Luster
Kan du lage mat? Då vil Randi og Laila gi deg sommarjobb her
Laila Hjellvoll og Randi Bjørnbeth må utsetje opninga av Tungestølen turisthytte, for dei får ikkje tak i kokk.
13:58 $ Firda
Vegstenging Hafslo 10. mai
På grunn av graving av kabel i vegen stengjer Luster energiverk  Mobakken måndag 10/5 fra ca 8:00 til tysdag 11.5. Vegen vert opna att når dei er ferdige.
fredag 14:59 Luster kommune
8. mai-markering for Luster, Vik og Sogndal
Markeringa finn stad 8. mai kl. 15.30 ved minnesteinen framfor Lægreid hotell i Sogndal. 8. mai er Noregs frigjerings- og veterandag. Dette er den viktigaste dagen for å markera og heidra veteranar frå andre verdskrig og samstundes dra linene fram til dagens veteranar. Desse vil vera til...
fredag 13:51 Luster kommune
Møte veke 19
Administrasjonsutvalet har møte onsdag 12. mai.
fredag 08:57 Luster kommune
Stabsleiar forvaltning og utvikling
Ansvar og arbeidsoppgåver Overordna leiing, personal- og budsjettansvar for om lag 20 tilsette i avdelingane næring, landbruk og naturforvaltning, plan, kultur og eigedom. Koordinering og prioritering av drift og utvikling innan dei aktuelle avdelingane og teknisk drift. Ein vesentleg del av...
fredag 00:00 Luster kommune
Anne Lene frå Sande byrja med ein idé og eit enormt lån – no har ho tre tilsette i Luster
Fire damer har heilt eller delvis sin arbeidsstad på Luster tannklinikk. Det er to meir enn oppstarten for vel tre år sidan.
torsdag 20:56 $ Firda
Tilskot til tiltak innan utvalt kulturlandskap (UKL) 2021
Søknadsfrist 25.06.2021, elektronisk søknad via Altinn. Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalgte kulturlandskap er å bidra til å sikre verdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og
torsdag 10:16 Luster kommune
Koronainformasjon på ulike språk
  Felles side med koronainformasjon på ulike språk  
onsdag 14:20 Luster kommune
VESTLAND

Møte veke 18
fredag 30. april Luster kommune
Sognaloop
Ein jobbsjanse for innvandrarkvinner!
torsdag 29. april Luster kommune
Ledige stillingar i barnehage
Skjolden oppvekstsenter – barnehage: 100 % stilling som fagarbeidar/assistent frå 01.08.21   Gaupne barnehage: 30 % vikariat og 70 % fast som pedagog i spesial- pedagogiske tiltak frå 01.08.21 Nærare opplysingar om stillingane kan du få ved å kontakta styrar i den...
torsdag 29. april Luster kommune
Demonstrasjon av blekksprut gjødselsspreiar
Stad: Hos Claus Rumohr Moe, Movegen 3b, Hafslo   Tid: Kl. 1300 på fredag 30.04.21 Påmelding til Per Fridolf Hillestad på mob. 97030887. Maks 20 deltakarar – først til mølla
onsdag 28. april Luster kommune
Koronainformasjon på ulike språk
  Felles side med koronainformasjon på ulike språk  
onsdag 28. april Luster kommune
Lise og Anders opna glashytta for ei veke sidan: – Den er booka 90 netter allereie
Då Lise Sværi og Anders Månum tok over drifta av Nes Gard ville dei utvikle tilbodet. No står Fjordspeilet klart.
onsdag 28. april $ Firda
Demonstrasjon av blekksprut gjødselsspreiar
Stad: Hos Claus Rumohr Moe, Movegen 3b, Hafslo   Tid: Kl. 1300 på fredag 30.04.21 Påmelding til Per Fridolf Hillestad på mob. 97030887. Maks 20 deltakarar – først til mølla
tirsdag 27. april Luster kommune
Søknadsfrist for kulturskulen
Informasjon om korleis du går fram for å søkja om plass eller melda deg ut, finn du på nettsida til Sogn kulturskule. Der finn du også informasjon om tilboda. Sjølv om søknadsfristen er 1. mai, er det mogeleg å søkja plass heile året. Men dei...
tirsdag 27. april Luster kommune
Kom med innspel til ny klimaplan for Vestland
tirsdag 27. april Luster kommune
Koronavaksinering i sommar
Kommunane vil få fleire vaksinedosar i juni, juli og august. Det er viktig at innbyggjarane planlegg ferie slik at dei kan møte på vaksinasjonsdagen. Vi vaksinerar berre eigne innbyggjarar, ikkje ferierande. Det vil bli gjeve tydeleg informasjon om når dei ulike gruppene blir kalla inn...
mandag 26. april Luster kommune
IL Bjørn brukar Friskus
mandag 26. april Luster kommune
Idrettsfond Sogn og Fjordane
På vegne av Stiftinga Idrettsfond Sogn og Fjordane minner vi om søknadsfristen 1. mai 2021.
mandag 26. april Luster kommune
Koronavaksinering i sommar
Kommunane vil få fleire vaksinedosar i juni, juli og august. Det er viktig at innbyggjarane planlegg ferie slik at dei kan møte på vaksinasjonsdagen. Vi vaksinerar berre eigne innbyggjarar, ikkje ferierande. Det vil bli gjeve tydeleg informasjon om når dei ulike gruppene blir kalla inn...
mandag 26. april Luster kommune
Til dei som har fått 1 dose av koronaviksina AstraZeneca
Alle vil få tilbod om 1-ein dose Biontec/Pfizer 12 veker etter førre vaksinasjon. Meir informasjon frå FHI finn du her, PDF-versjon
mandag 26. april Luster kommune
Intern utlysing, fagarbeidarstilling Hafslo barnehage
Kan søkast av tilsette i Luster kommune. Søknadsfrist 02.05.2021.
fredag 23. april Luster kommune
Nasjonaldagsfeiringen 17. mai 2021
fredag 23. april Luster kommune
Ledige stillingar i barnehagesektoren
Frå august 2021 er det ledig fleire stillingar i barnehagesektoren, mellom anna:   fast stilling som assisterande styrar ved Skjolden oppvekstsenter 40 % årsvikariat barnehagelærar Indre Hafslo oppvekstsenter   Nærare opplysingar om stillingane kan du få ved å...
fredag 23. april Luster kommune
Koronainformasjon på fleire språk
Felles side med koronainformasjon på flere språk
torsdag 22. april Luster kommune
Ledige sommarjobbar i sommarskulen (instruktørar)
Luster kommune skal tilby sommarskule i 2021. Sommarskulen skal medverka til meistring, læringsglede og positive opplevingar utover det ordinære skuleåret. Sommarskule vil etter planen vera eit tilbod til elevar frå 5.-10. trinn.  Lengda på engasjementet kan variera frå fem...
onsdag 21. april Luster kommune
Rektor/styrar tilsett ved Veitastrond oppvekstsenter
Elisabeth Alme er tilsett som rektor og styrar ved Veitastrond oppvekstsenter frå 1. august 2021. Alme kjem frå stilling som lærar ved Hafslo barne- og ungdomsskule. Utdanningsbakgrunnen til Alme er grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn med faga norsk, kroppsøving, samfunnsfag og KRLE....
fredag 16. april Luster kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Redusert foreldrebetaling har ein rett på viss maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til husholdninga. Gratis kjernetid på 20 timar for 2-, 3-, 4- og 5-åringar og barn med utsett skulestart, gjeld for husstandar som har ei samla inntekt lågare...
fredag 16. april Luster kommune
Koronainformasjon på fleire språk
   
fredag 16. april Luster kommune
Stipend for ungdom - Luster kommune
Link til søknadsskjema her  
fredag 16. april Luster kommune
Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Redusert foreldrebetaling har ein rett på viss maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til husholdninga. Gratis kjernetid på 20 timar for 2-, 3-, 4- og 5-åringar og barn med utsett skulestart, gjeld for husstandar som har ei samla inntekt lågare...
fredag 16. april Luster kommune
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Grandmo miljøteneste 100% fast stilling som vernepleiar/miljøterapeut frå 01.08.21 100% fast stilling som miljøterapeut/miljøarbeidar frå 01.05.21 90% vikariat som vernepleiar/miljøterapeut/miljøarbeidar i tida 01.06.21 - 31.08.22 Nærare informasjon...
fredag 16. april Luster kommune
VESTLAND

Møte veke 16
Arbeidsmiljøutvalet har møte måndag 19.04 kl. 13.00 Eldrerådet har møte måndag 19.04 kl. 09.00 Rådet for personar med funksjonsnedsetjing har møte måndag 19.04 kl. 09.00 Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval har møte torsdag 22.04...
fredag 16. april Luster kommune
Møte veke 16
Arbeidsmiljøutvalet har møte måndag 19.04 kl. 13.00 Eldrerådet har møte måndag 19.04 kl. 09.00 Rådet for personar med funksjonsnedsetjing har møte måndag 19.04 kl. 09.00 Ungdomen sitt kommunestyre - Arbeidsutval har møte torsdag 22.04...
fredag 16. april Luster kommune
Ledige stillingar i omsorgstenesta
Grandmo miljøteneste 100% fast stilling som vernepleiar/miljøterapeut frå 01.08.21 100% fast stilling som miljøterapeut/miljøarbeidar frå 01.05.21 90% vikariat som vernepleiar/miljøterapeut/miljøarbeidar i tida 01.06.21 - 31.08.22 Nærare informasjon...
fredag 16. april Luster kommune
Ledige stillingar i oppvekstsektoren
Lærarstillingar: 80 % fast stilling ved Veitastrond skule 50–70 % årsvikariat skuleåret 2021/22 ved Gaupne skule Teiknspråktolk: Inntil 80 % årsvikariat skuleåret 2021/22 ved Hafslo barne- og ungdomskule Ønskjer du meir informasjon om stillingane, kan du...
fredag 16. april Luster kommune
Kommunedelplan naturmangfald 2022-2030
Detaljregulering for Solvorn kyrkje, plan-ID 2016001 Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram, vedteken 13.12.2018.Føremålet med reguleringa Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for universell utforma tilkomst til Solvorn kyrkje og nokre fleire...
torsdag 15. april Luster kommune
Sjå kommunestyret live her
15.04.21
torsdag 15. april Luster kommune
Kommunedelplan naturmangfald 2022-2030
Detaljregulering for Solvorn kyrkje, plan-ID 2016001 Planen er i samsvar med Luster kommune sitt planleggingsprogram, vedteken 13.12.2018.Føremålet med reguleringa Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for universell utforma tilkomst til Solvorn kyrkje og nokre fleire...
torsdag 15. april Luster kommune
Luster kommune føl dei nasjonale retningslinene
torsdag 15. april Luster kommune
Temakveld: Arbeid med utvikling av anlegg og søknader om spelemidlar
torsdag 15. april Luster kommune
Har du nokre skjulte skattar liggande?
onsdag 14. april Luster kommune
IKT-samarbeid med SySIKT
Rådmannen føresler at Luster etablerer samarbeidsavtale med SySIKT. Kommunen vil legge til rette for avdelingskontor på rådhuset i Gaupne. Saksdokumenta til møtet.
tirsdag 13. april Luster kommune
Koronastatus
Luster kommune er på risikonivå 1 som er det lågaste. Vi har ikkje hatt positive tilfelle sidan veke 12. I veke 18 har vi hatt ein nærkontakt i karantene. Sist veke tok vi 32 koronatestar, teststasjonen er no open berre måndag, onsdag og fredag. Koronavaksinering Vi vaksinerar...
mandag 12. april Luster kommune
Vekstprogram i regi av Kunnskapsparken Vestland
Gjennom 4 halvdagsmodular og 1:1 oppfølging får du hjelp med å avklare og legge grunnlag for korleis nettopp omstilling og vekst kan skje i di bedrift. Meir informasjon og påmelding finn du her. Fyrste samling er 31.5.21. Har du spørsmål til programmet, eller ynskjer å...
mandag 12. april Luster kommune
Førstehjelpskurs og kurs i praktisk brannvern for reiselivsverksemder i Luster kommune
mandag 12. april Luster kommune
(+) Avsluttar aksjonen etter skredet i Luster: – Ikkje spor ut eller inn i raset
Uvisst kor vidt nokon er tatt eller er i området.
søndag 11. april Porten.no
Skuleskyss dersom busstreik frå måndag 12.04.21
fredag 9. april Luster kommune
Kompensasjonsordning til verksemder i Luster kommune i samband med pandemien
Næringsutvalet gjorde i møte den 7.4 vedtak om å løyve midlar til verksemder som er hardt råka av pandemien. Under ligg informasjon om ordninga.  Tiltaka som skal gjennomførast skal motvirke negative verknader av pandemien. Det er og sett opp kva verksemder som vert...
fredag 9. april Luster kommune
Møte veke 15
Møte i administrasjonsutvalet onsdag 14.04 kl. 11:30 Møte i kommunestyret torsdag 15.04 kl. 12:00 Møte i formannskapet torsdag 15.04. etter kommunestyret.  Dokument til dette møtet blir utlagt tysdag 13.04.
fredag 9. april Luster kommune
Buss har sklidd inn i lastebil i Sogn. Politiet: – Litt kø og kaos
– Unngå denne vegen akkurat no, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund fredag morgon.
fredag 9. april $ Firda
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL