
onsdag 10. juni Målselv kommune
Midt-Troms Karrieresenter
onsdag 3. juni Målselv kommune
TROMS OG FINNMARK

02.06.20 Informasjon til ansatte om egenmelding - endring tilbake til vanlige rutiner
tirsdag 2. juni Målselv kommune
02.06.20 Endringer i restriksjoner knyttet til besøk på institusjoner i Målselv kommune
Det lempes nå på korona-restriksjoner i forhold til besøk til Øverbygd sykehjem og omsorgssenter og Målselv helsetun. Det vil fortsatt være krav om å ringe og bestille tid for besøk. Dette fordi institusjonene fører logg over besøkende inn/ut av...
tirsdag 2. juni Målselv kommune
Varsel om flomfare
Temperaturøkning Det er ventet stigende temperatur, og påfølgende snøsmelting i alle høydenivåer. Der det ikke ligger snø i nedbørsfeltet, altså det området som bidrar med vann til elva, er det ingen fare for flom. Kraftig snøsmelting...
fredag 29. mai Målselv kommune
Tømming av private septiktanker 2020
Ferdig for i år
torsdag 28. mai Målselv kommune
Tildeling av studenthybler ved nordnorsk student og elevhjem i oslo 2020-2021
Søknadsfristen for den kommunale tildelingen er 15. juni 2020.
torsdag 28. mai Målselv kommune
LEDIG LEILIGHET FOR ELDRE OG UFØRE l FAGERLIA TERRASSE, BARDUFOSS
Leiligheten er i 3. etg., og er på 71 m2. Det er bl.a. 2 soverom, heis, terrasse og mulighet for å leie bilplass. Husleie pr. mnd. er kr. 7647,- + strøm. Det kreves 1 mnd. forskuddsleie. Det kan søkes om bostøtte. For ytterligere info kan boligforvalter John Myrbakken kontaktes...
onsdag 20. mai Målselv kommune
Sikring av løse gjenstander – forebygging ifbm mulig flom
Kommunen har satt stab i forbindelse med flomberedskap. Vi ber om at innbyggere allerede nå sikrer verdier, løse gjenstander, rundballer etc. i et forebyggende perspektiv mtp. mulig flom.
fredag 15. mai Målselv kommune
Flomberedskap i Målselv kommune
Målselv kommune har satt stab og følger situasjonen tett i forhold til mulig flom.
fredag 15. mai Målselv kommune
Oppstart av arbeid med revidering av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune
I henhold til forvaltningslovens § 37 varsles oppstart av arbeid med revidering av «forskrift om vann- og avløpsgebyr i Målselv kommune». Formålet med forskriften er å gi bestemmeler om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for
torsdag 14. mai Målselv kommune
Vedr. skatteoppgjøret for inntektsåret 2019
Hovedutlegget for skatteoppgjøret 2019 vil være 26.06.2020.
torsdag 14. mai Målselv kommune
13.05.20 Prosedyre for besøk ved Sykehjemmene i Målselv ved pågående COVID-19 Pandemi
Målselv kommune ønsker legge til rette for at beboerne ved sykehjemmene skal få møte sine pårørende på en smittevernmessig forsvarlig måte.  Denne prosedyren er ment til bruk under pågående COVID 19 pandemi. Alle fysiske besøk må...
onsdag 13. mai Målselv kommune
13.05.20 - Gimlehallen og Bardufosshallen åpner 18. mai
Fra og med mandag 18. mai åpner Gimlehallen og Bardufosshallen for innbyggere/idrettslag.
onsdag 13. mai Målselv kommune
Redusert markering - Frigjørings- og veterandagen 8. mai
I år blir Frigjørings- og veterandagen 8. mai markert på en annerledes måte, naturlig nok. Denne dagen er det Regjeringen og landets kommuner som har ansvaret for å markere. Dette gjøres tradisjonen tro i tett samarbeid med Forsvarets avdelinger der
mandag 4. mai Målselv kommune
Informasjon om flytting fra Målselv syke- og aldershjem og flytting av miljøarbeidertjenestene
11. mai starter flytting fra Målselv syke- og aldershjem til nye Målselv helsetun. 18. mai starter flytting fra Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste og Andslimoen miljøarbeidertjeneste inn i nytt bygg.
lørdag 2. mai Målselv kommune
28.04.20 - Betalingsproblemer som følge av korona – retningslinjer
Retningslinjer for Målselv kommune: - behandling av søknader etter eiendomsskatteloven § 25 - vilkår for betalingsutsettelse på grunn av betalingsproblemer som følge av korona-tiltak.
tirsdag 28. april Målselv kommune
Haldis og Collin Eriksens minnefond - Midler til utdanning eller stimuleringstiltak for fysisk funksjonshemmede
Haldis og Collin Eriksens oppretta i 1991 et minnefond med følgende formål: Fondet skal engang i året gi støtte til utdanning for fysisk funksjonshemmede med bostedsadresse Målselv kommune. Dersom det noen år ikke skulle være slike under utdanning, kan støtten gis...
mandag 27. april Målselv kommune
24.04.20 Informasjon om kommunens videre arbeid knyttet til diesel lekkasjen på Takvatnet
I forbindelse med en ulykke på Takvatnet for omlag tre uker siden, har det pågått kontinuerlig opprydningsarbeid på stedet. Dette med bakgrunn i at store mengder diesel lekket ut i området der ulykken fant sted. Ansatte fra Målselv kommune har siden den
fredag 24. april Målselv kommune
24.04.20 Vedtak om reiseforbud i Målselv kommune er ikke forlenget
Målselv kommune gjorde 20. mars et lokalt vedtak om reiseforbud for spesifikke ansattegrupper innenfor helse, omsorg og vann/avløp.
fredag 24. april Målselv kommune
24.04.20 Informasjon om åpning av 1.-4. trinn ved skolene i Målselv kommune
I forbindelse med åpningen av 1.-4. trinn ved skolene i Målselv, sendes det informasjon direkte til alle foreldre og foresatte ved hver enkelt skole. 
fredag 24. april Målselv kommune
24.04.20 Viktig informasjon fra Troms og Finnmark fylkeskommune om skoleskyss fra mandag 27 april
Det ordinære busstilbudet - både skolebusser og rutebusser - vil gå tilnærmet som normalt i Troms og Finnmark fra og med mandag 27. april. Fra samme dag gjenåpner skolene for 1. - 4. klasse (grunnskolen) og yrkesfag VG2 og VG3 (videregående skole).
fredag 24. april Målselv kommune
22.04.20 - Eksamen, standpunkt og vitnemål
Regjeringen har besluttet å avlyse skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og i videregående skole våren 2020. Privatisteksamener skal gjennomføres. Les mer på Utdanningsdirektoratet.no
onsdag 22. april Målselv kommune
21.04.20 Endring av testkriterier ifm. korona
FHI har endret testkritiene for korona. 
tirsdag 21. april Målselv kommune
20.04.20 - Korona-veiledere for skolene klare
27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn og noen grupper yrkesfagelever. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare.
mandag 20. april Målselv kommune
20.04.20 - Fysioterapivirksomheten i Målselv er nå åpnet igjen
Folk kan ta kontakt med den enkelte fysioterapeut slik som tidligere fra og med i dag.
mandag 20. april Målselv kommune
17.04.20 - Kompensasjonsordning.no åpner i morgen
Pressemelding | Dato: 17.04.2020 | Finansdepartementet Søknadsportalen for kompensasjonsordningen åpner i morgen. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke
fredag 17. april Målselv kommune
TROMS OG FINNMARK

17.04.20 - Åpning av barnehagene i Målselv kommune - brev til foreldrene
Hei alle foresatte og barn i barnehagene i Målselv. Da er vi klar for å åpne barnehagene igjen. Forhåpentligvis er det mange barn som savner barnehagen, vennene og de voksne. Kanskje det er noen av dere voksne heime som også syns det er bra
fredag 17. april Målselv kommune
Helsestasjon for ungdom åpner igjen
Helsestasjon for ungdom åpner igjen neste uke. Det er åpent for drop-in som vanlig for ungdommer 13-23 år onsdag 22.april fra kl.16-18. Målselv helsestasjon
fredag 17. april Målselv kommune
Kartlegging av lokaler til kulturelle formål utenom idrett
Målselv kommune arbeider nå med å registrere kulturlokaler i kommunen. Kartleggingen gjøres i samarbeid med Kulturalliansen.
fredag 17. april Målselv kommune
14.04.20 Målselv kommune - Informasjon til ansatte i forbindelse med Koronavirus
Vel overstått påske. Det viktigste først. Det har vært ei rolig påske i Målselv. Vi hadde gjennomgang av status i dag og samtlige områder rapporterte om ei stille og rolig påske. Det er veldig bra. Vi har ingen nye smittetilfeller og det er sjekket ut
tirsdag 14. april Målselv kommune
Krisepakke til idrett, kultur og frivillighet
Idrettslag eller organisasjoner som har måtte stenge, avlyse eller utsette arrangementer på grunn av koronasituasjonen kan søke om kompensasjon. Også kulturarrangører kan søke om kompensasjon. Søknader kan sendes fra 14. april, med siste frist 21.
tirsdag 14. april Målselv kommune
14.04.20 Oppdatert informasjon om stenging av skoler og barnehager i Målselv kommune
Barnehagene åpner igjen 20. april, SFO og skole 1.-4. trinn åpner igjen 27. april.
tirsdag 14. april Målselv kommune
08.04.20 - Regjeringen vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert - Hva betyr dette i Målselv kommune?
Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg. Dette er tiltakene:
onsdag 8. april Målselv kommune
08.04.20 - Overnatting på hytta oppheves 20. april
Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves 20. april. Det vil ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.
onsdag 8. april Målselv kommune
08.04.20 Målselv kommune - Informasjon til ansatte i forbindelse med Koronavirus
Vi har nå vært i krise over litt tid. Vi startet arbeidet i strategisk ledelse allerede i uke 9 fordi vi så at corona krisen ville komme også til oss i Målselv. Deretter fikk vi tilfellet i Maukstadmoen, som heldigvis så fortsatt er det eneste
onsdag 8. april Målselv kommune
08.04.20 - Gradvis åpning av barnehager og skoler i Målselv kommune
Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.
onsdag 8. april Målselv kommune
08.04.20 - Regjeringen vil åpne samfunnet gradvis og kontrollert - Hva betyr dette i Målselv kommune?
Regjeringens pressemelding 07.04.20 Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg. Dette er tiltakene:
onsdag 8. april Målselv kommune
Stor snøskredfare
Hjem
tirsdag 7. april Målselv kommune
06.04.20 - Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner
Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne
mandag 6. april Målselv kommune
Månedens trafikksikkerhetstips
Månedens trafikksikkerhetstips
mandag 6. april Målselv kommune
03.04.20 - Informasjon til alle ansatte i forbindelse med korona viruset
Denne uka har vært hektisk og innholdsrik. Det viktigste er at vi ikke har fått flere smittede, samtidig er det nå sjekket ut 109 personer som har negative prøver. Vi har færre i isolasjon og karantene, det er veldig bra.
mandag 6. april Målselv kommune
03.04.20 Tiltakspakke for næringslivet
Hjem
fredag 3. april Målselv kommune
03.04.20 Forslag til utendørsaktiviteter i Målselv kommune i disse koronatider.
Denne påsken tegner til å bli ulik alle andre påsker de fleste av oss har opplevd. Ikke kan vi dra på hytta i nabokommunen, på Skihytta får vi ikke kjøpe vafler og turistforeningens hytter er stengt for opphold og overnatting. Vi kan heller ikke besøke bestemor, og...
fredag 3. april Målselv kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MÅLSELV

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL