Luster
SMIL-tilskot, søknadsfrist 15. oktober
Frist for å søke på restmidlar for 2023 til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) er 15. oktober 2023.
tirsdag 15:05 Luster kommune
Vasstenging Skjolden 4. oktober
Grunna reparasjon av kommunal vassleidning blir området Eidslandet/Cruisekaien utan kommunalt vatn frå klokka 16.00 onsdag 4. oktober. Fint om de tappar opp vatn så de har til ettermiddagens forbruk. Vatnet blir kopla på igjen så snart som mogleg. Det
tirsdag 08:44 Luster kommune
Minnemarkering på fleire skular etter tragisk dødsfall
Måndag ved skulestart var det minnestund og samling for elevane på Hafslo barne- og ungdomsskule.
mandag 13:37 $ Firda
Saksøker Luster kommune for tapt barndom
Ei kvinne som no bur i Firda sitt nedslagsfelt har saksøkt Luster kommune for tapt barndom.
mandag 05:30 $ Firda
Open skule på Hafslo frå kl. 19.00
I samband med den tragiske hendinga med at elev ved Hafslo barne- og ungdomsskule vart funnen død tidlegare i dag, vert det opna for samling i kantina på skulen søndag kveld kl. 19.00. Både prest, skulehelsetenesta, psykisk helseteam og politiet vil vera
søndag 17:02 Luster kommune
– Det viktigaste no er å ta vare på familien
Kriseteamet til Luster kommune vart sett i beredskap med det same det vart meldt om ein sakna ungdom.
søndag 15:07 $ Firda
Den sakna tenåringen i Luster er funnen omkommen
Eit døgn etter at ein 14 år gamal gut frå Luster vart meldt sakna, har politiet gjort funn som dei meiner er den sakna.
søndag 12:53 Firda
Leiteaksjonen etter sakna tenåring held fram på Hafslo
I morgontimane byrjar eit nytt søk etter den sakna tenåringsguten på Hafslo.
søndag 09:17 $ Firda
VESTLAND

Sjå opptak frå kommunestyret 28. september.
Kommunestyret for perioden 2019-2023 hadde sitt siste møte 28. september. I starten av møtet overrekte ordføraren Forsvarets Medalje for Internasjonale Operasjonar og Tysklandsbrigadens Veteranmedalje til Einar Johan Nes.
fredag 13:27 Luster kommune
Kommunestyret sitt møte 28. september
   
fredag 10:00 Luster kommune
Detaljregulering av Hamregota - offentleg ettersyn
Varsel om oppstart av planarbeid Planinitiativ Referat oppstartsmøte  
torsdag 28. september Luster kommune
Vegstenging Gaupne sentrum
Me ber om at de nyttar moglege innkøyringsvegar så lenge stenginga pågår. Det blir framleis mogleg tilkomst til parkeringsplassane ved Helsesenteret og Pyramiden. Når det gjeld framdrifta i Øyagata har det dessverre tatt noko lengre tid enn planlagt i haust, fyrst og fremst...
onsdag 27. september Luster kommune
Vegstenging Bakkingavegen, Hafslo
Grunna klargjering før asfaltering er vegen frå Alme til Skjervo stengt fram til fredag 29.september frå kl. 08-17 istaden for til kl. 15 som tidlegare annonsert. Heilt naudsynt passering innanfor stengeperioden kan skje etter nærare avtale med
tirsdag 26. september Luster kommune
Suppleringsopptak i barnehagen er gjennomført
Luster kommune har ordning med hovudopptak og suppleringsopptak for barnehage. Suppleringsopptaket gjeld start i barnehage frå januar 2024 og frametter. Det kom inn 18 søknadar. Alle søknadane har fått innvilga første- eller andre ønske. Vedtaksbrev går
tirsdag 26. september Luster kommune
Kommunalt vatn Gjerde vassverk
Grunna arbeid på leidningsnettet frå kl. 11.00 i dag tysdag 26.09 vil øvre del av byggefeltet Haugåsen mest truleg miste vatnet medan arbeidet pågår. Reisten av abonnentane vil kunne oppleve dårlegare trykk enn normalt. Unnatak er hotellet som vil få
tirsdag 26. september Luster kommune
Hafslo - omkøyring på gangfelt ved Mo bru - arbeid utsett til veke 39
Fylkeskommunen melder at i veke 39 er det planlagt å nytte omkøyring på gangfelt ved Mo bru i samband med vegarbeid. Gåande og syklande vil måtte gå rundt bygg, der det blir skilta om dette. 
mandag 25. september Luster kommune
Vegstenging Bakkingavegen, Hafslo, frå måndag 25/9
Grunna klargjering før asfaltering vil vegen frå Alme til Skjervo bli stengt neste veke måndag 25. til fredag 29. september kl. 08-15. Utrykningskøyretøy kan passere.
fredag 22. september Luster kommune
Veitastrond er utan mobildekning!
Veitastrond er utan mobildekning. Telenor arbeidar med å rette feilen.
torsdag 21. september Luster kommune
Oppheva kokepåbod Gjerde vassverk
Kokepåbodet ved Gjerde vassverk er no oppheva. Vatnet kan nyttast som før og me beklagar den ulempa dette har påført kommunen sine abonnentar.
onsdag 20. september Luster kommune
Bli med på å kartleggje frivillig sektor i Luster kommune
Frivillighet Norge og Luster kommune inviterer foreininga di til å delta i ei kartlegging blant frivillige lag og foreiningar i kommunen
onsdag 20. september Luster kommune
Vegstenging Skjervo, Hafslo, onsdag 20.09-fredag 22.09.
Ved Skjervelvi og ut mot Skjervo blir tilkomst frå Bakkingavegen stengt i morgon onsdag klokka 0830-15.00 grunna vegarbeid. Dette gjeld òg for torsdag og fredag denne veka, med same stengetid. Utrykningskøyretøy kan passere.
tirsdag 19. september Luster kommune
Ungdomskonferansen 2023 21. sept
Velkommen til Ungdomskonferansen 2023 21. sept. kl. 15.00-21.00. Kl. 17.00 vil det vere ein spennande sofasamtale der ein kan få innblikk i korleis det er å vere med i «Ungdommens kommunestyre» og kvifor det er viktig at ungdom engasjerer seg.  
tirsdag 19. september Luster kommune
Eldredag 29. september
Program: Tale v/Nils R Sandal, leiar i Sogn og Fjordane Pensjonistforening Musikk v/Indre Hafslo spelemannslag Orientering frå Luster kommune v/ordførar Ivar Kvalen og rådmann Jarle Skartun Det blir servert varm mat. Påmelding tlf. 57 68 55 00 eller epost...
tirsdag 19. september Luster kommune
Kokepåbod Gjerde vassverk
Grunna funn av bakterie i drikkevannsbassenget må me be om at kommunale abonnentar knytt til Gjerde vassverk varmebehandlar drikkevatnet før bruk inntil det blir tatt oppfølgande prøver. Me beklagar dei ulempene dette fører med seg.
fredag 15. september Luster kommune
Oppheving av kokepåbod Gaupne vassverk
Vatnet i Gaupne er friskmeldt og kokepåbodet er oppheva. Vatnet kan nyttast som normalt og me beklagar dei ulempene dette har medført for abonnentane.
fredag 15. september Luster kommune
Haustferie-aktivitetar for 4.-7. trinn
torsdag 14. september Luster kommune
Nattuglene i Sogndal
Vil du vere med å bidra til eit trygt utemiljø i Sogndal og omegn? Nattuglene treng fleire med på laget og håpar du vil bli med!
torsdag 14. september Luster kommune
Kokevarsel Gaupne vassverk
Pga. fare for forureining må abonnentar tilknytt Gaupne vassverk inn til vidare koke vatnet. Gjeld ikkje abonnentar på Skarpamo, Røneid og Røneidsgradane.  Det er teke vassprøvar, ny melding blir sendt ut når me har fått svar på prøvane. 
onsdag 13. september Luster kommune
Spelemidlar idrettsanlegg 2024
Det kan søkjast om tilskot til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd. Søknadsfristen for nye søknader, for dei som fornyar søknaden sin, eller har ein gjenteken søknad er 2. oktober 2023.
onsdag 13. september Luster kommune
Valresultat med kandidatkåring
Sosialistisk Venstreparti Liv Endresen   Arbeidarpartiet Gunn Beate Thorsnes Lefdal Oddstein Haugen Kåre Hønsi Anette Stegegjerdet Norberg Svein Tore Heltne Jonny Gjerde Vivian Kvam Helene Selland   Kristeleg Folkeparti Jonathan Hurthi Ole Martin Brennsæter ...
onsdag 13. september Luster kommune
Vasstenging Lyngmo - Botn, Hafslo
Vasstenging for husstandar mellom Lyngmo og Botn, ved Siesagi. Sjå kart. Grunna arbeid på leidningsnettet vil kommunale abonnentar innenfor raud strek i kartet miste vatnet i dag, onsdag 13. september 2023. Stenginga blir mest truleg frå 10-13. Dei det
onsdag 13. september Luster kommune
Det nye kommunestyret i Luster
Møteprotokollen til valstyret blir publisert om lag kl. 12.30, etter møte i valstyret. Der vil heile kandidatkåringa vere tilgjengeleg.
onsdag 13. september Luster kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023
Her finn du valresultatet for Luster kommune og Vestland fylke.
tirsdag 12. september Luster kommune
VESTLAND

Hafslo - omkøyring på gangfelt ved Mo bru i veke 38
Busselskap er informert og vil ta omsyn med tanke på køyring rundt bygg (eventuelle blindsoner og meir mjuke trafikanter). Arbeidsvarigheit er estimert til 7 dager. Frå og med måndag 18.09.23 til måndag 25.09.23 (kan bli kortare periode). Det kan forekomme forskyvning av...
tirsdag 12. september Luster kommune
Stenging av Gardavegen ved barnehagen 14. september
Pga asfaltfresing blir vegen stengd ved barnehagen frå kl 09.00 torsdag 14 .sept. Opnar att så fort arbeidet er ferdig.
tirsdag 12. september Luster kommune
Vedteken reguleringsplan for hytteområdet Turtagrø Panorama
Kommunestyret vedtok planen i møte 22.06.2023, sak 54/23.
tirsdag 12. september Luster kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalet er måndag 11. september
Valdagen til kommunestyre- og fylkestingsvalet er måndag 11. september. Hugs å ta med legitimasjon!
fredag 8. september Luster kommune
Kommunestyre- og fylkestingsvalet 11. september
Valdagen til kommunestyre- og fylkestingsvalet er måndag 11. september. Hugs å ta med legitimasjon!
fredag 8. september Luster kommune
Øyagata open no
Vegen er open til etter valdagen måndag 11. september. Det blir truleg ny stenging seinare neste veke. Det er ikkje omkøyring om Pyramiden medan vegen er open.
fredag 8. september Luster kommune
Øyagata er open no
Det blir truleg ny stenging nokre dagar neste veke i samband med graving, men valdagen måndag 11. september er det ope.
fredag 8. september Luster kommune
Oppheving av kokepåbod Orrhaug og Nes vassverk
Drikkevatnet er no friskmeldt. Bassenga er reingjort og vassprøvane er fine og fri for bakteriar. De kan dermed nytte vatnet frå vassverket som normalt.
torsdag 7. september Luster kommune
Kulturskulen godt i gang med nytt skuleår
Over 300 elevar og rundt 30 lærarar kastar seg med liv og lyst inn i skuleåret 23/24 ved Sogn kulturskule.
onsdag 6. september Luster kommune
Leigekøyring for snøskuter i Luster
Leigekøyringsløyve for snøskuter i Luster kommune blir med dette lyst ut for vintersesongane 2023-2026 for følgjande område: Indre Hafslo/Molden ​Hafslofjella Veitastrond Jostedal/Gaupne/Røneid Nes og Luster austover til Mørkridsdalen Områda aust for
mandag 4. september Luster kommune
Fv. 5640 Lambhaug - vegstenging
Vegen blir stengt frå 5. september til 30. november 2023. Angåande skuleskyss: Entreprenør vil vera behjelpeleg med å passe på at skuleungdom kan passere anlegget på morgonen (7 og 8 tida) og om ettermiddagen. Viktig: Ungdom som skal passere anlegget må vente til dei...
fredag 1. september Luster kommune
Vegstenging Øyagata frå måndag 4. september
Grunna graving i Øyagata blir vegen heilt stengt ved innkøyringa til Bruvoll frå morgonen måndag 4. september.
fredag 1. september Luster kommune
Fastpris på straum 2023 og 2024
Luster Energiverk har sendt ut melding til kundar med fastprisavtale om at avtalen går ut 1. oktober 2023. Kommunestyret har vedteke å vidareføre avtalen fram til 1. januar 2025. Kundar som vil fortsetje med fastpris må tinge dette
fredag 1. september Luster kommune
Informasjon om hjortejakt i Luster 2023
Jegrar under jakt må også kunne framvise fylgjande dokument ved kontroll: Våpenkort, jegeravgiftskort, gyldig skyteprøve og dokumentasjon på tilgang til godkjent ettersøkshund. Informasjon om tildelte fellingsløyve, «Sett hjort»-statistikk og...
torsdag 31. august Luster kommune
Kokevarsel og vasstenging Orrhaug og Nes vassverk
Det er oppdaga bakteriar  i drikkevatnet og me ber vassverket sine abonnentar å koke drikkevatnet til vatnet blir friskmeldt. Bassenga blir reingjort i morgon torsdag 31.august frå klokka 09.00. Vatnet blir stengt så lenge reinhald pågår. Beklagar
onsdag 30. august Luster kommune
Vasstenging Bruvoll-Øyagata i dag onsdag 30. august
Vasstenging frå 10.00 i dag onsdag 30.august, for desse abonnentane i Gaupne sentrum, jf. kart, langs Øyagata. Grunna omkopling på nettet. Dei det gjeld har fått direktebeskjed. Vatnet blir mest truleg sett på igjen klokka 13.00.
onsdag 30. august Luster kommune
Vegstenging Øyagata frå torsdag 31. august
Vegen vert stengt så lenge grøftearbeidet pågår. I denne perioden må omkøyringsvegane nyttast. Det blir framleis mogleg tilkomst til parkeringsplassane ved helsesenteret og Pyramiden.  
onsdag 30. august Luster kommune
Kommunale abonnentar på Orrhaug og Nes vassverk
Grunna reingjering av basseng blir vatnet stengt frå klokka 09.00 i dag tysdag 29.08. Dei det gjeld har fått direktebeskjed. Fint om de tappar ut litt vatn i springen før bruk.
tirsdag 29. august Luster kommune
Vasstenging Øyagata, Gaupne, i dag tysdag
Vasstenging frå 09.00 for desse abonnentane i Gaupne sentrum, langs Øyagata. Grunna omkopling på nettet. Dei det gjeld har fått direktebeskjed.
tirsdag 29. august Luster kommune
Har ditt lag eller organisasjon lagt ut aktivitetane dykkar har på Friskus?
Me har fått, og kjem til å få, mange nye innbyggjarar frå andre land framover.  For at desse skal kunna finne ut kva som skjer Luster er det ekstra viktig at alle brukar Friskus. Ulike institusjonar i kommunen, til dømes NAV og Flyktningtenesta, bruker Friskus aktivt for...
mandag 28. august Luster kommune
Påminning om bandtvang for hund
Forskrift for bandtvang av hund, Luster kommune § 4: «Eigar eller innehavar av hund i Luster kommune skal halde hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå og med 1.april til og med 1.november i dei områda der husdyr har rett til
mandag 28. august Luster kommune
Påkøyrsle bakfrå i Luster. Er ein del materielle skader
Naudetatane er på veg til Lustravegen i Hafslo, etter melding om ei trafikkulykke laurdag ettermiddag.
lørdag 26. august Firda
Førehandsstemming og valdagen 11. september
10.august – 8. september På rådhuset i Gaupne alle kvardagar, kl. 09.00 – 15.00. Utvida opningstid Torsdag 7. sept.: kl. 09.00 - 18.00 Fredag 8. sept.: kl. 09.00 - 20.00   Førehandsstemming ute i bygdene Du kan stemme på førehand i bygdene i løpet av...
fredag 25. august Luster kommune
Sentralborda til kommunen og legekontoret stengt tysdag til kl. 10.00
Grunna ei omlegging av telefoni vil legekontoret og kommunen sine sentralbord vera stengd tysdag 29. august fram til kl 10.00.  Du finn viktige nummer som alltid er opne her 
fredag 25. august Luster kommune
Vegstenging grunna graving i veg frå Øyagata inn til Bruvoll, Gaupne sentrum.
Frå morgonen måndag 28. august vert det ikkje mogleg innkøyring frå Øyagata/gjennomkøyring frå Engjadalsvegen til Øyagata grunna arbeid på kommunalt va-nett. Det vil og vere redusert framkommelegheit for mjuke trafikantar, til dømes skuleungar, grunna
fredag 25. august Luster kommune
VESTLAND

Vasstenging Indre Hafslo oppvekstsenter/Lambhaug 120 måndag 28. august
Grunna arbeid på leidningsnettet blir det vasstenging for både barnehagen, skulen og eit gardsbruk måndag 28.august frå 07.00. Tapp opp så de har vatn til naudsynt forbruk. Vatnet blir kopla til igjen så snart som mogleg.  
fredag 25. august Luster kommune
Vasstenging
Vasstenging Indre Hafslo oppvekstsenter og Lambhaug 120. Grunna arbeid på leidningsnettet blir det vasstenging for både barnehagen, skulen og eit gardsbruk måndag 28.august frå 07.00. Tapp opp så de har vatn til naudsynt forbruk. Vatnet blir kopla til
torsdag 24. august Luster kommune
Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2023 er tildelt Skjolden beitelag i Mørkridsdalen
Skjolden beitelag har motteke den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2023 for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen. Statssekretær Wenche Westberg overrakte prisen til Skjolden Beitelag v/ Jon Rebni Øverås på Fjordstova i Skjolden
torsdag 24. august Luster kommune
Luster auka mest i Sogn
Statistisk Sentralbyrå har publisert befolkningstala for andre kvartal 2023. Av dei ti kommunane i Sogn har Luster kommune størst befolkningsvekst. 
torsdag 24. august Luster kommune
Turgåar sakna i Luster – er funnen av redningshelikopter
Det dreier seg om to utanlandske turistar som har kome ifrå kvarandre. Redningshelikopter fekk ei luke frå skodda, og har fått henta turgåaren.
onsdag 23. august $ Firda
Steinabakken i Luster er stengt for gjennomkøyring veke 34, 35 og 36
Steinabakken i Luster er stengt for gjennomkøyring veke 34, 35 og 36 pga. vegarbeid. Bosdunkar skal plasserast ved Sanatorievegen og fv. 55 Frudammen (ved gamle taubana).
onsdag 23. august Luster kommune
Vasstenging Indre Hafslo barnehage og Lambhaug 124
I samband med nedsetjing av ny kum blir det stenging av vatnet i barnehagen og husstanden Lambhaug 124 onsdag 23. august frå klokka 09.00 og mest truleg stengt i ca. 3 timar. Skulen vil framleis ha vatn. Det er sendt ut melding til dei det gjeld.
onsdag 23. august Luster kommune
Uk har møte 25. august
Ungdomen sitt kommunestyre skal førebu seg til skulebesøk, planlegge ungdomskonferanse, handsame årsmeldinga si, oppdatere aktivitetsplanen sin og uttale seg til 3 reguleringsplanar (Øyagata i Gaupne, Storeåkeren bustadfelt i Gaupne og Eplehagen
fredag 18. august Luster kommune
Redningsaksjon i Styggedalstindane – tre person skorfaste
Eit turfølgje på tre personar er skorfaste i Styggedalstindane. Det melder Vest politidistrikt.
mandag 14. august $ Firda
Redningsaksjon i Luster: Tre personar er skorfaste
Vest politidistrikt melder at redningshelikopteret er sendt frå Florø for å hente ut tre personar som er skorfaste i Luster. Turfølget skal stå fast ved Styggedalstindane, 2133 meter over havet. Ingen skal vere skadde, ifølge politiet.
mandag 14. august Firda
Sentralbord og mottak stengt i dag frå kl. 13.00
I dag 20. september er sentralbord og kundemottak  stengt frå kl. 13.00 pga. møte. Du kan likevel ringe/booke time med tilsette. Sjå telefonlista vår.
mandag 14. august Luster kommune
Ungdomsgjeng som lukta hasj, redningsaksjon og mann som hadde fått juling
Natta bydde på litt av kvart for politiet i Sogn og Fjordane.
lørdag 12. august $ Firda
Førehandsstemminga er i gang
I perioden 10. august til 8. september kan du stemme på førehand til kommunestyre- og fylkestingsvalet.
fredag 11. august Luster kommune
Vaksenopplæring oppstart
Luster vaksenopplæring startar tysdag 22. august kl. 09.00 i Grandmo Lagshus.
fredag 11. august Luster kommune
Redusert vasstrykk Gaupne sentrum torsdag
Grunna lekkasjesøk vil nokre abonnentar i Gaupne sentrum oppleve redusert trykk torsdag 10. august kl. 9-10. Berørde abonnentar har fått sms-varsel.
onsdag 9. august Luster kommune
Er du vår nye lærar? Søknadsfrist i dag
Ved Indre Hafslo oppvekstsenter er det ledig lærarstilling frå skulestart. Kan det vera noko for deg?
tirsdag 8. august Luster kommune
Kommunar i Sogn førebur seg på «Hans». Fleire vegar er stengde
Ekstremvêret «Hans» gjer at Årdal, Luster og Lærdal kommune har stengd ulike rasutsette vegar.
mandag 7. august Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL