Målselv
Direktesendt kommunestyremøte 02.12.20 kl. 09:00
Se kommunestyremøte direkte her fra kl. 09:00 På grunn av koronasituasjonen vil det ikke være mulig for publikum å være fysisk tilstede, men kommunestyremøtet blir overført direkte på web-tv via kommunens hjemmeside. Bengt-Magne Luneng Ordfører
14:48 Målselv kommune
Reise hjem til jul
Helsedirektoratets råd om julereiser, julefeiring og julehandel
mandag 15:01 Målselv kommune
Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021-2024
Ihht kommunelovens  § 14-3 legges rådmannens forslag og formannskapets innstilling til kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2021-2024 ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside og på kommunehuset.
torsdag 19. november Målselv kommune
Utlysning av midler - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Søknadsfrist 4. desember 2020
I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 er det satt av 360 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20
torsdag 19. november Målselv kommune
SMS-varsling og avlesningskort for vannmåleravlesing 2020
mandag 16. november Målselv kommune
16.11.20 - Smittevernråd ved reiser innenlands
Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til innenlandsområder med lite smitte. Helsemyndighetene oppfordrer derfor reisende fra områder med høy forekomst til å være særlig forsiktige de første 10 dagene etter
mandag 16. november Målselv kommune
12.11.20 - Spørsmål og svar om innreise til Norge
For å bekjempe spredningen av koronaviruset, er det innført restriksjoner på innreise til Norge for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å komme. Justisdepartementet har utarbeidet et nasjonalt register over spørsmål og svar vedrørende etablering og drift...
torsdag 12. november Målselv kommune
05.11.20 - Regjeringen tilrår rødt nivå for videregående skoler i område med høy smitte
Fra regjeringens pressemelding 05.11.20 Kommunar med høg smitte må vurdere å gå over til raudt nivå i vidaregåande skule. Ungdomsskular må bu seg på å innføre tiltak på raudt nivå. - Etter vi opna skulane og barnehagane igjen i vår, har...
torsdag 5. november Målselv kommune
TROMS OG FINNMARK

05.11.20 - Nye nasjonale innstramminger
Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen innfører derfor nye nasjonale smitteverntiltak.
torsdag 5. november Målselv kommune
Månedens trafikksikkerhetstips
onsdag 4. november Målselv kommune
03.11.20 - Hæren opphever portforbud ved leirene i Indre Troms
Målselv kommune har pr tirsdag kl. 15.00 fått bekreftet 49 negative prøvesvar fra Skjold garnison. Vi har nå en avklart situasjon, og har fått oversikt over hvem som er nærkontakter.
tirsdag 3. november Målselv kommune
03.11.20: Oppdatert informasjon om besøk ved institusjonene i Målselv
Smittevernoverlege Vidar Bjørnås har i dag kommet med informasjon om at det er bedre kontroll på og oversikt over smittesituasjonen i Indre Troms. Det er ikke nye smittetilfeller knyttet til Målselv kommune. På bakgrunn av dette går vi fra og med
tirsdag 3. november Målselv kommune
03.11.20: Pressemelding - Smitteverntiltak ved Bardufoss lufthavn
Kommuneoverlegen i Målselv har i samråd med Avinor gjort en risiko vurdering med tanke på smitteverntiltak ved Bardufoss Lufthavn.
tirsdag 3. november Målselv kommune
02.11.20: Pressemelding - Informasjon om 43 negative prøvesvar på Covid-19 i Skjold garnison
I løpet av helga 31. oktober og 1. november ble det tatt totalt 51 Covid-19 prøver av personell fra Skjold garnison. Dette personellet er tidligere satt i karantene.
mandag 2. november Målselv kommune
02.11.20: Informasjon om begrenset adgang til besøk på sykehjemmene i Målselv kommune
På grunn av økt smittetrykk i indre Troms den siste uken, er det fra og med mandag 2. november innført begrenset besøkstilgang ved institusjonene i Målselv.
mandag 2. november Målselv kommune
02.11.20 - Besøkende til kommunehuset
Besøkende til kommunehuset må fra og med 2. november avtale møtetid med saksbehandler på forhånd. Det føres besøkslister i mottaksområdet for de som kommer innom kommunehuset.
mandag 2. november Målselv kommune
02.11.20 - Informasjon til innbyggere
Nærkontakter som utvikler symptomer må anses å være smittet, slik at de må isoleres som om de var syke, frem til det eventuelt foreligger et negativt prøvesvar. I så fall innebærer det at hele husstanden er i karantene frem til prøvesvaret påligger
mandag 2. november Målselv kommune
Informasjon fra Målselv kommune i forbindelse med pressemelding fra Hæren
Målselv kommune viser til pressemelding nederst på siden, som er utsendt fra Hæren søndag 1. november.
søndag 1. november Målselv kommune
Etablering av plancelle i Målselv kommune
Søndag 1. november ble det etablert en mindre plancelle, som skal jobbe med en mulig overgang fra gul til rød beredskap i Målselv kommune. 
søndag 1. november Målselv kommune
FHI ankommer Målselv mandag 2. november
Målselv kommune har jobbet tett opp  mot Folkehelseinstituttet (FHI) over lang tid, i forbindelse med korona situasjonen.
søndag 1. november Målselv kommune
Pressekonferanse om koronasituasjonen i Målselv kommune 31.10.20, kl. 17:00
lørdag 31. oktober Målselv kommune
Pressemelding fredag 30.oktober 2020
Oppdatert informasjon kl. 20.00.
fredag 30. oktober Målselv kommune
30.10.20 – Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Målselv kommune
Målselv kommune har ingen nye tilfeller av koronasmitte i kommunen pr i dag. Målselv kommune følger den uavklarte situasjonen i nabokommunen Bardu tett. På det nåværende tidspunktet er det ikke grunn for å iverksette ekstra tiltak i Målselv kommune. Gitt de siste...
fredag 30. oktober Målselv kommune
Direktesendt kommunestyremøte 28.10.20, kl. 17:00
Se kommunestyremøte direkte her fra kl. 17:00 På grunn av koronasituasjonen vil det ikke være mulig for publikum å være fysisk tilstede, men kommunestyremøtet blir overført direkte på web-tv via kommunens hjemmeside.   Bengt-Magne Luneng
tirsdag 27. oktober Målselv kommune
26.10.20 Pressemelding fra Målselv kommune
Et nytt tilfelle av koronasmitte i Målselv kommune.
mandag 26. oktober Målselv kommune
Henvendelser fra publikum om skatteoppkreveroppgaver etter 1. november
Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
torsdag 22. oktober Målselv kommune
22.10.20 Pressemelding - Målselv kommunes oppfølgning etter vedtak om nedstengning av Svingen Disco Pub
Oppfølgning etter hastevedtak om stenging av virksomhet med umiddelbar ikrafttredelse, med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) §1.5 og §4.1.
torsdag 22. oktober Målselv kommune
Invitasjon til Næringsfrokost
Hjem
onsdag 21. oktober Målselv kommune
TILDELING AV FYLKESMANNENS KOMPETANSEMIDLER 2020 FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I MÅLSELV - 2.gangs utlysning
Hjem
onsdag 21. oktober Målselv kommune
17.10.20 Pressemelding fra Målselv kommune
Pressemelding om nedstenging av virksomhet med umiddelbar ikrafttredelse, med hjemmel i lov om vern mot smittesomme sykdommer (smittevernloven) §1.5 og §4.1.
lørdag 17. oktober Målselv kommune
Informasjonsmøte om fosterhjem
fredag 16. oktober Målselv kommune
Halloween – råd
Halloween og 31.oktober nærmer seg med stormskritt, til glede for mange små og store. I den anledning ønsker Målselv kommune å komme med noen råd som ivaretar smittevernet.
torsdag 15. oktober Målselv kommune
Måtte stenge utested: - Grove brudd
Lørdag gikk en russekro over styr i Målselv og eierne så seg nødt til å stenge. Kommunen ser alvorlig på forholdet.
tirsdag 13. oktober Dagbladet
TROMS OG FINNMARK

Nytt om bredbåndsprosjektene Rostadalen og Fosshaug-Rundhaug sentrum
Fredag 9. oktober 2020 ble det avholdt et møte mellom Telenor og Målselv kommune. Telenor kunne der informere om at de ønsker å forsere utbyggingen av fiber i Rostadalen. Det betyr at de har åpnet for websalg for dette prosjektet. Så snart det er kommet
tirsdag 13. oktober Målselv kommune
Vaksinering mot sesonginfluensa 2020
Personer i risikogruppene tilbys influensavaksine.
fredag 9. oktober Målselv kommune
Invitasjon til kurs - Næringshagen Midt-Troms
Kort innføring i regnskap, budsjett og likviditet som verktøy for økonomistyring
mandag 5. oktober Målselv kommune
Hoftesmerter reddet ikke førerkortet
SORTLAND: En mann i 70-årene må holde seg unna førersetet i tre måneder, etter å ha tråkket for hardt på pedalen i Målselv. Det er lenge for noen med hofte- og knesmerter, mente han.
mandag 5. oktober $ Bladet Vesterålen
Mange søknader til Kommunalt næringsfond
Målselv kommune har fått kr 1,7 millioner kroner som ekstraordinært påfyll til det kommunale næringsfondet i høst.
fredag 2. oktober Målselv kommune
Månedens trafikksikkerhetstips
torsdag 1. oktober Målselv kommune
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober
I disse Korona-tider vil det ikke være et eget arrangement i regi av rus og psykisk helsetjeneste i Målselv. Vi er kjent med at flere av skolene i kommunen har egne arrangementer, og det er flott!
onsdag 30. september Målselv kommune
Skatteoppkreverfunksjonen fra 1. november 2020
Fra 1. november vil alle landets skatteoppkrevere og kemnere bli overført til skatteetaten.
torsdag 24. september Målselv kommune
Informasjonsmøter - Nytt kull desentralisert sykepleierutdanning
Det skal gjennomføres informasjonsmøter i forbindelse med nytt opptak på desentralisert sykepleie.
mandag 21. september Målselv kommune
Midt-Troms på Karrieredagen ved UiT 2020
Kommunene har i samarbeid med Forsvaret, reiseliv og sjømatnæringa laget en film for å vise noe av arbeidsmarkedet i Midt-Troms regionen. Filmen er laget av Backdrop v/Stein Erik Simonsen på oppdrag for personalnettverket i Midt-Troms kommunene. Her kan
fredag 11. september Målselv kommune
Vil du lære nord-samisk?
Hjem
onsdag 9. september Målselv kommune
Kommunestyremøte 09. september
Se kommunestyremøte direkte her fra kl. 09:00
tirsdag 8. september Målselv kommune
Målselv Kommunestyre
Målselv kommunestyre er innkalt til møte onsdag 09.09.20, kl. 09:00 – se Målselv kommunes hjemmeside. Saksdokumenter legges ut til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside. Se www.malselv.kommune.no. På grunn av koronasituasjonen vil det ikke være mulig for publikum...
tirsdag 8. september Målselv kommune
Orientering ang. rett til redusert foreldrebetaling på SFO
Fra 1. august 2020 ble det tatt inn en ny bestemmelse i forskrift til opplæringslova hvor det gis rett til redusert foreldrebetaling på SFO for barn i 1. og 2. klasse. For å kunne få reduksjon kreves: Foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn
mandag 7. september Målselv kommune
Møt Midt-Troms på Karrieredagen
10. september kan du møte Midt-Troms på Karrieredagen ved UiT Norges arktiske universitet. Klikk her for å melde deg på Se video her:    
mandag 7. september Målselv kommune
Krysset Industriveien - Fleskmoveien stenges for asfaltering
Krysset mellom Industriveien og Fleskmoveien blir stengt onsdag 26.8. på grunn av asfaltering. Veien forventes å være åpen for ordinær trafikk torsdag 27.8.
tirsdag 25. august Målselv kommune
24.08.20 - Koronatesttelefon til Målselv kommune
Ønsker du å TESTE deg for corona i Målselv kommune? Ring koronatesttelefon på 77 83 25 28. Telefonen er åpen mandag-fredag mellom 0830-1100, torsdager 0900-1100. For andre spørsmål om corona, sjekk FHI.no, Helsenorge.no eller informasjonstelefon FHI 815 55 015.
mandag 24. august Målselv kommune
Veien til Målselv fjellandsby er nå åpen
mandag 24. august Målselv kommune
Tildeling av Fylkesmannens kompetansemidler 2020 for Helse- og omsorgstjenesten i Målselv
Fylkesmannen tildeler årlig midler til kompetanseheving til ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse - og omsorgstjenesten i Målselv kommune.
torsdag 20. august Målselv kommune
14.08.20 Informasjon om barnehage- og skolestart i Målselv kommune
Hjem
fredag 14. august Målselv kommune
07.08.20 Oppdatert korona informasjon fra regjeringens pressekonferanse
På pressekonferansen 07.08.20 informerte regjeringen om følgende endringer og anbefalinger knyttet til korona:
fredag 7. august Målselv kommune
06.08.20 Korona - Smittevern, private feiringer og sammenkomster
I tiden fremover står konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper for døren. Vi ønsker derfor å minne om følgende:
torsdag 6. august Målselv kommune
04.08.20 Oppdatert - Endringer i besøksrutiner ved kommunens sykehjem
Her finner du oppdatert informasjon om endringer i besøksrutiner ved kommunens sykehjem.
tirsdag 4. august Målselv kommune
Søknadskjema for søskenmoderasjon både i barnehage og sfo
Kommunestyret har vedtatt at søskenmoderasjonen i barnehagen og SFO skal koordineres. Dvs at elever som går i SFO og har søsken i barnehagen vil ha rett på redusert betaling. Søsken blir her definert som barn som bor fast på samme adresse (i
tirsdag 4. august Målselv kommune
Ny krisepakke for frivillige lag og organsiasjonar er klar - Sjekk om du kan søke
En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av
torsdag 23. juli Målselv kommune
TROMS OG FINNMARK

Oppfordring til testing mot covid 19 ved symptomer på nyoppstått luftveisinfeksjon
Selv om vi nå er inne i en tid med lite smitte både lokalt og nasjonalt, er det viktig at vi alle holder oppe bevisstheten om at nye utbrudd kan komme. En av de viktigste faktorene for å kunne slå ned utbrudd lokalt så fort som mulig, er at vi oppdager
fredag 10. juli Målselv kommune
Sangerinnen Aase Nordmo Løvberg f. 10. juni 1923, d. 25. januar 2013
Aase Nordmo Løvberg var en av Norges mest fremtredende sangere gjennom siste del av 1900-tallet. Hun ble født og vokste opp på Nordmo gård i Målselv. Historien om hvordan hennes sangtalent ble oppdaget, er både dramatisk og rørende; Den norske generalstaben hadde på...
tirsdag 7. juli Målselv kommune
1,7 million kroner til næringsfondet i Målselv
Gledelig sommerhilsen til næringsaktører i Målselv og kommunen. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt en ekstraordinær tildeling til kommunale næringsfond og Målselv kommune får tilført 1,7 millioner kroner.
mandag 6. juli Målselv kommune
Informasjon om pågående og planlagte bredbåndsutbyggingsprosjekt i Målselv kommune
Målselv kommune jobber jevnt og trutt med å stimulere til bredbåndsutbygging i kommunen. Vi har tidligere fått til en utbygging i nedre del av bygda på strekningene Olsborg-Karlstad-Senja grense, Karlstad og Målsnes/Navaren.
fredag 3. juli Målselv kommune
Møteplass for unge
På bakgrunn av lite oppmøte avvikler vi møteplass for ungdom. Framover vil kommunen rette fokuset mot ungdom og deres behov. Hvis noen ungdom skulle ha et behov for å snakke med noen er det mulig å ta kontakt med kommunepsykologen, kommunale rus- og psykiatritjenesten eller fastlege....
onsdag 1. juli Målselv kommune
Direktesendt kommunestyremøte 29.06.20 kl. 13:00
Hjem
mandag 29. juni Målselv kommune
Telefon- og møtetider i utviklingsavdelingen tilhørende teknisk enhet
Utviklingsavdelingen tilhørende teknisk enhet, vil fra og med uke 27 være organisert slik at de besvarer telefoner og setter opp møtebookinger hver mandag, onsdag og fredag.
fredag 26. juni Målselv kommune
Vi ønsker å komme i kontakt med studenter i forbindelse med Karrieredagene 2020 ved UiT, Norges arktiske universitet
fredag 26. juni Målselv kommune
Møteplass for ungdommen
Med bakgrunn i den senere tids hendelser vil kommunen skape en møteplass for ungdom nå i ferietiden. Kommunepsykologen og annet fagpersonale vil være tilstede. Dette er et lavterskeltilbud uten påmelding, men ungdommen vil måtte registrere seg ved hvert møte pga evt...
fredag 26. juni Målselv kommune
Jordforbedringsmiddel/ferdigbehandlet slam
Jordforbedringsmiddel/ferdigbehandlet slam kan hentes ut gratis på Fossmoen slambehandlingsanlegg fra uke 28 og utover sommeren så lenge lageret varer. Slambehandlingsanlegget er åpent tirsdager og torsdager i tidsrommet 09.00-14.00.
fredag 19. juni Målselv kommune
Stenging av E6 mellom Bardufoss sentrum og Andslimoen
I tidsrommet 23. - 25.6 vil E6 være stengt mellom Bardufoss sentrum og Andslimoen. Omkjøring via Fagerlidal (gamle E6). Stengingen skyldes massutskifting ved Nordli og veien blir stengt hele perioden.
fredag 19. juni Målselv kommune
Til topps i Målselv 2020
tirsdag 16. juni Målselv kommune
Flomberedskap
Flom oppdatering 12.06.20: Dagens flyrekognosering viste at det er lite snø igjen i de indre områdene (grensetraktene) i nedslagsfeltet til Målselv vassdraget. Men det er noen lokale områder med mye snø. I de ytre (kyst nære) områdene derimot er det fortsatt mye...
mandag 15. juni Målselv kommune
Ferieavvikling byggesakskontoret
Byggesakskontoret er stengt i uke 28, 29 og 30 pga ferieavvikling. Skal du ha byggesak behandlet før dette er siste frist onsdag 24. juni.
onsdag 10. juni Målselv kommune
Direktesendt kommunestyremøte 10.06.20
Her kan du se direktesendt kommunestyremøte 10.06.20.
onsdag 10. juni Målselv kommune
Midt-Troms Karrieresenter
onsdag 3. juni Målselv kommune
02.06.20 Informasjon til ansatte om egenmelding - endring tilbake til vanlige rutiner
tirsdag 2. juni Målselv kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

MÅLSELV

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL