Lyngen
Åpning av scooterløyper på Eidebakken og Svensby
Hjem
fredag 14:11 Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen formannskap 05.12.19.
Hjem
torsdag 18:26 Lyngen kommune
Økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 - formannskapets innstillin
Formannskapet har i dag behandlet forslag til økonomiplan/årsbudsjett 2020-2023 og deres innstilling legges nå ut på høring frem til kommunestyrets behandling 19. desember.
torsdag 16:03 Lyngen kommune
Protokoll fra møtet i Lyngen Personal- og arbeidsgiverutvalg 05.12.19.
Hjem
torsdag 13:54 Lyngen kommune
Innkalling til møte i Arbeidsmiljøutvalget 11.12.19.
Hjem
onsdag 13:44 Lyngen kommune
Nytt kulturskoletilbud- dans
Har du lyst til å danse? Kulturskolen viderefører det nye fagtilbudet innenfor dans vårhalvåret 2020 Tilbudet omfatter nå flere aldersgrupper. Fokus ligger på samtidsdans, som kan beskrives som en varierende og fri dansestil med et variert
tirsdag 15:36 Lyngen kommune
Innkalling til Råd for folkehelse 09.12.19
Hjem
tirsdag 08:59 Lyngen kommune
Lyngen Næringsutvalg innkalles til møte tirsdag 10.12.19 kl 09:00 på Eidebakken skole, store møterom (bak lærerrom)
Hjem
mandag 17:32 Lyngen kommune
TROMS

Innkalling til møte i Lyngen Levekårsutvalg 09.12.19 kl 09:00 på rådhuset, kantina 2. etg.
Hjem
mandag 16:37 Lyngen kommune
Deler av scooterløypa på Svensby er åpen
Hjem
mandag 15:35 Lyngen kommune
Søknadskjema parkeringsbevis for innbyggere i Lyngen kommune
Lyngen kommune har vedtatt å innføre avgift for å tilrettelegge for bruk av naturbaserte aktiviteter. Innbyggere i kommunen er fritatt for avgift.
fredag 29. november Lyngen kommune
Parkeringsavgift - tilrettelegging av naturbaserte aktiviteter
Lyngen kommune har innført avgift for bruk av parkeringsplasser, toalett og annen infrastruktur for enklere adkomst til naturbaserte aktiviteter. Avgiften kreves inn gjennom app. Parkeringsplassene blir skiltet etter hvert som de blir ferdigstilt.
fredag 29. november Lyngen kommune
Havnesamarbeid Nord-Troms
Hjem
fredag 29. november Lyngen kommune
Innkalling til møte i Personal- og arbeidsgiverutvalget 05.12.19 kl 09:00 på Lyngstunet, studio møterom 1. etg.
Hjem
torsdag 28. november Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen formannskap 05.12.19 kl 09:00 Lyngstunet, studio møterom 1. etg.
Hjem
torsdag 28. november Lyngen kommune
Røykvarslerdagen 1.desember
Hjem
onsdag 27. november Lyngen kommune
Utlysning av nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2020
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som
tirsdag 26. november Lyngen kommune
Legekontoret - Ekspedisjonen, telefonen og laboratoriet stengt torsdag 28. november og laboratoriet stengt fredag 29. november
Hjem
mandag 25. november Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen kommunestyre den 13.11.19.
Hjem
fredag 22. november Lyngen kommune
Quizkveld
Hjem
torsdag 21. november Lyngen kommune
Nedgravde oljetanker
Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje som parafin, fyringsolje, diesel, mv). Forbudet gjelder fra 01.januar 2020.
onsdag 20. november Lyngen kommune
Invitasjon til møte for næringslivsaktøre, kommunalt kriseteam og beredskapspartnerne
Lyngen kommune inviterer til møte for å drøfte hvordan vi kan forberede oss og forebygge uønskede hendelser i kommunen. VI inviterer beredskapspartnere, og også næringslivsaktører innenfor turisme. Tidspunkt: 5.desember kl. 19.00- 21.00 Sted: Rådhuset
onsdag 20. november Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen formannskap 13.11.19.
Hjem
mandag 18. november Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen formannskap 22.11.19 kl 09:00 Rådhuset, møterom 1. etg.
Hjem
torsdag 14. november Lyngen kommune
2. gangs utlysning av ledig fastlegehjemmel
Hjem
torsdag 14. november Lyngen kommune
Snøscooterløypa i Nord-Lenangen åpnes
Snøscooterløypa i Nord Lenangen åpnes for ferdsel Fredag 8 november etter klokken 18.00. Løypa er merket fra Joker Engnes til scooterhytta i Botn og ett stykke mot Båtnes.
fredag 8. november Lyngen kommune
Målselv barneverntjeneste søker besøkshjem i Lyngen
Hjem
torsdag 7. november Lyngen kommune
Vannavstenging grunnet vannlekkasje
Melding fra teknisk drift Lyngen kommune. På grunn av vannlekkasje blir det vannavstenging i dag torsdag den 7. november fra klokken 10:00 og til ca. kl. 14:00. Gjelder abonnenter i Småslotta, Hestegjerdet og Solbakken 25 og 27. Tapp opp vann og tapp
torsdag 7. november Lyngen kommune
Digital løsning for møtegodtgjøring for folkevalgte
Lyngen kommune har tatt i bruk digital løsning for registrering av møtegodtgjøring for folkevalgte
mandag 4. november Lyngen kommune
Driftsproblemer med vårt sentralbord
fredag 1. november Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen formannskap 28.10.19
Hjem
tirsdag 29. oktober Lyngen kommune
Egenberedskapsuka
Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.
mandag 28. oktober Lyngen kommune
Digitalisering i Lyngen kommune
Lyngen kommune skal utarbeide en helhetlig digitaliseringsstrategi og bygge kompetanse i digital ledelse. 
mandag 28. oktober Lyngen kommune
TROMS

Rådhuset stenger kl 15 i dag grunnet nedtaking av IKT system
Hjem
fredag 25. oktober Lyngen kommune
Pilotprosjekt oppfølging av driveplikt i Lyngen
Lyngen kommune har fått invitasjon om å delta som pilotkommune i prosjekt om oppfølging av driveplikt i Troms.
fredag 25. oktober Lyngen kommune
Vannavstenging Lyngseidet vannverk 23 oktober fra kl 22:00-03:00
Hjem
onsdag 23. oktober Lyngen kommune
40 % Ledig stilling som miljøarbeider/hjemmehjelp
Hjem
tirsdag 22. oktober Lyngen kommune
Hjemmetjenesten Indre Lyngen 100 % vikariat sykepleierstilling
Vikariat fra snarest til juni 2020 med mulighet for forlengelse.
tirsdag 22. oktober Lyngen kommune
Id 189 – Konsulent/regnskapskontrollør for arbeidsgiverkontroller i Nord-Troms
Stillingen lyses ut med forbehold om tilsetting.
onsdag 16. oktober Lyngen kommune
Nå er det tid for årets influensavaksine!
Hjem
onsdag 16. oktober Lyngen kommune
Ledig 70 % stilling som fritidskontakt/aktivitør
Hjem
onsdag 16. oktober Lyngen kommune
Tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie
Hjem
tirsdag 15. oktober Lyngen kommune
Da er vi på nett igjen!
Problemene er løst og vi er på nett.
tirsdag 15. oktober Lyngen kommune
Svømmehaller
Lyngen kommune har to offentlige basseng, ett på Eidebakken skole og ett ved Lenangen skole. Begge bassengene er 12,5 m. Svømmehallen ved Lenangen skole er stengt skoleåret 2019/2020 på grunn av nødvendig vedlikehold av det tekniske anlegget.  
tirsdag 15. oktober Lyngen kommune
Nettproblemer i kommunen
Vi har dessverre mistet nettilgangen og vil sannsynligvis være det ut dagen
tirsdag 15. oktober Lyngen kommune
Solbakken boligfelt
En ledig tomt i nedre del på Solbakken.
mandag 14. oktober Lyngen kommune
Vannavstenging Kråkskogen boligfelt fredag 11.10.19
Hjem
fredag 11. oktober Lyngen kommune
Ledige boliger til leie i Lyngen Kommune
Hjem
fredag 11. oktober Lyngen kommune
Nasjonal spørreundesøkelse om helse og sykdom
Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for en ny, digital, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Innbyggere i Troms er valgt ut til å være mottakere av spørreundersøkelsen som foregår via mobiltelefon/SMS.
torsdag 10. oktober Lyngen kommune
Ledig stiling som spesialsykepleier i psykiatri
Hjem
tirsdag 8. oktober Lyngen kommune
Melding fra Koppangen vannverk
tirsdag 1. oktober Lyngen kommune
Ledig 40 % stilling som konsulent ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter
Hjem
mandag 30. september Lyngen kommune
Utvidet båndtvang i Lyngen kommune
Hjem
torsdag 26. september Lyngen kommune
Feil på vannforsyningen ved Sør-Lenangen vannverk
Hjem
torsdag 26. september Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen kommunestyre 08.10.19 kl 09:00
Lyngen kommunestyre er innkalt til møte 08.10.19 på Eidebakken skole, auditoriet.
onsdag 25. september Lyngen kommune
Vikariat som lærer ved Eidebakken skole
Hjem
mandag 23. september Lyngen kommune
Ledige sykepleier og helsefagarbeider stillinger ved Lyngstunet helse –og omsorgssenter
Hjem
søndag 22. september Lyngen kommune
Innkalling og sakspapirer for kontrollutvalgsmøte 24.09.19
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget tirsdag 24 september kl 09.30
onsdag 18. september Lyngen kommune
TROMS

Søknad om spillemidler til kommunen
Søknadsfrist for 2019 til kommunen er satt til 15. oktober.
tirsdag 17. september Lyngen kommune
Småbarnstreff starter opp igjen onsdag 18. september
Småbarnstreff starter opp igjen onsdag 18.september. Sanitetsforeningen og helsestasjon arrangerer treff for småbarn under skolealder sammen med sine foreldre/foresatte på Kløverstua på Lyngseidet onsdager kl.9.30-11.30. Velkommen
mandag 16. september Lyngen kommune
Informasjon om feiing og tilsyn
Hjem
fredag 13. september Lyngen kommune
Lyngen kommunestyre 2019 -2023
Her er komplett navneliste over det nyvalgte kommunestyret for perioden 2019-2023.
fredag 13. september Lyngen kommune
Åpen brannstasjon
I vårt distrikt er det er følgende stasjoner åpne: Lyngen: Lyngseidet stasjon kl. 10.00-14.00 Kåfjord: Olderdalen stasjon kl. 12.00-15.00 Skjervøy: ved rådhuset kl. 11.00-13.00 Nordreisa: ved rådhuset kl. 11.00-13.00 Kvænangen: Kvænangen stasjon kl.
fredag 13. september Lyngen kommune
Utvidelse -Tillatelse til å spre husdyrgjødsel i september
  På grunn av lang periode med tørke har flere gårdbrukere i kommunen måtte utsette slåtta, og utkjøring av husdyrgjødsel er derfor forsinket.   Aktive gårdbrukere i Lyngen kommune gis tillatelse til spredning av husdyrgjødsel på eng uten...
onsdag 11. september Lyngen kommune
Kommunestyrevalget 2019
Her finner du oversikt over stemmetall, mandatfordeling og kandidatkåringer for de ulike partiene/listene.
tirsdag 10. september Lyngen kommune
Folkemøte Områdeplan Lyngseidet
fredag 6. september Lyngen kommune
Forhåndsstemme idag?
I dag kan du forhåndsstemme på Lyngstunet fra kl 10:00 - kl 14:00. Langåpent på Rådhuset til kl 18:00. Velkommen!
torsdag 5. september Lyngen kommune
NAV Lyngen informerer:
Hjem
torsdag 5. september Lyngen kommune
Ledig fast stilling som utekontakt
Vi har ledig fast 50 % stilling som utekontakt, med mulighet for 50 % engasjement, slik at stillingen vil være på 100 %.
torsdag 5. september Lyngen kommune
Forhåndsstemme idag?
I dag kan du forhåndsstemme på Lyngstunet fra kl 10:00 - kl 14:00. Langåpent på Rådhuset til kl 18:00. Velkommen!
onsdag 4. september Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen klagenemnd 10.09.19
Lyngen klagenemnd er innkalt til møte tirsdag 10.september kl 16:30 på Rådhuset, Lyngseidet
tirsdag 3. september Lyngen kommune
Tilskuddsportalen- kurs for lag og foreninger i Lyngen
Lag og foreninger i Lyngen har tilgang til Tilskuddsportalen gjennom Lyngen kommune. Her får dere sjansen til innføring i bruk av portalen. Meld deg eller din organisasjon på. Åpent for alle.
mandag 2. september Lyngen kommune
Husk å melde deg på!! Spillemidler-Invitasjon til infomøter høsten 2019
Torsdag 5 september på Lyngskroa, Oteren
mandag 2. september Lyngen kommune
Forhåndsstemmemottak på Rådhuset åpent i dag fra kl. 10:00 - 13:00
Hjem
lørdag 31. august Lyngen kommune
Politiets dag lørdag 31.08.19
Lørdag 31.august går poilitets dag av stabelen, og i den forbindelse stiller vi opp til et hyggelig arrangement utenfor Støa på Lyngseidet
fredag 30. august Lyngen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LYNGEN

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL