Luster
Tv-aksjonen sundag 22. oktober
  www.blimed.no      
fredag 14:53 Luster kommune
Øyane kraftverk, høyring av endra utbyggingsløysing
Les meir på NVE si side.
fredag 12:43 Luster kommune
Folkemøte om kommunesamanslåing 24/10 .pdf
fredag 12:11 Luster kommune
Ferjesambandet Solvorn – Urnes, maks aksellast
På grunn av skade på Urnes ferjekai vert tillaten aksellast maks 4 tonn.
fredag 10:05 Luster kommune
Influensavaksinering
Onsdag  25/10   kl. 9-12     Luster omsorgssenter Torsdag  26/10   kl. 9-12     Hafslo omsorgssenter Måndag   6/11  kl. 9-14      Gaupne omsorgssenter   Pris:...
fredag 08:22 Luster kommune
Kulturtilskot rapporteringsfrist 1. november
Tilsagnet blir trekt attende om ikkje fristen vert halden. Etter denne fristen vert tilsegna trekt attende dersom søkjar ikkje har gjort skriftleg avtale om forlenga frist.
torsdag 15:03 Luster kommune
Luster kommune søkjer etter hus og leilegheiter
På grunn av behov for offentleg transporttilbod er det primært ynskje om bustadar på strekninga Gaupne – Hafslo. Kommunen tilbyr langsiktig leigeforhold, der kommunen er leigetakar og har oppfølging av bebuarane. Ta kontakt med servicetorget tlf. 57 68 55 00.
torsdag 13:44 Luster kommune
Kommunestyret har møte 26. oktober
Alle saksdokumenta til møtet. Forkorta utgåve: inneheld sakliste og tilråding i alle sakene.
torsdag 12:35 Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Markering av FN-dagen 24. oktober
· Kulturelt innslag, sang og musikk. · Smaksprøvar av mat frå ulike land/kulturar. Ei uhøgtideleg markering - kom og bli med du også!      
torsdag 10:45 Luster kommune
Vasstenging Luster i dag torsdag 19.10. frå 10.00
Grunna omkopling på vassleidning vert kommunalt vatn på strekningen Heltnabakkane-Døsen-Kjer stengt frå 10.00 i dag. Stengingen vil truleg vare ein time. Vatnet vert kopla på så snart som mogleg. Dei det gjeld skal ha fått direktevarsling på sms/fasttelefon.
torsdag 09:07 Luster kommune
Vasstenging Luster onsdag
Det vert vasstenging i Luster i morgon onsdag 18.10. frå kl. 09.00. Gjeld barnehagen, samfunnsbygget, Fuhr/Ekservollen og Solstrand. Grunna omkopling. Vatnet vert kopla til att så raskt som mogleg.
tirsdag 14:41 Luster kommune
Internasjonal dag 1. november
Tid og stad: Kl. 17.00 - 19.00 i Gaupne idrettshall.   Program: • Velkomen • Kort underhaldning frå scena • Mingling mellom ulike stasjonar i hallen • Smaksprøvar frå ulike land/kulturar
tirsdag 14:20 Luster kommune
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Hafslo omsorgssenter Helsefagarbeidar 70 % Vernepleiar/helsefagarbeidar 50 % Helsefagarbeidar/vernepleiar 58,34 % Vernepleiar/helsefagarbeidar 17,61 % Heimhjelp 48,61 % Helsefagarbeidar 26,01 %   Gaupne omsorgssenter Heimehjelp 60 % områdevikar Heimehjelp 60 % vikariat Heimehjelp 16,23...
lørdag 14. oktober Luster kommune
Leigekøyringsløyve for snøskuter
Føremålet med ordninga er å ha eit tilbod til dei som har transportbehov til utmarksområde og samstundes halda omfanget av motorferdsel i utmarka lågt. Fylgjande søkjarar vert prioriterte: Søkjarar som har hatt slikt løyve før, og som har utført...
fredag 13. oktober Luster kommune
Møte veke 42
Plan- og forvaltningsstyret held møte måndag 16. klokka 13.00 Møte Formannskapet onsdag 18. klokka 9.00
fredag 13. oktober Luster kommune
"Betre balanse"-gruppene startar opp att veke 42
Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret. Etter trimmen er det tid for kaffi, mat og «svadl». Pris: Tilbodet kostar 50 kr per gong for mat og trim. Gratis tran Du ringjer Servicetorget i Luster Kommune tlf. 57 68 55 00 (opningstid kl. 08.00 -...
onsdag 11. oktober Luster kommune
Turstien til Molden vert stengd 12. oktober
Når materialane er flogne på plass vil fleire arbeidslag sherpaer gå i gang med ei omfattande oppgradering av stien frå Krossen til toppen, slik at ein skal kunna gå der i joggesko utan å fylla dei med gjørme. Arbeidet skal etter planen vera ferdig om to-tre veker. ...
onsdag 11. oktober Luster kommune
"Betre balanse"-gruppene
Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret. Etter trimmen er det tid for kaffi, mat og «svadl». Pris: Tilbodet kostar 50 kr per gong for mat og trim. Gratis tran Du ringjer Servicetorget i Luster Kommune tlf. 57 68 55 00 (opningstid kl. 08.00 -...
onsdag 11. oktober Luster kommune
Avvikling av kommunale heimevernsnemder
Nemndene vil bli erstatta med heimevernsnemnder på distriktsnivå. Kommunane får høve til å stille med representantar i nemndene.
tirsdag 10. oktober Luster kommune
Avvikling av kommunale heimevernsnemder
Nemndene vil bli erstatta med heimevernsnemnder på distriktsnivå. Kommunane får høve til å stille med representantar i nemndene.
tirsdag 10. oktober Luster kommune
Kommuneplanarbeid – opne møte
Luster formannskap har lagt  følgjande plandokument ut på høyring: Kommunen sin samfunnsdel Planprogram for ny arealdel   Det sett opp slik plan for opne bygdemøte i høyringsperioden:  16. oktober        Jostedal hotell 18....
tirsdag 10. oktober Luster kommune
Ynskjer ikkje folk på Molden 10. oktober
Når materialane er flogne på plass vil fleire arbeidslag sherpaer gå i gang med ei omfattande oppgradering av stien frå Krossen til toppen, slik at ein skal kunna gå der i joggesko utan å fylla dei med gjørme. Arbeidet skal etter planen vera ferdig om to-tre veker. ...
mandag 9. oktober Luster kommune
Vasstenging Prinsehaugen/Furehaugen/Sviggaplassane/Kjørlaug tysdag 10/10
Grunna nedlegging av ny vassleidning mot Prinsehaugen på Indre Hafslo vil vatnet bli stengt tysdag 10. oktober frå klokka 0900. Dei det gjeld får direktemelding. Vatnet vert sett på igjen så snart som mogleg. Beklagar ev. ulempe dette medfører.
fredag 6. oktober Luster kommune
Endring i kommunestyret
Eivind Steig, Senterpartiet, rykker opp som fast medlem i kommunestyret etter at Kjell Sindre Schmidt har meldt flytting frå kommunen, og såleis ikkje kan vere medlem i kommunestyret. Schmidt er også medlem og nestleiar i kontrollutvalet. Der vil det bli føreteke nytt val i neste...
fredag 6. oktober Luster kommune
Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur
Planprogrammet er ein plan for det vidare arbeidet med regional plan for kultur, med framlegg til mål, plantema, organisering og framdrift. Planprogrammet foreslår kultur for alle som overordna mål for kulturplanen. Planen skal handle om korleis kulturfeltet kan bidra til å...
onsdag 4. oktober Luster kommune
Stengd veg på sørsida
Vegmeldingar Statens Vegvesen
mandag 2. oktober Luster kommune
Digital post frå kommunen
Me oppmodar om å opprette ei digital postkasse  Det er tryggare enn epost Det er raskare enn vanleg postgang Det er gratis å bruke Du tek i mot og lagrar viktige brev på ein stad, både frå offentlege og private verksemder Du får viktige brev der du er ...
mandag 2. oktober Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Influensavaksinering - forseinking
Utsending av vaksiner frå Folkehelseinstituttet er forseinka, planlagde vaksinedatoar er difor usikre. Endelege datoar blir difor kunngjort seinare.
fredag 29. september Luster kommune
80 % vikariat i stilling som pedagogisk leiar ved Veitastrond barnehage
Sjå utlysinga og søk på stillinga her.
fredag 29. september Luster kommune
Datakafe for pensjonistar
torsdag 28. september Luster kommune
Sogn Motorsportsenter, kunngjering av vedtak
Plankart Planomtale og føresegner Sakspapir planvedtak Den vedtekne reguleringsplanen er lagd ut i papirformat på servicetorget i rådhuset og på biblioteket i Gaupne. For vedtak om reguleringsplanar gjeld: Vedtak om eigengodkjenning  av reguleringsplan kan påklagast av...
torsdag 28. september Luster kommune
Søknad om produksjonstilskot og RMP (Regionalt MiljøProgram)
Søknaden kan berre leverast elektronisk via Altinn. Ta kontakt med oss for hjelp til å senda inn elektronisk søknad. Hugs å ta med påloggingsinformasjon til Altinn. (td MinID eller Bank-id). Ver ut i god tid med å levera søknaden din. Du må oppgje anten e-post...
fredag 22. september Luster kommune
Sea King må bistå med å hente ned turfølge
LUSTER: Var utslitne, og ein av dei hadde ein ankelskade.
lørdag 22. juli Firda
To båtar er funne på rek
Politiet ber folk sjå til farkostane sine, med tanke på fortøying og lensing.
mandag 17. juli Firda
Sakna mann funnen i god behald etter leiteaksjon
Like før klokka 14.00 måndag vart den sakna 68-åringen funnen av leitemannskap.
mandag 17. juli Firda
Breførarar: – Det går kaldt ned over ryggen på ein. Dei er i livsfare
SOGN: Fem turistar trassa sperrebanda og tok seg heilt opp til bremunninga ved Nigardsbreen i Jostedalen i Luster.
torsdag 6. juli Firda
Gaular får 2025 kroner per innbyggar i spelemidlar – sjekk lista over alle som får
Klatreparkar, volleyballbaner, dagsturhytter og turstiar er blant tiltaka som får midlar. No er 55 millionar fordelte mellom kommunar, lag og organisasjonar.
mandag 12. juni Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Fotboll Get-ligaen Buskerud Båt Bergen Akershus Næringsliv Rogaland Aust Agder Vestfold Sport Hedmark Oppland Nordland Kjendis
flere?
Trøndelag Møre og Romsdal Troms Sogn og Fjordane Skåne Østfold Vest Agder Fiske Oslo Kultur Mobil Reise Kvinnherad Oskarshamn Game of Thrones Fotball Økonomi Grue Kalmar Helse Finnmark Film Svalbard Tesla Kultur Båt Spill Forskning Bil Vær Helsingborg Inrikes Sverige Arendal Östra Göinge Landbruk Norway Cup VM Mat Vestby Hässleholm Masfjorden Forsvar Boksing Tour of Norway Russland Malmö Sjakk Litteratur Sport Ishockey Brexit Landskrona Risør Musikk Sykkel Suldal Molde Nedre Eiker Hockey Arctic Race Jakt NM Tech Håndball Stavanger Lillesand Jobb Motor Mote Kongelig Stockholm Kristiansand Hammerfest Kristianstad Fjell Svømming Trondheim Kongsvinger Valg Skellefteå Verdal Sørreisa Agdenes Osterøy Voss Kävlinge Odds BK Lund Åsnes Politikk Bærum Tingvoll Emmaboda Langrenn Tyskland Vellinge Ledare SK Brann Ylvis Dyr Radøy Musik Menn Vitenskap Nord-Korea Kunst Vinje Olofström Holmestrand Eidfjord Eliteserien Skien Narvik Fedje Vevelstad Nannestad Kvænangen Tingsryd Svedala Steinkjer Jul Volda Stavanger Oilers USA Ålesund Klima Mjölby Strømsgodset Android Hopp Evenes Stord Svelvik Sarpsborg Trening Karmøy Frankrike Vestre Slidre Barn Lesja Kragerø Ås Åstorp Aurdal Askøy Eslöv Tvedestrand Tjøme Andøy Skiskyting Motorsport Lyngdal Rauma Kommunesammenslåing Bolig Austrheim Dovre Mandal Måsøy Odda Moss Friidrett Alpint Klatring Nybro Seljord
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL