Lyngen
Olsen om rivaliseringen i nord: «Det er mye artigere å spille kamper når man blir hatet litt»
TIL-aktuelle Trond Olsen (35) mener det har vært for lite engasjement og blest rundt kampene mellom TIL og Bodø/Glimt de siste årene. Nå er han klar for å «smelle» litt tilbake til Glimt.
14:23 $ Aftenposten
Innkalling til møte i Lyngen næringsutvalg 27.03.19
Lyngen næringsutvalg er innkalt til møte onsdag 27.03.19 kl 09:00 på Eidebakken skole, møterommet.
12:43 Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen Levekårsutvalg 13.03.19
Hjem
11:47 Lyngen kommune
Nord-Troms museum søker konservator, kontorsted Halti kultursenter Nordreisa
Hjem
tirsdag 14:36 Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Formannskap 21.03.19.
Hjem
fredag 19:14 Lyngen kommune
Ledige sykepleier og helsefagarbeider stillinger ved Lyngstunet helse –og omsorgssenter.
Korttidsavdeling/Kad har ledig stilling for: Off.godkj. sykepleier 100 % fast stilling med fortrinnsvis videreutdanning i kreftomsorg. Helsefagarbeider 100 % fast stilling
fredag 13:59 Lyngen kommune
Innkalling til møte i AMU 20.03.19.
Hjem
torsdag 14. mars Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen Personal- og arbeidsgiverutvalg 21.03.19.
Hjem
torsdag 14. mars Lyngen kommune
TROMS

Kvenfolkets dag 16.mars
Lørdag 16 mars feires Kvenfolketsdag på Halti og alle er velkommen til å delta
fredag 8. mars Lyngen kommune
Innkalling til møte i Råd for folkehelse 18.03.19
Råd for folkehelse er innkalt til møte mandag 18.mars 2019 kl 09:00 på Rådhuset, møterommet 1.etg.
fredag 8. mars Lyngen kommune
Protokoll Kontrollutvalget 05.03.19
Hjem
fredag 8. mars Lyngen kommune
Sommerjobb for skoleungdom 15 år
Lyngen kommune ønsker å tilby sommerjobb for skoleungdom bosatt i Lyngen i alderen 15 år
tirsdag 5. mars Lyngen kommune
Ut på vidda
Hjem
tirsdag 5. mars Lyngen kommune
Rune og Erika for fulle seil- Lyngstunet 11. mars kl 11.00
Hjem
mandag 4. mars Lyngen kommune
Scooterløypa i Nord-Lenangen er åpen for ferdsel
Hjem
mandag 4. mars Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen levekårsutvalg 13.03.19
Lyngen levekårsutvalg er innkalt til møte onsdag 13.03.19 kl 09:30 på Lenangen skole.
fredag 1. mars Lyngen kommune
Informasjon om eiendomsskatten for 2019
Hjem
fredag 1. mars Lyngen kommune
Snøscooterløypa i Nord-Lenangen er åpen fra fotballbanen mot Sør-Lenangen
Hjem
torsdag 28. februar Lyngen kommune
Kulturprisen 2019 -Forslag på kandidater
Nominer din kandidat!  
torsdag 28. februar Lyngen kommune
Innkalling til kontrollutvalgsmøte 05.03.19
Hjem
tirsdag 26. februar Lyngen kommune
Snøscooterløypa i Nord-Lenangen er stengt pga. dårlige snøforhold
Hjem
mandag 25. februar Lyngen kommune
Lønnsslipper til ansatte på e-post
Hjem
fredag 22. februar Lyngen kommune
Driftsproblemer vann - Sommerset
Feilen er lokalisert og det forventes at vannet skal være tilbake ila sen kveld tirsdag 19.02.19.
tirsdag 19. februar Lyngen kommune
Suppleringsvalg av meddommer til Hålogaland lagmannsrett
Lyngen kommunestyre skal i møte 25.04.19 foreta suppleringsvalg av en mannlig meddommer til lagmannsretten for resten av perioden 2017-2020. Den som velges må tilfredstille kravene i domsstolslovens §§ 70-72. Lyngen kommune ber om forslag på kandidater
tirsdag 19. februar Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen kommunestyre 13.02.19
Hjem
mandag 18. februar Lyngen kommune
Informasjon vannlekkasje på hovedledningen til Sommerset
Melding fra teknisk drift i Lyngen kommune. Lyngen kommune har ikke funnet lekkasjen på hovedvannledning til Sommerset. Vi åpner ledningen i en kort periode slik at abonnenter på Sommarset får tappe vann i en time fra kl. 16.30 til kl. 17.30 i dag.
mandag 18. februar Lyngen kommune
Ledig engasjement som morsmålærer i thai
Lenangen skole har ledig engasjement som morsmålærer i thai inntil 5 timer per uke.
mandag 18. februar Lyngen kommune
Driftsproblemer vann og stenging av Knøttelia barnehage
Fortsatt driftsproblemer med vann på Lyngseidet. Vi har en stor lekkasje på hovedvannledningen i sentrum. For alle abonnenter tilknyttet Lyngseidet vannverk med unntak av beboere på haugen forventes problemet løst i løpet av kvelden. Knøttelia barnehage
søndag 17. februar Lyngen kommune
Driftsproblemer vann
Vi har for tiden driftsproblemer med vannet for abbonenter tilknyttet Lyngseidet vannverk. Vi arbeider med saken
søndag 17. februar Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen formannskap 13.02.19
fredag 15. februar Lyngen kommune
2019 - Invitasjon Ferie for alle
torsdag 14. februar Lyngen kommune
Pollfjellet tunnel i Lyngen kommune
Rapport oppdatert 14.02.19 13:30 Fv 868 Pollfjellet tunnel, i Lyngen kommune Redusert framkommelighet. Kan bli stengt på kort varsel pga rasfare. Gjelder fra: 14.02.19 kl. 18:00 Gjelder til: Inntil videre
torsdag 14. februar Lyngen kommune
Ledig fast 75% stilling som utekontakt
Vi har ledig fast 75 % stilling som utekontakt.
mandag 11. februar Lyngen kommune
TROMS

Voksenopplæring ved Nord-Troms videregående skole
mandag 11. februar Lyngen kommune
Ledig engasjement som flyktningkonsulent
Lyngen kommune har bosatt 22 flyktninger i perioden 2016-2018, og har ledig 50 % engasjement som flyktningkonsulent med tiltredelse så snart som mulig og med varighet til 31.12.19. Engasjementet vil fysisk og organisatorisk være plassert ved Voksenopplæringa.
fredag 8. februar Lyngen kommune
Snøscooterløypa i Nord-Lenangen er åpen
torsdag 7. februar Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen kommunestyre 13.02.19 kl 13:00
Lyngen kommunestyre er innkalt til møte 13.02.19 på Eidebakken skole, auditoriet.
onsdag 6. februar Lyngen kommune
Innkalling til møte i Lyngen formannskap 13.02.19
Lyngen formannskap er innkalt til møte onsdag 13.02.19 kl 10:00 på Eidebakken skole, auditoriet.
onsdag 6. februar Lyngen kommune
Snøscooterløypa Svensby
onsdag 6. februar Lyngen kommune
Vannavstegning Sør-Lenangen, Lenangsøra, Lattervik og Mikkelvik
Lyngen kommune teknisk drift melder om at det i dag tirsdag 5 februar blir vannavstegning fra kl. 20.30 til kl. 00.00. Gjelder området fra Reinelva og sørover, og hele Lenangsøra, Lattervik og Mikkelvik. Tapp gjerne opp vann før 20.00 og skyll godt ut når vannet kommer tilbake.
tirsdag 5. februar Lyngen kommune
Ledig 50 % stilling ved Lenangen omsorgssenter
Fast 50 % stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier, fortiden er stillingen plassert i turnus med jobb hver tredje helg. Tiltredelse 01.04.2019.
onsdag 30. januar Lyngen kommune
Temadag Helse
Hjem
onsdag 30. januar Lyngen kommune
Kommune- og fylkestingsvalget 2019
Valgdagen er fastsatt til mandag 9.september 2019. I Lyngen skal det også avholdes valg søndag 8.september 2019.
tirsdag 29. januar Lyngen kommune
Temadag helse - Vold og trusler på arbeidsplassen 26.02.19.
tirsdag 29. januar Lyngen kommune
Ferievikarer helse og omsorg 2019
Lyngen kommune har behov for ferievikarer ved hjemmetjenesten avd. indre og ytre Lyngen, hjemmehjelp indre og ytre Lyngen, ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter, Solhov Bo- og aktivitetssenter, Lenangen omsorgssenter, legekontoret på Lyngseidet og psykisk helse døgn avdeling. Det er behov for...
tirsdag 29. januar Lyngen kommune
Ledig 50 % engasjement som miljøarbeider - Rus og psykisk helse
Vi har ledig 50% stilling i engasjement som miljøarbeider fra snarest til 31.12.19.
tirsdag 29. januar Lyngen kommune
Ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut - Rus- og psykisk helse
Rus og psykisk helse er et frivillig tilbud til personer med rus- og psykisk helseutfordringer. Tjenesten er et lavterskel tilbud og jobber oppsøkende.
torsdag 24. januar Lyngen kommune
Snøscooterløypa i Nord Lenangen er åpen
Hjem
onsdag 23. januar Lyngen kommune
Akuttberedskap barnevern
Hjem
mandag 21. januar Lyngen kommune
Vannavstenging på Lyngseidet mandag 21.01.19.
I dag mandag 21. januar blir det vannavstenging i hele Mellomveien, Prestegårdsbakken 2 og Strandveien fra nr. 41 til nr. 2/10 fra kl 1700 til kl 2100.
mandag 21. januar Lyngen kommune
Vikariat fastlegepraksis Lyngen kommune
«Grunnet Nord-Norge permisjon søkes vikar for fastlege Arne Haugstad fra uke 21 - 28.
mandag 21. januar Lyngen kommune
Ledig stilling: 40 % barne- og ungdomsarbeider
Det er ledig 40 % stilling som barne- og ungdomsarbeider med arbeidssted Lenangen barnehage fra snarest og ut barnehageåret 2018/2019, med mulighet til forlengelse ut 2019.
mandag 21. januar Lyngen kommune
Referat fra politirådsmøtet 10.01.2019.
Hjem
fredag 18. januar Lyngen kommune
Snøscooterløypa på Svensby er åpen
Hjem
torsdag 17. januar Lyngen kommune
Høring - Regional plan FV 91 - Ullsfjordforbindelsen
Hjem
torsdag 17. januar Lyngen kommune
Engasjement som hjemmekonsulent i 40% stilling - Barnevernstjenesten
Hjem
torsdag 17. januar Lyngen kommune
Pensjonskurs for ansatte i Lyngen kommune
Kjenner du dine pensjonsrettigheter? KLP besøker Lyngen kommune 12. og 13. februar og informerer om pensjon og medlemsfordeler ansatte har i KLP.
mandag 14. januar Lyngen kommune
Snøscooterløypa på Lyngseidet er åpen
mandag 14. januar Lyngen kommune
TROMS

NAV Lyngen søker veileder i 50% midlertidig stilling.
NAV Lyngen har ledig en midlertidig 50 % kommunal stilling fra 1.2.19.
fredag 11. januar Lyngen kommune
Lokalt skredvarsel fra NGI
fredag 11. januar Lyngen kommune
Beredskap for brann og redning
Lyngen kommune har fra 1. januar 2019 inngått samarbeid med Nord-Troms brannvesen. I samarbeidet inngår også feiing og tilsyn.
torsdag 10. januar Lyngen kommune
Skolefritidsordningen i Lyngen kommune
torsdag 10. januar Lyngen kommune
Pollfjelltunellen stengt pga av rasfare
torsdag 10. januar Lyngen kommune
Åpning av snøscootertraseer i Lyngen
Hjem
torsdag 10. januar Lyngen kommune
Considerable risk of avalanche in Lyngen
Are you planning av ski tour in the Lyngen alp? Always check the avalanche forecast at varsom.no in advance!
onsdag 9. januar Lyngen kommune
Betydelig snøskredfare i Lyngen
Varsom.no legger ut løpende snøskredvarsel for Lyngen, og det er nå faregrad 3.
onsdag 9. januar Lyngen kommune
Ledig vikariat som renholder
Lyngen kommune har ledige 40 % vikariat som renholder ved Lyngstunet helse- og omsorgssenter.
onsdag 9. januar Lyngen kommune
Møteplan 1.halvår 2019
tirsdag 8. januar Lyngen kommune
Informasjon om skredvarsling og varsom.no på flere språk
Lyngen kommune ber alle som driver med utleie, både privat og kommersielt, samt de som driver med annen turistaktivitet i Lyngen om å være behjelpelig med å spre informasjon om skredvarsling og varsomhet, Ferdig trykte plakater kan hentes på rådhuset i ekspedisjonen. Vi har...
tirsdag 8. januar Lyngen kommune
Retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging i Lyngen
tirsdag 8. januar Lyngen kommune
Protokoll fra møte i Lyngen kommunestyre 19.12.18
mandag 7. januar Lyngen kommune
Tilskudd til friluftsaktiviteter
Frist 1. februar
mandag 7. januar Lyngen kommune
Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet
Frist 15. januar
mandag 7. januar Lyngen kommune
Ullsfjordforbindelsen - Informasjonsmøte i forbindelse med høring av reginonalplan
Det avholdes informasjonsmøte i forbindelse med høring av Regional plan for fv. 91 Ullsfjordforbindelsen 9. januar 2019 på Breivikeidet samfunnshus kl. 18.00 – 19.30. Arrangør er Statens Vegvesen på vegne av styringsgruppen for planarbeidet med Ullsfjordforbindelsen.
mandag 7. januar Lyngen kommune
Arbeidsleder 100% fast stilling - Lyngsalpan Vekst AS - Oteren i Storfjord
fredag 4. januar Lyngen kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LYNGEN

TROMS

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL