Lyngen
Folkemøter angående reetableringsprosjektet i Skibotnregionen
Hjem
fredag 13:26 Lyngen kommune
Varsel om oppstart – regodkjenning av snøskuterløypene i Lyngen kommune
Hjem
mandag 3. august Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Formannskap 10.08.20.
Hjem
torsdag 30. juli Lyngen kommune
Abonnenter tilknyttet Lyngseidet vannverk
Det vil bli driftsforstyrrelser i form av midlertidige avstenginger pga lekkasjesøk.
torsdag 30. juli Lyngen kommune
Abonnenter tilknyttet Furuflaten vannverk
Det vil bli driftsforstyrrelser i form av midlertidige avstenginger i dag og i morgen pga lekkasjesøk.
tirsdag 28. juli Lyngen kommune
Ny krisepakke for frivilligheten
Hjem
tirsdag 21. juli Lyngen kommune
Lekkasje på vannledning i Sør-Lenangen
onsdag 8. juli Lyngen kommune
Sekretær Servicekontoret
Vi har et ledig vikariat som sekretær i 100 % stilling ved Servicekontoret med mulighet for fast tilsetting.
onsdag 8. juli Lyngen kommune
TROMS OG FINNMARK

Styrking av turistinformasjon på Lyngseidet
Hjem
fredag 3. juli Lyngen kommune
Sommerjobb for ungdom - serviceperson
Hjem
fredag 3. juli Lyngen kommune
Likviditetstilskudd/ driftstilskudd til reiselivsbedrifter
Hjem
torsdag 2. juli Lyngen kommune
Ledig stilling som barnevernleder
100 % fast stilling som barnevernleder fra 01.09.20. Barneverntjenesten har 4 årsverk inklusiv barnevernleder, og ivaretar egen akuttberedskap.  Barneverntjenesten er organisert under helse- og omsorg, hvor barnevernleder har det faglige ansvaret, samt
torsdag 2. juli Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Råd for folkehelse 23.06.20
Hjem
torsdag 2. juli Lyngen kommune
Nytt delegeringsreglement for Lyngen kommune
Lyngen kommunestyre vedtok i sak 60/20 nytt delegeringsreglement gjeldende f.o.m. 1. juli 2020.
torsdag 2. juli Lyngen kommune
Friluftskole sommer 2020-Ledige plasser, påmeldinger mottas ut uka:-)
Påmeldingsskjema
onsdag 1. juli Lyngen kommune
NAV Lyngen har flyttet til Strandveien 10 - Giæverbygget (2. etg.)
NAV Lyngen har nå flyttet inn i nye lokaler i Strandveien 10, i 2. etasje. Kontoret er fortsatt ikke åpent for drop inn på grunn av bygging, men vi tar imot forhåndsavtalte møter. Har du behov for å komme i kontakt med oss, så kan du ringe NAV sitt
fredag 26. juni Lyngen kommune
Ferieavvikling, redusert tilbud innen plan og teknikk
fredag 26. juni Lyngen kommune
Feiesesongen er i gang i Lyngen
FEIESESONGEN er i gang i Lyngen. Husk å gi tilbakemelding på mottatt sms/brev fra oss - om det er klart for feiing eller ikke. Du kan svare pr tlf, sms, muntlig eller henge lapp på stige/ytterdør. Husk å oppgi gårds og bruksnr. Det vil desverre ikke bli
torsdag 25. juni Lyngen kommune
Sommerjobb for ungdom
Hjem
onsdag 24. juni Lyngen kommune
Informasjon til skogeiere i Lyngen kommune
Hjem
tirsdag 23. juni Lyngen kommune
Kavringen barnehage har ledig vikariat som pedagogisk leder
Hjem
tirsdag 23. juni Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen næringsutvalg 04.06.20
Hjem
fredag 19. juni Lyngen kommune
Helsesykepleier i 50% prosjektstilling ved Lyngen helsestasjon
Lyngen kommune har ledig 50% prosjektstilling som helsesykepleier for styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten, fra 1/8-20 til 31/12-20 med mulighet for forlengelse dersom tilskuddsmidler blir videreført.
onsdag 17. juni Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen Formannskap 17.06.20.
Hjem
onsdag 17. juni Lyngen kommune
Innkalling til møte i Råd for folkehelse 23.06.20
Råd for folkehelse er innkalt til møte tirsdag 23.juni kl 09:00. Møtet avholdes på Rådhuset, kantina.
tirsdag 16. juni Lyngen kommune
Lyngen kommune har ledige vikariat skoleåret 2020/21 som lærer ved Eidebakken skole og Lenangen skole
Hjem
mandag 15. juni Lyngen kommune
Betydelig snøskredfare i Troms
Lørdag er det meldt om betydelig snøskredfare i Lyngen og Indre Troms.
lørdag 13. juni $ Aftenposten
Lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende - Lyngen kommune. (Forskrift mindre avløpsanlegg Lyngen kommune)
Forskriften med kartvedlegg er publisert i Lovdata.
fredag 12. juni Lyngen kommune
 Tur-konkurranser for alle innbyggere i Lyngen.
Lyngen turtrim 2020, kommunenes egen turkonkurranse. Konkurransen gjelder i perioden 15. juni - 31. oktober. Ti-på-hjul i regi av ishavskysten friluftsråd starter 1 juli 2020. Barnas turlag Lyngen. Starter fra 1 juni 2020
torsdag 11. juni Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Kommunestyre 17.06. og 18.06.20. på Tindevangen
onsdag 10. juni Lyngen kommune
Vikarer i praktisk bistand/ renhold i private hjem
Helse og omsorg har behov for vikarer til praktisk bistand/ renhold i private hjem både i Indre og Ytre Lyngen.
onsdag 10. juni Lyngen kommune
Friluftskole sommer 2020
Påmeldingsskjema
tirsdag 9. juni Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Formannskap 17.06.20.
Hjem
tirsdag 9. juni Lyngen kommune
TROMS OG FINNMARK

Sivilforsvaret tester tyfonene onsdag 10. juni
Hjem
tirsdag 9. juni Lyngen kommune
Barnevernstjenesten har flyttet til nye lokaler i Strandveien
Hjem
tirsdag 9. juni Lyngen kommune
Registreringsskjema parkeringsbevis for innbyggere i Lyngen kommune
Lyngen kommune har vedtatt å innføre avgift for å tilrettelegge for bruk av naturbaserte aktiviteter. Innbyggere i kommunen er fritatt for avgift.
mandag 8. juni Lyngen kommune
Prosjektstilling tilsyn mindre avløpsanlegg
Hjem
mandag 8. juni Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen Formannskap 03.06.20.
Hjem
torsdag 4. juni Lyngen kommune
Valg til rettslige instanser
Lyngen kommunestyre skal i møte 18.06.20 foreta valg til rettslige instanser. Valgnemndas forslag ligger ute til offentlig ettersyn frem til dette møtet. Evt innvendinger til forslaget bes gitt skiftelig til Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060
torsdag 4. juni Lyngen kommune
Kunngjøring av vedtak- 130 nordsamiske stedsnavn og ett norsk stedsnavn i Lyngen kommune
Statens kartverk har vedtatt skrivemåten til 130 nordsamiske stedsnavn og et norsk stedsnavn  i sak 2020/136. Av disse navnene er 18 gårdsnavn og resten naturnavn i Lyngen kommune. 
tirsdag 2. juni Lyngen kommune
Årsvikariat som pedagogisk leder i Kavringen barnehage
Hjem
tirsdag 2. juni Lyngen kommune
Miljødager for husholdningene i lyngen
Hjem
torsdag 28. mai Lyngen kommune
Invitasjon til folkemøte forprosjekt cruise Lyngenfjorden
Hjem
torsdag 28. mai Lyngen kommune
Lokalt næringsliv - Sommerjobb skoleungdom 2020
Hjem
torsdag 28. mai Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Næringsutvalg 04.06.20.
Hjem
tirsdag 26. mai Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Levekårsutvalg 27.05.20.
Hjem
tirsdag 26. mai Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Formannskap 03.06.20.
Hjem
tirsdag 26. mai Lyngen kommune
Pressemelding om sommersesongen 2020 Nord-Troms museum
Hjem
mandag 25. mai Lyngen kommune
NAV-kontoret flytter!
NAV Lyngen er i ferd med å flytte inn i nye lokaler i Strandveien 10, i 2. etasje, og vil i en periode framover derfor ha redusert kapasitet.
mandag 25. mai Lyngen kommune
Digital kompetanse for alle i Lyngen
Hjem
mandag 25. mai Lyngen kommune
Åpning for besøk på helseinstitusjoner i Lyngen
Åpning for besøk på Lyngstunet omsorgssenter, Lenangen omsorgssenter og Solhov bosenter
onsdag 20. mai Lyngen kommune
Åpningstider ved miljøstasjonene sommer 2020
Hjem
tirsdag 19. mai Lyngen kommune
Korona – oppdatert informasjon om nasjonale og lokale tiltak
På grunn av svært lave smittetall i regionen er det foretatt flere endringer i smitteverntiltak i Lyngen. Det er per nå ingen smittede i kommunen og det er få som har symptomer på luftveissykdom. Lyngen kommune følger utviklingen i samfunnet nøye, og
fredag 15. mai Lyngen kommune
Covid-19 retningslinjer for arrangører av samlinger på offentlig sted med inntil 50 personer
Kommuneoverlegen har utarbeidet retningslinjer for arrangement på inntil 50 personer i Lyngen kommune
torsdag 14. mai Lyngen kommune
Ledige stillinger ved Eidebakken skole og Lenangen skole
Hjem
tirsdag 12. mai Lyngen kommune
Delvis åpning av rådhuset
Hjem
tirsdag 12. mai Lyngen kommune
Digital 17. mai 2020
I år overfører vi arrangementet på 17. mai til deg på nett. Vi kommer til å legge ut lenke til sendinga her på denne siden.
mandag 11. mai Lyngen kommune
17. mai 2020 i Lyngen
Som følge av covid-19 vil 17. mai ikke bli feiret på ordinær måte. Barnetogene  utgår, men vi oppfordrer til feiring som følger retningslinjene for smittevern. Bli også med resten av landet på felles nasjonalsang kl 13.00.
mandag 11. mai Lyngen kommune
TROMS OG FINNMARK

Nettkurs i digitale ferdigheter
Informasjon og lenke til kurset finner du her.
lørdag 9. mai Lyngen kommune
Pressemelding - Framtidens brann & redning
Hjem
fredag 8. mai Lyngen kommune
Frigjørings- og veterandagendagen 8. mai 2020
Den 08. mai 2020 markerer vi at det er 75 år siden frigjøringsdagen den 08. mai 1945.  I anledning denne viktige dagen har vi inngått et samarbeid med de andre Nord-Troms kommunene, Nord-Troms museum og Framtid i Nord for å løfte frem historien om de fra
fredag 8. mai Lyngen kommune
Åpning av skolene i Lyngen- informasjon til foreldre og elever
Hjem
torsdag 7. mai Lyngen kommune
Invitasjon til ferie for alle - Sommeren 2020
Hjem
torsdag 7. mai Lyngen kommune
Ledige stillinger i helse –og omsorg
Hjem
torsdag 7. mai Lyngen kommune
Alle snøscooterløypene er nå stengt for sesongen
Hjem
tirsdag 5. mai Lyngen kommune
Tilgang til Vismaportalen
Lyngen kommune har nå løsning på sikker pålogging til Vismaportalen for alle ansatte fra hjemmePC, mobiltelefon eller nettbrett.
mandag 4. mai Lyngen kommune
Teknisk drift informerer
Hjem
torsdag 30. april Lyngen kommune
Avslutter redningsaksjon etter skred i Troms
Politiet i Troms avslutter redningsaksjonen etter at det gikk et snøskred i Lyngen. Det er ikke sannsynlig at det ligger personer begravd i skredet.
onsdag 29. april $ Aftenposten
VI UTSETTER FRISTEN TIL 15 MAI:-)Tilskudd til lag og foreninger 2020
Lag og foreninger med lokal forankring i Lyngen, kan årlig søke om tilskudd etter vedtatte retningslinjer.
tirsdag 28. april Lyngen kommune
Ta forhåndsregler
Hjem
tirsdag 28. april Lyngen kommune
Snøscooterløypa på Svensby – Jægervassbotn, med sidegrein til Trollvatnet og Storsteinnes til eksisterende løype vest for Trollvatnet stenges fra og med i morgen, onsdag 29 april for resten av årets vintersesong
Hjem
tirsdag 28. april Lyngen kommune
Sommerjobb for skoleungdom 15 år
Lyngen kommune ønsker å tilby sommerjobb for skoleungdom bosatt i Lyngen i alderen 15 år
mandag 27. april Lyngen kommune
Sommerjobb for skoleungdom 16 - 25 år
Lyngen kommune ønsker å tilby sommerjobb for skoleungdom bosatt i Lyngen i alderen 16 - 25 år.
mandag 27. april Lyngen kommune
Sommerjobb for skoleungdom - arbeidsleder
Lyngen kommune ønsker å tilby sommerjobb for skoleungdom bosatt i Lyngen i alderen 15 - 25 år. I forbindelse med dette har kommunen behov for to skoleungdommer som kan ha daglig oppfølging av andre ansatte.
mandag 27. april Lyngen kommune
Ledig vikariat som barnevernkonsulent 01.07.20-01.07.21
Hjem
mandag 27. april Lyngen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LYNGEN

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL