Luster
Bli med på kajaktur 7. juni
torsdag 13:11 Luster kommune
Informasjon- og innspelsmøte Hafslo
Det vert ope møte med informasjon og drøfting av framtidig bruk av lokale som tidlegare husa Luster vidaregåande skule. Arkitektkontoret 4B legg fram skisse for innplassering av barnehage i ein del av lokala og kommunen orienterar om saka og arbeidet vidare. Det vert høve til å ta...
torsdag 09:06 Luster kommune
Folketalet her veks mest i fylket, ordførar takkar framsnakkande lustringar
Medan folketalet går drastisk ned i resten av fylket, kan ordførar Ivar Kvalen ønskja velkomen stadig fleire lustringar. Sjå korleis utviklinga var i din kommune nedst i saka!
tirsdag 15:49 Porten.no
Auke i folketalet i Luster kommune i fyrste kvartal 2018
Folketalet i Luster kommune auka med 17 personar i fyrste kvartal 2018. Det var 11 fødde, 10 døde. 45 personar flytte til Luster og 29 personar flytte frå Luster. Det gav eit folketal pr 1. april på 5240. Det fyrste kvartalet 2018 har Luster kommune størst folkevekst av kommunane i...
tirsdag 10:55 Luster kommune
NTP i Gaupne har levert ein million merke til FC Barcelona
Då FC Barcelona sparka i gong sin siste kamp for sesongen i går kveld var det i nye drakter med merker laga av Avery Dennison NTP.
mandag 20:21 Porten.no
Politiet opprettar sak etter at høyballar tok fyr
Brannvesenet melder at 20-30 høyballar står i brann.
søndag 23:55 Porten.no
Bilentusiasten har gjort hobbyen til levebrød
Reidar Fjøsne Skartun frå Luster har vore interessert i bilar heile livet. No er han ein av berre tjue i landet som driv med motorstyring, og kundane kjem langvegsfrå.
lørdag 09:19 Porten.no
Tjuvar braut seg inn på sjølvaste nasjonaldagen
Stal verktøy og utstyr.
torsdag 17. mai Porten.no
SOGN OG FJORDANE

Meiningar: – Ein ting har desse fire damene til felles. Ingen prata med dei om det dei opplevde
Journalist Linda Watten fortel kvifor du ikkje skal vera redd for å snakka med nokon som har det vanskeleg. Eller med andre, om du har det vanskeleg sjølv.
torsdag 17. mai Porten.no
Offisiell opning av toalettet ved kaien i Solvorn
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
onsdag 16. mai Luster kommune
Vegstenging øvre del av Røslebakkane, fredag 18. - måndag 21. mai
Grunna påplassetting av nytt basseng i øverste svingen i Røslebakkane vil øvre del vere stengt frå 7.30-19.30 fredag 18.mai til og med måndag 21.mai. Gjeld bilar og større køyretøy. Ver vennleg å ta omsyn til dette om de skal i øvre del av...
onsdag 16. mai Luster kommune
Søknadsfrist for plass i kulturskulen
onsdag 16. mai Luster kommune
Tilbod om sommar - SFO for 6-åringar – 13.-15. august 2018
Etter førespurnad frå føresette har Oppvekst opna opp for at 6-åringane kan nytta sommar-SFO denne veka dersom dei ønskjer det. I veke 33 er det sommar-SFO måndag, tysdag og onsdag, dvs.13.-15. august, høvesvis ved Hafslo barne- og ungdomsskule og ved Gaupne...
onsdag 16. mai Luster kommune
Nytt fylkesvåpen - innspel frå kommune og grunnskule
No er det open innspelsfase fram til 20 juni, og vi vil svært gjerne engasjere innbyggjarane i fylka, og særleg grunnskulane. Det er ein konkurranse på gang, med hovudpremie på 25 000 kroner.Informasjon om levering og konkurranse.    
tirsdag 15. mai Luster kommune
Eikjabu opna 12. mai
Jan Petter Vadheim representerte og helsa frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane som har vore hovudsponsor for prosjektet i dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane. Atle Skrede og Karen Marie Hjelmeseter fekk også æra av å montere skiltet på dagsturhytta i Luster kommune. Hyttestyret...
mandag 14. mai Luster kommune
Opna dagsturhytte ved fjorden: – Me har lyst å bli ein kajakk-kommune òg
Luster er kjent som ein turkommune. Laurdag vart den nye dagsturhytta ved fjorden opna, og no håpar ordføraren kunne satsa på meir aktivitet i det våte element.
søndag 13. mai Porten.no
Marte (23) går rett frå skodespelarutdanning til debut i heimbygda
I den falleferdige etesalen på Luster Sanatorium, Harastølen, skal Marte Paulsen stå på scena i det psykologiske teaterstykket «Det gule tapetet».
lørdag 12. mai Porten.no
Eurovision-fan Espen (35) frå Luster er på plass i Lisboa: - Som liten såg eg VHS-opptak frå finalen om att og om att
Då han var liten stod, han og song «la det swinge la det lokken låll» for full hals i ungdomshuset på Indre Hafslo. Sidan har interessa for Melodi Grand Prix berre gått oppover.
lørdag 12. mai Porten.no
Formannskapsmøte onsdag 16. mai
Formannskapet held møte 16. mai klokka 9 på rådhuset.
fredag 11. mai Luster kommune
Nytt toalett Solvorn
Det nye handicaptoalettet på kaien i Solvorn vert opna no før helga, men Luster kommune ved ordførar vil stå for den offisielle opninga tysdag 15. mai klokka 18.00. Då er de alle velkomne til ei lita markering på ferjekaien. Kommunen ynskjer at toalettet
onsdag 9. mai Luster kommune
Draumeplassen 2018
Lokale lag og frivillige organisasjonar oppmodast til å søkje om å bli ein av fem vinnarar, som kvar får kr 100 000,- Frå gjensidigestiftelsen, til å etablere sin draumeplass og naturmøteplass i nærområdet sitt. Søknadsfristen 15. mai 2018...
onsdag 9. mai Luster kommune
Feil i innkrevjing/trekk av faktura for eigedomsskatt
Det har skjedd ein feil i innkrevjinga for deg som har både e-faktura og avtalegiro frå Luster kommune. Dette gjeld kun for utsendt eigedomsskatt. Det ligg to krav med forfall i nettbank, forfall 11.05 og 18.05. Den med forfall 18.05 må slettast.
onsdag 9. mai Luster kommune
Påmelding til FriMoro 2018
FriMoro i år blir tysdag 26. juni og onsdag 27. juni, og er for alle barn i 4. - 7. klasse i Luster. Påmeldingsfrist 8. juni!
tirsdag 8. mai Luster kommune
Lustrabadet søkjer badevertar og tilkallingshjelp
Oppgåvene til badeverten Rullerande arbeidsoppgåver med fokus på service, tryggleik og reinhald; tilsyn i badeanlegget og monitorvakt dagleg reinhald på heile bygget drift av kafé og resepsjon Kven er du? Fylt 18 år og ikkje redd for vatn! Må kunne dykka på 4...
tirsdag 8. mai Luster kommune
Opning av Dagsturhytta Eikjabu
mandag 7. mai Luster kommune
Frigjerings- og veterandagsfeiring i Sogndal 8. mai
mandag 7. mai Luster kommune
Premie til strandrydding, kystlotteriet
Luster kommune vil gjerne rosa alle som deltek på strandrydding desse dagane! Me spyttar i med to premiar á kr 5000,- i Kystlotteriet, og håpar det vert Lustringar som stikk av med dei. Kystlotteriet går heile sommaren, og alle som leverer inn
fredag 4. mai Luster kommune
Stabsleiarar Luster kommune, ny frist 13.05.2018
Ny frist: 13.05.2018 Me fornyar oss og treng to nye stabsleiarar i sentraladministrasjonen.
fredag 4. mai Luster kommune
Datahjelp – Rettleiingstilbod for digitale tenester i Luster
Samarbeid med bygdelag, næringsliv og datahjelparar Luster kommune er med i eit nasjonalt prosjekt i regi av Kommunal og moderniseringsdepartement og KS der målet er å etablere fast lågterskeltilbod innan datahjelp tilpassa lokale forhold. Som del av dette ynskjer me å etablere...
fredag 4. mai Luster kommune
Vasstenging Ugulen-Veum, Indre Hafslo idag 3.mai.
Grunna vasslekkasje i området blir vatnet stengt frå no fram til lekkasjen er reparert. Det er sendt varsling til dei det gjeld
torsdag 3. mai Luster kommune
Vårryddeaksjon 2018
Simas er i gang med ny runde vårrydding. Sjå planen for 2018 på Simas sine heimesider.
onsdag 2. mai Luster kommune
Kommunale bygningar - utleige.
I samsvar med vedtak i Luster kommunestyre skal det årleg innhentast søknader om faste leigeavtalar av offentlege bygningar som skular og samfunnshus (heile året) og for idrettshallen. Søknad om faste leigeavtalar skal sendast på fastsett søknadsskjema. Leige av kommunale bygg...
mandag 30. april Luster kommune
Vasstenging - området Alme-Lomheim, Hafslo
Vatnet er no sett på att. Anbefalar å tappe litt ut før bruk.
mandag 30. april Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Møte ungdommen sitt kommunestyre
Måndag den 30. klokka 9:00 held ungdommen sitt kommunestyre møte på rådhuset.
fredag 27. april Luster kommune
Kultur – ope møte 7. mai kl. 19.00 på rådhuset
Tilskot til kulturføremål Komiteen har no utarbeida eit fyrste framlegg til reglement for tilskot til kulturføremål, gjeldande frå 2019. Dei ynskjer å presentere dette på eit ope møte den 7. mai kl. 19.00 på rådhuset. Komiteen har også...
fredag 27. april Luster kommune
Ca . 80 % stilling som miljørettleiar ved Hafslo barne- og ungdomsskule
Kvalifikasjonar Minimum 3 -årig høgskuleutdanning. Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar. Menn vert oppmoda om å søkje Aktuelle søkjarar vi bli kalla inn til intervju Den som vert tilsett må leggje fram politiattest av nyare dato. Me kan tilby -...
fredag 27. april Luster kommune
Ca 60 % stilling som miljørettleiar ved Gaupne skule
Kvalifikasjonar: Minimum 3 -årig høgskuleutdanning. Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar. Menn vert oppmoda om å søkje Aktuelle søkjarar vi bli kalla inn til intervju Den som vert tilsett må leggje fram politiattest av nyare dato. Me kan tilby: -...
fredag 27. april Luster kommune
Heile Norge ryddar i mai
Torsdag 3. mai inviterar NRK til ryddedugnad med aksjonen «Hele Norge Rydder».  Dette er ein aksjon for å få folk til å fjerne forsøpling og flygeavfall som ikkje ligg i fjøra. Les meir om aksjonen her. SIMAS IKS bidreg med å ta imot avfallet...
torsdag 26. april Luster kommune
Datakafèen tek ferie
Datakafèen på biblioteket, Pyramiden senter tek ferie frå mai – august. Oppstart att onsdag 5. september.
onsdag 25. april Luster kommune
Steinsprekking – alternativ til dynamitt
Norsk landbruksrådgiving arrangerer kurs i steinsprekking onsdag 9. mai kl. 11.00 på Bremerfjøsen, Hafslo.  Deltakaravgift : kr 1200,-  for medlemar i NLR Vest, kr 1700,- for andre. Påmeldingsfrist 3. mai.  Meir informasjon og påmeldingsskjema finn du her
onsdag 25. april Luster kommune
Plan over aktivitetar for seniorar i Luster kommune
tirsdag 24. april Luster kommune
Ledig engasjement innan nasjonalparkforvaltning
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har ledig eit engasjement i inntil eitt år, knytt til arbeid med forvaltning av Jostedalsbreen Nasjonalpark. Arbeidsstaden er i Gaupne, og den som blir tilsett vil samarbeide tett med nasjonalparkforvaltaren og Statens naturoppsyn. Søknadsfrist 3. mai...
tirsdag 24. april Luster kommune
Sommarleir for barn med kreft i familien
tirsdag 24. april Luster kommune
Kommunestyret har møte 26. april
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
torsdag 19. april Luster kommune
Ledig stilling - Stabsleiarar Luster kommune
Me fornyar oss og treng to nye stabsleiarar i sentraladministrasjonen.
torsdag 19. april Luster kommune
Årsrapport 2017 Luster kommune
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
fredag 13. april Luster kommune
Møte veke 16
Måndag den 16. klokka 9:00 har eldrerådet, brukarutvalet og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne møte. Tysdag den 17. klokka 9:00 har kontrollutvalet møte.   Onsdag den 18. klokka 9:00 har formannskapet møte. Torsdag den 19. klokka 15:00 har plan-...
fredag 13. april Luster kommune
Innovasjon Norge har utvida frist for innsending av søknad om støtte til sau og gjødsellager
Søknader om støtte til sau, geit, svin og egg bør vere send til Innovasjon Norge innan 20. mai.  Søknader om støtte til gjødsellager bør vere inne innan 1. juli. Sjå retningslinjer for støtte til gjødsellager.
fredag 13. april Luster kommune
Ledig stilling - BPA i Luster kommune
BPA er ei alternativ organisering av praktisk og personleg assistanse til menneske med funksjonshemming, der den funksjonshemma sjølv er arbeidsleiar for sine eigne assistentar. Kvinna har celebral parese og brukar rullestol i kvardagen. Ho har eigen tilpassa bil. Kvinna har interesse for bøker,...
fredag 13. april Luster kommune
Vi treng fleire tilkallingsvikarar i barnehagane
Kan du tenkje deg å vera tilkallingsvikar i barnehagane våre?  
tirsdag 10. april Luster kommune
Luster kommune har lager av jod i tilfelle atomhending
I nyhendene i dag blir det opplyst at under halvparten av kommunane har bestilt jod, slik dei er råda til av sentrale myndigheiter. I tilfelle radioaktivt nedfall, bør alle personar under 18 år ta ein dose med jod-tablettar. Luster har tinga slike tablettar. Tablettane blir lagra ute i bygdene...
tirsdag 10. april Luster kommune
Møte veke 15
Plan- og forvaltningsstyret held møte tysdag 10. april klokka 13:00. Mellombels komitè kultur held møte torsdag 12. april klokka 12:00. Begge møta vert haldne på rådhuset.
fredag 6. april Luster kommune
11 tilsette er blitt sertifiserte kurshaldarar i foreldrerettleiingsprogram
Tilbakemelding frå foreldre som har delteke på COS –P er at dei har blitt overvelda over kor enkel, nyttig og lett forståeleg denne metoden er, og at «alle foreldre burde delta på eit slikt kurs». Vidare at dei har fått større forståing for barna sine...
fredag 6. april Luster kommune
Akutt vasslekasje Solstrand - Ekservollen
Vatnet vert stengt til feilen er funnen og utbetra.
fredag 6. april Luster kommune
Ope møte om Mørkridselvi
Program: NVE - kort resymé frå sist møte Fylkesmannen - kort orientering om fiskereguleringar Ferskvannsbiologen – Presentasjon av biologiske undersøkingar i Mørkridselvi Ordet fritt Oppsummering/vegen vidare Me oppmodar om å vidareformidla invitasjonen til...
fredag 6. april Luster kommune
Registrering av alle vassforsyningsanlegg
Alle små vassforsyningsanlegg som forsyner meir enn eitt hus skal, ifølgje Mattilsynet, vere registrert. Sjå vedlegg. For meir informasjon sjå mattilsynet.no eller kontakt Mattilsynet på 22 40 00 00.
onsdag 4. april Luster kommune
Ope møte om laks og sjøaure i Jostedøla
Program: Fylkesmannen: Orientering om fangstutvikling i Jostedøla Miljødirektoratet: Påleggsunderøkingar Statkraft: Kva er gjort i vassdraget Uni Miljø Research: Resultat frå mange år med undersøkingar. Råd om vegen vidare Lokale innspel og diskusjon ...
onsdag 4. april Luster kommune
Nød-SMS, ny teneste for døve, hørselshemma og talehemma
110 112 113 nød akutt sms nødsms nød-sms
onsdag 4. april Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Eigedomsskatt
Kommunestyret har vedteke at det vert innført eigedomsskatt i heile kommunen jf. esktl. § 3 bokstav a) frå og med skatteåret 2018. Den alminnelige skattesatsen er 7 promille av skattegrunnlaget. For bustader/våningshus og fritidseigedom er skattesatsen  2 promille av...
fredag 23. mars Luster kommune
Vil framleis ha post fem dagar i veka
Kommunane i Sogn Regionråd har sendt uttale til Samferdsledepartementet, der dei er kritiske til forslaget om postomdeling annakvar dag. Sjå uttalen her.
fredag 23. mars Luster kommune
Opningstider i påska
Rådhuset Ope som vanleg måndag og tysdag. Onsdag  8:00-12:00. Ope som vanleg att frå tysdag 3. april. Luster legekontor Kontoret er stengt i perioden frå og med onsdag 28. mars til tysdag 3. april. Har de bruk for øyeblikkeleg hjelp, er tlf.nr. til legevakt som...
fredag 23. mars Luster kommune
Ledige stillingar som fagarbeidarar i barnehagane
I Luster kommune har me desse barnehagane: Gaupne barnehage, Hafslo barnehage, Luster barnehage, Gamlestova barnehage, Jostedal barnehage, Veitastrond barnehage, Solvorn barnehage, Skjolden barnehage og Indre Hafslo barnehage. Barnehagane i Luster er aktive når det gjeld utviklingsarbeid og...
fredag 23. mars Luster kommune
Ledige stillingar som pedagogisk leiar/barnehagelærar
I Luster kommune har me desse barnehagane: Gaupne barnehage, Hafslo barnehage, Luster barnehage, Gamlestova barnehage, Jostedal barnehage, Veitastrond barnehage, Solvorn barnehage, Skjolden barnehage og Indre Hafslo barnehage. Barnehagane i Luster er aktive når det gjeld utviklingsarbeid og...
fredag 23. mars Luster kommune
Bilførar 65+ kurs
fredag 23. mars Luster kommune
Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid tilpassa landbruket, Luster 04.04.2018
Brann kan fort oppstå ved utføring av varme arbeid. Den som utfører slikt arbeid, skal ha innsikt i brannrisiko, og utføre arbeidet på ein slik måte at brann ikkje oppstår. Forsikringsselskapa stiller krav til sertifikat for utføring av varme arbeid, det gjeld...
torsdag 22. mars Luster kommune
Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Fylkeskommunen lyser ut midlar til kompetanseheving og rekruttering innan landbruket. Prioriterte område for støtte er: tiltak som bidrar til å styrkje rekruttering i landbruks- og gartnarutdanninga og til høgare utdanning i landbruksfag tilskot til kompetansehevande tiltak og...
torsdag 22. mars Luster kommune
1. april søknadsfrist på kulturtilskot
onsdag 21. mars Luster kommune
Møte veke 12
Lustrabadet held møte måndag 19. klokka 18:00 på Lustrabadet. Mellombels komitè kultur held møte onsdag 21. klokka 12:00 på rådhuset.
fredag 16. mars Luster kommune
Temadag med ungdommens kommunestyre om nettvett og psykisk helse
fredag 16. mars Luster kommune
Ferja Solvorn – Urnes
Ferja Solvorn – Urnes kan ta med køyretøy frå onsdag 14.mars kl.15.00.
onsdag 14. mars Luster kommune
Møte veke 11
Møte i plan- og forvaltningsstyret tysdag 13. klokka 14:00. Det er planlagt skriftleg sakshandsaming på sakene til dette møtet, jf. kommunelova §30 2. Det betyr at dersom medlemene ikkje har merknad til rådmannen si tilråding innan tysdag 13. mars kl. 14.00, vert dei...
mandag 12. mars Luster kommune
Vasstenging Haugen, Solvorn tysdag 13. mars 2018.
Nokre få abonnentar nær Haugen 33 kan bli utan vatn frå klokka 09.00 i morgon tysdag 13.03.18. Dette grunna tining og legging av varmekabel. Vatnet vert kopla til så snart som mogleg. Dei som Luster kommune vurderer kan miste vatnet vil få direkte sms.  
mandag 12. mars Luster kommune
Vikariat som vernepleiar/sjukepl. ved Hafslo omsorgssenter
Vikariat i 97% stilling som vernepleiar/sjukepleiar i tida 01.05.18-01.08.19. Søknadsfrist: 01.04.2018
fredag 9. mars Luster kommune
Ferjeruta Solvorn - Urnes stengt for køyretøy
Ferjeruta Solvorn – Urnes er stengt for køyretøy frå måndag 12. mars kl. 12.00 fram til torsdag 15. mars kl. 11.00. Passasjertrafikken går etter vanleg rute.
torsdag 8. mars Luster kommune
Vegstenging Røslebakkane, Øvre del
Det vert støyping ved bassenget i Røslebakkane frå klokka 08.00 - 10.00 fredag 9.mars. I samband med det kan vegen bli stengt over kortare periodar medan støyping pågår. Dette gjeld husstandane i øvste vegen, ovanfor bassenget. Dei det gjeld får direkte beskjed.
torsdag 8. mars Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

FAVORITTER

Sarpsborg 08 Hordaland Telemark IT Utenriks Innenriks Hedmark Oppland Bergen Næringsliv Nordland Kjendis Fotboll Østfold Akershus Vestfold Aust Agder Kultur Rogaland Båt
flere?
Vest Agder Mat Troms Mobil Skåne Sport Oslo Hässleholm Møre og Romsdal Buskerud Trøndelag Sogn og Fjordane Forsvar Odda Kalmar Fiske Finnmark Kristianstad Svedala Fotball Molde FK Oskarshamn Kvinnherad Skien Molde Fredrikstad Kongelig Get-ligaen Inrikes Tinn USA Karlskrona Sandnes Kultur Malmö Karmøy Stabæk Rendalen Sunndal Stavanger Sport Bolig Eslöv Kragerø Blekinge Musikk Poker Barn Stord Näringsliv Ringsaker Fauske Steigen Kongsvinger Porsgrunn Lillesand Askøy Sørreisa Tesla Bodø Lyngdal Risør Åstorp Meløy Bil Grane Sverige Motor Aurskog-Høland Vestby Tvedestrand Hyllestad Politikk Svelvik Bamble Økonomi Dyr Nittedal Tynset Android Haugesund Kunst Landskrona Hvaler 17. mai Elverum Tomelilla Håndball Drangedal Trening Osterøy Vestvågøy IK Start Helsingborg Mörbylånga Stockholm Lund Mandal Sjakk Åsnes Trav Drammen Nesodden Eliteserien Mote Vietnam Lindås Eidskog Turn Lier Kryptovaluta Kristiansand Universet Sund Salangen Øksnes Narvik Ballangen Fedje Båt Vefsn Bil Nordkapp Russland Reise Klippan Kvænangen Sigdal Filippinene Berlevåg OBOS-ligaen Gloppen Grue Forskning Nedre Eiker Notodden Trysil Utrikes Førde Staffanstorp Tolga Nord-Korea Friluftsliv Austrheim Sarpsborg Moss X-games Vågan Tranøy Langrenn Vinje Utsira Hälsa Aurdal Vitenskap Modum Tingvoll Sölvesborg Eurovision Tana Frogn Russ Farsund Sogndal Jakt Svalbard Film Bromölla Sande Larvik Tønsberg Menn Gjøvik Hörby Kävlinge Porsanger Vær Vadsø Horten World Series of Poker Odds BK OL VM Karasjok Jølster Mat Øygarden Båstad Skiskyting Kongsberg Forskning Skurup Fitjar Ski Ronneby Hemnes Meland Sykkel Askim Målselv Åmot Gausdal Åmli FK Haugesund Lyngen Radøy Spill Jevnaker Ålesund Kvinesdal Brønnøy Stavanger Oilers Re Valle Naustdal Selje Øyer Teknik Halden Skedsmo Høyanger Evenes Moskenes Time Sauherad Rauma Ekonomi Stranda Alstahaug Eiker Sandøy Hamar Nord-Odal Halsa Masfjorden Hadsel Eidfjord Skiptvet Bodø/Glimt Løten Klatring Friidrett Vålerenga Olofström Rana Våler Tromsø IL Spania Suldal Kviteseid SK Brann Norway Cup Landbruk Lesja Helse Øvre Eiker Jönköping Svømming Kommunesammenslåing Herøy Andøy Hammerfest Skøyter Rygge Ishockey Sandefjord Åseral Flora Påske Kvæfjord Interiør Trøgstad Sola Klima Odal Modalen Trollhättan Hamarøy Emmaboda FA-cupen E-sport NHL Mjøndalen IF Askvoll Søgne Nesna Surnadal Skånland Nybro Bundesliga La liga Østre Toten Rælingen Östergötland Karlshamn Forsand Volvo Roing Fræna Borgholm Hattfjelldal Skodje Giske Os Flakstad Sørfold Fjaler Skisport Boksing Kvinner Litteratur Liverpool Råde Arendal Nes Ås Nissedal Polen Motorsport Tour of Norway Leirfjord Tjeldsund Tromsø Froland Bærum Svalöv Asker Hockey Jobb Røyken Gran Foto Vennesla Skjervøy Lenvik Alpint Dovre Hole Tysvær Birkenes Viking FK Torsken Aure Google Arvika Eidsberg Eid Voss Rømskog Kristiansund Syria Enebakk Værøy Stryn Flekkefjord Årdal
ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL