Luster
Datakurs Hafslo
08:54 Luster kommune
INTERN UTLYSING - Miljøterapeut/miljøarbeidar i ressurskrevande tiltak
Omsorgstenesta i Luster kommune har følgjande faste ledige stillingar ved ressurskrevende tiltak ved Grandmo busenter: Miljøterapeut 1 x 100%, miljøarbeidar 1 x 100%, 1 x 90%, 1 x 50% + 50% vikariat.
tirsdag 13:07 Luster kommune
Bil køyrde av vegen og havna i fjøresteinane i Skjolden
Føraren, ein mann i 50-åra kom frå det heile utan fysiske skader.
mandag 10:19 Porten.no
Påminning registrering av private brønnar
Har du endå ikkje registrert brønnen din? Dersom du deler brønn med ein eller fleire skal vasskjelda registrerast hjå Mattilsynet. Registreringen er gratis. Sjå mattilsynet.no for framgangsmåte og meir informasjon. Meir info her. 
mandag 09:24 Luster kommune
Ope foreldremøte tema mobbing v/ Guttorm Helgøy
Tid: 5. februar kl. 18.00 - 19.15 Stad: Gaupne skule, Aulaen
fredag 11. januar Luster kommune
Søknadsfrist for tiltak for ville pollinerande insekt er 15.01.2019
Tiltak som kan få tilskot: restaurering, skjøtsel og etablering av leveområder, herunder areal for yngling, oppvekst, matsøk og skjul, bekjempelse av framande organismer, samt tilskot for å tilpasse driftsformer i jordbruket. I tillegg kan det gjevast
fredag 11. januar Luster kommune
Datakafe Gaupne
NB! Ny dato 22.01.19.
torsdag 10. januar Luster kommune
Kortvarige vasstengingar Indre Hafslo
Grunna lekkasjesøk kan det bli kortare stans på strekningen Melheim-Oppvekstsenteret-Lundshaugen-Sviggo-Vad på Indre Hafslo. Ikkje lengre enn 10 minutt i gongen. Blir utført i løpet av dagen i dag, 10.01.19.
torsdag 10. januar Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Produksjonstilskot - frist 10/1 for etterregistrering av opplysningar
Dette gjeld avløysartilskot, sau på beite og levering av frukt og bær.
onsdag 9. januar Luster kommune
Drømmestipendet 2019
tirsdag 8. januar Luster kommune
Datakafe Skjolden
Det blir datakafe på Skjolden - Fjordstova, kommande onsdag 9/1-19 og onsdag 16/1-19 klokka 18:00 begge dagar.  Sjå brosjyre
mandag 7. januar Luster kommune
Trafikkuhell på Hafslo, bil sklei av vegen
Klokka 14:20 sundag melde Vest politidistrikt om eit trafikkuhell på Hafslovegen i Luster.
søndag 6. januar Porten.no
eDialog - sikker sending av dokument til Luster kommune
Her finn du eDialog til Luster kommune NB: For å bruke denne tenesta, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten. Slik fyller du ut skjemaet Du kan framleis bruke epost for enkle spørsmål som ikkje skal journalførast i kommunen sitt sak/arkivsystem. Epost-adressa til...
torsdag 3. januar Luster kommune
IKT-blogg frå lustraskulen
IKT er eit viktig og kontinuerleg satsingsområde for skulane i Luster. I løpet av dei par siste åra har det vorte innført fleire nye dataverktøy både for elevar og lærarar. Truleg er Office365-pakka med verktøya OneNote, OneDrive (skylagring) og Teams
28. desember 2018 Luster kommune
Endra tømmetider SIMAS
Avfallskalendar til SIMAS er ikkje oppdatert med desse datoane. Eventuelle spørsmål rettast til SIMAS
20. desember 2018 Luster kommune
Møteplan 2019
Sjå møteplan for 2019 i møtekaleneder
20. desember 2018 Luster kommune
To bilar har kolliderte på Høyheimsvik, no er vegen open
Politiet opplyser at personen som sit fast har det greit.
19. desember 2018 Porten.no
Avfallskalender 2019
SIMAS melder at avfallskalenderen ikkje vert sendt ut i posten lenger.
19. desember 2018 Luster kommune
Informasjon til føresette til barn i barnehage
17. desember 2018 Luster kommune
Sangaren fekk kulturprisen i Luster
Einar Bolstad vart heidra av politikarane i kommunen.
13. desember 2018 Porten.no
Luster kommune sin kulturpris for 2018
Luster kommune har sidan 1985 delt ut Kulturpris. Bakgrunnen for den kommunale kulturprisen har vore, og er framleis, å gje betre vilkår for kulturarbeidarar i kommunen. Men og for å vera til  inspirasjon for alle som driv aktivt kulturarbeid. Kulturprisen skal særleg vera ein...
13. desember 2018 Luster kommune
Mann i 80-åra sendt til legesjekk etter kollisjon mellom bil og minibuss
Ikkje meldt om alvorlege personskadar, opplyser politiet.
10. desember 2018 Porten.no
Bil i fjellveggen på glatta i Luster – store materielle skader
Ein person blir tilsett av ambulansepersonell, men verkar å vera uskadd.
8. desember 2018 Porten.no
Kommunestyret har møte 13. des
Kommunestyret 13.12.2018 kl. 12:00 Rådhuset
7. desember 2018 Luster kommune
Friskhuset tek form
Luster treningssenter har no starta innflytting i dei nye lokala på Friskhuset. Sjå bilete her.  Frivilligsentralen med andre kjem etter kvart. 
7. desember 2018 Luster kommune
Framlegg til budsjett, betalingssatsar, økonomiplan og planleggingsprogram
Formannskapet sitt framlegg til budsjett, betalingssatsar, økonomiplan og planleggingsprogram.
7. desember 2018 Luster kommune
80 % vikariat som barnehagelærar ved Luster oppvekstsenter
Det vert ledig 80 % vikariat stilling som barnehagelærar ved Luster oppvekstsenter i tida 19.02.19 - 28.07.19. Meir informasjon om stillinga og elektronisk søknadsskjema finn du her. Ved spørsmål kan du ta kontakt  med rektor/styrar Eli Merete Moen, tlf. 57 68 59 20/959 93 959,...
7. desember 2018 Luster kommune
Digital barndom i Luster – kva spel er mest populært?
5. desember 2018 Luster kommune
Opningstider i jul/romjul 2018
Luster legekontor  24. desember stengt. 27.- 28. desember ope 9.00-14.00. 31. desember stengt. Legevakt tlf.: 116 117. Rådhuset 24. desember stengt. 27.- 28. desember ope 9.00-14.00. 31. desember stengt. Simas - miljøstasjonen  Stengt veke 52. 31. desember ope...
4. desember 2018 Luster kommune
Møte veke 49
Brukarutvalet måndag 3. desember klokka 9.00 Eldrerådet måndag 3. desember klokka 9.00 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne måndag 3. desember klokka 9.00 Lustrabadet KF måndag 3. desember klokka 18.00 Plan- og forvaltningsstyret tysdag 4.
30. november 2018 Luster kommune
Ingeniør - oppmåling/plan
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
30. november 2018 Luster kommune
Hafslo skyttarlag opna den nye innandørs skytebana på Hillestadstølen
Hafslo skyttarlag opna den nye innandørs skytebana på Hillestadstølen, Hafslo onsdag 28. nov. Anlegget er det mest moderne skytebaneanlegget bygt i indre Sogn og har med utvidinga av skyttarhuset kosta i overkant av tre millionar kroner. Kommunen og
29. november 2018 Luster kommune
SognLab søker etter vikar for dagleg leiar
29. november 2018 Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Vasstenging torsdag 29.11, Botn
Grunna naudsynt utskifting av kran for Botn eigedom, varslar Røyrleggjarservice as at kommunalt vatn blir stengt frå 09 til ca.13 i morgon torsdag 29.11. Dette gjeld nokre av abonnentane på tidlegare Botn vasslag, Hafslo. Dei det gjeld har fått direkte beskjed. Beklagar ulempene dette...
28. november 2018 Luster kommune
Personvernombodet
26. november 2018 Luster kommune
Møte veke 48
Møte i administrasjonsutvalet 28. klokka 14:30 Møte i Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval 29. klokka 9:00 Møte i ungdommen sitt kommunestyre 29. klokka 12:45
23. november 2018 Luster kommune
Luster legekontor held stengt fredag 30. november kl. 12.00 – 15.00
Har de bruk for øyeblikkeleg hjelp, er telefonnummeret som vanleg 116 117 heile døgnet.  
23. november 2018 Luster kommune
80 % Vikariat som barnehagelærar ved Indre Hafslo oppvekstsenter
Det vert ledig  80 % vikariat som barnehagelærar ved Indre Hafslo oppvekstsenter frå d.d. til og med 28.07.19. Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du her. Ved spørsmål kan du ta med rektor/styrar Inger Marie Evjestad tlf. 57 68 59 70/950 78 724,...
23. november 2018 Luster kommune
Ynskje om at ingen arbeidar i Mørkrisdselvi i helga!
Ferskvannsbiolog Leif Magnus Settæm kjem og skal gjera biologiske undersøkinga i elva, og treng klårt vatn laurdag og søndag. Resultatet av undersøkingane vert brukt inn i arbeidet med heilheitleg plan for vassdraget, og er særs viktig at ein får gjennomført ved...
23. november 2018 Luster kommune
Offentleg høyring. Budsjett, betalingssatsar, økonomiplan og planleggingsprogram
21. november 2018 Luster kommune
Vegen Markstein – Skildheim vert stengt
Vegen Markstein – Skildheim vert stengt oppom avkøyrsla til Lavoll torsdag 22.november pga. utskifting av stikkrenne.
21. november 2018 Luster kommune
Vegen framom Moen bru i Mørkridsdalen blir stengd
   
21. november 2018 Luster kommune
Juleglede 2018
Julehøgtida handlar i hovudsak ikkje om matrielle ting. Det handlar om å få vere saman med familie, venner og dei ein er glade i, men me ynskjer at «juleglede» kan vere med å bidra til at ein får litt ferre bekymringar, at barna får noko dei ynskjer seg og at jula...
19. november 2018 Luster kommune
Nasjonalparkforvaltar for Jostedalsbreen nasjonalpark
19. november 2018 Luster kommune
Me må snakka om psykisk helse
Den neste tida vil eg ta føre meg noko av det eg tykkjer er viktigast her i verda, nemleg psykisk helse. Dette er fyrste del, og mi historie.
18. november 2018 Porten.no
Elin kan bli den fyrste kvinnelege ordføraren i Luster: – Det er på tide med eit skifte
Torsdag blei ho samrøystes valgt som Arbeidarpartiet sin ordførarkandidat.
17. november 2018 Porten.no
Møte veke 47
Møte i formannskapet måndag 19. klokka 12. Møte kontrollutvalet Tysdag 20. klokka 9. 
16. november 2018 Luster kommune
Denne sognebedrifta skal levera titals millionar draktmerker til Premier League
Avery Dennison NTP signerte torsdag millionkontrakt med Premier League.
16. november 2018 Porten.no
Støttar Sogn Avis sitt digitaliseringsarbeid
Luster kommune har innvilga søknad om kr. 42.000 frå Sogn Avis til digitalisering av avisarkiv attende til 1878. Sogn Avis skriv i søknaden sin at arkivet vil bli gjort gratis tilgjengeleg i alle norske folkebibliotek og det blir tilgjengeleg for alle abonnentar. Nasjonalbiblioteket bidreg i...
16. november 2018 Luster kommune
Ledig stilling som leiar ved Grandmo busenter
Ansvar og arbeidsoppgåver Dagleg leiing og fag-, personal- og økonomiansvar for tenesteeininga Utøve eit synleg/tydeleg leiarskap og stå fram som inspirator og positiv drivkraft Sikre at tenestetilbodet til ei kvar tid stetter formelle og faglege krav Kontinuerleg planlegging,...
16. november 2018 Luster kommune
Ledige stillingar ved Gaupne barnehage og tilkallingsvikarar i barnehage
Det vert ledig 100 % mellombels stilling som pedagogisk leiar, 100 % vikariat som barnehagelærar og 160 % vikariat/mellombels stilling som fagarbeidar ved Gaupne barnehage i tida 02.01.19 – 28.07.19. Barnehagane i Luster søkjer og etter personar som ynskjer å vere tilkallingsvikarar....
16. november 2018 Luster kommune
Vegen til Mollandsmarki
Vegen til Mollandsmarki kan bli stengt i kortare periodar i dag (fredag) og måndag 19. nov. pga. utskifting av stikkrenne.
16. november 2018 Luster kommune
Han er innstilt som ordførarkandidat i Luster Høgre
Geir Arve Sandvik (52) er Høgre sin ordførarkandidat i Luster framanfor valet neste år.
15. november 2018 Porten.no
Inkludering av barn i låginntektsfamiliar
No er tilskotsordninga for inkludering av barn i låginntektsfamiliar open. søknadsskjema er publisert her. Sjølve utlysinga finn de her.
15. november 2018 Luster kommune
Rekordtildeling til Norsk Kulturarv
15. november 2018 Luster kommune
Digitalisering av fakturautsending
AvtaleGiro Dersom du som kunde har Avtalegiro, vil du ikkje oppleve noko endring. eFaktura eFaktura er vår mest føretrekte distribusjonskanal pr. i dag, og me vil anbefale alle våre kundar å opprette eFakturaavtale i banken. EFaktura sikrar at fakturaen kjem kjapt fram, samt at den er...
13. november 2018 Luster kommune
Kulturutveksling
Søknadsskjema finn du her Ta ev. kontakt med Luster kommune servicetorget. 
13. november 2018 Luster kommune
Besøk hos ambassadør Wilhelm M. Donko (Republic of Austria)
Fredag 9. november var Stiftinga Wittgenstein i Skjolden invitert til den Austerikske ambassaden i Oslo for å presentere planane for det vidare arbeidet til stiftinga. På bilde ser me bak f.v. Trygve Martinussen og Jon Bolstad. Fremst ambasssadør Wilhelm M Donko (Reublic of Austria) og...
13. november 2018 Luster kommune
SOGN OG FJORDANE

Møte veke 46
Møte i fromannskapet onsdag 14. klokka 9 Møte i klagenemnda onsdag 14. klokka 12  
9. november 2018 Luster kommune
Temakveld: søknad om spelemidlar
Temamøte for alle organisasjonar som treng hjelp til søknadsprosessar om td. spelemidlar. Kultursjef Erling Bjørnetun vil leie denne økta. Søknader om spelemidlar - korleis går prosessen? Kva kjenneteiknar ein god plan? Anleggsfase og byggherre + driftsfase og...
7. november 2018 Luster kommune
Kurs i «Praktisk HMS-arbeid» for landbruket, Sogn og Fjordane hausten 2018
Aurland, Sogn jord og hagebrukskule   15.11.18 kl.10.00-16.30, påmelding innan 10.11 Mo og Øyrane vgs, jordbruksskulen      20.11.18 kl.10.00-16.30, påmelding innan 15.11 For meir informasjon om kursa klikk her
7. november 2018 Luster kommune
Truleg vasstenging Solvornstrondi fredag 9. november
Grunna utskifting av privat vassleidning kan kommunalt vatn i Solvornstrondi bli stengt frå 0900 fredag 9.11. Dette avheng av moglege stengjemoglegheiter på kommunalt nett. Vatnet vert sett på att så snart som mogleg. Arbeidet vert utført av Røyrleggjarservice AS. Dei det gjeld...
7. november 2018 Luster kommune
BRA MAT-kurs
6. november 2018 Luster kommune
Nedgravde bossdunkar for Verket 2 i Gaupne
Det er sett på plass nedgravde bossløysingar som gjeld kun for bebuarane på Verket 2, i Gaupne sentrum. Simas opplyser at dei sendte ut brev og brikke til eigarane fredag 2.november. Biokorg, bioposar og plastruller vert levert ut til bebuarane no onsdag 7.11. 2018. Nederste bossløysing i...
6. november 2018 Luster kommune
(+) Han kan bli Årets unge bonde: – Eg blei voldsomt overraska
Det seier Olav Høyheim Einan som er blant topp fem til å bli Årets unge bonde.
5. november 2018 Porten.no
(+) Erle (23) har gjort barndomsdraumen om til røynd - Her opnar Lustrafjorden B&B
– Dette bestemde eg meg for då eg var sju år, seier Erle Fjøsne Skartun.
3. november 2018 $ Porten.no
Kvardagskjensla: Takk og pris for at vinteren snart kjem
Fordi då blir det snø og jul, tenkjer kanskje du at eg meinar no? Då tenkjer du feil.
2. november 2018 Porten.no
(+) I 33 år har lustringar høyrt på Radio Luster, og Finn er røynd radiovert
Radio Luster er den einaste nærradioen i Sogn som har overlevd, noko både styret og lyttarar set pris på.
2. november 2018 Porten.no
Møte i kommunestyret torsdag 8. nov
Kommunestyret held møte torsdag klokka 9 på rådhuset. Det vil vere temamøte om hovudavtale og partssamarbeid nasjonalpark, verneområde og verdsarv
2. november 2018 Luster kommune
Vikariat i 73,78 % som barnehagelærar ved Gaupne barnehage
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
2. november 2018 Luster kommune
Kompetanseutvikling i landbruket
Har du ein god ide som kan auke kunnskapen blant dei som jobber innan landbruket? Institusjonar og organisasjonar vert invitert til å søkje KIL- midler innan 7.januar 2019. Meir informasjon finn du her. 
1. november 2018 Luster kommune
Hakuna matata - Elevkonsert med Sogn kulturskule
31. oktober 2018 Luster kommune
Stengt NAV kontor
Den 1. og 2. november er  NAV kontoret i Luster stengt.  Treng du hjelp ring tlf. 55 55 33 33
30. oktober 2018 Luster kommune
Etablerarkurs - Sogndal
29. oktober 2018 Luster kommune
Ha skia klare, no kjem det endå meir snø
... I fjella i alle fall.
27. oktober 2018 Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

SOGN OG FJORDANE

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL