Luster
Møte veke 13
Eldrerådet, Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og brukarutvalet held møte måndag 25. mars klokka 9.00. Plan- og forvaltningsstyret held møte tysdag 26. mars klokka 12.00. Formannskapet held møte 27. mars klokka 9.00. Valstyret held møte 27.
15:04 Luster kommune
Barneteater og danseframsyning
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
13:49 Luster kommune
Naturforvaltar - intern utlysing
Arbeids - og ansvarsoppgåver Arbeidsoppgåver innan: - Naturvern, verneområde - Miljø- og ureiningsarbeid - Vassområdeforvaltning - Klimaarbeid med blant anna kontroll av vassdragstiltak - Planlegging og handsaming innan fagområdet til eininga. I tillegg til opplista...
10:55 Luster kommune
Tilskotsordning for klima og miljøtiltak
Midlar blir løyvde til prosjekt, tiltak og arbeid som byggjer opp under Regional plan for klimaomstilling med tilhøyrande plandel og handlingsprogram. Det vert ikkje sett tematiske avgrensingar til søkeordninga, i håp om å kunne fange opp eit breitt spekter av søkarar. Dersom...
10:41 Luster kommune
Har du lyst til å arbeide i Lustraskulen ?
Skule Stillingar Ledige undervisningsstillingar frå hausten 2019 Skjolden oppvekstsenter, avd. skule Kan bli ledig inntil 63,18 % vikariat/mellombels stilling i tida 01.08.19 - 31.07.20 Luster oppvekstsenter Kan bli ledig inntil 32 % vikariat/mellombels stilling i tida 01.08.19 - 31.07.20 Jostedal...
10:37 Luster kommune
Nytt helsetilbod
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
onsdag 12:47 Luster kommune
NAV Luster har stengt den 21
NAV Luster har stengt den 21. mars på grunn av opplæring.  Tlf. 55 55 33 33.
onsdag 11:16 Luster kommune
Årsmøte Vest-Jotunheimen villreinutval
Saker: Godkjenning av innkalling og val av styrar og skrivar Årsmelding Rekneskap Kvotevedtak Fellesjaktavtale Innkomne saker Val Alle er velkomne
onsdag 10:32 Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Legekontoret stengt fredag etter kl. 10.30
På grunn av bisetjing fredag 22. 03., blir legekontoret stengt kl. 10.30. Ved behov for øyeblikkeleg hjelp, ring som vanleg 116117.
tirsdag 12:00 Luster kommune
Open fjøs
Velkommen til open fjøs Søndag 24. mars frå kl. 11-13 hjå Per Arne Myklemyr, på Myklemyr Påmelding til leiar i TINE produsentlag Luster, Tomas Kjørlaug, toma-kj@online.no / 41140569, innan 20. mars. Vel møtt!
mandag 11:16 Luster kommune
ORD og STED, Fjordstova i Skjolden laurdag 27. april
Påmeldingsfrist til seminaret 25. mars Påmeldingsavgift kr. 300,- som vil dekkje mat og drikke under seminaret. For påmelding, sjå www.ordogsted.no
mandag 09:32 Luster kommune
Lustring (21) vidare i The Voice
Fredag kveld stod Sindre Steig på scena i musikkonkurransen The Voice.
fredag 15. mars Porten.no
Tilskotsordningar landbruk og naturforvaltning
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
fredag 15. mars Luster kommune
Dei toppar Sp-lista i Luster – sjekk resten av kandidatane her
Ivar Kvalen siktar mot ny fire år i ordførarstolen.
fredag 15. mars Porten.no
Undervisningsinspektør ved Hafslo barne- og ungdomsskule
Det vert frå 01.08.19 ledig 100 % fast stilling som undervisningsinspektør. Søknadsfrist 31.03.19.  
fredag 15. mars Luster kommune
Tilskot til kulturføremål frist 15. mars
Reglement for tilskot til kulturføremål 2019 - 2022​ Kommunestyret har vedteke nytt reglement gjeldande frå 2019.  Nye elektroniske skjema tilpassa reglementet ligg nedanfor under fana Skjema Informasjonsmøte og presentasjon av nye skjema: Rådhuset den 4. mars kl....
torsdag 14. mars Luster kommune
Ynskjer du å redusera bruken av bil i kvardagen?
No kan privatpersonar og verksemder få stønad frå fylkeskommunen til kjøp av elsyklar. Søknadsfrist: 15. april. Les meir om ordninga her.
onsdag 13. mars Luster kommune
Nye opningstider på rådhuset
Opningstid og telefontid på rådhuset blir f.o.m. 11.03.19 endra til: Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 09.00 – 15.00 Torsdag kl. 08.00 – 15.30
fredag 8. mars Luster kommune
Luster ungdomsskule vidare i klassequizen
Tora, Vebjørn og Johannes imponerte i Klassequizen 8. februar og fekk 11 av 12 poeng. No er dei klare for fylkesfinnalen 14. mars. Elevane i 10. klasse er ein av fire lag som skal tevle om to plassar i landsfinalen i Oslo. Finalen vert sendt direkte i timen mellom kl. 15 og 16 i ettermiddagsendinga...
fredag 8. mars Luster kommune
Tilbodskonkurranse Gaupne idrettshall
Luster kommune inviterer interesserte firma til å gje tilbod på rehabilitering med nytt tilbygg på Gaupne idrettshall. Tilbodsfrist: Fredag 05.04.2019 kl. 12.00.
fredag 8. mars Luster kommune
Temamøte: Utviklingsarbeid i næringslivet
«Livet står aldri stille» syng Anne Grete Preus, det er sant. Utvikling skjer heile tida, og dei teknologiske endringane går stadig raskare. Regjeringa skriv slik i Stortingsmelding 4 (2018/19): Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa....
fredag 8. mars Luster kommune
Tilskot til kulturføremål
Søknadsfrist  15. mars 2019 Reglement for tilskot til kulturføremål 2019 - 2022​ Kommunestyret har vedteke nytt reglement gjeldande frå 2019.  Nye elektroniske skjema tilpassa reglementet ligg nedanfor under fana Skjema Informasjonsmøte og presentasjon av nye...
torsdag 7. mars Luster kommune
Digital kommunikasjon med fastlegen
I januar gjekk vi over frå besøklegen.no til HelseNorge.no for digital kommunikasjon med fastlegen. Det viser seg at HelseNorge og CGM (leverandør av fagprogrammet vårt) har store driftsproblem. Vi har derfor gått tilbake til besøklegen.no, inntil
onsdag 6. mars Luster kommune
Politiet ønskjer tips frå publikum etter innbrot på Hafslo
Torsdag melde ein huseigar om innbrot i huset sitt på Hafslo. No ønskjer politiet innspel frå publikum.
fredag 1. mars Porten.no
Tilskot til kulturføremål. Informasjonsmøte 4. mars
Me minner om at det er informasjonsmøte om nye reglar og nye søknadsskjema. Velkomen på rådhuset 4. mars kl. 19.00. Søknadsfrist 15. mars.  
fredag 1. mars Luster kommune
Produksjonstilskot søknadsfrist 15. mars
Søknaden må leverast elektronisk via Altinn. Ta kontakt med oss for hjelp til å senda inn elektronisk søknad. Hugs å ta med påloggingsinformasjon til Altinn. (td MinID eller Bank-id). Det er viktig at nye søkarar kontaktar kommunen i god tid for å sikre at alt er...
fredag 1. mars Luster kommune
Private vegar - tilskot til vedlikehald. Søknadsfrist 25. mars
Heile reglementet for tilskotsordninga.
fredag 1. mars Luster kommune
Vasslekasje - Gaupnegrandane fiksa
Då skal vasslekasjen på Gapnegrandane v/Statkraft vere i orden att. 
fredag 1. mars Luster kommune
Eigedomsskatt
Kommunestyret har vedteke at det vert innført eigedomsskatt i heile kommunen jf. esktl. § 3 bokstav a) frå og med skatteåret 2018. Den alminnelige skattesatsen er 7 promille av skattegrunnlaget. For bustader/våningshus og fritidseigedom er skattesatsen  2 promille av...
fredag 1. mars Luster kommune
Vasslekasje - Gaupnegrandane
Det er oppdaga ein vasslekasje på Gapnegrandane v/Statkraft. Abonnementar i området kan miste vatnet ei stund, medan reperasjon føregår.
fredag 1. mars Luster kommune
Eigedomsskatt
Kommunestyret har vedteke at det vert innført eigedomsskatt i heile kommunen jf. esktl. § 3 bokstav a) frå og med skatteåret 2018. Den alminnelige skattesatsen er 7 promille av skattegrunnlaget. For bustader/våningshus og fritidseigedom er skattesatsen  2 promille av...
torsdag 28. februar Luster kommune
Eigedomsskatt
Eigedomsskatt
torsdag 28. februar Luster kommune
Kurs frå landbruksrådgjevinga våren 2019
  Vil du bli godkjend «Inn på tunet» bonde? Kurs i praktisk HMS-arbeid   Sertifiseringskurs i varme arbeid Maskinførarkurs  
onsdag 27. februar Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Dronninga skal opna den atterreiste turisthytta
For 31 år sidan overnatta dronning Sonja på ei hytte på Tungestølen i Veitastrond. No skal ho tilbake for å feira attreisinga av det orkanen øydelagde.
tirsdag 26. februar Porten.no
Fv 331 Skjolden - Ornes, open for trafikk
Vegmelding frå Statens vegvesen
mandag 25. februar Luster kommune
Fv 331 Skjolden - Ornes stengd
Fv. 331 Skjolden - Ornes er stengd pga steinras ved Kvitaskred-tunnelen Ny vurdering om opning blir måndag 25.2 kl. 15.00 melder Statens vegvesen. Ferja går ekstra ferjeruter laurdag 23.2: Kl. 18.30 frå Solvorn, kl. 18.50 frå Ornes. Søndag 24.2 kl. 10.00
lørdag 23. februar Luster kommune
Steinras i Luster, vegen vert stengd til over helga
Fylkesveg 331 i Luster er stengd grunna eit steinras. Ifølgje Statens vegvesen vil det koma ny vurdering om opning klokka 17 laurdag. 
lørdag 23. februar Porten.no
Tilskot til kulturføremål
Reglement for tilskot til kulturføremål 2019 - 2022​ Kommunestyret har vedteke nytt reglement gjeldande frå 2019.  Nye elektroniske skjema tilpassa reglementet ligg nedanfor under fana Skjema Informasjonsmøte og presentasjon av nye skjema: Rådhuset den 4. mars kl....
fredag 22. februar Luster kommune
Sogn for alle - Bli med på eit spennande seminar om integrering
fredag 22. februar Luster kommune
Tilskotsordningar kultur
Søknadsfrist  15. mars 2019 Reglement for tilskot til kulturføremål 2019 - 2022​ Kommunestyret har vedteke nytt reglement gjeldande frå 2019.  Nye elektroniske skjema tilpassa reglementet blir tilgjengeleg omlag 1. mars. Informasjonsmøte og presentasjon av nye...
fredag 22. februar Luster kommune
Høyheim – privat omregulering
onsdag 20. februar Luster kommune
Grunnlaget for handsaming av næringssaker - høyring
Luster kommune har dei siste åra hatt ei årleg handsaming av  dokumentet «Grunnlag for handsaming av næringssaker». Dette dokumentet gjev føringar for korleis administrasjonen og det politiske nivået skal handsame næringssaker. Det dokumentet som no vert
tirsdag 19. februar Luster kommune
Folkehelseprofilane 2019 for kommunane er publisert
tirsdag 19. februar Luster kommune
Temamøte: Utviklingsarbeid i næringslivet
«Livet står aldri stille» syng Anne Grete Preus, det er sant. Utvikling skjer heile tida, og dei teknologiske endringane går stadig raskare. Regjeringa skriv slik i Stortingsmelding 4 (2018/19): Regjeringen har som ambisjon at Norge skal være et av de mest innovative landene i Europa....
torsdag 14. februar Luster kommune
«Lunsjskogdag» i Luster - Uttak med hogstmaskinar
Er du nyfiken  på uttak med hogstmaskin og lassberar har du høve til å sjå, få informasjon eller stille spørsmål. Kom og dra når du vil innafor denne tidsramma. August Evensen i Vestskog og Arne Kristian Borger i Skog i Sogn vert til stades og orienterar/svarer...
tirsdag 12. februar Luster kommune
Reguleringsplan Neshøgdi – omregulering, plan-ID 2018003
Plankartet vert lagt ut på kommunekart.com i løpet av veke 7. Klagerett Vedtak om eigengodkjenning av reguleringsplan kan klagast på av alle med rettsleg klageinteresse i saka, jf. reglane i §12-12 og §1-9 i plan- og bygningslova, og kap. VI i forvaltningslova. Eventuell klage...
mandag 11. februar Luster kommune
Reguleringsplan Neshøgdi – omregulering, plan-ID 2018003
Plankartet vert lagt ut på kommunekart.com i løpet av veke 7. Klagerett Vedtak om eigengodkjenning av reguleringsplan kan klagast på av alle med rettsleg klageinteresse i saka, jf. reglane i §12-12 og §1-9 i plan- og bygningslova, og kap. VI i forvaltningslova. Eventuell klage...
mandag 11. februar Luster kommune
Veg stengd grunna skred
Vegen mellom Skjold og Urnes i Luster er laurdag ettermiddag stengd grunna snøskred.
lørdag 9. februar Porten.no
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027. Kunngjering om oppstart av planarbeid
I samsvar med kommunestyret sitt vedtak om Planleggingsprogram for 2019, er det med heimel i Kommunal planstrategi , jf. K-sak 16/64, gjort fylgjande vedtak: Plan Vedteken Kommentarar Ny plan Ansvar Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2027. 2015 Grunnlag for...
lørdag 9. februar Luster kommune
Informasjonsmøte for frukt- og bærdyrkarar i Sogndal 26. februar
Prognoser, vekstpotensiale og støtteordningar for frukt og bær i 2019 Tid: Tysdag 26. februar kl 18.30. Stad: Sogndal kommunehus, kommunestyresalen. Arrangørar: Mobiliseringsprosjektet for frukt, Fylkesmannen i Vestland og Innovasjon Norge
torsdag 7. februar Luster kommune
Kommunestyrevalet 2019 - listeframlegg. Frist 1. april kl. 12.00
Alle parti og grupper som ønskjer å stille til val ved kommunestyrevalet i Luster, må levere listeframlegg til valstyret innan 1. april kl. 12.00. Listeframlegget: må ha overskrift som syner namn på parti/gruppe og kommunestyrevalet i Luster må ha minst 7 kandidatar, maksimum...
onsdag 6. februar Luster kommune
Kulturutveksling for ungdom søknadsfrist 15. mars
Ungdomar frå Luster kommune i alderen 14 - 17 år kan søkje om å verte kulturutveksla med ungdomar frå venskapskommunen til Luster i Usa, Vernon Co., WI. 
tirsdag 5. februar Luster kommune
Stipend for ungdom - Luster kommune
Ungdommen sitt kommunestyre (UK) si stipendordning har som føremål å støtta yrkesretta kompetanseutvikling eller anna utvekslings- / læringstiltak for ungdom frå Luster kommune i alderen 16 - 19 år.  Søknadsfrist  er 1. mars  og 1. oktober.
tirsdag 5. februar Luster kommune
Lustringane rasar over dårleg informasjon frå Vegvesenet: – Heilt hol i hovudet
Før helga varsla Statens vegvesen ein pause i tunnelarbeidet i Råumtunnelen. Måndag morgon møtte lustringane likevel ein stengd tunnel.
mandag 4. februar Porten.no
Ope foreldremøte tema mobbing v/ Guttorm Helgøy
Tid: 5. februar kl. 18.00 - 19.15 Stad: Gaupne skule, Aulaen
fredag 1. februar Luster kommune
Møte veke 6
Møte i Lustrabadet KF måndag 4. feb. klokka 18.00 på Lustrabadet Møte i Kommunestyret torsdag 7. feb. klokka 12.00 på rådhuset
fredag 1. februar Luster kommune
Sommarjobb for 16- og 17-åringar i kommunen
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
fredag 1. februar Luster kommune
Ferievikariat i omsorgstenesta i Luster kommune
Ferieperioden er frå 24. juni (veke 26) til og med 11. august (veke 32). Arbeid i turnus med arbeid 2. kvar helg. Ferievikariat av varierande lengde frå medio juni til medio august. Det er ynskjeleg at du i denne perioden kan arbeide mest mogleg samanhengande. Det er viktig at du i søknaden fyller...
fredag 1. februar Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Luster kommune ynskjer nye lærlingar
onsdag 30. januar Luster kommune
Ulukke på Sogn Skisenter - mann henta i luftambulanse
Ein mann er frakta med luftambulanse til Førde Sentralsjukehus etter ei fallulukke på Sogn Skisenter.
lørdag 26. januar Porten.no
Galden Nord - melding om oppstart av reguleringsplanarbeid
Detaljregulering for Galden nord - omregulering, plan-ID 2017004 Luster kommune melder med dette om oppstart av planarbeid for detaljregulering for Galden nord. Området er tidlegare regulert, så dette er ei områdegulering  Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram,...
lørdag 26. januar Luster kommune
Juleglede 2018 - takk!
Dette er eit samarbeid mellom NAV Luster, Luster frivilligsentral, Luster Røde Kors, Luster Lions, Gaupne helselag, Helsestasjonen i Luster og Sogn Barnevern, psykisk helseteam/ rus. Hovudsponsorar: Luster Røde Kors- (gjensidigestiftelsen) Luster Lions Nasjonalforeningen Gaupne helselag...
fredag 25. januar Luster kommune
Møteplassen - nytt tilbod
Arrangørar er: Frisklivssentralen Sogn, Sogndal Røde Kors omsorg, heimetenestane sone Sogndal. Sponsorar: Sogndal Kulturhus og Rema 1000 Amfi Sogningen.  
fredag 25. januar Luster kommune
Møte veke 5
Brukarutvalet, Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne held møte måndag 28. klokka 9.00 Ungdommen sitt kommunestyre måndag 28. klokka 12.45 Plan og forvaltning tysdag 29. klokka 13.00 Formannskapet onsdag 30. klokka 9.00
fredag 25. januar Luster kommune
(+) Mista sonen: – Avhaldsrørsla, norsk politi og kristne har ingenting å vera stolte av når det gjeld ruspolitikk
Tidlegare politimann Knut Røneid frå Luster er nominert til Bergens Tidendes debattpris for i kategorien «Årets beste enkeltinnlegg». Han skreiv om den norske ruspolitikken.
torsdag 24. januar $ Porten.no
Skogdag - kapping av tømmer
Vestskog, Sogn og Fjordane skogselskap, Skog i Sogn - skogforvlatninga og Luster kommune
onsdag 23. januar Luster kommune
Hjortejakta 2018
Dette er det tredje høgaste fellingstalet på hjort i Luster kommune, men ein nedgang frå fjorårets 666 felte hjortar. Sett hjort registreringane syner at det vart jakta noko meir hausten 2018, men at det vart sett langt færre dyr enn året før. For meir...
tirsdag 22. januar Luster kommune
Møte veke 4
Måndag 21. Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval klokka 16.00 Tysdag 22. Kontrollutvalet klokka 9.00
fredag 18. januar Luster kommune
Barnehage / SFO
De skal nytte det elektroniske søknadsskjemaet som ligg på heimesida. Barnehage SFO Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden, ta kontakt med den eininga de skal søke til eller Oddbjørg Ese tlf. 57 68 55 20, eller epost Born som har plass i barnehage / SFO 2018-2019...
fredag 18. januar Luster kommune
Digital kommunikasjon med Luster legekontoret
Her kan du Fornye reseptar E-konsultasjon med fastlegen din Kontakt legekontoret (e-kontakt med fastlegen din) Forskjellen på bruken av E-konsultasjon og Kontakt legekontoret er innholdet i meldingen du sender. E-konsultasjon er eit alternativ til ordinær konsultasjon ved kjent...
fredag 18. januar Luster kommune
Datakurs Hafslo
fredag 18. januar Luster kommune
INTERN UTLYSING - Miljøterapeut/miljøarbeidar i ressurskrevande tiltak
Omsorgstenesta i Luster kommune har følgjande faste ledige stillingar ved ressurskrevende tiltak ved Grandmo busenter: Miljøterapeut 1 x 100%, miljøarbeidar 1 x 100%, 1 x 90%, 1 x 50% + 50% vikariat.
tirsdag 15. januar Luster kommune
Bil køyrde av vegen og havna i fjøresteinane i Skjolden
Føraren, ein mann i 50-åra kom frå det heile utan fysiske skader.
mandag 14. januar Porten.no
Påminning registrering av private brønnar
Har du endå ikkje registrert brønnen din? Dersom du deler brønn med ein eller fleire skal vasskjelda registrerast hjå Mattilsynet. Registreringen er gratis. Sjå mattilsynet.no for framgangsmåte og meir informasjon. Meir info her. 
mandag 14. januar Luster kommune
Ope foreldremøte tema mobbing v/ Guttorm Helgøy
Tema - Kva er mobbing? - Kva former for mobbing finnest? - Kva ansvar har skule og heim for å bekjempe mobbing?   Foredragshaldar Guttorm Helgøy er rektor ved Gangstø ressurssenter og har delstilling ved Læringsmiiljøsenteret i Stavanger.
fredag 11. januar Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL