Luster
Møte veke 4
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
11:35 Luster kommune
(+) Veg stengd grunna mogleg snøras: — No køyrde ein brøytebil rett gjennom 
Vegen mellom Hafslo og Veitastrond vart stengd ein kort periode, grunna mistanke om snøras.
torsdag 16:27 Porten.no
Detaljreguleringsplan for Bruflat-Grandmo
Luster kommune sender med dette forslag til detaljreguleringsplan for Bruflat - Grandmo ut til offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningsloven § 12-10. Høyringsfrist 01.03.2021.
torsdag 15:34 Luster kommune
Endring i skjenkereglar
torsdag 09:39 Luster kommune
"Betre balanse" - oppstart veke 4
Styrke- og balanseøvingar for «godt vaksne». Rullator ingen hindring!
torsdag 08:01 Luster kommune
Status koronavaksinering
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
onsdag 15:05 Luster kommune
Opnar kommunale bygg
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
onsdag 08:39 Luster kommune
Grip sjansen og fullfør vidaregåande
tirsdag 14:54 Luster kommune
VESTLAND

Reglar for besøk på omsorgssentra
Som følgje av nasjonale smittevernråd gjeld følgjande ved besøk på omsorgssentra, frå 19. januar: Desse reglane gjeld no: Du må vere frisk Det skal haldast minst 2m avstand til brukaren Hugs god handhygiene med spritdesinfeksjon før og etter besøk ...
tirsdag 13:41 Luster kommune
Opnar kommunale bygg for barn og unge
Som følgje av at dei nasjonale smitteverntiltaka opnar opp for at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt, både ute og inne, opnar kommunen dei kommunale bygga igjen for utleige. Kampar, cupar, stemne osv må framleis utsetjast. Me gjer merksam...
tirsdag 13:00 Luster kommune
Seniortreff avlyst
tirsdag 10:16 Luster kommune
Korona - mindre strengt for barn og unge
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
mandag 15:47 Luster kommune
Karriererettleiing for alle vaksne i Vestland fylke
Karriere Vestland har eit tilbod om karriererettleiing til alle vaksne over 19 år i heile Vestland fylke, denne tenesta er gratis. Klikk deg inn på Karriere Vestland her
mandag 07:52 Luster kommune
#1omdagen kan gjere koronakvardagen litt betre
​Når dei vanlege aktivitetane forsvinn, er det lett å bli passiv innandørs. Med bodskapen #1omdagen vil Norsk Friluftsliv inspirere alle til å koma seg ein tur ut kvar dag.
fredag 15. januar Luster kommune
Ledig stilling: Leiar Grandmo busenter
Me søker ein motivert medarbeidar til den viktige stillinga som leiar for Grandmo busenter. Grandmo busenter yter tenester til brukarar med særskilde behov og har for tida om lag 50 tilsette. Søknadsfrist: 07.02.21.
fredag 15. januar Luster kommune
Leiar Grandmo busenter
Me søker ein motivert medarbeidar til den viktige stillinga som leiar for Grandmo busenter. Grandmo busenter yter tenester til brukarar med særskilde behov og har for tida om lag 50 tilsette. Søknadsfrist: 07.02.21.
fredag 15. januar Luster kommune
Takkebrev Juleglede
Me vil rette ei stor takk til alle privatpersonar, bedrifter, lag og organisasjonar som har bidrege økonomisk eller med gåver til Juleglede 2020! 81 barn fekk gleda av å motta personlege gåver gjennom dette tiltaket. Juleglede er eit samarbeid mellom Luster Røde Kors, Luster...
torsdag 14. januar Luster kommune
Koronavaksinering
Luster kommune fekk 13.01.21 3 hetteglas som er 18 vaksinedosar. Dei ble brukt same dag. Ny liknande forsyning i neste veke. Vi har til nå satt 48 dosar av vaksinen.
torsdag 14. januar Luster kommune
Opningstider NAV
NAV Luster har ope for publikum:  tysdagar 12:00-14:00 Det er ellers ope for avtalar kvar dag. 
onsdag 13. januar Luster kommune
Kappekurs onsdag 20. januar
Luster kommune/Skog i Sogn og Skogselskapet i Sogn og Fjordane og arrangerer kappedag på Indre Hafslo.
tirsdag 12. januar Luster kommune
Koronastatus
Luster kommune har for tida ingen smitta, i isolasjon eller karantene som nærkontakt. 1 lustring som oppheld seg i anna kommune er smitta. Me har 11 personar som er i innreisekarantene frå utlandet. Luster kommune vaksinerte 30 personar i veke 1. Me får 18 dosar 13/1 og 20/1. Me skal...
tirsdag 12. januar Luster kommune
Barnehage / SFO søknadsfrist 1. februar
Send søknad i elektronisk søknadsportal: Barnehage SFO Dersom de treng rettleiing i samband med søknaden, ta kontakt med den eininga de skal søke til eller Oddbjørg Ese tlf. 57 68 55 20, eller epost Dersom barnet som har plass i barnehage / SFO 2020-2021 treng de berre...
mandag 11. januar Luster kommune
Stipend for ungdom - Luster kommune
Link til søknadsskjema her  
fredag 8. januar Luster kommune
50 % mellombels stilling som barnehagelærar, Skjolden
Det er ledig 50 % mellombels stilling som barnehagelærar ved Skjolden oppvekstsenter frå 01.02.- 31.07.2021. Søknadsfrist: 24.01.20.
fredag 8. januar Luster kommune
Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg
torsdag 7. januar Luster kommune
Kulturtilskot 2021
Elektroniske søknadsskjema finn du nedanfor (trykk på fana Skjema). For større prosjektkostnader, og for søknader med krav om dokumentasjon på kostnader og finansiering med eigenkapital, minner me om kravet om årsmøtevedtak før prosjektet blir sett i gang. Dette...
torsdag 7. januar Luster kommune
Vaksineringa er i gong
Luster kommune vaksinerte 6/1-21 alle pasientar på sjukeheimen i Luster som ønska vaksine. Det er sett 24 vaksinar. Ingen komplikasjonar. Vi får ut 6 dosar pr. glas. 
torsdag 7. januar Luster kommune
Kulturtilskot 2021
Elektroniske søknadsskjema finn du nedanfor (trykk på fana Skjema). For større prosjektkostnader, og for søknader med krav om dokumentasjon på kostnader og finansiering med eigenkapital, minner me om kravet om årsmøtevedtak før prosjektet blir sett i gang. Dette...
onsdag 6. januar Luster kommune
2 personar i karantene etter nærkontakt med smitta
Luster kommune har 5/1-21 2 personar i karantene. Desse har vore nærkontaktar til kjent smittetilfelle. 1 person som var i Lustrabadet 29/12 er registrert positiv koronasjuk. Er ikkje heimehøyrande i kommunen. Lustrabadet har god oversikt over besøkande og smittesporingsteamet vårt tek...
onsdag 6. januar Luster kommune
Informasjon til besøkande ved omsorgssentra
Desse reglane gjeld no: Du må vere frisk Det skal haldast minst 2m avstand til brukaren Hugs god handhygiene med spritdesinfeksjon før og etter besøk Hugs kun 1 besøkjande til kvar brukar samstundes Alle besøkjande må ringa for å avtala besøk på...
tirsdag 5. januar Luster kommune
Informasjon til besøkande ved omsorgssentra
Desse reglane gjeld no: Du må vere frisk Det skal haldast minst 2m avstand til brukaren Hugs god handhygiene med spritdesinfeksjon før og etter besøk Hugs kun 1 besøkjande til kvar brukar samstundes Alle besøkjande må ringa for å avtala besøk på...
mandag 4. januar Luster kommune
Koronavaksine: Ver venleg ikkje ring oss, me kontaktar deg
Legekontoret opplever at mange kontaktar legekontoret/fastlegen med spørsmål om tid for koronavaksinasjon. Dette skapar unødige telefonkøar og tidsbruk hjå oss.
mandag 4. januar Luster kommune
Nye nasjonale smitteverntiltak
mandag 4. januar Luster kommune
VESTLAND

(+) – Om de har noko de alltid har drøymt om; gjer det no, sa legen. No gir Karine og broren ut boka til si kreftsjuke mor
Mora Maalfrid Karin Sandvik Kjørlaug er rørt av responsen boka har fått.   – Om de har noko de alltid har drøymt om, gjer det no. Orda vart sagt til søskena Karine og Tomas Kjørlaug og familien. Beskjeden frå legen på Haukeland var klar. Mora deira,...
lørdag 2. januar Porten.no
Koronavaksine på 1-2-3 - kort info frå FHI
Kort informasjon frå Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasjukdomen covid-19. Klikk her for informasjon på andre språk (information in different languages)
30. desember 2020 Luster kommune
Koronavaksine på 1-2-3
Kort informasjon frå Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasjukdomen covid-19. Klikk her for informasjon på andre språk (information in different languages)
30. desember 2020 Luster kommune
Treng du nokon å snakke med?
Treng du nokon å snakke med no i jula? Under finn du lokale og nasjonale tilbod. ❤️  
23. desember 2020 Luster kommune
Koronavaksine / Coronavirus vaccine
23. desember 2020 Luster kommune
Treng du nokon å snakke med?
Om situasjonen  psykisk vanskeleg,  kan du ringe psykisk helseteam på tlf. nr. 57685647. I tillegg finst ei rekkje nasjonale hjelpetelefonar og chattetenester   Til deg som er ung Dersom du slit med vonde tankar eller har det vanskeleg heime, er det viktig å snakke med nokon du...
22. desember 2020 Luster kommune
Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2020-2024
22. desember 2020 Luster kommune
Korona - Råd for julehøgtida
I 2020 legg pandemien ein dempar på julefeiringa for dei fleste, og vi må avgrense samvær med familie og vener for å redusere smittespreiinga. 
14. desember 2020 Luster kommune
Offentleg høyring – Budsjett, økonomiplan og planleggingsprogram
Formannskapet sitt forslag ligg ute til offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 8. desember.
11. desember 2020 Luster kommune
Autorisasjonskurs i tiltak mot smågnagarar
1. desember 2020 Luster kommune
(+) Har fått kontroll på brannen i Luster. Brannvesenet blir på staden utover ettermiddagen
Politiet rykka ut etter melding om brann. Der var det full fyr. 
30. november 2020 Porten.no
(+) Bil ligg på taket etter trafikkuhell: Ung mann sendt til legekontor for sjekk
Det melder politiet på Twitter.
26. november 2020 Porten.no
Vegstenging Vigdalsvegen
23. november 2020 Luster kommune
40 meter breitt ras traff vegen. No er den open for fri ferdsel
Det melder Vegtrafikksentralen.
3. november 2020 Porten.no
Sognefjellet opna for trafikk
Opent for fri ferdsel frå klokka åtte tysdag.
3. november 2020 Porten.no
All skatterettleiing på ein stad
2. november 2020 Luster kommune
Temakveld: Søknader om spelemidlar og tilskot til kulturføremål
Velkomen til temakveld om spelemiddelsøknadar og søknader om tilskot til kulturføremål i Luster kommune tysdag 17. november 2020 kl 19. Temakveld for alle organisasjonar som ynskjer tips og rettleiing i søknadsprosessen for søknader om spelemidlar til
29. oktober 2020 Luster kommune
Temakveld: Søknader om spelemidlar og tilskot til kulturføremål i Luster kommune
Kultursjef Erling Bjørnetun innleiar temakvelden med: Søknader om spelemidlar og søknader om tilskot til kulturføremål -  retningsliner og prosessane kring det å få ein søknad godkjent Bjørn Tore Årøy, leiar IL Bjørn og Ove...
29. oktober 2020 Luster kommune
Rovdyr- og avlingsskade søknadsfristar
Frist for søknad om erstatning for rovviltskade på sau for beitesesongen 2020 er 1. november. Frist for søknad om erstatning for store avlingstap (meir enn 30 %) er 31. oktober.
27. oktober 2020 Luster kommune
Fekk du med deg desse sakene?
Sjå dei mest leste sakene frå veka som har gått.
4. oktober 2020 Porten.no
Gulen hadde null dagbøter i 2018, sjekk din kommune
VG si avsløring om Milliardbøtene viser at kommunane har betalt svimlande summar i dagbøter til sjukehusa etter at samhandlingsreforma tredde i kraft i 2012. I Indre og Ytre Sogn er talet dagbøter faktisk redusert.
23. november 2019 Porten.no
TV-aksjonen: Aurland gav langt over gjennomsnittet
Under TV-aksjonen i går blei det samla inn 219 887 346 kroner. Sogn og Fjordane var fylket som gav mest.
21. oktober 2019 Porten.no
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL