Luster
Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2019
Det vert suppleringsopptak og høve til endring av eksisterande barnehageplass frå 01.01.2019. Opptaket er avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage. Søknadsfristen er 1. november 2018. Elektronisk søknadsskjema finn de her.  Ved spørsmål ta kontakt...
13:08 Luster kommune
Kan me nå deg med varsling?
Når blir systemet brukt? Luster kommune nyttar varslingssystemet Varsling24 for å melde om vasstenging, stengte vegar, evakuering og andre hendingar som krev rask informasjon. Kan me nå deg? Det finst to ulike register du kan velje å registrere deg i for at me skal nå...
tirsdag 15:16 Luster kommune
Vasstenging Gaupne
tirsdag 11:50 Luster kommune
Produksjonstilskot og RMP frist 15. oktober
Søknaden må leverast elektronisk via Altinn. Ta kontakt med oss for hjelp til å senda inn elektronisk søknad. Hugs å ta med påloggingsinformasjon til Altinn. (td MinID eller Bank-id). I tilfelle påloggingsproblem er det lurt å vere tidleg ute med å levera...
tirsdag 11:41 Luster kommune
Eldredag 1. oktober
Luster eldreråd, i samarbeid med Folkeakademiet, inviterer 60+ til eldredag på Eikum hotell måndag 1. okt. kl. 14.00. Ove Eide om forfattarskapen til Jan Magnus Bruheim Indre Hafslo spelemannslag. Ordførar og rådmann deltek. Servering av varmrett.
fredag 14:03 Luster kommune
Ordføraren i Luster etterspør opning av Sognefjellsvegen
"Den 14.9 gjekk det eit ras over FV 55 mellom Bøvertun og Rustadsæter, og vegen vart stengd. Vi er no komne til den 21.9 og vegen er enno ikkje opna. Luster kommune meiner Vegstyresmaktene no må setje fart i arbeidet slik at Sognefjellsvegen vert opna att for vanleg trafikk snarast...
fredag 11:26 Luster kommune
Høg vasstand Veitastrondsvatnet
Sognekraft melder om at på grunn av dels store nedbørsmengder dei neste dagane, må ein pårekne at Veitastrondsvatnet vil kunne stige til over 171 moh. Høgste regulert vasstand er 170,50 moh. Vasstand er no 170,69 moh. Maksimal tapping skjer under overvaking av dei ulike delane av...
torsdag 20. september Luster kommune
Forskrift om frist for gjødselspreiing, Luster
torsdag 20. september Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Ledig stilling som nasjonalparkforvaltar, kontorstad rådhuset i Gaupne
Fylkesmannen i Oppland lyser etter nasjonalparkforvaltar, med søknadsfrist 1. oktober 2018.  
onsdag 19. september Luster kommune
Politiske møte 19. og 20 september
Formannskapet har møte den 19. september kl. 09.00 på rådhuset. Dei handsamar mellom anna kommunen si eigarskapsmelding og kommuneplanen sin arealdel. Vidare jobbar dei med økonomiske saker som rekneskapsrapport hittil i år og budsjett/økonomiplan for komande...
tirsdag 18. september Luster kommune
Vekas foto: Nyt ein kaffikopp på 1000 meters høgde
Vekas foto er sendt inn av Marte Soldal.
mandag 17. september Porten.no
Nytt semester i Dans Uten Grenser – Luster danseverkstad
Minner dykk om at dei som var med vårsemesteret 2018 ikkje treng å melde seg på då dei allereie har automatisk plass. Dei som ikkje skal fortsette må melde seg av. Det gjer ein ved å sende e - post til: postmottak@luster.kommune.no For dei som ikkje har vore elevar før...
mandag 17. september Luster kommune
TreffpUNGt - oppstart 17. september
mandag 17. september Luster kommune
Kvardagskjensla: Snart helg og tid for sjokolade
Det er fredag og timane mot helg tikkar på. Skulen er over, og jobbdagen går mot slutten for dei fleste. Snart er det tid for å slenge føtene på bordet, sjå på tv, ete god mat, og ikkje minst... finne fram sjokoladen.
fredag 14. september Porten.no
Skjolden bur seg på eit auka reiseliv med nye skilt
- Skilta vil bidra til at bygda vår står fram som ein attraktiv plass å koma til
fredag 14. september Porten.no
Foreldrerettleiingskurs –COS
Det vert nye kurs etter nyttår, nærmare beskjed om tid og stad kjem. Alle som har meldt seg vil få beskjed om dei får plass på kurs no, eller om dei står på venteliste.
fredag 14. september Luster kommune
Då denne 4. klassen skulle læra om nettvett fekk læraren deira ein god idé
– Eg har sett fleire lærarar gjere dette på Facebook, så då ville eg gjere det òg, seier kontaktlærar Norill Terese Norheim.
torsdag 13. september Porten.no
Nytt semester i Dans Uten Grenser – Luster
Minner dykk om at dei som var med vårsemesteret 2018 ikkje treng å melde seg på då dei allereie har automatisk plass. Dei som ikkje skal fortsette må melde seg av. Det gjer ein ved å sende e - post til: postmottak@luster.kommune.no For dei som ikkje har vore elevar før...
onsdag 12. september Luster kommune
Sikringsarbeid Vigdalsvegen - stengd veg
Onsdag 12. september startar Mesta AS med sikring av eit område oppom tunnelen i Vigdalen. Vegen vil vere stengt medan arbeidet pågår, men  blir opna for passering kvar heile time. Arbeidstid 07 – 18 måndag til torsdag.
tirsdag 11. september Luster kommune
Sikringsarbeid Vigdalsvegen
Onsdag 12. september startar Mesta AS med sikring av eit område oppom tunnelen i Vigdalen. Vegen vil vere stengt medan arbeidet pågår, men  blir opna for passering kvar heile time. Arbeidstid 07 – 18 måndag til torsdag.
tirsdag 11. september Luster kommune
Intern utlysing - 75% stilling som sjukepleiar ved Gaupne omsorgssenter - KA
Arbeidsoppgåver Yte pleie og omsorgstenester til pasientane, inkludert øyeblikkeleg hjelp og rehabiliteringstenester. Sjukepleiefaglege ansvars- og arbeidsoppgåver. Avdelinga har 8 sengeplassar, inkludert to KAD plassar. Kvalifikasjonar Autorisasjon som sjukepleiar, gjerne med relevant...
tirsdag 11. september Luster kommune
Intern utlysing - 80% fast stilling som heimehjelp ved Luster omsorgssenter
Arbeidsoppgåver Yte omsorgstenester og praktisk bistand til omsorgstrengjande heimebuande. Kvalifikasjonar Relevant praksis. Vere fleksibel og ha evne å skape gode relasjonar til både brukarar og medarbeidarar. Særskild for stillinga Løns- og arbeidsvilkår iflg. gjeldande...
tirsdag 11. september Luster kommune
Vasstenging på Hestnes
Grunna lekkasjesøk har det vore naudsynt å stenge kommunalt vatn på felt B over kortare periodar i dag. Det vart gjeve beskjed direkte på SMS til dei det gjaldt. Det viste seg at nokre i felt A og vart utan vatn grunna stenging av ei rundkøyring. Desse hadde ikkje fått beskjed....
tirsdag 11. september Luster kommune
Digital Etikett feira 10 år: – Det har vore eit eventyr
Det seier dagleg leiar, Kjetil Hovland.
tirsdag 11. september Porten.no
Laga reklamefilm og etablerte Gaupne som Etikettbygda
– Når Sogndal har Saftbygda, må me ha Etikettbygda.
mandag 10. september Porten.no
Seniortreff
mandag 10. september Luster kommune
Kvardagskjensla: Vegen frå loftet som praktikant til journalist i Porten
I desse dagar er det eit år sidan eg gjekk inn i eit rom på loftet i Førde. Eit rom som skulle endre livet mitt ein heil del.
fredag 7. september Porten.no
Kommunestyret og klagenemnd har møte 13. september
Program for dagen: 08.30-10.00 – Gruppemøte.  10.00-13.00 – «LVK og vasskraft», inkl lunsj.  13.00- …….    – Kommunestyremøte, handsaming av sakene på saklista.   Kommunestyret som klagenemnd har møte etter...
fredag 7. september Luster kommune
Markering av Verdensdagen for psykisk helse - måndag 1. oktober
fredag 7. september Luster kommune
Sognejentene Berit og Marte går frå teater på Harastølen til landets største scenekunstfestival
Berit Einemo Frøysland frå Lærdal, og Marte Paulsen frå Luster gjer suksess med skodespelet "Det Gule tapetet".
torsdag 6. september Porten.no
Søknadsfrist 1. oktober 2018. Spelemidlar - tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2019.
Det kan søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. Søknadsskjema er tilgjengeleg på anleggsregisteret. Søknadsfristen for nye søknader, og for dei som må fornye søknaden sin, er 1. oktober 2018. Lokale...
tirsdag 4. september Luster kommune
Opprydding på Gaupnegrandane
Gaupne får no betre tilkomst til elv og fjord ved at det i samsvar med kommuneplan vert etablert eit friområde langs Engjadalselva. Gammal sandvolleyballbane med vollar rundt er planert og mykje krattskog er fjerna. Vegen som går langs elva vert gangveg. Ny bilveg gjennom området er etablert....
tirsdag 4. september Luster kommune
Søknadsfrist for stipend for ungdom 1. oktober
mandag 3. september Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Knudsen: – Hentar ut den omkomne
Politiet starta etterforskning etter dødsulukka i Luster.
mandag 3. september Porten.no
Mann (60) omkom etter fall på Mjølkedalsbreen i Luster
Var på tur saman med dottera.
søndag 2. september Porten.no
Jeger fast på fjellhylle i Luster, henta ut av redningshelikopter
Er uskadd, ifølgje politiet.
søndag 2. september Porten.no
Denne butikken langs Sognefjorden er mogleg den minste i verda
Har du køyrd langs sørsida av Lustrafjorden mot Urnes har du kanskje lagt merke til den vesle butikken langs vegen i Kroken.
søndag 2. september Porten.no
For fem år sidan tok Jonny (53) eit val som redda livet hans: – Eg har ikkje rørt alkohol sidan det
Det er fem år sidan Jonny Gjerde nådde botnen, ringde fastlegen sin, og bad om hjelp etter år med alkoholisme. Tida etterpå blei avgjerande for han.
lørdag 1. september Porten.no
Vegen mellom Hafslo og Veitastrond er open att
Fylkesveg 337 er stengt inntil vidare.
lørdag 1. september Porten.no
Desse to damene styrer den nye, private tannklinikken i Luster
Den nye tannklinikken har vore hus for både kiosk og klesbutikk. No kan folk med tannverk koma dit.
fredag 31. august Porten.no
Møte veke 36
4. september klokka 13.00, møte i plan- og forvaltningsstyret 5. september møte i formannskapet klokka 9.00 og klagenemnda klokka 12.00 6. september klokka 12.00, møte i sakkunnig klagenemnd for eigedomsskatt
fredag 31. august Luster kommune
Solvorn - melding om oppstart av reguleringsplanarbeid
I samsvar med reglane i § 12-8 i plan- og bygningslova og Luster kommune sitt planleggingsprogram vert det varsla oppstart av reguleringsarbeid for  Solvorn i Luster kommune. Planen har plan-ID 2018005. Det aktuelle reguleringsområdet er på ca. 14 daa  inkludert sjø,...
fredag 31. august Luster kommune
NAV held stengt 6. september
NAV har stengt torsdag 6. september på grunn av intern opplæring.
fredag 31. august Luster kommune
Desse damene set pris på den lokale bygdekinoen: – Mykje enklare enn å reisa til Sogndal
Når tre tunnelar er stengt langs Lustrafjorden er det ikkje så lett for lokalbefolkninga å koma seg til Sogndal. Heldigvis har dei tilbodet om bygdekino på Skjolden.
torsdag 30. august Porten.no
Vasstenging på Hafslo - fredag
Grunna tilkopling av vatn og nedsetjing av kum til Botn bustadfelt, Hafslo, blir vatnet stengt frå 09.00 fredag 31/8. Dette gjeld 3 abonnentar. Dei har fått direkte beskjed. Vatnet blir kopla på igjen så snart som mogleg.
torsdag 30. august Luster kommune
Endringar i tilbodet om Helsestasjon for ungdom
torsdag 30. august Luster kommune
Vaktmeistar
Arbeidsoppgåver Drift av tekniske anlegg (SD-anlegg) Vedlikehald av inventar og utstyr Drift av uteområde/grøntanlegg Lovpålagde kontrollar Mindre drifts -og vedlikehaldsarbeid Kvalifikasjonar Me søkjer ein person med relevant fagbrev, men relevant praksis kan kompensere...
torsdag 30. august Luster kommune
Vasstenging på Hafslo
Grunna tilkopling av vatn og nedsetjing av kum til Botn bustadfelt, Hafslo, blir vatnet stengt frå 11.00. Dette gjeld 3 abonnentar. Dei har fått direkte beskjed. Vatnet blir kopla på igjen så snart som mogleg.
torsdag 30. august Luster kommune
Kartleggingsprogrammet for skrantesjuke 2018 - CWD prøvesett
CWD prøvesett kan hentast på servicetorget. Ein skal kun ta CWD prøvar av vaksne dyr over 2 år. Meir informasjon finn du på hjortevilt.no
tirsdag 28. august Luster kommune
Støtt TV-aksjonen til Kirkens bymisjon
På blimed.no er det nyhende, tips til undervisningsopplegg og elles mykje informasjon om aksjonen.
tirsdag 28. august Luster kommune
Wittgenstein-monumentet avduka 25. aug
Kunstnarane Siri Hjorth, Marianne Bredesen og Sebastian Makonnen Kjølaas markerte eit fire års langt prosjekt-arbeid med å avduke den sju meter lange og tre meter høge «munnhand»-skulpturen laga av utvalt furumaterialar frå Nordmøre. Wittgenstein-monumentet, som er...
mandag 27. august Luster kommune
Sertifiseringskurs i brannsikring ved varme arbeid tilpassa landbruket 04.10.18
Kurset er 4. oktober kl 09.30 til 17.00 på Fjærland Bygdehus. Påmeldingsfrist 1. oktober Meir informasjon og påmeldingsskjema finn du her.
mandag 27. august Luster kommune
Folksomt då lustringane feira DNT sitt 150-årsjubileum i Ormelid
Luster Turlag markerte den store dagen, søndag, i flotte omgjevnader i Ormelid i Fortun.
søndag 26. august Porten.no
Ulukke mellom bil og mc på Turtagrø - ein person skadd
Kollisjon mellom bil og mc.
søndag 26. august Porten.no
Heidra filosofen Wittgenstein med omsnakka monument
Kunstanarane Marianne Bredesen, Siri Hjorth, og Sebastian Makonnen Kjølaas står bak håndmunnen, på Skjolden, som dei har valt å kalla det.
lørdag 25. august Porten.no
Kurs for pårørande til personar med demens
Dette kurset er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem, ein ven eller kjenning med demenssjukdom. Minnesvikt og endra væremåte er vanlege symptom ved demens-sjukdom. Gjennom førelesing, plenum- og gruppesamtalar får du kunnskap om og innsikt i demenssjukdom, og kva fyljer sjukdommen...
fredag 24. august Luster kommune
Her på Sørheim starta safteventyret, no skal dei feira den nye fabrikken
Lerum skal feira opninga av den nye fabrikken sin på Kaupanger saman med 350 gjester.
torsdag 23. august Porten.no
Reisevaksinasjon
Aktuelt ved reiser til utlandet. Viktig å ta kontakt med fastlegen din i god tid før utreise for informasjon, rettleiing og time for vaksinering. Tlf 57 68 56 00
torsdag 23. august Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Flott og viktig kurs for foreldre med barn 0-6 år
Kursa startar i september. Påmelding og informasjon – sjå brosjyre
onsdag 22. august Luster kommune
Folketalet litt ned i andre kvartal
Andre kvartalet i 2018 gjekk folketalet i Luster kommune ned med 3 personar. 13 personar døydde og 16 vart fødde. Det flytte inn 34 personar og det flytte ut 40. Folketalet den 1.7 var 5237.
onsdag 22. august Luster kommune
Lustrabandet "Folk Flest" med plateslepp og utsolgt kulturhus
Dei byrja å spela saman som eit prosjekt i 2016, og no sel billettane til konsertane deira som hakka møk.
onsdag 22. august Porten.no
Vasstenging Solvorn Onsdag 22. august
Grunna omlegging av vassleidning ved Øvrebø i Solvorn vert kommunalt vatn for nærliggande hus inkludert Solvorn oppvekstsenter og Løteigane stengt frå klokka 09.00 i morgon onsdag 22.august. Beklagar ulempe det medfører. Dei det gjeld får direktebeskjed på...
tirsdag 21. august Luster kommune
Bli med på Norges største friluftslivsfeiring!
"Friluftslivets uke" 1.-9. september er ei feiring av friluftslivet i heile landet. Kommunar, lokale lag og foreiningar, frivilligsentralar, frisklivssentralar, og andre relevante aktørar er oppmoda til å legge ut informasjon om sine arrangement/turar/aktivitetar på...
tirsdag 21. august Luster kommune
SMIL - restløyving
Søknadsfrist 15. september (restløyving) Søknader om rydding av attgrodd slåtte- og beitemark vert prioritert
tirsdag 21. august Luster kommune
Vikariat som fagarbeidar ved Indre Hafslo oppvekstsenter
For meir informasjon om stillinga og lenkje til elektronisk søknadsskjema: Ledige stillingar Ved spørsmål kan du ta  kontakt leiar  med rektor/styrar Inger Marie Evjestad, tlf. 57 68 59 70/950 78 724, e-post: inger.marie.evjestad @luster.kommune.no  
tirsdag 21. august Luster kommune
Fem på skulebenken om fyrste skuledag etter ferien: – Gøy!
Dei er alle samde om ein ting: høgdepunktet med å koma tilbake på skulen er at dei får møta venene sine att.
mandag 20. august Porten.no
Badevatn 13.08.18
Bakgrunnsinformasjon: Dersom ei vassprøve har eit så høgt innhald av termotolerante koliforme bakteriar og/eller fekale streptokokkar at vannet vert sett til ikkje akseptabel vasskvalitet gjer Luster kommune ei vurdering i tillegg til å ta nye,...
mandag 20. august Luster kommune
Over 500 vil førehandskjøpa rom på Harastølen Hotell
Ein Facebookpost frå investorane bak Harastølen Hotell har skapt stort engasjement blant publikum.
mandag 20. august Porten.no
Opna prestegarden: – Luster gjenerobra plassen som vogga til nasjonalromantikken i dag
Det seier Dagfinn Hovland som endeleg fekk opna prestegarden i Luster, no med heilt andre føremål enn det den tidlegare har vore.
lørdag 18. august Porten.no
Rebekka (15) klypte av halve håret og donerte det til ei god sak
Hår som blir donert vekk blir ofte laga om til parykkar til menneske råka av kreft.
lørdag 18. august Porten.no
Kvardagskjensla: Post partum konsert med popdronninga
Eg pratar sjølvsagt om Britney Spears.
fredag 17. august Porten.no
Politiske møte 22. august
Saksdokumenta til møta er tilgjengelege her.
fredag 17. august Luster kommune
Skrantesjuke CWD-kurs
             
fredag 17. august Luster kommune
Oppmoding frå Trygg Trafikk - tenk tryggleik og klypp hekken i samband med skulestart
Høge busker ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane. Trafikantane mister ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon...
torsdag 16. august Luster kommune
Skulestart 2018
Me ynskjer velkomen til skulestart i Luster måndag 20. august 2018. Sjå tidspunkt for frammøte på skulane.
torsdag 16. august Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK
SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL