Målselv
Økonomisk støtte til næringsliv og frivillige foreninger for integreringstiltak
Hjem
14:44 Målselv kommune
Arena Bardufoss
Hjem
14:26 Målselv kommune
Utstyrsbanken i Målselv kommune er stengt
Målselv kommune har fra 2019 ikke ressurser til å drive utlånsordning for fritids- og idrettsutstyr.
fredag 11. januar Målselv kommune
Innmelding av elever 1. årstrinn 2019
Barn født 2013 er skolepliktige fra høsten 2019. Frist for innmelding er 1. februar.
fredag 11. januar Målselv kommune
Yrkesrettede kurs, videregående og høyere utdanning i Målselv
fredag 11. januar Målselv kommune
Frisklivssentralen i Målselv ønsker velkommen til «Sov godt» kurs
Oppstart 20. februar 2019. Temaer er Søvn og søvnvansker, avslapningsteknikker, gode råd for bedre søvn og forestillinger om søvn. Du vil jobbe med din egen søvndagbok under kurset
torsdag 10. januar Målselv kommune
Stiftelsen Erling Skogstads Fond
Stiftelsen har som formål å yte bidrag til psykisk utviklingshemmede i Målselv kommune - etter personlig søknad.
torsdag 10. januar Målselv kommune
Utfordring - reistadløpet 2019
Hjem
torsdag 10. januar Målselv kommune
TROMS

Kurs i mestring av depresjon - KID
Vil du ha mer glede i livet ditt? Skaff deg innsikt i tankene som hindrer deg i å få det bedre!
tirsdag 8. januar Målselv kommune
Skredulykken i Tamokdalen
I forbindelse med skredulykken i Tamokdalen i Balsfjord kommune, så har det psykososiale kriseteamet i Målselv kommune opprettet beredskap.
lørdag 5. januar Målselv kommune
Sikker innendørsklatring
Tirsdag 15. januar 2019 fra kl. 19:00–22:00 kan du delta på sikkerhetsseminar/work-shop i sikker innendørsklatring i Istindportalen.
fredag 4. januar Målselv kommune
Interkommunal barnevernvakt
1. januar 2019 etableres interkommunal barnevernvakt for Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Sørreisa og Dyrøy. Telefonnummer: 4000 2276 (4000BARN)
onsdag 2. januar Målselv kommune
Julehilsen fra Målselv kommune
21. desember 2018 Målselv kommune
Reguleringsplan Buktamoen steinbrudd - vedtak av planprogram
Kommunestyret i Målselv fastsatte i sak 104/2018, den 05.12.2018, planprogram for revidert reguleringsplan Buktamoen steinbrudd.
21. desember 2018 Målselv kommune
Vinner av DIS fotokonkurranse
Målselv kommune har høsten 2018 arrangert en fotokonkurranse, hvor alle medarbeidere, enheter og avdelinger har hatt mulighet til å delta med bilder som viser verdiene dyktig, imøtekommende, skapende (DIS) på en god måte. Det kom inn 38 bilder til konkurransen. Av disse er det...
20. desember 2018 Målselv kommune
Viktig informasjon fra Norkring
Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker vi å informere om fare for isnedfall fra våre stasjonsanlegg.
17. desember 2018 Målselv kommune
Til topps i Målselv 2018
Til topps i Målselv» er over – og krusene er nå kommet
10. desember 2018 Målselv kommune
Målselv kommunestyre hedret sin første kvinnelige ordfører og varaordfører
Tidligere ordfører Helene Rognli og varaordfører Liv Helland Olsen ble takket for sin innsats i Målselv kommune. Helene Rognli var Målselvs første kvinnelige ordfører og Liv Helland Olsen Målselv første kvinnelige varaordfører. Helene har trukket seg fra...
6. desember 2018 Målselv kommune
Vannavstengning i Øverbygd
Ombygging i vannverkshus fører til at Øverbygd vannverk må stenge vannet for alle abonnenter i Øverbygd/Holt området. Dette vil skje fra onsdag 05.12.2018 kl. 2100 til torsdag 06.12.2018 kl. 0600. Hvis det er mulig er det lurt å tappe opp forbruksvann (dunk etc.) eller toalett...
5. desember 2018 Målselv kommune
Se kommunestyremøte 05.12.18 kl. 09:00 direkte her
4. desember 2018 Målselv kommune
Har du husket å registrere brønnen din? Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres
Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan...
29. november 2018 Målselv kommune
Åpning av Tromskonferansen
Lena Jinnegren fra Målselv fikk åpne årets Tromskonferanse med et stev Målselv. Lena sang også to andre nummer og avsluttet med sin egen "Tomteblues" til stor applaus. Troms konferansen defineres av fylkeskommunen som "En arena for nettverksbygging og dialog innen...
29. november 2018 Målselv kommune
Rundhaugmartna`n 2018
28. november 2018 Målselv kommune
Regional landbruksplan
Regionrådet holder idag en konferanse om behov og ønske om å få på plass en regional plan for jord- og skogbruk samt reindrift. Reindrifta ser det som historisk spennende å øke kunnskapsgrunnlaget og se samarbeidsmuligheter.   Alle faglag  og
27. november 2018 Målselv kommune
Helsestasjon for ungdom
Hjem
26. november 2018 Målselv kommune
Utlysning av midler - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Søknadsfrist 10. desember 2018
I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige...
23. november 2018 Målselv kommune
Årsbudsjett 2019 og kommuneplanens handlingsdel 2019-2022
Ihht kommunelovens §§ 44 og 45 legges formannskapets forslag til årsbudsjett 2019 og kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 for Målselv kommune ut til offentlig ettersyn på hjemmesiden og på kommunehuset.
21. november 2018 Målselv kommune
Leder for NAV Målselv og Bardu - Troms
16. november 2018 Målselv kommune
Vedtak av plan: detaljregulering Sandbakken Fjelluttak
Kommunestyret i Målselv vedtok i møte den 31.10.218, sak 90/2018, Detaljregulering for Sandbakken Fjelluttak, planident 19242012004.
15. november 2018 Målselv kommune
Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske bygg i privat eie 2019
Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie- Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som
12. november 2018 Målselv kommune
Kommunedelplan avløp 2018-2030
Kommunestyret i Målselv vedtok Kommunedelplan avløp 2018-2030 i møte 31.10.2018
12. november 2018 Målselv kommune
Prosjektrapport ny barnehage i Bardufossomtådet
Prosjektet om ny barnehage i bardufossområdet er avslutta. Prosjektleder la fram rapporten for styringsgruppa på onsdag 7. november. Prosjektansvarlig har vært BMC-Management Consulting
9. november 2018 Målselv kommune
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan
Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan er nå lagt fram. Endelig vedtak gjøres i kommunestyret 5. desember.
6. november 2018 Målselv kommune
TROMS

Velkommen, Regine - Konsertfortelling om Regine Normann
Målselv bibliotek Tirsdag 20. november kl. 1900 Gratis inngang  Lett servering
1. november 2018 Målselv kommune
Se kommunestyremøte 31.10.18 i opptak
31. oktober 2018 Målselv kommune
Regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022
Kommunestyret i Målselv kommune har behandlet regional næringsplan for Midt-Troms 2018-2022 i møte den 21.03.18. Kommunestyret slutter seg til den fremlagte regionale næringsplanen for Midt-Troms 2018-2022, og iverksetting av planens strategiske tiltak. Kommunestyret ber rådmannen...
29. oktober 2018 Målselv kommune
Temamøte
Har du en kronisk sykdom eller funksjonshemming? FFO Målselv inviterer til åpen temakveld på LHL mandag 29.10 kl.18-20.30 og setter fokus på livskvalitet og mestring i hverdagen. Vi ønsker spesielt å nå ut til de som er ung og kronisk syk. Det blir
25. oktober 2018 Målselv kommune
Leksehjelp/støttekontakt
«Barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med seniorer, ungdommer ev andre som kunne tenke seg å være leksehjelp, støttekontakt eller lignende for barn og unge som trenger hjelp med lekser, eller noen å dra på/gjøre aktiviteter sammen med på fritida.
23. oktober 2018 Målselv kommune
Reguleringsplan Rustahøgda - revidering av planområdet
Plan- og næringsutvalget vedtok i møte 05.06.2018 sak 39/2018 oppstart av detaljregulering Rustahøgda. I vedtaket er det vurdert planavgrensning med og uten E6 i østlig del av planområdet. Det ble åpnet for at reguleringsplanen kan inkludere E6.
23. oktober 2018 Målselv kommune
Du er en del av Norges beredskap
Denne uken sender DSB ut en brosjyre med egenberedskapsråd til alle landets husstander. Brosjyren inneholder konkrete forslag til hva du bør ha i hus, hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner som strøm, mobilnett, internett, transport, vann
19. oktober 2018 Målselv kommune
Folkemøte om ny barnehage i Bardufoss-området
Målselv kommune har pågående et prosjekt som utreder ny barnehage/barnehager i Bardufoss-området. I den forbindelsen arrangeres et folkemøte i Istindportalen/Blackboxen tirsdag 16. oktober kl 1800. Her vil representant for kommunen og prosjektleder orientere om hva som utredes, hva en...
11. oktober 2018 Målselv kommune
Vannlekkasje
Det har oppstått en vannlekkasje som strekker seg fra Troms Kraft på Fossmoen og til Fosshøgda. Vannet er borte mens feilretting pågår.
10. oktober 2018 Målselv kommune
Vedtak av plan: detaljreguleringsplan for caravanplass Målselv Fjellandsby
Kommunestyret i Målselv vedtok i møte den 12.09.2018 detaljreguleringsplan for caravanplass Målselv Fjellandsby, planident 19242017002.
2. oktober 2018 Målselv kommune
Til topps i Målselv
Vi minner om at de som samler turer til krus må ha registrert turene sine og betalt innen 15.oktober. De som har oppfylt kravet til premiering og ønsker krus må betale 120 kr til kontonummer 4715 02 00373 Målselv kommune. Husk å merke med navn og «krus FYSAK». De som ikke...
2. oktober 2018 Målselv kommune
Offisiell åpning av ny fløy på Bardufosstun
Ordfører Nils Ole Foshaug overrakte blomster til styreleder Jan Hugo Sørensen i Bardufosstun AS, i forbindelse med offisiell åpning av ny romfløy på «tunet». Ordføreren fremholdt viktigheten av «Tunet» som sted for ungdom som vil utvikle egne...
2. oktober 2018 Målselv kommune
Plan- og næringsutvalget på befaring 2. oktober
Plan- og næringsutvalget var på befaring ved flere steinbrudd i Målselv, og møtte bl.a. daglig leder Roger Hansen ved Veidekke AS i Buktamoen steinbrudd og Frank Eriksen i Målselv Maskin & Transport i steinbruddet på Sandbakken. Utvalget fikk orientering om planlagt drift for...
2. oktober 2018 Målselv kommune
Åpning av Bardufoss aktivitetsmedisinske senter
Ordfører Nils Ole Foshaug foretok den offisielle åpningen av Bardufoss aktivitetsmedisinske senter på Bardufosstun mandag 1. oktober. Senteret vil gi et betydelig løft for idretten, for det samlede miljøet på Rustahøgda og vil kunne gi gode ringvirkninger for hele...
2. oktober 2018 Målselv kommune
Målselv setter pris på
Et kulturarrangement med lokale aktører til ære for årets prismottakere - Istindportalen, Søndag 4. november 2018 kl.17.00 Årets prismottakere er: Tor Erik Fossli Kulturprisen Ivar Solberg Ildsjelprisen Robin Rognmo Ungdommens inspirasjonspris Isak B. Fossland Ungdommens kulturpris
28. september 2018 Målselv kommune
Verdensdagen for psykisk helse
Markering av verdensdagen for psykisk helse i Målselv, 10 oktober 2018 i Istindportalen. Tema for dagen RAUSHET
28. september 2018 Målselv kommune
Høstmarked i Øverbygd
Målselv kommune deltok med stand under Høstmarkedet i Øverbygd på lørdag. Ordfører, rådmann og næringssjef var tilstede og orienterte om kommunens tilbud på tomter, aktivitets- og utdanningstilbud Mange var også interessert i mulighetene for friluftsliv...
24. september 2018 Målselv kommune
Vaksinering mot sesonginfluensa i Målselv kommune 2018
24. september 2018 Målselv kommune
Legetjenesten i Målselv - Info om HPV vaksinasjon
24. september 2018 Målselv kommune
Næringsareal på Andslimoen
Nortura SA vurderer å avhende deler av sitt ledige tomteareal på Andslimoen, eller se på andre muligheter for utvikling av arealene sammen med andre. Arealet er regulert til industri/næringsvirksomhet. Det kan være aktuelt å avhende tomt på inntil ca. 30-35 daa....
20. september 2018 Målselv kommune
Arena Bardufoss - 19. september i Istindportalen
14. september 2018 Målselv kommune
Varsel om oppstart av detaljregulering Rustahøgda
I medhold av plan- og bygningslovens §12-8, jamfør §12-3, meldes det om oppstart av detaljregulering av Rustahøgda, planident 1924 2018 003.
12. september 2018 Målselv kommune
Se kommunestyremøte i dag 12.09.18 i opptak
12. september 2018 Målselv kommune
Skogdag - gjødsling av skog
Det blir arrangert skogdag i grustaket på Alapmoen i morgen kl 09:30. Det blir servert bålkaffe.  
7. september 2018 Målselv kommune
Fagsamling for verneombudene
Onsdag 5. september ble det arrangert fagsamling for verneombudene i Målselv kommune.
5. september 2018 Målselv kommune
TROMS

LØKTA har ledig 50% stilling
Løkta er en interkommunal enhet for kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten i Midt-Troms. Enheten er organisert innenfor styringsstrukturen til Midt-Troms regionråd med samarbeidskommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og
4. september 2018 Målselv kommune
Redusert bemanning på Økonomi- og IKT avdelinga på kommunehuset i dag
Ifbm interkommunalt samarbeidsprosjekt er det redusert bemanning i dag 04.09.18.
4. september 2018 Målselv kommune
Høring - Vedtak av Forurensningsforskriftens kapittel 1 om nedgravde oljetanker
Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 50/2018 den 28.08.2018 å legge forslag til lokal forskrift for nedgravde oljetanker ut til høring og offentlig ettersyn.
4. september 2018 Målselv kommune
Høringsforslag - revidert forskrift for renovasjon i Målselv kommune
Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 49/2018 den 28.08.2018 å legge revidert forskrift for renovasjon i Målselv kommune ut for høring og offentlig ettersyn.
4. september 2018 Målselv kommune
Målselv er den første kommune i Troms med status som Trafikksikker kommune!
I dag, torsdag 30. august, ble det avholdt godkjenningsmøte med Trygg trafikk, Troms fylkeskommune, Statens vegvesen og Målselv kommune på kommunehuset.
30. august 2018 Målselv kommune
Tildeling av kompetansemidler gjennom «Kompetanseløftet» - 2018
Fylkesmannen tildeler årlig midler til kompetanseheving til ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse - og omsorgstjenesten i Målselv kommune.
21. august 2018 Målselv kommune
Snart skolestart i Troms
- Nå må skoleveien ryddes Små barn på skoleveien blir lett usynlige bak store hekker og busker. Det kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Trygg Trafikk ber huseierne klippe hekkene i god tid før skolestart.
13. august 2018 Målselv kommune
Nytt system for søkere av tilskudd til sykdomsavløsning
Raskere behandling av søknader: Den 15.august 2018 åpnes det nye elektroniske systemet for dem som søker tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Søkerne har fram til nå benyttet papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og...
13. august 2018 Målselv kommune
Ledig eldrebolig
Ledig eldrebolig for eldre og uføre på Bardufoss
10. august 2018 Målselv kommune
Landbruket må høyne brannberedskapen
Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående...
6. august 2018 Målselv kommune
Foredrag: MOT som universalverktøy 24/7
For ledere i lokalsamfunnet, fritidsarenaen, foreldre, interesserte voksne og ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge.
6. august 2018 Målselv kommune
Monsen minutt for minutt til Målselv!
Lars Monsen skal gå fire ukesturer i områdene Hardangervidda, Jotunheimen, Vesterålen og Indre Troms. 1. til 5. august går turen til Indre Troms med start i Målselv. NRK blir med for å filme det hele.  For å se rute i kart og praktisk informasjon se
27. juli 2018 Målselv kommune
Kystplan II Midt- og Sør-Troms - vedtatt planprogram
Planprogrammet for Kystplan II midt- og Sør-Troms ble vedtatt 25.06.2018.
11. juli 2018 Målselv kommune
Søppeltømming forbudt på annen manns eiendom!
Målselv kommune har mottatt bekymringsmelding om at det er observert tømming av diverse hageavfall på kommuneeiendom - Øverli (Rakettveien).
9. juli 2018 Målselv kommune
Navneforslag ønskes!
Andslimoen og Øvre Moen Miljøarbeidertjeneste slås sammen til èn tjeneste når nytt bygg («Bolig med tjenestetilknytning») står ferdig på Øverli høst/vinter 2019. I den forbindelse ønskes forslag til nytt navn på boligen som skal...
5. juli 2018 Målselv kommune
Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018
Troms fylkeskommune har bevilget inntil 500.000 kr til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i vannregion Troms. Kommuner, organisasjoner og foreninger kan søke tilskudd under støtteordningen Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018 på...
4. juli 2018 Målselv kommune
Redusert foreldrebetaling for barnehageplass
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015.
29. juni 2018 Målselv kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MÅLSELV

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL