Lyngen
Ledig vikariat som barne- og ungdomsarbeider Kavringen barnehage
Hjem
onsdag 15:25 Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen levekårsutvalg 25.02.20
Lyngen levekårsutvalg er innkalt til møte 25.februar 2020 kl 09:00 på Lyngstunet, møterommet.
onsdag 11:31 Lyngen kommune
Assisterende rektor ved Eidebakken skole
Er du dyktig og har lyst til å være med å gjøre Eidebakken skole enda bedre? Vi har ledig 100% stilling ved Eidebakken skole som assisterende rektor.
onsdag 11:07 Lyngen kommune
Miljøterapeut 100 % fast stilling i Rus- og psykisk helse
Hjem
tirsdag 01:00 Lyngen kommune
Ledig 40 % vikariat som konsulent ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter I tiden 8.6.20-9.4.21.
Hjem
mandag 16:23 Lyngen kommune
Digihjelp for voksne
Lyngen kommune starter opp prosjektet Digihjelp for voksne
fredag 14. februar Lyngen kommune
Scooterløypa i Nord-Lenangen er åpen for ferdsel
fredag 14. februar Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Kommunestyre 13.02.20.
Hjem
torsdag 6. februar Lyngen kommune
TROMS OG FINNMARK

Lihkku beiviin/Gratulerer med samefolkets dag!
Hjem
torsdag 6. februar Lyngen kommune
Hovedopptak – barnehageplasser 2020/2021
Hjem
onsdag 5. februar Lyngen kommune
Usikker is i Prestelvparken!
Hjem
tirsdag 4. februar Lyngen kommune
Den årlig Kommuneplankonferansen arrangeres i 2020, i år i Kirkenes 30. og 31. mars!
Hjem
mandag 3. februar Lyngen kommune
Ferievikarer helse og omsorg 2020
Hjem
fredag 31. januar Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen formannskap 27.01.2020.
Hjem
mandag 27. januar Lyngen kommune
Innskriving til skolestart høsten 2020
Hjem
mandag 27. januar Lyngen kommune
Informasjon om utsendt feie- og tilsynsgebyr
Hjem
fredag 24. januar Lyngen kommune
Ledig stilling som helsefagarbeider i 77,97 % ved Solhov bo og aktivitetssenter.
Vi har også ledige helgehjemler.
torsdag 23. januar Lyngen kommune
Registrering av privat vannforsyning
Har du egen brønn som gir vannforsyning til flere enn én enkelt bolig eller fritidsbolig? Da må du registrere dette hos Mattilsynet.
torsdag 23. januar Lyngen kommune
Innkalling til møte i Råd for folkehelse 27.01.20.
Hjem
mandag 20. januar Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Formannskap 27.01.2020.
Hjem
mandag 20. januar Lyngen kommune
Velkommen til mulighetskonferansen JobbIn
 
mandag 20. januar Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Næringsutvalg 27.01.20.
Hjem
tirsdag 14. januar Lyngen kommune
Småbarnstreff starter opp igjen
Hjem
tirsdag 14. januar Lyngen kommune
Nettside for oppdaterte skredvarsler
Hjem
mandag 13. januar Lyngen kommune
Velkommen til JobbIn, en mulighetskonferanse
Torsdag 23. januar kl. 10.00-14.00 arrangeres det en spennende konferanse for arbeidsgivere i Balsfjord, Storfjord og Lyngen på samfunnshuset i Nordkjosbotn.
fredag 10. januar Lyngen kommune
Veilys ute av drift - reparasjon er bestilt
Lyngen kommune har registrert at der er flere veilysstrekninger som er mørke etter torsdagens uvær. Lyngen kommune vil med dette informere om at reparasjon er bestilt.
fredag 10. januar Lyngen kommune
Varsel om vindkast på land for Nord-Troms og fjordstrøkene i Vest-Finnmark
Hjem
torsdag 9. januar Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen kommunestyre 19.12.19.
Hjem
onsdag 8. januar Lyngen kommune
Søk om redningsplanke-midler til verneverdige bygg
Har du et verneverdig bygg du vil sette i stand? Les her og søk om du kvalifiserer. Søknadsfrist er 15. januar.
onsdag 8. januar Lyngen kommune
Utlysning av tilskuddsordninger knyttet til friluftsliv
Hjem
onsdag 8. januar Lyngen kommune
Velkommen til JobbIn, en mulighetskonferanse for arbeidsgivere i Balsfjord, Storfjord og Lyngen
Torsdag 23. januar kl. 10.00-15.00 arrangeres det en spennende konferanse på samfunnshuset i Nordkjosbotn. 
onsdag 8. januar Lyngen kommune
Miljøterapeut- Eidebakken skole
Hjem
fredag 3. januar Lyngen kommune
Badevakt-Eidebakken skole
Hjem
fredag 3. januar Lyngen kommune
TROMS OG FINNMARK

Kokepåbud i Fastdalen
Lyngen kommune melder om at det fortsatt er kokepåbud på vann fra Fastdalen vannverk.
30. desember 2019 Lyngen kommune
God jul og godt nyttår!
Hjem
23. desember 2019 Lyngen kommune
Snøscooterløypa på Svensby
Hjem
20. desember 2019 Lyngen kommune
Er du vår nye Rådmann?
18. desember 2019 Lyngen kommune
Åpningstider på rådhuset jul og nyttår 2019
Hjem
17. desember 2019 Lyngen kommune
Lyngen kommune har ledig 2 x 65% fast stilling som renholder.
Hjem
16. desember 2019 Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen kommunestyre 19.12.19.
Hjem
12. desember 2019 Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen Næringsutvalg 10.12.19.
Hjem
10. desember 2019 Lyngen kommune
Protokoll - Råd for folkehelse 09.12.19.
Hjem
10. desember 2019 Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen Levekårsutvalg 09.12.19.
Hjem
10. desember 2019 Lyngen kommune
Åpning av scooterløyper på Eidebakken og Svensby
Hjem
6. desember 2019 Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen formannskap 05.12.19.
Hjem
5. desember 2019 Lyngen kommune
Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 - formannskapets innstillin
Formannskapet har i dag behandlet forslag til økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 og deres innstilling legges nå ut på høring frem til kommunestyrets behandling 19. desember.
5. desember 2019 Lyngen kommune
Protokoll fra møtet i Lyngen Personal- og arbeidsgiverutvalg 05.12.19.
Hjem
5. desember 2019 Lyngen kommune
Innkalling til møte i Arbeidsmiljøutvalget 11.12.19.
Hjem
4. desember 2019 Lyngen kommune
Nytt kulturskoletilbud- dans
Har du lyst til å danse? Kulturskolen viderefører det nye fagtilbudet innenfor dans vårhalvåret 2020 Tilbudet omfatter nå flere aldersgrupper. Fokus ligger på samtidsdans, som kan beskrives som en varierende og fri dansestil med et variert
3. desember 2019 Lyngen kommune
Innkalling til Råd for folkehelse 09.12.19
Hjem
3. desember 2019 Lyngen kommune
Lyngen Næringsutvalg innkalles til møte tirsdag 10.12.19 kl 09:00 på Eidebakken skole, store møterom (bak lærerrom)
Hjem
2. desember 2019 Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Levekårsutvalg 09.12.19 kl 09:00 på rådhuset, kantina 2. etg.
Hjem
2. desember 2019 Lyngen kommune
Deler av scooterløypa på Svensby er åpen
Hjem
2. desember 2019 Lyngen kommune
Søknadskjema parkeringsbevis for innbyggere i Lyngen kommune
Lyngen kommune har vedtatt å innføre avgift for å tilrettelegge for bruk av naturbaserte aktiviteter. Innbyggere i kommunen er fritatt for avgift.
29. november 2019 Lyngen kommune
Parkeringsavgift - tilrettelegging av naturbaserte aktiviteter
Lyngen kommune har innført avgift for bruk av parkeringsplasser, toalett og annen infrastruktur for enklere adkomst til naturbaserte aktiviteter. Avgiften kreves inn gjennom app. Parkeringsplassene blir skiltet etter hvert som de blir ferdigstilt.
29. november 2019 Lyngen kommune
Havnesamarbeid Nord-Troms
Hjem
29. november 2019 Lyngen kommune
Innkalling til møte i Personal- og arbeidsgiverutvalget 05.12.19 kl 09:00 på Lyngstunet, studio møterom 1. etg.
Hjem
28. november 2019 Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen formannskap 05.12.19 kl 09:00 Lyngstunet, studio møterom 1. etg.
Hjem
28. november 2019 Lyngen kommune
TROMS OG FINNMARK

Røykvarslerdagen 1.desember
Hjem
27. november 2019 Lyngen kommune
Utlysning av nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2020
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som
26. november 2019 Lyngen kommune
Legekontoret - Ekspedisjonen, telefonen og laboratoriet stengt torsdag 28. november og laboratoriet stengt fredag 29. november
Hjem
25. november 2019 Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen kommunestyre den 13.11.19.
Hjem
22. november 2019 Lyngen kommune
Quizkveld
Hjem
21. november 2019 Lyngen kommune
Nedgravde oljetanker
Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje som parafin, fyringsolje, diesel, mv). Forbudet gjelder fra 01.januar 2020.
20. november 2019 Lyngen kommune
Invitasjon til møte for næringslivsaktøre, kommunalt kriseteam og beredskapspartnerne
Lyngen kommune inviterer til møte for å drøfte hvordan vi kan forberede oss og forebygge uønskede hendelser i kommunen. VI inviterer beredskapspartnere, og også næringslivsaktører innenfor turisme. Tidspunkt: 5.desember kl. 19.00- 21.00 Sted: Rådhuset
20. november 2019 Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen formannskap 13.11.19.
Hjem
18. november 2019 Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen formannskap 22.11.19 kl 09:00 Rådhuset, møterom 1. etg.
Hjem
14. november 2019 Lyngen kommune
2. gangs utlysning av ledig fastlegehjemmel
Hjem
14. november 2019 Lyngen kommune
Snøscooterløypa i Nord-Lenangen åpnes
Snøscooterløypa i Nord Lenangen åpnes for ferdsel Fredag 8 november etter klokken 18.00. Løypa er merket fra Joker Engnes til scooterhytta i Botn og ett stykke mot Båtnes.
8. november 2019 Lyngen kommune
Målselv barneverntjeneste søker besøkshjem i Lyngen
Hjem
7. november 2019 Lyngen kommune
Vannavstenging grunnet vannlekkasje
Melding fra teknisk drift Lyngen kommune. På grunn av vannlekkasje blir det vannavstenging i dag torsdag den 7. november fra klokken 10:00 og til ca. kl. 14:00. Gjelder abonnenter i Småslotta, Hestegjerdet og Solbakken 25 og 27. Tapp opp vann og tapp
7. november 2019 Lyngen kommune
Digital løsning for møtegodtgjøring for folkevalgte
Lyngen kommune har tatt i bruk digital løsning for registrering av møtegodtgjøring for folkevalgte
4. november 2019 Lyngen kommune
Driftsproblemer med vårt sentralbord
1. november 2019 Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen formannskap 28.10.19
Hjem
29. oktober 2019 Lyngen kommune
Egenberedskapsuka
Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.
28. oktober 2019 Lyngen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LYNGEN

TROMS OG FINNMARK

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL