Luster
10 nye koronatilfelle, i seks ulike kommunar
Torsdag vart 328 koronaprøver analysert på laboratoriet til Helse Førde. Ti av desse var positive.
fredag 07:51 Firda
Luster Kommune har i kveld fått svar på 4 nye positive prøvar
3 av dessa var allereie uvaksinerte nærkontakter til kjent smitta og  har vore  i karantene med kjent smitteveg. Desse tre er alle  kopla til Meat-Point utbrotet.  
torsdag 22:37 Luster kommune
Luster Kommune har i kveld fådd svar på 4 nye positive prøvar
3 av dessa var allereie uvaksinerte nærkontakter til kjent smitta og  har vore  i karantene med kjent smitteveg. Desse tre er alle  kopla til Meat-Point utbrotet.  
torsdag 22:26 Luster kommune
Valkort er på veg
torsdag 13:10 Luster kommune
Fem nye smitta
Onsdag analyserte Helse Førde 315 koronaprøver. Fem av desse viste seg å vere positive.
torsdag 07:35 Firda
Ein ny smitta i Luster
Den usikre prøven frå i går var negativ, men det er i kveld kome ein ny smitta i Luster kommune. Den nye smitta har vore i sjølvvalt karantene siste veka og det er difor ikkje snakk om nye nærkontaktar. 
onsdag 22:28 Luster kommune
35 av 36 prøvesvar er negative, 1 prøve er usikker.
Luster har i kveld fått svar på 35 av 36 koronatestar. Alle dei 35 prøvane er negative. Den 36 prøven er usikker og vil bli reanalysert i morgon.  
tirsdag 23:36 Luster kommune
Pressemelding
Det er ingen nye smitta til no i dag i Luster, kommunen oppmodar likevel til framleis aktsemd. Situasjonen er under kontroll, men det kan endre seg når ein får svar på prøver som no er til analyse i Førde. Det er svært viktig at folk melder seg til
tirsdag 19:25 Luster kommune
VESTLAND

Delta og nye prøvesvar.
Seint i går kveld fekk kommunen svar på nye prøvar. Den eine var som forventa positiv, andregongstest av tidlegare positiv test på pasient som er i isolat. Den andre prøven var av ein nærkontakt. Denne prøven var negativ. Status framleis 6 smitta.
tirsdag 13:18 Luster kommune
Deltavarianten av koronaviruset i Luster
All smitten er knytta til Meat Point utbrotet. Det blir gjennomført fleire testar. Me ventar svar på 36 prøvar i morgon. Dei fleste av desse er nærkontaktar som er i karantene, prøvar frå dag 7. Dersom desse prøvane er negative og personen er symptomfri, kan dei...
mandag 20:29 Luster kommune
Koronaordning for arrangement og aktivitet - utvida søknadsfrist
  Formålet med ordninga er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjeld også dersom ein må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd frå myndigheitene i samband med covid-19. Perioden for ordninga er no utvida, og gjeld frå...
mandag 11:40 Luster kommune
Luster har ingen nye smitta – ventar svar på nye prøvar
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
søndag 20:22 Luster kommune
Åtte nye har testa positivt
Av dei 229 analyserte prøvene Helse Førde gjekk gjennom laurdag, var åtte av dei positive.
søndag 09:41 Firda
Smitten aukar – oppmoding frå kommunen
Me har per i dag laurdag 24. juli  6 positive smitta lustringar. Alle er knytta til det kjende smitteutbrotet på Meat Point i Sogndal.
lørdag 24. juli Luster kommune
Korona status
Luster kommune er på risikonivå 2. Risikonivået kan gå ytterlegare opp i dagane som kjem. Vi har no 5 innbyggarar med påvist Covid-19, alle 5 befinn seg i isolasjon her i kommunen. Smittesporing pågår og mange lustringar er sett i karantene og endå fleire er...
fredag 23. juli Luster kommune
Taxi - redusert kapasitet i helga
Luster Taxi melder at dei har redusert kapasitet denne helga grunna smittesporing. Sjukekøyring må prioriterast.
fredag 23. juli Luster kommune
Har du vore på fest? Ta ein test!
Bestill koronatest her Me rår alle til å redusera talet på festar og talet på nærkontaktar dei næraste vekene. Det er eit ganske stort pågåande smitteutbrot i kommunen no, og situasjonen er noko uoversiktleg. Hugs smittevernreglane: Hald avstand,...
fredag 23. juli Luster kommune
Korona status
Luster kommune er på risikonivå 2. Risikonivået kan gå ytterlegare opp i dagane som kjem. Vi har no 5 innbyggarar med påvist Covid-19, alle 5 befinn seg i isolasjon her i kommunen. Smittesporing pågår og mange lustringar er sett i karantene og endå fleire er...
fredag 23. juli Luster kommune
14 nye smittetilfelle
Det melder Helse Førde på heimesida si.
fredag 23. juli $ Firda
Tilskot til trafikktryggingsaktivitetar
torsdag 22. juli Luster kommune
Ekstra vaksinedosar
Luster kommune får ekstra vaksinedosar f.o.m veke 30. Det er opna for at også siste prioriteringsgruppa, personar i alderen 25-39 år, kan bestille time. Bestill time på helsenorge.no. Dersom du ikkje har fastlege i Luster må du kontakte koronatelefonen
torsdag 22. juli Luster kommune
22. juli, 10 år etter
torsdag 22. juli Luster kommune
Masseuttak Eide
Hovudmålet med planen er å få eit godkjent masseuttak av stein og grusmassar.    Kartet viser planområdet i forhold til gjeldande reguleringsplanar i Skjolden. Plandokument Plankart Føresegner Planomtale ROS-analyse Profilar Saksprotokoll Saksutgreiing ...
tirsdag 20. juli Luster kommune
Mathea (16) var på lærekøyring i Sogn med pappa då dei møtte ein bil i motsett køyreretning: – Det var nummeret før kollisjon
Audun Moen og dottera Mathea fekk seg ei skrekkeleg oppleving då dei var på øvingskøyring måndag.
tirsdag 20. juli $ Firda
Oppheving av Reguleringsplan for Flatane bustadfelt, planID 2011007
Plan- og forvaltningsutvalet har i møte 25.06.2021, sak 51/21, gjort slikt vedtak: «Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune ber rådmannen starte prosessen med oppheving av reguleringsplan for Flatane planID 2011007.» Saksdokument: Plankart Saksprotokoll Saksframlegg I...
torsdag 15. juli Luster kommune
Står du i manntalet?
Manntalet er lagt ut på biblioteket i Gaupne og på servicetorget på rådhuset. Du kan også ringe servicetorget, 57 68 55 00 og spørje om du står i manntalet.
onsdag 14. juli Luster kommune
Status koronavaksinasjon veke 27.
Luster kommune har sett 4089 dosar. Av våre innbyggjarar som er 55 år og eldre har over 90% fått ei dose. I gruppa 45-54 er talet 69.7%. I aldersgruppene 18-24 og 40-44 er 23% vaksinerte.
fredag 9. juli Luster kommune
Besøksstrategien for Nigardsbreen naturreservat vedteken
Besøksstrategien for Nigardsbreen naturreservat Vedlegg 1. Infrastruktur i Nigardsbreen naturreservat Vedlegg 2. Tryggingsstrategi for Nigardsbreen Vedlegg 3. Tal frå ferdselsteljing 2020
torsdag 8. juli Luster kommune
Ekstra saker til handsaming i plan- og forvaltningsutvalet, 12.07.21
Utvalet handsamar 3 saker etter lov om motorferdsel i utmark. Sakene gjeld køyring på vegen Ilaget-Lø-Hodnane. Sakene vil bli handsama ved skrifteleg handsaming med avgjerd måndag 12.07, kl 15.00. Saksdokumenta er lagt ut i møtekalender.
torsdag 8. juli Luster kommune
Tilbod om norskopplæring på kveldstid ved Luster vaksenopplæring
Me startar oppatt med norskopplæring for framandspråklege på nivå A1 og A2 ved Luster vaksenopplæring hausten 2021. Kurset vil føregå i 10 veker, to kveldar pr. veke, 3 timar kvar gong (totalt 60 timar). Fyrste kursdag er tysdag 21/9 kl. 17.00
onsdag 7. juli Luster kommune
Ikkje lenger kokepåbod Tvingeborgneset, Sandvik nord og sør
onsdag 7. juli Luster kommune
Bli ferieforskar på Sommarlab på Hafslo
Første pulje med Sommarlab-kurset er unnagjort. Elevane har fått vore ferieforskarar og prøvd ut aktivitetar som morgonmoro og kodeknekking, eksploderande såpebobler, sikring av fingeravtrykk og bygging av solcellebil. Mykje gøy!
tirsdag 6. juli Luster kommune
Ledige vaksinedosar
Luster kommune har ledige dosar: nokre ledige 14/7, mange ledige 21/7 og 28/7. Vi opnar derfor opp for vaksinebestilling for gruppene 40-54 år (fødde 1981-1967) og 18-24 år(fødde 2003-1997). Vi sender ut SMS til aktuelle grupper og alle må bestille time
mandag 5. juli Luster kommune
VESTLAND

Tidlegstemming 1. juli - 9. august
Dersom du ikkje kan stemme etter 10. august kan du tidlegstemme på rådhuset i Gaupne i perioden 1. juli - 9. august innanfor vanleg opningstid.
fredag 2. juli Luster kommune
Kokepåbod Tvingeborgneset, Sandvik nord og sør
torsdag 1. juli Luster kommune
Luster kommune får fleire vaksinedosar i veke 28 enn det som var signalisert
Vi har derfor anledning til å vaksinere fleire med 1. dose  7/7 og 21/7. Vi kaller nå inn personar fødde i 1967-1976 (aldersgruppa 54-45). 14/7 vil vi måtte bruke dosane vi får til revaksinering.
torsdag 1. juli Luster kommune
Sommarskule – fotokurs
Denne veka er det tre-dagars-fotokurs måndag til onsdag i Gaupne der elevane får øving i ta bilete, leike med lys og prøve skikkeleg fotoutstyr og studiolamper. Stor moro og fotoglede! Det er også sett opp ekstrakurs onsdag-fredag då det var stor
onsdag 30. juni Luster kommune
Sommarskule – Friluftlivkurs i Jostedalen
I samarbeid med Jostedal bygdelag og Breheimsenteret vart det førre veke arrangert tre-dagars-friluftslivkurs for elevar 5.-10. trinn. Torsdagen hadde elevane ein super dag på Nigardsbreen. Fredagen var det kajakkpadling som stod på programmet.
onsdag 30. juni Luster kommune
Vaksinasjonsarbeidet mot covid-19
Vi får lite vaksinedosar i veke 27 og 28 og legg ikkje ut nye timar i dag fredag 25/6. 84 dosar vi får 7/7 vil bli haldne tilbake for å bli brukt til revaksinering 14/7. Det har vore vanskeleg å gje ut prognosar for vaksinasjonsarbeidet pga fleire reduksjonar av vaksineleveransar til...
fredag 25. juni Luster kommune
Vaksinasjonsarbeidet mot covid-19
Vi får lite vaksinedosar i veke 27 og 28 og legg ikkje ut nye timar i dag fredag 25/6. 84 dosar vi får 7/7 vil bli haldne tilbake for å bli brukt til revaksinering 14/7. Det har vore vanskeleg å gje ut prognosar for vaksinasjonsarbeidet pga fleire reduksjonar av vaksineleveransar til...
fredag 25. juni Luster kommune
Første veka med sommarskule over
fredag 25. juni Luster kommune
Koronainformasjon på ulike språk
Annet Oppdatert artikkel: Om innreise til Norge Travel to Norway - regjeringen.no Felles side med koronainformasjon på ulike språk  
torsdag 24. juni Luster kommune
Ledig stilling som kjøkkenassistent - INTERN
Arbeidsoppgåver: Luster sentralkjøkken er produksjonskjøkken for omsorgstenesta i Luster kommune. Sentrale arbeidsoppgåver vil vere produksjon av middag, lunsj, dessertar og bakverk, samt varemottak, oppvask og generelt reinhald. Kvalifikasjonar: Me søker ein medarbeidar med...
torsdag 24. juni Luster kommune
Korona og vaksinestatus
Smittestatus 1. juli: Kommunen er i veke 26 på risikonivå 1 (kontroll). Vi har hatt 1 påvist tilfelle registrert på, ikkje i kommunen. Tidlegare har Luster kommune til saman hatt 16 smittetilfelle. Vaksinestatus 1. juli: Luster kommune har nå sett 3998 dosar med koronavaksine....
onsdag 23. juni Luster kommune
Skal du brenne St. Hans-bål?
  Det er generelt bålforbod i tida 15. april til 15.september. Du kan berre bruke open eld der det openbert ikkje er fare for brannspreiing. Ta omsyn til vind og ver.  Bålbrenning skal ikkje ringast inn til oss, men meldast til 110 Vest på eige skjema. Innmelding...
onsdag 23. juni Luster kommune
Sikt i avkøyrsler kryss
onsdag 23. juni Luster kommune
Ynskjer å koma i kontakt med eigaren av køyretøyet
onsdag 23. juni Luster kommune
FriMoro og Sommarskulen er i gang!
I går var det start på FriMoro. Nærare 70 barn boltra seg i og ved Parken i Gaupne. Rockeverkstaden Jostedal hadde også sin første kursdag i går. Denne og neste veke går det slag i slag med ulike sommarskulekurs før det vert pause fram til dei to første
onsdag 23. juni Luster kommune
Skal du brenne St. Hans-bål?
  Det er generelt bålforbod i tida 15. april til 15.september. Du kan berre bruke open eld der det openbert ikkje er fare for brannspreiing. Ta omsyn til vind og ver.  Bålbrenning skal ikkje ringast inn til oss, men meldast til 110 Vest på eige skjema. Innmelding...
mandag 21. juni Luster kommune
Steinar bur veglaust og vakkert i Sogn: – Her skal eg vere til eg døyr
Det er litt over ti år sidan forretningsmannen Steinar Rorgemoen (57) fann ut at han var litt lei av seg sjølv. Det starta ein kjedereaksjon som til slutt busette han på ein veglaus gard ved Lustrafjorden.
søndag 20. juni $ Firda
Straks klart for sommarskule!
Nærmare 120 barn har meldt seg på dei to puljene med FriMoro. Det er også bra påmelding på danseverkstad og dei andre kursa.  Stadfesting på påmelding er sendt ut fortløpande denne veka og seinast måndag 21. juni. To kurs er fulle. Reodorverkstad 4.-7....
fredag 18. juni Luster kommune
Møte veke 25
Plan- og forvaltningsutvalet har møte onsdag 23. juni kl. 12:00.
fredag 18. juni Luster kommune
Gratis bading i sommarferien for lustraelevar
fredag 18. juni Luster kommune
Reinhaldarstillingar
Stillingsinformasjon Solvorn oppvekstsenter og Hafslo barne- og ungdomsskule: Inntil 100% fast stilling. Indre Hafslo oppvekstsenter og områdevikar Gaupne: Inntil 67 % fast stilling og 20 % vikariat inntil eit år. I Luster kommune blir reinhald av kommunale bygg utført av Teknisk drift etter...
fredag 18. juni Luster kommune
Plan for hjorteviltforvaltninga - høyring
Plan for hjorteviltforvaltninga i Luster kommune 2021-2024 er lagt ut til offentleg ettersyn med høyringsfrist 20. august 2021.
fredag 18. juni Luster kommune
Gratis bading i sommarferien for lustraelevar
fredag 18. juni Luster kommune
Høyring - plan for hjorteviltforvaltninga
Plan for hjorteviltforvaltninga i Luster kommune 2021-2024 er lagt ut til offentleg ettersyn med høyringsfrist 20. august 2021.
fredag 18. juni Luster kommune
Plan for hjorteviltforvaltninga i Luster kommune 2021–2024
Plan for hjorteviltforvaltninga i Luster kommune 2021-2024 er lagt ut til offentleg ettersyn med høyringsfrist 20. august 2021.
fredag 18. juni Luster kommune
VESTLAND

Årets bedrift 2021
Utdelinga av prisen ”Årets bedrift i Luster” er ei årleg utdeling. I år 2021 er det 31. gongen denne utmerkinga vert delt ut. Det er næringsutvalet i Luster kommune som avgjer kven som får prisen. I statuttane for tildelinga står det mellom anna: «Prisen som...
torsdag 17. juni Luster kommune
Årets bedrift 2021
Utdelinga av prisen ”Årets bedrift i Luster” er ei årleg utdeling. I år 2021 er det 31. gongen denne utmerkinga vert delt ut. Det er næringsutvalet i Luster kommune som avgjer kven som får prisen. I statuttane for tildelinga står det mellom anna: «Prisen som...
torsdag 17. juni Luster kommune
Sjå kommunestyret live
torsdag 17. juni Luster kommune
Hjorteløyver 2021
No skal hjorteløyva for 2021 vera sendt ut på e-post. Dersom du som valdleiar ikkje har motteke e-post frå hjorteviltregisteret, så lyt dykk ta kontakt med kommunen.
onsdag 16. juni Luster kommune
Laurdag hadde Johannes over 33.000 i timeløn: – Heilt fantastisk
357 er truleg det nye lykketalet til Johannes Solvi. Det sikra han toppremien under Jølster Aurefest.
lørdag 12. juni $ Firda
Rusa 22-åring var ufin mot andre – hamna i drukkenskapsarresten
Mannen blir også meld.
lørdag 12. juni Firda
Reinhaldarstillingar
Stillingsinformasjon Solvorn oppvekstsenter og Hafslo barne- og ungdomsskule: Inntil 100% fast stilling. Indre Hafslo oppvekstsenter og områdevikar Gaupne: Inntil 67 % fast stilling og 20 % vikariat inntil eit år. I Luster kommune blir reinhald av kommunale bygg utført av Teknisk drift etter...
fredag 11. juni Luster kommune
Ledig vikariat som miljørettleiar
Luster oppvekstsenter, avdeling skule, har ledig ca. 50 % vikariat som miljørettleiar frå 01.08.21-12.01.22. Søknadsfrist 27.06.21.
fredag 11. juni Luster kommune
Kommunestyret held møte 17. juni kl. 10.00
Møtet vert halde på rådhuset. Sjå møtedokumenta her. 
fredag 11. juni Luster kommune
Forlenga påmelding sommarskule og utvida målgrupper
På Sommerlab kan no årets 7. trinn også søka. På Reodorverkstad og Battlebot kan no også årets 5. og 6. trinn søka. På danseverkstad kan no også årets 3. trinn søka. Påmelding sommarskule her Påmelding Sommerlab her  
tirsdag 8. juni Luster kommune
Endeleg sommar og ny Sommarles-kampanje!
For kvar bok du les, får du poeng og går opp i level. Få også med deg den superspennande nyskrivne Sommarles-forteljinga av forfattar Mari Moen Holsve på nettsida, løys oppgåver, hent premiar på biblioteket og følg med på kva vennene dine les. Sommarles...
mandag 7. juni Luster kommune
Timebestilling for koronavaksinasjon
Nettbestilling fungerar ikkje for dei som har Annika Dyrkjær som fastlege eller dei som har fastlege utanfor Luster Korleis bestille time? Gå inn på Helsenorge.no Logg inn med BankID Direktebestilling (utan koronarettleiing) Tre val: - vel vaksine Kalendar:  - vel ledig...
fredag 4. juni Luster kommune
Korona og vaksinestatus
Smittestatus 8. juli: Kommunen er i veke 27 på risikonivå 1 (kontroll). Vi har hatt 1 påvist tilfelle registrert på men ikkje i kommunen(veke 25). Ingen smitte i kommunen sidan mars.  Tidlegare har Luster kommune til saman hatt 16 smittetilfelle. Vaksinestatus 8. juli: Meir enn...
fredag 4. juni Luster kommune
Innspurt påmelding sommarskule
Det er veldig god påmelding til sommarskulen - over 120 barn så langt! Nokre kurs er fulle. I løpet av neste veke vil alle få e-post med stadfesting på kva kurs dei har kome med på.  
fredag 4. juni Luster kommune
Møte veke 23
Luster kommune sin nettstad. Her er informasjon om kommunale tenester, aktivitetar og nyhende.
fredag 4. juni Luster kommune
Ledig stilling som rådgjevar NAV Luster
NAV Luster har ledig 50 % fast stilling som rådgjevar. Søknadsfrist 27.06.21.
fredag 4. juni Luster kommune
Ledige vikariat som barnehagelærar
Indre Hafslo oppvekstsenter:  Inntil 100 % vikariat som barnehagelærar i perioden 01.08.21-31.07.22   Veitastrond oppvekstsenter: 100 % vikariat som ass.styrar i perioden 01.08.21-31.07.22   120 % vikariat som barnehagelærar i perioden 01.08.21-31.07.22   Sjå...
fredag 4. juni Luster kommune
ANNONSE

ANNONSE

ANNONSE

AVISER

LUSTER

VESTLAND

ANNONSE

ANNONSE

2XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL